Sony | DSC-RX1RM2 | Sony DSC-RX1RM2 RX1R II professzionális kompakt fényképezőgép 35 mm-es érzékelővel Használati útmutató

4-579-868-61(1)
Digitális fényképezőgép
Használati útmutató
„Súgóútmutató” (webes útmutató)
A „Súgóútmutató” tartalmazza a
fényképezőgép funkcióinak részletes
ismertetését.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/
DSC-RX1RM2
Magyar
További információk a
fényképezőgépről
(„Súgóútmutató”)
A „Súgóútmutató” egy
interneten elérhető kézikönyv.
A „Súgóútmutató”
megtekinthető számítógéppel
vagy okostelefonon. Ebben
megtalálhatja a fényképezőgép
funkcióinak részletes
ismertetését.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/
1550/h_zz/
HU
2
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG
ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY
VAGY AZ
ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN
KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
AC adapter
Az AC adapter használatakor használja
a legközelebbi fali aljzatot. Ha a
készülék használata közben valamilyen
üzemzavart tapasztal, akkor azonnal
húzza ki az AC adapter
csatlakozódugóját a fali aljzatból.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö vásárlóink
számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország
Alulírott Sony Corporation nyilatkozik,
hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK
irányelvben foglalt alapvető
követelményeknek és az egyéb
vonatkozó előírásoknak. További
információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha
3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
HU
3
Feleslegessé vált elemek, villamos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az
elemen, a készüléken
vagy annak
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne
kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és
készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken
adja le, segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termék elhasználódásakor jutassa el azt,
az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza a készülékhez mellékelt
útmutatót, hogy milyen módon lehet az
elemet biztonságosan eltávolítani a
készülékből. Az elemet a használt
elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékes
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Azoknak a vásárlóknak,
akik a fényképezőgépet
Japánban, turistáknak
értékesítő boltban vették
Megjegyzés
A fényképezőgép által támogatott
szabványok tanúsítási jelzései közül
néhány a fényképezőgép képernyőjén is
ellenőrizhető.
Válassza a MENU t
(Beállítások)
t [Védjegy] lehetőséget.
Ha a megjelenítés valamilyen probléma,
például a fényképezőgéppel kapcsolatos
hiba miatt meghiúsul, forduljon Sony
forgalmazójához, illetve a helyi
hivatalos Sony szervizhez.
A Wi-Fi és az NFC egy érintéses funkcióinak részleteit lásd a mellékelt
„Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” dokumentumban vagy itt:
„Súgóútmutató”.
A nyelvbeállításról
A fényképezőgép használata előtt módosítsa a képernyő nyelvét, ha
szükséges (39. oldal).
HU
4
Használat előtt
A fényképezőgép használatával
kapcsolatos megjegyzések
A képernyő nyelve
A menü használatával kiválaszthatja
a képernyőn megjelenő szöveg
nyelvét.
A fényképezőgépnek 2 tárgykeresési
üzemmódja van: a képernyős üzemmód
a képernyő használatával, illetve a
keresős üzemmód a kereső
használatával.
A fényképezőgép funkciói
A fényképezőgép kompatibilis az 1080
60p vagy 50p formátumú
mozgóképekkel. A váltott soros módot
használó normál felvételi
üzemmódokkal ellentétben ez a
fényképezőgép progresszív módú. Ez
növeli a felbontást, és folyamatosabb,
valósághűbb képet eredményez.
Képkezelő fájl létrehozása
Ha egy képkezelő fájlt nem tartalmazó
memóriakártyát helyez a
fényképezőgépbe, majd bekapcsolja,
akkor a fényképezőgép automatikusan
létrehoz egy képkezelő fájlt,
felhasználva a memóriakártya
kapacitásának egy részét.
A művelet hosszú időt vehet igénybe, és
a művelet befejezéséig a fényképezőgép
nem működtethető. Képkezelő fájl hiba
esetén exportálja számítógépre az összes
képet a PlayMemories Home™
alkalmazás segítségével, majd formázza
meg a memóriakártyát a
fényképezőgépben.
• A memóriakártya megbízható
működése érdekében ajánlatos a
fényképezőgéppel megformázni a
memóriakártyákat, amikor első
alkalommal használja őket az adott
fényképezőgéppel.
A memóriakártyák formázásakor a
memóriakártyán lévő összes adat
törlődik, és nem lehet őket később
helyreállítani. Formázás előtt másolja
az adatokat számítógépre vagy egyéb
eszközre.
• Ha többször rögzít és töröl képeket, a
memóriakártyán lévő adatok
töredezetté válhatnak, és
előfordulhat, hogy megszakad a
mozgóképfelvétel. Ilyen esetben
formázás előtt másolja az adatokat
számítógépre vagy egyéb eszközre,
majd hajtsa végre a [Formázás]
műveletet.
• A felvétel megkezdése előtt
próbafelvétellel ellenőrizze a
fényképezőgép hibátlan működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló.
A memóriakártya biztonsági
mentése
Ha kikapcsolja a fényképezőgépet,
kiveszi az akkumulátoregységet vagy a
memóriakártyát, vagy kihúzza az USBkábelt, miközben a memóriaműködésjelző villog, megsérülhetnek a
memóriakártyán tárolt adatok. Az
adatvesztés elkerülése érdekében
mindig másolja az adatokat másik
eszközre (biztonsági mentés).
HU
5
Használat előtt
A fényképezés módja
A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
A felvételek sérüléséért, illetve
a felvételi hibákért nem
vállalunk felelősséget
A Sony nem vállal garanciát abban az
esetben, ha a felvétel, illetve a rögzített
képek vagy audioadatok elvesztése vagy
lejátszásának elmaradása a készülék
vagy az adathordozó stb. hibájából
következik be. Javasoljuk, hogy a fontos
adatokról készítsen biztonsági
másolatot.
ZEISS lencse
A fényképezőgép ZEISS lencsével
rendelkezik, mely éles képek kiváló
kontrasztú visszaadására alkalmas. A
fényképezőgép lencséje a németországi
ZEISS minőségi szabványok szerint, a
ZEISS által hitelesített
minőségbiztosítási rendszer
felügyeletével készült.
• Ha víz, por vagy homok kerül a kereső
egységbe, az üzemzavart okozhat.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet hosszú
ideig napsugárzásnak, és ne
fényképezzen sokáig a nappal
szemben. Ellenkező esetben
megsérülhet a belső mechanizmus.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy
a felvétel és lejátszás nem jól
működik.
• A készülékházon és a képernyő
hátoldalán mágnesek találhatók. Ne
tegyen a képernyő és a készülékház
közé olyan tárgyakat, amelyekre
hatással lehet a mágneses mező
(például hajlékonylemezt vagy
bankkártyát).
Mágnesek
Megjegyzések a képernyővel,
az elektronikus keresővel, az
objektívvel és a képérzékelővel
kapcsolatban
• A képernyő és az elektronikus kereső
rendkívül nagy pontosságú
gyártástechnológiával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy néhány
apró fekete pont és/vagy (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pont
állandóan látható marad az LCDképernyőn vagy az elektronikus
keresőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat természetes velejárói, és
egyáltalán nem befolyásolják a
készített képeket.
• Ne tartsa a fényképezőgépet a
képernyőnél vagy a keresőnél fogva!
• Vigyázzon, hogy a kereső
lenyomásakor ne legyen útban az ujja.
HU
6
Mágnesek
• Hideg helyen a képernyőn szellemkép
jelenhet meg. Ez nem utal hibás
működésre. Ha hideg helyen
kapcsolja be a fényképezőgépet, a
képernyő átmenetileg elsötétülhet. Ha
a fényképezőgép felmelegszik, a
képernyő normálisan fog működni.
• Előfordulhat, hogy a rögzített kép
eltér attól a képtől, ami a készüléken a
felvétel készítése előtt megjelent.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Megjegyzések a kiegészítők
használatához
Megjegyzések a több
illesztőfelületű vakusínnel
kapcsolatban
• Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt
valamilyen kiegészítőt, például külső
vakut csatlakoztat vagy távolít el a
több illesztőfelületű vakusínből. A
kiegészítők csatlakoztatásakor jól
húzza meg a csavarokat, és
ellenőrizze, hogy stabilan vannak-e a
fényképezőgéphez rögzítve.
• Ne használjon nagyfeszültségű
szinkroncsatlakozós vagy fordított
polaritású külső vakut. Ellenkező
esetben működési hiba jelentkezhet.
Megjegyzések a keresővel
történő fényképezéssel
kapcsolatban
A fényképezőgép nagy felbontású és
kontrasztú szerves elektrolumineszcens
keresővel van ellátva. Ennek a
keresőnek nagy a látószöge és a
pupillatávolsága. A fényképezőgép
keresője kényelmes betekintést biztosít,
különféle elemei összehangoltan
működnek.
• A kereső sarkai közelében a kép
enyhén torzulhat. Ez nem utal hibás
működésre. Ha a teljes kompozíció
minden részletét ellenőrizni szeretné,
ehhez használhatja a képernyőt is.
Megjegyzések a hosszú ideig
tartó fényképezéssel
kapcsolatban
• A fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérsékletétől függően
előfordulhat, hogy nem tud
mozgóképeket készíteni, vagy a
fényképezőgép a saját védelme
érdekében automatikusan kikapcsol.
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn,
mielőtt a gép kikapcsol, vagy amikor
már nem tud több mozgóképet
készíteni. Ilyenkor hagyja a
fényképezőgépet kikapcsolva, és
várjon, amíg a fényképezőgép és az
akkumulátor hőmérséklete lecsökken.
Ha anélkül kapcsolja be a
fényképezőgépet, hogy az
akkumulátor és maga a készülék
kellőképpen lehűlt volna, akkor
előfordulhat, hogy a fényképezőgép
automatikusan újra kikapcsol, vagy
nem tud mozgóképeket készíteni.
HU
7
Használat előtt
A fényképezőgép jellemzőinek
megfelelő Sony kiegészítők használata
ajánlott. Más gyártók termékeinek
használata a fényképezőgép
teljesítménycsökkenését, baleseteket és
üzemzavarokat okozhat. A Sony nem
vállal felelősséget az ilyen eredetű
balesetekért és üzemzavarokért.
• Ha a keresőbe tekintve pásztáz a
fényképezőgéppel, vagy körbenéz, a
kereső képe torzulhat vagy
elszíneződhet. Ez a jelenség az objektív
és a megjelenítő eszköz tulajdonságai
miatt tapasztalható, és nem jelent hibás
működést. Fényképezéskor ajánlatos a
keresőben középre nézni.
• Ha a keresővel fényképez,
előfordulhat, hogy szemfáradást,
fáradtságot, émelygést vagy
hányingert érez. A keresővel
fényképezve ajánlatos rendszeres
időközönként szünetet tartani.
A szünet időtartama és gyakorisága
egyénenként változó, ezt Önnek kell
meghatároznia, saját belátása szerint.
Ha nem érzi jól magát, a közérzete
javulásáig tartózkodjon a kereső
használatától, és ha kell, forduljon
orvoshoz.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a
fényképezőgép hőmérséklete gyorsan
emelkedik.
• Ha a fényképezőgép hőmérséklete
magasabb, romolhat a képminőség. A
fényképezés folytatása előtt ajánlatos
megvárni, hogy a fényképezőgép
hőmérséklete csökkenjen.
• A fényképezőgép felülete
felmelegedhet. Ez nem utal hibás
működésre.
Megjegyzések az XAVC S
mozgóképek és az AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásával kapcsolatban
XAVC S mozgóképek vagy AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásához használja a
PlayMemories Home szoftvert, amelyet
az alábbi webhelyről tölthet le:
http://www.sony.net/pm/
Megjegyzések mozgóképek
más készüléken történő
lejátszásához
• Előfordulhat, hogy a
fényképezőgéppel készített mozgókép
nem játszható le megfelelően egy
másik eszközzel. Az is előfordulhat,
hogy egy másik eszközzel készített
mozgókép nem játszható le
megfelelően a fényképezőgéppel.
HU
8
• A fényképezőgéppel készített
AVCHD mozgóképekből készített
lemezeket csak AVCHD
formátummal kompatibilis
készülékeken lehet lejátszani. DVDlejátszókkal és felvevőkkel nem lehet
AVCHD mozgóképekből készített
lemezeket lejátszani, mivel azok nem
kompatibilisek az AVCHD
formátummal. Emellett előfordulhat,
hogy a DVD-lejátszók nem tudják
kiadni az AVCHD formátumban
felvett HD lemezeket.
• Az 1080 60p/1080 50p formátumban
rögzített mozgóképek csak 1080 60p/
1080 50p formátumot támogató
eszközökön játszhatók le.
• XAVC S mozgóképek csak XAVC Skompatibilis eszközökön játszhatók
le.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
• Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
szerzői jog által védettek lehetnek.
Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
• A [Szerzői jog info.] jogtalan
használatának megelőzése érdekében
a fényképezőgép kölcsönadása vagy
eladása esetén hagyja a [Fényképész
megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.]
mezőt üresen.
• A Sony nem vállal felelősséget a
[Szerzői jog info.] jogosulatlan
használatából eredő
kellemetlenségekért vagy károkért.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Az ebben a kézikönyvben
felhasznált képek
A kézikönyvben példaként szereplő
fényképek reprodukált képek, és nem
ezzel a fényképezőgéppel készített valós
képek.
Ha a kézikönyvben másképp nem
jelezzük, a készülék teljesítményére és
műszaki jellemzőire vonatkozó adatok
az alábbi feltételek mellett lettek
meghatározva: 25 °C környezeti
hőmérséklet; a használt, teljesen
feltöltött akkumulátoregység a töltés
lámpa kialvásáig töltődött.
A vezeték nélküli hálózati
funkciók (Wi-Fi, NFC stb.)
ideiglenes kikapcsolásának
módja
• A hackerek és rosszindulatú
harmadik felek támadásai és egyéb
kockázatok megelőzése érdekében
ügyeljen rá, hogy csak biztonságos
vezeték nélküli LAN-t használjon.
• Vezeték nélküli LAN használata
esetén fontos a biztonsági
beállítások megadása.
• Ha vezeték nélküli LAN használata
esetén a biztonsági óvintézkedések
hiánya vagy kényszerű
körülmények miatt jelentkezik
biztonsági probléma, a Sony nem
vállalja a felelősséget a keletkező
veszteségekért és károkért.
Ideiglenesen kikapcsolhatja az összes
vezeték nélküli hálózati funkciót abban
az esetben, ha például repülőgépre száll.
Válassza a következőket: MENU gomb
t
(Vezeték nélküli) t
[Repülési mód] t [Be].
Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], egy
(repülőgép) jelzés látható a
képernyőn.
Megjegyzések a vezeték nélküli
LAN funkcióval kapcsolatban
A Sony nem vállal felelősséget olyan
veszteségekért és károkért, amelyek
abból erednek, hogy a fényképezőgép
elveszett vagy ellopták, és emiatt a
fényképezőgépen regisztrált hozzáférési
ponthoz illetéktelenek hozzáférhettek.
HU
9
Használat előtt
Tudnivalók a jelen
kézikönyvben leírt műszaki
adatokról
Megjegyzések a vezeték nélküli
LAN funkciós készülékek
biztonságával kapcsolatban
Használat előtt
A csomag tartalmának
ellenőrzése
A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.
• Fényképezőgép (1)
• AC adapter (1)
• Objektívsapka (1)
Az AC adapter formája
országonként/régiónként változó
lehet.
• Akkumulátortöltő (1)
• Tápkábel (1) (egyes
országokban/térségekben
mellékelt)
• Újratölthető akkumulátor
NP-BX1 (1)
• Micro USB-kábel (1)
• Papucskupak (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Szemkagyló (1)
A szemkagyló fényképezőgépre
szerelésével kapcsolatban lásd: 17.
oldal.
• Tisztítókendő (1)
• Használati útmutató (1) (ez a
kézikönyv)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Ez az útmutató a Wi-Fi kapcsolatot
igénylő funkciókat ismerteti.
• Vállpánt (1)
A fényképezőgép vállpánthoz
erősítésével kapcsolatban lásd: 13.
oldal.
HU
10
Részek azonosítása
Az alkatrészek használatáról bővebben a zárójelben feltüntetett
oldalakon olvashat.
Eleje
Használat előtt
A AF segédfény/Önkioldó
jelzője
B Lencsevédő ernyő mutató
C Lencse
E Rekeszállító gyűrű
F Makrókapcsoló gyűrű
G Fókusz üzemmódtárcsa
H Fókuszállító gyűrű
D Rekesz mutató/
Makrókapcsoló mutató
HU
11
Részek azonosítása
Hátsó oldal
A Szemérzékelő
B
(Lejátszás) gomb
C Vezérlőtárcsa (23)
D MOVIE gomb
E Vezérlőkerék (23)
F Wi-Fi antenna (beépített)
G FINDER (Kereső felnyitása)
kapcsoló (16)
H Fényérzékelő
I Képernyő (19)
• A képernyőt beállíthatja egy
kényelmes megtekintési
szögbe, és bármilyen
pozícióból fényképezhet.
• A használt állvány típusától
függően előfordulhat, hogy
nem lehet a képernyő szögét
beállítani. Ilyen esetben
lazítsa meg az állvány
csavarját, majd állítsa be a
képernyő szögét.
J Felvétel készítéséhez:
AEL gomb
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb
K Felvétel készítéséhez:
Fn gomb (24)
Megtekintéshez:
(Kép index) gomb
L MENU gomb (26)
M Felvétel készítéséhez:
C2 (Felhasználói 2) gomb
Megtekintéshez: (Törlés)
gomb
HU
12
Részek azonosítása
Felülnézet/oldalnézet
Használat előtt
A Exponálógomb
B Expozíciókompenzáció
tárcsa
C C1 (Felhasználói 1) gomb
D Fülek a vállpánt számára
• Rögzítse a pánt mindkét
végét a fényképezőgépre.
E
(N-jel)
• Ez a jelzés mutatja, hogy hol
kell összeérinteni a
csatlakoztatáshoz a
fényképezőgépet és egy
NFC-kompatibilis
okostelefont.
Az okostelefonon lévő
(N-jel) helyével
kapcsolatos részleteket lásd
az okostelefon kezelési
útmutatójában.
HU
13
Részek azonosítása
• Az NFC (Near Field
Communication; rövid
hatósugarú kommunikáció) a
rövid hatósugarú vezeték
nélküli kommunikációs
technológia egyik nemzetközi
szabványa.
F ON/OFF tápkapcsoló (39)
N m (Mikrofon) aljzat*3
• Külső mikrofon csatlakoztatása
esetén a mikrofon
automatikusan bekapcsol. Ha a
külső mikrofon vezetékes
tápellátású, akkor a
fényképezőgép látja el
tápfeszültséggel a mikrofont.
G Beépített mikrofon*1
O Töltés lámpa (31)
H Üzemmódtárcsa
P Multi-/micro-USB csatlakozó*2
I Több illesztőfelületű
vakusín*2
• Ha a kereső fel van nyitva,
bizonyos kiegészítőket nem
lehet csatlakoztatni. Ilyen
esetben a keresőt lenyomva
használja a fényképezőgépet.
• Vannak olyan kiegészítők,
amelyeket nem lehet teljesen
betolni, és hátul kilógnak a
több illesztőfelületű
vakusínből. Ennek ellenére a
csatlakoztatás megtörténik,
ha a kiegészítő eléri a sín
elejét.
J Dioptriabeállító csúszka (16)
• A látásának megfelelően
módosítsa a dioptriabeállító
csúszkát, hogy a kép élesen
jelenjen meg a keresőben.
K Kereső (16)
L
A képérzékelő helyének
jelölése
M HDMI micro aljzat
HU
14
• Támogatja a Micro-USBkompatibilis eszközöket.
*1 Ne takarja le ezt a részt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben a felvétel zajos
vagy halk lehet.
*2 Ha kíváncsi rá, hogy milyen
kiegészítők kompatibilisek a több
illesztőfelületű vakusínnel és a
multi-/micro-USB csatlakozóval,
látogasson el a területnek
megfelelő Sony honlapra, vagy
forduljon egy Sony
forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
Olyan kiegészítőket is használhat,
amik kompatibilisek a tartozék
vakusínnel.
Más gyártók kiegészítőivel a
működés nem garantált.
*3 Ha külső mikrofon van
csatlakoztatva, nem lehet
kábeleket csatlakoztatni a HDMI
micro aljzatba és a multi-/microUSB csatlakozóhoz.
Részek azonosítása
Alulnézet
Használat előtt
A Akkumulátorrögzítő kar
B Áramforrás-behelyező nyílás
(30)
C Memóriakártya-nyílás (36)
D Memóriaműködés-jelző
E Állványrögzítő furat
• Használjon olyan állványt,
amelynek rögzítőcsavarja
rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az
állványon megfelelően
rögzíteni, és a fényképezőgép
megsérülhet.
F Hangszóró
G Áramforrás-/memóriakártya-
fedél (30, 36)
HU
15
A kereső használata
1 A FINDER (kereső felnyitása)
kapcsolót lefelé tolva emelje
ki a keresőt.
2 Állítsa be úgy a
FINDER (kereső felnyitása)
kapcsoló
Dioptriabeállító csúszka
dioptriabeállító csúszkát,
hogy a kép élesen jelenjen
meg a keresőben.
A kereső elrakása
Nyomja le a kereső tetejét.
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy ne nyomja le a keresőt addig, amíg ki van emelkedve.
• A keresőt elrakáskor lassan nyomja le, vigyázva hogy a szemkagyló közben ne
akadjon be.
• Ne tartsa a fényképezőgépet a keresőnél fogva!
HU
16
A kereső használata
Váltás a kereső és a képernyő között
A kereső és a képernyő kijelzése a kereső állapotától és a [FINDER/
MONITOR] beállítástól függően eltérő lehet.
[FINDER/
MONITOR] beállítás
Automatikus
Kereső (Kézi)
Képernyő (Kézi)
Ha a kereső csukva
van
Használat előtt
Ha belenéz a
keresőbe
Ha nem néz bele a
keresőbe
Elektronikus kereső használata (külön megvásárolható)
A fényképezőgép az FDA-EV1MK külső elektronikus keresővel
(külön megvásárolható) kompatibilis. Ha külső elektronikus kereső
van a fényképezőgéphez csatlakoztatva, a beépített kereső nem
használható.
Megjegyzések
• Külső elektronikus kereső használatakor a [Kereső fényereje] beállítások
módosíthatók, a [Kereső színhőmérs.] beállítások viszont nem.
A szemkagyló (mellékelt) felhelyezése
A szemkagyló a kereső és a szem közötti teret beárnyékolva
megakadályozza a fény beszűrődését. Ha fent van a szemkagyló a
készüléken, jobban lehet látni a képet a keresőben.
1 A FINDER (kereső felnyitása) kapcsolót lefelé tolva
emelje ki a keresőt (16. oldal).
HU
17
A kereső használata
2 Ügyeljen rá, hogy a
szemkagyló csavarjának
vége ne álljon ki a házból.
• Ha a csavar kiáll a házból, lazítsa
meg a csavart.
Csavarvég
3 A keresőt az ujjai közé fogva
helyezze a szemkagylót a
keresőre.
• A szemkagylót illessze rá úgy, hogy
a helyére pattanjon.
4 A csavar meghúzásával
rögzítse a szemkagylót a
helyére.
A szemkagyló eltávolítása
Lazítsa meg a szemkagyló csavarját, és vegye le a szemkagylót.
Megjegyzések
• Ha a szemkagyló fel van téve, a keresőt nem lehet a készülékbe tolni.
• A keresőt nem szabad lenyomni, amikor rajta van a szemkagyló. Ellenkező
esetben megsérülhet a fényképezőgép vagy a szemkagyló.
• Ha nehéz kezelni a dioptriabeállító csúszkát (16. oldal) a felhelyezett
szemkagyló miatt, a dioptriabeállító csúszka használata előtt vegye le a
szemkagylót.
• Ha a szemkagyló fel van téve, bizonyos kiegészítőket nem lehet csatlakoztatni.
HU
18
A képernyőn megjelenő ikonok
listája
Képernyő üzemmód
Lejátszás esetén
Alapvető információk kijelzése
Kereső üzemmód
Hisztogram kijelző
Automata mód vagy Jelenet mód
P/A/S/M/Panorámapásztázás mód
HU
19
Használat előtt
Alapértelmezés szerint a képernyő állapotának beállítása [Alapinf.
Megjel.].
Ha módosítja a [DISP Gomb] beállítását, és megnyomja a DISP
gombot a vezérlőkeréken, a képernyő állapota kereső üzemmódra
vált. A DISP gomb megnyomásával a hisztogram is megjeleníthető.
Az alább látható kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése csak
tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés eltérhet ettől az illusztrációtól.
A képernyőn megjelenő ikonok listája
A
Jelzés
Jelzés
Jelentése
Felvételi mód
P P* A
SM
Jelentése
120p 60p
A mozgóképek
60i 30p 24p képváltási sebessége
100p 50p
50i 25p
Mozgóképek
képmérete
Akkumulátor
töltöttségi szintje (33)
Regiszterszám
Jelenetfelismerés
ikonok
Figyelmeztetés
alacsony
akkumulátortöltöttsé
gre
USB töltés (34)
NO CARD
Memóriakártya (36)/
Feltöltés
Vakutöltés
folyamatjelzője
Beállítás effektus
kikapcsolása
AF segédfény
100
Még rögzíthető képek
száma
Az állóképek
képaránya
42M 38M
36M 28M
18M 16M
15M 12M
11M 9.4M
8.9M 7.1M
Az állóképek
képmérete
RAW
RAW+J
Állóképek
képminősége
X.FINE
FINE STD
HU
20
Az NFC funkció
aktiválva van
Repülési mód
Nem rögzíti a hangot
a mozgóképekhez
Szélzaj csökkentése
SteadyShot ki/be,
Fényképezőgép
bemozdulása
figyelmeztetés
Figyelmeztetés
túlmelegedésre
A képkezelő fájl
megtelt/hiba a
képkezelő fájlban
Intelligens zoom/
Tiszta kép zoom/
Digitális zoom
A képernyőn megjelenő ikonok listája
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Jelentése
Fókusz mód
Megtekintő üzemmód
AF mező
Mappa-fájlsorszám
-
Törlésvédelem
Arcfelismerés/
Mosolyexponálás
XAVC S HD A mozgóképek
AVCHD
felvételi üzemmódja
MP4
DPOF
DPOF beállítás
Automatikus
kompozíció
Fénymérési üzemmód
AWB
Kettős videó FELV.
PC távkapcsolat
7500K A5
G5
Ellenőrzés fénnyel
D-tartomány
optimalizáló/Auto.
HDR
Szerzői jogi
információk
hozzáadása
LPF Effektus/LPF
Effektus váltás
értesítés
B
Jelzés
Fehéregyensúly
(automatikus, előre
beállított, egyéni,
színhőmérséklet,
színszűrő)
Saját beállít./
Kontraszt, telítettség,
élesség
Jelentése
Képtovábbítási mód
+3 +3 +3
Kép effektus
Vaku üzemmód/
Vörösszem
csökkentés
±0.0
Vakukompenzáció
HU
21
Használat előtt
100-0003
A képernyőn megjelenő ikonok listája
Jelzés
Jelentése
Jelzés
Jelentése
D-tartomány
optimalizáló/Auto.
HDR/Auto. HDR
kép figyelmeztetés
Mosolyérzékelés
érzékenységjelzője
Kép effektus hiba
Szerzői jogi
információk
Fókuszcsúcs
Expozíciósorozat
kijelzés
Expozíciókompenzáció/Kézi
fénymérés
STBY
Mozgókép-felvételi
készenlét
REC 0:12
Rögzített mozgókép
felvételi ideje (p:mp)
z
Fókusz
1/250
Zársebesség
F3.5
Rekesz érték
ISO400
ISO AUTO
ISO érzékenység
AE zár
Zársebességjelző
Rekeszérték-jelző
Hisztogram
Digitális szintjelző
Hangerő
22
3/7
Fájl sorszáma/Képek
száma megtekintő
üzemmódban
Intelligens Telekon.
Jelentése
z AF tartás AF tartás segéd
HU
Rögzítés dátuma
Pontszerű fénymérési
mező
C
Jelzés
2015-1-1
10:37PM
Makró mód
Funkciók listája
A fényképezőgép kezelése
A vezérlőkerék használata
A vezérlőtárcsa használata
Vezérlőtárcsa
A vezérlőtárcsa elforgatásával azonnali hatállyal módosíthatja az
egyes felvételi módokhoz szükséges beállításokat.
HU
23
Funkciók listája
• A kijelölőkeretet a vezérlőkerék forgatásával vagy a kerék felső/
alsó/bal/jobb oldalának megnyomásával mozgathatja. A kijelölt
elem beállításához nyomja meg a z gombot a vezérlőkerék
közepén. Ebben az útmutatóban a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb
oldalának megnyomását a v/V/b/B ikonokkal jelezzük.
• A kijelzésváltás funkció (DISP) a vezérlőkerék v gombjához van
rendelve.
• A V/b/B/z gombokhoz és a vezérlőkerék elfordítási helyzeteihez
felvételi módban lehet a kívánt funkciókat hozzárendelni.
• Lejátszás módban a vezérlőkerék elfordításával vagy a vezérlőkerék
b/B gombjának megnyomásával megjelenítheti az előző vagy a
következő képet.
Funkció kiválasztása az Fn
(Funkció) gombbal
Az Fn (funkció) gombhoz gyakran használt funkciókat lehet rendelni,
és azokat fényképezés közben aktiválni. Az Fn (Funkció) gombhoz
max. 12 gyakran használt funkciót lehet hozzárendelni.
1 A vezérlőkerék DISP gombját megnyomva állítsa be a
megjelenítési üzemmódot valamilyen értékre, csak ne
[Kereső esetében] értékre.
2 Nyomja meg a Fn gombot.
3 A vezérlőkerék v/V/b/B gombjával válassza ki a
kívánt elemet.
4 A vezérlőkerék forgatásával
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja
meg a vezérlőkeréken a z
gombot.
• Egyes beállítások finombeállítása
a vezérlőtárcsa elfordításával
végezhető el.
HU
24
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal
Az egyes beállítások megadása a
speciális képernyőn
A 3. lépés során válasszon egy beállítási
elemet, majd a vezérlőkerék z gombját
megnyomva váltson a beállítási elem
speciális képernyőjére. Állítsa be az
elemeket a Használati útmutató szerint.
Használati útmutató
Funkciók listája
HU
25
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat
végre.
1 Nyomja meg a MENU gombot a menüképernyő
kijelzéséhez.
2 Válassza ki a kívánt beállítási
elemet a vezérlőkerék v/V/b/B
gombjának megnyomásával
vagy a vezérlőkerék
forgatásával, majd nyomja meg
a vezérlőkerék közepén lévő z
gombot.
• A képernyő tetején választhat egy
ikont, és a vezérlőkerék b/B
gombjának megnyomásával léphet
másik MENU elemre.
3 Válassza ki a beállítási értéket, majd nyomja meg a z
gombot a megerősítéshez.
A mozaik elrendezésű menü
megjelenítése
Kiválaszthatja, hogy a MENU gomb
megnyomására mindig a menü
kezdőképernyője jelenjen-e meg.
MENU gomb t
(Beállítások)
t [Mozaik elrend. menü] t [Be]
HU
26
Mozaik elrendezésű
menü
A beépített súgó használata
Az [Egyéni gomb(felv.)] opcióval a beépített súgót a kívánt gombhoz
rendelheti.
A beépített súgó leírást jelenít meg az éppen látható menüelemekről
és beállítási lehetőségekről.
MENU gomb t
(Egyéni beállítások) t [Egyéni
gomb(felv.)] t Válassza ki a funkcióhoz rendelni kívánt
gombot. t [Beépített súgó]
HU
27
Funkciók listája
Nyomja meg a MENU gombot, és a vezérlőkerékkel válassza ki azt a
MENU elemet, amelynek a leírását el szeretné olvasni, majd nyomja meg
azt a gombot, amelyhez a [Beépített súgó] társítva van.
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátoregység feltöltése
A fényképezőgép első használata előtt ne felejtse el feltölteni az
akkumulátoregységet.
A feltöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem
használják. A kihagyott fényképezési lehetőségek elkerülése
érdekében érdemes fényképezés előtt mindig feltölteni az
akkumulátoregységet.
Az akkumulátoregység feltöltése akkumulátortöltővel
1 Helyezze be az
akkumulátoregységet az
akkumulátortöltőbe.
• Az akkumulátorfedél felnyitásához
tolja el az akkumulátortöltő
fedlapját, majd tolja az
akkumulátoregységet kattanásig
úgy, hogy az akkumulátoregységen
és az akkumulátortöltőn lévő V jelek
egy irányba nézzenek.
2 A fedlapot a helyére tolva zárja le az
akkumulátortöltőt.
HU
28
V jelek
Az akkumulátoregység feltöltése
3 Csatlakoztassa az
CHARGE lámpa
• Ha a töltés megkezdődött, a CHARGE lámpa narancssárgán világít.
• Ha a töltés befejeződött, a CHARGE lámpa kialszik.
• Ha a CHARGE lámpa felvillan, majd azonnal kialszik, az
akkumulátoregység teljesen fel van töltve.
• Bizonyos országok/régiók esetében előbb a tápkábelt az AC adapterhez,
majd az AC adaptert egy fali aljzathoz kell csatlakoztatni, amikor az
akkumulátoregységet az AC adapterrel tölti.
Megjegyzések
• Ha a CHARGE lámpa nem világít, ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység
jól van-e az akkumulátortöltőbe helyezve, majd húzza ki, utána dugja vissza a
micro USB-kábelt.
• Az akkumulátortöltőt közvetlenül a számítógéphez kell csatlakoztatni, nem
USB-hubon stb. keresztül.
HU
29
A fényképezőgép előkészítése
akkumulátortöltőt az AC
adapterhez (mellékelt) a
micro USB-kábellel
(mellékelt), és
csatlakoztassa az AC
adaptert a fali aljzathoz. Az
akkumulátort számítógépről
is töltheti, ha egy
tápfeszültségre
csatlakoztatott számítógép
USB-aljzatához
csatlakoztatja az
akkumulátortöltőt.
Az akkumulátoregység feltöltése
Az akkumulátoregység feltöltése a fényképezőgéppel
1 Állítsa a ON/OFF
tápkapcsolót OFF állásba.
2 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
3 Helyezze be jól az
akkumulátoregységet, az
akkumulátor sarkának
segítségével nyomva a
rögzítőkar.
4 Csukja le a fedelet.
HU
30
Rögzítőkar
Az akkumulátoregység feltöltése
5 Csatlakoztassa a fényképezőgépet az AC adapterhez
(mellékelt) a micro USB-kábellel (mellékelt), és
csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.
HU
31
A fényképezőgép előkészítése
A töltés lámpa narancssárga színnel
kezd világítani, és megkezdődik a
töltés.
• Az akkumulátor töltése közben
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Ha a töltés lámpa világít, majd
azonnal kialszik, az
Töltés lámpa
akkumulátoregység teljesen fel
Világít: Töltés
van töltve.
Ki: A töltés befejeződött
• Ha a töltés lámpa villog és a töltés Villog:
Töltési hiba történt, vagy a
nem fejeződött be, vegye ki az
töltés átmenetileg szünetel,
akkumulátoregységet, majd
mert a fényképezőgép nincs a
helyezze vissza.
megfelelő hőmérséklet• Bizonyos országok/régiók
tartományon belül
esetében előbb a tápkábelt az AC
adapterhez, majd az AC adaptert
egy fali aljzathoz kell csatlakoztatni.
Az akkumulátoregység feltöltése
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgépen a töltés lámpa villog, amikor az AC adapter
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez és a fali aljzathoz, az azt jelzi, hogy a
töltés átmenetileg szünetel, mert a hőmérséklet a javasolt működési
tartományon kívül esik. Ha a hőmérséklet visszatér a megfelelő tartományba,
a töltés folytatódik. Az akkumulátoregységet 10 °C és 30 °C környezeti
hőmérséklet között javasoljuk feltölteni.
• Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelt) a legközelebbi fali aljzathoz. Ha az
AC adapter használata közben valamilyen üzemzavart tapasztal, akkor
azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, leválasztva ezzel a
tápfeszültségről.
• Ha a fényképezőgépet első alkalommal használják, vagy ha a használt
akkumulátoregységet előtte hosszabb ideig nem használták, az akkumulátor
első feltöltésekor a töltés lámpa/CHARGE lámpa gyorsan villoghat. Ilyen
esetben vegye ki az akkumulátoregységet a fényképezőgépből, majd az
újratöltéshez helyezze vissza.
• Ne töltse fel többször egymás után az akkumulátort anélkül, hogy használta
volna, ha már teljesen fel van töltve, vagy majdnem teljesen fel van töltve.
Ellenkező esetben csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
• Ha a töltés befejeződött, húzza ki az AC adaptert a fali aljzatból.
• Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet, micro USB-kábelt
(mellékelt) és AC adaptert (mellékelt) használjon.
Töltési idő (teljes töltés)
Az AC adapter (mellékelt) és az akkumulátortöltő (mellékelt)
használatával a töltési idő körülbelül 155 perc, az AC adapter és a
fényképezőgép használatával körülbelül 150 perc.
Megjegyzések
• A fent megadott töltési idő a teljesen kisütött akkumulátoregység töltési ideje
25 °C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a körülmények
függvényében hosszabb ideig is tarthat.
HU
32
Az akkumulátoregység feltöltése
Feltöltés számítógéphez csatlakoztatással
Az akkumulátoregységet úgy is feltöltheti, hogy a fényképezőgépet
egy számítógéphez csatlakoztatja a micro USB-kábellel.
Csatlakoztassa a kikapcsolt fényképezőgépet a számítógéphez.
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgép olyan hordozható számítógéphez csatlakozik, amely
nincs a tápfeszültséghez csatlakoztatva, akkor a feltöltés a hordozható
számítógép akkumulátorát meríti. Ne töltse túl hosszú ideig!
• Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a
számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a
fényképezőgép között. A fényképezőgép üzemzavart okozhat. Mielőtt a
számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó
üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
• Nincs garancia arra, hogy a feltöltés egyedi kialakítású vagy átépített
számítógépről is működik.
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségének jelzője megjelenik a képernyőn.
Magas
Alacsony
Megjegyzések
• A maradék töltöttség kijelző bizonyos körülmények között pontatlanul
működhet.
HU
33
Az akkumulátoregység feltöltése
Tápellátás fali csatlakozóaljzatról
A fényképezőgépet lehet használni, miközben az AC adapter
(mellékelt) használatával a tápfeszültséget egy fali csatlakozóaljzat
biztosítja.
1 Helyezze be az akkumulátoregységet a
fényképezőgépbe (30. oldal).
2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy fali aljzathoz a
micro USB-kábellel (mellékelt) és az AC adapterrel
(mellékelt).
Megjegyzések
• Ha az akkumulátor lemerült, a fényképezőgép nem kapcsol be. Helyezzen egy
kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
• Ha a fényképezőgép használata közben a tápfeszültséget a fali aljzat biztosítja,
ellenőrizze, hogy az ikon (
) megjelenik-e a képernyőn.
• Ne távolítsa el az akkumulátoregységet, amikor a tápfeszültséget a fali aljzat
biztosítja. Ha eltávolítja az akkumulátoregységet, a fényképezőgép kikapcsol.
• Ne vegye ki az akkumulátoregységet, ha világít a memóriaműködés-jelző
(15. oldal). Ellenkező esetben megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
• A készülék bekapcsolt állapotában az akkumulátoregység nem töltődik, hiába
van a fényképezőgép az AC adapterhez csatlakoztatva.
• Bizonyos körülmények között az AC adapter használata közben is adhat le
áramot az akkumulátor kiegészítésképpen.
• Ha a készülék áramellátását USB-kapcsolat biztosítja, a fényképezőgépen
belüli hőmérséklet megemelkedhet, ami csökkenti a folyamatos felvételi időt.
• Ha tápforrásként mobil töltőt használ, használat előtt ellenőrizze, hogy
teljesen fel van-e töltve. Használat közben is rendszeresen ellenőrizze a mobil
töltő töltöttségét.
HU
34
Az akkumulátoregység feltöltése
Az akkumulátoregység eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző (15. oldal) nem
világít, majd csúsztassa el a rögzítőkart,
és vegye ki az akkumulátoregységet.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
Rögzítőkar
A fényképezőgép előkészítése
HU
35
Memóriakártya (külön
megvásárolható) behelyezése
1 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
2 Helyezze be a
memóriakártyát.
• Tolja be a memóriakártyát a
bevágott sarkával olyan irányba,
ahogy az ábrán látható, amíg a
helyére nem kattan.
Ügyeljen rá, hogy a bevágott
sarok jó irányba nézzen.
3 Csukja le a fedelet.
A memóriakártya eltávolítása
Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző (15. oldal) nem
világít, azután nyomja be egy mozdulattal a memóriakártyát.
HU
36
Memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése
A memóriakártya formázása
Ha először használja a memóriakártyát a fényképezőgéppel,
javasoljuk, hogy a memóriakártya optimális működése érdekében a
fényképezőgép segítségével formázza meg a kártyát (inicializálás).
• A formázás véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról, és
a művelet nem vonható vissza. Mentse értékes adatait számítógépre
stb.
• A formázáshoz válassza a következőket: MENU gomb t
(Beállítások) t [Formázás].
Memóriakártya
Memory Stick PRO Duo
Fényképekhez
Mozgóképekhez
MP4
AVCHD
(csak a
Mark2
esetében)
(csak a
Mark2
esetében)
XAVC S
Memory Stick PRO-HG
Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memóriakártya
—
(csak a
Mark2
esetében)
(csak a
Mark2
esetében)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC memóriakártya
SDXC memóriakártya
microSD memóriakártya
microSDHC memóriakártya
microSDXC memóriakártya
—
—
—
*2
—
*2
*1 SD 4-es sebességosztály:
vagy gyorsabb, vagy UHS 1-es
sebességosztály:
vagy gyorsabb
HU
37
A fényképezőgép előkészítése
Használható memóriakártyák
A fényképezőgéppel az alábbi memóriakártya-típusok használhatók:
A tökéletes működés azonban nem garantálható minden
memóriakártya-típus esetében.
Memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése
*2 Az összes alább felsorolt feltételnek megfelelő memóriakártyák:
– 64 GB vagy nagyobb kapacitás
– SD 10-es sebességosztály:
, vagy UHS 1-es sebességosztály:
vagy gyorsabb
Megjegyzések
• Nem garantált, hogy minden memóriakártyával jól működik a készülék. Nem
Sony gyártmányú memóriakártya esetében forduljon a termék gyártójához.
• Ha Memory Stick Micro vagy microSD memóriakártyát használ a
fényképezőgéphez, ügyeljen a megfelelő adapter használatára.
• SDXC memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem
játszhatók le az exFAT* fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és
AV-eszközökkel. Mielőtt a fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt,
ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a
gép arra kéri, formázza a kártyát.
Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden
adatot törölne a kártyáról.
*Az exFAT az SDXC memóriakártyákon használt fájlrendszer.
HU
38
A nyelv és az óra beállítása
A fényképezőgép első használatakor, illetve a funkciók inicializálása
után megjelenik a nyelvet, a dátumot és időt beállító képernyő.
1 A tápkapcsoló ON/OFF
állásba fordításával
kapcsolja be (ON) a
fényképezőgépet.
A fényképezőgép előkészítése
Megjelenik egy képernyő, amelyen
beállítható a képernyőn használt
nyelv.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
állítsa a ON/OFF tápkapcsolót OFF
állásba.
2 Válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg a z
gombot a vezérlőkeréken.
Megjelenik a dátumot és órát beállító
képernyő.
3 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] van-e kijelölve a
képernyőn, majd nyomja meg a z gombot.
4 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg
a z gombot.
5 Nyomja meg a vezérlőkeréken a v/V gombot, vagy a
vezérlőkerék forgatásával válassza ki a beállítási
elemet, majd nyomja meg a z gombot.
HU
39
A nyelv és az óra beállítása
6 Nyomja meg a v/V/b/B gombot, vagy a vezérlőkerék
forgatásával válassza ki a beállítást, majd nyomja meg
a z gombot.
7 Az 5. és a 6. lépés ismétlésével állítsa be a többi
elemet, majd válassza a [Bevitel] lehetőséget, és
nyomja meg a vezérlőkeréken a z gombot.
Kilépés a dátum és idő módosítása műveletből
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátum/idő és a terület beállításának
megtekintése vagy módosítása
A dátumot és órát beállító képernyő csak a fényképezőgép első
bekapcsolásakor jelenik meg automatikusan, vagy ha a belső
újratölthető segédakkumulátor lemerült. A dátum- és az időbeállítás
módosítását a menüből végezheti el.
MENU gomb t
(Beállítások) t [Dát./Idő
beáll.] vagy [Zóna beállítás]
MENU gomb
A dátum- és időbeállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető akkumulátorral is
rendelkezik, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától, illetve
az akkumulátor behelyezésétől vagy hiányától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások megőrzéséről.
HU
40
Számítógép használata
RAW képek készítése (Image
Data Converter)
Az Image Data Converter telepítése
A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
következő URL címet, majd a képernyőn megjelenő
utasításokat követve töltse le az Image Data Converter
szoftvert.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Ehhez internetkapcsolat szükséges.
• A használattal kapcsolatos részleteket lásd az alábbi Image Data
Converter támogatási oldalon (csak angol nyelven):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Az Image Data Converter menüsávján a „Help” menüpontra
kattintva is elérheti az információkat.
HU
41
Számítógép használata
Az Image Data Converter a következő célokra használható:
• A RAW formátumban rögzített képek lejátszhatók és
szerkeszthetők, például módosítható a tónusuk vagy az élességük.
• Módosíthatja a képeken a következőket: fehéregyensúly, expozíció,
[Saját beállít.] stb.
• A megjelenített és módosított képeket számítógépre mentheti.
A mentés történhet RAW formátumban vagy általános
fájlformátumban.
• A fényképezőgéppel készült RAW képek és JPEG képek
megjeleníthetők és összehasonlíthatók.
• A képek öt fokozatban rangsorolhatók.
• Alkalmazhat színcímkéket.
Képek importálása a
számítógépre és a képek
felhasználása (PlayMemories
Home)
A PlayMemories Home szoftver lehetővé teszi, hogy álló- és
mozgóképeket importáljon a számítógépre, és felhasználja őket. A
PlayMemories Home szükséges, ha XAVC S mozgóképeket vagy
AVCHD mozgóképeket szeretne számítógépre importálni.
Importált képek
lejátszása
Képek importálása a fényképezőgépről
Windows esetében a következő funkciók is
elérhetők:
Képek
megtekintése
naptárban
Mozgóké
plemezek
készítése
Képek megosztása
PlayMemories
Online™
felhasználókkal
Képek feltöltése
hálózati helyekre
• A következőképpen töltheti le az Image Data Converter vagy
Remote Camera Control stb. szoftvert:
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez t indítsa el a
PlayMemories Home programot t kattintson a [Notifications]
lehetőségre.
Megjegyzések
• A PlayMemories Online és más hálózati szolgáltatások használatához
internetkapcsolat szükséges. Egyes országokban és térségekben a
PlayMemories Online vagy más hálózati szolgáltatások nem érhetők el.
HU
42
Képek importálása a számítógépre és a képek felhasználása (PlayMemories Home)
• Mac szoftverekkel kapcsolatban az alábbi URL címen tájékozódhat:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ha a 2011 előtti modellekhez mellékelt PMB (Picture Motion Browser)
szoftver már telepítve lett a számítógépre, a telepítés során felül lesz írva a
PlayMemories Home programmal. Használja a PlayMemories Home
programot, a PMB utódját.
• Ha a mozgókép felvételéhez használt [
Rögzítési Beállít.] beállítás [60p
28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] volt, akkor AVCHD lemez készítése előtt a PlayMemories
Home konvertálja a felvételt. Ez a konvertálás hosszú ideig tarthat. Nem
lehetséges az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése. Ha meg akarja
tartani az eredeti képminőséget, írja a mozgóképeket Blu-ray lemezre.
A PlayMemories Home telepítése
http://www.sony.net/pm/
• Ehhez internetkapcsolat szükséges.
• A használattal kapcsolatos részleteket lásd az alábbi PlayMemories
Home támogatási oldalon (csak angol nyelven):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
A PlayMemories Home funkcióinak bővítése
A fényképezőgép és a számítógép
összekapcsolásakor a PlayMemories
Home új funkciókkal bővíthető.
Ajánlatos a fényképezőgépet a
számítógéphez csatlakoztatni akkor
is, ha a PlayMemories Home már
telepítve van a számítógépen.
A számítógép
USBaljzatához
Multi-/micro-USB
csatlakozó
HU
43
Számítógép használata
A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
következő URL címet, majd a képernyőn megjelenő
utasításokat követve töltse le a PlayMemories Home
szoftvert.
A fényképezőgép vezérlése a
számítógépről (Remote Camera
Control)
Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet. A Remote
Camera Control segítségével elvégezheti a következőket:
• A fényképezőgép beállítása vagy fényképezés számítógépről.
• Képek rögzítése közvetlenül a számítógépre.
• Fényképezés időszakos expozícióval.
Használat előtt állítsa be a következőket: MENU gomb t
(Beállítások) t [USB csatlakozás] t [PC távkapcsolat]
A Remote Camera Control telepítése
A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a
következő URL címet, majd a képernyőn megjelenő
utasításokat követve töltse le a Remote Camera Control
szoftvert.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ehhez internetkapcsolat szükséges.
• A használattal kapcsolatos részleteket lásd a Help menüben.
HU
44
Egyebek
Egyebek
Védjegyek
• A Memory Stick és a
a Sony
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az XAVC S és az
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Mac az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az SDXC logó az SD-3C, LLC
védjegye.
• A Facebook és a „f” logó a
Facebook, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• A YouTube és a YouTube logó a
Google Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a ™ és az
szimbólum nem minden esetben
jelenik meg ebben az útmutatóban.
®
HU
45
HU
46
Egyebek
47
HU
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
©2015 Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising