Sony | MHS-PM5 | Sony MHS-PM5 bloggie™ PM5 Mobile HD Snap kamera Használati útmutató

VKLIKK!
Tartalomjegyzék
Az első lépések
Alapműveletek
Használat a
számítógéppel
Felvételi funkciók
Megtekintő funkciók
A beállítások
testreszabása
A 360-as videó
(MHS-PM5K)
használata
Képek megtekintése
TV-készüléken
Hibaelhárítás
Kézikönyv
További információk
Mobile Snap HD fényképezőgép
MHS-PM5/PM5K
Tárgymutató
© 2010 Sony Corporation
4-170-786-71(1) HU
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
A fényképezőgépben használható
memóriakártya típusok
Megjegyzések az akkumulátorral
kapcsolatban
• A fényképezőgéppel használható
memóriakártyák a következők: „Memory
Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG
Duo”, SD-memóriakártyák és SDHCmemóriakártyák. MultiMediaCard nem
használható.
• Ezzel a fényképezőgéppel legfeljebb 32 GB
tárkapacitású memóriakártya megfelelő
működése garantálható.
• A „Memory Stick PRO Duo” és a „Memory
Stick PRO-HG Duo” ra a kézikönyvben
egységesen „Memory Stick PRO Duo” ként
hivatkozunk.
• Filmfelvételhez javasoljuk az 1 GB-os vagy
nagyobb „Memory Stick PRO Duo”
használatát, amelynek jelölése:
–
* („Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* A Mark2 jelölésű vagy anélküli egyaránt
használható.
• A „Memory Stick PRO Duo” felvételi idejét
lásd: 41. oldal.
• A fényképezőgép legelső használatba vétele
előtt töltse fel az akkumulátort.
• Az akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem
merült le teljesen. Akkor is használható, ha
nincs teljesen feltöltve; üzemidejének ekkor
a részleges töltése szab határt.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni az
akkumulátort, akkor merítse le meglévő
töltését, és a fényképezőgépet tárolja száraz,
hűvös helyen. Ez az akkumulátor
működőképességének megőrzését szolgálja.
• Az akkumulátorral kapcsolatos részleteket,
lásd a 69. oldalon.
„Memory Stick PRO Duo”/„Memory Stick
PRO-HG Duo”
• Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet és ne
vegye ki a memóriakártyát, ha a hozzáférésjelzés világít, mert a belső memória vagy a
memóriakártya adatai megsemmisülhetnek.
Az adatokat mindig védje biztonsági
másolat készítésével.
„Memory Stick PRO Duo”
használata szabvány méretű
„Memory Stick” memóriakártyanyílással
Ne feledje a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát „Memory Stick Duo”
illesztőkeretbe tenni.
„Memory Stick Duo” illesztőkeret
2
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
• A felvétel tartalmáért nem vállalunk
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a
lejátszás a készülék vagy az adathordozó stb.
hibájából nem valósul meg.
A belső memória és a
memóriakártya biztonsági
mentése
A nyelvbeállítás módosításáról
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg szemlélteti. Ha
szükséges, a használat megkezdése előtt
módosítsa a menük nyelvét (22. oldal).
Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• A memóriakártyák stabil működése
érdekében javasoljuk, hogy a
memóriakártyát formázza, amikor először
használja a fényképezőgépben. Amikor
azonban formázza a memóriakártyát,
minden adat véglegesen törlődni fog a
memóriakártyán és többé nem állítható
vissza. A memóriakártya formázása előtt ne
feledje áttölteni fontos adatait a
számítógépre.
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló.
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ha a fényképezőkép USB-csatlakozást
támogató kábellel más készülékekre
csatlakozik és Ön visszaforgatja az objektívrészt, akkor a felvett képek elveszhetnek.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ez szeme
maradandó károsodását okozhatja. Vagy a
fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Páralecsapódás esetén kapcsolja ki a
fényképezőgépet, és várjon körülbelül egy
órát, mielőtt ismét használja.
• Ne rázza, ne üsse meg a fényképezőgépet.
Azon felül, hogy a készülék hibásan
működhet és képtelenné válhat képek
rögzítésére, ez használhatatlanná teheti az
adathordozót, illetve képadat-hibát,
képadat-károsodást vagy képadat-vesztést is
okozhat.
• A memóriakártya behelyezése és
eltávolítása során ügyeljen arra, hogy a
memóriakártya ne lökődjön ki és ne essen le.
• Ha a fényképezőgépet kábellel másik
eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy
a csatlakozót a megfelelő módon
csatlakoztassa. Ha erőlteti a csatlakozót,
akkor az megsérülhet és a fényképezőgép
hibásan működhet.
• A nem ezzel a fényképezőgéppel készített,
szerkesztett vagy összeállított filmek
lejátszása nem garantált.
Megjegyzések az LCD
képernyővel és az objektívvel
kapcsolatban
• Az LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a
ténylegesen működő képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére állandóan
fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok jelenhetnek meg
az LCD képernyőn. Ezek a pontok, amelyek
a gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
Fekete, fehér,
piros, kék és zöld
pontok
• Ha az LCD képernyő vagy az objektív
hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak
van kitéve, az hibás működést okozhat.
Legyen körültekintő, amikor a
fényképezőgépet ablak közelében vagy a
szabadban leteszi.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A
képernyő elszíneződhet, és az hibás
működést okozhat.
• Hideg helyen az LCD képernyőn
szellemkép jelenhet meg. Ez nem
meghibásodás.
Megjegyzés a kidobással/
átadással kapcsolatban
• A kamerába ágyazott szoftver használata
során a fényképezőgép belső memóriája
személyes információkat, pl. azonosítókat és
e-mail címeket tárolhat. A készülék átadása
vagy hulladékkezelés előtt törölje ezeket az
adatokat.
3
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
• A fényképezőgép támogatja az „MP4
formátumú” mozgókép fájlformátum
használatát. Ezért a fényképezőgéppel
rögzített filmeket az „MP4 formátum”
használatára nem alkalmas eszközökön nem
lehet lejátszani.
• A fényképezőgép nem alkalmas az
„AVCHD formátum” használatára, az
„AVCHD formátumú” lejátszást és felvételt
használó, pl. Digital HD videokamerákkal
készített felvételeket nem tudja lejátszani.
• A készülékkel rögzített képek felvételi/
tömörítési formátuma JPEG*1. A fájl
kiterjesztése „.JPG”.
• A fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)*3 által létrehozott
univerzális DCF*2 szabványnak.
• A készülékkel rögzített állóképek/filmek
más készülékeken való lejátszhatósága,
valamint más készülékekkel rögzített vagy
szerkesztett állóképek ezzel a készülékkel
való megjeleníthetősége nem garantált.
*1
Joint Photographic Experts Group
*2 Design rule for Camera File system (a
fényképezőgép fájlrendszerének kialakítási
szabálya)
*3
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
• Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó
jogszabályokba ütközhet.
A túlhevülés elleni védelemről
• A fényképezőgép a hőmérsékletétől
függően automatikusan kikapcsolódhat,
hogy megvédje saját magát vagy az
akkumulátor egységet. Ilyenkor a
kikapcsolódás előtt egy üzenet jelenik meg a
képernyőn. Ha a „Fényképezőgép
túlmelegedése Hagyja kihűlni” üzenet
jelenik meg, a fényképezőgép túlhevült. A
készülék automatikusan kikapcsolódik. A
fényképezőgépet hűvös helyre helyezze,
ahol lehűlhet.
4
Megjegyzések a kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az ebben a kézikönyvben példaként
felhasznált fényképek csupán reprodukciók,
nem pedig ezzel a fényképezőgéppel
készített felvételek.
• A felvételre szolgáló adathordozók és
tartozékok formája és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A fényképezőgép használata
Nagyfelbontású képek megtekintése
A fényképezőgéppel rögzített MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile videofelvételek
jellemzői: kb. 30 kép másodpercenként, Progresszív, AAC LC, „MP4 formátum”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Mi az „MPEG-4 AVC/H.264”?
Az MPEG-4 AVC/H.264 videokamerákhoz készült szabvány, amely nagy
hatékonyságú képtömörítési és kódolási technológiát alkalmaz HD (nagyfelbontású)
képek rögzítéséhez. Az általános képtömörítési technológiával összehasonlítva az
MPEG-4 AVC/H.264 még hatékonyabban képes rögzíteni a képeket.
• MPEG-4 AVC/H.264 alkalmazása esetén a fényképezőgép támogatja a ténylegesen 1080,
illetve 720 soros, nagyfelbontású képek rögzítését, illetve lejátszását. A rögzített képpontok
száma 1920×1080, illetve 1280×720, és a kép rögzítése progresszív módban * történik.
Progresszív lejátszás
A fényképezőgép támogatja a számítógépeken alkalmazott progresszív módot*, ezért
alkalmas a felvételek számítógépen történő lejátszására.
Mozgóképek rögzítése a célnak megfelelő képminőségben
A fényképezőgép támogatja a széles körben elterjedt VGA (640×480) valamint a HD
(nagyfelbontású) képminőséget. Válassza a VGA (640×480) képminőséget a rögzített
képek webhelyekre történő feltöltéséhez, illetve elektronikus levelekhez történő
csatolásához anélkül, hogy át kellene alakítani a kép minőségét.
A fényképezőgépen választható Videó mérete
Videó mérete
Használati útmutató
1920 × 1080 30P
Kiváló HD (nagyfelbontású), számítógépen vagy nagyfelbontású
TV-n megjeleníthető videofelvétel
1280 × 720 60P
Simán rögzíti a gyorsan mozgó sporteseményeket HD
(nagyfelbontású) minőségben
1280 × 720 30P
Kiváló HD (nagyfelbontású), számítógépen megjeleníthető
videofelvétel
640 × 480 30P
SD (normál felbontású), honlapra feltölthető minőségű
videofelvétel
*
A progresszív mód mozgókép-rögzítési módszer, ahol egyszerre történik meg a képpontok
kiolvasása.
5
A fényképezőgép kezelése
• Szállítás közben az ábrának megfelelően forgassa vissza az objektív-részt.
• Ügyeljen arra, hogy fényképezéskor az ujjával ne takarja el az objektívet.
• A fényképezőgépet ne csak az akkumulátor/memóriakártya fedélnél, a
csatlakozóaljzat fedélnél, az USB csatlakozónál, vagy az objektív résznél fogva tartsa.
• A csuklópánt felerősítését lásd a 15. oldalon.
6
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban .................2
A fényképezőgép használata ....................................................................5
A fényképezőgép kezelése .......................................................................6
A készülék részei.....................................................................................10
A képernyőn megjelenő kijelzések ..........................................................12
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése..........................................................15
1 Az akkumulátor előkészítése...............................................................16
2 A memóriakártya behelyezése ............................................................19
3 A fényképezőgép bekapcsolása/a nyelv és az óra beállítása.............21
Alapműveletek
Fényképezés ...........................................................................................23
Képek megtekintése ...............................................................................27
A menü használata..................................................................................29
Menüelemek............................................................................................30
Használat a számítógéppel
Használat a számítógéppel .....................................................................31
A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez ..............................33
Videók és állóképek feltöltése médiaszolgáltatók oldalaira ....................35
A szoftver használata ..............................................................................38
Felvételi funkciók
A Felvétel menü.......................................................................................40
Fotó mérete: A használandó fényképméret kiválasztása
Videó mérete: A használandó mozgóképméret kiválasztása
SteadyShot: Lehetővé teszi a fényképezőgép-bemozdulás hatásának csökkentését
fényképezéskor
Arcfelismerés: A fényképezőgép érzékeli a témák arcát és automatikusan
beállítja az optimális expozíciós értéket
Beállítás: Fényképezési beállítások kiválasztása
7
Tartalomjegyzék
Megtekintő funkciók
A Megtekintés menü ............................................................................... 43
(Töröl): A fölösleges képek kijelölését, majd törlését teszi lehetővé
(Diabemutató): Képsorozat lejátszása
(Véd): A véletlen törlés megelőzése
(Forgatás): Fénykép elforgatása
(Beállítás): A Beállítás menü elemeinek módosítása
A beállítások testreszabása
A Beállítás menü elemeinek használata.................................................. 46
Fényképezés beáll. ........................................................................... 47
Villódzás csökk.
Fő beállítások 1/2 ............................................................................. 48
Csipogás
LCD-háttér
Megjelenítés színe
Language Setting
Inicializál
Fő beállítások 2/2 ............................................................................. 49
LUN beállítások
Videó ki
Memóriakártya eszköz...................................................................... 50
Formáz
Másolás
Belső memória eszköz...................................................................... 51
Formáz
Óra beállítások .................................................................................. 52
Óra beállítások
A 360-as videó (MHS-PM5K) használata
360-as videó képek rögzítése................................................................. 53
Képek megtekintése TV-készüléken
Képek megtekintése TV-készüléken....................................................... 55
8
Tartalomjegyzék
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...........................................................................................58
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek .....................................................65
További információk
A „Memory Stick”....................................................................................67
Az akkumulátor .......................................................................................69
Óvintézkedések.......................................................................................70
Műszaki adatok .......................................................................................71
Tárgymutató
Tárgymutató ............................................................................................73
9
A készülék részei
A használatról bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
J MENU gomb (29)
K Választógomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B (29)
Menü kikapcsolva: v
(Képernyőtartalom-váltó)/
V (Önkioldó-) (26)
L
(Lejátszás) gomb (27)
A Objektív
B Mikrofon
C Csuklópánt-rögzítő fül (15)
D Hangszóró
M Bekapcsolás/Töltés lámpa (16)
• A Bekapcsolás/Töltés lámpa zöld
fénnyel világít, ha bekapcsolják a
készüléket, narancssárga fénnyel, ha az
akkumulátort töltik.
N
(Fotó) gomb (23)
• Állóképek készítéséhez.
E Akkumulátor/Memóriakártya fedél
(19)
F Elemkamra
G Memóriakártya-nyílás
H Memóriaműködés-jelző (20)
I LCD képernyő (25)
10
O
(Mozgókép) gomb (23)
• Elindítja/leállítja a mozgókép-felvételt.
A készülék részei
P ON/OFF gomb (21)
Q Zoom kar
Felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
(26)
Megtekintéshez: Zoomolás lejátszás
közben/
(Index) (28)
R Állványcsatlakozó (alul)
• Olyan állványt használjon, amelynek
rögzítő csavarja rövidebb 5,5 mm-nél.
5,5 mm-nél hosszabb csavarral nem tudja
szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet az
állványhoz, és a csavar kárt is tehet a
készülékben.
S USB aljzat csúszókapcsoló
T
(USB) aljzat (33)
• A fényképezőgép és a számítógép USBcsatlakozást támogató kábellel történő
összekötéséhez való.
U A/V OUT aljzat (55)
• A/V csatlakozókábel televíziókészülékre
stb. csatlakoztatható.
V Aljzatfedél
11
A képernyőn megjelenő kijelzések
Amikor a választógombot többször a v
(Képernyőtartalom-váltó) irányba
dönti, a kijelzés megváltozik (25. oldal).
A képernyőn látható kijelzések
körülbelül 5 másodperc múlva eltűnnek,
ha a fényképezőgép alapbeállítását nem
módosították. A kijelzések újbóli
megjelenítéséhez a zoom kar
működtetésén kívül végezzen el
bármilyen műveletet. A kijelzések
azonban csak 5 másodpercig láthatók.
A használatról bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
A
Képernyő
Kijelzés
Az akkumulátor
hátralévő üzemideje (18)
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére (65)
SteadyShot (42)
Felvételi mappa
• Ez nem jelenik meg, ha
belső memóriát használ.
Felvételre szolgáló
adathordozó
Fényképezéskor
Arcfelismerés (42)
Zoom mértéke
/
Önkioldó (26)
B
Képernyő
Kijelzés
Képméret (40)
Az állókép-beállításra
vonatkozó információk a
(Fotó) ikon
közelében láthatók.
Mozgóképfelvétel készítésekor
5
[400]
A még rögzíthető képek
száma (40)
z
AE rögzítés (zöld) (24)
C
12
Képernyő
Kijelzés
2010-1-1
12:00 PM
Aktuális dátum és idő
v DISP
A képernyő tartalmának
módosítása
V
Önkioldó használata
A képernyőn megjelenő kijelzések
D
Képernyő
Kijelzés
Képméret (40)
[00:00:05]
A hátralévő felvételi
idő (40)
A mozgókép-beállításra
vonatkozó információk a
(Mozgókép) ikon
közelében láthatók.
E
Képernyő
Kijelzés
Képméret (40)
Mozgóképfelvétel
(vörös)
01:23
Felvételi idő (41)
b Megjegyzés
• A jelzések és azok helye csak tájékoztató
jellegű és az Ön készülékén eltérőek
lehetnek.
13
A képernyőn megjelenő kijelzések
Fénykép lejátszásakor
B
Képernyő
Kijelzés
Lejátszási sáv
Mozgókép lejátszásakor
00:00:00
Számláló
2010-1-1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
v DISP/
V VOLUME
A v rész a kijelzés
beállításának
módosítására való, míg a
V résszel lehet
módosítani a hangerőt.
Az útmutató üzenet
pedig váltakozva jelenik
meg.
C
Képernyő
Kijelzés
Lejátszási mappa
A
Képernyő
Kijelzés
Az akkumulátor
hátralévő üzemideje (18)
Képméret (40)
• Ez nem jelenik meg, ha
belső memóriát használ.
12/12
A kép sorszáma/a
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
Adathordozó lejátszása
b Megjegyzés
Véd (44)
Hang
Hangerő (27)
Zoom mértéke
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére (65)
14
• A jelzések és azok helye csak tájékoztató
jellegű és az Ön készülékén eltérőek
lehetnek.
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Újratölthető akkumulátor egység NP-BK1
(1)
• 360-as videó Objektívtartó táska (1) (csak
MHS-PM5K)
• Csuklópánt (1)
Az első lépések
• Memóriakártya („Memory Stick PRO
Duo” 4GB) (1) (csak MHS-PM5K)
• 360-as videó Objektív VCL-BPP1 (1) (csak
MHS-PM5K)
• A/V csatlakozókábel (1)
• USB-csatlakozást támogató kábel (1)
Erősítse fel a pántot, és a kezét fűzze át
rajta, így megakadályozhatja, hogy a
fényképezőgép leessen stb. és
megsérüljön.
• CD-ROM (1)
– „PMB” (Szoftver és „PMB Help”)
– A bloggie kézikönyve (PDF)
• Használati útmutató
• Fontos megjegyzés
Kampó
15
1 Az akkumulátor előkészítése
Bekapcsolás/Töltés lámpa
USB-csatlakozást támogató
kábel (mellékelt)
USB aljzat
csúszókapcsoló
USB
aljzatfedél
Hálózati adapter
Hálózati tápkábel
1 Nyissa ki az akkumulátor/memóriakártya fedelét és helyezze az
akkumulátor egységet a fényképezőgépbe, majd csukja be a fedelet.
• Az akkumulátort ütközésig tolja előre, majd a tetejét óvatosan nyomja lefelé, amíg kattanást
nem hall.
• Az akkumulátor/memóriakártya fedelét nem lehet kinyitni, ha állvány csatlakozik a
fényképezőgéphez.
2 Nyissa ki az USB aljzatok védőfedelét, majd csúsztassa el az USB aljzat
csúszókapcsolót.
3 Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy bekapcsolt számítógéphez az USBcsatlakozást támogató kábelen keresztül (mellékelve).
• Ekkor narancssárga színben felgyullad a Bekapcsolás/Töltés lámpa, és megkezdődik a töltés.
• Ha a Bekapcsolás/Töltés lámpa elalszik, akkor a töltés befejeződött.
• A Bekapcsolás/Töltés lámpa akkor is kikapcsolódhat, ha a hőmérséklet a megengedett üzemi
tartományon (10 - 30°C) kívül van.
4 A töltés végén válassza le az USB-csatlakozást támogató kábelt a
fényképezőgép USB aljzatáról.
16
1 Az akkumulátor előkészítése
b Megjegyzések
Az akkumulátor egység eltávolítása
Az első lépések
• Amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik, nem üzemeltethető a fényképezőgép. Ne
feledje leválasztani a fényképezőgépet üzemeltetés előtt.
• Az akkumulátor töltése módosított vagy egyedileg épített számítógépekkel nem garantált. A
felhasznált USB eszköz típusától függően előfordulhat, hogy a töltés nem működik helyesen.
• Ne erőltesse a fényképezőgépet, amikor azt a számítógéphez csatlakoztatja. Ellenkező esetben a
fényképezőgép vagy a számítógép megsérülhet.
• Amikor a fényképezőgépet olyan notebook számítógéphez csatlakoztatja, amely nem csatlakozik
váltóáramú forráshoz, a notebook számítógép akkumulátora hamar lemerülhet. Ne hagyja a
fényképezőgépet hosszú ideig a számítógéphez csatlakoztatva.
Csúsztassa el az akkumulátor kiadókart.
Ügyelje arra, hogy ne ejtse el az akkumulátort.
Töltésidő
Teljes töltésidő
Kb. 300 perc.
• A teljesen kimerült akkumulátor feltöltési ideje 25 °C-on. A töltés hosszabb ideig is eltarthat
adott körülmények között.
• A rögzíthető képek számát lásd: 40. oldal.
• A töltés végén válassza le az USB-csatlakozást támogató kábelt a számítógépről.
Megközelítő felvételi/lejátszási időtartam (perc)
Felvételi idő*1
Folyamatos felvételi idő
95
Szokásos felvételi idő*2
60
Lejátszási idő
130
*1
*2
A mozgóképek felvétele folyamatosan, [1280 × 720 30P] képmérettel történik
A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta indítja el/
állítja le a felvételt, ha gyakorta kapcsolja be/ki a készüléket, illetve ha gyakorta zoomol.
17
1 Az akkumulátor előkészítése
Az akkumulátor hátralévő üzemidejének ellenőrzése
Az objektív-rész elforgatásával vagy a ON/OFF gombbal kapcsolja be a
fényképezőgépet és az LCD-képernyőn ellenőrizze a hátralévő időt.
Akkumulátor
töltés kijelzõ
Az
akkumulátor
maradék
töltésére
vonatkozó
útmutatás
Elegendő
töltés
maradt
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen
feltöltve
Félig
lemerített
akkumulátor
Alacsony
töltésszint,
a rögzítés/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Töltse fel az
akkumulátort. (A
figyelmeztető
kijelző villog.)
• Körülbelül egy perc elteltével jelenik meg az akkumulátor megfelelő töltésszint kijelzése.
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a megjelenített akkumulátor töltésszint nem
helyes.
• Ha a fényképezőgép akkumulátorról üzemel és körülbelül öt percig nem használja, akkor
automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését (automatikus kikapcsolás
funkció).
• Megjelenik a Language Setting képernyő a fényképezőgép első bekapcsolása alkalmával
(21. oldal).
18
2 A memóriakártya behelyezése
1
2
Akkumulátor/
Memóriakártya fedél
3
Ügyeljen a levágott sarok
megfelelő irányára.
Az első lépések
1
2
1 Nyissa fel a fedelet.
2 Tolja be teljesen a memóriakártyát, amíg kattanás nem hallható, ügyelve
arra, hogy a levágott sarka lefelé mutasson, az ábrán látható módon.
3 Csukja le a fedelet.
Ha nincs memóriakártya a készülékben
A fényképezőgép a belső memória használatával rögzíti/játssza le a képeket
(kb. 26 MB).
Ha azonban a mozgókép-méret [1920 × 1080 30P] vagy [1280 × 720 60P], nem lehet
mozgóképet rögzíteni.
19
2 A memóriakártya behelyezése
A memóriakártya eltávolítása
Nyissa ki az akkumulátor/kártyatartó fedelét.
Győződjön meg arról, hogy a hozzáférés-jelző
lámpa nem világít, majd nyomja be egyszer a
memóriakártyát.
• Soha ne vegye ki a memóriakártyát, ha a hozzáférés-jelző lámpa világít. Ekkor a memóriakártya
adatai megsérülhetnek.
20
3 A fényképezőgép bekapcsolása/a nyelv
és az óra beállítása
ON/OFF gomb
Bekapcsolás/
Töltés lámpa
Választógomb
Az első lépések
MENU gomb
1 Az objektív-rész elforgatásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
• A Bekapcsolás/Töltés lámpa zöld fénnyel világít.
• Az objektív-részt a nyíl irányába forgatva a fényképezőgép bekapcsolódik.
• A készüléket a ON/OFF gomb megnyomásával is be lehet kapcsolni.
• Az objektívet 0 és 270 fok között lehet elfordítani.
2 A választógombot a v/V irányba döntve válassza ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg a választógombot.
21
3 A fényképezőgép bekapcsolása/a nyelv és az óra beállítása
3 A választógombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a
választógombot.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket és a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket.
3 A B gombbal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
A fényképezőgép kikapcsolása
Nyomja meg a ON/OFF gombot.
• A készüléket az objektív-rész visszaforgatásával is ki lehet kapcsolni, ha éppen felvétel módban
van a fényképezőgép.
• A készüléket nem lehet kikapcsolni az objektív-rész visszaforgatásával sem, ha éppen lejátszás
módban van a fényképezőgép.
A nyelvi beállítások módosítása
Nyomja meg a MENU gombot és jelölje ki a következőt:
(Fő beállítások 1/2) t [Language Setting] (48. oldal).
(Beállítás) t
A dátum és az idő módosítása
Nyomja meg a MENU gombot és jelölje ki a következõt:
(52. oldal).
22
(Beállítás) t [Óra beállítások]
Alapműveletek
Fényképezés
ON/OFF gomb
Zoom kar
Bekapcsolás/
Töltés lámpa
(Fotó) gomb
(Mozgókép) gomb
Választógomb
Alapműveletek
MENU gomb
1 Az objektív-rész elforgatásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
• A Bekapcsolás/Töltés lámpa zöld fénnyel világít.
• A készüléket a ON/OFF gomb megnyomásával is be lehet kapcsolni.
2 A téma beállítása.
A tárgyat állítsa a képernyő
közepére.
23
Fényképezés
3 A felvétel elkészítése.
Állókép felvételekor:
1 Nyomja le félig és tartsa úgy a
(Fotó) gombot.
Csipogás hallható és az z (AE rögzítés) kijelzés (zöld) megjelenik a kép közepétől kissé
lejjebb és balra.
• A készülék a beállított állókép-méretnek megfelelő képarányra vált (4:3, 3:2 vagy 16:9). A
képméret-beállítástól függően fekete sáv jelenhet meg a kép tetején és alján.
Készenléti állapotban
A
(Fotó) gomb félig történő lenyomására
AE rögzítés kijelzése
2 Nyomja le teljesen a
(Fotó) gombot.
• Mozgókép felvételekor állóképet nem lehet rögzíteni.
• Fénykép készítésekor a képarány különbözhet a készenléti állapot képarányától.
• Ha készenléti állapotban arc észlelhető, fehér színű keret jelenik meg. Ha több arc észlelhető,
több keret jelenik meg. Amikor félig lenyomja és lenyomva tartja a
(Fotó) gombot, a
fehér keret zöld színűre változik és automatikusan megtörténik a képminőség optimalizálása.
Mozgókép felvételekor:
Nyomja meg a
(Mozgókép) gombot.
• Indítsa el a mozgókép-felvételt.
A rögzítés leállításához nyomja meg újra a
(Mozgókép) gombot.
• Ha a képméret [1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P] vagy [1280 × 720 30P], akkor a kép tetején
és alján fekete sáv jelenik meg.
• A folyamatos felvétel kb. 29 percig lehetséges.
24
Fényképezés
A képernyő tartalmának változása
v (Képernyőtartalomváltó) gomb
AUTOMATIKUS
BE
Alapműveletek
Ha a választógombot többször a v (Képernyőtartalom-váltó) irányba dönti, a
kijelzések a következőképpen változnak.
KI
• A képernyőn látható kijelzések körülbelül 5 másodperc múlva eltűnnek, ha a fényképezőgép
alapbeállítását nem módosították. Az alapértelmezett beállítás: AUTOMATIKUS. A kijelzések
újbóli megjelenítéséhez végezze el az alábbi műveletek egyikét.
– A választógombot döntse a v (Képernyőtartalom-váltó) irányba.
– A zoom kar működtetésén kívül végezzen el bármilyen műveletet. A kijelzések azonban csak
5 másodpercig láthatók.
• A gombot hosszabban a v (Képernyőtartalom-váltó) irányba döntve növelhető az LCD
háttérvilágításának fényereje. A gombot ismét hosszabban a v (Képernyőtartalom-váltó) irányba
döntve az LCD háttérvilágításának fényerejét a normálisra lehet visszaállítani.
• Ha világosban nézi a képeket, erősítse fel az LCD háttérvilágítását.
Ilyenkor azonban az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.
• Ha a fényképezőgépet TV-hez csatlakoztatja, az LCD képernyő nem működik.
25
Fényképezés
Hasznos felvételi funkciók
W/T A zoom használata
A zoom kart a T irányába csúsztatva a képet nagyítani, a W irányába csúsztatva
kicsinyíteni lehet.
Ha a mozgókép-méret [1920 × 1080 30P], nem lehet használni a zoom funkciót.
Az önkioldó használata
A vezérlőgombot döntse a V (Önkioldó) irányba.
• A vezérlőgombot többször a V (Önkioldó) irányba döntve meg lehet változtatni a beállítást.
(Ki):
Nem használja az önkioldót.
(10 mp):A fényképezés 10 másodperc késleltetés után elkezdődik. Akkor használja
ezt a beállítást, ha Ön is szerepelni akar a képen.
(2 mp): A fényképezés 2 másodperc késleltetés után elkezdődik. Ezzel elkerülheti,
hogy az exponáló gomb lenyomásakor a fényképezőgép „bemozduljon”,
és a képek homályosak legyenek.
Ha megnyomja a
(Fotó) gombot és a
(Mozgókép) gombot, egy visszaszámláló
jelenik meg, majd a gyors csipogások után a fényképezőgép elkészíti a képet.
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Az objektív-részt forgassa abba az irányba, amerre az LCD-képernyő néz.
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
• Lejátszáskor tükrözött kép helyett a normál helyzetű kép jelenik meg az LCD képernyőn.
• Ha az objektív-részt abba az irányba forgatja, amerre az LCD-képernyő néz, vagy éppen az
ellenkező irányba, akkor a kép torzulhat.
26
Képek megtekintése
Zoom kar
Bekapcsolás/
Töltés lámpa
(Lejátszás) gomb
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a
Választógomb
(Lejátszás) gombot.
Alapműveletek
MENU gomb
• Az áttekintő/index képernyő jelenik meg.
2 A választógombot a v/V/b/B irányba döntve válassza ki a megjeleníteni
kívánt képet.
Állókép:
Nyomja meg a választógombot.
• Megjelenik egy állókép.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához vagy megállításához nyomja meg a választógombot.
A vezérlőgombot a B irányba döntve előre, a b irányba döntve visszafelé lehet
gyorscsévélést végezni. (Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, nyomja meg a
választógombot.)
A hangerő-szabályozó képernyő megjelenítéséhez döntse a választógombot V
irányba, majd a b/B irányba döntve állítsa be a hangerőt.
• Előfordulhat, hogy gyorsan mozgó témáról, pl. sporteseményről készített videofelvétel
lejátszáskor nem lesz folyamatos.
• Az első felvétel lejátszása után automatikusan megkezdődik a következő felvétel lejátszása.
Az utolsó felvétel lejátszása után a lejátszás leáll.
27
Képek megtekintése
Nagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, tolja a zoom kart a T irányába.
A kicsinyítéshez tolja a zoom kart a W irányába.
Állítsa be a helyzetet: v/V/b/B
Kilépés a lejátszás közbeni zoomolásból: Nyomja meg a választógombot.
A tartalomképernyőhöz történő visszatérés
Amikor éppen egy fényképet vagy megállított videót jelenít meg, tolja a zoom kart a
(Index) irányába.
Képek törlése
Lehetővé teszi a felesleges képek megjelölését törléshez.
A képeket a MENU gomb segítségével törölheti (43. oldal).
28
A menü használata
Választógomb
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
• A menü kizárólag felvétel, illetve lejátszás üzemmódban jelenik meg.
• A kiválasztott üzemmód függvényében más és más menüelemek láthatók.
Alapműveletek
MENU gomb
2 A választógombot a v/V irányba döntve válassza ki a kívánt menüpontot.
3 A v/V gombbal válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a
választógombot.
4 A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a menüt.
29
Menüelemek
A használható menüelemek a fényképzési üzemmódnak megfelelően eltérőek.
A felvételi menü csak felvételi üzemmódban, a megtekintési menü pedig csak lejátszási
üzemmódban használható.
Csak a használható elemek jelennek meg a képernyőn.
A felvétel menüje (40. oldal)
Fotó mérete
Videó mérete
SteadyShot
Arcfelismerés
Beállítás
A megtekintés menüje (43. oldal)
(Töröl)
(Véd)
(Beállítás)
30
(Diabemutató)
(Forgatás)
Használat a számítógéppel
Használat a számítógéppel
A „PMB” és egyéb alkalmazások a (mellékelt) CD-ROM-on találhatók. Ezek lehetővé
teszik a fényképezőgéppel rögzített képek sokoldalú használatát.
Ajánlott számítógépes környezet (Windows)
A következő számítógépes környezet használata javasolt, ha a mellékelt „PMB”vagy
„PMB Portable” szoftvert használja, és a képeket USB-csatolón keresztül importálja.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Egyebek
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb (High
Definition [nagyfelbontású] mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: Intel Core Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb/Intel
Core 2 Duo 1,20 GHz vagy gyorsabb)
Memória: 512 MB vagy több (High Definition [nagyfelbontású]
mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: 1 GB vagy több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemezterület: kb.
500 MB
Kijelzõ:Felbontás: 1 024 × 768 képpont vagy több
*1
*2
A 64 bites és a Starter (Kiadás) nem támogatott.
A Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 vagy újabb változata szükséges, ha evvel a
funkcióval kíván lemezt létrehozni.
A Starter (Kiadás) nem támogatott.
Használat a számítógéppel
Operációs rendszer
(OS) (elõtelepített)
Ajánlott számítógépes környezet (Macintosh)
A következő számítógépes környezet használata javasolt, ha a mellékelt „PMB
Portable” szoftvert használja, és a képeket USB-csatolón keresztül importálja.
Operációs rendszer
(OS) (elõtelepített)
USB-csatlakozó: Mac OS X (v10.3 – v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 – v10.6)
b Megjegyzések
• A működés nem garantált, ha a fent leírt operációs rendszerek frissítésként álltak elő, továbbá
akkor sem, ha a számítógépen több operációs rendszer is van.
• Ha egyszerre legalább kettő USB eszközt csatlakoztat egy számítógéphez, akkor a használt USB
eszközök típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos eszközök – beleértve ezt a
fényképezőgépet is – nem működnek.
• Ha a fényképezőgépet nagysebességű Hi-Speed USB (USB 2.0 rendszerű) USB interfészhez
csatlakoztatja, akkor kihasználhatja a fejlett (nagysebességű) adatátvitel kínálta lehetőségeket,
mivel ez a fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0 rendszerű).
• Amikor a számítógép feléled a felfüggesztés vagy az alvás üzemmódból, előfordulhat, hogy a
fényképezőgép és a számítógép közötti kommunikáció ekkor még nem áll helyre.
31
Használat a számítógéppel
Megjegyzés a mozgóképfájlok lejátszásával kapcsolatban
(MPEG-4 AVC/H.264)
Ahhoz, hogy a fényképezőgépen rögzített mozgóképfájlokat (MPEG-4 AVC/H.264)
lejátszhassa és szerkeszthesse, MPEG-4 AVC/H.264- vagy „PMB”-kompatibilis
szoftvert kell telepítenie a számítógépre.
• Még az olyan PC környezetben is, ahol a funkciók működése garantált, előfordulhat, hogy a kieső
képkockák miatt nem lehet simán lejátszani a felvételeket.
• Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem befolyásolja magát az áttöltött képet.
• Ha notebook PC-t használ, a hálózati tápegységével üzemeltesse a notebook PC-t. Előfordulhat,
hogy a PC energiatakarékossági funkciójának következtében a normális működés nem lehetséges.
b Megjegyzés
• Nem garantáljuk, hogy a program hibátlanul működik minden, a fentieknek eleget tevő
számítógépen. Például a nyitott, vagy a háttérben futó alkalmazások korlátozhatják a termék
teljesítményét.
32
A fényképezőgép csatlakoztatása a
számítógéphez
A fényképezőgépet az alábbi ábra szerint kell csatlakoztatni.
1 Kapcsolja be a készüléket.
USB-csatlakozást támogató kábel
(mellékelt)
3 A számítógép egyik USB aljzatához
A „PMB” lehetővé teszi a képek egyszerű importálását.
A „PMB” funkciók részletes magyarázata a „PMB Help” olvasható.
Képek importálása számítógépre (Windows)
Képek importálása számítógépre a „PMB” használata nélkül
Amikor megjelenik az AutoPlay varázsló, miután a fényképezőgép és a számítógép
között létrehozta az USB-kapcsolatot, kattintson az [Open folder to view files] t [OK]
t [DCIM] vagy [MP_ROOT] t elemre a kívánt képek számítógépre történő
másolásához.
Használat a számítógéppel
2 Az USB aljzathoz
Képek importálása számítógépre (Macintosh)
1 Először csatlakoztassa a fényképezőgépet a Macintosh számítógéphez.
Kattintson duplán az újonnan felismert ikonon t [DCIM] vagy [MP_ROOT] t
arra a mappára, amely az átmásolandó képeket tartalmazza.
2 Húzza a képállományokat a merevlemez ikonjára.
Ezzel a képállományokat a merevlemezre másolja.
3 Duplán kattintson a merevlemez ikonján t az átmásolt fájlokat tartalmazó
mappában a kívánt képfájlra.
Megjelenik a kép.
33
A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez
Az USB-kapcsolat törlése
Az alábbiak elvégzése előtt végezze el az eljárásokat az 1. lépéstől a 3. lépésig:
• Eltávolítja a memóriakártyát.
• Behelyez egy memóriakártyát a fényképezőgépbe, miután a belső memóriából átmásolta a
képeket.
• A fényképezőgép kikapcsolása.
1 Kattintson duplán a hardver biztonságos eltávolítása ikonra a tálcán.
Windows Vista
Windows XP
Hardver biztonságos eltávolítása ikon
2 Kattintson a következőkre:
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 A megerősítést kérő párbeszédpanelen jelölje ki az eszközt, majd kattintson
az [OK] gombra.
b Megjegyzés
• A memóriakártya vagy a meghajtó ikonját húzza előtte a „Trash” (Kuka) ikonra, ha Macintosh
számítógépet használ és a fényképezőgépet leválasztotta a számítógépről.
34
Videók és állóképek feltöltése
médiaszolgáltatók oldalaira
A „PMB Portable” szoftveralkalmazás gyárilag telepítve van a fényképezőgépen.
A „PMB Portable” segítségével a következőket teheti.
• A videókat és állóképeket egyszerűen feltöltheti médiaszolgáltatók oldalaira, pl. blogra.
• Az adatokat egy, az internethez csatlakozó számítógépen akkor is feltöltheti, ha nem tartózkodik
otthon.
• A gyakran használt médiaszolgáltatókat, pl. blogokat, hozzáadhatja.
A részletekért lásd a „PMB Portable” súgóját.
A „PMB Portable” (Windows) indítása.
Amikor első alkalommal használja a szoftvert, el kell végeznie a nyelvbeállítást.
Végezze el az alábbi eljárást. A beállítás elvégzése után a legközelebbi alkalomnál
kihagyhatja a 3–5. lépést.
segítségével.
1Létrejön a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat és automatikusan
elindul az automatikus végrehajtás varázsló.
2A fölösleges meghajtókat a [×] segítségével tüntesse el.
• Ha nem jelenik meg az automatikus végrehajtás varázsló, akkor kattintson a [Computer]
([My Computer] Windows XP alatt) t [PMBPORTABLE] elemre, majd duplán kattintson a
[PMBP_Win.exe] elemre.
2 Kattintson a [PMB Portable] elemre.
Használat a számítógéppel
1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez USB-csatlakozó
• Ha nem jelenik meg a [PMB Portable] az automatikus végrehajtás varázsló képernyőjén,
akkor kattintson a [Computer], t [PMBPORTABLE] elemre, majd duplán kattintson a
[PMBP_Win.exe] elemre.
(Windows XP alatt kattintson a [PMB Portable] t [OK] elemre.
Macintosh számítógépen duplán kattintson a [PMBP_Mac] elemre a
[PMBPORTABLE] mappában.)
Megjelenik a „Choose Setup Language” képernyő.
3 Jelölje ki a kívánt nyelvet, majd kattintson az [OK] gombra.
Megjelenik a területválasztó képernyő.
4 Válassza a [Region] és [Country/Area] elemet.
Megjelenik a „License Agreement” képernyő.
5 Olvassa el figyelmesen a megállapodást, majd kattintson az [I Agree] elemre.
Betöltődik a „PMB Portable” szoftver.
35
Videók és állóképek feltöltése médiaszolgáltatók oldalaira
A „PMB Portable” (Macintosh) indítása.
1 Hozzon létre USB-kapcsolatot a fényképezőgép és a számítógép között.
Amikor a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja, az asztalon megjelenik a
[PMBPORTABLE] elem.
Kattintson az [×] gombra a szükségtelen meghajtók bezárásához.
2 Kattintson a [PMBP_Mac] elemre a [PMBPORTABLE] mappában.
Megjelenik a Region Selection (Térség-választás) képernyő.
3 Válassza a megfelelő [Region] és [Country/Area] elemet, majd kattintson az
[OK] gombra.
Megjelenik a User Agreement (Felhasználói megállapodás) képernyő.
4 Olvassa el figyelmesen a megállapodást. Ha elfogadja a megállapodás
feltételeit, kattintson az [I Agree] gombra.
Elindul a „PMB Portable” alkalmazás.
b Megjegyzések
• A [LUN beállítások] elemet állítsa [Több] értékre a fényképezőgép menüjében.
• Ügyeljen arra, hogy a számítógép a hálózathoz csatlakozzon, amikor a [PMB Portable]
alkalmazást használja.
• Az Ön által használt szolgáltatótól függően a videók és állóképek internetes feltöltése során
előfordulhat, hogy a gyorsítótárban lévő adatok a használt számítógépen maradnak. Ez erre a
termékre is érvényes lehet.
• Ha a [PMB Portable] alkalmazással probléma adódik, vagy véletlenül törli a [PMB Portable]
alkalmazást, le tudja tölteni a [PMB Portable] telepítőjét az internetről és vissza tudja állítani a
szoftvert.
Megjegyzések a „PMB Portable” alkalmazással kapcsolatban
A „PMB Portable” alkalmazás segítségével letöltheti egyes webhelyek URL-jeit a
Sony Corporation által kezelt szerverekről (a továbbiakban: „Sony szerver”).
Vegye figyelembe az alábbiakat, amikor az ezen webhelyek által biztosított képfeltöltő
szolgáltatásokat használja (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) a „PMB Portable”
alkalmazás segítségével.
• Az adott webhelytől függően díjat számíthatnak fel a regisztrációért és/vagy a Szolgáltatás
igénybe vételéért. A Szolgáltatás igénybe vétele során tartsa be a webhelyek által esetlegesen
előírt megállapodások feltételeit.
36
Videók és állóképek feltöltése médiaszolgáltatók oldalaira
• A Szolgáltatás nyújtását az adott webhelyek rendszergazdáinak körülményeitől függően
felfüggeszthetik vagy módosíthatják azokat. A Sony Corporation ilyen esetekben sem vállal
felelősséget az Ön és harmadik felek között fennálló jogvitáért, illetve a Szolgáltatás igénybe
vétele során felmerült károkért.
• A webhelyekre vonatkozó kéréseit a Sony szerverek átirányítják. Előfordulhat, hogy a kívánt
webhelyeket különféle körülmények, pl. szerverkarbantartás miatt nem tudja elérni.
• Amennyiben felfüggesztjük a Sony szerverek által biztosított szolgáltatást, előzetesen értesíteni
fogjuk Önt a szolgáltatás felfüggesztéséről a Sony webhelyen.
• Rögzíthetjük azon URL-eket, amelykre a Sony szerverek áirányítják Önt, és az összegyűjtött
információt felhasználhatjuk a Sony által kínált termékek vagy szolgáltatások tökélesítésére. A
személyes adatokat azonban soha nem rögzítjük.
Használat a számítógéppel
37
A szoftver használata
Telepítés „PMB (Picture Motion Browser)”
1 Kapcsolja be a számítógépét, és helyezze be a (mellékelt) CD-ROM-ot a
CD-ROM meghajtóba.
Megjelenik a telepítési menü képernyője.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson duplán a [Computer] (Windows XP alatt
[My Computer]) elemre t
(SONYPMB).
• Ha megjelenik az AutoPlay képernyő, jelölje ki a „Run Install.exe” fájlt és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
2 Kattintson az [Telepítés] gombra.
Megjelenik a „Choose Setup Language” képernyő.
3 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd lépjen a következő képernyőre.
Megjelenik a „License Agreement” képernyő.
4 Olvassa el figyelmesen a megállapodást, kattintson a rádiógombra
(
t
) a megállapodás feltételeinek elfogadásához, majd kattintson a
[Next] gombra.
5 Kövesse az útmutatást a képernyőn a telepítés elvégzéséhez.
• A telepítés folytatásához a művelet felénél csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez
(33. oldal).
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő párbeszédpanel, a képernyőn látható
utasításokat követve indítsa újra a számítógépet.
• A számítógépen kialakított rendszerkörnyezet függvényében előfordulhat, hogy telepíteni
kell a DirectX vezérlőt.
6 Amikor befejeződött a telepítés, vegye ki a CD-ROM-ot.
7 Indítsa el a szoftvert.
A „PMB” indításához kattintson a
(PMB) ikonra az asztalon.
A művelet részletes leírásához kattintson a
(PMB Help) elemre.
A „PMB” Start menüből történő indításához jelölje ki a [Start] t [All programs] t
elemet.
38
(PMB)
A szoftver használata
b Megjegyzések
• Rendszergazdaként (Administrator) jelentkezzen be.
• Amikor első alkalommal elindítja a „PMB” alkalmazást, a képernyőn megjelenik az Information
eszköz jóváhagyást kérő üzenete. Jelölje ki a [Start] elemet.
z A „PMB” bemutatása
Használat a számítógéppel
• A „PMB” lehetővé teszi a fényképezőgéppel készített képek importálását a számítógépen történő
megtekintéshez. Hozzon létre USB-kapcsolatot a fényképezőgép és a számítógép között, majd
kattintson az [Import] elemre.
• A képeket úgy tudja menteni és nyomtatni, hogy rajtuk van rögzítés dátuma.
• A számítógépen tárolt képeket megjelenítheti a rögzítés dátuma szerint, egy naptáron.
• Retusálhatja az állóképeket és módosíthatja azok rögzítési dátumát és idejét.
• CD- vagy DVD-író segítségével lemezeket készíthet.
• A képeket feltöltheti médiaszolgáltatók webhelyeire. (ehhez internet-kapcsolat szükséges.)
• A további részleteket lásd:
(PMB Help).
39
Felvételi funkciók
A Felvétel menü
Az alábbiakban a felvételi üzemmód MENU funkcióit ismertetjük. A menü
használatának részletei a 29. oldalon olvashatók.
A gyári beállítást
jelöli.
Ha lejátszási üzemmódban van, akkor a
üzemmódba.
(Lejátszás) gombbal állítsa felvétel
Fotó mérete: A használandó fényképméret kiválasztása
Képméret
Útmutatás
5M (2592×1944)
Legfeljebb A4 méretű nagyításokhoz
3:2 (2592×1728)
3:2 méretarány, mint például fotónagyítások és
levelezőlapok esetében
3M (2048×1536)
Legfeljebb 10×15 cm vagy 13×18 cm méretű
nagyításokhoz
16:9 (1920×1080)
Nagyfelbontású TV-készüléken történő
megtekintéshez
VGA (640×480)
E-mail-melléklethez kis képméretet válasszon
A fényképek közelítő száma
(Egység: kép)
Kapacitás
Méret/
Minőség
Belső
memória
kb. 26 MB
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5M
6
390
770
1550
3100
6200
12400
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
16:9
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
VGA
• Az állóképek száma a felvétel-készítési feltételek és a memóriakártya függvényében eltérhet.
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999 , akkor „>9999” jelenik meg.
• Ha régebbi Sony típusokon rögzített képeket játszanak le a fényképezőgépen, a kijelzett
képméret eltérhet a tényleges értéktől.
• Az adathordozó tárolókapacitásának mérésekor 1 GB = egymilliárd bájt; a tárolókapacitás egy
részét a készülék adatkezelésre használja.
40
A műveletről bővebben 1 29. oldal
A Felvétel menü
Videó mérete: A használandó mozgóképméret kiválasztása
Mozgóképfelvétel mérete
*
Használati útmutató
1920 × 1080 30P*
Kiváló HD (nagyfelbontású), számítógépen vagy
nagyfelbontású TV-n megjeleníthető videofelvétel
1280 × 720 60P
Simán rögzíti a gyorsan mozgó sporteseményeket HD
(nagyfelbontású) minőségben
1280 × 720 30P
Kiváló HD (nagyfelbontású), számítógépen
megjeleníthető videofelvétel
640 × 480 30P*
SD (normál felbontású), honlapra feltölthető minőségű
videofelvétel
A fényképezési tartomány szűkebb ezekhez képest: [1280 × 720 30P] vagy [1280 × 720 60P].
Mozgóképfelvételek hozzávetőleges rögzítési időtartama
Az alábbi táblázat a közelítő leghosszabb felvételi időket mutatja. Ezek az összes
mozgóképfájl összegzett hosszát jelentik. A folyamatos felvétel kb. 29 percig
lehetséges.
Felvételi funkciók
• A fényképezőgéppel rögzített MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile videofelvételek jellemzői: kb. 30
vagy 60 kép másodpercenként, Progresszív, AAC LC, „MP4 formátum”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
• Minél nagyobb a kép mérete, annál jobb minőségű.
(Egység: óra : perc : másodperc)
Kapacitás
Belső
memória
A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
kb. 26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1920 ×
1080 30P
–
(–)
0:10:00
(0:06:00)
0:20:00
(0:12:00)
0:40:00
(0:25:00)
1:20:00
(0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 ×
720 60P
–
(–)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:40:00
(1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 ×
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:00:00
(1:00:00)
4:00:00
(2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 ×
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:00:00
16:00:00 32:00:00
(5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Méret
• A zárójelben szereplő szám a minimális felvételi idő.
• A mozgókép-felvételek hossza a felvétel-készítési feltételek függvényében eltérhet.
• A folyamatos felvételkészítés befejeződése előtt a felvételi idő kijelzése villog, majd kis idő múlva
a felvétel automatikusan leáll.
41
A Felvétel menü
A műveletről bővebben 1 29. oldal
A fényképezőgép a VBR (Variable Bit Rate, változó bitsebesség) formátum
használatával automatikusan a felvett jelenettípusnak megfelelően állítja be a
képminőséget. Ez a technológia ingadozásokat okoz a memóriakártya felvételi
idejében.
A gyorsan mozgó és összetett képeket tartalmazó filmek nagyobb bitsebességgel
kerülnek rögzítésre, ami csökkenti a teljes felvételi időt.
SteadyShot: Lehetővé teszi a fényképezőgép-bemozdulás hatásának
csökkentését fényképezéskor
Be
Bekapcsolja a fényképezőgép a képstabilizátor
funkcióját.
Ki
Nem kapcsolja be a fényképezőgép a képstabilizátor
funkcióját.
• A fényképezőgép képstabilizátor funkciója csak [640 × 480 30P] vagy [1280 × 720 30P] módban
működik.
Arcfelismerés: A fényképezőgép érzékeli a témák arcát és automatikusan
beállítja az optimális expozíciós értéket
Be
Aktiválja a Arcfelismerés funkciót.
Ki
Nem aktiválja a Arcfelismerés funkciót.
Beállítás: Fényképezési beállítások kiválasztása
A
42
(Beállítás) képernyő segítségével módosíthatók a beállítások.
Megtekintő funkciók
A Megtekintés menü
Az alábbiakban a megtekintés üzemmód MENU funkcióit ismertetjük. A menü
használatának részletei a 29. oldalon olvashatók.
Ha felvételi üzemmódban van, akkor a
(Lejátszás) gombbal állítsa lejátszás
üzemmódba.
(Töröl): A fölösleges képek kijelölését, majd törlését teszi lehetővé
E képet
Törli a megjelenített képet egyképes üzemmódban.
Többszörös
képek
Több kép kijelölését, majd törlését teszi lehetővé.
1 Jelöljön ki egy képet, majd nyomja meg a választógombot.
Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg nem maradt több törlendő
kép. A már kiválasztott képek jelölését újbóli megjelöléssel
lehet megszüntetni.
2 MENU t [OK] t a választógomb
Minden kép
törlése
Egyszerre törli az összes képet a védett képek kivételével.
Nyomja meg az [OK] gombot.
1 A választógombot a v/V/b/B irányba döntve válassza ki a megjeleníteni kívánt képeket
majd nyomja meg a választógombot.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A választógombot a v/V irányába döntve válassza ki a
nyomja meg a választógombot.
(Diabemutató) elemet, majd
4 Válassza ki a [Indít] elemet a választógomb v/V részével, majd nyomja meg a
választógombot a diabemutató indításához.
Megtekintő funkciók
(Diabemutató): Képsorozat lejátszása
A diabemutató leállítása
Nyomja meg a választógombot.
• A diabemutató nem folytatható ilyen állapotban.
A beállítás módosítása
A diabemutató indítása előtt a beállítások a választógomb segítségével módosíthatók.
A gyári beállítást
jelöli.
43
A műveletről bővebben 1 29. oldal
A Megtekintés menü
Időköz
1 mp.
Beállítja a diaváltások időközét.
3 mp.
5 mp.
10 mp.
Ismétlés
Be
Folyamatosan újra és újra lejátssza az összes képet.
Ki
Az összes kép lejátszása után a diabemutató véget ér.
(Véd): A véletlen törlés megelőzése
Megvédi a rögzített képeket a véletlen törlés ellen.
A megjelölt képeknél megjelenik a
jel.
(E képet)
Megvédi a megjelenített képet egyképes üzemmódban.
(Többszörös
képek)
Egyszerre több képet is elláthat védelemmel.
1 Jelöljön ki egy képet, majd nyomja meg a választógombot.
Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg nem maradt több,
védelemmel ellátni kívánt kép. A már kiválasztott képek
jelölését újbóli megjelöléssel lehet megszüntetni.
2 MENU t [OK] t a választógomb
A törlés elleni védelem megszüntetése
Jelölje ki azt a képet, amelynek védelmét meg kívánja szüntetni, majd ugyanúgy, ahogy a védelmét
beállította, szüntesse meg a védettségét a választógomb megnyomásával.
Az ikon eltűnik, és a fájl védelme feloldódik.
(Forgatás): Fénykép elforgatása
Elforgat egy fényképet.
1 A
(Lejátszás) gombbal kapcsolja lejátszás-üzemmódba a fényképezőgépet.
2 A választógombot a v/V/b/B irányba döntve válassza ki az elforgatni kívánt képet, majd
nyomja meg a választógombot.
3 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
44
A Megtekintés menü
A műveletről bővebben 1 29. oldal
4 A v/V gombbal válassza ki a [Forgatás] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
5 Válassza ki a [
] elemet, majd a b/B résszel forgassa el a képet.
6 A v/V gombbal válassza ki a [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
• Az alábbi képtípusokat nem lehet elforgatni.
– Mozgóképek
– Írásvédett képek
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a más fényképezőgépekkel készített képeket.
• Amikor számítógépen nézi a képeket, a használt szoftvertől függően előfordulhat, hogy a
képelforgatásra vonatkozó információt a számítógép nem tudja értelmezni, feldolgozni.
(Beállítás): A Beállítás menü elemeinek módosítása
Lásd a 46. oldalt.
Megtekintő funkciók
45
A beállítások testreszabása
A Beállítás menü elemeinek
használata
A Beállítás képernyő segítségével módosíthatók a gyári beállítások.
Választógomb
MENU gomb
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
2 A választógombot döntse a v/V irányba és válassza ki a
(Beállítás)
elemet.
3 A választógombot a v/V/b/B irányba döntve álljon
a beállítani kívánt elemre.
A kiválasztott elem kiemelten jelenik meg.
4 A választógombot a B irányba döntve nyissa meg a
beállítást.
A beállítást úgy is megnyithatja, hogy megnyomja a
választógombot.
A beállítás menü bezárásához nyomja meg a MENU gombot.
Ha vissza kíván térni a főmenübe a Beállítás képernyőről, a választógombot döntse többször a b
irányba.
A beállítás módosításának visszavonása
Válassza az [Visszavon] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot. Ha nem
jelenik meg, akkor ismét válassza ki az előző beállítást.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.
46
Fényképezés
beáll.
A gyári beállítást
A műveletről bővebben 1 46. oldal
jelöli.
Villódzás csökk.
Az elektro-zárszerkezet használatával enyhíti a fénycső-megvilágítás által okozott
villódzást.
Be
Bekapcsolja a Villódzás csökkentése funkciót.
Ki
Nem használja a Villódzás csökkentése funkciót.
A beállítások testreszabása
47
Fő beállítások 1/2
A gyári beállítást
A műveletről bővebben 1 46. oldal
jelöli.
Csipogás
Kiválasztja a fényképezőgép működtetésekor hallható hangot.
Be
A választógomb,
(Fotó) gomb vagy
(Mozgókép)
gomb megnyomásakor hallható csipogást kapcsolja be.
Ki
Kikapcsolja a csipogást.
LCD-háttér
Az LCD háttérvilágítás erősségének beállítása.
Erős
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
Normál
Szokásos, normál fényerő.
• A választógombot hosszabban a v (DISP) irányba döntve meg lehet változtatni a beállítást.
• A [Erős] beállítás használata gyorsabban lemeríti az akkumulátort.
Megjelenítés színe
Az LCD képernyő hátterének színe 3 lehetőség közül választható.
Language Setting
A menüelemek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésekor használt nyelvet
választja ki.
Inicializál
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra. A funkció végrehajtása ellenére a
belső memóriában tárolt képek megmaradnak.
1 A választógombot a v/V irányba döntve válassza ki az [Inicializál] elemet, majd nyomja
meg a választógombot vagy döntse B irányba.
Ekkor megjelenik a „Visszaállítja az alapértelmezett beállításokat” üzenet.
2 A v gombbal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
A beállítások a gyárilag beállított állapotba kerültek.
Ha mégsem kíván mindent alaphelyzetre visszaállítani
A 2 lépésben válassza a [Visszavon] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
• Inicializálás alatt ne kapcsolja ki a fényképezőgép tápfeszültségét.
48
Fő beállítások 2/2
A gyári beállítást
A műveletről bővebben 1 46. oldal
jelöli.
LUN beállítások
Lehetővé teszi a csatlakoztatott berendezésben, pl. számítógépen lévő adathordozón
tárolt képek megjelenítési beállításainak kiválasztását, amikor a fényképezőgépet
USB-csatlakozóval rendelkező számítógéphez vagy AV-berendezéshez
csatlakoztatják.
Több
Megjeleníti mind a memóriakártyán, mind pedig a
fényképezőgép belső memóriájában lévő képeket.
Válassza ezt a beállítást, ha a fényképezőgépet
számítógéphez csatlakoztatja.
Egy
Kizárólag a memóriakártyán lévő képeket jeleníti meg,
ha behelyeztek egyet, illetve megjeleníti a belső
memóriában tárolt képeket, ha nem helyeztek be
memóriakártyát. Válassza ezt a beállítást, ha a
fényképezőgépet számítógéptől eltérő berendezéshez
csatlakoztatja, és sem a memóriakártyán, sem pedig a
fényképezőgép belső memóriájában lévő képek nem
jelennek meg.
b Megjegyzés
• Ne feledje a [LUN beállítások] elemet [Több] helyzetre állítani, ha videókat és állóképeket tölt fel
médiaszolgáltatók wegbhelyeire a „PMB Portable” segítségével.
Beállítja a kimenő videojelet a csatlakoztatott videokészülék színrendszerének
megfelelően. A különböző országok és térségek más-más televíziós színrendszert
használnak. Ha a képeket a televízió képernyőjén kívánja megnézni, az 57. oldalon
nézze meg, hogy abban az országban, illetve térségben, ahol a fényképezőgépet
használja, milyen televíziós színrendszert használnak.
NTSC
A kimenő videojelet NTSC-rendszerűre állítja be
(pl. az USA-ban és Japánban).
PAL
A kimenő videojelet PAL-rendszerűre állítja be
(pl. Európában, Kínában).
A beállítások testreszabása
Videó ki
49
Memóriakártya
eszköz
A műveletről bővebben 1 46. oldal
Ez az elem csak akkor jelenik meg, amikor van memóriakártya a fényképezőgépben.
Formáz
Formázza a memóriakártyát.
A memóriakártyák stabil működése érdekében javasoljuk, hogy a memóriakártyát
formázza, amikor először használja a fényképezőgépben. Amikor azonban formázza a
memóriakártyát, minden adat véglegesen törlődni fog a memóriakártyán és többé nem
állítható vissza. A memóriakártya formázása előtt ne feledje áttölteni fontos adatait a
számítógépre.
• Ne feledje, hogy a formázás az összes adatot, még a törlés ellen védett képeket is végérvényesen
törli a memóriakártyáról.
1 A választógombot a v/V/b/B irányba döntve válassza ki a [Formáz] elemet, majd a
választógombot döntse a B irányba.
Ekkor megjelenik az „Minden adatot töröl a memóriakártyáról” üzenet.
2 A v gombbal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
Ezzel a formázás befejeződött.
Ha mégsem kívánja végrehajtani a formázást
A 2 lépésben válassza a [Visszavon] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
Másolás
A belső memóriában lévő összes képet a memóriakártyára másolja.
1 Helyezze be a memóriakártyát.
2 A választógombot a v/V/b/B irányba döntve válassza ki a [Másolás] elemet, majd a
választógombot döntse a B irányba.
Ekkor megjelenik az „Minden adatot átmásol a belső memórián” üzenet.
3 A v gombbal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
Megkezdődik a másolás.
Ha mégsem kívánja átmásolni a képeket
A 3 lépésben válassza a [Visszavon] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
• Megfelelően töltse fel az akkumulátort. Ha a képfájlok másolása közben kimerül az akkumulátor,
akkor ez adatvesztést okozhat.
• A képek egyenként nem másolhatók át.
• A belső memóriában lévő eredeti képeket a készülék átmásolás után is megőrzi. A belső memória
tartalmának törléséhez, másolás után vegye ki a memóriakártyát, majd hajtsa végre az
[Belső memória eszköz] menü [Formáz] parancsát (51. oldal).
• Ha a belső memóriában található adatokat a memóriakártyára másolja, új mappa jön létre. A
memóriakártyán nem választhat mappát a másolandó adatok számára.
50
Belső memória
eszköz
A műveletről bővebben 1 46. oldal
Ez az elem csak akkor jelenik meg, amikor nincs memóriakártya a fényképezőgépben.
Formáz
A belső memórián tárolt adatok formázása.
• Ne feledje, hogy a formázás az összes adatot, még a törlés ellen védett képeket is végérvényesen
törli a belső memóriából.
1 A választógombot a v/V/b/B irányba döntve válassza ki a [Formáz] elemet, majd a
választógombot döntse a B irányba.
Ekkor megjelenik az „Minden adatot töröl a belső memóriáról” üzenet.
2 A v gombbal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
Ezzel a formázás befejeződött.
Ha mégsem kívánja végrehajtani a formázást
A 2 lépésben válassza a [Visszavon] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
A beállítások testreszabása
51
Óra beállítások
A műveletről bővebben 1 46. oldal
Óra beállítások
A dátumot és időt állítja be.
1 A választógombot a v/V irányba döntve válassza ki az [Óra beállítások] elemet, majd
nyomja meg a választógombot vagy döntse B irányba.
2 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a választógombot.
3 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket és a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket.
4 A v/V gombbal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
Ha mégsem kívánja most beállítani az órát
A 4 lépésben válassza a [Visszavon] lehetőséget, majd nyomja meg a választógombot.
52
A 360-as videó (MHS-PM5K) használata
360-as videó képek rögzítése
A mellékelt 360-as videó objektív fényképezőgépre történő szerelésével 360 fokos
képeket készíthet a fényképezőgép körüli területről.
1 Forgassa el az objektív-részt, majd rögzítse a 360-as videó objektívet a
fényképezőgéphez.
A fényképezőgép automatikusan átáll a célra rendelt „360-as videó” módra. A „Célra rendelt
mód” a fényképezőgép automatikus átállását jelenti az itt említett beállításokra.
A mozgókép- és fotóméretek a következők.
– Videó mérete: 1280 × 720 30P
– Fotó mérete: 5M
(Mozgókép) gomb
2 Készítse el a felvételt.
Mozgókép felvételekor:
Nyomja meg a
(Mozgókép) gombot.
A rögzítés leállításához nyomja meg újra a
Fényképezéskor:
Nyomja meg a
(Fotó) gombot.
(Mozgókép) gombot.
A 360-as videó (MHS-PM5K) használata
(Fotó) gomb
53
A műveletről bővebben 1 53. oldal
360-as videó képek rögzítése
A 360-as videó objektív eltávolítása
A rögzítés végén távolítsa el a 360-as videó objektívet.
z Az önkioldó funkció használata
Ez hasznos lehet, ha önkioldót használ rögzítéskor.
b Megjegyzések
• Amikor normál módban történő rögzítéskor a 360-as videó objektívet a fényképezőgépre teszi, a
fényképezőgép nem vált automatikusan a célra rendelt „360-as videó” módra. A fényképezőgép a
rögzítés megállításakor vált a célra rendelt „360-as videó” módra.
• Amikor a 360-as videó objektívet a fényképezőgépre rögzíti, nem működtetheti a következőket.
– Zoomolás
– MENU gomb
• A fényképezőgépet ne csak a 360-as videó objektívnél fogva tartsa.
360-as videó képek megtekintése
Amikor a 360-as videó objektíven keresztül rögzített képeket játszik le, gyűrű alakú
kép látható.
A 360-as videó képet a fényképezőgéphez mellékelt „PMB” szoftver segítségével
átalakíthatja, majd megtekintheti az átalakított képeket a számítógépen.
A „PMB” telepítésével kapcsolatos részleteket lásd a 38. oldalon.
A fényképezőgépen
lejátszott kép
Gyűrű alakú kép
Számítógépen, a (mellékelt) PMB
alkalmazás segítségével lejátszott kép
A mellékelt „PMB”
szoftver
segítségével alakítsa
át a képeket.
360-as videó kép
b Megjegyzések
• Az átalakított 360-as videó képeket nem lehet megtekinteni kizárólag a fényképezőgép
használatával.
• A mellékelt „PMB” szoftver átalakítás jóváhagyását kérő képernyőjén állítsa a „Lens span”
elemet „Narrow” beállításra a 360-as videó objektívvel rögzített képek esetében.
• Ha 360-as videó képeket alakít át és játszik le, a lejátszott képek felbontása kisebb, mint normál
képeké.
54
Képek megtekintése TV-készüléken
Képek megtekintése TV-készüléken
Ha a fényképezőgépet televízióhoz csatlakoztatja, a képeket a tévéképernyőn is
megtekintheti.
A csatlakoztatás és a képminőség (HD (nagy felbontású)/SD (normál felbontású)) a
fényképezőgéphez csatlakoztatott tévékészülék típusától, illetve annak bemeneti
csatlakozóitól függ.
• Ha külföldön használja a fényképezőgépet, akkor előfordulhat, hogy a kimenő videojel típusát
összhangba kell hozni az ott használatos televíziós színrendszerrel (49. oldal).
• Ha a képjel a televízióra csatlakozik, akkor az LCD-képernyőn nem látható.
Csatlakoztatás normál felbontású 16:9 (széles), vagy 4:3 TVkészülékhez
A HD (nagyfelbontású) minőséggel rögzített képek SD (normál felbontású)
minőségűre konvertálódnak. Az SD (normál felbontású) képminőségben rögzített
képek lejátszása SD (normál felbontású) képminőségben történik.
VIDEO AUDIO
A/V OUT aljzat
A/V csatlakozókábel
(mellékelt)
Sárga/fehér/vörös
• HD (nagyfelbontású) minőségű film SD (normál felbontású) tv-készüléken lejátszva felül és alul
fekete sáv látható.
Képek megtekintése TV-készüléken
55
Képek megtekintése TV-készüléken
Csatlakoztatás nagyfelbontású TV-hez
A HD (nagyfelbontású) képminőségben rögzített képek lejátszása HD
(nagyfelbontású) képminőségben történik. Az SD (normál felbontású) képminőségben
rögzített képek lejátszása SD (normál felbontású) képminőségben történik.
COMPONENT AUDIO
A/V OUT aljzat
Zöld/Kék/
Vörös
Fehér/Vörös
Komponens A/V kábel
(külön megvásárolható)
Csatlakoztatás a komponens A/V kábel segítségével
(külön megvásárolható)
• A komponens videokábel a hangot nem viszi át. A hangkábelt csatlakoztassa a fehér
és piros csatlakozókra.
• A kimeneti beállítások automatikusan a lejátszott képhez igazodnak. Ezért a kép torz
lehet, ha a csatlakoztatott tv-készüléken átállítja a felbontást.
• Ha a fényképezőgépet komponens kábellel nagyfelbontású TV-készülékre
csatlakoztatva HD (nagyfelbontású) képminőségben [1920 × 1080 30P],
[1280 × 720 60P] vagy [1280 × 720 30P] mozgóképet rögzít, akkor a videó kimenet SD
képminőségben jelenik meg a TV-készüléken.
Ha a fényképezőgépet videomagnón keresztül csatlakoztatja a TVkészülékhez
A fényképezőgépet az A/V kábellel csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetére. A videomagnó bemenetválasztó kapcsolóját állítsa LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 stb.) helyzetbe.
Ha a TV-készülék mono hangrendszerű (ha a TV-készüléken csak egyetlen
audió bemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga dugóját a tévé vagy a videomagnó videó
bemenetéhez, a fehér (bal csatorna) vagy a vörös (jobb csatorna) dugót pedig
csatlakoztassa a TV vagy a videomagnó audió bemenetéhez.
56
Képek megtekintése TV-készüléken
A televíziós színrendszerekről
Ha a képeket TV-képernyőn kívánja megtekinteni, akkor egy videó bemenettel
rendelkező TV-re és az A/V csatlakozókábelre van szüksége. A televízió
színrendszerének meg kell egyeznie a fényképezőgép színrendszerével. Az alábbi
táblázatból kiolvashatja, hogy abban az országban vagy térségben, ahol a
fényképezőgépet használja, milyen televíziós színrendszer van használatban.
NTSC rendszer
Bahamák, Bolívia, Chile, Ecuador, Fülöp-szigetek, Jamaica, Japán, Kanada, Kolumbia,
Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Suriname, Tajvan, USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hong-Kong, Kína, Kuvait, Lengyelország, Magyarország,
Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guiana, Irán, Irak, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
Képek megtekintése TV-készüléken
57
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Vegye sorra az 59 – 64. oldalakon leírt eseteket.
2 Kapcsolja ki, majd kb. egy perc múlva kapcsolja be a készüléket.
3 Forduljon a Sony márkakereskedőhöz vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
A fényképezőgép javításakor az állapot javítása érdekében ellenőrizhetjük a beépített
memória minimális mennyiségű adatát. A Sony szakembere azonban nem másolhatja
és nem mentheti az Ön adatait.
Ha az alábbi elemekre kattint, mindjárt az illető témakörbe tartozó hibajelenségeket és
azok okát, illetve kiküszöbölésük módját ismertető oldalra ugorhat.
Akkumulátor és tápellátás
58
59
Képek törlése/szerkesztése
63
Fényképek/mozgóképek felvétele
60
Memóriakártya
63
Képek megtekintése
61
Belső memória
63
Számítógépek
62
További információk
64
Hibaelhárítás
Akkumulátor és tápellátás
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor töltésszintje alacsony vagy kimerült.
– Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy bekapcsolt számítógéphez, majd töltse fel
teljesen az akkumulátort (16. oldal).
– Ha az akkumulátor feltöltése után sem kapcsolódik be a fényképezőgép, vegye ki az
akkumulátort, majd tegye vissza a fényképezőgépbe.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakoztatási iránya megfelelő-e (16. oldal).
• Ha a fényképezőgép automatikusan kikapcsolódik, forgassa vissza, majd újra ki az
objektív-részt.
A fényképezőgép nem tölthető fel.
• Töltés üzemmódban nem láthatók szimbólumok az LCD képernyőn.
– Zárja le a forgó objektívet és hozzon létre USB-kapcsolatot a számítógéppel. Semmi
nem jelenik meg az LCD-képernyőn.
– Ellenőrizze, hogy világít-e a Bekapcsolás/Töltés lámpa (narancssárga).
• Az akkumulátor egység hőmérséklete túl alacsony.
– Vegye ki az akkumulátor egységet, és vigye meleg helyre.
• Az akkumulátor egység hőmérséklete túl magas.
– Vegye ki az akkumulátor egységet, és vigye hideg helyre.
• Az USB-csatlakozást támogató kábel nem csatlakozik megfelelően a számítógéphez.
– Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-csatlakozást támogató kábelt.
– Ügyeljen arra, hogy az USB-csatlakozást támogató kábelt használja (mellékelt).
• A számítógép nincs bekapcsolva.
– Kapcsolja be a számítógépet.
• A számítógép készenléti (alvó vagy hibernált) módban van.
– Ébressze fel a számítógépet alvó vagy hibernált állapotából.
• USB elosztót használ.
– Ha USB elosztót használ, akkor előfordulhat, hogy nem tudja feltölteni az
akkumulátort. Csatlakoztassa a fényképezőgépet közvetlenül a számítógép USB
csatlakozójához.
• A hőmérséklete az ajánlott működési hőmérséklet-tartományon kívül lehet.
Tanácsoljuk, hogy az akkumulátor egységet 10°C és 30°C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
• A részleteket lásd a 69. oldalon.
Hibaelhárítás
A Bekapcsolás/Töltés lámpa nem világít megfelelően az akkumulátor
töltésekor.
Az akkumulátor túl rövid ideig működik.
• A töltési idő nem elégséges.
– A számítógép állapotától függően eltarthat egy ideig a fényképezőgép töltése. Töltse
fel a fényképezőgépet, amíg az
ikon nem látható.
59
Hibaelhárítás
A készülék váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül öt percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet.
• A fényképezőgép a hőmérsékletétől függően automatikusan kikapcsolódhat, hogy
megvédje saját magát vagy az akkumulátor egységet. Ilyenkor a kikapcsolódás előtt
egy üzenet jelenik meg a képernyőn.
A maradék akkumulátor töltésszint kijelzés helytelen.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• A megjelenített maradék töltésszint eltér a ténylegestől. Teljesen merítse le és töltse
fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Töltse fel az akkumulátort.
A fényképezőgép működése instabil, amikor számítógéphez csatlakozik.
• USB elosztót vagy a mellékelt USB-csatlakozást támogató kábeltől eltérő USB kábelt
használ.
– Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépet közvetlenül a számítógép USB
csatlakozójához csatlakoztatja az USB-csatlakozást támogató kábel segítségével
(mellékelt).
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgéppel nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy memóriakártya szabad kapacitását. Ha megtelt,
akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (28. , 43. oldal).
– Cserélje ki a memóriakártyát.
• Mozgókép rögzítéséhez 1 GB vagy nagyobb tárkapacitású memóriakártya használatát
javasoljuk.
• A folyamatos felvétel kb. 29 percig lehetséges.
• Mozgókép-felvétel vagy fénykép készítéséhez a
(Lejátszás) gombbal állítsa
felvétel-üzemmódba a fényképezőgépet.
• Lehet, hogy a memóriakártya sérült. Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra.
• Ha a mozgókép-méret [1920 × 1080 30P] vagy [1280 × 720 60P], nem lehet mozgóképet
rögzíteni a belső memóriába.
• Az akkumulátor energiaszintje alacsony.
Az LCD képernyő nem mutatja az éppen felvett videofelvételt vagy fényképet.
• A fényképezőgép lejátszás üzemmódban van. A
állítsa felvétel-üzemmódba (23. oldal).
60
(Lejátszás) gombot megnyomva
Hibaelhárítás
A felvétel dátuma nem jelenik meg a képen.
• Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot.
A képernyő túl sötét vagy túl világos.
• Állítsa be az LCD háttérvilágításának erősségét (48. oldal).
A képernyőn pontok jelennek meg és maradnak rajta.
• Ez nem meghibásodás. Ezek a pontok nem kerülnek rá a képre (3. oldal).
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet képeket lejátszani.
•A
(Lejátszás) gombbal kapcsolja lejátszás-üzemmódba a fényképezőgépet
(27. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépén.
• Nem biztos, hogy számítógéppel feldolgozott, illetve más típusú fényképezőgéppel
készített képfájlokat ezzel a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• Lehet, hogy a memóriakártya sérült. Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra.
Nem jelenik meg a dátum és az idő.
• A fényképezőgép megvásárlásakor érvényben lévő gyári beállítás szerint a
képernyőkijelzés beállítása AUTOMATIKUS. Tehát a képernyőn megjelenő ikonok
körülbelül 5 másodperc múlva eltűnnek. A kijelzések újbóli megjelenítéséhez döntse a
választógombot a v (Képernyőtartalom-váltó) (25. oldal) irányba.
Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyenge.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség a képfeldolgozás miatt
gyengének tűnhet. Ez nem meghibásodás.
A kép nem jelenik meg a TV-képernyőn.
• A [Videó ki] menüpontban ellenőrizze, hogy a fényképezőgép kimenő videojele
összhangban áll-e a televízió színrendszerével (49. oldal).
számítógépre, akkor válassza le.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás megfelelő-e (55. oldal).
• Ha az USB-csatlakozást támogató kábel csatlakoztatva van a fényképezőgépre és a
61
Hibaelhárítás
A TV-készüléken nem látható a kép, illetve hallható a hang.
• Ha komponens videokábelt használ, győződjön meg arról, hogy az A/V
csatlakozókábel vörös és fehér dugóit csatlakoztatta (55., 56. oldal).
A TV-n megjelenő képek alsó, felső, jobb és bal széle enyhén egyenetlen lehet.
• A fényképezőgép LCD képernyője teljes képernyősen jelenítheti meg a képeket
(teljes pixelméretű megjelenítés). Ez azonban kis egyenetlenséget okozhat a TV-n
megjelenített kép alsó, felső, jobb és bal szélén, ha a TV nem képes a teljes
pixelméretű megjelenítésre.
Ha az A/V csatlakozókábellel csatlakozik a TV-re, a kép alsó és felső részén
fekete sávok jelenhetnek meg.
• Ez akkor fordul elő, ha 4:3 képarányú TV-n HD (nagyfelbontású) képet jelenít meg.
Ez nem meghibásodás.
A HD (nagyfelbontású) kép torzítva jelenik meg.
• A 16:9 képaránnyal rögzített kép helyes megjelenítéséhez állítsa át a TV képarányát.
Számítógépek
Nem lehet telepíteni a „PMB” szoftvert.
• Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a „PMB” telepítéséhez ajánlott számítógépes
környezettel.
• Telepítse megfelelő módon a „PMB” alkalmazást (38. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után nem indul el a „PMB Portable”.
• Az USB kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után hozza létre.
• A [LUN beállítások] értékét állítsa [Több] beállításra (49. oldal).
• Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.
Nem működik megfelelően a „PMB” program.
• Zárja be a „PMB” alkalmazást, és indítsa újra a számítógépet.
62
Hibaelhárítás
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• A számítógép USB aljzatáról válasszon le minden eszközt, kivéve a billentyűzetet, az
egeret és a fényképezőgépet.
• Az USB-csatlakozásat támogató kábelt válassza le a számítógépről és a
fényképezőgépről, indítsa újra a számítógépet, majd ismét csatlakoztassa megfelelően
a számítógépet és a fényképezőgépet (33. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép média-ellenőrző eszköze elindult. Az
adathordozó-ellenőrző eszköz részletes magyarázata a „PMB Help”-ban olvasható
(38. oldal).
• Telepítse a „PMB” alkalmazást (38. oldal).
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgéppel nem lehet a képet törölni.
• Szüntesse meg a védelmet (44. oldal).
Memóriakártya
Nem lehet behelyezni memóriakártyát.
• A megfelelő állásban tegye be.
Véletlenül megformázott egy memóriakártyát.
• A formázással a memóriakártyáról az összes adat törlődött. Nem állíthatók vissza.
Belső memória
A belső memóriára nem lehet képeket rögzíteni, és onnan nem lehet képeket
lejátszani.
• Memóriakártya van a fényképezőgépben. Vegye ki.
A belső memórián lévő adatok nem másolhatók át memóriakártyára.
• A memóriakártya megtelt. Ellenőrizze a kapacitást.
• A memóriakártyán, illetve a számítógépen lévő adatokat nem lehet átmásolni a belső
memóriára.
Hibaelhárítás
A memóriakártyán, illetve a számítógépen lévő adatok nem másolhatók át a
belső memóriára.
63
Hibaelhárítás
További információk
Az objektív bepárásodott.
• Nedvesség lecsapódás történt. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon körülbelül
egy órát, mielőtt ismét használja.
A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja.
• Ez nem meghibásodás.
A fényképezőgép bekapcsolásakor a Nyelvbeállítás képernyő jelenik meg.
• Állítsa be újra a nyelvet (48. oldal).
Módosítani szeretné a dátumot vagy az időt.
• Állítsa be újra a dátumot és az időt (52. oldal).
64
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Üzenetek
Ha megjelennek a következő üzenetek,
kövesse az utasításokat.
Nem fér a
memóriakártyához
Hozzáférés megtagadva
• Jelszóvédett memóriakártyát
használ.
• Lehet, hogy a memóriakártya sérült.
• Az akkumulátor energiaszintje
alacsony. Azonnal töltse fel az
akkumulátort.
Belső memória hiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Cserélje ki a memóriakártyát egy
másikra.
Memóriakártya-formázási
hiba
• Formázza meg újra az adathordozót
(50. oldal).
Rendszerhiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Helyezze be újra a
memóriakártyát
• Helyezze be helyesen a
memóriakártyát (19. oldal).
• A behelyezett memóriakártya nem
használható ebben a
fényképezőgépében (2. oldal).
• A memóriakártya megsérült.
• A memóriakártya érintkezője
piszkos.
Nincs tárhely a belső
memóriában
• Törölje a felesleges képeket vagy
fájlokat (28. , 43. oldal).
Csak olvasható
memóriakártya
• A fényképezőgépe nem tud képeket
rögzíteni vagy törölni ezen a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán.
Mappahiba
(Az akkumulátor egység
hőmérsékletére vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Várjon, amíg a fényképezőgép lehűl.
Memóriakártya típus hiba
használható ebben a
fényképezőgépében (67. oldal).
memóriakártyán, amely ugyanezzel a
három számjeggyel kezdődik
(például: 123MSDCF és
123ABCDE).
Nem lehet több mappa
• Már létezik egy „999”-el kezdődő
mappa a memóriakártyán. Ekkor
nem hozható létre több mappa.
Hibaelhárítás
• A behelyezett memóriakártya nem
• Már létezik egy olyan mappa a
65
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Fájlhiba
• A kép lejátszása közben hiba történt.
Fájlvédelem
• Oldja fel a védelmet (44. oldal).
Kapcsolja ki és újra be
• Az objektív problémája hibát
okozott.
Fényképezőgép túlmelegedése
Hagyja kihűlni
• A fényképezőgép felhevült.
Automatikusan kikapcsolódhat,
vagy nem lehetséges a mozgóképfelvétel. A fényképezőgépet hűvös
helyre helyezze, ahol lehűlhet.
66
További információk
A „Memory Stick”
A „Memory Stick” kisméretű, nagy
kapacitású, adatrögzítésre alkalmas
hordozható IC adathordozó.
A fényképezőgépben az alábbi listában
felsorolt típusú „Memory Stick” kártyák
használhatók. Nem garantálhatjuk
azonban, hogy mindegyik típusú
„Memory Stick” működni fog a
fényképezőgépben. (Tekintse meg az
alábbi listát további információért.)
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
Felvétel/
lejátszás
„Memory Stick Duo”
(MagicGate funkcióval)
—
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
a*
* A fényképezőgép nem alkalmas a 8 bites
párhuzamos adatátvitelre. A „Memory Stick
PRO Duo” kártyával azonos 4 bites
párhuzamos adatátvitelt használ.
További információk
• A fényképezőgép nem képes a „MagicGate”
technológiát használó adatok felvételére
vagy lejátszására. A „MagicGate” egy
szerzői jogvédelmi technológia, amely
kódolt formában rögzíti és továbbítja a
tartalmat.
• A fényképezőgép tudja használni a
„Memory Stick Micro” („M2”)
memóriakártyákat is. Az „M2” a „Memory
Stick Micro” rövidítése.
• Nem biztos, hogy egy számítógéppel
(Windows OS/Mac OS operációs rendszer
alatt) megformázott „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a fényképezőgép
probléma nélkül használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick
PRO Duo” és „Memory Stick PRO Duo”kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
• A következő esetekben előfordulhat, hogy
megsérülnek vagy elvesznek a képadatok –
ilyesmiért nem jár kártérítés:
– Ha kiveszi a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, vagy kikapcsolja a
fényképezőgépet, mialatt a készülék
adatokat olvas a „Memory Stick PRO
Duo” kártyáról, vagy ír a kártyára (a
memóriaműködés-jelző LED világít vagy
villog).
– Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
• Se magára a „Memory Stick PRO Duo”
kártyára, se pedig a „Memory Stick Duo”
illesztőkeretre ne ragasszon címkét.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgy se érjenek hozzájuk.
• A „Memory Stick PRO Duo” kártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse le és ne alkalmazzon rá
nagy erőt.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne szedje szét, ne alakítsa
át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát gyermekektől elzárva
tartsa. Előfordulhat, hogy a kisgyermek
lenyeli a memóriakártyát.
• A „Memory Stick PRO Duo” kártyahelyre
csak „Memory Stick Duo” kártyát
csatlakoztasson. Ellenkező esetben hiba
jelentkezhet.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne használja és ne tárolja az
alábbi helyeken:
– Igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban.
– Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
– Nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
67
A „Memory Stick”
A „Memory Stick Duo”
illesztőkeret
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ha „Memory Stick PRO Duo” befogadására
kialakított készülékkel „Memory Stick”
memóriakártyát használ, akkor ne felejtse el
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát egy „Memory Stick Duo”
illesztőkeretbe tenni.
• Amikor a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a „Memory Stick Duo”
illesztőkeretbe teszi, ügyeljen arra, hogy a
„Memory Stick PRO Duo” a helyes irányba
nézzen, és teljesen dugja bele a keretbe. Ha
nem megfelelően helyezi be, hibásan fog
működni. Hasonlóan: ha rossz állásban
erőlteti bele a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a „Memory Stick Duo”
illesztőkeretbe, tönkremehet a
memóriakártya.
• A „Memory Stick Duo” illesztőkeretet
„Memory Stick PRO Duo” kártya nélkül ne
helyezze a fényképezőgépbe. Ellenkező
esetben hibásan működhet a fényképezőgép.
• A fényképezőgép által a „Memory Stick
PRO Duo” kártyára rögzített képadatfájlok
megfelelnek a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által létrehozott univerzális
„Design rule for Camera File (DCF)
rendszer” szabványnak.
• Ezzel a fényképezőgéppel nem lehet
lejátszani olyan készülékkel készített
felvételeket, amely nem felel meg ennek az
univerzális szabványnak. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy előzőleg más készülékkel használt
„Memory Stick PRO Duo” nem
használható, akkor formázza meg ezzel a
fényképezőgéppel (50. oldal). Tartsa szem
előtt, hogy a formázás törli a „Memory Stick
PRO Duo” kártyán tárolt összes adatot.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
jeleníti meg a képeket:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Megjegyzések a „Memory Stick
Micro” memóriakártya
használatával kapcsolatban
• A „Memory Stick Micro” használatához
Duo-méretű M2 illesztőkeret szükséges. A
„Memory Stick Micro” kártyát helyezze a
Duo-méretű M2 illesztőkeretbe, majd a
keretet illessze a „Memory Stick Duo”
kártyanyílásba. Ha egy „Memory Stick
Micro” memóriakártyát Duo-méretű M2
illesztőkeret nélkül tesz be a
fényképezőgépbe, akkor előfordulhat, hogy
nem tudja majd kivenni.
• A „Memory Stick Micro” memóriakártyát
gyermekektől elzárva tartsa. Véletlenül
lenyelhetik.
68
Az akkumulátor
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor élettartama
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és
30°C közötti környezeti hőmérsékleten
töltse. Ezen a hőmérséklettartományon
kívül az akkumulátor nem tölthető fel
hatékonyan.
• Az alábbi esetekben nem töltheti fel az
akkumulátor egységet, illetve előfordulhat,
hogy a Bekapcsolás/Töltés lámpa nem
gyullad fel.
– Ha az akkumulátor egység hőmérséklete
túl alacsony.
Vegye ki az akkumulátor egységet, és
vigye meleg helyre.
– Ha az akkumulátor egység hőmérséklete
túl magas.
Vegye ki az akkumulátor egységet, és
vigye hideg helyre.
• A részleteket lásd a 16. oldalon.
• Az akkumulátor élettartama véges. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő, akkor
az akkumulátor valószínűleg élettartamának
vége felé jár. Forduljon a Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
• Az akkumulátor élettartama a tárolási és
működtetési feltételek, illetve a környezet
függvényében változik.
Az akkumulátor hatékony
használata
• Az akkumulátor teljesítménye csökken
alacsony hőmérsékletű környezetben.
Ennek következtében az akkumulátor hideg
helyen csak rövidebb ideig működőképes.
Hogy hosszabb időn át használhassa, a
következőket javasoljuk:
– Használat előtt tegye a fényképezőgépet a
zsebébe vagy hasonló helyre, hogy
felmelegedjen.
• Ha gyakran használja a zoom funkciót, az
akkumulátor gyorsan lemerül.
• Óvatosan bánjon az akkumulátor egységgel,
ne szedje szét, ne alakítsa át, ügyeljen, hogy
ne érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne
ejtse le és ne lépjen rá.
• Ne használjon deformálódott vagy sérült
akkumulátor egységet.
A fényképezőgép tárolása
• Az akkumulátor selejtezése esetén vegye fel
a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
A belső újratölthető
tartalékakkumulátorról
A fényképezőgép belső újratölthető
akkumulátorral rendelkezik, amely a dátumés időadatok, valamint más beállítások
megőrzéséhez szükséges akár be, akár ki van
kapcsolva a készülék.
Ez az újratölthető akkumulátor folyamatosan
töltődik, miközben használja a
fényképezőgépet. Ha azonban mindig csak
rövid ideig használja a fényképezőgépet, az
elem fokozatosan lemerül, és ha körülbelül
egy hétig hónapig egyáltalán nem használja a
fényképezőgépet, akkor teljesen lemerül.
Ilyen esetben töltse fel ezt az újratölthető
akkumulátort, mielőtt használná a
fényképezőgépet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
jelezhető ki.
A belső újratölthető
tartalékakkumulátor töltési módja
Helyezze be a feltöltött akkumulátor egységet
a fényképezőgépbe és hagyja a
fényképezőgépet legalább 24 óráig kikapcsolt
állapotban.
További információk
• Ha a fényképezőgépet várhatóan sokáig
nem fogja használni, évente legalább egyszer
töltse fel teljesen az akkumulátort, majd
merítse le teljesen a fényképezőgéppel, és
száraz, hűvös helyen tárolja.
• Az akkumulátort úgy tudja lemeríteni, hogy
a fényképezőképet diabemutató (43. oldal)
üzemmódban hagyja egészen addig, amíg a
készülék ki nem kapcsol.
Az akkumulátor selejtezése
69
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet az alábbi
helyeken:
• Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen
Például a napon parkoló gépkocsiban, ahol a
fényképezőgép burkolata deformálódhat és
ez hibás működést okozhat.
• A közvetlen napfényben vagy fűtőtest
közelében
A fényképezőgép váza elszíneződhet vagy
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Ismétlődő vibrációnak kitett helyen
• Erős mágneses térben
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, hogy ne jusson homok vagy
por a fényképezőgép belsejébe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
ami bizonyos esetekben nem javítható.
A hordozásról
Ne üljön le, ha a fényképezőgép a farzsebében
van, mivel ez a fényképezőgép hibás
működését vagy sérülését okozhatja.
A tisztításról
Az LCD képernyő tisztítása
Törölje le a képernyő felületét LCD
tisztítókészlettel (külön megvásárolható) az
ujjlenyomatok, por stb. eltávolítása
érdekében.
Az objektív tisztítása
Használjon puha törlőkendőt az
ujjlenyomatok, por stb. eltávolításához az
objektív felületéről.
A fényképezőgép burkolatának tisztítása
A fényképezőgép burkolatát vízzel kissé
megnedvesített, puha kendővel tisztítsa meg,
majd száraz kendővel törölje át a felületet. Ne
használja az alábbiakat, mivel károsíthatják a
bevonatot vagy a burkolatot.
• Vegyszerek, mint például a hígító, benzin,
alkohol, eldobható kendők, rovarriasztó,
napvédő krém vagy rovarirtó stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet, ha a
fentiek a kezén vannak.
• Ne hagyja a fényképezőgépet huzamosabb
ideig érintkezésben gumiból vagy PVC-ből
készült tárgyakkal.
70
A működési hőmérsékletről
A fényképezőgépet a 0 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten történő használatra tervezték.
Nem ajánlott fényképezni a fenti tartományon
kívüli, rendkívül hideg vagy meleg helyen.
A nedvesség lecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről meleg
helyre viszik, annak belsejében vagy felületére
nedvesség csapódhat le. A nedvesség
lecsapódás a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
Ha nedvesség lecsapódás történik
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és várjon
körülbelül egy órát, amíg a nedvesség el nem
párolog. Meg kell jegyezni, hogy ha úgy
kísérel meg fényképezni, hogy párás marad az
objektív belseje, a képek nem lesznek tiszták.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,13 mm-es (1/2,5 típusú)
CMOS érzékelő
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
Kb. 5 038 000 (2 592 × 1 944) képpont
A fényképezőgép effektív képpontjainak
száma:
kb. 5 038 000 (2 592 × 1 944) képpont
(állóképek), kb. 2 073 000 képpont
([1920 × 1080 30P] mozgókép)
Objektív: F3,6
f = 7,0 mm
Kisfilmes (35 mm-es) fényképezőgépre
átszámítva
Mozgóképek: 47 mm (16:9)
Állókép rögzítéséhez: 42 mm (4:3)
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció
Fájlformátum:
Fényképek: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline) kompatibilis
Mozgóképek: MPEG-4 AVC/H.264
(.MP4)
Audió: MPEG AAC
Rögzítés: Belső memória (kb. 26 MB),
„Memory Stick PRO Duo”, SDmemóriakártya, SDHC-memóriakártya
(Class 4, 6, 10)
Méretek: Kb. 19,0 × 108,0 × 54,0 mm
(Sz/Ma/Mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg (az NP-BK1 akkumulátor egységgel és
memóriakártyával): kb. 130 g
Mikrofon: Mono
Hangszóró: Mono
Újratölthető akkumulátor egység
NP-BK1
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális kimeneti feszültség: DC 4,2 V
Átlag kimeneti feszültség: DC 3,6 V
Maximális töltőfeszültség: DC 4,2 V
Maximális töltőáram: 1,4 A
Kapacitás:
jellemző: 3,4 Wh (970 mAh)
minimális: 3,3 Wh (930 mAh)
A konstrukció és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többfunkciós aljzat (A/V kimenet (SD/HD
Komponens)):
Videó kimenet
Audió kimenet (mono)
USB aljzat: „A” típusú (beépített)
USB kommunikáció: Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD képernyő: 6,1 cm (2,4 típusú) TFT
vezérlés
Összes képpont száma: 230 400 (960 × 240)
képpont
Tápfeszültség: Újratölthető akkumulátor
egység NP-BK1, 3,6 V
Áramfogyasztás: 1,9 W (ha a mozgókép
mérete [1280 × 720 30P])
Működési hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
További információk
[Energiaforrás, általános]
71
Műszaki adatok
Védjegyek
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick Micro”, „MagicGate” és a
a Sony Corporation
védjegyei.
• A Microsoft, Windows, Windows Vista és a
DirectX bejegyzett védjegyek, illetve a
Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac és a eMac
védjegyek, vagy a Apple Inc bejegyzett
védjegyei.
• A Intel és a Pentium védjegyek, vagy a Intel
Corporation bejegyzett védjegyei.
• A 360-as videó a Sony Corporation
védjegye.
• Az SDHC embléma védjegy.
• A MultiMediaCard a MultiMediaCard
Association védjegye.
Ezen kívül a kézikönyvben használatos
rendszer- és terméknevek általánosságban
véve védjegyek, vagy az adott fejlesztők,
illetve gyártók bejegyzett védjegyei. A ™ vagy
® jelzéseket azonban nem minden esetben
tüntettük fel a kézikönyvben.
72
Tárgymutató
Tárgymutató
Számok
360 Video képek .................53
4:3 TV ..................................55
Figyelmeztető kijelzések
és üzenetek .................. 65
Forgatás............................... 44
Formázás....................... 50, 51
N
Nagyfelbontású TV ............56
NTSC ...................................49
A
Fő beállítások ..................... 48
O
A fényképezőgép
kezelése ..........................6
H
ON/OFF gomb..............11, 21
A készülék részei................10
Hangerő .............................. 27
AE rögzítés kijelzése..........24
Hibaelhárítás ...................... 58
Ó
I
Óra beállítás........................52
Akkumulátor ......................69
Arcfelismerés ......................42
Operációs rendszer ............31
Inicializál............................. 48
Ö
A/V OUT aljzat ..................55
K
Önkioldó .............................26
Á
Képek megtekintése .......... 27
P
A/V csatlakozókábel ..........55
Áttekintő/index
képernyő.......................27
Képernyő
Kijelzés......................... 12
LCD-háttér.................. 48
B
S
L
SteadyShot ..........................42
Language Setting ............... 48
C
LCD-háttér ......................... 48
CD-ROM.............................31
LUN beállítások................. 49
Csatlakoztatás
4:3 TV ...........................55
M
Nagyfelbontású TV.....56
Macintosh számítógép ....... 31
Számítógép...................33
Másolás ............................... 50
Széles képernyős
TV .................................55
Megtekintés ........................ 43
Csipogás...............................48
„Memory Stick PRO
Duo”............................. 67
Memóriakártya..................... 2
Memóriakártya eszköz ...... 50
Dátum ..................................52
Menü
F
Felvétel ................................40
Állókép.........................24
Számítógép ..........................31
Képek importálása......33
Széles képernyős TV..........55
Szoftver................................38
T
Telepítés ..............................38
Törlés ...................................43
Tükör üzemmód .................26
Ú
Újratölthető
akkumulátor ..........15, 71
Elemek......................... 30
V
Felvétel ........................ 40
Védelem ..............................44
Megtekintés................. 43
VGA ....................................40
Tárgymutató
D
Diabemutató .......................43
PMB .....................................38
Kijelzés ................................ 12
Beállítás ...............................45
Belső memória eszköz .......51
PAL......................................49
Videó kimenet ....................49
Villódzás csökkentése........47
Mozgóképek ................24
Fényképezés beállítások ....47
73
Tárgymutató
W
Windows rendszerű
számítógép ...................31
Z
Zoom ...................................26
Zoomolás lejátszás
közben ..........................28
74
Tárgymutató
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI
CSOMAG ENGEDÉLYÉVEL A
KÖVETKEZŐ SZEMÉLYES, NEM
KERESKEDELMI CÉLOKRA
HASZNÁLHATÓ:
(i) AZ AVC SZABVÁNYNAK (AVC
VIDEO) MEGFELELŐ VIDEOKÓDOLÁS
ÉS/VAGY
(ii) FELHASZNÁLÓ ÁLTAL,
SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI
CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN KÓDOLT
ÉS/VAGY AVC VIDEO
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSULT
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT AVC VIDEO
DEKÓDOLÁSA. AZ ENGEDÉLY
SEMMILYEN MÁS CÉLÚ
FELHASZNÁLÁSRA NEM
VONATKOZIK ÉS ARRA NEM
ALKALMAZHATÓ. TOVÁBBI
TÁJÉKOZTATÁS: MPEG LA, L.L.C.
LÁSD <HTTP://MPEGLA.COM>
Tárgymutató
75
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Download PDF