Sony | VGN-TT26XRN | Sony VGN-TT26XRN Instrucţiuni de utilizare

N
Ghid de utilizare
Calculator personal
Seria VGN-TT
n 2 N
Conţinut
Înainte de utilizare ..............................................................................................................................................................6
Notă .............................................................................................................................................................................7
Documentaţie...............................................................................................................................................................8
Consideraţii de ergonomie.........................................................................................................................................12
Noţiuni de bază ................................................................................................................................................................14
Localizarea comenzilor și a porturilor ........................................................................................................................15
Despre indicatorii luminoși.........................................................................................................................................22
Conectarea la o sursă de alimentare .........................................................................................................................23
Utilizarea bateriei .......................................................................................................................................................24
Închiderea în siguranţă a computerului......................................................................................................................32
Cum să utilizaţi computerul VAIO ....................................................................................................................................33
Utilizarea tastaturii .....................................................................................................................................................34
Utilizarea dispozitivului Touch Pad ............................................................................................................................36
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale ....................................................................................................................37
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE ............................................................................................................38
Utilizarea unităţii de disc optice .................................................................................................................................41
Utilizarea modulului ExpressCard..............................................................................................................................51
Utilizarea suportului Memory Stick ............................................................................................................................55
Utilizarea cardului de memorie SD ............................................................................................................................61
Utilizarea Internetului .................................................................................................................................................64
Utilizarea reţelei (LAN)................................................................................................................................................66
n 3 N
Utilizarea Wireless LAN (WLAN).................................................................................................................................68
Utilizarea funcţiei Bluetooth .......................................................................................................................................75
Utilizarea dispozitivelor periferice ....................................................................................................................................81
Utilizarea căștilor de atenuare a zgomotului..............................................................................................................82
Conectarea la o staţie de andocare...........................................................................................................................88
Conectarea difuzoarelor externe................................................................................................................................96
Conectarea unui monitor extern ................................................................................................................................97
Selectarea modurilor de afișare ...............................................................................................................................105
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare....................................................................................................................106
Conectarea unui microfon extern ............................................................................................................................108
Conectarea unui dispozitiv Magistrală serială universală (USB) ..............................................................................109
Conectarea unei imprimante....................................................................................................................................112
Conectarea unui dispozitiv i.LINK............................................................................................................................113
Personalizarea computerului VAIO ................................................................................................................................115
Setarea parolei.........................................................................................................................................................116
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală ............................................................................................................128
Utilizarea cipului Trusted Platform Module (TPM) ...................................................................................................136
Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center...................................................................................143
Utilizarea modurilor de economisire a energiei........................................................................................................144
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management ...........................................................................149
Protejarea hard diskului ...........................................................................................................................................151
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO ..................................................................................................................152
Adăugarea și îndepărtarea de memorie...................................................................................................................153
n 4 N
Măsuri de siguranţă .......................................................................................................................................................160
Manipularea ecranului LCD......................................................................................................................................161
Utilizarea sursei de alimentare .................................................................................................................................162
Manipularea computerului dvs. ...............................................................................................................................163
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE ..........................................................................................................166
Manipularea dischetelor...........................................................................................................................................167
Manipularea discurilor..............................................................................................................................................168
Utilizarea bateriei .....................................................................................................................................................169
Utilizarea căștilor......................................................................................................................................................170
Manipularea suportului Memory Stick .....................................................................................................................171
Manipularea hard diskului ........................................................................................................................................172
Actualizarea computerului dvs.................................................................................................................................173
Depanarea......................................................................................................................................................................174
Computerul ..............................................................................................................................................................176
Securitatea sistemului..............................................................................................................................................185
Bateria......................................................................................................................................................................186
Camera încorporată MOTION EYE ..........................................................................................................................188
Lucrul în reţea ..........................................................................................................................................................190
Tehnologia Bluetooth...............................................................................................................................................195
Discurile optice ........................................................................................................................................................199
Afișajul......................................................................................................................................................................204
Imprimarea ...............................................................................................................................................................208
Microfonul ................................................................................................................................................................209
Mouse-ul ..................................................................................................................................................................210
n 5 N
Difuzoarele ...............................................................................................................................................................211
Dispozitivul touch pad .............................................................................................................................................213
Tastatura ..................................................................................................................................................................214
Dischetele ................................................................................................................................................................215
Audio/Video .............................................................................................................................................................216
Memory Stick...........................................................................................................................................................220
Dispozitivele periferice .............................................................................................................................................221
Staţia de andocare...................................................................................................................................................222
Opţiuni de asistenţă .......................................................................................................................................................223
Informaţii despre Asistenţa Sony .............................................................................................................................223
Mărci comerciale............................................................................................................................................................224
n 6 N
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer Sony VAIO® și bine aţi venit la această prezentare a ghidului de utilizare.
Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicaţii pentru a furniza cele mai moderne
computere personale.
!
Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite faţă de computerul dumneavoastră.
Informaţiile din manualele furnizate, inclusiv acest Ghid de utilizare, sunt destinate utilizatorilor de computere VAIO pe care este
instalat sistemul de operare Microsoft® Windows Vista® pe 32 de biţi. Este posibil să constataţi diferenţe între informaţii în cazul în
care computerul dvs. este furnizat cu un sistem de operare pe 64 de biţi.
n 7 N
Înainte de utilizare
Notă
© 2009 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă
prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.
Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de
prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate
pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi
responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor
sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest
manual sau cu folosirea acestuia.
În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.
Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment,
fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat.
Sony Corporation nu își asumă răspunderea și nu va compensa pierderile de înregistrări de pe computerul dvs., medii de
înregistrare externe sau dispozitivele de înregistrare și nicio altă pierdere relevantă, inclusiv neefectuarea de înregistrări
cauzată de o defecţiune a computerului dvs. sau situaţia în care conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca
urmare a unei defecţiuni sau reparaţii a computerului dvs. Sony Corporation nu va restabili, recupera sau replica în niciun
caz conţinutul înregistrat în computerul dvs., pe medii de înregistrare externe sau pe dispozitive de înregistrare.
n 8 N
Înainte de utilizare
Documentaţie
Documentaţia include informaţii imprimate și îndrumări de utilizare ce pot fi citite pe computerul dumneavoastră VAIO.
Documentaţia imprimată
❑ Ghid scurt de utilizare — Descrie procesul de la despachetarea până la pornirea computerului VAIO.
❑ Ghid de depanare și recuperare — Conţine soluţii la alte probleme decât cele pe care le întâlniţi pe durata
funcţionării normale.
❑ Reglementări, Garanţie, Acord de licenţă utilizator final și Suport tehnic — Conţine condiţiile Sony de garanţie,
Ghid de reglementări privind siguranţa, Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la modem, Ghid de reguli privind
siguranţa referitoare la reţeaua LAN wireless, Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la reţea WAN wireless,
Ghid de reglementări referitoare la conexiunea Bluetooth® Acord de licenţă a aplicaţiilor software cu utilizatorul final și
informaţii despre Servicii de asistenţă Sony.
n 9 N
Înainte de utilizare
Documentaţie neimprimată
❑ Ghid de utilizare (acest manual) — Conţine caracteristici ale computerului. De asemenea, acestea include informaţii
despre soluţionarea problemelor obișnuite. Ghidul de utilizare este furnizat în format PDF, pentru a facilita accesarea
și imprimarea acestuia.
Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Me&My VAIO de pe desktop.
2
Faceţi clic pe Menu, Me&My VAIO, I Need Help și VAIO User Guide.
3
Deschideţi folderul corespunzător limbii dvs.
4
Selectaţi ghidul pe care doriţi să îl citiţi.
✍
Puteţi căuta manual ghidurile de utilizare accesând Computer > VAIO (C:) (partiţia C) > Documentation > Documentation și
deschizând folderul pentru limba dumneavoastră.
Pentru a vă deplasa la site-urile Web prezentate în acest manual, făcând clic pe URL-ul respectiv, care începe cu http://,
computerul dumneavoastră trebuie să fie conectat la Internet.
❑ Specificaţii — Specificaţii online descrie configuraţiile hardware și software ale computerului VAIO.
Pentru a vizualiza specificaţiile online:
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Accesaţi site-ul Web Sony de asistenţă online la adresa http://www.vaio-link.com.
✍
Este posibil să aveţi un disc separat pentru documentaţia celorlalte accesorii din pachet.
n 10 N
Înainte de utilizare
Ajutor și Asistenţă Windows
Ajutor și Asistenţă Windows este o resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenţi de instruire și demonstraţii
pentru care vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul.
Folosiţi funcţia de căutare, indexul sau cuprinsul pentru a vedea toate resursele de ajutor pentru Windows, inclusiv cele de
pe Internet.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start
, apoi pe Ajutor și Asistenţă. Sau accesaţi
Ajutor și Asistenţă Windows ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe tasta F1.
n 11 N
Înainte de utilizare
Surse suplimentare
❑ Consultaţi fișierele de ajutor incluse în software-ul pe care îl folosiţi, pentru informaţii detaliate despre funcţii și
soluţionarea problemelor.
❑ Accesaţi http://www.club-vaio.com pentru a găsi asistenţi de instruire online despre software-ul VAIO preferat.
n 12 N
Înainte de utilizare
Consideraţii de ergonomie
Veţi folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. În măsura posibilităţilor, încercaţi să ţineţi cont de
următoarele consideraţii ergonomice atât pentru utilizarea staţionară, cât și pentru utilizarea portabilă:
❑ Poziţia computerului — Așezaţi computerul direct în faţa dumneavoastră (1). Ţineţi antebraţele în poziţie orizontală (2),
cu încheieturile într-o poziţie neutră, confortabilă (3) în timp ce folosiţi tastatura, dispozitivul touch pad-ul sau mouse-ul
extern. Lăsaţi braţele să atârne natural, pe lângă corp. Faceţi pauze frecvente în timpul utilizării computerului. Utilizarea
excesivă a computerului poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
❑ Mobila și postura — Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în așa fel încât tălpile să stea pe podea.
Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil. Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată și evitaţi să vă
aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.
n 13 N
Înainte de utilizare
❑ Unghiul de vizualizare a ecranului computerului — Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună
poziţie. Puteţi reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziţia potrivită.
Ajustaţi, de asemenea, luminozitatea ecranului.
❑ Iluminarea — Alegeţi o locaţie în care ferestrele și luminile nu creează strălucire și nu se reflectă în ecran.
Folosiţi iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un
plus de confort și de eficienţă a lucrului.
❑ Poziţionarea unui monitor extern — Atunci când folosiţi un monitor extern, așezaţi monitorul la o distanţă confortabilă.
Asiguraţi-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa monitorului.
n 14 N
Noţiuni de bază
Noţiuni de bază
Această secţiune descrie cum să începeţi să utilizaţi computerul VAIO.
❑ Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 15)
❑ Despre indicatorii luminoși (pagina 22)
❑ Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 23)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 24)
❑ Închiderea în siguranţă a computerului (pagina 32)
n 15 N
Noţiuni de bază
Localizarea comenzilor și a porturilor
Petreceţi câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.
!
Este posibil ca aspectul computerului dvs. să difere de cel al computerului prezentat în acest manual, din cauza variaţiei specificaţiilor.
De asemenea, este posibil să difere în unele ţări sau regiuni.
Partea frontală
A
B
C
D
E
F
G
Indicator Num lock (pagina 22)
Indicator Caps lock (pagina 22)
Indicator Scroll lock (pagina 22)
Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 38)
Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 22)
Ecran LCD (pagina 161)
Senzorul de lumină ambientală (pagina 205)
Măsoară intensitatea luminoasă ambientală pentru reglarea
automată a luminozităţii ecranului LCD la un nivel optim.
H Tastatură (pagina 34)
I Touch pad (pagina 36)
J Senzor amprentă* (pagina 128)
*
Doar la anumite modele.
n 16 N
Noţiuni de bază
A Indicator Media Access (pagina 22)
B Fantă Memory Stick*1 (pagina 55)
C Indicator WIRELESS (pagina 22)
D Indicator de încărcare (pagina 22)
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Unitate de hard disk*2/Indicator unitate de disc optic (pagina 22)
*1
Computerul dvs. este compatibil atât dimensiunea standard
a suportului Memory Stick, cât și cu dimensiunea Duo a acestuia.
*2
În funcţie de modelul achiziţionat, configuraţia dispozitivului de
stocare a computerului dvs. poate include o unitate de stocare de
memorie flash încorporată. Consultaţi specificaţiile online pentru
a găsi informaţii despre configuraţia dvs.
Microfon încorporat (mono)
Fantă pentru cartelă de memorie SD (pagina 61)
Comutator WIRELESS (pagina 68)
Difuzoare încorporate (stereo)
Buton de întrerupere a sunetului (pagina 37)
Butoane de control al volumului (pagina 37)
Buton S1 (pagina 37)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 37), (pagina 41)
n 17 N
Noţiuni de bază
În spate
A Conector baterie (pagina 24)
n 18 N
Noţiuni de bază
Dreapta
A
B
C
D
E
F
Unitate de disc optică (pagina 41)
Orificiu scoatere manuală (pagina 199)
Indicator unitate de disc optică (pagina 22)
Buton de scoatere a unităţii (pagina 41)
Port de monitor (pagina 98)
Buton/indicator alimentare (pagina 22)
n 19 N
Noţiuni de bază
Stânga
A
B
C
D
E
Port DC IN (pagina 23)
Orificii de ventilare
Fantă securitate
Fantă ExpressCard/34 (pagina 51)
Port i.LINK cu 4 pini (S400) (pagina 113)
F Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)*1 (pagina 109)
G Conector pentru microfon (pagina 108)
H Conector pentru căști*2 (pagina 96), (pagina 82)
*1
Suportă viteze mari/complete/mici.
*2
Conectorul pentru căști de această formă este livrat cu modelele
dotate cu căști de atenuare a zgomotului. În alte situaţii, este
livrat conectorul obișnuit, de formă rotundă. Deși puteţi conecta
căști sau difuzoare cu o mini-mufă stereo la conectorul de
această formă, se recomandă conectarea căștilor de atenuare
a zgomotului furnizate pentru a beneficia la maximum de funcţia
încorporată de anulare a zgomotului.
n 20 N
Noţiuni de bază
A Capacul de porturi
Deschideţi capacul de porturi pentru a accesa porturile din
spatele acestuia.
Împingeţi în exterior marginea superioară a capacului de
porturi și apoi trageţi-l ușor până când iese complet din fantă.
B Port reţea (Ethernet) (pagina 66)
C Port de ieșire HDMI (pagina 98)
n 21 N
Noţiuni de bază
Dedesubt
A Orificii de ventilare
B Conector staţie de andocare (pagina 89)
C Capacul compartimentului modulului de memorie (pagina 153)
n 22 N
Noţiuni de bază
Despre indicatorii luminoși
Computerul dvs. este echipat cu următorii indicatori luminoși:
Indicator
Funcţii
Alimentare 1
Iluminează în culoarea verde atunci când computerul este pornit, luminează rar în culoarea portocalie când
computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este în modul Hibernare sau când este oprit.
Încărcare
Iluminează în timpul încărcării bateriei. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 27) pentru informaţii suplimentare.
Cameră încorporată MOTION EYE
Iluminează atunci când camera încorporată MOTION EYE este în uz.
Media Access
Iluminează atunci când se citesc sau se scriu date de pe/pe un card de memorie. (Nu treceţi computerul în
modul Repaus și nu opriţi computerul atunci când acest indicator luminează continuu.) Când indicatorul este
stins, cardul de memorie nu este în uz.
Unitate de disc optică
Luminează continuu în timp ce unitatea citește sau scrie date. Atunci când indicatorul este stins, unitatea
optică de disc nu este în uz.
Unitate de hard disk*
Luminează continuu în timp ce unitatea citește sau scrie date. Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu
opriţi computerul atunci când acest indicator luminează continuu.
/Unitate optică de disc
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
*
Apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a activa tastatura numerică. Apăsaţi încă o dată pentru a dezactiva tastatura
numerică. Tastatura numerică nu este activă atunci când indicatorul este stins.
Apăsaţi pe tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Dacă apăsaţi pe tasta Shift în timp ce indicatorul
luminează continuu, literele vor fi scrise cu minuscule. Apăsaţi încă o dată pe această tastă, pentru a stinge
indicatorul. Când indicatorul Caps lock este stins se revine la scrierea cu caractere normale.
Apăsaţi pe tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când indicatorul
Scroll lock este stins, se revine la derularea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie
de programul pe care îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele.
Iluminează când comutatorul WIRELESS este pornit, cu condiţia ca una sau mai multe opţiuni fără fir să fie
activate în fereastra VAIO Smart Network.
În funcţie de modelul achiziţionat, configuraţia dispozitivului de stocare a computerului dvs. poate include o unitate de stocare de memorie flash
încorporată. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dvs.
n 23 N
Noţiuni de bază
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi folosi fie un adaptor de c.a., fie un acumulator ca sursă de alimentare pentru computerul dvs.
Utilizarea adaptorului AC
✍
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. aferent computerului dvs.
Pentru a folosi adaptorul AC
1
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul AC (3).
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză AC (2).
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul AC (3) la portul DC IN (4) de pe computer sau de pe staţia de andocare opţională.
✍
Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul AC.
Asiguraţi-vă că priza AC este ușor de accesat.
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 147).
n 24 N
Noţiuni de bază
Utilizarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Instalarea bateriei
Pentru a instala bateria
1
Închideţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul de baterie LOCK (1).
n 25 N
Noţiuni de bază
3
Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când ieșiturile (2) de pe ambele părţi
ale compartimentului pentru acumulator se potrivesc în locașurile decupate în formă de U (3) de pe ambele părţi
ale acumulatorului.
4
Împingeţi bateria în compartiment până se fixează în locul său.
5
Glisaţi comutatorul LOCK spre exterior pentru a securiza bateria în computer.
n 26 N
Noţiuni de bază
✍
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are o baterie instalată, folosește curent de la priza AC.
!
Unele baterii reîncărcabile nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de siguranţă, acest computer
funcţionează doar cu baterii Sony originale proiectate pentru acest model. Dacă instalaţi un tip de baterie neautorizată,
aceasta nu se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
n 27 N
Noţiuni de bază
Încărcarea bateriei
Bateria furnizată odată cu livrarea computerului nu este încărcată în întregime în momentul livrării.
Pentru a încărca bateria
1
Instalaţi bateria.
2
Conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului AC.
Indicatorul luminos de încărcare luminează în timpul încărcării bateriei. În momentul în care bateria atinge un nivel
apropiat de nivelul maxim de încărcare pe care l-aţi selectat prin intermediul funcţiilor de încărcare a bateriei, indicatorul
de încărcare se stinge. Pentru a selecta nivelul maxim de încărcare dorit, consultaţi Utilizarea Battery Charge
Functions (pagina 29).
Starea indicatorului de încărcare Semnificaţie
Luminează continuu în culoarea
portocalie
Se încarcă bateria.
Luminează intermitent alături de
indicatorul verde de alimentare
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(mod Normal)
Luminează intermitent alături de
indicatorul portocaliu de alimentare
Bateria este pe punctul de a se descărca.
(modul Repaus)
Luminează frecvent cu intermitenţă în
culoarea portocalie
S-a produs o defecţiune a bateriei datorită unei baterii
defecte sau a unei baterii deblocate.
!
Încărcaţi bateria respectând instrucţiunile din acest manual cu privire la încărcarea bateriei pentru prima oară.
n 28 N
Noţiuni de bază
✍
Ţineţi bateria în computer, dacă acesta este conectat direct la sursa de curent alternativ. Bateria continuă să se încarce în timp ce
utilizaţi computerul.
Dacă nivelul de încărcare a bateriei scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul de c.a. pentru a reîncărca bateria, fie să vă opriţi
computerul și să instalaţi o baterie complet încărcată.
Calculatorul dvs. este echipat cu o baterie litiu-ion, care poate fi reîncărcată în orice moment. Încărcarea unei baterii parţial
descărcate nu afectează durata de viaţă a acesteia.
În timpul utilizării unor aplicaţii software sau al unor dispozitive periferice, computerul ar putea să nu intre în modul Hibernare chiar
dacă durata de viaţă a bateriei se apropie de sfârșit. Pentru a evita pierderea de date atunci când folosiţi energie de la baterie, salvaţi
frecvent datele și activaţi manual un mod de administrare a energiei, precum Repaus sau Hibernare.
Dacă bateria se descarcă atunci când computerul intră în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de
lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
Când computerul este conectat direct la o sursă de curent alternativ și are o baterie instalată, folosește curent de la priza AC.
n 29 N
Noţiuni de bază
Utilizarea Battery Charge Functions
Puteţi particulariza metoda curentă de încărcare a bateriei utilizând Battery Charge Functions: funcţia de întreţinere
a bateriei și funcţia de încărcare rapidă. Funcţia de întreţinere a bateriei prelungește durata de viaţă a bateriei, iar funcţia
de încărcare rapidă vă permite să încărcaţi rapid bateria.
Pentru a activa funcţia de întreţinere a bateriei și funcţia de încărcare rapidă
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management, apoi pe Battery Charge Functions.
3
Faceţi clic pentru a selecta caseta de selecţie Enable Quick Charge Function și faceţi clic pe Se aplică.
4
Faceţi clic pe Advanced.
5
Faceţi clic pentru a selecta caseta Enable Battery Care Function.
6
Selectaţi nivelul maxim de încărcare dorit.
7
Faceţi clic pe OK.
✍
Alternativ, puteţi apăsa pe butonul S1 pentru a lansa VAIO Power Management Viewer și pentru a activa funcţiile.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a bateriei
Urmaţi pașii 1 și 2 din Pentru a activa funcţia de întreţinere a bateriei și funcţia de încărcare rapidă de mai sus,
faceţi clic pe Advanced și verificaţi informaţiile detaliate. În cazul în care capacitatea de încărcare a bateriei este scăzută,
înlocuiţi bateria cu o baterie nouă originală Sony.
n 30 N
Noţiuni de bază
Utilizarea tapetului de conservare a duratei de viaţă a bateriei
Puteţi conserva durata de viaţă a bateriei prin simpla setare a acestui tapet ca fundal al desktopului dvs.
Pentru a seta tapetul de conservare a duratei de viaţă a bateriei
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Display și apoi pe Long Battery Life Wallpaper Setting.
3
Faceţi clic pe Set Long Battery Life Wallpaper.
În mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.
n 31 N
Noţiuni de bază
Îndepărtarea bateriei
!
Este posibil să pierdeţi date dacă scoateţi bateria în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul AC sau dacă
scoateţi bateria în timp ce computerul este în modul Repaus.
Pentru a scoate bateria
1
Închideţi computerul și închideţi capacul ecranului LCD.
2
Glisaţi spre interior comutatorul de baterie LOCK (1).
3
Glisaţi și ţineţi de clapeta RELEASE (2) a bateriei spre interior, introduceţi vârful degetului sub clapa (3) de pe baterie și
ridicaţi bateria în direcţia indicată de săgeată, apoi scoateţi-o din computer.
n 32 N
Noţiuni de bază
Închiderea în siguranţă a computerului
Pentru a evita pierderea de date nesalvate, închideţi corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.
Închiderea computerului
1
Opriţi dispozitivele periferice conectate la computer.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata
3
Răspundeţi la orice mesaje ce vă avertizează să salvaţi documentele sau să luaţi în considerare alţi utilizatori și așteptaţi
închiderea automată a computerului.
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.
de lângă butonul Blocare, apoi pe Închidere.
n 33 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Această secţiune descrie cum să obţineţi cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.
❑ Utilizarea tastaturii (pagina 34)
❑ Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 36)
❑ Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 37)
❑ Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 38)
❑ Utilizarea unităţii de disc optice (pagina 41)
❑ Utilizarea modulului ExpressCard (pagina 51)
❑ Utilizarea suportului Memory Stick (pagina 55)
❑ Utilizarea cardului de memorie SD (pagina 61)
❑ Utilizarea Internetului (pagina 64)
❑ Utilizarea reţelei (LAN) (pagina 66)
❑ Utilizarea Wireless LAN (WLAN) (pagina 68)
❑ Utilizarea funcţiei Bluetooth (pagina 75)
n 34 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea tastaturii
Tastatura dumneavoastră este foarte asemănătoare cu tastatura unui computer personal, însă are taste suplimentare care
realizează sarcini specifice modelului.
Site-ul Web VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) conţine, de asemenea, informaţii de glosar care vă ajută să utilizaţi
tastatura.
Combinaţii și funcţii cu tasta Fn
✍
Unele funcţii ale tastaturii pot fi folosite numai după ce pornirea sistemului de operare s-a finalizat.
Combinaţii/Opţiune
Funcţii
Fn + 8 (F5/F6): control al luminozităţii
Ajustează luminozitatea ecranului LCD al computerului dumneavoastră.
Pentru a spori intensitatea luminozităţii, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F6 sau apăsaţi pe
tastele Fn+F6 și apoi pe tasta M sau ,.
Pentru a micșora intensitatea luminozităţii, apăsaţi continuu pe tastele Fn+F5 sau apăsaţi pe
tastele Fn+F5 și apoi pe tasta m sau <.
Fn +
/T (F7): ieșire dispozitiv de afișaj
Comută între ecranul computerului, un dispozitiv de afișaj extern și ieșire simultană către
amândouă.
Fn +
/
(F9/F10): panoramare
Modifică dimensiunea unei imagini sau a unui document afișat într-un anumit software.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mici și mai îndepărtate (zoom out),
apăsaţi pe tastele Fn+F9.
Pentru a face ca imaginile de pe ecran să pară mai mari și mai apropiate (zoom in), apăsaţi pe
tastele Fn+F10.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus inclus în VAIO Control Center.
n 35 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Combinaţii/Opţiune
Fn +
(F12): hibernare
Funcţii
Asigură cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executaţi această comandă,
stările în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul
de stocare încorporat și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea iniţială
a sistemului, utilizaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul.
Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire
a energiei (pagina 144).
n 36 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea dispozitivului Touch Pad
Puteţi indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind touch pad.
Acţiune
Descriere
Indicare
Deplasaţi degetul pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul (2) pe un articol sau pe un obiect.
Clic
Apăsaţi o dată pe butonul din stânga (3).
Dublu clic
Apăsaţi de două ori pe butonul din stânga.
Clic dreapta
Apăsaţi o dată pe butonul din dreapta (4). În multe aplicaţii, această acţiune afișează un meniu de comenzi rapide.
Glisare
Deplasaţi degetul pe touch pad în timp ce apăsaţi butonul din stânga.
Derulare
Glisaţi degetul de-a lungul marginii din dreapta a dispozitivului touch pad pentru a derula pe verticală. Glisaţi degetul
de-a lungul marginii de jos pentru a derula orizontal (funcţia de derulare este disponibilă doar cu aplicaţii care sunt
compatibile cu funcţia de derulare touch pad).
✍
Puteţi dezactiva/activa dispozitivul touch pad în timp ce un mouse este conectat la calculatorul dvs. Pentru a modifica setările
dispozitivului touch pad, faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse și Pointing Device.
!
Conectaţi un mouse înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta un
mouse, veţi putea utiliza doar tastatura pentru operaţiunile care se efectuează cu ajutorul indicatorului.
n 37 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale
Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului.
Buton cu funcţie specială
Funcţii
% Buton de întrerupere a sunetului
Activează și dezactivează volumul.
- 2 + Butoane de control al volumului Descrește (-) și crește (+) volumul.
Buton S1
În mod implicit, butonul S1 lansează VAIO Power Management Viewer.
✍
Funcţia atribuită implicit acestui buton poate fi diferită de cea de mai sus. Pentru a modifica funcţia atribuită
butonului S1, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul sau lansaţi și navigaţi în VAIO Control Center pentru
a afila fereastra de configurare. Pentru alocarea funcţiei butonului S1, consultaţi fișierul de ajutor inclus
inclus în VAIO Control Center.
Z Buton de scoatere a unităţii
Scoate tava unităţii de disc optice.
Dacă acest buton nu funcţionează, încercaţi butonul de rezervă de scoatere de pe unitatea de disc optică.
n 38 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE
Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.
Camera încorporată MOTION EYE aduce o funcţionalitate video programului de mesagerie instantanee și programului de
editare video și vă permite să capturaţi imagini statice și secvenţe video cu programul de captură video preinstalat.
Pornirea calculatorului activează camera încorporată MOTION EYE. Conferinţa video este posibilă cu ajutorul programului
adecvat.
Lansarea sau părăsirea aplicaţiei software de mesagerie instantanee sau de editare video nu activează și nici nu
dezactivează camera încorporată MOTION EYE.
✍
Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software utilizează
camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a utiliza camera încorporată MOTION EYE cu aplicaţia dorită.
!
Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se
deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Nu puteţi folosi camera încorporată MOTION EYE cu aplicaţia software Microsoft Windows Movie Maker.
n 39 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Capturarea imaginilor statice
Pentru a captura o imagine statică
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft WebCam Companion 2 și WebCam Companion 2 pentru a lansa
WebCam Companion 2.
2
Faceţi clic pe pictograma Capture în fereastra principală.
3
Încadraţi subiectul în vizor.
4
Faceţi clic pe butonul Capture de sub imaginea afișată.
Imaginea curentă din vizor este capturată și varianta sa miniaturală este adăugată ca imagine miniaturală în panoul din
stânga al ferestrei principale.
✍
Când capturaţi o imagine într-un loc întunecos, faceţi clic pe pictograma WebCam Settings după pasul 2 și selectaţi opţiunea de
lumină redusă sau de compensare a luminii reduse în fereastra de proprietăţi.
Programul WebCam Companion 2 furnizează mult mai multe funcţii. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru
informaţii suplimentare.
n 40 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Capturarea filmelor
Pentru a captura un film
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft WebCam Companion 2 și WebCam Companion 2 pentru a lansa
WebCam Companion 2.
2
Faceţi clic pe pictograma Record din fereastra principală.
3
Încadraţi subiectul în vizor.
4
Faceţi clic pe butonul Record Video de sub imaginea afișată pentru a începe înregistrarea filmului.
5
Când aţi terminat, faceţi clic din nou pe butonul Record Video pentru a opri înregistrarea filmului.
Prima scenă a filmului capturat este adăugată sub forma unei miniaturi în panoul din stânga al ferestrei principale.
✍
Când capturaţi un film într-un loc întunecos, faceţi clic pe pictograma WebCam Settings după pasul 2 și selectaţi opţiunea de lumină
redusă sau de compensare a luminii reduse în fereastra de proprietăţi.
Programul WebCam Companion 2 furnizează mult mai multe funcţii. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru
informaţii suplimentare.
n 41 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea unităţii de disc optice
Computerul dumneavoastră este echipat cu o unitate de disc optică.
Pentru a introduce un disc
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe butonul de scoatere a unităţii (1) pentru a deschide unitatea.
Tava unităţii glisează în afară.
✍
Dacă butonul de scoatere al unităţii nu funcţionează, încercaţi butonul de rezervă de scoatere de pe unitatea de disc optică.
Dacă alimentarea unităţii de disc optice este dezactivată în VAIO Power Management, scoaterea tăvii unităţii va dura ceva timp.
Butonul de rezervă de scoatere a unităţii este dezactivat atunci când unitatea de disc optică nu este alimentată.
Atunci când vă recuperaţi sistemul, porniţi computerul și apăsaţi pe butonul de rezervă de scoatere a unităţii de pe unitatea de disc
optică. Introduceţi discul de recuperare în unitatea de disc optică, închideţi și porniţi din nou computerul, pentru a lansa procesul
de recuperare.
3
Plasaţi discul în mijlocul tăvii unităţii, cu partea cu eticheta orientată în sus, și împingeţi ușor în jos până când discul se
fixează la locul lui.
n 42 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
4
Închideţi tava unităţii prin împingere ușoară.
!
Nu îndepărtaţi discul optic atunci când computerul se află într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare).
Acest lucru poate duce la defectarea computerului.
✍
Dacă folosiţi o unitate de disc optică, externă, conectaţi unitatea înainte de a lansa orice program de utilizare a discului instalat
în prealabil.
n 43 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Citirea și scrierea discurilor optice
Computerul dumneavoastră poate reda și înregistra CD-uri, DVD-uri și suporturi de tip Blu-ray Disc™, în funcţie de modelul
achiziţionat. Consultaţi specificaţiile pentru tipul de unitate de disc optică instalată pe modelul dumneavoastră.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a vedea ce tipuri de suporturi acceptă unitatea dumneavoastră de disc optică.
n 44 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
RÎ: care pot fi redate și înregistrate
R: care pot fi redate, însă nu pot fi înregistrate
–: care nu pot fi nici redate, nici înregistrate
CDROM
CD
Video
CD
CD
Audio Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R
RW
RW
DL
R
R
R
R
RÎ
R
R
–
RÎ*1 *2
RÎ
Combo
R
Blu-ray Disc
R
R
R
RÎ
R
R
R
RÎ*1 *2
Blu-ray Disc R
R
R
R
RÎ
R
R
R
RÎ*1 *2
DVD±RW/
±R DL/RAM
DVD-R
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
–
RÎ
RÎ*5
RÎ*6
RÎ*3 *4
R
RÎ
R
R
RÎ*3 *4
RÎ*7 *10
*1
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-R compatibile cu DVD-R pentru Versiunea Generală 2.0/2.1.
*2
Suportă scrierea de date pe discuri DVD-RW compatibile cu DVD-RW Versiunea 1.1/1.2.
*3
Unitatea de disc DVD±RW/RAM a computerului dumneavoastră nu suportă cartușul DVD-RAM. Folosiţi discuri fără cartuș sau discuri cu
cartuș detașabil.
*4
Nu este suportată scrierea de date pe discurile DVD-RAM cu o singură faţă (2,6 GO) compatibile cu DVD-RAM Versiunea 1.0.
Nu este suportat discul DVD-RAM Versiunea 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revizuirea 5.0.
*5
Scrierea de date pe discurile DVD+R DL (Double Layer - Strat Dublu) se poate face doar pe discurile ce acceptă înregistrarea DVD+R DL
(Double Layer - Strat Dublu).
*6
Scrierea de date pe discurile DVD-R DL (Dual Layer) poate fi făcută doar pe discuri ce acceptă înregistrarea DVD-R DL (Dual Layer).
*7
Suportă scrierea de date pe discurile BD-R Versiunea 1.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu capacitatea
de 50 GO) și pe discuri BD-RE Versiunea 2.1 (discuri cu un singur strat cu capacitate de 25 GO, discuri cu strat dublu cu capacitatea de 50 GO).
*8
BD-R reprezintă formatul Blu-ray Disc-Recordable în Versiunea 1.1.
*9
BD-RE reprezintă formatul Blu-ray Disc-Rewritable în Versiunea 2.1.
*10
Unitatea de disc Blu-ray de pe computerul dumneavoastră nu acceptă discurile BD-RE Versiunea 1.0 și nici discurile Blu-ray cu cartuș.
n 45 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
!
Acest produs este proiectat pentru a reda discuri ce respectă specificaţiile standardului Compact Disc Digital Audio (Standard CD).
Un DualDisc este un disc cu două feţe cu strat înregistrat în format DVD de pe o faţă și un material audio digital pe cealaltă faţă.
Este important de reţinut că partea audio (partea non-DVD) a discurilor DualDisc nu poate fi redată cu acest produs, deoarece
nu respectă Standardul CD.
Când cumpăraţi discuri deja înregistrate sau goale pentru a le folosi cu computerul VAIO, citiţi cu atenţie indicaţiile de pe ambalajul
discului pentru a verifica compatibilitatea de redare și de înregistrare cu unităţile de disc optice ale computerului dumneavoastră.
Sony NU garantează compatibilitatea unităţilor de disc optice VAIO cu discurile care nu sunt compatibile cu standardele oficiale
pentru CD, DVD sau Blu-ray. FOLOSIREA DE DISCURI INCOMPATIBILE POATE DUCE LA DETERIORAREA IREVERSIBILĂ
A COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ VAIO SAU POATE GENERA CONFLICTE ÎNTRE APLICAŢIILE SOFTWARE ȘI POATE
CAUZA BLOCAREA SISTEMULUI.
Pentru întrebări privitoare la formatele de disc, contactaţi editorul discului înregistrat sau producătorul discului înregistrabil.
✍
Scrierea pe discuri 8 cm nu este suportată.
!
Pentru a reda în mod continuu Discuri Blu-ray protejate prin drepturi de autor, actualizaţi cheia AACS. Actualizarea cheii AACS
necesită acces la Internet.
În ceea ce privește alte dispozitive pentru suporturi optice, diferitele circumstanţe pot limita compatibilitatea sau pot face imposibilă
redarea suportului de disc Blu-ray. Este posibil ca computerele VAIO să nu suporte redarea filmelor de pe suporturi cu pachete
înregistrate în format AVC sau VC1 la o rată de biţi superioară.
Sunt necesare setări cu privire la regiune pentru unele tipuri de conţinut de pe suporturile DVD și BD-ROM. Dacă setările cu privire la
regiune pentru o unitate de disc optică nu se potrivesc codificării de regiune de pe disc, redarea nu este posibilă.
În afara cazului în care dispozitivul de afișaj extern respectă standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nu veţi
putea reda sau vizualiza conţinutul suporturilor de tip Blu-ray protejate prin drepturi de autor.
Unele tipuri de conţinut pot limita ieșirea video la definiţie standard sau pot interzice ieșirea video analogică. Se recomandă insistent
implementarea unui mediu digital compatibil HDCP pentru o compatibilitate și o calitate optimă a vizionării.
Nu folosiţi programe utilitare rezidente în memorie în timp de unitatea de disc optică redă un disc sau scrie date pe un disc.
Acest lucru poate determina funcţionarea defectuoasă a computerului dvs.
n 46 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note cu privire la scrierea de date pe un disc
❑ Folosiţi doar discuri circulare. Nu folosiţi discuri care au alte forme (stea, inimă, card etc.), deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea de disc optică.
❑ Nu supuneţi computerul la șocuri sau oscilaţii în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
❑ Nu cuplaţi sau decuplaţi adaptorul de c.a. în timp ce unitatea de disc optică scrie date pe un disc.
❑ Nu conectaţi sau deconectaţi computerul dvs. la sau de la staţia de andocare (opţională) în timp ce unitatea de disc
optică scrie date pe un disc.
Note privind redarea discurilor
Pentru a obţine o performanţă optimă atunci când redaţi discuri, trebuie să urmaţi aceste recomandări.
❑ Este posibil ca unele CD playere și unităţi de disc optice să nu poată reda CD-uri audio create cu suporturi de disc
CD-R sau CD-RW.
❑ Este posibil ca unele DVD playere și unităţi de disc optice de calculator să nu poată reda DVD-uri create cu suporturile
de disc DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW sau DVD-RAM.
❑ Este posibil să nu puteţi reda anumite conţinuturi Blu-ray Disc pe computerul dvs. sau ca acesta să devină instabil în
timpul redării de conţinut Blu-ray Disc. Pentru a reda asemenea conţinuturi în condiţii normale, descărcaţi și instalaţi
cele mai recente actualizări pentru WinDVD BD folosind VAIO Update.
Pentru a descărca și pentru a instala actualizările pe computer, acesta trebuie să fie conectat la Internet.
Pentru informaţii despre cum se conectează computerul la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 64).
!
Funcţionalitatea de redare Blu-ray Disc este disponibilă doar în cazul modelelor selectate. Consultaţi specificaţiile online pentru
a identifica tipul unităţii de disc optice, apoi Citirea și scrierea discurilor optice (pagina 43) pentru a afla informaţii despre
suporturile de disc compatibile.
❑ Redarea secvenţelor video poate fi întreruptă, în funcţie de tipul sau de rata de biţi a secvenţei.
n 47 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
❑ În funcţie de mediul sistemului, este posibil să apară întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre în timpul redării
AVC HD.
❑ Nu comutaţi la modurile de economisire a energiei în timp ce computerul redă conţinutul unui disc.
❑ Indicatorii de cod de regiune sunt etichetaţi pe discuri sau pe ambalaje pentru a indica în ce regiune și pe ce tip de player
puteţi reda discul. Dacă codul de regiune nu este „2” (Europa aparţine regiunii „2”), „5” (Rusia aparţine regiunii „5”)
sau „all” (toate) (ceea ce înseamnă că puteţi reda acest disc în majoritatea regiunilor globului), nu puteţi reda discul pe
computerul dvs.
!
Dacă schimbaţi codul regiunii în timp ce rulează aplicaţia software WinDVD sau WinDVD BD, reporniţi aplicaţia software sau scoateţi
discul și reintroduceţi-l pentru a aplica noua setare.
❑ Nu încercaţi să modificaţi setările codului regiunii din unitate. Garanţia nu acoperă nicio problemă cauzată de
modificarea setărilor codului de regiune din unitate.
n 48 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea CD-urilor
Pentru a reda un CD audio
1
Introduceţi un disc în unitatea de disc optică.
2
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și pe aplicaţia CD software dorită pentru
a reda CD-ul.
Dacă apare fereastra CD Audio, faceţi clic pentru a selecta o opţiune.
Copierea de fișiere pe CD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Introduceţi un disc inscriptibil în unitatea de disc optică.
Dacă apare fereastra Redare automată, faceţi clic pe Inscripţionare fișiere pe disc și urmaţi instrucţiunile de pe ecran
până când apare folderul discului gol.
2
Deschideţi folderul care conţine fișierele pe care doriţi să le copiaţi și trageţi-le în folderul discului gol.
3
Închideţi folderul discului.
n 49 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea de DVD-uri
Pentru a reda un DVD
1
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
2
Introduceţi un DVD în unitatea de disc optică.
3
Dacă pe desktop nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia DVD software dorită pentru
a reda DVD-ul.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software DVD.
Copierea de fișiere pe DVD-uri
Pentru a copia fișiere pe un disc
1
Conectaţi adaptorul AC la computer.
2
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
3
Introduceţi un disc inscriptibil în unitatea de disc optică.
4
Dacă nu se afișează nimic pe desktop, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de
inscripţionare DVD-uri dorită, pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software de inscripţionare
a DVD-urilor.
n 50 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Redarea suporturilor de tip Blu-ray Disc
!
Funcţionalitatea de redare Blu-ray Disc este disponibilă doar în cazul modelelor selectate. Consultaţi specificaţiile online pentru
a identifica tipul unităţii de disc optice, apoi Citirea și scrierea discurilor optice (pagina 43) pentru a afla informaţii despre
suporturile de disc compatibile.
Redarea secvenţelor video poate fi întreruptă, în funcţie de tipul sau de rata de biţi a secvenţei.
Pentru a reda suporturi de tip Blu-ray Disc
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
Introduceţi un suport Blu-ray Disc în unitatea de disc optică.
Dacă nu se afișează nimic pe desktop, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software dorită pentru
redarea discului Blu-ray.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul Ajutor al aplicaţiei software.
1
2
3
Copierea de fișiere pe suporturile de tip Blu-ray Disc
!
Funcţionalitatea de inscripţionare Blu-ray Disc este disponibilă doar în cazul modelelor selectate. Consultaţi specificaţiile online
pentru a identifica tipul unităţii de disc optice, apoi Citirea și scrierea discurilor optice (pagina 43) pentru a afla informaţii despre
suporturile de disc compatibile.
Pentru a copia fișiere pe un suport de tip Blu-ray Disc
Conectaţi adaptorul AC la computer.
Închideţi toate aplicaţiile software care rulează.
Introduceţi un disc Blu-ray Disc inscriptibil în unitatea de disc optică.
Dacă nu se afișează nimic pe desktop, faceţi clic pe Start, Toate programele și alegeţi aplicaţia software de
inscripţionare a discurilor Blu-ray Disc dorită pentru a copia fișiere pe disc.
Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fișierul de Ajutor corespunzător aplicaţiei software
de inscripţionare Blu-ray Disc.
1
2
3
4
n 51 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea modulului ExpressCard
Computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment ExpressCard/34* pentru transferarea de date între camere
digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video. Acest compartiment acceptă numai module
ExpressCard/34 (cu lăţime de 34)*.
*
În acest manual sunt numite compartimentul ExpressCard și modulul ExpressCard.
n 52 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui modul ExpressCard
!
Computerul dvs. este livrat cu un dispozitiv de protecţie a compartimentului ExpressCard. Scoateţi modulul de protecţie
a compartimentului înainte de a-l utiliza.
Fiţi atenţi când introduceţi sau când scoateţi modulul ExpressCard din compartiment. Nu forţaţi introducerea sau scoaterea
modulului.
✍
Nu trebuie să opriţi computerul înainte de a introduce sau de a scoate modulul ExpressCard.
Pentru a introduce un modul ExpressCard
1
Localizaţi compartimentul ExpressCard.
2
Împingeţi modulul de protecţie al compartimentului ExpressCard, astfel încât acesta să fie expulzat spre exterior.
3
Apucaţi ușor modulul de protecţie și trageţi-l afară din compartiment.
4
Ţineţi modulul ExpressCard cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartiment.
5
Împingeţi cu grijă modulul ExpressCard în compartiment până se fixează la locul său.
Nu îl forţaţi să intre în compartiment.
n 53 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
✍
În cazul în care modulul nu intră cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în direcţia corectă.
Asiguraţi-vă că folosiţi cea mai recentă versiune a driverului software oferită de producătorul modulului ExpressCard.
n 54 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui modul ExpressCard
!
Introduceţi modulul de protecţie a compartimentului ExpressCard pentru a împiedica pătrunderea de particule în compartiment
atunci când nu utilizaţi un modul ExpressCard. Înainte de a muta computerul, asiguraţi-vă că aţi inserat dispozitivul de protecţie
pentru compartimentul ExpressCard.
Urmaţi pașii de mai jos pentru a îndepărta modulul ExpressCard în timp ce computerul este pornit. Dacă nu este îndepărtat
în mod adecvat, este posibil ca sistemul dumneavoastră să nu funcţioneze corect.
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard
✍
Pentru a îndepărta un modul ExpressCard în timp ce computerul este oprit, săriţi peste pașii de la 1 la 4.
1
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware din bara de activităţi.
2
Selectaţi dispozitivul hardware pe care doriţi să îl deconectaţi.
3
Faceţi clic pe Oprire.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a extrage modulul ExpressCard.
5
Împingeţi modulul ExpressCard în direcţia computerului pentru a-l expulza.
6
Apucaţi ușor modulul ExpressCard și trageţi-l afară din compartiment.
n 55 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea suportului Memory Stick
Memory Stick reprezintă un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbul și
partajarea de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive.
Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.
n 56 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Înainte de a utiliza suportul Memory Stick
Compartimentul Memory Stick de pe computer este compatibil atât cu suporturi de dimensiune standard, cât și de
dimensiune Duo și acceptă formate de tip Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo și Memory Stick PRO-HG Duo
de mare viteză și capacitate mare.
✍
Puteţi introduce un suport Memory Stick de dimensiune duo direct în compartimentul Memory Stick, fără a utiliza un adaptor
Memory Stick Duo.
!
Înainte de a utiliza un suport Memory Stick Micro (M2), introduceţi-l într-un adaptor M2 de dimensiune standard sau M2 de
dimensiune Duo. Dacă introduceţi direct suportul în compartimentul Memory Stick, fără a utiliza un adaptor, este posibil să nu îl
mai puteţi scoate din compartiment.
Pentru cele mai recente informaţii despre suportul Memory Stick, vizitaţi site-ul Memory Stick la adresa
http://www.memorystick.com/en/.
!
Computerul dvs. a fost testat și este compatibil cu suporturi Memory Stick marca Sony, cu o capacitate de maxim 16 GO, disponibile
pe piaţă din septembrie 2008. Totuși, nu se garantează compatibilitatea pentru toate suporturile de tip Memory Stick care respectă
aceleași specificaţii ca și suporturile compatibile.
Nu este garantată compatibilitatea la introducerea suportului Memory Stick cu mai multe adaptoare de conversie.
MagicGate este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Folosiţi un suport
Memory Stick cu sigla MagicGate pentru a folosi această funcţie.
Cu excepţia utilizării în scop personal, este împotriva legii drepturilor de autor să utilizaţi orice date audio și/sau imagini pe care le-aţi
înregistrat fără consimţământul prealabil al deţinătorilor drepturilor de autor. În consecinţă, suporturile Memory Stick cu atare date
protejate prin legislaţia drepturilor de autor se pot utiliza doar în condiţiile legii.
Compartimentul Memory Stick de pe computer nu acceptă transfer paralel de date pe 8 biţi (transfer de date de mare viteză).
Este posibil ca suportul Memory Stick Micro dintr-un adaptor M2 de dimensiune Duo să nu funcţioneze corect dacă este introdus
suplimentar într-un adaptor Memory Stick Duo.
n 57 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui suport Memory Stick
Pentru a introduce un suport Memory Stick
1
2
3
Localizaţi compartimentul Memory Stick.
Ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartiment.
Împingeţi cu grijă, prin glisare, suportul Memory Stick în compartiment până când un declic confirmă fixarea acestuia.
Suportul Memory Stick este detectat în mod automat de către sistemul dvs. și este afișat conţinutul suportului
Memory Stick. Dacă în spaţiul de lucru nu apare nimic, faceţi clic pe Start, Computer și faceţi dublu clic pe pictograma
suportului Memory Stick.
!
Asiguraţi-vă că ţineţi suportul Memory Stick cu săgeata îndreptată în direcţia corectă, în timp ce îl introduceţi în compartiment.
Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu introduceţi forţat suportul Memory Stick în compartiment, dacă nu
îl puteţi introduce cu ușurinţă.
Nu introduceţi mai mult de un suport Memory Stick în compartiment. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea
computerului și a suportului.
n 58 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a vizualiza conţinutul suportului Memory Stick
1
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma suportului Memory Stick pentru a vizualiza lista fișierelor de date salvate pe suportul
Memory Stick.
Pentru a formata un suport Memory Stick
Suportul Memory Stick a fost formatat la setările implicite din fabrică și este gata de utilizare.
Dacă doriţi să formataţi din nou suportul cu computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași.
!
Asiguraţi-vă că folosiţi dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu suportul Memory Stick atunci
când formataţi suportul.
Prin formatarea suportului Memory Stick se șterg toate datele de pe suportul respectiv. Înainte de a formata suportul, asiguraţi-vă că
nu conţine date importante.
Nu extrageţi suportul Memory Stick din compartiment atunci când formataţi suportul. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
1
Împingeţi cu grijă, prin glisare, suportul Memory Stick în compartiment până când un declic confirmă fixarea acestuia.
2
Faceţi clic pe Start și pe Computer pentru a deschide fereastra Computer.
3
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma suportului Memory Stick și selectaţi Formatare.
4
Faceţi clic pe Restaurare setări implicite pentru dispozitiv.
!
Este posibil să se schimbe mărimea unităţii de alocare și a sistemului de fișiere.
Nu selectaţi NTFS din lista verticală Sistem fișiere, întrucât poate provoca defecţiuni.
✍
Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectaţi Formatare rapidă din Opţiuni de formatare.
n 59 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
5
Faceţi clic pe Start.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Formatarea suportului Memory Stick poate necesita oarecare timp, în funcţie de suport.
n 60 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Îndepărtarea unui suport Memory Stick
!
Nu îndepărtaţi suportul Memory Stick în timp ce indicatorul Media Access luminează continuu. Acest lucru poate duce la pierderea
datelor. Este posibil ca încărcarea unor date voluminoase să necesite timp suplimentar, așa că asiguraţi-vă că indicatorul este stins
înainte de a scoate suportul Memory Stick.
Pentru a îndepărta un suport Memory Stick
1
Asiguraţi-vă că indicatorul Media Access este stins.
2
Împingeţi suportul Memory Stick în direcţia computerului și eliberaţi-l.
Suportul Memory Stick este expulzat.
3
Extrageţi suportul Memory Stick din compartiment.
!
Întotdeauna scoateţi ușor suportul Memory Stick; în caz contrar, acesta poate fi expulzat în mod neașteptat.
n 61 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea cardului de memorie SD
Calculatorul dvs. este echipat cu un compartiment pentru card de memorie SD. Puteţi folosi acest compartiment pentru
a transfera transfer date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.
Înainte de a utiliza cardul de memorie SD
Compartimentul pentru carduri de memorie SD cu care este dotat computerul suportă următoarele carduri de memorie:
❑ Card de memorie SD
❑ Card de memorie SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Pentru cele mai recente informaţii privind cardurile de memorie compatibile, consultaţi Informaţii despre Asistenţa Sony
(pagina 223) pentru a vizita site-ul Web de asistenţă adecvat.
!
Computerul dvs. a fost testat și găsit compatibil doar cu suporturile de card de memorie importante disponibile din septembrie 2008.
Totuși, nu se garantează compatibilitatea pentru toate suporturile de card de memorie care corespund acelorași specificaţii ca și
suporturile compatibile.
Întotdeauna introduceţi cardul de memorie corect în compartimentul pentru carduri de memorie SD.
Cardurile de memorie SD cu o capacitate de până la 2 GO și cardurile de memorie SDHC cu o capacitate de până la 32 GO au fost
testate și s-au dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.
Compartimentul pentru carduri de memorie SD cu care este echipat computerul dvs. nu suportă funcţia de transfer de date de mare
viteză a cardului de memorie SD și a cardului de memorie SDHC.
Nu încercaţi să introduceţi un card de memorie SD sau un adaptor pentru carduri de memorie SD de un alt tip în compartimentul
pentru carduri de memorie SD. Un card de memorie sau un adaptor pentru carduri de memorie incompatibil este posibil să fie dificil
de îndepărtat din compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.
Procedaţi cu atenţie când introduceţi sau când extrageţi un card de memorie SD din compartimentul pentru carduri de memorie SD.
Nu forţaţi introducerea sau extragerea cardului de memorie SD în/din compartiment.
n 62 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Introducerea unui card de memorie SD
Pentru a introduce un card de memorie SD
1
Localizaţi compartimentul pentru carduri de memorie SD.
2
Ţineţi cardul de memorie SD cu săgeata orientată în sus și îndreptată către compartiment.
3
Împingeţi cu grijă, prin glisare, cardul de memorie SD în compartiment până când se aude un declic care confirmă
fixarea acestuia.
Nu forţaţi cardul să intre în compartiment.
✍
În cazul în care cardul de memorie SD nu pătrunde cu ușurinţă în compartiment, scoateţi-l ușor și verificaţi dacă îl introduceţi în
direcţia corectă.
n 63 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Extragerea unui card de memorie SD
!
Nu îndepărtaţi un card de memorie SD în timp ce indicatorul Media Access luminează continuu. Cardul sau datele conţinute pe card
se pot deteriora.
Pentru a extrage un card de memorie SD
1
Asiguraţi-vă că indicatorul Media Access este stins.
2
Împingeţi cardul de memorie SD în direcţia computerului și eliberaţi-l.
Cardul de memorie SD este expulzat.
3
Extrageţi cardul de memorie SD din compartiment.
n 64 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Internetului
Pentru a utiliza Internetul, trebuie să vă abonaţi la un furnizor de servicii internet (Internet Service Provider - ISP) și să
configuraţi dispozitivele necesare conectării computerului dvs. la Internet.
Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii Internet să vă pună la dispoziţie următoarele servicii de conexiune la Internet:
❑ Fibră optică (Fiber to the Home - FTTH)
❑ Linie digitală de abonat (Digital Subscriber Line - DSL)
❑ Modem cu cablu
❑ Satelit
❑ Linie comutată (Dial-up)
Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru Internet și despre modul de conectare a computerului la
Internet, contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
✍
Pentru a conecta computerul dvs. la Internet utilizând funcţia LAN fără fir, trebuie să configuraţi reţeaua LAN fără fir.
Consultaţi Utilizarea Wireless LAN (WLAN) (pagina 68) pentru informaţii suplimentare.
!
La conectarea computerului la Internet, asiguraţi-vă că luaţi măsurile de securitate necesare pentru a vă proteja computerul împotriva
ameninţărilor online.
În cazul în care computerul dvs. nu are încorporat un modem, este posibil să fie necesar să conectaţi un modem extern, de exemplu
un modem telefonic USB sau un modem cu cablu, la computer. Pentru instrucţiuni detaliate referitoare la configuraţii de conexiune
sau de modem, consultaţi manualul aferent modemului dvs. Pentru a afla dacă modelul dvs. de computer este echipat cu un modem
încorporat, consultaţi specificaţiile online.
n 65 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a conecta un cablu telefonic
!
Următoarea procedură este valabilă numai pentru modelele cu modem încorporat.
1
Introduceţi unul din capetele cablului telefonic (1) în portul modemului
2
Introduceţi celălalt capăt în priza de perete (2).
de la computer.
✍
Computerul dumneavoastră nu funcţionează cu linii telefonice cu cuplaj, nu poate fi conectat la un telefon ce funcţionează cu monede
și este posibil să nu funcţioneze cu linii telefonice multiple sau cu un sistem telefonic cu linii interne (PBX). Unele dintre aceste
conexiuni pot genera curent electric în exces și pot duce la defectarea modemului încorporat.
În cazul în care conectaţi un cablu telefonic ce provine dintr-un separator de linie, este posibil ca modemul sau dispozitivul conectat
să nu funcţioneze în mod adecvat.
Pentru a configura o conexiune dial-up la Internet
!
Următoarea procedură este valabilă numai pentru modelele cu modem încorporat.
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conectare la Internet din Reţea și Internet.
Apare fereastra Conectare la Internet.
3
Faceţi clic pe Linie comutată.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 66 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea reţelei (LAN)
Cu un cablu de reţea Ethernet, aveţi posibilitatea să conectaţi computerul la reţele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T. Conectaţi un capăt al cablului de reţea (nu este furnizat) la portul de reţea (Ethernet) de pe computer sau de pe
staţia de andocare opţională și celălalt capăt la reţea. Pentru setări detaliate și dispozitive necesare pentru conectarea la
reţea, consultaţi administratorul de reţea.
!
Portul de reţea (Ethernet) de la computerul dvs. este dezactivat atunci când computerul este atașat la staţia de andocare.
✍
Computerul poate fi conectat la reţea cu setările implicite.
n 67 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
!
Nu conectaţi un cablu telefonic la portul de reţea (Ethernet) al computerului dvs.
În cazul în care portul de reţea (Ethernet) este conectat la una dintre liniile telefonice menţionate mai jos, curentul electric înalt care
circulă prin port poate provoca deteriorări, supraîncălzire sau incendii.
- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- PBX (sistem telefonic cu linii interne)
n 68 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea Wireless LAN (WLAN)
Folosind Wireless LAN (WLAN), toate dispozitivele dumneavoastră digitale care au încorporată funcţia WLAN comunică liber
între ele, prin intermediul unei reţele. WLAN este o reţea în care un utilizator se poate conecta la o reţea locală (LAN) prin
intermediul unei reţele fără fir (radio). Aceasta elimină necesitatea de a trage fire sau cabluri prin pereţi și tavane.
WLAN suportă toate activităţile Ethernet normale, însă cu avantaje suplimentare în ceea ce privește mobilitatea și stabilirea
aleatorie a locaţiei. Puteţi avea acces la informaţii, resurse Internet/intranet și reţea, chiar și în timpul unei întâlniri, sau în
timp ce vă deplasaţi dintr-un loc în altul.
Puteţi comunica fără niciun punct de acces, ceea ce înseamnă că puteţi comunica între un număr limitat de computere
(ad-hoc). Sau puteţi comunica printr-un punct de acces, fapt care vă permite să creaţi o reţea completă (infrastructură).
✍
În unele ţări, folosirea de produse WLAN poate fi restricţionată prin reglementări locale (de ex. număr limitat de canale). De aceea,
înainte de a activa funcţia WLAN, citiţi cu atenţie ghidul de reglementări referitoare la reţelele LAN fără fir.
WLAN utilizează standardul IEEE 802.11a*/b/g sau forma de proiect a standardului IEEE 802.11n*, care specifică tehnologia utilizată.
Standardul include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2
(WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât și WPA reprezintă specificaţii ale
standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile, care sporesc nivelul de protecţie a datelor și de control al accesului
pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA a fost proiectat să fie compatibil și cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită
a datelor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X și EAP (Extensible Authentication
Protocol). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme
tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale
private și autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor și un control al accesului în reţea mai puternice
și este, de asemenea, proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv 802.11b, 802.11a, 802.11g și 802.11n,
multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin
implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și
a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.
* Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica dacă modelul dvs. acceptă standardul IEEE 802.11a și/sau versiunea proiect
a standardului IEEE 802.11n.
n 69 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
IEEE 802.11b/g este un standard LAN fără fir care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 GHz. Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii
la viteze ridicate, mai rapide decât în cazul standardului IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a este un standard LAN fără fir care utilizează lărgimea de bandă de 5 GHz.
Standardul în fază de proiect IEEE 802.11n este un standard LAN fără fir care utilizează lărgimea de bandă de 2,4 sau 5 GHz.
Dispozitivele LAN fără fir care utilizează lărgimea de bandă de 2,4 GHz și cele care utilizează lărgimea de bandă de 5 GHz nu pot
comunica între ele, deoarece frecvenţele sunt diferite.
Lăţimea de bandă de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele compatibile LAN fără fir este, de asemenea, folosită de multe alte dispozitive.
Deși în cazul dispozitivelor compatibile LAN fără fir se utilizează tehnologii pentru minimizarea interferenţei cu alte dispozitive ce
folosesc aceeași lăţime de bandă, astfel de interferenţe pot duce la viteze de comunicare mai mici, micșorând spectrul comunicării,
sau la conexiuni fără fir întrerupte.
Vitezele de comunicare variază în funcţie de distanţa dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste
dispozitive, de configuraţia dispozitivelor, de starea semnalului radio și de aplicaţiile software folosite. În plus, comunicaţiile pot fi
întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.
Spectrul de comunicare variază în funcţie de distanţa reală dintre dispozitivele de comunicaţie, de existenţa de obstacole între aceste
dispozitive, de starea semnalului radio, de condiţiile de mediu în care sunt incluse prezenţa pereţilor și a altor materiale de natura
pereţilor și de aplicaţiile software folosite.
Viteza efectivă de comunicaţie ar putea să nu fie la fel de mare precum cea afișată de computerul dvs.
Utilizarea de produse IEEE 802.11b și IEEE 802.11g în cadrul aceleiași reţele fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza
interferenţelor radio. Luând în considerare aceste lucruri, produsele IEEE 802.11g sunt proiectate pentru a reduce viteza de
comunicare pentru a asigura comunicarea cu produsele IEEE 802.11b. Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât vă
așteptaţi, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.
n 70 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea fără Punct de Acces (Ad-hoc)
O reţea ad-hoc este o reţea în care se creează o reţea locală formată doar din dispozitivele fără fir în sine, fără niciun alt
dispozitiv de control central sau punct de acces. Fiecare dispozitiv comunică direct cu celelalte dispozitive din cadrul reţelei.
Puteţi configura cu ușurinţă o reţea ad-hoc acasă.
n 71 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a comunica fără un punct de acces (ad-hoc)
!
Nu puteţi selecta lărgimea de bandă de 5 GHz, care este folosită pentru standardul IEEE 802.11a, la reţelele ad-hoc.
Standardul sub formă de proiect IEEE 802.11n care utilizează lăţimea de bandă de 2,4 sau de 5 GHz nu este disponibil în cadrul
reţelelor ad-hoc.
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra opţiunii/opţiunilor wireless dorite.
Verificaţi ca indicatorul luminos WIRELESS să lumineze continuu.
3
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
4
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
5
Faceţi clic pe Configurare conexiune sau reţea în panoul din stânga.
Apare fereastra Configurare conexiune sau reţea.
6
Selectaţi o opţiune pentru a specifica setările reţelei ad-hoc și faceţi clic pe Următorul.
7
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
n 72 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un Punct de Acces (Infrastructură)
O reţea cu infrastructură este o reţea care extinde o reţea locală cablată existentă la dispozitive fără fir prin furnizarea unui
punct de acces (nu este furnizat). Punctul de acces realizează legătura între reţeaua LAN fără fir și cea cu fir și acţionează
ca un controller central pentru reţeaua LAN fără fir. Punctul de acces coordonează transmisia și recepţia pentru mai multe
dispozitive fără fir în cadrul unui interval specific.
Punctul de acces va selecta ce canal va folosi în cadrul unei reţele cu infrastructură.
!
Pentru a afla detalii despre cum să selectaţi canalul folosit de punctul de acces, consultaţi manualul livrat odată cu punctul de acces.
n 73 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Pentru a vă conecta la o reţea fără fir
1
Asiguraţi-vă că este configurat un punct de acces.
Consultaţi manualul primit cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.
2
Porniţi comutatorul WIRELESS.
3
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra opţiunii/opţiunilor wireless dorite.
Verificaţi ca indicatorul luminos WIRELESS să lumineze continuu.
!
Comunicaţiile LAN fără fir (standardul IEEE 802.11a) care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul
modelelor selectate, sunt dezactivate în mod implicit. Pentru a activa comunicaţiile cu lăţimea de bandă de 5 GHz, trebuie să selectaţi
opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - 2,4 și 5 GHz - în fila WLAN a ferestrei de setări
VAIO Smart Network.
4
Faceţi dublu clic pe
5
Selectaţi punctul de acces dorit și faceţi clic pe Conectare.
✍
sau pe
de pe bara de acţiuni și selectaţi Conectare la reţea.
Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceţi o frază de acces. Parola nu permite introducerea de majuscule
în locul minusculelor și invers și trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 8 și 63 de caractere, sau să fie un șir hexazecimal de 64
de caractere.
n 74 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Oprirea comunicaţiilor Wireless LAN (WLAN)
Pentru a opri comunicaţiile Wireless LAN
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra pictogramei WLAN.
!
Oprirea funcţiei LAN fără fir în timp ce accesaţi documente, fișiere sau resurse aflate la distanţă poate avea ca rezultat pierderea
de date.
n 75 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dumneavoastră și alte dispozitive Bluetooth precum un alt computer sau
un telefon mobil. Puteţi transfera date între aceste dispozitive fără a folosi cabluri, la o distanţă de maxim 10 metri, într-un
spaţiu deschis.
Pentru a porni comunicarea prin Bluetooth
1
Porniţi comutatorul WIRELESS.
2
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra pictogramei Bluetooth.
Verificaţi ca indicatorul luminos WIRELESS să lumineze continuu.
n 76 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Note privind utilizarea funcţiei Bluetooth
❑ Ratele transferului de date variază, în funcţie de următoarele condiţii:
❑ Obstacole, precum pereţii, situate între dispozitive
❑ Distanţa dintre dispozitive
❑ Materialul folosit la construcţia pereţilor
❑ Apropierea de microunde și telefoane fără fir
❑ Interferenţa frecvenţei radio și alte condiţii de mediu
❑ Configurarea dispozitivului
❑ Tipul aplicaţiei software
❑ Tipul sistemului de operare
❑ Folosirea simultană a funcţiilor LAN fără fir și Bluetooth în computerul dvs.
❑ Dimensiunea fișierelor transferate
❑ Din cauza limitărilor standardului Bluetooth și a interferenţelor electromagnetice din mediul înconjurător, este posibil ca
fișierele de mari dimensiuni să fie uneori alterate în timpul transferului continuu.
❑ Toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate pentru a se asigura menţinerea cerinţelor standardului aplicabil.
Chiar dacă sunt respectate standardele, performanţa individuală a dispozitivelor, specificaţiile și procedurile de
funcţionare pot varia. Este posibil ca nu în toate situaţiile să fie posibil schimbul de date.
❑ Dacă redaţi secvenţe video la calculatorul dumneavoastră cu sunete generate de către un dispozitiv Bluetooth conectat,
este posibil ca secvenţele video și sunetele să nu fie sincronizate. Aceasta se întâmplă frecvent în cazul tehnologiei
Bluetooth și nu reprezintă o defecţiune.
n 77 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcţionează dispozitivele Bluetooth sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse
dispozitive. Dispozitivele Bluetooth utilizează o tehnologie pentru a minimiza interferenţa din partea altor dispozitive
care utilizează aceeași lungime de undă. Totuși, utilizarea simultană a funcţionalităţii Bluetooth și a dispozitivelor de
comunicaţii fără fir poate să cauzeze interferenţe radio și să determine viteze și distanţe de comunicaţie mai reduse
decât valorile standard.
✍
Citiţi ghidul de reglementări referitoare la conexiunea Bluetooth înainte de a utiliza funcţia Bluetooth.
❑ Funcţia Bluetooth nu este operaţională cu alte dispozitive, fapt care depinde de producător sau de versiunea software
folosită de către acesta.
❑ Conectarea de dispozitive Bluetooth multiple la computerul dvs. poate cauza o suprasolicitare a canalului, ceea ce are
ca rezultat performanţe diminuate ale dispozitivelor. Acesta este un fapt normal în cazul tehnologiei Bluetooth și nu
reprezintă o defecţiune.
n 78 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Securitate Bluetooth
Tehnologia fără fir Bluetooth prezintă o funcţie de autentificare, ce vă permite să stabiliţi cu cine doriţi să comunicaţi.
Cu funcţia de autentificare, puteţi evita accesarea computerului dvs. de către orice dispozitiv Bluetooth anonim.
Prima dată când două dispozitive Bluetooth comunică, o parolă comună (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie să
fie stabilită pentru ca ambele dispozitive să fie înregistrate. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să
reintroduceţi parola.
✍
Parola poate fi diferită de fiecare dată, însă trebuie să fie aceeași pentru ambele dispozitive.
În cazul anumitor dispozitive, precum mausul, nu poate fi introdusă nicio parolă.
n 79 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Vă puteţi conecta computerul la un dispozitiv Bluetooth precum un alt computer, un telefon mobil, un PDA, căști, un maus
sau o cameră digitală fără a folosi niciun cablu.
Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth
Pentru a realiza comunicaţii cu un alt dispozitiv Bluetooth, trebuie mai întâi să configuraţi funcţia Bluetooth. Pentru
a configura și a utiliza funcţia Bluetooth, căutaţi informaţii despre Bluetooth utilizând Ajutor și Asistenţă Windows.
Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă Windows, faceţi clic pe Start, apoi pe Ajutor și Asistenţă.
!
Porniţi comutatorul WIRELESS înainte de activarea funcţiei Bluetooth.
n 80 N
Cum să utilizaţi computerul VAIO
Oprirea comunicării prin Bluetooth
Pentru a opri comunicarea prin Bluetooth
1
Dezactivaţi dispozitivul Bluetooth care comunică cu computerul.
2
În fereastra VAIO Smart Network, faceţi clic pe butonul din dreptul sau de deasupra pictogramei Bluetooth.
n 81 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea dispozitivelor periferice
Puteţi aduce un plus de funcţionalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi de pe computer.
❑ Utilizarea căștilor de atenuare a zgomotului (pagina 82)
❑ Conectarea la o staţie de andocare (pagina 88)
❑ Conectarea difuzoarelor externe (pagina 96)
❑ Conectarea unui monitor extern (pagina 97)
❑ Selectarea modurilor de afișare (pagina 105)
❑ Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare (pagina 106)
❑ Conectarea unui microfon extern (pagina 108)
❑ Conectarea unui dispozitiv Magistrală serială universală (USB) (pagina 109)
❑ Conectarea unei imprimante (pagina 112)
❑ Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 113)
n 82 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea căștilor de atenuare a zgomotului
În funcţie de modelul achiziţionat, computerul dvs. poate fi echipat cu o pereche de căști de atenuare a zgomotului.
Căștile de atenuare a zgomotului sunt echipate cu un microfon încorporat, care preia zgomotul ambiental și generează
la ieșire un sunet în antifază pentru reducerea zgomotului.
Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica dacă o dată cu computerul dvs. sunt livrate și căștile de atenuare
a zgomotului.
n 83 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Înainte de utilizarea căștilor de atenuare a zgomotului
❑ Puteţi activa funcţia de atenuare a zgomotului numai când căștile de atenuare a zgomotului furnizate sunt conectate la
mufa pentru căști care recunoaște această funcţie.
❑ Funcţia de atenuare a zgomotului nu este operaţională pentru sunete generate de următoarele dispozitive:
❑ Difuzoare externe
❑ Căști fără funcţia de atenuare a zgomotului
❑ Dispozitive de redare a sunetelor conectate la computerul dvs. prin intermediul unei conexiuni Bluetooth
❑ Funcţia de atenuare a zgomotului nu poate fi complet operaţională dacă nu purtaţi căștile în mod adecvat. Aveţi grijă să
montaţi strâns căștile în urechi.
Dacă simţiţi că funcţia de atenuare a zgomotului are un efect redus, reglaţi poziţia pieselor de ureche ale căștilor de
atenuare a zgomotului sau înlocuiţi-le cu piese pentru ureche cu o pereche de altă dimensiune. O pereche de piese
pentru ureche de dimensiuni medii este atașată în mod implicit la căști, iar aceasta trebuie să fie echipată cu perechi
suplimentare de asemenea piese, de dimensiuni mici, respectiv mari.
n 84 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
❑ Funcţia de atenuare a zgomotului constă din reducerea zgomotului de joasă frecvenţă în mediul înconjurător, dar nu și
a zgomotelor de înaltă frecvenţă. Nici de a implementa un mediu audio 100% lipsit de zgomote.
❑ Când funcţia de atenuare a zgomotului nu pare să fie operaţională, decuplaţi complet căștile de atenuare a zgomotului
și apoi recuplaţi-le.
❑ Menţineţi microfonul încorporat (1) al căștilor de atenuare a zgomotului deblocat, pentru a asigura completa
operaţionalitate a funcţiei de atenuare a zgomotului.
❑ Este posibil să auziţi un ușor zgomot de fond în timp ce funcţia de atenuare a zgomotului este activată. Acesta este
numai un zgomot operaţional pe care îl generează funcţia și nu constituie o defecţiune.
❑ Puteţi avea senzaţia că funcţia de atenuare a zgomotului are un efect redus sau că zgomotul ambiental pare chiar mai
puternic, în funcţie de tipul de zgomot sau de gradul de liniște al mediului în care vă aflaţi. Într-un asemenea caz,
dezactivaţi funcţia de atenuare a zgomotului.
❑ Utilizarea unui telefon mobil poate cauza interferenţe radio cu căștile de atenuare a zgomotului. Când utilizaţi căștile,
ţineţi telefoanele mobile la distanţă de acestea.
❑ Cuplarea sau decuplarea căștilor de atenuare a zgomotului generează zgomot. Acest lucru este normal și nu indică
o defecţiune. Aveţi grijă să scoateţi căștile din urechi înainte de a le cupla sau decupla.
❑ Activarea/dezactivarea funcţiei de atenuare a zgomotului sau activarea/dezactivarea sunetului cu ajutorul elementelor
de control al volumului din Windows generează zgomot. Acest fapt este determinat de circuitul de atenuare
a zgomotului și nu indică o defecţiune.
❑ Aveţi grijă să folosiţi căștile de atenuare a zgomotului furnizate. Puteţi cupla la computerul dvs. căștile furnizate cu un
aparat Walkman®, dar funcţia de atenuare a zgomotului aferentă computerului nu se va comporta adecvat cu căști de
acest tip.
n 85 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea căștilor de atenuare a zgomotului
Pentru a conecta căștile de atenuare a zgomotului
1
Introduceţi cablul căștilor în mufa de căști i.
Pictograma
apare pe bara de activităţi pentru a semnala faptul că funcţia de atenuare a zgomotului este activată
și un mesaj cu balon apare din pictogramă.
!
Înainte de introducerea cablului căștilot în mufa de căști, verificaţi ca marcajul în relief de pe conector este îndreptat în sus.
✍
Când pictograma
se află pe bara de activităţi, funcţia de atenuare a zgomotului este dezactivată. Faceţi clic dreapta pe
pictogramă și selectaţi Enable Noise Canceling Function din meniu.
Dacă în bara de activităţi nu se află nicio pictogramă, consultaţi Ce este de făcut dacă pictograma și balonul nu apar (pagina 87)
pentru a modifica setările.
n 86 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Reglarea efectului funcţiei de atenuare a zgomotului
Căștile de atenuare a zgomotului furnizate cu computerul dvs. sunt configurate să furnizeze, în mod implicit, efectul optim.
Dacă aveţi senzaţia că funcţia de atenuare a zgomotului nu este complet operaţională, puteţi regla efectul folosind glisorul
Noise Canceling Control din fereastra Noise Canceling Headphones.
Pentru a regla efectul funcţiei de atenuare a zgomotului
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma
de pe bara de activităţi și selectaţi Setări.
Se deschide fereastra Noise Canceling Headphones.
✍
Dacă în bara de activităţi nu se află nicio pictogramă, consultaţi Ce este de făcut dacă pictograma și balonul nu apar (pagina 87)
pentru a modifica setările.
2
Trageţi glisorul Noise Canceling Control spre Mic+ sau pe tasta Mic- pentru a selecta nivelul dorit de atenuare
a zgomotului.
✍
Glisorul trebuie să se găsească în mijlocul intervalului pentru a furniza un nivel optim. Tragerea glisorului complet în direcţia Mic+ nu
determină un efect complet al funcţiei de atenuare a zgomotului.
3
Faceţi clic pe Se aplică.
4
Verificaţi dacă efectul de atenuare a zgomotului este satisfăcător și apoi faceţi clic pe OK.
n 87 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Ce este de făcut dacă pictograma și balonul nu apar
Când funcţia de atenuare a zgomotului (
/
) nu se află pe bara de activităţi și mesajul din balon nu apare din
pictogramă, modificaţi setările funcţiei de atenuare a zgomotului.
Pentru a afișa mesajul din balon și pictograma
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Redare, faceţi dublu-clic pe pictograma difuzoarelor sau a căștilor.
5
Faceţi clic pe fila Extensii.
6
Faceţi clic pentru a selecta caseta de selecţie Noise Canceling Function și faceţi clic pe Modify Settings.
✍
Dacă este selectată caseta de selecţie Dezactivare toate extensiile, faceţi clic pentru a dezactiva caseta de selecţie.
7
Faceţi clic pentru a selecta caseta de selecţie Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray
sau Display a message when noise canceling headphones are connected.
8
Faceţi clic pe OK.
n 88 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea la o staţie de andocare
Atașarea unei staţii de andocare vă permite să conectaţi la computer dispozitive periferice suplimentare, precum
o imprimantă și un monitor extern.
Staţia de andocare nu se livrează odată cu livrarea computerului, dar este disponibilă ca accesoriu suplimentar.
Identificarea porturilor de pe staţia de andocare
A Indicator DC IN
Iluminează dacă staţia de andocare este alimentată cu energie.
B
C
D
E
Indicator IN USE (pagina 92)
Buton UNDOCK (pagina 92)
Port DC IN (pagina 89)
Port reţea (Ethernet) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
(pagina 66)
F Porturi Hi-Speed USB (USB 2.0)* (pagina 109)
G Port DVI-D (pagina 98)
H Port MONITOR (pagina 98)
*
Suportă viteze mari/complete/mici.
!
Staţia de andocare poate fi alimentată cu energie numai prin intermediul adaptorului AC livrat împreună cu computerul. Nu decuplaţi
adaptorul de c.a. de a staţia de andocare și de la priza de c.a. în timp ce folosiţi staţia de andocare. Aceasta poate provoca deteriorări
ale datelor sau defecţiuni hardware.
n 89 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Atașarea computerului la staţia de andocare
!
Instalaţi bateria înainte de a atașa computerul la staţia de andocare.
Pentru a atașa computerul la staţia de andocare
!
Utilizaţi adaptorul AC primit la furnizarea computerului.
Nu mutaţi computerul în timp ce acesta este atașat la staţia de andocare. Aceasta poate determina detașarea staţia de andocare și
cauza deteriorări la ambele aparate.
Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la staţia de andocare. Folosiţi portul
DVI-D sau MONITOR de pe staţia de andocare pentru a conecta un afișaj extern.
1
Deconectaţi toate dispozitivele periferice de la computer.
2
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul AC (2), iar celălalt capăt la priza AC.
3
Conectaţi cablul atașat la adaptorul AC (2) la portul DC IN (3) de pe staţia de andocare (4).
n 90 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
4
Scoateţi capacul conectorului corespunzător staţiei de andocare situat la baza computerului.
!
Puteţi avea dificultăţi la scoaterea capacului conectorului staţiei de andocare, deoarece este instalat destul de strâns în computerul
dvs. Nu exercitaţi o presiune excesivă la scoaterea capacului pentru a nu deteriora computerul sau capacul conectorului staţiei
de andocare.
✍
După ce aţi demontat capacul conectorului staţiei de andocare, păstraţi-l în spaţiul anume alocat (1) de pe staţia de andocare.
n 91 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
5
Aliniaţi colţurile din spate ale computerului cu staţia de andocare, utilizând elementele de ghidare de pe staţie.
6
Împingeţi ușor computerul până când se fixează în locaș.
7
Deschideţi capacul ecranului LCD, apoi deschideţi computerul.
n 92 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Deconectarea computerului de la staţia de andocare
!
Înainte de a deconecta computerul, asiguraţi-vă că niciun dispozitiv conectat la staţia de andocare nu este în uz.
Nu deconectaţi computerul dvs. de la staţia de andocare dacă indicatorul IN USE luminează continuu. Deconectarea computerului
în timp ce indicatorul IN USE este aprins poate duce la pierderea de date nesalvate sau la avarierea computerului.
Dacă s-a descărcat bateria computerului, deconectarea acestuia de la staţia de andocare poate avea drept rezultat pierderea
datelor nesalvate.
Nu deconectaţi computerul de la staţia de andocare în timpul redării de fișiere video. Opriţi aplicaţia software de redare video înainte
de deconectare.
După finalizarea pașilor descriși în secţiunea Pentru a deconecta computerul de la staţia de andocare (pagina 93), ridicaţi
computerul de pe staţia de andocare. Utilizarea computerului atașat la staţia de andocare poate cauza operaţiuni instabile.
n 93 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Pentru a deconecta computerul de la staţia de andocare
1
Apăsaţi pe butonul UNDOCK (1) și așteptaţi dezactivarea indicatorului luminos IN USE (2).
✍
Dacă indicatorul IN USE este stins, nu trebuie să apăsaţi butonul UNDOCK.
Dacă apăsaţi butonul UNDOCK în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie, computerul revine mai întâi în
modul Normal și apoi iniţiază procesul de deconectare.
!
Odată ce computerul a revenit la modul Normal, ridicaţi computerul de pe staţia de andocare. Utilizarea computerului atașat la staţia
de andocare poate cauza operaţiuni instabile.
n 94 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
2
Ridicaţi computerul de pe staţia de andocare.
3
Re-montaţi capacul conectorului corespunzător staţiei de andocare de sub computer.
n 95 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Alternativ, aveţi posibilitatea să deconectaţi computerul de la staţia de andocare astfel:
1
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Detașare.
2
Verificaţi dacă apare un balon de mesaj și dacă indicatorul IN USE se stinge. Apoi ridicaţi computerul de pe staţia
de andocare.
3
Re-montaţi capacul conectorului corespunzător staţiei de andocare, situat la baza computerului.
!
Este extrem de important să remontaţi capacul conectorului staţiei de andocare după deconectarea computerului de la staţie.
În cazul în care capacul nu este re-montat, înăuntru poate pătrunde praf, iar acest lucru poate duce la deteriorarea computerului.
✍
Pentru a deconecta complet staţia de andocare de la sursa de curent alternativ, deconectaţi adaptorul AC.
n 96 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea difuzoarelor externe
Puteţi conecta la computerul dvs. dispozitive externe de redare a sunetelor (nu sunt furnizate), precum difuzoare sau căști.
Pentru a conecta difuzoare externe
1
Conectaţi cablul difuzorului (1) (nu este furnizat) la conectorul pentru căști (2) i.
2
Conectaţi celălalt capăt al cablului la difuzorul extern (3).
3
Micșoraţi volumul difuzoarelor înainte să le porniţi.
✍
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
!
Nu așezaţi dischete pe difuzoare. Câmpul magnetic al acestora poate distruge datele de pe dischete.
Funcţia de atenuare a zgomotului nu este operaţională pentru sunete redate prin difuzoare externe.
n 97 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor extern
Puteţi conecta un monitor extern (nu este furnizat) la computer. De exemplu, puteţi utiliza computerul cu un monitor de
computer sau cu un proiector.
!
Redarea unui disc Blu-ray la un ecran extern conectat se poate întrerupe, în funcţie de tipul sau de rata de biţi a secvenţei video.
Puteţi rezolva această problemă prin reducerea rezoluţiei ecranului. Urmaţi pașii din De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
(pagina 205) pentru a schimba rezoluţia ecranului.
✍
Dacă prin deconectarea afișajului extern de la staţia de andocare opţională, rezoluţia ecranului LCD a computerului nu se modifică
automat, modificaţi setările de afișare curente. Pentru a modifica setările, consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 105).
Conectaţi cablul de alimentare al afișajului extern după ce conectaţi toate celelalte cabluri.
n 98 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor de computer
Aveţi posibilitatea să conectaţi un monitor de computer fie direct la computer, fie prin intermediul staţiei de andocare
opţionale.
Pentru a conecta un monitor de computer
!
Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la staţia de andocare. Folosiţi portul
MONITOR de pe staţia de andocare pentru a conecta un monitor de computer.
1
Dacă este necesar, conectaţi un capăt al cablului de alimentare al monitorului (1) la monitor și celălalt capăt la o priză AC.
2
Dacă doriţi să conectaţi un monitor analogic, conectaţi cablul afișajului (2) (nu este furnizat) la portul pentru afișaj
(VGA) (3) a de pe computer sau de pe staţia de andocare.
n 99 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
3
Dacă doriţi să conectaţi un monitor TFT/DVI, conectaţi cablul de monitor (2) (nu este furnizat) la un adaptor
HDMI - DVI-D (3) (nu este furnizat) și conectaţi un capăt al cablului HDMI (4) (nu este furnizat) la cablul HDMI - DVI-D (3),
iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI (5) al computerului, sau introduceţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) în
portul DVI-D al staţiei de andocare.
4
Dacă monitorul extern al computerului este echipat cu un port de intrare HDMI, conectaţi un capăt al unui cablu
HDMI (nu este furnizat) la portul de ieșire HDMI al computerului și celălalt la portul de intrare HDMI al monitorului
computerului.
!
Computerul dvs. este compatibil cu standardul HDCP și este capabil de a cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale,
din motive de protecţie la copyright, ceea ce vă permite să redaţi și să vizualizaţi o largă varietate de conţinuturi protejate prin
copyright, de înaltă calitate. Pentru a vizualiza conţinutul protejat prin drepturi de autor, conectaţi un monitor compatibil HDCP la
portul de ieșire HDMI al computerului dvs. sau la portul DVI-D al staţiei de andocare. Dacă la computerul dvs. este conectat un
monitor incompatibil, nu veţi putea reda sau vizualiza niciun fel de conţinut protejat prin drepturi de autor.
✍
DVI-D înseamnă Digital Visual Interface - Digital (Interfaţă vizuală digitală - digitală). Este un tip de port DVI care acceptă doar semnale
video digitale (nu și semnale video analogice). Are 24 de pini.
Un port DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated - Interfaţă vizuală digitală - integrată) acceptă atât semnale video digitale, cât și
semnal video analogice. Are 29 de pini.
n 100 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui monitor de computer multimedia
Puteţi conecta un monitor de computer multimedia ce include difuzoare și microfon încorporate, fie direct la computer,
fie prin intermediul staţiei de andocare opţionale.
Pentru a conecta un monitor de computer multimedia
!
Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la staţia de andocare. Folosiţi portul
MONITOR de pe staţia de andocare pentru a conecta un monitor de computer multimedia.
1
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului de computer multimedia (1) la o priză AC.
2
Conectaţi cablul monitorului (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (3) a de pe computer sau de pe staţia
de andocare.
3
Conectaţi cablul de difuzor (4) (nu este furnizat) la conectorul pentru căști (5) i de la computer.
4
Conectaţi cablul microfonului (6) (nu este furnizat) la conectorul pentru microfon (7) m de la computer.
n 101 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
n 102 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui televizor
Puteţi conecta un televizor cu intrare HDMI la computer.
Pentru a conecta un televizor la computer
!
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de generare a sunetelor.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 217).
1
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză de c.a.
2
Conectaţi un capăt al unui cablul HDMI (2) nu este furnizat la portul de ieșire HDMI (3) de la computer și celălalt capăt
la televizor.
3
Comutaţi canalul de intrare al televizorului la intrare externă.
4
Setaţi sistemul de configurare al televizorului.
!
Dacă este folosit un alt driver decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afișată și nu se vor auzi sunete. Folosiţi întotdeauna driverul
furnizat de Sony pentru actualizări.
n 103 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
✍
Consultaţi manualul aferent televizorului dvs. pentru mai multe informaţii despre instalare și utilizare.
Cablul HDMI conduce și semnal video și audio.
De asemenea, puteţi conecta un receptor de tip home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetelor
surround între computerul dvs. și televizor, folosind o conexiune HDMI.
Pentru a conecta un dispozitiv de ieșire audio digital de înaltă calitate între computerul dvs. și
un televizor
!
Înainte de a conecta dispozitivul la computer, verificaţi mai întâi dacă a fost setată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home
theater sau dispozitivul de decodare a sunetelor surround.
Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de generare a sunetelor.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 217).
1
Porniţi televizorul și setaţi-i intrarea la HDMI.
2
Porniţi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare a sunetelor surround și setaţi-i intrarea la HDMI.
3
Introduceţi un capăt al cablului HDMI (nu este furnizat) în portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al
dispozitivului de decodare a sunetelor surround, iar celălalt capăt în portul de ieșire HDMI al computerului.
4
Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a comuta ieșirea de afișare la televizorul conectat.
✍
Puteţi ajusta rezoluţia televizorului conectat de la computerul dvs. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
(pagina 205) pentru procedura detaliată.
În prezenţa unei conexiuni HDMI, volumul poate fi ajustat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul dvs. nu are niciun
control asupra volumului de ieșire al dispozitivelor conectate.
n 104 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui proiector
Puteţi conecta un proiector (de exemplu proiectorul LCD Sony) fie direct la computer, fie prin intermediul staţiei de
andocare opţionale.
Pentru a conecta un proiector
!
Portul pentru monitor de pe computerul dvs. nu este accesibil dacă aţi atașat computerul la staţia de andocare. Folosiţi portul
MONITOR de la staţia de andocare pentru a conecta un proiector.
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al proiectorului la o priză AC.
2
Conectaţi un cablu de imagine (2) (nu este furnizat) la portul pentru monitor (3) a de la computer sau de la staţia
de andocare.
3
Conectaţi un cablu audio (4) (nu este furnizat) la conectorul pentru căști (5) i de pe computer.
4
Conectaţi cablul afișajului și cablul audio la portul și la conectorul de pe proiector (6).
n 105 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Selectarea modurilor de afișare
Dacă s-a conectat un monitor extern (monitor de birou etc.) la computerul dvs., aveţi posibilitatea să selectaţi monitorul care
se va utiliza drept monitor principal.
Dacă doriţi să lucraţi pe ecranul computerului și pe monitorul extern în același timp, consultaţi Utilizarea funcţiei Mai multe
monitoare (pagina 106) pentru informaţii suplimentare.
Pentru a selecta un monitor
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
✍
Este posibil să nu puteţi afișa același conţinut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în același timp,
în funcţie de tipul de monitor extern sau de proiector.
Înainte de a porni computerul, porniţi dispozitivele periferice.
n 106 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
Funcţia Mai multe monitoare vă permite să distribuiţi porţiuni ale desktopului pe afișaje separate. De exemplu, dacă aveţi
un monitor extern conectat la portul pentru monitor, ecranul computerului și monitorul extern pot funcţiona ca un singur
monitor desktop.
Puteţi muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisaţi obiecte, precum fereastra unei aplicaţii
deschise sau o bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.
✍
Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcţia Mai multe monitoare.
Este posibil ca unele aplicaţii software să nu fie compatibile cu setările funcţiei Mai multe monitoare.
Aveţi grijă ca, în timp ce utilizaţi funcţia Mai multe monitoare, computerul dvs. să nu intre în modul Repaus sau Hibernare.
În caz contrar, computerul ar putea să nu mai revină la modul Normal.
Dacă setaţi culori diferite pe fiecare monitor, nu extindeţi o fereastră pe două monitoare. În caz contrar, este posibil ca programul dvs.
să nu funcţioneze corespunzător.
Stabiliţi mai puţine culori sau o rezoluţie mai mică pentru fiecare ecran.
n 107 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Utilizarea funcţiei Mai multe monitoare
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.
✍
Puteţi, de asemenea, să modificaţi atribuirea funcţiilor pentru butonul S1 pentru a activa funcţia Mai multe monitoare prin intermediul
butonului S1. Pentru a modifica atribuirea funcţiilor pentru butonul S1, ţineţi apăsat butonul pentru a afișa fereastra de modificare
a atribuirii funcţiilor. Pentru detalii despre butonul S1, consultaţi Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 37).
În plus, puteţi seta culorile și rezoluţia pentru fiecare ecran și puteţi personaliza funcţia Mai multe monitoare.
n 108 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui microfon extern
Dacă este necesar să folosiţi un dispozitiv de intrare pentru sunet (de exemplu pentru a conversa pe Internet), trebuie să
conectaţi un microfon extern (nu este furnizat).
Pentru a conecta un microfon extern
Conectaţi cablul microfonului (1) la conectorul pentru microfon (2) m.
✍
Asiguraţi-vă că microfonul este proiectat pentru a fi folosit cu un computer.
n 109 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv Magistrală serială universală (USB)
Pentru a preveni deteriorarea computerului și/sau a dispozitivelor USB, respectaţi următoarele:
❑ Dacă mutaţi computerul cu dispozitivele USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la șoc sau impact.
❑ Nu puneţi computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.
Conectarea unui mouse USB
Pentru a conecta un mouse USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul mouse-ului USB (2) la portul USB.
Acum puteţi folosi mouse-ul USB (nu este furnizat) (3).
n 110 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei unităţi de dischetă USB
Puteţi achiziţiona o unitate de dischetă USB și o puteţi conecta la computer.
Pentru a conecta o unitate de dischetă USB
1
Alegeţi portul USB (1)
pe care doriţi să îl utilizaţi.
2
Conectaţi cablul unităţii de dischetă USB (2) la portul USB.
Unitatea de dischetă USB (3) este acum gata de utilizare.
!
Când utilizaţi o unitate de dischetă USB, nu aplicaţi forţa asupra portului USB. Acest lucru poate produce defecţiuni.
n 111 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Deconectarea unei unităţi de dischetă USB
Puteţi deconecta o unitate de dischetă USB atunci când computerul este pornit, dar și atunci când este oprit. Deconectarea
unităţii în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie (Repaus sau Hibernare) poate duce la defectarea
computerului.
Pentru a deconecta o unitate de dischetă USB
✍
Pentru a deconecta o unitate de dischetă USB atunci când computerul este oprit, omiteţi pașii 1–5.
1
Închideţi toate programele care utilizează unitatea de dischetă.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware din bara de activităţi.
3
Selectaţi unitatea de dischetă pe care doriţi să o deconectaţi.
4
Faceţi clic pe Oprire.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a scoate unitatea de dischetă.
6
Deconectaţi unitatea de dischetă de la computer.
n 112 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei imprimante
Puteţi conecta o imprimantă compatibilă cu Windows la computer, pentru a imprima documente.
Conectarea unei imprimante folosind un port USB
Aveţi posibilitatea să conectaţi la computer o imprimantă USB compatibilă cu versiunea de Windows instalată pe
computerul dvs.
Pentru a conecta o imprimantă folosind un port USB
1
Conectaţi cablul de alimentare (1) al imprimantei la o priză AC.
2
Alegeţi portul USB (3)
3
Conectaţi un capăt al cablului imprimantei USB (2) (nu este furnizat) la portul USB și celălalt capăt la imprimantă.
pe care doriţi să îl utilizaţi.
n 113 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unui dispozitiv i.LINK
Note cu privire la conectarea dispozitivelor i.LINK
❑ Computerul dvs. este echipat cu un port i.LINK pe care îl puteţi utiliza pentru a conecta un dispozitiv i.LINK,
precum o cameră video digitală.
❑ Portul i.LINK de la computerul dvs. nu alimentează cu energie un dispozitiv extern. Dacă dispozitivul extern necesită
alimentare externă, conectaţi-l la o sursă de alimentare.
❑ Portul i.LINK permite rate de transfer de până la 400 Mbps. Cu toate acestea, rata de transfer propriu-zisă depinde de
rata de transfer a dispozitivului extern.
❑ Cablurile i.LINK opţionale este posibil să nu fie disponibile în unele ţări sau regiuni.
❑ Conexiunea i.LINK cu alte dispozitive compatibile nu este în întregime garantată.
❑ Conexiunea i.LINK ar putea să nu fie disponibilă în funcţie de aplicaţiile software, de sistemul de operare și de
dispozitivele compatibile cu i.LINK pe care le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat
odată cu aplicaţia software.
❑ Verificaţi condiţiile de lucru și compatibilitatea dintre sistemul de operare și perifericele compatibile cu i.LINK
(de exemplu o unitate HDD sau CD-RW) înainte de a le conecta la computer.
n 114 N
Utilizarea dispozitivelor periferice
Conectarea unei camere video digitale
Pentru a conecta o cameră video digitală
Conectaţi un capăt al unui cablu i.LINK (1) (nu este furnizat) la portul i.LINK (2) de pe computer și celălalt capăt la portul
DV In/Out (3) de pe camera video digitală.
✍
La camerele video digitale Sony, porturile etichetate cu DV Out, DV In/Out sau i.LINK sunt compatibile cu i.LINK.
Camera video digitală Sony pe care o prezentăm aici este cu titlu de exemplu. Camera dvs. video digitală poate necesita un mod de
conexiune diferit.
Nu puteţi accesa imaginile stocate pe un suport Memory Stick atunci când folosiţi o conexiune i.LINK.
n 115 N
Personalizarea computerului VAIO
Personalizarea computerului VAIO
Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi modifica setările principale ale computerului VAIO. Printre altele,
veţi învăţa cum să utilizaţi și să particularizaţi aspectul software-ului și al utilităţilor Sony.
❑ Setarea parolei (pagina 116)
❑ Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 128)
❑ Utilizarea cipului Trusted Platform Module (TPM) (pagina 136)
❑ Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center (pagina 143)
❑ Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 144)
❑ Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management (pagina 149)
❑ Protejarea hard diskului (pagina 151)
n 116 N
Personalizarea computerului VAIO
Setarea parolei
Pe lângă parola Windows, aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţiile BIOS pentru a seta două tipuri de parole pentru a vă proteja
computerul: parola de pornire și parola pentru hard disk*.
Odată ce aţi setat parola de pornire, vi se va cere să introduceţi această parolă după ce apare sigla VAIO ori de câte ori veţi
porni computerul. Parola de pornire vă permite să protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat.
Parola de hard disk asigură o securitate suplimentară a datelor stocate în dispozitivul dvs. de stocare încorporat. Dacă setaţi
parola pentru hard disk, alţi utilizatori nu vor putea accesa datele fără a cunoaște parola, chiar dacă dispozitivul de stocare
încorporat protejat prin parolă este extras din computerul dvs. și instalat în alt computer.
*
Parola pentru hard disk nu este disponibilă pe modele cu două dispozitive de stocare încorporate dispuse într-o configuraţie RAID.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
n 117 N
Personalizarea computerului VAIO
Adăugarea parolei de pornire
Parola de pornire este furnizată pentru a proteja computerul împotriva accesului neautorizat.
Există două tipuri de parolă de pornire: parola de computer și parola de utilizator. Parola de computer este furnizată
utilizatorilor cu drepturi de administrator asupra computerului pentru modificarea tuturor opţiunilor de configurare din
ecranul de configurare din BIOS, precum și pentru pornirea computerului. Parola de utilizator este furnizată utilizatorilor
standard pentru a le permite modificarea unora dintre opţiunile de configurare din BIOS, precum și pornirea computerului.
Pentru a seta parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer.
!
După ce aţi setat parola de pornire, nu puteţi porni computerul fără să introduceţi această parolă. Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola.
Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită de accesul altor persoane.
Dacă uitaţi parola de pornire și aveţi nevoie de asistenţă pentru a o reiniţializa, se va percepe o taxă de reiniţializare a parolei; pentru
reiniţializarea parolei, este posibil să fie necesară trimiterea computerului în service.
✍
În cazul în care computerul dvs. este prevăzut cu senzor de amprentă digitală și aţi setat parola de pornire împreună cu funcţia de
autentificare cu amprentă digitală, aveţi posibilitatea să utilizaţi autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi parola la
pornirea computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 128).
n 118 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
4
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
5
Selectaţi Password when Power On în Security și apăsaţi pe tasta Enter.
6
Modificaţi setarea din Disabled în Enabled.
7
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 119 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator)
!
Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator.
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 120 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificarea/Eliminarea parolei de pornire
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set Machine Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe
tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 121 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator)
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter.
4
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security. Selectaţi Set User Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe
tasta Enter.
Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe
tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 122 N
Personalizarea computerului VAIO
Adăugarea parolei de hard disk
Parola de hard disk asigură o securitate suplimentară a datelor stocate în dispozitivul dvs. de stocare încorporat.
Dacă activaţi parola de hard disk, aceasta adaugă un nivel suplimentar de securitate.
Când adăugaţi parola de hard disk, trebuie să setaţi atât parola master, cât și parola de utilizator. Parola master este
destinată utilizatorilor cu drepturi administrative asupra computerului pentru a reseta parola de utilizator în ecranul de
configurare BIOS. Parola de utilizator este furnizată pentru blocarea dispozitivului dvs. de stocare încorporat. După ce aţi
setat parola de utilizator, va trebui să introduceţi această parolă alături de parola de pornire (dacă este setată), după apariţia
siglei VAIO.
!
Parola pentru hard disk nu este disponibilă pe modele cu două dispozitive de stocare încorporate dispuse într-o configuraţie RAID.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
Nu puteţi porni computerul dvs. cu parola master.
Dacă uitaţi parola master sau dacă tastatura suferă o defecţiune, ceea ce este esenţial pentru introducerea parolei, nu este posibilă
nicio soluţie de ocolire și datele stocate în dispozitivul de stocare vor fi inaccesibile. REINIŢIALIZAREA acestei parole NU este posibilă.
Va trebui să înlocuiţi dispozitivul de stocare încorporat pe cheltuiala dvs. și veţi pierde toate datele stocate iniţial pe dispozitiv.
Asiguraţi-vă că notaţi parolele master și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la acestea.
✍
În cazul în care computerul dvs. este prevăzut cu senzor de amprentă digitală și aţi setat parola de pornire împreună cu funcţia de
autentificare cu amprentă digitală, aveţi posibilitatea să utilizaţi autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi parola la
pornirea computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea autentificării cu amprentă digitală (pagina 128).
n 123 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a adăuga parola de hard disk
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
✍
Dacă aţi setat parola de pornire, introduceţi parola dvs. de pornire.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Hard Disk Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Apare ecranul Hard Disk Password.
✍
În cazul în care computerul este echipat atât cu dispozitiv de stocare încorporat cu memorie flash, cât și cu unitate hard disk
încorporată, selectaţi Hard Disk 1 Password pentru dispozitivul de stocare încorporat cu memorie flash sau selectaţi
Hard Disk 2 Password pentru unitatea de hard disk.
4
Selectaţi Enter Master and User Passwords și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Selectaţi Continue pe ecranul de avertizare și apăsaţi pe tasta Enter.
6
Introduceţi parola master de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
7
Introduceţi parola de utilizator de două ori și apăsaţi pe tasta Enter.
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii).
8
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.
9
Apăsaţi pe tasta Esc și apoi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta fila Exit.
10 Apăsaţi pe tasta M sau pe tasta m pentru a selecta Exit Setup și apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 124 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificarea/Eliminarea parolei de hard disk
Pentru a modifica parola de hard disk
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
✍
Dacă aţi setat parola de pornire, introduceţi parola dvs. de pornire.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Hard Disk Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Apare ecranul Hard Disk Password.
✍
În cazul în care computerul este echipat atât cu dispozitiv de stocare încorporat cu memorie flash, cât și cu unitate hard disk cu
memorie flash încorporată, selectaţi Hard Disk 1 Password pentru dispozitivul de stocare încorporat cu memorie sau selectaţi
Hard Disk 2 Password pentru unitatea de hard disk.
4
Selectaţi Change Master Password sau Change User Password și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Introduceţi parola curentă o dată, apoi o nouă parolă de două ori.
6
Apăsaţi pe tasta Enter.
7
Apăsaţi pe tasta Enter la apariţia mesajului de succes.
8
Apăsaţi pe tasta Esc și apoi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta fila Exit.
9
Apăsaţi pe tasta M sau pe tasta m pentru a selecta Exit Setup și apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 125 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a șterge parola de hard disk
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
✍
Dacă aţi setat parola de pornire, introduceţi parola dvs. de pornire.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Hard Disk Password,
apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Apare ecranul Hard Disk Password.
✍
În cazul în care computerul este echipat atât cu dispozitiv de stocare încorporat cu memorie flash, cât și cu unitate hard disk cu
memorie flash încorporată, selectaţi Hard Disk 1 Password pentru dispozitivul de stocare încorporat cu memorie sau selectaţi
Hard Disk 2 Password pentru unitatea de hard disk.
4
Selectaţi Enter Master and User Passwords și apăsaţi pe tasta Enter.
5
Introduceţi parola curentă pentru Enter Current Hard Disk Master Password și apăsaţi pe tasta Enter.
6
Apăsaţi pe tasta Enter fără a introduce nicio literă pentru câmpurile rămase.
7
Apăsaţi pe tasta Enter la apariţia mesajului de succes.
8
Apăsaţi pe tasta Esc și apoi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta fila Exit.
9
Apăsaţi pe tasta M sau pe tasta m pentru a selecta Exit Setup și apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 126 N
Personalizarea computerului VAIO
Adăugarea parolei de Windows
Parola de Windows este utilă atunci când trebuie să partajaţi un singur computer cu mai multe persoane. Setând parola de
Windows, aveţi posibilitatea să protejaţi contul dvs. de utilizator împotriva accesului neautorizat.
Vi se va solicita să introduceţi parola de Windows după ce selectaţi contul dvs. de utilizator.
!
Asiguraţi-vă că nu uitaţi parola. Scrieţi parola și păstraţi-o în siguranţă și ferită de accesul altor persoane.
✍
În cazul în care computerul este prevăzut cu senzor de amprentă digitală și dvs. aţi setat parola de Windows împreună cu
funcţionalitatea de autentificare prin amprentă digitală, aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţia de autentificare prin amprentă digitală în
loc să introduceţi parola la pornirea computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea autentificării cu amprentă
digitală (pagina 128).
Pentru a adăuga parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Creare parolă pentru cont în Efectuare de modificări la contul de utilizator.
5
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi parola pentru contul dvs.
6
Faceţi clic pe Creare parolă.
✍
Consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows pentru informaţii suplimentare despre parola de Windows.
n 127 N
Personalizarea computerului VAIO
Modificarea/Eliminarea parolei de Windows
Pentru a modifica parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Modificare parolă.
5
În câmpul Parola actuală, introduceţi parola curentă.
6
În câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă nouă, introduceţi o parolă nouă.
7
Faceţi clic pe Modificare parolă.
Pentru a elimina parola de Windows
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Conturi utilizator și siguranţa familiei sau pe Conturi utilizator.
3
Faceţi clic pe Conturi utilizator.
4
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
5
În câmpul Parola actuală, introduceţi parola curentă pe care doriţi să o eliminaţi.
6
Faceţi clic pe Eliminare parolă.
n 128 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală
Este posibil ca în computerul dvs. să existe un senzor de amprentă digitală; acesta are rolul de a vă oferi avantaje
suplimentare. Bara orizontală de dimensiuni reduse amplasată între butoanele tactile stâng și drept este senzorul
cititorului de amprentă digitală și va fi denumită în continuare senzor de amprentă digitală.
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dvs. este echipat cu senzorul de amprentă digitală.
După ce vă înregistraţi amprenta/amprentele digitale, funcţia de autentificare cu amprentă digitală oferă:
❑ O alternativă la funcţia de introducere a parolei
❑ Acţiunea de Log on la Windows (pagina 133)
Dacă aţi înregistrat amprentele dvs. digitale pentru contul dvs. de utilizator, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă
digitală în loc de introducerea parolei pentru a efectua Log on la Windows.
❑ Caracteristica Power-on Security (pagina 133)
Dacă aţi setat parola de pornire (pagina 117) și/sau parola de hard disk* (pagina 122), puteţi utiliza autentificarea cu
amprentă digitală în loc să introduceţi parola la pornirea computerului.
❑ Caracteristica Password Bank pentru accesarea rapidă a site-urilor Web (pagina 134)
Puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi informaţiile necesare pentru accesarea site-urilor
Web protejate prin parolă (conturi de utilizator, parole etc.).
❑ Caracteristica File Safe pentru criptarea/decriptarea datelor (pagina 134)
Cu ajutorul caracteristicii File Safe aveţi posibilitatea să criptaţi fișiere și foldere pentru a crea o arhivă criptată.
Pentru a decripta sau accesa astfel de arhive criptate, aveţi posibilitatea să utilizaţi autentificarea cu amprentă digitală
sau să introduceţi parola pe care aţi specificat-o pentru criptare.
❑ Funcţia de lansare rapidă a aplicaţiilor pentru accesarea rapidă a aplicaţiilor (pagina 134)
După ce asociaţi o aplicaţie cu amprenta dvs. digitală, aveţi posibilitatea să parcurgeţi cu degetul senzorul de amprentă
digitală pentru a lansa aplicaţia respectivă.
*
Parola pentru hard disk nu este disponibilă pe modele cu două dispozitive de stocare încorporate dispuse într-o configuraţie RAID.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
n 129 N
Personalizarea computerului VAIO
Precauţii la utilizarea autentificării cu amprentă digitală
❑ Tehnologia de autentificare cu amprentă digitală nu asigură în totalitate autentificarea utilizatorilor sau protejarea datelor
sau componentelor hardware.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de utilizarea sau incapacitatea dvs. de
a utiliza senzorul de amprentă digitală.
❑ Recunoașterea amprentei digitale depinde de condiţiile dvs. de utilizare și diferă de la o persoană la alta.
❑ Efectuaţi o copie de rezervă a datelor stocate pe unitatea stocare încorporată, în special în arhivele criptate create cu
ajutorul caracteristicii File Safe, înainte de a trimite computerul la reparat.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea datelor sau pentru modificările efectuate asupra acestora care
ar putea rezulta în timpul reparării.
❑ În cazul în care unitatea stocare încorporată trebuie iniţializată, de exemplu după operaţia de reparare, șabloanele de
amprentă digitală se vor pierde. Va trebui să le înregistraţi din nou pe toate.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor privind autentificarea cu amprentă digitală se efectuează pe propriul risc.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
❑ Înainte de a vă debarasa de computer sau înainte de a-l ceda unui terţ, se recomandă cu insistenţă ștergerea datelor de
amprentă digitală înregistrate în senzorul de amprentă digitală după ce ștergeţi datele stocate pe dispozitivul dvs. de
stocare încorporată. Consultaţi Ștergerea amprentelor digitale înregistrate (pagina 135) pentru procedura detaliată.
❑ Este posibil ca un senzor de amprentă digitală să funcţioneze incorect sau să deterioreze, dacă zgâriaţi suprafaţa sa cu:
❑ un obiect solid sau ascuţit
❑ obiecte mici, de exemplu atingeţi cu un deget murdar senzorul de amprentă
❑ Înainte de a vă scana amprenta, descărcaţi electricitatea statică din degetul dvs. prin atingerea unui obiect metalic,
în special în sezoanele uscate (iarna). Electricitatea statică poate provoca funcţionarea defectuoasă a senzorului de
amprentă digitală.
n 130 N
Personalizarea computerului VAIO
Înregistrarea unei amprente digitale
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală, trebuie să înregistraţi amprenta/amprentele dvs. digitale
în computer.
✍
Setaţi parola de Windows pe computerul dvs. înainte de a efectua înregistrarea. Consultaţi Adăugarea parolei de Windows
(pagina 126) pentru instrucţiunile detaliate.
Pentru a înregistra o amprentă digitală
!
Pentru fiecare utilizator se pot înregistra maximum 10 amprente digitale, iar pentru a efectua Log on la sistem utilizând caracteristica
Power-on Security se pot înregistra maximum 21 de amprente digitale. De asemenea, aveţi posibilitatea să selectaţi amprenta
digitală pe care doriţi să o utilizaţi ulterior pentru caracteristica Power-on Security.
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, Protector Suite QL și apoi pe Control Center.
2
Faceţi clic pe Fingerprints și apoi pe Initialize.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✍
Pentru informaţii detaliate, consultaţi fișierul Ajutor.
n 131 N
Personalizarea computerului VAIO
Dacă nu aţi reușit să înregistraţi o amprentă digitală, urmaţi acești pași pentru a încerca din nou.
1
Plasaţi articulaţia superioară a degetului pe senzorul de amprentă digitală (1).
2
Parcurgeţi cu degetul de sus în jos senzorul de amprentă digitală.
n 132 N
Personalizarea computerului VAIO
!
Plasaţi porţiunea plată a vârfului degetului în centrul senzorului de amprentă digitală.
Scanaţi amprenta digitală de la articulaţia superioară a degetului până la vârful degetului.
Nu îndepărtaţi degetul de senzorul de amprentă digitală în timp ce îl treceţi deasupra acestuia.
Este posibil ca înregistrarea amprentei digitale să eșueze dacă mișcaţi degetul prea rapid sau prea încet. Așteptaţi aproximativ
o secundă pentru ca senzorul de amprentă digitală se scaneze amprenta dvs. digitală.
Este posibil să nu reușiţi să vă înregistraţi și ca amprenta dvs. digitală să nu poată fi recunoscută, dacă degetul este excesiv de uscat
sau umed, ridat, rănit, murdar etc.
Înregistraţi mai multe amprente digitale în cazul în care senzorul de amprentă nu reușește să recunoască amprenta.
Asiguraţi-vă că amprentele dvs. și senzorul de amprentă digitală sunt curate pentru a menţine funcţionarea optimă a caracteristicii
de recunoaștere.
n 133 N
Personalizarea computerului VAIO
Efectuarea de Log on la sistem
Pentru a utiliza funcţia de autentificare cu amprentă digitală în locul introducerii parolei pentru a efectua Log on la sistem,
trebuie să setaţi parolele de pornire, de hard disk* și Windows și să configuraţi computerul pentru autentificare cu amprentă
digitală.
Pentru setarea parolelor de pornire, hard disk* și de Windows, consultaţi Setarea parolei (pagina 116).
*
Parola pentru hard disk nu este disponibilă pe modele cu două dispozitive de stocare încorporate dispuse într-o configuraţie RAID.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
Pentru informaţii detaliate, vezi fișierul Ajutor inclus în Protector Suite QL.
Efectuarea de Log on la Windows
Dacă aţi înregistrat amprentele dvs. digitale pentru contul dvs. de utilizator, puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală
în loc să introduceţi parola Windows. Pentru a efectua Log on la Windows, parcurgeţi transversal senzorul de amprentă
digitală cu degetul a cărui amprentă este înregistrată atunci când apare ecranul de Log on la Windows.
Caracteristica Power-on Security
Dacă aţi setat parola de pornire (pagina 117) și/sau parola de hard disk (pagina 122), puteţi utiliza autentificarea cu amprentă
digitală în loc să introduceţi parola la pornirea computerului.
n 134 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea caracteristicii Password Bank
După ce înregistraţi în Password Bank informaţiile de utilizator (conturi de utilizator, parole etc.) pentru site-uri Web,
puteţi utiliza autentificarea cu amprentă digitală în loc să introduceţi informaţiile necesare pentru accesarea site-urilor
Web protejate prin parolă.
Pentru informaţii detaliate, vezi fișierul Ajutor inclus în Protector Suite QL.
!
În funcţie de site-ul Web pe care îl accesaţi, este posibil să nu puteţi utiliza caracteristica Password Bank.
Utilizarea caracteristicii File Safe
Cu ajutorul caracteristicii File Safe puteţi crea o arhivă criptată în care să includeţi un fișier și/sau un folder, în vederea
protejării acestuia împotriva accesului neautorizat. Arhiva criptată poate fi decriptată sau deblocată pentru accesarea
fișierului/folderului inclus parcurgând transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul sau introducând parola pentru
copii de rezervă pe care aţi specificat-o pentru criptare.
Pentru informaţii detaliate, vezi fișierul Ajutor inclus în Protector Suite QL.
Utilizarea caracteristicii de lansare a aplicaţiilor
Caracteristica de lansare a aplicaţiilor este disponibilă pe computerul dvs. pentru a lansa aplicaţia dvs. favorită (fișier
executabil) asociată unuia dintre degetele dvs. cu amprentă înregistrată. După ce asociaţi o aplicaţie la degetul dvs.,
aveţi posibilitatea să lansaţi aplicaţia asociată parcurgând transversal senzorul de amprentă digitală cu degetul.
Pentru informaţii detaliate, vezi fișierul Ajutor inclus în Protector Suite QL.
n 135 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală împreună cu cipul TPM
Utilizarea autentificării cu amprentă digitală împreună cu caracteristica TPM de criptare a datelor poate spori securitatea
computerului dvs. Pentru instrucţiuni privind modul de utilizare a TPM, consultaţi Utilizarea cipului Trusted Platform
Module (TPM) (pagina 136).
Pentru a utiliza autentificarea cu amprentă digitală împreună cu cipul TPM, computerul dvs. trebuie să fie echipat atât cu un
senzor de amprentă digitală, cât și cu cip TPM. Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dvs. este echipat
cu acestea.
Pentru informaţii detaliate, vezi fișierul Ajutor inclus în Protector Suite QL.
Ștergerea amprentelor digitale înregistrate
Înainte de a vă debarasa de computer sau înainte de a-l ceda unui terţ, se recomandă cu insistenţă ștergerea datelor de
amprentă digitală înregistrate în senzorul de amprentă digitală după ce ștergeţi datele stocate pe dispozitivul dvs. de stocare
încorporată.
Pentru a șterge amprentele digitale înregistrate
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Security, în vederea afișării filei Security.
4
Apăsaţi pe tasta m pentru a selecta Clear Fingerprint Data, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
5
În mesajul de confirmare selectaţi Continue, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Datele de amprente digitală înregistrate în senzorul de amprentă digitală se șterg automat după repornirea sistemului.
n 136 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea cipului Trusted Platform Module (TPM)
Cipul Trusted Platform Module (TPM) este încorporat numai în modelele selectate și oferă computerului dvs. funcţii de
securitate de bază. În combinaţie cu cipul TPM, aveţi posibilitatea să criptaţi și să decriptaţi datele dvs. pentru a spori
securitatea computerului și pentru a împiedica accesul neautorizat.
TPM-urile sunt concepute de Trusted Computing Group (TCG) și sunt denumite, de asemenea, cipuri de securitate.
Consultaţi specificaţiile online pentru a afla dacă modelul dvs. este echipat cu cipul TPM.
n 137 N
Personalizarea computerului VAIO
Precauţii la utilizarea cipului TPM
❑ Deși computerul dvs. este echipat cu funcţiile de securitate TPM, aceste funcţii nu asigură protecţia totală a datelor și
componentelor dvs. hardware. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate prin
utilizarea acestor funcţii.
❑ După ce instalaţi Infineon TPM Professional Package, trebuie să setaţi câteva parole TPM pe computerul dvs.
Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele protejate cu TPM. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi
în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la acestea.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu
simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret
personal și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă acces la ele, înainte de a trimite computerul la
reparat. Este posibil ca datele stocate în chipul TPM de pe placa de bază să se piardă sau să se deterioreze în
timpul reparării.
❑ În cursul operaţiilor de reparaţii, funcţiile TPM vor fi de asemenea înlocuite dacă este necesară înlocuirea plăcii de bază.
În astfel de cazuri, utilizaţi copiile de rezervă ale fișierului arhivă pentru recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu
simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret
personal pentru a restaura configuraţia cipului TPM.
❑ Asiguraţi-vă că efectuaţi o copie de rezervă a datelor stocate pe unitatea de stocare încorporată înainte de a trimite
computerul la reparat. Este posibil ca după operaţiile de reparare unitatea de stocare încorporată să fie reiniţializată și
returnată; în astfel de cazuri, nu veţi avea posibilitatea să restauraţi datele de pe dispozitiv utilizând copiile de rezervă
ale fișierului arhivă de recuperare în caz de urgenţă, ale fișierului cu simbolul de recuperare în caz de urgenţă, ale
fișierului cu simbolul de reiniţializare a parolei și ale fișierului secret personal.
❑ Asiguraţi-vă că veţi configura operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă după finalizarea expertului de
iniţializare a cipului TPM. Dacă fereastra care conţine caseta de selectare Run automatic backup now se afișează după
configurare, selectaţi caseta de selectare respectivă și actualizaţi fișierele de rezervă. Este posibil ca procesul de restaurare
utilizând fișierele de rezervă să eșueze, dacă nu configuraţi operaţiile de efectuare automată a copiilor de rezervă.
❑ Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio
responsabilitate pentru nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
n 138 N
Personalizarea computerului VAIO
Notă importantă
❑ Nu criptaţi fișiere care conţin chei de utilizat pentru criptare și foldere care conţin astfel de fișiere.
Criptarea fișierelor din foldere care conţin chei de bază pentru utilizator și altele utilizând Encrypting File System (EFS)
vă va împiedica să lansaţi software-ul TPM și să decriptaţi datele criptate în următoarele cazuri:
❑ Software-ul TPM a fost instalat.
❑ Platforma a fost iniţializată.
❑ Funcţia EFS a fost activată în cursul procesului de iniţializare al utilizatorului.
Dacă sunt stabilite setările implicite, fișierele din folderele de mai jos nu pot fi criptate, deoarece au atribute de sistem.
Nu modificaţi atributele de sistem ale fișierelor din folderele de mai jos.
!
Următoarele foldere sunt invizibile în mod implicit.
❑ Foldere care conţin chei de bază pentru utilizator și altele
C:\<nume utilizator>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<nume utilizator>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<nume utilizator>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<nume utilizator>\All Users este o comandă rapidă la C:\ProgramData.)
C:\<nume utilizator>\<cont>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 139 N
Personalizarea computerului VAIO
❑ Nu criptaţi niciunul din următoarele fișiere arhivă, de rezervă sau cu simboluri. Restaurarea acestora nu va mai fi posibilă
în niciun mod, dacă le criptaţi din neatenţie.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de criptarea neglijentă a următoarelor
fișiere și a folderelor care le conţin.
❑ Fișierul cu copiile de rezervă create automat
Numele implicit al fișierului: SPSystemBackup.xml
Calea implicită: Nu există (Făcând clic pe Browse se va afișa fereastra <folder utilizator>\Documents\
Security Platform.)
❑ Folderul de stocare a datelor de rezervă create automat
Numele implicit al folderului: SPSystemBackup
Folderul este creat ca subfolder pentru fișierul SPSystemBackup.xml.
❑ Fișier secret personal pentru restaurarea configurării TPM
Numele implicit al fișierului: SPEmRecToken.xml
Calea implicită: Suport amovibil (dischetă, memorie USB etc.)
❑ Fișierul cu copii de rezervă ale cheii și certificatului
Numele implicit al fișierului: SpBackupArchive.xml
Calea implicită: Nu există (Făcând clic pe Browse se va afișa fereastra <folder utilizator>\Documents\
Security Platform.)
❑ Fișierul cu copiile de rezervă ale PSD
Numele implicit al fișierului: SpPSDBackup.fsb
Calea implicită: Nu există (Făcând clic pe Browse se va afișa fereastra <folder utilizator>\Documents\
Security Platform.)
n 140 N
Personalizarea computerului VAIO
❑ Nu criptaţi niciunul din următoarele fișiere cu simboluri de reiniţializare a parolelor sau fișiere secrete. Reiniţializarea
acestora nu va mai fi posibilă în niciun mod, dacă le criptaţi din neatenţie.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele sau daunele cauzate de criptarea neglijentă a următoarelor
fișiere și a folderelor care le conţin.
❑ Fișierul cu simbolul de reiniţializare a parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwdResetToken.xml
Calea implicită: Suport amovibil (dischetă, memorie USB etc.)
❑ Fișierul secret pentru reiniţializarea parolei
Numele implicit al fișierului: SPPwdResetSecret.xml
Calea implicită: Suport amovibil (dischetă, memorie USB etc.)
n 141 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea cipului TPM
Pentru a utiliza cipul TPM încorporat, trebuie să:
1 Activaţi cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS.
2 Instalaţi Infineon TPM Professional Package.
3 Iniţializaţi și configuraţi cipul TPM.
Pentru a activa cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS
1
2
3
4
5
6
Porniţi computerul.
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta fila Security, tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State
și apoi pe tasta Enter.
Apăsaţi pe tasta M sau pe tasta m pentru a selecta Enable și apăsaţi pe tasta Enter.
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter.
✍
De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi cipul TPM și să ștergeţi configuraţia acestuia în ecranul de configurare din BIOS.
!
Înainte de a activa TPM, asiguraţi-vă că setaţi parola de pornire și cea de hard disk* pentru a proteja configuraţia TPM împotriva
modificărilor neautorizate.
* Parola pentru hard disk nu este disponibilă pe modele cu două dispozitive de stocare încorporate dispuse într-o configuraţie RAID.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se efectuează la
pornirea computerului.
Nu veţi putea accesa date protejate cu TPM dacă goliţi drepturile de proprietate stocate în TPM. Înainte de a goli configuraţia cipului
TPM, asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale datelor protejate cu TPM.
n 142 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a instala Infineon TPM Professional Package
Citiţi fișierul Readme.txt din folderul C:\Infineon\Readme. Apoi faceţi dublu-clic pe setup.exe în folderul C:\Infineon
pentru a instala pachetul.
Pentru a instala acest pachet, trebuie să deţineţi drepturi de administrator pe computer.
!
Va trebui să setaţi câteva parole la instalarea Infineon TPM Professional Package. Fără aceste parole, nu veţi putea restaura datele
protejate cu TPM sau fișierele de rezervă. Asiguraţi-vă că notaţi parolele și că le păstraţi în siguranţă, fără ca alte persoane să aibă
acces la acestea.
Pentru a iniţializa și configura cipul TPM
Consultaţi documentaţia online pentru informaţii detaliate. Pentru a deschide documentaţia, faceţi clic pe Start,
Toate programele, Infineon Security Platform Solution și apoi pe Help.
!
Întreţinerea și gestionarea datelor protejate cu TPM se efectuează pe propriul risc. Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru
nicio defecţiune cauzată de întreţinerea și gestionarea datelor dvs.
n 143 N
Personalizarea computerului VAIO
Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center
Utilitarul VAIO Control Center vă permite să consultaţi informaţiile despre sistem și să specificaţi preferinţele pentru
comportamentul sistemului.
Pentru a utiliza VAIO Control Center
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Selectaţi elementul de control dorit și modificaţi setările.
3
După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK.
Setarea elementului dorit a fost modificată.
✍
Pentru informaţii suplimentare despre fiecare opţiune, consultaţi fișierul de Ajutor din VAIO Control Center.
Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideţi VAIO Control Center ca utilizator standard.
n 144 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modurilor de economisire a energiei
Puteţi beneficia de setările de gestionare a energiei pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. În afara modului operaţional
normal, computerul dvs. dispune de două moduri distincte de economisire a energiei: Repaus și Hibernare. Atunci când
folosiţi energia acumulatorului, trebuie să reţineţi că, dacă nivelul de încărcare a acumulatorului scade, computerul va intra
automat în modul Hibernare, indiferent de setarea de gestionare a energiei pe care aţi selectat-o.
!
Dacă nivelul de încărcare a bateriei scade sub 10%, trebuie fie să conectaţi adaptorul de c.a. pentru a reîncărca bateria, fie să vă opriţi
computerul și să instalaţi o baterie complet încărcată.
Utilizarea modului Normal
Aceasta este starea normală a computerului atunci când este în uz. În acest mod, indicatorul de culoare verde pentru nivelul
de energie luminează continuu.
n 145 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Repaus
În modul Repaus ecranul LCD se oprește, iar dispozitivul/dispozitivele de stocare și procesorul intră într-un mod de consum
redus de energie. În acest mod, indicatorul de culoare portocalie al nivelului de energie luminează intermitent, cu o frecvenţă
redusă.
!
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp atunci când acesta este deconectat de la sursa AC, activaţi modul Hibernare
sau închideţi computerul.
Pentru a activa modul Repaus
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare și apoi pe Repaus.
✍
Când computerul este în modul Repaus, nu puteţi introduce un disc.
Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare.
Modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare.
!
Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce calculatorul este în modul Repaus, veţi pierde datele nesalvate. Revenirea la starea de
lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele.
n 146 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a reveni la modul Normal
❑ Apăsaţi pe orice tastă.
❑ Apăsaţi butonul de alimentare al computerului.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.
✍
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul pentru a reveni la modul Normal atunci când deschideţi capacul
cu ecran LCD. Această preferinţă pentru reluarea consumului de energie se va pierde dacă îndepărtaţi atât adaptorul AC, cât și
acumulatorul. Consultaţi Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center (pagina 143).
În cazul în care computerul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp, va intra în modul Repaus. Pentru a modifica
acest lucru, puteţi modifica setările modului Repaus.
Pentru a modifica setările modului Repaus
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan din planul curent de alimentare.
3
Modificaţi timpul după care computerul intră în modul Repaus, apoi faceţi clic pe Salvare modificări.
n 147 N
Personalizarea computerului VAIO
Utilizarea modului Hibernare
În modul Hibernare, starea sistemului se salvează pe dispozitivul de stocare încorporat și alimentarea este oprită. Chiar și
atunci când acumulatorul se descarcă, datele nu vor fi pierdute. În acest mod, indicatorul nivelului de energie nu luminează.
✍
Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, activaţi modul Hibernare.
Pentru a activa modul Hibernare
Apăsaţi pe tastele Fn+F12.
Computerul intră în modul Hibernare.
Alternativ, puteţi face clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare, apoi pe Hibernare pentru a aduce computerul în
modul Hibernare.
✍
Când computerul este în modul Hibernare, nu puteţi introduce un disc.
Modul Hibernare necesită mai mult timp decât modul Repaus pentru a fi activat.
Modul Hibernare utilizează mai puţină energie decât modul Repaus.
!
Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.
n 148 N
Personalizarea computerului VAIO
Pentru a reveni la modul Normal
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
Computerul revine la starea normală.
!
Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.
✍
Este necesar mai mult timp pentru a reveni la modul Normal din modul Hibernare decât din modul Repaus.
Puteţi utiliza VAIO Control Center pentru a configura computerul pentru a reveni la modul Normal atunci când deschideţi capacul
cu ecran LCD. Această preferinţă pentru reluarea consumului de energie se va pierde dacă îndepărtaţi atât adaptorul AC, cât și
acumulatorul. Consultaţi Configurarea computerului cu ajutorul VAIO Control Center (pagina 143).
n 149 N
Personalizarea computerului VAIO
Gestionarea energiei prin intermediul VAIO Power Management
Gestionarea energiei vă ajută să configuraţi scheme energetice pentru funcţionarea cu alimentare de la reţea sau cu
acumulator pentru a adaptarea la cerinţele dvs privind consumul de energie.
VAIO Power Management este o aplicaţie software dezvoltată exclusiv pentru computerele VAIO. Prin intermediul acestei
aplicaţii software, puteţi îmbunătăţi funcţiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcţionarea mai bună
a computerului și o durată de viaţă mai lungă pentru acumulator. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru
informaţii suplimentare.
Selectarea unui plan de alimentare
Când porniţi computerul, o pictogramă de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Această pictogramă indică tipul de
sursă de alimentare utilizat la un moment dat, de exemplu alimentare cu CA. Faceţi clic pe această pictogramă pentru
a afișa fereastra ce prezintă starea alimentării.
Funcţia VAIO Power Management este adăugată la Opţiuni de alimentare din Windows.
Pentru a selecta un plan de alimentare
1
2
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
Selectaţi planul de alimentare dorit.
Pentru a modifica setările planului de alimentare
1
2
3
4
Faceţi clic pe Modificare setări plan de sub planul de alimentare dorit din fereastra Opţiuni de alimentare.
Modificaţi setările stării de repaus și setările de afișare în funcţie de necesităţi.
Dacă este necesar să modificaţi setările complexe, faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe și treceţi
la pasul 3.
În caz contrar, faceţi clic pe Salvare modificări.
Faceţi clic pe fila VAIO Power Management.
Modificaţi setările pentru fiecare element.
Faceţi clic pe OK.
n 150 N
Personalizarea computerului VAIO
VAIO Power Management Viewer
Puteţi vizualiza performanţa cu planul de alimentare care a fost modificat cu funcţia VAIO Power Management.
Pentru a porni VAIO Power Management Viewer
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Power Management și VAIO Power Management Viewer.
✍
Alternativ, puteţi lansa VAIO Power Management Viewer prin apăsare pe butonul S1.
n 151 N
Personalizarea computerului VAIO
Protejarea hard diskului
În cazul în care computerul dvs. este echipat cu o unitate de hard disk încorporată, atunci el are preinstalat utilitarul
VAIO HDD Protection pentru personalizarea setărilor dvs. pentru protejarea unităţii de hard disk împotriva șocurilor.
Puteţi selecta nivelul de senzitivitatea pentru senzorul de șocuri incorporate pentru a configura nivelul de protecţie adecvat.
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
!
Reţineţi că dispozitivul de stocare cu memorie flash încorporată nu face obiectul utilitarului VAIO HDD Protection.
Activarea VAIO HDD Protection
Pentru a vă proteja unitatea de hard disk împotriva șocurilor, trebuie să activaţi mai întâi VAIO HDD Protection.
Pentru a activa VAIO HDD Protection
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Security, apoi pe Hard Disk Drive Protection Settings.
3
Bifaţi caseta de selectare Activate hard disk drive protection.
4
Selectaţi unul dintre nivelurile de senzitivitate dorite.
5
Faceţi clic pe OK.
Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare.
!
Utilitarul VAIO HDD Protection este conceput pentru a minimiza posibilităţile de deteriorare a unităţilor de hard disk și a datelor
utilizatorilor. În niciun caz utilitarul nu asigură o protecţie 100% a datelor.
Protecţia unităţii de hard disk este dezactivată înainte de pornirea Windows, în timpul trecerii în modul Hibernare sau Repaus,
la recuperarea și la oprirea sistemului.
n 152 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici.
Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm:
❑ Contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul de memorie nou.
❑ Nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu efectuarea de upgrade la memoria unui computer.
❑ Nu atingeţi conectorii și nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie.
Pentru tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe modelul dumneavoastră, consultaţi specificaţiile online.
Contactaţi VAIO-Link dacă aveţi nevoie de asistenţă.
n 153 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Adăugarea și îndepărtarea de memorie
Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului dvs., puteţi mări cantitatea de memorie prin înlocuirea modulului de
memorie instalat. Înainte de a face upgrade la memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini.
Note privind adăugarea modulelor de memorie
❑ Nu uitaţi să așezaţi calculatorul dvs. pe o suprafaţă plană înainte de adăugarea sau îndepărtarea modulelor de memorie.
❑ Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza
deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului.
❑ Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer
sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul de vânzări sau producătorul modulului
de memorie.
❑ Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie,
asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate
computerelor personale și a practicilor de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare privind utilizarea și
modificarea echipamentului electronic.
❑ Închideţi computerul și deconectaţi-l de la sursele sale de alimentare (bateria și adaptorul de c.a.) și de la alte
legături de telecomunicaţii sau reţele, înainte de a demonta orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu
procedaţi astfel, vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul.
❑ ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de
lucru ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi
materiale care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin
menţinerea contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura.
❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul
de ESD.
n 154 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
❑ Folosiţi săculeţul special furnizat cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l proteja
împotriva descărcărilor electrostatice.
❑ Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte
componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite
de garanţie.
❑ Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile
componentelor și circuitele din interiorul computerului.
n 155 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie
Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie
1
Închideţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice.
2
Deconectaţi computerul și scoateţi bateria.
3
Așteptaţi aproximativ o oră până când computerul se răcește.
4
Desfaceţi șurubul (indicat de săgeata de mai jos) de sub computer și îndepărtaţi capacul compartimentului pentru
modulele de memorie.
5
Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică.
n 156 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
6
Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează:
❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1).
Modulul de memorie este eliberat.
❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2).
7
Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.
n 157 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
8
Introduceţi modulul de memorie în fanta pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic.
!
Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază.
Dacă doriţi să instalaţi un singur modul de memorie, utilizaţi compartimentul inferior.
Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu
ieșitura mică din compartimentul deschis. Nu încercaţi să introduceţi forţat modulul de memorie în compartiment într-o orientare
greșită, deoarece astfel se pot deteriora compartimentul și modulul.
n 158 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
9
Înlocuiţi capacul compartimentului pentru module de memorie.
10 Strângeţi șurubul de sub computer.
11 Reinstalaţi bateria și porniţi computerul.
n 159 N
Efectuarea de upgrade la computerul VAIO
Vizualizarea dimensiunii memoriei
Pentru a vizualiza dimensiunea memoriei
1
Porniţi computerul.
2
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
3
Faceţi clic pe System Information și pe System Information.
În panoul din dreapta puteţi vizualiza cantitatea de memorie din sistem. Dacă nu se afișează memoria suplimentară,
repetaţi procedura de instalare și reporniţi computerul.
n 160 N
Măsuri de siguranţă
Măsuri de siguranţă
Această secţiune prezintă îndrumări și măsuri de siguranţă pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul VAIO de
eventuale deteriorări.
❑ Manipularea ecranului LCD (pagina 161)
❑ Utilizarea sursei de alimentare (pagina 162)
❑ Manipularea computerului dvs. (pagina 163)
❑ Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 166)
❑ Manipularea dischetelor (pagina 167)
❑ Manipularea discurilor (pagina 168)
❑ Utilizarea bateriei (pagina 169)
❑ Utilizarea căștilor (pagina 170)
❑ Manipularea suportului Memory Stick (pagina 171)
❑ Manipularea hard diskului (pagina 172)
❑ Actualizarea computerului dvs. (pagina 173)
n 161 N
Măsuri de siguranţă
Manipularea ecranului LCD
❑ Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Fiţi atenţi atunci când utilizaţi
computerul în apropierea unei ferestre.
❑ Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD și nu exercitaţi presiune asupra lui. Acest lucru poate duce la o defecţiune.
❑ Utilizarea computerului în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD.
Aceasta nu este o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeași imagine se afișează o perioadă lungă de timp. Imaginea
reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a evita apariţia imaginilor reziduale.
❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcţionării. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ La fabricarea ecranului LCD s-a utilizat tehnologie de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeţi puncte negre mici
și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al
procesului de fabricare și nu indică o defecţiune.
❑ Evitaţi frecarea ecranului LCD. Acest lucru ar putea deteriora ecranul. Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge
ecranul LCD.
❑ Nu modificaţi setarea orientării ecranului LCD din fereastra Setări Tablet PC chiar dacă sunt disponibile și alte opţiuni,
deoarece acest lucru poate duce la o instabilitate a computerului. Sony nu-și asumă nicio răspundere pentru funcţionări
defectuoase rezultate din modificări ale setărilor.
❑ Nu exercitaţi presiune asupra capacului ecranului LCD când acesta este închis, întrucât ecranul LCD se poate zgâria
sau murdări.
n 162 N
Măsuri de siguranţă
Utilizarea sursei de alimentare
❑ Consultaţi specificaţiile online pentru a verifica funcţionarea alimentării modelului dvs.
❑ Nu folosiţi aceeași priză AC cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele
de tăiat hârtie.
❑ Puteţi achiziţiona un cablu prelungitor cu protecţie la supratensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorării
computerului cauzată de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
❑ Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
❑ Pentru a deconecta cablul, trageţi-l afară apucând de ștecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
❑ Deconectaţi computerul de la priza AC dacă nu îl utilizaţi o perioadă lungă de timp.
❑ Asiguraţi-vă că priza AC este ușor de accesat.
❑ Atunci când adaptorul AC nu este utilizat, deconectaţi-l de la priza AC.
❑ Utilizaţi adaptorul AC primit la livrarea computerului sau produse Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor AC, deoarece se
pot produce defecţiuni.
n 163 N
Măsuri de siguranţă
Manipularea computerului dvs.
❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi tampoane abrazive,
pudră de lustruire sau solvenţi precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului.
❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria.
Este posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou.
❑ Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta.
❑ Nu așezaţi computerul într-un loc expus la:
❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
❑ Lumină solară directă
❑ Praf excesiv
❑ Umezeală sau ploaie
❑ Vibraţii sau șocuri mecanice
❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi
❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
❑ Umiditate ridicată
❑ Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza
o funcţionare defectuoasă a computerului.
❑ Folosiţi computerul pe o suprafaţă solidă și stabilă.
❑ Vă sfătuim să nu folosiţi calculatorul așezat direct pe genunchi. Temperatura părţii inferioare a aparatului poate
crește în cursul unei funcţionări normale și, după o perioadă mai mare de timp, poate cauza disconfort sau arsuri.
n 164 N
Măsuri de siguranţă
❑ Pentru a împiedica supraîncălzirea internă, asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. Nu amplasaţi computerul pe suprafeţe
poroase, precum covoare, pături, canapele sau paturi, sau în apropierea unor materiale precum perdelele sau draperiile,
ce pot bloca orificiile de ventilare.
❑ Nu apucaţi capacul de porturi în scopul ridicării computerului.
❑ Ţineţi ferm ambele laturi ale computerului, pentru a nu-l scăpa.
❑ Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau TV.
Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de acestea.
❑ Folosiţi numai echipamentele periferice și cablurile de interfaţă specificate. În caz contrar, pot apărea probleme.
❑ Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.
n 165 N
Măsuri de siguranţă
❑ În cazul în care computerul este mutat direct dintr-un mediu cu temperatură redusă într-un mediu cu temperatură
ridicată, în interiorul computerul se poate produce condens. În acest caz, așteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni
computerul. Dacă apare orice problemă, deconectaţi computerul de la priză și contactaţi VAIO-Link.
❑ Aveţi grijă să deconectaţi adaptorul de c.a. și să demontaţi bateria înainte de a vă curăţa computerul.
❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, creaţi cu regularitate copii de rezervă
ale datelor.
n 166 N
Măsuri de siguranţă
Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE
❑ Nu atingeţi capacul de protecţie al lentilei camerei încorporate MOTION EYE, deoarece puteţi zgâria placa și aceste
zgârieturi vor apărea pe imaginile capturate.
❑ Nu permiteţi ca lumina solară directă să pătrundă în lentila camerei încorporate MOTION EYE, indiferent de starea de
alimentare a computerului dvs., întrucât acest lucru poate cauza funcţionare defectuoasă a camerei.
❑ Camera încorporată MOTION EYE este dezactivată în timp ce se importă imagini video sau fotografii de pe un dispozitiv
compatibil cu i.LINK conectat la portul i.LINK.
❑ Curăţaţi capacul de protecţie al lentilei camerei încorporate MOTION EYE cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie
moale. În cazul în care capacul este foarte murdar, ștergeţi-le cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi capacul lentilei,
deoarece este sensibil la presiune.
n 167 N
Măsuri de siguranţă
Manipularea dischetelor
❑ Nu deschideţi manual obturatorul și nu atingeţi componentele interne ale dischetei.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea magneţilor.
❑ Nu expuneţi dischetele la lumină solară directă și la alte surse de căldură.
❑ Nu păstraţi dischetele în apropierea lichidelor. Aveţi grijă ca acestea să nu se ude. Când nu folosiţi discheta, scoateţi-o
întotdeauna din unitatea de dischetă și depozitaţi-o într-o cutie.
❑ Dacă discheta are o etichetă adezivă, asiguraţi-vă că eticheta este bine lipită. Dacă marginea etichetei este îndoită,
este posibil ca eticheta să se lipească de interiorul unităţii și să cauzeze defecţiuni sau deteriorări ale dischetei.
n 168 N
Măsuri de siguranţă
Manipularea discurilor
❑ Nu atingeţi suprafaţa discului.
❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafaţa unui disc pot produce erori de citire. Ţineţi întotdeauna discul de margini
și de orificiul central, după cum se arată mai jos:
❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant,
alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
❑ Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru
spre exterior.
❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa
discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.
❑ Nu atașaţi niciodată o etichetă adezivă pe un disc. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate avea ca efect apariţia
unei defecţiuni ireparabile.
n 169 N
Măsuri de siguranţă
Utilizarea bateriei
❑ Nu lăsaţi bateriile la temperaturi mai mari de 60°C, de exemplu într-o mașină parcată la soare sau expuse la lumina
solară directă.
❑ Durata de viaţă a bateriei este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a bateriei la
temperaturi joase.
❑ Încărcaţi bateriile la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare
mai mare.
❑ Unele baterii reîncărcabile nu respectă standardele Sony de calitate și siguranţă. Din motive de siguranţă, acest
computer funcţionează doar cu baterii Sony originale proiectate pentru acest model. Dacă instalaţi o baterie
neautorizată, aceasta nu se va încărca, iar computerul nu va funcţiona.
❑ Bateria se încălzește în timpul utilizării sau al încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
❑ Ţineţi bateria departe de orice sursă de căldură.
❑ Bateria nu trebuie să se ude.
❑ Nu deschideţi și nu încercaţi să dezasamblaţi bateria.
❑ Nu expuneţi bateria la șocuri mecanice, precum căderea acesteia pe o suprafaţă dură.
❑ Dacă nu utilizaţi computerul o perioadă lungă de timp, scoateţi bateria din computer pentru a evita deteriorarea sa.
❑ Dacă nu aţi utilizat bateria o perioadă lungă de timp, durata de utilizare disponibilă a acesteia se poate reduce.
Totuși, acest lucru este normal și nu indică o defecţiune, deoarece bateria se va descărca gradat în timp, chiar și
atunci când nu este utilizată. Conectaţi adaptorul de c.a. la computerul dvs. și reîncărcaţi bateria înainte de a folosi
din nou computerul.
❑ Nu este necesar să descărcaţi bateria înainte de reîncărcare.
❑ Dacă nivelul bateriei scade rapid după încărcarea completă a acesteia, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul
perioadei de funcţionare și trebuie înlocuită.
n 170 N
Măsuri de siguranţă
Utilizarea căștilor
❑ Siguranţa pe șosea — Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul
motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele regiuni. De asemenea, poate fi periculos să
ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
❑ Prevenirea vătămării auzului — Evitaţi folosirea căștilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării
la căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
n 171 N
Măsuri de siguranţă
Manipularea suportului Memory Stick
❑ Nu atingeţi conectorul suportului Memory Stick cu degetele sau cu obiecte metalice.
❑ Folosiţi numai eticheta adezivă furnizată împreună cu suportul Memory Stick.
❑ Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă și nu expuneţi suportul Memory Stick.
❑ Nu demontaţi și nu modificaţi suportul Memory Stick.
❑ Nu lăsaţi suportul Memory Stick să se umezească.
❑ Nu utilizaţi și nu depozitaţi suportul Memory Stick în locuri expuse la:
❑ Electricitate statică
❑ Zgomot electric
❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
❑ Lumină solară directă
❑ Umiditate ridicată
❑ Substanţe corozive
❑ Utilizaţi cutia de depozitare furnizată o dată cu suportul Memory Stick.
❑ Faceţi copii de rezervă ale datelor de valoare.
❑ Nu lăsaţi suporturile Memory Stick și adaptoarele Memory Stick la îndemâna copiilor. Există riscul de înghiţire.
❑ Când folosiţi un suport Memory Stick Duo, nu utilizaţi un pix cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe suportul
Memory Stick Duo. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.
n 172 N
Măsuri de siguranţă
Manipularea hard diskului
!
Următoarele măsuri de siguranţă se aplică modelelor cu unitate de hard disk încorporată. Consultaţi specificaţiile online pentru
a verifica dacă modelul pe care îl deţineţi este echipat sau nu cu unitatea de hard disk.
Hard diskul are o densitate mare de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, vibraţiile mecanice,
șocurile sau praful îl pot deteriora cu ușurinţă.
Cu toate că hard diskul are un dispozitiv intern de siguranţă pentru prevenirea pierderilor de date din cauza vibraţiilor
mecanice, șocurilor sau prafului, trebuie să aveţi grijă atunci când manipulaţi computerul.
Pentru a evita deteriorarea hard diskului
❑ Nu expuneţi computerul la mișcări bruște.
❑ Nu ţineţi computerul în apropierea magneţilor.
❑ Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.
❑ Nu mutaţi computerul în timp ce este pornit.
❑ Nu închideţi și nu reporniţi computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe unitatea de hard disk.
❑ Nu utilizaţi computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
✍
Dacă hard diskul este deteriorat, datele nu pot fi recuperate.
n 173 N
Măsuri de siguranţă
Actualizarea computerului dvs.
Instalaţi cele mai recente actualizări în computerul dvs. cu următoarele aplicaţii software, astfel încât computerul să poată
rula mai eficient.
❑ Windows Update
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe Windows Update și urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
❑ VAIO Update 4
Faceţi clic pe Start, Toate programele, VAIO Update 4, pe VAIO Update Options, apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
n 174 N
Depanarea
Depanarea
Această secţiune descrie felul în care puteţi soluţiona problemele obișnuite care pot apărea când utilizaţi computerul VAIO.
Multe dintre probleme au soluţii simple. Încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta VAIO-Link.
❑ Computerul (pagina 176)
❑ Securitatea sistemului (pagina 185)
❑ Bateria (pagina 186)
❑ Camera încorporată MOTION EYE (pagina 188)
❑ Lucrul în reţea (pagina 190)
❑ Tehnologia Bluetooth (pagina 195)
❑ Discurile optice (pagina 199)
❑ Afișajul (pagina 204)
❑ Imprimarea (pagina 208)
❑ Microfonul (pagina 209)
❑ Mouse-ul (pagina 210)
❑ Difuzoarele (pagina 211)
❑ Dispozitivul touch pad (pagina 213)
❑ Tastatura (pagina 214)
❑ Dischetele (pagina 215)
❑ Audio/Video (pagina 216)
❑ Memory Stick (pagina 220)
n 175 N
Depanarea
❑ Dispozitivele periferice (pagina 221)
❑ Staţia de andocare (pagina 222)
n 176 N
Depanarea
Computerul
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată.
❑ Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniţi computerul.
❑ Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după ce aţi achiziţionat computerul și apoi reporniţi
computerul.
❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă
că prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
❑ Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
Luminozitatea și contrastul trebuie să fie reglate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit
împreună cu monitorul.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă se formează condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră.
❑ Utilizaţi adaptorul AC Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar baterii reîncărcabile și adaptor AC Sony originale,
furnizate de Sony pentru computerul VAIO.
n 177 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) luminează continuu,
însă ecranul rămâne gol?
❑ Apăsaţi de mai multe ori pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra de aplicaţie. Este posibil să se fi produs o eroare
de aplicaţie.
❑ Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete și faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
❑ Menţineţi apăsat butonul de alimentare timp de peste patru secunde pentru a vă închide computerul.
Deconectaţi adaptorul de c.a. și lăsaţi computerul timp de circa cinci minute. Apoi cuplaţi adaptorul de c.a.
și porniţi din nou computerul.
!
Închiderea computerului folosind butonul de alimentare sau combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete poate duce la pierderea
datelor nesalvate.
n 178 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde
la comenzi?
❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă apăsarea pe tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Blocare,
apoi pe Închidere pentru a închide computerul.
❑ În cazul în care computerul nu se închide, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, apoi faceţi clic pe săgeata
din dreptul
butonului Închidere și pe Închidere.
Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere.
❑ În cazul în care computerul nu se închide, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea
datelor nesalvate.
❑ Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi
adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.
❑ Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software.
❑ Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.
n 179 N
Depanarea
De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?
Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul
Repaus sau Hibernare.
Pentru a readuce computerul la modul Normal
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare, apoi pe Repornire.
3
În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul
Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire.
4
Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de încărcare luminează intermitent, cu frecvenţă
mare, și computerul nu pornește?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări inadecvate a bateriei. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea bateriei
(pagina 24).
❑ Dacă problema persistă după efectuarea procedurii descrise mai sus, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă.
Scoateţi bateria și contactaţi VAIO-Link.
n 180 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă se afișează un mesaj care indică fie incompatibilitatea,
fie instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare?
❑ Această problemă se poate datora unei instalări inadecvate a bateriei. Pentru a rezolva această problemă, opriţi
computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea bateriei
(pagina 24).
❑ Dacă problema persistă după efectuarea procedurii descrise mai sus, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă.
Scoateţi bateria și contactaţi VAIO-Link.
De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului
decât cea maximă?
Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dvs. utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei
procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza curentă
a procesorului, în locul vitezei maxime.
Ce ar trebui să fac în cazul în care Windows nu-mi acceptă parola și afișează mesajul
Enter Onetime Password?
Dacă introduceţi de trei ori consecutiv o parolă de pornire greșită se afișează mesajul Enter Onetime Password
(Introducere parolă unică), iar sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin
patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul luminos de alimentare se stinge. Așteptaţi 10 sau 15 secunde, apoi reporniţi
computerul și introduceţi parola corectă. Când introduceţi parola, verificaţi dacă indicatoarele Num lock și Caps lock sunt
stinse. Dacă este aprins cel puţin unul dintre indicatoare, apăsaţi pe tasta Num Lk (sau Num Lock) sau pe tasta Caps Lock
pentru a stinge indicatorul înainte de a introduce parola.
n 181 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des?
❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare.
❑ Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video.
❑ În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu
este garantată.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu îmi amintesc parola de pornire?
Dacă aţi uitat parola de pornire, contactaţi VAIO-Link pentru a o reiniţializa. Se va percepe o taxă de resetare.
Cum pot schimba ordinea dispozitivelor de pornire?
Pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire, puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS. Urmaţi acești pași:
1
Porniţi computerul.
2
Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO.
Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2
de câteva ori atunci când apare sigla VAIO.
3
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Boot.
4
Apăsaţi pe tasta M sau pe tasta m pentru a selecta unitatea a cărei poziţie în ordinea de pornire doriţi să o schimbaţi.
5
Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire.
6
Apăsaţi pe tasta < sau pe tasta , pentru a selecta Exit. Selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter.
Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.
n 182 N
Depanarea
De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată?
Economizorul de ecran VAIO iniţial dezactivează setarea respectivă, pe care o puteţi selecta folosind opţiunile pentru
alimentare din Windows, astfel încât ecranul să se stingă.
Selectaţi alt economizor de ecran decât economizorul de ecran VAIO iniţial.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind
dispozitivul extern conectat la computer?
Pentru a încărca sistemul de operare al computerului de pe un dispozitiv extern, de exemplu unitatea de dischetă USB și
unitatea optică de disc USB/i.LINK, trebuie să schimbaţi dispozitivul de încărcare.
Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 atunci când apare sigle VAIO.
n 183 N
Depanarea
Cum reduc volumul partiţiei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată* conţine partiţia de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. În cazul în care computerul dvs. include o unitate de stocare cu memorie flash încorporată, este posibil să doriţi
să reduceţi volumul partiţiei de recuperare urmânds acești pași:
*
1
Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia dispozitivului de stocare instalat pe computerul dvs.
Introduceţi discul de recuperare în unitatea optică de disc, când computerul este pornit, închideţi computerul,
apoi porniţi-l din nou.
!
Utilizaţi discul de recuperare creat la livrarea computerului dvs.
2
Selectaţi aspectul tastaturii din lista verticală, apoi faceţi clic pe Următorul.
3
Selectaţi sistemul de operare, apoi faceţi clic pe Următorul.
4
Faceţi clic pe VAIO Recovery Center.
5
Faceţi clic pe Restore Complete System, apoi pe Start.
6
Selectaţi Skip, apoi faceţi clic pe Următorul.
Vi se va solicita să selectaţi dacă se păstrează sau nu conţinutul optimizat pentru VAIO.
7
Selectaţi Nu, apoi faceţi clic pe Următorul.
8
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
!
Procedura de mai sus implică recuperarea sistemului. Aplicaţiile și datele pe care le-aţi adăugat la unitatea de stocare înainte de
a reduce volumul partiţiei de recuperare se vor pierde în totalitate.
După reducerea volumului partiţiei de recuperare, păstraţi discul de recuperare pentru recuperarea ulterioară a sistemului.
n 184 N
Depanarea
Cum verific volumul partiţiei de recuperare?
Unitatea de stocare încorporată conţine partiţia de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea
sistemului. Pentru a verifica volumul partiţiei de recuperare, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi selectaţi Gestionare.
2
Faceţi clic pe Gestionare disc, sub Stocare, în panoul din partea stângă.
Volumul partiţiei de recuperare și volumul total al unităţii C se afișează pe rândul Disc 0 din panoul central.
n 185 N
Depanarea
Securitatea sistemului
Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii?
Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja
computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii, este să descărcaţi și să instalaţi cu regularitate cele mai
recente actualizări Windows.
Puteţi obţine actualizări Windows importante astfel:
!
Computerul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.
1
Conectaţi-vă la Internet.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma Avertizări de securitate Windows din bara de activităţi.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.
Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat?
Puteţi ţine programul software McAfee Internet Security Suite la curent cu ultimele actualizări de la McAfee, Inc.
Pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări de securitate, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, McAfee și McAfee SecurityCenter.
2
Faceţi clic pe butonul situat în colţul din stânga-sus al ferestrei pentru a actualiza programul.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta și pentru a descărca actualizările.
Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software pentru informaţii suplimentare.
n 186 N
Depanarea
Bateria
Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei?
Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei cu ajutorul indicatorului de încărcare. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 27)
pentru informaţii suplimentare.
Când folosește computerul curent alternativ?
În cazul în care computerul este conectat direct la adaptorul AC, utilizează curent alternativ, chiar dacă s-a instalat și bateria.
Când ar trebui să reîncarc bateria?
❑ Când nivelul bateriei scade sub 10%.
❑ Când indicatorul bateriei și indicatorul de alimentare luminează intermitent simultan.
❑ Când nu aţi utilizat bateria pentru o perioadă mai lungă de timp.
Când ar trebui să înlocuiesc bateria?
Dacă nivelul bateriei scade rapid după încărcarea completă a acesteia, este posibil ca bateria să se apropie de sfârșitul
perioadei de funcţionare și trebuie înlocuită.
Pentru a verifica capacitatea de încărcare a bateriei, consultaţi Pentru a verifica capacitatea de încărcare a bateriei
(pagina 29).
n 187 N
Depanarea
Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă?
Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie?
Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce utilizează energie de la baterie, însă unele programe software și
dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să
intre în modul Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare
(pagina 147) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare.
n 188 N
Depanarea
Camera încorporată MOTION EYE
De ce fereastra de vizualizare nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?
❑ Camera încorporată MOTION EYE nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Dacă o altă aplicaţie software
utilizează camera, părăsiţi aplicaţia respectivă înainte de a utiliza camera încorporată MOTION EYE.
❑ Fereastra de vizualizare poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect
care se deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
❑ Dacă problem persistă, reporniţi computerul.
De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
❑ Imaginile capturate sub lumină fluorescentă pot prezenta reflexii ale luminii.
❑ Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată.
❑ În cazul în care capacul de protecţie al lentilei este murdar, nu puteţi realiza o fotografie clară. Curăţaţi capacul.
Consultaţi Utilizarea camerei încorporate MOTION EYE (pagina 166).
De ce imaginile capturate prezintă cadre lipsă și întreruperi de sunet?
❑ Setările efectelor din aplicaţia software pot duce la pierderea cadrelor. Consultaţi fișierul de Ajutor din aplicaţia software
pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe
care nu le utilizaţi în acel moment.
❑ Este posibil ca funcţia de gestionare a energiei computerului să fie activă. Verificaţi performanţele procesorului.
n 189 N
Depanarea
De ce la redarea filmelor lipsesc cadre atunci când computerul funcţionează cu
acumulatorul?
Bateria este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o sursă de alimentare CA.
De ce pâlpâie imaginile capturate cu camera încorporată MOTION EYE?
Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă datorită nepotrivirii dintre frecvenţa de
redare a luminii și viteza diafragmei.
Pentru a reduce scintilaţiile, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii
software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursa de lumină, scintilaţiile
etc.) pentru a elimina perturbaţiile produse de scintilaţii.
De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera
încorporată MOTION EYE?
Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:
❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn.
❑ crește încărcarea procesorului.
Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.
Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de
economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată MOTION EYE?
❑ Computerul nu trebuie să intre în modurile Repaus sau Hibernare în timp ce utilizaţi camera încorporată MOTION EYE.
❑ În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificaţi setările corespunzătoare modului
de economisire de energie. Pentru a modifica setarea, consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei
(pagina 144).
n 190 N
Depanarea
Lucrul în reţea
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces
LAN fără fir?
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi calculatorul
de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi.
❑ Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu.
❑ Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită.
❑ Dacă doriţi să conectaţi computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând lăţimea de bandă de 5 GHz, asiguraţi-vă
că opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - benzile de 2,4 și 5 GHz - este
selectată în fila WLAN a ferestrei cu setări VAIO Smart Network. Comunicaţiile LAN fără fir (standardul IEEE 802.11a)
care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul modelelor selectate, sunt dezactivate în
mod implicit.
❑ Urmaţi acești pași pentru a verifica setările:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet.
3
Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
n 191 N
Depanarea
❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și pe Mod economisire energie.
6
Selectaţi Performanţă maximă din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Cuplat la reţea.
n 192 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?
❑ Verificaţi setările punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul
de acces.
❑ Punctul de acces și computerul trebuie să fie conectate unul la celălalt.
❑ Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Computerul trebuie să fie configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 190) pentru a modifica setările.
De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
❑ Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanţă și de obstacolele dintre dispozitive și punctele
de acces. Alţi factori sunt: configuraţia dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicaţiei software.
Pentru a maximiza viteza de transfer a datelor, îndepărtaţi computerul de obstacole sau așezaţi-l mai aproape de punctul
de acces pe care îl utilizaţi.
❑ Dacă folosiţi un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat (în funcţie de
numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces).
❑ Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 190) pentru a modifica setările.
n 193 N
Depanarea
Cum evit întreruperile transferului de date?
❑ Atunci când computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile în transferul de date pot apărea dacă se
transferă fișiere mari sau în cazul în care computerul se află în apropierea microundelor sau a telefoanelor fără fir.
❑ Mutaţi computerul mai aproape de punctul de acces.
❑ Conexiunea punctului de acces trebuie să fie intactă.
❑ Schimbaţi canalul punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul
de acces.
❑ Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţă maximă pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare.
Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în
care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 190) pentru a modifica setările.
Ce sunt canalele?
❑ Comunicaţiile LAN fără fir folosesc benzi de frecvenţă divizate, cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor
de acces LAN fără fir terţe pot fi presetate pe canale diferite faţă de dispozitivele Sony.
❑ Dacă utilizaţi un punct de acces LAN fără fir, consultaţi informaţiile despre conectivitate din manualul primit odată cu
punctul de acces.
De ce se oprește conexiunea la reţea atunci când schimb cheia de criptare?
Două computere cu funcţie LAN fără fir pot pierde o conexiune de reţea peer-to-peer, în cazul în care se modifică cheia
de criptare. Aveţi posibilitatea fie să restabiliţi cheia de criptare la profilul iniţial, fie să introduceţi din nou cheia pe ambele
computere pentru ca aceasta să se potrivească.
n 194 N
Depanarea
Cum să afișez fereastra VAIO Smart Network?
Pentru a afișa fereastra VAIO Smart Network pe desktop, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center.
2
Faceţi clic pe Network Connections și pe VAIO Smart Network.
3
Faceţi clic pe Advanced în panoul din dreapta.
✍
Pentru informaţii despre programul software VAIO Smart Network, consultaţi fișierul de Ajutor inclus în programul software.
n 195 N
Depanarea
Tehnologia Bluetooth
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu-mi pot detecta computerul?
❑ Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia Bluetooth activată.
❑ Dacă indicatorul WIRELESS nu luminează, porniţi comutatorul WIRELESS.
❑ Nu puteţi utiliza funcţionalitatea Bluetooth atunci când computerul se află într-un mod de economisire a energiei.
Readuceţi computerul la modul Normal, apoi porniţi comutatorul WIRELESS.
❑ Este posibil ca dispozitivul și computerul să fie prea departe unul de celălalt. Tehnologia Bluetooth fără fir funcţionează
cel mai bine atunci când dispozitivele sunt la maximum 10 metri unul faţă de celălalt.
De ce nu poate computerul meu să detecteze alte dispozitive Bluetooth?
Dacă dispozitivul conectat este conectat și la alte dispozitive, este posibil să nu apară în fereastra Dispozitive cu
caracteristică Bluetooth sau este posibil să nu puteţi realiza comunicaţii cu dispozitivul.
Ce ar trebui să fac dacă nu pot detecta dispozitivul cu caracteristică Bluetooth cu care
vreau să comunic?
❑ Verificaţi dacă funcţia Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dvs.
❑ Pentru a permite altor dispozitive cu caracteristică Bluetooth să realizeze comunicaţii cu computerul dvs.,
urmaţi acești pași:
1 Faceţi clic pe Start, Panou de control, Hardware și sunete, Dispozitive cu caracteristică Bluetooth și
Setări Bluetooth.
2 Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selecţie Permiteţi dispozitivelor Bluetooth să se conecteze la
acest computer.
n 196 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu se pot conecta la
computerul meu?
❑ Asiguraţi-vă că celelalte dispozitive sunt autentificate.
❑ Pentru a permite altor dispozitive cu caracteristică Bluetooth să realizeze comunicaţii cu computerul dvs.,
urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, Panou de control, Hardware și sunete, Dispozitive cu caracteristică Bluetooth și
Setări Bluetooth.
2
Faceţi clic pe fila Opţiuni și selectaţi caseta de selecţie Permiteţi dispozitivelor Bluetooth să se conecteze la
acest computer.
❑ Distanţa de transfer de date poate fi mai mică de 10 metri, în funcţie de obstacolele existente între cele două dispozitive,
de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și
dispozitivele Bluetooth, unul de celelalte.
❑ Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu
fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dvs.
❑ Verificaţi dacă funcţia Bluetooth a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi manualul celuilalt dispozitiv.
n 197 N
Depanarea
De ce viteza conexiunii Bluetooth este prea scăzută?
❑ Viteza transferului de date depinde de obstacolele și/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor
radio și de sistemul de operare sau de aplicaţia software utilizată. Apropiaţi computerul și dispozitivele Bluetooth, unul
de celelalte.
❑ Frecvenţa radio de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele Bluetooth și LAN fără fir este, de asemenea, folosită de alte
dispozitive. Dispozitivele Bluetooth încorporează tehnologie care minimizează interferenţa cu alte dispozitive folosind
aceeași lungime de undă, totuși, viteza de comunicare și raza de conectare poate fi redusă. Interferenţele de la alte
dispozitive pot, de asemenea, obstrucţiona complet comunicaţiile.
❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesară îndepărtarea computerului
de obstacole sau apropierea de dispozitivul la care este conectat.
❑ Identificaţi și îndepărtaţi obstacolele dintre computer și dispozitivul la care este conectat.
❑ Din cauza limitărilor standardului Bluetooth și a interferenţelor electromagnetice din mediul înconjurător, este posibil ca
fișierele de mari dimensiuni să fie uneori alterate în timpul transferului continuu.
De ce nu pot folosi serviciile permise de către dispozitivul cu caracteristică
Bluetooth conectat?
Conectarea este posibilă doar pentru serviciile permise și de computerul cu funcţie Bluetooth. Pentru mai multe detalii,
căutaţi informaţii despre Bluetooth utilizând Ajutor și Asistenţă Windows. Pentru a accesa fișierele de Ajutor și Asistenţă
Windows, faceţi clic pe Start, apoi pe Ajutor și Asistenţă.
n 198 N
Depanarea
Pot folosi un dispozitiv cu tehnologie Bluetooth în avion?
Prin intermediul tehnologiei Bluetooth, computerul dvs. transmite o frecvenţă radio de 2,4 GHz. Locaţiile sensibile,
precum spitalele și avioanele, pot avea restricţii de utilizare a dispozitivelor cu caracteristică Bluetooth, în vederea
evitării interferenţelor radio. Consultaţi personalul unităţii pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcţiei Bluetooth
a computerului.
De ce nu pot folosi funcţia Bluetooth atunci când efectuez Log on la computer dintr-un
cont standard de utilizator?
Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dvs. Efectuaţi
Log on pe computer în calitate de utilizator cu drepturi administrative.
De ce nu pot folosi dispozitivele cu caracteristică Bluetooth atunci când schimb
utilizatorul?
Dacă schimbaţi un utilizator fără să faceţi Log off din sistem, dispozitivele Bluetooth nu vor funcţiona corect. Efectuaţi
Log off înainte de a schimba utilizatorul. Pentru a face Log off din sistem, faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul
Blocare, apoi pe Log Off.
De ce nu pot face schimb de cărţi de vizită cu un telefon mobil?
Funcţia de schimb de cărţi de vizită nu este disponibilă.
n 199 N
Depanarea
Discurile optice
De ce se blochează computerul când încearcă să citească un disc?
Este posibil ca discul pe care computerul încearcă să îl citească să fie murdar sau deteriorat. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Manipularea discurilor
(pagina 168) pentru instrucţiuni.
Ce ar trebui să fac în cazul în care tava unităţii nu se deschide?
❑ Computerul trebuie să fie pornit.
❑ Dacă alimentarea cu energie a unităţii optice de disc este dezactivată din VAIO Power Management, butonul de
scoatere a unităţii de disc nu funcţionează. Utilizaţi butonul de scoatere a unităţii amplasat pe partea dreaptă a panoului
frontal al computerului. Dacă unitatea optică de disc nu este alimentată cu energie, trebuie să așteptaţi până va fi posibil
să scoateţi tava unităţii.
❑ Dacă butonul de scoatere a unităţii nu funcţionează, faceţi clic pe Start și Computer, faceţi clic cu butonul din dreapta
pe pictograma unităţii optice de disc și selectaţi Scoatere.
❑ Dacă niciuna dintre opţiunile de mai sus nu are efect, introduceţi un obiect subţire și drept (precum o agrafă pentru
hârtie) în orificiul de scoatere manuală din apropierea butonului de scoatere a unităţii.
❑ Încercaţi să reporniţi computerul.
n 200 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda corect un disc pe computer?
❑ Asiguraţi-vă că discul este introdus în unitatea de disc optică cu eticheta în sus.
❑ Asiguraţi-vă că programele necesare sunt instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
❑ Redarea unui disc Blu-ray la un ecran extern conectat se poate întrerupe, în funcţie de tipul sau de rata de biţi
a secvenţei video. Puteţi rezolva această problemă prin reducerea rezoluţiei ecranului. Urmaţi pașii din De ce nu se
afișează pe ecran un fișier video? (pagina 205) pentru a schimba rezoluţia ecranului.
❑ Dacă un disc este murdar sau deteriorat, computerul nu va mai răspunde la comenzi. Urmaţi acești pași:
1
Apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire
pentru a reporni computerul.
2
Scoateţi discul din unitatea de disc optică.
3
Verificaţi ca discul să nu fie deteriorat sau murdar. Dacă trebuie să curăţaţi discul, consultaţi Manipularea discurilor
(pagina 168) pentru instrucţiuni.
❑ Dacă se redă un disc, dar nu se poate auzi sunetul, procedaţi în felul următor:
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe butonul de întrerupere a sunetului. Apăsaţi încă o dată pe
acest buton.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat prin apăsarea pe butonul de reducere a volumului. Apăsaţi de mai multe
ori pe butonul de creștere a volumului sau continuaţi să apăsaţi pe buton pentru a mări volumul suficient de mult
astfel încât să auziţi sunetul.
❑ Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma de volum din bara de activităţi, apoi faceţi clic pe Deschidere mixer
volum pentru a verifica setările.
❑ Verificaţi setările de volum din mixerul audio.
❑ Dacă folosiţi difuzoare externe, verificaţi setările de volum ale difuzoarelor și conexiunile dintre difuzoare și computer.
n 201 N
Depanarea
❑ Asiguraţi-vă că s-a instalat software-ul de driver corect. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Sistem și întreţinere.
3
Faceţi clic pe Sistem.
4
Faceţi clic pe Manager dispozitive în panoul din stânga.
Se afișează fereastra Manager dispozitive în care sunt enumerate dispozitivele hardware ale computerului
dumneavoastră.
Dacă în dreptul unui dispozitiv din listă se afișează un „X” sau un semn de exclamare, este posibil să fie necesară
activarea acelui dispozitiv sau reinstalarea driverelor.
5
Faceţi dublu clic pe dispozitivul unităţii de disc optice pentru a deschide o listă cu unităţile de disc optice de pe
computerul dvs.
6
Faceţi dublu clic pe unitatea dorită.
Puteţi confirma software-ul de driver selectând fila Driver, apoi făcând clic pe Detalii Driver.
7
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra.
❑ Asiguraţi-vă că pe disc nu este lipită o etichetă adezivă. O astfel de etichetă se poate dezlipi în timp ce discul este în
interiorul unităţii, cauzând astfel deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a unităţii.
❑ Dacă apare un mesaj de avertizare cu privire la codul regiunii, este posibil ca discul să fie incompatibil cu unitatea de
disc optică. Verificaţi pe ambalaj compatibilitatea codului de regiune cu unitatea de disc optică.
❑ Dacă observaţi condens pe computer, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Condensul poate duce la defectarea
computerului.
❑ Computerul trebuie să utilizeze o sursă de alimentare cu curent alternativ. Încercaţi din nou redarea discului.
n 202 N
Depanarea
Ce ar trebuie să fac dacă nu pot reda suporturi de tip Blu-ray Disc sau computerul devine
instabil în timpul redării Blu-ray Disc?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate. Consultaţi specificaţiile online pentru a identifica tipul unităţii de disc optice,
apoi Citirea și scrierea discurilor optice (pagina 43) pentru a afla informaţii despre suporturile de disc compatibile.
Este posibil să nu puteţi reda anumite conţinuturi Blu-ray Disc pe computerul dvs. sau ca acesta să devină instabil în timpul
redării de conţinut Blu-ray Disc. Pentru a reda asemenea conţinuturi în condiţii normale, descărcaţi și instalaţi cele mai
recente actualizări pentru WinDVD BD folosind VAIO Update.
Pentru a descărca și pentru a instala actualizările pe computer, acesta trebuie să fie conectat la Internet. Pentru informaţii
despre cum se conectează computerul la Internet, consultaţi Utilizarea Internetului (pagina 64).
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport CD?
❑ Asiguraţi-vă că nu porniţi nicio aplicaţie software și că nu permiteţi niciuneia să fie pornită automat, nici măcar un
economizor de ecran.
❑ Dacă folosiţi un disc CD-R/RW cu o etichetă adezivă atașată, înlocuiţi-l cu unul fără etichetă adezivă. Utilizarea unui disc
cu o etichetă adezivă lipită ar putea duce la o eroare de scriere sau la deteriorări de altă natură.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe un suport DVD?
❑ Asiguraţi-vă că folosiţi suportul DVD înregistrabil corect.
❑ Verificaţi ce format DVD înregistrabil este compatibil cu unitatea dumneavoastră de disc optică. Suporturile DVD
înregistrabile de anumite mărci nu funcţionează.
n 203 N
Depanarea
De ce nu pot scrie date pe suportul Blu-ray Disc?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate. Consultaţi specificaţiile online pentru a identifica tipul unităţii de disc optice,
apoi Citirea și scrierea discurilor optice (pagina 43) pentru a afla informaţii despre suporturile de disc compatibile.
❑ Verificaţi dacă unitatea optică de disc acceptă funcţia de inscripţionare discuri Blu-ray.
❑ Suporturile BD-R Disc nu sunt reinscriptibile. Nu puteţi adăuga sau șterge date pe/de pe suportul BD-R Disc.
n 204 N
Depanarea
Afișajul
De ce se închide ecranul meu?
❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de
economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video),
apăsaţi pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei
(pagina 144) pentru informaţii suplimentare.
❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă
indicatorul de alimentare luminează continuu.
❑ În cazul în care computerul utilizează energie de la acumulator, asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect și că
este încărcat. Consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 24) pentru informaţii suplimentare.
❑ Dacă ieșirea de afișaj este direcţionată spre un monitor extern, apăsaţi pe tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și
funcţii cu tasta Fn (pagina 34) pentru informaţii suplimentare.
Ce ar trebui să fac în cazul în care pe ecranul meu TV sau pe ecranul extern conectat la
portul de ieșire HDMI nu este afișată nicio imagine?
❑ Verificaţi dacă folosiţi un ecran compatibil HDCP. Elementele de conţinut protejate prin drepturi de autor nu sunt afișate
pe un ecran incompatibil HDCP. Consultaţi Conectarea unui monitor de computer (pagina 98) pentru informaţii
suplimentare.
❑ Este posibil ca un alt ecran extern să fie conectat la portul de monitor de la computerul dvs. Apăsaţi pe tastele Fn+F7
pentru a schimba dispozitivul de afișare. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 34) pentru informaţii
suplimentare.
n 205 N
Depanarea
De ce nu se afișează pe ecran un fișier video?
❑ Dacă ieșirea de afișare este direcţionată spre ecranul extern, iar acesta este deconectat, este imposibil de afișat
o înregistrare video pe ecranul computerului dvs. Opriţi redarea fișierului video, selectaţi ecranul computerului drept
dispozitiv de afișare, apoi porniţi din nou redarea fișierului video. Consultaţi Selectarea modurilor de afișare (pagina 105)
pentru schimbarea ieșirii de afișaj. În mod alternativ, puteţi apăsa pe tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de
afișare. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 34) pentru informaţii suplimentare.
❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la
rezoluţie mare. În acest caz, micșoraţi rezoluţia ecranului LCD.
Pentru a modifica rezoluţia ecranului, urmaţi pașii:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, apoi selectaţi Personalizare.
2
Faceţi clic pe Setări afișare.
3
Mutaţi cursorul de sub Rezoluţie spre stânga sau spre dreapta, pentru a reduce sau pentru crește rezoluţia
ecranului.
✍
Puteţi verifica volumul total disponibil de memorie grafică și memorie video. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe desktop, selectaţi
Personalizare, faceţi clic pe Setări afișare, Setări complexe, apoi pe fila Adaptor. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de
memoria reală a computerului dvs.
Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?
❑ Apăsaţi pe tastele Fn+F6 pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
❑ Blocarea senzorului de lumină ambientală face ca ecranul dvs. să se întunece. Verificaţi ca senzorul să fie deblocat.
n 206 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă luminozitatea LCD a ecranului se schimbă?
❑ Setarea luminozităţii LCD, ajustată cu tastele Fn+F5/F6, este temporară și este posibil să se revină la setarea iniţială
atunci când computerul revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. Pentru a salva setarea preferată
pentru luminozitate, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi
Opţiuni de alimentare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări plan din planul curent de alimentare.
3
Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
4
Selectaţi fila Setări complexe.
5
Faceţi dublu clic pe Afișaj.
6
Ajustaţi setarea luminozităţii LCD din cadrul elementului pentru ajustarea luminozităţii.
❑ Funcţia Automatic Brightness Settings nu este operaţională în cursul procesului de instalarea sau de recuperare.
Luminozitatea LCD a ecranului dvs. poate fluctua indiferent de intensitatea luminii ambientale.
Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?
Dacă nu puteţi schimba dispozitivul de afișare prin intermediul tastelor Fn+F7, trebuie să modificaţi setările pentru monitor
extern prin intermediul VAIO Control Center. Pentru a modifica setările, lansaţi VAIO Control Center, selectaţi elementul
de control pentru monitorul extern, apoi faceţi clic pentru a selecta caseta pentru schimbarea opţiunilor de detectare
automată a monitorului extern. Apoi, folosiţi tastele Fn+F7 pentru a schimba dispozitivul de afișare.
n 207 N
Depanarea
Cum execut Windows Aero?
!
Această înregistrare se aplică doar modelelor selectate.
Pentru a executa Windows Aero, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Particularizare culori din Aspect și personalizare.
3
Faceţi clic pe Deschidere proprietăţi aspect clasic pentru mai multe opţiuni de culoare.
4
Selectaţi Windows Aero din opţiunile Schemă de culori din fila Aspect.
5
Faceţi clic pe OK.
Pentru informaţii legate de funcţiile Windows Aero, precum Windows Flip 3D, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
n 208 N
Depanarea
Imprimarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?
❑ Imprimanta trebuie să fie pornită, iar cablul imprimantei trebuie să fie conectat corespunzător la porturile de la
imprimantă, respectiv de la computerul dvs.
❑ Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dvs.
❑ Este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru imprimantă înainte de a utiliza imprimanta. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.
❑ Dacă imprimanta nu funcţionează după ce computerul își reia activitatea dintr-un mod de economisire a energiei
(Repaus sau Hibernare), reporniţi computerul.
❑ În cazul în care imprimanta include o serie de funcţii de comunicare bidirecţională, este posibil ca dezactivarea acestor
funcţii pe computerul dvs. să activeze imprimarea. Urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Imprimantă din secţiunea Hardware și sunete.
3
Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare imprimantei, apoi selectaţi Proprietăţi.
4
Faceţi clic pe fila Porturi.
5
Faceţi clic pentru a deselecta caseta Se activează suportul bidirecţional.
6
Faceţi clic pe OK.
Astfel se dezactivează funcţiile de comunicaţie bidirecţională ale imprimantei, cum ar fi transferul de date, monitorizarea
stării și panoul de control de la distanţă.
Dacă imprimanta este conectată la staţia de andocare opţională, verificaţi dacă staţia de andocare este conectată la
o sursă de alimentare de curent alternativ.
n 209 N
Depanarea
Microfonul
Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
❑ Dacă folosiţi un microfon extern, asiguraţi-vă că aceasta este pornit și că este conectat corespunzător la conectorul
pentru microfon de pe computerul dvs.
❑ Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio,
urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Înregistrare, selectaţi dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
Cum pot evita microfonia?
Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de ieșire audio, precum un difuzor.
Pentru a evita această problemă:
❑ Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de ieșire audio.
❑ Micșoraţi volumul difuzoarelor și al microfonului.
n 210 N
Depanarea
Mouse-ul
Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu recunoaște mouse-ul meu?
❑ Asiguraţi-vă că mouse-ul este conectat corespunzător la portul de pe computer.
❑ Reporniţi computerul cu mouse-ul conectat.
Ce ar trebui să fac în cazul în care indicatorul nu se mișcă atunci când folosesc
mouse-ul?
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un alt mouse.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu au efect, apăsaţi o dată pe tasta Windows și apoi pe tasta , de mai multe ori, selectaţi
Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi pe tasta Enter pentru a vă reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din apropierea
butonului Închidere cu tastele m și , și apoi Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi pe tasta Enter pentru a vă reporni
computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 211 N
Depanarea
Difuzoarele
Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcţionează?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
❑ Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
❑ Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setaţi butonul în poziţia oprit.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe butonul de întrerupere a sunetului. Apăsaţi încă o dată pe
acest buton.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat prin apăsarea pe butonul de reducere a volumului. Apăsaţi de mai multe ori
pe butonul de creștere a volumului sau continuaţi să apăsaţi pe buton pentru a mări volumul suficient de mult astfel încât
să auziţi sunetul.
❑ Dacă difuzoarele dvs. necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 217).
n 212 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?
❑ Dacă utilizaţi un program care are propriul control de volum, asiguraţi-vă că acesta este setat corespunzător.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fișierul de Ajutor al programului.
❑ Este posibil ca volumul să fie dezactivat prin apăsarea pe butonul de întrerupere a sunetului. Apăsaţi încă o dată pe
acest buton.
❑ Este posibil ca volumul să fi fost minimizat prin apăsarea pe butonul de reducere a volumului. Apăsaţi de mai multe ori
pe butonul de creștere a volumului sau continuaţi să apăsaţi pe buton pentru a mări volumul suficient de mult astfel încât
să auziţi sunetul.
❑ Verificaţi controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activităţi.
❑ Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului,
consultaţi Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 217).
n 213 N
Depanarea
Dispozitivul touch pad
Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul touch pad nu funcţionează?
❑ Este posibil să fi dezactivat dispozitivul touch pad înainte de a conecta un mouse la computerul dvs.
Consultaţi Utilizarea dispozitivului Touch Pad (pagina 36).
❑ Asiguraţi-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru
a închide fereastra aplicaţiei.
❑ Dacă tastele Alt+F4 nu au efect, apăsaţi o dată pe tasta Windows și apoi pe tasta , de mai multe ori, selectaţi
Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi pe tasta Enter pentru a vă reporni computerul.
❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi săgeata din apropierea
butonului Închidere cu tastele m și , și apoi Repornire cu tasta M sau m și apăsaţi pe tasta Enter pentru a vă
reporni computerul.
❑ Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea
computerului.
!
Închiderea computerului utilizând butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.
n 214 N
Depanarea
Tastatura
Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greșită?
Structura de limbă a tastaturii computerului dvs. este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională
diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi.
Pentru a schimba configuraţia tastaturii, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Ceas, limbă și regiune, apoi faceţi clic pe Opţiuni regionale si lingvistice.
3
Modificaţi setările după cum doriţi.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?
Dacă nu puteţi introduce caracterele U, I, O, P, J, K, L, M ș.a., este posibil să fie activată tasta Num Lk. Verificaţi dacă
indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsaţi pe tasta Num Lk pentru a-l stinge,
înainte de a introduce aceste caractere.
n 215 N
Depanarea
Dischetele
De ce nu apare pictograma Eliminarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware în bara de
activităţi atunci când unitatea este conectată?
Computerul dvs. nu recunoaște unitatea de dischetă. Cablul USB trebuie să fie conectat în mod adecvat la portul USB.
Dacă trebuie să fie securizaţi conectarea, așteptaţi câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de către
computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmaţi acești pași:
1
Închideţi toate programele care accesează unitatea de dischetă.
2
Așteptaţi ca indicatorul luminos de pe unitatea de dischetă să se stingă.
3
Apăsaţi butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta și deconectaţi unitatea de dischetă USB de la computer.
4
Conectaţi din nou unitatea de dischetă introducând conectorul USB în portul USB.
5
Reporniţi computerul făcând clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Blocare, apoi pe Repornire.
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?
❑ Asiguraţi-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
❑ Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteţi scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta
să fie plină sau protejată la scriere. Aveţi posibilitatea să utilizaţi fie o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteţi
dezactiva opţiunea de protejare la scriere.
n 216 N
Depanarea
Audio/Video
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza camera video DV?
Dacă apare un mesaj în care se arată că dispozitivul i.LINK este deconectat sau dezactivat, probabil cablul i.LINK nu
este conectat corespunzător la portul de la computer sau la camera digitală. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou.
Consultaţi Conectarea unui dispozitiv i.LINK (pagina 113) pentru informaţii suplimentare.
✍
i.LINK este marcă comercială a Sony Corporation, folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Procedura pentru stabilirea unei conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele
compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica între ele. Pentru informaţii suplimentare privind
condiţiile de funcţionare și conectarea adecvată, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul i.LINK compatibil. Înainte de
a conecta la sistem dispozitive periferice compatibile cu i.LINK, precum o unitate CD-RW sau o unitate de hard disk, verificaţi
compatibilitatea acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare solicitate.
Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?
Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Sunete faceţi clic pentru a deselecta caseta Redare sunet de început Windows.
5
Faceţi clic pe OK.
n 217 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza dispozitivul i.LINK?
Dacă dispozitivul i.LINK pare să fie deconectat sau dezactivat, cablul i.LINK este posibil să nu fie conectat corespunzător
la portul de pe computer sau la camera digitală. Deconectaţi cablul și conectaţi-l din nou. Consultaţi Conectarea unui
dispozitiv i.LINK (pagina 113) pentru informaţii suplimentare.
✍
i.LINK este marcă comercială a Sony folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Procedura pentru stabilirea unei conexiuni i.LINK poate varia în funcţie de aplicaţia software, de sistemul de operare și de dispozitivele
compatibile cu i.LINK. Nu toate produsele cu o conexiune i.LINK pot comunica între ele. Pentru informaţii suplimentare privind
condiţiile de funcţionare și conectarea adecvată, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul i.LINK compatibil. Înainte de
a conecta la sistem dispozitive periferice compatibile cu i.LINK, precum o unitate CD-RW sau o unitate de hard disk, verificaţi
compatibilitatea acestora cu sistemul de operare și condiţiile de funcţionare solicitate.
Cum schimb dispozitivul de ieșire audio?
Dacă nu auziţi sunete emise de dispozitivul conectat la un port, precum un port USB, de ieșire HDMI, de ieșire optic sau
conector pentru căști, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului.
1
Închideţi toate programele deschise.
2
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
3
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
4
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
5
În fila Redare, selectaţi dispozitivul dorit pentru redare și faceţi clic pe Stabilire ca implicit.
n 218 N
Depanarea
Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de ieșire audio
conectat la portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști?
❑ Trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire audio dacă doriţi să auziţi sunet emis de dispozitivul conectat la un port
precum portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optic sau mufa pentru căști. Pentru procedura detaliată, consultaţi
Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 217).
❑ Dacă, în continuare, nu auziţi niciun sunet de la dispozitivul de redare audio, urmaţi acești pași:
1
Urmaţi pașii de la 1 la 4 din Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 217).
2
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI sau S/PDIF și faceţi clic pe Proprietăţi.
3
Faceţi clic pe fila Complex.
4
Selectaţi rata eșantion și adâncimea de biţi (de exemplu 48.000 Hz, 16 biţi) pe care le acceptă dispozitivul.
5
Faceţi clic pe OK.
n 219 N
Depanarea
Cum fac ca sunetul Dolby Digital sau DTS să iasă printr-un dispozitiv compatibil HDMI?
Pentru a scoate sunetul Dolby Digital sau DTS de pe un disc prin intermediul unui dispozitiv compatibil HDMI conectat la
computerul dumneavoastră, urmaţi acești pași:
1
Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de Control.
2
Faceţi clic pe Hardware și sunete.
3
Faceţi clic pe Gestionare dispozitive audio din secţiunea Sunet.
4
În fila Redare, selectaţi pictograma HDMI și faceţi clic pe Proprietăţi.
5
Faceţi clic pe fila Formate acceptate.
6
Faceţi clic pentru a selecta casetele de selectare DTS Audio și Dolby Digital.
7
Faceţi clic pe OK.
!
Dacă sunetul Dolby Digital sau DTS este transmis printr-un dispozitiv care nu este compatibil cu aceste standarde, dispozitivul nu va
reda niciun sunet. În acest caz, deselectaţi casetele de selectare DTS Audio și Dolby Digital.
De ce apar întreruperi ale sunetului și/sau omiteri de cadre atunci când redau materiale
video de înaltă definiţie precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
Redarea de materiale video de înaltă definiţie necesită resurse hardware semnificative precum CPU, GPU sau memoria
computerului dvs. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii și/sau funcţii să devină indisponibile și să apară
întreruperi ale sunetului, omiteri de cadre și imposibilitatea redării în funcţie de specificaţiile componentelor dvs. hardware.
n 220 N
Depanarea
Memory Stick
Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un suport Memory Stick
formatat pe un computer VAIO?
Este posibil să fie necesar să reformataţi suportul Memory Stick.
Formatarea suportului Memory Stick șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta.
Înainte de a reformata suportul Memory Stick, creaţi copii de rezervă pentru datele importante și verificaţi dacă
suportul Memory Stick conţine fișiere pe care doriţi să le păstraţi.
1
Copiaţi datele de pe suportul Memory Stick pe unitatea de stocare încorporată pentru a salva date sau imagini.
2
Formataţi suportul Memory Stick urmând pașii din Pentru a formata un suport Memory Stick (pagina 58).
De ce nu pot salva fișiere cu muzică pe suportul Memory Stick?
Muzica protejată prin drepturi de autor poate fi transferată pe suportul Memory Stick numai cu sigla MagicGate.
!
Utilizarea muzicii înregistrate necesită aprobarea deţinătorilor drepturilor de autor.
Sony nu este responsabil pentru fișierele de muzică ce nu pot fi înregistrate de pe un CD sau descărcate din alte surse.
Pot copia imagini de pe o cameră digitală folosind un suport Memory Stick?
Da, și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul Memory Stick.
De ce nu pot scrie date pe suportul Memory Stick?
Unele suporturi Memory Stick sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii, pentru a proteja datele împotriva
ștergerii sau suprascrierii accidentale. Comutatorul de prevenire a ștergerii trebuie să fie oprit.
n 221 N
Depanarea
Dispozitivele periferice
Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?
❑ Dacă este cazul, verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit și dacă utilizează propria sursă de alimentare. De exemplu,
dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi conectarea
cablului de alimentare la priza de curent alternativ.
❑ Încercaţi să folosiţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific
folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.
❑ Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Este posibil să fie necesar să
instalaţi o aplicaţie software înainte de a conecta dispozitivul.
❑ Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum redus de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă
portul funcţionează.
❑ Huburile USB pot împiedica funcţionarea dispozitivelor din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării.
Vă recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computer, fără a folosi un hub.
n 222 N
Depanarea
Staţia de andocare
Ce ar trebui să fac în cazul în care apare un mesaj de eroare când îmi deconectez
calculatorul de la staţia de andocare?
❑ Dacă oricare dintre dispozitivele inserate sau conectate la staţia de andocare este în uz, este imposibil să deconectaţi
computerul de la staţia de andocare. Salvaţi datele nesalvate, părăsiţi aplicaţiile care utilizează aceste dispozitive,
apoi încercaţi din nou.
Dacă această procedură nu are efect, închideţi computerul și deconectaţi-l de la staţia de andocare.
❑ Când bateria este pe cale să se epuizeze, nu puteţi deconecta computerul de la staţia de andocare. Înlocuiţi bateria sau
opriţi computerul și apoi încercaţi din nou.
❑ Înainte de a deconecta computerul de la staţia de andocare, reveniţi la contul de utilizator pentru care aţi efectuat iniţial
Log on. Deconectarea computerului sub orice alt cont de utilizator poate cauza funcţionări defectuoase.
Pentru comutarea între utilizatori, consultaţi Ajutor și Asistenţă Windows.
n 223 N
Opţiuni de asistenţă
Opţiuni de asistenţă
Din această secţiune puteţi afla unde să căutaţi răspunsuri la întrebările despre computerul VAIO.
Informaţii despre Asistenţa Sony
Consultaţi Documentaţie (pagina 8) pentru detalii cu privire la documentaţia imprimată și neimprimată primită odată cu
furnizarea computerului, precum și pentru alte surse de referinţă.
❑ Pentru instrucţiuni cu privire la utilizarea aplicaţiilor software, accesaţi fișierele de Ajutor ce însoţesc aplicaţiile software.
❑ Utilizaţi funcţia de căutare din Ajutor și Asistenţă Windows, ţinând apăsată tasta Microsoft Windows și apăsând pe
tasta F1.
❑ Site-ul Web VAIO-Link: Dacă aveţi probleme la computer, puteţi accesa site-ul Web VAIO-Link pentru soluţionarea
problemelor. Accesaţi http://www.vaio-link.com.
❑ Linii de asistenţă VAIO-Link: Înainte de a contacta VAIO-Link prin telefon, încercaţi să rezolvaţi problema citind
documentaţia imprimată și neimprimată.
❑ Vizitaţi celelalte site-uri Web Sony:
❑ http://www.club-vaio.com dacă doriţi să aflaţi mai multe despre VAIO și dacă doriţi să faceţi parte din
comunitatea VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com pentru achiziţii online.
❑ http://www.sony.net pentru alte produse Sony.
✍
Trebuie să aveţi o conexiune la Internet pentru a accesa funcţiile online descrise aici.
n 224 N
Mărci comerciale
Mărci comerciale
Sony, VAIO, sigla VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer,
VAIO Update și „BRAVIA” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „MagicGate Memory Stick”,
„Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO-HG”, „Memory Stick Micro”, „M2” și sigla Memory Stick sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
Walkman este marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ și sigla Blu-ray Disc sunt mărci comerciale ale Asociaţiei Blu-ray Disc.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep și Atom sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, sigla Windows și BitLocker sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte ţări.
i.LINK este marcă comercială a Sony folosită doar pentru a desemna faptul că un produs include o conexiune IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator este marcă comercială a Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO și WinDVD BD for VAIO sunt mărci comerciale ale InterVideo, Inc.
ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci comerciale înregistrate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este o marcă
comercială a ArcSoft, Inc.
ATI și ATI Catalyst sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc.
Marca cuvântului Bluetooth și siglele sale sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea
acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor
proprietari.
n 225 N
Mărci comerciale
Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se
efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari.
Sigla SD este marcă comercială.
Sigla SDHC este marcă comercială.
CompactFlash® este marcă comercială a SanDisk Corporation.
MultiMediaCard™ este marcă comercială a MultiMediaCard Association.
HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
„PlaceEngine” este marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc.
Marca „PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc.
, „XMB” și „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation și Sony Computer Entertainment Inc.
ENERGY STAR și marcajul ENERGY STAR sunt mărci înregistrate ale S.U.A.
„AVCHD” este o marcă comercială a Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt
prezente mărcile ™ sau ®.
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor
proprietari.
Este posibil ca nu toate software-urile listate mai sus să se livreze împreună cu modelul dvs.
Pentru a afla ce aplicaţii software sunt disponibile pentru modelul dvs., consultaţi specificaţiile online.
n
© 2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising