Sony | SAL500F80 | Sony SAL500F80 500F80 A-bajonettes objektív digitális fényképezőgéphez Használati útmutató

2-685-148-11(1)
Páralecsapódás
A lencse tisztítása
Ha hideg helyről meleg helyre viszi a lencsét, páralecsapódás következhet be
a lencsén. Ennek elkerüléséhez helyezze műanyag tasakba vagy hasonlóba a
lencsét. Csak akkor vegye ki a lencsét, ha a belső levegő hőmérséklete elérte
a környezeti hőmérsékletet.
• Ne érintse meg közvetlenül a lencse felületét.
• Ha a lencse beszennyeződik, sűrített levegős lencsetisztító szerrel tisztítsa és
törölje le tiszta, puha ruhával (javasoljuk a (külön megvásárolható) KK-CA
tisztítókendő használatát).
• Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint a lencse vagy a
fényképezőgép tisztításához.
Lencse digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez
Kezelési útmutató
 Az alkatrészek elnevezése
© 2006 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
1
2
3
4
50
SAL500F80
1···Élességállító gyűrű
2···Távolság skála
3···Távolság jelzés
4···A lencse kapcsolódó felülete
5···Bedugható szűrő
6···Lencse felszerelési jelzés
7···Bedugható szűrő rögzítése
8···Élesség-rögzítés gomb
9···Lencse árnyékoló
100
500 mm, F8, Reflex
5
6
9
8
7
 A lencse fel- és leszerelése
A lencse felszerelése
Az 500 mm, F8, Reflex egy könnyű, kompakt tükörreflexes optikai
rendszerrel rendelkező teleobjektív.
fényképezőgépekhez tervezték.
A lencsét Sony
1
Vegye le a hátsó és első lencsevédőt, valamint a fényképezőgép
védőburkolatát.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
MEGJEGYZÉS:
Jelen készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a készülék az
FCC 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó
határértékeket elégíti ki. A határértékeket úgy állapították meg, hogy a
zavaró hatásokkal szemben jelentős védelmet biztosítsanak, a készülék
lakásban történő alkalmazása esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
állít elő, használ fel és sugározhat ki, ennélfogva – a gyártó által előírtaktól
eltérő felszerelése illetve használata esetén – zavarhatja a rádióvételt.
Nincs azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy egy konkrét telepítés
esetén nem jelentkezik zavaróhatás. Amennyiben jelen készülék okozza
a rádió, illetve tv-vételben fellépő zavaróhatást (ezt a készülék ki- és
bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak,
hogy az alábbi, esetleges megoldások alkalmazásával tegyen kísérletet a
zavaróhatások kiküszöbölésére:
– az antenna másik irányba való átállítása vagy áthelyezése,
– a készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése,
– a készülék egy másik hálózati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása, amely
nem abban a leágazásban található, amelyre ez a készülék csatlakozik,
– szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy tv- vagy rádiószerelő véleményét.
Illessze a lencse házán található narancssárga jelzést a fényképezőgép
narancssárga jelzéséhez (felszerelési jelzés), majd a lencse
felszereléséhez forgassa el kattanásig az óramutató járásának irányába.
• A lencse felhelyezésekor ne nyomja meg a lencse kioldót a fényképezőgépen.
• A lencsét egyenesen illessze a helyére.
A lencse eltávolítása
Tartsa nyomva a fényképezőgépen lévő kioldót és fordítsa el ütközésig a
lencsét az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le a lencsét.
Az első lencsevédő felszerelése
Mindig a lencse árnyékoló felszerelt állapotában szerelje fel az első
lencsevédőt.
 Élességállítás
AF (önműködő élességálllítás)
Az AF használatakor a fényképezőgép önműködően állítja be a lencsével az élességét.
Széles élességbeállító vázzal rendelkező fényképezőgépek esetén használjon középső helyi élességbeállító vázat vagy pontszerű helyi élességbeállító vázat.
Egyéb helyi élességbeállító váz nem használható.
• Az élességbeállító gyűrű forgatásakor ne befolyásolja ezzel.
MF (kézi élességbeállítás)
Kézi élességbeállításkor válassza a fényképezőgép MF beállítását, és forgassa az élességbeállító gyűrűt a keresőbe nézve amíg
a tárgy tisztán látható. A keresőben az élesség jel mutatja az élesség pillanatnyi állapotát.
• Az élességállító gyűrű kissé a végtelenen túlforgatható a különböző hőmérsékleteken is pontos élességállítás érdekében. Kézi
élességállításkor ne forgassa mindig a végéig az élességállító gyűrűt, csak végtelenig. Nézzen bele a keresőbe, és állítsa be a
megfelelő élességet.
50
FIGYELEM!
2
100
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Ne nézzen a napba a lencsén keresztül, mert az károsíthatja a szemét vagy
vakságot okozhat.
A lencsét kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
Baleset vagy sérülésveszély.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
100
50
Az élességbeállítás-rögzítő gomb használata
Az AF kikapcsolásához nyomja meg az élességbeállítás-rögzítő gombot. Az élességbeállítás rögzítésre kerül, a készülék az
elsütőgomb elengedésekor is megtartja az élességet. Az AF visszakapcsolásához az elsütőgomb félig lenyomott állapotában
engedje fel az élességbeállítás rögzítő gombot.
• Az élességbeállítás-rögzítő gomb működése egyéni funkcióbeállítással rendelkező fényképezőgépeken eltérő lehet. A részleteket lásd
a fényképezőgép kezelési útmutatójában.
Megjegyzések a használatról
• Ne tegye ki a lencsét közvetlen napsütésnek. Ha a napfényt a lencse egy
közeli tárgyra vetíti, tüzet okozhat. Ha a körülmények miatt mégis közvetlen
napsütésben kell hagynia a lencsét, szerelje fel a lencsevédőt.
• Ügyeljen rá, hogy a lencse felszereléskor ne ütődjön semminek.
• Tároláskor mindig helyezze fel a lencsevédőt a lencsére.
• A penészesedés elkerülése érdekében ne tárolja hosszú ideig párás helyen a
lencsét.
• Ne tárolja a fényképezőgépet élességállításhoz stb. kinyúló lencsével.
• Ne érintse meg a lencsét. Ha szennyeződés stb. kerül a lencsére, az
befolyásolhatja vagy lehetetlenné teheti a lencse és a fényképezőgép közötti
jeltovábbítást, ami működési rendellenességet okozhat.
SAL500F80.indd 1
 A fényképezési módok kiválasztása
A lencse rekesznyílása állandó f/8. Használja a P, A vagy M üzemmódot (az A vagy M üzemmód használatakor csak az f/8 rekesznyílás alkalmazható).
• Az S üzemmód használatakor a zársebességtől függően elképzelhető, hogy a megvilágítás kiegyenlítése nem lehetséges.
2008. 10. 06. 9:34:22
 A bedugható szűrő cseréje
A lencse nem rendelkezik saját rekesznyílás beállítási lehetőséggel.
A fény mennyiségének beállításához szerelje be a mellékelt normál vagy ND4X szűrőt.
A bedugható szűrő az optikai rendszer része. Fényképezéskor ügyeljen rá, hogy vagy a normál szűrőt, vagy az ND4X szűrőt beszerelje.
Általában a normál szűrőt használja. Ha fényes tárgyat fényképez, vagy ha le kívánja lassítani a zársebességet, szerelje be az ND4X szűrőt (A fény mennyisége 2
fokozattal csökken, ami megfelel az f/16 értéknek.).
• Az ND4X szűrő beszerelése nem befolyásolja a mélységélességet.
A bedugható szűrő cseréje
1
2
3
Nyomja meg a szűrőtartó rögzítését és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba 90°-kal a
lencse eleje felé a narancssárga jelzés illeszkedéséig a szűrőtartóval, majd emelje fel a szűrőtartót.
Illessze a szűrőtartó rögzítésének narancssárga jelzését a szűrőtartóhoz, fordítsa a szűrőt a NORMAL vagy ND4X oldalával a
fényképezőgép felé, majd illessze be a szűrőtartót a lencse házába.
Nyomja le a szűrőtartó rögzítését, majd a rögzítéshez fordítsa el 90°-kal.
• A szűrőtartó rögzítés narancssárga jelzése merőleges a tartóra.
Az ND4X szűrőről
• Egy ND4X szűrő az első lencsevédő alatt található.
• Az ND4X szűrőt az első lencsevédő alatt tárolhatja.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL500F80 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Megnevezés
(Típusnév)
Megegyező
35 mm-es
fókusztávolság*1
(mm)
Lencse
csoportelem
1. nézőszög*3
500 mm, F8,
Reflex
(SAL500F80)
750
5–7
5°
2. nézőszög*3
Legkisebb
fókusz*4
(m)
Legnagyobb
nagyítás (×)
3°10'
4,0
0,13
Legkisebb Szűrő átmérő
f-szám
(mm)
f/8
(rögzített)
42
(kizárólagos
használattal)
Méretek
(legnagyobb
átmérő ×
magasság)
(mm)
Tömeg
(g)
kb. 89 × 118
kb. 665
*1 A megegyező 35 mm-es formátum fókusztávolság érték APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre vonatkozik.
*2 A lencsecsoport és elem értékek tartalmazzák a normál és az ND4X szűrőt is.
*3 Az 1. nézőszög érték 35 mm-es formátumú fényképezőgépre, a 2. nézőszög érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre
vonatkozik.
*4 A legkisebb fókusz a képérzékelő és a tárgy legkisebb távolsága.
Mellékelt tartozékok: lencse (1 db), első lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1 db), lencse árnyékoló (1 db), normál szűrő (1 db), ND4X szűrő (1 db), nyomtatott
dokumentáció
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Az
a Sony Corporation védjegye.
SAL500F80.indd 2
2008. 10. 06. 9:34:25
Download PDF

advertising