Sony | VRD-P1 | Sony VRD-P1 P1 DVD-felvevő Használati útmutató

4-138-184-43(1)
DVD Writer
Kezelési utasítás
DVDirect Express
VRD-P1
2008  Sony Corporation
Biztonsági szabályok
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvességnek.
A tűz- és áramütésveszély megelőzése
érdekében ne helyezzen folyadékokkal
teli tárgyakat, például vázákat a
készülékre.
A berendezést ne helyezze üzembe
szűk helyeken, például könyvespolcon
vagy hasonló szekrényben.
FIGYELEM
Növeli a szemkárosodás veszélyét, ha
a termékkel optikai berendezéseket
használ. A DVD-íróban használt
lézersugár szemkárosodást okozhat,
ezért ne próbálja meg szétszerelni
a készülékházat. A szervizelést csak
szakember végezheti.
Ez a készülék CLASS 1 LÉZERES
termék. A CLASS 1 LÉZERES TERMÉK
MEGJELÖLÉS a ház külső részén, alul
található.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
Ez a címke a burkolaton belül, a
lézervédelmi házon található.
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Ezen termék gyártója: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokió, 1080075 Japán. A termékbiztonságért és
EMK ügyekért felelős hivatalos képviselő:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország.
A szervizeléssel és garanciális ügyekkel
kapcsolatban a külön szerviz-, illetve
garanciadokumentumokon szereplő
címeken kaphat tájékoztatást.
A típustábla az egység alján található.
Table of contents
Biztonsági szabályok..............................................................................................................................2
Olvassa el ezt először.............................................................................................................................4
A mellékelt tételek.....................................................................................................................4
Megjegyzések a használathoz...............................................................................................4
Fő jellemzők..............................................................................................................................................5
Kompatibilis eszköz...................................................................................................................5
Támogatott lemezek.................................................................................................................5
Alkatrészek és vezérlőelemek.............................................................................................................6
Lemez behelyezése...................................................................................................................8
Rögzítés......................................................................................................................................................9
Lejátszás................................................................................................................................................... 10
A videók hossza és a felvételi idő................................................................................................... 11
A videók rögzítésére használható lemezterület (felvételi idő)............................... 11
A felvételhez szükséges idő................................................................................................. 11
A HD- (nagy felbontású) lemezek kompatibilitása................................................................... 12
hibaelhárítás..................................................................................................................................... 13
Óvintézkedések..................................................................................................................................... 14
Műszaki adatok..................................................................................................................................... 15
Tekintse meg a Handycam kezelési utasítását is
Ez az egység csak akkor használható, ha egy Handycam készülékhez van csatlakoztatva.
A működtetés részleteit is a Handycam készülék kezelési utasításában találja.
Ebben a dokumentumban a „Handycam” kifejezés Sony márkájú videokamerákra
vonatkozik.
Olvassa el ezt először
A mellékelt tételek
Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza
a következő tételeket. Ha ezen tételek
valamelyike hiányzik vagy sérült, lépjen
kapcsolatba a viszonteladójával.
 Kezelési utasítás (ez a dokumentum)
Megjegyzések a használathoz
Működtetési és tárolási feltételek
Ne tegye ki az egységet rázkódásnak
vagy vibrációnak. Ilyen esetekben
előfordulhat, hogy az egység nem
működik megfelelően.
 Ne használja az egységet nagyon hangos
területeken. Ilyen esetekben előfordulhat,
hogy az egység nem működik
megfelelően.
 Amikor csatlakoztatja a Handycam
USB-kábelét, gondoskodjon a megfelelő
csatlakoztatásról. Ha a dugót erőltetve
dugja a csatlakozóba, az károsíthatja
a csatlakozót, és ezen egység vagy a
Handycam hibás működését okozhatja.

A rögzítésről

A televíziós programok, filmek,
videoszalagok és egyéb anyagok
jogvédelem alatt állhatnak. Ezen anyagok
jogosulatlan rögzítése sértheti a szerzői
jogokra vonatkozó törvényeket.
Fő jellemzők
Ha csatlakoztatja az egységet a Handycam készülékhez, könnyedén, számítógép használata
nélkül rögzítheti lemezre a videókat (One Touch Disc Burn). A létrehozott lemez lejátszható,
ha az egységet a Handycam készülékhez csatlakoztatja (One Touch Play). Tv-készüléken is
lejátszhatja a videókat, ha a Handycam készüléket a tv-készülékhez csatlakoztatja.
Emellett az egységet a Handycam készülékről működtetve további hasznos funkciókat
is használhat. A funkciók a Handycam készüléktől függően változnak. Részleteket a
Handycam kezelési utasításában talál.
Kompatibilis eszköz
Ez az egység kizárólag Handycam készülékekkel használható. Csatlakoztassa az egységet
a DVDirect Express felülettel kompatibilis Handycam készülékhez. A kompatibilis
Handycam modellekről részleteket a következő címen talál:
http://www.sony.com/DVDirect/Compatibility
 Ez az egység nem használható inkompatibilis Handycam készülékekkel, valamint nem
Sony márkájú videokamerákkal.
 Ez az egység nem használható számítógéphez csatlakoztatva, a lemezek másolására vagy
lejátszására, valamint külső lemezmeghajtóként.

Támogatott lemezek
A következő írható új vagy nem használt 12 cm-es lemezek kompatibilisek ezzel az egységgel.
Lemeztípus


Embléma
Írási sebesség
DVD+R
Legfeljebb 16×
DVD-R
Legfeljebb 16×
A dupla/kettős rétegű lemezek és a 8cm-es lemezek nem támogatottak.
A DVD+RW és DVD-RW lemezek nem támogatottak.
Megjegyzések a lemezek használatáról
Ehhez az egységhez csak új vagy nem használt lemezek használhatók.
A kereskedelemben elérhető írható lemezek minősége változhat. Előfordulhat, hogy a
szabványok határértékeit nem teljesítő lemezekre a készülék nem rögzít megfelelően.
 Egyes írott lemezek nem játszhatók le a lemez rögzítési minősége vagy fizikai állapota, vagy
a lejátszó eszköz tulajdonságai miatt.
 Nem játszhatja le az egyéb videoeszközökkel rögzített lemezeket vagy a kereskedelemben,
előre rögzített tartalommal kapható lemezeket.


Alkatrészek és vezérlőelemek
Felső panel
USB-kábel (9., 10. oldal)


Az USB-kábel
Az USB-kábel kihúzása
Húzza ki az USB-kábel csatlakozóját az egység
oldalsó dugaszából.
Ha ez nehézségbe ütközik, nyomja meg a
csatlakozó tetejét, hogy a csatlakozó kilökődjön az
egységből, majd húzza ki.
Az USB-kábel tárolása
Az USB-kábelt az egység oldalsó vájatában
tárolhatja.
(lejátszás) gomb (10. oldal)
(DISC BURN) gomb (9. oldal)
Elülső oldal
Lemeztálca
HOZZÁFÉRÉS lámpa
 (kiadás) gomb
Vésznyitó nyílás
Ha a  (kiadás) gomb megnyomásakor nem
nyílik ki a lemeztálca, helyezzen egy tűt vagy
kiegyenesített gemkapcsot ebbe a lyukba a
lemeztálca kinyitásához.
Áramellátás
Az egység az áramellátást a csatlakoztatott Handycam készülékről kapja. Ellenőrizze, hogy
a Handycam készülék a hálózati adapterről, az elektromos hálózatról működik. Nem kell
elektromos aljzathoz csatlakoztatnia az egységet.
Lemez behelyezése
Az egység csak akkor tudja kinyitni a lemeztálcát, ha Handycam készülékhez van
csatlakoztatva.
 Nyomja meg a  (kiadás) gombot a lemeztálca kinyitásához.
A lemeztálca csak félig nyílik ki. Kézzel nyissa ki teljesen.
 Helyezze a lemezt a lemeztálcára, az írható oldalával lefelé.
A lemeznek a helyére kell pattannia.
Ne érintse meg a lemez írható
felületét.
 Tolja be a tálcát a bezárásához.
Addig tolja be a tálcát, amíg nem kattan.
Rögzítés
Miután csatlakoztatja ezt az egységet a Handycam készülékhez, egyszerűen a
BURN) gomb megnyomásával rögzítheti lemezre a videókat.
1
(DISC
Kapcsolja be a Handycam készüléket.
2
Ellenőrizze, hogy a Handycam készülék a hálózati adapterről, az elektromos hálózatról
működik.
Ha a Handycam nem hálózati adapterről üzemel, az egység nem működik, amikor a
Handycam készülékhez csatlakoztatja.
Csatlakoztassa az egységet a Handycam USB-portjához.
USB-port
(Mini-AB típus)
3
4
Nem használhat hosszabbító USB-kábelt.
Helyezzen be egy új vagy nem használt lemezt.
Részleteket a „Lemez behelyezése” című fejezetben talál (8. oldal).
Nyomja meg a
(DISC BURN) gombot.
A Handycam készülékkel újonnan rögzített és a még nem másolt videókat az eszköz
ráírja a lemezre.
Ha a videotartalom nagyobb, mint amennyi egy lemezen elfér, ismételje meg a 3. és a 4.
lépést.
Nem adhat hozzá videókat az olyan lemezekhez, amelyekre már írt ezzel az egységgel.
Működtetés a Handycam készülékről
Ha Handycam készülékről működteti az egységet, számos kényelmes rögzítési funkció
érhető el. Kiválaszthatja például a rögzíteni kívánt jeleneteket. Részleteket a Handycam
kezelési utasításában talál.
A felvétel ellenőrzése
Amikor ezzel az egységgel rögzít videókat lemezre, a lemez lejátszásával ellenőrizze a felvételt,
mielőtt törölné a videót a Handycam készülékről.
Lejátszás
Ezzel az egységgel lejátszhatja az elkészített lemezeket a csatlakoztatott Handycam
kijelzőjén vagy egy tv-készüléken. A tv-készüléken való megtekintéshez csatlakoztatnia kell
a Handycam készüléket a tv-készülékhez. A tv-készülék csatlakoztatásáról részleteket a
Handycam kezelési utasításában talál.
1
Kapcsolja be a Handycam készüléket.
2
Ellenőrizze, hogy a Handycam készülék a hálózati adapterről, az elektromos hálózatról
működik.
Ha a Handycam nem hálózati adapterről üzemel, az egység nem működik, amikor a
Handycam készülékhez csatlakoztatja.
Csatlakoztassa az egységet a Handycam USB-portjához.
USB-port
(Mini-AB típus)
3
4
Nem használhat hosszabbító USB-kábelt.
Helyezze be az ezzel a készülékkel rögzített lemezt.
Részleteket a „Lemez behelyezése” című fejezetben talál (8. oldal).
Nyomja meg a
(lejátszás) gombot.
A lejátszás a lemez elejéről indul.
Működtetés a Handycam készülékről
A videók megtekintését a Handycam készülékről is vezérelheti. Részleteket a Handycam
kezelési utasításában talál.
A létrehozott lemez lejátszása más eszközökön
High Definition Handycam videokamerával nagy felbontású lemezt készíthet (AVCHD
formátumban). A lemez más eszközökön való lejátszásával kapcsolatban lásd a 12. oldalt.
10
A videók hossza és a felvételi idő
A videók rögzítésére használható lemezterület (felvételi idő)
A lemezre rögzíthető videofelvétel hossza a Handycam REC beállításától függ.
Nagy felbontás (HD)
Normál felbontás (SD)
REC üzemmód
Felvételi idő*
REC üzemmód
Felvételi idő*
HD FH
kb. 30 perc
STD HQ/HQ
kb. 1 óra
HD HQ
kb. 55 perc
SP
kb. 1 óra 30 perc
HD SP
kb. 1 óra 10 perc
LP
kb. 3 óra
kb. 1 óra 35 perc
* Egy lemez.
HD LP
Tippek


A megfelelő Handycam-típus használatával az SD-minőségre (normál felbontás) történő
„lekonvertálással” egy lemezre legfeljebb 2 óra 40 perc időtartamú felvételt lehet készíteni (a képminőség
a felvételi időtől függhet).
A használható REC üzemmódok a Handycam-típusoktól függően változnak.
A felvételhez szükséges idő
Videofelvétel esetén a felvételhez szükséges idő a Handycam típusától, valamint a REC
üzemmód beállításától és a videofelvétel jeleneteinek számától függ. A felvételhez jellemzően
több idő szükséges, ha a videót jobb képminőséggel (bitsebességgel) rögzítették. Az SD-re
(normál felbontás) végzett „lekonvertálás” több időt vesz igénybe, mint a videofelvétel
tényleges időtartama.
HD (nagy felbontású) vagy SD (normál felbontású)
video felvétele konvertálás nélkül
Lekonvertálás SD (normál felbontás) minőségre
kb. 20 perc ~ 1 óra
kb. 1 óra 5 perc ~ 3 óra
Megjegyzések


A 18 Mbps-nél nagyobb bitsebességgel (pl. High Definition Handycam kamerával [HD FX] módban)
rögzített HD (nagy felbontású) videót nem lehet AVCHD-formátumban rögzíteni.
Ha a jelenet időtartama meghaladja a lemez kapacitását, a rögzítés nem lehetséges. Ilyen esetben a
Handycam szerkesztő funkciójával darabolja fel a videót.
11
A HD- (nagy felbontású) lemezek kompatibilitása
A HD (nagy felbontású) lemezt az AVCHD formátum kezelésére nem alkalmas DVDlejátszóval vagy felvevővel nem lehet lejátszani.
HD (nagy felbontású) lemezt ne tegyen az AVCHD formátum kezelésére nem alkalmas
DVD-lejátszóba vagy felvevőbe. Ilyenkor előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó vagy felvevő nem
tudja kiadni a lemezt, vagy a felvevő törli a lemez tartalmát.
A HD (nagy felbontású) lemezt AVCHD-kompatibilis Blue-ray lejátszóval/felvevővel,
Playstation 3 készülékkel vagy más alkalmas eszközzel lehet lejátszani.
A létrehozott lemez típusa és a kompatibilis eszközök
HD- (nagy felbontás) lemez (nagy felbontású taralommal)
Nem
Igen
Igen
DVD-eszköz
AVCHD-formátum
kezelésére alkalmas eszköz
Számítógép*
SD- (normál felbontás) lemez (normál felbontású taralommal)
Igen
Igen
Igen
DVD-eszköz
AVCHD-formátum
kezelésére alkalmas eszköz
Számítógép*
* Előzőleg telepítse a számítógépre az AVCHD-kompatibilis alkalmazást. A
rendszerkövetelményeknek megfelelő számítógépes környezet esetén is előfordulhat, hogy a
videolejátszás során zaj, képkihagyás, vagy szakadozott hang tapasztalható. (Ezt nem a létrehozott
lemez minősége okozza.)
12
hibaelhárítás
Ha a következő nehézségekbe ütközik
az egység használata alatt, ezzel a
hibaelhárítási útmutatóval próbálja
megoldani a problémát a javítás kérése
előtt. Tekintse meg a Handycam kezelési
utasítását is. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a Sony
viszonteladóval.
A Handycam csatlakoztatva van, de az
egység nem működik.




Ellenőrizze, hogy a Handycam készüléket
támogatja-e ez az egység (5. oldal).
Ellenőrizze, hogy a Handycam a hálózati
adapteren keresztül csatlakozik az elektromos
hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a Handycam megfelelően
van-e beállítva, és az USB-kábel megfelelően
csatlakozik-e a Handycam készülékhez.
Húzza ki az USB-kábelt a Handycam
készülékből. Kapcsolja ki a Handycam
készüléket, és kapcsolja be ismét. Ezután
csatlakoztassa ismét az USB-kábelt a
Handycam készülékhez.
A videó nem rögzíthető a lemezre.





A Handycam (DISC BURN) gombjával
rögzített videót a (DISC BURN) gomb
ismételt használatával nem lehet újra felvenni.
(Ugyanazt a lemezt nem lehet újra létrehozni
a (DISC BURN) gomb használatával.) A
lemez másolatainak elkészítéséhez válassza
a Handycam [LEMEZRE ÍR FUNKC.]
beállítását.
Ellenőrizze, hogy a lemez kompatibilis-e ezzel
az egységgel (5. oldal).
Ellenőrizze, hogy a lemez új, illetve még
nem használták. Nem használhatók a már
írásra használt vagy más eszközzel formázott
lemezek.
Ellenőrizze, hogy a lemez írható oldalán nincse por, szennyeződés vagy ujjlenyomat.
Ellenőrizze, hogy a lemezt az írható oldalával
lefelé helyezte-e a lemeztálcára.

Az egység rázkódása a Handycam hibás
működését okozhatja. Ne helyezze a
Handycam készüléket az egységre.
Nem játszható le egy lemez.



Csak az ezzel az egységgel készített lemezek
játszhatók le. Nem játszhatja le az egyéb
videoeszközökkel rögzített, illetve a
kereskedelemben kapható, előre rögzített
lemezeket.
Ellenőrizze, hogy a lemez lejátszható oldalán
nincs-e por, szennyeződés vagy ujjlenyomat.
Ellenőrizze, hogy a lemezt a lejátszható
oldalával lefelé helyezte-e a lemeztálcára.
A lemez nem adható ki.
Nem működik a  (kiadás) gomb.




Húzza ki az USB-kábelt a Handycam
készülékből, kapcsolja ki a Handycam
videokamerát, majd kapcsolja be ismét.
Ezután csatlakoztassa újra az USB-kábelt a
Handycam készülékhez, és nyomja meg a
 (kiadás) gombot. Ha ez nem működik,
nyissa ki a tálcát a vésznyitó gombbal
(7. oldal).
Az egység csak akkor tudja kinyitni a
lemeztálcát, ha a Handycam készülékhez van
csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy az egység
megfelelően csatlakozik-e a Handycam
készülékhez.
Ellenőrizze, hogy a Handycam a hálózati
adapteren keresztül csatlakozik az elektromos
hálózathoz.
A lemez nem adható ki írás vagy lejátszás
közben.
13
Óvintézkedések
Használat és karbantartás
Lecsapódás
Ne használja vagy tárolja az egységet és a
tartozékokat a következő helyeken:
 Különösen meleg, hideg vagy nedves helyen.
Soha ne hagyja 60 ºC feletti helyen, például
közvetlen napfényben, fűtőtest közelében vagy
napon parkoló autóban. Ez az alkatrészek hibás
működését vagy deformálódását okozhatja.
 Erős mágneses mezőben vagy mechanikus
rezgésnek kitett helyeken.
Az egység hibásan működhet.
 Erős rádióhullám- vagy sugárforrás közelében.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az egység
nem képes a megfelelő rögzítésre.
 Homokos strandon vagy poros helyen.
Ha homok vagy por kerül az egységbe, az hibás
működést vagy helyrehozhatatlan károsodást
okozhat.
Ne tegye ki az egységet hirtelen
hőmérsékletváltozásnak. Ne használja az egységet
közvetlenül azután, hogy hideg helyről melegre
viszi, vagy hirtelen megemelkedett a helyiség
hőmérséklete, mivel ekkor lecsapódás alakulhat
ki az egységben. Ha a hőmérséklet hirtelen
változik az egység használata alatt, kapcsolja ki
az egységet, és legalább egy óráig ne használja.
Amikor az egységet szélsőséges hőmérsékletek
között mozgatja, helyezze egy légmentesen zárt
műanyag zacskóba.
Várjon legalább egy órát a használat előtt, hogy az
egység átvegye a környezet hőmérsékletét.
A borítás kezelése


Ha a borítás beszennyeződik, puha, kissé
nedves ruhával tisztítsa meg, majd száraz, puha
ruhával törölje le.
Kerülje a következőket, mert a borítás
felületének károsodását okozhatják:
 Vegyi anyagok, például hígító, benzol,
alkohol, vegyszeres ruha, impregnálószer,
rovarriasztó és naptej.
 Ne fogja meg a készüléket, ha a kezére ilyen
anyagot kent.
 A borítás hosszú időtartamú érintkezése gumi
vagy PVC tárgyakkal.
Szállítás
Szállításkor csomagolja vissza az egységet az
eredeti dobozba.
Ha szállítani kívánja az egységet, előtte távolítson
el minden lemezt.
14
A lemezek kezelése






Csak az élénél fogja meg a lemezeket. Soha
ne érintse meg a lejátszásra/írásra használt
felületet.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre.
Ne tároljon lemezeket poros vagy nedves
helyeken, közvetlen napfényben vagy hőt
termelő eszközök közelében.
A fontos adatok védelme érdekében mindig
tartsa a lemezeket a tokjukban.
Törlőkendővel tisztítsa meg a lemezt. Belülről
kifelé tisztítsa a lemezt.
Előfordulhat, hogy az adatok írása nem sikerül,
ha az írható lemezek karcosak vagy porosak.
Nagyon óvatosan kezelje a lemezeket.
Műszaki adatok
Rögzítés
Támogatott eszközök
A DVDirect Express által támogatott Handycam
készülékek
Az egység által támogatott Handycam
készülékekről részletes információt a következő
címen talál:
http://www.sony.com/DVDirect/Compatibility
Írható lemezek
DVD+R, DVD-R, 12 cm-es lemezek
Lejátszás
Lejátszható lemezek
VRD-P1 technikával készített lemezek (Az
egyéb kereskedelmi forgalomban lévő vagy írott
lemezek nem támogatottak.)
Általános
Fogyasztás: 7 W (max.)
Működtetési hőmérséklet: 5 ºC és 35 ºC között
Tárolási hőmérséklet: -20 ºC és +60 ºC között
Méret: körülbelül 143 × 162,5 × 25 mm
(Sz×Mé×Ma), a kiálló alkatrészekkel együtt
Tömeg: körülbelül 400 g
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
 A „Handycam” és a
a
Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
 A „DVDirect” és a DVDirect logó a Sony
Corporation bejegyzett védjegyei.
Az ebben a dokumentumban használt egyéb
rendszer- és terméknevek a megfelelő gyártók
bejegyzett névjegyei vagy névjegyei, azonban a
szöveg nem tartalmazza a  és a  jeleket.
15
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising