Sony | VGN-NW26M | Sony VGN-NW26M Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VGN-NW
n 2 N
Conţinut
Înainte de utilizare............................................................... 4
Găsirea de informaţii suplimentare despre
computerul dvs. VAIO ................................................... 5
Consideraţii de ergonomie ............................................ 7
Noţiuni de bază................................................................... 9
Localizarea comenzilor și a porturilor ......................... 10
Despre lămpile indicatoare ......................................... 16
Conectarea la o sursă de alimentare .......................... 17
Utilizarea bateriei ........................................................ 19
Închiderea în siguranţă a computerului....................... 25
Utilizarea modurilor de economisire a energiei........... 26
Actualizarea computerului dvs.................................... 28
Cum să utilizaţi computerul VAIO..................................... 29
Utilizarea tastaturii ...................................................... 30
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................. 32
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale ..................... 33
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web ........................ 34
Utilizarea camerei încorporate .................................... 36
Utilizarea unităţii de disc optic .................................... 37
Utilizarea „Memory Stick” ........................................... 44
Utilizarea altor module/carduri de memorie................ 49
Utilizarea Internetului .................................................. 55
Utilizarea reţelei (LAN) ................................................. 56
Utilizarea Wireless LAN ...............................................57
Utilizarea funcţiei Bluetooth.........................................64
Utilizarea dispozitivelor periferice .....................................70
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor ...........71
Conectarea unui monitor extern..................................72
Selectarea modurilor de afișare...................................78
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare .......................79
Conectarea unui microfon extern ................................81
Conectarea unui dispozitiv USB..................................82
Conectarea unui dispozitiv i.LINK ...............................84
Personalizarea computerului VAIO ...................................86
Setarea parolei ............................................................87
Utilizarea Intel® VT ......................................................92
Utilizarea VAIO Control Center ....................................93
Utilizarea VAIO Power Management ...........................94
Actualizarea computerului VAIO .......................................96
Adăugarea și îndepărtarea de memorie ......................97
n 3 N
Măsuri de siguranţă ........................................................ 103
Informaţii privind siguranţa ....................................... 104
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea .................. 107
Manipularea computerului dvs.................................. 108
Manipularea ecranului LCD....................................... 110
Utilizarea sursei de alimentare .................................. 111
Utilizarea camerei încorporate .................................. 112
Manipularea discurilor............................................... 113
Utilizarea bateriei ...................................................... 114
Utilizarea „Memory Stick” ......................................... 115
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat ..... 116
Depanarea ...................................................................... 117
Computerul ............................................................... 119
Securitatea sistemului............................................... 126
Bateria....................................................................... 127
Camera încorporată .................................................. 129
Lucrul în reţea ........................................................... 131
Tehnologia Bluetooth ................................................ 135
Discurile optice ......................................................... 139
Afișajul....................................................................... 143
Imprimarea ................................................................ 147
Microfonul ................................................................. 148
Difuzoarele ................................................................ 149
Dispozitivul touch pad .............................................. 150
Tastatura....................................................................151
Dischetele ..................................................................152
Audio/Video ...............................................................153
„Memory Stick” .........................................................155
Dispozitivele periferice...............................................156
Mărci comerciale.............................................................157
Notă.................................................................................159
Înainte de utilizare >
n 4 N
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a ghidului de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere personale.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
Cum se găsesc specificaţiile
Este posibil ca unele funcţii, opţiuni și elemente furnizate să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Pentru informaţii despre configuraţia computerului dvs., accesaţi site-ul Web VAIO-Link la adresa http://www.vaio-link.com.
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 5 N
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
În această secţiune se furnizează informaţii de asistenţă despre computerul dvs. VAIO.
1. Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — O prezentare generală a conectării componentelor, informaţii de configurare etc.
❑ Ghid de recuperare și depanare
❑ Reglementări, Garanţie și Suport tehnic
2. Documentaţia pe ecran
❑ Ghid de utilizare (acest manual) — Caracteristici ale computerului și informaţii despre soluţionarea problemelor des
întâlnite.
Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Documentation.
2
Deschideţi folderul corespunzător limbii dvs.
3
Selectaţi ghidul pe care doriţi să îl citiţi.
✍
Puteţi căuta manual ghidurile de utilizare accesând Computer > VAIO (C:) (partiţia C) > Documentation > Documentation și
deschizând folderul pentru limba dumneavoastră.
❑ Ajutor și Asistenţă Windows — O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii
care vă ajută să învăţaţi modul de utilizare a computerului.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start
apăsaţi și ţineţi apăsată tasta Microsoft Windows și apăsaţi pe tasta F1.
, apoi pe Ajutor și Asistenţă sau
Înainte de utilizare >
Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO
n 6 N
3. Site-urile Web de asistenţă
Dacă aveţi probleme la computer, puteţi accesa site-ul Web VAIO-Link la adresa http://www.vaio-link.com pentru
soluţionarea problemelor.
Înainte de a contacta VAIO-Link prin telefon, încercaţi să rezolvaţi problema citind documentaţia însoţitoare și accesând alte
site-uri Web Sony.
❑ Pentru mai multe informaţii despre VAIO și participarea la comunitatea VAIO, accesaţi site-ul Web de la adresa
http://www.club-vaio.com.
❑ Pentru achiziţii online, accesaţi site-ul Web de la adresa http://www.sonystyle-europe.com.
❑ Pentru alte produse Sony, accesaţi site-ul Web de la adresa http://www.sony.net.
În cazul în care contactaţi VAIO-Link prin telefon, fiţi pregătit să comunicaţi numărul de serie al computerului VAIO. Numărul
de serie se află pe partea inferioară, pe panoul din spate sau în compartimentul pentru baterie al computerului dvs. VAIO.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 7 N
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. În măsura posibilităţilor, încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice atât pentru utilizarea staţionară, cât și pentru utilizarea portabilă:
❑ Poziţia computerului — Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră. Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală, cu
încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă în timp ce folosiţi tastatura sau dispozitivul de indicare. Lăsaţi braţele să
atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timpul utilizării computerului. Utilizarea excesivă a computerului
poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura — Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel încât tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
Înainte de utilizare >
Consideraţii de ergonomie
n 8 N
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului — Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi, de asemenea, luminozitatea ecranului.
❑ Iluminarea — Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu creează strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi
iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort
și de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern — Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi monitorul la o distanţă confortabilă.
Asiguraţi-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau puţin mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
Noţiuni de bază >
n 9 N
Noţiuni de bază
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 10)
❑ Despre lămpile indicatoare (pagina 16)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 17)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 19)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 25)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 26)
❑ Actualizarea computerului dvs. (pagina 28)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 10 N
Localizarea comenzilor și a porturilor
Înainte de a trece mai departe, identificaţi comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
!
Aspectul computerului dvs. poate fi diferit de exemplele din manualul de faţă, datorită specificaţiilor diferite. De asemenea, pot exista
diferenţe în anumite ţări sau regiuni.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 11 N
Partea frontală
A
B
C
D
E
F
Microfon încorporat (mono)
G
H
I
J
K
Fantă „Memory Stick”* (pagina 44)
*
Computerul dvs. acceptă atât „Memory Stick” de dimensiuni
standard, cât și de dimensiuni Duo.
Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 16)
Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 36)
Comutator WIRELESS (pagina 57), (pagina 64)
Indicator WIRELESS (pagina 16)
Indicator acces media (pagina 16)
Fantă pentru card de memorie SD (pagina 51)
Indicator de alimentare (pagina 16)
Indicator de încărcare (pagina 16)
Indicator unitate de disc (pagina 16)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 12 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Buton WEB (pagina 33), (pagina 34)
Buton (S1) de întrerupere a sunetului (pagina 33)
Buton DISPLAY OFF (pagina 33)
Indicator Num lock (pagina 16)
Indicator Caps lock (pagina 16)
Indicator Scroll lock (pagina 16)
Întrerupător general
Ecran LCD (pagina 110)
Difuzoare încorporate (stereo)
Tastatură (pagina 30)
Touch pad (pagina 32)
Buton stânga (pagina 32)
Buton dreapta (pagina 32)
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 13 N
Dreapta
A Conector pentru căști (pagina 71)
B Conector pentru microfon (pagina 81)
C
D
E
F
G
Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 82)
*
Acceptă viteze ridicate/maxime/reduse.
Unitate de disc optic (pagina 37)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 37)
Orificiu scoatere manuală (pagina 139)
Fantă securitate
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 14 N
Stânga
A
B
C
D
Port DC IN (pagina 17)
Port reţea (LAN) (pagina 56)
Orificiu de ventilare
Port pentru monitor (pagina 73)
E Port de ieșire HDMI*1 (pagina 76)
F Port i.LINK cu 4 pini (S400) (pagina 84)
G Port Hi-Speed USB (USB 2.0)*2 (pagina 82)
H Fantă ExpressCard/34 (pagina 49)
*1
Numai la anumite modele.
*2
Acceptă viteze ridicate/maxime/reduse.
Noţiuni de bază >
Localizarea comenzilor și a porturilor
n 15 N
Partea din spate/Partea de jos
A Orificii de ventilare
B Conector baterie (pagina 19)
C Capacul compartimentului modulului de memorie (pagina 97)
Noţiuni de bază >
Despre lămpile indicatoare
n 16 N
Despre lămpile indicatoare
Computerul dvs. este echipat cu următoarele lămpi indicatoare:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Luminează verde când computerul este pornit, luminează portocaliu intermitent cu frecvenţă redusă când
computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este oprit sau intră în modul Hibernare.
Încărcare
Luminează în timpul încărcării bateriei. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 22) pentru informaţii
suplimentare.
Cameră încorporată MOTION EYE
Luminează la utilizarea camerei încorporate.
Acces media
Luminează în timpul accesării datelor de pe un card de memorie tip „Memory Stick” sau card de memorie SD.
(Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă această lampă
indicatoare.) Când lampa indicatoare este stinsă, cardul de memorie nu este utilizat.
Unitate de disc
Luminează în timpul accesării datelor din unitatea de stocare încorporată sau din unitatea de disc optic. Nu
treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă această lampă indicatoare.
Num lock
Apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă când lampa indicatoare este stinsă.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Apăsaţi pe tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Dacă apăsaţi pe tasta Shift în timp ce lampa
indicatoare este aprinsă, literele vor fi scrise cu minuscule. Apăsaţi încă o dată pe această tastă pentru a stinge
lampa indicatoare. Când lampa indicatoare Caps lock este stinsă se revine la scrierea normală.
Apăsaţi pe tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba modul de defilare a imaginii afișate. Când lampa indicatoare
Scroll lock este stinsă se revine la defilarea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de
programul pe care îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Luminează continuu atunci când sunt activate una sau mai multe opţiuni fără fir.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 17 N
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor de c.a., fie un acumulator ca sursă de alimentare pentru computerul dvs.
Utilizarea adaptorului de c.a.
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are o baterie instalată, folosește curent de la priza
de curent alternativ.
✍
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. aferent computerului dvs.
Pentru a folosi adaptorul AC
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de curent alternativ (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a. (2).
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (3) la portul DC IN (4) al computerului.
!
Forma prizei de intrare curent continuu variază în funcţie de adaptorul de curent alternativ.
Noţiuni de bază >
Conectarea la o sursă de alimentare
n 18 N
✍
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul de curent alternativ.
Asiguraţi-vă că priza de curent alternativ este ușor de accesat.
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 27).
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
Utilizarea bateriei
Bateria furnizată odată cu computerul nu este complet încărcată la livrare.
Instalarea/Scoaterea bateriei
Pentru a instala bateria
1
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul de LOCK a bateriei (1).
n 19 N
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 20 N
3
Glisaţi bateria în diagonală în compartimentul pentru baterii până când protuberanţele (2) de pe ambele părţi ale
compartimentului pentru acumulator se potrivesc în locașurile în formă de U (3) de pe ambele părţi ale bateriei.
4
Apăsaţi bateria în compartiment până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
5
Glisaţi comutatorul LOCK spre exterior pentru a fixa bateria în computer.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 21 N
Pentru a scoate bateria
!
Este posibil să pierdeţi date dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul de c.a. sau dacă
scoateţi bateria în timp ce computerul este în modul Repaus.
1
2
3
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
Glisaţi spre interior comutatorul de LOCK a bateriei (1).
Glisaţi și ţineţi de clapeta de RELEASE (2) a bateriei spre interior, introduceţi vârful degetului sub clapa (3) de pe baterie
și ridicaţi bateria în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-o din computer.
!
Unele baterii reîncărcabile nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de siguranţă, acest computer
funcţionează doar cu baterii Sony originale proiectate pentru acest model. Dacă instalaţi un tip de baterie neautorizată, aceasta nu
se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 22 N
Încărcarea bateriei
Bateria furnizată odată cu computerul nu este complet încărcată la livrare.
Pentru a încărca bateria
1
Instalaţi bateria.
2
Conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului de curent alternativ.
Lampa indicatoare de încărcare luminează în timpul încărcării bateriei. Când bateria se apropie de nivelul maxim de
încărcare selectat cu ajutorul funcţiilor de încărcare a bateriei, indicatorul de încărcare se stinge.
Starea indicatorului de încărcare Semnificaţie
Luminează portocaliu
Se încarcă bateria.
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
verde
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Mod Normal)
Luminează intermitent o dată cu
indicatorul de alimentare de culoare
portocalie
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(Modul Repaus)
Luminează portocaliu intermitent cu
frecvenţă ridicată
Eroare din cauza unei baterii defecte sau a deblocării
bateriei.
!
Încărcaţi bateria respectând instrucţiunile din acest manual cu privire la încărcarea bateriei pentru prima oară.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 23 N
✍
Ţineţi bateria în computer, dacă acesta este conectat direct la sursa de curent alternativ. Bateria continuă să se încarce în timp ce
utilizaţi computerul.
Când bateria este aproape descărcată și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent trebuie să
conectaţi adaptorul de curent alternativ pentru reîncărcarea bateriei sau să opriţi computerul și să instalaţi o baterie complet
încărcată.
Calculatorul dvs. este echipat cu o baterie litiu-ion, care poate fi reîncărcată în orice moment. Încărcarea unei baterii parţial
descărcate nu afectează durata de viaţă a acesteia.
Durata de viaţă a bateriilor poate fi prelungită prin activarea funcţiei de protecţie a bateriei din Battery Charge Functions
din VAIO Control Center.
În timpul utilizării unor aplicaţii software sau al unor dispozitive periferice, computerul ar putea să nu intre în modul Hibernare chiar
dacă durata de viaţă a bateriei se apropie de sfârșit. Pentru a evita pierderea de date în timpul funcţionării computerului pe baterii,
salvaţi frecvent datele și activaţi manual un mod de administrare a energiei, de exemplu Repaus sau Hibernare.
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce calculatorul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate.
Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Noţiuni de bază >
Utilizarea bateriei
n 24 N
Prelungirea duratei de viaţă a bateriilor
Când computerul funcţionează pe baterii, puteţi prelungi durata de viaţă a bateriilor în modurile indicate mai jos.
❑ Reduceţi luminozitatea ecranului LCD al computerului.
❑ Utilizaţi modul Economie de energie. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 26)
pentru informaţii suplimentare.
❑ Modificaţi setările de economie de energie în Opţiuni de alimentare. Consultaţi Utilizarea VAIO Power Management
(pagina 94) pentru informaţii suplimentare.
❑ Configuraţi tapetul din Long Battery Life Wallpaper Setting ca fundal pentru desktop, din VAIO Control Center.
Noţiuni de bază >
Închiderea în siguranţă a computerului
n 25 N
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea datelor care nu au fost salvate, închideţi corespunzător computerul, conform indicaţiilor de mai jos.
Închiderea computerului
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Faceţi clic pe Start și pe butonul Închidere.
3
Răspundeţi la orice mesaje ce vă avertizează să salvaţi documentele sau să luaţi în considerare alţi utilizatori și așteptaţi
închiderea automată a computerului.
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 26 N
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi beneficia de setările de gestionare a energiei pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. În afara modului normal de
funcţionare, computerul dvs. este prevăzut cu două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare.
!
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp atunci când acesta este deconectat de la sursa de curent alternativ, activaţi
modul Hibernare sau închideţi computerul.
Dacă bateria se descarcă în timp ce calculatorul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele care nu au fost salvate. Revenirea la
starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Mod
Descriere
Mod Normal
Aceasta este starea normală a computerului atunci în timpul utilizării. În acest mod, indicatorul de culoare
verde pentru nivelul de energie luminează continuu.
Modul Repaus
În modul Repaus, ecranul LCD se oprește, iar dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și procesorul
intră într-un mod de consum redus de energie. În acest mod, indicatorul de culoare portocalie al nivelului de
energie luminează intermitent, cu frecvenţă redusă. Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din
modul Hibernare. Pe de altă parte, modul Repaus consumă mai multă energie decât modul Hibernare.
Modul Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului se salvează pe dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și
alimentarea este oprită. Chiar și atunci când acumulatorul se descarcă, datele nu vor fi pierdute. În acest mod,
indicatorul nivelului de energie nu luminează.
Noţiuni de bază >
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
n 27 N
Utilizarea modului Repaus
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
de lângă butonul Închidere, apoi pe Repaus.
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi pe orice tastă.
❑ Apăsaţi pe întrerupătorul general al computerului.
!
Dacă ţineţi apăsat întrerupătorul general timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele
care nu au fost salvate.
Utilizarea modului Hibernare
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi pe tastele Fn+F12.
Sau puteţi face clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Hibernare.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi pe întrerupătorul general.
!
Dacă ţineţi apăsat întrerupătorul general timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
Noţiuni de bază >
Actualizarea computerului dvs.
n 28 N
Actualizarea computerului dvs.
Instalaţi cele mai recente actualizări în computerul dvs. cu următoarele aplicaţii software, astfel încât computerul să poată
rula mai eficient.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update și urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 4
Faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Update 4, Go to VAIO Web Support, apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
n 29 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 30)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 32)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 33)
❑ Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web (pagina 34)
❑ Utilizarea camerei încorporate (pagina 36)
❑ Utilizarea unităţii de disc optic (pagina 37)
❑ Utilizarea „Memory Stick” (pagina 44)
❑ Utilizarea altor module/carduri de memorie (pagina 49)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 55)
❑ Utilizarea reţelei (LAN) (pagina 56)
❑ Utilizarea Wireless LAN (pagina 57)
❑ Utilizarea funcţiei Bluetooth (pagina 64)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 30 N
Utilizarea tastaturii
Tastatura dvs. are taste suplimentare care realizează sarcini specifice modelului.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
✍
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce pornirea sistemului de operare s-a finalizat.
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Fn + % (F2): întreruperea sunetului
Pornește și oprește difuzoarele încorporate sau căștile.
Fn + 2 (F3/F4): comanda de volum
Modifică volumul.
Pentru a mări volumul, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F4 sau apăsaţi pe tastele Fn+F4 și apoi
pe tasta M sau ,.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F3 sau apăsaţi pe tastele Fn+F3 și
apoi pe tasta m sau <.
Fn + 8 (F5/F6): comanda de luminozitate
Ajustează luminozitatea ecranului LCD al computerului dumneavoastră.
Pentru a mări luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F6 sau apăsaţi pe tastele
Fn+F6 și apoi pe tasta M sau ,.
Pentru a reduce luminozitatea, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F5 sau apăsaţi pe tastele
Fn+F5 și apoi pe tasta m sau <.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea tastaturii
n 31 N
Combinaţie/Funcţie
Funcţie
Fn +
Comută ieșirea afișajului între ecranul computerului, un ecran extern, ieșire simultană către
ambele și afișaj multiplu cu ambele funcţionând ca un singur spaţiu de lucru. Apăsaţi pe tasta
Enter pentru a selecta ieșirea afișajului.
/T (F7): ieșire afișaj
!
La deconectarea unui cablu de afișaj de la computer în timp ce este selectat ca destinaţie de
afișaj un ecran extern, ecranul computerului se șterge. În acest caz, apăsaţi de două ori pe
tasta F7 ţinând apăsată tasta Fn, apoi apăsaţi pe tasta Enter pentru a comuta ieșirea afișajului
către ecranul computerului.
Este posibil ca sistemul de operare al computerului să nu accepte afișaje multiple.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): panoramare
(F12): hibernare
Modifică dimensiunile unei imagini sau ale unui document afișat într-un anumit software.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mici și mai îndepărtate (micșorare), apăsaţi
pe tastele Fn+F9.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mari și mai apropiate (mărire), apăsaţi pe
tastele Fn+F10.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Control Center.
Asigură cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă,
stările în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul
de stocare încorporat și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială
a sistemului, utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire
a energiei (pagina 26).
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
n 32 N
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și defila obiecte pe ecran folosind dispozitivul touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori succesiv pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În cazul multor aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de acces rapid
dependent de context (dacă există).
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Defilare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a defila pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii inferioare pentru a defila pe orizontală. După începerea defilării pe verticală sau pe orizontală,
mișcările circulare ale degetului pe touch pad permit defilarea fără a ridica degetul de pe touch pad (funcţia defilare
este disponibilă numai la aplicaţiile care acceptă o funcţie de defilare cu ajutorul touch pad).
✍
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad în timp ce un mouse este conectat la calculatorul dvs. Pentru a modifica setările
dispozitivului touch pad, utilizaţi VAIO Control Center.
!
Conectaţi un mouse înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta un
mouse, veţi putea utiliza doar tastatura pentru operaţiunile care se efectuează cu ajutorul indicatorului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
n 33 N
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Buton WEB
Când computerul este în modul Normal, butonul WEB lansează browserul Web asociat implicit cu butonul.
Când computerul este oprit, butonul WEB activează funcţia Acces rapid la Web și lansează browserul Web
utilizat cu această funcţie. Consultaţi Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web (pagina 34) pentru informaţii
suplimentare.
!
Butonul WEB este inactiv când computerul este în modul Repaus sau în modul Hibernare.
Buton (S1) de întrerupere a sunetului
Când computerul este în modul Normal, butonul de întrerupere a sunetului (S1) execută acţiunea asociată
implicit cu butonul. Puteţi modifica asocierea implicită în VAIO Control Center.
Când funcţia Acces rapid la Web este activată, butonul de întrerupere a sunetului (S1) pornește și oprește
sunetul.
!
Chiar dacă modificaţi asocierea butonului cu ajutorul VAIO Control Center, când este activată funcţia
Acces rapid la Web butonul va funcţiona numai ca buton de întrerupere a sunetului.
Buton DISPLAY OFF
Oprește iluminarea de fundal a ecranului LCD.
Pentru a porni iluminarea de fundal a ecranului LCD, efectuaţi oricare din acţiunile de mai jos:
- Apăsaţi pe orice tastă.
- Apăsaţi pe orice buton cu funcţie specială.
- Glisaţi degetul pe touch pad.
!
Iluminarea de fundal a ecranului LCD nu poate fi pornită cu ajutorul unui dispozitiv USB, cum ar fi un mouse.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
n 34 N
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
Funcţia Acces rapid la Web permite accesul imediat la Internet, fără lansarea sistemului de operare Windows.
Activarea funcţiei Acces rapid la Web
Pentru a activa funcţia Acces rapid la Web, computerul trebuie să fie oprit.
Pentru a activa funcţia Acces rapid la Web
1
Apăsaţi pe butonul WEB al computerului.
2
Urmaţi instrucţiunile expertului pentru configurarea iniţială.
După terminarea configurării iniţiale, browserul Web utilizat cu funcţia Acces rapid la Web lansează prin simpla apăsare
a butonului WEB, începând cu următoarea ocazie.
Ieșirea din funcţia Acces rapid la Web
!
Pentru a lansa sistemul de operare Windows, trebuie să ieșiţi mai întâi din funcţia Acces rapid la Web.
Pentru a ieși din funcţia Acces rapid la Web efectuaţi oricare din acţiunile de mai jos:
❑ Faceţi clic pe
pictograma din colţul stânga jos al ecranului.
❑ Apăsaţi pe butonul WEB.
❑ Apăsaţi pe întrerupătorul general al computerului.
Pentru informaţii detaliate privind utilizarea funcţiei Acces rapid la Web faceţi clic pe
al ecranului.
pictograma din colţul dreapta jos
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
Note privind utilizarea funcţiei Acces rapid la Web
Când funcţia Acces rapid la Web este activată, nu se pot utiliza:
❑ tastele funcţionale, cu excepţia F2, F3 și F4 în combinaţie cu tasta Fn, pentru comenzi rapide.
❑ tasta Scr Lk în combinaţie cu tasta Fn pentru o comandă rapidă.
❑ porturile și conectorii, cu excepţia portului DC IN a portului de reţea (LAN), a porturilor USB și a conectorului
pentru căști.
❑ fanta pentru „Memory Stick”, fanta pentru card SD și fanta ExpressCard.
n 35 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea camerei încorporate
n 36 N
Utilizarea camerei încorporate
Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.
Cu ajutorul programului de captură video preinstalat puteţi efectua următoarele operaţii:
❑ Capturarea de imagini statice și secvenţe video
❑ Detectarea și capturarea de mișcări ale obiectelor în scopul monitorizării
❑ Editarea datelor capturate
✍
Pornirea calculatorului activează camera încorporată.
Conferinţele video sunt posibile cu ajutorul programului adecvat.
!
Lansarea software-ului de mesagerie instantanee sau de editare video sau ieșirea din acestea nu activează și nu dezactivează camera
încorporată.
Nu treceţi computerul în modurile Repaus sau Hibernare în timpul utilizării camerei încorporate.
Pentru a utiliza programul de captură video preinstalat
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft WebCam Companion 3, apoi pe WebCam Companion 3.
2
Faceţi clic pe pictograma dorită în fereastra principală.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
✍
Când capturaţi o imagine într-un loc întunecos, faceţi clic pe pictograma Capture în fereastra principală, apoi faceţi clic pe pictograma
WebCam Settings și selectaţi opţiunea de luminozitate redusă sau de compensare a luminozităţii reduse în fereastra de proprietăţi.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
Utilizarea unităţii de disc optic
Computerul dumneavoastră este echipat cu o unitate de disc optic.
Este posibil ca funcţiile și opţiunile din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe butonul de scoatere a unităţii (1) pentru a deschide unitatea.
Tava unităţii glisează în afară.
n 37 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
3
n 38 N
Plasaţi discul în mijlocul tăvii unităţii, cu partea cu eticheta orientată în sus, și împingeţi ușor în jos până când discul se
fixează la locul lui.
!
Nu apăsaţi pe tava unităţii. Nu uitaţi să susţineţi partea de jos a tăvii unităţii la introducerea/scoaterea unui disc în/din tavă.
4
Închideţi tava unităţii prin împingere ușoară.
!
Nu scoateţi discul optic când computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). Asiguraţi-vă că aţi
readus computerul în modul Normal înainte de a scoate discul.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 39 N
Suporturi de disc compatibile
Computerul dumneavoastră poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și suporturi de tip Blu-ray Disc™, în funcţie de modelul
achiziţionat.
Consultaţi diagrama de referinţă de mai jos pentru a afla ce tipuri de suporturi acceptă unitatea dumneavoastră de disc optic.
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CDROM
CD
CD
CD
Video Audio Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
R
R
R
R
RÎ*5
Blu-ray Disc R
R
R
R
Combo
R
Blu-ray Disc
R
R
R
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVD- DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
Video RW
RW
(Strat dublu)
DVD-R DL
DVDBD( Strat dublu) RAM*1 *2 ROM
BD-R/
R
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
–
–
RÎ*5
R
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
RÎ*4
RÎ*5
R
R
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
RÎ
R
R
RE*3
*1
Unitatea de disc DVD±RW/RAM a computerului dumneavoastră nu suportă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu cartuș
detașabil.
*2
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GO) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*3
Unitatea de disc Blu-ray de pe computerul dumneavoastră nu acceptă discurile BD-RE Versiunea 1.0 și nici discurile Blu-ray cu cartuș.
*4
Acceptă scrierea de date pe discurile BD-R Part1 Versiunile 1.1/1.2/1.3 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu
cu capacitate de 50 GO) și pe discuri BD-RE Part1 Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu
capacitate de 50 GO).
*5
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este suportată.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 40 N
!
Unitatea este concepută pentru redarea discurilor conforme cu standardul Compact Disc (CD). Discurile DualDisc și anumite discuri
audio codate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor nu sunt în conformitate cu standardul Compact Disc (CD). De aceea,
este posibil ca aceste discuri să nu fie compatibile cu unitatea.
Când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le folosi cu computerul VAIO, citiţi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul
discului pentru a verifica compatibilitatea de redare și de înregistrare cu unităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră.
Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor de disc optice VAIO cu discurile care nu sunt compatibile cu standardele oficiale
pentru CD, DVD sau Blu-ray. FOLOSIREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA IREVERSIBILĂ
A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE
CAUZA BLOCAREA SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
✍
Scrierea pe discuri 8 cm nu este suportată.
!
Pentru a reda în mod continuu Discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor, actualizaţi cheia AACS. Actualizarea cheii AACS
necesită acces la Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă
redarea suportului de disc Blu-ray. Este posibil ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete
înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut de pe suporturile DVD și BD-ROM. Dacă setările cu privire la
regiune pentru o unitate de disc optică nu se potrivesc codificării de regiune de pe disc, redarea nu este posibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj extern respectă standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nu veţi
putea reda sau vizualiza conţinutul suporturilor de tip Blu-ray protejate prin drepturi de autor.
Unele tipuri de conţinut pot limita ieșirea video la definiţie standard sau pot interzice ieșirea video analogică. La introducerea de
semnale video prin conexiuni digitale, cum ar fi conexiunile HDMI sau DVI, se recomandă insistent implementarea unui mediu digital
compatibil HDCP pentru compatibilitate optimă și calitate a imaginilor.
Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie atunci când redaţi un disc sau scrieţi date pe un disc. Acest lucru poate determina
defectarea computerului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 41 N
Note cu privire la utilizarea unităţii de disc optic
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu supuneţi computerul la șocuri sau oscilaţii în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
❑ Nu cuplaţi sau decuplaţi adaptorul de c.a. în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine performanţe optime la redarea discurilor, urmaţi recomandările de mai jos:
❑ Este posibil ca unele CD playere și unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi de disc
CD-R sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele DVD playere și unităţi de disc optice de calculator să nu poată reda DVD-uri create cu suporturile
de disc DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Este posibil să nu reușească redarea pe computer a conţinutului anumitor discuri Blu-ray, sau computerul poate deveni
instabil la redarea discurilor Blu-ray. Pentru redarea normală a conţinutului, descărcaţi și instalaţi cele mai recente
actualizări pentru WinDVD BD cu ajutorul VAIO Update.
Pentru informaţii privind utilizarea VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 28).
❑ În funcţie de mediul sistemului, este posibil să apară întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre în timpul redării
AVC HD.
❑ Nu comutaţi la modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă conţinutul unui disc.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 42 N
Note privind codurile de regiune
❑ Indicatorii de cod de regiune sunt etichetaţi pe discuri sau pe ambalaje pentru a indica în ce regiune și pe ce tip de player
puteţi reda discul. Dacă codul de regiune nu este „2” (Europa aparţine regiunii „2”), „5” (Rusia aparţine regiunii „5”) sau
„all” (toate) (ceea ce înseamnă că puteţi reda acest disc în majoritatea regiunilor globului), nu puteţi reda discul pe
computerul dvs.
!
Dacă schimbaţi codul regiunii în timp ce rulează aplicaţia software WinDVD sau WinDVD BD, reporniţi aplicaţia software sau scoateţi
discul și reintroduceţi-l pentru a aplica noua setare.
❑ Nu încercaţi să modificaţi setările codului regiunii din unitate. Garanţia nu acoperă nicio problemă cauzată de
modificarea setărilor codului de regiune din unitate.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea unităţii de disc optic
n 43 N
Redarea discurilor
Pentru a reda un disc
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul de c.a. la computer și închideţi toate aplicaţiile software care rulează înainte de a reda un disc.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și pe software-ul dorit pentru a reda discul.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
Copierea de fișiere pe discuri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Introduceţi un disc inscriptibil în unitatea de disc optică.
!
Conectaţi adaptorul de c.a. la computer și închideţi toate aplicaţiile software care rulează înainte de a copia fișiere pe un disc.
2
Dacă nu se afișează nimic pe desktop, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de
inscripţionare a discurilor dorită pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 44 N
Utilizarea „Memory Stick”
„Memory Stick” este un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbul și
partajarea de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive.
Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
Înainte de utilizarea „Memory Stick”
Fanta „Memory Stick” a computerului acceptă următoarele dimensiuni și tipuri de suporturi:
❑ „Memory Stick”
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Fanta „Memory Stick” a computerului nu acceptă transfer paralel de date pe 8 biţi (transfer de date de mare viteză).
Pentru cele mai recente informaţii despre „Memory Stick”, vizitaţi [memorystick.com] la adresa
http://www.memorystick.com/en/.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 45 N
Introducerea și scoaterea unui „Memory Stick”
Pentru a introduce un „Memory Stick”
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick”.
2
Ţineţi suportul „Memory Stick” cu săgeata orientată în sus și îndreptată către fantă.
3
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
✍
Suportul „Memory Stick” este detectat în mod automat de către sistemul dvs. și este afișat conţinutul suportului „Memory Stick”.
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer și faceţi dublu clic pe pictograma suportului „Memory Stick”.
După introducerea suportului „Memory Stick” în fantă, pictograma „Memory Stick” va fi afișată în fereastra Computer.
✍
Puteţi introduce un suport „Memory Stick” de dimensiune duo direct în fanta „Memory Stick”, fără a utiliza un adaptor
„Memory Stick Duo”.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 46 N
!
La introducerea în fantă, verificaţi dacă suportul „Memory Stick” este ţinut cu săgeata îndreptată în direcţia corectă. Pentru a evita
deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat suportul „Memory Stick” în fantă, dacă nu îl puteţi introduce cu
ușurinţă.
Înainte de a utiliza un suport „Memory Stick Micro” („M2”), introduceţi-l într-un adaptor „M2” de dimensiuni standard sau „M2” Duo.
Dacă introduceţi direct suportul în fanta „Memory Stick”, fără a utiliza un adaptor, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din fantă.
Este posibil ca suportul „Memory Stick Micro” dintr-un adaptor „M2” Duo să nu funcţioneze corect dacă este introdus în același timp
și într-un adaptor „Memory Stick Duo”.
Pentru a scoate un „Memory Stick”
!
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” în timp ce indicatorul Acces media este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor. Este
posibil ca încărcarea unui volum mare de date să necesite un timp mai îndelungat, ca urmare, verificaţi dacă indicatorul este stins
înainte de a scoate suportul „Memory Stick”.
1
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick”.
2
Verificaţi dacă indicatorul Acces media este stins.
3
Împingeţi suportul „Memory Stick” înspre computer și eliberaţi-l.
Suportul „Memory Stick” este expulzat.
4
Extrageţi suportul „Memory Stick” din fantă.
!
Întotdeauna scoateţi ușor suportul „Memory Stick”; în caz contrar, acesta poate fi expulzat în mod neașteptat.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 47 N
Formatarea „Memory Stick”
Pentru a formata un „Memory Stick”
Suportul „Memory Stick” a fost formatat implicit și este gata de utilizare.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu ajutorul computerului, urmaţi pașii de mai jos.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu suportul „Memory Stick” atunci
când formataţi suportul.
Prin formatarea suportului „Memory Stick” se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de a formata suportul, asiguraţi-vă
că nu conţine date importante.
Nu scoateţi suportul „Memory Stick” din fantă în timpul formatării. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
1
2
3
4
5
Localizaţi fanta pentru „Memory Stick”.
Glisaţi cu atenţie suportul „Memory Stick” în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea corectă.
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
Faceţi clic dreapta pe pictograma „Memory Stick” și selectaţi Formatare.
Faceţi clic pe Restaurare setări implicite pentru dispozitiv.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem de fișiere, întrucât poate provoca defecţiuni.
✍
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
6
7
Faceţi clic pe Start.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Formatarea suportului „Memory Stick” poate necesita un anumit timp, în funcţie de tipul de suport.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea „Memory Stick”
n 48 N
Note cu privire la utilizarea „Memory Stick”
❑ Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu suporturi „Memory Stick” marca Sony, cu o capacitate de maxim
16 GO, disponibile pe piaţă din mai 2009. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea pentru toate suporturile
de tip „Memory Stick”.
❑ Nu este garantată compatibilitatea la introducerea suporturilor „Memory Stick” cu mai multe adaptoare de conversie.
❑ „MagicGate” este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Pentru
a beneficia de această tehnologie, utilizaţi suporturi „Memory Stick” cu logoul „MagicGate”.
❑ Cu excepţia utilizării în scop personal, este împotriva legii drepturilor de autor să utilizaţi orice date audio și/sau imagini
pe care le-aţi înregistrat fără consimţământul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor. În consecinţă, suporturile
„Memory Stick” cu astfel de date protejate prin drepturi de autor se pot utiliza doar în condiţiile legii.
❑ Nu introduceţi în fantă decât un singur „Memory Stick”. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 49 N
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Utilizarea modulului ExpressCard
Computerul dumneavoastră este echipat cu o fantă ExpressCard/34* pentru transferarea de date între camere digitale,
camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video. Această fantă acceptă numai module ExpressCard/34
(cu lăţime de 34)*.
*
În acest manual sunt numite fanta ExpressCard și modulul ExpressCard.
Pentru a introduce un modul ExpressCard
1
Localizaţi fanta ExpressCard.
2
Împingeţi cu grijă modulul ExpressCard în fantă până când un declic indică poziţionarea corectă.
Nu îl forţaţi să intre în fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 50 N
✍
În cazul în care modulul nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Asiguraţi-vă că folosiţi cea mai recentă versiune a driverului software oferită de producătorul modulului ExpressCard.
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard
✍
Puteţi omite pașii 1-4 în următoarele cazuri:
- computerul este oprit.
- pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware nu este afișată în bara de activităţi.
- dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi nu este afișat în fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
1
Localizaţi fanta ExpressCard.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware din bara de activităţi.
3
Selectaţi dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi și faceţi clic pe Stop.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a extrage modulul ExpressCard.
5
Împingeţi modulul ExpressCard în direcţia computerului pentru a-l expulza.
6
Apucaţi ușor modulul ExpressCard și trageţi-l afară din fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 51 N
Utilizarea cardului de memorie SD
Calculatorul dvs. este echipat cu o fantă pentru card de memorie SD. Puteţi folosi această fantă pentru transferul date între
camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Înainte de a utiliza cardul de memorie SD
Fanta pentru carduri de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele carduri de memorie:
❑ Card de memorie SD
❑ Card de memorie SDHC
Pentru cele mai recente informaţii privind cardurile de memorie compatibile, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare
despre computerul dvs. VAIO (pagina 5) pentru a vizita site-ul Web de asistenţă adecvat.
Pentru a introduce un card de memorie SD
1
Localizaţi fanta pentru carduri de memorie SD.
2
Ţineţi cardul de memorie SD cu săgeata orientată în sus și îndreptată către fantă.
3
Împingeţi cu grijă, prin glisare, cardul de memorie SD în fantă până când se aude un declic care indică poziţionarea
corectă.
Nu forţaţi cardul să intre în fantă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
✍
n 52 N
În cazul în care cardul de memorie SD nu pătrunde cu ușurinţă în fantă, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
După introducerea cardului în fantă, pictograma cardului de memorie SD va fi afișată în fereastra Computer.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
Pentru a extrage un card de memorie SD
1
Localizaţi fanta pentru carduri de memorie SD.
2
Verificaţi dacă indicatorul Acces media este stins.
3
Împingeţi cardul de memorie SD în direcţia computerului și eliberaţi-l.
Cardul de memorie SD este expulzat.
4
Extrageţi cardul de memorie SD din fantă.
n 53 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea altor module/carduri de memorie
n 54 N
Note cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
Note generale cu privire la utilizarea cardurilor de memorie
❑ Aveţi grijă să utilizaţi carduri de memorie care respectă standardele acceptate de computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că ţineţi cardul de memorie cu săgeata îndreptată în direcţia corectă în timp ce îl introduceţi în fantă. Pentru
a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat cardul de memorie în fantă, dacă nu îl puteţi
introduce cu ușurinţă.
❑ Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi cardul de memorie din fantă. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea
modulului.
❑ Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce indicatorul Media Access luminează continuu. Acest lucru poate duce la
pierderea datelor.
❑ Nu încercaţi să introduceţi în fanta pentru carduri de memorie un alt tip de card de memorie sau de adaptor pentru
carduri de memorie. Este posibil ca scoaterea din fantă a unui card de memorie sau a unui adaptor pentru carduri de
memorie incompatibil să prezinte dificultăţi și să provoace defectarea computerului.
Note cu privire la utilizarea cardului de memorie SD
❑ Computerul dvs. a fost testat și găsit compatibil doar cu suporturile de card de memorie importante disponibile din
mai 2009. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea pentru toate suporturile de card de memorie care
corespund acelorași specificaţii ca și suporturile compatibile.
❑ Cardurile de memorie SD cu o capacitate de până la 2 GO și cardurile de memorie SDHC cu o capacitate de până la
32 GO au fost testate și s-au dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.
❑ Fanta pentru carduri de memorie SD cu care este echipat computerul dvs. nu suportă funcţia de transfer de date de
mare viteză a cardului de memorie SD și a cardului de memorie SDHC.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Internetului
n 55 N
Utilizarea Internetului
Pentru a utiliza Internetul, trebuie să vă abonaţi la un furnizor de servicii internet (Internet Service Provider - ISP) și să
configuraţi dispozitivele necesare conectării computerului dvs. la Internet.
Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii Internet să vă pună la dispoziţie următoarele servicii de conexiune la Internet:
❑ Fibră optică (Fiber to the Home - FTTH)
❑ Linie digitală de abonat (Digital Subscriber Line - DSL)
❑ Modem cu cablu
❑ Satelit
❑ Linie comutată (Dial-up)
Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet și despre modul de conectare
a computerului la Internet, contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
✍
Pentru a conecta computerul la Internet cu ajutorul funcţiei LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir. Consultaţi
Utilizarea Wireless LAN (pagina 57) pentru informaţii suplimentare.
!
La conectarea computerului la Internet, asiguraţi-vă că luaţi măsurile de securitate necesare pentru a vă proteja computerul împotriva
ameninţărilor online.
În funcţie de contractul de prestări de servicii cu furnizorul de Internet, este posibil ca pentru conectarea computerului la Internet să
fie necesară conectarea unui dispozitiv modem extern, de exemplu a unui modem telefonic USB, a unui modem DSL sau a unui
modem de cablu. Pentru instrucţiuni detaliate referitoare la configurarea conexiunii și a modemului, consultaţi manualul modemului.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea reţelei (LAN)
n 56 N
Utilizarea reţelei (LAN)
Computerul poate fi conectat la reţele de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T cu ajutorul unui cablu de reţea.
Conectaţi un capăt al cablului de reţea (nu este inclus) la portul de reţea (LAN) al computerului, iar celălalt capăt la reţea.
Pentru detalii privind configurarea și dispozitivele necesare pentru accesul la reţeaua locală, adresaţi-vă administratorului
reţelei.
✍
Computerul poate fi conectat la orice reţea fără a modifica setările implicite.
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea (LAN) al computerului dvs.
În cazul conectării portului de reţea (LAN) la una dintre liniile telefonice menţionate mai jos, curentul electric de intensitate ridicată
prin port poate provoca defectarea, supraîncălzirea sau incendii.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- PBX (sistem telefonic cu linii interne)
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 57 N
Utilizarea Wireless LAN
Folosind Wireless LAN (WLAN), toate dispozitivele dumneavoastră digitale care au încorporată funcţia WLAN comunică liber
între ele, prin intermediul unei reţele. WLAN este o reţea în care un utilizator se poate conecta la o reţea locală (LAN) prin
intermediul unei reţele fără fir (radio).
WLAN suportă toate activităţile LAN normale, însă cu avantaje suplimentare în ceea ce privește mobilitatea și roaming-ul.
Puteţi avea acces la informaţii, resurse Internet/intranet și reţea, chiar și în timpul unei întâlniri, sau în timp ce vă deplasaţi
dintr-un loc în altul.
Puteţi comunica fără niciun punct de acces, ceea ce înseamnă că puteţi comunica între un număr limitat de computere
(ad-hoc). Sau puteţi comunica printr-un punct de acces, fapt care vă permite să creaţi o reţea completă (infrastructură).
✍
În unele ţări, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat de canale). De aceea,
înainte de a activa funcţia WLAN, citiţi cu atenţie ghidul de reglementări referitoare la reţelele LAN fără fir.
WLAN utilizează standardul IEEE 802.11a*/b/g sau forma de proiect a standardului IEEE 802.11n*, care specifică tehnologia utilizată.
Standardul include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2
(WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât și WPA reprezintă specificaţii
ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile, care sporesc nivelul de protecţie a datelor și de control al
accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil și cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare
îmbunătăţită a datelor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible
Authentication Protocol). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există
alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la
altul, reţele virtuale private și autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și un control al accesului
în reţea mai puternice și este, de asemenea, proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv 802.11b, 802.11a,
802.11g și 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel
guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde și Tehnologie (NIST), compatibil
FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
* Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 58 N
IEEE 802.11b/g este un standard LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz. Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii
la viteze mai mari decât în cazul standardului IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a este un standard LAN fără fir care utilizează lărgimea de bandă de 5 GHz.
Standardul în fază de proiect IEEE 802.11n este un standard LAN fără fir care utilizează lărgimea de bandă de 2,4 sau 5 GHz.
Dispozitivele LAN fără fir care utilizează lărgimea de bandă de 2,4 GHz și cele care utilizează lărgimea de bandă de 5 GHz nu pot
comunica între ele, deoarece frecvenţele sunt diferite.
Lăţimea de bandă de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele compatibile LAN fără fir este, de asemenea, folosită de multe alte dispozitive.
Deși în cazul dispozitivelor compatibile LAN fără fir se utilizează tehnologii pentru minimizarea interferenţei cu alte dispozitive ce
folosesc aceeași lăţime de bandă, astfel de interferenţe pot duce la viteze de comunicare mai mici, micșorând spectrul comunicării,
sau la conexiuni fără fir întrerupte.
Vitezele de comunicare variază în funcţie de distanţa dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste
dispozitive, de configuraţia dispozitivelor, de starea semnalului radio și de aplicaţiile software folosite. În plus, comunicaţiile pot fi
întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.
Spectrul de comunicare variază în funcţie de distanţa reală dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste
dispozitive, de starea semnalului radio, de condiţiile de mediu în care sunt incluse prezenţa pereţilor și a altor materiale de natura
pereţilor și de aplicaţiile software folosite.
Viteza efectivă de comunicaţie ar putea să nu fie la fel de mare precum cea afișată de computerul dvs.
Utilizarea de produse IEEE 802.11b și IEEE 802.11g în cadrul aceleiași reţele fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza
interferenţelor radio. Luând în considerare aceste lucruri, produsele IEEE 802.11g sunt proiectate pentru a reduce viteza de
comunicare pentru a asigura comunicarea cu produsele IEEE 802.11b. Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât vă
așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 59 N
Comunicarea fără Punct de Acces (Ad-hoc)
O reţea ad-hoc este o reţea în care se creează o reţea locală formată doar din dispozitivele fără fir în sine, fără niciun alt
dispozitiv de control central sau punct de acces. Fiecare dispozitiv comunică direct cu celelalte dispozitive din cadrul reţelei.
Puteţi configura cu ușurinţă o reţea ad-hoc acasă.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 60 N
Pentru a comunica fără un punct de acces (ad-hoc)
!
Standardul IEEE 802.1a, care utilizează lăţimea de bandă de 5 GHz și standardul sub formă de proiect IEEE 802.11n, care utilizează
lăţimea de bandă de 2,4 sau de 5 GHz, nu sunt disponibile în cadrul reţelelor ad-hoc.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network din bara de activităţi.
3
Faceţi clic pe butonul din dreptul opţiunii (opţiunilor) fără fir dorite pentru a comuta la On în fereastra
VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
4
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
5
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
6
Faceţi clic pe Configurare conexiune sau reţea nouă.
7
Selectaţi o opţiune pentru a specifica setările reţelei ad-hoc și faceţi clic pe Următorul.
8
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 61 N
Comunicarea cu un Punct de Acces (Infrastructură)
O reţea cu infrastructură este o reţea care extinde o reţea locală cablată existentă la dispozitive fără fir prin furnizarea unui
punct de acces (nu este furnizat). Punctul de acces realizează legătura între reţeaua LAN fără fir și cea cu fir și acţionează
ca un controller central pentru reţeaua LAN fără fir. Punctul de acces coordonează transmisia și recepţia pentru mai multe
dispozitive fără fir în cadrul unui interval specific.
Punctul de acces va selecta ce canal va folosi în cadrul unei reţele cu infrastructură.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 62 N
Pentru a vă conecta la o reţea fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network din bara de activităţi.
4
Faceţi clic pe butonul din dreptul opţiunii (opţiunilor) fără fir dorite pentru a comuta la On în fereastra
VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
!
Comunicaţiile LAN fără fir (standardul IEEE 802.11a) care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul
modelelor selectate, sunt dezactivate în mod implicit. Pentru a activa comunicaţiile cu lăţimea de bandă de 5 GHz, trebuie să selectaţi
opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - 2,4 și 5 GHz - în lista verticală Wireless LAN
Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network.
5
Faceţi clic pe
6
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
✍
sau pe
în bara de activităţi.
Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceţi o frază de acces. Parola nu permite introducerea de majuscule
în locul minusculelor și invers și trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 8 și 63 de caractere, sau să fie un șir hexazecimal de 64 de
caractere.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea Wireless LAN
n 63 N
Oprirea comunicaţiilor Wireless LAN (WLAN)
Pentru a opri comunicaţiile Wireless LAN
Faceţi clic pe butonul din dreptul Wireless LAN pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
!
Oprirea funcţiei LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă poate avea ca rezultat pierderea
de date.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 64 N
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Este posibil ca la computerul dvs. să fie disponibilă funcţia Bluetooth®.
Este posibil ca funcţiile și opţiunile din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dvs. și alte dispozitive Bluetooth, cum ar fi computere sau telefoane mobile.
Între aceste dispozitive se pot transfera date pe o rază de până la 10 metri, într-un spaţiu deschis.
Securitatea Bluetooth
Tehnologia fără fir Bluetooth este prevăzută cu o funcţie de autentificare care vă permite să decideţi cu cine doriţi să
comunicaţi. Cu ajutorul funcţiei de autentificare puteţi împiedica accesul oricărui dispozitiv Bluetooth anonim la
computerul dvs.
La prima comunicare între două dispozitive Bluetooth, trebuie stabilită o cheie de acces comună (o parolă necesară pentru
autentificare) pentru înregistrarea ambelor dispozitive. După înregistrarea unui dispozitiv, nu mai este nevoie de
reintroducerea cheii de acces.
✍
Cheia de acces poate fi diferită de fiecare dată, dar trebuie să fie identică la ambele terminale.
Pentru anumite dispozitive, cum ar fi mouse-urile, nu este posibilă introducerea unei chei de acces.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 65 N
Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Computerul dvs. poate fi conectat la un dispozitiv Bluetooth cum ar fi un alt computer, un telefon mobil, un PDA, o cască,
un mouse sau o cameră digitală, fără niciun fel de cablu.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 66 N
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth, trebuie mai întâi să configuraţi funcţia Bluetooth. Pentru configurarea și
utilizarea funcţiei Bluetooth, căutaţi informaţii despre Bluetooth în Ajutor și Asistenţă Windows.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe pictograma VAIO Smart Network din bara de activităţi.
3
Faceţi clic pe butonul din dreptul Bluetooth pentru a comuta la On în fereastra VAIO Smart Network.
Verificaţi dacă s-a aprins lampa indicatoare WIRELESS.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Întreruperea comunicaţiilor prin Bluetooth
Pentru întreruperea comunicaţiilor prin Bluetooth
1
Opriţi dispozitivul Bluetooth care comunică cu computerul dvs.
2
Faceţi clic pe butonul din dreptul Bluetooth pentru a comuta la Off în fereastra VAIO Smart Network.
n 67 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 68 N
Note privind utilizarea funcţiei Bluetooth
❑ Viteza de transfer a datelor variază în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole cum ar fi pereţii între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul pereţilor
❑ Apropierea de cuptoare cu microunde sau de telefoane fără fir
❑ Interferenţe cu frecvenţe radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul de aplicaţie software
❑ Tipul de sistem de operare
❑ Utilizarea simultană a funcţiilor LAN și Bluetooth ale computerului
❑ Dimensiunile fișierelor transferate
❑ Fișierele mari pot fi uneori deteriorate la transferul continuu, din cauza limitărilor standardului Bluetooth și
a interferenţelor electromagnetice din mediu.
❑ Pentru a asigura menţinerea cerinţelor standardelor aplicabile, toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate. În
ciuda respectării standardelor, performanţele, specificaţiile și procedurile de utilizare ale fiecărui dispozitiv pot fi diferite.
În unele cazuri, transferul de date poate fi imposibil de realizat.
❑ La redarea de secvenţe video pe computer cu ieșire audio de la un dispozitiv Bluetooth conectat, este posibil ca
imaginea să nu fie sincronizată cu sunetul. Această situaţie este frecventă la utilizarea tehnologiei Bluetooth și nu
constituie o defecţiune.
Cum să utilizaţi computerul VAIO >
Utilizarea funcţiei Bluetooth
n 69 N
❑ Banda de 2,4 GHz în care funcţionează dispozitivele Bluetooth și reţelele fără fir este utilizată de diferite dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţelor cu alte dispozitive care folosesc aceeași
lungime de undă. Cu toate acestea, utilizarea simultană a dispozitivelor Bluetooth și a dispozitivelor de comunicaţii fără
fir poate provoca interferenţe radio și duce la reducerea vitezei de comunicare și a distanţelor faţă de valorile standard.
✍
Înainte de utilizarea funcţiei Bluetooth, citiţi reglementările Bluetooth.
❑ Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu funcţioneze cu alte dispozitive, în funcţie de producător sau de versiunea de
software utilizată de producător.
❑ Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth la computer poate provoca aglomerarea canalelor, ceea ce duce la
performanţe slabe ale dispozitivelor. Această situaţie este frecventă la utilizarea tehnologiei Bluetooth și nu constituie
o defecţiune.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
n 70 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi de pe computer.
❑ Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor (pagina 71)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 72)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 78)
❑ Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare (pagina 79)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 81)
❑ Conectarea unui dispozitiv USB (pagina 82)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 84)
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
n 71 N
Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor
Puteţi conecta la computerul dvs. dispozitive externe de redare a sunetelor (nu sunt furnizate), precum difuzoare sau căști.
Pentru a conecta difuzoare externe
✍
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Conectaţi difuzoarele externe (1) la conectorul pentru căști (2) i printr-un cablu pentru difuzoare (3) (nu este inclus).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
Conectarea unui monitor extern
Este posibil ca funcţiile și opţiunile din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
n 72 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 73 N
Conectarea unui monitor sau a unui proiector
Puteţi conecta la computer un dispozitiv de afișaj extern, cum ar fi un monitor sau un proiector.
Pentru conectarea unui monitor sau a unui proiector
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al dispozitivului de afișaj extern sau al proiectorului la priza de curent alternativ.
2
Conectaţi dispozitivul de afișaj extern sau proiectorul la portul pentru monitor (2) al computerului printr-un cablu pentru
monitor (3).
✍
Dacă este necesar, conectaţi conectorul pentru căști al proiectorului și conectorul pentru căști (4) i al computerului printr-un cablu
pentru difuzoare (5).
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 74 N
!
Computerul respectă standardul HDCP și poate cripta canalul de transmisie de semnal video digital pentru protecţia drepturilor de
autor, ceea ce permite redarea multor tipuri de conţinut protejat prin drepturi de autor și de înaltă calitate. Pentru vizualizarea
conţinutului protejat prin drepturi de autor, conectaţi la computer un monitor conform cu standardul HDCP. Dacă la computer este
conectat un monitor neconform, nu veţi putea reda sau vizualiza conţinut protejat prin drepturi de autor.
✍
Dacă monitorul extern este prevăzut cu un port de intrare HDMI, iar monitorul este prevăzut cu portul de ieșire HDMI, conectaţi un
capăt al unui cablu HDMI la portul de ieșire HDMI al computerului, iar celălalt capăt la portul de intrare HDMI al monitorului.
Dacă computerul este prevăzut cu portul de ieșire HDMI, utilizaţi un adaptor HDMI - DVI-D pentru conectarea unui monitor TFT/DVI.
DVI-D este acronimul pentru Digital Visual Interface - Digital (Interfaţă video digitală - Digitală). Acesta este un tip de port DVI care
acceptă numai semnale video digitale (nu și semnale video analogice). Are 24 de pini.
Un port DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated (Interfaţă video digitală - Integrată) acceptă atât semnale video digitale, cât și
analogice. Are 29 de pini.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 75 N
Utilizarea VAIO Presentation Support
VAIO Presentation Support permite utilizarea funcţiilor comode pentru prezentare, de exemplu afișarea simultană pe
ecranul computerului a unui document pentru consultare rapidă și a imaginii în oglindă a dispozitivului extern de afișare.
Pentru utilizarea VAIO Presentation Support
1
Apăsaţi pe butonul de întrerupere a sunetului (S1) pentru a lansa VAIO Presentation Support.
Dacă VAIO Presentation Support nu este asociat cu butonul, modificaţi asocierea butonului cu ajutorul
VAIO Control Center.
2
Selectaţi modul de afișare dorit.
✍
Selectarea unui mod de afișare diferit de Normal Display activează modul Prezentare. În modul Prezentare, anumite funcţii ale
computerului, cum ar fi economizorul de ecran, modurile de economisire a energiei și generarea de mesaje de sistem sunt
dezactivate, pentru a nu deranja prezentarea.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 76 N
Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI
Dacă computerul este prevăzut cu port de ieșire HDMI, se poate conecta la computer un televizor cu port de intrare HDMI.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Pentru conectarea unui televizor la computer
!
Pentru redarea sunetului de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI trebuie modificat dispozitivul de ieșire a sunetului.
Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 153).
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză de curent alternativ.
2
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI (2) la portul de ieșire HDMI (3) al computerului, iar celălalt capăt la televizor.
3
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la semnal de intrare extern.
4
Configuraţi sistemul TV.
!
În caz de utilizare a unui driver pentru dispozitiv diferit de cel furnizat de Sony, nu se va afișa imaginea și nu se va auzi sunetul. Utilizaţi
întotdeauna pentru actualizare driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui monitor extern
n 77 N
✍
Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea.
Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.
Pentru conectarea unui dispozitiv de ieșire a sunetului digital de înaltă calitate între computer și un
televizor
Puteţi conecta un receptor home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetului surround între
computer și un televizor, printr-o conexiune HDMI.
!
Înainte de conectarea dispozitivului la computer, verificaţi dacă a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home
theater sau decodorul de sunet surround.
Pentru redarea sunetului de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI trebuie modificat dispozitivul de ieșire a sunetului. Pentru
instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 153).
1
Porniţi televizorul și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
2
Porniţi receptorul home theater sau decodorul de sunet surround și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI.
3
Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al decodorului de
sunet surround, iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI al computerului.
✍
Se poate regla rezoluţia ecranului televizorului conectat la computer. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
(pagina 145) pentru informaţii suplimentare.
Cu conexiunea HDMI, volumul poate fi reglat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu poate comanda volumul de
ieșire al dispozitivelor conectate.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Selectarea modurilor de afișare
n 78 N
Selectarea modurilor de afișare
Atunci când este conectat un monitor extern, puteţi utiliza ca monitor principal ecranul computerului sau monitorul conectat.
✍
Este posibil să nu puteţi afișa simultan același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în funcţie de
tipul de monitor extern sau de proiector.
Porniţi monitorul extern înainte de a porni computerul.
Pentru selectarea unui mod de afișare cu ajutorul tastelor Fn+F7
Modul de afișare poate fi selectat cu ajutorul tastelor Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 30)
pentru informaţii suplimentare.
Pentru setarea unui mod de afișare din setările de afișare
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi setarea dorită, apoi faceţi clic pe OK.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 79 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
Funcţia Mai multe monitoare vă permite să distribuiţi porţiuni ale desktopului pe afișaje separate. De exemplu, dacă aveţi
un monitor extern conectat la portul pentru monitor, ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un singur
monitor desktop.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii
deschise sau o bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
n 80 N
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
✍
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Mai multe monitoare.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările funcţiei Mai multe monitoare.
Evitaţi intrarea computerului în modul Repaus sau Hibernare în timpul utilizării funcţiei Mai multe monitoare; în caz contrar, computerul
ar putea să nu revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare monitor, nu extindeţi o fereastră pe două monitoare; în caz contrar, este posibil ca software-ul să
nu funcţioneze corect.
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Ecrane multiple, selectaţi Se extind aceste ecrane, apoi faceţi clic pe OK.
✍
Puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Mai multe monitoare.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui microfon extern
Conectarea unui microfon extern
Puteţi conecta la computer un microfon extern (nu este inclus).
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
✍
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
n 81 N
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 82 N
Conectarea unui dispozitiv USB
Puteţi conecta la computer un dispozitiv Magistrală serială universală (USB), de exemplu un mouse, o unitate de dischetă,
un difuzor sau o imprimantă.
Pentru a conecta un dispozitiv USB
1
Alegeţi portul USB (1) pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv USB
n 83 N
Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB
❑ Este posibil să fie necesară instalarea software-lui driverului livrat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB.
❑ Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că folosiţi o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată
pe computerul dvs.
❑ Pentru informaţii despre îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul.
❑ Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele:
❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 84 N
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Computerul dvs. este echipat cu un port i.LINK pe care îl puteţi utiliza pentru a conecta un dispozitiv i.LINK,
precum o cameră video digitală.
✍
i.LINK este marcă comercială a Sony Corporation, folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Procedura pentru stabilirea unei conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele
compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica între ele. Pentru informaţii suplimentare privind
condiţiile de funcţionare și conectarea adecvată, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul i.LINK compatibil. Înainte de
a conecta la sistem dispozitive periferice compatibile cu i.LINK, precum o unitate CD-RW sau o unitate de hard disk, verificaţi
compatibilitatea acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare solicitate.
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Portul i.LINK de la computerul dvs. nu alimentează cu energie un dispozitiv extern. Dacă dispozitivul extern necesită
alimentare externă, conectaţi-l la o sursă de alimentare.
❑ Portul i.LINK permite rate de transfer de până la 400 Mbps. Cu toate acestea, rata de transfer propriu-zisă depinde de
rata de transfer a dispozitivului extern.
❑ Cablurile i.LINK opţionale este posibil să nu fie disponibile în unele ţări sau regiuni.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Conexiunea i.LINK ar putea să nu fie disponibilă în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare și de
dispozitivele compatibile cu i.LINK pe care le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat odată
cu aplicaţia software.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru și compatibilitatea dintre sistemul de operare și perifericele compatibile cu i.LINK
(de exemplu o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
Utilizarea dispozitivelor periferice >
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
n 85 N
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer și celălalt capăt la portul
DV In/Out (3) de pe camera video digitală.
✍
Procedura de conectare variază în funcţie de dispozitivul dvs. compatibil cu i.LINK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul furnizat împreună cu dispozitivul.
Conţinutul unui „Memory Stick” nu poate fi accesat din camera video digitală printr-o conexiune i.LINK.
Personalizarea computerului VAIO >
n 86 N
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele,
veţi învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony.
❑ Setarea parolei (pagina 87)
❑ Utilizarea Intel® VT (pagina 92)
❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 93)
❑ Utilizarea VAIO Power Management (pagina 94)
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 87 N
Setarea parolei
Utilizaţi una dintre funcţiile BIOS pentru a stabili parola.
Odată ce aţi stabilit parola, pentru a porni computerul vi se va solicita introducerea parolei. Parola de pornire vă permite să
protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat.
Adăugarea parolei de pornire
Parola de pornire este furnizată pentru a proteja computerul împotriva accesului neautorizat.
Există două tipuri de parolă de pornire: parola de computer și parola de utilizator. Parola de computer este furnizată
utilizatorilor cu drepturi de administrator asupra computerului pentru modificarea tuturor opţiunilor de configurare din
ecranul de configurare din BIOS, precum și pentru pornirea computerului. Parola de utilizator este furnizată utilizatorilor
standard pentru a le permite modificarea unora dintre opţiunile de configurare din BIOS, precum și pornirea computerului.
Pentru a seta parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer.
!
După ce aţi setat parola de pornire, nu puteţi porni computerul fără să introduceţi această parolă. Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola.
Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită de accesul altor persoane.
Dacă uitaţi parola de pornire și aveţi nevoie de asistenţă pentru a o reiniţializa, se va percepe o taxă de reiniţializare a parolei; pentru
reiniţializarea parolei, este posibil să fie necesară trimiterea computerului în service.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 88 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi
Set Machine Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Selectaţi Password when Power On în Security și apăsaţi pe tasta Enter.
6
Modificaţi setarea din Disabled în Enabled.
7
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
La solicitarea de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 89 N
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator)
!
Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator.
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
La solicitarea de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 90 N
Modificarea/Eliminarea parolei de pornire
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta
Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
La solicitarea de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Setarea parolei
n 91 N
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta
Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
La solicitarea de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea Intel® VT
n 92 N
Utilizarea Intel® VT
Intel® Virtualization Technology (VT) permite utilizarea software-ului de virtualizare a hardware-ului pentru optimizarea
performanţelor computerului.
!
Este posibil ca Intel VT să nu fie disponibilă, în funcţie de procesorul instalat în computer.
Pentru informaţii privind virtualizare și modul de utilizare a software-ului de virtualizare a hardware-ului, contactaţi editorul
software-ului.
Pentru activarea Intel VT
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Advanced.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Intel(R) Virtualization Technology sau Intel(R) VT, apăsaţi pe tasta Enter,
selectaţi Enabled, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
!
Dacă fila Advanced nu este afișată în fereastra de configurare a BIOS, sau în caz că nu puteţi selecta Intel(R) Virtualization Technology,
Intel VT nu este disponibilă pe computer.
5
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
La solicitarea de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Control Center
n 93 N
Utilizarea VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să consultaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit a fost modificată.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de Ajutor din VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 94 N
Utilizarea VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să configuraţi scheme energetice pentru funcţionarea cu alimentare de la reţea sau cu
acumulator pentru a adaptarea la cerinţele dvs privind consumul de energie.
Funcţia VAIO Power Management este adăugată la Opţiuni de alimentare din Windows. Prin intermediul acestei
aplicaţii software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună
a computerului și o durată de viaţă mai lungă pentru acumulator.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, o pictogramă de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Această pictogramă indică tipul de
sursă de alimentare utilizat în momentul respectiv. Faceţi clic pe această pictogramă pentru a afișa fereastra ce prezintă
starea alimentării.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Personalizarea computerului VAIO >
Utilizarea VAIO Power Management
n 95 N
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări plan din partea dreaptă a planului de alimentare dorit din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi setările stării de repaus și setările de afișare în funcţie de necesităţi.
2
Dacă este necesar să modificaţi setările complexe, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și treceţi
la pasul 3.
În caz contrar, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările pentru fiecare element.
4
Faceţi clic pe OK.
✍
Puteţi consulta setările actuale ale planului de alimentare cu ajutorul VAIO Power Management Viewer din VAIO Control Center.
Actualizarea computerului VAIO >
n 96 N
Actualizarea computerului VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul de memorie nou.
❑ Nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu efectuarea de upgrade la memoria unui computer.
❑ Nu atingeţi conectorii și nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Contactaţi VAIO-Link dacă aveţi nevoie de asistenţă.
Tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe computerul dvs. pot diferi în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 97 N
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului, puteţi spori cantitatea de memorie prin instalarea de module opţionale
de memorie. Înainte de a face upgrade la memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note cu privire la adăugarea/îndepărtarea modulelor de memorie
❑ Nu uitaţi să așezaţi calculatorul dvs. pe o suprafaţă plană înainte de adăugarea sau îndepărtarea modulelor de memorie.
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza
deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul de vânzări sau producătorul modulului de
memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
computerelor personale și a practicilor de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare privind utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Închideţi computerul și deconectaţi-l de la sursele sale de alimentare (bateria și adaptorul de c.a.) și de la alte legături
de telecomunicaţii, reţele sau modemuri, înainte de a demonta orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu
procedaţi astfel, vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de
lucru ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi
materiale care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin
menţinerea contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 98 N
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l proteja
împotriva descărcărilor electrostatice.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile
componentelor și circuitele din interiorul computerului.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 99 N
Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Închideţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul și scoateţi bateria.
3
Așteptaţi aproximativ o oră până când computerul se răcește.
4
Desfaceţi șurubul (indicat de săgeata de mai jos) de sub computer și îndepărtaţi capacul compartimentului pentru
modulele de memorie.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 100 N
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
8
n 101 N
Introduceţi modulul de memorie în fanta pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază.
Dacă doriţi instalarea unui singur modul de memorie, utilizaţi întotdeauna fanta inferioară.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu
ieșitura mică din compartimentul deschis. Nu încercaţi să introduceţi forţat modulul de memorie în compartiment într-o orientare
greșită, deoarece astfel se pot deteriora compartimentul și modulul.
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi șurubul de sub computer.
11 Reinstalaţi bateria și porniţi computerul.
Actualizarea computerului VAIO >
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
n 102 N
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe System Information și pe System Information.
În panoul din dreapta puteţi vizualiza cantitatea de memorie din sistem. Dacă nu se afișează memoria suplimentară,
repetaţi procedura de instalare și reporniţi computerul.
Măsuri de siguranţă >
n 103 N
Măsuri de siguranţă
Această secţiune prezintă îndrumări și măsuri de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale
deteriorări.
❑ Informaţii privind siguranţa (pagina 104)
❑ Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea (pagina 107)
❑ Manipularea computerului dvs. (pagina 108)
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 110)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 111)
❑ Utilizarea camerei încorporate (pagina 112)
❑ Manipularea discurilor (pagina 113)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 114)
❑ Utilizarea „Memory Stick” (pagina 115)
❑ Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 116)
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 104 N
Informaţii privind siguranţa
Computerul
❑ Folosiţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă.
❑ Vă sfătuim să nu folosiţi calculatorul așezat direct pe genunchi. Temperatura părţii inferioare a aparatului poate crește
în cursul unei funcţionări normale și, după o perioadă mai mare de timp, poate cauza disconfort sau arsuri.
❑ Pentru a împiedica supraîncălzirea internă, asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. Nu amplasaţi computerul pe suprafeţe
poroase cum ar fi covoare, pături, canapele sau paturi, sau în apropierea unor perdele sau draperii care pot bloca
orificiile de ventilare.
❑ Folosiţi numai echipamentele periferice și cablurile de interfaţă specificate.
Sursa de alimentare
❑ Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Pericol de incendiu.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară apucând de ștecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza de curent alternativ dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai îndelungată.
❑ Atunci când adaptorul AC nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza AC.
❑ Asiguraţi-vă că priza AC este ușor de accesat.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 105 N
Bateria
❑ Nu lăsaţi bateriile la temperaturi mai mari de 60°C, de exemplu într-o mașină parcată la soare sau expuse la lumina
solară directă.
❑ Unele baterii reîncărcabile nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de siguranţă, acest
computer funcţionează doar cu baterii Sony originale proiectate pentru acest model. Dacă instalaţi o baterie
neautorizată, aceasta nu se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
❑ Ţineţi bateria departe de orice sursă de căldură.
❑ Bateria nu trebuie să se ude.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi bateria.
❑ Nu expuneţi bateria la șocuri mecanice, precum căderea acesteia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă mai îndelungată, scoateţi bateria din computer pentru a evita deteriorarea.
❑ Dacă nu aţi utilizat bateria o perioadă lungă de timp, durata de utilizare disponibilă a acesteia se poate reduce. Acest
lucru este normal și nu indică o defecţiune. Bateria se va descărca treptat în timp chiar dacă nu este utilizată. Conectaţi
adaptorul de c.a. la computerul dvs. și reîncărcaţi bateria înainte de a folosi din nou computerul.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind siguranţa
n 106 N
Căști
❑ Siguranţa rutieră — Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, mergeţi cu bicicleta sau utilizaţi un vehicul motorizat. Acest
lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele regiuni. De asemenea, poate fi periculos să ascultaţi muzică la
volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea afecţiunilor auzului — Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării
la căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
„Memory Stick”
Nu lăsaţi suporturile „Memory Stick” și adaptoarele „Memory Stick” la îndemâna copiilor. Există riscul de înghiţire.
Măsuri de siguranţă >
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
n 107 N
Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea
Computerul
❑ Curăţaţi carcasa cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie diluată de detergent. Nu folosiţi tampoane
abrazive, pudră de lustruire sau solvenţi precum alcoolul sau benzina, deoarece acestea pot deteriora finisările
computerului.
❑ Înainte de curăţarea computerului, deconectaţi întotdeauna adaptorul de c.a. și scoateţi bateria.
Ecran LCD
Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge ecranul LCD. Frecarea suprafeţei poate deteriora ecranul.
Camera încorporată
Curăţaţi capacul de protecţie al obiectivului camerei încorporate cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie moale. În cazul
în care capacul este foarte murdar, ștergeţi-le cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul lentilei, deoarece este sensibil
la presiune.
Discuri
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre
exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 108 N
Manipularea computerului dvs.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria.
Este posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu așezaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza
o funcţionare defectuoasă a computerului.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se
întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de acestea.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură
ridicată, în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni
computerul. Dacă apare orice problemă, deconectaţi computerul de la priză și contactaţi VAIO-Link.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea computerului dvs.
n 109 N
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă ale
datelor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra ecranului LCD sau a marginilor acestuia atunci când deschideţi capacul ecranului LCD sau
ridicaţi computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la forţe suplimentare și exercitarea unei
presiuni să cauzeze deteriorarea ecranului sau funcţionarea sa defectuoasă. Pentru a deschide computerul, ţineţi baza
cu o mână și ridicaţi cu grijă ecranul LCD cu cealaltă mână. Pentru a deplasa computerul cu capacul deschis, ţineţi
computerul cu ambele mâini.
❑ Pentru a transporta computerul, utilizaţi o geantă de transport proiectată special în acest scop.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea ecranului LCD
n 110 N
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. La utilizarea computerului în
apropierea unei ferestre, feriţi întotdeauna de lumina solară directă.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Pericol de defectare.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD.
Aceasta nu este o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă se afișează aceeași imagine o perioadă mai îndelungată.
Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a evita apariţia imaginilor
reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ La fabricarea ecranului LCD s-a utilizat tehnologie de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă sunt disponibile și alte opţiuni,
deoarece acest lucru poate duce la o instabilitate a computerului. Sony nu-și asumă nicio răspundere pentru funcţionări
defectuoase rezultate din modificări ale setărilor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra capacului ecranului LCD când acesta este închis, întrucât ecranul LCD se poate zgâria sau
murdări.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea sursei de alimentare
n 111 N
Utilizarea sursei de alimentare
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
❑ Nu folosiţi aceeași priză AC cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele
de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un cablu prelungitor cu protecţie la supratensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorării
computerului cauzată de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Utilizaţi adaptorul AC primit la livrarea computerului sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor AC, deoarece se
pot produce defecţiuni.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea camerei încorporate
n 112 N
Utilizarea camerei încorporate
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie al obiectivului camerei încorporate, deoarece puteţi zgâria placa, iar aceste zgârieturi
vor apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi pătrunderea luminii solare direct în obiectivul camerei încorporate, indiferent de starea de alimentare
a computerului dvs., întrucât acest lucru poate cauza defectarea camerei.
❑ Camera încorporată este dezactivată în timp ce se importă imagini video sau fotografii de pe un dispozitiv compatibil
cu i.LINK conectat la portul i.LINK.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea discurilor
n 113 N
Manipularea discurilor
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa unui disc pot produce erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini
și de orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Nu atașaţi niciodată o etichetă adezivă pe un disc. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate avea ca efect apariţia
unei defecţiuni ireparabile.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea bateriei
n 114 N
Utilizarea bateriei
❑ Durata de viaţă a bateriei este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a bateriei la
temperaturi joase.
❑ Încărcaţi bateriile la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare mai
mare.
❑ Bateria se încălzește în timpul utilizării sau al încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
❑ Nu este necesar să descărcaţi bateria înainte de reîncărcare.
❑ Dacă bateria se descarcă rapid după încărcarea completă, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul duratei de
viaţă și trebuie înlocuită.
Măsuri de siguranţă >
Utilizarea „Memory Stick”
n 115 N
Utilizarea „Memory Stick”
❑ Nu atingeţi conectorul suportului „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi numai eticheta adezivă furnizată împreună cu suportul „Memory Stick”.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi suportul „Memory Stick”.
❑ Nu demontaţi și nu modificaţi suportul „Memory Stick”.
❑ Evitaţi umezirea suportului „Memory Stick”.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul „Memory Stick” în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Utilizaţi cutia de depozitare furnizată o dată cu suportul „Memory Stick”.
❑ Faceţi copii de rezervă ale datelor de valoare.
❑ Când folosiţi un suport „Memory Stick Duo”, nu utilizaţi un pix cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul
„Memory Stick Duo”. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
Măsuri de siguranţă >
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
n 116 N
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat
Dispozitivul de stocare încorporat (unitate de hard disk sau unitate cu dispozitive semiconductoare) are o densitate mare de
stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea cu
ușurinţă a acestuia. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni
pierderea datelor, manipulaţi computerul cu grijă.
Este posibil ca funcţiile și opţiunile din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.
Pentru a evita deteriorarea hard diskului
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu mutaţi computerul în timp ce este pornit.
❑ Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe unitatea de hard disk.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
❑ Nu scoateţi unitatea de hard disk din computer.
Pentru a evita deteriorarea unităţii cu dispozitive semiconductoare
❑ Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe unitatea cu dispozitive semiconductoare.
❑ Nu scoateţi unitatea cu dispozitive semiconductoare din computer.
Depanarea >
n 117 N
Depanarea
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul VAIO.
Multe dintre probleme au soluţii simple. Încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta VAIO-Link.
Este posibil ca funcţiile și opţiunile din această secţiune să nu fie disponibile pe computerul dvs.
❑ Computerul (pagina 119)
❑ Securitatea sistemului (pagina 126)
❑ Bateria (pagina 127)
❑ Camera încorporată (pagina 129)
❑ Lucrul în reţea (pagina 131)
❑ Tehnologia Bluetooth (pagina 135)
❑ Discurile optice (pagina 139)
❑ Afișajul (pagina 143)
❑ Imprimarea (pagina 147)
❑ Microfonul (pagina 148)
❑ Difuzoarele (pagina 149)
❑ Dispozitivul touch pad (pagina 150)
❑ Tastatura (pagina 151)
❑ Dischetele (pagina 152)
❑ Audio/Video (pagina 153)
Depanarea >
n 118 N
❑ „Memory Stick” (pagina 155)
❑ Dispozitivele periferice (pagina 156)
Depanarea >
Computerul
n 119 N
Computerul
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată.
❑ Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniţi computerul.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după ce aţi achiziţionat computerul și apoi reporniţi
computerul.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
Luminozitatea și contrastul trebuie să fie reglate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit
împreună cu monitorul.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Verificaţi dacă este pornită iluminarea de fundal a ecranului LCD al computerului. Pentru a porni iluminarea de fundal
a ecranului LCD, consultaţi Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 33).
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă se formează condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Utilizaţi adaptorul de c.a. Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar baterii reîncărcabile și adaptorul de c.a. Sony
originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
Depanarea >
Computerul
n 120 N
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) luminează continuu,
însă ecranul rămâne gol?
❑ Verificaţi dacă este pornită iluminarea de fundal a ecranului LCD al computerului. Pentru a porni iluminarea de fundal
a ecranului LCD, consultaţi Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 33).
❑ Apăsaţi de mai multe ori pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra de aplicaţie. Este posibil să se fi produs o eroare
de aplicaţie.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere, apoi pe
Repornire pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata
de lângă butonul
Închidere
și pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu dă rezultate, ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de peste patru secunde pentru
a închide computerul. Deconectaţi adaptorul de c.a. și lăsaţi computerul timp de circa cinci minute. Apoi cuplaţi
adaptorul de c.a. și porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Computerul
n 121 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde
la comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start și pe butonul Închidere pentru a opri computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete apoi faceţi clic pe butonul Închidere.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
Depanarea >
Computerul
n 122 N
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul
Repaus sau Hibernare.
Pentru a readuce computerul la modul Normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de încărcare luminează intermitent, cu frecvenţă
mare, și computerul nu pornește?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări incorecte a bateriei. Pentru a rezolva această problemă,
opriţi computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi
Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 19).
❑ Dacă problema persistă după efectuarea procedurii descrise mai sus, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă.
Scoateţi bateria și contactaţi VAIO-Link.
Depanarea >
Computerul
n 123 N
Ce ar trebui să fac dacă se afișează un mesaj care indică fie incompatibilitatea, fie
instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări incorecte a bateriei. Pentru a rezolva această problemă,
opriţi computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi
Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 19).
❑ Dacă problema persistă după efectuarea procedurii descrise mai sus, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă.
Scoateţi bateria și contactaţi VAIO-Link.
De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dvs. utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei
procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza curentă
a procesorului, în locul vitezei maxime.
Ce ar trebui să fac în cazul în care Windows nu-mi acceptă parola și afișează mesajul
Enter Onetime Password?
Dacă introduceţi de trei ori consecutiv o parolă de pornire greșită se afișează mesajul Enter Onetime Password
(Introducere parolă unică), iar sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin
patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul luminos de alimentare se stinge. Așteptaţi 10 sau 15 secunde, apoi reporniţi
computerul și introduceţi parola corectă. Când introduceţi parola, verificaţi dacă indicatoarele Num lock și Caps lock sunt
stinse. Dacă este aprins cel puţin unul dintre indicatoare, apăsaţi pe tasta Num Lk (sau Num Lock) sau pe tasta Caps Lock
pentru a stinge indicatorul înainte de a introduce parola.
Depanarea >
Computerul
n 124 N
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu îmi amintesc parola de pornire?
Dacă aţi uitat parola de pornire, contactaţi VAIO-Link pentru a o reiniţializa. Se va percepe o taxă de resetare.
Cum pot schimba ordinea dispozitivelor de pornire?
Pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire, puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS. Urmaţi acești pași:
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot.
4
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta prioritatea dorită sub Boot Priority, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta dispozitivul căruia doriţi să-i atribuiţi prioritatea, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
La solicitarea de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Depanarea >
Computerul
n 125 N
De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată?
Anumite aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru dezactivarea temporară a funcţiei sistemului
de operare care stinge ecranul computerului sau trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.
Pentru rezolvarea acestei probleme, ieșiţi din aplicaţia (aplicaţiile) software sau modificaţi economizorul de ecran curent.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind fișierele
de iniţializare de pe o dischetă din unitatea de dischetă USB conectată la computer?
Pentru a porni computerul de pe o unitate de dischetă USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire.
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 atunci când apare sigle VAIO.
Cum verific volumul partiţiei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine partiţia de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. Pentru a verifica volumul partiţiei de recuperare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc, sub Stocare, în panoul din partea stângă.
Volumul partiţiei de recuperare și volumul total al unităţii C se afișează pe rândul Disc 0 din panoul central.
Depanarea >
Securitatea sistemului
n 126 N
Securitatea sistemului
Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate cele mai
recente actualizări Windows.
Puteţi obţine actualizări Windows importante astfel:
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate.
3
Faceţi clic pe Centru de acţiune.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat?
Puteţi ţine programul software McAfee la curent cu ultimele actualizări de la McAfee, Inc.
Pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări de securitate, urmaţi acești pași:
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee și McAfee SecurityCenter.
2
Faceţi clic pe butonul situat în colţul din stânga-sus al ferestrei pentru a actualiza programul.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta și pentru a descărca actualizările.
Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare.
Depanarea >
Bateria
n 127 N
Bateria
Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei?
Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei cu ajutorul indicatorului de încărcare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Încărcarea baterieiÎncărcarea bateriei (pagina 22).
Când folosește computerul curent alternativ?
Dacă este conectat direct la o priză de curent alternativ cu ajutorul adaptorului de c.a, utilizează curent alternativ,
computerul utilizează curentul alternativ chiar dacă este instalată și bateria.
Când ar trebui să reîncarc bateria?
Reîncărcaţi bateria când:
❑ Bateria se descarcă și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent.
❑ Nu aţi utilizat bateria o perioadă mai îndelungată.
Când ar trebui să înlocuiesc bateria?
Dacă bateria se descarcă rapid după încărcarea completă, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul duratei de viaţă
și trebuie înlocuită.
Depanarea >
Bateria
n 128 N
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă?
Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de la baterie, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să
intre în modul Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 27) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
Depanarea >
Camera încorporată
n 129 N
Camera încorporată
De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte de a lansa
altă aplicaţie.
❑ Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se deplasează
rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub lumină fluorescentă pot prezenta reflexii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ În cazul în care capacul de protecţie al obiectivului este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul.
Consultaţi Camera încorporată (pagina 107).
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Setările efectelor din aplicaţia software pot duce la pierderea cadrelor. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software
pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fie activă. Verificaţi performanţele procesorului.
Depanarea >
Camera încorporată
n 130 N
Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul este
alimentat de la baterie?
Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare de curent alternativ.
Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă efect de scintilaţie?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza neconcordanţei dintre frecvenţa
de redare a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce efectul de scintilaţie, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele
aplicaţii software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursa de lumină,
scintilaţiile etc.) pentru a elimina perturbaţiile produse de scintilaţii.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de
economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată?
În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificaţi setările corespunzătoare modului de
economisire de energie. Pentru a modifica setarea, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 26).
Depanarea >
Lucrul în reţea
n 131 N
Lucrul în reţea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi calculatorul
de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită.
❑ Dacă doriţi să conectaţi computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând lăţimea de bandă de 5 GHz, asiguraţi-vă
că opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - benzile de 2,4 și 5 GHz - este
selectată în fila Wireless LAN Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network. Comunicaţiile LAN fără fir (standardul
IEEE 802.11a) care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul modelelor selectate, sunt
dezactivate în mod implicit.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
Depanarea >
Lucrul în reţea
n 132 N
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și pe Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Alimentat.
Depanarea >
Lucrul în reţea
n 133 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de
acces.
❑ Punctul de acces și computerul trebuie să fie conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Computerul trebuie să fie configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 131) pentru a modifica setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori sunt: configuraţia dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transfer a datelor, îndepărtaţi computerul de obstacole sau așezaţi-l mai aproape de punctul
de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat (în funcţie de
numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces).
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 131) pentru a modifica setările.
Depanarea >
Lucrul în reţea
n 134 N
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile în transferul de date pot apărea dacă se
transferă fișiere mari sau în cazul în care computerul se află în apropierea microundelor sau a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Conexiunea punctului de acces trebuie să fie intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul
de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 131) pentru a modifica setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţiile LAN fără fir folosesc benzi de frecvenţă divizate, cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune de reţea peer-to-peer, în cazul în care se modifică cheia de
criptare. Aveţi posibilitatea fie să restabiliţi cheia de criptare la profilul iniţial, fie să introduceţi din nou cheia pe ambele
computere pentru ca aceasta să se potrivească.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 135 N
Tehnologia Bluetooth
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu reușesc să găsească
computerul?
❑ Verificaţi dacă ambele dispozitive au funcţia Bluetooth activată.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Funcţia Bluetooth nu poate fi utilizată în timp ce computerul se află într-un mod de economisire a energie. Readuceţi
computerul în modul Normal, apoi porniţi comutatorul WIRELESS.
❑ Computerul și dispozitivul pot fi la distanţă prea mare unul de altul. Tehnologia fără fir Bluetooth funcţionează optim când
dispozitivele se află la o distanţă de maximum 10 metri unul de altul.
Ce ar trebui să fac dacă nu pot găsi dispozitivul Bluetooth cu care doresc să comunic?
❑ Verificaţi dacă este pornită funcţia Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul dispozitivului respectiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunica deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil să nu fie găsit
sau să nu reușească să comunice cu computerul dvs.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start și Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului Bluetooth, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 136 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu reușesc să se conecteze
la computer?
❑ Consultaţi sugestiile din Ce ar trebui să fac dacă nu pot găsi dispozitivul Bluetooth cu care doresc să comunic?
(pagina 135).
❑ Verificaţi dacă celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Distanţa pentru transferul de date poate fi sub 10 metri, în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele
Bluetooth.
De ce este scăzută viteza conexiunii Bluetooth?
❑ Viteza de transfer a datelor depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau software-ul utilizat. Apropiaţi computerul de dispozitivele Bluetooth.
❑ Frecvenţa radio de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este utilizată și de alte dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth încorporează tehnologie care minimizează interferenţele cu alte dispozitive care utilizează
aceeași lungime de undă; cu toate acestea, viteza de comunicare și distanţa de conectare pot fi reduse. Este posibil
chiar ca interferenţele cu alte dispozitive să întrerupă complet comunicaţiile.
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Poate fi necesară îndepărtarea computerului de
obstacole sau apropierea lui de dispozitivul cu care este conectat.
❑ Identificaţi și îndepărtaţi obstacolele dintre computer și dispozitivul cu care este conectat.
De ce nu pot utiliza serviciile acceptate de dispozitivul Bluetooth conectat?
Conectarea este posibilă numai pentru serviciile acceptate și de computerul cu funcţie Bluetooth. Pentru detalii
suplimentare, căutaţi informaţii despre Bluetooth în Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 137 N
Este posibilă utilizarea unui dispozitiv cu tehnologie Bluetooth la bordul avioanelor?
Cu tehnologia Bluetooth, computerul dvs. emite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locaţiile sensibile, cum ar fi spitalele și
avioanele pot impune restricţii la utilizarea dispozitivelor Bluetooth, pentru a evita interferenţele radio. Consultaţi personalul
locaţiei respective pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei Bluetooth a computerului.
De ce nu pot utiliza funcţia Bluetooth când mă conectez la computer ca utilizator cu cont
standard de utilizator?
Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu fie disponibilă pentru utilizatorii computerului cu conturi standard de utilizator.
Conectaţi-vă la computer ca utilizator cu drepturi de administrare.
De ce nu pot utiliza dispozitivele Bluetooth la schimbarea utilizatorului?
Dacă schimbaţi utilizatorul fără a vă deconecta de la sistem, dispozitivele Bluetooth nu funcţionează. Deconectaţi-vă înainte
de schimbarea utilizatorului. Pentru deconectarea de la sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului
Închidere, apoi pe Deconectare.
De ce nu pot transfera date tip carte de vizită către un telefon mobil?
Funcţia schimb de cărţi de vizită nu este acceptată.
Depanarea >
Tehnologia Bluetooth
n 138 N
Ce ar trebui să fac dacă din căști sau din dispozitivul de control audio/video nu se aude
niciun sunet?
Verificaţi setările SCMS-T. Dacă dispozitivul de control audio/video sau căștile nu acceptă protecţia conţinutului SCMS-T,
trebuie să conectaţi dispozitivul utilizând Profilul complex de distribuire audio (A2DP). Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului cu care doriţi să vă conectaţi prin A2DP și selectaţi Control.
3
Faceţi clic pe SCMS-T Settings.
4
Faceţi clic pentru a debifa caseta de selectare Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Ce ar trebui să fac dacă pictograma Bluetooth nu este afișată în bara de activităţi?
❑ Verificaţi dacă butonul din dreptul Bluetooth este setat la On în fereastra VAIO Smart Network.
❑ Pentru afișarea pictogramei Bluetooth în bara de activităţi, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start și Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic dreapta pe pictograma dispozitivului Bluetooth, apoi faceţi clic pe Setări Bluetooth.
3
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Afișare pictogramă Bluetooth în zona de notificare.
Depanarea >
Discurile optice
n 139 N
Discurile optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
!
Închiderea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optic.
3
Verificaţi dacă discul nu este murdar sau deteriorat. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 107)
pentru instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac dacă nu se deschide tava unităţii?
❑ Computerul trebuie să fie pornit.
❑ Apăsaţi butonul de scoatere a unităţii.
❑ Dacă butonul de scoatere a unităţii nu funcţionează, faceţi clic pe Start și Computer, faceţi clic cu butonul din dreapta
pe pictograma unităţii optice de disc și selectaţi Scoatere.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu au efect, introduceţi un obiect subţire și drept (precum o agrafă pentru hârtie)
în orificiul de scoatere manuală de pe unitatea de disc optică.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
Depanarea >
Discurile optice
n 140 N
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
!
Închiderea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optic.
3
Verificaţi dacă discul nu este murdar sau deteriorat. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Discuri (pagina 107)
pentru instrucţiuni.
❑ Dacă se redă un disc, dar nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2 sau pe butonul (S1) de întrerupere a
sunetului. Apăsaţi din nou pe taste sau pe buton.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4
pentru a mări volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma de volum din bara de activităţi, apoi faceţi clic pe
Deschidere mixer volum pentru a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
Depanarea >
Discurile optice
n 141 N
❑ Asiguraţi-vă că s-a instalat software-ul de driver corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Sistem și securitate.
3
Faceţi clic pe Sistem.
4
Faceţi clic pe Manager dispozitive în panoul din stânga.
Se afișează fereastra Manager dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului
dumneavoastră.
Dacă în dreptul unui dispozitiv din listă se afișează un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie necesară
activarea acelui dispozitiv sau reinstalarea driverului.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice de pe
computerul dvs.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma software-ul de driver selectând fila Driver, apoi făcând clic pe Detalii driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de
disc optică. Verificaţi pe ambalaj compatibilitatea codului de regiune cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Computerul trebuie să utilizeze o sursă de alimentare cu curent alternativ. Încercaţi din nou redarea discului.
Depanarea >
Discurile optice
n 142 N
Ce ar trebui să fac dacă nu se pot reda discuri Blu-ray sau în cazul în care computerul
devine instabil la redarea discurilor Blu-ray?
❑ Verificaţi dacă unitatea de disc optic acceptă suporturi Blu-ray Disc.
❑ Este posibil să nu reușească redarea pe computer a conţinutului anumitor discuri Blu-ray, sau computerul poate deveni
instabil la redarea discurilor Blu-ray. Pentru redarea normală a conţinutului, descărcaţi și instalaţi cele mai recente
actualizări pentru WinDVD BD cu ajutorul VAIO Update.
Pentru informaţii privind utilizarea VAIO Update, consultaţi Actualizarea computerului dvs. (pagina 28).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dumneavoastră de disc optică. Suporturile DVD
înregistrabile de anumite mărci nu funcţionează.
Depanarea >
Afișajul
n 143 N
Afișajul
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsaţi
pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 26)
pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ În cazul în care computerul este alimentat de la baterii, verificaţi dacă bateria este instalată corect și încărcată.
Consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 19) pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă ieșirea de afișaj este direcţionată spre un monitor extern, apăsaţi pe tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și
funcţii cu tasta Fn (pagina 30) pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca iluminarea de fundal a ecranului LCD să fie oprită. Pentru a porni iluminarea de fundal a ecranului LCD,
consultaţi Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 33).
Depanarea >
Afișajul
n 144 N
Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau clipuri video corecte?
❑ Verificaţi dacă aţi selectat opţiunea Culoare reală (32 biţi) pentru culorile de afișare înainte de a utiliza software-ul
pentru video/imagini sau de a porni redarea unui DVD. Selectarea altei opţiuni poate împiedica un astfel de software să
afișeze imaginile corect. Pentru a modifica culorile de afișare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe Setări complexe.
3
Faceţi clic pe fila Monitor.
4
Selectaţi Culoare reală (32 biţi) sub Culori.
❑ Nu modificaţi rezoluţia sau culorile de afișare în timp ce utilizaţi software-ul pentru video/imagini sau redaţi DVD-uri,
deoarece poate rezulta o redare/afișare incorectă sau instabilitatea operaţiilor sistemului.
În plus, este recomandabil să dezactivaţi economizorul de ecran înainte de a porni redarea unui DVD. Dacă
economizorul de ecran este activat, acesta poate porni în timpul redării DVD-ului, împiedicând redarea corectă
a acestuia. S-a constatat că unele economizoare de ecran modifică rezoluţia și culorile de afișare.
Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau al dispozitivului extern de afișare
conectat la portul de ieșire HDMI nu se afișează nicio imagine?
Verificaţi dacă dispozitivul de afișare utilizat este în conformitate cu standardul HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de
autor nu este afișat pe dispozitivele de afișare neconforme cu standardul HDCP. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI (pagina 76) sau Conectarea unui monitor sau a unui proiector
(pagina 73).
Depanarea >
Afișajul
n 145 N
De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
❑ Dacă ieșirea de afișare este direcţionată spre ecranul extern, iar acesta este deconectat, este imposibil de afișat
o înregistrare video pe ecranul computerului dvs. Opriţi redarea fișierului video, selectaţi ecranul computerului drept
dispozitiv de afișare, apoi porniţi din nou redarea fișierului video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 78)
pentru schimbarea ieșirii de afișaj. În mod alternativ, puteţi apăsa pe tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare.
Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 30) pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la
rezoluţie mare. În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran.
2
Faceţi clic pe lista verticală din dreptul Rezoluţie.
3
Deplasaţi cursorul în sus pentru a mări rezoluţia sau în jos pentru a reduce rezoluţia.
✍
Puteţi verifica volumul total disponibil de memorie grafică și memorie video. Faceţi clic dreapta desktop, selectaţi Rezoluţie ecran,
apoi faceţi clic pe Setări complexe și pe fila Adaptor. Valoarea afișată poate fi diferită de volumul real de memorie al computerului.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
Apăsaţi pe tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
Depanarea >
Afișajul
n 146 N
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea de afișare. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 30)
pentru informaţii suplimentare.
Cum execut Windows Aero?
Pentru a executa Windows Aero, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Selectaţi tema dorită din Teme Aero.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
Depanarea >
Imprimarea
n 147 N
Imprimarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Imprimanta trebuie să fie pornită, iar cablul imprimantei trebuie să fie conectat corespunzător la porturile de la
imprimantă, respectiv de la computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ Este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru imprimantă înainte de a utiliza imprimanta. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.
❑ Dacă imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea dintr-un mod de economisire a energiei
(Repaus sau Hibernare), reporniţi computerul.
❑ În cazul în care imprimanta include o serie de funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor
funcţii pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și Dispozitive și imprimante.
2
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare imprimantei, apoi selectaţi Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Porturi.
4
Faceţi clic pentru a deselecta caseta Se activează suportul bidirecţional.
5
Faceţi clic pe OK.
Astfel se dezactivează funcţiile de comunicaţie bidirecţională ale imprimantei, cum ar fi transferul de date, monitorizarea
stării și panoul de control de la distanţă.
Depanarea >
Microfonul
n 148 N
Microfonul
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit și că este conectat corespunzător la conectorul
pentru microfon de pe computerul dvs.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de ieșire audio, precum un difuzor.
Pentru a evita această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de ieșire audio.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
Depanarea >
Difuzoarele
n 149 N
Difuzoarele
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2 sau pe butonul (S1) de întrerupere a sunetului.
Apăsaţi din nou pe taste sau pe buton.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Menţineţi apăsate tastele Fn+F4 pentru
a mări volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de ieșire audio,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 153).
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Consultaţi sugestiile dinCe ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
(pagina 149).
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele.
Depanarea >
Dispozitivul touch pad
n 150 N
Dispozitivul touch pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil să fi dezactivat dispozitivul touch pad înainte de a conecta un mouse la computerul dvs. Consultaţi
Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 32).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu dau rezultate, apăsaţi o singură dată pe tasta Windows, apoi de mai multe ori pe tasta ,,
selectaţi Repornire cu ajutorul tastei M sau m, apoi apăsaţi pe tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu pornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu ajutorul tastelor m și ,, apăsaţi pe tasta Enter, selectaţi Repornire cu ajutorul tastei M sau m, apoi
apăsaţi pe tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor
nesalvate.
Depanarea >
Tastatura
n 151 N
Tastatura
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a schimba configuraţia tastaturii, urmaţi pașii de mai jos:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune, apoi pe Modificare tastaturi sau alte metode de introducere
sub Regiune și limbă.
3
Faceţi clic pe Modificare tastaturi în fila Tastaturi și limbi.
4
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce caracterele U, I, O, P, J, K, L, M ș.a., este posibil să fie activată tasta Num Lk. Verificaţi dacă
indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a-l stinge,
înainte de a introduce aceste caractere.
Depanarea >
Dischetele
n 152 N
Dischetele
De ce nu apare pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware în bara de
activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischetă. Cablul USB trebuie să fie conectat în mod adecvat la portul USB. Dacă
trebuie să fie securizaţi conectarea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de către computer.
Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele care accesează unitatea de dischetă.
2
Așteptaţi ca indicatorul luminos de pe unitatea de dischetă să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta și deconectaţi unitatea de dischetă USB de la computer.
4
Conectaţi din nou unitatea de dischetă introducând conectorul USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta
să fie plină sau protejată la scriere. Aveţi posibilitatea să utilizaţi fie o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi
dezactiva opţiunea de protejare la scriere.
Depanarea >
Audio/Video
n 153 N
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video digitală?
Dacă apare un mesaj în care se arată că dispozitivul i.LINK este deconectat sau oprit, probabil cablul i.LINK nu este conectat
corespunzător la portul computerului sau al camerei video. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Consultaţi Conectarea
unui dispozitiv i.LINK (pagina 84) pentru informaţii suplimentare.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete faceţi clic pentru a deselecta caseta Redare sunet de pornire Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
Cum schimb dispozitivul de ieșire audio?
Dacă nu auziţi sunete emise de dispozitivul conectat la un port, precum un port USB, de ieșire HDMI, de ieșire optic sau
conector pentru căști, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru ieșirea audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Depanarea >
Audio/Video
n 154 N
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de ieșire audio
conectat la portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști?
❑ Trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio dacă doriţi să auziţi sunet emis de dispozitivul conectat la un port cum
ar fi portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau conectorul pentru căști. Pentru procedura detaliată, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 153).
❑ Dacă tot nu se aude niciun sunet din dispozitivul de ieșire audio, urmaţi pașii de mai jos.
1
Urmaţi pașii 1 - 4 din Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 153).
2
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI sau S/PDIF, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Complex.
4
Selectaţi rata de eșantionare și adâncimea de biţi (de exemplu 48.000 Hz, 16 biţi) acceptate de dispozitiv.
5
Faceţi clic pe OK.
De ce apar întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre atunci când redau materiale
video de înaltă definiţie precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
Redarea de materiale video de înaltă definiţie necesită resurse hardware semnificative precum CPU, GPU sau memoria
computerului dvs. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii și/sau funcţii să devină indisponibile și să apară
întreruperi ale sunetului, omiteri de cadre și imposibilitatea redării în funcţie de configuraţia computerului dvs.
Depanarea >
„Memory Stick”
n 155 N
„Memory Stick”
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un suport „Memory Stick”
formatat pe un computer VAIO?
Este posibil să fie necesar să reformataţi suportul „Memory Stick”.
Formatarea suportului „Memory Stick” șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de
a reformata suportul „Memory Stick”, creaţi copii de rezervă pentru datele importante și verificaţi dacă suportul
„Memory Stick” conţine fișiere pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe suportul „Memory Stick” pe unitatea de stocare încorporată pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi suportul „Memory Stick” urmând pașii din Formatarea „Memory Stick” (pagina 47).
Pot copia imagini de pe o cameră digitală folosind un suport „Memory Stick”?
Da, și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul „Memory Stick”.
De ce nu pot scrie date pe suportul „Memory Stick”?
Unele suporturi „Memory Stick” sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii, pentru a proteja datele împotriva
ștergerii sau suprascrierii accidentale. Comutatorul de prevenire a ștergerii trebuie să fie oprit.
Depanarea >
Dispozitivele periferice
n 156 N
Dispozitivele periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit și dacă utilizează propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi conectarea
cablului de alimentare la priza de curent alternativ.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific
folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Este posibil să fie necesar să
instalaţi o aplicaţie software înainte de a conecta dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum redus de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica funcţionarea dispozitivelor din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării. Vă
recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computer, fără a folosi un hub.
Mărci comerciale >
n 157 N
Mărci comerciale
Sony, VAIO, sigla VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer,
VAIO Update și „BRAVIA” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”,
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” și logoul „Memory Stick”
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Walkman este marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ și logoul Blu-ray Disc sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep și Atom sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, sigla Windows și BitLocker sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte ţări.
i.LINK este marcă comercială a Sony folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator este marcă comercială a Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO și WinDVD BD for VAIO sunt mărci comerciale ale InterVideo, Inc.
ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci comerciale înregistrate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este o marcă
comercială a ArcSoft, Inc.
ATI și ATI Catalyst sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc.
Marca cuvântului Bluetooth și siglele sale sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea
acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor
proprietari.
Mărci comerciale >
n 158 N
Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se
efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari.
Sigla SD este marcă comercială.
Sigla SDHC este marcă comercială.
CompactFlash® este marcă comercială a SanDisk Corporation.
HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
„PlaceEngine” este marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc.
Marca „PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc.
, „XMB” și „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation și Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD” este o marcă comercială a Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt
prezente marcajele ™ sau ®.
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor
proprietari.
Este posibil ca nu toate software-urile listate mai sus să se livreze împreună cu modelul dvs.
Pentru a afla ce aplicaţii software sunt disponibile pentru modelul dvs., consultaţi specificaţiile online.
Notă >
n 159 N
Notă
© 2009 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de
prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate
pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi
responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor
sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest
manual sau cu folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente marcajele ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără
notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
Sony Corporation nu își asumă răspunderea și nu va compensa pierderile de înregistrări de pe computerul dvs., medii de
înregistrare externe sau dispozitivele de înregistrare și nicio altă pierdere relevantă, inclusiv neefectuarea de înregistrări
cauzată de o defecţiune a computerului dvs. sau situaţia în care conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca
urmare a unei defecţiuni sau reparaţii a computerului dvs. Sony Corporation nu va restabili, recupera sau replica în niciun
caz conţinutul înregistrat în computerul dvs., pe medii de înregistrare externe sau pe dispozitive de înregistrare.
n
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising