Sony | VGN-CS31S | Sony VGN-CS31S Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VGN-CS
n 2 N
Cuprins
Înainte de utilizare............................................................... 4
Aflaţi mai multe despre computerul
dumneavoastră VAIO.................................................... 5
Consideraţii de ergonomie ............................................ 7
Cum să începem................................................................. 9
Localizarea comenzilor și a porturilor.......................... 10
Despre indicatorii luminoși .......................................... 16
Conectarea la o sursă de alimentare .......................... 17
Utilizarea acumulatorului............................................. 18
Închiderea în siguranţă a computerului ....................... 25
Actualizarea computerului........................................... 26
Cum să utilizaţi computerul VAIO ..................................... 27
Utilizarea tastaturii....................................................... 28
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................. 30
Utilizarea butonului cu funcţie specială ....................... 31
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere .................. 32
Utilizarea camerei încorporate .................................... 36
Utilizarea unităţii de disc optice................................... 37
Utilizarea Memory Stick .............................................. 44
Utilizarea altor module / cartele de memorie............... 49
Utilizarea Internetului .................................................. 56
Utilizarea reţelei (LAN) ................................................ 58
Utilizarea Wireless LAN .............................................. 59
Utilizarea funcţiei Bluetooth .........................................66
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală ................71
Utilizarea dispozitivelor periferice......................................78
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor ...........79
Conectarea unui monitor extern ..................................80
Selectarea modurilor de afișare...................................83
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple................85
Conectarea unui microfon extern ................................87
Conectarea unui dispozitiv USB ..................................88
Conectarea unui dispozitiv i.LINK................................90
Personalizarea computerului VAIO ...................................92
Stabilirea parolei ..........................................................93
Utilizarea VAIO Control Center..................................100
Utilizarea modurilor de economisire a energiei..........101
Utilizarea VAIO Power Management .........................106
Configurarea modemului ...........................................108
Îmbunătăţirea computerului VAIO ...................................110
Adăugarea și îndepărtarea de memorie ....................111
n 3 N
Precauţii.......................................................................... 117
Manipularea ecranului LCD....................................... 118
Utilizarea sursei de alimentare.................................. 119
Manipularea computerului......................................... 120
Manipularea camerei încorporate ............................. 123
Manipularea discurilor ............................................... 124
Utilizarea acumulatorului........................................... 125
Utilizarea căștilor....................................................... 126
Manipularea Memory Stick........................................ 127
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat ...... 128
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală.............. 129
Depanare ........................................................................ 130
Computer .................................................................. 132
Securitatea sistemului ............................................... 139
Acumulator ................................................................ 140
Cameră încorporată .................................................. 142
Internet ...................................................................... 144
Lucru în reţea ............................................................ 146
Tehnologie Bluetooth ................................................ 151
Discuri optice............................................................. 155
Monitor ...................................................................... 159
Imprimare .................................................................. 163
Microfon .................................................................... 164
Difuzoare................................................................... 165
Touch Pad .................................................................166
Tastatură ...................................................................167
Dischete.....................................................................168
Audio/Video ...............................................................169
Memory Stick .............................................................171
Periferice ...................................................................172
Mărci înregistrate ............................................................173
Notă.................................................................................175
Înainte de utilizare >
n 4 N
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a Ghidului de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere personale.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dvs.
Informaţiile din manualele furnizate, inclusiv acest Ghid de utilizare, sunt destinate utilizatorilor de computere VAIO cu sistemul de operare Microsoft® Windows Vista®
pe 32 de biţi. Este posibil să descoperiţi diferenţe în ceea ce privește informaţiile atunci când computerul este livrat cu sistemul de operare pe 64 de biţi preinstalat.
Cum puteţi găsi specificaţii
Este posibil ca unele caracteristici, opţiuni și articole furnizate să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Pentru a afla detalii despre configuraţia computerului dumneavoastră, vizitaţi site-ul Web VAIO Link la http://www.vaio-link.com.
Înainte de utilizare >
Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO
n 5 N
Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO
Această secţiune oferă informaţii de asistenţă cu privire la computerul dumneavoastră VAIO.
1. Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — O prezentare generală a conectării componentelor, informaţii despre configurare etc.
❑ Ghid de depanare și recuperare
❑ Reglementări, Garanţie, Acord de licenţă utilizator final și Suport tehnic
2. Documentaţie pe ecran
❑ Ghid de utilizare (Acest manual) — Caracteristici ale computerului și informaţii despre soluţionarea problemelor obișnuite.
Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Me&My VAIO de pe desktop.
2
Faceţi clic pe Menu, Me&My VAIO, I Need Help și VAIO User Guide.
3
Deschideţi folderul pentru limba dvs.
4
Selectaţi ghidul pe care doriţi să îl citiţi.
Puteţi căuta manual ghidurile de utilizare accesând Computer > VAIO (C:) (partiţia C) > Documentation > Documentation și deschizând folderul pentru limba
dumneavoastră.
❑ Ajutor și Asistenţă Windows — O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii
pentru care vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start
apăsată tasta Microsoft Windows și apăsaţi tasta F1.
și pe Ajutor și Asistenţă sau menţineţi
Înainte de utilizare >
Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO
n 6 N
3. Site-uri Web de asistenţă
Dacă aveţi vreo problemă cu computerul, puteţi vizita site-ul Web VAIO-Link la http://www.vaio-link.com pentru depanare.
Înainte de a contacta VAIO-Link prin telefon, încercaţi să rezolvaţi problema citind documentaţia furnizată sau vizitând alte
site-uri Web ale Sony.
❑ Pentru mai multe informaţii despre VAIO și pentru a deveni parte a comunităţii VAIO aflate în continuă creștere, vizitaţi
site-ul Web la http://www.club-vaio.com.
❑ Pentru achiziţionări online, vizitaţi site-ul Web la http://www.sonystyle-europe.com.
❑ Pentru alte produse Sony, vizitaţi site-ul Web la http://www.sony.net.
Atunci când contactaţi VAIO-Link prin telefon, să aveţi la îndemână numărul de serie al computerului VAIO. Numărul de serie
este amplasat pe partea de dedesubt, pe panoul din spate sau în interiorul compartimentului pentru acumulator al computerului
VAIO.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 7 N
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. Când este posibil, trebuie să încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice pentru utilizare staţionară sau portabilă:
❑ Poziţia computerului – Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră (1). Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală (2),
cu încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă (3) în timp ce folosiţi tastatura sau dispozitivul de indicare. Lăsaţi braţele
să atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timp ce utilizaţi computerul. Utilizarea excesivă a computerului
poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura – Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel în tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 8 N
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului – Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi și nivelul luminozităţii ecranului.
❑ Iluminare – Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu provoacă strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi
iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort
și de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern – Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi-l la o distanţă confortabilă. Asiguraţi-vă
că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
Cum să începem >
n 9 N
Cum să începem
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 10)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 16)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 17)
❑ Utilizarea acumulatorului (pagina 18)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 25)
❑ Actualizarea computerului (pagina 26)
Cum să începem >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 10 N
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
Parte frontală
A
B
C
D
E
F
G
Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 36)
Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 16)
Microfon încorporat (mono)
Ecran LCD (pagina 118)
Difuzoare încorporate (stereo)
Tastatură (pagina 28)
Touch pad (pagina 30)
H Senzor amprentă digitală*1 (pagina 71)
I
J
K
L
M
N
Fantă Memory Stick*2 (pagina 44)
*1
Doar la anumite modele.
*2
Computerul dumneavoastră este compatibil cu Memory Stick de dimensiune standard
și cu Memory Stick de dimensiune duo.
Indicator Acces Suport (pagina 16)
Fantă pentru cartelă de memorie SD (pagina 52)
Indicator alimentare (pagina 16)
Indicator încărcare (pagina 16)
Indicator unitate de disc (pagina 16)
Cum să începem >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 11 N
A Buton CAPTURE* (pagina 31)
B Zonă de control al redării*
: Derulare rapidă înapoi
: Redare/Pauză
: Derulare rapidă înainte
Pentru informaţii privind modul de utilizare a butoanelor sensibile
la atingere de mai sus, consultaţi Controlarea redării audio și
video (pagina 33).
C Buton AV MODE* (pagina 32)
D Zonă de control al volumului*
/
: Volum
: Sunet oprit
Pentru informaţii privind modul de utilizare a butoanelor sensibile
la atingere de mai sus, consultaţi Controlarea redării audio și
video (pagina 33).
E
F
G
H
I
J
Buton alimentare
*
Doar la anumite modele.
Indicator Num lock (pagina 16)
Indicator Caps lock (pagina 16)
Indicator Scroll lock (pagina 16)
Comutator WIRELESS (pagina 59), (pagina 66)
Indicator WIRELESS (pagina 16)
Cum să începem >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 12 N
În spate
A
B
C
D
Port modem* (pagina 56)
*
Doar la anumite modele.
Conector acumulator (pagina 18)
Aerisire
Compartiment securitate
Cum să începem >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 13 N
Dreapta
A
B
C
D
E
Unitate de disc optică (pagina 37)
Indicator unitate de disc optică (pagina 16)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 37)
Orificiu scoatere manuală (pagina 155)
Fantă ExpressCard/34 (pagina 49)
F Port Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 88)
G Port reţea (Ethernet) (pagina 58)
*
Suportă viteze mari/complete/mici.
Cum să începem >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 14 N
Stânga
A Port DC IN (pagina 17)
B Aerisire
C Port monitor (pagina 80)
D
E
F
G
Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 88)
*
Suportă viteze mari/complete/mici.
Port i.LINK 4-pin (S400) (pagina 90)
Conector pentru microfon (pagina 87)
Conector pentru căști (pagina 79)
Cum să începem >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 15 N
Dedesubt
A Aerisiri
B Lampă de iluminare (pagina 100)
C Capacul compartimentului pentru module de memorie
(pagina 111)
Cum să începem >
Despre indicatorii luminoși
n 16 N
Despre indicatorii luminoși
Computerul este echipat cu următorii indicatori luminoși:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Iluminează în culoarea verde atunci când computerul este pornit, clipește rar, în culoarea portocalie, atunci când
computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este oprit sau în modul Hibernare.
Încărcare
Iluminează atunci când acumulatorul se încarcă. Consultaţi Încărcarea acumulatorului (pagina 21) pentru
mai multe informaţii.
Unitate de disc
Iluminează în timp ce dispozitivul de stocare încorporat sau unitatea de disc optică funcţionează pentru a citi
sau scrie date.
Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu îl opriţi atunci când acest indicator este aprins.
Acces Suport
Iluminează în timp ce se citesc sau se scriu date de pe/pe o cartelă de memorie. (Nu treceţi computerul în modul
Repaus și nu îl opriţi atunci când acest indicator este aprins.) Atunci când indicatorul este stins, cartela de
memorie nu este utilizată.
Cameră încorporată MOTION EYE
Iluminează atunci când camera încorporată este folosită.
Unitate de disc optică
Luminează în timp ce unitatea citește sau scrie date. Atunci când indicatorul este stins, suportul de disc optic
nu este utilizat.
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Apăsaţi tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi-o încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă atunci când indicatorul este stins.
Apăsaţi tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Literele sunt scrise normal dacă apăsaţi tasta Shift în
timp ce indicatorul este aprins. Apăsaţi tasta încă o dată pentru a stinge indicatorul. Când indicatorul Caps lock
este stins se revine la scrierea cu litere normale.
Apăsaţi tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când indicatorul Scroll lock
este stins se revine la derularea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de programul pe
care îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Iluminează atunci când una sau mai multe opţiuni fără fir sunt activate.
Cum să începem >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 17 N
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor CA sau un acumulator reîncărcabil pentru a alimenta cu curent computerul dumneavoastră.
Utilizarea adaptorului CA
Utilizaţi doar adaptorul CA furnizat pentru computerul dumneavoastră.
Pentru a folosi adaptorul CA
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul CA (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză CA (2).
3
Conectaţi cablul conectat la adaptorul CA (3) la portul DC IN (4) de pe computer.
!
Forma prizei DC In variază în funcţie de adaptorul CA.
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul CA.
Asiguraţi-vă că priza CA este ușor de accesat.
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 104).
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
Utilizarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Instalarea acumulatorului
Pentru a instala acumulatorul
1
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK (1) al acumulatorului.
n 18 N
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
3
n 19 N
Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când ieșiturile (2) de pe ambele părţi ale
compartimentului pentru acumulator se potrivesc în locașurile decupate în formă de U (3) de pe ambele părţi ale
acumulatorului.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
4
Împingeţi acumulatorul în jos, în compartiment, până se fixează la locul său.
5
Glisaţi spre exterior comutatorul LOCK al acumulatorului pentru a fixa acumulatorul în computer.
n 20 N
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are un acumulator instalat, folosește curent de la priza CA.
!
Unii acumulatori reîncărcabili nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest computer funcţionează doar cu acumulatori
Sony originali, proiectaţi pentru acest model. Dacă se instalează un acumulator neautorizat, acumulatorul nu se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 21 N
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca acumulatorul
1
Instalaţi acumulatorul.
2
Conectaţi computerul la o sursă de curent cu adaptorul CA.
Indicatorul luminos pentru încărcare se aprinde în timp ce acumulatorul se încarcă. Atunci când acumulatorul se încarcă
până aproape de nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat cu ajutorul funcţiilor de încărcare a acumulatorului,
indicatorul de încărcare se stinge. Pentru a selecta nivelul maxim dorit de încărcare, consultaţi Utilizarea funcţiilor de
încărcare a acumulatorului (pagina 23).
Starea indicatorului de încărcare Ce înseamnă
Aprins, de culoare portocalie
Acumulatorul se încarcă.
Clipește împreună cu indicatorul verde
de alimentare
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca.
(modul Normal)
Clipește împreună cu indicatorul
portocaliu de alimentare
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca.
(modul Repaus)
Clipește rapid, în culoarea portocalie
A survenit o eroare a acumulatorului, din cauza unui
acumulator avariat sau a unui acumulator deblocat.
!
Încărcaţi acumulatorul conform descrierii din acest manual cu privire la prima încărcare a acumulatorului.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 22 N
Ţineţi acumulatorul în computer atât timp cât acesta este conectat direct la sursa de curent alternativ. Acumulatorul continuă să se încarce în timp ce utilizaţi computerul.
Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul CA pentru a reîncărca acumulatorul, fie să opriţi computerul și să instalaţi
un acumulator încărcat.
Computerul dumneavoastră este furnizat cu un acumulator litiu ion și poate fi reîncărcat oricând. Încărcarea unui acumulator parţial descărcat nu afectează durata de
viaţă a acumulatorului.
În timp ce unele aplicaţii software sau dispozitive periferice se află în uz, este posibil ca computerul să nu intre în modul Hibernare, chiar și atunci când durata de viaţă
rămasă a acumulatorului este scurtă. Pentru a evita pierderea de date atunci când folosiţi energia acumulatorului, salvaţi frecvent datele și activaţi manual un mod de
administrare a energiei, precum Inactivitate sau Hibernare.
Dacă acumulatorul se termină atunci când computerul intră în modul Inactivitate, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă.
Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are un acumulator instalat, folosește curent de la priza CA.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 23 N
Utilizarea funcţiilor de încărcare a acumulatorului
Puteţi particulariza metoda actuală de încărcare a acumulatorului utilizând Battery Charge Functions. Pentru a prelungi
durata de viaţă a acumulatorului, activaţi funcţia de îngrijire a acumulatorului.
Pentru a activa funcţia de îngrijire a acumulatorului
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management și apoi pe Battery Charge Functions.
3
Faceţi clic pe Advanced.
4
Faceţi clic pentru a selecta caseta Enable Battery Care Function.
5
Selectaţi nivelul maxim dorit de încărcare.
6
Faceţi clic pe OK.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a acumulatorului
Urmaţi pașii de la 1 la 3 din Pentru a activa funcţia de îngrijire a acumulatorului de mai sus și consultaţi informaţiile
detaliate. În cazul în care capacitatea de încărcare a acumulatorului este scăzută, înlocuiţi acumulatorul cu un nou acumulator
Sony original.
Utilizarea tapetul pentru conservarea vieţii acumulatorului
Puteţi conserva viaţa acumulatorului prin setarea tapetului specific ca fundal al desktop-ului.
Pentru a seta tapetul pentru conservarea vieţii acumulatorului
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Display și apoi pe Long Battery Life Wallpaper Setting.
3
Faceţi clic pe Set Long Battery Life Wallpaper.
În mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.
Cum să începem >
Utilizarea acumulatorului
n 24 N
Îndepărtarea acumulatorului
!
Este posibil să pierdeţi date dacă îndepărtaţi acumulatorul în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul CA sau dacă îndepărtaţi acumulatorul în
timp ce computerul este în modul Inactivitate.
Pentru a îndepărta acumulatorul
1
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK (1) al acumulatorului.
3
Glisaţi spre interior și ţineţi de clapeta RELEASE (2) a acumulatorului, puneţi vârful degetului sub clapa (3) de pe acumulator
și ridicaţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-l din computer.
Cum să începem >
Închiderea în siguranţă a computerului
n 25 N
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, opriţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Pentru a opri computerul
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
3
Răspundeţi la orice mesaje ce vă avertizează să salvaţi documentele sau să luaţi în considerare alţi utilizatori și așteptaţi
ca computerul să se închidă automat.
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.
din dreptul butonului Blocare și apoi pe Închidere.
Cum să începem >
Actualizarea computerului
n 26 N
Actualizarea computerului
Asiguraţi-vă că instalaţi cele mai recente actualizări pe computerul dvs., utilizând următoarele aplicaţii software, astfel încât
computerul să poată funcţiona mai eficient.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele și pe Windows Update și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 4
Faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Update 4 și pe VAIO Update Options și apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
n 27 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 28)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 30)
❑ Utilizarea butonului cu funcţie specială (pagina 31)
❑ Utilizarea butoanelor sensibile la atingere (pagina 32)
❑ Utilizarea camerei încorporate (pagina 36)
❑ Utilizarea unităţii de disc optice (pagina 37)
❑ Utilizarea Memory Stick (pagina 44)
❑ Utilizarea altor module / cartele de memorie (pagina 49)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 56)
❑ Utilizarea reţelei (LAN) (pagina 58)
❑ Utilizarea Wireless LAN (pagina 59)
❑ Utilizarea funcţiei Bluetooth (pagina 66)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 71)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 28 N
Utilizarea tastaturii
Tastatura este prevăzută cu taste suplimentare care realizează sarcini specifice modelului.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce sistemul de operare s-a iniţializat complet.
Combinaţii/Opţiune
Funcţii
Fn + % (F2): comutator difuzor
Pornește și oprește difuzoarele încorporate și căștile.
Fn + 2 (F3/F4): volum difuzor
Schimbă nivelul volumului.
Pentru a crește volumul, ţineţi apăsate tastele Fn+F4 sau apăsaţi tastele Fn+F4 și apoi tasta
M sau ,.
Pentru a descrește volumul, menţineţi apăsate tastele Fn+F3 sau apăsaţi tastele Fn+F3 și apoi
tasta m sau <.
Fn + 8 (F5/F6): controlul luminozităţii
Modifică luminozitatea LCD a ecranului computerului dumneavoastră.
Pentru a crește intensitatea luminozităţii, ţineţi apăsate tastele Fn+F6 sau apăsaţi tastele
Fn+F6 și apoi tasta M sau ,.
Pentru a descrește intensitatea luminozităţii, ţineţi apăsate tastele Fn+F5 sau apăsaţi tastele
Fn+F5 și apoi tasta m sau <.
Fn +
/T (F7): ieșire dispozitiv de afișaj
Comută între ecranul computerului, un dispozitiv de afișaj extern și ieșire simultană către
amândouă.
Fn +
/
(F9/F10): panoramare
Schimbă dimensiunea unei imagini sau a unui document afișat cu unele aplicaţii software.
Pentru a face ca vizualizarea să pară mai mică și mai îndepărtată (micșorare), apăsaţi tastele
Fn+F9.
Pentru a face ca vizualizarea să pară mai mare și mai apropiată (mărire), apăsaţi tastele
Fn+F10.
Consultaţi fișierul ajutor inclus în VAIO Control Center pentru informaţii suplimentare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
Combinaţii/Opţiune
Fn +
(F12): hibernare
n 29 N
Funcţii
Oferă cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă, stările
în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul de stocare
încorporat și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială a sistemului,
utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a
energiei (pagina 101).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
n 30 N
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori la rând pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În multe aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de comenzi rapide.
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii de jos pentru a derula orizontal (funcţia de derulare este disponibilă doar cu aplicaţii care sunt
compatibile cu funcţia de derulare touch pad).
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad în timp ce un maus este conectat la computer. Pentru a modifica setările dispozitivului touch pad, utilizaţi VAIO Control
Center.
!
Înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad, asiguraţi-vă că aţi conectat un maus. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta un maus, pentru operaţii
de indicare veţi putea folosi numai tastatura.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butonului cu funcţie specială
n 31 N
Utilizarea butonului cu funcţie specială
Este posibil ca computerul dumneavoastră să fie echipat cu un buton special pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale
computerului.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Buton CAPTURE
Lansează WebCam Companion 2 și capturează imagini fixe și filme cu camera încorporată. Pentru informaţii
despre WebCam Companion 2, consultaţi fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere
n 32 N
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere
Este posibil ca computerul să fie echipat cu butoane sensibile la atingere. Puteţi controla redarea audio și video sau puteţi
ajusta volumul redării apăsând pe buton sau trecând cu vârful degetului peste zona de control al redării sau peste zona de
control al volumului.
Lămpile încorporate de sub butoanele sensibile la atingere luminează conform operaţiilor pe care le efectuaţi cu butoanele.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
!
Este posibil ca unele operaţii efectuate cu butoanele sensibile la atingere să nu fie disponibile, în funcţie de aplicaţia software utilizată.
Utilizarea butonului AV MODE
Puteţi lansa VAIO Launcher cu butonul AV MODE. În VAIO Launcher, puteţi selecta și lansa aplicaţia software dorită pentru
redare audio sau video de la alte butoane sensibile la atingere.
Pentru a lansa VAIO Launcher
Apăsaţi butonul AV MODE pe senzorul de atingere.
Pentru a selecta și lansa aplicaţia software pentru redare audio sau video
Apăsaţi sau menţineţi apăsat
sau
pentru a selecta aplicaţia software dorită și apoi apăsaţi
.
De asemenea, puteţi selecta aplicaţia software dorită trecând cu vârful degetului peste zona de control al redării.
Din VAIO Launcher puteţi modifica opţiunile implicite ale aplicaţiei software. Pentru a face acest lucru, menţineţi apăsat butonul AV MODE, pentru a afișa fereastra de
setare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere
n 33 N
Controlarea redării audio și video
Puteţi utiliza aplicaţia software pe care aţi lansat-o cu VAIO Launcher, de exemplu Windows Media Center, pentru redare
audio sau video și puteţi controla redarea sau ajusta volumul redării cu butoanele sensibile la atingere.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere
n 34 N
Pentru a controla redarea audio și video
Pentru a
Acţiuni
Reda
Apăsaţi
Trece în pauză
Apăsaţi
Opri
Apăsaţi și menţineţi apăsat
Derula rapid înainte
Apăsaţi și menţineţi apăsat
Sări la începutul următoarei melodii
sau al următorului capitol
Apăsaţi
.
în timpul redării. Apăsaţi iar pentru a continua redarea.
în timpul redării.
în timpul redării.
în timpul redării.
Treceţi cu vârful degetului spre dreapta peste zona de control al redării în timpul redării.
Derula rapid înapoi
Apăsaţi și menţineţi apăsat
Sări la începutul melodiei curente sau
al capitolului curent
Apăsaţi
în timpul redării.
în timpul redării.
Treceţi cu vârful degetului spre stânga peste zona de control al redării în timpul redării.
Puteţi începe mișcarea degetului din orice punct de pe zona de control al redării pentru a controla redarea audio și video.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere
n 35 N
Pentru a ajusta volumul redării
Pentru a
Acţiuni
Crește volumul
Apăsaţi
Crește volumul în continuu
Apăsaţi și menţineţi apăsat
.
.
Treceţi cu vârful degetului spre dreapta peste zona de control al volumului.
Descrește volumul
Apăsaţi
Descrește volumul în continuu
Apăsaţi și menţineţi apăsat
.
.
Treceţi cu vârful degetului spre stânga peste zona de control al volumului.
Opri volumul
Apăsaţi de două ori pe
Restaura volumul
Apăsaţi de două ori pe
Apăsaţi
sau
.
atunci când volumul este oprit.
sau treceţi cu vârful degetului peste zona de control al volumului.
Puteţi începe mișcarea degetului din orice punct de pe zona de control al volumului pentru a ajusta volumul redării.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea camerei încorporate
n 36 N
Utilizarea camerei încorporate
Computerul dvs. este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.
Cu aplicaţia software preinstalată pentru capturarea imaginilor, puteţi efectua următoarele operaţii:
❑ Capturarea de imagini fixe și filme
❑ Detectarea și capturarea deplasării obiectelor în scop de monitorizare
❑ Editarea datelor capturate
Prin pornirea computerului se activează camera încorporată.
Dacă deţineţi aplicaţia software adecvată, se poate iniţia o conferinţă video.
!
Prin lansarea sau părăsirea aplicaţiei software de mesagerie instantanee sau de editare video nu se activează și nici nu se dezactivează camera încorporată.
Computerul nu trebuie să intre în modurile Repaus sau Hibernare în timp ce utilizaţi camera încorporată.
Nu puteţi utiliza camera încorporată cu aplicaţia software Microsoft Windows Movie Maker.
Pentru a utiliza aplicaţia software preinstalată pentru capturarea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul CAPTURE de pe computer, dacă este prevăzut, sau faceţi clic pe Start, Toate programele,
ArcSoft WebCam Companion 2 și WebCam Companion 2.
2
Faceţi clic pe pictograma dorită din fereastra principală.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor inclus în aplicaţia software.
Atunci când se capturează un film într-un loc întunecat, faceţi clic pe pictograma Capture sau pe pictograma Record din fereastra principală și apoi faceţi clic pe
pictograma WebCam Settings și selectaţi opţiunea pentru lumină scăzută sau pentru compensarea luminii scăzute din fereastra de proprietăţi.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 37 N
Utilizarea unităţii de disc optice
Computerul dvs. este echipat cu o unitate de disc optică.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe butonul de scoatere a unităţii (1) pentru a deschide unitatea.
Tava unităţii glisează în afară.
3
Plasaţi un disc în mijlocul tăvii unităţii, cu partea cu eticheta orientată în sus, și împingeţi-l ușor în jos până când discul
se fixează la locul lui.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
4
n 38 N
Închideţi tava unităţii prin împingere ușoară.
!
Nu îndepărtaţi discul optic atunci când computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Inactivitate sau Hibernare). Asiguraţi-vă că aduceţi computerul înapoi
în modul Normal înainte de a scoate discul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 39 N
Suporturi de disc acceptate
Computerul dvs. poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și Blu-ray Disc™, în funcţie de modelul achiziţionat.
Consultaţi diagrama de referinţă de mai jos pentru a afla ce tipuri de suporturi acceptă tipurile de unitate de disc optică.
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CDROM
CD
CD
CD
CD-R/ DVDVideo Audio Extra RW
ROM
DVD- DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL DVD-R DL
DVDBDVideo RW
RW
(Strat dublu) (Strat dublu) RAM*1 *2 ROM
BD-R/RE*3
DVD±RW/
±R DL/RAM
R
R
R
R
RÎ
R
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
–
–
Blu-ray Disc
R
R
R
R
RÎ
R
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
RÎ*4
Blu-ray Disc
Combo
R
R
R
R
RÎ*5
R
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
R
*1
Unitatea de disc DVD±RW/RAM a computerului dvs. nu suportă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu cartuș detașabil.
*2
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GB) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*3
Unitatea Blu-ray Disc de pe computerul dvs. nu acceptă discurile BD-RE Versiunea 1.0 și nici suporturile Blu-ray Disc cu cartuș.
*4
Suportă scrierea de date pe discurile BD-R Versiunea 1.1/1.2/1.3 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GO) și pe discuri
BD-RE Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GO).
*5
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este suportată.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 40 N
!
Acest produs este proiectat pentru a reda discuri ce respectă specificaţiile standardului Compact Disc Digital Audio (Standard CD). Un DualDisc este un disc cu două
feţe care combină materialul înregistrat DVD de pe o faţă cu materialul audio digital de pe cealaltă faţă. Este important de reţinut că partea audio (partea non-DVD)
a discurilor DualDisc nu poate fi redată cu acest produs, deoarece nu respectă Standardul CD.
Atunci când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le folosi cu computerul VAIO, citiţi mai întâi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul discului pentru a verifica
compatibilitatea de redare și de înregistrare cu unităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră. Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor de disc optice
VAIO cu discuri care nu respectă standardul oficial „CD”, „DVD” sau „Blu-ray Disc”. FOLOSIREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA
IREVERSIBILĂ A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE CAUZA BLOCAREA
SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
Scrierea pe discuri 8 cm nu este suportată.
!
Pentru a reda în mod continuu suporturi Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor, actualizaţi cheia AACS. Actualizarea cheii AACS necesită acces la Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă redarea suportului Blu-ray Disc.
Este posibil ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut de pe suporturile DVD și BD-ROM. Dacă setarea regiunii unităţii de disc optice și codul regiunii
discului nu coincid, redarea este imposibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj respectă standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nu veţi putea reda sau vizualiza conţinutul suporturilor
Blu-ray Disc protejate prin drepturi de autor.
Unele materiale conţinute pe suporturi pot limita ieșirea video la o definiţie standard sau pot interzice ieșirea video analoagă. Se recomandă cu tărie implementarea unui
mediu compatibil HDCP digital pentru o compatibilitate și pentru o calitate optimă a vizionării.
Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie atunci când redaţi sau scrieţi date pe un disc. Acest lucru poate cauza defectarea computerului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 41 N
Note cu privire la utilizarea unităţii de disc optice
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu bruscaţi și nu mișcaţi computerul în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe disc.
❑ Nu conectaţi și nu deconectaţi adaptorul CA în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine o performanţă optimă atunci când redaţi discuri, trebuie să urmaţi aceste recomandări:
❑ Este posibil ca unele playere CD și unele unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi CD-R
sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele playere DVD și unele unităţi de disc optice să nu poată reda DVD-uri create cu suporturi DVD+R DL,
DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Este posibil să nu puteţi reda unele date conţinute pe suporturi Blu-ray Disc pe computerul dumneavoastră sau ca, în timpul
redării suportului Blu-ray Disc, computerul să devină instabil. Pentru a reda un astfel de conţinut în condiţii normale,
descărcaţi și instalaţi cele mai recente fișiere de actualizare pentru WinDVD BD utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind modul de utilizare a VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului (pagina 26).
❑ În funcţie de mediul sistemului, este posibil să detectaţi întreruperi ale sunetului și/sau cadre sărite în tipul redării AVC HD.
❑ Nu comutaţi computerul la niciunul dintre modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă un disc.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 42 N
Note privind codurile de regiune
❑ Indicatorii de cod de regiune sunt etichetaţi pe discuri sau pe ambalaje pentru a indica în ce regiune și pe ce tip de
player puteţi reda discul. În cazul în care codul de regiune nu indică „2” (Europa aparţine regiunii „2”), „5” (Rusia aparţine
regiunii „5”) sau „toate” (aceasta înseamnă că puteţi reda acest disc în majoritatea regiunilor din lume), nu puteţi reda
discul pe computer.
!
Dacă schimbaţi codul regiunii în timp ce rulează aplicaţia software WinDVD sau WinDVD BD, reporniţi aplicaţia software sau scoateţi discul și introduceţi-l iar pentru
a aplica noile setări.
❑ Nu încercaţi să modificaţi setările codului regiunii unităţii. Nicio problemă cauzată de modificarea setărilor codului regiunii
unităţii nu este acoperită de garanţie.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optice
n 43 N
Redarea discurilor
Pentru a reda un disc
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul CA la computer și închideţi toate aplicaţiile software aflate în execuţie înainte de a reda un disc.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software dorită pentru a reda
discul.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor inclus în aplicaţia software.
Copierea de fișiere pe discuri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Introduceţi un disc înregistrabil în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul CA la computer și închideţi toate aplicaţiile software aflate în execuţie înainte de a copia fișiere pe un disc.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de inscripţionare
dorită, pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor inclus în aplicaţia software.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Memory Stick
n 44 N
Utilizarea Memory Stick
Memory Stick este un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbarea și partajarea
de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive. Deoarece este
detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
Înainte de a utiliza Memory Stick
Fanta Memory Stick a computerului este proiectată pentru suporturi de dimensiuni standard și duo și acceptă Memory Stick PRO,
Memory Stick PRO Duo și Memory Stick PRO-HG Duo cu viteze mari de transfer al datelor și capacităţi mari de date.
Pentru cele mai actuale informaţii despre Memory Stick, vizitaţi site-ul Web al Memory Stick la adresa
http://www.memorystick.com/en/.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Memory Stick
n 45 N
Introducerea și îndepărtarea unui Memory Stick
Pentru a introduce un Memory Stick
1
Localizaţi compartimentul Memory Stick.
2
Ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata orientată în sus și îndreptată spre fantă.
3
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
Memory Stick este detectat în mod automat de către sistem și este afișat conţinutul Memory Stick. Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer și
faceţi dublu clic pe pictograma Memory Stick.
Puteţi introduce un Memory Stick de dimensiuni duo direct în fanta Memory Stick, fără a mai folosi adaptorul Memory Stick Duo.
!
Asiguraţi-vă că ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce îl introduceţi în fantă. Pentru a evita deteriorarea computerului sau
a suportului, nu forţaţi suportul Memory Stick în fantă dacă nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
Înainte de a folosi un Memory Stick Micro (M2), introduceţi-l într-un adaptor M2 standard sau într-un adaptor M2 Duo. Dacă introduceţi suportul fără adaptor direct în
fanta Memory Stick, s-ar putea ca acesta să nu mai poată fi scos.
Memory Stick Micro într-un adaptor M2 Duo ar putea să nu funcţioneze corect dacă se introduce într-un adaptor Memory Stick Duo.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Memory Stick
n 46 N
Pentru a îndepărta un Memory Stick
!
Nu îndepărtaţi Memory Stick în timp ce indicatorul luminos Acces Suport este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor. Este posibil ca în cazul unor date
voluminoase să fie nevoie de mai mult timp pentru a le încărca, așa că asiguraţi-vă că indicatorul este stins înainte de a scoate Memory Stick.
1
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos Acces Suport este stins.
2
Împingeţi Memory Stick înspre computer și eliberaţi-l.
Memory Stick iese.
3
Trageţi Memory Stick afară din fantă.
!
Întotdeauna scoateţi ușor Memory Stick sau acesta poate sări în mod neașteptat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Memory Stick
n 47 N
Formatarea unui Memory Stick
Pentru a formata un Memory Stick
Memory Stick a fost formatat la setările implicite din fabrică și este gata de folosire.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu computerul dvs., urmaţi acești pași.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu Memory Stick atunci când formataţi suportul.
Prin formatarea Memory Stick se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de formatarea suportului, asiguraţi-vă că acesta nu conţine date de care aveţi nevoie.
Nu scoateţi suportul Memory Stick din compartiment în timpul formatării. Aceasta poate duce la o defecţiune.
1
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
2
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
3
Faceţi clic dreapta pe pictograma Memory Stick și selectaţi Formatare.
4
Faceţi clic pe Restabilire valori implicite.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem fișiere, deoarece s-ar putea să se genereze o eroare.
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
5
Faceţi clic pe Start.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Poate să dureze un timp formatarea Memory Stick, în funcţie de tipul de suport.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Memory Stick
n 48 N
Note cu privire la utilizarea Memory Stick
❑ Computerul dumneavoastră a fost testat și este compatibil cu Memory Stick marca Sony, cu o capacitate de maxim 16 GO,
disponibile pe piaţă începând cu luna ianuarie a anului 2009. Totuși, nu se garantează compatibilitatea pentru toate
Memory Stick cu aceleași specificaţii ca și suporturile compatibile.
❑ Nu este garantată compatibilitatea introducerii Memory Stick cu mai multe convertoare.
❑ MagicGate este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Folosiţi un
Memory Stick cu sigla MagicGate pentru a folosi această funcţie.
❑ Cu excepţia utilizării în scopuri personale, folosirea datelor audio și/sau video înregistrate fără acordul prealabil al deţinătorilor
drepturilor de autor reprezintă o încălcare a legii cu privire la drepturile de autor. Folosirea unui Memory Stick ce conţine
astfel de date este acceptată doar dacă se respectă această lege.
❑ Fanta Memory Stick a computerului nu acceptă transferul de date prin intermediul unui cablu paralel pe 8 biţi (transfer de
date de mare viteză).
❑ Nu introduceţi mai mult de un Memory Stick în fantă. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module / cartele de memorie
n 49 N
Utilizarea altor module / cartele de memorie
Utilizarea modulului ExpressCard
Computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment ExpressCard/34* pentru transferarea de date între camere
digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video. Acest compartiment este proiectat doar pentru modulul
ExpressCard/34 (lat de 34 mm)*.
*
În acest manual sunt numite compartimentul ExpressCard și modulul ExpressCard.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module / cartele de memorie
n 50 N
Pentru a introduce un modul ExpressCard
!
Computerul dumneavoastră vă este furnizat cu un dispozitiv de protecţie introdus în compartimentul ExpressCard. Scoateţi modulul de protecţie a compartimentului
înainte de a-l utiliza.
1
Localizaţi compartimentul ExpressCard.
2
Împingeţi dispozitivul de protecţie a compartimentului ExpressCard astfel încât acesta să iasă în afară.
3
Apucaţi ușor dispozitivul de protecţie a compartimentului ExpressCard și trageţi-l afară din compartiment.
4
Ţineţi modulul ExpressCard cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartiment.
5
Împingeţi cu grijă modulul ExpressCard în compartiment până se fixează la locul său.
Nu îl forţaţi să intre în compartiment.
În cazul în care modulul nu intră cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Asiguraţi-vă că folosiţi cea mai recentă versiune a software-ului pentru driver oferită de producătorul modulului ExpressCard.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module / cartele de memorie
n 51 N
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard
!
Introduceţi dispozitivul de protecţie al compartimentului ExpressCard pentru a bloca intrarea particulelor în compartiment atunci când nu folosiţi un modul ExpressCard.
Înainte de a muta computerul, asiguraţi-vă că aţi inserat dispozitivul de protecţie pentru compartimentul ExpressCard.
Pentru a îndepărta modulul ExpressCard în timp ce computerul este oprit, săriţi peste pașii de la 1 la 4.
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware de pe bara de activităţi.
2
Selectaţi dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi.
3
Faceţi clic pe Oprire.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a îndepărta modulul ExpressCard.
5
Apăsaţi modulul ExpressCard spre computer, astfel încât acesta să iasă afară.
6
Apucaţi ușor modulul ExpressCard și trageţi-l afară din compartiment.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module / cartele de memorie
n 52 N
Utilizarea cartelei de memorie SD
Computerul dumneavoastră este echipat cu o fantă pentru cartele de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru
a transfera transfer date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Înainte de a utiliza cartela de memorie SD
Compartimentul pentru cartele de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele cartele de memorie:
❑ Cartelă de memorie SD
❑ Cartelă de memorie SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Pentru ultimele informaţii privind cartelele de memorie compatibile, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul
dumneavoastră VAIO (pagina 5), pentru a accesa site-ul Web de asistenţă corespunzător.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module / cartele de memorie
Pentru a introduce o cartelă de memorie SD
1
Localizaţi fanta pentru cartele de memorie SD.
2
Ţineţi cartela de memorie SD cu săgeata orientată în sus și îndreptată spre fantă.
3
Împingeţi cu grijă cartela de memorie SD în fantă până se fixează la locul său.
Nu forţaţi cartela să intre în fantă.
În cazul în care cartela de memorie SD nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-o ușor și verificaţi dacă o introduceţi în direcţia corectă.
n 53 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module / cartele de memorie
Pentru a îndepărta o cartelă de memorie SD
1
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos Acces Suport este stins.
2
Împingeţi cartela de memorie SD înspre computer și eliberaţi-o.
Cartela de memorie SD iese.
3
Trageţi cartela de memorie SD afară din fantă.
n 54 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module / cartele de memorie
n 55 N
Note cu privire la utilizarea cartelelor de memorie
Note generale cu privire la utilizarea cartelei de memorie
❑ Asiguraţi-vă că utilizaţi cartele de memorie care respectă standardele acceptate de computerul dumneavoastră.
❑ Asiguraţi-vă că ţineţi cartela de memorie cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce o introduceţi în fantă. Pentru
a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu forţaţi cartela de memorie în fantă dacă nu o puteţi introduce cu
ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi cartela de memorie din fantă. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea modulului.
❑ Nu îndepărtaţi cartela de memorie în timp ce indicatorul luminos Acces Suport este aprins. Acest lucru poate duce la
pierderea datelor.
❑ Nu încercaţi să introduceţi în fantă un alt tip de cartelă de memorie sau de adaptor pentru cartele de memorie. O cartelă
de memorie sau un adaptor pentru cartele de memorie incompatibil este posibil să fie dificil de îndepărtat din compartiment
și poate duce la deteriorarea computerului.
Note cu privire la utilizarea cartelei de memorie SD
❑ Computerul dumneavoastră a fost testat și este compatibil doar cu cartelele de memorie importante disponibile pe piaţă
începând cu luna ianuarie a anului 2009. Totuși, nu pentru toate cartelele de memorie cu aceleași specificaţii ca și
suporturile compatibile se garantează compatibilitatea.
❑ Cartelele de memorie SD cu capacitate de până la 2 GO și SDHC cu capacitate de până la 32 GO au fost testate și s-au
dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.
❑ Compartimentul pentru cartela de memorie SD cu care este echipat computerul nu acceptă funcţia de transfer de date
la viteză înaltă a cartelei de memorie SD și a cartelei de memorie SDHC.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Internetului
n 56 N
Utilizarea Internetului
Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un Furnizor de Servicii de Internet (ISP) și să configuraţi dispozitivele
necesare pentru conectarea computerului la Internet.
Următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet pot fi oferite de Furnizorul de Servicii de Internet:
❑ Fibră până la domiciliu (FTTH)
❑ Linie digitală cu abonament (DSL)
❑ Modem cu cablu
❑ Satelit
❑ Linie comutată
Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru Internet și despre cum se conectează computerul la Internet,
apelaţi la Furnizorul de Servicii de Internet.
Pentru a conecta computerul la Internet utilizând funcţia LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir. Consultaţi Utilizarea Wireless LAN (pagina 59) pentru
mai multe informaţii.
!
Atunci când conectaţi computerul la Internet, asiguraţi-vă că luaţi măsurile de securitate corespunzătoare pentru a proteja computerul împotriva ameninţărilor online.
În cazul în care computerul dumneavoastră nu este dotat cu un modem încorporat, este posibil să fie nevoie să conectaţi la computer un modem extern, de exemplu un
modem telefonic prin USB, un modem DSL sau un modem cu cablu. Pentru instrucţiuni detaliate privind setările conexiunii și configurarea modemului, consultaţi manualul
primit cu modemul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Internetului
n 57 N
Pentru a conecta un cablu telefonic
!
Următoarea procedură se aplică doar modelelor cu modem încorporat.
1
Introduceţi unul din capetele cablului telefonic (1) în portul modemului
2
Introduceţi celălalt capăt în priza de perete (2).
de la computer.
!
Computerul dvs. nu funcţionează cu linii telefonice cu cuplaj, nu poate fi conectat la un telefon ce funcţionează cu monede și este posibil să nu funcţioneze cu linii
telefonice multiple sau cu un sistem telefonic cu linii interne (PBX). Unele dintre aceste conexiuni pot genera curent electric în exces și pot duce la defectarea modemului
încorporat.
În cazul în care conectaţi un cablu telefonic ce provine dintr-un separator de linie, este posibil ca modemul sau dispozitivul conectat să nu funcţioneze în mod adecvat.
Pentru a configura o conexiune la Internet pe o linie comutată
!
Următoarea procedură se aplică doar modelelor cu modem încorporat.
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conectare la Internet din Reţea și Internet.
Apare fereastra Conectare la Internet.
3
Faceţi clic pe Linie comutată.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelei (LAN)
n 58 N
Utilizarea reţelei (LAN)
Puteţi conecta computerul la reţele de tipurile 100BASE-TX/10BASE-T cu un cablu de reţea Ethernet. Conectaţi un capăt al
cablului de reţea (nu este furnizat) la portul de reţea (Ethernet) de pe computer și celălalt capăt la reţea. Pentru setări detaliate
și dispozitive necesare pentru conectarea la reţea, consultaţi administratorul de reţea.
Computerul poate fi conectat la reţea cu setările implicite.
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea (Ethernet) de pe computer.
În cazul în care portul de reţea (Ethernet) este conectat la una din liniile telefonice menţionate mai jos, portul se poate avaria, supraîncălzi sau poate să ia foc datorită
înaltei tensiuni.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- Sistem telefonic cu linii interne (PBX)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 59 N
Utilizarea Wireless LAN
Folosind Wireless LAN (WLAN), toate dispozitivele dumneavoastră digitale care au încorporată funcţia WLAN comunică liber
între ele, în cadrul unei reţele. WLAN este o reţea în care un utilizator se poate conecta la o reţea locală (LAN) prin intermediul
unei reţele fără fir (radio).
WLAN acceptă conectivitatea Ethernet normală, însă cu avantaje în ceea ce privește mobilitatea și stabilirea aleatorie a locaţiei.
Puteţi avea acces la informaţii, resurse Internet/intranet și reţea, chiar și în timpul unei întâlniri, sau în timp ce vă deplasaţi
dintr-un loc în altul.
Puteţi comunica fără niciun punct de acces, ceea ce înseamnă că puteţi comunica cu un număr limitat de computere (ad-hoc).
Sau puteţi comunica printr-un punct de acces, fapt care vă permite să creaţi create o reţea completă.
În unele ţări, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat de canale). De aceea, înainte de a activa funcţia WLAN,
citiţi cu atenţie ghidul de reguli privind reţeaua LAN fără fir.
WLAN utilizează standardul IEEE 802.11a*/b/g sau forma preliminară a standardului IEEE 802.11n*, care specifică tipul tehnologiei utilizate. Standardul include metodele
de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun
de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât și WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării
datelor și controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil și cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor
Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X și Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează
conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum:
protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private și autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și un control
al accesului în reţea mai puternice și, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g
și cel preliminar 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea
algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil
cu WPA.
* Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 60 N
Standardul IEEE 802.11b/g reprezintă un standard LAN fără fir, care utilizează banda de 2,4 GHz. Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât
în cazul standardului IEEE 802.11b.
Standardul IEEE 802.11a reprezintă un standard LAN fără fir, care utilizează banda de 5 GHz.
Standardul în formă preliminară IEEE 802.11n reprezintă un standard LAN wireless, care utilizează banda de 2,4 GHz sau de 5 GHz.
Dispozitivele LAN fără fir care utilizează banda de 2,4 GHz nu pot comunica cu cele care utilizează banda de 5 GHz deoarece diferă frecvenţele.
Banda de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele compatibile LAN fără fir este, de asemenea, folosită de multe alte dispozitive. Deși în cazul dispozitivelor compatibile LAN
fără fir se utilizează tehnologii pentru minimizarea interferenţei cu alte dispozitive ce folosesc aceeași bandă, astfel de interferenţe pot duce la viteze de comunicare mai
mici, micșorând spectrul comunicării, sau la conexiuni fără fir întrerupte.
Vitezele de comunicare variază în funcţie de distanţa dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste dispozitive, de configuraţia dispozitivelor,
de starea semnalului radio și de aplicaţiile software folosite. În plus, comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.
Spectrul de comunicare variază în funcţie de distanţa reală dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste dispozitive, de starea semnalului
radio, de condiţiile de mediu în care sunt incluse prezenţa pereţilor și a altor materiale de natura pereţilor și de aplicaţiile software folosite.
Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afișată pe computer.
Utilizarea de produse IEEE 802.11b și IEEE 802.11g în cadrul aceleiași reţele fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza interferenţelor radio. Luând în
considerare aceste lucruri, produsele IEEE 802.11g sunt proiectate pentru a reduce viteza de comunicare pentru a asigura comunicarea cu produsele IEEE 802.11b.
Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât vă așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 61 N
Comunicarea fără Punct de Acces (Ad-hoc)
O reţea ad-hoc este o reţea în care se creează o reţea LAN formată doar din dispozitivele fără fir în sine, fără alt dispozitiv
de control central sau punct de acces. Fiecare dispozitiv comunică direct cu celelalte dispozitive din cadrul reţelei. Puteţi
configura cu ușurinţă o reţea ad-hoc acasă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 62 N
Pentru a comunica fără un punct de acces (ad-hoc)
!
Standardul IEEE 802.11a care utilizează banda de 5 GHz și standardul în formă preliminară IEEE 802.11n care utilizează banda de 2,4 GHz sau 5 GHz, nu sunt
disponibile în reţele ad-hoc.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra opţiunii (opţiunilor) fără fir dorite, în fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
3
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
4
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
5
Faceţi clic pe Configurare conexiune sau reţea din panoul din stânga.
Apare fereastra Configurare conexiune sau reţea.
6
Selectaţi o opţiune pentru a specifica setările reţelei ad-hoc și faceţi clic pe Următorul.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 63 N
Comunicarea cu un Punct de Acces (Infrastructură)
O reţea cu infrastructură este o reţea care extinde o reţea locală cablată, existentă, la dispozitive fără fir furnizând un punct
de acces (nu este furnizat). Punctul de acces realizează puntea între partea de LAN fără fir și cea cu fir și acţionează ca un
punct de control central pentru reţeaua LAN fără fir. Punctul de acces coordonează transmisia și recepţia pentru mai multe
dispozitive fără fir în cadrul unui interval specific.
Punctul de acces va selecta ce canal va folosi în cadrul unei reţele cu infrastructură.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 64 N
Pentru a vă conecta la o reţea fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra opţiunii (opţiunilor) fără fir dorite, în fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
!
Comunicarea Wireless LAN (standardul IEEE 802.11a) utilizând doar banda de 5 GHz, disponibilă doar pe anumite modele, este dezactivată în mod implicit. Pentru a
activa comunicarea pe banda de 5 GHz, trebuie să selectaţi opţiunea de a utiliza banda de 5 GHz sau ambele benzi, de 2,4 GHz și de 5 GHz, în fila WLAN din fereastra
de setări VAIO Smart Network.
4
Faceţi clic dreapta pe
5
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
sau pe
pe bara de activităţi și selectaţi Conectare la o reţea.
Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceţi o frază de acces. Fraza de acces este sensibilă la litere mari și mici și trebuie să fie un șir text
care conţină între 8 și 63 de caractere sau un șir hexazecimal de 64 de caractere.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
Oprirea comunicărilor Wireless LAN
Pentru a întrerupe comunicările Wireless LAN
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra pictogramei WLAN din fereastra VAIO Smart Network.
!
Dacă opriţi funcţia LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă, se pot pierde date.
n 65 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 66 N
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Este posibil ca funcţia Bluetooth® să nu fie disponibilă pe computerul dumneavoastră.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dumneavoastră și alte dispozitive Bluetooth precum un alt computer sau un
telefon mobil. Puteţi transfera date între aceste dispozitive fără a folosi cabluri, pe o rază de maximum 10 metri, într-o zonă
deschisă.
Note privind utilizarea funcţiei Bluetooth
❑ Ratele transferului de date variază, în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole, precum pereţii, situate între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul folosit la construcţia pereţilor
❑ Apropierea de microunde și telefoane fără fir
❑ Interferenţa frecvenţei radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul aplicaţiei software
❑ Tipul sistemului de operare
❑ Folosirea ambelor funcţii, LAN fără fir și Bluetooth, în același timp, pe computer
❑ Dimensiunea fișierelor transferate
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 67 N
❑ Este posibil ca fișierele mari să fie, câteodată, alterate în timpul transferului continuu, datorită limitărilor standardului
Bluetooth și interferenţei electromagnetice din mediul înconjurător.
❑ Toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate pentru a se asigura menţinerea cerinţelor standardului aplicabil.
Chiar dacă sunt respectate standardele, performanţa individuală a dispozitivelor, specificaţiile și procedurile de funcţionare
pot varia. Este posibil ca nu în toate situaţiile să fie posibil schimbul de date.
❑ Este posibil ca componentele video și audio să nu fie sincronizate atunci când redaţi materiale video pe computer cu ieșirea
audio aflată pe un dispozitiv Bluetooth conectat. Această situaţie este întâlnită frecvent în cazul tehnologiei Bluetooth și
nu reprezintă o defecţiune.
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele Bluetooth sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth utilizează o tehnologie pentru a minimiza interferenţa din partea altor dispozitive care utilizează
aceeași lungime de undă. Utilizarea simultană a funcţiei Bluetooth și a dispozitivelor de comunicaţii fără fir, poate, totuși,
să cauzeze interferenţă radio și să ducă la viteze și la distanţe de comunicare mai reduse decât valorile standard.
Citiţi ghidul de reguli referitoare la Bluetooth înainte de a utiliza funcţia Bluetooth.
❑ Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu funcţioneze cu alte dispozitive, în funcţie de producător sau sau de versiunea
aplicaţiei software folosită de către producător.
❑ Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth la computer poate duce la aglomerarea canalului, având ca rezultat
performanţa scăzută a dispozitivelor. Această situaţie este normală în cazul tehnologiei Bluetooth și nu reprezintă
o defecţiune.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 68 N
Securitate Bluetooth
Tehnologia fără fir Bluetooth prezintă o funcţie de autentificare, ce vă permite să stabiliţi cu cine doriţi să comunicaţi. Cu funcţia
de autentificare puteţi preveni accesarea computerului dumneavoastră de către orice dispozitive Bluetooth anonime.
Prima dată când două dispozitive Bluetooth comunică, o parolă comună (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie să
fie stabilită pentru ca ambele dispozitive să fie înregistrate. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să
reintroduceţi parola.
Parola poate fi diferită de fiecare dată, însă trebuie să fie aceeași pentru ambele dispozitive.
În cazul anumitor dispozitive, precum mausul, nu poate fi introdusă nicio parolă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 69 N
Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Vă puteţi conecta computerul la un dispozitiv Bluetooth precum un alt computer, un telefon mobil, un PDA, căști, un maus
sau o cameră digitală fără a folosi niciun cablu.
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth trebuie ca mai întâi să configuraţi funcţia Bluetooth. Pentru setarea și utilizarea
funcţiei Bluetooth, căutaţi informaţii despre Bluetooth, folosind Ajutor și Asistenţă Windows.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra pictogramei Bluetooth din fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Oprirea comunicării prin Bluetooth
Pentru a opri comunicaţiile prin Bluetooth
1
Opriţi dispozitivul compatibil Bluetooth care comunică cu computerul.
2
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra pictogramei Bluetooth din fereastra VAIO Smart Network.
n 70 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 71 N
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Computerul dvs. poate fi echipat cu un senzor de amprentă digitală, care vă asigură un plus de confort.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
După ce aţi înregistrat amprenta (amprentele) digitale, funcţia de autentificare cu amprentă digitală oferă:
❑ O alternativă la introducerea parolei
❑ Accesarea Windows (pagina 75)
Dacă înregistraţi amprentele digitale pentru contul dumneavoastră de utilizator, puteţi înlocui introducerea parolei cu
autentificarea cu amprentă digitală atunci când accesaţi Windows.
❑ Funcţia Power-on Security (pagina 75)
Dacă aţi stabilit parola de pornire (pagina 93), puteţi înlocui introducerea parolei cu autentificarea cu amprentă digitală
atunci când porniţi computerul.
❑ Password Bank pentru acces rapid la site-uri Web (pagina 76)
Puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală pentru introducerea informaţiilor (conturi de utilizator, parole etc.) solicitate
pentru accesarea site-urilor Web protejate cu parolă.
❑ Funcţia File Safe pentru criptarea/decriptarea datelor (pagina 76)
Cu funcţia File Safe puteţi cripta fișiere și foldere pentru a crea o arhivă criptată. Pentru a decripta sau accesa astfel de
arhive criptate, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală sau introduce parola de criptare respectivă.
❑ Funcţia de lansare aplicaţie pentru accesul rapid la aplicaţii (pagina 76)
După ce aţi atribuit amprentei unui deget o aplicaţie, puteţi trece cu degetul peste senzorul de amprentă digitală pentru
a lansa aplicaţia respectivă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 72 N
Înregistrarea unei amprente digitale
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală, trebuie să înregistraţi amprenta (amprentele) pe computer.
Înainte de înregistrare, stabiliţi parola Windows pentru computer. Consultaţi Adăugarea parolei Windows (pagina 98) pentru instrucţiuni detaliate.
Pentru a înregistra o amprentă digitală
Fiecare utilizator poate înregistra până la 10 amprente digitale, iar conectarea la sistem utilizând funcţia Power-on Security acceptă până la 21 de amprente digitale.
Ulterior, puteţi selecta, de asemenea, amprenta digitală pe care doriţi să o utilizaţi pentru funcţia Power-on Security.
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector Suite QL și pe Control Center.
2
Faceţi clic pe Fingerprints și pe Initialize.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul ajutor.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Dacă nu aţi putut înregistra amprenta digitală, respectaţi pașii următori pentru a încerca din nou.
1
Amplasaţi ultima articulaţie a degetului pe senzorul de amprentă digitală (1).
n 73 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
2
n 74 N
Treceţi degetul perpendicular peste senzorul de amprentă digitală.
!
Amplasaţi vârful degetului în centrul senzorului de amprentă digitală.
Scanaţi amprenta digitală începând de la ultima articulaţie a degetului și până la vârful acestuia.
În timpul trecerii, ţineţi degetul în contact cu senzorul de amprentă digitală.
Dacă mișcaţi degetul prea repede sau prea încet, înregistrarea amprentei digitale poate eșua. Lăsaţi senzorul să scaneze amprenta digitală timp de aproximativ o secundă.
Dacă degetele sunt prea uscate, prea umede, încreţite, lovite, murdare etc., s-ar putea ca amprenta (amprentele) digitală(e) să nu poată fi înregistrată (înregistrate)
și/sau să recunoscută (recunoscute).
Dacă senzorul de amprentă nu reușește să recunoască amprenta digitală, înregistraţi mai multe amprente.
Pentru o recunoaștere bună, asiguraţi-vă că vârful degetului și senzorul sunt curate, înainte de trecere.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 75 N
Conectarea la sistem
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală în locul introducerii parolei în vederea conectării la sistem, trebuie
să stabiliţi parolele de pornire și pentru Windows și să configuraţi computerul pentru autentificare cu amprentă digitală.
Pentru stabilirea parolelor de pornire și pentru Windows, consultaţi Stabilirea parolei (pagina 93).
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
Accesarea Windows
Dacă aţi înregistrat amprentele digitale pentru contul dumneavoastră de utilizator, puteţi înlocui introducerea parolei Windows
cu autentificarea cu amprentă digitală. Pentru a accesa Windows, treceţi degetul înregistrat peste senzorul de amprentă
digitală când apare ecranul de log on al Windows.
Funcţia Power-on Security
Dacă aţi stabilit parola de pornire (pagina 93), puteţi înlocui introducerea parolei cu autentificarea cu amprentă digitală atunci
când porniţi computerul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 76 N
Utilizarea Password Bank
După înregistrarea în Password Bank a informaţiilor despre utilizator (conturile de utilizator, parolele etc.) puteţi utiliza
autentificarea cu amprentă digitală pentru introducerea informaţiilor solicitate pentru accesarea site-urilor Web protejate cu
parolă.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
!
În funcţie de site-ul Web accesat, s-ar putea să nu puteţi utiliza funcţia Password Bank.
Utilizarea funcţiei File Safe
Cu funcţia File Safe puteţi crea o arhivă criptată în care puteţi include un fișiere și/sau un folder, în vederea protecţiei împotriva
accesului neautorizat. Arhiva criptată poate fi decriptată sau deblocată pentru accesul la fișierul/folderul inclus prin trecerea
degetului peste senzorul de amprentă digitală sau prin introducerea parolei de rezervă precizate pentru criptare.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
Utilizarea funcţiei de lansare aplicaţie
Funcţia de lansare aplicaţiei este disponibilă pe computer pentru lansarea aplicaţiei preferate (fișierul executabil) asociate
uneia dintre amprentele digitale înregistrate. După ce aţi atribuit amprentei unui deget o aplicaţie, puteţi lansa aplicaţia
respectivă prin trecerea degetului peste senzorul de amprentă digitală.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 77 N
Ștergerea amprentelor digitale înregistrate
Înainte de casarea sau transferarea computerului către o altă persoană, după ștergerea datelor stocate pe dispozitivul de
stocare încorporat, se recomandă cu tărie ștergerea datelor înregistrate pentru senzorul de amprentă digitală.
Pentru a șterge amprentele digitale înregistrate
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când apare
sigla VAIO.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security.
4
Apăsaţi tasta m pentru a selecta Clear Fingerprint Data și apăsaţi tasta Enter.
5
Când apare mesajul de confirmare, selectaţi Continue și apăsaţi tasta Enter.
Datele privind amprenta digitală înregistrate pentru senzorul de amprentă digitală sunt șterse automat după repornirea
sistemului.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
n 78 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi ale computerului.
❑ Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor (pagina 79)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 80)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 83)
❑ Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple (pagina 85)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 87)
❑ Conectarea unui dispozitiv USB (pagina 88)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 90)
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
Puteţi conecta la computer dispozitive externe de ieșire audio (nu sunt furnizate), precum difuzoare sau căști.
Pentru a conecta difuzoare externe
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Conectaţi difuzoarele externe (1) la conectorul pentru căști (2) i cu un cablu pentru difuzoare (3) (nu este furnizat).
n 79 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 80 N
Conectarea unui monitor extern
Puteţi conecta un monitor extern (nu este furnizat) la computer. De exemplu, puteţi utiliza computerul cu un monitor de
computer sau cu un proiector.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului extern după ce conectaţi toate celelalte cabluri.
Conectarea unui monitor de computer
Puteţi conecta un dispozitiv de afișare pentru computer (monitor) la computer.
Pentru a conecta un monitor de computer
1
Dacă este necesar, conectaţi un capăt al cablului de alimentare al monitorului (1) la monitor și celălalt capăt la o priză CA.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) la portul monitorului (3) a de pe computer.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
Conectarea unui monitor de computer multimedia
Puteţi conecta un monitor de computer multimedia ce include difuzoare și microfon încorporat în computer.
Pentru a conecta un monitor de computer multimedia
1
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului de computer multimedia (1) la o priză CA.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) la portul monitorului (3) a de pe computer.
3
Conectaţi cablul difuzorului (4) la conectorul pentru căști (5) i de pe computer.
4
Conectaţi cablul microfonului (6) la conectorul pentru microfon (7) m de pe computer.
n 81 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
Conectarea unui proiector
Puteţi conecta un proiector (de exemplu, proiectorul LCD Sony) la computer.
Pentru a conecta un proiector
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al proiectorului la o priză CA.
2
Conectaţi un cablu pentru monitor (2) la portul monitorului (3) a de pe computer.
3
Conectaţi un cablu audio (4) la conectorul pentru căști (5) i de la computer.
4
Conectaţi cablul monitorului și cablul audio la conectorul și la portul de pe proiector (6).
n 82 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Selectarea modurilor de afișare
n 83 N
Selectarea modurilor de afișare
Când este conectat un monitor extern, puteţi selecta fie ecranul computerului, fie monitorul conectat pentru a fi utilizat drept
monitor principal.
Dacă doriţi să lucraţi pe ecranul computerului și pe monitorul extern în același timp, consultaţi Utilizarea funcţiei pentru
monitoare multiple (pagina 85) pentru informaţii suplimentare.
Procedura de selectare a unui monitor depinde de placa video utilizată de computer.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Selectarea modurilor de afișare
n 84 N
Pentru a selecta un monitor
Este posibil să nu puteţi afișa același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în același timp, în funcţie de tipul de monitor extern sau
de proiector.
Porniţi monitorul extern înainte de a porni computerul.
❑ În cazul modelelor cu Intel Graphics Media Accelerator
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
❑ În cazul modelelor cu placă video NVIDIA
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Opţiuni suplimentare.
3
Faceţi clic pe NVIDIA Control Panel.
4
Selectaţi opţiunea de setare a monitorului din secţiunea Display.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
❑ În cazul modelelor cu placă video ATI
Atunci când la computer este conectat un monitor extern, puteţi modifica setarea Main/Clone (Principal/Clonă) după cum
urmează:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele și apoi pe Catalyst Control Center.
2
Faceţi clic pe CCC.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
Consultaţi fișierul de ajutor pentru informaţii suplimentare.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple
n 85 N
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple
Funcţia Monitoare multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afișaj separate. De exemplu,
dacă aveţi un monitor extern conectat la portul monitorului, ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un singur
spaţiu de lucru.
Procedura pentru utilizarea funcţiei Mai multe monitoare depinde de placa video utilizată de computer.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii sau o
bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple
n 86 N
Pentru a utiliza funcţia pentru monitoare multiple
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Monitoare multiple.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.
Asiguraţi-vă că computerul nu intră în modul Inactivitate sau Hibernare în timp ce folosiţi funcţia Monitoare Multiple. În caz contrar este posibil ca computerul să nu mai
revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare ecran, nu extindeţi o singură fereastră pe două ecrane. în caz contrar, este posibil ca aplicaţia software să nu funcţioneze corect.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
❑ În cazul modelelor cu Intel Graphics Media Accelerator
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
❑ În cazul modelelor cu placă video NVIDIA sau ATI
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ajustare rezoluţie ecran din Aspect și personalizare.
3
Faceţi clic dreapta pe monitorul numărul 2 și selectaţi Atașat.
4
Faceţi clic pe OK.
În mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da.
În plus, puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Monitoare multiple.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui microfon extern
n 87 N
Conectarea unui microfon extern
Dacă folosiţi un dispozitiv de intrare pentru sunet (de exemplu, pentru a discuta pe Internet), trebuie să conectaţi un microfon
extern (nu este furnizat).
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 88 N
Conectarea unui dispozitiv USB
Puteţi conecta un dispozitiv Universal Serial Bus (USB) la computer, precum un maus, unitate de dischete, difuzor și imprimantă.
Pentru a conecta un dispozitiv USB
1
Alegeţi portul USB (1) pe care preferaţi să îl folosiţi.
2
Conectaţi cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 89 N
Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB
❑ S-ar putea să fie nevoie să instalaţi software-ul driverului furnizat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare.
Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea dumneavoastră de Windows pentru a imprima
documente.
❑ Pentru informaţii privind îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul primit cu dispozitivul.
❑ Pentru a proteja computerul și/sau dispozitivele USB împotriva deteriorării, respectaţi următoarele:
❑ Când mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șocuri sau lovituri.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 90 N
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Computerul este echipat cu un port i.LINK, pe care îl puteţi utiliza pentru a vă conecta la un dispozitiv i.LINK, precum o cameră
video digitală.
i.LINK este marcă înregistrată a Sony Corporation folosită doar pentru a indica faptul că produsul conţine o conexiune IEEE 1394. Procedura pentru stabilirea unei
conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK
pot comunica între ele. Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul i.LINK compatibil pentru mai multe informaţii despre condiţiile de funcţionare și conectarea
adecvată. Înainte de a conecta dispozitive periferice compatibile cu i.LINK la sistemul dvs., cum ar fi o unitate CD-RW sau o unitate de disc optică, verificaţi compatibilitatea
acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare cerute.
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Portul i.LINK de pe computer nu furnizează energie unui dispozitiv extern. Dacă dispozitivul extern necesită alimentare
externă, asiguraţi-vă că îl conectaţi la o sursă de curent.
❑ Portul i.LINK acceptă rate de transfer de până la 400 Mbps. Totuși, rata reală de transfer depinde de rata de transfer a
dispozitivului extern.
❑ În unele ţări sau zone, cablurile opţionale i.LINK pot să nu fie disponibile.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Este posibil ca conexiunea i.LINK să nu fie disponibilă în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare și de
dispozitivele compatibile cu i.LINK pe care le utilizaţi. Consultaţi manualul furnizat odată cu aplicaţia software pentru
informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru și compatibilitatea dintre sistemul de operare și perifericele compatibile cu i.LINK (de exemplu,
o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 91 N
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer și celălalt capăt la portul
DV In/Out (3) de pe camera video digitală.
Procedura de conectare variază în funcţie de dispozitivul compatibil i.LINK deţinut. Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul pentru informaţii suplimentare.
Nu puteţi accesa imaginile de pe un Memory Stick atunci când folosiţi o conexiune i.LINK.
Personalizarea computerului VAIO >
n 92 N
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi schimba setările principale ale computerului VAIO. Printre altele,
veţi învăţa cum să utilizaţi și cum să personalizaţi imaginea software-ului și utilităţilor Sony.
❑ Stabilirea parolei (pagina 93)
❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 100)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 101)
❑ Utilizarea VAIO Power Management (pagina 106)
❑ Configurarea modemului (pagina 108)
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 93 N
Stabilirea parolei
Utilizaţi una dintre funcţiile BIOS pentru a stabili parola.
Odată ce aţi stabilit parola, pentru a porni computerul, vi se va cere să introduceţi parola după ce apare sigla VAIO.
Parola de pornire vă permite să protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat.
Adăugarea parolei de pornire
Parola de pornire este prevăzută pentru a proteja computerul împotriva accesului neautorizat.
Există două tipuri de parole de pornire: parola de calculator și parola de utilizator. Parola de calculator este prevăzută pentru
utilizatorii cu drepturi administrative pe computer pentru modificarea tuturor opţiunilor de configurare din ecranul de configurare
BIOS, precum și pentru pornirea computerului. Parola de utilizator este prevăzută pentru utilizatorii standard, permiţând
modificarea unora dintre opţiunile de configurare BIOS, precum și pornirea computerului. Pentru a stabili parola de utilizator,
trebuie ca mai întâi să stabiliţi parola de calculator.
!
După ce aţi stabilit parola de pornire, nu puteţi porni computerul fără să introduceţi parola. Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola. Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită
de accesul altor persoane.
Dacă uitaţi parola de pornire și aveţi nevoie de asistenţă pentru a o reseta, se va percepe o taxă de resetare a parolei și este posibil să fie nevoie ca computerul să fie
trimis la service pentru resetarea parolei.
În cazul în care computerul dumneavoastră este echipat cu un senzor de amprentă digitală și aţi stabilit parola de pornire împreună cu funcţia de autentificare cu amprentă
digitală, la pornirea computerului puteţi înlocui autentificarea cu amprentă digitală cu introducerea parolei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea autentificării
cu amprentă digitală (pagina 71).
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 94 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola calculator)
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Selectaţi Password when Power On din Security și apăsaţi tasta Enter.
6
Modificaţi setarea de la valoarea Disabled la Enabled.
7
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 95 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola utilizator)
!
Asiguraţi-vă că stabiliţi parola calculator înainte de a o stabili pe cea de utilizator.
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola pentru calculator și apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password și apoi
apăsaţi tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 96 N
Modificare/eliminarea parolei de pornire
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola calculator)
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola pentru calculator și apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi
tasta Enter.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 97 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola utilizator)
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola pentru utilizator și apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password și apoi
apăsaţi tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi
tasta Enter.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
n 98 N
Adăugarea parolei Windows
Parola Windows este de ajutor atunci când un singur computer este utilizat de mai multe persoane. Prin stabilirea parolei
Windows, puteţi să protejaţi contul utilizatorului dvs. împotriva accesului neautorizat.
Introducerea parolei Windows va fi solicitată după ce selectaţi contul utilizatorului.
!
Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola. Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită de accesul altor persoane.
În cazul în care computerul dumneavoastră este echipat cu un senzor de amprentă digitală și aţi stabilit parola Windows împreună cu funcţia de autentificare cu amprentă
digitală, la pornirea computerului puteţi înlocui autentificarea cu amprentă digitală cu introducerea parolei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea autentificării
cu amprentă digitală (pagina 71).
Pentru a adăuga parola Windows
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont sub Efectuare modificări la cont.
5
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola contului.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru mai multe informaţii despre parola Windows.
Personalizarea computerului VAIO >
Stabilirea parolei
Modificarea/eliminarea parolei Windows
Pentru a modifica parola Windows
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificaţi parola.
5
În câmpul Parolă curentă, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
Pentru a elimina parola Windows
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminaţi parola.
5
În câmpul Parolă curentă, introduceţi parola curentă pe care doriţi s-o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 99 N
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Control Center
n 100 N
Utilizarea VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să accesaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit a fost modificată.
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
Modificarea funcţionării implicite a lămpii de iluminare
Lampa de iluminare de pe partea inferioară a computerului luminează în funcţie de acţiunile pe care le întreprindeţi sau de
starea computerului. Puteţi modifica această funcţionare implicită a lămpii, astfel încât să rămână stinsă, urmând acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Display și pe Illumination LED Setting.
3
Faceţi clic pentru a revoca selectarea casetei Enable the Illumination LED.
4
Faceţi clic pe OK.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 101 N
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi profita de setările de gestionare a energiei pentru a conserva durata de viaţă a acumulatorului. În plus faţă de modul
normal de operare, computerul are două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare. Când folosiţi energia
acumulatorului, trebuie să conștientizaţi faptul că computerul va intra automat în modul Hibernare dacă nivelul duratei de viaţă
a acumulatorului scade, indiferent de setarea de gestionare a energiei pe care aţi selectat-o.
!
Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul CA pentru a reîncărca acumulatorul, fie să opriţi computerul și să instalaţi
un acumulator încărcat.
Utilizarea modului Normal
Aceasta este starea normală a computerului atunci când este în uz. Indicatorul luminos verde este aprins în acest mod.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 102 N
Utilizarea modului Repaus
În modul repaus ecranul LCD se oprește și dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) intră într-un mod de consum
scăzut de energie. În acest mod indicatorul luminos portocaliu de alimentare clipește rar.
!
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp și acesta nu este alimentat de la priză, activaţi modul Hibernare sau opriţi computerul.
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repaus.
Când computerul este în modul Repaus, nu puteţi introduce un disc.
Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare.
Modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare.
!
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce computerul se află în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă.
Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi orice tastă.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare de pe computer.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul să revină la modul Normal atunci când deschideţi capacul ecranului LCD. Această preferinţă de revenire
a alimentării se va pierde dacă îndepărtaţi și adaptorul CA și acumulatorul. Consultaţi Utilizarea VAIO Control Center (pagina 100).
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 103 N
În cazul în care computerul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp, va intra în modul Repaus. Pentru a modifica
acest lucru, puteţi schimba setările modului Repaus.
Pentru a modifica setările modului Repaus
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Modificaţi timpul în care computerul intră în modul Repaus și faceţi clic pe Salvare modificări.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 104 N
Utilizarea modului Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului este salvată pe dispozitivul(ele) de stocare încorporat(e) și alimentarea este oprită.
Chiar și atunci când acumulatorul se descarcă, datele nu vor fi pierdute. Indicatorul luminos de alimentare este stins în acest
mod.
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare.
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi tastele Fn+F12.
Computerul intră în modul Hibernare.
În mod alternativ, puteţi face clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Hibernare pentru a aduce
computerul în modul Hibernare.
Când computerul este în modul Hibernare, nu puteţi introduce un disc.
Modul Hibernare necesită mai mult timp decât modul Repaus pentru a fi activat.
Modul Hibernare utilizează mai puţină energie decât modul Repaus.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 105 N
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi butonul de alimentare.
Computerul revine la starea normală.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
Este necesar mai mult timp pentru a reveni la modul placeNormal din modul Hibernare decât din modul Repaus.
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul să revină la modul Normal atunci când deschideţi capacul ecranului LCD. Această preferinţă de revenire
a alimentării se va pierde dacă îndepărtaţi și adaptorul CA și acumulatorul. Consultaţi Utilizarea VAIO Control Center (pagina 100).
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 106 N
Utilizarea VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să setaţi planurile de alimentare pentru a le folosi în cazul alimentării cu curent alternativ sau
cu acumulator, pentru a corespunde cu consumul necesar de energie.
VAIO Power Management este o aplicaţie software dezvoltată exclusiv pentru computere VAIO. Prin intermediul acestei
aplicaţii software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună a
computerului și o durată de viaţă mai lungă pentru acumulator. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de ajutor
inclus în aplicaţia software.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, un simbol de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Acest simbol indică ce fel sursă de alimentare
folosiţi în acel moment, de exemplu, alimentare CA. Faceţi clic pe acest simbol pentru a afișa fereastra ce prezintă starea
alimentării.
Funcţia VAIO Power Management este adăugată la Opţiuni de alimentare din Windows.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni de alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi după caz modul Inactivitate și setările de afișare.
2
Dacă trebuie modificate setările avansate, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și mergeţi la pasul 3.
Altfel, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările fiecărui element.
4
Faceţi clic pe OK.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 107 N
VAIO Power Management Viewer
Puteţi vizualiza performanţa cu planul de alimentare care a fost modificat prin intermediul VAIO Power Management.
Pentru a porni VAIO Power Management Viewer
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management și pe VAIO Power Management Viewer.
Personalizarea computerului VAIO >
Configurarea modemului
n 108 N
Configurarea modemului
Înainte de a putea începe să utilizaţi modemul intern (nu toate modemurile sunt încorporate), sau de fiecare dată când folosiţi
modemul în timp ce călătoriţi, asiguraţi-vă că ţara locaţiei active definite în fereastra Opţiuni telefonie și modem se potrivește
cu ţara din care efectuaţi apelul.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Pentru a modifica setările de ţară pentru modem
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
Apare fereastra Informaţii amplasare.
4
Introduceţi informaţiile cerute și apoi faceţi clic pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
5
Selectaţi amplasarea din fila Reguli de apelare.
6
Faceţi clic pe butonul Editare pentru a modifica configuraţia curentă.
Apare fereastra Editare amplasare.
Sau
Faceţi clic pe butonul Nou pentru a configura modemul.
Apare fereastra Amplasare nouă.
7
Verificaţi configurarea ţării/regiunii și asiguraţi-vă că se potrivește cu locul din care efectuaţi apelul.
Este posibil ca apelarea cu impulsuri să nu fie disponibilă în unele ţări sau regiuni.
Personalizarea computerului VAIO >
Configurarea modemului
8
Dacă aţi modificat setările amplasării, faceţi clic pe Se aplică și apoi pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
9
Verificaţi dacă modemul este listat în fila Modemuri.
Dacă modemul nu este listat, faceţi clic pe Adăugare și urmaţi instrucţiunile expertului.
10 Faceţi clic pe Se aplică/OK. Modemul este configurat.
!
Înainte de a aplica setări de ţară noi, cablul telefonului trebuie să fie deconectat de la computer.
n 109 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
n 110 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Ar trebui să contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul nou de memorie.
❑ Ar trebui să nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu îmbunătăţirea memoriei unui calculator.
❑ Ar trebui să nu atingeţi conectorii și să nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Contactaţi VAIO-Link dacă aveţi nevoie de asistenţă.
Tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe computerul dumneavoastră pot diferi în funcţie de modelul achiziţionat.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 111 N
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului, puteţi crește cantitatea de memorie prin instalarea de module opţionale
de memorie. Înainte să îmbunătăţiţi memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note cu privire la adăugarea/îndepărtarea modulelor de memorie
❑ Asiguraţi-vă că puneţi computerul pe o suprafaţă plată înainte de a adăuga sau de a îndepărta module de memorie.
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza deteriorarea
sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul sau producătorul modulelor de memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
cu computerele personale și cu practica de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare pentru utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Opriţi computerul și deconectaţi-l de la sursele de alimentare (acumulator și adaptor CA) și de la alte legături de
telecomunicaţii, reţele sau modemuri înainte să îndepărtaţi orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu reușiţi
să faceţi acest lucru vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de lucru
ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi materiale
care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin menţinerea
contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 112 N
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat odată cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l
proteja de ESD.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile componentelor
și circuitele din interiorul computerului.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 113 N
Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Opriţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul și îndepărtaţi acumulatorul.
3
Așteptaţi aproximativ o oră, până când computerul se răcește.
4
Desfaceţi șurubul (indicat de săgeata de mai jos) de sub computer și îndepărtaţi capacul compartimentului pentru modulele
de memorie.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 114 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
8
n 115 N
Introduceţi modulul de memorie în compartimentul pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază.
Dacă doriţi să instalaţi un singur modul de memorie, asiguraţi-vă că utilizaţi fanta mai apropiată de partea frontală a computerului.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu ieșitura mică din compartimentul
deschis. Nu forţaţi intrarea în fantă a modulului de memorie orientat greșit, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea fantei și a modulului.
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi șurubul de sub computer.
11 Reinstalaţi acumulatorul și porniţi computerul.
Îmbunătăţirea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 116 N
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe System Information și pe System Information.
Puteţi vizualiza dimensiunea memoriei de sistem în panoul din dreapta. Dacă nu apare memoria adăugată, repetaţi
procedura de instalare și reporniţi computerul.
Precauţii >
n 117 N
Precauţii
Această secţiune descrie îndrumările și precauţiile de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale
deteriorări.
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 118)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 119)
❑ Manipularea computerului (pagina 120)
❑ Manipularea camerei încorporate (pagina 123)
❑ Manipularea discurilor (pagina 124)
❑ Utilizarea acumulatorului (pagina 125)
❑ Utilizarea căștilor (pagina 126)
❑ Manipularea Memory Stick (pagina 127)
❑ Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 128)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 129)
Precauţii >
Manipularea ecranului LCD
n 118 N
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Fiţi atenţi atunci când utilizaţi computerul
în apropierea unei ferestre.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la o defecţiune.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu
este o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeași imagine este afișată o perioadă lungă de timp. Imaginea
reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea tehnologiei de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Evitaţi frecarea ecranului LCD. Acest lucru ar putea deteriora ecranul. Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge
suprafaţa ecranului LCD.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă pentru această selecţie sunt
disponibile modificări ale opţiunilor, deoarece acest lucru poate duce la instabilitatea computerului. Sony nu își asumă
nicio răspundere pentru nicio defecţiune generată de modificările aduse setărilor.
❑ Nu apăsaţi pe capacul ecranului LCD atunci când acesta este închis, deoarece ecranul LCD s-ar putea zgâria sau murdări.
Precauţii >
Utilizarea sursei de alimentare
n 119 N
Utilizarea sursei de alimentare
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
❑ Nu folosiţi aceeași priză CA cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele
de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un prelungitor cu protector de tensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorărilor computerului
cauzate de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară ţinând de priză. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza CA dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp.
❑ Asiguraţi-vă că priza CA este ușor de accesat.
❑ Atunci când adaptorul CA nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza CA.
❑ Utilizaţi adaptorul CA furnizat odată cu computerul sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor CA deoarece se
pot produce defecţiuni.
Precauţii >
Manipularea computerului
n 120 N
Manipularea computerului
❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi tampoane abrazive,
pudră de lustruire sau solvenţi precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi acumulatorul.
Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza defecţiuni
computerului.
❑ Utilizaţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă.
❑ Vă sfătuim să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este posibil ca temperatura părţii de dedesubt a unităţii să
crească în timpul funcţionării normale și, după o perioadă de timp mai îndelungată, poate duce la situaţii de disconfort
sau arsuri.
Precauţii >
Manipularea computerului
n 121 N
❑ Asiguraţi o circulaţie adecvată a aerului, pentru a preveni creșterea temperaturii interne. Nu puneţi computerul pe suprafeţe
poroase cum ar fi carpetele, păturile, canapelele sau paturile sau în apropierea draperiilor ce pot bloca orificiile de ventilare.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se
întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de acestea.
❑ Folosiţi doar echipamente periferice și cabluri de interfaţă specificate. În caz contrar, pot apărea probleme.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
❑ În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea
condensul. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare orice problemă, deconectaţi
computerul de la priză și contactaţi VAIO-Link.
❑ Asiguraţi-vă că deconectaţi adaptorul CA și că scoateţi acumulatorul înainte de a curăţa computerul.
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, faceţi periodic copii de siguranţă ale datelor.
Precauţii >
Manipularea computerului
n 122 N
❑ Nu apăsaţi pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia când deschideţi capacul ecranului LCD sau când ridicaţi computerul.
Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate
deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia. Pentru a deschide computerul, ţineţi de bază cu o mână și ridicaţi
ușor capacul ecranului LCD cu cealaltă. Pentru a transporta computerul cu capacul deschis, asiguraţi-vă că ţineţi computerul
cu ambele mâini.
❑ Utilizaţi o cutie de transport concepută special pentru a transporta computerul.
Precauţii >
Manipularea camerei încorporate
n 123 N
Manipularea camerei încorporate
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie a lentilei camerei încorporate, deoarece puteţi zgâria capacul și aceste zgârieturi vor
apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi luminii solare directe să pătrundă în lentilele camerei încorporate, indiferent dacă computerul este pornit sau
oprit, deoarece acest lucru poate duce la defectarea camerei.
❑ Camera încorporată este dezactivată în timp ce se importă imagini video sau fotografii de pe un dispozitiv compatibil cu
i.LINK conectat la portul i.LINK.
❑ Curăţaţi capacul de protecţie a lentilei camerei încorporate cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie moale. În cazul în
care capacul este foarte murdar, ștergeţi-l cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul, deoarece acesta este sensibil
la presiune.
Precauţii >
Manipularea discurilor
n 124 N
Manipularea discurilor
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa discului pot duce la erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini și de
orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margini și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
❑ Nu atașaţi niciodată pe un disc o etichetă adezivă. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate duce la o defecţiune
ireparabilă.
Precauţii >
Utilizarea acumulatorului
n 125 N
Utilizarea acumulatorului
❑ Nu lăsaţi acumulatorii la temperaturi de peste 60°C, cum ar fi într-o mașină parcată la soare sau expuși la lumină solară
directă.
❑ Durata de viaţă a acumulatorului este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a
acumulatorului la temperaturi joase.
❑ Încărcaţi acumulatorii la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare
mai mare.
❑ Unii acumulatori reîncărcabili nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest
computer funcţionează doar cu acumulatori Sony originali, proiectaţi pentru acest model. Dacă se instalează un acumulator
neautorizat, acumulatorul nu se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
❑ În timp acumulatorul este în uz sau este încărcat, acumulatorul se încălzește. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă
îngrijoreze.
❑ Ţineţi acumulatorul departe de toate sursele de căldură.
❑ Ţineţi acumulatorul uscat.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi acumulatorul.
❑ Nu expuneţi acumulatorul la șocuri mecanice, precum scăparea acestuia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, îndepărtaţi acumulatorul din computer pentru a preveni deteriorarea
acumulatorului.
❑ Dacă nu aţi utilizat acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca durata de viaţă a acumulatorului să
se fi scurtat. Totuși, acesta este un lucru normal și nu indică o defecţiune, deoarece acumulatorul se va descărca treptat
în timp, chiar dacă nu este utilizat. Conectaţi adaptorul CA la computer și încărcaţi acumulatorul înainte să utilizaţi din
nou computerul.
❑ Nu trebuie să descărcaţi acumulatorul înainte de reîncărcare.
❑ Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-aţi încărcat complet, este posibil ca acesta să se apropie de sfârșitul
perioadei de funcţionare și să trebuiască înlocuit.
Precauţii >
Utilizarea căștilor
n 126 N
Utilizarea căștilor
❑ Siguranţa pe șosea – Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele zone. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului – Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării la
căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi
utilizarea.
Precauţii >
Manipularea Memory Stick
n 127 N
Manipularea Memory Stick
❑ Nu atingeţi conectorul Memory Stick cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi doar etichete adezive furnizate odată cu Memory Stick.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi Memory Stick.
❑ Nu dezasamblaţi și nu modificaţi Memory Stick.
❑ Nu lăsaţi Memory Stick să se ude.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi Memory Stick în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Folosiţi cutia de depozitare furnizată odată cu Memory Stick.
❑ Faceţi copii de siguranţă ale datelor de valoare.
❑ Nu lăsaţi Memory Stick și adaptoarele Memory Stick la îndemâna copiilor. Există riscul ca aceștia să înghită suportul.
❑ Când folosiţi Memory Stick Duo, nu utilizaţi un stilou cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe Memory Stick Duo.
Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
Precauţii >
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
n 128 N
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
Dispozitivul de stocare încorporat (unitatea de hard disk sau unitatea cu memorie în stare solidă) are o densitate mare
de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, poate fi deteriorat cu ușurinţă dacă este utilizat
necorespunzător. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni
pierderea datelor, trebuie să aveţi grijă atunci când manipulaţi computerul.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
Pentru a evita deteriorarea hard diskului
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu mutaţi computerul în timp ce este pornit.
❑ Nu opriţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe discul local.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
❑ Nu scoateţi unitatea de hard disk din computer.
Pentru a evita deteriorarea unităţii cu memorie în stare solidă
❑ Nu opriţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe unitatea cu memorie în stare solidă.
❑ Nu scoateţi unitatea cu memorie în stare solidă din computer.
Precauţii >
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
n 129 N
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.
❑ Tehnologia de autentificare cu amprentă digitală nu asigură autentificarea sau protecţia completă a datelor și dispozitivelor
hardware.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau defecţiunile apărute ca urmare a utilizării sau utilizării
incorecte a senzorului de amprentă digitală.
❑ Rata de recunoaștere a amprentei digitale depinde de condiţiile de utilizare și variază de la o persoană la alta.
❑ Înainte de a trimite computerul pentru reparaţii, asiguraţi-vă că faceţi o copie de rezervă a datelor salvate pe dispozitivul
de stocare încorporat, în special a arhivelor criptate, create cu ajutorul funcţiei File Safe.
Sony nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea sau modificarea datelor care ar putea să apară în timpul reparaţiei.
❑ Dacă dispozitivul de stocare încorporat trebuie să fie iniţializat, de exemplu după reparare, șabloanele amprentelor digitale
se vor pierde. Va trebui să le înregistraţi din nou.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor despre autentificarea cu amprentă digitală trebuie efectuată pe propriul risc.
Sony nu își asumă nicio răspundere pentru niciun defect provocat de întreţinerea și gestionarea datelor.
❑ Înainte de casarea sau transferarea computerului către o altă persoană, după ștergerea datelor stocate pe dispozitivul
de stocare încorporat, se recomandă cu tărie ștergerea datelor înregistrate pentru senzorul de amprentă digitală.
Consultaţi Ștergerea amprentelor digitale înregistrate (pagina 77) pentru procedura detaliată.
❑ Un senzor de amprentă digitală poate funcţiona defectuos sau se poate defecta dacă zgâriaţi suprafaţa acestuia cu:
❑ un obiect dur sau ascuţit
❑ particule fine, cum ar fi la trecerea degetului acoperit cu praf peste senzorul de amprentă digitală
❑ Înainte de scanarea amprentei digitale, descărcaţi degetul de sarcină descărcată prin atingerea acestuia de o suprafaţă
metalică, în special pe vreme uscată (de ex. iarna). Sarcina electrostatică poate provoca funcţionarea defectuoasă a
senzorului de amprentă digitală.
Depanare >
n 130 N
Depanare
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite cu care vă puteţi întâlni atunci când folosiţi
computerul VAIO. Multe dintre probleme au soluţii simple. Încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta VAIO-Link.
Este posibil ca unele caracteristici și opţiuni din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.
❑ Computer (pagina 132)
❑ Securitatea sistemului (pagina 139)
❑ Acumulator (pagina 140)
❑ Cameră încorporată (pagina 142)
❑ Internet (pagina 144)
❑ Lucru în reţea (pagina 146)
❑ Tehnologie Bluetooth (pagina 151)
❑ Discuri optice (pagina 155)
❑ Monitor (pagina 159)
❑ Imprimare (pagina 163)
❑ Microfon (pagina 164)
❑ Difuzoare (pagina 165)
❑ Touch Pad (pagina 166)
❑ Tastatură (pagina 167)
❑ Dischete (pagina 168)
Depanare >
n 131 N
❑ Audio/Video (pagina 169)
❑ Memory Stick (pagina 171)
❑ Periferice (pagina 172)
Depanare >
Computer
n 132 N
Computer
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit și că indicatorul de alimentare este
aprins.
❑ Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că este încărcat.
❑ Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniţi computerul.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după achiziţionare și apoi reporniţi computerul.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit. Asiguraţi-vă
că luminozitatea și contrastul sunt reglate corect. Consultaţi manualul furnizat odată cu monitorul pentru informaţii
suplimentare.
❑ Deconectaţi adaptorul CA și îndepărtaţi acumulatorul. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul,
conectaţi adaptorul CA și apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă apare condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Verificaţi dacă este folosit adaptorul CA Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar acumulatori reîncărcabili și
adaptor CA Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
Depanare >
Computer
n 133 N
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos verde de alimentare se aprinde, însă ecranul
rămâne gol?
❑ Dacă lampa de iluminare este aprinsă, apăsaţi orice tastă.
❑ Apăsaţi de mai multe ori tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei. Este posibil să se fi produs o eroare de aplicaţie.
❑ Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata
de lângă butonul Închidere și pe Repornire.
❑ Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a închide computerul. Deconectaţi adaptorul CA
și lăsaţi computerul aproximativ cinci minute. Apoi conectaţi adaptorul CA și porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare sau combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Depanare >
Computer
n 134 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspund la
comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce rulează o aplicaţie software, apăsaţi tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare și pe Închidere pentru
a opri computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și apoi faceţi clic pe săgeata din dreptul
butonului Închidere și pe Închidere.
Dacă apare fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
❑ În cazul în care computerul tot nu se oprește, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
❑ Deconectaţi adaptorul CA și îndepărtaţi acumulatorul. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul,
conectaţi adaptorul CA și apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
Depanare >
Computer
n 135 N
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Este posibil ca computerul să devină instabil dacă modul de operare este schimbat înainte ca acesta să intre complet în
modul Repaus sau Hibernare.
Pentru a restaura computerul la modul Normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și apoi faceţi clic pe săgeata din dreptul
butonului Închidere și pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Oprirea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos de încărcare clipește rapid și computerul nu
pornește?
❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul și scoateţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea
acumulatorului (pagina 18).
❑ Dacă problema persistă și după ce aţi efectuat cele de mai sus, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil.
Scoateţi acumulatorul și contactaţi VAIO-Link.
Depanare >
Computer
n 136 N
Ce ar trebui să fac dacă apare un mesaj care indică fie incompatibilitatea, fie instalarea
defectuoasă a acumulatorului și computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul și scoateţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea
acumulatorului (pagina 18).
❑ Dacă problema persistă și după ce aţi efectuat cele de mai sus, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil.
Scoateţi acumulatorul și contactaţi VAIO-Link.
De ce în fereastra Proprietăţi sistem este afișată o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Deoarece procesorul computerului dumneavoastră utilizează un tip de tehnologie de control al
vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza actuală
a procesorului în loc de cea maximă.
Ce ar trebui să fac dacă sistemul de operare Windows nu acceptă parola și afișează
mesajul Enter Onetime Password?
Dacă introduceţi iar de trei ori la rând o parolă de pornire greșită, va apărea mesajul Enter Onetime Password și sistemul de
operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul
luminos se stinge. Așteptaţi 10 sau 15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola corectă. Când introduceţi
parola, verificaţi dacă indicatorii Num lock și Caps lock sunt stinși. Dacă ambii indicatori luminoși sau oricare dintre ei este
aprins, apăsaţi tasta Num Lk (sau Num Lock) sau tasta Caps Lock pentru a stinge indicatorul înainte de a introduce parola.
Depanare >
Computer
n 137 N
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se defectează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare pentru a fi descărcate.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai recent software de driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu îmi amintesc parola de pornire?
Dacă aţi uitat parola de pornire, contactaţi VAIO-Link pentru a o reseta. Se va percepe o taxă de resetare.
Cum pot să modific ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului?
Puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului. Urmaţi acești pași:
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Boot.
4
Apăsaţi tasta M sau m pentru a selecta discul al cărei ordine a dispozitivului de pornire doriţi să o modificaţi.
5
Apăsaţi tasta F5 sau F6 pentru a modifica ordinea dispozitivului de pornire.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
Depanare >
Computer
n 138 N
De ce nu se stinge ecranul după ce trece ora pentru oprirea automată?
Economizorul de ecran VAIO iniţial dezactivează setarea respectivă, pe care o puteţi selecta folosind opţiunile pentru alimentare
din Windows, astfel încât ecranul să se stingă.
Selectaţi alt economizor de ecran decât economizorul de ecran VAIO iniţial.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc sistemul computerului de pe
unitatea de dischetă USB conectată la computer?
Pentru a porni computerul de pe o unitate de dischete USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire (boot).
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 atunci când apare sigle VAIO.
Cum pot să verific volumul partiţiei de recuperare?
Dispozitivul de stocare încorporat conţine partiţia de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului.
Pentru a verifica volumul partiţiei de recuperare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, clic dreapta pe Computer și selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc din Stocare în panoul din stânga.
Volumul partiţiei de recuperare și volumul total al partiţiei C sunt afișate pe rândul Disc 0 din panoul central.
Depanare >
Securitatea sistemului
n 139 N
Securitatea sistemului
Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dvs. Cel mai bun mod de a vă proteja computerul
împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate fișierele de actualizare
Windows.
Puteţi obţine actualizări importante ale Windows făcând următoarele:
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Alerte de securitate Windows de pe bara de activităţi.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat?
Puteţi menţine programul software McAfee la curent cu cele mai recente actualizări de la McAfee, Inc.
Pentru a descărca și pentru a instala cele mai recente actualizări de securitate, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee și McAfee SecurityCenter.
2
Faceţi clic pe butonul amplasat în colţul din stânga sus al ferestrei pentru a actualiza software-ul.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca actualizările.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de ajutor inclus în programul software.
Depanare >
Acumulator
n 140 N
Acumulator
Cum descopăr nivelul de încărcare a acumulatorului?
Puteţi verifica indicatorul de încărcare pentru a afla starea de încărcare a acumulatorului. Consultaţi Încărcarea acumulatorului
(pagina 21) pentru mai multe informaţii.
Când folosește computerul curent alternativ?
Când computerul este conectat direct la adaptorul CA, acesta folosește curent alternativ, chiar dacă acumulatorul este instalat.
Când ar trebui să reîncarc acumulatorul?
❑ Când nivelul de alimentare a acumulatorului scade sub 10%.
❑ Când indicatorii luminoși de încărcare și de alimentare clipesc în același timp.
❑ Când nu aţi utilizat acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp.
Când ar trebui să înlocuiesc acumulatorul?
Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-aţi încărcat complet, este posibil ca acesta să se apropie de sfârșitul perioadei
de funcţionare și să trebuiască înlocuit.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a acumulatorului, consultaţi Pentru a verifica capacitatea de încărcare a
acumulatorului (pagina 23).
Depanare >
Acumulator
n 141 N
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că acumulatorul instalat este cald?
Nu, este normal ca acumulatorul să fie cald atunci când alimentează computerul.
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de acumulator?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de acumulator, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să
intre în modul Hibernare, salvaţi datele frecvent pentru a evita pierderea datelor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 104) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
Depanare >
Cameră încorporată
n 142 N
Cameră încorporată
De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte să lansaţi alta.
❑ Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se deplasează
rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot prezenta reflecţii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ Dacă capacul de protecţie a lentilei este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul. Consultaţi
Manipularea camerei încorporate (pagina 123).
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Este posibil ca setările efectelor din aplicaţia software să ducă la lipsa cadrelor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fie activă. Verificaţi performanţele procesorului.
Depanare >
Cameră încorporată
n 143 N
Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul
funcţionează cu acumulatorul?
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare CA.
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă datorită nepotrivirii dintre frecvenţa de redare
a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursă de lumină, pâlpâire, etc.)
pentru a elimina pâlpâirile.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de
economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată?
În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificaţi setările corespunzătoare modului de
economisire de energie. Pentru a modifica setarea, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 101).
Depanare >
Internet
n 144 N
Internet
Ce ar trebui să fac în cazul în care modemul nu funcţionează?
❑ Asiguraţi-vă că cablul telefonic este bine conectat la portul modemului de pe computer și la priza de perete.
❑ Asiguraţi-vă că cablul telefonic funcţionează. Conectaţi cablul la un telefon obișnuit și verificaţi dacă există ton de apel.
❑ Asiguraţi-vă că numărul de telefon pe care programul îl apelează este corect.
❑ Asiguraţi-vă că aplicaţia software pe care o utilizaţi este compatibilă cu modemul computerului. (Toate programele Sony
instalate în prealabil sunt compatibile.)
❑ Asiguraţi-vă că modemul este singurul dispozitiv conectat la linia telefonică.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
4
În fila Modemuri, verificaţi dacă este listat modemul dvs.
5
În fila Reguli de apelare, verificaţi ca informaţiile despre amplasare să fie corecte.
Depanare >
Internet
n 145 N
De ce viteza conexiunii prin modem este scăzută?
Computerul este echipat cu un modem V.92/V.90 compatibil. Mulţi factori pot influenţa viteza conexiunii modemului, inclusiv
bruiajul liniilor telefonice sau compatibilitatea cu echipamentul telefonic, precum faxurile sau alte modemuri. În cazul în care
credeţi că modemul nu se conectează corespunzător la alte modemuri pentru PC, faxuri sau la furnizorul de servicii de Internet,
procedaţi astfel:
❑ Cereţi companiei telefonice să verifice dacă linia telefonică nu este bruiată.
❑ Dacă problema este legată de fax, asiguraţi-vă că nu există probleme cu faxul pe care îl apelaţi și că acesta este compatibil
cu dispozitivele fax modem.
❑ Dacă întâmpinaţi probleme la conectarea cu furnizorul de servicii de Internet, asiguraţi-vă că furnizorul de servicii de
Internet nu are probleme tehnice.
❑ Dacă dispuneţi de o a doua linie telefonică, încercaţi să conectaţi modemul la acea linie.
Depanare >
Lucru în reţea
n 146 N
Lucru în reţea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie nevoie să îndepărtaţi calculatorul de
obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că comutatorul WIRELESS este pornit și că indicatorul luminos WIRELESS de pe computer este aprins.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de curent electric a punctului de acces este pornită.
❑ Dacă doriţi să conectaţi computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând banda de 5 GHz, asiguraţi-vă că opţiunea
de a utiliza banda de 5 GHz sau ambele benzi, de 2,4 GHz și de 5 GHz, este selectată în fila WLAN din fereastra de
setări VAIO Smart Network. Comunicarea Wireless LAN (standardul IEEE 802.11a) utilizând doar banda de 5 GHz,
disponibilă doar pe anumite modele, este dezactivată în mod implicit.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
Depanare >
Lucru în reţea
n 147 N
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Conectat la reţea.
Depanare >
Lucru în reţea
n 148 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-că că punctul de acces și computerul sunt conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că computerul este configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii de la Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 146) pentru a schimba setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori includ configuraţiile dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transferare a datelor, îndepărtaţi calculatorul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de
punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul
de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
❑ Dacă punctul dvs. de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces. Consultaţi manualul
primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii de la Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 146) pentru a schimba setările.
Depanare >
Lucru în reţea
n 149 N
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile transferului de date pot apărea atunci când este
transferat un fișier mare sau în cazul în care computerul este plasat în apropierea microundelor și a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că conexiunea punctului de acces este intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii de la Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 146) pentru a schimba setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţia LAN fără fir utilizează benzi de frecvenţă împărţite cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu punctul
de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune peer-to-peer în cazul în care cheia de criptare este schimbată.
Puteţi fie să restabiliţi cheia de encriptare la profilul iniţial sau să reintroduceţi cheia pe ambele computere pentru ca aceasta
să se potrivească.
Depanare >
Lucru în reţea
Cum pot afișa fereastra VAIO Smart Network?
Pentru a afișa pe spaţiul de lucru fereastra VAIO Smart Network, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Network Connections și pe VAIO Smart Network.
3
Faceţi clic pe Advanced din panoul din dreapta.
Pentru informaţii despre aplicaţia software VAIO Smart Network, consultaţi fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
n 150 N
Depanare >
Tehnologie Bluetooth
n 151 N
Tehnologie Bluetooth
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu pot găsi computerul meu?
❑ Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia Bluetooth activată.
❑ Asiguraţi-vă că comutatorul WIRELESS este pornit și că indicatorul luminos WIRELESS de pe computer este aprins.
❑ Nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth atunci când computerul se află în modul de economisire de energie. Aduceţi din nou
computerul în modul Normal, apoi schimbaţi poziţia comutatorului WIRELESS.
❑ Este posibil ca computerul și dispozitivul să fie prea departe unul de altul. Tehnologia Bluetooth fără fir funcţionează cel
mai bine atunci când dispozitivele sunt la maximum 10 metri unul faţă de celălalt.
Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul Bluetooth cu care vreau să comunic?
❑ Verificaţi dacă funcţia Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Hardware și sunete, Dispozitive Bluetooth și pe Setări Bluetooth.
2
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
Depanare >
Tehnologie Bluetooth
n 152 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu se pot conecta la
computerul meu?
❑ Consultaţi sugestiile de la Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul Bluetooth cu care vreau să comunic?
(pagina 151).
❑ Asiguraţi-vă că celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Distanţa de transfer de date poate fi mai mică de 10 metri în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele
Bluetooth, unul de celelalte.
De ce viteza conexiunii Bluetooth este scăzută?
❑ Viteza de transfer de date depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele Bluetooth, unul de
celelalte.
❑ Frecvenţa radio de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este, de asemenea, folosită de alte dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth încorporează tehnologie care minimizează interferenţa cu alte dispozitive folosind aceeași
lungime de undă, totuși, viteza de comunicare și raza de conectare poate fi redusă. Interferenţa altor dispozitive poate,
de asemenea, opri în întregime comunicaţiile.
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie nevoie să mutaţi computerul la distanţă
de obstacole sau mai aproape de dispozitivul la care este conectat.
❑ Identificaţi și îndepărtaţi obstacolele dintre computer și dispozitivul la care este conectat.
De ce nu pot utiliza serviciile acceptate de dispozitivul Bluetooth conectat?
Conectarea este posibilă doar pentru serviciile suportate și de computerul cu funcţie Bluetooth. Pentru informaţii suplimentare,
căutaţii informaţii despre Bluetooth folosind Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanare >
Tehnologie Bluetooth
n 153 N
Pot folosi un dispozitiv cu tehnologie Bluetooth în avion?
Prin intermediul tehnologiei Bluetooth, computerul dvs. transmite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locurile sensibile, precum
spitalele și avioanele, pot avea restricţii de utilizare a dispozitivelor Bluetooth pentru a evita interferenţele radio. Consultaţi
personalul facilităţilor pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei Bluetooth a computerului.
De ce nu pot folosi funcţia Bluetooth atunci când fac log on la computer în calitate de
utilizator cu cont standard?
Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dumneavoastră.
Faceţi Log on pe computer în calitate de utilizator cu drepturi administrative.
De ce nu pot folosi dispozitivele Bluetooth atunci când comut între utilizatori?
Dacă comutaţi între utilizatori fără să faceţi log off din sistem, dispozitivele Bluetooth nu vor funcţiona. Asiguraţi-vă că faceţi
log off înainte de a comuta între utilizatori. Pentru a face log off din sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul
Blocare și apoi pe Log Off.
De ce nu pot face schimb de cărţi de vizită cu un telefon mobil?
Schimbul de cărţi de vizită nu este acceptat.
Depanare >
Tehnologie Bluetooth
n 154 N
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la căști sau placa audio/video?
Verificaţi setările SCMS-T. În cazul în care căștile sau placa audio/video nu acceptă protejarea conţinutului SCMS-T, trebuie
să conectaţi dispozitivul utilizând Profilul de distribuire audio avansată (A2DP). Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Hardware și sunete și apoi pe Dispozitive Bluetooth.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma pentru dispozitivul pe care doriţi să-l conectaţi utilizând A2DP și selectaţi Control.
3
Faceţi clic pentru a debifa caseta de selectare Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection din
SCMS-T Settings.
Depanare >
Discuri optice
n 155 N
Discuri optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere și pe Repornire pentru a reporni
computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Manipularea discurilor
(pagina 124) pentru instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac în cazul în care tava unităţii nu se deschide?
❑ Computerul trebuie să fie pornit.
❑ Apăsaţi butonul de scoatere a unităţii.
❑ Dacă butonul de scoatere al unităţii nu funcţionează, faceţi clic pe Start și pe Computer, faceţi clic dreapta pe pictograma
unităţii de disc optice și selectaţi Scoatere suport.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu au efect, introduceţi un obiect subţire și drept (precum o agrafă pentru hârtie)
în orificiul de scoatere manuală de pe unitatea de disc optică.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
Depanare >
Discuri optice
n 156 N
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere și pe Repornire pentru a reporni
computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Manipularea discurilor
(pagina 124) pentru instrucţiuni.
❑ Dacă este redat un disc și nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit de la
ori pe
sau încă o dată tastele Fn+F2.
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F2. Apăsaţi de două
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat de la
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F3. Apăsaţi
(butonul sensibil la atingere) de mai multe ori sau menţineţi apăsat pe
sau tastele Fn+F4 pentru a mări volumul la
un nivel acceptabil.
❑ Faceţi clic dreapta pe pictograma Bluetooth de pe bara de activităţi și faceţi clic pe Deschidere mixer volum pentru
a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
Depanare >
Discuri optice
n 157 N
❑ Asiguraţi-vă că este instalată aplicaţia software a driver-ului corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și întreţinere.
3
Faceţi clic pe Sistem.
4
Faceţi clic pe Manager dispozitive din panoul din stânga.
Apare fereastra Manager dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului dvs.
Dacă în dreptul unui dispozitiv listat apare un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie nevoie să activaţi
dispozitivul sau să reinstalaţi software-ul driverului.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice ale
computerului dvs.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma aplicaţia software a driverului selectând fila Driver și făcând clic pe Detalii Driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de disc
optică. Verificaţi ambalajul pentru a vă asigura că codul de regiune este compatibil cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Computerul trebuie să utilizeze o sursă de alimentare cu curent alternativ. Încercaţi din nou redarea discului.
Depanare >
Discuri optice
n 158 N
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda un suport Blu-ray Disc sau dacă, în timpul redării
suportului Blu-ray Disc, computerul devine instabil?
Este posibil să nu puteţi reda unele date conţinute pe suporturi Blu-ray Disc pe computerul dumneavoastră sau ca, în timpul
redării suportului Blu-ray Disc, computerul să devină instabil. Pentru a reda un astfel de conţinut în condiţii normale,
descărcaţi și instalaţi cele mai recente fișiere de actualizare pentru WinDVD BD utilizând VAIO Update.
Pentru informaţii privind modul de utilizare a VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului (pagina 26).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dvs. de disc optică. Unele mărci de suporturi DVD
înregistrabile nu funcţionează.
De ce nu pot scrie date pe un suport Blu-ray Disc?
❑ Verificaţi dacă unitatea de disc optică acceptă funcţia de scriere a suportului Blu-ray Disc.
❑ Suporturile disc BD-R nu sunt reinscriptibile. Nu puteţi adăuga sau șterge date pe/de pe suportul disc BD-R.
Depanare >
Monitor
n 159 N
Monitor
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video),
apăsaţi orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei
(pagina 101) pentru mai multe informaţii.
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit și că indicatorul de alimentare este
aprins.
❑ În cazul în care computerul utilizează energie de la acumulator, asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că este
încărcat. Consultaţi Utilizarea acumulatorului (pagina 18) pentru mai multe informaţii.
❑ Dacă ieșirea video este direcţionată către monitorul extern, apăsaţi tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu
tasta Fn (pagina 28) pentru mai multe informaţii.
Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau înregistrări video corecte?
❑ Asiguraţi-vă că selectaţi Cea mai înaltă (32 biţi) pentru culorile monitorului înainte de a utiliza aplicaţii software video/
imagine sau de a începe redarea unui DVD. Dacă selectaţi orice altă opţiune este posibil ca aplicaţia software să nu poată
afișa imaginile cu succes. Pentru a schimba culorile monitorului, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Selectaţi Cea mai înaltă (32 biţi) pentru Culori.
❑ Nu schimbaţi rezoluţia sau culorile monitorului în timp ce utilizaţi aplicaţii software video/imagine sau în timp ce se redau
DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afișarea fără succes sau funcţionarea instabilă a sistemului.
În plus, este recomandat să dezactivaţi economizorul de ecran înainte de a începe redarea DVD. Dacă economizorul de
ecran este activat, acesta poate fi dezactivat în timpul redării DVD pentru a preveni eșecul rulării acestuia. S-a descoperit
că unele economizoare de ecran modifică rezoluţia și culorile monitorului.
Depanare >
Monitor
n 160 N
De ce nu poate ecranul meu să afișeze o înregistrare video?
❑ Dacă ieșirea video este direcţionată către monitorul extern și monitorul extern este deconectat, nu puteţi afișa o înregistrare
video pe ecranul computerului. Opriţi redarea înregistrării video, selectaţi ecranul computerului pentru a fi dispozitivul de
afișare și apoi reporniţi redarea înregistrării video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 83) pentru a
schimba ieșirea video. În mod alternativ, puteţi apăsa tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare. Consultaţi
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 28) pentru mai multe informaţii.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dvs. să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la rezoluţie mare.
În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru și selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Mutaţi cursorul de sub Rezoluţie spre stânga sau spre dreapta, pentru a reduce sau pentru crește rezoluţia ecranului.
Puteţi să verificaţi care este cantitatea totală de memorie grafică și video. Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru, selectaţi Personalizare și faceţi clic pe Setări afișare,
Setări complexe și apoi pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de cantitatea reală de memorie de pe computerul dumneavoastră.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
Apăsaţi tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
Depanare >
Monitor
n 161 N
Ce ar trebui să fac dacă luminozitatea LCD a ecranului se schimbă?
Setarea luminozităţii LCD, ajustată cu tastele Fn+F5/F6, este temporară și este posibil să se revină la setarea iniţială atunci
când computerul revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. Pentru a salva setarea preferată pentru luminozitate,
urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Afișare.
6
Ajustaţi setarea luminozităţii LCD din cadrul elementului pentru ajustarea luminozităţii.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Dacă nu puteţi schimba dispozitivul de afișare prin intermediul tastelor Fn+F7, trebuie să modificaţi setările pentru monitor
extern prin intermediul VAIO Control Center. Pentru a modifica setările, lansaţi VAIO Control Center, selectaţi elementul
de control pentru monitorul extern și apoi faceţi clic pentru a selecta caseta pentru schimbarea opţiunilor de detectare automată
a monitorului extern. Apoi, utilizaţi tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea video.
Depanare >
Monitor
n 162 N
Cum pot rula Windows Aero?
Pentru a rula Windows Aero, respectaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Particularizare culori din Aspect și personalizare.
3
Faceţi clic pe Deschidere proprietăţi aspect clasic pentru mai multe opţiuni de culoare.
4
Selectaţi Windows Aero din opţiunile Schemă de culori din fila Aspect.
5
Faceţi clic pe OK.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanare >
Imprimare
n 163 N
Imprimare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită și că cablul imprimantei este bine conectat la porturile imprimantei și ale
computerului.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ S-ar putea să fie nevoie să instalaţi driverul pentru imprimantă înainte să puteţi utiliza imprimanta. Consultaţi manualul
furnizat odată cu imprimanta pentru informaţii suplimentare.
❑ În cazul în care imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea după ce s-a aflat într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare), apoi reporniţi computerul.
❑ În cazul în care cu imprimanta sunt oferite funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor funcţii
pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Imprimantă din secţiunea Hardware și sunete.
3
Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectaţi Proprietăţi.
4
Faceţi clic pe fila Porturi.
5
Faceţi clic pentru a debifa caseta Se activează suportul bidirecţional.
6
Faceţi clic pe OK.
Aceasta dezactivează funcţiile de comunicare bidirecţională ale imprimantei, precum transferul de date, monitorizarea
stării și panoul de control de la distanţă.
Depanare >
Microfon
n 164 N
Microfon
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit și că este conectat corespunzător la jackul pentru
microfon de pe computerul dvs.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de ieșire audio, precum un difuzor.
Pentru a preveni această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de ieșire audio.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
Depanare >
Difuzoare
n 165 N
Difuzoare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit de la
pe
sau încă o dată tastele Fn+F2.
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F2. Apăsaţi de două ori
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat de la
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F3. Apăsaţi
(butonul sensibil la atingere) de mai multe ori sau menţineţi apăsat pe
sau tastele Fn+F4 pentru a mări volumul la un
nivel acceptabil.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 169).
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Consultaţi sugestiile de la Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
(pagina 165).
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Consultaţi manualul furnizat odată cu difuzoarele pentru informaţii suplimentare.
Depanare >
Touch Pad
n 166 N
Touch Pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil să fi dezactivat dispozitivul touch pad înainte de a conecta un maus la computer. Consultaţi Utilizarea
dispozitivului Touch Pad (pagina 30).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un maus la computerul dvs.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, apăsaţi tasta Windows o dată și apoi tasta , de mai multe ori, selectaţi Repornire
cu tasta M sau m și apăsaţi tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu tastele m și , și apoi Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Oprirea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Depanare >
Tastatură
n 167 N
Tastatură
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a modifica configuraţia tastaturii, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune și apoi faceţi clic pe Opţiuni regionale si lingvistice.
3
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce U, I, O, P, J, K, L, M și așa mai departe, este posibil ca tasta Num Lk să fie activată. Verificaţi dacă
indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi tasta Num Lk pentru a-l stinge înainte
de a introduce aceste caractere.
Depanare >
Dischete
n 168 N
Dischete
De ce nu apare pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware în bara de
activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischete. Mai întâi asiguraţi-vă că cablul USB este conectat în mod adecvat la
portul USB. Dacă trebuie să fie asigurată conexiunea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de
către computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi pașii:
1
Opriţi toate programele ce accesează unitatea de dischete.
2
Așteptaţi până se stinge indicatorul luminos de pe unitatea de dischete.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta și deconectaţi unitatea de dischete USB din computer.
4
Reconectaţi unitatea de dischete prin conectarea cablului USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta să
fie plină sau protejată la scriere. Fie puteţi folosi o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi dezactiva opţiunea
de protejare la scriere.
Depanare >
Audio/Video
n 169 N
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video digitală?
Dacă apare un mesaj prin care se spune că dispozitivul i.LINK este deconectat sau oprit, este posibil ca cablul i.LINK să nu
fie introdus corespunzător în portul computerului sau al camerei video. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Consultaţi
Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 90) pentru mai multe informaţii.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete, faceţi clic pentru a deselecta caseta de validare Redare sunet de început Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
Cum schimb dispozitivul de ieșire audio?
Dacă nu se aude sunetul de la dispozitivul conectat la un port, precum portul USB, portul de ieșire HDMI, portul de ieșire
optică sau conectorul pentru căști, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru redare și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Depanare >
Audio/Video
n 170 N
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de ieșire audio conectat
la portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optică sau la conectorul pentru căști?
Trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio dacă doriţi să se audă sunetul de la dispozitivul conectat la un port, precum
portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optică sau conectorul pentru căști. Pentru procedura detaliată, consultaţi Cum schimb
dispozitivul de ieșire audio? (pagina 169).
De ce apar întreruperi de sunet și/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video
de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
Redarea de clipuri video de înaltă definiţie necesită resurse hardware considerabile, precum performanţă a procesorului,
a procesorului grafic sau a memoriei de sistem pe computer. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii și/sau funcţii
să devină indisponibile și pot apărea întreruperi de sunet, pot fi sărite cadre și redarea poate eșua, în funcţie de de configuraţia
computerului.
Depanare >
Memory Stick
n 171 N
Memory Stick
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un Memory Stick care a fost
formatat pe un computer VAIO?
Este posibil să fie nevoie să reformataţi Memory Stick.
Formatarea unui Memory Stick șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a putea să
reformataţi un Memory Stick, faceţi copii de siguranţă pentru datele importante și confirmaţi că respectivul Memory Stick nu
conţine fișierele pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe Memory Stick pe dispozitivul de stocare încorporat, pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi Memory Stick urmând pașii din secţiunea Formatarea unui Memory Stick (pagina 47).
Pot copia imagini de pe camera digitală folosind un Memory Stick?
Da și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu Memory Stick.
De ce nu pot scrie date pe un Memory Stick?
Unele versiuni de Memory Stick sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii pentru a proteja datele de ștergere
sau suprascriere accidentală. Asiguraţi-vă că comutatorul de prevenire a ștergerii este oprit.
Depanare >
Periferice
n 172 N
Periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit și să utilizeze propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi dacă cablul de
alimentare este conectat în mod corespunzător la priza de curent alternativ.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dvs. Software-ul driverului ar putea fi instalat pentru portul specific
folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare. S-ar putea să trebuiască să instalaţi
o aplicaţie software înainte să conectaţi dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum scăzut de energie, cum ar fi un maus, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica un dispozitiv să funcţioneze din cauza unei avarii de distribuţie a alimentării. Vă recomandăm
să conectaţi dispozitivul direct la computer fără a folosi un hub.
Mărci înregistrate >
n 173 N
Mărci înregistrate
Sony, VAIO, sigla VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer,
VAIO Update și „BRAVIA” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick PRO”,
„Memory Stick PRO-HG”, „Memory Stick Micro”, „M2” și sigla Memory Stick sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate
protejate ale Sony Corporation.
Walkman este marcă înregistrată a Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ și sigla Blu-ray Disc sunt mărci înregistrate ale Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep și Atom sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, sigla Windows și BitLocker sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale
Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte ţări.
i.LINK este marcă înregistrată a Sony folosită doar pentru a indica faptul că produsul conţine o conexiune IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator este marcă înregistrată a Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO și WinDVD BD for VAIO sunt mărci înregistrate ale InterVideo, Inc.
ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci înregistrate protejate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este marcă înregistrată
a ArcSoft, Inc.
ATI și ATI Catalyst sunt mărci înregistrate ale Advanced Micro Devices, Inc.
Marca cuvântului Bluetooth și siglele sale sunt mărci înregistrate protejate, deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor
mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
Mărci înregistrate >
n 174 N
Marca cuvântului ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation
este licenţiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
Sigla SD este o marcă înregistrată.
Sigla SDHC este marcă înregistrată.
CompactFlash® este marcă înregistrată a SanDisk Corporation.
MultiMediaCard™ este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.
HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
„PlaceEngine” este marcă înregistrată protejată a Koozyt, Inc.
„PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc.
, „XMB” și „xross media bar” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation și Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD” este marcă înregistrată a Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor. În manual nu sunt prezente
mărcile ™ sau ®.
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci înregistrate sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.
Este posibil ca nu toate aplicaţiile software enumerate mai sus să fie livrate cu modelul dumneavoastră.
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla ce software este disponibil pentru modelul dumneavoastră.
Notă >
n 175 N
Notă
© 2009 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii conţinute de prezentul
și, prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate pentru un
motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi responsabilă în
nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod,
produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest manual sau cu
folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment,
fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
Sony Corporation nu este răspunzătoare și nu va oferi despăgubiri pentru nicio înregistrare pierdută și care a fost făcută pe
computer, suporturi de înregistrare externe sau dispozitive de înregistrare și nici pentru vreo altă pierdere relevantă, inclusiv
atunci când nu se fac înregistrări din motive care includ defectarea computerului sau când conţinutul unei înregistrări se pierde
sau se deteriorează ca rezultat al defectării computerului sau al unei intervenţii de reparare a computerului. Sony Corporation
nu va restaura, recupera sau replica un astfel de conţinut înregistrat pe computer, suporturi de înregistrare externe sau
dispozitive de înregistrare, în nicio circumstanţă.
n
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising