Sony | CDX-G2000UI | Sony CDX-G2000UI Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/ MW/ LW
- Player CD
Manual de instrucţiuni
RO
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 10.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
© 2013 Sony Corporation
Fabricat în Thailanda
Pentru siguranţă, aveţi grijă să montați această
unitate în bordul maşini. Pentru instalare
şi conexiuni citiţi manualul de instrucţiuni
pentru instalare/ conexiuni, furnizat.
Fabricat în Thailanda
Specificaţii pentru dioda laser
• Durata emisiei : continuă
• Ieşire laser : mai puţin de 53,3 μW
(această valoare este măsurată la o distanţă de
200 mm de la suprafaţa lentilei obiectivului
pe un bloc optic de citire cu apertură de
7 mm)
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii
sunt
valabile
numai
pentru
echipamentele
comercializate în ţări în care
se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producător : Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Pentru respectarea cerințelor impuse produselor
UE : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Avertisment pentru cazul în care
cheia de contact a maşinii dvs. nu
are poziţia ACC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 11). Aparatul se va
opri complet, în mod automat, după perioada
de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF, de fiecare dată când opriţi maşina, până
ce afişajul se stinge.
2
Cuprins
Amplasarea butoanelor...............4
Unitatea de bază ........................................4
Punerea în funcţiune ...................5
Detaşarea panoului frontal ........................5
Potrivirea ceasului .....................................5
Conectarea unui dispozitiv iPod/ USB ......5
Conectarea altui echipament audio portabil6
Radio.............................................6
Ascultarea radioului ......................................6
Stocarea automată în memorie– BTM ......6
Acordul automat ........................................6
Stocarea manuală în memorie ...................6
Recepţionarea unui post stocat ..................7
Sistemul de date radio (RDS) ........................7
Reglaje pentru frecvenţele alternative (AF)
şi anunţuri despre trafic (A) ....................7
Alegerea PTY (Tipuri de program) ...........8
Realizarea operațiilor de bază ......................10
Configurarea generală ..................................11
Configurarea sunetului .................................11
Configurarea ecranului .................................12
Informaţii suplimentare .............12
Măsuri de precauţie ......................................12
Note privind discurile ..............................12
Ordinea de redare a fişierelorMP3 /
WMA ....................................................13
Despre iPod .............................................13
Întreţinere .....................................................14
Drepturi de autor ..........................................14
Specificaţii....................................................15
Soluţionarea problemelor .............................16
Afişaje de eroare/ Mesaje .............................17
Redare ..........................................8
Redarea unui disc ..........................................8
Redarea cu un iPod/ cu dispozitivul USB ......8
Acţionarea directă a unui iPod (Acţionarea
de către pasageri) ........................................9
Căutarea și redarea pistelor ............................9
Redarea repetitivă și aleatorie a pistelor în
diverse moduri .......................................9
Căutarea unei piste după denumirea
acesteia (Quick-BrowZerTM) ................9
Căutarea omiţând elemente – Modul
Jump (Salt) ...........................................10
Reglaje .......................................10
Anularea modului DEMO ...........................10
3
Amplasarea butoanelor
Unitatea de bază
Butonul cu numărul 3/
punct tactil.
(repetare) are un
1 Buton SRC (sursă)
Apăsaţi acest buton pentru a porni
alimentarea/ a schimba sursa de semnal.
-OFF
• Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
• Apăsaţi timp de 2 secunde sau mai mult
pentru a opri alimentarea şi pentru a opri
afişajul.
2 Buton de eliberare a panoului frontal
3 Butoane SEEK –/+
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă
(apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
./> (precedent/ următor)
m/M (rulare rapidă înapoi/ înainte):
4 Buton de comandă
Rotiţi pentru a regla volumul sonor
ENTER
Pentru a accesa elementul selectat.
MENU
Pentru a deschide meniul de configurare
5 Senzor pentru telecomandă
6 Fantă pentru disc
7 Fereastra de afişare
8 Butonul Z (eject)
9 Butonul
4
(parcurgere) pag. 9
Accesați modul de parcurgere în cursul
redării.
0 Butonul
(BACK)
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
MODE pag. 6, 9
qa Buton AF (frecvenţe alternative) / TA
(anunţuri de trafic) /
Pentru a alege AF şi TA
PTY (tipul de program)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a selecta
PTY în modul RDS.
qs Butoane numerotate (de la 1 la 6)
Pentru a recepţiona posturile de radio fixate
în memorie. Apăsaţi şi menţineţi apăsat
pentru a fixa posturi în memoria aparatului.
ALBUM V/v
Pentru a omite un album pentru
echipamentul audio. Apăsaţi şi menţineţi
apăsat pentru ca albumele să fie omise unul
după altul.
(Repetare)
SHUF (Aleatoriu)
PAUSE (Pauză)
qd DSPL (afişaj)
Pentru schimbarea elementelor afişate
- SCRL (parcurgere)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
parcurgerea elementelor afişate
qf Mufa de intrare AUX
qg Port USB
Punerea în funcţiune
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat,
pentru a preveni să fie furat.
1
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF 1.
Aparatul se opreşte.
Apăsaţi butonul de eliberare a
panoului frontal 2, apoi detaşaţi
acest panou trăgându-l spre dvs.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF
fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă
de avertizare timp de câteva secunde. Alarma
se va auzi doar dacă amplificatorul încorporat
este utilizat.
Potrivirea ceasului
1
Apăsaţi butonul MENU, rotiţi
butonul de comandă pentru a selecta
[GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă, până ce
apare mesajul [CLOCK-ADJ], apoi
apăsaţi-l.
Indicaţia orei va începe să clipească.
3
Rotiţi butonul de comandă, pentru a
potrivi ora şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi
butonul SEEK -/+.
4
După stabilirea minutelor, apăsaţi
butonul MENU.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul
porneşte.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi DSPL.
Conectarea unui dispozitiv
iPod/ USB
1 Reduceți volumul sonor al unității.
Ataşarea panoului frontal
2 Conectaţi dispozitivul iPod / USB la
unitate.
Pentru a conecta un iPod/ iPhone, folosiți
cablul de conectare USB pentru iPod (nu este
furnizat).
La conectarea iPhone 5
5
Radio
Conectarea altui
echipament audio portabil
1 Opriți echipamentul audio portabil.
2 Reduceți volumul sonor al unității.
3 Conectați echipamentul audio
portabil la mufa de intrare AUX
(miniconector stereo) de la aparat
printr-un cablu de conectare* (nu
este furnizat).
* Aveți grijă să folosiți un conector tip drept.
4
Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].
Ascultarea radioului
Pentru a asculta radioul, apăsați SRC pentru a
selecta [TUNER].
Stocarea automată în memorie
– BTM
1
Apăsaţi butonul MODE pentru a
schimba banda de frecvențe (FM1,
FM2, FM3, MW sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi butonul de comandă pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia [BTM], apoi
apăsaţi-l.
Aparatul va memora posturile de radio în
ordinea frecvenţelor şi le va aloca butoane
numerice.
Acordul automat
1
Pentru a adapta nivelul volumului
echipamentului conectat la alte
surse
Apăsaţi butonul MODE pentru a
schimba banda de frecvențe (FM1,
FM2, FM3, MW sau LW).
2 Realizați operația de acord.
Acordul manual
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul SEEK –/+
pentru a localiza cu aproximaţie frecvenţa,
apoi apăsaţi în mod repetat butonul SEEK –/+
pentru a realiza acordul fin (reglaj manual)
pentru frecvența dorită.
Porniți redarea la echipamentul audio portabil
la un nivel moderat și stabiliți nivelul obișnuit
al volumului pentru audiție de la unitate.
Apăsați MENU și rotiți butonul de
comandă.
Selectați [SOUND] c [AUX VOL] (pag. 11).
Acordul automat
Apăsaţi butonul SEEK –/+.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când
aparatul detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Stocarea manuală în memorie
1
6
În timp ce recepţionaţi un post pe
care doriţi să îl stocaţi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre
butoanele numerice (între 1 şi 6 ) până
ce este afişată indicaţia “MEM”.
Recepţionarea unui post stocat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi
apăsaţi un buton numerotat (de la 1
la 6).
Sistemul
(RDS)
de
date
radio
Reglaje pentru frecvenţele
alternative (AF) şi anunţuri despre
trafic (TA)
Facilitatea AF face ca recepţia să revină în mod
continuu la postul de radio cu semnalul cel
mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii curente, legate de circulaţie sau de
programele legate de trafic (TP) dacă acestea
sunt recepţionate.
1
nu se va comuta pe un alt post regional cu un
semnal mai puternic. Dacă părăsiţi zona de
recepţie a acestui post regional, alegeţi opţiunea
[REG-OFF] la secțiunea GENERAL de
configurare, în timpul recepţiei FM (pag. 11).
Această funcție nu este disponibilă în Marea
Britanie și în alte regiuni.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post
din regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton
numeric acelui post. În timp ce recepţionaţi un
post FM, apăsaţi un buton numerotat (între 1 şi 6)
asociat unui post local. Apăsaţi din nou un buton
numerotat al unui post local, într-un interval de
5 secunde. Repetaţi această procedură până ce
este recepţionat un post local.
Apăsaţi AF/TA pentru a selecta
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] sau
[AF/TA-OFF].
Stocarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele
AF/TA. Stabiliți reglajele AF/TA, apoi stocați
postul de radio cu BTM sau manual. Dacă
efectuaţi reglajul în mod manual, puteţi
prestabili și posturi non-RDS.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor
întrerupe automat semnalul transmis de sursa
curent selectată.
Când ajustați nivelul volumului în
cursul anunțurilor legate de trafic
Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunțurile
următoare legate de trafic, independent de
nivelul obișnuit al volumului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional (REGIONAL)
Când funcţiile AF și REGIONAL sunt activate,
7
Redare
Alegerea PTY (Tipuri de program)
Folosiţi PTY pentru afişarea sau căutarea tipului
de program dorit.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat PTY în
timp ce recepţionaţi un post FM.
2
Rotiţi butonul de comandă până ce
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi acest buton.
Aparatul începe să caute o staţie radio care
emite respectivul tip de program.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIRS (noutăţi în
afaceri), INFO (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATE (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURE (programe culturale),
SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi), POP
M (muzică pop), ROCK M (muzică rock),
EASY M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică
de divertisment), CLASSICS (muzică clasică),
OTHER M (alt gen de muzică), WEATHER
(meteo), FINANCE (finanţe), CHILDREN
(programe pentru copii), SOCIAL A (programe
sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL
(turistice), LEISURE (divertisment), JAZZ
(muzică jazz), COUNTRY (muzică country),
NATION M (muzică populară), OLDIES
(melodii mai vechi), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Stabilirea orei exacte
Datele CT recepționate prin transmisia RDS,
vor regla ceasul.
1
8
Stabiliți [CT-ON] din elementul de
configurare GENERAL (pag. 11).
Redarea unui disc
1 Introduceţi discul (cu eticheta
orientată în sus).
Redarea începe automat.
Redarea cu un iPod/ cu
dispozitivul USB
În acest manual de instrucţiuni, termenul de
“iPod” este folosit în general pentru funcţiile
iPod ale unui iPod şi ale unui iPhone, cu
excepţia cazurilor în care este altfel specificat
în text sau în ilustraţii.
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu
iPod-ul dvs., citiţi secţiunea “Despre iPod” de
la pagina 13 sau vizitaţi adresa de internet :
http://support.sony-europe.com
Pot fi utilizate dispozitive MSC (Clasa Mass
Storage) tip USB (cum ar fi un dispozitiv USB,
un player media digital, un telefon Android™)
compatibile cu standardul USB.
În funcție de playerul media digital sau de
telefonul Android, poate fi necesară stabilirea
pentru modul de conectare USB varianta MSC
(Clasa Mass Storage).
Note
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistență:
http://support.sony-europe.com
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri
de fişiere MP3/WMA :
– cu compresie cu pierderi reduse (lossless)
– protejate la copiere.
– fişiere DRM (Gestionarea digitală a
drepturilor).
– fişiere audio multicanal.
1 Conectaţi echipamentul iPod/ USB la
portul USB (pag. 5).
Începe redarea.
Dacă este deja conectat un echipament, pentru
a porni redarea apăsați SRC pentru a conecta
[USB] (indicația [IPD] apare pe afișaj dacă
este recunoscut iPod-ul).
2 Reglați volumul la unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OFF timp
de 1 secundă.
Pentru a detașa dispozitivul
Opriți redarea, apoi detașați dispozitivul.
Căutarea și redarea pistelor
Redarea repetitivă și aleatorie a
pistelor în diverse moduri
1 În cursul redării, apăsaţi
(Repetare)
pentru redarea repetitivă sau SHUF
pentru redarea aleatorie.
2 Apăsaţi în mod repetat
(Repetare)
sau SHUF pentru a selecta modul de
redare repetitiv sau aleatoriu dorit.
Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea în modul selectat.
Precauţii relativ la iPhone
Modurile de redare disponibile diferă în funcţie
de sursa de sunet selectată.
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB,
volumul sonor al telefonului va fi reglat chiar
de către iPhone nu de la unitate. Pentru a evita
creşterea bruscă a volumului după efectuarea
unui apel, nu măriţi volumul acestui aparat în
cursul unei convorbiri telefonice.
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
(Quick-BrowZerTM)
1 În cursul redării CD sau USB, apăsați
Acţionarea directă a unui iPod
(Acţionarea de către pasageri)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
MODE în cursul redării pentru a fi afișat
mesajul [MODE IPOD] şi veţi putea acţiona
direct iPod-ul.
Volumul poate fi reglat numai de la această
unitate
Pentru a părăsi modul de acţionare de
către pasageri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MODE
pentru pentru a fi afișată indicaţia [MODE
AUDIO].
butonul
(BROWSE)* pentru a afișa
lista categoriilor căutate.
Când apare lista pistelor, apăsaţi de mai multe
ori (BACK) până ce este afişată categoria
dorită.
* În timpul redării, apăsaţi mai mult de 2
(BROWSE) pentru
secunde butonul
a reveni direct la începutul listei de
categorii.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege categoria dorită, apoi apăsaţi-l
pentru a confirma alegerea.
3 Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista
dorită.
Va începe redarea.
Pentru a părăsi modul QuickBrowZer
Apăsaţi
(BROWSE).
9
Reglaje
Căutarea omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
1 Apăsați butonul (BROWSE).
2 Apăsaţi butonul SEEK +.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
4
Anularea modului DEMO
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative
ce apare în timpul opririi.
1
selecta elementul.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ
10 % din numărul total de elemente.
Apăsaţi butonul MENU, rotiţi butonul
de comandă până ce apare indicaţia
[DISPLAY], apoi apăsaţi-l.
2
Apăsaţi ENTER pentru a reveni în
modul Quick-BrowZer.
Elementul selectat este afişat.
Rotiţi butonul de comandă până
ce apare indicaţia [DEMO], apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege [DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.
Configurarea se încheie.
5 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta elementul dorit, apoi
apăsaţi-l.
Începe redarea.
4
Apăsaţi
(BACK) de două ori.
Interfaţa revine la modul obişnuit de redare/
recepţie.
Realizarea operațiilor de
bază
Puteţi regla elementele din meniu prin
următoarea procedură.
În funcție de sursă și de reglaje, pot fi reglate
următoarele elemente :
1
Apăsaţi butonul MENU.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta categoria de reglaje, apoi
apăsaţi-l.
Categoriile de reglaj sunt :
• Configurare generală (pag. 11),
• Configurarea sunetului (pag. 11),
• Configurarea ecranului (pag. 12).
3
Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta opțiunea dorită, apoi
apăsaţi-l.
Pentru a reveni
precedentă
Apăsaţi
10
(BACK).
la
intefața
Configurarea generală
Configurarea sunetului
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 5)
EQ3 PRESET
Selectează o curbă a egalizatorului dintre cele
7 curbe disponibile : [XPLOD], [VOCAL],
[EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY],
[CUSTOM], [OFF].
Varianta stabilită pentru curba egalizatorului
poate fi memorată pentru fiecare sursă.
CAUT ALM (Alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare : [ON],
[OFF] (pag. 5). (Disponibilă numai când
unitatea este oprită.)
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor [ON], [OFF].
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit
interval de timp de la oprirea aparatului :
[NO] (nu), [30S] (după 30 secunde), [30M]
(după 30 minute) sau [60M] (după 60 de
minute)”.
AUX-A (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare [ON], [OFF].
(Disponibilă numai când unitatea este
oprită.)
CT (Indicaţie temporală)
Ceasul este reglat automat : [ON], [OFF].
REGIONAL (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită
regiune : [ON], [OFF]. (Disponibilă numai
când unitatea este oprită.)
BTM (pag. 6)
EQ3 SETTING
Stabilește [CUSTOM] pentru EQ3.
Selectează reglajele egalizorului : [LOW],
[MID], [HIGH].
Pentru a reveni la curba egalizorului stabilită
din fabrică, apăsați și mențineți apăsat
butonul ENTER înainte ca reglajul să fie
definitivat.
BALANCE
Ajustează balansul sonor : [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ajustează nivelul relativ : [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a
se obţine un sunet clar la nivele reduse ale
volumului sonor : [ON], [OFF].
SW LEVEL (volumul subwoofer)
Ajustează nivelul subwoofer-ului : [+2 dB] –
[0dB] – [-2 dB].
AUX VOL (nivelul volumului AUX)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
dintre echipamentele auxiliare conectate :
[+18 dB] – [0dB] – [- 8 dB].
Acest reglaj anulează necesitatea de ajustare
a nivelului volumului între surse.
11
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Configurarea ecranului
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei [ON],
[OFF].
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului [ON],
[OFF].
AUTO SCR (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă
automat ecranul, pentru a putea fi citite :
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (Afişaj în mişcare)
Prezentarea elementelor mobile [ON],
[OFF].
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l
folosi.
• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele
audio în interiorul autovehiculului deoarece se
pot deteriora din cauza temperaturii ridicate în
cazul parcării la soare a maşinii.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul
aparatului scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră
până ce umezeala se evaporă. În caz contrar
aparatul nu va funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse lichide peste aparat
sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe
sau la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în
maşina parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc,
curăţaţi-l cu o bucată de pânză
moale efectuând mişcările de
ştergere dinspre centru spre
exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor
care corespund standardului Compact Disc
(CD). Discurile duale şi cele de muzică la
codarea cărora au fost folosite tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu corespund
standardului CD şi de aceea este posibil să nu
poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor :
etichete, abţibilduri, hârtie sau bandă
adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel
de discuri, pot apărea disfuncţionalităţi sau
se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în
formă de inimă, stea sau rectangulare).
Sistemul se poate deteriora dacă încercaţi să
folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
12
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R /
CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de
rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai
puţine, dacă denumirile de fişiere/ directoare
conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate
pentru denumirea unui director/fişier : 32
(Joliet) sau 64 (Romeo).
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă
începe cu o sesiune CD-DA, va fi recunoscut
ca disc CD-DA, iar restul sesiunilor nu vor fi
redate.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un
echipament incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de
muzică, înregistrate în format CD sau MP3
corespunzător standardului ISO 9660 Level
1 / Level 2, Joliet/Romeo sau cu sesiune
multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA
MP3/WMA
Director (album)
Fişier (pistă) MP3/
WMA
Despre iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri
de iPod. Actualizaţi software-ul dispozitivelor
dvs. iPod înainte de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod tactil (a 5-a generaţie)
– iPod tactil (a 4-a generaţie)
– iPod tactil (a 3-a generaţie)
– iPod tactil (a 2-a generaţie)
– iPod clasic
– iPod nano (a 7-a generaţie)
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Acţionarea de către pasageri nu este
disponibilă pentru iPod nano (prima
generaţie).
• “Made for iPod” (produs pentru iPod)
şi “Made for iPhone” (produs pentru
iPhone) înseamnă că un accesoriu electronic
a fost special creat pentru a se conecta la iPod
sau la iPhone şi a fost certificat de dezvoltator
că respectă standardele Apple de performanţă.
Firma Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv sau pentru
compatibilitatea acestuia cu standardele
privind siguranţa şi cu regulamentele în
vigoare. Vă rugăm să ţineţi seama că utilizarea
acestui accesoriu împreună cu un iPod sau
cu un iPhone poate afecta performanţele
wireless.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate
de acest aparat, care nu sunt explicitate în
prezentul manual, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
13
Întreţinere
Drepturi de autor
Curăţarea conectorilor
Quick-BrowZer sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation.
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze
corespunzător când conectorii dintre unitatea
propriu-zisă şi panoul frontal nu sunt curaţi.
Pentru a evita aceasta, detaşaţi panoul frontal
(pagina 5) şi curăţaţi conectorii cu puţină vată.
Nu apăsaţi prea puternic pentru a nu deteriora
conectorii.
Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi
de proprietate intelectuală deţinute de Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia acestor
tehnologii în afara acestui produs este interzisă,
fără a deţine licenţă Microsoft.
iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano şi iPod
touch sunt mărci de comerţ ale Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi
cheia din contact înainte de a curăţa
conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu
degetele şi nici cu obiecte metalice.
14
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Android este marcă de comerţ a Google Inc.
Folosirea acestei mărci de comerţ este supusă
restricţiilor Google Permissions.
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (mono)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară:
9.124,5 kHz sau 9.115,5 kHz/ 4,5 kHz
Sensibilitate :
MW : 26 V,
LW : 45 V
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 95 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Codec corespunzător :
MP3 (.mp3) și WMA (.wma)
Secţiunea player USB
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (spate, subwoofer)
Terminal de comandă a releului antenei/
amplificatorului de putere (REM OUT)
Intrări :
Terminal de intrare al comenzii de la
distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Port USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni :
cca. 178 × 50 × 177 mm (L×Î×A)
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 160 mm (L×Î×A)
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Unitatea principală (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună
de unele dintre accesoriile listate mai sus. Vă
rugăm să cereţi acestuia informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Interfaţă : USB (viteză integrală)
Intensitate maximă de curent : 1 A
Numărul maxim de date ce pot fi
recunoscute :
directoare (albume) : 128
fișiere (piste) : 512
Codec corespunzător :
MP3 (.mp3) și WMA (.wma)
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire :
55 W × 4 (la 4 ohm)
15
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în
soluţionarea problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă
sunt respectate procedurile de funcţionare.
Pentru detalii privind utilizarea siguranţei şi
detaşarea unităţii din bord, consultaţi manualul
de instalare/conectare al acestei unităţi.
Dacă problema nu este soluţionată, vizitaţi
site-ul de asistenţă pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Probleme generale
Nu se aude sunetul
• Poziţia comenzii de gradare [FADER] nu
este reglată pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Este conectat un amplificator de putere
opţional şi nu este utilizat amplificatorul
încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei
aparatului
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată
poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe
modul demonstrativ.
• Dacă, timp de 5 min., nu este efectuată nici
o operaţie după ce a fost aleasă varianta
[DEMO-ON], începe prezentarea.
T Alegeţi varianta [DEMO-OFF] (pag. 12).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă
varianta [DIM-ON] (pag. 12).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul OFF.
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OFF
până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 14).
16
Butoanele de operare nu acţionează.
Discul nu poate fi scos din aparat.
• Apăsaţi DSPL şi (BACK)/(MODE) şi
pentru mai mult de 2 secunde pentru a reseta
unitatea.
Datele stocate în memorie sunt şterse.
Pentru siguranţa dvs., nu efectuaţi operaţia
de reiniţializare în timp ce conduceţi.
Recepţia radio
Posturile de radio nu pot fi
recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde,
verificaţi conexiunea cablului de comandă
al acesteia.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Semnalul emis este prea slab.
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal
slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 7).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 7).
• Postul de radio ascultat nu transmite
informaţii legate de trafic deşi este folosită
facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează [- - - - - - - -].
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu indică tipul de program.
Denumirea service-ului unui program
apare intermitent.
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent.
T Apăsaţi SEEK –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui
program. Apare mesajul [PI SEEK] şi
aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe
cu aceleaşi date PI (Identificare de
program).
Redarea unui CD
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW
care nu este unul audio (pag. 13).
Nu pot fi redate fişiere MP3/ WMA.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu
versiunea MP3 / WMA. Pentru detalii legate de discurile ce pot fi redate şi de formate,
vizitaţi site-ul de asistenţă ce prezintă aceste
informaţii.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor MP3/ WMA decât în
cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă
complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Apar omisiuni ale sunetului.
• Discul este murdar sau defect.
Redare USB
Nu puteţi reda elementele prin
intermediul unui hub USB.
• Această unitate nu poate recunoaşte
dispozitivele USB prin intermediul unui hub
USB.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea materialului de pe un dispozitiv
USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură arborescentă complexă.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de
transfer mai mari de 320 kbps.
Afişaje de eroare / Mesaje
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în
aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• În aparat a fost introdus un disc neînregistrat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut
automat.
T Deconectaţi-l şi recuplaţi-l.
• Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru a
scoate discul.
HUB NO SUPRT (Incompatibil cu huburi USB)
• Hub-ul USB nu este compatibil cu această
unitate.
IPD STOP (IPD oprit)
• Când redarea repetitivă nu este stabilită,
redarea ultimei piste din album s-a încheiat.
Aplicația de muzică de la iPod/ iPhone s-a
terminat
T Apăsați PAUSE pentru ca redarea să fie
reluată.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent recepţionat.
T Apăsaţi SEEK +/– în timp ce denumirea
de service a programului apare intermitent.
Unitatea începe căutarea altor frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Date de identificare a postului). Este afişată indicaţia ([PI SEEK]).
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată ca sursă varianta USB fără a se
fi conectat un dispozitiv USB. Un dispozitiv
USB sau un cablu USB a fost decuplat în
cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul
USB.
17
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere
de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine
fişiere de muzică.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de
radio TP disponibile.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând butonul SRC
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul
USB este deteriorat sau că este conectat
cu un echipament care nu este acceptat.
PUSH EJT (Apăsaţi butonul de scoatere
a discului)
• Discul nu poate fi scos din aparat.
T Apăsaţi butonul Z (scoatere disc).
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de
piste şi de album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi
redarea va începe automat. În funcţie
de structura informaţiilor de pe disc,
poate dura mai mult de un minut până la
începerea redării.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi siteul de internet destinat asistenţei pentru
clienţi.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi,
aţi ajuns la începutul sau la sfârşitul
discului şi nu mai puteţi continua redarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
18
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi
situaţia, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza
problemelor de redare a compact discurilor,
aveţi grijă să aduceţi cu dvs. şi discul la care aţi
constatat problemele.
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF