Sony | MEX-BT2700 | Sony MEX-BT2700 Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio
Bluetooth®
Manual de instrucţiuni
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 7
MEX-BT2700
© 2009 Sony Corporation
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi această unitate
în bordul maşini. Pentru instalare şi conexiuni citiţi
manualul de instrucţiuni furnizat.
Acest marcaj se află pe partea de jos a carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest sistem
audio Bluetooth, MEX-BT2700, corespunde cerinţelor
esenţiale şi altor prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi următoarea pagina de
internet :
http://www.compliance.sony.de/
Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în
zona geografică având raza de 20 km şi centrul la NyAlesund, Svalbard, în Norvegia.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau
chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru service sau
garanţie.
2
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda
Dezafectarea bateriilor
uzate (valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care
din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau
de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai
de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la
încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele
de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului
şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Note privind bateria cu litiu
• Nu expuneţi bateria la căldură excesivă, spre exemplu
la radiaţii solare directe, foc sau alte surse de căldură
similare.
Cuvântul marcă Bluetooth şi siglele asociate sunt deţinute
de către Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor
mărci de către firma Sony este sub licenţă. Alte mărci
şi denumiri comerciale sunt deţinute de proprietarii
respectivi.
Avertisment pentru cazul în care cheia de
contact a maşinii dvs. nu are poziţia AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 20). Aparatul se va opri complet,
în mod automat, după perioada de timp stabilită,
evitându-se consumul de energie a baterie.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (OFF), de fiecare
dată când opriţi maşina, până ce afişajul se stinge.
Windows Media şi sigla Windows sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în afara acestui
produs este interzisă, fără a deţine licenţă Microsoft sau
fără a fi autorizate de sucursale ale Microsoft.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
Discuri ce pot fi redate de acest aparat............................ 6
Note legate de Bluetooth................................................. 6
Iniţializarea aparatului.................................................... 7
Anularea modului DEMO............................................... 7
Pregătirea telecomenzii-card........................................... 8
Potrivirea ceasului........................................................... 8
Detaşarea panoului frontal.............................................. 8
Ataşarea panoului frontal.......................................... 9
Amplasarea comenzilor şi operaţii de
bază
Unitatea de bază............................................................ 10
Telecomanda-card RM-X304........................................ 12
Radio
Fixarea şi recepţia posturilor de radio........................... 13
Fixarea automată în memorie – BTM..................... 13
Fixarea manuală în memorie................................... 13
Recepţionarea unui post fixat.................................. 13
Acordul automat...................................................... 13
RDS............................................................................... 13
Prezentare generală................................................. 13
Reglajele pentru AF şi TA....................................... 14
Alegerea PTY.......................................................... 14
Reglajul CT............................................................. 15
CD
Elementele afişajului . .................................................. 15
Redarea repetitivă şi aleatorie....................................... 15
Bluetooth (efectuarea unui apel
telefonic şi ascultarea muzicii cu
mâinile libere)
Operaţiile Bluetooth...................................................... 16
Punerea în legătură........................................................ 16
Despre simbolurile Bluetooth.................................. 16
Conectarea..................................................................... 17
Pentru a activa emisia semnalului Bluetooth al
acestui aparat........................................................ 17
Conectarea unui telefon mobil................................ 17
Conectarea unui dispozitiv audio............................ 17
Utilizarea telefonului cu mâinile libere......................... 17
Recepţionarea apelurilor......................................... 17
Efectuarea apelurilor............................................... 18
Transferul apelurilor................................................ 18
Formarea numărului prin comandă vocală.............. 18
Transmiterea muzicii..................................................... 18
Ascultarea muzicii de la un dispozitiv audio.......... 18
Acţionarea unui dispozitiv audio cu acest aparat.... 19
Ştergerea legăturilor cu toate dispozitivele înregistrate.19
Alte funcţii
Modificarea reglajelor de sunet . .................................. 19
Ajustarea parametrilor sunetului............................. 19
Personalizarea curbei egalizorului
–EQ3....................................................................... 20
Configurarea opţiunilor
– SET ........................................................................... 20
Utilizarea echipamentelor opţionale............................. 21
Echipamente audio auxiliare................................... 21
Încărcător de CD-uri................................................ 21
Butonul de comandă rotativ RM-X4S..................... 22
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie....................................................... 23
Note privitoare la discuri......................................... 23
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA.............. 23
Despre fişierele MP3............................................... 23
Despre fişierele WMA............................................. 23
Despre funcţia Bluetooth......................................... 24
Întreţinere...................................................................... 25
Demontarea aparatului.................................................. 26
Specificaţii..................................................................... 26
Soluţionarea problemelor.............................................. 27
Afişaje de eroare / Mesaje....................................... 30
4
Adresă de internet pentru asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http://sony.ro//
Sunt furnizate informaţii legate de :
• Modelele şi producătorii telefoanelor mobile compatibile şi răspunsuri la cele mai
frecvente întrebări cu privire la funcţia Bluetooth
5
Punerea în funcţiune
Discuri ce pot fi redate de
acest aparat
Puteţi reda discuri CD-DA (inclusiv cele care conţin CD
TEXT) şi CD-R/RW (fişiere MP3/ WMA - pag. 23).
Tipul de disc
CD-DA
MP3
WMA
Eticheta discului
Note legate de Bluetooth
Atenţie
ÎN NICI UN CAZ FIRMA SONY NU POATE FI FĂCUTĂ
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O PIERDERE
ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU DE CONSECINŢĂ,
ORI PENTRU ORICE ALTĂ PIERDERE, INCLUSIV,
DAR NU LIMITATIV, PIERDERI DE PROFIT,
PIERDERI DE DATE, PIERDERI CAUZATE DE
UTILIZAREA PRODUSULUI SAU A ALTOR
ECHIPAMENTE ASOCIATE, DE INACTIVITATE
SAU CARE DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS, A HARDWARE-ULUI SAU A SOFTWAREULUI FOLOSIT.
AVIZ IMPORTANT !
Utilizarea eficientă şi în siguranţă
Schimbările şi modificările aduse acestui aparat, care
nu sunt în mod expres aprobate de către Sony, pot anula
dreptul de utilizare a acestui aparat.
Vă rugăm să verificaţi excepţiile, datorate reglementărilor
şi limitărilor naţionale, privind folosirea echipamentului
Bluetooth înainte de a utiliza acest produs.
Conducerea autovehiculului
Verificaţi legile şi regulamentele privitoare la utilizarea
telefoanelor mobile şi a echipamentului handsfree (cu
mâinile libere) în zona unde conduceţi.
Acordaţi întotdeauna atenţie maximă conducerii
vehiculului şi parcaţi maşina înainte de a efectua un
apel sau a răspunde la telefon, atunci când condiţiile de
circulaţie impun aceasta.
Conectarea la alte dispozitive
Atunci când conectaţi acest aparat la un alt dispozitiv, vă
rugăm să citiţi manualul de instrucţiuni al respectivului
echipament pentru a afla detalii privitoare la siguranţă.
6
Expunerea la frecvenţele radio
Semnalele de radiofrecvenţă pot perturba sistemele
electronice incorect instalate sau ecranate în mod
inadecvat ale automobilului, cum ar fi sistemele
electronice de injecţie, dispozitivele electronice antiblocaj de frânare, sistemele electronice de comandă
a vitezei sau sistemele pernelor cu aer. Vă rugăm să
luaţi legătura cu producătorul maşinii pentru instalarea
corectă sau pentru asistenţa tehnică pentru acest aparat.
Montarea sau depanarea defectuoasă poate fi periculoasă
şi poate conduce la invalidarea garanţiei acordate pentru
acest aparat.
Consultaţi producătorul autovehiculului pentru a vă
asigura că folosirea telefonului mobil în autovehicul nu
va afecta sistemele electronice ale acestuia.
Verificaţi în mod regulat dacă toate echipamentele fără fir
din autovehicul sunt corect instalate şi dacă funcţionează
în mod corespunzător.
Apeluri de urgenţă
Acest dispozitiv de maşină Bluetooth handsfree (cu
mâinile libere), ca şi celelalte cu care este pus în legătură,
folosesc semnale radio, reţele de telefonie mobilă şi
terestre, precum şi funcţii programate de către utilizator,
a căror conectare nu poate fi garantată în orice condiţii.
De aceea, nu vă bazaţi în mod exclusiv pe echipamentele
electronice pentru efectuarea comunicaţiilor importante
(cum ar fi apelurile de urgenţă medicale).
Reţineţi că pentru a putea efectua şi primi apeluri
telefonice, dispozitivele handsfree (cu mâinile libere) şi
cele electronice conectate la acesta, trebuie să fie activate
într-o zonă în care există semnal şi în care puterea
semnalului de telefonie mobilă este corespunzătoare.
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu poată fi efectuate
în orice reţea sau atunci când sunt utilizate anumite
servicii de reţea şi / sau facilităţi ale telefonului.
Consultaţi furnizorul de servicii local.
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau după
înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după modificarea
unor conexiuni electrice va trebui să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag. 8) şi apăsaţi butonul RESET
(pag. 10) cu ajutorul un obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi
un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Anularea modului DEMO
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative ce apare
în timpul opririi.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
2
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie,
până ce apare indicaţia “DEMO”.
3
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
“DEMO-OFF”.
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de selecţie.
Configurarea se încheie şi interfaţa revine la modul
obişnuit de redare / recepţie.
7
Pregătirea telecomenzii
card
Înainte de a folosi prima dată telecomanda, îndepărtaţi
folia izolatoare.
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a
preveni furtul.
Alarma de avertizare
Observaţie
• Pentru a afla cum se înlocuiesc bateriile, consultaţi
pag. 25.
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare
timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă
amplificatorul încorporat este utilizat.
1
Apăsaţi (OFF).
Aparatul se opreşte.
2
Apăsaţi , apoi scoateţi panoul trăgând
înspre dumneavoastră.
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de reglaj.
2
Apăsaţi butonul de selecţie în mod repetat,
pentru a fi afişat mesajul “CLOCK-ADJ“.
3
Apăsaţi (SEEK) +.
Indicaţia orei va începe să clipească.
4
Acţionaţi butonul rotativ pentru a potrivi ora
şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi butonul
(SEEK) -/+.
5
Apăsaţi butonul de selecţie.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul porneşte.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL). Apăsaţi din nou
(DSPL) pentru a reveni la ecranul anterior.
Observaţie
• Puteţi potrivi ceasul în mod automat, folosind facilitatea
RDS (pag. 15) .
8
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în spatele maşinii.
Ataşarea panoului frontal
Introduceţi partea A a panoului frontal în partea B a
aparatului, după cum este ilustrat, apoi împingeţi partea
stângă în poziţie până ce se aude un clic.
Notă
• Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
9
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază
Panoul frontal detaşat
Radio:
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă
(apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
Dispozitiv audio Bluetooth*1 :
Pentru a omite piste (apăsaţi) .
Această secţiune conţine instrucţiuni despre
localizarea butoanelor şi operaţiile de bază. Pentru
detalii, consultaţi paginile indicate.
Butoanele corespunzătoare ale telecomenzii card au
aceleaşi funcţii ca şi butoanele unităţii de bază.
1 Buton OFF
Pentru a opri alimentarea aparatului ; opreşte
sursa.
2 Butoane SEEK-/+
CD :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a omite
mai multe piste succesive (apăsaţi, apoi apăsaţi
încă odată în secunda următoare şi menţineţi
apăsat) ; pentru a derula rapid înapoi/înainte o
pistă (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
10
3 Buton SOURCE
Pentru a porni alimentarea ; pentru a schimba
sursa de semnal (Radio/CD/AUX/Bluetooth
audio/telefon Bluetooth)*2.
4 Buton BT (Bluetooth) pag. 16
Pentru pornirea/oprirea semnalului Bluetooth,
pentru punerea în legătură.
5 Buton rotativ / de selecţie /
(mâini
libere)
Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru a
alege un element de reglaj (apăsaţi şi rotiţi) ;
pentru a recepţiona / încheia un apel (apăsaţi).
6 Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus),
începe redarea.
7 Fereastra de afişaj
8 Mufa de intrare AUX pag. 21
Pentru conectarea unui dispozitiv audio
portabil.
9 Butonul Z (eject)
Este folosit pentru a scoate discul.
0 DSPL (afişaj) / SCRL (defilare) pag. 13,
15
Pentru schimbarea elementelor afişate (apăsaţi);
pentru parcurgerea elementelor afişate (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
qa Buton
pag. 8
de eliberare a panoului frontal
qs Butonul MODE pag. 13
Pentru a selecta o bandă de frecvenţe (FM/
MW/LW)*2.
qd Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) / PTY (tipul
emisiunii) pag. 14
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a
selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
qf Butoane numerotate
CD :
(1)/(2) : ALBUM –/+ (în timpul redării unui
fişier MP3/WMA)
Pentru a omite albume (apăsaţi); pentru
a omite în mod continuu albume (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
(3) : REP pag. 15
(4) : SHUF pag. 15
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
Dispozitiv audio Bluetooth*1 :
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
Telefon Bluetooth:
(5) : MIC pag. 17
qg Senzorul telecomenzii card
qh Butonul RESET pag. 7
qj Microfon pag. 17
Notă
• Nu acoperiţi microfonul ; este posibil ca funcţia
de mâini libere să nu funcţioneze corect.
*1 Atunci când este conectat un dispozitiv
Bluetooth audio (care acceptă tehnologia
Bluetooth AVRCP). În funcţie de dispozitiv, este
posibil ca anumite operaţii să nu fie disponibile.
2
* În cazul în care este conectat un încărcător de
discuri ; când este apăsat (SOURCE), “CD” şi
numărul aparatului vor fi afişate. În plus, dacă
este apăsat (MODE), puteţi comuta încărcătorul
de discuri.
Radio:
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
11
Telecomanda card RM-X304
Următoarelor butoane ale telecomenzii le corespund
butoane / funcţii diferite ale aparatului. Îndepărtaţi
folia izolatoare înainte de a folosi telecomanda (pag.
8).
qk Butoane < (.) / , (>)
Pentru a controla funcţiile audio CD/radio/USB/
Bluetooth în acelaşi mod cu butonul (SEEK) al
aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate cu
< ,.
ql Butonul DSPL (afişaj) pag. 13, 15
Pentru a schimba elementele afişate.
w; Butonul VOL +/- (volum)
Pentru a regla volumul sonorului.
wa Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la
nivelul anterior, apăsaţi încă o dată acest buton.
ws Butonul SEL (selecţie) /
/
/ (mâini
libere)
Are aceleaşi funcţii cu butonul de selecţie al
aparatului.
12
wd Butoanele M (+) / m (-)
Pentru a controla funcţiile CD, în acelaşi mod cu
butonul (1) / (2) (ALBUM +/-) al aparatului.
Reglajele, volumul sonor etc. pot fi acţionate cu
M m.
wf Butonul SCRL (parcurgere)
Pentru parcurgerea elementelor afişate.
wg Butoanele numerotate
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi) ; pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
Note
• Dacă aparatul este oprit şi pe ecran nu este afişat
nimic, acesta nu poate fi acţionat cu telecomandacard decât dacă mai înainte este apăsat butonul
(SOURCE) sau dacă este introdus mai întâi un
disc pentru a-l activa.
Radio
Fixarea şi recepţia posturilor
de radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
Fixarea automată în memorie – BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE) până
2
3
4
ce
este afişată indicaţia “TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod repetat butonul
(MODE). Puteţi alege dintre FM1, FM2, FM3, MW
sau LW.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va fi afişat meniul de configurare.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişată indicaţia “BTM“.
Apăsaţi (SEEK) +.
Aparatul va memora posturile de radio în ordinea
frecvenţelor şi le va aloca butoane numerotate.
La terminarea operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Fixarea manuală în memorie
Recepţionarea unui post fixat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi
unul dintre butoanele numerotate (între
(1) şi (6)).
Acordul automat
1 Alegeţi banda de
frecvenţe, şi apăsaţi
(SEEK)- /+ pentru a căuta un post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când aparatul
detectează un post de radio. Repetaţi procedura
până găsiţi postul dorit.
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului
dorit, apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) pentru
a localiza cu aproximaţie frecvenţa, apoi apăsaţi
(SEEK) pentru a realiza acordul fin (reglaj
manual).
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de date
radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriu-zis, şi un
semnal de informaţie digitală, care nu se aude.
Elementele afişajului
După ce aţi făcut acordul pe frecvenţa unui
post pe care doriţi să îl fixaţi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre
butoanele numerotate (între (1) şi (6)) până
ce este afişată indicaţia “MEM“.
Notă
• Dacă asociaţi unui post un buton numerotat deja
alocat, vechea frecvenţă va fi înlocuită cu cea
actuală.
Observaţie
• La fixarea unei staţii RDS, este memorat şi reglajul
AF/TA (pag. 14).
A TA/TP*1
B Banda de frecvenţe, Funcţia
C Frecvenţa*2 (denumirea serviciului pentru
program), numărul prestabilit, ceasul, datele
RDS.
*1 Indicaţia “TA“ clipeşte pe durata recepţionării
de informaţii despre trafic. Indicaţia “TP” se
aprinde pe durata recepţionării unui astfel de
post.
2
* Pe durata recepţiei unui post RDS, în stânga
indicaţiei de frecvenţă este afişat un asterisc“*“.
Pentru a schimba elementele C afişate, apăsaţi
(DSPL).
13
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii
RDS, după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe cea mai puternică
frecvenţă a postului din reţea. Folosind această
funcţie, puteţi asculta continuu acelaşi program şi
nu sunteţi nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe
parcursul unei călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi
programele de trafic. Orice informaţie/program
recepţionat va întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De
asemenea, caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile
toate funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile,
în cazul în care semnalul radio este prea slab sau
dacă postul recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până ce
apare reglajul dorit.
Selectaţi
Pentru
AF-ON
a activa AF şi a dezactiva TA.
a activa TA şi a dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/TA.
Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai posturile
RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual, puteţi
prestabili atât posturi RDS şi non-RDS cu reglajele AF/
TA corespunzătoare fiecăruia.
14
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM sau
în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent
selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional
– REG
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia
la o anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe
un alt post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post
regional, alegeţi opţiunea “REG-OFF” la
configurarea în tipul recepţiei FM (pag. 20).
Notă
• Această funcţie nu funcţionează în Marea Britanie
şi în alte zone.
Funcţia de legătură locală (numai
pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi un
buton numerotat (între (1) şi (6)) asociat unui
post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post
local, într-un interval de 5 secunde.
Repetaţi această procedură până ce este
recepţionat un post local.
Alegerea PTY
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA)
(PTY) în timpul ce recepţionaţi un
post FM.
Denumirea tipului curent de program apare dacă
postul transmite date PTY.
2
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) (PTY)
până ce este afişat tipul de program
dorit.
3
Apăsaţi (SEEK) -/+.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIR (noutăţi în afaceri),
INFO (informaţii), SPORT (sport), EDUCATE
(programe educaţionale), DRAMA (teatru),
CULTURE (programe culturale), SCIENCE
(ştiinţă), VARIED (inteviuri, jocuri şi comedii),
POP M (muzică pop), ROCK M (muzică rock),
EASY M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică
de divertisment), CLASSICS (muzică clasică),
OTHER M (altă muzică), WEATHER (meteo),
FINANCE (finanţe), CHILDREN (programe pentru
copii), SOCIAL A (programe sociale), RELIGION
(programe religioase), PHONE IN (dialog cu
ascultătorii), TRAVEL (turistice), LEISURE
(divertisment), JAZZ (muzică jazz), COUNTRY
(muzică country), NATION M (muzică populară),
OLDIES (melodii mai vechi), FOLK M (muzică
folk), DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Această funcţie nu operează în ţări / regiuni unde
nu sunt disponibile date PTY.
Reglajul CT
1
CD
Elementele afişajului
A Sursa
B Numărul pistei*1, Disc/numele artistului*1,
Numele artistului*1, Numărul albumului*2,
Denumirea albumului*1, Numărul pistei/ Durata
de redare scursă, Ceas.
*1 Sunt afişate informaţii legate de CD TEXT,
MP3 / WMA.
2
* Numărul albumului este afişat numai la
schimbarea albumului.
Pentru a schimba elementele B afişate, apăsaţi
(DSPL).
Observaţie
• Elementele afişate diferă în funcţie de tipul discului,
de formatul de înregistrare şi de reglaje. Pentru
detalii despre MP3/WMA, vedeţi pagina 23.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 Pe durata redării, apăsaţi în mod repetat (3)
(REP) sau (4) (SHUF) până ce este afişat
modul de redare dorit.
Alegeţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
ALBUM*
în mod repetat un album.
SHUF ALBUM* în mod aleatoriu un album
în mod aleatoriu un disc.
SHUF DISC
* La redarea de fişiere MP3/WMA.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi “
OFF“ sau “SHUF OFF“ .
Alegeţi “CT-ON“ în timpul configurării
(pagina 20).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă
este recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin
serviciul CT şi ora actuală.
15
o listă a celor care au fost detectate.
Acest aparat este afişat ca “XPLOD“
la dispozitivul cu care este pus în
legătură.
Funcţia Bluetooth
(efectuarea unui apel telefonic şi
ascultarea muzicii cu mâinile libere)
Operaţii Bluetooth
Pentru a folosi funcţia Bluetooth, efectuaţi următoarea
procedură, dacă este necesară.
4
1 Punerea în legătură
La prima conectare a dispozitivelor Bluetooth, acestea
trebuie să fie puse în legătură (pairing). Operaţia
va fi efectuată numai prima dată, deoarece ulterior
aparatele se vor recunoaşte în mod automat. Puteţi
pune în legătură până la 8 dispozitive. (În funcţie de
dispozitiv, poate fi necesar să introduceţi un cod de
acces pentru fiecare conexiune.)
Introduceţi codul de acces
“0000”
Acest aparat şi dispozitivul Bluetooth se vor înregistra
reciproc în memorie, iar după această punere în
legătură unitatea este pregătită pentru conexiunea la
dispozitiv.
2 Conectarea
Pentru a folosi dispozitivul după ce a fost efectuată
punerea în legătură, porniţi conexiunea. Uneori,
înregistrarea reciprocă permite conectarea în mod
automat.
3 Apeluri handsfree (cu mâini libere) /
transmiterea muzicii
Când conexiunea este realizată, puteţi să vorbiţi fără a
avea mâinile ocupate şi să ascultaţi muzică.
Adresă de internet
http://support.sony-europe.com/
Punerea în legătură
Începeţi prin a înregistra (“punere în legătură”) reciproc
un dispozitiv Bluetooth (telefon mobil etc.) cu acest
aparat. Puteţi pune în legătură până la 8 dispozitive.
Odată ce dispozitivele s-au înregistrat reciproc, nu mai
este necesară reluarea acestei operaţii.
1 Plasaţi dispozitivul Bluetooth la o distanţă mai
mică decât 1 m de acest aparat.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat (BT) până ce in-
dicatorul “ “ clipeşte (timp de aproximativ 5
secunde).
Aparatul intră în modul standby pentru punerea în
legătură.
clipeşte
3
Comandaţi dispozitivului Bluetooth să
înceapă căutarea acestui aparat.
În interfaţa cu dispozitive ce pot fi conectate, apare
16
Dacă, la dispozitivul cu care stabiliţi legătura,
este solicitat codul de acces* (passcode),
introduceţi “0000“.
Indicatorul “ “ clipeşte şi rămâne aprins după ce
operaţia de punere în legătură este completă.
5
Comandaţi dispozitivului Bluetooth să intre
în legătură cu acest aparat.
Când conexiunea este stabilită, sunt afişate simbolurile
grafice “ “ şi “ ”.
* Codul de acces mai poate purta denumirea de cheie
de acces (“passkey“), cod PIN”, “număr PIN” sau
“parolă”.
Notă
• Unitatea rămâne în modul standby pentru punerea în
legătură până la realizarea conexiunii.
Despre simbolurile grafice
Bluetooth
Acest aparat foloseşte următoarele simboluri :
aprins : semnal Bluetooth activ
clipeşte : stare de aşteptare pentru punere în
legătură
oprit : semnal Bluetooth inactiv
aprins : conexiune reuşită
clipeşte : în curs de conectare
oprit :
nici o conexiune
aprins : conexiune reuşită
clipeşte : în curs de conectare
oprit :
nici o conexiune
Conectare
După realizarea punerii în legătură, continuaţi cu
următoarele operaţii.
Pentru a activa emisia semnalului
Bluetooth al acestui aparat
Pentru a folosi funcţia Bluetooth, activaţi emisia de
semnal Bluetooth a acestui aparat.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (BT) până ce
indicatorul “ “ clipeşte (aproximativ 3 sec).
Semnalul Bluetooth este activat.
Conectarea unui telefon mobil
1
2
Verificaţi ca acest aparat şi telefonul mobil
să aibă semnalele Bluetooth activate.
Conectaţi acest aparat pornind de la telefonul mobil.
Când conexiunea este realizată, este afişat indicatorul
“ ”.
Conectarea la telefonul mobil cu care a
fost efectuată cea mai recentă conexiune,
pornind de la acest aparat
1 Verificaţi ca atât acest aparat cât şi telefonul mobil să
aibă semnalele Bluetooth activate.
2 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE) până ce este afişată
indicaţia “BT PHONE“.
3 Apăsaţi
(handsfree - cu mâini libere).
Indicatorul “ “ clipeşte pe durata realizării
conexiunii. După ce conexiunea a fost stabilită, “
“ rămâne aprins.
Notă
• În timpul transmiterii de semnal audio Bluetooth, nu
puteţi conecta acest aparat la un telefon mobil. Pentru
conectare, efectuaţi operaţia pornind de la telefonul
mobil. Se poate ca un zgomot specific conectării să se
audă peste semnalul audio redat.
Observaţie
• Cu semnal Bluetooth activ : când cheia de contact a
maşinii este în poziţia “ON“, aparatul se reconec-tează
automat la ultimul telefon mobil cu care a fost conectat.
Conexiunea automată depinde însă şi de specificaţiile
telefonului mobil. Dacă aparatul nu se conectează
automat, conectaţi-l manual.
Conectarea unui dispozitiv audio
1 Aveţi grijă ca atât acest aparat, cât şi dispo2
zitivul audio să aibă activate semnalele Bluetooth.
Realizaţi conexiunea la acest aparat, acţionând dispozitivul audio.
Când legătura este stabilită, este afişat simbolul
“ ”.
Conectarea la dispozitivul audio cel mai
recent conectat, pornind de la acest
aparat
1 Verificaţi ca atât acest aparat, cât şi dispozitivul audio
să aibă semnalele Bluetooth activate.
2 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE) până ce este afişată
indicaţia “BT AUDIO“.
3 Apăsaţi (6) .
Indicatorul “ ” clipeşte pe durata realizării
conexiunii. După ce conexiunea a fost stabilită, “
” rămâne aprins.
Utilizarea telefonului cu
mâinile libere
Verificaţi mai întâi ca acest aparat şi telefonul mobil să
fie conectate.
Recepţionarea apelurilor
La recepţia unui apel, în difuzoarele autovehicului se va
auzi un sunet de apel.
1 Apăsaţi
(mâini libere) când auziţi semnalul
de apel.
Convorbirea telefonică începe.
Pentru a încheia o convorbire
Apăsaţi din nou butonul
(mâini libere) sau (OFF).
Pentru a respinge un apel curent, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul (mâini libere) timp de 2 secunde.
Reglarea sensibilităţii microfonului
Puteţi alege între două nivele ale microfonului, (“LOW“
-scăzut sau “HI“- înalt) pentru a-l stabili pe cel convenabil,
în timpul unei convorbiri.
1 Apăsaţi (5) în timpul convorbirii.
Nivelele se modifică după cum urmează :
MIC-LOW y MIC-HI (scăzut y ridicat)
Notă
• Microfonul acestui aparat este localizat în spatele
panoului frontal (pag. 11). Nu acoperiţi microfonul cu
bandă adezivă etc.
17
Efectuarea apelurilor
Pentru efectuarea unui apel cu acest aparat este folosită
reapelarea.
1
2
Apăsaţi în mod repetat (SOURCE) până
ce apare mesajul “BT PHONE“ .
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(mâini libere) pentru 3 secunde sau mai mult.
Convorbirea telefonică începe.
Pentru a încheia o convorbire
Apăsaţi din nou butonul (mâini libere) sau (OFF).
Pentru a apela un alt număr, folosiţi telefonul dvs. mobil,
apoi transferaţi convorbirea.
Aflaţi detaliile legate de transferul apelului, citind cele
de mai jos.
Transferul apelurilor
Pentru a activa/dezactiva dispozitivul potrivit (acest
aparat / un telefon mobil) verificaţi următoarele :
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
libere) sau folosiţi telefonul mobil.
(mâini
Pentru detalii privitoare la acţionarea telefonului dvs.
mobil, consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia.
Notă
• În funcţie de telefonul mobil folosit, conexiunea
“cu mâini libere“ se poate întrerupe când încercaţi
transferul unui apel.
Formarea numărului prin
comandă vocală
Puteţi activa comanda vocală a apelului cu un telefon
mobil conectat la acest aparat, rostind mesajul vocal
memorat de acesta, după care puteţi efectua apelul.
Note
• Verificaţi mai întâi ca acest aparat şi telefonul mobil să
fie conectate.
• Înregistraţi mai înainte un mesaj vocal la telefonul dvs.
mobil.
• Dacă activaţi funcţia de comandă vocală a unui telefon
conectat la acest aparat, se poate întâmpla să nu
acţioneze întotdeauna.
• Zgomotele, cum ar fi cel al motorului, pot interfera cu
sistemul de recunoaştere a vocii. Pentru a îmbunătăţi
recunoaşterea vocii, acţionaţi aparatul în condiţii de
zgomot redus.
• Formarea numărului prin comandă vocală nu
funcţionează în anumite situaţii, aceasta depinzând
de eficacitatea sistemului de recunoaştere a vocii a
telefonului mobil. Pentru detalii, vedeţi adresa de
internet pentru asistenţă tehnică (pag. 27).
Observaţii
• Pronunţaţi cuvintele în acelaşi fel în care aţi făcut-o la
înregistrarea mesajului vocal.
• Înregistraţi mesajul vocal când vă aflaţi în maşină, prin
intermediul acestui aparat şi având selectată sursa
“BT PHONE“.
Transmiterea muzicii
Ascultarea muzicii de la un
dispozitiv audio
Cu acest aparat, puteţi asculta muzica de la un dispozitiv
audio care acceptă profilul A2DP (Profil Avansat de
Distribuţie Audio) al tehnologiei Bluetooth.
1 Reduceţi la minim volumul sonor al acestui
aparat.
2 Apăsaţi repetat butonul (SOURCE) până ce
este afişată indicaţia “BT AUDIO“.
1
Apăsaţi (SOURCE) în mod repetat până ce
apare mesajul “BT PHONE“ .
3
2
Apăsaţi butonul
(mâini libere) .
Telefonul mobil intră în modul vocal de formare a
numărului.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat.
3
Pronunţaţi mesajul vocal memorat în telefonul mobil .
Vocea e recunoscută şi se efectuează apelul.
Nivelul volumului sonor poate fi ajustat astfel încât
să compenseze orice diferenţă dintre acest aparat şi
dispozitivul audio Bluetooth.
1 Porniţi redarea la dispozitivul audio Bluetooth, la un
nivel moderat al volumului.
2 Potriviţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
3 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie până ce este
afişată indicaţia “BTA”, apoi folosiţi butonul rotativ
pentru a regla nivelul de intrare (de la -8 dB la +18 dB).
18
Acţionaţi dispozitivul audio pentru a începe
redarea.
Reglarea nivelului volumului sonor
Acţionarea unui dispozitiv audio
extern cu acest aparat
Puteţi efectua următoarele operaţii cu acest aparat, în
cazul în care dispozitivul audio acceptă profilul AVRCP
al tehnologiei Bluetooth (Profil de Control la Distanţă
Audio Video). (Operaţiile pot diferi în funcţie de
dispozitivul audio.)
Pentru
Redare
Apăsaţi
A face o pauză
(6) (PAUSE)* la acest aparat.
A omite piste
SEEK -/+ (./>) [câte o dată
pentru fiecare pistă]
(6) (PAUSE)* la acest aparat.
* În funcţie de dispozitiv, poate fi necesar să apăsaţi de
două ori.
Alte operaţii decât cele menţionate mai sus trebuie
efectuate folosind dispozitivul audio.
Note
• Pe durata redării de pe un dispozitiv audio, acest aparat
nu va afişa informaţii ale dispozitivului audio conectat,
cum ar fi numărul pistei /durata, situaţia redării etc.
• Redarea dispozitivului audio nu se opreşte chiar dacă
este schimbată sursa la acest aparat.
Observaţie
• Puteţi să vă conectaţi la un telefon mobil care acceptă
profilul A2DP în rolul de dispozitiv audio şi să ascultaţi
muzică.
Ştergerea legăturilor cu toate
dispozitivele înregistrate
1 Apăsaţi (OFF).
2
Unitatea se opreşte.
Dacă indicatorul “ ” este aprins, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul (BT) până ce “ ” se
stinge.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
4
5
selecţie.
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie,
până ce este afişat mesajul “BT INIT“.
Apăsaţi (SEEK) +.
Începe procesul de iniţializare.
Este nevoie de circa 3 secunde pentru ca toate
înregistrările să fie anulate. Nu opriţi alimentarea câtă
vreme indicaţia “INITIAL“ clipeşte.
Alte funcţii
Modificarea reglajelor de
sunet
Ajustarea parametrilor sunetului
1
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişat elementul de reglaj dorit.
2
Folosiţi butonul rotativ pentru a regla elementului selectat.
După 5 secunde, reglajul se încheie şi afişajul revine la
starea normală de redare/recepţie.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
EQ3
Selectează curba egalizorului pentru 7 genuri
muzicale.
LOW*1, MID*1, HI*1 (pagina 20)
BAL (Balans)
Ajustează balansul dintre difuzoarele din dreapta şi
cele din stânga .
FAD (Gradare)
Ajustează nivelul relativ între difuzoarele frontale şi
cele din spate.
SUB*2 (volumul sonor pentru subwoofer)
Ajustează volumul subwoofer-ului (în cazul celui mai
scăzut nivel este afişat “ATT”).
AUX*3 (nivelul intrării auxiliare)
Ajustează volumul pentru fiecare echipament auxiliar
conectat : între “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Acest reglaj elimină necesitatea de a mai regla nivelul
volumului între surse.
BTA*4 (BT – nivel audio)
Ajustează volumul fiecărui dispozitiv audio
Bluetooth conectat. Acest reglaj elimină nevoia de
a mai regla volumul surselor (pag. 18). Nivelul de
reglaj este între “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
*1 Când este activată funcţia EQ3.
*2 Când este stabilită ieşirea audio “SUB-OUT” (pag. 20).
*3 Când este activată sursa AUX.
*4 Când este activată sursa audio Bluetooth (pag. 18).
19
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ3
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ3“ vă permit să realizaţi
propria dvs. curbă de egalizare.
CT (Clock Time) (pag. 13, 15).
1 Alegeţi sursa de intrarea, apoi apăsaţi în mod
repetat butonul de selecţie pentru a alege
“EQ3“.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
“CUSTOM“.
3 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişate “LOW” (frecvenţe joase),
“MID” (frecvenţe medii) sau “HI” (frecvenţe
înalte).
4 Folosiţi butonul rotativ pentru a alege
valoarea parametrului selectat.
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 dB , de la -10
dB la +10 dB.
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pagina 8)
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
AUX-A*1 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”, “OFF” (pag. 21).
A.OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit interval
de timp de la oprirea de la buton : “NO” (nu), “30S”
(după 30 secunde), “30M” (după 30 minute) sau
“60M” (după 60 de minute)”.
SUB/REAR*1 (subwoofer/ boxe spate)
Comută ieşirea audio : între “SUB-OUT”
(subwoofer) şi “REAR-OUT” (amplificator).
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”, “OFF”.
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a ajusta curba
egalizorului.
Pentru a reveni la reglajul din fabrică, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul de selecţie înainte ca reglajul
să se fi încheiat.
După 5 secunde, reglajul se încheie şi afişajul revine la
modul normal de redare/recepţie.
DIM (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului “ON”, “OFF”.
A.SCRL (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă automat
ecranul, pentru a putea fi citite :
“ON”, “OFF”.
Observaţie
• Şi alte tipuri de egalizoare pot fi reglate.
LOCAL (Mod de căutare local)
– “ON” : sunt depistate numai posturile de radio cu
semnal puternic.
– “OFF” : acordul pe frecvenţe se face în mod
normal.
Configurarea opţiunilor- SET
MONO*2 (Modul monofonic)
Selectaţi modul de recepţie monofonic pentru a
îmbunătăţi recepţia posturilor FM cu semnal slab :
“ON”, “OFF”.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
2
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
pentru a fi afişat elementul dorit .
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
valoarea dorită (de exemplu “ON“ - activ sau
“OFF“ - inactiv).
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Alegerea făcută este memorată şi afişajul revine în
modul normal de redare/recepţie.
Notă
• Elementele afişate diferă în funcţie de sursă şi de
reglajele efectuate.
20
REG*2 (Regional) (pag. 14).
LPF*3 (Filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
subwoofer : “OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Filtru trece-jos Normal/Invers)
Selectează faza când este activă opţiunea LPF :
“NORM”, “REV”.
HPF (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a se obţine
un sunet clar la nivele reduse ale volumului sonor :
“ON”, “OFF”.
BTM (pag. 13)
Încărcător de discuri
BT INIT*2 (pag. 19)
Selectarea încărcătorului
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Când este recepţionat un post FM.
*3 Când ieşirea audio este “SUB-OUT”.
1 Apăsaţi butonul (SOURCE) în mod repetat, până ce
este afişat mesajul “CD”.
2 Apăsaţi butonul (MODE) în mod repetat, până ce apare
încărcătorul dorit.
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil opţional
la mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo) a aparatului,
urmată de simpla alegere a sursei, puteţi asculta sonorul
prin difuzoarele autoturismului dvs. Nivelul volumului
sonor poate fi reglat, astfel încât să compenseze orice
diferenţă dintre acest aparat şi dispozitivul audio portabil.
Urmaţi procedura de mai jos :
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
Număr aparat
Număr disc
Începe redarea.
Omiterea discurilor şi a albumelor
1 În cursul redării, apăsaţi (1)/(2) (ALBUM –/+).
Pentru a omite Apăsaţi
(1)/(2) (ALBUM–/+)
un album
apoi eliberaţi-l (ţineţi apăsat un
moment).
albume, continuu în timp de 2 sec. de la prima
eliberare.
discuri
în mod repetat.
discuri, continuu apoi apăsaţi din nou în timp de
2 sec şi menţineţi apăsat.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 În cursul redării, apăsaţi în mod repetat (3) (REP) sau
(4) (SHUF) până ce apare elementul de reglaj dorit.
Selectaţi
DISC
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă de cilindrică dreaptă.
Pentru a reda
un disc de mai multe ori.
SHUF
CHANGER
pistele discului aflat în
încărcător în ordine aleatorie
SHUFF ALL
pistele de la toate aparatele
conectate, în ordine aleatorie.
Pentru a reveni la redarea obişnuită, selectaţi “
sau “SHUF OFF”.
OFF”
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul fiecărui
dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE) în mod repetat, până ce
este afişat mesajul “AUX“.
Apare mesajul “AUX FRONT IN“.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio portabil la un
nivel moderat al volumului sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
5 Reglaţi nivelul de intrare (pag. 19).
21
Butonul de comandă rotativ
RM-X4S
Ataşarea etichetei
Ataşaţi eticheta indicatoare în funcţie de poziţia în care
veţi monta butonul de comandă.
Schimbarea sensului de acţionare
Direcţia de acţionare a butonului de comandă rotativ este
stabilită din fabrică, aşa cum este indicat în imaginea de
mai jos.
Pentru a creşte
Pentru a descreşte
Indentificarea comenzilor
Secţiunile butonului de comandă rotativ au aceleaşi funcţii
ca şi butoanele corespunzătoare ale acestui aparat.
Dacă doriţi să montaţi butonul de comandă rotativ în
partea dreaptă a volanului, puteţi inversa sensul de
acţiune.
1 În timp ce apăsaţi butonul VOL, apăsaţi şi menţineţi
apăsat (SEL) .
Următoarele secţiuni ale butonului de comandă rotativ
necesită un mod de operare diferit de acela al butoanelor
aparatului.
• Buton ATT (atenuare)
Pentru a atenua sunetul. Pentru a reveni la nivelul
anterior, apăsaţi din nou acest buton.
• Buton SEL (selecţie)
Acelaşi ca butonul de selecţie al aparatului.
• Comanda PRESET/DISC
CD : Acelaşi cu (1)/(2) (ALBUM-/+) al acestui aparat (apăsaţi şi rotiţi).
Radio : Pentru a recepţiona posturi de radio fixate în memorie (apăsaţi şi rotiţi).
• Comandă VOL (volum)
Acelaşi rol ca butonul rotativ al aparatului (rotiţi).
• Comanda SEEK/AMS
Acelaşi cu (SEEK)-/+ al acestui aparat (rotiţi, sau
rotiţi şi menţineţi).
• Buton DSPL (afişaj)
Pentru a schimba elementele afişate.
22
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce umezeala se
evaporă. În caz contrar aparatul nu va funcţiona în mod
corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste aparat
sau peste discuri.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de muzică,
înregistrate în format CD sau MP3 corespunzător
standardului ISO 9660
Level 1 / Level 2, Joliet/
Romeo sau cu sesiune multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA
MP3/WMA
Director (album)
Fişier MP3/WMA
(pistă)
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau la
surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l
cu o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe
de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării
discurilor care corespund standardului Compact Disc
(CD). Discurile duale şi cele de muzică la codarea cărora
a fost folosite tehnologii de protejare a drepturilor de
autor nu corespund standardului CD şi de aceea este
posibil să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă de
inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se poate
deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă începe cu o
sesiune CD-DA, va fi recunoscut ca disc CD-DA, iar
restul sesiunilor nu vor fi redate.
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R / CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai puţine, dacă
denumirile de fişiere/ directoare conţin prea multe
caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier : 32 (Joliet) sau 64
(Romeo).
Despre fişierele MP3
• MP3, reprezentând MPEG-1 Audio Layer-3, este un
standard pentru formatul de compresie a fişierelor
muzicale. Datele audio CD sunt comprimate la 1/10
din dimensiunea originală.
• Marcajul ID3 versiunea 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 se aplică
numai fişierelor MP3. Marcajul ID3 are 15/30 caractere
(1.0 şi 1.1) sau 63/126 caractere (2.2, 2.3, 2.4)
• Când puneţi un nume unui fişier MP3, aveţi grijă să
adăugaţi la denumirea fişierului extensia “.mp3”.
• La redarea unui fişier MP3 cu viteză de transfer
variabilă (VBR) sau la rularea rapidă înainte/înapoi,
este posibil ca durata de redare scursă să nu fie afişată
cu acurateţe.
Notă
• La redarea unui fişier MP3 cu viteză mare de transfer,
cum are fi de 320 kbps, sunetul poate fi intermitent.
23
Despre fişierele WMA
• WMA reprezintă Windows Media Audio, fiind un
standard pentru formatul de compresie a fişierelor
muzicale. Datele audio CD sunt comprimate la 1/22*
din dimensiunea originală.
• Marcajul WMA poate avea 63 de caractere.
• Când puneţi un nume unui fişier WMA, aveţi grijă să
adăugaţi la denumirea fişierului extensia “.wma”.
• La redarea unui fişier WMA cu viteză de transfer
variabilă (VBR) sau la rularea rapidă înainte/înapoi,
este posibil ca durata de redare scursă să nu fie afişată
cu acurateţe.
* Numai pentru 64 kbps.
Notă
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri de fişiere:
– cu compresie fără pierderi,
– protejate la copiere.
Despre funcţia Bluetooth
Ce este tehnologia Bluetooth ?
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie cu rază
scurtă de acţiune, care permite comunicarea de date
printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente
digitale, cum ar fi un telefon mobil şi o pereche de
căşti. Tehnologia wireless Bluetooth acţionează pe raze
de circa 10 m. În mod obişnuit, sunt conectate două
echipamente, însă în cazul anumitor echipamente pot fi
conectate simultan la mai multe dispozitive.
• Nu este necesar să utilizaţi un cablu de conectare,
deoarece tehnologia Bluetooth este wireless (fără fir),
şi nici nu este necesar ca echipamentele să fie îndreptate
unele spre altele, cum este cazul pentru tehnologia ce
foloseşte radiaţii infraroşii. De exemplu, puteţi utiliza
un astfel de echipament când se află într-o geantă sau
în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard internaţional
acceptat de milioane de companii din întreaga lume şi
utilizat de numeroase companii pe glob.
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia Bluetooth wireless acţionează pe raze de
circa 10 m.
Raza maximă de comunicaţie poate varia în funcţie de
obstacolele întâlnite (persoane, metal, pereţi etc.) şi de
câmpurile electromagnetice.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei Bluetooth :
– existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un obiect
metalic sau un perete între acest aparat şi dispozitivul
Bluetooth,
24
– apropierea de un dispozitiv care foloseşte frecvenţa
de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv LAN wireless, un
telefon fără fir sau un cuptor cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi unul LAN fără fir
(IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi frecvenţă, dacă acest
aparat este folosit în apropierea unui dispozitiv LAN,
pot apărea interferenţe ale microundelor, ceea ce poate
afecta viteza de comunicaţie, poate produce zgomot şi
poate deteriora condiţiile de conectare.
Dacă se întâmplă aceasta, luaţi următoarele măsuri:
– menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri între acest
aparat şi dispozitivul LAN
– opriţi dispozitivul LAN în cazul în care doriţi
să folosiţi acest aparat la mai puţin de 10 m de
dispozitivul LAN fără fir.
– instalaţi acest aparat şi dispozitivul Bluetooth cât mai
aproape unul de celălalt.
• Microundele emise de un dispozitiv Bluetooth pot
afecta negativ funcţionarea unor echipamente medicale
electronice. Pentru a evita producerea de accidente,
opriţi acest aparat şi alte dispozitive Bluetooth în
următoarele locuri :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili, în spitale,
în trenuri, în avioane sau în benzinării,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor de
incendiu.
• Acest aparat acceptă sisteme de securitate compa-tibile
cu standardele Bluetooth, pentru a asigura conexiuni
sigure când este utilizată tehnologia Bluetooth
wireless, însă, în funcţie de setările efectuate, nivelul
de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveţi grijă
atunci când comunicaţi folosind tehnologia wireless
Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru scurgerile
de informaţii care pot apărea în timpul folosirii
comunicaţiilor Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu orice dispozitiv
Bluetooth.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth trebuie să
corespundă standardului Bluetooth specificat de
Bluetooth SIG. şi să fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul corespunde standardului
Bluetooth mai sus menţionat, se poate ca, în funcţie
de facilităţile şi de specificaţiile acestuia, dispozitivul să nu se conecteze sau să nu funcţioneze corespunzător.
– În funcţie de dispozitiv şi de mediul de comunicare
înconjurător, la folosirea telefonului handsfree (mâini
libere) poate apărea zgomot.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în legătură,
poate dura o vreme pentru ca legătura să se realizeze.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul Bluetooth să nu funcţioneze
cu telefoane mobile, în funcţie de mediul de radio-frecvenţă înconjurător şi de locul unde este folosit echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat utilizarea
acestuia. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare la aparat,
care nu este acoperită în acest manual, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Înlocuirea siguranţei fuzibile
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Siguranţă (10A)
Curăţarea conectorilor
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Cu electrodul pozitiv +
orientat în sus
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pagina 7) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
Spatele panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
25
Demontarea aparatului
Specificaţii
1 Scoateţi rama de siguranţă.
Secţiunea CD player
1 Detaşaţi panoul frontal (pagina 8).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini
ale ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : mufă de antenă Frecvenţa intermediară: 105 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
2 Scoateţi aparatul din locaş.
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
26
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 mV,
LW : 45 mV
Comunicaţie fără fir (wireless)
Sistem de comunicaţie :
Bluetooth standard ver. 2.0
Ieşire : Clasă de putere 2 standard Bluetooth (max. +4 dBm)
Distanţă de comunicare maximă : În linie dreaptă aproximativ 10 metri*1
Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
Metodă de modulaţie : FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile*2 :
A2DP (Profil avansat de Distribuţie
Audio)
AVRCP (Profil Audio Video de Comandă
la Distanţă)
HFP 1.5 (Profil de mâini libere)
HSP (Profil pentru căşti)
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum ar fi
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea receptorului, performanţele
antenei, sistemul de operare, aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
(conectori cu sigilare de siguranţă)
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohmi
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohmi)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (faţă, subwoofer /spate comutabile)
Terminal de ieşire pentru subwoofer (mono)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de putere
Intrări :
Terminal de intrare al comenzii de la distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Terminal de intrare pentru comanda BUS
Terminal de intrare audio BUS
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Reglaje de ton :
Başi : ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Medii : ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Înalte : ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii (împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 162mm
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă card RM-X304 (1) Piese pentru montare şi realizarea conexiunilor (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Buton rotativ de comandă : RM-X4S
Cablu BUS (furnizat cu un cablu pin RCA)
RC-61 (1m), RC-62 (2m)
Încărcător de CD (6 discuri) : CDX-T69
Selector de sursă : XA-C40
Adaptor de interfaţă pentru iPod : XA-120IP
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele din
accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi acestuia
informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi. • La anumite plăci cu circuite imprimate nu
au fost folosiţi inhibitori de combustie
cu halogeni.
• La carcase nu au fost folosiţi inhibitori de
combustie cu halogeni.
• Pentru amortizarea şocurilor este folosit
ambalaj de hârtie.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi următoarea
adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT sau cea Telefon ATT
(când cablul de interfaţă al telefonului maşinii este
conectat la cablul ATT).
• Poziţia comenzii de gradare “FAD” nu este reglată
pentru un sistem de 2 boxe.
• Dispozitivul audio Bluetooth a făcut pauză.
T Întrerupeţi pauza.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 20).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
27
În cursul redării sau recepţiei, începe modul
demonstrativ.
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de 5
minute, când este aleasă varianta “DEMO-ON”,
începe prezentarea demonstrativă.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF”
(pag. 20).
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este posibil ca
acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “A.SCRL” s-a ales varianta “OFF”.
T Alegeţi “A.SCRL-ON” (pag. 20).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în fereastra
de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“DIM-ON” (pag. 20).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 25).
Butoanele de acţionare nu funcţionează. Nu este scos discul din aparat.
• Apăsaţi butonul RESET (pag. 7).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie inversă
sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW care nu
este unul audio (pag. 23).
Nu pot fi redate fişiere MP3 / WMA.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu versiunea
MP3 / WMA (pag. 23).
Durează mai mult timp până ce începe redarea
fişierelor MP3 / WMA decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de 45°
într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
28
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu)
la cablul de alimentare pentru amplificatorul
antenei maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o antenă
FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu este
corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent: alegeţi
varianta “LOCAL-ON” (pag. 20)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui post de
radio : alegeţi varianta “LOCAL-OFF” (pag. 20).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 20).
Un program FM difuzat stereo se aude mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO-OFF” (pag. 20).
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 14).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 14).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Funcţia Bluetooth
Dispozitivul care trebuie conectat nu
detectează aparatul.
• Înainte de punerea în legătură, treceţi acest aparat în
modul standby corespunzător acestei operaţii.
• În timp ce este conectat cu un dispozitiv Bluetooth,
acest aparat nu poate fi detectat de către un alt
dispozitiv. Întrerupeţi conexiunea curentă şi căutaţi
aparatul pornind de la celălalt dispozitiv.
• Când se realizează punerea în legătură, activaţi
semnalul Bluetooth la ieşire (pag.17).
Conectarea nu este posibilă.
• Conectaţi acest aparat pornind de la dispozitivul
Bluetooth sau invers. Conexiunea este controlată
unilateral (fie de la acest aparat, fie de la dispozitivul
Bluetooth) dar nu de la amândouă unităţile.
• Verificaţi procedurile de punere în legătură şi de
conexiune ale celuilalt dispozitiv etc. şi reluaţi
operaţia.
Nivelul volumului vocii vorbitorului este scăzut.
• Reglaţi nivelul volumului.
Persoana cu care vorbiţi la telefon vă spune că
volumul este prea scăzut sau prea ridicat.
• Potriviţi volumul la un nivel adecvat folosind funcţia
de reglare a sensibilităţii microfonului (pag. 17).
Pe durata conversaţiei se aud ecouri şi zgomot.
• Diminuaţi nivelul volumului
• Dacă zgomotul din spaţiul înconjurător este foarte
ridicat, încercaţi să îl reduceţi.
Ex.: Dacă o fereastră este deschisă şi zgomotul şoselei
etc. este prea puternic, închideţi fereastra. Dacă
instalaţia de aer condiţionat se aude tare, reglaţi-o
pentru a diminua zgomotul pe care îl produce.
Telefonul nu se conectează
La redarea de pe un dispozitiv audio Bluetooth,
telefonul nu se conectează nici dacă apăsaţi (mâini
libere).
T Conectaţi-vă pornind de la telefon.
Calitatea sonorului telefonului este
nesatisfăcătoare.
• Calitatea sonorului telefonului depinde de condiţiile
de recepţie pentru telefonul mobil.
T Deplasaţi-vă cu maşina într-un loc unde puteţi
îmbunătăţi calitatea semnalului de telefon mobil,
dacă recepţia este slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat este
scăzut (ridicat).
• Nivelul volumului depinde de dispozitivul audio
conectat cu acest aparat.
T Ajustaţi volumul dispozitivului audio conectat
sau pe cel al acestui aparat.
Sonorul are omisiuni în timpul redării de pe un
dispozitiv audio Bluetooth.
• Reduceţi distanţa dintre aparat şi dispozitivul audio
Bluetooth.
• Dacă dispozitivul audio Bluetooth este aşezat într-o
incintă care întrerupe semnalul, scoateţi dispozitivul
din incintă pentru a putea fi utilizat.
• În jur sunt folosite mai multe dispozitive Bluetooth
care emit semnale radio.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Reduceţi distanţa până la celelalte dispozitive.
• Redarea sonorului se întrerupe temporar în timp ce se
realizează o legătură între acest aparat şi un telefon
mobil. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Dispozitivul audio Bluetooth conectat nu poate
fi controlat.
• Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth conectat
acceptă funcţia AVRCP.
Unele funcţii nu operează
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat acceptă funcţiile
respective.
S-a răspuns neintenţionat unui apel
• Telefonul conectat este reglat să răspundă în mod
automat apelurilor.
În difuzoarele maşinii nu se aude nici un sunet
în timpul unei convorbiri cu mâinile libere
• Dacă sunetul este emis de către telefonul mobil,
reglaţi telefonul să transmită sunetul către boxele
maşinii.
La iniţializare este afişat mesajul “OFF BT“.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat (BT) până ce indicatorul
“ “ se stinge, apoi efectuaţi din nou operaţia de
iniţializare (pag. 19).
29
Afişaje de eroare / mesaje
ERROR (Eroare)*1
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat*2.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare al
acestui model şi verificaţi conexiunea.
LOAD (Preluare informaţii)
• Încărcătorul de discuri preia un disc.
T Aşteptaţi până ce preluarea informaţiilor se
încheie.
L. SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul
depistării automate a posturilor.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de radio
curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui program.
Aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Identificare de program) (apare
mesajul “PI SEEK”).
NO DISC (Nici un disc)
• Nu este introdus discul în încărcător.
T Introduceţi discuri în încărcătorul de CD.
NO MAG (Nici o prezentare)
• Nu este introdusă nici o prezentare de disc în
încărcător.
T Introduceţi prezentarea discului în încărcătorul
de CD.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul nu conţine fişiere de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în acest aparat sau
un CD cu fişiere MP3 ce poate fi redat.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei / numele
artistului nu sunt notate pe pistă.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio TP
disponibile.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de eroare
rămâne pe ecran, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de piste şi de
album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea
va începe automat. În funcţie de structura
informaţiilor de pe disc, poate dura mai mult de
un minut până la începerea redării.
RESET (iniţializare)
• Aparatul CD sau încărcătorul de CD-uri nu pot fi
acţionate din cauza unei probleme.
T Apăsaţi butonul RESET (pag. 7).
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi ajuns
la începutul sau la sfârşitul discului şi nu mai puteţi
continua redarea.
“
”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
*1 Dacă apare o eroare la redarea unui CD, numărul
discului nu va fi afişat.
2
* Numărul discului care a cauzat eroarea, apare pe
afişaj.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza problemelor de
redare a compact discurilor, aveţi grijă să aduceţi cu dvs.
şi discul la care aţi constatat problemele.
http://www.sony.ro/
Download PDF

advertising