Sony | VPCZ23C5E | Sony VPCZ23C5E VAIO Z Series Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VPCZ2
n 2 N
Conţinut
Înainte de utilizare............................................................... 4
Găsirea de informaţii suplimentare despre
computerul dvs. VAIO ................................................... 5
Consideraţii de ergonomie ............................................ 8
Noţiuni de bază................................................................. 10
Localizarea comenzilor și a porturilor ......................... 11
Despre indicatorii luminoși.......................................... 18
Conectarea la o sursă de alimentare .......................... 19
Utilizarea bateriei ........................................................ 21
Închiderea în siguranţă a computerului....................... 29
Utilizarea modurilor de economisire a energiei........... 30
Menţinerea computerului în condiţii optime................ 33
Cum să utilizaţi computerul VAIO..................................... 36
Utilizarea tastaturii ...................................................... 37
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................. 40
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale ..................... 43
Utilizarea funcţiei Quick Web Access ......................... 44
Manipularea camerei încorporate ............................... 46
Utilizarea unităţii de disc optic .................................... 47
Utilizarea unui „Memory Stick” ................................... 55
Utilizarea altor module/carduri de memorie................ 62
Utilizarea Internetului .................................................. 66
Utilizarea reţelei (LAN) ................................................. 67
Utilizarea LAN fără fir...................................................68
Utilizarea WAN fără fir .................................................73
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH...................................78
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală................84
Utilizarea TPM .............................................................89
Utilizarea dispozitivelor periferice .....................................99
Conectarea unei staţii de andocare...........................100
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor .........108
Conectarea unui monitor extern................................109
Selectarea modurilor de afișare.................................116
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare .....................117
Conectarea unui dispozitiv USB................................119
Personalizarea computerului VAIO .................................121
Setarea parolei ..........................................................122
Utilizarea VAIO Control Center ..................................129
Utilizarea Gestionare alimentare VAIO ......................130
Selectarea modurilor grafice .....................................131
Schimbarea limbii de afișare .....................................134
Protejarea datelor împotriva utilizării
neautorizate ...............................................................135
n 3 N
Măsuri de siguranţă ........................................................ 137
Informaţii privind siguranţa ....................................... 138
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea .................. 140
Manipularea computerului dvs.................................. 141
Manipularea ecranului LCD....................................... 143
Utilizarea sursei de alimentare .................................. 144
Manipularea camerei încorporate ............................. 145
Manipularea discurilor............................................... 146
Utilizarea bateriei ...................................................... 147
Manipularea suportului „Memory Stick” ................... 148
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat ..... 149
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală ............. 150
Utilizarea TPM........................................................... 151
Depanarea ...................................................................... 152
Funcţionarea computerului ....................................... 154
Actualizarea/securitatea sistemului........................... 161
Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea
datelor ....................................................................... 162
Partiţia ....................................................................... 165
Bateria....................................................................... 166
Camera încorporată .................................................. 168
Reţea (LAN/LAN fără fir)............................................ 170
WAN fără fir............................................................... 174
Tehnologia BLUETOOTH .......................................... 175
Discurile optice ..........................................................178
Afișajul .......................................................................183
Imprimarea ................................................................189
Microfonul..................................................................190
Difuzoarele.................................................................191
Dispozitivul touch pad ...............................................193
Tastatura....................................................................194
Dischetele ..................................................................195
Audio/Video ...............................................................196
„Memory Stick” .........................................................198
Dispozitivele periferice...............................................199
Staţia de andocare ....................................................200
Mărci comerciale.............................................................201
Notă.................................................................................203
Înainte de utilizare >
n 4 N
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer VAIO® și bine aţi venit la prezentarea acestui Ghid de utilizare. Sony
a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
Cum se găsesc specificaţiile
Este posibil ca unele funcţii, opţiuni și elemente furnizate să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Pentru informaţii despre configuraţia computerului, accesaţi site-ul Web VAIO Support la adresa http://support.vaio.sony.eu/.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 5 N
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
În această secţiune se furnizează informaţii de asistenţă despre computerul dvs. VAIO.
1. Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — O prezentare generală a conectării componentelor, informaţii de configurare etc.
❑ Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare
❑ Reglementări privind siguranţa și informaţii de asistenţă
✍
Înainte de activarea funcţiilor fără fir, cum ar fi tehnologiile LAN fără fir și BLUETOOTH, citiţi cu atenţie Reglementări privind
siguranţa și informaţii de asistenţă.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 6 N
2. Documentaţia pe ecran
❑ Ghidul de utilizare VAIO — Informaţii generale despre computerul VAIO, inclusiv informaţii de asistenţă și depanare.
Pentru a accesa Ghidul de utilizare VAIO, faceţi clic pe Start
, Toate programele și Manual VAIO (VAIO Manual).
❑ Ajutor și Asistenţă Windows — O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii
care vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start, apoi pe Ajutor și Asistenţă sau apăsaţi
și ţineţi apăsată tasta Microsoft Windows și apăsaţi pe tasta F1.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 7 N
3. Site-urile Web de asistenţă
Dacă aveţi probleme legate de computerul VAIO, lansaţi VAIO Care, care vă oferă diverse opţiuni pentru a vă ajuta să
rezolvaţi majoritatea problemelor. Pentru detalii, consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 35).
Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vizitaţi site-ul Web VAIO Support http://support.vaio.sony.eu/.
Când contactaţi VAIO Support, vi se va solicita numărul de serie al computerului.
Numărul serial este un număr format din 15 cifre, care poate fi găsit la baza ferestrei VAIO Care, la baza panoului din spate
al computerului sau în interiorul compartimentului pentru baterii.
Alte surse de informaţii referitoare la computerul VAIO:
❑ Forumul VAIO, la adresa http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, care vă
permite să interacţionaţi cu alţi utilizatori VAIO în comunitatea socială VAIO.
❑ Site-ul Web VAIO, la adresa http://www.vaio.eu/, oferă informaţii despre produs
❑ Sony Store, disponibil online la adresa http://www.sony.eu/store
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 8 N
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. În măsura posibilităţilor, încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice atât pentru utilizarea staţionară, cât și pentru utilizarea portabilă:
❑ Poziţia computerului — Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră. Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală, cu
încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă în timp ce folosiţi tastatura sau dispozitivul de indicare. Lăsaţi braţele să
atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timpul utilizării computerului. Utilizarea excesivă a computerului
poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura — Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel încât tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 9 N
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului — Utilizaţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi, de asemenea, luminozitatea ecranului.
❑ Iluminarea — Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu creează strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi
iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort
și de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern — Atunci când utilizaţi un monitor extern, așezaţi monitorul la o distanţă de
vizualizare confortabilă. Asiguraţi-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în
faţa monitorului.
Noţiuni de bază >
n 10 N
Noţiuni de bază
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
!
Înainte de pornirea computerului pentru prima dată, nu conectaţi nicio componentă hardware care nu a fost furnizată o dată cu
computerul. La finalizare, conectaţi dispozitivele (de exemplu, o imprimantă, un hard disk extern, un scaner etc.) pe rând, urmând
instrucţiunile producătorului.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 11)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 18)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 19)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 21)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 29)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 30)
❑ Menţinerea computerului în condiţii optime (pagina 33)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 11 N
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
!
Aspectul computerului dvs. poate fi diferit de exemplele din manualul de faţă, datorită specificaţiilor diferite.
Partea frontală
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Camera încorporată (pagina 46)
Indicator pentru camera încorporată (pagina 18)
Ecran LCD (pagina 143)
Buton/indicator alimentare (pagina 18)
Tastatură (pagina 37)
Touch pad (pagina 40)
Indicator de încărcare (pagina 18)
Indicator unitate de disc (pagina 18)
Indicator WIRELESS (pagina 18)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 12 N
A
B
C
D
E
Comutator WIRELESS (pagina 68), (pagina 73), (pagina 78)
F
G
H
I
J
Microfoane încorporate (mono)
Buton ASSIST (pagina 43)
Buton WEB (pagina 43)
Buton VAIO (pagina 43)
Senzor de lumină ambientală (pagina 39), (pagina 186), (pagina 187)
Măsoară intensitatea luminoasă ambientală pentru reglarea
automată a luminozităţii ecranului LCD la un nivel optim.
Indicator Num lock (pagina 18)
Indicator Caps lock (pagina 18)
Indicator Scroll lock (pagina 18)
Senzor amprentă digitală (pagina 84)
K Fantă „Memory Stick Duo”* (pagina 55)
L Indicator acces media (pagina 18)
M Fantă pentru cartelă de memorie SD (pagina 62)
*
Computerul dumneavoastră este compatibil doar cu suporturi
„Memory Stick” de dimensiune Duo.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 13 N
În spate
A Fantă pentru cartela SIM* (pagina 73)
B Orificii de ventilare
*
Doar la anumite modele.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 14 N
Dreapta
A Conector pentru căști (pagina 108)
B Port LAN (pagina 67)
Desfaceţi capacul pentru port înainte de a utiliza portul LAN.
Când capacul pentru port se desprinde:
Capacul pentru port se poate desprinde dacă exercitaţi
presiune asupra sa când îl deschideţi sau când deconectaţi un
cablu LAN. Pentru a atașa capacul pentru port, aliniaţi capacul
cu marginea (1) portului și apăsaţi capacul până când se
fixează în poziţie.
C Port de ieșire HDMI (pagina 112)
D Port USB*1 (pagina 119)
E Port staţie de andocare/USB*2 (pagina 102), (pagina 119)
F Port DC IN (pagina 19)
*1
Acceptă dispozitive compatibile USB 2.0.
*2
Portul colorat în albastru acceptă dispozitive compatibile
USB 2.0/3.0.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 15 N
Stânga
A Port monitor (pagina 110)
B Orificiu de ventilare
C Fantă securitate
!
În funcţie de cablul de securitate utilizat, conectarea cablului la fanta
de securitate poate să ridice partea stângă a computerului. Utilizaţi
cablul de securitate adecvat.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 16 N
Partea inferioară (cu baterie)
A Difuzoare încorporate (stereo)
B Buton de scoatere a bateriei (pagina 24), (pagina 157),
(pagina 167)
C Capac conector pentru bateria suplimentară*
D Orificii de ventilare
*
Pentru instrucţiuni detaliate despre conectarea unei baterii
suplimentare, consultaţi manualul livrat împreună cu bateria
suplimentară.
Atunci când la computerul dvs. este conectată o baterie
suplimentară, asiguraţi-vă că păstraţi capacul conectorului pe care
l-aţi scos pentru utilizare ulterioară.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 17 N
Partea inferioară (fără baterie)
A Conector baterie (pagina 21)
!
Nu puteţi să înlocuiţi modulul (modulele) de memorie de pe computer.
Noţiuni de bază >
Despre indicatorii luminoși
n 18 N
Despre indicatorii luminoși
Computerul dvs. este echipat cu următorii indicatori luminoși:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Iluminează verde când computerul este în modul Normal, iluminează portocaliu intermitent cu frecvenţă
redusă când computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este oprit sau intră în
modul Hibernare.
Încărcare
Luminează în timpul încărcării bateriei. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 25) pentru informaţii
suplimentare.
Acces media
Luminează în timpul accesului la datele de pe un card de memorie, de exemplu un card „Memory Stick” sau
un card de memorie SD. (Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă
această lampă indicatoare.) Când lampa indicatoare este stinsă, cardul de memorie nu este utilizat.
Cameră încorporată
Luminează la utilizarea camerei încorporate.
Unitate de disc
Luminează la accesarea datelor de pe dispozitivul de stocare încorporat. Nu treceţi computerul în modul
Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă această lampă indicatoare.
Num lock
Apăsaţi pe tastele Fn+Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi încă o dată pe taste pentru
a dezactiva tastatura numerică. Tastatura numerică nu este activă când lampa indicatoare este stinsă.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Apăsaţi pe tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Dacă apăsaţi pe tasta Shift în timp ce lampa
indicatoare este aprinsă, literele vor fi scrise cu minuscule. Apăsaţi încă o dată pe această tastă pentru a stinge
indicatorul. Când lampa indicatoare Caps lock este stinsă se revine la scrierea normală.
Apăsaţi pe tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când lampa indicatoare
Scroll lock este stinsă se revine la defilarea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de
programul pe care îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Luminează continuu atunci când sunt activate una sau mai multe opţiuni fără fir.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 19 N
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor de c.a., fie o baterie ca sursă de alimentare pentru computerul dvs. Înainte de prima utilizare
a computerului, trebuie conectat la computer un adaptor de c.a.
!
Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni.
Utilizarea adaptorului de c.a.
Când computerul este conectat direct la o sursă de c.a. și are o baterie instalată, folosește curent de la priza de c.a.
✍
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. aferent computerului dvs.
Pentru a folosi adaptorul de c.a.
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de c.a. (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a. (2).
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (3) la portul DC IN (4) al computerului.
!
Forma prizei DC In variază în funcţie de adaptorul de c.a.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 20 N
✍
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de c.a., deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza de c.a.
Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat.
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, plasaţi computerul în modul Hibernare. Consultaţi
Utilizarea modului Hibernare (pagina 32).
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 21 N
Utilizarea bateriei
Bateria este deja instalată în computer în momentul livrării, dar nu este complet încărcată.
!
Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni.
Instalarea/Scoaterea bateriei
✍
Pentru a face diferenţa între bateria instalată pe computer în momentul livrării și bateria suplimentară (livrată numai împreună cu
anumite modele), aceasta poate fi numită în cadrul acestui manual baterie principală.
Pentru instrucţiuni detaliate despre conectarea și încărcarea unei baterii suplimentare, consultaţi manualul livrat împreună cu bateria
suplimentară.
Pentru a instala bateria
1
Opriţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi adaptorul de c.a.
2
Potriviţi bateria în compartimentul bateriei.
Bateria trebuie să fie la același nivel cu partea inferioară a computerului.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
3
n 22 N
Strângeţi cele patru șuruburi de cauciuc (1), cele două șuruburi de metal scurte (2) și cele două șuruburi de metal lungi
(3) cu o monedă.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 23 N
Pentru a scoate bateria
!
Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul de c.a.
1
Opriţi computerul, închideţi capacul ecranului LCD și deconectaţi adaptorul de c.a. dacă acesta este conectat.
2
Deșurubaţi cele opt șuruburi cu o monedă.
!
Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate.
3
Introduceţi degetul în orificiul bateriei.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
4
n 24 N
Trageţi bateria în direcţia săgeţii și scoateţi-o din compartimentul bateriei.
✍
În cazul în care computerul nu recunoaște bateria, opriţi computerul și apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de scoatere a bateriei timp
de circa trei secunde cu un obiect subţire, drept (cum ar fi o agrafă de hârtie). Dacă problema nu s-a rezolvat, scoateţi bateria și
instalaţi-o din nou.
Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, opriţi computerul și îndepărtaţi bateria suplimentară. Dacă problema nu
s-a rezolvat, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de scoatere a bateriei timp de circa trei secunde. Dacă problema persistă, scoateţi
ambele baterii și instalaţi-le din nou.
!
Pentru siguranţa dvs., vă recomandam să utilizaţi bateriile reîncărcabile și adaptoarele de c.a. originale Sony care satisfac standardul
de asigurare a calităţii, acestea fiind furnizate de Sony pentru computerul VAIO. Unele computere VAIO pot funcţiona numai cu bateria
originală Sony.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 25 N
Încărcarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca bateria
1
Instalaţi bateria.
2
Conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului de c.a.
Lampa indicatoare de încărcare luminează în timpul încărcării bateriei. În momentul în care bateria atinge un nivel
apropiat de nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat, indicatorul de încărcare se stinge.
Starea indicatorului de încărcare Semnificaţie
Luminează continuu în culoarea
portocalie
Se încarcă bateria.
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
verde
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Modul Normal)
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
portocalie
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Modul Repaus)
Luminează frecvent cu intermitenţă în
culoarea portocalie
S-a produs o defecţiune a bateriei datorită unei baterii
defecte sau a unei baterii deblocate.
!
Încărcaţi bateria respectând instrucţiunile din acest manual cu privire la încărcarea bateriei pentru prima oară.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 26 N
✍
Ţineţi bateria în computer, dacă acesta este conectat direct la sursa de c.a. Bateria continuă să se încarce în timp ce utilizaţi
computerul.
Când bateria este aproape descărcată și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent trebuie să
conectaţi adaptorul de c.a. pentru reîncărcarea bateriei sau să opriţi computerul și să instalaţi o baterie complet încărcată.
Computerul dvs. este echipat cu o baterie litiu-ion, care poate fi reîncărcată în orice moment. Încărcarea unei baterii parţial
descărcate nu afectează durata de viaţă a acesteia.
În timpul utilizării unor aplicaţii software sau al unor dispozitive periferice, computerul ar putea să nu intre în modul Hibernare chiar
dacă durata de viaţă a bateriei se apropie de sfârșit. Pentru a evita pierderea de date în timpul funcţionării computerului pe baterii,
salvaţi frecvent datele și activaţi manual un mod de administrare a energiei, de exemplu Repaus sau Hibernare.
Dacă baterie se descarcă în timp ce computerul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate. Revenirea la
starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Despre utilizarea unei baterii suplimentare
❑ Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, se încarcă mai întâi bateria principală până la aproximativ 80%
din capacitatea sa. Apoi, începe încărcarea bateriei suplimentare până la aproximativ 80%. După ce ambele baterii sunt
încărcate în proporţie de 80%, începe încărcarea până la 100% a bateriei principale. Apoi, începe încărcarea până la
100% a bateriei suplimentare.
❑ Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, se utilizează mai întâi energia din bateria suplimentară.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 27 N
Verificarea capacităţii de încărcare a bateriei
Capacitatea de încărcare a bateriei scade treptat atunci când numărul de încărcări ale bateriei crește sau când durata de
utilizare a bateriei se prelungește. Pentru a obţine performanţa maximă de la baterie, verificaţi capacitatea de încărcare
a bateriei și modificaţi setările bateriei.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a bateriei
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Gestionare energie, apoi pe Baterie.
✍
Suplimentar, aveţi posibilitatea să activaţi funcţia de gestionare a bateriei pentru a prelungi durata de viaţă a acesteia.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 28 N
Prelungirea duratei de viaţă a bateriilor
Când computerul funcţionează pe baterii, puteţi prelungi durata de viaţă a bateriilor în modurile indicate mai jos.
❑ Reduceţi luminozitatea ecranului LCD al computerului.
❑ Utilizaţi modul de economisire a energiei. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 30)
pentru informaţii suplimentare.
❑ Modificaţi setările de economisire a energiei în Opţiuni de alimentare. Consultaţi Utilizarea Gestionare alimentare VAIO
(pagina 130) pentru informaţii suplimentare.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre modul de prelungire a duratei de viaţă a bateriei, consultaţi fișierul de ajutor după efectuarea
pașilor din Verificarea capacităţii de încărcare a bateriei (pagina 27).
Noţiuni de bază >
Închiderea în siguranţă a computerului
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, închideţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Închiderea computerului
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Salvaţi datele și închideţi toate aplicaţiile software care se execută.
3
Faceţi clic pe Start și pe butonul Închidere.
După scurt timp, computerul se oprește automat. Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de alimentare se stinge.
n 29 N
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 30 N
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi beneficia de setările de gestionare a energiei pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. În afara modului normal de
funcţionare, computerul dvs. este prevăzut cu două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare.
!
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi computerul o perioadă mai îndelungată atunci când acesta este deconectat de la sursa de c.a., activaţi
modul Hibernare sau închideţi computerul.
Dacă bateria se descarcă în timp ce computerul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate. Revenirea la
starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Mod
Descriere
Modul Normal
Aceasta este starea normală a computerului în timpul utilizării. În acest mod, lampa indicatoare de alimentare
de culoare verde este aprinsă.
Modul Repaus
În modul Repaus, ecranul LCD se oprește, iar dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și procesorul
intră într-un mod de consum redus de energie. În acest mod, lampa indicatoare de alimentare de culoare
portocalie luminează intermitent, cu frecvenţă redusă. Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din
modul Hibernare. Pe de altă parte, modul Repaus consumă mai multă energie decât modul Hibernare.
Modul Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului se salvează pe dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și
alimentarea este oprită. Chiar dacă bateria se descarcă, nu se vor pierde date. În acest mod, lampa indicatoare
de alimentare este stinsă.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 31 N
Utilizarea modului Repaus
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
de lângă butonul Închidere, apoi pe Repaus.
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi pe orice tastă.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare al computerului.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Utilizarea modului Hibernare
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi pe tastele Fn+F12.
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Hibernare.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
n 32 N
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 33 N
Menţinerea computerului în condiţii optime
Actualizarea computerului dvs.
Asiguraţi-vă că aţi actualizat computerul VAIO cu următoarele aplicaţii software pentru îmbunătăţirea eficienţei, securităţii și
funcţionării computerului.
VAIO Update vă înștiinţează automat despre actualizările noi disponibile pe Internet, descărcându-le și instalându-le pe
computer.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Care, Software VAIO (VAIO Software) și VAIO Update.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 34 N
Utilizarea software-ului antivirus pentru computerul dvs.
Protejaţi-vă computerul împotriva virușilor informatici utilizând software-ul antivirus.
Aveţi posibilitatea să menţineţi la zi software-ul antivirus cu cele mai recente actualizări descărcând și instalând actualizările
de pe site-ul Web al producătorului. Pentru actualizarea software-ului antivirus, găsiţi software-ul antivirus instalat pe
computerul dvs. dintre următoarele aplicaţii și urmaţi pașii.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
❑ Trend Micro:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Trend Micro Titanium Maximum Security 2012 și Trend Micro Titanium
Maximum Security 2012.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ McAfee:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee și McAfee Internet Security sau McAfee Total Protection.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ Norton Internet Security:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Norton Internet Security și LiveUpdate sau Norton Internet Security.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare.
!
Procedura efectivă poate să difere de cea de mai sus, în funcţie de versiunea de software instalată pe computerul dvs. În acest caz,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 35 N
Utilizarea opţiunii VAIO Care
Cu VAIO Care aveţi posibilitatea să efectuaţi regulat reglaje și verificări ale performanţei computerului pentru a-l menţine în
funcţiune la un nivel optim. Lansaţi VAIO Care atunci când apare o problemă legată de computer. VAIO Care va oferi
măsurile corespunzătoare pentru rezolvarea problemei.
Pentru a lansa VAIO Care
Apăsaţi pe butonul ASSIST când computerul este pornit.
✍
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Care.
Dacă apăsaţi pe butonul ASSIST în timp ce computerul este oprit se lansează Ajutor VAIO Care (VAIO Care Rescue). Ajutor VAIO
Care (VAIO Care Rescue) se poate utiliza pentru a recupera computerul în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu
pornește.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
n 36 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 37)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 40)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 43)
❑ Utilizarea funcţiei Quick Web Access (pagina 44)
❑ Manipularea camerei încorporate (pagina 46)
❑ Utilizarea unităţii de disc optic (pagina 47)
❑ Utilizarea unui „Memory Stick” (pagina 55)
❑ Utilizarea altor module/carduri de memorie (pagina 62)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 66)
❑ Utilizarea reţelei (LAN) (pagina 67)
❑ Utilizarea LAN fără fir (pagina 68)
❑ Utilizarea WAN fără fir (pagina 73)
❑ Utilizarea funcţiei BLUETOOTH (pagina 78)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 84)
❑ Utilizarea TPM (pagina 89)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 37 N
Utilizarea tastaturii
Tastatura dvs. are taste suplimentare care realizează sarcini specifice modelului.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
✍
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce pornirea sistemului de operare s-a finalizat.
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Dezactivează și activează touch padul.
Fn +
(F1): utilizarea touch padului
Fn + % (F2): întreruperea sunetului
Pornește și oprește difuzoarele încorporate sau căștile.
Fn + 2 (F3/F4): comanda de volum
Modificaţi nivelul de volum al difuzoarelor încorporate.
Pentru a mări volumul, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F4 sau apăsaţi pe tastele Fn+F4 și apoi
pe tasta M sau ,.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F3 sau apăsaţi pe tastele Fn+F3 și
apoi pe tasta m sau <.
Fn + 8 (F5/F6): comanda al luminozităţii
Ajustează luminozitatea ecranului LCD al computerului dumneavoastră.
Pentru a mări luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F6 sau apăsaţi pe tastele Fn+F6
și apoi pe tasta M sau ,.
Pentru a reduce luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F5 sau apăsaţi pe tastele
Fn+F5 și apoi pe tasta m sau <.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 38 N
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Fn +
Comută semnalul de ieșire al afișajului între afișajul computerului și un afișaj extern. Apăsaţi
pe tasta Enter pentru a selecta ieșirea afișajului.
În cazul în care conectaţi staţia de andocare furnizată sau opţională la computer, aveţi
posibilitatea să selectaţi moduri grafice. Consultaţi Selectarea modurilor grafice (pagina 131)
pentru informaţii suplimentare.
/T (F7): ieșire dispozitiv de afișaj
!
În cazul în care deconectaţi un cablu de afișare de la computer sau de la staţia de andocare
în timp ce un monitor extern este selectat ca destinaţie de ieșire ecran, ecranul computerului
devine gol. În acest caz, apăsaţi de două ori pe tasta P ţinând apăsată tasta Windows, apoi
apăsaţi pe tasta Enter pentru a comuta ieșirea de ecran la ecranul computerului.
Este posibil ca funcţionarea mai multor monitoare să nu fie acceptată, în funcţie de afișajul
extern conectat.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): transfocare
(F12): hibernare
Modifică dimensiunea unei imagini sau a unui document afișat într-un anumit software.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mici și mai îndepărtate (micșorare), apăsaţi
pe tastele Fn+F9.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mari și mai apropiate (mărire), apăsaţi pe
tastele Fn+F10.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Control Center.
Asigură cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă,
stările în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul
de stocare încorporat și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială
a sistemului, utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire
a energiei (pagina 30).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 39 N
Modificarea setărilor tastaturii iluminate de fundal
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dvs.
În cazul în care computerul este echipat cu tastatură iluminată de fundal, aveţi posibilitatea să setaţi pornirea sau oprirea
automată a iluminării tastaturii, în funcţie de intensitatea luminoasă a mediului.
Suplimentar, aveţi posibilitatea să setaţi o perioadă de timp pentru oprirea iluminării de fundal a tastaturii după încetarea
funcţionării tastaturii.
Pentru modificarea setărilor tastaturii iluminate de fundal
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Tastatură și mouse și Tastatură cu iluminare de fundal.
✍
Intensitatea luminoasă a mediului se măsoară cu senzorul de lumină ambiantă. Blocarea senzorului de lumină ambiantă poate porni
iluminarea de fundal a tastaturii.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
n 40 N
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Prin glisarea degetului pe touch pad (1), puteţi să mutaţi indicatorul (2) pe ecranul computerului.
Cu indicatorul pe obiectul sau elementul dorit, apăsaţi pe zona de buton stânga sau pe zona de buton dreapta pentru
a executa diverse comenzi sau a afișa meniuri.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Despre zona de touch pad
Zonă
Descriere
Zonă activă
Glisaţi degetul pe această zonă pentru a muta indicatorul.
Zonă buton stânga
Apăsaţi oriunde pe această zonă pentru clic stânga.
Zonă buton dreapta
Apăsaţi oriunde pe această zonă pentru clic dreapta.
Zonă de defilare verticală
Glisaţi vertical degetul pe această zonă pentru a defila în sus și în jos.
n 41 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
n 42 N
Pentru a utiliza zona de touch pad
Acţiune
Descriere
Indicare
Glisaţi degetul pe zona activă pentru a plasa indicatorul pe un element sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe zona de buton stânga.
Dublu clic
Apăsaţi de două ori succesiv pe zona de buton stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe zona de buton dreapta. În cazul multor aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de acces rapid
dependent de context (dacă există).
Glisare
Glisaţi degetul pe zona activă în timp ce apăsaţi pe zona de buton stânga.
Defilare verticală
Glisaţi vertical două degete pe zona activă sau glisaţi un deget pe zona de defilare verticală (funcţia de defilare este
disponibilă numai pentru aplicaţiile care acceptă o caracteristică de defilare pe touch pad).
Defilare orizontală
Glisaţi orizontal două degete pe zona activă (funcţia de defilare este disponibilă numai pentru aplicaţiile care acceptă
o caracteristică de defilare pe touch pad).
Lovitură ușoară
Glisaţi două degete printr-o mișcare rapidă pe zona activă, în linie dreaptă. În browsere Web sau software pentru
vizualizarea imaginilor, puteţi lovi ușor la stânga pentru deplasare înapoi și ușor la dreapta pentru deplasare înainte.
✍
Puteţi să dezactivaţi/să activaţi touch padul apăsând pe tastele Fn+F1. De asemenea, puteţi să utilizaţi VAIO Control Center pentru
a schimba setările touch padului.
!
Conectaţi un mouse înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta un
mouse, veţi putea utiliza doar tastatura pentru operaţiunile care se efectuează cu ajutorul indicatorului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
n 43 N
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
Butonul ASSIST, butonul WEB și butonul VAIO de pe computer sunt butoane de senzor tactil. Este posibil ca atingerea
neintenţionată a fiecărui buton să execute funcţia sau activitatea corespunzătoare.
Buton cu funcţie specială
Buton ASSIST
Buton WEB
Funcţii
Lansează VAIO Care când computerul este pornit.
Când computerul este oprit, butonul ASSIST lansează Ajutor VAIO Care (VAIO Care Rescue). Ajutor VAIO
Care (VAIO Care Rescue) se poate utiliza pentru a recupera computerul în caz de urgenţă, de exemplu,
atunci când Windows nu pornește. Consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 35) pentru informaţii
suplimentare.
Atunci când computerul este în modul Normal, butonul WEB lansează browserul Web asociat în mod
implicit butonului.
Când computerul este oprit, butonul WEB activează funcţia Quick Web Access și lansează browserul Web
utilizat cu această funcţie. Consultaţi Utilizarea funcţiei Quick Web Access (pagina 44) pentru informaţii
suplimentare.
!
Butonul WEB nu poate fi utilizat atunci când computerul este în modul Repaus sau în modul Hibernare.
Buton VAIO
Execută sarcina asociată implicit cu butonul.
Puteţi modifica asocierea implicită în VAIO Control Center.
Buton de scoatere a discului*
Scoate discul optic.
*
Localizat pe staţia de andocare (pagina 100).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Quick Web Access
n 44 N
Utilizarea funcţiei Quick Web Access
Funcţia Quick Web Access vă permite să accesaţi imediat Internetul fără a lansa sistemul de operare Windows.
Activarea funcţiei Quick Web Access
Pentru a activa funcţia Quick Web Access, computerul trebuie să fie oprit.
Pentru a activa funcţia Quick Web Access
1
Apăsaţi pe butonul WEB de pe computer.
2
Urmaţi instrucţiunile din expertul de instalare iniţială.
După instalarea iniţială, browserul Web utilizat cu funcţia Quick Web Access se lansează prin simpla apăsare a butonului
WEB începând de data următoare.
Închiderea funcţiei Quick Web Access
!
Pentru a lansa sistemul de operare Windows, trebuie mai întâi să închideţi funcţia Quick Web Access.
Pentru a închide funcţia Quick Web Access, alegeţi una dintre următoarele metode:
❑ Faceţi clic pe pictograma
din colţul din stânga jos al ecranului.
❑ Apăsaţi pe butonul WEB.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare de pe computer.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea sau despre restricţiile pentru funcţia Quick Web Access, faceţi clic pe
pictograma
din colţul din dreapta jos al ecranului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Quick Web Access
n 45 N
Note despre utilizarea funcţiei Quick Web Access
❑ Dacă utilizaţi funcţia Quick Web Access împreună cu staţia de andocare, conectaţi-o la computer înainte de a apăsa pe
butonul WEB.
❑ Dacă utilizaţi funcţia Quick Web Access împreună cu staţia de andocare conectată la computer, nu o deconectaţi de la
computer. Opriţi computerul înainte de a deconecta staţia de andocare.
❑ Atunci când este activată funcţia Quick Web Access, nu puteţi să utilizaţi:
❑ butonul ASSIST.
❑ orice tastă funcţională, cu excepţia tastelor F2, F3 și F4, în combinaţie cu tasta Fn pentru comenzi rapide.
❑ tasta Scr Lk în combinaţie cu tasta Fn pentru o comandă rapidă.
❑ niciun port și nicio mufă cu excepţia portului DC IN, a portului LAN, a porturilor USB și a mufei pentru căști.
❑ fanta „Memory Stick Duo” și fanta pentru carduri de memorie SD.
❑ Intel® Wireless Display (instalat numai pe anumite modele).
❑ funcţia WAN fără fir (disponibilă numai pentru anumite modele).
❑ funcţia WiMAX (disponibilă numai pentru anumite modele).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Manipularea camerei încorporate
n 46 N
Manipularea camerei încorporate
Computerul dvs. este echipat cu o cameră încorporată.
Cu aplicaţia software de comunicare, precum Windows Live Messenger, puteţi efectua un apel video prin Internet. Pentru
informaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul de ajutor al acesteia.
✍
Indicatorul camerei încorporate luminează în timp ce aceasta este în funcţiune.
Aplicaţia software instalată pe computer diferă în funcţie de configuraţiile computerului dvs.
Pentru a efectua un apel video utilizând Windows Live Messenger
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Live Messenger.
✍
Trebuie să faceţi sign in în Windows Live Messenger pentru efectuarea unui apel video.
Pentru a afișa imagini de pe camera încorporată
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft Webcam Suite, apoi pe WebCam Companion 4.
2
Faceţi clic pe Capture.
✍
Dacă nu aveţi posibilitatea să efectuaţi corespunzător capturile de imagini, de exemplu, capturile de imagini nu se afișează corect,
faceţi clic pe rezoluţia curentă a capturii de imagine în colţul din dreapta, sus, al ferestrei principale și micșoraţi rezoluţia.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 47 N
Utilizarea unităţii de disc optic
Conectarea staţiei de andocare furnizate sau opţionale la computer vă permite să utilizaţi suporturi de disc optic împreună
cu computerul.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
Pentru a introduce un disc
1
Conectaţi staţia de andocare la computer (pagina 102).
2
Introduceţi un disc în fanta pentru unitate de disc optic.
❑ Când unitatea de disc optic este în poziţie verticală, glisaţi un disc după cum se indică mai jos.
❑ Când unitatea de disc optic este în poziţie orizontală, glisaţi un disc cu partea cu etichetă în sus.
n 48 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 49 N
Discuri acceptate
Computerul dvs. poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și suporturi de tip Blu-ray Disc™, în funcţie de modelul achiziţionat.
Consultaţi diagrama de referinţă de mai jos pentru a afla ce tipuri de suporturi acceptă unitatea dumneavoastră de disc
optic.
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CD-ROM
CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/
RW
R
RÎ*6
R
Unitate Blu-ray Disc™ R
cu DVD SuperMulti
RÎ*6
Unitate ROM Blu-ray
Disc™ cu
DVD SuperMulti
RÎ*6
Unitate DVD
SuperMulti Drive
R
DVD+R/
RW
DVD+R DL DVD-R DL DVD(Strat
(Strat
RAM*1 *2
dublu)
dublu)
BD-ROM
BD-R/RE*3 *4
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
–
–
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
RÎ*5
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
R
*1
Unitatea de disc DVD SuperMulti de pe staţia de andocare nu acceptă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu cartuș
detașabil.
*2
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GO) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*3
Unitatea Blu-ray Disc de pe staţia de andocare nu acceptă suporturi BD-RE Disc în format Versiunea 1.0 și nici suporturi Blu-ray Disc cu cartuș.
*4
Suporturile BDXL™ Disc nu sunt acceptate.
*5
Acceptă scrierea datelor pe discurile BD-R Partea 1 Versiunea 1.1/1.2/1.3 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu
cu capacitatea de 50 GO) și pe discuri BD-RE Partea 1 Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu
capacitatea de 50 GO).
*6
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este suportată.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 50 N
!
Unitatea este concepută pentru redarea discurilor conforme cu standardul Compact Disc (CD). Discurile DualDisc și anumite discuri
audio codate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor nu sunt în conformitate cu standardul Compact Disc (CD). De aceea,
este posibil ca aceste discuri să nu fie compatibile cu unitatea.
Când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le utiliza cu staţia de andocare, citiţi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul
discului pentru a verifica compatibilitatea de redare și de înregistrare cu unitatea de disc optic a staţiei de andocare. Sony NU garantează
compatibilitatea unităţii de disc optic a staţiei de andocare cu discurile care nu sunt compatibile cu standardele oficiale „CD”, „DVD”
sau „Blu-ray Disc”. UTILIZAREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA IREVERSIBILĂ A STAŢIEI DE
ANDOCARE SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE CAUZA BLOCAREA SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
✍
Citirea/scrierea discurilor de 8 cm și utilizarea unui adaptor pentru discuri de 8 cm nu sunt acceptate.
!
Pentru a reda în mod continuu discuri Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor, actualizaţi cheia AACS. Actualizarea cheii AACS
necesită acces la Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă
redarea suportului de disc Blu-ray Disc. Este posibil ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete
înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut de pe suporturile DVD și BD-ROM. Dacă setările cu privire la
regiune pentru o unitate de disc optică nu se potrivesc codificării de regiune de pe disc, redarea nu este posibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj extern respectă standardul Protecţie a conţinutului digital de bandă largă (HDCP), nu veţi
putea reda sau vizualiza conţinutul suporturilor de discuri Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor.
Unele tipuri de conţinut pot limita ieșirea video la definiţie standard sau pot interzice ieșirea video analogică. La redarea de semnale
video prin conexiuni digitale, cum ar fi o conexiune HDMI, se recomandă insistent implementarea unui mediu digital compatibil HDCP
pentru compatibilitate optimă și calitate a imaginilor.
Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie atunci când redaţi un disc sau scrieţi date pe un disc. Acest lucru poate determina
defectarea computerului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 51 N
Note cu privire la utilizarea unităţii de disc optic
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu supuneţi computerul și staţia de andocare la șocuri sau oscilaţii în timp ce unitatea de disc optic scrie date pe un
disc.
❑ Nu cuplaţi sau decuplaţi adaptorul de c.a. în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
❑ Nu deconectaţi staţia de andocare de la computer în timp ce unitatea de disc optic scrie date pe un disc.
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine performanţe optime la redarea discurilor, urmaţi recomandările de mai jos:
❑ Este posibil ca unele CD playere și unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi de disc
CD-R sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele DVD playere și unităţi de disc optice de computerul să nu poată reda DVD-uri create cu suporturile
de disc DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Dacă staţia de andocare este echipată cu unitate Blu-ray Disc, computerul permite redarea discurilor Blu-ray Disc.
Totuși, este posibil ca unitatea să nu reușească redarea conţinutului anumitor discuri Blu-ray Disc sau computerul poate
deveni instabil la redarea discurilor Blu-ray Disc. Pentru a reda conţinutul în mod normal, descărcaţi și instalaţi cele mai
recente actualizări pentru software-ul de redare a discurilor Blu-ray Disc utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind utilizarea VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 33).
❑ În funcţie de mediul sistemului, este posibil să apară întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre în timpul redării
AVC HD.
❑ Nu comutaţi la modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă conţinutul unui disc.
❑ Nu supuneţi computerul și staţia de andocare la șocuri sau oscilaţii în timp ce unitatea de disc optic citește date de pe
un disc.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 52 N
Note privind codurile de regiune
Pe discuri sau pe pachete există etichete cu coduri de regiune pentru a indica în care regiune și pe ce tip de player se poate
reda discul. Dacă indicaţia codului de regiune este „all”, discul se poate reda în majoritatea regiunilor lumii. În cazul în care
codul de regiune al zonei dvs. de reședinţă este diferit faţă de cel de pe etichetă, discul nu se va reda pe computer.
Pentru a afla codul de regiune al zonei dvs. de reședinţă, consultaţi tabelul următor.
Zona de reședinţă Codul de regiune
Zona de reședinţă Codul de regiune
Zona de reședinţă Codul de regiune
Africa
5
Australia*
4
China
6
Europa
2
Hong Kong*
3
India*
5
Indonezia*
3
Japonia*
2
Coreea
3
Kuweit*
2
Malaysia*
3
Noua Zeelandă*
4
Filipine*
3
Rusia
5
Arabia Saudită*
2
Singapore*
3
Africa de Sud*
2
Taiwan
3
Thailanda*
3
Emiratele Arabe Unite* 2
Vietnam
3
*
Unităţii de disc optic de pe staţia de andocare nu i se atribuie un cod de regiune în mod implicit.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 53 N
Dacă redaţi pentru prima dată un DVD cu conţinut video pe computer, urmaţi acești pași înainte de introducerea discului:
1
Faceţi clic pe Start și pe Computer.
2
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma unităţii de disc optic și selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Hardware.
4
Selectaţi unitatea de disc optic în lista Toate unităţile de disc și faceţi clic pe Proprietăţi.
5
Faceţi clic pe fila Regiune DVD.
6
Selectaţi regiunea corespunzătoare în listă și faceţi clic pe OK.
!
Numărul posibilităţilor de schimbare a codului de regiune este limitat. După depășirea acestui număr, codul de regiune al unităţii se
alocă permanent și nu veţi mai avea posibilitatea să-l schimbaţi. Reconfigurarea computerului nu duce la reiniţializarea acest număr.
Garanţia nu acoperă nicio problemă cauzată de modificarea setărilor codului de regiune din unitate.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 54 N
Redarea discurilor
Pentru a reda un disc
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
!
Închideţi toate aplicaţiile software în execuţie înainte de a reda un disc.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și pe software-ul dorit pentru a reda discul.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
Copierea de fișiere pe discuri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Introduceţi un disc inscriptibil în unitatea de disc optică.
!
Închideţi toate aplicaţiile software în execuţie înainte de a copia fișiere într-un disc.
2
Dacă nu se afișează nimic pe desktop, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de
inscripţionare a discurilor dorită pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 55 N
Utilizarea unui „Memory Stick”
„Memory Stick” este un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbul și
partajarea de date în format digital cu produse compatibile, de exemplu camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive.
Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
!
Nu puteţi utiliza un „Memory Stick” dacă dezactivaţi fanta „Memory Stick Duo” din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa fanta,
urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Înainte de utilizarea unui „Memory Stick”
Fanta „Memory Stick Duo” a computerului acceptă următoarele dimensiuni și tipuri de suporturi:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Computerul dvs. acceptă numai „Memory Stick” de dimensiuni Duo și nu acceptă „Memory Stick” de dimensiuni standard.
Pentru cele mai recente informaţii despre „Memory Stick”, vizitaţi http://www.sony.net/memorycard/.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 56 N
Introducerea și scoaterea unui „Memory Stick”
Pentru a introduce un „Memory Stick”
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Ţineţi suportul „Memory Stick” cu săgeata orientată către fantă.
3
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
Nu forţaţi suportul media să intre în compartiment.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 57 N
✍
În cazul în care suportul „Memory Stick” nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
La prima introducere în fantă a suportului „Memory Stick”, este posibil să vi se solicite instalarea unui software de driver. Dacă vi se
solicită acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
Suportul „Memory Stick” este detectat în mod automat de către sistemul dvs. și este afișat conţinutul suportului „Memory Stick”.
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer, apoi faceţi dublu clic pe pictograma „Memory Stick”.
Pictograma „Memory Stick” va fi afișată în fereastra Computer după introducerea suportului „Memory Stick” în fantă.
!
Înainte de a utiliza un suport „Memory Stick Micro” („M2”), introduceţi-l întotdeauna într-un adaptor de dimensiuni „M2” Duo. Dacă
introduceţi direct suportul în fanta „Memory Stick Duo”, fără a utiliza un adaptor, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 58 N
Pentru a scoate un „Memory Stick”
!
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” în timp ce indicatorul de acces la fișierele media este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea
datelor. Este posibil ca încărcarea unui volum mare de date să necesite un timp mai îndelungat, de aceea verificaţi dacă indicatorul
este stins înainte de a scoate suportul „Memory Stick”.
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Verificaţi dacă indicatorul de acces la fișierele media este stins.
3
Împingeţi suportul „Memory Stick” înspre computer și eliberaţi-l.
Suportul „Memory Stick” este expulzat.
4
Extrageţi suportul „Memory Stick” din fantă.
!
Întotdeauna scoateţi ușor suportul „Memory Stick”; în caz contrar, acesta poate fi expulzat în mod neașteptat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 59 N
Formatarea unui „Memory Stick”
Pentru a formata un „Memory Stick”
Suportul „Memory Stick” este formatat în mod implicit și este gata de utilizare.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu ajutorul computerului, urmaţi pașii de mai jos.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu suportul „Memory Stick” atunci
când formataţi suportul.
Prin formatarea suportului „Memory Stick” se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de a formata suportul, asiguraţi-vă
că nu conţine date importante.
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă în timpul formatării. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
3
Faceţi clic pe Start și pe Computer.
4
Faceţi clic dreapta pe pictograma „Memory Stick” și selectaţi Formatare.
5
Faceţi clic pe Restaurare setări implicite pentru dispozitiv.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem de fișiere, întrucât poate provoca defecţiuni.
✍
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
6
Faceţi clic pe Start.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Formatarea suportului „Memory Stick” poate necesita un anumit timp, în funcţie de tipul de suport.
n 60 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 61 N
Note cu privire la utilizarea „Memory Stick”
❑ Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu suporturi „Memory Stick” marca Sony, cu o capacitate de maximum
32 GO, disponibile începând din luna octombrie 2011. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea pentru toate
suporturile de tip „Memory Stick”.
❑ La introducerea în fantă, verificaţi dacă suportul „Memory Stick” este ţinut cu săgeata îndreptată în direcţia corectă.
Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat suportul „Memory Stick” în fantă, dacă
nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea
modulului.
❑ Nu este garantată compatibilitatea la introducerea suporturilor „Memory Stick” cu mai multe adaptoare de conversie.
❑ „MagicGate” este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Pentru
a beneficia de această tehnologie, utilizaţi suporturi „Memory Stick” cu sigla „MagicGate”. Fanta „Memory Stick Duo”
a computerului nu acceptă tehnologia „MagicGate” pentru „Memory Stick” cu o capacitate de până la 256 MO.
❑ Cu excepţia utilizării în scop personal, este împotriva legii drepturilor de autor să utilizaţi orice date audio și/sau imagini
pe care le-aţi înregistrat fără consimţământul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor. În consecinţă, suporturile
„Memory Stick” cu astfel de date protejate prin drepturi de autor se pot utiliza doar în condiţiile legii.
❑ Nu introduceţi în fantă mai multe carduri de memorie. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 62 N
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Utilizarea cardului de memorie SD
Computerul dvs. este echipat cu un compartiment pentru card de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru
a transfera transfer date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
!
Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD dacă dezactivaţi fanta pentru carduri de memorie SD din ecranul de configurare BIOS. Pentru
a activa fanta, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Înainte de a utiliza cardul de memorie SD
Fanta pentru carduri de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele carduri de memorie:
❑ Card de memorie SD
❑ Card de memorie SDHC
❑ Card de memorie SDXC
Pentru cele mai recente informaţii privind cartelele de memorie compatibile, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare
despre computerul dvs. VAIO (pagina 5) pentru a vizita site-ul Web de asistenţă adecvat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 63 N
Pentru a introduce un card de memorie SD
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Ţineţi cardul de memorie SD cu săgeata orientată către fantă.
3
Împingeţi cu grijă, prin glisare, cardul de memorie SD în compartiment până când se aude un declic care confirmă
fixarea acestuia.
Nu forţaţi cardul să intre în compartiment.
✍
La prima introducere în fantă a cardului de memorie SD, este posibil să vi se solicite instalarea unui software driver. Dacă vi se solicită
acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
Pictograma cardului de memorie SD va fi afișată în fereastra Computer după introducerea suportului cardului în fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Pentru a extrage un card de memorie SD
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Verificaţi dacă indicatorul de acces la fișierele media este stins.
3
Împingeţi cardul de memorie SD în direcţia computerului și eliberaţi-l.
Cardul de memorie SD este expulzat.
4
Extrageţi cardul de memorie SD din compartiment.
n 64 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 65 N
Note cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
Note generale cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
❑ Aveţi grijă să utilizaţi carduri de memorie care respectă standardele acceptate de computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că ţineţi cardul de memorie cu săgeata îndreptată în direcţia corectă în timp ce îl introduceţi în
compartiment. Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat cardul de memorie în
compartiment, dacă nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi cardul de memorie din compartiment. Nu forţaţi introducerea sau
scoaterea modulului.
❑ Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce indicatorul acces media luminează continuu. Acest lucru poate duce la
pierderea datelor.
❑ Nu încercaţi să introduceţi în fanta pentru carduri de memorie un alt tip de card de memorie sau de adaptor pentru
carduri de memorie. Un card de memorie sau un adaptor pentru carduri de memorie incompatibil este posibil să fie dificil
de îndepărtat din compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.
❑ Nu introduceţi în fantă mai multe carduri de memorie. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Note cu privire la utilizarea cardului de memorie SD
❑ Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu majoritatea cardurilor de memorie disponibile începând din luna
octombrie 2011. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea cu toate cardurile de memorie.
❑ Cardurile de memorie SD (până la 2 GO), cardurile de memorie SDHC (până la 32 GO) și cardurile de memorie SDXC
(până la 64 GO) au fost testate și s-a constatat compatibilitatea lor cu acest computer.
❑ Unele tipuri de carduri de memorie SD, de exemplu cele cu caracteristica UHS (caracteristica de transfer de date la
viteză foarte mare), pot ajunge la temperaturi foarte mari datorită accesului continuu la cardurile de memorie. În acest
caz, înainte de a scoate cardul de memorie, așteptaţi o perioadă de timp până temperatura acestuia scade.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Internetului
n 66 N
Utilizarea Internetului
Pentru a utiliza Internetul, trebuie să vă abonaţi la un furnizor de servicii internet (Internet Service Provider - ISP) și să
configuraţi dispozitivele necesare conectării computerului dvs. la Internet.
Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii Internet să vă pună la dispoziţie următoarele servicii de conexiune la Internet:
❑ Fibră optică (Fiber to the Home - FTTH)
❑ Linie digitală de abonat (Digital Subscriber Line - DSL)
❑ Modem cu cablu
❑ Satelit
❑ Linie comutată
Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet și despre modul de conectare
a computerului la Internet, contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
✍
Pentru a conecta computerul la Internet cu ajutorul funcţiei LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir. Consultaţi
Utilizarea LAN fără fir (pagina 68) pentru informaţii suplimentare.
!
La conectarea computerului la Internet, asiguraţi-vă că luaţi măsurile de securitate necesare pentru a vă proteja computerul împotriva
ameninţărilor online.
În funcţie de contractul de prestări de servicii cu furnizorul de Internet, este posibil ca pentru conectarea computerului la Internet să
fie necesară conectarea unui dispozitiv modem extern, de exemplu a unui modem telefonic USB, a unui modem DSL sau a unui
modem de cablu. Pentru instrucţiuni detaliate referitoare la configuraţii de conexiune sau de modem, consultaţi manualul aferent
modemului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelei (LAN)
n 67 N
Utilizarea reţelei (LAN)
Computerul poate fi conectat la reţele de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T cu ajutorul unui cablu de reţea.
Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computer sau de pe staţia de andocare și celălalt
capăt la reţea. Pentru detalii privind configurarea și dispozitivele necesare pentru accesul la LAN, adresaţi-vă
administratorului reţelei.
!
Nu puteţi accesa reţele LAN dacă dezactivaţi portul LAN din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa portul, urmaţi pașii din
secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
✍
Computerul poate fi conectat la orice reţea fără a modifica setările implicite.
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN al computerului dvs.
În cazul conectării portului LAN la una dintre liniile telefonice menţionate mai jos, curentul electric de intensitate ridicată prin port
poate provoca defectarea, supraîncălzirea sau incendii.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic de tip interfon) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linia telefonică publică a abonatului
- PBX (sistem telefonic cu linii interne)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 68 N
Utilizarea LAN fără fir
Reţeaua LAN fără fir (WLAN) permite computerului conectarea la o reţea printr-o conexiune fără fir.
WLAN utilizează următorul standard de reţea IEEE 802.11a/b/g/n, care specifică tipul de tehnologe utilizată.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
!
Nu puteţi accesa reţele fără fir dacă dezactivaţi dispozitivele fără fir din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa dispozitivele,
urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Standard WLAN
Banda de frecvenţe Comentarii
IEEE 802.11a
5 GHz
Disponibil numai pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai mari decât în cazul standardului
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
La modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n se poate utiliza numai banda de
2,4 GHz.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 69 N
Note privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
Note generale privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
❑ În unele ţări sau regiuni, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat
de canale).
❑ Standardele IEEE 802.11a și IEEE 802.11n nu sunt disponibile în reţelele ad-hoc.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive. Deși dispozitivele
LAN fără fir utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care utilizează aceeași bandă,
aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor de comunicare sau
întreruperea comunicaţiilor.
❑ Viteza și intervalul de comunicare pot să varieze în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Distanţa dintre dispozitive de comunicare
❑ Existenţa unor obstacole între dispozitive
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Condiţiile radio
❑ Mediul ambiant care implică existenţa unor ziduri sau a unor materiale de zidărie
❑ Software-ul utilizat
❑ Comunicaţiile se pot întrerupe în funcţie de condiţiile radio.
❑ Viteza efectivă de comunicaţie ar putea să nu fie la fel de mare precum cea afișată de computerul dvs.
❑ Implementarea produselor WLAN compatibile cu diferite standarde care utilizează aceeași bandă în aceeași reţea fără fir
poate reduce viteza de comunicare din cauza interferenţei radio. Luând în considerare acest lucru, produsele WLAN sunt
concepute pentru a reduce viteza de comunicare cu scopul de a asigura comunicaţiile cu alt produs WLAN dacă acesta
este compatibil cu un alt standard care utilizează aceeași bandă. Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe
cât vă așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 70 N
Notă despre criptarea datelor
Standardul WLAN include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât
WPA2 cât și WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile, care sporesc
nivelul de protecţie a datelor și de control al accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil
și cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă
identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible Authentication Protocol). Criptarea datelor protejează
conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN
pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private și
autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și un control al accesului în reţea mai
puternice și, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele
802.11b, 802.11a, 802.11g și 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2
oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde
și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 71 N
Pornirea comunicaţiilor LAN fără fir
În primul rând, trebuie să stabiliţi o comunicare LAN fără fir între computer și punctul de acces (nu este furnizat). Consultaţi
Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare. Pentru ajutor privind setarea unei reţele fără fir, faceţi clic pe
Start, Toate programele și pe VAIO Easy Connect, iar apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran din secţiunea Easy Internet
Connection Setup.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
Pentru a porni comunicaţiile LAN fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Smart Network sau faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
de pe bara de activităţi.
4
Faceţi clic pe butonul din dreptul Wireless LAN pentru a comuta la On în fereastra VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
!
Comunicaţiile LAN fără fir din banda de 5 GHz, disponibilă numai la anumite modele, sunt dezactivate în mod implicit. Pentru a activa
comunicaţiile cu lăţimea de bandă de 5 GHz, trebuie să selectaţi opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor
lăţimi de bandă - 2,4 și 5 GHz - în lista verticală Wireless LAN Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network.
5
Faceţi clic pe
6
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
✍
sau pe
în bara de activităţi.
Funcţia Wi-Fi Direct poate fi utilizată dacă se afișează Wi-Fi Direct în fereastra VAIO Smart Network. Pentru informaţii detaliate,
consultaţi fișierul Ajutor inclus împreună cu VAIO Smart Network.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 72 N
Oprirea comunicaţiilor LAN fără fir
Pentru a opri comunicaţiile LAN fără fir
Faceţi clic pe butonul din dreptul Wireless LAN pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
!
Oprirea funcţiei LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă poate avea ca rezultat pierderea de
date.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
n 73 N
Utilizarea WAN fără fir
Utilizarea funcţiei WAN fără fir permite conectarea computerului la Internet prin reţeaua fără fir, oriunde există acoperire
pentru telefoanele mobile.
Este posibil ca funcţia WAN fără fir să nu fie disponibilă în anumite ţări sau regiuni.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
!
Nu puteţi accesa reţele fără fir dacă dezactivaţi dispozitivele fără fir din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa dispozitivele,
urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
n 74 N
Introducerea unei cartele SIM
Pentru a utiliza funcţia WAN fără fir, trebuie să introduceţi mai întâi o cartelă SIM în fanta pentru cartelă SIM de pe computer.
Cartela SIM este inclusă într-o placă de bază, de dimensiuni aproximativ egale cu ale unui card de credit.
✍
În funcţie de ţară și de model, este posibil să primiţi o ofertă de la operatorul de telecomunicaţii selectat de VAIO. În acest caz, cartela
SIM se află în pachetul SIM al operatorului din interiorul cutiei sau este deja introdusă în fanta pentru cartelă SIM. În caz că nu aţi
primit cartela SIM o dată cu computerul, puteţi achiziţiona o cartelă de la operatorul de telecomunicaţii dorit.
Pentru a introduce o cartelă SIM
1
Opriţi computerul.
2
Introduceţi un obiect subţire, drept (cum ar fi o agrafă de hârtie) în orificiul (1) din suportul pentru cartele SIM (2), astfel
încât suportul să iasă în exterior.
3
Apucaţi cu grijă suportul pentru cartele SIM și scoateţi-l din fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
4
Scoateţi cartela SIM (3) împingând-o afara din placa de bază.
5
Așezaţi cartela SIM în suportul pentru cartele SIM, cu circuitul imprimat orientat în sus.
n 75 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
6
n 76 N
Introduceţi suportul pentru cartele SIM în fanta pentru cartelă SIM.
!
Nu atingeţi circuitul imprimat al cartelei SIM. Asiguraţi-vă că ţineţi ferm computerul înainte de a introduce sau de a scoate suportul
pentru cartele SIM.
Nu deterioraţi în niciun fel cartela SIM prin îndoire sau apăsare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea WAN fără fir
n 77 N
Pornirea comunicaţiilor prin reţelele WAN fără fir
Pentru pornirea comunicaţiilor prin reţelele WAN fără fir
!
Asiguraţi-vă că suportul pentru cartele SIM este introdus corect în fanta pentru cartelă SIM; în caz contrar, este posibil ca funcţia
WAN fără fir să nu funcţioneze.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Smart Network sau faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
de pe bara de activităţi.
3
În fereastra VAIO Smart Network, comutatorul de lângă Wireless WAN trebuie să fie On.
4
Faceţi clic pe butonul săgeată în jos de lângă comutatorul Wireless WAN și pe butonul Connect pentru a lansa
software-ul de gestionare a conexiunii sau software-ul preinstalat de la un operator de telecomunicaţii, în funcţie de
model sau ţară.
5
Introduceţi codul PIN când vi se solicită.
6
Faceţi clic pe Conectare.
7
Dacă vi se solicită, introduceţi informaţiile APN ale operatorului de telecomunicaţii.
✍
Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea funcţiei WAN fără fir, consultaţi fișierul Ajutor din VAIO Smart Network sau
documentaţia operatorului de telecomunicaţii.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 78 N
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dvs. și alte dispozitive BLUETOOTH®, de exemplu computere sau
telefoane mobile. Între aceste dispozitive se pot transfera date pe o rază de până la 10 metri, într-un spaţiu deschis.
!
Nu puteţi utiliza funcţia BLUETOOTH dacă dezactivaţi dispozitivele fără fir din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa
dispozitivele, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Securitatea BLUETOOTH
Tehnologia fără fir BLUETOOTH este prevăzută cu o funcţie de autentificare care vă permite să decideţi cu cine doriţi să
comunicaţi. Cu ajutorul funcţiei de autentificare puteţi împiedica accesul oricărui dispozitiv BLUETOOTH anonim la
computerul dvs.
La prima comunicare între două dispozitive BLUETOOTH, trebuie stabilită o cheie de acces comună (o parolă necesară
pentru autentificare) pentru înregistrarea ambelor dispozitive. După înregistrarea unui dispozitiv, nu mai este nevoie de
reintroducerea cheii de acces.
✍
Cheia de acces poate fi diferită de fiecare dată, dar trebuie să fie identică la ambele terminale.
Pentru anumite dispozitive, cum ar fi mouse-urile, nu este posibilă introducerea unei chei de acces.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 79 N
Comunicarea cu un alt dispozitiv BLUETOOTH
Computerul dvs. poate fi conectat la un dispozitiv BLUETOOTH cum ar fi un alt computer, un telefon mobil, un PDA, o cască,
un mouse sau o cameră digitală, fără niciun fel de cablu.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 80 N
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv BLUETOOTH
Pentru a realiza comunicaţii cu un alt dispozitiv BLUETOOTH, trebuie mai întâi să configuraţi funcţia BLUETOOTH. Pentru
informaţii despre configurarea și utilizarea funcţiei BLUETOOTH, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Smart Network sau faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network
de pe bara de activităţi.
3
Faceţi clic pe butonul din dreptul BLUETOOTH pentru a comuta la On în fereastra VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
Întreruperea comunicaţiilor prin BLUETOOTH
Pentru întreruperea comunicaţiilor prin BLUETOOTH
1
Opriţi dispozitivul BLUETOOTH care comunică cu computerul dvs.
2
Faceţi clic pe butonul din dreptul BLUETOOTH pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
n 81 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 82 N
Note privind utilizarea funcţiei BLUETOOTH
❑ Viteza de transfer a datelor variază în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole cum ar fi pereţii între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul pereţilor
❑ Apropierea de cuptoare cu microunde sau de telefoane fără fir
❑ Interferenţe cu frecvenţe radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul de aplicaţie software
❑ Tipul de sistem de operare
❑ Folosirea simultană a funcţiilor LAN fără fir și BLUETOOTH ale computerului
❑ Dimensiunile fișierelor transferate
❑ Fișierele mari pot fi uneori deteriorate la transferul continuu, din cauza limitărilor standardului BLUETOOTH și
a interferenţelor electromagnetice din mediu.
❑ Pentru a asigura menţinerea cerinţelor standardelor aplicabile, toate dispozitivele BLUETOOTH trebuie să fie certificate.
În ciuda respectării standardelor, performanţele, specificaţiile și procedurile de utilizare ale fiecărui dispozitiv pot fi
diferite. În unele cazuri, transferul de date poate fi imposibil de realizat.
❑ La redarea de secvenţe video pe computer cu redare a sunetului de la un dispozitiv BLUETOOTH conectat, este posibil
ca imaginea să nu fie sincronizată cu sunetul. Această situaţie este frecventă la utilizarea tehnologiei BLUETOOTH și nu
indică o defecţiune.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele BLUETOOTH și LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive.
Deși dispozitivele BLUETOOTH utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care
utilizează aceeași bandă, aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor
sau întreruperea comunicaţiilor.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei BLUETOOTH
n 83 N
❑ Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu funcţioneze cu alte dispozitive, în funcţie de producător sau de versiunea de
software utilizată de producător.
❑ Conectarea mai multor dispozitive BLUETOOTH la computer poate provoca aglomerarea canalelor, ceea ce duce la
performanţe slabe ale dispozitivelor. Această situaţie este normală la utilizarea tehnologiei BLUETOOTH și nu indică
o defecţiune.
❑ Comunicaţiile de mare viteză între computer și dispozitive BLUETOOTH sunt disponibile atunci când acestea sunt
compatibile cu tehnologia de mare viteză BLUETOOTH. Pentru comunicaţii de mare viteză, activaţi funcţiile LAN fără fir
și BLUETOOTH de pe computer.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 84 N
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Computerul dvs. este echipat cu un senzor de amprentă digitală; acesta are rolul de a vă oferi avantaje suplimentare.
După ce vă înregistraţi amprenta/amprentele digitale, funcţia de autentificare cu amprentă digitală oferă:
❑ O alternativă la introducerea parolei pentru a face Log on la Windows (pagina 88)
Dacă v-aţi înregistrat amprentele digitale pentru contul propriu de utilizator, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă
digitală în loc de introducerea parolei pentru a face Log on la Windows.
❑ Caracteristica Website Log On pentru accesarea rapidă a site-urilor Web
După ce înregistraţi în Website Log On informaţiile de utilizator (conturi de utilizator, parole etc.) pentru site-uri Web,
puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi informaţiile necesare pentru accesarea site-urilor
Web protejate prin parolă.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul Ajutor inclus în TrueSuite.
✍
Pentru a consulta fișierul Ajutor, faceţi clic pe Start, Toate programele, TrueSuite, apoi pe TrueSuite.
!
În funcţie de site-ul Web pe care îl accesaţi, este posibil să nu puteţi utiliza caracteristica Website Log On.
❑ Funcţia Quick Launch pentru accesarea rapidă a aplicaţiilor
Caracteristica Quick Launch este disponibilă pe computerul dvs. pentru a lansa aplicaţia dvs. favorită (fișier executabil)
asociată unuia dintre degetele dvs. cu amprentă înregistrată. După ce asociaţi o aplicaţie la degetul dvs., aveţi
posibilitatea să lansaţi aplicaţia asociată parcurgând transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 85 N
Înregistrarea unei amprente digitale
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală, trebuie să înregistraţi amprenta/amprentele dvs. digitale în
computer.
Pentru a înregistra o amprentă digitală
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, TrueSuite, apoi pe TrueSuite.
2
Faceţi clic pe Get Started.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Dacă se afișează fereastra de setare a unei parole pentru Windows, setaţi parola pentru Windows.
✍
Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi fișierul Ajutor inclus în TrueSuite.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 86 N
Dacă nu aţi reușit să înregistraţi o amprentă digitală, urmaţi acești pași pentru a încerca din nou.
1
Plasaţi articulaţia superioară a degetului în centrul senzorului de amprentă digitală (1).
2
Parcurgeţi perpendicular senzorul de amprentă digitală cu degetul și scanaţi zona cuprinsă între articulaţia superioară
a degetului și vârful degetului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 87 N
!
Nu îndepărtaţi degetul de senzorul de amprentă digitală în timp ce îl treceţi deasupra acestuia.
Este posibil ca înregistrarea amprentei digitale să eșueze dacă mișcaţi degetul prea rapid sau prea încet. Așteptaţi aproximativ
o secundă pentru ca senzorul de amprentă digitală se scaneze amprenta dvs. digitală.
Este posibil să nu reușiţi să vă înregistraţi și ca amprenta dvs. digitală să nu poată fi recunoscută, dacă degetul este prea uscat sau
prea umed, ridat, rănit, murdar etc.
Înregistraţi mai multe amprente digitale în cazul în care senzorul de amprentă nu reușește să recunoască amprenta.
Asiguraţi-vă că amprentele dvs. și senzorul de amprentă digitală sunt curate pentru a menţine funcţionarea optimă a caracteristicii
de recunoaștere.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 88 N
Efectuarea de Log on la Windows
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală în locul introducerii parolei pentru Windows pentru a face Log
on la sistem, trebuie să setaţi parola pentru Windows și să configuraţi computerul pentru autentificare cu amprentă digitală.
Pentru informaţii despre setarea parolei pentru Windows, consultaţi Setarea parolei (pagina 122).
Pentru a face Log on la Windows
Parcurgeţi transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul a cărui amprentă este înregistrată atunci când apare ecranul
de Log on la Windows. Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul Ajutor inclus în TrueSuite.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 89 N
Utilizarea TPM
Modulul Trusted Platform Module (TPM) este integrat în computerul dvs. pentru a furniza funcţii de securitate de bază.
În combinaţie cu cipul TPM, aveţi posibilitatea să criptaţi și să decriptaţi datele dvs. pentru a spori securitatea computerului
și pentru a împiedica accesul neautorizat.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
TPM-urile sunt concepute de Trusted Computing Group (TCG) și sunt denumite, de asemenea, cipuri de securitate.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 90 N
Notă importantă
Note despre criptarea sistemului de operare sau a fișierelor de program
Criptarea fișierelor utilizate de sistemul de operare sau de orice altă aplicaţie software, utilizând Encrypting File System (EFS)
cu TPM, va împiedica lansarea sau funcţionarea software-ului respectiv.
Pentru a evita astfel de probleme, verificaţi următoarele înainte de a utiliza EFS:
❑ Asiguraţi-vă că salvaţi datele pe care doriţi să le criptaţi în următoarele destinaţii:
❑ Folderul Encrypted Data creat cu setările implicite în procesul de iniţializare al utilizatorului
❑ Un folder nou criptat creat în folderul Documentele mele sau în folderul Documente în contul dvs.
❑ Personal Secure Drive
✍
Personal Secure Drive este o unitate virtuală creată utilizând caracteristica Personal Secure Drive și criptează automat datele salvate
pe aceasta.
❑ Nu modificaţi următoarele setări în fila Vizualizare din fereastra Opţiuni folder afișată făcând clic pe Opţiuni folder și
căutare în Organizare din meniul Windows Explorer.
❑ Nu se afișează unităţile, fișierele și folderele ascunse
❑ Se ascund fișierele protejate ale sistemului de operare (recomandat)
❑ Nu modificaţi atributele de sistem ale fișierelor, decât dacă este necesar.
❑ Nu criptaţi folderul Windows folder, folderul Fișiere program și fișierele din a aceste foldere.
❑ Nu criptaţi folderul Utilizatori și folderele de cont conţinute.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 91 N
Note privind criptarea fișierelor cheie sau a fișierelor din Personal Secure Drive
Criptarea fișierelor create în folderele următoare atunci când contul de utilizator este iniţializat și EFS este activat vă va
împiedica să lansaţi software-ul TPM și să decriptaţi datele criptate.
Dacă sunt stabilite setările implicite, fișierele din folderele de mai jos nu pot fi criptate, deoarece au atribute de sistem.
Nu modificaţi atributele de sistem ale fișierelor din folderele de mai jos.
!
Următoarele foldere sunt ascunse în mod implicit.
❑ Folderele care conţin fișiere cheie
❑ C:\ProgramData\Infineon
❑ C:\Utilizatori\All Users\Infineon
(C:\Utilizatori\All Users este o comandă rapidă la C:\ProgramData.)
❑ C:\Utilizatori\<cont>\AppData\Roaming\Infineon
❑ Fișierele din Personal Secure Drive
C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 92 N
Note privind criptarea fișierelor cu copii de rezervă sau a altor fișiere
Criptarea fișierelor arhivă cu copii de rezervă sau a fișierelor cu simbol de recuperare de urgenţă vă va împiedica să
recuperaţi sistemul computerului în caz de urgenţă, iar criptarea fișierelor cu simbol de reiniţializare a parolei sau a fișierelor
secrete vă va împiedica să reiniţializaţi parola.
Nu criptaţi următoarele fișiere sau foldere:
✍
Calea implicită pentru fișierele de mai jos sau care se afișează făcând clic pe Browse este Documentele mele (sau Documente)\Security
Platform sau Security Platform în mediul de eliminare.
❑ Fișierul arhivă cu copiile de rezervă create automat
Numele implicit al fișierului: SPSystemBackup.xml sau SPSystemBackup_<numele computerului>.xml
❑ Folderul de stocare a fișierelor arhivă cu copii de rezervă create automat
Numele folderului (fixat):
❑ SPSystemBackup (Folderul este creat ca subfolder pentru fișierul SPSystemBackup.xml.)
❑ SPSystemBackup_<numele computerului> (Folderul este creat ca subfolder pentru fișierul SPSystemBackup_
<numele computerului>.xml.)
❑ Fișierul cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă
Numele implicit al fișierului: SPEmRecToken.xml
❑ Fișierul cu simbolul de reiniţializare a parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwResetToken.xml
❑ Fișier cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă/de reiniţializare a parolei
Numele implicit al fișierului: SPToken_<numele computerului>.xml
❑ Fișierul secret pentru reiniţializarea parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwdResetSecret.xml sau SPPwdResetSecret_<numele computerului>_
<numele de utilizator>.<numele domeniului>.xml
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 93 N
❑ Fișierul cu copii de rezervă ale cheii și certificatului
Numele implicit al fișierului: SpBackupArchive.xml
❑ Fișierul cu copiile de rezervă ale PSD
Numele implicit al fișierului: <Numele unităţii>-Personal Secure Drive.fsb
❑ Fișierul cu copiile de rezervă a parolelor deţinătorului
Numele implicit al fișierului: SpOwner_<numele computerului>.tpm
❑ Fișierul protocol
Numele implicit al fișierului: SpProtocol_<numele computerului>_<numele de utilizator>.<numele domeniului>.txt
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 94 N
Configurarea cipului TPM
Pentru a utiliza cipul TPM încorporat, trebuie să:
1 Activaţi cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS.
2 Instalaţi Infineon TPM Professional Package.
3 Iniţializaţi și configuraţi cipul TPM.
Pentru a activa cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
!
Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din
VAIO Control Center (pagina 160).
2
3
4
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, pe tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi
pe tasta Enter.
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi pe tasta Enter.
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
✍
De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi cipul TPM și să ștergeţi configuraţia acestuia în ecranul de configurare din BIOS.
!
Înainte de activa cipul TPM, asiguraţi-vă că setaţi parola de pornire pentru a proteja configuraţia cipului TPM împotriva modificărilor
neautorizate.
Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se efectuează la
pornirea computerului.
Nu veţi putea accesa date protejate cu TPM dacă goliţi drepturile de proprietate stocate în TPM. Înainte de a goli configuraţia cipului
TPM, asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale datelor protejate cu TPM.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 95 N
Pentru a instala Infineon TPM Professional Package
Citiţi fișierul Readme.txt din folderul C:\Infineon\Readme. Apoi faceţi dublu-clic pe setup.exe în folderul C:\Infineon
pentru a instala pachetul.
Pentru a instala acest pachet, trebuie să deţineţi drepturi de administrator pe computer.
!
Va trebui să setaţi câteva parole la instalarea Infineon TPM Professional Package. Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele
protejate cu TPM sau fișierele de rezervă. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă
acces la acestea.
Pentru a iniţializa și configura cipul TPM
Consultaţi documentaţia online pentru informaţii detaliate. Pentru a deschide documentaţia, faceţi clic pe Start, Toate
programele, Infineon Security Platform Solution și apoi pe Help.
!
Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru
nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 96 N
Utilizarea Criptare unitate BitLocker cu TPM
Criptare unitate BitLocker este o caracteristică de criptare a datelor disponibilă la modelele cu Windows 7 Ultimate sau
Windows 7 Enterprise. Activând Criptare unitate BitLocker împreună cu TPM se criptează toate datele aflate pe
dispozitivul de stocare încorporat.
Pentru informaţii detaliate privind modul de utilizare și configurare a caracteristicii Criptare unitate BitLocker, consultaţi
Ajutor și Asistenţă Windows.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Note privind utilizarea caracteristicii Criptare unitate BitLocker
❑ Asiguraţi-vă că aţi iniţializat TPM cu Infineon TPM Professional Package înainte de a activa Criptare unitate BitLocker.
Dacă o activaţi înainte de a iniţializa TPM, nu se generează o parolă de deţinător TPM, deci nu veţi avea posibilitatea să
configuraţi Infineon TPM Professional Package.
❑ Infineon TPM Professional Package nu efectuează copia de rezervă a unui fișier (parolă de recuperare) pentru
Criptare unitate BitLocker.
❑ S-a preconfigurat o partiţie de sistem BitLocker suplimentară. Această partiţie de sistem utilizează 100 MO din totalul
volumului dispozitivului de stocare încorporat.
❑ Trebuie să activaţi TPM în ecranul de configurare BIOS pentru a porni Criptare unitate BitLocker.
❑ Nu criptaţi date pe un dispozitiv de stocare (cum ar fi un dispozitiv USB de memorie flash) pe care se stochează o cheie
de recuperare utilizând Criptare unitate BitLocker.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 97 N
Pentru a debloca datele criptate cu cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash
Pentru a debloca datele criptate cu o cheie de recuperare stocată pe un dispozitiv USB de memorie flash, sistemul trebuie
să acceseze dispozitivul USB de memorie flash atunci când încărcaţi computerul. Urmaţi acești pași pentru configura
ordinea de pornire în ecranul de configurare BIOS:
!
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
1
Conectaţi un dispozitiv USB de memorie flash.
2
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
!
Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din
VAIO Control Center (pagina 160).
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, pe tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi
pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi pe tasta Enter.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot și apoi selectaţi Enabled pentru External Device Boot.
6
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Boot Priority și apoi pe tasta Enter.
7
Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire, astfel încât Internal Hard Disk este listat
mai sus decât External Device.
!
Trebuie să deplasaţi Internal Optical Drive în partea de sus a listei pentru a recupera sistemul computerului utilizând Medii de stocare
pentru recuperarea datelor.
8
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
9
După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea TPM
n 98 N
10 Urmaţi instrucţiunile din Ajutor și Asistenţă Windows pentru a activa Criptare unitate BitLocker.
11 Salvaţi parola de recuperare pe dispozitivul USB de memorie flash în fereastra de salvare a parolei de recuperare.
12 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Va porni criptarea.
!
Actualizarea BIOS-ului cu un software de actualizare, cum ar fi VAIO Update, readuce setările din BIOS la cele implicite. Trebuie să
repetaţi pașii de mai sus.
Criptarea durează câteva ore.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
n 99 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi de pe computer.
❑ Conectarea unei staţii de andocare (pagina 100)
❑ Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor (pagina 108)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 109)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 116)
❑ Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare (pagina 117)
❑ Conectarea unui dispozitiv USB (pagina 119)
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
n 100 N
Conectarea unei staţii de andocare
Este posibil ca o staţie de andocare să fie furnizată împreună cu computerul.
Conectarea staţiei de andocare furnizate sau opţionale la computer vă permite să utilizaţi suporturi de disc optic împreună
cu computerul și să conectaţi periferice suplimentare la computer, cum ar fi o imprimantă sau un monitor extern.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Identificarea porturilor de pe staţia de andocare
A Port USB*1 (pagina 119)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Port USB*2 (pagina 119)
*1
Compatibil cu standardul USB 2.0.
*2
Compatibil cu standardele USB 2.0/3.0. Porturile USB compatibile
cu standardul USB 3.0 pot fi identificate după culoarea albastră.
Port LAN (pagina 67)
Port de ieșire HDMI (pagina 112)
Port monitor (pagina 110)
Cablu conector
Fantă securitate
Port DC IN (pagina 102)
Conector docking station (pagina 102), (pagina 105)
Buton UNDOCK (pagina 105)
Indicator IN USE (pagina 105)
Iluminează în timp ce comunicarea între staţia de andocare și
computer este activă.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
n 101 N
A
B
C
D
Port USB* (pagina 119)
Orificii de ventilare
Unitate de disc optic (pagina 47)
Indicator de alimentare
Iluminează verde când staţia de andocare este pornită,
iluminează portocaliu intermitent când computerul este în
modul Repaus și iluminează galben intermitent în timp ce
accesul la date în unitatea de disc optic este în desfășurare.
E Buton de scoatere a discului (pagina 43), (pagina 47)
*
Compatibil cu standardul USB 2.0.
!
Staţia de andocare se poate alimenta numai prin adaptorul de c.a. furnizat împreună cu staţia de andocare. Nu deconectaţi adaptorul
de c.a. de la staţia de andocare sau de la priza de c.a. în timp ce utilizaţi staţia de andocare. Este posibil ca acest lucru să cauzeze
deteriorarea datelor sau defecţiuni de hardware.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
n 102 N
Conectarea staţiei de andocare la computer
Pentru a conecta staţia de andocare la computer
1
Atașaţi staţia de andocare la suportul vertical furnizat.
!
Nu așezaţi staţia de andocare cu partea superioară orientată în jos. Asiguraţi-vă că o atașaţi după cum se indică în stânga sus.
✍
Dacă nu utilizaţi suportul vertical furnizat când utilizaţi staţia de andocare, puteţi să așezaţi orizontal staţia de andocare după cum se
indică mai jos.
2
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de c.a. (2), iar celălalt capăt la priza de c.a.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
3
n 103 N
Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (2) la portul DC IN (3) de pe staţia de andocare (4).
!
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. livrat împreună cu computerul. Asiguraţi-vă că utilizaţi adaptorul de c.a. livrat împreună cu staţia de
andocare.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
4
Conectaţi conectorul docking station la portul staţie de andocare/USB și la portul DC IN de pe computer.
n 104 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
n 105 N
Deconectarea staţiei de andocare de la computer
!
Asiguraţi-vă că niciun dispozitiv conectat la staţia de andocare nu este în uz înainte de a o deconecta de la computer.
Nu deconectaţi staţia de andocare de la computer în timp ce indicatorul IN USE este aprins. Este posibil ca deconectarea staţiei de
andocare în timp ce indicatorul IN USE este aprins să ducă la pierderea datelor nesalvate, niciun răspuns de la computer sau o eroare
a computerului. În cazul în care computerul nu mai răspunde, consultaţi Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau
aplicaţia software nu mai răspunde la comenzi? (pagina 156).
Asiguraţi-vă că apăsaţi pe butonul UNDOCK și așteptaţi până când indicatorul IN USE se stinge înainte de a deconecta staţia de
andocare de la computer, chiar și atunci când computerul este în modul Hibernare sau în modul Repaus.
Dacă bateria se descarcă, este posibil ca deconectarea staţiei de andocare de la computer să ducă la pierderea datelor nesalvate.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
n 106 N
Pentru a deconecta staţia de andocare de la computer
1
Închideţi anumite aplicaţii software, cum ar fi utilizarea acceleratorului grafic sau accesarea unităţii de disc optic sau
a portului USB de pe staţia de andocare.
2
Apăsaţi pe butonul UNDOCK (1) și așteptaţi până când indicatorul IN USE (2) se stinge.
3
Apucaţi conectorul docking station și deconectaţi-l de la computer.
✍
Dacă indicatorul IN USE este stins, nu trebuie să apăsaţi pe butonul UNDOCK.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei staţii de andocare
n 107 N
În mod alternativ, puteţi să deconectaţi staţia de andocare de la computer după cum urmează:
1
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Detașare.
2
Asiguraţi-vă că apare un mesaj de tip balon și că indicatorul IN USE se stinge. Apoi deconectaţi conectorul docking
station de la computer.
✍
Pentru a deconecta complet staţia de andocare de la sursa de c.a., deconectaţi adaptorul de c.a.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
n 108 N
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
Puteţi conecta la computerul dvs. dispozitive externe de redare a sunetelor (nu este furnizat), precum difuzoare sau căști.
Pentru a conecta difuzoare externe
✍
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Conectaţi difuzoarele externe (1) la mufa pentru căști (2) i printr-un cablu pentru difuzoare (3) (nu este furnizat).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
Conectarea unui monitor extern
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
n 109 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 110 N
Conectarea unui monitor sau a unui proiector
Puteţi conecta un monitor extern, cum ar fi un monitor de computer sau un proiector, direct la computer sau prin staţia de
andocare.
Pentru conectarea unui monitor sau a unui proiector
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al dispozitivului de afișaj extern sau al proiectorului la o priză de c.a.
2
Conectaţi monitorul extern sau proiectorul la portul pentru monitor (2) de pe computer sau de pe staţia de andocare
printr-un cablu de afișare (3).
✍
Dacă este necesar, conectaţi mufa pentru căști de pe proiector și mufa pentru căști (4) i de pe computer printr-un cablu pentru
difuzoare (5).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 111 N
!
Computerul respectă standardul HDCP și poate cripta canalul de transmisie de semnal video digital pentru protecţia drepturilor de
autor, ceea ce permite redarea multor tipuri de conţinut protejat prin drepturi de autor și de înaltă calitate. Pentru a vizualiza conţinutul
protejat prin drepturi de autor, conectaţi un monitor compatibil HDCP la portul de ieșire HDMI de pe computer sau de pe staţia de
andocare. Dacă la computer este conectat un monitor neconform, nu veţi putea reda sau vizualiza conţinut protejat prin drepturi de
autor.
✍
Dacă monitorul de computer extern este echipat cu un port de intrare HDMI, conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de ieșire
HDMI de pe computer sau de pe staţia de andocare și celălalt capăt la portul de intrare HDMI de pe monitorul de computer.
Pentru a conecta un monitor TFT/DVI, utilizaţi un adaptor HDMI la DVI-D pentru a-l conecta la portul de ieșire HDMI de pe computer
sau de pe staţia de andocare.
DVI-D este acronimul pentru Digital Visual Interface - Digital (Interfaţă video digitală - Digitală). Acesta este un tip de port DVI care
acceptă numai semnale video digitale (nu și semnale video analogice). Are 24 de pini.
Un port DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) (Interfaţă video digitală - Integrată) acceptă atât semnale video digitale, cât și
analogice. Are 29 de pini.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 112 N
Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI
Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computer.
Pentru conectarea unui televizor la computer
!
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul pentru ieșirea de sunet.
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 196).
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză de c.a.
2
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI (2) la portul de ieșire HDMI (3) de pe computer sau de pe staţia de andocare,
iar celălalt capăt la televizor.
3
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la semnal de intrare extern.
4
Configuraţi sistemul televizorului.
!
În caz de utilizare a unui driver pentru dispozitiv diferit de cel furnizat de Sony, nu se va afișa imaginea și nu se va auzi sunetul. Utilizaţi
întotdeauna pentru actualizare driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
✍
Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
n 113 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 114 N
Pentru a reda suporturi Blu-ray 3D Disc
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Pentru modelele cu unitate Blu-ray Disc, puteţi să redaţi suporturi Blu-ray 3D™ Disc și să vizualizaţi imagini 3D pe un afișaj
compatibil 3D, cum ar fi un televizor 3D, prin conectarea afișajului la computer sau la staţia de andocare cu un cablu HDMI.
!
Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile din manualele livrate împreună cu computerul VAIO când vizualizaţi imagini 3D.
Asiguraţi-vă că, atunci când vizualizaţi imagini 3D, utilizaţi ochelarii 3D specificaţi de producătorul televizorului.
✍
Consultaţi manualul livrat cu televizorul 3D pentru informaţii detaliate despre funcţia 3D.
3
4
5
Conectaţi staţia de andocare furnizată sau opţională la computer (pagina 102).
Urmaţi pașii din secţiunea Pentru conectarea unui televizor la computer (pagina 112) pentru conectarea televizorului
3D la computer sau la staţia de andocare cu un cablu HDMI și setaţi sistemul de configurare a televizorului.
Apăsaţi pe tastele Fn+F7 și faceţi clic pe Settings.
Selectaţi External Display mode și modificaţi setările pentru a afișa imagini numai pe afișajul extern (pagina 131).
Faceţi clic pe Start, Toate programele, CyberLink PowerDVD BD, apoi pe CyberLink PowerDVD BD.
6
Faceţi clic pe
1
2
din colţul din dreapta jos al ferestrei PowerDVD BD, activaţi funcţia 3D și faceţi clic pe Auto Detect.
✍
Puteţi schimba rezoluţia ecranului computerului. Faceţi clic pe
de meniu pentru schimbarea rezoluţiei ecranului.
din colţul din dreapta jos al ferestrei PowerDVD BD și pe elementul
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul Ajutor inclus în PowerDVD BD.
7
Inseraţi suporturi Blu-ray 3D Disc în unitatea de disc optic.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 115 N
Pentru conectarea unui dispozitiv de ieșire a sunetului digital de înaltă calitate între computer și un
televizor
Puteţi conecta un receptor home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetului surround între
computer și un televizor, printr-o conexiune HDMI.
!
Înainte de conectarea dispozitivului la computer, verificaţi dacă a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home
theater sau decodorul de sunet surround.
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul pentru ieșirea de sunet.
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 196).
1
Porniţi televizorul și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
2
Porniţi receptorul home theater sau decodorul de sunet surround și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
3
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de intrare HDMI de pe receptorul home theater sau de pe decodorul de
sunet surround, iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI de pe computer sau de pe staţia de andocare.
✍
Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat cu ajutorul computerului. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier
video? (pagina 186) pentru informaţii suplimentare.
Cu conexiunea HDMI, volumul poate fi reglat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu poate comanda volumul de
ieșire al dispozitivelor conectate.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Selectarea modurilor de afișare
n 116 N
Selectarea modurilor de afișare
Atunci când este conectat un monitor extern, puteţi utiliza ca monitor principal ecranul computerului sau monitorul conectat.
!
Dacă staţia de andocare furnizată sau opţională este conectată la computer, asiguraţi-vă că închideţi anumite aplicaţii software în
execuţie, cum ar fi software de jocuri, software de redare video sau browsere Web, înainte de a selecta un mod de afișare.
✍
Este posibil să nu puteţi afișa simultan același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în funcţie de
tipul de monitor extern sau de proiector.
Porniţi monitorul extern înainte de a porni computerul.
Pentru selectarea unui mod de afișare cu ajutorul tastelor Fn+F7
Puteţi selecta un mod de afișare cu ajutorul tastelor Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 37) pentru
informaţii suplimentare.
Când conectaţi staţia de andocare la computer, puteţi să selectaţi și un mod grafic cu ajutorul tastelor Fn+F7. Consultaţi
Selectarea modurilor grafice (pagina 131) pentru informaţii suplimentare.
Pentru a selecta modul de afișare din setările de afișare
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi setarea dorită, apoi faceţi clic pe OK.
!
Dacă Computer Display mode este selectat ca modul grafic, nu puteţi să afișaţi conţinut pe monitoarele externe conectate la staţia
de andocare. Modificaţi setările modului grafic (pagina 131).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 117 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
Funcţia Mai multe monitoare vă permite să distribuiţi porţiuni ale desktopului pe afișaje separate. De exemplu, dacă aveţi
un monitor extern conectat la computer, ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un singur monitor
desktop.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii
deschise sau o bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 118 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
✍
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Mai multe monitoare.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările funcţiei Mai multe monitoare.
Evitaţi intrarea computerului în modul Repaus sau Hibernare în timpul utilizării funcţiei Mai multe monitoare; în caz contrar, computerul
ar putea să nu revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare monitor, nu extindeţi o fereastră pe două monitoare; în caz contrar, este posibil ca software-ul să
nu funcţioneze corect.
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi Se extind aceste ecrane, apoi faceţi clic pe OK.
!
Dacă Computer Display mode este selectat ca modul grafic, nu puteţi să afișaţi conţinut pe monitoarele externe conectate la staţia
de andocare. Modificaţi setările modului grafic (pagina 131).
✍
Puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Mai multe monitoare.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 119 N
Conectarea unui dispozitiv USB
Puteţi conecta la computer un dispozitiv Magistrală serială universală (USB), de exemplu un mouse, o unitate de dischetă,
un difuzor sau o imprimantă.
!
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Pentru a conecta un dispozitiv USB
1
Alegeţi portul USB (1) pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 120 N
Pentru a încărca un dispozitiv USB
Puteţi să încărcaţi un dispozitiv USB prin conectarea acestuia la portul USB care are capacitate de alimentare în timp ce
computerul este oprit, în modul Hibernare și în modul Repaus, precum și în modul Normal.
1
Conectaţi computerul la o priză de c.a. cu adaptorul de c.a. (pagina 19).
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe Gestionare energie și pe USB Charging Settings și activaţi setările de încărcare USB.
4
Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB (imprimat CHARGE deasupra acestuia) de lângă portul de ieșire HDMI
(pagina 14).
!
Când setările de încărcare USB sunt activate, nu puteţi să operaţi computerul utilizând funcţia de reactivare la distanţă cu dispozitivul
USB conectat la portul USB care are capacitate de alimentare.
Dacă încărcarea nu pornește când conectaţi un dispozitiv USB la portul USB care are capacitate de alimentare, deconectaţi
dispozitivul și încercaţi să îl conectaţi din nou.
Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB
❑ Este posibil să fie necesară instalarea software-lui driverului livrat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB.
❑ Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată
pe computerul dvs.
❑ Pentru informaţii despre îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul.
❑ Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele:
❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
❑ În cazul în care computerul intră în modul Repaus în timp ce scrierea de date într-un dispozitiv USB este în desfășurare,
datele corecte nu se scriu în dispozitivul USB.
Personalizarea computerului VAIO >
n 121 N
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele, veţi
învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony.
❑ Setarea parolei (pagina 122)
❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 129)
❑ Utilizarea Gestionare alimentare VAIO (pagina 130)
❑ Selectarea modurilor grafice (pagina 131)
❑ Schimbarea limbii de afișare (pagina 134)
❑ Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 135)
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 122 N
Setarea parolei
Setarea parolei că permite să protejaţi computerul faţă de accesul neautorizat obligând utilizatorul să introducă o parolă
atunci la pornirea computerului sau la revenirea acestuia în modul Normal din modul Repaus sau Hibernare.
!
Nu uitaţi parola. Notaţi parola și păstraţi-o într-un loc sigur.
Tipuri de parolă
Descriere
Parolă de pornire
Aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţiile BIOS pentru a seta două tipuri de parole:
- Parolă de computer: Permite utilizatorilor cu drepturi de administrator modificarea tuturor opţiunilor de
configurare din ecranul de configurare BIOS, precum și pornirea computerului.
- Parolă de utilizator: Permite utilizatorilor obișnuiţi modificarea unor opţiuni de configurare BIOS, precum și
pornirea computerului. Pentru a seta parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer.
✍
Introducerea parolei de pornire a computerului se va solicita după afișarea siglei VAIO.
!
Dacă aţi uitat parola de computer, parola trebuie reiniţializată și se va aplica o taxă. Pentru a reiniţializa
parola, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau
reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Aveţi posibilitatea să reiniţializaţi parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS introducând parola de
computer.
Parola Windows
Permite utilizatorilor să se conecteze la computer și protejează conturile utilizatorilor prin parolă pentru
fiecare cont.
✍
Vi se va solicita să introduceţi parola de Windows după ce selectaţi contul dvs. de utilizator.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 123 N
Setarea parolei de pornire
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
!
Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din
VAIO Control Center (pagina 160).
2
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
3
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
4
Selectaţi Password when Power On în Security și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Modificaţi setarea din Disabled în Enabled.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 124 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator)
!
Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator.
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
!
Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din
VAIO Control Center (pagina 160).
2
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, apoi
apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 125 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
!
Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din
VAIO Control Center (pagina 160).
2
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta
Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 126 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator)
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
!
Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din
VAIO Control Center (pagina 160).
2
Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, apoi
apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta
Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
Setarea parolei de Windows
Pentru a adăuga parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont în Efectuare de modificări la contul de utilizator.
5
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola pentru contul dvs.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
✍
Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare despre parola de Windows.
Pentru a modifica parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
n 127 N
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
Pentru a elimina parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă pe care doriţi să o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 128 N
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Control Center
n 129 N
Utilizarea VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să consultaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit s-a modificat.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de Ajutor din VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea Gestionare alimentare VAIO
n 130 N
Utilizarea Gestionare alimentare VAIO
Gestionarea energiei vă ajută să configuraţi scheme energetice pentru funcţionarea cu alimentare de la reţea sau cu baterie
pentru a adaptarea la cerinţele dvs. privind consumul de energie.
Funcţia Gestionare alimentare VAIO este adăugată la Opţiuni de alimentare din Windows. Prin intermediul acestei
aplicaţii software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună
a computerului și o durată de viaţă mai lungă pentru baterie.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, o pictogramă de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Această pictogramă indică tipul de
sursă de alimentare utilizat în momentul respectiv. Faceţi clic pe această pictogramă pentru a afișa fereastra ce prezintă
starea alimentării.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
2
3
4
Faceţi clic pe Modificare setări plan din partea dreaptă a planului de alimentare dorit din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi setările stării de repaus și setările de afișare în funcţie de necesităţi.
Dacă este necesar să modificaţi setările complexe, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și treceţi
la pasul 3.
În caz contrar, faceţi clic pe Salvare modificări.
Faceţi clic pe fila Gestionare alimentare VAIO.
Modificaţi setările pentru fiecare element.
Faceţi clic pe OK.
Personalizarea computerului VAIO >
Selectarea modurilor grafice
n 131 N
Selectarea modurilor grafice
Conectarea staţiei de andocare furnizate sau opţionale la computer vă permite să utilizaţi acceleratoarele grafice de pe staţia
de andocare și de pe computer.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Despre modurile grafice cu acceleratoare grafice
Când conectaţi staţia de andocare la computer, puteţi să utilizaţi două moduri grafice. În funcţie de numărul de monitoare
externe conectate la computer și la staţia de andocare, computerul comută automat un mod grafic la modul grafic optim.
!
În timpul efectuării unei selectări de mod grafic, este posibil ca ecranul computerului să devină gol sau să prezinte, temporar, anumite
zgomote sau tremur. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Personalizarea computerului VAIO >
Selectarea modurilor grafice
n 132 N
❑ Computer Display mode
În Computer Display mode, computerul își îmbunătăţește performanţele grafice prin utilizarea acceleratorului grafic de
pe staţia de andocare când se afișează imagini pe ecranul computerului. Acest mod este adecvat pentru utilizarea
anumitor aplicaţii software, cum ar fi software de jocuri, pe ecranul computerului.
!
Nu puteţi să vizualizaţi imagini pe monitoarele externe conectate la staţia de andocare în Computer Display mode.
❑ External Display mode
În External Display mode, puteţi să extindeţi desktopul pe monitoare externe conectate la computer și la staţia de
andocare. Acest mod este adecvat atunci când jucaţi un joc video numai pe monitoarele externe conectate la staţia de
andocare.
Acceleratorul grafic de pe computer se utilizează pentru a afișa imagini pe ecranul computerului sau pe monitoarele
externe conectate la computer, iar acceleratorul grafic de pe staţia de andocare se utilizează pentru a afișa imagini pe
monitoarele externe conectate la staţia de andocare.
!
Asiguraţi-vă că închideţi anumite aplicaţii software în execuţie, cum ar fi software de jocuri, software de redare video sau browsere
Web, înainte de a executa următoarele operaţii; în caz contrar, este posibil ca software-ul să nu funcţioneze corect.
- Glisarea unei ferestre de aplicaţie active de la un ecran la altul (altele).
- Modificarea destinaţiei de ieșire ecran.
- Conectarea sau deconectarea monitoarelor externe.
- Modificarea rezoluţiei ecranului computerului sau a monitoarelor externe.
Personalizarea computerului VAIO >
Selectarea modurilor grafice
n 133 N
Selectarea manuală a modului grafic
Puteţi selecta manual modul grafic dorit.
Pentru a selecta manual modul grafic
1
Apăsaţi pe tastele Fn+F7.
2
Faceţi clic pe Settings.
3
Selectaţi modul grafic dorit și faceţi clic pe OK sau pe Se aplică.
✍
De asemenea, puteţi selecta destinaţia de ieșire ecran dorită în fereastra Settings.
Dacă utilizaţi Intel® Wireless Display (instalat numai pe anumite modele), deconectaţi staţia de andocare de la computer sau
deconectaţi monitoarele externe de la staţia de andocare și selectaţi External Display mode.
Personalizarea computerului VAIO >
Schimbarea limbii de afișare
n 134 N
Schimbarea limbii de afișare
La modelele cu Windows 7 Ultimate sau Windows 7 Enterprise, aveţi posibilitatea să descărcaţi și să instalaţi pachetul
lingvistic dorit.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
!
Pentru a descărca un pachet lingvistic, computerul trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii despre cum se conectează
computerul la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 66).
Pentru a instala un pachet lingvistic
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update.
2
Faceţi clic pe xx (număr) actualizări opţionale sunt disponibile.
3
Selectaţi în listă pachetul lingvistic dorit.
4
Faceţi clic pe OK pentru a porni descărcarea și instalarea pachetului lingvistic selectat.
Pentru a modifica limba de afișare
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control și apoi pe Ceas, limbă și regiune.
2
Faceţi clic pe Regiune și limbă.
3
Selectaţi fila Tastaturi și limbi.
4
Selectaţi o limbă de afișare în lista verticală.
5
Faceţi clic pe OK.
Personalizarea computerului VAIO >
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate
n 135 N
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate
Dezactivarea dispozitivelor încorporate
Puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS pentru a dezactiva următoarele dispozitive încorporate și pentru a interzice conexiunile
și comunicaţiile externe.
❑ USB Ports
❑ Memory Card Slot (fanta „Memory Stick Duo” și fanta pentru carduri de memorie SD)
❑ Wireless Devices (LAN fără fir, WiMAX, WAN fără fir, funcţiile BLUETOOTH și GPS)
❑ LAN Device (port LAN)
!
Nu puteţi restricţiona utilizarea staţiei de andocare furnizate sau opţionale conectate la portul staţie de andocare/USB de pe
computer și a dispozitivelor periferice conectate la staţia de andocare, chiar dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare
BIOS.
✍
Dispozitivele încorporate pe care le puteţi dezactiva depind de modelul achiziţionat.
Personalizarea computerului VAIO >
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate
n 136 N
Pentru a dezactiva dispozitivele încorporate
1
Asiguraţi-vă că opţiunea Fast BIOS Startup Settings din VAIO Control Center este dezactivată (pagina 160).
2
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Advanced.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta dispozitivul încorporat dorit și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Disabled și apăsaţi pe tasta Enter.
✍
Pentru a activa dispozitivul, selectaţi Enabled în loc de Disabled.
6
Dacă doriţi să dezactivaţi mai multe dispozitive încorporate, repetaţi pașii 4 și 5 pentru fiecare dispozitiv.
7
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Măsuri de siguranţă >
n 137 N
Măsuri de siguranţă
Această secţiune prezintă îndrumări și măsuri de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale
deteriorări.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
❑ Informaţii privind siguranţa (pagina 138)
❑ Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea (pagina 140)
❑ Manipularea computerului dvs. (pagina 141)
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 143)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 144)
❑ Manipularea camerei încorporate (pagina 145)
❑ Manipularea discurilor (pagina 146)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 147)
❑ Manipularea suportului „Memory Stick” (pagina 148)
❑ Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 149)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 150)
❑ Utilizarea TPM (pagina 151)
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 138 N
Informaţii privind siguranţa
Computerul
❑ Folosiţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă.
❑ Nu se recomandă utilizarea computerului direct în poală. Temperatura bazei aparatului poate crește în cursul funcţionării
normale și, cu timpul, poate cauza disconfort sau arsuri.
❑ Folosiţi numai echipamentele periferice și cablurile de interfaţă specificate.
❑ Nu lăsaţi piesele mici, precum dispozitivele „Memory Stick” și adaptoarele „Memory Stick”, la îndemâna copiilor. Există
riscul de înghiţire.
Sursa de alimentare
❑ Nu amplasaţi adaptorul de c.a. în contact cu pielea. Îndepărtaţi adaptorul de c.a. de corpul dvs. dacă se încălzește și
provoacă disconfort.
❑ Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Pericol de incendiu.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară apucând de ștecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza de c.a. dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi o perioadă mai îndelungată.
❑ Atunci când adaptorul de c.a. nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza de c.a.
❑ Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 139 N
Bateria
❑ Nu lăsaţi bateriile la temperaturi mai mari de 60°C, de exemplu într-o mașină parcată la soare sau expuse la lumina
solară directă.
❑ Pentru siguranţa dvs., vă recomandam să utilizaţi bateriile reîncărcabile și adaptoarele de c.a. originale Sony care
satisfac standardul de asigurare a calităţii, acestea fiind furnizate de Sony pentru computerul VAIO. Unele computere
VAIO pot funcţiona numai cu bateria originală Sony.
❑ Ţineţi bateria departe de orice sursă de căldură.
❑ Bateria nu trebuie să se ude.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi bateria.
❑ Nu expuneţi bateria la șocuri mecanice, precum căderea acesteia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă mai îndelungată, scoateţi bateria din computer pentru a evita deteriorarea.
❑ Dacă nu aţi utilizat bateria o perioadă lungă de timp, durata de utilizare disponibilă a acesteia se poate reduce. Acest
lucru este normal și nu indică o defecţiune. Bateria se va descărca treptat în timp chiar dacă nu este utilizată. Conectaţi
adaptorul de c.a. la computerul dvs. și reîncărcaţi bateria înainte de a folosi din nou computerul.
Căști
❑ Siguranţa pe șosea – Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când utilizaţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele regiuni. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului – Evitaţi utilizarea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării la
căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
n 140 N
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
Computerul
❑ Curăţaţi carcasa cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie diluată de detergent. Nu folosiţi tampoane
abrazive, pudră de lustruire sau solvenţi ca alcoolul sau benzina, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Înainte de curăţarea computerului, deconectaţi întotdeauna adaptorul de c.a. și scoateţi bateria.
Ecran LCD
❑ Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge ecranul LCD. Frecarea suprafeţei poate deteriora ecranul.
❑ Pentru a proteja ecranul LCD și tastatura împotriva deteriorării, de exemplu în cazul transportului computerului,
desfășuraţi cârpa de curăţat fără încreţituri pe tastatură înainte de a închide capacul ecranului LCD.
Camera încorporată
Curăţaţi suprafaţa camerei încorporate și cea din jurul acesteia cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi prea tare suprafaţa
camerei, deoarece se poate zgâria cu ușurinţă.
Discuri
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre
exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 141 N
Manipularea computerului dvs.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria. Este
posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu așezaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza
o funcţionare defectuoasă a computerului.
❑ Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau televizorului.
În acest caz, mutaţi computerul la o distanţă adecvată faţă de radio sau televizor.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 142 N
❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură
ridicată, în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni
computerul. Dacă apare o problemă, deconectaţi computerul și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony.
Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre
computerul dvs. VAIO (pagina 5).
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă ale
datelor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra ecranului LCD sau a marginilor acestuia atunci când deschideţi capacul ecranului LCD sau
ridicaţi computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la forţe suplimentare și exercitarea unei
presiuni să cauzeze deteriorarea ecranului sau funcţionarea sa defectuoasă. Pentru a deschide computerul, ţineţi baza
cu o mână și ridicaţi cu grijă ecranul LCD cu cealaltă mână. Pentru a deplasa computerul cu capacul deschis, ţineţi
computerul cu ambele mâini.
❑ Pentru a transporta computerul, utilizaţi o geantă de transport proiectată special în acest scop.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea ecranului LCD
n 143 N
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. La utilizarea computerului în
apropierea unei ferestre, feriţi întotdeauna de lumina solară directă.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Pericol de defectare.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta
nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă se afișează aceeași imagine o perioadă mai îndelungată.
Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a evita apariţia imaginilor
reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ La fabricarea ecranului LCD s-a utilizat tehnologie de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă sunt disponibile și alte opţiuni,
deoarece acest lucru poate duce la o instabilitate a computerului. Sony nu-și asumă nicio răspundere pentru funcţionări
defectuoase rezultate din modificări ale setărilor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra capacului ecranului LCD când acesta este închis, întrucât ecranul LCD se poate zgâria sau
murdări.
❑ Dacă închideţi capacul ecranului LCD cu un cablu LAN, un cablu de afișare sau un cablu de securitate conectat la
computer este posibil să se producă deteriorări la portul corespunzător de pe computer. Asiguraţi-vă că deconectaţi
fiecare cablu de la computer înainte de închide capacul.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea sursei de alimentare
n 144 N
Utilizarea sursei de alimentare
❑ Nu folosiţi aceeași priză de c.a. cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau
dispozitivele de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un cablu prelungitor cu protecţie la supratensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorării
computerului cauzată de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Utilizaţi adaptorul de c.a. primit la livrarea computerului sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor de c.a.,
deoarece se pot produce defecţiuni.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea camerei încorporate
n 145 N
Manipularea camerei încorporate
❑ Nu zgâriaţi sau murdăriţi suprafaţa camerei încorporate și cea din jurul acesteia, deoarece calitatea imaginilor se poate
deteriora.
❑ Nu permiteţi pătrunderea luminii solare direct în obiectivul camerei încorporate, indiferent de starea de alimentare
a computerului dvs., întrucât acest lucru poate cauza defectarea camerei.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea discurilor
n 146 N
Manipularea discurilor
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa unui disc pot produce erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini
și de orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Nu atașaţi niciodată o etichetă adezivă pe un disc. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate avea ca efect apariţia
unei defecţiuni ireparabile.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea bateriei
n 147 N
Utilizarea bateriei
❑ Durata de viaţă a bateriei este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a bateriei la
temperaturi joase.
❑ Încărcaţi bateriile la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare mai
mare.
❑ Nu încărcaţi bateria în alt mod decât cel descris în acest ghid de utilizare sau decât cel desemnat de Sony în scris.
❑ Bateria se încălzește în timpul utilizării sau al încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
❑ Nu este necesar să descărcaţi bateria înainte de reîncărcare.
❑ Dacă bateria se descarcă rapid după încărcarea completă, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul duratei de
viaţă și trebuie înlocuită.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea suportului „Memory Stick”
n 148 N
Manipularea suportului „Memory Stick”
❑ Nu atingeţi conectorul suportului „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi numai eticheta adezivă furnizată împreună cu suportul „Memory Stick”.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi suportul „Memory Stick”.
❑ Nu demontaţi și nu modificaţi suportul „Memory Stick”.
❑ Feriţi suportul „Memory Stick” de umiditate.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul „Memory Stick” în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Utilizaţi cutia de depozitare furnizată o dată cu suportul „Memory Stick”.
❑ Faceţi copii de rezervă ale datelor de valoare.
❑ Când folosiţi un suport „Memory Stick Duo”, nu utilizaţi un pix cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul
„Memory Stick Duo”. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
n 149 N
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
Dispozitivul de stocare încorporat (unitate de hard disk sau unitate cu dispozitive semiconductoare) are o densitate mare de
stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea cu
ușurinţă a acestuia. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni
pierderea datelor, manipulaţi computerul cu grijă.
Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe dispozitivul de stocare.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
❑ Nu scoateţi dispozitivul de stocare din computer.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 150 N
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
❑ Tehnologia de autentificare cu amprentă digitală nu asigură în totalitate autentificarea utilizatorilor sau protejarea datelor
sau componentelor hardware.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de utilizarea sau incapacitatea dvs.
de a utiliza senzorul de amprentă digitală.
❑ Recunoașterea amprentei digitale depinde de condiţiile dvs. de utilizare și diferă de la o persoană la alta.
❑ În cazul în care unitatea stocare încorporată trebuie iniţializată, de exemplu după operaţia de reparare, șabloanele de
amprentă digitală se vor pierde. Va trebui să le înregistraţi din nou pe toate.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor privind autentificarea cu amprentă digitală se efectuează pe propriul risc.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
❑ Este posibil ca un senzor de amprentă digitală să funcţioneze incorect sau să deterioreze, dacă zgâriaţi suprafaţa sa cu:
❑ un obiect solid sau ascuţit
❑ obiecte mici, de exemplu atingeţi cu un deget murdar senzorul de amprentă
❑ Înainte de a vă scana amprenta, descărcaţi electricitatea statică din degetul dvs. prin atingerea unui obiect metalic,
în special în sezoanele uscate (de ex. iarna). Electricitatea statică poate provoca funcţionarea defectuoasă a senzorului
de amprentă digitală.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea TPM
n 151 N
Utilizarea TPM
❑ Deși computerul dvs. este echipat cu funcţiile de securitate TPM, aceste funcţii nu asigură protecţia totală a datelor și
componentelor dvs. hardware. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate prin
utilizarea acestor funcţii.
❑ După ce instalaţi Infineon TPM Professional Package, trebuie să setaţi câteva parole TPM pe computerul dvs. Fără
aceste parole, nu veţi putea restaura datele protejate cu TPM. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă,
fără ca alte persoane să aibă acces la acestea.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu
simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret
personal și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la ele, înainte de a trimite computerul la
reparat. Este posibil ca datele stocate în chipul TPM de pe placa de bază să se piardă sau să se deterioreze în timpul
reparării.
❑ În cursul operaţiilor de reparaţii, funcţiile TPM vor fi de asemenea înlocuite dacă este necesară înlocuirea plăcii de bază.
În astfel de cazuri, utilizaţi copiile de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu
simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret
personal pentru a restaura configuraţia cipului TPM.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi o copie de rezervă a datelor stocate pe unitatea de stocare încorporată înainte de a trimite
computerul la reparat. Este posibil ca după operaţiile de reparare unitatea de stocare încorporată să fie reiniţializată și
returnată; în astfel de cazuri, nu veţi avea posibilitatea să restauraţi datele de pe dispozitiv utilizând copiile de rezervă
ale fișierului arhivă de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale
fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal.
❑ Asiguraţi-vă că veţi configura operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă după finalizarea expertului de
iniţializare a cipului TPM. Dacă fereastra care conţine caseta de selectare Run automatic backup now se afișează după
configurare, selectaţi caseta de selectare respectivă și actualizaţi fișierele de rezervă. Este posibil ca procesul de
restaurare utilizând fișierele de rezervă să eșueze, dacă nu configuraţi operaţiile de efectuare automată a copiilor de
rezervă.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio
responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
Depanarea >
n 152 N
Depanarea
Această secţiune descrie modul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul
VAIO. Multe dintre probleme au soluţii simple. Dacă problema nu s-a rezolvat prin aceste sugestii, utilizaţi VAIO Care.
Pentru a lansa software-ul, consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 35).
Dacă problemele nu pot fi rezolvate și aveţi nevoie de asistenţă, vizitaţi site-urile Web de asistenţă indicate în Găsirea de
informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
❑ Funcţionarea computerului (pagina 154)
❑ Actualizarea/securitatea sistemului (pagina 161)
❑ Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor (pagina 162)
❑ Partiţia (pagina 165)
❑ Bateria (pagina 166)
❑ Camera încorporată (pagina 168)
❑ Reţea (LAN/LAN fără fir) (pagina 170)
❑ WAN fără fir (pagina 174)
❑ Tehnologia BLUETOOTH (pagina 175)
❑ Discurile optice (pagina 178)
❑ Afișajul (pagina 183)
❑ Imprimarea (pagina 189)
❑ Microfonul (pagina 190)
Depanarea >
n 153 N
❑ Difuzoarele (pagina 191)
❑ Dispozitivul touch pad (pagina 193)
❑ Tastatura (pagina 194)
❑ Dischetele (pagina 195)
❑ Audio/Video (pagina 196)
❑ „Memory Stick” (pagina 198)
❑ Dispozitivele periferice (pagina 199)
❑ Staţia de andocare (pagina 200)
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 154 N
Funcţionarea computerului
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată. Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, asiguraţi-vă
că atât bateria principală, cât și bateria secundară, sunt instalate corect și încărcate.
❑ Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniţi computerul.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
Luminozitatea și contrastul trebuie să fie reglate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit
împreună cu monitorul.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă se formează condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Utilizaţi adaptorul de c.a. Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar baterii reîncărcabile și adaptor de c.a. Sony
originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 155 N
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) luminează continuu,
însă ecranul rămâne gol?
❑ Apăsaţi de mai multe ori pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra de aplicaţie. Este posibil să se fi produs o eroare
de aplicaţie.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere, apoi pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata
de lângă butonul
Închidere
, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu dă rezultate, ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de peste patru secunde pentru
a închide computerul. Deconectaţi adaptorul de c.a. și lăsaţi computerul timp de circa cinci minute. Apoi cuplaţi
adaptorul de c.a. și porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 156 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde
la comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, apoi pe butonul Închidere pentru a închide computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, apoi faceţi clic pe butonul Închidere.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 157 N
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul
Repaus sau Hibernare.
Pentru a readuce computerul la modul Normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de încărcare luminează intermitent, cu frecvenţă
mare, și computerul nu pornește?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări incorecte a bateriei. Pentru a soluţiona această problemă, opriţi
computerul și apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de scoatere a bateriei timp de circa trei secunde cu un obiect subţire,
drept (cum ar fi o agrafă de hârtie). Dacă problema nu s-a rezolvat, scoateţi bateria și instalaţi-o din nou. Pentru detalii,
consultaţi Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 21).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de
suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii
suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 158 N
De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dvs. utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei
procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza curentă
a procesorului, în locul vitezei maxime.
Ce ar trebui să fac în cazul în care Windows nu-mi acceptă parola și afișează mesajul
Enter Onetime Password?
Dacă introduceţi de trei ori consecutiv o parolă de pornire greșită se afișează mesajul Enter Onetime Password, iar
sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica
dacă indicatorul luminos de alimentare se stinge. Așteptaţi 10–15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola
corectă. Parola face diferenţierea între literele mari și mici, deci verificaţi starea curentă a literelor înainte de a introduce
parola.
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
❑ Dacă staţia de andocare este conectată la computer, realizaţi oricare din următoarele acţiuni:
❑ Selectaţi Computer Display mode ca modul grafic pentru a afișa imagini pe ecranul computerului (pagina 131).
❑ Selectaţi External Display mode și modificaţi setările pentru ca destinaţia de ieșire ecran să afișeze imagini numai
pe monitoarele externe conectate la staţia de andocare (pagina 131).
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 159 N
De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată?
Anumite aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru dezactivarea temporară a funcţiei sistemului
de operare care stinge ecranul computerului sau trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.
Pentru rezolvarea acestei probleme, ieșiţi din aplicaţia (aplicaţiile) software sau modificaţi economizorul de ecran curent.
Cum pot schimba ordinea dispozitivelor de pornire?
Pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire, puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS. Urmaţi acești pași:
1
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou.
!
Sigla VAIO nu apare atunci când este activată opţiunea Fast BIOS Startup Settings în VAIO Control Center. Dezactivaţi setările din
VAIO Control Center (pagina 160).
2
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot.
3
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta unitatea a cărei poziţie în ordinea dispozitivelor de pornire doriţi să
o schimbaţi.
4
Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 160 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind unitatea
de dischetă USB conectată la computer?
❑ Pentru a porni computerul de la unitatea de dischetă USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire a sistemului.
1
Asiguraţi-vă că opţiunea Fast BIOS Startup Settings din VAIO Control Center este dezactivată (pagina 160).
2
Reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F11 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza unitatea de dischetă USB conectată
la unul din porturile USB. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate
(pagina 135).
De ce nu apare sigla VAIO atunci când pornesc computerul?
Când opţiunea Fast BIOS Startup Settings din VAIO Control Center este activată, sigla VAIO nu apare. Pentru a dezactiva
opţiunea Fast BIOS Startup Settings, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Informaţii sistem (System Information) și pe Fast BIOS Startup Settings pentru a dezactiva setările.
Depanarea >
Actualizarea/securitatea sistemului
n 161 N
Actualizarea/securitatea sistemului
Cum pot găsi actualizările importante pentru computer?
Aveţi posibilitatea să găsiţi și să instalaţi pe computer cele mai recente actualizări cu ajutorul aplicaţiilor software:
Windows Update și VAIO Update. Consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 33) pentru informaţii suplimentare.
Cum planific instalarea de actualizări ale sistemului Windows în computerul meu?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate cele mai
recente actualizări Windows.
Puteţi obţine actualizări Windows importante astfel:
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate.
3
Faceţi clic pe Centru de acţiune.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Depanarea >
Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor
n 162 N
Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor
Cum pot crea Medii de stocare pentru recuperarea datelor?
Aveţi posibilitatea să creaţi Medii de stocare pentru recuperarea datelor utilizând VAIO Care (pagina 35). Suporturile se
utilizează pentru a restabili sistemul computerului la setările implicite din fabrică.
!
Dacă nu este furnizată o staţie de andocare împreună cu computerul, trebuie să conectaţi o unitate de disc optic externă (nu este
furnizată).
Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare.
Cum pot restaura sistemul computerului la setările implicite din fabricaţie?
Există două modalităţi de a recupera sistemul computerului: de pe Medii de stocare pentru recuperarea datelor și din zona
de recuperare. Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare.
Cum pot reinstala software-ul și driverele originale?
Aveţi posibilitatea să restabiliţi software-ul și driverele preinstalate utilizând VAIO Care (pagina 35).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Care.
Cum verific volumul zonei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc, sub Stocare, în panoul din partea stângă.
Volumul zonei de recuperare și volumul total al unităţii C se afișează pe rândul Disc 0 din panoul central.
Depanarea >
Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor
n 163 N
Cum reduc volumul zonei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. În cazul în care computerul este dotat cu o unitate cu dispozitive semiconductoare, probabil că veţi dori
micșorarea zonei de recuperare prin eliminarea acestor date.
1
Dacă vă recuperaţi computerul de pe un Medii de stocare pentru recuperarea datelor (discuri optice) pentru modelul fără
staţie de andocare, conectaţi o unitate de disc optic externă (nu este furnizată) la computer și la o sursă de alimentare
de c.a.
2
Inseraţi discul în unitatea de disc optic sau conectaţi unitatea flash USB (nu este furnizată) la portul USB în timp ce
computerul este în modul Normal.
!
Utilizaţi Medii de stocare pentru recuperarea datelor create la livrarea computerului dvs.
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
3
Opriţi computerul și porniţi-l din nou.
✍
Dacă utilizaţi staţia de andocare, unitatea de disc optic externă sau unitatea flash USB, apăsaţi de mai multe ori pe tasta F11 până
când dispare sigla VAIO. Totuși, când opţiunea Fast BIOS Startup Settings din VAIO Control Center este activată, sigla VAIO nu
apare. Dezactivaţi setările din VAIO Control Center (pagina 160).
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Ajutor VAIO Care (VAIO Care Rescue) și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Faceţi clic pe Instrumente (Tools) și Pornire expert recuperare complexă (Start advanced recovery wizard).
✍
La afișarea mesajului Trebuie să vă recuperaţi datele? (Do you need to rescue data?), efectuaţi o copie de rezervă a datelor, dacă
este cazul.
Depanarea >
Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor
n 164 N
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la afișarea ferestrei Selectare tip recuperare (Select recovery type).
7
Selectaţi Recuperare particularizată - Eliminare conţinut recuperat (Custom recovery - Remove recovery contents).
8
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Procedura de mai sus implică recuperarea sistemului. Aplicaţiile și datele adăugate pe dispozitivul de stocare înainte de eliminarea
datelor pentru recuperarea sistemului se vor pierde în totalitate.
După eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului, Medii de stocare pentru recuperarea datelor vor fi necesare pentru recuperarea
ulterioară a sistemului.
Depanarea >
Partiţia
n 165 N
Partiţia
Cum pot să creez o partiţie pentru unitatea de hard disk?
Caracteristica din Windows vă permite să creaţi o partiţie fără a recupera sistemul computerului.
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Sistem și securitate, apoi pe Creare și formatare partiţii pe hard disk sub
Instrumente de administrare.
2
Dacă se afișează fereastra Control cont utilizator, faceţi clic pe Da.
Dacă momentan aţi făcut Log on la computer ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume
și o parolă de utilizator.
3
Faceţi clic dreapta pe unitatea C și selectaţi Îngustare volum.
4
Introduceţi dimensiunea partiţiei pe care doriţi să o creaţi în Introduceţi volumul spaţiului de redus, în MO și faceţi clic
pe Reducere.
5
Faceţi clic dreapta pe Nealocat și selectaţi Volum simplu nou.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Dacă utilizaţi Ajutor VAIO Care (VAIO Care Rescue), puteţi crea o partiţie în cadrul procesului de recuperare. Consultaţi Utilizarea
opţiunii VAIO Care (pagina 35) pentru informaţii suplimentare.
Depanarea >
Bateria
n 166 N
Bateria
Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei?
Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei cu ajutorul indicatorului de încărcare. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 25)
pentru informaţii suplimentare.
Când folosește computerul c.a.?
Dacă este conectat direct la o priză de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a., computerul utilizează c.a. chiar dacă este instalată
și bateria.
Când ar trebui să reîncarc bateria?
Reîncărcaţi bateria când:
❑ Bateria se descarcă și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent.
❑ Nu aţi utilizat bateria o perioadă mai îndelungată.
Când ar trebui să înlocuiesc bateria?
Când bateria ajunge la finalul duratei de viaţă, pe ecran se afișează un mesaj prin care vi se solicită înlocuirea bateriei. Aveţi
posibilitatea să verificaţi capacitatea de încărcare a bateriei cu funcţia Baterie în VAIO Control Center.
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă?
Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.
Depanarea >
Bateria
n 167 N
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de la baterie, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să
intre în modul Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 32) pentru informaţii despre cum puteţi activa manual modul Hibernare.
De ce nu pot încărca complet bateria?
Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, funcţia de gestionare a bateriei este activată în VAIO Control Center. Verificaţi
setările în VAIO Control Center.
Ce ar trebui să fac dacă se afișează un mesaj care indică fie incompatibilitatea,
fie instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări incorecte a bateriei. Pentru a soluţiona această problemă, opriţi
computerul și apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de scoatere a bateriei timp de circa trei secunde cu un obiect subţire,
drept (cum ar fi o agrafă de hârtie). Dacă problema nu s-a rezolvat, scoateţi bateria și instalaţi-o din nou.
Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, opriţi computerul și îndepărtaţi bateria suplimentară. Dacă
problema nu s-a rezolvat, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de scoatere a bateriei timp de circa trei secunde. Dacă
problema persistă, scoateţi ambele baterii și instalaţi-le din nou. Pentru informaţii despre instalarea și scoaterea bateriei,
consultaţi Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 21).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de
suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii
suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Depanarea >
Camera încorporată
n 168 N
Camera încorporată
De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte de a lansa
altă aplicaţie. Pentru modelele cu Media Gallery, nu puteţi utiliza altă aplicaţie pentru cameră care să utilizeze camera
încorporată în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi a Media Gallery.
❑ Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se
deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub lumină fluorescentă pot prezenta reflexii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ Suprafaţa de pe și din jurul camerei încorporate este murdară. Curăţaţi suprafaţa. Consultaţi Informaţii privind
îngrijirea și întreţinerea (pagina 140).
Depanarea >
Camera încorporată
n 169 N
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Setările efectelor din aplicaţia software pot duce la pierderea cadrelor. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software
pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca această problemă să se producă în timp ce computerul funcţionează în planul de economisire a energiei,
ceea ce reduce performanţa procesorului. Consultaţi Selectarea unui plan de alimentare (pagina 130) pentru
a verifica planul de alimentare curent.
Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul este
alimentat de la baterie?
Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare de c.a.
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza neconcordanţei dintre frecvenţa
de redare a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce scintilaţiile, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursa de lumină, scintilaţiile
etc.) pentru a elimina perturbaţiile produse de scintilaţii.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 170 N
Reţea (LAN/LAN fără fir)
Ce ar trebui să fac dacă pictograma VAIO Smart Network nu este afișată în bara de
activităţi?
❑ Faceţi clic pe
de pe bara de activităţi și verificaţi dacă este afișată pictograma VAIO Smart Network
.
❑ Dacă pictograma VAIO Smart Network
nu apare pe bara de activităţi, faceţi clic pe Start, Toate programele și pe
VAIO Smart Network, iar apoi schimbaţi setarea pentru afișarea pictogramei pe bara de activităţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi computerul
de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită.
❑ Dacă doriţi să conectaţi computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând lăţimea de bandă de 5 GHz, asiguraţi-vă
că opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - benzile de 2,4 și 5 GHz - este
selectată în fila Wireless LAN Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network. Comunicaţiile LAN fără fir (standardul
IEEE 802.11a) care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul modelelor selectate, sunt
dezactivate în mod implicit.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2 Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3 Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 171 N
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la o eroare de comunicare. Pentru a modifica setările, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate, apoi pe Opţiuni de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări plan pentru planul de alimentare actual.
4
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și pe Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală.
❑ Dacă aţi dezactivat dispozitivele fără fir din ecranul de configurare BIOS, nu vă puteţi conecta la puncte de acces fără
fir. Pentru a activa dispozitivele, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de
acces.
❑ Punctul de acces și computerul trebuie să fie conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Computerul trebuie să fie configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la o eroare de comunicare. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 170) pentru a modifica setările.
❑ Dacă aţi dezactivat dispozitivele fără fir sau portul LAN din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi accesa Internetul
printr-o reţea fără fir sau o reţea LAN. Pentru a activa dispozitivele sau portul, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea
dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 172 N
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori sunt: configuraţia dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transfer a datelor, îndepărtaţi computerul de obstacole sau așezaţi-l mai aproape de
punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat, în funcţie de
numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la o eroare de comunicare. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 170) pentru a modifica setările.
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile în transferul de date pot apărea dacă se
transferă fișiere mari sau în cazul în care computerul se află în apropierea microundelor sau a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Conexiunea punctului de acces trebuie să fie intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul
de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la o eroare de comunicare. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 170) pentru a modifica setările.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 173 N
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţiile LAN fără fir folosesc benzi de frecvenţă divizate, cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune de reţea peer-to-peer, în cazul în care se modifică cheia de
criptare. Aveţi posibilitatea fie să restabiliţi cheia de criptare la profilul iniţial, fie să introduceţi din nou cheia pe ambele
computere pentru ca aceasta să se potrivească.
Depanarea >
WAN fără fir
n 174 N
WAN fără fir
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la reţeaua WAN fără fir?
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată.
❑ Verificaţi dacă aveţi o cartelă SIM care acceptă date 3G și este activată de operatorul de telecomunicaţii. La introducerea
cartelei SIM, urmaţi întotdeauna procedura din Introducerea unei cartele SIM (pagina 74).
❑ Telefonul mobil trebuie să aibă acoperire în zona respectivă. Pentru informaţii despre acoperirea reţelei, contactaţi
furnizorul de reţea.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Verificaţi dacă butonul din dreptul Wireless WAN este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Asiguraţi-vă că numele punctului de acces (APN) este configurat corect în software-ul de gestionare a conexiunii. În caz
contrar, contactaţi operatorul de telecomunicaţii pentru a obţine APN-ul corect. Pentru informaţii suplimentare privind
configurarea APN-ului, consultaţi fișierul Ajutor din software-ul de gestionare a conexiunii.
❑ Verificaţi dacă software-ul de gestionare a conexiunii a reușit detectarea modemului de reţea WAN fără fir. Este posibil
ca detectarea modemului de reţea WAN fără fir de către software să necesite un anumit timp.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre funcţia WAN fără fir, vizitaţi site-ul Web de asistenţă VAIO.
❑ Asiguraţi-vă că suportul pentru cartele SIM este introdus corect în fanta pentru cartelă SIM.
❑ Dacă aţi dezactivat dispozitivele fără fir din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi accesa Internetul printr-o reţea fără
fir. Pentru a activa dispozitivele, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Depanarea >
Tehnologia BLUETOOTH
n 175 N
Tehnologia BLUETOOTH
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH nu reușesc să detecteze
computerul?
❑ Verificaţi dacă ambele dispozitive au funcţia BLUETOOTH activată.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Funcţia BLUETOOTH nu poate fi utilizată în timp ce computerul se află într-un mod de economisire a energiei. Readuceţi
computerul în modul Normal, apoi porniţi comutatorul WIRELESS.
❑ Computerul și dispozitivul pot fi la distanţă prea mare unul de altul. Tehnologia fără fir BLUETOOTH funcţionează optim
când dispozitivele se află la o distanţă de maximum 10 metri unul de altul.
❑ Dacă aţi dezactivat dispozitivele fără fir din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza funcţia BLUETOOTH. Pentru
a activa dispozitivele, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Ce ar trebui să fac dacă nu pot detecta dispozitivul BLUETOOTH cu care doresc să
comunic?
❑ Verificaţi dacă este pornită funcţia BLUETOOTH a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul dispozitivului respectiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunica deja cu un alt dispozitiv BLUETOOTH, este posibil să nu fie
detectat sau să nu reușească să comunice cu computerul dvs.
❑ Pentru a permite altor dispozitive BLUETOOTH să comunice cu computerul, urmaţi pașii de mai jos:
1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2 Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului BLUETOOTH, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3 Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selecţie Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
Depanarea >
Tehnologia BLUETOOTH
n 176 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH nu reușesc să se
conecteze la computer?
❑ Consultaţi sugestiile din Ce ar trebui să fac dacă nu pot detecta dispozitivul BLUETOOTH cu care doresc să
comunic? (pagina 175).
❑ Verificaţi dacă celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Distanţa pentru transferul de date poate fi sub 10 metri, în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele
BLUETOOTH.
❑ Dacă aţi dezactivat dispozitivele fără fir din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza funcţia BLUETOOTH. Pentru
a activa dispozitivele, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
De ce este scăzută viteza conexiunii BLUETOOTH?
❑ Viteza de transfer a datelor depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele BLUETOOTH.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele BLUETOOTH și LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive.
Deși dispozitivele BLUETOOTH utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care
utilizează aceeași bandă, aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor
sau întreruperea comunicaţiilor.
❑ Dacă versiunea standardului BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH cu care doriţi să comunicaţi nu este identică
cu versiunea de pe computer, viteza de comunicare este încetinită.
❑ Comunicaţiile de mare viteză între computer și dispozitive BLUETOOTH sunt disponibile atunci când acestea sunt
compatibile cu tehnologia de mare viteză BLUETOOTH. Pentru comunicaţii de mare viteză, activaţi funcţiile LAN fără fir
și BLUETOOTH de pe computer.
!
Anumite profiluri BLUETOOTH nu acceptă comunicaţii de mare viteză.
Depanarea >
Tehnologia BLUETOOTH
n 177 N
Este posibilă utilizarea unui dispozitiv cu tehnologie BLUETOOTH la bordul avioanelor?
Cu tehnologia BLUETOOTH, computerul dvs. emite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locaţiile sensibile, cum ar fi spitalele și
avioanele, pot impune restricţii la utilizarea dispozitivelor BLUETOOTH pentru a evita interferenţele radio. Consultaţi
personalul locaţiei respective pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei BLUETOOTH a computerului.
De ce nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH când mă conectez la computer ca utilizator cu
cont standard de utilizator?
Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu fie disponibilă pentru utilizatorii computerului cu conturi standard de utilizator.
Conectaţi-vă la computer ca utilizator cu drepturi de administrare.
De ce nu pot utiliza dispozitivele BLUETOOTH la schimbarea utilizatorului?
Dacă schimbaţi utilizatorul fără a vă deconecta de la sistem, dispozitivele BLUETOOTH nu funcţionează. Deconectaţi-vă
înainte de schimbarea utilizatorului. Pentru deconectarea de la sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului
Închidere, apoi pe Log off.
De ce nu pot transfera date tip carte de vizită către un telefon mobil?
Funcţia schimb de cărţi de vizită nu este acceptată.
Ce ar trebui să fac dacă pictograma BLUETOOTH nu este afișată în bara de activităţi?
❑ Verificaţi dacă butonul din dreptul BLUETOOTH este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Pentru afișarea pictogramei BLUETOOTH în bara de activităţi, urmaţi pașii de mai jos:
1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2 Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului BLUETOOTH, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3 Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Afișare pictogramă Bluetooth în zona de notificare.
Depanarea >
Discurile optice
n 178 N
Discurile optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
!
Închiderea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optic.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 140) pentru
instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac dacă discul nu iese prin glisare?
❑ Asiguraţi-vă că staţia de andocare este conectată la o sursă de alimentare de c.a.
❑ Apăsaţi pe butonul de scoatere a discului de pe staţia de andocare.
❑ Dacă butonul de scoatere a discului nu funcţionează, faceţi clic pe Start și pe Computer, faceţi clic dreapta pe
pictograma unităţii de disc optic și selectaţi Scoatere.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
Depanarea >
Discurile optice
n 179 N
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus corect în unitatea de disc optic. Consultaţi Utilizarea unităţii de disc optic (pagina 47).
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
!
Închiderea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optic.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 140)
pentru instrucţiuni.
❑ Dacă se redă un disc, dar nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru
a mări volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma de volum din bara de activităţi, apoi faceţi clic pe Deschidere mixer
volum pentru a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
Depanarea >
Discurile optice
n 180 N
❑ Asiguraţi-vă că s-a instalat software-ul de driver corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate.
3
Faceţi clic pe Sistem.
4
Faceţi clic pe Manager dispozitive în panoul din stânga.
Se afișează fereastra Manager dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului
dumneavoastră.
Dacă în dreptul unui dispozitiv din listă se afișează un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie necesară
activarea acelui dispozitiv sau reinstalarea driverului.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice de pe
computerul dvs.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma software-ul de driver selectând fila Driver, apoi făcând clic pe Detalii driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de
disc optică. Verificaţi pe ambalaj compatibilitatea codului de regiune cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Asiguraţi-vă că staţia de andocare este conectată ferm la computer și utilizează alimentare de c.a., iar apoi încercaţi din
nou discul.
Depanarea >
Discurile optice
n 181 N
Ce ar trebui să fac dacă nu se pot reda discuri Blu-ray Disc sau în cazul în care
computerul devine instabil la redarea discurilor Blu-ray Disc?
❑ Verificaţi dacă unitatea de disc optic acceptă discuri Blu-ray Disc.
❑ Pentru a reda în mod continuu discuri Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor, trebuie să actualizaţi cheia AACS.
Dacă un mesaj vă solicită să actualizaţi cheia AACS, respectaţi instrucţiunile din mesaj.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a actualiza cheia AACS.
❑ Este posibil să nu puteţi reda un anumit conţinut Blu-ray Disc pe computerul dvs. sau ca acesta să devină instabil în
timpul redării discului Blu-ray Disc. Pentru a reda conţinutul în mod normal, descărcaţi și instalaţi cele mai recente
actualizări pentru software-ul de redare a discurilor Blu-ray Disc utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind utilizarea VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 33).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dumneavoastră de disc optică. Suporturile DVD
înregistrabile de anumite mărci nu funcţionează.
Depanarea >
Discurile optice
n 182 N
De ce nu pot scrie date pe discul Blu-ray Disc?
❑ Verificaţi dacă unitatea optică de disc acceptă funcţia de inscripţionare a discurilor Blu-ray Disc.
❑ Suporturile BD-R Disc nu sunt reinscriptibile. Nu puteţi adăuga sau terge date pe/de pe suportul BD-R Disc.
Cum procedez dacă unitatea externă de disc optic nu funcţionează corespunzător?
Asiguraţi-vă că unitatea externă de disc optic este conectată la o sursă de c.a. și la portul USB. Dacă nu este conectată,
este posibil ca unitatea externă de disc optic să nu funcţioneze corespunzător.
!
Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Depanarea >
Afișajul
n 183 N
Afișajul
De ce se închide ecranul meu?
❑ Este posibil ca ecranul computerului să devină gol în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră întrun mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus
LCD (Video), apăsaţi pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de
economisire a energiei (pagina 30) pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ În cazul în care computerul este alimentat pe baterie, verificaţi dacă bateria este instalată corect și este încărcată.
Consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 21) pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă ieșirea de ecran este direcţionată la un monitor extern, apăsaţi pe tastele Windows+P de două ori și apoi apăsaţi
pe tasta Enter pentru a modifica ieșirea de ecran la ecranul computerului.
❑ În timpul efectuării unei selectări de mod grafic, este posibil ca ecranul computerului să devină gol sau să prezinte,
temporar, anumite zgomote sau tremur. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Depanarea >
Afișajul
n 184 N
Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau clipuri video corecte?
❑ Verificaţi dacă aţi selectat opţiunea Culoare reală (32 biţi) pentru culorile de afișare înainte de a utiliza software-ul
pentru video/imagini sau de a porni redarea unui DVD. Selectarea altei opţiuni poate împiedica un astfel de software să
afișeze imaginile corect. Pentru a modifica culorile de afișare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe Setări complexe.
3
Faceţi clic pe fila Monitor.
4
Selectaţi Culoare reală (32 biţi) sub Culori.
❑ Nu modificaţi rezoluţia sau culorile de afișare în timp ce utilizaţi software-ul pentru video/imagini sau redaţi DVD-uri,
deoarece poate rezulta o redare/afișare incorectă sau instabilitatea operaţiilor sistemului.
În plus, este recomandabil să dezactivaţi economizorul de ecran înainte de a porni redarea unui DVD. Dacă economizorul
de ecran este activat, acesta poate porni în timpul redării DVD-ului, împiedicând redarea corectă a acestuia. S-a constatat
că unele economizoare de ecran modifică rezoluţia și culorile de afișare.
Ce ar trebui să fac dacă anumite elemente nu încap pe ecranul computerului?
Verificaţi dacă dimensiunea textului este setată la 100%. În caz contrar, este posibil ca unele elemente, de exemplu un
meniu dintr-un software, să nu fie afișate corect, în funcţie de software-ul pe care îl utilizaţi. Consultaţi Ajutor și Asistenţă
Windows pentru mai multe informaţii despre modificarea dimensiunii textului.
Depanarea >
Afișajul
n 185 N
Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau al dispozitivului extern de afișare
conectat la portul de ieșire HDMI nu se afișează nicio imagine?
❑ Verificaţi dacă utilizaţi un ecran compatibil HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu este afișat pe dispozitivele
de afișare neconforme cu standardul HDCP. Consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI (pagina 112)
sau Conectarea unui monitor sau a unui proiector (pagina 110) pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă staţia de andocare este conectată la computer și Computer Display mode este selectat ca modul grafic, nu puteţi
să afișaţi conţinut pe monitoarele externe conectate la portul de ieșire HDMI de pe staţia de andocare. Modificaţi modul
grafic la External Display mode (pagina 131).
Ce ar trebui să fac dacă imaginile 3D nu se afișează pe televizorul meu 3D conectat la
portul de ieșire HDMI?
❑ Schimbaţi setările de redare 3D. Pentru a schimba setările, faceţi clic pe
din colţul din dreapta jos al ferestrei
PowerDVD BD. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul Ajutor inclus în PowerDVD BD.
❑ În cazul în care computerul este conectat la televizorul 3D printr-un amplificator AV, verificaţi dacă amplificatorul AV
acceptă redarea 3D.
❑ Verificaţi setările pentru rezoluţia de ieșire HDMI de pe computer. Dacă rezoluţia nu este setată la 1920 x 1080 sau la
1280 x 720, imaginile nu se afișează în modul 3D.
❑ Dacă afișaţi imagini 3D pe televizorul 3D fără a conecta staţia de andocare la computer, urmaţi acești pași:
1
Urmaţi pașii din secţiunea Pentru conectarea unui televizor la computer (pagina 112) pentru conectarea
televizorului 3D la computer cu un cablu HDMI și setaţi sistemul de configurare a televizorului.
2
Apăsaţi pe tastele Fn+F7 și selectaţi televizorul 3D conectat la computer ca destinaţia de ieșire ecran.
❑ De asemenea ar trebui să consultaţi manualul livrat cu televizorul 3D pentru mai multe informaţii despre redarea 3D.
Depanarea >
Afișajul
n 186 N
De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
❑ Dacă ieșirea de afișare este direcţionată spre ecranul extern, iar acesta este deconectat, este imposibil de afișat
o înregistrare video pe ecranul computerului dvs. Opriţi redarea fișierului video, selectaţi ecranul computerului drept
dispozitiv de afișare, apoi porniţi din nou redarea fișierului video. Pentru a modifica ieșirea de ecran la ecranul
computerului, apăsaţi pe tastele Windows+P de două ori și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la
rezoluţie mare. În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Rezoluţie.
3
Deplasaţi cursorul în sus pentru a mări rezoluţia sau în jos pentru a reduce rezoluţia ecranului.
✍
Puteţi verifica volumul total disponibil de memorie grafică și memorie video. Faceţi clic dreapta desktop, selectaţi Rezoluţie ecran,
apoi faceţi clic pe Setări complexe și pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de memoria reală a computerului
dvs.
Cum modific luminozitatea ecranului LCD?
Apăsaţi pe tastele Fn+F5 sau pe tastele Fn+F6 pentru a modifica luminozitatea ecranului LCD al computerului. Consultaţi
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 37) pentru informaţii suplimentare.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
Blocarea senzorului de lumină ambientală face ca ecranul dvs. să se întunece. Verificaţi ca senzorul să fie deblocat.
Depanarea >
Afișajul
n 187 N
De ce se modifică automat luminozitatea ecranului LCD?
Luminozitatea ecranului LCD al computerului se modifică automat în funcţie de intensitatea luminii ambientale care este
măsurată de senzorul de lumină ambientală. Pentru a dezactiva setările automate de luminozitate, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Monitor (Display) și Setări automate de luminozitate (Automatic Brightness Settings).
3
Faceţi clic pentru a deselecta caseta Reglarea automată a luminozităţii (Adjust brightness automatically).
4
Faceţi clic pe OK.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Apăsaţi pe tastele Windows+P de două ori și apoi apăsaţi pe tasta Enter pentru a modifica ieșirea de ecran la ecranul
computerului.
Cum execut Windows Aero?
Pentru a executa Windows Aero, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Selectaţi tema dorită din Teme Aero.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanarea >
Afișajul
n 188 N
Ce ar trebui să fac dacă o aplicaţie software nu funcţionează corect când staţia de
andocare este conectată la computerul meu?
❑ Dacă afișaţi imagini atât pe ecranul computerului, cât și pe monitorul extern conectat la computer sau la staţia de
andocare, selectaţi oricare ecran ca destinaţia de ieșire ecran. Pentru a modifica destinaţia de ieșire ecran, consultaţi
Selectarea modurilor grafice (pagina 131).
❑ Deconectaţi staţia de andocare de la computer.
Cum pot să îmbunătăţesc performanţele computerului meu?
Prin conectarea staţiei de andocare furnizate sau opţionale la computer, puteţi să utilizaţi acceleratorul grafic de pe staţia
de andocare și să îmbunătăţiţi performanţele computerului.
Pentru a afișa imagini pe ecranul computerului, selectaţi Computer Display mode ca modul grafic. Pentru a afișa imagini
numai pe monitoarele externe conectate la staţia de andocare, selectaţi External Display mode și modificaţi setările pentru
destinaţia de ieșire ecran. Consultaţi Selectarea modurilor grafice (pagina 131) pentru informaţii suplimentare.
De ce nu pot afișa aceleași imagini pe ecranul computerului și pe monitorul extern
conectat la staţia de andocare?
Nu puteţi afișa individual aceleași imagini pe ecranul computerului și pe monitoarele externe conectate la staţia de andocare
în același timp.
Depanarea >
Imprimarea
n 189 N
Imprimarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Imprimanta trebuie să fie pornită, iar cablul imprimantei trebuie să fie conectat corespunzător la porturile de la
imprimantă, respectiv de la computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ Este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru imprimantă înainte de a utiliza imprimanta. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.
❑ Dacă imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea dintr-un mod de economisire a energiei
(Repaus sau Hibernare), reporniţi computerul.
❑ În cazul în care imprimanta include o serie de funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor
funcţii pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare imprimantei, apoi selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Porturi.
4
Faceţi clic pentru a deselecta caseta Se activează suportul bidirecţional.
5
Faceţi clic pe OK.
Astfel se dezactivează funcţiile de comunicaţie bidirecţională ale imprimantei, cum ar fi transferul de date, monitorizarea
stării și panoul de control de la distanţă.
Când imprimanta este conectată la staţia de andocare, verificaţi dacă staţia de andocare este conectată la o sursă de
alimentare de c.a.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza imprimanta conectată la unul din
porturile USB. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Depanarea >
Microfonul
n 190 N
Microfonul
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Computerul dvs. nu este echipat cu o mufă pentru microfon. Nu puteţi utiliza un microfon extern.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de redare a sunetului, precum un
difuzor.
Pentru a evita această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de redare a sunetului.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
Depanarea >
Difuzoarele
n 191 N
Difuzoarele
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru
a mări volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie configurat corect. Pentru a modifica dispozitivul de ieșire audio,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 196).
❑ Este posibil să nu auziţi sunetul suficient de puternic dacă o baterie suplimentară este atașată la computer.
De ce este distorsionat sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
În funcţie de modul de redare Dolby, este posibil ca sunetul provenit de la difuzoarele încorporate să fie distorsionat în timpul
redării cu nivelul de volum apropiat de maximum. Într-un astfel de caz, urmaţi acești pași pentru a selecta modul de redare
corespunzător în funcţie de sunetul de redare.
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Redare, selectaţi Speaker/Headphones și faceţi clic pe Proprietăţi.
5
Faceţi clic pe fila Dolby.
6
Selectaţi modul de redare corespunzător.
Depanarea >
Difuzoarele
n 192 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Consultaţi sugestiile din Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
(pagina 191).
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie configurat corect. Pentru a modifica dispozitivul de ieșire audio,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 196).
Depanarea >
Dispozitivul touch pad
n 193 N
Dispozitivul touch pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Glisaţi degetul pe zona activă pentru a muta indicatorul. Consultaţi Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 40).
❑ Este posibil să fi dezactivat touch padul. Apăsaţi pe tastele Fn+F1 pentru a-l activa. Consultaţi Utilizarea dispozitivului
Touch Pad (pagina 40).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu au efect, apăsaţi o dată pe tasta Windows și apoi pe tasta , de mai multe ori, selectaţi
Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi pe tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu tastele m și ,, apăsaţi pe tasta Enter, selectaţi Repornire cu tasta M sau m, apoi apăsaţi pe tasta Enter
pentru a reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Tastatura
n 194 N
Tastatura
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a schimba configuraţia tastaturii, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune, apoi pe Modificare tastaturi sau alte metode de introducere sub Regiune și
limbă.
3
Faceţi clic pe Modificare tastaturi în fila Tastaturi și limbi.
4
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce caracterele U, I, O, P, J, K, L, M ș.a., este posibil să fie activată tasta Num Lk. Verificaţi dacă
indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi pe tastele Fn+Num Lk pentru a-l
stinge, înainte de a introduce aceste caractere.
Depanarea >
Dischetele
n 195 N
Dischetele
De ce nu apare pictograma Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware și scoatere suport
în bara de activităţi atunci când unitatea este conectată?
❑ Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischetă. Cablul USB trebuie să fie conectat în mod adecvat la portul USB.
Dacă trebuie să fie securizaţi conectarea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de către
computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele care accesează unitatea de dischetă.
2
Așteptaţi ca indicatorul luminos de pe unitatea de dischetă să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a scoate discheta și deconectaţi unitatea de dischetă USB de la computer.
4
Conectaţi din nou unitatea de dischetă introducând conectorul USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza unitatea de dischetă USB conectată
la unul din porturile USB. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate
(pagina 135).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta
să fie plină sau protejată la scriere. Aveţi posibilitatea să utilizaţi fie o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi
dezactiva opţiunea de protejare la scriere.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi scrie date pe discheta de pe unitatea de
hard disk externă conectată la unul din porturile USB. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea
dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Depanarea >
Audio/Video
n 196 N
Audio/Video
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete faceţi clic pentru a deselecta caseta Redare sunet de pornire Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului?
Dacă nu auziţi sunete emise de dispozitivul conectat la un port, precum un port USB, de ieșire HDMI, de ieșire optic sau
conector pentru căști, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru redare, apoi faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Depanarea >
Audio/Video
n 197 N
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de redare a sunetului
conectat la portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști?
❑ Trebuie să modificaţi dispozitivul de ieșire audio dacă doriţi să auziţi sunetul emis de dispozitivul conectat la un port,
cum ar fi portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optică sau mufa pentru căști. Pentru procedura detaliată, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 196).
❑ Dacă tot nu se aude niciun sunet din dispozitivul de redare a sunetului, urmaţi pașii de mai jos:
1
Urmaţi instrucţiunile de la pasul 1 la 4 din Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 196).
2
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI sau S/PDIF, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Complex.
4
Selectaţi rata de eșantionare și adâncimea de biţi (de exemplu 48.000 Hz, 16 biţi) acceptate de dispozitiv.
5
Faceţi clic pe OK.
De ce apar întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre atunci când redau materiale
video de înaltă definiţie precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
Redarea de materiale video de înaltă definiţie necesită resurse hardware semnificative precum CPU, GPU sau memoria
computerului dvs. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii și/sau funcţii să devină indisponibile și să apară
întreruperi ale sunetului, omiteri de cadre și imposibilitatea redării în funcţie de configuraţia computerului dvs.
Depanarea >
„Memory Stick”
n 198 N
„Memory Stick”
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un suport „Memory Stick”
formatat pe un computer VAIO?
Este posibil să fie necesar să reformataţi suportul „Memory Stick”.
Formatarea suportului „Memory Stick” șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a reformata
suportul „Memory Stick”, creaţi copii de rezervă pentru datele importante și verificati ca suportul „Memory Stick” nu contine
fișiere pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe suportul „Memory Stick” pe unitatea de stocare încorporată pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi suportul „Memory Stick” urmând pașii din Formatarea unui „Memory Stick” (pagina 59).
Pot copia imagini de pe o cameră digitală cu ajutorul unui suport „Memory Stick”?
Da, și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul „Memory Stick”.
De ce nu pot scrie date pe suportul „Memory Stick”?
❑ Unele versiuni de „Memory Stick” sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii, pentru a proteja datele
împotriva ștergerii sau suprascrierii accidentale. Comutatorul de prevenire a stergerii se trece pe pozitia oprit.
❑ Dacă aţi dezactivat fanta „Memory Stick Duo” din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza un „Memory Stick” în
fantă. Pentru a activa fanta, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Depanarea >
Dispozitivele periferice
n 199 N
Dispozitivele periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit și dacă utilizează propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi conectarea
cablului de alimentare la o priză de c.a.
❑ Încercaţi să utilizaţi un alt port USB. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific folosit prima dată când aţi conectat
dispozitivul.
❑ Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Este posibil să fie necesar să
instalaţi o aplicaţie software înainte de a conecta dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum redus de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica funcţionarea dispozitivelor din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării. Vă
recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computer, fără a folosi un hub.
❑ Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza niciun dispozitiv USB conectat.
Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza un dispozitiv periferic?
Este posibil ca porturile USB să fi fost dezactivate din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
De ce nu pot încărca dispozitivul USB conectat la portul USB care are capacitate de
alimentare?
❑ În cazul în care computerul este oprit, în modul Hibernare și în modul Repaus, conectaţi computerul la o sursă de
alimentare de c.a.
❑ Este posibil ca porturile USB să fi fost dezactivate din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii
din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135).
Depanarea >
Staţia de andocare
n 200 N
Staţia de andocare
Ce ar trebui să fac dacă apare un mesaj de eroare când deconectez staţia de andocare
de la computer?
❑ Nu puteţi deconecta staţia de andocare de la computer în timp ce orice dispozitiv introdus sau conectat la staţia de
andocare este în uz sau unitatea de disc optic scrie date într-un disc. Salvaţi datele nesalvate, ieșiţi din aplicaţiile care
utilizează astfel de dispozitive și apoi încercaţi din nou.
Dacă procedura de mai sus nu funcţionează, închideţi computerul și deconectaţi staţia de andocare de la computer.
❑ Dacă bateria se descarcă, nu puteţi să deconectaţi staţia de andocare de la computer. Încărcaţi bateria sau închideţi
computerul și apoi încercaţi din nou.
❑ Asiguraţi-vă că reveniţi la utilizatorul conectat iniţial înainte de a deconecta staţia de andocare de la computer. Este
posibil ca deconectarea acesteia ca oricare alt utilizator să cauzeze defecţiuni.
Pentru comutarea utilizatorilor, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
❑ Închideţi anumite aplicaţii software care utilizează acceleratorul grafic, cum ar fi software de jocuri, software de redare
video sau browsere Web, înainte de a deconecta staţia de andocare de la computer.
De ce nu se stinge indicatorul IN USE chiar și după ce staţia de andocare este
deconectată de la computer?
Dacă staţia de andocare este deconectată de la computer în timp ce indicatorul IN USE este aprins, indicatorul rămâne
aprins. Pentru a stinge indicatorul IN USE:
❑ Deconectaţi staţia de andocare de la sursa de alimentare de c.a.
❑ Conectaţi staţia de andocare la computer din nou și deconectaţi-o corect. Consultaţi Deconectarea staţiei de
andocare de la computer (pagina 105).
Mărci comerciale >
n 201 N
Mărci comerciale
SONY și sigla SONY sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
VAIO, sigla VAIO și alte denumiri de produse sau de servicii Sony sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Sony Corporation sau ale oricăreia dintre filialele sale.
i.LINK este un nume care denotă IEEE 1394.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep și Atom sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte ţări.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, sigla Blu-ray Disc și sigla Blu-ray 3D sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
Marca cuvântului BLUETOOTH și siglele sale sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea
acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor
proprietari.
Roxio Easy Media Creator este marcă comercială a Sonic Solutions.
WinDVD este marcă comercială a Corel Inc.
PowerDVD este marcă comercială a CyberLink.Inc.
NVIDIA și 3D Vision sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale NVIDIA Corporation în Statele Unite ale
Americii și în alte ţări.
ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci comerciale înregistrate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este o marcă
comercială a ArcSoft, Inc.
AMD, sigla AMD Arrow, ATI și combinaţiile acestora, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization,
AMD-V sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc.
Mărci comerciale >
n 202 N
Sigla SD este marcă comercială.
Sigla SDHC este marcă comercială.
Sigla SDXC este marcă comercială.
Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se
efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari.
HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® este marcă comercială a SanDisk Corporation.
„PlaceEngine” este marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc.
Marca „PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc.
„AVCHD” este o marcă comercială a Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt
specificate marcajele ™ sau ®.
Caracteristicile și specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari.
Este posibil ca nu toate software-urile listate mai sus să se livreze împreună cu modelul dvs.
Notă >
n 203 N
Notă
© 2011 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de
prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate
pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi
responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor
sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest
manual sau cu folosirea acestuia.
În manual nu sunt specificate marcajele ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără
notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
Sony Corporation nu își asumă răspunderea și nu va compensa pierderile de înregistrări de pe computerul dvs., medii de
înregistrare externe sau dispozitivele de înregistrare și nicio altă pierdere relevantă, inclusiv neefectuarea de înregistrări
cauzată de o defecţiune a computerului dvs. sau situaţia în care conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca
urmare a unei defecţiuni sau reparaţii a computerului dvs. Sony Corporation nu va restabili, recupera sau replica în niciun
caz conţinutul înregistrat în computerul dvs., pe medii de înregistrare externe sau pe dispozitive de înregistrare.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF