Sony | VGN-TZ32VN | Sony VGN-TZ32VN Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VGN-TZ
n 2 N
Conţinut
Înainte de utilizare ..............................................................................................................................................................6
Notă .............................................................................................................................................................................7
ENERGY STAR ................................................................................................................................................................8
Documentaţie...............................................................................................................................................................9
Consideraţii de ergonomie.........................................................................................................................................13
Noţiuni de bază ................................................................................................................................................................15
Localizarea comenzilor și a porturilor ........................................................................................................................16
Despre indicatorii luminoși.........................................................................................................................................22
Conectarea la o sursă de alimentare .........................................................................................................................24
Utilizarea bateriei .......................................................................................................................................................25
Închiderea în siguranţă a computerului......................................................................................................................32
Cum să utilizaţi computerul VAIO ....................................................................................................................................33
Utilizarea tastaturii .....................................................................................................................................................34
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................................................................................................................36
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale ....................................................................................................................37
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE ............................................................................................................38
Utilizarea unităţii de disc optice .................................................................................................................................39
Utilizarea modulului ExpressCard..............................................................................................................................48
Utilizarea suportului Memory Stick ............................................................................................................................52
Utilizarea altor carduri de memorie............................................................................................................................60
Utilizarea Internetului .................................................................................................................................................64
n 3 N
Utilizarea Wireless LAN (WLAN).................................................................................................................................66
Utilizarea funcţionalităţii Bluetooth ............................................................................................................................73
Utilizarea dispozitivelor periferice ....................................................................................................................................81
Conectarea la o staţie de andocare...........................................................................................................................82
Conectarea difuzoarelor externe................................................................................................................................90
Conectarea unui monitor extern ................................................................................................................................91
Selectarea modurilor de afișare .................................................................................................................................95
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare......................................................................................................................96
Conectarea unui microfon extern ..............................................................................................................................98
Conectarea unui dispozitiv Magistrală serială universală (USB) ................................................................................99
Conectarea unei imprimante....................................................................................................................................102
Conectarea unui dispozitiv i.LINK............................................................................................................................103
Conectarea la o reţea (LAN).....................................................................................................................................105
Personalizarea computerului VAIO ................................................................................................................................107
Setarea parolei.........................................................................................................................................................108
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală ............................................................................................................116
Utilizarea cipului Trusted Platform Module (TPM) ...................................................................................................124
Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center...................................................................................131
Utilizarea utilitarului VAIO Status Monitor ................................................................................................................132
Utilizarea modurilor de economisire a energiei........................................................................................................133
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management ...........................................................................138
Modificarea setărilor de performanţă.......................................................................................................................140
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate...................................................................................................141
Configurarea modemului .........................................................................................................................................143
Protejarea hard diskului ...........................................................................................................................................145
n 4 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO ..................................................................................................................147
Înlocuirea memoriei..................................................................................................................................................148
Măsuri de siguranţă .......................................................................................................................................................154
La manipularea ecranului LCD.................................................................................................................................155
La utilizarea sursei de alimentare.............................................................................................................................156
La manipularea computerului ..................................................................................................................................157
La utilizarea camerei încorporate MOTION EYE......................................................................................................159
La manipularea dischetelor......................................................................................................................................160
La manipularea discurilor.........................................................................................................................................161
La utilizarea bateriei .................................................................................................................................................162
La utilizarea căștilor .................................................................................................................................................163
La manipularea suportului Memory Stick ................................................................................................................164
La manipularea hard diskului ...................................................................................................................................165
La actualizarea computerului ...................................................................................................................................166
Depanarea......................................................................................................................................................................167
Computerul ..............................................................................................................................................................169
Securitatea sistemului..............................................................................................................................................178
Bateria......................................................................................................................................................................179
Camera încorporată MOTION EYE ..........................................................................................................................181
Internetul ..................................................................................................................................................................184
Lucrul în reţea ..........................................................................................................................................................186
Tehnologia Bluetooth...............................................................................................................................................189
Discurile optice ........................................................................................................................................................194
Afișajul......................................................................................................................................................................198
n 5 N
Imprimarea ...............................................................................................................................................................202
Microfonul ................................................................................................................................................................203
Mouse-ul ..................................................................................................................................................................204
Difuzoarele ...............................................................................................................................................................205
Dispozitivul touch pad .............................................................................................................................................206
Tastatura ..................................................................................................................................................................207
Dischetele ................................................................................................................................................................208
Audio/Video .............................................................................................................................................................209
Suportul Memory Stick ............................................................................................................................................211
Dispozitivele periferice .............................................................................................................................................213
Staţia de andocare...................................................................................................................................................214
Opţiuni de asistenţă .......................................................................................................................................................215
Informaţii despre Asistenţa Sony .............................................................................................................................215
e-Support.................................................................................................................................................................216
Mărci comerciale .....................................................................................................................................................218
n 6 N
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a ghidului de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere personale.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
n 7 N
Înainte de utilizare
Notă
© 2008 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de
prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate
pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi responsabilă
în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod,
produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest manual sau cu
folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment,
fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
n 8 N
Înainte de utilizare
ENERGY STAR
Ca Partener Energy Star, Sony a stabilit că acest produs respectă directivele ENERGY STAR pentru folosirea eficientă a energiei.
Programul Internaţional pentru Echipamente de Birou ENERGY STAR este un program internaţional ce promovează economisirea
de energie la utilizarea computerelor și echipamentelor de birou. Programul sprijină dezvoltarea și răspândirea de produse
cu funcţii care reduc eficient consumul de energie.
Pentru informaţii detaliate despre programul ENERGY STAR, vizitaţi următoarele site-uri Web:
❑ http://www.energystar.gov (S.U.A.)
❑ http://www.eu-energystar.org (Europa)
Acest computer este proiectat pe baza standardelor ENERGY STAR și se livrează cu următoarele setări de economisire a energiei:
❑ Iluminarea de fundal a ecranului LCD se dezactivează automat după o perioadă de inactivitate de aproximativ 15 minute.
❑ Computerul intră automat în modul Repaus după o perioadă de inactivitate de aproximativ 30 de minute.
Apăsaţi pe orice tastă pentru a aduce computerul din nou în modul Normal.
Pentru informaţii detaliate despre modurile de economisire a energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei
(pagina 133).
n 9 N
Înainte de utilizare
Documentaţie
Documentaţia include informaţii imprimate și îndrumări de utilizare ce pot fi citite pe computerul dumneavoastră VAIO.
Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — Descrie procesul de la despachetarea până la pornirea computerului VAIO.
❑ Ghid de depanare și recuperare — Conţine soluţii la probleme obișnuite și pentru funcţionările incorecte ale computerului,
o explicaţie despre cum să faceţi o copie de rezervă a datelor dumneavoastră, cum să recuperaţi sistemul și surse de
informaţii de asistenţă.
❑ Instant Mode — Furnizează un ghid de utilizare a Instant Mode.
❑ Reglementări, Garanţie, Acord de licenţă utilizator final și Suport tehnic — Conţine condiţiile Sony de garanţie Ghid
de reglementări privind siguranţa, Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la modem, Ghid de reguli privind siguranţa
referitoare la reţeaua LAN wireless, Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la reţea WAN wireless, Ghid de reglementări
referitoare la conexiunea Bluetooth, Acord de licenţă a aplicaţiilor software cu utilizatorul final și informaţii despre Servicii
de asistenţă Sony.
n 10 N
Înainte de utilizare
Documentaţie neimprimată
❑ Ghid de utilizare (acest manual) — Conţine caracteristici ale computerului. De asemenea, include informaţii despre
programele software furnizate odată cu furnizarea computerului, precum și informaţii cu privire la soluţionarea problemelor
des întâlnite. Ghidul de utilizare este furnizat în format PDF, pentru a-l putea accesa și imprima cu ușurinţă.
Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:
1
Faceţi dublu clic pe pictograma VAIO User Guide de pe desktop.
2
Deschideţi folderul corespunzător limbii dvs.
3
Selectaţi ghidul pe care doriţi să îl citiţi.
✍
Puteţi căuta manual ghidurile de utilizare accesând Computer > VAIO (C:) (partiţia C) > Documentation > Documentation și
deschizând folderul pentru limba dumneavoastră.
Pentru a vă deplasa la siturile Web prezentate în acest manual, făcând clic pe URL-ul respectiv, care începe cu http://, computerul
trebuie să fie conectat la Internet.
❑ Specificaţii — Specificaţii online descrie configuraţiile hardware și software ale computerului VAIO.
Pentru a vizualiza specificaţiile online:
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Accesaţi site-ul Web Sony de asistenţă online la adresa http://www.vaio-link.com.
✍
Este posibil să aveţi un disc separat pentru documentaţia celorlalte accesorii din pachet.
n 11 N
Înainte de utilizare
My Club VAIO
În My Club VAIO puteţi găsi:
❑ Accessories
Doriţi să sporiţi capacitatea computerului? Faceţi clic pe această pictogramă și aruncaţi o privire la accesoriile compatibile.
❑ Software
Vă simţiţi creativ? Faceţi clic pe această pictogramă pentru o prezentare generală a software-ului și consultaţi opţiunile
noastre de îmbunătăţire.
❑ Wallpapers
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a vedea cele mai populare tapete Sony și Club VAIO.
❑ Links
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a vedea cele mai populare site-uri Sony și Club VAIO.
Ajutor și Asistenţă Windows
Ajutor și Asistenţă Windows este o resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii pentru
care vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Folosiţi funcţia de Căutare, Index sau cuprinsul pentru a vedea toate resursele de ajutor pentru Windows, inclusiv cele de
pe Internet.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start
, apoi pe Ajutor și Asistenţă. Sau accesaţi
Ajutor și Asistenţă Windows ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe tasta F1.
n 12 N
Înainte de utilizare
Surse suplimentare
❑ Consultaţi fișierele de Ajutor din software-ul pe care îl folosiţi, pentru informaţii detaliate despre funcţii și soluţionarea
problemelor.
❑ Accesaţi http://www.club-vaio.com pentru a găsi asistenţi de instruire online despre software-ul VAIO preferat.
n 13 N
Înainte de utilizare
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. În măsura posibilităţilor, încercaţi să ţineţi cont de următoarele
consideraţii ergonomice atât pentru utilizarea staţionară, cât și pentru utilizarea portabilă:
❑ Poziţia computerului – Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră (1). Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală (2),
cu încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă (3) în timp ce folosiţi tastatura, dispozitivul touch pad-ul sau mouse-ul
extern. Lăsaţi braţele să atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze în timpul sesiunilor de utilizare a computerului.
Utilizarea excesivă a computerului poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura – Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel încât tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
n 14 N
Înainte de utilizare
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului – Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi, de asemenea, luminozitatea ecranului.
❑ Iluminarea – Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu creează strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiţi iluminarea
indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort și de eficienţă
a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern – Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi monitorul la o distanţă confortabilă.
Asiguraţi-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
n 15 N
Noţiuni de bază
Noţiuni de bază
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 16)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 22)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 24)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 25)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 32)
n 16 N
Noţiuni de bază
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
!
Este posibil ca aspectul computerului dvs. să difere de cel al computerului prezentat în acest manual, din cauza variaţiei specificaţiilor.
De asemenea, este posibil să difere în unele ţări sau regiuni.
Partea frontală
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Indicator Num lock (pagina 22)
Indicator Caps lock (pagina 22)
Indicator Scroll lock (pagina 22)
Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 22)
Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 38)
Ecran LCD (pagina 155)
Difuzoare încorporate (stereo)
Tastatură (pagina 34)
Touch pad (pagina 36)
J Senzor amprentă* (pagina 116)
*
Doar la anumite modele.
n 17 N
Noţiuni de bază
A Conector pentru căști (pagina 90)
B Conector pentru microfon (pagina 98)
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Fantă Memory Stick*1 (pagina 55)
Indicator Media Access (pagina 22)
Indicator baterie (pagina 22)
Indicator unitate de hard disk (pagina 22)
Microfon încorporat (mono)
Fantă pentru cartelă de memorie SD (pagina 60)
Butonul AV MODE (pagina 37)
Buton Redare/Pauză (pagina 37)
Buton oprire (pagina 37)
Buton înapoi (pagina 37)
Buton înainte (pagina 37)
Buton de scoatere a unităţii de disc (pagina 37)
Comutator WIRELESS (pagina 66)
Indicator Bluetooth (pagina 22)
Indicator WLAN (LAN fără fir) (pagina 22)
R Indicator WWAN (reţea de arie largă fără fir)*2 (pagina 22)
*1
Computerul dvs. este compatibil cu suporturi Memory Stick,
atât de dimensiune standard, cât și cu cele de dimensiune duo.
*2
Doar la anumite modele.
n 18 N
Noţiuni de bază
În spate
A Conector baterie (pagina 25)
n 19 N
Noţiuni de bază
Dreapta
A
B
C
D
E
F
Unitate de disc optică (pagina 39)
Orificiu scoatere manuală (pagina 194)
Indicator unitate de disc optică (pagina 22)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 39)
Port monitor (VGA) (pagina 91)
Buton / indicator alimentare (pagina 22)
n 20 N
Noţiuni de bază
Stânga
A
B
C
D
E
F
Port DC IN (pagina 24)
Port modem (pagina 64)
Port reţea (Ethernet) (pagina 105)
Port i.LINK (IEEE 1394) S400 (pagina 103)
Orificii de ventilare
Fantă ExpressCard/34 (pagina 48)
G Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 99)
H Fantă securitate
*
Suportă viteze mari/complete/mici.
n 21 N
Noţiuni de bază
Dedesubt
A Orificii de ventilare
B Conector staţie de andocare (pagina 83)
n 22 N
Noţiuni de bază
Despre indicatorii luminoși
Computerul este echipat cu următorii indicatori luminoși.
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Iluminează atunci când computerul este alimentat, clipește când computerul este în modul Inactivitate și se
stinge atunci când computerul este în modul Hibernare sau când este oprit.
Baterie e
Iluminează atunci când computerul folosește energia bateriei, clipește atunci când bateria este descărcată și
clipește rapid atunci când bateria se încarcă.
Media Access
Iluminează atunci când se citesc sau se scriu date de pe/pe o cartelă de memorie. (Nu activaţi modul Inactivitate
și nu opriţi computerul atunci când acest indicator este aprins.) Dacă indicatorul este stins, cartela de memorie
nu este în uz.
Cameră încorporată MOTION EYE
Iluminează atunci când camera încorporată MOTION EYE este în uz.
Unitate de disc optică
Iluminează atunci când se citesc sau se scriu date de pe/pe discul optic. Atunci când indicatorul este stins,
unitatea optică de disc nu este în uz.
Unitate de hard disk
Num lock
Caps lock
Scroll lock
Iluminează când se citesc sau se scriu date de pe/pe unitatea de stocare cu memorie flash încorporată sau de
pe/pe unitatea de hard disk*1. Nu activaţi modul Inactivitate și nu opriţi computerul atunci când acest indicator
este aprins.
Apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă atunci când indicatorul este stins.
Apăsaţi pe tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Dacă apăsaţi pe tasta Shift în timp ce indicatorul
este aprins, veţi scrie din nou cu litere mici. Apăsaţi încă o dată pe această tastă, pentru a stinge indicatorul.
Când indicatorul Caps lock este stins se revine la scrierea cu litere mici.
Apăsaţi pe tasta Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când indicatorul Scroll lock este
stins se revine la derularea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de programul pe care
îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
n 23 N
Noţiuni de bază
Indicator
Tehnologie Bluetooth
Funcţii
Iluminează atunci când comutatorul WIRELESS este setat la ON și s-a activat tehnologia Bluetooth.
Wireless LAN
Iluminează atunci când funcţia „LAN fără fir” este activă.
Wireless WAN*2
Iluminează atunci când funcţia „Reţea de arie largă fără fir” este activă.
*1
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. este echipat cu o unitate de stocare de memorie flash încorporată și/sau cu o unitate de hard disk.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
*2
Doar la anumite modele.
n 24 N
Noţiuni de bază
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor AC, fie o baterie reîncărcabilă ca sursă de alimentare pentru computer.
Utilizarea adaptorului AC
✍
Folosiţi pentru conectare doar adaptorul AC furnizat.
Pentru a folosi adaptorul AC
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul AC (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză AC (2).
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul AC (3) la portul DC IN (4) de pe computer sau de pe staţia de andocare opţională.
✍
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul AC.
Asiguraţi-vă că priza AC este ușor de accesat.
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 136).
Acest mod de economisire a energiei reduce timpul de închidere și de reluare a activităţii.
n 25 N
Noţiuni de bază
Utilizarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Instalarea bateriei
Pentru a instala bateria
1
Închideţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul de baterie LOCK (1).
3
Introduceţi bateria în compartimentul său glisând-o ușor în diagonală, în direcţia indicată de săgeţile de orientare (2) de
pe laturile compartimentului.
n 26 N
Noţiuni de bază
4
Rotiţi bateria în direcţia indicată de săgeată și împingeţi-o în compartiment până când se fixează la locul său.
5
Glisaţi comutatorul LOCK spre exterior pentru a securiza bateria în computer.
✍
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are o baterie instalată, folosește curent de la priza AC.
!
Unele baterii reîncărcabile nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest computer funcţionează doar
cu baterii Sony proiectate pentru acest model. Dacă instalaţi un alt tip de baterie, aceasta nu se încarcă, iar computerul nu va funcţiona.
n 27 N
Noţiuni de bază
Încărcarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca bateria
1
Instalaţi bateria.
2
Conectaţi adaptorul AC la calculator.
Computerul încarcă automat bateria (indicatorul luminos clipește mai rapid în timpul încărcării bateriei). În momentul în
care bateria atinge nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat prin intermediul funcţiei de întreţinere a bateriei,
indicatorul se stinge. Pentru a selecta nivelul de încărcare maxim dorit prin intermediul funcţiei de întreţinere a bateriei,
consultaţi Pentru a utiliza funcţia de întreţinere a bateriei (pagina 29).
Starea indicatorului luminos al bateriei Semnificaţie
Aprins
Computerul folosește energia bateriei.
Clipește
Bateria este pe punctul de a se descărca.
Clipește mai rapid
Se încarcă bateria.
Stins
Computerul folosește sursa de curent alternativ.
!
Încărcaţi bateria respectând instrucţiunile din acest manual cu privire la încărcarea bateriei pentru prima oară.
n 28 N
Noţiuni de bază
✍
Atunci când bateria este descărcată, indicatorul bateriei și cel de alimentare clipesc.
Ţineţi bateria în computer, dacă acesta este conectat direct la sursa de curent alternativ. Bateria continuă să se încarce în timp ce
utilizaţi computerul.
Dacă nivelul bateriei scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul AC pentru a reîncărca bateria, fie să închideţi computerul și
să instalaţi o baterie încărcată.
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului este o baterie litiu ion și poate fi reîncărcată oricând. Încărcarea unei baterii parţial
descărcate nu afectează durata de viaţă a acesteia.
Indicatorul luminos al bateriei rămâne aprins în timp ce folosiţi bateria ca sursă de energie. Când durata de viaţă a bateriei este aproape
de sfârșit, indicatorul acesteia și indicatorul de alimentare încep să clipească.
În cazul unor aplicaţii software și al unor dispozitive periferice, este posibil ca computerul să nu intre în modul Hibernare chiar dacă
durata de viaţă a bateriei se apropie de sfârșit. Pentru a evita pierderea de date atunci când folosiţi energie de la baterie, salvaţi frecvent
datele și activaţi manual un mod de administrare a energiei, precum Inactivitate sau Hibernare.
Dacă bateria se descarcă atunci când computerul intră în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de
lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are o baterie instalată, folosește curent de la priza AC.
n 29 N
Noţiuni de bază
Pentru a utiliza funcţia de întreţinere a bateriei
Aveţi posibilitatea să selectaţi nivelul de încărcare maxim dorit prin intermediul funcţiei de întreţinere a bateriei, pentru a reduce
deteriorarea bateriei.
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
Se afișează fereastra VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Power Management, apoi pe Battery Care Function.
3
Faceţi clic pentru a selecta caseta Enable Battery Care Function.
4
Selectaţi nivelul maxim de încărcare dorit.
5
Faceţi clic pe OK.
n 30 N
Noţiuni de bază
Îndepărtarea bateriei
!
Este posibil să pierdeţi date dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul AC sau dacă scoateţi
bateria în timp ce computerul este în modul Inactivitate.
Pentru a scoate bateria
1
Închideţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi comutatorul de baterie LOCK (1) spre interior, apoi glisaţi și ţineţi clapeta RELEASE (2) a bateriei de sub computer.
n 31 N
Noţiuni de bază
3
Trageţi ușor bateria, rotiţi-o în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-o ușor din computer.
n 32 N
Noţiuni de bază
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, închideţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Închiderea computerului
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
3
Răspundeţi la orice mesaje ce vă avertizează să salvaţi documentele sau să luaţi în considerare alţi utilizatori și așteptaţi
închiderea automată a computerului.
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.
de lângă butonul Blocare, apoi pe Închidere.
n 33 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 34)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 36)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 37)
❑ Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 38)
❑ Utilizarea unităţii de disc optice (pagina 39)
❑ Utilizarea modulului ExpressCard (pagina 48)
❑ Utilizarea suportului Memory Stick (pagina 52)
❑ Utilizarea altor carduri de memorie (pagina 60)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 64)
❑ Utilizarea Wireless LAN (WLAN) (pagina 66)
❑ Utilizarea funcţionalităţii Bluetooth (pagina 73)
n 34 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea tastaturii
Tastatura dumneavoastră este foarte asemănătoare cu tastatura unui computer personal, însă are taste suplimentare care
realizează sarcini specifice modelului.
Site-ul Web VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) conţine, de asemenea, informaţii care vă ajută să utilizaţi tastatura.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
✍
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce pornirea sistemului de operare s-a finalizat.
Combinaţii/Opţiune
Funcţii
Fn + % (F2): comutator difuzor
Pornește și oprește difuzoarele încorporate și căștile.
Fn + 2 (F3/F4): volum
Reglează nivelul volumului.
Pentru a crește volumul, apăsaţi pe Fn+F4 și apoi pe M sau ,, sau ţineţi în continuare apăsat
Fn+F4.
Pentru a reduce volumului, apăsaţi pe Fn+F3 și apoi pe m sau <, sau ţineţi în continuare
apăsat Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): control al luminozităţii
Ajustează luminozitatea LCD a ecranului computerului dumneavoastră.
Pentru a spori intensitatea luminozităţii, apăsaţi pe Fn+F6, apoi pe M sau pe , sau ţineţi în
continuare apăsat pe Fn+F6.
Pentru a scădea intensitatea luminozităţii, apăsaţi pe Fn+F5, apoi pe m sau pe < sau ţineţi în
continuare apăsat pe Fn+F5.
Fn +
Comută între ecranul computerului, un dispozitiv de afișaj extern și ieșire simultană către
amândouă.
/T (F7): ieșire dispozitiv de afișaj
n 35 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Combinaţii/Opţiune
Fn +
(F10): panoramare
Funcţii
Schimbă rezoluţia ecranului pentru a amplifica/restabili imaginea ecranului computerului.
✍
Rezoluţiile implicite pentru imaginea standard și pentru imaginea amplificată sunt următoarele:
Imagine standard: 1366 x 768 pixeli
Imagine amplificată: 1064 x 600 pixeli
Imaginea amplificată nu este la fel de clară precum cea standard, având în vedere că este
implementată prin aplicarea unei rezoluţii mai scăzute ecranului computerului cu o rezoluţie
mai mare.
Este posibil ca această combinaţie de taste să nu funcţioneze în cazul imaginilor grafice,
deoarece amplifică imaginea ecranului prin schimbarea rezoluţiei.
Este posibil ca locul și dimensiunea ferestrelor aplicaţiei software să se modifice atunci când
imaginea ecranului este amplificată sau când se revine la imaginea standard, deoarece
apăsarea acestei combinaţii de taste modifică rezoluţia.
Când imaginea ecranului computerului este amplificată, comutarea către un dispozitiv de
afișaj extern dezactivează funcţia și se revine la imaginea standard.
Fn +
(F12): Hibernare
Oferă cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă, stările
în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt scrise pe dispozitivul principal
de stocare* și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială a sistemului,
utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire
a energiei (pagina 133).
*
Computerul dvs. are ca dispozitiv de stocare principal fie o memorie flash încorporată, fie o unitate de hard disk, în funcţie de modelul pe care
l-aţi achiziţionat. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
n 36 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În multe aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de comenzi rapide.
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii de jos pentru a derula orizontal (funcţia de derulare este disponibilă doar cu aplicaţii care sunt
compatibile cu funcţia de derulare touch pad).
✍
La modelele dotate cu senzor de amprentă digitală, puteţi folosi senzorul pentru defilare verticală atunci când indicatorul
Scroll lock este aprins. Apăsaţi pe tastele Fn+Scr Lk pentru a activa sau dezactiva indicatorul.
✍
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad pentru a se potrivi preferinţei dvs. de a utiliza mouse-ul. Consultaţi Configurarea
computerului cu ajutorul VAIO Control Center (pagina 131) pentru a lansa VAIO Control Center. După lansare, selectaţi subiectul
cu privire la dispozitivul de indicare și consultaţi fișierul de Ajutor pentru instrucţiuni detaliate.
!
Conectaţi un mouse înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad fără a conecta un mouse,
veţi putea utiliza doar tastatura pentru operaţiunile care se efectuează cu ajutorul indicatorului.
n 37 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
AV MODE, butoanele Redare/Pauză, Oprire, Înapoi și Înainte suportă modul Instant. Pentru a activa modul Instant,
computerul trebuie să fie oprit sau în modul Hibernare. Pentru informaţii suplimentare despre Instant Mode, consultaţi
broșura tipărită Instant Mode.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
Butonul AV MODE
Atunci când computerul este oprit sau în modul Hibernare:
Activează Instant Mode, permiţându-vă să redaţi imediat CD-uri, DVD-uri și fișiere de muzică și să vizualizaţi
imagini stocate pe dispozitivul de memorie flash încorporat sau pe unitatea de hard disk*, fără a lansa Windows.
Consultaţi broșura Instant Mode pentru mai multe informaţii.
Atunci când computerul este pornit sau în modul Repaus:
Lansează VAIO Launcher, permiţându-vă să selectaţi software-ul dorit.
Puteţi modifica opţiunile implicite de software în VAIO Launcher. Pentru aceasta, apăsaţi pe butonul AV
MODE și menţineţi-l apăsat pentru a afișa fereastra de configurare.
Buton Redare/Pauză
Pornește sau întrerupe redarea unui CD, DVD sau a unui fișier de muzică/video stocat pe dispozitivul de
Buton oprire
Oprește redarea unui CD, DVD sau a unui fișier de muzică/video stocat pe dispozitivul de stocare cu memorie
Buton înapoi
Redă capitolul/fișierul precedent în timpul redării video sau piesa/fișierul precedent(ă) în timpul redării audio.
Buton înainte
Redă capitolul/fișierul următor în timpul redării video sau piesa/fișierul următor (următoare) în timpul redării audio.
Buton de scoatere a discului din
Scoate tava unităţii de disc optice.
Dacă acest buton nu funcţionează, încercaţi butonul de rezervă de scoatere de pe unitatea de disc optică.
unitate
*
stocare cu memorie flash încorporat sau pe unitatea de hard disk*.
flash încorporat sau pe unitatea de hard disk*.
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. este echipat cu o unitate de stocare de memorie flash încorporată și/sau cu o unitate de hard
disk. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
n 38 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE
Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.
Camera încorporată MOTION EYE adaugă funcţionalitate video aplicaţiilor software de mesagerie instantanee și aplicaţiilor
software de editare video.
Camera încorporată MOTION EYE este activată la pornirea computerului, astfel încât computerul este pregătit pentru
o video-conferinţă folosind o astfel de aplicaţie software.
Reţineţi că prin lansarea sau părăsirea aplicaţiei software de mesagerie instantanee sau de editare video nu se activează și
nici nu se dezactivează camera încorporată MOTION EYE.
✍
Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software utilizează camera,
părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a utiliza camera încorporată MOTION EYE.
Când capturaţi o imagine într-un mediu întunecat, faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Camera Capture Utility apoi pe
VAIO Camera Capture Utility pentru a porni VAIO Camera Capture Utility. Faceţi clic pe butonul Camera pentru a afișa fereastra
Properties și pentru a selecta caseta de selectare Low Light. Aceasta scade rata cadrelor și încetinește viteza obturatorului,
pentru a permit camerei să captureze mai multă imagine.
!
Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se
deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Nu puteţi folosi camera încorporată MOTION EYE cu aplicaţia software Microsoft Windows MovieMaker.
n 39 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea unităţii de disc optice
Computerul dumneavoastră este echipat cu o unitate de disc optică.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe butonul de scoatere a unităţii de disc (1) pentru a deschide unitatea.
Tava glisează în afară.
✍
Dacă acest buton nu funcţionează, încercaţi butonul de rezervă de scoatere de pe unitatea de disc optică.
Dacă alimentarea unităţii de disc optice este dezactivată în VAIO Power Management, scoaterea tăvii unităţii va dura ceva timp.
Reţineţi că butonul de rezervă de scoatere a unităţii este dezactivat atunci când unitatea de disc optică nu este alimentată.
Atunci când vă recuperaţi sistemul, porniţi computerul și apăsaţi pe butonul de rezervă de scoatere a unităţii de pe unitatea de disc
optică. Introduceţi discul de recuperare în unitatea de disc optică, închideţi și porniţi din nou computerul, pentru a lansa procesul de
recuperare.
n 40 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
3
Plasaţi discul în mijlocul tăvii, cu partea cu eticheta orientată în sus și împingeţi ușor până când discul se fixează la locul lui.
4
Închideţi tava prin împingere ușoară.
!
Nu îndepărtaţi discul optic atunci când computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Inactivitate sau Hibernare). Acest lucru
poate duce la defectarea computerului.
✍
Dacă intenţionaţi să folosiţi o unitate de disc optică, externă, conectaţi unitatea înainte de a lansa orice program de utilizare a discului
instalat în prealabil.
n 41 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Citirea și scrierea discurilor optice
Computerul dumneavoastră poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și discuri Blu-ray Disc™, în funcţie de modelul
achiziţionat. Consultaţi specificaţiile pentru tipul de unitate de disc optică instalată pe modelul dumneavoastră.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a vedea ce tipuri de suporturi acceptă unitatea dumneavoastră de disc optică.
n 42 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CDROM
CD
Video
CD
Audio
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R DVD+R DVD-R
RW
/RW
DL
DL
R
R
R
R
RÎ
R
R
–
RÎ*1 *2
RÎ
RÎ*5
Blu-ray Disc R
R
R
R
RÎ*8
R
R
R
RÎ*1 *2
RÎ
Combo
R
Blu-ray Disc
R
R
R
RÎ*8
R
R
R
RÎ*1 *2
RÎ
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVDRAM
BD-R*9/
RÎ*6
RÎ*3 *4
–
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
RÎ*7 *11
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
R*11
RE*10
*1
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-R compatibile cu DVD-R pentru Versiunea Generală 2.0/2.1.
*2
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-RW compatibile cu DVD-RW Versiunea 1.1/1.2.
*3
Unitatea de disc DVD±RW/RAM a computerului dumneavoastră nu suportă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu cartuș
detașabil.
*4
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GB) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*5
Scrierea de date pe discurile DVD+R DL (Double Layer - Strat Dublu) se poate face doar pe discurile ce acceptă înregistrarea DVD+R DL
(Double Layer - Strat Dublu).
*6
Scrierea de date pe discurile DVD-R DL (Dual Layer) poate fi făcută doar pe discuri ce acceptă înregistrarea DVD-R DL (Dual Layer).
*7
Suportă scrierea de date pe discurile BD-R Versiunea 1.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GB, discuri cu strat dublu cu capacitatea
de 50 GB) și pe discuri BD-RE Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GB, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GB).
*8
Scrierea de date pe discuri CD-RW Ultra Speed nu este suportată în cazul modelelor cu unitate de disc Blu-ray.
*9
BD-R reprezintă formatul Blu-ray Disc-Recordable în Versiunea 1.1.
*10
BD-RE reprezintă formatul Blu-ray Disc-Rewritable în Versiunea 2.1.
*11
Unitatea de disc Blu-ray de pe computerul dumneavoastră nu acceptă discurile BD-RE Versiunea 1.0 și nici discurile Blu-ray cu cartuș.
n 43 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
!
Acest produs este proiectat pentru a reda discuri ce respectă specificaţiile standardului Compact Disc Digital Audio (Standard CD).
Un DualDisc este un disc cu două feţe care combină materialul înregistrat DVD de pe o faţă cu materialul audio digital de pe cealaltă
faţă. Este important de reţinut că partea audio (partea non-DVD) a discurilor DualDisc nu poate fi redată cu acest produs, deoarece
nu respectă Standardul CD.
Din cauza multitudinii de formate de disc disponibile în prezent, atunci când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le
folosi cu computerul VAIO, citiţi mai întâi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul discului pentru a verifica compatibilitatea de redare și
de înregistrare cu unităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră. Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor CD VAIO
cu discuri care nu respectă formatul standard oficial „CD” (sau standardul „DVD” în cazul unităţilor DVD sau standardul „Blu-ray Disc”
în cazul unităţilor de disc Blu-ray). FOLOSIREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA IREVERSIBILĂ
A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE CAUZA
BLOCAREA SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
✍
Scrierea pe discuri 8cm nu este suportată.
!
Pentru a reda în mod continuu Discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor, trebuie să actualizaţi cheia AACS. Reţineţi că actualizarea
cheii AACS necesită acces la Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă
redarea suportului de disc Blu-ray. Este posibil ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete
înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut de pe suporturile DVD și BD-ROM. Dacă setările cu privire
la regiune pentru o unitate de disc optică nu se potrivesc codificării de regiune de pe disc, redarea nu este posibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj extern respectă standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nu veţi
putea reda sau vizualiza conţinutul suporturilor de tip Blu-ray protejate prin drepturi de autor.
Unele materiale conţinute pe suporturi pot limita ieșirea video la o definiţie standard sau pot interzice în totalitate ieșirea video analog.
Se recomandă cu tărie implementarea unui mediu compatibil HDCP digital pentru o compatibilitate și pentru o calitate a vizionării optime.
n 44 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar aplicaţia software Sony recomandată, ce este instalată în prealabil pe computer, pentru a scrie date pe un
disc.
Este posibil ca alte programe software să nu fie complet compatibile și să ducă la apariţia de erori.
❑ Pentru a face ca datele de pe un disc să poată fi citite pe unitatea de disc optică, trebuie să închideţi sesiunea înainte
de a scoate discul. Pentru a realiza acest proces, urmaţi instrucţiunile incluse în aplicaţia software.
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu bruscaţi și nu mișcaţi computerul în timp ce se scriu date pe disc.
❑ Dezactivaţi economizorul ecranului și părăsiţi aplicaţiile software antivirus înainte de a scrie date pe disc.
❑ Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie atunci când scrieţi date pe un disc. Acest lucru poate determina
defectarea computerului dvs.
❑ Înainte de a folosi aplicaţii software proprii pentru scrierea discurilor, asiguraţi-vă că părăsiţi și închideţi toate celelalte aplicaţii.
❑ Nu comutaţi la modurile de economisire a energiei în timp ce utilizaţi aplicaţii software preinstalate sau orice aplicaţii
software de inscripţionare a discurilor.
❑ Conectaţi și folosiţi adaptorul AC pentru a alimenta computerul sau asiguraţi-vă că bateria este încărcată cel puţin 50%.
❑ Pentru a adăuga date pe un disc utilizat, trebuie să folosiţi aceeași aplicaţie software de inscripţionare discuri. Utilizarea
unui alt software de inscripţionare decât cel utilizat la inscripţionarea anterioară poate determina eșecul operaţiunii.
De exemplu, dacă aveţi un disc cu date pe care l-aţi scris folosind aplicaţia software Roxio Easy Media Creator, folosiţi
aplicaţia software Roxio Easy Media Creator pentru a mai adăuga date pe același disc.
n 45 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine o performanţă optimă atunci când redaţi discuri, trebuie să urmaţi aceste recomandări.
❑ Este posibil ca unele CD playere și unele unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi de disc
CD-R sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele DVD playere și unele unităţi de disc optice să nu poată reda DVD-uri create cu suporturile de disc
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie pentru a accelera accesul la disc atunci când redaţi un disc.
Acest lucru poate determina defectarea computerului dvs.
❑ Nu comutaţi la modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă conţinutul unui disc.
❑ Indicatorii de cod de regiune sunt etichetaţi pe DVD-uri pentru a indica în ce regiune și pe ce tip de player puteţi reda discul.
Dacă pe discul DVD sau pe ambalajul său nu se află eticheta „2” (Europa aparţine regiunii 2) sau „toate” (puteţi reda
acest DVD în majoritatea regiunilor din lume), nu puteţi reda discul pe computer.
!
Dacă schimbaţi codul regiunii DVD în timp ce rulează aplicaţia software WinDVD sau WinDVD BD, reporniţi aplicaţia software sau
scoateţi discul și introduceţi-l iar pentru a aplica noile setări.
❑ Nu încercaţi să modificaţi setările codului regiunii din unitatea DVD. Nicio problemă cauzată de modificarea setărilor
codului regiunii din unitatea DVD nu este acoperită de garanţie.
n 46 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea CD-urilor
Pentru a reda un CD audio
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
2
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software pentru a reda CD-ul.
Dacă apare fereastra CD Audio, faceţi clic pentru a selecta o opţiune.
Copierea de fișiere pe CD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
!
Nu bruscaţi și nu mișcaţi computerul în timp ce se scriu date pe disc.
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
Dacă apare fereastra Redare automată, faceţi clic pe Inscripţionare fișiere pe disc și urmaţi instrucţiunile de pe ecran
până când apare folderul discului gol.
2
Deschideţi folderul care conţine fișierele pe care doriţi să le copiaţi și trageţi-le în folderul discului gol.
3
Închideţi folderul discului.
n 47 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea de DVD-uri
Pentru a reda un DVD
1
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
2
Introduceţi un DVD în unitatea de disc optică.
3
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software pentru a reda DVD-ul.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul ajutor al aplicaţiei software DVD.
Copierea de fișiere pe DVD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Conectaţi adaptorul AC la computer.
2
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
3
Dacă nu se afișează nimic pe desktop, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de inscripţionare
DVD-uri dorită, pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul de Ajutor corespunzător aplicaţiei software
de inscripţionare DVD-uri.
n 48 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea modulului ExpressCard
Computerul dumneavoastră este echipat fie cu un compartiment Universal ExpressCard*, fie cu un compartiment
ExpressCard/34* pentru transferarea de date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Cel dintâi poate fi folosit fie cu un modul ExpressCard/34 (lat de 34 mm) sau cu un modul ExpressCard/54 (lat de 54 mm)*,
după cum se arată mai jos; iar cel din urmă, doar cu un modul ExpressCard/34*.
❑ Compartiment ExpressCard/34*
❑ Compartiment ExpressCard/54*
Computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment ExpressCard/34*.
*
În acest manual sunt numite compartimentul ExpressCard și modulul ExpressCard.
n 49 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui modul ExpressCard
!
Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi modulul ExpressCard din compartiment. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea modulului.
✍
Nu trebuie să opriţi computerul înainte de a introduce sau de a scoate modulul ExpressCard.
Pentru a introduce un modul ExpressCard
1
Împingeţi cu grijă modulul ExpressCard în compartiment până se fixează la locul său.
Nu îl forţaţi să intre în compartiment.
n 50 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
✍
Dacă modulul sau adaptorul nu intră cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Asiguraţi-vă că folosiţi cea mai recentă versiune a driverului software oferită de producătorul modulului ExpressCard.
n 51 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui modul ExpressCard
Urmaţi pașii de mai jos pentru a îndepărta modulul ExpressCard în timp ce computerul este pornit. Dacă nu este îndepărtat
în mod adecvat, este posibil ca sistemul dumneavoastră să nu funcţioneze corect.
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard
✍
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard în timp ce computerul este oprit, săriţi peste pașii de la 1 la 7.
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware din bara de activităţi.
Se afișează fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
2
Selectaţi dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi.
3
Faceţi clic pe Stop.
Se afișează fereastra Oprirea unui dispozitiv hardware.
4
Confirmaţi faptul că dispozitivul poate fi eliminat în siguranţă din sistem.
5
Faceţi clic pe OK.
Apare un mesaj prin care se indică faptul că dispozitivul poate fi îndepărtat în siguranţă.
6
Faceţi clic pe OK.
7
Faceţi clic pe Închidere pentru a închide fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
8
Împingeţi modulul ExpressCard înspre computer pentru a-l face să iasă afară.
9
Apucaţi ușor modulul ExpressCard și trageţi-l afară din compartiment.
n 52 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea suportului Memory Stick
Suportul Memory Stick reprezintă un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru
schimbarea și partajarea de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile și alte
dispozitive. Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
n 53 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Înainte de a utiliza suportul Memory Stick
Compartimentul Memory Stick de pe computer este compatibil atât cu suporturi de dimensiune standard, cât și de dimensiune
duo și acceptă formate de tip Memory Stick PRO și Memory Stick PRO-HG Duo de mare viteză și capacitate mare.
✍
Puteţi introduce direct un suport Memory Stick de dimensiune duo în compartimentul Memory Stick, fără a utiliza un adaptor Memory
Stick Duo.
!
Înainte de a utiliza un suport Memory Stick Micro (M2), introduceţi-l într-un adaptor M2 de dimensiune standard sau M2 de dimensiune duo.
Dacă introduceţi direct suportul în compartimentul Memory Stick, fără a utiliza un adaptor, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din
compartiment.
Pentru cele mai actuale informaţii despre suportul Memory Stick, vizitaţi site-ul Memory Stick la adresa
http://www.memorystick.com/en/.
n 54 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
!
Acest computer a fost testat și este compatibil cu suporturi Memory Stick marca Sony, cu o capacitate de maxim 8 GO, disponibile
pe piaţă din septembrie 2007. Totuși nu pentru toate suporturile de tip Memory Stick cu aceleași specificaţii ca și suporturile compatibile
se garantează compatibilitatea.
Nu este garantată compatibilitatea introducerii suportului Memory Stick cu mai multe convertoare.
MagicGate este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Folosiţi un suport Memory
Stick cu sigla MagicGate pentru a folosi această funcţie.
Cu excepţia utilizării în scop personal, este împotriva legii drepturilor de autor să utilizaţi orice date audio și/sau imagini pe care le-aţi
înregistrat fără consimţământul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor. În consecinţă, suporturile Memory Stick cu astfel de date
protejate prin drepturi de autor se pot utiliza doar în limitele legii.
Compartimentul Memory Stick de pe computer nu acceptă transfer paralel de date pe 8 biţi (transfer de date de mare viteză).
Este posibil ca suportul Memory Stick Micro dintr-un adaptor M2 de dimensiune duo să nu funcţioneze corect, dacă este introdus
suplimentar într-un adaptor Memory Stick Duo.
Nu puteţi folosi un suport Memory Stick dacă selectaţi opţiunea de dezactivare a compartimentului Memory Stick în utilitarul
Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility sau a alimentării compartimentului Memory Stick în fila VAIO Power
Management din fereastra Opţiuni de alimentare. Pentru a modifica setările, consultaţi Protejarea datelor împotriva utilizării
neautorizate (pagina 141) sau Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management (pagina 138).
n 55 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui suport Memory Stick
Pentru a introduce un suport Memory Stick
1
Localizaţi compartimentul Memory Stick.
2
Împingeţi înspre computer dispozitivul de protecţie pentru compartimentul Memory Stick.
3
Extrageţi dispozitivul de protecţie din compartiment.
4
Ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartimentul Memory Stick.
5
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
Suportul Memory Stick este detectat în mod automat de către sistem și este afișat conţinutul suportului Memory Stick.
Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer și faceţi dublu clic pe pictograma suportului
Memory Stick.
n 56 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
!
Asiguraţi-vă că ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce îl introduceţi în compartiment.
Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului Memory Stick, nu forţaţi suportul Memory Stick în compartiment dacă nu îl
puteţi introduce cu ușurinţă.
Nu introduceţi mai mult de un suport Memory Stick în compartiment. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
Introduceţi dispozitivul de protecţie pentru compartimentul Memory Stick pentru a-l proteja împotriva pătrunderii resturilor, atunci
când nu folosiţi un suport Memory Stick. Înainte de a muta computerul, asiguraţi-vă că aţi inserat în compartiment dispozitivul de
protecţie pentru compartimentul Memory Stick.
n 57 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a vizualiza conţinutul suportului Memory Stick
1
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma suportului Memory Stick pentru a vizualiza lista fișierelor salvate pe suportul Memory Stick.
Pentru a formata un suport Memory Stick
Suportul Memory Stick a fost formatat la setările implicite din fabrică și este gata de folosire.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu suportul Memory Stick atunci
când formataţi suportul.
Prin formatarea suportului Memory Stick se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de a formata suportul, asiguraţi-vă că
nu conţine date importante.
Nu scoateţi suportul Memory Stick din compartiment atunci când formataţi suportul. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
1
Împingeţi cu grijă suportul Memory Stick în compartiment până se fixează la locul său.
2
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma suportului Memory Stick și selectaţi Formatare.
4
Faceţi clic pe Restaurare setări implicite pentru dispozitiv.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem fișiere, întrucât poate provoca defecţiuni.
✍
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
n 58 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
5
Faceţi clic pe Start.
6
În mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.
Procesul de formatare pornește.
!
Poate să dureze un timp formatarea suportului Memory Stick, în funcţie de suport.
7
Când procesul a fost finalizat, faceţi clic pe OK.
8
Faceţi clic pe Închidere.
n 59 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui suport Memory Stick
Pentru a îndepărta un suport Memory Stick
1
Asiguraţi-vă că indicatorul Media Access este stins.
2
Împingeţi suportul Memory Stick înspre computer.
Suportul Memory Stick iese.
3
Trageţi suportul Memory Stick afară din compartiment.
!
Întotdeauna scoateţi ușor suportul Memory Stick, sau acesta poate sări în mod neașteptat.
Nu îndepărtaţi suportul Memory Stick în timp ce indicatorul Media Access este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor.
Este posibil ca în cazul unor date voluminoase să fie nevoie de mai mult timp pentru a le încărca, așa că asiguraţi-vă că indicatorul
este stins înainte de a scoate suportul Memory Stick.
n 60 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea altor carduri de memorie
Pe lângă compartimentele Memory Stick și Express Card, computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment
pentru carduri de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru a transfera transfer date între camere digitale,
camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
n 61 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Înainte de a utiliza carduri de memorie
Compartimentul pentru carduri de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele carduri de memorie:
❑ Card de memorie SD
❑ Card de memorie SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Pentru cele mai recente informaţii privind cardurile de memorie compatibile, consultaţi Informaţii despre Asistenţa Sony
(pagina 215), pentru a vizita site-ul Web de asistenţă adecvat.
!
Acest computer a fost testat și este compatibil doar cu suporturile de card de memorie importante disponibile pe piaţă din septembrie 2007.
Totuși, nu pentru toate suporturile de card de memorie cu aceleași specificaţii ca și suporturile compatibile se garantează compatibilitatea.
Întotdeauna introduceţi cardul de memorie corect în compartimentul pentru carduri de memorie SD.
Cardurile de memorie SD cu o capacitate de până la 2 GO și cardurile de memorie SDHC cu o capacitate de până la 8 GO au fost
testate și s-au dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.
Compartimentul pentru carduri de memorie SD de pe computerul dvs. nu acceptă funcţiile de protejare a drepturilor de autor și de
transfer de date de mare viteză ale cardurilor de memorie SD și SDHC.
Nu încercaţi să introduceţi în compartimentul pentru carduri de memorie SD un alt tip de card de memorie sau de adaptor pentru carduri
de memorie. Un card de memorie sau un adaptor pentru carduri de memorie incompatibil este posibil să fie dificil de îndepărtat din
compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.
Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi un card de memorie din compartimentul pentru carduri de memorie SD. Nu forţaţi introducerea
sau scoaterea cardului de memorie.
Nu puteţi folosi un card de memorie dacă selectaţi opţiunea de dezactivare a compartimentului pentru card de memorie SD în utilitarul
Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility sau a alimentării SD în fila VAIO Power Management din fereastra
Opţiuni de alimentare. Pentru a modifica setările, consultaţi Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 141) sau
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management (pagina 138).
n 62 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui card de memorie
Pentru a introduce un card de memorie
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Ţineţi cardul de memorie cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartimentul cardului de memorie.
3
Împingeţi cu grijă cardul de memorie în compartiment până se fixează la locul său.
Nu forţaţi cardul să intre în compartiment.
✍
În cazul în care cardul de memorie nu intră cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
n 63 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui card de memorie
!
Nu îndepărtaţi un card de memorie în timp ce indicatorul luminos Media Access este aprins. Cardul sau datele conţinute pe card se
pot deteriora.
Pentru a îndepărta un card de memorie
1
Asiguraţi-vă că indicatorul Media Access este stins.
2
Împingeţi cartela de memorie înspre computer.
Cartela de memorie este expulzată în exterior.
3
Scoateţi cartela de memorie din compartiment.
n 64 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Internetului
Configurarea unei conexiuni Dial-up la Internet
Înainte de a vă putea conecta la Internet, trebuie să vă conectaţi computerul la o linie telefonică cu un cablu telefonic
(nu este furnizat) și să aveţi un cont cu un furnizor de servicii Internet (ISP).
Pentru a conecta un cablu telefonic
1
Introduceţi unul din capetele cablului telefonic (1) în portul modemului
2
Introduceţi celălalt capăt în priza de perete (2).
de la computer.
✍
Computerul dumneavoastră nu funcţionează cu linii telefonice cu cuplaj, nu poate fi conectat la un telefon ce funcţionează cu monede
și este posibil să nu funcţioneze cu linii telefonice multiple sau cu un sistem telefonic cu linii interne (PBX). Unele dintre aceste conexiuni
pot genera curent electric în exces și pot duce la defectarea modemului intern.
În cazul în care conectaţi un cablu telefonic ce provine dintr-un separator de linie, este posibil ca modemul sau dispozitivul conectat
să nu funcţioneze în mod adecvat.
n 65 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a configura o conexiune dial-up la Internet
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conectare la Internet din Reţea și Internet.
Apare fereastra Conectare la Internet.
3
Faceţi clic pe Dial-up.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 66 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Wireless LAN (WLAN)
Folosind Sony Wireless LAN (WLAN), toate dispozitivele dumneavoastră digitale care au încorporată funcţionalitatea WLAN
comunică liber între ele, în cadrul unei reţele. WLAN este o reţea în care un utilizator se poate conecta la o reţea locală (LAN)
prin intermediul unei reţele fără fir (radio). Așa că nu mai este nevoie să trageţi cabluri sau fire prin pereţi și prin tavane.
Sony WLAN suportă toate activităţile Ethernet normale, însă cu avantaje suplimentare în ceea ce privește mobilitatea și
stabilirea aleatorie a locaţiei. Puteţi avea acces la informaţii, resurse Internet/intranet și reţea, chiar și în timpul unei întâlniri,
sau în timp ce vă deplasaţi dintr-un loc în altul.
Puteţi comunica fără niciun punct de acces, ceea ce înseamnă că puteţi comunica între un număr limitat de computere (ad-hoc).
Sau puteţi comunica printr-un punct de acces, fapt care vă permite să creaţi o reţea completă (infrastructură).
✍
În unele ţări, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat de canale). De aceea,
înainte de a activa funcţionalitatea WLAN, citiţi cu atenţie Ghidul de reguli privind siguranţa referitoare la reţeaua LAN wireless.
WLAN utilizează standardul IEEE 802.11a*/b/g sau forma de proiect a standardului IEEE 802.11n*, care specifică tehnologia utilizată.
Standardul include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access
2 (WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât și WPA reprezintă specificaţii
ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării datelor și controlul accesului pentru
reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil și cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible Authentication Protocol).
Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de
securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private
și autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și un control al accesului în reţea mai puternice și
este, de asemenea, proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv 802.11b, 802.11a, 802.11g și 802.11n,
multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin
implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării
pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
* Consultaţi Specificaţii online pentru a verifica dacă modelul dvs. acceptă standardul IEEE 802.11a și/sau forma de proiect a standardului
IEEE 802.11n.
n 67 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
IEEE 802.11b/g este un standard LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz. Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii
la viteze ridicate, mai rapide decât în cazul standardului IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a este un standard LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 5 GHz și care oferă comunicaţii la viteză ridicată de
până la 54 Mbps.
Standardul în formă de proiect IEEE 802.11n este un standard LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 sau 5 GHz și asigură
comunicaţii la viteză ridicată de până la 144 Mbps* în lăţimea de bandă de 2,4 GHz sau până la 300 Mbps* în lăţimea de bandă de 5 GHz.
* Viteza efectivă de comunicare depinde de setările punctului de acces și de alte aspecte.
Computerul dumneavoastră este posibil să utilizeze tehnologia Intel® Next-Gen Wireless-N* care respectă standardul IEEE 802.11a/b/g
și standardul sub formă de proiect IEEE 802.11n.
* Utilizat doar pe modele care acceptă forma de proiect a standardului IEEE 802.11n.
Dispozitivele LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz și cele care utilizează lăţimea de bandă de 5 GHz nu pot comunica
între ele deoarece diferă frecvenţele.
Lăţimea de bandă de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele compatibile LAN fără fir este, de asemenea, folosită de multe alte dispozitive.
Deși în cazul dispozitivelor compatibile LAN fără fir se utilizează tehnologii pentru minimizarea interferenţei cu alte dispozitive ce
folosesc aceeași lăţime de bandă, astfel de interferenţe pot duce la viteze de comunicare mai mici, micșorând spectrul comunicării,
sau la conexiuni fără fir întrerupte.
Vitezele de comunicare variază în funcţie de distanţa dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste dispozitive,
de configuraţia dispozitivelor, de starea semnalului radio și de aplicaţiile software folosite. În plus, comunicaţiile pot fi întrerupte în
funcţie de starea semnalului radio.
Spectrul de comunicare variază în funcţie de distanţa reală dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste
dispozitive, de starea semnalului radio, de condiţiile de mediu în care sunt incluse prezenţa pereţilor și a altor materiale de natura
pereţilor și de aplicaţiile software folosite.
Utilizarea de produse IEEE 802.11b și IEEE 802.11g în cadrul aceleiași reţele fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza
interferenţelor radio. Luând în considerare aceste lucruri, produsele IEEE 802.11g sunt proiectate pentru a reduce viteza de comunicare
pentru a asigura comunicarea cu produsele IEEE 802.11b. Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât vă așteptaţi,
schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
n 68 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea fără Punct de Acces (Ad-hoc)
O reţea ad-hoc este o reţea în care se creează o reţea locală formată doar din dispozitivele fără fir în sine, fără niciun alt
dispozitiv de control central sau punct de acces. Fiecare dispozitiv comunică direct cu celelalte dispozitive din cadrul reţelei.
Puteţi configura cu ușurinţă o reţea ad-hoc acasă.
❑ În cazul în care conexiunea fără fir este iniţiată de computerul VAIO, canalul 11 va fi selectat în mod implicit.
❑ În cazul în care conexiunea fără fir este iniţiată de către un alt echipament LAN fără fir, comunicarea LAN fără fir va folosi
canalul selectat de către celălalt echipament LAN fără fir.
n 69 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a comunica fără un punct de acces (ad-hoc)
!
Standardul sub formă de proiect IEEE 802.11n care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 sau de 5 GHz nu este disponibil în cadrul
reţelelor ad-hoc.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
Indicatorul luminos Wireless LAN se aprinde.
Dacă fereastra VAIO Smart Network nu se afișează pe desktop, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Network Connections și pe VAIO Smart Network.
✍
Pentru informaţii despre software-ul VAIO Smart Network, consultaţi fișierul de Ajutor din software.
2
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra opţiunii/opţiunilor wireless dorite.
3
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
4
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
5
Faceţi clic pe Configurare conexiune sau reţea de pe panoul din stânga.
Apare fereastra Configurare conexiune sau reţea.
6
Selectaţi o opţiune pentru a specifica setările reţelei ad-hoc și faceţi clic pe Următorul.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica dacă modelul dvs. acceptă funcţia Bluetooth, standardul IEEE 802.11a/b/g și/sau forma
de proiect a standardului IEEE 802.11n.
n 70 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un Punct de Acces (Infrastructură)
O reţea cu infrastructură este o reţea care extinde o reţea locală cablată, existentă, la dispozitive fără fir furnizând un punct
de acces (nu este furnizat), de exemplu Sony Access Point. Punctul de acces realizează puntea între partea de LAN fără fir
și cea cu fir și acţionează ca un punct de control central pentru LAN fără fir. Punctul de acces coordonează transmisia și
recepţia pentru mai multe dispozitive fără fir în cadrul unui interval specific.
Punctul de acces va selecta ce canal va folosi în cadrul unei reţele cu infrastructură.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
n 71 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a vă conecta la o reţea fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
Indicatorul luminos Wireless LAN se aprinde.
Dacă fereastra VAIO Smart Network nu se afișează pe desktop, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Network Connections și pe VAIO Smart Network.
✍
Pentru informaţii despre software-ul VAIO Smart Network, consultaţi fișierul de Ajutor din software.
3
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra opţiunii/opţiunilor wireless dorite.
4
Faceţi dublu clic pe
5
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
sau pe
de pe bara de acţiuni și selectaţi Conectare la reţea.
✍
Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceţi o frază de acces. Fraza de acces este sensibilă la litere mari și
mici și trebuie să conţină între 8 și 63 caractere alfanumerice sau maxim 64 de caractere folosind numerele de la 0 la 9 și literele de
la A la F.
Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica dacă modelul dvs. acceptă funcţia Bluetooth, standardul IEEE 802.11a/b/g și/sau forma
de proiect a standardului IEEE 802.11n.
n 72 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Oprirea comunicării Wireless LAN (WLAN)
Pentru a opri comunicarea Wireless LAN
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra pictogramei WLAN.
!
Dacă opriţi funcţionalitatea LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă, se pot pierde date.
n 73 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea funcţionalităţii Bluetooth
Puteţi stabili o comunicaţie fără fir între computerul dumneavoastră și alte dispozitive Bluetooth precum un alt computer sau un
telefon mobil. Puteţi transfera date între aceste dispozitive fără a folosi cabluri, pe o distanţă de maxim 10 metri, în spaţiu deschis.
Pentru a porni comunicarea prin Bluetooth
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
Indicatorul luminos Bluetooth se aprinde.
Dacă fereastra VAIO Smart Network nu se afișează pe desktop, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Network Connections și pe VAIO Smart Network.
✍
Pentru informaţii despre software-ul VAIO Smart Network, consultaţi fișierul de Ajutor din software.
2
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra pictogramei Bluetooth.
n 74 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note privind utilizarea funcţionalităţii Bluetooth
❑ Ratele transferului de date variază, în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole, precum pereţii, situate între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul folosit la construcţia pereţilor
❑ Apropierea de microunde și telefoane fără fir
❑ Interferenţa frecvenţei radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul aplicaţiei software
❑ Tipul sistemului de operare
❑ Folosirea ambelor funcţionalităţi, LAN fără fir și Bluetooth, în același timp, pe computer
❑ Dimensiunea fișierelor transferate
❑ Reţineţi că din cauza limitărilor standardului Bluetooth, este posibil ca fișierele mari să fie câteodată alterate în timpul
transferului continuu, datorită interferenţelor electromagnetice din mediul înconjurător.
❑ Toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate pentru a se asigura menţinerea cerinţelor standardului aplicabil.
Chiar dacă sunt respectate standardele, performanţa individuală a dispozitivelor, specificaţiile și procedurile de funcţionare
pot varia. Este posibil ca nu în toate situaţiile să fie posibil schimbul de date.
❑ Ca o caracteristică generală a tehnologiei Bluetooth, este posibil ca componentele video și audio să nu fie sincronizate
atunci când redaţi materiale video pe computer cu sursa audio aflată pe dispozitivul Bluetooth conectat.
n 75 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele Bluetooth sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth utilizează o tehnologie pentru a minimiza interferenţa din partea altor dispozitive care utilizează
aceeași lungime de undă. Utilizarea simultană a funcţionalităţii Bluetooth și a dispozitivelor de comunicaţii fără fir, poate,
totuși, să cauzeze interferenţă radio și să ducă la viteze și la distanţe de comunicare mai scăzute decât valorile standard.
✍
Citiţi Ghidul de reglementări referitoare la conexiunea Bluetooth înainte de a utiliza funcţionalitatea Bluetooth.
❑ Este posibil ca funcţionalitatea Bluetooth să nu funcţioneze în funcţie de dispozitivele terţe sau de versiunea aplicaţiei
software folosită de către companii terţe.
❑ Ca o caracteristică generală a tehnologiei Bluetooth, conectarea mai multor dispozitive Bluetooth la computer poate
duce la aglomerarea lăţimii de bandă, având ca rezultat performanţa scăzută a dispozitivelor.
n 76 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Securitate Bluetooth
Tehnologia fără fir Bluetooth prezintă o funcţie de autentificare, ce vă permite să stabiliţi cu cine doriţi să comunicaţi.
Cu funcţia de autentificare puteţi evita accesarea computerului dumneavoastră de către orice dispozitiv Bluetooth anonim.
Prima dată când două dispozitive Bluetooth comunică, o parolă comună (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie să
fie stabilită pentru ca ambele dispozitive să fie înregistrate. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să
reintroduceţi parola.
✍
Parola poate fi diferită de fiecare dată, însă trebuie să fie aceeași pentru ambele dispozitive.
În cazul anumitor dispozitive, precum mausul, nu poate fi introdusă nicio parolă.
n 77 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Vă puteţi conecta computerul la un dispozitiv Bluetooth precum un alt computer, un telefon mobil, un PDA, căști, un maus
sau o cameră digitală fără a folosi niciun cablu.
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth trebuie ca mai întâi să configuraţi funcţionalitatea Bluetooth. Pentru
a configura și pentru a utiliza funcţionalitatea Bluetooth, căutaţi informaţii despre Bluetooth utilizând Ajutor și Asistenţă
Windows. Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start, apoi pe Ajutor și Asistenţă.
n 78 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Oprirea comunicării prin Bluetooth
Pentru a opri comunicarea prin Bluetooth
1
Dezactivaţi dispozitivul Bluetooth care comunică cu computerul.
2
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra pictogramei Bluetooth.
n 79 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea căștilor Bluetooth
Căștile Bluetooth (nu sunt furnizate) sunt utile în timpul unei conferinţe video prin intermediul Internetului folosind aplicaţii
software de mesagerie instantanee. Pentru a afla detalii privind utilizarea căștilor Bluetooth, consultaţi manualul primit cu
căștile Bluetooth.
Pentru a conecta căștile la computer
1
Menţineţi apăsat cel puţin cinci secunde butonul de pornire a căștilor pentru a porni căștile Bluetooth.
2
Menţineţi apăsate butoanele pentru volum cel puţin cinci secunde până când indicatorul luminos se aprinde intermitent
roșu și verde.
3
Faceţi clic pe Start, Panou de Control, Hardware și sunete, apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
Se afișează fereastra Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
4
Faceţi clic pe Adăugare (Add) din fila Dispozitive (Devices).
Se afișează fereastra Expert pentru adăugarea dispozitivelor Bluetooth (Add Bluetooth Device Wizard).
5
Faceţi clic pentru a selecta caseta de selectare Dispozitivul meu este instalat și pregătit pentru a fi găsit (My device
is set up and ready to be found), apoi faceţi clic pe Continuare (Next).
Expertul caută dispozitive Bluetooth în zona acoperită și listează dispozitivele disponibile, dacă există.
6
Selectaţi numele dispozitivului pentru căștile Bluetooth, apoi faceţi clic pe Continuare (Next).
7
Introduceţi „0000” pentru Utilizaţi parola din documentaţie (Use the passkey found in the documentation), apoi faceţi
clic pe Continuare (Next).
8
Faceţi clic pe Finalizare (Finish).
Pictograma căști se afișează în fila Dispozitive (Devices) din fereastra Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
9
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran când se afișează fereastra de setări pentru căști.
n 80 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a deconecta căștile de la computer
1
Faceţi clic pe Start, Panou de Control, Hardware și sunete, apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
Se afișează fereastra Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).
2
Selectaţi pictograma căști, apoi selectaţi Deconectare (Disconnect).
3
Faceţi clic pe OK.
n 81 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi de pe computer.
❑ Conectarea la o staţie de andocare (pagina 82)
❑ Conectarea difuzoarelor externe (pagina 90)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 91)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 95)
❑ Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare (pagina 96)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 98)
❑ Conectarea unui dispozitiv Magistrală serială universală (USB) (pagina 99)
❑ Conectarea unei imprimante (pagina 102)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 103)
❑ Conectarea la o reţea (LAN) (pagina 105)
n 82 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea la o staţie de andocare
Atașarea unei staţii de andocare vă permite să conectaţi la computer dispozitive periferice suplimentare, precum o imprimantă
și un monitor extern.
Staţia de andocare nu se livrează odată cu livrarea computerului, dar este disponibilă ca accesoriu suplimentar.
Identificarea porturilor de pe staţia de andocare
În spate
A Indicator DC IN
Iluminează dacă staţia de andocare este alimentată cu energie.
B
C
D
E
Indicator IN USE (pagina 86)
Buton UNDOCK (pagina 86)
Port DC IN (pagina 83)
Port reţea (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
(pagina 105)
F Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 99)
G Port MONITOR (VGA) (pagina 91)
*
Suportă viteze mari/complete/mici.
!
Staţia de andocare poate fi alimentată cu energie numai prin intermediul adaptorului AC livrat împreună cu computerul. Nu deconectaţi
adaptorul AC de la staţia de andocare și de la priza AC în timpul funcţionării staţiei de andocare. Acest lucru poate provoca deteriorarea
datelor sau defecţiuni hardware.
n 83 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Atașarea computerului la staţia de andocare
!
Instalaţi bateria înainte de a atașa computerul la staţia de andocare.
Pentru a atașa computerul la staţia de andocare
!
Utilizaţi adaptorul AC primit la furnizarea computerului.
Nu mișcaţi computerul în timp ce este conectat la staţia de andocare, acest lucru ar putea produce deconectarea staţiei de andocare
și deteriorarea ambelor unităţi.
1
Deconectaţi toate dispozitivele periferice de la computer.
2
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul AC (2), iar celălalt capăt la priza AC.
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul AC (2) la portul DC IN (3) de pe staţia de andocare (4).
n 84 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
4
Deschideţi capacul conectorului corespunzător staţiei de andocare de sub computer.
5
Aliniaţi colţurile din spate ale computerului cu staţia de andocare, utilizând elementele de ghidare de pe staţie.
n 85 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
6
Împingeţi ușor computerul până când se fixează în locaș.
7
Deschideţi capacul ecranului LCD, apoi deschideţi computerul.
n 86 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Deconectarea computerului de la staţia de andocare
!
Înainte de a deconecta computerul, asiguraţi-vă că niciun dispozitiv conectat la staţia de andocare nu este în uz.
Nu deconectaţi computerul de la staţia de andocare dacă indicatorul IN USE este aprins. Deconectarea computerului în timp ce indicatorul
IN USE este aprins poate duce la pierderea de date nesalvate sau la avarierea computerului.
Dacă s-a descărcat bateria computerului, deconectarea acestuia de la staţia de andocare poate avea drept rezultat pierderea datelor nesalvate.
Nu deconectaţi computerul de la staţia de andocare în timpul redării de fișiere video. Opriţi aplicaţia software de redare video înainte
de deconectare.
După finalizarea pașilor descriși în secţiunea Pentru a deconecta computerul de la staţia de andocare (pagina 87), detașaţi computerul
de staţia de andocare. Utilizarea computerului atașat în continuare la staţia de andocare poate cauza operaţiuni instabile.
n 87 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Pentru a deconecta computerul de la staţia de andocare
1
Apăsaţi pe butonul UNDOCK (1) și așteptaţi stingerea indicatorului IN USE (2).
✍
Dacă indicatorul IN USE este stins, nu trebuie să apăsaţi butonul UNDOCK.
Dacă apăsaţi butonul UNDOCK în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie, computerul revine mai întâi în
modul Normal și apoi iniţiază procesul de deconectare.
!
Odată ce computerul a revenit la modul Normal, ridicaţi computerul de pe staţia de andocare. Utilizarea în continuare a computerului
pe staţia de andocare poate duce la o funcţionare instabilă.
n 88 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
2
Ridicaţi computerul de pe staţia de andocare.
3
Închideţi capacul conectorului corespunzător staţiei de andocare de sub computer.
n 89 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Alternativ, aveţi posibilitatea să deconectaţi computerul de la staţia de andocare astfel:
1
Faceţi clic pe Start și pe Detașare Computer.
2
Așteptaţi afișarea unui mesaj balon, stingerea indicatorului IN USE, apoi ridicaţi computerul de pe staţia de andocare.
3
Închideţi capacul conectorului corespunzător staţiei de andocare de sub computer.
!
Este extrem de important să închideţi capacul conectorului corespunzător staţiei de andocare, după deconectarea computerului de
la staţie. În cazul în care capacul este lăsat deschis, înăuntru poate pătrunde praf, iar acest lucru poate duce la deteriorarea computerului.
✍
Pentru a deconecta complet staţia de andocare de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul AC.
n 90 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea difuzoarelor externe
Puteţi îmbunătăţi calitatea audio a computerului prin conectarea de difuzoare externe.
Pentru a conecta difuzoare externe
1
Conectaţi cablul difuzorului (1) la conectorul pentru căști (2) i.
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului la difuzorul extern (3).
3
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
✍
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Nu așezaţi dischete pe difuzoare; câmpul lor magnetic poate deteriora datele de pe dischete.
n 91 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor extern
Puteţi conecta un monitor extern (nu este furnizat) la computer. De exemplu, puteţi utiliza computerul cu un monitor de
computer sau cu un proiector.
✍
Dacă prin deconectarea afișajului extern de la staţia de andocare opţională, rezoluţia ecranului LCD a computerului nu se modifică
automat, modificaţi setările de afișare curente. Pentru a modifica setările, consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 95).
Conectaţi cablul de alimentare al afișajului extern după ce conectaţi toate celelalte cabluri.
Conectarea unui monitor de computer
Aveţi posibilitatea să conectaţi un monitor de computer fie direct la computer, fie prin intermediul staţiei de andocare opţionale.
Pentru a conecta un monitor de computer
!
Portul pentru monitor (VGA) de pe computer nu este accesibil dacă aţi conectat computerul la staţia de andocare.
1
Dacă este necesar, conectaţi un capăt al cablului de alimentare al monitorului (1) la monitor și celălalt capăt la o priză AC.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (VGA) (3) a de pe computer sau de pe staţia
de andocare.
n 92 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor de computer multimedia
Puteţi conecta un monitor de computer multimedia ce include difuzoare și microfon încorporate, fie direct la computer,
fie prin intermediul staţiei de andocare opţionale.
Pentru a conecta un monitor de computer multimedia
!
Portul pentru monitor (VGA) de pe computer nu este accesibil dacă aţi conectat computerul la staţia de andocare.
1
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului de computer multimedia (1) la o priză AC.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (VGA) (3) a de pe computer sau de pe staţia
de andocare.
3
Conectaţi cablul difuzorului (4) la conectorul pentru căști (5) i de pe computer.
4
Conectaţi cablul microfonului (6) la conectorul pentru microfon (7) m de pe computer.
n 93 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
n 94 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui proiector
Puteţi conecta un proiector (de exemplu proiectorul LCD Sony) fie direct la computer, fie prin intermediul staţiei de andocare
opţionale.
Pentru a conecta un proiector
!
Portul pentru monitor (VGA) de pe computer nu este accesibil dacă aţi conectat computerul la staţia de andocare.
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al proiectorului la o priză AC.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (VGA) (3) a de pe computer sau de pe staţia
de andocare.
3
Conectaţi un cablu audio (4) (nu este furnizat) la conectorul pentru căști (5) i de pe computer.
4
Conectaţi cablul afișajului și cablul audio la conectorul și la portul de pe proiector (6).
n 95 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Selectarea modurilor de afișare
Dacă s-a conectat un monitor extern (monitor de birou etc.) la computer, aveţi posibilitatea să selectaţi monitorul care se va
utiliza drept monitor principal.
Dacă doriţi să lucraţi pe ecranul computerului și pe monitorul extern în același timp, consultaţi Utilizarea funcţiei Mai multe
monitoare (pagina 96) pentru informaţii suplimentare.
Pentru a selecta un monitor
!
Portul pentru monitor (VGA) de pe computer nu este accesibil dacă aţi conectat computerul la staţia de andocare.
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
Se afișează fereastra Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
✍
Este posibil să nu puteţi afișa același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în același timp, în funcţie
de tipul de monitor extern sau de proiector.
Înainte de a porni computerul, porniţi dispozitivele periferice.
n 96 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
Funcţia Mai multe monitoare vă permite să distribuiţi porţiuni ale desktopului pe afișaje separate. De exemplu, dacă aveţi
un monitor extern conectat la portul pentru monitor (VGA), ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un
singur desktop.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii deschise
sau o bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
✍
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Mai multe monitoare.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările funcţiei Mai multe monitoare.
Computerul nu trebuie să intre în modul Inactivitate sau Hibernare în timp ce folosiţi funcţia Mai multe monitoare; în caz contrar este
posibil să nu mai revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare ecran, nu extindeţi o singură fereastră pe două ecrane; în caz contrar, este posibil ca aplicaţia
software să nu funcţioneze corect.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
n 97 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Pentru a selecta modul Mai multe monitoare
!
Portul pentru monitor (VGA) de pe computer nu este accesibil dacă aţi conectat computerul la staţia de andocare.
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
Se afișează fereastra Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
✍
În plus, puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza modul Mai multe monitoare.
n 98 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui microfon extern
Dacă este necesar să folosiţi un dispozitiv de intrare pentru sunet (de exemplu pentru a conversa pe Internet), trebuie să
conectaţi un microfon extern (nu este furnizat).
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
✍
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
n 99 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv Magistrală serială universală (USB)
Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele:
❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi șocurile sau aplicarea forţei asupra porturilor USB.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Conectarea unui mouse USB
Pentru a conecta un mouse USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul mouse-ului USB (2) la portul USB.
Acum puteţi folosi mouse-ul USB (nu este furnizat) (3).
n 100 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei unităţi de dischetă USB
Puteţi achiziţiona o unitate de dischetă USB și o puteţi conecta la computer.
Pentru a conecta o unitate de dischetă USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul unităţii de dischetă USB (2) la portul USB.
Unitatea de dischetă USB (3) este acum gata de utilizare.
!
Când utilizaţi o unitate de dischetă USB, nu aplicaţi forţă asupra portului USB. Acest lucru poate produce defecţiuni.
n 101 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Deconectarea unei unităţi de dischetă USB
Puteţi deconecta o unitate de dischetă USB atunci când computerul este pornit, dar și atunci când este oprit. Deconectarea
unităţii în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie (Inactivitate sau Hibernare) poate duce la defectarea
computerului.
Pentru a deconecta o unitate de dischetă USB
✍
Pentru a deconecta o unitate de dischetă USB atunci când computerul este oprit, omiteţi pașii 1 - 8.
1
Închideţi toate programele care utilizează unitatea de dischetă.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware din bara de activităţi.
Se afișează fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
3
Selectaţi unitatea de dischetă pe care doriţi să o deconectaţi.
4
Faceţi clic pe Stop.
Se afișează fereastra Oprirea unui dispozitiv hardware.
5
Confirmaţi că unitatea de dischetă poate fi eliminată în siguranţă din sistem.
6
Faceţi clic pe OK.
Se afișează un mesaj prin care se indică faptul că dispozitivul hardware poate fi îndepărtat în siguranţă.
7
Faceţi clic pe OK.
8
Faceţi clic pe Închidere pentru a închide fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware.
9
Deconectaţi unitatea de dischetă de la computer.
n 102 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei imprimante
Puteţi conecta o imprimantă compatibilă cu Windows la computer, pentru a imprima documente.
Conectarea unei imprimante folosind un port USB
Aveţi posibilitatea să conectaţi la computer o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată pe
computerul dvs.
Pentru a conecta o imprimantă folosind un port USB
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al imprimantei la o priză AC.
2
Alegeţi portul USB (3)
3
Conectaţi un capăt al cablului imprimantei USB (2) (nu este furnizat) la portul USB și celălalt capăt la imprimantă.
pe care doriţi să îl utilizaţi.
n 103 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Computerul este echipat cu un port i.LINK pe care îl puteţi utiliza pentru a conecta un dispozitiv i.LINK, precum o cameră
video digitală.
❑ Portul i.LINK de pe computer nu furnizează energie dispozitivelor externe alimentate în general de porturi i.LINK.
❑ Portul i.LINK acceptă rate de transfer de până la 400 Mbps; totuși, rata reală de transfer depinde de rata de transfer
a dispozitivului extern.
❑ Cablurile i.LINK opţionale este posibil să nu fie disponibile în unele ţări sau regiuni.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Conexiunea i.LINK variază în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare și de dispozitivele compatibile cu
i.LINK pe care le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat odată cu aplicaţia software.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru și compatibilitatea dintre sistemul de operare și perifericele compatibile cu i.LINK (de exemplu
o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
❑ Dacă selectaţi opţiunea de dezactivare a portului i.LINK în Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility
sau selectaţi dezactivarea alimentării cu energie a portului i.LINK în fila VAIO Power Management din fereastra Opţiuni
de alimentare, se dezactivează portul i.LINK.
n 104 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer și celălalt capăt la portul
DV In/Out (3) de pe camera video digitală.
✍
La camerele video digitale Sony, porturile etichetate cu DV Out, DV In/Out sau i.LINK sunt compatibile cu i.LINK.
Camera video digitală Sony prezentată aici este un exemplu; camera dumneavoastră video digitală poate necesita o conectare diferită.
Nu puteţi accesa imaginile de pe un suport Memory Stick atunci când folosiţi o conexiune i.LINK.
n 105 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea la o reţea (LAN)
Cu un cablu de reţea Ethernet, aveţi posibilitatea să conectaţi computerul la reţele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T. Conectaţi un capăt al cablului de reţea (nu este furnizat) la portul de reţea (Ethernet) de pe computer și celălalt
capăt la reţea. Pentru setări detaliate și dispozitive necesare pentru conectarea la reţea, consultaţi administratorul de reţea.
✍
Computerul poate fi conectat la reţea cu setările implicite.
În cazul în care computerul este atașat la staţia de andocare opţională, trebuie să selectaţi portul de reţea (Ethernet) pe care doriţi să
îl utilizaţi. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 106 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
!
Liniile telefonice nu pot fi conectate la conectorul de reţea (LAN) de pe computer.
În cazul în care conectorul de reţea (LAN) este conectat la una dintre liniile telefonice menţionate mai jos, conectorul se poate avaria,
supraîncălzi sau poate să ia foc din cauza înaltei tensiuni.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- PBX (sistem telefonic cu linii interne)
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea.
n 107 N
Personalizarea computerului VAIO
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele,
veţi învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony etc.
❑ Setarea parolei (pagina 108)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 116)
❑ Utilizarea cipului Trusted Platform Module (TPM) (pagina 124)
❑ Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center (pagina 131)
❑ Utilizarea utilitarului VAIO Status Monitor (pagina 132)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 133)
❑ Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management (pagina 138)
❑ Modificarea setărilor de performanţă (pagina 140)
❑ Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 141)
❑ Configurarea modemului (pagina 143)
❑ Protejarea hard diskului (pagina 145)
n 108 N
Personalizarea computerului VAIO
Setarea parolei
Pe lângă parola Windows, aveţi posibilitatea să utilizaţi una dintre funcţiile din BIOS pentru a seta o parolă de pornire pentru
a proteja computerul.
Odată ce aţi setat parola de pornire, vi se va cere să introduceţi această parolă după ce apare sigla VAIO ori de câte ori veţi
porni computerul. Parola de pornire vă permite să protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat.
n 109 N
Personalizarea computerului VAIO
Adăugarea parolei de pornire
Parola de pornire este furnizată pentru a proteja computerul împotriva accesului neautorizat.
Există două tipuri de parolă de pornire: parolă de computer și parolă de utilizator. Parola de computer este furnizată utilizatorilor
cu drepturi de administrator pentru modificarea tuturor opţiunilor de configurare din ecranul de configurare din BIOS,
precum și pentru pornirea computerului. Parola de utilizator este furnizată utilizatorilor standard pentru a le permite
modificarea unora dintre opţiunile de configurare din BIOS, precum și pornirea computerului. Pentru a seta parola de utilizator,
trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer.
!
După ce aţi setat parola de pornire, nu puteţi porni computerul fără să introduceţi această parolă. Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola.
Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită de accesul altor persoane.
Dacă uitaţi parola de pornire și aveţi nevoie de asistenţă pentru a o reiniţializa, se va percepe o taxă de reiniţializare; pentru acest lucru,
este posibil să fie necesară trimiterea computerului în service.
✍
În cazul în care computerul este prevăzut cu senzor de amprentă digitală și dvs. aţi setat parola de pornire împreună cu funcţionalitatea
de autentificare cu amprentă digitală, aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţia de autentificare a amprentei digitale în loc să introduceţi
parola la pornirea computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina
116).
n 110 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Selectaţi Password when Power On în Security.
Apăsaţi pe bara de spaţiu pentru a comuta valoarea setării de la Disabled la Enabled.
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 111 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator)
!
Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator.
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 112 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificarea/Eliminarea parolei de pornire
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 113 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 114 N
Personalizarea computerului VAIO
Adăugarea parolei de Windows
Parola de Windows este utilă atunci când trebuie să partajaţi un singur computer cu mai multe persoane. Setând parola de
Windows, aveţi posibilitatea să protejaţi contul dvs. de utilizator împotriva accesului neautorizat.
Vi se va solicita să introduceţi parola de Windows după ce selectaţi contul dvs. de utilizator.
!
Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola. Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită de accesul altor persoane.
✍
Dacă aţi setat parola de Windows împreună cu funcţionalitatea de autentificare cu amprentă digitală, aveţi posibilitatea să utilizaţi
funcţia de autentificare cu amprentă digitală în locul introducerii parolei la pornirea computerului. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 116).
Pentru a adăuga parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont în Efectuare de modificări la contul de utilizator.
5
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola pentru contul dvs.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
✍
Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare despre parola de Windows.
n 115 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificarea/Eliminarea parolei de Windows
Pentru a modifica parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificare parolă.
5
În câmpul Parola actuală, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
Pentru a elimina parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
5
În câmpul Parola actuală, introduceţi parola curentă pe care doriţi să o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 116 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Este posibil ca în computerul dvs. să existe un senzor de amprentă digitală; acesta are rolul de a vă oferi avantaje suplimentare.
Bara orizontală de dimensiuni reduse amplasată între butoanele tactile stâng și drept este senzorul cititorului de amprentă
digitală și va fi denumită în continuare senzor de amprentă digitală.
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dvs. este prevăzut cu senzor de amprentă digitală.
După ce vă înregistraţi amprenta/amprentele digitale, funcţionalitatea de autentificare cu amprentă digitală vă va oferi:
❑ O alternativă la funcţia de introducere a parolei
❑ Acţiunea de Log on la Windows (pagina 121)
Dacă aţi înregistrat amprentele dvs. digitale pentru contul dvs. de utilizator, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă
digitală în loc de introducerea parolei pentru a face Log on la Windows.
❑ Caracteristica Power-on Security (pagina 121)
Dacă aţi setat parola de pornire (pagina 109), puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi
parola la pornirea computerului.
❑ Password Bank pentru accesarea rapidă a site-urilor Web (pagina 122)
Puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi informaţiile necesare pentru accesarea site-urilor
Web protejate prin parolă (conturi de utilizator, parole etc.).
❑ Caracteristica File Safe pentru criptarea/decriptarea datelor (pagina 122)
Cu ajutorul caracteristicii File Safe aveţi posibilitatea să criptaţi fișiere și foldere pentru a crea o arhivă criptată. Pentru
a decripta sau accesa astfel de arhive criptate, aveţi posibilitatea să utilizaţi autentificarea cu amprentă digitală sau să
introduceţi parola pe care aţi specificat-o pentru criptare.
❑ Funcţia de lansare rapidă a aplicaţiilor pentru accesarea rapidă a aplicaţiilor (pagina 122)
După ce asociaţi o aplicaţie cu amprenta dvs. digitală, aveţi posibilitatea să parcurgeţi cu degetul senzorul de amprentă
digitală pentru a lansa aplicaţia respectivă.
n 117 N
Personalizarea computerului VAIO
Precauţii la utilizarea autentificării cu amprentă digitală
❑ Tehnologia de autentificare cu amprentă digitală nu asigură în totalitate autentificarea utilizatorilor sau protejarea datelor
sau componentelor hardware.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de utilizarea sau incapacitatea dvs. de
a utiliza senzorul de amprentă digitală.
❑ Recunoașterea amprentei digitale depinde de condiţiile dvs. de utilizare și diferă de la o persoană la alta.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi o copie de rezervă a datelor stocate pe memoria flash încorporată sau pe unitatea de hard disk*,
în special a arhivelor criptate create cu ajutorul caracteristicii File Safe, înainte de a trimite computerul la reparat.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea datelor sau pentru modificările efectuate asupra acestora care
ar putea rezulta în timpul reparării.
❑ În cazul în care memoria flash încorporată sau unitatea de hard disk* trebuie iniţializată, de exemplu după operaţia de
reparare, șabloanele de amprentă digitală se vor pierde. Va trebui să le înregistraţi din nou pe toate.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor privind autentificarea cu amprentă digitală se efectuează pe propriul risc.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
❑ Înainte de a vă debarasa de computer sau înainte de a-l ceda altei persoane, se recomandă să ștergeţi datele de amprentă
digitală înregistrate în senzorul de amprentă digitală după ce ștergeţi datele stocate pe unitatea dvs. de hard disk.
Consultaţi Ștergerea amprentelor digitale înregistrate (pagina 123) pentru a vedea procedura detaliată.
❑ Este posibil ca un senzor de amprentă digitală să funcţioneze incorect sau să deterioreze, dacă zgâriaţi suprafaţa sa cu:
❑ un obiect solid sau ascuţit
❑ obiecte mici, de exemplu atingeţi cu un deget murdar senzorul de amprentă
❑ Înainte de a vă scana amprenta, descărcaţi electricitatea statică din degetul dvs. prin atingerea unui obiect metalic, în
special în sezoanele uscate (iarna). Electricitatea statică poate provoca funcţionarea incorectă a senzorului de amprentă.
*
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. este echipat cu o unitate de stocare de memorie flash încorporată și/sau cu o unitate de hard disk.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
n 118 N
Personalizarea computerului VAIO
Înregistrarea unei amprente digitale
Pentru a utiliza funcţionalitatea de autentificare cu amprentă digitală, trebuie să înregistraţi amprenta/amprentele dvs.
digitale în computer.
✍
Setaţi parola de Windows pe computerul dvs. înainte de a efectua înregistrarea. Consultaţi Adăugarea parolei de Windows (pagina 114)
pentru instrucţiunile detaliate.
Pentru a înregistra o amprentă digitală
!
Pentru fiecare utilizator se pot înregistra maxim 10 amprente digitale, iar pentru a face Log on la sistem utilizând caracteristica Poweron Security se pot înregistra maxim 21 de amprente digitale. De asemenea, aveţi posibilitatea să selectaţi degetul a cărui amprentă
doriţi să o utilizaţi ulterior pentru caracteristica Power-on Security.
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector Suite QL și apoi pe Control Center.
Apare fereastra Fingerprint Control Center.
2
Faceţi clic pe Fingerprints și apoi pe Initialize.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Pentru a citi descrierea detaliată, deschideţi fișierul de Ajutor din fereastra Fingerprint Control Center.
n 119 N
Personalizarea computerului VAIO
Dacă nu aţi reușit să înregistraţi o amprentă digitală, urmaţi acești pași pentru a încerca din nou.
1
Plasaţi articulaţia superioară a degetului pe senzorul de amprentă digitală (1).
n 120 N
Personalizarea computerului VAIO
2
Parcurgeţi cu degetul de sus în jos senzorul de amprentă digitală.
!
Plasaţi porţiunea plată a vârfului degetului în centrul senzorului de amprentă digitală.
Scanaţi amprenta digitală de la articulaţia superioară a degetului până la vârful degetului.
Nu îndepărtaţi degetul de senzorul de amprentă digitală în timp ce îl treceţi deasupra acestuia.
Este posibil ca înregistrarea amprentei digitale să eșueze dacă mișcaţi degetul prea rapid sau prea încet. Așteptaţi aproximativ o secundă
pentru ca senzorul de amprentă digitală se scaneze amprenta dvs. digitală.
Este posibil ca amprenta dvs. digitală să nu poată fi înregistrată și/sau recunoscută, dacă degetul este excesiv de uscat, ud, ridat, rănit,
murdar etc.
Înregistraţi mai multe amprente digitale pentru eventualitatea în care senzorul nu poate recunoaște o amprentă digitală.
Pentru fiecare persoană se pot înregistra până la 10 amprente digitale. Reţineţi că se pot înregistra maxim 21 de amprente digitale
pentru a face Log on la sistem utilizând caracteristica Power-on Security.
Asiguraţi-vă că amprentele dvs. și senzorul de amprentă digitală sunt curate pentru a menţine funcţionarea optimă a caracteristicii de
recunoaștere.
n 121 N
Personalizarea computerului VAIO
Efectuarea de Log on la sistem
Pentru a utiliza funcţionalitatea de autentificare cu amprentă digitală în locul introducerii parolei pentru a face Log on la sistem,
trebuie să setaţi parolele de pornire și de Windows și să configuraţi computerul pentru autentificare cu amprentă digitală.
Pentru setarea parolelor de pornire și de Windows, consultaţi Setarea parolei (pagina 108).
Efectuarea de Log on la Windows
Dacă aţi înregistrat amprentele dvs. digitale pentru contul dvs. de utilizator, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală
în loc să introduceţi parola pentru a face Log on la Windows. Pentru a face Log on la Windows, parcurgeţi transversal
senzorul de amprentă digitală cu degetul a cărui amprentă este înregistrată atunci când apare fereastra de Log on la Windows.
Pentru informaţii detaliate despre efectuarea de Log on la Windows, faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector
Suite QL și apoi pe Help pentru a citi fișierul de ajutor.
Caracteristica Power-on Security
Dacă aţi setat parola de pornire (pagina 109), puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi parola la
pornirea computerului.
Pentru informaţii detaliate despre caracteristica Power-on Security, faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector Suite QL,
apoi pe Help pentru a citi fișierul de Ajutor.
n 122 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea caracteristicii Password Bank
După ce înregistraţi în Password Bank informaţiile de utilizator (conturi de utilizator, parole etc.) pentru site-uri Web, puteţi
utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi informaţiile necesare pentru accesarea site-urilor Web
protejate prin parolă.
Pentru informaţii detaliate despre caracteristica Password Bank, faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector Suite QL,
apoi pe Help pentru a citi fișierul de Ajutor.
!
În funcţie de site-ul Web pe care îl accesaţi, este posibil să nu puteţi utiliza caracteristica Password Bank.
Utilizarea caracteristicii File Safe
Cu ajutorul caracteristicii File Safe puteţi crea o arhivă criptată în care să includeţi un fișier și/sau un folder, în vederea
protejării acestuia împotriva accesului neautorizat. Arhiva criptată poate fi decriptată sau deblocată pentru accesarea
fișierului/folderului inclus parcurgând transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul sau introducând parola pentru
copii de rezervă pe care aţi specificat-o pentru criptare.
Pentru informaţii detaliate privind utilizarea caracteristicii File Safe, faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector Suite QL,
apoi pe Help pentru a citi fișierul de Ajutor.
Utilizarea caracteristicii de lansare a aplicaţiilor
Caracteristica de lansare a aplicaţiilor este disponibilă pe computerul dvs. pentru a lansa o aplicaţie favorită (fișier executabil)
asociată unuia dintre degetele dvs. cu ajutorul amprentei digitale. După ce asociaţi o aplicaţie cu degetul dvs., aveţi
posibilitatea să lansaţi aplicaţia asociată parcurgând transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea caracteristicii de lansare a aplicaţiilor, faceţi clic pe Start, Toate programele,
Protector Suite QL și apoi pe Help pentru a citi fișierul de ajutor.
n 123 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală împreună cu cipul TPM
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală împreună cu caracteristica TPM de criptare a datelor poate spori securitatea
computerului dvs. Pentru instrucţiuni privind modul de utilizare a cipului TPM, consultaţi Utilizarea cipului Trusted
Platform Module (TPM) (pagina 124).
Pentru a utiliza autentificarea cu amprentă digitală împreună cu cipul TPM, computerul dvs. trebuie să fie echipat atât cu un
senzor de amprentă digitală, cât și cu cip TPM. Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dvs. este echipat
cu acestea.
Pentru informaţii detaliate despre utilizarea autentificării cu amprentă digitală împreună cu cipul TPM, faceţi clic pe Start,
Toate programele, Protector Suite QL și apoi pe Help pentru a citi fișierul de ajutor.
Ștergerea amprentelor digitale înregistrate
Înainte de a vă debarasa de computer sau înainte de a-l ceda altei persoane, se recomandă să ștergeţi datele de amprentă
digitală înregistrate în senzorul de amprentă digitală după ce ștergeţi datele stocate pe memoria flash încorporată sau pe
unitatea de hard disk*.
*
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. este echipat cu o unitate de stocare de memorie flash încorporată și/sau cu o unitate de hard disk.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
Pentru a șterge amprentele digitale înregistrate
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, în vederea afișării filei Security.
4
Apăsaţi pe tasta m pentru a selecta Clear Fingerprint Data, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În mesajul de confirmare selectaţi Continue, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
datele de amprentă digitală înregistrate în senzorul de amprentă digitală se șterg automat după repornirea sistemului.
n 124 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea cipului Trusted Platform Module (TPM)
Cipul Trusted Platform Module (TPM) este încorporat în modelele selectate și oferă computerului dvs. funcţii de securitate
de bază. În combinaţie cu cipul TPM, aveţi posibilitatea să criptaţi și să decriptaţi datele dvs. pentru a spori securitatea
computerului și pentru a împiedica accesul neautorizat.
TPM-urile sunt concepute de Trusted Computing Group (TCG) și sunt denumite, de asemenea, cipuri de securitate.
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dvs. dispune de un cip TPM.
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dvs. este echipat cu cipul TPM.
n 125 N
Personalizarea computerului VAIO
Precauţii la utilizarea cipului TPM
❑ Deși computerul dvs. este echipat cu cele mai recente funcţii de securitate TPM, aceste funcţii nu asigură protecţia
totală a datelor și componentelor hardware. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele
cauzate de utilizarea de către dvs. a acestor funcţii.
❑ După ce instalaţi Infineon TPM Professional Package, trebuie să setaţi câteva parole TPM pe computerul dvs.
Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele protejate cu TPM. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în
siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la acestea.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul
de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal și că
le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la ele, înainte de a trimite computerul la reparat. Este posibil
ca datele stocate în chipul TPM de pe placa de bază să se piardă sau să se deterioreze în timpul reparării.
❑ În timpul reparării este posibil ca cipul TPM să fie înlocuit, chiar dacă acest modul nu prezintă probleme. În astfel de
cazuri, utilizaţi copiile de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de
recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal pentru
a restaura configuraţia cipului TPM.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi o copie de rezervă a datelor stocate pe unitatea de hard disk înainte de a trimite computerul la
reparat. Este posibil ca după operaţiile de reparare unitatea de hard disk să fie reiniţializată și returnată; în astfel de cazuri,
nu veţi avea posibilitatea să restauraţi datele de pe hard disk utilizând copiile de rezervă ale fișierului arhivă de recuperare
în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare
a parolei și ale fișierului secret personal.
❑ Asiguraţi-vă că veţi configura operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă după finalizarea expertului de iniţializare
a cipului TPM. Dacă fereastra care conţine caseta de selectare Run automatic backup now se afișează după configurare,
selectaţi caseta de selectare respectivă și actualizaţi fișierele de rezervă. Este posibil ca procesul de restaurare utilizând
fișierele de rezervă să eșueze, dacă nu configuraţi operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio responsabilitate
pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
n 126 N
Personalizarea computerului VAIO
Notă importantă
❑ Nu criptaţi fișiere care conţin chei de utilizat pentru criptare și foldere care conţin astfel de fișiere.
Criptarea fișierelor din foldere care conţin chei de bază pentru utilizator și altele utilizând Encrypting File System (EFS)
vă va împiedica să lansaţi software-ul TPM și să decriptaţi datele criptate în următoarele cazuri:
❑ Software-ul TPM a fost instalat.
❑ Platforma a fost iniţializată.
❑ Funcţionalitatea EFS a fost activată în cadrul procesului de iniţializare al utilizatorului.
Dacă sunt stabilite setările implicite, fișierele din folderele de mai jos nu pot fi criptate, deoarece au atribute de sistem.
Nu modificaţi atributele de sistem ale fișierelor din folderele de mai jos.
!
Următoarele foldere sunt invizibile în mod implicit.
❑ Foldere care conţin chei de bază pentru utilizator și altele
C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<username>\All Users este o comandă rapidă la C:\ProgramData.)
C:\<username>\<account>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 127 N
Personalizarea computerului VAIO
❑ Nu criptaţi următoarele fișiere arhivă, de rezervă sau cu simboluri. Restaurarea acestora nu va mai fi posibilă în niciun
mod, dacă le criptaţi din neatenţie.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de criptarea din neatenţie a următoarelor
fișiere și foldere care include fișierele.
❑ Fișierul cu copiile de rezervă create automat
Numele implicit al fișierului: SPSystemBackup.xml
Calea implicită: Nu există (Făcând clic pe Browse se va afișa fereastra <userfolder>\Documents\Security Platform.)
❑ Folderul de stocare a datelor de rezervă create automat
Numele implicit al folderului: SPSystemBackup
Folderul este creat ca subfolder pentru fișierul SPSystemBackup.xml.
❑ Fișier secret personal pentru restaurarea configurării TPM
Numele implicit al fișierului: SPEmRecToken.xml
Calea implicită: Suport amovibil (dischetă, memorie USB etc.)
❑ Fișierul cu copii de rezervă ale cheii și certificatului
Numele implicit al fișierului: SpBackupArchive.xml
Calea implicită: Nu există (Făcând clic pe Browse se va afișa fereastra <userfolder>\Documents\Security Platform.)
❑ Fișierul cu copiile de rezervă ale PSD
Numele implicit al fișierului: SpPSDBackup.fsb
Calea implicită: Nu există (Făcând clic pe Browse se va afișa fereastra <userfolder>\Documents\Security Platform.)
n 128 N
Personalizarea computerului VAIO
❑ Nu criptaţi următoarele simboluri de reiniţializare a parolelor și fișiere secrete. Reiniţializarea acestora nu va mai fi posibilă
în niciun mod, dacă le criptaţi din neatenţie.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de criptarea din neatenţie a următoarelor
fișiere și foldere care include fișierele.
❑ Fișierul cu simbolul de reiniţializare a parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwdResetToken.xml
Calea implicită: Suport amovibil (dischetă, memorie USB etc.)
❑ Fișierul secret pentru reiniţializarea parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwdResetSecret.xml
Calea implicită: Suport amovibil (dischetă, memorie USB etc.)
n 129 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea cipului TPM
Pentru a utiliza cipul TPM încorporat, trebuie să:
1
Activaţi cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS.
2
Instalaţi Infineon TPM Professional Package.
3
Iniţializaţi și configuraţi cipul TPM.
Pentru a activa cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta TPM State, apoi selectaţi Enable pentru Change TPM State.
4
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
Dup ce sistemul repornește, faceţi clic pe Execute în fereastra Physical Presence Operations.
!
Înainte de activa cipul TPM, asiguraţi-vă că setaţi parola de pornire pentru a proteja configuraţia cipului TPM împotriva modificărilor
neautorizate.
Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se efectuează la
pornirea computerului.
✍
De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi cipul TPM și să ștergeţi configuraţia acestuia în ecranul de configurare din BIOS.
Reţineţi că nu veţi putea accesa date protejate cu TPM dacă goliţi drepturile de proprietate stocate în TPM. Înainte de a goli configuraţia
cipului TPM, asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă a datelor protejate cu TPM.
n 130 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a instala Infineon TPM Professional Package
Citiţi fișierul Readme.txt din folderul C:\Infineon\Readme. Apoi faceţi dublu-clic pe setup.exe în folderul C:\Infineon pentru
a instala pachetul.
Pentru a instala acest pachet, trebuie să deţineţi drepturi de administrator pe computer.
!
Va trebui să setaţi câteva parole la instalarea Infineon TPM Professional Package. Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele
protejate cu TPM sau fișierele de rezervă. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă
acces la acestea.
Pentru a iniţializa și configura cipul TPM
Consultaţi documentaţia online pentru informaţii detaliate. Pentru a deschide documentaţia, faceţi clic pe Start,
Toate programele, Infineon Security Platform Solution și apoi pe Help.
!
Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru
nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
n 131 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să consultaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
Se afișează fereastra VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit a fost modificată.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de Ajutor din VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
n 132 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea utilitarului VAIO Status Monitor
Utilitarul VAIO Status Monitor vă permite să verificaţi diverse setări, precum setările de gestionare a energiei, setări de
securitate și utilizarea curentă a dispozitivelor, în fereastra VAIO Status Monitor.
Pentru a afișa fereastra VAIO Status Monitor
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
Se afișează fereastra VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe System Information și pe VAIO Status Monitor.
Apare fereastra VAIO Status Monitor.
✍
Aveţi posibilitatea să modificaţi anumite elemente în fereastra VAIO Status Monitor. Pentru a modifica setările, selectaţi elementul
dorit și faceţi clic pe Settings.
n 133 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Dacă utilizaţi un acumulator ca sursă de alimentare pentru computer, puteţi profita de setările de gestionare a energiei pentru
a prelungi durata de viaţă a acumulatorului. Pe lângă modul normal de operare, care vă permite să opriţi anumite dispozitive,
computerul are două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare. Atunci când folosiţi energia acumulatorului,
trebuie să conștientizaţi faptul că dacă nivelul de încărcare a acumulatorului scade, computerul va intra automat în modul
Hibernare, indiferent de setarea de gestionare a energiei pe care aţi selectat-o.
!
Dacă nivelul bateriei scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul AC pentru a reîncărca bateria, fie să închideţi computerul și
să instalaţi o baterie încărcată.
Utilizarea modului Normal
Aceasta este starea normală a computerului atunci când este în uz. Lumina verde de indicare a energiei este aprinsă în acest mod.
Pentru a economisi energie atunci când nu lucraţi, puteţi să opriţi un anumit dispozitiv precum ecranul LCD sau unitatea de
hard disk.
✍
Puteţi schimba configuraţia de memorie care afectează consumul de energie în modul Normal. Consultaţi Modificarea setărilor de
performanţă (pagina 140).
n 134 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Repaus
În modul Repaus ecranul LCD se oprește, iar dispozitivul/dispozitivele de stocare și procesorul intră într-un mod de consum
redus de energie. În acest mod lumina de indicare a energiei are culoarea roșiatică și clipește intermitent.
!
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp atunci când acesta este deconectat de la sursa AC, activaţi modul Hibernare
sau închideţi computerul.
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repaus.
✍
Veţi pierde datele nesalvate.
Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare.
Modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare.
!
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce calculatorul este în modul Repaus, veţi pierde datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru
anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
n 135 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi pe orice tastă.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
✍
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul pentru a reveni la modul Normal atunci când deschideţi capacul cu
ecran LCD. Această preferinţă pentru reluarea consumului de energie se va pierde dacă îndepărtaţi atât adaptorul AC, cât și acumulatorul.
Consultaţi Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center (pagina 131).
În cazul în care computerul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp, va intra în modul Repaus. Pentru a modifica
acest lucru, puteţi modifica setările modului Repaus.
Pentru a modifica setările modului Repaus
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan din planul curent de alimentare.
3
Modificaţi timpul după care computerul intră în modul Repaus, apoi faceţi clic pe Salvare modificări.
n 136 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemul se salvează pe dispozitivul principal de stocare* și alimentarea este oprită. Chiar și atunci
când acumulatorul se descarcă, datele nu vor fi pierdute. Lumina de indicare a energiei este stinsă în acest mod.
*
Computerul dvs. are ca dispozitiv de stocare principal fie o memorie flash încorporată, fie o unitate de hard disk, în funcţie de modelul pe care l-aţi
achiziţionat. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
✍
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Acest mod de economisire a energiei reduce timpul
de oprire și de reluare a activităţii.
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi pe tastele Fn+F12.
Computerul intră în modul Hibernare.
Alternativ, puteţi face clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare, apoi pe Hibernare pentru a aduce computerul în
modul Hibernare.
✍
Când computerul este în modul Hibernare, nu puteţi introduce un disc.
Modul Hibernare necesită mai mult timp decât modul Repaus pentru a fi activat.
Modul Hibernare utilizează mai puţină energie decât modul Repaus.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
n 137 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
Computerul revine la starea normală.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
✍
Este necesar mai mult timp pentru a reveni la modul Normal din modul Hibernare decât din modul Repaus.
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul pentru a reveni la modul Normal atunci când deschideţi capacul cu
ecran LCD. Această preferinţă pentru reluarea consumului de energie se va pierde dacă îndepărtaţi atât adaptorul AC, cât și acumulatorul.
Consultaţi Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center (pagina 131).
n 138 N
Personalizarea computerului VAIO
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să configuraţi scheme pentru funcţionarea cu AC sau cu acumulator pentru a vă îndeplini cerinţele
de consum de energie.
VAIO Power Management este o aplicaţie software dezvoltată exclusiv pentru computere VAIO. Prin intermediul acestei
aplicaţii software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună
a computerului și o durată de viaţă mai lungă pentru acumulator. Pentru informaţii suplimentare despre VAIO Power
Management, consultaţi fișierul de ajutor din software-ul VAIO Power Management.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, o pictogramă de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Această pictogramă indică tipul de
sursă de alimentare utilizat la un moment dat, de exemplu alimentare cu CA. Faceţi clic pe această pictogramă pentru a afișa
fereastra ce prezintă starea alimentării.
Funcţionalităţile VAIO Power Management sunt adăugate la Proprietăţi opţiuni de alimentare din Windows.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
Faceţi clic pe Modificare setări plan de sub planul de alimentare dorit din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi setările stării de repaus și setările de afișare în funcţie de necesităţi.
2
Dacă este necesar să modificaţi setările complexe, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și treceţi la pasul 3.
În caz contrar, faceţi clic pe Salvare modificări.
3
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările pentru fiecare element.
4
Faceţi clic pe OK.
n 139 N
Personalizarea computerului VAIO
VAIO Power Management Viewer
Pentru a porni VAIO Power Management Viewer
Faceţi clic
pe fila VAIO Power Management.
Alternativ, puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a porni VAIO Power Management Viewer. Faceţi clic pe Start,
Toate programele, apoi pe VAIO Control Center. Faceţi dublu clic pe Power Management în fereastra VAIO Control Center,
apoi faceţi dublu clic pe VAIO Power Management Viewer.
Pentru a schimba planul de alimentare
Selectaţi schema de alimentare dorită în lista verticală din VAIO Power Management Viewer.
Pentru a vizualiza performanţele în schemă de alimentare modificată cu VAIO Power Management
Atunci când atât VAIO Power Management, cât și VAIO Power Management Viewer funcţionează, VAIO Power
Management Viewer afișează performanţa în schema de alimentare care o fost modificată cu VAIO Power Management.
✍
Utilizaţi VAIO Power Management pentru a configura sau modifica schema de alimentare.
n 140 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificarea setărilor de performanţă
Aveţi posibilitatea să modificaţi configuraţia de memorie care afectează consumul de energie în modul Normal.
Pentru a modifica setările de performanţă
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
Se afișează fereastra VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Power Management, apoi pe Performance.
Se afișează fereastra Performance.
3
Selectaţi Memory bus: 400 MHz Priority is given to saving power.
În mod implicit, este selectată opţiunea Memory bus: 400 MHz Priority is given to saving power.
4
Faceţi clic pe OK.
5
În solicitarea de confirmare, faceţi clic pe Da.
!
Pentru a activa modificarea, trebuie să reporniţi computerul.
n 141 N
Personalizarea computerului VAIO
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate
Computerul dvs. are instalată aplicaţia Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility care este destinată
protejării datelor dvs. împotriva utilizării neautorizate. Cu ajutorul acestui software, aveţi posibilitatea să restricţionaţi utilizarea
dispozitivelor externe, a suporturilor de stocare și a porturilor USB la acces numai în citire.
Pentru a selecta opţiunile, trebuie să faceţi Log on la computer ca utilizator cu drepturi de administrator.
Pentru a utiliza aplicaţia Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
Se afișează fereastra VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Security și pe Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility.
Apare fereastra de autentificare prin parolă.
✍
Prima dată când folosiţi Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility, trebuie să configuraţi parola pentru autentificare.
3
Introduceţi parola și faceţi clic pe OK.
4
Selectaţi opţiunile dorite.
!
Restricţionarea porturilor USB la acces numai în citire nu se aplică tuturor dispozitivelor externe conectate la porturile USB ale
computerului dvs. Pentru anumite dispozitive, cum ar fi unităţile optice externe, restricţionarea nu se aplică.
✍
Opţiunile pe care le-aţi selectat în Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility nu afectează toate caracteristicile
dispozitivului. De exemplu, citirea datelor de pe dispozitiv folosind portul USB este în continuare disponibilă.
5
Faceţi clic pe OK.
6
Apare un mesaj care vă solicită să reporniţi computerul, faceţi clic pe Da.
Modificările sunt activate după repornirea computerului.
n 142 N
Personalizarea computerului VAIO
!
Opţiunile pe care le-aţi selectat pot fi diferite de cele de pe dispozitiv, în funcţie de condiţiile de funcţionare. Dacă atunci când reporniţi
computerul apare un mesaj care anunţă o nepotrivire între opţiunile de pe computer și cele de pe dispozitiv, selectaţi din nou opţiunile.
n 143 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea modemului
Înainte de a putea începe să utilizaţi modemul intern (nu toate modemurile sunt încorporate) sau de fiecare dată când folosiţi
modemul în timp ce călătoriţi, asiguraţi-vă că ţara locaţiei active definite în fereastra Opţiuni telefonie și modem se potrivește
cu ţara din care efectuaţi apelul.
Pentru a modifica setările de ţară pentru modem
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
Apare fereastra Informaţii amplasare.
4
Introduceţi informaţiile cerute și apoi faceţi clic pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
5
Selectaţi amplasarea din fila Reguli de apelare.
6
Faceţi clic pe butonul Editare pentru a modifica configuraţia curentă.
Apare fereastra Editare amplasare.
Sau
Faceţi clic pe butonul Nou pentru a configura modemul.
Apare fereastra Amplasare nouă.
7
Verificaţi configurarea ţării/regiunii și asiguraţi-vă că se potrivește cu locul din care efectuaţi apelul.
✍
Este posibil ca apelarea cu impulsuri să nu fie disponibilă în unele ţări sau regiuni.
8
Dacă aţi modificat setările amplasării, faceţi clic pe Se aplică și apoi pe OK.
Apare fereastra Opţiuni telefonie și modem.
n 144 N
Personalizarea computerului VAIO
9
Verificaţi dacă modemul este listat în fila Modemuri.
Dacă modemul nu este listat, faceţi clic pe Adăugare și urmaţi instrucţiunile expertului.
10 Faceţi clic pe Se aplică/OK. Modemul este configurat.
!
Înainte de a aplica setări de ţară noi, cablul telefonului trebuie să fie deconectat de la computer.
n 145 N
Personalizarea computerului VAIO
Protejarea hard diskului
În cazul în care computerul dvs. este echipat cu o unitate de hard disk încorporată, atunci el are preinstalat utilitarul VAIO
HDD Protection pentru personalizarea setărilor dvs. pentru protejarea unităţii de hard disk împotriva șocurilor. Puteţi selecta
nivelul de senzitivitatea pentru senzorul de șocuri incorporate pentru a configura nivelul de protecţie adecvat.
Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica dacă modelul pe care îl deţineţi este echipat sau nu cu unitatea de hard disk.
!
Reţineţi că stocarea pe memoria flash încorporată nu face obiectul utilitarului VAIO HDD Protection.
Activarea VAIO HDD Protection
Pentru a vă proteja unitatea de hard disk împotriva șocurilor, trebuie să activaţi mai întâi VAIO HDD Protection.
Pentru a activa VAIO HDD Protection
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
Se afișează fereastra VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Security, apoi pe Hard Disk Drive Protection Settings.
Se afișează fereastra VAIO HDD Protection.
3
Bifaţi caseta de selectare Activate hard disk drive protection.
4
Selectaţi unul dintre nivelurile de senzitivitate dorite.
5
Faceţi clic pe OK.
Pentru informaţii suplimentare, deschideţi fișierul de Ajutor din fereastra VAIO HDD Protection.
n 146 N
Personalizarea computerului VAIO
!
Utilitarul VAIO HDD Protection este conceput pentru a minimiza posibilităţile de deteriorare a unităţilor de hard disk și a datelor utilizatorilor.
În niciun caz utilitarul nu asigură o protecţie 100% a datelor.
Protecţia unităţii de hard disk este dezactivată înainte de pornirea Windows și în timpul unei treceri în modul Hibernare sau Repaus,
în modul Instant, la recuperarea și la oprirea sistemului.
n 147 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul de memorie nou.
❑ Nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu efectuarea de upgrade la memoria unui computer.
❑ Nu atingeţi conectorii și nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Pentru tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe modelul dumneavoastră, consultaţi specificaţiile online.
Contactaţi VAIO-Link dacă aveţi nevoie de asistenţă.
n 148 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Înlocuirea memoriei
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului, puteţi spori memoria prin înlocuirea modulului de memorie instalat.
Înainte de a face upgrade la memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note privind înlocuirea modulelor de memorie
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza
deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul de vânzări sau producătorul modulului de
memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
computerelor personale și a practicilor de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare privind utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Închideţi computerul și deconectaţi-l de la sursa de alimentare (bateria sau adaptorul AC) și de la alte legături de
telecomunicaţii, reţele sau modemuri, înainte să îndepărtaţi orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu
procedaţi astfel, vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de
lucru ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi
materiale care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin
menţinerea contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
n 149 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat odată cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru
a-l proteja de ESD.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile componentelor
și circuitele din interiorul computerului.
n 150 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Înlocuirea unui modul de memorie
Pentru a înlocui un modul de memorie
1
Închideţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul și scoateţi bateria.
3
Așteptaţi până când computerul se răcește.
4
Desfaceţi șurubul (indicat de săgeata de mai jos) de sub computer și îndepărtaţi capacul compartimentului pentru
modulele de memorie.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
n 151 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 152 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
8
Introduceţi modulul de memorie în fanta pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu
ieșitura mică din compartimentul deschis.
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi șurubul de sub computer.
11 Reinstalaţi bateria și porniţi computerul.
n 153 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
Se afișează fereastra VAIO Control Center.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma System Information din folderul System Information.
Puteţi vizualiza dimensiunea memoriei. Dacă nu se afișează memoria adăugată, repetaţi întreaga procedură de instalare
și reporniţi computerul.
n 154 N
Măsuri de siguranţă
Măsuri de siguranţă
Această secţiune prezintă îndrumări și măsuri de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de eventuale
deteriorări.
❑ La manipularea ecranului LCD (pagina 155)
❑ La utilizarea sursei de alimentare (pagina 156)
❑ La manipularea computerului (pagina 157)
❑ La utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 159)
❑ La manipularea dischetelor (pagina 160)
❑ La manipularea discurilor (pagina 161)
❑ La utilizarea bateriei (pagina 162)
❑ La utilizarea căștilor (pagina 163)
❑ La manipularea suportului Memory Stick (pagina 164)
❑ La manipularea hard diskului (pagina 165)
❑ La actualizarea computerului (pagina 166)
n 155 N
Măsuri de siguranţă
La manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Fiţi atenţi atunci când utilizaţi computerul
în apropierea unei ferestre.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD.
Aceasta nu este o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeași imagine se afișează o perioadă lungă de timp.
Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a evita apariţia imaginilor reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ La fabricarea ecranului LCD s-a utilizat tehnologie de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Evitaţi frecarea ecranului LCD. Acest lucru ar putea deteriora ecranul. Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge
ecranul LCD.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă sunt disponibile și alte opţiuni,
deoarece acest lucru poate duce la instabilitatea computerului. Sony nu își asumă nicio răspundere pentru niciun defect
generat de această modificare.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra capacului ecranului LCD când acesta este închis, întrucât ecranul LCD se poate zgâria
sau murdări.
n 156 N
Măsuri de siguranţă
La utilizarea sursei de alimentare
❑ Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica funcţionarea alimentării modelului dvs.
❑ Nu folosiţi aceeași priză AC cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele
de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un cablu prelungitor cu protecţie la supratensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorării
computerului cauzată de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară apucând de ștecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza AC dacă nu îl utilizaţi o perioadă lungă de timp.
❑ Asiguraţi-vă că priza AC este ușor de accesat.
❑ Atunci când adaptorul AC nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza AC.
❑ Utilizaţi adaptorul AC primit la livrarea computerului sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor AC, deoarece se
pot produce defecţiuni.
n 157 N
Măsuri de siguranţă
La manipularea computerului
❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi tampoane abrazive,
pudră de lustruire sau solvenţi precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria.
Este posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu așezaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al computerului poate cauza defecţiuni.
❑ Pentru a împiedica supraîncălzirea internă, asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. Nu amplasaţi computerul pe suprafeţe
poroase, precum covoare sau pături sau în apropierea unor materiale textile (perdele, draperii) ce pot bloca orificiile de
ventilare.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se întâmplă
acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de acestea.
❑ Folosiţi doar echipamente periferice și cabluri de interfaţă specificate; în caz contrar, pot apărea probleme.
n 158 N
Măsuri de siguranţă
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură ridicată,
în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul.
Dacă apare orice problemă, deconectaţi computerul de la priză și contactaţi VAIO-Link.
❑ Asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa computerul.
❑ Pentru a evita pierderea de date, în cazul în care computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă ale datelor.
n 159 N
Măsuri de siguranţă
La utilizarea camerei încorporate MOTION EYE
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie al lentilei camerei încorporate MOTION EYE, deoarece puteţi zgâria placa și aceste zgârieturi
vor apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi ca lumina solară directă să pătrundă în zona camerei încorporate MOTION EYE, indiferent de starea de
funcţionarea a computerului, întrucât acest lucru poate cauza defectarea camerei.
❑ Camera încorporată MOTION EYE este dezactivată în timp ce se importă imagini video sau fotografii de pe un dispozitiv
compatibil cu i.LINK conectat la portul i.LINK.
❑ Curăţaţi capacul de protecţie al lentilei camerei încorporate MOTION EYE cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie moale.
În cazul în care capacul este foarte murdar, ștergeţi-le cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul lentilei, deoarece
este sensibil la presiune.
n 160 N
Măsuri de siguranţă
La manipularea dischetelor
❑ Nu deschideţi manual obturatorul și nu atingeţi suprafaţa dischetei.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea magneţilor.
❑ Nu expuneţi dischetele la lumină solară directă și la alte surse de căldură.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea lichidelor. Aveţi grijă ca acestea să nu se ude. Când nu folosiţi dischetele, scoateţi-le
din unitatea de dischetă și depozitaţi-le într-o cutie.
❑ Dacă discheta are o etichetă adezivă, asiguraţi-vă că eticheta este bine lipită. Dacă marginea etichetei este îndoită,
este posibil ca eticheta să se lipească de interiorul unităţii și să cauzeze defecţiuni sau deteriorări ale dischetei.
n 161 N
Măsuri de siguranţă
La manipularea discurilor
❑ Nu atingeţi suprafaţa discului.
❑ Nu lăsaţi să cadă discul și nu îl îndoiţi.
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa unui disc pot produce erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini
și de orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa discului
dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
❑ Nu atașaţi niciodată pe un disc o etichetă adezivă. Utilizarea discului nu va mai fi posibilă.
n 162 N
Măsuri de siguranţă
La utilizarea bateriei
❑ Nu lăsaţi bateriile la temperaturi mai mari de 60°C, de exemplu într-o mașină parcată la soare sau expuse la lumina solară
directă.
❑ Durata de viaţă a bateriei este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a bateriei la
temperaturi joase.
❑ Încărcaţi bateriile la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare mai mare.
❑ Unele baterii reîncărcabile nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de securitate acest computer
funcţionează doar cu baterii Sony proiectate pentru acest model. Dacă instalaţi un alt tip de baterie, aceasta nu se încarcă,
iar computerul nu va funcţiona.
❑ Bateria se încălzește în timpul utilizării sau al încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
❑ Ţineţi bateria departe de orice sursă de căldură.
❑ Bateria nu trebuie să se ude.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi bateria.
❑ Nu expuneţi bateria la șocuri mecanice.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, scoateţi bateria din computer pentru a evita deteriorarea sa.
❑ Dacă, după încărcarea completă a bateriei, nivelul de energie este în continuare scăzut, este posibil ca bateria să se
apropie de sfârșitul duratei de viaţă și trebuie înlocuită.
❑ Nu este necesar să descărcaţi bateria înainte de reîncărcare.
❑ Dacă nu aţi utilizat bateria o perioadă lungă de timp, reîncărcaţi-o.
n 163 N
Măsuri de siguranţă
La utilizarea căștilor
❑ Siguranţa pe șosea – Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele regiuni. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului – Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării la
căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
n 164 N
Măsuri de siguranţă
La manipularea suportului Memory Stick
❑ Nu atingeţi conectorul suportului Memory Stick cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi doar etichete adezive furnizate împreună cu suportul Memory Stick.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi la șocuri suportul Memory Stick.
❑ Nu dezasamblaţi și nu modificaţi suportul Memory Stick.
❑ Nu lăsaţi suportul Memory Stick să se umezească.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul Memory Stick în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Utilizaţi cutia de depozitare furnizată odată cu suportul Memory Stick.
❑ Faceţi copii de rezervă ale datelor de valoare.
❑ Nu lăsaţi suporturile Memory Stick și adaptoarele Memory Stick la îndemâna copiilor. Există riscul de înghiţire.
❑ Când folosiţi un suport Memory Stick Duo, nu utilizaţi un stilou cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul
Memory Stick Duo. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
n 165 N
Măsuri de siguranţă
La manipularea hard diskului
!
Următoarele măsuri de siguranţă se aplică modelelor echipate cu unitate de hard disk. Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica
dacă modelul pe care îl deţineţi este echipat sau nu cu unitatea de hard disk.
Hard diskul are o densitate mare de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, vibraţiile mecanice,
șocurile sau praful îl pot deteriora cu ușurinţă.
Cu toate că hard diskul are un dispozitiv intern de siguranţă pentru prevenirea pierderilor de date din cauza vibraţiilor mecanice,
șocurilor sau prafului, trebuie să aveţi grijă atunci când manipulaţi computerul.
Pentru a evita deteriorarea hard diskului
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu mutaţi computerul în timp ce este pornit.
❑ Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe unitatea de hard disk.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
✍
Dacă hard diskul este deteriorat, datele nu pot fi recuperate.
n 166 N
Măsuri de siguranţă
La actualizarea computerului
Utilizând următoarele aplicaţii software, verificaţi dacă s-au instalat pe computerul dvs. cele mai recente actualizări, astfel încât
computerul să funcţioneze mai eficient.
Pentru a verifica dacă s-au instalat pe computer, urmaţi acești pași pentru fiecare aplicaţie software:
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update și urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 3
Faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Update 3, pe VAIO Update Options, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Dacă nu aţi instalat încă cele mai recente actualizări, instalaţi-le cu aceste aplicaţii software. Pentru a descărca și pentru
a instala actualizările pe computer, computerul trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii privind modul de conectare
a computerului la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 64).
n 167 N
Depanarea
Depanarea
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul VAIO.
Multe dintre probleme au soluţii simple. Încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta VAIO-Link.
❑ Computerul (pagina 169)
❑ Securitatea sistemului (pagina 178)
❑ Bateria (pagina 179)
❑ Camera încorporată MOTION EYE (pagina 181)
❑ Internetul (pagina 184)
❑ Lucrul în reţea (pagina 186)
❑ Tehnologia Bluetooth (pagina 189)
❑ Discurile optice (pagina 194)
❑ Afișajul (pagina 198)
❑ Imprimarea (pagina 202)
❑ Microfonul (pagina 203)
❑ Mouse-ul (pagina 204)
❑ Difuzoarele (pagina 205)
❑ Dispozitivul touch pad (pagina 206)
❑ Tastatura (pagina 207)
❑ Dischetele (pagina 208)
❑ Audio/Video (pagina 209)
❑ Suportul Memory Stick (pagina 211)
n 168 N
Depanarea
❑ Dispozitivele periferice (pagina 213)
❑ Staţia de andocare (pagina 214)
n 169 N
Depanarea
Computerul
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Computerul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare și să fie pornit. Indicatorul de alimentare trebuie să fie aprins
(computerul se alimentează cu energie).
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată.
❑ Unitatea de dischetă (dacă este cazul) trebuie să fie goală.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că
prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit. Luminozitatea și
contrastul trebuie să fie reglate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu monitorul.
❑ Deconectaţi adaptorul AC și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, reconectaţi adaptorul AC,
apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă se formează condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Utilizaţi adaptorul AC Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar baterii reîncărcabile și adaptor AC Sony originale,
furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
n 170 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă apare o eroare BIOS atunci când pornesc computerul?
Dacă se afișează mesajul „Press <F1> to resume, <F2> to setup” în partea de jos a ecranului, urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tasta F2.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
2
Setaţi data (luna/ziua/anul). Apăsaţi pe tasta Enter.
3
Apăsaţi pe tasta m pentru a selecta System Time, apoi setaţi ora (oră: minute: secunde). Apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta , pentru a selecta fila Exit, apoi apăsaţi pe tasta F9.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
5
Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
Se repornește computerul.
În cazul în care acest lucru se întâmplă frecvent, contactaţi VAIO-Link.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) este aprins, însă ecranul
rămâne gol?
Urmaţi acești pași:
1
Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul de alimentare se stinge.
Reporniţi computerul.
2
În cazul în care ecranul computerului este în continuare gol, deconectaţi adaptorul AC, scoateţi bateria și așteptaţi circa
1 minut. Apoi reinstalaţi bateria, conectaţi adaptorul AC și porniţi din nou computerul.
n 171 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde la
comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă apăsarea pe tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare, apoi pe
Închidere pentru a închide computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se închide, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, apoi faceţi clic pe săgeata
butonului Închidere și pe Închidere.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
din dreptul
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
❑ În cazul în care computerul nu se închide, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului.
❑ Scoateţi adaptorul AC și bateria.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
n 172 N
Depanarea
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul
Repaus sau Hibernare.
Pentru a restabili stabilitatea de funcţionare normală a computerului
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare, apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul bateriei clipește și computerul nu pornește?
❑ Această situaţie poate fi cauzată de neinstalarea corectă a bateriei. Pentru a rezolva această problemă, opriţi computerul
și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea bateriei (pagina 25).
❑ Dacă problema persistă după efectuarea procedurii descrisă mai sus, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă.
Scoateţi bateria și contactaţi VAIO-Link.
n 173 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă se afișează o fereastră de mesaje care indică incompatibilitatea
sau instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această situaţie poate fi cauzată de neinstalarea corectă a bateriei. Pentru a rezolva această problemă, opriţi computerul
și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea bateriei (pagina 25).
❑ Dacă problema persistă după efectuarea procedurii descrisă mai sus, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă.
Scoateţi bateria și contactaţi VAIO-Link.
De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului decât
cea maximă?
Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dumneavoastră utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei
procesorului, în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza actuală a procesorului
în locul vitezei maxime.
Ce ar trebui să fac dacă sistemul de operare Windows nu pornește, afișând un mesaj,
atunci când pornesc computerul?
Dacă introduceţi de trei ori, succesiv, o parolă de pornire greșită, se afișează mesajul Enter Onetime Password. Dacă introduceţi
din nou o parolă de pornire greșită, de trei ori succesiv, se afișează mesajul System Disabled, iar sistemul de operare
Windows nu pornește. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul de
alimentare se stinge. Așteptaţi 10 sau 15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola corectă. Când introduceţi
parola, verificaţi dacă indicatoarele Num lock și Caps lock sunt stinse. Dacă acestea sunt aprinse, apăsaţi pe tasta Num Lk
sau pe tasta Caps Lock pentru a stinge indicatoarele înainte de a introduce parola.
n 174 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este
garantată.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu îmi amintesc parola BIOS?
Dacă aţi uitat parola BIOS, contactaţi VAIO-Link pentru a o reseta. Se va percepe o taxă de resetare.
De ce durează atât de mult până pornește computerul?
❑ În cazul în care paravanul de protecţie Norton 360 este activ, este posibil să dureze mai mult timp până la afișarea ecranului
de desktop, din cauza verificărilor de securitate din reţea.
❑ Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se
efectuează la pornirea computerului.
n 175 N
Depanarea
De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată?
Economizorul de ecran VAIO iniţial dezactivează setarea respectivă, pe care o puteţi selecta folosind opţiunile pentru
alimentare din Windows, astfel încât ecranul să se stingă.
Selectaţi alt economizor de ecran decât Economizorul de ecran VAIO iniţial.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind fișierele
de iniţializare de pe o dischetă din unitatea de dischetă USB conectată la computer?
Pentru a porni computerul de pe o unitate de dischetă USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire.
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 atunci când apare sigle VAIO.
n 176 N
Depanarea
Cum reduc volumul partiţiei de recuperare?
Dispozitivul de stocare cu memorie flash încorporat sau unitatea de hard disk* conţine partiţia de recuperare cu datele stocate
pentru recuperarea sistemului. Pentru a reduce volumul partiţiei de recuperare, urmaţi acești pași:
*
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. este echipat cu o unitate de stocare de memorie flash încorporată și/sau cu o unitate de hard disk.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
1
Introduceţi discul de recuperare în unitatea optică de disc, când computerul este pornit, închideţi computerul, apoi porniţi-l
din nou.
!
Utilizaţi discul de recuperare creat la livrarea computerului dvs.
2
Selectaţi aspectul tastaturii din lista verticală, apoi faceţi clic pe Următorul.
3
Selectaţi sistemul de operare, apoi faceţi clic pe Următorul.
4
Faceţi clic pe VAIO Recovery Center.
Se afișează fereastra VAIO Recovery Center.
5
Faceţi clic pe Restore Complete System, apoi pe Start.
6
Selectaţi Skip, apoi faceţi clic pe Următorul.
Vi se va solicita să selectaţi dacă se păstrează sau nu conţinutul optimizat pentru VAIO.
7
Selectaţi Nu, apoi faceţi clic pe Următorul.
8
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Procedura de mai sus implică recuperarea sistemului. Reţineţi că aplicaţiile și datele, adăugate pe unitatea de stocare primară
(unitatea de stocare cu memorie flash încorporată sau unitatea de hard disk) înaintea reducerii volumului partiţiei de recuperare,
vor fi șterse. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
După reducerea volumului partiţiei de recuperare, păstraţi discul de recuperare pentru recuperarea ulterioară a sistemului.
n 177 N
Depanarea
Cum verific volumul partiţiei de recuperare?
Dispozitivul de stocare cu memorie flash încorporat sau unitatea de hard disk* conţine partiţia de recuperare cu datele stocate
pentru recuperarea sistemului. Pentru a verifica volumul partiţiei de recuperare, urmaţi acești pași:
*
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. este echipat cu o unitate de stocare cu memorie flash încorporată și/sau cu o unitate de hard disk.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
1
Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi selectaţi Gestionare.
Se afișează fereastra Gestionare computer.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc, sub Stocare, în panoul din partea stângă.
Volumul partiţiei de recuperare și volumul total al unităţii C se afișează pe rândul Disc 0 din panoul central.
n 178 N
Depanarea
Securitatea sistemului
Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate cele mai
recente actualizări Windows.
Puteţi obţine actualizări Windows importante astfel:
!
Computerul trebuie să fie conectat la Internet înainte de a primi actualizări.
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Avertizări de securitate Windows din bara de activităţi.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat?
Puteţi menţine programul software Norton Internet Security la curent cu ultimele actualizări de la Symantec Corporation.
Pentru a descărca și pentru a instala cele mai recente actualizări de securitate
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Norton 360, apoi pe Norton 360.
Se afișează fereastra principală Norton 360.
2
Faceţi clic pe opţiunea Tasks and Settings.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta și pentru a descărca actualizările.
n 179 N
Depanarea
Bateria
Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei?
Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 27).
Când folosește computerul curent alternativ?
În cazul în care computerul este conectat direct la adaptorul AC, utilizează curent alternativ, chiar dacă s-a instalat și bateria.
Când ar trebui să reîncarc bateria?
❑ Când nivelul bateriei scade sub 10%.
❑ Când indicatorul bateriei și indicatorul de alimentare clipesc în același timp.
❑ Când nu aţi utilizat bateria pentru o perioadă mai lungă de timp.
Când ar trebui să înlocuiesc bateria?
Dacă nivelul bateriei este în continuare scăzut după ce încărcare, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul perioadei
de funcţionare și trebuie înlocuită.
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă?
Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.
n 180 N
Depanarea
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce utilizează energie de la baterie, însă unele programe software și dispozitive
periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să intre în modul
Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Pentru informaţii privind activarea manuală a modului Hibernare,
consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 136).
Ce ar trebui să fac dacă bateria se descarcă rapid?
Utilizarea computerului cu funcţionalităţile fără fir activate implică un consum mai mare de energie.
❑ Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi funcţia Bluetooth în timp ce funcţiile LAN fără fir și Bluetooth sunt active, deconectaţi
dispozitivul Bluetooth.
Faceţi clic pe butonul de lângă sau de deasupra pictogramei Bluetooth în fereastra VAIO Smart Network, pentru a dezactiva
această funcţie.
Dacă fereastra VAIO Smart Network nu se afișează pe desktop, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi dublu clic pe Network Connections și pe VAIO Smart Network.
❑ Dacă nu utilizaţi funcţiile LAN fără fir și Bluetooth, dezactivaţi comutatorul WIRELESS.
n 181 N
Depanarea
Camera încorporată MOTION EYE
De ce fereastra de vizualizare nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software
utilizează camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a utiliza camera încorporată MOTION EYE.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului să nu mai fie suficientă pentru afișarea imaginilor primite de la camera
încorporată MOTION EYE. Micșorarea rezoluţiei sau reducerea culorilor ecranului LCD pot fi utile.
❑ Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect
care se deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot prezenta reflecţia luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ În cazul în care capacul de protecţie al lentilei este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul.
Consultaţi La utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 159).
De ce imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Este posibil ca setările efectelor din aplicaţia software să fi dus la lipsa cadrelor. Consultaţi fișierul ajutor din aplicaţia
software pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care
nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fi fost activată. Verificaţi performanţele procesorului.
n 182 N
Depanarea
De ce la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul funcţionează cu acumulatorul?
Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare CA.
De ce pâlpâie imaginile capturate cu camera încorporată MOTION EYE?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă datorită nepotrivirii dintre frecvenţa de redare
a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. LightSource, Flickness, etc.)
pentru a elimina pâlpâirile.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată MOTION EYE?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
n 183 N
Depanarea
De ce nu pot folosi camera încorporată MOTION EYE?
❑ Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software
utilizează camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a utiliza camera încorporată MOTION EYE.
❑ Dacă problema persistă, trebuie să reinstalaţi software-ul driverului pentru cameră. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de Control, Hardware și sunete și apoi pe Manager Dispozitive.
2
Faceţi dublu clic pe Dispozitive imagini.
3
Faceţi clic dreapta pe numele de dispozitiv ce corespunde cu camera și faceţi clic pe Actualizare software de driver.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de
economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată MOTION EYE?
❑ Computerul nu trebuie să intre în modurile Repaus sau Hibernare în timp ce utilizaţi camera încorporată MOTION EYE.
❑ În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificaţi setările corespunzătoare modului
de economisire de energie. Pentru modificarea setărilor, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei
(pagina 133).
Ce să fac dacă nu pot înregistra clipuri video în format WMV utilizând camera încorporată
MOTION EYE?
Modificaţi formatul de înregistrare în formatul MPEG-1. Alternativ, faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Camera
Capture Utility, apoi pe VAIO Camera Capture Utility pentru a porni VAIO Camera Capture Utility. Faceţi clic pe butonul
Camera pentru a afișa fereastra Properties și pentru a selecta caseta de selectare Low Light.
n 184 N
Depanarea
Internetul
Ce ar trebui să fac în cazul în care modemul nu funcţionează?
❑ Cablul telefonic trebuie să fie conectat corespunzător la portul de modem de pe computer și la priza de perete.
❑ Cablul telefonic trebuie să fie funcţional. Conectaţi cablul la un telefon obișnuit și verificaţi dacă există ton de apel.
❑ Asiguraţi-vă că numărul de telefon pe care programul îl apelează este corect.
❑ Asiguraţi-vă că aplicaţia software pe care o utilizaţi este compatibilă cu modemul computerului. (Toate programele Sony
instalate în prealabil sunt compatibile.)
❑ Asiguraţi-vă că modemul este singurul dispozitiv conectat la linia telefonică.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Opţiuni telefonie și modem.
4
În fila Modemuri, verificaţi dacă este listat modemul dvs.
5
În fila Reguli de apelare, verificaţi dacă informaţiile despre amplasare sunt corecte.
n 185 N
Depanarea
De ce viteza conexiunii prin modem este prea scăzută?
Computerul este echipat cu un modem V.92/ V.90 compatibil. Mulţi factori pot influenţa viteza conexiunii modemului,
inclusiv bruiajul liniilor telefonice sau compatibilitatea cu echipamentul telefonic, precum faxurile sau alte modemuri. În cazul
în care credeţi că modemul nu se conectează corespunzător la alte modemuri pentru PC, faxuri sau la Furnizorul de Servicii
de Internet (ISP), procedaţi astfel:
❑ Cereţi companiei telefonice să verifice dacă linia telefonică nu este bruiată.
❑ Dacă problema este legată de fax, asiguraţi-vă că nu există probleme cu faxul pe care îl apelaţi și că acesta este compatibil
cu dispozitivele fax modem.
❑ Dacă întâmpinaţi probleme la conectarea cu furnizorul de servicii de Internet, asiguraţi-vă că furnizorul de servicii de
Internet nu are probleme tehnice.
❑ Dacă dispuneţi de o a doua linie telefonică, încercaţi să conectaţi modemul la acea linie.
n 186 N
Depanarea
Lucrul în reţea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Disponibilitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi calculatorul
de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Comutatorul WIRELESS sau WIRELESS LAN trebuie să fie pornit, iar indicatorul Wireless LAN de pe computer să fie aprins.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
Se afișează fereastra Opţiuni de alimentare.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și pe Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţă maximă din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Cuplat la reţea.
n 187 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Punctul de acces și computerul trebuie să fie conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Computerul trebuie să fie configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii descriși în secţiunea Ce ar trebui să
fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 186) pentru
a modifica setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori sunt: configuraţia dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transferare a datelor, îndepărtaţi calculatorul de obstacole sau așezaţi-l mai aproape de
punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat (în funcţie de
numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces).
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii descriși în secţiunea Ce ar trebui să
fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 186) pentru
a modifica setările.
n 188 N
Depanarea
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile transferului de date pot apărea atunci când
utilizaţi fișiere mari sau în cazul în care computerul se află în apropierea microundelor și a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Conexiunea punctului de acces trebuie să fie intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de
acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii descriși în secţiunea Ce ar trebui să
fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 186) pentru
a modifica setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţiile LAN fără fir se fac în benzi de frecvenţă împărţite cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţionalitate LAN fără fir pot pierde o conexiune de reţea peer-to-peer, în cazul în care se modifică
cheia de criptare. Aveţi posibilitatea fie să restabiliţi cheia de criptare la profilul iniţial, fie să introduceţi din nou cheia pe
ambele computere pentru ca aceasta să se potrivească.
n 189 N
Depanarea
Tehnologia Bluetooth
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu pot detecta computerul?
❑ Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţionalitatea Bluetooth activată.
❑ Dacă indicatorul Bluetooth este stins, schimbaţi poziţia comutatorului WIRELESS.
❑ Nu puteţi utiliza funcţionalitatea Bluetooth atunci când computerul se află în modul de economisire de energie.
Reveniţi la modul Normal, apoi schimbaţi poziţia comutatorului WIRELESS.
❑ Este posibil ca dispozitivul și computerul să fie prea departe unul de celălalt. Tehnologia Bluetooth fără fir funcţionează
cel mai bine atunci când dispozitivele sunt la maximum 10 metri unul faţă de celălalt.
De ce nu poate computerul să detecteze alte dispozitive Bluetooth?
Dacă dispozitivul conectat este conectat și la alte dispozitive, este posibil să nu se afișeze în fila Dispozitive (Devices) din
fereastra Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) sau este posibil să nu puteţi comunica cu dispozitivul.
Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul Bluetooth cu care vreau să comunic?
❑ Verificaţi dacă funcţionalitatea Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dvs.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul, faceţi clic pe Start, Panou de Control,
Hardware și sunete, Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices), apoi pe fila Opţiuni (Options) și selectaţi caseta de
selectare Permiteţi dispozitivelor Bluetooth să se conecteze la acest computer (Allow Bluetooth devices to connect
to this computer).
n 190 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu se pot conecta la
computerul meu?
❑ Asiguraţi-vă că celălalt dispozitiv este autentificat.
❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul, faceţi clic pe Start, Panou de Control,
Hardware și sunete, Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices), apoi pe fila Opţiuni (Options) și selectaţi caseta de
selectare Permiteţi dispozitivelor Bluetooth să se conecteze la acest computer (Allow Bluetooth devices to connect
to this computer).
❑ Distanţa de transfer de date poate fi mai mică de 10 metri, în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele
Bluetooth, unul de celelalte.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dvs.
❑ Verificaţi dacă funcţionalitatea Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
n 191 N
Depanarea
De ce viteza conexiunii Bluetooth este prea scăzută?
❑ Viteza de transfer de date depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele Bluetooth, unul
de celelalte.
❑ Frecvenţa radio de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este, de asemenea, folosită de alte dispozitive.
Dispozitivele Bluetooth încorporează tehnologie care minimizează interferenţa cu alte dispozitive folosind aceeași lungime
de undă, totuși, viteza de comunicare și raza de conectare poate fi redusă. Interferenţa altor dispozitive poate, de asemenea,
opri în întregime comunicaţiile.
❑ Disponibilitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesară depărtarea computerului
de obstacole sau apropierea sa de dispozitivul la care este conectat.
❑ Identificaţi și îndepărtaţi obstacolele dintre computer și dispozitivul la care este conectat.
❑ Reţineţi că din cauza limitărilor standardului Bluetooth, este posibil ca fișierele mari să fie câteodată alterate în timpul
transferului continuu, datorită interferenţelor electromagnetice din mediul înconjurător.
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul devine instabil atunci când utilizez un
dispozitiv audio Bluetooth?
Computerul poate deveni instabil dacă modificaţi un dispozitiv de ieșire pentru sunet cu un dispozitiv audio Bluetooth în
timp ce aplicaţia software de redare a conţinutului audio sau video este în curs.
Când ascultaţi conţinut audio de pe dispozitivul audio Bluetooth, conectaţi mai întâi dispozitivul audio Bluetooth la computer,
apoi lansaţi software-ul de redare a conţinutului audio sau video.
Pentru informaţii detaliate privind conectarea dispozitivului audio Bluetooth, consultaţi fișierul de Ajutor.
n 192 N
Depanarea
De ce nu mă pot conecta la serviciul suportat de dispozitivul Bluetooth vizat?
Conectarea este posibilă doar pentru serviciile suportate și de computerul cu funcţionalitate Bluetooth. Pentru mai multe detalii,
căutaţi informaţii despre Bluetooth utilizând Ajutor și Asistenţă Windows. Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă
Windows, faceţi clic pe Start, apoi pe Ajutor și Asistenţă.
Pot folosi un dispozitiv cu tehnologie Bluetooth în avion?
Prin intermediul tehnologiei Bluetooth, computerul dvs. transmite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locurile sensibile, precum
spitalele și avioanele, pot avea restricţii de utilizare a dispozitivelor Bluetooth, datorită interferenţelor radio. Consultaţi
personalul unităţii pentru a afla dacă se permite utilizarea funcţionalităţii Bluetooth a computerului.
De ce nu pot folosi funcţionalitatea Bluetooth atunci când fac Log on la computer dintr-un
cont standard de utilizator?
Este posibil ca funcţionalitatea Bluetooth să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dvs.
Faceţi Log on pe computer în calitate de utilizator cu drepturi de administrator.
De ce nu mă pot conecta la un dispozitiv Bluetooth prin intermediul unei reţele
personale (PAN)?
Dacă dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi nu acceptă comunicare Bluetooth în modul Utilizator reţea personală (PANU),
nu vă puteţi conecta la acel dispozitiv folosind o reţea personală (PAN).
n 193 N
Depanarea
De ce nu pot folosi dispozitivele Bluetooth atunci când schimb utilizatorul?
Dacă schimbaţi un utilizator fără să faceţi Log off din sistem, dispozitivele Bluetooth nu vor funcţiona corect. Faceţi Log off
înainte de a schimba utilizatorul. Pentru a face Log off din sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare,
apoi pe Log Off.
De ce nu pot face schimb de cărţi de vizită cu un telefon mobil?
Funcţia de schimb de cărţi de vizită nu este disponibilă.
n 194 N
Depanarea
Discurile optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi La manipularea discurilor
(pagina 161) pentru instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac în cazul în care tava unităţii nu se deschide?
❑ Computerul trebuie să fie pornit.
❑ Dacă alimentarea cu energie a unităţii optice de disc este dezactivată din VAIO Power Management, butonul de scoatere
a unităţii de disc nu funcţionează. Utilizaţi butonul de scoatere a unităţii amplasat pe panoul frontal al computerului. Dacă
unitatea optică de disc nu este alimentată cu energie, trebuie să așteptaţi până va fi posibil să scoateţi tava unităţii.
❑ Dacă butonul de scoatere al unităţii de disc nu funcţionează, faceţi clic pe Start, apoi pe Computer. Faceţi clic cu butonul
din dreapta pe pictograma unităţii de disc optice și selectaţi Scoatere.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu are efect, introduceţi un obiect subţire și drept (precum o agrafă pentru hârtie)
în orificiul de scoatere manuală din apropierea butonului de scoatere a unităţii.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
n 195 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi La manipularea discurilor
(pagina 161) pentru instrucţiuni.
❑ Dacă se redă un disc, dar nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Verificaţi dacă volumul este dezactivat sau redus la minim, apăsând pe tastele Fn+F2 sau pe Fn+F3.
❑ Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma de volum din bara de activităţi, apoi faceţi clic pe Deschidere mixer
volum pentru a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
❑ Asiguraţi-vă că s-a instalat software-ul de driver corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Sistem și întreţinere.
3
Faceţi clic pe Sistem.
n 196 N
Depanarea
4
Faceţi clic pe Manager Dispozitive în panoul din stânga.
Se afișează fereastra Manager Dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului
dumneavoastră.
Dacă în dreptul unui dispozitiv din listă se afișează un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie necesară
activarea acelui dispozitiv sau reinstalarea driverelor.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice de pe
computerul dvs.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma software-ul de driver selectând fila Driver, apoi făcând clic pe Detalii Driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de
disc optică. Verificaţi pe ambalajul DVD-ului compatibilitatea codului de regiune cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea computerului.
❑ Computerul trebuie să utilizeze o sursă de alimentare cu curent alternativ. Încercaţi din nou redarea discului.
n 197 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Nu mai folosiţi tastatura.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dumneavoastră de disc optică. Reţineţi că este posibil
ca unele mărci de suporturi DVD înregistrabile să nu funcţioneze.
Ce să fac dacă nu pot utiliza unitatea de disc optică după deconectarea dispozitivului de
stocare USB din fereastra Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware?
Unitatea optică de disc se dezactivează dacă deconectaţi Dispozitivul de stocare USB din fereastra Eliminarea în siguranţă
a unui dispozitiv hardware. Pentru a activa din nou unitatea de disc optic, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma unitate optică din bara de activităţi și selectaţi opţiunea de dezactivare
a alimentării cu energie a unităţii optice de disc.
2
Faceţi din nou clic cu butonul din dreapta pe pictograma unitate optică din bara de activităţi, pentru a activa alimentarea
cu energie a unităţii optice de disc.
n 198 N
Depanarea
Afișajul
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video),
apăsaţi pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea modurilor
de economisire a energiei (pagina 133).
❑ Computerul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare și să fie pornit. Indicatorul de alimentare trebuie să fie aprins
(computerul se alimentează cu energie).
❑ În cazul în care computerul utilizează energie de la acumulator, asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că
este încărcat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 25).
❑ Dacă modul de afișaj este setat la monitor extern, apăsaţi pe tastele Fn+F7. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 34).
n 199 N
Depanarea
De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
❑ Dacă monitorul extern este selectat ca fiind dispozitivul de afișare, iar acesta este deconectat, este imposibil de afișat
o înregistrare video pe ecranul computerului. Opriţi redarea fișierului video, selectaţi ecranul computerului drept dispozitiv
de afișare, apoi porniţi din nou redarea fișierului video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 95). În mod
alternativ, puteţi apăsa pe tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 34).
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la rezoluţie
mare. În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
Se afișează fereastra Setări afișare.
3
Mutaţi cursorul de sub Rezoluţie spre stânga sau spre dreapta, pentru a reduce sau pentru crește rezoluţia ecranului.
✍
Puteţi confirma valoarea memoriei grafice și video totale. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, selectaţi Personalizare,
faceţi clic pe Setări afișare, Setări complexe, apoi pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de memoria reală
a computerului dumneavoastră.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
Apăsaţi pe tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
n 200 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă luminozitatea LCD a ecranului se schimbă?
Setarea luminozităţii LCD, ajustată cu tastele Fn+F5/F6, este temporară și este posibil să se revină la setarea iniţială atunci
când computerul revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. Pentru a salva setarea preferată pentru luminozitate,
urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
Se afișează fereastra Opţiuni de alimentare.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Afișaj.
6
Ajustaţi setarea luminozităţii LCD din cadrul elementului pentru ajustarea luminozităţii.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Dacă nu puteţi schimba dispozitivul de afișare prin intermediul tastelor Fn+F7, trebuie să modificaţi setările pentru monitor
extern prin intermediul VAIO Control Center. Pentru a modifica setările, lansaţi VAIO Control Center, selectaţi elementul
de control pentru monitorul extern, apoi faceţi clic pentru a selecta caseta pentru schimbarea opţiunilor de detectare automată
a monitorului extern. Apoi, apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare.
n 201 N
Depanarea
Cum execut Windows Aero?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate.
Pentru a executa Windows Aero, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Particularizare culori din Aspect și personalizare.
3
Faceţi clic pe Deschidere proprietăţi aspect clasic pentru mai multe opţiuni de culoare.
Se afișează fereastra Setări aspect.
4
Selectaţi Windows Aero din opţiunile Schemă de culori din fila Aspect.
5
Faceţi clic pe OK.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
n 202 N
Depanarea
Imprimarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Imprimanta trebuie să fie pornită, iar cablul imprimantei trebuie să fie conectat corespunzător la porturile de pe imprimantă,
respectiv de pe computer.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ Este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru imprimantă înainte de a utiliza imprimanta. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.
❑ Dacă imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea dintr-un mod de economisire a energiei
(Repaus sau Hibernare), reporniţi computerul.
❑ În cazul în care imprimanta include o serie de funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor
funcţii pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Imprimantă din secţiunea Hardware și sunete.
3
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare imprimantei, apoi selectaţi Proprietăţi.
4
Faceţi clic pe fila Porturi.
5
Faceţi clic pentru a deselecta caseta Se activează suportul bidirecţional.
6
Faceţi clic pe OK.
Această modificare a setărilor dezactivează funcţiile de comunicare bidirecţională ale imprimantei, cum ar fi transferul
de date, monitorizarea stării și panoul de control de la distanţă.
Dacă imprimanta este conectată la o staţie de andocare, verificaţi dacă staţia de andocare este conectată la o sursă de
alimentare de curent alternativ.
n 203 N
Depanarea
Microfonul
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit și că este conectat corespunzător la conectorul pentru
microfon de pe computerul dvs.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de ieșire audio, precum un difuzor.
Pentru a evita această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de ieșire audio.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
n 204 N
Depanarea
Mouse-ul
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu recunoaște mouse-ul meu?
❑ Asiguraţi-vă că mouse-ul este conectat corespunzător la portul de pe computer.
❑ Reporniţi computerul cu mouse-ul conectat.
Ce ar trebui să fac în cazul în care indicatorul nu se mișcă atunci când folosesc mouse-ul?
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un alt mouse.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru a închide
fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare, apoi pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 205 N
Depanarea
Difuzoarele
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Apăsaţi pe tastele Fn+F4 pentru a mări
volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că volumul difuzorului este destul de ridicat și că opţiunea audio este activată.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe tastele Fn+F2. Apăsaţi-le încă o dată.
❑ Este posibil ca volumul să fie redus la minim prin apăsarea pe tastele Fn+F3. Apăsaţi pe tastele Fn+F4 pentru a mări
volumul, astfel încât să auziţi sunetul emis.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
n 206 N
Depanarea
Dispozitivul touch pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil ca dvs. să fi dezactivat dispozitivul touch pad fără a conecta un mouse la computer. Consultaţi Utilizarea
dispozitivului Touch Pad (pagina 36).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare, apoi pe Repornire
pentru a reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 207 N
Depanarea
Tastatura
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a schimba configuraţia tastaturii, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune, apoi faceţi clic pe Opţiuni regionale si lingvistice.
3
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce caracterele U, I, O, P, J, K, L, M ș.a., este posibil să fie activată tasta Num Lk. Verificaţi dacă
indicatorul Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a-l stinge, înainte
de a introduce aceste caractere.
n 208 N
Depanarea
Dischetele
De ce nu apare pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware în bara de
activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischetă. Cablul USB trebuie să fie conectat în mod adecvat la portul USB.
Dacă trebuie să fie securizaţi conectarea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de către computer.
Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele care accesează unitatea de dischetă.
2
Așteptaţi ca indicatorul LED de pe unitatea de dischetă să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta și deconectaţi unitatea de dischetă USB de la computer.
4
Conectaţi din nou unitatea de dischetă introducând conectorul USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare, apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta
să fie plină sau protejată la scriere. Aveţi posibilitatea să utilizaţi fie o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi
dezactiva opţiunea de protejare la scriere.
❑ Dacă selectaţi opţiunea de restricţionare a porturilor USB la acces doar în citire, prin intermediul utilitarului Peripheral
Device & Storage Media Restriction Setting Utility, va fi imposibil să scrieţi date pe o dischetă a cărei unitate este
conectată la computer prin portul USB. Pentru a modifica setările, consultaţi Protejarea datelor împotriva utilizării
neautorizate (pagina 141).
n 209 N
Depanarea
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video DV?
Dacă dispozitivul i.LINK pare să fie deconectat sau dezactivat, cablul i.LINK este posibil să nu fie conectat corespunzător
la portul de pe computer sau la camera digitală. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 103).
✍
i.LINK este marcă comercială a Sony Corporation, folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Procedura pentru stabilirea unei conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele
compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica între ele. Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile
de funcţionare și conectarea adecvată, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul i.LINK compatibil. Înainte de a conecta
la sistem dispozitive periferice compatibile cu i.LINK, precum o unitate CD-RW sau o unitate de hard disk, verificaţi compatibilitatea
acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare solicitate.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete faceţi clic pentru a deselecta caseta Redare sunet de început Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
n 210 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza dispozitivul i.LINK?
Dacă dispozitivul i.LINK pare să fie deconectat sau dezactivat, cablul i.LINK este posibil să nu fie conectat corespunzător
la portul de pe computer sau la camera digitală. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 103).
✍
i.LINK este marcă comercială a Sony folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394. Procedura
pentru stabilirea unei conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele compatibile
cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica între ele. Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de
funcţionare și conectarea adecvată, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul i.LINK compatibil. Înainte de a conecta la
sistem dispozitive periferice compatibile cu i.LINK, precum o unitate CD-RW sau o unitate de hard disk, verificaţi compatibilitatea
acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare solicitate.
n 211 N
Depanarea
Suportul Memory Stick
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive suporturile Memory Stick formatate
pe un computer VAIO?
Este posibil să fie necesar să reformataţi suportul Memory Stick.
Formatarea suportului Memory Stick șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a reformata
suportul Memory Stick, creaţi copii de rezervă pentru datele importante și confirmaţi faptul că suportul nu conţine fișiere pe
care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe suportul Memory Stick pe dispozitivul de stocare memorie flash încorporat sau pe unitatea de hard
disk* pentru a salva datele sau imaginile.
2
Formataţi suportul Memory Stick urmând pașii din secţiunea Pentru a formata un suport Memory Stick (pagina 57).
*
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. este echipat cu o unitate de stocare de memorie flash încorporată și/sau cu o unitate de hard disk.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
De ce nu pot salva fișiere cu muzică pe suportul Memory Stick?
Muzica protejată prin drepturi de autor nu poate fi transferată pe niciun suport Memory Stick cu excepţia celor ce au sigla
MagicGate.
!
Utilizarea muzicii înregistrate necesită aprobarea deţinătorilor drepturilor de autor.
Sony nu este responsabil pentru fișierele de muzică ce nu pot fi înregistrate de pe un CD sau descărcate din alte surse.
n 212 N
Depanarea
Pot copia imagini de pe camera digitală folosind un suport Memory Stick?
Da, și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul Memory Stick.
De ce nu pot scrie date pe suportul Memory Stick?
❑ Unele suporturi Memory Stick sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii, pentru a proteja datele împotriva
ștergerii sau suprascrierii accidentale. Comutatorul de prevenire a ștergerii trebuie să fie oprit.
❑ Nu puteţi scrie date pe suportul suport Memory Stick dacă selectaţi opţiunea de dezactivare a compartimentului
Memory Stick în utilitarul Peripheral Device & Storage Media Restriction Setting Utility sau a alimentării compartimentului
Memory Stick în fila VAIO Power Management din fereastra Opţiuni de alimentare. Pentru a modifica setările, consultaţi
Protejarea datelor împotriva utilizării neautorizate (pagina 141) sau Gestionarea energiei prin intermediul VAIO
Power Management (pagina 138).
n 213 N
Depanarea
Dispozitivele periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit și dacă utilizează propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi conectarea
cablului de alimentare la priza de curent alternativ.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific
folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Este posibil să fie necesar să
instalaţi o aplicaţie software înainte de a conecta dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum redus de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul
funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica un dispozitiv să funcţioneze datorită distribuţiei alimentării. Vă recomandăm să conectaţi
dispozitivul direct la computer, fără a folosi un hub.
n 214 N
Depanarea
Staţia de andocare
Ce să fac dacă se afișează un mesaj de eroare atunci când apăs pe butonul UNDOCK
pentru a selecta Detașare computer din meniul Start?
❑ Dacă oricare dintre dispozitivele inserate sau conectate la staţia de andocare este în uz, este imposibil să deconectaţi
computerul de la staţia de andocare. Salvaţi datele nesalvate, părăsiţi aplicaţiile care utilizează aceste dispozitive, apoi
încercaţi din nou.
Dacă această procedură nu are efect, închideţi computerul și deconectaţi-l de la staţia de andocare.
❑ Înainte de a deconecta computerul de la staţia de andocare, reveniţi la contul de utilizator pentru care aţi făcut iniţial Log on.
Încercarea de a deconecta computerul de pe un alt cont de utilizator poate produce defecţiuni.
Pentru comutarea între utilizatori, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
n 215 N
Opţiuni de asistenţă
Opţiuni de asistenţă
Din această secţiune puteţi afla unde să căutaţi răspunsuri la întrebările despre computerul VAIO.
Informaţii despre Asistenţa Sony
Consultaţi următoarele surse pentru răspunsuri, în ordinea enumerată mai jos.
Consultaţi Documentaţie (pagina 9) pentru detalii cu privire la documentaţia imprimată și neimprimată primită odată cu
furnizarea computerului, precum și pentru alte surse de referinţă.
❑ Pentru instrucţiuni cu privire la utilizarea aplicaţiilor software, accesaţi fișierele de Ajutor ce însoţesc aplicaţiile software.
❑ Utilizaţi funcţia de căutare din Ajutor și Asistenţă Windows, ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe
tasta F1.
❑ Site-ul Web VAIO-Link: Dacă aveţi probleme la computer, puteţi accesa site-ul Web VAIO-Link pentru soluţionarea
problemelor. Accesaţi http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: Această parte interactivă a site-ului nostru http://www.vaio-link.com vă permite să intraţi în contact prin
intermediul Internetului cu echipa noastră de asistenţă dedicată. Dacă folosiţi un cont personalizat, puteţi să vă înregistraţi
cu ușurinţă întrebările.
❑ Linii de asistenţă VAIO-Link: Înainte de a contacta VAIO-Link prin telefon, încercaţi să rezolvaţi problema citind
documentaţia imprimată și neimprimată.
❑ Vizitaţi celelalte site-uri Web Sony:
❑ http://www.club-vaio.com dacă doriţi să aflaţi mai multe despre VAIO și dacă doriţi să faceţi parte din comunitatea VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com pentru achiziţii online.
❑ http://www.sony.net pentru alte produse Sony.
✍
Trebuie să aveţi o conexiune la Internet pentru a accesa funcţiile online descrise aici.
n 216 N
Opţiuni de asistenţă
e-Support
Ce este e-Support?
Aţi căutat în ghidurile de utilizare și pe site-ul nostru Web (http://www.vaio-link.com), dar nu aţi găsit un răspuns la întrebare/
problemă? e-Support este soluţia ideală pentru dvs.!
Portalul nostru e-Support este un site Web interactiv pe care puteţi să postaţi orice întrebare de natură tehnică referitoare
la computer și unde puteţi primi răspunsuri de la echipa de asistenţă dedicată.
Fiecare întrebare trimisă va avea un „număr de caz” unic pentru a asigura comunicarea cu ușurinţă între dvs. și echipa
e-Support.
Cine poate folosi e-Support?
Toţi clienţii VAIO înregistraţi au dreptul la acces nelimitat la portalul VAIO-Link e-Support.
Cum pot accesa portalul e-Support?
Când înregistraţi computerul, veţi primi automat un e-mail cu linkul către portalul Web e-Support, ID-ul de client și, câteva
ore mai târziu, un e-mail cu explicaţii de bază.
Tot ceea ce trebuie să faceţi este să activaţi contul făcând clic pe linkul din e-mail.
Sunteţi pregătit acum să creaţi primul dvs. caz!
Puteţi accesa portalul Web e-Support de pe orice computer cu o conexiune activă la Internet.
Un fișier de Ajutor complet este disponibil pe portalul Web e-Support, pentru a vă ajuta să folosiţi serviciul e-Support.
Pot trimite întrebări în limba mea maternă?
Din moment ce interacţionaţi cu echipa e-Support prin intermediul unui portal, ce vă conectează direct la baza noastră de
date, e-Support va accepta și va răspunde doar la întrebări trimise în limbile engleză, franceză sau germană.
n 217 N
Opţiuni de asistenţă
Pot trimite întrebări oricând?
Da, puteţi trimite întrebări 24 de ore din 24, dar vă rugăm să reţineţi că echipa e-Support poate răspunde la întrebări doar
de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00.
Utilizarea e-Support implică vreun cost?
Nu, acesta este un serviciu complet gratuit oferit tuturor clienţilor VAIO înregistraţi!
Cum aflu când am primit răspunsul la întrebare/caz de la echipa e-Support?
În momentul în care cazul dumneavoastră a fost procesat de către echipa e-Support, veţi primi un e-mail cu notificarea
actualizării cazului dvs.
n 218 N
Opţiuni de asistenţă
Mărci comerciale
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO și VAIO Update sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
și „Memory Stick,” „Memory Stick Duo,” „MagicGate,” „OpenMG,” „MagicGate Memory Stick,”
„Memory Stick PRO,” „Memory Stick PRO-HG,” „Memory Stick Micro,” „M2,” sigla Memory Stick, VAIO și sigla VAIO sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ și sigla Blu-ray Disc sunt mărci comerciale ale Asociaţiei Blu-ray Disc.
Intel, Pentium și Intel SpeedStep sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2008 Trial, Microsoft Office Ready 2008
și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte ţări.
i.LINK este marcă comercială a Sony folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Adobe, Adobe Acrobat Standard, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro și Adobe Photoshop
Elements sunt mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated.
Norton și Norton 360 sunt mărci comerciale ale Symantec Corporation.
Roxio Easy Media Creator este marcă comercială a Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO și WinDVD BD for VAIO sunt mărci comerciale ale InterVideo, Inc.
Sun Java VM este marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth și Google Picasa sunt mărci comerciale ale Google.
n 219 N
Opţiuni de asistenţă
Skype este marcă comercială a Skype Limited.
My Club VAIO utilizează software-ul Macromedia Flash™ Player al Macromedia, Inc., Drepturi de autor © 1995-2003
Macromedia, Inc. Toate drepturile rezervate. Macromedia și Flash sunt mărci comerciale ale Macromedia, Inc.
Marca Bluetooth și siglele sale sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se
efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari.
Proiectarea și specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se efectuează
sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari.
Sigla SD este marcă comercială.
Sigla SDHC este marcă comercială.
MultiMediaCard™ este marcă comercială a MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt
prezente mărcile ™ sau ®.
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari.
Pentru a afla ce aplicaţii software sunt disponibile pentru modelul pe care îl deţineţi, consultaţi specificaţiile online.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising