Sony | CDX-GT383A | Sony CDX-GT383A Instrucţiuni de utilizare

Radio FM/ MW/ LW
- Player CD
Manual de instrucţiuni
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 4
CDX-GT383A
© 2009 Sony Corporation
Pentru instalare şi conectare consultaţi manualul
de instalare / conectare ce v-a fost furnizat.
Această etichetă se află în partea de jos a
carcasei.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda
2
Dezafectarea bateriilor
uzate (valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Windows Media şi sigla Windows sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation din
Statele Unite şi /sau alte ţări.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 12). Aparatul se va opri complet,
în mod automat, după perioada de timp stabilită,
evitându-se consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (OFF), de fiecare
dată când opriţi maşina, până ce afişajul se stinge.
Cuprins
Punerea în funcţiune
Funcţia de siguranţă
Discuri ce pot fi redare de acest aparat................. 4
Iniţializarea aparatului.......................................... 4
Anularea modului DEMO..................................... 4
Pregătirea telecomenzii-card................................. 4
Potrivirea ceasului................................................. 4
Detaşarea panoului frontal.................................... 5
Ataşarea panoului frontal................................. 5
Utilizarea alarmei de siguranţă.....................10
Amplasarea comenzilor şi operaţii de
bază
Unitatea de bază............................................... 6
Telecomanda-card RM-X151.......................... 6
Radio
Fixarea în memoria aparatului şi recepţia posturilor
de radio.............................................................. 8
Fixarea automată în memorie – BTM.............. 8
Fixarea manuală în memorie........................... 8
Recepţionarea unui post fixat........................... 8
Acordul automat.............................................. 8
RDS....................................................................... 8
Prezentare generală.......................................... 8
Reglaje pentru AF şi TA................................... 9
Alegerea PTY................................................... 9
Reglajul CT...................................................... 9
CD
Elementele afişajului . ................................... 10
Redarea repetitivă şi aleatorie........................ 10
Reglarea alarmei de siguranţă........................ 10
Activarea funcţiei alarmă de siguranţă.......... 10
Efectuarea reglajelor privind siguranţa.......... 11
Alte funcţii
Modificarea reglajelor de sunet . .........................12
Ajustarea parametrilor sunetului
– BAL / FAD / SUB........................................12
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ3..............................................................12
Configurarea opţiunilor – SET . ..........................12
Echipamente opţionale.........................................13
Echipamente audio auxiliare...........................13
Butonul de comandă rotativ RM-X4S............13
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie.......................................14
Note privind discurile...............................14
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/WMA............................................15
Despre fişierele MP3................................15
Despre fişierele WMA..............................15
Note privind funcţia alarmă de siguranţă.15
Întreţinere......................................................16
Demontarea aparatului..................................17
Specificaţii.....................................................17
Soluţionarea problemelor..............................18
Afişaje de eroare / Mesaje........................21
3
Punerea în funcţiune
Discuri ce pot fi redate de
acest aparat
Puteţi reda discuri CD-DA (inclusiv cele care conţin CD
TEXT) şi CD-R/CD-RW (fişiere MP3/ WMA/AAC pag. 15).
Tipul de disc
CD-DA
Eticheta discului
Pregătirea telecomenzii
card
Înainte de a folosi prima dată
telecomanda, îndepărtaţi folia
izolatoare.
Observaţie
• Pentru a afla cum se înlocuiesc
bateriile, consultaţi pag. 16.
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore.
MP3
WMA
AAC
1
2 Apăsaţi
3
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau după
înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după modificarea
unor conexiuni electrice va trebui să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag. 5) şi apăsaţi butonul RESET
(pag. 6) cu ajutorul un obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi
un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Anularea modului DEMO
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative ce apare
în timpul opririi.
1
2
3
4
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie,
până ce apare indicaţia “DEMO”.
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
“DEMO-OFF”.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Configurarea se încheie şi interfaţa revine la modul
obişnuit de redare / recepţie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de reglaj.
4
5
în mod repetat butonul de selecţie,
până ce apare mesajul “CLOCK-ADJ“.
Apăsaţi (SEEK) +.
Indicaţia orei va începe să clipească.
Acţionaţi butonul rotativ pentru a potrivi ora
şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi butonul
(SEEK) -/+.
După stabilirea minutelor, apăsaţi butonul de
selecţie.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul porneşte.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL). Apăsaţi din nou
(DSPL) pentru a reveni la ecranul anterior.
Observaţie
• Puteţi potrivi ceasul în mod automat, folosind facilitatea
RDS (pag. 9) .
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a
preveni furtul.
Ataşarea panoului frontal
Introduceţi partea A a panoului frontal în partea B a
aparatului, după cum este ilustrat, apoi împingeţi partea
stângă în poziţie până ce se aude un clic.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare
timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă
amplificatorul încorporat este utilizat.
1
2
Apăsaţi (OFF).
Aparatul se opreşte.
Apăsaţi , apoi scoateţi panoul trăgând
înspre dvs.
Notă
• Nu aşezaţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în partea din spate a maşinii.
5
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază
Telecomanda card RM-X151
Această secţiune conţine instrucţiuni despre localizarea
butoanelor şi operaţiile de bază. Pentru detalii, consultaţi
paginile indicate.
Butoanele corespunzătoare ale telecomenzii card au
aceleaşi funcţii ca şi butoanele unităţii de bază.
1 Buton OFF
Pentru a opri alimentarea aparatului ; opreşte sursa.
2 Butoane SEEK-/+
CD :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a omite mai
multe piste succesive (apăsaţi, apoi apăsaţi încă odată
în secunda următoare şi menţineţi apăsat) ; pentru a
derula înapoi / rula rapid înainte o pistă (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
Radio:
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă (apăsaţi);
pentru a depista posturile în mod manual (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
3 Buton SOURCE
Pentru a porni alimentarea ; pentru a schimba sursa
de semnal (Radio / CD / AUX).
4 Butonul EQ3 (egalizor) pag. 11
Pentru a selecta un tip de egalizor (XPLOD,
VOLCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM sau OFF - oprit).
5 Buton rotativ / de selecţie pag. 11
Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru a alege
un element de reglaj (apăsaţi şi rotiţi).
6 Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus), începe
redarea.
6
7 Fereastra de afişaj
8 Mufa de intrare AUX pag. 13
Pentru a conecta un dispozitiv audio portabil.
9 Butonul Z (eject)
Este folosit pentru a scoate discul.
0 DSPL (afişaj) / SCRL (parcurgere) pag. 8, 10
Pentru schimbarea elementelor afişate (apăsaţi);
pentru parcurgerea elementelor afişate (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
qa Buton
pag. 5
de eliberare a panoului frontal qs Butonul MODE pag. 8
Apăsaţi pentru a selecta banda de frecvenţe radio
(FM/MW/LW) .
qd Butonul RESET (aflat în spatele panoului frontal)
pag. 4
qf Buton AF (frecvenţe alternative) / TA
(anunţuri de trafic) / PTY (tipul emisiunii)
pag. 9
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ;
Pentru a selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
qg Butoane numerotate
CD :
(1)/(2) : ALBUM –/+ (în timpul redării unui fişier MP3/WMA)
Pentru a omite albume (apăsaţi); pentru a
omite în mod continuu albume (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
(3) : REP pag. 10
(4) : SHUF pag. 10
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi încă o
dată pentru a relua redarea.
Următoarelor butoane ale telecomenzii le corespund
butoane / funcţii diferite ale aparatului. Îndepărtaţi folia
izolatoare înainte de a folosi telecomanda (pag. 4).
qj Butoane < (.) / , (>)
Pentru a acţiona funcţiile CD / radio în acelaşi mod
ca şi cu butonul (SEEK) –/+ al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate cu
< ,.
qk Butonul DSPL (afişaj)
Pentru a schimba elementele afişate.
ql Butonul VOL +/- (volum)
Pentru a regla volumul sonorului.
w; Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la nivelul
anterior, apăsaţi încă o dată acest buton.
wa Butonul SEL (selecţie)
Are aceleaşi funcţii ca şi butonul de selecţie al
aparatului.
ws Butoanele M (+) / m (-)
Pentru a acţiona funcţiile CD/USB, în acelaşi mod ca
şi cu butonul (1) / (2) (ALBUM +/-) al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate cu M
m.
wd Butonul SCRL (parcurgere)
Pentru parcurgerea elementelor afişate.
wf Butoanele numerotate
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie (apăsaţi);
pentru a fixa posturi în memorie (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
Notă
• Dacă unitatea este oprită şi pe ecran nu este afişat
nimic, ea nu poate fi acţionată cu telecomanda card
decât dacă mai înainte este apăsat butonul (SOURCE)
al aparatului sau dacă este introdus un disc.
Radio:
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie (apăsaţi);
pentru a fixa posturi în memorie (apăsaţi şi menţineţi
apăsat). qh Receptor pentru telecomanda card
7
Radio
Fixarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE) până
2
3
4
ce
este afişată indicaţia “TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod repetat
butonul (MODE). Puteţi alege dintre FM1, FM2,
FM3, MW sau LW.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de selecţie.
Va fi afişat meniul de configurare.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişată indicaţia “BTM“.
Apăsaţi (SEEK) +.
Aparatul va memora posturile de radio în ordinea
frecvenţelor şi le va aloca butoane numerotate.
La terminarea operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului dorit,
apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) –/+ pentru a
localiza cu aproximaţie frecvenţa, apoi apăsaţi în mod
repetat butonul (SEEK) –/+ pentru a realiza acordul
fin (reglaj manual).
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de date
radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriu-zis, şi un
semnal de informaţie digitală, care nu se aude.
Elementele afişajului
A Frecvenţa*1 (denumirea serviciului pentru program),
numărul prestabilit, ceasul, datele RDS.
B TA/TP*2
*1 Pe durata recepţiei unui post RDS, în stânga indicaţiei
de frecvenţă este afişat un asterisc“*“.
*2 Indicaţia “TA“ clipeşte pe durata recepţionării de
informaţii legate de trafic, iar cea “TP” se aprinde
când este recepţionat un astfel de post.
Fixarea manuală în memorie
Pentru a schimba elementele A afişate, apăsaţi (DSPL).
După ce aţi făcut acordul pe frecvenţa unui post
pe care doriţi să îl fixaţi în memorie, apăsaţi
şi menţineţi apăsat unul dintre butoanele
numerotate (între (1) şi (6)) până ce este afişată
indicaţia “MEM“.
Serviciile RDS
Notă
• Dacă asociaţi unui post un buton numerotat deja alocat,
vechea frecvenţă va fi înlocuită cu cea actuală.
Observaţie
• La fixarea unui post de radio RDS, este memorat şi
reglajul AF/TA (pag. 9).
Recepţionarea unui post fixat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi un
buton numerotat (de la (1) la (6)).
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi apăsaţi 8
(SEEK) –/+ pentru a căuta un post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când aparatul
detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii RDS,
după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe cea mai puternică
frecvenţă a postului din reţea. Folosind această funcţie,
puteţi asculta continuu acelaşi program şi nu sunteţi
nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe parcursul unei
călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi programele
de trafic. Orice informaţie/program recepţionat va
întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile, în cazul
în care semnalul radio este prea slab sau dacă postul
recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până ce
apare reglajul dorit.
Selectaţi
Pentru
AF-ON
a activa AF şi a dezactiva TA.
a activa TA şi a dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/TA.
Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai posturile
RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual, puteţi
prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu reglajele
AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM
sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REG
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la o
anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un alt
post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post regional,
alegeţi opţiunea “REG-OFF” la configurare, în timpul
recepţiei FM (pag. 12).
Notă
• Această funcţie nu funcţionează în Marea Britanie şi în
alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi un buton numerotat
(între (1) şi (6)) asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post local, într-un
interval de 5 secunde. Repetaţi această procedură până ce
este recepţionat un post local.
Alegerea PTY
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA) (PTY) în
timp ce recepţionaţi un post FM.
Denumirea tipului curent de program apare dacă postul
transmite date PTY.
2
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) (PTY) până
ce este afişat tipul de program dorit.
3
Apăsaţi (SEEK) -/+.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIRS (noutăţi în afaceri), INFO
(informaţii), SPORT (sport), EDUCATE (programe
educaţionale), DRAMA (teatru), CULTURE (programe
culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi),
POP M (muzică pop), ROCK M (muzică rock), EASY
M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică de divertisment),
CLASSICS (muzică clasică), OTHER M (alt gen de
muzică), WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN (programe pentru copii), SOCIAL A
(programe sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL (turistice),
LEISURE (divertisment), JAZZ (muzică jazz),
COUNTRY (muzică country), NATION M (muzică
populară), OLDIES (melodii mai vechi), FOLK M
(muzică folk), DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Reglajul CT
1 Alegeţi “CT-ON“ în timpul reglajului (pag.12).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă este
recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin serviciul
CT şi ora actuală.
9
CD
Funcţia de siguranţă
Elementele afişajului
Denumirea pistei*1, Numele discului / artistului*1,
Numărul albumului*2, Denumirea albumului*1,
Numărul pistei / Durata de redare scursă, Ceas.
*1 Sunt afişate informaţii legate de CD TEXT, MP3/
WMA.
*2 Numărul albumului este afişat numai la schimbarea
albumului.
Pentru a schimba elementele afişate, apăsaţi (DSPL).
Observaţie
• Elementele afişate diferă în funcţie de tipul discului,
de formatul de înregistrare şi de reglaje. Pentru detalii
legate de MP3 / WMA, consultaţi pag. 15.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 Pe durata redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişat
modul de redare dorit.
Alegeţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
ALBUM*
în mod repetat un album.
SHUF ALBUM* în mod aleatoriu un album
în mod aleatoriu un disc.
SHUF DISC
* La redarea de fişiere MP3/ WMA.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
varianta “ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
Utilizarea alarmei de
siguranţă
Dacă activaţi alarma de siguranţă, acest aparat va detecta
orice vibraţie / sunet la care este supus autovehiculul
dvs. şi va declanşa emiterea unui sunet puternic. (Spre
exemplu, când o persoană neautorizată încearcă să
deschidă uşa etc.)
Reglarea alarmei de siguranţă
1
2
3
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va fi afişată interfaţa de reglaj.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişată indicaţia “S.SET”.
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
“ON”.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul selectat.
Reglajul este definitivat şi afişajul revine la interfaţa
obişnuită, corespunzătoare modului de redare/
recepţie.
Activarea funcţiei alarmă de
siguranţă
Activaţi alarma de siguranţă, alegând mai întâi varianta
“ON”.
1 Puneţi cheia de contact în poziţia OFF, apoi
detaşaţi panoul frontal.
Aparatul va intra în modul STANDBY de siguranţă
şi indicatorul luminos de siguranţă (LED - galben)
începe să clipească.
LED de siguranţă
În starea STANDBY de siguranţă, acest aparat nu va activa
alarma chiar dacă sunt detectate vibraţii, permiţânduvă să coborâţi din maşină şi să descărcaţi bagajele etc.
Alarma va fi activată după 1 minut (varianta implicită).
Observaţie
• Dacă nu aveţi la îndemână panoul frontal, funcţia
alarmă de siguranţă va fi activată prin punerea cheii
de contact în poziţia OFF.
10
Când se află în modul de Siguranţă
activă, aparatul funcţionează astfel :
• Dacă pentru “S.LED” este aleasă varianta “ON”,
LED-urile de siguranţă (galben şi roşu) clipesc
alternativ (modul Siguranţă).
• Dacă senzorul detectează vreo vibraţie a maşinii,
LED-ul de siguranţă (galben şi roşu) clipesc simultan
şi este emis un semnal sonor slab (Modul Alarmare
uşoară).
Dacă în următoarele 10 secunde nu este detectată nici o
vibraţie, aparatul revine în modul Siguranţă activă.
• Dacă aparatul continuă să detecteze o nouă vibraţie în
timp de 10 secunde de la intrarea în modul Alarmare
uşoară, sunetul emis de alarmă creşte în intensitate
atingând nivelul maxim în timp de 15 secunde. Alarma
va suna 45 de secunde, după care va reveni în modul
Siguranţă activă (modul Alarmare puternică).
Notă
• Dacă alarma se declanşează atingând nivelul maxim
de 10 ori, funcţia alarmă de siguranţă va fi dezactivată
automat pentru a nu se descărca bateria maşinii.
Pot fi ajustate următoarele elemente de reglaj :
S.LED (LED de siguranţă)
Activează LED-ul care clipeşte în modul Siguranţă
activă : “ON” sau “OFF”.
S.TIME (Perioada după care este activată alarma)
Stabileşte perioada de timp de la detaşarea panoului
frontal după care se intră în modul Siguranţă activă :
“15S (sec.)”, “1M (min.)”, “3M (min.)”.
S.SENS (Sensibilitatea alarmei de siguranţă)
Selectează nivelul de sensibilitate la vibraţii a alarmei:
“LOW” (scăzut), “MID” (mediu), “HI” (ridicat).
Dezactivarea funcţiei alarmă de
siguranţă
Montaţi la loc panoul frontal sau puneţi cheia de contact
în poziţia ACC.
Când anulaţi funcţia alarmă de siguranţă, pe afişajul
aparatului apare numărul de reprize în care s-a declanşat
Alarmarea puternică din cauza vibraţiilor la care a fost
supusă maşina.
Dacă aparatul a intrat în modul Alarmare puternică de 10
ori, este afişată indicaţia “SECU OFF”.
Efectuarea reglajelor privind
siguranţa
1
2
3
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va fi afişată interfaţa de reglaj.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce sunt afişate reglajele privind alarma
de siguranţă.
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
elementul de reglaj dorit.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul selectat.
Reglajul este definitivat şi afişajul revine la interfaţa
obişnuită, corespunzătoare modului de redare/
recepţie.
11
Alte funcţii
Modificarea reglajelor de
sunet
Ajustarea parametrilor sunetului – BAL / FAD / SUB
Pot fi ajustate balansul, gradarea şi volumul
subwoofer-ului.
1
2
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişat elementul de reglaj dorit:
“BAL”, “FAD” sau “SUB”.
Elementele se succed pe ecran astfel :
LOW*1 T MID*1 T HI*1 T BAL (stânga - dreapta)
T FAD (faţă - spate) T SUB*2 (volumul subwoofer)
T AUX*3
*1 Când este activată funcţia EQ3 (pag. 11).
*2 Când ieşirea audio este “SUB” (pag. 17).
Indicaţia “ATT” apare la reglajul inferior şi poate
fi ajustată în 21 de paşi.
*3 Când este activată sursa AUX (pag. 13).
Folosiţi butonul rotativ pentru a regla
elementul selectat.
Reglajul este definitivat după 5 secunde şi afişajul
revine la starea normală de redare/recepţie.
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ3
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ3“ vă permit să realizaţi
propria dvs. curbă de egalizare.
1
2
Alegeţi sursa, apoi apăsaţi în mod repetat
butonul (EQ3) pentru a selecta “CUSTOM”.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişate “LOW” (frecvenţe joase),
“MID” (frecvenţe medii) sau “HI” (frecvenţe
înalte).
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 dB , de la
-10 dB la +10 dB.
Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a ajusta curba
egalizorului.
Pentru a reveni la reglajul din fabrică, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul de selecţie înainte ca reglajul
să se fi încheiat.
Reglajul este definitivat după 5 secunde şi afişajul
revine la starea normală de redare/recepţie.
Observaţie
• Şi alte tipuri de egalizoare pot fi reglate.
12
Configurarea opţiunilor- SET
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de configurare.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişat elementul dorit.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
valoarea dorită (de exemplu “ON“ - activ sau
“OFF“ - inactiv).
4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Alegerea făcută este memorată şi afişajul revine în
modul normal de redare/recepţie.
Notă
• Elementele afişate diferă în funcţie de sursă şi de
reglajele efectuate.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 4)
CT (Indicaţie temporală)
Ceasul este reglat automat : “ON” şi “OFF” (pag. 8, 9).
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
AUX-A*1 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”, “OFF” (pag. 13).
A.OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit interval
de timp de la oprirea aparatului : “NO” (nu), “30S”
(după 30 secunde), “30M” (după 30 minute) sau
“60M” (după 60 de minute)”.
SUB/REAR*1 (subwoofer/amplificator)
Comută ieşirea audio : “SUB-OUT” (subwoofer),
“REAR-OUT” (amplificator).
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”, “OFF”.
DIM (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului “ON”, “OFF”.
M.DSPL (Afişaj în mişcare)
Selectează modul Motion Display (afişaj în mişcare).
– “ON” : prezintă elemente mobile.
– “OFF” : dezactivează afişajul în mişcare.
A.SCRL (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă automat
ecranul, pentru a putea fi citite : “ON”, “OFF”.
LOCAL (Mod de căutare local)
– “ON” : sunt depistate numai posturile de radio cu
semnal puternic.
– “OFF” : acord obişnuit pe frecvenţe.
!58
MONO*2 (Modul monofonic)
Selectaţi modul de recepţie mono pentru a ameliora recepţia posturilor FM cu semnal slab : “ON”, “OFF”.
!58
REG*2 (Regional) (pag. 9).
LPF*3 (Filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
subwoofer : “OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
LPF NORM/REV*3 (Filtru trece-jos Normal/Invers)
Selectează faza când este activă opţiunea LPF :
“NORM”, “REV”.
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă de cilindrică dreaptă.
HPF (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul fiecărui
dispozitiv audio conectat.
LOUD (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a se obţine
un sunet clar la nivele reduse ale volumului sonor :
“ON”, “OFF”.
BTM (pag. 8)
S.SET (pag. 10)
S.LED (pag. 11)
S.TIME (pag. 11)
S.SENS (pag. 11)
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Când este recepţionat un post FM.
*3 Când ieşirea audio aleasă este “SUB-OUT”.
Echipamente opţionale
Echipamente audio auxiliare
Reglarea nivelului volumului sonor
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE) în mod repetat, până
ce este afişat mesajul “AUX“.
Apare mesajul “FRONT IN“.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio portabil la un
nivel moderat al volumului sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
5 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie până ce
este afişată indicaţia “AUX”, apoi folosiţi butonul
rotativ pentru a ajusta nivelul de intrare (între – 8 dB şi 18 dB).
Butonul de comandă rotativ RM-X4S
Ataşarea etichetei
Ataşaţi eticheta indicatoare în funcţie de poziţia în care
veţi monta butonul de comandă.
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil opţional
la mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo) a aparatului,
urmată de simpla alegere a sursei, puteţi asculta sonorul
prin difuzoarele autoturismului dvs. Nivelul volumului
sonor poate fi reglat astfel încât să compenseze orice
diferenţă dintre acest aparat şi dispozitivul audio portabil.
Urmaţi procedura de mai jos :
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
13
Identificarea comenzilor
Secţiunile butonului de comandă rotativ au aceleaşi funcţii
ca şi butoanele corespunzătoare ale acestui aparat.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Următoarele secţiuni ale butonului de comandă rotativ
necesită un mod de operare diferit de acela al butoanelor
aparatului.
• Buton ATT (atenuare)
Pentru a atenua sunetul. Pentru a renunţa la nivelul
anterior, apăsaţi din nou acest buton.
• Buton SEL (selecţie)
Acelaşi rol ca butonul de selecţie al aparatului.
• Comanda PRESET/DISC*
CD : Acelaşi rol cu (1)/(2) (ALBUM-/+) al acestui aparat (apăsaţi şi rotiţi).
Radio : Pentru a recepţiona posturi de radio fixate în memorie (apăsaţi şi rotiţi).
• VOL (volum)
Acelaşi rol ca şi butonul rotativ al aparatului (rotiţi).
• Comanda SEEK/AMS
Acelaşi rol cu (SEEK)-/+ al acestui aparat (rotiţi, sau
rotiţi şi menţineţi).
• Buton DSPL (afişaj)
Pentru a schimba elementele afişate.
* Nu este disponibil pentru acest aparat.
Schimbarea sensului de acţionare
Direcţia de acţionare a butonului de comandă rotativ este
stabilită din fabrică, aşa cum este indicat în imaginea de
mai jos.
Pentru a creşte
Pentru a descreşte
Dacă doriţi să montaţi butonul de comandă rotativ în
partea dreaptă a volanului, puteţi inversa sensul de
acţiune.
1 În timp ce apăsaţi butonul VOL, apăsaţi şi menţineţi
apăsat (SEL) .
14
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce umezeala se
evaporă. În caz contrar aparatul nu va funcţiona în mod
corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste aparat
sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau la
surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe
de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării
discurilor care corespund standardului
Compact Disc (CD). Discurile duale şi cele de muzică
la codarea cărora au fost folosite tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu corespund standardului CD
şi de aceea este posibil să nu poată fi redate de acest
aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă
încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă de
inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se poate
deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R / CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai puţine, dacă
denumirile de fişiere/ directoare conţin prea multe
caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier : 32 (Joliet) sau 64
(Romeo).
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă începe cu o
sesiune CD-DA, va fi recunoscut ca disc CD-DA, iar
restul sesiunilor nu vor fi redate.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de muzică,
înregistrate în format CD sau MP3 corespunzător
standardului ISO 9660 Level 1 / Level 2, Joliet/
Romeo sau cu sesiune multiplă.
Despre fişierele WMA
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA
* Numai pentru 64 kbps.
MP3/WMA
Director (album)
Fişier MP3/WMA
(pistă)
Despre fişierele MP3
• MP3, reprezentând MPEG-1 Audio Layer-3, este un
standard pentru formatul de compresie a fişierelor
muzicale. Datele audio CD sunt comprimate la 1/10
din dimensiunea originală.
• Marcajul ID3 versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 se aplică
numai fişierelor MP3. Marcajul ID3 are 15/30 caractere
(1.0 şi 1.1) sau 63/126 caractere (2.2, 2.3, 2.4)
• Când puneţi un nume unui fişier MP3, aveţi grijă să
adăugaţi la denumirea fişierului extensia “.mp3”.
• La redarea unui fişier MP3 cu viteză de transfer
variabilă (VBR) sau la rularea rapidă înainte/înapoi,
este posibil ca durata de redare scursă să nu fie afişată
cu acurateţe.
• WMA reprezintă Windows Media Audio, fiind un
standard pentru formatul de compresie a fişierelor
muzicale. Datele audio CD sunt comprimate la 1/22*
din dimensiunea originală.
• Marcajul WMA poate avea 63 de caractere.
• Când puneţi un nume unui fişier WMA, aveţi grijă să
adăugaţi la denumirea fişierului extensia “.wma”.
• La redarea unui fişier WMA cu viteză de transfer
variabilă (VBR) sau la rularea rapidă înainte/înapoi,
este posibil ca durata de redare scursă să nu fie afişată
cu acurateţe.
Notă
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri de fişiere:
– cu compresie fără pierderi,
– protejate la copiere.
Note privind funcţia alarmă de
siguranţă
• Funcţia alarmă de siguranţă va creşte nivelul de
securitate al autovehiculului, ajutând la protejarea
acestuia prin folosirea senzorului sonor de impact
integrat în acest aparat. Pentru funcţionarea alarmei
de siguranţă se impun corecta montare a aparatului şi
stabilirea unui nivel de sensibilitate adecvat, precum şi
activarea funcţiei în interfaţa de reglaje.
• Funcţia alarmă de siguranţă nu este creată pentru a
înlocui un sistem de securitate specializat şi nici pentru
a interacţiona cu astfel de sisteme sau cu accesoriile
acestora. Montarea şi / sau utilizarea funcţiei de alarmă
de siguranţă a aparatului nu garantează protecţia
parţială sau integrală împotriva daunelor, furturilor,
actelor de vandalism sau a altor acţiuni.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat,
care nu sunt explicitate în prezentul manual, consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Notă
• La redarea unui fişier MP3 cu viteză mare de transfer,
cum are fi de 320 kbps, sunetul poate fi intermitent.
15
Curăţarea conectorilor
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Durata de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
16
Siguranţă (10A)
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pagina 5) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
Demontarea aparatului
Specificaţii
1 Scoateţi rama de siguranţă.
Secţiunea CD player
1 Detaşaţi panoul frontal (pag. 5).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini ale
ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : mufă de antenă Frecvenţa intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
2 Scoateţi aparatul din locaş.
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 mV,
LW : 45 mV
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
(conectori cu sigilare de siguranţă)
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire : 45 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (sub/spate, comutabil)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de putere
Intrări :
Terminal de intrare al comenzii de la distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Reglaje de ton :
Başi : ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Medii : ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Înalte : ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm (L×Î×A)
17
Dimensiuni de montaj : cca. 182 × 53 × 162 mm
(L×Î×A)
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă card RM-X151 (1) Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Buton rotativ de comandă : RM-X4S
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele din
accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi acestuia
informaţii detaliate.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în afara acestui
produs este interzisă, fără a deţine licenţă Microsoft sau
fără a fi autorizate de sucursale ale Microsoft.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi.
• La anumite plăci cu circuite imprimate nu
au fost folosiţi inhibitori de combustie cu
halogeni.
• La carcase nu au fost folosiţi inhibitori de
combustie cu halogeni.
• Pentru amortizarea şocurilor este folosit
ambalaj de hârtie.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT sau cea Telefon ATT
(când cablul de interfaţă al telefonului maşinii este
conectat la cablul ATT).
• Poziţia comenzii de gradare “FAD” nu este reglată
pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 12).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se aude zgomot
când este schimbată poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe modul
demonstrativ.
• Dacă, timp de 5 min., nu este efectuată nici o operaţie
după ce a fost aleasă varianta “DEMO-ON”, începe
prezentarea demonstrativă.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 12).
18
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în fereastra
de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“DIM-ON” (pag. 12).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 16).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie inversă
sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW care nu
este unul audio (pag. 14).
Nu pot fi redate fişiere MP3 / WMA.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu versiunea
MP3 / WMA (pag. 15).
Durează mai mult timp până ce începe redarea
fişierelor MP3 / WMA decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este posibil ca
acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “A.SCRL” s-a ales varianta “OFF”.
T Alegeţi “A.SCRL-ON” (pag. 12).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de 45°
într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
Butoanele de acţionare nu funcţionează. Nu este scos discul din aparat.
• Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu)
la cablul de alimentare pentru amplificatorul
antenei maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o antenă
FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu este
corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent: alegeţi
varianta “LOCAL-ON” (pag. 12)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui post de
radio : alegeţi varianta “LOCAL-OFF” (pag. 12).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 12).
Un program FM difuzat stereo se aude mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO-OFF” (pag. 12).
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 9).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 9).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
19
Afişaje de eroare / Mesaje
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare al
acestui model şi verificaţi conexiunea.
L. SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul
depistării automate a posturilor.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de radio
curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui program.
Aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Identificare de program) (apare
mesajul “PI SEEK”).
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de eroare
rămâne pe ecran, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de piste şi de
album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea
va începe automat. În funcţie de structura
informaţiilor de pe disc, poate dura mai mult de
un minut până la începerea redării.
RESET (iniţializare)
• Echipamentul de redare a CD-urilor nu poate fi
acţionat din cauza unei probleme.
T Apăsaţi butonul RESET (pag. 4).
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi ajuns
la începutul sau la sfârşitul discului şi nu mai puteţi
continua redarea.
“
”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul nu conţine fişiere de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei / numele
artistului nu sunt notate pe pistă.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza problemelor de
redare a compact discurilor, aveţi grijă să aduceţi cu dvs.
şi discul la care aţi constatat problemele.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio TP
disponibile.
http://www.sony.ro/
Download PDF

advertising