Sony SAL1680Z Vario-Sonnar T* DT 16–80 mm F3,5–4,5 ZA Használati útmutató

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL1680Z Vario-Sonnar T* DT 16–80 mm F3,5–4,5 ZA Használati útmutató | Manualzz
2-685-147-03(1)
Lencse digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez
Nincs azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy egy konkrét telepítés esetén
nem jelentkezik zavaróhatás. Amennyiben jelen készülék okozza a rádió, illetve
tv-vételben fellépő zavaróhatást (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak, hogy az alábbi, esetleges
megoldások alkalmazásával tegyen kísérletet a zavaróhatások kiküszöbölésére:
Páralecsapódás
Ha hideg helyről meleg helyre viszi a lencsét, páralecsapódás következhet be a
lencsén. Ennek elkerüléséhez helyezze műanyag tasakba vagy hasonlóba a lencsét.
Csak akkor vegye ki a lencsét, ha a belső levegő hőmérséklete elérte a környezeti
hőmérsékletet.
A lencse tisztítása
Kezelési útmutató
Vario-Sonnar T
DT 16–80 mm, F3,5–4,5, ZA
SAL1680Z
© 2007 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
A lencsét Sony
fényképezőgépekhez (APS-C méretű képérzékelővel
rendelkező típusokhoz) tervezték. 35 mm-es formátumú fényképezőgépen nem
használható.
A lencsét a Carl Zeiss és a Sony Corporation együtt fejlesztette Sony
fényképezőgépekhez. A lencse gyártása a Carl Zeiss szigorú szabványainak és
minőségbiztosítási rendszerének megfelelően történt.
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék
vagy nedvesség hatásának.
Ne nézzen a napba a lencsén keresztül, mert az károsíthatja a szemét vagy
vakságot okozhat.
A lencsét kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
Baleset vagy sérülésveszély.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
MEGJEGYZÉS:
Jelen készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a készülék az FCC 15.
fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeket
elégíti ki. A határértékeket úgy állapították meg, hogy a zavaró hatásokkal
szemben jelentős védelmet biztosítsanak, a készülék lakásban történő alkalmazása
esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ fel és sugározhat
ki, ennélfogva – a gyártó által előírtaktól eltérő felszerelése illetve használata
esetén – zavarhatja a rádióvételt.
SAL1680Z-meretezett.indd 1
– az antenna másik irányba való átállítása vagy áthelyezése,
– a készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése,
– a készülék egy másik hálózati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása, amely nem
abban a leágazásban található, amelyre ez a készülék csatlakozik,
– szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy tv- vagy rádiószerelő véleményét.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
• Ne érintse meg közvetlenül a lencse felületét.
• Ha a lencse beszennyeződik, sűrített levegős lencsetisztító szerrel tisztítsa és törölje
le tiszta, puha ruhával (javasoljuk a (külön megvásárolható) KK-CA tisztítókendő
használatát).
• Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint a lencse tisztításához.
 Az alkatrészek elnevezése
1···Élességállító gyűrű 2···Távolság jelzés 3···A lencse kapcsolódó felülete
4···Felszerelés jelzés 5···Zoom gyűrű 6···Távolság skála
 A lencse fel- és leszerelése
A lencse felszerelése (lásd a – ábrát)
1
• Az első lencsevédőt kétféle módon szerelheti le és fel, (1) és (2). Ha a
lencsevédőre fel van szerelve a lencse árnyékoló, használja a (2) eljárást.
Megjegyzések a használatról
• Ne tegye ki a lencsét közvetlen napsütésnek. Ha a napfényt a lencse egy közeli tárgyra
vetíti, tüzet okozhat. Ha a körülmények miatt mégis közvetlen napsütésben kell
hagynia a lencsét, szerelje fel a lencsevédőt.
• Ügyeljen rá, hogy a lencse felszereléskor ne ütődjön semminek.
• Tároláskor mindig helyezze fel a lencsevédőt a lencsére.
• A penészesedés elkerülése érdekében ne tárolja hosszú ideig párás helyen a lencsét.
• Ne tárolja a lencsét élességállításhoz stb. kinyúló alkatrészekkel.
• Ne érintse meg a lencsét. Ha szennyeződés stb. kerül a lencsére, az befolyásolhatja
vagy lehetetlenné teheti a lencse és a fényképezőgép közötti jeltovábbítást, ami
működési rendellenességet okozhat.
Óvintézkedések vaku használata esetén
Vegye le a hátsó és első lencsevédőt, valamint a fényképezőgép
védőburkolatát.
2
Illessze a lencse házán található narancssárga jelzést a fényképezőgép
narancssárga jelzéséhez (felszerelési jelzés), majd a lencse
felszereléséhez forgassa el kattanásig az óramutató járásának irányába.
• A lencse felhelyezésekor ne nyomja meg a lencse kioldót a fényképezőgépen.
• A lencsét egyenesen illessze a helyére.
A lencse eltávolítása (lásd a – ábrát)
Tartsa nyomva a fényképezőgépen lévő kioldót és fordítsa el
ütközésig a lencsét az óramutató járásával ellentétes irányba, majd
vegye le a lencsét a fényképezőgépről.
• Egyes lencse-vaku kombinációk esetén elképzelhető, hogy a lencse eltakarja a
vaku fényét, ezért a kép alján árnyék jelenik meg. Beépített fényképezőgép vaku
használatakor vegye le a lencse árnyékolót, és legalább 1 méterről fényképezze a
tárgyakat.
• A fényképezőgép beépített vakujának használatakor a képsarkok nagy szögben
történő fényképezéskor sötétebbek lehetnek. Ellenőrizze, hogy az élesség-távolság
megfeleljen a fényképezőgép beépített vakujához.
Képsarkok sötétedése
A lencse használatakor a kép sarkai sötétebbek lehetnek a közepénél. Ezen
(képsarok sötétedésének nevezett) jelenség csökkentése érdekében zárja a
rekesznyílást 1–2 állással.
 A lencse árnyékoló felszerelése
A vibráló fények lecsökkentése és a legjobb képminőség elérése érdekében ajánlott
a lencse árnyékoló alkalmazása.
Illessze a lencse árnyékolón és a lencsén lévő piros vonalakat.
Forgassa az árnyékolót az óramutató járásának irányába, amíg az
árnyékolón lévő piros pont találkozik a lencsén lévő piros ponttal, és a
helyére kattan.
• A fényképezőgép beépített vakujának használatakor vegye le a lencse árnyékolót,
hogy ne takarja el a vaku fényét.
• Tároláskor fordítsa meg a lencse árnyékolót és fordítva helyezze rá a lencsére.
2008. 10. 06. 9:34:12

–2
 A zoom használata
Forgassa a zoom gyűrűt a kívánt élesség távolságra.
 Élességállítás
Az önműködő élességállítás használatakor a fényképezőgép önműködően beállítja
a lencse élességét.
• Az élességállító gyűrű az önműködő élességállítás esetén is használható, és így véletlenül
is elforgathatja. Csak akkor forgassa kézzel az élességállító gyűrűt, ha a fényképezőgép
közvetlen kézi élességállításra van kapcsolva, különben a készülék meghibásodhat.

Kézi élességállításhoz állítsa a fényképezőgépet kézi élességállításra és forgassa
az élességállító gyűrűt a keresőbe nézve. A keresőben az élességjel jelzi az élesség
beállítását.


1

2
3
Minőségtanúsítás
6
5

–1
4
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL1680Z típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek
Megnevezés
(Típusnév)
Megegyező
35 mmes fókusztávolság*1
(mm)
Lencse
csoportokelemek
Vario-Sonnar T
DT 16–80 mm,
F3,5–4,5, ZA
(SAL1680Z)
24–120
10–14
Nézőszög*1
Legkisebb
fókusz*2
(m)
Legnagyobb
nagyítás (×)
83°–20°
0,35
0,24
Legkisebb
f-szám
Szűrő
átmérő
(mm)
Méretek
(legnagyobb
átmérő ×
magasság)
(mm)
Tömeg
(g)
f/22–29
62
kb. 72 × 83
kb. 445
*1 A megegyező 35 mm-es formátum fókusztávolság érték APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre vonatkozik.
*2 A legkisebb fókusz a képérzékelő és a tárgy legkisebb távolsága.
(1)
(2)
• A lencse távolság kódolóval rendelkezik. A távolság kódoló pontosabb (ADI) mérést tesz lehetővé ADI vaku használatakor.
• A lencse működtetésétől függően a fókusztávolság a fényképezési távolságtól függően változhat. A fókusztávolság feltételezi, hogy a lencse fókusztávolság beállítása
végtelen.
Mellékelt tartozékok: lencse (1 db), első lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1 db), lencse árnyékoló (1 db), lencse tartó (1 db), nyomtatott dokumentáció.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Az
a Sony Corporation védjegye.
A cég- és terméknevek a cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
SAL1680Z-meretezett.indd 2
2008. 10. 06. 9:34:15

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement