Sony | CDX-GT24 | Sony CDX-GT24 Instrucţiuni de utilizare

Compact Disc Player
FM/MW/LW
Instrucţiuni de operare
Pentru a anula redarea demonstraţiei(DEMO), consultaţi pagina 11.
CDX-GT28
CDX-GT24
Avertisment, dacă sistemul de contact
al maşinii dvs. nu are poziţie ACC
Pentru instalare şi conexiuni, consultaţi manualul
furnizat referitor la instalare/conexiuni.
Această etichetă se află pe partea inferioară a
echipamentului.
Avertisment pentru clienţi: informaţiile
următoare se aplică numai echipamentelor
vândute în ţările în care se aplică directivele
UE.
Producătorul acestui echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia.
Reprezentanţa Autorizată pentru EMC şi securitatea
produsului este Sony Deutchland GmbH, Hidelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
probleme de service sau garanţie se va vedea adresa
furnizată în documente de service sau garanţie.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie
dus şi depus la punctele de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi -vă de modul corect de debarasare de acest
produs, pentru a împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
Prin reciclarea materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse, contactaţi
autorităţile locale, serviciul de salubritate local sau
magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Logo-urile Microsoft, Windows
Media şi Windows sunt mărci
sau mărci înregistrate ale
Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau alte ţări.
2
Asiguraţi-vă că setaţi funcţia Auto Off (pagina
11). Unitatea se va închide complet şi automat în
intervalul de timp stabilit după ce unitatea este
oprită, fapt care previne descărcarea bateriei.
Dacă nu setaţi funcţia Auto Off , apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul
până ce dispare
afişajul de pe ecran, de fiecare dată când opriţi
contactul.
CUPRINS
Bine aţi venit! …………………………………………….4
Operaţiuni preliminare
Setarea ceasului ……………………………………..…4
Detaşarea panoului frontal………………………….….4
Ataşarea panoului frontal.…………………….….5
Amplasarea butoanelor şi operaţii de bază
Unitatea principală ………………………………..6
CD
Informaţii suplimentare
Precauţii ………………..………………………………12
Observaţii privind discurile …………...………….12
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA .…..…13
Despre fişierele MP3…………………………..….13
Despre fişierele WMA …………………………….13
Întreţinere …………….…………………………….…..14
Scoaterea unităţii …………………….………………..14
Specificaţii ….…………………………………………..15
Ghid al problemelor de funcţionare.…………….……15
Afişare mesaje de eroare …..................…….…..16
Elementele display-ului….…………………..…... 8
Redare repetată şi aleatorie ……………………. 8
Radio
Memorarea şi recepţionarea posturilor radio .........….8
Memorare automată - BTM ...............…………....8
Memorarea manuală…..............………………….8
Recepţionarea posturilor memorate...............…..8
Reglarea automată ………….................………...8
RDS ………………..................…………………………9
Privire de ansamblu............……………………….9
Setarea AF şi TA………….................……………9
Selectarea PTY .…................……………………10
Setarea CT…….................………………………10
Alte funcţii
Schimbarea setărilor de sunet....................…………10
Reglarea caracteristicilor de sunet
-BAL/FAD…….………...............…………………10
Personalizarea curbei egalizatorului
- EQ3 .……………......................………………..10
Reglarea elementelor de configurare- SET....….......11
Utilizarea echipamentului opţional ........................…11
Echipament audio auxiliar...................………....11
3
Bine aţi venit!
Operaţiuni preliminare
Setarea ceasului
Vă mulţumim că aţi ales să achiziţionaţi acest CD
Player de la Sony. Vă puteţi bucura de o călătorie cu
maşina, datorită următoarelor funcţii.
Ceasul foloseşte un indicator digital de 24 de ore.
• Redare CD
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de selectare.
Puteţi reda CD-DA (ce conţine deasemenea CD
TEXT) şi CD-R/CD-RW (fişiere MP3/WMA (pagina
13)).
Tipuri de discuri
Eticheta de pe disc
CD-DA
Va apare fereastra pentru setări.
2 Apăsaţi butonul de selectare de mai multe
ori, până apare „CLOCK-ADJ”.
+.
3 Apăsaţi
Indicatorul pentru oră va lumina intermitent.
4 Rotiţi discul de control al volumului pentru a
seta ora şi minutele.
Pentru a mişca indicatorul digital, apăsaţi
-/+.
5 După setarea minutelor, apăsaţi butonul de
MP3
WMA
selectare.
Setarea este completă, iar ceasul porneşte.
Pentru a afişa ceasul, apăsaţi
. Pentru
a vă întoarce la fereastra anterioară, apăsaţi
din nou.
• Recepţie radio
- puteţi memora până la 6 posturi de radio pentru
fiecare bandă (FM1, FM2, FM3, MW şi LW).
- BTM (Best Tuning Memory – Cea mai bună memorie
de reglare): Unitatea selectează posturi cu semnale
puternice şi le memorează.
• Servicii RDS
- Puteţi folosi postul FM cu Radio Data System
(RDS - Sistem de date radio)
• Reglaje de sunet
- EQ3 stadiul 2: Puteţi alege oricare dintre cele 7
curbe de egalizator presetate.
• Conectarea echipamentului auxiliar
O mufă de intrare AUX, de pe partea frontală a
unităţii, permite conectarea unui dispozitiv audio
portabil.
Sfat
Puteţi seta ceasul automat, cu ajutorul
caracteristicii RDS (pagina 10).
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru
a împiedica furtul.
Alarmă de atenţionare
Dacă întoarceţi butonul pentru contact în
poziţia OFF, fără a detaşa panoul frontal, timp de
câteva secunde va suna alarma de atenţionare.
Alarma va suna doar dacă folosiţi amplificatorul
încorporat.
1 Apăsaţi
.
Unitatea este închisă.
2 Apăsaţi
, apoi trageţi afară spre
dumneavoastră.
Note
• Nu scăpaţi pe jos sau nu exercitaţi o presiune
exagerată pe panoul frontal şi pe fereastra pentru
afişare.
• Nu supuneţi panoul frontal la căldură/temperaturi
ridicate sau umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi într–o maşină
parcată, sau pe panoul de bord/suportul din spate.
4
Ataşarea panoului frontal
Angrenaţi partea (A) a panoului frontal în partea (B) a
unităţii, conform imaginii, apoi apăsaţi latura stângă în
poziţie până auziţi un clic.
Notă
Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului frontal.
5
Amplasarea butoanelor şi operaţii de bază
Unitatea principală
Această secţiune conţine instrucţiuni cu privire la
amplasarea butoanelor şi operaţii de bază.
Pentru detalii, consultaţi paginile corespunzătoare.
Butonul OFF
Pentru oprire; opreşte sursa.
Butonul EQ3 (egalizator) pagina 10
Pentru selectarea unui tip de egalizator (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM, sau OFF).
Disc /buton de selectare pagina 10
Pentru reglarea volumului (rotiţi); selectaţi
elementele de setare (apăsaţi şi rotiţi).
6
Butonul SOURCE (sursa).
Pentru pornire; schimbă sursa (Radio/CD/AUX).
Slot pentru disc
Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Fereastra pentru afişare
Mufă de intrare AUX pagina 11
Pentru conectarea unui dispozitiv audio portabil.
Butonul
(eject).
Pentru scoaterea discului.
Butonul
(pentru eliberarea panoului
frontal) pagina 4
Butonul DSPL (display)/SCRL(derulare
şi selectare din listă) pagina 8
Pentru a schimba elementele display-ului
(apăsaţi); derulaţi elementele display-ului şi
selectaţi (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
Butoane SEEK +/CD:
Pentru a trece peste melodii (apăsaţi); a trece
continuu peste melodii (apăsaţi, apoi apăsaţi din
nou timp de aproximativ 1 secundă şi ţineţi
apăsat); a derula înapoi/înainte o melodie
(apăsaţi şi ţineţi apăsat).
Radio:
Pentru a recepţiona posturi de radio automat
(apăsaţi); pentru a găsi manual un post de radio
(apăsaţi şi ţineţi apăsat).
Butonul MODE pagina 8
Pentru selectarea unei benzi radio
(FM/MW/LW).
Butonul AF (Frecvenţe alternative)
Butonul TA (Anunţare trafic)
Butonul PTY (Tipul programului)
pagina 10
Pentru a selecta AF şi TA (apăsaţi); pentru a
selecta PTY (apăsaţi şi ţineţi apăsat) în RDS.
Butoane numerice
CD:
: ALBUM -/+ (în timpul redării
MP3/WMA)
Pentru a trece peste albume (apăsaţi);
pentru a trece continuu peste albume
(apăsaţi şi ţineţi apăsat).
: REP pagina 8
: SHUF pagina 8
: PAUSE
Pentru a face o pauză în redare. Pentru a
anula, apăsaţi din nou.
Radio: Pentru a recepţiona posturile de radio
memorate (apăsaţi); pentru a memora posturi de
radio (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
7
CD
Radio
Elementele display-ului
Memorarea
radio
şi
recepţionarea
posturilor
Precauţii
Atunci când căutaţi un post de radio în timp ce
conduceţi maşina, folosiţi Best Tuning Memory (BTM),
pentru a preveni accidentele.
Nume melodie*1, Nume disc/artist*1,
Număr album*2, Nume album*1,
Număr melodie/Timp de redare scurs,
Ceas.
*1 Este afişată informaţia despre CD TEXT,
MP3/WMA.
*2 Numărul albumului este afişat numai atunci când
este schimbat.
Pentru a schimba elementele display-ului,
apăsaţi
.
Sfat
Elementele display-ului diferă în funcţie de model, tip
de disc, format de înregistrare şi setări. Pentru detalii
referitoare la MP3/WMA, consultaţi pagina 13.
Redare prin repetare şi redare aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi
(REP) sau
(SHUF) în mod repetat, până apare
setarea dorită.
Selectaţi
Pentru a reda
melodia în mod
repetat.
albumul în mod
repetat.
Memorare automată – BTM
1 Apăsaţi
în mod repetat, până
când apare „TUNER”.
Pentru a schimba banda, apăsaţi
de
mai multe ori. Puteţi selecta dintre FM1, FM2,
FM3, MW sau LW.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
selectare.
Va apare fereastra pentru setare.
3 Apăsaţi butonul de selectare de mai
multe ori, până apare „BTM”.
4 Apăsaţi
Unitatea memorează posturile de radio în
ordinea frecvenţei, pe butoanele numerice.
Atunci când setarea este memorată, se aude un
beep.
Memorare manuală
1 În timp ce recepţionaţi postul de radio pe
care doriţi să îl memoraţi, apăsaţi şi ţineţi
apăsat un buton numeric (de la 1 până la 6),
până când apare „MEMORY”.
albumul în ordine
aleatorie.
Notă
Dacă încercaţi să memoraţi alt post de radio pe acelaşi
buton numeric, postul de radio memorat anterior va fi
înlocuit.
Sfat
Când este memorat un post de radio RDS, este memorată
şi setarea AF/TA (pagina 9).
discul în ordine
aleatorie.
Recepţionarea posturilor de radio memorate
*Atunci când este redat un MP3/WMA
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaţi
sau
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi un buton
numeric (de la 1 până la 6).
Reglare automată
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi
pentru a căuta postul de radio.
Scanarea se opreşte în momentul în care unitatea
recepţionează un post de radio. Repetaţi această
procedură până ce veţi recepţiona postul de radio
dorit.
Sfat
8
Dacă ştiţi frecvenţa postului de radio pe care doriţi
să–l ascultaţi, apăsaţi şi ţineţi apăsat
pentru
a localiza frecvenţa aproximativă, apoi apăsaţi
în mod repetat, pentru a regla frecvenţa
dorită (reglare manuală).
RDS
Setarea AF şi TA
1 Apăsaţi
în mod repetat, până
apare setarea dorită.
Privire de ansamblu
Posturile radio FM cu serviciul Sistem de date radio
(RDS) trimit informaţii digitale imperceptibile împreună
cu semnalul obişnuit al programului radio.
Selectaţi
AF-ON
Elementele display-ului
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
Pentru a
activa AF şi pentru a
dezactiva TA.
activa TA şi pentru a
dezactiva AF.
activa atât AF, cât şi TA
dezactiva atât AF, cât şi TA.
Memorarea posturilor de radio RDS cu
setarea AF şi TA
Frecvenţă *1 (Nume serviciu program), Număr
presetat, Ceas, date RDS
*1 În timp ce recepţionaţi postul RDS, în partea stângă a
indicaţiei de frecvenţă este afişat „*”.
*2 În timpul informaţiilor despre trafic, „TA” se aprinde
intermitent. În timpul recepţionării unui astfel de post de
radio se aprinde „TP”.
Pentru a schimba elementele display-ului
apăsaţi
,
Servicii RDS
Această unitate furnizează automat servicii RDS
astfel:
AF (Frecvenţe alternative)
Selectează şi reglează postul de radio cu cel mai
puternic semnal din reţea. Folosind această
funcţie, puteţi asculta acelaşi program continuu, în
timpul unei călătorii pe distanţă mare, fără a trebui
să reglaţi manual postul de radio respectiv.
TA (Anunţuri din trafic)/TP (Program trafic)
Furnizează informaţii /programe curente din trafic.
Orice informaţii/programe recepţionate vor
întrerupe sursa selectată curent.
PTY (Tipuri de programe)
Afişează tipul programului recepţionat curent.
De asemenea, caută tipul programului dvs.
selectat.
CT (Ora)
Datele CT din transmisia RDS setează
ceasul.
Puteţi preseta posturile RDS împreună cu setarea
AF/TA. Dacă folosiţi funcţia BTM, doar posturile de
radio RDS sunt memorate cu aceeaşi setare AF/TA.
Dacă efectuaţi presetarea manual, puteţi preseta
atât posturile RDS, cât şi pe cele non-RDS cu setarea
AF/TA pentru fiecare.
1 Setaţi AF/TA, apoi memoraţi postul de radio cu BTM
sau manual.
Recepţionarea anunţurilor de urgenţă
Având AF sau TA pornite, anunţurile de urgenţă vor
întrerupe automat sursa selectată în mod curent.
Sfat
Dacă reglaţi volumul în timpul unui anunţ în trafic, acel
nivel va fi memorat în memorie pentru următoarele
anunţuri în trafic, independent de volumul obişnuit.
Păstrarea unui program regional –
REG
Atunci când funcţia AF este pornită: această setare
din fabrică a unităţii restricţionează recepţionarea
într-o anumită regiune, astfel încât să nu fiţi trecut la
alt post de radio regional, cu o frecvenţă mai
puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui program
regional, setaţi „REG-OFF” din configuraţie în timpul
recepţiei FM (pagina 11).
Notă
Această funcţie nu este valabilă în Marea Britanie şi în
alte câteva regiuni.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, este posibil ca nu toate
funcţiile RDS să fie disponibile.
• RDS nu va funcţiona dacă semnalul este prea slab,
sau dacă postul de radio la care v-aţi oprit nu transmite
date RDS.
9
Funcţia Local Link (Conexiune locală)
(numai în Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să selectaţi alte posturi
locale, chiar dacă acestea nu sunt memorate pe
butoanele dumneavoastră numerice.
1 În timpul recepţiei FM, apăsaţi un buton numeric (de
la 1 la 6) pe care este memorat un post de radio
local.
2 În interval de 5 secunde, apăsaţi din nou un buton
numeric al postului de radio local.
Repetaţi procedura până la recepţionarea postului
de radio.
Selectarea PTY
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
(PTY) în timpul recepţiei FM.
Alte funcţii
Schimbarea setărilor de sunet
i
mbarea setărilor pentru sunet
Reglarea balansului şi a faderului
– BAL/FAD
1 Apăsaţi butonul de selectare de mai multe
ori, până apar „BAL” sau „FAD”.
Acestea se schimbă după cum urmează:
LOW*1
MID* 1
HI*1
BAL (de la stânga la dreapta)
FAD (din faţă în
spate)
AUX*2
*1 Când este activat EQ3 (pagina 10).
*2
Când este activată sursa AUX (pagina 11).
2 Rotiţi discul de control al volumului
pentru a regla caracteristica selectată.
Apare numele tipului curent de program, dacă
postul transmite date PTY.
2 Apăsaţi
(PTY) în mod repetat,
până apare tipul programului dorit.
3 Apăsaţi
Unitatea începe să caute un post de radio care să
transmită tipul programului selectat.
Tipuri de programme
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Afaceri curente),
INFO (Informaţii), SPORT (Sporturi),
EDUCATE (Educaţie), DRAMA (Teatru),
CULTURE (Cultură), SCIENCE (Ştiinţă),
VARIED (Diverse), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (Audiţie
uşoară), LIGHT M (Clasic uşor), CLASSICS
(Clasic), OTHER M (Alte tipuri demuzică),
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar),
CHILDREN (Programe pentru copii), SOCIAL
A (Chestiuni sociale), RELIGION (Religie),
PHONE IN (Telefoane în direct), TRAVEL
(Călătorii), LEISURE (Petrecerea timpului liber),
JAZZ (Muzică jazz), COUNTRY (Muzică
country), NATION M (Muzică naţională),
OLDIES (Muzică veche), FOLK M (Muzică
folk), DOCUMENT (Documentare)
Notă
Nu puteţi folosi această funcţie în ţările/regiunile unde
datele PTY nu sunt disponibile.
Setarea CT
1 Setaţi „CT-ON” în configuraţie
(pagina 11).
Note
• Este posibil ca funcţia CT să nu funcţioneze, chiar
dacă este recepţionat un post de radio RDS.
10
• Este posibil să existe o diferenţă între ora setată de
După 5 secunde, setarea este completă, iar
ecranul revine la modul normal de redare/recepţie.
Personalizarea curbei egalizatorului –
EQ3
„CUSTOM” al EQ3 vă permite să efectuaţi propriile
setări ale egalizatorului.
1 Selectaţi o sursă, apoi apăsaţi
în mod repetat, pentru a selecta
„CUSTOM”.
2 Apăsaţi butonul de selectare de mai
multe ori, până apare „LOW” , „MID” sau
„HI”.
3 Rotiţi discul de control al volumului
pentru a regla elementul selectat.
Nivelul volumului este reglabil în paşi de 1 dB, de
la -10 dB până la +10 dB.
Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a ajusta curba
egalizatorului.
Pentru a reveni la curba egalizatorului setată în
fabrică, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de selectare
înainte ca setarea să fie definitivată.
După 5 secunde, setarea este definitivată iar
ecranul revine la modul normal de redare/recepţie.
Sfat
Şi alte tipuri de egalizator sunt reglabile.
Ajusta
rea articolelor de setare - SET
funcţia CT şi ora reală.
Reglarea elementelor de configurare -SET
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
selectare.
Apare ecranul pentru setare.
2 Apăsaţi butonul de selectare în mod
repetat, până apare elementul dorit.
3 Rotiţi discul de control al volumului
Pentru a selecta setarea (de exemplu,
„ON” sau „OFF”).
4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de
selectare.
Setarea este completă, iar ecranul revine la modul
normal de afişare/redare.
Notă
Elementele afişate sunt diferite, în funcţie de sursă şi de
setare.
Puteţi seta următoarele elemente (pentru detalii,
urmăriţii referinţele de pe pagină):
„•” indică setările din fabrică.
CLOCK-ADJ (Reglare ceas) (pagina 4)
CT (Ora)
Pentru a seta „CT-ON” sau „CT-OFF” (•) (pagina
9, 10).
BEEP
Pentru a seta „BEEP-ON” (•) sau „BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX audio)
Pentru a seta afişarea sursei „AUX-A-ON” (•) sau
„AUX-A-OFF” (pagina 11).
A.OFF (Oprire Auto)
Pentru oprirea automată după un interval de timp
dorit, când unitatea este închisă: „A.OFF-NO” (•),
„A.OFF-30S” (Secunde), „A-OFF-30M (Minute)”,
sau „A-OFF-60M (Minute)”.
DEMO *1 (Demonstraţie)
Pentru a seta „DEMO-ON” (•) sau „DEMO-OFF”.
DIM (Variator)
Pentru schimbarea luminozităţii ecranului.
-„DIM-ON”: pentru a lumina ecranul.
-„DIM- OFF” (•): pentru dezactivarea variatorului .
M.DSPL (Motion display)
Pentru selectarea modului Motion Display.
- „M-DSPL-ON” (•): pentru efecte vizuale.
- „M-DSPL-OFF”: pentru dezactivarea funcţiei
Motion Display.
A.SCRL (Derulare auto)
Pentru a derula automat un element lung afişat,
atunci când discul/albumul/melodia este
schimbat(ă).
- „A.SCRL-ON” (•): pentru derulare.
- „A.SCRL-OFF”: pentru a nu derula.
LOCAL (Mod de căutare locală).
-„LOCAL-ON”: pentru recepţionarea numai a
posturilor de radio cu cel mai puternic semnal.
-„LOCAL-OFF” (•): pentru recepţionarea
normală.
MONO (Mod mono) *2
Pentru a îmbunătăţi recepţia FM slabă,
selectaţi modul de recepţie mono.
- „MONO-ON”: pentru a asculta transmisii
stereo în mod mono.
- „MONO-OFF” (•): pentru a asculta transmisii
stereo în modul stereo.
REG*2 (Regional)
Pentru a seta „REG-ON” (•) sau „REG-OFF”
(pagina 9).
LOUD (intensitatea sunetului).
Pentru a permite o audiţie clară la un nivel coborât
al volumului.
- „LOUD-ON”: pentru întărirea basului şi a
sunetului de frecvenţă înaltă.
- „LOUD-OFF” (•): pentru a nu mări intensitatea
basului şi a sunetelor de înaltă frecvenţă.
BTM (pagina 8)
*1
Când unitatea este oprită.
*2
Când este recepţionat FM.
Utilizarea echipamentului opţional
Echipament audio auxiliar
Conectând un dispozitiv audio portabil opţional la
mufa de intrare AUX (mufa mini stereo) a unităţii, iar
apoi selectând pur şi simplu sursa, puteţi asculta la
difuzoarele maşinii . Nivelul volumului este reglabil
pentru orice diferenţă dintre unitate şi dispozitivul
audio portabil. Urmaţi procedura de mai jos:
Conectarea dispozitivului audio portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Opriţi volumul unităţii.
3 Conectaţi-vă la unitate.
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
*Folosiţi o fişă dreaptă.
11
Reglarea nivelului volumului
Informaţii suplimentare
Înainte de redare, reglaţi volumul pentru fiecare
dispozitiv audio conectat.
Precauţii
1 Opriţi volumul unităţii.
2 Apăsaţi
în mod repetat, până
apare „AUX”.
Apare „FRONT IN”.
3 Porniţi redarea dispozitivului audio portabil la volum
moderat.
4 Setaţi la unitate volumul la care ascultaţi în mod
obişnuit.
5 Apăsaţi butonul de selectare în mod repetat, până
apare „AUX” şi rotiţi discul de control al volumului
pentru a regla nivelul de intrare ( - 8 dB, până la
+18 dB).
.
• Dacă maşina dumneavoastră a fost parcată în
bătaia directă a soarelui, lăsaţi unitatea să se
răcească înainte de a o porni.
• Antena aeriană va ieşi automat în timpul funcţionării
unităţii.
Condensarea umezelii
Într-o zi ploioasă, sau într-o zonă cu nivel ridicat al
umidităţii, poate avea loc condensarea umezelii în
interiorul lentilelor şi al ecranului unităţii. Dacă se
întâmplă acest lucru, unitatea nu va opera
corespunzător.
În acest caz, scoateţi discul şi aşteptaţi aproximativ
o oră, până se evaporă umezeala.
Pentru a menţine o calitate înaltă a
sunetului
Fiţi atenţi să nu vărsaţi suc sau alte băuturi
pe unitate sau pe discuri.
Note referitoare la disc
• Pentru a menţine discul curat, nu atingeţi suprafaţa
acestuia. Ţineţi discul de margini.
• Păstraţi-vă discurile în carcase sau în suporturi
pentru discuri, atunci când nu le folosiţi.
• Nu expuneţi discurile la căldură/temperaturi ridicate.
Evitaţi să le lăsaţi într -o maşină parcată, sau pe
panoul de bord/suportul din spate al maşinii.
• Nu ataşaţi etichete, sau nu folosiţi discuri cu
cerneală lipicioasă/reziduuri. Este posibil ca aceste
discuri să se oprească la folosire, cauzând un defect
sau deteriorarea discului.
• Nu folosiţi discurile cu etichete sau abţibilduri
ataşate.
Utilizarea unor astfel de discuri poate cauza
următoarele disfuncţii:
- Incapacitatea de ejectare a discului (din cauza
unei etichete sau a unui abţibild care se dezlipeşte
şi care deteriorează mecanismul de ejectare).
- Incapacitatea de citire corectă a datelor audio (de
exemplu, pauze de redare sau oprirea redării),
datorită deformării discului, ca urmare a micşorării
unui abţibild lipit pe acesta, din cauza căldurii.
• Discurile cu forme în afara standardului (în formă
de inimă, pătrate, în formă de stea) nu pot fi
redate de această unitate. Dacă încercaţi aceasta,
puteţi deteriora unitatea. Nu folosiţi astfel de discuri.
• Nu puteţi reda CD-uri de 8 cm (3 ¼ inch).
12
• Înainte de redare,
curăţaţi discurile cu
un material textil.
Ştergeţi fiecare
disc dinspre centru în
exterior. Nu folosiţi
solvenţi precum
benzina, diluanţi,
substanţe de curăţare
de pe piaţă, sau
spray antistatic
destinat discurilor
analoge.
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA
Note despre discuri CD-R/CD-RW
• Este posibil ca, în funcţie de echipamentul folosit
pentru înregistrare sau de starea discului, unele
CD-R-uri/CD-RW-uri să nu poată fi redate de
această unitate.
• Nu puteţi reda un CD-R/CD-RW care nu este
finalizat.
• Unitatea este compatibilă cu formatul de nivel
1/nivel 2 ISO 9660, Joliet/Romeo în formatul de
expansiune şi Multi Session.
• Numărul maxim de:
- foldere (albume): 150 (inclusiv rădăcina şi
foldere goale).
- fişiere (melodiile) şi foldere conţinute într-un
disc: 300 (dacă numele unor foldere/fişiere conţin
multe caractere, acest număr poate fi mai
mic de 300).
- caracterele afişabile pentru numele unui
folder/fişier sunt 32 (Joliet), sau 64 (Romeo).
• Dacă discul este înregistrat în Multi Session, doar
prima melodie a formatului primei sesiuni este
recunoscută şi redată (orice alt format este sărit).
Prioritatea formatului este CD-DA şi MP3/WMA.
- Dacă prima melodie este CD-DA, doar CD-DA din
prima sesiune este redat.
- Dacă prima melodie nu este CD-DA, este redată
sesiunea MP3/WMA. Dacă discul nu cuprinde date
în nici unul dintre aceste formate, va fi afişat mesajul
„NO MUSIC”.
Discurile cu muzică codificate cu tehnologii
de protecţie a dreptului de autor
Acest produs este destinat redării discurilor conforme
cu standardul Compact Disc (CD). Recent, diverse
discuri muzicale codificate cu tehnologii de protecţie a
dreptului de autor sunt comercializate de unele
societăţi de înregistrare. Trebuie să ştiţi că printre
aceste discuri, există unele care nu sunt conforme
cu standardul CD şi pe care acest produs nu le poate
reda.
Note despre DualDiscs
Un DualDisc este un disc cu două feţe, care se
combină materialului înregistrat DVD pe o parte, cu
materialul audio digital pe cealaltă parte. Totuşi, dacă
partea cu materialul audio nu este conformă cu
standardul Compact Disc (CD), redarea cu acest
produs nu este garantată.
Despre fişierele MP3
• MP3, care înseamnă MPEG-1 Audio Layer-3, este
un standard de format prin comprimare a unui fişier
muzical. Acesta comprimă datele audio ale CD –ului
la aproximativ 1/10 din mărimea sa originală.
• Versiunile de tag ID3 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4
se aplică doar la MP3. Tag-ul ID3 este de 15/30
caractere (1.0 şi 1.1), sau 63/126 caractere (2.2, 2.3
şi 2.4).
• La denumirea unui fişier MP3, trebuie să adăugaţi şi
extensia de fişier „.mp3” la numele fişierului.
• În timpul redării sau al derulării înapoi/înainte a unui
fişier MP3 VBR (rata variabilă de biţi), este posibil să
nu fie afişat exact timpul de redare scurs.
Notă
Dacă redaţi un MP3 cu rată înaltă de biţi, cum ar fi
32 kbps, sunetul poate fi redat intermitent.
Despre fişierele WMA
• WMA, care înseamnă Windows Media Audio,
este un standard de format cu comprimare a
fişierului muzical. Acesta comprimă datele audio CD
la aproximativ 1/ 22* din mărimea sa originală.
• Eticheta WMA are 63 de caractere.
• Când denumiţi un fişier WMA, trebuie să adăugaţi
extensia de fişier „.wma” la numele fişierului.
• În timpul derulării înainte/înapoi a fişierului WMA
VBR, este posibil să nu fie afişat exact timpul de
redare scurs.
*doar pentru 64 kbps
Notă
Redarea următoarelor fişiere WMA nu este suportată:
- comprimare fără pierdere
- protejat pentru drepturile de autor
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la
această unitate, care nu se regăsesc în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
13
Întreţinere
Scoaterea unităţii
Înlocuirea siguranţelor
La înlocuirea siguranţelor,
asiguraţi-vă că o folosiţi
pe cea care se potriveşte
ratei de amperaj a
siguranţei originale.
Dacă siguranţa se arde
verificaţi conexiunea de
alimentare şi înlocuiţi
siguranţa. Dacă după
înlocuire, siguranţa
Siguranţa (10 A)
se arde din nou, este
posibil să existe un defect intern. În acest caz,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
1 Scoateţi garnitura de protecţie.
Detaşaţi panoul frontal (pagina 4).
Prindeţi ambele capete ale graniturii de protecţie
şi trageţi afară.
Curăţarea conectorilor
În cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul
frontal nu sunt curaţi, este posibil ca unitatea să nu
funcţioneze corespunzător. Pentru a preveni acest
lucru, detaşaţi panoul frontal (pagina 4) şi curăţaţi
conectorii cu un băţ cu capăt din bumbac. Nu apăsaţi
prea tare. În caz contrar, conectorii se pot deteriora.
2 Scoateţi unitatea
Introduceţi ambele chei de eliberare simultan,
până se aude un clic.
Agăţaţi cu faţa
spre interior
Unitatea principală
Partea din spate a panoului
Frontal
Note
• Din motive de siguranţă, opriţi contactul înainte de
curăţarea conectorilor şi scoateţi cheia din contact.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele
sau cu un dispozitiv din metal.
Trageţi de cheile de eliberare simultan
pentru a debloca unitatea.
Trageţi unitatea afară din suport.
14
Specificaţii
Design-ul şi specificaţiile se supun schimbărilor
fără notificare.
Secţiunea Player CD
Raport semnal zgomot: 120 dB
Răspunsul în frecvenţă: 10-20.000 Hz
Perturbări ale semnalului audio înregistrat: sub
limita măsurabilă
Secţiunea Tuner
FM
Gama de recepţie: 87,5 – 108,0 MHz
Terminal antenă aeriană: Conector extern antenă
Frecvenţă intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilizabilă: 10 dBf
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal-zgomot : 70 dB (mono),
Separare: 40 dB la 1 kHz
Răspunsul în frecvenţă: 20 - 15.000 Hz
MW/LW
Gama de recepţie:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Terminal antenă aeriană: Conector extern antenă
Frecvenţă intermediară: 25 kHz
Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Secţiunea amplificator de putere
Putere: Putere difuzor (conectori sigilaţi siguri)
Impedanţă difuzor: 4 - 8 ohmi
Putere maximă de ieşire: 45 W x 4 (la 4 ohmi)
Informaţii generale
Ieşiri: Terminal de control releu antenă aeriană
Intrări: Terminal de intrare antenă aeriană
Mufă AUX de input (mufă mini stereo)
Comenzi ton:
Jos: ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Mediu: ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Sus: ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinţe de alimentare: Baterie de maşină 12 V DC
(împământare negativă)
Dimensiuni: Aprox. 178 x 50 x 179 mm
(7 1/8 x 2 x 7 1/8 inch) (l/î/a)
Dimensiuni de montare: Aprox. 182 x 53 x 162 mm
(7 1/4 x 2 1/8 x 6 1/2 inch) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Accesoriu furnizat: Componente pentru instalare şi
conexiuni (1 set)
Echipament/accesorii opţionale:
Elemente de instalare şi conectare (1 set)
Tehnologia de codificare MPEG Layer-3 audio şi
brevetele licenţiate de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii în afara
produsului este interzisă fără deţinerea unei licenţe
din partea Microsoft, sau a unei sucursale a Microsoft.
• Materialele halogenate cu întârziere la flacără nu
sunt folosite în cazul anumitor plăcuţe de conexiuni
imprimate.
• Materialele halogenate cu întârziere la flacără nu
sunt folosite în carcase.
• Protecţiile de ambalare sunt făcute din hârtie.
Ghid al problemelor de funcţionare
Următoarea listă vă va ajuta la remedierea
problemelor pe care le-aţi putea întâlni în cazul unităţii
dumneavoastră. Înainte de a parcurge lista de mai jos,
verificaţi conexiunea şi procedurile de operare.
Generalităţi
Unitatea nu este alimentată cu energie
electrică.
Verificaţi conexiunea. Dacă totul este în ordine,
verificaţi siguranţa.
Antena aeriană nu se extinde.
Antena aeriană nu are o cutie de releu.
Nu există sunet.
• Volumul este prea mic.
• Poziţia comenzii regulatorului de intensitate
sonoră „FAD” nu este setată pentru un sistem cu
2 difuzoare.
Nu există semnal beep
• Semnalul beep este anulat (pagina 11).
Conţinutul memoriei a fost şters.
• Cablul sau bateria pentru alimentare au fost
deconectate.
• Cablul pentru alimentare nu este conectat
corespunzător.
Posturile de radio memorate şi ora corectă
sunt şterse.
S-a ars siguranţa.
Zgomot la comutarea poziţiei de contact.
Cablurile nu se potrivesc cu conectorul de
alimentare al maşinii.
În timpul redării sau al recepţiei, porneşte
modulul DEMO
Dacă timp de 5 minute nu se efectuează nici o
operaţie cu setul „DEMO-ON”, atunci modulul
demonstrativ porneşte.
→ Setaţi „DEMO-OFF” (pagina 11).
Afişajul dispare din/nu apare pe ecran.
• Butonul este setat la „DIM-ON” (pagina 11).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul OFF.
→ Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF al unităţii
până apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pagina 14).
15
Funcţia Auto Off nu operează
Unitatea este pornită. Funcţia Auto Off acţionează
după oprirea unităţii.
→ Opriţi unitatea.
Redare CD
Discul nu poate fi încărcat.
• Există un alt disc deja încărcat.
• Discul a fost introdus forţat cu faţa în jos sau în
manieră greşită.
Discul nu este redat.
• Este vorba despre un disc murdar sau defect.
• CD-R-urile/CD-RW-urile nu sunt pentru utilizare
audio (pagina 13).
Fişierele MP3/WMA nu pot fi redate.
Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea
MP3/WMA (pagina 13).
• Setarea modului local de căutare nu este
corectă.
→ Reglarea se opreşte frecvent:
Setaţi „LOCAL-ON” (pagina 11).
→Reglarea nu se opreşte la un post:
Setaţi „MONO-ON” (pagina 11).
• Semnalul de transmisie este prea slab
→Efectuaţi reglarea manuală.
În timpul recepţiei FM, indicatorul „ST” se
aprinde intermitent.
• Reglaţi frecvenţa cu acurateţe.
• Semnalul de transmisie este prea slab
→ Setaţi „MONO-ON” (pagina 11).
Un program FM transmis stereo se aude
mono.
Redarea fişierelor MP3/WMA durează mai
mult decât a altor fişiere.
Unitatea se află în mod de recepţie mono.
→ Setaţi „MONO-OFF” (pagina 11).
Următoarele discuri pornesc redarea mai greu:
- un disc înregistrat cu structură arbore
complicată.
- un disc înregistrat în Multi Session.
- un disc la care mai pot fi adăugate date.
RDS
CĂUTAREA porneşte după câteva secunde de
la audiţie.
Postul radio este non-TP sau are semnal slab.
→ Dezactivaţi TA (pagina 9).
Elementele display-ului nu pot fi derulate
Nu aveţi anunţuri legate de trafic.
• În cazul discurilor cu foarte multe caractere,
acestea nu pot fi derulate.
• „A.SCRL” este setat pe „OFF”.
→Setaţi „A.SCRL-ON” (pagina 11).
→ Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul DSPL
(SCRL)*.
Există întreruperi sonore
• Instalarea nu este corect efectuată.
→ Instalaţi unitatea la un unghi mai mic de 45˚
într-o parte mai rezistentă a maşinii.
• Disc defect sau murdar.
Discul nu poate fi scos.
Apăsaţi butonul
(eject) (pagina 6).
Recepţie radio
Posturile nu pot fi recepţionate.
Sunetul este interferat de zgomote.
• Conectaţi un cablu (albastru) al antenei aeriene
sau cablul (roşu) de la sursa auxiliară de
alimentare cablul de alimentare al amplificatorului
de antenă al maşinii (numai dacă maşina dvs.
are antenă aeriană FM/MW/LW încorporată în
geamul din spate/lateral).
• Verificaţi conexiunea antenei maşinii.
• Antena auto aeriană nu iese.
→ Verificaţi conexiunea cablului de comandă al
antenei aeriene.
• Verificaţi frecvenţa.
Reglarea pre-setată nu este posibilă
• Stocaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul de transmisie este prea slab.
16
Reglarea automată nu este posibilă.
• Activaţi TA (pagina 9).
• Postul radio nu transmite anunţuri legate de trafic
chiar dacă este TP.
→ Schimbaţi postul radio.
PTY afişează „-------------.”
• Postul de radio curent nu este post RDS.
• Datele RDS nu au fost recepţionate.
• Postul de radio nu specifică tipul programului.
Mesaje de eroare
ERROR
• Discul este murdar sau este introdus invers.
→ Curăţaţi discul sau introduceţi-l corect.
• A fost introdus un disc gol.
• Discul nu poate fi redat din cauza unei probleme
→ Introduceţi alt disc.
FAILURE
Conexiunea difuzoarelor/amplificatoarelor este
incorectă.
→ Se va consulta manualul de instalare/conectare
al acestui model şi se verifică conexiunea.
LOAD
Unitatea încarcă un disc.
→ Aşteptaţi până la definitivarea încărcării.
L.SEEK +/Modul local de căutare este pornit în timpul
recepţiei automate.
NO AF
Nu există frecvenţă alternativă la postul de radio
curent.
→ Apăsaţi butonul SEEK -/+ în timp ce numele
programului de serviciu se aprinde intermitent.
Unitatea începe să caute altă frecvenţă cu
aceleaşi date de identificare a programului (PIProgram Identification) (apare „PI SEEK”).
NO MUSIC
Discul nu conţine un fişier muzical.
→ Introduceţi un CD cu muzică.
NO NAME
Melodia nu are un nume de melodie/album.
NO TP
Unitatea va continua să caute posturi
de radio TP disponibile.
OFFSET
Este posibil să existe un defect intern.
→ Verificaţi conexiunea. Dacă indicatorul de
eroare rămâne pe ecran consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
PUSH EJT
Discul nu poate fi scos.
→ Apăsaţi butonul
(pagina 6).
de eject
READ
Unitatea citeşte toate informaţiile despre melodie
şi album de pe disc.
→ Aşteptaţi până ce se termină citirea iar redarea
începe automat. În funcţie de structura discului,
poate dura mai mult de un minut.
sau
În timpul derulării înapoi sau înainte aţi ajuns la
începutul sau la sfârşitul discului şi nu puteţi
merge mai departe.
„__„
Caracterul nu poate fi afişat cu unitatea.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută la îmbunătăţirea
situaţiei, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi unitatea la reparat din cauza unei
probleme de redare a CD-ului, aduceţi şi discul folosit
în momentul apariţiei problemei.
Cuprins
ţinere
Îndepărtarea unităţii
17
Download PDF

advertising