Sony | GP-AVT1 | Sony GP-AVT1 AVT1 Mâner de fotografiere Instrucţiuni de utilizare

Mâner de declanșare
cu minitrepied
Manual de instrucțiuni
GP–AVT1
© 2009 Sony Corporation
Fabricat în Japonia
RO
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat Mânerul
de declanșare cu minitrepied.
Înainte de a acţiona produsul, vă rugăm să citiţi
cu atenţie acest manual de utilizare pe care
vă recomandăm să îl păstraţi pentru a putea fi
consultat ulterior.
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutările nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru clienţii din S.U.A.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de
a folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC.
Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea unei
protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în
care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare
pentru sistemul de radiocomunicaţii. Totuşi,
nu există nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat
cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV
care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe prin una
dintre următoarele măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
2
Pentru clienţii din S.U.A. și
Canada
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a
Regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă
următoarele două condiţii : (1) acest dispozitiv
nu poate produce interferenţe dăunătoare
şi (2) dispozitivul trebuie să accepte orice
interferenţă recepţionată, inclusiv cele cauzate
de acţionări nedorite.
Acesta este un dispozitiv digital din clasa B
care corespunde standardului canadian ICES003.
Pentru clienţii din Europa
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată
în documentele separate pentru service sau
garanţie.
Dezafectarea
echipamentelor electrice şi
electronice vechi (Valabil
în Uniunea Europeană şi
în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare
a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Note privind utilizarea
Caracteristici
• Când ajustați unghiul de prindere, nu puneți
degetul pe panoul de comandă pentru a
menține camera video în poziție stabilă.
Prindeți ferm camera cu cealaltă mână pentru
ca aceasta să nu cadă.
• Când ajustați unghiul de prindere, apăsați
complet butonul de reglare a unghiului și
verificați dacă acesta revine în poziție înainte
de utilizare. Dacă butonul nu revine complet
în poziție, ajustați fin înainte sau înapoi unghiul format de mâner.
• Când folosiți acest dispozitiv ca trepied :
– extindeți complet picioarele trepiedului și
așezați-l pe o suprafață plană,
– verificați să fie bine prinsă camera video de
trepied și să fie bine echilibrat ansamblul
înainte de a vă retrage mâinile,
– verificați dacă trepiedul este echilibrat după
atașarea unui obiectiv de conversie sau a altor accesorii. Este posibil să nu puteți folosi
trepiedul împreună cu anumite accesorii.
– nu folosiți trepiedul în locuri unde acesta se
poate răsturna din cauza vântului puternic,
a vibrațiilor etc.
• Aveți grijă să nu vă scape trepiedul și nici să
nu se verse lichid este el.
• Nu lăsați această unitate în locuri expuse la
radiații solare directe, în apropierea unui echipament de încălzire sau în spații cu umezeală
ridicată.
• Detașați trepiedul de la camera video și
depozitați-l în husa furnizată, când nu îl mai
folosiți.
• Prindeți orice cablu în exces cu o clemă.
• Cuplați și detașați întotdeauna conectorul
telecomenzii A/V pe direcția corectă, având
grijă să țineți cu mâna priza. Cuplarea sau
decuplarea forțată poate deteriora conectorul
A/V al acestei unități sau pe cel al camerei
video.
GP-AVT1 este un mâner cu funcții de
telecomandă, destinat camerelor video.
Puteți să extindeți picioarele unității și să îl
folosiți ca trepied.
• Puteţi utiliza telecomanda încorporată pentru
a acţiona camerele video care sunt echipate
cu conector A/V pentru telecomandă marca
Sony.
• Mânerul ușor de prins permite înregistrarea
dintr-o poziție naturală. Telecomanda poate
fi acționată fie cu mâna stângă, fie cu cea
dreaptă.
• Puteți înregistra din diverse unghiuri : din
poziție ridicată, în jos sau la unghi egal, în
oglindă.
• Folosind această unitate ca trepied, veți beneficia de stabilitate.
• Funcțiile de telecomandă includ facilități de
bază pentru înregistrare (înregistrare de film/
fotografii, zoom).
Curăţare
• Curăţaţi unitatea cu o bucată de pânză
moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent.
• După utilizarea trepiedului pe o plajă sau
în locuri unde este supus brizei marine,
ştergeţi-l cu o pânză curată şi uscată.
Cuprins
Note privind utilizarea ............................3
Caracteristici ..........................................3
A Identificarea părţilor componente .....4
B Montarea camerei video...................5
Folosirea unității ca trepied....................6
C Folosirea unității ca mâner de
declanșare .......................................6
D Montarea camerei video...................7
Folosirea telecomenzii ...........................8
Pornirea alimentării camerei video ....8
Înregistrarea imaginilor în mișcare ....8
Înregistrarea de fotografi ...................8
Realizarea operației de zoom ...........8
După înregistrare ..............................8
Detașarea camerei video.......................9
Specificaţii .............................................9
3
A Identificarea părţilor componente
1 Şurub de fixare a camerei
2 Pin
3 Sabot de montare a camerei
4 Șurub de montare a camerei
5 Buton de ajustare a înclinării camerei
6 Conector A/V de telecomandă
7 Buton START / STOP (Pornire/ Oprire)
8 Buton PHOTO
9 Buton de Zoom (Mărire)
10 Piciorul drept
11 Piciorul stâng
12 Mâner de prindere
13 Orificiu pentru cureaua de prindere
4
B Montarea camerei video
Ataşaţi un acumulator şi introduceţi un card „Memory Stick”, un disc sau o casetă în camera video
etc. înainte ca aceasta să fie montată pe trepied.
Aveți grijă să nu scăpați camera video sau această unitate.
1
În timp ce țineţi ferm această unitate și camera video, aliniați știftul și șurubul de
montare a camerei cu orificiile de poziționare aflate în partea de jos a camerei
video.
Note
• Știftul se poate deplasa în interior. Introduceți-l în interior sau scoateți-l în afară în funcție de
prezența sau absenta unui orificiu de poziționare, corespondent la camera video.
• Dacă există un orificiu de poziționare mențineți știftul corespunzător în exterior la sabotul de
montare și atașați camera video. Dacă știftul este în interior, scoateți-l în afară din sabot cu
ajutorul unui obiect cu vârf ascuțit înainte de a monta camera video la trepied.
• Dacă nu există un orificiu de poziționare la camera video, care să corespundă știftului, retrageți
știftul în interiorul sabotului înainte de a atașa camera la trepied.
2 Strângeți ușor șurubul de montare a camerei rotind-ul și echilibrați ansamblul
glisând înainte sau înapoi sabotul de montare a camerei.
3 Țineți camera într-o poziție stabilă și prindeți ferm camera de sabot strângând
complet șurubul de montare.
4 Cuplaţi
conectorul A/V de telecomandă la
conectorul corespunzător al camerei video.
În cazul în care cablul este prea lung, prindeţi cablurile
cu clema destinată acestora (b).
5
Folosirea unității ca
trepied
C Folosirea unității ca
mâner de declanșare
1 Verificați dacă picioarele sunt complet
1 Atașați șnurul de prindere trecându-l
extinse.
prin orificiul care îi este destinat.
2 Verificați echilibrul înainte/ înapoi al
trepiedului.
Trepiedul poate deveni instabil datorită
unghiului format de sabot sau când
camera video se dezechilibrează din cauza
accesoriilor, a acumulatorului etc. Nu
folosiți trepiedul în astfel de condiții.
Notă
• Când folosiți trepiedul, așezați-l pe o
suprafață plană.
2 Dacă
picioarele din dreapta și din
stânga sunt extinse (depărtate),
repliați-le.
3 Treceți mâna prin bucla formată de
șnur și apucați mânerul.
Când țineți mânerul în mână, susțineți
camera video cu cealaltă mână.
Plasați degetele pe mâner așa cum este
ilustrat mai sus pentru a asigura o înregistrare
stabilă.
6
D Ajustarea unghiului de prindere
Puteți modifica unghiul de prindere în trepte de aproximativ 10 grade, apăsând butonul de reglare
a unghiului A.
1
Reglați mânerul pentru a stabili unghiul dorit în timp ce mențineți complet apăsat
butonul de ajustare a înclinării camerei A.
Când apăsați butonul de ajustare a înclinării camerei, susțineți camera cu cealaltă mână. Dacă
nu puteți menține camera video în poziție stabilă, este posibil ca aceasta să se încline într-o
parte.
2
Mânerul este blocat la unghiul la care butonul de ajustare a înclinării camerei
revine în poziția inițială.
Ajustarea centrului de greutate puțin spre față, înlesnește acționarea telecomenzii.
Note
• Verificați dacă butonul de ajustare a înclinării camerei a revenit complet. Mânerul este blocat
numai când butonul revine complet în poziția inițială. Dacă este necesar, ajustați ușor poziția
mânerului în timp ce susțineți camera video cu mâna, până ce butonul respectiv revine
complet.
• În funcție de camera video, ajustarea mânerului poate face ca trepiedul să devină instabil.
Într-un astfel de caz, reglați din nou mânerul.
• Este posibil să nu puteți acționa telecomanda la anumite unghiuri ale mânerului. Într-un astfel
de caz, reglați din nou unghiul acestuia.
7
Folosirea telecomenzii
Pentru detalii complete, consultați manualul de
instrucțiuni ce însoțește camera video.
Pornirea alimentării camerei
video
1 Porniți alimentarea camerei video și
treceți aparatul în modul standby.
2
Alegeți pentru camera video
funcționarea în modul film sau
fotografie.
Notă
• Dacă lăsați camera video în modul standby o
anumită perioadă de timp, aceasta se va opri
automat. Pentru a reveni în modul standby,
reporniți alimentarea.
Înregistrarea imaginilor în
mișcare
Apăsați butonul START/ STOP (Pornire/
Oprire).
Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou
butonul START/ STOP (Pornire/ Oprire).
Înregistrarea de fotografii
Apăsați ușor și mențineți apăsat butonul
PHOTO pentru a verifica imaginea, apoi apăsați
complet acest buton pentru a o înregistra.
Realizarea operației de zoom
Apăsați butonul Zoom (Mărire).
Partea dinspre T (telezoom) : subiectul apare
mai aproape.
Partea dinspre W (unghi panoramic) : subiectul
pare mai îndepărtat.
Apăsând mai mult timp butonul de Zoom,
operația de mărire se efectuează mai rapid.
Puteți mări sau micșora imaginile deplasând
porțiunea proeminentă centrală a butonului de
zoom înainte sau înapoi.
8
• Puteți acționa telecomanda când folosiți
oricare dintre modelele de camere video care
nu sunt dotate cu conector pentru telecomandă
A/V.
HDR- CX7, CX6, HC9, HC7, HC5, HC3, SR8,
SR7, SR5, SR1, UX7, UX5, UX3, UX1
DCR- DVD908, DVD905, DVD808, DVD805,
DVD803, DVD755, DVD708, DVD705,
DVD703, DVD653, DVD608, DVD605,
DVD602, DVD508, DVD506, DVD505,
DVD408, DVD406, DVD405, DVD404,
DVD403, DVD308, DVD306, DVD305,
DVD304, DVD205, DVD203, DVD202,
DVD109, DVD108, DVD106, DVD105,
DVD103, DVD92, HC96, HC94, HC90,
HC48, HC47, HC46, HC45, HC44, HC43,
HC42, HC41, HC40, HC39, HC38, HC37,
HC36, HC35, HC33, HC32, HC30, HC26,
HC24, HC23, HC22, HC21, HC20, HC19,
HC17, PC1000, PC55, PC53, SR300,
SR290, SR200, SR190, SR100, SR90,
SR82, SR80, SR72, SR70, SR62, SR60,
SR52, SR50, SR42, SR40, SR33, SR32,
SR30
Nu toate modelele de camere video sunt
disponibile.
După înregistrare
Apăsați butonul POWER (Alimentare) pentru
a opri camera video.
Pentru detalii complete, consultați manualul de
instrucțiuni ce însoțește camera video.
Detașarea camerei video
1 Deșurubați
șurubul de montare a
camerei și detașați camera video de
pe sabot.
2 Pliați picioarele camerei.
Transportul camerei video
La transport introduceți camera video în husă
pentru a o proteja.
Notă
• Nu transportați această unitate când camera
video este atașată de aceasta.
Specificații
Sarcină maximă
1 kg
(inclusiv acumulatorul
și alte accesorii)
Funcții de
Buton START/ STOP
telecomandă
(Pornire/ Oprire)
Buton PHOTO
Buton Zoom (W/T)
Dimensiuni (l × î × a)
Picioare pliate
45 × 132 × 68 mm
Picioare extinse 127 × 96 × 114 mm
Lungimea cablului aprox. 250 mm
Domeniul temperaturilor de funcționare
între 0 °C și 40 °C
Masa
aprox. 114 g
Accesorii furnizate
• mâner declanșator
• șnur de prindere de mână
• clemă pentru cablu
• husă pentru transport
• documentație imprimată
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
9
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus
la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising