Sony | NP-FV50 | Sony NP-FV50 Acumulator seria V, NP-FV50 Instrucţiuni de utilizare

Acumulator
Manuale de instrucţiuni
NP-FV50
Fabricat în : Japonia
© 2010 Sony Corporation
RO
Pentru clienţii din S.U.A.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual
pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi
acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC.
Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în
care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici
o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele
instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe
cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin
oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul
este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii : (1) Acest
aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2)
acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă
recepţionată, inclusiv interferenţe care pot
determina acţiuni nedorite.
Pentru clienţii din Canada
Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitale
corespunde standardului canadian ICES-003.
2
RECICLAREA ACUMULATOARELOR
CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni de
Litiu sunt reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea
mediului returnând
acumulatoarele la punctele
de colectare şi la locurile de
reciclare cele mai apropiate
de dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii privind reciclarea
acumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :
1-800-822-8837 sau vizitaţi pagina de
Internet:
http://www.rbrc.org/
Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de
litiu defecte sau din care curge lichid.
Specificaţii
(NP-FH50, NP-FH60, NP-FM500H,
NP-FV50, NP-FV70, NP-FW50)
• NP-FH50
Tensiunea maximă de încărcare : 8,4 V c.c.
Intensitatea maximă a curentului electric :
1,75 A
• NP-FH60
Tensiunea maximă de încărcare : 8,4 V c.c.
Intensitatea maximă a curentului electric :
2,12 A
• NP-FM500H
Tensiunea maximă de încărcare : 8,4 V c.c.
Intensitatea maximă a curentului electric :
2,0 A
• NP-FV50
Tensiunea maximă de încărcare : 8,4 V c.c.
Intensitatea maximă a curentului electric :
2,1 A
• NP-FV70
Tensiunea maximă de încărcare : 8,4 V c.c.
Intensitatea maximă a curentului electric :
3,0 A
• NP-FW50
Tensiunea maximă de încărcare : 8,4 V c.c.
Intensitatea maximă a curentului electric :
1,02 A
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor)
uzate (Valabil în Uniunea Europeană şi în
celelalte state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat
pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul
acestuia indică faptul
că respectivul produs
nu trebuie considerat
reziduu menajer în
momentul în care doriţi
să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în
care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Ce este un acumulator cu
“InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este o baterie
reîncărcabilă cu ioni de litiu care poate schimba
date relativ la consumul de energie cu echipamente
electronice compatibile.
Vă recomandăm să folosiţi acumulatorul
“InfoLITHIUM” numai împreună cu echipamente
electronice care poartă sigla
Când utilizaţi un astfel de acumulator cu
echipamente care nu sunt marcate cu sigla
, energia rămasă a acestuia va
fi indicată în minute*.
* Este posibil ca, în funcţie de condiţii şi de mediul
ambiant, energia rămasă a acumulatorului să
nu fie corect afişată.
• “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
3
Măsuri de precauţie
Dacă acumulatorul nu este manevrat în mod
corespunzător, poate exploda, poate provoca
incendii sau chiar arsuri chimice. Vă rugăm
să ţineţi seama de următoarele măsuri de
precauţie.
• Nu dezasamblaţi echipamentul.
• Nu spargeţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici
un şoc sau forţă excesivă, cum ar fi lovirea
cu ciocanul, căderea pe jos sau călcarea în
picioare.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi obiectelor
din metal să intre în contact cu bornele
acumulatorului.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi mai
mari de 60 °C, spre exemplu la radiaţii solare
directe sau în maşina parcată la soare.
• Nu ardeţi şi nu aruncaţi acumulatorul în foc.
• Nu manipulaţi acumulatoare deteriorate sau din
care se scurge lichid cu ioni de litiu.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un
încărcător de marcă Sony sau cu un dispozitiv
ce permite încărcarea acestuia.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor
mici.
• Nu udaţi acumulatorul.
• Înlocuiţi acumulatorul numai cu un altul de
acelaşi tip sau cu un model recomandat de
firma Sony.
• Dezafectaţi prompt acumulatorul, respectând
recomandările indicate în instrucţiuni.
• Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul
de instrucţiuni al echipamentului electronic
folosit împreună cu acumulatorul.
Informaţii suplimentare
Încărcarea acumulatorului
• Nu trebuie să descărcaţi acumulatorul înainte
de a-l încărca. Încărcarea acumulatorului care
are încă energie înmagazinată nu va afecta
capacitatea iniţială a acestuia.
• Pentru a încărca eficient acumulatorul,
încărcaţi-l complet, la o temperatură a mediului
ambiant cuprinsă între 10°C şi 30°C.
Folosirea eficientă a
acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc la
temperaturi scăzute ale mediului ambiant.
Pentru a prelungi durata de folosire a
acumulatorului vă recomandăm să îl puneţi
într-un buzunar aproape de corpul dvs. pentru
a-l încălzi şi să îl montaţi în camera foto cu
puţin timp înainte de a începe să înregistraţi.
• Fiţi atenţi să aveţi la îndemână acumulatoare
de rezervă, care să asigure funcţionarea pe o
perioadă de două trei ori mai lungă decât cea
preconizată pentru înregistrare şi efectuaţi o
înregistrare de probă înainte de cea propriuzisă.
• Dacă energia se epuizează deşi dispozitivul
indică un nivel suficient pentru realizarea
înregistrării, încărcaţi din nou, complet
acumulatorul pentru a corecta indicaţia
timpului disponibil de funcţionare. Vă rugăm
să ţineţi seama că este posibil ca uneori durata
rămasă pentru înregistrare să nu fie corectată,
în cazul în care acumulatorul este folosit
perioade îndelungate la temperaturi ridicate,
dacă este lăsat mult timp complet încărcat sau
dacă acesta este utilizat frecvent. Consideraţi
timpul rămas pentru înregistrare ca o indicaţie
aproximativă.
• Când folosiţi un adaptor de c.a. / încărcător tip
AC-VQP10, opţional, indicatorul duratei de
funcţionare este posibil să nu fie afişat (dacă
folosiţi aparate din seriile H sau V).
Cum se păstrează acumulatorul
4
Specificaţii
• Încărcaţi complet acumulatorul, apoi consumaţi
integral energia acestuia cu ajutorul unui
echipament electronic înainte de a-l depozita
într-un spaţiu uscat şi răcoros. Repetaţi aceste
operaţii de încărcare / consumare a energiei
acumulatorului cel puţin o dată pe an pentru a
menţine în bune condiţii funcţiile acestuia.
Durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată.
Când durata de funcţionare a acumulatorului
s-a diminuat considerabil, o posibilă cauză este
aceea că durata sa de viaţă se apropie de final.
Este necesar să cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în
funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de
operare şi de mediu, pentru fiecare acumulator
în parte.
Tensiune maximă la ieşire :
8,4 V curent continuu
Tensiune medie la ieşire :
6,8 V curent continuu
Capacitate :
• obişnuită : aprox. 7,0 Wh (1030 mAh)
• minimă :
6,6 Wh (980 mAh)
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ +40°C
Dimensiuni :
aprox. 31,8 × 20,5 × 45,1 mm (L / Î / A)
Masă : aprox. 51 g
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Nu se acordă compensaţii pentru
conţinutul înregistrării
• Nu se acordă compensaţii pentru cazurile
în care înregistrarea sau redarea nu sunt
posibile din cauza unor disfuncţionalităţi ale
acumulatorului sau ale altor echipamente.
5
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil
în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising