Sony | CDX-GT660UV | Sony CDX-GT660UV CD/MP3 player auto rabatabil cu USB pentru WALKMAN®, iPod/iPhone Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/ MW/ LW
- Player CD
Manual de instrucţiuni
Pentru a renunţa la prezentarea demonstraţiei
(DEMO), citiţi pagina 6.
CDX-GT660UV
Fabricat în : Thailanda
© 2011 Sony Corporation
RO
Aveţi grijă să montaţi aparatul în bordul
maşinii, din motive de siguranţă. Pentru
instalare şi conectare consultaţi manualul de
instalare / conectare ce v-a fost furnizat.
Această etichetă se află în partea de jos a
carcasei.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075, Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată
în documentele separate pentru service sau
garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriţi să
îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
ZAPPIN şi Quick-BrowZer sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS şi
sigla asociată sunt mărci
comerciale ale Sony
Corporation.
SensMe şi sigla asociată sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Note privind bateria cu litiu
Nu expuneţi bateria la căldură excesivă cum ar
fi radiaţiile solare directe, focul sau alte surse
similare.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Tehnologia de identificare a muzicii şi a datelor
asociate este furnizată de către Gracenote®.
Gracenote este standardul industrial în
tehnologia de identificare a muzicii şi a
furnizării conţinutului aferent. Pentru mai multe
informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul :
www.gracenote.com
Datele referitoare la muzică, video, CDuri, discuri Blu-ray şi DVD-uri provin de la
Gracenote, Inc., copyright © 2000, Gracenote.
Gracenote Software, copyright © din 2000 în
prezent, Gracenote. Acestui produs şi serviciu
le sunt asociate unul sau mai multe patente
deţinute de Gracenote. Consultaţi site-ul
Gracenote pentru a obţine lista neexhaustivă a
patentelor respective.
Gracenote, CDDB, MusicID, Media VOCS,
siglele Gracenote şi “Powered by Gracenote“
sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale
înregistrate ale Gracenote în Statele Unite sau/
şi în alte ţări.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 25). Aparatul se va
opri complet, în mod automat, după perioada
de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media şi siglele asociate sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft
Corporation din Statele Unite şi/ sau alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi
de proprietate intelectuală deţinute de Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia acestor
tehnologii în afara acestui produs este interzisă,
fără a deţine licenţă Microsoft.
iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano şi iPod
touch sunt mărci de comerţ ale Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
Apple, Macintosh şi iTunes sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
Anularea modului DEMO ............................... 6
Potrivirea ceasului ........................................... 6
Detaşarea panoului frontal .............................. 6
Ataşarea panoului frontal ........................... 6
Amplasarea butoanelor
Unitatea de bază ......................................... 7
Telecomanda RM-X211 ............................. 9
Radio
Stocarea în memoria aparatului şi recepţia
posturilor de radio ...................................... 10
Stocarea automată în memorie – BTM .... 10
Stocarea manuală în memorie .................. 10
Recepţionarea unui post stocat ................. 10
Acordul automat ....................................... 10
RDS ............................................................... 10
Prezentare generală .................................. 10
Reglaje pentru AF (Frecvenţe alternative)
şi TA (Anunţuri despre trafic) ................ 11
Alegerea PTY (Tipuri de program) .......... 11
Reglajul CT (Temporal) ........................... 12
CD
Redarea unui disc ......................................... 12
Dispozitive USB
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB .... 13
Elementele afişajului ................................ 13
Ascultarea muzicii în funcţie de dispoziţia dvs.
– SensMeTM ................................................ 14
Instalarea “SensMe™ Setup” şi “Content
Transfer” pe calculatorul dvs.................14
Înregistrarea unui dispozitiv USB folosind
“SensMe™ Setup”.................................14
Transferul pistelor la un dispozitiv USB,
folosind “Content Transfer” ..................14
Redarea pistelor de pe canale
– Canale “SensMe™”............................14
4
iPod
Redarea de la iPod ........................................ 16
Omiterea albumelor, fişierelor, elementelor
podcast, genurilor muzicale, listelor de
redare şi artiştilor ................................... 16
Acţionarea directă a unui iPod
– Comanda realizată de către pasageri ....... 17
Căutarea şi redarea pistelor
Redarea pistelor în diverse moduri ............... 17
Căutarea unei piste după denumirea acesteia
– Quick-BrowZer™ ................................... 18
Căutare omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)................................. 18
Căutare după ordinea alfabetică
– Căutare alfabetică .................................. 19
Căutarea unei piste prin ascultarea unor
pasaje ale pistelor – ZAPPIN™ ................. 19
Modificarea iluminării
Modificarea culorii afişajului şi a butoanelor
– Sistem de iluminare cu dinamică de culoare . 20
Personalizarea culorii afişajului şi a
butoanelor – Culori personalizate.......... 20
Reglaje avansate de culoare .......................... 21
Sincronizarea canalelor SensMe™
– Culoarea pentru Canale “SensMe™” .... 21
Modificarea culorii la sincronizarea
sunetului – Sincronizare sonoră ............ 21
Afişarea în culori deschise – Meniul alb .. 21
Efectul de pornire – Alb de pornire .......... 21
Reglaje de sunet şi Meniul de
configurare
Modificarea reglajelor de sunet ....................22
Ajustarea parametrilor sunetului ..............22
Funcţii speciale pentru sunet – Motor de sunet
avansat ........................................................22
Selectarea calităţii sunetului
– Presetare EQ7 ........................................22
Personalizarea curbei egalizorului
– Reglaje EQ7 .........................................23
Optimizarea sunetului prin aliniere
temporală
– Poziţia de audiţie ..................................23
Ajustarea poziţiei de audiţie .....................24
DM+ avansat ............................................24
Utilizarea ca subwoofer a boxelor din
partea din spate – Intensificare başi
spate .......................................................24
Ajustarea elementelor de configurare ..........25
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie ....................................... 35
Echipament folosit în ilustraţii
(nu este furnizat) ........................................ 35
1 Lista părţilor ............................................ 35
2 Exemple de conectare ............................. 36
3 Diagrama conexiunilor ............................ 37
Avertizare ...............................................39
Măsuri de precauţie .......................................40
Ajustarea unghiului de montare .............40
4 Detaşarea ramei de protecţie şi a
suportului.................................................. 40
5 Exemplu de montare ............................... 41
6 Detaşarea şi ataşarea panoului frontal ..... 41
Pentru detaşare .......................................41
Pentru ataşare .........................................41
Avertizare pentru cazul în care cheia de
contact a maşinii dvs. nu are poziţia ACC . 42
Înlocuirea siguranţei...................................... 42
Diagrama conexiunilor de alimentare ........... 42
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Echipamente audio auxiliare ......................... 26
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ....................................... 27
Note privind discurile ............................... 27
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/AAC ................................. 27
Despre iPod .............................................. 28
Întreţinere ...................................................... 28
Specificaţii..................................................... 29
Soluţionarea problemelor .............................. 31
Afişaje de eroare / Mesaje ............................. 33
5
Punerea în funcţiune
Anularea modului DEMO
Detaşarea panoului frontal
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative
ce apare în timpul opririi.
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat,
pentru a preveni furtul.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
1
2
Rotiţi butonul de comandă până
ce apare indicaţia “DEMO”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF).
Aparatul se opreşte.
2 Apăsaţi butonul (OPEN).
3 Glisaţi panoul frontal spre dreapta,
apoi trageţi uşor în afară capătul din
partea stângă a acestuia.
alege “DEMO-OFF”, apoi apăsaţi-l.
Configurarea se încheie.
4
Apăsaţi
(BACK).
Interfaţa revine la modul obişnuit de redare/
recepţie.
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24
de ore.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Va apărea interfaţa de reglaj.
2 Rotiţi butonul de comandă, până ce
apare mesajul “CLOCK-ADJ“, apoi
apăsaţi-l.
Indicaţia orei va începe să clipească.
3
4
Acţionaţi butonul de comandă,
pentru a potrivi ora şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi
butonul (SEEK) -/+.
După stabilirea minutelor, apăsaţi
butonul de selecţie.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul
porneşte.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF
fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă
de avertizare timp de câteva secunde. Alarma
se va auzi doar dacă amplificatorul încorporat
este utilizat.
Notă
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură
ridicată sau umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în
maşina parcată sau pe bord, ori în partea din
spate a maşinii.
Ataşarea panoului frontal
Plasaţi orificiul A al panoului frontal pe axul
B al aparatului, apoi împingeţi uşor partea
stângă spre interior.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL).
Apăsaţi (SOURCE/OFF) de la aparat (sau
introduceţi un disc) pentru a acţiona aparatul.
6
Amplasarea butoanelor
Unitatea de bază
Această secţiune conţine instrucţiuni despre
amplasarea butoanelor şi operaţiile de bază.
Panoul frontal detaşat
1 Butoane SEEK+/–
Radio:
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă
(apăsaţi); pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD / USB :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a
omite mai multe piste succesive (apăsaţi,
apoi apăsaţi încă odată în secunda următoare
şi menţineţi apăsat) ; pentru a derula rapid
înapoi/înainte o pistă (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
SensMe™ :
Pentru a omite piste (apăsaţi); pentru a
derula rapid înapoi/înainte o pistă (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
2 Buton SOURCE / OFF
Apăsaţi acest buton pentru a porni
alimentarea/ a schimba sursa de semnal
(Radio/CD/USB/SensMe™*1/AUX).
• Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
• Apăsaţi mai mult de 2 secunde pentru a
opri alimentarea şi pentru a opri afişajul.
3 Butonul (căutare) pag. 18
Apăsaţi pentru a intra în modul de căutare
rapidă Quick-BrowZer™.
7
4 Buton de comandă / de selecţie
pag. 22, 25
Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru
a alege un element de reglaj (apăsaţi şi
rotiţi).
5 Senzorul telecomenzii
6 Fereastra de afişare
7 Buton OPEN (deschidere) pag. 6, 12
8 Mufa USB pag. 13, 14, 16
9 Butonul (BACK)/MODE pag. 10, 17
Apăsaţi pentru : a reveni la interfaţa afişată
anterior / a selecta banda de frecvenţe radio
(FM/MW/LW).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru : a intra /
părăsi modul de comandă de către pasageri.
0 Buton ZAP pag. 19
Pentru a intra în modul de ZAPPIN™.
qa Butonul COLOR pag. 20
Pentru a alege culorile prestabilite (apăsaţi);
pentru a înregistra un set de culori
personalizate (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
qs Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) / PTY (tipul
emisiunii) pag. 11
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a
selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
qd Butoane numerotate
Radio:
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD /USB/SensMe™ :
(1)/(2) : ALBUM v/V (în timpul redării
unui fişier MP3/WMA/AAC)
Pentru a omite albume/schimba
canalele SensMe™ (apăsaţi); pentru
a omite în mod continuu albume
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
(3) : REP*2 pag. 17
(4) : SHUF pag. 17
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare.
Apăsaţi încă o dată pentru a relua
redarea.
qf DSPL (afişaj) / SCRL (defilare)
pag. 10, 12, 13, 16
Pentru schimbarea elementelor afişate
(apăsaţi); pentru parcurgerea elementelor
afişate (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
qg Mufa de intrare AUX pag. 26
qh Butonul Z (eject)
Folosit pentru a scoate discul.
qj Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus),
începe redarea.
*1 Atunci când este conectat un dispozitiv USB
reglat pentru funcţia SensMe™.
*2 Acest buton are un punct tactil.
Notă
• Atunci când aparatul este oprit şi afişajul
este stins, acesta nu poate fi acţionat cu
telecomanda decât dacă apăsaţi mai înainte
butonul (SOURCE/OFF) al aparatului sau
dacă introduceţi un disc pentru a activa
aparatul.
8
Telecomanda RM-X211
4 Butonul
(BACK)
5 Butonul ENTER
Pentru a aplica un reglaj.
6 Butonul PTY (tip de program)
7 Butonul VOL (volum) +*2 /–
8 Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la
nivelul anterior, apăsaţi încă o dată acest
buton.
9 Butonul MODE
Apăsaţi pentru : a selecta banda de frecvenţe
radio (FM/MW/LW).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru : a intra /
părăsi modul de comandă de către pasageri.
0 Butonul SOUND/MENU (Sunet/
Meniu)
Pentru a introduce reglajul de sunet (apăsaţi);
pentru a accesa meniul (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
Îndepărtaţi folia izolatoare înainte de a folosi
telecomanda.
qa Butonul
(BROWSE - căutare)
qs Butoanele M (+) / m (–)
Pentru a controla funcţiile CD/USB/
SensMe™, în acelaşi mod ca şi cu butonul
(1) / (2) (ALBUM v/V) al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate
cu M m.
qd Butonul DISP/SCRL (parcurgere)
1 Buton OFF
Pentru a opri alimentarea aparatului ; opreşte
sursa.
2 Buton SOURCE
Pentru a porni alimentarea ; pentru a
schimba sursa de semnal (Radio / CD /
USB / SensMe™*1 / AUX).
3 Butoane < (.) / , (>)
Pentru a controla funcţiile Radio / CD /
USB/ SensMe™ în acelaşi mod ca şi cu
butonul (SEEK) –/+ al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate
cu < ,.
qf Butoanele numerotate
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
Pentru ca redarea să facă o pauză, apăsaţi
(6).
*1 Atunci când este conectat un dispozitiv USB
reglat pentru funcţia SensMe™.
*2 Acest buton are un punct tactil.
9
Radio
Stocarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de
conduceţi autovehiculul, folosiţi funcţia BTM
pentru cel mai bun acord, cu scopul de a evita
accidentele.
Stocarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF)
până ce este afişată indicaţia
“TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod
repetat butonul (MODE). Puteţi alege dintre
FM1, FM2, FM3, MW sau LW.
2
3
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Va fi afişat meniul de configurare.
Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “BTM“, apoi
apăsaţi-l.
Aparatul va memora posturile de radio în
ordinea frecvenţelor şi le va aloca butoane
numerice.
Stocarea manuală în memorie
1
În timp ce recepţionaţi un post pe
care doriţi să îl stocaţi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre
butoanele numerice (între (1) şi (6))
până ce este afişată indicaţia “MEM”.
Recepţionarea unui post stocat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi
apăsaţi un buton numeric (de la (1)
la (6)).
10
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi
apăsaţi (SEEK) –/+ pentru a căuta un
post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când
aparatul detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului
dorit, apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) –/+
pentru a localiza cu aproximaţie frecvenţa,
apoi apăsaţi în mod repetat butonul (SEEK)
–/+ pentru a realiza acordul fin (reglaj
manual).
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul
de date radio RDS transmit, pe lângă sunetul
propriu-zis, şi un semnal de informaţie digitală,
care nu se aude.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile
toate funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile,
în cazul în care semnalul radio este prea slab
sau dacă postul recepţionat nu transmite date
RDS.
Pentru a schimba elementele afişate
Apăsaţi (DSPL).
Reglaje pentru AF (Frecvenţe
alternative) şi TA (Anunţuri
despre trafic)
Facilitatea AF face ca recepţia să revină în mod
continuu la postul de radio cu semnalul cel
mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii curente, legate de circulaţie sau
programele legate de trafic (TP) dacă acestea
sunt recepţionate.
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până
ce apare reglajul dorit.
Selectaţi
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF,
TA-OFF
Pentru
a activa AF şi a dezactiva TA.
a activa TA şi a dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REGIONAL
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite
din fabrică pentru acest aparat restricţionează
recepţia la o anumită regiune, astfel încât nu se
va comuta pe un alt post regional cu o frecvenţă
mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post
regional, alegeţi opţiunea “REG-OFF” la
configurare, în timpul recepţiei FM (pag. 25).
Notă
• Această funcţie nu funcţionează în Marea
Britanie şi în alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post
din regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton
numeric acelui post.
Stocarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
1
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele
AF/TA. Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate
numai posturile RDS având aceleaşi reglaje AF/
TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod
manual, puteţi prestabili atât posturi RDS, cât şi
non-RDS cu reglajele AF/TA corespunzătoare
fiecăruia.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui
1
Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de
radio cu BTM sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor
întrerupe automat semnalul transmis de sursa
curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui
anunţ legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în
memorie, fiind aplicat şi următoarelor mesaje
de acest tip, independent de nivelul folosit în
mod curent pentru volumul sonorului.
În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi
un buton numerotat (între (1) şi (6)) asociat
unui post local.
post local, într-un interval de 5 secunde.
Repetaţi această procedură până ce este
recepţionat un post local.
Alegerea PTY (Tipuri de program)
Este afişat tipul de program în curs de
recepţionare, căutând totodată tipul de program
selectat.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA)
(PTY) în timp ce recepţionaţi un post
FM.
Denumirea tipului curent de program apare
dacă postul transmite date PTY.
2
Rotiţi butonul de comandă până ce
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi acest buton.
Aparatul începe să caute o staţie radio care
emite respectivul tip de program.
11
CD
Redarea unui disc
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIRS (noutăţi în
afaceri), INFO (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATE (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURE (programe culturale),
SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi), POP
M (muzică pop), ROCK M (muzică rock),
EASY M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică
de divertisment), CLASSICS (muzică clasică),
OTHER M (alt gen de muzică), WEATHER
(meteo), FINANCE (finanţe), CHILDREN
(programe pentru copii), SOCIAL A (programe
sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL
(turistice), LEISURE (divertisment), JAZZ
(muzică jazz), COUNTRY (muzică country),
NATION M (muzică populară), OLDIES
(melodii mai vechi), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Reglajul CT (temporal)
Datele CT recepţionate de la transmisia RDS
vor regla ceasul.
1 Alegeţi
“CT-ON“ în timpul reglajului
(pag. 25).
Notă
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar
dacă este recepţionat un post RDS.
12
Acest aparat poate reda discuri tip CD-DA (care
să conţină şi CD TEXT) şi CD-R / CD-RW (cu
fişiere MP3/WMA/AAC – pag. 27).
1
2
3
Apăsaţi (OPEN).
Introduceţi discul (cu eticheta
orientată în sus).
Închideţi panoul frontal.
Redarea începe automat.
Pentru a scoate discul din aparat, apăsaţi
(OPEN), apoi butonul Z.
Notă
• Când scoateţi sau introduceţi discul în aprat,
aveţi grijă ca toate dispozitivele USB să fie
deconectate pentru a evita deteriorarea
discului.
Pentru a
afişate,
schimba
elementele
Elementele afişate diferă în funcţie, de tipul
discului, de formatul de înregistrare şi de
reglaje.
Apăsaţi (DSPL).
Dispozitive USB
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) compatibile cu standardul
USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) şi AAC
(.mp4).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă
a datelor de pe dispozitivul USB.
Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi adresa de
internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
Notă
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi
motorul. În funcţie de acest dispozitiv, pot
apărea disfuncţionalităţi sau deteriorări ale
acestuia dacă este cuplat înainte de pornirea
motorului.
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
1 Deschideţi capacul mufei USB, apoi
conectaţi dispozitivul USB la mufa
respectivă prin intermediul cablului
USB.
Pentru a decupla dispozitivul USB, opriţi
redarea materialului de pe acesta, apoi detaşaţi
dispozitivul.
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea
grele, care pot cădea datorită vibraţiilor sau
pot cauza o întrerupere a conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de
pe un dispozitiv USB, deoarece datele se pot
deteriora.
Elementele afişajului
Elementele ce apar pe afişaj pot diferi în funcţie
de dispozitivul USB, de formatul de înregistrare
şi de reglaje.
Apăsaţi (DSPL).
Note
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este:
– directoare (albume) : 128
– fişiere (piste) în fiecare director : 500.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută,
este posibil să treacă mai mult timp până la
începerea redării.
• Este posibil ca fişierele DRM (Gestionarea
digitală a drepturilor) să nu fie redate.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte
/ înapoi a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu
viteză de transfer variabilă (VBR), durata
de redare scursă este posibil să nu fie corect
afişată.
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri
de fişiere MP3/WMA/AAC :
– cu compresie cu pierderi reduse (lossless)
– protejate la copiere.
Începe redarea.
Pentru a începe redarea în cazul în care
dispozitivul USB este deja conectat, apăsaţi în
mod repetat butonul (SOURCE/OFF) până ce
este afişată indicaţia “USB“.
Pentru a opri redarea, apăsaţi şi menţineţi apăsat
timp de 1 secundă butonul (SOURCE/OFF).
13
Ascultarea muzicii în funcţie
de dispoziţia dvs.
– SensMeTM
TM
Facilităţile unice “SensMe channels” create
de Sony, grupează automat pistele după canal
sau după dispoziţia ascultătorului, în mod mai
intuitiv.
Instalarea “SensMe™ Setup”
şi “Content Transfer” pe
calculatorul dvs.
Transferul pistelor la un dispozitiv
USB, folosind “Content Transfer”
Pentru a activa funcţia “SensMe™” a acestui aparat,
pistele trebuie analizate şi transferate cu ajutorul
aplicaţiei “Content Transfer” la dispozitivul USB
înregistrat.
1 Conectaţi dispozitivul USB înregistrat,
la calculatorul dvs.
Conectaţi dispozitivele USB folosind modul
MSC.
“Content Transfer” este lansată automat.
Dacă apare un mesaj, acţionaţi urmând
instrucţiunile afişate pe ecran.
Pentru a putea beneficia de funcţia SensMeTM
a aparatului sunt necesare aplicaţiile software
“SensMe™ Setup” şi “Content Transfer”.
1 Preluaţi aplicaţiile “SensMe™ Setup”
şi “Content Transfer” de pe site-ul de
asistenţă.
2 Instalaţi software-ul pe calculatorul
2
Marcaţi şi deplasaţi pistele pentru
Windows Explorer sau iTunes etc. la
“Content Transfer”.
Începe analiza şi transferul pistelor.
dvs.
Pentru mai multe detalii legate de instalare,
vizitaţi adresa :
http://support.sony-europe.com/
Înregistrarea unui dispozitiv USB
folosind “SensMe™ Setup”
Este solicitată înregistrarea dispozitivului USB
pentru a activa funcţia “SensMe™” a acestui
aparat.
Dacă înregistrarea nu este realizată în paralel cu
procedura de instalare, urmaţi paşii de mai jos.
1 Lansaţi aplicaţia “SensMe™ Setup”
la calculatorul dvs.
2 Conectaţi dispozitivul USB la
calculatorul dvs.
3 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a definitiva înregistrarea.
Observaţie
• Dacă este conectat un dispozitiv USB
înregistrat care conţine pistele analizate,
înregistrarea dispozitivului USB poate fi
anulată.
14
Pentru detalii legate de operaţii, consultaţi
documentaţia Help a aplicaţiei “Content
Transfer”.
Redarea pistelor de pe canale
– Canale “SensMe™”
Funcţia “SensMe™ channels” grupează
automat pistele pe canale de melodii. Puteţi
selecta şi reda un canal care corespunde genului
sau criteriilor dvs.
1 Conectaţi un dispozitiv USB configurat pentru aplicaţia “SensMe™.
2 Apăsaţi (SOURCE/OFF) în mod repetat
până ce este afişat “SENSME CH”.
Apare lista canalelor, şi majoritatea
secţiunilor melodice sau ritmice vor fi redate
în mod aleatoriu.
3 Alegeţi o pista din lista canalelor
folosind butonul de selecţie.
• Schimbarea canalului
Apăsaţi (1)/(2) (ALBUM v/V) pentru a
alege canalul dorit.
• Schimbarea pistei
Apăsaţi (SEEK) +/– până ce este afişată pista
dorită, apoi apăsaţi butonul de comandă.
Redarea începe de la începutul pistei
curente.
Notă
• Dacă dispozitivul USB conectat conţine
multe piste, poate dura mai mult timp până
ce funcţia “SensMe™ channels” începe să
acţioneze datorită citirii datelor.
Observaţie
• Pistele sunt redate în ordine aleatorie.
Ordinea variază în funcţie de fiecare selecţie
a canalului.
“LOUNGE” (ambientală): muzică
ambientală
“DANCE” (de dans): Ritmată şi rap, ritmată
şi blues.
“EXTREME” (Intensă): Piste de rock
intens
“FREEWAY” (la drum): rapidă, antrenantă.
“CHILLOUT DRIVE” (liniştitoare):
muzică monotonă, liniştitoare
“WEEKEND TRIP” (călătorii la sfârşit de
săptămână): melodii vesele şi încântătoare
“MIDNIGHT CRUISE” (Croazieră
nocturnă): Muzică de Jazz sau interpretată la
pian.
“PARTY RIDE” (petrecere): tempo ridicat
şi plin de viaţă
“MORNING COMMUTE” (transport
matinal): piste pline de veselie şi optimism.
“GOIN’ HOME” (spre casă): melodie caldă
şi relaxantă
Lista canalelor
“MORNING” (Dimineaţa) (5:00 - 9:59)
“DAYTIME” (Ziua) (10:00 - 15:59)
“EVENING” (Seara) (16:00 - 18:59)
“NIGHT” (Noaptea) (19:00 - 23:59)
“MIDNIGHT” (Miezul nopţii) (24:00 4:59)
Pistele recomandate pentru fiecare moment al
zilei. Stabiliţi ora (pag. 6) pentru canalul care
să fie afişat în mod corespunzător.
“SHUFFLE ALL” (Redarea aleatorie a
tuturor)
Sunt redate toate pistele analizate în ordine
aleatorie
“ENERGETIC” (energice): plină de energie.
“RELAX” (relaxante): muzică liniştitoare
“MELLOW” (melodioase): muzică melodioasă
“UPBEAT” (antrenante): muzică veselă,
tonifiantă
“EMOTIONAL” (sensibilă): melodii lente
15
iPod
În acest manual de instrucţiuni, termenul de
“iPod” este folosit în general pentru funcţiile
iPod ale unui iPod şi ale unui iPhone, cu
excepţia cazurilor în care este altfel specificat
în text sau în ilustraţii.
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu
iPod-ul dvs., citiţi secţiunea “Despre iPod” de
la pagina 27 sau vizitaţi adresa de internet de
mai jos :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Redarea de la iPod
Înainte de a conecta un iPod, reduceţi volumul
sonor al acestui aparat.
1 Deschideţi capacul mufei USB,
conectaţi dispozitivul iPod la
terminalul USB prin intermediul
cablului USB cu conector pentru iPod
(nu este furnizat)*.
* Vă recomandăm să folosiţi cablul USB tip
RC-100IP.
Precauţii relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul
USB, volumul sonor al telefonului va fi reglat
chiar de către iPhone. Pentru a evita creşterea
bruscă a volumului după efectuarea unui apel,
nu măriţi volumul acestui aparat în cursul unei
convorbiri telefonice.
Notă
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării
de la iPod, deoarece se pot deteriora datele.
Observaţie
• iPod-ul se va reîncărca când unitatea este
pornită.
Modul reluare
Când iPod-ul este conectat la conectorul de
cuplare, modul acestui aparat se modifică,
acesta trecând la reluarea redării, în modul
stabilit la iPod.
În modul reluarea redării, nu vor funcţiona
butoanele următoare :
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Schimbarea elementelor afişate
Apăsaţi (DSPL).
Notă
• Anumite litere stocate în memoria iPod-ului
este posibil să nu fie corect afişate.
Începe automat redarea pistelor de la iPod
din punctul unde s-a oprit anterior.
Dacă este deja conectat un iPod, pentru a
porni redarea, apăsaţi de mai multe ori butonul
(SOURCE/OFF), până ce apare indicaţia
“USB” (Pe afişaj apare indicaţia “IPOD”
când dispozitivul iPod este recunoscut).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/
OFF) timp de 1 secundă pentru a opri redarea.
Pentru a detaşa iPod-ul, opriţi mai întâi redarea
de la iPod.
16
Omiterea albumelor, fişierelor
podcast, genurilor muzicale,
listelor de redare şi artiştilor
Pentru
a omite
a omite
în mod
continuu
Acţionaţi astfel
Apăsaţi (1)/ (2) (ALBUM
v/V) [apăsaţi o dată pentru
fiecare]
Apăsaţi şi menţineţi apăsat
(1)/ (2) (ALBUM v/V)
[menţineţi apăsat pentru a
ajunge în punctul dorit]
Acţionarea directă a unui
iPod – Acţionarea de către
pasageri
Puteţi acţiona un iPod conectat direct la
conectorul de cuplare.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(MODE) în cursul redării.
Este afişat mesajul “MODE IPOD” şi veţi
putea acţiona direct iPod-ul.
Pentru a părăsi modul de acţionare de
către pasageri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE).
Apoi apare indicaţia “MODE AUDIO”, iar
modul de redare se schimbă, trecându-se în
modul iPod”.
Note
• Volumul poate fi reglat numai de la această
unitate.
Căutarea şi redarea
pistelor
Redarea pistelor în diverse
moduri
Puteţi asculta pistele fie în mod repetat (Redare
repetitivă), fie în ordine aleatorie (Redare
aleatorie).
Modurile de redare disponibile diferă în funcţie
de sursa de sunet selectată.
1
Pe durata redării, apăsaţi în mod
repetat (3) (REP) sau (4) (SHUF) până
ce este afişat modul de redare dorit.
Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea în modul selectat.
Redarea repetitivă
Alegeţi
TRACK
ALBUM
PODCAST*1
ARTIST*1
PLAYLIST*1
GENRE*1
OFF
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
în mod repetat un album.
în mod repetat un fişier
podcast.
în mod repetat creaţiile
unui artist.
în mod repetat lista de
redare.
în mod repetat melodiile
de genul ales.
pistele în ordinea obişnuită
(Redare obişnuită)
Redarea aleatorie
Alegeţi
SHUF ALBUM
SHUF DISC*2
SHUF
PODCAST*1
SHUF ARTIST*1
SHUF
PLAYLIST*1
SHUF GENRE*1
SHUF DEVICE*3
Pentru a reda
în mod aleatoriu un
album
în mod aleatoriu un
disc.
în mod aleatoriu fişiere
podcast.
în mod aleatoriu creaţiile
unui artist.
în mod aleatoriu lista de
redare.
în mod aleatoriu
melodiile de genul ales.
în mod aleatoriu conţinutul dispozitivelor.
17
SHUF OFF
pistele în ordinea
obişnuită (Redare
obişnuită)
*1 Numai iPod.
*2 Numai CD.
*3 Numai USB şi iPod.
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
– Quick-BrowZerTM
Puteţi căuta cu uşurinţă, după categorie, o pistă
de pe CD sau de pe un dispozitiv USB.
1
Apăsaţi (BROWSE)*.
Aparatul trece în modul de căutare QuickBrowZer şi este afişată lista de categorii de
căutare.
Când apare lista pistelor, apăsaţi de mai multe
ori (BACK) până ce este afişată categoria
dorită.
* În timpul redării, apăsaţi mai mult de 2
secunde butonul
(BROWSE) pentru a
reveni direct la începutul listei de categorii
(numai în cazul USB).
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege categoria dorită, apoi apăsaţi-l
pentru a confirma alegerea.
3 Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista
dorită.
Va începe redarea.
Pentru a părăsi modul Quick-BrowZer,
apăsaţi (BROWSE).
Notă
• După ce intraţi în modul de căutare QuickBrowZer, reglajele pentru redarea repetitivă
şi pentru cea aleatorie sunt anulate.
18
Căutarea omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
Când într-o categorie sunt mai multe elemente,
îl puteţi căuta rapid pe cel care vă interesează.
1
Apăsaţi (SEEK) + în modul QuickBrowZer.
Va apărea următoarea interfaţă.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit sau unul aflat în
apropierea celui care vă interesează.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ
10 % din numărul total de elemente.
3 Apăsaţi butonul rotativ.
Interfaţa revine la modul Quick-BrowZer şi
este afişat elementul selectat.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit şi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, redarea
începe.
Pentru a renunţa la modul Jump (Salt), apăsaţi
butonul (BACK) sau pe cel (SEEK) –.
Căutarea după ordinea
alfabetică
– Căutare alfabetică
Când este conectat un iPod la această unitate,
puteţi căuta alfabetic elementul dorit.
1
Apăsaţi (SEEK) + în modul QuickBrowZer).
2
Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta prima literă a elementului
dorit, apoi apăsaţi-l pentru a confirma
alegerea.
Este afişată lista elementelor a căror denumire
începe cu litera aleasă, prezentate în ordine
alfabetică.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta elementul dorit, apoi
apăsaţi-l.
În cazul în care elementul selectat este o pistă,
începe redarea.
Pentru a renunţa la căutarea alfabetică, apăsaţi
(BACK) sau (SEEK) –.
Note
• În cazul căutării alfabetice, vor fi omise
simbolurile sau articolele (un, o) aflate
înaintea denumirii elementului respectiv.
• În funcţie de elementul căutat care a fost
selectat, este posibil să fie disponibil numai
modul Jump (Salt).
• În funcţie de numărul de piste, căutarea
alfabetică poate dura mai mult timp.
Căutarea unei piste prin
ascultarea unor pasaje ale
pistelor – ZAPPIN™
Apelând la redarea succesivă a unor scurte
pasaje din fiecare pistă de pe CD sau de pe
dispozitivul USB, puteţi căuta o anumită pistă
pe care doriţi să o ascultaţi.
Modul ZAPPIN este adecvat pentru căutarea
unei piste în modul aleatoriu sau în cel de redare
aleatorie repetitivă.
1 Apăsaţi (ZAP) în cursul redării.
Redarea începe cu un pasaj din următoarea
pistă. Puteţi selecta durata redării (pag. 26).
Pistă
Apăsarea
butonului
(ZAP)
2
Secvenţa redată din fiecare
pistă, în modul ZAPPIN.
Apăsaţi butonul de comandă sau pe
cel (ZAP) când se ajunge la redarea
pistei dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei
selectate, de la început.
Apăsarea butonului (BACK) va confirma
totodată pista de redat.
Observaţii
• Dacă pista căutată este transferată cu “Content
Transfer”, vor fi redate cele mai melodice sau
ritmice secţiuni ale pieselor (pag. 13).
• Apăsaţi (SEEK) –/+ în modul ZAPPIN pentru
a omite o pistă.
• Apăsaţi (1) / (2) (ALBUM v/V) în modul
ZAPPIN pentru a omite un album.
19
Modificarea iluminării
Modificarea culorii afişajului
şi a butoanelor
– Sistem de iluminare cu
dinamică de culoare
Sistemul de culoare cu dinamică de culoare vă
permite să modificaţi culoarea afişajului şi a
butoanelor de la unitatea principală pentru a le
asorta cu interiorul maşinii.
Puteţi selecta una dintre cele 12 culori
prestabilite, culori personalizate şi 5 modele
prestabilite.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(COLOR).
Culoarea personalizată DAY/NIGHT variază
în funcţie de reglajul stabilit pentru opţiunea
DIMMER.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “BASE COLOR”
(culori de bază), apoi apăsaţi-l.
Puteţi selecta una dintre culorile prestabilite
ca variantă de bază pentru personalizare.
Când selectaţi “BASE COLOR”, culoarea
personalizată este înlocuită (suprascrisă).
Culori prestabilite :
RED (roşu), AMBER (portocaliu), M_AMBER
(m_portocaliu), YELLOW (galben), WHITE
(alb), LIGHT GREEN (verde deschis), GREEN
(verde), LIGHT BLUE (albastru deschis), SKY
BLUE (bleu-ciel), BLUE (albastru), PURPLE
(mov), PINK (roz).
Modele prestabilite :
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “RGB
RED” (Roşu RGB), “RGB GREEN”
(Verde RGB) sau “RGB BLUE”
(Albastru RGB), apoi apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru
a ajusta gama de culoare, apoi
apăsaţi-l.
Gama de culoare poate fi ajustată între “0”
– “32”. Nu puteţi stabili “0” pentru toate
gamele de culoare.
RAINBOW (curcubeu), OCEAN (ocean),
SUNSET (apus de soare), FOREST (pădure),
RANDOM (aleatoriu).
1 Apăsaţi butonul (COLOR).
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta culoarea prestabilită care vă
interesează, apoi apăsaţi-l.
Afişajul revine la modul obişnuit de recepţie/
redare.
Notă
• Dacă butonul de comandă este rotit repede,
culoarea ecranului şi cea a butoanelor se va
modifica de asemenea rapid.
Personalizarea culorii
afişajului şi a butoanelor
– Culori personalizate
Puteţi înregistra culori personalizate care să
poată fi apoi folosite pentru afişaj şi butoane.
5
Apăsaţi
(BACK).
Schimbarea modului de culoare
DAY (zi) / NIGHT (noapte)
Puteţi stabili culori diferite în timpul zilei,
respectiv pe timp de noapte, în funcţie de
reglajul stabilit pentru DIMMER.
Mod de culoare DIMMER*1
DAY (zi)
OFF sau AUTO (este stinsă
NIGHT (noapte)
lumina superioară*2)
ON sauAUTO (este aprinsă
lumina superioară*2)
*1 Pentru detalii legate de DIMMER, consultaţi
pag. 25.
*2 Disponibilă numai când este conectat cablul de
comandă a iluminării.
1 Selectaţi “DAY / NIGHT”, la pasul 2.
2 Selectaţi “DAY (zi)” sau “NIGHT
(noapte)”.
3 Realizaţi personalizarea pentru
20
canalul prestabilit, de la pasul 2 la
pasul 5.
Reglaje avansate de culoare
Sincronizarea canalelor
“SensMe™” – Culoarea
pentru Canale “SensMe™”
Culoarea afişajului şi a butoanelor de la unitatea
principală se modifică în funcţie de canalul
SensMeTM.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Este afişată interfaţa de configurare.
2 Rotiţi butonul de comandă până
ce este afişată indicaţia “SENSME
COLOR” (Culoare SensMe™), apoi
apăsaţi-l.
3
4
Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta “SENSME-ON” (activare),
apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi
(BACK).
Pentru a renunţa la Culoare canale SensMeTM,
selectaţi “OFF” la pasul 3.
Notă
• Când pentru SensMe™ Channels Color
este aleasă varianta “ON”, corespunzător
sursei SensMe™, opţiunea stabilită pentru
SensMe™ Channels Color va avea prioritate
faţă de reglajele de culoare / model stabilite.
3
4
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta “SYNC-ON”, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi
(BACK).
Afişarea în culori deschise
– Meniul alb
Puteţi afişa meniul mai clar (de culoare albă)
indiferent de reglajele de culoare.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Este afişată interfaţa de configurare.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “WHITE MENU”
(meniu alb), apoi apăsaţi-l.
3
4
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta “WHITE-ON”, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi
(BACK).
Pentru a părăsi meniul alb, selectaţi “OFF” la
pasul 3.
Efect de pornire – Alb de pornire
Când apăsaţi (SOURCE/OFF) pentru activare,
culoarea afişajului şi a butoanelor unităţii
principale devine brusc albă şi apoi culoarea
este înlocuită de cea personalizată.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Este afişată interfaţa de configurare.
Modificarea culorii la sincronizarea
sunetului – Sincronizare sonoră
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
Când selectaţi un model prestabilit sau redaţi
pistele de pe canalul SensMeTM, sincronizarea
sunetului devine eficientă.
3
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Este afişată interfaţa de configurare.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “START-WHITE”
(alb de pornire), apoi apăsaţi-l.
4
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta “WHITE-ON”, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi
(BACK).
Pentru a părăsi meniul alb, selectaţi “OFF” la
pasul 3.
este afişată indicaţia “SOUND SYNC”
(Sincronizare sonoră), apoi apăsaţi-l.
21
Reglaje de sunet şi Meniul de configurare
Modificarea reglajelor de
sunet
Ajustarea parametrilor sunetului
1 În timpul recepţiei/redării, apăsaţi
butonul de selecţie până ce este
afişat.
2
Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişat elementul de meniu dorit,
apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta reglajul, apoi apăsaţi-l.
4
Apăsaţi
(BACK).
Elementele se succed pe ecran astfel :
EQ7 PRESET (pag. 22)
EQ7 SETTING (pag. 23)
POSITON
SET POSITION (Stabilirea poziţiei de
audiţie) (pag. 23)
ADJUST POS (Ajustarea poziţiei de
audiţie)*1 (pag. 24)
SW POSITION*1 (Poziţia subwoofer-ului)
(pag. 23)
AUX VOLUME*2 (nivelul volumului AUX)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
dintre echipamentele auxiliare conectate :
“+18 dB” – “0dB” – “- 8 dB”.
Acest reglaj anulează necesitatea de ajustare
a nivelului volumului între surse.
*1 Nu apare când este dezactivată funcţia
“POSITION”.
*2 Când este activată sursa AUX (pag. 26).
Funcţii speciale de sunet
– Motor de sunet avansat
Funcţia Motor de sunet avansat crează o
atmosferă sonoră ideală pentru interiorul
autovehiculului printr-o procesare digitală a
sunetului.
Selectarea calităţii sunetului
– Presetare EQ7
Puteţi selecta una dintre cele 7 curbe ale
egalizorului (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM sau
Dezactivat).
1 În timpul recepţiei/ redării, apăsaţi în
mod butonul de selecţie.
BALANCE
Ajustează balansul sonor : “RIGHT-15” –
“CENTER” – “LEFT-15”.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
FADER
Ajustează nivelul relativ : “FRONT-15” –
“CENTER” – “REAR-15”.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
DM+ (pag. 24)
REARBAS ENH (Intensificare başi spate)
(pag. 24)
2
SUBW LEVEL* (volumul subwoofer)
Ajustează nivelul subwoofer-ului : "+10 dB"
– "0dB" – "-10 dB".
(La nivelul cel mai redus este afişată indicaţia
“ATT”.)
22
apare indicaţia “EQ7 PRESET”, apoi
apăsaţi-l.
apare curba dorită a egalizorului,
apoi apăsaţi acest buton.
4 Apăsaţi
(BACK).
Pentru a renunţa la curba egalizorului, selectaţi
“OFF” la pasul 3.
Observaţie
• Varianta stabilită pentru curba egalizorului
poate fi memorată pentru fiecare sursă în
parte.
Personalizarea curbei
egalizorului – Reglaje EQ7
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ7“ vă permit să
realizaţi propria dvs. curbă de egalizare.
1 Selectaţi o sursă, apoi apăsaţi
butonul de selecţie.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “EQ7 SETTING”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “BASE”, apoi apăsaţi
acest buton.
Puteţi selecta una dintre curbele egalizorului
ca bază pentru personalizările ulterioare.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta curba egalizorului, apoi
apăsaţi acest buton.
5 Stabilirea curbei egalizorului.
1 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta domeniul de frecvenţe, apoi
apăsaţi-l.
BANDA 1: 63 Hz
BANDA 2: 160 Hz
BANDA 3: 400 Hz
BANDA 4: 1 kHz
BANDA 5: 2,5 kHz
BANDA 6: 6,3 kHz
BANDA 7: 16,0 kHz
2 Rotiţi butonul de comandă pentru
a ajusta nivelul volumului, apoi
apăsaţi-l.
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 dB,
de la - 6 dB la + 6 dB.
Optimizarea sunetului prin
aliniere temporală
– Poziţia de audiţie
Unitatea poate simula o atmosferă sonoră
naturală decalând sunetele emise de fiecare
boxă, în funcţie de poziţia acestora.
Opţiunile pentru “POSITION” sunt indicate
mai jos :
Front L ( 1 ) : boxa
frontală din stânga
Front R ( 2 ) : boxa
frontală din dreapta
Front ( 3 ) : boxa frontală
din centru
ALL ( 4 ) : boxa din
centrul maşinii
OFF : nici o poziţie stabilită
Puteţi stabili totodată poziţia aproximativă a
subwoofer-ului din lista poziţiilor dacă :
– este conectat subwoofer-ul,
– pentru poziţia de audiţie este aleasă una
dintre variantele “FRONT L”, “FRONT R”,
“FRONT” sau “ALL.”.
Opţiunile pentru “SW POSITION” sunt indicate
mai jos :
NEAR ( A ) : aproape
NORMAL ( B ) : normal
FAR ( C ) : departe
1 În timpul recepţiei/ redării, apăsaţi
butonul de selecţie.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “POSITION”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “FRONT
L”, “FRONT R”, “FRONT” sau “ALL”,
apoi apăsaţi-l.
Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a ajusta alte
domenii de frecvenţă.
6 Apăsaţi de două ori
4 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “SW POSITION”, apoi
apăsaţi-l.
(BACK).
Curba egalizorului este stocată în memorie
corespunzător indicaţiei “CUSTOM”.
23
5 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta pentru poziţia subwooferului una dintre variantele “NEAR”,
“NORMAL” sau “FAR”, apoi apăsaţi-l.
6 Apăsaţi
Utilizarea ca subwoofer a
boxelor din partea din spate
– Intensificare başi spate
Ajustarea poziţiei de audiţie
Facilitatea de intensificare a başilor din partea
din spate va determina intensificarea sunetelor
cu frecvenţe joase aplicând reglajul filtru trece
jos (pag. 26) pentru boxele din partea din spate
a vehiculului. Această funcţie permite boxelor
din spate să funcţioneze ca subwoofer dacă nu
este conectată o boxă de acest tip.
Puteţi ajusta fin poziţia de audiţie.
1 În timpul recepţiei/ redării, apăsaţi
(BACK).
Pentru a renunţa la lista poziţiilor, selectaţi
“OFF” la pasul 3.
1 În timpul recepţiei/ redării, apăsaţi
butonul de selecţie.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “ADJUST POS”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a stabili poziţia dorită a poziţiei de
audiţie, apoi apăsaţi acest buton.
Domeniul de reglaj : “+3” – “CENTER” –
“-3”.
4 Apăsaţi
(BACK).
DM+ avansat
Facilitatea DM+ avansat ameliorează compresia
digitală a sunetului recuperând frecvenţele înalte
pierdute în cursul procesului de compresie.
1 În timpul redării, apăsaţi butonul de
selecţie.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “DM+”, apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta “ON”, apoi apăsaţi acest
buton.
4 Apăsaţi
(BACK).
Observaţie
• Reglajul stabilit pentru DM+ poate fi reţinut
pentru fiecare sursă în parte.
24
butonul de selecţie.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “REARBAS ENH”,
apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “1”, “2”
sau “3”, apoi apăsaţi acest buton.
4 Apăsaţi
(BACK).
Ajustarea elementelor de configurare
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie.
Va apărea interfaţa de configurare.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a fi
afişat elementul dorit.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege valoarea dorită, apoi apăsaţi-l*.
Reglajul este definitivat.
4 Apăsaţi
(BACK).
* Pentru reglajul de personalizare a culorii,
trebuie să parcurgeţi etape suplimentare
(pag. 20).
Pentru reglajele CLOCK-ADJ şi BTM,
pasul 4 nu este necesar.
În funcţie de sursă şi de reglaje, pot fi ajustate
următoarele elemente :
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 6)
CT (Indicaţie temporală)
Ceasul este reglat automat : “ON” şi “OFF”
(pag. 12).
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
CAUT ALM*1 (Alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare : “ON”,
“OFF” (pag. 6).
AUX-A*1 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”,
“OFF” (pag. 26).
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit
interval de timp de la oprirea aparatului :
“NO” (nu), “30S” (după 30 secunde), “30M”
(după 30 minute) sau “60M” (după 60 de
minute)”.
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”,
“OFF”.
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului
– “ATT” : pentru ca luminozitatea afişajului
să scadă când este aprinsă lumina (opţiune
disponbilă numai când este conectat cablul
de comandă a iluminării).
– “ON” : pentru scăderea luminozităţii
afişajului.
– “OFF” pentru dezactivarea facilităţii de
reglare a luminozităţii.
CONTRAST (Contrast)
Ajustarea contrastului afişajului. Nivelul de
contrast poate fi stabilit în 7 trepte.
COLOR (Culoare prestabilită)
Selectează o culoare prestabilită pentru afişaj
şi pentru butoane, la unitatea principală
(pag. 20).
CUSTOM COLR (Culori personalizate)
Selectează o culoare prestabilită ca bază
pentru personalizarea suplimentară (pag. 20).
SENSEME COLR (Culori SenseMeTM)
Culoarea este modificată în funcţie de canalul
SensMeTM “ON”, “OFF”.
SOUND SYNC (Sincronizare sonoră)
Selectează culoarea cu sincronizarea
sunetului: “ON”, “OFF”.
WHITE MENU (Meniu alb)
Selectează efectul când este comutată sursa:
“ON”, “OFF”.
START WHITE (Alb de pornire)
Stabileşte pornirea culorii : “ON”, “OFF”.
MOTION DSPL. (Afişaj în mişcare)
– “SA” : pentru prezentarea elementelor
mobile şi a analizorului de spectru.
– “ON” : pentru afişarea modelelor în
mişcare
– “OFF” : dezactivează afişajul în mişcare.
AUTO SCROLL (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă
automat ecranul, pentru a putea fi citite :
“ON”, “OFF”.
25
Utilizarea echipamentelor
opţionale
REGIONAL*2 (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită
regiune “On”, “Off” (pag. 11).
ZAP TIME (Durată Zappin)
Selectează durata de redare corespunzătoare
funcţiei ZAPPIN.
– “ZAP.TIME-1 (aprox 6 secunde)”,
“ZAP.TIME-2 (aprox 15 secunde)”,
“ZAP.TIME-3 (aprox 30 secunde)”,
ZAP BEEP (Semnal sonor Zappin)
Stabileşte emiterea unui semnal sonor între
pasajele redate din fiecare pistă. Variantele
disponibile sunt “ON” (activat), “OFF”
(dezactivat).
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : “50 Hz”, “60 Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Scurgere filtru trece-jos)
Selectează scurgerea LPF “1”, “2”, “3”.
SUBW PHASE (Faza subwooferului)
Selectează faza subwooferului : “NORM”,
“REV”.
HPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : “OFF”, “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOPE (Scurgere filtru trece-sus)
Selectează scurgerea HPF (eficientă numai
când pentru HPF FREQ este aleasă altă
variantă decât “OFF”) : “1”, “2”, “3”.
LOUDNESS (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a
se obţine un sunet clar la nivele reduse ale
volumului sonor : “ON”, “OFF”.
ALO (Optimizator nivel automat)
Este ajustat nivelul optim al volumului
la redare pentru toate sursele. Variantele
disponibile sunt “ON” (activat), “OFF”
(dezactivat).
BTM (pag. 10)
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Când este recepţionat un post FM.
26
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil
opţional la mufa de intrare AUX (mini-mufă
stereo) a aparatului, urmată de simpla alegere
a sursei, puteţi asculta sonorul prin difuzoarele
autoturismului dvs.
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui
aparat.
3 Conectaţi dispozitivul audio portabil la
această unitate prin intermediul unui
cablu (care nu este furnizat)*.
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă cilindrică
dreaptă.
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul
fiecărui dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) în mod
repetat, până ce este afişat mesajul
“AUX“.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio
portabil la un nivel moderat al volumului
sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la
nivelul obişnuit de audiţie.
5 Ajustaţi nivelul de intrare (pag. 22).
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l
folosi.
• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele
audio în interiorul autovehiculului deoarece se
pot deteriora din cauza temperaturii ridicate în
cazul parcării la soare a maşinii.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul
aparatului scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră
până ce umezeala se evaporă. În caz contrar
aparatul nu va funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide
peste aparat sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe
sau la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în
maşina parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc,
curăţaţi-l cu o bucată de pânză
moale efectuând mişcările de
ştergere dinspre centru spre
exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor
care corespund standardului Compact Disc
(CD). Discurile duale şi cele de muzică la
codarea cărora au fost folosite tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu corespund
standardului CD şi de aceea este posibil să nu
poată fi redate de acest aparat.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R /
CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de
rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai
puţine, dacă denumirile de fişiere/ directoare
conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate
pentru denumirea unui director/fişier : 32
(Joliet) sau 64 (Romeo).
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă
începe cu o sesiune CD-DA, va fi recunoscut
ca disc CD-DA, iar restul sesiunilor nu vor fi
redate.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un
echipament incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de
muzică, înregistrate în format CD sau MP3
corespunzător standardului ISO 9660 Level
1 / Level 2, Joliet/Romeo sau cu sesiune
multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA / AAC
MP3/WMA /AAC
Director (album)
Fişier (pistă) MP3/
WMA/ AAC
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor :
etichete, abţibilduri, hârtie sau bandă
adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel
de discuri, pot apărea disfuncţionalităţi sau
se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în
formă de inimă, stea sau rectangulare).
Sistemul se poate deteriora dacă încercaţi să
folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
27
Despre iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri
de iPod. Actualizaţi software-ul dispozitivelor
dvs. iPod înainte de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod tactil (a 4-a generaţie)
– iPod tactil (a 3-a generaţie)
– iPod tactil (a 2-a generaţie)
– iPod tactil (prima generaţie)
– iPod clasic
– iPod cu video*
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Acţionarea de către pasageri nu este
disponibilă pentru iPod nano (prima
generaţie) sau iPod cu video
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special creat
pentru a se conecta la iPod sau la iPhone şi
a fost certificat de dezvoltator că respectă
standardele Apple de performanţă. Firma
Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea
acestuia cu standardele privind siguranţa şi
cu regulamentele în vigoare. Vă rugăm să
ţineţi seama că utilizarea acestui accesoriu
împreună cu un iPod sau cu un iPhone poate
afecta performanţele wireless.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate
de acest aparat, care nu sunt explicitate în
prezentul manual, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
28
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria
cu una nouă, de tip CR2025 cu litiu. Folosirea
altui tip de baterie prezintă un risc de incendiu
sau de explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu
litiu. În cazul în care o baterie a fost înghiţită,
consultaţi de urgenţă un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată,
pentru a asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o
instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică,
deoarece se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt
tratate în mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi
bateriile în foc.
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze
corespunzător când conectorii dintre unitatea
propriu-zisă şi panoul frontal nu sunt curaţi.
Pentru a evita aceasta, detaşaţi panoul frontal
(pagina 6) şi curăţaţi conectorii cu puţină vată
umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic
pentru a nu deteriora conectorii.
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi
cheia din contact înainte de a curăţa
conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu
degetele şi nici cu obiecte metalice.
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : mufă de antenă
externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (mono)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă
externă
Frecvenţa intermediară:
9.124,5 kHz sau 9.115,5 kHz/ 4,5 kHz
Sensibilitate :
MW : 26 µV,
LW : 45 µV
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză integrală)
Intensitate maximă de curent : 1 A
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire :
52 W × 4 (la 4 ohm)
29
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (frontal, spate)
Terminal de ieşire pentru subwoofer
(mono)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de
putere
Intrări :
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Terminal de intrare al comenzii de la
distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Conector USB pentru semnal de intrare
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni :
cca. 178 × 50 × 180 mm (L×Î×A)
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 162 mm (L×Î×A)
Masa : cca. 1,3 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă : RM-X211
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Cablu de conectare USB pentru iPod :
RC-100IP
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună
de unele dintre accesoriile listate mai sus. Vă
rugăm să cereţi acestuia informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
30
Cerinţe de sistem pentru
SensMeTM
Calculator
• Procesor / RAM
– echipament compatibil IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz sau mai
mult
– RAM: 256 MB sau mai mult (Pentru
Windows XP), 512 MB sau mai mult (Pentru
Windows Vista sau versiuni ulterioare)
• port USB
Sistem de operare
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Pentru detalii privind ediţiile compatibile
sau Service Pack, vizitaţi adresa de internet
destinată asistenţei pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Monitor
Sistem de culoare (16-bit) sau mai mult,
800 × 600 puncte sau mai mult
Altele
Conexiune la Internet
Note
• Nu sunt compatibile următoarele medii de
operare:
– calculatoare care nu sunt IBM
(ex. Macintosh etc.)
– calculatoare asamblate la domiciliu
– calculatoare cu sistem de operare
actualizat
– medii de operare multi- display
– medii de operare multi-boot
– medii de operare cu maşini virtuale
• În funcţie de starea calculatorului, este
posibil ca funcţionarea să nu fie disponibilă
chiar dacă mediul de operare este unul
dintre cele recomandate.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în
soluţionarea problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă
sunt respectate procedurile de funcţionare.
Pentru detalii privind utilizarea siguranţei şi
detaşarea unităţii din bord, consultaţi manualul
de instalare/conectare al acestei unităţi.
Dacă problema nu este soluţionată, vizitaţi siteul de asistenţă pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul se
stinge, nu mai poate fi acţionat cu ajutorul
telecomenzii.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT sau cea Telefon
ATT (când cablul de interfaţă al telefonului
maşinii este conectat la cablul ATT).
• Poziţia comenzii de gradare “FADER” nu
este reglată pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 25).
• Este conectat un amplificator de putere
opţional şi nu este utilizat amplificatorul
încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei
aparatului
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
În cursul redării sau recepţiei, începe
modul demonstrativ.
• Dacă, timp de 5 min., nu este efectuată nici
o operaţie după ce a fost aleasă varianta
“DEMO-ON”, începe prezentarea.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 25).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă
varianta “DIMMER-ON” (pag. 25).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 29).
Funcţia de oprire automată nu
acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off
(Oprire automată) se activează după oprirea
aparatului.
T Opriţi aparatul.
Recepţia radio
Posturile de radio nu pot fi
recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei
(albastru) sau cablul de alimentare
suplimentar (roşu) la cablul de
alimentare pentru amplificatorul antenei
maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o
antenă radio).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde,
verificaţi conexiunea cablului de comandă
al acesteia.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată
poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
31
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor
de radio.
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal
slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 11).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 11).
• Postul de radio ascultat nu transmite
informaţii legate de trafic deşi este folosită
facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de
program.
Denumirea service-ului unui program
apare intermitent.
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui
program. Apare mesajul “PI Seek” şi
aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe
cu aceleaşi date PI (Identificare de
program).
32
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie
inversă sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW
care nu este unul audio (pag. 27).
Nu pot fi redate fişiere MP3 / WMA /
AAC.
• Discul este incompatibil cu formatul şi
cu versiunea MP3 / WMA / AAC. Pentru
detalii legate de discurile ce pot fi redate şi
de formate, vizitaţi site-ul de asistenţă ce
prezintă aceste informaţii.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor MP3 / WMA / AAC
decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă
complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este
posibil ca acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “AUTO SCROLL” s-a ales varianta
“OFF”.
T Alegeţi “AUTO SCRL-ON” (pag. 25).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de
45° într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
Afişaje de eroare / Mesaje
Redare USB
Nu puteţi reda elementele prin
intermediul unui hub USB.
• Această unitate nu poate recunoaşte
dispozitivele USB prin intermediul unui hub
USB.
Nu este posibilă redarea elementelor.
• Un dispozitiv USB nu funcţionează.
T Recuplaţi-l.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea materialului de pe un dispozitiv
USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură arborescentă complexă.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de
transfer mai mari de 320 kbps
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv
USB.
T Aşteptaţi încheierea operaţiei de
confirmare a conectării.
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în
aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în
aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut
automat.
T Reconectaţi-l.
• Apăsaţi butonul Z (eject) pentru a scoate
discul.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare
al acestui model şi verificaţi conexiunea.
HUB NO SUPRT (Incompatibil cu huburi USB)
• Hub-ul USB nu este compatibil cu această
unitate.
INVALID (Incompatibile)
• Dispozitivul USB conectat nu conţine
fişiere de muzică pentru funcţia SensMe™.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent.
T Apăsaţi (SEEK) +/– în timp ce denumirea
serviciului programului apare intermitent.
Unitatea începe căutarea unei alte frecvenţe
cu aceleaşi date PI (de identificare a programului) (apare indicaţia “PI SEEK”).
NO CHANNEL (Nici un canal)
• Dispozitivul USB conectat nu conţine o listă
de canale pentru funcţia SensMe™.
33
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată ca sursă varianta USB fără a se
fi conectat un dispozitiv USB. Un dispozitiv
USB sau un cablu USB a fost decuplat în
cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul
USB.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţine
fişiere de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine
fişiere de muzică.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei /
numele artistului nu sunt notate pe pistă.
NO FOUND (Nu este găsit)
• Nu există nici un element a cărui denumire
să înceapă cu litera selectată pentru căutarea
alfabetică.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de
radio TP disponibile.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de
piste şi de album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi
redarea va începe automat. În funcţie
de structura informaţiilor de pe disc,
poate dura mai mult de un minut până la
începerea redării.
S-CH NO SUPRT (Canalul SensMe™ nu
este acceptat)
• Dispozitivul USB conectat nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi siteul de internet destinat asistenţei pentru
clienţi.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi siteul de internet destinat asistenţei pentru
clienţi.
” sau “
”
“
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi
ajuns la începutul sau la sfârşitul discului şi
nu mai puteţi continua redarea.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate
internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de
eroare rămâne pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând butonul
(SOURCE/OFF).
T Este o indicaţie a faptului că aparatul
este deteriorat sau că este conectat cu un
echipament care nu este acceptat.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza
problemelor de redare a compact discurilor,
aveţi grijă să aduceţi cu dvs. şi discul la care aţi
constatat problemele.
34
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi
situaţia, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie
• Această unitate este destinată exclusiv
alimentării cu curent continuu de 12 volţi şi
împământare (masă) negativă.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi
în părţile mobile ale maşinii (de ex. şinele
fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor,
scoateţi cheia de contact pentru a evita
scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 3 la unitate şi
la difuzoare înainte de efectua conexiunea la
alimentarea auxiliară.
• Trageţi toate firele de împământare (masă)
către un punct comun de împământare
(masă).
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu
bandă izolatoare electrică orice cablu liber
neconectat.
Note referitoare la cablul de alimentare
(galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, circuitele maşinii
trebuie să suporte un amperaj mai mare decât
suma amperajelor siguranţelor fuzibile ale
tuturor unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă
amperajul necesar, conectaţi unitatea direct la
bateria maşinii.
Echipament folosit în
ilustraţii (nu este furnizat)
Difuzor frontal
Difuzor spate
Subwoofer
Amplificator de putere
Lista părţilor
2 Adaptor de antenă
(exterioară)
1 Rama de montaj
3 Cablu de
alimentare/
difuzoare
5 Rama de protecţie
4 Chei de extracţie
6
7
Piese de fixare
35
• Numerele încercuite sunt folosite mai departe în text pentru a indica părţile componente
respective.
• Rama de montaj 1 şi cea de protecţie 5 sunt ataşate la unitate înainte de expediţie. Înainte de
a monta unitatea, folosiţi cheile de extracţie 4 pentru a detaşa rama de montaj 1 de la unitate.
Pentru detalii, vedeţi “4 Detaşarea ramei de protecţie şi a suportului” la pag. 40. Cifrele încercuite
sunt folosite mai departe în text pentru a indica părţile componente respective.
• Păstraţi cheile de extracţie 4 în vederea utilizării ulterioare, deoarece ele sunt necesare la
demontarea unităţii din bordul maşinii.
ATENŢIE
Manevraţi cu grijă rama de montaj 1 pentru a evita să vă răniţi la degete.
Ancore
Notă
• Înainte de instalare, aveţi grijă ca ancorele de
pe ambele părţi ale ramei de montaj 1 să fie
îndoite înspre interior cu 2 mm. Dacă ancorele
sunt drepte sau îndoite spre exterior, aparatul
nu este bine fixat şi poate ieşi din locaş.
Exemple de conectare
2–A
2–B
IEŞIRE AUDIO
FRONTALĂ
IEŞIRE SUB (MONO)
36
IEŞIRE AUDIO
SPATE
Note pentru 2-B
• Aveţi grijă să conectaţi firul
împământare (masă) înainte
de a conecta amplificatorul .
• Alarma va emite sunet doar
dacă este folosit amplificatorul
încorporat .
Diagrama conexiunilor
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără
cutie releu, conectarea acestei unităţi folosind
firul de alimentare 3 furnizat poate deteriora
antena (exterioară).
Note referitoare la cablurile de
alimentare şi comandă
• Cablul de comandă al antenei (albastru)
furnizează +12 V C.C. atunci când porniţi
tunerul sau când activaţi funcţiile AF
(frecvenţe alternative) sau TA (anunţuri de
trafic).
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/
LW (exterioară) încorporată în geamurile din
spate sau laterale, conectaţi cablul (albastru)
de comandă al antenei (exterioare) sau cablul
(roşu) de alimentare pentru accesorii la
terminalul amplificatorului de antenă existent.
Pentru detalii, consultaţi dealer-ul dvs.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi
folosite cu această unitate.
Conectarea pentru menţinerea
memoriei
Atunci când este conectat cablul galben de alimentare, circuitele de memorie sunt permanent
alimentate chiar dacă cheia de contact este în
poziţia oprit.
Note despre conectarea
difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a conecta
difuzoarele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 şi
8 ohm, de putere adecvată, pentru a evita
deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul
maşinii, şi nu conectaţi bornele difuzoarelor
dreapta cu cele ale difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei
unităţi la borna negativă (–) a difuzorului.
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în
paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea
de difuzoare active (cu amplificator încorporat)
poate deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi
cablul de difuzor încorporat al maşinii dacă
unitatea are un fir comun negativ (–) pentru
difuzoarele din dreapta şi din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul
la celălalt.
Note despre conexiune
• În cazul în care difuzoarele şi amplificatorul
nu sunt corect conectate, va fi afişat mesajul
“FAILURE“ (eşec). În acest caz, verificaţi
dacă amplificatorul şi difuzoarele sunt corect
conectate.
37
Diagrama conexiunilor (continuare)
*2
INTRARE
TELECOMANDĂ*3
*2
IEŞIRE AUDIO
FRONTALĂ
IEŞIRE SUB (MONO)
2
IEŞIRE AUDIO
SPATE
1
* de la antena maşinii (exterioară)
Siguranţă 10A
3
Curent maxim de
alimentare 0,3 A
Cu dungi albastru - alb
AMP REM
Albastru deschis
ATT
Pentru detalii, consultaţi diagrama
conexiunilor de alimentare la pag. 42
A Către mufa AMP REMOTE IN a unui amplificator de putere (opţional)
Această conexiune este exclusiv pentru amplificator. Conectarea oricărui alt sistem poate
deteriora unitatea.
B Către cablul de interfaţă a unui telefon de maşină
38
*1 Notă pentru conectarea antenei exterioare
În cazul în care antena (exterioară a) maşinii este de tip ISO (Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare), folosiţi pentru conectare adaptorul furnizat 2. Conectaţi mai întâi antena
(exterioară a) maşinii la adaptorul furnizat, apoi conectaţi adaptorul la mufa de antenă (exterioară)
a unităţii principale.
*2 Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*3 Este posibil să fie necesar un adaptor separat.
1
+
Violet
2
–
3
+
Gri
4
–
Boxă, spate,
dreapta
Boxă, spate,
dreapta
Boxă, faţă,
dreapta
Boxă, faţă,
dreapta
5
+
Alb
6
–
7
+
Verde
8
–
Boxă, faţă,
stânga
Boxă, faţă,
stânga
Boxă, spate,
stânga
Boxă, spate,
stânga
Polarităţile negative ale poziţiilor 2, 4, 6 şi 8 au fire cu dungi.
De la conectorul de
difuzoare al maşinii
De la conectorul de
alimentare al maşinii
alimentare
7
continuă
comanda antenei
5
Bleu
9
exterioare
comanda
Portocaliu/
6
alimentării
Alb
luminilor
4
Galben
Roşu
alimentare
comandată
Negru
împământare
Poziţiile 1, 2, 3 şi 6 nu au pini
39
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel
ca unitatea să nu influenţeze operaţiile
obişnuite de conducere.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse
prafului, murdăriei, vibraţiilor excesive sau
temperaturilor mari cum are fi în lumina
directă a soarelui sau lângă conducte de
încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi
exclusiv piesele furnizate pentru instalare.
Detaşarea ramei de
protecţie şi a suportului
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
de la unitate rama de protecţie 5 şi
suportul 1.
1 Detaşarea ramei de protecţie 5.
Apucaţi cu degetele laturile opuse ale
ramei de protecţie 5 pentru a o deplasa în
exterior.
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de
45°.
2 Detaşarea suportului 1.
1
Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 4 între unitate şi suport 1
până ce se produce un clic.
2 Trageţi în jos suportul 1, apoi trageţi
unitatea în sus pentru a le detaşa.
Cu cârligele
spre interior
40
Exemplu de montare
Detaşarea şi ataşarea
panoului frontal
Montarea în bordul maşinii
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
panoul frontal.
1
Pentru detaşare
Înainte de a detaşa panoul frontal, aveţi grijă să
apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul (SOURCE/
OFF). Apăsaţi butonul (OPEN), apoi glisaţi
spre dreapta panoul frontal şi trageţi în afară,
spre dvs. partea din stânga a panoului.
2
Gheare
Îndoiţi aceste gheare spre exterior
pentru o potrivire exactă, dacă este
necesar.
3
Bordul maşinii
Perete
ignifug
Pentru ataşare
Potriviţi partea A a panoului cu partea B
a unităţii, aşa cum este ilustrat mai jos, şi
împingeţi partea stângă în poziţie până ce se
produce un clic.
Aveţi grijă ca cele 4 ancore ale ramei de
protecţie 5 să fie potrivite corespunzător în
orificiile unităţii.
41
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţia
ACC
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată.
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Conector de alimentare auxiliar
A
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă să folosiţi
una cu acelaşi amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea pe traseul
de alimentare şi înlocuiţi
siguranţa. În cazul în care
aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe
o disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consulSiguranţă (10A)
taţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Diagrama conexiunilor de
alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate
diferi în funcţie de tipul maşini. Verificaţi
diagrama de de conectare a alimentării auxiliare
pentru a fi siguri că legăturile au fost realizate
corect. Există 3 tipuri de bază (ilustrate mai jos).
Este posibil să fiţi nevoit să inversaţi poziţiile
firului roşu cu cel galben la cablul de alimentare
al aparatului stereo al maşinii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi
conectarea corectă a alimentării comandate,
conectaţi unitatea la alimentarea maşinii.
Pentru orice problemă sau întrebare care nu
sunt explicitate în acest manual, vă rugăm să
consultaţi dealer-ul dvs.
42
4 Galben
B
alimentare
continuă
7
Roşu
alimentare
comandată
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
C
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Maşină fără poziţie ACC
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising