Sony | VGN-FZ21M | Sony VGN-FZ21M Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
S e r i a VG N - F Z
n 2 N
Cuprins
Înainte de utilizare ..............................................................................................................................................................6
Notă .............................................................................................................................................................................6
Documentaţie ...............................................................................................................................................................7
Consideraţii de ergonomie .........................................................................................................................................10
Cum să începem ..............................................................................................................................................................12
Localizarea comenzilor și a porturilor.........................................................................................................................13
Despre indicatorii luminoși .........................................................................................................................................19
Conectarea la o sursă de alimentare .........................................................................................................................21
Utilizarea acumulatorului............................................................................................................................................22
Închiderea în siguranţă a computerului ......................................................................................................................28
Cum să utilizaţi computerul VAIO ....................................................................................................................................29
Utilizarea tastaturii .....................................................................................................................................................30
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................................................................................................................32
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale.....................................................................................................................33
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE............................................................................................................34
Utilizarea unităţii de disc optice..................................................................................................................................35
Utilizarea modulului ExpressCard ..............................................................................................................................45
Utilizarea Dispozitivului Memory Stick .......................................................................................................................48
Utilizarea altor carduri de memorie ............................................................................................................................54
Utilizarea Internetului .................................................................................................................................................57
Utilizarea Wireless LAN (WLAN)................................................................................................................................59
Utilizarea funcţionalităţii Bluetooth .............................................................................................................................66
n 3 N
Utilizarea dispozitivelor periferice.....................................................................................................................................73
Conectarea difuzoarelor externe................................................................................................................................74
Conectarea unui monitor extern.................................................................................................................................75
Selectarea modurilor de afișare .................................................................................................................................80
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple ..............................................................................................................82
Conectarea unui microfon extern ...............................................................................................................................84
Conectarea unui dispozitiv Universal Serial Bus (USB).............................................................................................85
Conectarea unei imprimante ......................................................................................................................................88
Conectarea unui dispozitiv i.LINK ..............................................................................................................................89
Conectarea la o reţea (LAN) ......................................................................................................................................91
Personalizarea computerului VAIO ..................................................................................................................................92
Stabilirea parolei ........................................................................................................................................................93
Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center .............................................................................96
Utilizarea Modurilor de Economisire a Energiei .........................................................................................................97
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management ...........................................................................102
Configurarea modemului..........................................................................................................................................104
Îmbunătăţirea computerului VAIO ..................................................................................................................................106
Adăugarea și îndepărtarea de memorie ..................................................................................................................107
n 4 N
Precauţii .........................................................................................................................................................................113
La manipularea ecranului LCD ................................................................................................................................114
La utilizarea sursei de alimentare ............................................................................................................................115
La manipularea computerului...................................................................................................................................116
La utilizarea Camerei încorporate MOTION EYE ....................................................................................................118
La manipularea dischetelor ......................................................................................................................................119
La manipularea discurilor .........................................................................................................................................120
La utilizarea acumulatorului .....................................................................................................................................121
La utilizarea căștilor .................................................................................................................................................122
La manipularea suportului Memory Stick .................................................................................................................123
La manipularea discului local ...................................................................................................................................124
La actualizarea computerului ...................................................................................................................................125
Soluţionarea problemelor ...............................................................................................................................................126
Computer .................................................................................................................................................................127
Securitatea sistemului ..............................................................................................................................................134
Acumulator ...............................................................................................................................................................135
Cameră încorporată MOTION EYE..........................................................................................................................137
Internet .....................................................................................................................................................................140
Lucru în reţea ...........................................................................................................................................................142
Tehnologie Bluetooth ...............................................................................................................................................145
Discuri optice ...........................................................................................................................................................149
Monitor .....................................................................................................................................................................153
Imprimare .................................................................................................................................................................158
Microfon ...................................................................................................................................................................159
n 5 N
Maus ........................................................................................................................................................................160
Difuzoare..................................................................................................................................................................161
Touch Pad................................................................................................................................................................163
Tastatură ..................................................................................................................................................................164
Dischete ...................................................................................................................................................................165
Audio/Video..............................................................................................................................................................166
Suport Memory Stick................................................................................................................................................169
Periferice ..................................................................................................................................................................170
Opţiuni de asistenţă .......................................................................................................................................................171
Informaţii asistenţă Sony..........................................................................................................................................171
e-Support .................................................................................................................................................................172
Mărci înregistrate .....................................................................................................................................................174
n 6 N
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a Ghid de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere personale.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
Notă
© 2007 Sony Corporation Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii conţinute de prezentul
și, prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate pentru un
motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi responsabilă în
nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod,
produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest manual sau cu
folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără
notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
n 7 N
Înainte de utilizare
Documentaţie
Documentaţia include informaţii imprimate și îndrumări de utilizare ce pot fi citite pe computerul dumneavoastră VAIO.
Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — Descrie procesul de la despachetarea până la pornirea computerului VAIO.
❑ Ghid de depanare și recuperare — Conţine soluţii la problemele comune și la defecţiunile computerului, o explicaţie
asupra cum să creaţi o copie de siguranţă adatelor, cum să recuperaţi sistemul și sursele de informaţii pentru asistenţă.
❑ Reglementări, Garanţie, Acord de licenţă utilizator final și Suport tehnic — Conţine condiţiile de GARANŢIE Sony,
Ghid de reglementări privind siguranţa, Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la modem, Ghid de reguli
privind siguranţa referitoare la reţea LAN wireless, Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la reţea WAN
wireless, Ghid de reglementări referitoare la conexiunea Bluetooth®, Acord de licenţă a aplicaţiilor software
cuutilizatorul final și informaţii Servicii de asistenţă Sony.
n 8 N
Înainte de utilizare
Documentaţie neimprimată
❑ Ghid de utilizare (acest manual) — Explică caracteristici ale computerului. De asemenea, include informaţii despre
programele software furnizate odată cu computerul, precum și informaţii cu privire la soluţionarea problemelor des
întâlnite. Ghid de utilizare este furnizat în format PDF, pentru a îl putea accesa și imprima cu ușurinţă.
Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:
1
Faceţi dublu clic pe pictograma VAIO User Guide de pe bara de activităţi.
2
Deschideţi folderul pentru limba dumneavoastră.
3
Selectaţi ghidul pe care doriţi să îl citiţi.
Puteţi căuta manual ghidurile de utilizare accesând Computer > VAIO (C:) (partiţia C) > Documentation > Documentation și deschizând folderul pentru limba
dumneavoastră.
Pentru accesa site-urile Web descrise în acest manual făcând clic pe URL-urile respective ce încep cu http://, computerul trebuie conectat la Internet.
❑ Specificaţii — Specificaţii online descrie configuraţiile hardware și software ale computerului VAIO.
Pentru a vizualiza Specificaţii online:
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Accesaţi site-ul Sony de asistenţă online la adresa http://support.vaio.sony.eu.
Este posibil să aveţi un disc separat pentru documentaţia celorlalte accesorii din pachet.
n 9 N
Înainte de utilizare
My Club VAIO
În My Club VAIO puteţi găsi:
❑ Accessories
Doriţi să sporiţi capacitatea computerului? Faceţi clic pe această pictogramă și aruncaţi o privire la accesoriile compatibile.
❑ Software
Vă simţiţi creativ? Faceţi clic pe această pictogramă pentru o prezentare generală a software-ului și consultaţi opţiunile
noastre de îmbunătăţire.
❑ Wallpapers
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a vedea cele mai populare tapete Sony și Club VAIO.
❑ Links
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a vedea cele mai populare site-uri Sony și Club VAIO.
Ajutor și Asistenţă Windows
Ajutor și Asistenţă Windows este o resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii care
vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Folosiţi funcţia de Căutare, Index sau cuprins pentru a vedea toate resursele de ajutor pentru Windows, inclusiv cele de pe
Internet.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start
și pe Ajutor și Asistenţă. Sau accesaţi
Ajutor și Asistenţă Windows ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe tasta F1.
Alte surse
❑ Consultaţi fișierele ajutor din software-ul pe care îl folosiţi pentru informaţii detaliate despre funcţii și soluţionarea problemelor.
❑ Accesaţi http://www.club-vaio.com pentru a găsi asistenţi de instruire online despre software-ul VAIO preferat.
n 10 N
Înainte de utilizare
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. Când este posibil, trebuie să încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice pentru utilizare staţionară sau portabilă:
❑ Poziţia computerului — Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră (1). Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală (2),
cu încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă (3) în timp ce folosiţi tastatura, dispozitivul touch pad sau mausul extern.
Lăsaţi braţele să atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze în timpul sesiunilor de utilizare a computerului. Utilizarea
excesivă a computerului poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura — Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel în tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
n 11 N
Înainte de utilizare
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului — Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi și nivelul luminozităţii ecranului.
❑ Iluminare — Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu provoacă strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi
iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort
și de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern — Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi-l la o distanţă confortabilă.
Asiguraţi-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
n 12 N
Cum să începem
Cum să începem
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 13)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 19)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 21)
❑ Utilizarea acumulatorului (pagina 22)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 28)
n 13 N
Cum să începem
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
Parte frontală
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 34)
Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 19)
Microfon încorporat (mono)
Ecran LCD (pagina 114)
Difuzoare încorporate (stereo)
Indicator Num lock (pagina 19)
Indicator Caps lock (pagina 19)
Indicator Scroll lock (pagina 19)
Tastatură (pagina 30)
Touch pad (pagina 32)
n 14 N
Cum să începem
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Buton S1 (pagina 33)
Buton AV MODE (pagina 33)
Buton înapoi (pagina 33)
Butoane VOL-/VOL+ (pagina 33)
Buton Redare/Pauză (pagina 33)
Buton înainte (pagina 33)
Buton oprire (pagina 33)
Buton alimentare
Indicator alimentare (pagina 19)
Indicator acumulator (pagina 19)
Indicator unitate disc local (pagina 19)
L Indicator Bluetooth*1 (pagina 19)
M Indicator WLAN (Wireless LAN) (pagina 19)
N Comutator WIRELESS (pagina 59)
O Fantă Memory Stick*2 (pagina 50)
P Fantă card de memorie SD (pagina 54)
Q Indicator Media Access (pagina 19)
*1
Doar la anumite modele.
*2
Computerul dumneavoastră este compatibil cu suport Memory Stick standard și duo.
n 15 N
Cum să începem
Dreapta
A Mufă pentru căști (pagina 74)
B Mufă pentru microfon (pagina 84)
C
D
E
F
G
H
Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 85)
*
Suportă viteze mari/maxime/mici.
Unitate de disc optică (pagina 35)
Indicator unitate de disc optică (pagina 19)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 35)
Orificiu scoatere manuală (pagina 149)
Port DC IN (pagina 21)
n 16 N
Cum să începem
Stânga
A Compartiment securitate
B Aerisire
C Port HDMI*1 (pagina 75)
D Port S VIDEO OUT (pagina 77)
E Port monitor (VGA) (pagina 75)
F Port Hi-Speed USB (USB 2.0)*2 (pagina 85)
G Port i.LINK (IEEE 1394) S400 (pagina 89)
H Fantă ExpressCard/34 (pagina 45)
*1
Doar în cazul modelelor cu placă video NVIDIA.
*2
Suportă viteze mari/complete/mici.
n 17 N
Cum să începem
În spate
A Port reţea (Ethernet) (pagina 91)
B Port Modem (pagina 57)
C Conector acumulator
n 18 N
Cum să începem
Dedesubt
A Aerisiri
n 19 N
Cum să începem
Despre indicatorii luminoși
Computerul este echipat cu următorii indicatori luminoși.
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Iluminează atunci când computerul este alimentat, clipește când computerul este în modul Inactivitate și se
stinge atunci când computerul este în modul Hibernare sau când este oprit.
Acumulator e
Iluminează atunci când computerul folosește energia acumulatorului, clipește atunci când acumulatorul este
descărcat și clipește mai rapid atunci când acumulatorul se încarcă.
Cameră încorporată MOTION EYE
Iluminează atunci când camera încorporată MOTION EYE este folosită.
Media Access
Iluminează atunci când se citesc sau se scriu date de pe/pe un card de memorie. (Nu activaţi modul Inactivitate
și nu opriţi computerul atunci când acest indicator este aprins.) Atunci când indicatorul este stins, cardul de
memorie nu este folosit.
Unitate de disc optică
Iluminează atunci când se citesc sau se scriu date de pe/pe suportul de disc optic. Atunci când indicatorul este
stins, suportul de disc optic nu este folosit.
Unitate disc local
Iluminează atunci când se citesc sau se scriu date de pe/pe discul local. Nu activaţi modul Inactivitate și nu opriţi
computerul atunci când acest indicator este aprins.
Num lock
Apăsaţi tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi-o încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă atunci când indicatorul este stins.
Apăsaţi tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Literele sunt scrise normal dacă apăsaţi tasta Shift în
timp ce indicatorul este aprins. Apăsaţi tasta încă o dată pentru a stinge indicatorul. Când indicatorul Caps lock
este stins se revine la scrierea cu litere normale.
Caps lock
Apăsaţi tasta Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când indicatorul Scroll lock este
stins se revine la derularea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de programul pe care
îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Scroll lock
Tehnologie Bluetooth
*
Iluminează atunci când comutatorul WIRELESS are valoarea ON și tehnologia Bluetooth este activată.
n 20 N
Cum să începem
Indicator
Funcţii
Wireless LAN
Iluminează atunci când funcţia wireless LAN este activată.
*
Doar la anumite modele.
n 21 N
Cum să începem
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor CA sau un acumulator reîncărcabil ca sursă de alimentare pentru computer.
Utilizarea adaptorului CA
Folosiţi pentru conectare doar adaptorul CA furnizat.
Pentru a folosi adaptorul CA
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul CA (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză CA (2).
3
Conectaţi cablul conectat la adaptorul CA (3) la portul DC IN (4) de pe computer.
!
Forma prizei AC IN variază în funcţie de adaptorul CA.
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul CA.
Asiguraţi-vă că priza CA este ușor de accesat.
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 100).
Acest mod de economisire a energiei reduce timpul de oprire sau de reluare a activităţii.
n 22 N
Cum să începem
Utilizarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Instalarea acumulatorului
Pentru a instala acumulatorul
1
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi comutatorul LOCK/UNLOCK al acumulatorului (1) în poziţia UNLOCK.
n 23 N
Cum să începem
3
Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când ieșiturile (2) de pe ambele părţi ale
compartimentului pentru acumulator se potrivesc în locașurile decupate în formă de U (3) de pe ambele părţi ale
acumulatorului.
n 24 N
Cum să începem
4
Rotiţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată și împingeţi acumulatorul în compartiment până când se fixează la locul
său.
5
Glisaţi comutatorul LOCK/UNLOCK al acumulatorului în poziţia LOCK pentru a bloca acumulatorul pe computer.
Atunci când computerul este conectat direct la sursă de curent alternativ și are un acumulator instalat, folosește curent de la priza CA.
!
Unii acumulatori reîncărcabili nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest computer funcţionează doar cu acumulatori Sony
proiectaţi pentru acest model. Dacă instalaţi un alt tip de acumulator, acumulatorul nu va fi încărcat și computerul nu va funcţiona.
Asiguraţi-vă că glisaţi comutatorul LOCK/UNLOCK al acumulatorului în poziţia LOCK înainte de a utiliza computerul.
n 25 N
Cum să începem
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca acumulatorul
1
Instalaţi acumulatorul.
2
Conectaţi adaptorul CA la calculator.
Computerul încarcă automat acumulatorul (indicatorul luminos clipește mai rapid în timp ce acumulatorul se încarcă).
Când acumulatorul este încărcat în proporţie de 85%, indicatorul acumulatorului se stinge.
Starea indicatorului luminos al acumulatorului Ce înseamnă
Aprins
Computerul folosește energie din acumulator.
Clipește
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca.
Clipește mai rapid
Acumulatorul se încarcă.
Stins
Computerul folosește sursa de curent CA.
n 26 N
Cum să începem
!
Încărcaţi acumulatorul conform descrierii din acest manual cu privire la prima încărcare a acumulatorului.
Atunci când acumulatorul este descărcat, indicatorul acumulatorului și cel de alimentare clipesc.
Ţineţi acumulatorul în computer atât timp cât acesta este conectat direct la sursa de curent alternativ. Acumulatorul continuă să se încarce în timp ce utilizaţi computerul.
Dacă nivelul acumulatorului scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul CA pentru a reîncărca acumulatorul, fie să opriţi computerul și să instalaţi un acumulator
încărcat.
Acumulatorul furnizat odată cu computerul este un acumulator litiu ion și poate fi reîncărcat oricând. Încărcarea unui acumulator parţial descărcat nu afectează durata
de viaţă a acumulatorului.
Indicatorul luminos al acumulatorului rămâne aprins în timp ce folosiţi acumulatorul ca sursă de energie. Atunci când durata de viaţă a bateriei este aproape de sfârșit,
indicatorul acumulatorului și cel de alimentare încep să clipească.
În cazul unor aplicaţii software și al unor dispozitive periferice, este posibil ca computerul să nu intre în modul Hibernare chiar dacă durata de viaţă a acumulatorului se
apropie de sfârșit. Pentru a evita pierderea de date atunci când folosiţi energia acumulatorului, salvaţi frecvent datele și activaţi manual un mod de administrare a energiei,
precum Inactivitate sau Hibernare.
Dacă acumulatorul se termină atunci când computerul intră în modul Inactivitate, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este
imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Atunci când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are un acumulator instalat, folosește curent de la priza CA.
n 27 N
Cum să începem
Îndepărtarea acumulatorului
!
Este posibil să pierdeţi date dacă îndepărtaţi acumulatorul în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul CA sau dacă îndepărtaţi acumulatorul în
timp ce computerul este în modul Inactivitate.
Pentru a îndepărta acumulatorul
1
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi comutatorul LOCK/UNLOCK al acumulatorului (1) în poziţia UNLOCK.
3
Glisaţi și ţineţi de clapeta RELEASE (2), introduceţi vârful degetului sub clapa (3) de pe acumulator și rotiţi acumulatorul
în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-l din computer.
n 28 N
Cum să începem
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, opriţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Pentru a opri computerul
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
3
Răspundeţi la orice mesaje ce vă avertizează să salvaţi documentele sau să luaţi în considerare alţi utilizatori și așteptaţi
ca computerul să se închidă automat.
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.
de lângă butonul Blocare și apoi pe Închidere.
n 29 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 30)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 32)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 33)
❑ Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 34)
❑ Utilizarea unităţii de disc optice (pagina 35)
❑ Utilizarea modulului ExpressCard (pagina 45)
❑ Utilizarea Dispozitivului Memory Stick (pagina 48)
❑ Utilizarea altor carduri de memorie (pagina 54)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 57)
❑ Utilizarea Wireless LAN (WLAN) (pagina 59)
❑ Utilizarea funcţionalităţii Bluetooth (pagina 66)
n 30 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea tastaturii
Tastatura dumneavoastră este foarte asemănătoare cu tastatura unui computer personal, însă are taste suplimentare care
realizează sarcini specifice modelului.
Site-ul VAIO-Link (http://support.vaio.sony.eu) conţine, de asemenea, informaţii care vă ajută să utilizaţi tastatura.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce sistemul de operare s-a iniţializat complet.
Combinaţii/Opţiune
Funcţii
Fn + % (F2): comutator difuzor
Pornește și oprește difuzoarele încorporate și căștile.
Fn + 8 (F5/F6): control al luminozităţii
Ajustează luminozitatea LCD a ecranului computerului dumneavoastră.
Pentru a spori intensitatea luminozităţii, apăsaţi Fn+F6 și apoi M sau , sau ţineţi în continuare
apăsat Fn+F6.
Pentru a scădea intensitatea luminozităţii, apăsaţi Fn+F5 și apoi m sau < sau ţineţi în continuare
apăsat Fn+F5.
Fn +
Comută între ecranul computerului, un dispozitiv de afișaj extern și ieșire simultană către
amândouă.
/T (F7): ieșire dispozitiv de afișaj
n 31 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Combinaţii/Opţiune
Fn +
(F10): panoramare
Funcţii
Schimbă rezoluţia ecranului pentru a amplifica/restabili imaginea ecranului computerului.
Rezoluţiile implicite pentru imaginea standard și pentru imaginea amplificată sunt următoarele:
Imagine standard: 1280 x 800 pixeli
Imagine amplificată: 1024 x 600 pixeliImaginea amplificată nu este la fel de clară precum cea standard, având în vedere
că este implementată prin aplicarea unei rezoluţii mai scăzute ecranului computerului cu o rezoluţie mai mare.
Este posibil ca această combinaţie de taste să nu funcţioneze în cazul imaginilor grafice, deoarece amplifică imaginea
ecranului prin schimbarea rezoluţiei.
Este posibil ca locul și dimensiunea ferestrelor aplicaţiei software să se modifice atunci când imaginea ecranului este
amplificată sau când se revine la imaginea standard, deoarece apăsarea acestei combinaţii de taste modifică rezoluţia.
Când imaginea ecranului computerului este amplificată, comutarea către un dispozitiv de afișaj extern dezactivează
funcţia și se revine la imaginea standard.
Fn +
(F12): Hibernare
Oferă cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă, stările
în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt scrise pe discul local și sistemul
este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială a sistemului, utilizaţi butonul de
alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea Modurilor de Economisire a
Energiei (pagina 97).
n 32 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În multe aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de comenzi rapide.
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii de jos pentru a derula orizontal (funcţia de derulare este disponibilă doar cu aplicaţii care sunt
compatibile cu funcţia de derulare touch pad).
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad pentru a se potrivi preferinţei dumneavoastră de a folosi mausul. Consultaţi Configurarea computerului prin intermediul
VAIO Control Center (pagina 96) pentru a lansa VAIO Control Center. După ce îl lansaţi, selectaţi subiectul cu privire la dispozitivul de indicare și consultaţi fișierul
de ajutor, pentru a vedea instrucţiunile detaliate.
!
Înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad, asiguraţi-vă că aţi conectat un maus. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad fără a conecta un maus, pentru operaţii de
indicare veţi putea folosi numai tastatura.
n 33 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Implicit, butonul S1 lansează Centrul pentru suport și asistenţă VAIO.
Buton S1
Funcţia implicită atribuită butonului poate fi diferită de cea de mai sus. În astfel de situaţii, puteţi schimba funcţia atribuită acestui buton
din fereastra pentru schimbarea atribuirii funcţiei pentru S1. Pentru a afișa această fereastră, menţineţi apăsat butonul sau lansaţi și
navigaţi prin VAIO Control Center.
Consultaţi fișierul de ajutor cu privire la VAIO Control Center, pentru atribuirea de funcţii butonului S1.
Buton AV MODE
Buton oprire
Lansează VAIO Launcher, pentru selectarea software-ului pe care în doriţi.
Din VAIO Launcher puteţi modifica opţiunile implicite ale aplicaţiei. Pentru a face acest lucru, menţineţi
apăsat butonul AV MODE, pentru a afișa fereastra de setare.
Oprește redarea unui CD, DVD sau Blu-ray Disc™ * sau a fișierelor audio/video salvate de pe discul local.
Buton Redare/Pauză u
Pornește sau oprește temporar redarea unui CD, DVD sau disc Blu-ray* sau a fișierelor audio/video salvate
de pe discul local.
Buton înapoi .
Redă capitolul/fișierul anterior în timpul redării video sau melodia/fișierul anterior în timpul redării audio.
Buton înainte >
Redă capitolul/fișierul următor în timpul redării video sau melodia/fișierul următor în timpul redării audio.
Butoane VOL-/VOL+
Descrește (-) și crește (+) volumul.
(Creștere volum și Descreștere volum)
*
Doar în cazul modelelor cu unitate de disc Blu-ray. Pentru redare, folosiţi aplicaţia WinDVD BD.
n 34 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE
Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.
Camera încorporată MOTION EYE adaugă funcţionalitate video aplicaţiilor software de mesagerie instantanee și aplicaţiilor
software de editare video.
Camera încorporată MOTION EYE este activată la pornirea computerului, astfel încât computerul este pregătit pentru o
video-conferinţă folosind o astfel de aplicaţie software.
Reţineţi că prin lansarea sau părăsirea aplicaţiei software de mesagerie instantanee sau de editare video nu se activează și
nici nu se dezactivează camera încorporată MOTION EYE. Asiguraţi-vă că aţi activat camera înainte de a folosi aplicaţia
software.
Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software folosește camera, părăsiţi aplicaţia respectivă
înainte de a folosi camera încorporată MOTION EYE.
La capturarea unei imagini într-un loc întunecos, faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Camera Capture Utility și VAIO Camera Capture Utility pentru a porni
VAIO Camera Capture Utility. Faceţi clic pe butonul Camera, pentru a afișa fereastra Properties și bifaţi caseta de selectare Low Light. Rata cadrelor și viteza
închizătorului vor fi mai reduse, pentru a permite camerei să captureze mai multă lumină.
!
Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal
și nu indică o defecţiune.
Nu puteţi folosi camera încorporată MOTION EYE cu aplicaţia software Microsoft Windows MovieMaker.
n 35 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea unităţii de disc optice
Computerul dumneavoastră este echipat cu o unitate de disc optică.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe butonul de scoatere a unităţii (1) pentru a deschide unitatea.
Tava glisează în afară.
3
Plasaţi discul în mijlocul tăvii, cu partea cu eticheta orientată în sus și împingeţi ușor până când discul se fixează la locul lui.
n 36 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
4
Închideţi tava prin împingere ușoară.
!
Nu îndepărtaţi discul optic atunci când computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Inactivitate sau Hibernare). Acest lucru poate duce la defectarea
computerului.
Dacă intenţionaţi să folosiţi o unitate de disc optică, externă, conectaţi unitatea înainte de a lansa orice program de utilizare a discului instalat în prealabil.
n 37 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Citirea și scrierea de discuri optice
Computerul dumneavoastră poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și discuri Blu-ray, în funcţie de modelul achiziţionat.
Consultaţi specificaţiile pentru tipul de unitate de disc optică instalată pe modelul dumneavoastră. Consultaţi tabelul de mai
jos pentru a vedea ce tipuri de suporturi acceptă unitatea dumneavoastră de disc optică.
n 38 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CDROM
CD
CD
Video Audio
CD
Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R
RW
RW
DL
DVD-R
DL
DVDRAM
DVD±RW/
±R DL/RAM
R
R
R
R
RÎ
R
R
–
RÎ*1 *2
RÎ
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
–
CD-RW/
DVD-ROM
R
R
R
R
RÎ
R
R
–
R
R
R
R
–
–
DVD-ROM
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
–
Disc Blu-ray
R
R
R
R
RÎ*8
R
R
R
RÎ*1 *2
RÎ
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
RÎ*7 *11
Disc combo
Blu-ray
R
R
R
R
RÎ*8
R
R
R
RÎ*1 *2
RÎ
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
R*11
BD-R*9/
RE*10
*1
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-R compatibile cu DVD-R pentru Versiunea Generală 2.0/2.1.
*2
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-RW compatibile cu DVD-RW Versiunea 1.1/1.2.
*3
Unitatea de disc DVD±RW/RAM a computerului dumneavoastră nu suportă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu cartuș detașabil.
*4
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GB) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*5
Scrierea de date pe discurile DVD+R DL (Double Layer - Strat Dublu) se poate face doar pe discurile ce acceptă înregistrarea DVD+R DL (Double Layer - Strat Dublu).
*6
Scrierea de date pe discurile DVD-R DL (Dual Layer) poate fi făcută doar pe discuri ce acceptă înregistrarea DVD-R DL (Dual Layer).
*7
Suportă scrierea de date pe discurile BD-R Versiunea 1.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GB, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GB) și pe discuri BD-RE
Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GB, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GB).
*8
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este suportată în cazul modelelor cu unitate de disc Blu-ray.
*9
BD-R reprezintă formatul Blu-ray Disc-Recordable în Versiunea 1.1.
*10
BD-RE reprezintă formatul Blu-ray Disc-Rewritable în Versiunea 2.1.
*11
Unitatea de disc Blu-ray de pe computerul dumneavoastră nu acceptă discurile BD-RE versiunea 1.0 și nici discurile Blu-ray cu cartuș.
n 39 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
!
Acest produs este proiectat pentru a reda discuri ce respectă specificaţiile standardului Compact Disc Digital Audio (Standard CD). Un DualDisc este un disc cu două
feţe care combină materialul înregistrat DVD de pe o faţă cu materialul audio digital de pe cealaltă faţă. Este important de reţinut că partea audio (partea non-DVD) a
discurilor DualDisc nu poate fi redată cu acest produs, deoarece nu respectă Standardul CD.
Din cauza multitudinii de formate de disc disponibile în prezent, atunci când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le folosi cu computerul VAIO, citiţi mai
întâi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul discului pentru a verifica compatibilitatea de redare și de înregistrare cu cunităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră.
Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor CD VAIO cu discuri care nu respectă formatul standard oficial „CD” (sau standardul „DVD” în cazul unităţilor DVD sau
standardul „Blu-ray Disc” în cazul unităţilor de disc Blu-ray). FOLOSIREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA IREVERSIBILĂ A
COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE CAUZA BLOCAREA SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
Scrierea pe discuri 8cm nu este suportată.
!
Pentru a reda în mod continuu Discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor, trebuie să actualizaţi cheia AACS. Reţineţi că actualizarea cheii AACS necesită acces la
Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă redarea Discului Blu-ray. Este posibil
ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Pentru filme și conţinut BD-ROM, sunt necesare setări cu privire la regiune. Dacă setarea regiunii unităţii de disc optice și codul regiunii discului nu coincid, redarea este
imposibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj respectă standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HCCP), nu veţi putea reda sau vizualiza conţinutul Discurilor
Blu-ray protejate prin drepturi de autor.
Unele materiale conţinute pe suporturi pot limita ieșirea video la o definiţie standard sau pot interzice în totalitate ieșirea video analog. Se recomandă cu tărie implementarea
unui mediu compatibil HCCP digital pentru o compatibilitate și pentru o calitate a vizionării optime.
n 40 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar aplicaţia software Sony recomandată, ce este instalată în prealabil pe computer, pentru a scrie date pe un disc.
Este posibil ca alte programe software să nu fie complet compatibile și să ducă la apariţia de erori.
❑ Pentru a face ca datele de pe un disc să poată fi citite pe unitatea de disc optică, trebuie să închideţi sesiunea înainte de
a scoate discul. Pentru a realiza acest proces, urmaţi instrucţiunile incluse în aplicaţia software.
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu bruscaţi și nu mișcaţi computerul în timp ce se scriu date pe disc.
❑ Dezactivaţi economizorul ecranului și părăsiţi aplicaţiile software antivirus înainte de a scrie date pe disc.
❑ Nu utilizaţi aplicaţii utilitare software care rezidă în memorie în timp ce se scriu date pe un disc. Acest lucru poate duce
la defectarea computerului.
❑ Înainte de folosirea de aplicaţii software proprii pentru scrierea discurilor, asiguraţi-vă că părăsiţi și închideţi toate celelalte
aplicaţii.
❑ Nu comutaţi computerul la niciunul dintre modurile de economisire a energiei în timp ce utilizaţi aplicaţii software preinstalate
sau aplicaţii software de scriere a CD-urilor.
❑ Conectaţi și folosiţi adaptorul CA pentru a alimenta computerul sau asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat cel puţin 50%.
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi aceeași aplicaţie software de scriere a discurilor pentru a adăuga date pe un disc folosit. Folosirea
unei aplicaţii software diferite de scriere a discurilor poate duce la o avarie. De exemplu, dacă aveţi un disc cu date pa
care l-aţi scris folosind aplicaţia software Roxio Easy Media Creator, folosiţi aplicaţia software Roxio Easy Media Creator
pentru a adăuga mai multe date pe același disc.
n 41 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine o performanţă optimă atunci când redaţi discuri, trebuie să urmaţi aceste recomandări.
❑ Este posibil ca unele playere CD și unele unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi de disc
CD-R sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele playere DVD și unele unităţi de disc optice să nu poată reda DVD-uri create cu suporturi de disc
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Atunci când se redă un disc, nu utilizaţi aplicaţii utilitare software care rezidă în memorie pentru a accelera accesarea
discului. Acest lucru poate duce la defectarea computerului.
❑ Nu comutaţi computerul la niciunul dintre modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă un disc.
❑ Indicatorii codului de regiune sunt scriși pe eticheta DVD-ului, pentru a indica în ce regiune și cu ce tip de player puteţi
reda discul. În afara cazului în care pe discul DVD sau pe ambalajul acestuia se află o etichetă cu „2” (Europa aparţine
regiunii „2”) sau „toate” (aceasta înseamnă că puteţi reda acest DVD în majoritatea regiunilor lumii), nu puteţi reda discul
pe computerul dumneavoastră.
!
Dacă schimbaţi codul regiunii DVD în timp ce rulează aplicaţia software WinDVD or WinDVD BD, reporniţi aplicaţia software sau scoateţi discul și introduceţi-l iar pentru
a aplica noile setări.
❑ Nu încercaţi să modificaţi setările codului regiunii din unitatea DVD. Nicio problemă cauzată de modificarea setărilor codului
regiunii din unitatea DVD nu este acoperită de garanţie.
n 42 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea CD-urilor
Pentru a reda un CD audio
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
2
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software pentru a reda
CD-ul.
Dacă apare fereastra CD Audio, faceţi clic pentru a selecta o opţiune.
Copierea de fișiere pe CD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
!
Nu bruscaţi și nu mișcaţi computerul în timp ce se scriu date pe disc.
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
Dacă apare fereastra Redare automată, faceţi clic pe Inscripţionare fișiere pe disc și urmaţi instrucţiunile de pe ecran
până când apare folderul discului gol.
2
Deschideţi folderul care conţine fișierele pe care doriţi să le copiaţi și trageţi-le în folderul discului gol.
3
Închideţi folderul discului.
n 43 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea de DVD-uri
Pentru a reda un DVD
1
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
2
Introduceţi un DVD în unitatea de disc optică.
3
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software pentru a reda
DVD-ul.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor al aplicaţiei software DVD.
Copierea de fișiere pe DVD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Conectaţi adaptorul CA la calculator.
2
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
3
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software pentru copia
fișiere pe disc.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor al aplicaţiei software DVD.
n 44 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea discurilor Blu-ray
!
Funcţia de redare a discurilor Blu-ray este disponibilă doar în cazul anumitor modele. Pentru a găsi tipul de unitate de disc optică, consultaţi Specificaţii online și apoi
Citirea și scrierea de discuri optice (pagina 37) pentru a citi despre suporturile de disc.
Pentru a reda un disc Blu-ray
1
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
2
Introduceţi un disc Blu-ray în unitatea de disc optică.
3
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software pentru redarea
discului Blu-ray.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul de ajutor al aplicaţiei.
Copierea fișierelor pe discuri Blu-ray
!
Funcţia de scriere a discurilor Blu-ray este disponibilă doar în cazul anumitor modele. Pentru a găsi tipul de unitate de disc optică, consultaţi Specificaţii online și apoi
Citirea și scrierea de discuri optice (pagina 37) pentru a citi despre suporturile de disc.
Pentru a copia fișiere pe un disc Blu-ray
1
Conectaţi adaptorul CA la calculator.
2
Introduceţi un disc Blu-ray în unitatea de disc optică.
3
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software pentru copierea
fișierelor pe discul Blu-ray.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul de ajutor al aplicaţiei.
n 45 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea modulului ExpressCard
Computerul dumneavoastră este echipat fie cu un compartiment Universal ExpressCard™*, fie cu un compartiment
ExpressCard™/34* pentru transferarea de date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Cel dintâi poate fi folosit fie cu un modul ExpressCard™/34 (lat de 34mm) sau cu un modul ExpressCard™/54 (lat de 54mm)*
după cum se arată mai jos; iar cel din urmă, doar cu un modul ExpressCard™/34*.
❑ Modulul ExpressCard™/34*
❑ Modulul ExpressCard™/54*
Computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment ExpressCard™/34*.
*
În acest manual sunt numite compartimentul ExpressCard și modulul ExpressCard.
n 46 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui modul ExpressCard
!
Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi modulul ExpressCard din compartiment. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea modulului.
Nu trebuie să opriţi computerul înainte de a introduce sau de a scoate modulul ExpressCard.
Pentru a introduce un modul ExpressCard
1
Împingeţi cu grijă modulul ExpressCard în compartiment până se fixează la locul său.
Nu îl forţaţi să intre în compartiment.
Dacă modulul sau adaptorul nu intră cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Asiguraţi-vă că folosiţi cea mai recentă versiune a driverului software oferită de producătorul modulului ExpressCard.
n 47 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui modul ExpressCard
Urmaţi pașii de mai jos pentru a îndepărta modulul ExpressCard în timp ce computerul este pornit. Dacă nu este îndepărtat
în mod adecvat, este posibil ca sistemul dumneavoastră să nu funcţioneze corect.
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard în timp ce computerul este oprit, săriţi peste pașii de la 1 la 7.
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware de pe bara de activităţi.
Apare fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
2
Selectaţi dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi.
3
Faceţi clic pe Stop.
Apare fereastra Oprirea unui dispozitiv hardware.
4
Confirmaţi faptul că dispozitivul poate fi eliminat în siguranţă din sistem.
5
Faceţi clic pe OK.
Apare un mesaj prin care se indică faptul că dispozitivul poate fi îndepărtat în siguranţă.
6
Faceţi clic pe OK.
7
Faceţi clic pe Închidere pentru a închide fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
8
Împingeţi modulul ExpressCard înspre computer pentru a-l face să iasă afară.
9
Apucaţi ușor modulul ExpressCard și trageţi-l afară din compartiment.
n 48 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Dispozitivului Memory Stick
Suportul Memory Stick reprezintă un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru
schimbarea și partajarea de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile și alte
dispozitive. Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
n 49 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Înainte de utilizarea suportului Memory Stick
Fanta Memory Stick a computerului este proiectată pentru suporturi standard și de dimensiuni duo și acceptă suporturi
Memory Stick PRO și Memory Stick PRO-HG Duo cu viteze și capacităţi mari.
Puteţi introduce un suport Memory Stick de dimensiuni duo direct în fanta Memory Stick, fără a mai folosi adaptorul Memory Stick.
!
Înainte de a folosi un suport Memory Stick Micro (M2), introduceţi-l într-un adaptor M2 standard sau duo. Dacă introduceţi suportul fără adaptor direct în fanta Memory
Stick, s-ar putea ca acesta să nu mai poată fi scos.
Pentru cele mai actuale informaţii despre suportul Memory Stick, vizitaţi site-ul Memory Stick la adresa
http://www.memorystick.com/en/.
!
Computerul dumneavoastră a fost testat și s-a dovedit a fi compatibil cu suportul Memory Stick marca Sony, cu capacităţi de până la 8 GB, care sunt disponibile începând
cu luna mai a anului 2007. Cu toate acestea, nu se garantează că toate suporturile Memory Stick care întrunesc aceleași condiţii precum suportul compatibil sunt
compatibile.
Nu este garantată compatibilitatea introducerii suportului Memory Stick cu mai multe convertoare.
MagicGate este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Folosiţi un suport Memory Stick cu sigla MagicGate pentru
a folosi această funcţie.
Folosirea datelor audio și/sau video înregistrate fără acordul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor reprezintă o încălcare a legii cu privire la drepturile de autor.
Folosirea unui suport Memory Stick ce conţine astfel de date este acceptată doar dacă se respectă această lege.
Fanta Memory Stick a computerului nu acceptă transferul de date prin intermediul unui cablu paralel pe 8 biţi (transfer de date de mare viteză).
Suportul Memory Stick Micro media într-un adaptor M2 de dimensiune duo ar putea să nu funcţioneze corect dacă se introduce într-un adaptor Memory Stick Duo.
n 50 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui suport Memory Stick
Pentru a introduce un suport Memory Stick
1
Localizaţi fanta Memory Stick.
2
Ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata orientată în sus și îndreptată către fanta Memory Stick.
3
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
Suportul Memory Stick este detectat în mod automat de către sistem și este afișat conţinutul suportului Memory Stick. Dacă
în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer și faceţi dublu clic pe pictograma suportului Memory Stick.
!
Asiguraţi-vă că ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce îl introduceţi în compartiment. Pentru a evita deteriorarea computerului
sau a suportului Memory Stick, nu forţaţi suportul Memory Stick în compartiment dacă nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
Nu introduceţi mai mult de un suport Memory Stick în compartiment. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea computerului și a suportului.
Pentru a vizualiza conţinutul suportului Memory Stick
1
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma suportului Memory Stick pentru a vizualiza lista fișierelor salvate pe suportul Memory Stick.
n 51 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a formata un suport Memory Stick
Suportul Memory Stick a fost formatat la setările implicite din fabrică și este gata de folosire.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu suportul Memory Stick atunci când formataţi suportul.
Prin formatarea suportului Memory Stick se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de formatarea suportului, asiguraţi-vă că acesta nu conţine date de care
aveţi nevoie.
Nu scoateţi suportul Memory Stick din compartiment atunci când formataţi suportul. Aceasta poate duce la o defecţiune.
1
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
2
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma suportului Memory Stick și selectaţi Formatare.
4
Faceţi clic pe Restabilire valori implicite.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem fișiere, deoarece s-ar putea să se genereze o eroare.
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
5
Faceţi clic pe Start.
n 52 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
6
În mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.
Procesul de formatare pornește.
!
Poate să dureze un timp formatarea suportului Memory Stick, în funcţie de suport.
7
Când procesul a fost finalizat, faceţi clic pe OK.
8
Faceţi clic pe Închidere.
n 53 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui suport Memory Stick
Pentru a îndepărta un suport Memory Stick
1
Asiguraţi-vă că indicatorul Media Access este stins.
2
Împingeţi suportul Memory Stick înspre computer.
Suportul Memory Stick iese.
3
Trageţi suportul Memory Stick afară din compartiment.
!
Întotdeauna scoateţi ușor suportul Memory Stick, sau acesta poate sări în mod neașteptat.
Nu îndepărtaţi suportul Memory Stick în timp ce indicatorul Media Access este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor. Este posibil ca în cazul unor date
voluminoase să fie nevoie de mai mult timp pentru a le încărca, așa că asiguraţi-vă că indicatorul este stins înainte de a scoate suportul Memory Stick.
n 54 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea altor carduri de memorie
Pe lângă fantele pentru suporturi Memory Stick și ExpressCard, computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment
pentru carduri de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru a transfera transfer date între camere digitale, camere
video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Înainte de a utiliza carduri de memorie
Compartimentul pentru carduri de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele carduri de memorie:
❑ Card de memorie SD
❑ Card de memorie SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Pentru ultimele informaţii privind cardurile de memorie compatibile, consultaţi Informaţii asistenţă Sony (pagina 171),
pentru a accesa asistenţa online disponibilă.
!
Computerul dumneavoastră a fost testat și s-a dovedit a fi compatibil doar cu carduri de memorie majore, disponibile în luna mai a anului 2007. Cu toate acestea, nu se
garantează că toate cardurile de memorie care întrunesc aceleași condiţii precum suportul compatibil sunt compatibile.
Întotdeauna introduceţi cardul de memorie corect în compartimentul pentru carduri de memorie SD.
Cardurile de memorie SD cu capacitate de până la 2 GB și SDHC cu capacitate de până la 8 GB au fost testate și s-au dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.
Compartimentul pentru carduri de memorie SD cu care este echipat computerul nu suportă funcţiile de protejare a drepturilor de autor și de transfer de date la viteză
înaltă ale cardurilor de memorie SD și SDHC.
Nu încercaţi să introduceţi în compartiment un alt tip de card de memorie sau de adaptor pentru carduri de memorie în fanta pentru carduri de memorie SD. Un card de
memorie sau un adaptor pentru carduri de memorie incompatibil este posibil să fie dificil de îndepărtat din compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.
Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi un card de memorie din fanta pentru cadruri SD. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea cardului de memorie.
n 55 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui card de memorie
Pentru a introduce un card de memorie
1
Localizaţi fanta pentru carduri de memorie SD.
2
Ţineţi cardul de memorie cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartimentul cardului de memorie.
3
Împingeţi cu grijă cardul de memorie în compartiment până se fixează la locul său.
Nu forţaţi cardul să intre în compartiment.
În cazul în care cardul de memorie nu intră cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
n 56 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui card de memorie
!
Nu îndepărtaţi un card de memorie în timp ce indicatorul luminos Media Access este aprins. În caz contrar, cardul sau datele conţinute pe card se pot deteriora.
Pentru a îndepărta un card de memorie
1
Asiguraţi-vă că indicatorul Media Access este stins.
2
Apăsaţi partea extinsă a cardului de memorie, făcând-o să iasă din compartiment.
3
Când cardul s-a extins, trageţi-l cu atenţie afară din compartiment.
n 57 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Internetului
Configurarea unei conexiuni Dial-up la Internet
Înainte de a vă putea conecta la Internet, trebuie să vă conectaţi computerul la o linie telefonică cu un cablu telefonic (nu este
furnizat). După ce aţi configurat conexiunea prin cablul telefonic, sunteţi gata să vă conectaţi la Internet.
Pentru a conecta un cablu telefonic
1
Introduceţi unul din capetele cablului telefonic (1) în portul modemului
2
Introduceţi celălalt capăt în priza de perete (2).
de la computer.
Computerul dumneavoastră nu funcţionează cu linii telefonice cu cuplaj, nu poate fi conectat la un telefon ce funcţionează cu monede și este posibil să nu funcţioneze
cu linii telefonice multiple sau cu un sistem telefonic cu linii interne (PBX). Unele dintre aceste conexiuni pot genera curent electric în exces și pot duce la defectarea
modemului intern.
În cazul în care conectaţi un cablu telefonic ce provine dintr-un separator de linie, este posibil ca modemul sau dispozitivul conectat să nu funcţioneze în mod adecvat.
n 58 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a configura o conexiune dial-up la Internet
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conectare la Internet din Reţea și Internet.
Apare fereastra Conectare la Internet.
3
Faceţi clic pe Dial-up.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 59 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Wireless LAN (WLAN)
Folosind Sony Wireless LAN (WLAN), toate dispozitivele dumneavoastră digitale care au încorporată funcţionalitatea WLAN
comunică liber între ele, în cadrul unei reţele. WLAN este o reţea în care un utilizator se poate conecta la o reţea locală (LAN)
prin intermediul unei reţele fără fir (radio). Așa că nu mai este nevoie să trageţi cabluri sau fire prin pereţi și prin tavane.
Sony WLAN acceptă conectivitatea Ethernet normală, însă cu avantaje în ceea ce privește mobilitatea și stabilirea aleatorie
a locaţiei. Puteţi avea acces la informaţii, resurse Internet/intranet și reţea, chiar și în timpul unei întâlniri, sau în timp ce vă
deplasaţi dintr-un loc în altul.
Puteţi comunica fără niciun punct de acces, ceea ce înseamnă că puteţi comunica cu un număr limitat de computere (ad-hoc).
Sau puteţi comunica printr-un punct de acces, fapt care vă permite să creaţi create o reţea completă.
În unele ţări, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat de canale). De aceea, înainte de a activa funcţionalitatea
WLAN, citiţi cu atenţie Regulations Guide.
WLAN utilizează standardul IEEE 802.11a*/b/g standard sau forma încă nefinalizată a standardului IEEE 802.11n*, care specifică tehnologia utilizată. Standardul include
metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse
în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât și WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul
protejării datelor și controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil și cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită
a datelor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible Authentication Protocol). Criptarea datelor
protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii,
precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private și autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și
un control al accesului în reţea mai puternice și, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv 802.11b, 802.11a, 802.11g
și 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului
de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
* Consultaţi Specificaţii online pentru a vedea dacă modelul dumneavoastră acceptă standardul IEEE 802.11a și/sau schiţa standardului IEEE 802.11n.
n 60 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
IEEE 802.11b/g reprezintă un standard LAN fără fir, care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz. Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze ridicate, mai
rapide decât în cazul standardului IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a reprezintă un standard LAN fără fir, care utilizează lăţimea de bandă de 5 GHz și care oferă comunicaţii la viteză ridicată de până la 54 Mbps.
IEEE 802.11n reprezintă un standard LAN fără fir, care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 sau de 5 GHz și care oferă comunicaţii de până la 300 Mbps*.
* Viteza de comunicare efectivă variază în funcţie de setările punctului de acces și de alţi parametri.
Computerul dumneavoastră este posibil să utilizeze tehnologia Intel® Next-Gen Wireless-N* care respectă standardul IEEE 802.11a/b/g și forma de proiect a standardului
IEEE 802.11n.
* Disponibilă numai pentru modelele care acceptă schiţa standardului IEEE 802.11n.
Dispozitivele LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz și cele care utilizează lăţimea de bandă de 5 GHz nu pot comunica între ele deoarece diferă
frecvenţele.
Lăţimea de bandă de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele compatibile LAN fără fir este, de asemenea, folosită de multe alte dispozitive. Deși în cazul dispozitivelor compatibile
LAN fără fir se utilizează tehnologii pentru minimizarea interferenţei cu alte dispozitive ce folosesc aceeași lăţime de bandă, astfel de interferenţe pot duce la viteze de
comunicare mai mici, micșorând spectrul comunicării, sau la conexiuni fără fir întrerupte.
Vitezele de comunicare variază în funcţie de distanţa dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste dispozitive, de configuraţia dispozitivelor,
de starea semnalului radio și de aplicaţiile software folosite. În plus, comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.
Spectrul de comunicare variază în funcţie de distanţa reală dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste dispozitive, de starea semnalului
radio, de condiţiile de mediu în care sunt incluse prezenţa pereţilor și a altor materiale de natura pereţilor și de aplicaţiile software folosite.
Utilizarea de produse IEEE 802.11b și IEEE 802.11g în cadrul aceleiași reţele fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza interferenţelor radio. Luând în
considerare aceste lucruri, produsele IEEE 802.11g sunt proiectate pentru a reduce viteza de comunicare pentru a asigura comunicarea cu produsele IEEE 802.11b.
Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât vă așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
n 61 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea fără Punct de Acces (Ad-hoc)
O reţea ad-hoc este o reţea în care se creează o reţea LAN formată doar din dispozitivele fără fir în sine, fără alt dispozitiv
de control central sau punct de acces. Fiecare dispozitiv comunică direct cu celelalte dispozitive din cadrul reţelei. Puteţi
configura cu ușurinţă o reţea ad-hoc acasă.
❑ În cazul în care conexiunea fără fir este iniţiată de computerul VAIO, se va selecta canalul 11.
❑ În cazul în care conexiunea fără fir este iniţiată de către un alt echipament LAN fără fir, comunicarea LAN fără fir va folosi
canalul selectat de către celălalt echipament LAN fără fir.
n 62 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a comunica fără un punct de acces (ad-hoc)
!
Standardul IEEE 802.11n care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 sau de 5 GHz nu este disponibil în cadrul reţelelor ad-hoc.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS sau WIRELESS LAN.
Indicatorul luminos Wireless LAN se aprinde.
2
Faceţi dublu clic pe
3
Selectaţi opţiunile dorite legate de conectivitatea fără fir și faceţi clic pe OK.
4
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
5
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
6
Faceţi clic pe Configurare conexiune sau reţea de pe panoul din stânga.
Apare fereastra Configurare conexiune sau reţea.
7
Selectaţi o opţiune pentru a specifica setările reţelei ad-hoc și faceţi clic pe Continuare.
8
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
(
/
) de pe bara de activităţi pentru a afișa fereastra Wireless Device Switch.
Consultaţi Specificaţii online pentru a vedea dacă modelul dumneavoastră acceptă funcţia Bluetooth, standardul IEEE 802.11a/b/g și/sau schiţa standardului
IEEE 802.11n.
n 63 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un Punct de Acces (Infrastructură)
O reţea cu infrastructură este o reţea care extinde o reţea locală cablată, existentă, la dispozitive fără fir furnizând un punct
de acces (nu este furnizat), de exemplu Sony Access Point. Punctul de acces realizează puntea între partea de LAN fără fir
și cea cu fir și acţionează ca un punct de control central pentru LAN fără fir. Punctul de acces coordonează transmisia și
recepţia pentru mai multe dispozitive fără fir în cadrul unui interval specific.
Punctul de acces va selecta ce canal va folosi în cadrul unei reţele cu infrastructură.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
n 64 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a vă conecta la o reţea fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS sau WIRELESS LAN.
Indicatorul luminos Wireless LAN se aprinde.
3
Faceţi dublu clic pe
4
Selectaţi opţiunile dorite legate de conectivitatea fără fir și faceţi clic pe OK.
5
Faceţi dublu clic pe
6
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
(
/
sau pe
) de pe bara de activităţi pentru a afișa fereastra Wireless Device Switch.
de pe bara de acţiuni și selectaţi Conectare la reţea.
Consultaţi Specificaţii online pentru a vedea dacă modelul dumneavoastră acceptă funcţia Bluetooth, standardul IEEE 802.11a/b/g și/sau schiţa standardului
IEEE 802.11n.
n 65 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Întreruperea comunicării Wireless LAN
Pentru a întrerupe comunicarea Wireless LAN
Opriţi comutatorul WIRELESS sau WIRELESS LAN.
!
Dacă opriţi funcţionalitatea LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă, se pot pierde date.
Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceţi o frază de acces. Fraza de acces este sensibilă la litere mari și mici și trebuie să conţină între
8 și 63 caractere alfanumerice sau maxim 64 de caractere folosind numerele de la 0 la 9 și literele de la A la F.
n 66 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea funcţionalităţii Bluetooth
Funcţionalitatea Bluetooth este disponibilă doar în cazul anumitor modele. Consultaţi Specificaţii online pentru a vedea dacă
modelul dumneavoastră suportă funcţionalitatea Bluetooth.
Puteţi stabili o comunicaţie fără fir între computerul dumneavoastră și alte dispozitive Bluetooth precum un alt computer sau
un telefon mobil. Puteţi transfera date între aceste dispozitive fără a folosi cabluri, pe o distanţă de maxim 10 metri, în spaţiu
deschis.
Pentru a porni comunicaţiile prin Bluetooth
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi dublu clic pe
3
Selectaţi opţiunea Enable Bluetooth Device.
4
Faceţi clic pe OK.
(
/
) de pe bara de activităţi pentru a afișa fereastra Wireless Device Switch.
n 67 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note privind utilizarea funcţionalităţii Bluetooth
❑ Ratele transferului de date variază, în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole, precum pereţii, situate între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul folosit la construcţia pereţilor
❑ Apropierea de microunde și telefoane fără fir
❑ Interferenţa frecvenţei radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul aplicaţiei software
❑ Tipul sistemului de operare
❑ Folosirea ambelor funcţionalităţi, LAN fără fir și Bluetooth, în același timp, pe computer
❑ Dimensiunea fișierelor transferate
❑ Reţineţi că datorită limitărilor standardului Bluetooth, este posibil ca fișierele mari să fie câteodată alterate în timpul
transferului continuu, datorită interferenţei electromagnetice din mediul înconjurător.
❑ Toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate pentru a se asigura menţinerea cerinţelor standardului aplicabil.
Chiar dacă sunt respectate standardele, performanţa individuală a dispozitivelor, specificaţiile și procedurile de funcţionare
pot varia. Este posibil ca nu în toate situaţiile să fie posibil schimbul de date.
❑ Ca o caracteristică generală a tehnologiei Bluetooth, este posibil ca componentele video și audio să nu fie sincronizate
atunci când redaţi materiale video pe computer cu sursa audio aflată pe dispozitivul Bluetooth conectat.
n 68 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele Bluetooth sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth utilizează o tehnologie pentru a minimiza interferenţa din partea altor dispozitive care utilizează
aceeași lungime de undă. Utilizarea simultană a funcţionalităţii Bluetooth și a dispozitivelor de comunicaţii fără fir, poate,
totuși, să cauzeze interferenţă radio și să ducă la viteze și la distanţe de comunicare mai scăzute decât valorile standard.
Citiţi Regulations Guide înainte de a utiliza funcţionalitatea Bluetooth.
❑ Este posibil ca funcţionalitatea Bluetooth să nu funcţioneze în funcţie de dispozitivele terţe sau de versiunea aplicaţiei
software folosită de către companii terţe.
❑ Ca o caracteristică generală a tehnologiei Bluetooth, conectarea mai multor dispozitive Bluetooth la computer poate duce
la aglomerarea lăţimii de bandă, având ca rezultat performanţa scăzută a dispozitivelor.
Securitate Bluetooth
Tehnologia fără fir Bluetooth prezintă o funcţie de autentificare, ce vă permite să stabiliţi cu cine doriţi să comunicaţi.
Cu funcţia de autentificare puteţi evita accesarea computerului dumneavoastră de către orice dispozitiv Bluetooth anonim.
Prima dată când două dispozitive Bluetooth comunică, o parolă comună (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie să
fie stabilită pentru ca ambele dispozitive să fie înregistrate. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să
reintroduceţi parola.
Parola poate fi diferită de fiecare dată, însă trebuie să fie aceeași pentru ambele dispozitive.
În cazul anumitor dispozitive, precum mausul, nu poate fi introdusă nicio parolă.
n 69 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Vă puteţi conecta computerul la un dispozitiv Bluetooth precum un alt computer, un telefon mobil, un PDA, căști, un maus
sau o cameră digitală fără a folosi niciun cablu.
n 70 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth trebuie ca mai întâi să configuraţi funcţionalitatea Bluetooth. Pentru setarea
și utilizarea funcţiei Bluetooth, căutaţi informaţii despre Bluetooth folosind Ajutor și Asistenţă Windows. Pentru a deschide
Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start și pe Ajutor și Asistenţă.
Oprirea comunicaţiilor Bluetooth
Pentru a opri comunicaţiile prin Bluetooth
Opriţi dispozitivul compatibil Bluetooth care comunică cu computerul.
n 71 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea căștilor Bluetooth
Căștile Bluetooth (nu sunt furnizate) sunt utile în timpul unei conferinţe video prin intermediul Internetului folosind aplicaţii
software de mesagerie instantanee. Pentru a afla detalii privind utilizarea căștilor Bluetooth, consultaţi manualul primit cu
căștile Bluetooth.
Pentru a conecta căștile la computer
1
Menţineţi apăsat cel puţin cinci secunde butonul de pornire a căștilor pentru a porni căștile Bluetooth.
2
Menţineţi apăsate butoanele pentru volum cel puţin cinci secunde până când indicatorul luminos se aprinde intermitent
roșu și verde.
3
Faceţi clic pe Start, Panou de Control, Hardware și Sunet și apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
Apare fereastra Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
4
Faceţi clic pe Adăugare (Add) din fila Dispozitive (Devices).
Apare fereastra Expert pentru adăugarea dispozitivelor Bluetooth (Add Bluetooth Device Wizard).
5
Faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Dispozitivul meu este instalat și pregătit pentru a fi găsit (My device is
set up and ready to be found) și faceţi clic pe Continuare (Next).
Expertul caută dispozitive Bluetooth în zona acoperită și listează dispozitivele disponibile, dacă există.
6
Selectaţi numele dispozitivului pentru căștile Bluetooth și faceţi clic pe Continuare (Next).
7
Introduceţi „0000” pentru Utilizaţi parola din documentaţie (Use the passkey found in the documentation) și apoi faceţi
clic pe Continuare (Next).
8
Faceţi clic pe Finalizare (Finish).
9
Pictograma căștilor apare în fila Dispozitive (Devices), în fereastra Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
10 După apariţia ferestrei de setări pentru căști, respectaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 72 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a deconecta căștile de la computer
1
Faceţi clic pe Start, Panou de Control, Hardware și Sunet și apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
Apare fereastra Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
2
Selectaţi pictograma căștilor și selectaţi Deconectare (Disconnect) din meniu.
3
Faceţi clic pe OK.
n 73 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi ale computerului.
❑ Conectarea difuzoarelor externe (pagina 74)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 75)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 80)
❑ Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple (pagina 82)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 84)
❑ Conectarea unui dispozitiv Universal Serial Bus (USB) (pagina 85)
❑ Conectarea unei imprimante (pagina 88)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 89)
❑ Conectarea la o reţea (LAN) (pagina 91)
n 74 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea difuzoarelor externe
Puteţi îmbunătăţi calitatea audio a computerului prin conectarea de difuzoare externe.
Pentru a conecta difuzoare externe
1
Conectaţi cablul difuzorului (1) la jackul pentru căști (2) i.
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului la difuzorul extern (3).
3
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Nu așezaţi dischete pe difuzoare; câmpul lor magnetic poate deteriora datele de pe dischete.
n 75 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor extern
Puteţi conecta un monitor extern (nu este furnizat) la computer. De exemplu, puteţi utiliza computerul cu un monitor de
computer sau cu un proiector.
Conectaţi cablul de alimentare după ce conectaţi toate celelalte cabluri.
Monitoarele externe conectate sunt folosite drept monitoare secundare.
În cazul sistemului de operare Windows puteţi, de asemenea, folosi un monitor extern pentru a configura mai multe monitoare.
Conectarea unui monitor de computer
Puteţi conecta un dispozitiv de afișare pentru computer (monitor) la computer.
Pentru a conecta un monitor de computer
1
Dacă este necesar, conectaţi un capăt al cablului de alimentare al monitorului (1) la monitor și celălalt capăt la o priză CA.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (VGA) (3) a de pe computer.
3
În cazul în care computerul dumneavoastră dispune de o placă video NVIDIA și doriţi să conectaţi un monitor TFT/DVI,
folosiţi un cablu HDMI (nu este furnizat) și un adaptor HDMI - DVI-D (nu este furnizat) pentru a conecta monitorul
TFT/DVI la portul HDMI de pe computer.
n 76 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor de computer multimedia
Puteţi conecta un monitor de computer multimedia ce include difuzoare și microfon încorporat în computer.
Pentru a conecta un monitor de computer multimedia
1
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului de computer multimedia (1) la o priză CA.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (VGA) (3) a de pe computer.
3
Conectaţi cablul difuzorului (4) la jackul pentru căști (5) i de la computer.
4
Conectaţi cablul microfonului (6) la conectorul pentru microfon (7) m de pe computer.
n 77 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui televizor
Puteţi conecta un televizor la computer.
Pentru a conecta un televizor la computer
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA.
2
Conectaţi un capăt al cablului S Video (nu este furnizat) la portul S VIDEO OUT de pe computer și celălalt capăt la
televizor.
3
Conectaţi un capăt al cablului audio (nu este furnizat) la jackul pentru căști de pe computer și celălalt capăt la televizor.
4
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la intrare externă.
5
Setaţi sistemul de configurare al televizorului.
Dacă televizorul este echipat cu un port HDMI și computerul dumneavoastră include placa video NVIDIA, atunci puteţi utiliza
un cablu HDMI (nu este furnizat) pentru a conecta televizorul la computer.
Pentru a conecta un televizor compatibil HDMI la computer
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA.
2
Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul HDMI de pe computer și celălalt capăt la televizor.
3
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la intrare externă.
4
Setaţi sistemul de configurare al televizorului.
n 78 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
!
Dacă televizorul este echipat cu un port HDMI și cu un port DVI-D, vă recomandăm să folosiţi portul HDMI.
Cablul HDMI conduce și semnal video și audio.
Dacă este folosit un alt driver decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afișată și nu se vor auzi sunete. Folosiţi întotdeauna driverul furnizat de Sony pentru actualizări.
Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul periferic pentru mai multe informaţii despre instalare și utilizare.
Puteţi conecta HDMI la un amplificator AV și sunetele vor fi auzite prin intermediul amplificatorului AV și apoi un alt cablu HDMI poate fi conectat din amplificatorul AV
la televizor pentru imagine.
Dacă rezoluţia ecranului computerului este mai mare de 1024 x 768 pixeli, o parte din imagine nu va putea fi afișată pe ecranul televizorului. Dacă vreţi să afișaţi întreaga
imagine, schimbaţi rezoluţia ecranului la maxim 1024 x 768 pixeli.
n 79 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui proiector
Puteţi conecta un proiector (de exemplu, proiectorul LCD Sony) la computer.
Pentru a conecta un proiector
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al proiectorului la o priză CA.
2
Conectaţi cablul de semnal RGB (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (VGA) (3) a de pe computer.
3
Conectaţi cablul audio (4) (nu este furnizat) la jackul pentru căști (5) i de la computer.
4
Conectaţi cablul de semnal RGB și cablul audio la conectorul și portul de pe proiector (6).
n 80 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Selectarea modurilor de afișare
Puteţi selecta ce monitor să fie folosit pe post de monitor principal atunci când la computer este conectat un monitor extern
(monitor de birou, etc.).
Procedura de selectare a unui monitor depinde de placa video utilizată de computer. Consultaţi Specificaţii online pentru
informaţii detaliate privind placa video.
Dacă doriţi să lucraţi pe ecranul computerului și pe monitorul extern în același timp, consultaţi Utilizarea funcţiei pentru
monitoare multiple (pagina 82) pentru informaţii suplimentare.
n 81 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Pentru a selecta un monitor
Modele cu placa video NVIDIA
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Opţiuni Suplimentare.
3
Faceţi clic pe NVIDIA Control Panel.
4
Faceţi clic pe Display.
5
Faceţi clic pe Change Display Configuration.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
Este posibil să nu puteţi afișa același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în același timp, în funcţie de tipul de monitor extern sau
de proiector.
Înainte de a porni computerul, porniţi dispozitivele periferice.
Modele cu Intel Graphics Media Accelerator
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
Apare fereastra Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
Este posibil să nu puteţi afișa același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în același timp, în funcţie de tipul de monitor extern sau
de proiector.
Înainte de a porni computerul, porniţi dispozitivele periferice.
n 82 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple
Funcţia Monitoare Multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afișaj separate. De exemplu,
dacă aveţi un monitor extern conectat la portul pentru monitor (VGA), ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona
ca un singur spaţiu de lucru.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii sau o
bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Monitoare Multiple.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările Monitoarelor Multiple.
Asiguraţi-vă că computerul nu intră în modul Inactivitate sau Hibernare în timp ce folosiţi funcţia Monitoare Multiple; în caz contrar este posibil ca computerul să nu mai
revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare ecran, nu extindeţi o singură fereastră pe două ecrane; în caz contrar, este posibil ca aplicaţia software să nu funcţioneze corect.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
n 83 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Pentru a selecta modul Monitoare Multiple
!
Pentru a detecta ce placă video este inclusă în modelul dumneavoastră, consultaţi Specificaţii online.
Modele cu placa video NVIDIA
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Ajustare rezoluţie ecran din Aspect și personalizare.
Apare fereastra Setări afișare.
3
Faceţi clic dreapta pe monitorul numărul 2 și selectaţi Atașat.
4
Faceţi clic pe OK.
În mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da.
Modele cu Intel Graphics Media Accelerator
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
Apare fereastra Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
Puteţi, de asemenea, să modificaţi atribuirea funcţiilor pentru butonul S1 pentru a activa modul Monitoare Multiple prin intermediul butonului S1. Pentru a modifica
atribuirea funcţiilor pentru butonul S1, ţineţi apăsat butonul S1 pentru a afișa fereastra de modificare a atribuirii funcţiilor. Pentru detalii cu privire la butonul S1,
consultaţi Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 33).
În plus, puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza modul Monitoare Multiple.
n 84 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui microfon extern
Dacă aveţi nevoie să folosiţi un dispozitiv de intrare pentru sunet (de exemplu, pentru a discuta pe Internet), trebuie să
conectaţi un microfon extern (nu este furnizat).
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
n 85 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv Universal Serial Bus (USB)
Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele:
❑ Când mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi șocurile sau aplicarea forţei asupra porturilor USB.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Conectarea unui maus USB
Pentru a conecta un maus USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care preferaţi să îl folosiţi.
2
Conectaţi cablul mausului USB (2) la portul USB.
Acum puteţi folosi mausul USB (nu este furnizat) (3).
n 86 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei unităţi de dischete USB
Puteţi achiziţiona o unitate de dischete USB și o puteţi conecta la computer.
Pentru a conecta o unitate de dischete USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care preferaţi să îl folosiţi.
2
Conectaţi cablul unităţii de dischete USB (2) la portul USB.
Unitatea de dischete USB (3) este pregătită acum pentru utilizare.
!
Când utilizaţi o unitate de dischete USB, nu aplicaţi forţă asupra portului USB. Acest lucru poate produce defecţiuni.
n 87 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Deconectarea unei unităţi de dischete USB
Puteţi deconecta o unitate de dischete USB și atunci când computerul este pornit și atunci când este oprit. Deconectarea
unităţii în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie (Inactivitate sau Hibernare) poate duce la defectarea
computerului.
Pentru a deconecta o unitate de dischete USB
Pentru a deconecta o unitatea de dischetă USB în timp ce computerul este oprit, săriţi peste pașii de la 1 la 8.
1
Opriţi toate programele ce folosesc unitatea de dischete.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware de pe bara de activităţi.
Apare fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
3
Selectaţi unitatea de dischete pe care doriţi să o deconectaţi.
4
Faceţi clic pe Oprire.
Apare fereastra Oprirea unui dispozitiv hardware.
5
Confirmaţi că unitatea de dischete poate fi eliminată în siguranţă din sistem.
6
Faceţi clic pe OK.
Apare un mesaj prin care se indică faptul că dispozitivul hardware poate fi îndepărtat în siguranţă.
7
Faceţi clic pe OK.
8
Faceţi clic pe Închidere pentru a închide fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
9
Deconectaţi unitatea de dischete de la computer.
n 88 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei imprimante
Puteţi conecta o imprimantă compatibilă cu Windows la computer pentru a imprima documente.
Conectarea unei imprimante folosind un port USB
Puteţi conecta la computer o imprimantă USB compatibilă cu versiunea dumneavoastră de Windows.
Pentru a conecta o imprimantă folosind un port USB
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al imprimantei la o priză CA.
2
Alegeţi portul USB (3)
3
Conectaţi un capăt al cablului imprimantei USB (2) (nu este furnizat) la portul USB și celălalt capăt la imprimantă.
pe care preferaţi să îl folosiţi.
n 89 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Computerul este echipat cu un port i.LINK, pe care îl puteţi utiliza pentru a conecta dispozitive i.LINK precum camere
video digitale.
❑ Portul i.LINK de pe computer nu furnizează energie dispozitivelor externe alimentate în general de porturi i.LINK.
❑ Portul i.LINK suportă rate de transfer de până la 400 Mbps; totuși, rata reală de transfer depinde de rata de transfer a
dispozitivului extern.
❑ În unele ţări sau zone, cablurile opţionale i.LINK pot să nu fie disponibile.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Conexiunea i.LINK variază în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare și de dispozitivele compatibile cu
i.LINK pe care le utilizaţi. Consultaţi manualul furnizat odată cu aplicaţia software pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru și compatibilitatea dintre sistemul de operare și perifericele compatibile cu i.LINK (de exemplu,
o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
n 90 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer și celălalt capăt la portul
DV In/Out (3) de pe camera video digitală.
La camerele video digitale Sony, porturile etichetate cu DV Out, DV In/Out sau i.LINK sunt compatibile cu i.LINK.
Camera video digitală Sony prezentată aici este un exemplu; camera dumneavoastră video digitală poate necesita o conectare diferită.
Nu puteţi accesa imaginile de pe un suport Memory Stick atunci când folosiţi o conexiune i.LINK.
n 91 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea la o reţea (LAN)
Puteţi conecta computerul la reţele de tipurile 100BASE-TX/10BASE-T cu un cablu de reţea Ethernet. Conectaţi un capăt al
cablului de reţea (nu este furnizat) la portul de reţea (Ethernet) de pe computer și celălalt capăt la reţea. Pentru setări detaliate
și dispozitive necesare pentru conectarea la reţea, consultaţi administratorul de reţea.
Computerul poate fi conectat la reţea cu setările implicite.
!
Liniile telefonice nu pot fi conectate la conectorul de reţea (LAN) de pe computer.
În cazul în care conectorul de reţea (LAN) este conectat la una din liniile telefonice menţionate mai jos, conectorul se poate avaria, supraîncălzi sau poate să ia foc
datorită înaltei tensiuni.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- PBX (private branch exchange)
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea.
n 92 N
Personalizarea computerului VAIO
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi schimba setările principale ale computerului VAIO. Printre altele,
veţi învăţa cum să utilizaţi și cum să personalizaţi imaginea software-ului și utilităţilor Sony, etc.
❑ Stabilirea parolei (pagina 93)
❑ Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center (pagina 96)
❑ Utilizarea Modurilor de Economisire a Energiei (pagina 97)
❑ Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management (pagina 102)
❑ Configurarea modemului (pagina 104)
n 93 N
Personalizarea computerului VAIO
Stabilirea parolei
Utilizaţi una dintre funcţiile BIOS pentru a stabili parola.
Odată ce aţi stabilit parola, pentru a porni computerul, vi se va cere să introduceţi parola după ce apare sigla VAIO. Parola
de pornire vă permite să protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat.
Adăugarea parolei de pornire
Parola de pornire este prevăzută pentru a proteja computerul împotriva accesului neautorizat.
!
După ce aţi stabilit parola de pornire, nu puteţi porni computerul fără să introduceţi parola. Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola. Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită
de accesul altor persoane.
Dacă uitaţi parola de pornire și aveţi nevoie de asistenţă pentru a o reseta, se va percepe o taxă de resetare a parolei și este posibil să fie nevoie ca computerul să fie
trimis la service pentru resetarea parolei.
n 94 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de pornire
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
În continuare se arată cum se configurează computerul să solicite parola atunci când îl porniţi sau atunci când afișaţi ecranul de configurare BIOS.
6
Selectaţi Password when Power On în Security.
Apăsaţi spacebar pentru a schimba valoarea setării din Disabled în Enabled.
7
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
n 95 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificare/eliminarea parolei de pornire
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola curentă și apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi
tasta Enter.
Când vi se cere să confirmaţi salvarea modificărilor, apăsaţi tasta Enter.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
n 96 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să accesaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele și apoi pe VAIO Control Center.
Apare fereastra VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit a fost modificată.
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi ajutorul online al VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
n 97 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea Modurilor de Economisire a Energiei
Dacă folosiţi un acumulator ca sursă de alimentare pentru computer, puteţi profita de setările de gestionare a energiei pentru
a conserva acumulatorul. În plus faţă de modul normal de operare, care vă permite să opriţi anumite dispozitive, computerul
are două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare. Când folosiţi energia acumulatorului, trebuie să
conștientizaţi faptul că computerul va intra automat în modul Hibernare dacă nivelul de încărcare a acumulatorului scade,
indiferent de setarea de gestionare a energiei pe care aţi selectat-o.
!
Dacă nivelul acumulatorului scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul CA pentru a reîncărca acumulatorul, fie să opriţi computerul și să instalaţi un acumulator
încărcat.
Utilizarea modului Normal
Aceasta este starea normală a computerului atunci când este în uz. Indicatorul luminos verde este aprins în acest mod.
Pentru a economisi energie atunci când nu lucraţi, puteţi să opriţi anumite dispozitive precum ecranul LCD sau discul local.
n 98 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Repaus
În modul repaus ecranul LCD se oprește și sistemul (sistemele) de stocare intră într-un mod de consum scăzut de energie.
În acest mod indicatorul luminos de culoare roșiatică clipește.
!
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp și acesta nu este alimentat de la priză, activaţi modul Hibernare sau opriţi computerul.
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repaus.
Când computerul este în modul Repaus, nu puteţi introduce un disc.
Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare.
Modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare.
!
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce calculatorul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă.
Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi orice tastă.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
n 99 N
Personalizarea computerului VAIO
În cazul în care computerul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp, va intra în modul Repaus. Pentru a modifica
acest lucru, puteţi schimba setările modului Repaus.
Pentru a modifica setările modului Repaus
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Modificaţi timpul în care computerul intră în modul Repaus și faceţi clic pe Salvare modificări.
n 100 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului este salvată pe discul local și alimentarea este oprită. Chiar și atunci când acumulatorul
se descarcă, datele nu vor fi pierdute. Indicatorul luminos de alimentare este stins în acest mod.
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Acest mod de economisire a energiei reduce timpul de oprire sau de
reluare a activităţii.
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi tastele Fn+F12.
Computerul intră în modul Hibernare.
În mod alternativ, puteţi face clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Hibernare pentru a aduce
computerul în modul Hibernare.
Când computerul este în modul Hibernare, nu puteţi introduce un disc.
Modul Hibernare necesită mai mult timp decât modul Repaus pentru a fi activat.
Modul Hibernare utilizează mai puţină energie decât modul Repaus.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
n 101 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi butonul de alimentare.
Computerul revine la starea normală.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
Este necesar mai mult timp pentru a reveni la modul Normal din modul Hibernare decât din modul Repaus.
n 102 N
Personalizarea computerului VAIO
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să setaţi scheme de alimentare pentru a le folosi în cazul alimentării cu curent alternativ sau
cu acumulator, pentru a corespunde cu consumul necesar de energie.
VAIO Power Management este o aplicaţie software dezvoltată exclusiv pentru computere VAIO. Prin intermediul acestei aplicaţii
software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună a computerului
și o durată de viaţă mai lungă pentru acumulator. Pentru informaţii suplimentare despre VAIO Power Management, consultaţi
fișierele de ajutor din software-ul VAIO Power Management.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, un simbol de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Acest simbol indică ce fel sursă de alimentare
folosiţi în acel moment, de exemplu, alimentare CA. Faceţi clic pe acest simbol pentru a afișa fereastra ce prezintă starea
alimentării.
Funcţiona VAIO Power Management este adăugată la Proprietăţi opţiuni de alimentare din Windows.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
n 103 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare din fereastra Opţiuni alimentare.
Modificaţi după caz modul Inactivitate și setările de afișare.
2
Dacă trebuie modificate setările avansate, faceţi clic pe Modificare setări avansate de gestionare a energiei și mergeţi
la pasul 3.
Altfel, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările fiecărui element.
4
Faceţi clic pe OK.
n 104 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea modemului
Înainte de a putea începe să utilizaţi modemul intern (nu toate modemurile sunt încorporate), sau de fiecare dată când folosiţi
modemul în timp ce călătoriţi, asiguraţi-vă că ţara locaţiei active definite în fereastra Opţiuni telefonie și modem se potrivește
cu ţara din care efectuaţi apelul.
Pentru a modifica setările de ţară pentru modem
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și Sunet.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
Apare fereastra Informaţii amplasare.
4
Introduceţi informaţiile cerute și apoi faceţi clic pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
5
Selectaţi amplasarea din fila Reguli de apelare.
6
Faceţi clic pe butonul Editare pentru a modifica configuraţia curentă.
Apare fereastra Editare amplasare.
Sau
Faceţi clic pe butonul Nou pentru a configura modemul.
Apare fereastra Amplasare nouă.
7
Verificaţi configurarea ţării/regiunii și asiguraţi-vă că se potrivește cu locul din care efectuaţi apelul.
Este posibil ca apelarea cu impulsuri să nu fie disponibilă în unele ţări sau regiuni.
8
Dacă aţi modificat setările amplasării, faceţi clic pe Se aplică și apoi pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
n 105 N
Personalizarea computerului VAIO
9
Verificaţi dacă modemul este listat în fila Modemuri.
Dacă modemul nu este listat, faceţi clic pe Adăugare și urmaţi instrucţiunile expertului.
10 Faceţi clic pe Se aplică/OK. Modemul este configurat.
!
Înainte de a aplica setări de ţară noi, cablul telefonului trebuie să fie deconectat de la computer.
n 106 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Ar trebui să contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul nou de memorie.
❑ Ar trebui să nu îl instalaţi dumneavoastră, dacă nu sunteţi familiarizaţi cu îmbunătăţirea memoriei unui calculator.
❑ Ar trebui să nu atingeţi conectorii și să nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Pentru tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe modelul dumneavoastră, consultaţi Specificaţii online.
Contactaţi VAIO-Link dacă aveţi nevoie de asistenţă.
n 107 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului, puteţi spori memoria prin instalarea de module opţionale de memorie.
Înainte să îmbunătăţiţi memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note cu privire la adăugarea/îndepărtarea modulelor de memorie
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza deteriorarea
sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul sau producătorul modulelor de memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
cu computerele personale și cu practica de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare pentru utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Închideţi computerul și deconectaţi-l de la sursa de alimentare (acumulatorul sau adaptorul CA) și de la alte legături
de telecomunicaţii, reţele sau modemuri înainte să îndepărtaţi orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu reușiţi
să faceţi acest lucru vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de lucru
ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi materiale
care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin menţinerea
contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
n 108 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat odată cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru
a-l proteja de ESD.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile componentelor
și circuitele din interiorul computerului.
n 109 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Opriţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul și îndepărtaţi acumulatorul.
3
Așteptaţi până când computerul se răcește.
4
Desfaceţi șurubul (indicat de săgeata de mai jos) de sub computer și îndepărtaţi capacul compartimentului pentru modulele
de memorie.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
n 110 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 111 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
8
Introduceţi modulul de memorie în compartimentul pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu ieșitura mică din compartimentul
deschis.
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi șurubul de sub computer.
11 Reinstalaţi acumulatorul și porniţi computerul.
n 112 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele și apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi dublu clic pe folderul System Information din fereastra VAIO Control Center.
4
Faceţi dublu clic pe simbolul System Information din folderul System Information.
Puteţi vizualiza dimensiunea memoriei. Dacă nu apare memoria adăugată, repetaţi întreaga procedură de instalare și
reporniţi computerul.
n 113 N
Precauţii
Precauţii
Această secţiune descrie îndrumările și precauţiile de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale
deteriorări.
❑ La manipularea ecranului LCD (pagina 114)
❑ La utilizarea sursei de alimentare (pagina 115)
❑ La manipularea computerului (pagina 116)
❑ La utilizarea Camerei încorporate MOTION EYE (pagina 118)
❑ La manipularea dischetelor (pagina 119)
❑ La manipularea discurilor (pagina 120)
❑ La utilizarea acumulatorului (pagina 121)
❑ La utilizarea căștilor (pagina 122)
❑ La manipularea suportului Memory Stick (pagina 123)
❑ La manipularea discului local (pagina 124)
❑ La actualizarea computerului (pagina 125)
n 114 N
Precauţii
La manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Fiţi atenţi atunci când utilizaţi computerul
în apropierea unei ferestre.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la o defecţiune.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu
este o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeași imagine este afișată o perioadă lungă de timp. Imaginea
reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea tehnologiei de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Evitaţi frecarea ecranului LCD. Acest lucru ar putea deteriora ecranul. Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge
suprafaţa ecranului LCD.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă pentru această selecţie sunt
disponibile modificări ale opţiunilor, deoarece acest lucru poate duce la instabilitatea computerului. Sony nu își asumă
nicio răspundere pentru niciun defect generat de efectuarea unor astfel de modificări.
n 115 N
Precauţii
La utilizarea sursei de alimentare
❑ Consultaţi Specificaţii online pentru a verifica funcţionarea alimentării modelului dumneavoastră.
❑ Nu folosiţi aceeași priză CA cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele
de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un prelungitor cu protector de tensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorărilor computerului
cauzate de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară ţinând de priză. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza CA dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp.
❑ Asiguraţi-vă că priza CA este ușor de accesat.
❑ Atunci când adaptorul CA nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza CA.
❑ Utilizaţi adaptorul CA furnizat odată cu computerul sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor CA deoarece se
pot produce defecţiuni.
n 116 N
Precauţii
La manipularea computerului
❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi tampoane abrazive,
pudră de lustruire sau solvenţi precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul și apoi deconectaţi-l de la priză. Este posibil ca
computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al computerului poate cauza defecţiuni.
❑ Asiguraţi o circulaţie adecvată a aerului, pentru a preveni creșterea temperaturii interne. Nu amplasaţi computerul pe
suprafeţe poroase cum ar fi carpetele sau păturile sau în apropierea unor materiale precum perdelele sau draperiile,
ce pot bloca orificiile de ventilare.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se
întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de acestea.
❑ Folosiţi doar echipamente periferice și cabluri de interfaţă specificate; în caz contrar, pot apărea probleme.
n 117 N
Precauţii
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
❑ În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea
condensul. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare orice problemă, deconectaţi
computerul de la priză și contactaţi VAIO-Link.
❑ Asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa computerul.
❑ Pentru a evita pierderea de date, în cazul în care computerul este deteriorat, faceţi regulat copii de siguranţă ale datelor.
n 118 N
Precauţii
La utilizarea Camerei încorporate MOTION EYE
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie a lentilei camerei încorporate MOTION EYE, deoarece puteţi zgâria capacul și aceste
zgârieturi vor apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi luminii solare directe să pătrundă în zona camerei încorporate MOTION EYE indiferent dacă computerul este
pornit sau oprit, deoarece acest lucru poate cauza defecţiuni ale camerei.
❑ Camera încorporată MOTION EYE este dezactivată în timp ce se importă imagini video sau fotografii de pe un dispozitiv
compatibil cu i.LINK conectat la portul i.LINK.
❑ Curăţaţi capacul de protecţie a lentilei camerei încorporate MOTION EYE cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie
moale. În cazul în care capacul este foarte murdar, ștergeţi-l cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul, deoarece
este sensibilă la forţă.
n 119 N
Precauţii
La manipularea dischetelor
❑ Nu deschideţi manual obturatorul și nu atingeţi suprafaţa dischetei.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea magneţilor.
❑ Nu expuneţi dischetele la lumină solară directă și la alte surse de căldură.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea lichidelor. Aveţi grijă ca acestea să nu se ude. Când nu folosiţi dischetele,
îndepărtaţi-le din unitatea de dischete și depozitaţi-le într-o cutie.
❑ Dacă discheta are o etichetă adezivă, asiguraţi-vă că eticheta este bine lipită. Dacă marginea etichetei este îndoită,
este posibil ca eticheta să se lipească de interiorul unităţii și să cauzeze defecţiuni sau deteriorări ale dischetei.
n 120 N
Precauţii
La manipularea discurilor
❑ Nu atingeţi suprafaţa discului.
❑ Nu lăsaţi să cadă discul și nu îl îndoiţi.
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa discului pot duce la erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini și de
orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre
exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
❑ Nu lipiţi niciodată o etichetă cu adeziv pe un disc. Acest lucru va duce la imposibilitatea utilizării discului.
n 121 N
Precauţii
La utilizarea acumulatorului
❑ Nu lăsaţi acumulatorii la temperaturi de peste 60°C, cum ar fi într-o mașină parcată la soare sau expuși la lumină solară
directă.
❑ Durata de viaţă a acumulatorului este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a bateriei
la temperaturi joase.
❑ Încărcaţi acumulatorii la temperaturi între 10°C și 30°C. Temperaturile mai scăzute au ca rezultat un timp de încărcare
mai mare.
❑ Unii acumulatori reîncărcabili nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest
computer funcţionează doar cu acumulatori Sony proiectaţi pentru acest model. Dacă instalaţi un alt tip de acumulator,
acumulatorul nu va fi încărcat și computerul nu va funcţiona.
❑ În timp acumulatorul este în uz sau este încărcat, acumulatorul se încălzește. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă
îngrijoreze.
❑ Ţineţi acumulatorul departe de toate sursele de căldură.
❑ Ţineţi acumulatorul uscat.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi acumulatorul.
❑ Nu expuneţi acumulatorul la șocuri mecanice.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, îndepărtaţi acumulatorul din computer pentru a preveni deteriorarea
acumulatorului.
❑ Dacă, după încărcarea completă a acumulatorului, nivelul de energie din acumulator este în continuare scăzut, este posibil
ca acumulatorul să se apropie de sfârșitul duratei de viaţă și trebuie înlocuit.
❑ Nu trebuie să descărcaţi acumulatorul înainte de reîncărcare.
❑ Dacă nu aţi utilizat acumulatorul o perioadă lungă de timp, reîncărcaţi acumulatorul.
n 122 N
Precauţii
La utilizarea căștilor
❑ Siguranţa pe șosea — Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele zone. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului — Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării
la căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
n 123 N
Precauţii
La manipularea suportului Memory Stick
❑ Nu atingeţi conectorul suportului Memory Stick cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi doar etichete adezive furnizate odată cu suportul Memory Stick.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi la șocuri suportul Memory Stick.
❑ Nu dezasamblaţi și nu modificaţi suportul Memory Stick.
❑ Nu lăsaţi suportul Memory Stick să se umezească.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul Memory Stick în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Folosiţi cutia de depozitare furnizată odată cu suportul Memory Stick.
❑ Faceţi copii de siguranţă ale datelor de valoare.
❑ Nu lăsaţi suportul Memory Stick și adaptoarele Memory Stick la îndemâna copiilor. Există riscul ca aceștia să înghită
suportul.
❑ Când folosiţi un suport Memory Stick Duo, nu utilizaţi un stilou cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul
Memory Stick Duo. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
n 124 N
Precauţii
La manipularea discului local
Discul local are o densitate mare de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, poate fi deteriorat
cu ușurinţă de vibraţiile mecanice, de șocuri sau de praf.
Cu toate că discul local are un dispozitiv intern de siguranţă pentru prevenirea pierderilor de date din cauza vibraţiilor mecanice,
șocurilor sau prafului, trebuie să aveţi grijă atunci când manipulaţi computerul.
Pentru a evita deteriorarea discului local, respectaţi următoarele:
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu mutaţi computerul în timp ce este pornit.
❑ Nu opriţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe discul local.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
Dacă discul local este deteriorat, datele nu pot fi recuperate.
n 125 N
Precauţii
La actualizarea computerului
Verificaţi dacă ultimele actualizări au fost instalate pe computerul dumneavoastră utilizând următoarele aplicaţii software,
astfel încât computerul să poată funcţiona mai eficient.
Pentru a verifica dacă au fost instalate pe computer, urmaţi acești pași pentru fiecare aplicaţie software:
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele și pe Windows Update și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 3
Faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Update 3 și pe VAIO Update Options și apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
Dacă nu aţi instalat încă ultimele actualizări, instalaţi-le cu ajutorul aplicaţiei de mai sus. Pentru a descărca și pentru a instala
actualizările pe computer, computerul trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii despre cum se conectează
computerul la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 57).
n 126 N
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite cu care vă puteţi întâlni atunci când folosiţi
computerul VAIO. Multe dintre probleme au soluţii simple. Încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta VAIO-Link.
❑ Computer (pagina 127)
❑ Securitatea sistemului (pagina 134)
❑ Acumulator (pagina 135)
❑ Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 137)
❑ Internet (pagina 140)
❑ Lucru în reţea (pagina 142)
❑ Tehnologie Bluetooth (pagina 145)
❑ Discuri optice (pagina 149)
❑ Monitor (pagina 153)
❑ Imprimare (pagina 158)
❑ Microfon (pagina 159)
❑ Maus (pagina 160)
❑ Difuzoare (pagina 161)
❑ Touch Pad (pagina 163)
❑ Tastatură (pagina 164)
❑ Dischete (pagina 165)
❑ Audio/Video (pagina 166)
❑ Suport Memory Stick (pagina 169)
❑ Periferice (pagina 170)
n 127 N
Soluţionarea problemelor
Computer
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de curent și că este pornit. Asiguraţi-vă că indicatorul de alimentare
arată că computerul este alimentat cu curent.
❑ Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că este încărcat.
❑ Asiguraţi-vă că unitatea de dischete (dacă este cazul) este goală.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit. Asiguraţi-vă că
luminozitatea și contrastul sunt reglate corect. Consultaţi manualul furnizat odată cu monitorul pentru informaţii suplimentare.
❑ Deconectaţi adaptorul CA și îndepărtaţi acumulatorul. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul,
reconectaţi adaptorul CA și apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă apare condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după ce aţi achiziţionat computerul.
❑ Verificaţi dacă este folosit adaptorul CA Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar acumulatori reîncărcabili și adaptor
CA Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
n 128 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac dacă apare o eroare BIOS atunci când pornesc computerul?
Dacă apare mesajul „Press <F1> to resume, <F2> to setup” în partea de jos a ecranului, urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi tasta F2.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când apare
sigla VAIO.
2
Setaţi data (luna/ziua/anul). Apăsaţi tasta Enter.
3
Apăsaţi tasta m pentru a selecta System Time și apoi setaţi ora (oră: minute: secunde). Apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta , pentru a selecta fila Exit și apoi apăsaţi tasta F9.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
5
Selectaţi Exit Setup și apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Computerul repornește.
În cazul în care acest lucru se întâmplă frecvent, contactaţi VAIO-Link.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (Verde) este aprins, însă ecranul
rămâne gol?
Urmaţi acești pași:
1
Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul de alimentare se stinge.
Apoi reporniţi computerul.
2
În cazul în care ecranul computerului rămâne gol, deconectaţi adaptorul CA, scoateţi acumulatorul și lăsaţi computerul
circa un minut. Apoi reinstalaţi acumulatorul, conectaţi adaptorul CA și porniţi din nou computerul.
n 129 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspund la
comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce rulează o aplicaţie software, apăsaţi tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare și pe Închidere pentru
a opri computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și apoi faceţi clic pe săgeata
butonului Închidere și pe Închidere.
Dacă apare fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
din dreptul
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
❑ În cazul în care computerul tot nu se oprește, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
❑ Îndepărtaţi adaptorul CA și acumulatorul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
n 130 N
Soluţionarea problemelor
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Este posibil ca computerul să devină instabil dacă modul de operare este schimbat înainte ca acesta să intre complet în
modul Repaus sau Hibernare.
Pentru a restaura stabilitatea de funcţionare normală a computerului
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere și pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Oprirea computerului folosind butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul acumulatorului clipește și computerul nu pornește?
❑ Această situaţie poate fi cauzată de faptul că acumulatorul nu a fost instalat în mod adecvat. Pentru a rezolva această
problemă, opriţi computerul și îndepărtaţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii,
consultaţi Instalarea acumulatorului (pagina 22).
❑ Dacă problema persistă și după ce aţi efectuat cele de mai sus, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil.
Îndepărtaţi acumulatorul și contactaţi VAIO-Link.
n 131 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac dacă apare o fereastră cu un mesaj care indică incompatibilitatea sau
instalarea defectuoasă a acumulatorului și computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această situaţie poate fi cauzată de faptul că acumulatorul nu a fost instalat în mod adecvat. Pentru a rezolva această
problemă, opriţi computerul și îndepărtaţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii,
consultaţi Instalarea acumulatorului (pagina 22).
❑ Dacă problema persistă și după ce aţi efectuat cele de mai sus, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil.
Îndepărtaţi acumulatorul și contactaţi VAIO-Link.
De ce în fereastra Proprietăţi sistem este afișată o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Deoarece procesorul calculatorului dumneavoastră utilizează un tip de tehnologie de control al
vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza actuală a
procesorului în loc de cea maximă.
Ce ar trebui să fac dacă sistemul de operare Windows nu pornește, afișând un mesaj,
atunci când pornesc computerul?
Dacă introduceţi de trei ori la rând o parolă de pornire greșită, apare mesajul Enter Onetime Password. Dacă introduceţi iar
de trei ori la rând o parolă de pornire greșită, va apărea mesajul System Disabled și sistemul de operare Windows nu va
porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul de alimentare se
stinge. Așteptaţi 10 sau 15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola corectă. Când introduceţi parola, verificaţi
dacă indicatorul Num lock și indicatorul Caps lock sunt stinși. Dacă sunt aprinși, apăsaţi tasta Num Lk sau tasta Caps Lock
pentru a stinge indicatorul înainte de a introduce parola.
n 132 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare pentru a fi descărcate.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu îmi amintesc parola BIOS?
Dacă aţi uitat parola BIOS, contactaţi VAIO-Link pentru a o reseta. Se va percepe o taxă de resetare.
De ce durează atât de mult până pornește computerul?
În cazul în care este activ Norton Internet Security's Personal Firewall, este posibil să dureze mai mult timp până ce ecranul
spaţiului de lucru apare, datorită verificărilor de securitate din reţea.
n 133 N
Soluţionarea problemelor
De ce nu se stinge ecranul după ce trece ora setată pentru stingerea automată?
Economizorul de ecran VAIO iniţial dezactivează setarea respectivă, pe care o puteţi selecta folosind opţiunile pentru
alimentare din Windows, astfel încât ecranul să se stingă.
Selectaţi alt economizor de ecran decât Economizorul de ecran VAIO iniţial.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind fișierele de
iniţializare de pe o dischetă din unitatea USB conectată la computer?
Pentru a porni computerul de pe o unitate de dischete USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire (boot).
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 de câteva ori înaintea apariţiei siglei VAIO.
n 134 N
Soluţionarea problemelor
Securitatea sistemului
Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate fișierele de
actualizare Windows.
Puteţi obţine actualizări importante ale Windows făcând următoarele:
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet înainte de a primi actualizări.
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Alerte de securitate Windows de pe bara de activităţi.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat?
Puteţi menţine programul software Norton Internet Security la curent cu ultimele actualizări de la Symantec Corporation.
Pentru a descărca și pentru a instala ultima actualizare de securitate
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Norton Internet Security și pe Norton Internet Security.
2
Faceţi clic pe obiectul pentru actualizarea software-ului din panoul din stânga.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta și pentru a descărca actualizările.
n 135 N
Soluţionarea problemelor
Acumulator
Cum descopăr nivelul de încărcare a acumulatorului?
Consultaţi Încărcarea acumulatorului (pagina 25).
Când folosește computerul curent alternativ?
Când computerul este conectat direct la adaptorul CA, acesta folosește curent alternativ, chiar dacă acumulatorul este instalat.
Când ar trebui să reîncarc acumulatorul?
❑ Când nivelul acumulatorului scade sub 10%.
❑ Când indicatorul acumulatorului și cel de alimentare clipesc în același timp.
❑ Când nu aţi utilizat acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp.
Când ar trebui să înlocuiesc acumulatorul?
Dacă nivelul acumulatorului este în continuare scăzut după ce l-aţi încărcat, este posibil ca acumulatorul să se apropie de sfârșitul
perioadei de funcţionare și trebuie înlocuit.
n 136 N
Soluţionarea problemelor
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că acumulatorul instalat este cald?
Nu, este normal ca acumulatorul să fie cald atunci când alimentează computerul.
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de acumulator?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de acumulator, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să
intre în modul Hibernare, salvaţi datele frecvent pentru a evita pierderea datelor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 100) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
n 137 N
Soluţionarea problemelor
Cameră încorporată MOTION EYE
De ce fereastra de vizualizare nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software
folosește camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a folosi camera încorporată MOTION EYE.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului să nu mai fie suficientă pentru afișarea imaginilor primite de la camera
încorporată MOTION EYE. Micșorarea rezoluţiei sau reducerea culorilor ecranului LCD pot ajuta.
❑ Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect
care se deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot prezenta reflecţia luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ Dacă capacul de protecţie a lentilei este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul. Consultaţi La utilizarea
Camerei încorporate MOTION EYE (pagina 118).
De ce imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Este posibil ca setările efectelor din aplicaţia software să fi dus la lipsa cadrelor. Consultaţi fișierul ajutor din aplicaţia software
pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fi fost activată. Verificaţi performanţele procesorului.
n 138 N
Soluţionarea problemelor
De ce la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul funcţionează cu
acumulatorul?
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare CA.
De ce pâlpâie imaginile capturate cu camera încorporată MOTION EYE?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă datorită nepotrivirii dintre frecvenţa de redare
a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. LightSource, Flickness, etc.)
pentru a elimina pâlpâirile.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată MOTION EYE?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
n 139 N
Soluţionarea problemelor
De ce nu pot folosi camera încorporată MOTION EYE?
❑ Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software
folosește camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a folosi camera încorporată MOTION EYE.
❑ Dacă problema persistă, trebuie să reinstalaţi software-ul driverului pentru cameră. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de Control, Hardware și Sunet și apoi pe Manager Dispozitive.
2
Faceţi dublu clic pe Dispozitive imagini.
3
Faceţi clic dreapta pe numele de dispozitiv ce corespunde cu camera și faceţi clic pe Actualizare Software Driver.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de
economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată MOTION EYE?
❑ Computerul nu trebuie să intre în modurile Repaus sau Hibernare în timp ce utilizaţi camera încorporată MOTION EYE.
❑ În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificaţi setările corespunzătoare modului de
economisire de energie. Pentru a modifica setarea, consultaţi Utilizarea Modurilor de Economisire a Energiei (pagina 97).
Ce trebuie să fac dacă nu pot captura corespunzător filme în format WMV cu ajutorul
camerei încorporate MOTION EYE?
Schimbaţi formatul de înregistrare în MPEG-1. Alternativ, faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Camera Capture
Utility și VAIO Camera Capture Utility pentru a porni VAIO Camera Capture Utility. Faceţi clic pe butonul Camera pentru
a afișa fereastra Properties și debifaţi caseta de selectare Low Light.
n 140 N
Soluţionarea problemelor
Internet
Ce ar trebui să fac în cazul în care modemul nu funcţionează?
❑ Asiguraţi-vă că cablul telefonic este bine conectat la portul modemului de pe computer și la priza de perete.
❑ Asiguraţi-vă că cablul telefonic funcţionează. Conectaţi cablul la un telefon obișnuit și verificaţi dacă există ton de apel.
❑ Asiguraţi-vă că numărul de telefon pe care programul îl apelează este corect.
❑ Asiguraţi-vă că aplicaţia software pe care o utilizaţi este compatibilă cu modemul computerului. (Toate programele Sony
instalate în prealabil sunt compatibile.)
❑ Asiguraţi-vă că modemul este singurul dispozitiv conectat la linia telefonică.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și Sunet.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
4
În fila Modemuri, verificaţi dacă este listat modemul dumneavoastră.
5
În fila Reguli de apelare, verificaţi ca informaţiile despre amplasare să fie corecte.
n 141 N
Soluţionarea problemelor
De ce viteza conexiunii prin modem este prea scăzută?
Computerul este echipat cu un modem V.92/ V.90 compatibil. Mulţi factori pot influenţa viteza conexiunii modemului, inclusiv
bruiajul liniilor telefonice sau compatibilitatea cu echipamentul telefonic, precum faxurile sau alte modemuri. Dacă credeţi că
modemul nu se conectează corespunzător la alte modemuri pentru PC, faxuri sau la Furnizorul de Servicii de Internet (ISP),
faceţi unul dintre următoarele lucruri:
❑ Cereţi companiei telefonice să verifice dacă linia telefonică nu este bruiată.
❑ Dacă problema este legată de fax, asiguraţi-vă că nu există probleme cu faxul pe care îl apelaţi și că acesta este compatibil
cu dispozitivele fax modem.
❑ Dacă întâmpinaţi probleme la conectarea cu furnizorul de servicii de Internet, asiguraţi-vă că furnizorul de servicii de
Internet nu are probleme tehnice.
❑ Dacă dispuneţi de o a doua linie telefonică, încercaţi să conectaţi modemul la acea linie.
n 142 N
Soluţionarea problemelor
Lucru în reţea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Disponibilitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie nevoie să îndepărtaţi calculatorul
de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că comutatorul WIRELESS sau WIRELESS LAN este pornit și că indicatorul Wireless LAN de pe computer
este aprins.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de curent electric a punctului de acces este pornită.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări avansate de gestionare a energiei.
Apare fereastra Opţiuni alimentare.
4
Selectaţi fila Stări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Plugged in.
n 143 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-că că punctul de acces și computerul sunt conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că computerul este configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Respectaţi pașii descriși în Ce ar trebui să fac în
cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 142) pentru a modifica
setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori includ configuraţiile dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transferare a datelor, îndepărtaţi calculatorul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de
punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul
de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Respectaţi pașii descriși în Ce ar trebui să fac în
cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 142) pentru a modifica
setările.
n 144 N
Soluţionarea problemelor
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile transferului de date pot apărea atunci când
utilizaţi fișiere mari sau în cazul în care computerul se află în apropierea microundelor și a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că conexiunea punctului de acces este intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Respectaţi pașii descriși în Ce ar trebui să fac în
cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 142) pentru a modifica
setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţiile LAN fără fir se fac în benzi de frecvenţă împărţite cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de encriptare?
Două computere cu funcţionalitate LAN fără fir pot pierde o conexiune peer-to-peer în cazul în care cheia de encriptare este
schimbată. Puteţi fie să restabiliţi cheia de encriptare la profilul iniţial sau să reintroduceţi cheia pe ambele computere pentru
ca aceasta să se potrivească.
n 145 N
Soluţionarea problemelor
Tehnologie Bluetooth
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu pot detecta computerul?
❑ Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţionalitatea Bluetooth activată.
❑ Dacă indicatorul Bluetooth este stins, schimbaţi poziţia comutatorului WIRELESS.
❑ Nu puteţi utiliza funcţionalitatea Bluetooth atunci când computerul se află în modul de economisire de energie. Reveniţi
la modul Normal, apoi schimbaţi poziţia comutatorului WIRELESS.
❑ Este posibil ca computerul și dispozitivul să fie prea departe unul de altul. Tehnologia Bluetooth fără fir funcţionează cel
mai bine atunci când dispozitivele sunt la maximum 10 metri unul faţă de celălalt.
De ce nu poate computerul să detecteze alte dispozitive Bluetooth?
Dacă dispozitivul este conectat și la alte dispozitive, este posibil să nu apară în fila Dispozitive (Devices) a ferestrei
Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) sau este posibil să nu puteţi comunica cu dispozitivul.
Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul Bluetooth cu care vreau să comunic?
❑ Verificaţi ca funcţionalitatea Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi să fie pornită. Consultaţi manualul
celuilalt dispozitiv pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul, faceţi clic pe Start, Panou de Control,
Hardware și Sunet, Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices), fila Opţiuni (Options) și bifaţi caseta de selectare
Permiteţi dispozitivelor Bluetooth să se conecteze la acest computer (Allow Bluetooth devices to connect to this
computer).
n 146 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu se pot conecta la
computerul meu?
❑ Asiguraţi-vă că celălalt dispozitiv este autentificat.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul, faceţi clic pe Start, Panou de Control,
Hardware și Sunet, Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices), fila Opţiuni (Options) și bifaţi caseta de selectare
Permiteţi dispozitivelor Bluetooth să se conecteze la acest computer (Allow Bluetooth devices to connect to this
computer).
❑ Distanţa de transfer de date poate fi mai mică de 10 metri în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și
dispozitivele Bluetooth, unul de celelalte.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră.
❑ Verificaţi ca funcţionalitatea Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi să fie pornită. Consultaţi manualul
celuilalt dispozitiv pentru informaţii suplimentare.
n 147 N
Soluţionarea problemelor
De ce viteza conexiunii Bluetooth este prea scăzută?
❑ Viteza de transfer de date depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele Bluetooth, unul de
celelalte.
❑ Frecvenţa radio de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este, de asemenea, folosită de alte
dispozitive. Dispozitivele Bluetooth încorporează tehnologie care minimizează interferenţa cu alte dispozitive folosind
aceeași lungime de undă, totuși, viteza de comunicare și raza de conectare poate fi redusă. Interferenţa altor dispozitive
poate, de asemenea, opri în întregime comunicaţiile.
❑ Disponibilitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie nevoie să mutaţi computerul la
distanţă de obstacole sau mai aproape de dispozitivul la care este conectat.
❑ Identificaţi și îndepărtaţi obstacolele dintre computer și dispozitivul la care este conectat.
❑ Reţineţi că datorită limitărilor standardului Bluetooth, este posibil ca fișierele mari să fie câteodată alterate în timpul
transferului continuu, datorită interferenţei electromagnetice din mediul înconjurător.
De ce nu mă pot conecta la serviciul suportat de dispozitivul Bluetooth vizat?
Conectarea este posibilă doar pentru serviciile suportate și de computerul cu funcţionalitate Bluetooth. Pentru informaţii
suplimentare, căutaţii informaţii despre Bluetooth folosind Ajutor și Asistenţă Windows. Pentru a deschide Ajutor și
Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start și pe Ajutor și Asistenţă.
Pot folosi un dispozitiv cu tehnologie Bluetooth în avion?
Prin intermediul tehnologiei Bluetooth, computerul dumneavoastră transmite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locurile sensibile,
precum spitalele și avioanele, pot avea restricţii de utilizare a dispozitivelor Bluetooth, datorită interferenţelor radio. Consultaţi
personalul facilităţilor pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţionalităţii Bluetooth a computerului.
n 148 N
Soluţionarea problemelor
De ce nu pot folosi funcţionalitatea Bluetooth atunci când fac log on la computer în calitate
de utilizator cu cont standard?
Este posibil ca funcţionalitatea Bluetooth să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dumneavoastră.
Faceţi Log on pe computer în calitate de utilizator cu drepturi de administrator.
De ce nu mă pot conecta la un dispozitiv Bluetooth în modul Utilizator reţea zonă
personală?
Dacă dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi nu suportă comunicare Bluetooth în modul Utilizator reţea zonă personală,
nu puteţi stabili o conexiune de la computer.
De ce nu pot folosi dispozitivele Bluetooth atunci când schimb utilizatorul?
Dacă schimbaţi un utilizator fără să faceţi log off din sistem, dispozitivele Bluetooth nu vor funcţiona corect. Asiguraţi-vă că
faceţi log off înainte de a schimba utilizatorul. Pentru a face log off din sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul
Blocare și apoi pe Log Off.
De ce nu pot face schimb de cărţi de vizită cu un telefon mobil?
Schimbul de cărţi de vizită nu este acceptat.
n 149 N
Soluţionarea problemelor
Discuri optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere și pe Repornire pentru a reporni
computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi La manipularea discurilor
(pagina 120) pentru instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac în cazul în care tava unităţii nu se deschide?
❑ Computerul trebuie să fie pornit.
❑ Apăsaţi butonul de scoatere a unităţii.
❑ Dacă butonul de scoatere al unităţii nu funcţionează, faceţi clic pe Start și pe Computer. Faceţi clic dreapta pe pictograma
unităţii de disc optice și selectaţi Scoatere.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu au efect, introduceţi un obiect subţire și drept (precum o agrafă pentru hârtie)
în orificiul de scoatere manuală de pe unitatea de disc optică.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
n 150 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere și pe Repornire pentru a reporni
computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi La manipularea
discurilor (pagina 120) pentru instrucţiuni.
❑ Dacă este redat un disc și nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Verificaţi dacă volumul este oprit dau dat la minim apăsând tastele Fn+F2 sau butonul VOL-.
❑ Faceţi clic dreapta pe pictograma Bluetooth de pe bara de activităţi și faceţi clic pe Deschidere mixer volum pentru
a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
❑ Asiguraţi-vă că este instalată aplicaţia software a driver-ului corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Sistem și întreţinere.
3
Faceţi clic pe Sistem.
n 151 N
Soluţionarea problemelor
4
Faceţi clic pe Manager Dispozitive de pe panoul din stânga.
Apare fereastra Manager Dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului dumneavoastră.
Dacă în dreptul unui dispozitiv listat apare un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie nevoie să activaţi
dispozitivul sau să reinstalaţi driverele.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice ale computerului
dumneavoastră.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma aplicaţia software a driverului selectând fila Driver și făcând clic pe Detalii Driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. Etichetele adezive se pot desprinde în timp ce discul se află în
unitatea de disc optică și pot deteriora unitatea sau pot duce la defectarea acesteia.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de disc
optică. Verificaţi ambalajul DVD-ului pentru a vă asigura că codul de regiune este compatibil cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Asiguraţi-vă că computerul utilizează o sursă de alimentare cu curent alternativ și încercaţi din nou discul.
n 152 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un economizor
de ecran.
❑ Nu mai folosiţi tastatura.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dumneavoastră de disc optică. Reţineţi că este posibil
ca unele mărci de suporturi DVD înregistrabile să nu funcţioneze.
❑ Aplicaţia software instalată iniţial pe computer nu suportă copierea de filme în format DVD. Macrovision sau alte tehnologii
de protecţie video similare previn copierea filmelor în format DVD de către utilizatori. Copierea unui film în format DVD
reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și, prin urmare, este ilegală.
De ce nu pot scrie date pe discuri Blu-ray?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate. Pentru a găsi tipul de unitate de disc optică, consultaţi Specificaţii online și apoi Citirea și scrierea de discuri
optice (pagina 37) pentru a citi despre suporturile de disc.
❑ Asiguraţi-vă ce unitatea de disc optică acceptă configuraţia de scriere a discului Blu-ray. Unităţile CD-RW/DVD-ROM,
DVD-ROM, și DVD±RW/±R DL/RAM nu o acceptă.
❑ Discurile BD-R nu sunt suporturi reinscripţionabile. Nu puteţi adăuga sau șterge date pe sau de pe discurile BD-R.
n 153 N
Soluţionarea problemelor
Monitor
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsaţi
orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea Modurilor de Economisire a Energiei (pagina 97)
pentru mai multe informaţii.
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de curent și că este pornit. Asiguraţi-vă că indicatorul de
alimentare arată că computerul este alimentat cu curent.
❑ În cazul în care computerul utilizează energie de la acumulator, asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că este
încărcat. Consultaţi Utilizarea acumulatorului (pagina 22) pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă modul de afișaj este setat la monitor extern, apăsaţi tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și Funcţii cu tasta Fn
(pagina 30) pentru informaţii suplimentare.
De ce nu pot vizualiza întreaga imagine a unui video în format DVD pe ecranul
televizorului meu?
Este posibil ca rezoluţia ecranului să nu fie setată corespunzător. Vă recomandăm să ajustaţi rezoluţia ecranului la 1024 x 768
sau mai puţin, în funcţie de dimensiunea ecranului monitorului extern.
Cum ajustez imaginea de pe ecranul televizorului meu?
Utilizaţi comenzile monitorului extern pentru a ajusta imaginea. Consultaţi manualul furnizat odată cu televizorul pentru
informaţii suplimentare.
n 154 N
Soluţionarea problemelor
Cum ajustez rezoluţia ecranului televizorului meu?
Este posibil ca ecranul televizorului să nu afișeze întreaga imagine a unei înregistrări video în cazul în care rezoluţia ecranului
este mai mare de 1024 x 768. Ajustaţi rezoluţia ecranului la valoarea 1024 x 768 sau la o valoare mai mică.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
Apare fereastra Setări afișare.
3
Mutaţi cursorul de sub Rezoluţie spre stânga pentru a reduce sau spre dreapta pentru crește rezoluţia ecranului.
Cum schimb dispozitivul de afișare de la ecran la televizor?
Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 80).
În mod alternativ, puteţi apăsa tastele Fn+F7 pentru a vedea imaginea fie pe ecranul computerului, fie pe televizor. Consultaţi
Combinaţii și Funcţii cu tasta Fn (pagina 30) pentru informaţii suplimentare.
n 155 N
Soluţionarea problemelor
De ce nu poate ecranul meu să afișeze o înregistrare video?
❑ Dacă monitorul extern este selectat ca fiind dispozitivul de afișare și monitorul extern este deconectat, nu puteţi afișa o
înregistrare video pe ecranul computerului. Opriţi redarea înregistrării video, selectaţi ecranul computerului pentru a fi
dispozitivul de afișare și apoi reporniţi redarea înregistrării video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 80).
În mod alternativ, puteţi apăsa tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare. Consultaţi Combinaţii și Funcţii
cu tasta Fn (pagina 30) pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la rezoluţie
mare. În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
Apare fereastra Setări afișare.
3
Mutaţi cursorul de sub Rezoluţie spre stânga pentru a reduce sau spre dreapta pentru crește rezoluţia ecranului.
Puteţi confirma valoarea memoriei grafice și video totale. Faceţi clic dreapta pe desktop, selectaţi Personalizare și faceţi clic pe Setări afișare, Stări complexe și apoi
pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de memoria reală a computerului dumneavoastră.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
Apăsaţi tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
n 156 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac dacă luminozitatea LCD a ecranului se schimbă?
Setarea luminozităţii LCD, ajustată cu tastele Fn+F5/F6, este temporară și este posibil să se revină la setarea iniţială atunci
când computerul revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. Pentru a salva setarea preferată pentru luminozitate,
urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări avansate de gestionare a energiei.
Apare fereastra Opţiuni alimentare.
4
Selectaţi fila Stări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Afișare.
6
Ajustaţi setarea luminozităţii LCD din cadrul elementului pentru ajustarea luminozităţii.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Dacă nu puteţi schimba dispozitivul de afișare prin intermediul tastelor Fn+F7, trebuie să modificaţi setările pentru monitor
extern prin intermediul VAIO Control Center. Pentru a modifica setările, lansaţi VAIO Control Center, selectaţi elementul
de control pentru monitorul extern și apoi faceţi clic pentru a selecta caseta pentru schimbarea opţiunilor de detectare automată
a monitorului extern. Apoi, încercaţi tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare.
n 157 N
Soluţionarea problemelor
Cum pot rula Windows Aero?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate.
Pentru a rula Windows Aero, respectaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Particularizare culori din Aspect și personalizare.
3
Faceţi clic pe Deschidere proprietăţi aspect clasic pentru mai multe opţiuni de culoare.
Apare fereastra Setări aspect.
4
Selectaţi Windows Aero din opţiunile Schemă de culori din fila Aspect.
5
Faceţi clic pe OK.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
n 158 N
Soluţionarea problemelor
Imprimare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită și că cablul imprimantei este bine conectat la porturile imprimantei și ale
computerului.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dumneavoastră.
❑ S-ar putea să fie nevoie să instalaţi driverul pentru imprimantă înainte să puteţi utiliza imprimanta. Consultaţi manualul
furnizat odată cu imprimanta pentru informaţii suplimentare.
❑ În cazul în care imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea după ce s-a aflat într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare), apoi reporniţi computerul.
❑ În cazul în care cu imprimanta sunt oferite funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor funcţii
pe computerul dumneavoastră să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Imprimantă din secţiunea Hardware și Sunet.
3
Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectaţi Proprietăţi.
4
Faceţi clic pe fila Porturi.
5
Faceţi clic pentru a debifa caseta Se activează suportul bidirecţional.
6
Faceţi clic pe OK.
Această modificare a setărilor dezactivează funcţiile de comunicare bidirecţională ale imprimantei, cum ar fi transferul de
date, monitorizarea stării și panoul de control de la distanţă.
n 159 N
Soluţionarea problemelor
Microfon
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit și că este conectat corespunzător la jackul pentru
microfon de pe computerul dumneavoastră.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de ieșire audio, precum un difuzor.
Pentru a preveni această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de ieșire audio.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
n 160 N
Soluţionarea problemelor
Maus
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu recunoaște mausul meu?
❑ Asiguraţi-vă că mausul este conectat corespunzător la port.
❑ Reporniţi computerul cu mausul conectat.
Ce ar trebui să fac în cazul în care indicatorul nu se mișcă atunci când folosesc mausul?
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un alt maus.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce rulează o aplicaţie software, apăsaţi tastele Alt+F4 pentru a închide
fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare și pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere și pe Repornire.
Dacă apare fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Oprirea computerului folosind butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 161 N
Soluţionarea problemelor
Difuzoare
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că controlul de volum este setat corespunzător.
Consultaţi fișierul de ajutor al programului pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit din tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat de la butonul VOL-. Apăsaţi butonul VOL+ pentru a mări volumul la un nivel
acceptabil.
❑ Dacă difuzoarele dumneavoastră necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de
curent. Consultaţi manualul furnizat odată cu difuzoarele pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că controlul de volum este setat corespunzător.
Consultaţi fișierul de ajutor al programului pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că volumul difuzorului este destul de ridicat și că opţiunea audio este activată.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit din tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat de la butonul VOL-. Apăsaţi butonul VOL+ pentru a mări volumul la un nivel
acceptabil.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
n 162 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud microfonul sau sunetul provenit de la televizorul
compatibil HDMI?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor cu placă video NVIDIA.
Computerul dumneavoastră nu poate să scoată semnale audio din jackul microfonului direct prin portul HDMI. Salvaţi mai
întâi datele audio într-un fișier audio și apoi redaţi fișierul către dispozitivul de ieșire prin portul HDMI.
n 163 N
Soluţionarea problemelor
Touch Pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil ca dumneavoastră să fi dezactivat dispozitivul touch pad fără a conecta un maus la computer. Consultaţi
Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 32).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un maus la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce rulează o aplicaţie software, apăsaţi tastele Alt+F4 pentru a închide
fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare și pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere și pe Repornire.
Dacă apare fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Oprirea computerului folosind butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 164 N
Soluţionarea problemelor
Tastatură
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dumneavoastră este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură
regională diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a modifica configuraţia tastaturii, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limba si regiune și apoi faceţi clic pe Opţiuni regionale si lingvistice.
3
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce U, I, O, P, J, K, L, M și așa mai departe, este posibil să fie activată tasta Num Lk. Verificaţi ca
indicatorul Num lock să fie stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi tasta Num Lk pentru a-l stinge înainte de a
introduce aceste caractere.
n 165 N
Soluţionarea problemelor
Dischete
De ce nu apare pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware în bara de
activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dumneavoastră nu recunoaște unitatea de dischete. Mai întâi asiguraţi-vă că cablul USB este conectat în mod
adecvat la portul USB. Dacă trebuie să fie asigurată conexiunea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută
de către computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi pașii:
1
Opriţi toate programele ce accesează unitatea de dischete.
2
Așteptaţi ca indicatorul LED de pe unitatea de dischete să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta și deconectaţi unitatea de dischete USB din computer.
4
Reconectaţi unitatea de dischete prin introducerea conectorului USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta să
fie plină sau protejată la scriere. Fie puteţi folosi o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi dezactiva opţiunea
de protejare la scriere.
n 166 N
Soluţionarea problemelor
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video DV?
Dacă se precizează ca dispozitivul i.LINK pare deconectat sau oprit, este posibil ca cablul i.LINK să nu fie introdus corespunzător
în portul computerului sau al camerei video. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Consultaţi Conectarea unui dispozitiv
i.LINK (pagina 89) pentru informaţii suplimentare.
i.LINK este marcă înregistrată a Sony folosită doar pentru a indica faptul că produsul conţine o conexiune IEEE 1394. Procedura pentru stabilirea unei conexiuni i.LINK
poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica
între ele. Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul i.LINK compatibil pentru mai multe informaţii despre condiţiile de funcţionare și conectarea adecvată. Înainte
de a conecta dispozitive periferice compatibile cu i.LINK la sistemul dumneavoastră, cum ar fi o unitate CD-RW sau o unitate de disc optică, verificaţi compatibilitatea
acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare cerute.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și Sunet.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete, faceţi clic pentru a deselecta caseta de validare Redare sunet de început Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
n 167 N
Soluţionarea problemelor
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de ieșire audio conectat
la portul HDMI?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor cu placă video NVIDIA.
❑ Odată ce aţi conectat un dispozitiv la portul HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de redare a sunetului dacă doriţi să
auziţi sunete din dispozitiv.
Pentru a schimba dispozitivul de ieșire audio, urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
3
Faceţi clic pe Hardware și Sunet.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru redare și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
❑ Dacă tot nu auiţi niciun sunet de la dispozitivul de ieșire audio, urmaţi pașii unmători:
1
Respectaţi pașii 1 - 4 de mai sus.
2
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI și faceţi clic pe Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Avansat.
4
Selectaţi rata eșantionului (de exemplu, 48000 Hz, 16 bit) pe care o acceptă dispozitivul.
5
Faceţi clic pe OK.
n 168 N
Soluţionarea problemelor
Cum fac ca sunetul Dolby Digital sau DTS să iasă printr-un dispozitiv compatibil HDMI?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor cu placă video NVIDIA.
Pentru a scoate sunetul Dolby Digital sau DTS de pe un disc prin intermediul unui dispozitiv compatibil HDMI conectat la
computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și Sunet.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI și faceţi clic pe Proprietăţi.
5
Faceţi clic pe fila Formate acceptate.
6
Faceţi clic pentru a selecta caseta DTS audio și Dolby Digital.
7
Faceţi clic pe OK.
!
Dacă sunetul Dolby Digital sau DTS este redat la un dispozitiv care nu acceptă acest format, acesta nu va reda niciun sunet. În astfel de cazuri, debifaţi casetele de
validare DTS audio și Dolby Digital.
n 169 N
Soluţionarea problemelor
Suport Memory Stick
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive suporturile Memory Stick care
au fost formatate pe un computer VAIO?
Este posibil să fie nevoie să reformataţi suportul Memory Stick.
Formatarea suportului Memory Stick șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a putea să
reformataţi suportul Memory Stick, faceţi copii de siguranţă pentru datele importante și confirmaţi că suportul nu conţine
fișierele pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe suportul Memory Stick pe discul local, pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi suportul Memory Stick urmând pașii din Pentru a formata un suport Memory Stick (pagina 51).
De ce nu pot salva fișiere cu muzică pe suportul Memory Stick?
Muzica protejată prin drepturi de autor nu poate fi transferată pe niciun suport Memory Stick cu excepţia celor ce au sigla
MagicGate.
!
Utilizarea muzicii înregistrate necesită aprobarea deţinătorilor drepturilor de autor.
Sony nu este responsabil pentru fișierele cu muzică care nu pot fi înregistrate de pe un CD sau descărcate din alte surse.
Pot copia imagini de pe camera digitală folosind un suport Memory Stick?
Da și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul Memory Stick.
De ce nu pot salva fișiere cu muzică pe suportul Memory Stick?
Unele versiuni de suport Memory Stick sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii pentru a proteja datele de
ștergere sau suprascriere accidentală. Asiguraţi-vă că comutatorul de prevenire a ștergerii este oprit.
n 170 N
Soluţionarea problemelor
Periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit și să utilizeze propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi dacă cablul de
alimentare este conectat în mod corespunzător la priza de curent alternativ.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific
folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare. S-ar putea să trebuiască să instalaţi
o aplicaţie software înainte să conectaţi dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum scăzut de energie, cum ar fi un maus, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica un dispozitiv să funcţioneze datorită distribuţiei alimentării. Vă recomandăm să conectaţi
dispozitivul direct la computer fără a folosi un hub.
n 171 N
Opţiuni de asistenţă
Opţiuni de asistenţă
Din această secţiune puteţi afla unde să căutaţi răspunsuri la întrebările despre computerul VAIO.
Informaţii asistenţă Sony
Consultaţi următoarele surse pentru răspunsuri, în ordinea enumerată mai jos.
Consultaţi Documentaţie (pagina 7) pentru detalii cu privire la documentaţia tipărită și netipărită furnizată odată cu computerul,
precum și pentru alte surse de referinţă.
❑ Accesaţi fișierele de ajutor ce însoţesc software-ul pentru instrucţiuni cu privire la utilizarea software-ului.
❑ Utilizaţi funcţia de căutare din Ajutor și Asistenţă Windows ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe
tasta F1.
❑ Web site VAIO-Link: Dacă aveţi probleme cu computerul, puteţi accesa site-ul VAIO-Link pentru soluţionarea problemelor.
Accesaţi http://support.vaio.sony.eu.
❑ e-Support: Această parte interactivă a site-ului nostru http://support.vaio.sony.eu vă permite să intraţi în contact prin
intermediul Internetului cu echipa noastră de asistenţă dedicată. Dacă folosiţi un cont personalizat, puteţi să vă înregistraţi
cu ușurinţă întrebările.
❑ Linii de asistenţă VAIO-Link: Înainte de a contacta VAIO-Link prin telefon, încercaţi să rezolvaţi problema prin citirea
documentaţiei tipărite și netipărite.
❑ Vizitaţi celelalte site-uri Sony:
❑ http://www.club-vaio.com dacă doriţi să aflaţi mai multe despre VAIO și dacă doriţi să fiţi parte a comunităţii VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com pentru achiziţii online.
❑ http://www.sony.net pentru alte produse Sony.
Trebuie să aveţi o conexiune la Internet pentru a accesa funcţiile online descrise aici.
n 172 N
Opţiuni de asistenţă
e-Support
Ce este e-Support?
Aţi căutat în ghidurile de utilizare și pe site-ul nostru (http://support.vaio.sony.eu) dar nu aţi găsit un răspuns la întrebare/problemă?
e-Support este soluţia ideală pentru dumneavoastră!
Portalul nostru e-Support este un site interactiv pe care puteţi să postaţi orice întrebare de natură tehnică pe care o puteţi
avea cu privire la computer și unde puteţi primi răspunsuri de la echipa de asistenţă dedicată.
Fiecare întrebare postată va avea un „număr de caz” unic pentru a asigura comunicarea cu ușurinţă între dumneavoastră și
echipa e-Support.
Cine poate folosi e-Support?
Toţi clienţii VAIO înregistraţi au dreptul la acces nelimitat la portalul VAIO-Link e-Support.
Cum pot accesa portalul e-Support?
Când înregistraţi computerul, veţi primi automat un e-mail cu legătura către portalul e-Support, numărul de client și, câteva
ore mai târziu, un email cu câteva explicaţii de bază.
Tot ceea ce trebuie să faceţi este să activaţi contul făcând clic pe legătura din e-mail.
Sunteţi pregătit acum să creaţi primul dumneavoastră caz!
Puteţi accesa portalul e-Support Web de la orice computer cu conexiune Internet activă.
Un fișier de asistenţă complet este disponibil pe portalul e-Support pentru a vă ajuta să folosiţi serviciul e-Support.
Pot posta întrebări în limba mea maternă?
Din moment ce interacţionaţi cu echipa e-Support prin intermediul unui portal, ce vă conectează direct la baza noastră de
date, e-Support va accepta și va răspunde doar la întrebări în engleză, franceză sau germană.
n 173 N
Opţiuni de asistenţă
Pot posta întrebări în orice moment?
Da, puteţi posta întrebări 24 de ore din 24, dar reţineţi că echipa e-Support poate răspunde la întrebări doar de luni până
vineri între 8 am și 6 pm.
Utilizarea e-Support implică vreun cost?
Nu, acesta este un serviciu complet gratuit oferit tuturor clienţilor VAIO înregistraţi!
Cum aflu când am primit răspunsul la întrebare/caz de la echipa e-Support?
În momentul în care cazul dumneavoastră a fost procesat de către echipa e-Support, veţi primi un e-mail, ce vă va anunţa
că a fost actualizat cazul dumneavoastră.
n 174 N
Opţiuni de asistenţă
Mărci înregistrate
Sony, Battery Checker, Click to DVD, Click to DVD BD, DVgate Plus, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO,
VAIO Update sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick PRO”,
„Memory Stick PRO-HG”, „Memory Stick Micro”, „M2”, Memory Stick logo, VAIO, și sigla VAIO sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ și sigla Blu-ray Disc logo sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium și Intel SpeedStep sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Trial, Microsoft Office Ready
2007 și sigla Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte ţări.
i.LINK este marcă înregistrată a Sony folosită doar pentru a indica faptul că produsul conţine o conexiune IEEE 1394.
Adobe, Adobe Acrobat Standard, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro și Adobe Photoshop
Elements sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.
Norton și Norton 360 sunt mărci comerciale Symantec Corporation.
Roxio Easy Media Creator este marcă înregistrată a Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO și WinDVD BD for VAIO sunt mărci înregistrate ale InterVideo, Inc.
Sun Java VM este marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth și Google Picasa sunt mărci înregistrate ale Google.
Skype este marcă înregistrată a Skype Limited.
n 175 N
Opţiuni de asistenţă
My Club VAIO utilizează software-ul Macromedia Flash™ Player al Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia,
Inc. Toate drepturile rezervate. Macromedia și Flash sunt mărci înregistrate ale Macromedia, Inc.
Marca cuvântului Bluetooth și siglele sale sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către Sony
Corporation este licenţiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
Designul și specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Marca cuvântului ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation
este licenţiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
Sigla SD este marcă înregistrată.
Sigla SDHC este marcă înregistrată.
MultiMediaCard™ este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.
HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor. În manual nu sunt prezente
mărcile ™ sau ®.
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci înregistrate sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.
Consultaţi Specificaţii online pentru a afla ce software este disponibil pentru modelul dumneavoastră.
n
© 2007 Sony Corporation
Download PDF

advertising