Sony | DSC-M2 | Sony DSC-M2 Használati útmutató

2-638-430-11(1)
Digitális fényképezőgép
Ismerkedés
a fényképezőgéppel
Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás
A menü használata
Kezelési útmutató
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt az
útmutatót. Alaposan olvassa el az „Először ezt olvassa el”.
Őrizze meg az útmutatót, mert később még szüksége lehet rá.
A beállító képernyő
használata
Vásárlói feljegyzés
A készülék típusjelzése és sorozatszáma a készülék alján
található. Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi
rovatba. Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül
fel, hivatkozzon erre a sorozatszámra.
A számítógép
használata
Típus: DSC-M2
Sorozatszám: ________________________
DSC-M2
Képek nyomtatása
A fényképezőgép
csatlakoztatása
tévékészülékhez
Hibaelhárítás
Egyéb tudnivalók
„Először ezt olvassa el”
Megtalálhatja benne a fényképezéshez/
visszanézéshez tartozó beállítások, és az
alapműveletek magyarázatait.
© 2005 Sony Corporation
Tárgymutató
2-638-429-11 (2)
Digitális fényképezőgép
Először ezt olvassa el!
Kezelési útmutató
Az eszköz használatba vétele előtt olvassa el részletesen ezt a kezelési útmutatót és a külön
kiadványban található „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás”-t és őrizze meg ezeket a későbbi
felhasználás esetére.
DSC-M2
Olvassa el a „Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás”-t is.
Részletes magyarázatokat, és az esetlegesen felmerülő problémák
kezelésének módját találja benne.
A tartozékok ellenőrzése
• AC-LS5 hálózati adapter
• Hálózati csatlakozókábel
• USB kábel
„Memory Stick Duo” nem
tartozék.
Fényképek készítéséhez be kell
szereznie egy „Memory Stick
Duo”-t.
• A/V csatlakozókábel
• UC-MB Cyber-shot Station
„Memory Stick Duo”: ezzel
a fényképezőgéppel
használható a „Memory
Stick Duo”.
• Csuklószíj
• CD-ROM (Cyber-shot
felhasználói és Nero Vision
Express 3 szoftver)
• NP-FT1 akkumulátor és tok
• Kezelési útmutató:
„Először ezt olvassa el!”
(ez a kiadvány)
„Memory Stick”: ezzel
a fényképezőgéppel nem
használható a „Memory
Stick”.
• Kezelési útmutató:
„Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás”
Egyéb memóriakártyák nem
használhatók ezzel
a készülékkel.
• A „Memory Stick Duo”-ról
részletesebben t „Kezelési
útmutató/Hibaelhárítás”
(97. oldal)
Megjegyzések
• Töltse fel az NP-FT1 akkumulátort, mielőtt először használja a fényképezőgépet.
• Az LCD képernyő rendkívül korszerű gyártástechnológiával készült, a hatékony képpontok aránya
nagyobb, mint 99,99%. Esetenként azonban fekete pontok és/vagy világos fénypontok (fehér, piros,
kék vagy zöld) lehetnek az LCD képernyőn. Ezek a pontok a gyártási folyamat természetes velejárói,
és a felvétel minőségét nem befolyásolják.
• A fényképezőgép egy precíziós eszköz. Ügyeljen
arra, hogy a lencsét vagy az LCD kijelzőt ne üsse
meg, vagy ne tegye ki erőhatásnak. Használja
a csuklószíjat a fényképezőgép leesésének, illetve
Rögzítési
más sérülésének elkerülése érdekében.
hely
További információk és a válaszok a leggyakrabban feltett kérdésekre megtalálhatóak
a Sony Customer Support weblapján.
http://www.sony.net/
Az akkumulátor előkészítése
1
1
Helyezze be az akkumulátort.
Tolja az akkumulátor/
„Memory Stick Duo”
fedelet a nyíl irányába.
Megfelelően helyezze az
akkumulátort a helyére.
Akkumulátoron a V jel ugyanabba az
irányba mutasson, ahogyan az akkumulátor
behelyező nyílás V jele mutat. Tolja be az
akkumulátort, ameddig az biztonságosan
nem rögzül.
2 Csatlakoztassa a hálózati
adaptert (tartozék) a Cyber-shot
Station-höz (tartozék).
Csukja be a akkumulátor/
„Memory Stick Duo”
kártyahely fedelét.
3Csatlakoztassa
a fényképezőgépet
a Cyber-shot Station-höz.
Cyber Shot Station
DC IN aljzat
Hálózati adapter
A fali
konnektorhoz
v jelzés
Hálózati csatlakozókábel
/Töltésjelző lámpa
Világít: töltés
Nem világít: a töltés
véget ért. (Vegye
ki a digitális
fényképezőgépet
a Cyber-shot Stationből.
• A töltési idő nagyjából 150 perc, egy teljesen üres akkumulátor, 25°C fokon történő töltésekor. Bizonyos
körülmények esetén, illetve némely helyzetben hosszabbá válhat a töltési idő.
• A vaku töltésekor a /Töltésjelző lámpa világít.
• A hálózati adaptert egy könnyen elérhető közeli fali konnektorhoz csatlakoztassa. Ha bármilyen probléma
felmerül a töltés közben, azonnal áramtalanítsa a készüléket a fali csatlakozóból történő kihúzással.
• Ne használja a hálózati adaptert szűk, zárt helyen, például bútor és a fal között.
• A használat befejezése után húzza ki a fali- és a DC IN aljzatból a csatlakozókábel.
• Az eszközök mindaddig feszültség alatt vannak, amíg a fali konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is,
ha kikapcsolt állapotban van.
Az akkumulátor feltöltése csak a hálózati adapter használatával.
Az akkumulátort a Cyber-shot Station használata nélkül is feltöltheti. t „Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás” (16. oldal)
A hálózati adapter használata
A tartozék AC-LS5 hálózati adapterrel a fényképezőgépet a fali konnektorhoz
csatlakoztathatja. t „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás” (16. oldal).
A felhasználható akkumulátor kapacitás ellenőrzése
Nyissa ki az LCD kijelzőt, vagy nyomja meg a POWER gombot, majd olvassa le az
időtartamot az LCD kijelzőről.
Maradékkapacitás jelző
60min
Felhasználható
időtartam
• Nagyjából egy percet vesz igénybe, amíg az akkumulátor
felhasználható időtartamának helyes értéke megjelenik.
• A REC (felvételi) mód készenléti üzemmódjában
a fényképek készítéséhez felhasználható maradék
akkumulátor kapacitás látható a kijelzőn.
• Bizonyos körülmények között a felhasználható időtartam
kijelzése nem pontos.
Az akkumulátor kivétele
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kártyahely fedelét és tolja az akkumulátor
kivető karját nyíl irányába a jelzett módon. Ne tartsa a fényképezőgépet az akkumulátor
nyílásával a föld felé, így elkerülheti az akkumulátor kiesését, amikor a kivető kart kinyitja.
Akkumulátor kivető kar
A fényképezőgép használata külföldön – az áramforrásokról
Az AC-LS5 hálózati adaptert minden olyan országban használhatja ahol a hálózati feszültség
100–240 V AC, 50/60 Hz. Használjon külön beszerezhető dugasz adaptert [a] a fali konnektor
típusának [b] megfelelően.
AC-LS5
• Ne használjon transzformátort, mert az a készülék meghibásodását okozhatja.
2
A fényképezőgép bekapcsolása/idő
beállítása
POWER gomb
2
Állítsa be az időt
a vezérlőgombbal.
1 Válassza ki a dátum megjelenítési
formáját a v/V gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
PHOTO
MOVIE
MODE
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
2 Válassza ki a dátum elemeit a b/B
1
Kapcsolja be
a fényképezőgépet az
LCD képernyő nyíl
irányba történő
kifordításával.
Forgassa az LCD
képernyőt a kívánt
szögbe.
gombokkal, majd a v/V gombokkal
határozza meg az egyes értékeket és
nyomja meg a z gombot.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
3 A B megnyomásával válassza ki az [OK]
opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A REC mód kijelző (zölden) világít.
• A POWER gombbal is bekapcsolhatja
a készüléket.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
10 : 30
OK
AM
Cancel
• A megszakításhoz nyomja meg a [CANCEL]
opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A dátum és óra beállítása
Válassza a [CLOCK SET] menüpontot a
(Setup) képernyőn, majd ismételje meg a fent leírt
2-es lépést. t „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás” 50. és 59. oldal.
Az óra kijelző képernyője
• Ha a [D/M/Y] dátum kijelzési módot választotta a 2-1-es lépésben, akkor az időkijelzést 24 órás
ciklusokra állítsa.
• Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a 12:00 PM jelzi.
Bekapcsoláskor
• Az óra beállítására szolgáló képernyő mindaddig megjelenik a bekapcsoláskor, amíg be nem állítja az órát.
• A következő képernyő jelenik meg a második bekapcsolástól kezdve:
60min
101
640 30f
[00:10:48]
VGA
[
96]
• Ha a
(Setup) képernyőn az Album beállításainál a [Write in Album] [On] állásban van, akkor néhány
másodperc is eltelhet a bekapcsolás után, amíg a fényképezőgéppel kép készíthető.
A fényképezőgép kikapcsolása
Csukja be az LCD kijelzőt, vagy nyomja meg újra a POWER gombot.
POWER gomb
PHOTO
MOVIE
MODE
• Ha PLAY módban úgy hajtja be az LCD kijelzőt, hogy a kijelző kifelé néz, a fényképezőgép nem
kapcsolódik ki.
• Ha a fényképezőgépet az akkumulátorról használja és nagyjából három percig nem végez műveletet,
a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, az akkumulátor lemerülésének megakadályozása érdekében
(Auto Power Off funkció).
A nyelv kiválasztása
Megváltoztathatja az LCD kijelzőn megjelenő üzenetek nyelvét. A nyelv kiválasztásához
nyomja meg a MENU-t a menü képernyő megjelentetéséhez. Válassza ki a
(Setup) gombot,
a vezérlőgombbal, majd válassza az [ A Language] lehetőséget a 1 (Setup 1) képernyőn és
válassza ki a kívánt nyelvet. t „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás” 57. oldal.
3
A (külön beszerezhető) „Memory Stick
Duo” behelyezése
Az érintkezők oldala
Tolja be az akkumulátort teljesen,
amíg egy kattanást nem hall.
Ha nem helyezett be „Memory Stick Duo” kártyát
Nem készíthetők fényképek.
4
1
A használni kívánt képméret
kiválasztása
A MODE gombbal
kapcsolja be a REC
(felvételi) módot.
2
Nyomja meg a
size) gombot.
3
Válassza a
(Photo Size),
vagy a
(Movie Size)
lehetőséget a b/B
vezérlőgombokkal, majd
válassza ki a kívánt
képméretet a v /V gombokkal.
• Valamelyik REC/PLAY üzemmód
jelző zölden világít.
(Image
5M
3:2
3M
1M
VGA
Photo Size
gomb
PHOTO
MOVIE
MODE
Elérésjelző
• A fenti képernyő a fényképek lehetséges méreteit
mutatja.
• Mozgóképek esetén válassza a [640 (30 fps)], [320
(30 fps)] vagy [320 (15 fps)] minőséget.
• A kiválasztott minőséghez tartozó lehetséges
fényképfelvételek száma, vagy a mozgókép felvétel
hossza a kijelző jobb alsó sarkában látható.
4
Nyomja meg a
size) gombot az
érvényesítéshez.
(Image
A fényképméretekről
A képméretek részleteivel kapcsolatban lásd a t „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás” 13. oldalt.
Az alapbeállításokat a
szimbólum jelzi.
Képméret
Felhasználások
5M (2592 × 1944)
A4-es méretű nyomtatáshoz, vagy
nagyfelbontású A5-ös nyomatokhoz
Képek száma
Nyomtatás
Kevesebb
Nagyfelbontás
Több
Alacsonyabb
felbontás
3:2* (2592 × 1728)
3M (2048 × 1536)
1M (1280 × 960)
Képeslap méretű nyomatokhoz
VGA (640 × 480)
Nagyobb mennyiségű képek
rögzítéséhez, e-mailhez történő
csatoláshoz, vagy weblapon történő
felhasználáshoz
* A fényképek a képeslapok és nyomtató lapok oldalarányával megegyező 3:2 oldalaránnyal lesznek
rögzítve.
Mozgóképek
mérete
Felhasználási javaslatok
640 (30fps)
Nagyfelbontású folyamatos
képű mozgóképek
rögzítéséhez
320 (30fps)
320 (15fps)
Hosszabb mozgóképek
rögzítéséhez
• Az „fps” a másodpercenként rögzített
képkockák számát jelenti. Az aktuálisan
rögzített képek száma a felvételi
körülményektől és a felvételi témától függően
változhat.
A felvehető fényképek számáról és a rögzíthető mozgóképek időtartamáról
A felvehető fényképek száma és a rögzíthető mozgóképek hossza a kiválasztott képmérettől
függ.
A felvehető fényképek számáról és a rögzíthető időtartamról lásd a t „Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás” 24. oldalt.
60min
Fényképek
A felvehető képek
száma
101
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
Mozgókép
A rögzíthető
időtartam
• Az aktuálisan rögzített képek száma, illetve a rögzíthető időtartam a felvételi körülményektől függően
változhat.
A „Memory Stcik Duo” kivétele
Elérésjelző
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelét és
nyomja meg a „Memory Stick Duo”-t egyszer.
Ha az elérésjelző világít
Ne nyissa ki az akkumulátor/Memory Stick Duo fedelét
vagy ne kapcsolja ki a készüléket, mert az adatok
megsérülhetnek.
5
Fényképezés egyszerűen
(Automatikus beállítások)
A fényképezőgép helyes tartása
1
Válassza ki a felvételi
módot (REC) a MODE
gombbal.
Vezérlőgomb
PHOTO
MOVIE
MODE
Zoom gomb
PHOTO
MOVIE
Tartsa a fényképezőgépet biztosan és
pozícionálja a fényképezni kívánt témát
a fókuszkeret közepébe.
Felvételi
(REC)
jelzője
MODE
A vezérlőgomb használata
60min
101
640 30f
VGA
[
60min
Az önkioldó
használata
96]
[00:10:48]
101
60min
101
Makró fényképezés
A fénymérő mód
kiválasztása
640 30f
VGA
[
96]
VGA FINE
[00:10:48]
A vaku beállítása
fényképekhez
[
60min
101
640 30f
VGA
[
96]
[00:10:48]
96]
640 30f
[00:10:48]
2
Fényképezés.
Az Album-ban tárolhatók azoknak a képeknek a kicsinyített méretű másolata, amelyek
fényképezése közben a
jel a kijelzőn volt. t „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás”
30. oldalt.
FÉNYKÉP:
Nyomja le a PHOTO
gombot félútig
a fókuszáláshoz
AE/AF zár jelző villog, majd
világit, vagy csipog
60min
Nyomja le a PHOTO
gombot teljesen.
A zárhang hallatszik.
101
VGA FINE
[
96]
30 F2.8
Autófókusz keresője
• Használhatja az LCD kijelző oldalán található PHOTO gombot, de ekkor nem tudja azt
két lépcsőben benyomni.
MOZGÓKÉP:
Nyomja be a MOVIE
gombot teljesen.
60min
101
640 30f
00:00:02
A felvételkészítés megállításához nyomja meg újból a MOVIE gombot teljesen.
•A
jel villog az LCD kijelző alján, ha a hátralévő rögzítési idő kevés.
• Használhatja az LCD kijelző oldalán található MOVIE gombot is.
A Zoom használata
60min
101
Zoom gomb
1.3
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
60min
101
5.0
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
• Amikor a zoom értéke nagyobb, mint 3-szoros, a fényképezőgép a digitális zoom-ot használja.
A [Digital Zoom] Digitális zoom részleteiről és a képminőségről lásd a t „Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás” 51. oldalt.
Az önkioldó használata
A 2-es lépés előtt nyomja meg a v (
) vezérlőgombot.
Nyomja meg a PHOTO/MOVIE gombot, az önkioldó jelzője villog, egy hangjelzés hallatszik,
amikor a zár működik (kb. 10 másodperccel később).
A megszakításhoz nyomja meg a v-gombot újból.
Önkioldó jelzője
• Ha mozgókép rögzítésekor használja az önkioldót, akkor a felvételkészítés nem ér véget automatikusan.
• Egy állvány (nem tartozék) használata javasolt.
Makró fényképezés
A 2-es lépés előtt nyomja meg a b (
) vezérlőgombot.
A megszakításhoz nyomja meg a b gombot újból.
• A zoom teljes W értékre történő állítása javasolt.
• A mélységélesség leszűkül, és elképzelhető, hogy a teljes téma nem lesz fókuszban.
• Az autofókusz beállításának ideje meghosszabbodhat.
• Makró fényképezésnél közelebbi tárgyak fényképezéséhez válassza a
(Nagyító módot) a Scene
(helyszín) beállításoknál.
A lencsétől mért legrövidebb távolságok makró fényképezés esetén
Teljes W állásban: kb. 8 cm
Teljes T állásban: kb. 25 cm
A vaku mód kiválasztása fényképezés esetén
A 2-es lépés előtt nyomja meg a V ( ) vezérlőgombot egymás után többször, hogy a kívánt
módot kiválassza.
Nincs jelzés
Sötétben villog (alapbeállítás)
Kényszer vaku
SL
Lassú vaku (Kényszer vaku)
A zár hosszan nyitva tart, hogy sötétben történő fényképezés esetén a vaku
fényköréből kieső területek is világosak legyenek.
Nincs vaku
• Fényképezési távolság (amikor az [ISO] beállítás [AUTO] módban van).
Teljes W állásban: kb. 0,1 m-től 2,6 m-ig
Teljes T állásban: kb. 0,5 m-től 2,1 m-ig
• A vaku kétszer villan. Az első villanás a szükséges fénymennyiség kiszámításához szükséges.
A fénymérő mód kiválasztása
Beállíthatja, hogy a téma mely területe alapján kerüljön beállításra a megfelelő expozíciós
érték.
Pont fénymérő (
)
A fénymérés csak a téma egy területe alapján történik. Ez akkor kényelmes megoldás, amikor
a téma háttérfényben van, vagy az előtér és a háttér megvilágítása között nagy a különbség.
Összetett fénymérés (kijelzés nélkül)
A kép több részre osztódik fel, majd a fénymérés minden területen megtörténik.
A fényképezőgép kiszámol egy jól súlyozott középértéket.
A 2-es lépés előtt válassza ki
(Camera) menüpontban az [AUTO]-tól eltérő beállítást.
t „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás” 35. oldal.
Nyomja meg a B (
) vezérlőgombot, a megszakításhoz nyomja meg a B vezérlőgombot
újból.
60min
101
A pont fénymérő szálkeresztje/
Így pozícionálja a témát
VGA FINE
[
96]
640 30f
[00:10:48]
• Pont fénymérő használata esetén a fénymérés pontjára célszerű fókuszálni a 9 (Focus) beállítás [Center
AF]-re állításával. t „Kezelési útmutató/Hibaelhárítás” 38. oldal.
Ha olyan témát fényképez, amin nehéz fókuszálni
• Ha a téma 50 cm-nél közelebb van, használja a makró módot (bal oszlop).
• Ha a fényképezőgép nem tud fókuszálni a témán automatikusan, akkor az AE/AF kijelző lassan kezd
villogni és a sípjel nem hallatszik. Komponálja máshogyan a témát és fókuszáljon újra.
NEHEZEN FÓKUSZÁLHATÓ ESETEK:
– Gyors mozgás
– Tükröződő vagy fénylő felület
– Villámlás
– A fényképezőgéptől távol, sötétben
– A tárgy és a háttér közötti kontraszt kicsi
– Üvegen keresztül nézve
– Háttérfény
A kijelző jelzéseinek beazonosítása
t
„Kezelési útmutató/Hibaelhárítás” 18. oldal.
Az LCD kijelző körbeforgatása (Tükörmód)
Amikor tükör módban kíván fényképezni, fordítsa el az LCD kijelzőt a lencse felé. A kijelző
a valós kép tükörképét mutatja. A kép normál állásban lesz rögzítve. Az LCD kijelző oldalán
található gombokkal indíthatja a rögzítést.
A mozgókép gombja
A fényképezés
gombja
A kijelzőn megjelenő kép
A rögzített kép
Fényképek és mozgóképek egyben (Hibrid
felvétel/5SEC felvétel)
1
Válassza ki
a felvételi módot
(REC) a MODE
gombbal.
Felvételi (REC)
jelzője
PHOTO
MOVIE
MODE
5SEC kapcsoló
HYBRID kapcsoló
Hibrid felvétel:
5SEC felvétel:
Hibrid felvételkor, a fénykép elkészítése
előtt és után egy-egy mozgóképet is
rögzíthet.
5 másodperces mozgóképfelvételeket
készíthet, a fényképek készítéséhez
hasonló módon, egyetlen gombnyomással.
2
2
A HYBRID kapcsolót
állítsa HYBRID helyzetbe.
A
kijelzés jelenik meg.
Az 5SEC kapcsolót állítsa
5SEC helyzetbe.
A
kijelzés jelenik meg.
60min 101
60min 101
5SEC
HYBRID
VGA
[
3
95]
640 30f
[00:10:48]
Nyomja le teljesen
a PHOTO gombot.
640 30f
VGA
[
3
96]
[00:10:48]
Nyomja le teljesen
a MOVIE gombot.
A fénykép elkészülése előtt egy kb.
5 másodperces, utána pedig egy kb.
3 másodperces mozgókép lesz rögzítve.
A „zzzzz” kijelzés jelenik meg az
LCD képernyőn, és másodpercenként egy
z jelző eltűnik.
• A mozgókép automatikus méretbeállítása
320 × 240 (15 fps). A mozgókép fájlok
MPEG-4 (MP4) formátumban lesznek mentve.
• A felvétel nem állítható meg, még a MOVIE
gomb megnyomásával sem.
A hibrid felvételi módról
• Amikor a [Hybrid Rec] beállítás [Pre Rec] állásban van a
(Setup) képernyőn, akkor
fényképkészítés előtt csak egy kb. 5 mp-es mozgóképet tud felvenni.
• A következő funkciók nem használhatók hibrid felvételi mód esetén:
–
–
–
–
Speed Burst
Multi Burst
Exposure Bracket
Auto Review
• A normál felvételi módhoz képest a hibrid felvétel esetén az akkumulátor gyorsabban fogy ki.
• A bevezető/befejező mozgókép rövidülhet a következő esetekben:
– Ha a következő képet folytatólagosan rögzíti
– A felvételi mód MODE vagy HYBRID gombbal történő váltása esetén, a rögzítés előtt vagy után.
• Az LCD kijelző tartalma közvetlenül lesz rögzítve, egy megelőző/utólagos mozgóképben,
valamint a további információk is rögzíthetők:
–
–
–
–
–
Az AE Lock állításának hangja, illetve és a beálláskori hang
Az AF megvilágítás fénye
A kijelző tartalma, funkció beállítása közben (például kép-effektus), éppen a kép rögzítése előtt
Az önkioldó hangja
Használat közbeni sípjel
• Ha nem szeretné, hogy a sípjel is rögzítve legyen, állítsa a [BEEP] beállítást [OFF]-ra vagy
[SHUTTER]-re. Ettől függetlenül a zárhang akkor is rögzítve lesz, ha a [BEEP] beállítást
[OFF]-ra állította a (Setup) képernyőn.
Visszatérés a normál felvétel készítéséhez hibrid módból
Kapcsolja a HYBRID kapcsolót a bal állásba.
Visszatérés a normál felvétel készítéséhez az 5SEC felvételi módból
Kapcsolja a 5SEC kapcsolót a bal állásba.
A rögzítés idejének meghosszabbítása az 5SEC felvételi módban
A felvétel készítése közben nyomja meg a MOVIE gombot újból. A felvételi idő
5 másodperccel meghosszabbodik.
6
1
Képek megtekintése és törlése
Válassza ki
a lejátszási módot
(PLAY) a MODE
gombbal.
2
Válasszon ki egy képet a b/B
gombok vagy a csúszógyűrű
segítségével.
60min 101 3/9
VGA
101-0003
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Fénykép:
Mozgókép:
A PLAY mód jelzője (zölden)
világít.
Mozgókép:
A mozgókép lejátszásához nyomja meg a z gombot.
Hibrid kép lejátszásakor a felvételek a következő
sorrendben jelennek meg: bevezető mozgókép t
fénykép t befejező mozgókép.
PLAY mód jelzője
gomb
60min
101
640 30f
101_0010
STOP
10/10
00:00:03
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
Lejátszási
folyamatjelző
Gyorskeresés előre/hátra:
Fordítsa el a csúszógyűrűt balra vagy
jobbra. (A normál lejátszásra való
visszatéréshez nyomja meg a z gombot.)
Hangerő: v/V
A lejátszás megállítása: z
PHOTO
gomb
VOLUME
szimbólum látható.
szimbólum látható.
MOVIE
MODE
• Hibrid felvétel lejátszásánál a gyors visszakeresés, gyors
előrekeresés és a szünet funkciók nem használhatóak.
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törlendő képet, majd nyomja meg a
(Delete) gombot.
2 A v gombbal válassza ki a [Delete] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
60min 101 2/9
Kilépés a törlési műveletből
VGA
Válassza az [Exit] opciót, majd nyomja meg
a z gombot.
Delete
Exit
BACK/NEXT
• Ha kitöröl egy Hibrid üzemmódban készült fényképet, a képpel együtt a bevezető/befejező mozgóképek is
törlődnek.
• Ha kitöröl egy képet, az Albumban található kicsinyített másolata továbbra is megtalálható.
Nagyított kép megtekintése (Playback zoom)
A nagyításhoz nyomja meg a
gombot, miközben megtekint egy képet.
A vissza kicsinyítéshez nyomja meg a
gombot.
A mutatott képterület beállításához használja a v/V/b/B vezérlőgombokat.
A megszakításhoz nyomja meg a z gombot.
A kinagyított képek tárolásával kapcsolatban lásd: [Trimming] t „Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás” 49. oldal.
Index képernyő megtekintése
Nyomja meg a
(Index) gombot és válassza ki a kívánt képet a v/V/b/B vezérlőgombokkal,
vagy a csúszógyűrűvel.
Az egyedi képeket bemutató képernyőhöz a z gomb megnyomásával térhet vissza.
A következő (vagy előző) index képernyő megjelenítéséhez mozgassa el a sárga keretet a v/V/
b/B gombokkal vagy a csúszógyűrűvel.
60min 101 3/9
VGA
• SINGLE DISPLAY
Ha újra megnyomja a
• SINGLE DISPLAY
101-0003
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
gombot, az 1/16 méretű gyorsnézeti képek jelennek meg.
Képek törlése a gyorsnézet közben
1 Miközben gyorsnézeti kép van a kijelzőn, nyomja meg a
(Delete) (Törlés)-t és
válassza a [Select] opciót a v/V vezérlőgombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
2 Válasszon ki egy törölni kívánt képet a v/V/b/B vezérlőgombokkal, vagy
a csúszógyűrűvel, nyomja meg a z gombot a
(Delete) törlés jelző megjelenítéséhez.
A kijelölés megszakításához
Válasszon ki egy olyan képet, amit korábban megjelölt törlésre,
majd nyomja meg a z gombot a
(Delete) törlés jelző
eltüntetéséhez.
SELECT
3 Nyomja meg a
TO NEXT
(Delete) gombot.
4 Válassza az [OK] opciót a B vezérlőgombbal és nyomja meg a z gombot.
• A könyvtárban található összes kép kitörléséhez válassza az [ALL IN THIS FOLDER] beállítást a b/B
vezérlőgombokkal az 1-es lépésben a [Select] kiválasztása helyett, majd nyomja meg a z gombot.
Képek megtekintése zárt LCD kijelzővel
Ha PLAY (lejátszás) módban becsukja a kijelzőt úgy, hogy
a kijelző kifelé néz, akkor a készülék nem kapcsolódik ki.
Zárt állapotú LCD kijelzővel is nézheti a képeket.
2-655-399-01(1)
Videószerkesztő és DVD-író program
A DSC-M2
„NeroVision Express 3” egyszerűsített útmutatójához
Védjegy információk
• Processzor: PentiumIII 800 MHz vagy
• A „Memory Stick Duo” a Sony Corporation
•
•
•
•
védjegye.
A Microsoft és a Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
A Macintosh az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy egyéb országokban.
A Pentium az Intel Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
Bármely más, az ebben az útmutatóban
előforduló cég- vagy márkanév
a jogtulajdonos védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Ebben a kezelési útmutatóban a ™
és az ® szimbólumok nem szerepelnek
minden előfordulásukkor.
•
•
•
•
gyorsabb (Pentium4 1,6 GHz vagy gyorsabb
javasolt)
Szabad merevlemez terület:
A hagyományos telepítéshez: 250 MB
A DVD író programhoz: 4 GB vagy több
DirectX 9.0a vagy újabb verzió telepítése
szükséges.
Ha nem Windows XP operációs rendszert
használ, a képek számítógépre mentéséhez
a Picture Package vagy egy USB meghajtó
program telepítése szükséges.
A DSC-M2 fényképezőgéppel készített képek
számítógépre mentéséről olvassa el
a készülékhez melléket Kezelési útmutató/
Hibaelhárítás c. könyvet.
Telepítés
A mellékelt NeroVision Express 3
programmal és DSC-M2
fényképezőgépével Ön…
- Szerkesztheti a DSC-M2-vel
készített mozgóképeit.
- A DSC-M2-vel felvett
mozgóképeket DVD lemezen
tárolhatja.
Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows
98SE/Millennium Edition/2000 Professional/
XP Home Edition/XP Professional
(A Macintosh számítógépek nem támogatják
a program futását)
1 Helyezze a számítógépbe
a NeroVision Express 3 CD-ROM
lemezt.
Megjelenik a telepítőablak.
2 Kattintson a [Nero Vision Express]
ikonra.
A NeroVision Express 3 telepítése elindul.
3 Telepítse a NeroVision Express 3
programot a képernyőn megjelenő
útmutatások alapján.
4 Indítsa újra a számítógépet.
A NeroVision Express 3 indítása
- Kattintson duplán az asztalon
található
(NeroVision Express 3)
ikonra.
- Indítsa el a Start menüt.
Kattintson a [Start] c [Programs]
(Windows XP esetén, [All Programs]) c
[Nero] c [Nero Digital] c [NeroVision
Express].
A Súgó fájl használata
A NeroVision Express 3 program
használatának részleteiről olvassa el
a szoftver súgó (help) fájlját.
A súgó fájl a következőképpen nyitható
meg:
A Súgó fájl megnyitásához kattintson a
(Help) ikonra, majd válassza ki a megfelelő
utasítást.
Mozgóképek szerkesztése
A NeroVision Express 3 segítségével
szerkesztheti a DSC-M2
fényképezőgéppel felvett mozgóképeit.
- Válassza ki a mozgóképek
szerkeszteni kívánt részeit.
- Olvasszon egybe több mozgóképfájlt,
speciális képhatások segítségével.
1 Indítsa el a NeroVision Express 3
programot.
Megjelenik a START képernyő.
2 Kattintson a [Make Movie] (Film
készítése) ikonra.
A mozi készítésére szolgáló ablak jelenik
meg.
3 Válassza ki a szerkesztésre szánt
mozgóképeket.
Kattintson a
ikonra, a fájlok
kiválasztására szolgáló párbeszédablak
megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt
mozgókép fájlokat a párbeszédablak
segítségével.
4 Végezze el a film szerkesztését,
majd mentse le a számítógép
merevlemezére.
Végezze el a film szerkesztését, majd
kattintson az [Export] gombra.
• A részletekről olvassa el a NeroVision
Express 3 súgó fájlját.
A szerkesztett film lejátszása a DSC-M2
fényképezőgépen
A szerkesztett film merevlemezre
mentésekor (exportálásakor) alkalmazza
a következő beállításokat:
– Használja a [Nero Digital] exportálási
sablont.
– Válassza ki a [Memory Stick Video (PSP
compatible)] profilt.
– Válassza ki az [LC AAC CBR-64 kbit/s]
hangbeállítást.
• A „Memory Stick Duo”-n található képek
átmásolásáról olvassa el a DSC-M2
Használati Útmutatóját/Hibaelhárítását.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a Hybrid üzemmódban
felvett mozgóképeket nem lehet megfelelően
szerkeszteni.
DVD lemezek elkészítése
1 Indítsa el a NeroVision Express 3
programot.
Megjelenik a START képernyő.
2 Kattintson a [Make DVD…] c
[DVD-Video] ikonokra.
A DVD készítő ablak jelenik meg.
3 Válassza ki a DVD lemezre felvenni
kívánt mozgóképeket.
A fájlok kiválasztására szolgáló
párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson
az [Add Video Files…] ikonra. Válassza ki
a DVD lemezre felvenni kívánt mozgókép
fájlokat a párbeszédablak segítségével.
4 Rögzítse DVD lemezre
a mozgóképeket, a képernyőn
megjelenő utasítások alapján.
• A részletekről olvassa el a NeroVision
Express 3 súgó fájlját.
Megjegyzés
• A DVD lemezek elkészítéséhez szüksége
van egy NeroVision Express 3 által
támogatott DVD író meghajtóra.
• A NeroVision Express 3 által támogatott
DVD iró meghajtókról és egyéb
felhasználót érintő információkról a Nero
weboldalán (www.nero.com) olvashat.
A program eltávolítása
1 Kattintson a [Start] c [Settings] c
[Control Panel] ikonokra/
menüpontokra.
Megjelenik a Control Panel.
2 Kattintson az [Add/Remove
Programs] (A Windows XP-től
eltérő operációs rendszerek esetén
az [Add or Remove Programs])
ikonra.
A számítógépre telepített programok listája
jelenik meg.
3 Válassza ki a „Nero Suite” sort,
majd kattintson a [Change/
Remove] gombra.
4 Távolítsa el a NeroVision Express 3
programot a képernyőn megjelenő
utasításokat követve.
Terméktámogatási információk
Ha további információkat kíván
beszerezni a NeroVision Express 3
programról, látogassa meg az alábbi
weboldalt.
Nero honlap: www.nero.com
A NeroVision Express 3 programról az
alábbi honlapon is találhat
információkat.
http://sony.nero-support.com/
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség
hatásának.
Az Európai vásárlók figyelmébe
Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján
megállapítást nyert, hogy a készülék megfelel az
EMC Direktívák, 3 méternél rövidebb
csatlakozóvezetékek használatára vonatkozó
határértékeinek.
FIGYELEM
A bizonyos frekvenciáknál fellépő
elektromágneses mezők befolyásolhatják
a digitális fényképezőgép kép- és hangminőségét.
Megjegyzés
Ha az adatátviteli folyamatot statikus
elektromosság vagy elektromágneses tér
megszakítja, indítsa újra a szoftvert, vagy húzza ki
és dugja vissza az USB kábelt.
2HU
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
3HU
Megjegyzések a digitális fényképezőgép
használatáról
A digitális fényképezőgéphez nem
tartozik „Memory Stick Duo”
memóriakártya.
Ahhoz, hogy felvételeket tudjon készíteni
ezzel a digitális fényképezőgéppel,
vásárolnia kell egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
A használható „Memory Stick”
memóriakártyák típusai (külön
megvásárolható)
Ez a digitális fényképezőgép a „Memory
Stick Duo” IC adathordozót használ
a felvételek tárolására. A „Memory Stick”
memóriakártyáknak két típusa létezik.
„Memory Stick Duo”: az Ön digitális
fényképezőgépéhez „Memory Stick
Duo” memóriakártya használható.
Memory Stick Duo adapter
Megjegyzések az „InfoLITHIUM”
akkumulátorról
• A digitális fényképezőgép első használata előtt
töltse fel az NP-FT1 akkumulátort. (t az
„Először ezt olvassa el” 1. lépése)
• Az akkumulátor akkor is tölthető, ha nincs
teljesen lemerült állapotban. Ehhez hasonlóan,
ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve,
nyugodtan használhatja a benne levő maradék
kapacitás erejéig.
• Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja
az akkumulátort, merítse le a meglevő
töltöttséget, vegye ki a digitális
fényképezőgépből, majd tárolja hűvös, száraz
helyen. Ezáltal megőrizheti az akkumulátor
működőképességét (99. oldal).
• A felhasználható akkumulátorokról a 99.
oldalon találhat részleteket.
Néhány szó a Carl Zeiss lencséről
„Memory Stick”: az Ön digitális
fényképezőgépe nem használható
„Memory Stick” memóriakártyával.
Semmilyen más típusú
memóriakártyát nem használhat.
Ez a digitális fényképezőgép Carl Zeiss
gyártmányú objektívvel rendelkezik, mely
rendkívül éles és kiváló kontrasztú képek
előállítására képes.
E digitális fényképezőgép lencséjének
gyártása a Carl Zeiss által jóváhagyott
minőségbiztosítási rendszer előírásainak
betartása mellett történt, megfelelően
a németországi Carl Zeiss minőségügyi
szabványainak.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyáról
részletesebb leírást talál a 97. oldalon.
Megjegyzések a felvétellel
kapcsolatban
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ „Memory
Stick” kompatibilis eszközzel
• Az elveszett felvételekért nem jár kártérítés,
abban az esetben sem, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy az
adathordozó stb. hibájából következik be.
Használat előtt helyezze be „Memory Stick
Duo” memóriakártyáját a készülékhez
tartozó Memory Stick Duo adapterbe
(külön megvásárolható).
Javaslat a biztonsági másolatokkal
kapcsolatban
4HU
• Az adatvesztést elkerülése érdekében mindig
készítsen felvételeiről biztonsági másolatot, egy
más típusú adathordozóra.
Megjegyzések a felvétellel és
a lejátszással kapcsolatban
• A kamera nem víz-, csepp- vagy porálló.
Olvassa el az „Óvintézkedések” c. fejezetet
(100. oldal), mielőtt használatba venné
a kamerát.
• Mielőtt megkezdi a felvételt egy egyedi
eseményről, ellenőrizze a felvételi funkciót,
hogy megállapítsa, a kép és a hang felvétele
problémamentes-e.
• Ügyeljen rá, hogy a digitális fényképezőgépet
ne érje nedvesség. Ha a készülék belsejébe víz
jut, az nem javítható meghibásodást is okozhat.
• Ne fordítsa a digitális fényképezőgépet
közvetlenül a nap vagy más rendkívül erős fény
felé. Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ne használja a digitális fényképezőgépet olyan
helyen, ahol erős rádióhullámoknak vagy
sugárzásnak van kitéve. Ilyen helyzetben
előfordulhat, hogy a felvétel vagy a lejátszás
nem működik.
• A digitális fényképezőgép homokos vagy poros
helyen való használata meghibásodást okozhat.
• Páralecsapódás esetén, ne használja a digitális
fényképezőgépet, amíg a pára el nem párolog
(100. oldal).
• Ne ütögesse vagy rázza a digitális
fényképezőgépet. Ez meghibásodást okozhat,
valamint előfordulhat, hogy a digitális
fényképezőgép nem tud felvételeket készíteni.
Az adathordozó használhatatlanná válhat,
a tárolt adatok olvashatatlanná válhatnak,
megsérülhetnek vagy elveszhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku felvillanásakor keletkező hő miatt
a felületén lévő szennyeződés elszíneződhet,
ami elégtelen fénykibocsátást eredményezhet.
Megjegyzések az LCD képernyővel és
a lencsével kapcsolatban
• Az LCD képernyő rendkívül korszerű
gyártástechnológiával készült, a hatékony
képpontok aránya nagyobb, mint 99,99%.
Esetenként azonban fekete pontok és/vagy
világos fénypontok (fehér, piros, kék vagy zöld)
lehetnek az LCD képernyőn. Ezek a pontok
a gyártási folyamat természetes velejárói, és
a felvétel minőségét nem befolyásolják.
Fekete (fehér/piros/
kék/zöld) pontok
• Ha az LCD képernyőt vagy a lencsét hosszú
ideig közvetlen napsugárzásnak teszi ki,
meghibásodás léphet fel. Ügyeljen a digitális
fényképezőgép kültéri vagy ablakhoz közeli
elhelyezésekor.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A képernyő
elszíneződhet és ez meghibásodáshoz vezethet.
• Hideg környezetben a szellemképes kép jelenhet
meg a képernyőn. Ez nem hibajelenség.
• Ügyeljen rá, hogy a lencsét ne üsse valamilyen
tárgyhoz, és ne tegye ki semmilyen erőhatásnak.
Lencsevédő
A digitális fényképezőgép lencsevédője
automatikusan nyílik, illetve záródik,
a fényképezőgép be- és kikapcsolásakor.
Vigyázzon rá, nehogy becsípődjön az ujja
a lencsevédő nyílásakor vagy záródásakor. Ne
próbálja meg erőltetve kinyitni a lencsevédőt,
mert az meghibásodáshoz vezethet.
A képek kompatibilitásáról
• Ez a digitális fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japán Elektronikai és Információtechnológiai
Szövetség) által létrehozott. a kamera
fájlrendszerek (DCF) kialakítására vonatkozó
általános szabványelőírásoknak.
• Az ezzel a digitális fényképezőgéppel készített
képek egyéb eszközökön való megtekintése, és
az egyéb eszközökkel készített vagy szerkesztett
képek ezen a digitális fényképezőgépen történő
megjelenítése nem garantált.
Figyelmeztetés a szerzői joggal
kapcsolatban
A televíziós műsorok, filmek, videokazetták és
egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak.
Az ilyen műsorok engedély nélküli másolása
törvénybe ütközik.
5HU
Az útmutatóhoz használt képekről
Az útmutatóban példaként felhasznált fényképek
szerkesztett képek és nem ezzel a digitális
fényképezőgéppel készültek.
• Az LCD panel kinyitásakor ügyeljen rá, hogy
ujjával ne érintse meg a lencsét.
A digitális fényképezőgép kezelése
• Az LCD panelt az ábrának megfelelően, balra
fordítva nyissa ki.
MOVIE
PHOTO
• Ne a tartsa a digitális fényképezőgépet az LCD
panelt fogva.
MODE
• Az LCD panel 90 és 180 fokban forgatható el,
az ábrán látható irányokban. Állítsa az LCD
képernyő helyzetét a szituációnak leginkább
megfelelő pozícióba. Az LCD képernyő
helyzetét azután állítsa be, hogy előzőleg 90
fokban kihajtotta az LCD panelt.
90°
MOVIE
PHOTO
MODE
180°
• A digitális fényképezőgép szállításakor az
ábrának megfelelően csukja be az LCD panelt.
6HU
A digitális fényképezőgép teljes
megismeréséhez
Készítse elő a fényképezőgépet és készítsen felvételeket könnyedén
„Először ezt olvassa el”
1 Készítse elő az akkumulátort
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet/állítsa be az órát
3 Helyezze be a (külön megvásárolható) „Memory Stick Duo”
memóriakártyát
4 Válassza ki a használni kívánt képméretet
5 Készítsen felvételeket könnyedén (Automatikus beállítási mód)
Nézzen képeket és filmfelvételeket (Hibrid felvétel/5SEC felvétel)
6 Képek megtekintése/törlése
Ismerkedjen meg közelebbről digitális
fényképezőgépével
Ez az
útmutató
• Készítsen felvételeket kedvenc beállításaival (Program auto
shooting) t 35. oldal
• Ismerje meg a menü által kínált különböző felvételi/lejátszási
lehetőségeket t 32. oldal
PHOTO
MOVIE
MODE
• Tekintse meg képeit a Diavetítés és az Album funkció
használatával t 28., 30. oldal
• Változtassa meg az alapbeállításokat t 50. oldal
Csatlakoztassa digitális fényképezőgépét számítógéphez
vagy egy nyomtatóhoz
Ez az
útmutató
• Másolja képeit a számítógépre és használja ki a számos
szerkesztési lehetőséget t 60. oldal
• Nyomtassa ki képeit úgy, hogy a nyomtatót közvetlenül
a digitális fényképezőgéphez csatlakoztatja (csak PictBridge
kompatibilis nyomtató esetén) t 75. oldal
7HU
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a digitális fényképezőgép használatáról............................ 4
Ismerkedés a fényképezőgéppel
Alaptechnikák ismertetése...................................................................... 11
Fókusz – A helyes fókuszálás.......................................................................... 11
Expozíció – A fényintenzitás beállítása............................................................ 12
Szín – A megvilágítás hatásai.......................................................................... 13
Minőség – A „képminőségről” és a „képméretről”........................................... 13
A részegységek bemutatása................................................................... 15
Kijelzések a képernyőn ........................................................................... 18
A képernyőkijelzések beállítása .............................................................. 23
Fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje................................. 24
Az akkumulátor készenléti ideje és a rögzíthető/megtekinthető képek
száma ................................................................................................ 26
A gombok használata felvételnél/lejátszásnál ........................................ 27
A diavetítő funkció használata ................................................................ 28
Az Album használata .............................................................................. 30
A menü használata
A menüpontok kiválasztása............................................................. 32
Menüpontok......................................................................................... 33
Felvételi menü......................................................................................... 35
(Fényképezőgép)
(EV) (Fényérték)
9 (Fókusz)
WB (Fehéregyensúly)
ISO
(Képminőség)
Üzemmód (REC Mode)
BRK (Fényérték léptetés)
M (Időköz)
(Vaku fényerő)
PFX (Képhatás)
(Telítettség)
(Kontraszt)
(Élesség)
(Beállítás)
8HU
Visszanézés menü...................................................................................45
(Mappa)
- (Védelem)
DPOF
(Nyomtatás)
(Átméretezés)
(Elforgatás)
(Beállítás)
Kivágás
A beállító képernyő használata
A beállítások kiválasztása ................................................................50
Fényképezőgép..................................................................................51
Hybrid Rec
Digitális zoom
Dátum/Idő
Vörös-szem effektus csökkentés
AF fényforrás
Ellenőrzés
Memory Stick eszköztár.....................................................................54
Formattálás
Felvételi mappa (REC.Folder) létrehozása
Felvételi mappa (REC.Folder) kiválasztása
Másolás
Album eszköztár ...............................................................................56
Mentés az Albumba
Formattálás
1
Beállítás 1...........................................................................................57
Hangjelzés
A zene formattálása
LCD háttérvilágítás
Nyelv
2
Beállítás 2...........................................................................................58
Fájl szám
USB kapcsolat
Videó kimenet
Óra beállítás
9HU
A számítógép használata
A számítógép használata Windows operációs rendszerrel..................... 60
Képek másolása a számítógépre............................................................ 62
A számítógépen tárolt fájlok megtekintése a digitális fényképezőgépen ..... 69
A mellékelt szoftver használata .............................................................. 70
A Macintosh számítógép használatáról .................................................. 72
Képek nyomtatása
Hogyan nyomtassuk ki a képeket............................................................ 74
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridge kompatibilis nyomtatóval ..... 75
Nyomtatás szaküzletben......................................................................... 79
A fényképezőgép csatlakoztatása tévékészülékhez
A képek megtekintése tévékészüléken ................................................... 81
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás........................................................................................... 83
Figyelmeztető jelzések és üzenetek........................................................ 94
Egyéb tudnivalók
A „MemoryStick” kártyáról....................................................................... 97
Néhány szó az „InfoLITHIUM” akkumulátorról ........................................ 99
Óvintézkedések..................................................................................... 100
Minőségtanúsítás.................................................................................. 102
10HU
Ismerkedés a fényképezőgéppel
Alaptechnikák ismertetése
Fókusz
Expozíció
Szín
Minőség
PHOTO
MOVIE
MODE
Fókusz
A helyes fókuszálás
Ismerkedés a fényképezőgéppel
Ez a rész leírja azokat az alapvető ismereteket,
melyek a fényképezőgép használatához
szükségesek. Elmagyarázza a különböző
funkciók és a gombok/kapcsolók (27. oldal),
valamint a menük (32. oldal) használatát.
Ha félig nyomja le a PHOTO gombot, a fényképezőgép automatikusan beállítja a fókuszt
(Auto Focus). Ügyeljen rá, hogy a PHOTO gombot csak félig nyomja le.
Nyomja le a PHOTO
gombot teljesen
Félútig nyomja le
a PHOTO
Villog , világít/
gombot
sípol
60min
Ezután nyomja le
teljesen a PHOTO
gombot
101
VGA FINE
[
96]
30 F2.8
Ha a fényképezni kívánt tárgyra nehezen állítódik be a fókusz t [Focus] (38. oldal)
Ha a kép a fókuszálás után is homályos, annak oka lehet a fényképezőgép elmozdulása. t
Olvassa el a „Hasznos tudnivalók a bemozdulás megelőzéséhez” c. részt (lentebb).
Hasznos tudnivalók a bemozdulás megelőzéséhez
Tartsa stabilan a fényképezőgépet. A fényképezőgép stabilizálásában segíthet, ha
nekitámasztja egy fának vagy falnak. Sötét helyen javasolt az állvány és a vaku
használata.
11HU
Expozíció
A fényintenzitás beállítása
Különböző hatású képeket készíthet az expozíció és az ISO érzékenység változtatásával. Az
expozíció azt a fény-mennyiséget jelenti, amelyet a digitális fényképezőgépbe jut, a zár
kinyitásakor.
Expozíció:
Zársebesség = Az az időtartam, mialatt
a fényképezőgépbe fény jut
Rekesznyílás = Annak a nyílásnak a mérete, melyen
keresztül a fény a fényképezőgépbe
jut
ISO = Felvételi érzékenység
Túlexponált kép
= túl sok fény
Fehéres árnyalatú kép
Megfelelő expozíció
Alulexponált kép
= túl kevés fény
Sötétebb kép
Automata üzemmódban a fényképezőgép
automatikusan állítja be az expozíciót a megfelelő
értékre. Az alább ismertetett funkciók
segítségével manuálisan is beállíthatja az
expozíciót.
EV:
Módosíthatja az expozíciót, a fényképezőgép által
meghatározott értékhez képest.
t 37. oldal
Metering mode (Fénymérő üzemmód):
Lehetővé teszi a téma egy részének kiválasztását,
hogy a fényképezőgép ezen a részen mérje meg
a beérkező fény mennyiségét, az expozíció
meghatározásához. t 5. lépés az „Először ezt
olvassa el” fejezetben
Az ISO érzékenység beállítása
Az ISO egy olyan mértékegység, mellyel meghatározható, hogy egy fényelnyelő eszköz
(hasonlóan a fotó filmekhez) mennyi fényt fogad magába. Ha az expozíció értéke azonos,
a képek eltérhetnek, az ISO érzékenység függvényében.
Az ISO érzékenység beállításához t 40. oldal
Magas ISO érzékenység
Ilyen beállítással sötét helyen is készíthet világos képet. Ebben az esetben
azonban nagyobb esély van arra, hogy a kép zajos, szemcsézett lesz.
Alacsony ISO érzékenység
Egyenletes textúrájú képet készíthet.
Ebben az esetben azonban nagyobb esély van arra, hogy a kép sötétebb lesz.
12HU
Szín
A megvilágítás hatásai
Példa: egy kép színei a megvilágítási körülményektől függően
Időjárás/
fényviszonyok
A fény
karakterisztikája
Nappali
világosság
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fehér (átlagos)
Kékes
Kékes színezetű
Pirosas
Ismerkedés a fényképezőgéppel
A fényképen megjelenő tárgy színei nagyban függnek a megvilágítási körülményektől.
A színárnyalat beállítása automatikusan történik az automata üzemmód esetében.
A színárnyalatokat azonban manuálisan is beállíthatja, a [White Bal] (Fehéregyensúly)
funkció segítségével (40. oldal).
Minőség A „képminőségről” és a „képméretről”
Egy digitális fénykép rengeteg képpont sokaságából áll össze, melyeket pixeleknek is
neveznek.
Ha a pixelek száma nagy, a belőlük felépülő kép is nagy lesz, több memóriát igényel, és a kép
finom részlettekkel jelenik meg. A „képméretet” a pixelek száma határozza meg. Annak
ellenére, hogy a különbségek nem észlelhetők a fényképezőgép képernyőjén, a finom
részletek és az adatfeldolgozási idő eltérő, ha a képet kinyomtatja vagy a számítógép
képernyőjén jeleníti meg.
A pixelek és a képméret meghatározása
1 Képméret: 5M
2592
2592 pixel × 1944 pixel = 5 038 848 pixel
640
1944
480
Pixel
2 Képméret: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307 200 pixel
13HU
A használandó képméret kiválasztása (t az „Először ezt olvassa el” 4. lépése)
Pixel
Sok pixel (Jó
képminőség és nagy
fájlméret)
Néhány pixel (Durva
képminőség, de kisebb
fájlméret)
Az alapbeállításokat a
Példa: e-mailben,
csatolmányként
elküldhető kép
szimbólum jelöli.
Képméret
5M (2592 × 1944)
Példa: a kép
kinyomtatható A4-es
méretig.
Felhasználási lehetőségek
Nagyobb
3:2* (2592 × 1728)
A4-es méretű vagy A5-ös méretű, nagy felbontású
képek nyomtatásához.
3M (2048 × 1536)
1M (1280 × 960)
Nyomtatás képeslap méretig.
VGA (640 × 480)
Kisebb
Nagy számú fénykép készítéséhez.
E-mailhez csatolandó képnek vagy weboldal
készítéséhez.
* A képek a fotópapírok vagy képeslapok 3:2 képarányában készülnek.
Mozgókép méret
Felhasználási lehetőségek
640 (30 fps) (640 × 480)
Éles és szemcsézettségtől mentes mozgókép
készítéséhez.
320 (30 fps) (320 × 240)
320 (15 fps) (320 × 240)
Nagyobb számú felvételek készítéséhez.
• Az „fps” rövidítés a másodpercenként rögzített képkockák számát (Frame Per Second) mutatja. Az
aktuálisan rögzíthető képek száma függ a tárgytól és a felvételi körülményektől is.
A képminőség (tömörítési arány) kiválasztása (41. oldal)
A tömörítési arányt a kép mentésekor választhatja ki. Ha nagy tömörítési arányt választ, a kép
veszít a részletgazdagságából, de a fájl mérete kisebb lesz.
14HU
A részegységek bemutatása
Az egyes műveletekről részletes leírást
találhat a zárójelben található oldalakon.
Fényképezőgép
qf
qg
qh
qj
qk
PHOTO
MOVIE
ql
w;
MODE
0
qa
qs
qd
Ismerkedés a fényképezőgéppel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
wa
ws
A
(Index) gomb (75, t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése)
B LCD képernyő (23)
C Felvétel készítéséhez: PHOTO gomb
(t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Felvétel megtekintéséhez:
gomb
(28)
D
(Kijelző/LCD háttérvilágítás ki/
bekapcsolás) gomb (23)
E Felvétel készítéshez: MOVIE (t az
„Először ezt olvassa el” 5. lépése)
Felvétel megtekintéséhez:
gomb
(30)
K MODE gomb (27)
L MOVIE gomb (27 t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
M 5SEC kapcsoló (t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
N Vezérlőgomb
Bekapcsolt menünél: v/V/b/B/z
(t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Kikapcsolt menünél: / / /
(t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
O Csúszógyűrű (27 t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
I PHOTO gomb (27 t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
P Felvétel készítéshez: zoom (W/T) gomb
(t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Felvétel megtekintéséhez: /
(Lejátszás közbeni zoom) gomb/
(Index) gomb (t 6. lépés az „Először
ezt olvassa el”-ben)
J HYBRID kapcsoló (t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
Q POWER gomb (t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
F
(Képméret/Törlés) gomb (t az
„Először ezt olvassa el” 4. és 6. lépése)
G MENU gomb (32)
H RESET gomb (83)
15HU
R /CHG jelző (narancssárga) (t az
„Először ezt olvassa el” 1. lépése)
REC: REC (felvétel) üzemmód jelző
(zöld) (t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
PLAY: PLAY (lejátszás) üzemmód jelző
(zöld) (t az „Először ezt olvassa el”
6. lépése)
1
2
3
5
4
S DC IN aljzat
Az AC-LS5 AC adapter (tartozék)
használatakor
DC dugó
v jelölés
AC adapter
A fali
konnektorhoz
Hálózati
csatlakozókábel
T DC IN aljzat fedele
U A csuklószíj rögzítési helye (t az
„Először ezt olvassa el” 5. lépése)
V Access jelző (t az „Először ezt
olvassa el” 4. lépése)
6
7
9
8
qa
0
A Vaku (t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
B Lencse
C Önkioldó-lámpa (t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)/AF fényforrás
(53)
D Hangszóró
E Mikrofon
F Multi csatlakozóaljzat
G Akkumulátor behelyező nyílás (t az
„Először ezt olvassa el” 1. lépése)
H „Memory Stick Duo” nyílás (t az
„Először ezt olvassa el” 3. lépése)
I Akkumulátor/„Memory stick Duo”
fedél (t az „Először ezt olvassa el”
1. és 3. lépése)
J Állvány rögzítő hely
Használjon 5,5 mm-nél rövidebb
rögzítőcsavarral rendelkező állványt.
Ha a csavar hosszabb mint 5,5 mm,
a fényképezőgép megsérülhet és a rögzítése
nem lesz biztonságos.
K Akkumulátor kioldó gomb (t az
„Először ezt olvassa el” 5. lépése)
16HU
Cyber-Shot Station
Behelyezés
A tartozékot az akkumulátor töltésekor
vagy tévékészülékhez, számítógéphez, stb.
való csatlakoztatáskor kell használni.
Helyezze be a digitális fényképezőgépet az
ábra szerint.
Ismerkedés a fényképezőgéppel
1
• Győződjön meg róla, hogy a készüléket
megfelelően csúsztatta-e a helyére.
Kivétel
Fogja meg a digitális fényképezőgépet és
a Cyber-shot Stationt az ábrán látható
módon. Ezután vegye ki a fényképezőgépet.
234
A Fényképezőgép csatlakozóaljzat
B A/V OUT (STEREO) aljzat (81)
C
(USB) aljzat (63)
D DC IN aljzat (t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
• Mielőtt behelyezné a Cyber-shot Stationbe,
vagy kivenné belőle, kapcsolja ki
a fényképezőgépet.
17HU
Kijelzések a képernyőn
A
Az egyes műveletekről részletes leírást
találhat a zárójelben található oldalakon.
Képernyő
Felvételi üzemmódban (REC mode)
60min
Készenlétben a felvételre
60min
1
3
101
101
Kijelzés
Maradék
akkumulátorkapacitás (t
az „Először ezt olvassa el”
1. lépése)
Felvételi mappa (54)
Album (30, 56)
C:32:00
4
2
+2.0EV [00:28:25]
5
Kamera üzemmód
(Program) (35)
A PHOTO gomb félig lenyomva
WB
+2.0EV
2”
F3.5
A zoom mértéke (51 t az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Kamera üzemmód
(Helyszínválasztás) (35)
640 30f
VGA
[ 400]
1.3
1.3
Fehéregyensúly (40)
6
Képhatás (43)
Dátum/Idő (52)
Mozgókép felvétele közben
Makro (t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
640 30f
Képélesség (44)
7
+2.0EV
Kontraszt (44)
Telítettség (44)
ISO érték (40)
C:32:00
18HU
Öndiagnózis kijelzés (94)
B
D
Képernyő
Kijelzés
3:2
5M
1M
3M
VGA
FINE STD
M
Bemozdulásra
figyelmeztető jelzés (11)
Vaku üzemmód (t az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése)
• Figyelmeztet
a kézremegésre, hogy
elégtelen fényviszonyok
mellett is elkerülhető
legyen az életlen képek
készítése. A figyelmezetés
ellenére készíthet
felvételeket, de javasolt
vakut használni a jobb
megvilágítás érdekében,
vagy rögzíteni
a fényképezőgépet,
lehetőleg egy állványhoz.
Képméret (t az „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
Képminőség (41)
AF fényforrás (53)
ON
BRK
S
400
Felvételi üzemmód (41 t
az „Először ezt olvassa el”
1. lépése)
A készíthető képek száma
(24)
DPOF
(az előző oldali
képen nem
szerepel)
Kijelzés
E
Alacsony akkumulátor
töltöttség figyelmeztetés
(26, 94)
+
Fókuszbeállítás célkeresztje
(t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Menü/Segédmenü (32)
• A MENU gomb
megnyomásával válthat
a menü bekapcsolása/
segédmenü bekapcsolása/
kikapcsolás között.
Ismerkedés a fényképezőgéppel
SL
Képernyő
Vörös-szem hatás
csökkentés (52)
AF keresőterület keret (38)
C
Képernyő
Kijelzés
AF keresőterület keret jelző
(38)
0.5 m
Beállított fókusztávolság
(38)
Metering mód (t az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Önkioldó (t az „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
E
Képernyő
Kijelzés
Mozgókép mérete (t az
„Először ezt olvassa el”
4. lépése)
Hisztogram (23, 37)
+2.0EV
Az expozíció értéke (37)
[00:28:05]
Maximális felvételi idő (25)
Mozgókép felvételi
üzemmód (t az „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
19HU
F
Képernyő
Kijelzés
z
AE/AF rögzítés (t az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése)
+2.0EV
Az expozíció értéke (37)
NR slow shutter (alacsony
zársebesség melletti
zajcsökkentés)
• Ha a zársebessége
alacsonyabb(vagy
megegyező) mint 1/6
másodperc (ha az
érzékenység ISO64/100/
200) vagy 1/25 másodperc
(ha az érzékenység
ISO400), az NR slow
shutter funkció
automatikusan csökkenti
a képzajt.
2”
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás
G
Képernyő
Kijelzés
+2.0EV
Az expozíció értéke (37)
Mozgókép felvétel
20HU
zzzzz
5SEC felvétel (t az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése)
00:00:02
A felvételből eltelt idő (25)
A
Fényképek megtekintése közben
Képernyő
60min 101 12/12
1
VGA
3
101
Kijelzés
1.3 C:32:00
4
2
PLAY
101-0012
101
500 F4.5
ISO100 +2.0EV
2005
1 1 9:30AM
5
/
Lejátszási mappa (45)/
Album lejátszás (30)
Felvételi mappa (54)
101
12/12
Mozgóképek megtekintése közben
5M
1
60min 101 12/12
00:00:00
3
Kép száma/A kiválasztott
mappában található képek
száma
3:2
1M
VGA
3M
Képméret (t az „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
Ismerkedés a fényképezőgéppel
Maradék
akkumulátorkapacitás (t
az „Először ezt olvassa el”
1. lépése)
60min
640 30f
VOL.
C:32:00
/
/
/
/
/
/
2
DPOF
• Az Albumban megjelenő lejátszási
képernyőről a 30. oldalon találhat
információkat.
4
Lejátszás/Állj/Diavetítés
gyorsítva előre (28, 30 t
az „Először ezt olvassa el”
6. lépése)
Nagy sebességű
előrecsévélés/Nagy
sebességű visszacsévélés
00:00:12
Számláló (t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése)
Step
12/16
/
Képenkénti lejátszás (41)
1.3
A zoom mértéke (t az
„Először ezt olvassa el”
6. lépése)
Hangerő (t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése)
C:32:00
Öndiagnózis kijelzés (94)
21HU
B
D
Képernyő
Kijelzés
z
Hibrid üzemmód lejátszás
(t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
Ne húzza ki az USB kábelt
(77)
Mappa-fájl száma (45)
• Ha a hisztogram
megjelenítése nem
lehetséges, a
szimbólum
jelenik meg.
PLAY
101-0012
Képernyő
Kijelzés
Hisztogram (23, 37)
Lejátszási állapotjelző
(t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
Vaku
C
Képernyő
Metering üzemmód (t az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Kijelzés
Mappaváltás (45)
• Az Album használatakor
nem elérhető.
-
M
22HU
Fehéregyensúly (40)
WB
Védelem (46)
500
Zársebesség
PictBridge kompatibilis
eszköz csatlakoztatása (76)
F4.5
Rekesznyílás
Nyomtatási megrendelés
(DPOF) jelölés (79)
+2.0EV
Felvételi üzemmód (41 t
az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
ISO érték (40)
DPOF
Az expozíció értéke (37)
Menü/Segédmenü (32)
E
Képernyő
Kijelzés
2005 1 1
9:30 AM
A megjelenített kép
felvételi dátuma/ideje (52)
A képernyőkijelzések beállítása
Minden esetben, ha megnyomja a
(Képernyő/LCD háttérvilágítás be/ki)
gombot, a kijelzőn megjelenő információk
a következőképpen változnak.
•
60min
101
VGA
[
96]
Hisztogram
képernyő
(37. oldal)
•
•
640 30f
[00:10:48]
•
Kijelzések kikapcsolva
Ismerkedés a fényképezőgéppel
Hisztogram bekapcsolva
– Multi Burst képek lejátszásakor
– Mozgóképek lejátszásakor
– Diavetítés közben
A lejátszáskor és a felvételkor megjelenített
hisztogramok közötti nagy különbséget az
alábbi körülmények okozhatják:
– A vaku villog.
– A zársebesség kicsi vagy nagy.
A hisztogram nem jelenik meg más
fényképezőgéppel készült fényképek esetén.
Takarékoskodhat az akkumulátor kapacitásával,
ha kikapcsolja az LCD háttérvilágítást.
Ha elindít egy diavetítést, a kijelzések eltűnnek
a képernyőről. Ha meg akarja jeleníteni
a kijelzéseket diavetítés közben, nyomja meg
a
(Képernyő/LCD háttérvilágítás be/ki)
gombot.
LCD háttérvilágítás kikapcsolva
Kijelzések bekapcsolva
60min
101
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
• Ha bekapcsolja a hisztogram képernyőt, a képre
vonatkozó információk láthatóak a megjelenítés
közben.
• A hisztogram nem jelenik meg a következő
esetekben:
Felvételkészítéskor
– Ha a képernyő a menüt jeleníti meg
– Mozgókép felvétele közben
– A kép 3:2 arányú
– Ha a felvétel a digitális zoom tartományában
történik
Lejátszáskor
– Ha a képernyő a menüt jeleníti meg
– Index üzemmódban
– Ha használja a lejátszási zoom-ot.
– Ha elforgatja a képet.
23HU
Fényképek száma és a mozgóképek felvételi
ideje
A táblázatok megmutatják, hogy megközelítőleg mennyi fénykép, és milyen időtartamú
mozgókép rögzíthető, egy az ezzel a digitális fényképezőgéppel formattált „Memory Stick
Duo” memóriakártyára. A felvételi körülményektől függően az értékek eltérőek lehetnek.
A fényképek száma (A felső sorban a [Fine], az alsó sorban a [Standard]
(Egység: képek)
képminőségre vonatkozó számok láthatók.)
Kapacitás
Méret
5M
3:2
3M
1M
VGA
•
•
•
•
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
722
1482
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
722
1482
20
41
82
148
302
617
1265
36
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
356
725
1481
3038
93
187
376
649
1319
2694
5524
196
393
789
1427
2903
5927
12 153
490
984
1974
3569
7259
14 819
30 383
A felsorolt számok akkor érvényesek, ha a [Mode] menüponthoz a [Normal] beállítást választotta.
Egy kép mérete 1M, ha a [Mode] menüponthoz a [Multi Burst] beállítást választotta.
Ha a rögzíthető képek száma nagyobb mint 9999, a képernyőn a „>9999” kijelzés látható.
A képeket később is átméretezheti ([Resize], 47. oldal)
A fényképek száma Hibrid felvétel esetén (A felső sorban a [Fine], az alsó sorban
(Egység: képek)
a [Standard] képminőségre vonatkozó számok láthatók.)
Kapacitás
Méret
5M
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
9
18
37
67
138
282
14
28
57
103
210
429
578
880
3:2
9
18
37
67
138
282
578
14
28
57
103
210
429
880
3M
12
25
51
93
191
389
799
17
36
72
129
263
538
1104
1M
20
41
83
148
302
617
1265
25
51
102
183
372
759
1558
VGA
29
59
119
216
439
898
1841
32
65
131
237
483
987
2025
• A felsorolt számok akkor érvényesek, ha a [Hybrid Rec] menüponthoz a [Normal] beállítást választotta.
24HU
A mozgóképek felvételi ideje
Kapacitás
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
640 (30 fps)
0:01:29
0:02:59
0:05:59
0:10:49
0:22:01
0:44:57
1:32:10
320 (30 fps)
0:04:45
0:09:34
0:19:12
0:34:43
1:10:37
2:24:10
4:55:36
320 (15 fps)
0:16:37
0:33:24
1:07:00
2:01:08
4:06:24
8:23:01
17:11:20
A képméretről és a képminőségről olvassa el a 13. oldalon leírtakat.
Egy felvétel maximum két óra hosszú lehet.
Az egyéb kamerákkal készült mozgóképek lejátszása nem garantált.
Ha olyan mozgóképet játszik le mely egy korábbi Sony termékkel készült, a megjelenő kép eltérhet az
aktuális képmérettől.
Ismerkedés a fényképezőgéppel
32 MB
Méret
•
•
•
•
(Egységek: óra : perc : másodperc)
25HU
Az akkumulátor készenléti ideje és a rögzíthető/
megtekinthető képek száma
A táblázatok a rögzíthető/megtekinthető
képek számát és az akkumulátor (tartozék)
készenléti idejét mutatják abban az esetben,
ha a felvételeket [Normal] üzemmódban
készíti, az akkumulátor előzetesen teljesen
fel lett töltve és a környezeti hőmérséklet
25°C. A rögzíthető/megtekinthető képek
számánál vegye figyelembe, hogy
a „Memory Stick Duo” memóriakártya
kapacitását is.
Vegye figyelembe, hogy a használati
körülményektől függően, a képek száma
kevesebb lehet az itt leírtaknál.
• Az akkumulátor készenléti ideje a használat
során csökken. (99. oldal)
• Az egy feltöltéssel rögzíthető/megtekinthető
képek száma és az akkumulátor készenléti ideje
csökkenhet, ha a következő körülmények
valamelyike fennáll:
– A környezeti hőmérséklet alacsony.
– Vakut használ.
– Ha többször ki- és bekapcsolja
a fényképezőgépet.
– Ha gyakran használja a zoom-ot.
– Ha az [LCD Backlight] (LCD háttérvilágítás)
menüpont [Bright] (világos) beállítását
választotta ki.
– Ha az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony.
Fényképek készítésekor
Képek
száma
Akkumulátor
készenléti
ideje (perc)
Be
kb. 210
kb. 105
Ki
kb. 250
kb. 125
Be
kb. 130
kb. 65
Ki
kb. 160
kb. 80
LCD háttérvilágítás
Normál
Hibrid
• Az adatok a következő felvétel-készítési
körülmények mellett érvényesek:
–
(P.Quality)(képminőség) [Fine] állásban
van.
– 30 másodpercenként egy felvétel készül.
– A zoom állása felváltva a W és a T végpontok
között mozog.
– A vaku minden második felvételnél
használatban van.
26HU
– Minden tizedik felvétel után
a fényképezőgépet ki- és bekapcsolták.
• A mérési eljárás a CIPA szabvány alapján
készült.
(CIPA: Kamera és Képalkotó Termékszövetség)
• A rögzíthető képek száma/akkumulátor
készenléti ideje nem változik, függetlenül
a képmérettől.
Fényképek megtekintésekor
Akkumulátor készenléti idő (perc)
kb. 100
• A érték abban az esetben érvényes, ha
a diavetítés zenei kísérettel történik és ha
a [Transition] (átmenet) effektus beállítása
[Normal].
Mozgóképek felvételekor
Mozgókép
mérete
Akkumulátor készenléti idő (perc)
Bekapcsolt LCD
háttérvilágítás
Kikapcsolt LCD
háttérvilágítás
640 (30 fps)
kb. 55
kb. 65
320 (15 fps)
kb. 65
kb. 75
Mozgóképek megtekintésekor
Mozgókép mérete
Akkumulátor készenléti
idő (perc)
640 (30 fps)
kb. 90
320 (15 fps)
kb. 100
A gombok használata felvételnél/lejátszásnál
A gombokat és a csúszógyűrűt az adott beállításoktól függően használhatja.
gomb
gomb
PLAY (lejátszás) üzemmódban a szokásos lejátszásból az
Album funkcióba való váltásra használható. (Az Album
használata t 30. oldal). REC (felvétel) üzemmódban a gomb
funkciója azonos a MOVIE gombéval.
Ismerkedés a fényképezőgéppel
PLAY (lejátszás) üzemmódban a rögzített képek zenés
aláfestéssel való lejátszására használhatja (A diavetítés
használata t 28. oldal). REC (felvétel) üzemmódban
a gomb funkciója azonos a PHOTO gombéval.
Csúszógyűrű
PHOTO
MOVIE
MODE
Mozgókép lejátszása közben
a csúszógyűrű elforgatásával gyors
előre- vagy visszakeresést hajthat
végre, három különböző sebességgel.
Fényképek készítésekor az EV értékét
is beállíthatja (37. oldal). Fényképek
lejátszásakor a csúszógyűrűvel
ugyanazokat a műveleteket végezheti
el, mint a b/B vezérlőgombokkal.
PHOTO gomb
Fényképek készítésére szolgál.
t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése
MOVIE gomb
Mozgóképek felvételére
szolgál.
t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése
MODE gomb
Oda-vissza válthat a PLAY és
a REC üzemmód között.
27HU
A diavetítő funkció használata
Csupán a
gombot kell megnyomnia, hogy képek sorozatát játszhassa le, zenei aláfestéssel
(diavetítés).
PHOTO
MOVIE
MODE
1 A MODE gomb
segítségével válassza ki
a PLAY üzemmódot.
2 Nyomja meg a
gombot.
3 A diavetítés elindul.
A diavetítés közben a b/B vezérlőgombok segítségével ugorhat az előző/következő képre.
• Ha normál lejátszás közben nyomja meg a
gombot, a „Memory Stick Duo”-ra elmentett képet
tekintheti meg. Ha Album lejátszás közben nyomja meg a gombot, az Albumban található képet tekintheti
meg.
• Ha Hibrid üzemmódban készített képeket, csak az állóképeket játszhatja le.
• Multi Burst képek esetén csak az első képkocka jeleníthető meg.
A diavetítés szüneteltetése
Nyomja meg a vezérlőgombok középpontjában található z gombot. Az újraindításhoz
válassza ki a [Continue] opciót a B gombbal, majd nyomja meg ismét a z gombot.
A diavetítés leállítása
Nyomja meg a
vagy a z gombot. Ha a z gombot nyomta meg, válassza ki az [Exit]
opciót, majd nyomja meg ismét a z gombot.
Beállítások
A diavetítéshez különféle beállításokat választhat ki.
1 Nyomja meg diavetítés közben a MENU gombot. A menü megjelenik.
2 A v/V vezérlőgombok segítségével válassza ki a kívánt menüpontot.
60min 101 3/9
Slide Show
Image
Folder
Music Music 1
Transition Normal
Exit
Restart
3 A b/B gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4 Válassza ki a [Restart] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
28HU
A kiválasztható beállításokat lentebb találhatja.
Az alapbeállítást a
jelzés mutatja.
Folder (This Date)
Egy meghatározott mappában található képek (vagy Album
lejátszás esetén a megadott dátumhoz („This Date”) tartozó
képek) szerepelnek a diavetítésben.
All
A diavetítésben a „Memory Stick Duo”-n található összes kép
(Album lejátszásnál az Albumban található képek)
megjelenik.
Music (Zene)
Music1
Music2
Ismerkedés a fényképezőgéppel
Image (Fénykép)
Kiválaszthatja a diavetítés alatt hallható zenét.
A kiválasztható zenék száma [Music1]–[Music4] attól
függően változik, hogy mennyi zene fájlt tárol.
Music3
Music4
Off
Diavetítés zene nélkül.
Transition (Átmenet)
Quick (gyors)
Normal (normál)
Slow (lassú)
Beállíthatja a képek váltása közötti átmenetet. A megjelenített
képek közötti átmenet a beállítástól függően változik. Ha az
átmenethez a [Slow] beállítást választja, a képek ugyanúgy
jelennek meg, mint a normál lejátszásnál. A képhatás csak
a képek váltásakor elérhető.
z Néhány szó a zene fájlok hozzáadásáról/cseréjéről
A kívánt zenét CD lemezről vagy MP3 fájlokból is felmásolhatja fényképezőgépére, hogy az
aláfestésül szolgálhasson a diavetítéshez. A zene átmásolásához telepítenie kell a tartozékként
kapott „Music Transfer” szoftvert a számítógépére, melyet egy USB kábellel kell
a fényképezőgéphez csatlakoztatni, melyből előzőleg ki kell venni a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. A részletekről olvassa el a 71. oldalon leírtakat.
• A fényképezőgépen maximum négy zeneszámot tárolhat (a négy gyárilag rögzített számot (Music 1–4) az
igényei szerint helyettesítheti).
• A fényképezőgépen tárolható zeneszámok maximális hosszúsága 180 másodperc.
• Ha nem tud lejátszani egy adott zeneszámot, mert az megsérült vagy egyéb hiba történt, hajtasa végre
a [Format Music] opciót (57. oldal), majd másoljon a helyére egy új zene fájlt.
29HU
Az Album használata
Ha fényképkészítéskor a
ikon látható a képernyőn, az elkészült kép kicsinyített másolata
elmenthető az Albumba (56. oldal). Még akkor is, ha az eredeti képet törli a „Memory Stick
Duo”-ról, a kicsinyített képeket továbbra is tárolhatja és megtekintheti az Albumban.
PHOTO
PHOTO
MOVIE
MOVIE
MODE
MODE
• Fényképek készítésekor [VGA] képméretű kicsinyített képek kerülnek mentésre az Albumba. A belső
memóriában maximum 1100 állóképet tárolhat. A mozgóképek első 5 másodpercéből a következő
paraméterekkel rendelkező kicsinyített mozgóképek kerülnek mentésre:
Mozgókép mérete
Az Albumba mentett mozgókép mérete
640 (30 fps)
640 (2 fps)
320 (30 fps)
320 (2 fps)
320 (15 fps)
320 (1 fps)
• Hibrid üzemmódú felvételnél a bevezető/befejező mozgóképeket nem lehet tárolni az Albumban.
Az Albumban található képek megtekintése
1 A MODE gomb segítségével váltson PLAY üzemmódba.
2 Nyomja meg a
gombot.
Az Albumban található képek a felvételi dátum alapján kerülnek elrendezésre. Az így kialakult
csoportok a „This Date” (Ez a dátum) nevet kapják és megjelennek a képernyőn.
2005
1
20
1
3
7
15
20
25
3
9
18
2
A: Felvétel éve
B: Felvétel hónapja
C: Felvétel napja
D: Az ezen a napon („This Date”) készült
képek
MOVE
3 Válassz ki a kívánt dátumot a v/V/b/B vezérlőgombok vagy a csúszógyűrű segítségével, majd
nyomja meg a z gombot. Az összes, ezen a napon készült felvétel megjelenik az index
képernyőn.
2005 1
1
SELECT
30HU
10:00AM
A: Felvételi év/hónap
B: Felvétel napja
4 Válassza ki a megtekinteni kívánt képet a v/V/b/B gombok vagy a csúszógyűrű segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
60min
1/200
VOLUME
• Az adott naphoz tartozó indexképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a
(Index) gombot.
Képek törlése az Albumból
Képek törlése egyenként
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a
(Törlés) gombot.
2 A v gomb segítségével válassza ki a [Delete] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
Ismerkedés a fényképezőgéppel
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Képek törlése index üzemmódban
1 Kövesse „Az Albumban található képek megtekintése” c. részt (30. oldal) a 3-as pontig, majd,
majd nyomja meg a
(Törlés) gombot. (Nem törölheti az egy napon készült felvételeket
„Az Albumban található képek megtekintése” c. rész 2-es pontjában).
2 A b/B gomb segítségével válassza ki a [Select] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
3 A v/V/b/B gombok vagy a csúszógyűrű segítségével válassza ki a törölni kívánt képeket, és
a törlésre való megjelöléshez nyomja meg a z gombot.
4 Nyomja meg a
(Törlés) gombot.
5 A B gomb segítségével válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
• Az egy napon készült összes kép kitörléséhez a 2-es lépésnél válassza az [All in this date] opciót, majd
nyomja meg a z gombot. Ezután a B gomb segítségével válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg
a z gombot.
z Néhány szó az Albumban található képadatokról
• Amikor az Album megtelik, a régi képadatok automatikusan törlődnek. A szükséges
felvételeket lássa el védelemmel (46. oldal).
• Ha az Album megtelik védelemmel ellátott képekkel, a
jelző kezd villogni a képernyőn. Ebben az
esetben a bár a „Memory Stick Duo”-ra lehet képeket menteni, de az Albumba nem.
• Ha az Albumban tárolt képadatokról biztonsági másolatot szeretne készíteni, végezze el a [Copy]
opciónál ismertetett műveletet (55. oldal).
• Az Albumban tárolt képadatok nem másolhatóak fel közvetlenül a számítógépre. Végezze el a [Copy]
opciónál ismertetett műveletet (55. oldal). A kívánt képadatokat másolja át a „Memory Stick Duo”-ra, majd
onnan a számítógépre.
• A Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen tárolt adatok nem másolhatóak be az Albumba.
• Ha a „Memory Stick Duo”-n tárolt képet védelemmel látta el, az még nem jelenti azt, hogy az Albumban
található kicsinyített kép is védett. Ugyanígy, az Albumban védelemmel ellátott kicsinyített kép eredetije,
mely a „Memory Stick Duo”-n található, még nem biztos, hogy védett (46. oldal).
• Ha átméretez vagy körbevág egy képet, az Albumban tárolt kicsinyített másolatra ez nincs hatással.
• Az Albumban található képekkel az alábbi műveletek nem végezhetőek el:
– Megjelölés nyomtatásra (DPOF)
– Nyomtatás
– Átméretezés
– Körülnyírás
31HU
A menü használata
A menüpontok kiválasztása
Vezérlőgomb
v/V/b/B gomb
MENU gomb
PHOTO
MOVIE
MODE
z gomb
1 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és a MODE gombbal válassza ki az
üzemmódot.
A
(Fényképezőgép) menü beállításaitól függően különböző menüpontok válnak elérhetővé.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A b/B vezérlőgombok segítségével
válassza ki a kívánt menüpontot.
• REC (felvételi) üzemmódban, a [PHOTO/MOVIE]
kijelzés jelenik meg. Ha a [PHOTO/MOVIE]
menüpont szürkén jelenik meg, a menüpontokat
nem lehet kiválasztani.
• PLAY (lejátszás) üzemmódban, nyomja meg a z
gombot egy menüpont beállítása után.
400
200
100
64
Auto
ISO
PHOTO / MOVIE
WB ISO
4 A v/V gombok segítségével válassza ki a megfelelő beállítást.
A kiválasztott beállítás nagyítva jelenik meg és érvénybe lép.
5 A menü kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot.
• Ha van olyan menüpont, ami nem jelenik meg a képernyőn, a v/V/b/B jelölések egyike válik láthatóa
képernyő azon oldalán, ahol a menüpont általában meg szokott jelenni. A rejtve maradt menüpont
megjelenítéséhez, válassza ki a jelölést, a megfelelő vezérlőgombbal.
• A szürkített menüpontokat nem lehet kiválasztani.
32HU
Menüpontok
A műveletek részletei t 32. oldal
A ténylegesen elérhető menüpontok az üzemmódok beállításaitól függnek.
Felvételi menü (35. oldal)
PHOTO
Auto
Program
PHOTO/MOVIE
Scene
(Fényképezőgép)
(Fényérték)
—
—
—
WB (Fehéregyensúly)
—
(Képminőség)
—
—
—
—
Mode (Felvételi mód)1)
BRK (Fényérték léptetés)2)
M
(Időköz)2)
(Vaku fényerő)
—
—
3)
—
—
3)
—
—
3)
—
PFX (Kép effekt.)
—
(Telítettség)
—
—
A menü használata
9 (Fókusz)
ISO
MOVIE
—
(Kontraszt)
—
—
—
(Élesség)
—
—
—
(Beállítás)
1)
2)
3)
Hibrid felvétel közben a [Mode] (Felvételi mód), [Normal] állásban van.
Hibrid felvétel közben nem választható ki.
A Helyszín (Scene) kiválasztásától függően nem használható (36. oldal).
33HU
A műveletek részletei t 32. oldal
Visszanézés menü (45. oldal)
(Mappa)
Normál lejátszás
Album lejátszás
—
- (Védelem)
DPOF
—
(Nyomtatás)
—
(Átméretezés)
—
(Elforgatás)
(Beállítás)
Kivágás4)
4)
34HU
Csak a lejátszás közbeni zoomoláskor használható.
—
—
Felvételi menü
A műveletek részletei t 32. oldal
Az alapbeállításokat a
szimbólum jelöli.
Ha PLAY üzemmódban van, állítsa az üzemmódot REC-re (felvétel) a MODE gomb
segítségével.
(Fényképezőgép)
PHOTO
MOVIE
A következő előre meghatározott üzemmódok a felvételi helyszínekhez igazodnak.
Helyszín kiválasztás
Alkony*
Távoli tárgyakról készülő
éjszakai felvételekhez.
A környező sötétség nem
veszít a hangulatából.
Alkonyati portré*
Sötét helyeken készülő
portrékhoz.
Tájkép
Tájképek, stb. készítéséhez,
távoli tárgyra fókuszálva.
Hó
Világos, sok fehér színt
tartalmazó kompozíció
készítéséhez.
Tengerpart
Tengerparti vagy tóparti
felvételek készítéséhez.
A víz kék színe természetes
tónusú marad.
Gyors zársebesség
Gyorsan mozgó tárgyak
kültéri vagy világos térben
való fényképezéséhez.
Gyertya*
Gyertyafényes helyszíneken
történő felvételek készítéséhez,
az eredeti atmoszféra
megőrzésével.
A menü használata
Nagyító
Az LCD képernyőn
megjelenő tárgy
(maximum) 3,5×-esére
nagyítva jelenik meg.
Tűzijáték*
Tűzijátékokról készülő
felvételekhez. A tűzijáték
ragyogása természetes
módon jelenik meg
a felvételen.
Program
A szükséges beállításokat automatikusan a fényképezőgép
végzi el, akárcsak az Auto felvételi módnál, de lehetősége
van a fókusz és egyéb értékek kézi beállítására. Ezen kívül
beállíthatja a kívánt funkciókat a menü használatával.
Auto
Automata módban készíthet felvételeket. t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése.
* Ezeknél a beállításoknál a zársebesség lassabb, így az állvány használata javasolt.
35HU
A műveletek részletei t 32. oldal
A
Magnifying glass (Nagyító) funkcióról
A tárgytól mért távolság
Nagyítás
1 cm
3,5×
2 cm
2,2×
5 cm
1,1×
10 cm
0,5×
20 cm
0,3×
• A tárgy fókusztávolsága kb. 1–20 cm.
• Az optikai zoom zárolva van a W oldalon, és nem használható.
• Ha megnyomja a Zoom gombot, a kép digitális zoom segítségével, nagyítva jelenik meg.
1.1
Néhány szó a Scene Selection (Helyszín kiválasztás) funkcióról
Ha pontosan a helyszíni körülményeknek megfelelő módon kíván felvételt készíteni,
a fényképezőgép meghatározza a szükséges funkciók kombinációját.
( : kiválaszthatja a kívánt beállítást)
Macro
Vaku*
—
/
AF kereső
terület
Előre beállított
Fehéregyensúly
fókusz
Vaku
fényerő
—
—
—
—
—
—
SL
—
Speed Burst* /
Multi Burst* /
Bracket*
/
/
/
/
—
—
—
Center AF
0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
* Mozgókép készítésénél ez a funkció nem használhatóak.
36HU
—
—
—
—
A műveletek részletei t 32. oldal
(EV) (Fényérték)
PHOTO
MOVIE
Manuálisan állíthatja be az expozíciót.
– felé
M +2.0EV
+ felé: világosítja a képet.
0EV
Az expozíció a fényképezőgép által meghatározott értéken marad.
m –2.0EV
– felé: sötétíti a képet.
Az expozíció részleteiről lásd t 12. oldal.
A korrekció értéke 1/3EV lépésenként állítható be.
Az EV (Fényérték) a Beállító menün kívül a Csúszógyűrű segítségével is beállítható.
Ha rendkívül erős fényben vagy sötétben, esetleg vaku használatával készít felvételt, előfordulhat, hogy
az expozíció beállításának nincs hatása az elkészülő képre.
A menü használata
•
•
•
•
+ felé
z Az EV (Fényérték) beállítása, a hisztogram megjelenítésével
60min 101
A
VGA
[ 400]
640 30f
+2.0EV [00:28:25]
B
Sötét
Fényes
A hisztogram egy olyan grafikon, amely a kép
fényességét írja le. Nyomja meg a
(Kijelző/
LCD háttérvilágítás be/kikapcsolás) gombot
ismételten, amíg a hisztogram meg nem jelenik
a képernyőn. A grafikon világos képet jelez, ha
az görbe a jobb oldalra tolódik el, és sötét képet,
ha a görbe a bal oldalra tolódik. Állóképek
készítésénél használja a hisztogramot az EV
beállításához.
A Pixelek száma
B Fényerő
• A hisztogram a következő esetekben is megjelenik, de az expozíció ekkor nem állítható.
– Ha a
(Fényképezőgép) menüpont beállítása [Auto].
– Egyedi kép megjelenítésekor.
37HU
A műveletek részletei t 32. oldal
9 (Fókusz)
PHOTO
MOVIE
Kiválaszthatja a fókuszbeállítás módszerét. Használja a menüt, ha auto-fókusz üzemmódban
a beállítás nehézkes.
(végtelen távolság)
7,0 m
A fényképezőgép egy előre megadott fókusztávolság értéket
használ. (Előre beállított fókusz)
• Ha egy kerítésen vagy ablaküvegen keresztül készít felvételt, auto
fókusz üzemmódban nehéz a megfelelő fókusztávolságot megtalálni.
Ezekben az esetekben a [Focus] menüpont használata eredményre
vezethet.
3,0 m
1,0 m
0,5 m
Spot AF (
)
A beállítás segítségével a fényképezőgép automatikusan egy
rendkívül kisméretű tárgyra, vagy egy szűk területre fókuszál.
• Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha egy rendkívül kisméretű
tárgyra vagy egy szűk területre kell fókuszálni. Használja együtt az
AF lock (AF rögzítés) funkcióval, és így könnyedén elkészítheti
a kívánt kompozíciót. Ügyeljen rá, hogy a fényképezőgép ne
remegjen, és a kép tárgya ne kerüljön kívül az AF keresőterület
kereten.
60min
AF keresőterület keret jelző
101
AF keresőterület keret
VGA FINE
[
Center AF (
)
96]
30 F3.5
Automatikusan fókuszál, a keresőkeret közepén található tárgyra.
• Az AF lock (AF rögzítés) funkcióval együtt használva, könnyedén
elkészítheti a kívánt képkompozíciót.
60min
AF keresőterület keret jelző
101
AF keresőterület keret
VGA FINE
[
Multi AF
(Többpontos AF)
(Fénykép
)
(Mozgókép
)
96]
30 F3.5
Automatikusan fókuszál, a keresőkeretben található összes
tárgyra.
• Ezt a beállítást akkor célszerű használni, ha a tárgy nem a kereten
belül helyezkedik el.
60min
AF keresőterület keret jelző
101
AF keresőterület keret
VGA FINE
[
38HU
96]
640 30f
[00:10:48]
A műveletek részletei t 32. oldal
• Az AF az autofókusz rövidítése.
• A [Focus] menüpontban beállítható távolságok közelítő értékek, ha lencsét felfelé vagy lefelé tartja,
a pontatlanságból adódó hiba nőhet.
• Mozgóképek készítésekor, javasolt a [Multi AF] használata, amennyiben a bekapcsolt AF mellett
a fényképezőgép nagy mennyiségű rezgésnek van kitéve.
• Digitális Zoom vagy az AF fényforrás használatakor, az AF beállításánál a keretben lévő, vagy a keret
középpontjához közel eső tárgyak élveznek elsőbbséget. Ebben az esetben a
,
vagy a
jelző
villog és az AF keresőterület nem látható a képernyőn.
• A Scene (Helyszín) üzemmódtól függően néhány opció nem elérhető (36. oldal).
1 Komponálja át a képet úgy, hogy a kép tárgya az AF keresőterület közepén legyen, majd nyomja
le félig a PHOTO gombot, hogy a tárgyra fókuszálás megtörténjen (AF rögzítés).
60min
A menü használata
z Ha a tárgy nincs a fókuszban
Ha a keret (vagy a képernyő) szélén levő tárgyat fényképez, valamint ha a [CENTER AF] vagy a [Spot AF]
beállítást használja, a fényképezőgép nem képes a keret szélén lévő tárgyra fókuszálni. Ilyen esetekben
járjon el a következők szerint.
101
AF keresőterület keret
VGA FINE
[
96]
30 F3.5
AE/AF rögzítés jelzése
Amíg teljesen le nem nyomja a PHOTO gombot, a művelet újra elvégezhető, ahányszor csak
szükséges.
2 Ha az AE/AF rögzítés jelzője abbahagyja a villogást és bekapcsolva marad, térjen vissza az
eredeti képkivágásra, majd nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
60min
101
VGA FINE
[
96]
30 F3.5
39HU
A műveletek részletei t 32. oldal
WB (Fehéregyensúly)
PHOTO
MOVIE
A megvilágítási körülményeknek megfelelően módosíthatja a színárnyalatot, ha pl. a kép
színei rendellenesen jelennek meg.
WB (Vaku)
n (Izzólámpa)
A módosítás a vaku beállításoknak megfelelően történik.
A beállítás olyan helyeken ideális, ahol a megvilágítási
körülmények gyorsan változnak. Ilyen pl. egy szórakozóhely
vagy egy erős megvilágítású hely, mint egy fotó stúdió.
(Fénycső)
Fénycsővel megvilágított helyek esetére.
(Felhős)
Felhős ég alatti felvételek esetére.
(Napfény)
Kültéri felvételekhez, éjszakai felvételekhez, neonfeliratok,
tűzijátékok fényképezéséhez, vagy naplemente előtti és utáni
fényviszonyokhoz.
Auto
A fehéregyensúly automatikus beállításához.
• A fehéregyensúly részleteiről a t 13. oldalon olvashat.
• Vibráló fénycső alatt előfordulhat, hogy a fehéregyensúly funkció nem működik megfelelően, annak
ellenére, hogy kiválasztotta a [ ] (Fénycső) opciót.
• A [ WB ] (Vaku) beállítást kivéve, a vaku használatakor a [WB] beállítása automatikusan [Auto]-ra vált.
• A Scene (Helyszín) üzemmódtól függően néhány opció nem elérhető (36. oldal).
ISO
PHOTO
MOVIE
Kiválaszthatja az ISO egységben megadott fényérzékenység értéket. A nagyobb szám,
nagyobb érzékenységet jelent.
400
200
Válasszon egy nagyobb értéket, ha a felvételt sötét helyen,
vagy gyorsan mozgó tárgyról készíti. Az alacsonyabb értékre
való beállítással jobb képminőséget érhet el.
100
64
Auto
• Az ISO érzékenység részleteiről a t 12. oldalon olvashat.
• Vegye figyelembe, hogy az ISO érzékenység növelésével a kép szemcsésebbé válik.
• A Scene (Helyszín) üzemmódban az [ISO] beállítása automatikusan [Auto]-ra vált.
40HU
A műveletek részletei t 32. oldal
(Képminőség)
PHOTO
MOVIE
Kiválaszthatja a képminőséget.
Kitűnő (FINE)
Kiváló minőségű képek készítése (alacsony tömörítettség).
Átlagos (STD)
Átlagos minőségű képek készítése (magas tömörítettség).
• Az képminőség részleteiről a t 13. oldalon olvashat.
PHOTO
MOVIE
Kiválaszthatja, hogy a fényképezőgép készítsen a sorozatfelvételeket a PHOTO gomb
megnyomásakor.
Multi Burst ( M )
A PHOTO gomb megnyomásakor 16 kép készül el.
• A funkció hasznos lehet sporteseményeken, a beállítások
ellenőrzésére.
• Multi Burst funkció használatakor az elkészülő képek közötti
időközt az [Interval] módban állíthatja be (43. oldal).
Exp Brktg (BRK)
A menü használata
Üzemmód (REC Mode)
Három képből álló sorozatfelvétel készül. Az egyes képekhez
eltérő, automatikusan léptetett expozíciós értékek tartoznak.
• Ha a tárgy megvilágítása miatt nem tud megfelelő képeket
készíteni, a felvétel elkészülte után kiválaszthatja azt, amelyik
a megfelelő expozíciós értékkel készült.
Speed Burst ( S )
Maximum négy sorozatkép készül ha megnyomja, majd
lenyomva tartja a PHOTO gombot.
• A „Recording” felirat megjelenésekor készítheti az új felvételt.
Normal
Nincs sorozatfelvétel-készítés.
41HU
A műveletek részletei t 32. oldal
Néhány szó a [Multi Burst] funkcióról.
• Egymás után megtekintheti a Multi Burst módban készült felvételeket a következő művelet
végrehajtásával:
– A megállításhoz/folytatáshoz: nyomja meg a z vezérlőgombot.
– A képenkénti megjelenítéshez: nyomja meg a b/B vezérlőgombokat, szünet üzemmódban. A sorozatos
lejátszásba való visszatéréshez nyomja meg a z gombot.
• A következő funkciókat nem használhatja Multi Burst módban:
– Vaku
– Hibrid felvétel
– Dátum és idő beszúrása
– A Multi Burst módban készült sorozatképek szétválasztása
– Egy kép törlése, egy Multi Burst módban készült sorozatfelvételből
– A kép időköz, [1/30]-tól eltérő beállítása, ha a
(Fényképezőgép) beállítása [Auto].
• Ha Multi Burst módban készült sorozatképeket tekint meg számítógépen vagy olyan fényképezőgépen,
amelyik nem rendelkezik Multi Burst funkcióval, a kép 16 képkockából álló egyedi képként jelenik meg.
• A Multi Burst módban készült képek mérete 1 Mb.
• Nem lehetséges a Scene módban elvégzett beállítások szerint képet készíteni a Multi Burst módban.
Néhány szó az [Exp Brktg] funkcióról.
• A vaku automatikusan
beállításra (kikapcsolt vaku) kapcsol.
• A fókusz és a fehéregyensúly értékei az első képnek megfelelően kerülnek beállításra, majd a többi képnél
ugyanezek a beállítások érvényesek.
• Ha az expozíció beállítása kézzel történt (37. oldal), az érték eltolása, ehhez az értékhez képest történik.
• A felvételi időköz kb. 0,36 másodperc.
• Ha a tárgy túl fényes vagy túl sötét, előfordulhat, hogy a felvétel nem lesz megfelelő a kiválasztott
határértékek ellenére sem.
• Sorozatfelvételek nem készíthetőek Hibrid üzemmódban.
• A Scene (Helyszín) üzemmódtól függően (36. oldal) előfordulhat, hogy az Exposure Bracket (Expozíció
határértékek) üzemmódban nem lehet felvételeket készíteni.
Néhány szó az [Speed Burst] funkcióról.
• A vaku automatikusan
beállításra (kikapcsolt vaku) kapcsol.
• Önkioldó használatakor maximum négy képből álló sorozatfelvétel készíthető.
• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, vagy ha a „Memory Stick Duo” betelt, a Speed Burst funkció
leáll.
• Sorozatfelvételek nem készíthetőek Hibrid üzemmódban.
• A Scene (Helyszín) üzemmódtól függően (36. oldal) előfordulhat, hogy a Speed Burst üzemmódban nem
lehet felvételeket készíteni.
42HU
A műveletek részletei t 32. oldal
BRK (Fényérték léptetés)
PHOTO
MOVIE
Három képből álló sorozatfelvétel készül, automatikusan eltolt expozíciós értékekkel.
±1.0EV
Az expozíció plusz vagy mínusz 1,0 EV értékkel eltolva.
±0.7EV
Az expozíció plusz vagy mínusz 0,7 EV értékkel eltolva.
±0.3EV
Az expozíció plusz vagy mínusz 0,3 EV értékkel eltolva.
• A BRK (Határérték léptetés) nem jelenik meg néhány Scene módnál.
(Időköz)
PHOTO
MOVIE
Beállíthatja [Multi Burst] üzemmódban készülő felvételek közötti időközt (41. oldal).
1/7.5
• Ez a beállítás nem végezhető el, ha [Mode] (REC Mode)
menüjében bármelyik a [Multi Burst]-től (41. oldal) különböző
üzemmód van kiválasztva.
1/15
A menü használata
M
1/30
•A
M
(Időköz) nem jelenik meg néhány Scene módnál.
(Vaku fényerő)
PHOTO
MOVIE
Beállíthatja a vaku fényerejét.
+ ( +)
+ felé: növeli a vaku fényerejét.
Normal ( )
– ( –)
– felé: csökkenti a vaku fényerejét.
• A vaku üzemmód beállításáról olvassa el az t „Először ezt olvassa el” 5. lépését.
• A Scene módtól függően előfordulhat, hogy a vaku fényerejét nem lehet beállítani (36. oldal).
PFX (Képhatás)
PHOTO
MOVIE
Ez a beállítás különleges hatásokkal ellátott képek készítését teszi lehetővé.
B&W(
Sepia (
Off
)
)
Fekete-fehér kép készítéséhez.
Barnított (a régi fényképek színezetére emlékeztető) kép
készítéséhez.
Képhatások kikapcsolása.
• A fényképezőgép kikapcsolása után, ez a beállítás elveszik.
43HU
A műveletek részletei t 32. oldal
(Telítettség)
PHOTO
MOVIE
PHOTO
MOVIE
PHOTO
MOVIE
Beállíthatja a kép színtelítettségét.
+(
)
+ felé: világosítja a színeket.
Normal
–(
)
– felé: sötétíti a színeket.
(Kontraszt)
Beállíthatja a kép kontrasztját.
+(
)
+ felé: növeli a kontrasztot.
Normal
–(
)
– felé: csökkenti a kontrasztot.
(Élesség)
Beállíthatja a kép élességét.
+(
)
+ felé: élesíti a képet.
Normal
–(
)
(Beállítás)
Olvassa el az 50. oldalon leírtakat.
44HU
– felé: lágyítja a képet.
Visszanézés menü
A műveletek részletei t 32. oldal
Az alapbeállításokat a
szimbólum jelöli.
Ha REC üzemmódban van, állítsa az üzemmódot PLAY-re (lejátszás) a MODE gomb
segítségével.
(Mappa)
Ha a fényképezőget „Memory Stick Duo”-val használja, kiválaszthatja a mappát, mely
a megjeleníteni kívánt képet tartalmazza.
Kövesse a következő műveletet.
Cancel
Kilépés a kiválasztási műveletből.
1 Válassza ki a kívánt mappát a b/B vezérlőgombok segítségével.
Select Folder
102
Folder Name: 102
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1:05:34
2/2
A menü használata
OK
AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 A v gomb segítségével válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
z Néhány szó a mappákról
A fényképezőgép a „Memory Stick Duo” egy meghatározott mappájában tárolja a képeket (54. oldal).
Megváltoztathatja ezt a mappát, vagy létrehozhat egy újat is.
• Új mappa létrehozása t [Felvételi mappa (REC.Folder) létrehozása] (54. oldal).
• A felvett képek mappájának kiválasztása t [Felvételi mappa (REC.Folder) kiválasztása] (55. oldal).
• Ha a „Memory Stick Duo”-n több mappa is található, és a képernyőn a mappa első vagy utolsó képe
látható, a következő jelzések jelennek meg.
: Az előző mappára ugorhat.
: A következő mappára ugorhat.
: Az előző vagy a következő mappára ugorhat.
45HU
A műveletek részletei t 32. oldal
- (Védelem)
Megvédheti a képeket a véletlen törléstől. A képek védelmével megelőzheti az Albumban
található képek automatikus törlését.
Protect (-)
Kövesse a következő műveletet.
Exit
Kilépés a védelmi funkcióból.
Képek védelme egyedi kép üzemmódban
1 Jelenítse meg a képet, amelyet védelemmel kíván ellátni.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [-] (Védelem) opciót, majd nyomja meg a z
gombot. A kép ezzel védelemmel lett ellátva, és a kép mellett a - jelzés jelenik meg.
60min
101
2/9
VGA
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 További képek védelemmel való ellátásához, válassza ki a képet a b/B gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
Képek védelme index üzemmódban
1 Nyomja meg az
(Index) gombot az index-képernyő megjelenítéséhez.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [-] (Védelem) opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
4 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [Select] (Kiválasztás) opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
5 A v/V/b/B gombok segítségével válassza ki a képet, amelyet védelemmel kíván ellátni, majd
nyomja meg a z gombot. A kiválasztott képen egy zöld - szimbólum jelenik meg.
- (zöld)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 További képek védelméhez ismételje meg az 5-ös lépést.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
8 A B gomb segítségével válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A - szimbólum fehérre vált. A kiválasztott képek védelem alatt állnak.
46
• A mappában található összes kép védelméhez a 4-es lépésben válassza az [All In This Folder] opciót,
majd nyomja meg a z gombot. A B gomb segítségével válassza ki az [On] opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
• Az Albumban található képek védelméhez, index üzemmódban kövesse a „Az Albumban található képek
megtekintése” c. rész (30. oldal) 3-as lépését, majd a [-] opció megjelenítéséhez nyomja meg
HU a MENU gombot. Nyomja meg a z gombot, majd kövesse a fenti műveletet a 4-es ponttól. Ha egy adott
A műveletek részletei t 32. oldal
dátumhoz tartozó képeket („This Date”) kíván védelemmel ellátni, jelenítse meg a [-] opciót, majd
nyomja meg a z gombot. A B gombbal válassza ki az [All in this date] opciót, majd nyomja meg a z
gombot. A B gomb segítségével válassza ki az [On] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A védelem feloldása
Egyedi kép üzemmódban
A „Képek védelme egyedi kép üzemmódban” c. rész 3-as vagy a 4-es lépésben nyomja
meg a z gombot.
Index üzemmódban
2 A - szimbólum zöldre váltásához nyomja meg a z gombot.
3 Az összes kép védelem alóli feloldásához ismételje meg a fenti műveletet.
4 Nyomja meg a MENU gombot, a B gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
A menü használata
1 A „Képek védelme index üzemmódban” c. rész 5-ös lépésében válassza ki a képet, amelyet fel
kíván oldani a védelem alól.
A mappában található összes kép védelmének feloldása
A „Képek védelme index üzemmódban” c. rész 4-es lépésében válassza ki az [All In This
Folder] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A B gombbal válassza ki az [Off] opciót, majd
nyomja meg a z gombot.
• Felhívjuk a figyelmét, hogy a „Memory Stick Duo” vagy az Album formattálásakor az összes adat
törlődik az adathordozóról, még akkor is, ha a képek védelemmel vannak ellátva. Formattálás után az
elveszett adatokat nem lehet helyreállítani.
• A képek védelem alá helyezése kis időt vehet igénybe.
DPOF
A kinyomtatni kívánt képhez egy
(Nyomtatási megrendelő) jelet ad hozzá (79. oldal).
(Nyomtatás)
Olvassa el a 75. oldalon leírtakat.
(Átméretezés)
Módosíthatja a felvett kép méretét, és azt egy új fájlként mentheti el. Az eredeti kép az
átméretezés után is megmarad.
5M
3M
A beállítható méretek közelítő értékeket mutatnak.
t az „Először ezt olvassa el” 4. lépése
1M
VGA
Cancel
Az átméretezés visszavonása.
47HU
A műveletek részletei t 32. oldal
1 Jelenítse meg az átméretezni kívánt képet.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [
a z gombot.
] (Átméretezés) opciót, majd nyomja meg
4 A v/V gombok segítségével válassza ki a kívánt méretet, majd nyomja meg a z gombot.
Az átméretezett kép, a legújabb fájlként el lett mentve a felvételi mappába.
•
•
•
•
•
Az [Image Size] részleteiről olvassa el az t „Először ezt olvassa el” 4. lépését
A mozgóképeket, az Albumban található, valamint a Multi Burst képeket nem lehet átméretezni.
A képminőség romlani fog, ha egy kis méretű képet nagyobb méretűre alakít át.
Átméretezéssel nem állíthatóak elő 3:2 képarányú képek.
Ha átméretez egy 3:2 arányú képet, a kép alsó és felső részén egy-egy fekete sáv jelenik meg.
(Elforgatás)
Elforgathatja a képeket.
A kép elforgatása. Kövesse a következő lépéseket.
OK
Végrehajtja az elforgatást. Kövesse a következő lépéseket.
Cancel
A forgatás visszavonása.
1 Jelenítse meg az elforgatni kívánt képet.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [
gombot.
4 A v gombbal válassza ki a [
a kívánt irányba.
] (Forgatás) opciót, majd nyomja meg a z
] opciót, majd a b/B gombok segítségével forgassa el a képet
5 A v/V gombokkal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
• A védett képeket, a mozgóképeket és a Multi Burst képeket nem lehet elforgatni.
• Még ha el is forgatja a Hibrid üzemmódban készült képeket, azok az eredeti képállásnak megfelelően
fognak megjelenni a képernyőn.
• Előfordulhat, hogy a más kamerával készült képeket nem lehet elforgatni.
• Ha számítógépen tekinti meg a képeket, a használt szoftvertől függően a kép elforgatási információk
hatástalanok lehetnek.
(Beállítás)
Olvassa el az 50. oldalon leírtakat.
48HU
A műveletek részletei t 32. oldal
Kivágás
Ezzel a funkcióval új fájlként menthet el egy felnagyított képet (t az „Először ezt olvassa el”
6. lépése).
Trimming (Kivágás)
Kövesse a következő műveletet.
Return
Kilépés a kivágásból.
1 Nagyított megjelenítés közben nyomja meg a MENU gombot a menü megjelenítéséhez.
3 A v/V gombokkal válassza ki a képméretet, majd nyomja meg a z gombot.
A kép el lett mentve, és újra az eredeti kép látható.
• A kivágott kép a legújabb fájlként kerül mentésre a felvételi mappába, és az eredeti kép változatlanul
megmarad.
• A kivágott kép minősége romolhat.
• A 3:2 arányú képeket nem lehet kivágni.
• Az Albumba mentett képeket nem lehet kivágni.
A menü használata
2 A B vezérlőgombbal válassza ki a [Trimming] (Kivágás) opciót, majd nyomja meg a z gombot.
49HU
A beállító képernyő használata
A beállítások kiválasztása
A Beállító képernyő használatával módosíthatja az alapbeállításokat.
Vezérlőgomb
v/V/b/B gomb
MENU gomb
PHOTO
MOVIE
MODE
z gomb
1 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és a MODE gombbal válassza ki az
üzemmódot.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A B vezérlőgombbal válassza ki a
(Beállítás) menüpontot.
4 A v/V/b/B gombok segítségével
válassza ki a beállítani kívánt elemet.
A kiválasztott elem kerete sárgára vált.
5 A beállítás alkalmazásához nyomja
meg a z gombot.
A
(Beállítás) képernyő kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot.
Ha a
(Beállítás) képernyőről vissza kíván lépni a menübe, nyomja meg ismételten a b
gombot.
A
(Beállítás) meüben elvégzett beállítások visszavonása
Amennyiben megjelenik, válassza a [Cancel] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
Amennyiben ez az opció nem látható, válassza ki újra az előző beállítást.
• Ez a beállítás akkor is fennmarad, ha kikapcsolja a készüléket.
50HU
Fényképezőgép
Az alapbeállításokat a
A műveletek részletei t 50. oldal
szimbólum jelöli.
Hybrid Rec
Kiválaszthatja, hogy a fényképezőgép, Hibrid üzemmódban rögzítse-e a bevezető/befejező
mozgóképeket.
Normal
A fényképezőgép, a kép elkészülte előtt, egy öt másodperces,
utána pedig egy három másodperces mozgóképet rögzít.
Pre Rec
A fényképezőgép, a kép elkészülte előtt, egy öt másodperces
mozgóképet rögzít.
Digitális zoom
On (
Off ( )
)
A képeket méretét maximum 6×-os méretre növelheti, de
a képminőség romlani fog.
A digitális zoom funkció használaton kívül.
• A zoom gomb megnyomásakor a zoom skála a következőképpen jelenik meg.
A vonaltól a W felé eső rész az optikai, a T felé eső rész pedig
a digitális zoom tartománya
A beállító képernyő használata
Kiválaszthatja a digitális zoom üzemmódot. Ha az [On] beállítást választja ki.
A zoom mértékének jelzése
• A maximális nagyítás értéke tartalmazza az optikai zoom nagyítását is.
• A digitális zoom használatakor az AF keresőtartomány keret nem látható. A ,
vagy a
jelzők
villognak, és az AF működésénél a keret középpontjához közel található tárgyak élveznek elsőbbséget.
• Az optikairól, digitális zoom-ra való átálláskor a nagyítás folyamata egy pillanatra megállhat.
51HU
A műveletek részletei t 50. oldal
Dátum/Idő
Kiválaszthatja, hogy a dátum vagy az idő hogyan kerüljön az elkészült képre. A beállítást
válassza ki a felvétel elkészítése előtt.
• Annak ellenére, hogy a
jelző látható a képernyőn, a dátum és az idő nem jelenik meg
felvételkészítéskor. A dátum és az idő csak a képek megtekintésekor jelenik meg piros színben,
a képernyő jobb alsó sarkában.
Day&Time
A dátum, az óra és a perc kerül rá a képre.
Date
Az évszám, a hónap és a nap kerül rá a képre.
• A dátum elemei az Ön által kiválasztott sorrendben jelennek
meg. (t az „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
Off
A dátum és az idő nem kerül rá az elkészült képre.
• Mozgóképekre és Multi Burst módban készült képeken nem jeleníthető meg a dátum és az idő.
• A képen megjelenített dátum és idő a későbbiekben nem távolítható el.
Vörös-szem effektus csökkentés
Csökkentheti, a vakus használatakor jelentkező
vörös-szem jelenséget.
On (
)
A vörös-szem jelenség csökkentése.
• A vaku rövid időre, kétszer felvillan a felvételkészítés előtt.
Off
A vörös-szem effektus csökkentés funkció használaton kívül.
• Mivel a blende nyitásáig kb. egy másodpercnyi időre van szükség, tartsa biztosan a fényképezőgépet,
hogy kiküszöbölje a rázkódást. Szintén fontos, hogy a a kép tárgya se mozogjon.
• Előfordulhat, hogy az egyéni különbségekből, a tárgy távolságából adódóan, vagy ha a fényképezett
személy nem látja az előzetes felvillanást, a vörös-szem jelenség csökkentése nem éri el a kívánt hatást.
52HU
A műveletek részletei t 50. oldal
AF fényforrás
Az AF fényforrás annak érdekében bocsát ki fényt, hogy sötétben könnyebben beállítható
legyen a fókusz. A PHOTO gomb félútig történő lenyomásakor, az AF fényforrást bocsár ki,
lehetővé téva a fényképezőgép számára a könnyebb fókuszbeállítást. Ekkor a ON kijelzés
látható a képernyőn.
Auto
Az AF fényforrás funkció használata.
Off
Az AF fényforrás funkció használaton kívül.
Ellenőrzés
A beállító képernyő használata
• Ha az AF fényforrás által kibocsátott fény nem éri el a el a tárgyat, vagy ha a tárgy nem elég kontrasztos,
a fókuszálás nem lesz megfelelő. (A funkció használatakor az optimális távolság kb. 1,8 m (W)/2,1 m
(T).)
• A megfelelő fókuszbeállítás akkor jön létre, ha az AF fényforrás fénye eléri, vagy kis eltéréssel
megközelíti a tárgy közepét.
• Előre megadott fókusztávolság érték esetén (38. oldal) az AF fényforrás nem működik
• Az AF tartománykereső keret nem jelenik meg. A ,
vagy a
jelzők villognak, és az AF
működésénél a keret középpontjához közel található tárgyak élveznek elsőbbséget.
• Ha a
(Alkony üzemmód),
(Tájkép üzemmód),
(Gyors zársebesség üzemmód) vagy a
(Tűzijáték üzemmód) Scene mód beállításokat használja, az AF fényforrás nem működik.
• Az AF fényforrás rendkívül erős fényt bocsát ki. Bár ennek nincsen biztonsági kockázata, ne nézzen bele
közvetlenül az AF fényforrásba, ha közel áll a fényképezőgéphez.
A felvétel után közvetlenül, az elkészült kép kb. két másodpercre megjelenik a képernyőn.
(Ha a [Hybrid Rec] menüpontnál a [Normal] beállítást választotta, a felvett kép nem kerül
kijelzésre.)
On
Az automatikus megjelenítés használata.
Off
Az automatikus megjelenítés használaton kívül.
53HU
Memory Stick eszköztár
A műveletek részletei t 50. oldal
Ez a menüpont csak a „Memory Stick Duo” behelyzésekor jelenik meg.
Az alapbeállításokat a
szimbólum jelöli.
Formattálás
Formattálhatja a „Memory Stick Duo”-t. A kereskedelemben kapható „Memory Stick Duo”
memóriakártyák gyárilag formattáltak, így azonnal használhatóak.
• Vegye figyelembe, hogy a formattálás visszavonhatatlanul törli a „Memory Stick Duo”-n található összes
adatot, beleértve a védelemmel ellátott képeket is.
OK
Kövesse az alábbi művelet lépéseit.
Cancel
A formattálás megszakítása.
1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
Az „All data in Memory Stick will be erased Ready?” (Készen áll a Memory Stick-en található
adatok törlésére?) üzenet jelenik meg.
2 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A formattálás elkészült.
Felvételi mappa (REC.Folder) létrehozása
Létrehozhat egy mappát a „Memory Stick Duo”-n, az elkészített képek tárolásához.
OK
Kövesse az alábbi művelet lépéseit.
Cancel
A mappa létrehozás megszakítása.
1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A mappa létrehozására szolgáló menü jelenik meg.
60min
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102
Ready?
OK
Cancel
2 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
Az új mappa, az utoljára létrehozott mappa számánál eggyel nagyobb számmal jön létre, és ez
a mappa lesz az aktuális felvételi mappa.
•
•
•
•
A mappákról bővebb információkat talál a 45. oldalon.
Ha nem hoz létre új mappát, a „101”-es a kiválasztott felvételi mappa.
A „999”-es jelölésig hozhat létre mappákat.
Amíg létre nem hoz, vagy ki nem választ egy másik mappát, a képek a legutoljára létrehozott mappába
kerülnek.
• A fényképezőgéppel nem lehet mappákat törölni. A mappák törléséhez használjon számítógépet, stb.
• Egy mappában legfeljebb 4000 kép tárolható. Ha eléri a mappa maximális kapacitását, automatikusan
létrejön egy új mappa.
• A témáról további információkat találhat a „Képfájlok tárolási helyei és fájlnevek” c. részben (67. oldal).
54HU
A műveletek részletei t 50. oldal
Felvételi mappa (REC.Folder) kiválasztása
Kiválaszthatja a képek tárolására használt mappát.
OK
Kövesse az alábbi művelet lépéseit.
Cancel
A mappa létrehozás megszakítása.
1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A mappa kiválasztására szolgáló menü jelenik meg.
Select REC. Folder
102
Folder Name: 102
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1:05:34
2/2
AM
BACK/NEXT
2 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a használni kívánt mappát, majd nyomja meg
a z gombot.
• A „100”-as mappát nem lehet felvételi mappának kiválasztani.
• A képeket nem lehet áthelyezni másik mappába.
Másolás
Az Albumban található összes képet átmásolhatja a „Memory Stick Duo”-ra. Ez a menü nem
jelenik meg, ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti. Ha képeket akar átmásolni,
használja a (tartozék) hálózati adaptert.
OK
Kövesse az alábbi művelet lépéseit.
Cancel
A másolás megszakítása.
A beállító képernyő használata
OK
Cancel
1 Helyezzen a készülékbe egy 64 MB vagy nagyobb kapacitású „Memory Stick Duo”-t.
2 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
Az „All data in album will be copied Ready?” (Készen áll az albumban található összes adat
átmásolására?) üzenet jelenik meg.
3 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A másolás elindul.
102
Copying
• A képek nem másolhatók át egyedileg.
• Nem lehet a „Memory Stick Duo”-ra történő átmásoláshoz mappát kijelölni.
• Az Albumban található felvételeket anélkül másolhatja át a „Memory Stick Duo”-ra, hogy azok
törlődnének az Albumból.
• A képek felvétele után a felvételi/megtekintési mappában található képek nem másolhatóak az Albumba.
• A képek Albumban történő megtekintésekor megjelenő sorrend eltérhet a „Memory Stick Duo”-ra
átmásolt képek megjelenési sorrendjétől.
55HU
Album eszköztár
Az alapbeállításokat a
A műveletek részletei t 50. oldal
szimbólum jelöli.
Mentés az Albumba
Eldöntheti, hogy fényképek készítésekor az eredeti képek kicsinyített másolatai mentésre
kerüljenek-e.
On
Fényképek készítésekor az eredeti képek kicsinyített
másolatai mentésre kerülnek az Albumba.
Off
Fényképek készítésekor az eredeti képek kicsinyített
másolatai nem kerülnek mentésre az Albumba.
• Az Album funkció részleteiről az „Album használata” c. részben olvashat (30. oldal).
Formattálás
Formattálhatja az Albumot.
• Vegye figyelembe, hogy a formattálás visszavonhatatlanul törli az Albumban található összes adatot,
beleértve a védelemmel ellátott képeket is.
OK
Kövesse az alábbi művelet lépéseit.
Cancel
A formattálás megszakítása.
1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
Az „All data in album will be erased Ready?” (Készen áll az albumban található összes adat
törlésére?) üzenet jelenik meg.
2 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A formattálás elkészült.
56HU
1
Beállítás 1
Az alapbeállításokat a
szimbólum jelöli.
Hangjelzés
Kiválaszthatja, hogy a fényképezőgép működtetésekor, mely műveleteknél szólaljon meg
a hangjelzés.
Shutter
Bekapcsolja a PHOTO gomb megnyomásakor megszólaló
exponálási hangjelzést.
On
Bekapcsolja a vezérlőgombok/PHOTO gomb
megnyomásakor megszólaló üzemi/exponálási hangjelzést.
Off
Kikapcsolja az összes (üzemi/exponálási) hangjelzést.
Ha a zenét nem tudja lejátszani a Zenés diavetítés funkcióval, a hang fájl valószínűleg
megsérült. Ebben az esetben formattálja a zenefájlok számára fenntartott írható
memóriaterületet. Vegye ki a „Memory Stick Duo”-t, majd az USB kábel segítségével kösse
a fényképezőgépet a számítógéphez. Ezután másolja át a kívánt zenét a tartozék „Music
Transfer” szoftver segítségével.
• Ha formattálja a zene fájlok számára fenntartott írható memóriaterületet, a területen tárolt összes adat el
fog veszni, és azokat nem is állíthatja vissza.
OK
Kövesse az alábbi művelet lépéseit.
Cancel
A formattálás megszakítása.
A beállító képernyő használata
A zene formattálása
1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
Az „All data will be erased Ready?” (Készen áll az összes adat törlésére?) üzenet jelenik meg.
2 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot.
A formattálás elkészült.
LCD háttérvilágítás
Kiválaszthatja az akkumulátorról működtetett fényképezőgép LCD háttérvilágítás fényerejét.
Bright
Növelheti a fényerőt.
Normal
Normál fényerő.
• A [Bright] opció kiválasztása az akkumulátor gyorsabb lemerülését okozza.
Nyelv
Kiválaszthatja hogy a menükijelzések, figyelmeztetések és üzenetek milyen nyelven
jelenjenek meg.
57HU
2
Beállítás 2
Az alapbeállításokat a
szimbólum jelöli.
Fájl szám
Kiválaszthatja a képfájlokhoz rendelt számozás módját.
Series
A fájlok számozása sorrendben történik, még akkor is, ha
a felvételi mappa megváltozik, vagy ha a „Memory Stick
Duo”-t kicseréli. (Ha az újonnan behelyezett „Memory Stick
Duo” olyan fájlt tartalmaz, melynek száma nagyobb az
utoljára hozzárendelt számnál, a következő felvétel száma
ennél eggyel nagyobb lesz.)
Reset
Új mappa kiválasztásánál a számozás újra 001-től kezdődik.
(Ha a felvételi mappa már tartalmaz fájlt, az új felvételek
számozása a legnagyobb számtól folytatódik.)
USB kapcsolat
Kiválaszthatja az USB kapcsolat módját, melyet a fényképezőgép számítógéphez vagy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásakor kíván használni.
PictBridge
Válassza ezt a beállítást, ha a fényképezőgépet egy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz kívánja csatlakoztatni
(75. oldal).
PTP
Ha a [PTP] (Picture Transfer Protocol) beállításra került, és
a kamera a számítógéphez van csatlakoztatva, a felvételi
mappában található fényképek átmásolhatóak a számítógépre.
(Kompatibilis a Windows XP és a Mac OS X operációs
rendszerekkel.)
Mass Storage
Mass Storage (nagy kapacitású tár) típusú kapcsolat jön létre
a fényképezőgép és a számítógép vagy egy másik USB
eszköz között (63. oldal).
• Ha a „Memory Stick Duo” a fényképezőgépben van,
a számítógépen is megtekintheti a memóriakártyán található
képeket. Ha nincs „Memory Stick Duo” a fényképezőgépben,
a zene fájlok számára fenntartott írható memóriaterület jelenik
meg a számítógépen keresztül.
Auto
Számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztathatja a fényképezőgépet (63. és 76. oldal).
• Ha az [Auto] beállítás mellett nem létesíthető kapcsolat
a fényképezőgép és a PictBridge kompatibilis nyomtató között,
válassza a [PictBridge] beállítást.
• Ha az [Auto] beállítás mellett nem létesíthető kapcsolat
a fényképezőgép és a számítógép vagy más USB eszköz között,
válassza a [Mass Storage] beállítást.
58HU
A műveletek részletei t 50. oldal
Videó kimenet
A csatlakoztatott videó készülék által használt TV színrendszernek megfelelően állíthatja be
a kimenő videojel típusát. A különböző országok és régiók eltérő TV színrendszereket
használnak. Ha tv-képernyőn kívánja megtekinteni a képeket, ellenőrizze a 82. oldalon
található felsorolást az egyes országokban használt TV színrendszerekről.
NTSC
NTSC videó kimenőjel beállítása (pl. Japánban, az Egyesült
Államokban).
PAL
PAL formátumú videó kimenőjel beállítása (pl. az európai
országok többségében).
Beállíthatja a dátumot és a pontos időt.
OK
A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd
nyomja meg a z gombot. Ezután hajtsa végre az „Óra
beállítása” c. részben leírt műveletet (t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése).
Cancel
Az óra beállítás megszakítása.
A beállító képernyő használata
Óra beállítás
59HU
A számítógép használata
A számítógép használata Windows
operációs rendszerrel
A Macintosh számítógép használatáról
olvassa el a „A Macintosh számítógép
használatáról” c. részt (72. oldal).
Képek másolása a számítógépre (62. oldal)
Tekintse meg képeit
a számítógépen
Előkészületek
Az USB meghajtó program
telepítése.
• Windows XP operációs rendszer
használatakor nem szükséges
telepíteni az USB meghajtó
programot.
A „PicturePackage” program használata (70. oldal)
A számítógépre mentett képek
megtekintése
Képek tárolása CD-R lemezen
Képbemutató készítése
A képbemutató zenefájljainak
hozzáadása/cseréje a „Music
Transfer” program használatával
Képek nyomtatása
60HU
A „PicturePackage” telepítése
(70. oldal).
Rendszerkövetelmények
Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet olyan
számítógéphez csatlakoztassa, mely
megfelel az alábbi
rendszerkövetelményeknek.
A képek átmásolásához szükséges
rendszerkörnyezet
Operációs rendszer (előzetesen telepített:
Microsoft Windows 98, Windows 98 SE,
Windows 2000 Professional, Microsoft
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition vagy Windows XP
Professional.
• A megfelelő működés nem garantált ha
az operációs rendszert frissítette vagy
átalakította, vagy választható operációs
rendszerrel indítható számítógépet használ.
USB csatlakozó: szabványos
Képernyő: 800 × 600 képpont vagy több, High
Color (16-bites szín, 65 000 szín) vagy
több
A „PicturePackage” program
használatához szükséges
rendszerkörnyezet
• A „Movie Player” (mozgóképek lejátszására
szolgáló alkalmazás) csak Windows XP/2000
operációs rendszerekhez telepíthető fel.
Szoftver: Macromedia Flash Player 6.0 vagy
újabb, Windows Media Player 7.0 vagy
újabb, DirectX 9.0b vagy újabb
Hangkártya: 16 bites sztereó hangkártya és
sztereó hangszórók.
Memória: 64 MB vagy több (128 MB vagy
több javasolt).
Merevlemez: a telepítéshez szükséges
lemezterület – kb. 500 MB
Megjelenítés: 4 MB VRAM videokártya
(Direct Draw kompatibilis)
Megjegyzés a mozgóképek
lejátszásához
A fényképezőgéppel készített mozgókép
fájlok (MPEG-4) lejátszásához egy MPEG4 kompatibilis lejátszó programot, vagy
a „PicturePackage” programot kell
telepítenie számítógépére.
(Ha Windows XP/2000 operációs rendszert
használ, a „PicturePackage” programot
használhatja a mozgókép fájlok (MPEG-4)
lejátszására.)
Megjegyzések a fényképezőgép és
a számítógép összekötéséhez
• A működés nem garantált fentebb említett
számítógépes környezetek mindegyikére.
• Ha egyszerre kettő vagy több USB eszközt
csatlakoztat a számítógéphez, a használt USB
eszközök típusától függően előfordulhat, hogy
egyes eszközök, beleértve az Ön
fényképezőgépét is, nem működnek.
• A működés nem garantált USB átalakító
használata esetén.
• Ez a fényképezőgép kompatibilis
a nagysebességű USB (USB 2.0) kapcsolattal.
A nagysebességű USB kapcsolattal rendelkező
számítógéppel létesített kapcsolat esetén
gyorsabbá válik az adattovábbítás
a fényképezőgép és a számítógép között.
• Számítógépes USB kapcsolatot háromféle
módon hozhat létre: [Auto] (alapértelmezett
beállítás), [Mass Storage] és [PTP] útján. Ebben
a fejezetben az [Auto] és a [Mass Storage]
példáján ismertetjük a csatlakoztatást. A [PTP]
változattal kapcsolatban lapozzon az 58. oldalra.
• Amikor számítógépe energiatakarékos vagy
hibernáló üzemmódból normál üzemmódba
kapcsol vissza, a fényképezőgép és
a számítógép közötti kommunikáció nem
feltétlenül indul újra azonnal.
A számítógép használata
Processzor: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb.
• Ez a szoftver kompatibilis a DirectX
technológiával. A „DirectX”-et telepítenie kell
a használathoz.
• A CD-R lemezek írásához egy, a CD író eszköz
működtetésére szolgáló külön szoftver
szükséges.
• A képbemutatók automatikus létrehozásához
(70. oldal) Pentium III 500 MHz-es vagy
gyorsabb processzor szükséges.
61HU
Képek másolása a számítógépre
Ez a bekezdés a műveletet Windows
operációs rendszer használata mellett
mutatja be.
A fényképezőgépén tárolt képeket
a következő módom másolhatja át
számítógépére.
„Memory Stick” aljzattal rendelkező
számítógép esetén
Vegye ki a „Memory Stick Duo”-t
a fényképezőgépből és helyezze be
a Memory Stick Duo adapterbe. Helyezze
be a Memory Stick Duo adaptert
a számítógépbe és másolja át a képeket.
2 Helyezze be a CD-ROM lemezt
a számítógépbe, majd a telepítési
menü megjelenése után
kattintson az [USB Driver] ikonra.
Megjelenik az „InstallShield Wizard”
képernyő.
• Ha nem jelenik meg automatikusan
a telepítési képernyő, kattintson
duplán a
(Sajátgép) t
(PICTUREPACKAGE) ikonokra.
3 Kattintson a [Next] gombra.
„Memory Stick” aljzattal rendelkező
számítógép esetén
A képek átmásolásához kövesse a lépéseket
1–4-ig, a 62–66. oldalon.
1. lépés: Az USB meghajtó
program telepítése
• A meghajtó program segítségével érhető el
a csatlakoztatott készülékek helyes működése.
• Ha Windows XP operációs rendszert használ,
kezdje a műveletet a 2. lépéstől.
• Ha már telepítette a „PicturePackage”-et, kezdje
a műveletet a 2. lépéstől.
FIGYELEM: Még nem csatlakoztassa
a fényképezőgépet
a számítógéphez!
1 Zárja be az összes futó
Az USB meghajtó program telepítése
elindul. A telepítés befejeződéséről egy
újabb ablak tájékoztat.
4 Kattintson a [Yes, I want to restart
my computer now] (Igen,
újraindítom a számítógépet)
melletti rádiógombra, majd
a [Finish] gombra.
1
alkalmazást.
• Windows 2000 használatakor
Rendszergazdaként (meghatalmazott
rendszergazdák) lépjen be.
62HU
2
A számítógép újraindul. Ezután már
képes USB kapcsolat létesítésére.
A telepítés befejeződése után vegye ki
a CD-ROM lemezt.
2. lépés: A fényképezőgép
csatlakoztatása a számítógéphez
3 Csatlakoztassa az USB kábelt
a számítógép USB aljzatához.
1 Helyezze be a képeket tartalmazó
„Memory Stick Duo”-t
a fényképezőgépbe.
• Az Albumban található képeket nem
másolhatja át közvetlenül a számítógépre.
Az Album képeit először másolja át
a „Memory Stick Duo”-ra (55. oldal), majd
folytassa a műveletet az 1. lépéstől.
2 Kösse össze a Cyber-shot
4 Helyezze a fényképezőgépet
a Cyber-shot Stationbe (17. oldal),
majd kapcsolja be.
POWER
gomb
A számítógép használata
Stationt (tartozék) a hálózati
adapterrel, majd dugja be az
adaptert a fali konnektorba.
Csatlakoztassa az USB kábelt
a Cyber-shot Station
(USB)
aljzatához.
• Windows XP használatakor az automatikus
lejátszás ablaka jelenik meg az asztalon.
• Ha a képek másolásakor az akkumulátorról
üzemelteti a készüléket, előfordulhat, hogy
az akkumulátor lemerül, és így nem tudja
folytatni a másolási műveletet.
63HU
A fényképezőgép képernyőjén az „USB
Mode Mass Storage” (USB üzemmód nagy
kapacitású tár) felirat jelenik meg.
USB Mode
Mass Storage
Memory Stick
Switch on
Elérési
jelzők*
MENU
Ha az USB kapcsolat először jött létre,
a számítógép lefuttat egy programot, mely
a fényképezőgép felismeréséhez szükséges.
Várjon türelemmel.
* A kapcsolatfelvétel közben a jelzők piros
színűek. Nem végezzen semmilyen műveletet
a számítógépen, amíg a elzők nem válnak
fehérré.
• Ha az „USB Mode Mass Storage” (USB
üzemmód nagy kapacitású tár) felirat nem
jelenik meg, válassza az [USB Connect] [Mass
Storage] beállítását (58. oldal).
• Amíg az USB kapcsolat fennáll, nem vegye ki
a fényképezőgépet a Cyber-shot Stationből.
Ellenkező esetben a képfájlok megsérülhetnek.
Az USB kapcsolat megszakításáról olvassa el
a „Az USB kapcsolat megszakítása” c. észt
a 67. oldalon.
1 Az USB kapcsolat létrehozása
után (melyet a 2. lépés
ismertetett), az automatikusan
megjelenő varázsló ablakban
kattintson a [Copy pictures to
a foldar on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Képek másolása
a számítógép egy mappájába,
a Microsoft Lapolvasó és
Fényképezőgép varázslójával)
opcióra, majd az [OK] gombra.
1
2
A „Lapolvasó és Fényképezőgép
varázsló” képernyő jelenik meg.
2 Kattintson a [Next] gombra.
A fényképezőgépben található
„Memory Stick Duo”-n található
fényképek jelennek meg.
3-A. lépés: Képek másolása
a számítógépre
• Windows 98/98SE/2000/Me operációs rendszer
használatakor kövesse a „3-B. lépés: Képek
másolása a számítógépre” c. rész lépéseit
a 65. oldalon.
• Windows XP operációs rendszer használatakor,
ha a varázsló képernyő nem jelenik meg
automatikusan, kövesse a „3-B. lépés: Képek
másolása a számítógépre” c. rész lépéseit
a 65. oldalon.
Ez a bekezdés példaként a képek
„Dokumentumok” mappába történő
másolását mutatja be.
64HU
3 Kattintson a felesleges képek
jelölő négyzetére, így ezeknél
a pipák eltűnnek és a képek nem
kerülnek másolásra. Ezután
kattintson a [Next] gombra.
1
2
A „Picture Name and Destination” (Kép
név és a másolás helye) képernyő
jelenik meg.
4 Válassza ki a képekhez a fájlnevet
és a másolás helyét, majd
kattintson a [Next] gombra.
1
2
• Ez a bekezdés példaként, a képek
„Dokumentumok” mappába történő
másolását mutatja be.
5 Kattintson a [Nothing. I’m finished
A varázslóablak bezáródik.
• További képek másolásához, húzza ki az
USB kábelt a Cyber-shot Stationből. Ezután
folytassa a „2. lépés: A fényképezőgép
csatlakoztatása a számítógéphez” c. részben
leírt műveletet (63. oldal).
3-B. lépés: Képek másolása
a számítógépre
• Windows XP operációs rendszer használatakor,
kövesse a „3-A. lépés: Képek másolása
a számítógépre” c. rész lépéseit a 64. oldalon.
Ez a bekezdés példaként a képek,
a „Dokumentumok” mappába történő
másolását mutatja be.
1 Kattintson duplán a [My
Computer] t [Removable Disk] t
[DCIM] ikonokra.
working with these pictures]
(Semmit. Befejeztem a munkát
ezekkel a képekkel.) felirat melletti
rádiógombra, majd kattintson
a [Next] gombra.
A számítógép használata
A képek átmásolása elkezdődik. Ha
a másolás befejeződött, az „Other
Options” (Egyéb opciók) képernyő
jelenik meg.
6 Kattintson a [Finish] gombra.
1
2
A „Completing the Scanner and Camera
Wizard” (Lapolvasó és Fényképezőgép
varázsló bezárása) ablak jelenik meg.
Amennyiben nem hozott létre új mappát, csak
az [101MSDCF] mappa válik elérhetővé.
• Ha mozgóképeket szeretne másolni,
kattintson duplán az [MP_ROOT] ikonra.
• Ha a „Removable Disk” ikon nem jelenik
meg, olvassa el a 89. oldalon leírtakat.
65HU
2 Kattintson duplán arra a mappára,
mely a másolandó képeket
tartalmazza.
Ezután az egér jobb gombjával
kattintson egy képfájlra, majd
a megjelenő menüben kattintson
a [Copy] (Másolás) opcióra.
1
2
• Ha egy kép azonos fájlnévvel már
megtalálható a másolás céljaként megadott
mappában, a felülírást megerősítő üzenet
jelenik meg a képernyőn. Ha felülírja
a meglevő képet a z új képpel, az eredeti
adat törlődik. Ha a fájlt felülírás nélkül
szeretné a számítógépre másolni,
változtassa meg a fájl nevét, majd ezután
másolja át a képfájlt. Vegye figyelembe,
hogy abban az esetben, ha megváltoztatja
a fájl nevét (69. oldal), előfordulhat, hogy
azt később nem tudja megjeleníteni
a fényképezőgépén.
4. lépés: A képek megtekintése
a számítógépen
Ez a bekezdés példaként,
a „Dokumentumok” mappában tárolt képek
megtekintését mutatja be.
3 Kattintson duplán a [My
1 Kattintson a [Start] t [My
Documents] ikonokra.
Documents] (Dokumentumok)
mappára, majd az egér bal
gombjával kattintson a „My
Documnets” ablakba, és
a megjelenő menüben kattintson
a [Paste] (Beillesztés) opcióra.
2
1
1
2
A „Dokumentumok” (My Documents)
mappa tartalma jelenik meg
a képernyőn.
• Ha nem Windows XP operációs rendszert
használ, kattintson duplán az asztalon
található [My Documents] ikonra.
A képfájlok átmásolása
a „Dokumentumok” mappába
megtörtént.
66HU
2 Kattintson duplán megtekintendő
képfájl ikonjára.
• A 4-es lépés elvégzése szükségtelen, ha
Windows XP operációs rendszert használ.
x Windows 98/98SE esetén
Győződjön meg róla, hogy az elérési
jelzők (64. oldal) fehérek-e. Ha az elérési
jelzők fehérre váltottak, az eszköz
leválasztható a számítógépről.
Képfájlok tárolási helye és
fájlnevei
A kiválasztott kép megjelenik.
Példa: a mappák megjelenése Windows XP
operációs rendszer esetén
Az USB kapcsolat megszakítása
A számítógép használata
• A fényképezőgéppel készített mozgókép
fájlok (MPEG-4) lejátszásához telepítenie
kell egy az MPEG-4 fájlformátummal, vagy
a „PicturePackage” programmal
kompatibilis szoftvert. (Ha Windows XP/
2000 operációs rendszert használ,
a „PicturePackage” program telepítése
elegendő a mozgókép fájlok (MPEG-4)
lejátszásához.)
A fényképezőgéppel készített képfájlok
olyan csoportosításban kerülnek tárolásra
a számítógépen, mint ahogy azt a „Memory
Stick Duo” mappái meghatározzák.
Végezze el a következő műveletet, mielőtt:
• Kihúzza az USB kábelt
• Kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
A
x Windows 2000/Me/XP esetén
B
1 Kattintson duplán a tálca jobb oldalán
található
ikonra.
Kattintson duplán
2 Kattintson a
(Sony DSC) t [Stop]
ikonokra.
3 Erősítse meg az eszköz eltávolítását
a párbeszédablakban, majd kattintson az
[OK] gombra.
4 Kattintson az [OK] gombra.
Az eszköz le lett választva.
C
D
A Mappa létrehozására nem képes
fényképezőgéppel készített képadatokat
tartalmazó mappa.
67HU
B Olyan mappa, mely az Ön
fényképezőgépével, Hibrid üzemmódban
készített mozgóképeket, vagy egy másik,
mappa létrehozására alkalmas
fényképezőgéppel készített mozgóképeket
és képadatokat tartalmaz. Ha nem hozott
létre mappákat, csak a „101MSDCF”
mappa látható.
C Az Ön fényképezőgépével készített
mozgókép adatokat (kivéve a Hibrid
üzemmódban felvett mozgókép adatokat)
tartalmazó mappa. Ha nem hozott létre
mappákat, csak a „101MNV01” mappa
látható.
D Mappa létrehozására nem képes
fényképezőgéppel készített mozgókép
adatokat, stb. tartalmazó mappa.
• A „100MSDCF” vagy az „MSSONY”
mappákba nem másolhat képeket, az ezekben
található képek csak megtekintésre
használhatóak.
• A képfájlok elnevezése a következők szerint
történik. ssss áll a számok helyén, melyek
a 0001–9999-ig tartó tartományba esnek.
– Fénykép fájlok: DSC0ssss.JPG
– Az egy időben, Hibrid üzemmódban készült
mozgókép fájlok: DSC0ssss.MP4
– Mozgókép fájlok: M4V0ssss.MP4
– Mozgóképek felvételekor létrejött index
képfájlok: M4V0ssss.THM
• A következő fájlok nevében található számok
megegyeznek.
– A Hibrid üzemmódban készült fénykép és az
ahhoz tartozó mozgókép fájlok
– A mozgókép fájl, és az ahhoz tartozó index
képfájl
• A mappákkal kapcsolatos tudnivalókról olvassa
el a 45., 54. oldalon leírtakat.
68HU
A számítógépen tárolt fájlok megtekintése
a digitális fényképezőgépen
Ebben a fejezetben a Windows operációs
rendszer példáján keresztül mutatjuk be
a folyamatot.
Ha egy számítógépre másolt képfájlt már
letörölt a „Memory Stick Duo” kártyáról,
a képet úgy tekintheti meg újra
a fényképezőgépen, ha a számítógépen
található képfájlt egy „Memory Stick Duo”
kártyára másolja.
1 Kattintson az egér jobb gombjával
a képfájlra, majd kattintson
a [Rename] opcióra. Változtassa
meg a fájlnevet „DSC0ssss”
formátumban.
2 A képfájlt az alábbi rendben
másolja a „Memory Stick Duo”
kártyára.
1Kattintson az egér jobb gombjával
a képfájlra, majd kattintson a [Copy]
opcióra.
2Kattintson duplán a [Removable Disk]
vagy a [Sony MemoryStick] opcióra
a [My Computer] mappában.
3Kattintson az egér jobb gombjával
a [sssMSDCF] opcióra (állókép
esetén) a [DCIM] mappában, vagy
a [sssMNV01] mappára (mozgókép
esetén) az [MP_ROOT] mappában,
majd kattintson a [Paste] opcióra.
• A sss jelek helyére 100-tól 999-ig
bármely szám beírható.
A számítógép használata
• Az 1. lépés felesleges, ha a fényképezőgépén
beállított fájlnév nem változott.
• A képek méretétől függően előfordulhat, hogy
egyes képeket nem tud lejátszani.
• Miután egy képfájlon számítógépes szerkesztést
végeztek, vagy ha a képfájlt az Ön
fényképezőgépétől eltérő típussal rögzítettek,
annak lejátszása az Ön gépével nem garantált.
• Ha nem áll rendelkezésére mappa, először
hozzon létre egyet a fényképezőgépén
(54. oldal), majd másolja bele a képfájlt.
• A számítógép beállításaitól függően
előfordulhat, hogy a név végén egy
kiterjesztés jelenik meg. A képfájlok
esetében a kiterjesztés JPG,
a mozgóképfájlok esetében pedig MP4.
A kiterjesztést ne változtassa meg.
A ssss helyére írjon be egy számot
0001 és 9999 között.
1
2
• Mozgóképfájlok esetében a fájlnév
formátuma „M4V0ssss”.
• Ha a felülírás megerősítését kérő képernyő
jelenik meg, írjon be egy eltérő számot.
69HU
A mellékelt szoftver használata
Ebben a fejezetben a Windows operációs
rendszer példáján keresztül mutatjuk be
a folyamatot.
A mellékelt szoftver áttekintése
A mellékelt CD-ROM egy alkalmazást,
a „Picture Package” programot tartalmazza.
PicturePackage
A
B
C
D
E
Amit lehetővé tesz:
A Képek mentése CD-R lemezre
B Automatic Slideshow Producer
(Automatikus képbemutató funkció)
C Mozgóképek és képek megtekintése
számítógépen
D Diavetítés zenéjének átmásolása („Music
Transfer”)
E Film klipek megtekintése számítógépen
(„Movie Player”*)
* A „Movie Player” alkalmazás csak Windows
XP/2000 sorozatú operációs rendszerrel
kompatibilis.
A funkciók elindítása:
Kattintson az A–E pont valamelyikére,
majd a képernyő jobb alsó részén található
gombra.
A szoftverek telepítése
A „PicturePackage” szoftver telepítéséhez
hajtsa végre az alábbi műveletsort.
• Ha még nem telepítette az USB meghajtó
programot (62. oldal), a fényképezőgépét csak
a „PicturePackage” szoftver telepítése után
csatlakoztassa számítógépéhez (kivéve
a Windows XP esetében).
70HU
• Windows 2000/XP operációs rendszer
használata esetén Rendszergazdaként
jelentkezzen be.
• Amikor telepítette a „PicturePackage” szoftvert,
automatikusan telepítette az USB meghajtó
programját is.
1 Kapcsolja be számítógépét, és
helyezze a CD-ROM lemezt
(mellékelt tartozék) a CD-ROM
lemez meghajtójába.
Megjelenik a telepítés menüképernyője.
• Ha mégsem jelenik meg, kattintson duplán
a
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE) opcióra.
2 Kattintson a [PicturePackage]
opcióra.
Megjelenik a „Chose Setup Language”
(válassza ki a beállítások nyelvét)
menüképernyő.
3 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd
kattintson kétszer a [Next]
opcióra.
Ebben a részben az angol nyelvű
képernyőt ismertetjük.
Megjelenik a „License Agreement”
(Felhasználói Szerződés) képernyő.
Olvassa el figyelmesen az szerződés
szövegét. Ha elfogadja annak feltételeit,
kattintson az [I accept the terms of the
license agreement] (Elfogadom
a szerződés feltételeit) mellett
elhelyezkedő gombra, majd kattintson
a [Next] (tovább) gombra.
4 A telepítés befejezéséhez
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• Ha eddig még nem telepítette, a „DirectX”
most telepítésre került.
• Amikor megjelenik az újraindítás
megerősítését kérő üzenet, a képernyőn
megjelenő utasításokat követve indítsa újra
a számítógépet.
5 Miután a telepítés végeztével
a képernyőn megjelennek
a „PicturePackage Menu” és
a „PicturePackage Destination
Folder” parancsikonjai, vegye ki
a CD-ROM lemezt.
A szoftver elindítása
Információk a szoftver használatáról
Kattintson a [?] ikonra a képernyők jobb
felső sarkában, az internetes vevőszolgálat
megjelenítéséhez.
Zenei fájlok hozzáadása/cseréje
a „Music Transfer” segítségével
A gyárilag beállított zenei fájlokat az Ön
által kedvelt zenei fájlokra cserélheti.
Ezeket a fájlokat tetszés szerint törölheti,
vagy újakkal bővítheti a készletet. Lejjebb
a „Music Transfer” programmal másolható
zenei fájlok forrásait listáztuk:
2 Indítsa el a „Music Transfer”
programot.
3 Zenei fájlok hozzáadásához/
cseréjéhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
• Ha vissza kíván térni a gyárilag beállított
zene használatához, javasoljuk, hogy
először hajtsa végre a [Format Music]
műveletet (57. oldal).
• A „Music Transfer” használatainak
részleteivel kapcsolatban vegye igénybe
a „Music Transfer” internetes
vevőszolgálatát.
A „PicturePackage” technikai
vevőszolgálatát a Pixela User
Support Center látja el. További
információk tekintetében, olvassa el
a CD-ROM csomagban mellékelt
ismertetőjét.
A számítógép használata
Kattintson duplán a „PicturePackage”
parancsikonjára az asztalon.
• Ha a fényképezőgépben „Memory Stick
Duo” kártya található, a „Music Transfer”
program nem ismeri fel a fényképezőgépet,
mint zenei fájlok hozzáadásának/cseréjének
forrását.
• Számítógépének merevlemezén található MP3
fájlok
• CD lemezek zenei anyaga
• Gyárilag beállított zenei anyagok
a fényképezőgépen
1 Hozzon létre USB kapcsolatot
a fényképezőgép és a számítógép
között úgy, hogy a fényképezőgépből
a „Memory Stick Duo” kártyát
előzőleg eltávolította.
71HU
A Macintosh számítógép használatáról
A „Music Transfer” segítségével képeket
másolhat a Macintosh számítógépre és
a Képbemutató funkcióhoz használt zenét
az Ön által kedvelt változatra cserélheti.
Rendszerkövetelmények
A képek másolásához javasolt
rendszerek
Operációs rendszer (gyárilag telepítve):
Mac OS X (10.0 vagy frissebb változat)
USB csatlakozó: alapfelszerelésként
rendelkezésre áll
• Ajánlott a gyárilag telepített QuickTime 6 vagy
egy frissebb változata.
A „Music Transfer” használatához
javasolt környezet
Operációs rendszer (gyárilag telepítve):
Mac OS 9.1, 9.2 vagy Mac OS X (10.3
vagy frissebb változat)
Processzor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5
sorozatok, Mac mini
Memória: legalább 64 MB (legalább 128 MB
javasolt.)
Merevlemez: a telepítéshez szükséges
lemezkapacitás – körülbelül 250 MB
A fényképezőgép és a számítógép
csatlakoztatásáról
• A hibátlan működést a fenti összes
rendszerkövetelmény teljesülése esetén sem
garantáljuk.
• Ha egy számítógéphez egyszerre kettő vagy
több USB eszközt csatlakoztat, a használt USB
eszközök függvényében előfordulhat, hogy
egyes eszközök, akár az Ön fényképezőgépe,
nem működnek.
• USB elosztó használata esetén a zavartalan
működés nem garantált.
• Ez a fényképezőgép kompatibilis
a nagysebességű USB (USB 2.0) kapcsolattal.
A nagysebességű USB kapcsolattal rendelkező
számítógéppel létesített kapcsolat esetén
gyorsabbá válik az adattovábbítás
a fényképezőgép és a számítógép között.
72HU
• Számítógépes USB kapcsolatot háromféle
módon hozhat létre: [Auto] (alapértelmezett
beállítás), [Mass Storage] és [PTP] útján. Ebben
a fejezetben az [Auto] és a [Mass Storage]
példáján ismertetjük a csatlakoztatást. A [PTP]
változattal kapcsolatban lapozzon az 58. oldalra.
• Amikor számítógépe energiatakarékos vagy
hibernáló üzemmódból normál üzemmódba
kapcsol vissza, a fényképezőgép és
a számítógép közötti kommunikáció nem
feltétlenül indul újra azonnal.
Képek másolása és
megtekintése számítógépen
1 Fényképezőgépét csatlakoztassa
a Macintosh számítógéphez.
Hajtsa végre a 63. oldalon található
„2. lépés: A fényképezőgép
csatlakoztatása a számítógéphez”
fejezetben leírt műveleteket.
2 Másolja át a képfájlokat
Macintosh számítógépre.
1Kattintson duplán a megjelenő ikonra
t [DCIM] (állóképek esetén) vagy
[MP_ROOT] (mozgóképek esetén) t
a mappára, ahol a másolni kívánt
képeket tárolni szeretné.
2Az egérrel ragadja meg és helyezze
a képfájlokat a merevlemez ikonjába.
A képfájlokat ezzel a merevlemezre
másolta.
• A képfájlok tárolásának a helyéről, és
a fájlok neveiről további részleteket
a 67. oldalon olvashat.
3 Képek megtekintése
a számítógépen.
Kattintson duplán a merevlemez
ikonjára n az átmásolt képfájlokat
tartalmazó mappában a kívánt képfájlra,
a képfájl megnyitásához.
• Mozgóképek megtekintéséhez MPEG-4
kompatibilis szoftver használata szükséges.
Az USB kapcsolat
megszüntetése
Előre végezze el az alábbi műveleteket,
amikor:
• Kihúzza az USB csatlakozóvezetéket
• Eltávolítja a „Memory Stick Duo” kártyát
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
Az egérrel ragadja meg és helyezze
a meghajtó ikonját vagy a „Memory
Stick Duo” kártya ikonját a „Trash”
(szemetes) ikonjára
A fényképezőgép és a számítógép közötti
kapcsolat megszakadt.
• Mac OS X 10.0 változat használata esetén az
USB csatlakozókábelt, stb. azután húzza ki az
aljzatból, miután a számítógépet kikapcsolta.
A gyárilag beállított zenei fájlokat az Ön
által kedvelt zenei fájlokra cserélheti.
Továbbá a fájlok listáját tetszés szerint
újakkal bővítheti. Lejjebb a „Music
Transfer” programmal másolható zenei
fájlok forrásait listáztuk:
Zenei fájlok hozzáadása/cseréje
Lásd „Zenei fájlok hozzáadása/cseréje
a „Music Transfer” segítségével”
a 71. oldalon.
• Ha vissza kíván térni a gyárilag beállított zene
használatához, javasoljuk, hogy először hajtsa
végre a [Format Music] műveletet (57. oldal).
• A „Music Transfer” használatainak részleteivel
kapcsolatban vegye igénybe a „Music Transfer”
internetes vevőszolgálatát.
A „PicturePackage” technikai
vevőszolgálatát a Pixela User
Support Center látja el. További
információk tekintetében, olvassa el
a CD-ROM csomagban mellékelt
ismertetőjét.
A számítógép használata
Zenei fájlok hozzáadása/cseréje
a „Music Transfer” segítségével
4 Megkezdődik a program telepítése.
• Számítógépének merevlemezén található MP3
fájlok
• CD lemezek zenei anyaga
• Gyárilag beállított zenei anyagok
a fényképezőgépen
A „Music Transfer” telepítése
• Mielőtt megkezdené a „Music Transfer”
telepítését, minden egyéb futó alkalmazást
zárjon be.
• A telepítéshez rendszergazdaként kell
bejelentkeznie.
1 Kapcsolja be Macintosh számítógépét, és
tegye a CD-ROM lemezt (mellékelt
tartozék) a CD-ROM meghajtójába.
2 Kattintson duplán a
(PICTUREPACKAGE) ikonra.
3 Kattintson duplán a [MusicTransfer.pkg]
fájlra a [MAC] mappában.
73HU
Képek nyomtatása
Hogyan nyomtassuk ki a képeket
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridge kompatibilis nyomtatóval
(75. oldal)
Képeket nyomtathat, ha fényképezőgépét közvetlenül egy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja.
Képek nyomtatása közvetlenül, „Memory Stick” kompatibilis nyomtatóval
Képeket nyomtathat „Memory Stick” kompatibilis nyomtatóval.
A részletek tekintetében olvassa el a nyomtató kezelési útmutatóját.
Nyomtatás számítógép segítségével
A mellékelt „PicturePackage” szoftver segítségével képeit
számítógépre másolhatja, és onnan kinyomtathatja azokat.
Nyomtatás szaküzletben (79. oldal)
Fényképezőgépével készített képeit „Memory Stick Duo”
hordozón elviheti fotók nyomtatására szakosodott szolgáltatóhoz.
A kinyomtatni kívánt képeit
(Megjelölés nyomtatásra) jellel
láthatja el.
74HU
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridge
kompatibilis nyomtatóval
Elkészített képeit akkor is kinyomtathatja,
ha nem rendelkezik személyi
számítógéppel. Csatlakoztassa
fényképezőgépét közvetlenül egy
PictBridge programmal kompatibilis
nyomtatóhoz.
• A „PictBridge” szoftver megfelel a CIPA
szabványának. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association – Fényképező és
Képalkotó Termékszövetség).
1. lépés: A fényképezőgép
előkészítése
Készítse elő a fényképezőgépet
a nyomtatóhoz történő csatlakoztatásra
USB csatlakozóvezeték segítségével.
Abban az esetben, ha a készülék az [USB
Connect] [Auto] beállítása mellett felismeri
a nyomtatót, az 1. lépés felesleges.
(Index)
gomb
Vezérlőgomb
MENU gomb
Egyképes üzemmódban
Egyetlen képet nyomtathat ki egy
nyomtatási felületre.
A nyomtatási felületre, csökkentett
méretben, több képet is kinyomtathat.
Kinyomtathatja egyazon kép sorozatát (1),
vagy különböző képeket (2).
1
2
MOVIE
MODE
• Annak megelőzése érdekében, hogy
a tápfeszültség a nyomtatás ideje alatt
kikapcsoljon, teljesen feltöltött akkumulátor
vagy AC adapter (mellékelt tartozék) használata
ajánlott.
1 A MENU gombbal jelenítse meg
a menüképernyőt.
2A
(Beállítások) kiválasztásához
nyomja meg a B vezérlőgombot.
3 Válassza ki a [
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy az
index üzemmód nem használható.
• Az indexként nyomtatható képek száma
a nyomtatótól függően eltérő lehet.
• Mozgóképek, és az Albumon tárolt fényképek
nem nyomtathatók ki.
• Ha a fényképezőgép kijelzőjén a
jelző
körülbelül öt másodpercen át villog (hibajelzés),
ellenőrizze a csatlakoztatott nyomtatót.
Képek nyomtatása
Index üzemmódban
PHOTO
] (Beállítások 2)
opciót a V vezérlőgombbal, majd
a v/V/B vezérlőgombok
segítségével válassza ki az [USB
Connect] opciót.
2
4 A B/v vezérlőgombokkal válassza
ki a [PictBridge] opciót, majd
nyomja meg a z gombot.
75HU
Miután a kapcsolat létrejött,
a
kijelző megjelenik.
101
2/9
1M
Ezzel az USB üzemmódot bekapcsolta.
2. lépés: A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz
1 Tegye a fényképezőgépet
a Cyber-shot Stationre, majd
csatlakoztassa a Cyber-shot
Station és a nyomtató USB
csatlakozóját a mellékelt USB
csatlakozóvezetékkel.
1A
(USB)
aljzat felé
Print
All In This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
A fényképezőgép PLAY üzemmódban van,
majd egy kép és a nyomtatási menü
jelennek meg a kijelzőn.
3. lépés: Nyomtatás
Annak ellenére, hogy a REC/PLAY
üzemmódot állította be, a 2. lépés után
automatikusan a nyomtatási menü jelenik
meg.
1 A v/V vezérlőgombok
segítségével válassza ki
a nyomtatás módját, majd nyomja
meg a z gombot.
[All In This Folder]
A mappa összes képének kinyomtatása.
2A
(USB)
aljzat felé
USB
csatlakozóvezeték
[DPOF image]
Az összes
(Megjelölés
nyomtatásra) jellel megjelölt (79. oldal)
kép nyomtatása, az éppen megjelenített
képtől függetlenül.
[Select]
Képek kiválasztása és az összes
kiválasztott kép nyomtatása.
2 Kapcsolja be fényképezőgépét és
a nyomtatót.
1 A b/B vezérlőgombok vagy
a csúszógyűrű segítségével válassza ki
a nyomtatni kívánt képeket, majd
nyomja meg a z gombot.
A kiválasztott képen megjelenik a
jelölés.
• További képek kiválasztásához
ismételje meg ezt a műveletet.
76HU
2 A V vezérlőgombbal válassza ki
a [Print] opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
[This image]
A megjelenített kép nyomtatása.
• Ha a [This image] opciót választja, és a 2.
lépésben az [Index] menüpontot [On]
értékre állítja, akkor ugyanazon képeket
index képekként nyomtathatja ki.
2 a v/V/b/B vezérlőgombok
segítségével válassza ki
a nyomtatás beállításait.
101
2/9
1M
Print
Index
Off
Size
Default
Date
Off
Quantity
1
Exit
OK
[Index]
Amikor az [Index] [On] értéken áll:
Válassza ki, hogy a képek hány
csoportjáról szeretne index lépet
nyomtatni. Ha az 1. lépésben a [This
image] pontot választotta, válassza ki,
hogy az adott képből hány darabot
szeretne egymás mellé nyomtatni index
képként.
• A képek számától függően előfordulhat,
hogy a képek megjelölt darabszáma nem fér
el egy ív nyomtatási felületen.
3 A V/B vezérlőgombok
segítségével válassza ki az [OK]
opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
A kép nyomtatása megtörténik.
• Az USB kapcsolatot ne szüntesse meg,
amíg a
(Ne húzza ki az USB
csatlakozóvezetéket) jelzés látható
a kijelzőn.
jelzés
[Size]
Válassza ki a nyomtatási felület méretét.
[Date]
Válassza ki a [Day?Time] vagy a [Date]
értéket, ha a képekre rá akarja
nyomtatni a dátumot és az időpontot.
• Ha a [Date] opciót választja, a dátum az Ön
által kiválasztott (t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése) sorrendben fog beíródni. Ez
a funkció a printertől függően nem
feltétlenül elérhető.
[Quantity]
Amikor az [Index] [Off] értéken áll:
Válassza ki, hogy az adott képből hány
ívet szeretne nyomtatni. A kép egyedi
képként kerül nyomtatásra.
Printing
2/3
Exit
Képek nyomtatása
Index képként való nyomtatáshoz
válassza az [On] értéket.
További képek nyomtatása
A 3. lépés végeztével válassza a [Select]
opciót, majd a v/V vezérlőgombok
segítségével a kívánt képet, azután folytassa
az 1. lépéstől.
Az index képernyő képeinek
nyomtatása
Végezze el az „1. lépés: A fényképezőgép
előkészítése” (75. oldal) és a „2. lépés:
A fényképezőgép csatlakoztatása
a nyomtatóhoz” (76. oldal) lépéseket, majd
folytassa az alábbiak szerint.
77HU
Amikor a fényképezőgépet csatlakoztatja
a nyomtatóhoz, a nyomtatás menüképernyője
jelenik meg. Válassza a [Cancel] pontot
a nyomtatás menüképernyőjének
kikapcsolásához, majd folytassa az alábbiak
szerint
1 Nyomja meg az
(Index) gombot.
Megjelenik az index menüképernyő.
• A kilencképes kijelzőről tizenhat képes
kijelzőre kapcsoláshoz nyomja meg a
(Index) gombot egyszer.
2 A menüképernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a MENU gombot.
3 A gomb segítségével válassza ki a [ ]
(Nyomtatás) opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
4 A b/B vezérlőgombok segítségével
válassza ki a nyomtatás módját, majd
nyomja meg a z gombot.
Print
Cancel
Select DPOF image
[Select]
A képek kiválasztása, és a kiválasztott
képek nyomtatása.
A v/V/b/B vezérlőgombok vagy
a csúszógyűrű segítségével válassza ki
a nyomtatni kívánt képeket, majd a z
gombbal jelenítse meg a
jelzést.
(A művelet megismétlésével válasszon
további képeket.) Azután nyomja meg
a MENU gombot.
[DPOF image]
Minden
(Megjelölés nyomtatásra)
jellel megjelölt kép nyomtatása,
a megjelenített képtől függetlenül.
[All In This Folder]
A mappa összes képének nyomtatása.
5 Végezze el a „3. lépés: Nyomtatás”
(76. oldal) 2. és 3. lépéseit.
78HU
Nyomtatás szaküzletben
Fényképezőgépével elkészített képeit
„Memory Stick Duo” kártyán elviheti egy
arra szakosodott szolgáltatóhoz. Ha az
üzletben használt nyomtató berendezések
megfelelnek a DPOF szabványnak,
nyomtatni kívánt képeit előre elláthatja
(Megjelölés nyomtatásra) jelzéssel,
így az üzletbe érve nem kell újra
kiválogatnia őket.
Megjelölés egyedi kép
üzemmódban
Vezérlőgomb
MENU gomb
PHOTO
MOVIE
MODE
Mi az a DPOF?
A DPOF (Digital Print Order Format)
(digitális nyomtatási megrendelő
formátum) egy olyan funkció, amely
lehetővé teszi a későbbiekben kinyomtatni
kívánt képek
(Megjelölés
nyomtatásra) jellel való megjelölését
a „Memory Stick Duo” kártyán.
•
képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot
a menüképernyő megjelenítéséhez.
3 A b/B vezérlőgombok
segítségével válassza ki a DPOF
opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
A
(Megjelölés nyomtatásra) jelzés
kerül a képre.
60min
Mielőtt a „Memory Stick Duo” kártyát
a szaküzletbe vinné
• Érdeklődje meg a szaküzletben, hogy milyen
típusú „Memory Stick Duo” kártyákat tudnak
fogadni.
• Ha a szaküzlet nem fogad „Memory Stick Duo”
kártyát, másolja át a nyomtatni kívánt képeket
egy másik hordozóra, például egy CD-R
lemezre, és azon vigye őket a szaküzletbe.
• Ne feledje elvinni a Memory Stick Duo kártya
adapterét.
• Mielőtt a képi adatokat szaküzletbe vinné,
mindig készítsen róla másolatot (biztonsági
másolat) egy lemezre.
• A nyomtatás példányszámát nem tudja
beállítani.
101
Képek nyomtatása
(Megjelölés nyomtatásra) jelzéssel
megjelölt képeit egy DPOF (Digital Print Order
Format) szabványnak megfelelő nyomtatóval,
vagy PictBridge kompatibilis nyomtatóval is
kinyomtathatja.
• Mozgóképek megjelölése nem lehetséges.
• Amikor olyan képeket jelöl meg, amelyeket
[Multi Burst] formátumban készített, minden
kép egy darab 16 panelre osztott íven fog
nyomtatásra kerülni.
• Albumba mentett képek megjelölése nem
lehetséges.
1 Jelenítse meg a nyomtatni kívánt
2/9
1M
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 További képek megjelöléséhez
a b/B vezérlőgombok vagy
a csúszógyűrű segítségével
válassza ki a kívánt képet, majd
nyomja meg a z gombot.
79HU
A jelölés visszavonása egyedi kép
üzemmódban
A 3. vagy a 4. lépésben nyomja meg a z
gombot.
Megjelölés index üzemmódban
1 Jelenítse meg az index kijelzőt
(t „Először ezt olvassa el”
6. lépése).
6 További képek megjelöléséhez
ismételje meg az 5. lépést.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
8 A B vezérlőgomb segítségével
válassza ki az [OK] opciót, majd
nyomja meg a z gombot.
A
jel fehérre vált.
2 Nyomja meg a MENU gombot
a menüképernyő megjelenítéséhez.
3 A b/B vezérlőgombok
segítségével válassza ki a DPOF
opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
4 A b/B vezérlőgombok
A jelölés visszavonása index
üzemmódban
Az 5. lépésben válassza ki azokat a képeket,
amelyek jelölését meg kívánja szüntetni,
majd nyomja meg a z gombot.
segítségével válassza ki a [Select]
opciót, majd nyomja meg a z
gombot.
A mappán belüli összes jelölés
visszavonása egyedi kép
üzemmódban
• Az [All In This Folder] üzemmódban
a jelölés
jellel nem lehetséges.
A 4. lépésben válassza ki az [All In This
Folder] opciót, majd nyomja meg a z
gombot. Válassza az [Off] opciót, majd
nyomja meg újra a z gombot.
5 A v/V/b/B vezérlőgombok vagy
a csúszógyűrű segítségével
válassza ki a megjelölni kívánt
képet, majd nyomja meg a z
gombot.
A kiválasztott képen a
színben jelenik meg.
jelölés zöld
jelölés
zöld
•
80HU
A visszavonáshoz a 4. lépésben válassza
a [Cancel] vagy a 8. lépésben az [Exit]
opciót, majd nyomja meg a z gombot.
SELECT
MENU
TO NEXT
A fényképezőgép csatlakoztatása tévékészülékhez
A képek megtekintése tévékészüléken
Fényképezőgépének képeit tévékészüléke
képernyőjén is megtekintheti, a két
készülék csatlakoztatásával.
Mielőtt csatlakoztatná fényképezőgépét
a tévékészülékhez, mindkét készüléket
kapcsolja ki.
1 A mellékelt A/V csatlakozóvezeték
segítségével csatlakoztassa
a Cyber-shot Station A/V OUT
(STEREO) csatlakozóját és
a tévékészülék videó/audio
bemeneti csatlakozóját.
2 Helyezze a fényképezőgépet
a Cyber-shot Stationbe (17. oldal).
3 Kapcsolja be a tévékészüléket, és
állítsa a TV/videó kapcsolót
VIDEO állásba.
• A részletek tekintetében olvassa el
a tévékészülék kezelési útmutatóját.
4 A MODE segítségével kapcsoljon
PLAY (lejátszás) üzemmódba.
2 Az A/V OUT
(STEREO) csatlakozó
felé
101
8/9
VGA
PHOT
O
MO
VIE
101-0008
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
MO
DE
Ha tévékészüléke rendelkezik mono bemeneti
aljzattal, csatlakoztassa az A/V
csatlakozóvezeték sárga csatlakozóját a videó
bemeneti aljzatba, majd a fehér vagy piros
csatlakozót az audio bemeneti aljzatba. Ha
a fehér csatlakozót csatlakoztatja, akkor
a baloldali hangsugárzóból, ha a pirosat, akkor
a jobboldali hangsugárzóból fogja a hangot
hallani.
• Ha a Cyber-shot Stationbe USB
csatlakozóvezeték csatlakozik, húzza ki az
USB csatlakozóvezetéket.
A rögzített képek megjelennek
a képernyőn.
A b/B vezérlőgombok segítségével
válassza ki a kívánt képet.
• Ha a fényképezőgépet úgy helyezi a Cybershot Stationre, hogy közben A/V
csatlakozóvezetéket használ,
a fényképezőgép LCD kijelzőjén semmi
sem lesz látható.
• Ha fényképezőgépét külföldön használja,
elképzelhető, hogy a kimeneti videó jelet
a helyi tévékészülék rendszeréhez kell
igazítania (59. oldal).
A fényképezőgép csatlakoztatása tévékészülékhez
1 Az audio/videó
bemeneti
csatlakozó felé
81HU
A tévékészülékek színrendszeréről
Ha képeit egy tévékészülék képernyőjén
kívánja megtekinteni, szüksége van egy
videó bemeneti aljzattal rendelkező
tévékészülékre és egy AV
csatlakozóvezetékre (mellékelt tartozék).
A tévékészülék színrendszerét egyeztetnie
kell a digitális fényképezőgép
színrendszeréhez. Ellenőrizze azon
országok vagy régiók televíziós
színrendszerének listáját, ahol
a fényképezőgépet használni kívánja.
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile, Ecuador,
Fülöp-szigetek, Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea, KözépAmerika, Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan,
USA, Venezuela, stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Finnország, Hollandia,
Hong Kong, Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malajzia, Egyesült
Királyság, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia,
Thaiföld, Új-Zéland, stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak, Irán,
Monaco, Oroszország, Ukrajna, stb.
82HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépével vagy tartozékaival kapcsolatban bármilyen probléma merül fel,
próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.
1 Ellenőrizze a 84–93 oldalakon található bejegyzéseket.
Ha egy „C/E:ss:ss” t formátumú kód jelenik meg a képernyőn, lapozzon
a 94. oldalra.
2 Vegye ki, majd körülbelül egy perc múlva helyezze vissza az akkumulátort,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Ha fényképezőgépe még ekkor sem működik megfelelően, nyomja meg
a RESET gombot egy hegyes tárggyal, majd kapcsolja be újra a készüléket
(Minden beállítás, beleértve a dátum és időbeállítást is, törlődik).
RESET gomb
PHOTO
MOVIE
MODE
Hibaelhárítás
4 Lépjen kapcsolatba Sony kereskedőjével vagy egy helyi Sony
márkaszervizzel.
Kérjük, vegye tudomásul, hogy amikor fényképezőgépét javításra küldi, azzal hozzájárulását
adja ahhoz, hogy az Album és Zenefájlok tartalmát esetleg ellenőrizzék.
83HU
Akkumulátor/Áramellátás
Az akkumulátor nem tölthető.
• A fényképezőgép be van kapcsolva. Kapcsolja ki a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése).
Az akkumulátor nem helyezhető be a készülékbe.
• Az akkumulátort a megfelelő módon helyezze a készülékbe (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése).
Az akkumulátor feltöltése közben a
/CHG (töltés) jelző villog.
• Az akkumulátort a megfelelő módon helyezze a készülékbe (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezze be újra az AC adaptert, majd töltse fel az akkumulátort.
• Az akkumulátor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba Sony kereskedőjével vagy egy Sony
márkaszervizzel.
Az akkumulátor feltöltése közben a
/CHG (töltés) jelző nem világít.
• Az AC adapter nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően az AC adaptert (16. oldal, t
„Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátort a megfelelő módon helyezze a készülékbe (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése).
• Az akkumulátor feltöltése befejeződött.
• Az akkumulátor lemerült. Helyezze be újra az AC adaptert, majd töltse fel az akkumulátort.
• Az AC adapter meghibásodott. Lépjen kapcsolatba Sony kereskedőjével vagy egy Sony
márkaszervizzel.
• Helyezze a fényképezőgépet megfelelő módon a Cyber-shot Stationre (17. oldal).
A maradék akkumulátor kapacitás kijelzés nem pontos, vagy az akkumulátor
hamar lemerül, pedig az akkumulátor maradék kapacitásjelző még elegendő
töltöttségi szintet jelez.
• Ez a jelenség akkor jelentkezik, ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony
(99. oldal).
• A maradék kapacitás kijelzése nem a valós helyzetet mutatja. Merítse le, majd töltse fel
teljesen az akkumulátort, hogy a kijelző a helyes szintet mutassa.
• Az akkumulátor lemerült. Helyezze be e feltöltött akkumulátort (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése).
• Az akkumulátor élettartama végére ért (99. oldal). Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátor gyorsan kimerül.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• A fényképezőgépet túl alacsony környezeti hőmérsékleten használja (99. oldal).
• Az akkumulátor érintkezői szennyezettek. Tisztítsa meg az érintkezőket egy pamut ronggyal,
stb., és töltse fel újra az akkumulátort.
• Az akkumulátor élettartama végére ért (99. oldal). Cserélje ki egy újra.
84HU
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátort a megfelelő módon helyezze a készülékbe (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése).
• Az AC adapter nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően az AC adaptert (16. oldal, t
„Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az AC adapter meghibásodott. Lépjen kapcsolatba Sony kereskedőjével vagy egy Sony
márkaszervizzel.
• •Az akkumulátor lemerült. Helyezze be e feltöltött akkumulátort (16. oldal, t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátor élettartama végére ért (99. oldal). Cserélje ki egy újra.
• Helyezze a fényképezőgépet megfelelő módon a Cyber-shot Stationre (17. oldal).
A fényképezőgép hirtelen kikapcsol.
• Ha bekapcsolt állapotban mintegy 5 percig nem végez műveleteket a fényképezőgépen, az
automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor ne használódjon el. Kapcsolja be újra
a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése) vagy használja az AC adaptert
(16. oldal).
• Az akkumulátor lemerült. Helyezze be e feltöltött akkumulátort (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése).
• Helyezze a fényképezőgépet megfelelő módon a Cyber-shot Stationre (17. oldal).
Álló-/mozgóképek felvétele
Az LCD kijelző nem kapcsol be, pedig a készülék be van kapcsolva.
• Az LCD háttérfénye ki van kapcsolva, a
sötét beállítása mellett. A
segítségével
kapcsolja be az LCD háttérfényt (23. oldal).
A fényképezőgép nem rögzít állóképeket.
• Ellenőrizze a „Memory Stick Duo” kártya szabad kapacitását (24. oldal). Ha megtelt,
Hibaelhárítás
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
– Törölje a felesleges képeket (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo” kártyát.
• „Memory Stick Duo” kártyáját írásvédő kapcsolóval használja, és a kapcsoló LOCK állásban
van. Állítsa a kapcsolót felvételi állásba (97. oldal).
• Nem készíthető kép, amíg a vaku töltődik.
• PLAY üzemmódot állított be. A MODE gombbal állítsa be a REC (felvétel) üzemmódot.
A felvétel tárgya nem látható kijelzőn.
• REC üzemmódot állított be. A MODE gombbal állítsa be a PLAY (lejátszás) üzemmódot.
A felvétel hosszú időt vesz igénybe.
• Az NR slow shutter (alacsony zársebesség melletti zajcsökkentés) funkció aktív (20. oldal).
Ez nem hibajelenség.
85HU
A kép homályos.
• A felvétel tárgya túl közel van. Készítse a felvételt közeli (Macro) üzemmódban. Ügyeljen,
hogy a felvétel készítésekor a lencsét a minimális távolságnál, ami körülbelül 8 cm (3 1/4
hüvelyk) (W)/25 cm (9 7/8 hüvelyk) (T), távolabb helyezze el a tárgytól. További
lehetőségként válassza a
(Nagyító üzemmód) és fókuszáljon a tárgytól körülbelül 1 cm
és 20 cm közötti távolságból (13/32 hüvelyktől 7 7/8 hüvelyk) (36. oldal).
• Állólépek felvételekor a
(Nagyító), (Alkonyi),
(Tájkép) vagy
(Tűzijáték)
üzemmódot a Scene menüpontban választhatja ki.
• A előre beállított fókuszérték funkciót választotta. Válassza az autofókusz üzemmódot
(38. oldal).
• Olvassa el a „Ha a felvétel tárgya homályos” pontot a 39. oldalon.
Az optikai zoom nem működik.
•A
(Nagyító) üzemmódtól különböző módot válasszon az állókép elkészítéséhez.
A digitális zoom nem működik.
• Állítsa a [Digital Zoom] beállítást [On] értékre (51. oldal).
A vaku nem működik.
• A vaku beállítása
(nincs vaku) (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• A vaku nem használható az alábbi beállítások mellett:
– [Mode] (REC Mode) [Speed Burst] vagy [Multi Burst], [Exp Brktg] állásban van
(41. oldal),
– a Scene Mode beállításban
(Alkony), (Gyertya) vagy
(Tűzijáték) értéket választott
(36. oldal).
– Mozgóképek felvétele közben.
• Ha a Scene beállításában a
(Nagyító),
(Tájkép),
(Hó),
(Tengerpart) vagy
(High-Speed Shutter) üzemmódot választotta, a vakut állítsa (Állandó vaku) értékre
(36. oldal) (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
A vakuval készített képeken homályos foltok jelennek meg.
• A levegőben található porszemeken villant meg a vaku fénye, és ez került a képre. Ez nem
hibajelenség.
A közeli (Macro) funkció nem működik.
• A Scene beállításában a
(Nagyító), (Alkony),
(Tűzijáték) üzemmódot választotta (36. oldal).
(Tájkép),
(Gyertya) vagy
A dátum és a pontos idő helytelen értéket mutatnak.
• Állítsa be a dátum és a pontos idő helyes értékeit (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
Az F érték és a zársebesség villognak, amikor a PHOTO gombot félig lenyomva
tartja.
• Az expozíció nem megfelelő. Javítson az expozíción (37. oldal).
86
HU
A kép túl sötét.
• A felvétel tárgya mögött fényforrás található. Válassza a mérő üzemmódot (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése) vagy változtasson az expozíción (37. oldal).
• A kijelző fényereje túl alacsony. Állítson az LCD kijelző háttérfényének erején (57. oldal).
•A
gomb segítségével kapcsolja be az LCD kijelző háttérfényét (23. oldal).
A kép túl világos.
• Sötét háttér, például színpad előtt készít képet egy erősen megvilágított tárgyról. Változtasson
az expozíción (37. oldal).
• A kijelző fényereje túl magas. Állítson az LCD kijelző háttérfényének erején (57. oldal).
A kép színei nem valóságosak.
• A Picture Effect funkció aktív. Vonja vissza a Picture Effect funkciót (43. oldal).
Fényes tárgy fényképezésekor függőleges vonalak jelennek meg.
• A „smear” (elmosódás) jelenség figyelhető meg. Ez a jelenség nem rendellenesség.
Ha sötét helyen nézi a kijelzőt, a kép zajt tartalmaz.
• A fényképezőgép megpróbálja növelni a kijelző láthatóságát azáltal, hogy gyéren
megvilágított helyen átmenetileg növeli a kép fényerejét. A felvett képen ennek hatása nem
lesz látható.
A kép alanyának szemei pirosak.
• Állítsa a
(Setup) menüben a [Red Eye Reduction] funkciót [On] értékre (52. oldal).
• A kép tárgyát az ajánlott felvételi távolságnál közelebbről fényképezze le, és használjon vakut
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Világítsa be a teret és úgy fényképezze le az alanyt.
• Ez nem hibajelenség. A pontok nem lesznek rajta a felvételen (5. oldal, t „Először ezt
olvassa el” 5. oldala).
A sorozatfelvétel funkció nem működik.
Hibaelhárítás
Pontok jelennek meg és maradnak a kijelzőn.
• A „Memory Stick Duo” kártya megtelt. Törölje a felesleges képeket (t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése).
• Az akkumulátor lemerülőben van. Helyezzen be egy töltött akkumulátort.
87HU
Képek megtekintése
Az alábbi bejegyzések mellett olvassa el a „Személyi számítógépek” c. (89. oldal) részt is.
A fényképezőgép nem játssza vissza a képeket.
• A REC (felvétel) üzemmódot állította be. A MODE gombbal állítsa be a PLAY (lejátszás)
üzemmódot.
• A mappa/fájl neve a számítógépen megváltozott (69. oldal).
• Miután egy képfájlon számítógépes szerkesztést végeztek, vagy ha a képfájlt az Ön
fényképezőgépétől eltérő típussal rögzítettek, annak lejátszása az Ön gépével nem garantált.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Szüntesse meg az USB kapcsolatot (67., 73. oldal).
Közvetlenül a lejátszás kezdete után a kép egyenetlenséget mutat.
• A kép, közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képfeldolgozás miatt egyenetlenné válhat.
Ez nem hibajelenség.
A kép nem jelenik meg a tévéképernyőn.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a [Video Out] beállításban fényképezőgépének kimenő videó
jelét a tévékészülék színrendszeréhez igazította (59. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően csatlakoztatta-e (81. oldal).
• Az USB csatlakozóvezeték a Cyber-shot Stationre csatlakozik. A megfelelő műveletek
végrehajtása mellett szüntesse meg az USB kapcsolatot (67., 73. oldal).
A kép nem jelenik meg az LCD kijelzőn.
• Az A/V csatlakozóvezeték a Cyber-shot Stationre csatlakozik. Ez nem hibajelenség.
Képek törlése/szerkesztése
Fényképezőgépe nem tud egy képet letörölni.
• Szüntesse meg a kép védelmét (47. oldal).
• Írásvédelemmel rendelkező „Memory Stick Duo” kártyát használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvételi állásba (97. oldal).
Véletlenül törölt le egy képet.
• A letörölt képet már nem lehet visszaállítani. Javasoljuk, hogy képeit lássa el védelemmel
(46. oldal), vagy használjon írásvédelemmel ellátott „Memory Stick Duo” kártyát, és állítsa
annak kapcsolóját LOCK pozícióba (97. oldal) a véletlen törlések megelőzése érdekében.
Az újraméretezés funkció nem működik.
• Mozgóképek, Multi Burst képek vagy Albumba mentett képek újraméretezése nem
lehetséges.
A DPOF (Megjelölés nyomtatásra) jelzés nem megjeleníthető.
• Mozgóképeken vagy Albumba mentett képeken a DPOF (Megjelölés nyomtatásra) jel nem
jeleníthető meg.
88
HU
Személyi számítógépek
Nem biztos abban, hogy számítógépének operációs rendszere kompatibilis
a fényképezőgépével.
• Windows operációs rendszerekkel kapcsolatban olvassa el a 61. oldalon az „Ajánlott
számítógépes környezet” című fejezetet, a Macintosh rendszerekkel kapcsolatban pedig
a 72. oldalt.
Nem tudja telepíteni az USB meghajtó programot.
• Windows 2000 rendszerbe Rendszergazdaként jelentkezzen be (62. oldal).
Számítógépe nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Ha az akkumulátor lemerülőben van, helyezzen be egy feltöltött akkumulátort (t „Először
ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használja az AC adaptert (16. oldal).
• Használja a mellékelt USB csatlakozóvezetéket (63. oldal).
• Húzza ki az USB csatlakozóvezetéket a számítógépből és a Cyber-shot Stationből is, és
A számítógép képernyőjén nem jelenik meg a „Removable disk” ikon, amikor
a számítógépet a fényképezőgéppel csatlakoztatja.
Hibaelhárítás
csatlakoztassa biztosan újra. Győződjön meg arról, hogy a „USB Mass Storage” felirat
megjelent a kijelzőn (64. oldal).
• A fényképezőgépet megfelelő módon helyezze a Cyber-shot Stationre (17. oldal)
•A
(Setup) menü [USB Connect] pontját állítsa [Mass Storage] opcióra (58. oldal).
• Számítógépének USB csatlakozói a billentyűzet, az egér és a Cyber-shot Stationen kívül más
berendezéshez is kapcsolódnak. A billentyűzet, az egér és a Cyber-shot Station kivételével
minden más USB kapcsolatot szüntessen meg.
• Fényképezőgépét/Cyber-shot Stationjét közvetlenül, USB átalakító vagy egyéb berendezés
közbeiktatása nélkül csatlakoztassa számítógépéhez (63. oldal).
• Az USB meghajtó programot nem telepítette. Telepítse az USB meghajtó programját
(62. oldal).
• Számítógépe nem ismeri fel megfelelően a készüléket, mert fényképezőgépét és számítógépét
azelőtt csatlakoztatta az USB csatlakozóvezetékkel, hogy a CD-ROM lemezről az „USB
Driver” szoftvert telepítette volna. Távolítsa el a hibásan azonosított készüléket
a számítógépről, és telepítse az USB meghajtó programot (lásd következő bejegyzést).
• Végezze el az alábbi műveleteket az USB meghajtó program telepítéséhez. Az alábbi
műveletek a Windows operációs rendszerekre vonatkoznak.
1 A menü megjelenítéséhez kattintson az egér jobb gombjával a [My Computer] ikonra, majd
a [Properties] menüpontra.
Megjelenik a „System Properties” menüképernyő.
2 Kattintson a [Hardware] t [Device Manager] pontokra.
• A Windows 98/98SE/Me verzió esetében kattintson a [Device Manager] fülre.
Megjelenik a „Device Manager” menüképernyő.
3 A jobb gombbal kattintson a [ Sony DSC] pontra, majd az [Uninstall] t [OK].
Az eszközt ezzel eltávolította.
4 Telepítse az USB meghajtó programot (62. oldal).
89HU
Képek másolása nem lehetséges.
• A mellékelt USB csatlakozóvezeték segítségével csatlakoztassa fényképezőgépét és
számítógépét (63. oldal).
• Kövesse az Ön operációs rendszerére vonatkozó előírásokat (64., 72. oldal).
• Ha olyan „Memory Stick Duo” kártyára készített felvételeket, amelyeket egy számítógépen
formattált, előfordulhat, hogy a képeket nem tudja számítógépre másolni. Használjon olyan
„Memory Stick Duo” kártyát, amelyet a fényképezőgépével formattált (54. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után a „Picture Package” nem indul el
automatikusan.
• Indítsa el a „Picture Package” menüt, és ellenőrizze a [Settings] menüpontot.
• Az USB kapcsolatot azután hozza létre, hogy a számítógépet bekapcsolta (58. oldal).
A képet nem lehet számítógépen lejátszani.
• Ha „Picture Package” programot használ, kattintson a „help” (súgó) pontra a képernyők jobb
felső sarkában.
• A fényképezőgéppel felvett mozgóképfájlok lejátszásához (MPEG-4) telepítenie kell egy
MPEG-4 vagy „Picture Package” kompatibilis szoftvert a számítógépére. (Windows XP/2000
használata esetén használhatja a „Picture Package” programot is mozgóképfájlok lejátszására
(MPEG-4)).
• Vegye fel a kapcsolatot a számítógép vagy a szoftver gyártójával.
A képet és a hangot zajok zavarják mozgóképfájl számítógépen való
megtekintése közben.
• A mozgóképet közvetlenül a „Memory Stick Duo” kártyáról játssza le. Másolja a mozgóképet
a számítógépe merevlemezére, majd a merevlemezről játssza le a mozgóképet (62. oldal).
Nem lehet képet nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtató beállításait.
A számítógépre másolt képeket nem lehet megnézni a fényképezőgépen.
• Másolja őket egy a fényképezőgép által felismert mappába, például „101MSDCF” (67. oldal).
• Ügyeljen a helyes működtetésre (69. oldal).
• A mappa/fájl nevét a számítógépen megváltoztatta (69. oldal).
A „Music Transfer” program nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Egy „Memory Stick Duo” kártya van a fényképezőgépben. Távolítsa el a „Memory Stick
Duo” kártyát, és hozza létre újra az USB kapcsolatot.
• A zenei fájlok írható területe megsérült. Hajtsa végre a [Format Music] műveletet (57. oldal).
90HU
„Memory Stick Duo”
A „Memory Stick Duo” kártyát nem tudja behelyezni.
• A helyes irányba próbálja behelyezni (t az „Először ezt olvassa el” 3. lépése).
A „Memory Stick Duo” kártyára nem lehet felvételt készíteni.
• Írásvédelemmel rendelkező „Memory Stick Duo” kártyát használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvételi állásba (97. oldal).
• A „Memory Stick Duo” kártya megtelt. Törölje a felesleges képeket (t az „Először ezt
olvassa el” 5. oldala).
A „Memory Stick Duo” kártyát nem lehet formattálni.
• Írásvédelemmel rendelkező „Memory Stick Duo” kártyát használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvételi állásba (97. oldal).
A „Memory Stick Duo” kártyát véletlenül formattálta.
• Formattáláskor a „Memory Stick Duo” kártyán tárolt összes adat törlődik. Ezek az adatok már
nem állíthatók vissza. Javasoljuk, hogy használjon írásvédelemmel ellátott „Memory Stick
Duo” kártyát, és állítsa annak kapcsolóját LOCK pozícióba a véletlen törlések megelőzése
érdekében (97. oldal).
A „Memory Stick PRO Duo” kártyát a „Memory Stick” nyílással rendelkező
számítógép nem ismeri fel.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kártyaolvasó támogatják-e a „Memory Stick PRO Duo”
formátumot. A nem Sony gyártmányú számítógépek és kártyaolvasók használóinak az adott
gyártóval kell felvenniük a kapcsolatot.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo” formátum nem támogatott, csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez (62., 63. oldal). A számítógép felismeri a „Memory Stick PRO Duo” kártyát.
Album
Hibaelhárítás
Az Album szabad kapacitása nem növekszik, pedig az Albumban tárolt adatokat
„Memory Stick Duo” kártyára másolta.
• Másoláskor az adatok nem törlődnek.
Nem jelenik meg a Memory Stick Tool [Copy] menüpontja.
• Akkumulátor használata közben a Memory Stick Tool [Copy] menüpontja nem jelenik meg.
Ha képeket akar másolni, használja az AC adaptert.
Nem lehet az Albumban tárolt adatokat a „Memory Stick Duo” kártyára másolni.
• A „Memory Stick Duo” kártya megtelt. Ellenőrizze a kapacitását (legalább 64 MB ajánlott).
Nem lehet a „Memory Stick Duo” kártyán vagy a számítógépen tárolt adatokat
az Albumba másolni.
• A „Memory Stick Duo” kártyán vagy a számítógépen tárolt adatokat nem lehet az Albumba
másolni.
91HU
Az Albumba nem tud felvételt készíteni.
•A
(Setup) menü [Write in Album] pontját állítsa [On] értékre (56. oldal).
• Az Album akkor telik meg, ha a védelemmel ellátott képeket elmenti. Szüntesse meg
a szükségtelen képek védelmét (47. oldal).
PictBridge kompatibilis nyomtató
Nem lehet kapcsolatot létrehozni.
• A fényképezőgépet nem lehet közvetlenül csatlakoztatni olyan nyomtatóhoz, amely nem
kompatibilis a PictBridge szabvánnyal. A nyomtató PictBridge kompatibilitásának kiderítése
érdekében lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és csatlakoztatható a fényképezőgéphez.
•A
(Setup) menü [USB Connect] pontját állítsa [PictBridge] értékre (58. oldal).
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB csatlakozóvezetéket. Ha a nyomtató hibaüzenetet
jelez, olvassa el a nyomtató kezelési útmutatóját.
Nem lehet képeket nyomtatni.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgépet és a nyomtatót az USB csatlakozóvezetékkel
megfelelően csatlakoztatta.
• Kapcsolja be a nyomtatót. További információk tekintetében olvassa el a nyomtató kezelési
útmutatóját.
• Ha nyomtatás közben az [Exit] pontot választja, előfordulhat, hogy a képeket nem tudja
kinyomtatni. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB csatlakozóvezetéket. Ha még ekkor
sem tud képeket nyomtatni, húzza ki az USB csatlakozóvezetéket, kapcsolja ki, majd be
a nyomtatót, és csatlakoztassa újra az USB csatlakozóvezetéket.
• Mozgóképeket és az Albumban tárolt képeket nem lehet kinyomtatni.
• Más fényképezőgéppel készített képfájlok, vagy számítógéppel szerkesztett képfájlok
nyomtatása nem minden esetben lehetséges.
A nyomtatás megszakad.
• Az USB csatlakozóvezetéket azelőtt távolította el, hogy a
(Az USB csatlakozóvezetéket
ne távolítsa el) jelzés eltűnt volna a kijelzőről.
A dátum beszúrása, vagy képek nyomtatása index üzemmódban nem
lehetséges.
• A nyomtató nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal. Lépjen kapcsolatba a nyomtató
gyártójával annak kiderítésére, hogy a nyomtató rendelkezik-e ezekkel a funkciókkal.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy index módban a dátum beszúrása nem lehetséges.
Lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával.
A kép azon részén, ahol a dátumnak kellene lennie, „---- -- --” nyomtatás látható.
• A felvételi adatokkal nem rendelkező képeket nem lehet dátum beszúrásával kinyomtatni.
A [Date] menüpontot állítsa [Off] értékre, és nyomtassa ki újra a képet (77. oldal).
92HU
Nem lehet kiválasztani a nyomtatási méretet.
• Lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával annak kiderítésére, hogy a nyomtató képes-s
a kívánt méretben nyomtatni.
A kiválasztott méretben nem lehet a képet kinyomtatni.
• Húzza ki az USB csatlakozóvezetéket, majd csatlakoztassa újra, amikor a nyomtató és
a fényképezőgép csatlakoztatása után a papírméretet megváltoztatta.
• A fényképezőgép nyomtatási beállításai különböznek a nyomtatóétól. Változtassa meg
a fényképezőgép (77. oldal) vagy a nyomtató beállításait.
A nyomtatás megszakítása után a fényképezőgépet nem lehet működtetni.
• Várja meg amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Ez az idő a nyomtatótól függően
eltérő lehet.
Egyéb
A fényképezőgép nem működik.
• Csak olyan típusú akkumulátort használjon, ami ezzel a fényképezőgéppel használható
(99. oldal).
• Az akkumulátor lemerülőben van (A E kijelző megjelenik). Töltse fel az akkumulátort
(t az „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Győződjön meg arról, hogy az AC adaptert megfelelően csatlakoztatta.
• A fényképezőgépet megfelelően helyezze a Cyber-shot Stationre (17. oldal).
A készülék be van kapcsolva, de nem működik.
• A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Távolítsa el az akkumulátort, majd,
körülbelül egy perc múlva helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be
a fényképezőgépet. Ha ez sem használ, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes tárggyal,
majd kapcsolja be újra a készüléket (A dátum és időbeállítást, stb. törlődik) (83. oldal).
• Lapozzon a 18. oldalra.
A lencse bepárásodik.
Hibaelhárítás
A kijelzőn megjelenő jelzést nem tudja azonosítani.
• Páralecsapódás jelentkezett. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és hagyja úgy körülbelül egy
óráig, mielőtt újra használná (100. oldal).
A fényképezőgép hosszabb idejű használat után felmelegszik.
• Ez nem hibajelenség.
A fényképezőgép bekapcsolásakor az Időbeállítás menüképernyő jelenik meg.
• Állítsa be újra a dátum és a pontos idő értékeit (t az „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
93HU
Figyelmeztető jelzések és üzenetek
Öndiagnózis képernyő
Ha az ábécé egyik betűjével kezdődő kód
jelenik meg, a fényképezőgép öndiagnózis
képernyőjét látja. Az utolsó két számjegy
(ss jelekkel helyettesítve) a fényképezőgép
állapotának függvényében változik.
Ha a probléma többszöri próbálkozás után
is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét vagy
a márkaszervizt.
C:32:ss
• Baj van a fényképezőgép hardverével.
Kapcsolja ki és be a készüléket.
C:13:ss
• A fényképezőgép nem tud a „Memory
Stick Duo” kártyára írni, illetve annak
adatait olvasni. Párszor vegye ki, majd
helyezze be újra a „Memory Stick Duo”
kártyát.
• Az Albumon formattálási hiba történt,
vagy olyan „Memory Stick Duo”
kártyát helyezett be, amit még nem
formattáltak. Formattálja a „Memory
Stick Duo” kártyát (54. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
kártyát az Ön fényképezőgépével nem
lehet használni, vagy annak adatai
sérültek. Helyezzen új „Memory Stick
Duo” kártyát a készülékbe (97. oldal).
C:91:ss
• Az USB kapcsolat megszűnése vagy
egyéb probléma miatt, a zenefájlok
számítógépről történő átmásolása
közben hiba történt. Hajtsa végre
a [Format Music] műveletet (57. oldal).
A [Format Music] művelet végrehajtása
közben az összes elmentett zenefájl
törlődik. Másolja át újra a zenefájlokat
a mellékelt alkalmazás segítségével.
94HU
E:61:ss
E:91:ss
• A fényképezőgépben működési
rendellenesség merült fel. Nyomja meg
a RESET gombot (83. oldal), majd
kapcsolja be újra a készüléket.
Üzenetek
Ha az alábbi üzenetek megjelennek,
kövesse az utasításokat.
E
• Az akkumulátor lemerülőben van.
Töltse fel az akkumulátort (t az
„Először ezt olvassa el” 1. lépése).
A használat körülményeitől vagy az
akkumulátor típusától függően
előfordulhat, hogy a kijelző akkor is
villog, amikor még 5–10 perc
a maradék kapacitás.
For „InfoLITHIUM” battery only
• Nem „InfoLITHIUM” típusú
akkumulátort használ.
No Memory Stick
• Helyezzen be egy „Memory Stick Duo”
kártyát (t az „Először ezt olvassa el”
3. lépése).
System error
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket
(t az „Először ezt olvassa el”
2. lépése).
Memory Stick error
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem kompatibilis az Ön
fényképezőgépével (97. oldal).
• A „Memory Stick Duo” kártya
megsérült.
• A „Memory Stick Duo” kártya
érintkező része szennyeződött.
• Helyezze be a „Memory Stick Duo”
kártyát a megfelelő módon (t az
„Először ezt olvassa el” 3. lépése).
Memory Stick type error
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem kompatibilis az Ön
fényképezőgépével (97. oldal).
Cannot create more folders
• A „Memory Stick Duo” kártyán egy
„999” számmal kezdődő elnevezésű
mappa van. Ha így van, további
mappákat már nem hozhat létre.
Cannot record
• A fényképezőgép nem tud képeket
Format error
• Formattálja újra a hordozót (54. oldal).
Memory Stick locked
• Írásvédelemmel rendelkező „Memory
Stick Duo” kártyát használ, és
a kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa
a kapcsolót felvételi állásba (97. oldal).
tárolni a kiválasztott mappában.
Válasszon egy másik mappát
(55. oldal).
File error
• A kép lejátszása közben hiba történt.
File protect
• Vonja vissza a védelmet (47. oldal).
No memory space
• Törölje a felesleges képeket (t az
„Először ezt olvassa el” 6. lépése).
Read only memory
• Az Ön fényképezőgépével nem lehet
erre a „Memory Stick Duo” kártyára
felvételt készíteni vagy arról törölni.
Image size over
• Olyan méretű képet próbál lejátszani
fényképezőgépével, amelyet
fényképezőgépe nem képes lejátszani.
Invalid operation
• Olyan fájlt játszik le, amelyet nem ezzel
a fényképezőgéppel hoztak létre.
No file in this folder
• A mappában nincsenek elmentett
Folder error
• A „Memory Stick Duo” kártyán már
található egy, az első háromjegyű
számában megegyező nevű mappa (pl.:
123MSDCF és 123ABCDE). Válasszon
egy másik mappát, vagy hozzon létre
egy újat (54. oldal).
(Bemozdulásra figyelmeztető
jelzés)
• Az elégtelen fényviszonyok miatt
előfordulhat, hogy a fényképezőgép
bemozdul. Használjon vakut, erősítse
a fényképezőgépet állványra vagy
egyéb megoldással biztosítsa annak
mozdulatlanságát felvétel közben.
Hibaelhárítás
felvételek.
• Nem megfelelően végezte el
a műveletet, amikor a számítógépéről
képeket másolt át (69. oldal).
Turn the power off and on again
• Egy lencsével kapcsolatos probléma
hibát eredményezett.
95HU
Album error
Printer error
• Az Albumban hiba jelentkezett.
Formattálja az Albumot. (Ne feledje,
hogy formattálás esetén minden képfájl,
a védelemmel ellátott képekkel együtt
törlődik az Albumból.)
Enable printer to connect
• Az [USB Connect] menüpontban
[PictBridge] értéket állított be, azonban
a fényképezőgéphez csatlakoztatott
eszköz nem PictBridge kompatibilis.
Ellenőrizze az eszközt.
• A kapcsolat nem jött létre. Húzza ki,
majd csatlakoztassa újra az USB
csatlakozóvezetéket. Ha a nyomtató
hibaüzenetet jelez, olvassa el
a nyomtató kezelési útmutatóját.
Connect to
device
• Képeket próbált nyomtatni mielőtt
a nyomtató kapcsolatot létrehozta
volna. Csatlakoztasson egy PictBridge
kompatibilis nyomtatót.
No printable image
• Úgy próbált [DPOF image] nyomtatási
műveletet végrehajtani, hogy nem jelölt
meg egyetlen képet sem DPOF
(Megjelölés nyomtatásra) jellel.
• Megpróbálta végrehajtani az [All In
This Folder] nyomtatási műveletet, de
olyan mappát választott ki, amelyben
csak mozgóképfájlok voltak.
Mozgóképek nyomtatása nem
lehetséges.
Printer busy (A nyomtató nem
elérhető)
Paper error (Papírelakadás)
No paper (Nincs papír
a nyomtatóban)
Ink error (Tintapatron hiba)
Low Ink (A tintapatron ki fog fogyni)
No Ink (A tintapatron kifogyott)
• Ellenőrizze a nyomtatót.
96HU
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy a kinyomtatni kívánt
fájl sérült-e.
• A nyomtató felé történő adatátmenet
még nem fejeződött be. Ne húzza ki az
USB csatlakozóvezetéket.
Processing
• A nyomtató visszavonja az aktuális
nyomtatási feladatot. Amíg ezt be nem
fejezi, addig Ön nem tud nyomtatni. Ez
az időtartam a nyomtatótól függően
hosszabb időt vehet igénybe.
Egyéb tudnivalók
A „MemoryStick” kártyáról
A „MemoryStick” egy kompakt,
hordozható IC felvevő hordozó. Az alábbi
táblázat a fényképezőgéppel használható
„Memory Stick” kártyatípusokat
tartalmazza. Nem garantáljuk azonban,
hogy minden „Memory Stick” funkció
megfelelően fog működni.
„Memory Stick” típusa
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
(MagicGate nélkül)
—
„Memory Stick” (MagicGate-tel)
—
„Memory Stick Duo”
(MagicGate nélkül)
a
„Memory Stick Duo”
(MagicGate-tel)
a*1*2
„MagicGate Memory Stick”
—
„MagicGate Memory Stick Duo”
a*1
A „Memory Stick Duo” kártyák
használatáról (nem tartozék)
• Ha az írásvédő kapcsolót egy hegyes tárggyal
LOCK pozícióba csúsztatja, nem tud képeket
felvenni, rögzíteni vagy törölni.
Érintkező
Írásvédő
kapcsoló
Memória terület
„Memory Stick PRO”
—
„Memory Stick PRO Duo”
a*1*2
*1
A „Memory Stick Duo”, a „MagicGate
Memory Stick Duo” és a Memory Stick PRO
Duo” MagicGate funkcióval rendelkeznek.
A „MagicGate” rendszer egy titkosító
algoritmust alkalmazó másolásvédelmi
technológia. Ez a fényképezőgép nem képes
az olyan adatok felírására és olvasására,
melyekhez a „MagicGate” funkció működése
szükséges.
*2
Nagysebességű adatátvitelt támogat.
• A „Memory Stick Duo” kártyát felírás vagy
olvasás közben soha ne távolítsa el.
• Az adatok sérülhetnek az alábbi esetekben:
– Amikor a „Memory Stick Duo” kártyát
eltávolítják, vagy a fényképezőgépet
kikapcsolják felírás, vagy olvasási művelet
közben.
– Amikor a „Memory Stick Duo” kártyát olyan
környezetben használják, ahol statikus
elektromosságnak vagy elektromos zajnak
van kitéve.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Írás közben ne gyakoroljon túl nagy nyomást
a „Memory Stick Duo” címke területére.
• Ne ragasszon címkét sem a „Memory Stick
Duo” kártyára, sem a Memory Stick Duo
adapterre.
• A „Memory Stick Duo” kártyát a mellékelt
tokban tárolja vagy hordozza.
• A „Memory Stick Duo” kártya érintkezőit soha
ne érintse meg kézzel vagy fémtárggyal.
• A „Memory Stick Duo” kártyát nem szabad
hajlítani, ütögetni vagy leejteni.
• A „Memory Stick Duo” kártyát nem szabad
szétszedni vagy átalakítani.
• Óvja a „Memory Stick Duo” kártyát víztől és
nedvességtől.
• A „Memory Stick Duo” kártyát gyermekek elől
elzárva kell tárolni, mert a kisgyermekek
véletlenül lenyelhetik.
Egyéb tudnivalók
• A számítógépen formattált „Memory Stick
Duo” kártyák működése ebben
a fényképezőgépben nem garantált.
• Az adat beolvasásának/felírásának sebessége
a „Memory Stick Duo” kártya és a felhasznált
eszköz kombinációjának függvényében
változik.
Attól függően, hogy milyen „Memory Stick
Duo” kártyát használ, az írásvédő kapcsoló
helyzete és/vagy alakja eltérő lehet.
97HU
• Ne tárolja vagy használja a „Memory Stick
Duo” kártyát az alábbi körülmények között:
– Magas hőmérsékletű helyek, például a napon
parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú vagy maró anyagokat,
gázokat tartalmazó helyek.
A Memory Stick Duo adapter
használatáról (nem tartozék)
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát egy
„Memory Stick” kompatibilis készülékekben
kívánja használni, helyezze a „Memory Stick
Duo” kártyát a Memory Stick Duo adapterbe.
Ha a „Memory Stick Duo” kártyát a Memory
Stick Duo adapter nélkül helyezi a „Memory
Stick” kompatibilis készülékekbe, előfordulhat,
hogy nem tudja eltávolítani belőle.
• Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick Duo”
kártyát megfelelő irányba illesztette-e be, illetve
ütközésig betolta-e a Memory Stick Duo
adapterbe. A nem megfelelő behelyezés
üzemzavart okozhat.
• Amikor „Memory Stick” kompatibilis
készülékekkel használ Memory Stick Duo
adaptert, ellenőrizze, hogy a „Memory Stick
Duo” kártyát megfelelő irányba illesztette-e be.
A nem megfelelő behelyezés üzemzavart
okozhat a készülékben.
• Ne helyezze be a Memory Stick Duo adaptert
a kompatibilis készülékbe, ha nem helyezett
„Memory Stick Duo” kártyát az adapterbe.
A készülékben üzemzavar keletkezhet.
Megjegyzés a „Memory Stick PRO
Duo” kártya használatához
• Ebben a fényképezőgépben a legfeljebb 2 GB
tárolókapacitású „Memory Stick PRO Duo”
kártyák használata biztosít zavartalan működést.
98HU
Néhány szó az „InfoLITHIUM” akkumulátorról
Ez a készülék „InfoLITHIUM”
akkumulátorokkal kompatibilis (T sorozat).
Mi az az „InfoLITHIUM” akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor egy
olyan lítium ion akkumulátor típus, amely
kommunikálni képes a fényképezőgépével
az aktuális üzemi állapotról. Az
„InfoLITHIUM” akkumulátor
a fényképezőgép aktuális üzemeltetési
körülményeinek függvényében kiszámítja
az energiafogyasztást, és kijelzi az
akkumulátor percekben kifejezett maradék
kapacitását.
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátort 10°C és 30°C (50 és 86°F)
közötti hőmérsékleten javasolt feltölteni.
A megadott tartományon kívüli feltöltési
hőmérséklet a töltés hatékonyságát csökkenti.
Az akkumulátor hatékony használata
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép kikapcsol,
pedig a maradék akkumulátor kapacitásjelző még
elegendő teljesítményszintet jelez. Ilyenkor
merítse le teljesen, majd töltse fel teljesen az
akkumulátort és ellenőrizze, hogy
a kapacitásjelzés pontos-e. Ne feledje azonban,
hogy a maradék kapacitás jelzése nem lesz
teljesen pontos, ha az akkumulátort hosszú ideig
meleg helyen használta, ha teljesen feltöltött
állapotban tárolta, vagy ha gyakran működtette
vele a fényképezőgépet.
Az akkumulátor szakszerű tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja,
évente legalább egyszer teljesen töltse fel, és
merítse le a fényképezőgépben, mielőtt leveszi
az akkumulátort a készülékről, és eltárolja egy
száraz, hűvös helyen. A működőképesség
fenntartása érdekében ismételje meg évente
a feltöltés és lemerítés műveletét.
• Ha az akkumulátor energiáját szeretné teljes
egészében elhasználni, hagyja
a fényképezőgépet képbemutató üzemmódban
(28. oldal) mindaddig, míg az ki nem kapcsol.
• Az érintkezők beszennyezésének, zárlatnak, stb.
megelőzése érdekében ügyeljen, hogy az
akkumulátort mindig a mellékelt akkumulátor
tartóban szállítsa és tárolja.
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az
akkumulátor gyakori használata során
a maximális kapacitás fokozatosan csökken.
A maximális kapacitás jelentős csökkenése
esetén az akkumulátor valószínűleg elérte az
élettartama végét. Ilyenkor egy új akkumulátort
kell használatba állítani.
• Az akkumulátor várható élettartama az
üzemeltetési és tárolási körülményektől is függ.
Egyéb tudnivalók
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékleten jelentősen csökken. Ezért hideg
helyen az akkumulátor rövidebb ideig
használható. Az akkumulátor kapacitásának
növelése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátort a testéhez közeli
zsebbe, hogy megfelelően felmelegedhessen.
Csak közvetlenül a felvételkészítés
megkezdése előtt helyezze
a fényképezőgépbe.
• A vaku vagy a zoom gyakori használata az
akkumulátor gyorsabb lemerüléséhez vezet.
• Javasoljuk, hogy mindig legyen kéznél annyi
tartalék akkumulátor, amennyi a tervezett
felvételhez szükségesnél legalább 2–3-szor
hosszabb kapacitást biztosít, valamint
próbafelvételek elkészítését a tényleges felvétel
előtt.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor
nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátort magas hőmérsékletű
helyen, például parkoló gépkocsi belsejében
vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.
A maradék kapacitás kijelzésről
99HU
Óvintézkedések
x Ne hagyja a fényképezőgépet az
alábbi helyeken
• Túl magas hőmérsékleten
Napon parkoló gépkocsiban, például,
a fényképezőgép háza deformálódhat, és ez
meghibásodáshoz vezethet.
• Közvetlen napfényben vagy fűtőtest közelében
A fényképezőgép háza elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez meghibásodáshoz
vezethet.
• Erős mechanikus rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágneses mezőnek kitéve
• Homokos parton vagy bárhol, ahol por van
Vigyázzon, ne hagyja, hogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez
a fényképezőgép meghibásodásához vezethet
és egyes esetekben ez a hiba nem javítható.
x A szállításról
Ne üljön le úgy, hogy a fényképezőgép
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó zsebében
van, mert meghibásodáshoz vezethet, és
károsíthatja a fényképezőgépet.
x A tisztításról
Az LCD kijelző tisztításáról
A kijelző felületéről LCD tisztítókészlettel (nem
tartozék) törölje le az ujjlenyomatokat, koszt, stb.
A lencse tisztításáról
A lencséről egy puha ruhával törölje le az
ujjlenyomatokat, koszt, stb.
A fényképezőgép burkolatának
tisztításáról
Ha a fényképezőgép beszennyeződik, tisztítsa
meg egy vízzel megnedvesített puha ruhával,
majd törölje le a készülék burkolatát egy száraz,
puha ronggyal. A burkolat épségének megőrzése
érdekében kerülje az alábbi megoldásokat.
• Kerülje az oldószerek alkalmazását, mint
például hígító, benzin, alkohol, és ne használjon
vegyszeres törlőkendőt, rovarriasztót, naptejet
vagy rovarirtót, stb.
• Ne nyúljon a fényképezőgéphez, ha keze a fenti
anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép burkolata
hosszú időn keresztül gumival vagy műanyag
tárggyal érintkezzen.
100HU
x A működési hőmérsékletekről
Fényképezőgépét 0 és 40°C (32 és 104°F) közötti
hőmérsékleten való üzemeltetésre tervezték.
Rendkívül hideg vagy meleg helyeken, ahol
a hőmérséklet meghaladja ezeket az értékeket,
a fényképezőgép használata nem javasolt.
x Páralecsapódás
Ha a fényképezőgépet hideg helyről közvetlenül
egy meleg helyre viszi, a fényképezőgép
belsejében vagy a külsején pára csapódhat le.
Ez a páralecsapódás a fényképezőgép hibás
működéséhez vezethet.
Páralecsapódás könnyen előfordulhat,
amikor:
• A fényképezőgépet hideg környezetből, például
egy sípályáról egy fűtött szobába viszi.
• A fényképezőgépet egy légkondicionált
helyiségből vagy autóból kiviszi a hőségbe,
a szabadba.
Hogyan előzzük meg a páralecsapódást?
Amikor a fényképezőgépet hideg helyről meleg
helyre viszi, helyezze lezárt műanyag tasakba, és
hagyja, hogy körülbelül egy órán át
alkalmazkodjon az új hely körülményeihez.
Ha páralecsapódást tapasztal
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
körülbelül egy órát, amíg a nedvesség elpárolog.
Ne feledje, ha úgy próbál felvételeket készíteni,
hogy a lencsén belül még nedvesség maradt, nem
fog tudni tiszta felvételeket készíteni.
x A beépített akkumulátorról
A fényképezőgép egy gyárilag beépített
újratölthető akkumulátorral is rendelkezik, amely
a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásba
kapcsolása után is megőrzi a dátumot, az időt és
egyéb beállításokat.
Az újratölthető akkumulátor folyamatosan
töltődik, amikor a fényképezőgépet működteti. Ha
azonban a fényképezőgépet csak rövid időkre
használja, az akkumulátor fokozatosan lemerül, és
ha a fényképezőgépet egyáltalán nem használja
körülbelül egy hónapig, az akkumulátor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ügyeljen, hogy mielőtt
újra használni kezdené a fényképezőgépet, töltse
újra ezt az akkumulátort.
A fényképezőgép normális működését a beépített
akkumulátor állapota nem befolyásolja, de
a dátumot és az időpontot nem tudja felvenni.
A belső akkumulátor feltöltése
Tegye az akkumulátort a fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa a fényképezőgépet a fali
konnektorhoz a hálózati tápegységen keresztül
(mellékelt tartozék) és hagyja kikapcsolt
állapotban legalább 24 órán át.
Az „infoLITHIUM” akkumulátor
feltöltéséről
t
az „Először ezt olvassa el” 1. lépése.
Egyéb tudnivalók
101HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DSCM2 típusú digitális fényképezőgép az IpMBkM 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek.
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képfeldolgozó egység
7,17 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges
színszűrő
A fényképezőgép összes képpontjainak száma
kb. 5 255 000 képpont
[Áramellátás, általános jellemzők]
Akkumulátor
Újratölthető akkumulátor
NP-FT1
Tápfeszültség
3,6 V
Teljesítményfelvétel (felvételkészítéskor)
1,2 W
Üzemi hőmérséklet
0–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20–+60°C
Méretek
51,2 × 123,1 × 32,4 mm
(szé/ma/mé)
(a kinyúló részek nélkül)
Tömeg
kb. 210 g
(Beleértve az NP-FT1
akkumulátort, a „Memory Stick
Duo”-t és csuklószíjat, stb.)
Mikrofon
Elektrét kondenzátormikrofon
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif nyomtatás
kompatibilis
A fényképezőgép effektív képpontjainak száma
kb. 5 090 000 képpont
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoom lencse
f = 6,33–19,0 mm
(38–114 mm-es 35 mm-es
fényképezőgép egyenérték)
F3,5–4,4
Expozíció vezérlés
Automatikus expozíció,
Helyszín választás
(9 üzemmód)
Fehéregyensúly Automatikus, Nappali, Felhős,
Fénycső, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.2
JPEG kompatibilis, DPOF
kompatibilis
Mozgóképek: MPEG-4
kompatibilis (sztereó)
Adathordozó
„Memory Stick Duo”
Vaku
Javasolt távolság (az ISO Auto
állásában): kb. 0,1–2,6 m
(W)/kb. 0,5–2,1 m (T)
[Ki- és bemeneti aljzatok]
Multi csatlakozóaljzat
USB adatátvitel Nagysebességű USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel
6,2 cm-es képátló, TFT
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
102HU
PRINT Image Matching III
kompatibilis
PictBridge
kompatibilis
Cyber-shot Station UC-MB
[Be- és kimeneti aljzatok]
A/V OUT (STEREO) aljzat (sztereó)
3,5 mm-es Jack aljzat
Videó: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus, negatív
szinkron
Audió: 327 mV (47 kΩ-os
terhelésnél)
USB aljzat
mini-B
USB adatátvitel Nagysebességű USB (USB 2.0
kompatibilis)
DC IN aljzat
Fényképezőgép csatlakozó
AC-LS5 hálózati adapter
Tápfeszültség
100–240 V AC, 50/60 Hz,
11 W
Kimenőfeszültség
4,2 V DC*
* Az egyéb adatokról olvassa el
a hálózati adapteren található
címkét.
Üzemi hőmérséklet
0–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20–+60°C
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm
(szé × ma × mé), kinyúló részek
nélkül
Tömeg (kb.)
130 g, a hálózati kábel nélkül
Akkumulátor (NP-FA50)
Típus
Lítium ion
Maximális kimenő feszültség
4,2 V DC
Névleges feszültség
3,6 V DC
Kapacitás
2,4 Wh (680 mAh)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Egyéb tudnivalók
103HU
Index
Tárgymutató
Számok
5SEC felvétel
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
A
AE/AF rögzítés jelzése .........39
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
AF fényforrás .......................53
AF rögzítés ...........................39
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
AF keresőterület keret ..........38
AF keresőterület keret jelző .38
Akkumulátor
Akkumulátor készenléti
idő..................................26
Töltés
t az „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Behelyezés/kivétel
t az „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Maradék kapacitás
kijelzése
t az „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Album ...................................30
Album eszköztár...................30
Alkony üzemmód .................35
Alkonyati portré üzemmód...35
Alulexponált .........................12
Automatikus kikapcsolás
t az „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Automatikus üzemmód.........35
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Autofókusz ........................... 11
A/V csatlakozókábel.............81
Átlagos..................................41
Átméretezés ..........................47
B
B&W ....................................43
104
HU
Barnított ............................... 43
Beállítás ................... 44, 48, 50
Album eszköztár ........... 56
Fényképezőgép ............. 51
Memory Stick eszköztár 54
Beállítás 1 ..................... 57
Beállítás 2 ..................... 58
Belső akkumulátor ............. 101
Bemozdulás...........................11
BRK ..................................... 43
C
CD-ROM ....................... 62, 73
Center AF............................. 38
Cyber-shot Station ............... 17
Cs
Csatlakoztatás
Nyomtatóhoz ................ 76
Számítógéphez.............. 63
Tévékészülékhez........... 81
Csuklószíj
t az „Először ezt olvassa
el”
D
Day&Time ........................... 52
Dátum................................... 52
Dátum/Idő ............................ 52
DC IN aljzat ......................... 17
Diavetítés ............................. 28
Digitális zoom...................... 51
DirectX................................. 61
DPOF ................................... 79
E
Egyszínű............................... 43
Effektív képpontok száma.. 102
Elforgatás ............................. 48
Ellenőrzés............................. 53
Előre beállított fókusz érték . 38
EV ........................................ 37
Exposure Bracket................. 41
Expozíció.............................. 12
F
Fájlnév.................................. 67
Fájl számozás ....................... 58
Fájl tárolási helye ................. 67
Fehéregyensúly..................... 40
Felhős ................................... 40
Felvétel
Mozgókép
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Fénykép
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Felvételi menü ...................... 35
Felvételi (REC.) mappa
kiválasztása ................... 55
Felvételi (REC.) mappa
létrehozása..................... 54
Félig lenyomott .................... 11
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Fénycső................................. 40
Fénymérés
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Fénymérő szálkereszt
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Fénymérő üzemmód
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Fényképezőgép..................... 51
Fényképezőgép használata
külföldön
t az „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Fényképezőgép helyes tartása
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Figyelmeztető jelzések és
üzenetek ........................ 94
Fókusz ............................ 11, 38
Formattálás ..................... 54, 56
Gy
J
M
Gyertya üzemmód.................35
Gyors előrekeresés................27
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Gyors visszakeresés
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Jelző .............. lásd „Képernyő”
JPG ....................................... 68
Macintosh számítógép ..........72
Rendszerkövetelmények...
72
Macro
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Mappa ...................................45
Kiválasztás ....................55
Létrehozás .....................54
Másolás.................................55
Mass Storage ........................58
Megjelölés nyomtatásra........79
Megtekintési menü ...............45
Mellékelt tartozékok
t az „Először ezt olvassa
el”
„Memory Stick Duo”............97
Behelyezése/Kivétele
t az „Először ezt olvassa
el” 3. lépése
Képek száma/Felvételi
idő..................................24
Formattálása ..................54
Írásvédő kapcsoló..........97
Memory Stick eszköztár .......54
Menü.....................................32
Felvételi.........................35
Visszanézés....................45
Menüpontok ..................33
MP4 ......................................68
Multi AF ...............................38
Multi Burst............................41
Music Transfer................71, 73
Műszaki jellemzők..............102
K
I
L
Időköz ...................................43
Index képernyő
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Írásvédő kapcsoló .................97
Index üzemmódban történő
nyomtatás.......................75
„InfoLITHIUM”
akkumulátor...................99
ISO..................................12, 40
Ízzólámpa
Lassított szinkronizálás
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
LCD háttérvilágítás .............. 57
LCD képernyő....................lásd
„Képernyő”
Lejátszási zoom
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Lejátszás.............................lásd
„Megtekintés”
Lejátszás/Szerkesztés
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
H
N
Nagyító üzemmód ................35
Nagy zársebességű
üzemmód .......................35
Nappali .................................40
NR alacsony zársebesség......20
NTSC ....................................59
Tárgymutató
Hangjelzés.............................57
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Hangerő
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Hálózati adapter ....................16
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Hálózati csatlakozódugóátalakító
t az „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Határérték léptetés ................43
Helyszínválasztás..................35
Hibaelhárítás .........................83
Hisztogram......................23, 37
Hó üzemmód.........................35
Hibrid felvétel készítése
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Kényszerített vaku
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Képek másolása
a számítógépre .............. 62
Képélesség ........................... 44
Képernyő
Kijelzések beállítása ..... 23
Jelzések ......................... 18
LCD háttérvilágítás....... 57
Képfájlok tárolási helye és
fájlnevek........................ 67
Képméret .............................. 13
t az „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
Képminőség ................... 13, 41
Képek száma/felvételi idő .... 24
Kép hatás (PFX)................... 43
Képpont ................................ 13
Kiterjesztés..................... 67, 69
Kitűnő................................... 41
Kivágás................................. 49
Kontraszt .............................. 44
Közvetlen nyomtatás............ 75
105HU
Ny
Nyelv ....................................57
t az „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Nyomtatás.............................74
Egyedi kép
üzemmódban .................75
Index üzemmódban .......75
Nyomtatás szaküzletben .......79
O
Operációs rendszer .........61, 72
Optikai zoom ........................51
Óra beállítása ........................59
Óvintézkedések ..................100
Öndiagnózis képernyő ..........94
Önkioldó
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Összetett fénymérés
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
P
PAL.......................................59
PC ............... lásd „Számítógép”
P.Effect..................................43
Páralecsapódás....................100
PictBridge .......................58, 75
PicturePackage .....................70
PFX.......................................43
Programozott automatikus
felvétel...........................35
PTP .......................................58
R
REC üzemmód .....................41
Rekesznyílás .........................12
Reset .....................................83
Részegységek bemutatása ....15
S
Setup 1 ..................................57
Setup 2 ..................................58
106HU
Speed Burst .......................... 41
Spot AF ................................ 38
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Szoftver ................................ 70
Számítógép........................... 60
Képek másolása ...... 62, 72
Macintosh ..................... 72
Rendszerkövetelmények...
61, 72
Számítógépen tárolt képek
megtekintése
a fényképezőgéppel ...... 69
Szoftver......................... 70
Windows ....................... 60
Szín ...................................... 13
Vaku üzemmód
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Védelem ............................... 46
VGA
t az „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
Videó kimenet ...................... 59
Visszanézés
Az Albumban található
képek ............................. 30
Mozgókép
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Fénykép
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Vörös-szem effektus
csökkentés ..................... 52
T
W
Tájkép üzemmód.................. 35
Telepítés ................... 62, 70, 73
Telítettség............................. 44
Tengerpart üzemmód ........... 35
Tisztítás .............................. 100
Tömörítési arány .................. 14
Törlés
t az „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Túlexponálás ........................ 12
Tűzijáték üzemmód.............. 35
TV ........................................ 81
WB ....................................... 40
Windows operációs rendszerrel
futó számítógép ............. 60
Rendszerkövetelmények...
61
Sz
U
USB kábel ...................... 63, 76
USB kapcsolat...................... 58
USB meghajtó program ....... 62
Üzemmód............................. 41
V
Vaku ..................................... 40
Vaku fényerő ........................ 43
Z
Zársebesség .......................... 12
Zene...................................... 29
Zene formattálása ................. 57
Zoom
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Márkanevek
•A
és a Cyber-shot Station
a Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick”, és a „
” szimbólum,
a „Memory Stick PRO” és
a„
” szimbólum,
a „Memory Stick Duo” és
a„
” szimbólum,
a „Memory Stick PRO Duo” és
a„
” szimbólum,
a „MagicGate” és a „
”
szimbólum a Sony Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A PicturePackage a Sony Corporation védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media és
a DirectX a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, a QuickTime, az iMac,
az iBook, a PowerBook, a Power Mac és az
eMac az Apple Computer Inc. bejegyzett
védjegye.
• A Macromedia és a Flash a Macromedia Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy egyéb országokban.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Bármely más, az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- vagy márkanév
a jogtulajdonos védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Ebben a kezelési útmutatóban a ™ és
az ® szimbólumok nem szerepelnek minden
előfordulásukkor.
Megjegyzések a licensz-szerződéssel
kapcsolatban
EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE ENGEDÉLYÉVEL
KÉSZÜLT EGYÉNI ÉS ANYAGI
HASZONNAL NEM JÁRÓ FELHASZNÁSRA,
AZ ALÁBBI CÉLOKRA:
(i) MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNY
SZERINTI VIDEO KÓDOLÁS („MPEG-4
VIDEO”)
ÉS/VAGY
(ii) EGY EGYÉNILEG, NEM
HASZONZERZÉS CÉLJÁVAL
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
FOGYASZTÓTÓL, VAGY EGY AZ MPEG
LA SZOLGÁLTATÓVAL SZERZŐDÖTT
VISZONTELADÓTÓL ÁTVETT MPEG-4
VIDEO DEKÓDOLÁSA.
EGYÉB JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSRA
TOVÁBBI ENGEDÉLY SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM ADHATÓ.
PROMÓCIÓS, SZERVEZETI ÉS
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSSAL
KAPCSOLATOS TOVÁBBI
INFORMÁCIÓKAT AZ MPEG LA, LLC.
SZOLGÁLTATÓTÓL KAPHAT.
LÁSD HTTP://WWW.MPEGLA.COM
107HU
zst19625
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising