Sony | MEX-BT3800U | Sony MEX-BT3800U Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio
Bluetooth®
Manual de instrucţiuni
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 7
MEX-BT3800U
© 2009 Sony Corporation
RO
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi această unitate
în bordul maşini. Pentru instalare şi conexiuni citiţi
manualul de instrucţiuni furnizat.
Acest marcaj se află pe partea de jos a carcasei.
Plăcuţa pe care este indicată tensiunea de funcţionare etc.
se află în partea de jos a carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest sistem
audio Bluetooth, MEX-BT3800, corespunde cerinţelor
esenţiale şi altor prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi următoarea pagina de
internet :
http://www.compliance.sony.de/
Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în
zona geografică având raza de 20 km şi centrul la NyAlesund, Svalbard, în Norvegia.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele separate
pentru service sau garanţie.
2
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. Pe anumite baterii, acest simbol
poate fi utilizat în combinaţie cu simbolul unui element
chimic. Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult
de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri
dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la
încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele
de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului
şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Cuvântul marcă Bluetooth şi siglele asociate sunt deţinute
de către Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor
mărci de către firma Sony este sub licenţă. Alte mărci
şi denumiri comerciale sunt deţinute de proprietarii
respectivi.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony Corporation.
Windows Media şi sigla Windows sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată în
S.U.A. şi în alte ţări.
iPhone este marcă de comerţ a Apple Inc.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în afara acestui
produs este interzisă, fără a deţine licenţă Microsoft sau
fără a fi autorizate de sucursale ale Microsoft.
Furnizorii conţinutului utilizează tehnologia de gestionare
a drepturilor privind datele digitale pentru Windows
Media conţinut de acest dispozitiv (“WM-DRM”) pentru
a proteja integritatea informaţiilor conţinute (“Conţinut
securizat”) astfel încât proprietatea lor intelectuală,
inclusiv drepturile de autor, asupra acestui conţinut să nu
fie deturnate.
Acest dispozitiv utilizează software WM-DRM pentru
redarea conţinutului securizat (“WM-DRM Software”).
Dacă securitatea software-ului WM-DRM din acest
dispozitiv a fost compromisă, deţinătorii Conţinutului
securizat (“Deţinătorii conţinutului securizat”) pot solicita
ca Microsoft să revoce dreptul software-ului WM-DRM
de a obţine noi licenţe, de a copia, de a afişa şi/ sau a reda
conţinutul securizat. Revocarea nu afectează capacitatea
software-ului WM-DRM de a reda conţinutul care nu este
protejat. Către dispozitivul dvs. va fi transmisă o listă a
aplicaţiilor software WM-DRM care au fost revocate ori
de câte ori preluaţi o licenţă pentru Conţinut securizat
de pe internet sau de la un calculator. Microsoft poate,
în paralel cu o astfel de licenţă, să preia, pe dispozitivul
dvs., liste de revocări în numele Deţinătorilor conţinutului
securizat.
Notă privind bateria cu litiu
Nu expuneţi bateria la căldură excesivă, cum ar fi
radiaţiile solare directe, foc sau alte surse similare.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 26). Aparatul se va opri complet,
în mod automat, după perioada de timp stabilită,
evitându-se consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/OFF),
de fiecare dată când opriţi maşina, până ce afişajul se
stinge.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
CD
Discuri ce pot fi redare de acest aparat .................. 6
Note legate de Bluetooth ........................................ 6
Iniţializarea aparatului ........................................... 6
Anularea modului DEMO ...................................... 7
Pregătirea telecomenzii card .................................. 7
Potrivirea ceasului.................................................. 7
Detaşarea panoului frontal ..................................... 7
Ataşarea panoului frontal .................................. 7
Dispozitive USB
Ghid pentru accesarea rapidă a funcţiei
Bluetooth
iPod
3 etape pentru accesarea funcţiei Bluetooth................... 8
Butoane şi simboluri ...................................................... 9
1 Punerea în legătură ................................................. 10
2 Conectarea .............................................................. 10
3 Efectuarea unui apel telefonic / transmiterea
muzicii fără a folosi mâinile ................................... 11
Redarea de la iPod ............................................... 20
Elementele afişajului ....................................... 20
Configurarea modului de redare........................... 21
Redarea repetitivă şi aleatorie ......................... 21
Acţionarea directă a unui iPod
– Comanda pasageră ............................................ 21
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază .............................................. 12
Telecomanda-card RM-X304 ......................... 14
Căutarea unei piste ............................................... 15
Căutarea unei piste după denumirea acesteia
– Quick-BrowZer ............................................ 15
Căutarea unei piste ascultând pasaje ale pistelor
–ZAPPIN™ .................................................... 16
Radio
Fixarea în memoria aparatului şi recepţia posturilor
de radio ............................................................. 16
Fixarea automată în memorie – BTM ............. 16
Fixarea manuală în memorie........................... 16
Recepţionarea unui post fixat.......................... 16
Acordul automat ............................................. 16
RDS ...................................................................... 17
Prezentare generală ......................................... 17
Reglaje pentru AF şi TA.................................. 17
Alegerea PTY.................................................. 18
Reglajul CT ..................................................... 18
4
Elementele afişajului ...................................... 18
Redarea repetitivă şi aleatorie ......................... 18
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB ........... 19
Elementele afişajului ....................................... 19
Redarea repetitivă şi aleatorie ......................... 19
Funcţia Bluetooth (efectuarea unui apel
telefonic cu mâinile libere în paralel cu
ascultarea muzicii)
Operaţii Bluetooth................................................ 22
Punerea în legătură ............................................... 22
Despre simbolurile Bluetooth ......................... 22
Conectare ............................................................. 23
Pentru a activa emisia semnalului Bluetooth
al acestui aparat............................................ 23
Conectarea unui telefon mobil ........................ 23
Conectarea unui dispozitiv audio.................... 23
Utilizarea telefonului cu mâinile libere................ 23
Recepţionarea apelurilor ................................. 23
Efectuarea apelurilor ....................................... 24
Transferul apelurilor ....................................... 24
Formarea numărului prin comandă vocală ..... 24
Transmiterea muzicii............................................ 24
Ascultarea muzicii cu un dispozitiv audio ...... 24
Acţionarea unui dispozitiv audio extern cu
acest aparat.................................................. 25
Ştergerea legăturilor cu toate dispozitivele puse
în legătură ......................................................... 25
Alte funcţii
Informaţii suplimentare
Modificarea reglajelor de sunet ........................... 25
Ajustarea parametrilor sunetului..................... 25
Personalizarea curbei egalizorului
–EQ3 .............................................................. 26
Configurarea opţiunilor – SET ............................ 26
Utilizarea echipamentelor opţionale .................... 27
Echipamente audio auxiliare........................... 27
Microfon extern XA-MC10 ............................ 27
Măsuri de precauţie ....................................... 28
Note privitoare la discuri .......................... 28
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/
AAC....................................................... 28
Despre fişierele iPod ................................ 28
Despre funcţia Bluetooth.......................... 29
Întreţinere ...................................................... 29
Demontarea aparatului .................................. 30
Specificaţii..................................................... 31
Soluţionarea problemelor .............................. 32
Afişaje de eroare / Mesaje ............................. 34
Site de asistenţă tehnică
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http:// support.sony-europe.com//
Sunt furnizate informaţii legate de :
• Modelele şi producătorii de playere audio digitale
• Fişiere MP3 / WMA / AAC acceptate
• Modelele şi producătorii de telefoane mobile compatibile şi răspunsuri la cele mai
frecvente întrebări cu privire la funcţia Bluetooth
5
Punerea în funcţiune
Discuri ce pot fi redate de
acest aparat
Puteţi reda discuri CD-DA (inclusiv cele care conţin CD
TEXT) şi CD-R/CD-RW (fişiere MP3/ WMA/AAC pag. 28).
Tipul de disc
CD-DA
Eticheta discului
MP3
WMA
AAC
Note legate de Bluetooth
Conectarea la alte dispozitive
Atunci când conectaţi acest aparat la un alt dispozitiv, vă
rugăm să citiţi manualul de instrucţiuni al respectivului
echipament pentru a afla detalii privitoare la siguranţă.
Expunerea la frecvenţele radio
Semnalele de radiofrecvenţă pot perturba sistemele
electronice incorect instalate sau ecranate în mod
inadecvat ale automobilului, cum ar fi sistemele
electronice de injecţie, dispozitivele electronice antiblocaj de frânare, sistemele electronice de comandă a
vitezei sau sistemele pernelor cu aer. Vă rugăm să luaţi
legătura cu producătorul maşinii pentru instalarea corectă
sau pentru asistenţa tehnică destinată acestui aparat.
Montarea sau depanarea defectuoasă poate fi periculoasă
şi poate conduce la invalidarea garanţiei acordate pentru
acest aparat.
Consultaţi producătorul autovehiculului pentru a vă
asigura că folosirea telefonului mobil în autovehicul nu
va afecta sistemele electronice ale acestuia.
Verificaţi în mod regulat dacă toate echipamentele fără fir
din autovehicul sunt corect instalate şi dacă funcţionează
în mod corespunzător.
ATENŢIE
Apeluri de urgenţă
ÎN NICI UN CAZ FIRMA SONY NU POATE FI FĂCUTĂ
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O PIERDERE
ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU DE CONSECINŢĂ, ORI
PENTRU ORICE ALTĂ PIERDERE, INCLUSIV, DAR NU
LIMITATIV, PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE DATE,
PIERDERI CAUZATE DE UTILIZAREA PRODUSULUI SAU
A ALTOR ECHIPAMENTE ASOCIATE, DE INACTIVITATE
SAU CARE DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS, A HARDWARE-ULUI ŞI / SAU A SOFTWAREULUI FOLOSIT.
Acest dispozitiv de maşină Bluetooth handsfree (cu
mâinile libere), ca şi celelalte cu care este pus în legătură,
folosesc semnale radio, reţele de telefonie mobilă şi
terestre, precum şi funcţii programate de către utilizator,
a căror conectare nu poate fi garantată în orice condiţii.
De aceea, nu vă bazaţi în mod exclusiv pe echipamentele
electronice pentru efectuarea comunicaţiilor importante
(cum ar fi apelurile de urgenţă medicale).
Reţineţi că pentru a putea efectua şi primi apeluri
telefonice, dispozitivele handsfree (cu mâinile libere) şi
cele electronice conectate la acesta, trebuie să fie activate
într-o zonă în care există semnal şi în care puterea
semnalului de telefonie mobilă este corespunzătoare.
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu poată fi efectuate
în orice reţea sau atunci când sunt utilizate anumite
servicii de reţea şi / sau facilităţi ale telefonului.
Consultaţi furnizorul de servicii local.
AVIZ IMPORTANT !
Utilizarea eficientă şi în siguranţă
Schimbările şi modificările aduse acestui aparat, ce nu
sunt în mod expres aprobate de către Sony, pot anula
dreptul de utilizare a acestui aparat.
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să verificaţi
excepţiile, datorate reglementărilor şi limitărilor
naţionale, privind folosirea echipamentului Bluetooth.
Conducerea autovehiculului
Verificaţi legile şi regulamentele privitoare la utilizarea
telefoanelor mobile şi a echipamentului handsfree în
zona unde conduceţi.
Acordaţi întotdeauna atenţie maximă conducerii
vehiculului şi parcaţi maşina înainte de a efectua un
apel sau a răspunde la telefon, atunci când condiţiile de
circulaţie impun aceasta.
6
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau după
înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după modificarea
unor conexiuni electrice va trebui să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag.7) şi apăsaţi butonul RESET
(pag. 12) cu ajutorul un obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi
un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Anularea modului DEMO
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative ce apare
în timpul opririi.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
2
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie,
până ce apare indicaţia “DEMO”.
3
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
“DEMO-OFF”.
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Configurarea se încheie şi interfaţa revine la modul
obişnuit de redare / recepţie.
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a
preveni furtul.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare
timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă
amplificatorul încorporat este utilizat.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF).
Aparatul se opreşte.
2
Apăsaţi , apoi scoateţi panoul trăgând
înspre dvs.
(SOURCE/OFF)
Pregătirea telecomenzii
card
Înainte de a folosi prima dată
telecomanda, îndepărtaţi folia
izolatoare.
Observaţie
• Pentru a afla cum se înlocuiesc bateriile, consultaţi
pag. 29.
Potrivirea ceasului
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în partea din spate a maşinii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării unui
dispozitiv USB, deoarece datele conţinute de acela se
pot deteriora.
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de reglaj.
2 Apăsaţi
în mod repetat butonul de selecţie,
până ce apare mesajul “CLOCK-ADJ“.
3
Apăsaţi (SEEK) +.
Indicaţia orei va începe să clipească.
4
Acţionaţi butonul rotativ pentru a potrivi ora
şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi (SEEK)
-/+.
5
După stabilirea minutelor, apăsaţi butonul de
selecţie.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul porneşte.
Ataşarea panoului frontal
Introduceţi partea A a panoului frontal în partea B a
aparatului, după cum este ilustrat, apoi împingeţi partea
stângă în poziţie până ce se aude un clic.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL). Apăsaţi din nou
(DSPL) pentru a reveni la ecranul anterior.
Observaţie
• Puteţi potrivi ceasul în mod automat, folosind facilitatea
RDS (pag. 18) .
Notă
• Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
7
Ghid pentru accesarea rapidă a funcţiei Bluetooth
Pentru detalii amănunţite privind funcţionarea, consultaţi capitolul “Funcţia Bluetooth (efectuarea unui apel telefonic
cu mâinile libere, în paralel cu ascultarea muzicii)” de la pag. 22 şi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul
Bluetooth.
3 etape pentru accesarea funcţiei Bluetooth
1 Punerea în legătură
Mai întâi înregistraţi (“puneţi în legătură”) echipamentul Bluetooth (telefon celular etc.) cu acest aparat.
După ce a fost realizată pentru prima dată punerea în legătură, nu mai este necesar să fie efectuată
ulterior.
2 Conectare
Uneori, punerea în legătură vă permite conectarea automată. Pentru a utiliza echipamentul după realizarea
punerii în legătură, porniţi conexiunea.
3 Efectuarea unui apel telefonic / transmiterea muzicii fără a folosi mâinile
Puteţi să vorbiţi la telefon şi să ascultaţi muzică atunci când este realizată conexiunea.
8
Butoane şi simboluri
Simboluri
Descrierea stării simbolurilor
Aprins
Clipeşte
Nimic
Aprins
Clipeşte
Nimic
Aprins
Clipeşte
Nimic
Semnal Bluetooth activ
Mod standby pentru punerea în legătură
Semnal Bluetooth inactiv
Conexiunea la telefonul celular a fost realizată cu
succes.
Aparatul se conectează la telefonul celular.
Nici o conexiune.
Conexiunea echipamentului audio a fost realizată cu
succes.
Aparatul se conectează la echipamentul audio.
Nici o conexiune.
9
1
Punerea în legătură
Echipamentul
acţionat
Operaţie
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (BT) timp de 5 secunde.
1
T
Căutaţi acest aparat.
2
Selectaţi “XPLOD”.
3
4
Introduceţi parola “0000”.
5
Urmaţi instrucţiunile.
(Punerea în legătură s-a
realizat cu succes.)
6
2
Conectarea
Echipamentul
acţionat
Operaţie
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (BT) timp de 3 secunde.
1
T
Realizaţi conexiunea la acest aparat folosind un telefon celular.
T
2
Realizaţi conexiunea la acest aparat folosind un echipament
audio.
T
Notă
• Vă puteţi conecta de la acest aparat la un echipament Bluetooth (pag. 23). Dacă nu vă puteţi conecta de la acest aparat
la un echipament Bluetooth, reluaţi operaţia de punere în legătură.
10
3 Efectuarea unui apel telefonic / transmiterea muzicii fără a
folosi mâinile
Efectuarea unui apel telefonic fără a folosi mâinile
Pentru :
a recepţiona un apel / a încheia o convorbire
Operaţie
a respinge un apel.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 2 secunde
butonul .
1 Apăsaţi (SOURCE/OFF).
a reapela un număr
Apăsaţi
.
T
a transfera un apel
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde
butonul .
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 2 secunde
butonul .
Transmiterea muzicii fără a folosi mâinile
Pentru :
Operaţie
a asculta
1 Apăsaţi (SOURCE/OFF).
T
a reda / a face o pauză (AVRCP)*
a omite piste (AVRCP)*
2 Apăsaţi butonul de Pornire a redării de la
echipamentul audio.
Apăsaţi (6) (PAUSE).
Apăsaţi ./>.
* Operaţia poate diferi, în funcţie de echipamentul audio folosit.
11
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază
Panoul frontal detaşat
Această secţiune conţine instrucţiuni despre
localizarea butoanelor şi operaţiile de bază.
Pentru detalii, consultaţi paginile indicate.
1 Butoane SEEK-/+
CD / USB :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a omite
mai multe piste succesive (apăsaţi, apoi apăsaţi
încă odată în secunda următoare şi menţineţi
apăsat) ; pentru a derula rapid înapoi/înainte o
pistă (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
Radio :
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă
(apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
Dispozitiv audio Bluetooth*1 :
Pentru a omite piste (apăsaţi) .
2 Butonul (BACK) / MODE pag. 15, 16,
20, 21
Apăsaţi pentru : a reveni la interfaţa afişată
anterior / a selecta banda de frecvenţe radio
(FM/MW/LW) / a selecta modul de redare
pentru iPod.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru : a intra /
părăsi modul de comandă pasageră.
3 Buton SOURCE / OFF*2
Apăsaţi acest buton pentru a porni alimentarea/
a schimba sursa de semnal (Radio/CD/USB/
AUX/Bluetooth audio/telefon Bluetooth).
• Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea
• Apăsaţi timp de 2 secunde sau mai mult pentru
a opri alimentarea şi pentru a opri afişajul.
(mâini
4 Buton rotativ / de selecţie /
libere)
Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru a
alege un element de reglaj (apăsaţi şi rotiţi) ;
pentru a recepţiona / încheia un apel (apăsaţi).
5 Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus),
începe redarea.
6 Fereastra de afişare
7 Butonul Z (eject)
Este folosit pentru a scoate discul.
8 Mufa USB pagina 19, 20
Pentru a conecta un dispozitiv USB.
12
9 Buton
pag. 7
de eliberare a panoului frontal
0 Butonul (căutare) pag. 15
Pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer.
qa Buton ZAP pag. 16
Pentru intrarea în modul ZAPPIN™
qs Senzorul telecomenzii card
qd Buton BT (Bluetooth) pag. 22
Pentru pornirea/oprirea semnalului Bluetooth,
pentru punerea în legătură.
qf Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) / PTY (tipul
emisiunii) pag. 17, 18
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a
selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
qg Butoane numerotate
CD /USB :
(1)/(2) : ALBM –/+ (în timpul redării unui
fişier MP3/WMA/AAC)
Pentru a omite albume (apăsaţi); pentru
a omite în mod continuu albume (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
(3) : REP*2 pag. 18, 19, 21
(4) : SHUF pag. 18, 19, 21
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
qh DSPL (afişaj) / SCRL (defilare) pag. 17,
18, 19, 20, 21
Pentru schimbarea elementelor afişate (apăsaţi);
pentru parcurgerea elementelor afişate (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
qj Mufa de intrare AUX pag. 27
Pentru conectarea unui dispozitiv audio
portabil.
qk Butonul RESET (aflat în spatele panoului
frontal) pag. 6
ql Microfon pag. 23
Notă
• Nu acoperiţi microfonul deoarece funcţia
handsfree (cu mâinile libere) nu va mai acţiona
corespunzător.
*1 Atunci când este conectat un dispozitiv
Bluetooth audio (care acceptă tehnologia
Bluetooth AVRCP). În funcţie de dispozitiv, este
posibil ca anumite operaţii să nu fie disponibile.
*2 Acest buton are un punct tactil.
Notă
• Când scoateţi/introduceţi un disc, deconectaţi orice
dispozitiv USB pentru a evita deteriorarea discului.
Radio:
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
Dispozitiv audio Bluetooth*1 :
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
Telefon Bluetooth:
(5) : MIC pag. 23
13
Telecomanda card RM-X304
Îndepărtaţi folia izolatoare înainte de a folosi
telecomanda (pag. 7).
1 Butonul OFF
Pentru a opri alimentarea aparatului ; opreşte
sursa.
2 Butonul SOURCE
Pentru a porni alimentarea ; pentru a alege o altă
sursă de semnal (Radio / CD / USB / AUX /
Bluetooth audio / telefon Bluetooth).
3 Butoane < (.) / , (>)
Pentru a controla funcţiile CD/ radio/ USB/
Bluetooth audio în acelaşi mod cu butonul
(SEEK) +/– al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate
cu < ,.
4 Butonul DSPL (afişaj)
Pentru a schimba elementele afişate.
5 Butonul VOL +*/- (volum)
Pentru a regla volumul sonorului.
6 Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la
nivelul anterior, apăsaţi încă o dată acest
buton.
14
7 Butonul MODE
Apăsaţi pentru : a selecta banda de frecvenţe
radio (FM/MW/LW) / a selecta modul de redare
pentru iPod.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru : a intra /
părăsi modul de comandă pasageră.
8 Butonul SEL (selecţie) /
/
/ (mâini
libere)
Are aceleaşi funcţii cu butonul de selecţie al
aparatului.
9 Butoanele M (+) / m (-)
Pentru a controla funcţiile CD/USB, în acelaşi
mod cu butonul (1) / (2) (ALBUM +/-) al
aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate cu
M m.
0 Butonul SCRL (parcurgere)
Pentru parcurgerea elementelor afişate.
qa Butoanele numerotate
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi) ; pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
* Acest buton are un punct tactil.
Notă
• Dacă aparatul este oprit şi pe ecran nu este nimic afişat,
acesta nu poate fi acţionat cu telecomanda card decât
dacă butonul (SOURCE/OFF) este apăsat în prealabil
sau dacă este introdus mai întâi un disc pentru a-l
activa.
Căutarea unei piste
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
Căutare omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
– Quick-BrowZer
Când într-o categorie sunt mai multe elemente, îl puteţi
căuta rapid pe cel care vă interesează.
Puteţi căuta cu uşurinţă, după categorie, o pistă de pe CD
sau de pe un dispozitiv USB.
1 Apăsaţi (SEEK) + în modul Quick-BrowZer.
Va apărea următoarea interfaţă
Butonul rotativ /
buton de selecţie
(BROWSE)
A Numărul elementului curent
B Numărul total de elemente de pe stratul curent.
Apoi este afişată denumirea elementului.
2 Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta elementul dorit
(BACK)
SEEK +/-
1
Apăsaţi (BROWSE).
Aparatul trece în modul de căutare Quick-BrowZer şi
este afişată lista de categorii de căutare.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
categoria dorită, apoi apăsaţi-l pentru a
confirma alegerea.
3
Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista dorită.
Va începe redarea.
sau unul aflat în apropierea celui care vă interesează.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ 10 % din
numărul total de elemente.
3 Apăsaţi butonul de selecţie
Interfaţa revine la modul Quick-BrowZer şi este afişat
elementul selectat.
4 Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta elementul dorit
şi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, redarea începe.
Pentru a renunţa la modul Jump (Salt)
Apăsaţi butonul (BACK) sau pe cel (SEEK) –.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
Apăsaţi (BACK).
Pentru a părăsi modul Quick-BrowZer
Apăsaţi (BROWSE).
Note
• După ce intraţi în modul de căutare Quick-BrowZer,
reglajele pentru redarea repetitivă şi pentru cea
aleatorie sunt anulate.
15
Radio
Căutarea unei piste ascultând
pasaje ale pistelor
– ZAPPIN™
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje din
fiecare pistă de pe CD sau de pe dispozitivul USB, puteţi
căuta o anumită pistă pe care doriţi să o ascultaţi.
Modul ZAPPIN este adecvat pentru căutarea unei piste în
modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie repetitivă.
Buton de selecţie
Fixarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp ce conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF) până ce
este afişată indicaţia “TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod repetat
butonul (MODE). Puteţi alege dintre FM1, FM2,
FM3, MW sau LW.
ZAP
1
Apăsaţi (ZAP) în cursul redării.
După ce pe ecran apare indicaţia “ZAPPIN”, redarea
începe cu un pasaj din următoarea pistă.
Pasajul este redat o anumită perioadă de timp, stabilită,
după care se aude un clic şi începe redarea următorului
pasaj.
Pistă
:!0
Pasajul din fiecare pistă care
va fi redat în modul ZAPPIN.
2
Apăsaţi butonul de selecţie sau pe cel (ZAP)
când se ajunge la redarea pistei dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei selectate,
de la început.
Pentru căutarea unei alte piste folosind din nou modul
ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
Observaţii
• Puteţi selecta durata unui pasaj de 6 sec./ 9 sec./
30 sec. (pag. 26). Nu puteţi selecta pasajul care să
fie redat dintr-o pistă.
• Apăsaţi (SEEK) –/+ sau (1) / (2) (ALBM
–/+) în modul ZAPPIN pentru a omite o pistă sau
un album.
16
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va fi afişat meniul de configurare.
3
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişată indicaţia “BTM“.
4
Apăsaţi (SEEK) +.
Aparatul va memora posturile de radio în ordinea
frecvenţelor şi le va aloca butoane numerotate.
La terminarea operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Fixarea manuală în memorie
1 După ce aţi făcut acordul pe frecvenţa
unui
post pe care doriţi să îl fixaţi în memorie, apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre butoanele
numerotate (între (1) şi (6)) până ce este afişată indicaţia “MEM“.
Notă
• Dacă asociaţi unui post un buton numerotat deja alocat,
vechea frecvenţă va fi înlocuită cu cea actuală.
Observaţie
• La fixarea unui post de radio RDS, este memorat şi
reglajul AF/TA (pag. 17).
Recepţionarea unui post fixat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi un
buton numerotat (de la (1) la (6)).
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi apăsaţi
(SEEK) –/+ pentru a căuta un post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când aparatul
detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului dorit,
apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) +/– pentru a
localiza cu aproximaţie frecvenţa, apoi apăsaţi în mod
repetat butonul (SEEK) +/– pentru a realiza acordul
fin (reglaj manual).
RDS
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile în cazul
în care semnalul radio este prea slab sau dacă postul
recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
Prezentare generală
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până ce
apare reglajul dorit.
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de date
radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriu-zis, şi un
semnal de informaţie digitală, care nu se aude.
Selectaţi
AF-ON
Pentru
a activa AF şi a dezactiva TA.
TA-ON
a activa TA şi a dezactiva AF.
AF, TA-ON
Elementele afişajului
a activa atât AF, cât şi TA.
AF, TA-OFF
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
A TA/TP*1
B Banda de frecvenţe radio, Funcţia
C Frecvenţa*2 (denumirea serviciului pentru program),
numărul prestabilit, ceasul, datele RDS.
*1 Indicaţia “TA“ clipeşte pe durata recepţionării de
informaţii legate de trafic, iar cea “TP” se aprinde
când este recepţionat un astfel de post.
2
* Pe durata recepţiei unui post RDS, în stânga indicaţiei
de frecvenţă este afişat un asterisc“*“.
Pentru a schimba elementele C afişate, apăsaţi (DSPL).
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii RDS,
după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe cea mai puternică
frecvenţă a postului din reţea. Folosind această funcţie,
puteţi asculta continuu acelaşi program şi nu sunteţi
nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe parcursul unei
călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi programele
de trafic. Orice informaţie/program recepţionat va
întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/TA.
Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai posturile
RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual, puteţi
prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu reglajele
AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM sau
în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REG
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la o
anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un alt
post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post regional,
alegeţi opţiunea “REG-OFF” la configurare, în timpul
recepţiei FM (pag. 26).
Notă
• Această funcţie nu funcţionează în Marea Britanie şi în
alte zone.
17
CD
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi un buton
numerotat (între (1) şi (6)) asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post
local, într-un interval de 5 secunde. Repetaţi această
procedură până ce este recepţionat un post local.
Alegerea PTY
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA) (PTY) în
timp ce recepţionaţi un post FM.
Denumirea tipului curent de program apare dacă postul
transmite date PTY.
2
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) (PTY) până
ce este afişat tipul de program dorit.
3
Apăsaţi (SEEK) -/+.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFAIR (noutăţi în afaceri), INFO
(informaţii), SPORT (sport), EDUCATE (programe
educaţionale), DRAMA (teatru), CULTURE (programe
culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi),
POP M (muzică pop), ROCK M (muzică rock), EASY
M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică de divertisment),
CLASSICS (muzică clasică), OTHER M (altă muzică),
WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe), CHILDREN
(programe pentru copii), SOCIAL A (programe sociale),
RELIGION (programe religioase), PHONE IN (dialog
cu ascultătorii), TRAVEL (turistice), LEISURE
(divertisment), JAZZ (muzică jazz), COUNTRY
(muzică country), NATION M (muzică populară),
OLDIES (melodii mai vechi), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Această funcţie nu operează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Reglajul CT
1 Alegeţi “CT-ON“ în timpul reglajelor (pag.26).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă este
recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin serviciul
CT şi ora reală.
18
Elementele afişajului
A Sursă
B Numărul pistei*1, Disc/numele artistului*1, Numele
artistului*1, Numărul albumului*2, Denumirea
albumului*1, Numărul pistei/ Durata de redare scursă,
Ceas.
*1 Sunt afişate informaţii legate de CD TEXT, MP3/
WMA/AAC.
*2 Numărul albumului este afişat numai la schimbarea
albumului.
Pentru a schimba elementele B afişate, apăsaţi (DSPL).
Observaţie
• Elementele afişate diferă în funcţie de model, de tipul
discului, de formatul de înregistrare şi de reglaje.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 Pe durata redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişat
modul de redare dorit.
Alegeţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
în mod repetat un album.
ALBUM*
SHUF ALBUM* în mod aleatoriu un album
în mod aleatoriu un disc.
SHUF DISC
* La redarea de fişiere MP3/ WMA/ AAC.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi “
OFF“ sau “SHUF OFF“ .
Dispozitive USB
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Elementele afişajului
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa Mass
Storage) şi MTP (Protocolul de Transfer Media)
compatibile cu standardul USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3), WMA
(.wma) şi AAC (.m4a).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a datelor
de pe dispozitivul USB.
Notă
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi motorul. În
funcţie de acest dispozitiv, pot apărea disfuncţionalităţi
sau deteriorări ale acestuia dacă este cuplat înainte de
pornirea motorului.
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa
corespunzătoare.
Când folosiţi un cablu, utilizaţi-l pe cel furnizat
împreună cu dispozitivul USB conectat.
Începe redarea.
Pentru a începe redarea în cazul în care dispozitivul
USB este deja conectat, apăsaţi în mod repetat butonul
(SOURCE/OFF) până ce este afişată indicaţia “USB“.
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă pentru a
opri redarea.
Decuplarea dispozitivului USB
1 Opriţi redarea materialului de pe dispozitivul USB.
2 Detaşaţi dispozitivul USB.
Dacă acesta este decuplat în timpul redării datelor pe
care le conţine, este posibil ca dispozitivul USB să se
deterioreze.
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea grele,
care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot cauza o
întrerupere a conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de pe
un dispozitiv USB, deoarece datele audio se pot
deteriora.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB
prin intermediul unui hub USB.
A Sursă
B Denumirea pistei, Nume artist, Număr album*,
Numele albumului, Numărul pistei / Durata scursă
de redare, Ceas.
* Numărul albumului este afişat numai când este schimbat
albumul.
Pentru a modifica elementele B afişate, apăsaţi
(DSPL).
Note
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, vizitaţi adresa site-ului de asistenţă.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 128
– fişiere (piste) : 500.
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată la soare,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil
să treacă mai mult timp până la începerea redării.
• Este posibil ca fişierele DRM (Gestionarea digitală a
drepturilor) să nu fie redate.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil
să nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri de fişiere
MP3/WMA/AAC :
– cu compresie lossless (pierderi reduse)
– protejate la copiere.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişat
modul dorit.
Selectaţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetitiv o pistă.
ALBUM
în mod repetitiv un album.
SHUF ALBUM
în mod aleatoriu un album.
SHUF DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
După 3 secunde, reglajul se încheie.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
19
iPod
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu iPod-ul dvs.,
citiţi secţiunea “Despre iPod” de la pagina 28 sau vizitaţi
adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod” este
folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui iPod şi
ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care este altfel
specificat în text sau în ilustraţii.
Redarea de la iPod
Înainte de a conecta un iPod, reduceţi volumul sonor al
acestui aparat.
1
Conectaţi dispozitivul iPod la terminalul
USB prin intermediul cablului cu conector de
cuplare şi cu mufă USB.
3
Reglaţi volumul sonor.
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă pentru a
opri redarea.
Decuplarea dispozitivului iPod
1 Opriţi redarea cu dispozitivul iPod.
2 Detaşaţi iPod-ul.
Precauţii relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB, volumul
sonor al telefonului va fi reglat chiar de către iPhone.
Pentru a evita creşterea bruscă a volumului după
efectuarea unui apel, nu măriţi volumul acestui aparat în
cursul unei convorbiri telefonice.
Note
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării de la iPod,
deoarece se pot deteriora datele.
• Acest aparat nu poate recunoaşte un iPod prin
intermediul unui hub USB.
Observaţii
• Când cheia de contact este pusă în poziţia ACC şi
aparatul este pornit, iPod-ul se va reîncărca.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării, pe
ecranul acestui aparat apare indicaţia “NO DEV”.
Modul reluare
Dispozitivul iPod va porni automat,
iar pe ecranul iPod-ului interfaţa
alăturată.*
Observaţie
• Vă recomandăm să conectaţi cablul USB RC-100IP
(nu este furnizat) la conectorul de cuplare.
Începe automat redarea pistelor de la iPod din punctul
unde s-a oprit anterior. Dacă este deja conectat un
iPod, pentru a porni redarea apăsaţi de mai multe
ori butonul (SOURCE/OFF), până ce apare indicaţia
“USB”. (Când este recunoscut iPod-ul, pe ecran apare
indicaţia “IPD”).
* În cazul în care a fost conectat un iPod touch (tactil)
sau un iPhone sau dacă iPod-ul a redat ultima dată
folosind comanda pasageră, nu va fi afişată sigla pe
ecran.
2
Apăsaţi (MODE) pentru a selecta modul de
redare.
Modurile se vor succeda astfel :
RESUMING T ALBUM T TRACK T
PODCAST* T GENRE T PLAYLIST T
ARTIST
* Este posibil să nu apară în cazul reglajului iPod.
20
Când iPod-ul este conectat la conectorul de cuplare,
modul acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării, în modul stabilit la iPod.
În modul reluarea redării, nu vor funcţiona butoanele
următoare :
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Elementele afişajului
A Indicaţia sursei (iPod)
B Numărul pistei, Numele artistului, Denumirea albumului, Numărul pistei/ Durata de redare scursă, Ceas.
Pentru a schimba elementele B afişate, apăsaţi (DSPL).
Observaţie
• Când se modifică albumul / podcast-ul / genul / artistul/
lista de redare, numărul elementului respectiv este
afişat pentru un moment.
Notă
• Unele litere stocate la iPod nu vor fi corect afişate.
Configurarea modului de
redare
1 Apăsaţi (MODE) în cursul redării.
Modurile se vor succeda astfel :
ALBUM T TRACK T PODCAST* T GENRE
T PLAYLIST T ARTIST
* Este posibil să nu apară în cazul reglajului iPod.
Omiterea albumelor, fişierelor, genurilor
muzicale, listelor de redare şi artiştilor
Pentru
a omite
Apăsaţi
(1)/ (2) (ALBM -/+)
[apăsaţi o dată pentru fiecare]
a omite în mod (1)/ (2) (ALBM -/+)
continuu
[menţineţi apăsat pentru a ajunge în
punctul dorit]
Redarea repetitivă şi aleatorie
1
În cursul redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişată
varianta dorită.
Pentru
TRACK
Apăsaţi
în mod repetitiv o pistă.
ALBUM
în mod repetitiv un album.
PODCAST
în mod repetitiv un fişier.
ARTIST
în mod repetitiv un artist.
PLAYLIST
în mod repetitiv o listă.
GENRE
în mod repetitiv un gen.
SHUF ALBUM
în mod aleatoriu albume.
SHUF PODCAST
în mod aleatoriu fişiere.
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
în mod aleatoriu piesele
artiştilor.
în mod aleatoriu o listă.
SHUF GENRE
în mod aleatoriu un gen.
SHUF DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
Acţionarea directă a unui
iPod – Comanda pasageră
Puteţi acţiona un iPod conectat direct la terminalul de
conectare.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE)
în cursul redării.
Este afişat mesajul “MODE IPOD” şi veţi putea
acţiona direct iPod-ul.
Pentru a schimba elementul afişat
Apăsaţi (DSPL).
Elementele afişate se succed după cum urmează :
Denumirea pistei T Numele artistului T Denumirea
albumului T MODE IPOD T Ceas
Pentru a
pasageră
părăsi
modul
comandă
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE).
Va apărea indicaţia “MODE AUDIO” şi modul de redare
se va schimba, devenind “RESUMING”.
Note
• Volumul poate fi reglat numai de la această unitate.
• Dacă este părăsit acest mod, reglajul de redare
repetitivă va fi oprit.
După 3 secunde, reglajul este complet.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
21
Funcţia Bluetooth
(efectuarea unui apel telefonic cu mâinile libere în parale cu ascultarea muzicii)
o listă a celor care au fost detectate.
Acest aparat este afişat ca “XPLOD“
la dispozitivul de conectat.
Operaţii Bluetooth
Pentru a folosi funcţia Bluetooth, efectuaţi următoarea
procedură, dacă este necesară.
1 Punerea în legătură
La prima conectare a dispozitivelor Bluetooth, este
necesară înregistrarea reciprocă a acestora, operaţie
denumită punere în legătură (“pairing”). Operaţia
va fi efectuată numai prima dată, deoarece ulterior
aparatele se vor recunoaşte în mod automat. Puteţi
pune în legătură până la 8 dispozitive. (În funcţie de
dispozitiv, poate fi necesar să introduceţi un cod de
acces pentru fiecare conexiune.)
2 Conectarea
Pentru a folosi dispozitivul după ce a fost efectuată
punerea în legătură, porniţi conexiunea. Uneori,
înregistrarea reciprocă permite conectarea în mod
automat.
3 Apeluri handsfree (cu mâini libere) /
transmiterea muzicii
Când conexiunea este realizată, puteţi să vorbiţi fără a
avea mâinile ocupate şi să ascultaţi muzică.
4
Introduceţi codul de acces
“0000”
Acest aparat şi dispozitivul Bluetooth se vor înregistra
reciproc în memorie, iar după această punere în
legătură unitatea este pregătită pentru conexiunea la
dispozitiv.
Adresă de internet
http://support.sony-europe.com/
Începeţi prin a înregistra (“punere în legătură”) reciproc
un dispozitiv Bluetooth (telefon mobil etc.) cu acest
aparat. Puteţi pune în legătură până la 8 dispozitive.
Odată ce dispozitivele s-au înregistrat reciproc, nu mai
este necesară reluarea acestei operaţii.
1 Plasaţi dispozitivul Bluetooth la o distanţă mai
mică de 1 m faţă de acest aparat.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat (BT) până ce indicatorul “ “ clipeşte (timp de aproximativ 5
secunde).
Aparatul intră în modul standby pentru punerea în
legătură.
clipeşte
3
Comandaţi dispozitivului Bluetooth să
înceapă căutarea acestui aparat.
În interfaţa cu dispozitive ce pot fi conectate, apare
22
Indicatorul “ “ clipeşte şi rămâne aprins după ce
operaţia de punere în legătură este completă.
5
Punerea în legătură
Dacă, la dispozitivul cu care stabiliţi legătura,
este solicitată cheia de acces* (passkey),
introduceţi “0000“.
Comandaţi dispozitivului Bluetooth să intre
în legătură cu acest aparat.
Când conexiunea este stabilită, sunt afişate simbolurile
grafice “ “ şi “ ”.
* În funcţie de dispozitiv, cheia de acces mai poate purta
denumirea de cod de acces (“passcode“), cod PIN”,
“număr PIN” sau “parolă”.
Notă
• Unitatea rămâne în modul standby pentru punerea în
legătură până la realizarea conexiunii.
Despre simbolurile Bluetooth
Acest aparat foloseşte următoarele simboluri :
aprins : semnal Bluetooth activ
clipeşte : stare de aşteptare pentru punere în
legătură
oprit : semnal Bluetooth inactiv
aprins : conexiune reuşită
clipeşte : în curs de conectare
oprit : nici o conexiune
aprins : conexiune reuşită
clipeşte : în curs de conectare
oprit : nici o conexiune
Conectare
Conectarea unui dispozitiv audio
1 Aveţi grijă ca atât acest aparat, cât şi dispo-
După realizarea punerii în legătură, continuaţi cu
următoarele operaţii.
Pentru a activa emisia semnalului
Bluetooth al acestui aparat
Pentru a folosi funcţia Bluetooth, activaţi emisia de
semnal Bluetooth a acestui aparat.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (BT) până ce
indicatorul “ “ clipeşte (aproximativ 3 sec.).
Semnalul Bluetooth este activat.
Conectarea unui telefon mobil
1
Verificaţi ca acest aparat şi telefonul mobil
să aibă semnalele Bluetooth activate.
2
Conectaţi acest aparat pornind de la
telefonul mobil.
Când conexiunea este realizată, este afişat indicatorul
“ ”.
Conectarea la telefonul mobil cu care a
fost efectuată cea mai recentă conexiune,
pornind de la acest aparat
zitivul audio să aibă activate semnalele Bluetooth.
2
Realizaţi conexiunea la acest aparat, acţionând dispozitivul audio.
Când legătura este stabilită, este afişat simbolul
“ ”.
Conectarea la dispozitivul audio cel
mai recent folosit, pornind de la acest
aparat
1 Verificaţi ca atât acest aparat, cât şi dispozitivul audio
să aibă semnalele Bluetooth activate.
2 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF) până ce este
afişată indicaţia “BT AUDIO“.
3 Apăsaţi (6) .
Indicatorul “ ” clipeşte pe durata realizării conexiunii. După ce conexiunea a fost stabilită, “ ” rămâne
aprins.
Utilizarea telefonului cu
mâinile libere
Verificaţi mai întâi ca acest aparat şi telefonul mobil să
fie conectate.
Recepţionarea apelurilor
1 Verificaţi ca atât acest aparat cât şi telefonul mobil să
aibă semnalele Bluetooth activate.
La recepţia unui apel, în difuzoarele autovehicului se va
auzi un sunet de apel.
2 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF) până ce este
afişată indicaţia “BT PHONE“.
1 Apăsaţi
3 Apăsaţi
(handsfree - cu mâini libere).
Indicatorul “ ” clipeşte pe durata realizării conexiunii. După ce conexiunea a fost stabilită, “ ” rămâne
aprins.
Notă
• În timpul transmiterii de semnal audio Bluetooth, nu
puteţi conecta acest aparat la un telefon mobil. Pentru
conectare, efectuaţi operaţia pornind de la telefonul
mobil. Se poate ca un zgomot specific conectării să se
audă peste semnalul audio redat.
Observaţie
• Cu semnal Bluetooth activ : când cheia de contact a
maşinii este în poziţia “ON“, aparatul se reconectează
automat la ultimul telefon mobil cu care a fost conectat.
Conexiunea automată depinde însă şi de specificaţiile
telefonului mobil. Dacă aparatul nu se reconectează
automat, conectaţi-l manual.
(mâini libere) când auziţi semnalul
de apel.
Convorbirea telefonică începe.
Pentru a încheia o convorbire
Apăsaţi din nou butonul (mâini libere).
Pentru a respinge un apel curent, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul (mâini libere) timp de 2 secunde.
Reglarea sensibilităţii microfonului
Puteţi alege între două nivele ale microfonului, (“LOW”
-scăzut sau “HI”- înalt) pentru a-l stabili pe cel convenabil,
în timpul unei convorbiri.
1 Apăsaţi (5) în timpul convorbirii.
Nivelele se modifică după cum urmează :
MIC-LOW y MIC-HI (scăzut y ridicat)
Notă
• Microfonul acestui aparat este localizat în spatele
panoului frontal (pag. 12). Nu acoperiţi microfonul cu
bandă adezivă etc.
23
Efectuarea apelurilor
Pentru efectuarea unui apel cu acest aparat este folosită
reapelarea.
1
Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF)
până ce apare mesajul “BT PHONE“ .
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(mâini libere) pentru 3 secunde sau mai mult.
Convorbirea telefonică începe.
Pentru a încheia o convorbire
Apăsaţi din nou butonul (mâini libere).
Pentru a apela un alt număr, folosiţi telefonul dvs. mobil,
apoi transferaţi convorbirea.
Aflaţi detaliile legate de transferul apelului, citind cele
de mai jos.
Transferul apelurilor
Pentru a activa/dezactiva dispozitivul potrivit (acest
aparat / un telefon mobil) verificaţi următoarele :
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
Note
• Verificaţi mai întâi ca acest aparat şi telefonul mobil să
fie conectate.
• Înregistraţi mai înainte un mesaj vocal la telefonul dvs.
mobil.
• Dacă activaţi funcţia de comandă vocală a unui telefon
conectat la acest aparat, se poate întâmpla să nu
acţioneze întotdeauna.
• Zgomotele, cum ar fi cel al motorului, pot interfera cu
sistemul de recunoaştere a vocii. Pentru a îmbunătăţi
recunoaşterea vocii, acţionaţi aparatul în condiţii de
zgomot redus.
• Formarea numărului prin comandă vocală nu
funcţionează în anumite situaţii, aceasta depinzând
de eficacitatea sistemului de recunoaştere a vocii a
telefonului mobil. Pentru detalii, vedeţi adresa de
internet pentru asistenţă tehnică (pag. 22).
Observaţii
• Pronunţaţi cuvintele în acelaşi fel în care aţi făcut-o la
înregistrarea mesajului vocal.
• Înregistraţi mesajul vocal când vă aflaţi în maşină, prin
intermediul acestui aparat şi având selectată sursa
“BT PHONE“.
(mâini
libere) sau folosiţi telefonul mobil.
Pentru detalii privitoare la acţionarea telefonului dvs.
mobil, consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia.
Notă
• În funcţie de telefonul mobil folosit, conexiunea
“cu mâini libere“ se poate întrerupe când încercaţi
transferul unui apel.
Formarea numărului prin
comandă vocală
Transmiterea muzicii
Ascultarea muzicii de la un
dispozitiv audio
Cu acest aparat, puteţi asculta muzica de la un dispozitiv
audio care acceptă profilul A2DP (Profil Avansat de
Distribuţie Audio) al tehnologiei Bluetooth.
1 Reduceţi la minim volumul sonor al acestui
aparat.
Puteţi activa comanda vocală a apelului cu un telefon
mobil conectat la acest aparat, rostind mesajul vocal
memorat de acesta, după care puteţi efectua apelul.
2 Apăsaţi repetat butonul (SOURCE/OFF) până
1
Apăsaţi (SOURCE/OFF) în mod repetat până
ce apare mesajul “BT PHONE“ .
3
2
Apăsaţi butonul
(mâini libere) .
Telefonul mobil intră în modul vocal de formare a
numărului.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat.
3
Pronunţaţi mesajul vocal memorat în telefonul mobil .
Vocea e recunoscută şi se efectuează apelul.
24
ce este afişată indicaţia “BT AUDIO“.
Acţionaţi dispozitivul audio pentru a începe
redarea.
Reglarea nivelului volumului sonor
Nivelul volumului sonor poate fi ajustat astfel încât
să compenseze orice diferenţă dintre acest aparat şi
dispozitivul audio Bluetooth.
1 Porniţi redarea la dispozitivul audio Bluetooth, la un
nivel moderat al volumului.
2 Potriviţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
3 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie până ce este
afişată indicaţia “BTA”, apoi folosiţi butonul rotativ
pentru a regla nivelul de intrare (de la -8 dB la
+18 dB).
Alte funcţii
Acţionarea unui dispozitiv audio
extern cu acest aparat
Puteţi efectua următoarele operaţii cu acest aparat, în
cazul în care dispozitivul audio acceptă profilul AVRCP
al tehnologiei Bluetooth (Profil de Control la Distanţă
Audio Video). (Operaţiile pot diferi în funcţie de
dispozitivul audio.)
Pentru
Redare
(6) (PAUSE)* la acest aparat.
Apăsaţi
A face o pauză
(6) (PAUSE)* la acest aparat.
A omite piste
SEEK -/+ (./>) [câte o dată
pentru fiecare pistă]
* În funcţie de dispozitiv, poate fi necesar să apăsaţi de
două ori.
Alte operaţii decât cele menţionate mai sus trebuie
efectuate folosind dispozitivul audio.
Note
• Pe durata redării de pe un dispozitiv audio, acest aparat
nu va afişa informaţii ale dispozitivului audio conectat,
cum ar fi numărul pistei /durata, situaţia redării etc.
• Redarea dispozitivului audio nu se opreşte chiar dacă
este schimbată sursa la acest aparat.
Observaţie
• Puteţi să vă conectaţi la un telefon mobil care acceptă
profilul A2DP, care acţionează ca un dispozitiv audio şi
să ascultaţi muzică.
Ştergerea legăturilor cu
toate dispozitivele puse în
legătură
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) timp de 1 secundă, pentru a
opri alimentarea.
Unitatea se opreşte.
2
Dacă indicatorul “ ” este aprins, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul (BT) până ce “ ” se
stinge.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
4
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie,
până ce este afişat mesajul “BT INIT“.
5
Apăsaţi (SEEK) +.
Începe procesul de iniţializare.
Este nevoie de circa 3 secunde pentru ca toate
înregistrările să fie anulate. Nu opriţi alimentarea câtă
vreme indicaţia “INITIAL“ clipeşte.
Modificarea reglajelor de
sunet
Ajustarea parametrilor sunetului
1
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişat elementul de reglaj dorit.
2
Folosiţi butonul rotativ pentru a regla
elementul selectat.
3
Apăsaţi
(BACK).
Reglajul se încheie şi afişajul revine la starea normală
de redare/recepţie.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
EQ3
Selectează curba egalizorului pentru 7 genuri
muzicale (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM sau OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (pag. 26)
BAL (Balans)
Ajustează balansul dintre difuzoarele din dreapta şi
cele din stânga.
FAD (Gradare)
Ajustează nivelul relativ între difuzoarele frontale şi
cele din spate.
SUB*2 (volumul sonor pentru subwoofer)
Ajustează volumul subwoofer-ului.
AUX*3 (nivelul AUX)
Ajustează volumul pentru fiecare echipament auxiliar
conectat : între “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Acest reglaj elimină necesitatea de a mai regla nivelul
volumului între surse.
BTA*3 (BT – nivel audio)
Ajustează volumul fiecărui dispozitiv audio
Bluetooth conectat, alegând un nivel cuprins între
“+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Acest reglaj elimină nevoia de a mai regla volumul
surselor (pag. 24).
*1 Când este activată funcţia EQ3.
*2 Pentru “ATT” este afişată valoarea cea mai redusă,
putând fi ajustată în 21 de trepte.
*3 Când este activată sursa AUX (pag. 27).
*4 Când este activată sursa audio Bluetooth (pag. 24).
25
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ3
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ3“ vă permit să realizaţi
propria dvs. curbă de egalizare.
1
Alegeţi sursa de intrare, apoi apăsaţi în mod
repetat butonul de selecţie pentru a alege
“EQ3“.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
“CUSTOM“.
3
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişate “LOW” (frecvenţe joase),
“MID” (frecvenţe medii) sau “HI” (frecvenţe
înalte).
4 Folosiţi butonul rotativ pentru a alege
valoarea parametrului selectat.
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 dB , de la -10 dB
la +10 dB.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 7)
CT (Indicaţie temporală) (pag. 17, 18).
Activează funcţia CD : “ON” şi “OFF”.
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
AUX-A*1 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”, “OFF”
(pag. 27).
A.OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit interval
de timp de la apăsarea butonului : “NO” (nu), “30S”
(după 30 secunde), “30M” (după 30 minute) sau
“60M” (după 60 de minute)”.
MIC*1 (microfon)
– “EXT” : pentru a comuta automat la microfonul
extern, în cazul în care este conectat.
– “INT” : pentru a selecta numai microfonul intern.
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”, “OFF”.
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a ajusta curba
egalizorului.
Pentru a reveni la reglajul din fabrică, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul de selecţie înainte ca reglajul
să se fi încheiat.
5
Apăsaţi
(BACK).
Reglajul se încheie şi afişajul revine la modul normal
de redare/recepţie.
Observaţie
• Şi alte tipuri de egalizoare pot fi reglate.
Configurarea opţiunilor- SET
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
2
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişat elementul dorit.
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
valoarea dorită (de exemplu “ON“ - activ sau
“OFF“ - inactiv).
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Alegerea făcută este memorată şi afişajul revine în
modul normal de redare/recepţie.
Notă
• Elementele afişate diferă în funcţie de sursă şi de
reglajele efectuate.
26
DIM (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului “ON”, “OFF”.
A.SCRL (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă automat
ecranul, pentru a putea fi citite :
“ON”, “OFF”.
LOCAL (Mod de căutare local)
– “ON” : sunt depistate numai posturile de radio cu
semnal puternic.
– “OFF” : acordul pe frecvenţe se face în mod
normal.
MONO*2 (Modul monofonic)
Selectaţi modul de recepţie monofonic pentru a
îmbunătăţi recepţia posturilor FM cu semnal slab :
“ON”, “OFF”.
REG*2 (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită regiune : “ON”,
“OFF” (pag. 17).
Z.TIME (Perioada Zappin)
Selectează perioada de redare pentru funcţia ZAPPIN
– “Z-TIME-1 (cca. 6 sec.)”, “Z.TIME-2 (cca. 9 sec.)”,
“Z.TIME-3 (cca. 30 sec.)”.
LPF (Filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
subwoofer : “OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV (Filtru trece-jos Normal/Invers)
Selectează faza pentru subwoofer: “NORM”, “REV”.
HPF (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
Reglarea nivelului volumului sonor
LOUD (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a se obţine
un sunet clar la nivele reduse ale volumului sonor :
“ON”, “OFF”.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) în mod repetat, până
ce este afişat mesajul “AUX“.
După aceasta apare mesajul “AUX FRONT IN“.
DM+
Pentru a stabili pentru funcţia DM+ varianta “ON”,
“OFF”.
BTM (pag. 16)
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul fiecărui
dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio portabil la un
nivel moderat al volumului sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
5 Reglaţi nivelul de intrare (pag. 25).
BT INIT*1 (Iniţializare Bluetooth) (pag. 25)
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Când este recepţionat un post FM.
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Microfon extern XA-MC10
Cuplând un microfon opţional extern la conectorul de
intrare pentru microfon, puteţi ameliora calitatea audio în
timp ce vorbiţi prin intermediul acestui aparat.
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil opţional
la mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo) a aparatului,
urmată de simpla alegere a sursei, puteţi asculta sonorul
prin difuzoarele autoturismului dvs. Nivelul volumului
sonor poate fi reglat astfel încât să compenseze orice
diferenţă dintre acest aparat şi dispozitivul audio portabil.
Urmaţi procedura de mai jos :
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
Microfon extern
Cablu de conectare
Cleme
Observaţie
• Puteţi stabili prioritatea microfoanelor (pag. 26).
Notă
• Conectaţi XA-MC10 ca microfon extern. Este posibil să
nu puteţi efectua apeluri sau să apară disfuncţionalităţi
dacă este conectat un alt dispozitiv.
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă de cilindrică dreaptă.
27
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce umezeala se
evaporă. În caz contrar aparatul nu va funcţiona în mod
corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste aparat
sau peste discuri.
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de muzică,
înregistrate în format CD sau MP3 corespunzător
standardului ISO 9660 Level 1 / Level 2, Joliet/
Romeo sau cu sesiune multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA / AAC
MP3/WMA/
AAC
Director (album)
Fişier MP3/WMA/
AAC (pistă)
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau la
surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe
de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor care
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile
duale şi cele de muzică la codarea cărora au fost
folosite tehnologii de protejare a drepturilor de autor
nu corespund standardului CD şi de aceea este posibil
să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă
încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă de
inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se poate
deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă începe cu o
sesiune CD-DA, va fi recunoscut ca disc CD-DA, iar
restul sesiunilor nu vor fi redate.
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R / CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai puţine, dacă
denumirile de fişiere/ directoare conţin prea multe
caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier : 32 (Joliet) sau 64
(Romeo).
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
28
Despre fişierele iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri de iPod,
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod înainte
de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod touch
– iPod touch (a 2-a generaţie)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod cu video*
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
Lucrează cu :
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
* Comanda pasageră nu este disponibilă pentru iPod
nano (prima generaţie) sau iPod cu video
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) înseamnă că un
accesoriu electronic a fost special creat pentru a se
conecta la iPod şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
• “Works with iPhone” (funcţionează cu iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special creat pentru a
se conecta la iPhone şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea acestuia
cu standardele privind siguranţa şi cu regulamentele în
vigoare.
Despre funcţia Bluetooth
Ce este tehnologia Bluetooth ?
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie cu rază
scurtă de acţiune, care permite comunicarea de date
printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente
digitale, cum ar fi un telefon mobil şi o pereche de
căşti. Tehnologia wireless Bluetooth acţionează pe
raze de circa 10 m. În mod obişnuit, se conectează două
echipamente, însă în anumite cazuri, pot fi conectate
simultan la mai multe dispozitive.
• Nu este necesar nici să utilizaţi un cablu de conectare
- deoarece tehnologia Bluetooth este wireless (fără fir)
- şi nici nu trebuie să îndreptaţi echipamentele unele
spre altele, ca în cazul tehnologiei ce foloseşte radiaţii
infraroşii. De exemplu, puteţi utiliza un astfel de
echipament când se află într-o geantă sau în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard internaţional
acceptat de milioane de companii din întreaga lume şi
utilizat de numeroase companii pe glob.
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia Bluetooth wireless acţionează pe raze de
circa 10 m.
Raza maximă de comunicaţie poate varia în funcţie de
obstacolele întâlnite (persoane, metal, pereţi etc.) şi de
câmpurile electromagnetice.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei Bluetooth :
– existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un obiect
metalic sau un perete între acest aparat şi dispozitivul
Bluetooth,
– apropierea de un dispozitiv care foloseşte frecvenţa
de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv LAN wireless, un
telefon fără fir sau un cuptor cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi unul LAN fără fir
(IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi frecvenţă, dacă acest
aparat este folosit în apropierea unui dispozitiv LAN,
pot apărea interferenţe ale microundelor, ceea ce poate
afecta viteza de comunicaţie, poate produce zgomot şi
poate deteriora condiţiile de conectare.
Dacă se întâmplă aceasta, luaţi următoarele măsuri:
– menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri între acest
aparat şi dispozitivul LAN
– opriţi dispozitivul LAN în cazul în care doriţi
să folosiţi acest aparat la mai puţin de 10 m de
dispozitivul LAN fără fir.
– instalaţi acest aparat şi dispozitivul Bluetooth cât mai
aproape unul de celălalt.
• Microundele emise de un dispozitiv Bluetooth pot
afecta negativ funcţionarea unor echipamente medicale
electronice. Pentru a evita producerea de accidente,
opriţi acest aparat şi alte dispozitive Bluetooth în
următoarele locuri :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili, în spitale,
în trenuri, în avioane sau în benzinării,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor de
incendiu.
• Acest aparat acceptă sisteme de securitate compatibile
cu standardele Bluetooth, pentru a asigura conexiuni
sigure când este utilizată tehnologia Bluetooth
wireless, însă, în funcţie de setările efectuate, nivelul
de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveţi grijă
atunci când comunicaţi folosind tehnologia wireless
Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru scurgerile
de informaţii care pot apărea în timpul folosirii
comunicaţiilor Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu orice dispozitiv
Bluetooth.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth trebuie să
corespundă standardului Bluetooth specificat de
Bluetooth SIG. şi să fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul corespunde standardului
Bluetooth mai sus menţionat, se poate ca, în funcţie
de facilităţile şi de specificaţiile acestuia, dispozitivul să nu se conecteze sau să nu funcţioneze corespunzător.
– În funcţie de dispozitiv şi de mediul de comunicare
înconjurător, la folosirea telefonului handsfree (mâini
libere) poate apărea zgomot.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în legătură,
poate dura o vreme pentru ca legătura să se realizeze.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul Bluetooth să nu funcţioneze
cu telefoane mobile, în funcţie de mediul de radio-frecvenţă înconjurător şi de locul unde este folosit echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat utilizarea
acestuia. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare la aparat,
care nu există detalii în acest manual, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Cu electrodul pozitiv +
orientat în sus
29
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
Demontarea aparatului
1 Scoateţi rama de siguranţă.
1 Detaşaţi panoul frontal (pag. 7).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini ale
ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
2 Scoateţi aparatul din locaş.
Siguranţă (10A)
Curăţarea conectorilor
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pagina 7) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
Unitatea principală
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
30
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 µV,
LW : 45 µV
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 500 mA
Comunicaţie fără fir (wireless)
Sistem de comunicaţie :
Bluetooth standard ver. 2.0
Ieşire : Clasă de putere 2 standard Bluetooth
(max. +4 dBm)
Distanţă de comunicare maximă :
În linie dreaptă aproximativ 10 metri*1
Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
Metodă de modulaţie : FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile*2 :
A2DP (Profil avansat de Distribuţie
Audio)
AVRCP (Profil Audio Video de Comandă
la Distanţă)
HFP 1.5 (Profil de mâini libere)
HSP (Profil pentru căşti)
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum ar fi
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea receptorului, performanţele
antenei, sistemul de operare, aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
(conectori cu sigilare de siguranţă)
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (faţă / spate)
Terminal de ieşire pentru subwoofer (mono)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de
putere
Intrări :
Terminal de intrare al comenzii de la distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Terminal de intrare pentru comanda BUS
Terminal de intrare audio BUS
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Terminal de intrare pentru semnalul USB
Reglaje de ton :
Başi : ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Medii : ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Înalte : ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria
maşinii (împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 162 mm
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă card RM-X304 (1)
Piese pentru montare şi realizarea
conexiunilor (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Cablu BUS (furnizat cu un cablu pin RCA)
RC-61 (1m), RC-62 (2m)
Selector de sursă : XA-C40
Cablu USB pentru conectare la iPod : RC-100IP
Microfon extern : XA-MC10
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele din
accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi acestuia
informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi.
• La anumite plăci cu circuite imprimate nu au fost
folosiţi inhibitori de combustie cu halogeni.
• La carcase nu au fost folosiţi inhibitori de combustie
cu halogeni.
• Pentru amortizarea şocurilor este folosit ambalaj de
hârtie.
31
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi următoarea
adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în fereastra
de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“DIM-ON” (pag. 26).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 30).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Probleme generale
Recepţie radio
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT sau cea Telefon ATT
(când cablul de interfaţă al telefonului maşinii este
conectat la cablul ATT).
• Poziţia comenzii de gradare “FAD” nu este reglată
pentru un sistem de 2 boxe.
• Dispozitivul audio Bluetooth a făcut pauză.
T Întrerupeţi pauza.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 26).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse.
S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe modul
demonstrativ.
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de 5
minute, când este aleasă varianta “DEMO-ON”,
începe prezentarea demonstrativă.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 26).
32
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu)
la cablul de alimentare pentru amplificatorul
antenei maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o antenă
FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu este
corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent: alegeţi
varianta “LOCAL-ON” (pag. 26)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui post de
radio : alegeţi varianta “LOCAL-OFF” (pag. 26).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 26).
Un program FM difuzat stereo se aude mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO-OFF” (pag. 26).
RDS
Redare USB
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 17).
Nu puteţi reda piese prin intermediul unui hub
USB.
• Acest aparat nu recunoaşte dispozitive USB prin
intermediu unui hub USB.
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 17).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
Nu pot fi redate pistele.
• Dispozitivul USB nu funcţionează.
T Reconectaţi-l.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie inversă
sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW care nu
este unul audio (pag. 28).
Nu pot fi redate fişiere MP3 / WMA / AAC.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu versiunea
MP3 / WMA / AAC. Pentru detalii legate de discurile
şi formatele compatibile, vizitaţi site-ul de internet
pentru asistenţă.
Durează mai mult timp până ce începe redarea
fişierelor MP3 / WMA /AAC decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este posibil ca
acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “A.SCRL” s-a ales varianta “OFF”.
T Alegeţi “A.SCRL-ON” (pag. 26).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de 45°
într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
Butoanele de acţionare nu funcţionează.
Nu este scos discul din aparat.
• Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
Durează mai mult timp până ce începe redarea
pieselor de la dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere organizate
într-o structură arborescentă complicată.
Este emis un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost decuplat dispozitivul USB.
T Înainte de decuplarea dispozitivului USB, aveţi
grijă să opriţi redarea pentru a proteja datele.
Sonorul este intermitent.
• Sonorul poate fi intermitent la viteze de transfer mai
mari de 320 kbps.
Funcţia Bluetooth
Dispozitivul care trebuie conectat nu
detectează aparatul.
• Înainte de punerea în legătură, treceţi acest aparat în
modul standby corespunzător acestei operaţii.
• În timp ce este conectat cu un dispozitiv Bluetooth,
acest aparat nu poate fi detectat de către un alt
dispozitiv. Întrerupeţi conexiunea curentă şi căutaţi
aparatul pornind de la celălalt dispozitiv.
• Când se realizează punerea în legătură, activaţi
semnalul Bluetooth la ieşire (pag. 23).
Conectarea nu este posibilă.
• Conectaţi acest aparat pornind de la dispozitivul
Bluetooth sau invers. Conexiunea este controlată
unilateral (fie de la acest aparat, fie de la dispozitivul
Bluetooth) dar nu de la amândouă unităţile.
• Verificaţi procedurile de punere în legătură şi de
conexiune ale celuilalt dispozitiv etc. şi reluaţi
operaţia.
Persoana cu care vorbiţi la telefon vă spune că
volumul este prea scăzut sau prea ridicat.
• Potriviţi volumul la un nivel adecvat folosind funcţia
de reglare a sensibilităţii microfonului (pag. 23).
Pe durata conversaţiei se aud ecouri şi zgomot.
• Diminuaţi nivelul volumului
• Dacă zgomotul din spaţiul înconjurător este foarte
ridicat, încercaţi să îl reduceţi.
Ex.: Dacă o fereastră este deschisă şi zgomotul şoselei
etc. este prea puternic, închideţi fereastra. Dacă
instalaţia de aer condiţionat se aude tare, reglaţi-o
pentru a diminua zgomotul pe care îl produce.
33
Nivelul volumului vocii vorbitorului este scăzut.
• Reglaţi nivelul volumului.
Telefonul nu se conectează
La redarea de pe un dispozitiv audio Bluetooth,
telefonul nu se conectează nici dacă apăsaţi (mâini
libere).
T Conectaţi-vă pornind de la telefon.
Calitatea sonorului telefonului este
nesatisfăcătoare.
• Calitatea sonorului telefonului depinde de condiţiile
de recepţie pentru telefonul mobil.
T Deplasaţi-vă cu maşina într-un loc unde puteţi
îmbunătăţi calitatea semnalului de telefon mobil,
dacă recepţia este slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat este
scăzut (ridicat).
• Nivelul volumului depinde de dispozitivul audio
conectat cu acest aparat.
T Ajustaţi volumul dispozitivului audio conectat
sau pe cel al acestui aparat.
Sonorul are omisiuni în timpul redării de pe un
dispozitiv audio Bluetooth.
• Reduceţi distanţa dintre aparat şi dispozitivul audio
Bluetooth.
• Dacă dispozitivul audio Bluetooth este aşezat într-o
cutie care întrerupe semnalul, scoateţi-l pentru a
putea fi utilizat.
• În jur sunt folosite mai multe dispozitive Bluetooth
care emit semnale radio.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Reduceţi distanţa până la celelalte dispozitive.
• Redarea sonorului se întrerupe temporar în timp ce se
realizează o legătură între acest aparat şi un telefon
mobil. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Dispozitivul audio Bluetooth conectat nu poate
fi controlat.
• Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth conectat
acceptă funcţia AVRCP.
Unele funcţii nu operează
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat acceptă funcţiile
respective.
S-a răspuns neintenţionat unui apel
• Telefonul conectat este reglat să răspundă în mod
automat apelurilor.
Microfonul extern nu funcţionează.
T Stabiliţi varianta “MIC-EXT” (pag. 26).
Afişaje de eroare / mesaje
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv USB.
T Aşteptaţi până ce se încheie confirmarea
conexiunii.
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut automat.
T Reconectaţi dispozitivul USB.
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare al
acestui model şi verificaţi conexiunea.
HUB NO SUPRT (Nu se acceptă hub)
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile USB.
L. SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul
depistării automate a posturilor.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de radio
curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui program.
Aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Identificare de program) (apare
mesajul “PI SEEK”).
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată varianta USB ca sursă fără a fi conectat
un dispozitiv USB. Un dispozitiv USB sau un cablu
USB a fost decuplat în cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul USB.
În difuzoarele maşinii nu se aude nici un sunet
în timpul unei convorbiri cu mâinile libere
• Dacă sunetul este emis de către telefonul mobil,
reglaţi telefonul să transmită sunetul către boxele
maşinii.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere de
muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în acest aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere
de muzică.
La iniţializare este afişat mesajul “OFF BT“.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat (BT) până ce indicatorul
“ “ se stinge, apoi efectuaţi din nou operaţia de
iniţializare (pag. 25).
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei / numele
artistului nu sunt notate pe pistă.
34
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio TP
disponibile.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de eroare
rămâne pe ecran, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi sursa
apăsând butonul (SOURCE/OFF).
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul USB
este deteriorat sau că este conectat unul care nu
este acceptat.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de piste şi de
album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea
va începe automat. În funcţie de structura
informaţiilor de pe disc, poate dura mai mult de
un minut până la începerea redării.
RESET (Iniţializare)
• Acest aparat sau dispozitivul USB nu pot fi acţionate
din cauza unei probleme.
T Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi site-ul de
internet destinat asistenţei pentru clienţi.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi ajuns
la începutul sau la sfârşitul discului şi nu mai puteţi
continua redarea.
“
”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza problemelor de
redare a compact discurilor, aveţi grijă să aduceţi cu dvs.
şi discul la care aţi constatat problemele.
35
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising