Sony | VGN-CS1 | Sony VGN-CS1 Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
S e r i a VG N - C S
n 2 N
Cuprins
Înainte de utilizare ..............................................................................................................................................................6
Notă .............................................................................................................................................................................7
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................8
Documentaţie ...............................................................................................................................................................9
Consideraţii de ergonomie .........................................................................................................................................12
Cum să începem ..............................................................................................................................................................14
Localizarea comenzilor și a porturilor.........................................................................................................................15
Despre indicatorii luminoși .........................................................................................................................................21
Conectarea la o sursă de alimentare .........................................................................................................................22
Utilizarea acumulatorului............................................................................................................................................23
Închiderea în siguranţă a computerului ......................................................................................................................30
Cum să utilizaţi computerul VAIO ....................................................................................................................................31
Utilizarea tastaturii .....................................................................................................................................................32
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................................................................................................................34
Utilizarea butonului cu funcţie specială ......................................................................................................................35
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere .................................................................................................................36
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE............................................................................................................40
Utilizarea unităţii de disc optice..................................................................................................................................43
Utilizarea modulului ExpressCard ..............................................................................................................................52
Utilizarea Memory Stick .............................................................................................................................................56
Utilizarea cartelei de memorie SD..............................................................................................................................61
n 3 N
Utilizarea Internetului .................................................................................................................................................64
Utilizarea Wireless LAN (WLAN)................................................................................................................................65
Utilizarea funcţiei Bluetooth .......................................................................................................................................72
Utilizarea dispozitivelor periferice.....................................................................................................................................78
Conectarea difuzoarelor externe................................................................................................................................79
Conectarea unui monitor extern.................................................................................................................................80
Selectarea modurilor de afișare .................................................................................................................................83
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple ..............................................................................................................84
Conectarea unui microfon extern ...............................................................................................................................86
Conectarea unui dispozitiv Universal Serial Bus (USB).............................................................................................87
Conectarea unei imprimante ......................................................................................................................................90
Conectarea unui dispozitiv i.LINK ..............................................................................................................................91
Conectarea la o reţea (LAN) ......................................................................................................................................93
Personalizarea computerului VAIO ..................................................................................................................................94
Stabilirea parolei ........................................................................................................................................................95
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală.............................................................................................................102
Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center ...........................................................................110
Utilizarea modurilor de economisire a energiei ........................................................................................................111
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management ...........................................................................116
Configurarea modemului..........................................................................................................................................118
Îmbunătăţirea computerului VAIO ..................................................................................................................................120
Adăugarea și îndepărtarea de memorie ..................................................................................................................121
n 4 N
Precauţii .........................................................................................................................................................................127
Manipularea ecranului LCD .....................................................................................................................................128
Utilizarea sursei de alimentare.................................................................................................................................129
Manipularea computerului........................................................................................................................................130
Manipularea camerei încorporate MOTION EYE.....................................................................................................132
Manipularea dischetelor ...........................................................................................................................................133
Manipularea discurilor ..............................................................................................................................................134
Utilizarea acumulatorului..........................................................................................................................................135
Utilizarea căștilor......................................................................................................................................................136
Manipularea Memory Stick ......................................................................................................................................137
Manipularea hard disk-ului .......................................................................................................................................138
Actualizarea computerului........................................................................................................................................139
Depanare .......................................................................................................................................................................140
Computer .................................................................................................................................................................142
Securitatea sistemului ..............................................................................................................................................149
Acumulator ...............................................................................................................................................................150
Cameră încorporată MOTION EYE..........................................................................................................................152
Internet .....................................................................................................................................................................155
Lucru în reţea ...........................................................................................................................................................157
Tehnologie Bluetooth ...............................................................................................................................................161
Discuri optice ...........................................................................................................................................................166
Monitor .....................................................................................................................................................................170
Imprimare .................................................................................................................................................................174
Microfon ...................................................................................................................................................................175
n 5 N
Maus ........................................................................................................................................................................176
Difuzoare..................................................................................................................................................................177
Touch Pad................................................................................................................................................................179
Tastatură ..................................................................................................................................................................180
Dischete ...................................................................................................................................................................181
Audio/Video..............................................................................................................................................................182
Memory Stick ...........................................................................................................................................................184
Periferice ..................................................................................................................................................................185
Opţiuni de asistenţă .......................................................................................................................................................186
Informaţii asistenţă Sony..........................................................................................................................................187
e-Support .................................................................................................................................................................188
Mărci înregistrate ...........................................................................................................................................................190
n 6 N
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a Ghidului de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere personale.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dvs.
n 7 N
Înainte de utilizare
Notă
© 2008 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii conţinute de prezentul
și, prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate pentru un
motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi responsabilă în
nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod,
produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest manual sau cu
folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment,
fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
n 8 N
Înainte de utilizare
ENERGY STAR
Ca Partener ENERGY STAR, Sony a stabilit că acest produs respectă directivele ENERGY STAR pentru folosirea eficientă
a energiei.
Programul Internaţional pentru Echipamente de Birou, ENERGY STAR, este un program internaţional ce promovează
economisirea de energie la utilizarea computerelor și echipamentelor de birou. Programul sprijină dezvoltarea și răspândirea
de produse cu funcţii care reduc eficient consumul de energie.
Pentru informaţii detaliate privind Programul ENERGY STAR, vizitaţi următoarele site-uri Web:
❑ http://www.energystar.gov (USA)
❑ http://www.eu-energystar.org (Europa)
Acest computer este proiectat în conformitate cu standardele ENERGY STAR și este livrat cu următoarele setări de
economisire a energiei:
❑ Lumina de fundal a ecranului LCD se stinge automat după o perioadă de inactivitate de aproximativ 15 minute.
❑ Computerul intră automat în modul Repaus după o perioadă de inactivitate de aproximativ 30 de minute.
Apăsaţi orice tastă pentru a reveni la modul Normal.
Pentru informaţii detaliate despre modurile de economisire a energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a
energiei (pagina 111).
n 9 N
Înainte de utilizare
Documentaţie
Documentaţia include informaţii imprimate și îndrumări de utilizare ce pot fi citite pe computerul dvs. VAIO.
Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — Descrie procesul de la despachetarea până la pornirea computerului VAIO.
❑ Ghid de depanare și recuperare — Conţine soluţii la probleme de altă natură decât cele pe care le întâlniţi în timpul
funcţionării normale.
❑ Reglementări, Garanţie, Acord de licenţă utilizator final și Suport tehnic — Conţine condiţiile de garanţie Sony,
siguranţă / reglementări, reglementări privitoare la modem, reglementări privitoare la reţeaua LAN wireless, reglementări
privitoare la reţeaua WAN wireless, reglementări privitoare la Bluetooth, acord de licenţă a aplicaţiilor software cu utilizatorul
final și informaţii servicii de asistenţă Sony.
Documentaţie neimprimată
❑ Ghid de utilizare (acest manual) — Explică caracteristicile computerului. De asemenea, include informaţii despre
programele software furnizate odată cu computerul, precum și informaţii cu privire la soluţionarea problemelor des
întâlnite. Ghidul de utilizare este furnizat în format PDF pentru a putea fi răsfoit și imprimat mai ușor.
Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:
1
Faceţi dublu clic pe pictograma VAIO User Guide din spaţiul de lucru.
2
Deschideţi folderul pentru limba dvs.
3
Selectaţi ghidul pe care doriţi să îl citiţi.
Puteţi căuta manual ghidurile de utilizare accesând Computer > VAIO (C:) (partiţia C) > Documentation > Documentation și deschizând folderul pentru limba
dumneavoastră.
Pentru accesa site-urile Web descrise în acest manual făcând clic pe URL-urile respective ce încep cu http://, computerul trebuie conectat la Internet.
n 10 N
Înainte de utilizare
❑ Specificaţii — Specificaţiile online descriu configuraţiile hardware și software ale computerului VAIO.
Pentru a vizualiza specificaţiile online:
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Accesaţi site-ul Web Sony de asistenţă online la adresa http://www.vaio-link.com.
Este posibil să aveţi un disc separat care include documentaţia pentru celelalte accesorii din pachet.
n 11 N
Înainte de utilizare
Ajutor și Asistenţă Windows
Ajutor și Asistenţă Windows este o resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii care
vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Utilizaţi funcţia de căutare, index sau cuprins pentru a vedea toate resursele de ajutor pentru Windows, inclusiv cele de pe
Internet.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start
și pe Ajutor și Asistenţă. Sau accesaţi
Ajutor și Asistenţă Windows ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe tasta F1.
Alte surse
❑ Consultaţi fișierele ajutor incluse în software-ul pe care îl folosiţi pentru informaţii detaliate despre funcţii și soluţionarea
problemelor.
❑ Accesaţi http://www.club-vaio.com pentru a găsi asistenţi de instruire online despre software-ul VAIO preferat.
n 12 N
Înainte de utilizare
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. Când este posibil, trebuie să încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice pentru utilizare staţionară sau portabilă:
❑ Poziţia computerului – Așezaţi computerul direct în faţa dvs. (1). Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală (2), cu încheieturile
într-o poziţie neutră, confortabilă (3) în timp ce folosiţi tastatura, dispozitivul touch pad sau mausul extern. Lăsaţi braţele
să atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timp ce utilizaţi computerul. Utilizarea excesivă a computerului
poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura – Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel în tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
n 13 N
Înainte de utilizare
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului – Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi și nivelul luminozităţii ecranului.
❑ Iluminare – Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu provoacă strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi iluminarea
indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort și de eficienţă
a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern – Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi-l la o distanţă confortabilă. Asiguraţi-vă
că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
n 14 N
Cum să începem
Cum să începem
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 15)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 21)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 22)
❑ Utilizarea acumulatorului (pagina 23)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 30)
n 15 N
Cum să începem
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
Parte frontală
A
B
C
D
E
F
G
Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 40)
Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 21)
Microfon încorporat (mono)
Ecran LCD (pagina 128)
Difuzoare încorporate (stereo)
Tastatură (pagina 32)
Touch pad (pagina 34)
H Senzor amprentă digitală*1 (pagina 102)
I
J
K
L
M
N
Fantă Memory Stick*2 (pagina 56)
*1
Doar la anumite modele.
*2
Computerul dumneavoastră este compatibil cu Memory Stick standard și duo.
Indicator Acces Suport (pagina 21)
Fantă pentru cartelă de memorie SD (pagina 61)
Indicator alimentare (pagina 21)
Indicator încărcare (pagina 21)
Indicator unitate hard disk/unitate de disc optică (pagina 21)
n 16 N
Cum să începem
A Buton CAPTURE* (pagina 35)
B Zonă de control al redării*
: Derulare rapidă înapoi
: Redare/Pauză
: Derulare rapidă înainte
Pentru informaţii cu privire la modul de utilizare a butoanelor
sensibile la atingere de mai sus, consultaţi Controlarea redării
audio și video (pagina 37).
C Buton AV MODE* (pagina 36)
D Zonă de control al volumului*
/
: Volum
: Sunet oprit
Pentru informaţii cu privire la modul de utilizare a butoanelor
sensibile la atingere de mai sus, consultaţi Controlarea redării
audio și video (pagina 37).
E
F
G
H
I
J
Buton alimentare
*
Doar la anumite modele.
Indicator Num lock (pagina 21)
Indicator Caps lock (pagina 21)
Indicator Scroll lock (pagina 21)
Comutator WIRELESS (pagina 65)
Indicator WIRELESS (pagina 21)
n 17 N
Cum să începem
În spate
A
B
C
D
Port modem (pagina 64)
Conector acumulator (pagina 23)
Aerisire
Compartiment securitate
n 18 N
Cum să începem
Dreapta
A
B
C
D
E
Unitate de disc optică (pagina 43)
Indicator unitate de disc optică (pagina 21)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 43)
Orificiu scoatere manuală (pagina 166)
Fantă ExpressCard/34 (pagina 52)
F Port Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 87)
G Port reţea (Ethernet) (pagina 93)
*
Suportă viteze mari/complete/mici.
n 19 N
Cum să începem
Stânga
A Port DC IN (pagina 22)
B Aerisire
C Port monitor (pagina 80)
D
E
F
G
Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 87)
*
Suportă viteze mari/complete/mici.
Port i.LINK 4-pin (S400) (pagina 91)
Conector pentru microfon (pagina 86)
Conector pentru căști (pagina 79)
n 20 N
Cum să începem
Dedesubt
A Aerisiri
B Lampă de iluminare (pagina 110)
C Capacul compartimentului pentru module de memorie
(pagina 121)
n 21 N
Cum să începem
Despre indicatorii luminoși
Computerul este echipat cu următorii indicatori luminoși:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Iluminează în culoarea verde atunci când computerul este pornit, clipește rar, în culoarea portocalie, atunci
când computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este oprit sau în modul Hibernare.
Încărcare
Iluminează atunci când acumulatorul se încarcă. Consultaţi Încărcarea acumulatorului (pagina 26) pentru
informaţii suplimentare.
Unitate hard disk/
Luminează în timp ce unitatea citește sau scrie date. Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu îl opriţi atunci
când acest indicator este aprins.
unitate de disc optică
Acces Suport
Iluminează în timp ce se citesc sau se scriu date de pe/pe o cartelă de memorie. (Nu treceţi computerul în modul
Repaus și nu îl opriţi atunci când acest indicator este aprins.) Atunci când indicatorul este stins, cartela de
memorie nu este utilizată.
Cameră încorporată MOTION EYE
Iluminează atunci când camera încorporată MOTION EYE este folosită.
Unitate de disc optică
Luminează în timp ce unitatea citește sau scrie date. Atunci când indicatorul este stins, suportul de disc optic
nu este utilizat.
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Apăsaţi tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi-o încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă atunci când indicatorul este stins.
Apăsaţi tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Literele sunt scrise normal dacă apăsaţi tasta Shift în
timp ce indicatorul este aprins. Apăsaţi tasta încă o dată pentru a stinge indicatorul. Când indicatorul Caps lock
este stins se revine la scrierea cu litere normale.
Apăsaţi tasta Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când indicatorul Scroll lock este
stins se revine la derularea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de programul pe care
îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Iluminează atunci când comutatorul WIRELESS este activat, cu condiţia ca cel puţin o opţiune fără fir să fie
activată în fereastra VAIO Smart Network.
n 22 N
Cum să începem
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor CA sau un acumulator reîncărcabil pentru a alimenta cu curent computerul dumneavoastră.
Utilizarea adaptorului CA
Utilizaţi doar adaptorul CA furnizat pentru computerul dumneavoastră.
Pentru a folosi adaptorul CA
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul CA (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză CA (2).
3
Conectaţi cablul conectat la adaptorul CA (3) la portul DC IN (4) de pe computer.
!
Forma prizei AC In variază în funcţie de adaptorul CA.
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul CA.
Asiguraţi-vă că priza CA este ușor de accesat.
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 114). Acest mod de
economisire a energiei reduce timpul de oprire și de reluare a activităţii.
n 23 N
Cum să începem
Utilizarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Instalarea acumulatorului
Pentru a instala acumulatorul
1
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK (1).
n 24 N
Cum să începem
3
Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când ieșiturile (2) de pe ambele părţi ale
compartimentului pentru acumulator se potrivesc în locașurile decupate în formă de U (3) de pe ambele părţi ale
acumulatorului.
n 25 N
Cum să începem
4
Rotiţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată și împingeţi acumulatorul în compartiment până când acesta se fixează.
5
Glisaţi spre exterior comutatorul LOCK al acumulatorului pentru a fixa acumulatorul în computer.
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are un acumulator instalat, folosește curent de la priza CA.
!
Unii acumulatori reîncărcabili nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest computer funcţionează doar cu acumulatori Sony
originali, proiectaţi pentru acest model. Dacă se instalează un acumulator neautorizat, acumulatorul nu se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
n 26 N
Cum să începem
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca acumulatorul
1
Instalaţi acumulatorul.
2
Conectaţi adaptorul CA la computer.
Indicatorul luminos pentru încărcare se aprinde în timp ce acumulatorul se încarcă. Atunci când acumulatorul se încarcă
până aproape de nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat cu ajutorul funcţiilor de încărcare a acumulatorului,
indicatorul de încărcare se stinge. Pentru a selecta nivelul maxim dorit de încărcare, consultaţi Utilizarea funcţiilor de
încărcare a acumulatorului (pagina 28).
Starea indicatorului de încărcare Ce înseamnă
Aprins, de culoare portocalie
Acumulatorul se încarcă.
Clipește împreună cu indicatorul verde
de alimentare
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca.
(modul Normal)
Clipește împreună cu indicatorul
portocaliu de alimentare
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca.
(modul Repaus)
Clipește rapid, în culoarea portocalie
A survenit o eroare a acumulatorului, din cauza unui
acumulator avariat sau a unui acumulator deblocat.
!
Încărcaţi acumulatorul conform descrierii din acest manual cu privire la prima încărcare a acumulatorului.
n 27 N
Cum să începem
Ţineţi acumulatorul în computer atât timp cât acesta este conectat direct la sursa de curent alternativ. Acumulatorul continuă să se încarce în timp ce utilizaţi computerul.
Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul CA pentru a reîncărca acumulatorul, fie să opriţi computerul și să instalaţi
un acumulator încărcat.
Computerul dumneavoastră este furnizat cu un acumulator litiu ion și poate fi reîncărcat oricând. Încărcarea unui acumulator parţial descărcat nu afectează durata de
viaţă a acestuia.
În timp ce unele aplicaţii software sau dispozitive periferice se află în uz, este posibil ca computerul să nu intre în modul Hibernare chiar dacă nivelul de încărcare a
acumulatorului este scăzut. Pentru a evita pierderea de date atunci când folosiţi energia acumulatorului, salvaţi frecvent datele și activaţi manual un mod de administrare
a energiei, precum Inactivitate sau Hibernare.
Dacă acumulatorul se termină atunci când computerul intră în modul Inactivitate, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este
imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are un acumulator instalat, folosește curent de la priza CA.
n 28 N
Cum să începem
Utilizarea funcţiilor de încărcare a acumulatorului
Puteţi selecta metoda de încărcare a acumulatorului pentru acumulatorul dumneavoastră cu ajutorul Battery Charge
Functions. Pentru a prelungi durata de viaţă a acumulatorului, activaţi funcţia de îngrijire a acumulatorului.
Pentru a activa funcţia de îngrijire a acumulatorului
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management și apoi pe Battery Charge Functions.
3
Faceţi clic pentru a selecta caseta de selectare Enable Battery Care Function din panoul din dreapta.
4
Faceţi clic pe Advanced.
5
Selectaţi nivelul maxim dorit de încărcare.
6
Faceţi clic pe OK.
Pentru a verifica nivelul de uzură a acumulatorului
Urmaţi pașii de la 1 la 4 de la Pentru a activa funcţia de îngrijire a acumulatorului de mai sus și consultaţi informaţiile
detaliate. Dacă acumulatorul prezintă un nivel de uzură ridicat, înlocuiţi-l cu un acumulator nou Sony original.
n 29 N
Cum să începem
Îndepărtarea acumulatorului
!
Este posibil să pierdeţi date dacă îndepărtaţi acumulatorul în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul CA sau dacă îndepărtaţi acumulatorul în
timp ce computerul este în modul Inactivitate.
Pentru a îndepărta acumulatorul
1
Opriţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul LOCK (1).
3
Glisaţi spre interior și ţineţi de clapeta RELEASE (2), puneţi vârful degetului sub clapa (3) de pe acumulator și rotiţi
acumulatorul în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-l din computer.
n 30 N
Cum să începem
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, opriţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Pentru a opri computerul
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
3
Răspundeţi la orice mesaje ce vă avertizează să salvaţi documentele sau să luaţi în considerare alţi utilizatori și așteptaţi
ca computerul să se închidă automat.
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.
din dreptul butonului Blocare și apoi pe Închidere.
n 31 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 32)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 34)
❑ Utilizarea butonului cu funcţie specială (pagina 35)
❑ Utilizarea butoanelor sensibile la atingere (pagina 36)
❑ Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 40)
❑ Utilizarea unităţii de disc optice (pagina 43)
❑ Utilizarea modulului ExpressCard (pagina 52)
❑ Utilizarea Memory Stick (pagina 56)
❑ Utilizarea cartelei de memorie SD (pagina 61)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 64)
❑ Utilizarea Wireless LAN (WLAN) (pagina 65)
❑ Utilizarea funcţiei Bluetooth (pagina 72)
n 32 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea tastaturii
Tastatura dvs. este foarte asemănătoare cu tastatura unui computer personal, însă are taste suplimentare care realizează
sarcini specifice modelului.
Site-ul Web VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) conţine, de asemenea, informaţii sub formă de glosar care vă ajută să
utilizaţi tastatura.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce sistemul de operare s-a iniţializat complet.
Combinaţii/Opţiune
Funcţii
Fn + % (F2): comutator difuzor
Pornește și oprește difuzoarele încorporate și căștile.
Fn + 2 (F3/F4): volum difuzor
Schimbă nivelul volumului.
Pentru a crește volumul, menţineţi apăsat Fn+F4 sau apăsaţi Fn+F4 și apoi M sau ,.
Pentru a descrește volumul, menţineţi apăsat Fn+F3 sau apăsaţi Fn+F3 și apoi m sau <.
Fn + 8 (F5/F6): controlul luminozităţii
Modifică luminozitatea LCD a ecranului computerului dumneavoastră.
Pentru a crește intensitatea luminozităţii, menţineţi apăsat Fn+F6 sau apăsaţi Fn+F6 și apoi
M sau ,.
Pentru a descrește intensitatea luminozităţii, menţineţi apăsat Fn+F5 sau apăsaţi Fn+F5 și apoi
m sau <.
Fn +
Comută între ecranul computerului, un dispozitiv de afișaj extern și ieșire simultană către
amândouă.
/T (F7): ieșire video
n 33 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Combinaţii/Opţiune
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): panoramare
(F12): hibernare
Funcţii
Modifică dimensiunea de vizualizare a ecranului.
Pentru a face ca vizualizarea ecranului să pară mai mică și mai îndepărtată (micșorare),
apăsaţi Fn+F9.
Pentru a face ca vizualizarea ecranului să pară mai mare și mai apropiată (mărire),
apăsaţi Fn+F10.
Consultaţi fișierul ajutor inclus în VAIO Control Center pentru informaţii suplimentare.
Oferă cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă, stările
în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe hard disk și sistemul
este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială a sistemului, utilizaţi butonul de
alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a
energiei (pagina 111).
n 34 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În multe aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de comenzi rapide.
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii de jos pentru a derula orizontal (funcţia de derulare este disponibilă doar cu aplicaţii care sunt
compatibile cu funcţia de derulare touch pad).
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad în timp ce un maus este conectat la computer. Pentru a modifica setările dispozitivului touch pad, faceţi clic pe Start,
Toate programele, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse și Pointing Device.
!
Înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad, asiguraţi-vă că aţi conectat un maus. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad fără a conecta un maus, pentru operaţii de
indicare veţi putea folosi numai tastatura.
n 35 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea butonului cu funcţie specială
Este posibil ca computerul dumneavoastră să fie echipat cu un buton special pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale
computerului.
Consultaţi specificaţiile online pentru a vedea dacă computerul dumneavoastră este echipat cu butonul special.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Buton CAPTURE
Lansează WebCam Companion 2 și capturează imagini fixe și filme cu camera încorporată MOTION EYE.
Pentru informaţii despre WebCam Companion 2, consultaţi fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
n 36 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea butoanelor sensibile la atingere
Este posibil ca computerul să fie echipat cu butoane sensibile la atingere. Puteţi controla redarea audio și video sau puteţi
ajusta volumul redării apăsând pe buton sau trecând cu vârful degetului peste zona de control al redării sau peste zona de
control al volumului.
Lămpile încorporate de sub butoanele sensibile la atingere luminează conform operaţiilor pe care le efectuaţi cu butoanele.
Consultaţi specificaţiile online pentru a vedea dacă computerul dumneavoastră este echipat cu butoanele sensibile la atingere.
!
Este posibil ca unele operaţii efectuate cu butoanele sensibile la atingere să nu fie disponibile, în funcţie de aplicaţia software utilizată.
Utilizarea butonului AV MODE
Puteţi lansa VAIO Launcher cu butonul AV MODE. În VAIO Launcher, puteţi selecta și lansa aplicaţia software dorită pentru
redare audio sau video de la alte butoane sensibile la atingere.
Pentru a lansa VAIO Launcher
Apăsaţi butonul AV MODE pe senzorul de atingere.
Pentru a selecta și lansa aplicaţia software pentru redare audio sau video
Apăsaţi sau menţineţi apăsat
sau
pentru a selecta aplicaţia software dorită și apoi apăsaţi
.
De asemenea, puteţi selecta aplicaţia software dorită trecând cu vârful degetului peste zona de control al redării.
Din VAIO Launcher puteţi modifica opţiunile implicite ale aplicaţiei software. Pentru a face acest lucru, menţineţi apăsat butonul AV MODE, pentru a afișa fereastra de
setare.
n 37 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Controlarea redării audio și video
Puteţi utiliza aplicaţia software pe care aţi lansat-o cu VAIO Launcher, de exemplu Windows Media Center, pentru redare
audio sau video și puteţi controla redarea sau ajusta volumul redării cu butoanele sensibile la atingere.
n 38 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a controla redarea audio și video
Pentru a
Acţiuni
Reda
Apăsaţi
Trece în pauză
Apăsaţi
Opri
Apăsaţi și menţineţi apăsat
Derula rapid înainte
Apăsaţi și menţineţi apăsat
Sări la începutul următoarei melodii
sau al următorului capitol
Apăsaţi
.
în timpul redării. Apăsaţi iar pentru a continua redarea.
în timpul redării.
în timpul redării.
în timpul redării.
Treceţi cu vârful degetului spre dreapta peste zona de control al redării în timpul redării.
Derula rapid înapoi
Apăsaţi și menţineţi apăsat
Sări la începutul melodiei curente sau
al capitolului curent
Apăsaţi
în timpul redării.
în timpul redării.
Treceţi cu vârful degetului spre stânga peste zona de control al redării în timpul redării.
Puteţi începe mișcarea degetului din orice punct de pe zona de control al redării pentru a controla redarea audio și video.
n 39 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a ajusta volumul redării
Pentru a
Acţiuni
Crește volumul
Apăsaţi
Crește volumul în continuu
Apăsaţi și menţineţi apăsat
.
.
Treceţi cu vârful degetului spre dreapta peste zona de control al volumului.
Descrește volumul
Apăsaţi
Descrește volumul în continuu
Apăsaţi și menţineţi apăsat
.
.
Treceţi cu vârful degetului spre stânga peste zona de control al volumului.
Opri volumul
Apăsaţi de două ori pe
Restaura volumul
Apăsaţi de două ori pe
Apăsaţi
sau
.
atunci când volumul este oprit.
sau treceţi cu vârful degetului peste zona de control al volumului.
Puteţi începe mișcarea degetului din orice punct de pe zona de control al volumului pentru a ajusta volumul redării.
n 40 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE
Computerul dvs. este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.
Camera încorporată MOTION EYE adaugă funcţionalitate video aplicaţiilor software de mesagerie instantanee și aplicaţiilor
software de editare video și vă permite să capturaţi imagini fixe și filme cu aplicaţia software preinstalată pentru capturarea
imaginilor.
Prin pornirea computerului se activează camera încorporată MOTION EYE. Dacă deţineţi aplicaţia software adecvată,
se poate iniţia o conferinţă video.
Reţineţi că prin lansarea sau părăsirea aplicaţiei software de mesagerie instantanee sau de editare video nu se activează și
nici nu se dezactivează camera încorporată MOTION EYE.
Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software folosește camera, părăsiţi aplicaţia respectivă
înainte de a folosi camera încorporată MOTION EYE cu aplicaţia dorită.
!
Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal
și nu indică o defecţiune.
Nu puteţi utiliza camera încorporată MOTION EYE cu aplicaţia software Microsoft Windows Movie Maker.
n 41 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Capturarea imaginilor fixe
Pentru a captura o imagine fixă
1
Apăsaţi pe butonul CAPTURE de pe computer sau faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft WebCam
Companion 2 și WebCam Companion 2 pentru a lansa WebCam Companion 2.
2
Faceţi clic pe pictograma Capture din fereastra principală.
3
Încadraţi subiectul în vizor.
4
Apăsaţi pe butonul CAPTURE de pe computer sau faceţi clic pe butonul Capture de sub imaginea afișată.
Imaginea curentă din vizor este capturată și imaginea sa redusă este adăugată ca imagine redusă în panoul din stânga
al ferestrei principale.
Atunci când se capturează o imagine într-un loc întunecat, faceţi clic pe pictograma WebCam Settings, după pasul 2 și selectaţi opţiunea pentru lumină scăzută sau
pentru compensarea luminii scăzute, din fereastra de proprietăţi.
WebCam Companion 2 oferă mult mai multe funcţii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
n 42 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Capturarea filmelor
Pentru a captura un film
1
Apăsaţi pe butonul CAPTURE de pe computer sau faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft WebCam
Companion 2 și WebCam Companion 2 pentru a lansa WebCam Companion 2.
2
Faceţi clic pe pictograma Record din fereastra principală.
3
Încadraţi subiectul în vizor.
4
Apăsaţi pe butonul CAPTURE de pe computer sau faceţi clic pe butonul Record Video de sub imaginea afișată pentru
a începe înregistrarea unui film.
5
După ce aţi terminat, apăsaţi butonul CAPTURE sau faceţi clic încă o dată pe butonul Record Video pentru a opri
înregistrarea filmului.
Primul cadru al filmului capturat este adăugat ca imagine redusă în panoul din stânga al ferestrei principale.
Atunci când se capturează un film într-un loc întunecat, faceţi clic pe pictograma WebCam Settings după pasul 2 și selectaţi opţiunea pentru lumină scăzută sau pentru
compensarea luminii scăzute, din fereastra de proprietăţi.
WebCam Companion 2 oferă mult mai multe funcţii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
n 43 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea unităţii de disc optice
Computerul dvs. este echipat cu o unitate de disc optică.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe butonul de scoatere a unităţii (1) pentru a deschide unitatea.
Tava glisează în afară.
3
Plasaţi un disc în mijlocul tăvii, cu partea etichetată orientată în sus și apăsaţi-l ușor până când discul se fixează la locul lui.
n 44 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
4
Închideţi tava prin împingere ușoară.
!
Nu îndepărtaţi discul optic atunci când computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Inactivitate sau Hibernare). Acest lucru poate duce la defectarea
computerului.
Dacă intenţionaţi să folosiţi o unitate de disc optică, externă, conectaţi unitatea înainte de a lansa orice program de utilizare a discului instalat în prealabil.
n 45 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Citirea și scrierea de discuri optice
Computerul dvs. poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și Blu-ray Disc™, în funcţie de modelul achiziţionat. Consultaţi
specificaţiile pentru tipul de unitate de disc optică instalată pe modelul dvs.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a vedea ce tipuri de suporturi acceptă unitatea dvs. de disc optică.
n 46 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CDROM
CD
Video
CD
Audio
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
DVDRAM
DVD±RW/
±R DL/RAM
R
R
R
R
RÎ
R
R
–
RÎ*1 *2
RÎ
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
–
Disc combo
Blu-ray
R
R
R
R
RÎ*8
R
R
R
RÎ*1 *2
RÎ
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
R*11 *12
Disc Blu-ray
R
R
R
R
RÎ*8
R
R
R
RÎ*1 *2
RÎ
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
RÎ*7 *11 *12
BD-R*9/
RE*10
*1
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-R compatibile cu DVD-R pentru Versiunea Generală 2.0/2.1.
*2
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-RW compatibile cu DVD-RW Versiunea 1.1/1.2.
*3
Unitatea de disc DVD±RW/RAM a computerului dvs. nu suportă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu cartuș detașabil.
*4
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GB) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*5
Scrierea de date pe discurile DVD+R DL (Double Layer - Strat Dublu) se poate face doar pe discurile ce acceptă înregistrarea DVD+R DL (Double Layer - Strat Dublu).
*6
Scrierea de date pe discurile DVD-R DL (Dual Layer) poate fi făcută doar pe discuri ce acceptă înregistrarea DVD-R DL (Dual Layer).
*7
Suportă scrierea de date pe discurile BD-R Versiunea 1.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GB, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GB) și pe discuri BD-RE
Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GB, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GB).
*8
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este acceptată în cazul modelelor cu anumite tipuri de unitate de disc Blu-ray.
*9
BD-R reprezintă formatul Blu-ray Disc-Recordable în Versiunea 1.1.
*10
BD-RE reprezintă formatul Blu-ray Disc-Rewritable în Versiunea 2.1.
*11
Unitatea de disc Blu-ray de pe computerul dvs. nu acceptă discurile BD-RE Versiunea 1.0 și nici discurile Blu-ray cu cartuș.
*12
Redarea suporturilor de tip BD-R LTH este acceptată doar de modelele cu unitate de disc Blu-ray.
n 47 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
!
Acest produs este proiectat pentru a reda discuri ce respectă specificaţiile standardului Compact Disc Digital Audio (Standard CD). Un DualDisc este un disc cu două
feţe cu un strat înregistrat DVD pe o faţă și cu un strat audio digital pe cealaltă faţă. Este important de reţinut că partea audio (partea non-DVD) a discurilor DualDisc nu
poate fi redată cu acest produs, deoarece nu respectă Standardul CD.
Atunci când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le folosi cu computerul VAIO, citiţi mai întâi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul discului pentru a
verifica compatibilitatea de redare și de înregistrare cu unităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră. Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor de disc
optice VAIO cu discuri care nu respectă standardul oficial „CD”, „DVD” sau „Blu-ray Disc”. FOLOSIREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA
IREVERSIBILĂ A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE CAUZA BLOCAREA
SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
Scrierea pe discuri 8 cm nu este suportată.
!
Pentru a reda în mod continuu discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor, trebuie să actualizaţi cheia AACS. Reţineţi că actualizarea cheii AACS necesită acces la
Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă redarea discului Blu-ray. Este posibil
ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete înregistrate în formate AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut de pe suporturile DVD și BD-ROM. Dacă setarea regiunii unităţii de disc optice și codul regiunii
discului nu coincid, redarea este imposibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj respectă standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nu veţi putea reda sau vizualiza conţinutul discurilor
Blu-ray protejate prin drepturi de autor.
Unele materiale conţinute pe suporturi pot limita ieșirea video la o definiţie standard sau pot interzice ieșirea video analoagă. Se recomandă cu tărie implementarea unui
mediu compatibil HDCP digital pentru o compatibilitate și pentru o calitate optimă a vizionării.
n 48 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu bruscaţi și nu mișcaţi computerul în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe disc.
❑ Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe disc. Acest lucru poate
determina defectarea computerului.
❑ Nu conectaţi și nu deconectaţi adaptorul CA în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine o performanţă optimă atunci când redaţi discuri, trebuie să urmaţi aceste recomandări.
❑ Este posibil ca unele playere CD și unele unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi CD-R
sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele playere DVD și unele unităţi de disc optice să nu poată reda DVD-uri create cu suporturi DVD+R DL,
DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Nu comutaţi computerul la niciunul dintre modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă un disc.
❑ Indicatorii de cod de regiune sunt etichetaţi pe discuri sau pe ambalaje pentru a indica în ce regiune și pe ce tip de player
puteţi reda discul. În cazul în care codul de regiune nu indică „2” (Europa aparţine regiunii „2”) sau „toate” (aceasta
înseamnă că puteţi reda acest disc în majoritatea regiunilor din lume), nu puteţi reda discul pe computer.
!
Dacă schimbaţi codul regiunii în timp ce rulează aplicaţia software WinDVD sau WinDVD BD, reporniţi aplicaţia software sau scoateţi discul și introduceţi-l iar pentru a
aplica noile setări.
❑ Nu încercaţi să modificaţi setările codului regiunii unităţii. Nicio problemă cauzată de modificarea setărilor codului regiunii
unităţii nu este acoperită de garanţie.
n 49 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea CD-urilor
Pentru a reda un CD audio
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și pe aplicaţia software dorită pentru a reda CD-ul.
Dacă apare fereastra CD Audio, faceţi clic pentru a selecta o opţiune.
Copierea de fișiere pe CD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
Dacă apare fereastra Redare automată, faceţi clic pe Inscripţionare fișiere pe disc și urmaţi instrucţiunile de pe ecran
până când apare folderul discului gol.
2
Deschideţi folderul care conţine fișierele pe care doriţi să le copiaţi și trageţi-le în folderul discului gol.
3
Închideţi folderul discului.
n 50 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea de DVD-uri
Pentru a reda un DVD
1
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
2
Introduceţi un DVD în unitatea de disc optică.
3
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software dorită pentru a reda
DVD-ul.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor inclus în aplicaţia software DVD.
Copierea de fișiere pe DVD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Conectaţi adaptorul CA la computer.
2
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
3
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
4
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de inscripţionare
DVD-uri dorită, pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor inclus în aplicaţia software de
inscripţionare DVD.
n 51 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea suporturilor de tip disc Blu-ray
!
Funcţia de redare a discurilor Blu-ray este disponibilă doar în cazul anumitor modele. Consultaţi specificaţiile online pentru a vedea tipul unităţii de disc optice,
apoi Citirea și scrierea de discuri optice (pagina 45) pentru informaţii despre suporturile de disc compatibile.
Pentru a reda suporturi de tip disc Blu-ray
1
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
2
Introduceţi un suport disc Blu-ray în unitatea de disc optică.
3
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software dorită pentru redarea
discului Blu-ray.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor inclus în aplicaţia software.
n 52 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea modulului ExpressCard
Computerul dvs. este echipat fie cu un compartiment Universal ExpressCard*, fie cu un compartiment ExpressCard/34*
pentru transferarea de date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video. Cel dintâi poate
fi folosit fie cu un modul ExpressCard/34 (lat de 34 mm) sau cu un modul ExpressCard/54 (lat de 54 mm)* după cum se arată
mai jos, iar cel din urmă poate fi folosit doar cu un modul ExpressCard/34*.
❑ Modulul ExpressCard/34*
❑ Modulul ExpressCard/54*
Computerul dvs. este echipat cu un compartiment ExpressCard/34*.
*
În acest manual sunt numite compartimentul ExpressCard și modulul ExpressCard.
n 53 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui modul ExpressCard
!
Computerul dumneavoastră vă este furnizat cu un dispozitiv de protecţie introdus în compartimentul ExpressCard. Scoateţi modulul de protecţie a compartimentului
înainte de a-l utiliza.
Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi modulul ExpressCard din compartiment. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea modulului.
Nu trebuie să opriţi computerul înainte de a introduce sau de a scoate modulul ExpressCard.
Pentru a introduce un modul ExpressCard
1
Localizaţi compartimentul ExpressCard.
2
Împingeţi dispozitivul de protecţie a compartimentului ExpressCard astfel încât acesta să iasă în afară.
3
Apucaţi ușor dispozitivul de protecţie a compartimentului ExpressCard și trageţi-l afară din compartiment.
4
Ţineţi modulul ExpressCard cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartiment.
5
Împingeţi cu grijă modulul ExpressCard în compartiment până se fixează la locul său.
Nu îl forţaţi să intre în compartiment.
!
Introduceţi dispozitivul de protecţie al compartimentului ExpressCard pentru a bloca intrarea particulelor în compartiment atunci când nu folosiţi un modul ExpressCard.
Înainte de a muta computerul, asiguraţi-vă că aţi inserat dispozitivul de protecţie pentru compartimentul ExpressCard.
n 54 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
În cazul în care modulul nu intră cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Asiguraţi-vă că folosiţi cea mai recentă versiune a driverului software oferită de producătorul modulului ExpressCard.
n 55 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui modul ExpressCard
Urmaţi pașii de mai jos pentru a îndepărta modulul ExpressCard în timp ce computerul este pornit. Dacă nu este îndepărtat
în mod adecvat, este posibil ca sistemul dvs. să nu funcţioneze corect.
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard în timp ce computerul este oprit, săriţi peste pașii de la 1 la 4.
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware de pe bara de activităţi.
2
Selectaţi dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi.
3
Faceţi clic pe Oprire.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a îndepărta modulul ExpressCard.
5
Apăsaţi modulul ExpressCard spre computer, astfel încât acesta să iasă afară.
6
Apucaţi ușor modulul ExpressCard și trageţi-l afară din compartiment.
n 56 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Memory Stick
Memory Stick este un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbarea și
partajarea de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive.
Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
n 57 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Înainte de a utiliza Memory Stick
Fanta Memory Stick a computerului este proiectată pentru suporturi standard și de dimensiuni duo și acceptă formate
Memory Stick PRO și Memory Stick PRO-HG Duo cu viteze mari de transfer al datelor și capacităţi mari de date.
Puteţi introduce un Memory Stick de dimensiuni duo direct în fanta Memory Stick, fără a mai folosi adaptorul Memory Stick Duo.
!
Înainte de a folosi un Memory Stick Micro (M2), introduceţi-l într-un adaptor M2 standard sau într-un adaptor M2 Duo. Dacă introduceţi suportul fără adaptor direct în
fanta Memory Stick, s-ar putea ca acesta să nu mai poată fi scos.
Pentru cele mai actuale informaţii despre Memory Stick, vizitaţi site-ul Web al Memory Stick la adresa
http://www.memorystick.com/en/.
!
Computerul dumneavoastră a fost testat și este compatibil cu Memory Stick marca Sony, cu o capacitate de maxim 16 GO, disponibile pe piaţă începând cu luna mai a
anului 2008. Totuși, nu pentru toate Memory Stick cu aceleași specificaţii ca și suporturile compatibile se garantează compatibilitatea.
Nu este garantată compatibilitatea introducerii Memory Stick cu mai multe convertoare.
MagicGate este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Folosiţi un Memory Stick cu sigla MagicGate pentru a folosi
această funcţie.
Cu excepţia utilizării în scopuri personale, folosirea datelor audio și/sau video înregistrate fără acordul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor reprezintă o încălcare
a legii cu privire la drepturile de autor. Folosirea unui Memory Stick ce conţine astfel de date este acceptată doar dacă se respectă această lege.
Fanta Memory Stick a computerului nu acceptă transferul de date prin intermediul unui cablu paralel pe 8 biţi (transfer de date de mare viteză).
Memory Stick Micro într-un adaptor M2 Duo ar putea să nu funcţioneze corect dacă se introduce într-un adaptor Memory Stick Duo.
n 58 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui Memory Stick
Pentru a introduce un Memory Stick
1
Localizaţi compartimentul Memory Stick.
2
Ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata orientată în sus și îndreptată spre fantă.
3
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
Memory Stick este detectat în mod automat de către sistem și este afișat conţinutul Memory Stick. Dacă pe desktop nu
apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer și faceţi dublu clic pe pictograma Memory Stick.
!
Asiguraţi-vă că ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce îl introduceţi în fantă. Pentru a evita deteriorarea computerului sau a
suportului Memory Stick, nu forţaţi suportul Memory Stick în fantă dacă nu îl puteţi introduce cu ușurinţă.
Nu introduceţi mai mult de un Memory Stick în fantă. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea computerului și a suportului.
Pentru a vizualiza datele conţinute pe Memory Stick
1
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Memory Stick pentru a vizualiza lista fișierelor salvate pe Memory Stick.
n 59 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a formata un Memory Stick
Memory Stick a fost formatat la setările implicite din fabrică și este gata de folosire.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu computerul dvs., urmaţi acești pași.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu Memory Stick atunci când formataţi suportul.
Prin formatarea Memory Stick se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de formatarea suportului, asiguraţi-vă că acesta nu conţine date de care aveţi nevoie.
Nu scoateţi suportul Memory Stick din compartiment în timpul formatării. Aceasta poate duce la o defecţiune.
1
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
2
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
3
Faceţi clic dreapta pe pictograma Memory Stick și selectaţi Formatare.
4
Faceţi clic pe Restabilire valori implicite.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem fișiere, deoarece s-ar putea să se genereze o eroare.
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
5
Faceţi clic pe Start.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Poate să dureze un timp formatarea Memory Stick, în funcţie de tipul de suport.
n 60 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui Memory Stick
!
Nu îndepărtaţi Memory Stick în timp ce indicatorul luminos Acces Suport este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor. Este posibil ca în cazul unor date
voluminoase să fie nevoie de mai mult timp pentru a le încărca, așa că asiguraţi-vă că indicatorul este stins înainte de a scoate Memory Stick.
Pentru a îndepărta un Memory Stick
1
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos Acces Suport este stins.
2
Împingeţi Memory Stick înspre computer și eliberaţi-l.
Memory Stick iese.
3
Trageţi Memory Stick afară din fantă.
!
Întotdeauna scoateţi ușor Memory Stick sau acesta poate sări în mod neașteptat.
n 61 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea cartelei de memorie SD
Computerul dumneavoastră este echipat cu o fantă pentru cartele de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru
a transfera transfer date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Înainte de a utiliza cartela de memorie SD
Compartimentul pentru cartele de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele cartele de memorie:
❑ Cartelă de memorie SD
❑ Cartelă de memorie SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Pentru ultimele informaţii privind cartelele de memorie compatibile, consultaţi Informaţii asistenţă Sony (pagina 187),
pentru a accesa site-ul Web de asistenţă corespunzător.
!
Computerul dumneavoastră a fost testat și este compatibil doar cu cartelele de memorie importante disponibile pe piaţă începând cu luna mai a anului 2008. Totuși,
nu pentru toate cartelele de memorie cu aceleași specificaţii ca și suporturile compatibile se garantează compatibilitatea.
Întotdeauna introduceţi cartela de memorie corect în compartimentul pentru cartele de memorie SD.
Cartelele de memorie SD cu capacitate de până la 2 GO și SDHC cu capacitate de până la 32 GO au fost testate și s-au dovedit a fi compatibile cu computerul
dumneavoastră.
Compartimentul pentru cartela de memorie SD cu care este echipat computerul nu acceptă funcţia de transfer de date la viteză înaltă a cartelei de memorie SD și a
cartelei de memorie SDHC.
Nu încercaţi să introduceţi un alt tip de cartelă de memorie SD sau de adaptor pentru cartele de memorie SD în fanta pentru cartele de memorie SD. O cartelă de
memorie sau un adaptor pentru cartele de memorie incompatibil este posibil să fie dificil de îndepărtat din compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.
Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi o cartelă de memorie SD din fanta pentru cartele de memorie SD. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea cartelei de memorie SD.
n 62 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unei cartele de memorie SD
Pentru a introduce o cartelă de memorie SD
1
Localizaţi fanta pentru cartele de memorie SD.
2
Ţineţi cartela de memorie SD cu săgeata orientată în sus și îndreptată spre fantă.
3
Împingeţi cu grijă cartela de memorie SD în fantă până se fixează la locul său.
Nu forţaţi cartela să intre în compartiment.
În cazul în care cartela de memorie SD nu intră cu ușurinţă în fantă, scoateţi-o ușor și verificaţi dacă o introduceţi în direcţia corectă.
n 63 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unei cartele de memorie SD
!
Nu îndepărtaţi o cartelă de memorie SD în timp ce indicatorul luminos Acces Suport este aprins. În caz contrar, cartela sau datele conţinute pe aceasta se pot deteriora.
Pentru a îndepărta o cartelă de memorie SD
1
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos Acces Suport este stins.
2
Împingeţi cartela de memorie SD înspre computer și eliberaţi-o.
Cartela de memorie SD iese.
3
Trageţi cartela de memorie SD afară din fantă.
n 64 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Internetului
Configurarea unei conexiuni pe o linie comutată la Internet
Înainte de a vă putea conecta la Internet, trebuie să vă conectaţi computerul la o linie telefonică cu un cablu telefonic (nu este
furnizat) și să aveţi un cont la un Furnizor de Servicii de Internet (ISP).
Pentru a conecta un cablu telefonic
1
Introduceţi unul din capetele cablului telefonic (1) în portul modemului
2
Introduceţi celălalt capăt în priza de perete (2).
de la computer.
Computerul dvs. nu funcţionează cu linii telefonice cu cuplaj, nu poate fi conectat la un telefon ce funcţionează cu monede și este posibil să nu funcţioneze cu linii
telefonice multiple sau cu un sistem telefonic cu linii interne (PBX). Unele dintre aceste conexiuni pot genera curent electric în exces și pot duce la defectarea modemului
intern.
În cazul în care conectaţi un cablu telefonic ce provine dintr-un separator de linie, este posibil ca modemul sau dispozitivul conectat să nu funcţioneze în mod adecvat.
Pentru a configura o conexiune la Internet pe o linie comutată
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conectare la Internet din Reţea și Internet.
Apare fereastra Conectare la Internet.
3
Faceţi clic pe Linie comutată.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 65 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Wireless LAN (WLAN)
Folosind Sony Wireless LAN (WLAN), toate dispozitivele dumneavoastră digitale care au încorporată funcţia WLAN comunică
liber între ele, în cadrul unei reţele. WLAN este o reţea în care un utilizator se poate conecta la o reţea locală (LAN) prin
intermediul unei reţele fără fir (radio). Aceasta elimină nevoia de a trage cabluri sau fire prin pereţi și prin tavane.
Sony WLAN acceptă conectivitatea Ethernet normală, însă cu avantaje în ceea ce privește mobilitatea și stabilirea aleatorie
a locaţiei. Puteţi avea acces la informaţii, resurse Internet/intranet și reţea, chiar și în timpul unei întâlniri, sau în timp ce vă
deplasaţi dintr-un loc în altul.
Puteţi comunica fără niciun punct de acces, ceea ce înseamnă că puteţi comunica cu un număr limitat de computere (ad-hoc).
Sau puteţi comunica printr-un punct de acces, fapt care vă permite să creaţi create o reţea completă.
În unele ţări, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat de canale). De aceea, înainte de a activa funcţia WLAN,
citiţi cu atenţie ghidul de reguli privind reţeaua LAN fără fir.
WLAN utilizează standardul IEEE 802.11a*/b/g sau forma preliminară a standardului IEEE 802.11n*, care specifică tehnologia utilizată. Standardul include metodele de
criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun
de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât și WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării
datelor și controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil și cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a
datelor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible Authentication Protocol). Criptarea datelor
protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii,
precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private și autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și
un control al accesului în reţea mai puternice și, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b,
802.11a, 802.11g și cel preliminar 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental
prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X.
WPA2 este invers compatibil cu WPA.
* Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dumneavoastră acceptă standardul IEEE 802.11a și/sau standardul în formă preliminară IEEE 802.11n.
n 66 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Standardul IEEE 802.11b/g reprezintă un standard LAN wireless, care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz. Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze
ridicate, mai rapide decât în cazul standardului IEEE 802.11b.
Standardul IEEE 802.11a reprezintă un standard LAN wireless, care utilizează lăţimea de bandă de 5 GHz.
Standardul în formă preliminară IEEE 802.11n reprezintă un standard LAN wireless, care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 sau 5 GHz.
Dispozitivele LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz nu pot comunica cu cele care utilizează lăţimea de bandă de 5 GHz deoarece diferă frecvenţele.
Lăţimea de bandă de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele compatibile LAN fără fir este, de asemenea, folosită de multe alte dispozitive. Deși în cazul dispozitivelor
compatibile LAN fără fir se utilizează tehnologii pentru minimizarea interferenţei cu alte dispozitive ce folosesc aceeași lăţime de bandă, astfel de interferenţe pot duce
la viteze de comunicare mai mici, micșorând spectrul comunicării, sau la conexiuni fără fir întrerupte.
Vitezele de comunicare variază în funcţie de distanţa dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste dispozitive, de configuraţia dispozitivelor,
de starea semnalului radio și de aplicaţiile software folosite. În plus, comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.
Spectrul de comunicare variază în funcţie de distanţa reală dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste dispozitive, de starea semnalului
radio, de condiţiile de mediu în care sunt incluse prezenţa pereţilor și a altor materiale de natura pereţilor și de aplicaţiile software folosite.
Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afișată pe computer.
Utilizarea de produse IEEE 802.11b și IEEE 802.11g în cadrul aceleiași reţele fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza interferenţelor radio. Luând în
considerare aceste lucruri, produsele IEEE 802.11g sunt proiectate pentru a reduce viteza de comunicare pentru a asigura comunicarea cu produsele IEEE 802.11b.
Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât vă așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
n 67 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea fără Punct de Acces (Ad-hoc)
O reţea ad-hoc este o reţea în care se creează o reţea LAN formată doar din dispozitivele fără fir în sine, fără alt dispozitiv
de control central sau punct de acces. Fiecare dispozitiv comunică direct cu celelalte dispozitive din cadrul reţelei. Puteţi
configura cu ușurinţă o reţea ad-hoc acasă.
n 68 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a comunica fără un punct de acces (ad-hoc)
!
Nu puteţi selecta lăţimea de bandă de 5 GHz, care este utilizată de standardul IEEE 802.11a, pentru reţele ad-hoc.
Standardul în formă preliminară IEEE 802.11n care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 sau de 5 GHz nu este disponibil în cadrul reţelelor ad-hoc.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra opţiunii (opţiunilor) fără fir dorite, în fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
3
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
4
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
5
Faceţi clic pe Configurare conexiune sau reţea de pe panoul din stânga.
Apare fereastra Configurare conexiune sau reţea.
6
Selectaţi o opţiune pentru a specifica setările reţelei ad-hoc și faceţi clic pe Următorul.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 69 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un Punct de Acces (Infrastructură)
O reţea cu infrastructură este o reţea care extinde o reţea locală cablată, existentă, la dispozitive fără fir furnizând un punct
de acces (nu este furnizat). Punctul de acces realizează puntea între partea de LAN fără fir și cea cu fir și acţionează ca un
punct de control central pentru reţeaua LAN fără fir. Punctul de acces coordonează transmisia și recepţia pentru mai multe
dispozitive fără fir în cadrul unui interval specific.
Punctul de acces va selecta ce canal va folosi în cadrul unei reţele cu infrastructură.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
n 70 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a vă conecta la o reţea fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra opţiunii (opţiunilor) fără fir dorite, în fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
4
Faceţi clic dreapta pe
5
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
sau pe
pe bara de activităţi și selectaţi Conectare la o reţea.
Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceţi o frază de acces. Fraza de acces este sensibilă la litere mari și mici și trebuie să fie un șir text
care conţină între 8 și 63 de caractere sau un șir hexazecimal de 64 de caractere.
n 71 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Oprirea comunicării Wireless LAN
Pentru a întrerupe comunicarea Wireless LAN
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra pictogramei WLAN din fereastra VAIO Smart Network.
!
Dacă opriţi funcţia LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă, se pot pierde date.
n 72 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Puteţi stabili o comunicaţie fără fir între computerul dvs. și alte dispozitive Bluetooth precum un alt computer sau un telefon
mobil. Puteţi transfera date între aceste dispozitive fără a folosi cabluri, pe o rază de maximum 10 metri, într-o zonă deschisă.
Pentru a porni comunicaţiile prin Bluetooth
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra pictogramei Bluetooth din fereastra VAIO Smart Network.
Asiguraţi-vă că indicatorul luminos WIRELESS se aprinde.
n 73 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note privind utilizarea funcţiei Bluetooth
❑ Ratele transferului de date variază, în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole, precum pereţii, situate între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul folosit la construcţia pereţilor
❑ Apropierea de microunde și telefoane fără fir
❑ Interferenţa frecvenţei radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul aplicaţiei software
❑ Tipul sistemului de operare
❑ Folosirea ambelor funcţii, LAN fără fir și Bluetooth, în același timp, pe computer
❑ Dimensiunea fișierelor transferate
❑ Reţineţi că este posibil ca fișierele mari să fie, câteodată, alterate în timpul transferului continuu, datorită limitărilor
standardului Bluetooth și interferenţei electromagnetice din mediul înconjurător.
❑ Toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate pentru a se asigura menţinerea cerinţelor standardului aplicabil.
Chiar dacă sunt respectate standardele, performanţa individuală a dispozitivelor, specificaţiile și procedurile de funcţionare
pot varia. Este posibil ca nu în toate situaţiile să fie posibil schimbul de date.
❑ Este posibil ca componentele video și audio să nu fie sincronizate atunci când redaţi materiale video pe computer cu
ieșirea audio aflată pe un dispozitiv Bluetooth conectat. Această situaţie este întâlnită frecvent în cazul tehnologiei
Bluetooth și nu reprezintă o defecţiune.
n 74 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele Bluetooth sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth utilizează o tehnologie pentru a minimiza interferenţa din partea altor dispozitive care utilizează
aceeași lungime de undă. Utilizarea simultană a funcţiei Bluetooth și a dispozitivelor de comunicaţii fără fir, poate, totuși,
să cauzeze interferenţă radio și să ducă la viteze și la distanţe de comunicare mai reduse decât valorile standard.
Citiţi ghidul de reguli referitoare la Bluetooth înainte de a utiliza funcţia Bluetooth.
❑ Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu funcţioneze cu alte dispozitive, în funcţie de producător sau sau de versiunea
aplicaţiei software folosită de către producător.
❑ Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth la computer poate duce la aglomerarea lăţimii de bandă, având ca rezultat
performanţa scăzută a dispozitivelor. Această situaţie este normală în cazul tehnologiei Bluetooth și nu reprezintă o
defecţiune.
n 75 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Securitate Bluetooth
Tehnologia fără fir Bluetooth prezintă o funcţie de autentificare, ce vă permite să stabiliţi cu cine doriţi să comunicaţi. Cu
funcţia de autentificare puteţi preveni accesarea computerului dumneavoastră de către orice dispozitive Bluetooth anonime.
Prima dată când două dispozitive Bluetooth comunică, o parolă comună (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie să
fie stabilită pentru ca ambele dispozitive să fie înregistrate. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să
reintroduceţi parola.
Parola poate fi diferită de fiecare dată, însă trebuie să fie aceeași pentru ambele dispozitive.
În cazul anumitor dispozitive, precum mausul, nu poate fi introdusă nicio parolă.
n 76 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Vă puteţi conecta computerul la un dispozitiv Bluetooth precum un alt computer, un telefon mobil, un PDA, căști, un maus
sau o cameră digitală fără a folosi niciun cablu.
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth trebuie ca mai întâi să configuraţi funcţia Bluetooth. Pentru setarea și
utilizarea funcţiei Bluetooth, căutaţi informaţii despre Bluetooth, folosind Ajutor și Asistenţă Windows. Pentru a deschide
Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start și pe Ajutor și Asistenţă.
n 77 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Oprirea comunicării prin Bluetooth
Pentru a opri comunicaţiile prin Bluetooth
1
Opriţi dispozitivul compatibil Bluetooth care comunică cu computerul.
2
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra pictogramei Bluetooth din fereastra VAIO Smart Network.
n 78 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi ale computerului.
❑ Conectarea difuzoarelor externe (pagina 79)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 80)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 83)
❑ Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple (pagina 84)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 86)
❑ Conectarea unui dispozitiv Universal Serial Bus (USB) (pagina 87)
❑ Conectarea unei imprimante (pagina 90)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 91)
❑ Conectarea la o reţea (LAN) (pagina 93)
n 79 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea difuzoarelor externe
Puteţi conecta la computer dispozitive externe de ieșire audio (nu sunt furnizate), precum difuzoare sau căști.
Pentru a conecta difuzoare externe
1
Conectaţi cablul difuzorului (1) (nu este furnizat) la conectorul pentru căști (2) i.
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului la difuzorul extern (3).
3
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Nu puneţi dischete pe difuzoare. Câmpul magnetic al acestora poate deteriora datele aflate pe dischete.
n 80 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor extern
Puteţi conecta un monitor extern (nu este furnizat) la computer. De exemplu, puteţi utiliza computerul cu un monitor de
computer sau cu un proiector.
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului extern după ce conectaţi toate celelalte cabluri.
Conectarea unui monitor de computer
Puteţi conecta un dispozitiv de afișare pentru computer (monitor) la computer.
Pentru a conecta un monitor de computer
1
Dacă este necesar, conectaţi un capăt al cablului de alimentare al monitorului (1) la monitor și celălalt capăt la o priză CA.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul monitorului (3) a de pe computer.
n 81 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor de computer multimedia
Puteţi conecta un monitor de computer multimedia ce include difuzoare și microfon încorporat în computer.
Pentru a conecta un monitor de computer multimedia
1
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului de computer multimedia (1) la o priză CA.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul monitorului (3) a de pe computer.
3
Conectaţi cablul difuzorului (4) (nu este furnizat) la conectorul pentru căști (5) i de pe computer.
4
Conectaţi cablul microfonului (6) (nu este furnizat) la conectorul pentru microfon (7) m de pe computer.
n 82 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui proiector
Puteţi conecta un proiector (de exemplu, proiectorul LCD Sony) la computer.
Pentru a conecta un proiector
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al proiectorului la o priză CA.
2
Conectaţi un cablu de monitor (2) (nu este furnizat) la portul monitorului (3) a de pe computer.
3
Conectaţi cablul audio (4) (nu este furnizat) la jackul pentru căști (5) i de la computer.
4
Conectaţi cablul monitorului și cablul audio la conectorul și la portul de pe proiector (6).
n 83 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Selectarea modurilor de afișare
Puteţi selecta ce monitor să fie folosit pe post de monitor principal atunci când la computer este conectat un monitor extern
(monitor de birou, etc.).
Dacă doriţi să lucraţi pe ecranul computerului și pe monitorul extern în același timp, consultaţi Utilizarea funcţiei pentru
monitoare multiple (pagina 84) pentru informaţii suplimentare.
Pentru a selecta un monitor
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Opţiuni suplimentare.
3
Faceţi clic pe NVIDIA Control Panel.
4
Selectaţi opţiunea de setare a monitorului din secţiunea Display.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
Este posibil să nu puteţi afișa același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în același timp, în funcţie de tipul de monitor extern sau
de proiector.
Înainte de a porni computerul, porniţi monitorul extern.
n 84 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea funcţiei pentru monitoare multiple
Funcţia Monitoare multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afișaj separate. De exemplu,
dacă aveţi un monitor extern conectat la portul monitorului, ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un singur
spaţiu de lucru.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii sau o
bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Monitoare multiple.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.
Asiguraţi-vă că computerul nu intră în modul Inactivitate sau Hibernare în timp ce folosiţi funcţia Monitoare Multiple. În caz contrar este posibil ca computerul să nu mai
revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare ecran, nu extindeţi o singură fereastră pe două ecrane. în caz contrar, este posibil ca aplicaţia software să nu funcţioneze corect.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
n 85 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Pentru a utiliza funcţia pentru monitoare multiple
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ajustare rezoluţie ecran din Aspect și personalizare.
3
Faceţi clic dreapta pe monitorul numărul 2 și selectaţi Atașat.
4
Faceţi clic pe OK.
În mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da.
În plus, puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Monitoare multiple.
n 86 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui microfon extern
Dacă aveţi nevoie să folosiţi un dispozitiv de intrare pentru sunet (de exemplu, pentru a discuta pe Internet), trebuie să
conectaţi un microfon extern (nu este furnizat).
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
n 87 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv Universal Serial Bus (USB)
Pentru a proteja computerul și/sau dispozitivele USB împotriva deteriorării, respectaţi următoarele:
❑ Când mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șocuri sau lovituri.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Conectarea unui maus USB
Pentru a conecta un maus USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care preferaţi să îl folosiţi.
2
Conectaţi cablul mausului USB (2) la portul USB.
Acum puteţi folosi mausul USB (nu este furnizat) (3).
n 88 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei unităţi de dischetă USB
Puteţi achiziţiona o unitate de dischete USB și o puteţi conecta la computer.
Pentru a conecta o unitate de dischete USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care preferaţi să îl folosiţi.
2
Conectaţi cablul unităţii de dischete USB (2) la portul USB.
Unitatea de dischete USB (3) este pregătită acum pentru utilizare.
!
Când utilizaţi o unitate de dischete USB, nu aplicaţi forţă asupra portului USB. Acest lucru poate produce defecţiuni.
n 89 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Deconectarea unei unităţi de dischetă USB
Puteţi deconecta o unitate de dischete USB și atunci când computerul este pornit și atunci când este oprit. Deconectarea
unităţii în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie (Repaus sau Hibernare) poate duce la defectarea
computerului.
Pentru a deconecta o unitate de dischete USB
Pentru a deconecta o unitate de dischetă USB în timp ce computerul este oprit, săriţi peste pașii de la 1 la 5.
1
Opriţi toate programele ce folosesc unitatea de dischete.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware de pe bara de activităţi.
3
Selectaţi unitatea de dischete pe care doriţi să o deconectaţi.
4
Faceţi clic pe Oprire.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a îndepărta unitatea de dischetă.
6
Deconectaţi unitatea de dischete de la computer.
n 90 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei imprimante
Puteţi conecta o imprimantă compatibilă cu Windows la computer pentru a imprima documente.
Conectarea unei imprimante utilizând portul USB
Puteţi conecta la computer o imprimantă USB compatibilă cu versiunea dvs. de Windows.
Pentru a conecta o imprimantă folosind un port USB
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al imprimantei la o priză CA.
2
Alegeţi portul USB (3)
3
Conectaţi un capăt al cablului imprimantei USB (2) (nu este furnizat) la portul USB și celălalt capăt la imprimantă.
pe care preferaţi să îl folosiţi.
n 91 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Computerul este echipat cu un port i.LINK, pe care îl puteţi utiliza pentru a vă conecta la un dispozitiv i.LINK, precum
o cameră video digitală.
❑ Portul i.LINK de pe computer nu furnizează energie dispozitivelor externe care sunt alimentate, în general, de porturi
i.LINK.
❑ Portul i.LINK acceptă rate de transfer de până la 400 Mbps. Totuși, rata reală de transfer depinde de rata de transfer
a dispozitivului extern.
❑ În unele ţări sau zone, cablurile opţionale i.LINK pot să nu fie disponibile.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Este posibil ca conexiunea i.LINK să nu fie disponibilă în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare și de
dispozitivele compatibile cu i.LINK pe care le utilizaţi. Consultaţi manualul furnizat odată cu aplicaţia software pentru
informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru și compatibilitatea dintre sistemul de operare și perifericele compatibile cu i.LINK (de exemplu,
o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
n 92 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer și celălalt capăt la portul
DV In/Out (3) de pe camera video digitală.
La camerele video digitale Sony, porturile etichetate cu DV Out, DV In/Out sau i.LINK sunt compatibile cu i.LINK.
Camera video digitală Sony prezentată aici este un exemplu. Camera dumneavoastră video digitală poate necesita o conectare diferită.
Nu puteţi accesa imaginile de pe un Memory Stick atunci când folosiţi o conexiune i.LINK.
n 93 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea la o reţea (LAN)
Puteţi conecta computerul la reţele de tipurile 100BASE-TX/10BASE-T cu un cablu de reţea Ethernet. Conectaţi un capăt al
cablului de reţea (nu este furnizat) la portul de reţea (Ethernet) de pe computer și celălalt capăt la reţea. Pentru setări detaliate
și dispozitive necesare pentru conectarea la reţea, consultaţi administratorul de reţea.
Computerul poate fi conectat la reţea cu setările implicite.
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea (LAN) de pe computer.
În cazul în care portul de reţea (LAN) este conectat la una din liniile telefonice menţionate mai jos, portul se poate avaria, supraîncălzi sau poate să ia foc datorită înaltei
tensiuni.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- PBX (private branch exchange)
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea (Ethernet).
n 94 N
Personalizarea computerului VAIO
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi schimba setările principale ale computerului VAIO. Printre altele,
veţi învăţa cum să utilizaţi și cum să personalizaţi imaginea software-ului și utilităţilor Sony.
❑ Stabilirea parolei (pagina 95)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 102)
❑ Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center (pagina 110)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 111)
❑ Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management (pagina 116)
❑ Configurarea modemului (pagina 118)
n 95 N
Personalizarea computerului VAIO
Stabilirea parolei
Utilizaţi una dintre funcţiile BIOS pentru a stabili parola.
Odată ce aţi stabilit parola, pentru a porni computerul, vi se va cere să introduceţi parola după ce apare sigla VAIO.
Parola de pornire vă permite să protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat.
Adăugarea parolei de pornire
Parola de pornire este prevăzută pentru a proteja computerul împotriva accesului neautorizat.
Există două tipuri de parolă de pornire: parola de calculator și parola de utilizator. Parola de calculator este prevăzută pentru
utilizatorii cu drepturi administrative pe computer pentru modificarea tuturor opţiunilor de configurare din ecranul de configurare
BIOS, precum și pentru pornirea computerului. Parola de utilizator este prevăzută pentru utilizatorii standard, permiţând
modificarea unora dintre opţiunile de configurare BIOS, precum și pornirea computerului. Pentru a stabili parola de utilizator,
trebuie ca mai întâi să stabiliţi parola de calculator.
!
După ce aţi stabilit parola de pornire, nu puteţi porni computerul fără să introduceţi parola. Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola. Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită
de accesul altor persoane.
Dacă uitaţi parola de pornire și aveţi nevoie de asistenţă pentru a o reseta, se va percepe o taxă de resetare a parolei și este posibil să fie nevoie ca computerul să fie
trimis la service pentru resetarea parolei.
În cazul în care computerul dumneavoastră este echipat cu un senzor de amprentă digitală și aţi stabilit parola de pornire împreună cu funcţia de autentificare cu
amprentă digitală, la pornirea computerului puteţi înlocui autentificarea cu amprentă digitală cu introducerea parolei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea
autentificării cu amprentă digitală (pagina 102).
n 96 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de pornire (parola calculator)
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Selectaţi Password when Power On din Security și apăsaţi tasta Enter.
6
Modificaţi setarea de la valoarea Disabled la Enabled.
7
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
n 97 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de pornire (parola utilizator)
!
Asiguraţi-vă că stabiliţi parola calculator înainte de a o stabili pe cea de utilizator.
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola pentru calculator și apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
n 98 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificare/eliminarea parolei de pornire
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola calculator)
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola pentru calculator și apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi
tasta Enter.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
n 99 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola utilizator)
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola pentru utilizator și apăsaţi tasta Enter.
4
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, și apoi
apăsaţi tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi
tasta Enter.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
n 100 N
Personalizarea computerului VAIO
Adăugarea parolei Windows
Parola Windows este de ajutor atunci când un singur computer este utilizat de mai multe persoane. Prin stabilirea parolei
Windows, puteţi să protejaţi contul utilizatorului dvs. împotriva accesului neautorizat.
Introducerea parolei Windows va fi solicitată după ce selectaţi contul utilizatorului.
!
Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola. Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită de accesul altor persoane.
În cazul în care computerul dumneavoastră este echipat cu un senzor de amprentă digitală și aţi stabilit parola Windows împreună cu funcţia de autentificare cu amprentă
digitală, la pornirea computerului puteţi înlocui autentificarea cu amprentă digitală cu introducerea parolei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea autentificării
cu amprentă digitală (pagina 102).
Pentru a adăuga parola Windows
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont sub Efectuare modificări la cont.
5
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola contului.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru mai multe informaţii despre parola Windows.
n 101 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificarea/eliminarea parolei Windows
Pentru a modifica parola Windows
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificaţi parola.
5
În câmpul Parolă curentă, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
Pentru a elimina parola Windows
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminaţi parola.
5
În câmpul Parolă curentă, introduceţi parola curentă pe care doriţi s-o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 102 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Computerul dvs. poate fi echipat cu un senzor de amprentă digitală, care vă asigură un plus de confort. O mică bară orizontală
amplasată între butoanele stânga și dreapta ale dispozitivului touch pad reprezintă senzorul cititorului de amprentă digitală
și se va numi în continuare senzor de amprentă digitală.
Consultaţi specificaţiile online pentru a vedea dacă modelul dumneavoastră este echipat cu senzor de amprentă digitală.
După ce aţi înregistrat amprenta(amprentele) digitale, funcţia de autentificare cu amprentă digitală oferă:
❑ O alternativă la introducerea parolei
❑ Accesarea Windows (pagina 107)
Dacă înregistraţi amprentele digitale pentru contul dumneavoastră de utilizator, puteţi înlocui introducerea parolei cu
autentificarea cu amprentă digitală atunci când accesaţi Windows.
❑ Funcţia Power-on Security (pagina 107)
Dacă aţi stabilit parola de pornire (pagina 95), puteţi înlocui introducerea parolei cu autentificarea cu amprentă digitală
atunci când porniţi computerul.
❑ Password Bank pentru acces rapid la site-uri Web (pagina 108)
Puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală pentru introducerea informaţiilor (conturi de utilizator, parole etc.)
solicitate pentru accesarea site-urilor Web protejate cu parolă.
❑ Funcţia File Safe pentru criptarea/decriptarea datelor (pagina 108)
Cu funcţia File Safe puteţi cripta fișiere și foldere pentru a crea o arhivă criptată. Pentru a decripta sau accesa astfel de
arhive criptate, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală sau introduce parola de criptare respectivă.
❑ Funcţia de lansare aplicaţie pentru accesul rapid la aplicaţii (pagina 108)
După ce aţi atribuit amprentei unui deget o aplicaţie, puteţi trece cu degetul peste senzorul de amprentă digitală pentru
a lansa aplicaţia respectivă.
n 103 N
Personalizarea computerului VAIO
Precauţii privind utilizarea autentificării cu amprentă digitală
❑ Tehnologia de autentificare cu amprentă digitală nu asigură autentificarea sau protecţia completă a datelor și dispozitivelor
hardware.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau defecţiunile apărute ca urmare a utilizării sau utilizării
incorecte a senzorului de amprentă digitală.
❑ Rata de recunoaștere a amprentei digitale depinde de condiţiile de utilizare și variază de la o persoană la alta.
❑ Înainte de a trimite computerul pentru reparaţii, asiguraţi-vă că faceţi o copie de rezervă a datelor salvate pe discul local,
în special a arhivelor criptate create cu ajutorul funcţiei File Safe.
Sony nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea sau modificarea datelor care ar putea să apară în timpul reparaţiei.
❑ Dacă discul local trebuie să fie iniţializat, de exemplu după reparare, șabloanele amprentelor digitale se vor pierde.
Va trebui să le înregistraţi din nou.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor despre autentificarea cu amprentă digitală trebuie efectuată pe propriul risc.
Sony nu își asumă nicio răspundere pentru niciun defect provocat de întreţinerea și gestionarea datelor.
❑ Înainte de casarea sau transferarea computerului către o altă persoană, după ștergerea datelor stocate pe unitatea de
hard disk, se recomandă cu tărie ștergerea datelor înregistrate pentru senzorul de amprentă digitală. Pentru procedura
detaliată, consultaţi Ștergerea amprentelor digitale înregistrate (pagina 109).
❑ Un senzor de amprentă digitală poate funcţiona defectuos sau se poate defecta dacă zgâriaţi suprafaţa acestuia cu:
❑ un obiect dur sau ascuţit
❑ particule fine, cum ar fi la trecerea degetului acoperit cu praf peste senzorul de amprentă digitală
❑ Înainte de scanarea amprentei digitale, descărcaţi degetul de sarcină descărcată prin atingerea acestuia de o suprafaţă
metalică, în special pe vreme uscată (de ex. iarna). Sarcina electrostatică poate provoca funcţionarea defectuoasă a
senzorului de amprentă digitală.
n 104 N
Personalizarea computerului VAIO
Înregistrarea unei amprente digitale
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală, trebuie să înregistraţi amprenta (amprentele) pe computer.
Înainte de înregistrare, stabiliţi parola Windows pentru computer. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Adăugarea parolei Windows (pagina 100).
Pentru a înregistra o amprentă digitală
!
Fiecare utilizator poate înregistra până la 10 amprente digitale, iar conectarea la sistem utilizând funcţia Power-on Security acceptă până la 21 de amprente digitale.
Ulterior, puteţi selecta, de asemenea, amprenta digitală pe care doriţi să o utilizaţi pentru funcţia Power-on Security.
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector Suite QL și pe Control Center.
2
Faceţi clic pe Fingerprints și pe Initialize.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul ajutor.
n 105 N
Personalizarea computerului VAIO
Dacă nu aţi putut înregistra amprenta digitală, respectaţi pașii următori pentru a încerca din nou.
1
Amplasaţi ultima articulaţie a degetului pe senzorul de amprentă digitală (1).
n 106 N
Personalizarea computerului VAIO
2
Treceţi degetul perpendicular peste senzorul de amprentă digitală.
!
Amplasaţi vârful degetului în centrul senzorului de amprentă digitală.
Scanaţi amprenta digitală începând de la ultima articulaţie a degetului și până la vârful acestuia.
În timpul trecerii, ţineţi degetul în contact cu senzorul de amprentă digitală.
Dacă mișcaţi degetul prea repede sau prea încet, înregistrarea amprentei digitale poate eșua. Lăsaţi senzorul să scaneze amprenta digitală timp de aproximativ o
secundă.
Dacă degetele sunt prea uscate, prea umede, încreţite, lovite, murdare etc., s-ar putea ca amprenta(amprentele) digitală(e) să nu poată fi înregistrată(înregistrate)
și/sau să recunoscută(recunoscute).
Dacă senzorul de amprentă nu reușește să recunoască amprenta digitală, înregistraţi mai multe amprente.
Fiecare persoană poate înregistra până la 10 amprente digitale. Reţineţi că pentru conectarea la sistem utilizând funcţia Power-on Security pot fi înregistrate până la
21 de amprente digitale.
Pentru o recunoaștere bună, asiguraţi-vă că vârful degetului și senzorul sunt curate, înainte de trecere.
n 107 N
Personalizarea computerului VAIO
Conectarea la sistem
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală în locul introducerii parolei în vederea conectării la sistem, trebuie
să stabiliţi parolele de pornire și pentru Windows și să configuraţi computerul pentru autentificare cu amprentă digitală.
Pentru stabilirea parolelor de pornire și pentru Windows, consultaţi Stabilirea parolei (pagina 95).
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
Accesarea Windows
Dacă aţi înregistrat amprentele digitale pentru contul dumneavoastră de utilizator, puteţi înlocui introducerea parolei Windows
cu autentificarea cu amprentă digitală. Pentru a accesa Windows, treceţi degetul înregistrat peste senzorul de amprentă
digitală când apare ecranul de log on al Windows.
Funcţia Power-on Security
Dacă aţi stabilit parola de pornire (pagina 95), puteţi înlocui introducerea parolei cu autentificarea cu amprentă digitală atunci
când porniţi computerul.
n 108 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea Password Bank
După înregistrarea în Password Bank a informaţiilor despre utilizator (conturile de utilizator, parolele etc.) puteţi utiliza
autentificarea cu amprentă digitală pentru introducerea informaţiilor solicitate pentru accesarea site-urilor Web protejate
cu parolă.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
!
În funcţie de site-ul Web accesat, s-ar putea să nu puteţi utiliza funcţia Password Bank.
Utilizarea funcţiei File Safe
Cu funcţia File Safe puteţi crea o arhivă criptată în care puteţi include un fișiere și/sau un folder, în vederea protecţiei
împotriva accesului neautorizat. Arhiva criptată poate fi decriptată sau deblocată pentru accesul la fișierul/folderul inclus prin
trecerea degetului peste senzorul de amprentă digitală sau prin introducerea parolei de rezervă precizate pentru criptare.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
Utilizarea funcţiei de lansare aplicaţie
Funcţia de lansare aplicaţiei este disponibilă pe computer pentru lansarea aplicaţiei preferate (fișierul executabil) asociate
uneia dintre amprentele digitale înregistrate. După ce aţi atribuit amprentei unui deget o aplicaţie, puteţi lansa aplicaţia
respectivă prin trecerea degetului peste senzorul de amprentă digitală.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul de ajutor inclus în Protector Suite QL.
n 109 N
Personalizarea computerului VAIO
Ștergerea amprentelor digitale înregistrate
Înainte de casarea sau transferarea computerului către o altă persoană, după ștergerea datelor stocate pe unitatea de hard
disk, se recomandă cu tărie ștergerea datelor înregistrate pentru senzorul de amprentă digitală.
Pentru a șterge amprentele digitale înregistrate
1
Porniţi calculatorul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afișa fila Security.
4
Apăsaţi tasta m pentru a selecta Clear Fingerprint Data și apăsaţi tasta Enter.
5
Când apare mesajul de confirmare, selectaţi Continue și apăsaţi tasta Enter.
Datele privind amprenta digitală înregistrate pentru senzorul de amprentă digitală sunt șterse automat după repornirea
sistemului.
n 110 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să accesaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit a fost modificată.
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
Modificarea funcţionării implicite a lămpii de iluminare
Lampa de iluminare de pe partea inferioară a computerului luminează în funcţie de acţiunile pe care le întreprindeţi sau de
starea computerului. Puteţi modifica această funcţionare implicită a lămpii, astfel încât să rămână stinsă, urmând acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Display și pe Illumination LED Setting.
3
Faceţi clic pentru a revoca selectarea casetei Enable the Illumination LED.
4
Faceţi clic pe OK.
n 111 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi profita de setările de gestionare a energiei pentru a conserva durata de viaţă a acumulatorului. În plus faţă de modul
normal de operare, care vă permite să opriţi anumite dispozitive, computerul are două moduri distincte de economisire a
energiei: Repaus și Hibernare. Când folosiţi energia acumulatorului, trebuie să conștientizaţi faptul că computerul va intra
automat în modul Hibernare dacă nivelul duratei de viaţă a acumulatorului scade, indiferent de setarea de gestionare a
energiei pe care aţi selectat-o.
!
Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul CA pentru a reîncărca acumulatorul, fie să opriţi computerul și să instalaţi
un acumulator încărcat.
Utilizarea modului Normal
Aceasta este starea normală a computerului atunci când este în uz. Indicatorul luminos verde este aprins în acest mod.
Pentru a economisi energie atunci când nu lucraţi, puteţi să opriţi anumite dispozitive precum ecranul LCD sau discul local.
n 112 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Repaus
În modul repaus ecranul LCD se oprește și sistemul (sistemele) de stocare intră într-un mod de consum scăzut de energie.
În acest mod indicatorul luminos portocaliu de alimentare clipește rar.
!
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp și acesta nu este alimentat de la priză, activaţi modul Hibernare sau opriţi computerul.
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repaus.
Când computerul este în modul Repaus, nu puteţi introduce un disc.
Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare.
Modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare.
!
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce calculatorul este în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă.
Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
n 113 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi orice tastă.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare de pe computer.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul să revină la modul Normal atunci când deschideţi capacul ecranului LCD. Această preferinţă de
revenire a alimentării se va pierde dacă îndepărtaţi și adaptorul CA și acumulatorul. Consultaţi Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center
(pagina 110).
În cazul în care computerul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp, va intra în modul Repaus. Pentru a modifica
acest lucru, puteţi schimba setările modului Repaus.
Pentru a modifica setările modului Repaus
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Modificaţi timpul în care computerul intră în modul Repaus și faceţi clic pe Salvare modificări.
n 114 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului este salvată pe discul local și alimentarea este oprită. Chiar și atunci când acumulatorul
se descarcă, datele nu vor fi pierdute. Indicatorul luminos de alimentare este stins în acest mod.
Dacă nu doriţi să folosiţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Acest mod de economisire a energiei reduce timpul de oprire și de reluare
a activităţii.
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi tastele Fn+F12.
Computerul intră în modul Hibernare.
În mod alternativ, puteţi face clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Hibernare pentru a aduce
computerul în modul Hibernare.
Când computerul este în modul Hibernare, nu puteţi introduce un disc.
Modul Hibernare necesită mai mult timp decât modul Repaus pentru a fi activat.
Modul Hibernare utilizează mai puţină energie decât modul Repaus.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
n 115 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi butonul de alimentare.
Computerul revine la starea normală.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
Este necesar mai mult timp pentru a reveni la modul placeNormal din modul Hibernare decât din modul Repaus.
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul să revină la modul Normal atunci când deschideţi capacul ecranului LCD. Această preferinţă de
revenire a alimentării se va pierde dacă îndepărtaţi și adaptorul CA și acumulatorul. Consultaţi Configurarea computerului prin intermediul VAIO Control Center
(pagina 110).
n 116 N
Personalizarea computerului VAIO
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să setaţi planurile de alimentare pentru a le folosi în cazul alimentării cu curent alternativ sau
cu acumulator, pentru a corespunde cu consumul necesar de energie.
VAIO Power Management este o aplicaţie software dezvoltată exclusiv pentru computere VAIO. Prin intermediul acestei
aplicaţii software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună a
computerului și o durată de viaţă mai lungă pentru acumulator. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de ajutor
inclus în aplicaţia software.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, un simbol de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Acest simbol indică ce fel sursă de alimentare
folosiţi în acel moment, de exemplu, alimentare CA. Faceţi clic pe acest simbol pentru a afișa fereastra ce prezintă starea
alimentării.
Funcţia VAIO Power Management este adăugată la Proprietăţi opţiuni de alimentare din Windows.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare din fereastra Opţiuni alimentare.
Modificaţi după caz modul Inactivitate și setările de afișare.
2
Dacă trebuie modificate setările avansate, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și mergeţi la pasul 3.
Altfel, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările fiecărui element.
4
Faceţi clic pe OK.
n 117 N
Personalizarea computerului VAIO
VAIO Power Management Viewer
Puteţi vizualiza performanţa cu planul de alimentare care a fost modificat prin intermediul VAIO Power Management.
Pentru a porni VAIO Power Management Viewer
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management și pe VAIO Power Management Viewer.
n 118 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea modemului
Înainte de a putea începe să utilizaţi modemul intern (nu toate modemurile sunt încorporate), sau de fiecare dată când folosiţi
modemul în timp ce călătoriţi, asiguraţi-vă că ţara locaţiei active definite în fereastra Opţiuni telefonie și modem se potrivește
cu ţara din care efectuaţi apelul.
Pentru a modifica setările de ţară pentru modem
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
Apare fereastra Informaţii amplasare.
4
Introduceţi informaţiile cerute și apoi faceţi clic pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
5
Selectaţi amplasarea din fila Reguli de apelare.
6
Faceţi clic pe butonul Editare pentru a modifica configuraţia curentă.
Apare fereastra Editare amplasare.
Sau
Faceţi clic pe butonul Nou pentru a configura modemul.
Apare fereastra Amplasare nouă.
7
Verificaţi configurarea ţării/regiunii și asiguraţi-vă că se potrivește cu locul din care efectuaţi apelul.
Este posibil ca apelarea cu impulsuri să nu fie disponibilă în unele ţări sau regiuni.
8
Dacă aţi modificat setările amplasării, faceţi clic pe Se aplică și apoi pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
n 119 N
Personalizarea computerului VAIO
9
Verificaţi dacă modemul este listat în fila Modemuri.
Dacă modemul nu este listat, faceţi clic pe Adăugare și urmaţi instrucţiunile expertului.
10 Faceţi clic pe Se aplică/OK. Modemul este configurat.
!
Înainte de a aplica setări de ţară noi, cablul telefonului trebuie să fie deconectat de la computer.
n 120 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Ar trebui să contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul nou de memorie.
❑ Ar trebui să nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu îmbunătăţirea memoriei unui calculator.
❑ Ar trebui să nu atingeţi conectorii și să nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Pentru tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe modelul dvs., consultaţi specificaţiile online.
Contactaţi VAIO-Link dacă aveţi nevoie de asistenţă.
n 121 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului, puteţi crește cantitatea de memorie prin instalarea de module opţionale
de memorie. Înainte să îmbunătăţiţi memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note cu privire la adăugarea/îndepărtarea modulelor de memorie
❑ Asiguraţi-vă că puneţi computerul pe o suprafaţă plată înainte de a adăuga sau de a îndepărta module de memorie.
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza
deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul sau producătorul modulelor de memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
cu computerele personale și cu practica de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare pentru utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Opriţi computerul și deconectaţi-l de la sursele de alimentare (acumulator și adaptor CA) și de la alte legături de
telecomunicaţii, reţele sau modemuri înainte să îndepărtaţi orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu reușiţi
să faceţi acest lucru vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de lucru
ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi materiale
care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin menţinerea
contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
n 122 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat odată cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l
proteja de ESD.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile componentelor
și circuitele din interiorul computerului.
n 123 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Opriţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul și îndepărtaţi acumulatorul.
3
Așteptaţi aproximativ o oră, până când computerul se răcește.
4
Desfaceţi șurubul (indicat de săgeata de mai jos) de sub computer și îndepărtaţi capacul compartimentului pentru
modulele de memorie.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
n 124 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
n 125 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
8
Introduceţi modulul de memorie în compartimentul pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază.
Dacă doriţi să instalaţi un singur modul de memorie, asiguraţi-vă că utilizaţi fanta mai apropiată de partea frontală a computerului.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu ieșitura mică din compartimentul
deschis. Nu forţaţi intrarea în fantă a modulului de memorie orientat greșit, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea fantei și a modulului.
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi șurubul de sub computer.
11 Reinstalaţi acumulatorul și porniţi computerul.
n 126 N
Îmbunătăţirea computerului VAIO
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe System Information și pe System Information.
Puteţi vizualiza dimensiunea memoriei de sistem în panoul din dreapta. Dacă nu apare memoria adăugată, repetaţi
procedura de instalare și reporniţi computerul.
n 127 N
Precauţii
Precauţii
Această secţiune descrie îndrumările și precauţiile de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de
eventuale deteriorări.
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 128)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 129)
❑ Manipularea computerului (pagina 130)
❑ Manipularea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 132)
❑ Manipularea dischetelor (pagina 133)
❑ Manipularea discurilor (pagina 134)
❑ Utilizarea acumulatorului (pagina 135)
❑ Utilizarea căștilor (pagina 136)
❑ Manipularea Memory Stick (pagina 137)
❑ Manipularea hard disk-ului (pagina 138)
❑ Actualizarea computerului (pagina 139)
n 128 N
Precauţii
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Fiţi atenţi atunci când utilizaţi computerul
în apropierea unei ferestre.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la o defecţiune.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu
este o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeași imagine este afișată o perioadă lungă de timp. Imaginea
reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea tehnologiei de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Evitaţi frecarea ecranului LCD. Acest lucru ar putea deteriora ecranul. Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge
suprafaţa ecranului LCD.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă pentru această selecţie sunt
disponibile modificări ale opţiunilor, deoarece acest lucru poate duce la instabilitatea computerului. Sony nu își asumă
nicio răspundere pentru nicio defecţiune generată de modificările aduse setărilor.
n 129 N
Precauţii
Utilizarea sursei de alimentare
❑ Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica funcţionarea alimentării modelului dvs.
❑ Nu folosiţi aceeași priză CA cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele
de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un prelungitor cu protector de tensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorărilor computerului
cauzate de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară ţinând de priză. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza CA dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp.
❑ Asiguraţi-vă că priza CA este ușor de accesat.
❑ Atunci când adaptorul CA nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza CA.
❑ Utilizaţi adaptorul CA furnizat odată cu computerul sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor CA deoarece se
pot produce defecţiuni.
n 130 N
Precauţii
Manipularea computerului
❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi tampoane abrazive,
pudră de lustruire sau solvenţi precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi acumulatorul.
Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza defecţiuni
computerului.
❑ Utilizaţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă.
❑ Vă sfătuim să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este posibil ca temperatura părţii de dedesubt a unităţii să
crească în timpul funcţionării normale și, după un timp mai lung, poate duce la situaţii de disconfort sau arsuri.
n 131 N
Precauţii
❑ Asiguraţi o circulaţie adecvată a aerului, pentru a preveni creșterea temperaturii interne. Nu puneţi computerul pe suprafeţe
poroase cum ar fi carpetele, păturile, canapelele sau paturile sau în apropierea unor materiale precum perdelele sau
draperiile ce pot bloca orificiile de ventilare.
❑ Este posibil ca computerul, adaptorul CA sau acumulatorul să se încălzească puternic în timpul utilizării. Aceasta nu este
o defecţiune.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se
întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de acestea.
❑ Folosiţi doar echipamente periferice și cabluri de interfaţă specificate. În caz contrar, pot apărea probleme.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
❑ În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea
condensul. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare orice problemă, deconectaţi
computerul de la priză și contactaţi VAIO-Link.
❑ Asiguraţi-vă că deconectaţi adaptorul CA și că scoateţi acumulatorul înainte de a curăţa computerul.
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, faceţi periodic copii de siguranţă ale datelor.
n 132 N
Precauţii
Manipularea camerei încorporate MOTION EYE
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie a lentilei camerei încorporate MOTION EYE, deoarece puteţi zgâria capacul și aceste
zgârieturi vor apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi luminii solare directe să pătrundă în lentilele camerei încorporate MOTION EYE indiferent dacă computerul
este pornit sau oprit, deoarece acest lucru poate duce la defectarea camerei.
❑ Camera încorporată MOTION EYE este dezactivată în timp ce se importă imagini video sau fotografii de pe un dispozitiv
compatibil cu i.LINK conectat la portul i.LINK.
❑ Curăţaţi capacul de protecţie a lentilei camerei încorporate MOTION EYE cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie
moale. În cazul în care capacul este foarte murdar, ștergeţi-l cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul, deoarece
acesta este sensibil la presiune.
n 133 N
Precauţii
Manipularea dischetelor
❑ Nu deschideţi manual obturatorul și nu atingeţi componentele interne ale dischetei.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea magneţilor.
❑ Nu expuneţi dischetele la lumină solară directă și la alte surse de căldură.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea lichidelor. Aveţi grijă ca acestea să nu se ude. Când nu folosiţi dischetele, îndepărtaţi-le
din unitatea de dischete și puneţi-le într-o cutie.
❑ Dacă discheta are o etichetă, asiguraţi-vă că eticheta este bine lipită. Dacă marginea etichetei este îndoită, este posibil
ca eticheta să se lipească de interiorul unităţii și să cauzeze defecţiuni sau deteriorări ale dischetei.
n 134 N
Precauţii
Manipularea discurilor
❑ Nu atingeţi suprafaţa discului.
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa discului pot duce la erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini și de
orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margini și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre
exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
❑ Nu atașaţi niciodată pe un disc o etichetă adezivă. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate duce la o problemă
iremediabilă.
n 135 N
Precauţii
Utilizarea acumulatorului
❑ Nu lăsaţi acumulatorii la temperaturi de peste 60°C, cum ar fi într-o mașină parcată la soare sau expuși la lumină solară
directă.
❑ Durata de viaţă a acumulatorului este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a
acumulatorului la temperaturi joase.
❑ Încărcaţi acumulatorii la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare
mai mare.
❑ Unii acumulatori reîncărcabili nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest
computer funcţionează doar cu acumulatori Sony originali, proiectaţi pentru acest model. Dacă se instalează un
acumulator neautorizat, acumulatorul nu se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
❑ În timp acumulatorul este în uz sau este încărcat, acumulatorul se încălzește. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă
îngrijoreze.
❑ Ţineţi acumulatorul departe de toate sursele de căldură.
❑ Ţineţi acumulatorul uscat.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi acumulatorul.
❑ Nu expuneţi acumulatorul la șocuri mecanice, precum scăparea acestuia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, îndepărtaţi acumulatorul din computer pentru a preveni deteriorarea
acumulatorului.
❑ Dacă nu aţi utilizat acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca durata de viaţă a acumulatorului să
se fi scurtat. Totuși, acesta este un lucru normal și nu indică o defecţiune, deoarece acumulatorul se va descărca treptat
în timp, chiar dacă nu este utilizat. Conectaţi adaptorul CA la computer și încărcaţi acumulatorul înainte să utilizaţi din
nou computerul.
❑ Nu trebuie să descărcaţi acumulatorul înainte de reîncărcare.
❑ Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-aţi încărcat complet, este posibil ca acesta să se apropie de sfârșitul
perioadei de funcţionare și să trebuiască înlocuit.
n 136 N
Precauţii
Utilizarea căștilor
❑ Siguranţa pe șosea – Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele zone. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului – Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării la
căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi
utilizarea.
n 137 N
Precauţii
Manipularea Memory Stick
❑ Nu atingeţi conectorul Memory Stick cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi doar etichete adezive furnizate odată cu Memory Stick.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi Memory Stick.
❑ Nu dezasamblaţi și nu modificaţi Memory Stick.
❑ Nu lăsaţi Memory Stick să se ude.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi Memory Stick în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Folosiţi cutia de depozitare furnizată odată cu Memory Stick.
❑ Faceţi copii de siguranţă ale datelor de valoare.
❑ Nu lăsaţi Memory Stick și adaptoarele Memory Stick la îndemâna copiilor. Există riscul ca aceștia să înghită suportul.
❑ Când folosiţi Memory Stick Duo, nu utilizaţi un stilou cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe Memory Stick Duo.
Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
n 138 N
Precauţii
Manipularea hard disk-ului
Discul local are o densitate mare de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, poate fi deteriorat
cu ușurinţă de vibraţiile mecanice, de șocuri sau de praf.
Cu toate că discul local are un dispozitiv intern de siguranţă pentru prevenirea pierderilor de date din cauza vibraţiilor mecanice,
șocurilor sau prafului, trebuie să aveţi grijă atunci când manipulaţi computerul.
Pentru a evita deteriorarea hard diskului
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu mutaţi computerul în timp ce este pornit.
❑ Nu opriţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe discul local.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
Dacă discul local este deteriorat, datele nu pot fi recuperate.
n 139 N
Precauţii
Actualizarea computerului
Asiguraţi-vă că instalaţi cele mai recente actualizări pe computerul dvs., utilizând următoarele aplicaţii software, astfel încât
computerul să poată funcţiona mai eficient.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele și pe Windows Update și apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 4
Faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Update 4 și pe VAIO Update Options și apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
n 140 N
Depanare
Depanare
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite cu care vă puteţi întâlni atunci când folosiţi
computerul VAIO. Multe dintre probleme au soluţii simple. Încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta VAIO-Link.
❑ Computer (pagina 142)
❑ Securitatea sistemului (pagina 149)
❑ Acumulator (pagina 150)
❑ Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 152)
❑ Internet (pagina 155)
❑ Lucru în reţea (pagina 157)
❑ Tehnologie Bluetooth (pagina 161)
❑ Discuri optice (pagina 166)
❑ Monitor (pagina 170)
❑ Imprimare (pagina 174)
❑ Microfon (pagina 175)
❑ Maus (pagina 176)
❑ Difuzoare (pagina 177)
❑ Touch Pad (pagina 179)
❑ Tastatură (pagina 180)
❑ Dischete (pagina 181)
❑ Audio/Video (pagina 182)
n 141 N
Depanare
❑ Memory Stick (pagina 184)
❑ Periferice (pagina 185)
n 142 N
Depanare
Computer
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit și că indicatorul de alimentare este
aprins.
❑ Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că este încărcat.
❑ Asiguraţi-vă că unitatea de dischete (dacă este cazul) este goală.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit. Asiguraţi-vă
că luminozitatea și contrastul sunt reglate corect. Consultaţi manualul furnizat odată cu monitorul pentru informaţii
suplimentare.
❑ Deconectaţi adaptorul CA și îndepărtaţi acumulatorul. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul,
conectaţi adaptorul CA și apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă apare condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după ce aţi achiziţionat computerul.
❑ Verificaţi dacă este folosit adaptorul CA Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar acumulatori reîncărcabili și
adaptor CA Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
n 143 N
Depanare
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos verde de alimentare se aprinde, însă ecranul
rămâne gol?
❑ Dacă lampa de iluminare este aprinsă, apăsaţi orice tastă.
❑ Apăsaţi de mai multe ori tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei. Este posibil să se fi produs o eroare de
aplicaţie.
❑ Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere și pe Repornire.
❑ Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a închide computerul. Deconectaţi adaptorul CA
și lăsaţi computerul aproximativ cinci minute. Apoi conectaţi adaptorul CA și porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare sau combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 144 N
Depanare
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspund la
comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce rulează o aplicaţie software, apăsaţi tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare și pe Închidere pentru
a opri computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și apoi faceţi clic pe săgeata
butonului Închidere și pe Închidere.
Dacă apare fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
din dreptul
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
❑ În cazul în care computerul tot nu se oprește, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
❑ Îndepărtaţi adaptorul CA și acumulatorul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
n 145 N
Depanare
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Este posibil ca computerul să devină instabil dacă modul de operare este schimbat înainte ca acesta să intre complet în
modul Repaus sau Hibernare.
Pentru a restaura computerul la modul normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și apoi faceţi clic pe săgeata din dreptul
butonului Închidere și pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos de încărcare clipește rapid și computerul nu
pornește?
❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul și scoateţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea
acumulatorului (pagina 23).
❑ Dacă problema persistă și după ce aţi efectuat cele de mai sus, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil.
Scoateţi acumulatorul și contactaţi VAIO-Link.
n 146 N
Depanare
Ce ar trebui să fac dacă apare o fereastră cu un mesaj care indică incompatibilitatea sau
instalarea defectuoasă a acumulatorului și computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul și scoateţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea
acumulatorului (pagina 23).
❑ Dacă problema persistă și după ce aţi efectuat cele de mai sus, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil.
Scoateţi acumulatorul și contactaţi VAIO-Link.
De ce în fereastra Proprietăţi sistem este afișată o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Deoarece procesorul computerului dumneavoastră utilizează un tip de tehnologie de control al
vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza actuală
a procesorului în loc de cea maximă.
Ce ar trebui să fac dacă sistemul de operare Windows nu pornește și apare un mesaj
atunci când pornesc computerul?
Dacă introduceţi iar de trei ori la rând o parolă de pornire greșită, va apărea mesajul Enter Onetime Password și sistemul
de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă
indicatorul luminos se stinge. Așteptaţi 10 sau 15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola corectă. Când
introduceţi parola, verificaţi dacă indicatorii Num lock și Caps lock sunt stinși. Dacă ambii indicatori luminoși sau oricare dintre
ei este aprins, apăsaţi tasta Num Lk (sau Num Lock) sau tasta Caps Lock pentru a stinge indicatorul înainte de a introduce
parola.
n 147 N
Depanare
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se defectează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare pentru a fi descărcate.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu îmi amintesc parola de pornire BIOS?
Dacă aţi uitat parola de pornire BIOS, contactaţi VAIO-Link pentru a o reseta. Se va percepe o taxă de resetare.
Cum pot să modific ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului?
Puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului. Urmaţi acești pași:
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Apare ecranul de configurare BIOS. În caz contrar, reporniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de câteva ori atunci când
apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Boot.
4
Apăsaţi tasta M sau m pentru a selecta discul al cărei ordine a dispozitivului de pornire doriţi să o modificaţi.
5
Apăsaţi tasta F5 sau F6 pentru a modifica ordinea dispozitivului de pornire.
6
Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
n 148 N
Depanare
De ce nu se stinge ecranul după ce trece ora pentru oprirea automată?
Economizorul de ecran VAIO iniţial dezactivează setarea respectivă, pe care o puteţi selecta folosind opţiunile pentru
alimentare din Windows, astfel încât ecranul să se stingă.
Selectaţi alt economizor de ecran decât Economizorul de ecran VAIO iniţial.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc sistemul computerului de pe
unitatea de dischetă USB conectată la computer?
Pentru a porni computerul de pe o unitate de dischete USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire (boot).
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 atunci când apare sigle VAIO.
Cum pot să verific volumul partiţiei de recuperare?
Dispozitivul de stocare încorporat* conţine partiţia de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului.
Pentru a verifica volumul partiţiei de recuperare, urmaţi acești pași:
*
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare.
1
Faceţi clic pe Start, clic dreapta pe Computer și selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc din Stocare în panoul din stânga.
Volumul partiţiei de recuperare și volumul total al partiţiei C sunt afișate pe rândul Disc 0 din panoul central.
n 149 N
Depanare
Securitatea sistemului
Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dvs. Cel mai bun mod de a vă proteja computerul
împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate fișierele de actualizare
Windows.
Puteţi obţine actualizări importante ale Windows făcând următoarele:
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Alerte de securitate Windows de pe bara de activităţi.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat?
Puteţi menţine programul software McAfee Internet Security Suite la curent cu cele mai recente actualizări de la McAfee, Inc.
Pentru a descărca și pentru a instala cele mai recente actualizări de securitate, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee și McAfee SecurityCenter.
2
Faceţi clic pe butonul amplasat în colţul din stânga sus al ferestrei pentru a actualiza software-ul.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca actualizările.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de ajutor inclus în programul software.
n 150 N
Depanare
Acumulator
Cum descopăr nivelul de încărcare a acumulatorului?
Consultaţi Încărcarea acumulatorului (pagina 26).
Când folosește computerul curent alternativ?
Când computerul este conectat direct la adaptorul CA, acesta folosește curent alternativ, chiar dacă acumulatorul este instalat.
Când ar trebui să reîncarc acumulatorul?
❑ Când nivelul de alimentare a acumulatorului scade sub 10%.
❑ Când indicatorii luminoși de încărcare și de alimentare clipesc în același timp.
❑ Când nu aţi utilizat acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp.
Când ar trebui să înlocuiesc acumulatorul?
Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-aţi încărcat complet, este posibil ca acesta să se apropie de sfârșitul perioadei
de funcţionare și să trebuiască înlocuit.
Pentru a verifica nivelul de uzură a acumulatorului, consultaţi Pentru a verifica nivelul de uzură a acumulatorului
(pagina 28).
n 151 N
Depanare
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că acumulatorul instalat este cald?
Nu, este normal ca acumulatorul să fie cald atunci când alimentează computerul.
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de acumulator?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de acumulator, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să
intre în modul Hibernare, salvaţi datele frecvent pentru a evita pierderea datelor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 114) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
n 152 N
Depanare
Cameră încorporată MOTION EYE
De ce fereastra de vizualizare nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software
folosește camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a folosi camera încorporată MOTION EYE.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului să nu fie suficientă pentru afișarea imaginilor primite de la camera
încorporată MOTION EYE. Micșorarea rezoluţiei sau reducerea culorilor ecranului LCD pot ajuta.
❑ Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect
care se deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot prezenta reflecţii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ Dacă capacul de protecţie a lentilei este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul. Consultaţi
Manipularea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 132).
De ce imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Este posibil ca setările efectelor din aplicaţia software să ducă la lipsa cadrelor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fie activă. Verificaţi performanţele procesorului.
n 153 N
Depanare
De ce la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul funcţionează cu
acumulatorul?
Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare CA.
De ce pâlpâie imaginile capturate cu camera încorporată MOTION EYE?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă datorită nepotrivirii dintre frecvenţa de redare
a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursă de lumină, pâlpâire, etc.)
pentru a elimina pâlpâirile.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată MOTION EYE?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
n 154 N
Depanare
De ce nu pot folosi camera încorporată MOTION EYE?
❑ Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software
folosește camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a folosi camera încorporată MOTION EYE.
❑ Dacă problema persistă, trebuie să reinstalaţi software-ul driverului pentru cameră. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Hardware și sunete și apoi pe Manager dispozitive.
2
Faceţi dublu clic pe Dispozitive imagini.
3
Faceţi clic dreapta pe numele de dispozitiv ce corespunde cu camera și faceţi clic pe Actualizare Software Driver.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de
economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată MOTION EYE?
❑ Computerul nu trebuie să intre în modurile Repaus sau Hibernare în timp ce utilizaţi camera încorporată MOTION EYE.
❑ În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificaţi setările corespunzătoare modului
de economisire de energie. Pentru a modifica setarea, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei
(pagina 111).
n 155 N
Depanare
Internet
Ce ar trebui să fac în cazul în care modemul nu funcţionează?
❑ Asiguraţi-vă că cablul telefonic este bine conectat la portul modemului de pe computer și la priza de perete.
❑ Asiguraţi-vă că cablul telefonic funcţionează. Conectaţi cablul la un telefon obișnuit și verificaţi dacă există ton de apel.
❑ Asiguraţi-vă că numărul de telefon pe care programul îl apelează este corect.
❑ Asiguraţi-vă că aplicaţia software pe care o utilizaţi este compatibilă cu modemul computerului. (Toate programele Sony
instalate în prealabil sunt compatibile.)
❑ Asiguraţi-vă că modemul este singurul dispozitiv conectat la linia telefonică.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
4
În fila Modemuri, verificaţi dacă este listat modemul dvs.
5
În fila Reguli de apelare, verificaţi ca informaţiile despre amplasare să fie corecte.
n 156 N
Depanare
De ce viteza conexiunii prin modem este scăzută?
Computerul este echipat cu un modem V.92/V.90 compatibil. Mulţi factori pot influenţa viteza conexiunii modemului, inclusiv
bruiajul liniilor telefonice sau compatibilitatea cu echipamentul telefonic, precum faxurile sau alte modemuri. În cazul în care
credeţi că modemul nu se conectează corespunzător la alte modemuri pentru PC, faxuri sau la furnizorul de servicii de
Internet, procedaţi astfel:
❑ Cereţi companiei telefonice să verifice dacă linia telefonică nu este bruiată.
❑ Dacă problema este legată de fax, asiguraţi-vă că nu există probleme cu faxul pe care îl apelaţi și că acesta este
compatibil cu dispozitivele fax modem.
❑ Dacă întâmpinaţi probleme la conectarea cu furnizorul de servicii de Internet, asiguraţi-vă că furnizorul de servicii de
Internet nu are probleme tehnice.
❑ Dacă dispuneţi de o a doua linie telefonică, încercaţi să conectaţi modemul la acea linie.
n 157 N
Depanare
Lucru în reţea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie nevoie să îndepărtaţi calculatorul de
obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că comutatorul WIRELESS este pornit și că indicatorul luminos WIRELESS de pe computer este aprins.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de curent electric a punctului de acces este pornită.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Conectat la reţea.
n 158 N
Depanare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-că că punctul de acces și computerul sunt conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Asiguraţi-vă că computerul este configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii descriși în Ce ar trebui să fac în cazul
în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 157) pentru a modifica setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori includ configuraţiile dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transferare a datelor, îndepărtaţi calculatorul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de
punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul
de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
❑ Dacă punctul dvs. de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces. Consultaţi
manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii descriși în Ce ar trebui să fac în cazul
în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 157) pentru a modifica setările.
n 159 N
Depanare
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile transferului de date pot apărea atunci când este
transferat un fișier mare sau în cazul în care computerul este plasat în apropierea microundelor și a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că conexiunea punctului de acces este intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
❑ Asiguraţi-vă că Performanţe maxime este selectat pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii descriși în Ce ar trebui să fac în cazul
în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 157) pentru a modifica setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţia LAN fără fir utilizează benzi de frecvenţă împărţite cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune peer-to-peer în cazul în care cheia de criptare este schimbată.
Puteţi fie să restabiliţi cheia de encriptare la profilul iniţial sau să reintroduceţi cheia pe ambele computere pentru ca aceasta
să se potrivească.
n 160 N
Depanare
Cum pot afișa fereastra VAIO Smart Network?
Pentru a afișa pe spaţiul de lucru fereastra VAIO Smart Network, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Network Connections și pe VAIO Smart Network.
3
Faceţi clic pe Advanced din panoul din dreapta.
Pentru informaţii despre aplicaţia software VAIO Smart Network, consultaţi fișierul de ajutor inclus în aplicaţia software.
n 161 N
Depanare
Tehnologie Bluetooth
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu pot găsi computerul meu?
❑ Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia Bluetooth activată.
❑ Dacă indicatorul luminos WIRELESS este stins, porniţi comutatorul WIRELESS.
❑ Nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth atunci când computerul se află în modul de economisire de energie. Aduceţi din nou
computerul în modul Normal, apoi schimbaţi poziţia comutatorului WIRELESS.
❑ Este posibil ca computerul și dispozitivul să fie prea departe unul de altul. Tehnologia Bluetooth fără fir funcţionează cel
mai bine atunci când dispozitivele sunt la maximum 10 metri unul faţă de celălalt.
De ce nu poate computerul să găsească alte dispozitive Bluetooth?
Dacă dispozitivul conectat este conectat și la alte dispozitive, este posibil să nu apară în fereastra Dispozitive Bluetooth
sau este posibil să nu puteţi comunica cu dispozitivul.
Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul Bluetooth cu care vreau să comunic?
❑ Verificaţi dacă funcţia Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Hardware și sunete, Dispozitive Bluetooth și pe Setări Bluetooth.
2
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
n 162 N
Depanare
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu se pot conecta la
computerul meu?
❑ Asiguraţi-vă că celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Hardware și sunete, Dispozitive Bluetooth și pe Setări Bluetooth.
2
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selectare Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest
computer.
❑ Distanţa de transfer de date poate fi mai mică de 10 metri în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele
Bluetooth, unul de celelalte.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră.
❑ Verificaţi dacă funcţia Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
n 163 N
Depanare
De ce viteza conexiunii Bluetooth este prea scăzută?
❑ Viteza de transfer de date depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele Bluetooth, unul de
celelalte.
❑ Frecvenţa radio de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este, de asemenea, folosită de alte dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth încorporează tehnologie care minimizează interferenţa cu alte dispozitive folosind aceeași
lungime de undă, totuși, viteza de comunicare și raza de conectare poate fi redusă. Interferenţa altor dispozitive poate,
de asemenea, opri în întregime comunicaţiile.
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie nevoie să mutaţi computerul la distanţă
de obstacole sau mai aproape de dispozitivul la care este conectat.
❑ Identificaţi și îndepărtaţi obstacolele dintre computer și dispozitivul la care este conectat.
❑ Reţineţi că este posibil ca fișierele mari să fie, câteodată, alterate în timpul transferului continuu, datorită limitărilor
standardului Bluetooth și interferenţei electromagnetice din mediul înconjurător.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când utilizez un dispozitiv audio
Bluetooth?
Computerul poate deveni instabil dacă modificaţi un dispozitiv de ieșire pentru sunet cu un dispozitiv audio Bluetooth în timp
ce aplicaţia software de redare a conţinutului audio sau video este în curs.
Când ascultaţi conţinut audio de pe dispozitivul audio Bluetooth, conectaţi mai întâi dispozitivul audio Bluetooth la computer,
apoi lansaţi software-ul de redare a conţinutului audio sau video.
Pentru informaţii detaliate privind conectarea dispozitivului audio Bluetooth, consultaţi fișierul de Ajutor.
n 164 N
Depanare
De ce nu pot utiliza serviciile acceptate de dispozitivul Bluetooth conectat?
Conectarea este posibilă doar pentru serviciile suportate și de computerul cu funcţie Bluetooth. Pentru informaţii suplimentare,
căutaţii informaţii despre Bluetooth folosind Ajutor și Asistenţă Windows. Pentru a deschide Ajutor și Asistenţă Windows,
faceţi clic pe Start și pe Ajutor și Asistenţă.
Pot folosi un dispozitiv cu tehnologie Bluetooth în avion?
Prin intermediul tehnologiei Bluetooth, computerul dvs. transmite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locurile sensibile, precum
spitalele și avioanele, pot avea restricţii de utilizare a dispozitivelor Bluetooth pentru a evita interferenţele radio. Consultaţi
personalul facilităţilor pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei Bluetooth a computerului.
De ce nu pot folosi funcţia Bluetooth atunci când fac log on la computer în calitate de
utilizator cu cont standard?
Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dumneavoastră.
Faceţi Log on pe computer în calitate de utilizator cu drepturi administrative.
De ce nu mă pot conecta la un dispozitiv Bluetooth prin intermediul unei reţele zonă
personală (PAN)?
Dacă dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi nu suportă comunicare Bluetooth în modul Utilizator reţea zonă personală
(PANU), nu vă puteţi conecta la dispozitiv printr-o reţea zonă personală.
n 165 N
Depanare
De ce nu pot folosi dispozitivele Bluetooth atunci când comut între utilizatori?
Dacă comutaţi între utilizatori fără să faceţi log off din sistem, dispozitivele Bluetooth nu vor funcţiona. Asiguraţi-vă că faceţi
log off înainte de a comuta între utilizatori. Pentru a face log off din sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul
Blocare și apoi pe Log Off.
De ce nu pot face schimb de cărţi de vizită cu un telefon mobil?
Schimbul de cărţi de vizită nu este acceptat.
n 166 N
Depanare
Discuri optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere și pe Repornire pentru a reporni
computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Manipularea discurilor
(pagina 134) pentru instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac în cazul în care tava unităţii nu se deschide?
❑ Computerul trebuie să fie pornit.
❑ Apăsaţi butonul de scoatere a unităţii.
❑ Dacă butonul de scoatere al unităţii nu funcţionează, faceţi clic pe Start și pe Computer, faceţi clic dreapta pe pictograma
unităţii de disc optice și selectaţi Scoatere suport.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu au efect, introduceţi un obiect subţire și drept (precum o agrafă pentru hârtie)
în orificiul de scoatere manuală de pe unitatea de disc optică.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
n 167 N
Depanare
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere și pe Repornire pentru a reporni
computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Manipularea discurilor
(pagina 134) pentru instrucţiuni.
❑ Dacă este redat un disc și nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit de la
ori pe
sau încă o dată tastele Fn+F2.
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F2. Apăsaţi de două
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat de la
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F3. Apăsaţi
(butonul sensibil la atingere) de mai multe ori sau menţineţi apăsat pe
sau tastele Fn+F4 pentru a mări volumul la
un nivel acceptabil.
❑ Faceţi clic dreapta pe pictograma Bluetooth de pe bara de activităţi și faceţi clic pe Deschidere mixer volum pentru
a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
n 168 N
Depanare
❑ Asiguraţi-vă că este instalată aplicaţia software a driver-ului corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Sistem și întreţinere.
3
Faceţi clic pe Sistem.
4
Faceţi clic pe Manager dispozitive de pe panoul din stânga.
Apare fereastra Manager dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului dvs.
Dacă în dreptul unui dispozitiv listat apare un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie nevoie să activaţi
dispozitivul sau să reinstalaţi driverele.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice ale
computerului dvs.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma aplicaţia software a driverului selectând fila Driver și făcând clic pe Detalii Driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de disc
optică. Verificaţi ambalajul pentru a vă asigura că codul de regiune este compatibil cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Computerul trebuie să utilizeze o sursă de alimentare cu curent alternativ. Încercaţi din nou redarea discului.
n 169 N
Depanare
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda un disc Blu-ray?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate. Consultaţi specificaţiile online pentru a vedea tipul unităţii de disc optice, apoi Citirea și scrierea de discuri
optice (pagina 45) pentru informaţii despre suporturile de disc compatibile.
Este posibil să nu puteţi reda unele date conţinute pe discuri Blu-ray pe computerul dumneavoastră. Pentru a reda un astfel
de conţinut, descărcaţi și instalaţi cele mai recente fișiere de actualizare pentru WinDVD BD utilizând VAIO Update.
Pentru a descărca și pentru a instala actualizările pe computer, acesta trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii
despre cum se conectează computerul la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 64).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Nu mai folosiţi tastatura.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dvs. de disc optică. Reţineţi că este posibil ca unele mărci
de suporturi DVD înregistrabile să nu funcţioneze.
n 170 N
Depanare
Monitor
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video),
apăsaţi orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea modurilor
de economisire a energiei (pagina 111).
❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit și că indicatorul de alimentare este
aprins.
❑ În cazul în care computerul utilizează energie de la acumulator, asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că este
încărcat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea acumulatorului (pagina 23).
❑ Dacă ieșirea video este direcţionată către monitorul extern, apăsaţi tastele Fn+F7. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 32).
n 171 N
Depanare
De ce nu poate ecranul meu să afișeze o înregistrare video?
❑ Dacă ieșirea video este direcţionată către monitorul extern și monitorul extern este deconectat, nu puteţi afișa o înregistrare
video pe ecranul computerului. Opriţi redarea înregistrării video, selectaţi ecranul computerului pentru a fi dispozitivul de
afișare și apoi reporniţi redarea înregistrării video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 83). În mod
alternativ, puteţi apăsa tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 32).
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dvs. să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la rezoluţie mare.
În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru, apoi selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Mutaţi cursorul de sub Rezoluţie spre stânga sau spre dreapta, pentru a reduce sau pentru crește rezoluţia ecranului.
Puteţi să verificaţi care este cantitatea totală de memorie grafică și video. Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru, selectaţi Personalizare și faceţi clic pe Setări afișare,
Setări complexe și apoi pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de cantitatea reală de memorie de pe computerul dumneavoastră.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
Apăsaţi tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
n 172 N
Depanare
Ce ar trebui să fac dacă luminozitatea LCD a ecranului se schimbă?
Setarea luminozităţii LCD, ajustată cu tastele Fn+F5/F6, este temporară și este posibil să se revină la setarea iniţială atunci
când computerul revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. Pentru a salva setarea preferată pentru luminozitate,
urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de sarcini și selectaţi Opţiuni alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări de plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Afișare.
6
Ajustaţi setarea luminozităţii LCD din cadrul elementului pentru ajustarea luminozităţii.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Dacă nu puteţi schimba dispozitivul de afișare prin intermediul tastelor Fn+F7, trebuie să modificaţi setările pentru monitor
extern prin intermediul VAIO Control Center. Pentru a modifica setările, lansaţi VAIO Control Center, selectaţi elementul
de control pentru monitorul extern și apoi faceţi clic pentru a selecta caseta pentru schimbarea opţiunilor de detectare
automată a monitorului extern. Apoi, utilizaţi tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea video.
n 173 N
Depanare
Cum pot rula Windows Aero?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate.
Pentru a rula Windows Aero, respectaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Particularizare culori din Aspect și personalizare.
3
Faceţi clic pe Deschidere proprietăţi aspect clasic pentru mai multe opţiuni de culoare.
4
Selectaţi Windows Aero din opţiunile Schemă de culori din fila Aspect.
5
Faceţi clic pe OK.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
n 174 N
Depanare
Imprimare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită și că cablul imprimantei este bine conectat la porturile imprimantei și ale
computerului.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ S-ar putea să fie nevoie să instalaţi driverul pentru imprimantă înainte să puteţi utiliza imprimanta. Consultaţi manualul
furnizat odată cu imprimanta pentru informaţii suplimentare.
❑ În cazul în care imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea după ce s-a aflat într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare), apoi reporniţi computerul.
❑ În cazul în care cu imprimanta sunt oferite funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor funcţii
pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Imprimantă din secţiunea Hardware și sunete.
3
Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectaţi Proprietăţi.
4
Faceţi clic pe fila Porturi.
5
Faceţi clic pentru a debifa caseta Se activează suportul bidirecţional.
6
Faceţi clic pe OK.
Aceasta dezactivează funcţiile de comunicare bidirecţională ale imprimantei, precum transferul de date, monitorizarea
stării și panoul de control de la distanţă.
n 175 N
Depanare
Microfon
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit și că este conectat corespunzător la jackul pentru
microfon de pe computerul dvs.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de ieșire audio, precum un difuzor.
Pentru a preveni această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de ieșire audio.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
n 176 N
Depanare
Maus
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu recunoaște mausul meu?
❑ Asiguraţi-vă că mausul este conectat corespunzător la port.
❑ Reporniţi computerul cu mausul conectat.
Ce ar trebui să fac în cazul în care indicatorul nu se mișcă atunci când folosesc mausul?
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un alt maus.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, apăsaţi tasta Windows o dată și apoi tasta , de mai multe ori, selectaţi Repornire
cu tasta M sau m și apăsaţi tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu tastele m și , și apoi Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Oprirea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 177 N
Depanare
Difuzoare
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit de la
pe
sau încă o dată tastele Fn+F2.
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F2. Apăsaţi de două ori
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat de la
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F3. Apăsaţi
(butonul sensibil la atingere) de mai multe ori sau menţineţi apăsat pe
sau tastele Fn+F4 pentru a mări volumul la un
nivel acceptabil.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Consultaţi manualul furnizat odată cu difuzoarele pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de ieșire audio,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 183).
n 178 N
Depanare
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost oprit de la
pe
sau încă o dată tastele Fn+F2.
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F2. Apăsaţi de două ori
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat de la
(butonul sensibil la atingere) sau de la tastele Fn+F3. Apăsaţi
(butonul sensibil la atingere) de mai multe ori sau menţineţi apăsat pe
sau tastele Fn+F4 pentru a mări volumul la un
nivel acceptabil.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de ieșire audio,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 183).
n 179 N
Depanare
Touch Pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil ca dvs. să fi dezactivat dispozitivul touch pad fără a conecta un maus la computer. Consultaţi Utilizarea
dispozitivului Touch Pad (pagina 34).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un maus la computerul dvs.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru a
închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, apăsaţi tasta Windows o dată și apoi tasta , de mai multe ori, selectaţi Repornire
cu tasta M sau m și apăsaţi tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din dreptul butonului
Închidere cu tastele m și , și apoi Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi tasta Enter pentru a reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se oprește
computerul.
!
Oprirea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 180 N
Depanare
Tastatură
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a modifica configuraţia tastaturii, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune și apoi faceţi clic pe Opţiuni regionale si lingvistice.
3
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce U, I, O, P, J, K, L, M și așa mai departe, este posibil ca tasta Num Lk să fie activată. Verificaţi dacă
indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi tasta Num Lk pentru a-l stinge înainte
de a introduce aceste caractere.
n 181 N
Depanare
Dischete
De ce nu apare pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware în bara de
activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischete. Mai întâi asiguraţi-vă că cablul USB este conectat în mod adecvat la
portul USB. Dacă trebuie să fie asigurată conexiunea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de
către computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi pașii:
1
Opriţi toate programele ce accesează unitatea de dischete.
2
Așteptaţi ca indicatorul luminos de pe unitatea de dischete să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta și deconectaţi unitatea de dischete USB din computer.
4
Reconectaţi unitatea de dischete prin conectarea cablului USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta să
fie plină sau protejată la scriere. Fie puteţi folosi o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi dezactiva opţiunea
de protejare la scriere.
n 182 N
Depanare
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video DV?
Dacă apare un mesaj prin care se spune că dispozitivul i.LINK este deconectat sau oprit, este posibil ca cablul i.LINK să nu
fie introdus corespunzător în portul computerului sau al camerei video. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 91).
i.LINK este marcă înregistrată a Sony Corporation folosită doar pentru a indica faptul că produsul conţine o conexiune IEEE 1394. Procedura pentru stabilirea unei
conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK
pot comunica între ele. Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul i.LINK compatibil pentru mai multe informaţii despre condiţiile de funcţionare și conectarea
adecvată. Înainte de a conecta dispozitive periferice compatibile cu i.LINK la sistemul dvs., cum ar fi o unitate CD-RW sau o unitate de disc optică, verificaţi compatibilitatea
acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare cerute.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete, faceţi clic pentru a deselecta caseta de validare Redare sunet de început Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
n 183 N
Depanare
Cum schimb dispozitivul de ieșire audio?
Dacă nu se aude sunetul de la dispozitivul conectat la portul USB trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start și apoi pe Panou de control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru redare și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
n 184 N
Depanare
Memory Stick
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive suporturile Memory Stick
formatate pe un computer VAIO?
Este posibil să fie nevoie să reformataţi Memory Stick.
Formatarea Memory Stick șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a putea să reformataţi
Memory Stick, faceţi copii de siguranţă pentru datele importante și confirmaţi că suportul nu conţine fișierele pe care doriţi să
le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe Memory Stick pe unitatea de hard disk pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi Memory Stick urmând pașii din secţiunea Pentru a formata un Memory Stick (pagina 59).
De ce nu pot salva fișiere cu muzică pe Memory Stick?
Muzica protejată prin drepturi de autor poate fi transferată doar pe Memory Stick cu sigla MagicGate.
!
Utilizarea muzicii înregistrate necesită aprobarea deţinătorilor drepturilor de autor.
Sony nu este responsabil pentru fișierele cu muzică care nu pot fi înregistrate de pe un CD sau descărcate din alte surse.
Pot copia imagini de pe camera digitală folosind un Memory Stick?
Da și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu Memory Stick.
De ce nu pot scrie date pe Memory Stick?
Unele versiuni de Memory Stick sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii pentru a proteja datele de ștergere
sau suprascriere accidentală. Asiguraţi-vă că comutatorul de prevenire a ștergerii este oprit.
n 185 N
Depanare
Periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit și să utilizeze propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi dacă cablul de
alimentare este conectat în mod corespunzător la priza de curent alternativ.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dvs. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific folosit prima
dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Consultaţi manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare. S-ar putea să trebuiască să instalaţi
o aplicaţie software înainte să conectaţi dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum scăzut de energie, cum ar fi un maus, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica un dispozitiv să funcţioneze din cauza unei avarii de distribuţie a alimentării. Vă recomandăm
să conectaţi dispozitivul direct la computer fără a folosi un hub.
n 186 N
Opţiuni de asistenţă
Opţiuni de asistenţă
Din această secţiune puteţi afla unde să căutaţi răspunsuri la întrebările despre computerul VAIO.
❑ Informaţii asistenţă Sony (pagina 187)
❑ e-Support (pagina 188)
n 187 N
Opţiuni de asistenţă
Informaţii asistenţă Sony
Consultaţi următoarele surse pentru răspunsuri, în ordinea enumerată mai jos.
Consultaţi Documentaţie (pagina 9) pentru detalii cu privire la documentaţia imprimată și neimprimată furnizată odată cu
computerul, precum și pentru alte surse de referinţă.
❑ Accesaţi fișierele de ajutor ce însoţesc software-ul pentru instrucţiuni cu privire la utilizarea software-ului.
❑ Utilizaţi funcţia de căutare din Ajutor și Asistenţă Windows ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe tasta F1.
❑ Site-ul Web VAIO-Link: Dacă aveţi probleme cu computerul, puteţi accesa site-ul Web VAIO-Link pentru soluţionarea
problemelor. Accesaţi http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: Această parte interactivă a site-ului nostru http://www.vaio-link.com vă permite să intraţi în contact prin
intermediul Internetului cu echipa noastră de asistenţă dedicată. Dacă folosiţi un cont personalizat, puteţi să vă înregistraţi
cu ușurinţă întrebările.
❑ Linii de asistenţă VAIO-Link: Înainte de a contacta VAIO-Link prin telefon, încercaţi să rezolvaţi problema prin citirea
documentaţiei tipărite și netipărite.
❑ Vizitaţi celelalte site-uri Sony:
❑ http://www.club-vaio.com dacă doriţi să aflaţi mai multe despre VAIO și dacă doriţi să fiţi parte a comunităţii VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com pentru achiziţii online.
❑ http://www.sony.net pentru alte produse Sony.
Trebuie să aveţi o conexiune la Internet pentru a accesa funcţiile online descrise aici.
n 188 N
Opţiuni de asistenţă
e-Support
Ce este e-Support?
Dacă aţi căutat în ghidurile de utilizare și pe site-ul nostru Web (http://www.vaio-link.com), dar nu aţi găsit un răspuns la
întrebarea sau problema dumneavoastră, utilizaţi e-Support pentru a o soluţiona.
Portalul nostru e-Support este un site interactiv pe care puteţi să postaţi orice întrebare de natură tehnică pe care o puteţi
avea cu privire la computer și unde puteţi primi răspunsuri de la echipa de asistenţă dedicată.
Fiecare întrebare postată va avea un „număr de caz” unic pentru a asigura comunicarea cu ușurinţă între dvs. și echipa
e-Support.
Cine poate folosi e-Support?
Toţi clienţii VAIO înregistraţi au dreptul la acces nelimitat la portalul VAIO-Link e-Support.
Cum pot accesa portalul e-Support?
Când înregistraţi computerul, veţi primi automat un e-mail cu legătura către portalul e-Support, numărul de client și, câteva
ore mai târziu, un email cu o explicaţie de bază.
Tot ceea ce trebuie să faceţi este să activaţi contul făcând clic pe legătura din e-mail.
Sunteţi pregătit acum să creaţi primul dumneavoastră caz.
Puteţi accesa portalul e-Support Web de la orice computer cu conexiune Internet activă.
Un fișier de asistenţă complet este disponibil pe portalul e-Support pentru a vă ajuta să folosiţi serviciul e-Support.
Pot posta întrebări în limba mea maternă?
Din moment ce interacţionaţi cu echipa e-Support prin intermediul unui portal, ce vă conectează direct la baza noastră de
date, e-Support va accepta și va răspunde doar la întrebări în engleză, franceză sau germană.
n 189 N
Opţiuni de asistenţă
Pot posta întrebări în orice moment?
Da, puteţi posta întrebări 24 de ore din 24, dar reţineţi că echipa e-Support poate răspunde la întrebări doar de luni până
vineri între 8 am și 6 pm.
Utilizarea e-Support implică vreun cost?
Nu, acesta este un serviciu gratuit oferit tuturor clienţilor VAIO înregistraţi.
Cum aflu când am primit răspunsul la întrebare/caz de la echipa e-Support?
În momentul în care cazul dvs. a fost procesat de către echipa e-Support, veţi primi un e-mail, ce vă va anunţa că a fost
actualizat cazul dvs.
n 190 N
Mărci înregistrate
Mărci înregistrate
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, VAIO Update sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale
Sony Corporation.
și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick PRO”,
„Memory Stick PRO-HG”, „Memory Stick Micro”, „M2”, sigla Memory Stick, VAIO și sigla VAIO sunt mărci înregistrate sau
mărci înregistrate protejate ale Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ și sigla Blu-ray Disc sunt mărci înregistrate ale Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium și Intel SpeedStep sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office
Ready 2007 și sigla Windows sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale Microsoft Corporation în S.U.A. și
în alte ţări.
i.LINK este marcă înregistrată a Sony folosită doar pentru a indica faptul că produsul conţine o conexiune IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator este marcă înregistrată a Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO și WinDVD BD for VAIO sunt mărci înregistrate ale InterVideo, Inc.
ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci înregistrate protejate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este marcă
înregistrată a ArcSoft, Inc.
ATI și ATI Catalyst sunt mărci înregistrate ale Advanced Micro Devices, Inc.
n 191 N
Mărci înregistrate
Marca cuvântului Bluetooth și siglele sale sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către
Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
Designul și specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Marca cuvântului ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation
este licenţiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparţin proprietarilor lor.
Sigla SD este o marcă înregistrată.
Sigla SDHC este marcă înregistrată.
MultiMediaCard™ este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.
ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor. În manual nu sunt prezente
mărcile ™ sau ®.
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci înregistrate sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla ce software este disponibil pentru modelul dumneavoastră.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising