Sony VPCY21A7E, VPCY21B7E, VPCY22C5E, VPCY21C5E Operating instructions

Sony VPCY21A7E, VPCY21B7E, VPCY22C5E, VPCY21C5E Operating instructions
N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VPCY21
n 2 N
Conţinut
Înainte de utilizare............................................................... 4
Găsirea de informaţii suplimentare despre
computerul dvs. VAIO ................................................... 5
Consideraţii de ergonomie ............................................ 8
Noţiuni de bază................................................................. 10
Localizarea comenzilor și a porturilor ......................... 11
Despre indicatorii luminoși.......................................... 18
Conectarea la o sursă de alimentare .......................... 19
Utilizarea bateriei ........................................................ 21
Închiderea în siguranţă a computerului....................... 28
Utilizarea modurilor de economisire a energiei........... 29
Menţinerea computerului în condiţii optime................ 32
Cum să utilizaţi computerul VAIO..................................... 34
Utilizarea tastaturii ...................................................... 35
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................. 37
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale ..................... 38
Utilizarea camerei încorporate .................................... 39
Utilizarea unui „Memory Stick” ................................... 40
Utilizarea altor module/carduri de memorie................ 47
Utilizarea Internetului .................................................. 53
Utilizarea reţelei (LAN) ................................................. 54
Utilizarea LAN fără fir .................................................. 55
Utilizarea reţelelor WAN fără fir ................................... 60
Utilizarea funcţiei Bluetooth.........................................64
Utilizarea dispozitivelor periferice .....................................70
Conectarea unei unităţi de disc optic..........................71
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor ...........73
Conectarea unui monitor extern..................................74
Selectarea modurilor de afișare...................................79
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare .......................80
Conectarea unui microfon extern ................................82
Conectarea unui dispozitiv USB..................................83
Conectarea unui dispozitiv i.LINK ...............................85
Personalizarea computerului VAIO ...................................87
Setarea parolei ............................................................88
Utilizarea Intel(R) VT ....................................................95
Utilizarea VAIO Control Center ....................................96
Utilizarea VAIO Power Management ...........................97
Schimbarea limbii de afișare .......................................99
Actualizarea computerului VAIO .....................................100
Adăugarea și îndepărtarea de memorie ....................101
n 3 N
Măsuri de siguranţă ........................................................ 107
Informaţii privind siguranţa ....................................... 108
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea .................. 111
Manipularea computerului dvs.................................. 112
Manipularea ecranului LCD....................................... 114
Utilizarea sursei de alimentare .................................. 115
Utilizarea camerei încorporate .................................. 116
Manipularea discurilor............................................... 117
Utilizarea bateriei ...................................................... 118
Utilizarea suportului „Memory Stick” ........................ 119
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat ..... 120
Depanarea ...................................................................... 121
Funcţionarea computerului ....................................... 123
Actualizarea/securitatea sistemului........................... 129
Recuperare................................................................ 131
Bateria....................................................................... 134
Camera încorporată .................................................. 136
Reţea (LAN/LAN fără fir)............................................ 138
WAN fără fir............................................................... 141
Tehnologia Bluetooth ................................................ 142
Discurile optice ......................................................... 146
Afișajul....................................................................... 147
Imprimarea ................................................................ 151
Microfonul ................................................................. 152
Difuzoarele.................................................................153
Dispozitivul touch pad ...............................................155
Tastatura....................................................................156
Dischetele ..................................................................157
Audio/Video ...............................................................158
„Memory Stick” .........................................................160
Dispozitivele periferice...............................................161
Mărci comerciale.............................................................162
Notă.................................................................................164
Înainte de utilizare >
n 4 N
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a Ghid de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
Cum se găsesc specificaţiile
Este posibil ca unele funcţii, opţiuni și elemente furnizate să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Pentru informaţii despre configuraţia computerului dvs., accesaţi site-ul Web VAIO-Link la adresa http://support.vaio.sony.eu/.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 5 N
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
În această secţiune se furnizează informaţii de asistenţă despre computerul dvs. VAIO.
1. Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — O prezentare generală a conectării componentelor, informaţii de configurare etc.
❑ Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare
❑ Reglementări, Garanţie și Suport tehnic
✍
Înainte de activarea funcţiilor fără fir, cum ar fi tehnologiile LAN fără fir și Bluetooth, citiţi cu atenţie Reglementări, Garanţie și Suport tehnic.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 6 N
2. Documentaţia pe ecran
❑ Ghid de utilizare (acest manual) — Caracteristici ale computerului și informaţii despre soluţionarea problemelor des
întâlnite.
Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:
1
Faceţi clic pe Start
, Toate programele și pe VAIO Documentation.
2
Deschideţi folderul corespunzător limbii dvs.
3
Selectaţi ghidul pe care doriţi să îl citiţi.
✍
Puteţi căuta manual ghidurile de utilizare accesând Computer > VAIO (C:) (partiţia C) > Documentation > Documentation și
deschizând folderul pentru limba dumneavoastră.
❑ Ajutor și Asistenţă Windows — O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii
pentru care vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start, apoi pe Ajutor și Asistenţă sau apăsaţi
și ţineţi apăsată tasta Microsoft Windows și apăsaţi pe tasta F1.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 7 N
3. Site-urile Web de asistenţă
Dacă aveţi probleme cu computerul, accesaţi site-ul Web VAIO-Link la adresa http://support.vaio.sony.eu/ pentru
îndrumare privind soluţionarea problemelor.
Mai sunt disponibile și alte resurse informative:
❑ Comunitatea Club VAIO la adresa http://club-vaio.com oferă posibilitatea de a adresa întrebări altor utilizatori VAIO.
❑ Pentru informaţii despre produs, aveţi posibilitatea să accesaţi site-ul Web cu produsele noastre la adresa
http://www.vaio.eu/ sau magazinul nostru online la adresa http://www.sonystyle-europe.com.
În cazul în care trebuie să contactaţi VAIO-Link, fiţi pregătit să comunicaţi numărul de serie al computerului VAIO.
Numărul de serie se află pe partea inferioară, pe panoul din spate sau în compartimentul pentru baterie al computerului dvs.
VAIO. Dacă întâmpinaţi probleme la localizarea numărului de serie, aveţi posibilitatea să găsiţi mai multe îndrumări pe
site-ul Web VAIO-Link.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 8 N
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. În măsura posibilităţilor, încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice atât pentru utilizarea staţionară, cât și pentru utilizarea portabilă:
❑ Poziţia computerului — Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră. Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală,
cu încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă în timp ce folosiţi tastatura sau dispozitivul de indicare. Lăsaţi braţele
să atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timpul utilizării computerului. Utilizarea excesivă
a computerului poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura — Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel încât tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 9 N
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului — Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi, de asemenea, luminozitatea ecranului.
❑ Iluminarea — Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu creează strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi
iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort
și de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern — Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi monitorul la o distanţă confortabilă.
Asiguraţi-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
Noţiuni de bază >
n 10 N
Noţiuni de bază
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 11)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 18)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 19)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 21)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 28)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29)
❑ Menţinerea computerului în condiţii optime (pagina 32)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
!
Aspectul computerului dvs. poate fi diferit de exemplele din manualul de faţă, datorită specificaţiilor diferite.
n 11 N
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 12 N
Partea frontală
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 39)
Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 18)
Ecran LCD (pagina 114)
Difuzoare încorporate (stereo)
Microfon încorporat (mono)
Tastatură (pagina 35)
Touch pad (pagina 37)
Buton dreapta (pagina 37)
Buton stânga (pagina 37)
J Fantă „Memory Stick Duo”* (pagina 40)
K Indicator acces media (pagina 18)
L Fantă pentru cartelă de memorie SD (pagina 49)
*
Computerul dumneavoastră este compatibil doar cu suporturi
„Memory Stick” de dimensiune Duo.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 13 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Buton VAIO (pagina 38)
Buton ASSIST (pagina 38)
Indicator Num lock (pagina 18)
Indicator Caps lock (pagina 18)
Indicator Scroll lock (pagina 18)
Indicator WIRELESS (pagina 18)
Indicator de încărcare (pagina 18)
Indicator unitate de disc (pagina 18)
Comutator WIRELESS (pagina 55), (pagina 60), (pagina 64)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 14 N
În spate
A Conector baterie (pagina 21)
B Fantă pentru cartela SIM* (pagina 60)
*
Doar la anumite modele.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 15 N
Dreapta
A Fantă ExpressCard/34 (pagina 47)
B Porturi USB* (pagina 83)
C Port reţea (LAN) (pagina 54)
D Buton/indicator alimentare (pagina 18)
*
Conform cu standardul USB 2.0 și acceptă viteză ridicată/maximă/
scăzută.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 16 N
Stânga
A
B
C
D
E
Port DC IN (pagina 19)
F
G
H
I
Port USB* (pagina 83)
*
Conform cu standardul USB 2.0 și acceptă viteză ridicată/maximă/
scăzută.
Fantă securitate
Orificiu de ventilare
Port monitor (pagina 75)
Port de ieșire HDMI (pagina 77)
Port i.LINK cu 4 pini (S400) (pagina 85)
Conector pentru microfon (pagina 82)
Conector pentru căști (pagina 73)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 17 N
Dedesubt
A Orificii de ventilare
B Capacul compartimentului modulului de memorie (pagina 101)
Noţiuni de bază >
Despre indicatorii luminoși
n 18 N
Despre indicatorii luminoși
Computerul dvs. este echipat cu următorii indicatori luminoși:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Luminează verde când computerul este în modul Normal, luminează portocaliu intermitent cu frecvenţă redusă
când computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este oprit sau intră în modul
Hibernare.
Încărcare
Luminează în timpul încărcării bateriei. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 24) pentru informaţii suplimentare.
Acces media
Luminează în timpul accesului la datele de pe un card de memorie, de exemplu un card „Memory Stick” sau
un card de memorie SD. (Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă
această lampă indicatoare.) Când lampa indicatoare este stinsă, cardul de memorie nu este utilizat.
Cameră încorporată MOTION EYE
Luminează la utilizarea camerei încorporate.
Unitate de disc
Luminează la accesarea datelor de pe dispozitivul de stocare încorporat. Nu treceţi computerul în modul
Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă această lampă indicatoare.
Num lock
Apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă când lampa indicatoare este stinsă.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Apăsaţi pe tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Dacă apăsaţi pe tasta Shift în timp ce lampa
indicatoare este aprinsă, literele vor fi scrise cu minuscule. Apăsaţi încă o dată pe această tastă pentru a stinge
indicatorul. Când lampa indicatoare Caps lock este stinsă se revine la scrierea normală.
Apăsaţi pe tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când lampa indicatoare
Scroll lock este stinsă se revine la defilarea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de
programul pe care îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Luminează continuu atunci când sunt activate una sau mai multe opţiuni fără fir.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 19 N
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor de c.a., fie o baterie ca sursă de alimentare pentru computerul dvs.
Utilizarea adaptorului de c.a.
Când computerul este conectat direct la o sursă de c.a. și are o baterie instalată, folosește curent de la priza de c.a.
✍
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. aferent computerului dvs.
Pentru a folosi adaptorul de c.a.
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de c.a. (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a. (2).
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (3) la portul DC IN (4) al computerului.
!
Forma prizei DC In variază în funcţie de adaptorul de c.a.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 20 N
✍
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de c.a., deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza de c.a.
Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat.
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 31).
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
Utilizarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Instalarea/Scoaterea bateriei
Pentru a instala bateria
1
Închideţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK al bateriei (1).
n 21 N
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 22 N
3
Glisaţi bateria în diagonală în compartimentul pentru baterii până când protuberanţele (2) de pe ambele părţi ale
compartimentului pentru baterii se potrivesc în locașurile în formă de U (3) de pe ambele părţi ale bateriei.
4
Împingeţi bateria în compartiment până se fixează în locul său.
5
Glisaţi comutatorul LOCK spre exterior pentru a fixa bateria în computer.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 23 N
Pentru a scoate bateria
!
Veţi pierde toate datele nesalvate dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul de c.a.
1
Închideţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK al bateriei (1).
3
Glisaţi și ţineţi de clapeta RELEASE a bateriei (2) spre interior, introduceţi vârful degetului sub clapa (3) de pe baterie și
ridicaţi bateria în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-o din computer.
!
Pentru siguranţa dvs., vă recomandam să utilizaţi bateriile reîncărcabile și adaptoarele de c.a. originale Sony care satisfac standardul
de asigurare a calităţii, acestea fiind furnizate de Sony pentru computerul VAIO. Unele computere VAIO pot funcţiona numai cu bateria
originală Sony.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 24 N
Încărcarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca bateria
1
Instalaţi bateria.
2
Conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului de c.a.
Lampa indicatoare de încărcare luminează în timpul încărcării bateriei. În momentul în care bateria atinge un nivel
apropiat de nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat, indicatorul de încărcare se stinge.
Starea indicatorului de încărcare Semnificaţie
Luminează continuu în culoarea
portocalie
Se încarcă bateria.
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
verde
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Modul Normal)
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
portocalie
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Modul Repaus)
Luminează frecvent cu intermitenţă în
culoarea portocalie
S-a produs o defecţiune a bateriei datorită unei baterii
defecte sau a unei baterii deblocate.
!
Încărcaţi bateria respectând instrucţiunile din acest manual cu privire la încărcarea bateriei pentru prima oară.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 25 N
✍
Ţineţi bateria în computer, dacă acesta este conectat direct la sursa de c.a. Bateria continuă să se încarce în timp ce utilizaţi
computerul.
Când bateria este aproape descărcată și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent trebuie să
conectaţi adaptorul de c.a. pentru reîncărcarea bateriei sau să opriţi computerul și să instalaţi o baterie complet încărcată.
Computerul dvs. este echipat cu o baterie litiu-ion, care poate fi reîncărcată în orice moment. Încărcarea unei baterii parţial
descărcate nu afectează durata de viaţă a acesteia.
În timpul utilizării unor aplicaţii software sau al unor dispozitive periferice, computerul ar putea să nu intre în modul Hibernare chiar
dacă durata de viaţă a bateriei se apropie de sfârșit. Pentru a evita pierderea de date în timpul funcţionării computerului pe baterii,
salvaţi frecvent datele și activaţi manual un mod de administrare a energiei, de exemplu Repaus sau Hibernare.
Dacă baterie se descarcă în timp ce computerul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate. Revenirea la
starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 26 N
Verificarea capacităţii de încărcare a bateriei
Capacitatea de încărcare a bateriei scade treptat atunci când numărul de încărcări ale bateriei crește sau când durata de
utilizare a bateriei se prelungește. Pentru a obţine performanţa maximă de la baterie, verificaţi capacitatea de încărcare
a bateriei și modificaţi setările bateriei.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a bateriei
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management, apoi pe Battery.
✍
Suplimentar, aveţi posibilitatea să activaţi funcţia de gestionare a bateriei pentru a prelungi durata de viaţă a acesteia.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 27 N
Prelungirea duratei de viaţă a bateriilor
Când computerul funcţionează pe baterii, puteţi prelungi durata de viaţă a bateriilor în modurile indicate mai jos.
❑ Reduceţi luminozitatea ecranului LCD al computerului.
❑ Utilizaţi modul Economisire energie. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29) pentru
informaţii suplimentare.
❑ Modificaţi setările de economie de energie în Opţiuni de alimentare. Consultaţi Utilizarea VAIO Power Management
(pagina 97) pentru informaţii suplimentare.
❑ Configuraţi tapetul din Long Battery Life Wallpaper Setting ca fundal pentru desktop, din VAIO Control Center.
Noţiuni de bază >
Închiderea în siguranţă a computerului
n 28 N
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, închideţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Închiderea computerului
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Faceţi clic pe Start și pe butonul Închidere.
3
Răspundeţi la orice mesaje ce vă avertizează să salvaţi documentele sau să luaţi în considerare alţi utilizatori și așteptaţi
închiderea automată a computerului.
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 29 N
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi beneficia de setările de gestionare a energiei pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. În afara modului normal de
funcţionare, computerul dvs. este prevăzut cu două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare.
!
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi computerul o perioadă mai îndelungată atunci când acesta este deconectat de la sursa de c.a., activaţi
modul Hibernare sau închideţi computerul.
Dacă bateria se descarcă în timp ce computerul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate. Revenirea la
starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Mod
Descriere
Modul Normal
Aceasta este starea normală a computerului în timpul utilizării. În acest mod, lampa indicatoare de alimentare
de culoare verde este aprinsă.
Modul Repaus
În modul Repaus, ecranul LCD se oprește, iar dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și procesorul
intră într-un mod de consum redus de energie. În acest mod, lampa indicatoare de alimentare de culoare
portocalie luminează intermitent, cu frecvenţă redusă. Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din
modul Hibernare. Pe de altă parte, modul Repaus consumă mai multă energie decât modul Hibernare.
Modul Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului se salvează pe dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și
alimentarea este oprită. Chiar dacă bateria se descarcă, nu se vor pierde date. În acest mod, lampa indicatoare
de alimentare este stinsă.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 30 N
Utilizarea modului Repaus
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
de lângă butonul Închidere, apoi pe Repaus.
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi pe orice tastă.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare al computerului.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Utilizarea modului Hibernare
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi pe tastele Fn+F12.
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Hibernare.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
n 31 N
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 32 N
Menţinerea computerului în condiţii optime
Actualizarea computerului dvs.
Asiguraţi-vă că aţi actualizat computerul VAIO cu următoarele aplicaţii software pentru îmbunătăţirea eficienţei, securităţii și
funcţionării computerului.
VAIO Update vă înștiinţează automat despre actualizările noi disponibile pe Internet, descărcându-le și instalându-le pe
computer.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 5
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Update 5 și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
Noţiuni de bază >
Menţinerea computerului în condiţii optime
n 33 N
Utilizarea opţiunii VAIO Care
Cu VAIO Care aveţi posibilitatea să efectuaţi regulat reglaje și verificări ale performanţei computerului pentru a-l menţine în
funcţiune la un nivel optim. Lansaţi VAIO Care atunci când apare o problemă legată de computer. VAIO Care va oferi
măsurile corespunzătoare pentru rezolvarea problemei.
Pentru a lansa VAIO Care
❑ La modelele cu buton ASSIST
Apăsaţi pe butonul ASSIST când computerul este pornit.
❑ La modelele fără buton ASSIST
Faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Care și VAIO Care.
!
Nu apăsaţi pe butonul ASSIST când computerul este în modul Hibernare.
✍
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Care.
La modelele cu buton ASSIST, prin apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul este oprit se lansează VAIO Care Rescue.
VAIO Care Rescue se poate utiliza pentru a recupera computerul în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu pornește.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
n 34 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 35)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 37)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 38)
❑ Utilizarea camerei încorporate (pagina 39)
❑ Utilizarea unui „Memory Stick” (pagina 40)
❑ Utilizarea altor module/carduri de memorie (pagina 47)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 53)
❑ Utilizarea reţelei (LAN) (pagina 54)
❑ Utilizarea LAN fără fir (pagina 55)
❑ Utilizarea reţelelor WAN fără fir (pagina 60)
❑ Utilizarea funcţiei Bluetooth (pagina 64)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 35 N
Utilizarea tastaturii
Tastatura dvs. are taste suplimentare care realizează sarcini specifice modelului.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
✍
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce pornirea sistemului de operare s-a finalizat.
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Fn + % (F2): întreruperea sunetului
Pornește și oprește difuzoarele încorporate sau căștile.
Fn + 2 (F3/F4): comanda de volum
Schimbă nivelul volumului.
Pentru a mări volumul, apăsaţi pe tastele Fn+F4 și apoi pe tasta M sau ,, sau ţineţi în
continuare apăsate tastele Fn+F4.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi pe tastele Fn+F3 și apoi pe tasta m sau <, sau ţineţi în
continuare apăsate tastele Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): comanda al luminozităţii
Ajustează luminozitatea ecranului LCD al computerului dumneavoastră.
Pentru a mări luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F6 sau apăsaţi pe tastele
Fn+F6 și apoi pe tasta M sau ,.
Pentru a reduce luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F5 sau apăsaţi pe tastele
Fn+F5 și apoi pe tasta m sau <.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 36 N
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Fn +
Comută semnalul de ieșire al afișajului între afișajul computerului și un afișaj extern. Apăsaţi
pe tasta Enter pentru a selecta ieșirea afișajului.
/T (F7): ieșire dispozitiv de afișaj
!
La deconectarea unui cablu de afișaj de la computer în timp ce este selectat ca destinaţie de
afișaj un ecran extern, ecranul computerului se șterge. În acest caz, apăsaţi de două ori pe
tasta F7 ţinând apăsată tasta Fn, apoi apăsaţi pe tasta Enter pentru a comuta ieșirea afișajului
către ecranul computerului.
Este posibil ca funcţionarea mai multor monitoare să nu fie acceptată, în funcţie de afișajul
extern conectat.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): transfocare
(F12): hibernare
Modifică dimensiunea unei imagini sau a unui document afișat într-un anumit software.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mici și mai îndepărtate (micșorare), apăsaţi
pe tastele Fn+F9.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mari și mai apropiate (mărire), apăsaţi
pe tastele Fn+F10.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Control Center.
Asigură cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă,
stările în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul
de stocare încorporat și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială
a sistemului, utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire
a energiei (pagina 29).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
n 37 N
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori succesiv pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În cazul multor aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de acces rapid
dependent de context (dacă există).
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii inferioare pentru a defila pe orizontală. După începerea defilării pe verticală sau pe orizontală,
mișcările circulare ale degetului pe touch pad permit defilarea fără a ridica degetul de pe touch pad (funcţia defilare
este disponibilă numai la aplicaţiile care acceptă o funcţie de defilare cu ajutorul touch pad).
Lovitură ușoară
Glisaţi rapid două degete pe touch pad, în linie dreaptă. În software-ul browser Web sau software-ul pentru vizualizarea
imaginilor, puteţi lovi ușor la stânga pentru deplasarea înapoi și ușor la dreapta pentru deplasarea înainte.
Strângere cu degetele
În anumite aplicaţii software, puteţi strânge cu două degete pe touch pad pentru transfocare. Desfaceţi degetele
pentru mărire sau strângeţi degetele pentru micșorare.
✍
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad în timp ce un mouse este conectat la computerul dvs. Pentru a modifica setările
dispozitivului touch pad, utilizaţi VAIO Control Center.
!
Conectaţi un mouse înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta
un mouse, veţi putea utiliza doar tastatura pentru operaţiunile care se efectuează cu ajutorul indicatorului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
n 38 N
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Buton ASSIST
Lansează VAIO Care când computerul este pornit.
Când computerul este oprit, butonul ASSIST lansează VAIO Care Rescue.
!
Nu apăsaţi pe butonul ASSIST când computerul este în modul Hibernare.
Buton VAIO
Lansează Media Gallery sau pornește/oprește volumul, în funcţie de model.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea camerei încorporate
n 39 N
Utilizarea camerei încorporate
Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.
Cu programul de captură video corespunzător puteţi efectua următoarele operaţii:
❑ Capturarea de imagini statice și secvenţe video
❑ Detectarea și capturarea de mișcări ale obiectelor în scopul monitorizării
❑ Editarea datelor capturate
✍
Pornirea computerului activează camera încorporată.
Apelurile video sunt posibile cu ajutorul software-ului corespunzător.
!
Lansarea software-ului de mesagerie instantanee sau de editare video sau ieșirea din acestea nu activează și nu dezactivează camera
încorporată.
Nu treceţi computerul în modurile Repaus sau Hibernare în timpul utilizării camerei încorporate.
Pentru a utiliza software-ul de captură video
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft WebCam Companion 3, apoi pe WebCam Companion 3.
2
Faceţi clic pe pictograma dorită în fereastra principală.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
✍
Când capturaţi o imagine într-un loc întunecos, faceţi clic pe pictograma Capture în fereastra principală, apoi faceţi clic pe pictograma
WebCam Settings și selectaţi opţiunea de luminozitate redusă sau de compensare a luminozităţii reduse în fereastra de proprietăţi.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 40 N
Utilizarea unui „Memory Stick”
„Memory Stick” este un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbul și
partajarea de date în format digital cu produse compatibile, de exemplu camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive.
Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
Înainte de utilizarea unui „Memory Stick”
Fanta „Memory Stick Duo” a computerului acceptă următoarele dimensiuni și tipuri de suporturi:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Computerul dvs. acceptă numai „Memory Stick” de dimensiuni Duo și nu acceptă „Memory Stick” de dimensiuni standard.
Pentru cele mai recente informaţii despre „Memory Stick”, vizitaţi [memorystick.com] la adresa http://www.memorystick.com/en/.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
Introducerea și scoaterea unui „Memory Stick”
Pentru a introduce un „Memory Stick”
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Ţineţi suportul „Memory Stick” cu săgeata orientată către fantă.
n 41 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
3
n 42 N
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
Nu forţaţi suportul media să intre în compartiment.
✍
În cazul în care suportul „Memory Stick” nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
La prima introducere în fantă a suportului „Memory Stick”, este posibil să vi se solicite instalarea unui software de driver. Dacă vi se
solicită acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
Suportul „Memory Stick” este detectat în mod automat de către sistemul dvs. și este afișat conţinutul suportului „Memory Stick”.
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer, apoi faceţi dublu clic pe pictograma „Memory Stick”.
Pictograma „Memory Stick” va fi afișată în fereastra Computer după introducerea suportului „Memory Stick” în fantă.
!
Înainte de a utiliza un suport „Memory Stick Micro” („M2”), introduceţi-l întotdeauna într-un adaptor de dimensiuni „M2” Duo.
Dacă introduceţi direct suportul în fanta „Memory Stick Duo”, fără a utiliza un adaptor, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 43 N
Pentru a scoate un „Memory Stick”
!
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” în timp ce indicatorul de acces la fișierele media este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea
datelor. Este posibil ca încărcarea unui volum mare de date să necesite un timp mai îndelungat, de aceea verificaţi dacă indicatorul
este stins înainte de a scoate suportul „Memory Stick”.
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Verificaţi dacă indicatorul de acces la fișierele media este stins.
3
Împingeţi suportul „Memory Stick” înspre computer și eliberaţi-l.
Suportul „Memory Stick” este expulzat.
4
Extrageţi suportul „Memory Stick” din fantă.
!
Întotdeauna scoateţi ușor suportul „Memory Stick”; în caz contrar, acesta poate fi expulzat în mod neașteptat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 44 N
Formatarea unui „Memory Stick”
Pentru a formata un „Memory Stick”
Suportul „Memory Stick” este formatat în mod implicit și este gata de utilizare.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu ajutorul computerului, urmaţi pașii de mai jos.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu suportul „Memory Stick” atunci
când formataţi suportul.
Prin formatarea suportului „Memory Stick” se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de a formata suportul, asiguraţi-vă
că nu conţine date importante.
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă în timpul formatării. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick Duo”.
2
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
3
Faceţi clic pe Start și pe Computer.
4
Faceţi clic dreapta pe pictograma „Memory Stick” și selectaţi Formatare.
5
Faceţi clic pe Restaurare setări implicite pentru dispozitiv.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem de fișiere, întrucât poate provoca defecţiuni.
✍
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
6
Faceţi clic pe Start.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Formatarea suportului „Memory Stick” poate necesita un anumit timp, în funcţie de tipul de suport.
n 45 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unui „Memory Stick”
n 46 N
Note cu privire la utilizarea „Memory Stick”
❑ Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu suporturi „Memory Stick” marca Sony, cu o capacitate de maxim
32 GO, disponibile pe piaţă până în luna ianuarie 2010. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea pentru toate
suporturile de tip „Memory Stick”.
❑ La introducerea în fantă, verificaţi dacă suportul „Memory Stick” este ţinut cu săgeata îndreptată în direcţia corectă.
Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat suportul „Memory Stick” în fantă,
dacă nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea
modulului.
❑ Nu este garantată compatibilitatea la introducerea suporturilor „Memory Stick” cu mai multe adaptoare de conversie.
❑ „MagicGate” este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Pentru
a beneficia de această tehnologie, utilizaţi suporturi „Memory Stick” cu sigla „MagicGate”.
❑ Cu excepţia utilizării în scop personal, este împotriva legii drepturilor de autor să utilizaţi orice date audio și/sau imagini
pe care le-aţi înregistrat fără consimţământul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor. În consecinţă, suporturile
„Memory Stick” cu astfel de date protejate prin drepturi de autor se pot utiliza doar în condiţiile legii.
❑ Nu introduceţi în fantă decât un singur „Memory Stick”. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 47 N
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Utilizarea modulului ExpressCard
Computerul dumneavoastră este echipat cu o fantă ExpressCard/34* pentru transferarea de date între camere digitale,
camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video. Această fantă acceptă numai module ExpressCard/34
(cu lăţime de 34 mm)*.
*
În acest manual sunt numite fanta ExpressCard și modulul ExpressCard.
Pentru a introduce un modul ExpressCard
1
Localizaţi fanta ExpressCard.
2
Împingeţi cu grijă modulul ExpressCard în fantă până când un declic indică poziţionarea corectă.
Nu îl forţaţi să intre în fantă.
✍
În cazul în care modulul nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Asiguraţi-vă că folosiţi cea mai recentă versiune a driverului software oferită de producătorul modulului ExpressCard.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 48 N
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard
✍
Puteţi omite pașii 1–4 în următoarele cazuri:
- computerul este oprit.
- pictograma Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware și scoatere suport nu este afișată în bara de activităţi.
- dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi nu este afișat în fereastra Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware
și scoatere suport.
1
Localizaţi fanta ExpressCard.
2
Faceţi clic pe pictograma Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware și scoatere suport în bara de activităţi.
3
Selectaţi dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a extrage modulul ExpressCard.
5
Împingeţi modulul ExpressCard în direcţia computerului pentru a-l expulza.
6
Apucaţi ușor modulul ExpressCard și trageţi-l afară din fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 49 N
Utilizarea cardului de memorie SD
Computerul dvs. este echipat cu un compartiment pentru card de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru
a transfera transfer date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Înainte de a utiliza cardul de memorie SD
Fanta pentru carduri de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele carduri de memorie:
❑ Card de memorie SD
❑ Card de memorie SDHC
Pentru cele mai recente informaţii privind cardurile de memorie compatibile, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare
despre computerul dvs. VAIO (pagina 5) pentru a vizita site-ul Web de asistenţă adecvat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 50 N
Pentru a introduce un card de memorie SD
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Ţineţi cardul de memorie SD cu săgeata orientată către fantă.
3
Împingeţi cu grijă, prin glisare, cardul de memorie SD în compartiment până când se aude un declic care confirmă
fixarea acestuia.
Nu forţaţi cardul să intre în compartiment.
✍
La prima introducere în fantă a cardului de memorie SD, este posibil să vi se solicite instalarea unui software driver. Dacă vi se solicită
acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
Pictograma cardului de memorie SD va fi afișată în fereastra Computer după introducerea suportului cardului în fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Pentru a extrage un card de memorie SD
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Verificaţi dacă indicatorul de acces la fișierele media este stins.
3
Împingeţi cardul de memorie SD în direcţia computerului și eliberaţi-l.
Cardul de memorie SD este expulzat.
4
Extrageţi cardul de memorie SD din compartiment.
n 51 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 52 N
Note cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
Note generale cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
❑ Aveţi grijă să utilizaţi carduri de memorie care respectă standardele acceptate de computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că ţineţi cardul de memorie cu săgeata îndreptată în direcţia corectă în timp ce îl introduceţi în
compartiment. Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat cardul de memorie în
compartiment, dacă nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi cardul de memorie din compartiment. Nu forţaţi introducerea sau
scoaterea modulului.
❑ Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce indicatorul acces media luminează continuu. Acest lucru poate duce la
pierderea datelor.
❑ Nu încercaţi să introduceţi în fanta pentru carduri de memorie un alt tip de card de memorie sau de adaptor pentru
carduri de memorie. Un card de memorie sau un adaptor pentru carduri de memorie incompatibil este posibil să fie dificil
de îndepărtat din compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.
Note cu privire la utilizarea cardului de memorie SD
❑ Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu majoritatea cardurile de memorie cunoscute până în luna
ianuarie 2010. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea cu toate cardurile de memorie.
❑ Cardurile de memorie SD cu o capacitate de până la 2 GO și cardurile de memorie SDHC cu o capacitate de până la
32 GO au fost testate și s-au dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Internetului
n 53 N
Utilizarea Internetului
Pentru a utiliza Internetul, trebuie să vă abonaţi la un furnizor de servicii internet (Internet Service Provider - ISP) și să
configuraţi dispozitivele necesare conectării computerului dvs. la Internet.
Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii Internet să vă pună la dispoziţie următoarele servicii de conexiune la Internet:
❑ Fibră optică (Fiber to the Home - FTTH)
❑ Linie digitală de abonat (Digital Subscriber Line - DSL)
❑ Modem cu cablu
❑ Satelit
❑ Linie comutată
Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet și despre modul de conectare
a computerului la Internet, contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
✍
Pentru a conecta computerul la Internet cu ajutorul funcţiei LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir. Consultaţi
Utilizarea LAN fără fir (pagina 55) pentru informaţii suplimentare.
!
La conectarea computerului la Internet, asiguraţi-vă că luaţi măsurile de securitate necesare pentru a vă proteja computerul împotriva
ameninţărilor online.
În funcţie de contractul de prestări de servicii cu furnizorul de Internet, este posibil să fie necesară conectarea unui dispozitiv modem
extern, de exemplu a unui modem telefonic USB, a unui modem DSL sau a unui modem de cablu la computer. Pentru instrucţiuni
detaliate referitoare la configuraţii de conexiune sau de modem, consultaţi manualul aferent modemului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelei (LAN)
n 54 N
Utilizarea reţelei (LAN)
Computerul poate fi conectat la reţele de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T cu ajutorul unui cablu de reţea.
Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul de reţea (LAN) de pe computer și celălalt capăt la reţea. Pentru
detalii privind configurarea și dispozitivele necesare pentru accesul la reţeaua locală, adresaţi-vă administratorului reţelei.
✍
Computerul poate fi conectat la orice reţea fără a modifica setările implicite.
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea (LAN) al computerului dvs.
În cazul conectării portului de reţea (LAN) la una dintre liniile telefonice menţionate mai jos, curentul electric de intensitate ridicată
prin port poate provoca defectarea, supraîncălzirea sau incendii.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic de tip interfon) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linia telefonică publică a abonatului
- PBX (sistem telefonic cu linii interne)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 55 N
Utilizarea LAN fără fir
Reţeaua LAN fără fir (WLAN) permite computerului conectarea la o reţea printr-o conexiune fără fir.
WLAN utilizează următorul standard de reţea IEEE 802.11a/b/g/n, care specifică tipul de tehnologe utilizată.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Standard WLAN
Banda de frecvenţe Comentarii
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai mari decât în cazul standardului
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
La modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n se poate utiliza numai banda de
2,4 GHz.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 56 N
Note privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
Note generale privind utilizarea funcţiei LAN fără fir
❑ În unele ţări sau regiuni, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat
de canale).
❑ Standardele IEEE 802.11a și IEEE 802.11n nu sunt disponibile în reţelele ad-hoc.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive. Deși dispozitivele
LAN fără fir utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care utilizează aceeași bandă,
aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor de comunicare sau
întreruperea comunicaţiilor.
❑ Viteza și intervalul de comunicare pot să varieze în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Distanţa dintre dispozitive de comunicare
❑ Existenţa unor obstacole între dispozitive
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Condiţiile radio
❑ Mediul ambiant care implică existenţa unor ziduri sau a unor materiale de zidărie
❑ Software-ul utilizat
❑ Comunicaţiile se pot întrerupe în funcţie de condiţiile radio.
❑ Viteza efectivă de comunicaţie ar putea să nu fie la fel de mare precum cea afișată de computerul dvs.
❑ Implementarea produselor WLAN compatibile cu diferite standarde care utilizează aceeași bandă în aceeași reţea fără
fir poate reduce viteza de comunicare din cauza interferenţei radio. Luând în considerare acest lucru, produsele WLAN
sunt concepute pentru a reduce viteza de comunicare cu scopul de a asigura comunicaţiile cu alt produs WLAN dacă
acesta este compatibil cu un alt standard care utilizează aceeași bandă. Când viteza de comunicare nu este atât de
rapidă pe cât vă așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de
comunicare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 57 N
Notă despre criptarea datelor
Standardul WLAN include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2
cât și WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile, care sporesc nivelul
de protecţie a datelor și de control al accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil și cu
specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă
identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible Authentication Protocol). Criptarea datelor protejează
conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN
pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private și
autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și un control al accesului în reţea mai
puternice și, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele
802.11b, 802.11a, 802.11g și 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2
oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde
și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 58 N
Pornirea comunicaţiilor LAN fără fir
În primul rând, trebuie să stabiliţi o comunicare LAN fără fir între computer și punctul de acces (nu este furnizat). Consultaţi
Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
Pentru a porni comunicaţiile LAN fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network din bara de activităţi.
4
Faceţi clic pe butonul din dreptul opţiunii (opţiunilor) fără fir dorite pentru a comuta la On în fereastra VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
5
Faceţi clic pe
6
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
✍
sau pe
în bara de activităţi.
Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceţi o frază de acces. Parola nu permite introducerea de majuscule
în locul minusculelor și invers și trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 8 și 63 de caractere, sau să fie un șir hexazecimal de 64 de
caractere.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea LAN fără fir
n 59 N
Oprirea comunicaţiilor LAN fără fir
Pentru a opri comunicaţiile LAN fără fir
Faceţi clic pe butonul din dreptul Wireless LAN pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
!
Oprirea funcţiei LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă poate avea ca rezultat pierderea de date.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelelor WAN fără fir
n 60 N
Utilizarea reţelelor WAN fără fir
Utilizarea reţelelor WAN fără fir (WWAN) permite conectarea computerului la Internet prin reţeaua fără fir, oriunde există
acoperire pentru telefoanele mobile.
Este posibil ca WWAN să nu fie disponibilă în anumite ţări sau regiuni.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelelor WAN fără fir
n 61 N
Introducerea unei cartele SIM
Pentru utilizarea funcţiei WAN fără fir, trebuie introdusă mai întâi o cartelă SIM în fanta pentru cartele SIM a computerului.
Cartela SIM este inclusă într-o placă de bază, de dimensiuni aproximativ egale cu ale unui card de credit.
✍
În funcţie de ţară și de model, este posibil să primiţi o ofertă de la operatorul de telecomunicaţii selectat de VAIO. În acest caz, cartela
SIM se află în pachetul SIM al operatorului, din interiorul cutiei, sau este deja introdusă în fanta pentru cartela SIM. În caz că nu aţi
primit cartela SIM o dată cu computerul, puteţi achiziţiona o cartelă de la operatorul de telecomunicaţii dorit.
Pentru introducerea cartelei SIM
1
Opriţi computerul.
2
Scoateţi bateria din computer.
✍
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Pentru a scoate bateria (pagina 23).
3
Scoateţi cartela SIM (1) împingând-o afara din placa de bază.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelelor WAN fără fir
4
Introduceţi cartela SIM în fanta pentru cartele SIM, cu circuitul imprimat orientat în sus.
!
Nu atingeţi circuitul imprimat al cartelei SIM. Întotdeauna ţineţi bine computerul la introducerea sau scoaterea cartelei.
Nu deterioraţi în niciun fel cartela SIM prin îndoire sau apăsare.
5
Reinstalaţi bateria.
!
Verificaţi dacă bateria este instalată corect.
n 62 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelelor WAN fără fir
n 63 N
Pornirea comunicaţiilor prin reţelele WAN fără fir
Pentru pornirea comunicaţiilor prin reţelele WAN fără fir
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network din bara de activităţi.
3
În fereastra VAIO Smart Network, comutatorul de lângă Wireless WAN trebuie să fie On.
4
Faceţi clic pe butonul săgeată în jos de lângă comutatorul Wireless WAN și pe butonul Connect pentru a lansa
software-ul de gestionare a conexiunii sau software-ul preinstalat de la un operator de telecomunicaţii, în funcţie de
model sau ţară.
5
Introduceţi codul PIN când vi se solicită.
6
Faceţi clic pe Conectare.
Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea funcţiei WAN fără fir, consultaţi fișierul Ajutor din VAIO Smart Network sau
documentaţia operatorului de telecomunicaţii.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 64 N
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dvs. și alte dispozitive Bluetooth® de exemplu computere sau telefoane
mobile. Între aceste dispozitive se pot transfera date pe o rază de până la 10 metri, într-un spaţiu deschis.
Securitatea Bluetooth
Tehnologia fără fir Bluetooth este prevăzută cu o funcţie de autentificare care vă permite să decideţi cu cine doriţi să
comunicaţi. Cu ajutorul funcţiei de autentificare puteţi împiedica accesul oricărui dispozitiv Bluetooth anonim la
computerul dvs.
La prima comunicare între două dispozitive Bluetooth, trebuie stabilită o cheie de acces comună (o parolă necesară pentru
autentificare) pentru înregistrarea ambelor dispozitive. După înregistrarea unui dispozitiv, nu mai este nevoie de
reintroducerea cheii de acces.
✍
Cheia de acces poate fi diferită de fiecare dată, dar trebuie să fie identică la ambele terminale.
Pentru anumite dispozitive, cum ar fi mouse-urile, nu este posibilă introducerea unei chei de acces.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 65 N
Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Computerul dvs. poate fi conectat la un dispozitiv Bluetooth cum ar fi un alt computer, un telefon mobil, un PDA, o cască,
un mouse sau o cameră digitală, fără niciun fel de cablu.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth
Pentru a realiza comunicaţii cu un alt dispozitiv Bluetooth, trebuie mai întâi să configuraţi funcţia Bluetooth. Pentru
configurarea și utilizarea funcţiei Bluetooth, căutaţi informaţii despre Bluetooth în Ajutor și Asistenţă Windows.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network din bara de activităţi.
3
Faceţi clic pe butonul din dreptul Bluetooth pentru a comuta la On în fereastra VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
n 66 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Întreruperea comunicaţiilor prin Bluetooth
Pentru întreruperea comunicaţiilor prin Bluetooth
1
Opriţi dispozitivul Bluetooth care comunică cu computerul dvs.
2
Faceţi clic pe butonul din dreptul Bluetooth pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
n 67 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 68 N
Note privind utilizarea funcţiei Bluetooth
❑ Viteza de transfer a datelor variază în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole cum ar fi pereţii între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul pereţilor
❑ Apropierea de cuptoare cu microunde sau de telefoane fără fir
❑ Interferenţe cu frecvenţe radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul de aplicaţie software
❑ Tipul de sistem de operare
❑ Folosirea simultană a funcţiilor LAN fără fir și Bluetooth ale computerului
❑ Dimensiunile fișierelor transferate
❑ Fișierele mari pot fi uneori deteriorate la transferul continuu, din cauza limitărilor standardului Bluetooth și
a interferenţelor electromagnetice din mediu.
❑ Pentru a asigura menţinerea cerinţelor standardelor aplicabile, toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate.
În ciuda respectării standardelor, performanţele, specificaţiile și procedurile de utilizare ale fiecărui dispozitiv pot fi
diferite. În unele cazuri, transferul de date poate fi imposibil de realizat.
❑ La redarea de secvenţe video pe computer cu redare a sunetului de la un dispozitiv Bluetooth conectat, este posibil ca
imaginea să nu fie sincronizată cu sunetul. Această situaţie este frecventă la utilizarea tehnologiei Bluetooth și nu indică
o defecţiune.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive.
Deși dispozitivele Bluetooth utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care utilizează
aceeași bandă, aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor sau
întreruperea comunicaţiilor.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 69 N
❑ Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu funcţioneze cu alte dispozitive, în funcţie de producător sau de versiunea de
software utilizată de producător.
❑ Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth la computer poate provoca aglomerarea canalelor, ceea ce duce la
performanţe slabe ale dispozitivelor. Această situaţie este normală la utilizarea tehnologiei Bluetooth și nu indică
o defecţiune.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
n 70 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi de pe computer.
❑ Conectarea unei unităţi de disc optic (pagina 71)
❑ Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor (pagina 73)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 74)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 79)
❑ Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare (pagina 80)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 82)
❑ Conectarea unui dispozitiv USB (pagina 83)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 85)
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei unităţi de disc optic
n 71 N
Conectarea unei unităţi de disc optic
Pentru a utiliza mediile de disc optic pe computer, conectaţi la computer o unitate externă de disc optic (nu este furnizată).
Conectarea unei unităţi de disc optic
!
Conectaţi unitatea de disc optic externă la computer înainte de a lansa orice program de utilizare a discului instalat în prealabil.
Asiguraţi-vă că aţi conectat unitatea externă de disc optic la o sursă de c.a. înainte de a utiliza unitatea. Computerul dvs. acceptă
numai unităţi de disc optic care funcţionează cu alimentare direct de la o sursă de c.a.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unei unităţi de disc optic
n 72 N
Pentru conectarea unei unităţi de disc optic externe
1
Conectaţi unitatea externă de disc optic la o priză de c.a. (1).
2
Alegeţi portul USB (2)
3
Conectaţi un capăt al unui cablu USB (3) în portul USB, iar celălalt capăt la unitatea de disc optic.
pe care doriţi să îl utilizaţi.
✍
Consultaţi manualul însoţitor al unităţii de disc optic externe pentru instrucţiuni detaliate privind conectarea la unitate a cablului USB.
Deconectarea unităţii în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie (Repaus sau Hibernare) poate duce la
defectarea computerului.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
n 73 N
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
Puteţi conecta la computerul dvs. dispozitive externe de redare a sunetelor (nu este furnizat), precum difuzoare sau căști.
Pentru a conecta difuzoare externe
✍
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Conectaţi difuzoarele externe (1) la conectorul pentru căști (2) i cu cablul difuzorului (3) (nu este furnizat).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
Conectarea unui monitor extern
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
n 74 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 75 N
Conectarea unui monitor sau a unui proiector
Aveţi posibilitatea să conectaţi la computer un monitor extern, cum ar fi un monitor de computer sau un proiector.
Pentru conectarea unui monitor sau a unui proiector
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al dispozitivului de afișaj extern sau al proiectorului la o priză de c.a.
2
Conectaţi dispozitivul de afișaj extern sau proiectorul la portul pentru monitor (2) al computerului printr-un cablu pentru
monitor (3).
✍
Dacă este necesar, conectaţi conectorul pentru căști al proiectorului și conectorul pentru căști (4) i al computerului printr-un cablu
pentru difuzoare (5).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 76 N
!
Computerul respectă standardul HDCP și poate cripta canalul de transmisie de semnal video digital pentru protecţia drepturilor de
autor, ceea ce permite redarea multor tipuri de conţinut protejat prin drepturi de autor și de înaltă calitate. Pentru a vizualiza conţinutul
protejat prin drepturi de autor, conectaţi la computer un monitor compatibil cu HDCP. Dacă la computer este conectat un monitor
neconform, nu veţi putea reda sau vizualiza conţinut protejat prin drepturi de autor.
✍
Dacă monitorul extern al computerului este echipat cu un port de intrare HDMI, conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de
ieșire HDMI al computerului și celălalt capăt la portul de intrare HDMI al monitorului computerului.
Pentru a conecta un monitor TFT/DVI, utilizaţi un adaptor HDMI la DVI-D pentru a-l conecta la portul de ieșire HDMI de pe computer.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 77 N
Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI
Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computer.
Pentru conectarea unui televizor la computer
!
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 158).
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză de c.a.
2
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI (2) la portul de ieșire HDMI (3) al computerului, iar celălalt capăt la televizor.
3
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la semnal de intrare extern.
4
Configuraţi sistemul televizorului.
!
În caz de utilizare a unui driver pentru dispozitiv diferit de cel furnizat de Sony, nu se va afișa imaginea și nu se va auzi sunetul.
Utilizaţi întotdeauna pentru actualizare driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 78 N
✍
Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
Pentru conectarea unui dispozitiv de ieșire a sunetului digital de înaltă calitate între computer și un
televizor
Puteţi conecta un receptor home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetului surround între
computer și un televizor, printr-o conexiune HDMI.
!
Înainte de conectarea dispozitivului la computer, verificaţi dacă a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home
theater sau decodorul de sunet surround.
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de generare a sunetelor.
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 158).
1
Porniţi televizorul și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
2
Porniţi receptorul home theater sau decodorul de sunet surround și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
3
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al decodorului de
sunet surround, iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI al computerului.
✍
Se poate regla rezoluţia ecranului televizorului conectat la computer. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
(pagina 149) pentru informaţii suplimentare.
Cu conexiunea HDMI, volumul poate fi reglat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu poate comanda volumul de
ieșire al dispozitivelor conectate.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Selectarea modurilor de afișare
n 79 N
Selectarea modurilor de afișare
Atunci când este conectat un monitor extern, puteţi utiliza ca monitor principal ecranul computerului sau monitorul conectat.
✍
Este posibil să nu puteţi afișa simultan același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în funcţie de
tipul de monitor extern sau de proiector.
Porniţi monitorul extern înainte de a porni computerul.
Pentru selectarea unui mod de afișare cu ajutorul tastelor Fn+F7
Modul de afișare poate fi selectat cu ajutorul tastelor Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 35) pentru
informaţii suplimentare.
Pentru a selecta modul de afișare din setările de afișare
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi setarea dorită, apoi faceţi clic pe OK.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 80 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
Funcţia Mai multe monitoare vă permite să distribuiţi porţiuni ale desktopului pe afișaje separate. De exemplu, dacă aveţi
un monitor extern conectat la portul pentru monitor, ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un singur
monitor desktop.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii
deschise sau o bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 81 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
✍
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Mai multe monitoare.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările funcţiei Mai multe monitoare.
Evitaţi intrarea computerului în modul Repaus sau Hibernare în timpul utilizării funcţiei Mai multe monitoare; în caz contrar, computerul
ar putea să nu revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare monitor, nu extindeţi o fereastră pe două monitoare; în caz contrar, este posibil ca software-ul să
nu funcţioneze corect.
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi Se extind aceste ecrane, apoi faceţi clic pe OK.
✍
Puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Mai multe monitoare.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui microfon extern
Conectarea unui microfon extern
Puteţi conecta la computer un microfon extern (nu este furnizat).
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
✍
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
n 82 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 83 N
Conectarea unui dispozitiv USB
Puteţi conecta la computer un dispozitiv Magistrală serială universală (USB), de exemplu un mouse, o unitate de dischetă,
un difuzor sau o imprimantă.
Pentru a conecta un dispozitiv USB
1
Alegeţi portul USB (1) pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 84 N
Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB
❑ Este posibil să fie necesară instalarea software-lui driverului livrat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB.
❑ Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată
pe computerul dvs.
❑ Pentru informaţii despre îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul.
❑ Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele:
❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 85 N
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Computerul dvs. este echipat cu un port i.LINK pe care îl puteţi utiliza pentru a conecta un dispozitiv i.LINK, precum
o cameră video digitală.
✍
i.LINK este marcă comercială a Sony Corporation, folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Procedura pentru stabilirea unei conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele
compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica între ele. Pentru informaţii suplimentare privind
condiţiile de funcţionare și conectarea adecvată, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul i.LINK compatibil. Înainte de
a conecta la sistem dispozitive periferice compatibile cu i.LINK, precum o unitate CD-RW sau o unitate de hard disk, verificaţi
compatibilitatea acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare solicitate.
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Portul i.LINK de la computerul dvs. nu alimentează cu energie un dispozitiv extern. Dacă dispozitivul extern necesită
alimentare externă, conectaţi-l la o sursă de alimentare.
❑ Portul i.LINK permite rate de transfer de până la 400 Mbps. Cu toate acestea, rata de transfer propriu-zisă depinde de
rata de transfer a dispozitivului extern.
❑ Cablurile i.LINK opţionale este posibil să nu fie disponibile în unele ţări sau regiuni.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Conexiunea i.LINK ar putea să nu fie disponibilă în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare și de
dispozitivele compatibile cu i.LINK pe care le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat odată
cu aplicaţia software.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru și compatibilitatea dintre sistemul de operare și perifericele compatibile cu i.LINK
(de exemplu o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 86 N
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer și celălalt capăt la portul
DV In/Out (3) de pe camera video digitală.
✍
Procedura de conectare variază în funcţie de dispozitivul dvs. compatibil cu i.LINK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul furnizat împreună cu dispozitivul.
Conţinutul unui „Memory Stick” nu poate fi accesat din camera video digitală printr-o conexiune i.LINK.
Personalizarea computerului VAIO >
n 87 N
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele,
veţi învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony.
❑ Setarea parolei (pagina 88)
❑ Utilizarea Intel(R) VT (pagina 95)
❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 96)
❑ Utilizarea VAIO Power Management (pagina 97)
❑ Schimbarea limbii de afișare (pagina 99)
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 88 N
Setarea parolei
Setarea parolei că permite să protejaţi computerul faţă de accesul neautorizat obligând utilizatorul să introducă o parolă
atunci la pornirea computerului sau la revenirea acestuia în modul Normal din modul Repaus sau Hibernare.
!
Nu uitaţi parola. Notaţi parola și păstraţi-o într-un loc sigur.
Tipuri de parolă
Descriere
Parolă de pornire
Aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţiile BIOS pentru a seta două tipuri de parole:
- Parolă de computer: Permite utilizatorilor cu drepturi de administrator modificarea tuturor opţiunilor din
ecranul de configurare BIOS și pornirea computerului.
- Parolă de utilizator: Permite utilizatorilor obișnuiţi modificarea unor opţiuni de configurare BIOS și pornirea
computerului. Pentru a seta parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer.
✍
Introducerea parolei de pornire a computerului se va solicita după afișarea siglei VAIO.
!
Dacă aţi uitat parola de computer, parola trebuie reiniţializată și se va aplica o taxă. Pentru a reiniţializa
parola, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau
reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Aveţi posibilitatea să reiniţializaţi parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS introducând parola de
computer.
Parola Windows
Permite utilizatorilor să se conecteze la computer și protejează conturile utilizatorilor prin parolă pentru
fiecare cont.
✍
Vi se va solicita să introduceţi parola de Windows după ce selectaţi contul dvs. de utilizator.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 89 N
Setarea parolei de pornire
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Selectaţi Password when Power On în Security și apăsaţi pe tasta Enter.
6
Modificaţi setarea din Disabled în Enabled.
7
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 90 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator)
!
Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator.
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de introducere a parolei. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta
F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 91 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de introducere a parolei. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe
tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe
tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 92 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de introducere a parolei. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe
tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe
tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
Setarea parolei de Windows
Pentru a adăuga parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont în Efectuare de modificări la contul de utilizator.
5
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola pentru contul dvs.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
✍
Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare despre parola de Windows.
Pentru a modifica parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
n 93 N
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
Pentru a elimina parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
5
În câmpul Parola curentă, introduceţi parola curentă pe care doriţi să o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 94 N
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea Intel(R) VT
n 95 N
Utilizarea Intel(R) VT
Intel(R) Virtualization Technology (VT) permite utilizarea software-ului de virtualizare a hardware-ului pentru optimizarea
performanţelor computerului.
!
Este posibil ca Intel VT să nu fie disponibilă, în funcţie de procesorul instalat în computer.
Pentru informaţii privind virtualizarea și modul de utilizare a software-ului de virtualizare a hardware-ului, contactaţi editorul
software-ului.
Pentru activarea Intel VT
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Advanced.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Intel(R) Virtualization Technology sau Intel(R) VT, apăsaţi pe tasta Enter,
selectaţi Enabled, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
!
Dacă fila Advanced nu este afișată în fereastra de configurare a BIOS, sau în caz că nu puteţi selecta Intel(R) Virtualization Technology,
Intel VT nu este disponibilă pe computer.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Control Center
n 96 N
Utilizarea VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să consultaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit s-a modificat.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de Ajutor din VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 97 N
Utilizarea VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să configuraţi scheme energetice pentru funcţionarea cu alimentare de la reţea sau cu baterie
pentru a adaptarea la cerinţele dvs. privind consumul de energie.
Funcţia VAIO Power Management este adăugată la Opţiuni de alimentare din Windows. Prin intermediul acestei aplicaţii
software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună
a computerului și o durată de viaţă mai lungă pentru baterie.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, o pictogramă de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Această pictogramă indică tipul de
sursă de alimentare utilizat în momentul respectiv. Faceţi clic pe această pictogramă pentru a afișa fereastra ce prezintă
starea alimentării.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 98 N
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări plan din partea dreaptă a planului de alimentare dorit din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi setările stării de repaus și setările de afișare în funcţie de necesităţi.
2
Dacă este necesar să modificaţi setările complexe, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și treceţi
la pasul 3.
În caz contrar, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările pentru fiecare element.
4
Faceţi clic pe OK.
✍
Puteţi consulta setările actuale ale planului de alimentare cu ajutorul VAIO Power Management Viewer în VAIO Control Center.
Personalizarea computerului VAIO >
Schimbarea limbii de afișare
n 99 N
Schimbarea limbii de afișare
La modelele cu Windows 7 Ultimate sau Windows 7 Enterprise, aveţi posibilitatea să descărcaţi și să instalaţi pachetul
lingvistic dorit.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
!
Pentru a descărca un pachet lingvistic, computerul trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii despre cum se conectează
computerul la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 53).
Pentru a instala un pachet lingvistic
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update.
2
Faceţi clic pe xx (numărul) actualizări opţionale sunt disponibile.
3
Selectaţi în listă pachetul lingvistic dorit.
4
Faceţi clic pe OK pentru a porni descărcarea și instalarea pachetului lingvistic selectat.
Pentru a modifica limba de afișare
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, și apoi pe Ceas, limbă și regiune.
2
Faceţi clic pe Regiune și limbă.
3
Selectaţi fila Tastaturi și limbi.
4
Selectaţi o limbă de afișare în lista verticală.
5
Faceţi clic pe OK.
Actualizarea computerului VAIO >
n 100 N
Actualizarea computerului VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul de memorie nou.
❑ Nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu efectuarea de upgrade la memoria unui computer.
❑ Nu atingeţi conectorii și nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Pentru asistenţă, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau
reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe computerul dvs. pot diferi în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 101 N
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului dvs., puteţi mări cantitatea de memorie prin instalarea modulelor de
memorie opţionale. Înainte de a face upgrade la memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note privind adăugarea/îndepărtarea modulelor de memorie
❑ Nu uitaţi să așezaţi computerul dvs. pe o suprafaţă plană înainte de adăugarea sau îndepărtarea modulelor de memorie.
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza
deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul de vânzări sau producătorul modulului de
memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
computerelor personale și a practicilor de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare privind utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Închideţi computerul și deconectaţi-l de la sursele sale de alimentare (bateria și adaptorul de c.a.) și de la alte legături
de telecomunicaţii, reţele sau modem înainte de a demonta orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu
procedaţi astfel, vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de
lucru ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi
materiale care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin
menţinerea contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 102 N
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l proteja
împotriva ESD.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile
componentelor și circuitele din interiorul computerului.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 103 N
Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Închideţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul și scoateţi bateria.
3
Așteptaţi aproximativ o oră până când computerul se răcește.
4
Desfaceţi șuruburile (indicate de săgeţile de mai jos) de sub computer și îndepărtaţi capacul compartimentului pentru
modulele de memorie.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 104 N
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
8
n 105 N
Introduceţi modulul de memorie în fanta pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază, cu excepţia modulelor de memorie.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu
ieșitura mică din compartimentul deschis. Nu încercaţi să introduceţi forţat modulul de memorie în compartiment într-o orientare
greșită, deoarece astfel se pot deteriora compartimentul și modulul.
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi șuruburile de sub computer.
11 Reinstalaţi bateria și porniţi computerul.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 106 N
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe System Information și pe System Information.
În panoul din dreapta puteţi vizualiza cantitatea de memorie din sistem. Dacă nu se afișează memoria suplimentară,
repetaţi procedura de instalare și reporniţi computerul.
Măsuri de siguranţă >
n 107 N
Măsuri de siguranţă
Această secţiune prezintă îndrumări și măsuri de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale
deteriorări.
❑ Informaţii privind siguranţa (pagina 108)
❑ Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea (pagina 111)
❑ Manipularea computerului dvs. (pagina 112)
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 114)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 115)
❑ Utilizarea camerei încorporate (pagina 116)
❑ Manipularea discurilor (pagina 117)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 118)
❑ Utilizarea suportului „Memory Stick” (pagina 119)
❑ Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 120)
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 108 N
Informaţii privind siguranţa
Computerul
❑ Folosiţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă.
❑ Pentru a împiedica supraîncălzirea internă, asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. Nu amplasaţi computerul pe suprafeţe
poroase cum ar fi covoare, pături, canapele sau paturi, sau în apropierea unor perdele sau draperii care pot bloca
orificiile de ventilare.
❑ Nu se recomandă utilizarea computerului direct în poală. Temperatura bazei aparatului poate crește în cursul funcţionării
normale și, cu timpul, poate cauza disconfort sau arsuri.
❑ Folosiţi numai echipamentele periferice și cablurile de interfaţă specificate.
Sursa de alimentare
❑ Nu amplasaţi adaptorul de c.a. în contact cu pielea. Îndepărtaţi adaptorul de c.a. de corpul dvs. dacă se încălzește și
provoacă disconfort.
❑ Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Pericol de incendiu.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară apucând de ștecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza de c.a. dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi o perioadă mai îndelungată.
❑ Atunci când adaptorul de c.a. nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza de c.a.
❑ Asiguraţi-vă că priza de c.a. este ușor de accesat.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 109 N
Bateria
❑ Nu lăsaţi bateriile la temperaturi mai mari de 60°C, de exemplu într-o mașină parcată la soare sau expuse la lumina
solară directă.
❑ Pentru siguranţa dvs., vă recomandam să utilizaţi bateriile reîncărcabile și adaptoarele de c.a. originale Sony care
satisfac standardul de asigurare a calităţii, acestea fiind furnizate de Sony pentru computerul VAIO. Unele computere
VAIO pot funcţiona numai cu bateria originală Sony.
❑ Ţineţi bateria departe de orice sursă de căldură.
❑ Bateria nu trebuie să se ude.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi bateria.
❑ Nu expuneţi bateria la șocuri mecanice, precum căderea acesteia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă mai îndelungată, scoateţi bateria din computer pentru a evita deteriorarea.
❑ Dacă nu aţi utilizat bateria o perioadă lungă de timp, durata de utilizare disponibilă a acesteia se poate reduce. Acest
lucru este normal și nu indică o defecţiune. Bateria se va descărca treptat în timp chiar dacă nu este utilizată. Conectaţi
adaptorul de c.a. la computerul dvs. și reîncărcaţi bateria înainte de a folosi din nou computerul.
Căști
❑ Siguranţa pe șosea — Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele regiuni. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului — Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării
la căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
„Memory Stick”
Nu lăsaţi suporturile „Memory Stick” și adaptoarele „Memory Stick” la îndemâna copiilor. Există riscul de înghiţire.
n 110 N
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
n 111 N
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
Computerul
❑ Curăţaţi carcasa cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie diluată de detergent. Nu folosiţi tampoane
abrazive, pudră de lustruire sau solvenţi ca alcoolul sau benzina, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Înainte de curăţarea computerului, deconectaţi întotdeauna adaptorul de c.a. și scoateţi bateria.
Ecran LCD
Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge ecranul LCD. Frecarea suprafeţei poate deteriora ecranul.
Camera încorporată
Curăţaţi capacul de protecţie al obiectivului camerei încorporate cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie moale. În cazul
în care capacul este foarte murdar, ștergeţi-le cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul lentilei, deoarece este sensibil
la presiune.
Discuri
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre
exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 112 N
Manipularea computerului dvs.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria.
Este posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu așezaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza
o funcţionare defectuoasă a computerului.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau televizorului.
În acest caz, mutaţi computerul la o distanţă adecvată faţă de radio sau televizor.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură
ridicată, în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni
computerul. Dacă apare o problemă, deconectaţi computerul și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony.
Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre
computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 113 N
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă ale
datelor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra ecranului LCD sau a marginilor acestuia atunci când deschideţi capacul ecranului LCD sau
ridicaţi computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la forţe suplimentare și exercitarea unei
presiuni să cauzeze deteriorarea ecranului sau funcţionarea sa defectuoasă. Pentru a deschide computerul, ţineţi baza
cu o mână și ridicaţi cu grijă ecranul LCD cu cealaltă mână. Pentru a deplasa computerul cu capacul deschis, ţineţi
computerul cu ambele mâini.
❑ Pentru a transporta computerul, utilizaţi o geantă de transport proiectată special în acest scop.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea ecranului LCD
n 114 N
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. La utilizarea computerului în
apropierea unei ferestre, feriţi întotdeauna de lumina solară directă.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Pericol de defectare.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD.
Aceasta nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă se afișează aceeași imagine o perioadă mai îndelungată.
Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a evita apariţia imaginilor
reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ La fabricarea ecranului LCD s-a utilizat tehnologie de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă sunt disponibile și alte opţiuni,
deoarece acest lucru poate duce la o instabilitate a computerului. Sony nu-și asumă nicio răspundere pentru funcţionări
defectuoase rezultate din modificări ale setărilor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra capacului ecranului LCD când acesta este închis, întrucât ecranul LCD se poate zgâria sau
murdări.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea sursei de alimentare
n 115 N
Utilizarea sursei de alimentare
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
❑ Nu folosiţi aceeași priză de c.a. cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau
dispozitivele de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un cablu prelungitor cu protecţie la supratensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorării
computerului cauzată de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Utilizaţi adaptorul de c.a. primit la livrarea computerului sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor de c.a.,
deoarece se pot produce defecţiuni.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea camerei încorporate
n 116 N
Utilizarea camerei încorporate
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie al obiectivului camerei încorporate, deoarece puteţi zgâria placa, iar aceste zgârieturi
vor apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi pătrunderea luminii solare direct în obiectivul camerei încorporate, indiferent de starea de alimentare
a computerului dvs., întrucât acest lucru poate cauza defectarea camerei.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea discurilor
n 117 N
Manipularea discurilor
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa unui disc pot produce erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini
și de orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Nu atașaţi niciodată o etichetă adezivă pe un disc. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate avea ca efect apariţia
unei defecţiuni ireparabile.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea bateriei
n 118 N
Utilizarea bateriei
❑ Durata de viaţă a bateriei este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a bateriei la
temperaturi joase.
❑ Încărcaţi bateriile la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare mai
mare.
❑ Bateria se încălzește în timpul utilizării sau al încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
❑ Nu este necesar să descărcaţi bateria înainte de reîncărcare.
❑ Dacă bateria se descarcă rapid după încărcarea completă, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul duratei de
viaţă și trebuie înlocuită.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea suportului „Memory Stick”
n 119 N
Utilizarea suportului „Memory Stick”
❑ Nu atingeţi conectorul suportului „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi numai eticheta adezivă furnizată împreună cu suportul „Memory Stick”.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi suportul „Memory Stick”.
❑ Nu demontaţi și nu modificaţi suportul „Memory Stick”.
❑ Feriţi suportul „Memory Stick” de umiditate.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul „Memory Stick” în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Utilizaţi cutia de depozitare furnizată o dată cu suportul „Memory Stick”.
❑ Faceţi copii de rezervă ale datelor de valoare.
❑ Când folosiţi un suport „Memory Stick Duo”, nu utilizaţi un pix cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul
„Memory Stick Duo”. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
n 120 N
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
Dispozitivul de stocare încorporat (unitate de hard disk sau unitate cu dispozitive semiconductoare) are o densitate mare de
stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea cu
ușurinţă a acestuia. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni
pierderea datelor, manipulaţi computerul cu grijă.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe dispozitivul de stocare.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
❑ Nu scoateţi dispozitivul de stocare din computer.
Depanarea >
n 121 N
Depanarea
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul VAIO.
Multe dintre probleme au soluţii simple. Dacă problema nu s-a rezolvat prin aceste sugestii, utilizaţi VAIO Care. Pentru
a lansa software-ul, consultaţi Utilizarea opţiunii VAIO Care (pagina 33).
Dacă problemele tot nu se pot rezolva și aveţi nevoie de asistenţă, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony.
Este posibil ca unele funcţii și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
❑ Funcţionarea computerului (pagina 123)
❑ Actualizarea/securitatea sistemului (pagina 129)
❑ Recuperare (pagina 131)
❑ Bateria (pagina 134)
❑ Camera încorporată (pagina 136)
❑ Reţea (LAN/LAN fără fir) (pagina 138)
❑ WAN fără fir (pagina 141)
❑ Tehnologia Bluetooth (pagina 142)
❑ Discurile optice (pagina 146)
❑ Afișajul (pagina 147)
❑ Imprimarea (pagina 151)
❑ Microfonul (pagina 152)
❑ Difuzoarele (pagina 153)
Depanarea >
n 122 N
❑ Dispozitivul touch pad (pagina 155)
❑ Tastatura (pagina 156)
❑ Dischetele (pagina 157)
❑ Audio/Video (pagina 158)
❑ „Memory Stick” (pagina 160)
❑ Dispozitivele periferice (pagina 161)
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 123 N
Funcţionarea computerului
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată.
❑ Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniţi computerul.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după ce aţi achiziţionat computerul și apoi reporniţi
computerul.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
Luminozitatea și contrastul trebuie să fie reglate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit
împreună cu monitorul.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă se formează condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Utilizaţi adaptorul de c.a. Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar baterii reîncărcabile și adaptor de c.a.
Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 124 N
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) luminează continuu,
însă ecranul rămâne gol?
❑ Apăsaţi de mai multe ori pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra de aplicaţie. Este posibil să se fi produs o eroare
de aplicaţie.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere, apoi pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata
de lângă butonul
Închidere
, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu dă rezultate, ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de peste patru secunde pentru
a închide computerul. Deconectaţi adaptorul de c.a. și lăsaţi computerul timp de circa cinci minute. Apoi cuplaţi
adaptorul de c.a. și porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 125 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde
la comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, apoi pe butonul Închidere pentru a închide computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, apoi faceţi clic pe butonul Închidere.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 126 N
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul
Repaus sau Hibernare.
Pentru a readuce computerul la modul Normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de încărcare luminează intermitent, cu frecvenţă
mare, și computerul nu pornește?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări inadecvate a bateriei. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi
Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 21).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de
suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii
suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 127 N
De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dvs. utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei
procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza curentă
a procesorului, în locul vitezei maxime.
Ce ar trebui să fac în cazul în care Windows nu-mi acceptă parola și afișează mesajul
Enter Onetime Password?
Dacă introduceţi de trei ori consecutiv o parolă de pornire greșită se afișează mesajul Enter Onetime Password,
iar sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru
a verifica dacă indicatorul luminos de alimentare se stinge. Așteptaţi 10–15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi
parola corectă. Parola face diferenţierea între literele mari și mici, deci verificaţi starea curentă a literelor înainte de
a introduce parola.
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată?
Anumite aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru dezactivarea temporară a funcţiei sistemului
de operare care stinge ecranul computerului sau trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.
Pentru rezolvarea acestei probleme, ieșiţi din aplicaţia (aplicaţiile) software sau modificaţi economizorul de ecran curent.
Depanarea >
Funcţionarea computerului
n 128 N
Cum pot schimba ordinea dispozitivelor de pornire?
Pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire, puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS. Urmaţi acești pași:
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta unitatea a cărei poziţie în ordinea de pornire doriţi să o schimbaţi.
5
Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind
dispozitivul extern conectat la computer?
Pentru a încărca sistemul de operare al computerului de pe un dispozitiv extern, de exemplu o unitate de dischetă USB sau
de pe o unitate optică de disc USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de încărcare. Pentru a schimba dispozitivul de
încărcare, porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 atunci când apare sigle VAIO.
!
Când utilizaţi un dispozitiv extern, asiguraţi-vă că l-aţi conectat mai întâi la o sursă de c.a.
Depanarea >
Actualizarea/securitatea sistemului
n 129 N
Actualizarea/securitatea sistemului
Cum pot găsi actualizările importante pentru computer?
Aveţi posibilitatea să găsiţi și să instalaţi pe computer cele mai recente actualizări cu ajutorul aplicaţiilor software:
Windows Update și VAIO Update. Consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 32) pentru informaţii suplimentare.
Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate cele mai
recente actualizări Windows.
Puteţi obţine actualizări Windows importante astfel:
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate.
3
Faceţi clic pe Centru de acţiune.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Depanarea >
Actualizarea/securitatea sistemului
n 130 N
Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat?
Aveţi posibilitatea să menţineţi la zi programele de securitate Internet cu cele mai recente actualizări descărcând și instalând
actualizările de pe site-ul Web al producătorului.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
❑ Când utilizaţi McAfee:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee și McAfee SecurityCenter.
2
Faceţi clic pe butonul situat în colţul din stânga-sus al ferestrei pentru a actualiza programul.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.
❑ Când utilizaţi Norton Internet Security:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Norton Internet Security și LiveUpdate sau Norton Internet Security.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.
✍
Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare.
!
Procedura efectivă poate să difere de cea de mai sus, în funcţie de actualizările instalate pe computer. În acest caz,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Depanarea >
Recuperare
n 131 N
Recuperare
Cum pot crea suport de recuperare?
Aveţi posibilitatea să creaţi suport de recuperare utilizând VAIO Care. Mediile se utilizează pentru a restabili sistemul
computerului la setările implicite din fabricaţie. Pentru a crea mediile, lansaţi VAIO Care (pagina 33) și apoi faceţi clic pe
Recovery & restore, Recovery și Create Recovery Media.
!
În cazul în care computerul dvs. nu este echipat cu o unitate de disc optic încorporată, conectaţi o unitate externă de disc optic
(nu este furnizată).
Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare.
Cum pot restaura sistemul computerului la setările implicite din fabricaţie?
Există două modalităţi de a recupera sistemul computerului: de pe suport de recuperare și din zona de recuperare.
Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare.
Cum pot reinstala software-ul și driverele originale?
Aveţi posibilitatea să restauraţi software-ul și driverele preinstalate utilizând VAIO Care. Pentru a le restaura, lansaţi
VAIO Care (pagina 33) și apoi faceţi clic pe Recovery & restore, Recovery și Reinstall Applications and Drivers.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Care.
Depanarea >
Recuperare
n 132 N
Cum verific volumul zonei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc, sub Stocare, în panoul din partea stângă.
Volumul zonei de recuperare și volumul total al unităţii C se afișează pe rândul Disc 0 din panoul central.
Depanarea >
Recuperare
n 133 N
Cum reduc volumul zonei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. În cazul în care computerul este dotat cu o unitate cu dispozitive semiconductoare, probabil că veţi dori
micșorarea zonei de recuperare prin eliminarea acestor date.
1
Introduceţi un suport de recuperare în unitatea optică de disc, când computerul este în modul Normal, închideţi
computerul, apoi porniţi-l din nou.
!
Utilizaţi suport de recuperare create la livrarea computerului dvs.
✍
Dacă utilizaţi o unitate externă de disc optic (nu este furnizată), reporniţi computerul și apăsaţi de mai multe ori pe tasta F11 la afișarea
siglei VAIO.
2
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta VAIO Care Rescue și apăsaţi pe tasta Enter.
3
Faceţi clic pe Tools și Start advanced recovery wizard.
✍
La afișarea mesajului Do you need to rescue data?, efectuaţi o copie de rezervă a datelor, dacă este cazul.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la afișarea ferestrei Select recovery type.
5
Selectaţi Custom recovery - Remove recovery contents.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Procedura de mai sus implică recuperarea sistemului. Aplicaţiile și datele adăugate pe dispozitivul de stocare înainte de eliminarea
datelor pentru recuperarea sistemului se vor pierde în totalitate.
După eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului, suport de recuperare vor fi necesare pentru recuperarea ulterioară
a sistemului.
Depanarea >
Bateria
n 134 N
Bateria
Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei?
Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei cu ajutorul indicatorului de încărcare. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 24)
pentru informaţii suplimentare.
Când folosește computerul c.a.?
Dacă este conectat direct la o priză de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a., computerul utilizează c.a. chiar dacă este instalată
și bateria.
Când ar trebui să reîncarc bateria?
Reîncărcaţi bateria când:
❑ Bateria se descarcă și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent.
❑ Nu aţi utilizat bateria o perioadă mai îndelungată.
Când ar trebui să înlocuiesc bateria?
Când bateria ajunge la finalul duratei de viaţă, pe ecran se afișează un mesaj prin care vi se solicită înlocuirea bateriei.
Aveţi posibilitatea să verificaţi capacitatea de încărcare a bateriei cu funcţia Battery în VAIO Control Center.
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă?
Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.
Depanarea >
Bateria
n 135 N
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de la baterie, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să
intre în modul Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 31) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
De ce nu pot încărca complet bateria?
Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, funcţia de gestionare a bateriei este activată în VAIO Control Center.
Verificaţi setările în VAIO Control Center.
Ce ar trebui să fac dacă se afișează un mesaj care indică fie incompatibilitatea, fie
instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări inadecvate a bateriei. Pentru a rezolva această problemă,
opriţi computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi
Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 21).
❑ Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de
suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii
suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).
Depanarea >
Camera încorporată
n 136 N
Camera încorporată
De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte de a lansa
altă aplicaţie.
❑ Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se
deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub lumină fluorescentă pot prezenta reflexii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ În cazul în care capacul de protecţie al lentilei este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul.
Consultaţi Camera încorporată (pagina 111).
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Setările efectelor din aplicaţia software pot duce la pierderea cadrelor. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software
pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fie activă. Verificaţi performanţele procesorului.
Depanarea >
Camera încorporată
n 137 N
Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul este
alimentat de la baterie?
Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare de c.a.
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza neconcordanţei dintre frecvenţa
de redare a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce scintilaţiile, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursa de lumină, scintilaţiile etc.)
pentru a elimina perturbaţiile produse de scintilaţii.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de
economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată?
În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificaţi setările corespunzătoare modului de
economisire de energie. Pentru a modifica setarea, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29).
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 138 N
Reţea (LAN/LAN fără fir)
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi computerul
de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și pe Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Alimentat.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 139 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul
de acces.
❑ Punctul de acces și computerul trebuie să fie conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Computerul trebuie să fie configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 138) pentru a modifica setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori sunt: configuraţia dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transfer a datelor, îndepărtaţi computerul de obstacole sau așezaţi-l mai aproape de punctul
de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat, în funcţie de
numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 138) pentru a modifica setările.
Depanarea >
Reţea (LAN/LAN fără fir)
n 140 N
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile în transferul de date pot apărea dacă se
transferă fișiere mari sau în cazul în care computerul se află în apropierea microundelor sau a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Conexiunea punctului de acces trebuie să fie intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul
de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 138) pentru a modifica setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţiile LAN fără fir folosesc benzi de frecvenţă divizate, cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune de reţea peer-to-peer, în cazul în care se modifică cheia de
criptare. Aveţi posibilitatea fie să restabiliţi cheia de criptare la profilul iniţial, fie să introduceţi din nou cheia pe ambele
computere pentru ca aceasta să se potrivească.
Depanarea >
WAN fără fir
n 141 N
WAN fără fir
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la reţeaua
WAN fără fir?
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată.
❑ Verificaţi dacă aveţi o cartelă SIM care acceptă date 3G și activată de operatorul de telecomunicaţii. La introducerea
cartelei SIM, urmaţi întotdeauna procedura din Introducerea unei cartele SIM (pagina 61).
❑ Telefonul mobil trebuie să aibă acoperire în zona respectivă. Pentru informaţii despre acoperirea reţelei, contactaţi
furnizorul de reţea.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Verificaţi dacă butonul din dreptul Wireless WAN este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Asiguraţi-vă că numele punctului de acces (APN) este configurat corect în software-ul de gestionare a conexiunii. În caz
contrar, contactaţi operatorul de telecomunicaţii pentru a obţine APN-ul corect. Pentru informaţii suplimentare privind
configurarea APN-ului, consultaţi fișierul Ajutor din software-ul de gestionare a conexiunii.
❑ Verificaţi dacă software-ul de gestionare a conexiunii a reușit detectarea modemului de reţea WAN fără fir. Este posibil
ca detectarea modemului de reţea WAN fără fir de către software să necesite un anumit timp.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre funcţia WAN fără fir, vizitaţi site-ul Web de asistenţă VAIO.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 142 N
Tehnologia Bluetooth
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu reușesc să detecteze
computerul?
❑ Verificaţi dacă ambele dispozitive au funcţia Bluetooth activată.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Funcţia Bluetooth nu poate fi utilizată în timp ce computerul se află într-un mod de economisire a energie. Readuceţi
computerul în modul Normal, apoi porniţi comutatorul WIRELESS.
❑ Computerul și dispozitivul pot fi la distanţă prea mare unul de altul. Tehnologia fără fir Bluetooth funcţionează optim când
dispozitivele se află la o distanţă de maximum 10 metri unul de altul.
Ce ar trebui să fac dacă nu pot detecta dispozitivul Bluetooth cu care doresc să comunic?
❑ Verificaţi dacă este pornită funcţia Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul dispozitivului respectiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunica deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil să nu fie detectat
sau să nu reușească să comunice cu computerul dvs.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului Bluetooth, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selecţie Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 143 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu reușesc să se conecteze
la computer?
❑ Consultaţi sugestiile din Ce ar trebui să fac dacă nu pot detecta dispozitivul Bluetooth cu care doresc să comunic?
(pagina 142).
❑ Verificaţi dacă celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Distanţa pentru transferul de date poate fi sub 10 metri, în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele
Bluetooth.
De ce este scăzută viteza conexiunii Bluetooth?
❑ Viteza de transfer a datelor depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele Bluetooth.
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este utilizată de diferite dispozitive.
Deși dispozitivele Bluetooth utilizează tehnologia pentru a reduce interferenţele radio de la alte dispozitive care utilizează
aceeași bandă, aceste interferenţe radio pot provoca încetinirea vitezei de comunicare, micșorarea distanţelor sau
întreruperea comunicaţiilor.
❑ Dacă versiunea standardului Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth cu care doriţi să comunicaţi nu este identică cu
versiunea de pe computer, viteza de comunicare este încetinită.
De ce nu pot utiliza serviciile acceptate de dispozitivul Bluetooth conectat?
Conectarea este posibilă numai pentru serviciile acceptate și de computerul cu funcţie Bluetooth. Pentru detalii
suplimentare, căutaţi informaţii despre Bluetooth în Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 144 N
Este posibilă utilizarea unui dispozitiv cu tehnologie Bluetooth la bordul avioanelor?
Cu tehnologia Bluetooth, computerul dvs. emite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locaţiile sensibile, cum ar fi spitalele și
avioanele pot impune restricţii la utilizarea dispozitivelor Bluetooth, pentru a evita interferenţele radio. Consultaţi personalul
locaţiei respective pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei Bluetooth a computerului.
De ce nu pot utiliza funcţia Bluetooth când mă conectez la computer ca utilizator cu cont
standard de utilizator?
Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu fie disponibilă pentru utilizatorii computerului cu conturi standard de utilizator.
Conectaţi-vă la computer ca utilizator cu drepturi de administrare.
De ce nu pot utiliza dispozitivele Bluetooth la schimbarea utilizatorului?
Dacă schimbaţi utilizatorul fără a vă deconecta de la sistem, dispozitivele Bluetooth nu funcţionează. Deconectaţi-vă înainte
de schimbarea utilizatorului. Pentru deconectarea de la sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului
Închidere, apoi pe Log off.
De ce nu pot transfera date tip carte de vizită către un telefon mobil?
Funcţia schimb de cărţi de vizită nu este acceptată.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 145 N
Ce ar trebui să fac dacă din căști sau din dispozitivul de control audio/video nu se aude
niciun sunet?
Verificaţi acceptarea de către căști sau de către dispozitivul de control audio/video a protecţie conţinutului SCMS-T. În caz
contrar, trebuie să modificaţi setările SCMS-T pentru a conecta dispozitivul utilizând profilul complex de distribuire audio
(A2DP). Pentru a modifica setările SCMS-T, urmaţi acești pași:
✍
Unele modele VAIO detectează acceptarea protecţiei conţinutului SCMS-T pe dispozitivul de destinaţie pentru reconfigurarea
automată a setărilor SCMS-T. La modelele respective, SCMS-T Settings de la pasul 3 nu se afișează, pentru că nu este necesară
modificarea manuală a setărilor.
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului cu care doriţi să vă conectaţi prin A2DP și selectaţi Control.
3
Faceţi clic pe SCMS-T Settings.
4
Faceţi clic pe Nu la afișarea mesajului Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Ce ar trebui să fac dacă pictograma Bluetooth nu este afișată în bara de activităţi?
❑ Verificaţi dacă butonul din dreptul Bluetooth este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Pentru afișarea pictogramei Bluetooth în bara de activităţi, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului Bluetooth, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Afișare pictogramă Bluetooth în zona de notificare.
Depanarea >
Discurile optice
n 146 N
Discurile optice
Cum procedez dacă unitatea externă de disc optic nu funcţionează corespunzător?
Asiguraţi-vă că unitatea externă de disc optic este conectată la o sursă de c.a. și la portul USB de pe computer. Dacă nu
este conectată, este posibil ca unitatea externă de disc optic să nu funcţioneze corespunzător.
Depanarea >
Afișajul
n 147 N
Afișajul
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsaţi
pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29)
pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ În cazul în care computerul este alimentat de la baterii, verificaţi dacă bateria este instalată corect și încărcată.
Consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 21) pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă ieșirea de afișaj este direcţionată spre un monitor extern, apăsaţi pe tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și
funcţii cu tasta Fn (pagina 35) pentru informaţii suplimentare.
Depanarea >
Afișajul
n 148 N
Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau clipuri video corecte?
❑ Verificaţi dacă aţi selectat opţiunea Culoare reală (32 biţi) pentru culorile de afișare înainte de a utiliza software-ul
pentru video/imagini sau de a porni redarea unui DVD. Selectarea altei opţiuni poate împiedica un astfel de software să
afișeze imaginile corect. Pentru a modifica culorile de afișare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe Setări complexe.
3
Faceţi clic pe fila Monitor.
4
Selectaţi Culoare reală (32 biţi) sub Culori.
❑ Nu modificaţi rezoluţia sau culorile de afișare în timp ce utilizaţi software-ul pentru video/imagini sau redaţi DVD-uri,
deoarece poate rezulta o redare/afișare incorectă sau instabilitatea operaţiilor sistemului.
În plus, este recomandabil să dezactivaţi economizorul de ecran înainte de a porni redarea unui DVD. Dacă
economizorul de ecran este activat, acesta poate porni în timpul redării DVD-ului, împiedicând redarea corectă
a acestuia. S-a constatat că unele economizoare de ecran modifică rezoluţia și culorile de afișare.
Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau al dispozitivului extern de afișare
conectat la portul de ieșire HDMI nu se afișează nicio imagine?
Verificaţi dacă folosiţi un ecran compatibil HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu este afișat pe dispozitivele de
afișare neconforme cu standardul HDCP. Consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI (pagina 77) sau
Conectarea unui monitor sau a unui proiector (pagina 75) pentru informaţii suplimentare.
Depanarea >
Afișajul
n 149 N
De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
❑ Dacă ieșirea de afișare este direcţionată spre ecranul extern, iar acesta este deconectat, este imposibil de afișat
o înregistrare video pe ecranul computerului dvs. Opriţi redarea fișierului video, selectaţi ecranul computerului drept
dispozitiv de afișare, apoi porniţi din nou redarea fișierului video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 79)
pentru schimbarea ieșirii de afișaj. În mod alternativ, puteţi apăsa pe tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare.
Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 35) pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la
rezoluţie mare. În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Rezoluţie.
3
Deplasaţi cursorul în sus pentru a mări rezoluţia sau în jos pentru a reduce rezoluţia ecranului.
✍
Puteţi verifica volumul total disponibil de memorie grafică și memorie video. Faceţi clic dreapta desktop, selectaţi Rezoluţie ecran,
apoi faceţi clic pe Setări complexe și pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de memoria reală
a computerului dvs.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
Apăsaţi pe tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea de afișare. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 35)
pentru informaţii suplimentare.
Depanarea >
Afișajul
n 150 N
Cum execut Windows Aero?
Pentru a executa Windows Aero, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Selectaţi tema dorită din Teme Aero.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanarea >
Imprimarea
n 151 N
Imprimarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Imprimanta trebuie să fie pornită, iar cablul imprimantei trebuie să fie conectat corespunzător la porturile de la
imprimantă, respectiv de la computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ Este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru imprimantă înainte de a utiliza imprimanta. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.
❑ Dacă imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea dintr-un mod de economisire a energiei
(Repaus sau Hibernare), reporniţi computerul.
❑ În cazul în care imprimanta include o serie de funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor
funcţii pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare imprimantei, apoi selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Porturi.
4
Faceţi clic pentru a deselecta caseta Se activează suportul bidirecţional.
5
Faceţi clic pe OK.
Astfel se dezactivează funcţiile de comunicaţie bidirecţională ale imprimantei, cum ar fi transferul de date, monitorizarea
stării și panoul de control de la distanţă.
Depanarea >
Microfonul
n 152 N
Microfonul
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit și că este conectat corespunzător la conectorul
pentru microfon de pe computerul dvs.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de redare a sunetului, precum un
difuzor.
Pentru a evita această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de redare a sunetului.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
Depanarea >
Difuzoarele
n 153 N
Difuzoarele
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru
a mări volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 158).
Depanarea >
Difuzoarele
n 154 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Consultaţi sugestiile din Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
(pagina 153).
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 158).
Depanarea >
Dispozitivul touch pad
n 155 N
Dispozitivul touch pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil să fi dezactivat dispozitivul touch pad înainte de a conecta un mouse la computerul dvs.
Consultaţi Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 37).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu au efect, apăsaţi o dată pe tasta Windows și apoi pe tasta , de mai multe ori, selectaţi
Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi pe tasta Enter pentru a vă reporni computerul.
❑ Dacă computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, select selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu tastele m și , apăsaţi pe tasta Enter, selectaţi Repornire cu tastele M sau m, apoi apăsaţi pe tasta Enter
pentru a reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Tastatura
n 156 N
Tastatura
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a schimba configuraţia tastaturii, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune, apoi pe Modificare tastaturi sau alte metode de introducere sub
Regiune și limbă.
3
Faceţi clic pe Modificare tastaturi în fila Tastaturi și limbi.
4
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce caracterele U, I, O, P, J, K, L, M ș.a., este posibil să fie activată tasta Num Lk. Verificaţi dacă
indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a-l stinge,
înainte de a introduce aceste caractere.
Depanarea >
Dischetele
n 157 N
Dischetele
De ce nu apare pictograma Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware și scoatere suport
în bara de activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischetă. Cablul USB trebuie să fie conectat în mod adecvat la portul USB.
Dacă trebuie să fie securizaţi conectarea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de către
computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele care accesează unitatea de dischetă.
2
Așteptaţi ca indicatorul luminos de pe unitatea de dischetă să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a scoate discheta și deconectaţi unitatea de dischetă USB de la computer.
4
Conectaţi din nou unitatea de dischetă introducând conectorul USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta
să fie plină sau protejată la scriere. Aveţi posibilitatea să utilizaţi fie o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi
dezactiva opţiunea de protejare la scriere.
Depanarea >
Audio/Video
n 158 N
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video digitală?
Dacă apare un mesaj în care se arată că dispozitivul i.LINK este deconectat sau dezactivat, probabil cablul i.LINK nu este
conectat corespunzător la portul de la computer sau la camera digitală. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Consultaţi
Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 85) pentru informaţii suplimentare.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete faceţi clic pentru a deselecta caseta Redare sunet de pornire Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului?
Dacă nu auziţi sunete emise de dispozitivul conectat la un port, precum un port USB, de ieșire HDMI, de ieșire optic sau
conector pentru căști, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru redare, apoi faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Depanarea >
Audio/Video
n 159 N
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de redare a sunetului
conectat la portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști?
❑ Trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio dacă doriţi să auziţi sunetul emis de dispozitivul conectat la un port
precum portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști. Pentru procedura detaliată, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 158).
❑ Dacă tot nu se aude niciun sunet din dispozitivul de redare a sunetului, urmaţi pașii de mai jos:
1
Urmati instructiunile de la pasul 1 la 4 din Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 158).
2
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI sau S/PDIF, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Complex.
4
Selectaţi rata de eșantionare și adâncimea de biţi (de exemplu 48.000 Hz, 16 biţi) acceptate de dispozitiv.
5
Faceţi clic pe OK.
De ce apar întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre atunci când redau materiale
video de înaltă definiţie precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
Redarea de materiale video de înaltă definiţie necesită resurse hardware semnificative precum CPU, GPU sau memoria
computerului dvs. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii și/sau funcţii să devină indisponibile și să apară
întreruperi ale sunetului, omiteri de cadre și imposibilitatea redării în funcţie de configuraţia computerului dvs.
Depanarea >
„Memory Stick”
n 160 N
„Memory Stick”
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un suport „Memory Stick”
formatat pe un computer VAIO?
Este posibil să fie necesar să reformataţi suportul „Memory Stick”.
Formatarea suportului „Memory Stick” șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de
a reformata suportul „Memory Stick”, creaţi copii de rezervă pentru datele importante și verificati ca suportul
„Memory Stick” nu contine fișiere pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe suportul „Memory Stick” pe unitatea de stocare încorporată pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi suportul „Memory Stick” urmând pașii din Formatarea unui „Memory Stick” (pagina 44).
Pot copia imagini de pe o cameră digitală cu ajutorul unui suport „Memory Stick”?
Da, și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul „Memory Stick”.
De ce nu pot scrie date pe suportul „Memory Stick”?
Unele suporturi „Memory Stick” sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii, pentru a proteja datele împotriva
ștergerii sau suprascrierii accidentale. Comutatorul de prevenire a stergerii se trece pe pozitia oprit.
Depanarea >
Dispozitivele periferice
n 161 N
Dispozitivele periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit și dacă utilizează propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi conectarea
cablului de alimentare la o priză de c.a.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific
folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Este posibil să fie necesar să
instalaţi o aplicaţie software înainte de a conecta dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum redus de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica funcţionarea dispozitivelor din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării.
Vă recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computer, fără a folosi un hub.
Mărci comerciale >
n 162 N
Mărci comerciale
SONY, sigla SONY, VAIO și sigla VAIO sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
„BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.
și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” și sigla „Memory Stick” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
Walkman este marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.
i.LINK este un nume pentru a indica IEEE 1394. i.LINK și sigla i.LINK „ ” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep și Atom sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de
companii Microsoft.
Blu-ray Disc™ și sigla Blu-ray Disc sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Marca cuvântului Bluetooth și siglele sale sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea
acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor
proprietari.
Roxio Easy Media Creator este marcă comercială a Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO și WinDVD BD sunt mărci comerciale ale InterVideo, Inc.
ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci comerciale înregistrate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este o marcă
comercială a ArcSoft, Inc.
AMD, sigla AMD Arrow, ATI și combinaţiile acestora, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon,
AMD Virtualization, AMD-V sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc.
Mărci comerciale >
n 163 N
Sigla SD este marcă comercială.
Sigla SDHC este marcă comercială.
Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se
efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari.
HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte ţări.
CompactFlash® este marcă comercială a SanDisk Corporation.
, „XMB” și „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation și Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine” este marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc.
Marca „PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc.
„AVCHD” este o marcă comercială a Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt
prezente mărcile ™ sau ®.
Caracteristicile și specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari.
Este posibil ca nu toate software-urile listate mai sus să se livreze împreună cu modelul dvs.
Notă >
n 164 N
Notă
© 2010 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de
prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate
pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi
responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor
sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest
manual sau cu folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment,
fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
Sony Corporation nu își asumă răspunderea și nu va compensa pierderile de înregistrări de pe computerul dvs., medii de
înregistrare externe sau dispozitivele de înregistrare și nicio altă pierdere relevantă, inclusiv neefectuarea de înregistrări
cauzată de o defecţiune a computerului dvs. sau situaţia în care conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca
urmare a unei defecţiuni sau reparaţii a computerului dvs. Sony Corporation nu va restabili, recupera sau replica în niciun
caz conţinutul înregistrat în computerul dvs., pe medii de înregistrare externe sau pe dispozitive de înregistrare.
n
© 2010 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement