Sony | HDR-SR8E | Sony HDR-SR8E Használati útmutató

3-210-376-71(1)
A kamera
használata
10
Az első lépések
16
Digitális HD Videókamera
A Handycam kézikönyve
HDR-SR5E/SR7E/SR8E
Felvétel/Lejátszás 24
Szerkesztés
48
A felvétel tárolására szolgáló
adathordozó használata
60
A videokamera testre
szabása
65
Hibaelhárítás
90
További
103
információk
Gyors
115
áttekintés
© 2007 Sony Corporation
A kamera használatba vétele előtt ezt
olvassa el
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
Megjegyzések a kamera
használatával kapcsolatban
„A Handycam kézikönyve” (ez a
kézikönyv)
Ez a kézikönyv a kamera használatát és
kezelését ismerteti. Olvassa el „A
kamera használati útmutatója” című
kézikönyvet is (külön kötet).
A kamerával rögzített képek
kezelése számítógépen
• „Memory Stick PRO” és „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya csak
„Memory Stick PRO”-kompatibilis
készülékben használható.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára és a Memory
Stick Duo illesztőkeretre.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ
„Memory Stick” memóriakártya
befogadására képes készülékkel
Ne feledje a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát Memory Stick Duo
illesztőkeretbe tenni.
Memory Stick Duo illesztőkeret
Olvassa el a mellékelt CD-ROM-on
található „Picture Motion Browser
Guide” című kézikönyvet.
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az
alábbi részeinél fogva:
vagy
jelzéssel ellátott
„Memory Stick Duo” memóriakártya
használható (106. oldal).
„Memory Stick Duo”
(A kamerában ekkora méretű kártya
használható.)
Kereső
(HDR-SR7E/SR8E)
LCD képernyő
„Memory Stick”
(Ez nem használható a kamerában.)
Akkumulátor
• Kizárólag „Memory Stick Duo”
memóriakártya használható.
2
• A kamera nem porálló, nem cseppálló,
nem vízálló. Lásd: „A kamera
kezelése” (110. oldal).
• Ha a
(Mozgókép)/
(Állókép)
kijelző (21. oldal) vagy az ACCESS
működésjelző (28. oldal) világít,
ügyeljen az alábbiakra, nehogy
megsérüljön a merevlemez vagy
elvesszenek a képek:
– ne távolítsa el se az akkumulátort, se a
hálózati tápegységet.
– óvja a kamerát ütéstől, rázkódástól.
• Amikor a kamerát egy másik
készülékhez HDMI kábellel,
komponens videokábellel, USB
kábellel stb. csatlakoztatja, győződjék
meg arról, hogy a kábelt a megfelelő
állásban dugta-e be. Ha a dugót
beerőlteti az aljzatba, tönkremegy az
aljzat, és a kamera rendellenesen fog
működni.
• Ha a kamerát a Handycam Station
illesztőállványban használja, akkor az
A/V átjátszókábelt vagy a komponens
videokábelt a Handycam Station
illesztőállványba dugja be.
• Amikor a Handycam Station
illesztőállványból kihúzza a hálózati
tápegységet, a Handycam Station
illesztőállványt is, az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
• Ügyeljen arra, hogy a POWER
kapcsoló mindig OFF (CHG) állásban
legyen, amikor a kamerát ráteszi a
Handycam Station illesztőállványra,
vagy leveszi róla.
Megjegyzések a
menüelemekkel, az LCD
táblával, a keresővel (HDRSR7E/SR8E) és az objektívvel
kapcsolatban
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• A kereső (HDR-SR7E/SR8E) és az
LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a
ténylegesen működő képpontok
aránya több mint 99,99%. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg a
keresőben (HDR-SR7E/SR8E) és az
LCD képernyőn. Ezek a pontok a
gyártási folyamat szokásos velejárói, és
semmilyen módon nem befolyásolják a
felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt, a keresőt (HDR-SR7E/
SR8E) vagy a lencsét hosszú időre
közvetlen napsugárzásnak teszi ki.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot,
mert ezzel a kamera meghibásodását
idézheti elő. A napról csak sötétebb
fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
A nyelv megváltoztatása
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (22. oldal).
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
3
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A televízióadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt televíziókészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Megjegyzések a kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az ebben a kézikönyvben
szemléltetési célra használt képek
digitális fényképezőgéppel készültek a
keresőről (HDR-SR7E/SR8E), illetve
az LCD képernyőről, így nem
feltétlenül egyeznek meg a valóságban
látható kereső-, illetve
képernyőképekkel.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a
HDR-SR7E típust mutatják. A
típusnév a kamera alján olvasható.
• A felvételre szolgáló adathordozók és
tartozékok formája és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
4
A Carl Zeiss objektívről
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokameráknál
használt MTF mértékrendszert követi,
miközben a Carl Zeiss lencséktől
megszokott kiváló képminőséget
biztosítja. A kamera lencséje T
bevonatú, amely kiszűri a tükröződést,
és valósághű színeket ad.
MTF= Modulation Transfer Function
(modulált átviteli funkció). Az érték azt
mutatja, hogy a tárgyról mennyi fény jut
a lencsébe.
Megjegyzések a merevlemezes
Handycam kamera használatával
kapcsolatban
Mentse az összes felvételt
• A képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében az összes felvett képet mentse
külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy a
képadatokat számítógép segítségével
lemezre (például DVD-R-re) mentse
(47. oldal). A képadatokat videomagnóval
és DVD/HDD-felvevővel is mentheti
(56. oldal).
• A képadatokat ajánlatos a felvételkészítés
után rendszeresen menteni.
Óvja a kamerát az ütéstől,
rázkódástól
• Előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel
a merevlemezt, vagy nem tud felvenni,
lejátszani.
• Különösen arra ügyeljen, hogy felvétel/
lejátszás közben ne érje ütés a kamerát. A
felvétel elkészítése után is óvja a kamerát a
rázkódástól és ütéstől mindaddig, amíg
világít az ACCESS működésjelző.
• Ha vállszíjat (nem mellékelt tartozék)
használ, ügyeljen arra, hogy ne nyomja oda
semmihez sem a kamerát.
A leesésérzékelőről
• A kamerát leesésérzékelő funkcióval látták
el, hogy megvédhesse a beépített
merevlemezt, amikor a kamera véletlenül
leesik (80. oldal). Leeséskor, illetve amikor a
készülék csökkent gravitációt érzékel, a
védelmi funkció bekapcsolását kísérő
blokkoló hang rákerülhet a felvételre. Ha a
leesésérzékelő ismételt leesést érzékel,
előfordulhat, hogy leáll a felvétel/lejátszás.
Megjegyzések az
akkumulátorral/hálózati
tápegységgel kapcsolatban
• Amikor világít az ACCESS kijelző, ügyeljen
az alábbiakra, hogy elkerülje a rendellenes
működést:
– ne távolítsa el az akkumulátort
– ne távolítsa el a hálózati tápegységet
(mialatt a hálózati tápegységgel tölti a
készüléket)
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort és a
hálózati tápegységet csak azt követően
távolítsa el, hogy a POWER kapcsolóval
kikapcsolta a készüléket.
Megjegyzés az üzemi
hőmérséklettel kapcsolatban
• Ha a kamera túlmelegszik vagy túlságosan
lehűl, akkor előfordulhat, hogy bekapcsol a
védelmi funkciója, és nem lehet a kamerával
felvenni és lejátszani. Ilyenkor egy
figyelmeztető szimbólum jelenik meg
keresőben (HDR-SR7E/SR8E) vagy az
LCD képernyőn (99. oldal).
Amikor a kamera számítógéphez
csatlakozik
• A kamera merevlemezét ne formázza meg a
számítógép segítségével. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
A kamera használata nagy
magasságban
• Alacsony nyomású helyen, 3 000 méternél
magasabban ne kapcsolja be a kamerát. Ha
így tesz, megsérülhet a kamera
merevlemeze.
Megjegyzés a kidobással/
átadással kapcsolatban
•A[
FORMÁZÁS] művelet (60. oldal)
végrehajtása, azaz a kamera
merevlemezének formázása nem biztos,
hogy tökéletesen eltünteti a merevlemezről
az adatokat. Mielőtt valakinek átadja a
kamerát, hajtsa végre az [
ÜRES]
műveletet (63. oldal), megelőzve így az
adatok visszaállítását.
Ezen túlmenően javasoljuk, hogy amikor a
kamerát kidobja, törje össze magát a
készüléket.
5
Ha nem tud felvételt készíteni/
lejátszani, hajtsa végre a
[ FORMÁZÁS] műveletet
• Ha sokszor vesz fel és töröl képeket, akkor a
merevlemezen az adatok töredezetten
helyezkedhetnek el. Nem lehet menteni,
felvenni. Ilyenkor először mentse a képeket
valamilyen külső adathordozóra, majd hajtsa
végre a [
FORMÁZÁS] műveletet
(60. oldal).
Töredezettség 1 Kislexikon (124. oldal)
6
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt ezt
olvassa el ......................................2
Megjegyzések a merevlemezes
Handycam kamera használatával
kapcsolatban ................................5
Példák a fényképezés tárgyára –
megoldásokkal .............................9
A kamera használata
Az egyes tevékenységek sorrendje
..................................................... 10
„
HOME” és „ OPTION”
– A kétfajta menü előnyei ............ 13
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése .................................. 16
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
..................................................... 17
3. lépés: A készülék bekapcsolása, és
a dátum és az idő beállítása ......... 21
A nyelv megváltoztatása ............. 22
4. lépés: A beállítások módosítása
felvételkészítés előtt ................... 22
Felvétel/Lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód) ....... 24
Felvétel készítése ......................... 28
Zoomolás .................................... 30
Életszerűbb hangfelvétel (5.1
csatornás térhatású hangfelvétel)
................................................... 30
A vaku használata ....................... 31
Kiváló minőségű állóképek rögzítése
mozgókép felvétele közben (Dual
Rec) .......................................... 31
Állókép készítése „Memory Stick
Duo” memóriakártyára ............. 32
Felvételkészítés sötétben
(NightShot) ................................ 33
Az expozíció beállítása ellenfényben
álló tárgyak esetén ................... 33
Felvételkészítés tükör üzemmódban
................................................... 33
Gyors mozgás lassított felvétele
(F.LASS.FELV.) ......................... 34
A képbeállítások módosítása kézzel,
a CAM CTRL tárcsa segítségével
(HDR-SR7E/SR8E) .................... 34
Lejátszás .......................................36
Lejátszás arcképből kiindulva
([
INDEX]) .............................. 39
Zoomolás lejátszás közben ......... 39
A kívánt kép megkeresése dátuma
alapján (Dátum-mutató) ............ 40
Állóképek sorozatának lejátszása
(Diabemutató) ........................... 40
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken .....................41
Képek mentése .............................47
Szerkesztés
(EGYÉB) kategória ..................48
Képek törlése ................................48
Mozgókép szétosztása .................51
Állóképek átmásolása ...................52
Lejátszási lista készítése ..............53
Másolás videomagnóra és DVD/
HDD-felvevőre ............................56
Képek nyomtatása (PictBridge
nyomtatón) ..................................58
A felvétel tárolására
szolgáló adathordozó
használata
(HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE)
kategória .....................................60
A merevlemez és a „Memory Stick
Duo” memóriakártya formázása
.....................................................60
7
A merevlemezre vonatkozó adatok
megtekintése .............................. 62
A képkezelő fájl javítása ............... 62
Annak megelőzése, hogy a
merevlemezről vissza lehessen
állítani az adatokat ..................... 63
A videokamera testre
szabása
Mire használható a
HOME MENU
menü
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategóriája? ................................ 65
A HOME MENU használata ......... 65
A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
elemei ....................................... 66
VIDEÓBEÁLL. ............................... 67
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
elemek)
FÉNYKÉPBEÁLL. ......................... 72
(Állóképek felvételére vonatkozó
elemek)
MEGTEK.BEÁLL. ......................... 75
(A megjelenítés testreszabására
vonatkozó elemek)
HANG/KÉP-BEÁLL. ..................... 76
(A hangjelzés és a képernyő
beállításával kapcsolatos elemek)
KIMENETI BEÁLL. ........................ 78
(Más készülékhez való
csatlakoztatással kapcsolatos
elemek)
ÓRA/
NYELV ÁL. ..................... 79
(Az óra és a nyelv beállítására
vonatkozó elemek)
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ...................... 79
(Egyéb beállításokra vonatkozó
elemek)
Funkciók bekapcsolása az
OPTION MENU menüből ....... 81
Az OPTION MENU használata ..... 81
Az OPTION MENU felvételre
vonatkozó elemei ...................... 82
Az OPTION MENU megtekintésre
vonatkozó elemei ...................... 82
8
Az
OPTION MENU menüben
beállítható funkciók ..................... 83
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................ 90
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek ..................................... 99
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
................................................... 103
Fájlok a kamera merevlemezén/
mappaszerkezet ....................... 105
Karbantartás és biztonsági előírások
................................................... 106
Az AVCHD formátum ................. 106
A „Memory Stick” memóriakártya
................................................. 106
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
................................................. 108
Az x.v.Color szabvány ............... 110
A kamera kezelése .................... 110
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ......................... 115
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések .................................. 121
Kislexikon ................................... 124
Tárgymutató ............................... 125
Példák a fényképezés tárgyára –
megoldásokkal
A golfütés
kielemzése
B F.LASS.FELV. ..................... 34
Állókép
rögzítése
mozgókép
felvétele
közben
B Dual Rec............................. 31
Közelkép
virágról
B PORTRÉ ............................. 86
B FÓKUSZ ............................. 83
B KÖZELKÉP......................... 84
Fókuszálás a
kép bal oldalán
lévő kutyára
B FÓKUSZ ............................. 83
B FIX FÓKUSZ....................... 84
Jó kép
készítése
sípályán vagy
tengerparton
B Backlight............................ 33
B TENGERPART ................... 86
B HÓ ...................................... 86
Gyerek a
színpadon
reflektorfényben
B REFLEKTOR ...................... 86
Tűzijáték a
maga teljes
pompájában
B TŰZIJÁTÉK ........................ 85
B FÓKUSZ ............................. 83
Gyenge fénynél
alvó gyermek
B NightShot ........................... 33
B COLOR SLOW SHTR......... 87
9
A kamera használata
Az egyes tevékenységek
sorrendje
B Előkészületek (16. oldal).
B Felvételkészítés a kamerával (28. oldal).
• A mozgóképek a merevlemezre, az állóképek vagy a
merevlemezre, vagy a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára kerülnek.
• Kiválasztható a képminőség: HD (high definition)
képminőség vagy SD (standard definition) képminőség.
HD (high definition)
képminőség
SD (standard definition)
képminőség
AVCHD formátum
MPEG2 formátum
Képfelbontás: az SD (standard
definition) képminőségnek
mintegy 3,75-szorosa
A felvétel SD (standard
definition) képminőséggel készül.
b Megjegyzés
• A kamera kompatibilis az AVCHD formátum „1440 × 1080/50i” szabványával (106. oldal).
Hacsak nem igényel részletesebb kifejtést, ebben a kézikönyvben az „AVCHD 1080i
formátumot” röviden „AVCHD” jelöli.
10
B Képek lejátszása.
x Megtekintés HD televízión (43. oldal)
A mozgóképeket HD (high definition) minőségben
nézheti – ugyanolyan minőségben, mint amilyenben a
kamera rögzíti őket.
x Megtekintés nem HD, 16:9-es (széles képernyőjű) televízión (44. oldal)
Megnézheti a HD (high definition) minőségben felvett mozgóképeket, miután
azokat a készülékek SD (standard definition) minőségűvé alakította.
A kamera használata
x Megtekintés a kamera LCD képernyőjén
(36. oldal)
z Ötlet
• A televízió és a kamera csatlakoztatásához a képernyőn megjelenő [TV-CSATL.SEGÉDL.]
nyújt segítséget (41. oldal).
B A felvett képek mentése.
x Képek mentése lemezre számítógép
segítségével
x Képek beolvasása számítógépre
x Képek másolása videomagnóra vagy DVD/
HDD-felvevő készülékre (56. oldal)
z Ötlet
• A számítógépen lévő képek kezelésével kapcsolatban olvassa el a „Picture Motion Browser
Guide” kézikönyvet.
B Képek törlése.
Ha megtelt a kamera merevlemeze, új képek nem
rögzíthetők. Törölje le a kamerára vagy lemezre
mentett adatokat. Ha töröli a képeket, a felszabaduló
üres merevlemezhelyre ismét vehet fel új képeket.
x A kijelölt képek törlése (48. oldal)
x Minden kép törlése ([
60. oldal)
FORMÁZÁS],
11
Mozgóképek felvételi ideje
HD (high definition) képminőség
AVCHD formátum
Felvételi mód
Hozzávetőleges felvételi idő (óra, perc)
HDR-SR5E
HDR-SR7E
HDR-SR8E
AVC HD 15M (XP)
(legjobb minőségű)
5 óra 20 perc
8 óra
13 óra 30 perc
AVC HD 9M (HQ)
(kiváló minőségű)
9 óra 40 perc
14 óra 40 perc
24 óra 40 perc
AVC HD 7M (SP)
(szokásos minőségű)
11 óra 50 perc
17 óra 50 perc
30 óra
AVC HD 5M (LP)
(hosszan játszó)
15 óra 10 perc
22 óra 50 perc
38 óra 10 perc
SD (standard definition) képminőség
MPEG2 formátum
Felvételi mód
Hozzávetőleges felvételi idő (óra, perc)
HDR-SR5E
HDR-SR7E
HDR-SR8E
SD 9M (HQ)
(kiváló minőségű)
9 óra 40 perc
14 óra 40 perc
24 óra 40 perc
SD 6M (SP)
(szokásos minőségű)
14 óra 30 perc
21 óra 50 perc
36 óra 30 perc
SD 3M (LP)
(hosszan játszó)
27 óra 50 perc
41 óra 50 perc
70 óra 10 perc
z Ötletek
• A táblázatban szereplő 15M, 9M és hasonló számok az átlagos átviteli sebességet jelzik. Az M a
Mbps rövidítése.
• HD (high definition) képminőség esetén legfeljebb 3 999, SD (standard definition) képminőség
esetén legfeljebb 9 999 jelenet rögzíthető.
• A merevlemezre legfeljebb 9 999 állókép rögzíthető. A „Memory Stick Duo” memóriakártyával
kapcsolatban lásd a 72. oldalt.
• A maximális folyamatos felvételi idő hozzávetőleg 13 óra.
A kamera a VBR (Variable Bit Rate – változó átviteli sebességű) formátum segítségével igazítja
automatikusan a képminőséget a felvételi körülményekhez. Ennek eredményeképp a merevlemezre
nem minden körülmények között fér ugyanolyan hosszú felvétel.
A gyors mozgást és összetett képeket tartalmazó mozgóképeket a kamera nagyobb átviteli
sebességgel rögzíti, aminek következtében a lemezre ráférő felvétel hossza csökken.
12
A kamera használata
„ HOME” és „ OPTION”
– A kétfajta menü előnyei
„ HOME MENU” – a kamerával végzett műveletek
kiindulópontja
A kamera használata
(HELP)
Az elem leírását jeleníti meg (14. oldal)
Kategória
B A HOME MENU kategóriái és elemei
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS)
kategória
Elem
Elem
Oldal
VIDEÓ*
29
FÉNYKÉP*
29
F.LASS.FELV.
34
48
TV-CSATL.SEGÉDL.*
42
(HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE)
kategória
Elem
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategória
Elem
VISUAL INDEX*
Oldal
36
INDEX*
37
INDEX*
39
LEJÁTSZÁSI LISTA
53
(EGYÉB) kategória
Elem
TÖRLÉS*
SZER
Oldal
48
Oldal
KOMPUTER
Oldal
FORMÁZÁS*
60
FORMÁZÁS*
61
-ADATOK
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
62
62
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
A kamera testreszabása (65. oldal)*.
* Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (24. oldal).
A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriában
használható elemekről a 66. oldalon
olvashat.
51, 52
LEJÁT.LIST.SZERK.
53
NYOMTATÁS
58
13
A HOME MENU használata
1 Tartsa lenyomva a középen lévő
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Példa: [SZER]
zöld gombot, és a POWER
kapcsolót a nyíl irányába eltolva
kapcsolja be a készüléket.
5 A további műveletekhez kövesse
a képernyőn megjelenő
útmutatást.
2 Nyomja meg a
(HOME) A
(vagy B) gombot.
(HOME) B
A HOME MENU képernyő
elrejtése
Érintse meg az
gombot.
B Ha többet szeretne megtudni a
HOME MENU egyes elemeinek
funkciójáról – HELP
1 Nyomja meg a
(HOME)
gombot.
Ekkor megjelenik a HOME MENU.
(HOME) A
3 Érintse meg a kívánt kategóriát.
Példa:
14
(EGYÉB) kategória
2 Érintse meg a
(HELP) gombot.
A
(HELP) gomb alja
narancssárgává válik.
Az OPTION MENU
használata
3 Érintse meg azt az elemet,
amelyről többet kíván megtudni.
A kamera használata
Felvétel és lejátszás közben csak meg
kell érintenie a képernyőt, és máris
megjelennek az éppen használható
funkciók. Így könnyen végrehajthatók a
különféle beállítások. Részletek a
81. oldalon találhatók.
(OPTION)
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához
érintse meg az [IGEN] gombot; ha
nem kívánja érvényre juttatni, a
[NEM] gombot érintse meg.
A HELP kikapcsolása
A 2. lépésben érintse meg ismét a
(HELP) gombot.
15
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Távirányító (1) (119. oldal)
Egy lítium gombelem már eredetileg benne
van.
Hálózati tápegység (1) (17. oldal)
NP-FH60 típusú akkumulátor (1) (17. és
108. oldal)
Tápkábel (1) (17. oldal)
21 érintkezős illesztő (46. oldal)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
Handycam Station illesztőállvány (1)
(17. és 118. oldal)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1)
– Picture Motion Browser (program)
– Picture Motion Browser Guide
– A Handycam kézikönyve (ez a kézikönyv)
„A kamera használati útmutatója” (1)
Komponens videokábel (1) (43. oldal)
A/V átjátszókábel (1) (43. és 56. oldal)
USB kábel (1) (58. oldal)
16
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
3
4
POWER
kapcsoló
Akkumulátor
1
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat
/CHG
töltésjelző
Egyenáramú
csatlakozódugó
Hálózati tápegység
2
5
Az első lépések
5
Fali csatlakozóaljzathoz
Tápkábel
Miután felhelyezte a kamerára,
feltöltheti a (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátort
(108. oldal).
3 A POWER kapcsolót a nyíl
irányában eltolva állítsa OFF
(CHG) helyzetbe (ez a gyári
beállítás).
b Megjegyzés
• A kamerához kizárólag H sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátor használható.
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam
Station illesztőállvány DC IN
aljzatához.
Ügyeljen arra, hogy az egyenáramú
csatlakozódugón a v jel felfelé
nézzen.
2 Csatlakoztassa a tápkábelt a
4 Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl
irányába.
5 A kamerát teljesen dugja bele a
Handycam Station
illesztőállványba.
Ekkor felgyullad a /CHG
töltésjelző, és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a /CHG
töltésjelző.
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
b Megjegyzés
• Amikor a Handycam Station
illesztőállványra teszi a kamerát, csukja be a
DC IN aljzat védőfedelét.
17
A kamera kivétele a Handycam
Station illesztőállványból
Kapcsolja ki a készüléket, majd vegye ki
a kamerát a Handycam Station
illesztőállványból úgy, hogy közben a
kamerát is, a Handycam Station
illesztőállványt is fogja.
Az akkumulátor levétele
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe. Tolja el a BATT
akkumulátorkioldó gombot, és vegye le
az akkumulátort.
BATT akkumulátorkioldó gomb
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort vagy a hálózati tápegységet,
ne világítson a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelző (21. oldal).
Az akkumulátor tárolása
Az akkumulátor feltöltése csak a
hálózati tápegység segítségével
Kapcsolja ki a kamerát, majd a hálózati
tápegységet csatlakoztassa a kamera DC
IN aljzatához.
POWER kapcsoló
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat
Nyissa ki a
csatlakozóaljzatok
védőfedelét
b Megjegyzés
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a kamerát is, az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
18
Hálózati áramforrás használata
A készülékeket ugyanúgy csatlakoztassa
egymáshoz, mint amikor az
akkumulátort tölti. Ilyenkor nem fogy az
akkumulátor energiája.
Az akkumulátor
energiaszintjének ellenőrzése
(Battery Info)
A v jel a jobb
oldalon legyen
Egyenáramú
csatlakozódugó
Ha hosszabb ideig szándékozik tárolni
az akkumulátort, merítse le teljesen (a
tárolás részleteiről a 109. oldalon
olvashat).
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
Kisvártatva 7 másodpercre az
akkumulátor adataival együtt
megjelenik a hozzávetőleges felvételi
idő. Ha akkor nyomja meg a DISP/
BATT INFO gombot, amikor a
képernyőn az akkumulátor adatai
láthatók, akkor ezeket akár 20
másodpercig is megjelenítheti.
Akkumulátor
Képminőség
HD
NP-FH60
(mellékelve)
105
120
50
60
110
130
55
65
NP-FH70
170
195
85
95
180
205
90
100
NP-FH100
SD
Szokásos
felvételi
idő*
HD
SD
385
440
190
220
405
470
200
235
AKKU.ENERGIASZINTJE
HDR-SR7E/SR8E:
HÁTRALÉVŐ FELV.IDŐ
60 p
LCD KÉPER.
KERESŐ
65 p
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
Akkumulátor
Töltési idő
Képminőség
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
NP-FH50
Akkumulátor
Töltési idő
NP-FH50
135
NP-FH60 (mellékelve)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
NP-FH70
NP-FH100
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
A „HD” jelentése HD (high definition)
képminőség, az „SD” jelentése SD
(standard definition) képminőség.
HDR-SR5E:
Akkumulátor
Képminőség
NP-FH50
NP-FH60
(mellékelve)
Folyamatos
felvételi idő
HD
SD
Szokásos
felvételi
idő*
HD
SD
80
90
40
45
80
95
40
45
Folyamatos
felvételi idő
HD
SD
Szokásos
felvételi
idő*
HD
Az első lépések
A még felhasználható
energia (hozzávetőleg)
Folyamatos
felvételi idő
SD
65
75
30
35
70
80
35
40
70
80
35
40
90
100
45
50
95
105
45
50
95
105
45
50
145
165
70
80
150
175
75
85
150
175
75
85
335
375
165
185
350
395
175
195
350
395
175
195
* A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
b Megjegyzés
• A képminőségre vonatkozó időértékeket SP
felvételi mód használata esetén, az
[
INDEX BEÁLL.] [KI] értéke mellett
mértük.
HDR-SR5E esetén:
Felső érték: Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
19
Alsó érték: Ha ki van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
HDR-SR7E/SR8E esetén:
Felső érték: Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Középső érték: Ha ki van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Alsó érték: Ha a felvétel zárt LCD tábla
mellett a keresővel készül.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
A „HD” jelentése HD (high definition)
képminőség, az „SD” jelentése SD
(standard definition) képminőség.
HDR-SR5E:
Nyitott LCD
tábla esetén*
Akkumulátor
Képminőség
HD
SD
NP-FH50
115
NP-FH60 (mellékelve)
150
125
165
NP-FH70
245
270
NP-FH100
555
600
HDR-SR7E/SR8E:
Akkumulátor
Nyitott
LCD tábla
esetén*
Zárt LCD
tábla
esetén
Képminőség
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
105
120
115
130
NP-FH60
(mellékelve)
140
160
150
170
NP-FH70
230
255
245
280
NP-FH100
515
580
555
625
* Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Az akkumulátorról
• Akkumulátorcsere előtt tolja a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe, és oltsa ki
a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelzőt.
20
• A /CHG töltésjelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, és pontatlan
információk jelennek meg az akkumulátor
állapotáról (Battery Info) (18. oldal):
– ha az akkumulátort nem megfelelően
helyezte fel,
– ha az akkumulátor sérült,
– ha az akkumulátor elhasználódott (ez csak
az adatok kijelzését érinti).
• Ha a hálózati tápegység a kamera vagy a
Handycam Station illesztőállvány DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a hálózati
tápegység nem csatlakozik a fali
konnektorhoz.
• Ha külön megvásárolható kameralámpát
használ, akkor javasoljuk, hogy a kamerára
NP-FH70 vagy NP-FH100 akkumulátort
tegyen.
• NP-FH30 típusú akkumulátort nem célszerű
használni, mert az ezzel a kamerával csak
rövid ideig teszi lehetővé a felvételt és a
lejátszást.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Az időértékeket 25 °C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10 °C–30 °C).
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. Ha a kamera
használata során valamilyen meghibásodást
észlel, a hálózati tápegységet azonnal húzza
ki a fali csatlakozóaljzatból.
• A hálózati tápegységet ne tegye szűk helyre,
például fal és bútor közé.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait, mert az
meghibásodáshoz vezethet.
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
3. lépés: A készülék bekapcsolása, és a
dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát, vagy megváltoztatja a
POWER kapcsoló helyzetét.
Lencsevédő
3 Válassza a [NYÁRI IDŐ] elemet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
4 A v/V gombok segítségével
állítsa be az [É] évet.
Az első lépések
5 A b/B gombokkal válassza ki a
[H] elemet, majd a v/V
gombokkal állítsa be a hónapot.
Érintse meg az
LCD képernyőn
található gombot.
POWER kapcsoló
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót tolja el
többször a nyíl irányában,
egészen addig, amíg a megfelelő
kijelző fel nem gyullad.
(Mozgókép): Mozgóképek
felvétele
(Állókép): Állóképek, fényképek
rögzítése
Megjelenik az [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
6 Ugyanígy állítsa be az [N] napot,
az órát és a percet, majd érintse
meg a [TOVÁBB] gombot.
7 Győződjék meg arról, hogy az óra
a pontos időt mutatja, majd
érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
2037-ig bármilyen évszámot
megadhat.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
A dátum és az idő módosítása
2 A v/V gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[ÓRABEÁLLÍTÁS], majd állítsa be a
dátumot és az időt.
21
b Megjegyzés
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a dátumot
és az időt a készülék „elfelejti”, mert a
kamera beépített újratölthető eleme
lemerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
újratölthető elemet, majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt (112. oldal).
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. Ez alatt
az idő alatt a kamera nem használható.
• Amikor bekapcsolja a készüléket, a
lencsevédő automatikusan kinyílik. És
becsukódik, amikor a lejátszó képernyőt
választja, illetve amikor a készüléket
kikapcsolja.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAPCS],
80. oldal).
4. lépés: A
beállítások
módosítása
felvételkészítés
előtt
Az LCD tábla beállítása
Az LCD táblát hajtsa ki úgy, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
2legfeljebb
90 fokra
1a kamerához képest
90 fokra
z Ötletek
• Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum
és az idő, a merevlemezre mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető (lásd az [ADATKÓD]
funkciót a 75. oldalon).
• Az „időeltolódással” kapcsolatban lapozzon
a 104. oldalra.
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
működnek megfelelően, állítsa be az
érintőképernyőt (KALIBRÁLÁS)
(111. oldal).
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. A képernyőn megjelenő feliratok,
üzenetek nyelvének kiválasztásához
érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t
[
NYELV BEÁLL.] (79. oldal).
22
DISP/BATT INFO
2legfeljebb 180 fokra
Az LCD képernyő
háttérvilágításának
kikapcsolása, hogy az
akkumulátor tovább üzemképes
maradjon
Nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg meg nem jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű élni,
ha a kamerát világos helyen használja,
vagy ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával. Ez a beállítás
nincs hatással a felvett képre. Az LCD
háttérvilágításának bekapcsolásához
nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg el nem tűnik a
szimbólum.
b Megjegyzés
z Ötlet
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD tábla
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor megnyomja az LCD képernyő
alatt található gombokat.
• Ha meg kívánja változtatnia a kereső
háttérvilágításának erősségét, érintse meg
rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANG/KÉPBEÁLL.] t [KER.H.VILÁG.] (77. oldal).
z Ötletek
A kéztámasz beállítása
Feszítse meg a kéztámaszt, és
megfelelően tartsa a kamerát.
Az első lépések
• Ha az LCD táblát a kamerához képest 90
fokra kinyitja és elfogatja 180 fokkal a lencse
felé, akkor visszahajthatja a kamerához úgy,
hogy az LCD képernyő kifelé nézzen. Ez
lejátszáskor praktikus lehet.
• Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[HANG/KÉP-BEÁLL.] t [LCDFÉNYERŐ] (76. oldal), majd állítsa be az
LCD képernyő fényerősségét.
• A DISP/BATT INFO gomb egyes
megnyomásaira ez az információ
megjelenik, illetve eltűnik (megjelenik
y eltűnik).
A kereső beállítása (HDRSR7E/SR8E)
Ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával, illetve ha az
LCD képernyőn látható kép rossz
minőségű, akkor becsukhatja az LCD
táblát, és a képet a keresőn nézheti.
Kereső
A kereső
élességbeállító karja
Addig mozgassa,
amíg a kép éles nem
lesz.
23
Felvétel/Lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód)
Easy Handycam üzemmódban csaknem minden beállítást automatikusan állít be a
készülék, így Önnek a felvételhez vagy lejátszáshoz nem kell az aprólékos
beállításokkal foglalkoznia. A jobb olvashatóság érdekében a képernyőn a szöveg
nagyobb betűkkel írva jelenik meg.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el a kapcsolót.
Mozgókép felvétele
1 A POWER kapcsolót G
a nyíl irányában
többször eltolva gyújtsa
fel a
(Mozgókép)
kijelzőt.
2 Nyomja meg az EASY gombot A.
Ekkor az LCD
képernyőn megjelenik
az
szimbólum.
3 A START/STOP gombot H (vagy
E) megnyomva kezdje meg a
felvételt.*
p
Állókép felvétele
A gyári beállítás szerint a készülék az
állóképeket a merevlemezre rögzíti. Az
állóképek rögzítésére szolgáló
adathordozóként a „Memory Stick Duo”
memóriakártya is beállítható (32. oldal).
1 A POWER kapcsolót G
a nyíl irányában
többször eltolva gyújtsa
fel az
(Állókép)
kijelzőt.
2 Nyomja meg az EASY gombot A.
Ekkor az LCD képernyőn
megjelenik az
szimbólum.
FELV.
3 A PHOTO gombot F kissé
[KÉSZ] b [FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg
ismét a START/STOP gombot.
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd nyomja
le teljesen a gombot B (zárhang
hallható).**
p
,
Villog b Folyamatosan világít
24
* A felvételi mód SP, és nem módosítható (67. oldal).
** A [
MINŐSÉG] értéke [JÓ MINŐSÉG], és nem módosítható (72. oldal).
A rögzített mozgó- és állóképek lejátszása
1 A POWER kapcsolót G eltolva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot I (vagy D).
Az LCD képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő
(a minta-képek megjelenítése eltarthat egy ideig).
Visszatér a felvételi
képernyőre
Előző 6 kép
DÁTUM
Dátum szerint keres
meg képeket
(40. oldal)
Felvétel/Lejátszás
Az egyes lapokon a legutóbb lejátszott/felvett képnél jelenik meg
(„Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített állókép esetén: B)
Következő 6 kép
Visszatér a felvételi
képernyőre
1
2
3
: HD (high definition) képminőséggel jelenít meg mozgóképet.*
: Merevlemezen lévő állóképet jelenít meg.
: „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő állóképet jelenít meg.
* SD (standard definition) képminőségű mozgóképek esetén
Lejátszás az
Nyomja meg a
következőket:
jelenik meg.
INDEX képernyőről
(Filmtekercs-index) gombot J, vagy érintse meg rendre a
(HOME) t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t [ INDEX].
z Ötlet
• A képminőség megváltoztatásához érintse meg rendre a következőket:
(HOME)
t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [MEGTEK.BEÁLL.] t [
/
INDEX ÁLL.].
25
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgókép:
Érintse meg a
vagy az
fület és a lejátszandó mozgóképet.
Érintésre vált a Lejátszás és a Szünet között
Vissza (a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre)
p
A mozgókép
eleje/előző
mozgókép
Következő
mozgókép
A felvétel dátuma/
időpontja*
Állj (átvált a
VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre)
Vissza/Előre
* Az [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (75. oldal).
z Ötletek
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezünk az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
• Ha szünetben megnyomja a
/
gombot, lelassíthatja a lejátszás ütemét.
• Ha módosítani kívánja a hangerőt, akkor érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANGBEÁLLÍTÁS] t [HANGERŐ], majd érintse meg a
/
gombokat.
Állókép:
Érintse meg a
vagy a
fület, majd válassza ki a kívánt állóképet.
Diabemutató (40. oldal)
Vissza (a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre)
Átvált a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre
p
6,1
A felvétel dátuma/
időpontja*
Előző/következő
* Az [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (75. oldal).
26
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg ismét az EASY gombot
A. Ekkor az LCD képernyőről eltűnik
az
szimbólum.
A menü használata Easy
Handycam üzemmódban
A módosítható menüelemeket a
(HOME) gombot C (vagy B)
megnyomva jelenítheti meg
(13. és 65. oldal).
• A legtöbb menüelem automatikusan gyári
alapértelmezett beállítását veszi fel. Egyes
menüelemek értéke nem módosítható. A
részleteket lásd a 91. oldalon.
• Az
(OPTION) menü nem használható.
• Ha effektusokkal kívánja színesíteni a
felvételeket, vagy ha módosítani szeretné a
beállításokat, lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
Felvétel/Lejátszás
b Megjegyzések
Az Easy Handycam
üzemmódban nem használható
gombok
Egyes gombok és funkciók nem
használhatók Easy Handycam
üzemmódban, mert azok hatását a
készülék automatikusan állítja be
(91. oldal). Ha olyan műveletet kísérel
meg végrehajtani, amelyet most nem
lehet, megjelenhet az [Easy Handycam
üzemmódban nem használható.] üzenet.
27
Felvétel készítése
Lencsevédő
A készülék
PHOTO E bekapcsolásakor
automatikusan kinyílik.
(HOME) D
(HOME) A
START/STOP B
ACCESS működésjelző (merevlemez)
POWER kapcsoló
C
START/
STOP F
/CHG töltésjelző
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelző
b Megjegyzések
• Ha a felvétel befejezése után is ég vagy
villog az ACCESS kijelző, az azt jelenti,
hogy a kamera még mindig adatokat ír a
merevlemezre, illetve a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára. Óvja a kamerát az
ütéstől, rázkódástól, és ne távolítsa el se az
akkumulátort, se a hálózati tápegységet.
• A maximális folyamatos felvételi idő
hozzávetőleg 13 óra.
• Ha egy mozgóképfájl mérete meghaladja a 2
GB-ot, a felvétel automatikusan egy új
mozgóképfájlban folytatódik.
z Ötlet
• Ha meg kívánja tudni, mennyi üres hely van
még a merevlemezen, érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE) t [
ADATOK] (62. oldal).
28
Mozgóképek felvétele
Mozgóképeket a kamera
merevlemezére rögzíthet. A felvételi
időt lásd a 12. oldalon.
1 A POWER kapcsolót C a nyíl
irányában eltolva gyújtsa fel a
(Mozgókép) kijelzőt.
gombot B (vagy F).
p
A gyári beállítás szerint a készülék az
állóképeket a merevlemezre rögzíti. Ha
a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára kívánja rögzíteni az
állóképeket, módosítsa a felvétel
adathordozóját (32. oldal). A felvehető
állóképek számáról a 72. oldalon
találhat adatokat.
1 Addig tolja a POWER kapcsolót
C, amíg fel nem gyullad az
(Állókép) kijelző.
FELV.
2 A fókusz beállításához nyomja le
[KÉSZ] t [FELV.]
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a START/STOP gombot B
(vagy F).
kissé a PHOTO gombot E A
(hangjelzés hallható), majd
nyomja le teljesen B (zárhang
hallható).
p
FINE
Felvétel/Lejátszás
2 Nyomja meg a START/STOP
Állóképek felvétele
6,1
9999
Villog bFolyamatosan világít
A
/
szimbólum mellett
megjelenik a
szimbólum. A kép
rögzítése akkor fejeződik be, amikor
a képernyőről eltűnik a
szimbólum.
b Megjegyzés
• „Memory Stick Duo” memóriakártyára nem
lehet mozgóképet rögzíteni.
z Ötletek
• Ha mozgókép felvétele közben az
[
INDEX BEÁLL.] értéke [BE] (ez a
gyári beállítás), akkor megjelenik az
szimbólum (71. oldal).
• Ha másik felvételi módra kíván átváltani,
akkor érintse meg a következőket:
(HOME) D (vagy A) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[VIDEÓ] vagy [FÉNYKÉP].
• Azt, hogy mozgókép felvétele közben
hogyan lehet kiváló minőségű állóképeket
rögzíteni, a 31. oldalon ismerheti meg.
• Azt, hogy hogyan lehet megváltoztatni az
állóképek felvételi adathordozóját, a
32. oldalon ismerheti meg.
29
Zoomolás
A motoros zoom gombjával vagy az
LCD képernyő alatt található zoomoló
gombokkal a képek akár 10-szeresükre
is felnagyíthatók.
Életszerűbb hangfelvétel
(5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel)
A beépített mikrofonnal Dolby Digital
5.1ch térhatású hang rögzíthető. Így ha a
mozgóképet 5.1 csatornás térhatású hang
lejátszásra alkalmas készülékkel játssza
le, az eredeti hangzásvilágot élvezheti.
beépített mikrofon
Távolabbi, több mindent
tartalmazó kép: (Széles látószög)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1 csatornás
térhatású hang
Kislexikon (124. oldal)
b Megjegyzések
Közeli kép: (Telefotó)
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabban kíván
zoomolni, mozdítsa el jobban.
b Megjegyzések
• Ujját tartsa a zoom gombon. Ha leveszi ujját
a zoom gombról, a motoros zoom
működésének hangja is rákerülhet a
felvételre.
• Az LCD képernyő alatt található zoomoló
gombokkal nem lehet a zoomolás sebességét
befolyásolni.
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
z Ötlet
• Ha mozgókép felvételekor 10-szeresnél
nagyobb zoomolást szeretne elérni,
használja a [DIGIT.ZOOM] funkciót
(69. oldal).
30
• Amikor a felvételt a kamerával játssza le, az
5.1 csatornás hang 2 csatornás hangként szólal
meg.
• A HD (high definition) képminőség esetén
rögzített 5.1 csatornás térhatású hang
lejátszásához 5.1 csatornás térhatású hang
lejátszásra képes AVCHD formátumú
készülékre van szükség.
• A kamerával felvett mozgóképeket
számítógéppel, a mellékelt program
segítségével lemezre írhatja. Ha ezt a lemezt
5.1 csatornás térhatású rendszeren játssza le,
valósághű hangzást élvezhet.
• 5.1 csatornás felvétel/lejátszás közben a
képernyőn az
szimbólum látható.
A vaku használata
Vaku
Kiváló minőségű állóképek
rögzítése mozgókép
felvétele közben (Dual Rec)
Mozgókép felvétele közben a
merevlemezre kiváló minőségű
állóképeket rögzíthet.
/CHG
töltésjelző
Nincs kijelzés (Automatikus vaku): Ha
nem elegendő a környezeti megvilágítás,
a vaku automatikusan működésbe lép.
r
(Vakus felvétel): A környezeti
fényviszonyoktól függetlenül a vaku
mindig működik.
r
(Vaku nélkül): A felvétel vaku nélkül
készül.
1 Addig tolja a POWER kapcsolót, amíg
fel nem gyullad a
(Mozgókép)
kijelző, majd a START/STOP gombot
megnyomva kezdje meg a mozgókép
felvételét.
2 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
A felvétel megkezdése és befejezése
között a mozgóképnek legfeljebb 3
képkockája rögzíthető állóképként.
A rögzített
narancssárga
keretek jelzik. A
felvétel
befejeztekor a szín
narancssárgára
változik.
b Megjegyzések
• Ha a beépített vakut használja, kb. 0,3–2,5 m
távolságról készítsen felvételt.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hatása romlik, ha a lámpa poros vagy
a hőtől elszíneződött.
• Miközben a vaku töltődik, a /CHG
töltésjelző villog; a töltés befejeztekor pedig
folyamatosan világít.
• Ha világos helyen, például egy ellenfényben
álló tárgyról készít felvételt vakuval, a vaku
nem biztos, hogy hatásos lesz.
• Ha konverziós lencsét (nem mellékelt
tartozék) vagy szűrőt (nem mellékelt
tartozék) használ, a vaku nem villan.
z Ötlet
• A vaku fényerejét a [VAKUFÉNY]
értékének beállításával (71. oldal)
szabályozhatja, a vörös szem kialakulását
pedig a [PIROS SZEM] beállításával
(71. oldal) előzheti meg.
Felvétel/Lejátszás
Nyomja meg többször a (vaku)
gombot, és így állítsa be a megfelelő
világítási módot.
3 A START/STOP gombot megnyomva
állítsa le a mozgókép felvételét.
A rögzített állóképek egyenként
megjelennek, és a készülék tárolja őket.
A kép rögzítése akkor fejeződik be,
amikor a képernyőről eltűnik a
szimbólum.
b Megjegyzések
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzíti az állóképeket, akkor addig ne vegye
ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát,
amíg mind a mozgókép felvétele, mind az
állóképek memóriakártyára történő
felvétele be nem fejeződött.
• Dual Rec üzemmódban a vaku nem
használható.
31
z Ötletek
• Ha a POWER kapcsoló
(Mozgókép)
helyzetben áll, az állóképek mérete a
következőképp alakul:
–
2,3M (16:9 széles) vagy 1,7M (4:3)
(HDR-SR5E)
–
4,6M (16:9 széles) vagy 3,4M (4:3)
(HDR-SR7E/SR8E)
• Felvételkészenléti üzemmódban ugyanúgy
lehet állóképeket rögzíteni, mint akkor,
amikor az
(Állókép) kijelző világít.
Ekkor a vaku is használható.
Állókép készítése „Memory
Stick Duo”
memóriakártyára
Az állóképek rögzítésére szolgáló
adathordozóként a „Memory Stick
Duo” memóriakártya is beállítható. A
gyári beállítás szerint a kamera a
merevlemezre rögzíti az állóképeket.
Csak
vagy
jelzéssel ellátott
„Memory Stick Duo” memóriakártya
használható (106. oldal).
2 Válassza ki azt az adathordozót,
amelyre az állóképeket rögzíteni
szeretné, majd érintse meg az
gombot.
Ekkor a kamera ismét
felvételkészenléti állapotba kerül.
Ha a [MEMORY STICK]
lehetőséget választja, a képernyőn
megjelenik a
szimbólum.
A „Memory Stick Duo”
memóriakártya kivétele
Nyissa ki az LCD táblát, majd óvatosan
nyomja meg egyszer befelé a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
b Megjegyzések
• Amikor az ACCESS műveletjelző világít
vagy villog, a kamera adatokat olvas a
memóriakártyáról, illetve adatokat ír a
memóriakártyára. Ilyenkor ne kapcsolja ki a
kamerát, ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, és ne vegye le az
akkumulátort, továbbá ügyeljen arra is, hogy
a kamera ne rázkódjék, és ne ütődjék neki
semminek. Ha nem elég óvatos,
előfordulhat, hogy megsérülnek a
képadatok.
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
rossz állásban dugja be, akkor megsérülhet a
„Memory Stick Duo” memóriakártya, a
Memory Stick Duo memóriakártya-nyílás,
és megsérülhetnek a képadatok is.
z Ötlet
Műveletjelző
(„Memory Stick Duo”)
Nyissa ki az LCD táblát. A megfelelő
állásban kattanásig tolja be a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát a „Memory
Stick Duo” memóriakártya számára
kialakított nyílásba.
Az állóképek felvételi
adathordozójának módosítása
1 A felvételi képernyőn érintse meg
rendre a következőket:
(OPTION) t
fül t
[FOTÓTÁROLÓ].
32
• A rögzíthető állóképek száma a választott
képminőség és képméret függvényében
változik. A részleteket lásd a 72. oldalon.
3
Felvételkészítés sötétben
(NightShot)
Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót ON
helyzetbe (megjelenik a
szimbólum).
b Megjegyzések
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg a
BACK LIGHT gombot – ekkor
megjelenik az . szimbólum. Az
ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a
BACK LIGHT gombot.
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
• A NightShot és a Super NightShot funkció
infravörös fényt használ. Ezért ügyeljen
arra, hogy ujjával vagy más tárggyal ne
takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót.
• Vegye le a konverziós lencsét (nem
mellékelt tartozék).
• Ha az automatikus fókuszbeállítás során
problémákat tapasztal, kézzel állítsa be a
fókuszt ([FÓKUSZ], 83. oldal).
• Világos környezetben ne használja a
NightShot és a Super NightShot funkciót,
mert azzal a kamera rendellenes működését
okozhatja.
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD táblát (1), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal (2).
z Ötlet
z Ötlet
• Ha világosabban kívánja felvenni a képet,
használja a Super NightShot funkciót
(87. oldal). Ha azt szeretné, hogy a kép
hűbben tükrözze az eredeti színeket,
használja a Color Slow Shutter funkciót
(87. oldal).
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
Felvétel/Lejátszás
Infravörös érzékelő/jeladó
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
33
Gyors mozgás lassított
felvétele (F.LASS.FELV.)
Az olyan gyorsan mozgó tárgyakról és
gyors történésekről, amelyeket a
szokásos felvételi beállításokkal nem
lehet rögzíteni, mintegy 3 másodpercig
folyamatos lassított felvétel készíthető.
Ezt a funkciót gyors mozgás, például
golfütés, teniszütés felvételekor célszerű
használni.
1 A POWER kapcsolót eltolva kapcsolja
be a kamerát.
2 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[F.LASS.FELV.].
p
[3mp TOVÁBB]
[3mp ELŐBB]
• [HANGFELVÉTEL]
Ha a lassított mozgóképre hangot
(például beszélgetést) is rögzíteni
kíván, a [BE] (
) elemet válassza (a
gyári beállítás [KI]). A kamera az alatt
a kb. 12 másodperc alatt, amíg az 3
lépésben a [Felvétel…] üzenet látható,
rögzíti a hangot is.
KÉSZ
F.LASS.FELV.
b Megjegyzések
• A (kb.) 3 másodperces mozgókép felvétele
alatt hang nem rögzíthető.
• A [F.LASS.FELV.] képminősége nem olyan
jó, mint a normál felvételé.
3 Nyomja meg a START/STOP gombot.
A kamera egy (kb.) 3 másodperces
mozgóképet 12 másodperces lassított
mozgóképként rögzít.
A felvétel akkor ér véget, amikor a
képernyőről eltűnik a [Felvétel…]
üzenet.
A folyamatos lassított felvétel
leállításához érintse meg a
gombot.
A beállítások megváltoztatása
Érintse meg az
(OPTION) t
fület, majd válassza ki a módosítani
kívánt beállítást.
• [IDŐZÍTÉS]
A START/STOP gomb megnyomása
után válassza ki a felvétel
kezdőpontját. A gyári beállítás [3mp
TOVÁBB].
34
A képbeállítások
módosítása kézzel, a CAM
CTRL tárcsa segítségével
(HDR-SR7E/SR8E)
A CAM CTRL tárcsához
hozzárendelhet egy gyakran használt
menüelemet.
Mivel a gyári beállítások részeként a
CAM CTRL tárcsához a fókusz
beállításának művelete van
hozzárendelve, az alábbi műveletsor a
fókusz tárcsával történő beállítását
ismerteti.
b Megjegyzések
MANUAL
CAM CTRL tárcsa
A CAM CTRL tárcsához
hozzárendelhető elemek
z Ötletek
• A CAM CTRL tárcsához rendelhető elemek
funkciója megegyezik az illető
menüelemekével.
• A CAM CTRL tárcsához úgy is
hozzárendelhet menüelemeket, hogy rendre
megérinti a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[VIDEÓBEÁLL.]/[FÉNYKÉPBEÁLL.] t
[TÁRCSABEÁLLÍTÁS] (71. oldal).
Felvétel/Lejátszás
1 A MANUAL gombot megnyomva
kapcsolja be a kézi fókuszbeállító
üzemmódot.
A MANUAL gomb megnyomására az
üzemmód automatikusról kézire, illetve
kéziről automatikusra vált.
2 A CAM CTRL tárcsát forgatva állítsa
be a fókuszt.
• A kézi beállításokat a készülék akkor is
megőrzi, ha másik elemet rendel a CAM
CTRL tárcsához. Ha azonban azután állítja
be az [EXPOZÍCIÓ] értékét, miután az [AE
ÁLLÍTÁS] értékét kézzel beállította, az
[EXPOZÍCIÓ] értéke felülbírálja az [AE
ÁLLÍTÁS] értékét.
• Ha a 2 lépésben az [ELÖLRŐL] elemet
választja, akkor minden kézzel beállított
elem gyári alapértékét veszi fel.
– [FÓKUSZ] (83. oldal)
– [EXPOZÍCIÓ] (84. oldal)
– [AE ÁLLÍTÁS] (68. oldal)
– [WB VÁLTÁS] (68. oldal)
Menüelem hozzárendelése a
CAM CTRL tárcsához
1 Nyomja meg és pár másodpercig tartsa
megnyomva a MANUAL gombot.
Ekkor megjelenik a
[TÁRCSABEÁLLÍTÁS] képernyő.
p
KÉSZ
TÁRCSABEÁLLÍTÁS
FÓKUSZ
EXPOZÍCIÓ
AE ÁLLÍTÁS
WB VÁLTÁS
ELÖLRŐL
VÉGREHAJT
2 A CAM CTRL tárcsát forgatva jelölje
ki a hozzárendelni kívánt elemet.
3 Nyomja meg a MANUAL gombot.
35
Felvétel/Lejátszás
Lejátszás
Lencsevédő
Bezáródik, amikor megjelenik az INDEX képernyő
A motoros zoom
gombja D
POWER kapcsoló E
(HOME) A
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) F
(HOME) B
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) C
(Filmtekercs-index) G
1 A POWER kapcsolót E eltolva kapcsolja be a kamerát.
2 Jelenítse meg a kívánt INDEX képernyőt.
Lejátszás a VISUAL INDEX képernyőről
Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot F (vagy C).
Az LCD képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő
(a minta-képek megjelenítése eltarthat egy ideig).
A legutóbb lejátszott/felvett képpel együtt jelenik meg a lapon
(„Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített állókép esetén: B)
Visszatér a felvételi
képernyőre
Előző 6 kép
p
DÁTUM
Képeket választ ki
dátumuk alapján
(40. oldal)
Következő 6 kép
Visszatér a felvételi
képernyőre
1
36
(OPTION)
: HD (high definition) képminőséggel jelenít meg mozgóképet.*
: Merevlemezen lévő állóképet jelenít meg.
2
: „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő állóképet jelenít meg.
3
* SD (standard definition) képminőségű mozgóképek esetén
jelenik meg.
z Ötletek
• Ha meg kívánja változtatni a lejátszandó kép képminőségét, akkor érintse meg a következőket:
(OPTION) t
fül t [
/
INDEX ÁLL.] a
vagy
INDEX képernyőjén.
• A VISUAL INDEX képernyőn megjelenő képek száma a motoros zoom gombjával D
módosítható: 6 y 12. Ha rögzíteni kívánja ezt a számot, akkor érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [MEGTEK.BEÁLL.] t [
MEGJELENÍT] (76. oldal).
Lejátszás a Filmtekercs-index képernyőről
Megjeleníti az előző/következő minta-képet.
Visszatér a felvételi
képernyőre
DÁTUM
p
Előző jelenet
Felvétel/Lejátszás
Nyomja meg a
(Filmtekercs-index) gombot G.
Néhány másodperc múlva megjelenik a [ INDEX] képernyő (a minta-képek
megjelenítése eltarthat egy ideig).
A mozgóképek időszakokra oszthatók, és az INDEX képernyőn az egyes időszakok
első jelenete jelenik meg. A mozgókép a kijelölt minta-képtől kezdve játszható le.
Mozgóképeket
választ ki dátumuk
alapján (40. oldal)
Következő jelenet
mp
(OPTION)
b Megjegyzés
•A[
INDEX] csak mozgóképek esetén használható.
z Ötletek
• Ha módosítani kívánja a lejátszandó mozgókép képminőségét, érintse meg rendre a
következőket:
(OPTION) t [
/
INDEX ÁLL.] a
vagy
INDEX
képernyőjén.
• Az időszakok hosszának kiválasztásához érintse meg a következőket:
(OPTION) t [
IDŐKÖZ BEÁLL.].
37
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgóképek lejátszása
Mozgóképek lejátszásához érintse meg az INDEX képernyő
gombját.
vagy
Érintésre vált a Lejátszás és a Szünet között
Vissza (az INDEX áttekintő
képernyőre)
p
A jelenet eleje/előző jelenet
Következő jelenet
Állj (átvált az INDEX áttekintő
képernyőre)
(OPTION)
Vissza/Előre
z Ötletek
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezünk az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét az INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
• Ha a mozgóképet lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
/
gombot.
/
gomb egy megérintése a vissza/előrecsévélés sebességét kb. 5-szörösére növeli, 2
•A
megérintése kb. 10-szeresére, 3 megérintése kb. 30-szorosára, 4 megérintése pedig kb.
60-szorosára növeli.
Állóképek megtekintése
Állóképek lejátszásához érintse meg a VISUAL INDEX képernyő
vagy
gombját.
Vissza (a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre)
Diabemutató (40. oldal)
(OPTION)
Átvált a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
Előző/következő
38
A hangerő beállítása
z Ötlet
Érintse meg rendre a következőket:
(OPTION) t
fül t
[HANGERŐ], majd a
/
gombbal állítsa be a hangerőt.
• A lejátszási módok között a következők
megérintésével válthat:
(HOME) t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t
[VISUAL INDEX]/[
INDEX].
Lejátszás arcképből
kiindulva ([ INDEX])
Az áttekintő képernyő arcképekként
megjeleníti a felismert arcokat.
A mozgókép a kijelölt arcképtől kezdve
játszható le.
z Ötlet
• Ha módosítani kívánja a lejátszandó
mozgókép képminőségét, érintse meg
rendre a következőket:
(OPTION) t
[
/
INDEX ÁLL.] az [
INDEX]
képernyőn.
Zoomolás lejátszás közben
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [
INDEX].
p
Előző/
következő jelenet
Felvétel/Lejátszás
Visszatér a felvételi képernyőre
Az állóképet eredeti méretének
1,1–5-szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom gombjával
és az LCD képernyő alatt található
zoomoló gombokkal is beállítható.
DÁTUM
Előző/következő
képernyő
3 A v/V gombokat megérintve
válassza ki a kívánt jelenetet.
4 A b/B gombokat megérintve keresse
meg a kívánt arcképet, majd érintse
meg a lejátszani kívánt arcképet.
A lejátszás a kiválasztott arcképtől
kezdődik.
b Megjegyzések
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel
egyes arcokat.
Példa: Szemüveges, kalapos vagy nem a
kamera felé forduló emberek esetén.
• Ha az [
INDEX] képernyőről kíván majd
lejátszani, akkor a felvétel megkezdése előtt
az [
INDEX BEÁLL.] értékét állítsa
[BE]-re (ez a gyári beállítás) (71. oldal).
Ha a készülék nem ismert fel arcokat, akkor
nem jelennek meg arcképek.
1 Játssza le azt az állóképet, amelyet
nagyítani kíván.
2 A T (telefotó) segítségével nagyítsa
fel az állóképet.
A képernyőn keret jelenik meg.
3 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelenő keret
közepére kíván helyezni.
4 A W (széles látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a
gombot.
39
A kívánt kép megkeresése
dátuma alapján
(Dátum-mutató)
Ekkor a VISUAL INDEX
képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített képek.
z Ötlet
Dátuma alapján hatékonyan
megkeresheti a kívánt képet.
• A 3–5 lépéseket végrehajtva a [
INDEX]/[
INDEX] képernyőn is
használhatja a Dátum-mutató funkciót.
Állóképek sorozatának
lejátszása (Diabemutató)
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE)
1 A POWER kapcsolót eltolva
kapcsolja be a kamerát, és nyomja
meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Ekkor az LCD képernyőn
megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
2 Ha mozgóképet keres, érintse meg a
vagy az
fület. Ha állóképet
keres, a
fület érintse meg.
3 Érintse meg a [DÁTUM] elemet.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
képek felvételi dátumának listája.
Visszatér a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
b Megjegyzés
• Diabemutató lejátszása közben nem
használható a lejátszási zoom funkció.
z Ötletek
p
18
19
2
17
18
21
30
1
1
2
3
3
3
3
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
DÁTUM
OK
Előző/következő dátum
4 A v/V gombokat megérintve
válassza ki a kívánt kép dátumát.
5 Mialatt a kívánt kép dátuma
kiemelten jelenik meg, érintse meg
az
gombot.
40
Az állóképeket lejátszó képernyőn
érintse meg a
gombot.
A kijelölt képpel kezdve elindul a
diabemutató.
A diabemutató leállításához érintse meg
a
gombot. Az újraindításhoz ismét
érintse meg a
gombot.
• A diabemutatót úgy is lejátszhatja, hogy
rendre megérinti a következőket:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS] a VISUAL INDEX
képernyőn.
• Ha folyamatos diabemutatóra van szüksége,
rendre a következőket válassza ki:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS BEÁLL.]. A gyári beállítás
[BE] (folyamatos lejátszás).
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
A készülékek csatlakoztatásának módja
és a televízió képernyőjén látható kép
minősége (HD (high definition)/SD
(standard definition)) a csatlakoztatott
televízió típusától és a használt
csatlakozóktól függően eltérő lehet.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (17. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülék
használati útmutatóját is.
b Megjegyzés
Felvétel/Lejátszás
• Ha a képeket x.v.Color rendszerű
televíziókészüléken kívánja majd lejátszani,
felvételkészítéskor az [X.V.COLOR]
értékét állítsa [BE]-re (70. oldal).
Előfordulhat, hogy lejátszáskor a televízión
is be kell állítani bizonyos dolgokat. A
részletek a televízió használati
útmutatójában találhatók.
Az egyes tevékenységek
sorrendje
Az LCD képernyőn megjelenő [TVCSATL.SEGÉDL.] képernyő
utasításait követve könnyűszerrel
csatlakoztathatja egymáshoz a kamerát
és a televíziót.
A televízión a bemenetet irányítsa
arra az aljzatra, amelyet a
kamerához csatlakoztatott.
Hívja segítségül a televíziókészülék
használati útmutatóját.
r
A [TV-CSATL.SEGÉDL.] utasításait
követve csatlakoztassa a kamerát
és a televíziót.
r
A létrehozott csatlakoztatásnak
megfelelően állítsa be a kamera
kimenetét (43. oldal).
b Megjegyzések
• Mind a Handycam Station illesztőállványon,
mind a kamerán található A/V OUT aljzat
és COMPONENT OUT aljzat (115. és
118. oldal). Az A/V átjátszókábelt, illetve a
komponens videokábelt vagy a Handycam
Station illesztőállványba, vagy a kamerába
dugja be. Ha A/V átjátszókábelt és
komponens videokábelt egyszerre dug be a
Handycam Station illesztőállványba és a
kamerába, akkor romolhat a kép minősége.
41
A legmegfelelőbb
csatlakoztatási mód
kiválasztása – TVCSATL.SEGÉDL.
A kamera tanácsokkal segíti, hogy
megtalálja a kamera és a
televíziókészülék csatlakoztatásának
legelőnyösebb módját.
1 Kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
gombot.
(HOME)
2 Érintse meg az
(EGYÉB)
kategóriát.
3 Érintse meg a [TVCSATL.SEGÉDL.] elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a v/V gombot megérintve lapozzon.
4 Érintse meg a képernyőn
megjelenő kérdésre adandó
választ.
Válassza ki a TV típusát.
HD TV
16:9 vagy 4:3 TV
TV-CSATL.SEGÉDL.
Eközben a megfelelő módon
csatlakoztassa a kamerát és a
televíziókészüléket.
42
Csatlakoztatás HD (high definition) televízióhoz
A HD (high definition) képminőséggel rögzített képeket a televízión HD (high
definition) képminőségben nézheti. Az SD (standard definition) képminőséggel
rögzített képeket a televízión SD (standard definition) képminőségben nézheti.
Felvétel/Lejátszás
t (43. oldal)
t (44. oldal)
: Jeláramlás iránya
Típus
A
Kamera
1
Kábel
TV
Komponens videokábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
Beállítás a HOME
MENU menüből
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t
[KOMPONENS] t
[1080i/576i] (78. oldal)
(Piros) PR/CR
2
A/V átjátszókábel (mellékelve)
(Fehér)
(Piros)
(Sárga)
b Megjegyzés
• A hang kivezetéséhez A/V átjátszókábelre is szükség van. Az A/V átjátszókábel fehér és piros
dugóját dugja a televízió audiobemenetébe.
43
: Jeláramlás iránya
Típus
B
Kamera
3
Kábel
TV
Beállítás a HOME
MENU menüből
HDMI
IN
HDMI kábel (nem mellékelt tartozék)
b Megjegyzések
• HDMI emblémával ellátott HDMI kábelt használjon.
• A kamera számára egyik oldalán mini HDMI csatlakozóval, másik oldalán a televízió
csatlakoztatásához megfelelő csatlakozóval rendelkező kábelt használjon.
• Ha a képek szerzői jogi védelmet biztosító jeleket tartalmaznak, a kamera nem továbbítja őket a
HDMI OUT aljzaton át.
• Ezzel a csatlakoztatással egyes televíziókészülékek nem megfelelően működnek (például nincs
hang vagy kép).
• A HDMI kábellel ne kösse össze a kamera HDMI OUT aljzatát és a külső készülék HDMI OUT
aljzatát, mert az hibás működést eredményezhet.
Csatlakoztatás nem HD (nem high definition) 16:9-es (széles
képernyős) vagy 4:3-as televízióhoz
A HD (high definition) képminőséggel rögzített képeket a televízión – átalakítás után
– SD (standard definition) képminőségben nézheti. Az SD (standard definition)
képminőséggel rögzített képeket a televízión SD (standard definition) képminőségben
nézheti.
t (45. oldal)
t (45. oldal)
t (46. oldal)
A szélesség-magasság arány beállítása a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)
A televízió-képernyő méretarányának megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA] értékét
[16:9]-re vagy [4:3]-ra (78. oldal).
44
b Megjegyzés
• Ha a 16:9-es jeleket kezelni nem képes 4:3-as televízión kíván majd SD (standard definition)
képminőséggel felvett mozgóképeket lejátszani, akkor a kép felvételekor a kamerán érintse meg a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [VIDEÓBEÁLL.] t
[SZÉLESVÁSZNÚ] t [4:3] (69. oldal).
: Jeláramlás iránya
Típus
C
Kamera
1
Kábel
TV
Komponens videokábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t
[KOMPONENS] t
[576i] (78. oldal)
(Piros) PR/CR
A/V átjátszókábel (mellékelve)
2
(Fehér)
(Piros)
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/[4:3]
(78. oldal)
Felvétel/Lejátszás
(Kék) PB/CB
Beállítás a HOME
MENU menüből
(Sárga)
b Megjegyzés
• A hang kivezetéséhez A/V átjátszókábelre is szükség van. Az A/V átjátszókábel fehér és piros
dugóját dugja a televízió audiobemenetébe.
D
S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (nem mellékelt
tartozék)
2
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/[4:3]
(78. oldal)
(Fehér)
(Piros)
(Sárga)
b Megjegyzések
• Ha csak az S VIDEO csatlakozódugó (S VIDEO csatorna) van bedugva, akkor hang nem hagyja
el a készüléket. Ha a hangot is hallani szeretné a televízióból, akkor az S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel fehér és piros dugóját is dugja be a televízió audiobemenetébe.
• Ez a csatlakoztatási mód nagyobb felbontású képet eredményez, mint az A/V átjátszókábellel
történő csatlakoztatás (
csatlakoztatási mód).
45
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamera
E
2
Kábel
TV
A/V átjátszókábel (mellékelve)
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
Beállítás a HOME
MENU menüből
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/[4:3]
(78. oldal)
Csatlakoztatás televízióhoz videomagnón keresztül
A kamerát az A/V átjátszókábellel csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza ki a LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 stb.)
bemenetet.
Ha a televízió monó hangrendszerű (ha a televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga dugóját a televízió vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna) vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
csatlakoztassa a televízió vagy a videomagnó audiobemenetéhez.
Ha a televíziókészülék/videomagnó 21 érintkezős aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használja a kamerához mellékelt 21 érintkezős illesztőt (csak azon típusok esetén,
amelyeknek alján megtalálható a
jel). Az illesztő csak kimenő jelek továbbítására
szolgál.
b Megjegyzés
• Ha a kamerából a képek az A/V átjátszókábelen át jutnak el a másik készülékhez, a kimenő
képek minősége SD (standard definition) lesz.
z Ötletek
• Ha a képek átvitele érdekében a kamerát és a televíziót egyszerre többfajta kábellel is összeköti,
akkor a kimenő jelek elsőbbségi sorrendje a következő lesz:
HDMI t komponens videó t S VIDEO t audió/videó.
• A HDMI (High Definition Multimedia Interface) olyan interfész, amelyen át mind audio-, mind
videojelek továbbíthatók. A HDMI OUT aljzaton át kiváló minőségű képek és digitális
audiojelek hagyják el a kamerát. Ha a kamerát Videó-A üzemmódú Sony televízióhoz
csatlakoztatja, akkor automatikusan át tud váltani a megfelelő képminőségre. A részletek a
televízió használati útmutatójában találhatók.
46
Képek mentése
A felvett képek a kamera beépített merevlemezére kerülnek. A beépített merevlemez
korlátozott kapacitása miatt a képadatokat valamilyen külső adathordozóra (például
DVD-R-re) vagy számítógépre kell menteni.
A kamerával rögzített képeket az alábbi eljárással mentheti más adathordozóra.
Képek mentése számítógép segítségével
A kamerával felvett képeket a mellékelt CD-ROM-on található „Picture Motion
Browser” programmal mentheti.
Arra is lehetőség van, hogy a számítógépről HD (high definition) képminőségű
mozgóképet szükség esetén visszaírjon a kamerára.
A kamerára rögzített képeket könnyűszerrel lemezre írhatja.
Képek mentése számítógépre
(Easy PC Back-up)
A kamerával felvett képeket a számítógép merevlemezére
mentheti.
Felvétel/Lejátszás
Lemez készítése egyetlen érintéssel
(One Touch Disc Burn)
Lemez készítése a kiválasztott képekből
A számítógépre átmásolt képeket lemezre írhatja. Módosíthatja
is ezeket a képeket.
A képek HD (high definition) vagy SD (standard definition)
képminőségben menthetők. Olvassa el a mellékelt CD-ROMon található „Picture Motion Browser Guide” című
kézikönyvet.
Képek mentése, ha a kamera más készülékhez csatlakozik
Másolás videomagnóra vagy DVD/HDDkészülékre
Ha a készülékek A/V átjátszókábellel csatlakoznak
egymáshoz, a képek SD (standard definition) képminőségben
menthetők. Lásd a „Másolás videomagnóra és DVD/HDDfelvevőre” című fejezetet (56. oldal).
47
Szerkesztés
(EGYÉB)
kategória
Az ebbe a kategóriába tartozó
funkciókkal szerkesztheti a képeket,
kinyomtathatja az állóképeket, és a
kamerát számítógéphez
csatlakoztathatja.
Képek törlése
Merevlemezre és „Memory Stick Duo”
memóriakártyára felvett képek törlését
teszi lehetővé a kamerával.
b Megjegyzés
• A kitörölt képek többé nem állíthatók vissza.
z Ötletek
• Egyszerre akár 100 kép is kijelölhető.
• Megtekintő képernyőn egy kép kitörléséhez
érintse meg rendre a következőket:
(OPTION) t fül t [TÖRLÉS].
(EGYÉB) kategória
Elemek listája
Merevlemezen és „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő képek törlését
teszi lehetővé (48. oldal).
A merevlemezen úgy tud helyet
felszabadítani, hogy törli a kamerán lévő
képadatokat.
A kamera merevlemezén lévő üres
helyet a [ --ADATOK] funkcióval
tekintheti meg (62. oldal).
SZER
b Megjegyzések
TÖRLÉS
Merevlemezen és „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő képek
szerkesztését teszi lehetővé (48. oldal).
LEJÁT.LIST.SZERK.
Lejátszási lista készíthető és
szerkeszthető (53. oldal).
NYOMTATÁS
Az állóképek kinyomtathatók a
csatlakoztatott PictBridge rendszerű
nyomtatón (58. oldal).
KOMPUTER
A kamera számítógéphez
csatlakoztatható.
A számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatban lásd „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyvet.
TV-CSATL.SEGÉDL.
A kamera segít a csatlakoztatandó
eszköznek leginkább megfelelő
csatlakoztatási mód kiválasztásában
(41. oldal).
48
Merevlemezen lévő képek
törlése
• A fontos adatokat ne felejtse el külső
adathordozóra menteni (47. oldal).
• A kamera merevlemezéről ne próbáljon meg
számítógép segítségével fájlokat törölni.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [TÖRLÉS].
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
3 Mozgókép törléséhez a
[
TÖRLÉS] vagy a
[
TÖRLÉS] elemet, állókép
törléséhez a [
TÖRLÉS] elemet
érintse meg.
4 Érintse meg a kitörlendő képet.
p
18
19
2
17
18
21
30
DÁTUM
p
1
1
2
3
3
3
3
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
TÖRLÉS dát.sz.
1/1
OK
Előző/következő dátum
TÖRLÉS
OK
Nyomja:VISSZAJÁTSZ.
A kijelölt képet egy
szimbólum
jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet az LCD
képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
következőket:
t
.
t [IGEN]
4 Miközben a kijelölt dátum kiemelve
látható a képernyőn, érintse meg az
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített képek.
A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg a képet az
LCD képernyőn. A
gombot
megérintve térjen vissza az előző
képernyőhöz.
5 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
Szerkesztés
5 Érintse meg rendre a
3 A v/V gombokat megérintve
válassza ki a kívánt kép dátumát.
b Megjegyzések
Az (egy-egy lapon lévő) összes
azonos típusú kép egyidejű
törlése
A 3. lépésben rendre a következőket
érintse meg: [
MIND TÖRLÉSE]/
[
MIND TÖRLÉSE]/[
MIND
TÖRLÉSE] t [IGEN] t [IGEN]
t
.
Az egy napon készített összes
mozgó-, illetve állókép egyidejű
törlése
• Képek törlése közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából a
hálózati tápegységet. Ha így tesz,
megsérülhet a lemez.
• Ha a kitörölt mozgókép rajta van egy
lejátszási listán (53. oldal), akkor a kép
onnan is törlődik.
z Ötlet
• Ha a merevlemezről le szeretné törölni az
összes képet, és vissza kívánja nyerni a lemez
teljes szabad felvételi kapacitását, formázza
a merevlemezt (60. oldal).
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB)
t [TÖRLÉS] t [
TÖRLÉS].
2 Érintse meg a törlendő kép típusát
([
TÖRLÉS dát.sz.]/
[
TÖRLÉS dát.sz.]/[
TÖRLÉS
dát.szer.]).
49
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő
állóképek törlése
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról kíván képeket
törölni, a művelet megkezdése előtt
tegye be a memóriakártyát a kamerába.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [TÖRLÉS].
5 Érintse meg rendre a
következőket:
t
.
t [IGEN]
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő összes
állókép törlése
A 3. lépésben rendre a következőket
érintse meg: [
MIND TÖRLÉSE] t
[IGEN] t [IGEN] t
.
b Megjegyzés
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
3 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
z Ötlet
4 Érintse meg a kitörlendő
állóképet.
p
2/2
TÖRLÉS
OK
Nyomja:VISSZAJÁTSZ.
A kijelölt állóképet egy szimbólum
jelöli.
Az állókép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve az állóképet az LCD
képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
50
• A következő esetekben nem törölhető
állókép:
– ha a „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédett (106. oldal),
– ha egy másik készülék írásvédetté tette az
állóképet.
• Ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzített összes képet
törölni kívánja, formázza meg a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát (61. oldal).
Mozgókép szétosztása
A kamera merevlemezén lévő
mozgóképek szétoszthatók.
b Megjegyzés
• Easy Handycam üzemmódban nem lehet a
mozgóképeket szétosztani. Lépjen ki az
Easy Handycam üzemmódból (27. oldal).
5 Érintse meg rendre a
következőket:
t
.
t [IGEN]
b Megjegyzések
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [SZER].
2 Érintse meg rendre a
3 Érintse meg a szétosztandó
mozgóképet.
Megkezdődik a kijelölt kép
lejátszása.
Szerkesztés
következőket: [SZÉTOSZTÁS]
t[
SZÉTOSZTÁS]/
[
SZÉTOSZTÁS].
• A szétosztott mozgóképek többé nem
állíthatók vissza.
• Mozgóképek szétosztása közben ne vegye le
az akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet. Ha így tesz,
megsérülhet a lemez.
• Ha a szétosztott eredeti mozgókép rajta van
egy lejátszási listán, a lejátszási listán lévő
mozgókép is szétosztásra kerül.
• Kis eltérés fordulhat elő a tényleges
osztópont és a között a pont között, amikor
Ön megérintette a
gombot, mivel a
kamera fél másodperces egységekben jelöli
ki az osztópont helyét.
• A lejátszási listán lévő mozgóképek nem
oszthatók szét, ha a szétosztással a lejátszási
listára a megengedettnél több mozgókép
kerülne. Ilyenkor először törölje a
mozgóképet a lejátszási listáról, és ezt
követően ossza szét.
4 Ott, ahol a mozgóképet
jelenetekre kívánja szétosztani,
érintse meg a
gombot.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
Miután a
gombbal kijelölte az
osztópont, pontosíthatja annak helyét.
p
SZÉTOSZTÁS
100/112
0:00:24
OK
0:00:20
Vissza a kijelölt mozgókép elejére.
A
gomb egy-egy megnyomására
egymást váltja a lejátszás és a
lejátszási szünet.
51
Állóképek átmásolása
A merevlemezről az állóképek
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
másolhatók.
A művelet megkezdése előtt tegyen a
kamerába egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
t [IGEN].
Megkezdődik a másolás.
5 Amikor megjelenik a [Kész.]
z Ötletek
• Egyszerre akár 100 állókép is kijelölhető.
• Az állóképeket megjelenítő képernyőről a
következők megérintésével lehet
állóképeket átmásolni:
(OPTION) t
fül t [MÁSOLD t
].
üzenet, érintse meg az
gombot.
Adott napon rögzített állóképek
egyidejű átmásolása
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [SZER]
t [MÁSOLÁS].
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB)
t [SZER] t [MÁSOLÁS].
2 Érintse meg rendre a következőket:
[
t
MÁSOL d.sz.].
Ekkor a képernyőn megjelenik az
állóképek felvételi dátumának
listája.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
[
t
MÁSOLD].
3 Érintse meg az átmásolandó
állóképet.
p
DÁTUM
Előző/következő dátum
1/1
OK
MÁSOLD
Nyomja:VISSZAJÁTSZ.
A kijelölt állóképet egy szimbólum
jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet az LCD
képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
3 A v/V gombokat megérintve
válassza ki a kívánt állókép dátumát.
4 Miközben a kijelölt dátum kiemelve
látható a képernyőn, érintse meg az
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
állóképek.
Az állókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg a
képet az LCD képernyőn. A
gombot megérintve térjen vissza az
előző képernyőhöz.
5 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
52
Lejátszási lista
készítése
b Megjegyzések
• Annak érdekében, hogy másolás közben ne
szakadjon meg a kamera áramellátása,
használja a hálózati tápegységet.
• Másolás közben óvja a kamerát az ütéstől,
rázkódástól, és ne húzza ki a hálózati
tápegységet.
• Ha sok az átmásolandó állókép, a művelet
eltarthat egy ideig.
• „Memory Stick Duo” memóriakártyáról
nem lehet a merevlemezre állóképeket
átmásolni.
z Ötlet
b Megjegyzések
• Easy Handycam üzemmódban nem lehet
mozgóképet felvenni a lejátszási listára, és
nem lehet szerkeszteni sem a lejátszási listát.
Lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból.
• A HD (high definition) és az SD (standard
definition) képminőségű képek külön
lejátszási listára kerülnek.
z Ötlet
• Az ezzel a kamerával felvett és a
merevlemezen tárolt képek az „eredeti”
képek.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [LEJÁT.LIST.SZERK.].
Szerkesztés
• Arra is lehetőség van, hogy az ugyanazon a
napon készített összes állóképet egyszerre
másolja át. Ehhez a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőn érintse meg rendre a
következőket:
(OPTION) t
fül t
[
MÁSOL dát.szer.].
A lejátszási lista a kijelölt mozgóképek
kis minta-képeiből álló lista. Az eredeti
jelenetek akkor sem módosulnak, ha a
lejátszási listán szereplő jeleneteket
szerkeszti, törli.
2 Érintse meg a [
HOZZÁADÁS]
HOZZÁADÁS]
vagy az [
elemet.
3 Érintse meg a lejátszási listára
felveendő képet.
.
p
DÁTUM
1/1
HOZZÁADÁS
OK
Nyomja:VISSZAJÁTSZ.
A kijelölt képet egy
szimbólum
jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet az LCD
képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
53
4 Érintse meg rendre a
t [IGEN] t
következőket:
.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű
hozzáadása
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [
HOZZÁAD
d.sz.] vagy az [
HOZZÁAD
d.sz.] elemet.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
mozgóképek felvételi dátumának
listája.
• A lejátszási lista szerkesztése közben ne
vegye le az akkumulátort, és ne húzza ki a
kamerából a hálózati tápegységet. Ha így
tesz, megsérülhet a lemez.
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
z Ötletek
• Egy lejátszási listára legfeljebb 999 HD
(high definition) képminőségű, illetve
legfeljebb 99 SD (standard definition)
képminőségű mozgókép vehető fel.
• A lejátszó képernyőről a következők
megérintésével vehető fel egy mozgókép:
(OPTION) t
fül t [
HOZZÁADÁS]/[
HOZZÁADÁS]/
[
HOZZÁAD d.sz.]/[
HOZZÁAD
d.sz.].
• A mellékelt programmal a lejátszási lista
változatlan formában lemezre másolható.
Lejátszási lista lejátszása
p
18
19
2
17
18
21
30
1
1
2
3
3
3
3
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
HOZZÁAD d.sz.
OK
Előző/következő dátum
3 A v/V gombokat megérintve
válassza ki a kívánt mozgókép
dátumát.
4 Miközben a kijelölt dátum kiemelve
látható a képernyőn, érintse meg az
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg a
képet az LCD képernyőn. A
gombot megérintve térjen vissza az
előző képernyőhöz.
5 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
54
b Megjegyzések
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t
[LEJÁTSZÁSI LISTA].
Megjelenik a lejátszási lista
képernyője.
p
2 Érintse meg azt a képet, amelytől
kezdve el kívánja indítani a
lejátszást.
A lejátszási lista elemeit – a
kiválasztottól kezdve az utolsóig –
kamera lejátssza, majd ismét a
lejátszási lista képernyője jelenik
meg.
z Ötlet
• Ha módosítani kívánja a lejátszandó
mozgókép képminőségét, akkor érintse meg
rendre a következőket:
(OPTION) t
fül t [
/
INDEX ÁLL.].
A felesleges képek levétele a
lejátszási listáról
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
Az elemek sorrendjének
módosítása a lejátszási listában
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg az
[
ÁTHELYEZÉS] vagy a
[
ÁTHELYEZÉS] elemet.
3 Jelölje ki az áthelyezendő képet.
p
3 Jelölje ki a lejátszási listáról
kitörlendő jelenetet.
p
ÁTHELYEZÉS
Nyomja:VISSZAJÁTSZ.
OK
A kijelölt jelenetet egy
jelöli.
szimbólum
A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet az LCD
képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
1/1
4 Érintse meg az
KIVÉTEL
OK
1/1
Szerkesztés
2 Érintse meg a [
KIVÉTEL] vagy
az [
KIVÉTEL] elemet.
Ha az összes képet el kívánja
távolítani a lejátszási listáról, akkor
érintse meg rendre a következőket:
[
KIVESZ MIND]/[
KIVESZ
MIND] t [IGEN] t [IGEN] t
.
Nyomja:VISSZAJÁTSZ.
A kijelölt jelenetet egy
jelöli.
szimbólum
gombot.
5A
/
gombokkal válassza ki,
hova kerüljön az áthelyezendő elem.
p
A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet az LCD
képernyőn.
1/1
ÁTHELYEZÉS
OK
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
Új helyet jelző vonal
4 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
6 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
z Ötlet
z Ötlet
• Az eredeti jelenetek akkor is változatlanok
maradnak, ha a lejátszási listáról kitörli őket.
• Ha több jelentet jelölt ki, akkor azok a
lejátszási listán elfoglalt helyük
sorrendjében kerülnek áthelyezésre.
55
Szerkesztés
Másolás videomagnóra és DVD/HDDfelvevőre
A kamerával lejátszott képek más felvevő készülékre, így például videomagnóra és
DVD/HDD-felvevőre is átmásolhatók. A készülékeket valamelyik alábbi módon
csatlakoztassa egymáshoz.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (17. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
b Megjegyzések
• A HD (high definition) képminőséggel rögzített képek másolata SD (standard definition)
képminőségű lesz.
• HD (high definition) képminőséggel rögzített mozgóképek másolásához telepítse a számítógépre
a (mellékelt) programot, majd másolja át a képeket a számítógépre.
• Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, romolhat a kép minősége.
A/V OUT aljzat
(Sárga)
(Fehér) (Piros)
IN
IN
(Sárga)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
S VIDEO aljzattal rendelkező készülék
: Kép/jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelve)
Mind a Handycam Station
illesztőállványon, mind a kamerán
található A/V OUT aljzat (115. és
118. oldal). Az A/V átjátszókábelt
szükség szerint vagy a Handycam
Station illesztőállványba, vagy a
kamerába dugja be.
B S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel
(nem mellékelt tartozék)
Ha egy S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel (nem
mellékelt tartozék) segítségével az
S VIDEO aljzaton át csatlakozik egy
másik készülékhez, akkor jobb
minőségű képet kap, mintha A/V
56
Videomagnó vagy
DVD/HDD-felvevő
(Fehér)
VIDEO
(Piros)
AUDIO
S VIDEO aljzattal
rendelkező készülék
átjátszókábelt használna. Az
S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (nem mellékelt
tartozék) fehér és piros (bal/jobb
oldali hang) dugóját, valamint az
S VIDEO dugót (S VIDEO
csatorna) csatlakoztassa. A sárga
dugót nem kell bedugni. Ha csak az
S VIDEO dugót csatlakoztatja, hang
nem távozik a készülékből.
b Megjegyzések
1 Kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
A megjelenítő eszköznek
megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA]
értékét (78. oldal).
3 A kamerát a (mellékelt) A/V
átjátszókábellel 1 vagy egy
S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábellel
2 (nem mellékelt tartozék)
csatlakoztassa a felvevő
készülékhez (videomagnóhoz
vagy DVD/HDD-felvevőhöz).
A kamerát a felvevő készülék
bemenetéhez csatlakoztassa.
4 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig a
felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
5 Amikor befejeződik a másolás,
Szerkesztés
• HDMI kábellel csatlakoztatott felvevő
készülékre nem lehet képeket átmásolni.
• Ha a csatlakoztatott készülék képernyőjéről
el kívánja tüntetni a képernyőn megjelenő
kijelzéseket (például a számlálót), akkor
érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[KIMENETI BEÁLL.] t
[MEGJEL.HELYE] t [LCD TÁBLA] (a
gyári beállítás) a HOME MENU képernyőn
(78. oldal).
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és a
kamera beállításait, akkor jelenítse meg őket
a képernyőn (75. oldal).
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját dugja a készülék videobemenetébe,
a piros (jobb hangsáv) vagy a fehér (bal
hangsáv) dugóját pedig dugja az
audiobemenetébe.
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
2 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
majd rákerülnek.
Ha a felvevő készüléken kiválasztható
a jelforrás, állítsa be úgy, hogy fogadja
a kameráról érkező jeleket.
57
Képek nyomtatása (PictBridge nyomtatón)
PictBridge rendszerű nyomtató
segítségével az állóképeket úgy is
kinyomtathatja, hogy a kamerát nem
csatlakoztatja számítógéphez.
A kamerához csatlakoztassa a hálózati
tápegységet, hogy a fali aljzatból kapja
az áramot (17. oldal). Kapcsolja be a
nyomtatót.
Ha egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő képeket szeretne
kinyomtatni, tegye be a megfelelő
„Memory Stick Duo” memóriakártyát a
kamerába.
Amikor létrejön a kapcsolat, a
képernyőn megjelenik a
(PictBridge kapcsolat) szimbólum.
A képernyőn kiválaszthat egy
állóképet.
5 Érintse meg a kinyomtatandó
állóképet.
1 A mellékelt hálózati tápegységgel
csatlakoztassa a Handycam
Station illesztőállványt a
hálózatra.
2 A kamerát tegye a Handycam
Station illesztőállványra úgy, hogy
szilárdan álljon és az érintkezés
tökéletes legyen, majd kapcsolja
be a kamerát.
3 Az USB kábellel kösse össze a
nyomtatót és a Handycam Station
illesztőállvány (USB) aljzatát
(118. oldal).
Ekkor a képernyőn megjelenik az
[USB-S KIVÁL.] elem.
4 Attól függően, hogy hol van a
kinyomtatandó kép, érintse meg a
[
NYOMTATÁS] (ha a
merevlemezen van) vagy a [
NYOMTATÁS] (ha a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán van)
elemet.
58
A kijelölt képet egy
jelöli.
szimbólum
A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet az LCD
képernyőn.
A
gombot megnyomva térjen
vissza az előző képernyőhöz.
6 Érintse meg az
(OPTION)
kategóriát, állítsa be az alábbi
értékeket, majd érintse meg az
gombot.
[PÉLDÁNYSZÁM]: Állítsa be a
kinyomtatandó állókép
példányszámát. Példányszámként
legfeljebb 20 adható meg.
[DÁTUM/IDŐ]: Válassza a
[DÁTUM], a [NAP&IDŐ] vagy a
[KI] (nem nyomtatódik ki a dátum/
idő) értéket.
[MÉRET]: Válassza ki a
papírméretet.
Ha nem változtatja meg a beállított
értékeket, folytassa a 7. lépéssel.
7 Érintse meg rendre a
következőket: [VHAJT] t [IGEN]
t
.
Ismét megjelenik a képkiválasztó
képernyő.
A nyomtatás befejezése
b Megjegyzések
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
próbálkozzék az alábbi műveletekkel, mert
nem kívánt működést eredményezhetnek:
– ne használja a POWER kapcsolót,
– ne nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot,
– ne vegye ki a kamerát a Handycam Station
illesztőállványból,
– ne húzza ki az USB kábelt a Handycam
Station illesztőállványból és a
számítógépből,
– a[
NYOMTATÁS] funkció használata
esetén ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ha a nyomtató megáll, húzza ki az USB
kábelt, kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, és kezdje elölről a műveletet.
• Csak olyan papírméret választható, amelyet
a nyomtató használni tud.
z Ötletek
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával
és digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készüléktől és annak gyártójától.
• Ha az állóképet lejátszó képernyőről kíván
meg egy állóképet kinyomtatni, rendre a
következőket érintse meg:
(OPTION)
t
fül t [NYOMTATÁS].
Szerkesztés
A képkiválasztó képernyőn érintse meg
a
gombot.
• Egyes nyomtatótípusok esetén előfordulhat,
hogy a képek felső, alsó, jobb vagy bal oldali
széle nyomtatáskor lemarad. Ha 16:9-es
(széles) üzemmódban rögzített állóképet
nyomtat, előfordulhat, hogy a kép jobb és
bal szélén széles sávnyi nem kerül rá a
nyomatra.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ a
nyomtató használati útmutatójában
található.
• Előfordulhat, hogy az alább felsorolt képek
nem nyomtathatók ki:
– számítógéppel szerkesztett képek,
– más készülékkel felvett képek,
– 3 MB-nál nagyobb méretű képfájlok,
– 2 848 × 2 136-osnál nagyobb felbontású
képfájlok.
59
A felvétel tárolására szolgáló adathordozó használata
(HDD/MEMÓRIA
KEZELÉSE)
kategória
E kategória segítségével a merevlemezt
és a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát különféle célokra
használhatja.
p
KÉSZ
FORMÁZÁS
FORMÁZÁS
-ADATOK
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE
(HDD/MEMÓRIA
KEZELÉSE) kategória
Elemek listája
A merevlemez és a
„Memory Stick Duo”
memóriakártya
formázása
A merevlemez formázása
Letörölheti az összes képet a kamera
merevlemezéről, hogy így visszanyerje a
felvételek számára a helyet.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse
(17. oldal).
b Megjegyzés
• A fontos képek elvesztésének elkerülése
érdekében mentse (47. oldal) őket a
[
FORMÁZÁS] művelet végrehajtása
előtt.
FORMÁZÁS
Megformázhatja a merevlemezt, és
felvételek számára visszanyerheti az
üres helyet (60. oldal).
FORMÁZÁS
Megformázhatja a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, és felvételek számára
visszanyerheti az üres helyet (61. oldal).
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE)
t[
FORMÁZÁS].
-ADATOK
Megjelenítheti a merevlemez
kapacitását (62. oldal).
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
Kijavíthatja a merevlemezen a
képkezelésre vonatkozó adatokat
(62. oldal).
3 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t [IGEN].
4 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
60
b Megjegyzés
b Megjegyzések
•A[
FORMÁZÁS] művelet közben ne
húzza ki a hálózati tápegységet.
• Még azok az állóképek is törlődnek,
amelyeket más készülékkel látott el véletlen
törlés elleni védelemmel.
• Amikor a képernyőn a [Folyamatban…]
üzenet látható, ne kísérelje meg az
alábbiakat:
– ne használja a POWER kapcsolót és a
gombokat
– ne próbálja meg kivenni a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát
„Memory Stick Duo”
memóriakártya formázása
A formázás minden képet töröl a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyáról.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Tegye be a kamerába a
formázandó „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
következőket:
(HOME) t
(HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE) t
[
FORMÁZÁS].
4 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t [IGEN].
5 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
A felvétel tárolására szolgáló adathordozó használata
3 Érintse meg rendre a
61
A merevlemezre
vonatkozó adatok
megtekintése
A képkezelő fájl
javítása
Megjelenítheti a merevlemezre
vonatkozó adatokat, és megnézheti,
hogy körülbelül mennyi üres hely van
még a lemezen.
Ez a funkció ellenőrzi a képkezelő
adatokat és a merevlemezen lévő
mozgó- és állóképek konzisztenciáját, és
kijavít minden fellelt inkonzisztenciát.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(HDD/MEMÓRIA
KEZELÉSE) t [
-ADATOK].
1 Kapcsolja be a kamerát.
60p
0%
2 Érintse meg rendre a
KÉSZ
50%
100%
Felhasználva:
MB
Üres hely:
MB
-ADATOK
Az adatok eltüntetése a
képernyőről
Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzés
• A merevlemez kapacitásának számításánál
1 MB = 1 048 576 byte. Az 1 MB-nál kisebb
tört rész nem jelenik meg a merevlemez
kapacitásának kiírásakor.
A teljes lemezterület kiírt mérete annak
ellenére kisebb valamelyest az alább
feltüntetett méreteknél, hogy mind a szabad,
mint a használt lemezterület mérete
megjelenik.
– HDR-SR5E:
40 000 MB
– HDR-SR7E:
60 000 MB
– HDR-SR8E:
100 000 MB
• Mivel a merevlemez tartalmaz egy fájlkezelő
területet is, a foglalt lemezterület még a
[
FORMÁZÁS] művelet végrehajtása
után sem lesz 0 MB (60. oldal).
következőket:
(HOME) t
(HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE) t
[KÉPKEZ.FÁJL JAV.].
Megjelenik a [KÉPKEZ.FÁJL
JAV.] képernyő.
Ellenőrzi a képkezelő fájlt?
IGEN
NEM
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
Megkezdődik a képkezelő fájl
ellenőrzése. Ha az ellenőrzés nem
derített fel inkonzisztenciát, akkor az
gombra kattintva lépjen ki a
képkezelő fájlt ellenőrző funkcióból.
A képkezelő fájl inkonzisztens.
Kijavítja a képkezelő fájlt?
FELDOLG.IDŐ: KB.1p
IGEN
NEM
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
4 Érintse meg az [IGEN] elemet.
5 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
62
b Megjegyzések
• A művelet alatt óvja a kamerát ütéstől,
rázkódástól.
• A művelet alatt ne húzza ki a hálózati
tápegységet, és ne vegye le az akkumulátort.
Annak
megelőzése, hogy
a merevlemezről
vissza lehessen
állítani az adatokat
Az [
ÜRES] művelettel a kamera
merevlemezére értelmetlen adatokat
írhat. Így megnehezítheti azok dolgát,
akik vissza akarják állítani az eredeti
adatokat. Mielőtt kidobja vagy másnak
átadja a kamerát, javasoljuk, hogy hajtsa
vége az [
ÜRES] műveletet.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse
(17. oldal).
b Megjegyzések
1 Győződjék meg arról, hogy be van
dugva a hálózati tápegység, majd
a POWER kapcsolót eltolva
kapcsolja be a készüléket.
A felvétel tárolására szolgáló adathordozó használata
• Ha végrehajtja az [
ÜRES] műveletet, az
összes kép letörlődik. A fontos képek
elvesztésének elkerülése érdekében mentse
(47. oldal) őket az [
ÜRES] művelet
végrehajtása előtt.
• Az [
ÜRES] művelet csak akkor
hajtható végre, ha a hálózati tápegység a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik.
• Húzzon ki minden kábelt, kivéve a hálózati
tápegység kábelét. A művelet közben ne
húzza ki a hálózati tápegységet.
• Az [
ÜRES] művelet végrehajtása alatt a
kamerát óvja a rázkódástól, ütéstől.
63
2 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(HDD/MEMÓRIA KEZELÉSE) t
[
FORMÁZÁS].
Megjelenik a [
képernyő.
FORMÁZÁS]
3 Nyomja le és pár másodpercig
tartsa lenyomva a BACK LIGHT
gombot (118. oldal).
Megjelenik az [
ÜRES] képernyő.
Végrehajtja az "
ÜRES" műveletet?
Ha végrehajtja az "
ÜRES" műveletet,
az adatok többé nem állíthatók vissza.
FELDOLG.IDŐ:KB.59p29mp
IGEN
NEM
ÜRES
4 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t [IGEN].
5 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Az [
ÜRES] művelet végrehajtásának
időigénye:
– HDR-SR5E:
kb. 40 perc
– HDR-SR7E:
kb. 60 perc
– HDR-SR8E:
kb. 100 perc
64
• Ha akkor állítja le az [
ÜRES] művelet
végrehajtását, amikor a képernyőn a
[Folyamatban…] üzenet látható, akkor a
kamera legközelebbi használatakor a [
FORMÁZÁS] vagy az [
ÜRES]
műveletet végrehajtva mindenképen fejezze
be a félbehagyott műveletet.
A videokamera testre szabása
Mire használható a
HOME MENU
menü
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriája?
Tetszés szerint módosíthatja a felvételi
funkciókat és a különféle beállításokat.
A HOME MENU használata
3 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a v/V gombot megérintve lapozzon.
KÉSZ
p
1 Kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
gombot.
VIDEÓBEÁLL.
FELVÉTEL
FELV.MÓD
(HOME)
FELV.MÓD
WB VÁLTÁS
AE ÁLLÍTÁS
NIGHTSHOT FÉNY
(HOME)
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a v/V gombot megérintve lapozzon.
(HOME)
p
KÉSZ
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
5 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
2 Érintse meg a
kategóriát.
(BEÁLLÍTÁSOK)
gombot.
A videokamera testre szabása
FELV.MÓD
A mozgóképek minőségének beállítása.
65
A
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategória elemei
VIDEÓBEÁLL. (67. oldal)
Elem
/
Oldal
PIROS SZEM
71
TÁRCSABEÁLLÍTÁS*3
71
FOTÓTÁROLÓ*1
32
Oldal
FELVÉTEL*1
67
FELV.MÓD
67
FELV.MÓD
68
MEGTEK.BEÁLL. (75. oldal)
Elem
/
Oldal
INDEX ÁLL.*1
75
AE ÁLLÍTÁS*3
68
WB VÁLTÁS*3
68
NIGHTSHOT FÉNY
68
SZÉLESVÁSZNÚ
69
DIGIT.ZOOM
69
STEADYSHOT
69
AUT.KIS ZÁRSEB.
69
Elem
Oldal
X.V.COLOR
70
HANGERŐ*1
76
70
HANGJELZÉS*1
76
70
LCD-FÉNYERŐ
76
70
LCD-HÁTTÉR
77
71
LCD SZÍNE
77
PIROS SZEM
71
KER.H.VILÁG.*3
77
TÁRCSABEÁLLÍTÁS*3
71
INDEX BEÁLL.*1
71
VEZETŐKERET
ZEBRA
SZABAD
VAKUFÉNY
FÉNYKÉPBEÁLL. (72. oldal)
Elem
66
Elem
Oldal
KÉPMÉRET*1
72
MINŐSÉG
72
ADATKÓD
MEGJELENÍT
IDŐKÖZ BEÁLL.*1
75
76
76
HANG/KÉP-BEÁLL.*2 (76. oldal)
KIMENETI BEÁLL. (78. oldal)
Elem
Oldal
TV TÍPUSA
78
MEGJEL.HELYE
78
KOMPONENS
78
ÓRA/
NYELV ÁL. (79. oldal)
FÁJLSZÁM
74
AE ÁLLÍTÁS*3
68
Elem
Oldal
WB VÁLTÁS*3
68
ÓRABEÁLLÍTÁS*1
21
NIGHTSHOT FÉNY
68
ZÓNABEÁLL.
79
STEADYSHOT*3
69
NYÁRI IDŐ
79
VEZETŐKERET
70
ZEBRA
70
VAKUFÉNY
71
NYELV BEÁLL.*1
79
VIDEÓBEÁLL.
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
elemek)
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (79. oldal)
Elem
Oldal
DEMÓ MÓD
79
FELV.LÁMPA
79
KALIBRÁLÁS
111
AUTO.KIKAPCS
80
TÁVIRÁNYÍTÓ
80
LEESÉSÉRZÉK.
80
*1 Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (24. oldal).
* Easy Handycam üzemmódban a menü neve
[HANGBEÁLLÍTÁS].
*3 HDR-SR7E/SR8E
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
v/V gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 65. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
2
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
/
FELVÉTEL
B
HD MINŐSÉG
A felvétel HD (high definition)
képminőséggel készül.
SD MINŐSÉG
A felvétel SD (standard definition)
képminőséggel készül.
FELV.MÓD
HD (high definition) képminőségű
mozgóképek felvételéhez 4, különböző
minőségű képet adó felvételi mód közül
választhat.
A videokamera testre szabása
Mozgókép felvételéhez kiválaszthatja a
felvételi képminőséget.
HD XP
A legjobb minőségű kép készül
(AVC HD 15M (XP)).
HD HQ
Kiváló minőségű kép készül
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP
Szokásos minőségű kép készül
(AVC HD 7M (SP)).
67
HD LP
Megnövekszik a felvételi idő (hosszan
játszó) (AVC HD 5M (LP)).
b Megjegyzés
• Ha LP módban készít felvételt, akkor
lejátszáskor a gyors mozgást tartalmazó
mozgóképek darabosnak tűnhetnek.
z Ötlet
• Az egyes felvételi módokban várható
felvételi időt a 12. oldal mutatja.
FELV.MÓD
SD (standard definition) képminőségű
mozgóképek felvételéhez 3, különböző
minőségű képet adó felvételi mód közül
választhat.
SD HQ
Kiváló minőségű kép készül
(SD 9M (HQ)).
B SD SP
Szokásos minőségű kép készül
(SD 6M (SP)).
SD LP
Megnövekszik a felvételi idő (hosszan
játszó) (SD 3M (LP)).
b Megjegyzés
• Ha LP módban készít felvételt, akkor
előfordulhat, hogy a mozgóképek rosszabb
minőségűek lesznek, illetve hogy
lejátszáskor a gyorsan mozgó tárgyak
darabosnak tűnnek.
z Ötlet
• Az egyes felvételi módokban várható
felvételi időt a 12. oldal mutatja.
AE ÁLLÍTÁS (HDRSR7E/SR8E)
Ha az expozíciót a
(sötétebb)/
(világosabb) gombokkal kívánja
beállítani, válassza a [BE] értéket. A
képernyőn megjelenik az
szimbólum
és a beállított érték. (A gyári beállítás
[KI].)
z Ötletek
• Ha a felvétel tárgya fehér vagy erős
ellenfényben áll, a
gombot érintse
meg; ha pedig a felvétel tárgya fekete vagy
gyenge ellenfényben áll, a
gombot
érintse meg.
• Ha az [EXPOZÍCIÓ] értéke [AUTO.],
akkor az automatikus expozíció értékét
állíthatja világosabbra, illetve sötétebbre.
• A CAM CTRL tárcsával kézzel is
beállíthatja az értéket (34. oldal).
WB VÁLTÁS
(fehéregyensúlyváltás) (HDR-SR7E/
SR8E)
Ha a fehéregyensúlyt a
/
gombok segítségével kívánja a
megfelelő értékre beállítani, válassza a
[BE] értéket.
A képernyőn megjelenik a
szimbólum és a beállított érték. (A gyári
beállítás [KI].)
z Ötletek
• Ha a fehéregyensúly értéke kicsi, a kép
kékes színű lesz, ha pedig nagy, akkor a kép
vöröses lesz.
• A CAM CTRL tárcsával kézzel is
beállíthatja az értéket (34. oldal).
NIGHTSHOT FÉNY
Ha a NightShot (33. oldal) vagy a
[SUPER NIGHTSHOT] (87. oldal)
funkcióval készít felvételt, akkor
élesebb képet érhet el, ha [BE] értékre
állítja (bekapcsolja) a (láthatatlan)
68
infravörös fényt kibocsátó
[NIGHTSHOT FÉNY] funkciót (ez a
gyári beállítás).
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (33. oldal).
• Vegye le a konverziós lencsét (nem
mellékelt tartozék).
• A [NIGHTSHOT FÉNY] fényforrás
segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres
távolságig filmezhet.
SZÉLESVÁSZNÚ
SD (standard definition) képminőségű
képek felvételkor a szélesség-magasság
arány a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően állítható be. Olvassa el a
televíziókészülék használati útmutatóját
is.
Úgy rögzíti a képeket, hogy azok a 16:9es televízió teljes képernyőjét kitöltsék.
4:3 (
)
Úgy rögzíti a képeket, hogy azok a 4:3as televízió teljes képernyőjét kitöltsék.
b Megjegyzés
• A [TV TÍPUSA]-t a lejátszás céljából
csatlakoztatott televíziónak megfelelően
állítsa be (78. oldal).
DIGIT.ZOOM
Felvételkor használhat 10-szeresnél (ez
a gyári beállítás) nagyobb nagyítási
mértéket is – akár a maximálist is
használhatja. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép
minősége.
B KI
Optikailag legfeljebb 10-szeresre lehet
zoomolni.
20×
Optikailag legfeljebb 10-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
20-szorosra lehet zoomolni.
80× (HDR-SR5E)
Optikailag legfeljebb 10-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
80-szorosra lehet zoomolni.
STEADYSHOT
Kompenzálhatja a kamera
bemozdulását (a gyári beállítás [BE]
(bekapcsolva)). Ha állványt (nem
melléklet tartozék) használ, a
[STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]
( )-re (kapcsolja ki a funkciót), hogy
természetes képet kapjon.
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség)
A videokamera testre szabása
B 16:9 SZÉLES
A digitális zoom tartománya a
vonaltól jobbra található. A
zoomolási tartomány akkor jelenik
meg, amikor használni kezdi a zoom
gombot.
Ha sötétben készít felvételt, a
zársebesség automatikusan 1/25
másodpercre csökken (a gyári beállítás
[BE]).
69
X.V.COLOR
Szélesebb színtartomány rögzítéséhez
felvételkor kapcsolja [BE] ezt a
funkciót. Így élethűbbek lesznek a
virágok pompázatos színei és a tenger
türkizkékje.
b Megjegyzések
• Az [X.V.COLOR] értékéül csak akkor
válassza a [BE]-t, ha a felvételt x.v.Color
rendszerű televízión fogja lejátszani.
Máskülönben a [KI] értéket válassza (ez a
gyári beállítás).
• Ha az olyan mozgóképeket, amelyek
felvételekor ez a funkció [BE] volt
kapcsolva, egy nem x.v.Color rendszerű
televízión játssza le, akkor előfordulhat,
hogy a kép nem lesz színhelyes.
• Az [X.V.COLOR] nem állítható [BE]
értékre a következő esetekben:
– SD (standard definition) képminőséggel
készülő felvétel közben,
– mozgókép felvétele közben.
VEZETŐKERET
A [VEZETŐKERET] értékét [BE]-re
állítva megjelenítheti a keretet, és
ellenőrizheti, hogy a tárgyak a képen
vízszintesek, függőlegesek-e.
A keretet a kamera nem rögzíti. A
keretet a DISP/BATT INFO gombot
megnyomva tüntetheti el a képernyőről.
(A gyári beállítás [KI].)
z Ötlet
• Ha a felvétel tárgya a vezetőkeret
szálkeresztjénél van, a kép kiegyensúlyozott lesz.
ZEBRA
Ott, ahol a fényerő előre beállított
mértékű, a képernyőn ferde csíkok
jelennek meg.
A fényerő beállításakor használható. Ha
megváltoztatja a gyári beállítást,
megjelenik a
szimbólum. A csíkok
nem kerülnek rá a felvételre.
70
B KI
A csíkok nem jelennek meg.
70
A csíkok kb. 70 IRE
képernyőfényerőnél jelennek meg.
100
A csíkok kb. 100 IRE vagy nagyobb
képernyőfényerőnél jelennek meg.
b Megjegyzés
• Ahol a képernyő fényerőssége eléri vagy
meghaladja a 100 IRE értéket, a felvétel
valószínűleg túlexponált lesz.
z Ötlet
• Az IRE a képernyő fényességének mértéke.
SZABAD
B AUTO.
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi mozgókép fér még
a merevlemezre.
– Amikor a kamera a POWER kapcsoló
(Mozgókép) állásánál felismeri a
szabad merevlemez-területet.
– Amikor a POWER kapcsoló
(Mozgókép) állása esetén a DISP/
BATT INFO gombot megnyomva
bekapcsolja a kijelzések
megjelenítését a képernyőn.
– Amikor a HOME MENU menüben
bekapcsolja a mozgóképfelvevő
üzemmódot.
BE
A szabad lemezterület mindig látható.
b Megjegyzés
• Ha már csak kevesebb, mint 5 percnyi
mozgókép vehető fel, a kijelzés
folyamatosan látható a képernyőn.
S
VAKUFÉNY
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
beépített vakut használja, vagy a
kamerához egy hozzá illő külső vakut
(nem mellékelt tartozék) illeszt.
ERŐSEBB(
)
A vaku fényét erősebbre állítja.
B NORMÁL( )
GYENGÉBB(
)
A vaku fényét gyengébbre állítja.
PIROS SZEM
(A piros szem automatikus
kiküszöbölése): Ha nem elegendő a
megvilágítás, akkor a vaku a „valódi”
automatikus felvillanása előtt többször
felvillan, hogy így csökkentse a piros szem
megjelenésének esélyét.
r
(A piros szem kiküszöbölése): A
vaku mindig működik, és a piros szem
kiküszöbölése érdekében előzetesen
többször felvillan.
r
(Vaku nélkül): Vaku használata nélkül
készül a felvétel.
Kiválaszthatja a CAM CTRL
kameravezérlő tárcsához
hozzárendelendő elemet. A részleteket
lásd a 34. oldalon.
INDEX BEÁLL.
A gyári beállítás [BE], így a kamera
mozgókép felvétele közben megpróbálja
felismerni az arcokat.
Arc-ikonok és jelentésük
: Ha a beállítás [BE] (be van
kapcsolva az arcfelismerés).
: Az első arc felismerésekor.
: Amikor befejeződött az
arcfelismerés (az ikon villog).
: Ha nem lehet felismerni arcot.*
* Sok arc felismerése után leáll az
arcfelismerő funkció (kb. maximum 100 arc
ismerhető fel).
Azt, hogy az Arcindex képernyőről
hogyan lehet a felvételeket lejátszani, a
39. oldal ismerteti.
A videokamera testre szabása
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
beépített vakut használja, vagy a
kamerához egy hozzá illő külső vakut
(nem mellékelt tartozék) illeszt.
Ha a felvételkészítés előtt villan a vaku,
elkerülhető a piros szem.
A [PIROS SZEM] értékét állítsa [BE]re, majd a (vaku) gomb (31. oldal)
többszöri megnyomásával állítsa be a
kívánt értéket.
TÁRCSABEÁLLÍTÁS
(HDR-SR7E/SR8E)
b Megjegyzés
• Az eltérő egyéni reakciók és más
körülmények következtében előfordulhat,
hogy a piros szemet kiküszöbölő funkció
nem a kívánt eredményt adja.
71
FÉNYKÉPBEÁLL.
(Állóképek felvételére vonatkozó elemek)
VGA(0,3M) (
)
A kamera a lehető legtöbb állóképet
rögzíti.
b Megjegyzés
• A [ KÉPMÉRET] csak felvételkészenléti
üzemmódban állítható be.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
v/V gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 65. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
KÉPMÉRET
HDR-SR5E esetén:
B 4,0M (
3,0M )
A kamera éles, 16:9 (széles) szélességmagasság arányú állóképet rögzít.
1,9M (
B JÓ MINŐSÉG (
1,9M)
A kamera több, viszonylag éles
állóképet rögzít.
VGA(0,3M) (
SZOKÁSOS (
A „Memory Stick Duo”
memóriakártya kapacitása (MB)
és a felvehető képek száma
• Az értékek a következő beállítások mellett
érvényesek:
Felső érték: A képminőség [JÓ MINŐSÉG].
Alsó érték: A képminőség [SZOKÁSOS].
Ha a POWER kapcsoló
helyzetben áll
HDR-SR5E
4,0M
6,1M )
A kamera éles állóképet rögzít.
4,6M )
A kamera éles, 16:9 (széles) szélességmagasság arányú állóképet rögzít.
3,1M (
72
3,0M
1,9M
64 MB
32
81
42
105
65
160
390
980
128 MB
64
160
85
215
130
325
780
1970
256 MB
115
295
150
395
235
590
1400
3550
512 MB
235
600
310
800
480
1200
2850
7200
1 GB
480
1200
640
1600
980
2450
5900
14500
2 GB
990
2500
1300
3350
2000
5000
12000
30000
3,1M )
A kamera több, viszonylag éles
állóképet rögzít.
(Állókép)
VGA
4,0M
3,0M
1,9M
(0,3M)
2304 × 2304 × 1600 ×
640 ×
1728
1296
1200
480
)
HDR-SR7E/SR8E esetén:
4,6M (
)
A kamera szokásos minőségű állóképet
rögzít.
A kamera a lehető legtöbb állóképet
rögzíti.
B 6,1M (
)
A kamera jó minőségű állóképet rögzít.
b Megjegyzés
4,0M )
A kamera éles állóképet rögzít.
3,0M (
MINŐSÉG
VGA
4,0M
3,0M
1,9M
(0,3M)
2304 × 2304 × 1600 ×
640 ×
1728
1296
1200
480
4,0M
3,0M
4 GB
1950
4900
2600
6600
8 GB
3900
9500
5200
13000
1,9M
3950
9500
23500
59000
8000 48000
20000 115000
2,3M
2016 × 1134
2,3M
6,1M
4,6M
200
500
260
640
512 MB
410
1000
530
1300
1 GB
840
2100
1050
2650
2 GB
1700
4300
2200
5500
4 GB
3400
8500
4400
10500
8 GB
6800
17000
8900
21500
3,1M
21
53
28
70
40
100
390
980
128 MB
42
105
56
135
80
205
780
1970
256 MB
76
190
100
250
140
370
1400
3550
512 MB
155
390
205
510
295
760
2850
7200
1 GB
315
800
420
1050
600
1550
5900
14500
2 GB
650
1600
860
2150
1200
3150
12000
30000
4 GB
1250
3200
1700
4250
2400
6300
23500
59000
8 GB
2550
6400
3400
8500
4900 48000
12500 115000
Ha a POWER kapcsoló
(Mozgókép)* helyzetben áll
HDR-SR5E
2,3M
2016 × 1134
2,3M
1,7M
1512 × 1134
* A felveendő kép szélesség-magasság
arányának megfelelően rögzített a kép
mérete.
–[
2,3M] HD (high definition)
képminőséggel
–[
2,3M] 16:9-es szélesség-magasság
aránnyal és SD (standard definition)
képminőséggel
– [1,7M] 4:3-as szélesség-magasság aránnyal
és SD (standard definition)
képminőséggel
HDR-SR7E/SR8E
4,6M
2848 × 1602
4,6M
3,4M
2136 × 1602
3,4M
64 MB
28
70
37
93
128 MB
56
135
74
185
256 MB
100
250
130
335
512 MB
205
510
270
690
1 GB
420
1050
550
1400
1,7M
64 MB
56
135
72
175
2 GB
860
2150
1100
2850
128 MB
110
280
145
355
4 GB
1700
4250
2250
5700
A videokamera testre szabása
64 MB
1,7M
256 MB
HDR-SR7E/SR8E
VGA
6,1M
4,6M
3,1M
(0,3M)
2848 × 2848 × 2048 ×
640 ×
2136
1602
1536
480
1,7M
1512 × 1134
73
4,6M
2848 × 1602
4,6M
8 GB
3400
8500
3,4M
2136 × 1602
3,4M
4500
11000
* A felveendő kép szélesség-magasság
arányának megfelelően rögzített a kép
mérete.
–[
4,6M] HD (high definition)
képminőséggel
–[
4,6M] 16:9-es szélesség-magasság
aránnyal és SD (standard definition)
képminőséggel
– [3,4M] 4:3-as szélesség-magasság aránnyal
és SD (standard definition)
képminőséggel
b Megjegyzések
• Az értékek mérésekor a Sony Corporation
által gyártott „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használtunk. Az állóképek
száma és a mozgóképek hossza a felvételi
körülmények és a felvételt tartalmazó
adathordozó függvényében változhat.
• A merevlemezre legfeljebb 9 999 állókép
rögzíthető.
• Az állóképek jelzett felbontását a Sony
ClearVid CMOS érzékelő és képfeldolgozó
rendszerének (az új Enhanced Imaging
Processor rendszernek) egyedülálló
képponttömbje biztosítja.
AE ÁLLÍTÁS
(HDR-SR7E/SR8E)
Lásd a 68. oldalt.
WB VÁLTÁS
(fehéregyensúlyváltás)
(HDR-SR7E/SR8E)
Lásd a 68. oldalt.
NIGHTSHOT FÉNY
Lásd a 68. oldalt.
STEADYSHOT
(HDR-SR7E/SR8E)
Lásd a 69. oldalt.
VEZETŐKERET
Lásd a 70. oldalt.
ZEBRA
Lásd a 70. oldalt.
VAKUFÉNY
FÁJLSZÁM
Lásd a 71. oldalt.
B FOLYTATVA
A fájlok sorszámozása akkor is
folytatólagosan folyamatos lesz, ha
kicseréli a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Amikor azonban
létrehoz egy új mappát, vagy másik
felvételi mappát ad meg, a sorszámozás
elölről kezdődik.
ELÖLRŐL
A fájlokhoz növekvő számokat rendel,
az adott felvételi adathordozón
található legnagyobb számú fájl
számától kezdve.
74
PIROS SZEM
Lásd a 71. oldalt.
TÁRCSABEÁLLÍTÁS
(HDR-SR7E/SR8E)
Lásd a 71. oldalt.
FOTÓTÁROLÓ
Lásd a 32. oldalt.
MEGTEK.BEÁLL.
(A megjelenítés testreszabására vonatkozó elemek)
DÁTUM/IDŐ
p
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
v/V gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 65. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A Dátum
B Idő
KAMERAADATOK
Mozgókép
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
/
INDEX ÁLL.
Kiválaszthatja a lejátszandó mozgókép
képminőségét.
HD MINŐSÉG
Állókép
HD (high definition) képminőséggel
készült mozgóképet játszik le.
p
SD MINŐSÉG
0EV
60
F1 . 8
SD (standard definition)
képminőséggel készült mozgóképet
játszik le.
ADATKÓD
Lejátszáskor megjeleníti a felvétel
készítésekor automatikusan rögzített
adatokat (adatkód).
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a dátumot és az időt.
KAMERAADATOK (alább)
Megjeleníti a kamera beállításait.
14/14
6,1
C Kikapcsolt SteadyShot
képstabilizátor
D Fényerő
E Fehéregyensúly
F Jelerősítés
G Zársebesség
H Zárnyílás
I Expozíció
A videokamera testre szabása
B
z Ötletek
• Vakuval készített felvételnél megjelenik a
szimbólum.
• Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja, az
adatkód megjelenik a tévéképernyőn.
75
HANG/KÉPBEÁLL.
• A távirányító DATA CODE gombjának
egyes megnyomásaira a kijelzések a
következőképp változnak: [DÁTUM/IDŐ]
t [KAMERAADATOK] t [KI] (nincs
kijelzés).
• A merevlemez állapotától függően vonalak
[--:--:--] is megjelenhetnek.
(A hangjelzés és a képernyő
beállításával kapcsolatos elemek)
MEGJELENÍT
Kiválaszthatja, hogy a VISUAL INDEX
képernyőn egyszerre hány minta-kép
jelenjék meg.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
v/V gombot megérintve lapozzon.
B ZOOMKAPCS.
A minta-képek számát (6 vagy 12) a
kamera motoros zoom gombjával
változtathatja meg.*
6KÉP
6 minta-kép jelenik meg.
12KÉP
12 minta-kép jelenik meg.
* Az LCD képernyő keretén, illetve a
távirányítón található zoom gombok is
használhatók.
IDŐKÖZ BEÁLL.
Beállítható az egyes minta-képek hossza
3, 6, 12 másodperc, illetve 1 vagy 5 perc
értékre. A gyári beállítás [3 mp].
A beállítás módja
(HOME MENU) t 65. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
HANGERŐ
A hangerő beállításához érintse meg a
/
gombot (38. oldal).
HANGJELZÉS
B BE
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
KI
Kikapcsolja a dallamot.
LCD-FÉNYERŐ
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő fényereje.
1A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
2 Érintse meg az
gombot.
z Ötlet
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
76
b Megjegyzések
LCD-HÁTTÉR
Szokásos, normál fényerő.
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
FÉNYERŐ
z Ötlet
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
B NORMÁL
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
• Ha az LCD táblát úgy nyitja ki, hogy a
képernyő kifelé néz, és az LCD táblát
visszahajtja a kamerához, ez a beállítás
automatikusan a [NORMÁL] értéket veszi
fel.
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő színe.
Fakó színek
Élénk színek
z Ötlet
A videokamera testre szabása
z Ötlet
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
KER.H.VILÁG. (HDRSR7E/SR8E)
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége.
B NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
A kereső képernyője fényesebbé válik.
77
KIMENETI BEÁLL.
(Más készülékhez való csatlakoztatással kapcsolatos elemek)
b Megjegyzés
• A HD (high definition) képminőséggel
felvett képek szélesség-magasság aránya
16:9.
MEGJEL.HELYE
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
v/V gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 65. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
B LCD TÁBLA
A keresőben (HDR-SR7E/SR8E) és az
LCD képernyőn megjeleníti a
megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
VID-KI/TÁBLA
A keresőben (HDR-SR7E/SR8E), a
televízió képernyőjén és az LCD
képernyőn megjeleníti a megjeleníthető
adatokat (például az időkódot).
TV TÍPUSA
A csatlakoztatott televíziótól függően
előfordulhat, hogy a jelet a kép
lejátszása előtt át kell alakítani. A
felvett kép úgy jelenik meg a képernyőn,
amint azt a következő ábrák mutatják.
Akkor válassza, ha a képeket 16:9-es
(széles képernyőjű) televízión kívánja
megnézni.
4:3-as kép
4:3
Akkor válassza, ha a képeket 4:3-as,
közönséges televízión kívánja
megnézni.
16:9-es (széles)
kép
78
A [KOMPONENS]-t akkor válassza, ha
a kamerát a televízióhoz a komponens
bemeneten át csatlakoztatja.
576i
B 16:9
16:9-es (széles)
kép
KOMPONENS
4:3-as kép
Akkor válassza, ha a kamerát a
televízióhoz a komponens bemeneten
át csatlakoztatja.
B 1080i/576i
Akkor válassza, ha a kamerát olyan,
komponens bemenettel rendelkező
televízióhoz csatlakoztatja, amely meg
tudja jeleníteni az 1080i jeleket.
ÓRA/ NYELV ÁL.
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
(Az óra és a nyelv beállítására
vonatkozó elemek)
(Egyéb beállításokra vonatkozó
elemek)
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
v/V gombot megérintve lapozzon.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
v/V gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
A beállítás módja
(HOME MENU) t 65. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd a 21. oldalt.
ZÓNABEÁLL.
NYÁRI IDŐ
Ezt a beállítást az óra leállítása nélkül is
módosíthatja.
Ha [BE]-re állítja, 1 órával előbbre áll az
órája.
NYELV BEÁLL.
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
z Ötlet
• Ha az Ön anyanyelve nem található
meg a listán, akkor választhatja az
egyszerűsített angol [ENG[SIMP]]
nyelvet.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
DEMÓ MÓD
A gyári beállítás [BE], így ha a POWER
kapcsolót
(Mozgókép) helyzetbe
tolja, körülbelül 10 perc elteltével
megnézheti a bemutatót.
z Ötlet
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– ha megnyomja a START/STOP vagy a
PHOTO gombot,
– ha a bemutató során megérinti a
képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva
újra elindul),
– ha „Memory Stick Duo” memóriakártyát
vesz ki a kamerából, vagy ilyent tesz a
kamerába,
– ha a POWER kapcsolót
(Állókép)
helyzetbe állítja,
– ha megnyomja a
(HOME) vagy a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombot.
A videokamera testre szabása
Az időeltolódást az óra leállítása nélkül
is beállíthatja.
Ha a kamerát másik időzónában
használja, a v/V gombok segítségével
állítsa be, melyik zónában van.
Olvassa el az időeltolódásról szóló
fejezetet a 104. oldalon.
(HOME MENU) t 65. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
FELV.LÁMPA
(felvételjelző)
Mivel a gyári beállítás a [BE], a kamera
elején található felvételjelző felgyullad.
79
KALIBRÁLÁS
Lásd a 111. oldalt.
AUTO.KIKAPCS
(automatikus
kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az
elektromos hálózatra, az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
TÁVIRÁNYÍTÓ
A gyári alapbeállítás [BE], így használni
tudja a mellékelt távirányítót
(119. oldal).
z Ötlet
• Állítsa [KI] értékre, nehogy a kamera egy
másik videomagnó távirányítója által
küldött parancsot észlelhessen.
LEESÉSÉRZÉK.
Ha a leesésérzékelő úgy érzékeli, hogy a
kamera leesett, akkor – mivel a gyári
beállítás a [BE] – előfordulhat, hogy a
beépített merevlemez védelme
érdekében a kamera nem vesz fel, illetve
nem játszik le megfelelően. Ha ez a
funkció leesést érzékelt, megjelenik a
szimbólum.
80
b Megjegyzések
• A kamera használatakor a leesésérzékelőt
kapcsolja [BE]. Ha nem így tesz, akkor ha
véletlenül leejti a kamerát, megsérülhet
annak beépített merevlemeze.
• A leesésérzékelő csökkent gravitáció esetén
is leesést érzékel. Ha gördeszkázás,
siklóernyőzés vagy hasonló tevékenység
közben készít felvételt, akkor a
[LEESÉSÉRZÉK.] értékének [KI]-re
történő állításával kikapcsolhatja (
)a
leesésérzékelőt.
Funkciók bekapcsolása az
MENU menüből
Az
(OPTION) MENU menü
ugyanúgy jelenik meg, mint a
számítógépen az egér jobb oldali
gombjával való kattintáskor a helyi
menü.
Megjelennek a különféle használható
funkciók.
Az OPTION MENU
használata
1 Amikor használja a kamerát,
érintse meg a képernyőn az
(OPTION) gombot.
60p
0:00:00
KÉSZ
FÓKUSZ
FIX FÓKUSZ
AUTO
AUTO
KÖZELKÉP
KI
FELVÉTELKÉSZÍTÉS
1
2
3
1
Fül
3 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
Ha a kívánt elem nincs a
képernyőn
Érintsen meg egy másik fület. Ha sehol
sem találja a kívánt elemet, akkor az
adott helyzetben az illető funkció nem
használható.
b Megjegyzések
• A képernyőn megjelenő fülek és elemek a
kamera aktuális felvételi/lejátszási
állapotától függnek.
• Egyes elemek fül nélkül jelennek meg.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az
(OPTION) MENU.
A videokamera testre szabása
(OPTION)
OPTION
2 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha nem találja a kívánt elemet,
másik fület megérintve lapozzon.
60p
AUTO
KÉSZ
KÉZI
FÓKUSZ
A fókuszálás módszerének kiválasztása.
81
Az OPTION MENU
felvételre vonatkozó elemei
Elem
*
Oldal
Elem
fül
*
Oldal
fül
FÓKUSZ
–
83
FIX FÓKUSZ
–
84
TÖRLÉS
a
48
KÖZELKÉP
–
84
TÖRLÉS dát.szer.
a
49
EXPOZÍCIÓ
–
84
TÖRLI MIND
a
49
FÉNYMÉRŐ
–
85
AE ÁLLÍTÁS**
a
68
JELENET
–
85
SZÉTOSZTÁS
a
51
FEHÉREGYENS.
–
86
KIVÉTEL
a
55
WB VÁLTÁS**
a
68
KIVESZ MIND
a
55
COLOR SLOW SHTR
–
87
ÁTHELYEZÉS
a
55
SUPER NIGHTSHOT
–
87
ÚSZTATÁS
D.EFFEKTUS
KÉPEFFEKTUS
–
–
–
88
88
88
fül
/
fül
-- (a fül az aktuális helyzettől függ/
nincs fül)
fül
FELVÉTEL
FELV.MÓD
FELV.MÓD
MIKR.JELSZ.
KÉPMÉRET
MINŐSÉG
ÖNKIOLDÓ
FOTÓTÁROLÓ
IDŐZÍTÉS
HANGFELVÉTEL
a
a
a
–
a
a
–
a
–
–
67
67
68
88
72
72
89
32
34
34
* A HOME MENU menüben is megtalálható
elemek.
** HDR-SR7E/SR8E
82
Az OPTION MENU
megtekintésre vonatkozó
elemei
HOZZÁADÁS**
a
54
HOZZÁADÁS**
a
54
HOZZÁAD d.sz.**
a
54
HOZZÁAD d.sz.**
a
54
NYOMTATÁS
a
58
DIAVETÍTÉS
–
40
HANGERŐ
a
76
ADATKÓD
a
75
DIAVETÍTÉS BEÁLL.
–
40
HOZZÁADÁS
a
53
HOZZÁADÁS
a
53
HOZZÁAD d.sz.
a
54
HOZZÁAD d.sz.
a
54
/
a
75
a
52
MÁSOL
dát.szer.**
a
52
PÉLDÁNYSZÁM
–
58
INDEX ÁLL.
MÁSOLD t
**
Elem
*
Oldal
DÁTUM/IDŐ
–
58
MÉRET
–
58
a
76
IDŐKÖZ BEÁLL.
* A HOME MENU menüben is megtalálható
elemek.
** A HOME MENU menüben más néven
megjelenő elemek.
Az OPTION
MENU menüben
beállítható
funkciók
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
(OPTION) MENU menüben lehet
beállítani.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor
is választhatja ezt a lehetőséget, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg rendre a
következőket: [AUTO.] t [
].
b Megjegyzés
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
A videokamera testre szabása
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg az
gombot.
z Ötletek
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés (zoom) mértékét. Ha közeli
tárgyról kíván felvételt készíteni, a motoros
zoom gombját tolja a W (széles látószög)
jelhez, majd állítsa be a fókuszt.
83
• A következő esetekben néhány
másodpercre megjelenik a fókusztávolság (a
fókuszba hozott tárgy távolsága, ha sötét
van, és nehéz beállítani a fókuszt). (Ha
külön megvásárolható konverziós lencsét
használ, akkor ez az szám nem a pontos
értéket mutatja.)
– amikor a fókuszálás módját
automatikusról kézire váltja
– amikor a fókuszt kézzel állítja be
• HDR-SR7E/SR8E esetén:
A CAM CTRL tárcsával kézzel is
beállíthatja a fókuszt (34. oldal).
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
automatikusan a lehető legnagyobb
mértékben kitér a T (telefotó) jel felé, és
így közeli (lásd alább) tárgyakról
készíthet felvételt:
HDR-SR5E esetén: legalább kb. 37 cmre lévő.
HDR-SR7E/SR8E esetén: legalább kb.
45 cm-re lévő.
A kikapcsoláshoz érintse meg a [KI]
elemet, vagy zoomoljon a széles látószög
(W jel) felé.
b Megjegyzések
• Amikor távoli tárgyról készít felvételt, nehéz
lehet, és sokáig tarthat a fókuszálás.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, kézzel állítsa be a fókuszt
([FÓKUSZ], 83. oldal).
EXPOZÍCIÓ
1 Érintse meg a képernyőn látható
tárgyat.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha
a felvétel tárgya túl világos vagy túl
sötét, akkor kézzel állítsa be a fényerőt.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg rendre a
következőket: [AUTO]t[VÉG].
b Megjegyzés
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
KÖZELKÉP
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kicsi
dolgokról, például virágokról,
rovarokról készít felvételt. Ilyenkor
elhomályosíthatja a hátteret, hogy
jobban kiemelje a lefényképezett
tárgyat.
Ha a [KÖZELKÉP] értékét [BE] ( )re állítja, akkor a zoom gomb (30. oldal)
84
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a
sáv.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az expozíciót.
3 Érintse meg az
gombot.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1 lépésben
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO.] t
.
z Ötlet
• HDR-SR7E/SR8E esetén:
A CAM CTRL tárcsával kézzel is
beállíthatja az értéket (34. oldal).
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas pontszerű
fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
JELENET
Különböző helyzetekben hatékonyan
készíthet felvételeket.
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
ÉJSZAKAI* (
)
Akkor válassza, ha gyenge
megvilágításnál meg kívánja őrizni a
távoli környezet sötétedő hangulatát.
ÉJSZAKAI PORTRÉ (
)
Akkor válassza, ha éjszaka egy
előtérben álló tárgyról (személyről)
készít felvételt.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1 lépésben
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO] t [VÉG].
b Megjegyzés
GYERTYA ( )
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni a
gyertyafényes megvilágítás lágy
hangulatát.
NAPKELTE&NYUGT.* (
)
Akkor válassza, ha olyan pillanatok
hangulatát kívánja megörökíteni, mint
a napnyugta vagy a napkelte.
A videokamera testre szabása
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
sáv.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, az
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
TŰZIJÁTÉK* (
)
Akkor válassza, ha látványos felvételt
kíván készíteni a tűzijátékról.
85
TÁJKÉP*(
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
• Ha a [JELENET] értékéül az [ÉJSZAKAI
PORTRÉ]-t választja, és állókép felvételéről
mozgókép felvételére vált át, az érték
automatikusan [AUTO.] lesz.
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
PORTRÉ (lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy háttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
REFLEKTOR**(
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
– épületen kívül, szabadban
– éjszaka, neonreklám és tűzijáték
– napkelte és napnyugta
– fénycsöves megvilágítás nappal
BELTÉRI (n)
TENGERPART** (
)
Akkor válassza, ha az óceán vagy egy tó
vízének élénk kék színét szeretné
megörökíteni.
HÓ** (
)
Akkor válassza, ha fehér tájról éles
felvételt kíván készíteni.
* Csak távoli tárgyakra fókuszál.
** Közeli tárgyakra nem fókuszál.
b Megjegyzések
• Ha a [JELENET]-et választja, kikapcsol a
[FEHÉREGYENS.].
86
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– épületen belül
– összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
– stúdiók videólámpáival, nátriumgőzlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg az [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg az [
] elemet.
Gyorsan villogni kezd az
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
b Megjegyzések
z Ötletek
• Ha az [AUTO.] volt kiválasztva, amikor
akkumulátort cserélt, vagy amikor a
kamerát épületből a szabadba (vagy a
szabadból egy épületbe) vitte, akkor a jobb
színbeállítás érdekében válassza ki az
[AUTO.] elemet, és mintegy 10
másodpercre fordítsa a kamerát egy közeli
fehér tárgyra.
• Ha az [EGYRE] funkcióval állította be a
fehéregyensúlyt, és most megváltoztatja a
[JELENET] beállítását, vagy a kamerát
épületből a szabadba (vagy a szabadból egy
épületbe) viszi, akkor a fehéregyensúly
újbóli beállításához meg kell ismételnie az
[EGYRE] eljárást.
Ha a [COLOR SLOW SHTR] értéke
[BE], akkor megjelenik a
szimbólum, még sötét helyen is
élénkebb színeket kap a felvétel.
b Megjegyzések
• Ha az automatikus fókuszbeállítás során
problémák merülnek fel, kézzel állítsa be a
fókuszt ([FÓKUSZ], 83. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
SUPER NIGHTSHOT
Ha a [SUPER NIGHTSHOT] értékét
[BE]-re állítja, és még a NIGHTSHOT
kapcsolót (33. oldal) is ON-ra állítja
(bekapcsolja), akkor a NightShot
éjszakai felvétel érzékenységénél akár
16-szor nagyobb érzékenységgel is
készíthet felvételt.
Ekkor a képernyőn megjelenik az
szimbólum.
A normál beállítások visszaállításához a
[SUPER NIGHTSHOT] értékét állítsa
[KI]-re.
b Megjegyzések
• Világos környezetben ne használja a
[SUPER NIGHTSHOT] funkciót, mert
azzal a kamera rendellenes működését
okozhatja.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (33. oldal).
• Vegye le a konverziós lencsét (nem
mellékelt tartozék).
• Ha az automatikus fókuszbeállítás során
problémák merülnek fel, kézzel állítsa be a
fókuszt ([FÓKUSZ], 83. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
A videokamera testre szabása
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra vagy az [EGYRE]-ben állítsa
be a színeket.
• Amikor az [EGYRE] elemet választja, egy
fehér tárgyra álljon rá a kamerával
mindaddig, amíg az
szimbólum villog.
• Ha az [EGYRE] nem állítható be, az
szimbólum lassan villog.
• Ha az [EGYRE] elemet választotta, és az
szimbólum még az
gomb
megérintése után is villog, a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra.
• Ha beállítja a [FEHÉREGYENS.] értékét,
akkor a [JELENET] üzemmód [AUTO.]
lesz.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
87
ÚSZTATÁS
KÉPEFFEKTUS
Az egymást követő jelenetek
átmenetére a következő effektusok
alkalmazhatók.
1 Válassza ki a kívánt effektust a [KÉSZ]
üzemmódban (beúsztatáshoz), illetőleg
a [FELV.] üzemmódban
(kiúsztatáshoz), majd érintse meg az
gombot.
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
Ha a művelet végrehajtása előtt kívánja
érvényteleníteni az úsztatást, az 1
lépében érintse meg a [KI] elemet.
A START/STOP gomb megnyomására
a beállítás érvényét veszti.
Kiúsztatás
Beúsztatás
FEHÉRBŐL
FEKETÉBŐL
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a
felvételek. Megjelenik a
szimbólum.
B KI
Nem használja a [KÉPEFFEKTUS]
beállítást.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF (fekete-fehér)
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
PASZTELL
A kép lágy, pasztell színekre vált.
MIKR.JELSZ.
(Mikrofon jelszintje)
A hang rögzítéséhez beállíthatja a
mikrofon jelszintjét.
A [GYENGE] beállítást akkor válassza,
ha izgalmas, erőteljes hangzást kíván
elérni, például koncertteremben stb.
B NORMÁL
Különféle környezeti hangokat rögzít,
ugyanazon a hangerőn.
D.EFFEKTUS
(Digitális effektus)
Amikor a [RÉGI FILM] elemet
választja, a képernyőn megjelenik a
szimbólum, és a felvétel olyan lesz, mint
a régi filmek.
A [D.EFFEKTUS] kikapcsolásához
érintse meg a [KI] elemet.
88
GYENGE (
)
A környezet hangjait valósághűen
rögzíti. Ez a beállítás nem alkalmas
beszélgetések rögzítésére.
ÖNKIOLDÓ
Hozzávetőleg 10 másodperc múlva egy
állóképet készít a kamera.
Ha az [ÖNKIOLDÓ] értéke [BE], és
megjelenik az
szimbólum, nyomja
meg a PHOTO gombot.
A visszaszámlálás leállításához érintse
meg az [ALAP] elemet.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] elemet.
z Ötlet
• Ez a műveletet a távirányító PHOTO
gombjának segítségével is végrehajtható
(119. oldal).
A videokamera testre szabása
89
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy Handycam
üzemmód/Távirányító ........................90
• Akkumulátor/Áramforrás .................92
• Kereső (HDR-SR7E/SR8E)/LCD
képernyő ..............................................92
• „Memory Stick Duo”..........................93
• Felvétel készítés .................................93
• Képek lejátszása a kamerán...............96
• Képek szerkesztése a kamerán..........96
• Megtekintés televízión .......................97
• Másolás/Csatlakoztatás más
készülékekhez......................................97
• Együtt nem használható funkciók.....97
Mielőtt a kamerát javítani küldi
• A hiba jellegétől függően előfordulhat,
hogy a kamera merevlemezét formázni
kell vagy ki kell cserélni. Ekkor a
merevlemezen tárolt minden adat
törlődik. Ne feledje a merevlemezről
más adathordozóra menteni (47. oldal)
az adatokat, mielőtt a kamerát javítani
küldi. A merevlemezről elveszett
adatokért nem jár kártérítés.
• A javítás folyamán a lehető
legkevesebb adatot nézünk meg a
merevlemezen. A Sony
márkakereskedő azonban sem
másolni, sem megőrizni nem fogja az
Ön adatait.
Általános műveletek/Easy
Handycam üzemmód/
Távirányító
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (17. oldal).
• A hálózati tápegység dugóját kihúzták a
fali csatlakozóaljzatból. Dugja be a
csatlakozóaljzatba (17. oldal).
• Tegye a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra úgy, hogy szilárdan
álljon (17. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra. Ha a
funkciók még mindig nem működnek,
akkor egy hegyes tárggyal nyomja meg a
RESET gombot (117. oldal). (Ha
megnyomja a RESET gombot, akkor
minden beállítás, beleértve az óra
beállítását is, gyári értékét veszi fel.)
• A kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Hagyja egy darabig bekapcsolva a
kamerát. Kapcsolja ki a kamerát, és
vigye meleg helyre. Hagyja ott egy ideig,
majd kapcsolja be a kamerát.
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használhatók a következő gombok/
funkciók:
– BACK LIGHT gomb (33. oldal)
– CAM CTRL tárcsa (HDR-SR7E/
SR8E) (34. oldal)
90
– lejátszási zoom (39. oldal)
– az LCD háttérvilágításának ki- és
bekapcsolása (úgy, hogy lenyomja és
pár másodpercig nyomva tartja a
DISP/BATT INFO gombot)
(22. oldal)
Nem jelenik meg az
kategória.
(OPTION)
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az OPTION MENU.
Megváltoztak a menübeállítások.
Hiába nyomom meg az EASY
gombot, a menübeállítások nem
váltanak automatikusan gyári
értékükre.
• A következő menüelemek Easy
Handycam üzemmódban is megtartják
az Easy Handycam üzemmód előtt
beállított értéküket.
– [SZÉLESVÁSZNÚ]
– [X.V.COLOR]
– [TÁRCSABEÁLLÍTÁS] (HDRSR7E/SR8E)
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig
volt bekapcsolva a készülék. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Nem működik a mellékelt távirányító.
• Állítsa a [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét
[BE]-re (80. oldal).
• Tegyen be egy elemet az elemtartóba,
ügyelve a helyes (jelzett) +/– polaritásra
(119. oldal).
• A kamera infravörös érzékelője és a
távirányító közül távolítson el minden
akadályt.
• Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy,
hogy ne érje erős fény, például
közvetlen napsugárzás vagy mennyezeti
világítás. Ha az érzékelőt erős fény éri,
előfordulhat, hogy a távirányító nem
működik megfelelően.
Hibaelhárítás
• Easy Handycam üzemmódban csaknem
minden menüelem automatikusan
gyárilag beállított értékét veszi fel.
• Easy Handycam üzemmódban egyes
menüelemek értéke a következőképp
rögzített.
–[
FELV.MÓD]: [HD SP]
–[
FELV.MÓD]: [SD SP]
–[
MINŐSÉG]: [JÓ MINŐSÉG]
– [ADATKÓD]: [DÁTUM/IDŐ]
• A következő menüelemek ismét
gyárilag beállított értéküket veszik fel,
ha a POWER kapcsoló több mint 12
órán át OFF (CHG) helyzetben áll.
– [FÓKUSZ]
– [FIX FÓKUSZ]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [JELENET]
– [FEHÉREGYENS.]
– [MIKR.JELSZ.]
– [LEESÉSÉRZÉK.]
–[
INDEX BEÁLL.]
–[
KÉPMÉRET]
– [FÁJLSZÁM]
– [FOTÓTÁROLÓ]
–[
/
INDEX ÁLL.]
–[
MEGJELENÍT]
– [ IDŐKÖZ BEÁLL.]
– [HANGERŐ]
– [HANGJELZÉS]
– [TV TÍPUSA]
– [KOMPONENS]
– [ÓRABEÁLLÍTÁS]
– [ZÓNABEÁLL.]
– [NYÁRI IDŐ]
–[
NYELV BEÁLL.]
– [DEMÓ MÓD]
– [IDŐZÍTÉS] és [HANGFELVÉTEL]
a [F.LASS.FELV.]-ben
Amikor a mellékelt távirányítót
használja, helytelenül működik egy
másik DVD-készülék.
• Kapcsolja a DVD-készülék
távirányítását DVD 2-től eltérő
üzemmódba, vagy takarja le fekete
papírlappal a DVD-készülék infravörös
érzékelőjét.
91
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] beállítását
(80. oldal), vagy ismét kapcsolja be a
kamerát, vagy használja a hálózati
tápegységet.
• Az akkumulátor lemerült vagy
lemerülőben van. Töltse fel az
akkumulátort (17. oldal).
A /CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
• Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe (17. oldal).
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán.
Igazítsa meg (17. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzathoz.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(17. oldal).
• Tegye a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra úgy, hogy szilárdan
álljon (17. oldal).
A /CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán.
Igazítsa meg (17. oldal). Ha ez nem
oldja meg a problémát, húzza ki a
hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
92
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort
egy újra (17. oldal).
• A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg vagy túl meleg van. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort
egy újra (17. oldal).
Kereső (HDR-SR7E/SR8E)/
LCD képernyő
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási
körülmények között nem használhatók
a szürkén megjelenő menüelemek.
• Bizonyos funkciók egyszerre nem
használhatók (97. oldal).
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD
képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT
INFO gombját (vagy a távirányító
DISPLAY gombját) (22. oldal, 119).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS]) (111. oldal).
A keresőben a kép nem éles (HDRSR7E/SR8E).
• Addig mozgassa a kereső élességbeállító
karját, amíg a kép éles nem lesz
(23. oldal).
A keresőből eltűnt a kép (HDRSR7E/SR8E).
• Zárja be az LCD táblát. Ha nyitva van
az LCD tábla, a keresőben nem látszik a
kép (23. oldal).
„Memory Stick Duo”
Amikor „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különféle funkciók.
• Ha számítógépen formázott „Memory
Stick Duo” memóriakártyát használ,
formázza meg újra a kamerával
(61. oldal).
• A „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolóját (ha van) állítsa
„írható” helyzetbe (107. oldal).
• Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető
az áttekintő képernyőn.
• Más készülékkel védettnek nyilvánított
képek nem törölhetők.
Az adatfájl neve helytelen vagy
villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott
fájlformátumot (106. oldal).
Felvétel készítése
Nézze meg ezt a részt is: „Memory Stick
Duo” (93. oldal).
• Megjelenik a lejátszó képernyő. Állítsa
a POWER kapcsolót
(Mozgókép)
vagy
(Állókép) helyzetbe
(29. oldal).
• A kamera az imént felvett képet menti a
merevlemezre. Eközben nem készíthető
újabb felvétel.
• A kamera merevlemeze megtelt.
Törölje a felesleges képeket (48. oldal).
• A mozgóképjelenetek vagy az állóképek
darabszáma meghaladja a kamera
kapacitását (12. oldal). Törölje a
felesleges képeket (48. oldal).
• Ha be van kapcsolva a
[LEESÉSÉRZÉK.] funkció (80. oldal),
előfordulhat, hogy nem tud mozgó- vagy
állóképet rögzíteni.
• A kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Kapcsolja ki a kamerát, és vigye meleg
helyre. Hagyja ott egy ideig, majd
kapcsolja be a kamerát.
Nem lehet állóképet rögzíteni.
Hibaelhárítás
Nem lehet törölni a „Memory Stick
Duo” memóriakártyáról a képeket,
illetve nem lehet megformázni a
memóriakártyát.
Hiába nyomja meg a START/STOP
vagy a PHOTO gombot, a kamera
nem fesz fel mozgó-, illetve
állóképet.
• Megjelenik a lejátszó képernyő. A
kamerát állítsa felvételkészenléti
üzemmódba (29. oldal).
• Mozgókép felvétele közben csak
legfeljebb 3 db állókép rögzíthető.
• Megtelt a „Memory Stick Duo”
memóriakártya. Használjon új
„Memory Stick Duo” memóriakártyát,
vagy formázza meg a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát (61. oldal). Vagy
törölje a felesleges képeket (50. oldal).
• Nem lehet állóképet rögzíteni, ha a
következők valamelyikét használja:
– [F.LASS.FELV.]
– [ÚSZTATÁS]
– [D.EFFEKTUS]
– [KÉPEFFEKTUS]
93
Az ACCESS működésjelző a felvétel
befejezése után is világít.
• A kamera az imént felvett jelenetet
menti a merevlemezre.
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Kapcsolja ki a kamerát, és vigye meleg
helyre. Hagyja ott egy ideig, majd
kapcsolja be a kamerát.
• Ha a kamera folyamatosan rázkódik, a
felvétel leállhat.
Megváltozott a felvétel látószöge.
• A kamera állapotától függően úgy
tűnhet, hogy megváltozott a felvétel
látószöge. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Nem működik a vaku.
• Vakuval nem készíthet felvételt a
következő helyzetekben:
– ha mozgókép felvétele közben készít
állóképet,
– ha konverziós lencsét (nem mellékelt
tartozék) használ.
• A beépített vaku akkor sem működik a
következő funkciókkal együtt, ha az
automatikus vakut vagy a
funkciót (a
piros szem automatikus kiküszöbölését)
állítja be:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [ÉJSZAKAI], [GYERTYA],
[NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR], [TENGERPART]
vagy [HÓ] a [JELENET]-ben
– [KÉZI] az [EXPOZÍCIÓ]-ban
– [FÉNYMÉRŐ]
A mozgókép tényleges felvételi ideje
rövidebb a merevlemez várható
felvételi kapacitásánál.
• A filmezett tárgytól függően
előfordulhat, hogy lerövidül a felvételi
idő (például gyorsan mozgó tárgy
felvételekor) (12. és 67. oldal).
A felvétel leáll.
• A kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
94
Időeltérés van a START/STOP gomb
megnyomása és a felvétel tényleges
elindulása/leállása között.
• A kamerán egy kis időeltérés
előfordulhat a START/STOP gomb
megnyomása és a mozgókép-felvétel
tényleges elindulása/leállása között. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet megváltoztatni a
mozgókép szélesség-magasság
arányát (16:9 (széles)/4:3).
• A HD (high definition) képminőséggel
felvett képek szélesség-magasság aránya
16:9 (széles).
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]ra (83. oldal).
• A felvételi körülmények nem
alkalmasak a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt
(83. oldal).
Nem működik a [STEADYSHOT]
funkció.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[BE]-re (69. oldal).
• Nem biztos, hogy a [STEADYSHOT]
funkció erős rázkódást is kompenzálni
tud.
• HDR-SR5E esetén:
Állóképek felvételekor nem
használható a [STEADYSHOT]
funkció.
Nem működik a BACK LIGHT
funkció.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható a BACK LIGHT funkció.
A képernyőn gyorsan áthaladó
tárgyak szálkásak.
• Ez a fókuszsík jelenség. A jelenség nem
utal meghibásodásra. Abból
következően, ahogyan a képalkotó
eszköz (a CMOS érzékelő) a képjeleket
beolvassa, a felvételi körülményektől
függően előfordulhat, hogy az objektív
előtt gyorsan elhaladót tárgyak
szálkásnak tűnnek.
A képernyőn apró fehér, piros, kék
és zöld pontok jelennek meg.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor
[SUPER NIGHTSHOT] vagy [COLOR
SLOW SHTR] üzemmódban készít
felvételt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót OFF
helyzetbe (33. oldal).
A képernyőn a kép túl világos, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót OFF
helyzetbe (33. oldal).
A képernyőn a kép sötét, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső,
nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt
készít felvételt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Televízió-képernyő vagy
számítógép-képernyő filmezésekor
vízszintes fekete sávok jelennek
meg.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[KI]-re (69. oldal) (HDR-SR5E).
Nem használható a [SUPER
NIGHTSHOT] funkció.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót ON
helyzetbe.
A [COLOR SLOW SHTR] nem
megfelelően működik.
• Előfordulhat, hogy a [COLOR SLOW
SHTR] funkció teljes sötétségben nem
működik tökéletesen. Használja a
NightShot vagy a [SUPER
NIGHTSHOT] funkciót.
Nem állítható be az [LCD-HÁTTÉR]
értéke.
Hibaelhárítás
A kép színei nem valósághűek.
A képen vízszintes csíkok jelennek
meg.
• Nem állítható be az [LCD-HÁTTÉR]
értéke, ha:
– ha az LCD táblát visszahajtotta a
kamerához úgy, hogy az LCD
képernyő kifelé néz,
– ha a kamerát a hálózati tápegység látja
el árammal.
• A háttérvilágítás bekapcsolásához
nyomja le és pár másodpercig tartsa
lenyomva a DISP/BATT INFO gombot
(22. oldal).
95
Képek lejátszása a
kamerán
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő állóképeket
nem lehet lejátszani.
• Előfordulhat, hogy számítógéppel
átnevezett mappákat és fájlokat,
továbbá számítógéppel feldolgozott
állóképeket a kamera nem tud
lejátszani. (Ilyen esetben az illető fájl
neve villog.) A jelenség nem utal
meghibásodásra (108. oldal).
• Előfordulhat, hogy más készüléken
készített felvételt ezzel a kamerával nem
lehet lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra (108. oldal).
A VISUAL INDEX képernyőn egy
képen a „
” jel látható.
• Más készülékkel felvett, számítógéppel
szerkesztett stb. állóképeken
megjelenhet.
• Kihúzta a hálózati tápegységet vagy
levette az akkumulátort, miközben
felvétel után az ACCESS kijelző még
világított. Ilyenkor megsérülhetnek a
képadatok, és megjelenhet a
szimbólum.
A VISUAL INDEX képernyőn egy
képen a „
” jel látható.
• Hajtsa végre a [KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
műveletet (62. oldal). Ha ennek
hatására sem tűnik el, törölje ki a
jellel megjelölt képet (48. oldal).
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak
nagyon halk hang hallható.
• Növelje a hangerőt (38. oldal).
• Ha az LCD képernyő zárva van, hang
nem hallható. Nyissa ki az LCD
képernyőt.
96
• Ha felvételkor a [MIKR.JELSZ.]
(88. oldal) értékét [GYENGE]-re
állította, előfordulhat, hogy a hang alig
lesz hallható.
• [F.LASS.FELV.] üzemmódban a (kb.)
3 másodperces mozgókép felvétele alatt
hang nem rögzíthető.
Képek szerkesztése a
kamerán
Nem lehet szerkeszteni.
• A kép állapota miatt nem lehetséges a
szerkesztés.
Nem lehet képet felvenni a lejátszási
listára.
• Megtelt a merevlemez.
• Egy lejátszási listára legfeljebb 999 HD
(high definition) képminőségű, illetve
legfeljebb 99 SD (standard definition)
képminőségű kép vehető fel. Törölje a
felesleges képeket a lejátszási listáról
(55. oldal).
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
Nem lehet szétosztani a
mozgóképet.
• Túl rövid mozgóképet nem lehet
szétosztani.
• Másik készüléken védelemmel ellátott
mozgóképet nem lehet szétosztani.
Nem lehet a merevlemezről a
képeket átmásolni a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára.
• A kamerán lejátszás közben nem lehet a
merevlemezről mozgóképet a „Memory
Stick Duo” memóriakártyára
állóképként átmásolni.
Megtekintés televízión
A televízión nem látszik a kép, vagy
nem hallatszik a hang.
• Ha komponens videokábelt használ, a
[KOMPONENS] értékét a
csatlakoztatott készüléknek
megfelelően állítsa be (78. oldal).
• Ha komponens videokábelt használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is
bedugta (43. és 44. oldal).
• Ha a képek szerzői jogi védelmet
biztosító jeleket tartalmaznak, a kamera
nem továbbítja őket a HDMI OUT
aljzaton át.
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is
bedugta (44. oldal).
A kép eltorzulva jelenik meg a 4:3-as
televízión.
A 4:3-as televízió képernyőjének alsó
és felső szélén fekete sáv jelenik
meg.
• Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(széles) módban felvett képet néz egy
4:3-as televízión. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Másolás/Csatlakoztatás
más készülékekhez
Nem lehet rendesen másolni.
• Ha HDMI átjátszókábelt használ, nem
lehet képeket másolni.
• Nem jól érintkezik az A/V
átjátszókábel. Győződjék meg arról,
hogy megfelelően be van dugva a másik
készülék bemenetébe (41. oldal).
A következő lista olyan példákat sorol
fel, amelyekben együtt nem használható
funkciók és menüelemek szerepelnek.
Nem használható
A következő
beállítás miatt
BACK LIGHT
[FÉNYMÉRŐ],
[TŰZIJÁTÉK],
[KÉZI] az
[EXPOZÍCIÓ]-ban
[JELENET]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [RÉGI
FILM],
[KÖZELKÉP],
[ÚSZTATÁS]
[FÉNYMÉRŐ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOZÍCIÓ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[FEHÉREGYENS.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[F.LASS.FELV.]
[EGYRE] a
[FEHÉREGYENS.]ban
[FIX FÓKUSZ]
[JELENET]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS]
[COLOR SLOW
SHTR]
[ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS],
[JELENET]
[ÚSZTATÁS]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR],
[D.EFFEKTUS],
[GYERTYA],
[TŰZIJÁTÉK]
Hibaelhárítás
• Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(széles) módban felvett képet néz egy
4:3-as televízión. Megfelelően állítsa be
a [TV TÍPUSA] értékét (78. oldal), és
úgy játssza le a képet.
Együtt nem használható
funkciók
97
Nem használható
98
A következő
beállítás miatt
[D.EFFEKTUS]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR],
[ÚSZTATÁS]
[RÉGI FILM]
[JELENET],
[KÉPEFFEKTUS]
[KÉPEFFEKTUS]
[RÉGI FILM]
[STEADYSHOT]
[F.LASS.FELV.]
(HDR-SR5E)
[KÖZELKÉP]
[JELENET]
[AUT.KIS
ZÁRSEB.]
[F.LASS.FELV.],
[D.EFFEKTUS],
[JELENET],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT]
[AE ÁLLÍTÁS]
(HDR-SR7E/
SR8E)
[TŰZIJÁTÉK],
[KÉZI] az
[EXPOZÍCIÓ]-ban
[SZÉLESVÁSZNÚ]
[RÉGI FILM]
Hibaelhárítás
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha a keresőben (HDR-SR7E/SR8E)
vagy az LCD képernyőn jelzések,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze
az alábbiakat.
Egyes hibákat Ön is el tud hárítani. Ha a
probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:00
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
Ha lassan villog
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
(A kamera merevlemezével
kapcsolatos figyelmezetés)*
Ha gyorsan villog
• Hiba történhetett a kamera
merevlemezével.
(A kamera merevlemezével
kapcsolatos figyelmezetés)*
Ha gyorsan villog
• A kamera merevlemeze megtelt.
• Hiba történhetett a kamera
merevlemezével.
C:(vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
C:13:ss / C:32:ss
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• A kamerának olyan hibája van,
amelyet nem lehet házilag orvosolni.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
Ha lassan villog
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
mintegy 20 perc működést tesz
lehetővé.
Hibaelhárítás
• Az akkumulátor nem (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátort
(108. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a Handycam
Station illesztőállvány, illetve a
kamera DC IN aljzatába (17. oldal).
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
(Túlmelegedésre utaló
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• A kamera egyre melegszik.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja
egy darabig hűvös helyen.
Ha gyorsan villog*
• A kamera rendkívül forró.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja
egy darabig hűvös helyen.
99
(Hidegre utaló figyelmeztetés)*
Ha gyorsan villog
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Melegítse fel a kamerát.
(„Memory Stick Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Nincs „Memory Stick Duo”
memóriakártya a kamerában
(32. oldal).
(A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya sérült.
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (61. és 106. oldal).
(Inkompatibilis „Memory Stick
Duo” memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)*
• Nem megfelelő „Memory Stick
Duo” memóriakártya van a
kamerában (106. oldal).
- (A „Memory Stick Duo”
memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya írásvédő kapcsolója
nem engedi a memóriakártya
tartalmának módosítását
(107. oldal).
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártyához való hozzáférést
másik készüléken korlátozták.
100
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
Ha gyorsan villog*
• Valami probléma van a vakuval.
(A kamera bemozdulására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• Nem elegendő a fény, így a kamera
könnyen bemozdul. Használjon
vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, így
könnyen bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és
így filmezzen. De a kamera
bemozdulására figyelmeztető
szimbólum nem tűnik el.
(A leesésérzékelőre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Be van kapcsolva a leesésérzékelő
funkció (80. oldal), és úgy érzékelte,
hogy a kamera leesett. Ezért a
kamera a merevlemezt megvédő
lépéseket tesz. És ezek
eredményeképp előfordulhat, hogy
nem lehet felvenni/lejátszani.
• A leesésérzékelő funkció nem tudja
minden körülmények között
megvédeni a merevlemezt. A
kamerát kiszámítható körülmények
között használja.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(76. oldal).
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse utasításaikat.
x Merevlemez
HDD-formázási hiba.
• A kamera merevlemeze nem az
alapértelmezett formátumú.
Próbálja meg megformázni a [
FORMÁZÁS] művelettel
(60. oldal); ezután talán használni
tudja majd a kamerát. Ez a művelet
minden adatot töröl a
merevlemezről.
Adathiba.
• A kamera merevlemezének írása
vagy olvasása során hiba lépett fel.
Ilyesmi akkor fordulhat elő, ha a
kamera rázkódásnak van kitéve.
Sérültek a HD-videó-kezelő adatok.
Készít új adatokat?
• A képkezelő fájl sérült. Amikor
megérinti az [IGEN] gombot,
létrejön egy új képkezelő fájl. A
merevlemezre korábban felvett
képeket nem lehet lejátszani (a
képfájlok nem sérültek). Ha az új
képkezelő adatok létrehozása után
végrehajtja a [KÉPKEZ.FÁJL
JAV.] műveletet, akkor
előfordulhat, hogy le tudja játszani a
régebben felvett képeket. Ha a hiba
továbbra is fennáll, a mellékelt
programmal másolja át a képeket.
A képkezelő fájl sérült. Kijavítja a
képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl inkonzisztens. HD
videók nem vehetők fel, nem
játszhatók le. Kijavítja a képkezelő
fájlt?
• Sérült a képkezelő fájl, és nem lehet
mozgó- és állóképet rögzíteni. A
kijavításhoz érintse meg az [IGEN]
gombot.
• Az állóképeket „Memory Stick
Duo” memóriakártyára rögzítheti.
Az ideiglenes tárolóterület
túlcsordult
• Nem lehet felvenni, mert a
leesésérzékelő rendszeresen azt
érzékeli, hogy a kamera leesik. Ha
olyan helyzetbe kerül, ahol
állandóan esély van arra, hogy a
kamera leesik, a [LEESÉSÉRZÉK.]
értékét állítsa [KI]-re (azaz
kapcsolja ki a leesésérzékelőt), és
így valószínűleg ismét tud felvételt
készíteni (80. oldal).
Adat-visszaállítás.
Hibaelhárítás
A képkezelő fájl sérült. Készít újat?
A képkezelő fájl inkonzisztens.
Kijavítja a képkezelő fájlt?
• Ha az adatok írása nem sikerült
tökéletesen, a kamera
automatikusan megkísérli
visszaállítani az adatokat.
Az adatok nem állíthatók helyre.
• Nem sikerült adatokat írni a kamera
merevlemezére. Még az adatok
helyreállítása sem sikerült.
101
x „Memory Stick Duo”
memóriakártya
x PictBridge rendszerű
nyomtató
Vegye ki, majd ismét tegye be a
Memory Stick-et.
Nem csatlakozik PictBridge
nyomtatóhoz.
• Néhányszor vegye ki és tegye be a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát. A „Memory Stick
Duo” memóriakártya akkor is sérült
lehet, ha villog a kijelző. Próbáljon
ki egy másik „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
• Ellenőrizze a formátumot, majd ha
kell, formázza meg a kamerával a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát (61. és 106. oldal).
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. A kamerával
mappa nem törölhető és nem
hozható létre.
• Formázza meg a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát (61. oldal),
vagy töröljön mappákat számítógép
segítségével.
Állókép nem menthető.
• Amikor a Dual Rec funkciót
használja, akkor addig ne vegye ki a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát, amíg mind a
mozgókép felvétele, mind az
állóképek memóriakártyára történő
felvétele be nem fejeződött
(31. oldal).
102
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
a (mellékelt) USB kábelt.
Nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
a (mellékelt) USB kábelt.
x Egyéb
Más már nem választható ki.
• Egyszerre csak legfeljebb 100 kép
jelölhető ki a következő esetekben:
– képek törlésekor
– állóképek átmásolásakor
– HD (high definition) mozgóképek
lejátszási listájának
szerkesztésekor
– állóképek nyomtatásakor
Védett adat.
• Olyan adatot próbált meg kitörölni,
amelyet más készüléken láttak el
védelemmel. Az adat védelmét azon
a készüléken oldja fel, amelyiken
beállította.
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
Áramellátás
Televíziós színrendszerek
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék. Ha a felvételt
televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak AUDIO/
VIDEO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléknek kell lennie.
HD (high definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintése
Azokban az országokban/térségekben,
ahol támogatják a 1080/50i formátumot,
a HD (high definition) képminőséggel
felvett képeket ugyanilyen minőségben
meg lehet nézni. Ehhez PAL
színrendszerű, 1080/50i-kompatibilis,
komponens és AUDIO/VIDEO
bemenettel rendelkező televízióra (vagy
monitorra) van szükség. Mind a
komponens videokábelt, mind pedig az
A/V átjátszókábelt be kell dugni.
SD (standard definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintése
PAL
Hol használják
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia,
Hong-Kong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
További információk
Az SD (standard definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintéséhez PAL színrendszerű,
AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező televízióra van szükség. A
készülékeket egy A/V átjátszókábellel
kell összekötni.
Rendszer
103
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI
IDŐ] (79. oldal).
Időeltolódás
IdőzónaA beállítás értéke
eltolódások
IdőzónaA beállítás értéke
eltolódások
GMT
Lisszabon, London
+11:00
Solomon-szk.
+01:00
Berlin, Párizs
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington
+02:00
Helsinki, Kairó, Isztanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
Moszkva, Nairobi
–11:00
Midway-szk.,Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaszka
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
–06:00
Chicago, Mexicováros
+06:00
Almati, Dakka
–05:00
New York, Bogota
Rangoon
–04:00
Santiago
Bangkok, Jakarta
–03:30
St.John’s
+08:00
Hong Kong, Szingapúr, Peking
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Szöul, Tokió
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azori-szk., Cape Verde-sz.
+10:00
Melbourne, Sydney
+03:00
+06:30
+07:00
104
Fájlok a kamera merevlemezén/
mappaszerkezet
A fájl/mappaszerkezetet az alábbi ábra mutatja. Amikor a kamerára képeket rögzít,
illetve onnan képeket játszik le, általában nem szükséges, hogy tudatában legyen a fájl/
mappaszerkezetnek. Ha a kamerát a számítógéphez csatlakoztatva kívánja megnézni
az álló- és mozgóképeket (lásd „Picture Motion Browser Guide”), akkor használja a
mellékelt programot.
A Képkezelõ fájlok
Ha kitörli ezeket a fájlokat, nem fog
tudni képeket helyesen felvenni/
lejátszani. Ezek a fájlok rejtettek, és
rendszerint nem jelennek meg.
C SD mozgóképfájlok (MPEG2
fájlok)
E fájlok kiterjesztése „.MPG”.
Maximális méretük 2 GB. Ha egy fájl
nagyobb lenne 2 GB-nál, új fájl
keletkezik.
A fájl azonosítószáma
automatikusan növekszik. Amikor
egy fájl száma meghaladná a 9999-et,
egy új mappa keletkezik, és oda
kerülnek az új mozgóképfájlok.
A mappák neve így változik:
[101PNV01] t [102PNV01]
A mappák neve így változik:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Ha az [USB-S KIVÁL.] képernyő [
KOMPUTER] elemét választja (58. oldal),
akkor USB kapcsolat segítségével a
számítógépről is el tuja érni a kamera
merevlemezét.
• A számítógépről ne módosítsa a kamerán
lévő fájlokat és mappákat, mert
tönkremehetnek a képfájlok, vagy nem lehet
őket lejátszani.
• Ha mégis ilyent tesz, nem garantálható a
hibátlan működés.
• A képfájlok törléséhez kövesse a 48. oldalon
leírt lépéseket. A kameráról képfájlt ne
töröljön közvetlenül a számítógéppel.
• A kamera merevlemezét ne formázza meg a
számítógép segítségével. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem
megfelelően fog működni.
• A kamera merevlemezére a számítógépről
ne másoljon át fájlokat. Ha így tesz, a
működés nem garantálható.
További információk
B A HD-videókezelõ adatok
mappája
Ez a mappa a HD (high definition)
képminőségű mozgóképek felvételi
adatait tartalmazza. Számítógépről
ne kísérelje meg ezt a mappát
megnyitni, tartalmát elérni. Ha
megpróbálja, akkor előfordulhat,
hogy megsérülnek a képadatok, vagy
nem lehet lejátszani a képfájlokat.
D Állóképfájlok (JPEG fájlok)
E fájlok kiterjesztése „.JPG”. A fájl
azonosítószáma automatikusan
növekszik. Amikor egy fájl száma
meghaladná a 9999-et, egy új mappa
keletkezik, és oda kerülnek az új
képfájlok.
105
Karbantartás és biztonsági előírások
Az AVCHD formátum
Ez a digitális videokamera felvételkor
mind az AVCHD, mind az MPEG2
formátumot használni tudja.
Mit takar az AVCHD formátum
elnevezés?
Az AVCHD formátum egy olyan HD
(high definition) digitális videokamera
formátum, amelynek segítségével mind
az 1080i specifikációnak*1, mind a 720p
specifikációnak*2 megfelelő HD (high
definition) jel rögzíthető a kamera
beépített merevlemezére, tároláskor
hatékony adattömörítő kódolási eljárást
alkalmazva. A videoadatokat az MPEG4 AVC/H.264 formátumnak
megfelelően, az audioadatokat pedig a
Dolby Digital vagy a Linear PCM
rendszerrel tömöríti.
Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
képeket hatékonyabban tudja
tömöríteni, mint a hagyományos
képtömörítő algoritmusok. Az MPEG-4
AVC/H.264 formátum segítségével a
digitális videokamerával felvett HD
(high definition) videojelek 8 cm-es
DVD-re, a beépített merevlemezre,
flash memóriakártyára stb. rögzíthetők.
Felvétel és lejátszás a kamerával
Az AVCHD formátumnak
köszönhetően ez a kamera az alább
említett HD (high definition)
képminőséggel készít felvételeket.
A HD (high definition) képminőségű
felvételkészítés mellett a kamera arra is
képes, hogy SD (standard definition)
jeleket a hagyományos MPEG2
formátumban rögzítsen.
Videojel:
AVCHD formátum, 1440 × 1080/50i*3
Audiojel:
Dolby Digital 5.1 ch
106
Felvételi adathordozó:
Beépített merevlemez
*1: 1080i specifikáció
Olyan HD (high definition) specifikáció,
amely 1 080 tényleges letapogató sort és
váltósoros rendszert használ.
*2: 720p specifikáció
Olyan HD (high definition) specifikáció,
amely 720 tényleges letapogató sort és haladó
rendszert használ.
*3: A fent említettektől eltérő AVCHD
formátumban felvett adatokat ezzel a
kamerával nem lehet lejátszani.
A „Memory Stick”
memóriakártya
A „Memory Stick” memóriakártya kicsi,
nagy kapacitású, hordozható IC
adathordozó.
A kamerában csak „Memory Stick
Duo” memóriakártya használható,
amely körülbelül fele akkora, mint a
szokásos „Memory Stick”
memóriakártya. Nem garantáljuk
azonban, hogy a kamerában minden
fajta „Memory Stick Duo”
memóriakártya kifogástalanul működik.
(További részleteket az alábbi lista
tartalmaz.)
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
Felvétel/
lejátszás
„Memory Stick Duo”*1
(MagicGate nélkül)
a
„Memory Stick Duo”*1
(MagicGate-tel)
a*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo”*1
a*3
„Memory Stick PRO Duo”*1
a*2*3
* A „Memory Stick Duo” memóriakártya
körülbelül fele akkora, mint a szokásos
„Memory Stick” memóriakártya.
*2 Nagysebességű adatátvitelt biztosító
„Memory Stick” memóriakártya. Az
adatátvitel sebessége a használt eszközöktől
függ.
1
*3 A „MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás
során rejtjelezést használ. A „MagicGate”
eljárással készített felvételek nem
játszhatók le ezen a kamerát, továbbá a
„MagicGate” eljárással ez a kamera nem
tud felvételt rögzíteni.
• Ebben a kamerában „Memory Stick Micro”
(„M2”) memóriakártya is használható. Az
„M2” a „Memory Stick Micro” rövidítése.
• Állóképek formátuma: A kamera az
állóképeket JPEG (Joint Photographic
Experts Group) formátumban tömöríti és
rögzíti. A fájl kiterjesztése „..JPG”.
• Állóképfájlok neve:
– 101- 0001: A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
– DSC00001.JPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• Nem biztos, hogy egy számítógéppel
(Windows OS rendszer/Mac OS operációs
rendszer alatt) megformázott „Memory
Stick Duo” memóriakártyát a kamera
probléma nélkül használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick”
és „Memory Stick”-kompatibilis termékek
éppen használt kombinációjának
függvényében más és más lehet.
Ha egy kicsi hegyes tárggyal a kapcsolót
„írásvédett” állásba tolja, ezzel
meggátolhatja, hogy a „Memory Stick
Duo” memóriakártyáról véletlenül
letörlődjenek a képek.
Megjegyzések a
memóriakártyák használatával
kapcsolatban
A következő esetekben megsérülhetnek
vagy elveszhetnek az adatok (az
adatokért nem jár kártérítés):
• ha akkor veszi ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, illetve cseréli ki az
akkumulátort, amikor a kamera képfájlokat
ír a „Memory Stick Duo” memóriakártyára,
vagy képfájlokat olvas a memóriakártyáról
(amikor a műveletlejelző világít vagy villog);
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
x A „Memory Stick” memóriakártya
kezelése
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyák kezelésekor ne feledje
az alábbiakat.
• Amikor a „Memory Stick Duo”
memóriakártya felirat számára fenntartott
helyére ír, ne nyomja rá a tollat, ceruzát.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára és a Memory Stick Duo
illesztőkeretre.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mindig a tokjában szállítsa és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse le, és kímélje az
erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
szedje szét, ne alakítsa át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja. Előfordulhat,
hogy a kisgyerek lenyeli a memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
helyezzen be. Ellenkező esetben hiba
jelentkezhet.
További információk
A „Memory Stick Duo”
memóriakártya írásvédő
kapcsolója
• ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mágnes vagy mágneses tér közelében
használja.
x Hol használja?
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyát ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
• igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
• közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
• nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
107
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
Miután a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát beletette a Memory
Stick Duo illesztőkeretbe, a „Memory
Stick” memóriakártyákhoz készült
készülékekben is használni tudja.
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására alkalmas készülékben kíván
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
használni, a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát feltétlenül tegye bele egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát beteszi egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe, a
„Memory Stick Duo” memóriakártya a
megfelelő helyzetben álljon, és úgy tolja be
teljesen a keretbe, hogy elkerülje a hibás
működést. Hasonlóan: ha rossz állásban
erőlteti bele a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe, tönkremehet a
memóriakártya.
• A kamerába ne tegyen be olyan Memory
Stick Duo illesztőkeretet, amelyben nincs
„Memory Stick Duo” memóriakártya.
Ellenkező esetben tönkremehet a készülék.
x A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról
Ezzel a kamerával legfeljebb 8 GB-os
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya használható.
Megjegyzések a „Memory Stick
Micro” memóriakártyák (nem
mellékelt tartozék) használatával
kapcsolatban
• Ebben a kamerában „Memory Stick Micro”
memóriakártya csak Duo méretű M2
illesztőkeretben használható.
Tegye bele a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát a Duo méretű M2
illesztőkeretbe, majd az illesztőkeretet tegye
be a Memory Stick Duo nyílásba. Ha Duo
méretű M2 illesztőkeret nélkül tesz bele egy
„Memory Stick Micro” memóriakártyát
ebbe a kamerába, akkor előfordulhat, hogy
nem tudja majd kivenni.
108
• A „Memory Stick Micro” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja, nehogy
véletlenül lenyeljék.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Az ezzel a kamerával a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által kialakított „Design rule
for Camera File system” egyetemes
szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV900E vagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick Duo” memóriakártyát nem
tud a kamerában használni, formázza meg
ezzel a kamerával (61. oldal). Ne feledje,
hogy a formázás miden adatot töröl a
„Memory Stick Duo” memóriakártyáról.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
A kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral
működik.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon az
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az „InfoLITHIUM” név lítiumion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
Hálózati tápegység/töltő esetén az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő hátralévő működési idő és a
még hátralévő töltési idő jelenik meg.
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a /CHG töltésjelző ki nem
alszik. Más hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal történik.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ekkor az
akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
csak tájékoztató értéknek tekintse.
• Az üzemi körülményektől és a
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy
az E szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, amikor az
akkumulátor által biztosított üzemidő még
5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára, és használja
egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét.
Tároláshoz vegye le az akkumulátort a
kameráról, és tegye száraz, hűvös helyre.
• Ha az akkumulátort a kamerával teljesen le
kívánja meríteni, akkor a HOME MENU
képernyőn érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[AUTO.KIKAPCS] t [SOHA], és hagyja a
kamerát felvételkészenléti üzemmódban
egészen addig, amíg ki nem kapcsol
(80. oldal).
További információk
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FH70/FH100 (nem mellékelt
tartozék).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévél előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FH70/FH100
(nem mellékelt tartozék).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera felvételkészenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
109
Az akkumulátor élettartama
• Az idő előrehaladtával és az ismételt
használat következtében csökken az
akkumulátor kapacitása. Ha az egy-egy
feltöltéssel biztosítható használati idő
jelentősen lerövidül, valószínűleg elérkezett
annak az ideje, hogy az akkumulátort egy
újra cserélje.
• Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények
határozzák meg.
Az x.v.Color szabvány
• Az x.v.Color, amely a Sony védjegye, a Sony
által javasolt xvYCC szabvány közismertebb
elnevezése.
• Az xvYCC a mozgóképek színterére
vonatkozó nemzetközi szabvány. Ez a
szabvány szélesebb színspektrummal
dolgozik, mint a jelenleg használt átviteli
szabványok.
A kamera kezelése
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett,
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
110
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt (HDR-SR7E/
SR8E) és a lencsét közvetlen napsugárzás
érheti. A közvetlen napsugárzás
tönkreteheti a kereső belsejét (HDRSR7E/SR8E) és az LCD képernyőt.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le, ne lépjen rá. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem:
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Rendszeresen kapcsolja be, és kb. 3 percen
át használja – játsszék le vagy vegyen fel
valamit.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, pára csapódhat le a
kamera belsejében. Ez működési hibát
okozhat.
x Ha páralecsapódás történt
Bekapcsolás nélkül hagyja a kamerát kb.
1 órán át, hogy kiszáradjon.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül 1
óra).
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet (nem
mellékelt tartozék) használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[KALIBRÁLÁS].
3 Egy tárggyal, például egy „Memory
Stick Duo” memóriakártya sarkával
3-szor érintse meg a képernyőn
megjelenő „×” szimbólumot.
A kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
További információk
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, ismételje meg a kalibrálási
eljárást.
b Megjegyzések
• Kalibráláshoz ne használjon helyes tárgyat,
mert tönkreteheti az LCD képernyőt.
111
• Ha az LCD képernyő el van forgatva vagy
vissza van hajtva úgy, hogy kifelé néz, akkor
nem kalibrálható.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
naptejet,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
Az objektív gondozása és
tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen
tárolja.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be, és használja
egy kicsit.
112
A beépített újratölthető elem
töltése
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor a kamera a
hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve
amikor a kamerán rajta van az
akkumulátor. Az újratölthető elem
körülbelül 3 hónap alatt merül le
teljesen, ha időközben a kamerát
egyáltalán nem használja. A kamera
használatba vétele előtt töltse fel a
beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 óráig hagyja így a
kamerát.
Védjegyek
• A „Handycam” és a
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
AZ OTTHONI SZEMÉLYES
HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ MPEG-2
SZABVÁNY SZERINTI VIDEÓ TÖMÖRÍTÉS
VAGY A CSOMAGOLT MÉDIA
BÁRMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSA
KIFEJEZETTEN TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG HASZNÁLATÁHOZ
A MEGFELELŐ ENGEDÉLY AZ MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206 CÍMEN
SZEREZHETŐ BE.
AZ AVC SZABADALOMPORTFOLIÓ
LICENCE ALAPJÁN EZT A TERMÉKET
A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES, NEM
KERESKEDELMI CÉLLAL A
KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA
(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINT
VIDEÓT KÓDOLHAT („AVC-VIDEÓ”)
ÉS/VAGY
(ii) DEKÓDOLHAT OLYAN AVC-VIDEÓT,
AMELYET EGY SZEMÉLYES, NEM
KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET
FOLYTATÓ VÁSÁRLÓ KÓDOLT BE ÉS/
VAGY AMELYET AVC-VIDEÓK
FORGALMAZÁSÁRA FELJOGOSÍTOTT
VIDEOKÉSZÍTŐTŐL, -FORGALMAZÓTÓL
SZERZETT BE.
A HASZNÁLATI JOG NEM VONATKOZIK
ÉS NEM TERJESZTHETŐ KI SEMMILYEN
MÁSFAJTA HASZNÁLATRA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG
LA, L.L.C. CÉGTŐL SZEREZHETŐK BE.
LÁSD: <HTTP://MPEGLA.COM>
A kamerában megtalálható a „C Library”, az
„Expat”, a „zlib” és a „libjpeg” program.
Ezeket a programokat szerzői joguk
tulajdonosaitól licenceljük. E programok
szerzőijog-tulajdonosainak kérésére
közölnünk kell az alábbiakat. Kérjük, olvassa
el a következő szakaszokat.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license1.pdf” licencszerződést. Itt a
„C Library”, az „Expat”, a „zlib” és a
„libjpeg” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
További információk
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” embléma a
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. és a
Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory
Stick Duo”, a „
”, a
„Memory Stick PRO Duo”, a
„
”, a „Memory Stick
Micro”, a „MagicGate”, a
„
”, a „MagicGate
Memory Stick” és a „MagicGate Memory
Stick Duo” a Sony Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „x.v.Colour” a Sony Corporation
védjegye.
• A Dolby és a double-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
• A Dolby Digital 5.1 Creator a Dolby
Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh az Apple Inc. védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
113
A GNU GPL/LGPL programról
A kamerában a GNU General Public License
licenccel (a továbbiakban „GPL”), illetve a
GNU Lesser General Public License licenccel
(a továbbiakban „LGPL”) rendelkező
programok találhatók.
A mellékelt GPL/LGPL licencek alapján és
előírásainak megfelelően Önnek jogában áll e
programok forráskódját elolvasni, módosítani,
és terjeszteni.
A forráskód az interneten található. A
következő címről (URL) tölthető le. A
forráskód letöltésekor a kamera típusának a
HDR-SR7 lehetőséget válassza.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, a forráskóddal kapcsolatban ne
hozzánk forduljon.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license2.pdf” licencszerződést. Itt a
„GPL” és az „LGPL” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
A PDF fájlok elolvasásához az Adobe Reader
programra van szükség. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az Adobe
Systems honlapjáról:
http://www.adobe.com/
114
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
A A motoros zoom gombja (30, 39)
C Nézőke (HDR-SR7E/SR8E)
N COMPONENT OUT aljzat (43)
D Kereső (23)
(HDR-SR7E/SR8E)
O JACK COVER OPEN/CLOSE
gomb (115)
E A kereső élességbeállító karja (23)
(HDR-SR7E/SR8E)
P A/V OUT aljzat (43)
F ACCESS működésjelző
(merevlemez) (28)
G
(vaku) gomb (31)
Q Kéztámasz (23)
A csatlakozóaljzatok
védőfedelének kinyitása
H REMOTE aljzat
I DC IN aljzat (17)
Gyors áttekintés
B PHOTO gomb (29)
M i (fejhallgató) aljzat (HDR-SR7E/
SR8E)
J Vállszíj rögzítőnyílása
Ide rögzítse a vállszíjat (nem
mellékelt tartozék).
K HDMI OUT (mini) aljzat (43)
JACK COVER
CLOSE
OPEN
L MIC (PLUG IN POWER) aljzat
(HDR-SR7E/SR8E)
Ha külső mikrofont (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztat, akkor a
kamera az abból származó hangokat
rögzíti (118. oldal).
115
A Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videólámpát, a vakut és a
mikrofont árammal is ellátja. A
tartozék a kamera POWER
kapcsolójával kapcsolható ki és be.
További részletek a megfelelő
tartozékok használati útmutatójában
találhatók.
Az Active Interface Shoe
tartozékaljzat a ráhelyezett
tartozékok szilárd rögzítését
biztosító szerkezettel van ellátva. A
tartozékot csatlakoztatásához
nyomja le és tolja ütközésig, majd
húzza meg a csavart. A tartozék
levételéhez lazítsa meg a csavart,
majd nyomja le és húzza ki a
tartozékot.
• Ha a kamera tartozékaljzatára külső
vakut (nem mellékelt tartozék) illesztett,
akkor a mozgókép-felvétel készítésének
idejére azt kapcsolja ki, hogy a vaku
töltésekor hallható hang ne kerüljön rá a
felvételre.
116
• A beépített vaku és a külső vaku (nem
mellékelt tartozék) egyszerre nem
használható.
• Ha külső mikrofont (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztat, akkor a kamera
az abból származó hangokat rögzíti
(118. oldal).
B Infravörös érzékelő/jeladó
A kamera működtetéséhez a
távirányítót (119. oldal) fordítsa a
kamera infravörös érzékelője felé.
C Felvételjelző (79)
A felvételkészítés közben pirosan
világít. Villog, ha kevés a szabad hely
a merevlemezen, vagy ha az
akkumulátor lemerülőben van.
A Hangszóró
A lejátszott hangok a hangszóróból
jönnek. A hangerő beállítására
vonatkozóan lásd a 38. oldalt.
B LCD képernyő/Érintőképernyő (22)
O DISP/BATT INFO gomb (18, 22)
P RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
C START/STOP gomb (29)
D Zoom gombok (30, 39)
(HOME) gomb (14, 65)
F EASY gomb (24)
G POWER kapcsoló (21)
H
I
/CHG töltésjelző (17)
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (21)
Gyors áttekintés
E
J Műveletjelző („Memory Stick Duo”)
(32)
K Akkumulátor (17)
L A Memory Stick Duo
memóriakártya helye (32)
M
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gomb (36)
N
(Filmtekercs-index) gomb (37)
117
A Beépített mikrofon (30)
Ha az Active Interface Shoe
tartozékaljzatra csatlakoztatható
mikrofont (nem mellékelt tartozék)
csatlakoztat, akkor a kamera az
abból származó hangokat rögzíti.
Handycam Station
B Vaku (31)
C Objektív (Carl Zeiss lencse) (4)
D NIGHTSHOT kapcsoló (33)
E CAM CTRL tárcsa (34)
(HDR-SR7E/SR8E)
F MANUAL gomb (34)
(HDR-SR7E/SR8E)
A DISC BURN gomb (47)
G BACK LIGHT gomb (33)
B Interfészcsatlakozó
H BATT akkumukátorkioldó gomb
(18)
C
I Állványfoglalat
Egy állványcsavarral rögzítse az
állványt az állványfoglalathoz (az
állvány nem mellékelt tartozék; a
csavar legfeljebb 5,5 mm hosszú
lehet).
118
(USB) aljzat (58)
D COMPONENT OUT aljzat (43)
E DC IN aljzat (17)
F A/V OUT aljzat (43)
A távirányító
M b / B / v / V / ENTER gomb
Ha megnyom egy gombot a [VISUAL
INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX]/
Lejátszási lista képernyőn, az LCD
képernyőn megjelenik a narancssárga
keret. A b / B / v / V gombok segítségével
jelöljön ki egy elemet, majd az ENTER
gombot megnyomva válassza ki a kijelölt
elemet.
b Megjegyzés
• A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
szigetelő lap
A DATA CODE gomb (75)
Ha lejátszás közben megnyomja, akkor
megjelenik a felvétel dátuma és időpontja,
illetve megjelennek a felvételkor érvényes
kamera-beállítások.
B PHOTO gomb (29)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
C SCAN/SLOW gomb (38)
E PLAY gomb (38)
F STOP gomb (38)
G DISPLAY gomb (18)
H Jeladó
I START/STOP gomb (29)
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Gyors áttekintés
D . > (Előző/következő) gomb
(38)
• A kamera működtetéséhez a távirányítót
fordítsa a kamera infravörös érzékelője felé
(116. oldal).
• Ha egy bizonyos ideig a távirányítóról nem
érkezik utasítás, eltűnik a narancssárga keret.
Ha ismét megnyomja a b / B / v / V gombok
bármelyikét vagy az ENTER gombot, a keret
ismét megjelenik ott, ahol legutóbb látható
volt.
• A b / B / v / V gombokkal nem lehet az LCD
képernyő bizonyos gombjait kijelölni.
J A motoros zoom gombja (30, 39)
K PAUSE gomb (38)
L VISUAL INDEX gomb (36)
Fül
Lejátszáskor megjeleníti a VISUAL
INDEX áttekintő képernyőt.
119
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne
szedje szét és ne dobja tűzbe!
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
120
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
Mozgókép felvétele
A Felvételi minőség (HD/SD) (67) és
felvételi mód (XP/HQ/SP/LP) (67)
B HOME gomb (14)
FELV.
p
C A még felhasználható energia
(hozzávetőleg) (18)
D A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
E Számláló (óra/perc/másodperc)
F OPTION gomb (15)
G Dual Rec (31)
Állókép felvétele
H KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
I Arcindex beállítása (71)
p
,
J 5.1 csatornás térhatású hangfelvétel
(30)
K Minőség ([FINE] / [STD]) (72)
L Képméret (72)
M Akkor látható, amikor a kamera
éppen állóképet ment.
Mozgóképek megtekintése
N Felvételi mappa („Memory Stick
Duo”)
z Ötletek
p
Állóképek megtekintése
O Vissza gomb
P Lejátszási mód
p
,
Gyors áttekintés
• Ahogy nő a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzített állóképek száma,
tárolásukra automatikusan létrejönnek
újabb mappák.
• Dual Rec üzemmódban egyszerre láthatók a
mozgóképek és az állóképek felvételére
vonatkozó kijelzések. A kijelzések helye
kissé eltér a szokásostól.
Q Az éppen lejátszott mozgókép
száma/A rögzített összes mozgókép
darabszáma
R Előző/következő gomb (38)
S Képkezelő gombok (38)
T Lejátszási képminőség
U Az éppen lejátszott állókép száma/A
rögzített összes állókép darabszáma
V Diabemutató gomb (40)
121
W Adatfájl neve
Szimbólum
Jelentése
X VISUAL INDEX gomb (36)
E
Figyelmeztetés (99)
Módosításra utaló
kijelzések
Jobb oldalon felül
A következő szimbólumok felvétel/
lejátszás alatt jelennek meg, mutatva a
kamera érvényes beállításait.
Bal oldalon felül Középen
p
Szimbólum
Jelentése
Úsztatás (88)
Az LCD
háttérvilágítása
kikapcsolva (22)
Jobb oldalon
felül
KÉSZ
A leesésérzékelő
kikapcsolva (80)
p
ÚSZT.
FEHÉRB
A leesésérzékelő
bekapcsolva (80)
Alul
Alul
Bal oldalon felül
Szimbólum
Szimbólum
Képeffektus (88)
Jelentése
5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel/lejátszás
(30)
Digitális effektus (88)
Kézi fókuszbeállítás
(83)
9
JELENET (85)
Önkioldóval készített
felvétel (89)
Vaku (31), PIROS
SZEM (71)
MIKR.JELSZ. kicsi
(88)
SZÉLESVÁSZNÚ
(69)
Backlight (33)
.
n
Fehéregyensúly (86)
SteadyShot kikapcsolva
(69)
FÉNYMÉRŐ (85)/
EXPOZÍCIÓ (84)
Középen
AE ÁLLÍTÁS* (68)
Szimbólum
Jelentése
WB VÁLTÁS* (68)
Diabemutató (40)
Közelkép (84)
NightShot (33)
Zebra (70)
Super NightShot (87)
X.V.COLOR (70)
Color Slow Shutter (87)
A kamerához
PictBridge nyomtató
csatlakozik (58)
122
Jelentése
Arcindex beállítása (71)
* HDR-SR7E/SR8E
Adatkód felvételkor
A felvétel dátuma és időpontja
automatikusan rákerül a merevlemezre
és a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára. A felvétel során ezek
az adatok nem jelennek meg. Lejátszás
közben azonban adatkódként az
[ADATKÓD] funkcióval megnézhetők
(75. oldal).
Gyors áttekintés
123
Gyors áttekintés
Kislexikon
x 5.1 csatornás térhatású hang
x Minta-kép
Olyan rendszer, amely 6 hangszórón át
szólaltatja meg a hangot: 3 elsőn (bal oldali,
jobb oldali és középső) és 2 hátsón (bal oldali
és jobb oldali), továbbá egy alul áteresztő
szűrővel rendelkező mélysugárzón, a 0,1-es
csatornán, amely a 120 Hz-nél nem nagyobb
frekvenciájú hangokat szólaltatja meg.
Kis méretű kép, amely arra szolgál, hogy
egyszerre sok képet lehessen megnézni. A
[VISUAL INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX] áttekintő képernyőkön minta-képek
láthatók.
x AVCHD formátum
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
hangkódoló (tömörítő) eljárás.
Olyan HD (high definition) digitális
videokamera-formátum, amellyel a HD (high
definition) jelek MPEG-4 AVC/H.264
formátumban rögzíthetők.
x Dolby Digital 5.1 Creator
x JPEG
A JPEG a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, amely egy állókép-adatok
tömörítésére vonatkozó szabvány. A kamera
az állóképeket JPEG formátumban rögzíti.
x MPEG
Az MPEG a Moving Picture Experts Group
rövidítése, amely egy, a mozgóképek és a hang
tömörítésére vonatkozó szabványcsoport.
MPEG1 és MPEG2 formátum létezik. A
kamera az SD (standard definition) minőségű
mozgóképeket MPEG2 formátumban rögzíti.
x MPEG-4 AVC/H.264
A legújabb képkódoló formátum, amelyet két
nemzetközi szabványügyi szervezet, az ISOIEC és az ITU-T közösen szabványosított
2003-ban. A hagyományos MPEG2
formátummal összehasonlítva az MPEG-4
AVC/H.264 több mint kétszer olyan
hatékony. A kamera az MPEG-4 AVC/H.264
formátumot használja a HD (high definition)
mozgóképek kódolására.
x VBR
A VBR a Variable Bit Rate (változó átviteli
sebesség) rövidítése, amely az a felvételi
formátum, amikor az éppen felvett jelenet
függvényében automatikusan változik az
átviteli sebesség (azaz az adott időtartam alatt
felvett adatok mennyisége). Gyors mozgást
megörökítő mozgókép esetén sok helyre van
szükség a merevlemezen ahhoz, hogy a kép
éles legyen, aminek következtében lerövidül a
merevelemez felvételi ideje.
124
x Dolby Digital
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
olyan hangtömörítő eljárás, amely hatékonyan
tömöríti a hangot, és megőrzi a hang kiváló
minőségét. A hang kiváló minőségét
megőrizve hatékonyan tömöríti a hangot, és
5.1 csatornás térhatású hang létrehozására is
képes.
x Töredezettség
A merevlemeznek az az állapota, amikor a
rajta lévő fájlok a lemezen szétszórt kisebb
darabokból állnak. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a képet nem lehet tökéletesen menteni.
Ez a probléma a merevlemez formázásával
[
FORMÁZÁS] oldható meg (60. oldal).
Quick Reference
Tárgymutató
Számok
1080i/576i .............................78
16:9 .......................................78
16:9 SZÉLES ......................69
21 érintkezős illesztő ..........46
4:3 ...................................69, 78
4:3-as TV..............................44
576i .......................................78
5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel .........................30
áttekintő képernyőt
megjelenítő gomb ............ 122
E
B
egyenáramú csatlakozódugó
..............................................17
BEÁLLÍTÁSOK ............... 65
BEÁLLÍTÁSOK kategória
.............................................. 65
beépített újratölthető elem
............................................ 112
BELTÉRI ........................... 86
biztonsági másolat
..............Lásd: képek mentése
A
EGYÉB kategória..............48
EGYRE.........................86, 97
elem feltöltése
beépített újratölthető
elem ............................112
energiaszint
akkumulátor ................18
eredeti ..................................53
EXPOZÍCIÓ ................84, 97
ADATKÓD................75, 123
C
AE ÁLLÍTÁS...............68, 98
CAM CTRL tárcsa ............ 35
akkumulátor........................17
COLOR SLOW SHTR
(kis zársebesség színes
felvételhez) ................... 87, 97
É
COMPONENT OUT aljzat
.............................................. 43
ÉJSZAKAI PORTRÉ ......85
csatlakoztatás
F
akkumulátor energiaszintje
..............................................18
akkumulátor feltöltése.......17
akkumulátor.................17
Arcindex ..............................39
4:3-as TV...................... 44
Arcindex beállitása.............71
DVD/HDD-felvevő.... 56
AUT.KIS ZÁRSEB.
(automatikus kis
zársebesség) ..................69, 98
HD TV ......................... 43
nyomtató...................... 58
széles képernyős TV
...................................... 44
AUT.KIKAPCS
(automatikus
kikapcsolás).........................80
videomagnó ................. 56
A/V átjátszókábel.........43, 56
A/V OUT aljzat ............43, 56
D
dátum-mutató..................... 40
DÁTUM/IDŐ ............ 75, 123
ÉJSZAKAI .........................85
fájl.......................................105
FÁJLSZÁM........................74
fali csatlakozóaljzat ............17
FEHÉRBŐL.......................88
FEHÉREGYENS.
(fehéregyensúly)...........86, 97
FEKETÉBŐL ....................88
felvehető képek száma.......72
FELVÉTEL ........................67
felvétel ...........................24, 28
felvételi idő....................12, 19
Á
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat................... 17
felvételi képminőség ..........67
állókép
DEMÓ MÓD ..................... 79
FELV.LÁMPA
(felvételjelző) ......................79
állóképfájlok ..............105
diabemutató........................ 40
állókép-formátum .....107
felvétel ..........................29
DIAVETÍTÉS BEÁLL.
.............................................. 40
KÉPMÉRET ...............72
DIGIT.ZOOM ................... 69
másolás .........................52
Dolby Digital 5.1 Creator
.............................................. 30
MINŐSÉG...................72
állvány................................118
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ......79
Dual Rec ............................. 31
D.EFFEKTUS
(digitális effektus) ........ 88, 98
Gyors áttekintés
AVCHD formátum
..............................12, 106, 124
expozíció beállítása
ellenfényben..................33, 95
FÉNYKÉPBEÁLL. ..........72
FÉNYMÉRŐ (rugalmas
pontszerű fénymérő)....85, 97
FF (fekete-fehér)................88
figyelmeztető szimbólumok
..............................................99
figyelmeztető üzenetek
............................................101
125
Filmtekercs IDŐKÖZ
BEÁLL. ..............................76
KIMENETI BEÁLL.
...................................... 78
Filmtekercs-index...............37
MEGTEK.BEÁLL. ... 75
kijelzőn látható
szimbólumok.....................121
FIX FÓKUSZ...............84, 97
ÓRA/NYELV ÁL. .... 79
KIMENETI BEÁLL......... 78
FÓKUSZ.......................83, 94
VIDEÓBEÁLL. ........ 67
KOMPONENS................... 78
HOZZÁAD d.sz., ............ 54
komponens videokábel...... 43
merevlemez..................60
HQ................................. 67, 68
KÖZELKÉP.................84, 98
„Memory Stick Duo”
memóriakártya ............61
I
FORMÁZÁS
külföldön ...........................103
KÜLTÉRI...........................86
F.LASS.FELV. ...................34
időeltolódás ...................... 104
G
ikon............. Lásd: képernyőn
megjelenő szimbólumok
gombelem, lítium..............120
INDEX ÁLL...................... 75
LCD SZÍNE ....................... 77
GYERTYA ........................85
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ..................... 108
LCD tábla ...........................22
H
hálózati tápegység ..............17
Handycam Station..............17
HANGERŐ........................76
L
LCD képernyő....................22
LCD SZÍNE ................ 77
LCD-FÉNYERŐ ....... 76
í
írásvédő kapcsoló ............ 107
LCD-HÁTTÉR .......... 77
LCD-FÉNYERŐ............... 76
HANGJELZÉS..................76
JELENET..................... 85, 97
LCD-HÁTTÉR (az LCD
háttérvilágításának
fényereje) ............................ 77
HANG/KÉP-BEÁLL. ......76
jel, szimbólum .................. 122
LEESÉSÉRZÉK. .............. 80
HD FELV.MÓD................67
JÓ MINŐSÉG ................... 72
lejátszás .........................25, 36
HD MINŐSÉG ..................67
JPEG ................. 105, 107, 124
lejátszási idő........................ 20
hangerőszabályzás..............38
HD TV.................................43
HD (high definition)
képminőség .........................10
J
lejátszási lista ......................53
K
lejátszási zoom....................39
KALIBRÁLÁS ............... 111
LP......................................... 68
HDD-ADATOK................62
kamera tartása.................... 28
HDD/MEMÓRIA
KEZELÉSE kategória ......60
KAMERAADATOK....... 75
M
karbantartás ..................... 106
mappa ................................105
HDMI kábel .......................44
KÉPEFFEKTUS ......... 88, 98
MÁSOL d.sz., ....................52
HDMI OUT aljzat .............43
másolás ................................ 56
HD-videókezelő fájl.........105
képek megtekintése
televízión............................. 41
HÓ .......................................86
képkezelő fájlok............... 105
MEGJEL.HELYE.............78
HOME MENU.............13, 65
KÉPKEZ.FÁJL JAV. ...... 62
MEGTEK.BEÁLL............75
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
.......................................79
KÉPMÉRET...................... 72
„Memory Stick” ...............106
képminőség
BEÁLLÍTÁSOK
kategória ......................65
állókép ......................... 72
„Memory Stick Duo”
memóriakártya
FÉNYKÉPBEÁLL. ...72
HANG/KÉP-BEÁLL.
.......................................76
126
kéztámasz ............................ 23
mozgókép .................... 67
KER.H.VILÁG. (kereső
háttérvilágításának
fényereje)............................ 77
MEGJELENÍT ..................76
felvehető képek száma
....................................... 72
írásvédő kapcsoló......107
Memory Stick Duo
illesztőkeret .......................108
P
Memory Stick Duo
memóriakártya nyílása.......32
páralecsapódás ................. 111
PAL ................................... 103
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya..................108
PASZTELL ........................ 88
merevlemez ...................5, 105
MIKR.JELSZ. ....................88
Picture Motion Browser
Guide................................... 47
MINŐSÉG ..........................72
PIROS SZEM .................... 71
minta-kép ..........................124
PORTRÉ (lágy portré) ..... 86
mozgókép
felvétel ..........................29
PictBridge ........................... 58
R
REFLEKTOR ................... 86
felvételi mód ................67
RESET .............................. 117
MPEG2..............................105
S
MPEG-4 AVC/H.264.......124
S VIDEO aljzat .................. 56
műveleteknél hallható
hangjelzés
...........Lásd: HANGJELZÉS
S VIDEO kábel.................. 45
N
SD mozgóképfájlok ......... 105
nagy magasságban ................5
SD (standard definition)
képminőség......................... 10
NIGHTSHOT FÉNY ........68
nyomtatás ............................58
O
OPTION MENU................81
Ó
telefotó.................................30
televíziós színrendszerek
............................................103
teljes feltöltés ......................17
TENGERPART.................86
töltési idő .............................19
TÖRLÉS
merevlemez..................48
„Memory Stick Duo”
memóriakártya ............50
SD FELV.MÓD................. 68
SD MINŐSÉG ................... 67
SP ................................... 67, 68
STEADYSHOT..... 69, 94, 98
Súgó ..................................... 14
TÖRLÉS dát.szer. ......49
tükör üzemmód ..................33
TŰZIJÁTÉK ......................85
TV TÍPUSA........................78
TV-CSATL.SEGÉDL. ......42
U
USB aljzat .........................118
USB kábel ...........................16
Ú
ÚSZTATÁS .................88, 97
SUPER NIGHTSHOT
........................................ 87, 97
Ü
SZABAD (mozgókép)...... 70
ÜRES...................................63
számítógép .......................... 47
üres hely
merevlemez..................62
széles képernyős TV .......... 44
széles látószög .................... 30
SZÉLESVÁSZNÚ...... 69, 98
V
ÓRABEÁLLÍTÁS ............21
SZÉPIA .............................. 88
vaku......................................94
ÓRA/NYELV ÁL. ............79
szerkesztés .......................... 48
VAKUFÉNY......................71
SZÉTOSZTÁS .................. 51
VBR .............................12, 124
SZOKÁSOS ....................... 72
védjegy...............................113
Ö
öndiagnózis kijelzője ..........99
ÖNKIOLDÓ ......................89
Gyors áttekintés
NYELV BEÁLL. ...............79
távirányító ...................91, 119
RÉGI FILM ....................... 98
MPEG................................124
NightShot ............................33
TÁVIRÁNYÍTÓ ...............80
töredezettség.....................124
felvételi képminőség
.......................................67
NAPKELTE&NYUGT. ...85
TÁRCSABEÁLLÍTÁS ....71
VEZETŐKERET..............70
T
VIDEÓBEÁLL. ................67
TÁJKÉP ............................. 86
VISUAL INDEX ...............36
tápkábel............................... 17
127
W
WB VÁLTÁS
(fehéregyensúly-váltás) .....68
X
XP ........................................67
X.V.COLOR ..............70, 110
Z
ZEBRA...............................70
ZÓNABEÁLL...................79
ZOOMKAPCS. .................76
zoomolás..............................30
128
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising