Sony | VCL-HGA07B | Sony VCL-HGA07B Nagy látószögű konverziós objektív Használati útmutató

4-172-911-01(1)
Nagylátószögű
előtétlencse
Kezelési útmutató
VCL-HGA07B
© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Az illesztőgyűrű eltávolítása
Ha nem sikerül eltávolítani az illesztőgyűrűt a kameráról
vagy a előtétlencséről, használja a mellékelt gyűrűfogót
(lásd a  ábrát).
Megjegyzések a használathoz







A Sony VCL-HGA07B nagylátószögű előtétlencsét Sony
digitális videokamerákhoz (a továbbiakban
„kamera”) fejlesztettük ki. A kamera szűrőátmérő 37
mm. A mellékelt illesztőgyűrű segítségével a lencsét 30
mm-es szűrőátmérőjű Sony digitális videokamerákra is
felszerelheti.
FIGYELEM!
Ne nézzen a napba a lencsén keresztül!
Ha mégis így tesz, az károsíthatja a szemét vagy vakságot
okozhat.
Figyelmeztetés a védőlencse
eltávolításához
A előtétlencsére felszerelt védőlencse vagy egyéb
kiegészítő eltávolításához helyezzen egy puha ruhát a
védőlencsére, és lassan csavarja le azt (lásd a  ábrát).
A sérülés megelőzése érdekében ügyeljen arra, nehogy
leejtse a előtétlencsét.
A figyelmetlen használat sérülést okozhat.
A előtétlencse felszerelése
37 mm-es szűrőátmérő esetén
1 Vegye le a lencsevédőt a előtétlencse elejéről
és hátuljáról.
2 Szerelje a előtétlencsét a kamerára (lásd az
 ábrát).
30 mm-es szűrőátmérő esetén
1 Vegye le a lencsevédőt a előtétlencse elejéről
és hátuljáról.
2 Szerelje a mellékelt illesztőgyűrűt a
kamerára.
3 Szerelje a előtétlencsét az illesztőgyűrűre
(lásd az  ábrát).
* A kamerának, melyre a előtétlencsét felszereli, nem
feltétlenül kell azonosnak lennie a képen látottal.
01JP+VCLHGA07B meretezett A4.ind1 1

Szűrő használata a előtétlencsével együtt nem javasolt.
A kamera szállítása előtt vegye le a előtétlencsét.
Tárolás előtt helyezze rá a lencsevédőt a előtétlencsére.
Ügyeljen rá, hogy a előtétlencsét ne tárolja hosszabb
ideig erősen párás térben, különben bepenészedhet.
Legyen óvatos, ha a előtétlencsével felszerelt kamerát
az asztalra vagy egyéb sík felületre helyezi. Típustól
függően a kamera ingataggá válhat.
Ügyeljen arra, hogy a kamerára erősített előtétlencse ne
ütődjön neki semminek.
Ha a előtétlencsét vakuval együtt használja,
nagylátószögű üzemmódban a kép egy része sötét
maradhat. Ilyen esetben addig állítsa a zoomot telefotó
irányba, míg a jelenség meg nem szűnik.
Ha a előtétlencsét teljes közelítésnél (telefotó állás)
használja, a kép életlen lehet. Ilyen esetben addig
állítsa a zoomot nagylátószögű irányba, míg a kép éles
nem lesz.
Lencse felépítése
Menetes rész átmérője
Méretek
Legnagyobb átmérő:
Teljes hossz:
Tömeg (lencsevédők nélkül)
Mellékelt tartozékok
4 csoport, 4 tag
M37 × 0,75
kb. ø 62 mm
kb. 28,5 mm
kb. 175 g
Nagylátószögű előtétlencse
(1 db), lencsevédő (elülső és
hátsó) (2 db), illesztőgyűrű
(30 mm) (1 db), gyűrűfogó
(1 db), hordtasak (1 db),
nyomtatott leírás.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.

HU
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A használat korlátai
A kamera típusától függően az alábbi jelenségek
léphetnek fel a előtétlencse használata közben:
 A beépített vaku önműködően kikapcsolhat. Nem
javasoljuk, hogy a előtétlencsét olyan kamerával
használja, melynek vakuja nem kapcsol ki
önműködően, mert a előtétlencse árnyéka megjelenhet
a képen. Kapcsolja ki a kamera beépített vakuját a
kamera használata előtt.
 Előfordulhat, hogy egyes funkciók, pl. a NightShot,
NightShot plus, Hologram AF, NightFraming és a
távvezérlés nem működnek.
Páralecsapódás
Ha a előtétlencsét hideg környezetből egy meleg helyre
viszi, pára csapódhat le a lencsén. A páralecsapódás
elkerülése érdekében helyezze a előtétlencsét egy
műanyag zacskóba. Akkor vegye ki a előtétlencsét a
zacskóból, ha a zacskóban levő levegő felmelegszik a
környezeti hőmérsékletre.

A előtétlencse tisztítása
Egy porfújó vagy egy puha ecset segítségével tisztítsa
meg a előtétlencse felületét a portól. Az ujjlenyomatok
vagy egyéb foltok letörléséhez használjon egy enyhe
tisztítószeres oldattal benedvesített puha törlőkendőt.
(Javasoljuk a KK-LC3 tisztítókészlet használatát.)
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony VCLHGA07B típusú nagylátószögű lencse a 2/1984. (III. 10.)
IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
Nagyítás
0,75-szeres
2010. 02. 26. 19:29:33
Download PDF

advertising