Sony | VPCF22C5E | Sony VPCF22C5E Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VPCF2
n 2 N
Cuprins
Înainte de utilizare............................................................... 4
Aflaţi mai multe despre computerul
dumneavoastră VAIO .................................................... 5
Consideraţii ergonomice ............................................... 8
Cum să începem............................................................... 10
Localizarea comenzilor şi a porturilor ......................... 11
Despre indicatorii luminoşi.......................................... 17
Conectarea la o sursă de alimentare .......................... 19
Utilizarea acumulatorului............................................. 21
Închiderea în siguranţă a computerului....................... 28
Utilizarea modurilor de economisire a energiei........... 29
Păstrarea computerului în stare optimă...................... 32
Cum să utilizaţi computerul VAIO..................................... 35
Utilizarea tastaturii ...................................................... 36
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................. 39
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale ..................... 40
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web ........................ 42
Utilizarea camerei încorporate .................................... 44
Utilizarea unităţii de disc optice .................................. 45
Utilizarea „Memory Stick” ........................................... 53
Utilizarea altor module/cartele de memorie ................ 60
Utilizarea Internetului .................................................. 64
Utilizarea reţelei (LAN) .................................................65
Utilizarea LAN fără fir...................................................66
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH...................................71
Utilizarea dispozitivelor periferice .....................................77
Conectarea difuzoarelor externe sau a căştilor...........78
Conectarea unui monitor extern..................................79
Selectarea modurilor de afişare...................................86
Utilizarea funcţiei pentru Monitoare multiple...............87
Conectarea unui microfon extern ................................89
Conectarea unui dispozitiv USB..................................90
Conectarea unui dispozitiv i.LINK ...............................92
Personalizarea computerului VAIO ...................................94
Stabilirea parolei..........................................................95
Utilizarea VAIO Control Center ..................................101
Utilizarea VAIO Power Management .........................103
Schimbarea Limbii afişajului ......................................104
Îmbunătăţirea computerului VAIO ...................................105
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie ....................106
n 3 N
Precauţii.......................................................................... 112
Informaţii privind siguranţa ....................................... 113
Informaţii legate de îngrijire şi întreţinere .................. 115
Manipularea computerului ........................................ 116
Manipularea ecranului LCD....................................... 118
Utilizarea sursei de alimentare .................................. 119
Manipularea camerei încorporate ............................. 120
Manipularea discurilor............................................... 121
Utilizarea acumulatorului........................................... 122
Manipularea „Memory Stick” .................................... 123
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat ..... 124
Depanare ........................................................................ 125
Operaţii computer ..................................................... 127
Actualizarea/securitatea sistemului........................... 133
Recuperare / Suporturi de recuperare ...................... 134
Partiţie ....................................................................... 137
Acumulator................................................................ 138
Cameră încorporată .................................................. 140
Lucru în reţea (LAN/LAN fără fir) ............................... 142
Tehnologie BLUETOOTH .......................................... 146
Discuri optice ............................................................ 149
Monitor...................................................................... 154
Imprimare .................................................................. 159
Microfon .................................................................... 160
Difuzoare ...................................................................161
Touch Pad .................................................................163
Tastatură....................................................................164
Dischete.....................................................................165
Audio/Video ...............................................................166
„Memory Stick” .........................................................169
Periferice....................................................................170
Mărci înregistrate ............................................................171
Notă.................................................................................174
Înainte de utilizare >
n 4 N
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer VAIO® şi bine aţi venit la această prezentare a Ghidului de utilizare. Sony
a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul şi de comunicaţii pentru a vă oferi o experienţă de calcul
modernă.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi uşor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
Cum puteţi găsi specificaţii
Este posibil ca unele caracteristici, opţiuni şi articole furnizate să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Pentru a afla detalii despre configuraţia computerului dumneavoastră, vizitaţi site-ul Web de asistenţă VAIO la
http://support.vaio.sony.eu/.
Înainte de utilizare >
Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO
n 5 N
Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO
Această secţiune oferă informaţii de asistenţă cu privire la computerul dumneavoastră VAIO.
1. Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — O prezentare generală a conectării componentelor, informaţii despre configurare etc.
❑ Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare
❑ Reglementări, Garanţie şi Suport tehnic
✍
Înainte de a activa funcţiile fără fir, precum LAN fără fir şi tehnologia BLUETOOTH, citiţi cu atenţie Reglementări, Garanţie şi Suport tehnic.
Înainte de utilizare >
Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO
n 6 N
2. Documentaţie pe ecran
❑ Ghid de utilizare VAIO — Informaţii generale despre computerul dumneavoastră VAIO, inclusiv informaţii despre asistenţă
şi depanare.
Pentru a accesa Ghidul de utilizare VAIO, faceţi clic pe Start
, Toate programele şi pe VAIO Manual.
❑ Ajutor şi Asistenţă Windows — O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire şi demonstraţii
pentru a vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Pentru a accesa fişierele de Ajutor şi Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start şi pe Ajutor şi Asistenţă sau menţineţi
apăsată tasta Microsoft Windows şi apăsaţi tasta F1.
Înainte de utilizare >
Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO
n 7 N
3. Site-uri Web de asistenţă
Dacă întâmpinaţi vreo problemă cu computerul VAIO, lansaţi VAIO Care, care vă oferă diverse opţiuni pentru a vă ajuta să
soluţionaţi majoritatea problemelor. Pentru detalii, consultaţi Utilizarea VAIO Care (pagina 34).
Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vizitaţi site-ul Web de asistenţă VAIO la http://support.vaio.sony.eu/.
Când contactaţi serviciul de asistenţă VAIO, vi se va solicita numărul de serie al computerului.
Numărul de serie este un număr din 15 cifre ce poate fi găsit în partea de jos a ferestrei VAIO Care; dedesubtul sau pe panoul
din spatele computerului; sau îi interiorul compartimentului pentru acumulator.
Alte surse de informaţii despre computerul VAIO:
❑ Forumul VAIO la http://club-vaio.com, care vă permite să interacţionaţi cu alţi utilizatori VAIO.
❑ Site-ul Web VAIO la http://www.vaio.eu/, care oferă informaţii despre produs.
❑ Magazinul Sony, online la http://www.sony.eu/store.
Înainte de utilizare >
Consideraţii ergonomice
n 8 N
Consideraţii ergonomice
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. Când este posibil, trebuie să încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice pentru utilizare staţionară sau portabilă:
❑ Poziţia computerului – Aşezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră. Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală, cu
încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă, în timp ce folosiţi tastatura sau dispozitivul de indicare. Lăsaţi braţele să
atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timp ce utilizaţi computerul. Utilizarea excesivă a computerului
poate tensiona ochii, muşchii sau tendoanele.
❑ Mobila şi postura – Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în aşa fel în tălpile să stea pe podea. Un
suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată şi evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
Înainte de utilizare >
Consideraţii ergonomice
n 9 N
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului – Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor şi oboseala muşchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi şi nivelul luminozităţii ecranului.
❑ Iluminare – Alegeţi o locaţie în care ferestrele şi luminile nu provoacă strălucire şi nu se reflectă în ecran. Folosiţi
iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort
şi de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern – Atunci când folosiţi un monitor extern, aşezaţi-l la o distanţă confortabilă. Asiguraţi-vă
că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
Cum să începem >
n 10 N
Cum să începem
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
!
Înainte de a porni computerul pentru prima dată, nu conectaţi nicio altă componentă hardware care nu a fost livrată iniţial împreună cu computerul. După finalizare,
conectaţi câte un dispozitiv (de exemplu, o imprimantă, un hard disk extern, un scaner şi aşa mai departe) pe rând, urmând instrucţiunile producătorului.
❑ Localizarea comenzilor şi a porturilor (pagina 11)
❑ Despre indicatorii luminoşi (pagina 17)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 19)
❑ Utilizarea acumulatorului (pagina 21)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 28)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29)
❑ Păstrarea computerului în stare optimă (pagina 32)
Cum să începem >
Localizarea comenzilor şi a porturilor
Localizarea comenzilor şi a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile şi porturile prezentate în paginile următoare.
!
Este posibil ca aspectul computerului dumneavoastră să difere de cel al computerului prezentat în acest manual, din cauza variaţiei specificaţiilor.
n 11 N
Cum să începem >
Localizarea comenzilor şi a porturilor
n 12 N
Parte frontală
A
B
C
D
E
F
Cameră încorporată (pagina 44)
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Tastatură (pagina 36)
Indicator cameră încorporată (pagina 17)
Microfon încorporat (mono)
Ecran LCD (pagina 118)
Buton/indicator alimentare (pagina 17)
Tastatură numerică
Utilizaţi tastatura numerică pentru a scrie numere sau pentru a
efectua calcule matematice de bază.
Indicatoare sensibile la atingere (pagina 17)
Buton Redare/Pauză (pagina 40)
Buton oprire (pagina 40)
Buton pistă anterioară (pagina 40)
Buton pistă următoare (pagina 40)
Port i.LINK 4-pin (S400) (pagina 92)
Comutator WIRELESS (pagina 66), (pagina 71)
Fantă combinată pentru „Memory Stick Duo”/cartele de
memorie SD* (pagina 53), (pagina 60)
*
Acceptă „Memory Stick” de dimensiune Duo şi cartele de memorie SD. Totuşi,
acestea nu pot fi utilizate simultan.
Cum să începem >
Localizarea comenzilor şi a porturilor
n 13 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Indicator încărcare (pagina 17)
Indicator unitate de disc (pagina 17)
Indicator WIRELESS (pagina 17)
Indicator „Memory Stick Duo” (pagina 17)
Indicator cartelă de memorie SD (pagina 17)
Difuzoare încorporate (stereo)
Indicator Num lock (pagina 17)
Indicator Caps lock (pagina 17)
Indicator Scroll lock (pagina 17)
Buton touch pad (pagina 39)
Touch pad (pagina 39)
Senzor lumină ambientală (pagina 38), (pagina 157)
Măsoară intensitatea luminii ambientale pentru ajustarea
automată a luminozităţii LCD la un nivel optim.
M Buton ASSIST (pagina 41)
N Buton WEB (pagina 41)
O Buton VAIO (pagina 41)
Cum să începem >
Localizarea comenzilor şi a porturilor
n 14 N
Dreapta
A Conector căşti/OPTICAL OUT (pagina 78)
(Rată de eşantionare ieşire optică: 44,1 KHz/48,0 KHz/96,0 KHz)
B Conector pentru microfon (pagina 89)
C
D
E
F
Port USB* (pagina 90)
*
Compatibil cu standardul USB 2.0.
Unitate de disc optică (pagina 45)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 45)
Orificiu scoatere manuală (pagina 149)
Cum să începem >
Localizarea comenzilor şi a porturilor
n 15 N
Stânga
A
B
C
D
Compartiment securitate
Port intrare CC (pagina 19)
Aerisire
Port monitor (pagina 79)
E Port de ieşire HDMI*1 (pagina 81)
F Port LAN (pagina 65)
G Porturi USB*2 (pagina 90)
*1
Este posibil să nu se audă sunetul de la un dispozitiv de ieşire conectat la portul de
ieşire HDMI pentru primele câteva secunde de la pornirea redării. Aceasta nu indică
o defecţiune.
*2
Compatibil cu standardele USB 2.0/3.0. Porturile USB compatibile cu standardul
USB 3.0 pot fi identificate după culoarea albastră.
Cum să începem >
Localizarea comenzilor şi a porturilor
n 16 N
În spate/dedesubt
A Aerisiri
B Capac compartiment pentru module de memorie (pagina 106)
C Conector acumulator (pagina 21)
Cum să începem >
Despre indicatorii luminoşi
n 17 N
Despre indicatorii luminoşi
Computerul este echipat cu următorii indicatori luminoşi:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Iluminează de culoare verde în timp ce computerul este în modul Normal, clipeşte rar, de culoare portocalie,
în timp ce computerul este în modul Repaus şi se stinge atunci când computerul este oprit sau intră în modul
Hibernare.
Încărcare
Iluminează atunci când acumulatorul se încarcă. Consultaţi Încărcarea acumulatorului (pagina 24) pentru
mai multe informaţii.
Cameră încorporată
Iluminează atunci când camera încorporată este folosită.
„Memory Stick Duo”
Cartelă de memorie SD
Iluminează în timp ce se accesează date pe „Memory Stick”. (Nu treceţi computerul în modul Repaus şi nu îl
opriţi atunci când acest indicator luminos este aprins.) Atunci când indicatorul luminos este stins, „Memory
Stick” nu este utilizat.
Iluminează în timp ce se accesează date pe o cartelă de memorie SD. (Nu treceţi computerul în modul Repaus
şi nu îl opriţi atunci când acest indicator luminos este aprins.) Atunci când indicatorul luminos este stins, cartela
de memorie SD nu este utilizată.
Unitate de disc
Iluminează în timp ce se accesează date pe dispozitivul de stocare încorporat sau pe unitatea de disc optică.
Nu treceţi computerul în modul Repaus şi nu îl opriţi atunci când acest indicator luminos este aprins.
Num lock
Apăsaţi tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi-o încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă atunci când indicatorul luminos este stins.
Caps lock
Scroll lock
Apăsaţi tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Literele sunt scrise normal dacă apăsaţi tasta Shift în
timp ce indicatorul luminos este aprins. Apăsaţi tasta încă o dată pentru a stinge indicatorul luminos. Când
indicatorul luminos Caps lock este stins se revine la scrierea cu litere normale.
Apăsaţi tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când indicatorul luminos
Scroll lock este stins se revine la derularea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de
programul pe care îl utilizaţi şi nu funcţionează cu toate programele.
Cum să începem >
Despre indicatorii luminoşi
n 18 N
Indicator
Funcţii
WIRELESS
Iluminează în timp ce una sau mai multe opţiuni fără fir sunt activate.
Senzor tactil
Indicatorul luminos sensibil la atingere corespunzător iluminează atunci când atingeţi butonul sensibil la
atingere (pagina 40).
Cum să începem >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 19 N
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi utiliza fie un adaptor CA, fie un acumulator reîncărcabil pentru a alimenta cu curent computerul dumneavoastră.
Utilizarea adaptorului CA
În timp ce computerul este conectat direct la o sursă de alimentare CA şi are un acumulator instalat, foloseşte curent de la
priza CA.
✍
Utilizaţi doar adaptorul CA furnizat pentru computerul dumneavoastră.
Pentru a utiliza adaptorul CA
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul CA (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză CA (2).
3
Conectaţi cablul de la adaptorul CA (3) la portul intrare CC (4) de pe computer.
!
Forma prizei cu intrare CC variază în funcţie de adaptorul CA.
Cum să începem >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 20 N
✍
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de alimentare CA, deconectaţi adaptorul CA de la priza CA.
Asiguraţi-vă că priza CA este uşor de accesat.
Dacă nu intenţionaţi să folosiţi computerul pentru o perioadă de timp prelungită, treceţi computerul în modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 31).
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
Utilizarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Instalarea/îndepărtarea acumulatorului
Pentru a instala acumulatorul
1
Opriţi computerul şi închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK (1) al acumulatorului.
n 21 N
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 22 N
3
Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când ieşitura (2) de pe oricare dintre părţile
compartimentului pentru acumulator se potriveşte în locaşul decupat în formă de U (3) de pe oricare din părţile
acumulatorului.
4
Împingeţi acumulatorul în jos, în compartiment, până se fixează la locul său.
5
Glisaţi spre exterior comutatorul LOCK al acumulatorului pentru a fixa acumulatorul în computer.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 23 N
Pentru a îndepărta acumulatorul
!
Veţi pierde toate datele nesalvate dacă îndepărtaţi acumulatorul în timp ce computerul este pornit şi nu este conectat la adaptorul CA.
1
Opriţi computerul şi închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK (1) al acumulatorului.
3
Glisaţi spre interior şi ţineţi de clapeta RELEASE (2) a acumulatorului, puneţi vârful degetului sub clapa (3) de pe acumulator
şi ridicaţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-l din computer.
!
Pentru siguranţa dumneavoastră, vă recomandăm cu tărie să utilizaţi acumulatoare reîncărcabile şi adaptoare CA Sony autentice, care să respecte standardul de
asigurare a calităţii şi care să fie furnizate de Sony pentru computerul dumneavoastră VAIO. Este posibil ca unele computere VAIO să funcţioneze doar cu un
acumulator Sony autentic.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 24 N
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca acumulatorul
1
Instalaţi acumulatorul.
2
Conectaţi computerul la o sursă de curent cu adaptorul CA.
Indicatorul luminos pentru încărcare este aprins în timp ce acumulatorul se încarcă. Atunci când acumulatorul se încarcă
până aproape de nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat, indicatorul de încărcare se stinge.
Starea indicatorului de încărcare Ce înseamnă
Aprins, de culoare portocalie
Acumulatorul se încarcă.
Clipeşte împreună cu indicatorul verde
de alimentare
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca.
(modul Normal)
Clipeşte împreună cu indicatorul
portocaliu de alimentare
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca.
(modul Repaus)
Clipeşte rapid, de culoare portocalie
A survenit o eroare a acumulatorului, din cauza unui
acumulator avariat sau a unui acumulator deblocat.
!
Încărcaţi acumulatorul conform descrierii din acest manual cu privire la prima încărcare a acumulatorului.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 25 N
✍
Ţineţi acumulatorul în computer atât timp cât acesta este conectat direct la o sursă de alimentare CA. Acumulatorul continuă să se încarce în timp ce utilizaţi computerul.
Atunci când acumulatorul se descarcă şi indicatoarele luminoase de încărcare şi de alimentare clipesc împreună, trebuie fie să conectaţi adaptorul CA pentru a reîncărca
acumulatorul, fie să opriţi computerul şi să instalaţi un acumulator încărcat.
Computerul dumneavoastră este furnizat cu un acumulator litiu ion şi poate fi reîncărcat oricând. Încărcarea unui acumulator parţial descărcat nu afectează durata de
viaţă a acumulatorului.
În timp ce unele aplicaţii software sau dispozitive periferice se află în uz, este posibil ca computerul să nu intre în modul Hibernare, chiar şi atunci când durata de viaţă
rămasă a acumulatorului se reduce. Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul funcţionează cu acumulatorul, salvaţi frecvent datele şi activaţi manual
un mod de administrare a energiei, precum Repaus sau Hibernare.
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce computerul se află în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă.
Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 26 N
Verificarea capacităţii de încărcare a acumulatorului
Capacitatea de încărcare a acumulatorului scade pe măsură ce creşte numărul de încărcări ale acumulatorului sau se
prelungeşte perioada de utilizare a acumulatorului. Pentru a beneficia la maximum de acumulator, verificaţi capacitatea de
încărcare a acumulatorului şi schimbaţi setările acumulatorului.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a acumulatorului
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management şi pe Battery.
✍
În plus, puteţi activa funcţia de îngrijire a acumulatorului pentru a prelungi durata de viaţă a acumulatorului.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 27 N
Prelungirea vieţii acumulatorului
Când computerul funcţionează cu alimentare de la acumulator, puteţi prelungi durata de viaţă a acumulatorului prin
următoarele metode.
❑ Reduceţi luminozitatea LCD a ecranului computerului.
❑ Utilizaţi modul de economisire a energiei. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29)
pentru mai multe informaţii.
❑ Schimbaţi setările de economisire a energiei din Opţiuni de alimentare. Consultaţi Utilizarea VAIO Power Management
(pagina 103) pentru mai multe informaţii.
✍
Pentru mai multe informaţii despre modul de prelungire a duratei de viaţă a acumulatorului, consultaţi fişierul ajutor după ce urmaţi paşii de la Verificarea capacităţii
de încărcare a acumulatorului (pagina 26).
Cum să începem >
Închiderea în siguranţă a computerului
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, opriţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Pentru a opri computerul
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile software aflate în execuţie.
3
Faceţi clic pe Start şi pe butonul Închidere.
După puţin timp, computerul se opreşte automat. Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de alimentare se stinge.
n 28 N
Cum să începem >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 29 N
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi profita de setările de gestionare a energiei pentru a conserva durata de viaţă a acumulatorului. În plus faţă de modul
normal de operare, computerul are două moduri distincte de economisire a energiei pentru a se potrivi preferinţelor
dumneavoastră: Repaus şi Hibernare.
!
Dacă nu intenţionaţi să folosiţi computerul pentru o perioadă de timp prelungită şi acesta este deconectat de la o sursă de alimentare CA, treceţi computerul în modul
Hibernare sau opriţi-l.
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce computerul se află în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă.
Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Mod
Descriere
Modul Normal
Aceasta este starea normală a computerului în timp ce se află în uz. Indicatorul luminos verde este aprins în
timp ce computerul se află în acest mod.
Modul Repaus
În modul Repaus ecranul LCD se opreşte şi dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) şi microprocesorul
intră într-un mod de consum scăzut de energie. Indicatorul luminos portocaliu clipeşte rar în timp ce computerul
se află în acest mod. Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare. Cu toate acestea,
modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare.
Modul Hibernare
În timp ce computerul se află în modul Hibernare, starea sistemului este salvată pe dispozitivul(ele) de stocare
încorporat(e) şi alimentarea este oprită. Chiar şi atunci când acumulatorul se descarcă, datele nu vor fi pierdute.
Indicatorul luminos este stins în timp ce computerul se află în acest mod.
Cum să începem >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Utilizarea modului Repaus
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
de lângă butonul Închidere şi apoi pe Repaus.
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi orice tastă.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare de pe computer.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
n 30 N
Cum să începem >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Utilizarea modului Hibernare
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi tastele Fn+F12.
În mod alternativ, puteţi faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere şi apoi pe Hibernare.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi butonul de alimentare.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
n 31 N
Cum să începem >
Păstrarea computerului în stare optimă
n 32 N
Păstrarea computerului în stare optimă
Actualizarea computerului
Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul VAIO, utilizând următoarele aplicaţii software pentru creşterea eficienţei, securităţii şi
funcţionalităţii computerului.
VAIO Update vă notifică automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet şi le descarcă şi le instalează pe computer.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe Windows Update şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 5
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Update şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
Cum să începem >
Păstrarea computerului în stare optimă
n 33 N
Utilizarea software-ului antivirus pentru computerul dumneavoastră
Protejaţi-vă computerul împotriva viruilor de computer utilizând software-ul antivirus.
Puteţi menţine actualizat software-ul antivirus cu cele mai recente actualizări, descărcând şi instalând actualizările de pe
site-ul Web al producătorului. Pentru a actualiza software-ul antivirus, găsiţi software-ul antivirus instalat pe computer dintre
următoarele i urmaţi paii de mai jos.
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
❑ Trend Micro:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Trend Micro Titanium Maximum Security şi pe Trend Micro Titanium
Maximum Security.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ McAfee:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee şi McAfee Internet Security sau McAfee Total Protection.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ Norton Internet Security:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Norton Internet Security şi pe LiveUpdate sau pe Norton Internet Security.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişierul de ajutor inclus în programul software.
!
Este posibil ca procedura reală să fie diferită de cea de mai sus, în funcţie de versiunea de software instalată pe computerul dumneavoastră. Într-un astfel de caz,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Cum să începem >
Păstrarea computerului în stare optimă
n 34 N
Utilizarea VAIO Care
Cu VAIO Care, puteţi realiza cu regularitate verificări ale performanţei şi ajustări ale computerului pentru a-l menţine la un
nivel optim de funcţionare. Lansaţi VAIO Care ori de câte ori este descoperită o problemă pe computer. VAIO Care va
furniza măsurile corespunzătoare ce trebuie luate pentru rezolvarea problemei.
Pentru a lansa VAIO Care
❑ În cazul modelelor cu buton ASSIST
Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul este pornit.
❑ În cazul modelelor fără buton ASSIST
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Care.
!
Nu apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul se află în modul Hibernare.
✍
Consultaţi fişierul ajutor inclus în VAIO Care pentru informaţii suplimentare.
În cazul modelelor cu buton ASSIST, dacă apăsaţi pe butonul ASSIST în timp ce computerul este oprit se lansează VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue poate fi
utilizat pentru a recupera computerul în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când nu porneşte Windows.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
n 35 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 36)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 39)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 40)
❑ Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web (pagina 42)
❑ Utilizarea camerei încorporate (pagina 44)
❑ Utilizarea unităţii de disc optice (pagina 45)
❑ Utilizarea „Memory Stick” (pagina 53)
❑ Utilizarea altor module/cartele de memorie (pagina 60)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 64)
❑ Utilizarea reţelei (LAN) (pagina 65)
❑ Utilizarea LAN fără fir (pagina 66)
❑ Utilizarea funcţiei BLUETOOTH (pagina 71)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 36 N
Utilizarea tastaturii
Tastatura este prevăzută cu taste suplimentare care realizează sarcini specifice modelului.
Combinaţii şi funcţii cu tasta Fn
✍
Unele funcţii ale tastaturii pot fi utilizate numai după ce sistemul de operare s-a iniţializat complet.
Combinaţie/Opţiune
Funcţie
Dezactivează şi activează dispozitivul touch pad.
Fn +
(F1): funcţionare touch pad
Fn + % (F2): întreruperea sunetului
Porneşte şi opreşte difuzoarele încorporate sau căştile.
Fn + 2 (F3/F4): controlul volumului
Schimbă nivelul volumului.
Pentru a creşte volumul, ţineţi apăsate tastele Fn+F4 sau apăsaţi tastele Fn+F4 şi apoi tasta
M sau ,.
Pentru a descreşte volumul, ţineţi apăsate tastele Fn+F3 sau apăsaţi tastele Fn+F3 şi apoi tasta
m sau <.
Fn + 8 (F5/F6): controlul luminozităţii
Modifică luminozitatea ecranului LCD a computerului dumneavoastră.
Pentru a creşte intensitatea luminozităţii, ţineţi apăsate tastele Fn+F6 sau apăsaţi tastele
Fn+F6 şi apoi tasta M sau ,.
Pentru a descreşte intensitatea luminozităţii, ţineţi apăsate tastele Fn+F5 sau apăsaţi tastele
Fn+F5 şi apoi tasta m sau <.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 37 N
Combinaţie/Opţiune
Funcţie
Fn +
Comută ieşirea video între ecranul computerului şi un monitor extern. Apăsaţi tasta Enter pentru
a selecta ieşirea video.
/T (F7): ieşire video
!
Dacă deconectaţi un cablu al monitorului de la computer în timp ce este selectat un monitor extern ca destinaţie a
ieşirii video, ecranul computerului se opreşte. Într-un astfel de caz, apăsaţi de două ori tasta F7 în timp ce menţineţi
apăsată tasta Fn şi apoi apăsaţi tasta Enter pentru a comuta ieşirea video la ecranul computerului.
Este posibil să nu fie acceptată utilizarea mai multor monitoare, în funcţie de monitorul extern conectat.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): panoramare
(F12): hibernare
Schimbă dimensiunea unei imagini sau a unui document afişat cu unele aplicaţii software.
Pentru a face ca vizualizarea să pară mai mică şi mai îndepărtată (micşorare), apăsaţi tastele
Fn+F9.
Pentru a face ca vizualizarea să pară mai mare şi mai apropiată (mărire), apăsaţi tastele Fn+F10.
Consultaţi fişierul ajutor inclus în VAIO Control Center pentru informaţii suplimentare.
Oferă cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă, stările
în care se află sistemul şi dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul de
stocare încorporat şi sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială a
sistemului, utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a
energiei (pagina 29).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 38 N
Modificarea setărilor tastaturii cu iluminare de fundal
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
În cazul în care computerul este dotat cu o tastatură cu iluminare de fundal, puteţi seta lumina tastaturii să se aprindă şi să
se stingă automat, în funcţie de intensitatea luminii ambientale.
În plus, puteţi seta ca iluminarea de fundal a tastaturii să se stingă după o anumită perioadă de timp de inactivitate a tastaturii.
Pentru a modifica setările tastaturii cu iluminare de fundal
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Keyboard and Mouse şi pe Backlit Keyboard.
✍
Intensitatea luminii ambientale este măsurată de senzorul de lumină ambientală. Blocarea senzorului de lumină ambientală poate porni iluminarea de fundal a tastaturii.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
n 39 N
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa şi derula obiecte pe ecran folosind dispozitivul touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe partea din stânga a butonului dispozitivului touch pad (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori la rând pe partea din stânga a butonului dispozitivului touch pad.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe partea din dreapta a butonului dispozitivului touch pad (4). Cu multe aplicaţii, această acţiune afişează
un meniu de comenzi rapide sensibile la context (dacă este cazul).
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi pe partea din stânga a butonului dispozitivului touch pad.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii de jos pentru a derula orizontal. După ce este activată derularea verticală şi cea orizontală, vă puteţi
mişca degetul în cercuri pe touch pad pentru a derula fără a mai lua degetul de pe touch pad (funcţia de derulare este
disponibilă doar cu aplicaţii care sunt compatibile cu funcţia de derulare touch pad).
Lovitură uşoară
Glisaţi două degete linear, cu o mişcare rapidă, pe touch pad. Într-un software pentru browser Web sau un software
pentru vizualizarea imaginilor, puteţi lovi uşor în stânga pentru a vă deplasa înapoi şi în dreapta pentru a vă deplasa înainte.
Ciupitură
Cu anumite aplicaţii software, puteţi ciupi cu două degete pe touch pentru panoramare. Desfaceţi degetele pentru
mărire sau apropiaţi degetele pentru micşorare.
✍
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad apăsând tastele Fn+F1. De asemenea, puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a modifica setările dispozitivului touch pad.
!
Înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad, asiguraţi-vă că aţi conectat un mouse. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta un mouse, pentru
operaţii de indicare veţi putea folosi numai tastatura.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
n 40 N
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Butoane sensibile la atingere
Fiecare buton sensibil la atingere are indicatorul luminos deasupra butonului. Când atingeţi butonul, indicatorul luminos
corespunzător se aprinde.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
u Buton Redare/Pauză
Porneşte sau întrerupe redarea unui suport CD, DVD sau Blu-ray Disc™* sau a unui fişier de muzică/video
stocat pe dispozitivul de stocare încorporat.
x Buton oprire
Opreşte redarea unui suport CD, DVD sau Blu-ray Disc* sau a unui fişier de muzică/video salvat pe dispozitivul
de stocare încorporat.
. Buton pistă anterioară
Redă capitolul/fişierul anterior în timpul redării video sau pista/fişierul anterior în timpul redării audio.
> Buton pistă următoare
Redă capitolul/fişierul următor în timpul redării video sau pista/fişierul următor în timpul redării audio.
*
Pentru redare, utilizaţi WinDVD BD.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
n 41 N
Butoane cu funcţii
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Buton ASSIST
Lansează VAIO Care în timp ce computerul este pornit.
În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST lansează VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue poate
fi utilizat pentru a recupera computerul în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când nu porneşte Windows.
Consultaţi Utilizarea VAIO Care (pagina 34) pentru mai multe informaţii.
!
Nu apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul se află în modul Hibernare.
Buton WEB
În timp ce computerul se află în modul Normal, butonul WEB lansează browser-ul Web alocat în mod implicit
butonului.
În timp ce computerul este oprit, butonul WEB activează funcţia Acces rapid la Web şi lansează browser-ul
Web utilizat cu această funcţie. Consultaţi Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web (pagina 42) pentru mai
multe informaţii.
!
Butonul WEB nu este funcţional în timp ce computerul se află în modul Repaus sau Hibernare.
Buton VAIO
Execută sarcina atribuită în mod implicit butonului.
Puteţi schimba sarcina atribuită implicit cu VAIO Control Center.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
n 42 N
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
Funcţia Acces rapid la Web vă permite să accesaţi imediat Internetul, fără a mai lansa sistemul de operare Windows.
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Activarea funcţiei Acces rapid la Web
Pentru a activa funcţia Acces rapid la Web, computerul trebuie să fie oprit.
Pentru a activa funcţia Acces rapid la Web
1
Apăsaţi butonul WEB de pe computer.
2
Urmaţi instrucţiunile din expertul de configurare iniţială.
După ce aţi finalizat configurarea iniţială, browser-ul Web utilizat cu funcţia Acces rapid la Web se lansează prin simpla
apăsare a butonului WEB începând cu data următoare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
n 43 N
Părăsirea funcţiei Acces rapid la Web
!
Pentru a lansa sistemul de operare Windows, mai întâi trebuie să părăsiţi funcţia Acces rapid la Web.
Pentru a părăsi funcţia Acces rapid la Web, efectuaţi oricare dintre acţiunile următoare:
❑ Faceţi clic pe pictograma
amplasată în colţul din stânga jos al ecranului.
❑ Apăsaţi butonul WEB.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare de pe computer.
Pentru informaţii detaliate privind modul de utilizare sau restricţii pentru funcţia Acces rapid la Web, faceţi clic pe pictograma
amplasată în colţul din dreapta jos al ecranului.
Note cu privire la utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
În timp ce funcţia Acces rapid la Web este activată, nu puteţi utiliza:
❑ butonul ASSIST.
❑ tasta Scr Lk în combinaţie cu tasta Fn pentru o comandă rapidă.
❑ niciun port sau conector, cu excepţia portului intrare CC, a portului de LAN, a porturilor USB şi a conectorului pentru căşti.
❑ fanta „Memory Stick Duo”, fanta pentru cartela de memorie SD şi compartimentul ExpressCard.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea camerei încorporate
n 44 N
Utilizarea camerei încorporate
Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată.
Împreună cu software-ul de comunicare, precum Windows Live Messenger, puteţi efectua un apel video prin intermediul
Internetului. Pentru informaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fişierul ajutor inclus în aplicaţia software.
✍
Indicatorul luminos al camerei încorporate iluminează atunci când camera încorporată se află în uz.
Software-ul instalat pe computerul dumneavoastră variază în funcţie de configuraţia computerului.
Pentru a efectua un apel video cu ajutorul Windows Live Messenger
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi apoi pe Windows Live Messenger.
✍
Trebuie să faceţi sign in la Windows Live Messenger pentru a efectua un apel video.
Pentru a afişa imaginile de la camera încorporată
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft Webcam Suite şi pe WebCam Companion 4.
2
Faceţi clic pe Capture.
✍
Dacă nu puteţi captura imagini în mod corespunzător, de exemplu, imaginile capturate nu sunt afişate uniform, faceţi clic pe rezoluţia curentă a imaginii de capturare
din partea din dreapta sus a ferestrei principale şi reduceţi rezoluţia.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
Utilizarea unităţii de disc optice
Computerul dumneavoastră este echipat cu o unitate de disc optică.
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi butonul de scoatere a unităţii (1) pentru a deschide unitatea.
Tava unităţii glisează în afară.
n 45 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
3
n 46 N
Plasaţi un disc în mijlocul tăvii unităţii, cu partea cu eticheta orientată în sus, şi împingeţi-l uşor în jos până când discul
se fixează la locul lui.
!
Nu exercitaţi presiune asupra tăvii unităţii. Asiguraţi-vă că ţineţi de partea inferioară a tăvii unităţii atunci când plasaţi/îndepărtaţi un disc pe/de pe tavă.
4
Închideţi tava unităţii prin împingere uşoară.
!
Nu îndepărtaţi discul optic în timp ce computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). Asiguraţi-vă că aduceţi computerul înapoi în
modul Normal înainte de a scoate discul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 47 N
Discuri acceptate
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dumneavoastră poate reda şi înregistra CD-uri, DVD-uri şi suporturi Blu-ray Disc.
Consultaţi diagrama de referinţă de mai jos pentru a afla ce tipuri de suporturi acceptă tipurile de unitate de disc optică.
RÎ: care pot fi redate şi înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CD-ROM
CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL DVD-R DL DVD-RAM*1 *2 BD-ROM
(Strat
RW
RW
(Strat
dublu)
dublu)
BD-R/RE*3 *4
Unitate DVD SuperMulti R
RÎ*6
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
–
–
Unitate Blu-ray Disc™
cu DVD SuperMulti
R
RÎ*6
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
RÎ*5
Unitate Blu-ray Disc™
ROM cu
DVD SuperMulti
R
RÎ*6
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
R
*1
Unitatea DVD SuperMulti a computerului dumneavoastră nu suportă cartuşul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuş sau discuri cu cartuş detaşabil.
*2
Nu este acceptată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GO) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este acceptat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*3
Unitatea Blu-ray Disc de pe computerul dumneavoastră nu acceptă discurile BD-RE Versiunea 1.0 şi nici suporturile Blu-ray Disc cu cartuş.
*4
Suporturile BDXL™ Disc nu sunt acceptate.
*5
Suportă scrierea de date pe discurile BD-R Part1 Versiunea 1.1/1.2/1.3 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GO) şi pe discuri
BD-RE Part1 Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GO).
*6
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este acceptată.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 48 N
!
Această unitate este proiectată pentru a reda discuri ce respectă standardul Compact Disc (CD). Discurile duale şi unele discuri cu muzică ce sunt codate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor nu respectă standardul Compact Disc (CD). Prin urmare, este posibil ca aceste discuri să nu fie compatibile cu această unitate.
Atunci când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le utiliza cu computerul VAIO, citiţi mai întâi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul discului pentru a
verifica compatibilitatea de redare şi de înregistrare cu unităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră. Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor de disc
optice VAIO cu discuri care nu respectă standardul oficial „CD”, „DVD” sau „Blu-ray Disc”. UTILIZAREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA
IREVERSIBILĂ A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ŞI POATE CAUZA BLOCAREA
SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
✍
Scrierea pe discuri 8 cm nu este acceptată.
!
Pentru a reda în mod continuu suporturi Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor, actualizaţi cheia AACS. Actualizarea cheii AACS necesită acces la Internet.
În ceea ce priveşte alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă redarea suportului Blu-ray Disc.
Este posibil ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut al suporturilor DVD şi BD-ROM. Dacă setarea regiunii unităţii de disc optice şi codul regiunii
discului nu coincid, redarea este imposibilă.
În afara cazului în care monitorul extern respectă standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nu veţi putea reda şi nici vizualiza conţinutul suporturilor
Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor.
Unele materiale conţinute pe suporturi pot limita ieşirea video la o definiţie standard sau pot interzice ieşirea video analoagă. Atunci când semnalul video iese prin
conexiuni digitale, precum o conexiune HDMI sau o conexiune DVI, se recomandă cu tărie implementarea unui mediu compatibil HDCP digital pentru compatibilitate
şi calitate optime ale vizionării.
Părăsiţi toate programe utilitare rezidente în memorie înainte să redaţi sau să scrieţi date pe un disc, deoarece acest lucru poate cauza defectarea computerului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 49 N
Note cu privire la utilizarea unităţii de disc optice
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu bruscaţi şi nu mişcaţi computerul în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe disc.
❑ Nu conectaţi şi nu deconectaţi cablul de alimentare sau adaptorul CA în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe
un disc.
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine o performanţă optimă a redării discului, trebuie să urmaţi aceste recomandări:
❑ Este posibil ca unele playere CD şi unele unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi CD-R
sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele playere DVD şi unele unităţi de disc optice să nu poată reda DVD-uri create cu suporturi DVD+R
DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Când computerul este dotat cu o unitate Blu-ray Disc, computerul are capacitatea de a reda suporturi Blu-ray Disc. Cu
toate acestea, este posibil ca unitatea să nu poată reda unele date conţinute pe suporturi Blu-ray Disc sau ca, în timpul
redării suportului Blu-ray Disc, computerul să devină instabil. Pentru a reda conţinutul în mod normal, descărcaţi şi instalaţi
cele mai recente actualizări pentru software-urile de redare Blu-ray Disc, utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind modul de utilizare a VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului (pagina 32).
❑ În funcţie de mediul sistemului, este posibil să detectaţi întreruperi ale sunetului şi/sau cadre sărite în tipul redării AVC HD.
❑ Nu comutaţi computerul la niciunul dintre modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă un disc.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 50 N
Note privind codurile de regiune
Indicatorii de cod de regiune sunt etichetaţi pe discuri sau pe ambalaje pentru a indica în ce regiune şi pe ce tip de player
puteţi reda discul. În cazul în care codul de regiune indică „toate”, puteţi reda acest disc în majoritatea regiunilor din lume.
În cazul în care codul de regiune pentru zona în care vă aflaţi este diferit de cel de pe etichetă, nu puteţi reda discul pe
computer.
Pentru a afla care este codul de regiune pentru zona în care vă aflaţi, consultaţi tabelul următor.
Zonă de rezidenţă
Cod regiune
Zonă de rezidenţă
Cod regiune
Zonă de rezidenţă
Cod regiune
Africa
5
Africa de Sud*
2
Arabia Saudită*
2
Australia*
4
China
6
Coreea
3
Emiratele Arabe Unite* 2
Europa
2
Filipine*
3
Hong Kong*
3
India*
5
Indonezia*
3
Japonia*
2
Kuweit*
2
Malaezia*
3
Noua Zeelandă*
4
Rusia
5
Singapore*
3
Tailanda*
3
Taiwan
3
Vietnam
3
*
Unităţii de disc optice a computerului nu îi este atribuit un cod de regiune în mod implicit.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 51 N
Dacă este prima dată când redaţi un material video de pe DVD pe computer, urmaţi paşii de mai jos înainte de a introduce
discul:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Computer.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma unităţii de disc optice şi selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Hardware.
4
Selectaţi unitatea de disc optică din lista Toate unităţile de disc şi faceţi clic pe Proprietăţi.
5
Faceţi clic pe fila Regiune DVD.
6
Selectaţi o regiune corespunzătoare din listă şi faceţi clic pe OK.
!
Numărul de schimbări permise ale codului de regiune este limitat. Când depăşiţi acest număr, codul de regiune al unităţii este alocat permanent şi nu îl veţi mai putea
schimba. Reconfigurarea computerului nu reiniţializează această numărătoare.
Nicio problemă cauzată de modificarea setărilor codului regiunii unităţii nu este acoperită de garanţie.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 52 N
Redarea discurilor
Pentru a reda un disc
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul CA la computer şi închideţi toate aplicaţiile software aflate în execuţie înainte de a reda un disc.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe aplicaţia software dorită pentru a reda discul.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fişierul ajutor inclus în aplicaţia software.
Copierea de fişiere pe discuri
Pentru a copia fişiere pe un disc
1
Introduceţi un disc înregistrabil în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul CA la computer şi închideţi toate aplicaţiile software aflate în execuţie înainte de a copia fişiere pe un disc.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele şi alegeţi aplicaţia software de inscripţionare
dorită, pentru a copia fişiere pe disc.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fişierul ajutor inclus în aplicaţia software.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 53 N
Utilizarea „Memory Stick”
„Memory Stick” este un suport de înregistrare IC compact, portabil şi versatil, proiectat în special pentru schimbarea şi
partajarea de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile şi alte dispozitive.
Deoarece este detaşabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
Înainte de a utiliza „Memory Stick”
Fanta „Memory Stick Duo” de pe computer este proiectată pentru următoarele dimensiuni şi tipuri de suporturi:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Computerul dumneavoastră este compatibil doar cu „Memory Stick” de dimensiune duo şi nu este compatibil cu „Memory Stick” de dimensiune standard.
✍
Fanta „Memory Stick Duo” funcţionează şi ca fantă pentru cartelele de memorie SD.
Pentru cele mai actuale informaţii privind „Memory Stick”, vizitaţi http://www.sony.net/memorycard/.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
Introducerea şi îndepărtarea unui „Memory Stick”
Pentru a introduce un „Memory Stick”
1
Localizaţi fanta „Memory Stick Duo”.
2
Ţineţi suportul „Memory Stick” cu săgeata îndreptată spre fantă.
3
Împingeţi cu grijă suportul „Memory Stick” în fantă până se fixează la locul său.
Nu forţaţi suportul să intre în fantă.
n 54 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 55 N
✍
În cazul în care „Memory Stick” nu intră cu uşurinţă în fantă, scoateţi-l uşor şi verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Când introduceţi suportul „Memory Stick” în fantă pentru prima dată, este posibil să vi se solicite să instalaţi software-ul de driver. Dacă vi se solicită acest lucru, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.
„Memory Stick” este detectat în mod automat de către sistem şi este afişat conţinutul „Memory Stick”. Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer
şi faceţi dublu clic pe pictograma „Memory Stick”.
Pictograma „Memory Stick” va apărea în fereastra Computer după ce introduceţi suportul „Memory Stick” în fantă.
!
Înainte de a utiliza un „Memory Stick Micro” („M2”), introduceţi-l într-un adaptor „M2” duo. Dacă introduceţi suportul fără adaptor direct în fanta „Memory Stick Duo”,
s-ar putea ca acesta să nu mai poată fi scos.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 56 N
Pentru a îndepărta un suport „Memory Stick”
!
Nu îndepărtaţi suportul „Memory Stick” în timp ce indicatorul luminos „Memory Stick Duo” este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor. Este posibil ca în
cazul unor date voluminoase să fie nevoie de mai mult timp pentru a le încărca, aşa că asiguraţi-vă că indicatorul luminos este stins înainte de a scoate suportul
„Memory Stick”.
1
Localizaţi fanta „Memory Stick Duo”.
2
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos „Memory Stick Duo” este stins.
3
Apăsaţi suportul „Memory Stick” spre computer şi eliberaţi-l.
„Memory Stick” iese.
4
Trageţi „Memory Stick” afară din fantă.
!
Asiguraţi-vă că scoateţi cu atenţie suportul „Memory Stick”; altfel, acesta poate sări în mod neaşteptat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 57 N
Formatarea „Memory Stick”
Pentru a formata un „Memory Stick”
Suportul „Memory Stick” este formatat în mod implicit şi este gata de utilizare.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu computerul dumneavoastră, urmaţi aceşti paşi.
!
Asiguraţi-vă că utilizaţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul şi că acesta este compatibil cu „Memory Stick” atunci când formataţi suportul.
Prin formatarea „Memory Stick” se şterg toate datele stocate pe suportul respectiv. Înainte de formatarea suportului, asiguraţi-vă că acesta nu conţine date de care
aveţi nevoie.
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă în timpul formatării. Aceasta poate duce la o defecţiune.
1
Localizaţi fanta „Memory Stick Duo”.
2
Împingeţi cu grijă suportul „Memory Stick” în fantă până se fixează la locul său.
3
Faceţi clic pe Start şi pe Computer.
4
Faceţi clic dreapta pe pictograma „Memory Stick” şi selectaţi Formatare.
5
Faceţi clic pe Restaurare setări implicite pentru dispozitiv.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare şi a sistemului de fişiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem de fişiere, deoarece s-ar putea să se genereze o eroare.
✍
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
6
Faceţi clic pe Start.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Poate să dureze un timp formatarea „Memory Stick” în funcţie de tipul de suport.
n 58 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 59 N
Note cu privire la utilizarea „Memory Stick”
❑ Computerul dumneavoastră a fost testat şi este compatibil cu suporturile „Memory Stick” marca Sony, cu o capacitate
de maximum 32 GO, disponibile pe piaţă începând cu luna ianuarie a anului 2011. Totuşi, nu pentru toate suporturile
„Memory Stick” se garantează compatibilitatea.
❑ Asiguraţi-vă că ţineţi suportul „Memory Stick” cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce îl introduceţi în fantă.
Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu forţaţi suportul „Memory Stick” în fantă dacă nu îl puteţi
introduce cu uşurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi „Memory Stick” din fantă. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea modulului.
❑ Nu este garantată compatibilitatea introducerii „Memory Stick” cu mai multe convertoare.
❑ „MagicGate” este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Folosiţi un
suport „Memory Stick” cu sigla „MagicGate” pentru a beneficia de această tehnologie.
❑ Cu excepţia utilizării în scopuri personale, folosirea datelor audio şi/sau video înregistrate fără acordul prealabil al
deţinătorilor drepturilor de autor reprezintă o încălcare a legii cu privire la drepturile de autor. Utilizarea unui suport
„Memory Stick” ce conţine astfel de date este acceptată doar dacă se respectă această lege.
❑ Nu introduceţi mai mult de o cartelă de memorie în fantă. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului şi a suportului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/cartele de memorie
n 60 N
Utilizarea altor module/cartele de memorie
Utilizarea cartelei de memorie SD
Computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment pentru cartele de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment
pentru a transfera transfer date între camere digitale, camere video, playere audio şi alte dispozitive audio/video.
Înainte de a utiliza cartela de memorie SD
Compartimentul pentru cartele de memorie SD cu care este dotat computerul poate accepta următoarele cartele de memorie:
❑ Cartelă de memorie SD
❑ Cartelă de memorie SDHC
❑ Cartelă de memorie SDXC
✍
Fanta pentru cartelele de memorie SD funcţionează şi ca fantă pentru „Memory Stick Duo”.
Pentru cele mai recente informaţii privind cartelele de memorie compatibile, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul
dumneavoastră VAIO (pagina 5), pentru a accesa site-ul Web de asistenţă corespunzător.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/cartele de memorie
n 61 N
Pentru a introduce o cartelă de memorie SD
1
Localizaţi fanta pentru cartele de memorie SD.
2
Ţineţi cartela de memorie SD cu săgeata îndreptată spre fantă.
3
Împingeţi cu grijă cartela de memorie SD în fantă până se fixează la locul său.
Nu forţaţi cartela să intre în fantă.
✍
Când introduceţi cartela de memorie SD în fantă pentru prima dată, este posibil să vi se solicite să instalaţi software-ul de driver. Dacă vi se solicită acest lucru, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.
Pictograma cartelei de memorie SD va apărea în fereastra Computer după ce introduceţi cartela în fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/cartele de memorie
Pentru a îndepărta o cartelă de memorie SD
1
Localizaţi fanta pentru cartele de memorie SD.
2
Verificaţi dacă indicatorul luminos al cartelei de memorie SD este stins.
3
Apăsaţi cartela de memorie SD spre computer şi eliberaţi-o.
Cartela de memorie SD iese.
4
Trageţi cartela de memorie SD afară din fantă.
n 62 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/cartele de memorie
n 63 N
Note cu privire la utilizarea cartelelor de memorie
Note generale cu privire la utilizarea cartelei de memorie
❑ Asiguraţi-vă că utilizaţi cartele de memorie care respectă standardele acceptate de computerul dumneavoastră.
❑ Asiguraţi-vă că ţineţi cartela de memorie cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce o introduceţi în fantă. Pentru
a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu forţaţi cartela de memorie în fantă dacă nu o puteţi introduce cu
uşurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi cartela de memorie din fantă. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea modulului.
❑ Nu îndepărtaţi cartela de memorie în timp ce indicatorul „Memory Stick Duo”/cartelei de memorie SD este aprins. Acest
lucru poate duce la pierderea datelor.
❑ Nu încercaţi să introduceţi în fantă un alt tip de cartelă de memorie sau de adaptor pentru cartele de memorie. O cartelă
de memorie sau un adaptor pentru cartele de memorie incompatibil este posibil să fie dificil de îndepărtat din compartiment
şi poate duce la deteriorarea computerului.
❑ Nu introduceţi mai mult de o cartelă de memorie în fantă. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului şi a suportului.
Note cu privire la utilizarea cartelei de memorie SD
❑ Computerul dumneavoastră a fost testat şi este compatibil doar cu cartelele de memorie importante disponibile pe piaţă
începând cu luna ianuarie a anului 2011. Totuşi, nu pentru toate cartelele de memorie se garantează compatibilitatea.
❑ Cartelele de memorie SD (până la 2 GO), cartelele de memorie SDHC (până la 32 GO) şi cartelele de memorie SDXC
(până la 64 GO) au fost testate şi s-au dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.
❑ Unele tipuri de cartele de memorie SD, de exemplu cele cu UHS (caracteristica de transfer de date la viteze foarte mari Ultra High Speed), pot deveni extrem de fierbinţi din cauza accesului continuu la cartelele de memorie. În astfel de situaţii,
aşteptaţi un timp înainte de a îndepărta cartela de memorie, până aceasta se răceşte.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Internetului
n 64 N
Utilizarea Internetului
Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un Furnizor de Servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele
necesare pentru conectarea computerului la Internet.
Următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet pot fi oferite de Furnizorul de Servicii de Internet:
❑ Fibră până la domiciliu (FTTH)
❑ Linie digitală cu abonament (DSL)
❑ Modem cu cablu
❑ Satelit
❑ Linie comutată
Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet şi despre cum se conectează computerul
la Internet, apelaţi la Furnizorul de Servicii de Internet.
✍
Pentru a conecta computerul la Internet utilizând funcţia LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir. Consultaţi Utilizarea LAN fără fir (pagina 66) pentru
mai multe informaţii.
!
Atunci când conectaţi computerul la Internet, asiguraţi-vă că luaţi măsurile de securitate corespunzătoare pentru a proteja computerul împotriva ameninţărilor online.
În funcţie de contractul de servicii pe care îl aveţi cu furnizorul de servicii de internet, este posibil să fie nevoie să conectaţi un modem extern, de exemplu un modem
telefonic prin USB, un modem DSL sau un modem cu cablu la computer pentru a vă conecta la Internet. Pentru instrucţiuni detaliate privind setările conexiunii şi
configurarea modemului, consultaţi manualul primit cu modemul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelei (LAN)
n 65 N
Utilizarea reţelei (LAN)
Cu un cablu LAN aveţi posibilitatea să conectaţi computerul la reţele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computer şi celălalt capăt la reţea. Pentru setări
detaliate şi dispozitive necesare pentru accesul LAN, consultaţi administratorul de reţea.
✍
Puteţi conecta computerul la orice reţea fără să schimbaţi setările implicite.
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN de pe computer.
În cazul în care portul LAN este conectat la una din liniile telefonice menţionate mai jos, portul se poate avaria, supraîncălzi sau poate să ia foc datorită înaltei tensiuni.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 66 N
Utilizarea LAN fără fir
LAN fără fir (WLAN) permite computerului să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.
WLAN utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n, care specifică tipul tehnologiei utilizate.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Standard WLAN
Bandă de frecvenţe Observaţii
IEEE 802.11a
5 GHz
Disponibil doar pe modele compatibile cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât în cazul standardului
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de
2,4 GHz.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 67 N
Note privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
Note generale privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
❑ În unele ţări sau regiuni, folosirea de produse LAN fără fir poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr
limitat de canale).
❑ Standardul IEEE 802.11a şi standardul IEEE 802.11n nu sunt disponibile pentru reţele ad-hoc.
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive. Deşi dispozitivele
LAN fără fir utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeaşi
bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare mai lente şi un spectru al comunicării mai
restrâns sau întreruperi ale comunicării.
❑ Este posibil ca viteza şi raza de conectare să varieze, în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Distanţa dintre dispozitivele de comunicaţii
❑ Existenţa de obstacole între dispozitive
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Starea semnalului radio
❑ Mediul înconjurător care include prezenţa pereţilor şi materialele din care sunt construiţi aceşti pereţi
❑ Aplicaţiile software aflate în uz
❑ Comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.
❑ Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afişată pe computer.
❑ Utilizarea de produse LAN fără fir compatibile cu standarde diferite care utilizează aceeaşi bandă în cadrul aceleiaşi reţele
fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza interferenţelor radio. Luând în considerare aceste lucruri, produsele
LAN fără fir sunt proiectate să reducă viteza de comunicare pentru a asigura comunicarea cu un alt produs LAN fără fir,
dacă acesta este compatibil cu un standard diferit care utilizează aceeaşi bandă. Când viteza de comunicare nu este
atât de rapidă pe cât vă aşteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creştere a vitezei
de comunicare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 68 N
Notă privind criptarea datelor
Standardul LAN fără fir include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), şi Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE şi Wi-Fi Alliance, atât WPA2
cât şi WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul
protejării datelor şi controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil şi cu specificaţia
IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea
utilizatorului folosind 802.1X şi Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir
vulnerabile dintre clienţi şi punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea
confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private şi autentificare. WPA2,
cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor şi un control al accesului în reţea mai puternice şi, de asemenea,
este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g şi
802.11n, multi-bandă şi multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel
guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie (NIST),
compatibil FIPS 140-2 şi a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 69 N
Pornirea comunicărilor LAN fără fir
Mai întâi trebuie să stabiliţi o comunicaţie LAN fără fir între computer şi un punct de acces (nu este furnizat). Consultaţi,
Ajutor şi Asistenţă Windows pentru mai multe informaţii. Pentru ajutor cu privire la configurarea unei reţele fără fir, faceţi
clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Easy Connect şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru Easy Internet
Connection Setup.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
Pentru a porni comunicarea LAN fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Smart Network sau faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
din bara de activităţi.
4
Faceţi clic pe comutatorul de lângă Wireless LAN pentru a-l schimba la valoarea On în fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
5
Faceţi clic pe
6
Selectaţi punctul de acces dorit şi faceţi clic pe Conectare.
sau pe
din bara de activităţi.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 70 N
Oprirea comunicărilor LAN fără fir
Pentru a întrerupe comunicările LAN fără fir
Faceţi clic pe comutatorul de lângă Wireless LAN pentru a-l schimba la valoarea Off în fereastra VAIO Smart Network.
!
Dacă opriţi funcţia LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fişiere sau resurse aflate la distanţă, se pot pierde date.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 71 N
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dumneavoastră şi alte dispozitive BLUETOOTH®, precum un alt computer
sau un telefon mobil. Puteţi transfera date între aceste dispozitive fără a folosi cabluri, pe o rază de maximum 10 metri, într-o
zonă deschisă.
Securitate BLUETOOTH
Tehnologia fără fir BLUETOOTH prezintă o funcţie de autentificare, ce vă permite să stabiliţi cu cine doriţi să comunicaţi.
Cu funcţia de autentificare puteţi preveni accesarea computerului dumneavoastră de către orice dispozitive BLUETOOTH
anonime.
Prima dată când două dispozitive BLUETOOTH comunică, o parolă comună (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie
să fie stabilită pentru ca ambele dispozitive să fie înregistrate. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să
reintroduceţi parola.
✍
Parola poate fi diferită de fiecare dată, însă trebuie să fie aceeaşi pentru ambele dispozitive.
În cazul anumitor dispozitive, precum mouse-ul, nu poate fi introdusă nicio parolă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 72 N
Comunicarea cu un alt dispozitiv BLUETOOTH
Vă puteţi conecta computerul la un dispozitiv BLUETOOTH precum un alt computer, un telefon mobil, un PDA, căşti, un
mouse sau o cameră digitală fără a folosi niciun cablu.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 73 N
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv BLUETOOTH
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv BLUETOOTH trebuie ca mai întâi să configuraţi funcţia BLUETOOTH. Pentru informaţii
despre setarea şi utilizarea funcţiei BLUETOOTH, consultaţi Ajutor şi Asistenţă Windows.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Smart Network sau faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
din bara de activităţi.
3
Faceţi clic pe comutatorul de lângă BLUETOOTH pentru a-l schimba la valoarea On în fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 74 N
Oprirea comunicării prin BLUETOOTH
Pentru a opri comunicarea prin BLUETOOTH
1
Opriţi dispozitivul compatibil BLUETOOTH care comunică cu computerul.
2
Faceţi clic pe comutatorul de lângă BLUETOOTH pentru a-l schimba la valoarea Off în fereastra VAIO Smart Network.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 75 N
Note privind utilizarea funcţiei BLUETOOTH
❑ Ratele transferului de date variază, în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole, precum pereţii, situate între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul folosit la construcţia pereţilor
❑ Apropierea de microunde şi telefoane fără fir
❑ Interferenţa frecvenţei radio şi alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul aplicaţiei software
❑ Tipul sistemului de operare
❑ Folosirea ambelor funcţii, LAN fără fir şi BLUETOOTH, în acelaşi timp, pe computer
❑ Dimensiunea fişierelor transferate
❑ Este posibil ca fişierele mari să fie, câteodată, deteriorate în timpul transferului continuu, datorită limitărilor standardului
BLUETOOTH şi interferenţei electromagnetice din mediul înconjurător.
❑ Toate dispozitivele BLUETOOTH trebuie să fie certificate pentru a se asigura menţinerea cerinţelor standardului aplicabil.
Chiar dacă sunt respectate standardele, performanţa individuală a dispozitivelor, specificaţiile şi procedurile de funcţionare
pot varia. Este posibil ca nu în toate situaţiile să se poată face schimbul de date.
❑ Este posibil ca componentele video şi audio să nu fie sincronizate atunci când redaţi materiale video pe computer cu
ieşirea audio aflată pe un dispozitiv BLUETOOTH conectat. Această situaţie este întâlnită frecvent în cazul tehnologiei
BLUETOOTH şi nu indică o defecţiune.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 76 N
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele BLUETOOTH sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse
dispozitive. Deşi dispozitivele BLUETOOTH utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte
dispozitive care folosesc aceeaşi bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare mai lente
şi distanţe de comunicare mai mici sau întreruperi ale comunicării.
❑ Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu funcţioneze cu alte dispozitive, în funcţie de producător sau de versiunea
aplicaţiei software folosită de către producător.
❑ Conectarea mai multor dispozitive BLUETOOTH la computer poate duce la aglomerarea canalului, având ca rezultat
performanţa scăzută a dispozitivelor. Această situaţie este normală în cazul tehnologiei BLUETOOTH şi nu indică o
defecţiune.
❑ Comunicaţiile de mare viteză între computerul dumneavoastră şi dispozitive BLUETOOTH sunt disponibile atunci când
sunt conforme cu BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS (Specificaţia de bază BLUETOOTH, versiunea 3.0 +
mare viteză). Pentru comunicaţii de mare viteză, activaţi atât funcţia LAN fără fir, cât şi funcţia BLUETOOTH pe computer.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
n 77 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi ale computerului.
❑ Conectarea difuzoarelor externe sau a căştilor (pagina 78)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 79)
❑ Selectarea modurilor de afişare (pagina 86)
❑ Utilizarea funcţiei pentru Monitoare multiple (pagina 87)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 89)
❑ Conectarea unui dispozitiv USB (pagina 90)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 92)
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea difuzoarelor externe sau a căştilor
n 78 N
Conectarea difuzoarelor externe sau a căştilor
Puteţi conecta la computer dispozitive externe de ieşire audio (nu sunt furnizate), precum difuzoare sau căşti.
Din moment ce computerul dumneavoastră poate să scoată semnale atât analoage cât şi digitale prin intermediul conectorului
pentru căşti/OPTICAL OUT, puteţi conecta un dispozitiv S/PDIF, precum căşti digitale sau un amplificator audio/video la
conector şi să creşteţi calitatea sunetului computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună
cu dispozitivul S/PDIF.
!
Pentru a auzi sunetul de la dispozitivul S/PDIF conectat la conectorul pentru căşti/OPTICAL OUT trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni
detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieşire audio? (pagina 166).
Pentru a conecta difuzoare externe
✍
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Micşoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Conectaţi difuzoarele externe (1) la conectorul pentru căşti/OPTICAL OUT (2) i cu un cablu pentru difuzoare (3) (nu este
furnizat).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
Conectarea unui monitor extern
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Conectarea unui monitor de computer sau a unui proiector
Puteţi conecta un monitor extern, precum un monitor de computer sau un proiector, la computer.
Pentru a conecta un monitor de computer sau un proiector
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al monitorului extern sau al proiectorului la o priză CA.
2
Conectaţi monitorul extern sau proiectorul la portul monitorului (2) de pe computer cu un cablu de monitor (3).
n 79 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 80 N
✍
Dacă este necesar, conectaţi conectorul pentru căşti de pe proiector şi conectorul pentru căşti/OPTICAL OUT (4) i de pe computer cu un cablu pentru difuzoare (5).
!
Computerul dumneavoastră este compatibil cu standardul HDCP şi poate cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale în scopul protejării drepturilor de autor,
fapt care vă permite să redaţi şi să vizualizaţi o gamă largă de materiale de calitate superioară, protejate prin drepturi de autor. Pentru a vizualiza conţinut protejat prin
drepturi de autor, conectaţi un monitor compatibil HDCP la computer. În cazul în care computerul are conectat un monitor incompatibil nu veţi putea reda şi nici vizualiza
conţinut protejat prin drepturi de autor.
✍
În cazul în care monitorul extern de computer dispune de un port de intrare HDMI, conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de ieşire HDMI al computerului şi
celălalt capăt la portul de intrare HDMI al monitorului computerului.
Pentru a conecta un monitor TFT/DVI, utilizaţi un adaptor HDMI - DVI-D pentru a-l conecta la portul de ieşire HDMI de pe computer.
Cablul HDMI conduce şi semnal video şi audio.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 81 N
Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI
Puteţi conecta la computer un televizor cu port de intrare HDMI.
Pentru a conecta un televizor la computer
!
Pentru a auzi sunetul de la dispozitivul conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de ieşire audio? (pagina 166).
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză CA.
2
Conectaţi un capăt al cablului HDMI (2) la portul de ieşire HDMI (3) al computerului şi celălalt capăt la televizor.
3
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la intrarea externă.
4
Setaţi sistemul de configurare al televizorului.
!
Dacă este folosit un alt driver decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afişată şi nu se vor auzi sunete. Folosiţi întotdeauna driverul furnizat de Sony pentru actualizări.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
✍
Consultaţi manualul furnizat odată cu televizorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii despre instalare şi utilizare.
Cablul HDMI conduce şi semnal video şi audio.
n 82 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 83 N
Redarea de suporturi Blu-ray 3D Disc
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Pe modelele cu unitate Blu-ray Disc, puteţi să redaţi suporturi Blu-ray 3D Disc şi să vizualizaţi imagini 3D pe un monitor cu
capacităţi 3D, precum un televizor 3D, conectând monitorul la computer cu un cablu HDMI.
!
Nu uitaţi să utilizaţi ochelarii 3D specificaţi de producătorul televizorului în timp ce vizualizaţi imagini 3D.
✍
Consultaţi manualul primit cu televizorul 3D pentru a afla informaţii detaliate despre funcţia 3D.
Înainte de a vizualiza imagini 3D pe un monitor cu capacităţi 3D, mai întâi trebuie să efectuaţi configurarea iniţială. Urmaţi aceşti
paşi pentru a iniţializa NVIDIA 3D Vision.
1
Urmaţi paşii de la Pentru a conecta un televizor la computer (pagina 81) pentru a conecta televizorul 3D la computer
cu un cablu HDMI şi pentru a seta sistemul de configurare a televizorului.
2
Apăsaţi tastele Fn+F7 pentru a schimba ieşirea video la un monitor extern.
3
Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi NVIDIA Control Panel.
4
Selectaţi un element pentru setările funcţiei 3D.
5
Faceţi clic pentru a bifa o casetă de selectare pentru a activa funcţia 3D.
6
Urmaţi instrucţiunile din expertul de iniţializare.
După finalizarea setărilor, porneşte automat redarea clipului video 3D demonstrativ. Pentru a opri redarea, apăsaţi
tasta Esc.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 84 N
Pentru a reda suporturi Blu-ray 3D Disc
1
Urmaţi paşii de la Pentru a conecta un televizor la computer (pagina 81) pentru a conecta televizorul 3D la computer
cu un cablu HDMI şi pentru a seta sistemul de configurare a televizorului.
2
Apăsaţi tastele Fn+F7 pentru a schimba ieşirea video la un monitor extern.
3
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Corel şi Corel WinDVD BD.
4
Introduceţi un suport Blu-ray 3D Disc în unitatea de disc optică.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 85 N
Pentru a conecta un dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computer şi un televizor
Puteţi conecta un receptor TV de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio cu canale multiple între computer
şi televizor utilizând o conexiune HDMI.
!
Înainte de a conecta dispozitivul la computer, asiguraţi-vă că, mai întâi, a fost configurată conexiunea HDMI între televizor şi receptorul TV sau dispozitivul de decodare
audio cu canale multiple.
Pentru a auzi sunetul de la dispozitivul conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de ieşire audio? (pagina 166).
1
Porniţi televizorul şi setaţi-i intrarea la intrarea HDMI.
2
Porniţi receptorul TV sau dispozitivul de decodare audio cu canale multiple şi setaţi-i intrarea la intrarea HDMI.
3
Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului TV sau al dispozitivului de decodare audio
cu canale multiple şi celălalt capăt la portul de ieşire HDMI de pe computer.
✍
Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computer. Consultaţi De ce nu poate ecranul meu să afişeze o înregistrare video? (pagina 157) pentru mai
multe informaţii.
În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu exercită control asupra volumului de ieşire al niciunui dispozitiv
conectat.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Selectarea modurilor de afişare
n 86 N
Selectarea modurilor de afişare
Când este conectat un monitor extern, puteţi selecta fie ecranul computerului, fie monitorul conectat pentru a fi utilizat drept
monitor principal.
✍
Este posibil să nu puteţi afişa acelaşi conţinut pe ecranul computerului şi pe monitorul extern sau pe proiector, în acelaşi timp, în funcţie de tipul de monitor extern sau
de proiector.
Porniţi monitorul extern înainte de a porni computerul.
Pentru a selecta un mod de afişaj cu tastele Fn+F7
Puteţi selecta un mod de afişaj cu tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii şi funcţii cu tasta Fn (pagina 36) pentru mai multe
informaţii.
Pentru a selecta un mod de afişaj din setările pentru monitor
1
Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi setarea dorită şi apoi faceţi clic pe OK.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei pentru Monitoare multiple
n 87 N
Utilizarea funcţiei pentru Monitoare multiple
Funcţia Monitoare multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afişaj separate. De exemplu,
dacă aveţi un monitor extern conectat la computer, ecranul computerului şi monitorul extern pot funcţiona ca un singur spaţiu
de lucru.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii sau o
bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei pentru Monitoare multiple
n 88 N
Pentru a utiliza funcţia Monitoare multiple
✍
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Monitoare multiple.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.
Asiguraţi-vă că computerul nu intră în modul Repaus sau Hibernare în timp ce utilizaţi funcţia Monitoare multiple, deoarece este posibil ca computerul să nu mai revină
la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare ecran, nu extindeţi o singură fereastră pe două ecrane, deoarece este posibil ca aplicaţia software să nu funcţioneze corect.
1
Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi Se extind aceste ecrane şi apoi faceţi clic pe OK.
✍
Puteţi seta culorile şi rezoluţia pentru fiecare ecran şi puteţi personaliza funcţia Monitoare multiple.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui microfon extern
Conectarea unui microfon extern
Puteţi conecta un microfon extern (nu este furnizat) la computer.
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
✍
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
n 89 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 90 N
Conectarea unui dispozitiv USB
Puteţi conecta la computer un dispozitiv Universal Serial Bus (USB), precum un mouse, o unitate de dischete, un difuzor
sau o imprimantă.
Pentru a conecta un dispozitiv USB
1
Alegeţi portul USB (1) pe care preferaţi să îl folosiţi.
2
Conectaţi cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 91 N
Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB
❑ S-ar putea să fie nevoie să instalaţi software-ul driverului furnizat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare.
Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea dumneavoastră de Windows pentru a imprima
documente.
❑ Pentru informaţii privind îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul primit cu dispozitivul.
❑ Pentru a proteja computerul şi/sau dispozitivele USB împotriva deteriorării, respectaţi următoarele:
❑ Când mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la şocuri sau lovituri.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 92 N
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Computerul este echipat cu un port i.LINK, pe care îl puteţi utiliza pentru a vă conecta la un dispozitiv i.LINK, precum o cameră
video digitală.
✍
i.LINK este marcă înregistrată a Sony Corporation folosită doar pentru a indica faptul că produsul conţine o conexiune IEEE 1394. Procedura pentru stabilirea unei conexiuni
i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare şi de dispozitivele compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica
între ele. Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul i.LINK compatibil pentru mai multe informaţii despre condiţiile de funcţionare şi conectarea adecvată. Înainte
de a conecta dispozitive periferice compatibile cu i.LINK la sistemul dumneavoastră, cum ar fi o unitate CD-RW sau o unitate de disc optică, verificaţi compatibilitatea
acestora cu sistemul de operare şi condiţiile de funcţionare cerute.
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Portul i.LINK de pe computer nu furnizează energie unui dispozitiv extern. Dacă dispozitivul extern necesită alimentare
externă, asiguraţi-vă că îl conectaţi la o sursă de curent.
❑ Portul i.LINK acceptă rate de transfer de până la 400 Mbps. Totuşi, rata reală de transfer depinde de rata de transfer a
dispozitivului extern.
❑ În unele ţări sau regiuni, cablurile opţionale i.LINK pot să nu fie disponibile.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Este posibil ca conexiunea i.LINK să nu fie disponibilă în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare şi de
dispozitivele compatibile cu i.LINK pe care le utilizaţi. Consultaţi manualul furnizat odată cu aplicaţia software pentru
informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru şi compatibilitatea dintre sistemul de operare şi perifericele compatibile cu i.LINK (de exemplu,
o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 93 N
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer şi celălalt capăt la portul DV
In/Out (3) de pe camera video digitală.
✍
Procedura de conectare variază în funcţie de dispozitivul compatibil i.LINK deţinut. Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul pentru informaţii suplimentare.
Nu puteţi accesa conţinutul unui „Memory Stick” din camera video digitală prin intermediul unei conexiuni i.LINK.
Personalizarea computerului VAIO >
n 94 N
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi schimba setările principale ale computerului VAIO. Printre altele, veţi
învăţa cum să utilizaţi şi cum să personalizaţi imaginea software-ului şi utilităţilor Sony.
❑ Stabilirea parolei (pagina 95)
❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 101)
❑ Utilizarea VAIO Power Management (pagina 103)
❑ Schimbarea Limbii afişajului (pagina 104)
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 95 N
Stabilirea parolei
Stabilirea parolei vă permite să vă protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat, obligând utilizatorul să introducă
parola atunci când se porneşte computerul sau când acesta revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare.
!
Nu uitaţi parola. Notaţi parola undeva şi păstraţi-o într-un loc sigur.
Tip de parolă
Descriere
Parolă de pornire
Puteţi utiliza funcţiile BIOS pentru a stabili două tipuri de parolă:
- Parolă calculator: Permite utilizatorilor cu drepturi administrative să modifice toate opţiunile de configurare
din ecranul de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul.
- Parolă utilizator: Permite utilizatorilor obişnuiţi să modifice unele dintre opţiunile de configurare BIOS, precum
şi să pornească computerul. Pentru a stabili parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să stabiliţi parola de
calculator.
✍
Pentru a porni computerul vi se va cere să introduceţi parola de pornire după ce apare sigla VAIO.
!
Dacă uitaţi parola de calculator, parola trebuie reiniţializată şi se va percepe o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de
service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul
dumneavoastră VAIO (pagina 5).
Puteţi reiniţializa parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS, prin introducerea parolei de calculator.
Parolă Windows
Permite utilizatorilor să facă log on la computer şi să protejeze fiecare cont de utilizator cu propria parolă.
✍
Introducerea parolei Windows va fi solicitată după ce selectaţi contul utilizatorului.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 96 N
Stabilirea parolei de pornire
Pentru a adăuga parola de pornire (parola calculator)
1
Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou.
2
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set Machine Password şi apoi
apăsaţi tasta Enter.
3
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori şi apăsaţi tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
4
Selectaţi Password when Power On din Security şi apăsaţi tasta Enter.
5
Modificaţi setarea de la valoarea Disabled la Enabled.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 97 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola utilizator)
!
Asiguraţi-vă că stabiliţi parola calculator înainte de a o stabili pe cea de utilizator.
1
Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou.
2
Introduceţi parola pentru calculator şi apăsaţi tasta Enter.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set User Password şi apoi apăsaţi
tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori şi apăsaţi tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola calculator)
1
Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou.
2
Introduceţi parola pentru calculator şi apăsaţi tasta Enter.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set Machine Password şi apoi
apăsaţi tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă şi noua parolă de două ori şi apoi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password şi apăsaţi
tasta Enter.
5
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 98 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola utilizator)
1
Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou.
2
Introduceţi parola pentru utilizator şi apăsaţi tasta Enter.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set User Password şi apoi apăsaţi
tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă şi noua parolă de două ori şi apoi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password şi apăsaţi
tasta Enter.
5
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
Stabilirea parolei Windows
Pentru a adăuga parola Windows
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator şi siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont din Efectuare de modificări la contul de utilizator.
5
În câmpurile Parolă nouă şi Confirmare parolă nouă, introduceţi parola contului.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
✍
Consultaţi Ajutor şi Asistenţă Windows pentru mai multe informaţii despre parola Windows.
Pentru a modifica parola Windows
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator şi siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă şi Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
n 99 N
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
Pentru a îndepărta parola Windows
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator şi siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă pe care doriţi să o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 100 N
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Control Center
n 101 N
Utilizarea VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să accesaţi informaţiile despre sistem şi să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit şi modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit este modificată.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Control Center
n 102 N
Utilizarea S-FORCE Front Surround 3D
S-FORCE Front Surround 3D este o tehnologie de sunet surround virtual, care vă permite să vă bucuraţi de sunet surround
puternic şi realistic utilizând difuzoarele încorporate. Efectul său este remarcabil în special atunci când urmăriţi filme.
Pentru a activa S-FORCE Front Surround 3D
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Sunet şi Sound Effect Settings.
3
Faceţi clic pe Use S-FORCE Front Surround 3D şi pe OK.
!
S-FORCE Front Surround 3D funcţionează doar cu ieşirea audio de la difuzoarele încorporate.
Nu este posibilă utilizarea simultană a S-FORCE Front Surround 3D şi a Dolby PC Entertainment Experience.
✍
Pentru a obţine efectul maxim cu S-FORCE Front Surround 3D, plasaţi computerul exact vizavi de poziţia în care vă aflaţi şi staţi la o distanţă optimă de acesta:
aproximativ 1 m de computer.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 103 N
Utilizarea VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să setaţi planurile de alimentare pentru a le folosi în cazul alimentării cu CA sau cu acumulator,
pentru a corespunde cu consumul necesar de energie.
Funcţia VAIO Power Management este adăugată la Opţiuni de alimentare din Windows. Prin intermediul acestei aplicaţii
software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună a computerului
şi o durată de viaţă mai lungă pentru acumulator.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, un simbol de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Acest simbol indică ce fel sursă de alimentare
folosiţi în momentul respectiv. Faceţi clic pe acest simbol pentru a afişa fereastra ce prezintă starea alimentării.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de activităţi şi selectaţi Opţiuni de alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări plan din dreapta planului curent de alimentare din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi după caz modul Repaus şi setările de afişare.
2
Dacă trebuie modificate setările complexe, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe şi mergeţi la pasul 3.
Altfel, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările fiecărui element.
4
Faceţi clic pe OK.
Personalizarea computerului VAIO >
Schimbarea Limbii afişajului
n 104 N
Schimbarea Limbii afişajului
Pe modelele cu Windows 7 Ultimate sau Windows 7 Enterprise, puteţi descărca şi instala pachetul lingvistic dorit.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
!
Pentru a descărca un pachet lingvistic, computerul trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii despre cum se conectează computerul la Internet, consultaţi
Utilizarea Internetului (pagina 64).
Pentru a instala un pachet lingvistic
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi apoi pe Windows Update.
2
Faceţi clic pe xx (număr) actualizări opţionale sunt disponibile.
3
Selectaţi din listă pachetul lingvistic dorit.
4
Faceţi clic pe OK pentru a porni descărcarea şi instalarea pachetului lingvistic selectat.
Pentru a schimba limba afişajului
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control şi pe Ceas, limbă şi regiune.
2
Faceţi clic pe Regiune şi limbă.
3
Selectaţi fila Tastaturi şi limbi.
4
Alegeţi o limbă pentru afişaj din lista verticală.
5
Faceţi clic pe OK.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
n 105 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Computerul VAIO şi modulele de memorie utilizează componente de mare precizie şi tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Ar trebui să contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul nou de memorie.
❑ Ar trebui să nu îl instalaţi dumneavoastră, dacă nu sunteţi familiarizaţi cu îmbunătăţirea memoriei unui calculator.
❑ Ar trebui să nu atingeţi conectorii şi să nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Pentru asistenţă, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent,
consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5).
Tipul de modul şi cantitatea de memorie instalată pe computerul dumneavoastră pot diferi în funcţie de modelul achiziţionat.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie
n 106 N
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului, puteţi creşte cantitatea de memorie prin instalarea de module opţionale
de memorie. Înainte să îmbunătăţiţi memoria computerului, citiţi notele şi procedurile din următoarele pagini.
Note cu privire la adăugarea/îndepărtarea modulelor de memorie
❑ Asiguraţi-vă că puneţi computerul pe o suprafaţă plată înainte de a adăuga sau de a îndepărta module de memorie.
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza deteriorarea
sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul sau producătorul modulelor de memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoaşterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
cu computerele personale şi cu practica de siguranţă şi respectarea reglementărilor necesare pentru utilizarea şi
modificarea echipamentului electronic.
❑ Opriţi computerul şi deconectaţi-l de la sursele de alimentare (acumulator şi adaptor CA) şi de la alte legături de
telecomunicaţii, reţele sau modemuri înainte să îndepărtaţi orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu reuşiţi
să faceţi acest lucru vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie şi alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de lucru
ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor şi nu manipulaţi materiale
care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin menţinerea
contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie
n 107 N
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat odată cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l
proteja de ESD.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau şocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor şi a degetelor, nu atingeţi marginile componentelor
şi circuitele din interiorul computerului.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie
n 108 N
Îndepărtarea şi instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Opriţi computerul şi deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul şi îndepărtaţi acumulatorul.
3
Aşteptaţi aproximativ o oră, până când computerul se răceşte.
4
Desfaceţi şurubul (indicat de săgeata de mai jos) de sub computer şi îndepărtaţi capacul compartimentului pentru
modulele de memorie.
!
Aveţi grijă să nu pierdeţi şurubul îndepărtat.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus şi apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 109 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie
8
n 110 N
Introduceţi modulul de memorie în compartimentul pentru modulul de memorie şi împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi nicio altă componentă de pe placa de bază în afară de modulul de memorie.
Dacă doriţi să instalaţi un singur modul de memorie, asiguraţi-vă că utilizaţi compartimentul inferior.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu ieşitura mică din compartimentul
deschis. Nu forţaţi intrarea în fantă a modulului de memorie orientat greşit, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea fantei şi a modulului.
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi şurubul de sub computer.
11 Reinstalaţi acumulatorul şi porniţi computerul.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea şi îndepărtarea de memorie
n 111 N
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe System Information şi pe System Information.
Puteţi vizualiza dimensiunea memoriei de sistem în panoul din dreapta. Dacă nu apare memoria adăugată, repetaţi
procedura de instalare şi reporniţi computerul.
Precauţii >
n 112 N
Precauţii
Această secţiune descrie îndrumările şi precauţiile de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de
eventuale deteriorări.
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
❑ Informaţii privind siguranţa (pagina 113)
❑ Informaţii legate de îngrijire şi întreţinere (pagina 115)
❑ Manipularea computerului (pagina 116)
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 118)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 119)
❑ Manipularea camerei încorporate (pagina 120)
❑ Manipularea discurilor (pagina 121)
❑ Utilizarea acumulatorului (pagina 122)
❑ Manipularea „Memory Stick” (pagina 123)
❑ Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 124)
Precauţii >
Informaţii privind siguranţa
n 113 N
Informaţii privind siguranţa
Computer
❑ Utilizaţi computerul pe o suprafaţă solidă şi stabilă.
❑ Vă recomandăm să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este posibil ca temperatura bazei unităţii să crească
în timpul funcţionării normale şi, în timp, poate duce la situaţii de disconfort sau arsuri.
❑ Folosiţi doar echipamente periferice şi cabluri de interfaţă specificate.
❑ Nu lăsaţi piese mici, precum suportul „Memory Stick” şi adaptoarele „Memory Stick”, la îndemâna copiilor. Există riscul
ca aceştia să înghită suportul.
Sursa de alimentare
❑ Nu atingeţi adaptorul CA de piele. Îndepărtaţi adaptorul CA de corp dacă devine prea cald şi cauzează disconfort.
❑ Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare pentru a nu cauza incendii.
❑ Pentru a deconecta cablul de alimentare, trageţi-l afară ţinând de priză. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza CA dacă nu utilizaţi computerul o perioadă de timp prelungită.
❑ Atunci când adaptorul CA nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza CA.
❑ Asiguraţi-vă că priza CA este uşor de accesat.
Precauţii >
Informaţii privind siguranţa
n 114 N
Acumulator
❑ Nu lăsaţi acumulatorii la temperaturi de peste 60°C, cum ar fi într-o maşină parcată la soare sau expuşi la lumină solară
directă.
❑ Pentru siguranţa dumneavoastră, vă recomandăm cu tărie să utilizaţi acumulatoare reîncărcabile şi adaptoare CA Sony
autentice, care să respecte standardul de asigurare a calităţii şi care să fie furnizate de Sony pentru computerul
dumneavoastră VAIO. Este posibil ca unele computere VAIO să funcţioneze doar cu un acumulator Sony autentic.
❑ Ţineţi acumulatorul departe de toate sursele de căldură.
❑ Ţineţi acumulatorul uscat.
❑ Nu deschideţi şi nu încercaţi să dezasamblaţi acumulatorul.
❑ Nu expuneţi acumulatorul la şocuri mecanice, precum cele cauzate de scăparea acestuia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă de timp prelungită, îndepărtaţi acumulatorul din computer pentru a preveni
deteriorarea acumulatorului.
❑ Dacă nu aţi utilizat acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca durata de viaţă a acumulatorului să
se fi scurtat. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Acumulatorul se va descărca treptat în timp, chiar dacă nu
este utilizat. Conectaţi adaptorul CA la computer şi încărcaţi acumulatorul înainte să utilizaţi din nou computerul.
Căşti
❑ Siguranţa pe şosea – Nu utilizaţi căştile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic şi este ilegal în unele zone. De asemenea, poate fi periculos să ascultaţi
muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului – Evitaţi folosirea căştilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării la
căşti în continuu, la volum ridicat şi pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi
utilizarea.
Precauţii >
Informaţii legate de îngrijire şi întreţinere
n 115 N
Informaţii legate de îngrijire şi întreţinere
Computer
❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau uşor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi un tampon abraziv,
pudră de lustruire sau solvenţi, precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisajul computerului.
❑ Asiguraţi-vă că deconectaţi adaptorul CA şi că scoateţi acumulatorul înainte de a curăţa computerul.
Ecran LCD
Folosiţi o cârpă moale şi uscată pentru a şterge suprafaţa ecranului LCD. Frecarea suprafeţei ar putea deteriora ecranul.
Cameră încorporată
Curăţaţi zona din jurul camerei încorporate cu o cârpă moale şi uscată. Nu frecaţi zona respectivă prea tare, deoarece se poate
zgâria cu uşurinţă.
Discuri
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margini şi folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre
exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine şi folosiţi-o pentru a şterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ştergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale şi uscată.
Precauţii >
Manipularea computerului
n 116 N
Manipularea computerului
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză şi scoateţi acumulatorul.
Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Nu scăpaţi computerul şi nu aşezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau şocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza defecţiuni
computerului.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă şi poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se
întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de aparatul de radio sau de televizor.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
❑ În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea
condensul. Într-un astfel de caz, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare vreo problemă,
deconectaţi computerul de la priză şi contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai
apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5).
Precauţii >
Manipularea computerului
n 117 N
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, faceţi periodic copii de siguranţă ale datelor.
❑ Nu apăsaţi pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia când deschideţi capacul ecranului LCD sau când ridicaţi computerul.
Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate
deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia. Pentru a deschide computerul, ţineţi de bază cu o mână şi ridicaţi
uşor capacul ecranului LCD cu cealaltă. Pentru a transporta computerul cu capacul deschis, asiguraţi-vă că ţineţi
computerul cu ambele mâini.
❑ Utilizaţi o cutie de transport concepută special pentru a transporta computerul.
Precauţii >
Manipularea ecranului LCD
n 118 N
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Nu permiteţi pătrunderea luminii directe
a soarelui atunci când utilizaţi computerul în apropierea unei ferestre.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD şi nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la deteriorare.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu
indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeaşi imagine este afişată o perioadă de timp prelungită.
Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzeşte în timpul funcţionării. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
❑ Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea tehnologiei de înaltă precizie. Este posibil, totuşi, să vedeţi puncte negre mici
şi/sau puncte luminoase (roşii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare şi nu indică o defecţiune.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă pentru această selecţie sunt
disponibile modificări ale opţiunilor, deoarece acest lucru poate duce la instabilitatea computerului. Sony nu îşi asumă
nicio răspundere pentru nicio defecţiune generată de modificările aduse setărilor.
❑ Nu apăsaţi pe capacul ecranului LCD atunci când acesta este închis, deoarece ecranul LCD s-ar putea zgâria sau murdări.
Precauţii >
Utilizarea sursei de alimentare
n 119 N
Utilizarea sursei de alimentare
❑ Nu folosiţi o priză CA cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele de tăiat
hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un prelungitor cu protector de tensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorărilor computerului
cauzate de creşteri bruşte de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Utilizaţi adaptorul CA furnizat odată cu computerul sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor CA deoarece se pot
produce defecţiuni.
Precauţii >
Manipularea camerei încorporate
n 120 N
Manipularea camerei încorporate
❑ Nu zgâriaţi şi nu murdăriţi zona din jurul camerei încorporate, deoarece calitatea imaginii poate fi afectată.
❑ Nu permiteţi luminii solare directe să pătrundă în lentilele camerei încorporate, indiferent dacă computerul este pornit sau
oprit, deoarece acest lucru poate duce la defectarea camerei.
Precauţii >
Manipularea discurilor
n 121 N
Manipularea discurilor
❑ Amprentele digitale şi praful de pe suprafaţa discului pot duce la erori de citire. Asiguraţi-vă că ţineţi discul de margini
şi de orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Nu ataşaţi niciodată pe un disc o etichetă adezivă. Aceasta va afecta utilizarea discului şi poate duce la o defecţiune
ireparabilă.
Precauţii >
Utilizarea acumulatorului
n 122 N
Utilizarea acumulatorului
❑ Durata de viaţă a acumulatorului este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a
acumulatorului la temperaturi joase.
❑ Încărcaţi acumulatorii la temperaturi cuprinse între 10°C şi 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare
mai mare.
❑ Nu încărcaţi acumulatorul într-un alt mod decât cel descris în ghidul de utilizare sau după cum menţionează Sony în
scris.
❑ În timp acumulatorul este în uz sau este încărcat, acumulatorul se încălzeşte. Acest lucru este normal şi nu trebuie să
vă îngrijoreze.
❑ Nu trebuie să descărcaţi acumulatorul înainte de reîncărcare.
❑ Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-aţi încărcat complet, este posibil ca acumulatorul să se apropie de
sfârşitul perioadei de funcţionare şi trebuie înlocuit.
Precauţii >
Manipularea „Memory Stick”
n 123 N
Manipularea „Memory Stick”
❑ Nu atingeţi conectorul „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi doar etichetele adezive furnizate odată cu „Memory Stick”.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă şi nu expuneţi „Memory Stick”.
❑ Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi suportul „Memory Stick”.
❑ Menţineţi suportul „Memory Stick” uscat.
❑ Nu utilizaţi şi nu depozitaţi suportul „Memory Stick” în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul maşinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Folosiţi cutia de depozitare furnizată odată cu „Memory Stick”.
❑ Faceţi copii de siguranţă ale datelor de valoare.
❑ Când folosiţi „Memory Stick Duo”, nu utilizaţi un stilou cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe „Memory Stick
Duo”. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
Precauţii >
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
n 124 N
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
Dispozitivul de stocare încorporat (unitatea de hard disk sau unitatea SSD) are o densitate mare de stocare şi citeşte sau scrie
date într-un timp scurt. Cu toate acestea, poate fi deteriorat cu uşurinţă dacă este utilizat necorespunzător. Dacă dispozitivul
de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni pierderea datelor, trebuie să aveţi grijă atunci
când manipulaţi computerul.
Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat
❑ Nu expuneţi computerul la mişcări bruşte.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu opriţi şi nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe dispozitivul de stocare.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
❑ Nu scoateţi dispozitivul de stocare din computer.
Depanare >
n 125 N
Depanare
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obişnuite cu care vă puteţi întâlni atunci când folosiţi
computerul VAIO. Multe dintre probleme au soluţii simple. Dacă aceste sugestii nu vă ajută să rezolvaţi problemele, utilizaţi
VAIO Care. Pentru a lansa software-ul, consultaţi Utilizarea VAIO Care (pagina 34).
Dacă problema persistă şi aveţi nevoie de asistenţă, vizitaţi site-urile Web de asistenţă enumerate în Aflaţi mai multe
despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5).
Este posibil ca unele caracteristici şi opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
❑ Operaţii computer (pagina 127)
❑ Actualizarea/securitatea sistemului (pagina 133)
❑ Recuperare / Suporturi de recuperare (pagina 134)
❑ Partiţie (pagina 137)
❑ Acumulator (pagina 138)
❑ Cameră încorporată (pagina 140)
❑ Lucru în reţea (LAN/LAN fără fir) (pagina 142)
❑ Tehnologie BLUETOOTH (pagina 146)
❑ Discuri optice (pagina 149)
❑ Monitor (pagina 154)
❑ Imprimare (pagina 159)
❑ Microfon (pagina 160)
❑ Difuzoare (pagina 161)
Depanare >
n 126 N
❑ Touch Pad (pagina 163)
❑ Tastatură (pagina 164)
❑ Dischete (pagina 165)
❑ Audio/Video (pagina 166)
❑ „Memory Stick” (pagina 169)
❑ Periferice (pagina 170)
Depanare >
Operaţii computer
n 127 N
Operaţii computer
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu porneşte?
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit şi că indicatorul de alimentare
este aprins.
❑ Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect şi că este încărcat.
❑ Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) şi apoi reporniţi computerul.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după achiziţionare şi apoi reporniţi computerul.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent şi că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent şi că este pornit. Asiguraţi-vă
că luminozitatea şi contrastul sunt reglate corect. Consultaţi manualul furnizat odată cu monitorul pentru informaţii
suplimentare.
❑ Deconectaţi adaptorul CA şi îndepărtaţi acumulatorul. Aşteptaţi între trei şi cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul,
conectaţi adaptorul CA şi apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă apare condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Verificaţi dacă este folosit adaptorul CA Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar acumulatori reîncărcabili şi
adaptor CA Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
Depanare >
Operaţii computer
n 128 N
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos verde de alimentare se aprinde, însă ecranul
rămâne gol?
❑ Apăsaţi de mai multe ori tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei. Este posibil să se fi produs o eroare de
aplicaţie.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere şi pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu reporneşte, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi faceţi clic pe săgeata
de lângă butonul
Închidere
şi pe Repornire.
Dacă se afişează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a închide
computerul. Deconectaţi adaptorul CA şi lăsaţi computerul aproximativ cinci minute. Apoi conectaţi adaptorul CA şi
porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Depanare >
Operaţii computer
n 129 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspund la
comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce rulează o aplicaţie software, apăsaţi tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start şi pe butonul Închidere pentru a închide computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se opreşte, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi faceţi clic pe butonul Închidere.
Dacă apare fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se opreşte
computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
❑ Deconectaţi adaptorul CA şi îndepărtaţi acumulatorul. Aşteptaţi între trei şi cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul, conectaţi
adaptorul CA şi apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
Depanare >
Operaţii computer
n 130 N
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Este posibil ca computerul să devină instabil dacă modul de operare este schimbat înainte ca acesta să intre complet în
modul Repaus sau Hibernare.
Pentru a restaura computerul la modul Normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere şi apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu reporneşte, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi apoi faceţi clic pe săgeata din dreptul
butonului Închidere şi pe Repornire.
Dacă se afişează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se opreşte
computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos de încărcare clipeşte rapid şi computerul nu
porneşte?
❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul şi scoateţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultaţi
Instalarea/îndepărtarea acumulatorului (pagina 21).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil. Scoateţi acumulatorul şi contactaţi un
centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe
despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5).
Depanare >
Operaţii computer
n 131 N
De ce în fereastra Proprietăţi sistem este afişată o viteză mai scăzută a procesorului decât
cea maximă?
Acest lucru este normal. Deoarece procesorul computerului dumneavoastră utilizează un tip de tehnologie de control al
vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afişeze viteza actuală a
procesorului în loc de cea maximă.
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu acceptă parola şi afişează mesajul Enter
Onetime Password?
Dacă introduceţi iar de trei ori la rând o parolă de pornire greşită, va apărea mesajul Enter Onetime Password şi sistemul
de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă
indicatorul luminos se stinge. Aşteptaţi între 10 şi 15 secunde, apoi reporniţi computerul şi introduceţi parola corectă. Parola
este sensibilă la litere mari şi mici, aşa că asiguraţi-vă că verificaţi cu ce fel de litere scrieţi înainte de a introduce parola.
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se defectează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fişiere de corecţie sau de actualizare pentru a fi descărcate.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai recent software de driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. Într-un astfel de caz, performanţa grafică optimă
nu este garantată.
De ce nu se stinge ecranul după ce trece ora pentru oprirea automată?
Unele aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru a dezactiva temporar funcţia sistemului de operare
care închide ecranul computerului sau care trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.
Pentru a rezolva această problemă, părăsiţi aplicaţiile software aflate în execuţie sau schimbaţi economizorul de ecran curent.
Depanare >
Operaţii computer
n 132 N
Cum pot să modific ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului?
Puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului. Urmaţi aceşti paşi:
1
Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou.
2
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Boot.
3
Apăsaţi tasta M sau m pentru a selecta prioritatea dorită din Boot Priority şi apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta M sau m pentru a selecta dispozitivul căruia doriţi să îi atribuiţi prioritatea şi apăsaţi tasta Enter.
5
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reuşesc să pornesc sistemul computerului de pe
unitatea de dischetă USB conectată la computer?
Pentru a porni computerul de pe o unitate de dischete USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire (boot).
Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F11 până când dispare sigla VAIO.
De ce computerul funcţionează încet şi viteza de tractare a procesorului este scăzută în
timp ce computerul funcţionează alimentat de acumulator?
În timp ce computerul funcţionează alimentat de acumulator, viteza de tractare a procesorului este redusă în scopul
conservării puterii, fapt care cauzează funcţionarea înceată a computerului. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
Depanare >
Actualizarea/securitatea sistemului
n 133 N
Actualizarea/securitatea sistemului
Cum pot găsi actualizări importante pentru computer?
Puteţi găsi şi instala cele mai recente actualizări pe computer cu ajutorul următoarelor aplicaţii software: Windows Update
şi VAIO Update. Consultaţi Actualizarea computerului (pagina 32) pentru mai multe informaţii.
Cum programez instalarea actualizărilor Windows pe computerul meu?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum viruşii, este să descărcaţi şi să instalaţi cu regularitate fişierele de
actualizare Windows.
Puteţi obţine actualizări importante ale Windows făcând următoarele:
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem şi securitate.
3
Faceţi clic pe Centru de acţiune.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Depanare >
Recuperare / Suporturi de recuperare
n 134 N
Recuperare / Suporturi de recuperare
Cum pot crea suporturi de recuperare?
Puteţi crea suporturi de recuperare utilizând VAIO Care. Suporturile sunt utilizate pentru a restaura sistemul computerului
la setările implicite din fabrică. Pentru a crea suporturile, lansaţi VAIO Care (pagina 34) şi apoi faceţi clic pe Recovery &
restore, Recovery şi pe Create Recovery Media.
!
În cazul în care computerul nu este prevăzut cu o unitate de disc optică încorporată, trebuie să conectaţi o unitate de disc optică externă (nu este furnizată).
Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare pentru mai multe informaţii.
Cum pot restaura sistemul computerului la setările implicite din fabrică?
Există două modalităţi de a recupera sistemul computerului: de pe suporturile de recuperare şi din zona de recuperare.
Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare pentru mai multe informaţii.
Cum pot reinstala software-ul şi driverele originale?
Puteţi restaura software-ul şi driverele preinstalate utilizând VAIO Care. Pentru a le restaura, lansaţi VAIO Care (pagina 34)
şi apoi faceţi clic pe Recovery & restore, Recovery şi pe Reinstall Applications and Drivers.
Consultaţi fişierul ajutor inclus în VAIO Care pentru informaţii suplimentare.
Depanare >
Recuperare / Suporturi de recuperare
n 135 N
Cum pot să verific volumul zonei de recuperare?
Dispozitivul de stocare încorporat conţine zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului.
Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic pe Start, clic dreapta pe Computer şi selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc din Stocare în panoul din stânga.
Volumul zonei de recuperare şi volumul total al partiţiei C sunt afişate pe rândul Disc 0 din panoul central.
Depanare >
Recuperare / Suporturi de recuperare
n 136 N
Cum pot să reduc volumul zonei de recuperare?
Dispozitivul de stocare încorporat conţine zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului. În
cazul în care computerul dumneavoastră include o unitate SSD, este posibil să doriţi să minimizaţi zona de recuperare prin
eliminarea acestor date.
1
Dacă recuperaţi computerul de pe suporturi de recuperare (discuri optice) pe modelul fără unitate de disc optică
încorporată, conectaţi o unitate de disc optică externă (nu este furnizată) la computer şi la o sursă de alimentare CA.
2
Introduceţi discul în unitatea de disc optică sau conectaţi unitatea flash USB (nu este furnizată) la portul USB de pe
computer, în timp ce computerul se află în modul Normal.
!
Utilizaţi suporturile de recuperare pe care le-aţi creat după livrarea computerului.
3
Opriţi computerul şi porniţi-l din nou.
✍
Dacă utilizaţi unitatea de disc optică externă sau unitatea flash USB, apăsaţi în mod repetat tasta F11, până când dispare sigla VAIO.
4
Apăsaţi tasta M sau m pentru a selecta VAIO Care Rescue şi apăsaţi tasta Enter.
5
Faceţi clic pe Tools şi pe Start advanced recovery wizard.
✍
Când apare mesajul Do you need to rescue data?, faceţi o copie de rezervă a datelor, dacă este nevoie.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare fereastra Select recovery type.
7
Selectaţi Custom recovery - Remove recovery contents.
8
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Procedura de mai sus presupune recuperarea sistemului. Aplicaţiile şi datele pe care le-aţi adăugat pe dispozitivul de stocare înainte de eliminarea datelor pentru
recuperarea sistemului se vor pierde.
După ce aţi eliminat datele pentru recuperarea sistemului, aveţi nevoie de suportul de recuperare pentru recuperarea ulterioară a sistemului.
Depanare >
Partiţie
n 137 N
Partiţie
Cum pot crea o partiţie de hard disk?
Funcţia Windows vă permite să creaţi o partiţie fără a recupera sistemul computerului.
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Sistem şi securitate şi pe Creare şi formatare partiţii pe hard disk din
Instrumente de administrare.
2
Dacă apare fereastra Control cont utilizator, faceţi clic pe Da.
Dacă în momentul de faţă sunteţi conectat prin Log on la computer ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite
să introduceţi un nume şi o parolă de administrator.
3
Faceţi clic dreapta pe unitatea C şi selectaţi Îngustare volum.
4
Introduceţi dimensiunea partiţiei ce urmează să fie creată în Introduceţi volumul spaţiului de redus, în MO şi faceţi
clic pe Reducere.
5
Faceţi clic dreapta pe Nealocat şi selectaţi Volum simplu nou.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Dacă utilizaţi VAIO Care Rescue, puteţi crea o partiţie în timpul procesului de recuperare. Consultaţi Utilizarea VAIO Care (pagina 34) pentru mai multe informaţii.
Depanare >
Acumulator
n 138 N
Acumulator
Cum descopăr nivelul de încărcare a acumulatorului?
Puteţi verifica indicatorul de încărcare pentru a afla starea de încărcare a acumulatorului. Consultaţi Încărcarea
acumulatorului (pagina 24) pentru mai multe informaţii.
Când foloseşte computerul CA?
Când computerul este conectat la o priză CA cu adaptorul CA, acesta foloseşte CA, chiar dacă acumulatorul este instalat.
Când ar trebui să reîncarc acumulatorul?
Reîncărcaţi acumulatorul atunci când:
❑ Acumulatorul este descărcat şi indicatorul luminos de încărcare şi cel de alimentare clipesc.
❑ Nu aţi utilizat acumulatorul pentru o perioadă de timp prelungită.
Când ar trebui să înlocuiesc acumulatorul?
Când acumulatorul ajunge la sfârşitul duratei de viaţă apare un mesaj care vă solicită înlocuirea acumulatorului. Puteţi să
verificaţi capacitatea de încărcare a acumulatorului cu ajutorul funcţiei Battery din VAIO Control Center.
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că acumulatorul instalat este cald?
Nu, este normal ca acumulatorul să fie cald în timp ce alimentează computerul.
Depanare >
Acumulator
n 139 N
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce funcţionează cu alimentare de la
acumulator?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce funcţionează cu alimentare de la acumulator, însă unele programe
software şi dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică
sistemul să intre în modul Hibernare, salvaţi datele frecvent pentru a evita pierderea datelor. Consultaţi Utilizarea modului
Hibernare (pagina 31) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
De ce nu pot încărca acumulatorul complet?
Funcţia de îngrijire a acumulatorului este activată pentru a prelungi durata de viaţă a acumulatorului în VAIO Control Center.
Verificaţi setările din VAIO Control Center.
Ce ar trebui să fac dacă apare un mesaj care indică fie incompatibilitatea, fie instalarea
defectuoasă a acumulatorului şi computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul şi scoateţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultaţi
Instalarea/îndepărtarea acumulatorului (pagina 21).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil. Scoateţi acumulatorul şi contactaţi un
centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe
despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5).
Depanare >
Cameră încorporată
n 140 N
Cameră încorporată
De ce vizorul nu afişează imagini sau afişează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte să lansaţi
alta. Pe modelele cu Media Gallery, nu puteţi utiliza o altă aplicaţie pentru cameră care foloseşte camera încorporată
în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi a Media Gallery.
❑ Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, atunci când vizualizaţi un obiect care se deplasează
rapid. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ creşte încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot prezenta reflecţii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ Zona de pe şi din jurul camerei încorporate este murdară. Curăţaţi zona respectivă. Consultaţi Informaţii legate de
îngrijire şi întreţinere (pagina 115).
Depanare >
Cameră încorporată
n 141 N
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă şi întreruperi de sunet?
❑ Este posibil ca setările efectelor din aplicaţia software să ducă la lipsa cadrelor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
fişierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Această problemă poate apărea în timp ce computerul funcţionează în modul de economisire a energiei, lucru care reduce
performanţa procesorului. Consultaţi Selectarea unui plan de alimentare (pagina 103) pentru a verifica modul de
alimentare curent.
Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre în timp ce computerul
funcţionează cu alimentare de la acumulator?
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o priză CA.
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă datorită unei nepotriviri dintre frecvenţa de
redare a luminii şi viteza diafragmei.
Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursă de lumină, pâlpâire etc.)
pentru a elimina pâlpâirile.
Depanare >
Lucru în reţea (LAN/LAN fără fir)
n 142 N
Lucru în reţea (LAN/LAN fără fir)
Ce ar trebui să fac dacă pictograma VAIO Smart Network nu este afişată în bara de
activităţi?
❑ Faceţi clic pe
din bara de activităţi şi verificaţi dacă este afişată pictograma VAIO Smart Network
.
❑ Dacă pictograma VAIO Smart Network
nu se află în bara de activităţi, faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe
VAIO Smart Network şi apoi modificaţi setarea pentru a afişa pictograma în bara de activităţi.
Depanare >
Lucru în reţea (LAN/LAN fără fir)
n 143 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă şi de obstacole. Este posibil să fie nevoie să îndepărtaţi calculatorul de
obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că comutatorul WIRELESS este pornit şi că indicatorul luminos WIRELESS de pe computer este aprins.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de curent electric a punctului de acces este pornită.
❑ Urmaţi aceşti paşi pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare şi sarcini reţea din secţiunea Reţea şi Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eşec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi paşii:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem şi securitate şi pe Opţiuni de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări plan pentru planul curent de alimentare.
4
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir şi Mod economisire energie.
6
Alegeţi Performanţe maxime din lista verticală.
Depanare >
Lucru în reţea (LAN/LAN fără fir)
n 144 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-că că punctul de acces şi computerul sunt conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că computerul este configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eşec al comunicării. Urmaţi paşii de la Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 143) pentru a schimba setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă şi de obstacolele dintre dispozitive şi punctele
de acces. Alţi factori includ configuraţiile dispozitivului, starea semnalului radio şi compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transferare a datelor, îndepărtaţi calculatorul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de
punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul
de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eşec al comunicării. Urmaţi paşii de la Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 143) pentru a schimba setările.
Depanare >
Lucru în reţea (LAN/LAN fără fir)
n 145 N
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ În timp ce computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile transferului de date pot apărea atunci când este
transferat un fişier mare sau în cazul în care computerul este plasat în apropierea microundelor şi a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că conexiunea punctului de acces este intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eşec al comunicării. Urmaţi paşii de la Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 143) pentru a schimba setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţia LAN fără fir utilizează benzi de frecvenţă împărţite cunoscute şi sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se opreşte conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune peer-to-peer în cazul în care cheia de criptare este schimbată.
Puteţi fie să restabiliţi cheia de criptare la profilul iniţial sau să reintroduceţi cheia pe ambele computere pentru ca aceasta
să se potrivească.
Depanare >
Tehnologie BLUETOOTH
n 146 N
Tehnologie BLUETOOTH
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH nu pot găsi computerul
meu?
❑ Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia BLUETOOTH activată.
❑ Asiguraţi-vă că comutatorul WIRELESS este pornit şi că indicatorul luminos WIRELESS de pe computer este aprins.
❑ Nu puteţi utiliza funcţia BLUETOOTH în timp ce computerul se află în modul de economisire de energie. Aduceţi din nou
computerul în modul Normal, apoi schimbaţi poziţia comutatorului WIRELESS.
❑ Este posibil ca computerul şi dispozitivul să fie prea departe unul de altul. Tehnologia BLUETOOTH fără fir funcţionează
cel mai bine atunci când dispozitivele sunt la maximum 10 metri unul faţă de celălalt.
Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH cu care vreau să comunic?
❑ Verificaţi dacă funcţia BLUETOOTH a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv BLUETOOTH, este posibil ca acesta
să nu fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dvs.
❑ Pentru a permite altor dispozitive BLUETOOTH să comunice cu computerul dumneavoastră, urmaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Dispozitive şi imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului BLUETOOTH şi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni şi selectaţi caseta de selectare Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
Depanare >
Tehnologie BLUETOOTH
n 147 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH nu se pot conecta la
computerul meu?
❑ Consultaţi sugestiile de la Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH cu care vreau să comunic?
(pagina 146).
❑ Asiguraţi-vă că celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Distanţa de transfer de date poate fi mai mică de 10 metri în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio şi de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul şi dispozitivele
BLUETOOTH, unul de celelalte.
De ce viteza conexiunii BLUETOOTH este scăzută?
❑ Viteza de transfer de date depinde de obstacolele şi/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio şi de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul şi dispozitivele BLUETOOTH,
unul de celelalte.
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele BLUETOOTH sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse
dispozitive. Deşi dispozitivele BLUETOOTH utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte
dispozitive care folosesc aceeaşi bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare mai lente
şi distanţe de comunicare mai mici sau întreruperi ale comunicării.
❑ Dacă versiunea unui standard BLUETOOTH utilizat pe dispozitivul BLUETOOTH cu care doriţi să comunicaţi nu este
identică cu versiunea utilizată pe computerul dumneavoastră, viteza de comunicare scade.
❑ Comunicaţiile de mare viteză între computerul dumneavoastră şi dispozitive BLUETOOTH sunt disponibile atunci când
sunt conforme cu BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS (Specificaţia de bază BLUETOOTH, versiunea 3.0 +
mare viteză). Pentru comunicaţii de mare viteză, activaţi atât funcţia LAN fără fir, cât şi funcţia BLUETOOTH pe computer.
!
Unele profiluri BLUETOOTH nu acceptă comunicaţii de mare viteză.
Depanare >
Tehnologie BLUETOOTH
n 148 N
Pot folosi un dispozitiv cu tehnologie BLUETOOTH în avion?
Prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH, computerul dumneavoastră transmite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locurile
sensibile, precum spitalele şi avioanele, pot avea restricţii de utilizare a dispozitivelor BLUETOOTH pentru a evita interferenţele
radio. Consultaţi personalul facilităţilor pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei BLUETOOTH a computerului.
De ce nu pot folosi funcţia BLUETOOTH atunci când fac log on la computer în calitate
de utilizator cu cont standard?
Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dumneavoastră.
Faceţi Log on pe computer în calitate de utilizator cu drepturi administrative.
De ce nu pot folosi dispozitivele BLUETOOTH atunci când comut între utilizatori?
Dacă comutaţi între utilizatori fără să faceţi log off din sistem, dispozitivele BLUETOOTH nu vor funcţiona. Asiguraţi-vă că
faceţi log off înainte de a comuta între utilizatori. Pentru a face log off din sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă
butonul Închidere şi apoi pe Log off.
De ce nu pot face schimb de cărţi de vizită cu un telefon mobil?
Schimbul de cărţi de vizită nu este acceptat.
Ce ar trebui să fac dacă pictograma BLUETOOTH nu este afişată în bara de activităţi?
❑ Asiguraţi-vă că comutatorul de lângă BLUETOOTH este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Pentru a afişa pictograma BLUETOOTH în bara de activităţi, urmaţi paşii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Dispozitive şi imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului BLUETOOTH şi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni şi selectaţi caseta de selectare Afişare pictogramă Bluetooth în zona de notificare.
Depanare >
Discuri optice
n 149 N
Discuri optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi aceşti paşi:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere şi pe Repornire pentru a reporni
computerul.
!
Închiderea computerului utilizând combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor nesalvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 115) pentru
instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac în cazul în care tava unităţii nu se deschide?
❑ Computerul trebuie să fie în modul Normal.
❑ Apăsaţi butonul de scoatere a unităţii.
❑ Dacă butonul de scoatere a unităţii nu funcţionează, faceţi clic pe Start şi pe Computer, faceţi clic dreapta pe pictograma
unităţii de disc optice şi selectaţi Scoatere suport.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu au efect, introduceţi un obiect subţire şi drept (precum o agrafă pentru hârtie)
în orificiul de scoatere manuală de pe unitatea de disc optică.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
Depanare >
Discuri optice
n 150 N
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi aceşti paşi:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere şi pe Repornire pentru a reporni
computerul.
!
Închiderea computerului utilizând combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor nesalvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 115)
pentru instrucţiuni.
❑ Dacă este redat un disc şi nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit din tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat din tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru a mări volumul
la un nivel acceptabil.
❑ Faceţi clic dreapta pe pictograma de volum de pe bara de activităţi şi faceţi clic pe Deschidere mixer volum pentru
a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor şi conexiunile dintre difuzoare şi computer.
❑ Asiguraţi-vă că este instalată aplicaţia software a driver-ului corect. Urmaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem şi securitate.
Depanare >
Discuri optice
n 151 N
3
Faceţi clic pe Sistem.
4
Faceţi clic pe Manager dispozitive din panoul din stânga.
Apare fereastra Manager dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului dumneavoastră.
Dacă în dreptul unui dispozitiv listat apare un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie nevoie să activaţi
dispozitivul sau să reinstalaţi software-ul driverului.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice ale
computerului dumneavoastră.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma aplicaţia software a driverului selectând fila Driver şi făcând clic pe Detalii driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de
disc optică. Verificaţi ambalajul pentru a vă asigura că codul de regiune este compatibil cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Asiguraţi-vă că computerul utilizează alimentarea cu CA şi încercaţi din nou discul.
Depanare >
Discuri optice
n 152 N
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda un suport Blu-ray Disc sau dacă, în timpul redării
suportului Blu-ray Disc, computerul devine instabil?
❑ Verificaţi dacă unitatea de disc optică acceptă suporturi Blu-ray Disc.
❑ Pentru a reda în mod continuu suporturi Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor, trebuie să actualizaţi cheia AACS.
Dacă un mesaj vă solicită să actualizaţi cheia AACS, urmaţi indicaţiile mesajului.
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a actualiza cheia AACS.
❑ Este posibil să nu puteţi reda unele date conţinute pe suporturi Blu-ray Disc pe computerul dumneavoastră sau ca, în
timpul redării suportului Blu-ray Disc, computerul să devină instabil. Pentru a reda conţinutul în mod normal, descărcaţi
şi instalaţi cele mai recente actualizări pentru software-urile de redare Blu-ray Disc, utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind modul de utilizare a VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului (pagina 32).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software şi că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă ataşată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dumneavoastră de disc optică. Unele mărci de suporturi
DVD înregistrabile nu funcţionează.
Depanare >
Discuri optice
n 153 N
De ce nu pot scrie date pe un suport Blu-ray Disc?
❑ Verificaţi dacă unitatea de disc optică acceptă funcţia de scriere a suportului Blu-ray Disc.
❑ Suporturile disc BD-R nu sunt reinscriptibile. Nu puteţi adăuga sau şterge date pe/de pe suportul disc BD-R.
Ce ar trebui să fac dacă unitatea de disc optică externă nu funcţionează în mod
corespunzător?
Asiguraţi-vă unitatea de disc optică externă este conectată la o sursă de alimentare CA şi la portul USB de pe computer.
Dacă nu este conectată, este posibil ca unitatea de disc optică externă să nu funcţioneze corespunzător.
Depanare >
Monitor
n 154 N
Monitor
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsaţi
orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29)
pentru mai multe informaţii.
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit şi că indicatorul de alimentare
este aprins.
❑ În cazul în care computerul funcţionează cu alimentare de la acumulator, asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect
şi că este încărcat. Consultaţi Utilizarea acumulatorului (pagina 21) pentru mai multe informaţii.
❑ Dacă ieşirea video este direcţionată către monitorul extern, apăsaţi tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii şi funcţii cu
tasta Fn (pagina 36) pentru mai multe informaţii.
Depanare >
Monitor
n 155 N
Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau înregistrări video corecte?
❑ Asiguraţi-vă că selectaţi Culoare reală (32 biţi) pentru culorile monitorului înainte de a utiliza aplicaţii software video/
imagine sau de a începe redarea unui DVD. Dacă selectaţi orice altă opţiune este posibil ca aplicaţia software să nu
poată afişa imaginile cu succes. Pentru a schimba culorile monitorului, urmaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe Setări complexe.
3
Faceţi clic pe fila Monitor.
4
Selectaţi Culoare reală (32 biţi) pentru Culori.
❑ Nu schimbaţi rezoluţia sau culorile monitorului în timp ce utilizaţi aplicaţii software video/imagine sau în timp ce se redau
DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afişarea fără succes sau funcţionarea instabilă a sistemului.
În plus, este recomandat să dezactivaţi economizorul de ecran înainte de a începe redarea DVD. Dacă economizorul de
ecran este activat, acesta poate fi dezactivat în timpul redării DVD pentru a preveni eşecul redării acestuia. S-a descoperit
că unele economizoare de ecran modifică rezoluţia şi culorile monitorului.
Ce ar trebui să fac dacă unele elemente nu încap pe ecranul computerului?
Verificaţi dacă dimensiunea textului este setată la 100%. Dacă nu, este posibil ca unele elemente, cum ar fi un meniu de
software, să nu fie afişate corect, în funcţie de software-ul utilizat. Consultaţi Ajutor şi Asistenţă Windows pentru mai multe
informaţii despre cum se modifică dimensiunea textului.
Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau pe monitorul extern conectat la portul
de ieşire HDMI nu este afişată nicio imagine?
Asiguraţi-vă că utilizaţi un monitor compatibil HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu este afişat pe un monitor
incompatibil HDCP. Consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI (pagina 81) sau Conectarea unui
monitor de computer sau a unui proiector (pagina 79) pentru mai multe informaţii.
Depanare >
Monitor
n 156 N
Ce ar trebui să fac dacă imaginile 3D nu sunt afişate pe televizorul 3D conectat la portul
de ieşire HDMI?
❑ Modificaţi setările de redare 3D. Pentru a modifica setările, faceţi clic pe Instrumente din colţul din dreapta sus al ferestrei
WinDVD BD şi selectaţi
. Consultaţi fişierul ajutor inclus în WinDVD BD pentru informaţii suplimentare.
❑ În cazul în care computerul este conectat la televizorul 3D prin intermediul unui amplificator AV, asiguraţi-vă că
amplificatorul AV acceptă redarea 3D.
❑ Verificaţi setările rezoluţiei de ieşire HDMI de pe computer. Dacă rezoluţia nu este setată la 1920 x 1080 sau la 1280 x 720,
imaginile nu sunt afişate în 3D. Consultaţi Pentru a reda suporturi Blu-ray 3D Disc (pagina 84) pentru detalii legate de
modul de configurare a rezoluţiei.
❑ De asemenea, ar trebui să consultaţi manualul primit împreună cu televizorul 3D pentru mai multe informaţii privind
redarea 3D.
Depanare >
Monitor
n 157 N
De ce nu poate ecranul meu să afişeze o înregistrare video?
❑ Dacă ieşirea video este direcţionată către monitorul extern şi monitorul extern este deconectat, nu puteţi afişa o înregistrare
video pe ecranul computerului. Opriţi redarea înregistrării video, selectaţi ecranul computerului pentru a fi dispozitivul
de afişare şi apoi reporniţi redarea înregistrării video. Consultaţi Selectarea modurilor de afişare (pagina 86) pentru a
schimba ieşirea video. În mod alternativ, puteţi apăsa tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afişare. Consultaţi
Combinaţii şi funcţii cu tasta Fn (pagina 36) pentru mai multe informaţii.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afişa înregistrări video la rezoluţie
mare. Într-un astfel de caz, micşoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi paşii:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Rezoluţie.
3
Deplasaţi cursorul în sus pentru a creşte rezoluţia ecranului sau în jos pentru a o descreşte.
✍
Puteţi să verificaţi care este cantitatea totală de memorie grafică şi video. Faceţi clic dreapta pe desktop, selectaţi Rezoluţie ecran şi faceţi clic pe Setări complexe
şi apoi pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afişată să fie diferită de cantitatea reală de memorie de pe computerul dumneavoastră.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
❑ Apăsaţi tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
❑ Blocarea senzorului de lumină ambientală face ca ecranul să se întunece. Asiguraţi-vă că senzorul nu este blocat.
Depanare >
Monitor
n 158 N
De ce fluctuează luminozitatea LCD atunci când o schimb sau când readuc computerul
în modul Normal din modul Repaus?
Este posibil ca acest lucru să se întâmple la modelele cu lumină de fundal LED atunci când culorile LCD sunt calibrate şi nu
reprezintă o defecţiune.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Apăsaţi tastele Fn+F7 pentru a schimba ieşirea video. Consultaţi Combinaţii şi funcţii cu tasta Fn (pagina 36) pentru mai
multe informaţii.
Cum pot rula Windows Aero?
Pentru a rula Windows Aero, respectaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Personalizare.
2
Selectaţi tema dorită din Teme Aero.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor şi Asistenţă Windows.
Depanare >
Imprimare
n 159 N
Imprimare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi că cablul imprimantei este bine conectat la porturile imprimantei şi ale
computerului.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dumneavoastră.
❑ S-ar putea să fie nevoie să instalaţi driverul pentru imprimantă înainte să puteţi utiliza imprimanta. Consultaţi manualul
furnizat odată cu imprimanta pentru informaţii suplimentare.
❑ În cazul în care imprimanta nu funcţionează după ce computerul îşi reia activitatea după ce s-a aflat într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare), apoi reporniţi computerul.
❑ În cazul în care cu imprimanta sunt oferite funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor
funcţii pe computerul dumneavoastră să activeze imprimarea. Urmaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Dispozitive şi imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei şi selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Porturi.
4
Faceţi clic pentru a debifa caseta Se activează suportul bidirecţional.
5
Faceţi clic pe OK.
Aceasta dezactivează funcţiile de comunicare bidirecţională ale imprimantei, precum transferul de date, monitorizarea
stării şi panoul de control de la distanţă.
Depanare >
Microfon
n 160 N
Microfon
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit şi că este conectat corespunzător la jackul pentru
microfon de pe computerul dumneavoastră.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi aceşti paşi:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware şi sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio şi faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primeşte sunetul din partea unui dispozitiv de ieşire audio, precum un difuzor.
Pentru a preveni această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de ieşire audio.
❑ Micşoraţi volumul difuzoarelor şi al microfonului.
Depanare >
Difuzoare
n 161 N
Difuzoare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fişierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit din tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat din tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru a mări volumul la
un nivel acceptabil.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieşire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieşire audio? (pagina 166).
Depanare >
Difuzoare
n 162 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Consultaţi sugestiile de la Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
(pagina 161).
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fişierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat şi că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Dacă difuzoarele dumneavoastră necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de
curent. Consultaţi manualul furnizat odată cu difuzoarele pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieşire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieşire audio? (pagina 166).
Depanare >
Touch Pad
n 163 N
Touch Pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil să fi dezactivat dispozitivul touch pad. Apăsaţi tastele Fn+F1 pentru a-l activa. Consultaţi Utilizarea
dispozitivului Touch Pad (pagina 39).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mişcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, apăsaţi tasta Windows o dată şi apoi tasta , de mai multe ori, selectaţi Repornire
cu tasta M sau m şi apăsaţi tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu reporneşte, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu tastele m şi ,, apăsaţi tasta Enter, selectaţi Repornire cu tasta M sau m şi apăsaţi tasta Enter pentru a
reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se opreşte
computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Depanare >
Tastatură
n 164 N
Tastatură
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greşită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dumneavoastră este afişată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură
regională diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a modifica configuraţia tastaturii, urmaţi paşii:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă şi regiune şi apoi pe Modificare tastaturi sau alte metode de introducere din Regiune şi
limbă.
3
Faceţi clic pe Modificare tastaturi din fila Tastaturi şi limbi.
4
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac dacă nu pot folosi tastatura numerică pentru a introduce numere?
Dacă nu puteţi utiliza tastatura numerică, este posibil ca modul Num Lk să nu fie activat. Verificaţi dacă indicatorul luminos
Num lock este stins. Dacă indicatorul luminos este stins, apăsaţi tasta Num Lk pentru a-l aprinde înainte de a introduce
numere.
Depanare >
Dischete
n 165 N
Dischete
De ce nu apare pictograma Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware şi scoatere suport
în bara de activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dumneavoastră nu recunoaşte unitatea de dischete. Mai întâi asiguraţi-vă că cablul USB este conectat în mod
adecvat la portul USB. Dacă trebuie să fie asigurată conexiunea, aşteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie
recunoscută de către computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi paşii:
1
Opriţi toate programele ce accesează unitatea de dischete.
2
Aşteptaţi până se stinge indicatorul luminos de pe unitatea de dischete.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta şi deconectaţi unitatea de dischete USB din computer.
4
Reconectaţi unitatea de dischete prin conectarea cablului USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere şi apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător şi, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta
să fie plină sau protejată la scriere. Fie puteţi folosi o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi dezactiva opţiunea
de protejare la scriere.
Depanare >
Audio/Video
n 166 N
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video digitală?
Dacă apare un mesaj prin care se spune că dispozitivul i.LINK este deconectat sau oprit, este posibil ca cablul i.LINK să nu
fie introdus corespunzător în portul computerului sau al camerei video. Deconectaţi cablul şi conectaţi-l din nou. Consultaţi
Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 92) pentru mai multe informaţii.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware şi sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete, faceţi clic pentru a deselecta caseta de validare Redare sunet de pornire Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
Cum schimb dispozitivul de ieşire audio?
Dacă nu se aude sunetul de la dispozitivul conectat la un port, precum portul USB, portul de ieşire HDMI, portul de ieşire
optică sau conectorul pentru căşti, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware şi sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru ieşirea audio şi faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Depanare >
Audio/Video
n 167 N
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de ieşire audio conectat
la portul de ieşire HDMI, portul de ieşire optică sau la conectorul pentru căşti?
❑ Trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio dacă doriţi să se audă sunetul de la dispozitivul conectat la un port,
precum portul de ieşire HDMI, portul de ieşire optică sau conectorul pentru căşti. Pentru procedura detaliată, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de ieşire audio? (pagina 166).
❑ Dacă tot nu auiţi niciun sunet de la dispozitivul de ieşire audio, urmaţi paşii următori:
1
Urmaţi paşii de la 1 la 4 din Cum schimb dispozitivul de ieşire audio? (pagina 166).
2
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI sau S/PDIF şi faceţi clic pe Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Complex.
4
Selectaţi rata eşantionului (de exemplu, 48.000 Hz, 16 bit) pe care o acceptă dispozitivul.
5
Faceţi clic pe OK.
Depanare >
Audio/Video
n 168 N
Cum fac ca sunetul Dolby Digital sau DTS să iasă printr-un dispozitiv compatibil S/PDIF?
Pentru a scoate sunetul Dolby Digital sau DTS de pe un disc prin intermediul unui dispozitiv compatibil S/PDIF conectat la
computerul dumneavoastră, urmaţi aceşti paşi:
1
Faceţi clic pe Start şi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware şi sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Redare, selectaţi pictograma ieşirii optice şi faceţi clic pe Proprietăţi.
5
Faceţi clic pe fila Formate acceptate.
6
Faceţi clic pentru a bifa casetele de selectare DTS audio şi Dolby Digital.
7
Faceţi clic pe OK.
!
Dacă ieşirea Dolby Digital sau DTS este conectată la un dispozitiv care nu este compatibil cu aceste standarde, dispozitivul nu va reda niciun sunet. Într-un astfel de
caz, debifaţi casetele de selectare DTS audio şi Dolby Digital.
De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video
de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
Redarea de clipuri video de înaltă definiţie necesită resurse hardware considerabile, precum performanţă a procesorului, a
procesorului grafic sau a memoriei de sistem pe computer. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii şi/sau funcţii
să devină indisponibile şi pot apărea întreruperi de sunet, pot fi sărite cadre şi redarea poate eşua, în funcţie de de configuraţia
computerului.
Depanare >
„Memory Stick”
n 169 N
„Memory Stick”
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un „Memory Stick” care a fost
formatat pe un computer VAIO?
Este posibil să fie nevoie să reformataţi „Memory Stick”.
Formatarea „Memory Stick” şterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a putea să reformataţi
un „Memory Stick”, faceţi copii de siguranţă pentru datele importante şi confirmaţi că respectivul „Memory Stick” nu conţine
fişierele pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe „Memory Stick” pe dispozitivul de stocare încorporat, pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi „Memory Stick” urmând paşii din secţiunea Formatarea „Memory Stick” (pagina 57).
Pot copia imagini de pe camera digitală folosind un „Memory Stick”?
Da şi puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale care sunt compatibile cu „Memory Stick”.
De ce nu pot scrie date pe „Memory Stick”?
Unele versiuni de „Memory Stick” sunt echipate cu un comutator de prevenire a ştergerii pentru a proteja datele de ştergere
sau suprascriere neintenţionată. Asiguraţi-vă că comutatorul de prevenire a ştergerii este oprit.
Depanare >
Periferice
n 170 N
Periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit şi să utilizeze propria sursă de alimentare. De exemplu, dacă
utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi dacă cablul de
alimentare este conectat în mod corespunzător la o priză CA.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră. Software-ul driverului ar putea fi instalat pentru
portul specific folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare. S-ar putea să fie nevoie să instalaţi
o aplicaţie software înainte să conectaţi dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum scăzut de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica un dispozitiv să funcţioneze din cauza unei avarii de distribuţie a alimentării. Vă recomandăm
să conectaţi dispozitivul direct la computer fără a folosi un hub.
Mărci înregistrate >
n 171 N
Mărci înregistrate
SONY şi sigla SONY sunt mărci înregistrate protejate ale Sony Corporation.
VAIO şi sigla VAIO sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale Sony Corporation.
„BRAVIA” este marcă înregistrată a Sony Corporation.
şi „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” şi sigla „Memory Stick” sunt mărci înregistrate sau mărci
înregistrate protejate ale Sony Corporation.
Walkman este marcă înregistrată protejată a Sony Corporation.
i.LINK este un nume care denotă faptul că IEEE 1394. i.LINK şi sigla i.LINK „ ” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep şi Atom sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero şi sigla Windows sunt mărci înregistrate ale grupului de
companii Microsoft.
Blu-ray Disc™, Blu-ray 3D™, sigla Blu-ray Disc şi sigla Blu-ray 3D sunt mărci înregistrate ale Blu-ray Disc Association.
Marca cuvântului BLUETOOTH şi siglele sale sunt mărci înregistrate protejate, deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi utilizarea
acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci înregistrate şi nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
Roxio Easy Media Creator este marcă înregistrată a Sonic Solutions.
WinDVD este marcă înregistrată a Corel Inc.
PowerDVD este marcă înregistrată a CyberLink.Inc.
NVIDIA şi 3D Vision sunt mărci înregistrate protejate şi/sau mărci înregistrate ale NVIDIA Corporation în Statele Unite şi în
alte ţări.
Mărci înregistrate >
n 172 N
ArcSoft şi sigla ArcSoft sunt mărci înregistrate protejate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este marcă înregistrată
a ArcSoft, Inc.
AMD, sigla AMD Arrow, ATI şi combinaţii ale acestora, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization,
AMD-V sunt mărci înregistrate ale Advanced Micro Devices, Inc.
Sigla SD este o marcă înregistrată.
Sigla SDHC este marcă înregistrată.
Sigla SDXC este marcă înregistrată.
Marca cuvântului ExpressCard şi siglele sale sunt deţinute de PCMCIA şi utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation
este licenţiată. Alte mărci înregistrate şi nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale HDMI
Licensing LLC.
CompactFlash® este marcă înregistrată a SanDisk Corporation.
, „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation şi Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine” este marcă înregistrată protejată a Koozyt, Inc.
„PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. şi este licenţiată de Koozyt, Inc.
„TransferJet” şi sigla „TransferJet” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
„AVCHD” este marcă înregistrată a Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
Toate celelalte nume de sisteme, produse şi servicii sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor. În manual nu sunt prezente
mărcile ™ sau ®.
Mărci înregistrate >
n 173 N
Caracteristicile şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Toate celelalte mărci înregistrate sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.
Este posibil ca nu toate aplicaţiile software enumerate mai sus să fie livrate cu modelul dumneavoastră.
Notă >
n 174 N
Notă
© 2011 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual şi aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte acest manual, software-ul sau alte informaţii conţinute de
prezentul şi, prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate
pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi
responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor
sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest
manual sau cu folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără
notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
Sony Corporation nu este răspunzătoare şi nu va oferi despăgubiri pentru nicio înregistrare pierdută şi care a fost făcută pe
computer, suporturi de înregistrare externe sau dispozitive de înregistrare şi nici pentru vreo altă pierdere relevantă, inclusiv
atunci când nu se fac înregistrări din motive care includ defectarea computerului sau când conţinutul unei înregistrări se pierde
sau se deteriorează ca rezultat al defectării computerului sau al unei intervenţii de reparare a computerului. Sony Corporation
nu va restaura, recupera sau replica un astfel de conţinut înregistrat pe computer, suporturi de înregistrare externe sau
dispozitive de înregistrare, în nicio circumstanţă.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF