Sony | LA-EA2 | Sony LA-EA2 LA-EA2 E-bajonettes közgyűrű (A-bajonettes objektívekhez) Használati útmutató

4-292-758-01(1)

FIGYELEM
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
2
Lencseadapter
Az európai vásárlók figyelmébe
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Kezelési útmutató
E-foglalat
LA-EA2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
4
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
ˎˎ A kompatibilis lencsékkel kapcsolatos legfrissebb információért
vegye fel a kapcsolatot a Sony márkakereskedőjével, vagy a helyi Sony
márkaszervizzel.

Az LA-EA2 lencseadapter (a továbbiakban „készülék”) a Sony cserélhető
lencséjű, digitális fényképezőgépekhez és cserélhető lencséjű, digitális
HD videokamerákhoz (a továbbiakban „fényképezőgép”) használható.
Egy A-foglalat α lencse (a továbbiakban „lencse”) felszereléséhez
használja ezt a készüléket.

1
4
Megjegyzések a használatról
5
3
6
2
2
ˎˎ Ne kezelje durván, ne szerelje szét, ne alakítsa át, ne gyakoroljon
fizikai hatást és ne kalapálja, ejtse le és ne lépjen a készülékre.
Különösen óvatosan járjon el a lencsével.
ˎˎ Ne érintse meg az féligáteresztő tükröt a készülék belsejében.
Ha szennyeződést észlel az féligáteresztő tükrön vagy a készülék
belsejében, fúvassa le róla.
LAEA2-book-jomereet.indd 1
Páralecsapódás
ˎˎ Ha a lencseadaptert hideg környezetből egy meleg helyre viszi, pára
csapódhat le a lencsén. A páralecsapódás elkerülése érdekében
helyezze a lencseadaptert egy műanyag zacskóba stb. Akkor vegye ki a
lencseadaptert a zacskóból, ha a zacskóban levő levegő felmelegszik a
környezeti hőmérsékletre.
A lencseadapter tisztítása
ˎˎ Ne használjon szerves oldószereket, például hígító vagy benzin a
lencseadapter tisztításához.
Az alkatrészek azonosítása
1...Féligáteresztő tükör
2...Fényképezőgép felszerelés (E-foglalat) jelzés
3...E-foglalat
4...Lencseérintkezők
5...Lencse felszerelés (A-foglalat) jelzés
6...Lencsekioldó gomb
7...A-foglalat
8...Állványrögzítő furat
A lencseadapter fel- és leszerelése
A lencseadapter felszerelése
A lencseadapter felszerelése előtt
ˎˎ Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
1 Távolítsa el a fényképezőgépre szerelt lencsét
és a lencseadapterre szerelt hátsó lencsevédőt
(E-foglalat oldal).
2 Illessze a lencseadapteren lévő fényképezőgép
1
8
A lencseadapter tárolása
ˎˎ Mindig helyezze fel a védőkupakot és a hátsó lencsevédőt a
lencseadapterre.
ˎˎ A penészesedés megelőzése érdekében ne tárolja a lencseadaptert
hosszabb ideig erősen párás helyen.
ˎˎ Fordítsa el a lencseadapter hátsó védőkupakjait az óramutató
járásával ellentétes irányba az eltávolításhoz.
7
4
70–200 mm F2.8G (SAL70200G)
70–400 mm F4–5.6G SSM (SAL70400G)
300 mm F2.8G (SAL300F28G)
ˎˎ Az készülékre szerelésekor 5,5 mm-es vagy rövidebb csavart
használjon. Ha a csavar hosszabb, mint 5,5 mm, a rögzítés nem lesz
megfelelő és károsíthatja a készüléket.
ˎˎ A készülék szállításakor szerelje fel a védőkupakot és a hátsó
lencsevédőt és helyezze hordtáskába.
ˎˎ A fényképezőgépet felszerelt lencsével szállítva a fényképezőgépet és a
lencsét egyaránt tartsa meg.
ˎˎ Ügyeljen rá, hogy a lencse a felszerelésekor ne ütődjön semminek.
ˎˎ Ne cseréljen lencsét poros vagy piszkos helyen.
ˎˎ Ne érintse meg a lencseérintkezőit. A lencseérintkezőire kerülő
szennyeződés befolyásolhatja az adatátvitelt a lencse és a
fényképezőgép között, ami működési rendellenességet okozhat.
ˎˎ A lencseadapterre szerelésekor ügyeljen az alábbiakra.
Három lábú állvány használatakor, az alábbi lencsék használata
esetén a foglalat túlterhelődhet. Használjon állványt stb. ezekhez a
lencsékhez.
felszerelés (E-foglalat) jelzést a fényképezőgépen
lévő fehér jelzéshez. Illessze a lencseadaptert
a fényképezőgép foglalathoz és fordítsa el az
óramutató járásának irányába kattanásig.
ˎˎ Ne nyomja meg a fényképezőgép lencsekioldó gombját a
lencseadapter felszerelésekor, mert nem fog megfelelően
illeszkedni a lencseadapter.
ˎˎ A lencseadaptert egyenesen illessze a helyére.
2012.02.01. 2:03:35
3 Távolítsa el a lencseadapterre szerelt
védőkupakot (A-foglalat oldal) és a lencsére
szerelt hátsó lencsevédőt.
ˎˎ A védőkupakot az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa
el az eltávolításhoz.
4 Illessze a lencsén lévő felszerelési jelzést a
lencseadapteren lévő narancssárga felszerelési
jelzéshez (A-foglalat). Illessze a lencsét a
lencseadapter felszerelési helyére és fordítsa el
kattanásig az óramutató járásának irányába.
ˎˎ Ne nyomja meg a lencseadapter lencsekioldó gombját a lencse
felszerelésekor, mert nem fog megfelelően illeszkedni.
ˎˎ Ne nyomja meg a lencseadapter lencsekioldó gombját a lencse
felszerelésekor, mert nem fog megfelelően illeszkedni.
ˎˎ A lencsét egyenesen helyezze fel.
A lencseadapter leszerelése
ˎˎ Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
1 Tartsa nyomva a lencseadapteren lévő
lencsekioldó gombot és fordítsa el a lencsét
ütközésig az óramutató járásával ellentétes
irányba. Óvatosan emelje ki a lencsét a
lencseadapter felszerelési helyéből. Szerelje fel a
védőkupakot (A-foglalat oldal) a lencseadapterre.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az LA-EA2 típusú készülék a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek.
Képfelvevő mérete
Méretek (kb.)
Tömeg
Mellékelt tartozékok
APS-C méret
78,5 mm × 86,5 mm × 44 mm
(szé × ma × mé)
(kinyúló részek nélkül)
kb. 200 g
lencseadapter (1 db), védőkupak (1 db),
hátsó lencsevédő (1 db), hordtáska (1 db),
dokumentáció.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Az
a Sony Corporation védjegye.
4-299-893-01(1)
2 Tartsa nyomva a fényképezőgép váz lencsekioldó
gombját és fordítsa el a lencseadaptert az
óramutató járásával ellentétes irányába,
ütközésig. Óvatosan emelje ki a lencseadaptert
a fényképezőgép felszerelési helyéről. Szerelje
fel a hátsó lencsevédőt (E-foglalat oldala) a
lencseadapterre.
Megjegyzések
ˎˎ Ne érintse meg az féligáteresztő tükröt a lencseadapter vagy a lencse
felszerelésekor vagy eltávolításakor.
Megjegyzések a fényképkészítésről
ˎˎ Ne szereljen semmit (telekonverter lencse stb.) a lencseadapter elejére
vagy hátuljára.
ˎˎ A lencsétől függően elképzelhető, hogy a valós távolság kis mértékben
eltérhet a lencse távolságskálájától.
ˎˎ A lencseadapterrel történő fényképezéskor a legkisebb fókusztávolság
növekedhet.
ˎˎ Fókuszmód kapcsolóval ellátott lencse használatakor (az AF
(autofókusz) és MF (kézi fókusz) közötti átkapcsoláshoz) a lencsén
lévő kapcsoló rendelkezik elsőbbséggel.
ˎˎ Amikor a lencseadapter fel van szerelve, az LCD-képernyő AF terület
megjelenítése megváltozik.
ˎˎ A kézi fókusz (MF) alkalmazásával fényképezve az élesség
beállításához használja az LCD-képernyőt vagy a keresőt.
ˎˎ A fényképezőgépnek kompatibilisnek kell lenni a lencseadapterrel.
ˎˎ Egy A-foglalatú lencse használatakor az AF segédfény nem világít.
ˎˎ Mozgókép felvétel készítésekor a videokamera vagy a lencse
működésének zaja vagy a csipogás a felvételre kerülhet.
LAEA2-book-jomereet.indd 2
Ne érintse meg a féligáteresztő tükröt és a lencseadapter belsejét.
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
2012.02.01. 2:03:35
Download PDF

advertising