Sony | SAL50F18 | Sony SAL50F18 DT 50 mm F1,8 SAM Használati útmutató

4-149-563-02(1)
A lencse leválasztása (lásd a –
ábrát)
Tartsa nyomva a fényképezőgép lencse-kioldó
gombját, forgassa ütközésig balra a lencsét, majd
válassza le a fényképezőgépről.

–1
 Élességállítás
Digitális tükörreflexes fényképezőgép lencse
Kezelési útmutató
DT 50 mm, F1,8 SAM
SAL50F18
Printed in Czech Republic (EU)
© 2009 Sony Corporation
Az autófókusz használatakor a fényképezőgép
önműködően beállítja a megfelelő élességet.

Amíg a fényképezőgép önműködő élességállítást végez, ne
érintse meg a forgó fókuszáló gyűrűt.
 A fényképezőgép közvetlen kézi fókusz funkciója ezzel a
lencsével nem használható. (Vannak olyan fényképezőgépek,
melyek nem rendelkeznek közvetlen kézi fókusz funkcióval.
Ha az Ön fényképezőgépe rendelkezik ezzel a funkcióval,
erről a korlátozásról részletesebb leírást olvashat a
fényképezőgép kezelési útmutatójának élességállításról szóló
fejezetében.)
 A fényképezőgépen lévő AF/MF kapcsolóval nem választhat
az AF (önműködő) vagy MF (kézi) üzemmód közül. (Vannak
olyan fényképezőgépek, melyek nem rendelkeznek AF/MF
gombbal. Ha az Ön fényképezőgépe rendelkezik ilyen
gombbal, erről a korlátozásról részletesebb leírást olvashat a
fényképezőgép kezelési útmutatójának élességállításról szóló
fejezetében).
(1)
(2)
–2
MF (kézi élességállítás) üzemmódban a gyűrű forgatásával
állítsa be a kívánt képélességet, miközben a keresőben
figyeli a képet. (Lásd a  ábrát.)
Ebben az útmutatóban a lencse működtetésére
vonatkozó információkat ismertetjük. A lencse
használatára és kezelésére vonatkozó tudnivalókat
az „Óvintézkedések a használatba vétel előtt” című
külön lapon olvashatja. Feltétlenül olvassa el, mielőtt
használni kezdené a lencsét.
Ez a lencse Sony α fényképezőgépekhez használható
(APS-C méretű képérzékelővel ellátott modellek.) 35 mmes fényképezőgépekhez nem használható.
Megjegyzések a lencse használatához

Ha a fényképezőgépet a lencsével együtt hordozza, szilárdan
fogja meg a készülékházat és a lencsét.
 Élességállítás közben ne érjen hozzá a lencse egyetlen kiálló
részéhez sem.
Tudnivalók a vaku használatához

Ha a fényképezőgépbe épített vakut használja, legalább
1 m távolságból fényképezzen. Lehetnek olyan lencse, vaku
kombinációk, melyeknél a lencse kitakarja a vaku által
bevilágított terület egy részét, ezért a képen árnyék jelenik
meg.

A keresőben látható élességjelző a pillanatnyi képélességi
szintről ad tájékoztatást.
Váltás AF (önműködő) és MF (kézi)
üzemmód között
Az AF (önműködő) vagy MF (kézi) élességállítási
üzemmód közül a lencsén található kapcsolóval választhat.
A fényképezőgépen lévő élességállítási üzemmód-kapcsolót
feltétlenül állítsa AF (önműködő) állásba.

Kézi élességállításhoz kapcsolja az élességállítási üzemmódkapcsolót MF állásba. Amíg az élességállítási üzemmódkapcsolót nem állítja MF állásba, ne forgassa az élességállító
gyűrűt, mert az erőszakkal történő elfordítás a fókuszáló
gyűrű sérüléséhez vezethet.

Nagyon távoli tárgy élesre állítása kézi
(MF) üzemmódban
„Végtelen” távolságbeállításnál olyan kompenzációs
művelet megy végbe, mely ellensúlyozza a hőmérséklet
okozta élesség-eltolódást. Ha nagyon távoli („végtelen”
távolságban lévő) tárgyat kíván fényképezni MF
üzemmódban, az élességet a kereső használatával kell
beállítani.

Vignetta hatás

A lencsével történő fényképezéskor a képernyő sarkai
sötétebbek lehetnek, mint a közepe. E jelenség (melyet
vignetta hatásnak is hívnak) csökkentése érdekében zárja a
rekeszt 1–2 fokozattal.
 A részegységek megnevezése
1…Élességállító gyűrű 2…Távolságjelző skála 3…Távolság
jelzés
4… Lencse érintkező 5…Fókusz üzemmód kapcsoló 6…
Illesztés jelzés

DT 50 mm, F1,8 SAM
 A lencse felszerelése, leválasztása
A lencse felszerelése (lásd a –
ábrát)
1
Vegye le a lencsesapkát a lencse két végéről,
illetve a fényképezőgép házról.

2
Az elülső lencsesapkát kétféleképpen helyezheti fel,
választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel.
Illessze a lencse bajonettjén lévő narancssárga
jelzést a fényképezőgépen lévő narancssárga
jelzéshez (illesztés jelzés), majd helyezze
a lencsét a fényképezőgépre, és forgassa
ütközésig jobbra.

A lencse felszerelése közben ne tartsa lenyomva a
fényképezőgép lencse-kioldó gombját.
 Ügyeljen arra, nehogy a lencsét ferdén erősítse a
fényképezőgépre.
A5.indd 1
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása
segít
a
természeti
erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további
információért
forduljon
a
lakhelyén
az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
2009. 06. 16. 9:59:25
Download PDF