Sony | MEX-GS820BT | Sony MEX-GS820BT Receptor CD cu BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\00COV-MEXGS820BTEUR\010COV.fm
masterpage: Cover
4-698-030-31(1)
Sistem audio
Bluetooth®
Instrucţiuni de utilizare
RO
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia
(DEMO), consultaţi pagina 19.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 35.
MEX-GS820BT
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\020INT.fm
Această unitate trebuie instalată doar în
bordul unui autovehicul, din motive de
siguranţă, deoarece partea din stânga a
unităţii se încinge în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 35).
Fabricat în Thailanda
Proprietăţi diodă laser
 Durată emisii: Continuă
 Randament laser: Mai mic de 53,3 μW
(Acest randament reprezintă valoarea
măsurată la o distanţă de 200 mm de
suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul
de preluare optică cu o diafragmă de 7 mm).
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
tensiunea de alimentare etc. este amplasată
pe baza carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament se conformează cerinţelor
Directivei 2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate
UE este disponibil la următoarea adresă de
internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament este destinat a fi utilizat
cu versiunea aprobată (versiunile aprobate)
de software conform indicaţiilor din
Declarația de conformitate UE.
Software-ul încărcat pe acest echipament
este verificat în vederea respectării cerințelor
esențiale ale Directivei 2014/53/UE.
Versiune software: 1_
Versiunea de software poate fi verificată în
elementul de configurare a firmware-ului din
meniul general de configurare.
pagină master: Stân
ga
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce
aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest
produs respectă legislaţia Uniunii Europene
trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi
bateria nu trebuie tratate ca deşeuri
menajere.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie
cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii
sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi
tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
2RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\020INT.fm
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF
(pagina 20). Unitatea se va opri definitiv şi
automat în intervalul setat după ce
unitatea a fost oprită, pentru a economisi
energia bateriei. Dacă nu setaţi funcţia
AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
OFF până când afişajul dispare, de fiecare
dată când opriţi motorul.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere în
astfel de situaţii.
pagină master: Righ
t_SideIndex
Notificare importantă
Atenţie
SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO
SITUAŢIE PENTRU DAUNELE INCIDENTALE,
INDIRECTE SAU ÎN CONSECINŢĂ SAU ALT FEL
DE DAUNE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACESTEA, PIERDEREA DE PROFIT,
PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE,
PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A
ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP
INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE
SAU DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS, A ECHIPAMENTELOR HARDWARE
ŞI/SAU A SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE
ACEST PRODUS.
Stimate client, acest produs conţine un
transmiţător radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE nr.
10, producătorul unui vehicul poate impune
condiţii specifice pentru instalarea de
transmiţătoare radio în vehicule.
Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului
sau contactaţi producătorul sau
distribuitorul vehiculului înainte de a instala
acest produs în vehicul.
Apeluri de urgenţă
Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi
dispozitivul electronic conectat la sistemul
mâini libere funcţionează cu semnale radio,
reţele mobile şi de telefonie fixă precum şi
cu funcţii programate de utilizatori care nu
pot garanta conexiunea indiferent de
condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi
exclusiv pe dispozitivele electronice pentru
comunicaţii esenţiale (cum ar fi situaţiile
medicale de urgenţă).
3RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\020INT.fm
pagină master: Stân
ga
Comunicarea BLUETOOTH
 Microundele emise de un dispozitiv
BLUETOOTH pot afecta funcţionarea
dispozitivelor medicale electronice. Opriţi
această unitate şi alte dispozitive
BLUETOOTH în următoarele locaţii
deoarece pot provoca accidente.
– în orice loc în care pot fi prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în
avioane sau benzinării
– în apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
 Această unitate acceptă funcţii de
securitate care respectă standardul
BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune
securizată în timpul utilizării tehnologiei
BLUETOOTH wireless dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie
de setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când
folosiţi tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru
scurgerea de informaţii în timpul
comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
unitate care nu sunt prezentate în acest
manual, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
4RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\030TOC.fm
pagină master: Drea
pta
Settings
Cuprins
Ghid pentru componente şi comenzi . . . . . 6
Introducere
Detaşarea panoului frontal . . . . . . . . . . . . . 7
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Verificarea tensiunii bateriei . . . . . . . . . . . . 8
Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH. . . . 9
Conectarea unui dispozitiv USB. . . . . . . . . . 11
Conectarea altor dispozitive audio
portabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Revocarea modului DEMO . . . . . . . . . . . . 19
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . 19
Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . 20
Configurarea sunetului (SOUND) . . . . . . . . 21
Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . 23
Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . 23
Sony | Music Center Configurare
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
28
32
Conectare/Instalare
Playback
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . .
13
13
Atenţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de componente pentru instalare . . .
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
39
14
14
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Efectuarea unui apel telefonic. . . . . . . . . . 15
Operaţiuni disponibile în timpul
apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Funcţii utile
Sony | Music Center cu un telefon
inteligent iPhone/Android. . . . . . . . . . 17
Utilizarea funcţiei de recunoaştere
vocală (doar pentru dispozitive
smartphone Android). . . . . . . . . . . . . . 18
Utilizarea Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . 18
5RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
pagină master: Stân
ga
Ghid pentru componente şi comenzi
Unitate principală
Panou frontal demontat
(panou interior)
 Buton de eliberare panou frontal
 SRC (sursă)
Porniţi alimentarea.
Schimbaţi sursa.
OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru
a opri sursa şi a afişa ceasul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin
2 secunde pentru a opri alimentarea
şi a închide afişajul.
VOICE (pagina 16, 18, 19)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a activa apelarea vocală, funcţia
de recunoaştere vocală (doar pentru
telefoanele inteligente Android™)
sau funcţia Siri (doar pentru iPhone).
Marca N
Atingeţi selectorul de control cu telefonul
inteligent Android pentru a stabili
conexiunea BLUETOOTH.
 Fanta discului
 Fereastră de afișaj

  (scoatere disc)
 PTY (tip de program)
Selectaţi PTY în RDS.
 Selector de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
PUSH ENTER
Accesaţi elementul selectat.
Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru
a modifica sursa (timpul expiră în
2 secunde).
MENU
Deschideţi meniul de configurare.
/
(SEEK –/+)
Acordaţi automat posturile de radio. Apăsaţi
şi ţineţi apăsat pentru acordare manuală.
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare înapoi/derulare înainte)
(navigare) (pagina 15)
Accesaţi modul de navigare în timpul redării.
(Nu este disponibil atunci când este
conectat un dispozitiv USB în modul
Android sau iPod.)

CALL
Accesaţi meniul de apel. Primiţi/terminaţi
un apel.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin
2 secunde pentru a comuta semnalul
BLUETOOTH.
6RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm

pagină master: Drea
pta
(înapoi)
Reveniţi la afişajul anterior.
Introducere
MODE (pagina 12, 17)
 Receptor pentru telecomandă
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Recepţionaţi posturile de radio
memorate. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru
a memora posturile.
ALBUM /
Săriţi peste un album de pe dispozitivul
audio. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru
a sări continuu peste albume.
(Nu este disponibil atunci când este
conectat un dispozitiv USB în modul
Android sau iPod.)
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi
pentru a preveni furtul.
1
Ţineţi apăsat OFF  până când
unitatea se opreşte, apăsaţi butonul
de eliberare a panoului frontal  şi
trageţi panoul către dumneavoastră
pentru a-l scoate.
(repetare)
(Nu este disponibil atunci când este
conectat un dispozitiv USB în modul
Android.)
(redare aleatorie)
(Nu este disponibil atunci când este
conectat un dispozitiv USB în modul
Android.)
MIC (pagina 17)
 (redare/pauză)
 EXTRA BASS
Întăriţi sunetele de bas sincronizându-le cu
nivelul volumului. Apăsaţi pentru a
schimba setarea EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Mufă de intrare AUX
 DSPL (afișaj)
Schimbaţi elementele de pe afişaj.
SCRL (defilare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila
printr-un element de pe afişaj.
Alarmă de atenţionare
Atunci când puneţi comutatorul de pornire
în poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal,
alarma de atenţionare va suna timp de
câteva secunde. Alarma se va declanşa doar
dacă se foloseşte amplificatorul încorporat.
Numere de serie
Asiguraţi-vă că numerele de serie de pe
partea inferioară a unităţii şi de pe partea
din spate a panoului frontal se potrivesc
corect. În caz contrar, nu puteţi realiza
împerecherea, conectarea şi deconectarea
BLUETOOTH prin NFC.
Ataşarea panoului frontal
 Port USB
 RESETARE (panou interior) (pagina 8)
7RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
pagină master: Stân
ga
Resetarea unităţii
Setarea ceasului
Înainte de a opera pentru prima dată
unitatea sau după ce aţi înlocuit bateria
autovehiculului sau aţi schimbat
conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea.
Apăsați pe RESETARE din panoul interior
cu ajutorul unui pix etc., după detașarea
panoului frontal.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET CLOCK-ADJ], apoi
apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a seta ora şi minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
/ (SEEK –/+).
Notă
Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului
şi o parte din conţinutul memorat.
4
Configurarea este finalizată şi ceasul
porneşte.
Setarea zonei/regiunii
După resetarea unităţii, apare afişajul de
setare a zonei/regiunii.
1
După setarea minutelor, apăsaţi
MENU.
Pentru a afişa ceasul
Apăsaţi DSPL.
Apăsaţi ENTER în timp ce se afişează
[SET AREA].
Apare setarea actuală pentru zonă/
regiune.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [EUROPE] sau [RUSSIA],
apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [YES] sau [NO], apoi apăsaţi-l.
Verificarea tensiunii bateriei
Puteți verifica tensiunea curentă a bateriei.
(Nu este disponibil dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul.)
1
Apăsaţi repetat pe DSPL până când
apare afișajul tensiunii bateriei.
Dacă se modifică setarea pentru zonă/
regiune, unitatea este resetată, apoi se
afişează ceasul.
Această setare poate fi configurată din
meniul de configurare generală (pagina 20).
8RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua
apeluri cu ajutorul sistemului mâini libere, în
funcţie de dispozitivul dumneavoastră
compatibil BLUETOOTH cum ar fi un telefon
inteligent, un telefon mobil sau un dispozitiv
audio (denumit în continuare „dispozitiv
BLUETOOTH” în lipsa altor precizări). Pentru
detalii cu privire la conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu dispozitivul.
Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi
volumul pe unitate; în caz contrar, sunetul
poate avea un nivel prea ridicat.
Conectarea la un dispozitiv
smartphone cu ajutorul funcţiei
de conectare printr-o singură
atingere (NFC)
Atingând selectorul de control pe unitate cu
un smartphone compatibil NFC*, unitatea se
va împerechea şi se va conecta automat la
smartphone.
*NFC (Comunicare în câmp apropiat) este o
tehnologie ce permite comunicarea wireless pe
rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar fi
telefoanele mobile şi etichetele IC. Datorită
funcţiei NFC, comunicările de date pot avea loc cu
uşurinţă, prin simpla atingere a simbolului
relevant sau a punctului specific de pe
dispozitivele compatibile NFC.
2
pagină master: Drea
pta
Atingeţi marca N de pe unitate cu
marca N de pe telefonul inteligent.
Asiguraţi-vă că
unităţii.
se aprinde pe afişajul
Pentru a vă deconecta utilizând NFC
Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu
marca N de pe telefonul inteligent.
Note
• Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie
telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile.
• Conexiunea printr-o singură atingere nu este
posibilă dacă unitatea este deja conectată la două
dispozitive compatibile cu NFC. În acest caz,
deconectaţi oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din
nou conexiunea cu telefonul inteligent.
Împerecherea şi conectarea la un
dispozitiv BLUETOOTH
Atunci când conectaţi un dispozitiv
BLUETOOTH pentru prima dată, este
necesară înregistrarea pe ambele dispozitive
(denumită „împerechere”). Împerecherea
permite acestei unităţi şi celorlalte
dispozitive să se recunoască. Această
unitate se poate conecta la două dispozitive
BLUETOOTH (două telefoane mobile sau un
telefon mobil şi un dispozitiv audio).
În cazul unui telefon inteligent cu sistem de
operare Android versiunea 4.0 sau
anterioară, este necesară descărcarea
aplicaţiei „NFC Easy Connect” din Google
Play™. Este posibil ca aplicaţia să nu poată fi
descărcată în anumite ţări/regiuni.
1
Activaţi funcţia NFC pe telefonul
inteligent.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
smartphone-ul.
1
Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la o
distanţă maximă de 1 m (3 ft) de
această unitate.
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta
[BLUETOOTH], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET PAIRING], apoi apăsaţi-l.
9RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
4
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET DEVICE 1] * sau
[SET DEVICE 2]*, apoi apăsaţi-l.
clipeşte cât timp unitatea este în
modul standby de împerechere.
*[SET DEVICE 1] sau [SET DEVICE 2] vor fi
înlocuite de numele dispozitivului împerecheat
după finalizarea procesului de împerechere.
5
6
Realizaţi procedura de împerechere
pe dispozitivul BLUETOOTH pentru ca
acesta să detecteze această unitate.
Selectaţi [MEX-GS820BT] (numele
modelului dvs.) pe afişajul
dispozitivului BLUETOOTH.
pagină master: Stân
ga
Pentru a deconecta dispozitivul
împerecheat
Urmaţi paşii 2-4 pentru deconectare după ce
aţi împerecheat această unitate şi
dispozitivul BLUETOOTH.
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH împerecheat
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat,
este necesară conectarea la această unitate.
Unele dispozitive împerecheate se vor
conecta automat.
Dacă numele modelului dumneavoastră nu
apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori.
1
MEX-GS820BT
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul
de control pentru a selecta
[BLUETOOTH], apoi apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET BT SIGNL], apoi apăsaţi-l.
Asiguraţi-vă că
7
Dacă se solicită introducerea unei
chei de autentificare* pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi [0000].
*Cheia de autentificare poate fi numită „Cod
de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau
„Parolă” etc., în funcţie de dispozitiv.
3
4
se aprinde.
Activaţi funcţia BLUETOOTH
pe dispozitivul BLUETOOTH.
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH
pentru conectarea la această unitate.
sau
se aprinde.
Pictograme pe ecran:
Se aprinde atunci când sunt posibile
apelurile „mâini libere” după activarea
funcţiei HFP (Handsfree Profile).
Introduceţi cheia
de autentificare
[0000]
După împerechere,
8
Se aprinde atunci când este posibilă
redarea de pe dispozitivul audio după
activarea funcţiei A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru a
stabili conexiunea BLUETOOTH.
sau
se aprinde după stabilirea
conexiunii.
Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată pe alt
dispozitiv. Pentru a permite detectarea, intraţi în
modul de împerechere şi căutaţi această unitate pe
celălalt dispozitiv.
Pentru a porni redarea
Pentru detalii, consultaţi „Redarea de pe un
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 14).
Pentru a conecta ultimul dispozitiv
conectat de pe această unitate
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru a vă conecta la dispozitivul audio,
apăsaţi SRC pentru a selecta [BT AUDIO] şi
apăsaţi  (redare/pauză).
Pentru a vă conecta la telefonul mobil,
apăsaţi CALL.
Notă
În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu
vă puteţi conecta de pe această unitate la telefonul
mobil. În schimb, puteţi să vă conectaţi de pe
telefonul mobil la această unitate.
10RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
pagină master: Drea
pta
Sfat
Dacă semnalul BLUETOOTH este pornit: când
contactul maşinii este pornit, această unitate se
reconectează automat la ultimul telefon celular
conectat.
Pentru a instala microfonul
Pentru detalii, consultaţi „Instalarea
microfonului” (pagina 39).
Conectarea unui
dispozitiv USB
1
2
1
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul iPhone/iPod.
2
Conectaţi un iPhone/iPod la portul
USB.
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a conecta un iPod/iPhone, folosiţi
cablul de conexiune USB pentru iPod
(nefurnizat).
Conectarea la un dispozitiv
iPhone/iPod (Împerechere
automată BLUETOOTH)
Dacă conectaţi un iPhone/iPod cu iOS5 sau
o versiune mai recentă la portul USB,
unitatea se împerechează şi se conectează
automat la iPhone/iPod.
Pentru a activa împerecherea automată
BLUETOOTH, asiguraţi-vă că [SET AUTOPAIR]
din [BLUETOOTH] este setat la [ON]
(pagina 23).
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectarea altor dispozitive
audio portabile
1
2
3
Opriți dispozitivul audio portabil.
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul audio portabil
la mufa de intrare AUX (mini mufă
stereo) de pe unitate cu un cablu de
conectare (nefurnizat)*.
*Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.
Asiguraţi-vă că
unităţii.
se aprinde pe afişajul
Note
• Împerecherea automată BLUETOOTH nu este
posibilă dacă unitatea este deja conectată la două
dispozitive BLUETOOTH. În acest caz, deconectaţi
oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din nou
conexiunea cu dispozitivul iPhone/iPod.
• În cazul în care nu este stabilită împerecherea
automată BLUETOOTH, consultaţi „Pregătirea unui
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 9).
4
Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].
Pentru a potrivi nivelul volumului pe
dispozitivul conectat cu cel al altor
surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio
portabil cu un volum moderat şi setaţi
volumul normal de ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND] 
[SET AUX VOL] (pagina 22).
11RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio
Pentru a asculta radio, apăsaţi SRC şi
selectaţi [TUNER].
Memorare automată (BTM)
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba
banda (FM1 FM2, FM3, MW sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET BTM], apoi apăsaţi-l.
Unitatea memorează posturi pe
butoanele numerice, în ordinea
frecvenţei.
Acord
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba
banda (FM1 FM2, FM3, MW sau LW).
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare manuală
Ţineţi apăsat / (SEEK –/+) pentru
a localiza frecvenţa aproximativă şi
apăsaţi în mod repetat /
(SEEK –/+) pentru ajustarea fină a
frecvenţei dorite.
Pentru acordare automată
Apăsaţi / (SEEK –/+).
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi canalul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când
se afişează [MEM].
Recepţionarea posturile
memorate
1
Selectaţi banda şi apăsaţi un buton
numeric (între 1 şi 6).
pagină master: Stân
ga
Utilizarea Sistemului
de date radio (RDS)
Setarea de frecvenţe alternative
(AF) şi a anunţării traficului (TA)
AF acordă continuu posturile în funcţie de
semnalul cel mai puternic dintr-o reţea, iar
TA furnizează informaţii actuale din trafic
sau programele de trafic (TP) recepţionate.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ
de control pentru a selecta
[GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF/TA], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] sau [SET AF/TA-OFF],
apoi apăsaţi-l.
Pentru a memora posturile RDS
cu setarea AF şi TA
Puteţi preseta posturile RDS împreună
cu setarea AF/TA. Setaţi AF/TA şi memoraţi
postul cu BTM sau manual. Dacă presetaţi
manual, puteţi preseta şi posturile non-RDS.
Pentru a recepţiona anunţuri de
urgenţă
Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate,
anunţurile de urgenţă vor întrerupe automat
sursa selectată curent.
Pentru a regla nivelul volumului în
timpul unui anunţ de trafic
Nivelul va fi stocat în memorie pentru
anunţurile ulterioare, independent de
nivelul obişnuit al volumului.
Pentru a rămâne pe un program
regional (REGIONAL)
Dacă funcţiile AF şi REGIONAL sunt activate,
unitatea nu va comuta pe alt post regional
cu o frecvenţă mai puternică. Dacă părăsiți
această zonă de recepție a programului
regional, setați [SET REGIONAL] în
[GENERAL] la [SET REG-OFF] în timpul
recepției FM (pagina 20).
Această funcţie nu este disponibilă în Marea
Britanie şi în unele zone.
12RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
pagină master: Drea
pta
Funcţia Local Link
(doar pentru Marea Britanie)
Această funcție vă permite să selectați alte
posturi locale din zonă, chiar dacă acestea
nu sunt memorate pe butoanele numerice.
În timpul recepției FM, apăsați un buton
numeric (de la 1 la 6) pe care este memorat
un post local. În 5 secunde, apăsați din nou
un buton numeric al postului local. Repetaţi
această procedură până când recepţionaţi
postul local.
Playback
Redarea unui disc
1
Introduceţi discul
(cu partea cu eticheta în sus).
Selectarea tipurilor de
programe (PTY)
1
Apăsaţi PTY în timpul recepţiei în
banda FM.
2
Rotiţi selectorul de control până
când apare tipul de program dorit,
apoi apăsaţi-l.
Unitatea începe să caute un post care
emite tipul de program selectat.
Tipuri de programe
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Actualităţi), INFO
(Informaţii), SPORT (Sport), EDUCATE (Educaţie),
DRAMA (Teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE
(Ştiinţă), VARIED (Variat), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (Muzică M.O.R.),
LIGHT M (Clasică uşoară), CLASSICS (Clasică
serioasă), OTHER M (Alte genuri muzicale),
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar),
CHILDREN (Programe pentru copii), SOCIAL A
(Societate), RELIGION (Religie), PHONE IN (De
pe telefon), TRAVEL (Călătorii), LEISURE
(Relaxare), JAZZ (Muzică jazz), COUNTRY
(Muzică country), NATION M (Muzică naţională,
OLDIES (Muzică veche), FOLK M (Muzică folk),
DOCUMENT (Documentar)
Setarea orei ceasului (CT)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
1
Setați [SET CT] în [GENERAL] la
[SET CT-ON] (pagina 20).
Redarea începe automat.
Redarea de pe un
dispozitiv USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este
utilizat ca referinţă generală pentru funcţiile
iPod de pe un dispozitiv iPod şi iPhone, dacă
nu se specifică altfel în text sau ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 25) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Se pot folosi dispozitive USB* tip AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC
(Mass Storage Class) şi MTP (Media Transfer
Protocol) compatibile cu standardul USB.
În funcţie de dispozitivul USB, pe unitate
se poate detecta modul Android sau
Master/MTP.
În cazul anumitor playere media digitale sau
telefoane inteligente Android, poate fi
nevoie să setaţi modul MTP.
*De exemplu, o unitate USB flash, un player media
digital, un telefon inteligent Android
Note
• Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
• Telefoanele inteligente cu sistem de operare
Android 4.1 sau o versiune ulterioară acceptă
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Cu toate
acestea, este posibil ca unele telefoane inteligente
să nu accepte în totalitate AOA 2.0 chiar dacă au
instalat sistemul de operare Android 4.1 sau o
versiune ulterioară.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
telefonului dvs. inteligent Android, vizitaţi site-ul
de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
13RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
• Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– fişiere protejate cu drepturi de autor
– fişiere DRM (Digital Rights Management)
– Fişiere audio multicanal
MP3/WMA/AAC:
– fişiere comprimate fără pierderi
WAV:
– Fişiere audio multicanal
Înainte de a stabili o conexiune, selectaţi
modul USB (modul Android sau MSC/MTP),
în funcţie de dispozitivul USB (pagina 20).
1
Conectaţi un dispozitiv USB la portul
USB (pagina 11).
Redarea porneşte.
Dacă este deja conectat un dispozitiv,
pentru a porni redarea, apăsaţi SRC pentru
a selecta [USB] (pe afişaj apare [IPD] atunci
când dispozitivul iPod este recunoscut).
2
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp
de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele
iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone
prin USB, volumul de apel al telefonului este
controlat de dispozitivul iPhone, nu de
unitate. Nu măriţi accidental volumul pe
unitate în timpul unui apel, deoarece sunetul
poate fi brusc foarte puternic după
încheierea apelului.
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv
conectat care acceptă BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
1
pagină master: Stân
ga
3
Operaţi dispozitivul audio pentru a
porni redarea.
4
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Note
• În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile
precum titlul, numărul/durata piesei şi starea de
redare pot să nu fie afişate pe această unitate.
• Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate,
redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte.
• [BT Audio] nu apare pe afişaj dacă aplicaţia
„Sony | Music Center” rulează cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH.
Pentru a potrivi nivelul volumului
de pe dispozitivul BLUETOOTH cu cel
al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio
BLUETOOTH cu un volum moderat şi setaţi
volumul normal de ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND] 
[SET BTA VOL] (pagina 22).
Căutarea şi redarea pieselor
Redarea repetată şi redarea
amestecată
Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android.
1
În timpul redării, apăsaţi
(repetare) sau
(redare amestecată)
în mod repetat pentru a selecta
modul de redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea
redării în modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în
funcţie de sursa de sunet selectată.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH
cu dispozitivul audio (pagina 9).
Pentru a selecta dispozitivul audio,
apăsaţi MENU şi selectaţi [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (pagina 23).
2
Apăsaţi SRC pentru a selecta
[BT AUDIO].
14RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Căutarea unei piese după nume
(Quick-BrowZer™)
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
În timpul redării de pe CD, USB sau
BT AUDIO*1 , apăsaţi (navigare)*2
pentru a afişa lista cu categoriile
de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa
categoria de căutare dorită.
*1 Disponibil numai pentru dispozitivele audio
care acceptă AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile (Profil control audio-video la
distanţă) 1.4) sau versiuni superioare.
*2 În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare) timp de cel puţin 2 secunde pentru
a reveni direct la începutul listei de categorii.
2
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.
pagină master: Drea
pta
Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l
la această unitate. Puteţi conecta două
telefoane mobile la unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH” (pagina 9).
Primirea unui apel
1
Apăsaţi CALL atunci când primiţi
un apel cu ton de apel.
Apelul telefonic începe.
Notă
Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar
prin boxele frontale.
Redarea porneşte.
Pentru a respinge un apel
Pentru a ieşi din modul
Quick-BrowZer™
Apăsaţi
(navigare).
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp
de 1 secundă.
Pentru a încheia apelul
Apăsaţi din nou CALL.
Căutarea prin omiterea unor
elemente (modul Jump)
Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
2
3
Apăsaţi
(navigare).
Apăsaţi  (SEEK +).
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul.
Salturile din listă se fac în paşi de 10% din
numărul total de elemente.
4
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la
modul Quick-BrowZer.
Efectuarea unui apel
telefonic
Puteţi efectua un apel din agenda
telefonului sau din istoricul de apeluri dacă
aţi conectat un telefon mobil care acceptă
PBAP (Phone Book Access Profile).
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, selectaţi unul dintre
telefoane.
Din agenda telefonului
1
Se afişează elementul selectat.
5
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Redarea porneşte.
Apăsaţi CALL.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [PHONE BOOK], apoi apăsaţi-l.
15RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta o iniţială din lista de iniţiale,
apoi apăsaţi-l.
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume din lista de nume,
apoi apăsaţi-l.
5
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi-l.
Prin reapelare
1
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
2
2
Cu etichete vocale
Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei
vocale memorate pe un telefon mobil
conectat prevăzut cu funcţie de apelare
vocală.
1
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [RECENT CALL], apoi apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume sau un număr de
telefon din istoricul apelurilor, apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [VOICE DIAL], apoi apăsaţi-l.
Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel
puţin 2 secunde.
3
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Prin introducerea numărului
de telefon
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [REDIAL], apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Apare o listă cu istoricul de apeluri.
3
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Din istoricul apelurilor
pagină master: Stân
ga
Rostiţi eticheta vocală stocată pe
telefonul mobil.
Vocea este recunoscută iar apelul
este efectuat.
Apăsaţi CALL.
Pentru a anula apelarea vocală
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi VOICE.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [DIAL NUMBER], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
introduce numărul de telefon şi la
final selectaţi [ ] (spaţiu), apoi apăsaţi
ENTER*.
Apelul telefonic începe.
*Pentru a muta indicatorul digital,
apăsaţi / (SEEK –/+).
Notă
Pe afişaj apare [_] în locul [#].
16RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Operaţiuni disponibile în
timpul apelului
Pentru a regla volumul tonului de apel
Rotiţi selectorul de control în timpul primirii
unui apel.
Pentru a regla volumul vocii
interlocutorului
Rotiţi selectorul de control în timpul unui
apel.
Pentru a regla volumul pentru
interlocutor (reglarea amplificării
microfonului)
Apăsaţi MIC.
Niveluri de volum reglabile: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Pentru a reduce ecoul şi zgomotul
(Modul Corector ecou/Corector zgomot)
Ţineţi apăsat MIC.
Mod setabil: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Pentru a comuta între modul „mâini
libere” şi modul portabil
În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a
comuta semnalul audio al apelului telefonic
de pe unitate pe telefonul celular.
Notă
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această
operaţie să nu fie disponibilă.
pagină master: Drea
pta
Funcţii utile
Sony | Music Center cu
un telefon inteligent
iPhone/Android
Trebuie să descărcaţi cea mai recentă versiune
a aplicaţiei „Sony | Music Center” din
App Store pentru iPhone sau din Google Play
pentru telefoanele inteligente Android.
Note
• Pentru siguranţa dvs., respectaţi legislaţia şi
reglementările de trafic locale şi nu operaţi
aplicaţia în timp ce conduceţi.
• „Sony | Music Center” este o aplicaţie care
controlează dispozitivele audio Sony compatibile
cu „Sony | Music Center”, de pe telefonul
inteligent iPhone/Android.
• Funcţiile pe care le puteţi controla cu „Sony |
Music Center” variază în funcţie de dispozitivul
conectat.
• Pentru a utiliza caracteristicile „Sony | Music
Center”, consultaţi detaliile de pe telefonul
inteligent iPhone/Android.
• Pentru mai multe detalii despre „Sony | Music
Center”, vizitați următorul URL:
http://www.sony.net/smcqa/
• Vizitaţi site-ul Web de mai jos şi verificaţi care sunt
modelele de iPhone/telefoane inteligente Android
compatibile.
Pentru iPhone: vizitaţi App Store
Pentru dispozitivele smartphone Android: vizitaţi
Google Play
Stabilirea conexiunii Sony | Music
Center
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul inteligent iPhone/Android
(pagina 9).
Pentru a selecta dispozitivul audio,
apăsaţi MENU şi selectaţi [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (pagina 23).
2
3
Lansaţi aplicaţia „Sony | Music Center”.
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [SONY APP],
apoi apăsaţi-l.
Conexiunea cu telefonul inteligent
iPhone/Android este iniţializată.
Pentru detalii referitoare la operaţiile de pe
telefonul inteligent iPhone/Android,
consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.
17RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Dacă apare numărul dispozitivului
Asiguraţi-vă că s-a afişat numărul
(de exemplu 123456) şi selectaţi [Yes]
pe telefonul inteligent iPhone/Android.
Pentru a termina conexiunea
1 Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pagină master: Stân
ga
Configurarea setărilor de sunet şi
afişaj
Puteţi ajusta setările legate de sunet şi afişaj
de pe iPhone/telefonul inteligent Android.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
pentru a selecta [SONY APP], apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
[CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Selectarea sursei sau a aplicaţiei
Puteţi selecta sursa sau aplicaţia dorită pe
telefonul inteligent iPhone/Android.
Pentru a selecta sursa
Apăsaţi SRC în mod repetat. Alternativ,
apăsaţi SRC, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta sursa dorită şi apăsaţi
ENTER.
Pentru a afişa lista de surse
Apăsaţi SRC.
Utilizarea funcţiei de
recunoaştere vocală
(doar pentru dispozitive
smartphone Android)
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE pentru a
activa funcţia de recunoaştere vocală.
2
Rostiţi comanda vocală dorită în
microfon.
Pentru a dezactiva funcţia
de recunoaştere vocală
Apăsaţi VOICE.
Anunţ SMS prin ghidul vocal
(doar pentru dispozitive
smartphone Android)
Mesajele SMS sunt citite automat prin
boxele auto atunci când sunt recepţionate.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Răspunsul la mesajele SMS (doar
pentru telefoanele inteligente
Android)
Puteţi răspunde la un mesaj atingând
pictograma de răspuns.
1 Activaţi aplicaţia „Sony | Music Center”,
apoi atingeţi pictograma [Reply] (răspuns).
În aplicaţia „Sony | Music Center” este afişat
ecranul de introducere a mesajului.
2 Introduceţi un mesaj de răspuns cu ajutorul
funcţiei de recunoaştere vocală.
Lista de mesaje posibile apare în aplicaţia
„Sony | Music Center”.
3 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
mesajul dorit, apoi apăsaţi-l.
Mesajul este trimis.
Note
• Este posibil ca recunoaşterea vocală să nu fie
disponibilă în anumite situaţii.
• Recunoaşterea vocală poate funcţiona
necorespunzător din cauza performanţei
dispozitivului smartphone Android conectat.
• În timpul folosirii funcţiei de recunoaştere vocală,
trebuie să reduceţi la minimum zgomotul, cum ar
fi zgomotul motorului.
Utilizarea Siri Eyes Free
Siri Eyes Free vă permite să folosiţi un
dispozitiv iPhone în regim „mâini libere”
doar cu ajutorul microfonului. Această
funcţie impune conectarea unui dispozitiv
iPhone la unitate prin BLUETOOTH.
Compatibilitatea este limitată la telefoanele
iPhone 4s sau o versiune mai recentă.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone este
actualizat cu cea mai recentă versiune iOS.
În prealabil, trebuie să parcurgeţi paşii de
înregistrare BLUETOOTH şi de configurare a
conexiunii pentru iPhone şi unitate. Pentru
detalii, consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH” (pagina 9). Pentru a selecta
dispozitivul iPhone, apăsaţi MENU şi selectaţi
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (pagina 23).
1
Activaţi funcţia Siri pe iPhone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite împreună cu telefonul
iPhone.
18RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
2
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel
puţin 2 secunde.
Settings
Apare afişajul de comandă vocală.
3
pagină master: Drea
pta
După ce telefonul iPhone emite
semnalul sonor, vorbiţi în microfon.
Telefonul iPhone emite din nou un
semnal sonor şi aplicaţia Siri începe să
răspundă.
Pentru a dezactiva Siri Eyes Free
Apăsaţi VOICE.
Revocarea modului DEMO
Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care
apare atunci când sursa este dezactivată şi
se afişează ceasul.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO-OFF],
apoi apăsaţi-l.
Note
• În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil ca
telefonul iPhone să nu vă recunoască vocea. (De
exemplu, dacă vă aflaţi într-un vehicul în mişcare).
• Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător
sau timpul de răspuns poate fi lung în locurile în
care există probleme de recepţie a semnalelor
iPhone.
• În funcţie de starea de funcţionare a telefonului
iPhone, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
• Dacă redaţi o piesă de pe iPhone folosind
conexiunea audio BLUETOOTH, atunci când porniţi
redarea piesei prin BLUETOOTH, funcţia Siri Eyes
Free se închide automat, iar unitatea comută la
sursa audio BLUETOOTH.
• Dacă activaţi Siri Eyes Free în timpul redării audio,
unitatea poate comuta la sursa audio BLUETOOTH
chiar dacă nu specificaţi nicio piesă pentru redare.
• În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la portul
USB, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
• În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la
unitate prin intermediul USB, nu activaţi Siri de pe
iPhone. Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
• Sunetul este dezactivat cât timp este activată
funcţia Siri Eyes Free.
Setarea este terminată.
4
Apăsaţi
(înapoi) de două ori.
Afișajul revine la modul normal de
recepție/redare.
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele
categorii de configurare:
Configurare generală (GENERAL),
Configurarea sunetului (SOUND),
Configurarea afişajului (DISPLAY),
Configurare BLUETOOTH (BLUETOOTH),
Configurare Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Apăsaţi MENU.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de configurare, apoi
apăsaţi-l.
Elementele care pot fi setate diferă în
funcţie de sursă şi de setări.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
(înapoi).
19RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Configurare generală
(GENERAL)
AREA (zonă)
Specifică zona/regiunea de utilizare a
acestei unităţi: [EUROPE], [RUSSIA].
Dacă se modifică setarea curentă pentru
zonă/regiune, această unitate este
resetată, apoi se afişează ceasul.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (reglare ceas) (pagina 8)
CAUT ALM (alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare:
[ON], [OFF] (pagina 7).
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
BEEP (semnal sonor)
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF (oprire automată)
Se opreşte automat după un anumit
interval de timp atunci când unitatea este
oprită: ON (30 minute), [OFF].
STEERING (volan)
Înregistrează/resetează setarea
telecomenzii de pe volan.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
STR CONTROL (control volan)
Selectează modul de intrare pentru
telecomanda conectată. Pentru a preveni
o defecţiune, nu uitaţi să potriviţi modul
de intrare cu telecomanda conectată
înainte de utilizare.
CUSTOM (personalizare)
Modul de intrare pentru telecomanda
de pe volan
PRESET (presetare)
Modul de intrare pentru telecomanda
cu fir, cu excepţia telecomenzii de pe
volan
pagină master: Stân
ga
EDIT CUSTOM (editare personalizată)
Înregistrează funcţiile (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK,
OFF HOOK) pe telecomanda de pe volan:
 Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta funcţia pe care doriţi să o
asociaţi cu telecomanda de pe volan,
apoi apăsaţi-l.
 În timp ce [REGISTER] luminează
intermitent, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul de pe volan pe care doriţi să îl
asociaţi cu funcţia. După finalizarea
înregistrării, se afişează [REGISTERED].
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi
paşii  şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă
[STR CONTROL] este setat la [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (resetare personalizată)
Resetează setarea telecomenzii de pe
volan: [YES], [NO].
(Funcţie disponibilă doar dacă
[STR CONTROL] este setat la [CUSTOM].)
Note
• În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza
doar butoanele de pe unitate. Din motive de
siguranţă, parcaţi vehiculul înainte de a efectua
această setare.
• Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării,
toate informaţiile înregistrate anterior vor fi
păstrate. Reporniți înregistrarea din funcția în
care a apărut eroarea.
• Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă pe anumite vehicule. Pentru detalii cu
privire la compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi
site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
USB MODE (mod USB)
Modifică modul USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Funcţia este disponibilă doar dacă
aţi selectat sursa USB).
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
AF/TA (frecvenţe alternative/anunţare trafic)
Selectează setarea de frecvenţele
alternative (AF) şi de anunţare a traficului
(TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL (regional)
Restricţionează recepţia la o regiune
specifică: [ON], [OFF].
(Funcţie disponibilă doar pentru recepţia
pe bandă FM.)
20RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
BTM (memorie de acordare optimă)
(pagina 12)
(Funcţia este disponibilă doar dacă
aţi selectat tunerul).
FIRMWARE (firmware)
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
Verifică/actualizează versiunea firmware.
Pentru detalii, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
FW VERSION (versiune firmware)
Se afişează versiunea firmware curentă.
FW UPDATE (actualizare firmware)
Lansează procesul de actualizare
firmware: [YES], [NO].
Actualizarea firmware va fi finalizată în
câteva minute. În timpul actualizării, nu
treceţi contactul pe poziţia OFF, şi nu
decuplaţi dispozitivul USB.
Configurarea sunetului
(SOUND)
Acest meniu de configurare nu este
disponibil dacă sursa este oprită şi se
afişează ceasul.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reproduce sunetul, optimizând semnalul
digital cu setările de sunet recomandate
de Sony: [ON], [OFF].
(Setează automat la [OFF] dacă se
modifică [EQ10 PRESET] şi/sau dacă
[EXTRABASS] este setat la [1] sau [2] şi/sau
[DSO] este setat la [LOW], [MID] sau
[HIGH].)
EQ10 PRESET (presetare EQ10)
Selectează o curbă de egalizator dintre
cele 10 curbe de egalizator sau setarea de
dezactivare:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Setarea curbei de egalizator poate fi
memorată pentru fiecare sursă în parte.
*[KARAOKE] reduce sunetele vocale, dar
acestea nu pot fi eliminate complet în timpul
redării. De asemenea, folosirea unui microfon
nu este acceptată.
pagină master: Drea
pta
EQ10 CUSTOM (EQ10 personalizat)
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
Selectează curba egalizatorului: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Nivelul volumului este reglabil de la -6 dB
la +6 dB în intervale de 1 dB.
POSITION (poziţia de ascultare)
F/R POS (poziţie faţă/spate)
Simulează un câmp de sunet natural,
întârziind ieşirea de sunet de la boxe în
funcţie de poziţia dumneavoastră:
 [FRONT L] (faţă stânga),
 [FRONT R] (faţă dreapta),
 [FRONT] (central faţă),
 [ALL] (centrul automobilului),
[CUSTOM] (poziţie setată prin setările
avansate ale sistemului audio auto
peSony | Music Center)
[OFF] (nu este setată nicio poziţie)
ADJ POSITION (reglare poziţie)
Reglează fin setarea pentru poziţia de
ascultare: [+3] – [CENTER] – [-3].
(Funcţie disponibilă doar dacă [F/R POS]
nu este setat la [OFF] sau [CUSTOM].)
SW POS (poziţie subwoofer)
 [NEAR] (aproape),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (departe)
(Disponibil doar dacă [F/R POS] este setat
la altă valoare decât [OFF].)
DSO (organizator faze dinamice)
Creează un sunet ambiant mai amplu,
ca şi cum ar exista boxe în bord:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Setează automat pe [OFF] dacă
[C.AUDIO+] este setat pe [ON]).
BALANCE (balans)
Ajustează balansul sunetului:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
21RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
FADER (atenuator)
Ajustează nivelul relativ:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digital sound enhancement engine)
Îmbunătăţeşte sunetul comprimat digital
prin restaurarea frecvenţelor înalte
pierdute în urma procesului de
compresie: [ON], [OFF].
Această setare poate fi memorată pentru
fiecare sursă cu excepţia tunerului.
AAV (volum automat avansat)
Ajustează optim nivelul volumului de
redare pentru toate sursele de redare:
[ON], [OFF].
RB ENH (accentuare bas spate)
Amplifică sunetul basului prin aplicarea unei
setări filtru de trecere bandă joasă pentru
boxele din spate. Această funcţie permite
funcţionarea boxelor din spate pe post de
subwoofer dacă nu este conectat unul.
(Funcţie disponibilă doar dacă [SW DIREC]
este setat la [OFF].)
RBE MODE (mod accentuare bas spate)
Selectează modul de accentuare a basului
în spate: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă
joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere
pentru subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
SW DIREC (conexiune directă subwoofer)
Ajustează setările subwooferului conectat
la cablul boxelor din spate fără
amplificator de putere.
(Funcţie disponibilă doar dacă
[RBE MODE] este setat la [OFF].)
Nu uitaţi să conectaţi un subwoofer de
4 Ω – 8 Ω la oricare dintre cablurile
boxelor din spate. Nu conectaţi o boxă la
cablul celeilalte boxe din spate.
SW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul subwooferului:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului:
[NORM], [REV].
SW POS (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Disponibil doar dacă [F/R POS] este setat
la altă valoare decât [OFF].)
pagină master: Stân
ga
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă
joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere
pentru subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru
subwoofer:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pentru cea mai mică setare se afişează
[ATT]).
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului:
[NORM], [REV].
SW POS (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Funcţie disponibilă doar dacă [F/R POS]
nu este setat la [OFF].)
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă
joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere
pentru subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
HPF (filtru trecere bandă înaltă)
HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă
înaltă)
Selectează frecvenţa de întrerupere
pentru boxele faţă/spate: [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (pantă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează panta (activă doar dacă
setarea [HPF FREQ] este diferită de [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a
regla nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi
selectat AUX).
BTA VOL (volum audio BLUETOOTH)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv BLUETOOTH conectat:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Această setare anulează necesitatea de a
regla nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi
selectat BT audio sau aplicaţia).
22RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Configurarea afişajului
(DISPLAY)
DIMMER (variator)
Modifică luminozitatea afişajului:
[OFF], [ON], [AT] (automat), [CLK] (ceas).
(setarea [AT] este disponibilă doar dacă
este conectat cablul de control al
iluminării şi farurile sunt aprinse).
Pentru a activa această funcţie doar o
perioadă fixă, selectaţi [CLK] şi setaţi ora
de început şi cea de sfârşit.
– Pentru a seta luminozitatea atunci când
este activată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [ON] şi reglaţi
[BRIGHTNESS].
– Pentru a seta luminozitatea atunci când
este dezactivată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [OFF] şi ajustaţi
[BRIGHTNESS].
Setarea luminozităţii este memorată şi
este aplicată atunci când se activează sau
se dezactivează funcţia de atenuare.
BRIGHTNESS (luminozitate)
Ajustează luminozitatea afişajului. Nivelul
luminozităţii este reglabil: [1] – [10].
BUTTON-C (culoare butoane)
Setează o culoare presetată sau
particularizată pentru butoane.
COLOR (culoare)
Selectează dintre 15 culori presetate,
1 culoare particularizată.
CUSTOM-C (culoare personalizată)
Înregistrează o culoare particularizată
pentru butoane.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32]
([0] nu se poate seta pentru toate
gamele de culori).
DSPL-C (culoare afişaj)
Setează o culoare presetată sau
particularizată pentru afişaj.
COLOR (culoare)
Selectează dintre 15 culori presetate,
1 culoare particularizată.
CUSTOM-C (culoare personalizată)
Înregistrează o culoare particularizată
pentru afişaj.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32] ([0]
nu se poate seta pentru toate gamele
de culori).
pagină master: Drea
pta
SND SYNC (sincronizare sunet)
Activează sincronizarea iluminării
cu sunetul: [ON], [OFF].
AUTO SCR (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi:
[ON], [OFF].
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi
selectat AUX sau tunerul).
Configurarea BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (împerechere) (pagina 9)
Conectează până la două dispozitive
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] sau [DEVICE 2] vor fi înlocuite
de numele dispozitivului împerecheat
după finalizarea procesului de
împerechere.
AUDIODEV (dispozitiv audio)
Selectează dispozitivul audio.
[*] apare pe dispozitivul împerecheat
cu [DEVICE 1] sau cu dispozitivul audio
compatibil A2DP curent.
RINGTONE (ton de apel)
Stabileşte dacă această unitate
sau telefonul mobil conectat emite
tonul de apel: [1] (această unitate),
[2] (telefonul mobil).
AUTO ANS (răspuns automat)
Setează această unitate să răspundă
automat unui apel primit: [OFF],
[1] (după cca. 3 secunde),
[2] (după cca. 10 secunde).
AUTOPAIR (împerechere automată)
Porneşte automat împerecherea
BLUETOOTH dacă un dispozitiv iOS
versiune 5.0 sau mai recentă este
conectat prin USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (semnal BLUETOOTH) (pagina 10)
Activează/dezactivează funcţia
BLUETOOTH.
23RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
BT INIT (iniţializare BLUETOOTH)
Iniţializează toate setările asociate cu
funcţiile BLUETOOTH (informaţii de
împerechere, informaţii despre
dispozitiv etc.): [YES], [NO].
Înainte de casarea unităţii, iniţializaţi
toate setările.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
pagină master: Stân
ga
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul
de asistenţă menţionat pe ultima copertă şi
urmaţi instrucţiunile online.
Note
Sony | Music Center
Configurare (SONY APP)
AUTO LAUNCH (lansare automată)
Activează lansarea automată „Sony |
Music Center”: [ON], [OFF].
Dacă este selectat [ON], „Sony | Music
Center” se va conecta automat după
stabilirea conexiuni BLUETOOTH.
pagina 17 CONNECT (conectare)
Stabilește și încheie funcția „Sony | Music
Center” (conexiune).
• Pentru actualizarea firmware-ului, trebuie să
utilizaţi un dispozitiv USB (nefurnizat). Stocaţi
instrumentul de actualizare pe dispozitivul USB şi
conectaţi dispozitivul la portul USB, după care
efectuaţi operaţia de actualizare.
• Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva
minute. În timpul actualizării, nu treceţi contactul
pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.
Măsuri de precauţie
• Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil,
în cazul în care automobilul a fost parcat
sub lumina directă a soarelui.
• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele
audio în interiorul automobilului deoarece
acestea pot funcţiona necorespunzător din
cauza temperaturii ridicate cauzate de
expunerea directă la razele soarelui.
• Antena electrică se extinde automat.
Condens provocat de umezeală
Dacă în interiorul unităţii se formează
condens de la umezeală, scoateţi discul şi
aşteptaţi aproximativ o oră până când se
usucă; în caz contrar, unitatea nu va
funcţiona corespunzător.
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă
calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate sau discuri.
Note cu privire la discuri
• Nu expuneţi discurile la lumina directă a
soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
maşina parcată la loc neumbrit.
• Înainte de redare,
curăţaţi discurile cu o
cârpă, de la centru
către exterior. Nu
folosiţi pentru curăţare
solvenţi precum
benzina, diluanţi,
produse de curăţare
din comerţ.
24RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
• Această unitate este proiectată pentru
redarea de discuri conforme standardului
Compact Disc (CD). Discurile duale şi unele
discuri muzicale, codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor nu sunt
conforme cu standardul Compact Disc (CD),
prin urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de această unitate.
• Discuri ce NU POT fi redate de această
unitate
– Discuri cu etichete, autocolant, bandă
adezivă sau hârtie lipite pe ele. Acest
lucru poate cauza defectarea unităţii sau
distrugerea discului.
– Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea).
Încercarea de a le reda poate duce la
deteriorarea unităţii.
– Discuri de 8 cm (3 1/4 inci).
pagină master: Drea
pta
Despre iPod
• Puteţi conecta următoarele modele de
iPod. Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea
mai recentă versiune software înainte de
utilizare.
Modele iPhone/iPod compatibile
Sistem
audio
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


Note cu privire la discurile CD-R/CD-RW
iPhone 6


• Dacă discul cu sesiuni multiple începe cu o
sesiune CD-DA, acesta este recunoscut ca
disc CD-DA, iar celelalte sesiuni nu vor fi
redate.
• Discuri ce NU POT fi redate de această
unitate
– Suporturi CD-R/CD-RW cu calitate slabă a
înregistrării.
– Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate cu un
dispozitiv de înregistrare incompatibil.
– Suporturi CD-R/CD-RW finalizate
incorect.
– CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate
în format CD muzical sau în format MP3
conform ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet/
Romeo sau cu sesiuni multiple.
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(a 6-a generaţie)


iPod touch
(a 5-a generaţie)


Ordinea de redare a fişierelor
audio
Folder (album)
Fişier audio (piesă)
Model compatibil
iPod nano
(a 7-a generaţie)

• „Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone şi că
respectarea standardelor de performanţă
Apple a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici
pentru conformitatea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
unitate care nu sunt prezentate în acest
manual, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
25RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Întreţinere
Curăţarea conectorilor
Unitatea poate să nu funcţioneze
corespunzător în cazul în care conectorii
dintre unitate şi panoul frontal nu sunt
curaţi. Pentru a preîntâmpina acest lucru,
detaşaţi panoul frontal (pagina 7) şi curăţaţi
conectorii cu un tampon de vată. Nu aplicaţi
prea multă forţă. În caz contrar, pot fi
deterioraţi conectorii.
Note
• Din motive de siguranţă, decuplaţi contactul înainte
de a curăţa conectorii şi scoateţi cheia din contact.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele
sau cu un dispozitiv metalic.
Specificaţii
Secţiunea tuner
FM
Interval de frecvenţă:
Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(în paşi de 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (în paşi de 30 kHz)
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară:
Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:
FM CCIR: între -1.956,5 kHz şi -487,3 kHz
şi între +500,0 Hz şi +2.095,4 kHz
Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:
FM CCIR: între -1.956,5 kHz şi -487,3 kHz
şi între +500,0 Hz şi +2.095,4 kHz
FM OIRT: între -1.815,6 kHz şi -943,7 kHz
şi +996,6 kHz - +1.776,6 kHz
Sensibilitate utilă: 8 dBf
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 73 dB
Separaţie: 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 15.000 Hz
pagină master: Stân
ga
MW/LW
Interval de frecvenţă:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Secţiunea CD player
Raport semnal/zgomot: 120 dB
Răspuns în frecvenţă: 10 Hz – 20.000 Hz
Wow şi flutter: Sub limita măsurabilă
Numărul maxim*1 de:
Foldere (albume)*2: 150
Fişiere (piese) şi foldere*3: 300
Caractere afişabile pentru un nume
de folder/fişier:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Codec corespunzător: MP3 (.mp3),
WMA (.wma) şi AAC (.m4a)
*1 Doar pentru CD-R/CD-RW
*2 inclusiv folderul rădăcină
*3 poate fi mai mic decât valoarea măsurată, dacă
numele folderelor/fişierelor conţin multe caractere
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (de mare viteză)
Curent maxim: 1,5 A
Numărul maxim de fişiere (piese)
recunoscute: 10.000
Compatible Android Open Accessory
protocol (AOA): 2,0
Codec corespunzător:
MP3 (.mp3)
Rată de biţi: 8 kbps – 320 kbps
(Acceptă VBR (Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Rată de biţi: 32 kbps – 192 kbps
(Acceptă VBR (Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Rată de biţi: 8 kbps – 320 kbps
Rată de eşantionare: 11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Adâncime biţi: 16 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
26RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Comunicare wireless
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
(Max. +4 dBm)
Rază maximă de comunicare*1:
Câmp vizual, aprox. 10 m (33 ft)
Bandă de frecvenţă:
Bandă de 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare: FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Codec corespunzător:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei (aeriene), sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicării BLUETOOTH între dispozitive.
Comunicare NFC
Specificaţii referitoare la banda de frecvenţă
şi puterea maximă
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m la 10 m
Secţiunea amplificator de putere
Ieşire: Ieşiri boxe
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω
Putere de ieşire maximă: 100 W × 4 (la 4 Ω)
Generalităţi
Ieşiri:
Terminal ieşiri audio:
FRONT, REAR, SUB
Terminal de control antenă (aeriană)
electrică/amplificator de putere
(REM OUT)
Intrări:
Terminal de intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă (aeriană)
Terminal de intrare MIC
pagină master: Drea
pta
Mufă de intrare AUX (mini mufă stereo)
port USB
Necesar electric: Baterie auto 12 V c.c.
(masă (împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 in × 4 in × 7 1/8 in) (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 4 1/8 in) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 1,3 kg (2 livre 14 oz)
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Microfon (1)
Componente pentru instalare şi conectare
(1 set)
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă
furnizeze toate accesoriile menţionate mai
sus. Solicitaţi informaţii detaliate de la
distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Drepturi de autor
Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony Corporation se
face în baza unei licenţe. Alte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
aparţinând Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă dacă nu se
deţine o licenţă din partea Microsoft sau a
unei sucursale autorizate Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. App
Store este o marcă de serviciu a companiei
Apple Inc.
27RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer3 şi brevetele sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Google, Google Play şi Android sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org
Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod
sursă şi sub formă digitală, cu sau fără
modificare, este permisă doar dacă sunt
respectate următoarele condiţii:
– Redistribuirile codului sursă trebuie să
păstreze notificarea drepturilor de autor de
mai sus, prezentele condiţii şi următoarele
precizări legale.
– Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte
materiale furnizate în cadrul distribuţiei
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
– Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru
a susţine sau a promova produse derivate
din acest software fără permisiune
prealabilă specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE
DEŢINĂTORII ŞI CONTRIBUITORII DREPTURILOR
DE AUTOR „CA ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE
GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ,
INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,
GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP.
FUNDAŢIA SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI ÎN
NICIO CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI
PENTRU NICIO PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,
INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, TIPICĂ SAU
CONSECUTIVĂ (INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA
LA, PROCURAREA BUNURILOR SAU
SERVICIILOR DE SCHIMB, ÎNTRERUPEREA
UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE SAU DE
PROFITURI SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII)
DIN NICIO CAUZĂ ŞI CONFORM NICIUNEI
TEORII A RESPONSABILITĂŢII, INDIFERENT
DACĂ ESTE DE TIP CONTRACTUAL, DE
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE NATURĂ
PENALĂ (INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE
SITUAŢII SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA
ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI
SOFTWARE, CHIAR DACĂ AR EXISTA
INFORMAŢII PRIVIND ASEMENEA PAGUBE.
pagină master: Stân
ga
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să
remediaţi problemele cu care se poate
confrunta unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de
mai sus, verificaţi conexiunile şi procedurile
de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea
siguranţei şi scoaterea unităţii din bord,
consultaţi „Conectare/Instalare” (pagina 35).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi
problema, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Generalităţi
Unitatea se opreşte în timpul redării
la volum ridicat.
 Este posibil să nu fie suficient cablul de
alimentare cu curent de la maşină.
– Verificaţi conexiunea de alimentare.
Dacă nu găsiţi o problemă la conexiune,
efectuaţi conexiunea de alimentare
direct la baterie.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor.
Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul
este foarte slab.
 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este
setată pentru un sistem cu 2 boxe.
 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului
conectat este foarte scăzut.
– Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului
conectat.
Fără semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere
opţional şi nu se utilizează amplificatorul
încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Aţi apăsat butonul de resetare.
– Stocați din nou în memorie.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
28RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Posturile memorate şi ora corectă au fost
şterse.
S-a ars siguranţa.
Scoate un zgomot la comutarea poziţiei
contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la
conectorul automobilului de alimentare
a accesoriilor.
În timpul redării sau recepţiei, porneşte
modul demonstraţie.
 Dacă nu se efectuează nici o operație timp
de 5 minute cu setarea [DEMO-ON],
porneşte modul Demonstraţie.
– Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 20).
Afişajul dispare din/nu apare în fereastra
de afişaj.
 Variatorul este setat pe [DIM-ON]
(pagina 23).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat OFF.
– Apăsaţi OFF pe unitate până când
apare afişajul.
 Conectorii sunt murdari (pagina 26).
Afişajul/iluminarea clipeşte.
 Alimentarea nu este suficientă.
– Verificaţi dacă bateria automobilului
furnizează suficientă energie la unitate.
(Necesarul de energie este de 12 V c.c.)
Butoanele de operare nu funcţionează.
Discul nu iese.
 Conexiunea nu este corectă.
– Verificaţi conexiunea unităţii.
Dacă situaţia nu se ameliorează, apăsaţi
butonul de resetare (pagina 8).
Conţinutul memoriei este şters.
Pentru siguranţa dumneavoastră, nu
resetaţi unitatea în timp ce conduceţi.
Recepţie radio
Nu se pot recepţiona posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
– Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
automobilului.
– Dacă antena (aeriană) automată nu se
extinde, verificaţi conexiunea cablului
antenei (aeriene) electrice.
Nu este posibil acordul presetat.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
pagină master: Drea
pta
Nu se poate acorda între 65 MHz şi 74 MHz
în FM3.
 [AREA] este setat la [EUROPE].
– Setaţi [AREA] la [RUSSIA] (pagina 20).
RDS
Serviciile RDS nu pot fi recepţionate
(atunci când [AREA] este setat la [RUSSIA]).
 Este selectat FM3.
– Selectaţi FM1 sau FM2.
 Serviciile RDS nu sunt disponibile în
regiunea curentă.
Funcţia SEEK porneşte după câteva
secunde de ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
– Dezactivaţi TA (pagina 12).
Fără anunţuri de trafic.
 Activaţi TA (pagina 12).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic
chiar dacă este TP.
– Acordaţi alt post.
PTY afişează [- - - - - - - -].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Numele de serviciu al programului
clipeşte.
 Nu există frecvenţă alternativă pentru
postul curent.
– Apăsați / (SEEK –/+) în timp
ce numele de serviciu al programului
clipește. Apare [PI SEEK] şi unitatea
începe să caute altă frecvenţă cu
aceleaşi date PI (identificare program).
Redare CD
Nu se redă discul.
 Discul este defect sau murdar.
 Discul CD-R/CD-RW nu este audio
(pagina 25).
Fişierele MP3/WMA/AAC nu pot fi redate.
 Discul este incompatibil cu formatul şi
versiunea MP3/WMA/AAC. Pentru detalii
cu discurile şi formatele care pot fi redate,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe
ultima copertă.
29RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Redarea fişierelor MP3/WMA/AAC începe
mai târziu comparativ cu alte fişiere.
 Următoarele discuri necesită un timp mai
lung pentru începerea redării.
– Un disc înregistrat cu o structură
arborescentă complicată.
– Un disc înregistrat în timpul sesiunii
multiple.
– Un disc pe care se pot adăuga date.
Sunetul se aude în salturi.
 Discul este defect sau murdar.
Redarea de pe dispozitive USB
Nu puteţi reda printr-un hub USB.
 Această unitate nu recunoaşte dispozitivele
USB conectate printr-un hub USB.
Redarea de pe un dispozitiv USB începe
într-un interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură de fişiere complicată.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată
de biţi ridicată.
 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights
Management) să nu poată fi redate în
unele cazuri.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16 sau FAT32
nu sunt acceptate*.
*Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte
toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv
USB sau contactaţi producătorul.
Operaţiile pentru omiterea unui album, a
unui element (modul Jump) şi de căutare a
unei piese după nume (Quick-BrowZer) nu
pot fi executate.
 Aceste operaţii nu pot fi executate atunci
când este conectat un dispozitiv USB în
modul Android sau iPod.
– Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP]
(pagina 20).
– Îndepărtaţi dispozitivul iPod.
 Modul USB al dispozitivului nu este setat
la modul corespunzător.
– Asiguraţi-vă că modul USB al dispozitivului
este setat la modul MSC/MTP.
pagină master: Stân
ga
Sunetul nu este scos în timpul redării în
modul Android.
 În timp ce unitatea este în modul Android,
sunetul este scos doar pe telefonul
inteligent Android.
– Verificaţi starea aplicaţiei de redare
audio pe telefonul inteligent Android.
– În funcţie de telefonul inteligent
Android, este posibil ca redarea să nu
poată fi efectuată.
Funcţia NFC
Conexiunea printr-o singură atingere
(NFC) nu este posibilă.
 Dacă telefonul inteligent nu răspunde la
atingere.
– Verificaţi dacă funcţia NFC a telefonului
inteligent este pornită.
– Aduceţi marca N de pe telefonul
inteligent mai aproape de N de pe
această unitate.
– Dacă telefonul inteligent este introdus
într-o carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC depinde de
dispozitiv.
În cazul în care conectarea printr-o singură
atingere la telefonul inteligent nu reuşeşte
în mod repetat, stabiliţi conexiunea
BLUETOOTH manual.
Funcţia BLUETOOTH
Dispozitivul conectat nu detectează
această unitate.
 Înainte de realizarea împerecherii, setaţi
această unitate în modul standby de
împerechere.
 Dacă sunt conectate două dispozitive
BLUETOOTH, această unitate nu poate fi
detectată pe alt dispozitiv.
– Întrerupeţi una dintre conexiuni şi căutaţi
această unitate pe un alt dispozitiv.
 După împerecherea cu dispozitivul,
activaţi ieşirea semnalului BLUETOOTH
(pagina 10).
Conexiunea nu este posibilă.
 Conexiunea este controlată de o parte
(această unitate sau dispozitiv
BLUETOOTH), însă nu de ambele.
– Conectați-vă la această unitate de la un
dispozitiv BLUETOOTH sau invers.
30RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Numele dispozitivului detectat nu apare.
 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv,
numele poate să nu fie obţinut.
Nu se emite niciun ton de apel.
 Reglaţi volumul rotind selectorul de
control în timpul primirii unui apel.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este
posibil ca semnalul de apel să nu fie
transmis corect.
– Setaţi [RINGTONE] la [1] (pagina 23).
 Boxele frontale nu sunt conectate la
unitate.
– Conectaţi boxele frontale la unitate.
Tonul de apel este scos doar prin boxele
frontale.
Nu se aude vocea interlocutorului.
 Boxele frontale nu sunt conectate la
unitate.
– Conectaţi boxele frontale la unitate.
Vocea apelantului este scoasă doar prin
boxele frontale.
Interlocutorul spune că volumul este prea
scăzut sau prea ridicat.
 Reglaţi volumul corect cu funcţia de
reglare a amplificării microfonului
(pagina 17).
Conversaţiile telefonice conţin ecou sau
zgomot.
 Reduceţi volumul.
 Setaţi modul EC/NC la [EC/NC-1] sau
[EC/NC-2] (pagina 17).
 Dacă zgomotul ambiant, diferit de sunetul
apelului telefonic, este puternic, încercaţi
să îl reduceţi.
De exemplu: Dacă aveţi un geam deschis
şi se aude zgomotul traficului etc.,
închideţi geamul. Dacă zgomotul
aparatului de aer condiţionat este
puternic, reduceţi nivelul aparatului de aer
condiţionat.
Telefonul nu este conectat.
 Când este redat sunetul prin BLUETOOTH,
telefonul nu este conectat, chiar dacă
apăsați CALL.
– Conectați-vă de pe telefon.
pagină master: Drea
pta
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
 Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie a telefonului mobil.
– Mutaţi automobilul într-un loc cu semnal
mai puternic pentru telefonul mobil
dacă recepţia este slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat este
scăzut (ridicat).
 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie
de dispozitivul audio.
– Reglaţi volumul dispozitivului audio
conectat la această unitate (pagina 22).
Sunetul se aude în salturi în timpul redării
de pe un dispozitiv audio BLUETOOTH.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi
dispozitivul audio BLUETOOTH.
 Dacă dispozitivul audio BLUETOOTH se
află într-o carcasă care întrerupe semnalul,
scoateţi dispozitivul audio din carcasă în
timpul utilizării.
 În apropiere funcţionează mai multe
dispozitive BLUETOOTH sau alte
dispozitive care emit unde radio.
– Opriţi celelalte dispozitive.
– Măriţi distanţa faţă de celelalte
dispozitive.
 Sunetul de redare se opreşte temporar în
momentul stabilirii conexiunii dintre
această unitate şi telefonul celular.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Dispozitivul audio BLUETOOTH conectat nu
poate fi controlat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul audio
BLUETOOTH conectat acceptă AVRCP.
Unele funcţii nu funcţionează.
 Verificaţi dacă dispozitivul conectat
acceptă funcţiile respective.
Un apel este acceptat fără să acordul dvs.
 Telefonul conectat este setat să răspundă
automat la apeluri.
Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul
de conectare a expirat.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este
posibil ca intervalul de timp pentru
împerechere să fie scurt.
– Încercaţi să finalizaţi împerecherea în
intervalul respectiv de timp.
31RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
pagină master: Stân
ga
Împerecherea nu se poate realiza.
 Este posibil ca unitatea să nu se poată
împerechea cu un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat anterior după iniţializarea
unităţii, dacă informaţiile privind
împerechea unităţii se regăsesc pe
dispozitivul BLUETOOTH. În acest caz,
ştergeţi informaţiile de împerechere a
unităţii de pe dispozitivul BLUETOOTH şi
apoi realizaţi din nou împerecherea.
Conexiunea cu „Sony | Music Center” este
deconectată automat când modul USB al
unității este schimbat la [ANDROID].
 Dispozitivul smartphone Android nu
acceptă redarea în modul Android.
– Setaţi modul USB al unităţii la
[MSC/MTP] şi stabiliţi conexiunea cu
„Sony | Music Center” (pagina 17).
Funcţia BLUETOOTH nu poate fi utilizată.
 Opriţi unitatea apăsând pe OFF cel
puţin 2 secunde şi reporniţi unitatea.
Mesaje
Nu se scoate sunet prin boxele
automobilului în timpul unui apel în regim
„mâini libere”.
 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil,
setaţi telefonul mobil să scoată sunetul
prin boxele automobilului.
Nu se activează Siri Eyes Free.
 Efectuaţi înregistrarea în modul mâini
libere pentru un iPhone care acceptă Siri
Eyes Free.
 Porniţi funcţia Siri pe iPhone.
 Revocaţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul iPhone şi unitatea şi restabiliţi
conexiunea.
Utilizarea Sony | Music Center
Numele aplicaţiei este diferit faţă de cel
real din „Sony | Music Center”.
 Lansaţi din nou aplicaţia din aplicaţia
„Sony | Music Center”.
În timp ce rulaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” prin BLUETOOTH, ecranul comută
automat pe [BT Audio].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” sau
funcţia BLUETOOTH nu funcţionează.
 Rulaţi aplicaţia din nou.
Aplicația „Sony | Music Center” se
deconectează automat atunci când afișajul
comută la [IPD].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” de pe
iPhone/iPod nu acceptă redarea de pe
iPod.
– Schimbați sursa unității la alta decât
[IPD], apoi stabiliți conexiunea „Sony |
Music Center” (pagina 17).
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească în timpul
funcţionării.
INVALID
 Operaţia selectată ar putea fi nevalidă.
 [USB MODE] nu poate fi modificat în
timpul redării de pe iPod.
OUTPUT ERROR: Este posibil să existe
o defecţiune internă.
 Verificaţi conexiunea. Dacă mesajul de
eroare rămâne pe afişaj, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
READ: Se citesc informaţiile.
 Aşteptaţi până când citirea este finalizată
şi redarea porneşte automat. În funcţie de
organizarea fişierelor, este posibil ca
intervalul de timp să fie mai lung.
TEMP CAUTION: Protecţia termică este
activată.
 Reduceţi volumul.
(caracter de subliniere): Caracterul nu
poate fi afişat.
Pentru redarea de pe CD:
CD ERROR: Discul nu poate fi redat. Discul
va fi scos automat.
 Curățați sau introduceți corect discul sau
asigurați-vă că discul nu este gol sau
defect.
CD NO DISC: Nu există niciun disc.
 Introduceți un disc care conține fișiere
care pot fi redate (pagina 26).
32RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
CD NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.
Discul va fi scos automat.
 Introduceți un disc care conține fișiere
care pot fi redate (pagina 26).
SCOATERE CD PRIN ÎMPINGERE: Discul nu a
fost scos corect.
 Apăsaţi  (scoatere).
sau
: S-a ajuns la începutul
sau la finalul discului.
Pentru redarea de pe
dispozitive USB:
HUB NO SUPRT: Huburile USB nu sunt
acceptate.
IPD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns
la final.
 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru
a porni redarea.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 La unitate este conectat un dispozitiv USB
care nu acceptă AOA (Android Open
Accessory) 2.0, în timp ce [USB MODE]
este setat la [ANDROID].
– Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP]
(pagina 20).
USB ERROR: Nu se poate reda de pe
dispozitivul USB.
 Conectaţi din nou dispozitivul USB.
USB NO DEV: Un dispozitiv USB nu este
conectat sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul
USB este conectat bine.
pagină master: Drea
pta
USB OVERLOAD: Dispozitivul USB este
supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi
SRC pentru a selecta o altă sursă.
 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este
conectat un dispozitiv neacceptat.
Pentru utilizarea RDS:
NO AF: Nu există frecvenţe alternative.
 Apăsați / (SEEK –/+) în timp ce
numele de serviciu al programului
clipește. Unitatea începe să caute altă
frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare
program) (apare [PI SEEK]).
NO PI: Nu a fost identificat niciun program.
Postul selectat nu are date PI (identificare
program).
 Selectaţi alt post.
NO TP: Nu există programe de trafic.
 Unitatea va continua să caute posturi TP
disponibile.
Pentru funcţia BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Dispozitivul BLUETOOTH nu
este conectat sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH
este conectat bine sau că conexiunea
BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH
este stabilită.
ERROR: Operaţia selectată nu a putut fi
realizată.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
USB NO MUSIC: Nu există niciun fişier
redabil.
 Conectaţi un dispozitiv USB care să
conţină fişiere redabile (pagina 26).
NO DEVICE: Dispozitivul BLUETOOTH care
acceptă HFP (Handsfree Profile) nu este
conectat sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH
este conectat bine sau că conexiunea HFP
cu dispozitivul BLUETOOTH este stabilită.
USB NO SUPRT: Dispozitivul USB nu este
acceptat.
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
NO SUPPORT: Operaţiunea selectată nu
este permisă sau acceptată.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH
acceptă HFP (Handsfree Profile).
33RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
UNKNOWN: Nu se poate afişa un nume sau
un număr de telefon.
WITHHELD: Apelantul sună de pe un număr
de telefon ascuns.
Pentru operarea Sony | Music Center :
APP () Conexiunea cu aplicaţia nu a fost
stabilită.
 Stabiliți din nou conexiunea „Sony | Music
Center” (pagina 17).
APP DISCNCT: Aplicaţia este deconectată.
 Stabiliți conexiunea „Sony | Music Center”
(pagina 17).
APP DISPLAY: Este deschis un afişaj de
setare pentru ecran a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru ecran a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
APP LIST: Conţinutul listei CD/USB este
deschis.
 Închideţi lista aplicaţiei pentru a putea
opera butoanele.
APP MENU: Este deschis un afişaj de setare
a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare a aplicaţiei
pentru a putea opera butoanele.
APP NO DEV: Dispozitivul cu aplicaţia
instalată nu este conectat sau recunoscut.
 Stabiliți conexiunea BLUETOOTH și „Sony |
Music Center” din nou (pagina 17).
APP SOUND: Este deschis un afişaj de
setare pentru sunet a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru sunet a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
OPEN APP: Aplicația „Sony | Music Center”
nu rulează.
 Lansaţi aplicaţia.
pagină master: Stân
ga
Pentru utilizarea telecomenzii
de pe volan:
ERROR: A intervenit o eroare la înregistrarea
funcţiei.
 Înregistraţi-vă din nou din funcția în care a
apărut eroarea (pagina 20).
TIMEOUT: Înregistrarea funcţiei nu a reuşit
deoarece timpul a expirat.
 Încercaţi să finalizaţi înregistrarea în timp
ce [REGISTER] luminează intermitent
(circa 6 secunde) (pagina 20).
Pentru utilizarea actualizării
firmware-ului:
ERROR: Aplicaţia de actualizare nu este
stocată în dispozitivul USB.
 Stocaţi aplicaţia de actualizare în
dispozitivul USB, apoi încercați din nou
(pagina 24).
NO DEVICE: Dispozitivul USB care conţine
aplicaţia de actualizare nu este conectat sau
nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă.
 Deconectați dispozitivul USB, apoi
conectați din nou dispozitivul.
EROARE ACTUALIZARE - APĂSAȚI
INTRODUCERE: Actualizarea firmware-ului
nu este finalizată corect.
 Apăsaţi ENTER pentru a şterge mesajul,
apoi încercaţi din nou.
În timpul actualizării, nu treceţi contactul
pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul
USB (pagina 24).
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă duceţi unitatea la un centru de
reparaţii din cauza unor probleme de redare
de pe CD, aduceţi discul utilizat în momentul
apariţiei problemei.
34RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Conectare/Instalare
Atenţionări
• Legaţi toate cablurile de împământare la
un punct de împământare comun.
• Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în
piesele mobile (de exemplu în şinele
scaunelor).
• Înainte de conectare, dezactivaţi contactul
pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare  la unitate
şi la boxe înainte de a-l conecta la
conectorul de alimentare auxiliară.
• Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi
cablurile neconectate libere cu bandă
izolatoare.
pagină master: Drea
pta
Lista de componente pentru
instalare


×2






Măsuri de precauţie
• Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru
ca unitatea să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi.
• Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse
la praf, mizerie, vibraţii excesive sau
temperaturi ridicate, cum ar fi cele expuse
direct la lumina soarelui sau lângă
conductele de încălzire.
• Folosiţi doar echipamentele de montare
furnizate pentru o instalare sigură.
Notă cu privire la cablul de alimentare
electrică (galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, amperajul nominal al
circuitului din automobil la care este conectată
unitatea trebuie să fie mai mare decât suma
amperajelor nominale ale siguranţelor fiecărei
componente.
Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai
mică de 45°.
• Această listă de componente nu include tot
ce conţine pachetul.
• Suportul  şi colierul de protecţie  sunt
ataşate la unitate înainte de expediere.
Înainte de a monta unitatea, folosiţi cheia
de deblocare  pentru a demonta
suportul  de pe unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Demontarea colierului de
protecţie şi a suportului” (pagina 39).
• Păstraţi cheile de deblocare  pentru o
utilizare ulterioară, deoarece veţi avea
nevoie de ele atunci când demontaţi
unitatea din automobil.
35RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
pagină master: Stân
ga
Conexiune
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Amplificator de putere*1
*5*6

*2*8
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 37).
Pentru detalii, consultaţi „Schemă electrică”
(pagina 38).
Atunci când se conectează direct la baterie*9*10
Negru
Galben
de la o telecomandă
cu fir (nefurnizată)*4
de la antena unui
automobil (aeriană)*7
36RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
*1
*2
*3
*4
Nefurnizat
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4
Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un
adaptor de telecomandă cu fir (nefurnizat).
Pentru detalii despre utilizarea telecomenzii cu
fir, consultaţi „Utilizarea telecomenzii cu fir”
(pagina 39).
*5 Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare
pentru microfon astfel încât acesta să nu vă
incomodeze în timp ce conduceţi. Fixaţi cablul
cu o clemă etc., dacă acesta este instalat în zona
picioarelor.
*6 Pentru detalii despre instalarea microfonului,
consultaţi „Instalarea microfonului” (pagina 39).
*7 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un
adaptor (nefurnizat) în cazul în care conectorul
antenei (aeriană) nu se potriveşte.
*8 Utilizaţi boxe cu capacitate pentru puterea de
intrare de 50 W RMS sau mai mare. Se
recomandă utilizarea gamei complete de boxe
Sony seria XB.
*9 Atunci când intensitatea nominală a siguranţei
folosite în maşina dvs. este de 10 A, efectuaţi
conexiunea de alimentare direct la baterie,
pentru a evita scurtcircuitele.
*10 Înainte de conectare, este necesară procesarea
cablurilor galbene și negre ale conectorului de
alimentare.
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără
casetă de conexiuni, conectarea acestei
unităţi cu ajutorul cablului de alimentare
furnizat  poate deteriora antena (aeriană).
 Către conectorul pentru boxe al
automobilului
 Violet
1
Boxă spate
2 (dreapta)

3
 Gri
Boxă frontală
4 (dreapta)
5
Boxă frontală
6 (stânga)
7
Boxă spate
8 (stânga)

Violet/cu dungi
negre
Gri/cu dungi
negre
pagină master: Drea
pta
 Către conectorul de alimentare al
automobilului
12 alimentare continuă
Galben
comandă antenă
(aeriană) electrică/
Albastru/
13
amplificator de putere cu dungi albe
(REM OUT)
14
alimentare iluminare
comutată
Portocaliu/
cu dungi albe
15 alimentare comutată
Roşu
16 masă (împământare)
Negru
Atunci când efectuaţi conexiunea direct
la baterie
Atunci când intensitatea nominală a siguranţei
folosite în maşina dvs. este de 10 A, efectuaţi
conexiunea de alimentare direct la baterie,
pentru a evita scurtcircuitele.
la un punct metalic din maşină
la borna pozitivă a bateriei
Note
• În ciuda conectării la cablul de alimentare din
maşină, este posibil ca unitatea să nu funcţioneze
la capacitate maximă din cauza alimentării
insuficiente. În acest caz, efectuaţi conexiunea
de alimentare direct la baterie.
• Toate firele de alimentare conectate la borna
pozitivă a bateriei trebuie conectate la o siguranţă
la cel mult 450 mm (18 in) de borna bateriei şi
înainte să traverseze vreo piesă de metal.
• Asiguraţi-vă că firele de la bateria maşinii
conectate la maşină (masa (împământarea) la
şasiu)* au calibrul cel puţin egal cu cel al firului
principal de alimentare conectat de la baterie la
unitatea frontală.
• În timpul funcţionării la capacitate maximă, prin
sistem trece un curent cu intensitatea de peste
15 A. De aceea, trebuie să vă asiguraţi că firele
conectate la terminalele +12 V şi GND ale acestei
unităţi au cel puţin calibrul 14 (AWG14) sau au o
secţiune transversală de peste 2 mm² (3/32 in).
Sub 450 mm (18 in)
 Alb

Alb/cu dungi
negre
 Verde

Verde/cu dungi
negre
*
Siguranţă (15 A)
Baterie de maşină de +12 V
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la conectare, consultaţi distribuitorul pentru
a afla detalii.
37RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Conexiune uşoară subwoofer
Puteţi utiliza un subwoofer fără un
amplificator de putere dacă este conectat
la cablul unei boxe din spate.
pagină master: Stân
ga
Conexiune normală
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Boxă frontală
Subwoofer
Note
• Trebuie să pregătiţi cablurile boxelor din spate.
• Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 Ω până
la 8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de gestionare
a puterii pentru a evita daunele.
12 alimentare continuă
Galben
15 alimentare comutată
Roşu
Când se inversează poziţiile cablului
roşu şi galben
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Conexiune de păstrare a memoriei
Cât timp este conectat cablul de alimentare
galben, circuitul de memorie va fi alimentat
continuu chiar dacă aţi dezactivat contactul.
Conectarea boxelor
• Înainte de conectarea boxelor,
opriţi unitatea.
• Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 Ω până
la 8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de
gestionare a puterii pentru a evita daunele.
12 alimentare comutată
Galben
15 alimentare continuă
Roşu
În cazul autovehiculelor fără
poziţie ACC
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Schemă electrică
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect
conectorul de alimentare auxiliară
şi cablurile conform sistemului din
autovehicul.
Conector de alimentare auxiliară
După cuplarea corectă a conectorilor
şi comutarea cablurilor de alimentare,
conectaţi unitatea la sursa de alimentare
a autovehiculului. Dacă aveţi întrebări şi
probleme legate de conectarea unităţii,
care nu sunt prezentate în acest manual,
contactaţi distribuitorul autovehiculului.
38RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Instalarea microfonului
Pentru a captura vocea în timpul apelurilor în
modul mâini libere, trebuie să instalaţi
microfonul .

pagină master: Drea
pta
Instalare
Demontarea colierului de
protecţie şi a suportului
Înainte de a monta unitatea îndepărtaţi
colierul de protecţie  şi suportul 
de pe unitate.
1
Strângeţi ambele margini ale
colierului de protecţie , apoi
trageţi-l.
Agrafă (nefurnizată)



2
Introduceţi ambele chei de deblocare
 până auziţi un clic şi trageţi
suportul în jos , după care trageţi
unitatea în sus pentru a le separa.
Atenţionări


• Este extrem de periculos dacă cablul se
înfăşoară în jurul coloanei de direcţie sau
al schimbătorului de viteze. Aveţi grijă ca
nici cablul, nici alte componente să nu
vă incomodeze în timp ce conduceţi.
• Dacă automobilul este dotat cu airbaguri
sau alte echipamente de amortizare a
şocurilor, contactaţi magazinul de la care
aţi achiziţionat unitatea sau distribuitorul
automobilului înainte de instalare.

Orientaţi cârligul spre interior.
Notă
Înainte de a ataşa banda adezivă dublă , curăţaţi
suprafaţa bordului cu o pânză uscată.
Utilizarea telecomenzii cu fir
1
Pentru a activa telecomanda cu fir,
setaţi [STR CONTROL] din [SET
STEERING] la [PRESET] (pagina 20).
39RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
Montarea unităţii în bord
Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele
cleme de pe ambele laturi ale suportului 
sunt îndoite spre interior 2 mm (3/32 in).
pagină master: Stân
ga
Detaşarea şi ataşarea panoului
frontal
Pentru detalii, consultaţi „Detaşarea
panoului frontal” (pagina 7).
ATENŢIE
Nu atingeţi partea stângă a unităţii în
timp ce o scoateţi din bord. Disipatorul
termic de pe partea stângă a unităţii
rămâne fierbinte imediat după utilizare.
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Clemă
Montaţi unitatea pe suport , apoi
ataşaţi colierul de protecţie .
Resetarea unităţii
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 8).
Înlocuirea siguranţei
Atunci când înlocuiţi
Siguranţă (15 A)
siguranţa, nu uitaţi să
folosiţi o siguranţă
amperajul nominal
menţionat pe siguranţa
originală. Dacă se arde
siguranţa, verificaţi
conexiunea de alimentare şi înlocuiţi
siguranţa. Dacă siguranţa se arde din nou
după înlocuire, poate fi vorba de o
defecţiune internă. În astfel de situaţii,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.




Note
• Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
• Asiguraţi-vă că cele 4 cleme de pe colierul de
protecţie  sunt cuplate corect în fantele de
pe unitate.
40RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\01RO-MEXGS820BTEUR\040CD.fm
pagină master: Drea
pta
41RO
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\00COV-MEXGS820BTEUR\050BCO.fm
pagină master: Neco
mpletat.S
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor
Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate
UE este disponibil la următoarea adresă de
internet:
http://www.compliance.sony.de/
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
L:\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170818_YAGI_20170818_98871_MEXGS820BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\ro-RO\00COV-MEXGS820BTEUR\050BCO.fm
pagină master: BCO
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele informaţii referitoare
la asistenţa oferită pentru acest produs, accesaţi site-ul web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistrați-vă produsul online acum pe:
http://www.sony.eu/mysony
©2017 Sony Corporation
http://www.sony.net/
MEX-GS820BT
4-698-030-31(1)
Download PDF

advertising