Sony | SAL300F28G | Sony SAL300F28G 300F28G A-bajonettes objektív digitális fényképezőgéphez Használati útmutató

2-685-156-12(1)
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Jelen készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a készülék az
FCC 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó
határértékeket elégíti ki. A határértékeket úgy állapították meg, hogy a
zavaró hatásokkal szemben jelentős védelmet biztosítsanak, a készülék
lakásban történő alkalmazása esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
állít elő, használ fel és sugározhat ki, ennélfogva – a gyártó által előírtaktól
eltérő felszerelése illetve használata esetén – zavarhatja a rádióvételt.
Nincs azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy egy konkrét telepítés
esetén nem jelentkezik zavaróhatás. Amennyiben jelen készülék okozza
a rádió, illetve tv-vételben fellépő zavaróhatást (ezt a készülék ki- és
bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak,
hogy az alábbi, esetleges megoldások alkalmazásával tegyen kísérletet a
zavaróhatások kiküszöbölésére:
Kezelési útmutató
300 mm, F2,8, G
– az antenna másik irányba való átállítása vagy áthelyezése,
– a készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése,
– a készülék egy másik hálózati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása, amely
nem abban a leágazásban található, amelyre ez a készülék csatlakozik,
SAL300F28G
© 2006 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
A lencse felszerelése
1
MEGJEGYZÉS:
Lencse digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez
 A lencse fel- és leszerelése
2
Vegye le a hátsó és első lencsevédőt, valamint a fényképezőgép
védőburkolatát.
Illessze a lencse házán található narancssárga jelzést a fényképezőgép
narancssárga jelzéséhez (felszerelési jelzés), majd a lencse
felszereléséhez forgassa el kattanásig az óramutató járásának irányába.
• A lencse felhelyezésekor ne nyomja meg a lencse kioldót a fényképezőgépen.
• A lencsét egyenesen illessze a helyére.
A lencse eltávolítása
Tartsa nyomva a fényképezőgépen lévő kioldót és fordítsa el ütközésig a
lencsét az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le a lencsét.
– szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy tv- vagy rádiószerelő véleményét.
Megjegyzések a használatról
A lencsét Sony
fényképezőgépekhez tervezték.
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Ne nézzen a napba a lencsén keresztül, mert az károsíthatja a szemét vagy
vakságot okozhat.
A lencsét kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
Baleset vagy sérülésveszély.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
• Ne tegye ki a lencsét közvetlen napsütésnek. Ha a napfényt a lencse egy
közeli tárgyra vetíti, tüzet okozhat. Ha a körülmények miatt mégis közvetlen
napsütésben kell hagynia a lencsét, szerelje fel a lencsevédőt.
• Ügyeljen rá, hogy a lencse felszereléskor ne ütődjön semminek.
• Tároláskor mindig helyezze fel a lencsevédőt a lencsére.
• A penészesedés elkerülése érdekében ne tárolja hosszú ideig párás helyen a
lencsét.
• A fényképezőgép és a lencse szállításakor a lencsét tartsa a fényképezőgépre
felszerelve.
• Ne érintse meg a lencsét. Ha szennyeződés stb. kerül a lencsére, az
befolyásolhatja vagy lehetetlenné teheti a lencse és a fényképezőgép közötti
jeltovábbítást, ami működési rendellenességet okozhat.
Képsarkok sötétedése
A lencse használatakor a kép sarkai sötétebbek lehetnek a közepénél. Ezen
(képsarok sötétedésnek nevezett) jelenség csökkentése érdekében zárja a
rekesznyílást 1–2 fokozattal.
 Háromlábú állvány felszerelése
Az állványt a lencsére szerelje fel, ne a fényképezőgépre.
A vízszintes vagy függőleges helyzet megváltoztatása
(1)
(2)
(3)
(4)
Lazítsa meg a nyak-rögzítő gombot a háromlábú állvány felszerelési nyakon (1) és fordítsa
el a fényképezőgépet a kívánt irányba. A fényképezőgép állvány használatakor gyorsan
átállítható a függőleges és vízszintes helyzet között a stabilitás fenntartásával.
• A szürke jelzések (nyak jelzések) 90° osztásközzel találhatók az állvány rögzítő-nyakon. A
fényképezőgép pontos beállításához (2) illessze az állvány-rögzítő nyak szürke jelzését a lencsén
lévő szürke jelzéshez (nyak jelzés).
• A fényképezőgép helyzetének beállítása után húzza meg a nyak-rögzítő gombot.
Az állvány-rögzítő nyak leszerelése
Az állvány-rögzítő nyak leszerelhető.
1
Páralecsapódás
Vegye le a fényképezőgépről a lencsét.
• A részleteket lásd „ A lencse fel- és leszerelése” szakaszban.
Ha hideg helyről meleg helyre viszi a lencsét, páralecsapódás következhet be
a lencsén. Ennek elkerüléséhez helyezze műanyag tasakba vagy hasonlóba a
lencsét. Csak akkor vegye ki a lencsét, ha a belső levegő hőmérséklete elérte
a környezeti hőmérsékletet.
2
3
A lencse tisztítása
• Ne érintse meg közvetlenül a lencse felületét.
• Ha a lencse beszennyeződik, sűrített levegős lencsetisztító szerrel tisztítsa és
törölje le tiszta, puha ruhával (javasoljuk a (külön megvásárolható) KK-CA
tisztítókendő használatát).
• Ne használjon szerves oldószert, például hígítót vagy benzint a lencse vagy a
fényképezőgép tisztításához.
4
Lazítsa meg a nyak-rögzítő gombot (1).
Fordítsa el az állvány-rögzítő nyakat, hogy az állvány-rögzítő nyakon lévő
piros jelzés (nyak felszerelés jelzés a SET/RELEASE mellett) illeszkedjen a
lencsén lévő narancssárga jelzéshez (felszerelés jelzés) (3).
Mozgassa az állvány-rögzítő nyakat a lencse felfogatása felé és vegye le az állvány-rögzítő nyakat a lencséről (4).
 A lencse árnyékoló felszerelése
A vibráló fények lecsökkentése és a legjobb képminőség elérése érdekében ajánlott a lencse árnyékoló alkalmazása.
Lazítsa meg a lencse árnyékolón lévő rögzítőcsavart és csúsztassa a lencse
árnyékolót a lencse eleje felé. Ellenőrizze a lencse árnyékoló megfelelő
illesztését, majd húzza meg a csavart.
• A fényképezőgép beépített vakujának használatakor vegye le a lencse árnyékolót, hogy ne takarja
el a vaku fényét.
• Tároláskor a lencse árnyékolót fordítva helyezze rá a lencsére és húzza meg a csavart a lencse
árnyékoló lencséhez rögzítéséhez.
 A szíj felszerelése
A lencse egyszerű hordozhatósága érdekében szerelje fel a szíjat. A szíj felszereléséhez hajtsa
végre az (1) és (2) lépéseket.
(2)
• A lencse leesésének megelőzése érdekében ügyeljen a szíj megfelelő felszerelésére, hogy a szíj ne
lazuljon meg a lencsén.
 Az alkatrészek elnevezése
1
(1)
11
2
12
13
14
9
8
3
4
5
6
15
16
17
18
7
19
20
10
9
8
1···Élességbeállító gyűrű 2···Távolság skála
3···Mélységélesség skála 4···Nyak felszerelés jelzés
(piros) 5···Lencse jelzés (szürke) 6···Nyak jelzés
(szürke) 7···A lencse kapcsolódó felülete 8···Szűrőtartó
9···Szűrőtartó rögzítése 10···Távolság jelzés
22
21
11···Védő alkatrész 12···Élesség-rögzítő gombok
13···Élesség-üzemmód kapcsoló 14···Szíjrögzítő szem
15···DMF-üzemmód kapcsoló 16···Lencse felszerelés jelzés
17···Élesség-tartomány beállító kapcsoló 18···Előélesség
beállító gomb 19···Hangjelzés kapcsoló 20···Nyakrögzítő
gomb 21···Élesség-rögzítő, előélesség kapcsoló
22···Élesség-tartomány határoló
 Élességállítás
Az AF (önműködő élességállítás) és MF (kézi élességállítás) átkapcsolása
(1)
Az élességállítási üzemmód a lencsén átkapcsolható az AF és MF üzemmódok között.
Az AF fényképezéshez mind a fényképezőt, mind a lencsét AF módba kell állítani. Az MF fényképezéshez a fényképezőgépet
és/vagy a lencsét MF üzemmódba kell állítani.
• Az élességállító gyűrű kissé a végtelenen túlforgatható a különböző hőmérsékleteken is pontos élességállítás érdekében. Kézi
élességállításkor ne forgassa mindig a végéig az élességállító gyűrűt, csak végtelenig. Nézzen bele a keresőbe, és állítsa be a
megfelelő élességet.
Az élességállítási mód beállítása a lencsén
Tolja az élesség-üzemmód kapcsolót a kívánt, AF vagy MF üzemmódba (1).
(2)
• A fényképezőgép élességállítását lásd a fényképezőgép kezelési útmutatójában.
• Az MF használatakor a keresőbe nézve az élességállító gyűrű forgatásával állítsa be az élességet (2). A keresőben az élesség jel az
élességállítás pillanatnyi helyzetét jelzi.
AF/MF vezérlőgombbal rendelkező fényképezőgép használata
• Ha a fényképezőgép és a lencse beállítása AF, kapcsolja az AF/MF vezérlőgombot AF-ből MF helyzetbe.
• Ha a fényképezőgép beállítása MF, a lencse beállítása pedig AF, akkor állítsa az AF/MF vezérlőgombot MF-ből AF helyzetbe.
SAL300F28G.indd 1
2008. 10. 06. 9:34:32
Közvetlen kézi élességállítás (DMF)
AF üzemmódban is átválthat önműködően MF beállításra az élességállító gyűrű forgatásával, az elsütőgomb félig nyomva tartása közben. Ez gyors és finom
élességbeállítást tesz lehetővé (DMF). Válassza ki az alábbiak közül a megfelelő DMF beállítást. Állítsa a DMF-üzemmód kapcsolót a kívánt helyzetbe.
 A bedugható szűrő cseréje
A lencse normál szűrővel rendelkezik.
• A szűrő az optikai rendszer része. Fényképezéskor ügyeljen rá, hogy vagy a normál szűrőt, vagy a polarizáló (körkörös) szűrőt beszerelje.
Szabványos DMF (Std.)
A megfelelő DMF beállításhoz forgassa az élességállító gyűrűt, ha az élesség reteszelve van az AF-A (önműködő élességállítás) vagy AF-S
(egyképes önműködő élességbeállítást) üzemmódokban. Ezen üzemmód használata javasolt normál tárgyak esetén.
• A DMF nem alkalmazható az AF-C (folyamatos önműködő élességállítás) használatakor, elmosódott képek esetén vagy az AF-A
használatakor folyamatos haladáskor a második élességállítás nyugtázása után.
A bedugható szűrő cseréje
1
Nyomja meg a szűrőtartó rögzítését és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba 90°-kal a
lencse eleje felé a narancssárga jelzés illeszkedéséig a szűrőtartóval, majd emelje fel a szűrőtartót.
Teljes idejű DMF (F TIME)
A megfelelő DMF beállításhoz forgassa az élességállító gyűrűt az elsütőgomb félig nyomva tartása közben bármely AF üzemmódban (AF-A/S/C). Ez gyorsan
mozgó tárgy fényképezésekor hasznos.
Mélységélesség skála
Amikor beállítja az élességet egy tárgyra minden, ami azonos távolságban van és minden, ami a tárgy egy bizonyos távolságán belül van éles lesz. Ezt hívják
mélységélességnek. A mélységélesség a tárgy távolságától és a kiválasztott rekesznyílástól függ, amit a rekesznyílásnak megfelelő mélységélesség skálán látható vonalak
jeleznek.
• A mélységélesség skála és a mélységélesség táblázat 35 mm-es formátumú fényképezőgépekre vonatkozik. APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális
tükörreflexes fényképezőgépek használatakor a mélységélesség alacsonyabb.
2
3
Illessze a szűrőtartó rögzítésének narancssárga jelzését a szűrőtartóhoz, úgy, hogy a szűrő oldal
nézzen a fényképezőgép felé, majd illessze be a szűrőtartót a lencse házába.
Nyomja le a szűrőtartó rögzítését, majd a rögzítéshez fordítsa el 90°-kal.
• A szűrőtartó rögzítés narancssárga jelzése merőleges a tartóra.
 Az élességbeállítás-rögzítő gombok használata
A lencse 4 élességbeállítás-rögzítő gombbal rendelkezik.
AF módban az AF kikapcsolásához nyomja meg az élességbeállítás-rögzítő gombot. Az élességbeállítás rögzítésre
kerül és elengedheti az elsütőgombot az élességbeállítás megtartása mellett. Az AF visszakapcsolásához nyomja meg az
élességbeállítás-rögzítő gombot az elsütőgomb félig nyomva tartása közben.
A bedugható polarizáló (körkörös) szűrő használata
1
2
A keresőbe nézve állítsa be az élességet.
A fényképezéshez megfelelő polarizálási fok beállításához forgassa a bedugható polarizáló (körkörös) szűrőtartón lévő beállító gyűrűt.
• A polarizáló (körkörös) szűrő csökkenti vagy megszűnteti a nem fém (például víz, üveg, ablak, fényes műanyag, kerámia, papír stb.) felületek nem kívánatos
visszaverődéseit (polarizált fény). A légkörben lévő polarizált fényt is kiszűri, így általában gazdagabb színeket eredményez. A polarizálási fokot beállíthatja, hogy az
élesség megfelelő legyen a kék ég fényképezésekor.
• Fényképezéskor általában a lehető legkisebbre kell csökkenteni a visszavert fényt (polarizációt), azonban a kívánt hatás eléréséhez beállíthatja a polarizálási fokot.
• A képérzékelőt elérő fény mennyisége csökken. Ha a fényképezőgép kézi megvilágítási módra van állítva és kézi fénymérőt alkalmaz, vagy ha a fényképezőgép kézi
megvilágítás üzemmódban van és az egyes külső vaku egységeken rendelkezésre álló kézi vaku vezérlést használja, állítsa a megvilágítás kiegyenlítést a rekesznyílás
1–2 fokozatos nyitására + irányban.
Állítsa be az élességbeállítás-rögzítés, elő-élességbeállítás kapcsolót FOCUS HOLD helyzetbe és nyomja
meg az élességbeállítás-rögzítő gombot.
• Az élességbeállítás-rögzítő gomb működése egyéni funkcióbeállítással rendelkező fényképezőgépeken eltérő lehet. A részleteket lásd
a fényképezőgép kezelési útmutatójában.
 Az élesség-tartomány beállítása (AF tartomány)
Az élesség-tartomány határoló lehetővé teszi az élességbeállítási idő csökkentését. Ez akkor hasznos, ha adott a tárgy távolsága. Beállíthatja a kívánt élességtartományt, majd kiválaszthatja azt.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SAL300F28G típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Megnevezés
(Típusnév)
Megegyező
35 mm-es
fókusztávolság*1
(mm)
Lencse
csoportelem
300 mm,
F2,8, G
(SAL300F28G)
450
12–13
Állítsa az élesség-határolót a megfelelő helyzetbe az élesség-tartomány kiválasztásához.
• FULL: az élesség-tartomány nincs korlátozva. Az AF a teljes élesség-tartományon működik.
• ∞–6,4m: az AF a 6,4 m és végtelen közötti tartományban működik.
• SET: az AF a beállított élesség-tartományban, valamint kevéssel előtte és utána működik.
Az élesség-tartomány beállítása
1
2
Állítsa az élesség-határolót SET helyzetbe.
Állítsa be a lencse élességét a kívánt közeli vagy távoli távolságra.
• Az élesség távolsága bármely élességbeállítási üzemmódban beállítható: AF, MF vagy DMF.
• A távoli és közeli élességtávolság bármely sorrendben beállítható.
3
Állítsa az élesség-határolót a FAR (távoli) vagy NEAR (közeli) helyzetbe az élesség-tartomány helyzetének megfelelően (attól függően,
hogy melyik helyzetet állította be elsőként).
• Az élesség-tartomány beállítás önműködően visszatér az eredeti helyzetbe.
• Ha a hangjelzés be van kapcsolva, az élesség-tartomány beállításakor sípolás hallható.
• A beállított élesség-tartomány egy új élesség-tartomány beállításáig érvényben marad.
1. néző- 2. nézőszög*3
szög*3
8°10’
Legkisebb
fókusz*4
(m)
Legnagyobb
nagyítás (×)
2,0
0,18
5°20’
Legkisebb Szűrő átmérő
f-szám
(mm)
f/32
42
(kizárólagos
használattal)
Méretek
(legnagyobb
átmérő ×
magasság)
(mm)
Tömeg
(g)
kb. 122 × 242,5
kb. 2310
*1 A megegyező 35 mm-es formátum fókusztávolság érték APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre vonatkozik.
*2 A lencsecsoport és elem értékek tartalmazzák a védő alkatrészeket és a bedugható szűrőt is.
*3 Az 1. nézőszög érték 35 mm-es formátumú fényképezőgépre, a 2. nézőszög érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező digitális tükörreflexes fényképezőgépre
vonatkozik.
*4 A legkisebb fókusz a képérzékelő és a tárgy legkisebb távolsága.
• A lencse távolság kódolóval rendelkezik. A távolság kódoló pontosabb mérést (ADI) tesz lehetővé ADI kompatibilis vakuval.
• A lencse működésétől függően az élesség-távolság változhat a fényképezés távolság változásával. Az élesség távolság feltételezi a lencse végtelen élességbeállítását.
Mellékelt tartozékok: lencse (1 db), első lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1 db), lencse árnyékoló (1 db), szíj (1 db), normál szűrő (1 db), bedugható polarizáló
(körkörös) szűrő (1 db), táska (1 db), nyomtatott dokumentáció
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
 Az elő-élességbeállítás használata
Egy megadott tárgytávolság tárolható és bármikor előhívható. A beállított távolság hasznos gyorsan mozgó tárgyak, például mozgó vonat, sportesemények, ló vagy
autóverseny stb. fényképezésekor.
Az
a Sony Corporation védjegye.
A tárgytávolság beállítása
1
2
3
Állítsa az élességbeállítás-rögzítés, elő-élességbeállítás kapcsolót PREFOCUS helyzetbe.
f/2,8
f/4
f/5,6
f/8
f/11
f/16
f/22
f/32
∞
921–∞
651–∞
460–∞
326–∞
230–∞
163–∞
115–∞
81,6–∞
• Az élesség távolsága bármely élességbeállítási üzemmódban beállítható: AF, MF vagy DMF.
30m
29,1–31,0
28,7–31,4
28,2–32,0
27,6–33,0
26,7–34,3
25,5–36,5
24,0–40,1
22,2–46,5
A tárgytávolság tárolásához nyomja meg az elő-élességbeállítás gombot.
15m
14,8–15,2
14,7–15,3
14,6–15,5
14,4–15,7
14,2–16,0
13,8–16,4
13,4–17,1
12,8–18,1
• A tárolt tárgytávolság egy új tárgytávolság beállításáig érvényben marad.
• Ha a hangjelzés be van kapcsolva, a tárgytávolság beállításakor sípolás hallható.
10m
9,90–10,1
9,87–10,1
9,81–10,2
9,74–10,3
9,63–10,4
9,49–10,6
9,29–10,8
9,02–11,2
7m
6,95–7,05
6,94–7,06
6,91–7,09
6,88–7,13
6,83–7,18
6,76–7,26
6,66–7,38
6,53–7,54
5m
4,98–5,02
4,97–5,03
4,96–5,04
4,94–5,06
4,92–5,09
4,88–5,12
4,84–5,17
4,77–5,25
4m
3,99–4,02
3,98–4,02
3,98–4,03
3,97–4,04
3,95–4,05
3,93–4,07
3,90–4,10
3,86–4,15
3m
2,99–3,01
2,99–3,01
2,99–3,01
2,98–3,02
2,98–3,03
2,97–3,04
2,95–3,05
2,93–3,07
2,5m
2,50–2,51
2,49–2,51
2,49–2,51
2,49–2,51
2,49–2,52
2,48–2,52
2,47–2,53
2,46–2,55
2m
1,997–2,003
1,997–2,003
1,996–2,004
1,99–2,01
1,99–2,01
1,99–2,01
1,98–2,02
1,98–2,02
Állítsa be a lencse élességét a kívánt távolságra.
A beállított tárgytávolság előhívása
1
Állítsa az élességbeállítás-rögzítés, elő-élességbeállítás kapcsolót PREFOCUS helyzetbe.
• Egyéni funkcióbeállítással rendelkező fényképezőgép esetén állítsa be az élesség-rögzítő gombot „élesség-rögzítés” üzemmódba.
2
Mélységélesség táblázat (méter)
Nyomja meg az élesség-határoló gombot, és a lencse a beállított élesség-helyzetbe áll.
• Az AF használatakor képkészítéskor tartsa nyomva az élesség-rögzítő gombot. Az élesség-rögzítő gomb elengedésekor az AF visszakapcsol és a tárgy fókusztávolsága
ismét módosítható.
• Ha a hangjelzés be van kapcsolva, a beállított távolság előhívásakor sípolás hallható.
 A hangjelzés használata
Az élesség-tartomány élesség-tartomány beállítás kapcsoló használatakor vagy az elő-élességbeállítás beállításakor vagy előhívásakor sípoló hangjelzés hallható.
A hangjelzés bekapcsolásához állítsa a hangjelzés kapcsolót
helyzetbe.
A jelzés kikapcsolásához állítsa a hangjelzés kapcsolót OFF (ki) helyzetbe.
SAL300F28G.indd 2
2008. 10. 06. 9:34:36
Download PDF

advertising