Sony | CDX-GT530UI | Sony CDX-GT530UI Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/ MW/ LW
- Player CD
Manual de instrucţiuni
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 6
CDX-GT530UI
© 2008 Sony Corporation
Pentru instalare şi conectare consultaţi manualul
de instalare / conectare ce v-a fost furnizat.
Această etichetă se află în partea de jos a
carcasei.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau
chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru service sau
garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care
din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau
de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai
de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la
încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele
de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului
şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony Corporation.
Windows Media şi sigla Windows sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată în
S.U.A. şi în alte ţări.
iPhone este marcă de comerţ a Apple Inc.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în afara acestui
produs este interzisă, fără a deţine licenţă Microsoft sau
fără a fi autorizate de sucursale ale Microsoft.
Furnizorii conţinutului utilizează tehnologia de gestionare
a drepturilor privind datele digitale pentru Windows
Media conţinut de acest dispozitiv (“WM-DRM”) pentru
a proteja integritatea informaţiilor conţinute (“Conţinut
securizat”) astfel încât proprietatea lor intelectuală,
inclusiv drepturile de autor, asupra acestui conţinut să nu
fie deturnate.
Acest dispozitiv utilizează software WM-DRM pentru
redarea conţinutului securizat (“WM-DRM Software”).
Dacă securitatea software-ului WM-DRM din acest
dispozitiv a fost compromisă, deţinătorii Conţinutului
securizat (“Deţinătorii conţinutului securizat”) pot solicita
ca Microsoft să revoce dreptul software-ului WM-DRM
de a obţine noi licenţe, de a afişa şi/ sau a reda conţinutul
securizat. Revocarea nu afectează capacitatea softwareului WM-DRM de a reda conţinutul care nu este protejat.
Către dispozitivul dvs. va fi transmisă o listă a aplicaţiilor
software WM-DRM care au fost revocate ori de câte ori
preluaţi o licenţă pentru Conţinut securizat de pe internet
sau de la un calculator. Microsoft poate, în paralel cu o
astfel de licenţă, să preia, pe dispozitivul dvs., liste de
revocări în numele Deţinătorilor conţinutului securizat.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 17). Aparatul se va opri complet,
în mod automat, după perioada de timp stabilită,
evitându-se consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (OFF), de fiecare
dată când opriţi maşina, până ce afişajul se stinge.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
iPod
Discuri ce pot fi redare de acest aparat................. 6
Iniţializarea aparatului.......................................... 6
Anularea modului DEMO..................................... 6
Pregătirea telecomenzii-card................................. 6
Potrivirea ceasului................................................. 6
Detaşarea panoului frontal.................................... 7
Ataşarea panoului frontal................................. 7
Redarea de la iPod...............................................15
Elementele afişajului.......................................15
Configurarea modului de redare...........................16
Redarea repetitivă şi aleatorie.........................16
Acţionarea directă a unui iPod
– Comanda pasageră............................................16
Amplasarea comenzilor şi operaţii de
bază
Unitatea de bază............................................... 8
Telecomanda-card RM-X151.......................... 8
Căutarea unei piste.............................................. 10
Căutarea unei piste după denumirea acesteia
– Quick-BrowZer........................................... 10
Căutarea unei piste ascultând pasaje ale pistelor
–ZAPPIN™................................................... 11
Radio
Fixarea în memoria aparatului şi recepţia posturilor
de radio............................................................ 11
Fixarea automată în memorie – BTM............ 11
Fixarea manuală în memorie......................... 11
Recepţionarea unui post fixat......................... 11
Acordul automat............................................ 11
RDS..................................................................... 12
Prezentare generală........................................ 12
Reglaje pentru AF şi TA................................. 12
Alegerea PTY................................................. 13
Reglajul CT.................................................... 13
CD
Elementele afişajului . ................................... 13
Redarea repetitivă şi aleatorie........................ 13
Dispozitive USB
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB.......... 14
Elementele afişajului...................................... 14
Redarea repetitivă şi aleatorie........................ 14
4
Alte funcţii
Modificarea reglajelor de sunet . .........................17
Ajustarea parametrilor sunetului.....................17
Personalizarea curbei egalizorului
–EQ3..............................................................17
Configurarea opţiunilor – SET . ..........................17
Echipamente opţionale.........................................18
Echipamente audio auxiliare...........................18
Butonul de comandă rotativ RM-X4S............18
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie.......................................19
Note privind discurile...............................19
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/
AAC......................................................20
Despre fişierele iPod................................20
Întreţinere......................................................20
Demontarea aparatului..................................21
Specificaţii.....................................................22
Soluţionarea problemelor..............................22
Afişaje de eroare / Mesaje........................24
Adresă de internet pentru asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http:// support.sony-europe.com//
Sunt furnizate informaţii legate de :
• Modelele şi producătorii de playere audio digitale compatibile
• Fişiere MP3 / WMA / AAC acceptate
5
Punerea în funcţiune
Discuri ce pot fi redate de
acest aparat
Puteţi reda discuri CD-DA (inclusiv cele care conţin CD
TEXT) şi CD-R/CD-RW (fişiere MP3/ WMA/AAC pag. 19).
Tipul de disc
CD-DA
Eticheta discului
Pregătirea telecomenzii
card
Înainte de a folosi prima dată
telecomanda, îndepărtaţi folia
izolatoare.
Observaţie
• Pentru a afla cum se înlocuiesc
bateriile, consultaţi pag. 20.
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore.
MP3
WMA
AAC
1
2 Apăsaţi
3
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau după
înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după modificarea
unor conexiuni electrice va trebui să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag.7) şi apăsaţi butonul RESET
(pag. 8) cu ajutorul un obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi
un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Anularea modului DEMO
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative ce apare
în timpul opririi.
1
2
3
4
6
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie,
până ce apare indicaţia “DEMO”.
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
“DEMO-OFF”.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Configurarea se încheie şi interfaţa revine la modul
obişnuit de redare / recepţie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de reglaj.
4
5
în mod repetat butonul de selecţie,
până ce apare mesajul “CLOCK-ADJ“.
Apăsaţi (SEEK) +.
Indicaţia orei va începe să clipească.
Acţionaţi butonul rotativ pentru a potrivi ora
şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi (SEEK)
-/+.
După stabilirea minutelor, apăsaţi butonul de
selecţie.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul porneşte.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL). Apăsaţi din nou
(DSPL) pentru a reveni la ecranul anterior.
Observaţie
• Puteţi potrivi ceasul în mod automat, folosind facilitatea
RDS (pag. 13) .
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a
preveni furtul.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare
timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă
amplificatorul încorporat este utilizat.
1
2
Apăsaţi (OFF).
Aparatul se opreşte.
Apăsaţi , apoi scoateţi panoul trăgând
înspre dvs.
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în partea din spate a maşinii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării unui
dispozitiv USB, deoarece datele conţinute de acesta se
pot deteriora.
Ataşarea panoului frontal
Introduceţi partea A a panoului frontal în partea B a
aparatului, după cum este ilustrat, apoi împingeţi partea
stângă în poziţie până ce se aude un clic.
Notă
• Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
7
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază
Telecomanda card RM-X151
Această secţiune conţine instrucţiuni despre localizarea
butoanelor şi operaţiile de bază. Pentru detalii, consultaţi
paginile indicate.
Butoanele corespunzătoare ale telecomenzii card au
aceleaşi funcţii ca şi butoanele unităţii de bază.
1 Buton OFF
Pentru a opri alimentarea aparatului ; opreşte sursa.
2 Butonul
(BACK) pag. 10
Pentru a reveni la interfaţa afişată anterior.
3 Buton SOURCE
Pentru a porni alimentarea ; pentru a schimba sursa
de semnal (Radio / CD / USB / AUX).
4 Butonul (Browse - căutare) pag. 10
Pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer.
5 Buton rotativ / de selecţie
Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru a alege
un element de reglaj (apăsaţi şi rotiţi).
6 Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus), începe
redarea.
7 Fereastra de afişaj
8 Butonul Z (eject)
Este folosit pentru a scoate discul.
9 Mufa USB pagina 14
Pentru a conecta un dispozitiv USB.
8
0 Butoane SEEK-/+
CD / USB :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a omite mai
multe piste succesive (apăsaţi, apoi apăsaţi încă
odată în secunda următoare şi menţineţi apăsat) ;
pentru a derula rapid înapoi/înainte o pistă (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
Radio:
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă (apăsaţi)
; pentru a depista posturile în mod manual (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
qa Buton
pag. 7
de eliberare a panoului frontal qs Butonul MODE pag. 11, 15, 16
Apăsaţi pentru : a selecta banda de frecvenţe radio
(FM/MW/LW) / a selecta modul de redare pentru
iPod.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru : a intra / părăsi
modul de comandă pasageră.
qd Receptor pentru telecomanda card
qf Butonul RESET (aflat în spatele panoului frontal)
pag. 6
Radio:
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie (apăsaţi
şi menţineţi apăsat). qk DSPL (afişaj) / SCRL (parcurgere) pag. 12,
13, 14, 15, 16
Pentru schimbarea elementelor afişate (apăsaţi);
pentru parcurgerea elementelor afişate (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
ql Mufa de intrare AUX pag. 18
Pentru conectarea unui dispozitiv audio portabil.
Următoarelor butoane ale telecomenzii le corespund
butoane / funcţii diferite ale aparatului. Îndepărtaţi folia
izolatoare înainte de a folosi telecomanda (pag. 6).
w; Butoane < (.) / , (>)
Pentru a acţiona funcţiile CD / radio / USB în acelaşi
mod ca şi cu butonul (SEEK) –/+ al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate cu <
,.
wa Butonul DSPL (afişaj) pag. 12, 13, 14, 15, 16
Pentru a schimba elementele afişate.
qg Buton ZAP pag. 11
Pentru intrarea în modul ZAPPIN™
ws Butonul VOL +/- (volum)
Pentru a regla volumul sonorului.
qh Buton AF (frecvenţe alternative) / TA
(anunţuri de trafic) / PTY (tipul emisiunii) pag. 12, 13
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ;
Pentru a selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
wd Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la nivelul
anterior, apăsaţi încă o dată acest buton.
qj Butoane numerotate
CD / USB:
(1)/(2) : ALBM –/+ (în timpul redării unui fişier MP3/WMA/AAC)
Pentru a omite albume (apăsaţi); pentru a
omite în mod continuu albume (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
(3) : REP pag. 13, 14, 16
(4) : SHUF pag. 13, 14, 16
(5) : DM+
Îmbunătăţeşte sonorul comprimat digital, spre
exemplu MP3.
Pentru a activa funcţia DM+, alegeţi varianta
ON. Pentru a renunţa, alegeţi OFF
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi încă o
dată pentru a relua redarea.
wf Butonul SEL (selecţie)
Are aceleaşi funcţii ca şi butonul de selecţie al
aparatului.
wg Butoanele M (+) / m (-)
Pentru a acţiona funcţiile CD/USB, în acelaşi mod ca
şi cu butonul (1) / (2) (ALBM +/-) al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate cu M
m.
wh Butonul SCRL (parcurgere)
Pentru parcurgerea elementelor afişate.
wj Butoanele numerotate
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie (apăsaţi)
; pentru a fixa posturi în memorie (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
Notă
• Dacă unitatea este oprită şi pe ecran nu este afişat
nimic, ea nu poate fi acţionată cu telecomanda decât
dacă mai înainte este apăsat butonul (SOURCE) al
aparatului sau dacă este introdus un disc.
9
Căutarea unei piste
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
Căutare omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
Puteţi căuta cu uşurinţă, după categorie, o pistă de pe CD
sau de pe un dispozitiv USB.
1 Apăsaţi (SEEK) + în modul Quick-BrowZer.
– Quick-BrowZer
(BROWSE)
Când într-o categorie sunt mai multe elemente, îl puteţi
căuta rapid pe cel care vă interesează.
Va apărea următoarea interfaţă :
Butonul rotativ /
buton de selecţie
/&&
3%%+
3 /52 # %
A Numărul elementului curent
B Numărul total de elemente de pe stratul curent.
-/$%
",5%4//4(
"4
3%%+
053(%.4%2
3%,%#4 (BACK)
SEEK +/-
1
2
3
Apoi este afişată denumirea elementului.
2 Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta elementul dorit
sau unul aflat în apropierea celui care vă interesează.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ 10 % din
numărul total de elemente.
Apăsaţi (BROWSE).
Aparatul trece în modul de căutare Quick-BrowZer şi
este afişată lista de categorii de căutare.
3 Apăsaţi butonul de selecţie
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
categoria dorită, apoi apăsaţi-l pentru a
confirma alegerea.
4 Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta elementul dorit
Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista dorită.
Va începe redarea.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
Apăsaţi (BACK).
Pentru a părăsi modul Quick-BrowZer
Apăsaţi (BROWSE).
Note
• După ce intraţi în modul de căutare Quick-BrowZer,
reglajele pentru redarea repetitivă şi pentru cea
aleatorie sunt anulate.
10
Interfaţa revine la modul Quick-BrowZer şi este afişat
elementul selectat.
şi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, redarea începe.
Pentru a renunţa la modul Jump (Salt)
Apăsaţi butonul (BACK) sau pe cel (SEEK) –.
Căutarea unei piste ascultând
pasaje ale pistelor
– ZAPPIN™
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje din
fiecare pistă de pe CD sau de pe dispozitivul USB, puteţi
căuta o anumită pistă pe care doriţi să o ascultaţi.
Modul ZAPPIN este adecvat pentru căutarea unei piste în
modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie repetitivă.
Buton de selecţie
3%%+
3 /52 # %
-/$ %
053(%.4%2
(BACK)
ZAP
Pistă
:!0
2
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
3%,%#4
Apăsaţi (ZAP) în cursul redării.
După ce pe ecran apare indicaţia “ZAPPIN”, redarea
începe cu un pasaj din următoarea pistă.
Pasajul este redat o anumită perioadă de timp, stabilită,
după care se aude un clic şi începe redarea următorului
pasaj.
ATENŢIE
:!0
3%%+
Fixarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE) până
/&&
1
Radio
Pasajul din fiecare pistă care
va fi redat în modul ZAPPIN.
Apăsaţi butonul de selecţie sau pe cel (ZAP)
când se ajunge la redarea pistei dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei selectate,
de la început.
Pentru căutarea unei alte piste folosind din nou modul
ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
Observaţii
• Puteţi selecta durata unui pasaj de 6 sec./ 9 sec./
30 sec. (pag. 18). Nu puteţi selecta pasajul care să
fie redat dintr-o pistă.
• Apăsaţi (SEEK) –/+ sau (1) / (2) (ALBM
–/+) în modul ZAPPIN pentru a omite o pistă sau
un album.
• Apăsarea butonului
(BACK) va confirma
totodată pista care va fi redată.
2
3
4
ce
este afişată indicaţia “TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod repetat
butonul (MODE). Puteţi alege dintre FM1, FM2,
FM3, MW sau LW.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de selecţie.
Va fi afişat meniul de configurare.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişată indicaţia “BTM“.
Apăsaţi (SEEK) +.
Aparatul va memora posturile de radio în ordinea
frecvenţelor şi le va aloca butoane numerotate.
La terminarea operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Fixarea manuală în memorie
După ce aţi făcut acordul pe frecvenţa unui post
pe care doriţi să îl fixaţi în memorie, apăsaţi
şi menţineţi apăsat unul dintre butoanele
numerotate (între (1) şi (6)) până ce este afişată
indicaţia “MEM“.
Notă
• Dacă asociaţi unui post un buton numerotat deja alocat,
vechea frecvenţă va fi înlocuită cu cea actuală.
Observaţie
• La fixarea unui post de radio RDS, este memorat şi
reglajul AF/TA (pag. 12).
Recepţionarea unui post fixat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi un
buton numerotat (de la (1) la (6)).
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi apăsaţi (SEEK) –/+ pentru a căuta un post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când aparatul
detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
11
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului dorit,
apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) –/+ pentru a
localiza cu aproximaţie frecvenţa, apoi apăsaţi în mod
repetat butonul (SEEK) –/+ pentru a realiza acordul
fin (reglaj manual).
RDS
Prezentare generală
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile, în cazul
în care semnalul radio este prea slab sau dacă postul
recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până ce
apare reglajul dorit.
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de date
radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriu-zis, şi un
semnal de informaţie digitală, care nu se aude.
Selectaţi
Pentru
AF-ON
Elementele afişajului
AF, TA-ON
a activa AF şi a dezactiva TA.
a activa TA şi a dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
TA-ON
AF, TA-OFF
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
A TA/TP*1
B Banda de frecvenţe, Funcţia
C Frecvenţa*2 (denumirea serviciului pentru program),
numărul prestabilit, ceasul, datele RDS.
*1 Indicaţia “TA“ clipeşte pe durata recepţionării de
informaţii legate de trafic, iar cea “TP” se aprinde
când este recepţionat un astfel de post.
*2 Pe durata recepţiei unui post RDS, în stânga indicaţiei
de frecvenţă este afişat un asterisc“*“.
Pentru a schimba elementele C afişate, apăsaţi (DSPL).
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii RDS,
după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe cea mai puternică
frecvenţă a postului din reţea. Folosind această funcţie,
puteţi asculta continuu acelaşi program şi nu sunteţi
nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe parcursul unei
călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi programele
de trafic. Orice informaţie/program recepţionat va
întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
12
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/TA.
Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai posturile
RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual, puteţi
prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu reglajele
AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM sau
în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REG
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la o
anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un alt
post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post regional,
alegeţi opţiunea “REG-OFF” la configurare, în timpul
recepţiei FM (pag. 18).
Notă
• Această funcţie nu funcţionează în Marea Britanie şi în
alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi un buton
numerotat (între (1) şi (6)) asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post
local, într-un interval de 5 secunde. Repetaţi această
procedură până ce este recepţionat un post local.
Alegerea PTY
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA) (PTY) în
timp ce recepţionaţi un post FM.
CD
Elementele afişajului
A Sursă
B Denumirea pistei*1, Disc/numele artistului*1, Numele
artistului*1, Numărul albumului*2, Denumirea
albumului*1, Numărul pistei/ Durata de redare scursă,
Ceas.
*1 Sunt afişate informaţii legate de CD TEXT, MP3/
WMA / AAC.
Denumirea tipului curent de program apare dacă postul
transmite date PTY.
2
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) (PTY) până
ce este afişat tipul de program dorit.
3
Apăsaţi (SEEK) -/+.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIR (noutăţi în afaceri), INFO
(informaţii), SPORT (sport), EDUCATE (programe
educaţionale), DRAMA (teatru), CULTURE (programe
culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi),
POP M (muzică pop), ROCK M (muzică rock), EASY
M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică de divertisment),
CLASSICS (muzică clasică), OTHER M (alt gen de
muzică), WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN (programe pentru copii), SOCIAL A
(programe sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL (turistice),
LEISURE (divertisment), JAZZ (muzică jazz),
COUNTRY (muzică country), NATION M (muzică
populară), OLDIES (melodii mai vechi), FOLK M
(muzică folk), DOCUMENT (programe documentare)
*2 Numărul albumului este afişat numai la schimbarea
albumului.
Pentru a schimba elementele B afişate, apăsaţi (DSPL).
Observaţie
• Elementele afişate diferă în funcţie de tipul discului, de
formatul de înregistrare şi de reglaje.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 Pe durata redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişat
modul de redare dorit.
Alegeţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
în mod repetat un album.
ALBUM*
SHUF ALBUM* în mod aleatoriu un album
în mod aleatoriu un disc.
SHUF DISC
* La redarea de fişiere MP3/ WMA/ AAC.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi “
OFF“ sau “SHUF OFF“ .
Notă
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Reglajul CT
1 Alegeţi “CT-ON“ în timpul reglajelor (pag.17).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă este
recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin serviciul
CT şi ora actuală.
13
Dispozitive USB
Elementele afişajului
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa Mass
Storage) şi MTP (Protocolul de Transfer Media)
compatibile cu standardul USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3), WMA
(.wma) şi AAC (.m4a).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a datelor
de pe dispozitivul USB.
Notă
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi motorul. În
funcţie de acest dispozitiv, pot apărea disfuncţionalităţi
sau deteriorări ale acestuia dacă este cuplat înainte de
pornirea motorului.
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa
corespunzătoare.
Când folosiţi un cablu, utilizaţi-l pe cel furnizat
împreună cu dispozitivul USB conectat.
Începe redarea.
Pentru a începe redarea în cazul în care dispozitivul
USB este deja conectat, apăsaţi în mod repetat butonul
(SOURCE) până ce este afişată indicaţia “USB“.
Apăsaţi (OFF) pentru a opri redarea.
Decuplarea dispozitivului USB
1 Opriţi redarea materialului de pe dispozitivul USB.
2 Detaşaţi dispozitivul USB.
Dacă acesta este decuplat în timpul redării datelor pe
care le conţine, este posibil ca dispozitivul USB să se
deterioreze.
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea grele,
care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot cauza o
întrerupere a conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de pe
un dispozitiv USB, deoarece datele audio se pot
deteriora.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB
prin intermediul unui hub USB.
14
A Sursă
B Denumirea pistei, Numele artistului, Numărul
albumului*, Numele albumului, Numărul pistei /
Durata scursă de redare, Ceas.
* Numărul albumului este afişat numai când este schimbat
albumul.
Pentru a parcurge elementele B afişate, apăsaţi
(DSPL).
Note
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, vizitaţi adresa site-ului de asistenţă.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 128
– fişiere (piste) : 500.
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată la soare,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil
să treacă mai mult timp până la începerea redării.
• Este posibil ca fişierele DRM (Gestionarea digitală a
drepturilor) să nu fie redate.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil
să nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri de fişiere
MP3/WMA/AAC :
– compresie cu pierderi reduse (lossless)
– protejate la copiere.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişat
modul dorit.
Selectaţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetitiv o pistă.
ALBUM
în mod repetitiv un album.
SHUF ALBUM
în mod aleatoriu un album.
SHUF DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
După 3 secunde, reglajul se încheie.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
iPod
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu iPod-ul dvs.,
citiţi secţiunea “Despre iPod” de la pagina 20 sau vizitaţi
adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod” este
folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui iPod şi
ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care este altfel
specificat în text sau în ilustraţii.
Redarea de la iPod
Înainte de a conecta un iPod, reduceţi volumul sonor al
acestui aparat.
1
Conectaţi dispozitivul iPod la terminalul
USB prin intermediul cablului cu conector de
cuplare şi cu mufă USB.
3
Reglaţi volumul sonor.
Apăsaţi (OFF) pentru a opri redarea.
Decuplarea dispozitivului iPod
1 Opriţi redarea cu dispozitivul iPod.
2 Detaşaţi iPod-ul.
Precauţii relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB, volumul
sonor al telefonului va fi reglat chiar de către iPhone.
Pentru a evita creşterea bruscă a volumului după
efectuarea unui apel, nu măriţi volumul acestui aparat în
cursul unei convorbiri telefonice.
Note
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării de la iPod,
deoarece se pot deteriora datele.
• Acest aparat nu poate recunoaşte un iPod prin
intermediul unui hub USB.
Observaţii
• Când cheia de contact este pusă în poziţia AAC şi
aparatul este pornit, iPod-ul se va reîncărca.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării, pe
ecranul acestui aparat apare indicaţia “NO DEV”.
Modul reluare
Dispozitivul iPod va porni automat, iar pe ecranul
iPod-ului interfaţa va apărea, ca mai jos.*
Când iPod-ul este cuplat la conectorul de cuplare, modul
acestui aparat se modifică, acesta trecând la reluarea
redării, în modul stabilit la iPod.
În modul reluarea redării, nu vor funcţiona butoanele
următoare :
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Elementele afişajului
Observaţie
• Vă recomandăm să conectaţi cablul USB RC-100IP (nu
este furnizat) la conectorul de cuplare.
Începe automat redarea pistelor de la iPod din punctul
unde s-a oprit anterior. Dacă este deja conectat un
iPod, pentru a porni redarea, apăsaţi de mai multe ori
butonul (SOURCE), până ce apare indicaţia “USB”.
(Când este recunoscut iPod-ul, pe ecran apare indicaţia
“IPD”).
* Dacă, ultima dată, la iPod a avut loc redarea folosind
comanda pasageră, aceasta nu va fi afişată.
2
Apăsaţi (MODE) pentru a selecta modul de
redare.
Modurile se vor succeda astfel :
RESUMING T ALBUM T TRACK T
PODCAST* T GENRE T PLAYLIST T
ARTIST
* Este posibil să nu apară în cazul reglajului iPod.
A Indicaţia sursei (iPod)
B Denumirea pistei, Numele artistului, Denumirea albumului, Numărul pistei/ Durata de redare scursă, Ceas.
Pentru a schimba elementele B afişate, apăsaţi (DSPL).
Observaţie
• Când se modifică albumul / podcast-ul / genul / artistul/
lista de redare, numărul elementului respectiv este
afişat pentru un moment.
Notă
• Unele litere stocate la iPod nu vor fi corect afişate.
15
Configurarea modului de
redare
1 Apăsaţi (MODE) în cursul redării.
Modurile se vor succeda astfel :
ALBUM T TRACK T PODCAST* T GENRE
T PLAYLIST T ARTIST
* Este posibil să nu apară în cazul reglajului iPod.
Omiterea albumelor, fişierelor podcast,
genurilor muzicale, listelor de redare şi
artiştilor
Pentru
a omite
Apăsaţi
(1)/ (2) (ALBM -/+)
[apăsaţi o dată pentru fiecare]
a omite în mod (1)/ (2) (ALBM -/+)
continuu
[menţineţi apăsat pentru a ajunge în
punctul dorit]
Redarea repetitivă şi aleatorie
1
În cursul redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişată
varianta dorită.
Selectaţi
TRACK
Pentru redarea
în mod repetitiv o pistă.
ALBUM
în mod repetitiv un album.
PODCAST
în mod repetitiv un fişier.
ARTIST
în mod repetitiv un artist.
PLAYLIST
în mod repetitiv o listă.
GENRE
în mod repetitiv un gen.
SHUF ALBUM
în mod aleatoriu albume.
SHUF PODCAST
aleatorie a fişierelor podcast.
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
în mod aleatoriu piesele
artiştilor.
în mod aleatoriu o listă.
SHUF GENRE
în mod aleatoriu un gen.
SHUF DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
După 3 secunde, reglajul este complet.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
16
Acţionarea directă a unui
iPod – Comanda pasageră
Puteţi acţiona un iPod conectat direct la conectorul de
cuplare.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE)
în cursul redării.
Este afişat mesajul “MODE IPOD” şi veţi putea
acţiona direct iPod-ul.
Pentru a schimba elementul afişat
Apăsaţi (DSPL).
Elementele afişate se succed după cum urmează :
Denumirea pistei T Numele artistului T Denumirea
albumului T MODE IPOD T Ceas
Pentru a
pasageră
părăsi
modul
comandă
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE).
Va apărea indicaţia “MODE AUDIO” şi modul de redare
se va schimba, devenind “RESUMING”.
Note
• Volumul poate fi reglat numai de la această unitate.
• Dacă este părăsit acest mod, reglajul de redare
repetitivă va fi oprit.
Alte funcţii
Modificarea reglajelor de
sunet
“MID” (frecvenţe medii) sau “HI” (frecvenţe
înalte).
4 Folosiţi butonul rotativ pentru a alege
valoarea parametrului selectat.
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 dB , de la -10 dB
la +10 dB.
Ajustarea parametrilor sunetului
1 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
2
3
până ce este afişat elementul de reglaj dorit.
Folosiţi butonul rotativ pentru a regla
elementul selectat.
Apăsaţi
(BACK)
Reglajul se încheie şi afişajul revine la starea normală
de redare/recepţie.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
EQ3
Alege curba egalizorului pentru 7 genuri muzicale.
LOW*1, MID*1, HI*1 (pagina 17)
BAL (Balans)
Ajustează balansul dintre difuzoarele din dreapta şi
cele din stânga.
FAD (Gradare)
Ajustează nivelul relativ între difuzoarele frontale şi
cele din spate.
SUB*2 (volumul sonor pentru subwoofer)
Ajustează volumul subwoofer-ului.
AUX*3 (nivelul AUX)
Ajustează volumul pentru fiecare echipament auxiliar
conectat : între “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
A cest reglaj elimină necesitatea de a mai regla
nivelul volumului între surse.
5
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a ajusta curba
egalizorului.
Pentru a reveni la reglajul din fabrică, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul de selecţie înainte ca reglajul
să se fi încheiat.
Apăsaţi
(BACK)
Reglajul se încheie şi afişajul revine la modul normal
de redare/recepţie.
Observaţie
• Şi alte tipuri de egalizoare pot fi reglate.
Configurarea opţiunilor- SET
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de configurare.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişat elementul dorit.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
valoarea dorită (de exemplu “ON“ - activ sau
“OFF“ - inactiv).
4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Alegerea făcută este memorată şi afişajul revine în
modul normal de redare/recepţie.
Notă
• Elementele afişate diferă în funcţie de sursă şi de
reglajele efectuate.
*1 Când este activată funcţia EQ3.
*2 Când ieşirea audio este “SUB-OUT” (pag. 17).
*3 Când este activată sursa AUX.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ3
CT (Indicaţie temporală) (pag. 12, 13).
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ3“ vă permit să realizaţi
propria dvs. curbă de egalizare.
AUX-A*1 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”, “OFF” (pag. 18).
1
2
3
Alegeţi sursa, apoi apăsaţi în mod repetat
butonul de selecţie pentru a alege “EQ3“.
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
“CUSTOM“.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişate “LOW” (frecvenţe joase),
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 6)
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
A.OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit interval
de timp de la apăsarea butonului : “NO” (nu), “30S”
(după 30 secunde), “30M” (după 30 minute) sau
“60M” (după 60 de minute)”.
17
SUB/REAR*1 (subwoofer/amplificator)
Comută ieşirea audio : “SUB-OUT” (subwoofer),
“REAR-OUT” (amplificator).
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”, “OFF”.
DIM (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului “ON”, “OFF”.
M.DSPL (Afişaj în mişcare)
Selectează modul Motion Display (afişaj în mişcare).
– “SA” : prezintă elemente mobile şi analizor
spectral.
– “OFF” : dezactivează afişajul în mişcare.
A.SCRL (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă automat
ecranul, pentru a putea fi citite : “ON”, “OFF”.
LOCAL (Mod de căutare local)
– “ON” : sunt depistate numai posturile de radio cu
semnal puternic.
– “OFF” : acord obişnuit pe frecvenţe.
MONO*2 (Modul monofonic)
Selectaţi modul de recepţie mono pentru a ameliora recepţia posturilor FM cu semnal slab : “ON”, “OFF”.
REG*2 (Regional) (pag. 12).
Z.TIME (Perioada Zappin)
Selectează perioada de redare pentru funcţia ZAPPIN
– “Z-TIME-1 (cca. 6 sec.)”, “Z.TIME-2 (cca. 9 sec.)”,
“Z.TIME-3 (cca. 30 sec.)”.
LPF*3 (Filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
subwoofer : “OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Filtru trece-jos Normal/Invers)
Selectează faza când este activă opţiunea LPF :
“NORM”, “REV”.
HPF (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a se obţine
un sunet clar la nivele reduse ale volumului sonor :
“ON”, “OFF”.
BTM (pag. 11)
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Când este recepţionat un post FM.
*3 Când ieşirea audio aleasă este “SUB-OUT”.
18
Echipamente opţionale
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil opţional
la mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo) a aparatului,
urmată de simpla alegere a sursei, puteţi asculta sonorul
prin difuzoarele autoturismului dvs. Nivelul volumului
sonor poate fi reglat astfel încât să compenseze orice
diferenţă dintre acest aparat şi dispozitivul audio portabil.
Urmaţi procedura de mai jos :
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
!58
!58
Cablu de conectare* (nu este furnizat)
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă de cilindrică dreaptă.
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul fiecărui
dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE) în mod repetat, până ce
este afişat mesajul “AUX“.
Apare mesajul “AUX FRONT IN“.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio portabil la un
nivel moderat al volumului sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
5 Reglaţi nivelul de intrare (pag. 17).
Butonul de comandă rotativ RM-X4S
Ataşarea etichetei
Ataşaţi eticheta indicatoare în funcţie de poziţia în care
veţi monta butonul de comandă.
Identificarea comenzilor
Secţiunile butonului de comandă rotativ au aceleaşi funcţii
ca şi butoanele corespunzătoare ale acestui aparat.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce umezeala se
evaporă. În caz contrar aparatul nu va funcţiona în mod
corespunzător.
Următoarele secţiuni ale butonului de comandă rotativ
necesită un mod de operare diferit de acela al butoanelor
aparatului.
• Buton ATT (atenuare)
Pentru a atenua sunetul. Pentru a renunţa la nivelul
anterior, apăsaţi din nou acest buton.
• Comanda PRESET/DISC*
CD/USB : Acelaşi rol cu (1)/(2) (ALBM-/+) al acestui aparat (apăsaţi şi rotiţi).
Radio : Pentru a recepţiona posturi de radio fixate în memorie (apăsaţi şi rotiţi).
• Comandă VOL (volum)
Acelaşi rol ca şi butonul rotativ al aparatului (rotiţi).
• Comanda SEEK/AMS
Acelaşi rol cu (SEEK)-/+ al acestui aparat (rotiţi, sau
rotiţi şi menţineţi).
• Buton DSPL (afişaj)
Pentru a schimba elementele afişate.
* Nu este disponibil pentru acest aparat.
Schimbarea sensului de acţionare
Direcţia de acţionare a butonului de comandă rotativ este
stabilită din fabrică, aşa cum este indicat în imaginea de
mai jos.
Pentru a creşte
Pentru a descreşte
Dacă doriţi să montaţi butonul de comandă rotativ în
partea dreaptă a volanului, puteţi inversa sensul de
acţiune.
1 În timp ce apăsaţi butonul VOL, apăsaţi şi menţineţi
apăsat (SEL) .
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste aparat
sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau la
surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe
de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării
discurilor care corespund standardului
Compact Disc (CD). Discurile duale şi cele de muzică
la codarea cărora au fost folosite tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu corespund standardului CD
şi de aceea este posibil să nu poată fi redate de acest
aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă
încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă de
inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se poate
deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă începe cu o
sesiune CD-DA, va fi recunoscut ca disc CD-DA, iar
restul sesiunilor nu vor fi redate.
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R / CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai puţine, dacă
denumirile de fişiere/ directoare conţin prea multe
caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier : 32 (Joliet) sau 64
(Romeo).
19
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de muzică,
înregistrate în format CD sau MP3 corespunzător
standardului ISO 9660 Level 1 / Level 2, Joliet/
Romeo sau cu sesiune multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA / AAC
MP3/WMA/
AAC
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Director (album)
Fişier MP3/WMA/
AAC (pistă)
Despre fişierele iPod
• Acest aparat se poate conecta la următoarele tipuri de
iPod:
– iPod touch
– iPod classic
– iPod cu video*
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)
– iPhone şi iPhone 3G
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod înainte
de a le utiliza.
* Comanda pasageră nu este disponibilă pentru iPod
nano (prima generaţie) sau iPod cu video
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) înseamnă că un
accesoriu electronic a fost special creat pentru a se
conecta la iPod şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
• “Works with iPhone” (funcţionează cu iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special creat pentru a
se conecta la iPhone şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea acestuia
cu standardele privind siguranţa şi cu regulamentele în
vigoare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de aparatul
dvs. care nu sunt explicate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
20
Întreţinere
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Siguranţă (10A)
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pagina 7) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
Demontarea aparatului
1 Scoateţi rama de siguranţă.
1 Detaşaţi panoul frontal (pag. 7).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini ale
ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
2 Scoateţi aparatul din locaş.
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
21
Specificaţii
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : mufă de antenă Frecvenţa intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 mV,
LW : 45 mV
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 500 mA
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
(conectori cu sigilare de siguranţă)
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (faţă, sub/spate, comutabil)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de putere
Intrări :
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Terminal de intrare al comenzii de la distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Terminal de intrare pentru semnalul USB
Reglaje de ton :
Başi : ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Medii : ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Înalte : ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm
22
Dimensiuni de montaj : cca. 182 × 53 × 162 mm
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă card RM-X151 (1) Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Buton rotativ de comandă : RM-X4S
Cablu USB pentru conectare la iPod : RC-100IP
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele din
accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi acestuia
informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi.
• La anumite plăci cu circuite imprimate nu
au fost folosiţi inhibitori de combustie cu
halogeni.
• La carcase nu au fost folosiţi inhibitori de
combustie cu halogeni.
• Pentru amortizarea şocurilor este folosit
ambalaj de hârtie.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi următoarea
adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT sau cea Telefon ATT
(când cablul de interfaţă al telefonului maşinii este
conectat la cablul ATT).
• Poziţia comenzii de gradare “FAD” nu este reglată
pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 17).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se aude zgomot
când este schimbată poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe modul
demonstrativ.
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de 5
minute, când este aleasă varianta “DEMO-ON”,
începe prezentarea demonstrativă.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 17).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în fereastra
de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“DIM-ON” (pag. 17).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 21).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie inversă
sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW care nu
este unul audio (pag. 19).
Nu pot fi redate fişiere MP3 / WMA / AAC.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu versiunea
MP3 / WMA / AAC. Pentru detalii legate de discurile
şi formatele compatibile, vizitaţi site-ul de internet
pentru asistenţă.
Durează mai mult timp până ce începe redarea
fişierelor MP3 / WMA /AAC decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este posibil ca
acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “A.SCRL” s-a ales varianta “OFF”.
T Alegeţi “A.SCRL-ON” (pag. 18).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de 45°
într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
Butoanele de acţionare nu funcţionează. Nu este scos discul din aparat.
• Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu)
la cablul de alimentare pentru amplificatorul
antenei maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o antenă
FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu este
corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent: alegeţi
varianta “LOCAL-ON” (pag. 18)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui post de
radio : alegeţi varianta “LOCAL-OFF” (pag. 18).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 18).
Un program FM difuzat stereo se aude mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO-OFF” (pag. 18).
23
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 12).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 12).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Redare USB
Nu puteţi reda piese prin intermediul unui hub
USB.
• Acest aparat nu recunoaşte dispozitive USB prin
intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate pistele.
• Dispozitivul USB nu funcţionează.
T Reconectaţi-l.
Durează mai mult timp până ce începe redarea
pieselor de la dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere organizate
într-o structură arborescentă complicată.
Este emis un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost decuplat dispozitivul USB.
T Înainte de decuplarea dispozitivului USB, aveţi
grijă să opriţi redarea pentru a proteja datele.
Sonorul este intermitent.
• Sonorul poate fi intermitent la viteze de transfer mai
mari de 320 kbps.
Afişaje de eroare / Mesaje
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv USB.
T Aşteptaţi până ce se încheie confirmarea
conexiunii.
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut automat.
T Reconectaţi dispozitivul USB.
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare al
acestui model şi verificaţi conexiunea.
HUB NO SUPRT (Nu se acceptă hub)
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile USB.
L. SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul
depistării automate a posturilor.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de radio
curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui program.
Aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Identificare de program) (apare
mesajul “PI SEEK”).
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectat (SOURCE) fără a fi conectat un
dispozitiv USB. Un dispozitiv USB sau un cablu
USB a fost decuplat în cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul USB.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere de
muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere
de muzică.
24
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei / numele
artistului nu sunt notate pe pistă.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio TP
disponibile.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de eroare
rămâne pe ecran, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi sursa
apăsând butonul (SOURCE).
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul USB
este deteriorat sau că este conectat unul care nu
este acceptat.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de piste şi de
album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea
va începe automat. În funcţie de structura
informaţiilor de pe disc, poate dura mai mult de
un minut până la începerea redării.
RESET (iniţializare)
• Echipamentul de redare a CD-urilor, încărcătorul de
discuri sau dispozitivul USB nu pot fi acţionate din
cauza unei probleme.
T Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi site-ul de
internet destinat asistenţei pentru clienţi.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi ajuns
la începutul sau la sfârşitul discului şi nu mai puteţi
continua redarea.
“
”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza problemelor de
redare a compact discurilor, aveţi grijă să aduceţi cu dvs.
şi discul la care aţi constatat problemele.
http://www.sony.ro/
Download PDF

advertising