Sony | SVE14A3C5E | Sony SVE14A3C5E VAIO E Series 14P Ghid de remediere a problemelor

4-445-108-31 (1)
Introducere
Despre recuperare
Ce este recuperarea?
Ghid de recuperare,
copiere de rezervă
şi depanare
Recuperarea este procesul de restaurare a
unităţii de hard disk sau SSD încorporate la
starea iniţială din fabrică. Reîmprospătarea
este procesul de reinstalare a sistemului de
operare cu păstrarea setărilor principale şi a
datelor personale.
Există două modalităţi de a recupera
computerul:
De pe mediile de stocare pentru
recuperarea datelor
Din zona de recuperare
Modelele prevăzute cu unitate SSD de
64 GO sau 128 GO nu acceptă funcţia
Reîmprospătare. Dacă doriţi să verificaţi
capacitatea unităţii SSD, apăsaţi butonul
ASSIST în timp ce computerul este oprit
pentru a afişa ecranul VAIO Care mod
Recuperare (VAIO Care Rescue Mode)
şi selectaţi Începere configurare BIOS
(Start BIOS setup).
Când trebuie să efectuez recuperarea
sau reîmprospătarea?
În cazul în care computerul dumneavoastră
devine instabil
În cazul în care computerul dumneavoastră
a fost infectat cu un virus de computer
În cazul în care computerul prezintă
probleme ce nu pot fi soluţionate prin
intermediul depanării
Dacă aţi formatat unitatea C: din greşeală
Ce este o zonă de recuperare?
Zona de recuperare pe unitatea de hard disk
sau SSD încorporată conţine date pentru o
recuperare de sistem şi a aplicaţiilor. În mod
normal, nu puteţi modifica şi nici şterge
datele din această zonă, totuşi există aplicaţii
disponibile în comerţ, proiectate în acest
scop.
Printed in China
© 2012 Sony Corporation
Recuperarea computerului
De ce trebuie să creez medii de
stocare pentru recuperarea datelor?
Mediile de stocare pentru recuperarea
datelor sunt utilizate pentru a restaura
computerul la starea iniţială din fabrică.
Dacă Windows nu porneşte şi dacă aţi şters
zona de recuperare, veţi avea nevoie de
mediile de stocare pentru recuperarea datelor
pentru a efectua o recuperare. Creaţi
mediile de stocare pentru recuperarea
datelor imediat după ce computerul este
pregătit pentru a fi utilizat.
Despre copierea de rezervă
Ce este un proces de copiere de
rezervă?
Procesul de copiere de rezervă creează o
copie de rezervă a datelor stocate pe unitatea
de hard disk sau SSD încorporată şi o salvează
într-o altă locaţie.
De ce trebuie să efectuez o copie de
rezervă a datelor mele?
Din cauza unor evenimente neaşteptate sau
a viruşilor de computer, este posibil să
pierdeţi diverse date stocate pe unitatea de
hard disk sau SSD încorporată. Pentru a
restaura datele pierdute, este necesară copia
de rezervă a acestora. Se recomandă cu
tărie copierea de rezervă regulată a datelor.
Crearea mediilor de stocare
pentru recuperarea datelor
Puteţi crea medii de stocare pentru
recuperarea datelor utilizând VAIO Care.
Pentru informaţii detaliate despre crearea
mediilor de stocare pentru recuperarea
datelor, consultaţi Ghidul de utilizare de
pe ecran. Conectaţi computerul la Internet
şi actualizaţi computerul cu ajutorul VAIO
Update înainte de a crea mediile de stocare
pentru recuperarea datelor.
Nu puteţi utiliza suporturi BD-RE, BD-RE
DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD-R
şi CD-RW drept medii de stocare pentru
recuperarea datelor.
Puteţi utiliza discuri optice şi o unitate flash
USB ca mediu de stocare pentru recuperarea
datelor. Totuşi, se recomandă să utilizaţi
suporturi DVD-R, deoarece puteţi şterge
accidental datele de pe unitatea flash USB.
Tipurile de suporturi acceptate de către
computer, numărul de discuri necesare şi
capacitatea unităţii flash USB necesară vor
fi afişate în timpul procesului de creare a
mediilor de stocare pentru recuperarea
datelor.
Porturile USB care respectă standardul USB
3.0 nu acceptă recuperarea cu o unitate
flash USB care respectă standardul USB 3.0.
În cazul modelelor fără porturi USB care să
respecte doar standardul USB 2.0, vă
recomandăm să creaţi mediile de stocare
pentru recuperarea datelor utilizând o
unitate flash USB care nu respectă
standardul USB 3.0. (Cu excepţia SVE111)
Mai întâi reîmprospătaţi computerul, în
cazul în care acesta devine instabil. Dacă
problem persistă, recuperaţi computerul.
Prin recuperarea computerului se vor şterge
toate datele de pe unitatea de hard disk sau
SSD încorporată.
Setările principale şi datele personale de
pe computer sunt păstrate atunci când
reîmprospătaţi computerul.
Pentru a reîmprospăta
computerul
1
Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce
computerul este oprit.
Apare ecranul VAIO Care mod Recuperare
(VAIO Care Rescue Mode).
2 Selectaţi Recuperaţi sau întreţineţi
sistemul (Recover or maintain your system).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran, până
când apare ecranul Alegeţi o opţiune.
3Selectaţi Depanare şi Reîmprospătaţi
PC-ul (Refresh your PC).
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de utilizare
de pe ecran.
În prealabil, salvaţi datele importante. Este
posibil ca datele protejate prin drepturi de
autor, precum date de difuzare digitală sau
fişiere muzicale organizate de aplicaţii de
redare media digitală, să nu fie disponibile,
chiar dacă datele sunt păstrate în aceeaşi
locaţie după ce reîmprospătaţi computerul.
Pentru instrucţiuni, consultaţi fişierul de
ajutor inclus în aplicaţia pe care o utilizaţi.
Aplicaţiile instalate în momentul livrării şi
cele instalate din Magazinul Windows sunt
păstrate, în timp ce toate aplicaţiile desktop
instalate după achiziţionare vor fi şterse.
Pentru a recupera din zona
de recuperare
1
Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce
computerul este oprit.
Apare ecranul VAIO Care mod Recuperare
(VAIO Care Rescue Mode).
2Selectaţi Recuperaţi sau întreţineţi
sistemul (Recover or maintain your
system).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran, până
când apare ecranul Alegeţi o opţiune.
3Selectaţi Depanare şi Recuperare şi
întreţinere (Recovery and maintenance).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran, până
când apare ecranul VAIO Care (mod
Recuperare): Recuperaţi sau întreţineţi
sistemul (VAIO Care (Rescue Mode):
Recover or maintain your system).
Dacă apare fereastra de selectare a limbii
pentru afişaj, selectaţi limba dorită şi OK.
4Selectaţi Pornire expert recuperare
(Start recovery wizard).
1
Introduceţi mediile de stocare pentru
recuperarea datelor (discurile optice) în
unitatea de disc optică sau conectaţi
unitatea flash USB la portul USB de pe
computer, în timp ce computerul se află
în modul Normal.
2 Opriţi computerul.
3 Apăsaţi butonul ASSIST pentru a afişa
ecranul VAIO Care mod Recuperare
(VAIO Care Rescue Mode) şi selectaţi
Pornire de pe suportul media
(dispozitiv USB/disc optic) (Start from
media (USB device/optical disc)).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până
când apare ecranul Alegeţi o opţiune.
4Selectaţi Depanare şi Recuperare şi
întreţinere (Recovery and maintenance).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran, până
când apare ecranul VAIO Care (mod
Recuperare): Recuperaţi sau întreţineţi
sistemul (VAIO Care (Rescue Mode):
Recover or maintain your system).
Dacă apare fereastra de selectare a limbii
pentru afişaj, selectaţi limba dorită şi OK.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5Selectaţi Pornire expert recuperare
Pentru a efectua o recuperare particularizată,
selectaţi Instrumente (Tools) şi Pornire
expert recuperare complexă (Start advanced
recovery wizard).
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru a recupera de pe
medii de stocare pentru
recuperarea datelor
În cazul modelului fără unitate de disc optică
încorporată, conectaţi la computer o unitate
de disc optică externă (nu este furnizată).
Dacă o unitate de disc optică externă este
furnizată împreună cu un adaptor CA,
conectaţi adaptorul CA la o sursă de
alimentare.
(Start recovery wizard).
Pentru a efectua o recuperare particularizată,
selectaţi Instrumente (Tools) şi Pornire
expert recuperare complexă (Start advanced
recovery wizard).
Dacă nu puteţi recupera computerul utilizând
unitatea flash USB, conectaţi unitatea la un
alt port USB de pe computer şi încercaţi din
nou recuperarea computerului.
A se vedea verso.
Copierea de rezervă şi restaurarea sistemului
Depanare
Pentru a efectua o copie de
rezervă a datelor şi pentru a
le restaura atunci când puteţi
porni Windows
Dacă aveţi vreo problemă
legată de funcţionarea
computerului
Dacă puteţi porni Windows, efectuaţi o copie
de rezervă a datelor cu funcţia Windows.
Pentru a utiliza funcţia, deschideţi Panou de
control şi selectaţi Sistem şi securitate şi
Istoric fişiere.
Pentru a efectua o copie de
rezervă a datelor şi pentru a
le restaura atunci când nu
puteţi porni Windows
Dacă nu puteţi porni Windows, efectuaţi o
copie de rezervă a datelor cu VAIO Care
(mod Recuperare): Recuperaţi sau întreţineţi
sistemul (VAIO Care (Rescue Mode): Recover
or maintain your system).
Puteţi utiliza Instrumentul VAIO de restaurare
a datelor (VAIO Data Restore Tool) pentru a
restaura fişierele copiate de rezervă anterior
cu ajutorul VAIO Care (mod Recuperare):
Recuperaţi sau întreţineţi sistemul (VAIO
Care (Rescue Mode): Recover or maintain
your system).
Restaurarea sistemului
utilizând un punct de
recuperare
Un punct de restaurare vă permite să restauraţi
fişierele de sistem ale computerului la o
stare anterioară, în funcţie de momentul
creării punctului de restaurare. În mod
normal, punctele de restaurare sunt create
automat, de exemplu, atunci când instalaţi
un driver. Totuşi, vă recomandăm să creaţi
manual un punct de restaurare nou, înainte
de a instala aplicaţii sau drivere pe computer.
Pentru a restaura fişierele de sistem
utilizând punctul de restaurare atunci
când nu puteţi porni Windows
În cazul modelului fără unitate de disc optică
încorporată, conectaţi la computer o unitate
de disc optică externă (nu este furnizată).
Dacă o unitate de disc optică externă este
furnizată împreună cu un adaptor CA,
conectaţi adaptorul CA la o sursă de
alimentare.
1 Urmaţi paşii de la 1 la 3 din „Pentru a
recupera de pe medii de stocare pentru
recuperarea datelor” din Recuperarea
computerului de pe prima pagină.
2Selectaţi Depanare, Opţiuni complexe şi
Restaurare sistem.
3 Selectaţi sistemul dumneavoastră de
operare.
Apare fereastra Restaurare sistem.
4Selectaţi Următorul.
5 Selectaţi un punct de restaurare şi
Următorul.
Apare fereastra de confirmare a punctului
de restaurare selectat.
6Selectaţi Terminare pentru a confirma
punctul de restaurare.
Computerul reporneşte după ce fişierele
de sistem sunt restaurate.
Încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta
un centru de service/asistenţă Sony autorizat
sau direct furnizorul local Sony.
 Citiţi informaţiile de depanare din această
secţiune sau Ghidul de utilizare de pe
ecran.
 În timp ce computerul este pornit, apăsaţi
butonul ASSIST pentru a porni VAIO Care
şi efectuaţi operaţiile necesare.
 Vizitaţi site-ul Web de asistenţă online
VAIO.
Probleme de recuperare
Nu pot recupera din zona de recuperare
Recuperaţi computerul de pe mediile de
stocare pentru recuperarea datelor dacă aţi
utilizat aplicaţii pentru a modifica zona de
recuperare, dacă aţi instalat un sistem de
operare diferit de cel preinstalat sau dacă aţi
formatat unitatea de hard disk sau SSD
încorporată fără să utilizaţi VAIO Care (mod
Recuperare): Recuperaţi sau întreţineţi
sistemul (VAIO Care (Rescue Mode): Recover
or maintain your system).
Nu pot crea medii de stocare pentru
recuperarea datelor
Încercaţi sugestiile de mai jos:
1
Descărcaţi şi instalaţi cele mai recente
actualizări utilizând VAIO Update.
2 Reporniţi computerul. Apoi, încercaţi
să creaţi din nou medii de stocare
pentru recuperarea datelor.
3 Dacă o unitate de disc optică externă
este furnizată împreună cu un adaptor
CA, conectaţi adaptorul CA la o sursă
de alimentare.
Încercaţi alte suporturi de încredere.
Dacă problema persistă, vizitaţi site-ul
Web de asistenţă online VAIO pentru
asistenţă suplimentară.
Nu pot porni/finaliza procesul de
recuperare
Deconectaţi de la computer toate
dispozitivele externe care nu sunt necesare.
Încercaţi sugestiile de mai jos:
Verificaţi starea mediilor de stocare
pentru recuperarea datelor. Dacă
utilizaţi discuri optice, verificaţi dacă
discurile sunt murdare sau deteriorate.
Dacă discurile nu sunt curate, curăţaţile şi încercaţi să recuperaţi din nou
computerul.
Dacă nu puteţi recupera computerul din
zona de recuperare, reporniţi computerul
şi recuperaţi-l din nou din zona de
recuperare sau utilizaţi mediile de
stocare pentru recuperarea datelor.
Dacă nu puteţi recupera computerul
utilizând o unitate optică USB sau o
unitate flash USB, conectaţi unitatea la
un alt port USB sau la portul USB care
respectă standardul USB 2.0 (dacă
există). Apoi, opriţi computerul şi
încercaţi să îl recuperaţi din nou.
Dacă problema persistă, vizitaţi site-ul
Web de asistenţă online VAIO pentru
asistenţă suplimentară.
Probleme obişnuite
Computerul meu nu porneşte
Înainte de a utiliza computerul pentru prima
dată, trebuie să conectaţi computerul la o
sursă de alimentare CA (cu ajutorul
adaptorului CA, dacă este furnizat).
Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt bine
conectate la dispozitive, cum ar fi între
computer şi cablul de alimentare (cu
adaptorul CA, dacă este furnizat).
Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat
corect şi că este încărcat.
Deconectaţi toate cablurile şi dispozitivele
periferice, precum cablul de alimentare,
adaptorul CA şi dispozitivul USB, scoateţi
acumulatorul şi aşteptaţi circa cinci minute.
Apoi, conectaţi-le la loc şi porniţi din nou
computerul.
Îndepărtaţi toate modulele de memorie
suplimentare instalate după ce aţi
achiziţionat computerul şi apoi reporniţi
computerul.
În cazul în care computerul este conectat
la un prelungitor cu întrerupător,
asiguraţi-vă că întrerupătorul este pornit
şi că prelungitorul este conectat bine la o
sursă de alimentare.
Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă
că aceasta este conectat la o sursă de
alimentare şi că este pornit.
Indicatorul luminos verde de alimentare
se aprinde, însă ecranul rămâne gol
Apăsaţi de mai multe ori tastele Alt+F4
pentru a închide fereastra aplicaţiei. Este
posibil să se fi produs o eroare de aplicaţie.
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi
(Închidere) din colţul din dreapta jos
al ecranului computerului şi apoi selectaţi
Repornire.
Menţineţi apăsat butonul de alimentare
sau glisaţi şi menţineţi pe poziţie
comutatorul de alimentare cel puţin patru
secunde pentru a închide computerul.
Deconectaţi cablul de alimentare al
adaptorului CA şi lăsaţi computerul
aproximativ cinci minute. Apoi, conectaţi
cablul de alimentare sau adaptorul CA şi
porniţi din nou computerul.
Oprirea computerului folosind tastele
Ctrl+Alt+Delete, comutatorul de
alimentare sau butonul de alimentare
poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Indicatorul luminos de încărcare
clipeşte rapid şi computerul nu porneşte
Această problemă poate fi cauzată de
instalarea incorectă a acumulatorului.
Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul şi scoateţi acumulatorul.
Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în
computer. Pentru detalii, consultaţi
Ghidul de utilizare de pe ecran.
Dacă problema persistă, înseamnă că
acumulatorul instalat nu este compatibil.
Scoateţi acumulatorul şi contactaţi un
centru de service/asistenţă Sony autorizat.
Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau
agent, consultaţi Ghidul de utilizare de
pe ecran.
Apare un mesaj care indică fie
incompatibilitatea, fie instalarea
defectuoasă a acumulatorului şi
computerul intră în modul Hibernare
Consultaţi răspunsurile pentru „Indicatorul
luminos de încărcare clipeşte rapid şi
computerul nu porneşte”.
Sistemul de operare Windows nu
acceptă parola şi afişează mesajul:
Enter Onetime Password
Dacă introduceţi iar de trei ori la rând o
parolă de pornire greşită, va apărea mesajul
Enter Onetime Password şi sistemul de
operare Windows nu va porni. Menţineţi
apăsat butonul de alimentare sau glisaţi
şi menţineţi pe poziţie comutatorul de
alimentare cel puţin patru secunde pentru a
verifica dacă indicatorul luminos de alimentare
se stinge. Aşteptaţi între 10 şi 15 secunde,
apoi reporniţi computerul şi introduceţi
parola corectă.
Parola este sensibilă la litere mari şi mici,
aşa că asiguraţi-vă că verificaţi cu ce fel de
litere scrieţi înainte de a introduce parola.
Nu îmi amintesc parola de pornire
Dacă aţi uitat parola de pornire, contactaţi
un centru de service/asistenţă Sony autorizat.
Se va percepe o taxă de reiniţializare.
Cum pot crea o partiţie de hard disk?
Dacă reduceţi volumul partiţiei unităţii C:
este posibil să nu puteţi crea medii de
stocare pentru recuperarea datelor şi nici să
finalizaţi cu succes procesul de recuperare
şi procesul de reîmprospătare, deoarece nu
există spaţiu liber suficient pe unitatea de
hard disk sau SSD încorporată.
1Deschideţi Panou de control, selectaţi
Sistem şi securitate şi selectaţi Creare
şi formatare partiţii pe hard disk din
Instrumente de administrare.
Dacă apare fereastra Control cont
utilizator, selectaţi Da.
2 Faceţi clic dreapta pe unitatea C: şi selectaţi
Îngustare volum.
3 Introduceţi dimensiunea partiţiei ce
urmează să fie creată în Introduceţi
volumul spaţiului de redus, în MO
şi selectaţi Reducere.
4 Faceţi clic dreapta pe Nealocat şi selectaţi
Volum simplu nou.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Apare ecranul Activare Windows
Activarea Windows nu este finalizată.
Selectaţi Accesaţi setări PC şi conectaţi
computerul la Internet, iar activarea va
începe apoi automat. De asemenea, puteţi
activa Windows prin telefon. Pentru detalii,
consultaţi ecranul Setări PC.
Conţinutul acestui ghid poate fi modificat
fără notificare.
Download PDF

advertising