Sony | VPCSB1C5E | Sony VPCSB1C5E Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VPCSB
n 2 N
Conţinut
Înainte de utilizare............................................................... 4
Găsirea de informaţii suplimentare despre
computerul dvs. VAIO ................................................... 5
Consideraţii de ergonomie ............................................ 8
Noţiuni de bază................................................................. 10
Localizarea comenzilor și a porturilor ......................... 11
Despre indicatorii luminoși.......................................... 19
Conectarea la o sursă de alimentare .......................... 20
Utilizarea bateriei ........................................................ 22
Închiderea în siguranţă a computerului....................... 31
Utilizarea modurilor de economisire a energiei........... 32
Menţinerea computerului în condiţii optime................ 35
Cum să utilizaţi computerul VAIO..................................... 38
Utilizarea tastaturii ...................................................... 39
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................. 42
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale ..................... 43
Utilizarea funcţiei Quick Web Access ......................... 44
Utilizarea camerei încorporate .................................... 46
Utilizarea unităţii de disc optic .................................... 47
Utilizarea unui „Memory Stick” ................................... 55
Utilizarea altor module/carduri de memorie................ 62
Utilizarea Internetului .................................................. 66
Utilizarea reţelei (LAN) .................................................67
Utilizarea LAN fără fir...................................................69
Utilizarea WAN fără fir .................................................74
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH...................................78
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală................84
Utilizarea TPM .............................................................89
Utilizarea dispozitivelor periferice .....................................99
Conectarea unui replicator de porturi........................100
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor .........107
Conectarea unui monitor extern................................108
Selectarea modurilor de afișare.................................115
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare .....................116
Conectarea unui dispozitiv USB................................118
Personalizarea computerului VAIO .................................120
Selectarea modurilor de performanţă........................121
Setarea parolei ..........................................................123
Utilizarea Intel(R) VT ..................................................129
Utilizarea VAIO Control Center ..................................130
Utilizarea VAIO Power Management .........................131
Schimbarea limbii de afișare .....................................132
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate ....133
Protecţia hard diskului...............................................135
n 3 N
Actualizarea computerului VAIO ..................................... 136
Adăugarea și îndepărtarea de memorie.................... 137
Măsuri de siguranţă ........................................................ 143
Informaţii privind siguranţa ....................................... 144
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea .................. 146
Manipularea computerului dvs.................................. 147
Manipularea ecranului LCD....................................... 149
Utilizarea sursei de alimentare .................................. 150
Manipularea camerei încorporate ............................. 151
Manipularea discurilor............................................... 152
Utilizarea bateriei ...................................................... 153
Manipularea suportului „Memory Stick” ................... 154
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat ..... 155
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală ............. 156
Utilizarea TPM........................................................... 157
Depanarea ...................................................................... 158
Funcţionarea computerului ....................................... 160
Actualizarea/securitatea sistemului........................... 166
Recuperarea/Suport de recuperare .......................... 167
Partiţia ....................................................................... 171
Bateria....................................................................... 172
Camera încorporată .................................................. 174
Reţea (LAN/LAN fără fir)............................................ 176
WAN fără fir............................................................... 180
Tehnologia BLUETOOTH ..........................................181
Discurile optice ..........................................................184
Afișajul .......................................................................189
Imprimarea ................................................................194
Microfonul..................................................................195
Difuzoarele.................................................................196
Dispozitivul touch pad ...............................................198
Tastatura....................................................................199
Dischetele ..................................................................200
Audio/Video ...............................................................201
„Memory Stick” .........................................................203
Dispozitivele periferice...............................................204
Mărci comerciale.............................................................205
Notă.................................................................................208
Înainte de utilizare >
n 4 N
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a Ghid de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
Cum se găsesc specificaţiile
Este posibil ca unele funcţii, opţiuni și elemente furnizate să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Pentru informaţii despre configuraţia computerului, accesaţi site-ul Web VAIO Support la adresa http://support.vaio.sony.eu/.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 5 N
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
În această secţiune se furnizează informaţii de asistenţă despre computerul dvs. VAIO.
1. Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — O prezentare generală a conectării componentelor, informaţii de configurare etc.
❑ Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare
❑ Reglementări, Garanţie și Suport tehnic
✍
Înainte de activarea funcţiilor fără fir, cum ar fi tehnologiile LAN fără fir și BLUETOOTH, citiţi cu atenţie Reglementări, Garanţie și
Suport tehnic.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 6 N
2. Documentaţia pe ecran
❑ Ghidul de utilizare VAIO — Informaţii generale despre computerul VAIO, inclusiv informaţii de asistenţă și depanare.
Pentru a accesa Ghidul de utilizare VAIO, faceţi clic pe Start
, Toate programele și VAIO Manual.
❑ Ajutor și Asistenţă Windows — O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii
care vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start, apoi pe Ajutor și Asistenţă sau apăsaţi
și ţineţi apăsată tasta Microsoft Windows și apăsaţi pe tasta F1.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 7 N
3. Site-urile Web de asistenţă
Dacă aveţi probleme legate de computerul VAIO, lansaţi VAIO Care, care vă oferă suficiente opţiuni pentru a vă ajuta să
rezolvaţi majoritatea problemelor. Pentru detalii, consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 37).
Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vizitaţi site-ul Web VAIO Support http://support.vaio.sony.eu/.
Când contactaţi VAIO Support, vi se va solicita numărul de serie al computerului.
Numărul serial este un număr format din 15 cifre, care poate fi găsit la baza ferestrei VAIO Care, la baza panoului din spate
al computerului sau în interiorul compartimentului pentru baterii.
Alte surse de informaţii referitoare la computerul VAIO:
❑ VAIO Forum, la adresa http://club-vaio.com, vă permite să interacţionaţi cu alţi utilizatori VAIO
❑ Site-ul Web VAIO, la adresa http://www.vaio.eu/, oferă informaţii despre produs
❑ Sony Store, disponibil online la adresa http://www.sony.eu/store
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 8 N
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. În măsura posibilităţilor, încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice atât pentru utilizarea staţionară, cât și pentru utilizarea portabilă:
❑ Poziţia computerului — Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră. Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală, cu
încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă în timp ce folosiţi tastatura sau dispozitivul de indicare. Lăsaţi braţele să
atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timpul utilizării computerului. Utilizarea excesivă a computerului
poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura — Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel încât tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 9 N
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului — Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi, de asemenea, luminozitatea ecranului.
❑ Iluminarea — Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu creează strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi
iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort
și de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern — Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi monitorul la o distanţă confortabilă.
Asiguraţi-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
Noţiuni de bază >
n 10 N
Noţiuni de bază
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
!
Înainte de pornirea computerului pentru prima dată, nu conectaţi nicio componentă hardware care nu a fost furnizată o dată cu
computerul. La finalizare, conectaţi dispozitivele (de exemplu, o imprimantă, un hard disk extern, un scaner etc.) pe rând, urmând
instrucţiunile producătorului.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 11)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 19)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 20)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 22)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 31)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 32)
❑ Menţinerea computerului în condiţii optime (pagina 35)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
!
Aspectul computerului dvs. poate fi diferit de exemplele din manualul de faţă, datorită specificaţiilor diferite.
n 11 N
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 12 N
Partea frontală
A Camera încorporată (pagina 46)
B Indicator pentru camera încorporată (pagina 19)
C Senzorul de lumină ambientală (pagina 41), (pagina 192)
Măsoară intensitatea luminoasă ambientală pentru reglarea
automată a luminozităţii ecranului LCD la un nivel optim.
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Indicator Num lock (pagina 19)
Indicator Caps lock (pagina 19)
Indicator Scroll lock (pagina 19)
Ecran LCD (pagina 149)
Difuzoare încorporate (stereo)
Buton/indicator alimentare (pagina 19)
Tastatură (pagina 39)
Touch pad (pagina 42)
Buton stânga (pagina 42)
M Senzor amprentă* (pagina 84)
N Buton dreapta (pagina 42)
*
Doar la anumite modele.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 13 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Buton ASSIST (pagina 43)
Buton WEB (pagina 43)
Buton VAIO (pagina 43)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 43), (pagina 47)
Selector performanţă (pagina 121)
Comutator WIRELESS (pagina 69), (pagina 74), (pagina 78)
Indicator WIRELESS (pagina 19)
Indicator de încărcare (pagina 19)
Indicator unitate de disc (pagina 19)
Microfon încorporat (mono)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 14 N
În spate
A Orificiu de ventilare
!
Nu se recomandă utilizarea computerului cu capacul ecranului LCD
complet deschis pentru o perioadă îndelungată de timp. Acest lucru
poate provoca creșterea temperaturii în partea inferioară a unităţii.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 15 N
Dreapta
A
B
C
D
Fantă „Memory Stick Duo”*1 (pagina 55)
Indicator acces media (pagina 19)
Fantă securitate
Fantă pentru cartelă de memorie SD (pagina 62)
E Port monitor*2 (pagina 109)
F Port de ieșire HDMI*2 (pagina 112)
G Port USB*3 (pagina 118)
H Porturi USB*4 (pagina 118)
I Port LAN*2 (pagina 67)
J Port DC IN*2 (pagina 20)
*1
Computerul dumneavoastră este compatibil doar cu suporturi
„Memory Stick” de dimensiune Duo.
*2
Inaccesibil când computerul este atașat la un replicator de porturi.
*3
Compatibil cu standardele USB 2.0/3.0. Porturile USB compatibile
cu standardul USB 3.0 pot fi identificate după culoarea albastră.
*4
Compatibil cu standardul USB 2.0.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 16 N
Stânga
A Conector pentru căști (pagina 107)
B Unitate de disc optic (pagina 47)
C Orificiu scoatere manuală (pagina 184)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 17 N
Partea inferioară (cu capacul de pe partea inferioară)
A Orificii de ventilare
B Capacul conectorului replicator de porturi (pagina 101)
C Capacul conectorului pentru bateria suplimentară*1
D Butonul de scoatere a bateriei (pagina 26), (pagina 173)
E Capacul compartimentului pentru cartele SIM*2 (pagina 74)
F Capacul de pe partea inferioară
*1
Pentru instrucţiuni detaliate despre conectarea unei baterii
suplimentare, consultaţi manualul livrat împreună cu bateria
suplimentară.
Atunci când la computerul dvs. este conectată o baterie
suplimentară, asiguraţi-vă că păstraţi capacul conectorului
pe care l-aţi scos pentru utilizare ulterioară.
*2
Doar la anumite modele.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 18 N
Partea inferioară (fără capacul de pe partea inferioară)
A Modul de memorie (pagina 137)
B Conector baterie (pagina 22)
Noţiuni de bază >
Despre indicatorii luminoși
n 19 N
Despre indicatorii luminoși
Computerul dvs. este echipat cu următorii indicatori luminoși:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Luminează verde când computerul este în modul Normal, luminează portocaliu intermitent cu frecvenţă redusă
când computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este oprit sau intră în modul
Hibernare.
Încărcare
Luminează în timpul încărcării bateriei. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 27) pentru informaţii
suplimentare.
Cameră încorporată
Luminează la utilizarea camerei încorporate.
Acces media
Luminează în timpul accesului la datele de pe un card de memorie, de exemplu un card „Memory Stick” sau
un card de memorie SD. (Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă
această lampă indicatoare.) Când lampa indicatoare este stinsă, cardul de memorie nu este utilizat.
Unitate de disc
Luminează în timpul accesării datelor din unitatea de stocare încorporată sau din unitatea de disc optic. Nu
treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă această lampă indicatoare.
Num lock
Apăsaţi pe tastele Fn+Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi încă o dată pe taste pentru
a dezactiva tastatura numerică. Tastatura numerică nu este activă când lampa indicatoare este stinsă.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Apăsaţi pe tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Dacă apăsaţi pe tasta Shift în timp ce lampa
indicatoare este aprinsă, literele vor fi scrise cu minuscule. Apăsaţi încă o dată pe această tastă pentru a stinge
indicatorul. Când lampa indicatoare Caps lock este stinsă se revine la scrierea normală.
Apăsaţi pe tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când lampa indicatoare
Scroll lock este stinsă se revine la defilarea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de
programul pe care îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Luminează continuu atunci când sunt activate una sau mai multe opţiuni fără fir.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 20 N
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor de c.a., fie o baterie ca sursă de alimentare pentru computerul dvs. Înainte de prima utilizare
a computerului, trebuie conectat la computer un adaptor de c.a.
!
Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni.
Utilizarea adaptorului de c.a.
Când computerul este conectat direct la o sursă de c.a. și are o baterie instalată, folosește curent de la priza de c.a.
✍
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. aferent computerului dvs.
Pentru a folosi adaptorul de c.a.
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de c.a. (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a. (2).
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (3) la portul DC IN (4) al computerului.
!
Forma prizei DC In variază în funcţie de adaptorul de c.a.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 21 N
✍
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de c.a., deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza de c.a.
Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat.
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 34).
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 22 N
Utilizarea bateriei
Bateria este deja instalată în computer în momentul livrării, dar nu este complet încărcată.
!
Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni.
Instalarea/Scoaterea bateriei
✍
Pentru a face diferenţa între bateria instalată pe computer în momentul livrării și bateria suplimentară (livrată numai împreună cu
anumite modele), aceasta poate fi numită în cadrul acestui manual baterie principală.
Pentru instrucţiuni detaliate despre conectarea și încărcarea unei baterii suplimentare, consultaţi manualul livrat împreună cu bateria
suplimentară.
Pentru a instala bateria
1
2
Opriţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi adaptorul de c.a. dacă acesta este conectat.
Deșurubaţi cele două șuruburi (1), glisaţi capacul de pe partea inferioară în direcţia indicată de săgeată (2) și scoateţi capacul.
!
Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate.
Aveţi grijă să nu atingeţi firele și proeminenţele de pe partea interioară a capacului de pe partea inferioară.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
3
Glisaţi bateria în compartimentul pentru baterie, în direcţia indicată de săgeată.
4
Împingeţi bateria în compartiment până când proeminenţa (3) se fixează în locul său.
n 23 N
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 24 N
5
Așezaţi capacul la locul lui. Asiguraţi-vă că toate lamelele de pe capac s-au înclichetat și împingeţi capacul în direcţia
indicată de săgeată.
6
Așezaţi șuruburile îndepărtate la locul lor și strângeţi-le.
Pentru a scoate bateria
!
Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul de c.a.
1
Opriţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi adaptorul de c.a. dacă acesta este conectat.
2
Deșurubaţi cele două șuruburi (1), glisaţi capacul de pe partea inferioară în direcţia indicată de săgeată (2) și scoateţi capacul.
!
Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 25 N
3
Trageţi lamela în direcţia indicată de săgeată (3) și menţineţi-o în această poziţie, apoi trageţi bateria în direcţia indicată
de săgeată (4).
4
Glisaţi bateria pentru a o scoate din computer, în direcţia indicată de săgeată.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 26 N
✍
În cazul în care computerul nu recunoaște bateria, opriţi computerul și apăsaţi lung butonul de scoatere a bateriei timp de trei secunde
cu un obiect subţire, drept (cum ar fi o agrafă de hârtie). Dacă problema nu s-a rezolvat, scoateţi bateria și instalaţi-o din nou.
Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, opriţi computerul și îndepărtaţi bateria suplimentară. Dacă problema nu
s-a rezolvat, apăsaţi lung butonul de scoatere a bateriei timp de trei secunde. Dacă problema persistă, scoateţi ambele baterii și
instalaţi-le din nou.
!
Pentru siguranţa dvs., vă recomandam să utilizaţi bateriile reîncărcabile și adaptoarele de c.a. originale Sony care satisfac standardul
de asigurare a calităţii, acestea fiind furnizate de Sony pentru computerul VAIO. Unele computere VAIO pot funcţiona numai cu bateria
originală Sony.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 27 N
Încărcarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca bateria
1
Instalaţi bateria.
2
Conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului de c.a.
Lampa indicatoare de încărcare luminează în timpul încărcării bateriei. În momentul în care bateria atinge un nivel
apropiat de nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat, indicatorul de încărcare se stinge.
Starea indicatorului de încărcare Semnificaţie
Luminează continuu în culoarea
portocalie
Se încarcă bateria.
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
verde
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Modul Normal)
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
portocalie
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Modul Repaus)
Luminează frecvent cu intermitenţă în
culoarea portocalie
S-a produs o defecţiune a bateriei datorită unei baterii
defecte sau a unei baterii deblocate.
!
Încărcaţi bateria respectând instrucţiunile din acest manual cu privire la încărcarea bateriei pentru prima oară.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 28 N
✍
Ţineţi bateria în computer, dacă acesta este conectat direct la sursa de c.a. Bateria continuă să se încarce în timp ce utilizaţi
computerul.
Când bateria este aproape descărcată și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent trebuie să
conectaţi adaptorul de c.a. pentru reîncărcarea bateriei sau să opriţi computerul și să instalaţi o baterie complet încărcată.
Computerul dvs. este echipat cu o baterie litiu-ion, care poate fi reîncărcată în orice moment. Încărcarea unei baterii parţial
descărcate nu afectează durata de viaţă a acesteia.
În timpul utilizării unor aplicaţii software sau al unor dispozitive periferice, computerul ar putea să nu intre în modul Hibernare chiar
dacă durata de viaţă a bateriei se apropie de sfârșit. Pentru a evita pierderea de date în timpul funcţionării computerului pe baterii,
salvaţi frecvent datele și activaţi manual un mod de administrare a energiei, de exemplu Repaus sau Hibernare.
Dacă baterie se descarcă în timp ce computerul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate. Revenirea la
starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Despre utilizarea unei baterii suplimentare
❑ Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, se încarcă mai întâi bateria principală până la aproximativ
80% din capacitatea sa. Apoi, începe încărcarea bateriei suplimentare până la aproximativ 80%. După ce ambele baterii
sunt încărcate în proporţie de 80%, începe încărcarea până la 100% a bateriei principale. Apoi, începe încărcarea până
la 100% a bateriei suplimentare.
❑ Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, se utilizează mai întâi energia din bateria suplimentară. Energia
din bateria principală va fi utilizată după ce se consumă energia din bateria suplimentară.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 29 N
Verificarea capacităţii de încărcare a bateriei
Capacitatea de încărcare a bateriei scade treptat atunci când numărul de încărcări ale bateriei crește sau când durata de
utilizare a bateriei se prelungește. Pentru a obţine performanţa maximă de la baterie, verificaţi capacitatea de încărcare
a bateriei și modificaţi setările bateriei.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a bateriei
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management, apoi pe Battery.
✍
Suplimentar, aveţi posibilitatea să activaţi funcţia de gestionare a bateriei pentru a prelungi durata de viaţă a acesteia.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 30 N
Prelungirea duratei de viaţă a bateriilor
Când computerul funcţionează pe baterii, puteţi prelungi durata de viaţă a bateriilor în modurile indicate mai jos.
❑ Reduceţi luminozitatea ecranului LCD al computerului.
❑ Utilizaţi modul Economisire energie. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 32) pentru
informaţii suplimentare.
❑ Modificaţi setările de economie de energie în Opţiuni de alimentare. Consultaţi Utilizarea VAIO Power Management
(pagina 131) pentru informaţii suplimentare.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre modul de prelungire a duratei de viaţă a bateriei, consultaţi fișierul de ajutor după efectuarea
pașilor din Verificarea capacităţii de încărcare a bateriei (pagina 29).
Noţiuni de bază >
Închiderea în siguranţă a computerului
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, închideţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Închiderea computerului
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Salvaţi datele și închideţi toate aplicaţiile software care se execută.
3
Faceţi clic pe Start și pe butonul Închidere.
După scurt timp, computerul se oprește automat. Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de alimentare se stinge.
n 31 N
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 32 N
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi beneficia de setările de gestionare a energiei pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. În afara modului normal de
funcţionare, computerul dvs. este prevăzut cu două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare.
!
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi computerul o perioadă mai îndelungată atunci când acesta este deconectat de la sursa de c.a., activaţi
modul Hibernare sau închideţi computerul.
Dacă bateria se descarcă în timp ce computerul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate. Revenirea la
starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Mod
Descriere
Modul Normal
Aceasta este starea normală a computerului în timpul utilizării. În acest mod, lampa indicatoare de alimentare
de culoare verde este aprinsă.
Modul Repaus
În modul Repaus, ecranul LCD se oprește, iar dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și procesorul
intră într-un mod de consum redus de energie. În acest mod, lampa indicatoare de alimentare de culoare
portocalie luminează intermitent, cu frecvenţă redusă. Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din
modul Hibernare. Pe de altă parte, modul Repaus consumă mai multă energie decât modul Hibernare.
Modul Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului se salvează pe dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și
alimentarea este oprită. Chiar dacă bateria se descarcă, nu se vor pierde date. În acest mod, lampa indicatoare
de alimentare este stinsă.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 33 N
Utilizarea modului Repaus
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
de lângă butonul Închidere, apoi pe Repaus.
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi pe orice tastă.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare al computerului.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Utilizarea modului Hibernare
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi pe tastele Fn+F12.
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Hibernare.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
n 34 N
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 35 N
Menţinerea computerului în condiţii optime
Actualizarea computerului dvs.
Asiguraţi-vă că aţi actualizat computerul VAIO cu următoarele aplicaţii software pentru îmbunătăţirea eficienţei, securităţii și
funcţionării computerului.
VAIO Update vă înștiinţează automat despre actualizările noi disponibile pe Internet, descărcându-le și instalându-le pe
computer.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 5
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Update și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 36 N
Menţinerea în stare actualizată a programului antivirus
Aveţi posibilitatea să menţineţi la zi programele de securitate Internet cu cele mai recente actualizări descărcând și instalând
actualizările de pe site-ul Web al producătorului.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
❑ Când utilizaţi McAfee:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee și McAfee SecurityCenter sau McAfee Internet Security.
2
Faceţi clic pe fila Update și selectaţi opţiunea de verificare a actualizărilor.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.
❑ Când utilizaţi Norton Internet Security:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Norton Internet Security și LiveUpdate sau Norton Internet Security.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.
✍
Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare.
!
Procedura efectivă poate să difere de cea de mai sus, în funcţie de actualizările instalate pe computer. În acest caz, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 37 N
Utilizarea opţiunii VAIO Care
Cu VAIO Care aveţi posibilitatea să efectuaţi regulat reglaje și verificări ale performanţei computerului pentru a-l menţine în
funcţiune la un nivel optim. Lansaţi VAIO Care atunci când apare o problemă legată de computer. VAIO Care va oferi
măsurile corespunzătoare pentru rezolvarea problemei.
Pentru a lansa VAIO Care
❑ La modelele cu buton ASSIST
Apăsaţi pe butonul ASSIST când computerul este pornit.
❑ La modelele fără buton ASSIST
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Care.
✍
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Care.
La modelele cu buton ASSIST, prin apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul este oprit se lansează VAIO Care Rescue.
VAIO Care Rescue se poate utiliza pentru a recupera computerul în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu pornește.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
n 38 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 39)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 42)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 43)
❑ Utilizarea funcţiei Quick Web Access (pagina 44)
❑ Utilizarea camerei încorporate (pagina 46)
❑ Utilizarea unităţii de disc optic (pagina 47)
❑ Utilizarea unui „Memory Stick” (pagina 55)
❑ Utilizarea altor module/carduri de memorie (pagina 62)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 66)
❑ Utilizarea reţelei (LAN) (pagina 67)
❑ Utilizarea LAN fără fir (pagina 69)
❑ Utilizarea WAN fără fir (pagina 74)
❑ Utilizarea funcţiei BLUETOOTH (pagina 78)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 84)
❑ Utilizarea TPM (pagina 89)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 39 N
Utilizarea tastaturii
Tastatura dvs. are taste suplimentare care realizează sarcini specifice modelului.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
✍
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce pornirea sistemului de operare s-a finalizat.
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Dezactivează și activează touch padul.
Fn +
(F1): utilizarea touch padului
Fn + % (F2): întreruperea sunetului
Pornește și oprește difuzoarele încorporate sau căștile.
Fn + 2 (F3/F4): comanda de volum
Schimbă nivelul volumului.
Pentru a mări volumul, apăsaţi pe tastele Fn+F4 și apoi pe tasta M sau ,, sau ţineţi în
continuare apăsate tastele Fn+F4.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi pe tastele Fn+F3 și apoi pe tasta m sau <, sau ţineţi în
continuare apăsate tastele Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): comanda al luminozităţii
Ajustează luminozitatea ecranului LCD al computerului dumneavoastră.
Pentru a mări luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F6 sau apăsaţi pe tastele
Fn+F6 și apoi pe tasta M sau ,.
Pentru a reduce luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F5 sau apăsaţi pe tastele
Fn+F5 și apoi pe tasta m sau <.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 40 N
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Fn +
Comută semnalul de ieșire al afișajului între afișajul computerului și un afișaj extern. Apăsaţi
pe tasta Enter pentru a selecta ieșirea afișajului.
/T (F7): ieșire dispozitiv de afișaj
!
La deconectarea unui cablu de afișaj de la computer în timp ce este selectat ca destinaţie de
afișaj un ecran extern, ecranul computerului se șterge. În acest caz, apăsaţi de două ori pe
tasta F7 ţinând apăsată tasta Fn, apoi apăsaţi pe tasta Enter pentru a comuta ieșirea afișajului
către ecranul computerului.
Este posibil ca funcţionarea mai multor monitoare să nu fie acceptată, în funcţie de afișajul
extern conectat.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): transfocare
(F12): hibernare
Modifică dimensiunea unei imagini sau a unui document afișat într-un anumit software.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mici și mai îndepărtate (micșorare), apăsaţi
pe tastele Fn+F9.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mari și mai apropiate (mărire), apăsaţi pe
tastele Fn+F10.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Control Center.
Asigură cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă,
stările în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul
de stocare încorporat și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială
a sistemului, utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire
a energiei (pagina 32).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 41 N
Modificarea setărilor tastaturii iluminate de fundal
În cazul în care computerul este echipat cu tastatură iluminată de fundal, aveţi posibilitatea să setaţi pornirea sau oprirea
automată a iluminării tastaturii, în funcţie de intensitatea luminoasă a mediului.
Suplimentar, aveţi posibilitatea să setaţi o perioadă de timp pentru oprirea iluminării de fundal a tastaturii după încetarea
funcţionării tastaturii.
Pentru modificarea setărilor tastaturii iluminate de fundal
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Keyboard and Mouse și Backlit Keyboard.
✍
Intensitatea luminoasă a mediului se măsoară cu senzorul de lumină ambiantă. Blocarea senzorului de lumină ambiantă poate porni
iluminarea de fundal a tastaturii.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
n 42 N
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori succesiv pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În cazul multor aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de acces rapid
dependent de context (dacă există).
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii inferioare pentru a defila pe orizontală. După începerea defilării pe verticală sau pe orizontală,
mișcările circulare ale degetului pe touch pad permit defilarea fără a ridica degetul de pe touch pad (funcţia defilare
este disponibilă numai la aplicaţiile care acceptă o funcţie de defilare cu ajutorul touch pad).
Lovitură ușoară
Glisaţi rapid două degete pe touch pad, în linie dreaptă. În software-ul browser Web sau software-ul pentru vizualizarea
imaginilor, puteţi lovi ușor la stânga pentru deplasarea înapoi și ușor la dreapta pentru deplasarea înainte.
Strângere cu degetele
În anumite aplicaţii software, puteţi strânge cu două degete pe touch pad pentru transfocare. Desfaceţi degetele
pentru mărire sau strângeţi degetele pentru micșorare.
✍
Puteţi să dezactivaţi/să activaţi touch padul apăsând pe tastele Fn+F1. De asemenea, puteţi să utilizaţi VAIO Control Center pentru
a schimba setările touch padului.
!
Conectaţi un mouse înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta un
mouse, veţi putea utiliza doar tastatura pentru operaţiunile care se efectuează cu ajutorul indicatorului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
n 43 N
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Butonul ASSIST
Lansează VAIO Care când computerul este pornit.
Când computerul este oprit, butonul ASSIST lansează VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue se poate
utiliza pentru a recupera computerul în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu pornește.
Consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 37) pentru informaţii suplimentare.
Butonul WEB
Atunci când computerul este în modul Normal, butonul WEB lansează browserul Web asociat în mod
implicit butonului.
Când computerul este oprit, butonul WEB activează funcţia Quick Web Access și lansează browserul Web
utilizat cu această funcţie. Consultaţi Utilizarea funcţiei Quick Web Access (pagina 44) pentru informaţii
suplimentare.
!
Butonul WEB nu poate fi utilizat atunci când computerul este în modul Repaus sau în modul Hibernare.
Butonul VAIO
Execută sarcina asociată implicit cu butonul.
Puteţi modifica asocierea implicită în VAIO Control Center.
Butonul de scoatere a unităţii
Scoate tava unităţii de disc optic.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Quick Web Access
n 44 N
Utilizarea funcţiei Quick Web Access
Funcţia Quick Web Access vă permite să accesaţi imediat Internetul fără a lansa sistemul de operare Windows.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Activarea funcţiei Quick Web Access
Pentru a activa funcţia Quick Web Access, computerul trebuie să fie oprit.
Pentru a activa funcţia Quick Web Access
1
Apăsaţi pe butonul WEB de pe computer.
2
Urmaţi instrucţiunile din expertul de instalare iniţială.
După instalarea iniţială, browserul Web utilizat cu funcţia Quick Web Access se lansează prin simpla apăsare a butonului
WEB începând de data următoare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Quick Web Access
Închiderea funcţiei Quick Web Access
!
Pentru a lansa sistemul de operare Windows, trebuie mai întâi să închideţi funcţia Quick Web Access.
Pentru a închide funcţia Quick Web Access, alegeţi una dintre următoarele metode:
❑ Faceţi clic pe pictograma
din colţul din stânga jos al ecranului.
❑ Apăsaţi pe butonul WEB.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare de pe computer.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea sau despre restricţiile pentru funcţia Quick Web Access, faceţi clic pe
pictograma
din colţul din dreapta jos al ecranului.
Note despre utilizarea funcţiei Quick Web Access
Atunci când este activată funcţia Quick Web Access, nu puteţi să utilizaţi:
❑ tasta Scr Lk în combinaţie cu tasta Fn pentru o comandă rapidă;
❑ niciun port și nicio mufă cu excepţia portului DC IN, a portului LAN, a porturilor USB și a mufei pentru căști;
❑ fanta „Memory Stick Duo” și fanta pentru carduri de memorie SD;
❑ funcţia WAN fără fir (disponibilă numai pentru anumite modele).
n 45 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea camerei încorporate
n 46 N
Utilizarea camerei încorporate
Computerul dvs. este echipat cu o cameră încorporată.
Cu programul de captură video corespunzător puteţi efectua următoarele operaţii:
❑ Capturarea de imagini statice și secvenţe video
❑ Detectarea și capturarea de mișcări ale obiectelor în scopul monitorizării
❑ Editarea datelor capturate
✍
Pornirea computerului activează camera încorporată.
Apelurile video sunt posibile cu ajutorul software-ului corespunzător.
!
Lansarea software-ului de mesagerie instantanee sau de editare video sau ieșirea din acestea nu activează și nu dezactivează camera
încorporată.
Pentru a utiliza software-ul de captură video
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft Webcam Suite, apoi pe WebCam Companion 4.
2
Faceţi clic pe pictograma dorită în fereastra principală.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
!
Dacă nu aveţi posibilitatea să efectuaţi corespunzător capturile de imagini, de exemplu, capturile de imagini nu se afișează corect,
faceţi clic pe rezoluţia curentă a capturii de imagine în colţul din dreapta, sus, al ferestrei principale și micșoraţi rezoluţia.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
Utilizarea unităţii de disc optic
Computerul dvs. este echipat cu o unitate de disc optic.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe butonul de scoatere a unităţii (1) pentru a deschide unitatea.
Tava unităţii glisează în afară.
n 47 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
3
n 48 N
Plasaţi discul în mijlocul tăvii unităţii, cu partea cu eticheta orientată în sus, și împingeţi ușor în jos până când discul se
fixează la locul lui.
!
Nu apăsaţi pe tava unităţii. Nu uitaţi să susţineţi partea de jos a tăvii unităţii la introducerea/scoaterea unui disc în/din tavă.
4
Închideţi tava unităţii prin împingere ușoară.
!
Nu scoateţi discul optic când computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). Asiguraţi-vă că aţi
readus computerul în modul Normal înainte de a scoate discul.
Nu puteţi utiliza discuri optice dacă aţi dezactivat unitatea de disc optic din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa unitatea,
urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 49 N
Discuri acceptate
Computerul dvs. poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și suporturi de tip Blu-ray Disc™, în funcţie de modelul achiziţionat.
Consultaţi diagrama de referinţă de mai jos pentru a afla ce tipuri de suporturi acceptă unitatea dumneavoastră de disc optic.
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/RW DVD+R/RW DVD+R DL
DVD-R DL
DVDBD-ROM BD-R/RE*3
(Strat dublu) (Strat dublu) RAM*1 *2
Unitate DVD SuperMulti R
Drive
RÎ*5
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
–
–
Unitate Blu-ray Disc™
cu DVD SuperMulti
R
RÎ*5
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
RÎ*4
Unitate Blu-ray Disc™
R
ROM cu DVD SuperMulti
RÎ*5
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
R
*1
Unitatea de disc DVD SuperMulti Drive a computerului dumneavoastră nu acceptă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu
cartuș detașabil.
*2
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GO) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*3
Unitatea de disc Blu-ray de pe computerul dumneavoastră nu acceptă discurile BD-RE Versiunea 1.0 și nici discurile Blu-ray cu cartuș.
*4
Acceptă scrierea de date pe discurile BD-R Partea 1 Versiunile 1.1/1.2/1.3 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu
cu capacitate de 50 GO) și pe discuri BD-RE Partea 1 Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu
capacitate de 50 GO).
*5
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este suportată.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 50 N
!
Unitatea este concepută pentru redarea discurilor conforme cu standardul Compact Disc (CD). Discurile DualDisc și anumite discuri
audio codate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor nu sunt în conformitate cu standardul Compact Disc (CD). De aceea,
este posibil ca aceste discuri să nu fie compatibile cu unitatea.
Când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le folosi cu computerul VAIO, citiţi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul
discului pentru a verifica compatibilitatea de redare și de înregistrare cu unităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră.
Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor de disc optice VAIO cu discurile care nu sunt compatibile cu standardele oficiale
pentru CD, DVD sau Blu-ray Disc. FOLOSIREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA IREVERSIBILĂ
A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE CAUZA
BLOCAREA SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
✍
Scrierea pe discuri 8 cm nu este suportată.
!
Pentru a reda în mod continuu discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor, actualizaţi cheia AACS. Actualizarea cheii AACS
necesită acces la Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă
redarea suportului de disc Blu-ray. Este posibil ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete
înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut de pe suporturile DVD și BD-ROM. Dacă setările cu privire la
regiune pentru o unitate de disc optică nu se potrivesc codificării de regiune de pe disc, redarea nu este posibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj extern respectă standardul Protecţie a conţinutului digital de bandă largă (HDCP), nu veţi
putea reda sau vizualiza conţinutul suporturilor de discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor.
Unele tipuri de conţinut pot limita ieșirea video la definiţie standard sau pot interzice ieșirea video analogică. La introducerea de
semnale video prin conexiuni digitale, cum ar fi conexiunile HDMI sau DVI, se recomandă insistent implementarea unui mediu digital
compatibil HDCP pentru compatibilitate optimă și calitate a imaginilor.
Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie atunci când redaţi un disc sau scrieţi date pe un disc. Acest lucru poate determina
defectarea computerului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 51 N
Note cu privire la utilizarea unităţii de disc optic
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu supuneţi computerul la șocuri sau oscilaţii în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
❑ Nu cuplaţi sau decuplaţi adaptorul de c.a. în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
❑ Nu conectaţi sau deconectaţi computerul dvs. la sau de la replicatorul de porturi (opţional) în timp ce unitatea de disc
optic scrie date pe un disc.
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine performanţe optime la redarea discurilor, urmaţi recomandările de mai jos:
❑ Este posibil ca unele CD playere și unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi de disc
CD-R sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele DVD playere și unităţi de disc optice de computerul să nu poată reda DVD-uri create cu suporturile
de disc DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ În cazul în care computerul este echipat cu unitate de disc Blu-ray, computerul permite redarea discurilor Blu-ray. Totuși,
este posibil ca unitatea să nu reușească redarea conţinutului anumitor discuri Blu-ray sau computerul poate deveni
instabil la redarea discurilor Blu-ray. Pentru a reda conţinutul în mod normal, descărcaţi și instalaţi cele mai recente
actualizări pentru software-ul de redare a discurilor Blu-ray utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind utilizarea VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 35).
❑ În funcţie de mediul sistemului, este posibil să apară întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre în timpul redării
AVC HD.
❑ Nu comutaţi la modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă conţinutul unui disc.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 52 N
Note privind codurile de regiune
Pe discuri sau pe pachete există etichete cu coduri de regiune pentru a indica în care regiune sau pe ce tip de player se
poate reda discul. Dacă indicaţia codului de regiune este „all”, discul se poate reda în majoritatea regiunilor lumii. În cazul
în care codul de regiune al zonei dvs. de reședinţă este diferit faţă de cel de pe etichetă, discul nu se va reda pe computer.
Pentru a afla codul de regiune al zonei dvs. de reședinţă, consultaţi tabelul următor.
Zona de reședinţă Codul de regiune
Zona de reședinţă Codul de regiune
Zona de reședinţă Codul de regiune
Africa
5
Australia*
4
China
6
Europa
2
Hong Kong*
3
India*
5
Indonezia*
3
Japonia*
2
Coreea
3
Kuweit*
2
Malaysia*
3
Noua Zeelandă*
4
Filipine*
3
Rusia
5
Arabia Saudită*
2
Singapore*
3
Africa de Sud*
2
Taiwan
3
Thailanda*
3
Emiratele Arabe
Unite*
2
Vietnam
3
*
Unităţii de disc optic de pe computer nu i se atribuie un cod de regiune în mod implicit.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 53 N
Dacă redaţi pentru prima dată un DVD cu conţinut video pe computer, urmaţi acești pași înainte de introducerea discului:
1
Faceţi clic pe Start și pe Computer.
2
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma unităţii de disc optic și selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Hardware.
4
Selectaţi unitatea de disc optic în lista Toate unităţile de disc și faceţi clic pe Proprietăţi.
5
Faceţi clic pe fila Regiune DVD.
6
Selectaţi regiunea corespunzătoare în listă și faceţi clic pe OK.
!
Numărul posibilităţilor de schimbare a codului de regiune este limitat. După depășirea acestui număr, codul de regiune al unităţii se
alocă permanent și nu veţi mai avea posibilitatea să-l schimbaţi. Reconfigurarea computerului nu duce la reiniţializarea acest număr.
Garanţia nu acoperă nicio problemă cauzată de modificarea setărilor codului de regiune din unitate.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 54 N
Redarea discurilor
Pentru a reda un disc
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul de c.a. la computer și închideţi toate aplicaţiile software care rulează înainte de a reda un disc.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și pe software-ul dorit pentru a reda discul.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
Copierea de fișiere pe discuri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Introduceţi un disc inscriptibil în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul de c.a. la computer și închideţi toate aplicaţiile software care rulează înainte de a copia fișiere pe un disc.
2
Dacă nu se afișează nimic pe desktop, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de
inscripţionare a discurilor dorită pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 55 N
Utilizarea unui „Memory Stick”
„Memory Stick” este un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbul și
partajarea de date în format digital cu produse compatibile, de exemplu camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive.
Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
!
Nu puteţi utiliza un „Memory Stick” dacă dezactivaţi fanta „Memory Stick Duo” din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa fanta,
urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Înainte de utilizarea unui „Memory Stick”
Fanta „Memory Stick Duo” a computerului acceptă următoarele dimensiuni și tipuri de suporturi:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Computerul dvs. acceptă numai „Memory Stick” de dimensiuni Duo și nu acceptă „Memory Stick” de dimensiuni standard.
Pentru cele mai recente informaţii despre „Memory Stick”, vizitaţi http://www.sony.net/memorycard/.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
Introducerea și scoaterea unui „Memory Stick”
Pentru a introduce un „Memory Stick”
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Ţineţi suportul „Memory Stick” cu săgeata orientată către fantă.
n 56 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
3
n 57 N
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
Nu forţaţi suportul media să intre în compartiment.
✍
În cazul în care suportul „Memory Stick” nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
La prima introducere în fantă a suportului „Memory Stick”, este posibil să vi se solicite instalarea unui software de driver. Dacă vi se
solicită acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
Suportul „Memory Stick” este detectat în mod automat de către sistemul dvs. și este afișat conţinutul suportului „Memory Stick”.
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer, apoi faceţi dublu clic pe pictograma „Memory Stick”.
Pictograma „Memory Stick” va fi afișată în fereastra Computer după introducerea suportului „Memory Stick” în fantă.
!
Înainte de a utiliza un suport „Memory Stick Micro” („M2”), introduceţi-l întotdeauna într-un adaptor de dimensiuni „M2” Duo. Dacă
introduceţi direct suportul în fanta „Memory Stick Duo”, fără a utiliza un adaptor, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 58 N
Pentru a scoate un „Memory Stick”
!
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” în timp ce indicatorul de acces la fișierele media este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea
datelor. Este posibil ca încărcarea unui volum mare de date să necesite un timp mai îndelungat, de aceea verificaţi dacă indicatorul
este stins înainte de a scoate suportul „Memory Stick”.
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Verificaţi dacă indicatorul de acces la fișierele media este stins.
3
Împingeţi suportul „Memory Stick” înspre computer și eliberaţi-l.
Suportul „Memory Stick” este expulzat.
4
Extrageţi suportul „Memory Stick” din fantă.
!
Întotdeauna scoateţi ușor suportul „Memory Stick”; în caz contrar, acesta poate fi expulzat în mod neașteptat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 59 N
Formatarea unui „Memory Stick”
Pentru a formata un „Memory Stick”
Suportul „Memory Stick” este formatat în mod implicit și este gata de utilizare.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu ajutorul computerului, urmaţi pașii de mai jos.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu suportul „Memory Stick” atunci
când formataţi suportul.
Prin formatarea suportului „Memory Stick” se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de a formata suportul, asiguraţi-vă
că nu conţine date importante.
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă în timpul formatării. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
3
Faceţi clic pe Start și pe Computer.
4
Faceţi clic dreapta pe pictograma „Memory Stick” și selectaţi Formatare.
5
Faceţi clic pe Restaurare setări implicite pentru dispozitiv.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem de fișiere, întrucât poate provoca defecţiuni.
✍
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
6
Faceţi clic pe Start.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Formatarea suportului „Memory Stick” poate necesita un anumit timp, în funcţie de tipul de suport.
n 60 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 61 N
Note cu privire la utilizarea „Memory Stick”
❑ Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu suporturi „Memory Stick” marca Sony, cu o capacitate de maxim
32 GO, disponibile pe piaţă până în luna septembrie 2010. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea pentru
toate suporturile de tip „Memory Stick”.
❑ La introducerea în fantă, verificaţi dacă suportul „Memory Stick” este ţinut cu săgeata îndreptată în direcţia corectă.
Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat suportul „Memory Stick” în fantă, dacă
nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea
modulului.
❑ Nu este garantată compatibilitatea la introducerea suporturilor „Memory Stick” cu mai multe adaptoare de conversie.
❑ „MagicGate” este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Pentru
a beneficia de această tehnologie, utilizaţi suporturi „Memory Stick” cu sigla „MagicGate”. Fanta „Memory Stick Duo”
a computerului nu acceptă tehnologia „MagicGate” pentru „Memory Stick” cu o capacitate de până la 256 MO.
❑ Cu excepţia utilizării în scop personal, este împotriva legii drepturilor de autor să utilizaţi orice date audio și/sau imagini
pe care le-aţi înregistrat fără consimţământul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor. În consecinţă, suporturile
„Memory Stick” cu astfel de date protejate prin drepturi de autor se pot utiliza doar în condiţiile legii.
❑ Nu introduceţi în fantă mai multe carduri de memorie. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 62 N
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Utilizarea cardului de memorie SD
Computerul dvs. este echipat cu un compartiment pentru card de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru
a transfera transfer date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
!
Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD dacă dezactivaţi fanta pentru carduri de memorie SD din ecranul de configurare BIOS. Pentru
a activa fanta, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Înainte de a utiliza cardul de memorie SD
Fanta pentru carduri de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele carduri de memorie:
❑ Card de memorie SD
❑ Card de memorie SDHC
❑ Card de memorie SDXC
Pentru cele mai recente informaţii privind cardurile de memorie compatibile, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare
despre computerul dvs. VAIO (pagina 5) pentru a vizita site-ul Web de asistenţă adecvat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 63 N
Pentru a introduce un card de memorie SD
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Ţineţi cardul de memorie SD cu săgeata orientată către fantă.
3
Împingeţi cu grijă, prin glisare, cardul de memorie SD în compartiment până când se aude un declic care confirmă
fixarea acestuia.
Nu forţaţi cardul să intre în compartiment.
✍
La prima introducere în fantă a cardului de memorie SD, este posibil să vi se solicite instalarea unui software driver. Dacă vi se solicită
acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
Pictograma cardului de memorie SD va fi afișată în fereastra Computer după introducerea suportului cardului în fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Pentru a extrage un card de memorie SD
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Verificaţi dacă indicatorul de acces la fișierele media este stins.
3
Împingeţi cardul de memorie SD în direcţia computerului și eliberaţi-l.
Cardul de memorie SD este expulzat.
4
Extrageţi cardul de memorie SD din compartiment.
n 64 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 65 N
Note cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
Note generale cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
❑ Aveţi grijă să utilizaţi carduri de memorie care respectă standardele acceptate de computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că ţineţi cardul de memorie cu săgeata îndreptată în direcţia corectă în timp ce îl introduceţi în
compartiment. Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat cardul de memorie în
compartiment, dacă nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi cardul de memorie din compartiment. Nu forţaţi introducerea sau
scoaterea modulului.
❑ Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce indicatorul acces media luminează continuu. Acest lucru poate duce la
pierderea datelor.
❑ Nu încercaţi să introduceţi în fanta pentru carduri de memorie un alt tip de card de memorie sau de adaptor pentru
carduri de memorie. Un card de memorie sau un adaptor pentru carduri de memorie incompatibil este posibil să fie dificil
de îndepărtat din compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.
❑ Nu introduceţi în fantă mai multe carduri de memorie. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Note cu privire la utilizarea cardului de memorie SD
❑ Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu majoritatea cardurile de memorie cunoscute până în luna septembrie
2010. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea cu toate cardurile de memorie.
❑ Cardurile de memorie SD (până la 2 GO), cardurile de memorie SDHC (până la 32 GO) și cardurile de memorie
SDXC (până la 64 GO) au fost testate și s-a constatat compatibilitatea lor cu acest computer.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Internetului
n 66 N
Utilizarea Internetului
Pentru a utiliza Internetul, trebuie să vă abonaţi la un furnizor de servicii internet (Internet Service Provider - ISP) și să
configuraţi dispozitivele necesare conectării computerului dvs. la Internet.
Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii Internet să vă pună la dispoziţie următoarele servicii de conexiune la Internet:
❑ Fibră optică (Fiber to the Home - FTTH)
❑ Linie digitală de abonat (Digital Subscriber Line - DSL)
❑ Modem cu cablu
❑ Satelit
❑ Linie comutată
Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet și despre modul de conectare
a computerului la Internet, contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
✍
Pentru a conecta computerul la Internet cu ajutorul funcţiei LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir. Consultaţi
Utilizarea LAN fără fir (pagina 69) pentru informaţii suplimentare.
!
La conectarea computerului la Internet, asiguraţi-vă că luaţi măsurile de securitate necesare pentru a vă proteja computerul împotriva
ameninţărilor online.
În funcţie de contractul de prestări de servicii cu furnizorul de Internet, este posibil ca pentru conectarea computerului la Internet să
fie necesară conectarea unui dispozitiv modem extern, de exemplu a unui modem telefonic USB, a unui modem DSL sau a unui
modem de cablu. Pentru instrucţiuni detaliate referitoare la configuraţii de conexiune sau de modem, consultaţi manualul aferent
modemului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelei (LAN)
n 67 N
Utilizarea reţelei (LAN)
Computerul poate fi conectat la reţele de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T cu ajutorul unui cablu de reţea.
Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computer sau de pe replicatorul de porturi opţional
și celălalt capăt la reţea. Pentru detalii privind configurarea și dispozitivele necesare pentru accesul la LAN, adresaţi-vă
administratorului reţelei.
!
Portul LAN de pe computer nu este accesibil dacă aţi conectat computerul la replicatorul de porturi opţional.
Nu puteţi accesa reţele LAN dacă dezactivaţi portul LAN din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa portul, urmaţi pașii din
secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
✍
Computerul poate fi conectat la orice reţea fără a modifica setările implicite.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelei (LAN)
n 68 N
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN al computerului dvs.
În cazul conectării portului LAN la una dintre liniile telefonice menţionate mai jos, curentul electric de intensitate ridicată prin port
poate provoca defectarea, supraîncălzirea sau incendii.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic de tip interfon) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linia telefonică publică a abonatului
- PBX (sistem telefonic cu linii interne)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 69 N
Utilizarea LAN fără fir
Reţeaua LAN fără fir (WLAN) permite computerului conectarea la o reţea printr-o conexiune fără fir.
WLAN utilizează următorul standard de reţea IEEE 802.11a/b/g/n, care specifică tipul de tehnologe utilizată.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
!
Nu puteţi accesa reţele fără fir dacă dezactivaţi funcţia LAN fără fir din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa funcţia, urmaţi
pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Standard WLAN
Banda de frecvenţe Comentarii
IEEE 802.11a
5 GHz
Disponibil numai pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai mari decât în cazul standardului
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
La modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n se poate utiliza numai banda de 2,4 GHz.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 70 N
Note privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
Note generale privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
❑ În unele ţări sau regiuni, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat
de canale).
❑ Standardele IEEE 802.11a și IEEE 802.11n nu sunt disponibile în reţelele ad-hoc.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive. Deși dispozitivele
LAN fără fir utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care utilizează aceeași bandă,
aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor de comunicare sau
întreruperea comunicaţiilor.
❑ Viteza și intervalul de comunicare pot să varieze în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Distanţa dintre dispozitive de comunicare
❑ Existenţa unor obstacole între dispozitive
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Condiţiile radio
❑ Mediul ambiant care implică existenţa unor ziduri sau a unor materiale de zidărie
❑ Software-ul utilizat
❑ Comunicaţiile se pot întrerupe în funcţie de condiţiile radio.
❑ Viteza efectivă de comunicaţie ar putea să nu fie la fel de mare precum cea afișată de computerul dvs.
❑ Implementarea produselor WLAN compatibile cu diferite standarde care utilizează aceeași bandă în aceeași reţea fără fir
poate reduce viteza de comunicare din cauza interferenţei radio. Luând în considerare acest lucru, produsele WLAN sunt
concepute pentru a reduce viteza de comunicare cu scopul de a asigura comunicaţiile cu alt produs WLAN dacă acesta
este compatibil cu un alt standard care utilizează aceeași bandă. Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât
vă așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 71 N
Notă despre criptarea datelor
Standardul WLAN include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2
cât și WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile, care sporesc nivelul
de protecţie a datelor și de control al accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil și cu
specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă
identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible Authentication Protocol). Criptarea datelor protejează
conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN
pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private și
autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și un control al accesului în reţea mai
puternice și, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele
802.11b, 802.11a, 802.11g și 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2
oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde
și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 72 N
Pornirea comunicaţiilor LAN fără fir
În primul rând, trebuie să stabiliţi o comunicare LAN fără fir între computer și punctul de acces (nu este furnizat). Consultaţi
Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
Pentru a porni comunicaţiile LAN fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
4
Faceţi clic pe butonul din dreptul Wireless LAN pentru a comuta la On în fereastra VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
din bara de activităţi.
!
Comunicaţiile LAN fără fir din banda de 5 GHz, disponibilă numai la anumite modele, sunt dezactivate în mod implicit. Pentru a activa
comunicaţiile cu lăţimea de bandă de 5 GHz, trebuie să selectaţi opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor
lăţimi de bandă - 2,4 și 5 GHz - în lista verticală Wireless LAN Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network.
5
Faceţi clic pe
sau pe
în bara de activităţi.
6
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 73 N
Oprirea comunicaţiilor LAN fără fir
Pentru a opri comunicaţiile LAN fără fir
Faceţi clic pe butonul din dreptul Wireless LAN pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
!
Oprirea funcţiei LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă poate avea ca rezultat pierderea
de date.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
n 74 N
Utilizarea WAN fără fir
Utilizarea WAN fără fir (WWAN) permite conectarea computerului la Internet prin reţeaua fără fir, oriunde există acoperire
pentru telefoanele mobile.
Este posibil ca WWAN să nu fie disponibilă în anumite ţări sau regiuni.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Introducerea unei cartele SIM
Pentru utilizarea funcţiei WAN fără fir, trebuie introdusă mai întâi o cartelă SIM în suportul pentru cartele SIM al computerului.
Cartela SIM este inclusă într-o placă de bază, de dimensiuni aproximativ egale cu ale unui card de credit.
✍
În funcţie de ţară și de model, este posibil să primiţi o ofertă de la operatorul de telecomunicaţii selectat de VAIO. În acest caz, cartela
SIM se află în pachetul SIM al operatorului, din interiorul cutiei, sau este deja introdusă în suportul pentru cartele SIM. În caz că nu
aţi primit cartela SIM o dată cu computerul, puteţi achiziţiona o cartelă de la operatorul de telecomunicaţii dorit.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
Pentru introducerea cartelei SIM
1
Opriţi computerul.
2
Deschideţi capacul compartimentului pentru cartele SIM din partea inferioară a computerului.
3
Scoateţi cartela SIM (1) împingând-o afara din placa de bază.
n 75 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
4
Glisaţi suportul pentru cartele SIM în direcţia indicată de săgeată (2), apoi ridicaţi suportul.
5
Introduceţi cartela SIM în suportul pentru cartele SIM, cu circuitul imprimat orientat în sus.
6
Închideţi suportul pentru cartele SIM, apoi glisaţi suportul în direcţia indicată de săgeată (3).
!
Nu atingeţi circuitul imprimat al cartelei SIM. Întotdeauna ţineţi bine computerul la introducerea sau scoaterea cartelei.
Nu deterioraţi în niciun fel cartela SIM prin îndoire sau apăsare.
7
Închideţi capacul compartimentului pentru cartele SIM.
n 76 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
n 77 N
Pornirea comunicaţiilor prin reţelele WAN fără fir
Pentru pornirea comunicaţiilor prin reţelele WAN fără fir
!
Asiguraţi-vă că aţi închis corect capacul compartimentului pentru cartele SIM. În caz contrar, este posibil ca funcţia WAN fără fir să
nu funcţioneze.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
3
În fereastra VAIO Smart Network, comutatorul de lângă Wireless WAN trebuie să fie On.
4
Faceţi clic pe butonul săgeată în jos de lângă comutatorul Wireless WAN și pe butonul Connect pentru a lansa
software-ul de gestionare a conexiunii sau software-ul preinstalat de la un operator de telecomunicaţii, în funcţie de
model sau ţară.
5
Introduceţi codul PIN când vi se solicită.
6
Faceţi clic pe Conectare.
7
Dacă vi se solicită, introduceţi informaţiile APN ale operatorului de telecomunicaţii.
din bara de activităţi.
Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea funcţiei WAN fără fir, consultaţi fișierul Ajutor din VAIO Smart Network sau
documentaţia operatorului de telecomunicaţii.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 78 N
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dvs. și alte dispozitive BLUETOOTH®, de exemplu computere sau
telefoane mobile. Între aceste dispozitive se pot transfera date pe o rază de până la 10 metri, într-un spaţiu deschis.
Securitatea BLUETOOTH
Tehnologia fără fir BLUETOOTH este prevăzută cu o funcţie de autentificare care vă permite să decideţi cu cine doriţi să
comunicaţi. Cu ajutorul funcţiei de autentificare puteţi împiedica accesul oricărui dispozitiv BLUETOOTH anonim la
computerul dvs.
La prima comunicare între două dispozitive BLUETOOTH, trebuie stabilită o cheie de acces comună (o parolă necesară
pentru autentificare) pentru înregistrarea ambelor dispozitive. După înregistrarea unui dispozitiv, nu mai este nevoie de
reintroducerea cheii de acces.
✍
Cheia de acces poate fi diferită de fiecare dată, dar trebuie să fie identică la ambele terminale.
Pentru anumite dispozitive, cum ar fi mouse-urile, nu este posibilă introducerea unei chei de acces.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 79 N
Comunicarea cu un alt dispozitiv BLUETOOTH
Computerul dvs. poate fi conectat la un dispozitiv BLUETOOTH cum ar fi un alt computer, un telefon mobil, un PDA, o cască,
un mouse sau o cameră digitală, fără niciun fel de cablu.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 80 N
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv BLUETOOTH
Pentru a realiza comunicaţii cu un alt dispozitiv BLUETOOTH, trebuie mai întâi să configuraţi funcţia BLUETOOTH. Pentru
informaţii despre configurarea și utilizarea funcţiei BLUETOOTH, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
3
Faceţi clic pe butonul din dreptul BLUETOOTH pentru a comuta la On în fereastra VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
din bara de activităţi.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
Întreruperea comunicaţiilor prin BLUETOOTH
Pentru întreruperea comunicaţiilor prin BLUETOOTH
1
Opriţi dispozitivul BLUETOOTH care comunică cu computerul dvs.
2
Faceţi clic pe butonul din dreptul BLUETOOTH pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
n 81 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 82 N
Note privind utilizarea funcţiei BLUETOOTH
❑ Viteza de transfer a datelor variază în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole cum ar fi pereţii între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul pereţilor
❑ Apropierea de cuptoare cu microunde sau de telefoane fără fir
❑ Interferenţe cu frecvenţe radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul de aplicaţie software
❑ Tipul de sistem de operare
❑ Folosirea simultană a funcţiilor LAN fără fir și BLUETOOTH ale computerului
❑ Dimensiunile fișierelor transferate
❑ Fișierele mari pot fi uneori deteriorate la transferul continuu, din cauza limitărilor standardului BLUETOOTH și
a interferenţelor electromagnetice din mediu.
❑ Pentru a asigura menţinerea cerinţelor standardelor aplicabile, toate dispozitivele BLUETOOTH trebuie să fie certificate.
În ciuda respectării standardelor, performanţele, specificaţiile și procedurile de utilizare ale fiecărui dispozitiv pot fi
diferite. În unele cazuri, transferul de date poate fi imposibil de realizat.
❑ La redarea de secvenţe video pe computer cu redare a sunetului de la un dispozitiv BLUETOOTH conectat, este posibil
ca imaginea să nu fie sincronizată cu sunetul. Această situaţie este frecventă la utilizarea tehnologiei BLUETOOTH și nu
indică o defecţiune.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele BLUETOOTH și LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive.
Deși dispozitivele BLUETOOTH utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care
utilizează aceeași bandă, aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor
sau întreruperea comunicaţiilor.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 83 N
❑ Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu funcţioneze cu alte dispozitive, în funcţie de producător sau de versiunea de
software utilizată de producător.
❑ Conectarea mai multor dispozitive BLUETOOTH la computer poate provoca aglomerarea canalelor, ceea ce duce la
performanţe slabe ale dispozitivelor. Această situaţie este normală la utilizarea tehnologiei BLUETOOTH și nu indică
o defecţiune.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 84 N
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Este posibil ca în computerul dvs. să existe un senzor de amprentă digitală; acesta are rolul de a vă oferi avantaje
suplimentare.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
După ce vă înregistraţi amprenta/amprentele digitale, funcţia de autentificare cu amprentă digitală oferă:
❑ O alternativă la introducerea parolei pentru a face Log on la Windows (pagina 88)
Dacă v-aţi înregistrat amprentele digitale pentru contul propriu de utilizator, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă
digitală în loc de introducerea parolei pentru a face Log on la Windows.
❑ Caracteristica Website Log On pentru accesarea rapidă a site-urilor Web
După ce înregistraţi în Website Log On informaţiile de utilizator (conturi de utilizator, parole etc.) pentru site-uri Web,
puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi informaţiile necesare pentru accesarea site-urilor
Web protejate prin parolă.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul Ajutor inclus în TrueSuite.
✍
Pentru a consulta fișierul Ajutor, faceţi clic pe Start, Toate programele, TrueSuite, apoi pe TrueSuite.
!
În funcţie de site-ul Web pe care îl accesaţi, este posibil să nu puteţi utiliza caracteristica Website Log On.
❑ Funcţia Quick Launch pentru accesarea rapidă a aplicaţiilor
Caracteristica Quick Launch este disponibilă pe computerul dvs. pentru a lansa aplicaţia dvs. favorită (fișier executabil)
asociată unuia dintre degetele dvs. cu amprentă înregistrată. După ce asociaţi o aplicaţie la degetul dvs., aveţi
posibilitatea să lansaţi aplicaţia asociată parcurgând transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 85 N
Înregistrarea unei amprente digitale
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală, trebuie să înregistraţi amprenta/amprentele dvs. digitale în
computer.
Pentru a înregistra o amprentă digitală
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, TrueSuite, apoi pe TrueSuite.
2
Faceţi clic pe Get Started.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Dacă se afișează fereastra de setare a unei parole pentru Windows, setaţi parola pentru Windows.
✍
Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi fișierul Ajutor inclus în TrueSuite.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 86 N
Dacă nu aţi reușit să înregistraţi o amprentă digitală, urmaţi acești pași pentru a încerca din nou.
1
Plasaţi articulaţia superioară a degetului în centrul senzorului de amprentă digitală (1).
2
Parcurgeţi perpendicular senzorul de amprentă digitală cu degetul și scanaţi zona cuprinsă între articulaţia superioară
a degetului și vârful degetului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 87 N
!
Nu îndepărtaţi degetul de senzorul de amprentă digitală în timp ce îl treceţi deasupra acestuia.
Este posibil ca înregistrarea amprentei digitale să eșueze dacă mișcaţi degetul prea rapid sau prea încet. Așteptaţi aproximativ
o secundă pentru ca senzorul de amprentă digitală se scaneze amprenta dvs. digitală.
Este posibil să nu reușiţi să vă înregistraţi și ca amprenta dvs. digitală să nu poată fi recunoscută, dacă degetul este prea uscat sau
prea umed, ridat, rănit, murdar etc.
Înregistraţi mai multe amprente digitale în cazul în care senzorul de amprentă nu reușește să recunoască amprenta.
Asiguraţi-vă că amprentele dvs. și senzorul de amprentă digitală sunt curate pentru a menţine funcţionarea optimă a caracteristicii
de recunoaștere.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 88 N
Efectuarea de Log on la Windows
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală în locul introducerii parolei pentru Windows pentru a face Log
on la sistem, trebuie să setaţi parola pentru Windows și să configuraţi computerul pentru autentificare cu amprentă digitală.
Pentru informaţii despre setarea parolei pentru Windows, consultaţi Setarea parolei (pagina 123).
Pentru a face Log on la Windows
Parcurgeţi transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul a cărui amprentă este înregistrată atunci când apare ecranul
de Log on la Windows. Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul Ajutor inclus în TrueSuite.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 89 N
Utilizarea TPM
Trusted Platform Module (TPM) poate fi integrat în computerul dvs. pentru a furniza funcţii de securitate de bază. În
combinaţie cu cipul TPM, aveţi posibilitatea să criptaţi și să decriptaţi datele dvs. pentru a spori securitatea computerului și
pentru a împiedica accesul neautorizat.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
TPM-urile sunt concepute de Trusted Computing Group (TCG) și sunt denumite, de asemenea, cipuri de securitate.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 90 N
Notă importantă
Note despre criptarea sistemului de operare sau a fișierelor de program
Criptarea fișierelor utilizate de sistemul de operare sau de orice altă aplicaţie software, utilizând Encrypting File System (EFS)
cu TPM, va împiedica lansarea sau funcţionarea software-ului respectiv.
Pentru a evita astfel de probleme, verificaţi următoarele înainte de a utiliza EFS:
❑ Asiguraţi-vă că salvaţi datele pe care doriţi să le criptaţi în următoarele destinaţii:
❑ Folderul Encrypted Data creat cu setările implicite în procesul de iniţializare al utilizatorului
❑ Un folder nou criptat creat în folderul Documentele mele sau în folderul Documente în contul dvs.
❑ Personal Secure Drive
✍
Personal Secure Drive este o unitate virtuală creată utilizând caracteristica Personal Secure Drive și criptează automat datele salvate
pe aceasta.
❑ Nu modificaţi următoarele setări în fila Vizualizare din fereastra Opţiuni folder afișată făcând clic pe Opţiuni folder și
căutare în Organizare din meniul Windows Explorer.
❑ Nu se afișează unităţile, fișierele și folderele ascunse
❑ Se ascund fișierele protejate ale sistemului de operare (recomandat)
❑ Nu modificaţi atributele de sistem ale fișierelor, decât dacă este necesar.
❑ Nu criptaţi folderul Windows folder, folderul Fișiere program și fișierele din a aceste foldere.
❑ Nu criptaţi folderul Utilizatori și folderele de cont conţinute.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 91 N
Note privind criptarea fișierelor cheie sau a fișierelor din Personal Secure Drive
Criptarea fișierelor create în folderele următoare atunci când contul de utilizator este iniţializat și EFS este activat vă va
împiedica să lansaţi software-ul TPM și să decriptaţi datele criptate.
Dacă sunt stabilite setările implicite, fișierele din folderele de mai jos nu pot fi criptate, deoarece au atribute de sistem.
Nu modificaţi atributele de sistem ale fișierelor din folderele de mai jos.
!
Următoarele foldere sunt ascunse în mod implicit.
❑ Folderele care conţin fișiere cheie
❑ C:\ProgramData\Infineon
❑ C:\Utilizatori\All Users\Infineon
(C:\Utilizatori\All Users este o comandă rapidă la C:\ProgramData.)
❑ C:\Utilizatori\<cont>\AppData\Roaming\Infineon
❑ Fișierele din Personal Secure Drive
C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 92 N
Note privind criptarea fișierelor cu copii de rezervă sau a altor fișiere
Criptarea fișierelor arhivă cu copii de rezervă sau a fișierelor cu simbol de recuperare de urgenţă vă va împiedica să
recuperaţi sistemul computerului în caz de urgenţă, iar criptarea fișierelor cu simbol de reiniţializare a parolei sau a fișierelor
secrete vă va împiedica să reiniţializaţi parola.
Nu criptaţi următoarele fișiere sau foldere:
✍
Calea implicită pentru fișierele de mai jos sau care se afișează făcând clic pe Browse este Documentele mele (sau Documente)\Security
Platform sau Security Platform în mediul de eliminare.
❑ Fișierul arhivă cu copiile de rezervă create automat
Numele implicit al fișierului: SPSystemBackup.xml sau SPSystemBackup_<numele computerului>.xml
❑ Folderul de stocare a fișierelor arhivă cu copii de rezervă create automat
Numele folderului (fixat):
❑ SPSystemBackup (Folderul este creat ca subfolder pentru fișierul SPSystemBackup.xml.)
❑ SPSystemBackup_<numele computerului> (Folderul este creat ca subfolder pentru fișierul SPSystemBackup_
<numele computerului>.xml.)
❑ Fișierul cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă
Numele implicit al fișierului: SPEmRecToken.xml
❑ Fișierul cu simbolul de reiniţializare a parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwResetToken.xml
❑ Fișier cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă/de reiniţializare a parolei
Numele implicit al fișierului: SPToken_<numele computerului>.xml
❑ Fișierul secret pentru reiniţializarea parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwdResetSecret.xml sau SPPwdResetSecret_<numele computerului>_
<numele de utilizator>.<numele domeniului>.xml
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 93 N
❑ Fișierul cu copii de rezervă ale cheii și certificatului
Numele implicit al fișierului: SpBackupArchive.xml
❑ Fișierul cu copiile de rezervă ale PSD
Numele implicit al fișierului: <Numele unităţii>-Personal Secure Drive.fsb
❑ Fișierul cu copiile de rezervă a parolelor deţinătorului
Numele implicit al fișierului: SpOwner_<numele computerului>.tpm
❑ Fișierul protocol
Numele implicit al fișierului: SpProtocol_<numele computerului>_<numele de utilizator>.<numele domeniului>.txt
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 94 N
Configurarea cipului TPM
Pentru a utiliza cipul TPM încorporat, trebuie să:
1
Activaţi cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS.
2
Instalaţi Infineon TPM Professional Package.
3
Iniţializaţi și configuraţi cipul TPM.
Pentru a activa cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi
pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
✍
De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi cipul TPM și să ștergeţi configuraţia acestuia în ecranul de configurare din BIOS.
!
Înainte de activa cipul TPM, asiguraţi-vă că setaţi parola de pornire pentru a proteja configuraţia cipului TPM împotriva modificărilor
neautorizate.
Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se efectuează la
pornirea computerului.
Nu veţi putea accesa date protejate cu TPM dacă goliţi drepturile de proprietate stocate în TPM. Înainte de a goli configuraţia cipului
TPM, asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale datelor protejate cu TPM.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 95 N
Pentru a instala Infineon TPM Professional Package
Citiţi fișierul Readme.txt din folderul C:\Infineon\Readme. Apoi faceţi dublu-clic pe setup.exe în folderul C:\Infineon
pentru a instala pachetul.
Pentru a instala acest pachet, trebuie să deţineţi drepturi de administrator pe computer.
!
Va trebui să setaţi câteva parole la instalarea Infineon TPM Professional Package. Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele
protejate cu TPM sau fișierele de rezervă. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă
acces la acestea.
Pentru a iniţializa și configura cipul TPM
Consultaţi documentaţia online pentru informaţii detaliate. Pentru a deschide documentaţia, faceţi clic pe Start,
Toate programele, Infineon Security Platform Solution și apoi pe Help.
!
Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru
nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 96 N
Utilizarea Criptare unitate BitLocker cu TPM
Criptare unitate BitLocker este o caracteristică de criptare a datelor disponibilă la modelele cu Windows 7 Ultimate.
Activând Criptare unitate BitLocker împreună cu TPM se criptează toate datele aflate pe dispozitivul de stocare
încorporat.
Pentru informaţii detaliate privind modul de utilizare și configurare a caracteristicii Criptare unitate BitLocker, consultaţi
Ajutor și Asistenţă Windows.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Note privind utilizarea caracteristicii Criptare unitate BitLocker
❑ Asiguraţi-vă că aţi iniţializat TPM cu Infineon TPM Professional Package înainte de a activa Criptare unitate
BitLocker. Dacă o activaţi înainte de a iniţializa TPM, nu se generează o parolă de deţinător TPM, deci nu veţi avea
posibilitatea să configuraţi Infineon TPM Professional Package.
❑ Infineon TPM Professional Package nu efectuează copia de rezervă a unui fișier (parolă de recuperare) pentru
Criptare unitate BitLocker.
❑ S-a preconfigurat o partiţie de sistem BitLocker suplimentară. Această partiţie de sistem utilizează 100 MO din totalul
volumului dispozitivului de stocare încorporat.
❑ Trebuie să activaţi TPM în ecranul de configurare BIOS pentru a porni Criptare unitate BitLocker.
❑ Nu criptaţi date pe un dispozitiv de stocare (cum ar fi un dispozitiv USB de memorie flash) pe care se stochează o cheie
de recuperare utilizând Criptare unitate BitLocker.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 97 N
Pentru a debloca datele criptate cu cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash
Pentru a debloca datele criptate cu o cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash, sistemul trebuie
să acceseze dispozitivul USB de memorie flash atunci când încărcaţi computerul. Urmaţi acești pași pentru configura
ordinea de pornire în ecranul de configurare BIOS:
!
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 133).
1
2
3
4
5
6
7
Conectaţi un dispozitiv USB de memorie flash.
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi
pe tasta Enter.
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi pe tasta Enter.
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot și apoi selectaţi Enabled pentru External Device Boot.
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Boot Priority și apoi tasta Enter.
Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire, astfel încât Internal Hard Disk este listat
mai sus decât External Device.
!
Trebuie să deplasaţi Internal Optical Drive în partea de sus a listei pentru a recupera sistemul computerului utilizând suport de recuperare.
8
9
10
11
12
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Urmaţi instrucţiunile din Ajutor și Asistenţă Windows pentru a activa Criptare unitate BitLocker.
Salvaţi parola de recuperare pe dispozitivul USB de memorie flash în fereastra de salvare a parolei de recuperare.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Va porni criptarea.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 98 N
!
Actualizarea BIOS-ului cu un software de actualizare, cum ar fi VAIO Update, readuce setările din BIOS la cele implicite. Trebuie să
repetaţi pașii de mai sus.
Criptarea durează câteva ore.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
n 99 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi de pe computer.
❑ Conectarea unui replicator de porturi (pagina 100)
❑ Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor (pagina 107)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 108)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 115)
❑ Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare (pagina 116)
❑ Conectarea unui dispozitiv USB (pagina 118)
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui replicator de porturi
n 100 N
Conectarea unui replicator de porturi
Atașarea unui replicator de porturi opţional vă permite să conectaţi la computer dispozitive periferice suplimentare, precum
o imprimantă și un monitor extern.
Identificarea porturilor de pe replicatorul de porturi
A Indicator DC IN
Luminează când replicatorul de porturi este alimentat.
B Port DC IN (pagina 101)
C Porturi USB*1 (pagina 118)
D
E
F
G
Porturi LAN*2 (pagina 67)
*1
Compatibil cu standardul USB 2.0.
*2
Replicatorul de porturi are o bandă adezivă de protecţie
care acoperă fiecare port LAN. Conectaţi un cablu 10BASE-T,
100BASE-TX sau 1000BASE-T la portul LAN. Utilizarea unui cablu
incorect, cum ar fi cablul telefonic, poate duce la suprasarcină
electrică, ceea ce poate provoca funcţionarea defectuoasă,
supraîncălzirea sau incendierea portului LAN.
Port de ieșire HDMI (pagina 112)
Port MONITOR (pagina 109)
Fantă securitate
!
Atunci când replicatorul de porturi este conectat la computer, nu puteţi utiliza următoarele porturi.
- Port de ieșire HDMI pe computer
- Portul MONITOR de pe computer
- Portul LAN de pe computer
Utilizarea simultană a portului MONITOR și a portului de ieșire HDMI de pe replicatorul de porturi nu este posibilă.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui replicator de porturi
n 101 N
Atașarea computerului la replicatorul de porturi
!
Instalaţi bateria(bateriile) înainte de a conecta computerul la replicatorul de porturi.
Pentru a atașa computerul la replicatorul de porturi
!
Dacă adaptorul de c.a. este livrat împreună cu replicatorul de porturi, nu uitaţi să îl utilizaţi pentru a conecta replicatorul de porturi la
sursa de alimentare. În caz contrar, utilizaţi adaptorul de c.a. livrat împreună cu computerul.
Pentru a împiedica pierderea datelor nesalvate, închideţi computerul înainte de a-l conecta la replicatorul de porturi.
Nu mutaţi computerul în timp ce acesta este atașat la replicatorul de porturi. Aceasta poate determina detașarea replicatorul de
porturi și cauza deteriorări la ambele aparate.
Portul pentru monitorul, portul de ieșire HDMI și portul LAN de pe computer nu pot fi accesate atunci când computerul este conectat
la replicatorul de porturi. Pentru conectare, utilizaţi portul MONITOR, portul de ieșire HDMI sau portul LAN de pe replicatorul de porturi.
1
Închideţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi toate dispozitivele periferice și adaptorul de c.a.
2
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de c.a. (2), iar celălalt capăt la priza de c.a.
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (2) la portul DC IN (3) de pe replicatorul de porturi.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui replicator de porturi
4
n 102 N
Scoateţi capacul conectorului corespunzător replicatorului de porturi situat la baza computerului.
!
Puteţi avea dificultăţi la scoaterea capacului conectorului replicatorului de porturi, deoarece este instalat destul de strâns în
computerul dvs. Nu exercitaţi o presiune excesivă la scoaterea capacului pentru a nu deteriora computerul sau capacul conectorului
replicatorului de porturi.
Asiguraţi-vă că păstraţi capacul conectorului replicatorului de porturi pe care l-aţi scos pentru utilizare ulterioară.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui replicator de porturi
5
n 103 N
Aliniaţi colţurile din spate ale computerului cu staţia de andocare, utilizând elementele de ghidare de pe replicatorul de
porturi.
✍
Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară opţională, glisaţi lamela (1) în direcţia indicată de săgeată pentru a ridica
conectorul (2) de pe replicatorul de porturi pe care doriţi să îl conectaţi la computer.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui replicator de porturi
n 104 N
!
Asiguraţi-vă că glisaţi lamela (1) până la capăt. În caz contrar, conectorul (2) nu este blocat în poziţia corectă, provocând o eroare de
contact între computer și replicatorul de porturi.
Dacă la computer nu s-a conectat o baterie suplimentară opţională, glisaţi lamela (1) în direcţia opusă faţă de cea indicată de săgeată
pentru a coborî conectorul (2). Conectarea computerului în timp ce conectorul (2) este în poziţia ridicată poate duce la deteriorarea
conectorului.
6
Împingeţi ușor computerul până când se fixează în locaș.
7
Deschideţi capacul ecranului LCD, apoi deschideţi computerul.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui replicator de porturi
n 105 N
Deconectarea computerului de la replicatorul de porturi
!
Pentru a împiedica pierderea datelor nesalvate, închideţi computerul înainte de a-l deconecta de la replicatorul de porturi.
Dacă s-a descărcat bateria computerului, deconectarea acestuia de la replicatorul de porturi poate avea drept rezultat pierderea
datelor nesalvate.
Pentru a deconecta computerul de la replicatorul de porturi
1
Ridicaţi computerul de pe replicatorul de porturi.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui replicator de porturi
2
n 106 N
Remontaţi capacul conectorului corespunzător replicatorul de porturi de sub computer.
✍
Este extrem de important să remontaţi capacul conectorului replicatorul de porturi după deconectarea computerului de la replicatorul
de porturi. În cazul în care conectorul se lasă neacoperit, înăuntru poate pătrunde praf, iar acest lucru poate duce la deteriorarea
computerului.
Pentru a deconecta complet replicatorul de porturi de la sursa de c.a., deconectaţi adaptorul de c.a.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
n 107 N
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
Puteţi conecta la computerul dvs. dispozitive externe de redare a sunetelor (nu este furnizat), precum difuzoare sau căști.
Pentru a conecta difuzoare externe
✍
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Conectaţi difuzoarele externe (1) la conectorul pentru căști (2) i cu cablul difuzorului (3) (nu este furnizat).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 108 N
Conectarea unui monitor extern
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
!
Redarea unui disc Blu-ray la un ecran extern conectat se poate întrerupe, în funcţie de tipul sau de rata de biţi a secvenţei video.
Puteţi rezolva această problemă prin reducerea rezoluţiei ecranului. Urmaţi pașii din De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
(pagina 192) pentru a schimba rezoluţia ecranului.
✍
Dacă prin deconectarea afișajului extern de la replicatorul de porturi opţional, rezoluţia ecranului LCD a computerului nu se modifică
automat, modificaţi setările de afișare curente. Pentru a modifica setările, consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 115).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 109 N
Conectarea unui monitor sau a unui proiector
Puteţi conecta un afișaj extern, cum ar fi un monitor sau un proiector, direct la computer sau prin replicatorul de porturi
opţional.
Pentru conectarea unui monitor sau a unui proiector
!
Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la replicatorul de porturi.
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al dispozitivului de afișaj extern sau al proiectorului la o priză de c.a.
2
Conectaţi dispozitivul de afișaj extern sau proiectorul la portul pentru monitor (2) al computerului sau la replicatorul de
porturi printr-un cablu pentru monitor (3).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 110 N
✍
Dacă este necesar, conectaţi conectorul pentru căști al proiectorului și conectorul pentru căști (4) i al computerului printr-un cablu
pentru difuzoare (5).
!
Computerul respectă standardul HDCP și poate cripta canalul de transmisie de semnal video digital pentru protecţia drepturilor de
autor, ceea ce permite redarea multor tipuri de conţinut protejat prin drepturi de autor și de înaltă calitate. Pentru a vizualiza conţinutul
protejat prin drepturi de autor, conectaţi un monitor compatibil HDCP la portul de ieșire HDMI al computerului dvs. sau al
replicatorului de porturi. Dacă la computer este conectat un monitor neconform, nu veţi putea reda sau vizualiza conţinut protejat
prin drepturi de autor.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 111 N
✍
Dacă monitorul extern al computerului este echipat cu un port de intrare HDMI, conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de
ieșire HDMI de pe computer sau de pe replicatorul de porturi și celălalt capăt la portul de intrare HDMI al monitorului computerului.
Pentru a conecta un monitor TFT/DVI, utilizaţi un adaptor HDMI la DVI-D pentru a-l conecta la portul de ieșire HDMI de pe computer
sau de pe replicatorul de porturi.
DVI-D este acronimul pentru Digital Visual Interface - Digital (Interfaţă video digitală - Digitală). Acesta este un tip de port DVI care
acceptă numai semnale video digitale (nu și semnale video analogice). Are 24 de pini.
Un port DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) (Interfaţă video digitală - Integrată) acceptă atât semnale video digitale, cât și
analogice. Are 29 de pini.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 112 N
Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI
Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computer.
Pentru conectarea unui televizor la computer
!
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 201).
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză de c.a.
2
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI (2) la portul de ieșire HDMI (3) de pe computer sau de pe replicatorul de porturi,
iar celălalt capăt la televizor.
3
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la semnal de intrare extern.
4
Configuraţi sistemul televizorului.
!
În caz de utilizare a unui driver pentru dispozitiv diferit de cel furnizat de Sony, nu se va afișa imaginea și nu se va auzi sunetul. Utilizaţi
întotdeauna pentru actualizare driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 113 N
✍
Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
Pentru a reda suporturi Blu-ray 3D Disc
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Pentru modelele cu unitate discuri Blu-ray, puteţi să redaţi suporturi Blu-ray 3D™ Disc și să vizualizaţi imagini 3D de pe un
afișaj compatibil 3D, cum ar fi un televizor 3D, conectând afișajul la computer cu un cablu HDMI.
!
Asiguraţi-vă că, atunci când vizualizaţi imagini 3D, utilizaţi ochelarii 3D specificaţi de producătorul televizorului.
✍
Consultaţi manualul livrat cu televizorul 3D pentru informaţii detaliate despre funcţia 3D.
1
Urmaţi pașii din secţiunea Pentru conectarea unui televizor la computer (pagina 112) pentru conectarea televizorului
3D la computer cu un cablu HDMI și setaţi sistemul de configurare a televizorului.
2
Selectaţi modul STAMINA cu comutatorul de selectare a performanţei.
✍
Pentru informaţii despre selectarea modului de performanţă, consultaţi Selectarea modurilor de performanţă (pagina 121).
3
Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea de afișare la un afișaj extern.
4
Faceţi clic pe Start, Toate programele, CyberLink PowerDVD BD, apoi pe CyberLink PowerDVD BD.
5
Faceţi clic pe
din colţul din dreapta jos al ferestrei PowerDVD BD, activaţi funcţia 3D și faceţi clic pe Auto Detect.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 114 N
✍
Puteţi schimba rezoluţia ecranului computerului. Faceţi clic pe
de meniu pentru schimbarea rezoluţiei ecranului.
din colţul din dreapta jos al ferestrei PowerDVD BD și pe elementul
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul Ajutor inclus în PowerDVD BD.
6
Inseraţi suporturi Blu-ray 3D Disc în unitatea de disc optic.
Pentru conectarea unui dispozitiv de ieșire a sunetului digital de înaltă calitate între computer și un
televizor
Puteţi conecta un receptor home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetului surround între
computer și un televizor, printr-o conexiune HDMI.
!
Înainte de conectarea dispozitivului la computer, verificaţi dacă a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home
theater sau decodorul de sunet surround.
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 201).
1
Porniţi televizorul și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
2
Porniţi receptorul home theater sau decodorul de sunet surround și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
3
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de intrare HDMI de pe receptorul home theater sau de pe decodorul de
sunet surround, iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI de pe computer sau de pe replicatorul de porturi.
✍
Se poate regla rezoluţia ecranului televizorului conectat la computer. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
(pagina 192) pentru informaţii suplimentare.
Cu conexiunea HDMI, volumul poate fi reglat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu poate comanda volumul de
ieșire al dispozitivelor conectate.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Selectarea modurilor de afișare
n 115 N
Selectarea modurilor de afișare
Atunci când este conectat un monitor extern, puteţi utiliza ca monitor principal ecranul computerului sau monitorul conectat.
!
Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la replicatorul de porturi.
Rezoluţia ecranului monitorului extern se poate modifica atunci când modificaţi modul de performanţă.
✍
Este posibil să nu puteţi afișa simultan același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în funcţie de
tipul de monitor extern sau de proiector.
Porniţi monitorul extern înainte de a porni computerul.
Pentru selectarea unui mod de afișare cu ajutorul tastelor Fn+F7
Modul de afișare poate fi selectat cu ajutorul tastelor Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 39) pentru
informaţii suplimentare.
Pentru a selecta modul de afișare din setările de afișare
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi setarea dorită, apoi faceţi clic pe OK.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 116 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
Funcţia Mai multe monitoare vă permite să distribuiţi porţiuni ale desktopului pe afișaje separate. De exemplu, dacă aveţi
un monitor extern conectat la computer, ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un singur monitor
desktop.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii
deschise sau o bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 117 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
!
Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la replicatorul de porturi.
Rezoluţia ecranului monitorului extern se poate modifica atunci când modificaţi modul de performanţă.
✍
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Mai multe monitoare.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările funcţiei Mai multe monitoare.
Evitaţi intrarea computerului în modul Repaus sau Hibernare în timpul utilizării funcţiei Mai multe monitoare; în caz contrar, computerul
ar putea să nu revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare monitor, nu extindeţi o fereastră pe două monitoare; în caz contrar, este posibil ca software-ul să
nu funcţioneze corect.
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi Se extind aceste ecrane, apoi faceţi clic pe OK.
✍
Puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Mai multe monitoare.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 118 N
Conectarea unui dispozitiv USB
Puteţi conecta la computer un dispozitiv Magistrală serială universală (USB), de exemplu un mouse, o unitate de dischetă,
un difuzor sau o imprimantă.
!
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Pentru a conecta un dispozitiv USB
1
Alegeţi portul USB (1) pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 119 N
Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB
❑ Este posibil să fie necesară instalarea software-lui driverului livrat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB.
❑ Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată
pe computerul dvs.
❑ Pentru informaţii despre îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul.
❑ Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele:
❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Personalizarea computerului VAIO >
n 120 N
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele, veţi
învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony.
❑ Selectarea modurilor de performanţă (pagina 121)
❑ Setarea parolei (pagina 123)
❑ Utilizarea Intel(R) VT (pagina 129)
❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 130)
❑ Utilizarea VAIO Power Management (pagina 131)
❑ Schimbarea limbii de afișare (pagina 132)
❑ Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 133)
❑ Protecţia hard diskului (pagina 135)
Personalizarea computerului VAIO >
Selectarea modurilor de performanţă
n 121 N
Selectarea modurilor de performanţă
Computerul dvs. este echipat cu un selector de performanţă pentru modificarea modului de performanţă fără a reporni
computerul. Puteţi alege unul dintre modurile de performanţă: modul STAMINA pentru consum de energie redus sau
modul SPEED pentru performanţe de lucru mai rapid.
!
Când se utilizează o aplicaţie software care împiedică modificarea modului de performanţă de către computer, este posibil ca
selectarea unui alt mod cu ajutorul selectorului de performanţă să nu modifice modul de performanţă. În acest caz închideţi aplicaţia.
Modul selectat se va activa automat. Modificarea modului de performanţă fără închiderea aplicaţiei poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Personalizarea computerului VAIO >
Selectarea modurilor de performanţă
Pentru a selecta un mod de performanţă
Glisaţi comutatorul de selectare a performanţei (1) pentru a selecta un mod de performanţă.
Tipuri de mod
Descriere
Modul STAMINA
Utilizează accelerator media grafic Intel și dezactivează unele dispozitive hardware de pe computer pentru
a economisi energia bateriei.
Modul SPEED
Utilizează placa grafică AMD Radeon pentru a furniza performanţe de lucru mai rapid.
Pentru a verifica modul de performanţă curent
❑ Observaţi ce mod este selectat cu comutatorul de selectare a performanţei.
❑ Observaţi care pictogramă a modului de performanţă este afișată în zona de notificare a desktopului Windows.
n 122 N
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 123 N
Setarea parolei
Setarea parolei că permite să protejaţi computerul faţă de accesul neautorizat obligând utilizatorul să introducă o parolă
atunci la pornirea computerului sau la revenirea acestuia în modul Normal din modul Repaus sau Hibernare.
!
Nu uitaţi parola. Notaţi parola și păstraţi-o într-un loc sigur.
Tipuri de parolă
Descriere
Parolă de pornire
Aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţiile BIOS pentru a seta două tipuri de parole:
- Parolă de computer: Permite utilizatorilor cu drepturi de administrator modificarea tuturor opţiunilor din
ecranul de configurare BIOS și pornirea computerului.
- Parolă de utilizator: Permite utilizatorilor obișnuiţi modificarea unor opţiuni de configurare BIOS și pornirea
computerului. Pentru a seta parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer.
✍
Introducerea parolei de pornire a computerului se va solicita după afișarea siglei VAIO.
!
Dacă aţi uitat parola de computer, parola trebuie reiniţializată și se va aplica o taxă. Pentru a reiniţializa
parola, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau
reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Aveţi posibilitatea să reiniţializaţi parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS introducând parola de
computer.
Parola Windows
Permite utilizatorilor să se conecteze la computer și protejează conturile utilizatorilor prin parolă pentru
fiecare cont.
✍
Vi se va solicita să introduceţi parola de Windows după ce selectaţi contul dvs. de utilizator.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 124 N
Setarea parolei de pornire
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
3
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
4
Selectaţi Password when Power On în Security și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Modificaţi setarea din Disabled în Enabled.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 125 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator)
!
Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator.
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe
tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 126 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator)
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, apoi
apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe
tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
Setarea parolei de Windows
Pentru a adăuga parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont în Efectuare de modificări la contul de utilizator.
5
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola pentru contul dvs.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
✍
Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare despre parola de Windows.
Pentru a modifica parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
n 127 N
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
Pentru a elimina parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă pe care doriţi să o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 128 N
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea Intel(R) VT
n 129 N
Utilizarea Intel(R) VT
Intel(R) Virtualization Technology (VT) permite utilizarea software-ului de virtualizare a hardware-ului pentru optimizarea
performanţelor computerului.
!
Este posibil ca Intel VT să nu fie disponibilă, în funcţie de procesorul instalat în computer.
Pentru informaţii privind virtualizarea și modul de utilizare a software-ului de virtualizare a hardware-ului, contactaţi editorul
software-ului.
Pentru activarea Intel VT
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Advanced.
3
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Intel(R) Virtualization Technology sau Intel(R) VT, apăsaţi pe tasta Enter,
selectaţi Enabled, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
!
Dacă fila Advanced nu este afișată în fereastra de configurare a BIOS, sau în caz că nu puteţi selecta Intel(R) Virtualization
Technology, Intel VT nu este disponibilă pe computer.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Control Center
n 130 N
Utilizarea VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să consultaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit s-a modificat.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de Ajutor din VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 131 N
Utilizarea VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să configuraţi scheme energetice pentru funcţionarea cu alimentare de la reţea sau cu baterie
pentru a adaptarea la cerinţele dvs. privind consumul de energie.
Funcţia VAIO Power Management este adăugată la Opţiuni de alimentare din Windows. Prin intermediul acestei aplicaţii
software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună a computerului
și o durată de viaţă mai lungă pentru baterie.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, o pictogramă de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Această pictogramă indică tipul de
sursă de alimentare utilizat în momentul respectiv. Faceţi clic pe această pictogramă pentru a afișa fereastra ce prezintă
starea alimentării.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări plan din partea dreaptă a planului de alimentare dorit din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi setările stării de repaus și setările de afișare în funcţie de necesităţi.
2
Dacă este necesar să modificaţi setările complexe, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și treceţi la pasul 3.
În caz contrar, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările pentru fiecare element.
4
Faceţi clic pe OK.
Personalizarea computerului VAIO >
Schimbarea limbii de afișare
n 132 N
Schimbarea limbii de afișare
La modelele cu Windows 7 Ultimate sau Windows 7 Enterprise, aveţi posibilitatea să descărcaţi și să instalaţi pachetul
lingvistic dorit.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
!
Pentru a descărca un pachet lingvistic, computerul trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii despre cum se conectează
computerul la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 66).
Pentru a instala un pachet lingvistic
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update.
2
Faceţi clic pe xx (numărul) actualizări opţionale sunt disponibile.
3
Selectaţi în listă pachetul lingvistic dorit.
4
Faceţi clic pe OK pentru a porni descărcarea și instalarea pachetului lingvistic selectat.
Pentru a modifica limba de afișare
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, și apoi pe Ceas, limbă și regiune.
2
Faceţi clic pe Regiune și limbă.
3
Selectaţi fila Tastaturi și limbi.
4
Selectaţi o limbă de afișare în lista verticală.
5
Faceţi clic pe OK.
Personalizarea computerului VAIO >
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate
n 133 N
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate
Dezactivarea dispozitivelor încorporate
Puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS pentru a dezactiva următoarele dispozitive încorporate și pentru a interzice conexiunile
și comunicaţiile externe.
❑ USB Ports
❑ Memory Card Slot (fanta „Memory Stick Duo” și fanta pentru carduri de memorie SD)
❑ Optical Disc Drive (unitate de disc optic încorporată)
❑ Wireless Devices (LAN fără fir, WiMAX, WAN fără fir, funcţiile BLUETOOTH și GPS)
❑ LAN Device (port LAN)
✍
Dispozitivele încorporate pe care le puteţi dezactiva depind de modelul achiziţionat.
Personalizarea computerului VAIO >
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate
n 134 N
Pentru a dezactiva dispozitivele încorporate
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Advanced.
3
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta dispozitivul încorporat dorit și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Disabled și apăsaţi pe tasta Enter.
✍
Pentru a activa dispozitivul, selectaţi Enabled în loc de Disabled.
5
Dacă doriţi să dezactivaţi mai multe dispozitive încorporate, repetaţi pașii 4 și 5 pentru fiecare dispozitiv.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Protecţia hard diskului
n 135 N
Protecţia hard diskului
În cazul în care computerul dvs. este echipat cu o unitate de hard disk încorporată, funcţia de protecţie a unităţii de hard
disk este disponibilă. Această funcţie vă protejează unitatea de hard disk de eventualele șocuri.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
!
Reţineţi că funcţia de protecţie a unităţii de hard disk nu poate fi utilizată pentru unităţile cu cipuri.
Funcţia de protecţie a unităţii de hard disk este proiectată să reducă la minimum posibilitatea deteriorării unităţilor de hard disk și
a datelor utilizatorilor. Acesta nu asigură, sub nicio formă, o protecţie 100% a datelor.
Actualizarea computerului VAIO >
n 136 N
Actualizarea computerului VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul de memorie nou.
❑ Nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu efectuarea de upgrade la memoria unui computer.
❑ Nu atingeţi conectorii și nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Pentru asistenţă, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau
reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe computerul dvs. pot diferi în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 137 N
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului dvs., puteţi mări cantitatea de memorie prin înlocuirea modulului de
memorie instalat. Înainte de a face upgrade la memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note privind adăugarea modulelor de memorie
❑ Nu uitaţi să așezaţi computerul dvs. pe o suprafaţă plană înainte de adăugarea sau îndepărtarea modulelor de memorie.
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza
deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul de vânzări sau producătorul modulului de
memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
computerelor personale și a practicilor de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare privind utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Închideţi computerul și deconectaţi-l de la sursele sale de alimentare (bateria și adaptorul de c.a.) și de la alte
legături de telecomunicaţii sau reţele, înainte de a demonta orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu
procedaţi astfel, vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de
lucru ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi
materiale care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin
menţinerea contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 138 N
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l proteja
împotriva ESD.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile
componentelor și circuitele din interiorul computerului.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 139 N
Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Închideţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Așteptaţi aproximativ o oră până când computerul se răcește.
3
Deșurubaţi cele două șuruburi (1), glisaţi capacul de pe partea inferioară în direcţia indicată de săgeată (2) și scoateţi
capacul.
!
Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate.
4
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
5
Scoateţi bateria (pagina 24).
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 140 N
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
8
n 141 N
Introduceţi modulul de memorie în fanta pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază, cu excepţia modulelor de memorie.
Aveţi grijă să nu atingeţi firele și proeminenţele de pe partea interioară a capacului de pe partea inferioară.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu
ieșitura mică din compartimentul deschis. Nu încercaţi să introduceţi forţat modulul de memorie în compartiment într-o orientare
greșită, deoarece astfel se pot deteriora compartimentul și modulul.
9
Așezaţi la loc capacul și șuruburile scoase, apoi strângeţi șuruburile.
10 Porniţi computerul.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 142 N
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe System Information și pe System Information.
În panoul din dreapta puteţi vizualiza cantitatea de memorie din sistem. Dacă nu se afișează memoria suplimentară,
repetaţi procedura de instalare și reporniţi computerul.
Măsuri de siguranţă >
n 143 N
Măsuri de siguranţă
Această secţiune prezintă îndrumări și măsuri de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale
deteriorări.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
❑ Informaţii privind siguranţa (pagina 144)
❑ Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea (pagina 146)
❑ Manipularea computerului dvs. (pagina 147)
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 149)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 150)
❑ Manipularea camerei încorporate (pagina 151)
❑ Manipularea discurilor (pagina 152)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 153)
❑ Manipularea suportului „Memory Stick” (pagina 154)
❑ Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 155)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 156)
❑ Utilizarea TPM (pagina 157)
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 144 N
Informaţii privind siguranţa
Computerul
❑ Folosiţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă.
❑ Nu se recomandă utilizarea computerului direct în poală. Temperatura bazei aparatului poate crește în cursul funcţionării
normale și, cu timpul, poate cauza disconfort sau arsuri.
❑ Folosiţi numai echipamentele periferice și cablurile de interfaţă specificate.
❑ Nu lăsaţi piesele mici, precum dispozitivele „Memory Stick” și adaptoarele „Memory Stick”, la îndemâna copiilor. Există
riscul de înghiţire.
Sursa de alimentare
❑ Nu amplasaţi adaptorul de c.a. în contact cu pielea. Îndepărtaţi adaptorul de c.a. de corpul dvs. dacă se încălzește și
provoacă disconfort.
❑ Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Pericol de incendiu.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară apucând de ștecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza de c.a. dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi o perioadă mai îndelungată.
❑ Atunci când adaptorul de c.a. nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza de c.a.
❑ Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 145 N
Bateria
❑ Nu lăsaţi bateriile la temperaturi mai mari de 60°C, de exemplu într-o mașină parcată la soare sau expuse la lumina
solară directă.
❑ Pentru siguranţa dvs., vă recomandam să utilizaţi bateriile reîncărcabile și adaptoarele de c.a. originale Sony care
satisfac standardul de asigurare a calităţii, acestea fiind furnizate de Sony pentru computerul VAIO. Unele computere
VAIO pot funcţiona numai cu bateria originală Sony.
❑ Ţineţi bateria departe de orice sursă de căldură.
❑ Bateria nu trebuie să se ude.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi bateria.
❑ Nu expuneţi bateria la șocuri mecanice, precum căderea acesteia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă mai îndelungată, scoateţi bateria din computer pentru a evita deteriorarea.
❑ Dacă nu aţi utilizat bateria o perioadă lungă de timp, durata de utilizare disponibilă a acesteia se poate reduce. Acest
lucru este normal și nu indică o defecţiune. Bateria se va descărca treptat în timp chiar dacă nu este utilizată. Conectaţi
adaptorul de c.a. la computerul dvs. și reîncărcaţi bateria înainte de a folosi din nou computerul.
Căști
❑ Siguranţa pe șosea – Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele regiuni. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului – Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării la
căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
n 146 N
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
Computerul
❑ Curăţaţi carcasa cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie diluată de detergent. Nu folosiţi tampoane
abrazive, pudră de lustruire sau solvenţi ca alcoolul sau benzina, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Înainte de curăţarea computerului, deconectaţi întotdeauna adaptorul de c.a. și scoateţi bateria.
Ecran LCD
Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge ecranul LCD. Frecarea suprafeţei poate deteriora ecranul.
Camera încorporată
Curăţaţi capacul de protecţie al obiectivului camerei încorporate cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie moale. În cazul
în care capacul este foarte murdar, ștergeţi-le cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul lentilei, deoarece este sensibil
la presiune.
Discuri
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre
exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 147 N
Manipularea computerului dvs.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria.
Este posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu așezaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza
o funcţionare defectuoasă a computerului.
❑ Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau televizorului.
În acest caz, mutaţi computerul la o distanţă adecvată faţă de radio sau televizor.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 148 N
❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură
ridicată, în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni
computerul. Dacă apare o problemă, deconectaţi computerul și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony.
Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre
computerul dvs. VAIO (pagina 5).
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă ale
datelor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra ecranului LCD sau a marginilor acestuia atunci când deschideţi capacul ecranului LCD sau
ridicaţi computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la forţe suplimentare și exercitarea unei
presiuni să cauzeze deteriorarea ecranului sau funcţionarea sa defectuoasă. Pentru a deschide computerul, ţineţi baza
cu o mână și ridicaţi cu grijă ecranul LCD cu cealaltă mână. Pentru a deplasa computerul cu capacul deschis, ţineţi
computerul cu ambele mâini.
❑ Pentru a transporta computerul, utilizaţi o geantă de transport proiectată special în acest scop.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea ecranului LCD
n 149 N
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. La utilizarea computerului în
apropierea unei ferestre, feriţi întotdeauna de lumina solară directă.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Pericol de defectare.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta
nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă se afișează aceeași imagine o perioadă mai îndelungată.
Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a evita apariţia imaginilor
reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ La fabricarea ecranului LCD s-a utilizat tehnologie de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă sunt disponibile și alte opţiuni,
deoarece acest lucru poate duce la o instabilitate a computerului. Sony nu-și asumă nicio răspundere pentru funcţionări
defectuoase rezultate din modificări ale setărilor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra capacului ecranului LCD când acesta este închis, întrucât ecranul LCD se poate zgâria sau
murdări.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea sursei de alimentare
n 150 N
Utilizarea sursei de alimentare
❑ Nu folosiţi aceeași priză de c.a. cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau
dispozitivele de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un cablu prelungitor cu protecţie la supratensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorării
computerului cauzată de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Utilizaţi adaptorul de c.a. primit la livrarea computerului sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor de c.a.,
deoarece se pot produce defecţiuni.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea camerei încorporate
n 151 N
Manipularea camerei încorporate
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie al obiectivului camerei încorporate, deoarece puteţi zgâria placa, iar aceste zgârieturi
vor apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi pătrunderea luminii solare direct în obiectivul camerei încorporate, indiferent de starea de alimentare
a computerului dvs., întrucât acest lucru poate cauza defectarea camerei.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea discurilor
n 152 N
Manipularea discurilor
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa unui disc pot produce erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini
și de orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Nu atașaţi niciodată o etichetă adezivă pe un disc. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate avea ca efect apariţia
unei defecţiuni ireparabile.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea bateriei
n 153 N
Utilizarea bateriei
❑ Durata de viaţă a bateriei este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a bateriei la
temperaturi joase.
❑ Încărcaţi bateriile la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare mai
mare.
❑ Nu încărcaţi bateria în alt mod decât cel descris în acest ghid de utilizare sau decât cel desemnat de Sony în scris.
❑ Bateria se încălzește în timpul utilizării sau al încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
❑ Nu este necesar să descărcaţi bateria înainte de reîncărcare.
❑ Dacă bateria se descarcă rapid după încărcarea completă, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul duratei de
viaţă și trebuie înlocuită.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea suportului „Memory Stick”
n 154 N
Manipularea suportului „Memory Stick”
❑ Nu atingeţi conectorul suportului „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi numai eticheta adezivă furnizată împreună cu suportul „Memory Stick”.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi suportul „Memory Stick”.
❑ Nu demontaţi și nu modificaţi suportul „Memory Stick”.
❑ Feriţi suportul „Memory Stick” de umiditate.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul „Memory Stick” în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Utilizaţi cutia de depozitare furnizată o dată cu suportul „Memory Stick”.
❑ Faceţi copii de rezervă ale datelor de valoare.
❑ Când folosiţi un suport „Memory Stick Duo”, nu utilizaţi un pix cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul
„Memory Stick Duo”. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
n 155 N
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
Dispozitivul de stocare încorporat (unitate de hard disk sau unitate cu dispozitive semiconductoare) are o densitate mare de
stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea cu
ușurinţă a acestuia. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni
pierderea datelor, manipulaţi computerul cu grijă.
Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe dispozitivul de stocare.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
❑ Nu scoateţi dispozitivul de stocare din computer.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 156 N
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
❑ Tehnologia de autentificare cu amprentă digitală nu asigură în totalitate autentificarea utilizatorilor sau protejarea datelor
sau componentelor hardware.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de utilizarea sau incapacitatea dvs. de
a utiliza senzorul de amprentă digitală.
❑ Recunoașterea amprentei digitale depinde de condiţiile dvs. de utilizare și diferă de la o persoană la alta.
❑ În cazul în care unitatea stocare încorporată trebuie iniţializată, de exemplu după operaţia de reparare, șabloanele de
amprentă digitală se vor pierde. Va trebui să le înregistraţi din nou pe toate.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor privind autentificarea cu amprentă digitală se efectuează pe propriul risc.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
❑ Este posibil ca un senzor de amprentă digitală să funcţioneze incorect sau să deterioreze, dacă zgâriaţi suprafaţa sa cu:
❑ un obiect solid sau ascuţit
❑ obiecte mici, de exemplu atingeţi cu un deget murdar senzorul de amprentă
❑ Înainte de a vă scana amprenta, descărcaţi electricitatea statică din degetul dvs. prin atingerea unui obiect metalic, în
special în sezoanele uscate (de ex. iarna). Electricitatea statică poate provoca funcţionarea defectuoasă a senzorului de
amprentă digitală.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea TPM
n 157 N
Utilizarea TPM
❑ Deși computerul dvs. este echipat cu funcţiile de securitate TPM, aceste funcţii nu asigură protecţia totală a datelor și
componentelor dvs. hardware. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate prin
utilizarea acestor funcţii.
❑ După ce instalaţi Infineon TPM Professional Package, trebuie să setaţi câteva parole TPM pe computerul dvs. Fără
aceste parole, nu veţi putea restaura datele protejate cu TPM. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă,
fără ca alte persoane să aibă acces la acestea.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul
de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal și că
le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la ele, înainte de a trimite computerul la reparat. Este posibil
ca datele stocate în chipul TPM de pe placa de bază să se piardă sau să se deterioreze în timpul reparării.
❑ În cursul operaţiilor de reparaţii, funcţiile TPM vor fi de asemenea înlocuite dacă este necesară înlocuirea plăcii de bază.
În astfel de cazuri, utilizaţi copiile de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu
simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret
personal pentru a restaura configuraţia cipului TPM.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi o copie de rezervă a datelor stocate pe unitatea de stocare încorporată înainte de a trimite
computerul la reparat. Este posibil ca după operaţiile de reparare unitatea de stocare încorporată să fie reiniţializată și
returnată; în astfel de cazuri, nu veţi avea posibilitatea să restauraţi datele de pe dispozitiv utilizând copiile de rezervă
ale fișierului arhivă de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale
fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal.
❑ Asiguraţi-vă că veţi configura operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă după finalizarea expertului de
iniţializare a cipului TPM. Dacă fereastra care conţine caseta de selectare Run automatic backup now se afișează după
configurare, selectaţi caseta de selectare respectivă și actualizaţi fișierele de rezervă. Este posibil ca procesul de restaurare
utilizând fișierele de rezervă să eșueze, dacă nu configuraţi operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio
responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
Depanarea >
n 158 N
Depanarea
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul VAIO.
Multe dintre probleme au soluţii simple. Dacă problema nu s-a rezolvat prin aceste sugestii, utilizaţi VAIO Care. Pentru
a lansa software-ul, consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 37).
Dacă problemele nu pot fi rezolvate și aveţi nevoie de asistenţă, vizitaţi site-urile Web de asistenţă indicate în Găsirea de
informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
❑ Funcţionarea computerului (pagina 160)
❑ Actualizarea/securitatea sistemului (pagina 166)
❑ Recuperarea/Suport de recuperare (pagina 167)
❑ Partiţia (pagina 171)
❑ Bateria (pagina 172)
❑ Camera încorporată (pagina 174)
❑ Reţea (LAN/LAN fără fir) (pagina 176)
❑ WAN fără fir (pagina 180)
❑ Tehnologia BLUETOOTH (pagina 181)
❑ Discurile optice (pagina 184)
❑ Afișajul (pagina 189)
❑ Imprimarea (pagina 194)
❑ Microfonul (pagina 195)
Depanarea >
n 159 N
❑ Difuzoarele (pagina 196)
❑ Dispozitivul touch pad (pagina 198)
❑ Tastatura (pagina 199)
❑ Dischetele (pagina 200)
❑ Audio/Video (pagina 201)
❑ „Memory Stick” (pagina 203)
❑ Dispozitivele periferice (pagina 204)
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 160 N
Funcţionarea computerului
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată. Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, asiguraţi-vă
că atât bateria principală, cât și bateria secundară, sunt instalate corect și încărcate.
❑ Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniţi computerul.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după ce aţi achiziţionat computerul și apoi reporniţi
computerul.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
Luminozitatea și contrastul trebuie să fie reglate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit
împreună cu monitorul.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă se formează condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Utilizaţi adaptorul de c.a. Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar baterii reîncărcabile și adaptor de c.a.
Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 161 N
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) luminează continuu,
însă ecranul rămâne gol?
❑ Apăsaţi de mai multe ori pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra de aplicaţie. Este posibil să se fi produs o eroare
de aplicaţie.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere, apoi pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata
de lângă butonul
Închidere
, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu dă rezultate, ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de peste patru secunde pentru
a închide computerul. Deconectaţi adaptorul de c.a. și lăsaţi computerul timp de circa cinci minute. Apoi cuplaţi
adaptorul de c.a. și porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 162 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde
la comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, apoi pe butonul Închidere pentru a închide computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, apoi faceţi clic pe butonul Închidere.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 163 N
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul
Repaus sau Hibernare.
Pentru a readuce computerul la modul Normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de încărcare luminează intermitent, cu frecvenţă
mare, și computerul nu pornește?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări inadecvate a bateriei. Pentru a rezolva această problemă,
opriţi computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi
Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 22).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de
suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii
suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 164 N
De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dvs. utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei
procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza curentă
a procesorului, în locul vitezei maxime.
Ce ar trebui să fac în cazul în care Windows nu-mi acceptă parola și afișează mesajul
Enter Onetime Password?
Dacă introduceţi de trei ori consecutiv o parolă de pornire greșită se afișează mesajul Enter Onetime Password, iar
sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica
dacă indicatorul luminos de alimentare se stinge. Așteptaţi 10–15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola
corectă. Parola face diferenţierea între literele mari și mici, deci verificaţi starea curentă a literelor înainte de a introduce
parola.
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată?
Anumite aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru dezactivarea temporară a funcţiei sistemului
de operare care stinge ecranul computerului sau trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.
Pentru rezolvarea acestei probleme, ieșiţi din aplicaţia (aplicaţiile) software sau modificaţi economizorul de ecran curent.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 165 N
Cum pot schimba ordinea dispozitivelor de pornire?
Pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire, puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS. Urmaţi acești pași:
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
2
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot.
3
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta unitatea a cărei poziţie în ordinea de pornire doriţi să o schimbaţi.
4
Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind unitatea
de dischetă USB conectată la computer?
Pentru a porni computerul de la unitatea de dischetă USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire a sistemului.
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Depanarea >
Actualizarea/securitatea sistemului
n 166 N
Actualizarea/securitatea sistemului
Cum pot găsi actualizările importante pentru computer?
Aveţi posibilitatea să găsiţi și să instalaţi pe computer cele mai recente actualizări cu ajutorul aplicaţiilor software:
Windows Update și VAIO Update. Consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 35) pentru informaţii suplimentare.
Cum planific instalarea de actualizări ale sistemului Windows în computerul meu?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate cele mai
recente actualizări Windows.
Puteţi obţine actualizări Windows importante astfel:
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate.
3
Faceţi clic pe Centru de acţiune.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Depanarea >
Recuperarea/Suport de recuperare
n 167 N
Recuperarea/Suport de recuperare
Cum pot crea suport de recuperare?
Aveţi posibilitatea să creaţi suport de recuperare utilizând VAIO Care. Mediile se utilizează pentru a restabili sistemul
computerului la setările implicite din fabricaţie. Pentru a crea mediile, lansaţi VAIO Care (pagina 37) și apoi faceţi clic pe
Recovery & restore, Recovery și Create Recovery Media.
!
În cazul în care computerul dvs. nu este echipat cu o unitate de disc optic încorporată, conectaţi o unitate externă de disc optic
(nu este furnizată).
Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare.
Cum pot restaura sistemul computerului la setările implicite din fabricaţie?
Există două modalităţi de a recupera sistemul computerului: de pe suport de recuperare și din zona de recuperare.
Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare.
Cum pot reinstala software-ul și driverele originale?
Aveţi posibilitatea să restauraţi software-ul și driverele preinstalate utilizând VAIO Care. Pentru a le restaura, lansaţi
VAIO Care (pagina 37) și apoi faceţi clic pe Recovery & restore, Recovery și Reinstall Applications and Drivers.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Care.
Depanarea >
Recuperarea/Suport de recuperare
n 168 N
Cum verific volumul zonei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc, sub Stocare, în panoul din partea stângă.
Volumul zonei de recuperare și volumul total al unităţii C se afișează pe rândul Disc 0 din panoul central.
Depanarea >
Recuperarea/Suport de recuperare
n 169 N
Cum reduc volumul zonei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. În cazul în care computerul este dotat cu o unitate cu dispozitive semiconductoare, probabil că veţi dori
micșorarea zonei de recuperare prin eliminarea acestor date.
1
Dacă vă recuperaţi computerul de pe un suport de recuperare (discuri optice) pentru modelul fără unitate de disc optic
încorporată, conectaţi o unitate externă de disc optic (nu este furnizată) la computer și la o sursă de alimentare cu c.a.
2
Inseraţi discul în unitatea de disc optic sau conectaţi unitatea flash USB (nu este furnizată) la portul USB în timp ce
computerul este în modul Normal.
!
Utilizaţi suport de recuperare create la livrarea computerului dvs.
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
3
Opriţi computerul și porniţi-l din nou.
✍
Dacă utilizaţi unitatea externă de disc optic sau unitatea flash USB, apăsaţi de mai multe ori pe tasta F11 până când dispare
sigla VAIO.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta VAIO Care Rescue și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Faceţi clic pe Tools și Start advanced recovery wizard.
✍
La afișarea mesajului Do you need to rescue data?, efectuaţi o copie de rezervă a datelor, dacă este cazul.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la afișarea ferestrei Select recovery type.
Depanarea >
Recuperarea/Suport de recuperare
7
Selectaţi Custom recovery - Remove recovery contents.
8
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 170 N
!
Procedura de mai sus implică recuperarea sistemului. Aplicaţiile și datele adăugate pe dispozitivul de stocare înainte de eliminarea
datelor pentru recuperarea sistemului se vor pierde în totalitate.
După eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului, suport de recuperare vor fi necesare pentru recuperarea ulterioară
a sistemului.
Depanarea >
Partiţia
n 171 N
Partiţia
Cum pot să creez o partiţie pentru unitatea de hard disk?
Caracteristica din Windows vă permite să creaţi o partiţie fără a recupera sistemul computerului.
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Sistem și securitate, apoi pe Creare și formatare partiţii pe hard disk sub
Instrumente de administrare.
2
Dacă se afișează fereastra Control cont utilizator, faceţi clic pe Da.
Dacă momentan aţi făcut Log on la computer ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume
și o parolă de utilizator.
3
Faceţi clic dreapta pe unitatea C și selectaţi Îngustare volum.
4
Introduceţi dimensiunea partiţiei pe care doriţi să o creaţi în Introduceţi volumul spaţiului de redus, în MO și faceţi clic
pe Reducere.
5
Faceţi clic dreapta pe Nealocat și selectaţi Volum simplu nou.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Dacă utilizaţi VAIO Care Rescue, puteţi crea o partiţie în cadrul procesului de recuperare. Consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care
(pagina 37) pentru informaţii suplimentare.
Depanarea >
Bateria
n 172 N
Bateria
Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei?
Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei cu ajutorul indicatorului de încărcare. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 27)
pentru informaţii suplimentare.
Când folosește computerul c.a.?
Dacă este conectat direct la o priză de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a., computerul utilizează c.a. chiar dacă este instalată
și bateria.
Când ar trebui să reîncarc bateria?
Reîncărcaţi bateria când:
❑ Bateria se descarcă și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent.
❑ Nu aţi utilizat bateria o perioadă mai îndelungată.
Când ar trebui să înlocuiesc bateria?
Când bateria ajunge la finalul duratei de viaţă, pe ecran se afișează un mesaj prin care vi se solicită înlocuirea bateriei. Aveţi
posibilitatea să verificaţi capacitatea de încărcare a bateriei cu funcţia Battery în VAIO Control Center.
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă?
Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.
Depanarea >
Bateria
n 173 N
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de la baterie, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul
să intre în modul Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 34) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
De ce nu pot încărca complet bateria?
Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, funcţia de gestionare a bateriei este activată în VAIO Control Center. Verificaţi
setările în VAIO Control Center.
Ce ar trebui să fac dacă se afișează un mesaj care indică fie incompatibilitatea,
fie instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări inadecvate a bateriei. Pentru a remedia această problemă, opriţi
computerul și apăsaţi lung butonul de scoatere a bateriei timp de trei secunde cu un obiect subţire, drept (cum ar fi
o agrafă de hârtie). Dacă problema nu s-a rezolvat, scoateţi bateria și instalaţi-o din nou.
Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, opriţi computerul și îndepărtaţi bateria suplimentară. Dacă
problema nu s-a rezolvat, apăsaţi lung butonul de scoatere a bateriei timp de trei secunde. Dacă problema persistă,
scoateţi ambele baterii și instalaţi-le din nou. Pentru informaţii despre instalarea și îndepărtarea bateriei, consultaţi
Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 22).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de
suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii
suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Depanarea >
Camera încorporată
n 174 N
Camera încorporată
De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte de a lansa
altă aplicaţie. Pentru modelele cu Media Gallery, nu puteţi utiliza altă aplicaţie pentru cameră care să utilizeze camera
încorporată în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi a Media Gallery.
❑ Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se
deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub lumină fluorescentă pot prezenta reflexii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ În cazul în care capacul de protecţie al lentilei este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul.
Consultaţi Camera încorporată (pagina 146).
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Setările efectelor din aplicaţia software pot duce la pierderea cadrelor. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software
pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe
care nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fie activă. Verificaţi performanţele procesorului.
Depanarea >
Camera încorporată
n 175 N
Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul este
alimentat de la baterie?
Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare de c.a.
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza neconcordanţei dintre frecvenţa
de redare a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce scintilaţiile, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursa de lumină, scintilaţiile
etc.) pentru a elimina perturbaţiile produse de scintilaţii.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 176 N
Reţea (LAN/LAN fără fir)
Ce ar trebui să fac dacă pictograma VAIO Smart Network nu este afișată în bara de activităţi?
❑ Afișaţi pictograma VAIO Smart Network
❑ Dacă pictograma VAIO Smart Network
1
ascunsă din bara de activităţi.
nu se află în bara de activităţi, urmaţi acești pași pentru a afișa pictograma:
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Conexiuni în reţea și pe VAIO Smart Network.
3
Faceţi clic pe Setări complexe.
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi computerul
de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită.
❑ Dacă doriţi să conectaţi computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând lăţimea de bandă de 5 GHz, asiguraţi-vă
că opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - benzile de 2,4 și 5 GHz - este
selectată în fila Wireless LAN Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network. Comunicaţiile LAN fără fir (standardul
IEEE 802.11a) care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul modelelor selectate, sunt
dezactivate în mod implicit.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2 Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3 Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 177 N
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și pe Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Alimentat.
❑ Dacă aţi dezactivat funcţia LAN fără fir din ecranul de configurare BIOS, nu vă puteţi conecta la puncte de acces fără fir.
Pentru a activa funcţia, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Punctul de acces și computerul trebuie să fie conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Computerul trebuie să fie configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 176) pentru a modifica setările.
❑ Dacă aţi dezactivat funcţia LAN fără fir sau portul LAN din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi accesa Internetul
dintr-o reţea fără fir sau o reţea LAN. Pentru a activa funcţia sau portul, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea
dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 178 N
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori sunt: configuraţia dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transfer a datelor, îndepărtaţi computerul de obstacole sau așezaţi-l mai aproape de punctul
de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat, în funcţie de
numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 176) pentru a modifica setările.
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile în transferul de date pot apărea dacă se
transferă fișiere mari sau în cazul în care computerul se află în apropierea microundelor sau a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Conexiunea punctului de acces trebuie să fie intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul
de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 176) pentru a modifica setările.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 179 N
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţiile LAN fără fir folosesc benzi de frecvenţă divizate, cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune de reţea peer-to-peer, în cazul în care se modifică cheia de
criptare. Aveţi posibilitatea fie să restabiliţi cheia de criptare la profilul iniţial, fie să introduceţi din nou cheia pe ambele
computere pentru ca aceasta să se potrivească.
Depanarea >
WAN fără fir
n 180 N
WAN fără fir
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la reţeaua WAN fără fir?
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată.
❑ Verificaţi dacă aveţi o cartelă SIM care acceptă date 3G și activată de operatorul de telecomunicaţii. La introducerea
cartelei SIM, urmaţi întotdeauna procedura din Introducerea unei cartele SIM (pagina 74).
❑ Telefonul mobil trebuie să aibă acoperire în zona respectivă. Pentru informaţii despre acoperirea reţelei, contactaţi
furnizorul de reţea.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Verificaţi dacă butonul din dreptul Wireless WAN este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Asiguraţi-vă că numele punctului de acces (APN) este configurat corect în software-ul de gestionare a conexiunii. În caz
contrar, contactaţi operatorul de telecomunicaţii pentru a obţine APN-ul corect. Pentru informaţii suplimentare privind
configurarea APN-ului, consultaţi fișierul Ajutor din software-ul de gestionare a conexiunii.
❑ Verificaţi dacă software-ul de gestionare a conexiunii a reușit detectarea modemului de reţea WAN fără fir. Este posibil
ca detectarea modemului de reţea WAN fără fir de către software să necesite un anumit timp.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre funcţia WAN fără fir, vizitaţi site-ul Web de asistenţă VAIO.
❑ Verificaţi dacă aţi închis capacul compartimentului pentru cartele SIM.
Depanarea >
Tehnologia BLUETOOTH
n 181 N
Tehnologia BLUETOOTH
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH nu reușesc să detecteze
computerul?
❑ Verificaţi dacă ambele dispozitive au funcţia BLUETOOTH activată.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Funcţia BLUETOOTH nu poate fi utilizată în timp ce computerul se află într-un mod de economisire a energiei. Readuceţi
computerul în modul Normal, apoi porniţi comutatorul WIRELESS.
❑ Computerul și dispozitivul pot fi la distanţă prea mare unul de altul. Tehnologia fără fir BLUETOOTH funcţionează optim
când dispozitivele se află la o distanţă de maximum 10 metri unul de altul.
Ce ar trebui să fac dacă nu pot detecta dispozitivul BLUETOOTH cu care doresc să
comunic?
❑ Verificaţi dacă este pornită funcţia BLUETOOTH a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul dispozitivului respectiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunica deja cu un alt dispozitiv BLUETOOTH, este posibil să nu fie
detectat sau să nu reușească să comunice cu computerul dvs.
❑ Pentru a permite altor dispozitive BLUETOOTH să comunice cu computerul, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului BLUETOOTH, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selecţie Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
Depanarea >
Tehnologia BLUETOOTH
n 182 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH nu reușesc să se
conecteze la computer?
❑ Consultaţi sugestiile din Ce ar trebui să fac dacă nu pot detecta dispozitivul BLUETOOTH cu care doresc să
comunic? (pagina 181).
❑ Verificaţi dacă celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Distanţa pentru transferul de date poate fi sub 10 metri, în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele
BLUETOOTH.
De ce este scăzută viteza conexiunii BLUETOOTH?
❑ Viteza de transfer a datelor depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele BLUETOOTH.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele BLUETOOTH și LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive.
Deși dispozitivele BLUETOOTH utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care
utilizează aceeași bandă, aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor
sau întreruperea comunicaţiilor.
❑ Dacă versiunea standardului BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH cu care doriţi să comunicaţi nu este identică
cu versiunea de pe computer, viteza de comunicare este încetinită.
Este posibilă utilizarea unui dispozitiv cu tehnologie BLUETOOTH la bordul avioanelor?
Cu tehnologia BLUETOOTH, computerul dvs. emite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locaţiile sensibile, cum ar fi spitalele și
avioanele, pot impune restricţii la utilizarea dispozitivelor BLUETOOTH pentru a evita interferenţele radio. Consultaţi
personalul locaţiei respective pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei BLUETOOTH a computerului.
Depanarea >
Tehnologia BLUETOOTH
n 183 N
De ce nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH când mă conectez la computer ca utilizator cu
cont standard de utilizator?
Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu fie disponibilă pentru utilizatorii computerului cu conturi standard de utilizator.
Conectaţi-vă la computer ca utilizator cu drepturi de administrare.
De ce nu pot utiliza dispozitivele BLUETOOTH la schimbarea utilizatorului?
Dacă schimbaţi utilizatorul fără a vă deconecta de la sistem, dispozitivele BLUETOOTH nu funcţionează. Deconectaţi-vă
înainte de schimbarea utilizatorului. Pentru deconectarea de la sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului
Închidere, apoi pe Log off.
De ce nu pot transfera date tip carte de vizită către un telefon mobil?
Funcţia schimb de cărţi de vizită nu este acceptată.
Ce ar trebui să fac dacă pictograma BLUETOOTH nu este afișată în bara de activităţi?
❑ Verificaţi dacă butonul din dreptul BLUETOOTH este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Pentru afișarea pictogramei BLUETOOTH în bara de activităţi, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului BLUETOOTH, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Afișare pictogramă Bluetooth în zona de notificare.
Depanarea >
Discurile optice
n 184 N
Discurile optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
!
Închiderea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optic.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 146) pentru
instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac dacă nu se deschide tava unităţii?
❑ Computerul trebuie să fie în modul Normal.
❑ Apăsaţi butonul de scoatere a unităţii.
❑ Este posibil ca unitatea de disc optic a computerului să fi fost dezactivată din ecranul de configurare BIOS. Urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133) pentru a activa unitatea.
❑ Dacă butonul de scoatere a unităţii nu funcţionează, faceţi clic pe Start și Computer, faceţi clic cu butonul din dreapta
pe pictograma unităţii optice de disc și selectaţi Scoatere.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu au efect, introduceţi un obiect subţire și drept (precum o agrafă pentru hârtie)
în orificiul de scoatere manuală de pe unitatea de disc optică.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
Depanarea >
Discurile optice
n 185 N
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Redarea unui disc Blu-ray la un ecran extern conectat se poate întrerupe, în funcţie de tipul sau de rata de biţi
a secvenţei video. Puteţi rezolva această problemă prin reducerea rezoluţiei ecranului. Urmaţi pașii din De ce nu se
afișează pe ecran un fișier video? (pagina 192) pentru a schimba rezoluţia ecranului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
!
Închiderea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optic.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 146)
pentru instrucţiuni.
❑ Dacă se redă un disc, dar nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru
a mări volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma de volum din bara de activităţi, apoi faceţi clic pe Deschidere mixer
volum pentru a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
Depanarea >
Discurile optice
n 186 N
❑ Asiguraţi-vă că s-a instalat software-ul de driver corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate.
3
Faceţi clic pe Sistem.
4
Faceţi clic pe Manager dispozitive în panoul din stânga.
Se afișează fereastra Manager dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului
dumneavoastră.
Dacă în dreptul unui dispozitiv din listă se afișează un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie necesară
activarea acelui dispozitiv sau reinstalarea driverului.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice de pe
computerul dvs.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma software-ul de driver selectând fila Driver, apoi făcând clic pe Detalii driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de
disc optică. Verificaţi pe ambalaj compatibilitatea codului de regiune cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Computerul trebuie să utilizeze o sursă de alimentare cu c.a. Încercaţi din nou redarea discului.
Depanarea >
Discurile optice
n 187 N
Ce ar trebui să fac dacă nu se pot reda discuri Blu-ray sau în cazul în care computerul
devine instabil la redarea discurilor Blu-ray?
❑ Verificaţi dacă unitatea de disc optic acceptă discuri Blu-ray.
❑ Pentru a reda în mod continuu discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor, trebuie să actualizaţi cheia AACS. Dacă
un mesaj vă solicită să actualizaţi cheia AACS, respectaţi instrucţiunile din mesaj.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a actualiza cheia AACS.
❑ Este posibil să nu puteţi reda un anumit conţinut de disc Blu-ray pe computerul dvs. sau ca acesta să devină instabil în
timpul redării discului Blu-ray. Pentru a reda conţinutul în mod normal, descărcaţi și instalaţi cele mai recente actualizări
pentru software-ul de redare a discurilor Blu-ray utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind utilizarea VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 35).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dumneavoastră de disc optică. Suporturile DVD
înregistrabile de anumite mărci nu funcţionează.
Depanarea >
Discurile optice
n 188 N
De ce nu pot scrie date pe discul Blu-ray?
❑ Verificaţi dacă unitatea optică de disc acceptă funcţia de inscripţionare a discurilor Blu-ray.
❑ Suporturile BD-R Disc nu sunt reinscriptibile. Nu puteţi adăuga sau terge date pe/de pe suportul BD-R Disc.
Cum procedez dacă unitatea externă de disc optic nu funcţionează corespunzător?
Asiguraţi-vă că unitatea externă de disc optic este conectată la o sursă de c.a. și la portul USB. Dacă nu este conectată,
este posibil ca unitatea externă de disc optic să nu funcţioneze corespunzător.
!
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot reda discuri?
Este posibil ca unitatea de disc optic a computerului să fi fost dezactivată din ecranul de configurare BIOS. Urmaţi pașii din
secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133) pentru a activa unitatea.
Depanarea >
Afișajul
n 189 N
Afișajul
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsaţi
pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 32)
pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ În cazul în care computerul este alimentat de la baterii, verificaţi dacă bateria este instalată corect și încărcată.
Consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 22) pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă ieșirea de afișaj este direcţionată spre un monitor extern, apăsaţi pe tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și
funcţii cu tasta Fn (pagina 39) pentru informaţii suplimentare.
❑ În timpul efectuării unei selectări de performanţă, ecranul computerului se întunecă și este posibil ca, temporar, să
tremure și să prezinte perturbaţii. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Depanarea >
Afișajul
n 190 N
Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau clipuri video corecte?
❑ Verificaţi dacă aţi selectat opţiunea Culoare reală (32 biţi) pentru culorile de afișare înainte de a utiliza software-ul
pentru video/imagini sau de a porni redarea unui DVD. Selectarea altei opţiuni poate împiedica un astfel de software să
afișeze imaginile corect. Pentru a modifica culorile de afișare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe Setări complexe.
3
Faceţi clic pe fila Monitor.
4
Selectaţi Culoare reală (32 biţi) sub Culori.
❑ Nu modificaţi rezoluţia sau culorile de afișare în timp ce utilizaţi software-ul pentru video/imagini sau redaţi DVD-uri,
deoarece poate rezulta o redare/afișare incorectă sau instabilitatea operaţiilor sistemului.
În plus, este recomandabil să dezactivaţi economizorul de ecran înainte de a porni redarea unui DVD. Dacă
economizorul de ecran este activat, acesta poate porni în timpul redării DVD-ului, împiedicând redarea corectă
a acestuia. S-a constatat că unele economizoare de ecran modifică rezoluţia și culorile de afișare.
Ce ar trebui să fac dacă anumite elemente nu încap pe ecranul computerului?
Verificaţi dacă dimensiunea textului este setată la 100%. În caz contrar, este posibil ca unele elemente, de exemplu un
meniu dintr-un software, să nu fie afișate corect, în funcţie de software-ul pe care îl utilizaţi. Consultaţi Ajutor și Asistenţă
Windows pentru mai multe informaţii despre modificarea dimensiunii textului.
Depanarea >
Afișajul
n 191 N
Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau al dispozitivului extern de afișare
conectat la portul de ieșire HDMI nu se afișează nicio imagine?
❑ Verificaţi dacă folosiţi un ecran compatibil HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu este afișat pe dispozitivele
de afișare neconforme cu standardul HDCP. Consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI (pagina 112)
sau Conectarea unui monitor sau a unui proiector (pagina 109) pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca un alt ecran extern să fie conectat la portul de monitor de pe computerul dvs. sau de pe replicatorul de
porturi. Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea de afișare. Consultaţi Conectarea unui televizor cu port de
intrare HDMI (pagina 112) sau Conectarea unui monitor sau a unui proiector (pagina 109) pentru informaţii
suplimentare.
Ce ar trebui să fac dacă imaginile 3D nu se afișează pe televizorul meu 3D conectat la
portul de ieșire HDMI?
❑ Schimbaţi setările de redare 3D. Pentru a schimba setările, faceţi clic pe
din colţul din dreapta jos al ferestrei
PowerDVD BD. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul Ajutor inclus în PowerDVD BD.
❑ În cazul în care computerul este conectat la televizorul 3D printr-un amplificator AV, verificaţi dacă amplificatorul AV
acceptă redarea 3D.
❑ Verificaţi setările pentru rezoluţia de ieșire HDMI de pe computer. Dacă rezoluţia nu este setată la 1920 x 1080 sau la
1280 x 720, imaginile nu se afișează în modul 3D.
❑ De asemenea ar trebui să consultaţi manualul livrat cu televizorul 3D pentru mai multe informaţii despre redarea 3D.
Depanarea >
Afișajul
n 192 N
De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
❑ Dacă ieșirea de afișare este direcţionată spre ecranul extern, iar acesta este deconectat, este imposibil de afișat
o înregistrare video pe ecranul computerului dvs. Opriţi redarea fișierului video, selectaţi ecranul computerului drept
dispozitiv de afișare, apoi porniţi din nou redarea fișierului video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 115)
pentru schimbarea ieșirii de afișaj. În mod alternativ, puteţi apăsa pe tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare.
Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 39) pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la
rezoluţie mare. În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Rezoluţie.
3
Deplasaţi cursorul în sus pentru a mări rezoluţia sau în jos pentru a reduce rezoluţia ecranului.
✍
Puteţi verifica volumul total disponibil de memorie grafică și memorie video. Faceţi clic dreapta desktop, selectaţi Rezoluţie ecran,
apoi faceţi clic pe Setări complexe și pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de memoria reală a computerului
dvs.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
❑ Apăsaţi pe tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
❑ Blocarea senzorului de lumină ambientală face ca ecranul dvs. să se întunece. Verificaţi ca senzorul să fie deblocat.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea de afișare. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 39)
pentru informaţii suplimentare.
Depanarea >
Afișajul
n 193 N
Cum execut Windows Aero?
Pentru a executa Windows Aero, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Selectaţi tema dorită din Teme Aero.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanarea >
Imprimarea
n 194 N
Imprimarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Imprimanta trebuie să fie pornită, iar cablul imprimantei trebuie să fie conectat corespunzător la porturile de la
imprimantă, respectiv de la computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ Este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru imprimantă înainte de a utiliza imprimanta. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.
❑ Dacă imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea dintr-un mod de economisire a energiei
(Repaus sau Hibernare), reporniţi computerul.
❑ În cazul în care imprimanta include o serie de funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor
funcţii pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare imprimantei, apoi selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Porturi.
4
Faceţi clic pentru a deselecta caseta Se activează suportul bidirecţional.
5
Faceţi clic pe OK.
Astfel se dezactivează funcţiile de comunicaţie bidirecţională ale imprimantei, cum ar fi transferul de date, monitorizarea
stării și panoul de control de la distanţă.
Dacă imprimanta este conectată la replicatorul de porturi opţional, verificaţi dacă replicatorul de porturi este conectat
la o sursă de alimentare de c.a.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza imprimanta conectată la unul din
porturile USB. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Depanarea >
Microfonul
n 195 N
Microfonul
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Computerul dvs. nu este echipat cu o mufă pentru microfon. Nu puteţi utiliza un microfon extern.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de redare a sunetului, precum un
difuzor.
Pentru a evita această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de redare a sunetului.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
Depanarea >
Difuzoarele
n 196 N
Difuzoarele
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru
a mări volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 201).
Depanarea >
Difuzoarele
n 197 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Consultaţi sugestiile din Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
(pagina 196).
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 201).
Depanarea >
Dispozitivul touch pad
n 198 N
Dispozitivul touch pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil să fi dezactivat touch padul. Apăsaţi pe tastele Fn+F1 pentru a-l activa. Consultaţi Utilizarea dispozitivului
Touch Pad (pagina 42).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu au efect, apăsaţi o dată pe tasta Windows și apoi pe tasta , de mai multe ori, selectaţi
Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi pe tasta Enter pentru a vă reporni computerul.
❑ Dacă computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, select selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu tastele m și , apăsaţi pe tasta Enter, selectaţi Repornire cu tastele M sau m, apoi apăsaţi pe tasta Enter
pentru a reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Tastatura
n 199 N
Tastatura
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a schimba configuraţia tastaturii, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune, apoi pe Modificare tastaturi sau alte metode de introducere sub
Regiune și limbă.
3
Faceţi clic pe Modificare tastaturi în fila Tastaturi și limbi.
4
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce caracterele U, I, O, P, J, K, L, M ș.a., este posibil să fie activată tasta Num Lk. Verificaţi dacă
indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi pe tastele Fn+Num Lk pentru
a-l stinge, înainte de a introduce aceste caractere.
Depanarea >
Dischetele
n 200 N
Dischetele
De ce nu apare pictograma Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware și scoatere suport
în bara de activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischetă. Cablul USB trebuie să fie conectat în mod adecvat la portul USB. Dacă
trebuie să fie securizaţi conectarea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de către computer.
Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele care accesează unitatea de dischetă.
2
Așteptaţi ca indicatorul luminos de pe unitatea de dischetă să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a scoate discheta și deconectaţi unitatea de dischetă USB de la computer.
4
Conectaţi din nou unitatea de dischetă introducând conectorul USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta
să fie plină sau protejată la scriere. Aveţi posibilitatea să utilizaţi fie o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi
dezactiva opţiunea de protejare la scriere.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi scrie date pe discheta de pe unitatea de
hard disk externă conectată la unul din porturile USB. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea
dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Depanarea >
Audio/Video
n 201 N
Audio/Video
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete faceţi clic pentru a deselecta caseta Redare sunet de pornire Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului?
Dacă nu auziţi sunete emise de dispozitivul conectat la un port, precum un port USB, de ieșire HDMI, de ieșire optic sau
conector pentru căști, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru redare, apoi faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Depanarea >
Audio/Video
n 202 N
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de redare a sunetului
conectat la portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști?
❑ Trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio dacă doriţi să auziţi sunetul emis de dispozitivul conectat la un port
precum portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști. Pentru procedura detaliată, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 201).
❑ Dacă tot nu se aude niciun sunet din dispozitivul de redare a sunetului, urmaţi pașii de mai jos:
1
Urmati instructiunile de la pasul 1 la 4 din Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 201).
2
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI sau S/PDIF, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Complex.
4
Selectaţi rata de eșantionare și adâncimea de biţi (de exemplu 48.000 Hz, 16 biţi) acceptate de dispozitiv.
5
Faceţi clic pe OK.
De ce apar întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre atunci când redau materiale
video de înaltă definiţie precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
Redarea de materiale video de înaltă definiţie necesită resurse hardware semnificative precum CPU, GPU sau memoria
computerului dvs. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii și/sau funcţii să devină indisponibile și să apară
întreruperi ale sunetului, omiteri de cadre și imposibilitatea redării în funcţie de configuraţia computerului dvs.
Depanarea >
„Memory Stick”
n 203 N
„Memory Stick”
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un suport „Memory Stick”
formatat pe un computer VAIO?
Este posibil să fie necesar să reformataţi suportul „Memory Stick”.
Formatarea suportului „Memory Stick” șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de
a reformata suportul „Memory Stick”, creaţi copii de rezervă pentru datele importante și verificati ca suportul
„Memory Stick” nu contine fișiere pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe suportul „Memory Stick” pe unitatea de stocare încorporată pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi suportul „Memory Stick” urmând pașii din Formatarea unui „Memory Stick” (pagina 59).
Pot copia imagini de pe o cameră digitală cu ajutorul unui suport „Memory Stick”?
Da, și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul „Memory Stick”.
De ce nu pot scrie date pe suportul „Memory Stick”?
❑ Unele versiuni de „Memory Stick” sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii, pentru a proteja datele
împotriva ștergerii sau suprascrierii accidentale. Comutatorul de prevenire a stergerii se trece pe pozitia oprit.
❑ Dacă aţi dezactivat fanta „Memory Stick Duo” din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza un „Memory Stick”
în fantă. Pentru a activa fanta, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Depanarea >
Dispozitivele periferice
n 204 N
Dispozitivele periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit și dacă utilizează propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi conectarea
cablului de alimentare la o priză de c.a.
❑ Încercaţi să utilizaţi un alt port USB. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific folosit prima dată când aţi conectat
dispozitivul.
❑ Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Este posibil să fie necesar să
instalaţi o aplicaţie software înainte de a conecta dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum redus de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica funcţionarea dispozitivelor din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării.
Vă recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computer, fără a folosi un hub.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza niciun dispozitiv USB conectat.
Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza un dispozitiv periferic?
Este posibil ca porturile USB să fi fost dezactivate din ecranul de configurare BIOS.
Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).
Mărci comerciale >
n 205 N
Mărci comerciale
SONY, sigla SONY, VAIO și sigla VAIO sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
„BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.
și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” și sigla „Memory Stick” sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Walkman este marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.
i.LINK este un nume pentru a indica IEEE 1394. i.LINK și sigla i.LINK „ ” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep și Atom sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de
companii Microsoft.
Blu-ray Disc™, Blu-ray 3D™, sigla Blu-ray Disc și sigla Blu-ray 3D sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Marca cuvântului BLUETOOTH și siglele sale sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea
acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor
proprietari.
Roxio Easy Media Creator este marcă comercială a Sonic Solutions.
WinDVD este marcă comercială a Corel Inc.
PowerDVD este marcă comercială a CyberLink.Inc.
NVIDIA și 3D Vision sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale NVIDIA Corporation în Statele Unite ale
Americii și în alte ţări.
Mărci comerciale >
n 206 N
ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci comerciale înregistrate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este o marcă
comercială a ArcSoft, Inc.
AMD, sigla AMD Arrow, ATI și combinaţiile acestora, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization,
AMD-V sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc.
Sigla SD este marcă comercială.
Sigla SDHC este marcă comercială.
Sigla SDXC este marcă comercială.
Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se
efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari.
HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® este marcă comercială a SanDisk Corporation.
, „XMB” și „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation și Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine” este marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc.
Marca „PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc.
„TransferJet” și sigla „TransferJet” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
„AVCHD” este o marcă comercială a Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Mărci comerciale >
n 207 N
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt
specificate marcajele ™ sau ®.
Caracteristicile și specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari.
Este posibil ca nu toate software-urile listate mai sus să se livreze împreună cu modelul dvs.
Notă >
n 208 N
Notă
© 2011 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de
prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate
pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi
responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor
sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest
manual sau cu folosirea acestuia.
În manual nu sunt specificate marcajele ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără
notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
Sony Corporation nu își asumă răspunderea și nu va compensa pierderile de înregistrări de pe computerul dvs., medii de
înregistrare externe sau dispozitivele de înregistrare și nicio altă pierdere relevantă, inclusiv neefectuarea de înregistrări
cauzată de o defecţiune a computerului dvs. sau situaţia în care conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca
urmare a unei defecţiuni sau reparaţii a computerului dvs. Sony Corporation nu va restabili, recupera sau replica în niciun
caz conţinutul înregistrat în computerul dvs., pe medii de înregistrare externe sau pe dispozitive de înregistrare.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising