Sony | SAL2470Z | Sony SAL2470Z Vario-Sonnar® T* 24-70 mm f/2,8 ZA SSM Használati útmutató

3-269-334-01(1)
Lencse digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez
Kezelési útmutató
Vario-Sonnar T
24–70 mm, F2,8, ZA, SSM
kell hagynia a lencsét, szerelje fel a lencsevédőt.
• Ügyeljen rá, hogy a lencse felszereléskor ne ütődjön semminek.
• Tároláskor mindig helyezze fel a lencsevédőt a lencsére.
• A penészesedés elkerülése érdekében ne tárolja hosszú ideig párás helyen a
lencsét.
• Ha a fényképezőgépet felszerelt lencsével mozgatja, tartsa a fényképezőgépet és
a lencsét egyaránt.
• Ne tárolja a lencsét élességállításhoz stb. kinyúló alkatrészekkel.
• Ne érintse meg a lencsét. Ha szennyeződés stb. kerül a lencsére, az befolyásolhatja
vagy lehetetlenné teheti a lencse és a fényképezőgép közötti jeltovábbítást, ami
működési rendellenességet okozhat.
AF/MF
vezérlőgombbal
használata
Óvintézkedések vaku használata esetén
• A DMF az alábbi esetekben nem használható:
- ha a kép életlen,
- az AF-C (folyamatos önműködő élességállítás) kiválasztásakor,
- ha az élesség AF-A módban folyamatos felvétel közben elfogadott a második
képhez.
Egyes lencse-vaku kombinációk esetén elképzelhető, hogy a lencse eltakarja a
vaku fényét, ezért a kép alján árnyék jelenik meg. Beépített fényképezőgép vaku
használatakor vegye le a lencse árnyékolót, és legalább 1 méterről fényképezze
a tárgyakat.
Képsarkok sötétedése
SAL2470Z
A lencse használatakor a kép sarkai sötétebbek lehetnek a közepénél. Ezen
(képsarok sötétedésnek nevezett) jelenség csökkentése érdekében zárja a
rekesznyílást 1–2 állással.
© 2007 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Páralecsapódás
Ha hideg helyről meleg helyre viszi a lencsét, páralecsapódás következhet be
a lencsén. Ennek elkerüléséhez helyezze műanyag tasakba vagy hasonlóba a
lencsét. Csak akkor vegye ki a lencsét, ha a belső levegő hőmérséklete elérte
a környezeti hőmérsékletet.
A lencse tisztítása
A lencsét Sony
fényképezőgépekhez tervezték.
A lencsét a Carl Zeiss és a Sony Corporation együtt fejlesztette Sony
fényképezőgépekhez. A lencse gyártása a Carl Zeiss szigorú szabványainak és
minőségbiztosítási rendszerének megfelelően történt.
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Ne nézzen a napba a lencsén keresztül, mert az károsíthatja a szemét vagy
vakságot okozhat.
A lencsét kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
Baleset vagy sérülésveszély.
• Ne érintse meg közvetlenül a lencse felületét.
• Ha a lencse beszennyeződik, sűrített levegős lencsetisztító szerrel tisztítsa és
törölje le tiszta, puha ruhával (javasoljuk a (külön megvásárolható) KK-CA
tisztítókendő használatát).
• Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint a teleobjektív
tisztításához.
MEGJEGYZÉS:
Jelen készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a készülék az
FCC 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó
határértékeket elégíti ki. A határértékeket úgy állapították meg, hogy a
zavaró hatásokkal szemben jelentős védelmet biztosítsanak, a készülék
lakásban történő alkalmazása esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
állít elő, használ fel és sugározhat ki, ennélfogva – a gyártó által előírtaktól
eltérő felszerelése illetve használata esetén – zavarhatja a rádióvételt.
Nincs azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy egy konkrét telepítés
esetén nem jelentkezik zavaróhatás. Amennyiben jelen készülék okozza
a rádió, illetve tv-vételben fellépő zavaróhatást (ezt a készülék ki- és
bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak,
hogy az alábbi, esetleges megoldások alkalmazásával tegyen kísérletet a
zavaróhatások kiküszöbölésére:
– az antenna másik irányba való átállítása vagy áthelyezése,
– a készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése,
– a készülék egy másik hálózati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása, amely
nem abban a leágazásban található, amelyre ez a készülék csatlakozik,
– szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy tv- vagy rádiószerelő véleményét.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
fényképezőgép
• Az AF-MF átkapcsoláshoz nyomja meg az AF/MF vezérlőgombot, amikor a
fényképezőgép és a lencse egyaránt AF módba van állítva.
• Az MF-AF átkapcsoláshoz nyomja meg az AF/MF vezérlőgombot, amikor a
fényképezőgép MF, a lencse pedig AF módba van állítva.
Közvetlen kézi élességállítás (DMF)
Forgassa az élességállító gyűrűt a megfelelő DMF beállításhoz, amikor az
élesség AF-A (önműködő élességállítás) vagy AF-S (egyképes önműködő
élességállítás) módban rögzítve van.
Fényképezés MF módban végtelen beállítással
Az élességbeállító gyűrű kissé túlforgatható a végtelenen a pontos élességbeállítás
érdekében bármilyen környezeti hőmérsékleten. A keresőbe nézve mindig
pontosan állítsa be az élességet, különösen ha a lencse élességét a végtelen
közelében állítja be.
Élesség-rögzítő gomb (lásd az – ábrát)
Az élesség-rögzítő gomb megnyomásakor az önműködő élességállítás nem
működik és az élesség állandó lesz a fényképezés során.
• Az élesség-rögzítő gomb működése az egyéni funkcióbeállítási lehetőséggel
rendelkező fényképezőgépeken eltérő lehet. A részleteket lásd a fényképezőgép
kezelési útmutatójában.
 Az alkatrészek elnevezése
1···Élességállító gyűrű 2···Távolság jelzés 3···Zoom gyűrű 4···A lencse
kapcsolódó felülete 5···Felszerelési jelzés 6···Távolság skála 7···Élesség
rögzítő gomb 8···Élességállítási mód kapcsoló
 A lencse fel- és leszerelése
A lencse felszerelése (lásd a – ábrát)
1
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
rendelkező
Vegye le a hátsó és első lencsevédőt, valamint a fényképezőgép
védőburkolatát.
• Az első lencsevédőt kétféle módon szerelheti le és fel, (1) és (2). Ha a
lencsevédőre fel van szerelve a lencse árnyékoló, használja a (2) eljárást.
2
Illessze a lencse házán található narancssárga jelzést a
fényképezőgép narancssárga jelzéséhez (felszerelési jelzés),
majd a lencse felszereléséhez forgassa el kattanásig az
óramutató járásának irányába.
• A lencse felhelyezésekor ne nyomja
fényképezőgépen.
• A lencsét egyenesen illessze a helyére.
meg
a
lencse
kioldót
a
A lencse eltávolítása (lásd a – ábrát)
Tartsa nyomva a fényképezőgépen lévő kioldót és fordítsa el
ütközésig a lencsét az óramutató járásával ellentétes irányba,
majd vegye le a lencsét a fényképezőgépről.
 A lencse árnyékoló felszerelése
A vibráló fények lecsökkentése és a legjobb képminőség elérése érdekében
ajánlott a lencse árnyékoló alkalmazása.
Illessze a lencse árnyékolón lévő piros vonalat a lencsén lévő
piros vonalhoz (lencse árnyékoló jelzés). Forgassa az árnyékolót
az óramutató járásának irányába, amíg az árnyékolón lévő piros
pont találkozik a lencsén lévő piros ponttal, és a helyére kattan.
• A fényképezőgép beépített vakujának használatakor vegye le a lencse árnyékolót,
hogy ne takarja el a vaku fényét.
• Vegye figyelembe az illesztésnél az esetlegesen erre szolgáló jelzéseket (piros
vonal, piros pont stb.), különben a lencse árnyékoló befolyásolhatja a kívánt
hatást vagy látható lehet a képeken.
• Tároláskor fordítsa meg a lencse árnyékolót és fordítva helyezze rá a lencsére.
 A zoom használata
Forgassa a zoom gyűrűt a kívánt élesség távolságra.
 Élességállítás
Az AF/MF
beállítása
(önműködő
vagy
kézi
élességállítás)
A lencsén kiválasztható az AF vagy MF élességállítási mód.
Az AF módban történő fényképezéshez állítsa be az AF élességállítás módot
a fényképezőgépen és a lencsén egyaránt. MF módban fényképezhet, ha a
fényképezőgép, a lencse vagy mindkettő MF módba van állítva.
Az élesség mód beállítása a lencsén (lásd az - ábrát)
Állítsa a megfelelő (AF vagy MF) módba az élesség-mód
kapcsolót.
• MF módban forgassa az élességállító gyűrűt az élesség beállításához, miközben
a keresőbe néz (lásd az - ábrát). A keresőben az élességjel jelzi az élesség
pillanatnyi beállítását.
Megjegyzések a használatról
• Ne tegye ki a lencsét közvetlen napsütésnek. Ha a napfényt a lencse egy közeli
tárgyra vetíti, tüzet okozhat. Ha a körülmények miatt mégis közvetlen napsütésben
SAL2470Z-meretezettA3.indd 1
2008. 10. 06. 9:34:00


1
2
3
7
4
6
8
5


–1

(1)

(2)

–2


Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL2470Z típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Megnevezés
(Típusnév)
Megegyező
35 mm-es
fókusztávolság*1
(mm)
Lencse
csoport-elem
1. nézőszög*2
Vario-Sonnar T
24–70 mm,
F2,8, ZA, SSM
(SAL2470Z)
36–105
13–17
84°–34°
2. nézőszög*2
Legkisebb
fókusz*3
(m)
Legnagyobb
nagyítás (×)
61°–23°
0,34
0,25
Legkisebb
f-szám
Szűrő
átmérő
(mm)
Méretek
(legnagyobb
átmérő ×
magasság)
(mm)
Tömeg
(g)
f/22
77
kb. 83 × 111
kb. 955
*1 A megegyező 35 mm-es formátum fókusztávolság érték APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre vonatkozik.
*2 Az 1. nézőszög érték 35 mm-es formátumú fényképezőgépre, a 2. nézőszög érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre vonatkozik.
*3 A legkisebb fókusz a képérzékelő és a tárgy legkisebb távolsága.
• A lencse távolság kódolóval rendelkezik. A távolság kódoló pontosabb (ADI) mérést tesz lehetővé ADI vaku használatakor.
• A lencse működtetésétől függően a fókusztávolság a fényképezési távolságtól függően változhat. A fókusztávolság feltételezi, hogy a lencse fókusztávolság
beállítása végtelen.
Mellékelt tartozékok: lencse (1 db), első lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1 db), lencse árnyékoló (1 db), lencse tartó (1 db), nyomtatott dokumentáció
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Az
a Sony Corporation védjegye.
A cég- és terméknevek a cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
SAL2470Z-meretezettA3.indd 2
2008. 10. 06. 9:34:03
Download PDF