Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 RX1R professzionális kompakt fényképezőgép Használati útmutató

4-443-126-11(1)
Digitális fényképezőgép
Használati útmutató
DSC-RX1
Magyar
FIGYELEM!
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet,
sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is
okozhat. Tartsa szem előtt az
alábbiakat.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG
ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY
VAGY AZ
ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN
KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és
óvja az ütéstől és az erős fizikai
hatásoktól, többek között ne
kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait, és ügyeljen arra is, hogy
érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől:
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
ne hagyja tűző napon parkoló
gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan
lítium ion akkumulátort/elemet,
amelyből folyik az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel,
illetve olyan készülékkel töltse, amely
fel tudja tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort
azonnal, a használati útmutatóban
ismertetett módodon dobja ki.
VIGYÁZAT
HU
2
AC adapter
Az AC adapter használatakor használja
a legközelebbi fali aljzatot. Ha a
készülék használata közben valamilyen
üzemzavart tapasztal, akkor azonnal
húzza ki az AC adapter
csatlakozódugóját a fali aljzatból.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét az adatátviteli
(USB stb.) kábelt.
A tápkábelt kifejezetten ezzel a
fényképezőgéppel való használatra
tervezték, máselektromos készülékhez
nem szabad használni.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a
készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne
kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és
elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha
3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
HU
3
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az
elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne
kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le.
HU
4
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Tartalomjegyzék
A funkciók bemutatása .................................................. 7
Használat előtt
A fényképezőgép használatával kapcsolatos
megjegyzések .............................................................. 9
A csomag tartalmának ellenőrzése ............................. 13
Részek azonosítása ....................................................... 14
Eleje ........................................................................... 14
Hátulja és az oldalai ................................................. 15
Teteje ......................................................................... 16
Alja ............................................................................ 17
A vezérlőkerék segítségével ................................... 18
A képernyőn megjelenő ikonok listája ....................... 19
Funkciók listája
A gombokkal/tárcsákkal kezelhető funkciók ............. 22
Egy funkció kiválasztása a Fn (Funkció)
gombbal ..................................................................... 23
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók..... 24
A MENU gombbal kiválasztható funkciók ............... 26
A beépített súgó használata ......................................... 35
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátoregység feltöltése ................................ 36
Töltési idő (teljes töltés) ......................................... 38
Feltöltés számítógéphez csatlakoztatással ............ 39
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése ......... 39
Tápfeszültség ............................................................ 40
Az akkumulátoregység eltávolítása ....................... 40
Memóriakártya behelyezése (külön
megvásárolható) ....................................................... 41
A memóriakártya eltávolítása ................................ 42
Használható memóriakártyák ................................ 42
A dátum és az idő beállítása ........................................ 44
A dátum/idő és terület beállítása újra ................... 45
A fényképezőgép bemozdulása nélküli, tiszta
mozgóképfelvétel készítése .................................... 46
HU
5
Fényképezés és a képek megtekintése
Fényképezéskor ............................................................. 47
Mozgókép felvétele ....................................................... 49
A fájlformátum módosítása .................................... 49
Képek lejátszása ............................................................ 50
Váltás állóképek és mozgóképek között ............... 51
Képek törlése ................................................................. 52
Felvételi mód választása
Felvételi mód választása ............................................... 53
Az egyes felvételi módokban választható
funkciók .................................................................... 54
Különféle funkciók
Különféle funkciók használata .................................... 55
ISO/Többképkockás zajcsökk. ............................... 55
Saját beállít. .............................................................. 56
Kézben tartott Esti .................................................. 56
DRO/Auto. HDR .................................................... 57
Lejátszás funkciók ................................................... 57
A Quick Navi képernyő használata ....................... 58
Képek megtekintése számítógépen
A szoftver használata .................................................... 60
Az „Image Data Converter” használata ............... 60
A „PlayMemories Home” használata ................... 61
Ajánlott számítógépes környezet (Windows) ...... 62
Ajánlott számítógépes környezet (Mac) ............... 63
Az „PlayMemories Home” telepítése ................... 64
Az „Image Data Converter” telepítése ................. 66
Egyéb
További információk a fényképezőgépről
(„Cyber-shot felhasználói útmutató”) ................... 67
A képek számának és a mozgóképek felvételi idejének
megtekintése ............................................................. 68
Minőségtanúsítás ........................................................... 73
Tárgymutató .......................................................... 77
HU
6
A funkciók bemutatása
Ez a fejezet gyakran használt fényképezési funkciókat és néhány
különleges funkciót mutat be.
További részleteket a zárójelben feltüntetett oldalakon talál.
Gyakran használt fényképezési funkciók
Expoz.kompoz. (22)
Az expozíció beállításával a teljes kép fényereje módosítható.
Ha a felvételi mód beállítása M, az expozíció az ISO-érzékenység
[AUTO] beállítása esetén is módosítható.
ISO (55)/Többképkockás zajcsökk. (55)
Módosíthatja a fényérzékenységet.
Az ISO-érzékenység ISO 50 és ISO 25600 közötti lehet.
Ha
(Többképkockás zajcsökk.) van kijelölve, akkor a maximális
ISO-érzékenységnél nagyobb ISO számértéket is választhat.
Fehéregyensúly (24)
Beállíthatja a színtónusokat.
Kiválaszthatja a fényforrásnak megfelelő beállítást, de a
színhőmérséklet és a színszűrő opció segítségével finombeállítások is
végezhetők.
Képtovább.mód (24)
Kiválaszthatja a célnak megfelelő képtovábbítási módot, például az
egyszeri felvétel, a folyamatos felvétel vagy a belövéses rögzítés
módot.
A fényképezőgép jellemzői
Makró mód (47)
Közeli felvételeket készíthet például virágokról vagy ételről.
HU
7
A funkciók bemutatása
DRO/Auto. HDR (57)
[D-tart. optim.]: A kép kis területekre osztásával a fényképezőgép
elemzi a tárgy és a háttér közötti fény–árnyék kontrasztot, hogy a
felvételen optimális legyen a fényesség és a gradáció.
[Auto. HDR]: A fényképezőgép három képet készít különböző
expozícióval, majd a gazdag gradáció elérése érdekében egymásra
helyezi a képeket.
Saját beállít. (56)
Kiválaszthatja a kívánt stílust 13 változat közül.
A választott stílust alapul véve bizonyos képjellemzőket is beállíthat,
például az expozíciót.
Kézben tartott Esti (56)
Ezzel az üzemmóddal állvány nélkül készíthet éjszakai képeket kis
képzajjal és elmosódással.
Mozgóképfelvétel kézi beállításokkal (25)
P, A, S és M módban mozgóképfelvétel közben is beállíthatja az
expozíciót.
A fényképezőgép kezelése és testreszabása
Információk megjelenítése (29)
A vezérlőkerék DISP gombjának megnyomásával megváltoztathatja
a képernyő kijelzési módját.
Testreszabás (29)
A fényképezőgépen van egy C (Testreszabás) gomb, amelyhez
hozzárendelhet egy tetszőleges funkciót. Funkciókat hozzárendelhet
más gombokhoz is, például az AEL gombhoz.
HU
8
Használat előtt
A fényképezőgép használatával
kapcsolatos megjegyzések
A képernyő nyelve
A menü használatával kiválaszthatja
a képernyőn megjelenő szöveg
nyelvét (34. oldal).
• Ez az útmutató az 1080 60i
kompatibilis és az 1080 50i
kompatibilis eszközöket ismerteti.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy a
fényképezőgép 1080 60i vagy 1080 50i
kompatibilis eszköz-e, keresse a
következő jeleket a fényképezőgép
alján.
1080 60i kompatibilis eszköz: 60i
1080 50i kompatibilis eszköz: 50i
• A fényképezőgép kompatibilis az
1080 60p vagy 50p formátumú
mozgóképekkel. A váltott soros
módot használó normál felvételi
üzemmódokkal ellentétben ez a
fényképezőgép progresszív módú. Ez
növeli a felbontást, és folyamatosabb,
valósághűbb képet eredményez.
A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A memóriakártya megbízható
működése érdekében ajánlatos a
fényképezőgéppel formázni az először
használt memóriakártyákat.
Ügyeljen arra, hogy a formázás töröl
minden adatot a memóriakártyáról.
Ezeket az adatokat nem lehet később
helyreállítani. A fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot
számítógépre vagy más
tárolóeszközre.
HU
9
Használat előtt
A fényképezőgép funkciói
• A képek gyakori rögzítése/törlése
miatt a memóriakártyán tárolt adatok
töredezetté válhatnak. Előfordulhat,
hogy nem lehet elmenteni vagy
rögzíteni mozgóképeket. Ilyen
esetben mentse a képeket
számítógépre vagy más
tárolóeszközre, majd: [Formázás]
(32. oldal).
• A felvétel megkezdése előtt
próbafelvétellel ellenőrizze a
fényképezőgép hibátlan működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló.
• Óvja a fényképezőgépet a víztől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz
hibás működést okozhat.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap
vagy más fényes fényforrás felé. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy
sugárzást kibocsátó helyek közelében.
Ellenkező esetben a fényképezőgép
nem rögzíti és nem játssza le
hibátlanul a fényképeket.
• A fényképezőgép használata
homokos vagy poros helyen hibás
működést okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a
fényképezőgép használata előtt
távolítsa el azt.
• Ne rázza vagy ütögetesse a
fényképezőgépet. Ez meghibásodást
okozhat, és előfordulhat, hogy nem
tud képeket rögzíteni. Ezenkívül az
adathordozó használhatatlanná
válhat, vagy a képadatok sérülhetnek.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku
felületét. A vaku hőkibocsátása miatt
a vaku felületén lévő szennyeződés
füstölni vagy égni kezdhet. A
szennyeződések, por stb.
eltávolításához puha ronggyal törölje
le a vakut.
Carl Zeiss lencse
A fényképezőgép Carl Zeiss lencsével
rendelkezik, mely éles képek kiváló
kontrasztú visszaadására alkalmas. A
fényképezőgép lencséje a németországi
Carl Zeiss minőségi szabványok szerint,
a Carl Zeiss által hitelesített
minőségbiztosítási rendszer
felügyeletével készült.
Megjegyzések a vakuval
kapcsolatban
• Ne emelje meg a fényképezőgépet a
vakunál fogva, és vigyázzon, hogy ne
érje a vakut nagyobb erőbehatás.
• Ha víz, por vagy homok kerül a
felnyitott vakuba, az üzemzavart
okozhat.
A felvételek sérüléséért, illetve
a felvételi hibákért nem
vállalunk felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel
tartalmának ellentételezését, ha a
felvétel vagy a lejátszás elmaradása a
készülék vagy az adathordozó stb.
hibájából következik be.
Ajánlott biztonsági mentés
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig másolja az adatokat másik
adathordozóra (biztonsági mentés).
HU
10
Az LCD-képernyőre, a lencsére
és a képérzékelőre vonatkozó
megjegyzések
• A képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártástechnológiával
készült, így a képpontok legalább
99,99%-a ténylegesen működőképes.
Ennek ellenére néhány apró fekete és/
vagy fényes (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) pont jelenhet meg a
képernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat velejárói, és nem
befolyásolják a felvétel minőségét.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet hosszú
ideig napsugárzásnak, és ne
fényképezzen sokáig a nappal
szemben. Ellenkező esetben
megsérülhet a belső mechanizmus.
Tűz keletkezhet, ha a napfény
fókuszálva egy közeli tárgyra vetül.
• Hideg helyen a képernyőn szellemkép
jelenhet meg. Ez nem jelent hibás
működést. Ha hideg helyen kapcsolja
be a fényképezőgépet, a képernyő
átmenetileg elsötétülhet. Ha a
fényképezőgép felmelegszik, a
képernyő normálisan fog működni.
• Előfordulhat, hogy a rögzített kép
eltér attól a képtől, ami a készüléken a
felvétel készítése előtt megjelent.
Megjegyzések a hosszú ideig
tartó fényképezéssel
kapcsolatban
• Ha hosszabb időn át készít
felvételeket a fényképezőgéppel, a
fényképezőgép hőmérséklete megnő.
Ha a hőmérséklet egy bizonyos szint
fölé emelkedik, megjelenik a
képernyőn a
ikon, és a
fényképezőgép automatikusan
kikapcsol. Ha a készülék kikapcsol,
hagyja pihenni legalább 10 percig,
hogy a belső hőmérséklete a
biztonságos szintre csökkenjen.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• A fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
által létrehozott DCF (Design rule for
Camera File system) univerzális
szabványnak.
• A fényképezőgéppel felvett képek
lejátszása más készülékeken, valamint
a más készülékkel felvett vagy
szerkesztett képek lejátszása a
fényképezőgépen nem garantált.
Megjegyzések az AVCHD
mozgóképek számítógépre
importálásával kapcsolatban
AVCHD mozgóképek számítógépre
importálásához Windows esetében a
beépített „PlayMemories Home”
szoftver, Mac rendszer esetében a Mac
számítógéphez kapott „iMovie” szoftver
használható.
Megjegyzések mozgóképek
más készüléken történő
lejátszásához
• A fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile képtömörítési
eljárást használ az AVCHD
formátumú felvételekhez. A
fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképeket
nem lehet lejátszani a következő
készülékeken.
– Az AVCHD formátummal
kompatibilis egyéb készülékek,
amelyek nem támogatják a High
Profile képtömörítést
– Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
A fényképezőgép MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile képtömörítési
eljárást szintén használ az MP4
formátumú felvételekhez. Emiatt a
fényképezőgéppel MP4 formátumban
rögzített mozgóképeket nem lehet
olyan készülékeken lejátszani,
amelyek nem támogatják az MPEG-4
AVC/H.264 eljárást.
• A HD (nagy felbontású)
képminőséggel rögzített lemezeket
csak AVCHD formátummal
kompatibilis készülékeken lehet
lejátszani. DVD alapú lejátszókkal és
felvevőkkel nem lehet HD
képminőséggel rögzített lemezeket
lejátszani, mivel azok nem
kompatibilisek az AVCHD
formátummal. Emellett előfordulhat,
hogy a DVD alapú lejátszók nem
tudják kiadni a HD képminőségű
lemezeket.
• Az 1080 60p/1080 50p formátumban
rögzített mozgóképek csak 1080 60p/
1080 50p formátumot támogató
eszközökön játszhatók le.
HU
11
Használat előtt
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a
fényképezőgép hőmérséklete gyorsan
emelkedik.
• Ha a fényképezőgép hőmérséklete
magasabb, leromolhat a képminőség.
A fényképezés folytatása előtt
ajánlatos megvárni, hogy a
fényképezőgép hőmérséklete
csökkenjen.
• A folyamatos használat
következtében a fényképezőgép és az
akkumulátor felmelegedhet. Ez
azonban nem jelent hibás működést.
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok szerzői
jog által védettek lehetnek. Ilyen
anyagok engedély nélküli felvétele a
vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
Az ebben a kézikönyvben
felhasznált képek
Az ebben a kézikönyvben példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, nem pedig ezzel a
fényképezőgéppel készített felvételek.
A kézikönyvben megadott
műszaki adatokról
Ha a kézikönyvben másképp nem
jelezzük, a teljesítményadatok és a
műszaki adatok az alábbi feltételek
mellett lettek meghatározva: 25°C
környezeti hőmérséklet; a használt,
teljesen feltöltött akkumulátoregység a
töltés lámpa kialvása után még 1 óráig
töltve lett.
Használat és gondozás
Bánjon óvatosan a készülékkel: ne
szerelje szét, ne alakítsa át, és ne tegye
ki túlzott fizikai igénybevételnek (pl.
ütögetés, leejtés, rálépés). Különösen
ügyeljen az objektív kezelésekor.
Megjegyzések a
fényképezőgép kidobásával
vagy átadásával kapcsolatban
Mielőtt a fényképezőgépet kidobná
vagy másnak átadná, a személyi adatok
védelme érdekében ajánlatos törölni a
regisztrált arcokat (31. oldal).
HU
12
Használat előtt
A csomag tartalmának
ellenőrzése
A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.
• Micro USB kábel (1)
• Hálózati tápkábel (1)* (nem
mellékelt tartozék az USA-ban
és Kanadában)
* Előfordulhat, hogy a
fényképezőgéphez több tápkábel is
van mellékelve. Használja mindig
az adott országnak/régiónak
megfelelőt.
• Vállpánt (1)
• AC adapter AC-UD10 (1)
(Az USA-n és Kanadán kívüli
országok/régiók vásárlóinak)
AC adapter AC-UD11 (1)
(Az USA-beli és a kanadai
vásárlóknak)
• Objektívsapka (1)
• Papucskupak (1) (a
fényképezőgépre szerelve)
• Tisztítókendő (1)
• Használati útmutató (1) (ez a
kézikönyv)
HU
13
Használat előtt
• Fényképezőgép (1)
• Újratölthető
akkumulátoregység NP-BX1
(1)
Részek azonosítása
Az alkatrészek használatáról bővebben a zárójelben feltüntetett
oldalakon olvashat.
Eleje
A Fülek a vállpánt számára
• Rögzítse a pánt mindkét
végét a fényképezőgépre.
B AF segédfény (27)/Önkioldó
jelzője
C Lencsevédő ernyő mutató
D Lencse
E Rekeszállító gyűrű (22)
F Rekesz mutató/
Makrókapcsoló mutató
HU
14
G Makrókapcsoló gyűrű (47)
H Fókusz üzemmódtárcsa (22)
I Fókuszállító gyűrű (22)
Részek azonosítása
Hátulja és az oldalai
(Vaku felnyitása) kapcsoló
(22)
K Felvétel készítéséhez: AEL
(AE rögzítés) gomb (30)
Megtekintéshez:
(Nagyítás) gomb (57)
B Fényérzékelő
C Töltés lámpa (37)
D Micro USB csatlakozó (64)
L Felvétel készítéséhez: Fn
(Funkció) gomb (23, 24)
Megtekintéshez:
(Kép
index) gomb (57)
E HDMI micro aljzat
F m (Mikrofon) aljzat
• Külső mikrofon
csatlakoztatása esetén a
fényképezőgép a belső
mikrofonról a külső
mikrofonra vált. Ha a külső
mikrofon vezetékes
tápellátású, akkor a
fényképezőgép ellátja
tápfeszültséggel a mikrofont.
Használat előtt
A
M Vezérlőkerék (18)
N
(Törlés) gomb (52)
O MENU gomb (26)
G LCD-képernyő (19)
H
(Lejátszás) gomb (50)
I Vezérlőtárcsa (23, 53)
J MOVIE (Mozgókép) gomb
(30, 49)
HU
15
Részek azonosítása
Teteje
A Exponálógomb (47)
B Expozíció-kompenzáció
tárcsa (22)
C C (Testreszabás) gomb (29)
D Tápkapcsoló (44)
E Üzemmódtárcsa (53)
F Többcélú interfész papucs*
• Vannak olyan kiegészítők,
amelyeket nem lehet teljesen
betolni, és hátul kilógnak a
többcélú interfész papucsból.
Ha a kiegészítő eléri a papucs
elejét, a csatlakoztatás
megtörténik.
G
A képérzékelő helyének
jelölése
H Vaku**
I Mikrofon***
HU
16
*
Ha kíváncsi rá, hogy milyen
kiegészítők csatlakoztathatók a
többcélú interfész papucsba,
látogasson el a területnek
megfelelő Sony honlapra, vagy
forduljon Sony forgalmazójához
vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez. Olyan kiegészítőket is
használhat, amik kompatibilisek
a tartozékpapuccsal. Nincs
garancia arra, hogy a készülék
más gyártók kiegészítőivel is
megfelelően működik.
A fényképezőgép keresőket
támogató funkciói csak akkor
érhetők el, ha FDA-EV1MK
keresőt használ (külön
megvásárolható).
Részek azonosítása
** A vaki kinyitása előtt ellenőrizze,
hogy nem akadályozza-e a vakut
az ujjával vagy valami mással,
majd tolja el a (vaku felnyitása)
kapcsolót. Ha nem használja a
vakut, nyomja vissza a helyére
ujjal. Vigyázzon, hogy a vaku
lecsukásakor ne csípje be az ujját.
*** Ne takarja le ezt a részt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben a felvétel zajos
vagy halk lehet.
Használat előtt
Alja
A Akkumulátorbehelyező
nyílás (36)
G Akkumulátor-/
memóriakártya-fedél (36, 41)
B Memóriakártya-nyílás (41)
C Memóriaműködés-jelző (42)
D Kioldókar
E Hangszóró
F Állványrögzítő furat
• Használjon olyan állványt,
amelynek rögzítőcsavarja
rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az
állványon megfelelően
rögzíteni, és a fényképezőgép
megsérülhet.
HU
17
Részek azonosítása
A vezérlőkerék segítségével
• Az DISP (Tartalom megjelenít.) beállítástól függően eltérő a
vezérlőkerék középső gombjához rendelt funkció (29. oldal). A
balra, a jobbra és a lefelé gombhoz hozzárendelhet egy tetszőleges
funkciót (30. oldal).
• A kijelölőkeretet a vezérlőkerék forgatásával vagy a kerék
tetejének/aljának/bal oldalának/jobb oldalának megnyomásával
mozgathatja. Ebben kézikönyvben a kerék tetejének/aljának/bal
oldalának/jobb oldalának megnyomását a v/V/b/B ikonokkal
jelöljük.
HU
18
A képernyőn megjelenő ikonok
listája
LCD-képernyő módban*
Lejátszás esetén (alapvető
információk)
Használat előtt
* A kereső üzemmód elérhető, és alkalmas a külső keresővel (külön
megvásárolható) történő fényképezéshez.
A
Kijelző
Kijelző
Jelzés
Jelzés
AF segédfény
Felvételi mód (53)
Memóriakártya (41)/
Feltöltés (33)
P P*
ASM
100
Rögzíthető képek
száma
Az állóképek
méretaránya (26)
Regiszterszám (53)
Színhelyfelismerés ikon
(25)
24M 10M Az állóképek mérete
4.6M 20M (25)
8.7M
3.9M
Átfedés ikon
HU
19
A képernyőn megjelenő ikonok listája
Kijelző
Jelzés
Kijelző
A mozgóképek
képváltási sebessége
(28)
Jelzés
Figyelmeztetés alacsony
akkumulátortöltöttségre
(39)
Az állóképek
képminősége (25)
B
Kijelző
Jelzés
Képtovábbítási mód
(24)
A mozgóképek
felvételi üzemmódja
(28)
Hátralévő
akkumulátor-töltöttség
(39)
Vaku üzemmód (24)/
Vörösszem csökkentés
(28)
A vaku feltöltése
folyamatban
Beállítás Effektus Ki
(29)
Fókusz mód (22)
Mozgóképfelvételkor
nem vesz fel hangot
(28)
Autofókusz terület (24)
Szélzaj csökkentése
(28)
Sima bőr effekt
SteadyShot/SteadyShot
figyelmeztetés (46)
Arcfelismerés/
Mosolyexponálás (24)
Figyelmeztetés
túlmelegedésre (10)
Képkezelő fájl tele/
Képkezelő fájl hiba
Megtekintés üzemmód
(31)
100-0003
Mappa-fájlsorszám
-
Törlésvédelem (31)
DPOF
Nyomtatási
megrendelés (DPOF)
(31)
HU
20
Fénymérési üzemmód
(24)
AWB
7500K
A5 G5
Fehéregyensúly
(automatikus, előre
beállított, egyéni,
színhőmérséklet,
színszűrő) (24)
D-tartomány
optimalizáló/Auto.
HDR (57)
A képernyőn megjelenő ikonok listája
Kijelző
Jelzés
Saját beállítás (56)/
kontraszt, telítettség,
élesség
+3 +3 +3
Kijelző
Jelzés
FELVÉT.
0:12
A mozgókép felvételi
ideje (p:mp)
z
Fókuszállapot (47)
1/250
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás érték
ISO400
ISO-szám (55)
Használat előtt
Kép effektus (25)
C
AE rögzítés (22)
Auto. HDR képhiba
Kép effektus hiba
Hisztogram
Autom. port. komp.
(25)
2012-1-1
10:37PM
A lejátszott kép
felvételi dátuma/ideje
3/7
Kép sorszáma/A
rögzített képek száma a
kiválasztott megtekintő
üzemmódban
z
Követőfókusz
Követőfókusz
Expozíciókompenzáció/Kézi
fénymérés
Vakukompenzáció (24)
EV skála (csak kereső
üzemmódban)
Mosolyérzékelés
érzékenységének
kijelzése
D
Kijelző
Jelzés
Pontszerű fénymérési
kör
Szint
Intelligens
telekonverter
Intelligens zoom/Tiszta
kép zoom (27)/Digitális
zoom (27)
Zársebesség kijelzés
Rekesznyílás kijelzés
Makró mód
HU
21
Funkciók listája
A gombokkal/tárcsákkal
kezelhető funkciók
Az alábbi gombokkal/tárcsákkal különféle funkciókat állíthat be vagy
kezelhet.
A gombok/tárcsák helyét lásd: „Részek azonosítása” (14. oldal).
Üzemmódtárcsa
A felvételi módot kapcsolja.
MENU gomb
Megjeleníti a menüképernyőt, ahol beállíthatók a
menüelemek.
Mozgóképek felvételéhez.
MOVIE gomb
AEL gomb/
Fn gomb/
gomb
gomb
Rögzíti a teljes kép expozícióját./Képek
megjelenítésekor felméretez egy képet.
Megjeleníti az Fn gombbal beállított funkciók
beállítás képernyőjét. Kereső üzemmódban
átkapcsol a Quick Navi képernyőre./Egyszerre több
képet jelenít meg a képernyőn.
DISP a vezérlőkeréken Váltja az LCD-képernyőn megjelenő felvételi
információkat.
gomb
gomb
Képeket játszik le.
Megjeleníti a beépített súgót./Képeket töröl.
C (Testreszabás)
gomb
Egy gyakran használt funkciót rendel a gombhoz.
Fókusz
üzemmódtárcsa
Kiválasztja a tárgy mozgásának megfelelő
fókuszálási módot.
Expozíciókompenzáció tárcsa
Beállítja az expozíciókorrekció tartományát.
Rekeszállító gyűrű
Kézzel állítja be a rekesznyílás értékét (F szám).
Makrókapcsoló gyűrű Közeli felvételi módra kapcsol.
Fókuszállító gyűrű
Kézzel állítja be a fókuszt.
(Vaku felnyitása)
kapcsoló
Kiemeli a vakut.
HU
22
Egy funkció kiválasztása a Fn
(Funkció) gombbal
Az Fn gombbal könnyen elérheti a fényképezés közben viszonylag
gyakran használt beállításokat vagy funkciókat.
1 Nyomja meg a Fn gombot.
Funkciók listája
2 Válassza ki a kívánt elemet a vezérlőkerék v/V/b/B
gombjaival, majd nyomja meg a z gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
3 A használati útmutatót
követve válassza ki és
aktiválja a kívánt funkciót.
Használati útmutató
Funkciók beállítása közvetlenül a fényképezési
információk képernyőn
Ha a z gomb megnyomása nélkül forgatja el a vezérlőkereket a
2. lépésben, akkor a funkciókat közvetlenül a fényképezési
információk képernyőn is beállíthatja. A vezérlőtárcsa segítségével
elvégezhető bizonyos funkciók finomhangolása.
HU
23
Az Fn (Funkció) gombbal
kiválasztható funkciók
Az Fn gombbal kiválasztható funkciók az alábbiak:
Képtovább.mód
Beállíthatja a képtovábbítási módot például folyamatos
felvételhez.
(Egyszeri Felvétel/Folyamatos Felvétel/F.tov.zárs.előv/
Önkioldó/Belövés: Folyam./Szimpla Expo. Soroz./FE
belövés/DRO Expo. Sorozat)
Vaku üzemmód
Megadhatja a vaku beállításait.
(Vaku ki/Autom. Vaku/Derítő vaku/Lassú szinkron/
Hátsó szinkron/Vezeték nélk.)
ISO
Beállíthatja a fényérzékenységet. Minél nagyobb a szám,
annál nagyobb a zársebesség.
(Többképkockás zajcsökk./ISO AUTO – 102400)
Fénymérési mód
Kiválasztja a fényerő mérésének a módszerét.
(Több/Közép/Pontszerű)
Autofókusz terület Kiválaszthatja a fókuszálási területet.
(Több/Közép/Rugalm. pontsz)
Fehéregyensúly
Beállíthatja egy kép színtónusait.
(Automatikus FE/Nappali fény/Árnyék/Felhős/
Izzólámpa/Fénycső: Meleg Feh./Fénycső: Hideg Feh./
Fénycső: Termész./Fénycső: Nappali f./Vaku/
Színhő./-szűrő/Egyéni 1–3/Egyéni beállítás)
DRO/Auto. HDR
Automatikusan kompenzálja a fényességet és a
kontrasztot.
(Ki/D-tart. optim./Auto. HDR)
Saját beállít.
Kiválaszthatja a kívánt képfeldolgozási módot.
(Normál/Élénk/Semleges/Tiszta/Mély/Halvány/Portré/
Tájkép/Naplemente/Éjszakai Jelenet/Őszi levél/Feketefehér/Szépia/Stílusdoboz1–6)
Vaku kompenz.
Beállíthatja a vaku fényerejét.
(+3,0EV – –3,0EV)
Mosoly-/
Arcfelism.
Kiválaszthatja, hogy a készülék érzékelje az alanyok
arcát, és automatikusan megadjon különféle
beállításokat. Beállítása esetén a zár automatikusan
kiold, ha a fényképezőgép mosolyt érzékel.
(Arcfelismerés Ki/Arcfelismerés Be (Regiszt. Arcok)/
Arcfelismerés Be/Mosoly exponálás)
HU
24
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
Kiválaszthatja a különféle helyszíni körülményeknek
megfelelő, előre meghatározott beállításokat.
(Portré/Sportesemény/Tájkép/Naplemente/Éjszakai
Jelenet/Kézben tartott Esti/Éjszakai portré)
Mozgókép
Kiválasztja mozgóképfelvételhez a tárgynak vagy
effektusnak megfelelő expozíciós módot.
(P/A/S/M)
Kép effektus
A kiválasztott hatással különleges mintázatú
fényképeket készíthet.
(Ki/Játékfényképezőgép/Élénk szín/Poszterizáció/Retro
fénykép/Lágy High-key világ./Részleges szín/Nagy
kontr. monokr./Lágy Fókusz/HDR kép/Gazdag Tónus
Mono/Miniatűr/Vízfesték/Illusztráció)
Autom. port.
komp.
Arcról készült felvétel esetén elemzi a képet, és
hatásosabb kompozícióval, másik változatban menti el a
képet.
(Ki/Automatikus)
Automata mód
Kiválasztja az automatikus felvételi módot.
(Intelligens autom./Kiváló automatikus)
Sima bőr effektus Beállíthatja a Sima bőr effektus használatát és a hatás
erősségét.
(Ki/Alacsony/Közepes/Magas)
Minőség*
Beállíthatja az állóképek képminőségét.
(RAW/RAW & JPEG/Extra finom/Finom/Normál)
Méretarány*
Kiválaszthatja az állóképek méretarányát.
(3:2/16:9)
Képméret*
Kiválaszthatja az állóképek méretét.
(L/M/S)
* Csak a Quick Navi használata esetén választható.
HU
25
Funkciók listája
Jelenet
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Itt megadhatja a fényképezőgép egészére vonatkozó
alapbeállításokat, illetve olyan funkciókat aktiválhat, mint a
fényképezés vagy a lejátszás.
Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a kívánt elemet a
vezérlőkerék v/V/b/B gombjaival, majd nyomja meg a vezérlőkerék
közepét.
Válassza ki a menüoldalt
Válassza ki a menüelemet
Fényképezés menü
Képméret
Kiválaszthatja az állóképek méretét.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Méretarány
Kiválaszthatja az állóképek méretarányát.
(3:2/16:9)
Minőség
Beállíthatja az állóképek képminőségét.
(RAW/RAW & JPEG/Extra finom/Finom/Normál)
Panoráma:
Képméret
Kiválaszthatja a panorámaképek méretet.
(Normál/Széles)
Panoráma: Irány
Beállíthatja a panorámaképek felvételi irányát.
(Jobbra/Balra/Fel/Le)
HU
26
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
A digitális zoom funkciónál jobb minőségű közelített
képet eredményez.
(Be/Ki)
Digitális zoom
A tiszta kép zoom funkciónál nagyobb nagyítású
közelített képet eredményez.
(Be/Ki)
Hosszú exp.z.cs
Beállíthatja 1 másodperces vagy lassabb zársebesség
esetén a zajcsökkentés feldolgozását.
(Be/Ki)
Nagy ISO zajcs.
Magas érzékenységű fényképezésre állíthatja a
zajcsökkentés feldolgozását.
(Normál/Alacsony/Ki)
AF segédfény
Beállíthatja az AF segédfény funkció használatát, amely
sötétben fénnyel segíti a fókuszálást.
(Automatikus/Ki)
Színtér
Módosítja a színvisszaadás tartományát.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL beáll. exp.
gombbal
Beállítja, hogy az exponálógomb félig lenyomva
tartására beállítható legyen-e az expozíció. Ez akkor
kényelmes, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az
expozíciót.
(Be/Ki)
Memória
Eltárolja a gyakran használt üzemmódok kombinációit,
és lehetővé teszi, hogy az üzemmódtárcsával egyszerűen
előhívja ezeket a kombinációkat.
(1/2/3)
HU
27
Funkciók listája
Tiszta kép zoom
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Mozgóképfelvétel menü
Fájlformátum
Kiválaszthatja a mozgókép fájlformátumát.
(AVCHD/MP4)
Rögzítési
Beállítás
Kiválaszthatja a mozgóképfelvétel képkockájának
minőségét és méretét.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Beállíthatja a SteadyShot üzemmódot.
(Be/Ki)
Auto. lassú
exponálás
Beállítja, hogy beállítsa-e a készülék automatikusan a
zársebességet mozgókép felvétele közben, ha a tárgy
sötét.
(Be/Ki)
Hangfelvétel
Beállíthatja, hogy mozgókép felvétele közben rögzítse-e
a készülék a hangot.
(Be/Ki)
Szélzaj
csökkentése
A funkcióval csökkenthető a mozgóképfelvételbe
szűrődő szélzaj.
(Be/Ki)
Egyéni menü
FINDER/LCD
váltása
Kereső (külön megvásárolható) használata esetén
beállítja kereső és az LCD-képernyő közötti váltás
módját.
(Automatikus/Kézi)
Vörösszem cs.
A funkcióval csökkentheti a vaku használatakor fellépő
vörösszemjelenséget.
(Be/Ki)
Rácsvonal
Beállíthatja, hogy rácsvonal jelenjen meg, ami lehetővé
teszi a kép igazítását egy szabályos struktúrához.
(Harmadoló rács/Négyzetrács/Átlós + négyzetrács/Ki)
Auto visszanéz.
Felvétel után a készülék megjeleníti a rögzített képet.
Beállíthatja, hogy a kép milyen hosszú ideig jelenjen
meg.
(10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc/Ki)
HU
28
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Beállíthatja, hogy a vezérlőkeréken lévő DISP gomb
megnyomására milyen LCD-képernyő kijelzési
üzemmódok legyenek választhatók.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram/A kereső esetében)
DISP Gomb
(Kereső)
Kereső (külön megvásárolható) használata esetén
beállíthatja, hogy a vezérlőkeréken lévő DISP gomb
megnyomására milyen keresőképernyő kijelzési
üzemmódok legyenek választhatók.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram)
Csúcsérték szint
Egy meghatározott színnel kiemeli a fókuszban lévő
terület kontúrját.
(Magas/Közepes/Alacsony/Ki)
Színcsúcsérték
Beállíthatja a csúcsérték funkcióhoz használt színt.
(Piros/Sárga/Fehér)
MF segéd
Kézi fókuszálás közben nagyított képet jelenít meg.
(Be/Ki)
Fókusz nagyítási
idő
Beállíthatja, hogy a nagyított kép mennyi ideig legyen
látható.
(2 másodperc/5 másodperc/Nincs határért.)
Funkciók listája
DISP Gomb
(Kijelző)
Élő Nézet Kijelzés Beállítja, hogy megjelenjen-e egy funkció hatása a
képernyőn, például az expozíció-kompenzáció hatása.
(Beállítás Effektus Be/Beállítás Effektus Ki)
C gomb funkciója Hozzárendelheti a kívánt funkciókat a C (Testreszabás)
gombhoz.
(Képtovább.mód/Vaku üzemmód/Autofókusz terület/
Sima bőr effektus/ Mosoly-/Arcfelism. /Autom. port.
komp./ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./
Fehéregyensúly/ DRO/Auto. HDR /Saját beállít./Kép
effektus/Képméret/Méretarány/Minőség/AEL tartás/
AEL váltó/ AEL tartás/ AEL váltó/ AF/MF Vez.
Rögzítés / AF/MF Vez. Váltás / I. Telekon./Zoom /
Fókuszállítás/Memória/LCD kikapcsolása/Nincs
beállítva)
HU
29
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
AEL gomb
funkciója
Hozzárendeli a kívánt funkciókat az AEL gombhoz. A
választható funkciók megegyeznek a [C gomb funkciója]
alatt választhatókkal.
Bal gomb
funkciója*
Hozzárendelheti a kívánt funkciókat a vezérlőkerék bal
oldali gombjához. A választható funkciók megegyeznek
a [C gomb funkciója] alatt választhatókkal.
Jobb gomb
funkciója*
Hozzárendelheti a kívánt funkciókat a vezérlőkerék
jobb oldali gombjához. A választható funkciók
megegyeznek a [C gomb funkciója] alatt
választhatókkal.
Lefelé nyíl g.
funkciója*
Hozzárendelheti a kívánt funkciókat a vezérlőkerék alsó
gombjához. A választható funkciók megegyeznek a [C
gomb funkciója] alatt választhatókkal.
I. Telekon./Zoom
Kiválasztja, hogy melyik funkciót kívánja használni,
amikor az [I. Telekon./Zoom] egy gombhoz van
rendelve.
(Intelligens Telekon./Zoom)
MOVIE gomb
Beállíthatja, hogy mindig aktív legyen-e a MOVIE
gomb.
(Mindig/Csak mozgók. mód)
* „AEL tartás”, „
hozzá.
AEL tartás” és „AF/MF Vez. Rögzítés” nem rendelhető
Exp.komp.beáll.
Beállítja, hogy a villanófény tartományán belül
módosítva legyen-e az expozíció.
(Háttér&vaku/Csak háttér)
Belövés sorrend
Kiválasztja a sorrendet expozícióbelövéses és
fehéregyensúly-belövéses fényképezés esetén.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Obj. Komp.:
Vignettálás
Kompenzálja az objektív által a képernyő sarkain
okozott sötétedést.
(Automatikus/Ki)
Obj. Komp.: Kro.
Aber.
Csökkenti az objektív által a képernyő sarkain okozott
színeltérést.
(Automatikus/Ki)
Obj. Komp.:
Torzítás
Kompenzálja a képernyőn az objektív által okozott
torzítást.
(Automatikus/Ki)
HU
30
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Tárgyköv.
arcelőválaszt.
Beállíthatja, hogy fókuszkövetés közben elsőbbséget
élvezzen-e az arcok követése.
(Be/Ki)
Arc Regisztráció
Megadhatja vagy módosíthatja, hogy fókuszkövetés
közben kinek az arca élvezzen elsőbbséget.
(Új Regisztráció/Sorrendcsere/Töröl/Törli mind)
Lejátszás menü
Kiválaszthatja a képek megjelenítési formátumát.
(Mappa megtek. (állókép)/Mappa megtek. (MP4)/
AVCHD megtek.)
Töröl
Képet törölhet.
(Többsz. képek/Össz.e mappáb/Összes AVCHD
megtek. fájl)
Diabemutató
Diavetítést indíthat.
(Ismétlés/Időköz/Kép típusa)
Kép index
Egyszerre több képet jelenít meg.
(4 kép/9 kép)
Forgatás
Elforgatja a képet az óramutató járásával ellentétes
irányban.
(0°/90°/180°/270°)
Védelem
Zárolhatja a képeket.
(Többsz. képek/Minden állókép visszavonása/Mind.
mképek.(MP4) visszav./Mind. AVCHD megt. fájl vissz.)
Funkciók listája
Állókép/mozi
kivál.
Nyomt. Megadása Nyomtatási rendelés jelet adhat egy állóképhez.
(DPOF beállítás/Dátum ráírás)
Kép effektus
Különféle mintázatokat adhat a képekhez.
(Vízfesték/Illusztráció)
Hangerő
beállítások
Beállíthatja a hangerőt.
Lejátsz.Kijelz.
Beállíthatja a függőleges tájolásban rögzített képek
lejátszási nézetét.
(Autom forgatás/Kézi forgatás)
HU
31
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Memóriakártya eszköz menü
Formázás
Megformázhatja a memóriakártyát.
Fájlszámozás
Beállíthatja az álló- és mozgóképekhez rendelt fájlnevek
számozási módját.
(Folyamatos/Visszaállítás)
Mappanév
Kiválaszthatja az állóképeket tároló mappa nevének
formátumát.
(Normál form./Dátum form.)
Felv. mappa
kiválasz.
Módosíthatja a képek tárolására kijelölt mappát.
Új mappa
Létrehozhat egy új mappát az álló- és mozgóképek
(MP4) tárolására.
Képkez. fájl
helyreáll.
Helyreállíthatja a képkezelő fájlt, lehetővé téve a
felvételt és a lejátszást.
Szab. tárhely
megjel.
Megjelenítheti, hogy a memóriakártyán milyen hosszú
mozgókép és hány darab állókép készítéséhez elég hely
maradt.
Órabeállítás menü
Dát./Idő beáll.
Beállíthatja a dátumot és az időt, illetve a téli-nyári
időszámítást.
Zóna beállítás
Beállíthatja a használat helyét.
Beállítások menü
Menü indítás
Beállíthatja, hogy a kurzor alapértelmezett pozíciója a
menüben a felső elem vagy az utoljára kiválasztott elem
legyen-e.
(Tetejére/Előző)
Törlés megerős.
Beállítja a [Töröl] vagy a [Visszavon] lehetőséget a
törlésjóváhagyó képernyő alapértelmezett beállításaként.
("Törlés" előbb/"V.von" előbb)
Üzemmód-tárcsa
súgó
Be- vagy kikapcsolhatja az üzemmódtárcsa súgó (a
felvételi módok magyarázata) megjelenítését.
(Be/Ki)
HU
32
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
LCD fényerő
Beállítja az LCD-képernyő fényerejét.
(Automatikus/Kézi/Napsütéses idő)
Kereső fényereje
Kereső (külön megvásárolható) használata esetén
beállítja a kereső fényerősségét.
(Automatikus/Kézi)
LCD minőség
Beállítja a képernyő megjelenítési minőségét.
(Magas/Normál)
HDMI felbontás
Beállíthatja, hogy milyen legyen a felbontás, ha a
fényképezőgép HDMI TV-hez csatlakozik.
(Automatikus/1080p/1080i)
HDMI-VEZÉRLÉS
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgépet „BRAVIA”
Sync kompatibilis TV-ről kezelje.
(Be/Ki)
Feltöltési
beállítások*
Megadhatja Eye-Fi kártya használata esetére a
fényképezőgép feltöltés funkciójának beállításait.
(Be/Ki)
USB csatlakozás
Beállítja az USB-csatlakozás módját a csatlakoztatott
eszközök alapján.
(Automatikus/Háttértároló/MTP)
USB LUN
Beállítás
Beállíthatja az üzemmódot arra az esetre, amikor a
fényképezőgép USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
(Több/Egy)
USB töltés
Beállíthatja, hogy az USB-kapcsolat szolgáltasson-e
tápfeszültséget.
(Be/Ki)
Funkciók listája
Energiatak. ü.mód Beállítja, hogy a fényképezőgép mennyi idő múlva
kezd.
váltson energiatakarékos módra.
(30 perc/5 perc/1 perc/20 másodperc/10 másodperc)
HU
33
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
PAL/NTSC
választó (csak az
1080 50i
kompatibilis
modellek
esetében)
A fényképezőgéppel készített mozgóképeket NTSC
rendszerű TV-n játssza le.
(PAL/NTSC)
Audió jelek
Beállíthatja a fényképezőgép által adott hangjelzéseket.
(Be/Ki)
* Csak akkor jelenik meg, ha van Eye-Fi (külön megvásárolható) kártya a
fényképezőgépben.
Verzió
Nyelv
Megjelenítheti a fényképezőgép szoftverének verzióját.
Kiválaszthatja a nyelvet.
Bemutató mód
Be- és kikapcsolja a mozgókép-lejátszási bemutatót.
(Be/Ki)
Inicializál
Visszaállíthatja a beállítások alapértékét.
(AlapértV.állít/Felv.mód.v.áll./Felhszn.v.áll.)
HU
34
A beépített súgó használata
(Törlés) gomb
Funkciók listája
A (Törlés) gombbal nemcsak
képeket törölhet, de a beépített
használati útmutatót is megjelenítheti.
Nyomja meg a (Törlés) gombot az
Fn képernyőn vagy a menüképernyőn,
ha meg akarja jeleníteni az éppen
kiválasztott funkcióval vagy
beállítással kapcsolatos leírást.
HU
35
A fényképezőgép előkészítése
Az akkumulátoregység feltöltése
A fényképezőgép első használata előtt ne felejtse el feltölteni az
akkumulátoregységet.
Az felöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem
használják. A kihagyott fényképezési lehetőségek elkerülése
érdekében érdemes fényképezés előtt mindig feltölteni az
akkumulátoregységet.
1 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
2 Helyezze be jól az
akkumulátoregységet, az
akkumulátor sarkának
segítségével nyomva a
kioldókart.
3 Csukja le a fedelet.
HU
36
Kioldókar
Az akkumulátoregység feltöltése
4 Csatlakoztassa a fényképezőgépet az AC adapterhez
(mellékelt) a micro USB kábellel (mellékelt) és
csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.
Az USA-beli és a kanadai
vásárlóknak
A fényképezőgép előkészítése
Hálózati tápkábel
Az USA-n és Kanadán kívüli
országok/régiók vásárlóinak
A töltés lámpa narancssárga színnel
kezd világítani, és megkezdődik a
töltés.
• Az akkumulátor töltése közben
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Az akkumulátoregységet
részlegesen töltött állapotból is
feltöltheti.
• Ha a töltés lámpa villog és a töltés
nem fejeződött be, vegye ki az
akkumulátoregységet, majd
helyezze vissza.
Töltés lámpa
Világít: Töltés
Ki: A töltés befejeződött
Villog:
Töltési hiba történt, vagy a
töltés átmenetileg szünetel,
mert a fényképezőgép nincs a
megfelelő hőmérséklettartományon belül.
HU
37
Az akkumulátoregység feltöltése
Megjegyzések
• Ha a fényképezőgépen a töltés lámpa villog, amikor az AC adapter
csatlakoztatva van a fényképezőgéphez és a fali aljzathoz, az azt jelzi, hogy a
töltés átmenetileg szünetel, mert a hőmérséklet a javasolt működési
tartományon kívül esik. Ha a hőmérséklet visszatér a megfelelő tartományba,
a töltés folytatódik. Az akkumulátoregységet 10°C és 30°C környezeti
hőmérséklet között javasoljuk feltölteni.
• Az akkumulátor kivezetéseinek bekoszolódása esetén előfordulhat, hogy nem
tudja megfelelően feltölteni az akkumulátoregységet. Ilyen esetben a
szennyeződést óvatosan, puha ruhával vagy vattapamaccsal finoman letörölve
tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseinek környékét.
• Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelt) a legközelebbi fali aljzathoz. Ha az
AC adapter használata közben valamilyen üzemzavart tapasztal, akkor
azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, leválasztva ezzel a
tápfeszültségről.
• Ha a töltés befejeződött, húzza ki az AC adaptert a fali aljzatból.
• Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet, micro USB kábelt
(mellékelt) és AC adaptert (mellékelt) használjon.
Töltési idő (teljes töltés)
Az AC adapter (mellékelt) használatával a töltési idő körülbelül
155 perc.
Megjegyzések
• A fent megadott töltési idő a teljesen kisütött akkumulátoregység töltési ideje
25°C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a körülmények
függvényében hosszabb ideig is tarthat.
HU
38
Az akkumulátoregység feltöltése
Feltöltés számítógéphez csatlakoztatással
Az akkumulátoregységet úgy is feltöltheti, hogy a fényképezőgépet
egy számítógéphez csatlakoztatja a micro USB kábellel.
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• A számítógépről való feltöltéssel kapcsolatban ügyeljen a következőkre:
– Ha a fényképezőgép olyan hordozható számítógéphez csatlakozik, amely
nincs a tápfeszültséghez csatlakoztatva, akkor feltöltés a hordozható
számítógép akkumulátorát meríti. Ne töltse túl hosszú ideig.
– Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a
számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a
fényképezőgép között. A fényképezőgép üzemzavart okozhat. Mielőtt a
számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó
üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
– Nincs garancia arra, hogy a feltöltés egyedi kialakítású vagy átépített
számítógépről is működik.
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségének jelzője megjelenik a képernyőn.
Magas
Alacsony
HU
39
Az akkumulátoregység feltöltése
Megjegyzések
• Kb. egy percet vesz igénybe, amíg az akkumulátor hátralévő üzemidejének
kijelzése megjelenik.
• A maradék töltöttség kijelző bizonyos körülmények között pontatlanul
működhet.
• Ha egy ideig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, akkor a
fényképezőgép automatikusan kikapcsol (automatikus kikapcsolás funkció).
Akkumulátoregység
Az akkumulátor üzemidővel kapcsolatos részleteket lásd: 69. oldal.
Tápfeszültség
A fényképezőgép áramellátása biztosítható fali aljzatból
(konnektorból). Ehhez csatlakoztassa a fényképezőgépet az AC
adapterhez (mellékelt) a micro USB kábellel (mellékelt). Hosszabb
ideig tartó fényképezéskor csökkenthető az akkumulátor lemerülése.
Fényképezni és képeket lejátszani akkor is lehet a fényképezőgéppel,
ha nincs benne akkumulátoregység. Azonban a nagy energiaigényű
fényképezési műveletekhez, például kereső (külön megvásárolható)
használatához vagy mozgóképfelvételhez be kell helyezni egy
felöltött akkumulátoregységet. Ellenkező esetben egyes funkciók
korlátozva lesznek.
Az akkumulátoregység eltávolítása
Kioldókar
Csúsztassa el a kioldókart. Ügyeljen,
hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
Megjegyzések
• Az akkumulátor érintkezőinek tisztán tartása és a rövidzár elkerülése
érdekében tartsa az akkumulátort műanyag zacskóban stb., és más
fémtárgyaktól stb. tartsa távol.
HU
40
Memóriakártya behelyezése
(külön megvásárolható)
A fényképezőgéphez „Memory Stick Duo” és SD kártyák
használhatók. További részletek: 42. oldal.
1 A fedél felnyitásához tolja el
a kart.
memóriakártyát (külön
megvásárolható).
• Tolja be a memóriakártyát a
bevágott sarkával olyan irányba,
ahogy az ábrán látható, amíg a
helyére nem kattan.
Ügyeljen rá, hogy a bevágott
sarok jó irányba nézzen.
3 Csukja le a fedelet.
HU
41
A fényképezőgép előkészítése
2 Helyezze be a
Memóriakártya behelyezése (külön megvásárolható)
A memóriakártya eltávolítása
Memóriaműködés-jelző
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
azután nyomja be egy mozdulattal a
memóriakártyát.
Megjegyzések
• Soha ne vegye ki a memóriakártyát/akkumulátoregységet, ha világít a
memóriaműködés-jelző lámpa. Ez az adatok vagy a memóriakártya sérülését
okozhatja.
Használható memóriakártyák
A fényképezőgéppel az alábbi memóriakártya-típusok használhatók:
A tökéletes működés azonban nem garantálható minden
memóriakártya-típus esetében.
Memóriakártya
Memory Stick PRO Duo
A
C
D
HU
42
Mozgóképekhez
(csak Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo
Memory Stick Duo
B
Fényképekhez
—
Memory Stick Micro (M2)
(csak Mark2)
SD memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDHC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
SDXC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
microSD memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
microSDHC memóriakártya
(Class 4 vagy
gyorsabb)
Memóriakártya behelyezése (külön megvásárolható)
• Ebben az útmutatóban a következő közös megnevezést használjuk a
táblázatban felsorolt termékekre:
A: „Memory Stick Duo”
B: „Memory Stick Micro”
C: SD kártya
D: microSD memóriakártya
Megjegyzések
• Ha „Memory Stick Micro” vagy microSD memóriakártyát használ a
fényképezőgéphez, ügyeljen a megfelelő adapter használatára.
A fényképezőgép előkészítése
HU
43
A dátum és az idő beállítása
A fényképezőgép első használatakor, illetve a funkciók inicializálása
után megjelenik a dátumot és órát beállító képernyő.
1 Állítsa a tápkapcsolót ON
helyzetbe a fényképezőgép
bekapcsolásához.
Megjelenik a dátumot és órát beállító
képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
állítsa a tápkapcsolót OFF állásba.
2 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel]
van-e kijelölve a képernyőn,
majd nyomja meg a z
gombot a vezérlőkeréken.
3 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg
a z gombot.
4 Válassza ki a kívánt elemet a
b/B gombbal, majd állítsa be
számértékét a v/V gombbal.
[Téli-nyári idősz.]: Be-/kikapcsolja a
téli-nyári időszámítás beállítást.
[Dátumform.]: Kiválasztja a dátumok
megjelenítési formátumát.
• Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a
12:00 PM jelöli.
HU
44
A dátum és az idő beállítása
5 A 4. lépés ismétlésével állítsa be a többi tételt, majd
nyomja meg a vezérlőkeréken a z gombot.
6 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] van-e kijelölve, majd
nyomja meg a z gombot a vezérlőkeréken.
Kilépés a dátum és idő módosítása műveletből
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátumot és órát beállító képernyő csak a fényképezőgép első
bekapcsolásakor jelenik meg automatikusan. A dátum és az
időbeállítás nullázását elvégezheti a menüből.
MENU gomb t
1 t [Dát./
Idő beáll.] vagy [Zóna beállítás]
(32. oldal)
MENU gomb
A dátum- és időbeállítás megőrzése
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető akkumulátorral is
rendelkezik, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától, illetve
az akkumulátor behelyezésétől vagy hiányától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások megőrzéséről.
HU
45
A fényképezőgép előkészítése
A dátum/idő és terület beállítása újra
A fényképezőgép bemozdulása
nélküli, tiszta mozgóképfelvétel
készítése
A „fényképezőgép bemozdulása” a fényképezőgép nem szándékos
mozgatását jelenti, ami miatt a készített kép elmosódottá válhat.
A fényképezőgép SteadyShot funkciója csökkenti a fényképezőgép
bemozdulását mozgókép felvétele közben.
MENU gomb t
kívánt beállítást.
HU
46
1 t [SteadyShot] t Válassza ki a
Fényképezés és a képek megtekintése
Fényképezéskor
Automatikus üzemmódban a fényképezőgép elemzi a tárgyat, és
lehetővé teszi, hogy a megfelelő beállításokkal fényképezzen.
1 Állítsa az üzemmódtárcsát
(Automata mód)
állásba.
2 Tartsa a fényképezőgépet
3 Nyomja meg félig az
exponálógombot, hogy
fókuszáljon.
Amikor a kép a fókuszban van, a (z)
jelzés világítani kezd.
• A legkisebb felvételi távolság
körülbelül 0,3 m (a képérzékelőtől
(16. oldal)).
• Ha a makrókapcsoló gyűrűt „0,2m0,35m” pozícióba állítja, a
fényképezőgép makró üzemmódra
vált. A legkisebb felvételi távolság
körülbelül 0,2 m. Makró
üzemmódban közeli felvételeket
készíthet például virágokról vagy
ételről.
Makrókapcsoló gyűrű
HU
47
Fényképezés és a képek megtekintése
stabilan, ahogyan az ábrán
látható.
Fényképezéskor
4 Nyomja le teljesen az exponálógombot, és készítse el
a felvételt.
• Ha az [Autom. port. komp.] beállítása [Automatikus], és a
fényképezőgép mosolygó arcot érzékel, majd képet készít róla, a
készülék a kompozíció javítása érdekében automatikusan kivágja a
készített képet. A készülék a vágott és az eredeti képet is elmenti.
HU
48
Mozgókép felvétele
1 A felvétel indításához nyomja
MOVIE gomb
le a MOVIE gombot.
• Mozgóképfelvétel bármelyik
felvételi módból indítható.
• Autofókusz üzemmódban a
fényképezőgép folyamatos
fókuszbeállítást végez.
2 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a MOVIE
gombot.
A fájlformátum módosítása
MENU gomb t
1 t [Fájlformátum] (28. oldal).
HU
49
Fényképezés és a képek megtekintése
Megjegyzések
• Mozgóképfelvétel közben a fényképezőgép hangja is rákerülhet a felvételre.
A hangrögzítés letiltásához állítsa a [Hangfelvétel] opciót [Ki] értékre
(28. oldal).
• A mozgóképek maximális folyamatos felvételi idejét a környezeti
hőmérséklet és a fényképezőgép állapota is befolyásolja. Lásd: „Megjegyzések
a folyamatos mozgóképfelvétellel kapcsolatban” (72. oldal).
•A
ikon megjelenése azt jelzi, hogy a fényképezőgép hőmérséklete túl
magas. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép
lehűl.
Képek lejátszása
1 Nyomja meg a
gombot.
gomb
2 Válassza ki a képet a vezérlőtárcsa elfordításával.
• Mozgóképek lejátszásához nyomja meg a z gombot a
vezérlőkeréken.
Művelet mozgóképlejátszás
közben
Vezérlőtárcsa
Szünet/Lejátszás
z
Gyors előrepörgetés
B
Gyors visszapörgetés
b
Lassított lejátszás előrefelé
Forgassa el a vezérlőkereket az
óramutató járásával egyező irányban
szünet közben.
Lassított lejátszás visszafelé
Forgassa el a vezérlőkereket az
óramutató járásával ellentétes
irányban szünet közben.
• A mozgóképeket a készülék
képkockánként játssza le.
Hangerő
V t v/V
Információk megjelenítése
v
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy egy másik eszközzel készített mozgókép nem játszható le a
fényképezőgéppel.
HU
50
Képek lejátszása
Váltás állóképek és mozgóképek között
Állóképek lejátszásához állítsa az [Állókép/mozi kivál.] opciót
[Mappa megtek. (állókép)] értékre, mozgóképek lejátszásához állítsa
az [Állókép/mozi kivál.] opciót [Mappa megtek. (MP4)] vagy
[AVCHD megtek.] értékre.
MENU gomb t
1 t [Állókép/mozi kivál.] t
Válassza ki a kívánt üzemmódot.
Fényképezés és a képek megtekintése
HU
51
Képek törlése
A már kitörölt képet nem állíthatja vissza. A folytatás előtt
ellenőrizze, hogy valóban törölni kívánja-e képet.
1 Ha a törölni kívánt kép
látható, nyomja meg a
(Törlés) gombot.
(Törlés) gomb
2 Válassza ki a [Töröl] parancsot a vezérlőkerék v
gombjával, majd nyomja meg a z gombot.
Megjegyzések
• A védett képeket nem lehet törölni.
HU
52
Felvételi mód választása
Felvételi mód választása
Az üzemmódtárcsa
elforgatásával állítsa be a
kívánt felvételi módot.
A következő felvételi módok választhatók.
(Automata
mód)
Lehetővé teszi a fényképezést automatikus
beállításokkal.
Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan
beállított expozícióval (a zársebesség és rekesznyílás
állítása automatikus). A többi beállítás megadása kézi
marad.
(Rekesz
elsőbbség)
Lehetővé teszi a rekesznyílás értékének kézi beállítását a
rekesznyílás gyűrű segítségével.
(Zárseb
elsőbbség)
Lehetővé teszi a zársebesség értékének kézi beállítását a
vezérlőtárcsa segítségével.
(Kézi
expozíció)
Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális
beállítása után (a zársebesség és a rekesznyílás értéke) a
vezérlőtárcsával és a rekeszállító gyűrűvel.
1/2/3
Előhívja a [Memória] tárolt beállításait a
fényképezés menüben (27. oldal).
(Mozgókép)
Lehetővé teszi mozgóképek felvételét. M üzemmódban
kézzel állíthatja be az expozíciót (a zársebesség és a
rekesznyílás értékét).
Lehetővé teszi panorámakép készítését több kép
(Panorámapásztázás) kombinálásával.
(Jelenet)
Lehetővé teszi a fényképezést a helyszíntől függő
előzetes beállításokkal.
HU
53
Felvételi mód választása
(Autom.
Program)
Az egyes felvételi módokban
választható funkciók
A használható funkciók függnek a kiválasztott felvételi módtól.
Az alábbi táblázatban jelzi a választható funkciókat, és – jelzi a
nem választható funkciókat.
A nem használható funkciók szürke színnel jelennek meg a
képernyőn.
Felvételi
mód (53)
/
Expoz.
Folyamatos Arcfelis
Önkioldó
kompoz.
Felvétel
merés
Autom.
Mosoly
port.
exponálás
komp.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Ha a felvételi mód beállítása M, az expozíció csak akkor állítható
be, ha az [ISO] beállítása [AUTO].
HU
54
Különféle funkciók
Különféle funkciók használata
Ez a kézikönyv csak bemutatja a fényképezőgép használatát, és
felsorolja a funkciókat. A „Cyber-shot felhasználói útmutató”
további részletekkel is szolgál a fényképezőgépről, tartalmazza
a fényképezőgép funkcióinak részletes ismertetését.
ISO/Többképkockás zajcsökk.
Az ISO-érzékenység lehet [AUTO], illetve beállítható ISO 50 és
ISO 25600 között.
1 Nyomja meg az Fn gombot, és válassza
az [ISO] lehetőséget.
2 A vezérlőkerék v/V gombjával válassza ki
a kívánt beállítást.
HU
55
Különféle funkciók
• Ha az [AUTO] lehetőséget választja, és megnyomja a B gombot
a vezérlőkeréken, akkor módosíthatja az [AUTO] beállítás
tartományát az [ISO AUTO Maximum] és az [ISO AUTO
Minimum] opció alatt.
• Ha
(Többképkockás zajcsökk.) van kijelölve, akkor a maximális
ISO-érzékenységnél nagyobb ISO számértéket is választhat.
A fényképezőgép automatikusan és folyamatosan több képet készít,
összeilleszti a képeket, csökkenti a képzajt, majd eltárol 1 képet.
Különféle funkciók használata
Saját beállít.
A képfeldolgozás módját 13 stílus közül tudja kiválasztani, és
beállíthatja a kontrasztot, a telítettséget és az élesség minden egyes
[Saját beállít.] elemre vonatkozóan.
1 Nyomja meg az Fn gombot, és válassza
az [Saját beállít.] lehetőséget.
2 A vezérlőkerék v/V gombjával válassza ki
a kívánt stílust.
[Saját beállít.] elem
[Stílusdoboz]
A beállítást finomhangolhatja,
és a módosított beállítást
elmentheti.
Kézben tartott Esti
Ezzel az üzemmóddal állvány nélkül készíthet éjszakai képeket kis
képzajjal és elmosódással. A készülék sorozatképet készít, és
képjavító eljárással csökkenti a tárgy elmosódását, a fényképezőgép
beremegését és a képzajt.
1 Állítsa
az üzemmód-tárcsát
állásba.
2 Nyomja meg az Fn gombot, és válassza
az [Kézben tartott Esti] lehetőséget.
HU
56
Különféle funkciók használata
DRO/Auto. HDR
A [DRO/Auto. HDR] funkcióval a képek kontrasztjának különféle
gradációit rögzítheti.
[D-tart. optim.]: A kép kis területekre osztásával a fényképezőgép
elemzi a tárgy és a háttér közötti fény–árnyék kontrasztot, hogy a
felvételen optimális legyen a fényesség és a gradáció.
[Auto. HDR]: A fényképezőgép 3 képet készít különböző
expozícióval, majd a gazdag gradáció érdekében egymásra helyezi az
alulexponált kép világos területét és a túlexponált kép sötét területét.
1 Nyomja meg az Fn gombot, és válassza
az [DRO/Auto. HDR] lehetőséget.
2 A vezérlőkerék v/V gombjával válassza ki
a kívánt beállítást.
Különféle funkciók
Lejátszás funkciók
A lejátszást az alábbi kényelmes funkciók teszik lehetővé:
Módosítja a lejátszás képernyőt.
Nagyítja vagy kicsinyíti a képeket.
Képek nagyításához vagy kicsinyítéséhez forgassa
el a vezérlőkereket. A következő/előző képre
a vezérlőtárcsa forgatásával válthat.
Törli a felesleges képeket.
Kép index képernyő
Beállítja az indexképernyőn megjelenő képek számát; MENU t
1 t [Kép index]
HU
57
Különféle funkciók használata
A Quick Navi képernyő használata
A Quick Navi képernyőn a beállításokat közvetlenül módosíthatja,
ami hasznos lehet kereső (külön megvásárolható) használatakor.
A kereső csatlakoztatásával kapcsolatos további részleteket a
keresőhöz mellékelt használati útmutatóban találja.
1 A vezérlőkerék DISP gombját megnyomva állítsa be a
megjelenítési üzemmódot [A kereső esetében]
értékre.
2 Az Fn gomb megnyomásával átválthat a Quick Navi
képernyőre.
[Automata mód] vagy [Jelenet] üzemmódban
P/A/S/M/[Panorámapásztázás] üzemmódban
3 A vezérlőkerék v/V/b/B gombjával válassza ki a
kívánt elemet.
HU
58
Különféle funkciók használata
4 Adja meg az elem beállításait a vezérlőkerékkel vagy a
vezérlőtárcsával.
• Válassza ki a kívánt opciót a vezérlőkerékkel, és állítsa be a
vezérlőtárcsával.
• A vezérlőkerék közepének megnyomásával nyissa meg a kijelölt elem
beállítás képernyőjét.
• Az Fn gomb ismételt megnyomásával bezárhatja a Quick Navi
képernyőt.
A Quick Navi képernyőn elérhető funkciók
Automata mód/Jelenet/Képméret/Minőség/Képtovább.mód/Vaku
üzemmód/ Mosoly-/Arcfelism. /Fénymérési mód/Fehéregyensúly/
DRO/Auto. HDR /Saját beállít./Kép effektus/Autom. port. komp./
Vaku kompenz./ISO/Méretarány/Sima bőr effektus/Autofókusz
terület
HU
59
Különféle funkciók
Megjegyzések
• A szürke színű elemek beállításait nem lehet módosítani.
• [Saját beállít.] használata esetén (56. oldal) bizonyos beállítási feladatok csak
a beállítás képernyőn végezhetők el.
Képek megtekintése számítógépen
A szoftver használata
Az alábbi alkalmazások használatával optimalizálhatja a Cyber-shot
fényképezőgéppel készített képeket.
• „Image Data Converter”
• „PlayMemories Home”
A telepítéssel kapcsolatos részleteket lásd a 64–66. oldalon.
Az „Image Data Converter” használata
Az „Image Data Converter” a következő célokra használható:
• A RAW formátumban rögzített képek lejátszhatók és
szerkeszthetők, például módosítható a tónusuk vagy az élességük.
• Módosíthatja a képeken a következőket: fehéregyensúly, expozíció,
[Saját beállít.] stb.
• A megjelenített és módosított képeket számítógépre mentheti.
A képet RAW formátumban és általános célú fájlformátumban is
elmentheti.
• A fényképezőgéppel készült RAW képek és JPEG képek
megjeleníthetők és összehasonlíthatók.
• A képek öt fokozatban rangsorolhatók.
• Alkalmazhat színcímkéket.
Az „Image Data Converter” szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a
súgóban.
Kattintson ide: [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter]
t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
„Image Data Converter” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
HU
60
A szoftver használata
A „PlayMemories Home” használata
A „PlayMemories Home” a következő célokra használható:
• A számítógépre importálhatja a fényképezőgéppel készített
képeket, és ott megjelenítheti őket.
• A képeket a felvétel dátuma szerint naptárba rendezheti, és
megtekintheti a számítógépen.
• Retusálhatja (Vörösszem-korrekció stb.), kinyomtathatja, emailhez csatolva elküldheti a képeket, módosíthatja a fényképezés
dátumát.
• A képeket vághatja és átméretezheti.
• A fényképeket a dátummal együtt nyomtathatja ki és mentheti el.
• A számítógépre importált AVCHD mozgóképekből Blu-ray Disc
vagy DVD-lemezt készíthet. (Blu-ray Disc lemezek és DVDlemezek első alkalommal történő készítésekor internetkapcsolat
szükséges.)
A „PlayMemories Home” szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd itt:
„PlayMemories Home Help Guide”.
Kattintson duplán a
(PlayMemories Home Help Guide)
parancsikonra az asztalon, vagy kattintson ide: [Start] t [All
Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help
Guide].
„PlayMemories Home” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
HU
61
Képek megtekintése számítógépen
Megjegyzések
• A „PlayMemories Home” nem kompatibilis a Mac számítógépekkel. Ha Mac
számítógépen szeretne képeket lejátszani, használja a Mac számítógéphez
mellékelt megfelelő szoftveralkalmazást.
• Ha a mozgókép felvételéhez használt [Rögzítési Beállítás] [60p 28M(PS)]/
[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] volt, akkor AVCHD lemez készítése előtt a „PlayMemories
Home” konvertálja a felvételt. Ez a konvertálás hosszú ideig tarthat. Nem
lehetséges az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése. Ha meg akarja
tartani az eredeti képminőséget, írja a mozgóképeket Blu-ray Disc-re.
A szoftver használata
Ajánlott számítógépes környezet (Windows)
A következő számítógépes környezet ajánlott a szoftver
használatakor, illetve képek USB-kapcsolattal történő importásása
esetén.
Operációs
rendszer (OS)
(előre telepített)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PlayMemories
Home”
Processzor: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
(Nagy felbontású (HD) mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: Intel Core Duo 1,66 GHz vagy
gyorsabb/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb,
Intel Core 2 Duo 2,26 GHz vagy gyorsabb (AVC HD
(FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz vagy gyorsabb
(AVC HD (PS)))
Memória: Windows XP 512 MB vagy több (1 GB vagy
több ajánlott), Windows Vista/Windows 7 1 GB vagy
több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemeztárhely —
körülbelül 500 MB
Kijelző: Képernyőfelbontás—1024 × 768 vagy több
képpont
„Image Data
Converter Ver.4”
Processzor/memória: Pentium 4 vagy gyorsabb/1 GB
vagy több
Kijelző: 1024 × 768 vagy több képpont
* A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatottak.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 vagy újabb
szükséges a lemezek létrehozása funkció használatához.
** A Starter (Edition)-t nem támogatja.
HU
62
A szoftver használata
Ajánlott számítógépes környezet (Mac)
A következő számítógépes környezet ajánlott a szoftver
használatakor, illetve képek USB-kapcsolattal történő importásása
esetén.
Operációs
rendszer (OS)
(előre telepített)
USB-csatlakozás: Mac OS X v10.3 – v10.8
„Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
„Image Data
Converter Ver.4”
Processzor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
vagy gyorsabb
Memória: 1 GB vagy több ajánlott.
Kijelző: 1024 × 768 vagy több képpont
HU
63
Képek megtekintése számítógépen
Megjegyzések
• A funkciók működése nem garantált a fent leírt operációs rendszerek
frissítésén alapuló rendszereken, illetve többplatformos rendszereken.
• Ha egyszerre 2 vagy több USB-eszközt csatlakoztat a számítógéphez, a
használt USB-eszközöktől függően előfordulhat, hogy egyes eszközök, köztük
a fényképezőgép, nem működnek.
• Ha a fényképezőgépet olyan USB interfész segítségével csatlakoztatja, amely
kompatibilis a Hi-Speed USB szabvánnyal (USB 2.0 kompatibilis), fejlett
(nagysebességű) adatátvitel válik lehetővé, mivel a fényképezőgép
kompatibilis a Hi-Speed USB szabvánnyal (USB 2.0 kompatibilis).
• Amikor a számítógép visszaáll alvó vagy felfüggesztett üzemmódból, a
fényképezőgép és a számítógép közötti kommunikáció nem minden esetben
áll azonnal helyre.
A szoftver használata
Az „PlayMemories Home” telepítése
1 Ellenőrizze a számítógépes környezetet (62. oldal).
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet,
majd csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógéphez a micro USB-kábel (mellékelt)
segítségével.
1 Egy USB csatlakozóhoz
2 Egy micro USB
csatlakozó
Micro USB kábel
Windows 7: A számítógépen megjelenik az Eszközállapot
menüképernyő.
3 Windows 7: Válassza a „PlayMemories Home”
lehetőséget az Eszközállapot menüképernyőn.
Windows XP/Windows Vista: Kattintson a [Computer]
ikonra (Windows XP esetén [My Computer]) t
[PMHOME], majd kattintson duplán a [PMHOME.EXE]
fájlra.
HU
64
A szoftver használata
4 A képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa
a telepítést.
A telepítés befejezése után elindul a „PlayMemories Home” (Lite
Version).
• A számítógépen megjelenik a „PlayMemories Home” szoftver
„Expanded Feature” kiegészítésének telepítéséhez az útmutató
képernyő. A képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a
telepítést.
• Az „Expanded Feature” telepítéséhez a számítógépnek csatlakoznia
kell az internetre. Ha anélkül indítja el a programot, hogy telepítené
ezeket a funkciókat, akkor megjelenik a telepítési útmutató, ha olyan
funkcióra kattint, amely csak az „Expanded Feature” kiegészítéssel
használható.
HU
65
Képek megtekintése számítógépen
Megjegyzések
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
• Állítsa a MENU t
3 t [USB LUN Beállítás] beállítást [Több] értékre.
• Ha Windows 7 rendszeren nem aktiválódik az Eszközállapot menüképernyő,
kattintson a következőkre: [Computer] ikon t fényképezőgép ikon t
adathordozó ikonja, majd kattintson duplán a [PMHOME.EXE] fájlra.
• Ha a „PlayMemories Home” már telepítve van a számítógépre, csatlakoztassa
a fényképezőgépet a számítógéphez, és regisztrálja a fényképezőgépet a
„PlayMemories Home” programmal. Az elérhető funkciók aktiválódnak.
• A Mac nem támogatja a „PlayMemories Home” programot. Képek
lejátszásához használja a Mac gépen lévő alkalmazást.
• Ha a 2011 előtti modellekhez mellékelt „PMB” (Picture Motion Browser)
szoftver már telepítve lett a számítógépre, a „PlayMemories Home” program
telepítése felül fogja írni. Utána a „PMB” egyes funkciói nem lesznek
elérhetők.
A szoftver használata
Az „Image Data Converter” telepítése
Windows:
1 Ellenőrizze a számítógépes környezetét.
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows XP*
SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1
Processzor: Pentium 4 vagy gyorsabb
* A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatottak.
** A Starter (Edition)-t nem támogatja.
2 Töltse le a szoftvert az alábbi URL címről, majd
telepítse a számítógépre.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
1 Ellenőrizze a számítógépes környezetét.
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
Processzor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy gyorsabb
2 Töltse le a szoftvert az alábbi URL címről, majd
telepítse a számítógépre.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Megjegyzések
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
HU
66
Egyéb
További információk a
fényképezőgépről („Cyber-shot
felhasználói útmutató”)
A „Cyber-shot felhasználói útmutató” egy interneten
elérhető kézikönyv. Ebben megtalálhatja a
fényképezőgép funkcióinak részletes ismertetését.
1 A Sony támogatási oldalának elérése:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Egyéb
2 Válassza ki az országot vagy régiót.
3 A támogatási oldalon keresse meg a fényképezőgép
modellnevét.
• A modellnév megtalálható a fényképezőgép alján.
HU
67
A képek számának és a
mozgóképek felvételi idejének
megtekintése
Ha memóriakártyát helyezett a
fényképezőgépbe, és a tápkapcsolót
ON helyzetbe állította, a képernyőn
megjelenik a rögzíthető képek száma
(úgy számolva, hogy az aktuális
beállításokkal folytatja a
fényképezést).
Megjegyzések
• Ha sárgán villog a „0” (a rögzíthető képek száma), akkor a memóriakártya
megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát, vagy töröljön képeket az aktuális
memóriakártyáról (31., 52. oldal).
• Ha a „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, akkor nincs
memóriakártya behelyezve. Helyezzen be egy memóriakártyát.
A memóriakártyára rögzíthető képek száma
Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra körülbelül hány kép rögzíthető. Az értékeket
Sony szabványos memóriakártyákkal történő tesztelés alapján
határoztuk meg. Az értékek változhatnak a fényképezés
körülményeinek és a használt memóriakártya típusának
függvényében.
HU
68
A képek számának és a mozgóképek felvételi idejének megtekintése
Képméret: L: 24M
Méretarány: 3:2*
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Méret
Normál
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
9200
280
560
1100
2250
4600
Finom
195
395
800
1600
3200
6400
Extra finom
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
* Ha a [Méretarány] beállítása nem [3:2], a fenti táblázatban feltüntetettnél
több képet rögzíthet (kivéve [RAW] beállítás esetén).
Az akkumulátoregységgel rögzíthető képek
száma
A rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően
változhat.
Képek száma
Fényképezés (állóképek)
(ha a [LCD minőség]
beállítása [Magas])
Kb. 110 perc
Kb. 220 kép
Fényképezés (állóképek)
(ha a [LCD minőség]
beállítása [Normál])
Kb.135 perc
Kb. 270 kép
Megtekintés (állóképek)
Kb. 230 perc
Kb. 4600 kép
Felvétel megszakításokkal
(mozgókép)
Kb. 30 perc
—
Folyamatos felvétel
(mozgókép)
Kb. 60 perc
—
Egyéb
Akkumulátor
használati idő
HU
69
A képek számának és a mozgóképek felvételi idejének megtekintése
Megjegy zések
• A képek fent megadott száma teljesen feltöltött akkumulátoregység esetén
érvényes. A rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően
csökkenhet.
• Rögzíthető képek száma fényképezéskor, az alábbi használati feltételek
mellett:
– Sony „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (külön megvásárolható)
használata
– Az akkumulátoregység használata 25°C-os környezeti hőmérsékleten.
• A „Fényképezés (állóképek)” szám meghatározása a CIPA szabványon
alapul, az alábbi feltételek között fényképezve.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Minőség] menüpont [Finom]-ra van állítva.
– A fókusz üzemmódtárcsa beállítása AF (Autofókusz).
– A DISP beállítása [Alapinf. Megjel.].
– Fényképfelvétel minden 30. másodpercben.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgép tíz alkalmanként ki-, majd bekapcsol.
• A mozgóképek rögzítésére megadott akkumulátor-üzemidő meghatározása a
CIPA szabványon alapul, az alábbi feltételek között fényképezve:
– A [Rögzítési Beállítás] beállítása [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– „Felvétel megszakításokkal (mozgókép)”: Ez egy becsült érték arra az
esetre, ha a fényképezőgéppel váltakozva a következő műveleteket végzi:
fényképezés, zoomolás, készenlét fényképezés közben, illetve a
fényképezőgép be- és kikapcsolása.
– „Folyamatos felvétel (mozgókép)”: Ha a beállított korlátozás miatt (29
perc) a folyamatos felvétel véget ér, a MOVIE (Mozgókép) gomb ismételt
megnyomásával a felvétel folytatható. A fényképezési funkciók – például a
zoomolás – nem működnek.
HU
70
A képek számának és a mozgóképek felvételi idejének megtekintése
A mozgóképek maximális felvételi ideje
Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott
memóriakártyák hozzávetőleges maximális felvételi idejét.
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
(h (óra), m (perc))
Tárkapacitás
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
1440×1080 12M
15 m
40 m
VGA 3M
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
20 h
40 h
10 m
• Folyamatos felvételt egyszerre körülbelül 29 percig készíthet
(a termék műszaki adatai korlátozhatják). [1440×1080 12M] méretű
mozgóképek esetében a folyamatos felvétel csak körülbelül
15 percig lehetséges (a 2 GB fájlméret korlátozhatja).
Megjegyzések
• A videofelvételek felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR
(Variable Bit Rate; változó bitsebességű) formátumot használ, ami a
képminőséget automatikusan a felvett jelenethez igazítja. Gyorsan mozgó
tárgy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximális felvételi idő rövidebb,
mert több memória kell a felvételhez.
A felvételi idő változhat a fényképezés körülményei, a tárgy és a képminőség/
méret beállításainak függvényében is.
• A megadott értékek nem a folyamatos felvétel maximális időtartamára vonatkoznak.
HU
71
Egyéb
2 GB
Rögzítési
Beállítás
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
A képek számának és a mozgóképek felvételi idejének megtekintése
• A felvételi idő változhat a fényképezés körülményeinek és a használt
memóriakártya típusának függvényében.
•A
ikon megjelenése esetén állítsa le a mozgóképfelvételt.
A fényképezőgépben a hőmérséklet túl magasra szökött.
• A mozgóképlejátszással kapcsolatos részleteket lásd: 50. oldal.
Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvétellel
kapcsolatban
• A jó minőségű mozgóképek felvétele és a folyamatos fényképezés a
képérzékelővel igen energiaigényes. Emiatt a fényképezőgépen belüli
hőmérséklet megemelkedik, különösen a képérzékelő hőmérséklete. Ilyen
esetben a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, mivel a túl nagy belső
hőmérséklet miatt leromolhat a képek minősége, vagy károsodhat a
fényképezőgép belső mechanizmusa.
• A mozgóképek maximális felvételi idejét a hőmérséklet és a
fényképezőgépnek a felvétel előtti állapota is befolyásolja. Ha a készülék
bekapcsolása után sokszor módosítja a kép kompozícióját, vagy sok felvételt
készít, a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, és a hátralévő
felvételi idő lecsökken.
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leáll, hagyja néhány percre
kikapcsolva. Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet normál értékre
lecsökkent, újra elindíthatja a felvételt.
• Az alábbiakra ügyelve a felvételi idő meghosszabbítható.
– Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napsugárzásnak.
– Ha nem használja a fényképezőgépet, akkor kapcsolja ki.
• A mozgóképfájlok méretének felső korlátja körülbelül 2 GB. Ha a
[Fájlformátum] beállítása [MP4], és a fájlméret eléri a körülbelül 2 GB-ot, a
felvétel automatikusan leáll, és ha a [Fájlformátum] beállítása [AVCHD],
automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.
• A folyamatos felvétel maximális időtartama körülbelül 29 perc.
HU
72
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
*1
A minimális fókusz a
képérzékelő és a tárgy közötti
legrövidebb távolság.
HU
73
Egyéb
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 35 mm-es teljes
méret (35,8 mm × 23,9 mm),
Exmor CMOS képérzékelő
A fényképezőgép összes
képpontjának száma:
Kb. 24,7 Megapixel
A fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma:
Kb. 24,3 Megapixel
Lencse: Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm-es fix gyújtótávolságú
objektív
f = 35 mm, F2,0
Mozgókép készítése közben
(16:9):
Ha a [SteadyShot] beállítása
[Ki]: 37 mm
Ha a [SteadyShot] beállítása
[Be]: 44 mm
Mozgókép készítése közben
(4:3):
Ha a [SteadyShot] beállítása
[Ki]: 45 mm
Ha a [SteadyShot] beállítása
[Be]: 48 mm
Minimális fókusz*1:
Ha a makrókapcsoló gyűrű
beállítása „0,3m- ”: 0,3 m
Ha a makrókapcsoló gyűrű
beállítása „0,2m-0,35m”: 0,2 m
Maximális nagyítás:
Ha a makrókapcsoló gyűrű
beállítása „0,3m- ”: 0,15×
Ha a makrókapcsoló gyűrű
beállítása „0,2m-0,35m”: 0,26×
Minimális f-stop: F22
A szűrő átmérője: 49 mm
SteadyShot: Elektronikus (csak
mozgóképek esetében)
Expozícióvezérlés: Automatikus
expozíció, Rekesz elsőbbség,
Zársebesség elsőbbség, Kézi
expozíció, Színhelyválasztás
(7 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus,
Nappali fény, Árnyék, Felhős,
Izzólámpa, Fénycső (Meleg
fehér/Hideg fehér/Nappali/
Természetes), Vaku,
Színhőmérséklet/Színszűrő,
Egyéni
Jelformátum:
1080 50i esetében:
PAL színes, CCIR szabványú
HDTV 1080/50i, 1080/50p
specifikáció
1080 60i esetében:
NTSC színes, EIA szabványú
HDTV 1080/60i, 1080/60p
specifikáció
Minőségtanúsítás
Fájlformátum:
Fényképek: JPEG-(DCF, Exif,
MPF Baseline) kompatibilis,
DPOF-kompatibilis
Mozgóképek (AVCHD
formátum): Az AVCHD
Ver. 2.0 formátumával
kompatibilis
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-csat.,
Dolby Digital Stereo Creator
funkcióval
• Készült a Dolby Laboratories
licence alapján.
Mozgóképek (MP4 formátum):
Videó: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC
2-csat.
Adathordozó: „Memory Stick
Duo”, „Memory Stick Micro”,
SD kártyák, microSD
memóriakártyák
Vaku: Vakutartomány (ISOérzékenység (Ajánlott
expozíciós index) automatikus
beállításánál):
Kb. 0,75 m-től 21,7 m-ig
[Bemeneti és kimeneti
csatlakozók]
HDMI-csatlakozó: HDMI micro
aljzat
Micro USB-csatlakozó:
USB-kommunikáció
Mikrofon aljzat:
3,5 mm-es
sztereó mini aljzat
USB-kommunikáció: Hi-Speed
USB (USB 2.0)
HU
74
[Képernyő]
LCD-képernyő:
7,5 cm (3,0-s típus) TFT
meghajtó
Összes képpont száma:
1 228 800 képpont
[Tápellátás, általános]
Áramellátás: Újratölthető
akkumulátoregység NP-BX1,
3,6 V
AC adapter AC-UD10/UD11,
5V
Teljesítményfelvétel (felvételkor):
2,0 W
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet:
–20 °C – +60 °C
Méretek (CIPA-kompatibilis):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(Szé/Ma/Mé)
Tömeg (CIPA-kompatibilis)
(NP-BX1
akkumulátoregységgel és
„Memory Stick Duo”
kártyával):
Kb. 482 g
Mikrofon: Sztereó
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
Minőségtanúsítás
AC adapter AC-UD10/
UD11
Tápfeszültség: 100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Kimeneti feszültség: DC 5 V,
1 500 mA
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet:
–20 °C – +60 °C
Méretek:
AC-UD10: Kb. 78 mm ×
22 mm × 36 mm (Szé/Ma/Mé)
AC-UD11: Kb. 70 mm ×
33 mm × 36 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg:
AC-UD10: Kb. 45 g
AC-UD11: Kb. 50 g
Újratölthető
akkumulátoregység
NP-BX1
A formavilág és a műszaki
adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
®
HU
75
Egyéb
Alkalmazott akkumulátor:
Lítium-ion akkumulátor
Maximális feszültség: 4,2 V DC
Névleges feszültség: 3,6 V DC
Maximális töltőfeszültség:
4,2 V DC
Maximális töltőáram: 1,89 A
Tárkapacitás: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Védjegyek
• A következő jelzések a Sony
Corporation védjegyei.
, „Cyber-shot”,
„Memory Stick”,
, „Memory
Stick PRO”,
,
„Memory Stick Duo”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”
• Az „AVCHD Progressive” és az
„AVCHD Progressive” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Mac, a Mac OS és az iMovie az
Apple Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az SDXC logó az SD-3C, LLC
védjegye.
•A „
” és a „PlayStation” a Sony
Computer Entertainment Inc.
bejegyzett védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc. védjegye.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Viszont a ™ vagy az
szimbólumok nem minden esetben
jelennek meg az útmutatóban.
Minőségtanúsítás
• PlayStation 3 konzollal más
szolgáltatásokat is igénybe vehet,
ha letölti a PlayStation 3
alkalmazást a PlayStation Store-ból
(ahol elérhető).
• A PlayStation 3 alkalmazáshoz
PlayStation Network fiók
szükséges, és alkalmazást kell
letölteni. Olyan területeken
hozzáférhető, ahol a PlayStation
Store elérhető.
Az e termékkel kapcsolatos
további információk és a
gyakran feltett kérdésekre adott
válaszok a Vevőszolgálat
honlapján olvashatók.
HU
76
Tárgymutató
Tárgymutató
A
E
A fényképezőgép
bemozdulásának
csökkentése .......................... 46
A mozgóképek lehetséges
felvételi ideje........................ 71
Akkumulátoregység ................ 36
AUTO....................................... 47
Automata mód ......................... 47
Az akkumulátoregység
feltöltése ............................... 36
Az óra beállítása ...................... 44
Expozíció-kompenzáció
tárcsa ..................................... 22
Á
Állókép/mozi kivál. ................. 51
B
Beépített súgó .......................... 35
C (Testreszabás) gomb ........... 29
C gomb funkciója..................... 29
D
Dát./Idő beáll. .......................... 44
DISP .......................................... 29
DRO/Auto. HDR.................... 57
Fájlformátum............................ 49
Fehéregyensúly ........................ 24
Felhasználói útmutató ............. 67
Fényképezés ............................. 47
Fényképezési üzemmód .......... 53
Fényképezéskor ....................... 47
Fn ......................................... 23, 24
Funkció gomb..................... 23, 24
I
Image Data Converter ...... 60, 66
ISO............................................. 55
J
Jelenet ....................................... 25
K
Kép megtekintése .................... 50
Képtovább.mód........................ 24
Kézben tartott Esti .................. 56
L
LCD-képernyő ......................... 19
HU
77
Tárgymutató
C
F
Tárgymutató
M
T
Makrókapcsoló gyűrű ..............47
Memóriakártya ...................41, 42
MENU .......................................26
Menü ..........................................26
Mikrofon aljzat .........................15
Minőségtanúsítás ......................73
MOVIE .....................................49
MOVIE gomb.....................30, 49
Mozgókép..................................49
Mozgókép felvétele..................49
Többcélú interfész papucs ...... 16
Többképkockás zajcsökk........ 55
Töltés lámpa............................. 37
Törlés ........................................ 52
U
USB csatlakozás ...................... 33
V
Vállpánt .................................... 14
Vezérlőtárcsa ..................... 18, 23
Ny
Nyelv ......................................9, 34
Z
Zóna beállítás........................... 44
P
PlayMemories Home .........61, 64
Q
Quick Navi ................................58
R
Rögzíthető képek száma .........68
S
Saját beállít................................56
SteadyShot ................................46
Sz
Számítógép ................................60
Szíj ..............................................14
Szoftver......................................60
HU
78
Tárgymutató
Tárgymutató
HU
79
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising