Sony | HVL-F43M | Sony HVL-F43M Bliţ extern F43M pentru suport cu interfaţă multiplă Instrucţiuni de utilizare

Bliţ
Manual de instrucţiuni
RO
© 2013 Sony Corporation
HVL-F43M
Fabricat în China
Înainte de a acţiona acest produs, vă rugăm să îl citiţi cu atenţie, după care să îl păstraţi pentru a-l putea
consulta ulterior.
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări :
1) nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală ;
2) nu așezați deasupra aparatului recipiente care conțin lichide (cum ar fi vaze de flori etc.).
Nu lăsaţi echipamentul la îndemâna copiilor mici pentru a evita înghițirea accidentală.
Nu expuneţi bateriile la temperaturi prea mari, cum ar fi la radiații solare directe, la foc sau alte surse
similare.
În momentul în care doriţi să vă dispensaţi de bateriile cu litiu, lipiţi bandă adezivă peste contactele
acestora pentru a evita producerea de scurtcircuite şi urmaţi reglementările locale privind dezafectarea
bateriilor.
Menţineţi bateriile sau alte obiecte ce pot fi înghiţite de copii în locuri inaccesibile acestora. Dacă
vreun astfel de obiect a fost totuşi înghiţit, contactaţi imediat un doctor.
Scoateţi imediat bateriile şi întrerupeţi utilizarea dacă...
• produsul a căzut pe jos sau dacă a fost supus unui şoc în urma căruia partea interioară a aparatului
este expusă ;
• produsul degajă un miros neobişnuit, este cald sau scoate fum.
Nu dezasamblaţi aparatul. Se pot produce şocuri electrice dacă este atins vreun circuit de înaltă tensiune
din interiorul acestuia.
Măsuri de siguranţă importante
Ori de câte ori folosiţi echipamentul de fotografiat, trebuie să respectaţi anumite măsuri
de precauţie de bază, inclusiv următoarele :
• Citiţi şi întelegeţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza echipamentul.
• Supravegheaţi cu atenţie orice aparat utilizat de către sau în apropierea copiilor. Nu
lăsaţi nesupravegheat nici un echipament în stare de funcţionare.
• Aveţi grijă când atingeţi părţile încălzite ale aparatului, deoarece pot apărea arsuri.
• Nu folosiţi aparate cu cablul deteriorat, care au căzut pe jos sau care s-au deteriorat
decât după ce au fost verificate de o persoană calificată de la service.
• Lăsaţi echipamentul să se răcească în totalitate înainte de a-l depozita. Înfăşuraţi lejer
cablul în jurul aparatului când îl depozitaţi .
• Pentru a diminua riscul de şocuri electrice, nu imersaţi aparatul în apă sau în alte
lichide.
2
• Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu dezasamblaţi dvs. acest aparat, ci adresaţi-vă
unei persoane calificate în cazul în care sunt necesare operaţii de service sau reparaţii.
Reasamblarea incorectă a aparatului poate conduce la producerea de şocuri electrice
ulterior, când acesta este folosit.
• Utilizarea unui accesoriu care nu a fost recomandat de producător poate prezenta riscuri
de incendiu, de electrocutare sau rănire pentru persoane.
• Bateriile se pot încinge sau pot exploda în urma folosirii inadecvate.
• Folosiţi numai baterii de tipul specificat în acest manual de instrucţiuni.
• Nu montaţi bateriile fără să respectaţi polaritatea (+/–) indicată.
• Nu expuneţi bateriile la foc sau la temperaturi înalte.
• Nu încercaţi să reîncărcaţi (decât bateriile reîncărcabile), să scurtcircuitaţi sau să
dezasamblaţi bateriile.
• Nu folosiţi simultan baterii de diverse tipuri sau mărci şi nici cu starea de încărcare
diferită.
3
Păstraţi acest manual de instrucţiuni
AVERTIZARE
Nu atingeţi becul bliţului în timpul funcţionării deoarece acesta este fierbinte după declanşare.
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil
în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Întrebările cu privire la respectarea de către produs a legislației din Uniunea Europeană
trebuie adresate reprezentantului autorizat Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice chestiuni legate de service sau de garanţie, vă rugăm să apelaţi la
adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.
4
Notă pentru clienţii din Statele Unite
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot
conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în
cazul în care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe
dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici o garanţie că nu vor
apărea interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia
radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
5
Cuprins
Înainte de utilizare ........................................................................................................ 7
Facilităţi ........................................................................................................................ 8
Denumirea părţilor componente .................................................................................. 9
Panoul de comandă ................................................................................................... 11
Ecranul LCD .............................................................................................................. 12
Pregătiri
Introducerea bateriilor ................................................................................................ 13
Montarea şi demontarea bliţului ................................................................................. 14
Pornirea / oprirea automată a alimentării ................................................................... 16
Modul economic de funcționare ................................................................................. 17
Schimbarea modului de funcționare a blițului ........................................................... 19
Operaţii de bază
Modul program automat al bliţului (instrucţiuni de bază) ........................................... 21
Folosirea blițului în fiecare mod de înregistrare al camerei ....................................... 25
Înregistrarea folosind iluminarea (sursa de lumină LED) ......................................... 27
Aplicaţii
Testarea bliţului .......................................................................................................... 29
Zona de acoperire asigurată de bliţ în cazul folosirii zoom-ului ................................. 30
Compensarea bliţului ................................................................................................. 33
Iluminarea indirectă cu bliţul ...................................................................................... 35
Ajustarea unghiului de înclinare a bliţului .................................................................. 37
Înregistrarea de prim-planuri (rabatarea în jos) ......................................................... 40
Bliţ manual (M) ........................................................................................................... 41
Sincronizare de mare viteză (HSS) ........................................................................... 45
Bliț cu declanșare multiplă (MULTI) ........................................................................... 46
Modul bliţ wireless (fără fir) – WL............................................................................... 51
Sursă luminoasă AF ................................................................................................... 65
Revenirea la valorile implicite .................................................................................... 66
Reglaje personalizate ................................................................................................ 67
Informaţii suplimentare
Note privind utilizarea ................................................................................................ 74
Întreţinere ................................................................................................................... 76
Specificaţii .................................................................................................................. 77
6
Înainte de utilizare
Acest bliț poate fi folosit în combinație cu camerele digitale cu obiective interschimbabile marca Sony,
cu camerele video de înaltă definiție cu obiective interschimbabile și cu camerele foto digitale marca
Sony care au un suport cu interfață multiplă obișnuit. În funcție de de modelul de cameră digitală sau
video folosit, este posibil ca anumite facilități să nu fie disponibile.
Pentru detalii privind modelele de camere compatibile cu acest bliț, vizitați site-ul web al firmei Sony
din zona unde vă aflați sau consultați dealer-ul dvs. Sony ori un centru de service Sony autorizat.
Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu această unitate și pe cel ce însoțește camera
dvs.
Deși acest bliţ a fost proiectat pentru a rezista la praf și la stropire cu apă, este posibil
să nu fie complet protejat de praf și stropire cu lichide.
Nu aşezaţi acest bliţ în următoarele feluri de locuri.
Deoarece bliţul se poate defecta, indiferent dacă acesta este în stare de funcţionare sau depozitat, aveţi
grijă să nu îl plasaţi în niciunul dintre următoarele feluri de locuri :
• spaţii supuse la radiaţii solare directe, cum ar fi pe bordul maşinii sau în apropierea unor surse de
încălzire poate conduce la deformarea sau la deteriorarea acestuia,
• spaţii supuse la vibraţii excesive,
• locuri în care câmpul electromagnetic este puternic,
• locuri cu mult nisip
În locuri cum ar fi o plajă sau alte zone cu mult nisip, sau unde pot apărea nori de praf, aveţi grijă să
protejaţi aparatul de nisip şi de praf pentru a nu se deteriora.
7
Facilităţi
Bliţul HVL-F43M este unul de dimensiuni reduse, cu un număr de ghidare
de 43 (metri, poziţie 105 mm, ISO 100).
,
pag. 77
Bliţul HVL-F43M poate fi folosit cu obiective compatibile pentru a permite
realizarea de măsurători de mare precizie ADI (Advanced Distance Integration
– Integrare Avansată a Distanţei), care nu sunt afectate de rata de reflexie
a fundalului sau a subiectului.
,
pag. 26
Bliţul HVL-F43M permite sincronizarea de mare viteză.
,
pag. 45
,
pag. 38
Bliţul este dotat cu o sursă de lumină LED de mare putere (400 lx, 0,5 m).
Luminozitatea poate fi reglată în 10 trepte.
,
pag. 27
Folia mobilă încorporată vă permite să sublinați ochii subiectelor.
,
pag. 37
Acest bliț permite o acoperire a blițului corespunzătoare unei distanțe focale
de 15 mm, folosind un panou mobil încorporat când este acționat blițul.
,
pag. 32
Blițul corectează automat balansul de alb folosind informațiile privind
temperatura de culoare.*
,
pag. 24
Blițul stabilește raza optimă de acțiune în funcție de dimensiunea senzorului
de imagine al camerei.*
,
pag. 30
Funcția de comutare rapidă la rotire vă permite
să stabiliți cu ușurință poziția blițului la
fotografiere.
* Cu excepția modelului DSLR-A100.
8
Denumirea părţilor componente
1 Panou mobil încorporat cu rol de extindere a acţiunii bliţului (pag. 32)
2 Becul bliţului
3 Receptor pentru semnalul de comandă wireless (pag. 52)
4 Sursă luminoasă AF (pag. 65)
Înainte de folosire, îndepărtați foiţa protectoare de pe partea frontală a sursei luminoase AF.
5 Suport de montare cu interfață multiplă (pag. 14)
6 Buton LED LIGHT (pentru sursa de lumină LED) (pag. 27)
7 Sursa luminoasă LED (pag. 27)
8 Folia mobilă (pag. 37)
Cifrele indicate între paranteze reprezintă paginile unde pot fi regăsită descrierea fiecărui element al
LCD.
Continuă pe pagina următoare
9
qh
9 Indicator de poziționare a blițului (unghiul de deplasare în sus / în jos) (pag. 36)
0 Ecran LCD (pag. 12)
qa Panou de comandă (pag. 11)
qs Indicator de iluminare indirectă (unghi lateral) (pag. 36)
qd Cursorul de blocare (pag. 14)
qf Buton de eliberare (pag. 14)
qg Capacul compartimentului pentru baterie (pag. 13)
qh Minisuport (pag. 53)
* Orificiu de montare a trepiedului.
Cifrele indicate între paranteze reprezintă paginile unde pot fi regăsită descrierea fiecărui element al
ecranului LCD.
10
Panoul de comandă
1 Buton TTL/ M (MANUAL/ MULTI)
(pag. 42, 46, 57, 61, 66)
4 Butoane Fn (funcție) / direcție (pag.
41, 46, 57, 58, 61, 67)
2 Buton MODE (pag. 19)
5 Comutator de pornire/ oprire (ON/
OFF) (pag. 16)
3 Buton TEST (pag. 29)
Starea sistemului când indicatorul luminos
este aprins
• Portocaliu : bliț gata de funcționare
• Verde : expunere corectă
6 Buton pentru iluminarea LCD
7 Buton de Zoom (pag. 31)
Iluminarea panoului LCD
Dacă ecranul LCD este prea întunecat, puteți să îl iluminați apăsând butonul pentru iluminarea
LCD.
• Ecranul LCD va rămâne iluminat timp de aproximativ 8 secunde când este folosit de blițul propriuzis sau când unitatea este conectată la o cameră aflată în modul economic de funcționare. Această
perioadă va fi mai îndelungată dacă blițul sau camera sunt folosite.
• Apăsați din nou butonul pentru iluminarea LCD când ecranul este luminos pentru a stinge sursa de
iluminare.
Cifrele indicate între paranteze reprezintă paginile unde pot fi regăsită descrierea fiecărui element al
LCD.
Continuă pe pagina următoare
11
Ecranul LCD
1 Indicator HHS (Sincronizare de mare
viteză) (pag. 45)
qa Indicator comandă wireless (fără fir)/
telecomandă (pag. 55, 58, 61)
2 Indicatorul raportului de iluminare
(pag. 61)
qs Indicație Hz (pag. 46)
3 Indicatorul modului bliț (pag. 19)
4 Indicatorul canalului wireless (fără
fir) (pag. 64, 69)
5 Indicatorul de comandă wireless
(fără fir) (pag. 51)
6 Indicatorul de funcționare (pag. 67)
7 Indicatorul nivelului de energie
(pag. 41, 46)
8 Indicatorul de zoom (pag. 30)
9 Indicator TTL/ bliț manual/ bliț cu
declanșare multiplă (pag. 41, 46)
0 Indicație Zoom/ Repetare pentru
blițul cu declanșare multiplă
(pag. 30, 46)
qd Indicație Rază de acțiune a blițului/
Avertizare privind raza de acțiune a
blițului (aproape/ departe)/ Frecvență
de declanșare repetată pentru blițul
cu declanșare multiplă/ Raport de
iluminare (pag. 23, 46, 61)
qf Indicator de compensare a blițului
(TTl) (pag. 33)
qg Indicator de supraîncălzire (pag. 18)
qh Indicator panou panoramic (pag. 32)
qj Indicator de poziționare a blițului
(pag. 35)
qk Indicator de personalizare (pag. 67)
ql Indicator de energie scăzută a
bateriilor (pag. 17)
Cifrele indicate între paranteze reprezintă
paginile unde pot fi regăsită descrierea fiecărui
element al LCD.
12
Introducerea bateriilor
Bliţul HVL-F43M poate fi alimentat :
• cu patru baterii alcaline, tip LR6 (mărimea AA)*,
• cu patru baterii reîncărcabile cu hidrură de nichel-metal (Ni-MH), mărimea AA*,
Asiguraţi-vă întotdeauna că bateriile reîncărcabile cu hidrură de nichel-metal sunt încărcate cu
ajutorul încărcătorul specificat.
* Bateriile nu sunt furnizate.
1
Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii aşa cum este prezentat mai
jos.
2 Introduceţi bateriile în compartiment aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.
3 Închideţi capacul compartimentul pentru baterii.
• Efectuaţi în ordine inversă operațiile realizate pentru deschiderea compartimentului pentru
baterii.
13
Montarea şi demontarea bliţului
Montarea bliţului la cameră
În timp ce bliţul este oprit, apăsaţi ferm suportul de montare spre cel de
prindere al camerei, până ce se opreşte.
• Înainte de a monta blițul la cameră, îndepărtați atât capacul de protecție a terminalului suportului cu
interfață multiplă al blițului, cât și pe cel de protecție a suportului pentru accesorii al camerei.
• Când nu folosiți bliţul, repuneți capacul de protecție a terminalului suportului cu interfață multiplă
al acestuia.
• Dacă bliţul încorporat la camerei este deplasat în afară, coborâţi-l înainte de a monta acest bliţ.
1
Opriți alimentarea blițului și rotiți cursorul de blocare spre poziția [RELEASE]
(Deblocat) în timp ce țineți apăsat butonul de eliberare.
2
Introduceți ferm suportul de montare cu interfață multiplă complet în suportul cu
interfață multiplă al camerei, în direcția indicată de săgeată.
3
Rotiți ferm cursorul de blocare spre poziția [LOCK] (Blocat) pentru a prinde în
siguranță blițul.
• Acest bliț este compatibil cu suportul cu interfață multiplă. Când montați acest bliț la o cameră
care este dotată cu un suport cu autoblocare, pentru accesorii, folosiți adaptorul pentru suport
(tip ADP-AMA) (nu este furnizat).
14
Demontarea bliţului de la cameră
1 În timp ce ţineţi apăsat butonul de eliberare a suportului de montare 1, rotiți cursorul
de blocare până în poziția [RELEASE] (Deblocat) 2.
2
Cu cursorul de blocare în poziția [RELEASE] (Deblocat), glisați blițul spre partea
din față.
15
Pornirea / oprirea automată a alimentării
Puneți comutatorul de pornire/ oprire (ON/ OFF) a blițului, în poziția ON.
Alimentarea bliţului este pornită.
• Când alimentarea blițului este pornită, ecranul LCD devine luminos.
• Dacă pe ecranul LCD nu este nimic afișat deși comutatorul de pornire/ oprire este în poziția ON,
verificați orientarea bateriilor introduse.
Pentru a opri alimentarea
Puneți comutatorul de pornire/ oprire (ON/ OFF) a blițului, în poziția OFF.
16
Modul economic de funcționare
Dacă bliţul nu este acționat timp de 3 minute când este utilizat independent sau conectat la o cameră
în modul de economisire a energiei, acesta trece în modul economic de funcționare pentru a reduce
consumul de energie a bateriilor. Ecranul LCD se stinge.
• În cazul fotografierii wireless (acţionare fără fir), pag. 55, 61, blițul trece în modul economic de
funcționare după 60 de minute.
• Puteţi modifica perioada de timp după care se intră în modul în modul economic de funcționare
(pag. 71).
• Blițul trece automat în modul economic de funcționare când comutatorul de pornire/ oprire al camerei*
este pus în poziția OFF.
* Cu excepția modelului DSLR-A100.
• Când camera este în modul economic de funcționare, spre exemplu când ecranul LCD se stinge
automat, camera nu va comunica cu blițul. În această stare, comutarea între modul bliț și cel TTL/M,
zoom-ul automat, etalarea panoului panoramic și indicația razei de acțiune a blițului nu au legătură
cu camera dvs.
Verificarea bateriilor
Indicatorul
apare intermitent pe panoul de afişare semnalând că energia bateriilor este scăzută.
Indicatorul
clipește
Se recomandă să înlocuiţi bateriile. Bliţul poate fi
folosit în continuare în această stare dacă butonul
TEST se aprinde, fiind de culoare portocalie.
Clipește numai indicatorul
Bliţul nu mai poate fi folosit.
Introduceți baterii noi.
Continuă pe pagina următoare
17
Indicator
Dacă temperatura bliţului crește în urma folosirii continue sau a utilizării într-un spațiu cu temperatură
ridicată, circuitul intern de siguranță va suspenda automat funcționarea (supraîncălzire).
apare intermitent când este detectată supraîncălzirea blițului.
• Indicatorul
• Funcționarea blițului este suspendată până ce temperatura acestuia scade și indicatorul
se
stinge.
• Când este detectată supraîncălzirea blițului, puneți comutatorul de pornire/oprire în poziția OFF
(oprit) și nu mai folosiți blițul timp de aproximativ 10 minute pentru a-i permite să se răcească.
18
Schimbarea modului de funcționare a
blițului
Apăsați butonul MODE (Mod).
• Indicatorul de pe ecranul LCD se modifică după cum urmează :
Când blițul nu este conectat la cameră sau când camera este în modul economic de funcționare, ori
ecranul LCD al acesteia a fost oprit la conectarea blițului la cameră :
(
AUTO) T WL T
T
(
AUTO) T ...
Când camera este pornită și blițul este conectat la aceasta (nu este folosit WL) :
(
AUTO) T
T
(
AUTO) T ...
• Simbolul [ ] se aprinde când camera este în modul Bliț de umplere. Indicația [
luminoasă când camera este în modul Bliţ automat.
AUTO] devine
Continuă pe pagina următoare
19
Despre modul bliț
•
(Modul bliț de umplere).
Blițul se declanșează întotdeauna.
•
AUTO (Modul bliţ automat).
Blițul trece în acest mod când camera este pusă în modul bliț automat.
• WL (Modul bliț wireless).
Acest mod este folosit la fotografierea folosind blițul wireless (fără fir).
•
(Modul bliț oprit).
Blițul nu se declanșează.
20
Modul program automat al bliţului
(Instrucţiuni de bază)
• Dacă la camera dvs. este disponibil modul AUTO sau cel de Selecție a scenei, acestea vor fi tratate
în continuare ca programe automate.
1 Selectaţi modul P la cameră.
2 Apăsaţi butonul MODE (Mod) pentru a se afişa [
• Simbolul [
[
AUTO] sau [
] pe ecranul LCD.
] se aprinde când camera este în modul Fill-flash (bliţ de umplere). Indicatorul
AUTO] devine luminos când camera este în modul Autoflash (bliţ automat).
Continuă pe pagina următoare
21
3 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator și verificați dacă subiectul se află în raza
de acțiune a blițului.
• Pentru detalii privind raza de acțiune a blițului, consultați pag. 23.
4
Când bliţul este încărcat, apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra o
fotografie.
• Bliţul este complet încărcat când butonul TEST de pe panoul de comandă este aprins, fiind de
culoare portocalie.
Când a fost obţinută expunerea corectă pentru imaginea înregistrată, butonul TEST de pe panoul
de comandă apare intermitent, fiind de culoare verde.
• Fotografia va fi subexpusă dacă este înregistrată înainte ca încărcarea bliţului să se fi încheiat.
• Apăsaţi butonul declanşator după ce vă asiguraţi că încărcarea bliţului s-a încheiat, când îl folosiţi
cu temporizatorul.
• Modul selectat pentru bliț, (Bliț automat ( AUTO), Bliț de umplere ( ) sau Bliț oprit (
depinde de camera dvs. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al camerei.
22
))
Raza de acțiune a blițului
Apăsați pe jumătate butonul declanșator.
Pe ecranul LCD va apărea raza de acțiune a blițului corespunzătoare unei expuneri adecvate.
Aveți grijă ca subiectul să se afle în raza de acțiune a blițului când fotografiați.
Raza de acțiune a blițului ce poate apărea pe ecranul LCD este cuprinsă între 1 m și 28 m (între 0,7 și
28 m pentru blițul poziționat jos, consultați pag. 40). Când distanța este în afara acestei raze de acțiune,
simbolurile sau devin luminoase în ambele părți laterale ale indicației razei de acțiune.
• Expunerea adecvată este obținută la mai puțin de
1,0 m.
Dacă raza de acțiune a blițului este mai mică de 1,0 m,
partea de jos a imaginii de pe ecranul LCD al camerei
este posibil să fie întunecată. Modificați raza de acțiune
a blițului pentru a ajusta diafragma și sensibilitatea
ISO.
• Expunerea adecvată este obținută între 1.0 m și 28 m
sau mai mult.
• Raza de acțiune a blițului nu este indicată la folosirea blițului pozițonat sus când este folosit blițulul
wireless.
• Când folografiați un subiect aflat dincolo de raza de acțiune a blițului, imaginea obținută poate fi
supraexpusă chiar dacă butonul TEST clipește fiind de culoare verde sau este posibil ca partea de
jos a fotografiei de pe ecranul LCD al camerei să fie întunecată. Înregistrați întotdeauna subiecte
aflate în raza de acțiune a blițului.
Continuă pe pagina următoare
23
Reglarea automată a balansului de alb cu
ajutorul informațiilor legate de temperatura
de culoare
La declanşarea blițului, balansul de alb este reglat în mod automat de către camera dvs. (cu excepția
modelului DSRL-A100) pe baza informațiilor legate de temperatura de culoare.
• Reglarea automată a balansului de alb acționează când atașați blițul la camera dvs. și folosiți modul
TTL pentru bliț.
• Această funcție nu acționează la fotografierea folosind blițul declanșat manual (pag. 41).
24
Folosirea blițului în fiecare mod de
înregistrare al camerei
Dacă la cameră este aleasă prioritatea diafragmei (modul A), prioritatea timpului de expunere (modul
S) sau modul expunere manuală (modul M), fotografierea cu bliț TTL poate fi realizată corespunzător
modului respectiv.
1 Selectaţi modul A, S sau M la cameră.
2 Apăsaţi butonul MODE (Mod) pentru a afișa [
].
• Este selectată varianta bliţ de umplere (Fill-flash).
3
Stabiliţi diafragma şi/ sau timpul de expunere în funcție de modul selectat, apoi
focalizaţi asupra subiectului. Consultați tabelul de mai jos.
Modul de înregistrare ales la caReglaje
meră
A (Fotografierea folosind blițul cu prio- Ajustați diafragma.
ritatea diafragmei)
• Reduceţi diafragma (adică măriţi valoarea f-stop)
pentru a diminua raza de acţiune a bliţului sau măriţi
diafragma (adică micşoraţi valoarea f-stop) pentru
ca raza de acţiune a bliţului să crească.
• Timpul de expunere este reglat în mod automat.
S (Fotografierea folosind blițul cu prio- Reglați timpul de expunere.
ritatea timpului de expunere)
M (Fotografierea folosind blițul cu
Ajustați diafragma și timpul de expunere.
expunerea reglată manual)
• Reduceţi diafragma (adică măriţi valoarea f-stop)
pentru a diminua raza de acţiune a bliţului sau măriţi
diafragma (adică micşoraţi valoarea f-stop) pentru
ca raza de acţiune a bliţului să crească.
25
4 Apăsaţi butonul declanşator când încărcarea s-a încheiat.
Bliţul TTL
Bliţul acţionat manual asigură obţinerea unei intensităţi fixe a luminii bliţului indiferent de
luminozitatea subiectului şi de reglajele camerei. Bliţul TTL* măsoară lumina reflectată de subiect,
care trece prin lentilele obiectivului.
Măsurătoarea TTL beneficiază totodată atât de o funcție de măsurare P-TTL care adaugă preiluminre
măsurătorii TTL, cât şi de o funcție de măsurare ADI care adaugă măsurătorii P-TTL informaţii
privind distanţa.
Acest bliţ reuneşte toate măsurătorile P-TTL şi ADI sub denumirea dispozitiv bliţ TTL şi indicatorul
apare pe ecranul LCD.
* TTL = prin lentile (through the lens)
• Măsurătoarea ADI este posibilă împreună cu un obiectiv care are încorporat un codor de distanţă.
Înainte de a folosi funcţia de măsurare ADI, verificaţi dacă obiectivul dvs. are un codor de distanţă
încorporat consultând specificaţiile din manualul de instrucţiuni care îl însoţeşte.
26
Înregistrarea folosind iluminarea
(sursa de lumină LED)
Folosirea sursei de lumină LED pentru iluminare vă permite să obțineți condițiile create de umbre
și lumină naturale și să înregistrați filme pline de realism chiar și în condiții de luminozitate redusă,
cum ar fi la filmarea în spații interioare.
Folosirea sursei luminoase LED
1 Apăsaţi butonul LED LIGHT (sursa luminoasă LED).
• Este emisă lumină de la sursa LED.
• Pe ecranul LCD este afișată interfața LEVEL (nivel).
Continuă pe pagina următoare
27
2 Modificați luminozitatea cu ajutorul butoanele f sau F.
• Puteți ajusta luminozitatea sursei LED în 10 trepte (de la 1 la 10).
• Când sursa de lumină LED este pornită, indicatorul [ ] (Bliț pornit) de la cameră se stinge.
(Blițul nu se poate declanșa dacă sursa de lumină LED este pornită.)
Oprirea sursei de lumină LED
Apăsaţi din nou butonul LED LIGHT.
• Sursa de lumină LED se stinge și panoul LCD revine la interfața cu indicatorul obișnuit.
• Balansul de alb poate varia în funcție de cameră, de obiectiv și de reglajele realizate în timpul
înregistrării. Într-un astfel de caz, reglați balansul de alb la camera digitală.
• Temperatura de culoare variază ușor în funcție de reglajele de luminozitate și de temperatura sursei
LED, așa că vă recomandăm să verificați balansul de alb înainte de înregistrare.
28
Testarea bliţului
Puteţi testa bliţul înainte de înregistrarea propriu-zisă. Verificați nivelul de lumină folosind testul pentru
bliț când folosiți un exponometru etc. în modul manual de acționare a blițului (M).
Apăsați butonul TEST când respectivul buton devine luminos și de culoare
portocalie.
• Butonul TEST este pornit și luminează diferit în funcție de starea curentă a blițului, după cum
urmează :
– portocaliu : blițul este gata de funcționare
– verde : expunere adecvată
• Nivelul de iluminare în cazul testării blițului depinde de nivelul de luminozitate stabilit (pag. 41).
Blițul iluminează la un nivel de luminozitate 1/1 în modul TTL.
• Înainte de a înregistra, puteți verifica dacă apar umbre nedorite care să afecteze subiectul cu ajutorul
funcției de testare a blițului (bliț de modeling). Blițul beneficiază de două moduri de funcționare ca
bliț de modeling, unul în care iluminează de trei ori și altul în care se declanșează în mod repetat
timp de patru secunde. Pentru detalii privind modul de testare a blițului, consultați secțiunea „C05
Pentru a schimba modul de testare a blițului” (pag. 71) de la capitolul „Reglaje personalizate”.
29
Zona de acoperire asigurată de bliţ în
cazul folosirii zoom-ului
Zoom automat
Acest bliţ modifică automat zona de acoperire optimă asigurată (zona de acoperire asigurată de
bliţ la folosirea zoom-ului) pentru a o adapta distanţelor focale cuprinse între 24 mm şi 105 mm, la
fotografiere (zoom automat). În mod obişnuit, nu este necesar să schimbaţi manual zona de acoperire
optimă asigurată de bliţ.
Facilitatea de zoom automat acționează când indicația [A ZOOM] este afișată pe ecranul LCD. Nu
este afișat zoom-ul pe ecranul LCD când se afișează [A ZOOM].
Distanţă focală de 24 mm
Distanţă focală de 105 mm
• Când, împreună cu facilitatea Auto zoom, este utilizat un obiectiv cu distanţa focală mai mică de
24 mm, indicația [WIDE] (panoramic) clipeşte. În acest caz, se recomandă folosirea panoului
mobil încorporat (cu rol de extindere a acţiunii bliţului) (pag. 32) pentru a se evita întunecarea
imaginii la margini.
Comanda zoom automat optimizată în
funcție de dimensiunea senzorului de
imagine
Acest bliţ asigură o acoperire optimizată în funcție de dimensiunea senzorului de imagine (format
APS-C / format 35 mm) al camerei (cu excepția modelului DSLR-A100).
30
Zoom manual
Puteţi stabili manual zona de acoperire asigurată de bliţ, independent de distanţa focală a obiectivului
folosit (zoom manual).
Apăsaţi butonul ZOOM pentru a selecta zona de acoperire care să fie asigurată de
bliţ.
• Zona de acoperire asigurată la folosirea zoom-ului este modificată în următoarea ordine :
105 mm T 70 mm T 50 mm T 35 mm T 28 mm T 24 mm T A ZOOM T 105 mm T . . .
• Când zoom-ul este reglat manual, deasupra indicației zonei de acoperire asigurată la folosirea zoomului apare indicația [M.ZOOM].
• Dacă zona de acoperire asigurată de bliţ (raza sa de acţiune) este mai mică decât distanţa focală a
obiectivului folosit, marginile ecranului sunt întunecate.
• Acoperirea blițului în cazul zoom-ului manual indicată pe ecranul LCD reprezintă unghiul de
vizualizare pentru o distanță focală pentru formatul 35 mm.
Zona de acoperire a blițului & distanța
focală
Cu cât valoarea distanței focale a obiectivului camerei este mai mare, cu atât subiectul de fotografiat
se poate afla mai departe de aceasta și să ocupe întreg ecranul, însă aria ce poate fi acoperită devine
mai restrânsă. Din contră, cu cât valoarea distanței focale este mai mică, cu atât subiectul de
fotografiat poate fi înregistrat cu o acoperire mai vastă. Acoperirea blițului reprezintă zona pe care
lumina emisă de acesta o poate acoperi în mod uniform, având intensitatea stabilită sau mai mare.
Această zonă este exprimată sub formă de unghi. Acoperirea blițului pentru care puteți fotografia
este determinată de distanța focală.
Fiind determinată de distanța focală, acoperirea blițului poate fi exprimată prin cifra ce reprezintă
distanța focală.
Continuă pe pagina următoare
31
Panou mobil încorporat cu rol de extindere a
acţiunii bliţului (unghi de zoom de 15 mm)
Trageţi în afară panoul mobil încorporat extinde zona de acoperire asigurată de bliţ (raza de acţiune
a acestuia), corespunzătoare unei distanţe focale cuprinsă între 15 mm și 24 mm (mai mică de 24
mm).
Trageţi în afară panoul de extindere a acțiunii blițului și plasați-l în partea frontală a
becului blițului, apoi apăsați înapoi, spre interior folia mobilă.
• Pe ecranul LCD apare indicația [WIDE].
• Când introduceți la loc panoul mobil de extindere a acțiunii blițului, apăsați-l pentru a intra complet
în interior și verificați dacă indicația [WIDE] de pe ecranul LCD se stinge.
• Nu trageți în mod forțat, spre exterior panoul de extindere a acțiunii blițului deoarece se poate
deteriora.
• Când fotografiaţi din faţă un subiect plat folosind o distanţă focală de circa 18 mm, marginile ecranului
pot fi uşor întunecate din cauza diferenţei dintre intensitatea luminii ce ajunge în centrul, respectiv
la marginile ecranului.
• La utilizarea unui obiectiv superangular cu distanţă focală mai mică de 15 mm, marginile ecranului
pot fi întunecoase.
• Distanța focală corespunde unei distanțe focale echivalente în format 35 mm.
• Acest bliț nu este compatibil cu unghiul de vizualizare al unui obiectiv superangular (ochi de pește)
de 16 mm F2.8.
• Împingeți înapoi, în interiorul corpului blițului, panoul de extindere a acţiunii bliţului și folia mobilă
atunci când depozitați blițul în cutia de v-a fost furnizată.
32
Compensarea bliţului
Când blițul este într-un mod care permite măsurarea TTL, intensitatea sa este ajustată în mod automat.
Puteți corecta însă intensitatea reglată automat al blițului.
• Modurile blițului care acceptă măsurătoarea TTL sunt :
– modul TTL
– modul WL CTRL când este aleasă una dintre variantele [TTL RATIO: ON] sau [RATIO: OFF]
• Valorile de reglaj :
– 3,0 ; – 2,5; – 2,0 ~ ± 0,0 ~ + 2,0; +2,5; +3,0 (în trepte de 0,5)
– 3,0; – 2,7; – 2,3, – 2,0 ~ ± 0,0 ~ +2,0; +2,3; +2,7; +3,0 (în trepte de 0,3)
• Puteți modifica intervalul nivelului de putere (0,5 sau 0,3) prin reglajele personalizate. Pentru metoda
de reglaj, consultați secțiunea „Modificarea reglajelor personalizate” (pag. 69) și „C09 Pentru a
schimba intervalul de modificare a puterii blițului” (pag. 72).
• Nu funcționează în cazul camerelor care au Suport cu autoblocare pentru accesorii.
Consultați online modelele de camere digitale compatibile. (Compensarea blițului este afișată chiar
și în cazul unei camere incompatibile, când comunicația cu camera este oprită. Chiar și în cazul în
care comunicația cu camera este reluată, indicatorul de compensarea a blițului dispare și compensarea
blițului nu este efectuată.)
Continuă pe pagina următoare
33
• Când folosiți blițul cu un cablu separat de cameră, nivelul de putere propriu-zis este corectat, însă
valoarea corecției la bliț nu se reflectă în datele Exif ale camerei.
• Dacă măsurătoarea este corectată atât la cameră, cât și la bliț, blițul va emite lumină corespunzător
sumei celor două valori. Cu toate acestea, pe ecranul LCD al blițului, va apărea numai valoarea de
corecție stabilită la bliț.
34
Iluminarea indirectă cu bliţul
Folosirea bliţului orientat direct către peretele aflat în spatele subiectului poate conduce la apariţia de
umbre pregnante pe fundal. Dacă bliţul este îndreptat spre tavan, puteţi ilumina subiectul cu lumină
reflectată de acesta, reducând astfel intensitatea umbrelor şi obţinând o lumină mai blândă pe ecran.
Iluminare indirectă
Iluminare obişnuită
Continuă pe pagina următoare
35
Rotiţi bliţul orientându-l în sus, spre stânga sau spre dreapta în timp ce ţineţi bine
camera.
• Când bliţul este rotit în sus, raza de acțiune a acestuia nu apare pe ecranul LCD. Va fi totodată ștearsă
valoarea funcţiei de Sincronizare de mare viteză (pag. 45).
• Când bliţul este rotit în sus, indicatorul de poziționare nu este afișat.
• Folosiţi un tavan sau un perete alb pentru reflexia luminii. Suprafeţele colorate pot conduce la
schimbarea culorii luminii bliţului. Pentru iluminarea indirectă, nu se recomandă tavanele prea înalte
şi nici oglinzile.
36
Ajustarea unghiului de înclinare a bliţului
Utilizarea simultană a luminii directe şi a celei indirecte de la bliţ, va conduce la obţinerea unei iluminări
neuniforme. Stabiliți unghiul optim de înclinare a blițului în timp ce efectuați testarea acestuia în
condițiile de înregistrare reale.
Exemple de condiții de înregistrare :
– distanţa de la cameră până la suprafaţa de reflexie,
– raza de acțiune a blițului,
– distanţa focală a obiectivului.
Corect
Incorect
Când bliţul este orientat în sus
Determinaţi unghiul adecvat cu ajutorul tabelului următor :
Distanţa focală a obiectivului
minim 70 mm
28 - 70 mm
maxim 28 mm
Unghiul de înclinare
30°, 45°
60°
75°, 90°
Continuă pe pagina următoare
37
Folosirea foliei mobile
Folia mobilă subliniază ochi subiectelor și are rolul de a face mai vibrantă imaginea înregistrată.
• Folia mobilă este trasă în afară când panoul de extindere a acţiunii bliţului este glisat în exterior.
Apăsați marginea acestui panou pentru a-l reintroduce în interior.
• Când folosiți folia mobilă, poziționați blițul la 90° în sus.
Schimbarea rapidă a poziției
Când înregistrați în modul portret, puteți să stabiliți pentru bliț aceeași poziție ca la înregistrarea peisaj
și să folosiți totodată panoul de comandă orientat corespunzător.
Poziționarea la 90° în laterală
Când unghiul de rabatare este de 90° și 0° în sus în timp ce înregistrați în modul portret, partea de sus
și de jos a fotografiei pot fi mai întunecate. În acest caz, folosiți panoul de extindere a acțiunii blițului
sau stabiliți unghiul de 0° spre laterală.
38
apare interminent pe ecranul LCD.
• Simbolul
• Când pentru acoperirea blițului de zoom este aleasă varianta [A ZOOM] când folosiți rabatarea la
90° spre laterală, acoperirea este ajustată automat corespunzător unghiului panoramic. În acest caz,
raza de acțiune a blițului este mai redusă decât în cazul poziționării la 0° spre laterală.
39
Înregistrarea de prim-planuri
(rabatarea în jos)
Rabatați ușor blițul în jos când fotografiați obiecte aflate la dinstanțe cuprinse între 0,7 m și 1,0 m de
cameră, pentru a asigura o iluminare adecvată a acestora.
Rotiţi bliţul orientându-l spre partea de jos în timp ce ţineţi bine camera.
• Unghiul de rotire este de 8°.
• Simbolul
apare pe panoul LCD.
• Când fotografiați de la o distanță mai mică de 0,7 m, blițul nu va putea ilumina complet subiectul,
iar partea de jos a imaginii va fi mai întunecată. Folosiți un bliț separat de cameră, un bliț macro
geamăn sau o sursă de lumină circulară.
• Poziționarea în jos poate fi folosită numai când unghiul de rabatare este stabilit de 0° sau de 90° spre
laterală.
• Obiectivele cu distanță focală mare pot obstrucționa lumina emisă de bliț.
40
Bliţ manual (M)
În mod obişnuit, dispozitivul TTL de măsurare a iluminării furnizate de bliţ ajustează automat
intensitatea bliţului pentru a asigura expunerea adecvată pentru subiect. Reglajul manual al bliţului
asigură folosirea intensităţii stabilite a bliţului, indiferent de luminozitatea subiectului şi de reglajele
camerei.
• Deoarece bliţul manual nu este afectat de gradul de reflexie al subiectului, este convenabilă folosirea
acestei facilităţi în cazul subiectelor cu luminozitate mare sau care reflectă slab lumina.
• Reglajul manual al bliţului poate fi utilizat numai când camera este în modul M (manual). În alte
moduri, este aleasă automat valoarea măsurată de dispozitivul TTL.
• Puteți modifica reglajele personalizate ale acestui bliț pentru a permite fotografierea folosind blițul
manual, în alte moduri decât în cel M al camerei (pag. 67).
Dispozitiv de măsură TTL
Măsurătoare pentru
bliţul declanşat manual
Continuă pe pagina următoare
41
1 Apăsaţi butonul TTL/M pentru ca indicația
• Modurile se succed în următoarea ordine :
42
să apară pe ecranul LCD.
2 Apăsaţi butonul f sau F pentru a selecta nivelul de putere care să fie stabilit.
• Pentru nivelul de putere pot fi stabilite următoarele valori
1/1 (maxim) T 1/2 T 1/4 T 1/8 T 1/16 T 1/32 T 1/64 T 1/128 (minim)
• Indicația nivelului de putere poate diferi uneori dacă acesta a fost mărit sau redus, chiar dacă
valoarea stabilită este aceeași.
Buton F
1/1 T 1/1 (- 0,3) T 1/1(- 0,7) T 1/2 T 1/2 (- 0,3) ... 1/64 (- 0,3) T 1/64 (- 0,7) T 1/128
Buton f
1/1 t 1/2 (+ 0,7) t 1/2 (+ 0,3) t 1/2 t 1/4 (+ 0,7) ... 1/128 (+ 0,7) t 1/128 (+ 0,3) t
1/128
• Puterea blițului poate fi reglată în 22 de trepte, prin modificarea intervalului dintre nivelurile de
putere. Pentru detalii, consultați secțiunea „C09 Pentru a schimba intervalul dintre nivelurile de
putere”, pag. 72.
Continuă pe pagina următoare
43
• Când butonul declanșator este apăsat pe jumătate, distanța la care este obținută expunerea
adecvată este afișată pe ecranul LCD. Stabiliți valoarea diafragmei astfel încât distanța afișată să
se potrivească cu distanța de înregistrare.
Expunerea adecvată este obținută la mai puțin de 1,0 m.
Dacă raza de acțiune a blițului este mai mică de 1,0 m, partea
de jos a imaginii de pe ecranul LCD al camerei poate deveni
mai întunecată. Modificați raza de acțiune a blițului pentru a
ajusta diafragma și sensibilitatea ISO.
Expunerea adecvată este obținută la mai mult de 28 m.
• La fotografierea folosind blițul manual, dacă nivelul de putere stabilit este 1/1, blițul se va descărca
la putere maximă. Domeniul pentru nivelul de putere (ex. 1/1 T 1/2) corespunde domeniului
pentru diafragmă (ex. F4 T 5.6).
• Indicația de verificare a razei de acțiune a blițului pentru butonul TEST (clipește, fiind de
culoare verde) nu funcționează după ce este înregistrată o fotografie folosind pentru bliț varianta
manual.
44
Sincronizare de mare viteză (HSS)
Sincronizare de mare viteză
Bliţ obişnuit
Sincronizarea de mare viteză elimină restricţiile privind viteza de sincronizare a bliţului şi permite ca
bliţul să fie utilizat pentru orice timp de expunere disponibil pentru cameră. Domeniul lărgit de valori
ce pot fi selectate pentru diafragmă, permite fotografierea cu ajutorul bliţului, folosind o diafragmă
mare, fără a focaliza pe fundal şi accentuând subiectul aflat în faţă. Chiar şi atunci când fotografiaţi
folosind o valoare mare f-stop în modul A sau M al camerei la o diafragmă relativă mare, dacă fundalul
este foarte luminos şi fotografia înregistrată în mod obişnuit ar fi supraexpusă, puteţi ajusta expunerea
folosind obturatorul de mare viteză.
Pentru detalii privind dezactivarea reglajului HSS, consultați secțiunea „Reglaje personalizate”
(pag. 67).
Viteza de sincronizare a bliţului
Fotografierea cu ajutorul bliţului este asociată în general cu viteza maximă a obturatorului, denumită
viteza de sincronizare a bliţului. Restricţia nu se aplică în cazul camerelor proiectate pentru
fotografierea folosind facilitatea de sincronizare de mare viteză (HSS), deoarece acestea permit
fotografierea cu bliţul la viteză maximă a obturatorului camerei.
45
Bliț cu declanșare multiplă (MULTI)
Blițul este declanșat de un număr de ori cât timp obturatorul este deschis (bliț cu declanșare multiplă).
Acest tip de bliț permite deplasarea subiectului ce urmează a fi înregistrat într-o fotografie, pentru a
fi analizat ulterior.
• Camera trebuie să fie în modul M (manual) pentru a fotografia folosind blițul cu declanșare multiplă.
În alte moduri decât M (la cameră), este posibil să nu fie obținută expunerea adecvată.
• Reglajele personalizate ale acestei unități permit fotografierea cu bliț cu declanșare multiplă și în alte
moduri decât cel M stabilit la cameră (pag. 67).
Această variantă de bliț poate fi utilizată numai dacă modul M este disponibil pentru camera
folosită.
1 Apăsați butonul TTL/M pentru ca indicația
46
să apară pe panoul LCD.
2 Apăsaţi butonul Fn pentru ca indicația [Hz] să clipească, apoi apăsați butonul f sau
F pentru a selecta frecvența blițului.
• Cifrele indică numărul de declanșări ale blițului, pe secundă.
• Pentru frecvența blițului poate fi selectată una dintre valorile :
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
• Mențineți apăsate butoanele f sau F pentru a modifica valoarea în mod continuu.
3
Apăsați butonul Fn pentru ca indicația [TIMES] să clipească, apoi apăsați butonul
f sau F pentru a selecta numărul de blițuri.
• Puteți alege de câte ori să se declanșeze blițul, stabilind una dintre valorile :
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
• Mențineți apăsat butoanele f sau F pentru ca valoarea să fie modificată în mod repetat.
• Când este selectată varianta „--”, indicația frecvenței stabilite continuă să clipească câtă vreme
obturatorul este deschis.
Continuă pe pagina următoare
47
4 Apăsați butonul Fn pentru ca indicatorul nivelului de putere să înceapă să clipească,
apoi apăsați butonul f sau F pentru a stabili nivelul de putere.
• Pentru nivelul de putere poate fi aleasă una dintre următoarele variante :
1/8 T 1/16 T 1/32 T 1/64 T 1/128
• Puteți modifica intervalul de modificare a nivelului de putere, astfel încât pentru nivelul de putere
să fie disponibile până la 13 trepte.
Pentru detalii, consultați secțiunea „C09 pentru a schimba intervalul dintre nivelurile de putere”
(pag. 72).
48
5 Apăsați butonul Fn pentru a încheia reglajul.
6 Reglați timpul de expunere și diafragma.
• Timpul de expunere trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de declanșări ale blițului (TIME timp) împărțit la frecvența blițului (Hz).
De exemplu, când numărul de declanșări ale blițului este 10 și frecvența blițului este 5, alegeți
pentru timpul de expunere al camerei o valoare de două secunde sau mai mult.
7
Când blițul este complet încărcat, apăsați butonul declanșator pentru a înregistra
o fotografie
• Pe panoul LCD apare distanța la care este obținută expunerea adecvată la declanșarea o singură
dată a blițului.
• Pentru a preveni mișcările nedorite ale camerei, se recomandă să folosiți un trepied când utilizați
blițul cu declanșare multiplă.
• La testarea blițului, acesta se va declanșa cu frecvența/ de numărul de ori/ nivelul de putere
stabilite cât timp a fost apăsat butonul TEST, dacă la reglaje personalizate este aleasă ca varianta
[TEST1]. Dacă este selectată una dintre variantele [TEST3] sau [TESTM], va avea prioritate
blițul de modeling de 3 ori, respectiv cel de 4 secunde.
Continuă pe pagina următoare
49
Numărul maxim de declanșări continue
Numărul maxim de declanșări continue la fotografierea folosind blițul cu declanșare multiplă este
limitat de energia bateriilor. Folosiți, cu titlul informativ, valorile din tabelele de mai jos :
Când sunt folosite baterii alcaline :
100* înseamnă mai mare de 100.
Când sunt folosite baterii cu hidrură de metal-nichel
(la folosirea 2100 mAh):
100* înseamnă mai mare de 100.
• Numărul maxim de declanșări variază în funcție de tipul de baterii și de starea acestora.
50
Modul bliţ wireless (fără fir) – WL
Această unitate permite următoarele moduri de fotografiere cu bliț wireless :
[A] Fotografiere cu bliț wireless (HVL-F43M : bliț separat de cameră)
Blițul încorporat al camerei este controler (adică blițul care emite lumina de comandă), iar HVL-F43M
este bliț separat de cameră (blițul care este mereu la distanță de cameră).
[B] Fotografiere cu bliț wireless (HVL-F43M : bliț separat de cameră)
Blițul HVL-F43M este controler, iar celălalt bliț este separat de cameră.
[C] Fotografiere cu mai multe blițuri wireless, cu comanda fracțiunii de
iluminare
Folosind blițul HVL-F43M pe post de controler, o cameră care permite comanda raportului de iluminare
poate grupa un număr de blițuri separate de cameră și să controleze acest raport.
Bliţ obişnuit
Bliţ wireless [A]. [B]
Bliţ wireless [C]
(modul comandă a fracțiunii de iluminare)
Continuă pe pagina următoare
51
Raza de acţiune a bliţului wireless
Bliţul wireless foloseşte un semnal luminos emis de bliţul încorporat ca element declanşator, pentru a
fi acţionat. Respectaţi punctele de mai jos pentru poziţionarea camerei, a bliţului şi a subiectului.
• Fotografiaţi în spaţii întunecate, în interiorul unei clădiri.
• Aşezaţi bliţul separat de cameră în interiorul unei arii circulare indicată în imaginea următoare prin
cercul de culoare gri.
Distanţa dintre bliţ şi
subiect (tabelul 2)
Distanţa dintre cameră şi
subiect (tabelul 1)
Nu aşezaţi bliţul exact în
spatele subiectului
Aşezaţi camera şi bliţul în interiorul unei
arii circulare cu raza cuprinsă între 1 m
și 5 m, cu subiectul în centru
Distanța dintre cameră – bliț HVL-F43AM – subiect
Unitate de măsură: m
Distanța
cameră subiect
(Tabel 1)
Distanța dintre blițul HVL-F43 AM – subiect (Tabel 2)
Alt mod decât
HSS
Timp de
expunere
Toți timpii Timp de expunere
de
sincron sau mai
Diafragmă expunere lent
2,8
4
5,6
1,4 - 5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
HSS
1/250
sec.
1/500
sec.
1/1000
sec.
1/2000
sec.
1-3
1 - 2,1
1 - 1,5
1 - 2,1
1 - 1,5
1 - 1,1
1 - 1,5
1 - 1,1
–
1 - 1,1
–
–
• Distanțele din tabelul de mai sus sunt valabile la utilizarea variantei ISO 100. Dacă este folosită
varianta ISO 400, distanțele trebuie multiplicate cu coeficientul 2 (considerați o limită de 5 m).
• În cazul blițului wireless, raza de acțiune a acestuia nu apare pe ecranul LCD.
52
Extinderea și plierea minisuportului
furnizat
• Minisuportul este pliant și trebuie extins pentru a putea fi folosit.
Atașarea și detașarea minisuportului
• Folosiți minisuportul furnizat când blițul este separat de cameră.
Montare
Demontare
• Consultați pagina 14 pentru informații legate de butonul de eliberare și de cursorul de blocare.
• Puteți atașa blițul la un trepied folosind orificiul de atașare de trepied aflat sub minisuport. Folosiți un
trepied dotat cu un șurub mai scurt de 5,5 mm deoarece cele cu șuruburi mai lungi nu permit fixarea
fermă a minisuportului și suportul se poate deteriora.
Continuă pe pagina următoare
53
• Dacă minisuportul se separă în cele două părți componente, potriviți sistemele de prindere ale celor
două secțiuni pentru a le îmbina la loc.
54
[A] Fotografierea cu bliţ wireless folosind
unitatea HVL-F43 ca bliț separat de
cameră
Utilizați numai un bliț separat de cameră, folosind lumina emisă de blițul încorporat al acesteia ca
semnal.
Bliț încorporat
HVL-F43M
1 Montaţi bliţul la cameră şi porniţi amblele echipamente (bliţul şi camera).
2 Alegeți la cameră modul bliţ wireless.
• Metoda de reglaj diferă în funcție de camera folosită. Pentru detalii, consultați manualul de
instrucțiuni al camerei.
• Când camera este setată pentru funcţionarea wireless, bliţul trece automat în modul wireless, iar
pe ecranul LCD apare indicatorul WL. Informațiile legate de canalul blițului sunt transmise la
cameră.
• Nivelul de lumină emisă poate fi schimbat și în modul bliț wireless. Pentru detalii, consultați
pag. 72.
3 Detaşaţi bliţul de la cameră şi scoateţi în afară bliţul încorporat.
• Verificați dacă interfața modului de comandă la distanță cu blițul wireless care apare pe ecranul
LCD al blițului este [RMT] sau [RMT2].
4 Reglaţi camera şi bliţul.
• Reglați camera și blițul într-un spațiu întunecos, spre exemplu în interiorul unei clădiri.
• Pentru detalii, consultaţi pag. 52.
Continuă pe pagina următoare
55
5 Aveţi grijă ca bliţul încorporat şi cel separat să fie complet încărcate.
• Indicația corespunzătoare bliţului încorporat complet încărcat, diferă în funcție de cameră. Pentru
detalii, consultați manualul de instrucțiuni al camerei.
• Când bliţul este complet încărcat în modul wireless, sursa luminoasă AF aflată în partea frontală
a bliţului clipeşte și butonul TEST este luminos, de culoare portocalie.
6 Folosiţi bliţul de test pentru a verifica funcţionarea bliţului.
• În timpul fotografierii folosind blițul wireless, metoda de testare a bliţului diferă în funcţie de
camera folosită. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei.
• Dacă bliţul de testare nu funcţionează, schimbaţi poziţia camerei, a bliţului sau a subiectului ori
îndreptați receptorul wireless pentru semnalul de comandă spre cameră.
7
56
Verificaţi din nou dacă bliţul încorporat şi cel separat de cameră sunt complet
încărcate, apoi apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra fotografia.
Setarea bliţului wireless numai de la bliţ
Odată ce ați realizat configurarea bliţului wireless la pasul [A], dacă veți continua să folosiți aceeaşi
pereche cameră-bliţ fără să schimbaţi canalul wireless, veţi putea seta wireless, separat bliţul şi
camera.
Reglajul camerei:
Alegeţi modul bliţ wireless pentru cameră.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte camera.
Reglajul bliţului:
1 Apăsați butonul TTL/M pentru ca să apară indicația
• Când selectați varianta
2
sau
.
, blițul se declanșează la nivelul de putere stabilit.
Apăsați în mod repetat butonul MODE (Mod) până ce apare indicația [WL], apoi
apăsați butonul Fn.
3 Apăsați butonul g sau G pentru ca indicația [RMT] sau [RMT2] să apară intermitent,
apoi apăsați butonul Fn.
• Aveți grijă ca pentru blițul separat de cameră, canalul wireless ales să fie același ca la controler.
Pentru detalii privind canalul wireless, consultați secțiunea „Reglaje personalizate” (pag. 67).
Continuă pe pagina următoare
57
[B] Fotografierea cu bliţul wireless
folosind HVL-F43M ca bliț de comandă
(controler)
Dacă folosiți următoarele modele de cameră : DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V,
SLT-A77V, SLT-A65V, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7, NEX-6, DSC-RX1 sau DSC-RX1R, puteți
fotografia cu blițul wireless folosind mai mult de 2 unități de bliț, unul dintre acestea având rol de
comandă (controler), iar celelalte de blițuri separate de cameră. Folosiți blițul HVL-F43M ca bliț de
comandă.
HVL-F43M
Bliț separat de cameră
Dacă folosiți un bliț tip HVL-F56AM sau HVL-F36AM ca bliț separat de cameră când modelul de
cameră folosit este unul dintre următoarele : DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V, SLT-A77V,
SLT-A65V, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7, NEX-6, DSC-RX1 sau DSC-RX1R, stabiliți ca mod de
comandă wireless (controler) varianta [CTRL2] (pe ecranul LCD apare indicația [CTRL]) pentru
HVL-F43M. Pentru detalii, consultați secțiunea „Reglaje personalizate” (C03), pag. 70.
1 Alegeți la cameră, la blițul de comandă (controler) și la cel separat de cameră varianta
de funcționare wireless.
Reglarea camerei :
Alegeţi modul bliţ wireless la cameră.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte camera.
Reglarea blițului de comandă :
58
1
Apăsaţi în mod repetat butonul MODE (Mod) pentru a fi afișată indicația [WL],
apoi apăsați butonul Fn.
2
Apăsați butonul g sau G pentru ca indicația [CTRL] să apară intermitent, apoi
apăsați butonul Fn.
• Este afișată una dintre indicațiile [CTRL+] sau [CTRL].
Reglarea blițului separat de cameră :
Reglați blițul wireless când acesta este montat la cameră, apoi detașați-l de la cameră. Pentru
detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu blițul extern. Dacă HVL-F43M
este folosit ca bliț separat de cameră, consultați pagina 57 și alegeți ca mod de comandă la
distanță varianta [RMT].
2 Atașați blițul cu rol de comandă la cameră și porniți alimentarea camerei, a blițului
cu rol de comandă și a celui separat de cameră.
3
Corelați reglajul camerei cu cel al blițului de comandă și cu cel al blițului separat
de cameră.
• Pentru detalii, consultaţi pag. 52.
4
Asigurați-vă că blițul de comandă și cel separat de cameră sunt complet
încărcate.
• Când blițul este complet încărcat în modul wireless, sursa luminoasă AF din partea frontală
clipește, iar butonul TEST este aprins, de culoare portocalie.
5 Folosiți facilitatea de testare a blițului pentru a-l verifica.
• Metoda de testare a blițului diferă în funcție de camera folosită. Pentru detalii, consultați manualul
de instrucțiuni al camerei.
• Dacă bliţul de testare nu funcţionează, schimbaţi poziţia camerei, a bliţului sau a subiectului ori
îndreptați receptorul wireless pentru semnalul de comandă spre cameră. În plus, verificați dacă
este ales același canal wireless pentru blițul separat de cameră și pentru cel de comandă.
Continuă pe pagina următoare
59
6 Verificaţi din nou dacă bliţul de comandă şi cel separat sunt complet încărcate, apoi
apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra fotografia.
• Blițul de comandă va clipi pentru a transmite un semnal chiar dacă pentru opțiunea RATIO
(Raport) este aleasă varianta [OFF] (oprit).
60
[C] Fotografierea cu bliţul wireless
folosind controlul raportului de iluminare
Dacă folosiți următoarele modele de cameră : DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V, SLTA77V, SLT-A65V, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7, NEX-6, DSC-RX1 sau DSC-RX1R, puteți fotografia cu
blițul wireless având totodată posibilitatea de a controla raportul de iluminare între cel mult 3 grupuri
de elemente, incluzând blițul de comandă și două grupuri de blițuri separate de cameră.
Bliț de comandă : HVL-F43M (această unitate).
Blițuri separate de cameră : HVL-F58AM, HVL-F60M, HVL-F43AM, HVL-F43M, HVL-F42AM
Aceste blițuri pot fi ordonate în două grupuri (RTM și RTM2).
HVL-F43M
(Bliț de comandă)
Bliț separat de cameră
(RTM)
Bliț separat de cameră
(RTM2)
• În grupul [RTM] poate fi folosită oricare combinație dintre modelele de bliț HVL-F58AM, HVLF60M, HVL-F43AM, HVL-F43M și HVL-F42AM. Modelele HVL-F58AM, HVL-F60M, HVLF43AM sau HVL-F43M stabilite corespunzător [CTRL1] (pe ecranul LCD apare indicația CTRL+)
pot fi utilizate în grupul [RTM2].
• Blițul HVL-F42AM utilizat ca bliț separat de cameră va fi recunoscut ca grup [RMT]. Când HVLF42AM este folosit bliț separat de cameră în modul de fotografiere wireless implicând 3 grupuri de
elemente, folosiți un bliț de model HVL-F58AM, HVL-F60M, HVL-F43AM ori HVL-F43M ca și
celălalt bliț separat de cameră care poate fi în grupul [RMT2].
• Când folosiți unul dintre modelele de camere DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V, SLT-A77V,
SLT-A65V, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7, NEX-6, DSC-RX1 sau DSC-RX1R, puteți utiliza un bliț
HVL-F56AM și/sau unul HVL-F36AM ca bliț separat de cameră. Stabiliți [CTRL2] (pe ecranul
LCD apare indicația [CTRL]) ca mod de comandă wireless pentru HVL-F43M. În acest mod, HVLF56AM și/sau HVL-F36AM sunt în grupul [RMT] și puteți controla raportul de iluminare a până la
2 grupuri folosind unul dintre modelele HVL-F58AM, HVL-F60M, HVL-F43AM sau HVL-F43M
ca bliț de comandă. Pentru detalii privind modul bliț de comandă, consultați [C03] de la capitolul
„Reglaje personalizate” (pag. 70).
Continuă pe pagina următoare
61
• Raportul total pentru nivelul de putere este afișat pe ecranul LCD prin secvența raza de acțiune a
blițului/ frecvența pentru blițuri multiple/ raportul bliț pentru fotografierea cu bliţul wireless folosind
controlul fracțiunii de iluminare.
Exemplu :
Dacă pe ecranul LCD apare indicația [4:2:1], blițul din fiecare grup va emite lumină cu puterea 4/7,
2/7, respectiv 1/7 din iluminarea totală.
1 Alegeți la cameră, la blițul de comandă (controler) și la cel separat de cameră varianta
de funcționare wireless.
Reglarea camerei :
Alegeţi modul bliţ wireless la cameră.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte camera.
Reglarea blițului de comandă :
62
1
Apăsaţi în mod repetat butonul MODE (Mod) pentru a fi afișată indicația [WL],
apoi apăsați butonul Fn.
2
Apăsați butonul g sau G pentru ca indicațiile [CTRL] și [RATIO] să apară
intermitent, apoi apăsați butonul Fn.
• Este afișată una dintre indicațiile [CTRL+] sau [CTRL].
3
Apăsați butonul f sau F pentru a selecta fracțiunea de iluminare.
• Pentru fracțiunea de iluminare, pot fi alese valorile următoare :
1, 2, 4, 8, 16, - -*
* Blițul nu poate emite lumină când pentru raportul de iluminare este aleasă varianta [- -].
4
Apăsați butonul g sau G pentru a selecta raportul de iluminare pentru
controler și pentru unitățile de bliț separate de cameră (RTM, RTM2), apoi
apăsați butonul Fn.
• Stabiliți pentru raportul nivelurilor de putere varianta [- -] la bliț când există un bliț separat
de cameră (RMT / RTM2) care nu doriți să emită lumină când folosiți blițul cu controler,
după ce stabiliți pentru bliț varianta [CTRL1].
5
Apăsați butonul TTL / M pentru a fi afișat simbolul
.
• Când este selectată varianta
, blițul reglat manual este folosit cu controlul
raportului de iluminare.
Reglarea blițului separat de cameră :
Reglați blițul wireless când acesta este montat la cameră, apoi detașați-l de la cameră. Pentru
detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu blițul extern. Dacă HVL-F43M
este folosit ca bliț separat de cameră, consultați pagina 57.
2 Atașați blițul cu rol de comandă la cameră și porniți alimentarea camerei, a blițului
cu rol de comandă și a celui separat de cameră.
3
Corelați reglajul camerei cu cel al blițului de comandă și cu cel al blițului separat
de cameră.
• Pentru detalii, consultaţi pag. 52.
4
Asigurați-vă că blițul de comandă și cel separat de cameră sunt complet
încărcate.
• Când blițul este complet încărcat în modul wireless, sursa luminoasă AF din partea frontală
clipește, iar butonul TEST este aprins, de culoare portocalie.
5 Folosiți facilitatea de testare a blițului pentru a verifica blițul.
• Metoda de testare a blițului diferă în funcție de camera folosită. Pentru detalii, consultați manualul
de instrucțiuni al camerei.
• Dacă bliţul de testare nu funcţionează, schimbaţi poziţia camerei, a bliţului sau a subiectului ori
îndreptați receptorul wireless pentru semnalul de comandă spre cameră. În plus, verificați dacă
este ales același canal wireless pentru blițul separat de cameră și pentru cel de comandă.
6 Verificaţi din nou dacă bliţul de comandă şi cel separat sunt complet încărcate, apoi
apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra fotografia.
Continuă pe pagina următoare
63
Setarea bliţului wireless numai de la bliţ
• Nu puteţi utiliza un dispozitiv de măsură pentru bliţ sau unul pentru culoare în modul wireless,
deoarece se va declanşa bliţul iniţial (de preiluminare), încorporat al camerei.
• Testarea blițului wireless se va face conform modului de testare curent selectat. În cazul [TEST1]
blițul emite lumină o dată, iar în cazul [TEST3] blițul emite lumină de 3 ori. În cazul [TESTM]
blițul clipește în mod continuu timp de 4 secunde. Pentru detalii, consultați „Reglaje personalizate”
(pag. 67).
• Poziţia de zoom pentru HVL-F43M este stabilită automat de 24 mm. Nu se recomandă utilizarea
unei alte poziţii de zoom decât 24 mm.
• În modul bliț wireless, măsurătoarea ADI este anulată și este folosită automat măsurătoarea P-TTL
pentru bliț (pag. 26).
• Nu poate fi folosit blițul cu declanșare multiplă.
• Dacă este utilizat în apropiere un alt bliţ wireless, puteţi schimba canalul de comandă cu ajutorul
reglajelor personalizate pentru a evita apariţia interferenţelor (pag. 67).
• Când se fotografiază cu bliţul wireless, pot exista unele ocazii rare în care acesta să se declanşeze din
greşeală din cauza electricităţii statice sau a zgomotului electromagnetic din mediul ambiant.
] cu ajutorul butonului MODE (Mod).
Când nu este folosit bliţul, selectaţi simbolul [
• Există o mică probabilitate ca blițul să furnizeze o luminiscentă incorectă deoarece semnalul luminos
nu a ajuns la subiect etc., din cauza poziției în care este montat blițul wireless. În astfel de cazuri,
puteți preveni obținerea unei iluminiscențe inadecvate schimbând poziția în care este instalat blițul
sau modificând reglajul pentru canalul wireless în cadrul reglajelor personalizate (pag. 67).
• Puteți folosi simultan mai multe blițuri separate de cameră.
• Blițurile separate de cameră emit lumină cu nivelurile de putere stabilite corespunzător pentru fiecare
dintre ele, când acestea sunt în modul MANUAL.
64
Sursă luminoasă AF
Când iluminarea este slabă sau când subiectul prezintă un contrast slab, la apăsarea pe jumătate a
butonului declanşator pentru Auto focalizare, se aprinde lampa de culoare roşie aflată în partea frontală
a bliţului. Aceasta este sursa luminoasă AF cu rolul de a ajuta la realizarea autofocalizării.
• Sursa luminoasă AF acţionează chiar dacă pe ecranul LCD apare simbolul [
].
• Sursa luminoasă AF a camerei nu acţionează cât timp este activă aceeași sursă a bliţului.
• Sursa luminoasă AF nu acţionează când este utilizat ca mod de focalizare varianta autofocalizare
continuă (pentru focalizarea continuă asupra unui subiect aflat în mişcare).
• Este posibil ca sursa luminoasă AF să nu acţioneze dacă distanţa focală a obiectivului este mai mare
de 300 mm. Bliţul nu va acţiona dacă este detaşat de camera digitală.
65
Revenirea la valorile impicite
Apăsați simultan butoanele MODE (Mod) și TTL/M mai mult de trei secunde.
Majoritatea funcțiilor blițului revin la valorile implicite.
Element
Bliț pornit/ oprit
Compensarea blițului
Zona de acoperire a blițului (zoom)
Modul bliț (TTL/M/MULTI)
Bliț wireless (WL)
Raportul de iluminare
Nivelul de putere în modurile TTL/M (LEVEL – nivel)
Nivelul de putere la blițul cu declanșare multiplă
(LEVEL – nivel)
Frecvența pentru blițul cu declanșare multiplă (Hz)
De câte ori este emisă lumină la blițul cu declanșare
multiplă (TIMES – nr. de ori)
Nivelul de putere pentru sursa LED (LEVEL – nivel)
Varianta implicită
On (
Auto) – pornit
0,0
Auto zoom (105 mm)
TTL
RTM
1:1:1
1/1
* Reglajele personalizate (pag. 67) nu revin la valorile implicite.
66
sau
Pag.
19
33
30
41, 46
51
61
41, 46
1/32
46
5
46
10
46
1 (Minim)
27
Reglaje personalizate
Diverse reglaje ale bliţului pot fi modificate în funcţie de necesităţi.
Puteţi stabili variantele dorite pentru următoarele 9 elemente de reglaj. (*Variantele implicite sunt
subliniate.)
• C01 Reglaj HSS - Sincronizare de mare viteză (pornit/ oprit)
• C02 Stabilirea canalului folosit de blițul wireless (canale de la 1 la 4)
• C03 Stabilirea modului de comandă wireless (1/2)
• C04 Stabilirea modului de înregistrare care poate utiliza blițul manual (M) sau pe cel cu declanșare
multiplă (numai modul M/ toate modurile)
• C05 Stabilirea modului de testare a blițului (o dată/ de 3 ori/ 4 secunde)
• C06 Perioada de timp până trecerea în modul de economisire a energiei (30 secunde/ 3 minute / 30
de minute / niciuna)
• C07 Perioada de timp până la trecerea în modul de economisire a energiei când este folosit bliţul
wireless (60 de minute/ niciuna)
• C08 Raza de acțiune a blițului (metri)
• C09 Pentru a schimba intervalul dintre nivelurile de putere (0,3/ 0,5)
Realizare reglajelor personalizate
Reglajele personalizate pot fi modificate după cum urmează :
1
Apăsaţi butonul Fn mai mult de trei secunde în timp ce comutatorul pornit/oprit
este în poziția ON (pornit).
• Este afișat primul element (C01 Reglaj HSS).
Continuă pe pagina următoare
67
2
Selectați elementul de reglaj pe care doriți să îl modificați, apăsând butoanele g
sau G.
3 Înlocuiți varianta de reglaj cu cea dorită, apăsând butoanele f sau F, apoi apăsați
butonul Fn
• Personalizarea reglajelor se încheie și ecranul LCD revine la interfața corespunzătoare modului
de înregistrare.
• Dacă este aleasă o altă variantă decât cea implicită pentru elementele de reglaj C03, C04, C06
sau C07, indicația
rămâne afișată pe ecranul LCD.
• Reglajele selectate sunt menținute chiar dacă blițul este oprit sau dacă este scoasă bateria
acestuia.
68
Modificarea reglajelor personalizate
C01 Reglaj HSS – Sincronizarea de mare viteză
On (pornit)
Off (oprit)
• Pentru acest bliț sincronizarea de mare viteză este stabilită automat când timpul de expunere este
mai rapid decât viteza de sincronizare a blițului. Viteza de sincronizare a blițului poate diferi în
funcție de cameră. Pentru detalii suplimentare privind viteza de sincronizare, consultați manualul
de instrucțiuni care însoțește camera.
• Se recomandă fotografierea în locuri luminoase.
• Sincronizarea de mare viteză nu poate fi realizată cu blițul rabatat.
• Nu se recomandă folosirea unui exponometru sau a unui dispozitiv de măsură pentru culoare împreună
cu sincronizarea de mare viteză deoarece aceasta poate interfera cu obținerea unei expuneri și unor
culori adecvate.
• Când este utilizată sincronizarea de mare viteză, raza de acțiune a blițului devine mai scurtă decât
la fotografierea obișnuită folosind blițul. Aveți grijă ca subiectul să se afle în raza de acțiune a
blițului.
• Puteți folosi sincronizarea de mare viteză și la fotografierea cu un bliț wireless.
• Dacă selectați [OFF] (oprit), sincronizarea de mare viteză este anulată. Dacă sincronizarea de mare
viteză este dezactivată, timpul de expunere nu poate fi mai rapid decât viteza de sincronizare.
C02 Stabilirea canalului folosit de blițul wireless
Canalul 1
Canalul 2
Canalul 3
Canalul 4
• Atașați blițul la cameră și apăsați pe jumătate butonul declanșator după schimbarea canalului.
Continuă pe pagina următoare
69
C03 Stabilirea modului de comandă wireless
Comandă 1
Comandă 2
Când folosiți HVL-F43M ca bliț de comandă la fotografierea wireless, selectați [CTRL1] sau [CTRL2]
în funcție de modelele de bliț separate de cameră care sunt utilizate.
În funcție de modelele de bliț separate de cameră care sunt utilizate, pe ecranul LCD apar următoarele
indicații :
• Mod [CTRL1] : [CTRL+]
Alegeți acest mod când este folosit ca bliț separat de cameră numai unul dintre modelele HVLF58AM, HVL-F60M, HVL-F43AM, HVL-F43M sau HVL-F42AM.
• Mod [CTRL2] : [CTRL]
Când este folosit și un bliț de model HVL-F56AM sau HVL-F36AM separat de cameră, selectați
acest mod.
C04 Schimbarea modului de înregistrare care poate utiliza blițul manual
(M) sau pentru cel cu declanșare multiplă
Numai modul M
Toate modurile
• Când este selectată varianta [PASM], fotografierea cu bliț manual și cea cu bliț cu declanșare multiplă
pot fi folosite în toate modurile de înregistrare ale camerei. Expunerea adecvată este posibil să nu fie
obținută în alte moduri de fotografiere în afară de cel M, de aceea vă recomandăm să folosiți modul
M al camerei.
• Când este selectată varianta [PASM], această unitate rămâne în modul manual chiar dacă la cameră
se trece în modul de înregistrare A (mod automat).
70
C05 Schimbarea modului de testare a blițului
O dată
De 3 ori
4 secunde
[TEST1] : clipește o dată în funcție de nivelul de putere stabilit
[TEST3] : clipește de 3 ori, la un anumit interval de timp
[TESTM] : clipește timp de 4 secunde, cu o anumită frecvență
C06 Perioada de timp până la trecerea în modul de economisire a
energiei
30 de secunde
3 minute
30 de minute
niciuna
[PS 0,5] : se trece în modul de economisire a energiei după 30 secunde.
[PS 3] : se trece în modul de economisire a energiei după 3 minute.
[PS 30] : se trece în modul de economisire a energiei după 30 de minute.
[PS - -] : modul de economisire a energiei este dezactivat.
C07 Perioada de timp până la trecerea în modul de economisire a energiei
când este folosit un bliț wireless (fără fir)
60 de minute
niciuna
[PS 60] : se trece în modul de economisire a energiei după 60 de minute.
[PS - -] : modul de economisire a energiei este dezactivat.
71
C08 Raza de acțiune a blițului
metri
picioare
C09 Pentru a schimba intervalul dintre nivelurile de putere
0,3
0,5
[0,3] : nivelul de putere se modifică în trepte de 0,3 EV.
[0,5] : nivelul de putere se modifică în trepte de 0,5 EV.
72
Indicația nivelului de putere
În funcție de intervalul stabilit între nivelurile de putere, acestea se vor modifica după cum urmează:
Când între nivelurile de putere este ales un interval de [0,3]
Buton F
1/1 T 1/1 (-0,3) T 1/1 (-0,7) T 1/2 T 1/2 (-0,3) ... 1/64 (-0,3) T 1/64 (-0,7) T 1/128
Buton f
1/1 t 1/2 (+0,7) t 1/2 (+0,3) t 1/2 t 1/4 (+0,7) ... 1/128 (+0,7) t 1/128 (+0,3) t 1/128
Când între nivelurile de putere este ales un interval de [0,5]
Buton F
1/1 T 1/1 (-0,5) T 1/2 T 1/2 (-0,5) ... 1/64 T 1/64 (-0,5) T 1/128
Buton f
1/1 t 1/2 (+0,5) t 1/2 t 1/4 (+0,5) ... 1/64 t 1/128 (+0,5) t 1/128
Uneori indicația nivelului de putere diferă în funcție de faptul că este folosit butonul f sau cel F,
chiar dacă nivelul de putere este același.
De exemplu:
1/1 (-0,7) este la fel ca 1/2 (+0,3).
1/1 (-0,5) este la fel ca 1/2 (+0,5).
73
Note privind utilizarea
La înregistrare
• Acest bliţ emite o lumină puternică şi de aceea nu trebuie îndreptat direct către ochii vreunei
persoane.
• Nu folosiți blițul de 20 de ori la rând sau într-o succesiune rapidă pentru a evita încălzirea și degradarea
camerei și a blițului. (Dacă nivelul de putere este de 1/32, numărul de declanșări succesive trebuie
să fie mai mic de 40.)
Opriți folosirea blițului și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute sau mai mult, dacă acesta a fost
folosit de un număr de ori apropiat de limita maximă de declanșări succesive.
• Nu folosiți blițul în apropierea oamenilor când rotiți becul blițului la rabatarea pentru fotografiere.
Lumina puternică a blițului poate afecta ochi sau becul fierbinte poate cauza arsuri.
• Când rotiți becul blițului, aveți grijă să nu vă prindeți degetele în sistemul de rotire. Vă puteți răni.
• Acest bliț nu este rezistent la apă. Aveți grijă să nu îl puneți în contact cu lichide sau nisip când îl
folosiți pe malul mării, de exemplu. Contactul cu apă, nisip, praf sau sare poate conduce la producerea
de disfuncționalități.
• Când închideți capacul compartimentului pentru baterii, apăsați-l ferm în timp ce îl glisați complet în
poziția sa. Aveți grijă să nu vă răniți prinzându-vă degetele când închideți capacul compartimentului
pentru baterii.
Baterii
• Nivelul de energie a bateriei indicat pe ecranul LCD poate fi mai scăzut decât capacitatea reală a
acesteia, depinzând de temperatura şi de condiţiile de păstrare. Nivelul indicat al bateriei va reveni
la valoarea corectă după ce blițul a fost utilizat de câteva ori.
• Bateriile cu hidrură de metal- nichel își pot pierde brusc energia. Dacă indicatorul de energie scăzută
începe să clipească sau dacă bliţul nu mai poate fi utilizat în timp ce fotografiaţi, schimbaţi sau
încărcaţi bateriile.
• Frecvenţa şi numărul de declanşări posibile ale bliţului ce pot fi obținute cu un set de baterii noi pot
fi diferite de cele indicate în tabel, în funcţie de durata scursă de la producerea bateriilor.
• Scoateți bateriile din aparat numai după ce ați oprit alimentarea și ați așteptat câteva minute, atunci
când încărcați bateriile. În funcție de tip, bateriile pot fi fierbinți. Scoateți-le cu grijă din aparat.
• Scoateți și depozitați separat bateriile dacă urmează să nu folosiți camera o perioadă îndelungată de
timp.
74
Temperatură
• Bliţul poate fi utilizat în intervalul de temperaturi : 0°C - 40°C.
• Nu expuneţi bliţul la temperaturi extrem de înalte (de ex. într-un autovehicul parcat la soare) sau la
umiditate ridicată.
• Pentru a preveni condensarea umezelii în interiorul bliţului, puneţi aparatul într-o pungă de plastic
etanşă când îl deplasaţi dintr-un spaţiu cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată.
Permiteţi bliţului să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l scoate din pungă.
• Capacitatea bateriilor descrește la temperaturi scăzute. Păstraţi camera şi bateriile de rezervă la căldură,
într-un buzunar, când fotografiaţi în frig. La temperaturi scăzute, indicatorul de energie redusă poate
clipi chiar dacă acestea mai au energie rămasă. Bateriile îşi vor recăpăta o parte din energie când se
încălzesc, revenind la temperaturi cuprinse în intervalul recomandat pentru funcţionare.
75
Întreţinere
Detaşaţi bliţul de cameră. Curăţaţi bliţul cu o bucată de pânză moale şi uscată. Dacă bliţul a intrat
în contact cu nisip, ştergerea sa cu o bucată de pânză îi poate deteriora suprafaţa. De aceea, pentru
curăţare se recomandă utilizarea unui dispozitiv ce suflă aer. În cazul unor pete persistente, folosiţi
pentru a curăţa bliţul o bucată de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de detergent, iar apoi
ştergeţi carcasa acestuia cu o pânză uscată. Nu folosiţi niciodată solvenţi puternici, cum ar fi tinerul
sau benzina, deoarece acestea îi pot deteriora suprafaţa.
76
Specificații
Numere orientative
Bliţ obișnuit (ISO 100)
Bliț manual/ format 35 mm
Nivelul de
putere
Reglajele privind raza de acțiune a bliţului (mm)
* Când este montat panoul pentru extinderea acțiunii blițului.
Format APS-C
Nivelul de
putere
Reglajele privind raza de acțiune a bliţului (mm)
* Când este montat panoul pentru extinderea acțiunii blițului.
Continuă pe pagina următoare
77
Bliţ plat cu sincronizare de mare putere – HSS (ISO 100)
Bliț manual/ format 35 mm
Nivelul de
putere
Reglajele privind raza de acțiune a bliţului (mm)
* Când este montat panoul pentru extinderea acțiunii blițului.
Format APS-C
Nivelul de
putere
Reglajele privind raza de acțiune a bliţului (mm)
* Când este montat panoul pentru extinderea acțiunii blițului.
Frecvență/ Repetiție
Baterii cu hidrură de
nichel (2100 mAh)
aprox. 0,1 – 2,9
aprox. 0,1 – 2,2
Frecvență (sec.)
aprox. 200 de ori
aprox. 250 de ori
Repetiție
sau mai mult
sau mai mult
* Repetiţia reprezintă numărul aproximativ de declanşări posibile ale bliţului înainte ca
energia bateriilor să se epuizeze.
Baterii alcaline
78
Performanţa bliţului la utilizarea continuă :
40 de declanşări cu o frecvenţă de 10 declanşări pe secundă
bliţ obişnuit, nivel de putere (lumină) 1/32, 105 mm, baterii cu hidrură de nichel-metal
Sursă de lumină AF :
Declanşare automată a bliţului la contrast redus şi luminozitate scăzută
Domeniul de funcţionare
(cu obiectiv de 50 mm montat la o cameră DSLR-A700)
• zona centrală :
0,5 m ÷ 6 m
• zonele periferice :
0,5 m ÷ 3 m
Comanda bliţului :
Bliţ comandat de lumina emisă de bliţul iniţial (P-TTL, ADI)
Sursa LED :
Intensitatea luminanței în centru :
Distanța de iluminare :
Distanța focală acceptată :
Durata iluminării continue :
Temperatura de culoare :
aprox. 400 lx la 0,5 m sau
100 lx la 1 m
aprox. 1 m (la înregistrarea de filme, algeți varianta
ISO 3200 & F5.6)
35 mm (unghi de vedere în format 35 mm)
aprox. 4 ore (folosind baterii alcaline AA,
la intensitatea centrală a luminanței)
aprox : 5500 K
Dimensiuni (L × Î × A) - aprox. :
75 mm × 140 mm × 87 mm
Masa - aprox. :
355 g (exclusiv bateriile)
Cerințe privind alimentarea :
6 V c.c.
Baterii recomandate :
4 baterii alcaline LR6, dimensiunea AA
4 baterii cu hidrură de metal-nichel, reîncărcabile,
dimensiunea AA
Elemente incluse :
• bliţ (1)
• capac de protecție a conectorului (1)
• minisuport (1)
• cutie de depozitare (1)
• documentaţie imprimată (1)
Funcţiile conţinute în acest manual de instrucţiuni se bazează pe condiţiile de testare ale firmei noastre.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Marcă de comerț
• „Multi Interface Shoe” (Suport cu interfețe multiple) este marcă de comerț a Sony Corporation.
79
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
Download PDF