Sony | SAL24F20Z | Sony SAL24F20Z Distagon T* 24 mm-es F2 ZA SSM Használati útmutató

4-188-197-01(1)
Vignetta hatás
A lencsével történő fényképzéskor a képernyő sarkai sötétebbek
lesznek, mint a közepe. E jelenség (melyet vignetta hatásnak is
hívnak) csökkentése érdekében zárja a rekeszt 1–2 fokozattal.
 A részegységek megnevezése
1...Élességállító gyűrű 2...Távolságjelző skála 3...Lencseérintkezők 4...Illesztés jelzés 5...Távolság jelzés
6...Fókuszrögzítő gomb 7...Fókusz üzemmód kapcsoló
Cserélhető lencse
 A lencse felszerelése, leválasztása
A lencse felszerelése
(lásd a – ábrát)
Kezelési útmutató
Distagon T
1
24 mm F2 ZA SSM
SAL24F20Z
Az elülső lencsesapkát kétféleképpen helyezheti fel,
választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel. Ha a lencsesapkát
az árnyékoló ernyő felszerelt állapotában kívánja fel- vagy
leszerelni, a (2) módszert alkalmazza.
A-foglalat
© 2010 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Ebben az útmutatóban a lencse működtetésére vonatkozó
információkat ismertetjük. A lencse használatára és
kezelésére vonatkozó tudnivalókat az „Óvintézkedések
a használatba vétel előtt” című külön lapon olvashatja.
Feltétlenül olvassa el mindkettőt, mielőtt használni
kezdené a lencsét.
Ez a lencse Sony α fényképezőgépekhez használható.
A lencsét a Carl Zeiss és a Sony Corporation közösen
fejlesztette kis a Sony A-foglalatú fényképezőgépekhez.
A lencse gyártása a Carl Zeiss szigorú szabvány előírásai és
minőségbiztosítási rendszere alapján történt.
Megjegyzések a lencse használatához
 Ha a fényképezőgépet a lencsével együtt hordozza, szilárdan
fogja meg a készülékházat és a lencsét.
 Ha a lencsét E-foglalat rendszerű fényképezőgéppel kívánja
használni, alkalmaznia kell a külön megvásárolható illesztőgyűrűt.
A lencsét nem szabad közvetlenül az E-foglalatú fényképezőgépre
szerelni, mert mindkét eszköz megsérülhet.
Tudnivalók a vaku használatához
Ha a fényképezőgépbe épített vakut használja, vegye le az
árnyékoló ernyőt, és legalább 1 m távolságból fényképezzen.
Lehetnek olyan lencse, vaku kombinációk, melyeknél a lencse
kitakarja a vaku által bevilágított terület egy részét, ezért a
képen árnyék jelenik meg.
SAL 24.indd 1
Vegye le a lencsesapkát a lencse két végéről,
illetve a fényképezőgép házról.
2
Illessze a lencse bajonettjén lévő narancssárga
jelzést a fényképezőgépen lévő narancssárga
jelzéshez (illesztés jelzés), majd helyezze
a lencsét a fényképezőgépre, és forgassa
ütközésig jobbra.
 A lencse felszerelése közben ne tartsa lenyomva a
fényképezőgép lencse-kioldó gombját.
 Ügyeljen arra, hogy a lencsét ne ferdén erősítse a
fényképezőgépre.
A lencse leválasztása
(lásd a – ábrát)
Tartsa nyomva a fényképezőgép lencse-kioldó
gombját, forgassa ütközésig balra a lencsét, majd
válassza le a fényképezőgépről.
 Az árnyékoló ernyő felszerelése
A becsillanás csökkentése és a legjobb képminőség elérése
érdekében szükség lehet az árnyékoló ernyő használatára.
Illessze az árnyékoló ernyőn lévő piros vonalat a
lencsén lévő piros vonalhoz (árnyékoló ernyő illesztés
jelzés). Forgassa jobbra az árnyékoló ernyőt mindaddig,
míg a lencsén lévő piros vonal az ernyőn lévő piros
ponthoz (árnyékoló ernyő jelzés) nem illeszkedik
(hallható kattanással).
 Ha a fényképezőgép beépített vakuját használja, feltétlenül
távolítsa el az árnyékoló ernyőt, mert gátolhatja a fény útját.
 Ha piros jelölést vagy egyéb jelzést talál, az árnyékoló ernyőt
ezekhez igazítva szerelje fel, máskülönben hatástalan lehet, és
belelóghat a képbe.
 Ha nem kívánja használni az árnyékoló ernyőt, fordított
helyzetben helyezze a lencsére.
 Élességállítás
Váltás AF (önműködő) és MF (kézi)
üzemmód között
AF (önműködő) vagy MF (kézi) élességállítási üzemmód
közül a lencsén található kapcsolóval választhat. Az önműködő
fókusz használatához mindkét eszközön az AF beállítást kell
alkalmazni. Kézi fókuszos használathoz vagy mindkét eszközön,
vagy az egyiken az MF beállítást kell alkalmazni.
Az élességállítási mód beállítása a
lencsén (lásd a - ábrát)
Kapcsolja az élességállítási mód kiválasztására szolgáló
kapcsolót AF vagy MF állásba.
MF (kézi élességállítás) üzemmódban a gyűrű forgatásával
állítsa be a kívánt képélességet, miközben a keresőben
figyeli a jelenetet (lásd a - ábrát). A keresőben látható
élességjelző a pillanatnyi képélességi szintről ad tájékoztatást.
Az AF/MF vezérlőgombbal ellátott
fényképezőgép használata
 Ha mindkét eszközön az AF beállítást választotta ki, az AF/MF
vezérlőgombbal AF üzemmódból MF üzemmódba kapcsolhat.
 Ha a fényképezőgépen az MF, a lencsén az AF beállítást
választotta ki, az AF/MF vezérlőgombbal MF üzemmódból AF
üzemmódba kapcsolhat.
Közvetlen kézi fókusz (DMF)
Ha a fókuszt AF-A (önműködő autofókusz) vagy AF-S (egy
felvételes autofókusz) üzemmódba kapcsolta, az élességállító
gyűrű fogatásával válassza ki a megfelelő DMF beállítást.
 Az alábbi esetekben a DMF nem használható:
 Ha a kép nem fókuszált.
 Ha AF-C (folyamatos autofókusz) üzemmódba kapcsolt.
 Ha AF-A üzemmódban történő folyamatos felvételkészítés
esetén a második fénykép élességállítása kész.
Nagyon távoli tárgy élesre állítása kézi
(MF) üzemmódban
Végtelen távolságbeállításnál olyan kompenzációs művelet
megy végbe, mely ellensúlyozza a hőmérséklet okozta élességeltolódást. Ha nagyon távoli tárgyat kíván fényképezni, az
élességet a kereső használatával javasolt ellenőrizni.
Fókuszrögzítő gomb
(lásd a - ábrát)
Amíg a fókuszrögzítő gombot nyomva tartja, az autofókusz
kikapcsol, és a készülék a rögzített fókuszbeállítással készíti
el a felvételt. A személyre szabható beállításokkal felszerelt
fényképezőgépeknél a fókuszrögzítő gomb funkciója
módosítható. Olvassa el a fényképezőgép kezelési útmutatóját.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL24F20Z típusú
fényképezőgép lencse az IpM-BkM 2/1984. (III. 10.) számú
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Distagon T 24 mm F2 ZA
Név (típus)
SSM (SAL24F20Z)
35 mm-es formátumú
36
fókusz egyenérték*1 (mm)
Lencsecsoportok, -tagok
7-9
száma
84°
Látószög 1*2
61°
Látószög 2*2
Legkisebb fókusz0,19
távolság*3 (m)
0,29
Legnagyobb nagyítás (×)
F22
Legkisebb f-szám
72
Szűrő átmérő (mm)
Méretek (legnagyobb
78 × 76
átmérő × magasság)
(kb. mm)
555
Tömeg (kb., g)
*1 A fenti 35 mm-es fókuszegyenértékek és látószög adatok az APS-C
méretű képérzékelővel ellátott cserélhető lencsés fényképezőgépen
alapulnak.
2
* A Látószög 1 érték a 35 mm-es formátumú fényképezőgépekre, a
Látószög 2 érték pedig az APS-C méretű képérzékelővel ellátott
cserélhető lencsés fényképezőgépekre vonatkozik.
3
* A legkisebb fókusztávolság a képérzékelő és a téma közötti legkisebb
távolságot jelenti.
 Ez a lencse távolság kódolóval is rendelkezik. A távolság kódoló még
pontosabb tárgytávolság értéket képes meghatározni az ADI vaku-vezérlés
számára.
 A lencse mechanizmusától függően a fókusztávolság értéke a fényképzési
távolság legkisebb változására is módosulhat. A fókusztávolság azt
feltételezi, hogy a lencse a végtelenre fókuszál.
Mellékelt tartozékok
lencse (1 db), elülső lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1
db), árnyékoló ernyő (1 db), nyomtatott dokumentáció
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Az
a Sony Corporation védjegye.
A cégnevek, és a cégnevekhez kapcsolt márkanevek az adott
cégek védett vagy bejegyzett márkanevei.
2010. 10. 07. 19:28:53

1

FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.
Ne nézzen a napba a lencsén keresztül.
Ha mégis így tesz, az károsíthatja a szemét, vagy vakságot
okozhat.
Olyan helyen tárolja a lencsét, ahol kisgyermekek nem
férhetnek hozzá.
Fennáll a baleset vagy sérülés veszélye.
6
2
3
FIGYELMEZTETÉS
5
7
4


MEGJEGYZÉS:
Jelen készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy
a készülék az FCC 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú
digitális készülékekre vonatkozó határértékeket elégíti ki. A
határértékeket úgy állapították meg, hogy a zavaró hatásokkal
szemben jelentős védelmet biztosítsanak, a készülék lakásban
történő alkalmazása esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás
energiát állít elő, használ fel és sugározhat ki, ennélfogva –
a gyártó által előírtaktól eltérő felszerelése illetve használata
esetén – zavarhatja a rádióvételt.
Nincs azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy egy
konkrét telepítés esetén nem jelentkezik zavaróhatás.
Amennyiben jelen készülék okozza a rádió, illetve tv-vételben
fellépő zavaróhatást (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával
lehet megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak,
hogy az alábbi, esetleges megoldások alkalmazásával tegyen
kísérletet a zavaróhatások kiküszöbölésére.

–1
(1)
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az
útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása
után a készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.
(2)

 Az antenna másik irányba való átállítása vagy áthelyezése.
 A készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése.
 A készülék egy másik hálózati csatlakozóaljzatba való
csatlakoztatása, amely nem abban a leágazásban található,
amelyre ez a készülék csatlakozik.
 Szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy tv- vagy rádiószerelő
véleményét.
–2

Az európai vásárlók figyelmébe
4-191-239-01(1)
A használat előtti óvintézkedések

SAL 24.indd 2
„A használat előtti óvintézkedések” szakasz olyan
információkat tartalmaz, melyet a lencse használatának
megkezdése előtt kell elolvasni, például minden lencsére
vonatkozó közös óvintézkedéseket. Az egyes lencsék
használata a „Kezelési útmutató” szakaszban olvasható. A
lencse használata előtt olvassa el mindkét szakaszt.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és
az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Megjegyzések a használatról
 Ne tegye ki a lencsét napsütésnek vagy erős fényforrásnak,
mert a fényképezőgépház vagy a lencse meghibásodhat, vagy
tűz következhet be a fény összegyűjtésének hatására. Ha a
körülmények miatt elkerülhetetlen a lencse napon hagyása,
helyezze fel a lencsevédőket.
 Ügyeljen rá, hogy a lencse felszerelésekor ne ütődjön
semminek.
 A lencse tárolásakor mindig helyezze fel a lencsevédőket.
 Ügyeljen rá, hogy a lencsét ne tartsa hosszabb ideig rendkívül
párás térben, különben bepenészedhet.
 Ne érintse meg a lencseérintkezőit. Ha szennyeződés stb. kerül
a lencseérintkezőire, hatást gyakorolhat a jelátvitelre a lencse és
a fényképezőgép között, ami üzemzavart okozhat.
Páralecsapódás
Ha a lencsét hideg környezetből egy meleg helyre viszi,
pára csapódhat le a lencsén. A páralecsapódás elkerülése
érdekében helyezze a lencsét egy műanyag zacskóba stb.
Akkor vegye ki a lencsét a zacskóból, ha a zacskóban levő
levegő felmelegszik a környezeti hőmérsékletre.
A lencse tisztítása
 Ne érintse meg a lencse felületét.
 Ha a lencsére szennyeződés kerül, lencse lefúvóval tisztítsa meg
és törölje át puha, tiszta kendővel.
 Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint a
lencse vagy a fényképezőgép váz tisztításához.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
2010. 10. 07. 19:28:54
Download PDF

advertising