Sony | MV-700HR | Sony MV-700HR Használati útmutató

2-595-492-31(1)
Hordozható
DVD-lejátszó
Kezelési útmutató
Az üzembe helyezéssel és csatlakoztatással kapcsolatban olvassa el a
„Csatlakoztatás” című fejezetet a 9. oldalon.
MV-700HR
© 2005 Sony Corporation
H
Figyelmeztetés
E készülék olyan megváltoztatása vagy
átalakítása, melyet jelen útmutató kifejezetten
nem engedélyez, érvénytelenítheti a készülék
használati engedélyét.
Ez a label
címke
készülék
található.
This
is alocated
on alján
the bottom
of the
chassis.
CAUTION :CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
Ez a label
címke
meghajtó
egység
belső
This
is alocated
on the
driveházának
unit’s internal
részén található.
chassis.
FIGYELEM
• Beszereléskor ügyeljen a készülék
biztonságos rögzítésére.
• A készülék működtetése közben a biztonsági
öv legyen bekapcsolva, hogy a jármű
esetleges hirtelen irányváltoztatása miatti
sérüléseket megelőzze.
FIGYELEM
Az akkumulátort nem szabad a mellékelt szivargyújtó adapterrel tölteni. Ha az akkumulátort a
gépkocsiban kívánja tölteni, használja a külön megvásárolható autós beszerelő készletben
(MV-100CAR) megtalálható csatlakozódobozt és akkumulátortöltő kábelt.
Szivargyújtó adapter
Akkumulátor
2
Tartalomjegyzék
Tisztelt vásárló! ......................................................4
DivX® videók lejátszása.........................................4
Előírások .................................................................5
Néhány szó az útmutatóról ..................................6
A készülékkel lejátszható lemezekről .................7
Csatlakoztatás ........................................................9
A lejátszó memóriájának törlése ........................13
Kezelőszervek elhelyezkedése...........................14
Változatos lejátszási funkciók
Lemezek lejátszása ..............................................16
Fejezet/tétel/műsorszám közvetlen keresése . 18
Folytatólagos lejátszás ......................................... 18
Az MP3/JPG/DivX® menü használata ............. 19
További információk
Karbantartás .........................................................39
Megjegyzések a lemezekhez ..............................40
Az MP3 fájlokról ..................................................41
A „Memory Stick” kártyáról ..............................42
Minőségtanúsítás .................................................44
Hibaelhárítás ........................................................45
Általános ................................................................ 45
Lemez/„Memory Stick” kártya lejátszása ........ 45
Kép.......................................................................... 46
Működtetés............................................................ 46
Hibajelzések .........................................................47
Nyelvi kódlista .....................................................48
„Memory Stick” lejátszása .................................22
Lejátszás ismételten (ismételt lejátszás) ...........23
Lejátszási program létrehozása
(programozott lejátszás) ................................24
Az eltelt játékidő megjelenítése .........................25
A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása ........26
A DVD-menü használata ....................................27
A TOP MENU gomb használata ........................ 27
A MENU gomb használata ................................. 27
A szinkronnyelv kiválasztása ............................28
A kameraállás kiválasztása ................................28
A hangkimenet megváltoztatása .......................29
A PBC (lejátszás vezérlési) funkció használata ....29
A készülék alapbeállításainak
módosítása
A DVD-lejátszó beállításai
— General Setup Page ...................................31
A digitális hangkimenet beállítása
— Audio Setup Page ......................................32
A DVD-lejátszás nyelv-beállításai
— Language Setup Page ...............................33
A szülői letiltás beállítása
— Parental Setup Page ..................................34
A szülői letiltási funkció be- és kikapcsolása
— Parental Control ......................................... 34
A jelszó beállítása — Password .......................... 34
Felkészülés a szülői letiltás első beállítására
— Level ............................................................ 35
A csatlakoztatott eszköz videojelének
megjelenítése ...................................................35
A bemeneti jel színrendszerének kiválasztása ..35
Beállítási lehetőségek a képernyő
S-MENU gombjával .......................................36
A beállítás menete ................................................ 36
Az óra és a naptár beállítása ..............................38
A referencia hangerő beállítása..........................38
3
Tisztelt vásárló!
DivX® videók lejátszása
Köszönjük, hogy hordozható Sony DVDlejátszót vásárolt. A lejátszó számos
szolgáltatását élvezheti, mint például:
• DVD/Videó CD/Audio CD lejátszás.
• DTS/Dolby Digital támogatás a digitális
optikai kimeneti aljzaton.
• MP3/JPG/DivX fájl lejátszás (CD-ROM/CDR/CD-RW lemezről).
• Mellékelt távvezérlő
RM-X707 kártya-távvezérlő
Néhány szó a DivX videofájlokról
A szolgáltatások maximális kihasználása
érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen jelen
kezelési útmutatót és őrizze meg későbbi
felhasználás céljából.
A szerzői jogokról
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt áll,
illetve egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt a
másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision
engedélyével és kizárólag otthoni, vagy
kiscsoportos szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen
nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
• A „Memory Stick”, a „
” és a „MagicGate
Memory Stick” a Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick Duo” és a „
”
a Sony Corporation védjegye.
• A „MagicGate” és „
” a Sony
Corporation védjegye.
• A „Memory Stick PRO” és a „
”
a Sony Corporation védjegye.
A Dolby Laboratories engedélyével gyártva.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
A „DTS”, a „DTS Digital Surround” és a „DTS
Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc.
védjegye.
A DivX a DivXNetworks, Inc. bejegyzett
védjegye.
4
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivXNetworks, Inc. dolgozott ki. Ez a
termék egy hivatalos, DivX® által jóváhagyott
készülék, mely DivX®5, DivX®4, DivX®3 és
DivX®VOD videoműsorok lejátszására képes.
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a DivX
videofájlokat tartalmazó DATA (adat) CD-ket
és DATA DVD-ket.
Ez a lejátszó csak az ISO9660 1-es szint/
2-es szintnek, vagy ezek kiterjesztett
formátumának, a Joliet logikai formátumnak
megfelelő DivX videofájlokat játssza le.
— Az UDF ver. 2.01 formátumnak megfelelő
DivX videofájlok.
Ezzel a készülékkel az alábbi DATA
(adat) CD-ket és DATA DVD-ket
lehet lejátszani
A DATA (adat) CD-k (CD-ROM/CD-R/CDRW), illetve DATA DVD-k (DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW) lejátszására az alábbi
korlátozások érvényesek (erre a lejátszóra
vonatkoztatva):
– Az MP3 zeneszámokat, JPEG képfájlokat
és DivX videofájlokat egyaránt tartalmazó
DATA CD-lemezek esetében kiválaszthatja a
lejátszani kívánt fájltípust.
A DivX fájlok lejátszásáról bővebben a 16.
oldalon olvashat.
Előírások
A súlyos sérülés vagy baleset veszélyének
elkerülése érdekében olvassa el a következő
előírásokat a lejátszó üzembe helyezése és
használata előtt.
A biztonsághoz
Ne dugjon semmilyen idegen tárgyat a DC IN
12V aljzatba.
Az áramforrásokhoz
• Használjon hálózati áramforrást,
vagy gépkocsi akkumulátort (12 V
egyenfeszültség).
• Hálózati áramforrásról történő használat
esetén használja a készülékhez mellékelt
hálózati tápegységet. Ne használjon más
hálózati tápegységet, mert a lejátszó hibás
működését eredményezheti.
A csatlakozódugó
polaritása
• Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy
könnyen hozzáférhető fali konnektorhoz. Ha
a hálózati adapteren sérülést, meghibásodást
vesz észre, azonnal szüntesse meg a
csatlakozást a hálózati áramforrással.
• A lejátszó mindaddig a hálózati
áramforráshoz csatlakozik, amíg a hálózati
csatlakozódugó a fali konnektorba be
van dugva, még akkor is, ha a készüléket
kikapcsolta.
• Ha hosszú időn keresztül nem tervezi
a lejátszó használatát, szüntesse meg a
tápegység csatlakozását (hálózati tápegység,
vagy gépkocsi akkumulátor vezeték).
A hálózati tápegység és az áramforrás
csatlakozásának megszüntetésekor mindig
a dugaszt fogja meg, soha ne a vezetéket
húzza.
• Működtetés közben
— Ne dugja a kezét, az ujjait, vagy egy
idegen tárgyat a lejátszóba. Sérülést vagy a
lejátszó károsodását okozhatja.
— Ügyeljen arra, hogy ne csavarja a
fejhallgató vezetékét a nyaka köré,
ellenkező esetben sérülést vagy fulladást
okozhat a gépkocsi hirtelen elmozdulása.
— A kisméretű dolgokat tartsa távol a
gyermekektől.
• Ha a lejátszó nem működik, először a
csatlakoztatást ellenőrizze. Ha minden
rendben van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Ha a gépkocsi közvetlen napfényben parkolt,
akkor hagyja lehűlni a lejátszót használat
előtt.
• Ne helyezze üzembe a lejátszót a következő
helyeken:
— 0°C alatt, vagy 45°C fölött.
— Közvetlen napfénynek kitéve.
— Hőforrások közelében (például fűtőtest).
— Esőnek, nedvességnek kitéve.
— Poros, piszkos helyen.
— Erős rázkódásnak kitéve.
— Hő hatásának kitéve:
Tartsa távol a lejátszót a közeli forró
gépkocsi alkatrészektől, melyek
idővel felmelegednek (például csövek,
nagyáramú vezetékek és fékrendszer
elemek). Mindig hagyjon elegendő
helyet a nyílásokon keresztül történő
szellőzéshez, hogy ne melegedjen túl a
készülék.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a vásárlás helyét.
A felmelegedéshez
Hő fejlődhet a lejátszóban, ha hosszú időn
keresztül használja. Ez nem hibajelenség.
A járművezető biztonságához
Vegye figyelembe a helyi közlekedési
szabályokat és előírásokat.
• Vezetés közben
— A járművezető nem nézheti vagy
vezérelheti a lejátszót. Elvonhatja a
figyelmét, és balesetet okozhat.
— A járművezető nem használhat
fejhallgatót. Elvonhatja a figyelmét, és
balesetet okozhat.
Biztonságos helyen parkolja le az autót,
ha a járművezető nézni, vezérelni szeretné
a készüléket, vagy a fejhallgatót kívánja
használni.
5
A feltöltéshez
• Használja a mellékelt hálózati tápegységet.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem tervezi
használni, vegye ki az akkumulátort a
készülékből, és tárolja száraz, hűvös helyen.
Az akkumulátor tönkremenetelének
megelőzése érdekében ne tárolja az
akkumulátort teljesen feltöltött vagy teljesen
kimerült állapotban.
• Feltöltés közben az akkumulátor
felforrósodhat; ez azonban nem jelent veszélyt.
• Az akkumulátor feltöltését 5°C és 35°C közötti
hőmérsékleten kell végezni.
A feltöltési idő a környezeti hőmérséklettől
függ. (Alacsony hőmérsékleten a feltöltéshez
szükséges idő hosszabb. Ez a beépített lítiumion akkumulátor jellemzője.)
• Az akkumulátor sajátosságai miatt, a
legelső feltöltés vagy hosszabb tárolás után
az akkumulátor kapacitása kisebb lehet a
megszokottnál. Ilyen esetben többször töltse
fel és merítse ki teljesen az akkumulátort. A
normál kapacitás ily módon visszaállítható.
• Ha az akkumulátor maximális kapacitása a
normál kapacitás felére csökken, keresse fel a
vásárlás helyét.
Az akkumulátor használatához
Az akkumulátor szakszerűtlen használata az
elektrolit kifolyásához vagy az akkumulátor
felrobbanásához vezethet. Az ilyen balesetek
megelőzése érdekében tartsa be az alábbi
előírásokat:
• Behelyezésnél ügyeljen az akkumulátor
megfelelő + és – polaritására.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem tervezi
használni, vegye ki az akkumulátort.
• Ha az elektrolit szivárog az akkumulátorból,
óvatosan és gondosan törölje szárazra az
akkumulátortartó rekesz belsejét, mielőtt az
új akkumulátort behelyezné.
A páralecsapódáshoz
Esős napon, vagy nagyon párás helyen
páralecsapódás következhet be a készülék
belsejében. Ilyen esetben a készülék nem fog
megfelelően üzemelni. Vegye ki a lemezt, és
várjon körülbelül egy órát, hogy felszáradjon
a pára.
A kiváló hangminőség
megőrzéséhez
Ügyeljen rá, hogy ne freccsenjen gyümölcslé
vagy más üdítő a lejátszóra és a lemezekre.
6
Néhány szó az útmutatóról
Jelölések
• Az útmutató utasításai a lejátszónak a
kártya-távvezérlővel történő használatára
vonatkoznak.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R és DVD-RW/DVD-R
lemezek általános gyűjtőfogalmaként is
használhatjuk.
• Az útmutatóban az alábbi ikonokat
használjuk:
Ikon
Jelentés
DVD VIDEO, DVD-R/DVD+R
vagy DVD-RW/DVD+RW (videó
formátum), illetve
DVD-RW/DVD+RW (VR formátum)
lemezekhez használható funkciók.
Videó CD, vagy CD-R/CD-RW
(videó CD formátum) lemezekhez
használható funkciók.
Zenei CD, vagy CD-R/CD-RW
(zenei CD formátum) lemezekhez
használható funkciók.
CD-ROM/CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD+R vagy DVD-RW/
DVD+RW lemezre felvett MP3
formátumú fájlokkal használható
funkciók.
CD-ROM/CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD+R vagy DVD-RW/
DVD+RW lemezre felvett JPEG
formátumú fájlokkal használható
funkciók.
CD-ROM/CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD+R vagy DVD-RW/
DVD+RW lemezre felvett DivX
formátumú fájlokkal használható
funkciók.
A készülékkel lejátszható
lemezekről
Ez a lejátszó a következő lemezeket képes
lejátszani:
• DVD Videó
• DVD-R/DVD+R
• DVD-RW/DVD+RW
• Videó CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW
Lemeztípus
Embléma a lemezen
DVD VIDEO
Megjegyzések a CD-R (írható CD)/
CD-RW (újraírható CD)/DVD-R (írható
DVD)/DVD+R/DVD-RW (újraírható
DVD)/DVD+RW lemezekhez
• Egyes CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD+R/
DVD-RW/DVD+RW lemezek nem játszhatók
le a készülékkel (a felvételhez használt
készüléktől és a lemez állapotától függően).
• Nem játszhatók le a lezáratlan* CD-R/CDRW lemezek.
• Lejátszhatja a CD-ROM, CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD+R, DVD-RW és DVD+RW
lemezre felvett MP3/JPEG/DivX fájlokat.
* A CD-R/CD-RW lemezek audio CD-lejátszón
történő meghallgatásához szükséges eljárás.
A készülékkel lejátszható régiókód
DVD-R*
DVD-RW*
DVD+R*
Az Ön DVD-lejátszójának alján egy régiókód
található, és a készülék csak olyan DVDlemezeket játszik le, melyeken ezzel azonos
régiókód van feltüntetve. A ALL szimbólummal
ellátott DVD-lemezek szintén lejátszhatók
ezzel a készülékkel.
Ha eltérő régiókóddal ellátott DVD-lemezt
próbál meg lejátszani, a tv-képernyőn
a „Wrong Region” (régió hiba) üzenet
jelenik meg. Egyes DVD-lemezek esetében
előfordulhat, hogy a régiókód jelzés akkor
sem jelenik meg, ha a DVD-lemezt nem lehet
lejátszani területi korlátozások miatt.
DVD+RW*
Régiókód
Video CD
Audio CD
CD-R*
CD-RW*
* Beleértve az MP3/JPEG/DivX® fájlokat is. A
„DVD VIDEO”, a „DVD-R”, a „DVD-RW”,
a „DVD+R” és a „DVD+RW” embléma
védjegy.
Megjegyzés a képkiesés (képhiba)
jelenséghez
Ha a DVD-lemezen karcolás, szennyeződés
stb. található, a lejátszott műsorban képkiesés
fordulhat elő, vagy a készülék nem játssza le
a lemezt. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy
kompatibilitási problémák miatt hangkiesés
lép fel. Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és
vigye el a vásárlás helyére.
7
Figyelem
• A készülék NEM TUDJA LEJÁTSZANI az alábbi
lemezeket:
— DVD-Audio
— DVD-RAM
— DVD-ROM (kivéve a MP3/JPEG/DivX fájlokat)
— CD-G
— SVCD
— CD-I
— Photo-CD
— VSD
— Active-Audio (adat)
— Super Audio CD (SACD)
— CD-Extra (adat)
— Mixed CD (adat)
— CD-ROM (kivéve a MP3/JPEG/DivX fájlokat)
• Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt áll,
illetve egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt a
másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision
engedélyével és kizárólag otthoni, vagy
kiscsoportos szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen
nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
Megjegyzés a PBC (lejátszás vezérlés)
rendszerhez
Ez a lejátszó kompatibilis a videó CD szabvány
1.1 és 2.0 verziójával. Kétféle lejátszási típust
használhat a lemeztípusnak megfelelően.
Lemeztípus
Videó CD PBC
funkciók nélkül
(1.1 verziójú
lemez)
Videó CD PBC
funkciókkal (2.0
verziójú lemez)
8
Funkció
Videó (mozgókép),
valamint hang lejátszás.
• Interaktív szoftver,
menüképernyőkkel
(PBC lejátszás, 29.
oldal).
• Videó lejátszás
funkciók.
• Nagyfelbontású
állóképek, ha a lemez
tartalmaz ilyeneket.
Megjegyzés a DTS kódolású CD-lemezekhez
DTS* kódolású CD-lemezek lejátszása
esetén erős zaj hallható az analóg sztereó
kimeneteken. A hangrendszer esetleges
károsodásának elkerülése érdekében a
felhasználónak megfelelően elővigyázatosnak
kell lennie, amikor a lejátszó analóg sztereó
kimenetei erősítőhöz csatlakoznak. A DTS
Digital Surround™ műsorok lejátszásához
külső 5.1-csatornás DTS Digital Surround™
dekóder rendszert kell csatlakoztatnia a
lejátszó digitális kimenetéhez.
* A „DTS”, a „DTS Digtial Surround” és a „DTS
Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc.
védjegye.
A lemezeknél használt kifejezések
DVD szerkezete
Lemez
Tétel
Fejezet
Videó CD/Audio CD szerkezete
Lemez
Műsorszám
• Tétel
Egy film vagy zenei műsor leghosszabb
egysége egy DVD-lemezen. Például egy film
egy mozgókép anyagban, vagy egy album
egy hanganyagban.
• Fejezet
Egy film vagy zenei műsor részletei, melyek
rövidebbek a tételnél. Egy tétel számos
fejezetből áll. Minden egyes fejezethez
hozzá van rendelve egy fejezetszám, mellyel
azonosítható. Lehetnek olyan lemezek,
amelyeken nincsenek fejezetek.
• Műsorszám
Egy film vagy zenei műsor rövidebb részei
egy videó CD/audio CD-lemezen. Minden
egyes műsorszámhoz hozzá van rendelve
egy sorszám, mellyel azonosítható.
• Jelenet
PBC (lejátszás vezérlés) funkcióval ellátott
videó CD esetén a menüképernyők, a
mozgó- és állóképek „jelenetekre” vannak
felosztva. Minden egyes jelenethez tartozik
egy jelenetszám, mellyel azonosítható.
Csatlakoztatás
A lejátszó kétféle módon üzemeltethető. Ha gépkocsiban használja a készüléket, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt szivargyújtó adaptert; otthoni használat esetén a fali
konnektorhoz kell csatlakoztatni a lejátszót.
Ha hálózati feszültséggel üzemelteti a készüléket
HEADPHONES/
OPTICAL OUT
OptikaiVÝSTUP
vezeték
(nem tartozék)
A/V OUTPUT
Digitális
erősítőhöz,
stb.
Audio/videó vezeték
(nem tartozék)
A/V INPUT
*
DC IN 12V
A szivargyújtó
aljzathoz
Hálózati
adapter
(tartozék)
Ha gépkocsiban
használja a készüléket
Szivargyújtó adapter
(tartozék)
Audio/videó
bemeneti
aljzatokhoz
Tv-készülék, stb.
Hálózati csatlakozóvezeték
(tartozék)*
Fali konnektorhoz
* A készülékhez kétféle hálózati vezetéket mellékelünk. Használja azt a típust, mely az Ön
országában szabványos fali konnektorba illeszkedik.
9
Az A/V OUTPUT aljzatokról
Tv-készüléket is csatlakoztathat az A/V
OUTPUT aljzatokhoz, így a készüléken
lejátszott tartalmat a tv-képernyőn is
megtekintheti. Csatlakoztassa az audio/
videó vezeték sárga csatlakozódugóját a
tv-készülék és a lejátszó videó aljzatához,
majd csatlakoztassa a fehér és piros
csatlakozódugókat a fehér (bal csatorna) illetve
a piros (jobb csatorna) aljzatokhoz.
Az A/V INPUT aljzatokról
Videomagnót, stb. csatlakoztathat az A/V
INPUT aljzatokhoz, így a csatlakoztatott
készüléken lejátszott tartalmat is megtekintheti.
Az eszközt ugyanúgy csatlakoztathatja,
ahogy ismertettük a fenti „Az A/V OUTPUT
aljzatokról” című részben.
A fejtámla beszerelő készlet
használata
A mellékelt fejtámla beszerelő készlet
segítségével a készülék a fejtámla hátuljába is
beszerelhető.
Az alábbi típusú ülésekhez
használhatja a beszerelő készletet
• Olyan üléshez, melynek fejtámláját 2 tartórúd
(átmérő: 10–15 mm) rögzíti.
• Olyan üléshez, melynél a fejtámlarögzítő
tartórudak közötti távolság 42–192 mm.
Megjegyzés
Lehetnek olyan típusú ülések, melyekre a készülék
nem szerelhető fel.
A HEADPHONES aljzatról
A HEADPHONES aljzathoz fejhallgatót
csatlakoztathat.
Megjegyzések
• Ha külső eszközt csatlakoztat a lejátszóhoz,
a lejátszót mindig az összes csatlakoztatás
elvégzése után csatlakoztassa az áramforráshoz.
• Ha valamilyen anyag – pl. cigaretta hamu –
marad a szivargyújtóban, akkor a csatlakozódugó
és az aljzat közötti érintkezés nem lesz
megfelelő, ezért a csatlakozódugó felmelegedhet
használat közben. Ennek elkerülése érdekében
ellenőrizze az aljzatot, majd szükség esetén
tisztítsa meg csatlakoztatás előtt.
* A csatlakozódugó polaritása
Ø10 mm~15 mm
42 mm~192 mm
Mielőtt hozzákezdene a beszereléshez, állítsa be
a rudak távolságát A és mélységi pozícióját B a
fejtámlának megfelelően.
Ne feledje, hogy a mélységi pozíciót B úgy kell
beállítani, hogy a készülék a lehető legközelebb
kerüljön a fejtámlához a monitor remegésének
minimalizálása érdekében.
15 mm
12 mm
B
A
A
Beszerelő készlet
10
1
Vegye le a fejtámlát, és illessze a
beszerelő készletet a rudakra.
A monitor vízszintes helyzetét a beszerelő
készlet jobbra vagy balra csúsztatásával
állíthatja be, még mielőtt a csavarokat
meghúzná.
Az akkumulátor használata
Az akkumulátort az alábbi ábrán látható
módon kell felerősíteni.
MV-100BAT akkumulátor
(nem mellékelt tartozék)
Elülső oldal
Tolja felfelé az akkumulátort mindaddig, míg
egy kattanó hangot nem hall.
Beszerelő készlet
2
Illessze a beszerelő bölcsőt a beszerelő
készletre, és egy pénzérmével vagy
hasonló eszközzel húzza meg az alul
lévő csavart.
Az akkumulátor leválasztása a
lejátszóról
Nyomja be a
leválasztáshoz
Nyomja be a leválasztó gombot, és csúsztassa
lefelé az akkumulátort.
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feltöltéséhez használja a
hálózati tápegységet és a hálózati vezetéket. Az
akkumulátort akkor is feltöltheti, amikor az a
készülékre van erősítve.
Beszerelő
bölcső
Beszerelő készlet
C
A C jelű gombbal állítsa be a monitor
dőlésszögét.
Megjegyzés
A stabil rögzítés érdekében a beszerelő bölcső
hátoldalát nyomja szorosan a fejtámlához.
A lejátszó leválasztása a beszerelő
bölcsőről
A beszerelő bölcsőn lévő gombot benyomva
válassza le a lejátszót a bölcsőről.
Hálózati tápegység
(tartozék)
A fali
konnektorhoz Hálózati vezeték (tartozék)
Nyomja be a leválasztáshoz
11
A készülékre erősített akkumulátor feltöltése
• Az akkumulátort nem szabad a mellékelt
szivargyújtó adapterrel tölteni. Ha az
akkumulátort a gépkocsiban kívánja
tölteni, használja a külön megvásárolható
autós beszerelő készletben (MV-100CAR)
megtalálható csatlakozódobozt és
akkumulátortöltő kábelt.
Szivargyújtó
adapter
Akkumulátor
Hálózati tápegység
(tartozék)
Hálózati vezeték
(tartozék)
A fali
konnektorhoz
A háttérmemória elemének
behelyezése
Helyezze a CR2032 elemet a készülék
elemtartó rekeszébe. Ez az elem a memória
adatinak (óra- és naptárbeállítás) megőrzésére
szolgál.
Mikor kell feltölteni az
akkumulátort?
• Amikor a „LOW BATTERY” felirat
megjelenik a kijelzőn, töltse fel az
akkumulátort.
• Az akkumulátor teljes feltöltése rendszerint
6 órát* vesz igénybe. Az akkumulátoron lévő
lámpa jelzi a feltöltés állapotát.
Feltöltés közben:
Narancssárgán világít
Feltöltés után:
Zölden világít
Feltöltési hiba esetén: Zölden villog
* A feltöltéshez szükséges idő a környezeti
hőmérséklet függvényében változhat.
Az akkumulátor kapacitása
Megközelítőleg 150 perc** (teljes feltöltés)
** Szobahőmérsékleten történő használat esetén.
A monitor alapértelmezett beállításainak
(S-MENU) alkalmazásával.
FIGYELEM
12
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem tervezi
használni, vegye le az akkumulátort.
• Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem
használta, az újabb használatba vétel előtt
töltse fel teljesen.
• A feltöltés befejezése után húzza ki a
hálózati tápegységet az akkumulátorból. A
teljesen feltöltött akkumulátort nem szabad
tovább tölteni. (A feltöltés befejezése után
kb. 60 perccel kezd el zölden világítani az
akkumulátor jelzője.)
x
oldal felfelé nézzen
Megjegyzések a lítium elem
használatához
• A lítium elemet tartsa távol a gyermekektől.
Ha a gyermek lenyeli az elemet, azonnal
forduljon orvoshoz.
• Száraz ronggyal törölje át az elemet a
megfelelő érintkezés érdekében.
• Ellenőrizze a megfelelő polaritást az elem
behelyezésekor.
• Ne fogja meg fémcsipesszel az elemet, mert
rövidzárlatot okozhat.
A lejátszó memóriájának
törlése
A legelső használatba vétel előtt törölni kell a
lejátszó memóriáját.
Nyomja meg a (RESET)gombot egy hegyes
tárggyal, például egy golyóstollal. Ha túl
erősen nyomja meg a gombot (például egy
tűvel), kárt tehet a lejátszóban.
RESET
VIGYÁZAT
Az elem felrobbanhat a szakszerűtlen
kezelés miatt.
Ne töltse fel, szerelje szét, vagy dobja tűzbe.
A háttérmemória elemének cseréje
Ha az elem kapacitása csökken, a naptár és az
óra kijelzése nem lesz megfelelő. Helyezzen
be egy új CR2032 lítium elemet. Bármilyen
más típusú elem használata tűz- vagy
robbanásveszélyt okozhat.
Megjegyzések
• Amikor megnyomja a (RESET)gombot, a korábbi
beállítások némelyike elveszhet. Ilyen esetben
végezze el ismét a beállítást.
• Körülbelül 10 másodpercig tart, míg a lejátszó
újraindul a (RESET)gomb megnyomása után.
Ilyenkor ne helyezzen be lemezt. Ha mégis
behelyez egy lemezt, elképzelhető, hogy az
újraindítás nem lesz megfelelő.
13
Kezelőszervek elhelyezkedése
MV-700HR
1
POWER
2 3
u
x
4
>
>
5
6
S-MENU
VOLUME
7
SOURCE
8
9
0
A részleteket lásd a feltüntetett oldalakon.
14
1 POWER (be/ki) gomb 16, 17, 35, 36
A monitor be-/kikapcsolása.
2 u (lejátszás/szünet) gomb 16–19
3 x (állj) gomb 17, 18, 20, 24
4 .(előző)/> (következő) gomb 17,
20, 29
5 S-MENU gomb 36
A kijelzési beállítások módosítása.
6 VOLUME −/+ gombok 16, 35–37
A hangerő növeléséhez és csökkentéséhez,
illetve a paraméterek kiválasztásához
menü üzemmódban.
7 SOURCE gomb 22, 35
A bemeneti műsorforrás kiválasztása.
8 Infravörös érzékelő a kártyatávvezérlőhöz/Jeladó a vezeték nélküli
fejhallgatóhoz
9 „Memory Stick” meghajtó 22
0 Kioldó (leválasztó) gomb
qa PUSH OPEN 16
qa
RM-X707 kártya-távvezérlő
qd
8
9
0
qa
SOURCE
`/1
x
u
M
y
1
2
3
4
5
6
7
.
>
m
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
A távvezérlő gombjainak funkciója
megegyezik a lejátszó azonos
elnevezésű gombjainak funkciójával.
Jelen kezelési útmutató utasításai a
távvezérlővel történő működtetésre
vonatkoznak.
Hasznos tudnivaló
Olvassa el a „A kártya-távvezérlő lítium elemének
cseréje” című fejezetet az elemcsere részleteivel
kapcsolatban (39. oldal).
wd
0
qs
wf
A részleteket lásd a feltüntetett oldalakon.
1 SOURCE gomb 22, 35
A bemeneti műsorforrás kiválasztása.
2 ./> (előző/következő) gombok 17,
20, 29
3 m (gyorskeresés hátra)/M
(gyorskeresés előre) gombok 17
4 AUDIO gomb 28, 29
A hangkimenet/szinkronnyelv
megváltoztatása.
5 SUBTITLE gomb 26
A szinkronfelirat nyelvének
megváltoztatása DVD lejátszás közben.
6 SETUP gomb 30
Menüműveletek elvégzéséhez használható.
7 TOP MENU gomb 27
A DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.
8 CLOCK gomb 38
A naptár vagy az óra megjelenítése.
9 SEARCH gomb 18
Keresés a lemezen fejezet, tétel vagy
műsorszám alapján.
0 PROGRAM gomb 19, 24
A lejátszó programozott lejátszási
üzemmódba kapcsolása.
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
Számgombok 18, 22, 24, 34
CLEAR gomb 24, 34
x (állj) gomb 17, 18, 20, 24
[/1 (be-/kikapcsoló) gomb 16, 17
u (lejátszás/szünet) gomb 16–19
t (lassított lejátszás hátra)/T (lassított
lejátszás előre) gombok 17
REP gomb 20, 23
Az ismétlési mód (DVD/Videó CD/Audio
CD), vagy a lejátszási mód (MP3/JPEG/
DivX) kiválasztása.
ANGLE gomb 28
Kameraállás választása DVD lejátszása
közben.
MENU gomb 20, 27
A lemezre felvett DVD-menü
megjelenítése.
M/m/</, gombok 19, 20, 22, 24, 27,
30, 31, 34, 35, 38
O (visszatérés) gomb 29
ENTER gomb 18–20, 24, 27, 30, 31, 34, 35
Beállítás megváltoztatása.
VOL (+/−) gombok 16
DSPL gomb 19, 25
A lemez időinformációinak megjelenítése.
15
Változatos lejátszási
funkciók
5
Helyezzen be egy lemezt (feliratos
oldallal felfelé) a lejátszóba, és nyomja
meg a középső részénél.
6
Zárja be a lemeztartót.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
Ha már van lemez a készülékben, vagy
a lejátszás nem indul el automatikusan,
nyomja meg a u gombot.
7
Állítsa be a monitor dőlésszögét.
8
Nyomja meg a (VOL) (+) vagy (VOL) (–)
gombot ((VOLUME) (+) vagy (VOLUME)
(–) gombot a monitoron) a hangerő
beállításához.
Ebben a fejezetben a készülék változatos
lejátszási funkcióit ismertetjük.
Lemezek lejátszása
SOURCE
`/1
x
`/1
u
./>
.
>
x
u
m/M
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
REP
SETUP
TOP MENU
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
PROGRAM
Számgombok
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
REP
MENU
CLOCK
SEARCH
/y
9
DSPL
ENTER
VOL
VOL
0
1
2
16
Nyomja meg a (POWER)gombot a
lejátszó bekapcsolásához.
A kártya-távvezérlőn nyomja meg a
gombot. A monitor bekapcsol, és a lejátszó
POWER kapcsolójának jelzője zölden világít.
A (SOURCE) gombbal kapcsoljon DVD
üzemmódba.
3
Nyissa ki a monitort.
4
A (PUSH OPEN) gombbal nyissa ki a
lemeztartót.
Lejátszási funkciók
Nyomja meg a (POWER) gombot (vagy a
gombot a kártya-távvezérlőn), és ellenőrizze,
hogy a lejátszó POWER kapcsolójának zöld
jelzője kialszik-e.
Funkció
Lejátszás
megállítása.
Lemez kiadása.
Használat után
Szünet.
Kapcsolja ki a lejátszót és szüntesse meg a
csatlakozást az áramforrással.
Megjegyzés a lejátszó gépkocsiban
történő használatához
Ha a lejátszót leállított motornál, a
gyújtáskapcsoló ACC helyzetében használja,
akkor a gépkocsi akkumulátora lemerülhet.
Megjegyzések
• Olvassa el a lemezhez mellékelt kezelési
útmutatót is a lejátszás elindítása előtt.
• Lejátszás közben ne nyissa ki a lemeztartót.
• A lemez műsorának felvételi módjától függően
akár több perc is eltelhet a lejátszás elindulásáig.
• A lemez állapotától függően elképzelhető, hogy
a felvett műsor nem játszható le (40. oldal).
• A nagy bitsebességű MP3 fájlok (például 320
kbps), nem mindig játszhatók le megfelelően.
Ugrás a következő
fejezetre,
műsorszámra vagy
jelenetre.
Ugrás az előző
fejezetre,
műsorszámra vagy
jelenetre.
Gyorskeresés
előre/hátra.
Lassított lejátszás
előre (csak DVD/
Videó CD/DivX)/
hátra (csak DVD).
Művelet
Nyomja meg a x
gombot.*1
Nyomja meg a PUSH
OPEN gombot a lejátszón.
Nyomja meg a
u gombot.*2.
Nyomja meg ismét a
lejátszás folytatásához.
Nyomja meg a >
gombot.
Nyomja meg a .
gombot.
Nyomja meg a M/
m gombot lejátszás
közben.*3*4
E gomb minden
egyes megnyomására
megváltozik a lejátszási
sebesség: a normál
sebesség 2-szerese t a
normál sebesség 4-szerese
t a normál sebesség
8-szorosa t a normál
sebesség 16-szorosa
t a normál sebesség
32-szerese t normál
lejátszási sebesség.
Nyomja meg a /
gombot lejátszás közben.
E gomb minden
egyes megnyomásra
megváltozik a lejátszási
sebesség: a normál
sebesség 1/2-szerese t
1/4 a normál sebesség
1/4-szerese t a normál
sebesség 1/8-szorosa
ta normál sebesség
1/16-szorosa t normál
lejátszási sebesség.

A készülék kikapcsolása
*1 Ha bekapcsolta a folytatólagos lejátszás funkciót,
később folytathatja a lejátszást a u gomb
megnyomásával. A részletek tekintetében olvassa
el a „Folytatólagos lejátszás” című részt (18. oldal).
2
* DVD/Videó CD/Audio CD/MP3/DivX
A „X” jelenik meg a képernyőn.
*3 DVD/Videó CD/DivX
Gyorskeresés közben a hang nem hallható.
*4 Az MP3 fájl végén az MP3 lemez visszakapcsol
normál lejátszásra.
17
Fejezet/tétel/műsorszám
közvetlen keresése
1
Folytatólagos lejátszás
Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban
nyomja meg a (SEARCH) gombot a kereső
képernyő megjelenítéséhez.
• DVD
A (SEARCH) SEARCH gomb minden
egyes megnyomásakor a keresőképernyő
a következők szerint változik:
Folytathatja a lejátszást attól a ponttól, ahol
korábban megállította. A lejátszó a kikapcsolás
után is megőrzi a leállítási pont pozícióját.
1
Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot.
A lejátszó eltárolja a megállítási pontot.
• DVD/Videó CD/Audio CD
A „Press Play Key To Continue” (nyomja
meg a lejátszás gombot a folytatáshoz)
üzenet jelenik meg a képernyőn.
2
Nyomja meg a u gombot a lejátszás
elindításához.
A lejátszás onnan folytatódik, ahol
korábban megállította.
• MP3/JPEG/DivX
Ha bekapcsolta a folytatólagos lejátszás
funkciót, a lejátszás annak az MP3/
JPEG/DivX fájlnak (műsorszámnak) az
elejétől folytatódik, melynél megállította a
lejátszást.
Műsorszám és fejezet keresési kijelzés
Műsorszám és idő keresési kijelzés
Fejezet és idő keresési kijelzés
• Videó CD/Audio CD*
Műsorszám keresési kijelzés
Műsorszám lejátszási idő alapján történő
keresés
Lemez lejátszási idő alapján történő keresés
• DivX
Fájl keresési kijelzés
Fájl lejátszási idő alapján történő keresés
A kijelzések közül a < vagy , gombbal
választhat.
2
Használja a számgombokat a kívánt
fejezet/tétel/műsorszám megadásához.
Ha a „Title” és „Chapter” jelenik meg
Title
01/01
Chapter
--/01
Ha a „Title” és „Time” jelenik meg
Title
3
01/01
Time
-:--:--
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
* A műsorszám kiválasztásához használhatja a
kártya-távvezérlő számgombjait is.
Megjegyzés
„0” érték nem adható meg.
18
Megjegyzések
• „Memory Stick” kártyáról történő lejátszás
esetén a folytatólagos lejátszási funkció
kikapcsol. Ha egy lemez lejátszása közben
behelyez egy „Memory Stick” kártyát a
készülékbe, a folytatólagos lejátszási funkció
kikapcsol.
• A folytatólagos lejátszás funkció kikapcsolásához
nyomja meg ismét a x gombot állj
üzemmódban. A „Press Play Key To Continue”
(nyomja meg a lejátszás gombot a folytatáshoz)
üzenet jelenik meg a képernyőn.
• A folytatólagos lejátszás funkció kikapcsol,
amikor kiveszi a lemezt.
Az MP3/JPG/DivX® menü
használata
1
Helyezze be az MP3, JPEG vagy DivX
fájlokat tartalmazó lemezt.
Példák a képernyőn megjelenő kijelzésekre:
2
Indítsa el a lejátszást a u gombbal.
A lejátszás elindul, és az MP3/JPG/DivX
menü megjelenik a képernyőn.
Példa a képernyőkijelzésekre MP3 lemez esetén:
Aktuális fájl sorszáma/Összes fájl száma
Eltelt lejátszási idő/Az aktuális fájl
teljes lejátszási ideje
• MP3 esetén
Aktuális fájl sorszáma/
Összes fájl száma
Bitsebesség
Jelenlegi lejátszási
állapot
Jelenlegi lejátszási állapot
00:05 03:56
001/016
00:00 00:00
001/016
\Album1
\Album1
T
T
T
T
T
T
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
128k
T
T
T
T
T
T
1
2
3
4
5
6
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
Aktuális fájl sorszáma/
Összes fájl száma
Jelenlegi lejátszási állapot
l
r
o
a
y
y
o
e
u
r
c
* Ez a lejátszó az 1.0 verziószámú MP3 fájlok
ID3 mezőinformációit képes kijelezni.
Mappa vagy fájl kiválasztása
wer
e
ntain
icle
Friend
Kijelzési mód kiválasztása
\Album1
F
T
m
C
B
M
Best Selection
Állj üzemmódban használja a M vagy a m
gombot a mappa vagy a fájl kiválasztásához,
majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
Ha egy mappa kiválasztása után megnyomja
az (ENTER) gombot, megjelennek a mappában
található fájlok.
00:00 00:00
001/016
1
2
3
4
5
6
Various
ID3 mező információ*
• JPEG esetén
0
0
0
0
0
0
Track01
• DivX esetén
Aktuális fájl sorszáma/
Összes fájl száma
Jelenlegi lejátszási állapot
Nyomja meg a (PROGRAM) gombot.
A (PROGRAM) gomb minden egyes
megnyomásakor a kijelzési mód mappalista
vagy fájllista megjelenítés között váltakozik.
Fájllista megjelenítési mód esetén a lemezen
lévő összes fájlt ellenőrizheti a képernyőn.
Ha megnyomja a (DSPL) gombot, a kijelző az
aktuális állapotot azonosító kijelzésre kapcsol.
00:00
00:00
0 0 1 / 0 1 6
00:00 00:00
001/004
Folder
Folder
00:00
00:00
0 0 1 / 0 1 6
\Album1
AVI
AVI
AVI
AVI
S
S
S
S
c
c
c
c
e
e
e
e
n
n
n
n
e
e
e
e
0
0
0
0
1
2
3
4
00:00 00:00
001/016
\Album1
Track01
Track02
19
Az index-képernyő bekapcsolása
JPEG lemez esetén.
1
Amíg a képernyőn egy JPEG kép látható,
nyomja meg a x gombot.
A képernyőn 12 index-kép jelenik meg.
A lejátszási mód kiválasztása
A (REP) gombbal válassza ki a kívánt
lejátszási módot. A (SEL) gomb többszöri
megnyomásakor az alábbi kijelzések váltják
egymást:
• MP3
Mappa lejátszás (összes műsorszám lejátszása)
Véletlen sorrendű lejátszás (műsorszámok
véletlen lejátszása; minden műsorszám egyszer
kerül lejátszásra)
Slide Show
2
Help
Prev Next
A M/m/</, gombok segítségével
válassza ki a kívánt képet, és nyomja
meg az (ENTER) gombot.
A kiválasztott JPEG kép teljes képernyős
formában jelenik meg.
Ha a következő vagy az előző JPEG indexképernyőre kíván kapcsolni, válassza ki a „g
Prev” vagy a „Next G”kijelzést a M/m/</,
gombokkal, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Ha a képeket diavetítés formájában kívánja
megtekinteni, válassza ki a „Slide Show”
kijelzést a M/m/</, gombokkal, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot. A diavetítés
a kiválasztott képpel kezdődik.
Ha az MP3/JPEG/DivX menüre kíván
visszakapcsolni, nyomja meg a (MENU)
gombot.
A távvezérlő funkciók
megtekintése
Index-képernyős üzemmódban a monitoron
ellenőrizheti a távvezérlő egyes gombjainak
funkcióit.
A M/m/</, gombokkal válassza ki a
„Help” opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Key Function
Program
Stop
Play
Transition Effect
Thumbnail Mode
Next Picture
Previous Picture
Picture Mode
Invert
Mirror
Continue
Key Function
Contrarolate
Rotate Clockwise
20
Exit Help
Válogatott lejátszás (műsorszámok véletlen
lejátszása; egy műsorszám többször is lejátszásra
kerülhet)
Egyszeri lejátszás (egyetlen műsorszám lejátszása)
Műsorszámismétlés (egy műsorszám
megismétlése)
Mappaismétlés (összes műsorszám
megismétlése)
• DivX/JPEG
Egyszeri lejátszás (egyetlen műsorszám
lejátszása)
Műsorszámismétlés (egy műsorszám
megismétlése)
Mappaismétlés (összes műsorszám megismétlése)
Ismétlés kikapcsolva (visszakapcsolás normál
lejátszásra)
Véletlen sorrendű lejátszás (műsorszámok
véletlen lejátszása; minden műsorszám egyszer
kerül lejátszásra)
Válogatott lejátszás (műsorszámok véletlen
lejátszása; egy műsorszám többször is lejátszásra
kerülhet)
Megjegyzés
• Lejátszás közben nem választhat ki egy másik
mappát vagy fájlt az MP3/JPEG/DivX menü
segítségével. A ./> gombbal csak az
aktuális mappán belül választhat a fájlok közül.
Egy másik mappa kiválasztásához először állítsa
le a lejátszást.
• Az MP3/JPEG/DivX mappák és fájlok neve csak
akkor jelenik meg megfelelő módon, ha az
betűket, számokat és szimbólumokat tartalmaz.
A lejátszó által nem támogatott karakterek
helyén a „-” jelenik meg.
A készülék az alábbi DivX fájlokat
képes lejátszani
A lejátszó olyan adatfájlokat képes lejátszani,
melyeket DivX formátumban vettek fel,
és „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel
rendelkeznek. Ez a készülék nem játssza le az
„.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájlokat, ha
azokat nem DivX formátumban rögzítették.
Megjegyzések
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le
azokat a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több
DivX videofájl kombinálásával állítottak elő.
• Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság)/2 GB.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor kép- vagy hanghiba fordul elő.
• Lehetnek olyan, 3 óránál hosszabb DivX
videofájlok, melyeket ez a készülék nem képes
lejátszani.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek
lejátszásakor a kép kimerevedik vagy gyenge
minőségű. Ilyen esetben javasoljuk, hogy kisebb
bitmennyiséggel hozza létre a fájlt. Ha a hang
továbbra is zajos, az MP3 hangformátum
alkalmazása javasolt. Felhívjuk a figyelmét, hogy
ez a lejátszó nem alkalmas WMA (Windows
Media Audio) formátumú hang lejátszására.
• A DivX videofájlok tömörítési technológiájának
sajátosságai miatt a kép bizonyos késéssel jelenik
meg a u gomb megnyomását követően.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyeknél a
képernyőn megjelenő kép, és a hang nincsen
szinkronban.
21
„Memory Stick” lejátszása
A „Memory Stick” kártya kivétele
Nyomja be enyhén, majd engedje el a
„Memory Stick” kártyát.
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a „Memory
Stick” kártyára felvett MP3/JPEG fájlokat is.
Megjegyzések
• Ebben a készülékben nem használhat „Memory
Stick Duo” és „Memory Stick PRO” kártyát.
• Nem működnek azok a lejátszási funkciók,
melyek MagicGate műveleteket igényelnek.
SOURCE
Megjegyzések
• A „Memory Stick” kártyát megfelelő helyzetben
kell behelyezni.
• Ne húzza ki erővel a „Memory Stick” kártyát.
`/1
.
>
m
M
y
SOURCE
x
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
Számgombok
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
1
Tolja be ütközésig a „Memory Stick”
adaptert a készülékbe.
2
A (SOURCE) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az „MS”
funkciót.
Az MP3/JPEG menü megjelenik a
képernyőn.
A M/m/</, gombokkal válassza ki a
kívánt mappát/fájlt (19. oldal).
Megjegyzés
Az adatok műsorának felvételi módjától és
méretétől függően hosszabb idő is eltelhet a
lejátszás elindulásáig.
22
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Lejátszás ismételten
(ismételt lejátszás)
Nyomja meg ismételten a (REP) gombot
mindaddig, míg az ismétlés ikonja el nem
tűnik.
Ismételten lejátszhatja a lemez összes fejezetét
vagy tételét, illetve a kiválasztott műsorszámot.
Az ismétlési funkciót kombinálhatja a
programozott lejátszással.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Lejátszás közben nyomja meg a (REP) gombot.
Chapter
E gomb többszöri megnyomásakor az ismétlési
módok az alábbi sorrendben jelennek meg:
• DVD
Chapter : az aktuális fejezet megismétlése.
Title: a lemez aktuális tételének megismétlése.*
ALL : a lemez összes tételének és fejezetének
megismétlése.
OFF : normál lejátszás.
• Videó CD (csak a PBC funkció kikapcsolt
állapotában)/Audio CD
Track: az éppen lejátszott műsorszám
megismétlése.
ALL: a lemez összes műsorszámának
megismétlése.
OFF: normál lejátszás.
* Lejátszás közben nem választható ki.
23
• Videó CD (csak a PBC funkció kikapcsolt
állapotában)/Audio CD
Példa: a „02” számú műsorszám
beprogramozása
Nyomja meg a 0 és a 2 számgombot.
Lejátszási program
létrehozása
(programozott lejátszás)
P r o g r a m : T r a c k (01-10)
A lemezen lévő tételek, fejezetek vagy
műsorszámok lejátszási sorrendjének beállításával
– melyet lejátszási programnak nevezünk – a
lemez tartalmát tetszőleges sorrendben játszhatja
le. Az összeállított lejátszási program legfeljebb 20
tételt, fejezetet és műsorszámot tartalmazhat.
SOURCE
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
V/v/B/b
ENTER
A M/m/</, gombokkal válassza ki
a „Start” opciót, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
O
PROGRAM
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
NEXT
MENU
SEARCH PROGRAM
CLEAR
__
0 8 __
0 9 __
1 0 __
Start
4
y
CLOCK
Számgombok
__
07
További tételek, fejezetek vagy
műsorszámok beprogramozásához
ismételje meg a 2-es lépést.
Ha a következő programlistára szeretne
ugrani, a M/m/</, gombokkal válassza
ki a „NEXT
” opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
u
TOP MENU
06
__
__
__
3
REP
SETUP
02
__
03
04
05
Exit
`/1
.
01
02
ENTER
A lejátszási program megismétlése
Programozott lejátszás közben a (REPEAT)
gomb megfelelő számú megnyomásával
válassza ki az „
ALL” beállítást. A lejátszó
az összes beprogramozott műsorszámot
ismételten lejátssza.
VOL
DSPL
0
Nyomja meg a (PROGRAM) gombot.
A programozási menüképernyő megjelenik.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Programozott lejátszás közben nyomja meg a
x gombot.
Program:T(05)/C(--)
01
T:
C:
06
T:
C:
02
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
08
09
10
T:
T:
T:
C:
C:
C:
Exit
2
A program tartalmának módosítása
NEXT
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
fejezetet vagy műsorszámot.
• DVD
Példa: a „02” számú tétel „03” számú
fejezetének kiválasztása.
Nyomja meg a 0, 2, 0 és 3 számgombokat.
Program:T(02)/C(01)
01
T:02 C:03
06
T:
C:
02
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
0 8 T:
0 9 T:
1 0 T:
Start
C:
C:
C:
Exit
24
1
Nyomja meg a (PROGRAM) gombot.
2
A M/m/</, gombokkal válassza ki
a „Stop” opciót, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
3
Az új program összeállításához kövesse
a „Lejátszási program létrehozása
(programozott lejátszás)” fejezet 2-es
lépésének utasításait.
A programozott lejátszási
üzemmód kikapcsolása
Amikor a képernyőn a programozási menü
látható, nyomja meg a (PROGRAM) gombot.
NEXT
• Videó CD (a PBC funkció kikapcsolt
állapotában)/Audio CD
Az eltelt játékidő
megjelenítése
Single Elapsed (A lemez eltelt játékideje)
Single Remain (A műsorszám hátralévő
játékideje)
Megjelenítheti az eltelt játékidőt, és a DVD,
videó CD vagy audio CD hátralévő játékidejét.
Total Elapsed (A lemez eltelt játékideje)
Total Remain (A lemez hátralévő játékideje)
SOURCE
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
Kikapcsolva (alapértelmezett kijelzés)*
* Audio CD lejátszása esetén nem jelenik meg.
Az időinformáció kikapcsolása
REP
Nyomja meg a (DSPL) gombot mindaddig,
míg az „OFF” opció meg nem jelenik.
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
DSPL
Lejátszás közben nyomja meg a (DSPL)
gombot.
Az eltelt vagy a hátralévő játékidő megjelenik
a képernyő bal felső részén.
A (DSPL) gomb minden egyes megnyomására
a kijelzés a következők szerint változik:
• DVD
Title Elapsed (A tétel eltelt játékideje)
Title Remain (A tétel hátralévő
játékideje)
Chapter Elapsed (A fejezet eltelt
játékideje)
Chapter Remain (A fejezet hátralévő
játékideje)
Kikapcsolva (alapértelmezett kijelzés)
• Videó CD (a PBC funkció bekapcsolt
állapotában)/DivX
Single Elapsed (A lemez eltelt játékideje)
Single Remain (A műsorszám hátralévő
játékideje)
Kikapcsolva (alapértelmezett kijelzés)
25
A szinkronfelirat
nyelvének kiválasztása
A DVD-lemezekre általában egy vagy több
nyelven szinkronfeliratot rögzítenek. Be- vagy
kikapcsolhatja a szinkronfeliratot, illetve
kiválaszthatja a felirat nyelvét az ilyen DVDlemezek esetén.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SUBTITLE
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Nyomja meg a (SUBTITLE) gombot lejátszás
közben.
A felirat nyelve megjelenik a képernyő bal
felső részén.
Példa: szinkronfelirat nyelvének kijelzése
A lemez két szinkronfeliratot tartalmaz, és
az első van jelenleg kiválasztva.
subtitle
0 1 / 0 2: J a p a n e s e
Ha a szinkronfelirat nyelve olyan, melyet
az alapbeállítási menüben nem lehet
kiválasztani, az „Other” jelenik meg.
A (SUBTITLE) gomb minden egyes
megnyomásakor kiválasztásra kerül egy nyelv
a lemezre rögzítettek közül.
26
A feliratok kikapcsolása
Nyomja meg a (SUBTITLE) gombot
mindaddig, míg az „Off” opció meg nem
jelenik.
Megjegyzések
• A szinkronfelirat nyelvét úgy is kiválaszthatja,
hogy megváltoztatja a készülék alapbeállításait.*
Lásd a „Szinkronfeliratok” című részt (33. oldal).
* A DVD SETUP menüben csak akkor választhat
ki egy nyelvet, ha azt mind a lemezre, mind
pedig a menük közé felvették. Egyes lemezek
esetében az alapértelmezettként megjelenített
felirat független a DVD SETUP menü
beállításától.
• A DVD-lemeztől függően elképzelhető, hogy
ez a funkció nem, vagy az itt leírtaktól eltérően
működik.
A DVD-menü használata
Egyes DVD-lemezek esetén használhatja a
lemezre gyárilag felvett menüt, mint például
a tétel és DVD-menü. A tétel menüben a cím
alapján is kiválaszthatja és lejátszhatja kedvenc
jelenetét, vagy zeneszámát. A DVD menü
segítségével kiválaszthat egy menüpontot,
szinkronfelirat nyelvet, szinkronhang nyelvet,
stb. A tétel és DVD-menük tartalma a lemeztől
függően eltérő lehet. Lehetnek olyan DVDlemezek, melyek nem rendelkeznek saját
menüvel.
SOURCE
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
TOP MENU
MENU
CLOCK
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
MENU
V/v/B/b
ENTER
9
ENTER
VOL
DSPL
0
A MENU gomb használata
Egyes DVD-lemezek átfogóbb menükkel
rendelkeznek, melyek számos menüpontot,
például szinkronnyelveket, szinkronfeliratokat,
tétel- és fejezetmenüket, stb. tartalmaznak.
1
A DVD lejátszása közben nyomja meg a
(MENU) gombot.
Megjelenik a DVD-menü.
2
Nyomja meg a M/m/</, gombot a
kívánt menüpont kiválasztásához.
3
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
Ha újabb menüképernyő jelenik meg,
ismételje a 2-es és 3-as lépéseket.
Megjegyzések
• Lehetnek olyan DVD-lemezek, melyek nem
rendelkeznek DVD-menüvel, illetve egyes DVDlemezek esetén a DVD-menü és a tétel menü
tartalma megegyezik.
• Egyes DVD-lemezek esetén a „DVD-menüt”
esetleg „MENU” néven találhatja meg.
• Egyes DVD-lemezek esetén a „Press ENTER”
(nyomja meg az ENTER gombot) helyett a „Press
SELECT” (nyomja meg a Select gombot) kifejezést
használják a 3-as lépésben.
• A DVD-menü tartalma változó, az aktuális DVDlemeztől függ.
• Olvassa el a DVD-lemezhez mellékelt kezelési
útmutatót.
A TOP MENU gomb használata
Egyes DVD-lemezek tétel menüvel
rendelkeznek. A tétel menüből kiválaszthatja a
lejátszani kívánt tételt. A tétel a DVD-lemezen
található film vagy zenei műsor leghosszabb
egysége. A TOP MENU gombbal az eredeti
(nyitó) menüképernyőt jelenítheti meg.
1
DVD lejátszás közben nyomja meg a
(TOP MENU) gombot.
A tétel menü* (főmenü) jelenik meg.
* A tétel menü tartalma a DVD-lemeztől
függően eltérhet.
2
Használja a M/m/</, gombokat a
kívánt tétel kiválasztásához.
3
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A kiválasztott tétel lejátszása megkezdődik.
27
A szinkronnyelv
kiválasztása
A kameraállás
kiválasztása
A DVD-lemezekre általában több
szinkronnyelvet rögzítenek.
Lehetnek olyan DVD-lemezek, melyek egyes
jeleneteit több kameraállásból is rögzítették.
Ha az „Angle Mark” menüpontban az
„On” beállítást választotta (31. oldal), egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.
SOURCE
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
SOURCE
REP
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
x
SUBTITLE
ANGLE
TOP MENU
u
y
MENU
ANGLE
ENTER
SEARCH PROGRAM
VOL
Lejátszás közben az (AUDIO) gomb
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a kívánt nyelvet.
A kiválasztott szinkronnyelv megjelenik a
képernyő bal felső részén.
Példa: szinkronnyelv kijelzése
2CH
Amikor megjelenik a nyelvi kód beírására
szolgáló kijelzés, adja meg a kívánt
nyelvnek megfelelő kódot (45. oldal).
Megjegyzések
• Csak akkor választhat szinkronnyelvet, ha több
szinkronnyelvet rögzítettek a lemezre.
• A szinkronnyelvek közül a DVD-menü (27. oldal)
vagy a DVD SETUP menü* (33. oldal) segítségével
is választhat.
* A DVD SETUP menü segítségével csak
akkor választhat ki egy nyelvet, ha azt
mind a lemezre, mind pedig a menük
közé felvették. Egyes lemezek esetében az
alapértelmezettként megjelenített nyelv
független a DVD SETUP menü beállításától.
• A DVD-lemeztől függően elképzelhető, hogy
ez a funkció nem, vagy az itt leírtaktól eltérően
működik.
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
1
A több kameraállást tartalmazó DVDlemez lejátszása közben nyomja meg az
(ANGLE) gombot, amikor a figyelmeztető
üzenet megjelenik.
Az aktuálisan kiválasztott kameraállás
száma a képernyő jobb felső részén jelenik
meg.
2
Az (ANGLE) ANGLE gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza
ki kedvenc kameraállását, amíg a
kameraállás sorszáma látható a
képernyőn.
Az (ANGLE) minden egyes megnyomására
a kameraállás száma megváltozik.
English
Megjelenik a hangforrás
formátuma (Dolby D, DTS vagy
LPCM).
28
AUDIO
SETUP
DSPL
1 / 2:Dolby D
M
CLOCK
0
Audio
>
m
REP
O
1
.
y
AUDIO
`/1
1/2
A kiválasztott kameraállás
sorszáma/a kameraállások
teljes száma
Megjegyzések
• Csak akkor választhat a kameraállások közül, ha
a DVD-lemez több kameraállást tartalmaz.
• A felvett kameraállások száma DVD-lemezenként
és jelenetenként eltérő lehet.
• A kameraállás csak normál lejátszás közben
változtatható meg. Nem választhat kameraállást
gyorskeresés (előre/hátra) közben.
• Ha olyan jelenetet játszik le, melyet több
kameraállásból rögzítettek, a lejátszó
automatikusan a 2-es lépésben kiválasztott
kameraállásra kapcsol.
• A DVD-lemeztől függően elképzelhető, hogy
ez a funkció nem, vagy az itt leírtaktól eltérően
működik.
A hangkimenet
megváltoztatása
A PBC (lejátszás vezérlési)
funkció használata
Videó CD vagy audio CD lejátszása közben
kiválaszthatja a kívánt hangkimenetet:
„Stereo”, „Mono Left”, „Mono Right”, vagy
„Mix-Mono”.
PBC kompatibilis videó CD lejátszása közben
bekapcsolhatja a PBC menüt, és a kívánt
funkciót a menüből is kiválaszthatja.
SOURCE
SOURCE
x
m
M
y
AUDIO
>
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
.
>
m
M
y
./>
.
`/1
`/1
x
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
u
y
y
REP
SETUP
REP
TOP MENU
MENU
MENU
CLOCK
ENTER
CLOCK
SEARCH PROGRAM
ENTER
SEARCH PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
O
O
9
Számgombok
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
VOL
9
O
VOL
DSPL
0
DSPL
0
1
Lejátszás közben nyomja meg az (AUDIO)
gombot.
A jelenlegi hangkimenet neve megjelenik a
képernyő bal felső részén.
Példa: hangkimenet megjelenítése
Mono
2
1
Indítsa el a PBC funkciókkal rendelkező
videó CD-lemez lejátszását.
Megjelenik a lejátszás vezérlésére szolgáló
menü.
2
Használja a számgombokat a kívánt
funkció számának kiválasztásához.
3
Kövesse a menüben megjelenő interaktív
utasításokat.
Olvassa el a videó CD-lemezhez mellékelt
kezelési útmutatót is, mert a vezérlési mód
a lemeztől függően eltérhet a megszokottól.
Right
Amíg a hangkimenet kijelzése látható,
nyomja meg többször az (AUDIO)
gombot a kívánt kimenet kiválasztásához
(„Stereo”, „Mono Left”, „Mono Right”,
vagy „Mix-Mono”).
Az (AUDIO) gomb minden egyes
megnyomásakor a hangkimenet
megváltozik.
Visszakapcsolás a menüre
Nyomja meg a O gombot.
Hasznos tudnivaló
Ha a lemezt a PBC funkciók használata nélkül
kívánja lejátszani, nyomja meg a (TOP MENU)
gombot. A „PBC Off” felirat megjelenik a
képernyőn, és a készülék folyamatos lejátszásra
kapcsol.
Ha újból PBC lejátszásra kíván visszakapcsolni,
nyomja meg ismét a (TOP MENU) gombot.
Megjegyzések
• Ha a videó CD-lemezt „PBC On” beállítással
játssza le, a ./> gombokkal választhat
a lemez elemei közül. A PBC menü nem
jelenik meg, de a kiválasztott elem lejátszása
megkezdődik.
• Ha a videó CD-lemezt „PBC On” beállítással
játssza le, nyomja meg a O gombot a PBC menü
és B jelzés bekapcsolásához.
29
A készülék
alapbeállításainak
módosítása
1
-- Ge
Monit
Angle
Scree
Color
Defau
DivX
A készülék alapbeállításait a
képernyőmenükön keresztül módosíthatja.
A legtöbb beállítást a lejátszó legelső
használatakor kell elvégezni.
Az alapbeállítási menü menüpontjai a
következők:
• General Setup Page (rendszerbeállítások)
• Audio Setup Page (digitális hangkimenet
beállítása)
• Language Page (nyelv beállítása)
• Parental Setup Page (szülői letiltás beállítása)
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
ne
or
M
n
S
lt
ra
T
ar
Sa
ys
l Setup Page
ype
k
On
ver
On
tem
NTSC
--
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
2
A < vagy , gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot.
: General Setup Page
(rendszerbeállítások)
:
Audio Setup Page (digitális
hangkimenet beállítása)
: Language Page (nyelv beállítása)
: Parental Setup Page (szülői letiltás
SOURCE
.
`/1
>
x
u
y
m
M
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
beállítása)
REP
SETUP
MENU
CLOCK
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
ENTER
4
A M vagy m gombbal válassza ki a
beállítani kívánt opciót.
5
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
6
A M/m/</, gombokkal állítsa be a
kiválasztott opciót.
7
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
8
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
VOL
DSPL
0
Olvassa el a „Beállítási lehetőségek a képernyő
S-MENU gombjával” című részt (36. oldal) a
monitor beállításával kapcsolatban.
30
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
3
A DVD-lejátszó beállításai
— General Setup Page
M
A
S
C
D
D
o
n
c
o
e
i
n
g
r
l
f
v
G
i
l
e
o
a
X
e
t
e
e
r
u
ne
or
M
n
S
lt
ra
T
ar
Sa
ys
l Setup Page
ype
k
On
ver
On
tem
NTSC
--
♦ Screen Saver (képernyővédő)
Ha a „Screen Saver” opciónál az „On”
beállítást választotta, a képernyővédő kép
jelenik meg, ha a lejátszót szünet vagy állj
üzemmódban hagyja legalább 15 percig.
A képernyőkímélő megvédi a képernyőt a
károsodástól.
On
A képernyővédő bekapcsolása.
Off
A képernyővédő kikapcsolása.
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Color System (színrendszer)
♦ Monitor Type (a képernyő típusa)
A csatlakoztatott tv-készülék képernyőtípusának beállítására szolgál. Válassza ki a tvképernyő formátumának megfelelő beállítást.
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
4:3/Pan Scan
4:3/Letter Box
16:9
Válassza ki ezt a beállítást,
ha hagyományos 4:3
képernyős tv-készüléket
csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor
lejátszásakor a műsor a
teljes képernyőn látható,
de a kép széleit levágja a
készülék.
Válassza ki ezt a beállítást,
ha hagyományos 4:3
képernyős tv-készüléket
csatlakoztatott.
Szélesvásznú műsor
lejátszásakor fekete csík
jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
Válassza ki ezt a beállítást,
ha szélesképernyős
televíziót vagy
szélesvásznú üzemmóddal
ellátott készüléket
csatlakoztatott.
♦ Angle Mark (kameraállás)
Ha olyan DVD-lemezt játszik le, amelyen a
jeleneteket több nézőszögből (kameraállásból)
vették fel, és az „Angle Mark” opció „On”
beállítását kiválasztotta, a figyelmeztető jelzés
megjelenik a képernyőn.
On
A figyelmeztető jelzés megjelenik a
képernyőn.
Off
A figyelmeztető jelzés nem jelenik
meg a képernyőn.
Ha ezt a lejátszót tv-készülékhez csatlakoztatja,
válassza ki az adott országnak megfelelő
színrendszert. Ne felejtse el, hogy ez a beállítás
nincs hatással a lejátszó saját képernyőjére.
PAL
Mindig PAL jel kerül a kimenetre.
AUTO
Automatikusan megváltoztatja
a lejátszó kimenő videojelének
színrendszerét a DVD-lemezre
felvett színrendszernek
megfelelően.
NTSC
Mindig NTSC jel kerül a kimenetre.
♦ Default (gyári értékek)
A menüpontokat visszaállíthatja a gyári
beállítási értékre.
1
Nyomja meg a (SETUP) gombot, majd
a < vagy , gombbal válassza ki a
„General Setup Page” menüt.
2
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
3
A M vagy m gombbal válassza ki a
„Default” opciót.
4
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
♦DivX
Az e készülékre érvényes regisztrációs kódot
jeleníti meg. További információkért látogasson
el a http://www.divx.com/ Internetes oldalra.
31
A digitális hangkimenet
beállítása — Audio Setup page
D
S
A
- Audio Setup
ownmix
PDIF Output
udio DRC
Page
--
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Downmix (lekeverés)
A „Surround” és a „Normal” lekeverési
módszerek közül választhat. A lekeverési
funkcióval a több mint 5 független digitális
csatornát alkalmazó műsor hangja kétcsatornás
sztereóvá alakítható. Ez a beállítás az AUDIO
OUTPUT aljzaton megjelenő jelet módosítja.
Surround
Akkor válassza ezt az opciót, ha
a csatlakoztatott audio készülék
támogatja a Dolby Surround (Pro
Logic) jeleket.
Normal
Akkor válassza ezt az opciót, ha a
csatlakoztatott audio készülék nem
támogatja a Dolby Surround (Pro
Logic) jeleket.
♦ SPDIF Output (SPDIF kimenet)
Az OPTICAL OUTPUT aljzaton megjelenő
jelek beállítására szolgál.
Off
Nem jelenik meg kimenőjel az
OPTICAL OUTPUT aljzaton.
RAW
Akkor válassza ezt az opciót, ha
csatlakoztatott egy olyan audio
készüléket, amelyik rendelkezik
Dolby Digital vagy DTS dekóderrel.
PCM 48K
Akkor válassza ezt az opciót, ha
nem csatlakoztatott olyan audio
készüléket, amelyik rendelkezik
Dolby Digital vagy DTS dekóderrel.
Megjegyzések
• Ha az „Off” beállítást választja, az OPTICAL
OUTPUT aljzaton nem jelenik meg kimenőjel.
• Ha ezt a lejátszót egy optikai kábellel digitális
felvevőberendezéshez – pl. MD-készülékhez
– csatlakoztatja, és a CD műsorszámait a felvevő
készülékkel rögzíteni kívánja, a CD tartalmát a
készülék egyetlen folyamatos műsorszámként
veszi fel.
32
♦ Audio DRC (dinamikaszabályozás)
Ha „Audio DRC” funkcióval rendelkező
DVD-lemezt játszik le, a műsor alacsony
hangerőnél is tiszta és érthető marad. A
DRC (dinamikatartomány) 8 fokozatban
szabályozható. Ez a beállítás az AUDIO
OUTPUT aljzaton megjelenő jelet módosítja.
FULL: A műsor a hangerő lecsökkentése után is
érthető marad.
OFF
A DVD-lejátszás nyelvbeállításai — Language Setup
Page
O
M
S
A
S
e
e
u
Language
D
nu
btitle
dio
Setup
EN
EN
EN
Or
Page -G
G
G
iginal
♦ Audio (hang)
A műsor nyelvét módosíthatja. Ha az
„Original” beállítást választja, a készülék a
lemez alapértelmezés szerinti nyelvét kapcsolja
be.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy egyes DVD-lemezeknél
automatikusan egy olyan nyelv aktiválódik,
amely eltér az Ön által kiválasztott nyelvtől.
• Lehetnek olyan DVD-lemezek, melyeknél a
kívánt nyelv akkor sem választható ki, ha a lemez
többnyelvű hangot tartalmaz
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ OSD (képernyőkijelzés)
A tv-képernyőn megjelenő képernyőkijelzés
nyelvét módosíthatja.
♦ Menu (menü)
A DVD-lemezmenü nyelvét módosíthatja.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy egyes DVD-lemezeknél
automatikusan egy olyan nyelv aktiválódik, amely
eltér az Ön által kiválasztott nyelvtől.
♦ Subtitle (szinkronfelirat)
A DVD VIDEO lemezre felvett szinkronfelirat
nyelvét módosíthatja.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy egyes DVD-lemezeknél
automatikusan egy olyan nyelv aktiválódik, amely
eltér az Ön által kiválasztott nyelvtől.
33
A szülői letiltás beállítása
— Parental Setup page
A jelszó beállítása
— Password
1
Nyomja meg a (SETUP) gombot, majd
a < vagy , gombbal válassza ki a
„Parental Setup Page” menüt.
2
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
3
A M vagy m gombbal válassza ki a
„Password” opciót, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
4
Használja a számgombokat az „5370”
kód beírásához.
A lejátszó készen áll az új jelszó fogadására.
Ha a jelszót a legelső alkalommal állítja be, ne
feledje el beállítani a korlátozási szintet sem.
A szülői letiltási funkció
be- és kikapcsolása
— Parental Control
1
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
P
P
L
- Parental Setup Page
arental Control Off
assword
evel
--
Old Password
New Password
Confirm PWD
OK
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
2
34
A < vagy , gombbal válassza ki a
„Parental Setup Page” menüt.
3
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
4
A M vagy m gombbal válassza ki a
„Parental Control” opciót, és nyomja meg
az (ENTER) gombot.
5
A M vagy m gombbal válassza ki az „On”
vagy az „Off” beállítást, és nyomja meg
az (ENTER) gombot.
6
A (SETUP) gombbal lépjen ki az
alapbeállítási menüből.
5
Írja be az új jelszót a számgombokkal.
6
Erősítse meg az új jelszót a
számgombokkal.
7
A (SETUP) gombbal lépjen ki az
alapbeállítási menüből.
Megjegyzés
Ha elfelejti a beírt jelszót, használja az „5370”
kódot.
Felkészülés a szülői letiltás
első beállítására — Level
Egyes DVD-lemezek lejátszása a készüléket
kezelő személy életkorának függvényében
szabályozható. A szülői letiltás funkció
lehetővé teszi a lejátszási korlátozás beállítását.
Ez a beállítás csak akkor lehetséges, ha
megadott egy jelszót a „Jelszó beállítása
— Password” című fejezetben (34. oldal).
1
Nyomja meg a (SETUP) gombot, majd
a < vagy , gombbal válassza ki a
„Parental Setup Page” menüt.
2
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
3
A M vagy m gombbal válassza ki a
„Level” opciót, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
4
A M vagy m gombbal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
5
A (SETUP) gombbal lépjen ki az
alapbeállítási menüből.
Nézze át az alábbi táblázatot. A táblázatban
a szülői letiltás szintjei az MPAA (Motion
Pictures Association of America) rendszernek
felelnek meg. Ha például a „4”-es szintet
választja ki a lejátszón, akkor az „5”, „6”,
„7” és „8” korlátozási szintű lemezek nem
játszhatók le.
Ez a lejátszó
MPAA rendszer
„1”
„G”: általános közönség.
„2”
–
„3”
„PG”: szülői felügyelet
ajánlott.
„4”
„PG13”: szülők
figyelmének felhívása.
„5”
–
„6”
„R”: korlátozott.
„7”
„NC17”: 17 éves és
fiatalabb személy nem
nézheti meg a filmet.
„8”
Nincs korlátozás.
A csatlakoztatott
eszköz videojelének
megjelenítése
A lejátszó A/V INPUT aljzatához
csatlakoztatott eszköz műsorának
megjelenítéséhez ki kell választania a
megfelelő bemenetet.
1
Nyomja meg a (POWER) gombot a
lejátszó bekapcsolásához.
A jelenlegi bemeneti csatorna neve (DVD) 5
másodpercre megjelenik a képernyőn.
2
Nyomja meg többször a (SOURCE)
gombot a „VIDEO” műsorforrás
kiválasztásához.
E gomb többszöri megnyomásával
a „DVD”, az „MS” és a „VIDEO”
műsorforrások közül választhat.
Ne felejtse el a „DVD” beállítást
kiválasztani, ha DVD-lemezt szeretne
lejátszani ezzel a készülékkel.
A bemeneti jel
színrendszerének
kiválasztása
A lejátszó felismeri a bemenő jel színrendszerét
(PAL vagy NTSC), és automatikusan
megváltoztatja a beállítást (automatikus
üzemmód).
Az alábbi lépésekkel manuálisan is beállíthatja
a bemeneti jel színrendszerét.
1
Nyomja meg a (POWER) gombot a
lejátszó bekapcsolásához.
A jelenlegi bemeneti csatorna neve (DVD) 5
másodpercre megjelenik a képernyőn.
2
Nyomja meg többször a (VOLUME)
+/– gombot a monitoron a „PAL” vagy
„NTSC”
Megjegyzés
Ha manuálisan állította be a színrendszert, akkor
az automatikus beállítás a lejátszó kikapcsolásáig
vagy a bemenet megváltoztatásáig nem
aktivizálódik. Éppen ezért „PAL” beállítás esetén
az NTSC rendszerben felvett DVD-lemezek nem
jeleníthetők meg a lejátszó képernyőjén, csak a
lejátszó ki- majd bekapcsolása után.
35
Beállítási lehetőségek
a képernyő S-MENU
gombjával
Kilépés a menüből
1
A képernyő (S-MENU) gombjának
többszöri megnyomásával válassza ki a
„System Menu Off” opciót.
A monitor beállításait a képernyőn található
(S-MENU) gombbal végezheti el.
Az (S-MENU) gomb minden egyes
megnyomására a beállító képernyő a
következőknek megfelelően változik: Picture
t Brightness t Color t Hue*1 t Dimmer
t Video Adjust t Mode t Blue Back t IR
Headphone t DVD LEVEL REVISION t
Time Mode t Date Mode t SYSTEM MENU
OFF.
2
Nyomja meg újból az (S-MENU) gombot
a képernyőn.
A képernyőn az eredeti kép jelenik meg.
*1 A „Hue” csak NTSC színrendszerű bemeneti
műsorforrásnál jelenik meg (35. oldal).
Megjegyzés
Az alábbi beállítások végrehajtása közben
a kártya-távvezérlő VOL +/− gombjaival
módosíthatja a hangerőt.
A beállítás menete
1
A képernyő (S-MENU) gombjának
többszöri megnyomásával válassza ki a
beállítani kívánt paramétert.
Picture
36
Press +/- or S-MENU.
2
36
A képernyő (VOLUME) (+) vagy
(VOLUME) (–) gombjával válassza ki vagy
állítsa be a megfelelő értéket.
Ha 5 másodpercig egyetlen gombot sem
nyom meg, a képernyő visszakapcsol az
eredeti képre.
A gyári beállítási értéket aláhúzással jelöltük.
Paraméter
Beállítási lehetőségek
Picture (kép)
Beállítási tartomány: 0–63 (az alapérték „36”)
A kép kontrasztját állíthatja be.
Brightness (fényerő)
Beállítási tartomány: 0–63 (az alapérték „30”)
A kép fényerejét állíthatja be.
Color (színtelítettség)
Beállítási tartomány: 0–63 (az alapérték „36”)
A kép színtelítettségét állíthatja be.
Hue (színárnyalat)
Ha a kép vöröses vagy zöldes árnyalatú, ezzel a funkcióval korrigálhatja
a színeket. Az alapbeállítás „CTR (center)”.
• A „Hue” paraméter csak NTSC rendszerű műsoroknál jelenik meg.
Dimmer (halványítás)
On, Off
A halványítás be- vagy kikapcsolására szolgál.
Video Adjust
Egyetlen művelettel visszaállíthatja a kép, fényerő, színtelítettség,
színárnyalat, halványítás beállításait.
Megjegyzés
A bemeneti csatorna, a bemeneti jel színrendszere (PAL/NTSC), a képernyő
üzemmód és kék háttér beállítás nem kerül visszaállításra a fenti művelettel.
Mode (képüzemmód)
Normal, Wide, Full, Zoom
A képüzemmód kiválasztására szolgál.
Normal :
4:3 arányú kép (hagyományos).
Wide:
16:9 arányú kép.
Full :
4:3 arányú kép nagyítva a képernyő bal és jobb széle felé.
Zoom:
4:3 arányú kép nagyítva a képernyő bal és jobb széle felé, a
túlnyúló részek (alul és felül) levágásával, hogy a kép teljesen kitöltse a
képernyőt.
Blue Back (kék háttér)
On, Off
A kék háttér funkció be- vagy kikapcsolására szolgál.
IR Headphone
(infravörös
fejhallgató)
On, Off
Az IR (infravörös) fejhallgató be- és kikapcsolására szolgál. Ha az „On”
beállítást választja, használhatja az infravörös fejhallgatót.
DVD LEVEL REVISION
On, Off
Az alacsony kimenő jelszintű műsorok hangjának korrigálása. Ha a
DVD-lemezen lévő műsor audio jelszintje alacsony, válassza az „On”
beállítást. A készülék csökkenti jelszint különbséget.
Time mode
(időkijelzési mód)
12H, 24H
Váltás a 12 és a 24 órás kijelzési mód között.
Date mode
(dátumkijelzési
mód)
YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY
A naptár kijelzési módját állíthatja be.
YYYY: év
MM: hónap
DD: nap
37
Az óra és a naptár
beállítása
A referencia hangerő
beállítása
Beállíthatja dátumot és a pontos időt.
Beállíthatja a referencia hangerőt, mely a
képernyő (VOLUME) +/− gombjaival történő
hangerő szabályozáshoz szükséges.
1
Nyomja meg a (CLOCK) gombot.
2
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
A naptár beállító képernyő megjelenik.
3
A M/m/</, gombokkal állítsa be a
dátumot és az időt.
A szám kiválasztásához használja a M/m
gombot.
Az előző/következő beírási pozícióba a
</, gombbal léphet.
4
A (SETUP) gombbal lépjen ki a menüből.
Ha 5 másodpercig nem nyom meg
semmilyen gombot, a készülék
visszakapcsol a normál kijelzésre.
A kijelzési mód megváltoztatása
A < , gombbal választhat a naptár kijelzési
mód vagy az óra kijelzési mód közül.
1. 1.2005
SAT
11:00 AM
1. 1.2005
11:00 AM
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
38
Nyomja meg a monitor (VOLUME) +/−
gombját, amikor nem látható semmilyen
menüképernyő.
A beállítási tartomány 0 és 47 között van, az
alapértelmezett érték 10.
Ha nyomva tartja a gombot, az érték
folyamatosan változik.
További információk
Karbantartás
A kártya-távvezérlő lítium
elemének cseréje
Ha az elem kimerül, a kártya-távvezérlő üzemi
tartománya lecsökken. Cserélje ki az elemet
új CR2025 lítium elemre. Bármilyen más elem
használata tűz vagy robbanásveszélyt okozhat.
A biztosíték cseréje
Ha kicseréli a szivargyújtó
csatlakozóvezetékének biztosítékát, akkor
mindig az eredetivel egyező amperértékűt
használjon. Ha kiolvad a biztosíték, ellenőrizze
az áramforrás csatlakozását, és cserélje ki a
biztosítékot. Amennyiben a biztosíték ismét
kiolvad csere után, akkor valószínűleg belső
hiba keletkezett. Keresse fel a vásárlás helyét.
2
1
x
A biztosítógombot
(1) benyomva
tartva húzza ki az
elemtartót (2).
+ oldallal felfelé
x
Megjegyzések a lítium elem
használatához
Biztosíték (4 A)
Vigyázat
Soha ne használjon nagyobb amperértékű
biztosítékot, mint amit a lejátszóhoz
mellékeltünk, mert kárt okozhat a lejátszóban.
• A lítium elemet tartsa távol a gyermekektől.
Ha a gyermek lenyeli az elemet, azonnal
forduljon orvoshoz.
• Száraz ronggyal törölje át az elemet a
megfelelő érintkezés érdekében.
• Ellenőrizze a megfelelő polaritást az elem
behelyezésekor.
• Ne fogja meg fémcsipesszel az elemet, mert
rövidzárlatot okozhat.
VIGYÁZAT
Az elem felrobbanhat a szakszerűtlen
kezelés következtében.
Ne töltse fel, ne szerelje szét, és ne dobja
tűzbe az elemet.
39
Megjegyzések a lemezekhez
• A lemezek tisztán tartása érdekében ne
érintse meg felületüket. A lemezt széleinél
fogva tartsa.
• Amikor nem használja a lemezt, tárolja a
tokjában. Ne tegye ki a lemezt forróság/
magas hőmérséklet hatásának. Ne hagyja
őket parkoló autóban, vagy a műszerfalon/
kalaptartón.
• Ne ragasszon címkéket a lemezre, és ne
használjon ragasztó maradványos lemezt.
Az ilyen lemezek forgása megállhat, ami a
készülék meghibásodását okozhatja, vagy a
lemezt tönkre teheti.
• Ne használjon címkét vagy matricát
tartalmazó lemezt.
Az alábbi hibák ilyen lemezek használatából
eredhetnek:
— A lemezt nem tudja kiadni
a készülék (a leváló címke vagy
matrica miatt a lemez beragad a kiadó
mechanikába).
— A lemez audio adatai nem
olvashatók megfelelően (pl. kihagy a
lejátszás, nem játszható le a műsor)
egy matrica vagy címke hőre történő
méretváltozása miatt, melynek
következtében a lemez meghajlik.
• A nem szabványos alakú lemezek (pl. szív,
szögletes, csillag) nem játszhatók le ezzel
a lejátszóval. Ha mégis megpróbálja, kárt
okozhat a lejátszóban. Ne használjon ilyen
lemezeket.
40
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezeket
a kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítókendővel. Minden lemezt
középpontjától kifelé töröljön át. Ne
használjon oldószereket, pl. benzint, hígítót,
háztartási tisztítószereket, vagy bakelit
hanglemezekhez gyártott antisztatikus
sprayt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek a
kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány
előírásainak. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott
zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük, ne
feledje, hogy ezek között vannak olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
Az MP3 fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia és formátum hang
tömörítésére. A fájl az eredeti méretének
körülbelül 1/10 részére zsugorodik. Ez a
rendszer csak az emberi hallás határain kívül
eső hangokat tömöríti, a hallható hangokat
nem.
MP3 fájlok lejátszási sorrendje
A fájlok és mappák lejátszási sorrendje a
következő.
1
Mappa
(album)
1
MP3 fájl
(műsorszám)
2
2
Ajánlott MP3 fájlformátum
Mintavételi frekvencia
(Hz)
32 k, 44,1 k, 48 k
Bitsebesség (bps)
128 k
3
3
4
5
Megjegyzés a lemezekkel/„Memory
Stick” kártyával kapcsolatban
CD-ROM, CD-R és CD-RW lemezeken tárolt
MP3 fájlokat játszhat le.
A lemeznek meg kell felelnie az ISO 9660* 1-es,
2-es szint vagy Joliet kibővített szabványnak.
* ISO 9660 formátum
A leggyakoribb nemzetközi szabvány a
CD-ROM lemezre felvett fájlok és mappák
logikai formátumára.
Több szintje létezik. Az 1-es szinten a
fájlnevek 8.3 formátumúak (8 karakteres név,
3 karakteres kiterjesztés „.MP3” formában)
csupa nagybetűkkel. A mappanevek
nem lehetnek hosszabbak 8 karakternél.
Maximum 8 mappaszint lehetséges. A 2-es
szint engedélyezi a 31 karakter hosszú
fájlneveket.
Mindegyik mappa 8 mappafával
rendelkezhet.
Joliet kiterjesztett formátum használata
esetén ellenőrizze az írószoftvert, stb.
Megjegyzések
• ISO 9660 1-es és 2-es szinttől eltérő formátumok
esetén a mappa- vagy fájlnevek nem jelennek
meg megfelelően.
• Elnevezéskor mindig adja az „.MP3” kiterjesztést
a fájlnévhez.
• Ha nem MP3 fájlhoz hozzáírja az „.MP3”
kiterjesztést, a lejátszó nem ismeri fel
megfelelően a fájlt, és véletlenszerű zajt generál,
mely károsíthatja a hangsugárzókat.
• A következő lemezek/„Memory Stick” kártyák
esetén hosszabb ideig tart a lejátszás elindítása.
— Bonyolult fastruktúrával felvett lemez/
„Memory Stick” kártya.
— Lemez, melyre még írható adat.
• Nagy bitsebességű MP3 fájl (pl. 320 kbps) nem
játszható le megfelelően.
4
5
6
6
7
8
9
Tree 1 = 1-es szint (gyökér) Tree 2 = 2-es szint
Tree 3 = 3-as szint Tree 4 = 4-es szint
Tree 5 = 5-ös szint
Hasznos tudnivaló
Lejátszási sorrend megadásához a mappa- vagy
fájlnév elé írjon egy sorrendet jelző számot (pl.
„01”, „02”), majd írja a tartalmat egy lemezre. (A
sorrend az író szoftvertől függően eltérő lehet.)
41
A „Memory Stick”
kártyáról
Mi is az a „Memory Stick”?
A „Memory Stick” egy kompakt, hordozható
és sokoldalú IC adathordozó akkora tárolási
kapacitással, mely meghaladja a floppy
lemez kapacitását. Mivel a „Memory Stick”
a készülékekből kivehető, a kompatibilis
készülékek közötti digitális adatcserén
kívül a memóriakártya külső (biztonsági)
adattárolásra is használható (cserélhető lemez).
Az „Memory Stick” fajtái
A „Memory Stick” memóriakártya alábbi
típusai állnak rendelkezésre, változatos
felhasználási lehetőségekkel:
• „Memory Stick”
Ez a memóriakártya bármilyen típusú adat
tárolására képes, kivéve a „MagicGate”
másolásvédelmi technológiával ellátott
adatokat.
Ebben a lejátszóban kizárólag „Memory
Stick” kártyát használhat.
• „Memory Stick Duo”
Mérete kb. fele a normál „Memory Stick”
kártyáénak.
Ebben a lejátszóban nem lehet „Memory
Stick Duo” kártyát használni.
Ha a lejátszóba behelyez egy „Memory Stick
Duo” kártyát, előfordulhat, hogy nem tudja
majd kivenni.
• „MagicGate Memory Stick”
Az ilyen memóriakártya MagicGate
másolásvédelmi technológiával van ellátva.
Ezen a készüléken nem működnek azok
a lejátszási funkciók, melyek MagicGate
műveleteket igényelnek.
• „Memory Stick PRO”
Az ilyen memóriakártya MagicGate
másolásvédelmi technológiával van ellátva,
és csak „Memory Stick PRO” eszközökkel
használható.
Ebben a lejátszóban nem lehet „Memory
Stick PRO” kártyát használni.
• „Memory Stick” (MagicGate/
nagysebességű átvitellel kompatibilis)
Az ilyen memóriakártya MagicGate
másolásvédelmi technológiával van ellátva,
és a támogatja a nagysebességű adatátvitelt.
Ez a lejátszó nem támogatja a nagysebességű
párhuzamos adatátvitelt.
• „Memory Stick-ROM”
Csak olvasható típusú, előre felvett
információkat tartalmazó adathordozó.
Adatok nem menthetők rá, és nem törölhetők
róla.
42
• „Memory Stick” (memória kiválasztás
funkcióval)
Az ilyen „Memory Stick” kártya több 128 MB
kapacitású egységet tartalmaz.
A felhasználó egy a „Memory Stick”
hátoldalán lévő mechanikus kapcsoló
segítségével tud választani az egységek
közül.
Nem garantáljuk az összes „Memory Stick”
típus megfelelő működését.
Megjegyzések
• A „Memory Stick” nem kompatibilis az ATRAC
vagy az ATRAC3 formátummal.
• Ez a lejátszó nem támogatja a 128 MB-nál
nagyobb kapacitású „Memory Stick” kártyákat.
Megjegyzések a memóriakártya
használatához
Az adatsérülés megelőzése érdekében:
– ne vegye ki a „Memory Stick” kártyát az
adatok felírása vagy olvasása közben.
– ne használja a „Memory Stick” kártyát
statikus elektromosságnak vagy elektromos
zajnak kitett helyen.
A „Memory Stick” formattálása
A „Memory Stick” kártyák gyárilag FAT
fájlformátumban vannak formázva. Ha a
„Memory Stick” kártyát formattálni szeretné,
ne használja a Windows Explorer formattálási
funkcióját.
A „Memory Stick” helyes kezelése
A B
C
• A felvétel, szerkesztés és törlés tiltásra kerül
a memóriakártyán, amikor a törlésvédelmi
kapcsoló „LOCK” állásban van. (B)
• A címke számára kialakított helyre csak a
mellékelt címkét szabad felragasztani. (C)
• A mellékelt címkét úgy ragassza fel, hogy az
ne lógjon le a memóriakártyáról.
• Ne érintse meg az érintkező részt az ujjaival,
vagy fémtárggyal. (A)
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki
erős mechanikai hatásnak a „Memory Stick”
kártyát.
• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a „Memory
Stick” kártyát.
• Óvja a „Memory Stick” kártyát a
nedvességtől.
• Ne tárolja, vagy használja a „Memory Stick”
kártyát az alábbi körülmények között:
– Magas hőmérsékletű helyen, például a
napon parkoló gépkocsi belsejében.
– Közvetlen napfénynek kitett helyen.
– Magas páratartalmú vagy maró anyagokat
tartalmazó helyen.
• A hasznos élettartam meghosszabbítása
érdekében a „Memory Stick” kártyát mindig
a mellékelt védőtokban tárolja.
A tisztításról
Tisztítsa meg a készülék burkolatát vízzel vagy
kímélő tisztítószerrel enyhén benedvesített
puha törlőkendővel. Ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert,
mint például benzin, vagy alkohol, mert a
készülék burkolata megrongálódhat.
43
Minőségtanúsítás
Rendszer
Lézer
Jelszabvány
Félvezető lézer
PAL/NTSC
Hangfrekvenciás
karakterisztika
Frekvenciaátvitel
Jel/zaj arány
Harmonikus torzítás
Dinamika
Nyávogás
20 Hz–20 kHz
90 dB (A)
0,03%
90 dB
Méréshatár alatt (±0,001%
W PEAK)
Általános adatok
Kimenetek
Bemenetek
Áramellátás
Méretek
Tömeg
Üzemi hőmérséklet
Mellékelt tartozékok
Audio/videó kimenet
Fejhallgató kimenet
Optikai kimenet
Audio/videó bemenet
DC 12 V bemenet
12 V egyenfeszültség
Kb. 220 × 44 × 152 mm
(szé × ma × mé)
Kb. 1,2 kg
0–45°C
Hálózati tápegység
(1 db) (2 db hálózati
csatlakozóvezetékkel)
Csatlakozóvezeték
szivargyújtóhoz (1 db)
RM-X707 kártya-távvezérlő
(lítium elemmel (1 db))
Fejtámla beszerelő készlet
(1 db)
Beszerelő bölcső (1 db)
Lítium elem a
háttérmemóriához CR2032
(1 db)
Hordtáska (1 db)
Kezelési útmutató (1 db)
Képernyő
Rendszer
Képernyő
Megjelenítő
Képméret
Képszegmens
Folyadékkristályos kijelző
Kézzel lenyitható panel
TFT-LCD aktív mátrixos
rendszer
7 hüvelykes széles
képernyős (16:9)
336 960 képpont
(1440 × 234 (szé × ma))
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
44
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az MV-700HR
típusú hordozható DVD-lejátszó a BkM.-IpM 2/1984.
(III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Hibaelhárítás
A következő lista segíthet a lejátszó
működésében esetlegesen fellépő hibajelenségek
megoldásában. Mielőtt átolvassa a lista
tartalmát, ellenőrizze a csatlakoztatást és a
működtetési eljárásokat.
Általános
A lejátszó nem kapcsol be.
• Ellenőrizze a hálózati adapter vagy a
szivargyújtó vezetékének csatlakozását.
• Ha a szivargyújtót használja
áramforrásként, ellenőrizze a biztosítékot.
t Ha a biztosíték kiolvadt, cserélje ki egy
megfelelő értékűre.
t Ha a biztosíték ismét kiolvad, keresse
fel a vásárlás helyét.
• A lejátszó túlmelegedhetett.
t Ellenőrizze, hogy a lejátszó ki van-e
kapcsolva. Várjon, amíg a lejátszó
megfelelően lehűl, majd nyomja meg
ismét a (POWER) gombot.
A memória tartalma törlődött.
• A hálózati vezeték vagy az akkumulátor
levált a készülékről.
• A hálózati vezeték csatlakoztatása nem
megfelelő.
A tárolt beállítások törlődtek. A biztosíték
kiolvadt.
A vezetékek nincsenek megfelelően
egyeztetve a gépkocsi tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha
minden rendben, ellenőrizze a biztosítékot.
Lemez/„Memory Stick” kártya
lejátszása
A lemez nem tölthető a készülékbe.
• Már van a készülékben egy lemez.
• A lemezt erőltetve helyezte be fejjel lefelé,
vagy rossz irányban.
Az MP3 fájlok nem játszhatók le.
• A felvétel nem az ISO 9660 1-es, 2-es
szintnek, vagy a Joliet formátumnak
megfelelően történt.
• A fájlnévhez nem adta hozzá a „.MP3”
kiterjesztést.
• A fájlokat nem MP3 formátumban tárolta.
A JPEG képek nem jeleníthetők meg.
A JPEG képek nem megfelelően jelennek
meg.
• A fájlnévhez nem adta hozzá a „.JPG”
kiterjesztést.
• A fájlokat nem JPEG formátumban tárolta.
Az MP3/JPEG fájlok lejátszásának elindítása
tovább tart a szokásosnál.
A következő típusú lemezek/„Memory
Stick” kártyák lejátszásának elindítása
tovább tart.
— Bonyolult könyvtárstruktúrával
rendelkező lemez/„Memory Stick”.
— Olyan lemez, melyre még írhatók adatok.
A szünet és ehhez hasonló lejátszási
funkciók nem üzemelnek.
• Megnyomta a RESET gombot.
• A lemezt/„Memory Stick” kártyát kiadta a
készülék.
Hangkiesés fordul elő.
• A lemez piszkos vagy hibás.
• A lejátszó erős rázkódásnak van kitéve.
A „Memory Stick” nem játszható le.
Olyan típusú „Memory Stick” kártyát
helyezett be, melyet ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
A folytatólagos lejátszás nem működik.
Ha kiveszi a „Memory Stick” kártyát, és
újraindítja a lemez lejátszását, a készülék az
elejétől játssza le a lemezt. A folytatólagos
lejátszás aktiválásához vegye ki, és helyezze
be újból a lemezt.
folytatás a következő oldalon t
45
Kép
Nincs kép.
• A színrendszer beállítást manuálisan
módosította DVD lejátszása közben.
t Változtassa meg a beállítást a DVD
színrendszerének megfelelően,
kapcsolja ki majd be a lejátszót, vagy
állítsa a bemeneti csatornát „VIDEO”ra, majd vissza „DVD”-re.
• Ellenőrizze, hogy az AUDIO/VIDEO
INPUT aljzatokhoz csatlakozó eszköz
megfelelően van-e csatlakoztatva.
• Ha nincs kép a lejátszóhoz csatlakoztatott
tv-készülék, stb. képernyőjén, akkor
ellenőrizze az AUDIO/VIDEO OUTPUT
aljzatok megfelelő csatlakozását.
Képzaj észlelhető.
A lemez piszkos vagy hibás.
A monitoron maradandó zöld, kék vagy
piros pontok észlelhetők.
Ezeket a pontokat fényfoltoknak
nevezzük, és bármely LCD-képernyőnél
előfordulhatnak.
Az LCD-képernyő korszerű technológiával
előállított, magas színvonalú megjelenítő
eszköz, és képszegmenseinek 99,99%-a
hibamentes. Kevesebb mint 0,01%-os
gyakorisággal azonban előfordulhat, hogy
egy-egy képszegmens meghibásodik, és
nem megfelelően világít.
Működtetés
A kártya-távvezérlő nem működik.
• Távolítsa el a tárgyakat a kártya-távvezérlő
és a lejátszó közül.
• Vigye közelebb a kártya-távvezérlőt a
távvezérlés érzékelőhöz.
• Irányítsa a távvezérlő infravörös jeladóját a
lejátszó felé.
• Cserélje ki az elemet a távvezérlőben, ha az
elem gyengül.
A lejátszó a lemez lejátszását nem elölről
kezdi.
• A folytatólagos lejátszás funkciót
bekapcsolta.
t Nyomja meg ismét a x gombot, vagy
távolítsa el a lemezt.
• A DVD-lemeztől függően a tételmenü vagy
a DVD-menü automatikusan megjelenhet
a képernyőn lejátszás közben.
t Válassza ki a kívánt menüt (27. oldal).
• A videó CD-lemeztől függően a PBC menü
automatikusan megjelenhet a képernyőn
lejátszás közben.
t Válassza ki a kívánt menüt (29. oldal).
46
A lejátszás automatikusan megáll.
Vannak olyan lemezek, melyek automatikus
szünetjelet tartalmaznak. Ilyen lemez
lejátszásakor a lejátszó megáll a jelnél.
Nem tud végrehajtani egyes funkciókat,
mint például a megállítás vagy a keresés.
Vannak olyan lemezek, melyeknél ezek a
funkciók nem használható.
A szinkronhang nyelve nem változtatható
meg DVD-lemez lejátszása közben.
• Nincs többnyelvű hangsáv a DVDlemezen.
• A DVD-lemez tiltja a nyelv
megváltoztatását.
A szinkronfeliratok nyelve nem
változtatható meg DVD-lemez lejátszása
közben.
• Nincs többnyelvű felirat a DVD-lemezen.
• A DVD-lemez tiltja a nyelv
megváltoztatását.
A szinkronfelirat nem kapcsolható ki a DVDlemez lejátszása közben.
A DVD-lemeztől függően elképzelhető,
hogy nem tudja kikapcsolni a feliratokat.
A kameraállás nem változtatható meg DVDlemez lejátszásakor.
• A DVD-lemez csak egy kameraállást
tartalmaz.
• A kameraállást csak olyan jelenetnél
változtathatja meg, melyet több
kameraállásból vettek fel (28. oldal).
• A DVD-lemez tiltja a kameraállás
megváltoztatását.
A lejátszó nem üzemel megfelelően.
Statikus elektromosság, stb. befolyásolja a
lejátszó működését.
t Kapcsolja ki a lejátszót, hagyja lehűlni,
majd nyomja meg ismét a (POWER)
gombot.
Az akkumulátor jelzője zölden villog.
Előfordulhat, hogy az akkumulátor
meghibásodott.
t Forduljon a kereskedőjéhez.
Az akkumulátor jelzője nem világít.
Miután a feltöltés befejeződött, az
akkumulátor jelzője 60 percig nem világít,
még akkor sem, ha megpróbálja újratölteni
az akkumulátort. Nem hibajelenség.
t Válassza le a hálózati tápegységet az
akkumulátorról, és várjon 60 percig.
Hibajelzések
Hibajelzések
A következő jelzések körülbelül 8 másodpercig
jelennek meg.
POWER OFF OVERHEAT
A lejátszó túlmelegedett.
tHagyja lehűlni a lejátszót, majd nyomja
meg ismét a (POWER) gombot.
Wrong Region
A lejátszóban lévő DVD-lemez régiókódja
nem egyezik meg a készülékével.
tEllenőrizze, hogy a DVD-film és a lejátszó
régiókódja megegyezik-e (7. oldal).
Unknown Disc
• A lemezre felvett adatok megsérültek.
• A lejátszó nem támogatja azt a
formátumot, melyben az adatokat a
lemezre rögzítették.
Unknown Data
A lejátszó nem támogatja azt a formátumot,
melyben az adatokat a „Memory Stick”
kártyára rögzítették.
A művelet nem végezhető el.
47
Nyelvi kódlista
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
6565 Afar
6566 Abházi
6570 Afrikaans
6577 Amharic
6582 Arab
6583 Asszam
6588 Aymara
6590 Azerbajdzsán
6665 Baskír
6669 Belorusz
6671 Bulgár
6672 Bislama
6678 Bengáli
6679 Tibeti
6682 Breton
6765 Katalán
6779 Korzikai
6783 Cseh
6789 Walesi
6865 Dán
6869 Német
6890 Bhutani
6976 Görög
6978 Angol
6979 Eszperantó
6983 Spanyol
6984 Észt
6985 Baszk
7065 Perzsa
7073 Finn
7074 Fidzsi
7079 Feröer-szigeteki
7082 Francia
48
Kód Nyelv
7089 Fríz
7165 Ír
7168 Skót/Kelta
7176 Galíciai
7178 Guaráni
7185 Gujarati
7265 Hausza
7273 Hindi
7282 Horvát
7285 Magyar
7289 Örmény
7365 Interlingua
7378 Indonéz
7383 Izlandi
7384 Olasz
7387 Héber
7465 Japán
7473 Jiddis
7487 Jávai
7565 Grúz
7575 Kazah
7576 Grönlandi
7577 Kambodzsai
7578 Kanada
7579 Koreai
7583 Kasmír
7585 Kurd
7589 Kirgiz
7665 Latin
7678 Lingala
7679 Laoszi
7684 Litván
7686 Lett-Litván
Kód Nyelv
7771 Madagaszkári
7773 Maori
7775 Macedón
7776 Malaja
7778 Mongol
7779 Moldván
7782 Maráthi
7783 Maláj
7784 Máltai
7789 Burmai
7865 Nauru
7869 Nepáli
7876 Holland
7879 Norvég
7982 Oriya
8065 Pandzsáb
8076 Lengyel
8083 Pahsto/Pushto
8084 Portugál
8185 Quechua
8277 Rétoromán
8279 Román
8285 Orosz
8365 Kinyarwanda
8368 Szanszkrit
8372 Szerb-horvát
8373 Szingaléz
8375 Szlovák
8376 Szlovén
8377 Szamoai
8378 Shona
8379 Szomáli
8381 Albán
Kód Nyelv
8382 Szerb
8385 Sundanese
8386 Svéd
8387 Szuahéli
8465 Tamil
8469 Telugu
8471 Tadzsik
8472 Thai
8473 Tigrinya
8475 Türkmén
8476 Tagalog
8479 Tonga
8482 Török
8484 Tatár
8487 Twi
8575 Ukrán
8582 Urdu
8590 Üzbég
8673 Vietnámi
8679 Volapük
8779 Wolof
8872 Xhosa
8979 Yoruba
9072 Kínai
9085 Zulu
zst14358
SERIAL NO.
Sony Corporation Printed in Czech republic (EU)
Download PDF

advertising