Sony | CDX-GT570UI | Sony CDX-GT570UI Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/ MW/ LW
- Player CD
Manual de instrucţiuni
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 4.
CDX-GT574UI
CDX-GT570UI
Fabricat în Thailanda
© 2012 Sony Corporation
RO
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi
această unitate în bordul maşini. Pentru
instalare şi conexiuni citiţi manualul de
instrucţiuni furnizat.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată
în documentele separate pentru service sau
garanţie.
Specificaţii pentru dioda laser
• Durata emisiei : continuă
• Ieşire laser : mai puţin de 53.3 μW
(această valoare este măsurată la o distanţă de
200 mm de la suprafaţa lentilei obiectivului
pe un bloc optic de citire cu apertură de
7 mm)
ZAPPIN şi Quick-BrowZer sunt
comerciale ale Sony Corporation.
mărci
Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi
de proprietate intelectuală deţinute de Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia acestor
tehnologii în afara acestui produs este interzisă,
fără a deţine licenţă Microsoft.
2
iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano şi iPod
touch sunt mărci de comerţ ale Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Android este marcă de comerţ a Google Inc.
Folosirea acestei mărci de comerţ este supusă
restricţiilor Google Permissions.
Avertisment pentru cazul în care
cheia de contact a maşinii dvs. nu
are poziţia ACC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 18). Aparatul se va
opri complet, în mod automat, după perioada
de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Cuprins
Punerea în funcţiune ...................4
Anularea modului DEMO ..............................4
Potrivirea ceasului ..........................................4
Detaşarea panoului frontal .............................4
Reglaje de sunet şi Meniul de
configurare ................................15
Funcţii speciale de sunet - Motor de sunet
avansat ......................................................15
Ajustarea elementelor de configurare ..........18
Amplasarea butoanelor...............5
Unitatea de bază ........................................5
Utilizarea echipamentelor
opţionale.....................................20
Radio.............................................6
Echipamente audio auxiliare ........................20
Stocarea în memoria aparatului şi recepţia
posturilor de radio .......................................6
RDS ...........................................................7
Informaţii suplimentare .............21
CD .................................................9
Redarea unui disc ..........................................9
Măsuri de precauţie ......................................21
Întreţinere .....................................................22
Specificaţii....................................................23
Soluţionarea problemelor .............................23
Afişaje de eroare/ Mesaje .............................25
Dispozitive USB ...........................9
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB .....9
Instalare / Conexiuni .................27
Măsuri de precauţie ......................................27
iPod .............................................10
1 Lista părţilor ...........................................27
Redarea de la iPod .......................................10
Acţionarea directă a unui iPod
– Acţionarea de către pasageri...................11
2 Exemple de conectare ............................28
Aplicaţia App Remote ...............12
Comanda reciprocă a muzicii la folosirea
telefonului iPhone ....................................12
Căutarea şi redarea pistelor .....13
Redarea pistelor în diverse moduri ..............13
Căutarea unei piste după denumirea acesteia
– Quick-BrowZer™ ..................................14
Căutarea unei piste prin ascultarea unor
pasaje ale pistelor – ZAPPIN™ ................15
Echipament folosit în ilustraţii
(nu este furnizat) .......................................28
3 Diagrama conexiunilor ...........................29
Măsuri de precauţie ......................................32
Ajustarea unghiului de montare ............32
4 Detaşarea ramei de protecţie şi a ramei
de montaj .................................................32
5 Exemplu de montare ..............................33
6 Detaşarea şi ataşarea panoului frontal ....33
Pentru detaşare ......................................33
Pentru ataşare ........................................33
7 Înlocuirea siguranţei ...............................34
Avertizare pentru cazul în care cheia de
contact a maşinii dvs. nu are poziţia ACC 34
8 Diagrama conexiunilor de alimentare ....35
3
Punerea în funcţiune
Anularea modului DEMO
Detaşarea panoului frontal
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative
ce apare în timpul opririi.
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat,
pentru a preveni furtul.
1
Apăsaţi butonul (MENU), rotiţi
butonul de comandă până ce apare
indicaţia “DISPLAY”, apoi apăsaţi-l.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) 1.
Aparatul se opreşte.
2
Rotiţi butonul de comandă până
ce apare indicaţia “DEMO”, apoi
apăsaţi-l.
2
Apăsaţi butonul de eliberare a
panoului frontal 2, apoi detaşaţi
acest panou trâgându-l spre dvs.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege “DEMO-OFF”, apoi apăsaţi-l.
Configurarea se încheie.
4
Apăsaţi
(BACK) de două ori.
Interfaţa revine la modul obişnuit de redare/
recepţie.
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24
de ore.
1
Apăsaţi butonul (MENU), rotiţi
butonul de comandă până ce apare
indicaţia “GENERAL”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă, până ce
apare mesajul “CLOCK-ADJ“, apoi
apăsaţi-l.
Indicaţia orei va începe să clipească.
3
Rotiţi butonul de comandă, pentru a
potrivi ora şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi
butonul (SEEK) -/+.
4
După stabilirea minutelor, apăsaţi
butonul (MENU).
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul
porneşte.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL).
4
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF
fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă
de avertizare timp de câteva secunde. Alarma
se va auzi doar dacă amplificatorul încorporat
este utilizat.
Notă
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură
ridicată sau umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în
maşina parcată sau pe bord, ori în partea din
spate a maşinii.
Ataşarea panoului frontal
Plasaţi orificiul A al panoului frontal pe axul
B al aparatului, aşa cum este ilustrat, apoi
împingeţi uşor partea stângă spre interior până
ce se aude un clic.
Amplasarea butoanelor
Unitatea de bază
Această secţiune conţine instrucţiuni despre
amplasarea butoanelor şi operaţiile de bază.
1 Buton SOURCE / OFF*1
Apăsaţi acest buton pentru a porni
alimentarea/ a schimba sursa de semnal
(Radio/ CD/ AUX/ USB).
• Apăsaţi în mod repetat pentru a comuta
către altă sursă.
• Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
• Apăsaţi timp de 2 secunde sau mai mult
pentru a opri alimentarea şi pentru a opri
afişajul.
2 Butoane SEEK –/+
Radio :
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă
(apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD / USB :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a
omite mai multe piste succesive (apăsaţi,
apoi apăsaţi încă odată în timp de 2 secunde
şi menţineţi apăsat) ; pentru a derula rapid
înapoi/înainte o pistă (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
App Remote*2 :
Pentru a omite piste (apăsaţi).
3 Buton ZAP pag. 15
Pentru a se trece în modul ZAPPINTM.
4 Buton de comandă/ ENTER / MENU /
APP pag. 12, 18
• Rotiţi pentru a regla volumul sonor;
• Apăsaţi pentru a intra în modul reglaj;
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult de 2
secunde pentru a stabili App Remote.
• După ce apăsaţi (SOURCE/OFF), rotiţi şi
apoi apăsaţi pentru a schimba sursa.
5 Senzor pentru telecomandă
6 Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus),
începe redarea.
7 Fereastra de afişare
8 Butonul Z (eject)
Este folosit pentru a scoate discul.
9 Mufa USB pag. 9, 10
0 Butonul
(BACK)/MODE pag. 6, 11,
• Apăsaţi pentru a reveni la interfaţa
precedentă; selectaţi banda de frecvenţe
radio (FM/MW/LW).
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a accesa
/ părăsi modul de comandă de către
pasageri.
qa Buton de eliberare a panoului
frontal pag. 4
qs Butonul (căutare) pag. 14
Pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer™ (CD/USB).
5
Radio
qd Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) / PTY (tipul
emisiunii) pag. 7
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a
selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
qf Butoane numerotate
Radio :
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD / USB :
(1)/(2) : ALBUM V/v (în timpul redării
unui fişier MP3/WMA/AAC)
Pentru a omite albume (apăsaţi);
pentru a omite în mod continuu
albume (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
(3) : (Repeat)*3 pag. 13
(4) : SHUF pag. 13
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
App Remote*2 :
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare.
Apăsaţi încă o dată pentru a relua
redarea.
qg DSPL (afişaj) / SCRL (defilare)
pag. 7, 9, 10, 11
Pentru schimbarea elementelor afişate
(apăsaţi); pentru parcurgerea elementelor
afişate (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
Stocarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de
conduceţi autovehiculul, folosiţi funcţia BTM
pentru cel mai bun acord, cu scopul de a evita
accidentele.
Stocarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF)
până ce este afişată indicaţia
“TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod
repetat butonul (MODE). Puteţi alege dintre
FM1, FM2, FM3, MW sau LW.
2
Apăsaţi , rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia “GENRAL”, apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “BTM“, apoi
apăsaţi-l.
Aparatul va memora posturile de radio în
ordinea frecvenţelor şi le va aloca butoane
numerice.
Observaţie
• Alternativ, puteţi să apăsaţi (SOURCE/OFF),
şi să rotiţi butonul de comandă pentru a
alege ”TUNER”, iar apoi să îl apăsaţi pentru
a alege sursa.
qh Mufa de intrare AUX pag. 20
Stocarea manuală în memorie
*1 Dacă legătura App Remote cu telefonul
iPhone a fost stabilită, numele aplicaţiei
apare pe afişaj atunci când selectaţi sursa.
*2 Când este stabilită legătura App Remote
cu telefonul iPhone. În funcţie de aplicaţie,
este posibil ca anumite operaţii să nu fie
disponibile.
*3 Acest buton are un punct tactil.
6
1
În timp ce recepţionaţi un post pe
care doriţi să îl stocaţi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre
butoanele numerice (între (1) şi (6))
până ce este afişată indicaţia “MEM”.
Recepţionarea unui post stocat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi
apăsaţi un buton numeric (de la (1)
la (6)).
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi
apăsaţi (SEEK) –/+ pentru a căuta un
post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când
aparatul detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului
dorit, apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) –/+
pentru a localiza cu aproximaţie frecvenţa,
apoi apăsaţi în mod repetat butonul (SEEK)
–/+ pentru a realiza acordul fin (reglaj
manual).
RDS
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul
de date radio RDS transmit, pe lângă sunetul
propriu-zis, şi un semnal de informaţie digitală,
care nu se aude.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile
toate funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile,
în cazul în care semnalul radio este prea slab
sau dacă postul recepţionat nu transmite date
RDS.
Pentru a schimba elementele afişate
Apăsaţi (DSPL).
Reglaje pentru AF (Frecvenţe
alternative) şi TA (Anunţuri
despre trafic)
Facilitatea AF face ca recepţia să revină în mod
continuu la postul de radio cu semnalul cel
mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii curente, legate de circulaţie sau
programele legate de trafic (TP) dacă acestea
sunt recepţionate.
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până
ce apare reglajul dorit.
Selectaţi
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF,
TA-OFF
Pentru
a activa AF şi a dezactiva TA.
a activa TA şi a dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
Stocarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele
AF/TA. Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate
numai posturile RDS având aceleaşi reglaje AF/
TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod
manual, puteţi prestabili atât posturi RDS, cât şi
non-RDS cu reglajele AF/TA corespunzătoare
fiecăruia.
1
Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de
radio cu BTM sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor
întrerupe automat semnalul transmis de sursa
curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui
anunţ legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în
memorie, fiind aplicat şi următoarelor mesaje
de acest tip, independent de nivelul folosit în
mod curent pentru volumul sonorului.
7
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REGIONAL
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite
din fabrică pentru acest aparat restricţionează
recepţia la o anumită regiune, astfel încât nu se
va comuta pe un alt post regional cu o frecvenţă
mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post
regional, alegeţi opţiunea “REG-OFF” la
configurare, în timpul recepţiei FM (pag. 18).
Notă
• Această funcţie nu acţionează în Marea
Britanie şi în alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post
din regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton
numeric acelui post.
1
În timp ce recepţionaţi un post FM,
apăsaţi un buton numerotat (între (1)
şi (6)) asociat unui post local.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIRS (noutăţi în
afaceri), INFO (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATE (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURE (programe culturale),
SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi), POP
M (muzică pop), ROCK M (muzică rock),
EASY M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică
de divertisment), CLASSICS (muzică clasică),
OTHER M (alt gen de muzică), WEATHER
(meteo), FINANCE (finanţe), CHILDREN
(programe pentru copii), SOCIAL A (programe
sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL
(turistice), LEISURE (divertisment), JAZZ
(muzică jazz), COUNTRY (muzică country),
NATION M (muzică populară), OLDIES
(melodii mai vechi), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Este posibil să recepţionaţi un tip de program
diferit de acela pe care l-aţi ales.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat
al unui post local, într-un interval de 5
secunde.
Repetaţi această procedură până ce este
recepţionat un post local.
Alegerea PTY (Tipuri de program)
Folosiţi PTY pentru afişarea sau căutarea tipului
de program dorit.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA)
(PTY) în timp ce recepţionaţi un post
FM.
Denumirea tipului curent de program apare
dacă postul transmite date PTY.
2
Rotiţi butonul de comandă până ce
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi acest buton.
Aparatul începe să caute o staţie radio care
emite respectivul tip de program.
8
Reglajul CT (temporal)
Datele CT recepţionate de la transmisia RDS
vor regla ceasul.
1 Alegeţi
“CT-ON“ în timpul reglajului
(pag. 18).
Notă
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar
dacă este recepţionat un post RDS.
CD
Redarea unui disc
Acest aparat poate reda discuri tip CD-DA (care
să conţină şi CD TEXT) şi CD-R / CD-RW (cu
fişiere MP3/WMA/AAC – pag. 21).
1 Introduceţi discul (cu eticheta
orientată în sus).
Redarea începe automat.
Pentru a scoate discul din aparat, apăsaţi butonul
Z.
Notă
• Când scoateţi sau introduceţi discul în aprat,
aveţi grijă ca toate dispozitivele USB să fie
deconectate pentru a evita deteriorarea
discului.
• Standardul de codare-decodare este MP3
(.mp3), WMA (.wma) şi AAC (.m4a).
Pentru a schimba elementele
afişate,
Apăsaţi (DSPL).
Elementele afişate diferă în funcţie de tipul
discului, de formatul de înregistrare şi de
reglaje.
Dispozitive USB
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) compatibile cu standardul
USB.
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă
a datelor de pe dispozitivul USB.
• Pot fi utilizate dispozitive MSC (Clasa
Mass Storage) tip Android™ compatibile cu
standardul USB.
În funcţie de telefonul Android este necesară
alegerea modului MSC de conectare USB.
Note
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi
motorul. În funcţie de acest dispozitiv, pot
apărea disfuncţionalităţi sau deteriorări ale
acestuia dacă este cuplat înainte de pornirea
motorului.
• Standardul de codare-decodare este MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) şi AAC
(.mp4).
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi adresa de
internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
1 Deschideţi capacul mufei USB, apoi
conectaţi dispozitivul USB la mufa
respectivă.
Începe redarea.
Pentru a începe redarea în cazul în care
dispozitivul USB este deja conectat, apăsaţi în
mod repetat butonul (SOURCE/OFF) până ce
este afişată indicaţia “USB“.
9
iPod
Pentru a opri redarea, apăsaţi şi menţineţi apăsat
timp de 1 secundă butonul (SOURCE/OFF).
Pentru a decupla dispozitivul USB, opriţi
redarea materialului de pe acesta, apoi detaşaţi
dispozitivul.
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea
grele, care pot cădea datorită vibraţiilor sau
pot cauza o întrerupere a conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de
pe un dispozitiv USB, deoarece datele se pot
deteriora.
În acest manual de instrucţiuni, termenul de
“iPod” este folosit în general pentru funcţiile
iPod ale unui iPod şi ale unui iPhone, cu
excepţia cazurilor în care este altfel specificat
în text sau în ilustraţii.
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu
iPod-ul dvs., citiţi secţiunea “Despre iPod” de
la pagina 22 sau vizitaţi adresa de internet de
mai jos :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Modificarea elementelor afişajului
Apăsaţi (DSPL).
Elementele ce apar pe afişaj pot diferi în funcţie
de dispozitivul USB, de formatul de înregistrare
şi de reglaje.
Note
• Numărul maxim de piste este de 10.000:
• În funcţie de cantitatea de date conţinută,
este posibil să treacă mai mult timp până la
începerea redării.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte
/ înapoi a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu
viteză de transfer variabilă (VBR), durata
de redare scursă este posibil să nu fie corect
afişată.
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri
de fişiere MP3/WMA/AAC :
– cu compresie cu pierderi reduse (lossless)
– protejate la copiere.
– fişiere DRM (Gestionarea digitală a
drepturilor).
– fişiere audio multicanal..
Redarea de la iPod
Înainte de a conecta un iPod, reduceţi volumul
sonor al acestui aparat.
1 Deschideţi capacul mufei USB,
conectaţi dispozitivul iPod la
terminalul USB prin intermediul
cablului USB cu conector pentru iPod
(nu este furnizat)*.
* Vă recomandăm să folosiţi cablul USB tip
RC-100IP.
Începe automat redarea pistelor de la iPod
din punctul unde s-a oprit anterior.
Dacă este deja conectat un iPod, pentru a
porni redarea, apăsaţi de mai multe ori butonul
(SOURCE/OFF), până ce apare indicaţia
“USB” (Pe afişaj apare indicaţia “IPD” când
dispozitivul iPod este recunoscut).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/
OFF) timp de 1 secundă pentru a opri redarea.
10
Detaşaţi iPod-ul după ce opriţi redarea de la
acesta.
Precauţii relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB,
volumul sonor al telefonului va fi reglat chiar
de către iPhone nu de la unitate. Pentru a evita
creşterea bruscă a volumului după efectuarea
unui apel, nu măriţi volumul acestui aparat în
cursul unei convorbiri telefonice.
Notă
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării
de la iPod, deoarece se pot deteriora datele.
Observaţie
• iPod-ul se va reîncărca când unitatea este
pornită.
Modul reluare
Când iPod-ul este conectat la conectorul de
cuplare, modul acestui aparat se modifică,
acesta trecând la reluarea redării, în modul
stabilit la iPod.
În modul reluarea redării, nu vor funcţiona
butoanele următoare :
– (3) ( )
– (4) (SHUF)
Acţionarea directă a unui
iPod – Acţionarea de către
pasageri
Puteţi acţiona un iPod conectat direct la
conectorul de cuplare.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(MODE) în cursul redării.
Este afişat mesajul “MODE IPOD” şi veţi
putea acţiona direct iPod-ul.
Pentru a părăsi modul de acţionare de
către pasageri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE).
Apare indicaţia “MODE AUDIO”, iar acţionarea
directă a iPod-ului nu este posibilă.
Notă
• Volumul poate fi reglat numai de la această
unitate.
Schimbarea elementelor afişate
Apăsaţi (DSPL).
Notă
• Anumite litere stocate în memoria iPod-ului
este posibil să nu fie corect afişate.
Omiterea albumelor, fişierelor
podcast, genurilor muzicale,
listelor de redare şi artiştilor
Pentru
a omite
a omite
în mod
continuu
Acţionaţi astfel
Apăsaţi (1)/ (2) (ALBUM
V/v) [apăsaţi o dată pentru
fiecare]
Apăsaţi şi menţineţi apăsat
(1)/ (2) (ALBUM V/v)
[menţineţi apăsat pentru a
ajunge în punctul dorit]
11
Aplicaţia App Remote
Pentru iPhone, este necesară preluarea aplicaţiei
„App Remote” (aplicaţie pentru comandă) de la
App StoreSM.
Dacă aplicaţia este preluată la iPhone care
este cuplat la această unitate, sunt disponibile
următoarele facilităţi :
– acţionarea unităţii pentru lansarea şi comanda
aplicaţiilor compatibile la iPhone,
– acţionarea iPhone-ului cu o singură atingere
de deget pentru a acţiona sursa de semnal a
unităţii,
– afişarea informaţiilor detaliate legate de sursa
de semnal (titlul melodiei, numele artistului,
albumul etc.) la iPhone.
Operaţiile disponibile diferă în funcţie de
aplicaţie. Pentru detalii legate de aplicaţiile
disponibile consultaţi site-ul de asistenţă pentru
clienţi la adresa :
http://support.sony-europe.com/
Note
• Pentru propria dvs. siguranţă, respectaţi
legile si reglementările locale privind traficul
şi nu acţionaţi echipamentul sau aplicaţiile în
timp ce conduceţi un autovehicul.
• Aplicaţia “App Remote” este disponibilă
numai pentru echipamentele iPhone care au
instalat iOS5.
Comanda reciprocă
a muzicii la folosirea
telefonului iPhone
1 Conectaţi iPhone la portul USB prin
intermediul unui cablu USB pentru
iPhone*.
* Se recomandă cablul de conexiune tip RC100IP USB pentru iPhone.
2 Lansaţi aplicaţia „App Remote”.
12
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult
de 2 secunde butonul (MENU) (APP)
de la unitate.
Conectarea la iPhone este iniţiată.
Când este stabilită conexiunea, la iPhone
apare denumirea aplicaţiei când este selectată
o sursă şi anumite operaţii de redare devin
disponibile pentru aplicaţie. (Operaţiile
disponibile diferă în funcţie de aplicaţie.)
În mod similar, anumite operaţii de redare
pot fi comandate de la iPhone. Pentru detalii
legate comanda de la iPhone, consultaţi
documentaţia de asistenţă help a aplicaţiei.
Observaţie
• Puteţi să apăsaţi (MENU), să rotiţi butonul
de comandă pentru a selecta „APP REM”,
apoi să îl apăsaţi pentru a stabili conexiunea.
Apoi apăsaţi (SOURCE/OFF) pentru a selecta
sursa.
Pentru a pune capăt conexiunii
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MENU).
Căutarea şi redarea pistelor
Redarea pistelor în diverse
moduri
Puteţi asculta pistele fie în mod repetat (Redare
repetitivă), fie în ordine aleatorie (Redare
aleatorie).
Modurile de redare disponibile diferă în funcţie
de sursa de sunet selectată.
1
Pe durata redării, apăsaţi în mod
repetat (3) (
) sau (4) (SHUF) până
ce este afişat modul de redare dorit.
Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea în modul selectat.
Redarea repetitivă
Alegeţi
TRACK
ALBUM
PODCAST*1
ARTIST*1
PLAYLIST*1
GENRE*1
OFF
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
în mod repetat un album.
în mod repetat un fişier
podcast.
în mod repetat creaţiile
unui artist.
în mod repetat lista de
redare.
în mod repetat melodiile
de genul ales.
pistele în ordinea obişnuită
(Redare obişnuită)
Redarea aleatorie
Alegeţi
SHUF ALBUM
SHUF DISC*2
SHUF
PODCAST*1
SHUF ARTIST*1
SHUF
PLAYLIST*1
SHUF GENRE*1
SHUF DEVICE*3
SHUF OFF
Pentru a reda
în mod aleatoriu un
album
în mod aleatoriu un
disc.
în mod aleatoriu fişiere
podcast.
în mod aleatoriu creaţiile
unui artist.
în mod aleatoriu lista de
redare.
în mod aleatoriu
melodiile de genul ales.
în mod aleatoriu conţinutul dispozitivelor.
pistele în ordinea
obişnuită (Redare
obişnuită)
*1 Numai iPod.
*2 Numai CD.
*3 Numai USB şi iPod.
13
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
– Quick-BrowZerTM
3 Apăsaţi (MENU).
Interfaţa revine la modul Quick-BrowZer şi
este afişat elementul selectat.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit şi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, redarea
începe.
Puteţi căuta cu uşurinţă, după categorie, o pistă
de pe CD sau de pe un dispozitiv USB.
1
Apăsaţi (BROWSE)*.
Aparatul trece în modul de căutare QuickBrowZer şi este afişată lista de categorii de
căutare.
Când apare lista pistelor, apăsaţi de mai multe
ori (BACK) până ce este afişată categoria
dorită.
* În timpul redării, apăsaţi mai mult de 2
secunde butonul
(BROWSE) pentru a
reveni direct la începutul listei de categorii
(numai în cazul USB).
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
Pentru a renunţa la modul Jump (Salt), apăsaţi
butonul (BACK) sau pe cel (SEEK) –.
Căutarea după ordinea
alfabetică
– Căutare alfabetică
Când este conectat un iPod la această unitate,
puteţi căuta alfabetic elementul dorit.
1
Apăsaţi (SEEK) + în modul QuickBrowZer).
2
Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta prima literă a elementului
dorit, apoi apăsaţi-l pentru a confirma
alegerea.
Este afişată lista elementelor a căror denumire
începe cu litera aleasă, prezentate în ordine
alfabetică.
alege categoria dorită, apoi apăsaţi-l
pentru a confirma alegerea.
3 Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista
dorită.
Va începe redarea.
Pentru a părăsi modul Quick-BrowZer,
apăsaţi (BROWSE).
Notă
• După ce intraţi în modul de căutare QuickBrowZer, reglajele pentru redarea repetitivă
şi pentru cea aleatorie sunt anulate.
Căutarea omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta elementul dorit, apoi
apăsaţi-l.
În cazul în care elementul selectat este o pistă,
începe redarea.
Când într-o categorie sunt mai multe elemente,
îl puteţi căuta rapid pe cel care vă interesează.
Pentru a renunţa la căutarea alfabetică, apăsaţi
(BACK) sau (SEEK) –.
1
Note
• În cazul căutării alfabetice, vor fi omise
simbolurile sau articolele (un, o) aflate
înaintea denumirii elementului respectiv.
• În funcţie de elementul căutat care a fost
selectat, este posibil să fie disponibil numai
modul Jump (Salt).
• În funcţie de numărul de piste, căutarea
alfabetică poate dura mai mult timp.
Apăsaţi (SEEK) + în modul QuickBrowZer.
Va apărea următoarea interfaţă.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul aflat în apropierea
celui care vă interesează.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ
10 % din numărul total de elemente.
14
Reglaje de sunet şi
Meniul de configurare
Căutarea unei piste prin
ascultarea unor pasaje ale
pistelor – ZAPPIN™
Apelând la redarea succesivă a unor scurte
pasaje din fiecare pistă de pe CD sau de pe
dispozitivul USB, puteţi căuta o anumită pistă
pe care doriţi să o ascultaţi.
Modul ZAPPIN este adecvat pentru căutarea
unei piste în modul aleatoriu sau în cel de redare
aleatorie repetitivă.
Funcţii speciale de sunet
– Motor de sunet avansat
Funcţia Motor de sunet avansat creează o
atmosferă sonoră ideală pentru interiorul
autovehiculului printr-o procesare digitală a
sunetului.
Selectarea calităţii sunetului
– Presetare EQ7
1 Apăsaţi
Puteţi selecta una dintre cele 7 curbe ale
egalizorului (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM sau
Dezactivat).
Pistă
1
(ZAP) în cursul redării.
Redarea începe cu un pasaj din următoarea
pistă. Puteţi selecta durata redării (pag. 18).
Apăsarea
butonului
(ZAP)
2
Secvenţa redată din fiecare
pistă, în modul ZAPPIN.
Apăsaţi (MENU) (ZAP) când se ajunge la redarea pistei dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei
selectate, de la început.
Apăsarea butonului (BACK) va confirma
totodată pista de redat.
Observaţii
• Apăsaţi (SEEK) –/+ în modul ZAPPIN pentru
a omite o pistă.
• Apăsaţi (1) / (2) (ALBUM v/V) în modul
ZAPPIN pentru a omite un album.
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “EQ7 PRESET”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare curba dorită a egalizorului,
apoi apăsaţi acest buton.
4 Apăsaţi
(BACK) de două ori.
Pentru a renunţa la curba egalizorului, selectaţi
“OFF” la pasul 3.
Observaţie
• Varianta stabilită pentru curba egalizorului
poate fi memorată pentru fiecare sursă în
parte.
Personalizarea curbei
egalizorului – Reglaje EQ7
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ7“ vă permit să
realizaţi propria dvs. curbă de egalizare.
1 După ce aţi selectat o sursă, apăsaţi
(MENU) şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
15
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “EQ7 SETTING”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “BASE”, apoi apăsaţi
acest buton.
Puteţi selecta una dintre curbele egalizorului
ca bază pentru personalizările ulterioare.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta curba egalizorului, apoi
apăsaţi acest buton.
5 Stabilirea curbei egalizorului.
1 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta domeniul de frecvenţe, apoi
apăsaţi-l.
BANDA 1: 63 Hz
BANDA 2: 160 Hz
BANDA 3: 400 Hz
BANDA 4: 1 kHz
BANDA 5: 2,5 kHz
BANDA 6: 6,3 kHz
BANDA 7: 16,0 kHz
2 Rotiţi butonul de comandă pentru
a ajusta nivelul volumului, apoi
apăsaţi-l.
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 dB,
de la - 6 dB la + 6 dB.
Opţiunile pentru “POSITION” sunt indicate
mai jos :
Front L ( 1 ) : boxa
frontală din stânga
Front R ( 2 ) : boxa
frontală din dreapta
Front ( 3 ) : boxa frontală
din centru
ALL ( 4 ) : boxa din
centrul maşinii
OFF : nici o poziţie stabilită
Puteţi stabili totodată poziţia aproximativă a
subwoofer-ului din lista poziţiilor dacă :
– pentru ieşirea audio este stabilită varianta
“SUB-OUT” (pag. 18),
– poziţia de audiţie este “OFF”.
Opţiunile pentru “SET SW POS” sunt indicate
mai jos :
NEAR ( A ) : aproape
NORMAL ( B ) : normal
FAR ( C ) : departe
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “POSITION”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a ajusta alte
domenii de frecvenţă.
6 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Curba egalizorului este stocată în memorie
corespunzător indicaţiei “CUSTOM”.
Optimizarea sunetului prin
aliniere temporală
– Poziţia de audiţie
Unitatea poate simula o atmosferă sonoră
naturală decalând sunetele emise de fiecare
boxă, în funcţie de poziţia acestora.
16
apare indicaţia “SET F/R POS”, apoi
apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “FRONT
L”, “FRONT R”, “FRONT” sau “ALL”,
apoi apăsaţi-l.
5 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “SET SW POS”, apoi
apăsaţi-l.
6 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta pentru poziţia subwooferului una dintre variantele “NEAR”,
“NORMAL” sau “FAR”, apoi apăsaţi-l.
7 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Pentru a renunţa la lista poziţiilor, selectaţi
“OFF” la pasul 4.
Ajustarea poziţiei de audiţie
Puteţi ajusta fin poziţia de audiţie.
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
Utilizarea ca subwoofer a
boxelor din partea din spate
– Intensificare başi spate
Facilitatea de intensificare a başilor din partea
din spate va determina intensificarea sunetelor
cu frecvenţe joase aplicând reglajul filtru trece
jos (pag. 19) pentru boxele din partea din spate
a vehiculului. Această funcţie permite boxelor
din spate să funcţioneze ca subwoofer dacă nu
este conectată o boxă de acest tip.
1
apare indicaţia “POSITION”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “ADJ POSITION”,
apoi apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
stabili poziţia dorită de audiţie, apoi
apăsaţi acest buton.
Domeniul de reglaj : “+3” – “CENTER” –
“-3”.
2 Rotiţi butonul de comandă până
ce apare indicaţia “RB ENH”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “RBE MODE”, apoi
apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “1”, “2”
sau “3”, apoi apăsaţi acest buton.
5 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
5 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
DM+ avansat
Facilitatea DM+ avansat ameliorează compresia
digitală a sunetului recuperând frecvenţele înalte
pierdute în cursul procesului de compresie.
1
Apăsaţi (MENU) în timpul redării şi
rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “SOUND”, apoi
apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “DM+”, apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta “ON”, apoi apăsaţi acest
buton.
4 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Observaţie
• Reglajul stabilit pentru DM+ poate fi reţinut
pentru fiecare sursă în parte.
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
Utilizarea unui subwoofer
fără amplificator de putere
– Conectarea directă a
subwooferului
Puteţi utiliza un subwoofer fără amplificator
de putere atunci când este conectat la cablul
difuzoarelor spate.
Notă
• Aveţi grijă să conectaţi un subwoofer de 4 + 8
ohmi la unul dintre cablurile difuzoarelor din
spate. Nu conectaţi un difuzor la celălalt cablu
de din spate.
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
17
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “SW DIREC”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “SW MODE”, apoi
apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “1”, “2”
sau “3”, apoi apăsaţi acest buton.
5 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Vedeţi pagina 19 pentru detalii referitoare la
faza, poziţia, filtrele de tăiere de frecvenţă şi
pantă, etc.
Ajustarea elementelor de
configurare
1
Apăsaţi (MENU), rotiţi butonul de
comandă până ce este apare categoria
dorită, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a fi
afişat elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege valoarea dorită, apoi apăsaţi-l*.
Reglajul este definitivat.
4 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
* Pasul 4 nu este necesar pentru reglajele CLOCKADJ şi BTM,.
În funcţie de sursă şi de reglaje, pot fi ajustate
următoarele elemente :
GENERALE
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 4)
CAUT ALM*1 (Alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare : “ON”,
“OFF” (pag. 4).
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit
18
interval de timp de la oprirea aparatului :
“NO” (nu), “30S” (după 30 secunde), “30M”
(după 30 minute) sau “60M” (după 60 de
minute)”.
AUX-A*1*2 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”,
“OFF” (pag. 20).
REAR/SUB*1 (amplificator / subwoofer)
Comută ieşirea audio : “SUB-OUT”
(subwoofer), “REAR-OUT” (amplificator).
CT (Indicaţie temporală)
Ceasul este reglat automat : “ON” şi “OFF”
(pag. 8).
REGIONAL*3 (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită
regiune : “ON”, “OFF” (pag. 8).
BTM*4 (Memorie optimă de acord) (pag. 6)
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Durată Zappin)
Selectează durata de redare corespunzătoare
funcţiei ZAPPIN.
– “Z.TIME-1 (aprox 6 secunde)”,
“Z.TIME-2 (aprox 15 secunde)”,
“Z.TIME-3 (aprox 30 secunde)”
ZAP BEEP (Semnal sonor Zappin)
Stabileşte emiterea unui semnal sonor între
pasajele redate din fiecare pistă. Variantele
disponibile sunt “ON” (activat), “OFF”.
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Nu apare în App Remote.
*3 Când este recepţionat un post FM.
*4 Când este selectat tunerul.
*5 Când este selectat CD sau USB.
SUNET
EQ7 PRESET (pag. 15)
EQ7 SETTING (pag. 16)
POSITON
SET F/R POS (Stabilirea poziţiei faţă/
spate de audiţie) (pag. 16)
ADJ POSITION (Ajustarea poziţiei de
audiţie)*1 (pag. 17)
SET SW POS*1*2(Poziţia subwoofer-ului)
(pag. 16)
BALANCE
Ajustează balansul sonor : “RIGHT-15” –
“CENTER” – “LEFT-15”.
FADER
Ajustează nivelul relativ : “FRONT-15” –
“CENTER” – “REAR-15”.
DM+*3 (pag. 17)
LOUDNESS (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a
se obţine un sunet clar la nivele reduse ale
volumului sonor : “ON”, “OFF”.
ALO (Optimizator nivel automat)
Este ajustat nivelul optim al volumului
la redare pentru toate sursele. Variantele
disponibile sunt “ON” (activat), “OFF”
(dezactivat).
4
RB ENH* (Intensificare başi spate)
RBE MODE (mod de intensificare)
Selectează modul de intensificare a başilor
spate : “1”, “2”, “3”, ”OFF”.
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : “50 Hz”, “60 Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF “1”, “2”, “3”.
SW DIREC*5 (conexiune directă
subwoofer)
SW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul de intensificare a başilor
spate : “1”, “2”, “3”, ”OFF”.
SW PHASE (Faza subwooferului)
Selectează faza subwooferului : “NORM”,
“REV”
SW POS*1 (poziţie subwoofer) (pag. 16)
Selectează poziţia subwooferului : “NEAR”
(aproape), “NORMAL”, ”FAR”(departe).
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : “50 Hz”, “60 Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF “1”, “2”, “3”.
S.WOOFER*2 (subwoofer)
SW LEVEL (volumul subwoofer)
Ajustează nivelul subwoofer-ului : “+10 dB”
– “0dB” – “-10 dB”.
(La nivelul cel mai redus este afişată indicaţia
“ATT”.)
SW PHASE (Faza subwooferului)
Selectează faza subwooferului : “NORM”,
“REV”
SW POS*1 (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului : “NEAR”
(aproape), “NORMAL”, ”FAR”(departe).
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : “50 Hz”, “60 Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF “1”, “2”, “3”.
HPF (Frecvenţă filtru trece-sus)
HPF FREQ (filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : “OFF”, “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOPE (filtru de pantă trece-sus)
Selectează scurgerea HPF (eficientă numai
când pentru HPF FREQ este aleasă altă
variantă decât “OFF”) : “1”, “2”, “3”.
AUX VOLUME*6 (nivelul volumului AUX)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
dintre echipamentele auxiliare conectate :
“+18 dB” – “0dB” – “- 8 dB”.
Acest reglaj anulează necesitatea de ajustare
a nivelului volumului între surse.
*1 Nu apare când pentru “SET F/R POS” este
aleasă varianta “OFF” (dezactivat).
*2 Când ieşirea audio aleasă este “SUB-OUT”
(pag.18)
*3 Nu apare când este selectat tunerul.
*4 Când pentru ieşirea audio este aleasă
”REAR OUT” şi pentru ”SW DIREC” este
aleasă varianta “OFF”.
*5 Când pentru ieşirea audio este aleasă
”REAR OUT” şi pentru ”RBE MODE”a fost
aleasă varianta “OFF”.
*6 Când este activată sursa AUX.
19
Utilizarea echipamentelor
opţionale
AFIŞAJ
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”,
“OFF”.
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului
AUTO SCR* (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă
automat ecranul, pentru a putea fi citite :
“ON”, “OFF”.
M.DISPLAY (Afişaj în mişcare)
– “SA” : pentru prezentarea elementelor
mobile şi a analizorului de spectru.
– “OFF” : dezactivează afişajul în mişcare.
* Când este selectat CD sau USB.
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil
opţional la mufa de intrare AUX (mini-mufă
stereo) a aparatului, urmată de simpla alegere
a sursei, puteţi asculta sonorul prin difuzoarele
autoturismului dvs.
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi dispozitivul audio portabil la
această unitate prin intermediul unui
cablu (care nu este furnizat)*.
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă cilindrică
dreaptă.
APP REM
Iniţializarea funcţiei App Remote
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul
fiecărui dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) în mod
repetat, până ce este afişat mesajul
“AUX“.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio
portabil la un nivel moderat al volumului
sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la
nivelul obişnuit de audiţie.
5 Ajustaţi nivelul de intrare (pag. 20).
20
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l
folosi.
• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele
audio în interiorul autovehiculului deoarece se
pot deteriora din cauza temperaturii ridicate în
cazul parcării la soare a maşinii.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul
aparatului scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră
până ce umezeala se evaporă. În caz contrar
aparatul nu va funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide
peste aparat sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe
sau la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în
maşina parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc,
curăţaţi-l cu o bucată de pânză
moale efectuând mişcările de
ştergere dinspre centru spre
exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile în
comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor
care corespund standardului Compact Disc
(CD). Discurile duale şi cele de muzică la
codarea cărora au fost folosite tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu corespund
standardului CD şi de aceea este posibil să nu
poată fi redate de acest aparat.
Sistemul se poate deteriora dacă încercaţi să
folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R /
CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de
rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai
puţine, dacă denumirile de fişiere/ directoare
conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate
pentru denumirea unui director/fişier : 32
(Joliet) sau 64 (Romeo).
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă
începe cu o sesiune CD-DA, va fi recunoscut
ca disc CD-DA, iar restul sesiunilor nu vor fi
redate.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un
echipament incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de
muzică, înregistrate în format CD sau MP3
corespunzător standardului ISO 9660 Level
1 / Level 2, Joliet/Romeo sau cu sesiune
multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA / AAC
MP3/WMA /AAC
Director (album)
Fişier (pistă) MP3/
WMA/ AAC
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor :
etichete, abţibilduri, hârtie sau bandă
adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel
de discuri, pot apărea disfuncţionalităţi sau
se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în
formă de inimă, stea sau rectangulare).
21
Despre iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri
de iPod. Actualizaţi software-ul dispozitivelor
dvs. iPod înainte de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod tactil (a 4-a generaţie)
– iPod tactil (a 3-a generaţie)
– iPod tactil (a 2-a generaţie)
– iPod clasic
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Acţionarea de către pasageri nu este
disponibilă pentru iPod nano (prima
generaţie).
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special creat
pentru a se conecta la iPod sau la iPhone şi
a fost certificat de dezvoltator că respectă
standardele Apple de performanţă. Firma
Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea
acestuia cu standardele privind siguranţa şi
cu regulamentele în vigoare. Vă rugăm să
ţineţi seama că utilizarea acestui accesoriu
împreună cu un iPod sau cu un iPhone poate
afecta performanţele wireless.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate
de acest aparat, care nu sunt explicitate în
prezentul manual, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
22
Întreţinere
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze
corespunzător când conectorii dintre unitatea
propriu-zisă şi panoul frontal nu sunt curaţi.
Pentru a evita aceasta, detaşaţi panoul frontal
(pagina 4) şi curăţaţi conectorii cu puţină vată.
Nu apăsaţi prea puternic pentru a nu deteriora
conectorii.
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi
cheia din contact înainte de a curăţa
conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu
degetele şi nici cu obiecte metalice.
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (mono)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară:
9.124,5 kHz sau 9.115,5 kHz/ 4,5 kHz
Sensibilitate :
MW : 26 µV,
LW : 45 µV
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză integrală)
Intensitate maximă de curent : 1 A
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire :
52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (spate/subwoofer
comutabil)
Terminal de comandă a releului antenei/
amplificatorului de putere (REM OUT)
Intrări :
Terminal de intrare al comenzii de la
distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Conector de intrare pentru semnal USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni :
cca. 178 × 50 × 177 mm (L×Î×A)
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 160 mm (L×Î×A)
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Telecomandă RM-X114
Cablu de conectare USB pentru iPod :
RC-100IP
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună
de unele dintre accesoriile listate mai sus. Vă
rugăm să cereţi acestuia informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în
soluţionarea problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă
sunt respectate procedurile de funcţionare.
Pentru detalii privind utilizarea siguranţei şi
detaşarea unităţii din bord, consultaţi manualul
de instalare/conectare al acestei unităţi.
Dacă problema nu este soluţionată, vizitaţi
site-ul de asistenţă pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT.
• Poziţia comenzii de gradare “FADER” nu
este reglată pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 18).
• Este conectat un amplificator de putere
opţional şi nu este utilizat amplificatorul
încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei
aparatului
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
• Unitatea a fost reiniţializată. Reintroduceţi
datele în memorie.
23
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată
poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe
modul demonstrativ.
• Dacă, timp de 5 min., nu este efectuată nici
o operaţie după ce a fost aleasă varianta
“DEMO-ON”, începe prezentarea.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 20).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă
varianta “DIM-ON” (pag. 20).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 22).
Funcţia de oprire automată nu
acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off
(Oprire automată) se activează după oprirea
aparatului.
T Opriţi aparatul.
Butoanele de operare nu acţionează.
Discul nu poate fi scos din aparat.
• Apăsaţi (DSPL) şi (BACK)/(MODE) şi
pentru mai mult de 2 secunde.
Datele stocate în memorie sunt şterse.
Pentru siguranţa dvs., nu efectuaţi operaţia
de reiniţializare în timp ce conduceţi.
Recepţia radio
Posturile de radio nu pot fi
recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde,
verificaţi conexiunea cablului de comandă
al acesteia.
24
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor
de radio.
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal
slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 7).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 7).
• Postul de radio ascultat nu transmite
informaţii legate de trafic deşi este folosită
facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu indică tipul de program.
Denumirea service-ului unui program
apare intermitent.
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui
program. Apare mesajul “PI SEEK” şi
aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe
cu aceleaşi date PI (Identificare de
program).
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie
inversă sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW
care nu este unul audio (pag. 21).
Nu pot fi redate fişiere MP3/ WMA/ AAC.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu
versiunea MP3 / WMA/ AAC. Pentru detalii
legate de discurile ce pot fi redate şi de formate, vizitaţi site-ul de asistenţă ce prezintă
aceste informaţii.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor MP3/ WMA/ AAC decât
în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă
complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este
posibil ca acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “AUTO SCR” s-a ales varianta
“OFF”.
T Alegeţi “A. SCRL-ON” (pag. 20).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de
45° într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
Redare USB
Nu puteţi reda elementele prin
intermediul unui hub USB.
• Această unitate nu poate recunoaşte
dispozitivele USB prin intermediul unui hub
USB.
Nu este posibilă redarea elementelor.
• Un dispozitiv USB nu funcţionează.
T Recuplaţi-l.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea materialului de pe un dispozitiv
USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură arborescentă complexă.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de
transfer mai mari de 320 kbps.
Numele aplicaţiei diferă de aplicaţia
reală din App Remote.
• Lansaţi din nou aplicaţia pornind de la „App
Remote”.
Afişaje de eroare / Mesaje
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv
USB.
T Aşteptaţi încheierea operaţiei de
confirmare a conectării.
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în
aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• În aparat a fost introdus un disc neînregistrat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut
automat.
T Deconectaţi-l şi recuplaţi-l.
• Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru a
scoate discul.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare
al acestui model şi verificaţi conexiunea.
HUB NO SUPRT (Incompatibil cu huburi USB)
• Hub-ul USB nu este compatibil cu această
unitate.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent recepţionat.
T Apăsaţi (SEEK) +/– în timp ce denumirea
de service a programului apare intermitent.
25
Unitatea începe căutarea altor frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Date de identificare a postului). Este afişată indicaţia (“PI SEEK”).
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată ca sursă varianta USB fără a se
fi conectat un dispozitiv USB. Un dispozitiv
USB sau un cablu USB a fost decuplat în
cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul
USB.
NO DISC (Nici un disc)
• Discul a fost scos sau a fost selectat ”CD”
fără a fi fost introdus un disc.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere
de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine
fişiere de muzică.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului/ albumului/ artistului/
pistei/ numele artistului nu sunt notate pe
pistă.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de
piste şi de album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi
redarea va începe automat. În funcţie
de structura informaţiilor de pe disc,
poate dura mai mult de un minut până la
începerea redării.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi siteul de internet destinat asistenţei pentru
clienţi.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi,
aţi ajuns la începutul sau la sfârşitul discului
şi nu mai puteţi continua redarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
La operarea ”App Remote”
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de
radio TP disponibile.
APP -------- (aplicaţie)
• Conexiunea cu aplicaţia nu s-a realizat.
T Stabiliţi din nou conexiunea iPhone.
NOT FOUND (Nu este găsit)
• Nu există nici un element a cărui denumire
să înceapă cu litera selectată pentru căutarea
alfabetică.
APP MENU (meniul aplicaţiei)
• Butoanele de operare nu sunt active când un
meniu este deschis pe iPhone.
T Părăsiţi meniul de la telefonul iPhone.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate
internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de
eroare rămâne pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând butonul
(SOURCE/OFF).
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul
USB este deteriorat sau că este conectat
cu un echipament care nu este acceptat.
PUSH EJT (Apăsaţi butonul de scoatere
a discului)
• Discul nu poate fi scos din aparat.
T Apăsaţi butonul Z (scoatere disc).
26
APP NO DEV (aplicaţie fără dispozitiv)
• Dispozitivul care dispune de aplicaţie nu este
conectat.
T Conectaţi dispozitivul, apoi stabiliţi
conexiunea iPhone.
OPEN APP (deschideţi aplicaţia)
• Aplicaţia ”App Remote” nu este activă.
T Porniţi aplicaţia la iPhone.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi
situaţia, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza
problemelor de redare a compact discurilor,
aveţi grijă să aduceţi cu dvs. şi discul la care aţi
constatat problemele.
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie
• Această unitate este destinată exclusiv
alimentării cu curent continuu de 12 volţi şi
împământare (masă) negativă.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi
în părţile mobile ale maşinii (de ex. şinele
fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor,
scoateţi cheia de contact pentru a evita
scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 2 la unitate şi
la difuzoare înainte de efectua conexiunea la
alimentarea auxiliară.
• Trageţi toate firele de împământare (masă)
către un punct comun de împământare
(masă).
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu
bandă izolatoare electrică orice cablu liber
neconectat.
Note referitoare la cablul de alimentare
(galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, circuitele maşinii
trebuie să suporte un amperaj mai mare decât
suma amperajelor siguranţelor fuzibile ale
tuturor unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă
amperajul necesar, conectaţi unitatea direct la
bateria maşinii.
Lista părţilor
• Numerele încercuite sunt folosite mai departe
în text pentru a indica părţile componente
respective.
• Rama de montaj 1 şi cea de protecţie 5 sunt
ataşate la unitate înainte de expediţie. Înainte
de a monta unitatea, folosiţi cheile de extracţie
3 pentru a detaşa rama de montaj 1 de la
unitate. Pentru detalii, vedeţi “4 Detaşarea
ramei de protecţie şi a suportului” la pag. 32.
Cifrele încercuite sunt folosite în text pentru a
indica părţile componente respective.
• Păstraţi cheile de extracţie 3 în vederea
utilizării ulterioare, deoarece ele sunt
necesare la demontarea unităţii din bordul
maşinii.
ATENŢIE
Manevraţi cu grijă rama de montaj 1 pentru a
evita să vă răniţi la degete.
1 Rama de montaj
3
2 Cablu de alimentare/
difuzoare
Chei de extracţie
4 Rama de protecţie
5 Piese de fixare
6 Piese de fixare
27
Exemple de conectare
Echipament folosit în
ilustraţii (nu este furnizat)
2–A
Difuzor frontal
Subwoofer
IEŞIRE AUDIO
SPATE /SUB
Amplificator de putere
Difuzor spate
2–B
Notă
• Echipamentele de mai sus sunt utilizate în
ilustraţii însă nu sunt furnizate.
IEŞIRE AUDIO
SPATE /SUB
Conectarea directă a
subwooferului
Pentru detalii referitoare la conexiune
consultaţi manualul de operare.furnizat
* Nu ataşati difuzoare în acest mod de
conexiune.
Note
• Aveţi grijă să conectaţi firul de împământare
(masă) înainte de a conecta amplificatorul .
• Alarma va emite sunet doar dacă este folosit
amplificatorul încorporat.
2–C
*
*
28
Diagrama conexiunilor
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără
cutie releu, conectarea acestei unităţi folosind
firul de alimentare 2 furnizat poate deteriora
antena (exterioară).
Note referitoare la cablurile de
alimentare şi comandă
• Cablul REM OUT (benzi albastru/alb)
furnizează +12 V C.C. atunci când porniţi
unitatea.
• În cazul în care folosiţi un amplificator de putere
opţional, conectaţi cablul REM OUT (benzi
albastru/alb) sau cablul de alimentare pentru
accesorii (roşu) la borna corespunzătoare
AMP REMOTE IN.
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/
LW (exterioară) încorporată în geamurile din
spate sau laterale, conectaţi cablul REM OUT
(benzi albastru/alb) sau cablul de alimentare
pentru accesorii (roşu) la terminalul
amplificatorului de antenă existent. Pentru
detalii, consultaţi dealer-ul dvs.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi
folosite cu această unitate.
Conectarea pentru menţinerea
memoriei
Atunci când este conectat cablul galben de alimentare, circuitele de memorie sunt permanent
alimentate chiar dacă cheia de contact este în
poziţia oprit.
Note despre conectarea
difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a conecta
difuzoarele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 ohm
şi 8 ohm, de putere adecvată, pentru a evita
deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul
maşinii, şi nu conectaţi bornele difuzoarelor
dreapta cu cele ale difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei
unităţi la borna negativă (–) a difuzorului.
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în
paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea
de difuzoare active (cu amplificator încorporat)
poate deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi
cablul de difuzor încorporat al maşinii dacă
unitatea are un fir comun negativ (–) pentru
difuzoarele din dreapta şi din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul
la celălalt.
Note despre conexiune
• În cazul în care difuzoarele şi amplificatorul
nu sunt corect conectate, va fi afişat mesajul
“FAILURE“ (eşec). În acest caz, verificaţi
dacă amplificatorul şi difuzoarele sunt corect
conectate.
29
Diagrama conexiunilor (continuare)
*2
IEŞIRE AUDIO
SPATE/SUB*3
Siguranţă (10 A)
*1 de la antena maşinii
(exterioară)
INTRARE
TELECOMANDĂ*4
2
Pentru detalii, consultaţi diagrama
conexiunilor de alimentare (8), pag. 35
30
*5
Diagrama conexiunilor (continuare)
*1 În funcţie de tipul maşinii folosiţi pentru conectare un adaptor (nu este furnizat) în cazul în care
mufa de antenă nu se potriveşte.
*2 Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*3 Ieşirea audio AUDIO OUT poate fi comutată pentru SUB şi REAR.
*4 Este posibil să fie necesar un adaptor separat.
*5 Impedanţa difuzoarelor : 4-8 ohm × 4.
1
2
3
4
Violet
Gri
+
Boxă, spate, dreapta
5
–
Boxă, spate, dreapta
6
+
Boxă, faţă, dreapta
7
–
Boxă, faţă, dreapta
8
Alb
Verde
+
Boxă, faţă, stânga
–
Boxă, faţă, stânga
+
Boxă, spate, stânga
–
Boxă, spate, stânga
Polarităţile negative ale poziţiilor 2, 4, 6 şi 8 au fire cu dungi.
De la conectorul de
difuzoare al maşinii
De la conectorul de
alimentare al maşinii
4
5
Galben
alimentare continuă
7
Roşu
alimentare comandată
cu dungi
bleu/ albe
alimentare antenă
exterioară/ comandă
antenei exterioare/
amplificator de putere
(REM OUT)
8
Negru
împământare
Poziţiile 1, 2., 3 şi 6 nu au pini
31
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel
ca unitatea să nu influenţeze operaţiile
obişnuite de conducere.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse
prafului, murdăriei, vibraţiilor excesive sau
temperaturilor mari, cum ar fi în lumina
directă a soarelui sau lângă conducte de
încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi
exclusiv piesele furnizate pentru instalare.
Detaşarea ramei de
protecţie şi a ramei de
montaj
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi de
la unitate rama de protecţie 4 şi rama
de montaj 1.
1 Detaşarea ramei de protecţie 4.
Apucaţi cu degetele laturile opuse ale
ramei de protecţie 4 pentru a o deplasa în
exterior.
4
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de
45°.
2 Detaşarea rama de montaj 1.
1
Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 3 între unitate şi rama de
montaj 1 până ce se produce un clic.
2 Trageţi în jos rama de montaj 1,
apoi trageţi unitatea în sus pentru a le
detaşa.
3
Cu cârligele
spre interior
1
32
Exemplu de montare
Detaşarea şi ataşarea
panoului frontal
Montarea în bordul maşinii
Înainte de instalare, aveţi grijă ca ancorele de
pe ambele părţi ale ramei de montaj 1 să fie
îndoite înspre interior cu 2 mm. Dacă ancorele
sunt drepte sau îndoite spre exterior, aparatul nu
este bine fixat şi poate ieşi din locaş.
1
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
panoul frontal.
Pentru detaşare
Înainte de a detaşa panoul frontal, aveţi grijă să
apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul (SOURCE/
OFF). Apăsaţi butonul de eliberare a panoului
frontal şi trageţi panoul în afară, spre dvs.
Buton de eliberare
a panoului frontal
2
Pentru ataşare
Gheare
Îndoiţi aceste gheare spre exterior
pentru o potrivire exactă, dacă este
necesar.
Potriviţi partea A a panoului cu partea B
a unităţii, aşa cum este ilustrat mai jos, şi
împingeţi partea stângă în poziţie până ce se
produce un clic.
3
Bordul maşinii
1
Perete
ignifug
5
4
6
m
Aveţi grijă ca cele 4 ancore ale ramei de
protecţie 4 să fie potrivite corespunzător în
orificiile unităţii.
33
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă să folosiţi
una cu acelaşi amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea pe
Siguranţă (10A)
traseul de alimentare şi
înlocuiţi siguranţa. În cazul
în care aceasta se arde
din nou după înlocuire,
este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţia
ACC
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată (pag. 18).
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
34
Diagrama conexiunilor de alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate
diferi în funcţie de tipul maşini. Verificaţi
diagrama de conectare a alimentării auxiliare
pentru a fi siguri că legăturile au fost realizate
corect. Există 3 tipuri de bază (ilustrate în
dreapta). Este posibil să fiţi nevoit să inversaţi
poziţiile firului roşu cu cel galben la cablul de
alimentare al aparatului stereo al maşinii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi
conectarea corectă a alimentării comandate,
conectaţi unitatea la alimentarea maşinii.
Pentru orice problemă sau întrebare care nu
sunt explicitate în acest manual, vă rugăm să
consultaţi dealer-ul dvs.
1
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
2
Conector de alimentare auxiliar
alimentare
continuă
7
Roşu
alimentare
comandată
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
3
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Maşină fără poziţie ACC
35
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising