Sony | SAL35F18 | Sony SAL35F18 DT 35 mm-es F1,8 SAM Használati útmutató

4-258-939-01(1)
Vignetta hatás
A lencsével történő fényképezéskor a képernyő sarkai
sötétebbek lesznek, mint a közepe. E jelenség (melyet vignetta
hatásnak is hívnak) csökkentése érdekében zárja a rekeszt 1–2
fokozattal.
 A részegységek megnevezése
1...Élességállító gyűrű 2...Távolságjelző skála 3...Távolság
jelzés 4...Lencseérintkezők 5...Fókusz üzemmód kapcsoló
6...Illesztés jelzés
Cserélhető lencse
Kezelési útmutató
 A lencse felszerelése, leválasztása
A lencse felszerelése
(lásd a – ábrát)
1
DT35 mm F1.8 SAM
Az elülső lencsesapkát kétféleképpen helyezheti fel,
választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel. Ha a lencsesapkát
az árnyékoló ernyő felszerelt állapotában kívánja fel- vagy
leszerelni, a (2) módszert alkalmazza.
SAL35F18
A-foglalat
© 2010 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Ebben az útmutatóban a lencse működtetésére
vonatkozó információkat ismertetjük. A lencse
használatára és kezelésére vonatkozó tudnivalókat
az „Óvintézkedések a használatba vétel előtt” című
külön lapon olvashatja. Feltétlenül olvassa el mindkettőt,
mielőtt használni kezdené a lencsét.
Ez a lencse az A-foglalat rendszerű Sony α
fényképezőgépekhez használható (APS-C méretű
képérzékelővel ellátott modellek). 35 mm-es
fényképezőgépekhez nem használható.
Megjegyzések a lencse használatához
 Ha a fényképezőgépet a lencsével együtt hordozza, szilárdan
fogja meg a készülékházat és a lencsét.
 Élességállítás közben ne érjen hozzá a lencse egyetlen kiálló
részéhez sem.
 Ha a lencsét E-foglalat rendszerű fényképezőgéppel
kívánja használni, alkalmaznia kell a külön megvásárolható
illesztőgyűrűt. A lencsét nem szabad közvetlenül az E-foglalatú
fényképezőgépre szerelni, mert mindkét eszköz megsérülhet.
Tudnivalók a vaku használatához
Ha a fényképezőgépbe épített vakut használja, vegye le az
árnyékoló ernyőt, és legalább 1 m távolságból fényképezzen.
Lehetnek olyan lencse, vaku kombinációk, melyeknél a lencse
kitakarja a vaku által bevilágított terület egy részét, ezért a
képen árnyék jelenik meg.
SAL 35F18.indd 1
Vegye le a lencsesapkát a lencse két végéről,
illetve a fényképezőgép házról.
2
Illessze a lencse bajonettjén lévő narancssárga
jelzést a fényképezőgépen lévő narancssárga
jelzéshez (illesztés jelzés), majd helyezze
a lencsét a fényképezőgépre, és forgassa
ütközésig jobbra.
 A lencse felszerelése közben ne tartsa lenyomva a
fényképezőgép lencse-kioldó gombját.
 Ügyeljen arra, hogy a lencsét ne ferdén erősítse a
fényképezőgépre.
A lencse leválasztása
(lásd a – ábrát)
Tartsa nyomva a fényképezőgép lencse-kioldó
gombját, forgassa ütközésig balra a lencsét, majd
válassza le a fényképezőgépről.
 Az árnyékoló ernyő felszerelése
A becsillanás csökkentése és a legjobb képminőség elérése
érdekében szükség lehet az árnyékoló ernyő használatára.
 Élességállítás
Az autofókusz használatakor a fényképezőgép
önműködően beállítja a megfelelő élességet.
 Amíg a fényképezőgép önműködő élességállítást végez, ne
érintse meg a forgó fókuszáló gyűrűt.
 A fényképezőgép közvetlen kézi fókusz funkciója
ezzel a lencsével nem használható. (Vannak olyan
fényképezőgépek, melyek nem rendelkeznek közvetlen kézi
fókusz funkcióval. Ha az Ön fényképezőgépe rendelkezik
ezzel a funkcióval, erről a korlátozásról részletesebb
leírást olvashat a fényképezőgép kezelési útmutatójának
élességállításról szóló fejezetében).
 A fényképezőgépen lévő AF/MF kapcsolóval nem
választhat az AF (önműködő) vagy MF (kézi) üzemmód
közül. (Vannak olyan fényképezőgépek, melyek nem
rendelkeznek AF/MF gombbal. Ha az Ön fényképezőgépe
rendelkezik ilyen gombbal, erről a korlátozásról
részletesebb leírást olvashat a fényképezőgép kezelési
útmutatójának élességállításról szóló fejezetében.)
MF (kézi élességállítás) üzemmódban a gyűrű
forgatásával állítsa be a kívánt képélességet, miközben
a keresőben figyeli a jelenetet. (Lásd a  ábrát)
Váltás AF (önműködő) és MF (kézi)
üzemmód között
Az AF (önműködő) vagy MF (kézi) élességállítási üzemmód
közül a lencsén található kapcsolóval választhat. A
fényképezőgépen lévő élességállítási üzemmód-kapcsolót
feltétlenül állítsa AF (önműködő) állásba.
 Kézi élességállításhoz kapcsolja az élességállítási üzemmódkapcsolót MF állásba. Amíg az élességállítási üzemmódkapcsolót nem állítja MF állásba, ne forgassa az élességállító
gyűrűt, mert az erőszakkal történő elfordítás a fókuszáló gyűrű
sérüléséhez vezethet.
Nagyon távoli tárgy élesre állítása kézi
(MF) üzemmódban
„Végtelen” távolságbeállításnál olyan kompenzációs művelet
megy végbe, mely ellensúlyozza a hőmérséklet okozta
élességeltolódást. Ha nagyon távoli („végtelen” távolságban
lévő) tárgyat kíván fényképezni MF üzemmódban, az
élességet a kereső használatával kell beállítani.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL35F18 típusú
fényképezőgép lencse az IpM-BkM 2/1984. (III. 10.) számú
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Név (Típus)
35 mm-es formátumú
fókusz egyenérték*1 (mm)
Lencsecsoportok, -tagok
száma
Látószög*1
Legkisebb fókusztávolság*2 (m)
Legnagyobb nagyítás (×)
Legkisebb f-szám
Szűrő átmérő (mm)
Méretek (legnagyobb
átmérő × magasság) (kb.
mm)
Tömeg (kb., g)
DT35 mm F1.8 SAM
(SAL35F18)
52,5
5-6
44°
0,23
0,25
F22
55
70 × 52
170
1
* A fenti 35 mm-es fókuszegyenértékek és látószög adatok
az APS-C méretű képérzékelővel ellátott cserélhető lencsés
fényképezőgépen alapulnak.
*2 A legkisebb fókusztávolság a képérzékelő és a téma közötti
legkisebb távolságot jelenti.
 Ez a lencse távolság kódolóval is rendelkezik. A távolság kódoló
még pontosabb tárgytávolság értéket képes meghatározni az
ADI vaku-vezérlés számára.
 A lencse mechanizmusától függően a fókusztávolság értéke
a fényképezési távolság legkisebb változására is módosulhat.
A fókusztávolság azt feltételezi, hogy a lencse a végtelenre
fókuszál.
Mellékelt tartozékok:
lencse (1 db), elülső lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1
db), árnyékoló ernyő (1 db), nyomtatott dokumentáció.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Az
a Sony Corporation védjegye.
Helyezze az árnyékoló ernyőt a lencse végén lévő
menetes részhez, és forgassa jobbra (az óramutató
járásával megegyező irányba), amíg hallható
kattanással a helyére nem rögzül.
 Ha a fényképezőgép beépített vakuját használja, feltétlenül
távolítsa el az árnyékoló ernyőt, mert gátolhatja a fény útját.
 Ha nem kívánja használni az árnyékoló ernyőt, fordított
helyzetben helyezze a lencsére.
2010. 10. 07. 19:23:21

1
HU
–2
3
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
ft
m

0.9 1 1.2 1.5 2
0.6
0.3 0.4
3 10
1 3
4
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.

6

5

–1

0.9 1 1.2 1.5 2
0.6
0.3 0.4
(1)
SAL 35F18.indd 2
3 10
1 3
ft
m
(2)
2010. 10. 07. 19:23:22
Download PDF

advertising