Sony | HDR-SR10E | Sony HDR-SR10E Használati útmutató

3-286-599-33(1)
A kamera használata
9
Az első lépések
15
Digitális HD Videókamera
A Handycam kézikönyve
HDR-SR10E
Felvétel/lejátszás 26
Szerkesztés
51
A felvétel tárolására szolgáló
adathordozó használata
67
A videokamera testre
szabása
72
Hibaelhárítás
95
További
109
információk
Gyors
121
áttekintés
© 2008 Sony Corporation
A kamera használatba vétele előtt ezt
olvassa el
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
Megjegyzések a készülék
használatával
kapcsolatosan
„A Handycam kézikönyve” (ez a
kézikönyv)
Ez a kézikönyv a kamera használatát és
kezelését ismerteti. Olvassa el a
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyvet is (külön kötet).
A kamerával rögzített képek
kezelése számítógépen
Olvassa el a mellékelt CD-ROM-on
található „PMB Guide” című
kézikönyvet.
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
• Videok készítéséhez javasoljuk, hogy 1
GB-os „Memory Stick PRO Duo”
kártyát használjon, a következő
jelöléssel:
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(„Memory Stick
„Memory Stick”
(Ez nem használható a kamerában.)
• A „Memory Stick PRO Duo” és
„Memory Stick PRO-HG Duo” ebben
a kézikönyvben „Memory Stick PRO
Duo”.
• Kizárólag a fentiekben felsorolt
memóriakártya használható.
• „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya csak „Memory Stick
PRO”-kompatibilis készülékben
használható.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára és a
Memory Stick Duo illesztőkeretre.
• Helyezze be a „Memory Stick PRO
Duo” kártyát Memory Stick Duo
adapterbe, ha a „Memory Stick PRO
Duo” kártyát „Memory Stick”kompatibilis készülékkel használja.
A kamera használata
• Ne fogja a kamerát a következő
részeknél, és az aljzatfedélnél sem.
PRO-HG Duo”)
* Függetlenül attól, hogy a Mark2
jelöléssel jelölt-e vagy sem, mindkettő
használható.
• A „Memory Stick PRO Duo” felvételi
idejével kapcsolatos részletekért lásd:
25. oldal.
„Memory Stick PRO Duo”/„Memory Stick
PRO-HG Duo”
(A kamerában ekkora méretű kártya
használható.)
2
LCD-képernyő
Akkumulátor
• A kamera nem porálló, nem cseppálló
és nem vízálló. Lásd: „A kamera
kezelése” (116.oldal).
• Ne tegye a következőket, ha a
(Video)/
(Állókép) módot jelző
lámpák (20.oldal) vagy az ACCESS
lámpa (30.oldal) világít vagy villog.
Ellenkező esetben az adathordozó
károsodhat, a felvett képek
elveszhetnek vagy egyéb hiba léphet
fel.
– A „Memory Stick PRO Duo” kártya
eltávolítása a kamerából
– Az akkumulátor vagy az AC-adapter
eltávolítása a kamerából
– A kamera kitevése ütésnek vagy
rázkódásnak
• Amikor a kamerát egy másik
készülékhez adatátviteli kábellel
csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban
helyezte-e be. Ha a dugót beerőlteti az
aljzatba, az aljzat tönkremegy, és ez a
kamera hibás működéséhez vezethet.
• Csatlakoztassa a kábeleket a
Handycam Station csatlakozókhoz, ha
a kamerát a Handycam Station
egységhez csatlakoztatva használja. A
kábeleket ne csatlakoztassa a
Handycam Station egységhez és a
kamerához is.
• Amikor a Handycam Station
illesztőállványból kihúzza a hálózati
tápegységet, a Handycam Station
illesztőállványt és az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
• Ügyeljen arra, hogy a POWER
kapcsoló mindig OFF (CHG) állásban
legyen, amikor a kamerát ráteszi a
Handycam Station illesztőállványra,
vagy leveszi róla.
Megjegyzések a
menüelemekkel, az LCD-táblával
és az objektívvel kapcsolatban
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi vagy lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD-képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a
ténylegesen működő képpontok
aránya több mint 99,99%. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD-képernyőn. Ezek a pontok a
gyártási folyamat szokásos velejárói, és
semmilyen módon nem befolyásolják a
felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCDképernyőt vagy a lencsét hosszú időre
közvetlen napsugárzásnak teszi ki.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot,
mert ezzel a kamera meghibásodását
idézheti elő. A napról csak sötétebb
fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
A nyelv megváltoztatása
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (21.oldal).
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel vagy a lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt hiúsul meg.
3
• A televízióadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt televíziókészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Felvett képek lejátszása más
eszközökön
• A kamera kompatibilis az MPEG-4
AVC/H.264 High Profile for HD (high
definition) képminőséggel. Ezért a
kamerával HD (high definition)
képminőségben felvett képeket nem
játszhatja le a következő eszközökön:
– Egyéb AVCHD-formátummal
kompatibilis eszközök, amelyek nem
támogatják a High Profile módot
– Az AVCHD-formátummal nem
kompatibilis eszközök
Megjegyzések a kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az LCD-képernyő kézikönyvben
látható szemléltető képei digitális
fényképezőgéppel készültek, ezért
nem feltétlenül egyeznek meg a
valóságban látható képernyőképekkel.
• A kézikönyvben a kamera
merevlemezének és a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyának a
megnevezése az „adathordozó”.
• A felvételre szolgáló kamera és
tartozékok műszaki adatai előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
A Carl Zeiss objektívről
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
4
eredménye. A videokameráknál
használt MTF mértékrendszert követi,
miközben a Carl Zeiss lencséktől
megszokott kiváló képminőséget
biztosítja. A kamera lencséje T bevonatú, amely kiszűri a tükröződést,
és valósághű színeket ad.
MTF = Modulation Transfer Function.
Az érték azt mutatja, hogy a tárgyról
mennyi fény jut a lencsébe.
Megjegyzések a merevlemez
Merevlemezes Handycam kamera
Mentse az összes felvételt
• A képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében a felvett képeket rendszeresen
mentse külső adathordozóra. Javasoljuk,
hogy a képadatokat mentse el lemezre
(például DVD-R-re) (49.oldal). A
képadatokat videomagnóval és DVD/HDDfelvevővel is mentheti (62.oldal).
Óvja a kamerát az ütéstől vagy a
rázkódástól
• Előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel
a merevlemezt, vagy nem tud felvenni vagy
lejátszani.
• Különösen arra ügyeljen, hogy felvétel/
lejátszás közben ne érje ütés a kamerát. A
felvétel elkészítése után is óvja a kamerát a
rázkódástól és ütéstől mindaddig, amíg
világít az ACCESS működésjelző.
• Ha vállszíjat (nem mellékelt tartozék)
használ, ügyeljen arra, hogy a kamerát
semmihez ne nyomja hozzá.
• Ne használja a kamerát nagyon zajos
területen.
A leesésérzékelőről
• A kamerát leesésérzékelő funkcióval látták
el, hogy a kamera véletlenszerű leesésekor
megvédje a belső merevlemezt (86.oldal).
Leeséskor, illetve amikor a készülék
csökkent gravitációt érzékel, a védelmi
funkció bekapcsolását kísérő blokkoló hang
rákerülhet a felvételre. Ha a leesésérzékelő
ismételt leesést érzékel, előfordulhat, hogy
leáll a felvétel/lejátszás.
Megjegyzések az
akkumulátorral/hálózati
tápegységgel kapcsolatban
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort és a
hálózati tápegységet csak azt követően
távolítsa el, hogy a POWER kapcsolóval
kikapcsolta a készüléket.
Megjegyzés az üzemi
hőmérséklettel kapcsolatban
• Ha a kamera túlmelegszik vagy túlságosan
lehűl, akkor előfordulhat, hogy bekapcsol a
védelmi funkciója, és a kamerával nem lehet
felvenni és lejátszani. Ilyenkor egy üzenet
jelenik meg az LCD-képernyőn (104.oldal).
Amikor a kamera számítógéphez
csatlakozik
• A kamera merevlemezét ne formázza meg a
számítógép segítségével. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
A kamera használata nagy
magasságban
• Alacsony nyomású helyen, 3 000 méternél
magasabban ne kapcsolja be a kamerát. Ha
így tesz, a kamera merevlemeze
megsérülhet.
Hulladékmentesítéssel/
átadással kapcsolatos
megjegyzések
• A [HORDOZÓ FORMÁZ] művelet
(68.oldal) végrehajtása, azaz a kamera
merevlemezének formázása nem biztos,
hogy tökéletesen eltünteti a merevlemezről
az adatokat. Mielőtt valakinek átadja a
kamerát, hajtsa végre az [
ÜRES]
műveletet (70.oldal), megelőzve így az
adatok visszaállítását.
Ezen túlmenően javasoljuk, hogy a kamera
kidobásakor törje össze a kamera
burkolatát.
Ha nem tud felvételt készíteni/
lejátszani, hajtsa végre a
[HORDOZÓ FORMÁZ] műveletet
• Ha sokszor vesz fel és töröl képeket, akkor
az adathordozón töredezettség léphet fel. A
képeket nem lehet menteni vagy felvenni.
Ilyenkor először mentse a képeket
valamilyen külső adathordozóra, majd hajtsa
végre a következőt:[HORDOZÓ
FORMÁZ] (68.oldal).
Töredezettség 1 Szójegyzék (130.oldal).
5
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt ezt
olvassa el ..................................... 2
Megjegyzések a merevlemez
Merevlemezes Handycam kamera
...................................................... 5
Példák témákra és megoldások ..... 8
A kamera használata
Az egyes műveletek sorrendje ....... 9
„
HOME” és „ OPTION”
- A kétfajta menü előnyei ........... 12
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése ................................. 15
2. lépés: Az akkumulátor
feltöltése ..................................... 16
3. lépés: Bekapcsolás és a dátum és
az idő beállítása ......................... 20
A nyelv megváltoztatása ................. 21
4. lépés: Beállítások végrehajtása a
felvétel elkezdése előtt ............... 21
5. lépés: Az adathordozó
kiválasztása ................................. 22
Felvétel/lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam működés) ....... 26
Felvételkészítés ............................ 30
Zoomolás ...................................... 32
Életszerűbb hangfelvétel (5,1 csatornás
térhatású hangfelvétel) ................. 32
Felvételkészítés gyors elkezdése
(QUICK ON)................................. 33
Kiváló minőségű állóképek rögzítése
mozgókép felvétele közben
(Dual Rec) .................................. 33
Felvételkészítés sötétben
(NightShot) ................................. 33
6
Az expozíció beállítása ellenfényben álló
tárgyak esetén ............................ 34
Felvételkészítés tükör
üzemmódban ............................. 34
Gyors mozgás lassított felvétele
(F.LASS.FELV.) ........................... 34
Lejátszás ...................................... 36
A kívánt kép megkeresése adott pont
alapján (Filmtekercs-index) ........... 38
A kívánt jelenet keresése arc alapján
(Arcindex) ................................... 38
A kívánt kép megkeresése dátuma
alapján (Dátum-mutató) ............... 39
A lejátszás közbeni zoom
használata .................................. 40
Állóképek sorozatának lejátszása
(Diabemutató) ............................. 40
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken ..................... 41
Képek mentése ............................ 49
Szerkesztés
(EGYÉB) kategória ................... 51
Képek törlése ............................... 52
Állóképek átvitele mozgóképből
..................................................... 54
Képek átjátszása/másolása „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyára a
kamerával .................................... 55
Mozgókép szétosztása ................ 58
A lejátszási lista létrehozása ........ 59
Átjátszás más eszközökre ............ 62
Képek nyomtatása (PictBridge
nyomtatón) ................................. 65
A felvétel tárolására
szolgáló adathordozó
használata
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória ..................................... 67
Az adathordozóra vonatkozó adatok
megtekintése .............................. 67
Az összes kép törlése
(formázás) ................................... 68
Annak megelőzése, hogy a
merevlemezről vissza lehessen
állítani az adatokat ...................... 70
A képkezelő fájl javítása ............... 71
A videokamera testre
szabása
Mire használható a
HOME MENU
menü
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategóriája? ................................ 72
A következő használata:
HOME MENU ............................. 72
A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória elemei
................................................... 73
VIDEÓBEÁLL. ............................... 74
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
elemek)
FÉNYKÉPBEÁLL. ......................... 79
(Állóképek felvételére vonatkozó
elemek)
MEGTEK.BEÁLL. .......................... 80
(A megjelenítés testre szabására
vonatkozó elemek)
HANG/KÉP-BEÁLL. ...................... 82
(A hangjelzés és a képernyő
beállításával kapcsolatos elemek)
KIMENETI BEÁLL. ........................ 83
(Más készülékhez való
csatlakoztatással kapcsolatos
elemek)
ÓRA/
NYELV ÁL. ..................... 84
Elemek megtekintése itt: OPTION
MENU ........................................ 88
Az itt beállított funkciók:
OPTION
MENU .........................................89
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .................................95
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető
szimbólumok ............................ 104
További információk
Ha a kamerát külföldön
használja ...................................109
Fájl-/mappaszerkezet a kamera
merevlemezén és a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyán ......111
Karbantartás és biztonsági
előírások ...................................113
Az AVCHD formátum ................... 113
A „Memory Stick” ........................ 113
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ...... 115
Az x.v.Color ................................ 116
A kamera kezelése ...................... 116
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése .........................121
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések ..................................127
Kislexikon ...................................130
Tárgymutató ...............................131
(Az óra és a nyelv beállítására vonatkozó
elemek)
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ...................... 85
(Egyéb beállításokra vonatkozó elemek)
Funkciók bekapcsolása a
következővel:
OPTION MENU
..................................................... 87
A következő használata: OPTION
MENU ......................................... 87
Felvételkészítés a következőn: OPTION
MENU ........................................ 88
7
Példák témákra és megoldások
A golfütés
kielemzése
B F.LASS.FELV. ......................34
Állókép
rögzítése
mozgókép
felvétele
közben
B Dual Rec ..............................33
Közelkép
virágról
B PORTRÉ ..............................91
B FÓKUSZ ..............................89
B KÖZELKÉP ..........................89
Fókuszálás a
kép bal oldalán
lévő kutyára
B FÓKUSZ ..............................89
B FIX FÓKUSZ ........................89
8
Jó kép
készítése
sípályán vagy
tengerparton
B Ellenfény.............................. 34
B TENGERPART..................... 91
B HÓ....................................... 91
Gyerek a
színpadon
reflektorfényben
B REFLEKTOR ....................... 91
Tűzijáték a
maga teljes
pompájában
B TŰZIJÁTÉK ......................... 91
B FÓKUSZ.............................. 89
Gyenge fénynél
alvó gyermek
B NightShot ............................ 33
B COLOR SLOW SHTR.......... 92
A kamera használata
Az egyes műveletek sorrendje
A videofelvételhez vagy a fényképkészítéshez külön adathordozót (merevlemez vagy
„Memory Stick PRO Duo”) adhat meg (22. oldal).
b Megjegyzés
A kamera használata
• Ha videokhoz választ ki adathordozót, a képminőséget is válassza ki (HD (high definition) vagy
SD (standard definition)).
• Az alapértelmezett beállítás a következő:
– A rendszer a képeket a merevlemezre HD (high definition) képminőségben rögzíti.
– A fényképek a merevlemezre kerülnek.
• Az adathordozó és a kiválasztott képminőség a felvételkészítési/lejátszási/szerkesztési
műveletekhez érhető el.
B Előkészületek (15. oldal).
x Az adathordozó kiválasztása (22. oldal)
B Felvételkészítés HD (high definition)
képminőségben (30. oldal).
A kamera az AVCHD-formátumú „1920 × 1080/
50i” felbontású szabvánnyal kompatibilis (113.
oldal), amely részletgazdag, gyönyörű képeket
kínál.
b Megjegyzés
• Az alapértelmezett beállítás [HD SP], amely AVCHD-formátumú „1440 × 1080/50i” (74.
oldal).
• Hacsak nem igényel részletesebb kifejtést, ebben a kézikönyvben az „AVCHD 1080i
formátumot” röviden „AVCHD” jelöli.
B Képek lejátszása.
x Megtekintés a kamera LCD-képernyőjén (36.
oldal)
x Megtekintés HD-televízión (43. oldal)
Nagy felbontású, kiváló minőségű HD (high
definition) mozgóképeket tekinthet meg.
z Ötletek
• A televízió és a kamera csatlakoztatásához a képernyőn megjelenő [TV-CSATL.SEGÉDL.]
nyújt segítséget (41. oldal).
• A képeket SD (standard definition) képminőséget támogató TV-készüléken játszhatja le.
9
B A felvett képek mentése.
x Képek átjátszása a belső merevlemezről
„Memory Stick PRO Duo” lemezre (55. oldal).
x Átjátszás más eszközökre (62. oldal)
Az átjátszási képminőség (HD (high definition)
képminőség vagy SD (standard definition)
képminőség) a csatlakoztatott eszköz
függvényében változik. A részleteket lásd a 62. oldalon.
x Szerkesztés számítógépen (49. oldal)
HD (high definition) képminőségű képeket számítógépre importálhat, vagy
képeket lemezre menthet. Lásd: „PMB Guide”.
B Képek törlése.
Ha megtelt az adathordozó, új képek nem
rögzíthetők. Törölje le a kamerára vagy lemezre
mentett képadatokat. Ha törli a képeket, az
adattárolón felszabaduló helyre ismét új képeket
vehet fel.
x A kijelölt képek törlése (52. oldal)
x Minden kép törlése ([HORDOZÓ FORMÁZ], 68. oldal)
10
Mozgóképek felvételi ideje (belső merevlemez)
AVCHD-formátum
Felvételi mód
Hozzávetőleges felvételi idő (óra, perc)
AVC HD 16M (FH)
(legjobb minőség)*
4 óra 50 perc
AVC HD 9M (HQ)
(kiváló minőség)**
9 óra 40 perc
AVC HD 7M (SP)
(szokásos minőség)**
11 óra 50 perc
AVC HD 5M (LP)
(hosszú lejátszás)**
15 óra 10 perc
A kamera használata
HD (high definition) képminőség
* A videok felvétele AVCHD 1920 × 1080/50i formátumban történik.
** A videok felvétele AVCHD 1440 × 1080/50i formátumban történik.
SD (standard definition) képminőség
MPEG2-formátum
Felvételi mód
SD 9M (HQ)
(kiváló minőség)
Hozzávetőleges felvételi idő (óra, perc)
9 óra 40 perc
SD 6M (SP)
(szokásos minőség)
14 óra 30 perc
SD 3M (LP)
(hosszú lejátszás)
27 óra 40 perc
z Ötletek
• A táblázatban a 16M érték az átlagos bitsebességet jelöli. Az M az Mbps értéket jelöli.
• A „Memory Stick PRO Duo” felvételi idejével kapcsolatosan lásd: 25. oldal.
• HD (high definition) képminőség esetén legfeljebb 3 999, SD (standard definition) képminőség
esetén legfeljebb 9 999 jelenet rögzíthető.
• A merevlemezre legfeljebb 9 999 állókép rögzíthető. A „Memory Stick PRO Duo,” kártyával
kapcsolatosan lásd: 79. oldal.
• A maximális folyamatos felvételi idő hozzávetőleg 13 óra.
A kamera a VBR (Variable Bit Rate – változó átviteli sebességű) formátum segítségével igazítja
automatikusan a képminőséget a felvételi körülményekhez. Ennek eredményeképp az
adathordozóra nem minden körülmények között fér ugyanolyan hosszú felvétel.
A gyors mozgást és összetett képeket tartalmazó mozgóképeket a kamera nagyobb átviteli
sebességgel rögzíti, aminek következtében a lemezre ráférő felvétel hossza csökken.
11
A kamera használata
„ HOME” és „ OPTION”
- A kétfajta menü előnyei
„ HOME MENU” - a kamerával végzett műveletek
kiindulópontja
(HELP)
Az elem leírását jeleníti meg (13. oldal)
Kategória
B A HOME MENU kategóriái és elemei
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS)
kategória
Elem
Elem
Oldal
58
LEJÁT.LIST.SZERK.
59
VIDEÓ*
31
NYOMTATÁS
65
FÉNYKÉP*
31
USB CSATL.
51
F.LASS.FELV.
34
TV-CSATL.SEGÉDL.*
42
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategória
Elem
VISUAL INDEX*
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
Oldal
Elem
Oldal
36
VIDEÓHORD.BEÁLL*
INDEX*
38
FOTÓHORD.BEÁLL.*
23
INDEX*
38
HORDOZÓ ADATAI
67
LEJÁTSZÁSI LISTA
59
(EGYÉB) kategória
Elem
12
Oldal
SZER
Oldal
22
HORDOZÓ FORMÁZ*
68
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
71
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
TÖRLÉS*
52
A kamera testre szabása (72. oldal)*.
FOTÓRÖGZÍTÉS
54
VIDEÓMÁSOLÁS
55
FOTÓMÁSOLÁS
56
* Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (26. oldal). A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriában
használható elemekről a 73. oldalon
olvashat.
A következő használata:
HOME MENU
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Példa: [SZER]
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
5 A további műveletekhez kövesse
a képernyőn megjelenő
útmutatást.
A kamera használata
és a POWER kapcsolót a nyíl
irányába elfordítva kapcsolja be a
készüléket.
A HOME MENU képernyő
elrejtése
2 Nyomja meg a
(HOME) A
(vagy B) gombot.
(HOME) B
Érintse meg az
gombot.
B Ha többet szeretne megtudni a
HOME MENU egyes elemeinek
funkciójáról – HELP
1 Nyomja meg a
(HOME)
gombot.
Ekkor megjelenik a HOME MENU.
(HOME) A
3 Érintse meg a kívánt kategóriát.
Példa:
(EGYÉB) kategória
2 Érintse meg a
(HELP) gombot.
A
(HELP) gomb alja
narancssárgává válik.
13
3 Érintse meg azt az elemet,
amelyről többet kíván megtudni.
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához
érintse meg az [IGEN] gombot;
ellenkező esetben a [NEM] gombot.
A HELP kikapcsolása
A 2. lépésben érintse meg ismét a
(HELP) gombot.
A következő használata:
OPTION MENU
Felvétel vagy lejátszás közben csak meg
kell érintenie a képernyőt, és máris
megjelennek az éppen használható
funkciók. Így könnyen végrehajthatók a
különféle beállítások. Részletek a 87.
oldalon találhatók.
(OPTION)
14
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Egy lítium gombelem már eredetileg benne
van.
NP-FH60 típusú akkumulátor (1) (16. és
115. oldal)
Az első lépések
Hálózati tápegység (1) (16. oldal)
Távirányító (1) (125. oldal)
Tápkábel (1) (16. oldal)
21-érintkezős illesztő (47. oldal)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
Handycam Station (1) (16. és 124. oldal)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1)
– Picture Motion Browser (program)
– PMB Guide
– A Handycam kézikönyve (ez a kézikönyv)
„A kamera használati útmutatója” (1)
Komponens A/V kábel (1) (43. oldal)
A/V átjátszókábel (1) (46. és 62. oldal)
USB kábel (1) (63. és 65. oldal)
15
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
5
/CHG
(töltésjelző) lámpa
4
3
5
Akkumulátor
1
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat
2
POWER kapcsoló
Egyenáramú
csatlakozódugó
Hálózati tápegység
A fali
csatlakozóaljzathoz
Tápkábel
Miután felhelyezte a kamerára,
feltöltheti a (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátort (115.
oldal).
3 A POWER kapcsolót a nyíl
irányában elfordítva állítsa OFF
(CHG) helyzetbe (alapértelmezett
beállítás).
b Megjegyzés
• A kamerához nem csatlakoztathat olyan
„InfoLITHIUM” akkumulátort, amely nem
a H sorozathoz tartozik.
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam
Station illesztőállvány DC IN
aljzatához.
Ügyeljen arra, hogy az egyenáramú
csatlakozódugón a v jel felfelé
nézzen.
2 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
4 Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl
irányába.
5 A kamerát teljesen helyezze be a
Handycam Station
illesztőállványba.
Ekkor felgyullad a /CHG
töltésjelző, és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a /CHG
töltésjelző.
b Megjegyzés
• Amikor a Handycam Station
illesztőállványra teszi a kamerát, csukja be a
DC IN aljzat védőfedelét.
16
A kamera kivétele a Handycam
Station illesztőállványból
Kapcsolja ki a készüléket, majd vegye ki
a kamerát a Handycam Station
illesztőállványból úgy, hogy közben a
kamerát és az Handycam Station
illesztőállványt is fogja.
Az akkumulátor levétele
Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe. Tolja el a BATT
(akkumulátorkioldó) kart, és vegye le az
akkumulátort.
b Megjegyzés
Az akkumulátor feltöltése csak a
hálózati tápegység segítségével
Kapcsolja ki a kamerát, majd a hálózati
tápegységet csatlakoztassa a kamera DC
IN aljzatához.
POWER kapcsoló
Az első lépések
BATT
(akkumulátorkioldó) kar
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort vagy a hálózati tápegységet,
ne világítson a
(Mozgókép)/
(Állókép) (20. oldal)/ACCESS lámpa
(30. oldal).
• Ha hosszabb ideig szándékozik tárolni az
akkumulátort, a tárolás előtt merítse le
teljesen (a tárolás részleteiről a 116. oldalon
olvashat).
A fali csatlakozóaljzat
használata áramforrásként
áramforrásként
Ugyanúgy csatlakoztassa, mint amikor
az akkumulátort tölti. Ilyenkor nem fogy
az akkumulátor energiája.
Az akkumulátor
energiaszintjének ellenőrzése
(Battery Info)
A v jellel a jobb
oldalon
Egyenára
mú
csatlakoz
ódugó
DC IN
(egyenáramú
bemenet) aljzat
Nyissa ki a
csatlakozóaljza
tok védőfedelét
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
b Megjegyzés
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a kamerát és az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
17
Kisvártatva 7 másodpercre az
akkumulátor adataival együtt
megjelenik a hozzávetőleges felvételi
idő. Ha akkor nyomja meg a DISP/
BATT INFO gombot, amikor a
képernyőn az akkumulátor adatai
láthatók, akkor ezeket akár 20
másodpercig is megjelenítheti.
Akkumulátor
Szokásos
Folyamatos
felvételi
felvételi idő
idő*
Képminőség
HD
SD
150
185
70
160
185
80
90
355
415
170
200
370
415
180
200
NP-FH70
NP-FH100
A még felhasználható energia (hozzávetőleg)
Töltési idő
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Töltési idő
NP-FH50
135
NP-FH60 (mellékelve)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Akkumulátor
Szokásos
Folyamatos
felvételi
felvételi idő
idő*
Képminőség
HD
NP-FH60
(mellékelve)
18
SD
HD
b Megjegyzés
• Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
– [FELV.MÓD]: SP
– Az LCD háttérvilágítása bekapcsol.
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
A „HD” jelentése HD (high definition)
képminőség, az „SD” jelentése SD
(standard definition) képminőség.
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
A „HD” jelentése HD (high definition)
képminőség, az „SD” jelentése SD
(standard definition) képminőség.
70
90
Lejátszási idő
Felvételi idő
NP-FH50
SD
• Felső rész: Ha az adathordozó merevlemez
Alsó rész: Ha az adathordozó beállítása:
„Memory Stick PRO Duo”
* A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakran
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakran
zoomol, illetve ha gyakran kapcsolja a ki/be
a készüléket.
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
Akkumulátor
HD
SD
80
30
40
75
80
30
40
100
110
50
50
100
110
50
50
Akkumulátor
Képminőség
Lejátszási idő*
HD
SD
NP-FH50
95
100
95
100
NP-FH60 (mellékelve)
130
130
130
130
NP-FH70
205
215
205
215
NP-FH100
470
485
470
485
• Felső rész: Ha az adathordozó merevlemez
Alsó rész: Ha az adathordozó beállítása:
„Memory Stick PRO Duo”
* Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Az első lépések
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor eltávolítása előtt fordítsa a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe,
és kapcsolja ki a
(Mozgókép)/
(Állókép) (20. oldal)/ACCESS lámpát
(30. oldal).
• A /CHG töltésjelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, és pontatlan
információk jelennek meg az akkumulátor
állapotáról (Battery Info) (17. oldal):
– ha az akkumulátort nem megfelelően
helyezte fel,
– ha az akkumulátor sérült,
– ha az akkumulátor elhasználódott (csak a
Battery Info elemhez).
• Ha a hálózati tápegység a kamera vagy a
Handycam Station illesztőállvány DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a hálózati
tápegység nem csatlakozik a fali aljzathoz.
• Ha külön megvásárolható kameralámpát
használ, akkor javasoljuk, hogy a kamerára
NP-FH70 vagy NP-FH100 akkumulátort
tegyen.
• NP-FH30 típusú akkumulátort nem célszerű
használni, mert az ezzel a kamerával csak
rövid ideig teszi lehetővé a felvételt és a
lejátszást.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait. Ha nem így tesz,
a kamera meghibásodhat.
• Ha a hálózati tápegység a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, a kamera
még akkor is feszültség alatt áll, ha
kikapcsolja.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Az időértékeket 25 °C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10 °C–30 °C).
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. Ha a kamera
használata során valamilyen meghibásodást
észlel, a hálózati tápegységet azonnal húzza
ki a fali csatlakozóaljzatból.
• A hálózati tápegységet ne tegye szűk helyre,
például fal és bútor közé.
19
3. lépés: Bekapcsolás és a dátum és az
idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát, vagy megváltoztatja a
POWER kapcsoló helyzetét.
3 Válassza ki a kívánt földrajzi
(HOME)
területet a
/
gombokkal,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
4 Válassza a [NYÁRI IDŐ] elemet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
Érintse meg az
LCD-képernyőn
található gombot.
5A
/
gombok segítségével
állítsa be a [É] (év) lehetőséget.
POWER kapcsoló
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót tolja el
többször a nyíl irányában,
egészen addig, amíg a megfelelő
kijelző világítani nem kezd.
(Mozgókép): Mozgóképek
felvétele
(Állókép): Állóképek, fényképek
rögzítése
Tekintse meg a 3. lépést, ha először
kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
Megjelenik az [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
20
6 Válassza ki az [H] elemet a
/
gombbal, majd adja meg a
hónapot a
/
gombbal.
7 Ugyanígy állítsa be a [N] napot, az
órát és a percet, majd érintse
meg a [TOVÁBB] gombot.
8 Győződjék meg arról, hogy az óra
a pontos időt mutatja, majd
érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
2037-ig bármilyen évszámot
megadhat.
A készülék kikapcsolása
Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
b Megjegyzés
z Ötletek
• Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum
és az idő, az adathordozóra mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető (lásd az [ADATKÓD]
funkciót a 80. oldalon).
• Az „időeltolódással” kapcsolatban lapozzon
a 110. oldalra.
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
működnek megfelelően, állítsa be az
érintőképernyőt (KALIBRÁLÁS) (117.
oldal).
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. A képernyőn megjelenő feliratok
és üzenetek nyelvének kiválasztásához
érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÓRA/
NYELV ÁL.] t [
NYELV
BEÁLL.] (84. oldal).
Az LCD-tábla beállítása
Az LCD-táblát hajtsa ki úgy, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
1a kamerához
képest 90 fokra
Az első lépések
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a dátumot
és az időt a készülék „elfelejti”, mert a
kamera beépített újratölthető eleme
lemerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
újratölthető elemet, majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt (118. oldal).
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. Ez alatt
az idő alatt a kamera nem használható.
• Amikor bekapcsolja a készüléket, a
lencsevédő automatikusan kinyílik.
Becsukódik, amikor a lejátszó képernyőt
választja, vagy kikapcsolja a készüléket.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAPCS], 85.
oldal).
4. lépés:
Beállítások
végrehajtása a
felvétel elkezdése
előtt
2legfeljebb
90 fokra
DISP/BATT INFO
2legfeljebb 180
fokra
Az LCD-képernyő
háttérvilágításának
kikapcsolása, hogy az
akkumulátor hosszabb ideig
maradjon üzemképes
Nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg meg nem jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű élni,
ha a kamerát világos helyen használja,
vagy ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával. Ez a beállítás
nincs hatással a felvett képre. Az LCD
háttérvilágításának bekapcsolásához
nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg el nem tűnik a
szimbólum.
21
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy az LCD-tábla
kinyitásakor vagy állásának és szögének
beállításakor ne nyomja meg az LCDképernyő keretén található gombokat.
z Ötletek
• Ha az LCD-táblát 180 fokkal elfordítja,
akkor úgy csukhatja be, hogy az LCDképernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
• Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [HANG/KÉP-BEÁLL.] t [LCDFÉNYERŐ] (82. oldal), majd állítsa be az
LCD-képernyő fényerősségét.
• A DISP/BATT INFO gomb egyes
megnyomásaira az információ megjelenik
vagy eltűnik (megjelenik y eltűnik).
A kéztámasz beállítása
Feszítse meg a kéztámaszt, és
megfelelően tartsa a kamerát.
5. lépés: Az
adathordozó
kiválasztása
A kamerán felvételi/lejátszási/
szerkesztési adathordozóként a
merevlemezt vagy a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát adhatja
meg. A videokhoz és fényképekhez
külön-külön válassza ki az
adathordozót.
Videok és fényképek esetén az
alapértelmezett beállítás a merevlemez.
Merevlemez
„Memory Stick”
Mozgókép
Állókép
b Megjegyzés
• A kiválasztott adathordozón felvételi/
lejátszási/szerkesztési műveleteket végezhet.
Ha adathordozót szeretne cserélni, válassza
ki újból az adathordozót.
z Ötletek
• A felvételi idővel kapcsolatosan lásd a 11. és
25. oldalt.
• Két adathordozó közötti átjátszáshoz lásd az
55. oldal. oldalt.
Válassza ki az
adathordozót a
mozgóképek számára.
1 Érintse meg a következőket a
kamera LCD-képernyőjén:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t
[VIDEÓHORD.BEÁLL].
Ekkor megjelenik a mozgóképekhez
az adathordozó-beállítást kínáló
képernyő.
22
2 Érintse meg a kívánt
adathordozót.
3 Érintse meg a következőt: [IGEN]
t
adathordozót, és jelölje meg a
képminőséget.
A
a HD (high definition)
képminőséget jelenti, az
az SD
(standard definition) képminőséget
jelenti.
3 Érintse meg a következőt: [IGEN]
t
.
A mozgóképek adathordozója
megváltozott.
Az állóképek
adathordozójának
kiválasztása
1 Érintse meg a következőket a
kamera LCD-képernyőjén:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t
[FOTÓHORD.BEÁLL.].
Ekkor megjelenik az állóképekhez az
adathordozó-beállítást kínáló
képernyő.
Az adathordozó-beállítás
ellenőrzése
Az első lépések
2 Érintse meg a kívánt
.
Az állóképek adathordozója
megváltozott.
1 Forgassa el többször a POWER
kapcsolót annak a
(Mozgókép)/
(Állókép) lámpának a bekapcsolásához,
amelynek le szeretné ellenőrizni az
adathordozóját.
2 Ellenőrizze a képernyőn látható
adathordozó-ikont.
Adathordozó ikon
: Merevlemez
: „Memory Stick PRO Duo”
A következő behelyezése:
„Memory Stick PRO Duo”
Készítsen elő egy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, ha
adathordozónak a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát választotta ki.
A kamerában használható „Memory
Stick” memóriakártyákkal
kapcsolatosan lásd: 2. oldal.
1 Helyezze ne a következőt:
„Memory Stick PRO Duo.”
1 Nyissa fel a Memory Stick Duo
fedelet a nyíl irányába.
23
2 A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát helyezze be
kattanásig a Memory Stick Duo
kártyanyílásba.
3 Zárja le a Memory Stick Duo
fedelet.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára csak állóképeket
kíván rögzíteni, érintse meg a [NEM]
gombot.
A „Memory Stick PRO Duo”
kivételekhez
ACCESS lámpa („Memory
Stick PRO Duo”)
2 Ha a „Memory Stick PRO Duo” a
mozgóképhez kiválasztott
adathordozó, fordítsa el a
POWER kapcsolót, amíg a
(Mozgókép) lámpa világítani
nem kezd.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el a kapcsolót.
Az LCD-képernyőn megjelenik a [Új
képkezelő fájl készítése.] képernyő,
ha új „Memory Stick PRO Duo”
kártyát helyez be.
24
Nyissa ki a Memory Stick Duo fedelet,
és óvatosan, egy mozdulattal nyomja be
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
b Megjegyzés
• Felvételkészítés közben ne nyissa fel a
Memory Stick Duo fedelét.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát rossz irányba próbálja
beerőltetni a kártyanyílásba, a „Memory
Stick PRO Duo”, a Memory Stick Duo
kártyanyílás, vagy a képadat megsérülhet.
• Ha a [Nem sikerült új képkezelő fájlt
készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő
üres hely.] megjelenik a 3. lépésben,
formázza a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (68. oldal). Ne feledje, hogy
a formázás miden adatot töröl a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyáról.
• Amikor beteszi vagy kiveszi a „Memory
Stick PRO Duo” kártyát, vigyázzon, hogy a
„Memory Stick PRO Duo” ne ugorjon ki a
kamerából, és ne essen le.
Teljesítmény és hozzávetőleges
felvételi idő, „Memory Stick PRO
Duo” (Egység: perc)
A ( )-ben levő szám a legkisebb felvételi
idő.
HD (high definition) képminőség
AVC
HD
9M
(HQ)
AVC
HD
7M
(SP)
AVC
HD
5M
(LP)
1 GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2 GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4 GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8 GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
Az első lépések
AVC
HD
16M
(FH)
SD (standard definition) képminőség
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1 GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2 GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4 GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8 GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Megjegyzés
• A táblázatban a Sony Corporation által
gyártott „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyák esetén mért értékek
szerepelnek. A készíthető felvétel hossza
függ a felvétel körülményeitől, a
[FELV.MÓD] (74. oldal) beállításától és a
„Memory Stick” memóriakártya típusától.
z Ötletek
• A felvehető állóképek számáról a 79.
oldalon találhat adatokat.
25
Felvétel/lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam működés)
Easy Handycam üzemmódban csaknem minden beállítást automatikusan állít be a
készülék, így Önnek a felvételhez vagy lejátszáshoz nem kell az aprólékos
beállításokkal foglalkoznia. A jobb olvashatóság érdekében a képernyőn a szöveg
nagyobb betűkkel írva jelenik meg. Az összes kép a kiválasztott adathordozóra kerül
(22. oldal).
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el a kapcsolót.
Mozgókép felvétele
1 Állítsa a G POWER
kapcsolót a nyíl
irányába, amíg a
(Mozgókép) lámpa
világítani nem kezd.
2 Nyomja meg a következőt: EASY
I.
EASY
Állókép felvétele
1 Állítsa a G POWER
kapcsolót a nyíl
irányába, amíg az
(Állókép) lámpa
világítani nem kezd.
2 Nyomja meg a következőt: EASY
I.
Ekkor az LCD-képernyőn
megjelenik az
szimbólum.
3 A felvétel elkezdéséhez nyomja
meg a START/STOP H (vagy D)
gombot.*
EASY
Ekkor az LCD-képernyőn
megjelenik az
szimbólum.
3 A PHOTO gombot F kissé
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd nyomja
le teljesen a gombot B (zárhang
hallható).
[KÉSZ] b [FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg
ismét a START/STOP gombot.
26
Villog bFolyamatosan világít
* A [FELV.MÓD] beállítása [HD SP] vagy [SD SP] (74. oldal).
z Ötletek
• Easy Handycam működés közben az arcok keretben jelennek meg ([ARCFELISMERÉS], 78.
oldal).
A rögzített mozgó- és állóképek lejátszása
1 A G POWER kapcsolót elfordítva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a következőt:
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) A (vagy E).
Az egyes lapokon a legutóbb lejátszott/felvett képnél jelenik meg
(„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára rögzített állókép esetén: B)
Dátum szerint keres
meg képeket (39.
oldal)
HOME MENU
Előző 6 kép
Felvétel/lejátszás
A VISUAL INDEX képernyő megjelenik az LCD-képernyőn (néhány
másodpercre szükség lehet).
Következő 6 kép
HDD
Visszatér a felvételi
képernyőre
1
2
3
4
*
:Átvált a Filmtekercs-index képernyőre.
:Átvált a Arcindex képernyőre.
: HD (high definition) képminőséggel jelenít meg mozgóképet.*
: Állóképeket jelenít meg.
jelenik meg, ha kiválaszt egy SD (standard definition) képminőségű mozgóképet itt:
[VIDEÓHORD.BEÁLL] (22. oldal).
27
3 Kezdje el a lejátszást.
Mozgókép:
Érintse meg a
vagy az
fület, majd jelölje ki a lejátszani kívánt mozgóképet.
Érintésre átvált a Lejátszás és a Szünet között
Vissza (a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre)
A mozgókép
eleje/előző
mozgókép
Következő
mozgókép
A felvétel dátuma/
időpontja*
Állj (átvált a
VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre)
Vissza/Előre
* Az [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (80. oldal).
z Ötletek
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezünk az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
• Ha szünetben megnyomja a
/
gombot, lelassíthatja a lejátszás ütemét.
• Ha módosítani kívánja a hangerőt, akkor érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANGBEÁLLÍTÁS] t [HANGERŐ], majd érintse meg a
gombokat.
Állókép:
Érintse meg a
szimbólumot, majd válassza ki a lejátszani kívánt állóképet.
Diabemutató (40. oldal)
Vissza (a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre)
Átvált a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre
A felvétel dátuma/
időpontja*
Előző/következő
* Az [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (80. oldal).
z Ötletek
• Az adathordozó módosításához válassza ki az adathordozót itt: [VIDEÓHORD.BEÁLL]/
[FOTÓHORD.BEÁLL.] (22. oldal).
28
/
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg újból az EASY I gombot.
Az
eltűnik az LCD-képernyőről.
A menü használata Easy
Handycam üzemmódban
A módosítható menüelemeket a
(HOME) gombot C (vagy B)
megnyomva jelenítheti meg (12. és 72.
oldal).
b Megjegyzés
Felvétel/lejátszás
• A legtöbb menüelem automatikusan gyári
alapértelmezett beállítását veszi fel. Egyes
menüelemek értéke nem módosítható. A
részleteket lásd a 96. oldalon.
• Az
(OPTION) MENU nem használható.
• Ha effektusokkal kívánja színesíteni a
felvételeket, vagy ha módosítani szeretné a
beállításokat, lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
Az Easy Handycam
üzemmódban nem használható
gombok
Egyes gombok és funkciók nem
használhatók Easy Handycam
üzemmódban, mert azok hatását a
készülék automatikusan állítja be (96.
oldal). Ha nem használható műveletet
kísérel meg végrehajtani, megjelenik az
[Easy Handycam üzemmódban nem
használható.] üzenet.
29
Felvételkészítés
A képek az adathordozó beállításokban megadott adathordozóra kerülnek (22. oldal).
A gyári beállítás szerint a mozgóképek és az állóképek a merevlemezre kerülnek.
(HOME) D
Lencsevédő
A készülék
PHOTO E bekapcsolásakor
automatikusan kinyílik.
(HOME) A
START/STOP B
ACCESS-lámpa (merevlemez)
/CHG
(töltésjelző) lámpa
START/
STOP F
(Mozgókép)/
(Állókép) lámpa
ACCESS-lámpa
(„Memory Stick PRO
Duo”)
POWER kapcsoló C
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban van, tartsa
lenyomva a zöld gombot, és fordítsa el a kapcsolót.
b Megjegyzés
• Ha a felvétel befejezése után is ég vagy
villog az ACCESS-lámpa, az azt jelenti,
hogy a kamera még mindig adatokat ír az
adathordozóra. Óvja a kamerát az ütéstől,
rázkódástól, és ne távolítsa el az
akkumulátort és a hálózati tápegységet.
• Ha egy mozgóképfájl mérete meghaladja a 2
GB-ot, a felvétel automatikusan egy új
mozgóképfájlban folytatódik.
z Ötletek
• A kamerában használható „Memory Stick”
memóriakártyákkal kapcsolatosan lásd: 2.
oldal.
30
• A felvételi időt és a fennmaradó kapacitást a
következők megérintésével ellenőrizheti le:
(HOME) A (vagy D) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t
[HORDOZÓ ADATAI] (60. oldal).
Mozgókép felvétele
1 Állítsa a C POWER kapcsolót a
nyíl irányába, amíg a
(Mozgókép) lámpa világítani
nem kezd.
2 Nyomja meg a START/STOP
gombot F (vagy B).
Állókép felvétele
1 Állítsa a C POWER kapcsolót a
nyíl irányába, amíg az
(Állókép) lámpa világítani nem
kezd.
2 Nyomja meg enyhén a PHOTO E
[KÉSZ] b [FELV.]
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a START/STOP F gombot
(vagy B).
z Ötletek
• A felvételi idővel és a felvehető képek
számával kapcsolatosan lásd a következő
oldalakat: 11., 25. és 79.
• Mozgóképfelvétel közben állóképeket vehet
fel, ha megnyomja a következőt: PHOTO
E ([Dual Rec], 33. oldal).
• Az érzékelt arcon keret látható, és a
rendszer automatikusan optimalizálja az
érzékelt képet ([ARCFELISMERÉS], 78.
oldal).
• Ha mozgóképfelvétel közben a rendszer
arcot érzékel, a
villog, és az érzékelt arc
az indexbe kerül. A kívánt jelenetet
lejátszáskor arckép alapján is megkeresheti
([Arcindex], 38. oldal).
• A felvett mozgóképekből állóképeket
menthet el (54. oldal).
Felvétel/lejátszás
gombot a fókusz beállításához A
(hangjelzés hallható), majd
nyomja le teljesen a B gombot
(zárhang hallható).
Villog bFolyamatosan világít
jelenik meg a
vagy
szimbólum mellett. A kép rögzítése
akkor fejeződik be, amikor a
képernyőről eltűnik a
szimbólum.
• Ha másik felvételi módra kíván átváltani,
akkor érintse meg a következőket:
(HOME) A (vagy D) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[VIDEÓ] vagy [FÉNYKÉP].
31
Zoomolás
Az eredeti méret 15-szörösére
nagyíthatja fel a képeket a motoros
zoom karjával, vagy az LCD keretén
található zoom gombokkal.
Életszerűbb hangfelvétel
(5,1 csatornás térhatású
hangfelvétel)
A beépített mikrofonnal Dolby Digital
5.1ch térhatású hang rögzíthető. Így ha a
mozgóképet 5,1 csatornás térhatású hang
lejátszásra alkalmas készülékkel játssza
le, az eredeti hangzásvilágot élvezheti.
Beépített mikrofon
Széles látószög:
(Széles látószög)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1 csatornás
térhatású hang
Szójegyzék (130. oldal)
b Megjegyzés
Közeli nézet: (Telefotó)
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. A gyorsabb zoomoláshoz
jobban mozgassa el.
b Megjegyzés
• Ujját tartsa a zoom karon. Ha leveszi ujját a
zoom karról, a motoros zoom működésének
hangja is rákerülhet a felvételre.
• Az LCD-képernyő keretén található zoom
gombokkal nem lehet befolyásolni a
zoomolás sebességét.
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban kb. 80 cm.
z Ötletek
• Ha mozgókép felvételekor 15-szörösnél
nagyobb zoomolást szeretne elérni,
használja a [DIGIT.ZOOM] funkciót (75.
oldal).
32
• Ha a kamerán 5,1 csatornás hangot játszik
le, a rendszer az 5,1 csatornás hangot
automatikusan 2 csatornásra állítja.
• A HD (high definition) képminőség esetén
rögzített 5,1 csatornás térhatású hang
lejátszásához 5,1 csatornás térhatású hang
lejátszásra képes AVCHD-formátumú
készülékre van szükség.
• Ha a kamerát HDMI-kábellel (nem
mellékelt tartozék) csatlakoztatja, a HD
(high definition) képminőséggel felvett
mozgóképek hangja automatikusan 5,1
csatornás lesz.
Az SD (standard definition) képminőségű
mozgóképek hangja 2 csatornás lesz.
• A kamerával felvett mozgóképeket
számítógéppel és a mellékelt program
segítségével lemezre írhatja. Ha ezt a lemezt
5,1 csatornás térhatású rendszeren játssza le,
valósághű hangzást élvezhet.
z Ötletek
• A felvétel hangját a következők közül
választhatja ki: [5.1ch TÉRHATÁSÚ]
(
) vagy [2ch SZTEREÓ] (
)
([HANGZÁSMÓD], 75. oldal).
Felvételkészítés gyors
elkezdése (QUICK ON)
z Ötletek
• Ha a POWER kapcsoló beállítása
(Mozgókép), az állóképek mérete
[
3,0M] (16:9 széles) vagy [2,2M] (4:3-as)
lesz.
• Felvételkészenléti üzemmódban ugyanúgy
lehet állóképeket rögzíteni, mint akkor,
amikor az
(Állókép) kijelző világít.
Ekkor a vaku is használható.
Felvételkészítés sötétben
(NightShot)
Felvétel/lejátszás
Ha megnyomja a QUICK ON gombot, a
kamera a kikacsolás helyett készenléti
módba (energiatakarékos módba) lép.
Készenléti módban villog a QUICK ON
lámpa. Nyomja meg újból a QUICK ON
gombot, hogy a következő
felvételkészítés 1 másodpercen belül
elinduljon.
z Ötletek
• Készenléti módban az akkumulátor
energiaszintje a szokásos felvételkészítés
közbeni szint felével csökken, így kímélheti
az akkumulátor teljesítményét.
• Ha készenléti állapotban a kamerát egy
adott ideig nem használja, a kamera
automatikusan kikapcsol. Megadhatja azt az
időt, amíg a kamera bekapcsolva marad,
mielőtt automatikusan készenléti módra
kapcsolna ([GYORS BE KÉSZENL], 85.
oldal).
Infravörös érzékelő
Ha a NIGHTSHOT kapcsolót a ON
lehetőségre állítja, megjelenik a
szimbólum. Sötét helyeken vehet fel
képeket.
b Megjegyzés
Kiváló minőségű állóképek
rögzítése mozgókép
felvétele közben (Dual Rec)
A PHOTO gomb megnyomásával
mozgókép felvétele esetén kiváló
minőségű állóképeket rögzíthet.
b Megjegyzés
• Mozgókép felvétel esetén nem használhatja
a vakut.
•
jelenik meg, ha a felvételi adathordozón
nincs elég hely, vagy ha folyamatosan
állóképeket rögzít.
megjelenése közben
nem vehet fel állóképeket.
• A NightShot és a Super NightShot funkció
infravörös fényt használ. Ezért ügyeljen
arra, hogy ujjával vagy más tárggyal ne
takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót.
• Vegye le a konverziós lencsét (nem
mellékelt tartozék).
• Ha az automatikus fókuszbeállítás során
problémák merülnek fel, állítsa be kézzel a
fókuszt ([FÓKUSZ], 89. oldal).
• Világos környezetben ne használja se a
NightShot, se a Super NightShot funkciót.
Ha nem így tesz, a kamera meghibásodhat.
33
z Ötletek
• Világosabb kép rögzítéséhez használja a
Super NightShot funkciót (92. oldal). Ha azt
szeretné, hogy a kép valósághűbb módon
tükrözze az eredeti színeket, használja a
Color Slow Shutter funkciót (92. oldal).
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Gyors mozgás lassított
felvétele (F.LASS.FELV.)
Az olyan gyorsan mozgó tárgyakról és
gyors történésekről, amelyeket a
szokásos felvételi beállításokkal nem
lehet rögzíteni, mintegy 3 másodpercig
folyamatos lassított felvétel készíthető.
Ezt a funkciót gyors mozgás, például
golfozás vagy teniszezés felvételekor
célszerű használni.
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[F.LASS.FELV.].
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg a .
(ellenfényt kompenzáló) gombot a .
megjelenítéséhez. Az ellenfényt
kompenzáló funkció visszavonásához
nyomja meg újból a . (ellenfényt
kompenzáló) gombot.
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
A kamera egy (kb.) 3 másodperces
mozgóképet 12 másodperces lassított
mozgóképként rögzít.
[Felvétel…] eltűnik a felvétel
befejeződésekor.
A folyamatos lassított felvétel
leállításához érintse meg a
gombot.
A beállítások megváltoztatása
A kamerához viszonyítva nyissa ki 90
fokban LCD-táblát (1), majd fordítsa
el a lencse felé 180 fokkal (2).
z Ötletek
• Ekkor az LCD-képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
34
Érintse meg az
(OPTION) t
fület, majd válassza ki a módosítani
kívánt beállítást.
• [IDŐZÍTÉS]
A START/STOP megnyomását
követően válassza ki a felvétel
kezdőpontját. A gyári beállítás [3mp
TOVÁBB].
[3mp TOVÁBB]
[3mp ELŐBB]
b Megjegyzés
• A (kb.) 3 másodperces mozgókép felvétele
alatt nem rögzíthető hang.
• A [F.LASS.FELV.] képminősége nem olyan
jó, mint a normál felvételé.
• Easy Handycam üzemmódban a
[F.LASS.FELV.] funkció nem használható.
Lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból.
Felvétel/lejátszás
• [HANGFELVÉTEL]
Ha a lassított mozgóképre hangot
(például beszélgetést) is rögzíteni
kíván, válassza az [BE] (
) elemet (a
gyári beállítás [KI]). A kamera az alatt
a kb. 12 másodperc alatt, amíg az 2
lépésben a [Felvétel…] üzenet látható,
a hangot is rögzíti.
35
Felvétel/lejátszás
Lejátszás
Lejátszhatja az adathordozó beállításban kiválasztott adathordozón található képeket
(22. oldal).
Az alapértelmezett beállításban a rendszer a merevlemezen található képeket játssza le.
Lencsevédő
Bezáródik, amikor megjelenik az INDEX
képernyő
A motoros zoom
gombja D
POWER kapcsoló E
(HOME) A
(HOME) B
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) C
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) F
1 A POWER kapcsolót E elfordítva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) F (vagyC) gombot.
A VISUAL INDEX képernyő megjelenik az LCD-képernyőn (néhány
másodpercre szükség lehet).
Az egyes lapokon a legutóbb lejátszott/felvett képnél jelenik meg
(B „Memory Stick PRO Duo” kártyára vett kép esetén)
HOME MENU
Képeket választ ki
dátumuk alapján
(39. oldal)
Előző 6 kép
Következő 6 kép
HDD
Visszatér a
felvételi
képernyőre
1
2
3
4
*
36
(OPTION)
:Átvált a Filmtekercs-index képernyőre (38. oldal).
:Átvált a Arcindex képernyőre (38. oldal).
: HD (high definition) képminőséggel jelenít meg mozgóképet.*
: Állóképeket jelenít meg.
jelenik meg, ha kiválaszt egy SD (standard definition) képminőségű mozgóképet itt:
[VIDEÓHORD.BEÁLL] (22. oldal).
z Ötletek
• A VISUAL INDEX képernyőn megjelenő képek száma a motoros zoom karral D módosítható:
6 y 12. Ha rögzíteni kívánja ezt a számot, akkor nyomja meg meg rendre a következőket:
(HOME) B (vagy A) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [MEGTEK.BEÁLL.] t
[
MEGJELENÍT] (81. oldal).
3 Kezdje el a lejátszást.
Mozgóképek lejátszása
Érintse meg a
mozgóképet.
vagy az
fület, majd jelölje ki a lejátszani kívánt
A mozgókép eleje/előző
mozgókép
Következő mozgókép
Állj (átvált a INDEX
áttekintő képernyőre)
(OPTION)
Felvétel/lejátszás
Érintésre átvált a Lejátszás és a Szünet között
Vissza (a INDEX
áttekintő képernyőre)
Vissza/Előre
z Ötletek
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezünk az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét a INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
/
• Ha a mozgóképet lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
gombot.
/
gomb egyszeri megérintése a vissza/előrecsévélés sebességét kb. 5-szörösére
•A
növeli, kétszeri megérintése kb. 10-szeresére, háromszori megérintése kb. 30-szorosára, négyszeri
megérintése pedig kb. 60-szorosára növeli.
Állóképek megtekintése
Érintse meg a
, majd válassza ki a lejátszani kívánt állóképet.
Vissza (a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre)
Diabemutató (40. oldal)
Átvált a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
(OPTION)
Előző/következő
A hangerő beállítása
Érintse meg rendre a következőket:
(OPTION) t
a
/
gombbal állítsa be a hangerőt.
fül t [HANGERŐ], majd
37
z Ötletek
• Ha másik lejátszási módra kíván átváltani,
akkor érintse meg a következőket:
(HOME) B (vagy A) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [VISUAL INDEX].
A kívánt kép megkeresése
adott pont alapján
(Filmtekercs-index)
4 Érintse meg a
/
gombot
kívánt jelenet kereséséhez, majd
érintse meg a lejátszani kívánt
jelenetet.
A lejátszás a kiválasztott jelenettől
kezdődik el.
A mozgóképek időszakokra oszthatók,
és az INDEX képernyőn az egyes
időszakok első jelenete jelenik meg. A
mozgókép a kijelölt mintaképtől kezdve
játszható le.
A művelet előtt válassza ki azt az
adathordozót, amely a lejátszani kívánt
mozgóképet tartalmazza (22. oldal).
z Ötletek
1 A POWER kapcsolót eltolva
Az áttekintő képernyő arcképekként
megjeleníti a mozgóképfelvétel során
felismert arcokat.
A mozgókép a kijelölt arcképtől kezdve
játszható le.
A művelet előtt válassza ki azt az
adathordozót, amely a lejátszani kívánt
mozgóképet tartalmazza (22. oldal).
kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
2 Érintse meg a
(Filmtekercs-
index) gombot.
Visszatér a VISUAL INDEX képernyőhöz.
• Megjelenítheti a [Filmtekercs-index]
képernyőt, ha megérinti a következőket:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [
INDEX].
A kívánt jelenet keresése
arc alapján (Arcindex)
1 A POWER kapcsolót eltolva
kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
Állítsa be az időközt, amely alapján a rendszer
létrehozza a mozgóképek jeleneteinek mintaképét.
3 Érintse meg a
/
kívánt mozgókép
kiválasztásához.
38
gombokat a
2 Érintse meg a
(Arcindex)
gombot.
A kívánt kép megkeresése
dátuma alapján (Dátummutató)
Visszatér a VISUAL INDEX képernyőhöz.
Dátuma alapján hatékonyan
megkeresheti a kívánt képet.
A művelet előtt válassza ki azt az
adathordozót, amely a lejátszani kívánt
képet tartalmazza (22. oldal).
b Megjegyzés
/
kívánt mozgókép
kiválasztásához.
gombokat a
• A Dátum-mutató funkció nem használható a
„Memory Stick PRO Duo ”
memóriakártyán található képek esetén.
1 A POWER kapcsolót eltolva
4 Érintse meg a
/
gombot,
majd a jelenet megtekintéséhez
érintse meg a kívánt arcképet.
A lejátszás a jelenet elejétől, a
kiválasztott arcképtől kezdődik.
kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Felvétel/lejátszás
3 Érintse meg a
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
2 Ha mozgóképet keres, érintse
b Megjegyzés
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel
egyes arcokat.
Például: szemüveges, kalapos vagy nem a
kamera felé forduló emberek esetén.
• A felvételkészítés előtt állítsa az
[
INDEX BEÁLL.] elemet az [BE]
beállításra (alapértelmezett beállítás),
mielőtt az [
INDEX] helyről szeretne
lejátszani (78. oldal). Bizonyosodjon meg,
hogy a
villog, és az érzékelt arcképeket a
rendszer az [Arcindex] helyen tárolja.
meg a
vagy az
állóképet keres, a
meg.
fület. Ha
fület érintse
3 Érintse meg a dátumot a
képernyőn.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
képek felvételi dátumának listája.
Visszatér a VISUAL INDEX képernyőhöz.
z Ötletek
• Megjelenítheti a [Arcindex] képernyőt, ha
megérinti a következőket:
(HOME) t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t
[
INDEX].
39
4A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt kép dátumét,
majd érintse meg az
gombot.
Állóképek sorozatának
lejátszása (Diabemutató)
Ekkor a VISUAL INDEX
képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített képek.
z Ötletek
• A [Filmtekercs-index]/[Arcindex]
képernyőn használhatja a Dátum-mutató
funkciót, ha végrehajtja a 3. -4. lépéseket.
A lejátszás közbeni zoom
használata
Az állóképet eredeti méretének 1,1-5szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom karjával, és
az LCD-képernyő keretén található
zoom gombokkal is beállítható.
Az állóképeket lejátszó képernyőn
érintse meg a
gombot.
A kijelölt képpel kezdve elindul a
diabemutató.
A diabemutató leállításához érintse meg
a
gombot.
Az újraindításhoz ismét érintse meg a
gombot.
b Megjegyzés
• Diabemutató lejátszása közben nem
használható a lejátszási zoom funkció.
z Ötletek
1 Játssza le a kinagyítani kívánt
állóképet.
2 A T (telefotó) segítségével nagyítsa
fel az állóképet.
A képernyőn keret jelenik meg.
3 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelenő keret
közepére kíván helyezni.
4 A W (széles látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a
40
gombot.
• A diabemutatót úgy is lejátszhatja, hogy
rendre megérinti a következőket:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS] a VISUAL INDEX
képernyőn.
• Ha folyamatos diabemutatóra van szüksége,
rendre válassza ki a következőket:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS BEÁLL.]. A gyári beállítás
[BE] (folyamatos lejátszás).
A felvétel megtekintése televíziókészüléken
A készülékek csatlakoztatásának módja,
és a televízió képernyőjén látható kép
minősége (HD (high definition)/SD
(standard definition)) a csatlakoztatott
televízió típusától és a használt
csatlakozóktól függően eltérő lehet.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (16. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülék
használati útmutatóját is.
b Megjegyzés
A/V
távcsatlakozó
Az egyes műveletek
sorrendje
Felvétel/lejátszás
• Ha a képeket x.v.Color rendszerű
televíziókészüléken kívánja majd lejátszani,
felvételkészítéskor az [X.V.COLOR]
értékét állítsa [BE]-re (76. oldal).
Előfordulhat, hogy lejátszáskor a televízión
is be kell állítani bizonyos dolgokat. A
részletek a televízió használati
útmutatójában találhatók.
Az LCD-képernyőn megjelenő [TVCSATL.SEGÉDL.] képernyő
utasításait követve könnyűszerrel
csatlakoztathatja a kamerát és a
televíziót.
A televízión a bemenetet irányítsa
arra az aljzatra, amelyet a
kamerához csatlakoztatott.
Hívja segítségül a televíziókészülék
használati útmutatóját.
r
A [TV-CSATL.SEGÉDL.] utasításait
követve csatlakoztassa a kamerát
és a televíziót.
r
A létrehozott csatlakoztatásnak
megfelelően állítsa be a kamera
kimenetét (43. oldal).
b Megjegyzés
• A kamera és a Handycam Station A/V
távcsatlakozó vagy A/V OUT-csatlakozóval
(121. és 124. oldal) felszerelt. Csatlakoztassa
az A/V-csatlakozókábelt vagy a komponens
A/V-kábelt a Handycam Station egységhez
vagy a kamerához. A/V átjátszókábelt vagy
komponens A/V-kábelt egyszerre ne dugjon
be a Handycam Station egységbe és a
kamerába, mert romolhat a kép minősége.
41
A legmegfelelőbb
csatlakoztatási mód
kiválasztása – TVCSATL.SEGÉDL.
A kamera tanácsokkal segíti, hogy
megtalálja a kamera és a
televíziókészülék csatlakoztatásának
legelőnyösebb módját.
1 Kapcsolja be a kamerát, és
érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [TVCSATL.SEGÉDL.].
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a
/
megérintésével lapozhat.
2 Érintse meg a képernyőn
megjelenő kérdésre adandó
választ.
Eközben a megfelelő módon
csatlakoztassa a kamerát és a
televíziókészüléket.
42
Csatlakoztatás HD (high definition) televízióhoz
A HD (high definition) képminőséggel rögzített képeket a televízión HD (high
definition) képminőségben nézheti. Az SD (standard definition) képminőséggel
rögzített képeket a televízión SD (standard definition) képminőségben nézheti.
Felvétel/lejátszás
t (43. oldal)
t (44. oldal)
: Jel áramlásának
iránya
Típus
A
Kamera
1
Kábel
TV
Komponens A/V-kábel
(mellékelt)
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
Beállítás a HOME MENU
menüből
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t
[KOMPONENS] t
[1080i/576i] (83. oldal)
(Vörös) PR/CR
(Fehér)
(Vörös)
b Megjegyzés
• Ha csak komponens videot csatlakoztat, a rendszer az audio jeleket nem viszi ki. Csatlakoztassa a
fehér és vörös csatlakozókat a kimeneti audio jelekhez.
43
: Jel áramlásának
iránya
Típus
Kamera
B
2
Kábel
TV
HDMI kábel (nem mellékelt tartozék)
Beállítás a HOME MENU
menüből
HDMI
IN
b Megjegyzés
• HDMI-emblémával ellátott HDMI-kábelt használjon.
• A kamera számára egyik oldalán mini HDMI csatlakozódugóval, másik oldalán a televízió
csatlakoztatásához megfelelő csatlakozódugóval rendelkező kábelt használjon.
• Ha a képek szerzői jogi védelmet biztosító jeleket tartalmaznak, a kamera nem továbbítja őket a
HDMI OUT aljzaton át.
• Ezzel a csatlakoztatással egyes televíziókészülékek nem működnek megfelelően (például nincs
hang vagy kép).
• Ne csatlakoztassa a kamera HDMI OUT aljzatát és a külső eszköz HDMI OUT aljzatát a HDMIkábellel. Ha nem így tesz, a kamera meghibásodhat.
• Ha a csatlakoztatott eszköz kompatibilis az 5,1 csatornás térhatású hanggal, a HD (high
definition) képminőséggel felvett mozgóképeket a rendszer automatikusan 5,1 csatornás
térhatású hanggal viszi ki. A rendszer a SD (standard definition) képminőséggel felvett
mozgóképeket 2 csatornás hangra konvertálja.
Csatlakoztatás nem HD (nem high definition) 16:9-es (széles
képernyős) vagy 4:3-as televízióhoz
A HD (high definition) képminőséggel rögzített képeket a televízión – átalakítás után
– SD (standard definition) képminőségben nézheti. Az SD (standard definition)
képminőséggel rögzített képeket a televízión SD (standard definition) képminőségben
nézheti.
t (45. oldal)
44
t (45. oldal)
t (46. oldal)
A vízszintes-függőleges arány beállítása a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)
A televízió-képernyő méretarányának megfelelően állítsa a [TV TÍPUSA] értékét
[16:9]-re vagy [4:3]-ra (83. oldal).
b Megjegyzés
• Ha a 16:9-es jeleket kezelni nem képes 4:3-as televízión kíván SD (standard definition)
képminőséggel felvett mozgóképeket lejátszani, akkor a kép felvételekor a kamerán érintse meg a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [VIDEÓBEÁLL.] t
[SZÉLESVÁSZNÚ] t [4:3] (75. oldal).
: Jel áramlásának
iránya
C
Kamera
1
Kábel
TV
Komponens A/V-kábel
(mellékelt)
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
Beállítás a HOME MENU
menüből
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t
[KOMPONENS] t
[576i] (83. oldal)
(Vörös) PR/CR
(Fehér)
(Vörös)
Felvétel/lejátszás
Típus
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/
[4:3]* (83. oldal)
b Megjegyzés
• Ha csak komponens videot csatlakoztat, a rendszer az audio jeleket nem viszi ki. Csatlakoztassa a
fehér és vörös csatlakozókat a kimeneti audio jelekhez.
D
A/V-csatlakozókábel S VIDEO
lehetőséggel (nem mellékelt tartozék)
1
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/
[4:3]* (83. oldal)
(Fehér)
(Vörös)
(Sárga)
b Megjegyzés
• Ha csak az S VIDEO csatlakozódugó (S VIDEO csatorna) van bedugva, akkor a rendszer nem
viszi ki a hangjeleket. Hangjelek kiviteléhez csatlakoztassa a fehér és vörös csatlakozókat a
televízió audiobemeneti csatlakozójába.
• Ez a csatlakoztatási mód nagyobb felbontású képeket eredményez, mint az A/V-átjátszókábellel
történő csatlakoztatás (
csatlakoztatási mód).
45
: Jel áramlásának
iránya
Típus
Kamera
E
1
Kábel
A/V-átjátszókábel
(mellékelve)
TV
(Sárga)
(Fehér)
(Vörös)
* Állítsa be a [TV TÍPUSA] beállítást a TV-készüléknek megfelelően.
46
Beállítás a HOME MENU
menüből
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/
[4:3]* (83. oldal)
Csatlakoztatás televízióhoz
videomagnón keresztül
A kamerát az A/V átjátszókábellel
csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza
ki a LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 stb.)
bemenetet.
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a televízió vagy a
videomagnó videobemenetéhez, a fehér
(bal csatorna) vagy a vörös (jobb
csatorna) dugót pedig csatlakoztassa a
televízió vagy a videomagnó
audiobemenetéhez.
Ha a televíziókészülék/
videomagnó 21-érintkezős
aljzattal (EUROCONNECTOR)
rendelkezik
Használja a kamerához mellékelt 21érintkezős illesztőt (csak azoknak a
típusoknak az esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jel). Az illesztő csak
kimenő jelek továbbítására szolgál.
„PhotoTV HD” esetén
A kamera kompatibilis a „PhotoTV HD”
formátummal. A „PhotoTV HD” a
textúrák és színek fotó minőségű,
részletgazdag megjelenítését biztosítja.
Ha a Sony PhotoTV HD-kompatibilis
eszközeit HDMI-kábellel* vagy
komponens A/V-kábellel csatlakoztatja**,
akkor a képek lélegzetelállító HDminőségben jelennek meg.
* A TV-készülék a fotók megjelenítésekor
automatikusan a megfelelő módra vált át.
** Be kell állítania a televíziót. Részletekért
tekintse meg a PhotoTV HD-kompatibilis
TV-készülék felhasználói kézikönyvét.
Felvétel/lejátszás
Ha a televízió monó
hangrendszerű (ha a
televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet
található)
• A HDMI (High Definition Multimedia
Interface) olyan interfész, amelyen át audioés videojelek is továbbíthatók. A HDMI
OUT aljzat kiváló minőségű képeket és
digitális audiojeleket visz ki.
„BRAVIA” Sync használata
A lejátszás a televízió távirányítójával is
végrehajtható, ha a kamerát HDMI
kábellel egy 2008-as vagy későbbi
gyártási évű „BRAVIA” Sync rendszerű
televíziókészülékhez csatlakoztatja.
HDMI-kábel
b Megjegyzés
• Ha a kamerából a képek az A/Vátjátszókábelen át jutnak el a másik
készülékhez, a kimenő képek minősége SD
(standard definition) lesz.
z Ötletek
• Ha a képek átvitele érdekében a kamerát és
a televíziót egyszerre többfajta kábellel is
összeköti, akkor a kimenő jelek elsőbbségi
sorrendje a következő lesz:
HDMI t komponens t S VIDEO t
video.
1 Csatlakoztassa a kamerát és a
„BRAVIA” Sync kompatibilis TVkészüléket* a HDMI-kábellel (nem
mellékelt tartozék).
47
2 Kapcsolja be a kamerát.
A TV-bemenet automatikusan
bekapcsol, és a kamera képe
megjelenik a TV-készüléken.
3 Használja a TV-készülék
távirányítóját.
A következő műveleteket végezheti
el.
–A
(HOME)
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) megjelenítése a
SYNC MENU gomb segítségével
– INDEX-képernyő megjelenítése, mint a
VISUAL INDEX képernyő. Ehhez
nyomja meg a fel/le/bal/jobb/enter
gombokat a TV-készülék távvezérlőjén,
és játssza le a kívánt mozgóképeket vagy
állóképeket
b Megjegyzés
• A kamera beállításához érintse meg a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t [HDMIVEZÉRLÉS] t [BE] (alapértelmezett
beállítás).
• A TV-készüléket is állítsa be. A részletek a
televízió használati útmutatójában
találhatók.
z Ötletek
• Ha kikapcsolja a TV-készüléket, a kamera is
kikapcsol.
48
Képek mentése
A képek az adathordozó beállításokban megadott adathordozóra kerülnek (22. oldal).
Az adathordozó korlátozott teljesítménye miatt a képadatokat valamilyen külső
adathordozóra (például DVD-R-re) vagy számítógépre kell menteni.
z Ötletek
• A merevlemezen található képeket a kamerával átjátszhatja/átmásolhatja a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára (55. oldal).
Képek mentése számítógép segítségével
Lemez készítése egyetlen érintéssel (One Touch
Disc Burn)
Felvétel/lejátszás
A mellékelt CD-ROM lemezen található „Picture Motion Browser” segítségével
elmentheti a kamerára HD (high definition) vagy SD (standard definition)
képminőségben felvett képeket.
Arra is lehetőség van, hogy a számítógépről HD (high definition) képminőségű
mozgóképet szükség esetén visszaírjon a kamerára. A részleteket lásd a „PMB
Guide”on.
A kamera merevlemezére rögzített képeket közvetlenül DVDre mentheti, és ehhez csak a
(DISC BURN) gombot kell
megérintenie.
Képek mentése számítógépre (Easy PC Back-up)
A kamerával felvett képeket a számítógép merevlemezére
mentheti.
Lemez készítése a kiválasztott képekből
A számítógépre átmásolt képeket lemezre írhatja. A képeket
később szerkesztheti is
Tekintse meg a következő mellékelt dokumentumot:
„A kamera használati útmutatója”.
49
Képek mentése, ha a kamera más készülékhez csatlakozik
Csatlakozás A/V-csatlakozókábellel
Átjátszhatók az SD (standard definition) képminőségű képek.
Csatlakozás USB-kábellel
Átjátszhatók a HD (high definition) vagy SD (standard
definition) képminőségű képek.
Lásd 62. oldal.
50
Szerkesztés
(EGYÉB)
kategória
Ezzel a kategóriával szerkesztheti az
adathordozón található képeket. A
kamera más eszközökhöz is
csatlakoztatható.
(EGYÉB) kategória
NYOMTATÁS
Az állóképek kinyomtathatók a
csatlakoztatott PictBridge rendszerű
nyomtatón (65. oldal).
USB CSATL.
A kamerát számítógéphez
csatlakoztathatja az USB-kábelen
keresztül.
A számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatban lásd „A kamera használati
útmutatója”.
TV-CSATL.SEGÉDL.
Elemek listája
Törölheti az adathordozón található
képeket (52. oldal).
FOTÓRÖGZÍTÉS
Szerkesztés
TÖRLÉS
A kamera segít a csatlakoztatni kívánt
eszköznek leginkább megfelelő
csatlakoztatási mód kiválasztásában
(41. oldal).
Állóképként mentheti el a felvett
mozgókép kiválasztott képkockáját
(54. oldal).
VIDEÓMÁSOLÁS
A merevlemezre felvett mozgóképeket
„Memory Stick PRO Duo” kártyára
játszhatja át (55. oldal).
FOTÓMÁSOLÁS
A merevlemezre felvett állóképeket
„Memory Stick PRO Duo” kártyára
másolhatja át (56. oldal).
SZER
Szerkesztheti a képeket (58. oldal).
LEJÁT.LIST.SZERK.
Lejátszási lista készíthető és
szerkeszthető (59. oldal).
51
Képek törlése
A kamera segítségével az
adathordozóról törölhetők a képek.
b Megjegyzés
• A kitörölt képek többé nem állíthatók vissza.
• Képek törlése közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából a
hálózati tápegységet. Ez károsíthatja az
adathordozót.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, miközben képeket töröl a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
• Ha az írásvédelmet egy másik készülék
állította be a „Memory Stick PRO Duo”
kártyán, akkor nem törölhet képeket a
„Memory Stick PRO Duo” kártyáról.
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
3 Érintse meg a [
[
TÖRLÉS] vagy
TÖRLÉS] elemet.
4 Érintse meg a törölni kívánt
mozgóképet.
z Ötletek
• Egyszerre akár 100 kép is kijelölhető.
• Törölhet egy képet a lejátszási képernyőről
itt:
(OPTION) MENU.
• Ha az adathordozóról le szeretné törölni az
összes képet, és vissza kívánja nyerni az
adathordozó teljes szabad felvételi
kapacitását, formázza az adathordozót
(68. oldal).
Mozgóképek törlése
Az adathordozón úgy tud helyet
felszabadítani, hogy törli a kamerán lévő
képadatokat.
A szabad adathordozó területet a
[HORDOZÓ ADATAI] (67. oldal)
használatával ellenőrizheti le.
A művelet előtt válassza ki azt az
adathordozót, amely a törölni kívánt
mozgóképet tartalmazza (22. oldal).
5 Érintse meg rendre a
b Megjegyzés
A 3. lépésben érintse meg a következőt:
[
MIND TÖRLÉSE]/
[
MIND TÖRLÉSE] t [IGEN] t
[IGEN] t
.
• A fontos adatokat ne felejtse el külső
adathordozóra menteni (49. oldal).
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [TÖRLÉS].
52
A kiválasztott mozgókép jelölése .
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg és
tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD-képernyőn.
A
gombot megnyomva térjen
vissza az előző képernyőhöz.
következőket:
.
t [IGEN] t
Az összes mozgókép egyidejű
törlése
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű törlése
1 A 3. lépésben érintse meg a
[
TÖRLÉS dát.sz.]/
[
TÖRLÉS dát.sz.] elemet.
3 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
4 Érintse meg a kitörlendő
állóképet.
3 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
b Megjegyzés
• Ha a kitörölt mozgókép rajta van egy
lejátszási listán (59. oldal), akkor a
mozgókép onnan is törlődik.
Állóképek törlése
A művelet előtt válassza ki azt az
adathordozót, amely a törölni kívánt
állóképet tartalmazza (23. oldal).
A kijelölt állóképet szimbólum
jelöli.
Az állókép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve az állóképet az LCDképernyőn.
A
gombot megnyomva térjen
vissza az előző képernyőhöz.
Szerkesztés
2A
/
gombokat megérintve
válassza ki a mozgókép felvételi
dátumát, majd érintse meg az
elemet.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
A mozgókép jóváhagyásához érintse
meg a mozgóképet az LCDképernyőn. A
gombot
megnyomva térjen vissza az előző
képernyőhöz.
5 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
Az összes állókép egyidejű
törléséhez
A 3. lépésben érintse meg a következőt:
[
MIND TÖRLÉSE] t [IGEN] t
[IGEN] t
.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [TÖRLÉS].
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
53
Állóképek átvitele
mozgóképből
Adott napon rögzített állóképek
egyidejű törléséhez
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a
kiválasztott adathordozó a belső
merevlemez.
1 A 3. lépésben érintse meg a
[
TÖRLÉS dát.szer.] gombot.
A felvett mozgóképből állóképként
rögzíti a kijelölt képkockát.
A művelet előtt válassza ki a
mozgóképeket tartalmazó
adathordozót, és azt az adathordozót,
ahova az állóképeket kívánja menteni.
(22. oldal)
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [FOTÓRÖGZÍTÉS].
Megjelenik az [FOTÓRÖGZÍTÉS]
képernyő.
2A
/
gombokat megérintve
válassza ki az állókép felvételi
dátumát, majd érintse meg a
elemet.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
állóképek.
Az állókép jóváhagyásához érintse
meg a mozgóképet az LCDképernyőn. A
gombot
megnyomva térjen vissza az előző
képernyőhöz.
3 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
2 Érintse meg a rögzíteni kívánt
mozgóképet.
Megkezdődik a kijelölt kép
lejátszása.
3 Érintse meg a
elemet azon a
ponton, ahol el szeretné kezdeni
a rögzítést.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
4 Érintse meg az
gombot.
A rögzített állóképet a rendszer a
[FOTÓHORD.BEÁLL.] helyen
kiválasztott adathordozóra menti
(23. oldal).
A rögzítés befejezése után a
képernyő visszatér a szünet módba.
54
A rögzítés folytatásához.
Érintse meg a
elemet, majd
kövesse a 3. - 4. lépést.
Állókép rögzítéséhez egy másik
mozgóképből, érintse meg a
elemet,
majd kövesse a 2. - 4. lépést.
A rögzítés befejezéséhez
Érintse meg a
t
gombot.
b Megjegyzés
Mozgóképek átjátszása
A kamera belső merevlemezére felvett
képeket „Memory Stick PRO Duo”
kártyára játszhatja át.
A művelet megkezdése előtt tegyen a
kamerába „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
b Megjegyzés
• Ha először rögzít mozgóképet a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyára, hozzon
létre egy képadatbázis-fájlt a
(HOME)
t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] (71. oldal)
megérintésével.
• A mellékelt hálózati tápegységgel
csatlakoztassa a kamerát a fali aljzathoz,
hogy az átjátszás során a kamera nehogy
lemerüljön.
Szerkesztés
• A felvenni kívánt kép mérete a mozgókép
képminőségétől függ:
–[
2,1M] HD (high definition)
képminőségnél
–[
0,2M] 16:9-es (széles képernyős) SD
(standard definition) képminőség mellett
– [VGA(0,3M)] 4:3-as SD (standard
definition) képminőség mellett
• Az adathordozónak, ahova az állóképeket
kívánja menteni, elegendő szabad területtel
kell rendelkeznie.
• A rögzített állóképek felvételi dátuma és
ideje megegyezik a mozgóképek felvételi
dátumával és idejével.
• Ha a forrás-mozgókép nem rendelkezik
dátuminformációkkal, az állókép felvételi
dátuma és ideje az állókép rögzítési ideje
lesz.
Képek átjátszása/
másolása „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártyára a
kamerával
z Ötletek
• Az átjátszás után a rendszer nem törli az
eredeti mozgóképet.
• A rendszer a lejátszási listában található
összes képet átmásolja.
• A kamerával felvett, és az adathordozón
tárolt képek „eredeti” képek.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[VIDEÓMÁSOLÁS].
Megjelenik az [VIDEÓMÁSOLÁS]
képernyő.
55
2 Érintse meg az átjátszani kívánt
mozgókép képminőségét.
[
t
MÁSOL]:
Mozgóképek átjátszásához HD (high
definition) képminőséggel
[
t
MÁSOL]:
Mozgóképek átjátszásához SD
(standard definition) képminőséggel
z Ötletek
• A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet az LCD-képernyőn.
A
gombot megnyomva térjen vissza
az előző képernyőhöz.
[MÁSOL dát.sz.]: Válassza ki az
átjátszani kívánt mozgókép felvételi
dátumát, majd nyomja meg a
gombot. Nem választhat ki több
dátumot.
3 Érintse meg az átjátszás típusát.
[MÁSOL kivál.sz.]: Mozgóképek
kiválasztásához és átjátszáshoz
[MÁSOL dát.sz.]: Adott dátumú
mozgóképek átmásolása
[
MÁSOLJA MIND]: HD (high
definition) minőségű lejátszási listák
átjátszása
[
MÁSOLJA MIND]: SD
(standard definition) minőségű
lejátszási listák átjátszása
Ha az átjátszás forrásának a
Lejátszási listát jelöli meg, az
átjátszáshoz kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
4 Válassza ki az átjátszani kívánt
mozgóképet.
[MÁSOL kivál.sz.]: Érintse meg az
átjátszani kívánt mozgóképet. A
kiválasztott mozgókép jelölése .
Több mozgóképet is kiválaszthat.
5 Érintse meg rendre a
következőket:
t [IGEN].
Az átjátszás elkezdődik.
z Ötletek
• Az átjátszott mozgóképek ellenőrzéséhez az
átjátszás befejezése után, válassza a
[
MEMORY STICK]/
[
MEMORY STICK] lehetőséget a
[VIDEÓHORD.BEÁLL] helyen, és játssza
le a mozgóképet (22. oldal).
Állóképek átmásolása
A kamera belső merevlemezről az
állóképek „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára másolhatók.
A művelet megkezdése előtt tegyen a
kamerába „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
b Megjegyzés
A „Memory Stick PRO Duo”
fennmaradó kapacitása.
56
• A mellékelt hálózati tápegységgel
csatlakoztassa a kamerát a fali aljzathoz,
hogy a másolás során a kamera nehogy
lemerüljön.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [FOTÓMÁSOLÁS].
Megjelenik az [FOTÓMÁSOLÁS]
képernyő.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
t [IGEN].
Megkezdődik a másolás.
2 Érintse meg a másolás típusát.
[MÁSOL dátum sz.]: Adott dátumú
összes állókép átmásolása
• Az átmásolt állóképek ellenőrzéséhez a
másolás befejezése után, válassza a
[MEMORY STICK] elemet a
[FOTÓHORD.BEÁLL.] helyen, és játssza
le a képeket (23. oldal).
Szerkesztés
[MÁSOL kivál.sz.]: Állóképek
kiválasztásához és másoláshoz
z Ötletek
3 Válassza ki az átmásolni kívánt
állóképeket.
[MÁSOL kivál.sz.]: Érintse meg az
átmásolni kívánt állóképet. A kijelölt
állóképet szimbólum jelöli. Több
állóképet választhat ki.
z Ötletek
• A kép kijelölésének jóváhagyása
érdekében érintse meg és tartsa
megérintve a képet a képernyőn. A
gombot megnyomva térjen vissza az
előző képernyőhöz.
[MÁSOL dátum sz.]: Válassza ki a
másolni kívánt állókép
felvételkészítési dátumát
. Nem
választhat ki több dátumot.
57
Mozgókép szétosztása
A művelet előtt válassza ki azt az
adathordozót, amely a szétosztani kívánt
mozgóképet tartalmazza (22. oldal).
5 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [SZER].
2 Érintse meg az [SZÉTOSZTÁS]
elemet.
3 Érintse meg a szétosztani kívánt
mozgóképet.
Megkezdődik a kijelölt kép
lejátszása.
4 Ahol a mozgóképet jelenetekre
kívánja szétosztani, érintse meg a
gombot.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
Miután a
gombbal kijelölte az
osztópontot, sokkal pontosabban
állíthatja be azt.
Vissza a kijelölt mozgókép
elejére.
A
gomb egy-egy megnyomására
egymást váltja a lejátszás és a
lejátszási szünet.
58
b Megjegyzés
• A szétosztott mozgóképek többé nem
állíthatók vissza.
• Mozgóképek szétosztása közben ne vegye le
az akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet. Ez károsíthatja az
adathordozót. Ne vegye ki a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát, miközben
mozgóképeket oszt szét a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyán.
• Kis eltérés fordulhat elő a tényleges
osztópont és a között a pont között, amikor
Ön megérintette a
gombot, mivel a
kamera fél másodperces egységekben jelöli
ki az osztópont helyét.
• Ha szétosztja az eredeti mozgóképet, a
rendszer a lejátszási listához hozzáadott
mozgóképet is szétosztja.
A lejátszási lista létrehozása
A lejátszási lista a kijelölt mozgóképek
kis minta-képeiből álló lista.
Az eredeti mozgóképek akkor sem
módosulnak, ha a szerkeszti vagy törli
lejátszási listán szereplő mozgóképeket.
A művelet előtt válassza ki a létrehozni,
lejátszani vagy szerkeszteni kívánt
adathordozót (22. oldal).
b Megjegyzés
• A HD (high definition) és az SD (standard
definition) képminőségű képek külön
lejátszási listára kerülnek.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű
hozzáadása
1 A 2. lépésben érintse meg a
[
HOZZÁAD d.sz.]/
[
HOZZÁAD d.sz.] elemet.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
mozgóképek felvételi dátumának
listája.
1 Érintse meg rendre a
2 Érintse meg a [
vagy [
HOZZÁADÁS]
HOZZÁADÁS].elemet.
3 Érintse meg a mozgóképet,
amelyet fel kíván venni a
lejátszási listára.
2A
/
gombokat megérintve
válassza ki a mozgókép felvételi
dátumát.
3 Miközben a kijelölt dátum kiemelve
látható a képernyőn, érintse meg az
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
A mozgókép jóváhagyásához érintse
meg a mozgóképet az LCDképernyőn. A
gombot
megnyomva térjen vissza az előző
képernyőhöz.
Szerkesztés
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
4 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
A kiválasztott mozgókép jelölése .
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg és
tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD-képernyőn.
A
gombot megnyomva térjen
vissza az előző képernyőhöz.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
59
b Megjegyzés
• A lejátszási listához történő hozzáadás
közben ne vegye le az akkumulátort, és ne
húzza ki a kamerából a hálózati tápegységet.
Ez károsíthatja az adathordozót. Ne vegye ki
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, miközben mozgóképeket
szerkeszt a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán.
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
• Nem hozhat létre olyan lejátszási listát,
amely HD (high definition) és SD (standard
definition) képminőséget is tartalmaz.
z Ötletek
• Egy lejátszási listára legfeljebb 999 HD
(high definition) képminőségű, illetve
legfeljebb 99 SD (standard definition)
képminőségű mozgókép vehető fel.
• Mozgóképet adhat hozzá a lejátszási
képernyőn vagy az INDEX képernyőn, ha
megérinti a
(OPTION) gombot.
• A mellékelt programmal a lejátszási lista
változatlan formában lemezre másolható.
Lejátszási lista lejátszása
A művelet előtt válassza ki a létrehozni,
lejátszani vagy szerkeszteni kívánt
adathordozót (22. oldal).
2 Érintse meg a lejátszani kívánt
mozgóképet.
A lejátszási lista elemeit – a
kiválasztottól kezdve az utolsóig –
kamera lejátssza, majd ismét a
lejátszási lista képernyője jelenik
meg.
A felesleges képek eltávolítása a
lejátszási listából
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a következőt:
[
KIVÉTEL]/[
KIVÉTEL].
Ha a lejátszási listáról az összes
mozgóképet le kívánja venni, érintse
meg rendre a következőket:
[
KIVESZ MIND]/
[
KIVESZ MIND] t [IGEN] t
[IGEN] t
.
3 Jelölje ki a lejátszási listáról
eltávolítandó mozgóképet.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t
[LEJÁTSZÁSI LISTA].
Megjelenik a lejátszási lista
képernyője.
A kiválasztott mozgókép jelölése
.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg
és tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD-képernyőn.
A
gombot megnyomva térjen
vissza az előző képernyőhöz.
4 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
60
Az elemek sorrendjének
módosítása a lejátszási listában
1 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a következőt:
[
ÁTHELYEZÉS]/
[
ÁTHELYEZÉS].
3 Jelölje ki az áthelyezni kívánt
mozgóképet.
.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg
és tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD-képernyőn.
Szerkesztés
A kiválasztott mozgókép jelölése
A
gombot megnyomva térjen
vissza az előző képernyőhöz.
4 Érintse meg az
gombot.
5A
/
gombokkal válassza ki,
hova kerüljön az áthelyezendő elem.
Új helyet jelző vonal
6 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
z Ötletek
• Ha több mozgóképet jelölt ki, akkor azok a
lejátszási listán elfoglalt helyük
sorrendjében kerülnek áthelyezésre.
61
Szerkesztés
Átjátszás más eszközökre
Csatlakozás A/V-csatlakozókábellel
A kamerával lejátszott képek más felvevő készülékre, így például videomagnóra és
DVD/HDD-felvevőre is átmásolhatók. A készülékeket valamelyik alábbi módon
csatlakoztassa egymáshoz.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (16. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját
is.
A művelet előtt válassza ki azt az adathordozót, amely az átjátszani kívánt mozgóképet
tartalmazza (22. oldal).
b Megjegyzés
• A HD (high definition) képminőséggel rögzített képek másolata SD (standard definition)
képminőségű lesz.
• HD (high definition) képminőséggel rögzített mozgóképek másolásához telepítse a számítógépre
a (mellékelt) programot, majd másolja át a képeket a számítógépre.
• Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, romolhat a kép minősége.
A/V OUT (egyenáramú bemenet) aljzat
(Sárga)
(Fehér)
IN
(Vörös)
IN
(Sárga)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
S VIDEO aljzattal rendelkező készülék
: Kép/jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelve)
A kamera és a Handycam Station
A/V távcsatlakozó vagy A/V OUTcsatlakozóval (121. és 124. oldal)
felszerelt. Az A/V átjátszókábelt
szükség szerint vagy a Handycam
Station illesztőállványba, vagy a
kamerába dugja be.
B A/V-csatlakozókábel S VIDEO
lehetőséggel (nem mellékelt
tartozék)
62
Videomagnó vagy
DVD/HDD-felvevők
(Fehér) (Vörös)
VIDEO
AUDIO
S VIDEO aljzattal nem
rendelkező készülék
Ha egy S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V-átjátszókábel (nem
mellékelt tartozék) segítségével az
S VIDEO aljzaton át csatlakozik egy
másik készülékhez, akkor jobb
minőségű képet kap, mintha A/Vátjátszókábelt használna. Az
S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V-átjátszókábel (nem mellékelt
tartozék) fehér és piros (bal/jobb
oldali hang) dugóját, valamint az
S VIDEO dugót (S VIDEO
csatorna) csatlakoztassa. A sárga
dugót nem kell bedugni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, a
készülék nem visz ki hangot.
b Megjegyzés
1 Kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
A megjelenítő eszköznek
megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA]
értékét (83. oldal).
2 A felvevő készülékbe tegye be azt
A kamerát csatlakoztassa a felvevő
készülék bemenetéhez.
4 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig a
felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
5 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
Szerkesztés
• HDMI-kábellel csatlakoztatott felvevő
készülékre nem lehet képeket átmásolni.
• Ha a csatlakoztatott készülék képernyőjéről
el kívánja tüntetni a képernyőn megjelenő
kijelzéseket (például a számlálót), akkor
érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[KIMENETI BEÁLL.] t
[MEGJEL.HELYE] t [LCD TÁBLA] (a
gyári beállítás) a HOME MENU képernyőn
(83. oldal).
Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és a
kamera beállításait, akkor jelenítse meg őket
a képernyőn (80. oldal).
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V-átjátszókábel sárga
dugóját helyezze a készülék
videobemenetébe, a vörös (jobb hangsáv)
vagy a fehér (bal hangsáv) dugóját pedig
helyezze az audiobemenetébe.
vagy A/V-csatlakozókábellel,
amely támogatja az S VIDEO (nem
mellékelt tartozék) 2
lehetőséget.
Csatlakozás USB-kábellel
Csatlakoztassa a kamerát DVD-íróhoz
stb., amely támogatja az USBcsatlakozón keresztül történő átjátszást.
Így veszteségmentesen játszhatja át a
képeket.
A kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (16. oldal). Olvassa el a
csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját is.
az adathordozót, amelyre majd
rákerülnek a képek.
Ha a felvevő készüléken kiválasztható
a jelforrás, állítsa be úgy, hogy fogadja
a kameráról érkező jeleket.
3 Csatlakoztassa a kamerát a
felvevő egységhez (videofelvevő
vagy DVD/HDD-felvevő) az A/Vcsatlakozókábellel (mellékelt) 1
63
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Csatlakoztassa a kamera
(USB)
csatlakozóját és a DVD-írót stb. a
mellékelt USB-kábellel (121. oldal).
Az [USB-S KIVÁL.] képernyő
automatikusan megjelenik.
3 Érintse meg az [
USB CSATL.]
vagy [
USB CSATL.] elemet
attól az adathordozótól függően,
amelyen az átjátszani kívánt
mozgókép található.
4 Kapcsolja be a csatlakoztatni
kívánt készüléket, és kezdje el a
felvételkészítést.
Részletekért olvassa el a
csatlakoztatott készülékek használati
útmutatóját is.
5 Az átjátszás befejezése után
érintse meg az [VÉG] t [IGEN]
gombot, majd válassza le az USBkábelt.
64
Figyelem
Ez a kamera AVCHD formátumban
rögzíti a HD (high definition)
felvételeket. A high definition anyagok
DVD-lemezre másolhatók. Az AVCHD
formátumú felvételt tartalmazó DVD
lemezt azonban nem szabad DVDlejátszó, DVD-felvevő készülékbe tenni,
mert előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó/
felvevő készülék nem tudja kiadni a
lemezt, és az is megtörténhet, hogy
figyelmeztetés nélkül letörli annak
tartalmát. Az AVCHD formátumú
felvételt tartalmazó DVD lemezek
Blu-ray Disc™ lejátszó/felvevő
készülékkel vagy egyéb, kompatibilis
készülékkel játszhatók le.
z Ötletek
• Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőt:
(HOME) t
(EGYÉB) t [USB
CSATL.].
Képek nyomtatása
(PictBridge nyomtatón)
PictBridge rendszerű nyomtató
segítségével az állóképeket úgy is
kinyomtathatja, hogy a kamerát nem
csatlakoztatja számítógéphez.
A képernyőn kiválaszthat egy
állóképet.
5 Érintse meg a kinyomtatni kívánt
állóképet.
Szerkesztés
A kamerához csatlakoztassa a hálózati
tápegységet, hogy a fali aljzatból kapja
az áramot (16. oldal). Kapcsolja be a
nyomtatót.
A művelet előtt válassza ki azt az
adathordozót, amely a kinyomtatni
kívánt állóképet tartalmazza (23. oldal).
Ha egy „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő képeket szeretne
kinyomtatni, tegye be a megfelelő
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerába.
Amikor létrejön a kapcsolat, a képernyőn
megjelenik a
(PictBridge kapcsolat) szimbólum.
1 A mellékelt hálózati tápegységgel
csatlakoztassa a Handycam
Station illesztőállványt a
hálózatra.
2 A kamerát tegye a Handycam
Station illesztőállványra úgy, hogy
szilárdan álljon és az érintkezés
tökéletes legyen, majd kapcsolja
be a kamerát.
3 Csatlakoztassa a Handycam
Station (USB) csatlakozóját a
nyomtatóhoz az USB-kábellel
(124. oldal).
[USB-S KIVÁL.] automatikusan
megjelenik a kijelzőn.
4 Érintse meg a [NYOMTATÁS]
elemet.
A kijelölt állóképet
jelöli.
szimbólum
Az állókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg
és tartsa megérintve az állóképet az
LCD-képernyőn.
A
gombot megnyomva térjen
vissza az előző képernyőhöz.
6 Érintse meg az
(OPTION)
kategóriát, állítsa be az alábbi
értékeket, majd érintse meg az
gombot.
[PÉLDÁNYSZÁM]: Állítsa be a
kinyomtatni kívánt állókép
példányszámát. Legfeljebb 20
példányszám adható meg.
[DÁTUM/IDŐ]: Válassza a
[DÁTUM], a [NAP&IDŐ] vagy a
[KI] (nem nyomtatódik ki a dátum/
idő) értéket.
65
[MÉRET]: Válassza ki a
papírméretet.
Ha nem változtatja meg a beállított
értékeket, folytassa a 7. lépéssel.
7 Érintse meg rendre a
következőket: [VHAJT] t [IGEN]
t
.
Ismét megjelenik az állóképkiválasztó képernyő.
nyomtat, előfordulhat, hogy a kép jobb és
bal szélének egy része nem kerül rá a
nyomatra.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ a
nyomtató használati útmutatójában
található.
• Előfordulhat, hogy az alább felsorolt
állóképek nem nyomtathatók ki:
– számítógéppel szerkesztett állóképek,
– más készülékkel felvett képek,
– 4 MB-nál nagyobb méretű képfájlok,
– 3 680 × 2 760-nál nagyobb felbontású
képfájlok.
z Ötletek
A nyomtatás befejezése
A 4. lépésben érintse meg a
a képkiválasztó képernyőn.
elemet
b Megjegyzés
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
kísérelje meg az alábbiakat. Előfordulhat,
hogy ezeket a műveleteket nem lehet
megfelelően végrehajtani.
– a POWER kapcsoló használata,
–a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb
megnyomása.
– a kamera kivétele a Handycam Station
illesztőállványból,
– az USB-kábel kihúzása a kamerából, a
Handycam Station illesztőállványból vagy
a nyomtatóból,
– a „Memory Stick PRO Duo” kivétele a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára mentett képek
kinyomtatása közben
• Ha a nyomtató megáll, húzza ki az USBkábelt, kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, és kezdje elölről a műveletet.
• Csak olyan papírméret választható, amelyet
a nyomtató használni tud.
• Egyes nyomtatótípusok esetén előfordulhat,
hogy nyomtatáskor a képek felső, alsó, jobb
vagy bal oldali széle lemarad. Ha 16:9-es
(széles) üzemmódban rögzített állóképet
66
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával
és digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készüléktől és annak gyártójától.
• Kinyomtathatja az állóképet lejátszó
képernyőn található állóképet innen:
(OPTION) MENU.
A felvétel tárolására szolgáló adathordozó használata
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) kategória
Ennek a kategóriának a segítségével a
merevlemezt és a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát különféle célokra
használhatja.
Az adathordozóra
vonatkozó adatok
megtekintése
Leellenőrizheti az egyes adathordozók
[VIDEÓHORD.BEÁLL] (22. oldal)
helyen kiválasztott egyes felvételi
módjainak fennmaradó felvételi idejét,
és a hozzávetőleges szabad és használt
adathordozó-területet.
b Megjegyzés
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
• Easy Handycam üzemmódban nem
ellenőrizheti le az adathordozókkal
kapcsolatos információkat. Lépjen ki az
Easy Handycam üzemmódból (29. oldal).
Elemek listája
VIDEÓHORD.BEÁLL
FOTÓHORD.BEÁLL.
Válassza ki az adathordozót az
állóképek számára (23. oldal).
HORDOZÓ ADATAI
Megjelenítheti az adathordozóval
kapcsolatos információkat, mind
felvételi idő stb. (67. oldal).
HORDOZÓ FORMÁZ
Megformázhatja az adathordozót, és
visszanyerheti az üres helyet a felvételek
számára (68. oldal).
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
Kijavíthatja az adathordozón található
kezelési információkat (71. oldal).
A rendszer megjeleníti az egyes felvételi
módok esetén érvényes felvételi időt.
z Ötletek
• Leellenőrizheti a felvételhez rendelkezésre
álló szabad területet, ha megnyomja a
elemet a képernyő jobb alsó részén.
Az adatok eltüntetése a
képernyőről
Érintse meg az
gombot.
b Megjegyzés
• A merevlemez kapacitásának számításánál
1MB = 1 048 576 byte. Az MB-nál kisebb
tört rész nem jelenik meg az adathordozó
kapacitásának kiírásakor.
A teljes lemezterület kiírt mérete annak
ellenére kisebb valamelyest az alább
feltüntetett méreteknél, hogy mind a szabad,
mint a használt lemezterület mérete
megjelenik.
– HDR-SR10E
40 000 MB
• Mivel a merevlemez egy fájlkezelő területet
is tartalmaz, a foglalt lemezterület még a
[HORDOZÓ FORMÁZ] művelet
végrehajtása után sem lesz 0 MB (68. oldal).
A felvétel tárolására szolgáló adathordozó használata
Válassza ki az adathordozót a
mozgóképek számára (22. oldal).
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t [HORDOZÓ ADATAI].
67
Az összes kép
törlése (formázás)
z Ötletek
• Csak a [VIDEÓHORD.BEÁLL] helyen
kiválasztott adathordozóval kapcsolatos
információ jelenik meg. Szükség esetén
módosítsa az adathordozó beállításokat
(22. oldal).
A formázás a felvételhez rendelkezésre
álló terület felszabadításához az összes
képet törli.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzatról üzemeltesse
(16. oldal).
b Megjegyzés
• A fontos képek elvesztésének elkerülése
érdekében mentse (49. oldal) őket a
[HORDOZÓ FORMÁZ] művelet
végrehajtása előtt.
• A [HORDOZÓ FORMÁZ] művelet
közben ne húzza ki a hálózati tápegységet.
A merevlemez formázása
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t [HORDOZÓ
FORMÁZ] t [HDD].
2 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t [IGEN].
3 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
68
Memóriakártya formázása
„Memory Stick PRO Duo”
1 Tegye be a kamerába a
formázandó „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t [HORDOZÓ
FORMÁZ] t [MEMORY STICK].
következőket: [IGEN] t [IGEN].
4 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
b Megjegyzés
• Világító ACCESS lámpa mellett ne vegye ki
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Még azok az állóképek is törlődnek,
amelyeket más készülékkel látott el véletlen
törlés elleni védelemmel.
• Amikor a képernyőn a [Folyamatban…]
üzenet látható, ne kísérelje meg az
alábbiakat:
– a POWER kapcsoló és gombok
használata,
– a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kivétele.
A felvétel tárolására szolgáló adathordozó használata
3 Érintse meg rendre a
69
Annak megelőzése, hogy a
merevlemezről vissza lehessen állítani az
adatokat
[
ÜRES] művelettel a kamera
merevlemezére értelmetlen adatokat
írhat. Így megnehezítheti azok dolgát,
akik vissza akarják állítani az eredeti
adatokat. Mielőtt kidobja vagy másnak
átadja a kamerát, javasoljuk, hogy hajtsa
vége az [
ÜRES] műveletet.
4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a
. (háttérvilágítás) gombot
néhány másodpercig (123. oldal).
Megjelenik az [
ÜRES] képernyő.
b Megjegyzés
• Ha végrehajtja az [
ÜRES] műveletet, az
összes kép törlődik. A fontos képek
elvesztésének elkerülése érdekében mentse
(49. oldal) őket az [
ÜRES] művelet
végrehajtása előtt.
• Az [
ÜRES] műveletet csak akkor
hajthatja végre, ha a hálózati adaptert a fali
aljzathoz csatlakoztatja.
• Húzzon ki minden kábelt, kivéve a hálózati
tápegység kábelét. A művelet közben ne
húzza ki a hálózati tápegységet.
• Az [
ÜRES] művelet végrehajtása alatt a
kamerát óvja a rázkódástól vagy az ütéstől.
5 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t [IGEN].
6 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
1 Csatlakoztassa a hálózati
adaptert a kamera DC INcsatlakozójához és fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t [HORDOZÓ
FORMÁZ] t [HDD].
Megjelenik a [
képernyő.
70
FORMÁZÁS]
b Megjegyzés
• Az [
ÜRES] valós végrehajtási ideje kb.
40 perc.
• Ha akkor állítja le az [
ÜRES] művelet
végrehajtását, amikor a képernyőn a
[Folyamatban…] üzenet látható, akkor a
kamera legközelebbi használatakor a
[HORDOZÓ FORMÁZ] vagy az
[
ÜRES] műveletet végrehajtva
mindenképen fejezze be a félbehagyott
műveletet.
A képkezelő fájl javítása
Ez a funkció ellenőrzi a képkezelő
adatokat és az adathordozón lévő
mozgó- és állóképek konzisztenciáját, és
kijavít minden fellelt inkonzisztenciát.
• A „Memory Stick PRO Duo” képadatbázisfájljának javításakor ne vegye ki a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
• A rendszer a merevlemez képadatbázisfájljait és a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát külön-külön javítja meg.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] t [HDD]
vagy [MEMORY STICK].
Megkezdődik a képkezelő fájl
ellenőrzése. Ha az ellenőrzés nem
derített fel inkonzisztenciát, akkor az
gombra kattintva lépjen ki a
képkezelő fájlt ellenőrző funkcióból.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
4 Amikor megjelenik a [Kész..]
üzenet, érintse meg az
gombot.
A felvétel tárolására szolgáló adathordozó használata
2 Érintse meg az [IGEN] elemet.
b Megjegyzés
• Óvja a kamerát az ütéstől, rázkódástól, és
működés közben ne távolítsa el az
akkumulátort és a hálózati tápegységet.
71
A videokamera testre szabása
Mire használható a
HOME MENU
menü
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriája?
Tetszés szerint módosíthatja a felvételi
funkciókat és a különféle beállításokat.
3 Érintse meg a kívánt beállítási
elemet.
A következő használata:
HOME MENU
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a
/
megérintésével lapozhat.
1 Kapcsolja be a kamerát, és
nyomja meg a
gombot.
(HOME)
(HOME)
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a
/
megérintésével lapozhat.
(HOME)
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
2 Érintse meg a
(BEÁLLÍTÁSOK) gombot.
72
5 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
A
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategória elemei
VIDEÓBEÁLL. (74. oldal)
Elemek
Oldal
KONVERZ.LENCSE
78
MEGTEK.BEÁLL. (80. oldal)
Elemek
Oldal
FELV.MÓD
74
HANGZÁSMÓD
75
NIGHTSHOT FÉNY
75
SZÉLESVÁSZNÚ
75
DIGIT.ZOOM
75
STEADYSHOT
76
Elemek
Oldal
AUT.KIS ZÁRSEB.
76
HANGERŐ*
82
76
HANGJELZÉS*
82
76
LCD-FÉNYERŐ
82
76
LCD-HÁTTÉR
82
77
LCD SZÍNE
82
X.V.COLOR
VEZETŐKERET
ZEBRA
MARAD.BEÁLL.
Elemek
Oldal
ADATKÓD
80
MEGJELENÍT
81
HANG/KÉP-BEÁLL.** (82. oldal)
77
VAKUS MÓD*
77
VAKUFÉNY
77
Elemek
Oldal
PIROS SZEM
78
TV TÍPUSA
83
ARCFELISMERÉS
78
MEGJEL.HELYE
83
INDEX BEÁLL.*
78
KOMPONENS
83
KONVERZ.LENCSE
KIMENETI BEÁLL. (83. oldal)
78
ÓRA/
FÉNYKÉPBEÁLL. (79. oldal)
NYELV ÁL. (84. oldal)
Elemek
Oldal
Oldal
ÓRABEÁLLÍTÁS*
20
79
ZÓNABEÁLL.
84
FÁJLSZÁM
79
NYÁRI IDŐ
84
NIGHTSHOT FÉNY
75
STEADYSHOT
76
VEZETŐKERET
76
ZEBRA
76
VAKUS MÓD*
77
VAKUFÉNY
77
PIROS SZEM
78
ARCFELISMERÉS
78
Elemek
KÉPMÉRET*
NYELV BEÁLL.*
A videokamera testre szabása
DÁTUMFELIRAT
84
73
VIDEÓBEÁLL.
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
elemek)
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (85. oldal)
Elemek
Oldal
DEMÓ MÓD
85
FELV.LÁMPA
85
KALIBRÁLÁS
117
AUTO.KIKAPCS
85
GYORS BE KÉSZENL
85
TÁVIRÁNYÍTÓ
85
LEESÉSÉRZÉK.
86
HDMI-VEZÉRLÉS
86
* Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (26. oldal).
** Easy Handycam üzemmódban a menü neve
[HANGBEÁLLÍTÁS].
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
megérintésével lapozhat.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 72. oldal
(OPTION MENU) t 87. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
FELV.MÓD (Felvételi
mód)
HD (high definition) képminőségű
mozgóképek felvételéhez 4, különböző
minőségű képet adó felvételi mód közül
választhat.
HD FH (
)
A legjobb minőségű kép készül.
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
Kiváló minőségű kép készül.
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
)
Szokásos minőségű kép készül.
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Megnövekszik a felvételi idő (hosszan
játszó)
(AVC HD 5M (LP)).
SD (standard definition) képminőségű
mozgóképek felvételéhez 3, különböző
minőségű képet adó felvételi mód közül
választhat.
74
SD HQ (
)
Kiváló minőségű kép készül.
(SD 9M (HQ)).
B SD SP (
)
Szokásos minőségű kép készül.
(SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Megnövekszik a felvételi idő (hosszan
játszó).
(SD 3M (LP)).
b Megjegyzés
• Ha LP módban készít felvételt, akkor
előfordulhat, hogy a mozgóképek rosszabb
minőségűek lesznek, illetve hogy
lejátszáskor a gyorsan mozgó tárgyak
darabosnak tűnnek.
z Ötletek
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (33. oldal).
• Vegye le a konverziós lencsét (nem
mellékelt tartozék).
• A [NIGHTSHOT FÉNY] fényforrás
segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres
távolságig filmezhet.
SZÉLESVÁSZNÚ
SD (standard definition) képminőségű
képek felvételkor a vízszintesfüggőleges arány a csatlakoztatott
televíziónak megfelelően állítható be.
Olvassa el a televíziókészülék használati
útmutatóját is.
B 16:9 SZÉLES
HANGZÁSMÓD
Úgy rögzíti a képeket, hogy a 16:9-es
televízió teljes képernyőjét kitöltsék.
Módosíthatja a felvételi hang
formátumát.
B 5.1ch TÉRHATÁSÚ (
4:3 (
)
5,1 csatornás térhatású hanggal készít
felvételt.
2ch SZTEREÓ (
)
2 csatornás sztereo hanggal készt
felvételt.
b Megjegyzés
•A
a beállítástól függetlenül
megjelenik az ilyen beállítással felvett
mozgóképek lejátszásakor;
[HANGFELVÉTEL] beállítása [KI]
lehetőségre a [F.LASS.FELV.] helyen.
)
Úgy rögzíti a képeket, hogy a 4:3-as
televízió teljes képernyőjét kitöltsék.
b Megjegyzés
• A [TV TÍPUSA] beállítást a lejátszás
céljából csatlakoztatott televíziónak
megfelelően állítsa be (83. oldal).
A videokamera testre szabása
• Az egyes felvételi módokban várható
felvételi idővel kapcsolatosan lásd: 11. és 25.
oldal.
• A [FELV.MÓD] minden egyes
adathordozóhoz külön-külön kiválasztható.
funkcióval készít felvételt, akkor
élesebb képet érhet el, ha [BE] értékre
állítja (bekapcsolja) a (láthatatlan)
infravörös fényt kibocsátó
[NIGHTSHOT FÉNY] funkciót (ez a
gyári beállítás).
DIGIT.ZOOM
Felvételkor használhat 15-szeresnél (ez
a gyári beállítás) nagyobb nagyítási
mértéket is – akár a maximálist is. Ne
feledje, hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
NIGHTSHOT FÉNY
Ha a NightShot (33. oldal) vagy a
[SUPER NIGHTSHOT] (92. oldal)
75
virágok pompázatos színei és a tenger
türkizkékje.
b Megjegyzés
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
használni kezdi a zoom gombot.
B KI
Optikailag legfeljebb 15-szeresre lehet
zoomolni.
30×
Optikailag legfeljebb 15-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
30-szorosra lehet zoomolni.
180×
Optikailag legfeljebb 15-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
180-szorosra lehet zoomolni.
STEADYSHOT
Kompenzálhatja a kamera
bemozdulását (a gyári beállítás [BE]
(bekapcsolva)). Ha állványt (nem
melléklet tartozék) használ, a
[STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]
( )-re (kapcsolja ki a funkciót), hogy
természetes képet kapjon.
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség)
Ha sötétben készít felvételt, a
zársebesség automatikusan 1/25
másodpercre csökken (a gyári beállítás
[BE]).
• Az [X.V.COLOR] értékéül csak akkor
válassza a [BE]-t, ha a felvételt x.v.Color
rendszerű televízión fogja lejátszani.
• Ha a mozgóképet [BE] mellett játssza le
nem x.v.Color-képes TV-n, a színek
helytelenül jelenhetnek meg.
• Az [X.V.COLOR] nem állítható [BE]
értékre a következő esetekben:
– SD (standard definition) képminőséggel
készülő felvétel közben,
– mozgókép felvétele közben.
VEZETŐKERET
A [VEZETŐKERET] értékét [BE]-re
állítva megjelenítheti a keretet, és
ellenőrizheti, hogy a tárgyak a képen
vízszintesek vagy függőlegesek-e.
A keretet a kamera nem rögzíti. A
keretet a DISP/BATT INFO gombot
megnyomva tüntetheti el a képernyőről.
(A gyári beállítás [KI].)
z Ötletek
• Ha a felvétel tárgya a vezetőkeret
célkeresztjénél van, a kép kiegyensúlyozott
lesz.
ZEBRA
Ott, ahol a fényerő előre beállított
mértékű, a képernyőn ferde csíkok
jelennek meg.
A fényerő beállításakor használható. Ha
megváltoztatja a gyári beállítást,
megjelenik a
szimbólum. A csíkok
nem kerülnek rá a felvételre.
B KI
A csíkok nem jelennek meg.
X.V.COLOR
Szélesebb színtartomány rögzítéséhez
felvételkor kapcsolja [BE] ezt a
funkciót. Így élethűbbek lesznek a
76
70
A csíkok kb. 70 IRE
képernyőfényerőnél jelennek meg.
100
b Megjegyzés
A csíkok kb. 100 IRE vagy nagyobb
képernyőfényerőnél jelennek meg.
• A HD (high definition) képminőséggel
rögzített képeket bármilyen AVCHD (high
definition) formátummal kompatibilis
eszközön megtekintheti.
• [DÁTUMFELIRAT] nem állítható be SD
(standard definition) képminőséghez.
b Megjegyzés
• Ahol a képernyő fényerőssége eléri vagy
meghaladja a 100 IRE értéket, a felvétel
valószínűleg túlexponált lesz.
z Ötletek
• Az IRE a képernyő fényességének mértéke.
MARAD.BEÁLL.
B BE
Mindig megjeleníti a fennmaradó
adathordozó kijelzését.
AUTO.
b Megjegyzés
• Ha már csak kevesebb mint 5 percnyi
mozgókép vehető fel, a kijelzés
folyamatosan látható a képernyőn.
DÁTUMFELIRAT
Ha [BE] lehetőségre (ez a gyári
beállítás) állítja, a kamerára felvett
képek lejátszásakor megjelenítheti a
felvétel dátumát és idejét a
dátumfeliratot támogató eszközök
esetén. Tekintse meg a megjelenítő
eszköz használati útmutatóját is.
Kiválaszthatja a vaku beállítást, ha a
beépített vakuval vagy a kamerával
kompatibilis külső vakuval (nem
mellékelt tartozék) készít állóképeket.
B AUTO.
Automatikusan működésbe lép, ha
nincs elegendő környezeti világítás.
BE ( )
A környezeti fényviszonyoktól
függetlenül a vaku mindig működik.
KI (
)
Vaku használata nélkül készül a
felvétel.
b Megjegyzés
• Ha a beépített vakut használja, kb. 0,3-2,5 m
távolságról készítsen felvételt.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hatása romlik, ha a lámpa poros vagy
hőtől elszíneződött.
• Miközben a vaku töltődik, a /CHG
töltésjelző villog; a töltés befejezése után
pedig folyamatosan világít.
• Ha világos helyen, például egy ellenfényben
álló tárgyról készít felvételt vakuval, a vaku
nem biztos, hogy hatásos lesz.
A videokamera testre szabása
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, hogy mennyi mozgókép fér
még a merevlemezre.
– Amikor a kamera felismeri az
adathordozó-kapacitást a
(Mozgókép) lámpa világítása közben
– Amikor a
(Mozgókép) lámpa
világít, a DISP/BATT INFO gombot
megnyomva bekapcsolja a kijelzések
megjelenítését a képernyőn.
– Amikor a HOME MENU menüben
bekapcsolja a mozgóképfelvevő
üzemmódot.
VAKUS MÓD
VAKUFÉNY
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
beépített vakut használja, vagy a
kamerához egy hozzá illő külső vakut
(nem mellékelt tartozék) illeszt.
ERŐSEBB(
)
A vaku fényét erősebbre állítja.
77
B NORMÁL( )
GYENGÉBB(
KI
)
A vaku fényét gyengébbre állítja.
Nem használja a [ARCFELISMERÉS]
funkciót.
b Megjegyzés
PIROS SZEM
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha az
állóképek elkészítéséhez a beépített
vakut használja, vagy a kamerához egy
hozzá illő külső vakut (nem mellékelt
tartozék) illeszt.
Ha a [PIROS SZEM] beállítása [BE], a
[VAKUS MÓD] beállítása [AUTO.]
vagy [BE], megjelenik a
szimbólum.
A piros szem hatást elkerülheti a vaku
villanása előtti elővakuzás
engedélyezésével.
b Megjegyzés
• Az eltérő egyéni reakciók és más
körülmények következtében előfordulhat,
hogy a piros szemet kiküszöbölő funkció
nem a kívánt eredményt adja.
ARCFELISMERÉS
Arcok felismerése, és a fókusz, szín és
expozíció automatikus beállítása. Az
arcképet is optimalizálja.
B BE (
)
Felismeri az arcot, és keretet jelenít
meg rajta. A rendszer a felismert arcot
automatikusan optimalizálja.
Arcfelismerés keret
Arcfelismerés jel
BE[KERET NÉLKÜL] (
)
Felismeri az arcot, és nem jelenít meg
keretet rajta. A rendszer a felismert
arcot automatikusan optimalizálja.
78
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel
egyes arcokat.
• [ARCFELISMERÉS] a felvételi
feltételektől függően nem mindig működik
megfelelően. Ebben az esetben állítsa az
[ARCFELISMERÉS] elemet [KI]
beállításra.
INDEX BEÁLL.
Az alapértelmezett beállítás [BE],
amellyel automatikusan keresheti meg
az arcokat, és megjelenítheti a
[Arcindex] képernyőt (38. oldal).
Arc-ikonok és jelentésük
: Ha a beállítás [BE]
: Az ikon villog, ha a kamera arcot
érzékel. Az ikon nem villog, ha az arc
[Arcindex] módban rögzített.
: Ez az ikon akkor jelenik meg, ha az
arcok nem rögzíthetők [Arcindex]
módban.*
* A felismerhető arcok száma korlátozott.
KONVERZ.LENCSE
Ha a konverziós lencsét használja (nem
mellékelt tartozék), a felvételhez
használja ezt a funkciót az egyes lencsék
bemozdulását optimálisan kompenzáló
eszközzel.
A következőt választhatja: [SZÉLES
LÁTÓSZÖG] ( ) vagy
[TELEOBJEKTÍV] ( ). A gyári
beállítás [KI].
FÉNYKÉPBEÁLL.
(Állóképek felvételére vonatkozó
elemek)
A „Memory Stick PRO Duo”
kapacitása és a felvehető
állóképek száma (Egység: képek
száma)*
Ha a POWER kapcsoló
helyzetben áll
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
megérintésével lapozhat.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 72. oldal
(OPTION MENU) t 87. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
KÉPMÉRET
B 4,0M (
4,0M )
3,0M (
3,0M )
Élesen rögzíti az állóképeket 16:9
(széles) képarányban (2 304 × 1 296).
1,9M (
1,9M)
Sokkal több, viszonylag éles állókép
rögzítését támogatja (1 600 × 1 200).
VGA(0,3M) (
)
A kamera a lehető legtöbb állóképet
rögzíti (640 × 480).
b Megjegyzés
• A kiválasztott képméret csak addig
érvényes, amíg a
(állókép) lámpa világít.
4,0M
2304 × 1728
4,0M
1 GB
475
2 GB
970
4 GB
1900
8 GB
3850
* A felvehető állóképek száma a kamerával
elkészíthető maximális képméretre
vonatkozik. A felvételkészítés során a
felvehető állóképek valós száma megjelenik
az LCD-képernyőn (127. oldal).
b Megjegyzés
• Ha a Sony Corporation által gyártott
„Memory Stick PRO Duo” kártyát használ.
A felvehető képek száma a felvételi
körülmények vagy „Memory Stick” típusa
függvényében változhat.
• A merevlemezre legfeljebb 9 999 állókép
rögzíthető.
• A Sony ClearVid CMOS érzékelő és
képfeldolgozó (az új kiterjesztett BIONZ)
rendszer egyedi képponttömbjei segítségével
a bemutatott méreteknek megfelelő állóképfelbontás lehetséges.
z Ötletek
• Az állóképek felvételéhez 1 GB alatti
kapacitással rendelkező „Memory Stick
Duo” kártyát használhat.
A videokamera testre szabása
Élesen rögzíti az állóképeket
(2 304 × 1 728).
(Állókép)
FÁJLSZÁM (Fájlok
számozása)
B FOLYTATVA
A fájlok sorszámozása akkor is
folytatólagosan folyamatos lesz, ha
kicseréli a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. Amikor azonban
létrehoz egy új mappát, vagy másik
felvételi mappát ad meg, a sorszámozás
elölről kezdődik.
79
MEGTEK.BEÁLL.
(A megjelenítés testre szabására
vonatkozó elemek)
ELÖLRŐL
A fájlokhoz növekvő számokat rendel,
az adott felvételi adathordozón
található legnagyobb számú fájl
számától kezdve.
NIGHTSHOT FÉNY
Lásd a 75. oldalt.
STEADYSHOT
Lásd a 76. oldalt.
VEZETŐKERET
Lásd a 76. oldalt.
ZEBRA
Lásd a 76. oldalt.
VAKUS MÓD
Lásd a 77. oldalt.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
megérintésével lapozhat.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 72. oldal
(OPTION MENU) t 87. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
ADATKÓD
Lejátszáskor megjeleníti a felvétel
készítésekor automatikusan rögzített
adatokat (adatkód).
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
VAKUFÉNY
Lásd a 77. oldalt.
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a dátumot és az időt.
KAMERAADATOK
PIROS SZEM
Lásd a 78. oldalt.
Megjeleníti a kamera beállításait.
DÁTUM/IDŐ
ARCFELISMERÉS
Lásd a 78. oldalt.
KONVERZ.LENCSE
Lásd a 78. oldalt.
80
A Dátum
B Idő
KAMERAADATOK
Mozgókép
MEGJELENÍT
Kiválaszthatja, hogy a VISUAL INDEX
képernyőn egyszerre hány minta-kép
jelenjék meg.
Minta-kép
Szójegyzék (130. oldal)
B ZOOMKAPCS.
A minta-képek számát (6 vagy 12) a
kamera motoros zoom gombjával
változtathatja meg.*
Állókép
6KÉP
6 minta-kép jelenik meg.
12KÉP
12 minta-kép jelenik meg.
* Az LCD-képernyő keretén, illetve a
távirányítón található zoom gombok is
használhatók.
z Ötletek
• Vakuval készített felvételnél megjelenik a
szimbólum.
• Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja, az
adatkód megjelenik a tévéképernyőn.
• A távirányító DATA CODE gombjának
egyes megnyomásaira a kijelzések a
következőképp változnak: [DÁTUM/IDŐ]
t [KAMERAADATOK] t [KI] (nincs
kijelzés).
• Az adathordozó állapotától függően vonalak
[--:--:--] is megjelenhetnek.
A videokamera testre szabása
C Kikapcsolt SteadyShot
képstabilizátor
D Fényerő
E Fehéregyensúly
F Jelerősítés
G Zársebesség
H Zárnyílás
I Expozíció
81
HANG/KÉPBEÁLL.
(A hangjelzés és a képernyő
beállításával kapcsolatos elemek)
LCD-HÁTTÉR (LCDháttérvilágítás
szintje)
Az LCD-képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
B NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
megérintésével lapozhat.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 72. oldal
(OPTION MENU) t 87. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
HANGERŐ
A hangerő beállításához érintse meg a
/
gombot (37. oldal).
b Megjegyzés
• Ha a kamerát a fali aljzathoz csatlakoztatja a
mellékelt hálózati tápegységgel, a rendszer a
beállításhoz automatikusan kiválasztja a
[FÉNYERŐ] elemet.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
• Ha az LCD-táblát 180 fokban úgy nyitja ki,
hogy a képernyő kifelé néz, és az LCDtáblát visszahajtja a kamerához, ez a
beállítás automatikusan a [NORMÁL]
értéket veszi fel.
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
B BE
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
KI
Kikapcsolja a dallamot.
LCD-FÉNYERŐ
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő színe.
Fakó színek
A
/
gombokkal beállítható az
LCD-képernyő fényereje.
1A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
gombot.
z Ötletek
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
82
Az LCD-képernyő fényesebbé válik.
z Ötletek
HANGJELZÉS
2 Érintse meg az
FÉNYERŐ
Élénk színek
z Ötletek
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
KIMENETI BEÁLL.
(Más készülékhez való
csatlakoztatással kapcsolatos
elemek)
16:9-es (széles)
kép
4:3-as kép
b Megjegyzés
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
megérintésével lapozhat.
MEGJEL.HELYE
A beállítás módja
(HOME MENU) t 72. oldal
(OPTION MENU) t 87. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
TV TÍPUSA
B 16:9
Akkor válassza, ha a képeket 16:9-es
(széles képernyőjű) televízión kívánja
megnézni.
4:3-as kép
B LCD TÁBLA
Az LCD képernyőn kijelzőket jelenít
meg (például az időkódot).
VID-KI/TÁBLA
Az LCD-képernyőn és a tévén
megjeleníti a megjeleníthető adatokat
(például az időkódot).
KOMPONENS
A [KOMPONENS]-t akkor válassza, ha
a kamerát a televízióhoz a komponens
bemeneten át csatlakoztatja.
576i
Akkor válassza, ha a kamerát a
televízióhoz a komponens bemeneten
át csatlakoztatja.
B 1080i/576i
Akkor válassza, ha a kamerát
komponens bemenettel rendelkező
televízióhoz csatlakoztatja, amely meg
tudja jeleníteni az 1080i jeleket.
A videokamera testre szabása
A csatlakoztatott televíziótól függően
előfordulhat, hogy a jelet a kép
lejátszása előtt át kell alakítani. A
felvett kép úgy jelenik meg a képernyőn,
amint azt a következő ábrák mutatják.
16:9-es (széles)
kép
• A HD (high definition) képminőséggel
felvett képek vízszintes-függőleges aránya
16:9.
4:3
Akkor válassza, ha a képeket 4:3-as,
közönséges televízión kívánja
megnézni.
83
ÓRA/ NYELV ÁL.
(Az óra és a nyelv beállítására
vonatkozó elemek)
NYELV BEÁLL.
Kiválasztható, hogy az LCD-képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
z Ötletek
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
megérintésével lapozhat.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 72. oldal
(OPTION MENU) t 87. oldal
ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd a 20. oldalt.
ZÓNABEÁLL.
Az időeltolódást az óra leállítása nélkül
is beállíthatja.
Ha a kamerát másik időzónában
használja, a
/
gombok segítségével
állítsa be, melyik zónában van.
Olvassa el az időeltolódásról szóló
fejezetet a 110. oldalon.
NYÁRI IDŐ
Ezt a beállítást az óra leállítása nélkül is
módosíthatja.
Ha [BE]-re állítja, az órát 1 órával előre
állítja.
84
• Ha az Ön anyanyelve nem található
meg a listán, akkor választhatja az
egyszerűsített angol [ENG[SIMP]]
nyelvet.
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
(Egyéb beállításokra vonatkozó
elemek)
KALIBRÁLÁS
Lásd a 117. oldalt.
AUTO.KIKAPCS
(automatikus
kikapcsolás)
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/
megérintésével lapozhat.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 72. oldal
(OPTION MENU) t 87. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
DEMÓ MÓD
z Ötletek
• A bemutató például az alábbi esetekben áll
le:
– ha megnyomja a START/STOP vagy a
PHOTO gombot,
– ha a bemutató során megérinti a
képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva
újra elindul),
– ha a POWER kapcsolót
(Állókép)
helyzetbe állítja,
– ha megnyomja a
(HOME) vagy a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombot.
FELV.LÁMPA
(felvételjelző)
Mivel a gyári beállítás [BE], kigyullad a
kamera elején található felvételjelző
lámpa.
Ha kb. 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja a fali
csatlakozóaljzatra elektromos hálózatra, az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
GYORS BE
KÉSZENL (Gyors
készenlét)
Megadhatja azt az időt, amíg a kamera
bekapcsolva marad, mielőtt
automatikusan készenléti módra
kapcsolna (33. oldal). A gyári beállítás
[10 perc].
b Megjegyzés
• [AUTO.KIKAPCS] nem működik
készenléti módban.
A videokamera testre szabása
A gyári beállítás [BE], így ha a POWER
kapcsolót
(Mozgókép) helyzetbe
fordítja, körülbelül 10 perc elteltével
megnézheti a bemutatót.
B 5 perc
TÁVIRÁNYÍTÓ
A gyári alapbeállítás [BE], így használni
tudja a mellékelt távirányítót
(125. oldal).
z Ötletek
• Állítsa [KI] értékre, hogy a kamera ne
érzékelje egy másik videomagnó
távirányítója által küldött parancsot.
85
LEESÉSÉRZÉK.
Ha a leesésérzékelő úgy érzékeli, hogy a
kamera leesett, akkor – mivel a gyári
beállítás a [BE] – előfordulhat, hogy a
beépített merevlemez védelme
érdekében a kamera nem vesz fel, illetve
nem játszik le megfelelően. Ha ez a
funkció leesést érzékelt, megjelenik a
szimbólum.
b Megjegyzés
• A kamera használatakor a leesésérzékelőt
kapcsolja [BE] helyzetbe. Ha nem így tesz,
akkor kamera véletlenszerű leejtésével
megsérülhet a beépített merevlemez.
• A leesésérzékelő csökkent gravitáció esetén
is leesést érzékel. Ha gördeszkázás,
siklóernyőzés vagy hasonló tevékenység
közben készít felvételt, akkor a
[LEESÉSÉRZÉK.] értékének [KI]-re
történő állításával kikapcsolhatja (
)a
leesésérzékelőt.
HDMI-VEZÉRLÉS
Az alapértelmezett beállítás [BE]. A
lejátszási műveletet a távirányítóval is
elindíthatja, ha a kamerát „BRAVIA”
Sync kompatibilis TV-készülékhez
csatlakoztatja a HDMI-kábellel
(47. oldal).
86
Funkciók bekapcsolása a következővel:
OPTION MENU
Az
(OPTION) MENU ugyanúgy
jelenik meg, mint amikor a
számítógépen az egér jobb oldali
gombjával megnyitja a helyi menüt.
Megjelennek a különféle használható
funkciók.
3 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
b Megjegyzés
A következő használata:
OPTION MENU
1 Amikor használja a kamerát,
érintse meg a képernyőn az
(OPTION) gombot.
Fül
2 Érintse meg a kívánt elemet.
A videokamera testre szabása
(OPTION)
• A képernyőn megjelenő fülek és elemek a
kamera aktuális felvételi/lejátszási
állapotától függnek.
• Egyes elemek fül nélkül jelennek meg.
• Az
(OPTION) MENU az Easy
Handycam működése közben nem
használható.
Ha nem találja a kívánt elemet,
másik fület megérintve lapozzon.
Ha sehol sem találja a kívánt elemet,
akkor az adott helyzetben az illető
funkció nem használható.
87
Felvételkészítés a
következőn: OPTION MENU
Elemek megtekintése itt:
OPTION MENU
Elemek
Elemek
*
Oldal
fül
*
Oldal
fül
FÓKUSZ
–
89
TÖRLÉS
a
52
FIX FÓKUSZ
–
89
TÖRLÉS dát.szer.
a
53
KÖZELKÉP
–
89
TÖRLI MIND
a
52
EXPOZÍCIÓ
–
90
FÉNYMÉRŐ
–
90
JELENET
–
90
SZÉTOSZTÁS
a
58
FEHÉREGYENS.
–
91
KIVESZ MIND
a
60
COLOR SLOW SHTR
–
92
ÁTHELYEZÉS
a
61
SUPER NIGHTSHOT
–
92
fül
-- (a fül az aktuális helyzettől függ/
nincs fül)
fül
ÚSZTATÁS
D.EFFEKTUS
KÉPEFFEKTUS
–
–
–
93
HOZZÁADÁS**
a
59
93
HOZZÁADÁS**
a
59
93
HOZZÁAD d.sz.**
a
59
HOZZÁAD d.sz.**
a
59
NYOMTATÁS
a
65
74
DIAVETÍTÉS
–
40
93
HANGERŐ
a
82
94
ADATKÓD
a
80
79
DIAVETÍTÉS BEÁLL.
–
40
94
HOZZÁADÁS
a
59
77
HOZZÁADÁS
a
59
34
HOZZÁAD d.sz.
a
59
34
HOZZÁAD d.sz.
a
59
PÉLDÁNYSZÁM
–
65
DÁTUM/IDŐ
–
65
MÉRET
–
65
KIVÉTEL
a
60
fül
FELV.MÓD
BEÉP.ZOOM-MIKR.
MIKR.JELSZ.
KÉPMÉRET
ÖNKIOLDÓ
VAKUS MÓD
IDŐZÍTÉS
HANGFELVÉTEL
a
–
–
a
–
a
–
–
* A HOME MENU menüben is megtalálható
elemek.
A HOME MENU menüben is megtalálható
elemek.
** A HOME MENU menüben más néven
megjelenő elemek.
*
88
Az itt beállított funkciók:
MENU
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
(OPTION) MENU helyen lehet
beállítani.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor
is választhatja ezt a lehetőséget, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg rendre a
következőket: [AUTO.]t
.
b Megjegyzés
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban kb. 80 cm.
z Ötletek
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom karját a T (telefotó) jel felé,
majd a kart a W (széles látószög) jel felé
tolva állítsa be a felvételhez szükséges
ráközelítés (zoom) mértékét. Ha közeli
tárgyról kíván felvételt készíteni, a motoros
zoom karját tolja a W (széles látószög)
jelhez, majd állítsa be a fókuszt.
• A következő esetekben néhány
másodpercre megjelenik a fókusztávolság (a
fókuszba hozott tárgy távolsága, ha sötét
van, és nehéz beállítani a fókuszt). (Ha
külön megvásárolható konverziós lencsét
használ, akkor ez az szám nem a pontos
értéket mutatja.)
– amikor a fókuszálás módját
automatikusról kézire váltja,
– amikor a fókuszt kézzel állítja be.
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
1 Érintse meg a képernyőn látható
tárgyat.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg az [VÉG] elemet.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg rendre a
következőket: [AUTO]t[VÉG].
b Megjegyzés
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja, az
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
KÖZELKÉP
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kis
méretű tárgyakról, például virágokról
vagy rovarokról készít felvételt.
Ilyenkor elhomályosíthatja a hátteret,
hogy jobban kiemelje a lefényképezett
tárgyat.
Ha az [KÖZELKÉP] elemet [BE] ( )
értékre állítja, a zoom (32. oldal)
automatikusan elmozdul a T (Telefotó)
oldal tetejére, és lehetővé teszi közeli
tárgyak felvételét, akár kb. 57 cm
távolságról.
A videokamera testre szabása
1 Érintse meg az [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz már nem állítható közelebbire,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz már nem állítható távolabbra,
megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg az
gombot.
OPTION
89
között (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
A kikapcsoláshoz érintse meg a [KI]
elemet, vagy zoomoljon a széles látószög
(W jel) felé.
b Megjegyzés
• Amikor távoli tárgyról készít felvételt, nehéz
lehet, és sokáig tarthat a fókuszálás.
• Ha az automatikus fókuszbeállítás során
problémák merülnek fel, állítsa be kézzel a
fókuszt ([FÓKUSZ], 89. oldal).
EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha
a felvétel tárgya túl világos vagy túl
sötét, akkor állítsa be kézzel a fényerőt.
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
sáv.
2 Érintse meg az [VÉG] elemet.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1 lépésben
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO] t [VÉG].
b Megjegyzés
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, az
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
JELENET
1 Érintse meg az [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a
sáv.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az expozíciót.
3 Érintse meg az
gombot.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1 lépésben
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO.] t
.
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas pontszerű
fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és
rögzítse az így beállított értéket, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha erős a kontraszt a tárgy és a háttere
90
Különböző helyzetekben hatékonyan
készíthet felvételeket.
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
ÉJSZAKAI* (
)
Akkor válassza, ha gyenge
megvilágításnál meg kívánja őrizni a
távoli környezet sötétedő hangulatát.
ÉJSZAKAI PORTRÉ (
)
REFLEKTOR** (
)
Akkor válassza, ha éjszaka egy
előtérben álló tárgyról (személyről)
készít felvételt.
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
GYERTYA ( )
TENGERPART** (
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni a
gyertyafényes megvilágítás lágy
hangulatát.
Akkor válassza, ha az óceán vagy egy tó
vízének élénk kék színét szeretné
megörökíteni.
NAPKELTE&NYUGT.* (
HÓ** (
)
)
)
Akkor válassza, ha fehér tájról éles
felvételt kíván készíteni.
TŰZIJÁTÉK* (
* Csak távoli tárgyakra fókuszál.
** Közeli tárgyakra nem fókuszál.
)
Akkor válassza, ha látványos felvételt
kíván készíteni a tűzijátékról.
TÁJKÉP* (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre vagy
dróthálóra.
b Megjegyzés
• Ha a [JELENET]-et választja, kikapcsol a
[FEHÉREGYENS.].
• Még akkor is, ha a [ÉJSZAKAI PORTRÉ]
beállítást az
(Állókép) lámpa világítása
mellett állítja be, a beállítás az [AUTO.]
lehetőségre vált, amint a
(Mozgókép)
lámpa bekapcsol.
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
A videokamera testre szabása
Akkor válassza, ha olyan pillanatok
hangulatát kívánja megörökíteni, mint
a napnyugta vagy a napkelte.
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
PORTRÉ (lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a tárgyat lágy
háttérből kívánja kiemelni a tárgyat
(például egy embert vagy egy virágot).
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– épületen kívül, szabadban
91
– éjszaka, neonreklám és tűzijáték
– napkelte és napnyugta
– fénycsöves megvilágítás nappal
• Ha beállítja a [FEHÉREGYENS.] értékét,
akkor a [JELENET] üzemmód [AUTO.]
lesz.
BELTÉRI (n)
z Ötletek
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
• Ha az [AUTO.] volt kiválasztva, amikor
akkumulátort cserélt, vagy amikor a
kamerát épületből a szabadba (vagy a
szabadból egy épületbe) vitte, akkor a jobb
színbeállítás érdekében válassza ki az
[AUTO.] elemet, és mintegy 10
másodpercre fordítsa a kamerát egy közeli
fehér tárgyra.
• Ha az [EGYRE] funkcióval állította be a
fehéregyensúlyt, és most megváltoztatja a
[JELENET] beállítását, vagy a kamerát
épületből a szabadba (vagy a szabadból egy
épületbe) viszi, akkor a fehéregyensúly
újbóli beállításához meg kell ismételnie az
[EGYRE] eljárást.
– épületen belül
– összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
– stúdiók videólámpáival, nátriumgőzlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg az [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg az [
] elemet.
Gyorsan villogni kezd az
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
b Megjegyzés
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra vagy az [EGYRE]-ben állítsa
be a színeket.
• Amikor az [EGYRE] elemet választja, egy
fehér tárgyra álljon rá a kamerával
mindaddig, amíg az
szimbólum villog.
• Ha az [EGYRE] nem állítható be, az
szimbólum lassan villog.
• Ha az [EGYRE] elemet választotta, és az
szimbólum még az
gomb
megérintése után is villog, a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Ha a [COLOR SLOW SHTR] értéke
[BE], akkor megjelenik a
szimbólum, még sötét helyen is
élénkebb színeket kap a felvétel.
A törléshez érintse meg az [KI] elemet.
b Megjegyzés
• Ha az automatikus fókuszbeállítás során
problémák merülnek fel, állítsa be kézzel a
fókuszt ([FÓKUSZ], 89. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
SUPER NIGHTSHOT
Ha a [SUPER NIGHTSHOT] értékét
[BE]-re állítja, és még a NIGHTSHOT
kapcsolót (33. oldal) is ON-ra állítja
(bekapcsolja), akkor a NightShot
éjszakai felvétel érzékenységénél akár
16-szor nagyobb érzékenységgel is
készíthet felvételt.
Ekkor a képernyőn megjelenik az
szimbólum.
A törléshez érintse meg az [KI] elemet.
92
b Megjegyzés
• Világos környezetben ne használja a
[SUPER NIGHTSHOT] funkciót. Ha nem
így tesz, a kamera meghibásodhat.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (33. oldal).
• Vegye le a konverziós lencsét (nem
mellékelt tartozék).
• Ha az automatikus fókuszbeállítás során
problémák merülnek fel, állítsa be kézzel a
fókuszt ([FÓKUSZ], 89. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
ÚSZTATÁS
D.EFFEKTUS
(Digitális effektus)
Amikor a [RÉGI FILM] elemet
választja, a képernyőn megjelenik a
szimbólum, és a felvétel olyan lesz, mint
a régi filmek.
A [D.EFFEKTUS] kikapcsolásához
érintse meg a [KI] elemet.
KÉPEFFEKTUS
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a
felvételek. Megjelenik a
szimbólum.
B KI
Az egymást követő jelenetek
átmenetére a következő effektusok
alkalmazhatók.
Nem használja a [KÉPEFFEKTUS]
beállítást.
1 Válassza ki a kívánt effektust a [KÉSZ]
üzemmódban (beúsztatáshoz), illetőleg
a [FELV.] üzemmódban
(kiúsztatáshoz), majd érintse meg az
gombot.
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejezésekor eltűnik a képernyőről.
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
Ha a művelet végrehajtása előtt kívánja
érvényteleníteni az úsztatást, az 1
lépében érintse meg a [KI] elemet.
A START/STOP gomb megnyomására
a beállítás érvényét veszti.
A kép lágy, pasztell színekre vált.
FEHÉRBŐL
Beúsztatás
FF (fekete-fehér)
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
PASZTELL
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(Beépített zoom
mikrofon)
A videokamera testre szabása
Kiúsztatás
SZÉPIA
Ha a [BEÉP.ZOOM-MIKR.] beállítása
[BE] ( ), a mozgóképet irányított
hanggal veheti fel, ha mozgatja a zoomkart, vagy megnyomja a zoom gombokat
az LCD-kereten (Az alapértelmezett
beállítás [KI]).
FEKETÉBŐL
93
MIKR.JELSZ.
(Mikrofon jelszintje)
A hang rögzítéséhez beállíthatja a
mikrofon jelszintjét.
A [GYENGE] beállítást akkor válassza,
ha izgalmas, erőteljes hangzást kíván
elérni, például koncertteremben stb.
B NORMÁL
Különféle környezeti hangokat rögzít,
ugyanazon a hangerőn.
GYENGE (
)
A környezet hangjait valósághűen
rögzíti. Ez a beállítás nem alkalmas
beszélgetések rögzítésére.
ÖNKIOLDÓ
megjeleni, ha a [ÖNKIOLDÓ]
értéke [BE].
A visszaszámlálás elkezdéséhez nyomja
meg a PHOTO gombot. Hozzávetőleg
10 másodperc múlva a kamera állóképet
készít.
A felvétel visszavonásához nyomja meg
a [ALAP] gombot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] elemet.
z Ötletek
• Ez a műveletet a távirányító PHOTO
gombjának segítségével is végrehajtható
(125. oldal).
94
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy Handycam
üzemmód/Távirányító ........................95
• Akkumulátor/Áramforrás .................97
• LCD-képernyő ....................................97
• „Memory Stick PRO Duo”................98
• Felvételkészítés ...................................98
• Képek lejátszása ............................ 100
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán tárolt képek
lejátszása más készülékeken ............101
• Képek szerkesztése
számítógépen ..................................... 101
• Megtekintés televízión .....................101
• Átjátszás/Csatlakoztatás más
készülékekhez ................................... 102
• Együtt nem használható
funkciók .............................................102
• A hiba jellegétől függően előfordulhat,
hogy a kamera merevlemezét formázni
kell vagy ki kell cserélni. Ekkor a
merevlemezen tárolt minden adat
törlődik. Ne feledje a merevlemezről
más adathordozóra menteni (49. oldal)
az adatokat, mielőtt a kamerát javítani
küldi. A merevlemezről elveszett
adatokért nem jár kártérítés.
• A javítás folyamán a lehető
legkevesebb adatot nézünk meg a
merevlemezen. A Sony
márkakereskedő azonban nem másolja
át és nem őrzi meg az adatit.
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (16. oldal).
• A hálózati tápegység dugóját kihúzták a
fali csatlakozóaljzatból. Dugja be a
csatlakozóaljzatba (16. oldal).
• Tegye a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra úgy, hogy szilárdan
álljon (16. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, illetve vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra. Ha a
funkciók még mindig nem működnek,
akkor egy hegyes tárggyal nyomja meg a
RESET gombot (123. oldal). (Ha
megnyomja a RESET gombot, akkor
minden beállítás, beleértve az óra
beállítását is, gyári értékét veszi fel.)
• A kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Hagyja egy darabig bekapcsolva a
kamerát. Kapcsolja ki a kamerát, és
vigye meleg helyre. Hagyja ott egy ideig,
majd kapcsolja be a kamerát.
Hibaelhárítás
Mielőtt a kamerát javítani küldi
Általános műveletek/Easy
Handycam üzemmód/
Távirányító
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használhatók a következő gombok/
funkciók:
– . (ellenfényt kompenzáló) gomb
(34. oldal)
– lejátszási zoom (40. oldal)
95
– az LCD háttérvilágításának ki- és
bekapcsolása (úgy, hogy lenyomja és
pár másodpercig nyomva tartja a
DISP/BATT INFO gombot)
(21. oldal)
Nem jelenik meg az
gomb.
(OPTION)
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az OPTION MENU.
Megváltoztak a menübeállítások.
• Easy Handycam üzemmódban csaknem
minden menüelem automatikusan
gyárilag beállított értékét veszi fel.
• Easy Handycam üzemmódban egyes
menüelemek értéke a következőképp
rögzített.
– [FELV.MÓD]: [HD SP] vagy [SD SP]
– [ADATKÓD]: [DÁTUM/IDŐ]
• A következő menüelemek ismét
gyárilag beállított értéküket veszik fel,
ha a POWER kapcsoló több mint 12
órán át OFF (CHG) helyzetben áll.
– [VAKUS MÓD]
– [FÓKUSZ]
– [FIX FÓKUSZ]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [JELENET]
– [FEHÉREGYENS.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BEÉP.ZOOM-MIKR.]
– [MIKR.JELSZ.]
– [LEESÉSÉRZÉK.]
Hiába nyomja meg az EASY gombot,
a menübeállítások nem váltanak
automatikusan gyári értékükre.
• A következő menüelemek Easy
Handycam üzemmódban is megtartják
az Easy Handycam üzemmód előtt
beállított értéküket.
– [VIDEÓHORD.BEÁLL]
– [FOTÓHORD.BEÁLL.]
– [HANGZÁSMÓD]
– [SZÉLESVÁSZNÚ]
96
– [X.V.COLOR]
– [DÁTUMFELIRAT]
– [VAKUS MÓD]
–[
INDEX BEÁLL.]
– [KONVERZ.LENCSE]
–[
KÉPMÉRET]
– [FÁJLSZÁM]
–[
MEGJELENÍT]
– [HANGERŐ]
– [HANGJELZÉS]
– [TV TÍPUSA]
– [KOMPONENS]
– [ÓRABEÁLLÍTÁS]
– [ZÓNABEÁLL.]
– [NYÁRI IDŐ]
–[
NYELV BEÁLL.]
– [DEMÓ MÓD]
– [HDMI-VEZÉRLÉS]
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig
volt bekapcsolva a készülék. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Nem működik a mellékelt távirányító.
• Állítsa a [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét
[BE]-re (85. oldal).
• Tegyen be egy elemet az elemtartóba,
ügyelve a helyes (jelzett) +/– polaritásra
(125. oldal).
• A kamera infravörös érzékelője és a
távirányító közül távolítson el minden
akadályt.
• Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy,
hogy ne érje erős fény, például
közvetlen napsugárzás vagy mennyezeti
világítás. Ha az érzékelőt erős fény éri,
előfordulhat, hogy a távirányító nem
működik megfelelően.
Amikor a mellékelt távirányítót
használja, helytelenül működik egy
másik DVD-készülék.
• Kapcsolja a DVD-készülék
távirányítását DVD 2-től eltérő
üzemmódba, vagy takarja le fekete
papírlappal a DVD-készülék infravörös
érzékelőjét.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Használja a hálózati adaptert.
• Az alapértelmezett beállításban ha
körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] (85. oldal)
beállítását, vagy kapcsolja be újból a
készüléket.
• Ha a [GYORS BE KÉSZENL] részben
kiválasztott idő készenléti módba eltelt,
a kamera automatikusan kikapcsol (85.
oldal). Kapcsolja be újból a készüléket.
• Töltse fel az akkumulátort (16. oldal).
A /CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
A /CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
• Az akkumulátor nincs megfelelően
felhelyezve a kamerára. Igazítsa meg
(16. oldal). Ha ez nem oldja meg a
problémát, húzza ki a hálózati
tápegységet a fali csatlakozóaljzatból, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy
az akkumulátor sérült.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg vagy túl meleg van. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort
egy újra (16. oldal).
LCD-képernyő
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási
körülmények között nem használhatók
a szürkén megjelenő menüelemek.
• Bizonyos funkciók egyszerre nem
használhatók (102. oldal).
Hibaelhárítás
• Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe (16. oldal).
• Az akkumulátor nincs megfelelően
felhelyezve a kamerára. Igazítsa meg
(16. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzathoz.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(16. oldal).
• Tegye a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra úgy, hogy szilárdan
álljon (16. oldal).
• Túl hideg vagy túl meleg van. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort
egy újra (16. oldal).
• A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Érintse meg óvatosan az LCDképernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT
INFO gombját (vagy a távirányító
DISPLAY gombját) (21. és 125. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS]) (117. oldal).
97
„Memory Stick PRO Duo”
Amikor „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különféle funkciók.
• Ha számítógépen formázott „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát
használ, formázza meg újra a kamerával
(69. oldal).
Nem lehet törölni a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyáról a
képeket, illetve nem lehet
megformázni a memóriakártyát.
• Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető
az áttekintő képernyőn.
• Más készülékkel védettnek nyilvánított
képek nem törölhetők.
Az adatfájl neve helytelen vagy
villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott
fájlformátumot (113. oldal).
Felvételkészítés
Nézze meg ezt a részt is: „Memory Stick
PRO Duo” (98. oldal).
Hiába nyomja meg a START/STOP
vagy a PHOTO gombot, a kamera
nem fesz fel mozgó-, illetve
állóképet.
• Megjelenik a lejátszó képernyő. Állítsa
a POWER kapcsolót
(Mozgókép)
vagy
(Állókép) helyzetbe
(31. oldal).
• Készenléti módban nem vehet fel
képeket. Nyomja meg a QUICK ON
(33. oldal) gombot.
• A kamera az imént felvett képet menti
az adathordozóra. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
• Az adathordozó megtelt. Törölje a
felesleges képeket (52. oldal).
98
• A mozgóképjelenetek vagy az állóképek
száma meghaladja az adathordozó
kapacitását (11. oldal). Törölje a
felesleges képeket (52. oldal).
• Ha be van kapcsolva a
[LEESÉSÉRZÉK.] funkció (86. oldal),
előfordulhat, hogy nem tud mozgó- vagy
állóképet rögzíteni.
• A kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Kapcsolja ki a kamerát, és vigye meleg
helyre. Hagyja ott egy ideig, majd
kapcsolja be a kamerát.
Nem lehet állóképet rögzíteni.
• Nem lehet állóképet rögzíteni, ha a
következők valamelyikét használja:
– [F.LASS.FELV.]
– [ÚSZTATÁS]
– [D.EFFEKTUS]
– [KÉPEFFEKTUS]
Az ACCESS működésjelző a felvétel
befejezése után is világít.
• A kamera az imént felvett jelenetet
menti az adathordozóra.
Megváltozott a felvétel látószöge.
• A kamera állapotától függően úgy
tűnhet, hogy megváltozott a felvétel
látószöge. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Nem működik a vaku.
• A vakuval nem készíthet felvételeket,
ha mozgóképfelvétel közben vesz fel
állóképeket.
• A beépített vaku akkor sem működik a
következő funkciókkal együtt, ha az
automatikus vakut vagy a
funkciót (a
piros szem automatikus kiküszöbölését)
állítja be:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [ÉJSZAKAI], [GYERTYA],
[NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR], [TENGERPART]
vagy [HÓ] a [JELENET]-ben
– [KÉZI] a [EXPOZÍCIÓ]-ban
– [FÉNYMÉRŐ]
A mozgókép tényleges felvételi ideje
rövidebb az adathordozó várható
felvételi kapacitásánál.
• A felvételi feltételektől függően a
felvételhez rendelkezésre álló idő
rövidebb lehet, például ha gyorsan
mozgó tárgyat vesz fel stb. (11. és 25.
oldal).
A felvétel leáll.
Időeltérés van a START/STOP gomb
megnyomása és a felvétel tényleges
elindulása/leállása között.
• A kamerán egy kis időeltérés
előfordulhat a START/STOP gomb
megnyomása és a mozgókép-felvétel
tényleges elindulása/leállása között. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]re (89. oldal).
• A felvételi körülmények nem
alkalmasak a fókusz automatikus
beállításához. Állítsa be kézzel a fókuszt
(89. oldal).
[STEADYSHOT] nem működik.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[BE]-re (76. oldal).
• Nem biztos, hogy a [STEADYSHOT]
funkció erős rázkódást is kompenzálni
tud.
A képernyőn gyorsan áthaladó
tárgyak szálkásak.
• Ez a fókuszsík jelenség. A jelenség nem
utal meghibásodásra. Abból
következően, ahogyan a képalkotó
eszköz (a CMOS érzékelő) a képjeleket
beolvassa, a felvételi körülményektől
függően előfordulhat, hogy az objektív
előtt gyorsan elhaladót tárgyak
szálkásnak tűnnek.
A képernyőn apró fehér, piros, kék
és zöld pontok jelennek meg.
Hibaelhárítás
• A kamera rendkívül forró. Kapcsolja ki
a kamerát, és hagyja egy darabig hűvös
helyen.
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Kapcsolja ki a kamerát, és vigye meleg
helyre. Hagyja ott egy ideig, majd
kapcsolja be a kamerát.
• Ha a kamera folyamatosan rázkódik, a
felvétel leállhat.
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor
[SUPER NIGHTSHOT] vagy [COLOR
SLOW SHTR] üzemmódban készít
felvételt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
Nem lehet megváltoztatni a
mozgókép vízszintes-függőleges
arányát (16:9 (széles)/4:3).
• A HD (high definition) képminőséggel
felvett képek vízszintes-függőleges
aránya 16:9 (széles).
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót OFF
helyzetbe (33. oldal).
A képernyőn a kép túl világos, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót OFF
helyzetbe (33. oldal).
99
A képernyőn a kép sötét, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• A háttérvilágítás bekapcsolásához
nyomja le és pár másodpercig tartsa
lenyomva a DISP/BATT INFO gombot
(21. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek
meg.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső,
nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt
készít felvételt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
[Nem használható a [SUPER
NIGHTSHOT] funkció.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót ON
helyzetbe.
[COLOR SLOW SHTR] nem működik
megfelelően.
• [A [COLOR SLOW SHTR] nem
működik megfelelően teljes
sötétségben. Használja a NightShot
vagy a [SUPER NIGHTSHOT]
funkciót.
Nem állítható be az [LCD-HÁTTÉR]
értéke.
• Nem állítható be az [LCD-HÁTTÉR]
értéke, ha:
– ha az LCD-táblát visszahajtotta a
kamerához úgy, hogy az LCDképernyő kifelé néz,
– ha a kamerát a hálózati tápegység látja
el árammal.
Képek lejátszása
A képek nem játszhatók le.
• Az adathordozó és a mozgókép
képminőségének kiválasztásához akkor
érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
100
KEZELÉSE) t
[VIDEÓHORD.BEÁLL]/
[FOTÓHORD.BEÁLL.] (22. oldal).
Állóképek nem játszhatók le.
• Előfordulhat, hogy számítógéppel
átnevezett mappákat és fájlokat,
továbbá számítógéppel feldolgozott
állóképeket a kamera nem tudja
lejátszani. (Ilyen esetben a fájl neve
villog.) A jelenség nem utal
meghibásodásra (114. oldal).
• Előfordulhat, hogy más készüléken
készített felvételt ezzel a kamerával nem
lehet lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra (114. oldal).
Az VISUAL INDEX képernyőn egy
képen a „
” jel látható.
• Más készülékkel felvett, számítógéppel
szerkesztett stb. állóképeken jelenhet
meg.
• Kihúzta a hálózati tápegységet vagy
levette az akkumulátort, miközben
felvétel után az ACCESS kijelző még
világított. Ilyenkor megsérülhetnek a
képadatok, és megjelenhet a
szimbólum.
Az VISUAL INDEX képernyőn egy
képen a „
” jel látható.
• Hajtsa végre a [KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
műveletet (71. oldal). Ha ennek
hatására sem tűnik el, törölje ki a
jellel megjelölt képet (52. oldal).
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak
nagyon halk hang hallható.
• Növelje a hangerőt (37. oldal).
• Ha az LCD-képernyő zárva van, nem
hallható hang. Nyissa ki az LCDképernyőt.
• Ha felvételkor a [MIKR.JELSZ.] (94.
oldal) értékét [GYENGE]-re állította,
előfordulhat, hogy a hang alig lesz
hallható.
• 3 másodperces (kb.) mozgókép
felvételekor hangok nem vehetők fel
[F.LASS.FELV.] használatakor.
Ha számítógépen vagy egyéb
eszközökön játszik le, a bal és a jobb
hang kiegyensúlyozatlanul hallható.
• Ez akkor történik, ha az 5,1 csatornás
térhatású hangot a számítógép vagy
egyéb eszköz 2 csatornás (normál
sztereó hang) hangra konvertálja (32.
oldal). A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• 2 csatornás eszközökön történő
lejátszáskor módosítsa a hangkonverzió
(lekeverés) típusát. További részletek a
lejátszókészülék használati
útmutatójában találhatók.
• Ha a mellékelt „Picture Motion
Browser” szoftverrel hoz létre lemezt,
állítsa a hangot 2 csatornásra.
• Hangfelvételkor az [HANGZÁSMÓD]
elemet állítsa a [2ch SZTEREÓ]
lehetőségre (75. oldal).
A képek nem játszhatók le, vagy a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a rendszer nem
ismeri fel.
• Nem játszhat le „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára felvett
mozgóképet HD (high definition)
képminőségű képet olyan eszközön,
amely nem kompatibilis az AVCHDformátummal.
Képek szerkesztése
számítógépen
Nem lehet szerkeszteni.
• Az adathordozón nincs szabad terület.
• Egy lejátszási listára legfeljebb 999 HD
(high definition) képminőségű, illetve
legfeljebb 99 SD (standard definition)
képminőségű mozgókép vehető fel.
Törölje a felesleges mozgóképeket a
lejátszási listáról (60. oldal).
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
Nem lehet szétosztani a
mozgóképet.
• Túl rövid mozgóképet nem lehet
szétosztani.
• Másik készüléken védelemmel ellátott
mozgóképet nem lehet szétosztani.
Nem lehet állóképet átvinni
mozgóképből.
• Az adathordozó, ahova az állóképeket
kívánja menteni, megtelt.
Megtekintés televízión
A televízión nem látszik a kép, vagy
nem hallatszik a hang.
Hibaelhárítás
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán tárolt
képek lejátszása más
készülékeken
Nem lehet képet felvenni a lejátszási
listára.
• Ha komponens A/V-kábelt használ,
állítsa be a [KOMPONENS] lehetőséget
a csatlakoztatott eszköz követelményei
szerint (83. oldal).
• Ha komponens videocsatlakozót
használ, bizonyosodjék meg arról, hogy
az A/V-átjátszókábel piros és fehér
dugóját is bedugta (43. és 44. oldal).
• Ha a képek szerzői jogi védelmet
biztosító jeleket tartalmaznak, a kamera
nem továbbítja őket a HDMI OUTaljzaton át.
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/Vátjátszókábel piros és fehér dugóját is
bedugta (44. oldal).
• A kép állapota miatt nem lehetséges a
szerkesztés.
101
A kép eltorzulva jelenik meg a 4:3-as
televízión.
• Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(széles) módban felvett képet néz egy
4:3-as televízión. Megfelelően állítsa be
a [TV TÍPUSA] értékét (83. oldal), és
úgy játssza le a képet.
A 4:3-as televízió képernyőjének alsó
és felső szélén fekete sáv jelenik
meg.
• Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(széles) módban felvett képet néz egy
4:3-as televízión. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Átjátszás/Csatlakoztatás
más készülékekhez
Nem lehet megfelelően átjátszani.
• Ha HDMI-átjátszókábelt használ, nem
lehet átjátszani a képeket.
• Nem jól érintkezik az A/V
átjátszókábel. Győződjék meg arról,
hogy megfelelően be van dugva a másik
készülék bemenetébe (41. oldal).
Nem használható
[JELENET]
NightShot, [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[ÚSZTATÁS],
[RÉGI FILM],
[KÖZELKÉP]
[FÉNYMÉRŐ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOZÍCIÓ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[FEHÉREGYENS.] NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EGYRE] a
[FEHÉREGYE
NS.]-ban
Nem használható
Ellenfény
A következő beállítás
miatt
[FÉNYMÉRŐ],
[TŰZIJÁTÉK],
[KÉZI] itt:
[EXPOZÍCIÓ]
[JELENET]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS]
[COLOR
SLOW SHTR]
[ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS],
[JELENET]
[ÚSZTATÁS]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFEKTUS],
[GYERTYA],
[TŰZIJÁTÉK]
[D.EFFEKTUS] [COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[ÚSZTATÁS],
[JELENET],
[KÉPEFFEKTUS]
[RÉGI FILM]
[JELENET],
[KÉPEFFEKTUS]
[KÉPEFFEKTUS] [RÉGI FILM]
[KÖZELKÉP]
102
[F.LASS.FELV.]
[FIX FÓKUSZ]
Együtt nem használható
funkciók
A következő lista olyan példákat sorol
fel, amelyekben együtt nem használható
funkciók és menüelemek szerepelnek.
A következő beállítás
miatt
[JELENET]
Nem használható
[AUT.KIS
ZÁRSEB.]
A következő beállítás
miatt
[F.LASS.FELV.],
[JELENET],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS]
[SZÉLESVÁSZNÚ] [RÉGI FILM]
Hibaelhárítás
[ARCFELISME NightShot,
RÉS]
[F.LASS.FELV.],
[DIGIT.ZOOM],
[FÓKUSZ], [FIX
FÓKUSZ],
[EXPOZÍCIÓ],
[FÉNYMÉRŐ],
[ÉJSZAKAI],
[ÉJSZAKAI
PORTRÉ],
[GYERTYA],
[NAPKELTE&NYU
GT.], [TŰZIJÁTÉK],
[TÁJKÉP],
[REFLEKTOR],
[TENGERPART],
[HÓ],
[FEHÉREGYENS.],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS]
[MEGJEL.HELYE] [HDMI-VEZÉRLÉS]
[MIKR.JELSZ.] [BEÉP.ZOOMMIKR.]
103
Hibaelhárítás
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD-képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze
az alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási
kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
Ha lassan villog
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
(A kamera merevlemezével
kapcsolatos figyelmezetés)*
Ha gyorsan villog
• Hiba történhetett a kamera
merevlemezével.
C:04:00
(A kamera merevlemezével
kapcsolatos figyelmezetés)*
Ha gyorsan villog
C:(vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” akkumulátor (H
sorozat). Használjon
„InfoLITHIUM” akkumulátort (H
sorozat) (115. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a Handycam
Station illesztőállvány, illetve a
kamera DC IN aljzatába (16. oldal).
C:13:ss / C:32:ss
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• A kamerának olyan hibája van,
amelyet nem lehet házilag orvosolni.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5-jegyű kódot.
104
• A kamera merevlemeze megtelt.
• Hiba történhetett a kamera
merevlemezével.
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
mintegy 20 perc működést tesz
lehetővé.
(Túlmelegedésre utaló
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• A kamera egyre jobban melegszik.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja
egy darabig hűvös helyen.
Ha gyorsan villog*
• A kamera rendkívül forró.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja
egy darabig hűvös helyen.
(Alacsony hőmérsékletre utaló
figyelmeztetés)*
Ha gyorsan villog
• A kamera rendkívüli módon lehűlt.
Helyezze meleg helyre a kamerát.
(„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
- (A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyához való hozzáférést
másik készüléken korlátozták.
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
Ha lassan villog
Ha gyorsan villog*
• A képek rögzítéséhez szükséges
szabad terület kezd elfogyni. A
kamerában használható „Memory
Stick” memóriakártyákkal
kapcsolatosan lásd: 2. oldal.
• Nincs „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya a kamerában
(23. oldal).
• Valami probléma van a vakuval.
Ha gyorsan villog
(A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya sérült.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (113., 69. oldal).
• Nem elegendő a fény, így a kamera
könnyen bemozdul. Használjon
vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, így
könnyen bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és
így filmezzen. A kamera
bemozdulására figyelmeztető
szimbólum viszont nem tűnik el.
(A leesésérzékelőre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Be van kapcsolva a leesésérzékelő
funkció (86. oldal), és úgy érzékelte,
hogy a kamera leesett. Ezért a
kamera a merevlemezt megvédő
lépéseket tesz. És ezek
eredményeképp előfordulhat, hogy
nem lehet felvenni/lejátszani.
• A leesésérzékelő funkció nem tudja
minden körülmények között
megvédeni a merevlemezt. A
kamerát kiszámítható körülmények
között használja.
Hibaelhárítás
• Nincs elég szabad terület a képek
rögzítéséhez. Törölje a szükségtelen
képeket, vagy formázza a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát a
képek más adathordozóra történő
tárolása előtt (49., 52. és 69. oldal).
• A képadatbázis fájl megsérült
(71. oldal).
(A kamera bemozdulására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
(Inkompatibilis „Memory Stick
Duo” memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)*
• Nem megfelelő „Memory Stick
Duo” memóriakártya van a
kamerában (113. oldal).
105
(Állóképek rögzítésére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• Az adathordozó megtelt.
• Állóképek nem játszhatók le a
feldolgozás során. Várjon egy kis
ideig, majd kezdje el a
felvételkészítést.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(82. oldal).
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse utasításaikat.
x Adathordozó
HDD-formázási hiba.
• A kamera merevlemeze nem az
alapértelmezett formátumú.
Próbálja meg megformázni a
[
FORMÁZÁS] művelettel (68.
oldal); ezután talán használni tudja
majd a kamerát. Ez a művelet
minden adatot töröl a
merevlemezről.
Adathiba.
• A kamera merevlemezének írása
vagy olvasása során hiba lépett fel.
Ilyesmi akkor fordulhat elő, ha a
kamera rázkódásnak van kitéve.
A képkezelő fájl sérült. Készít újat?
Sérültek a HD-videó-kezelő adatok.
Készít új adatokat?
• A képkezelő fájl sérült. Amikor
megérinti az [IGEN] gombot,
létrejön egy új képkezelő fájl. A
merevlemezre korábban felvett
képeket nem lehet lejátszani (a
képfájlok nem sérültek). Ha az új
106
képkezelő adatok létrehozása után
végrehajtja a [KÉPKEZ.FÁJL
JAV.] műveletet, akkor
előfordulhat, hogy le tudja játszani a
régebben felvett képeket. Ha a hiba
továbbra is fennáll, a mellékelt
programmal másolja át a képeket.
A képkezelő fájl inkonzisztens.
Kijavítja a képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl sérült. Kijavítja a
képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl inkonzisztens. HD
videók nem vehetők fel,nem
játszhatók le. Kijavítja a képkezelő
fájlt?
• Sérült a képkezelő fájl, és nem lehet
mozgó- és állóképet rögzíteni. A
kijavításhoz érintse meg az [IGEN]
gombot.
• Az állóképeket „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára
rögzítheti.
Az ideiglenes tárolóterület
túlcsordult
• Nem lehet felvenni, mert a
leesésérzékelő rendszeresen a
kamera leesését érzékeli. Ha olyan
helyzetbe kerül, ahol állandóan
esély van a kamera leesésére, a
[LEESÉSÉRZÉK.] értékét állítsa
[KI]-re (azaz kapcsolja ki a
leesésérzékelőt), és így valószínűleg
ismét tud felvételt készíteni
(86. oldal).
Adat-visszaállítás.
• Ha az adatok írása nem sikerült
tökéletesen, a kamera
automatikusan megkísérli
visszaállítani az adatokat.
Az adatok nem állíthatók helyre.
• Nem sikerült adatokat írni a kamera
merevlemezére. Még az adatok
helyreállítása sem sikerült.
Vegye ki, majd ismét tegye be a
Memory Stick-et.
• Néhányszor vegye ki és tegye be a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. A „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya akkor is
sérült lehet, ha villog a kijelző.
Próbáljon ki egy másik „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
• Ellenőrizze a formátumot, majd ha
kell, formázza meg a kamerával a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (69. és 113. oldal).
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. A kamerával
mappa nem törölhető és nem
hozható létre.
• Formázza meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát (69.
oldal), vagy töröljön mappákat
számítógép segítségével.
Állókép nem menthető.
• Amikor a Dual Rec funkciót
használja, akkor addig ne vegye ki a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, amíg mind a
mozgókép felvétele, mind az
állóképek memóriakártyára történő
felvétele be nem fejeződött (33.
oldal).
• Tegyen be egy „Memory Stick”
kártyát a kamerába (2. oldal).
Előfordulhat,hogy erre a Memory
Stick-re nem lehet rendesen
állóképet rögzíteni, róla nem lehet
állóképet rendesen lejátszani.
• A „Memory Stick PRO Duo”
hibásan működik. Helyezze vissza a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
Írás közben ne vegye ki a Memory
Stick kártyát.
• Helyezze vissza a „Memory Stick
PRO Duo” kártyát, és kövesse az
LCD-képernyőn megjelenő
utasításokat.
x PictBridge rendszerű
nyomtató
Nem csatlakozik PictBridge
nyomtatóhoz.
Hibaelhárítás
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
Előfordulhat,hogy erre a Memory
Stick-re nem lehet mozgóképet
rögzíteni, róla nem lehet
mozgóképet lejátszani.
• Kapcsolja ki és be a nyomtatót,
húzza ki, majd ismét dugja be a
(mellékelt) USB-kábelt.
Nem lehet nyom- tatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
• Kapcsolja ki és be a nyomtatót,
húzza ki, majd ismét dugja be a
(mellékelt) USB-kábelt.
107
x Egyéb
Más már nem választható ki.
• Egyszerre csak legfeljebb 100 kép
jelölhető ki a következő esetekben:
– Képek törlése
– Mozgóképek átjátszása
– Állóképek átmásolása
– HD (high definition) mozgóképek
lejátszási listájának
szerkesztésekor,
– Állóképek nyomtatása
Védett adat.
• Olyan adatot próbált meg kitörölni,
amelyet más készüléken láttak el
védelemmel. Az adat védelmét azon
a készüléken oldja fel, amelyiken
beállította.
108
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
Áramellátás
Televíziós színrendszerek
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék. Ha a felvételt
televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak AUDIO/
VIDEO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléknek kell lennie.
HD (high definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintése
Azokban az országokban/térségekben,
ahol támogatják a 1080/50i formátumot,
a HD (high definition) képminőséggel
felvett képeket ugyanilyen minőségben
meg lehet nézni. Ehhez PAL
színrendszerű, 1080/50i-kompatibilis,
komponens és AUDIO/VIDEO
bemenettel rendelkező televízióra (vagy
monitorra) van szükség. A készülékeket
egy A/V- vagy HDMI-átjátszókábellel
(nem mellékelt tartozék) kell
összekötni.
Az SD (standard definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintéséhez PAL színrendszerű,
AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező televízióra van szükség. A
készülékeket egy A/V átjátszókábellel
kell összekötni.
PAL
Hol használják
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL - M Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
További információk
SD (standard definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintése
Rendszer
109
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/ NYELV ÁL.]
t [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI IDŐ] (84. oldal).
Időeltolódás
IdőzónaA beállítás értéke
eltolódások
IdőzónaA beállítás értéke
eltolódások
GMT
Lisszabon, London
+11:00
Solomon-szk.
+01:00
Berlin, Párizs
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington
+02:00
Helsinki, Kairó, Isztanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
Moszkva, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaszka
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
–06:00
Chicago, Mexicováros
+06:00
Almati, Dakka
–05:00
New York, Bogota
Rangoon
–04:00
Santiago
Bangkok, Jakarta
–03:30
St.John’s
+08:00
Hong Kong, Szingapúr, Peking
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Szöul, Tokió
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azori-szk., Cape Verde-sz.
+10:00
Melbourne, Sydney
+03:00
+06:30
+07:00
110
Fájl-/mappaszerkezet a kamera
merevlemezén és a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyán
A fájl/mappaszerkezetet az alábbi ábra mutatja. Amikor a kamerára képeket rögzít,
illetve onnan képeket játszik le, általában nem szükséges, hogy tudatában legyen a fájl/
mappaszerkezetnek. Ha a kamerát a számítógéphez csatlakoztatva kívánja megnézni
az álló- és mozgóképeket (lásd a „PMB Guide” dokumentumot), akkor használja a
mellékelt programot.
* Csak a beépített merevlemezhez
B HD videokezelő adatok mappája
Ez a mappa a HD (high definition)
képminőségű mozgóképek felvételi
adatait tartalmazza. Számítógépről
ne kísérelje meg ezt a mappát
megnyitni, tartalmát elérni. Ha
megpróbálja, akkor előfordulhat,
hogy megsérülnek a képadatok, vagy
nem lehet lejátszani a képfájlokat.
C SD mozgóképfájlok (MPEG2fájlok)
Ezeknek a fájloknak a kiterjesztése
„.MPG”. Maximális méretük 2 GB.
Ha egy fájl nagyobb lenne 2 GB-nál,
új fájl keletkezik.
A fájl azonosítószáma
automatikusan növekszik. Amikor
egy fájl száma meghaladná a 9999-et,
egy új mappa keletkezik, és oda
kerülnek az új mozgóképfájlok.
A mappák neve így változik:
[101PNV01] t [102PNV01]
D Állóképfájlok (JPEG fájlok)
Ezeknek a fájloknak a kiterjesztése
„.JPG”. A fájl azonosítószáma
automatikusan növekszik. Amikor
egy fájl száma meghaladná a 9999-et,
egy új mappa keletkezik, és oda
kerülnek az új képfájlok.
A mappák neve így változik:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
További információk
A Képkezelő fájlok
Ha kitörli ezeket a fájlokat, a képek
nem vehetők fel és nem játszhatók le
megfelelően. Ezek a fájlok rejtettek,
és rendszerint nem jelennek meg.
• Az
(HOME) t
(EGYÉB) t [USB
CSATL.] t [
USB CSATL.]/
[
USB CSATL.] kiválasztásával az
adathordozót a számítógépen keresztül
USB-csatlakozással érheti el.
• A kamerán található fájlokat vagy mappákat
ne módosítsa a számítógépen keresztül. Ha
nem így tesz, előfordulhat, hogy a képfájlok
megsérülnek, vagy nem lehet majd őket
lejátszani.
111
• Ha mégis ilyent tesz, nem garantálható a
hibátlan működés.
• A képfájlok törléséhez kövesse a 52. oldalon
leírt lépéseket. A kameráról képfájlt ne
töröljön közvetlenül a számítógéppel.
• Ne formázza az adathordozót
számítógéppel. Ha így tesz, előfordulhat,
hogy a kamera nem megfelelően fog
működni.
• Az adathordozóról képfájlt ne másoljon
közvetlenül a számítógéppel. Ha így tesz, a
működés nem garantálható.
112
Karbantartás és biztonsági előírások
Az AVCHD formátum
Mit takar az AVCHD formátum
elnevezés?
Az AVCHD-formátum nagy felbontású
digitális videokamera formátum, amely
HD (high definition) jel vételére
alkalmas 1080i *1 vagy 720p *2
specifikációban a belső merevlemezre,
hatékony adattömörítési technológia
használata mellett. A videoadatokat az
MPEG-4 AVC/H.264 formátumnak
megfelelően, az audioadatokat pedig a
Dolby Digital vagy a Linear PCM
rendszerrel tömöríti.
Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
képeket hatékonyabban tudja
tömöríteni, mint a hagyományos
képtömörítő algoritmusok. Az MPEG-4
AVC/H.264 formátum segítségével a
digitális videokamerával felvett HD
(high definition) videojelek 8 cm-es
DVD-re, a beépített merevlemezre,
flash memóriakártyára, „Memory Stick
PRO Duo” stb. rögzíthetők.
Az AVCHD formátumnak
köszönhetően ez a kamera az alább
említett HD (high definition)
képminőséggel készít felvételeket.
A HD (high definition) képminőségű
felvételkészítés mellett a kamera arra is
képes, hogy SD (standard definition)
jeleket a hagyományos MPEG2
formátumban rögzítsen.
Videojel*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Audiojel:
Dolby Digital 5.1/2ch
Felvételi adathordozó:
Beépített merevlemez, „Memory Stick
PRO Duo”
A „Memory Stick”
A „Memory Stick” memóriakártya kicsi,
nagy kapacitású, hordozható ICadathordozó.
A kamerában csak olyan „Memory Stick
Duo” memóriakártyát használjon,
amelynek a mérete hozzávetőleg a
szabványos „Memory Stick”
memóriakártya fele.
Azonban nem garantáljuk, hogy a
kamerával az összes típusú „Memory
Stick Duo” memóriakártya működik.
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
Felvétel/
lejátszás
„Memory Stick Duo”
(MagicGate-tel)
–
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
a*
* Ez a termék nem támogatja a 8-bites
párhuzamos adatátvitelt, viszont támogatja
a 4-bites párhuzamos adatátvitelt, akárcsak
a „Memory Stick PRO Duo”.
További információk
Felvétel és lejátszás a kamerával
*1: 1080i jellemzők
Olyan HD (high definition) specifikáció,
amely 1 080 tényleges letapogató sort és
váltósoros rendszert használ.
*2: 720p jellemzők
Olyan HD (high definition) specifikáció,
amely 720 tényleges letapogató sort és haladó
rendszert használ.
*3: AVCHD-formátumban felvett adatokat
ezzel a kamerával nem lehet lejátszani.
• Ez a termék nem képes lejátszani vagy
felvenni az „MagicGate” technológiát
használó adatokat. A „MagicGate” egy
olyan szerzőijog-védő eljárás, amely a
felvétel és a jeltovábbítás során rejtjelezést
használ.
• Nem biztos, hogy egy számítógéppel
(Windows OS/Mac OS operációs rendszer
alatt) megformázott „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a kamera probléma
nélkül használni tud.
113
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick
PRO Duo” és „Memory Stick PRO Duo”kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
• A következő esetekben megsérülhetnek
vagy elveszhetnek az adatok (az adatokért
nem jár kártérítés):
– Ha kiveszi a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, vagy kikapcsolja a
kamerát, miközben a kamera képfájlokat
olvas vagy ír a „Memory Stick PRO Duo”
lemezre (miközben az ACCESS-lámpa
világít vagy villog)
– Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
• Amikor a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya felirat számára fenntartott
helyére ír, ne nyomja rá a tollat vagy ceruzát.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára és a Memory Stick
Duo illesztőkeretre.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mindig a tokjában szállítsa
és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse le
és kímélje az erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne szedje szét, és ne alakítsa
át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick PRO Duo” adathordozót
gyermekektől távol kell tartani.
Előfordulhat, hogy a kisgyerek lenyeli a
memóriakártyát.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyák befogadására szolgáló
nyílásba kizárólag Memory Stick Duo
memóriakártyát helyezzen be. Ellenkező
esetben hiba jelentkezhet.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne használja és ne tárolja az
alábbi helyeken.
114
– igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
– közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
– nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
• Amikor „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát „Memory Stick” képes
készülékkel használja, győződjön meg róla,
hogy a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát Memory Stick Duo
illesztőkeretbe helyezi.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát beteszi
egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe, a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
a megfelelő helyzetben álljon, és úgy tolja be
teljesen a keretbe, hogy elkerülje a hibás
működést. Hasonlóan: ha rossz állásban
erőlteti bele a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe, tönkremehet a
memóriakártya.
• Ne helyezzen Memory Stick Duo adaptert
„Memory Stick PRO Duo” eszközbe
csatlakoztatott „Memory Stick” nélkül.
Ellenkező esetben tönkremehet a készülék.
x „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán
• Ezzel a kamerával legfeljebb 8 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
használható.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Az ezzel a kamerával a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által kialakított „Design rule
for Camera File system” egyetemes
szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV900E vagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ehhez az
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
nem tud a kamerában használni, formázza
meg ezzel a kamerával (69. oldal). Ne
feledje, hogy a formázás miden adatot töröl
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
A kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral
működik.
„InfoLITHIUM” A H sorozatú
akkumulátorokon az
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a /CHG töltésjelző ki nem
alszik. Más hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal történik.
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FH70/FH100 (nem mellékelt tartozék)
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévél előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FH70/FH100
(nem mellékelt tartozék).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera felvételkészenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ekkor az
akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
csak tájékoztató értéknek tekintse.
További információk
Az „InfoLITHIUM” név lítium ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
115
• Az üzemi körülményektől és a
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy
az E szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, amikor az
akkumulátor által biztosított üzemidő még
20 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára, és használja
egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét.
Tároláshoz vegye le az akkumulátort a
kameráról, és tegye száraz, hűvös helyre.
• Ha az akkumulátort a kamerával teljesen le
kívánja meríteni, akkor a HOME MENU
képernyőn érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[AUTO.KIKAPCS] t [SOHA], és hagyja a
kamerát felvételkészenléti üzemmódban
egészen addig, amíg ki nem kapcsol (85.
oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az idő előrehaladtával és az ismételt
használat következtében csökken az
akkumulátor kapacitása. Ha az egy-egy
feltöltéssel biztosítható használati idő
jelentősen lerövidül, valószínűleg elérkezett
annak az ideje, hogy az akkumulátort egy
újra cserélje.
• Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények
határozzák meg.
Az x.v.Color
• Az x.v.Color, amely a Sony védjegye, a Sony
által javasolt xvYCC szabvány közismertebb
elnevezése.
• Az xvYCC a mozgóképek színterére
vonatkozó nemzetközi szabvány. Ez a
szabvány szélesebb színspektrummal
dolgozik, mint a jelenleg használt átviteli
szabványok.
116
A kamera kezelése
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett,
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, a
kamera meghibásodhat. Esetenként az
ilyen meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD-képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az
LCD-képernyő belső szerkezetét.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le, ne lépjen rá. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem:
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, pára csapódhat le a
kamera belsejében. Ez működési hibát
okozhat.
x Ha páralecsapódás történt
Bekapcsolás nélkül hagyja a kamerát kb.
1 órán át, hogy kiszáradjon.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül 1
óra).
LCD-képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD-képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCDképernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCDképernyő hátsó része felmelegedhet. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
x Az LCD-képernyő tisztítása
Ha az LCD-képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, tisztítsa
meg puha ronggyal. Ha az LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet (nem
mellékelt tartozék) használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD-képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózatról üzemeltesse.
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
1 Kapcsolja be a kamerát.
További információk
• Rendszeresen kapcsolja be, és kb. 3 percen
át használja – játsszék le vagy vegyen fel
valamit.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
117
2 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[KALIBRÁLÁS].
3 Egy tárggyal, például egy „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya
sarkával érintse meg háromszor a
képernyőn megjelenő „×” szimbólumot.
A kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, ismételje meg a kalibrálási
eljárást.
b Megjegyzés
• Kalibráláshoz ne használjon hegyes tárgyat,
mert tönkreteheti az LCD-képernyőt.
• Ha az LCD-képernyő el van forgatva vagy
vissza van hajtva úgy, hogy kifelé néz, akkor
nem kalibrálható.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
naptejet,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
118
Az objektív gondozása és
tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen
tárolja.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be, és használja
egy kicsit.
A beépített újratölthető elem
töltése
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor a kamera a
hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve
amikor a kamerán rajta van az
akkumulátor. Az újratölthető elem
körülbelül 3 hónap alatt merül le
teljesen, ha időközben a kamerát
egyáltalán nem használja. A kamera
használatba vétele előtt töltse fel a
beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 óráig hagyja így a
kamerát.
Védjegyek
• A „Handycam” és a
További információk
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” embléma a
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. és a
Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick”, „
”, „Memory
Stick Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” és „MagicGate Memory Stick Duo” a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A „x.v.Colour” a Sony Corporation
védjegye.
• A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
• A Dolby és a double-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
119
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES
HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ MPEG-2
SZABVÁNY SZERINTI VIDEÓ
TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS
FELHASZNÁLÁSA KIFEJEZETTEN
TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG
HASZNÁLATÁHOZ A MEGFELELŐ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206 CÍMEN
SZEREZHETŐ BE.
AZ AVC SZABADALOMPORTFOLIÓ
LICENCE ALAPJÁN EZT A TERMÉKET
A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES, NEM
KERESKEDELMI CÉLLAL A
KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA
(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINT
VIDEÓT KÓDOLHAT („AVC-VIDEÓ”)
ÉS/VAGY
(ii) DEKÓDOLHAT OLYAN AVCVIDEÓT, AMELYET EGY SZEMÉLYES,
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
VÁSÁRLÓ KÓDOLT BE ÉS/VAGY
AMELYET AVC-VIDEÓK
FORGALMAZÁSÁRA FELJOGOSÍTOTT
VIDEOKÉSZÍTŐTŐL, FORGALMAZÓTÓL SZERZETT BE.
A HASZNÁLATI JOG NEM
VONATKOZIK ÉS NEM
TERJESZTHETŐ KI SEMMILYEN
MÁSFAJTA HASZNÁLATRA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG
LA, L.L.C. CÉGTŐL SZEREZHETŐK BE.
LÁSD: <HTTP://MPEGLA.COM>
A „C Library” „Expat” „zlib” és „libjpeg” a
kamera szoftvere. Ezeket a programokat
szerzői joguk tulajdonosaitól licenceljük. Ezen
programok szerzőijog-tulajdonosainak
kérésére közölnünk kell az alábbiakat.
Kérjük, olvassa el a következő szakaszokat.
Olvassa el a CD-ROM „license1.pdf”
mappájában található „License”
licencszerződést. Itt a „C Library”, az
„Expat”, a „zlib” és a „libjpeg” program
(angol nyelvű) licencszerződése található.
120
A GNU GPL/LGPL programról
A kamerában a GNU General Public License
licenccel (a továbbiakban „GPL”), illetve a
GNU Lesser General Public License licenccel
(a továbbiakban „LGPL”) rendelkező
programok találhatók.
A mellékelt GPL/LGPL licencek alapján és
előírásainak megfelelően Önnek jogában áll e
programok forráskódját elolvasni, módosítani,
és terjeszteni.
A forráskód az interneten található. A
következő címről (URL) tölthető le. A
forráskód letöltésekor a kamera típusának a
DCR-DVD810 lehetőséget válassza.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, a forráskóddal kapcsolatban ne
hozzánk forduljon.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license2.pdf” licencszerződést. Itt a
„GPL” és az „LGPL” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
A PDF fájlok elolvasásához az Adobe Reader
programra van szükség. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az Adobe
Systems honlapjáról:
http://www.adobe.com/
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
A A motoros zoom karja (32, 40)
B PHOTO gomb (31)
C QUICK ON gomb (33)
D
/CHG (töltésjelző) lámpa (16)
E ACCESS működésjelző
(merevlemez) (30)
F DC IN aljzat (16)
H HDMI OUT(mini) aljzat (43)
I A/V távcsatlakozó (43)
J
(USB) aljzat (63, 65)
K Kéztámasz (22)
Gyors áttekintés
G Vállszíj rögzítőnyílása
Ide rögzítse a vállszíjat (nem
mellékelt tartozék).
121
A Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videólámpát, a vakut és a
mikrofont árammal is ellátja. A
tartozék a kamera POWER
kapcsolójával kapcsolható ki és be.
További részletek a megfelelő
tartozékok használati útmutatójában
találhatók.
Az Active Interface Shoe
tartozékaljzat a ráhelyezett
tartozékok szilárd rögzítését
biztosító szerkezettel van ellátva. A
tartozékot csatlakoztatásához
nyomja le és tolja ütközésig, majd
húzza meg a csavart. A tartozék
levételéhez lazítsa meg a csavart,
majd nyomja le és húzza ki a
tartozékot.
• Ha a kamera tartozékaljzatára külső
vakut (nem mellékelt tartozék) illesztett,
akkor a mozgókép-felvétel készítésének
idejére azt kapcsolja ki, hogy a vaku
töltésekor hallható hang ne kerüljön rá a
felvételre.
• A beépített vaku és a külső vaku (nem
mellékelt tartozék) egyszerre nem
használható.
122
• Ha külső mikrofont (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztat, akkor a kamera
az abból származó hangokat rögzíti (124.
oldal).
B Infravörös érzékelő/jeladó
A kamera működtetéséhez a
távirányítót (125. oldal) fordítsa a
kamera infravörös érzékelője felé.
C Felvételjelző (85)
A felvételkészítés közben pirosan
világít. Villog, ha kevés a szabad hely
a merevlemezen, vagy ha az
akkumulátor lemerülőben van.
A Hangszóró
A lejátszott hangok a hangszóróból
jönnek. A hangerő beállítására
vonatkozóan lásd a 37. oldalt.
B
P DISP/BATT INFO gomb (17, 21)
Q . (ellenfényt kompenzáló) gomb
(34)
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gomb (36)
C NIGHTSHOT kapcsoló (33)
D
(HOME) gomb (13, 72)
E Zoom gombok (32, 40)
F START/STOP gomb (31)
H RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
I ACCESS működésjelző („Memory
Stick PRO Duo”) (24)
Gyors áttekintés
G LCD-képernyő/Érintőképernyő (21)
J Akkumulátor (16)
K
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (20)
L POWER kapcsoló (20)
M
(DISC BURN) gomb (49)
N A Memory Stick Duo
memóriakártya helye (23)
O EASY gomb (26)
123
Handycam Station
A Beépített mikrofon (32)
Ha az Active Interface Shoe
tartozékaljzatra csatlakoztatható
mikrofont (nem mellékelt tartozék)
csatlakoztat, akkor a kamera az
abból származó hangokat rögzíti.
A
B Vaku (77)
D A/V OUT aljzat (43)
C Objektív (Carl Zeiss Lens) (4)
E DC IN aljzat (16)
D Interfészcsatlakozó
A fényképezőgépet a Handycam
Station egységhez csatlakoztatja.
E BATT akkumulátorkioldó gomb
(17)
F Állványfoglalat
Az állványt (nem mellékelt tartozék)
állványrögzítő csavarral erősítse az
állványfoglalathoz (a csavar nem
lehet hosszabb 5,5 mm-nél).
124
(DISC BURN) gomb (49)
B Interfészcsatlakozó
A fényképezőgépet a Handycam
Station egységhez csatlakoztatja.
C
(USB) aljzat (65)
Távirányító
Lejátszási lista képernyőn, az LCDképernyőn megjelenik a narancssárga
keret. A b / B / v / V gombok segítségével
jelöljön ki egy elemet, majd az ENTER
gombot megnyomva válassza ki a kijelölt
elemet.
b Megjegyzés
• A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
Szigetelő lap
A DATA CODE gomb (80)
Ha lejátszás közben megnyomja, akkor
megjelenik a felvétel dátuma és időpontja,
illetve megjelennek a felvételkor érvényes
kamera-beállítások.
B PHOTO gomb (31)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
C SCAN/SLOW gomb (37)
E PLAY gomb (37)
F STOP gomb (37)
G DISPLAY gomb (17)
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
H Jeladó
Gyors áttekintés
D . > (Előző/Következő) gomb
(37)
• A kamera működtetéséhez a távirányítót
fordítsa a kamera infravörös érzékelője felé
(122. oldal).
• Ha egy bizonyos ideig a távirányítóról nem
érkezik utasítás, eltűnik a narancssárga keret.
Ha ismét megnyomja a b / B / v / V gombok
bármelyikét vagy az ENTER gombot, a keret
ismét megjelenik ott, ahol legutóbb látható
volt.
• A b / B / v / V gombokkal nem lehet az LCDképernyő bizonyos gombjait kijelölni.
I START/STOP gomb (31)
J A motoros zoom gombja (32, 40)
Fül
K PAUSE gomb (37)
L VISUAL INDEX gomb (36)
Lejátszáskor megjeleníti a VISUAL
INDEX áttekintő képernyőt.
M b / B / v / V / ENTER gomb
Ha megnyom egy gombot a [VISUAL
INDEX]/[Filmtekercs-index]/[Arcindex]/
FIGYELEM!
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne
szedje szét és ne dobja tűzbe!
125
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
126
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
Mozgókép felvétele
A HOME gomb (13)
B A még felhasználható energia
(hozzávetőleg) (17)
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
D A felvétel minősége (HD/SD) és a
felvételi mód (FH/HQ/SP/LP) (74)
E Felvételre szolgáló/lejátszási
adathordozó
Állókép felvétele
F Számláló (óra/perc/ másodperc)
G A még felvehető mozgókép
hozzávetőleges hossza
H OPTION gomb (14)
I ARCFELISMERÉS (78)
J KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
K Arcindex beállítása (78)
L 5,1 csatornás térhatású hangfelvétel
(32)
Mozgóképek megtekintése
M Képméret (79)
N A felvehető állóképek
hozzávetőleges száma és
adathordozó/Képkészítés közben
O Vissza gomb
P Lejátszási mód
Állóképek megtekintése
R Előző/következő gomb (37)
S Képkezelő gombok (37)
T Az éppen lejátszott állókép száma/A
rögzített összes állókép darabszáma
Gyors áttekintés
Q Az éppen lejátszott mozgókép
száma/A rögzített összes mozgókép
darabszáma
U Lejátszás mappa
Csak akkor jelenik meg, ha az
állóképek lejátszási adathordozója
„Memory Stixk PRO Duo”
memóriakártya.
V Diabemutató gomb (40)
W Adatfájl neve
X VISUAL INDEX gomb (36)
127
Módosításra utaló
kijelzések
A következő szimbólumok felvétel/
lejátszás alatt jelennek meg, mutatva a
kamera érvényes beállításait.
Bal oldalon felül Középen Jobb oldalon felül
Szimbólum
Jelentés
E
Figyelmeztetés (104)
Jobb oldalon felül
Szimbólum
Jelentés
Úsztatás (93)
Az LCD
háttérvilágítása
kikapcsolva (21)
A leesésérzékelő
kikapcsolva (86)
Alul
A leesésérzékelő
bekapcsolva (86)
Bal oldalon felül
Szimbólum
Adathordozó az
állóképekhez (23)
Jelentés
HANGZÁSMÓD (75)
Önkioldóval készített
felvétel (94)
Alul
Szimbólum
Vaku (77), PIROS
SZEM (78)
Arcindex (78)
ARCFELISMERÉS
(78)
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(93)
Képeffektus (93)
MIKR.JELSZ. kicsi
(94)
SZÉLESVÁSZNÚ
(75)
Jelentés
Digitális effektus (93)
Kézi fókuszbeállítás (89)
9
JELENET (90)
Középen
Ellenfény kompenzálása (34)
.
Szimbólum
4,0M
3,0M
Jelentés
1,9M
KÉPMÉRET (79)
Diabemutató (40)
128
n
Fehéregyensúly (91)
SteadyShot kikapcsolva
(76)
NightShot (33)
FÉNYMÉRŐ (90)/
EXPOZÍCIÓ (90)
Super NightShot (92)
Közelkép (89)
Color Slow Shutter (92)
Zebra (76)
A kamerához
PictBridge nyomtató
csatlakozik (65)
X.V.COLOR (76)
KONVERZ.LENCSE (78)
z Ötletek
• A kijelzők és a helyzetük hozzávetőleges, és
eltérhet a valójában láthatótól.
Adatkód felvételkor
A felvételi dátum és idő automatikusan
az adathordozóra kerül. A felvétel során
ezek az adatok nem jelennek meg.
Lejátszás közben azonban adatkódként
az [ADATKÓD] funkcióval
megnézhetők (80. oldal).
Gyors áttekintés
129
Gyors áttekintés
Kislexikon
x 5,1 csatornás térhatású hang
x MPEG-4 AVC/H.264
Olyan rendszer, amely 6 hangszórón át
szólaltatja meg a hangot: 3 első hangszórón
(bal oldali, jobb oldali és középső), 2 hátsó
hangszórón (bal oldali és jobb oldali), továbbá
egy alul áteresztő szűrővel rendelkező
mélysugárzón, a 0,1-es csatornán, amely a 120
Hz-ig terjedő hangokat szólaltatja meg.
A legújabb képkódoló formátum, amelyet két
nemzetközi szabványügyi szervezet, az ISOIEC és az ITU-T közösen szabványosított
2003-ban. A hagyományos MPEG2
formátummal összehasonlítva az MPEG-4
AVC/H.264 több mint kétszer olyan
hatékony. A kamera az MPEG-4 AVC/H.264
formátumot használja a HD (high definition)
mozgóképek kódolására.
x AVCHD-formátum
Olyan HD (high definition) digitális
videokamera-formátum, amellyel a HD (high
definition) jelek MPEG-4 AVC/H.264
formátumban rögzíthetők.
x Dolby Digital
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
hangkódoló (tömörítő) eljárás.
x Dolby Digital 5.1 Creator
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
olyan hangtömörítő eljárás, amely hatékonyan
tömöríti a hangot, és megőrzi a hang kiváló
minőségét. A hang kiváló minőségét
megőrizve hatékonyan tömöríti a hangot, és
5,1 csatornás térhatású hang létrehozására is
képes.
x JPEG
A JPEG a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, amely egy állókép-adatok
tömörítésére vonatkozó szabvány. A kamera
az állóképeket JPEG formátumban rögzíti.
x Minta-kép
Kis méretű kép, amely arra szolgál, hogy
egyszerre sok képet lehessen megnézni.
[VISUAL INDEX]/[
INDEX]/
[
INDEX] képernyőkön minta-képek
láthatók.
x MPEG
Az MPEG a Moving Picture Experts Group
rövidítése, amely egy, a mozgóképek és a hang
tömörítésére vonatkozó szabványcsoport.
MPEG1 és MPEG2 formátum létezik. A
kamera az SD (standard definition) minőségű
mozgóképeket MPEG2 formátumban rögzíti.
130
x Töredezettség
Az adathordozó olyan állapota, amikor a rajta
lévő fájlok szétszórt kisebb darabokból állnak.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a képet nem lehet
tökéletesen menteni. Ez a probléma a
merevlemez formázásával [HORDOZÓ
FORMÁZ] oldható meg (68. oldal).
x VBR
A VBR a Variable Bit Rate (változó átviteli
sebesség) rövidítése, amely az a felvételi
formátum, amikor az éppen felvett jelenet
függvényében automatikusan változik az
átviteli sebesség (azaz az adott időtartam alatt
felvett adatok mennyisége). Gyors mozgást
megörökítő mozgókép esetén sok helyre van
szükség az adathordozón, hogy a kép éles
legyen, aminek következtében lerövidül az
adathordozó felvételi ideje.
Gyors áttekintés
Tárgymutató
Számok
Á
1080i/576i .............................83
Állókép
16:9 .......................................83
16:9 SZÉLES ......................75
Állóképek átmásolása
...................................... 56
21-érintkezős illesztő..........47
állóképfájlok.............. 111
4:3 ...................................75, 83
felvétel.......................... 31
4:3-as TV..............................44
KÉPMÉRET............... 79
576i .......................................83
állvány ............................... 124
5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel .........................32
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ..... 85
A
Adathordozó .......................22
ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE kategória ......67
Adathordozóhoz kapcsolódó
beállítás................................22
ADATKÓD................80, 129
Akkumulátor ......................16
akkumulátor energiaszintje
..............................................17
áttekintő képernyőt
megjelenítő gomb ............ 127
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat ...................16
DEMÓ MÓD .....................85
diabemutató ........................40
DIAVETÍTÉS BEÁLL. ...40
DIGIT.ZOOM ...................75
Dolby Digital 5.1 Creator
..............................................32
Dual Rec..............................33
D.EFFEKTUS (digitális
effektus).......................93, 102
E
B
BEÁLLÍTÁSOK ............... 72
Easy Handycam működés
..............................................26
BEÁLLÍTÁSOK kategória
.............................................. 72
Egyenáramú csatlakozódugó
..............................................16
beépített újratölthető elem
............................................ 118
EGYÉB kategória..............51
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(Beépített zoom mikrofon)
.............................................. 93
energiaszintje
EGYRE.......................92, 102
akkumulátor ................17
BELTÉRI ........................... 92
Merevlemez .................67
Akkumulátor ...............16
Biztonsági másolat
..............Lásd: képek mentése
„Memory Stick PRO
Duo” .............................67
beépített újratölthető
elem.............................118
„BRAVIA” Sync ............... 47
eredeti ..................................55
Akkumulátor feltöltése .....16
ARCFELISMERÉS ..........78
Arcindex beállítás...............78
AUTO.KIKAPCS
(automatikus kikapcsolás)
..............................................85
COLOR SLOW SHTR
(kis zársebesség színes
felvételhez) ................. 92, 102
Csatlakoztatás
4:3-as TV...................... 44
AUT.KIS ZÁRSEB.
(automatikus kis
zársebesség) ................76, 103
expozíció beállítása
ellenfényben........................34
É
ÉJSZAKAI .........................90
ÉJSZAKAI PORTRÉ ......91
DVD/HDD-felvevő.... 62
HD TV ......................... 43
F
AVCHD-formátum
..............................11, 113, 130
nyomtató...................... 65
Fali csatlakozóaljzat ...........16
széles képernyős TV... 44
A/V OUT aljzat ............43, 62
fájl.......................................111
videomagnó ................. 62
FÁJLSZÁM (Fájlok
számozása) ..........................79
A/V távcsatlakozó ........41, 62
A/V-átjátszókábel ..15, 46, 62
D
FEHÉRBŐL.......................93
DÁTUMFELIRAT
(Dátumfelirat) .................... 77
FEHÉREGYENS.
(fehéregyensúly).........91, 102
dátum-mutató..................... 39
FEKETÉBŐL ....................93
DÁTUM/IDŐ ............ 80, 129
felvehető képek száma.......79
Gyors áttekintés
Arcindex ..............................38
EXPOZÍCIÓ ..............90, 102
C
131
Felvételi idő ..................11, 18
HDMI OUT aljzat............. 43
KÉPKEZ.FÁJL JAV. ....... 71
Felvételkészítés ............26, 30
HDMI-kábel....................... 44
KÉPMÉRET ......................79
FELV.LÁMPA
(felvételjelző)......................85
HDMI-VEZÉRLÉS
(HDMI-vezérlés) ............... 86
kéztámasz ............................ 22
FELV.MÓD (felvétel
üzemmód) ...........................74
HD-videokezelő fájl ........ 111
kijelzőn látható
szimbólumok.....................127
HOME MENU ............ 12, 72
KIMENETI BEÁLL......... 83
FÉNYKÉPBEÁLL............79
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
...................................... 85
KOMPONENS................... 83
FÉNYMÉRŐ (rugalmas
pontszerű fénymérő)
......................................90, 102
BEÁLLÍTÁSOK
kategória...................... 72
KONVERZ.LENCSE....... 78
FF (fekete-fehér)................93
FÉNYKÉPBEÁLL.... 79
FH ........................................74
KÖZELKÉP............... 89, 102
HANG/KÉP-BEÁLL.
...................................... 82
külföldön ...........................109
figyelmeztető szimbólumok
............................................104
KÜLTÉRI...........................91
figyelmeztető üzenetek....106
KIMENETI BEÁLL.
...................................... 83
Filmtekercs-index...............38
MEGTEK.BEÁLL. ... 80
L
FIX FÓKUSZ.............89, 102
ÓRA/NYELV ÁL. .... 84
LCD SZÍNE ....................... 82
FORMÁZÁS
VIDEÓBEÁLL. ........ 74
LCD-FÉNYERŐ............... 82
Merevlemez .................68
HÓ....................................... 91
„Memory Stick PRO
Duo” .............................69
HQ................................. 74, 75
LCD-HÁTTÉR (az LCD
háttérvilágításának
fényereje) ............................ 82
LCD-képernyő ................... 21
FOTÓRÖGZÍTÉS ............54
I
FÓKUSZ.......................89, 99
Időeltolódás...................... 110
F.LASS.FELV. ...................34
LCD SZÍNE ................ 82
ikon............. Lásd: képernyőn
megjelenő szimbólumok
LCD-FÉNYERŐ ....... 82
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ..................... 115
LEESÉSÉRZÉK. .............. 86
G
gombelem, lítium..............126
GYERTYA ........................91
LCD-tábla ...........................21
LCD-HÁTTÉR .......... 82
Lejátszás ........................27, 36
J
Lejátszási idő ......................18
JELENET................... 90, 102
lejátszási lista ......................59
jel, szimbólum .................. 128
lejátszási zoom....................40
JPEG ......................... 111, 130
LP...................................74, 75
HANGERŐ........................82
K
M
hangerőszabályzás..............37
KALIBRÁLÁS ............... 117
mappa ................................111
HANGJELZÉS..................82
kamera tartása.................... 30
HANGZÁSMÓD ..............75
KAMERAADATOK....... 80
MARAD.BEÁLL.
(mozgókép).........................77
HANG/KÉP-BEÁLL........82
Karbantartás..................... 113
hálózati tápegység ..............16
HD TV.................................43
KÉPEFFEKTUS
(Képeffektus) ............. 93, 102
HD (high definition)
képminőség ...........................9
képek megtekintése
televízión............................. 41
HDD-ADATOK................67
Képkezelő fájlok.............. 111
GYORS BE KÉSZENL
(Gyors készenlét) ...............85
H
Handycam Station..............16
132
Komponens A/V-kábel
.................................. 15, 43, 45
MEGJELENÍT ..................81
MEGJEL.HELYE.............83
MEGTEK.BEÁLL............80
„Memory Stick” ...........2, 113
Memory Stick Duo
illesztőkeret.......................114
„Memory Stick PRO Duo”
........................................2, 114
P
telefotó.................................32
„Memory Stick PRO-HG
Duo” ..............................2, 113
PAL ................................... 109
PASZTELL ........................ 93
televíziós színrendszerek
............................................109
Merevlemez...................5, 111
Páralecsapódás ................. 117
MIKR.JELSZ. (Mikrofon
jelszintje) .............................94
PictBridge ........................... 65
Minta-kép ..........................130
PORTRÉ (lágy portré) ..... 91
PIROS SZEM .................... 78
Mozgókép
felvétel ..........................31
Q
Felvételi mód ...............74
QUICK ON ........................ 33
Mozgóképek átjátszása
.......................................55
MPEG................................130
MPEG2..............................111
MPEG-4 AVC/H.264.......130
Műveleteknél hallható
hangjelzés
...........Lásd: HANGJELZÉS
R
REFLEKTOR ................... 91
RESET .............................. 123
RÉGI FILM ..................... 102
S
S VIDEO aljzat .................. 62
N
S VIDEO kábel.................. 45
Nagy magasságban ...............5
SD (standard definition)
képminőség........................... 9
NAPKELTE&NYUGT. ...91
NightShot ............................33
NIGHTSHOT FÉNY ........75
NYELV BEÁLL. ...............84
Nyomtatás ...........................65
SP ................................... 74, 75
TENGERPART.................91
Töltési idő............................18
Töredezettség ...................130
TÖRLÉS
Állóképek ....................53
Dátum szerint ........52, 54
Mozgóképek ................52
tükör üzemmód ..................34
TŰZIJÁTÉK ......................91
TV TÍPUSA........................83
TV-CSATL.SEGÉDL. ......42
U
USB CSATL. ....................111
USB-aljzat .........................124
USB-kábel...........................15
USB-S KIVÁL. ............64, 65
Ú
STEADYSHOT........... 76, 99
ÚSZTATÁS ...............93, 102
SUPER NIGHTSHOT
...................................... 92, 102
Ü
Súgó ..................................... 13
ÜRES...................................70
számítógép .......................... 49
Szerkesztés.......................... 51
V
széles képernyős TV .......... 44
vaku......................................98
széles látószög .................... 32
VAKUFÉNY......................77
SZÉLESVÁSZNÚ.... 75, 103
VAKUS MÓD....................77
SZÉPIA .............................. 93
VBR .............................11, 130
Ö
SZÉTOSZTÁS .................. 58
VEZETŐKERET..............76
öndiagnózis kijelzője ........104
T
VIDEÓBEÁLL. ................74
TÁJKÉP ............................. 91
VISUAL INDEX ...............36
OPTION MENU................87
Ó
ÓRABEÁLLÍTÁS ............20
ÓRA/NYELV ÁL. ............84
ÖNKIOLDÓ ......................94
Gyors áttekintés
O
SD-mozgóképfájlok......... 111
teljes feltöltés ......................16
védjegy...............................119
Tápkábel ............................. 16
Távirányító ................. 96, 125
TÁVIRÁNYÍTÓ
(Távirányító) ...................... 85
X
X.V.COLOR...............76, 116
133
Z
ZEBRA...............................76
Zoom ...................................32
ZOOMKAPCS...................81
ZÓNABEÁLL...................84
134
http://www.sony.net/
Download PDF