Sony | HDR-XR350VE | Sony HDR-XR350VE XR350V Full HD merevlemezes videokamera Használati útmutató

4-171-502-23(1)
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE
Digitális HD videokamera
Tartalomjegyzék
9
Az első lépések
12
Felvétel/lejátszás
20
A kamera előnyeinek
kihasználása
39
Képek mentése külső
eszköz segítségével
52
A videokamera testre
szabása
61
További információk
85
A „Handycam” kézikönyve
Gyors útmutató
 2010 Sony Corporation
112
A kamera használatba
vétele előtt ezt olvassa el
Mellékelt tartozékok
A zárójelben ( ) álló szám azt jelzi, hogy
az illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
 Hálózati tápegység (1)
 Tápkábel (1)
 Komponens A/V-kábel (1) 
 A/V átjátszókábel (1) 
 USB-kábel (1) 
 Vezeték nélküli távirányító (1)
Egy lítium gombelem már a készülékbe
van helyezve. A vezeték nélküli távirányító
használatba vétele előtt távolítsa el a
szigetelőlapot.
Típusú újratölthető akkumulátor
NP-FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)

(szoftver, benne a „PMB Help”
kézikönyvvel)
 A „Handycam” kézikönyve (PDF)
LCD képernyő
Akkumulátor


 „PMB”

„A kamera használati útmutatója” (1)
A menüelemek, az LCD tábla és az
objektív


A videokamerával használható
memóriakártyákkal kapcsolatban lásd a
18. oldalt.
A kamera használata

A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél fogva,
valamint az aljzatok védőfedelénél fogva.
Tartozék-aljzat
A kamera nem porálló, nem cseppálló, és nem
vízálló. Lásd: „A kamera kezelése” (107. oldal).
Ha a GPS-kapcsoló ON helyzetben áll, akkor a
GPS funkció még abban az esetben is működik,
ha a kamera ki van kapcsolva. Ügyeljen arra,
hogy repülőgéppel való felszálláskor vagy
leszálláskor a GPS-kapcsoló OFF helyzetben
álljon (HDR-CX350VE/XR350VE).

A szürkén megjelenő menüelemek az adott
felvételi, illetve lejátszási körülmények között
nem használhatók.
Az LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói, és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy zöld pont
HU


Működési hibát okozhat, ha az LCD képernyőt
vagy az objektívet hosszú ideig közvetlen
napfénynek teszi ki.
Ne fordítsa a kamerát a nap felé. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
A nyelvbeállítási lehetőségekről

A képernyőn megjelenő, a helyi nyelveken
kiírt szöveg a használat módját mutatja be.
Ha szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőn megjelenő
szövegek nyelvét (16. oldal).
Felvétel





A memóriakártya megfelelő működéséhez
javasoljuk, hogy az első használat előtt
inicializálja a memóriakártyát a kamerával
(79. oldal). A memóriakártya inicializálásával a
rajta található összes adat törlődik, és a művelet
nem vonható vissza. A fontos adatokat mentse
előbb a számítógépére stb.
A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy
a készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
A gyártó még abban az esetben sem nyújt
kártérítést a felvételekért, ha a felvétel, illetve
lejátszás a kamera, a felvevőeszköz stb.
meghibásodása vagy hibás működése miatt nem
lehetséges.
A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként eltérő. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételeket televíziókészüléken
szeretné megnézni, akkor PAL-rendszerű
televíziókészülékre lesz szüksége.
A televízióműsorok, filmek, videokazetták
és egyéb műsoranyagok szerzői jog védelme
alatt állhatnak. Az ilyen anyagok illetéktelen
másolása a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.
Tudnivalók a lejátszásról

A kamera alkalmas MPEG-4 AVC/H.264 típusú
High Profile nagy felbontású képminőségű
(HD) képek felvételére. Ezért a készülékkel
nagy felbontású (HD) képminőséggel készített


képeket nem lehet a következő készülékeken
lejátszani;
 olyan egyéb, az AVCHD-formátumot
kezelni képes készülékeken, amelyek nem
kompatibilisek a High Profile rendszerrel
 az AVCHD-formátumot kezelni nem képes
készülékeken
Előfordulhat, hogy a kamerával készített
felvételek nem játszhatók le megfelelően más
készülékeken. Előfordulhat az is, hogy a más
eszközzel készített felvételek nem játszhatók le
megfelelően ezen a kamerán.
Normál (STD) képminőségű, SD
memóriakártyára rögzített mozgóképek nem
játszhatók le más gyártók AV készülékein.
Nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített lemezek

A kamera a nagy felbontású felvételeket
AVCHD-formátumban rögzíti. AVCHDfelvételt tartalmazó DVD adathordozót ne
használjon DVD-alapú lejátszóban vagy
felvevőben, mert előfordulhat, hogy a DVDlejátszó/-felvevő nem adja ki az adathordozót,
és figyelmeztetés nélkül törli annak tartalmát.
Az AVCHD-felvételt tartalmazó DVD
adathordozót kompatibilis Blu-ray Disclejátszóval/-felvevővel vagy más kompatibilis
készülékkel lehet lejátszani.
Az összes felvétel mentése


A képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében az összes felvett képet rendszeresen
mentse külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy
a képadatok mentését számítógép segítségével,
lemezre (például DVD-R-re stb.) végezze. A
képadatok videomagnóval vagy DVD HDDfelvevővel is menthetők (54. oldal).
(MENU)  [A többi megjel.] 
A
[ FELV.MÓD] (a
[FELVÉTELI BEÁLL.]
kategóriában) [HD FX] beállítás mellett
készített felvételekből nem készíthet AVCHD
lemezt. Az ilyen felvételeket mentse Blu-ray
Disc-re, vagy használjon külső adathordozót
(52. oldal).
HU
Az akkumulátorral/hálózati
tápegységgel kapcsolatos
megjegyzések


Ügyeljen, hogy az akkumulátort és a hálózati
tápegységet csak a kamera kikapcsolását
követően távolítsa el, illetve válassza le.
Húzza ki a hálózati tápegységet a kamerából
úgy, hogy a kamerát és az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
A kamera/akkumulátor
hőmérsékletével kapcsolatos
megjegyzés

Ha a kamera vagy az akkumulátor túlmelegszik
vagy túlságosan lehűl, akkor előfordulhat, hogy
bekapcsol a kamera védelmi funkciója, és nem
lehet a kamerával felvételt készíteni és lejátszani.
Ilyenkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg az LCD képernyőn (92. oldal).
KEZEL.] kategóriában)  a kívánt
adathordozó  [IGEN]  [IGEN] 
.
Kiegészítő eszközökkel kapcsolatos
megjegyzések


A kézikönyvvel, az illusztrációkkal és
a képernyős kijelzéssel kapcsolatos
megjegyzések

Amikor a kamera számítógéphez
vagy valamilyen kiegészítő eszközhöz
csatlakozik


Ne próbálja a kamera felvevőjét számítógép
segítségével megformázni. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
Amikor a kamerát adatközlő kábellel egy másik
készülékhez csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban dugta-e be.
A dugót aljzatba erőltetése az aljzat károsodását
okozza, és a kamera meghibásodásához
vezethet.
Ha nem tud felvételt készíteni/
lejátszani, hajtsa végre a [HORDOZÓ
FORMÁZ] műveletet

HU
Ha sokszor vesz fel és töröl képeket,
akkor a felvételi adathordozón az adatok
töredezetten helyezkedhetnek el. Nem
lehet felvételeket menteni és felvenni. Ilyen
esetben mentse először a képeket valamilyen
külső adathordozóra, majd hajtson végre
(MENU)
[HORDOZÓ FORMÁZt] a
megérintésével  [A többi megjel.] 
[HORDOZÓ FORMÁZ] (a [ADATHORD.
Javasoljuk, hogy eredeti Sony kiegészítőket
használjon.
Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben Sony kiegészítők nincsenek
forgalomban.



Az ebben a kézikönyvben felhasznált,
illusztrációként szolgáló képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így másképpen
nézhetnek ki, mint azok a képek és képernyőkijelzések, amelyek ténylegesen megjelennek
a kamerán. A videokamera illusztrációit és a
képernyõ kijelzéseit a jobb érthetőség kedvéért
felnagyítottuk vagy egyszerűsítettük.
Ebben a kézikönyvben a videokamera belső
memóriáját (HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E) és merevlemezét (HDRXR350E/XR350VE) „felvevőnek” nevezzük.
Ebben a kézikönyvben a nagy felbontású
képminőségben (HD) felvett DVD lemezt
AVCHD lemeznek nevezzük.
A kamera és tartozékai formája és
műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A videokamera típusnevének
ellenőrzése


A kézikönyvben feltüntettük a típusnevet, ha az
egyes modellek műszaki jellemzői között eltérés
van. A típusnév a videokamera alján látható.
A jelen sorozat fő különbségei az alábbi műszaki
adatokban vannak jelen.
HDRCX300E
HDRCX305E
Felvételi
adathordozó
A belső
felvételi
adathordozó
kapacitása
USBcsatlakozó
Belső
memória +
memóriakártya
16 GB
Bemenet/
kimenet
32 GB
HDRCX370E
64GB
Belső
merevlemez +
memóriakártya

Csak
kimenet
HDRCX350E/
HDRCX350VE*
HDRXR350E/
HDRXR350VE*
Leesésérzékelő (HDR-XR350E/XR350VE)
Bemenet/
kimenet
160 GB
A *-gal jelölt modell GPS-szel is
rendelkezik.
A belső merevlemez leesés okozta sérülésektől
való védelme érdekében a videokamera
rendelkezik leesésérzékelő funkcióval
(84. oldal). Ha az eszköz leesik, vagy
súlytalanság állapota lép fel, a funkció által
kibocsátott hangjelzést is felveheti a kamera.
Ha a leesésérzékelő úgy észleli, hogy a kamera
többször egymás után leesett, akkor leállíthatja
a felvételt/lejátszást.
A videokamera nagy magasságban
történő használatával kapcsolatos
megjegyzések (HDR-XR350E/XR350VE)

Ne kapcsolja be a videokamerát alacsony
nyomású, 5 000 m tengerszint feletti magasságú
területen. Ellenkező esetben megsérülhet a
videokamera belső merevlemez-meghajtója.
A használattal kapcsolatos
megjegyzések



Ne tegye az alább felsorolt dolgokat. Ellenkező
esetben megsérülhet a felvételi adathordozó,
elveszhetnek a rögzített képek, vagy más
probléma adódhat.
 ne húzza ki a memóriakártyát, amikor a
működésjelző lámpa (19. oldal) világít vagy
villog
 ne távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati
tápegységet, és ne alkalmazzon mechanikus
behatást a videokamerán, valamint ne
rezegtesse azt, amikor a
(Videó)/ (Fénykép) fények (20. oldal)
vagy a működésjelző lámpa (19. oldal) világít
vagy villog
Vállszíj (külön megvásárolható) használata
esetén ügyeljen, nehogy odacsapja a
videokamerát valamilyen tárgyhoz.
Ne használja a videokamerát hangos
környezetben.
HU
Működtetés
Az első lépések (12. oldal)
Készítse elő az áramforrást és a memóriakártyát.
Videók és fényképek felvétele (20. oldal)
Videó felvétele  20. oldal
 A felvételi mód megváltoztatása (26. oldal)
 A felvétel várható ideje (HORDOZÓ ADATAI, 79. oldal)
Fénykép felvétele  22. oldal
Videók és fényképek lejátszása
Lejátszás a kamerán  28. oldal
Felvételek megtekintése televízión  36. oldal
Képek mentése
Videók és fényképek mentése számítógépre
Videók és fényképek mentése külső adathordozóra  52. oldal
Képek mentése DVD-író/-felvevő segítségével  54. oldal
Videók és fényképek törlése (39. oldal)
Ha törli a számítógépre vagy lemezre mentett képadatokat, a
felszabaduló helyre új képeket rögzíthet.
HU
Néhány tanács a sikeres felvételhez
 Hogy jól sikerüljön a felvétel
Tartsa egyenesen a kamerát
Amikor kezében tartja a kamerát, felsőteste legyen egyenes, karja
legyen a teste mellett.
Bár a SteadyShot funkció hatásosan kiküszöböli a kamera
bemozdulását, alapvető fontosságú, hogy ne mozgassa a kamerát.
Finoman, folyamatosan zoomoljon
Finoman zoomoljon mind ráközelítésnél, mind eltávolodásnál.
Emellett pedig ritkán zoomoljon. Ha túl sokat zoomol, a készített
videó fárasztani fogja a nézőit.
Keltse tágas tér érzetét
Pásztázzon. Álljon stabilan, és ahogy felsőtestét lassan elfordítja,
mozgassa vízszintesen a kamerát. A pásztázás végén egy ideig
álljon mozdulatlanul, hogy a jelenet stabilnak hasson.
Szöveggel tegye hatásosabbá a videókat
A videóhoz rögzítsen hangot is. Kommentálja a témát, vagy a
felvétel alatt beszélgessen a fotóalannyal.
Próbálja meg kiegyenlíteni a különböző hangok hangerejét; a
felvételt készítő személy közelebb van a mikrofonhoz, mint az,
akiről a felvétel készül.
Használjon kiegészítőket
Használja célszerűen a kamera kiegészítőit.
Állvány segítségével például készíthet időzített felvételt, és
gyenge fényben is rögzítheti a témát, például a tűzijátékot vagy
az éjszakai látképet. Mindig tartson magánál pótakkumulátort,
így felvétel közben nem kell a lemerülő akkumulátor miatt
aggódnia.
HU
 Hasznos felvételi módszerek
HU
Szép képek megörökítése bonyolult
beállítások nélkül
Fókuszálás a kép bal oldalán lévő
gyermekre
INTELLIGENS AUTO (24)
Az elsődleges fotóalany kiválasztása (26)
FIX FÓKUSZ (68)
Fényképek rögzítése videó felvétele
közben
Felvétel gyengén megvilágított
helyiségben
Dual Rec (27)
Mosolyfelvétel (27)
LOW LUX (72)
Tűzijáték vagy naplemente
megörökítése teljes pompájában
A golfütés kielemzése
TŰZIJÁTÉK (66)
NAPKELTE&NYUGT. (66)
GOLF-FELVÉTEL (69)
F.LASS.FELV. (70)
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt ezt olvassa el.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A használattal kapcsolatos megjegyzések.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Működtetés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Néhány tanács a sikeres felvételhez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az első lépések
12
15
16
17
17
17
18
Tartalomjegyzék
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. lépés: Bekapcsolás, és a dátum és idő beállítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A nyelvi beállítás megváltoztatása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. lépés: A felvételi adathordozó előkészítése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A felvételi adathordozó kiválasztása videók számára.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A felvételi adathordozó kiválasztása fényképek számára.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memóriakártya behelyezése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felvétel/lejátszás
Felvétel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Videó felvétele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Fénykép felvétele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Videók és fényképek felvételével kapcsolatos hasznos funkciók.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zoomolás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jobb minőségű képek automatikus felvétele (INTELLIGENS AUTO).. . . . . . . . . . . . 24
Nagy felbontású (HD) vagy normál felbontású (STD) képminőség kiválasztása
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A felvételi üzemmód kiválasztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Az elsődleges fotóalany kiválasztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mosoly automatikus rögzítése (Mosolyfelvétel) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kiváló minőségű fényképek rögzítése videók felvétele közben (Dual Rec).. . . 27
Felvételkészítés tükör üzemmódban.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lejátszás a kamerán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Videók és fényképek lejátszásával kapcsolatos hasznos funkciók.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A kívánt kép megkeresése dátum alapján (Dátum index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jelenet megkeresése helymeghatározással (Filmtekercs-index).. . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jelenet megkeresése arckép alapján (Arcindex).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Videóválogatás lejátszása (megjelöléses lejátszás).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A lejátszási zoom használata fényképek esetén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Fényképek sorozatának lejátszása (Diavetítés).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Felvételek megtekintése televízión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Televízió csatlakoztatása a [TV-CSATL.SEGÉDL.] segítségével.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A „BRAVIA” Sync használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HU
A kamera előnyeinek kihasználása
Videók és fényképek törlése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A felvett videók és fényképek védelme (Védelem).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Videó szétosztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fénykép kiemelése videóból.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Filmek és fényképek felvétele/másolása a belső felvételi adathordozóról
memóriakártyára .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Videó átmásolása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Fényképek másolása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Videók lejátszási listájának használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Lejátszási lista készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Lejátszási lista lejátszása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
A GPS funkció használata (HDR-CX350VE/XR350VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A GPS funkció beállítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Az aktuális hely adatainak meghatározása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Jelenet megkeresése a felvétel helye alapján (Térképindex).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
A koordináták megjelenítése (KOORDINÁTÁK).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Az óra és a terület automatikus beállítása (AUT.IDŐBEÁLL./AUT.ZÓNABEÁLL.)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Képek mentése külső eszköz segítségével
Képek mentése külső adathordozóra (KÖZV.MÁSOLÁS).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez készítése DVD-író, -felvevő készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez készítési módjának kiválasztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez készítése a DVDirect Express DVD-író készülékkel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagy felbontású (HD képminőségű) lemez készítése DVDirect Express
készüléktől eltérő DVD-íróval stb... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normál felbontású (STD képminőségű) lemez készítése felvevő stb.
készülékkel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
54
54
55
58
59
A videokamera testre szabása
HU
10
A menük használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kezelőmenük.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A használata SAJÁT MENÜ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az
Menüelemek listája.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK (A helyszíni körülményekhez igazítható beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELVÉTELI BEÁLL. (Testre szabott felvételkészítés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÉNYKÉPBEÁLL. (Fényképkészítés beállításai).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEJÁTSZÁS (Lejátszási beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
62
63
64
66
71
74
76
SZER (Szerkesztési beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EGYÉB (Egyéb beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADATHORD.KEZEL. (A felvételi adathordozóra vonatkozó beállítások). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (Egyéb beállításokra vonatkozó elemek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
79
80
További információk
Tartalomjegyzék
Hibaelhárítás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető szimbólumok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Videók felvételi ideje/rögzíthető fényképek száma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Az egyes akkumulátorok esetén várható felvételi és lejátszási idő.. . . . . . . . . . . . . 96
Videók várható felvételi ideje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
A rögzíthető fényképek várható száma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ha a kamerát külföldön használja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Karbantartás és biztonsági előírások.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Az AVCHD-formátum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Leírás: GPS (HDR-CX350VE/XR350VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tudnivalók a memóriakártyáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Az x.v.Color szabvány.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
A kamera kezelése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Gyors útmutató
A képernyőn látható kijelzők.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Részegységek és kezelőszervek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tárgymutató.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
HU
11
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E
DC IN aljzat
Akkumulátor
DC-csatlakozó
Hálózati tápegység
/CHG (vaku/töltés) kijelző
Tápkábel
A fali tápaljzathoz
HDR-XR350E/XR350VE
DC IN aljzat
Akkumulátor
DC-csatlakozó
Hálózati
tápegység
/CHG (vaku/töltés) kijelző
HU
12
Tápkábel
A fali tápaljzathoz
Az „InfoLITHIUM” akkumulátort (V sorozat) feltöltheti, miután felhelyezte a kamerára.
 Megjegyzések
A kamerához kizárólag V sorozatú „InfoLITHIUM” akkumulátort használjon.

1
2
3
Az LCD képernyőt becsukva kapcsolja ki a kamerát.
Csatlakoztassa az akkumulátort a pólusoknak () megfelelően, és tolja az
akkumulátort a nyíl () irányába, míg kattanást nem hall.

4
Az első lépések
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a tápkábelt a kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz.
Ügyeljen, hogy a DC egyenáramú csatlakozódugón lévő  jel illeszkedjék a DC IN aljzaton
lévőhöz.
Ekkor felgyullad a /CHG (vaku/töltés) jelzőfény, és megkezdődik a töltés. Amikor az
akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a /CHG (vaku/töltés) jelzőfény.
Amikor feltöltődött az akkumulátor, húzza ki a hálózati tápegységet a
kamera DC IN aljzatából.
Tippek
A felvételi és lejátszási idővel kapcsolatban lapozzon a 96. oldalra.
Amikor be van kapcsolva a kamera, az LCD képernyő bal felső sarkában lévő kijelző mutatja az
akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét.



Töltési idő
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült akkumulátor.
Akkumulátor
NP-FV50(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100

Töltési idő
155
195
390
A időértékeket 25 C-on mértük.
10 C és 30 C közötti használat javasolt.
Az akkumulátor eltávolítása
Csukja be az LCD képernyőt. A PUSH (akkumulátor-kioldó) gomb () megnyomásával, a
nyíl irányába távolítsa el az akkumulátort ().
HU
13
PUSH (akkumulátor-kioldó) gomb
Hálózati áramforrás használata
Az egyes részeket ugyanúgy csatlakoztassa egymáshoz, mint ahogyan az „1. lépés: Az
akkumulátor feltöltése” pontban tette. Az akkumulátor akkor sem merül le, ha csatlakoztatva
van a készülékre.
Az akkumulátor feltöltése külföldön
A kamerához mellékelt hálózati tápegységgel a kamera akkumulátorát bármely olyan országban
vagy térségben feltöltheti, ahol a váltakozó áramú hálózat feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
 Megjegyzések
Ne használjon feszültségátalakítót.

Megjegyzések az akkumulátorral kapcsolatban





Amikor eltávolítja az akkumulátort vagy a hálózati tápegységet, csukja be az LCD képernyőt, és ügyeljen
arra, hogy se a (Videó) / (Fénykép) jelzőfény (20. oldal), se a működésjelző (19. oldal) ne világítson.
A /CHG (vaku/töltés) jelzőfény töltés közben az alábbi esetekben villog:
 ha az akkumulátort nem megfelelően csatlakoztatta.
 ha az akkumulátor sérült.
 ha az akkumulátor hőmérséklete alacsony.
Vegye ki az akkumulátort a kamerából, és tegye meleg hőmérsékletű helyre.
 ha az akkumulátor hőmérséklete magas.
Vegye ki az akkumulátort a kamerából, és tegye hűvös helyre.
Ha (külön megvásárolható) kameralámpát használ, akkor javasoljuk, hogy használja a NP-FV70 vagy
NP-FV100 akkumulátort.
NP-FV30 típusú akkumulátort nem célszerű használni, mert az csak rövid ideig teszi lehetővé a felvételt
és a lejátszást ezzel a kamerával.
A gyári beállítás szerint az energiatakarékosság érdekében a kamera automatikusan kikapcsol, ha
kb. 5 percig nem használja ([AUTO.KIKAPCS], 83. oldal).
A hálózati tápegységgel kapcsolatos megjegyzések



HU
14
A hálózati tápegységet egy közeli fali csatlakozóaljzatba dugja. Ha a kamera használata során valamilyen
meghibásodást észlel, a hálózati tápegységet azonnal húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
A hálózati tápegységet ne tegye szűk helyre, például fal és bútor közé.
Ügyeljen, nehogy egy fémtárggyal rövidre zárja a hálózati tápegység egyenáramú csatlakozóját vagy az
akkumulátor pólusait. Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
2. lépés: Bekapcsolás, és a dátum és idő beállítása
1
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
Ekkor bekapcsolódik a kamera, és kinyílik a lencsevédő.

Ha nyitva van az LCD képernyő, amikor be akarja kapcsolni a kamerát, nyomja meg a POWER
gombot.
MODE jelző
POWER gomb
Az első lépések
2
/
gombok segítségével jelölje ki a kívánt földrajzi helyet, majd
A
érintse meg a [TOVÁBB] gombot.
Érintse meg az LCD
képernyőn található
gombot

3
A dátum és idő ismételt beállításához érintse meg a következőket:
(MENU) 
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
[A többi megjel.]  [ÓRA/ NYELV ÁL.] (az
/
gombok
[ÓRABEÁLLÍTÁS]. Ha valamelyik elem nem látható a képernyőn, akkor a
segítségével jelenítse meg.
Állítsa be a [NYÁRI IDŐ]-t, a dátumot és a pontos időt, majd érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.

Ha a [NYÁRI IDŐ] értékét [BE]-re állítja, a pontos idő 1 órát lép előre.
HU
15
 Megjegyzések
Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum és az idő, a felvételi adathordozóra mindkettő automatikusan
rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető. A dátum és az idő megjelenítéséhez érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 


.
[ADATKÓD]  [DÁTUM/IDŐ] 
 A műveleteknél hallható hangjelzés kikapcsolható; ehhez érintse meg a következőket:
(MENU)
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
 [A többi megjel.]  [HANG/KÉP-BEÁLL.] (az


.
[HANGJELZÉS]  [KI] 
 Ha a megérintett gomb az érintésre nem megfelelően reagál, kalibrálja az érintőképernyőt (108. oldal).
 Az óra beállítása után az [AUT.IDŐBEÁLL.] és [AUT.ZÓNABEÁLL.] funkció [BE] (82. oldal) beállítása
esetén az óraidő automatikusan beállításra kerül. A kamerához kiválasztott országtól/térségtől függően
előfordulhat, hogy az óra nem áll be automatikusan a helyes időpontra. Ilyenkor az [AUT.IDŐBEÁLL.] és
az [AUT.ZÓNABEÁLL.] értéket állítsa [KI]-re (HDR-CX350VE/XR350VE).

A készülék kikapcsolása
Zárja be az LCD képernyőt. Ekkor pár másodpercig villog a
kikapcsol.
(Videó) jelzőfény, és a készülék
Tippek
A kamera a POWER gomb megnyomásával is kikapcsolható.
Ha az [BEKAPCS.LCD-VEL] (83. oldal) értéke [KI], a kamera a POWER gomb megnyomásával
kapcsolható ki.



A nyelvi beállítás megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg.
(MENU)  [A többi megjel.]  [ÓRA/ NYELV ÁL.]
Érintse meg a következőket:
(az [ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [ NYELV BEÁLL.]  a kívánt nyelv 


.
HU
16
3. lépés: A felvételi adathordozó előkészítése
A videokamerától függően eltérő felvételi adathordozók használhatók. A kamera képernyőjén
az alábbi ikonok jelennek meg.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
HDR-XR350E/XR350VE
*
Belső
memória
Memóriakártya
*
Belső
merevlemez
Memóriakártya
* A gyári beállítás szerint felvételkor a videók és a fényképek egyaránt erre a felvételi adathordozóra
kerülnek. Felvétel, lejátszás, valamint szerkesztési művelet mindig csak az éppen kiválasztott
adathordozón lehetséges.
Tippek
A videók lehetséges felvételi idejével kapcsolatban lásd az 96. oldalt.
A rögzíthető fényképek számával kapcsolatban lásd a 98. oldalt.

Az első lépések


A felvételi adathordozó kiválasztása videók számára
 Érintse meg a következőket:
[HORDOZÓ BEÁLL.] (az
[VIDEÓHORD.BEÁLL].
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
Megjelenik a [VIDEÓHORD.BEÁLL] képernyő.
 Érintse meg a kívánt felvételi adathordozót.
 Érintse meg a következőket: [IGEN] 
.
A felvételi adathordozó megváltozott.
A felvételi adathordozó kiválasztása fényképek számára
 Érintse meg a következőket:
[HORDOZÓ BEÁLL.] (az
[FOTÓHORD.BEÁLL.].
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
Megjelenik a [FOTÓHORD.BEÁLL.] képernyő.
 Érintse meg a kívánt felvételi adathordozót.
HU
17
 Érintse meg a következőket: [IGEN] 
.
A felvételi adathordozó megváltozott.
A beállított felvételi adathordozó ellenőrzése
Videofelvételi módban vagy fényképfelvételi módban a kiválasztott felvételi adathordozóhoz
tartozó ikon egyaránt megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.
Felvételi adathordozó ikonja

A megjelenített ikon a típustól függően változhat.
Memóriakártya behelyezése
 Megjegyzések
A felvételi adathordozót állítsa [MEMÓRIAKÁRTYA]-re, ha a mozgóképet/képet memóriakártyára
szeretné rögzíteni.

A kamerával használható memóriakártya-típusok



A következő memóriakártyák használhatók a videokamerával: „Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
adathordozó, „Memory Stick PRO-HG Duo” adathordozó, SD-memóriakártyák, SDHC-memóriakártyák,
SDXC-memóriakártyák (minden SD-kártyánál követelmény a Class 4 vagy magasabb sebességosztály). A
működés nem garantálható minden memóriakártya-típussal.
A videokamerával igazoltan használhatók a legfeljebb 32 GB méretű „Memory Stick PRO Duo”
adathordozók és a legfeljebb 64 GB méretű SD-kártyák.
Jelen kézikönyvben a „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) adathordozókra és a „Memory Stick PROHG Duo” adathordozókra együttesen „Memory Stick PRO Duo” adathordozókként hivatkozunk. Az
SD-memóriakártyákra, az SDHC-memóriakártyákra és az SDXC-memóriakártyákra SD-kártyákként
utalunk.
 Megjegyzések
A videokamerával nem használhatók MultiMediaCard típusú kártyák.
 SDXC-memóriakártyára rögzített mozgóképek nem importálhatók és nem játszhatók le az exFAT*
fájlrendszert nem támogató számítógépekkel és A/V eszközökkel, ha a videokamera USB-kábellel
csatlakozik az eszközökhöz. A művelet előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozó készülék támogatja
az exFAT fájlrendszert. Ha az exFAT rendszert nem támogató készüléket csatlakoztat, és megjelenik a
formázási képernyő, ne végezze el a formázást. Különben minden rögzített adat elvész.
* Az exFAT az SDXC-memóriakártyákon használt fájlrendszer.

A videokamerával használható memóriakártyák mérete
HU
18


A videokamerával normál méretű SD-kártyák és a „Memory Stick” adathordozók méretéhez képest fele
akkora „Memory Stick PRO Duo” adathordozók használhatók.
Ne ragasszon címkét vagy hasonlót a memóriakártyára és a memóriakártya-adapterre. Ellenkező esetben
működési hibát idézhet elő.
Nyissa ki a fedelet, és csúsztassa be a memóriakártyát a helyére a vágott sarkával
a képen látható irányban, míg kattanást nem hall.

A memóriakártya behelyezését követően zárja be a fedelet.
Az első lépések
Ügyeljen a vágott sarok irányára.
Működésjelző lámpa
Új memóriakártya behelyezésekor a [Új képkezelő fájl készítése.] képernyő jelenhet
meg. Ebben az esetben érintse meg az [IGEN] gombot. Ha csak fényképeket vesz fel a
memóriakártyára, érintse meg a [NEM] gombot.

Ellenőrizze a memóriakártya irányát. Ha a memóriakártyát rossz irányban helyezi be, akkor a
memóriakártya, a memóriakártya nyílása vagy a képadatok megsérülhetnek.
 Megjegyzések
Ha megjelenik a [Nem sikerült új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő üres hely.]

(MENU)  [A többi megjel.]
üzenet, formázza a memóriakártyát az alábbiak megérintésével:
 [HORDOZÓ FORMÁZ] (a [ADATHORD.KEZEL.] kategóriában)  [MEMÓRIAKÁRTYA]
 [IGEN]  [IGEN] 
.
A memóriakártya kivétele
Nyissa ki a fedelet, és óvatosan, egy mozdulattal tegye be a memóriakártyát.


Felvételkészítés közben ne nyissa ki a fedelet.
A memóriakártya behelyezésekor és kivételekor ügyeljen arra, nehogy kiugorjon és leessen a
memóriakártya.
HU
19
Felvétel/lejátszás
Felvétel
A gyári beállítás szerint a videók nagy felbontású képminőséggel (HD) kerülnek felvételre az
alábbi adathordozóra.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Belső memória
HDR-XR350E/XR350VE: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd az alábbi oldalt: 17.


1
Állítsa be a kéztámaszt.
2
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
Ekkor bekapcsolódik a kamera, és kinyílik a lencsevédő.


Ha akkor kívánja bekapcsolni a kamerát, amikor már nyitva van az LCD képernyő, nyomja meg a
POWER (15. oldal) gombot.
A MODE gomb megnyomásával megváltoztathatja a felvételi módot. Nyomja meg a MODE
gombot, és felkapcsolódik a kívánt felvételi módhoz tartozó jelzőfény.
MODE gomb
(Videó): videó felvétele közben
(Fénykép): fénykép felvétele közben
Videó felvétele
A START/STOP gomb megnyomásával kezdje meg a felvételt.

HU
20
A felvételkészítést az LCD képernyő bal alsó sarkán lévő  gomb megnyomásával is elindíthatja.
HDR-XR350E/
XR350VE
HDR-CX300E/CX305E/
CX350E/CX350VE/CX370E
START/STOP gomb
Felvétel/lejátszás
[KÉSZ]  [FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a START/STOP gombot.


A felvételkészítést az LCD képernyő bal alsó sarkán lévő  gomb megnyomásával is megállíthatja.
A kamera bekapcsolása, illetve a (videó/fénykép) felvételi és lejátszási üzemmód közötti váltás után az
LCD képernyőn mintegy 3 másodpercre megjelennek az ikonok és kijelzések. Ha ismét meg kívánja
jeleníteni az ikonokat és kijelzéseket, az LCD képernyőn található felvételi & zoom gombokon kívül
érintse meg valahol a képernyőt.
Az LCD képernyőn lévő felvételi & és zoom gombok
kb. 3 másodperc
múlva
 Megjegyzések
Ha videofelvétel készítése közben becsukja az LCD képernyőt, a kamera leállítja a felvételt.
 A videók maximális folyamatos felvételi ideje hozzávetőleg 13 óra.
 Ha egy videofájl mérete meghaladná a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új videofájlban folytatódik.
 A kamera bekapcsolása után néhány másodpercig még nem lehet megkezdeni a felvételkészítést. Ez alatt
az idő alatt a kamera nem használható.
 Az alábbi módon jelzi a rendszer, ha a felvétel után még mindig adatokat ír a felvételi adathordozóra.
Ez idő alatt ne mozgassa vagy rezegtesse a kamerát, és ne vegye ki az akkumulátort vagy távolítsa el a
hálózati tápegységet.
 A működésjelző lámpa (19. oldal) világít vagy villog
 Az LCD képernyő jobb felső sarkában villog az adathordozó ikonja

HU
21
Tippek
A videók felvételi idejével kapcsolatban lásd az 96. oldalt.
Videó felvétele közben is rögzíthet fényképet: ehhez nyomja le teljesen a PHOTO gombot (Dual Rec,
27. oldal).
A felismert arc körül fehér keret jelenik meg, és a kamera automatikusan optimalizálja a képminőséget az
arc körül ([ARCFELISMERÉS], 72. oldal).
Megérintésével megadhatja, hogy melyik legyen az elsődleges arc (26. oldal).
A gyári beállítás szerint a kamera automatikusan készít egy fényképet, amikor videó felvétele közben
felismeri, hogy egy ember elmosolyodik (Mosolyfelvétel, 27. oldal).
Rögzített videókból is kiemelhetők fényképek (42. oldal).
A felvételi időt és a hozzávetőleges fennmaradó kapacitást stb. a következők megérintésével ellenőrizheti
le:
(MENU)  [A többi megjel.]  [HORDOZÓ ADATAI] (a
[ADATHORD.KEZEL.]
kategóriában).
A kamera LCD képernyőjén a felvett képek kitölthetik a teljes képernyőt (teljes képernyős megjelenítés).
Ennek azonban az lehet az eredménye, hogy ha olyan televíziókészüléken játssza le a képeket, amely nem
rendelkezik teljes képernyős megjelenítő funkcióval, akkor kissé levágódhat a kép teteje, alja, bal és jobb
széle. Ilyenkor a [VEZETŐKERET] értékét állítsa [BE]-re (71. oldal), és a felvétel készítésekor igazodjék a
képernyőn megjelenő külső kerethez.
Az LCD tábla szögének beállításához először nyissa ki az LCD táblát a kamerához viszonyítva 90 fokra
(), majd állítsa be a szögét ().










 legfeljebb 90 fokra
 legfeljebb 180 fokra

A[
 a kamerához
képest 90 fokra
STEADYSHOT] beállítása alaphelyzetben [ERŐS].
Adatkód felvételkor
A felvétel dátuma, időpontja és körülményei, valamint a koordináták (HDR-CX350VE/
XR350VE) automatikusan rákerülnek a felvételi adathordozóra. A felvétel során ezek az
adatok nem jelennek meg. Lejátszás közben azonban adatkódként az [ADATKÓD] funkcióval
megnézhetők. A megjelenítéshez érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ADATKÓD] 
a kívánt beállítás 


.
Fénykép felvétele
Alapbeállítás szerint a fényképeket az alábbi felvételi adathordozóra veszi fel a kamera.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Belső memória
HDR-XR350E/XR350VE: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd az alábbi oldalt: 17.


 A MODE gomb megnyomásával kapcsolja fel a
HU
22
(Fénykép) jelzőfényt.
Az LCD képernyő fényképfelvételre vált át, és szélesség-magasság aránya 4:3 lesz.
 Nyomja le enyhén a PHOTO gombot, hogy a kamera beállíthassa a fókuszt,
majd teljesen nyomja le a gombot.

Fényképet az LCD képernyő
gombjának megérintésével is készíthet.
Villog  Folyamatosan világít
Felvétel/lejátszás
Amikor eltűnik a
szimbólum, a kamera tárolta a fényképet.
Tippek
A rögzíthető fényképek számával kapcsolatban lásd a 98. oldalt.
A képméret módosításához érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ KÉPMÉRET] (a
[FÉNYKÉPBEÁLL.] kategóriában)  a kívánt beállítás 

.
Ha megjelent a
szimbólum, nem lehet fényképeket felvenni.
Ha nem elegendő a környezeti megvilágítás, automatikusan működésbe lép a vaku. A videofelvételi
üzemmódban a vaku nem működik. A kamera vakujának működése a következők megérintésével
módosítható:
(MENU)  [A többi megjel.]  [VAKUS MÓD] (a
[FÉNYKÉPBEÁLL.]
kategóriában)  a kívánt beállítás 

.
Ha akkor használja a vakut, amikor (külön megvásárolható) konverziós lencse van a kamerán, annak
árnyéka megjelenhet a felvételen.






Ha a fényképen kör alakú fehér foltok jelennek meg
Ezt a jelenséget az objektív közelében szálló részecskék (por, pollen stb.) okozzák. Amikor e
részecskéket a kamera vakuja megvilágítja, azok fehér, kör alakú foltként jelennek meg.
A fehér, kör alakú foltok kiküszöbölése érdekében világítsa meg a helyiséget, és a fotóalanyról
vaku nélkül készítsen felvételt.
Fotóalany
A levegőben lévő részecskék
(por, pollen stb.)
HU
23
Videók és fényképek
felvételével
kapcsolatos hasznos
funkciók
Zoomolás
A motoros zoom gombjával eredeti
méretük 17-szorosára nagyíthatók fel a
képek. Erre a célra az LCD képernyőn
található / gombok is használhatók.

Az optikai zoom segítségével akár 12-szeresére
is felnagyíthatja a képet, amennyiben a
[ STEADYSHOT] gomb nem [ERŐS] értékre
van beállítva.
Tippek
Be lehet állítani a [ DIGITÁLIS ZOOM]
(73. oldal) használatát, ha nagyobb mértékű
zoomolásra van szükség.


Jobb minőségű képek automatikus
felvétele (INTELLIGENS AUTO)
Az
gomb megnyomására az
INTELLIGENS AUTO funkció segítségével
veszi fel a képeket. Amikor a kamerát
a felvétel tárgya felé fordítja, a három
érzékelési üzemmód (arcfelismerés,
jelenetfelismerés, kamerarázkódás
felismerése) optimális kombinációjával
készül a felvétel. Amikor a kamera felismeri
a kép témáját, a felismert állapotnak
megfelelő ikon jelenik meg.
Tippek
Alaphelyzetben a INTELLIGENS AUTO gomb
ON állásban van.


Távolabbi, több mindent közeli kép
magába foglaló kép
(telefotó)
(széles látószög)
Ha a motoros zoom gombját kicsit mozdítja
el, a zoomolás kis sebességgel történik. Ha
gyorsabban kíván zoomolni, mozdítsa el
jobban.
 Megjegyzések
 Ujját tartsa a motoros zoom gombján. Ha
leveszi ujját a motoros zoom gombjáról,
a motoros zoom működésének hangja is
rákerülhet a felvételre.
 Az LCD képernyőn található
/ gombokkal
nem lehet a zoomolás sebességét befolyásolni.
 Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a fotótéma közötti
minimális távolság kb. 1 cm, telefotó állásban ez
a távolság kb. 80 cm.
HU
24
Arcfelismerés
(Portré), (Kisbaba)
A kamera felismeri az arcokat, beállítja a
fókuszt, a színeket és az expozíciót.
Jelenetfelismerés
(Tájkép),
 (Háttérvilágítás),
(Éjszakai), (Reflektor), (Gyenge
megvilágítás), (Makró)
A kamera a jelenettől függően
automatikusan kiválasztja a legjobb
beállítást.
A kamera rázkódásának felismerése
(Séta), (Háromlábú állvány)
A kamera érzékeli, hogy jelen van-e
rázkódás, és elvégzi az optimális korrekciót.
 Megjegyzések
 A felvétel körülményeitől függően előfordulhat,
hogy a kamera nem ismeri fel a jelenetet vagy a
fénykép tárgyát.
 Az érzékelt jelenettől függően előfordulhat,
hogy a vaku nem használható.
A felfüggesztéshez INTELLIGENS AUTO
 Megjegyzések
 Ha az INTELLIGENS AUTO funkció BE van
kapcsolva, a fenti beállítások visszaállnak a gyári
alapértelmezett beállításokra.
Válassza ki a képminőség megfelelő
beállítását a jó minőségű felvételre alkalmas
nagy felbontású (HD) vagy a különböző
lejátszó eszközökkel kompatibilisebb
normál felbontású (STD) lehetőségek
közül. Változtassa meg a képminőséget a
felvétel helyének vagy a lejátszóeszköznek
megfelelően.
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [
/
BEÁLL.]
[FELVÉTELI BEÁLL.]
(a
kategóriában).
Felvétel/lejátszás
Nyomja meg az
gombot.
kijelzés vagy a kijelzési üzemmód
A
ikonja eltűnik, és a kívánt beállításokkal
végezheti el a felvételt.
A INTELLIGENS AUTO funkciót akkor
is kikapcsolja, ha megváltoztatja az alábbi
beállításokat:
 [GOLF-FELVÉTEL]
 [F.LASS.FELV.]
 [JELENET]
 [FEHÉREGYENS.]
 [FÉNYM./FIX FÓK.]
 [FÉNYMÉRŐ]
 [FIX FÓKUSZ]
 [EXPOZÍCIÓ]
 [FÓKUSZ]
 [KÖZELKÉP]
STEADYSHOT]
[
STEADYSHOT]
[
 [AUT.ELLENF.KOMP]
 [LOW LUX]
 [ARCFELISMERÉS]
 [MOSOLYPRIORITÁS]
Nagy felbontású (HD) vagy normál
felbontású (STD) képminőség
kiválasztása
HD MINŐSÉG]
 Érintse meg a [
lehetőséget, ha nagy felbontású
(HD) képet, illetve a [
STD
MINŐSÉG] lehetőséget, ha
normál felbontású (STD) képet
szeretne felvenni.
 Érintse meg a következőket:
.
[IGEN] 
Megváltozik a felvétel képminősége.
Tippek
Csak a kiválasztott képminőséggel lehet
videókat felvenni, lejátszani, szerkeszteni. Ha
más képminőségben kíván videókat felvenni,
lejátszani, szerkeszteni, akkor módosítsa a
beállítást.


HU
25
A felvételi üzemmód kiválasztása
Nagy felbontású (HD képminőségű)
videók felvételéhez 4 különböző felvételi
mód közül választhat. A felvételi idő a
felvételi üzemmódtól függően eltérő lehet
az eszközön.
Hosszú felvételi
idő
Nagy felbontású
képek felvétele
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [ FELV.MÓD]
(a
[FELVÉTELI BEÁLL.]
kategóriában).
 Érintse meg a kívánt beállítást.
Ha a nagy felbontású képminőség
(HD) funkcióval szeretne jó minőségű
képeket felvenni, akkor válassza ki az
FX vagy az FH üzemmódot. Ha hosszú
videókat szeretne felvenni, válassza ki
az LP üzemmódot.



veszi fel a kamera, ha a szokásos (standard)
képfelbontást (STD) választotta.
Az alábbi nagy felbontású (HD) felvételi módot
választhatja. A [HD FX] maximális átviteli
sebessége „24M”, míg a [HD FX] től eltérő érték,
pl. „17M” átlagos átviteli sebességet jelöl.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ))
(az alapértelmezett beállítás)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
A normál képminőség (STD) felvételi módja
az alábbi értékre korlátozódik. A „9M” átlagos
átviteli sebességet jelent.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))
Az „M”, betű, pl. a „24M”, betűszóban, az
„Mbps” rövidítése.
Az elsődleges fotóalany kiválasztása
Amikor az [ARCFELISMERÉS] (72. oldal)
értéke [BE] (ez a gyári beállítás), és a
kamera több arcot is felismer, akkor
érintéssel megadhatja, hogy melyik
legyen az elsődleges. A fókuszt, a színt és
az expozíciót a kamera automatikusan
a kiválasztott arcra állítja be. Mivel a
megérintett arc a Mosolyfelvétel funkciónak
is az elsődleges alanya, a kamera mosolygó
arc észlelésekor automatikusan készít egy
felvételt.
 Érintse meg a következőket:

.
 Megjegyzések
Nem lehet létrehozni AVCHD lemezt olyan
videóból, amelyet [HD FX] üzemmódban
[ FELV.MÓD] rögzítettek. Mentsen egy [HD
FX] üzemmódban rögzített videót Blu-ray
lemezre vagy külső adathordozóra (52. oldal).

Tippek
A videókat AVCHD 1920  1080/50i
formátumban készíti a kamera, ha a FX vagy
a FH lehetőséget választja ki nagyfelbontású
képminőség (HD) esetén. És ha a HQ vagy az
LP üzemmódot választotta ki a nagyfelbontású
képminőséghez (HD), akkor a videókat
AVCHD 1440  1080/50i formátumban veszi
fel a kamera. A videókat MPEG-2 formátumban
Érintse meg a képernyőn az elsődleges
fotóalanyként beállítani kívánt személy arcát.


HU
26
Megjelenik a duplavonalas keret.
Ha mégsem ezt kívánja kiválasztani, érintse
meg újra a duplán bekeretezett arcot.
 Megjegyzések
A környező fényviszonyoktól és a fotóalany
hajviseletétől függően előfordulhat, hogy a
kamera nem tudja felismerni a megérintett
arcot. Ilyenkor felvételkor ismét érintse meg
az arcot.


Tippek
A felismert mosoly lefényképezésére kijelölt arc
duplavonalas kerete narancssárgává válik.
Ha a megérintett arc eltűnik az LCD
képernyőről, akkor a [ELSŐDLEGES BEÁL.]
funkciónál (72. oldal) kiválasztott fotóalany
lesz az elsődleges. Ha a megérintett arc ismét
felbukkan a képernyőn, ez az arc lesz az
elsődleges.



Mosoly automatikus rögzítése
(Mosolyfelvétel)
Kiváló minőségű fényképek
rögzítése videók felvétele közben
(Dual Rec)
Videó felvétele közben is rögzíthet fényképet:
ehhez nyomja meg a PHOTO gombot.
 Megjegyzések
Dual Rec üzemmódban a vaku nem
használható.
 Ha az adathordozón nincs elegendő üres hely,
illetve ha folyamatosan rögzít fényképeket,
szimbólum. Ha megjelent a
megjelenhet a
szimbólum, nem lehet fényképeket felvenni.
FELV.MÓD] gomb [HD FX] értéken
 Ha a [
van beállítva, akkor nem használható a Dual
Rec funkció.

Felvétel/lejátszás
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan készít egy fényképet,
amikor videó felvétele közben felismeri,
hogy egy ember elmosolyodik. A felismert
mosoly lefényképezésére kijelölt arc körül
narancssárga keret jelenik meg.
Ha a kamera nem ismeri fel a mosolyt, állítsa be
a [MOSOLYÉRZÉKENY.] értékét (73. oldal).
Tippek
Ha a [MODE] jelzőfény (Videó) üzemmódot
5,3M] (16:9
jelez, a fényképek mérete [
szélesvásznú) vagy [4,0M] (4:3) lesz.
Felvételkészenléti üzemmódban ugyanúgy lehet
fényképeket rögzíteni, mint akkor, amikor a
(Fénykép) jelzőfény világít.



Felvételkészítés tükör
üzemmódban
 Megjegyzések
A felvételi körülményektől, a fotóalany
körülményeitől, valamint a kamera beállításaitól
függően előfordulhat, hogy a készülék nem
ismer fel minden mosolyt.
 Ha a [
FELV.MÓD] [HD FX] értékre
van beállítva, akkor nem használható a
Mosolyfelvétel funkció.

Tippek
Az arcfelismeréshez és a mosolyfelismeréshez
elsődleges fotóalany az [ELSŐDLEGES
BEÁL.] funkcióval (72. oldal) választható ki.
Ha úgy adja meg, melyik fotóalany legyen az
elsődleges, hogy az LCD képernyőn megérinti
a felismerőkeretét, akkor a duplán bekeretezett
arc lesz az elsődleges.


A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát (), majd fordítsa el az
objektív felé 180 fokkal ().
Tippek
Ekkor az LCD képernyőn a fotóalany képe tükrözve
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.


HU
27
Lejátszás a kamerán
A gyári beállítás szerint a kamera az alábbi felvételi adathordozón lévő videókat és
fényképeket játssza le.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Belső memória
HDR-XR350E/XR350VE: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd az alábbi oldalt: 17.


1
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
Ekkor bekapcsolódik a kamera, és kinyílik a lencsevédő.

2
Ha nyitva van az LCD képernyő, amikor be akarja kapcsolni a kamerát, nyomja meg a POWER
gombot (15.oldal).
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot.
Nyomja meg a
Pár másodperc múlva megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő.

3
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő az LCD képernyő
gombjának megérintésével is megjeleníthető.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
vagy az
szimbólumot ()  a kívánt videó (), ha
Érintse meg a
videót szeretne lejátszani.
Érintse meg a (Fénykép) szimbólumot ()  kívánt fénykép (), ha
egy fényképet szeretne megtekinteni.
A videók felvételi dátumuk szerint rendezve jelennek meg.
 A kezelőgombok megjelenítését váltja.
 A MENU képernyőre
HU
28
 Megjeleníti az indextípus kiválasztására szolgáló képernyőt ([DÁTUM INDEX]/
[ TÉRKÉP] (HDR-CX350VE/XR350VE)/[ FILMTEKERCS]/[ ARC])
(31., 49., 31 és 32 oldal).

/
: Megjeleníti az előző/következő napon készített videókat.*

/
: Megjeleníti az előző/következő videót.
 Visszatér a felvételi képernyőre.
* Az  megérintésekor megjelenik a .



ikon jelenik meg, ha a normál felbontású képminőségű (STD) videót választotta a [
/
BEÁLL.] funkció segítségével (25. oldal).
A képernyő görgetéséhez érintse meg és húzza a  vagy az  gombot.
A legutóbb felvett vagy lejátszott videón, illetve fényképen a  szimbólum látható. Ha azt a videót
vagy fényképet érinti meg, amelyen a  szimbólum látható, a lejátszást onnan folytathatja, ahol
legutóbb abbahagyta. (A memóriakártyára rögzített fényképen a  jelölés jelenik meg.)
A
Felvétel/lejátszás
Videó lejátszása
A kamera megkezdi a kijelölt videó lejátszását.
Hangerő-szabályozás
Előző
Állj
Gyors visszatekerés
Következő
OPTION
Előretekerés
Szünet/lejátszás
 Megjegyzések
Előfordulhat, hogy a képeket a kamerán kívül más eszközökön nem tudja lejátszani.

Tippek
Ha a kiválasztott videóval kezdődő lejátszás során elérkezik az utolsó videóhoz, a képernyőn ismét a
INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
/
gombot.
Ha a videót lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
/
gomb többszöri megérintésének hatására a kamera a videót kb. 5-ször  kb. 10-szer 
A
kb. 30-szor  kb. 60-szor gyorsabban játssza le.
(MENU) 
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő a következők megérintésével is megjeleníthető:
[LEJÁTSZÁS] kategóriában).
[A többi megjel.]  [VISUAL INDEX] (a
A felvételkészítés során a kamera automatikusan rögzíti a felvétel dátumát és időpontját, a felvételi
körülményeket, valamint a koordinátákat (HDR-CX350VE/XR350VE). Felvételkor ezek az adatok nem






HU
29

láthatók, de lejátszáskor a következők megérintésével megjeleníthetők:
(MENU)  [A többi
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ADATKÓD]  a kívánt
megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a


.
beállítás 
Gyári beállítás szerint a készüléken található egy védett bemutatóvideó
(HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE).
Videók hangerejének beállítása
A videó lejátszása közben érintse meg a
.
a hangerőt 

A hangerő az OPTION MENU menüben, a
gombot  a
/
/
gombokkal állítsa be
segítségével is beállítható.
Fényképek megtekintése
A kamera megjeleníti a kijelölt fényképet.
Előző
A VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
Tippek
A memóriakártyára rögzített képek megjelenítésekor a
Diavetítés indítása/
leállítása
Következő
OPTION MENU


HU
30
(lejátszási mappa) jelenik meg a képernyőn.
Videók és fényképek
lejátszásával
kapcsolatos hasznos
funkciók
A kívánt kép megkeresése dátum
alapján (Dátum index)
Dátuma alapján hatékonyan megkeresheti a
kívánt képet.
 Megjegyzések
A Dátum index a memóriakártyán rögzített
fotók esetében nem használható.

(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
 Érintse meg a következőket:
 [DÁTUM INDEX].
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre

Jelenet megkeresése
helymeghatározással (Filmtekercsindex)
A videók időszakokra oszthatók, és az
INDEX képernyőn az egyes időszakok
első jelenete jelenik meg. A videó a kijelölt
minta-képtől kezdve játszható le.
Felvétel/lejátszás
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
Tippek
A Dátum index a következők megérintésével
(MENU)  [A többi
is megjeleníthető:
megjel.]  [KÉPEK MEGTEKINT.] (a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [DÁTUM
INDEX].
A Filmtekercs-index/Arcindex képernyőn a
Dátum index megjelenítéséhez érintse meg a
képernyő jobb felső sarkában látható dátumot.


(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
 Érintse meg a következőket:
 [ FILMTEKERCS].
/
gombok segítségével
A
jelölje ki a kívánt kép dátumát,
majd érintse meg az
gombot.
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre
Azt az időközt állítja be, amely alapján a
rendszer létrehozza a videó jeleneteinek miniatűrjét.
Ekkor a VISUAL INDEX áttekintő
képernyőn megjelennek a kiválasztott
napon készített képek.
/
gombok segítségével
A
válassza ki a kívánt videót.
HU
31
/
gombokkal keresse
A
meg a kívánt jelenetet, majd
érintse meg a lejátszandó
jelenetet.
Ekkor elkezdődik a lejátszás a kijelölt
jelenettől.
Tippek
Az Filmtekercs-index a következők
megérintésével is megjeleníthető:
(MENU)  [A többi megjel.]  [KÉPEK
[LEJÁTSZÁS]
MEGTEKINT.] (a
kategóriában)  [ FILMTEKERCS].
/
gombok segítségével
A
válassza ki a kívánt videót.
/
gombokkal keresse
A
meg a kívánt arcképet, majd az
arcképet megérintve játssza le a
jelenetet.
A lejátszás a kiválasztott arcképet
tartalmazó jelenet elejétől kezdődik.


Jelenet megkeresése arckép
alapján (Arcindex)
Az INDEX áttekintő képernyő
arcképekként megjeleníti a videofelvétel
során felismert vagy megérintett arcokat.
A videó lejátszható a kijelölt arcképtől
kezdve.
(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
 Érintse meg a következőket:
 [ ARC].
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre
HU
32
 Megjegyzések
A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel
egyes arcokat.
Példa: szemüveget vagy kalapot viselő
személyek, vagy olyan személyek, akik nem a
kamera felé fordultak.
 Ügyeljen arra, hogy az [ARCFELISMERÉS]
értékét még a felvétel megkezdése előtt állítsa
[BE] beállításra (ez a gyári beállítása), mert csak
így tud majd keresni az 72. oldal arcindexben
(Arcindex).

Tippek
Az Arcindex a következők megérintésével is
(MENU)  [A többi
megjeleníthető:
megjel.]  [KÉPEK MEGTEKINT.] (a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ ARC].


Videóválogatás lejátszása
(megjelöléses lejátszás)
A kamera véletlenszerűen kiválasztja a
megjelöléses lejátszásra szánt jeleneteket,
összefűzi őket, és zenével és vizuális
effektusokkal nagy felbontású (HD)
videóválogatásként lejátssza. Valahányszor
kiválasztja a megjelöléses lejátszás funkciót,
a kamera mindig újra kiválasztja a
jeleneteket a megjelöléses lejátszáshoz. A
megjelöléses lejátszás kívánt összeállítása
menthető.
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [ MEGJELÖLÉS]
(a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában).

Megjelennek a megjelöléses lejátszás
beállításai. Pár másodperc múlva
megkezdődik a megjelöléses lejátszás.
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre


[ZENE]
A zene kategóriából az alábbiak közül egyet
vagy többet adhat hozzá: [1.ZENE] - [4.ZENE]
(a gyári beállítás), [5.ZENE] - [8.ZENE]
(a kívánt zene* HDR-CX300E/CX350E/
CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE típus
esetén).
* A zenefájlok módosításának részletei a 34.
oldalon olvashatók.
[HANGKEVERÉS]
A felvett hang a zenével együtt hallható.
/
A felvett hang és a zene arányát a
gombokkal állíthatja be.
[KEVERT]
Ha véletlenszerű sorrendben kívánja lejátszani a
videókat, válassza a [BE] értéket.
 Megjegyzések
A [LEJÁTSZÁSI TART.] beállítása törlődik,
amikor leáll a megjelöléses lejátszás.
A megjelöléses lejátszás leállítása
Szüneteltetéshez érintse meg a
gombot.
vagy a
Leállításhoz érintse meg a
gombot.
A megjelöléses lejátszás beállításainak
módosítása
A [ MEGJELÖLÉS] megérintése után,
még a megjelöléses lejátszás elindulása
előtt érintse meg a [MEGJELÖLÉS BEÁL.]
elemet. A következő elemek állíthatók be.


[LEJÁTSZÁSI TART.]
A kezdő és befejező dátum kiválasztásával
állítsa be a lejátszandó videók tartományát,
gombot.
majd érintse meg az
Ha nincs megadva tartomány, akkor a kamera
a VISUAL INDEX áttekintő képernyőn látható
dátumtól kezdve a legutóbb rögzített videóig
játssza le a videókat.
[TÉMA]
Válassza az alábbiak egyikét: [EGYSZERŰ],
[NOSZTALGIKUS], [DIVATOS],
[MOZGALMAS] (a gyári beállítás)
A kamera automatikusan kiválasztja a témának
megfelelő zenekategóriát.
Felvétel/lejátszás

Tippek
Ha a megjelöléses lejátszás közben kívánja
módosítani a megjelöléses lejátszás beállításait,
(OPTION) gombot.
érintse meg az
Ha módosítja a megjelöléses lejátszás
beállításait, a megjelöléses lejátszás jeleneteit a
kamera újra kiválasztja.
Ha a [TÉMA] kiválasztása után módosítja a
[ZENE] értékét, akkor a kamera a legközelebbi
alkalomtól kezdve automatikusan választja ki a
témához a zenét.




A megjelöléses lejátszás
összeállításának mentése
Megjelöléses lejátszás közben érintse meg a
(OPTION) 
következőket:
[ JELENETMENTÉS]  [IGEN].

Legfeljebb 8 összeállítás menthető. Ha már
mentett 8 összeállítást, az LCD képernyőn a
HU
33
[Nem menthető több MEGJELÖLT JELENET.
A JELENETKIVÉTEL gombot megnyomva
törölhet MEGJELÖLT JELENETEKET.] üzenet
jelenik meg. A felesleges összeállítás törléséhez
érintse meg a [ JELENETKIVÉTEL] elemet.
Zenefájlok módosítása (HDR-CX300E/
CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/
XR350VE)

Mentett megjelöléses lejátszási
összeállítás lejátszása
Érintse meg a következőket:
(MENU)
 [A többi megjel.]  [ JELENET]
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) a
(a
/
gombok segítségével jelölje ki a
lejátszandó összeállítást, majd érintse meg
gombot.
az
 Megjegyzések
Ha a megjelöléses lejátszásra szánt
összeállításban szereplő egyes videókat
törli vagy szétosztja, akkor az összeállítás
lejátszásakor ezek a videók kimaradnak.

A mentett megjelöléses lejátszási
összeállítás törlése
Érintse meg a következőket:
(MENU)
 [A többi megjel.] 
[SZER]
[ JELENETKIVÉTEL] (a
/
kategóriában)  [KIVÉTEL], a
gombok segítségével jelölje ki a törölni
kívánt összeállítást, majd érintse meg
 [IGEN] 

az
gombot.


HU
34
Az összes összeállítás törléséhez érintse meg
(MENU)  [A többi
a következőket:
megjel.]  [ JELENETKIVÉTEL] (a
[SZER] kategóriában)  [KIVESZ MIND] 

.
[IGEN]  [IGEN] 
(OPTION) gomb megérintésével
A
a megjelöléses lejátszási összeállítás közben
vagy az összeállítás-kiválasztó képernyőn is
kitörölhet egy összeállítást.

A kamerára átvehet zenei CD-ről zeneszámokat,
illetve MP3-fájlokat, és ezeket lejátszhatja a
megjelöléses lejátszás funkcióval. A zenefájlok
átviteléhez a számítógépre telepítenie kell a
mellékelt „PMB” programot. Kapcsolja be a
kamerát és a számítógépet, kösse össze őket
a mellékelt USB-kábellel, majd a kamera
képernyőjén érintse meg a [ZENE LETÖLTÉSE]
elemet. (Ha nem jelenik meg az [USB-S
KIVÁL.] képernyő, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [ZENE
ESZKÖZ] (az [EGYÉB] kategóriában) 
[ZENE LETÖLTÉSE]).
Ha a zenefájlt az átvitele után nem tudja
lejátszani a kamerán, akkor a zenefájl
valószínűleg sérült. A következők
megérintésével törölje ki a zenefájlt:
(MENU)  [A többi megjel.]  [ZENE
ESZKÖZ] (az [EGYÉB] kategóriában)
 [ZENÉT ÜRÍT], majd ismét végezze el
a zenefájl átvitelét. Ha a [ZENÉT ÜRÍT]
funkcióval törli ki a zenefájlt, akkor a kamerára
gyárilag mentett zene is törlődik. Ilyen
esetben ezeket a Music Transfer, a „PMB”.-vel
telepített szoftver segítségével állíthatja vissza.
AMusic Transfer megkezdéséhez kattintson az
alábbiakra: [Start]  [All Programs]  [PMB]
 [PMB Launcher]  [Export]  [Music
Transfer]. A használati utasítást lásd a [Music
Transfer] súgójában.
A lejátszási zoom használata
fényképek esetén
A fényképet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom gombjával
állítható be.
Fényképek sorozatának lejátszása
(Diavetítés)
A fényképeket lejátszó képernyőn
érintse meg a
gombot.
A kijelölt fényképpel kezdve elindul a
diavetítés.
A diavetítés leállítása
Érintse meg a
gombot.
A diavetítés újraindítása
 A T (telefotó) segítségével
nagyítsa fel a fényképet.
A képernyőn keret jelenik meg.
 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelenített
keret közepére kíván helyezni.
Érintse meg újra a
gombot.
 Megjegyzések
Diavetítés lejátszása közben nem működik a
lejátszási zoom funkció.

Felvétel/lejátszás
 Játssza le azt a fényképet,
amelyet nagyítani kíván.
Tippek
Ha folyamatosan kívánja lejátszani a diavetítést,
akkor a fényképek lejátszása közben érintse
(OPTION)
meg rendre a következőket:
fül  [DIAVETÍTÉS BEÁLL.]. A gyári

beállítás [BE] (folyamatos lejátszás).


Az a pont, amelyet megérintett, a
megjelenítő keret közepére kerül.
 A W (széles látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a
gombot.
HU
35
Felvételek
megtekintése
televízión
A készülékek csatlakoztatásának módja és a
televízió képernyőjén látható kép minősége
(nagy felbontású (HD) vagy normál
felbontású (STD)) a csatlakoztatott televízió
típusától és a használt csatlakozóktól
függően eltérő lehet.
Televízió csatlakoztatása a [TVCSATL.SEGÉDL.] segítségével
/
gombok segítségével
A
jelölje ki a televízió bemenetét,
majd érintse meg az
gombot.


Megjelenik a csatlakoztatás módja.
A [ÖTLET] megérintésével ötleteket
kaphat a csatlakoztatáshoz vagy
megváltoztathatja a videokamera
beállításait.
Az LCD képernyőn megjelenő [TV-CSATL.
SEGÉDL.] képernyő utasításait követve
könnyűszerrel csatlakoztathatja egymáshoz
a kamerát és a televíziókészüléket.
 A televízión a bemenetet
irányítsa arra az aljzatra, amelyet
a kamerához csatlakoztatott.

Hívja segítségül a televíziókészülék
használati útmutatóját.
A kamera csatlakozói
 Csatlakoztassa a kamerát a
televízióhoz.
HDMI OUT aljzat
 Kapcsolja be a kamerát, és az
LCD képernyőn érintse meg a
következőket:
(MENU)
 [A többi megjel.]  [TVCSATL.SEGÉDL.] (az [EGYÉB]
kategóriában).

Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (14. oldal).
 Érintse meg a [HD TV] elemet.
HU
36
A televíziókészülék
bemeneti csatlakozói
A/V távcsatlakozó
 Érintse meg a következőket:
 [IGEN].

S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
Ha a kamerából a képek az A/V
átjátszókábelen át jutnak el a másik
készülékhez, a kimenő képek képminősége
normál felbontású (STD képminőségű)
lesz.
(Fehér)
(Piros)
(Sárga)
 Videók és fényképek lejátszása a
kamerán (28. oldal).
A/V átjátszókábel (mellékelve)
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
Csatlakoztatás televízióhoz
videomagnón keresztül
Csatlakoztatás nagy felbontású (HD) televízióhoz

Komponens A/V-kábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
(Piros) PR/CR
(Fehér)
(Piros)
Felvétel/lejátszás
A kamera és a televízió
csatlakoztatására használható
átjátszókábelek típusai
Csatlakoztassa a kamerát az A/V átjátszókábellel
a videomagnó LINE IN bemenetéhez. A
videomagnón válassza ki a LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 stb.) bemenetet.
A szélesség-magasság arány beállítása
a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)

HDMI-kábel (külön megvásárolható)
A televízió-képernyő méretarányának
megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA] értékét
[16:9]-re vagy [4:3]-ra (81. oldal).
Ha a televízió mono hangrendszerű
(ha a televíziókészüléken csak egyetlen
audiobemenet található)

Csatlakoztatás nem nagy felbontású (nem HD) 16:9-es
(széles képernyős) vagy 4:3-as televízióhoz
Komponens A/V-kábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
(Piros) PR/CR
(Fehér)
(Piros)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga
dugóját a televízió vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna)
vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
csatlakoztassa a televízió vagy a videomagnó
audiobemenetéhez.
Komponens A/V-kábellel történő
csatlakoztatás esetén

Ha csak a komponens videokábel dugói vannak
bedugva, akkor hang nem hallható. Ha a hangot
is hallani szeretné, akkor a fehér és a piros dugót
is dugja be.
HU
37
HDMI-kábellel történő csatlakoztatás
esetén





HDMI emblémával rendelkező HDMI kábelt
használjon.
A kamera számára egyik oldalán HDMI mini
csatlakozódugóval, másik oldalán a televízió
csatlakoztatásához megfelelő csatlakozódugóval
rendelkező kábelt használjon.
A szerzői jogi védelemmel ellátott képeket a
kamera nem továbbítja a HDMI OUT aljzaton
át.
Ezzel a csatlakoztatással egyes
televíziókészülékek nem megfelelően működnek
(például nincs hang vagy kép).
Ne kösse össze a kamera HDMI OUT aljzatát
egy másik készülék HDMI OUT aljzatával, mert
az meghibásodást okozhat.
S-Videóval rendelkező A/Vátjátszókábellel történő csatlakoztatás
esetén


Ha csak az S VIDEO csatlakozódugó (S VIDEO
csatorna) van bedugva, akkor hang nem hagyja
el a készüléket. Ha a hangot is hallani szeretné,
akkor a fehér és piros dugót is dugja be a
televíziókészülék audiobemenetébe.
Ez a csatlakoztatási mód nagyobb felbontású
képeket eredményez, mint az A/V
átjátszókábellel történő csatlakoztatás.
 Megjegyzések
Ha normál felbontású (STD) képminőséggel
készített videókat olyan 4:3-as
televíziókészüléken fog lejátszani, amely nem
tudja kezelni a 16:9-es jelet, a videót 4:3-as
szélesség-magasság aránnyal vegye fel. Érintse
(MENU) 
meg a következőket:
[A többi megjel.]  [EGYÉB FELV.BEÁLL]
[FELVÉTELI BEÁLL.] kategóriában)
(a
 [ SZÉLESVÁSZNÚ]  [4:3] 

(74. oldal).


Ha a televíziókészülék/videomagnó 21
érintkezős aljzattal (EUROCONNECTOR)
rendelkezik
A lejátszott képek megtekintéséhez
használjon (külön megvásárolható)
21 érintkezős illesztőt.
HU
38
TV/
videomagnó
Tippek
Ha a képek átvitele érdekében a kamerát és a tvkészüléket egyszerre több kábellel is összeköti,
a tv-készülék bemeneti aljzatain a prioritás a
következő lesz:
HDMI  komponens  S VIDEO  videó
A HDMI (High Definition Multimedia
Interface) olyan interfész, amelyen át mind
audio-, mind videojelek továbbíthatók. A
HDMI OUT aljzaton át kiváló minőségű képek
és digitális audiojelek hagyják el a kamerát.



A „BRAVIA” Sync használata
Ha a kamerát HDMI-kábellel egy 2008ban vagy később gyártott „BRAVIA”
Sync rendszerű televíziókészülékhez
csatlakoztatja, akkor a kamerát a televízió
távirányítójával is vezérelheti.
A kamera menüjét a televízió távvezérlőjén
lévő SYNC MENU gomb megnyomásával
működtetheti. Megjeleníthet olyan
indexképernyőket mint pl. a VISUAL
INDEX, lejátszhatja a kiválasztott
videókat, vagy megjelenítheti a kiválasztott
fényképeket a televízió távvezérlőjén lévő
fel/le/bal/jobb gombok segítségével.
 Megjegyzések
Előfordulhat, hogy bizonyos műveletek nem
hajthatók végre a távirányítóval.
 A kamera beállításához érintse meg a
(MENU)  [A többi
következőket:
[ÁLT.
megjel.]  [EGYÉB BEÁLL.] (a
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [HDMIVEZÉRLÉS]  [BE] (ez a gyári beállítás) 


.
 Állítsa be a televíziókészüléket is. A részleteket
illetően lásd a televízió használati útmutatóját.
 A „BRAVIA” Sync működtetése eltérő

az egyes BRAVIA modellek esetében.
A részleteket illetően lásd a televízió
használati útmutatóját.
Tippek
Ha kikapcsolja a televíziót, a kamera is
automatikusan kikapcsolódik.


A kamera előnyeinek kihasználása
Videók és fényképek
törlése
2
Videó törléséhez érintse meg:
[ TÖRLÉS]  [
TÖRLÉS]
vagy [
TÖRLÉS].
A felvételi adathordozón úgy tud helyet
felszabadítani, hogy törli a rajta lévő
videókat és fényképeket.

Tippek
A képek a lejátszás képernyőjén az
OPTION MENU segítségével törölhetők ki.
Ha a felvételi adathordozóról törölni kívánja
az összes képet, és vissza szeretné nyerni az
adathordozó teljes felvételi kapacitását, akkor
formázza az adathordozót (79. oldal).
Azokat a kisméretű képeket, amelyek az
áttekintő képernyőkön lehetővé teszik,
hogy egyszerre sok képet is láthasson,
„miniatűröknek” nevezzük.
3
A törlendő videók és fényképek
megérintésével jelölje meg őket
jellel.

4


1
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [TÖRLÉS]
[SZER] kategóriában).
(a
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
Érintse meg a



Fényképek törléséhez érintse meg:
[ TÖRLÉS]  [ TÖRLÉS].
A kamera előnyeinek kihasználása
 Megjegyzések
A kitörölt képek többé nem állíthatók vissza.
A fontos videók és fényképek mentését előre
végezze el.
 Képek törlése közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet. Ellenkező esetben
megsérülhet a felvételi adathordozó.
 Ne vegye ki a memóriakártyát, miközben
képeket töröl róla.
 Védett videók és fényképek nem törölhetők.
Kitörlésük előtt oldja fel a videók és fényképek
védelmét (40. oldal).
 A kamera bemutatóvideója védelemmel van
ellátva (HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/
XR350E/XR350VE).
 Ha a kitörölt videó rajta van egy lejátszási listán
(45. oldal), akkor onnan is törlődik.
 Ha a kitörölt videó benne van egy megjelöléses
lejátszási összeállításban (34. oldal), akkor
onnan is törlődik.

 [IGEN] 
gombot.
Az összes videó/fénykép egyidejű
kitörlése
A 2. lépésben érintse meg: [ TÖRLÉS] 
MIND TÖRLÉSE]/[
MIND
[
TÖRLÉSE]  [IGEN]  [IGEN] 

.

Minden fénykép egyidejű törléséhez érintse
meg:
[ TÖRLÉS]  [ MIND TÖRLÉSE] 

.
[IGEN]  [IGEN] 
HU
39
A felvett videók és
fényképek védelme
(Védelem)
Adott napon rögzített videók/
fényképek egyidejű kitörlése
 Megjegyzések
A memóriakártyáról nem törölhet fényképeket
felvételi dátum alapján.

A 2. lépésben érintse meg: [
TÖRLÉS dát.sz.]/[
[
dát.sz.].

TÖRLÉS]
TÖRLÉS
Az ugyanazon a napon adott időben
készült képek egyidejű törléséhez érintse
meg: [ TÖRLÉS]  [ TÖRLÉS dát.
szer.].
A videók és fényképek véletlen kitörlésének
megelőzése érdekében lássa el őket védelemmel.
Tippek
A képek a lejátszási képernyőn az
OPTION MENU segítségével láthatók el
védelemmel.


1
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [VÉDELEM]
(a
[SZER] kategóriában).
2
Ha videót kíván védelemmel
ellátni, érintse meg a
következőket: [ VÉDELEM] 
VÉDELEM]/[
VÉDELEM].
[
A
/
gombokkal jelölje ki
a kívánt videó/fénykép felvételének
dátumát, majd érintse meg az
gombot.

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a

3
Ha fényképet kíván védelemmel ellátni,
érintse meg a következőket:
[ VÉDELEM]  [ VÉDELEM].
Érintse meg a védelemmel
ellátandó videókat és
fényképeket.
Érintse meg a következőket: [IGEN] 

.
A kijelölt képeken a  szimbólum
jelenik meg.

4
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
Érintse meg a

HU
40
 [IGEN] 
gombot.
Videó szétosztása
Videók és fényképek védelmének
megszüntetése
Érintse meg a 3. lépésben 
szimbólummal megjelölt videót vagy
fényképet.
A  eltűnik.
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.] 
[SZER]
[ SZÉTOSZTÁS] (a
kategóriában).
2
Érintse meg a szétosztandó
videót.
Adott napon rögzített videók és
fényképek egyidejű védelme
 Megjegyzések
A memóriakártyára készített fényképekhez nem
választhatja a [ VÉD.dát.szer.] opciót.

A 2. lépésben érintse meg:
VÉD.dát.
[ VÉDELEM]  [
VÉD.dát.szer.].
szer.]/[

1
3
Megkezdődik a kijelölt videó lejátszása.
Ott, ahol a videót jelenetekre
kívánja szétosztani, érintse meg a
gombot.
A kamera előnyeinek kihasználása
A kamera felfüggeszti a videó
gomb egy-egy
lejátszását. A
megnyomására egymást váltja a
lejátszás és a lejátszási szünet.
Az ugyanazon a napon adott időben
készült képek egyidejű védelemmel való
ellátásához érintse meg: [ VÉDELEM]
 [ VÉD.dát.szer.].
A
gomb segítségével pontosítsa a
szétosztás helyét.
A
/
gombokkal jelölje ki
a kívánt videó/fénykép felvételének
dátumát, majd érintse meg az
gombot.

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Érintse meg a következőket:

[VÉDELEM] 
.
Adott napon rögzített videók és
fényképek védelmének egyidejű
megszüntetése
A fenti  lépésben jelölje ki a kívánt videó/
fénykép felvételének dátumát, majd érintse
meg a következőket:
 [VÉD.
FELOLDÁSA] 

.
Vissza a kijelölt videó elejére
4
Érintse meg a
gombot.
 [IGEN] 
HU
41
Fénykép kiemelése
videóból
 Megjegyzések
A szétosztott videók többé nem állíthatók
vissza.
 Védelemmel ellátott videót nem oszthat
részekre. A szétosztáshoz szüntesse meg a videó
védelmét, majd ismételje meg a műveletet
(40. oldal).
 Videók szétosztása közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet. Ellenkező esetben
megsérülhet a felvételi adathordozó.
A memóriakártyát se vegye ki, amikor
memóriakártyán lévő videók szétosztását végzi.
 Kis eltérés fordulhat elő a tényleges osztópont
és aközött a pont között, amelynél Ön
gombot, mivel a kamera
megérintette a
fél másodperces egységekben jelöli ki az
osztópont helyét.
 Ha szétosztja az eredeti videót, a lejátszási listán
lévő példánya is szétosztásra kerül.
 Ha a szétosztott videó benne van egy
megjelöléses lejátszási összeállításban
(33. oldal), akkor onnan törlődik.
 A kamerán kizárólag egyszerű vágási műveletek
állnak rendelkezésre. A magasabb szintű vágási
műveletekhez használja a mellékelt „PMB”
szoftvert.

1
Érintse meg:
(MENU)
 [A többi megjel.] 
[FOTÓRÖGZÍTÉS] (a
[SZER]
kategóriában).
2
Érintse meg azt a videót,
amelyből fényképet kíván
kiemelni.
3
Megkezdődik a kijelölt videó lejátszása.
Amikor odaér, ahonnan a képet
fényképként kívánja kiemelni,
érintse meg a
gombot.
A kamera felfüggeszti a videó
gomb egy-egy
lejátszását. A
megnyomására egymást váltja a
lejátszás és a lejátszási szünet.
Tippek
A videók a lejátszási képernyőn az
OPTION MENU segítségével oszthatók szét.


Megjelenik a [FOTÓRÖGZÍTÉS]
képernyő.
A
gomb segítségével pontosítsa a
kiemelés helyét.
Vissza a kijelölt videó elejére
4
Érintse meg a
HU
42
gombot.
A kiemelés befejezésekor a kamera
visszatér a lejátszási szünet állapotba, és
a képernyő ennek megfelelően változik
meg.



5
A kiemelt fényképet a kamera a
[FOTÓHORD.BEÁLL.] (17. oldal)
menüben kiválasztott felvételi
adathordozóra menti.
A kiemelés folytatásához érintse meg a
gombot, és a 3. lépéssel kezdve
hajtsa végre újra a lépéseket.
Ha egy másik videóból kíván kiemelni egy
gombot érintse
fényképet, akkor a
meg, és a 2. lépéssel kezdve hajtsa végre
újra a lépéseket.
Érintse meg a
gombot.

Videó átmásolása
A kamera belső felvételi adathordozójában
rögzített mozgóképek memóriakártyára
másolhatók.
A művelet előtt helyezzen be egy
memóriakártyát a kamerába.
 Megjegyzések
Amikor első alkalommal rögzít videót egy
memóriakártyára, a következők megérintésével
hozzon létre a memóriakártyán egy
(MENU)  [A többi
képkezelő fájlt:
megjel.]  [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] (a
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
[MEMÓRIAKÁRTYA].
 Annak érdekében, hogy másolás közben
ne szakadjon meg a kamera áramellátása, a
kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel az
elektromos hálózatról üzemeltesse.

A kamera előnyeinek kihasználása
 Megjegyzések
A képméret a videó képminőségének
függvényében a következő:
2,1M] nagy felbontású képminőséggel
[
(HD)
0,2M] 16:9-es (szélesvásznú) kép esetén
[
normál felbontású képminőséggel (STD)
 [VGA (0,3M)] 4:3-as kép esetén normál
felbontású (STD) képminőséggel
 A fényképek mentésére kijelölt felvételi
adathordozón elegendő üres helynek kell lenni.
 A kiemelt fényképek felvételi dátuma és
időpontja megegyezik a videó felvételi
dátumával és időpontjával.
 Ha az a videó, amelyből a fényképeket kiemeli,
nem rendelkezik adatkóddal, akkor a fényképek
felvételi dátuma és időpontja az a dátum, illetve
időpont lesz, amikor a videóból létrehozza az
egyes fényképeket.
 A (HDR-CX305E) memóriakártyára rögzített
videókból nem lehet fényképet kiemelni.

Filmek és fényképek
felvétele/másolása
a belső felvételi
adathordozóról
memóriakártyára
Tippek
Másolás után nem kerül törlésre az eredeti
videó.
A lejátszási lista minden képe másolásra kerül.
Az ezzel a kamerával felvett és a felvételi
adathordozón tárolt képek az „eredeti” képek.




 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [VIDEÓMÁSOLÁS]
(a
[SZER] kategóriában).
Megjelenik a [VIDEÓMÁSOLÁS]
képernyő.
HU
43
 Érintse meg a másolás típusát.
[MÁSOL kivál.sz.]: videók kiválasztása
és másolása
[MÁSOL dát.sz.]: az összes adott
dátumú videó átmásolása
[
MÁSOLJA MIND]: a nagy
felbontású (HD) lejátszási lista
átmásolása
[
MÁSOLJA MIND]: a normál
felbontású (STD) lejátszási lista
átmásolása
Ha az átmásolás forrásául egy lejátszási
listát választ, az átmásoláshoz kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
 Jelölje ki az átmásolandó videót.
[MÁSOL kivál.sz.]: Az átmásolandó
videót megérintve jelölje meg jellel.
Több videó is kijelölhető.
A memóriakártya maradék
kapacitása

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
 Érintse meg a következőket:
 [IGEN] 

.
Tippek
Ha a másolás befejezése után meg kívánja nézni
az átmásolt videókat, válassza a [VIDEÓHORD.
BEÁLL] menü [MEMÓRIAKÁRTYA] elemét,
és játssza le őket (17. oldal).


Fényképek másolása
A képek a kamera belső felvételi
adathordozójáról a memóriakártyára
másolhatók.
A művelet előtt helyezzen be egy
memóriakártyát a kamerába.
 Megjegyzések
Annak érdekében, hogy másolás közben
ne szakadjon meg a kamera áramellátása, a
kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel az
elektromos hálózatról üzemeltesse.

 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [FOTÓMÁSOLÁS]
(a
[SZER] kategóriában).
Megjelenik a [FOTÓMÁSOLÁS]
képernyő.
[MÁSOL dát.sz.]: Jelölje ki az
átmásolandó videó felvételi dátumát,
gombot.
majd érintse meg az
Több dátum nem jelölhető ki.
 Érintse meg a másolás típusát.
HU
44
[MÁSOL kivál.sz.]: a kijelölt fényképek
átmásolása
Videók lejátszási
listájának használata
[MÁSOL dátum sz.]: az összes adott
dátumú fénykép átmásolása
 Jelölje ki az átmásolandó
fényképet.
[MÁSOL kivál.sz.]: Az átmásolandó
fényképet megérintve jelölje meg
jellel. Több fénykép is kijelölhető.
A lejátszási lista a kijelölt videók kis
miniatűrjeiből álló lista.
Az eredeti videók akkor sem módosulnak,
ha a lejátszási listán szereplőket szerkeszti
vagy törli.
Lejátszási lista készítése
 Megjegyzések
A nagy felbontású (HD) és a normál felbontású
(STD) képminőséggel készített videók külön
lejátszási listára kerülnek.


A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet a
képernyőn. Ha vissza kíván térni az előző
gombot.
képernyőhöz, érintse meg a
 Érintse meg a következőket:
 [IGEN] 

.
Tippek
Ha a másolás befejezése után meg
kívánja nézni az átmásolt fényképeket,
válassza a [FOTÓHORD.BEÁLL.] menü
[MEMÓRIAKÁRTYA] elemét, és játssza le őket
(17. oldal).


HOZZÁADÁS]
 Érintse meg: [
vagy [
HOZZÁADÁS].
A kamera előnyeinek kihasználása
[MÁSOL dátum sz.]: Jelölje ki az
átmásolandó fénykép felvételi dátumát,
gombot.
majd érintse meg az
Több dátum nem jelölhető ki.
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [LEJÁT.LIST.SZERK.]
(a
[SZER] kategóriában).
 Érintse meg a lejátszási listára
felveendő videókat.
A kijelölt videót a

szimbólum jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
 Érintse meg a következőket:
 [IGEN] 

.
HU
45
Adott napon rögzített videók egyidejű
hozzáadása
A 2. lépésben érintse meg:
HOZZÁAD d.sz.]/
[
HOZZÁAD d.sz.].
[
Ekkor a képernyőn megjelenik a videók
felvételi dátumának listája.
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt videók dátumát, majd érintse
gombot.
meg az

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Lejátszási lista lejátszása
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [LEJÁTSZÁSI LISTA]
(a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában).
Megjelennek a lejátszási listán szereplő videók.
 Érintse meg a lejátszandó videót.
A lejátszási lista elemeit – a
kiválasztottól kezdve az utolsóig – a
kamera lejátssza, majd ismét a lejátszási
lista képernyője jelenik meg.
Érintse meg a következőket: [IGEN] 

.
 Megjegyzések
Amikor videókat vesz fel a lejátszási listára,
ne vegye le az akkumulátort, és ne húzza ki a
kamerából a hálózati tápegységet. Ellenkező
esetben megsérülhet a felvételi adathordozó.
A memóriakártyát se vegye ki, amikor
memóriakártyán lévő videók szerkesztését
végzi.
 Fényképek nem vehetők fel a lejátszási listára.
 Olyan lejátszási listát nem lehet készíteni, amely
nagy felbontású (HD) és normál felbontású
(STD) képminőséggel készített videókat is
tartalmaz.

Tippek
Egy lejátszási listára legfeljebb 999 nagy
felbontású (HD), illetve legfeljebb 99 normál
felbontású (STD) képminőséggel készített videó
vehető fel.
Ha a lejátszási áttekintő képernyőn kíván
felvenni egy videót a lejátszási listára, érintse
(OPTION) gombot.
meg az



HU
46
A felesleges videók levétele a lejátszási
listáról
Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[SZER]
[LEJÁT.LIST.SZERK.] (a
kategóriában).
KIVÉTEL]/
Érintse meg [
KIVÉTEL].
[
A lejátszási lista teljes törléséhez érintse
meg a következőket: [
KIVESZ
KIVESZ MIND] 
MIND]/[

.
[IGEN]  [IGEN] 
Jelölje ki a lejátszási listáról kitörlendő
videót.
A kijelölt videót a
szimbólum jelöli.

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az előző
gombot.
képernyőhöz, érintse meg a
Érintse meg a következőket:

.
[IGEN] 

Tippek
Az eredeti videók nem törlődnek akkor sem, ha
a lejátszási listáról kitörli őket.


Az elemek sorrendjének módosítása a
lejátszási listán
Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[SZER]
[LEJÁT.LIST.SZERK.] (a
kategóriában).
ÁTHELYEZÉS]/
Érintse meg [
ÁTHELYEZÉS].
[
Jelölje ki az áthelyezendő videót.
A kijelölt videót a

szimbólum jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Érintse meg a
gombot.
/
gombokkal válassza ki,
A
hova kerüljön az áthelyezendő elem.
Új helyet jelző vonal
Érintse meg a következőket:

.
[IGEN] 
Tippek
Ha több videót jelölt ki, akkor a lejátszási listán
elfoglalt helyük sorrendjében kerülnek áthelyezésre.



Mi a GPS?
A GPS (Global Positioning System)
(globális helymeghatározó rendszer)
egy olyan rendszer, amely az amerikai
műholdakról érkező nagyon pontos
adatok alapján számítja ki a földrajzi hely
koordinátáit. E rendszer segítségével
megállapítható az Ön pontos helye a
Földön.
A GPS használatakor az alábbi funkciók
elérhetők.
 Ön itt van
A térképen megjelenítheti az aktuális
helyet.
 Térképindex
A felvétel helye alapján megtalálhat egy
videót vagy fényképet a térképen.
 KOORDINÁTÁK
Lejátszás közben megjelenítheti a felvétel
helyének koordinátáit.
 AUT.IDŐBEÁLL./AUT.ZÓNABEÁLL.
A kamera automatikusan minden
területen beállítja az időeltolódásnak
megfelelő helyi időt és dátumot.
A következő műveletek első elvégzése
során egy megerősítést kérő üzenet jelenik
meg arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a
térképadatok vonatkozó licencszerződését.
 A felvétel menüben érintse meg:
( ÖN ITT VAN).
 A lejátszási menüben érintse meg:

[ TÉRKÉP].
A térképadatok használatát az [IGEN]
megérintésével kezdheti meg azután, hogy
elfogadta a licencszerződésben foglaltakat.
Ha a [NEM] elemet érinti meg, nem
használhatja a térképadatokat. Amikor
azonban másodszor végzi el a fenti
műveleteket, ugyanez az üzenet ismét
megjelenik a képernyőn, és a térképadatok
használatához ezúttal választhatja az
[IGEN] lehetőséget.
A kamera előnyeinek kihasználása
A GPS funkció
használata (HDRCX350VE/XR350VE)
HU
47
A GPS funkció beállítása
Állítsa a GPS kapcsolót ON helyzetbe
(az LCD képernyőn megjelenik a
szimbólum). A kamera megkezdi a
háromszögelést. Ha a kamera sikeresen
befejezte a háromszögelést, a videók és
fényképek felvételekor majd rögzíteni fogja
a felvétel helyére vonatkozó adatokat is.
 Megjegyzések
A GPS funkció kültéren használható.
Előfordulhat, hogy a kamera bizonyos helyeken
– pl. zárt helyiségben vagy épületekkel, fákkal
körbezárt területen – nem fogad rádiójeleket.
 A szimbólum a vett GPS-jel erősségének
függvényében változik.



HU
48
Háromszögelés
állapota
GPSA GPS vételi állapota
szimbólum
A funkció
kikapcsolva
Nincs
kijelzés
A GPS kapcsoló
OFF állásban van
vagy a GPS-vevő
rendellenesen
működik.
Háromszögelés
nem lehetséges
A kamera nem érzékel
GPS-jelet, így nem
tud háromszögelni.
Menjen egy olyan
helyre, ahol a jel
nincsen árnyékolva, és
kapcsolja be ismét a
GPS kapcsolót.
Feldolgozás
alatt
A kamera ekkor GPS
műholdjelet keres.
A háromszögelés
eltarthat néhány
percig.
Háromszögelés
A kamera GPS-jelet
fogad, és le tudja kérni
a hely adatait.
Háromszögelés
A kamera erős GPSjelet fogad, és le tudja
kérni a hely adatait.




A gyári beállítása szerint a GPS kapcsoló ON
helyzetben áll (a funkció be van kapcsolva). A
videók és fényképek helyzetmeghatározással
kerülnek rögzítésre. Ha a kamera nem tudja
beszerezni a helyzetinformációt, a legutóbb
beszerzett koordinátákat rögzíti az új
felvételhez. Ha nem kívánja rögzíteni a hely
adatait, állítsa a GPS kapcsolót OFF helyzetbe
(azaz kapcsolja ki a funkciót).
Ha a GPS-kapcsoló ON helyzetben áll, akkor a
GPS funkció még abban az esetben is működik,
ha a kamera ki van kapcsolva. Ügyeljen arra, hogy
repülőgéppel való felszálláskor vagy leszálláskor a
GPS kapcsoló OFF helyzetben álljon.
A
szimbólum jobb alsó részén látható
pontok a GPS-jel erősségét mutatják. Ha 3-nál
kevesebb pont jelenik meg, akkor a GPS-jel nem
elég erős ahhoz, hogy az adott környezetben
végre lehessen hajtani a háromszögelést. Indítsa
el a felvételt az adott körülmények között, vagy
menjen nyílt területre, ahol látható a 3 pont.
Ha néhány perces keresést követően nem
található műholdjel, a videokamera befejezi
a műholdjel-keresést, és megjeleníti a
szimbólumot. Ha szeretné, hogy a videokamera
újra keressen műholdjelet, kapcsolja KI majd
ismét BE a GPS kapcsolót, vagy kapcsolja ki és
újra be a videokamerát.
A feldolgozási idő rövidebb lesz, ha letölti a
GPS segédadatokat a videokamerára a mellékelt
„PMB” szoftver segítségével. Telepítse a
„PMB” szoftvert a számítógépére, és létesítsen
internetkapcsolatot. Ezt követően csatlakoztassa
a videokamerát a számítógéphez, és a GPS
segédadatok automatikusan frissülnek majd.
Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a GPS
segédadatok nem használhatók:
 Ha a GPS segédadatokat nem frissítette
30 vagy több napja
 Ha a videokamerában a dátum és az idő nem
megfelelően vannak beállítva
 Ha a videokamerával messzire utazik
Az aktuális hely adatainak
meghatározása
A térképen megjelenítheti az aktuális
helyet. Állítsa a GPS kapcsolót ON
helyzetbe, hogy a kamera meg tudja
határozni az aktuális hely adatait.
A felvétel menüben érintse meg:
( ÖN ITT VAN).


Jelenet megkeresése a felvétel
helye alapján (Térképindex)
A videók és fényképek készítésének helye
meg van jelölve a térképen. A felvétel
helye alapján megkereshet egy videót vagy
fényképet.


A Térképindex funkció csak olyan videók
és fényképek esetén használható, amelyek
helyadatai a bekapcsolt (ON állású) GPS
kapcsoló mellett lettek rögzítve.
A Térképindex nem használható, ha a
fényképeket memóriakártyára rögzítették.
(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő
képernyő.
A térkép képernyő bezárása
 Érintse meg a következőket:
 [ TÉRKÉP].
Érintse meg a
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre
gombot.
 Megjegyzések
 A térképen mindig felül van Észak.
Tippek
A lépték a zoom gombbal módosítható
(W: nagyobb, T: kisebb).
A kamera időközönként frissíti az aktuális
hely adatait. A középjel stb. az aktuális
lekérdezési állapotnak megfelelően másként
jelenik meg.
Az aktuális tartózkodási hely megjelenítéséhez
érintse meg háromszögelés közben az
elemet a képernyőn. Ha a háromszögelés




A kamera előnyeinek kihasználása
A kamera megjelöli és az LCD képernyőn
közepén megjeleníti az aktuális helyet. Ha
megérinti a képernyő valamelyik pontját, az
illető pont kerül a megjelenített térképen a
képernyő közepére.
Ha ismét az aktuális helyet kívánja a
képernyő közepén látni, akkor érintse meg
(Ön itt
az LCD képernyő alján lévő
van) gombot.
sikertelen, a térkép az alapértelmezett helyet
vagy a korábban érzékelt helyet mutatja.
Ha megérintve tart egy pontot, a térkép
folyamatosan gördül.
(MENU)  [A többi
A pillanatnyi hely a
megjel.]  [ ÖN ITT VAN] (a [EGYÉB]
kategóriában) megérintésével is megjeleníthető.
Lépték
Előző
Következő
Képjelölő
Fényképet jelenít meg
HU
49



A lépték a zoom gombbal módosítható
(W: nagyobb, T: kisebb).
A térkép megérintett pontja automatikusan
középre áll. Ha megérintve tart egy pontot, a
térkép folyamatosan gördül.
Helyadatok nélküli videók és fényképek esetén a
jobb felső sarokban megjelenik a szimbólum.
 A videók és fényképek
lejátszásához érintse meg a
felvételük helyén található
képjelölőt.
 Megjegyzések
A térképen mindig felül van Észak.
 Ha több videót és fényképet is rögzített
ugyanazon a helyen, akkor a legutóbb felvett
videó vagy fénykép jelenik meg az LCD
képernyőn.

Tippek
Az Térképindex a következők megérintésével
(MENU)  [A többi
is megjeleníthető:
megjel.]  [KÉPEK MEGTEKINT.] (a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ TÉRKÉP].
/
gombok segítségével
A 3. lépésben a
megkeresheti a lejátszandó videó, illetve fénykép
miniatűrjét is. A videó, illetve fénykép felvételi
koordinátái a térkép közepén jelennek meg.



A koordináták megjelenítése
(KOORDINÁTÁK)
Lejátszás közben megjeleníthetők a
videókon és fényképeken rögzített
koordináták.
A képjelölő színe pirosra vált. Az
illető helyen rögzített videók, illetve
fényképek a képernyő bal oldalán
jelennek meg.
 Érintse meg a kívánt videót vagy
fényképet.
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [ADATKÓD]
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 
(a
[KOORDINÁTÁK] 

.

Földrajzi szélesség
Földrajzi hosszúság
Ekkor elkezdődik a lejátszás a kijelölt
jelenettől.
HU
50
Az óra és a terület automatikus
beállítása (AUT.IDŐBEÁLL./AUT.
ZÓNABEÁLL.)
A GPS funkció használatával a kamera
meg tudja őrizni a pontos időt, és ki
tudja számítani az időeltolódásból fakadó
eltéréseket.
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [ÓRA/ NYELV
ÁL.] (az
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK]
kategóriában)  [AUT.IDŐBEÁLL.]/
[AUT.ZÓNABEÁLL.].
 Megjegyzések
A kamera használata előtt be kell állítani a
dátumot és a pontos időt (15. oldal).
 Pár másodperces eltérés még az [AUT.
IDŐBEÁLL.] funkció használata esetén is
előfordulhat.
 Ha a kamera használat közben GPS-jelet fog,
akkor az [AUT.IDŐBEÁLL.] funkció a kamera
kikapcsolásakor automatikusan beállítja a
pontos időt. A kamera kikapcsolásáig a kamera
nem igazítja az órát. Emellett akkor sem igazítja
az órát, ha nem fog GPS-jelet, még akkor sem,
ha a GPS kapcsoló ON helyzetben áll.
 Az [AUT.ZÓNABEÁLL.] funkció
automatikusan kiszámítja a helyi időt,
amennyiben azt észleli, hogy eltér a korábbi
időtől az aktuális területen.
 A kamerához kiválasztott országtól/térségtől
függően előfordulhat, hogy az óra nem áll be
automatikusan a helyes időpontra. Ilyenkor az
[AUT.IDŐBEÁLL.] és az [AUT.ZÓNABEÁLL.]
értéket állítsa [KI]-re.
A kamera előnyeinek kihasználása
 Érintse meg a kívánt beállítást 
.



HU
51
Képek mentése külső eszköz segítségével
Képek mentése külső
adathordozóra
(KÖZV.MÁSOLÁS)
A videók és fényképek külső merevlemezmeghajtóra vagy más külső (USBadathordozó) eszközre is menthetők.
A képeket a kamerán vagy egy másik
lejátszóeszközön is megtekintheti.
 Megjegyzések
Ehhez a művelethez VMC-UAM1 jelzésű USB
átalakító kábelre (külön megvásárolható) van
szükség.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben a VMC-UAM1 jelzésű USB
átalakító kábel nincs forgalomban.
 A következő eszközök nem használhatók külső
adathordozóként.
 2 TB kapacitást meghaladó adathordozó
 normál lemezes meghajtók, pl. CD- vagy
DVD-meghajtó
 USB-porton keresztül csatlakozó adathordozó
 beépített USB-porttal rendelkező adathordozó
 kártyaolvasó
 Előfordulhat, hogy a kódfunkcióval ellátott
külső adathordozók nem használhatók.
 A kamera el tudja érni a fájlok elérési tábláját
(FAT). Ha a külső adathordozót NTFS
fájlrendszerre stb. formázták, akkor használat
előtt formázza újra a külső adathordozót a
kamerán. A külső adathordozó kamerához
történő csatlakoztatása esetén megjelenik a
formázási képernyő. A formázási képernyő
azonban akkor is megjelenhet, ha FAT
fájlrendszerű külső adathordozót használ.
 A működés nem garantált akkor sem, ha az
adott eszköz műszaki adatai megfelelnek a
működési követelményeknek.
 A mellékelt hálózati tápegység
segítségével csatlakoztassa a kamerát a fali
csatlakozóaljzathoz (14. oldal).
 Olvassa el a külső adathordozóhoz mellékelt
használati útmutatót.
 A rendelkezésre álló külső adathordozóra
vonatkozó részleteket saját országa/térsége Sony
támogatási webhelyén tekintheti meg.

Tippek
A külső adathordozóra mentett képek a
mellékelt „PMB” szoftverrel importálhatók.


HU
52
1
Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt a
kamera DC IN aljzatához és a fali
csatlakozóaljzathoz.
2
Ha a külső adathordozó
rendelkezik hálózati tápkábellel,
akkor csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz.
3
Csatlakoztassa az USB átalakító
kábelt a külső adathordozóhoz.
4
Csatlakoztassa az USB átalakító
kábelt a kamera  (USB)
bemenetéhez.
A [Új képkezelő fájl készítése.]
képernyő megjelenésekor érintse meg
az [IGEN] gombot.
USB átalakító
kábel (külön
megvásárolható)
5
A kamera képernyőjén érintse
meg a következőket: [Másolás.].
Mentheti a kamera belső felvételi
adathordozóján lévő videókat és
fényképeket, amelyeket még nem
mentett külső adathordozóra.

6
Csak akkor jelenik meg ez a képernyő, ha
vannak újonnan rögzített képek.
Amikor a művelet véget ért,
érintse meg a
gombot a
kamera képernyőjén.
Külső adathordozó csatlakoztatása
esetén
A külső adathordozóra mentett képek
megjelennek az LCD képernyőn. A VISUAL
INDEX képernyőn megjelenő videó és
fénykép megjelenítési gombjai az alábbi
ábrán látható módon változnak.
A memóriakártyákról a külső
adathordozóra menthetők a képek.
 Megjegyzések
A memóriakártyára mentett képeket nem
másolhatja, illetve nem kereshet közöttük
dátum alapján.

A fenti 5. lépésben a [Lejátszás másolás
nélkül.] elemet érintse meg.
Megjelenik a külső adathordozó
VISUAL INDEX képernyője.
Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [VIDEÓMÁSOLÁS] (videók
kiválasztásához)/[FOTÓMÁSOLÁS]
(fényképek kiválasztásához).
A felvételi adathordozó és a
képkiválasztási módszer kijelöléséhez
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A [MÁSOL kivál.sz.] kiválasztása után
érintse meg a menteni kívánt képet.
Ekkor megjelenik a szimbólum.

Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
A külső adathordozóra az alábbi számú jelenet
menthető. Az alábbi mennyiségűnél több
jelenetet akkor sem menthet azonban, ha a
külső adathordozón van még szabad hely.
Videók nagy felbontású (HD) képminőségben:
Max. 3 999
Videók normál felbontású (STD)
képminőségben: 9 999
Fényképek: 9 999 képkocka × 899 mappa
A jelenetek száma a rögzített képektől függően
kevesebb is lehet.

A kívánt videók és fényképek mentése
A [MÁSOL dát.sz.] kiválasztása után
/
gombok segítségével
a
válassza ki a másolandó képek dátumát,
megérintésével folytassa az
majd a
 lépéssel.
Szabad tárhely a külső adathordozón
A külső adathordozón is végezhet
menüműveleteket, pl. törölheti a képeket.
(MENU) [A
Érintse meg a
többi megjel.] gombot a VISUAL INDEX
képernyőn.


A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
A dátum megérintésével a képek dátumuk
alapján is kikereshetők.
HU
53
A kamera képernyőjén érintse meg a
 [IGEN] 
következőket:
.
Külső adathordozón lévő képek
lejátszása a kamerán
A fenti 5. lépésben a [Lejátszás másolás
nélkül.] elemet érintse meg.
Megjelenik a külső adathordozó
VISUAL INDEX képernyője.
Játssza le a képet (28. oldal).


A képeket a kamerához csatlakoztatott
televízión is megtekintheti (36. oldal).
A nagyfelbontású (HD) videók a [Player
for AVCHD] segítségével játszhatók le
a számítógépen. Indítsa el az [Player for
AVCHD]t, és válassza ki azt a meghajtót,
amelyikhez a külső adathordozót
csatlakoztatta [Settings].
 Megjegyzések
 A fényképek Dátum index és Térképindex
adatát nem lehet megjeleníteni
(HDR-CX350VE/XR350VE).
 Ha a kamera nem ismeri fel a külső
adathordozót, próbálkozzon az alábbi
műveletekkel.
 Csatlakoztassa újra az USB átalakító kábelt a
kamerához
 Ha a külső adathordozó rendelkezik hálózati
tápkábellel, akkor csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz
A külső adathordozó
csatlakoztatásának megszüntetése
Érintse meg a külső adathordozó
VISUAL INDEX képernyőjének
elemét.
Húzza ki az USB átalakító kábelt.
HU
54
Lemez készítése
DVD-író, -felvevő
készülékkel
Lemez készítési módjának
kiválasztása
A továbbiakban részletesen leírjuk azokat
a módszereket, amelyekkel AVCHD-lemezt
vagy normál felbontású képminőségű
(STD) lemezt lehet létrehozni a kamerán
rögzített nagy felbontású (HD) videókból
vagy fényképekből. Válassza ki a
lejátszójának megfelelő módszert.
 Megjegyzések
A lemez létrehozásához készítsen elő egy DVDlemezt, pl. egy DVD-R-lemezt.
 Képek külső adathordozóra való mentéséhez
lásd: 52.

AVCHD formátummal kompatibilis
eszköz
Lejátszó


Sony Blu-ray-lejátszó
PlayStation3, stb.
Létrehozó eszköz


DVD-író, DVDirect Express (55. oldal)
DVD-író stb., ami nem DVDirect Express
(58. oldal)
Lemez típusa

AVCHD lemez (nagy felbontású képminőségű
(HD))
Közönséges DVD-lejátszó
Lejátszó


DVD-lejátszó
DVD-k lejátszására alkalmas számítógép stb.
Létrehozó eszköz



DVD-író, DVDirect Express (55. oldal)
DVD-író, ami nem DVDirect Express
(58. oldal)
Felvevő készülék stb. (59. oldal)
Lemez típusa

Normál felbontású képminőségű (STD) lemez
A megfelelő DVD-író vagy a DVDirect
Express (külön megvásárolható)
segítségével létrehozhat egy lemezt vagy
lejátszhat létrehozott lemezen lévő képeket.
Olvassa el a DVD-író készülék használati
útmutatóját is.
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (14. oldal) üzemeltesse.
 Csak a következő, új (még nem használt)
lemezek használhatók:
 12 cm-es DVD-R
 12 cm-es DVD+R
 Kétrétegű lemez nem használható a
készülékben.
 Ebben a fejezetben a „DVD-író” DVDirect
Express készüléket jelent.

 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt
a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (14. oldal).
Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
 Mindig tartsa karban a PlayStation3 rendszert
a PlayStation3 szoftver rendszeres frissítésével.
 Előfordulhat, hogy bizonyos országokban/
régiókban a PlayStation3 nincs forgalomban.
 Lemezek másolása vagy készítése előtt törölje
a bemutatóvideót. Ha nem törli, előfordulhat,
hogy a kamera nem fog megfelelően működni.
A bemutatóvideó törlése után nem állítható
vissza.
 Az AVCHD lemezt csak az AVCHD
formátummal kompatibilis eszközökön lehet
lejátszani.
 Az AVCHD lemezt nem szabad DVDlejátszóban/-felvevőben használni. Mivel a
DVD-lejátszó/-felvevő készülékek nem tudják
kezelni az AVCHD-formátumot, előfordulhat,
hogy a DVD-lejátszó/-felvevő készülékek nem
tudják kiadni a lemezt.
 Nem lehet létrehozni AVCHD lemezt olyan
videóból, amelyet [HD FX] üzemmódban
[ FELV.MÓD] rögzítettek. Mentsen egy [HD
FX] üzemmódban rögzített videót Blu-ray
lemezre vagy külső adathordozóra (52. oldal).
Lemez készítése a DVDirect Express
DVD-író készülékkel
 Kapcsolja be a kamerát, és a DVDíró USB kábelével kösse össze
a DVD-írót és a kamera  (USB)
aljzatát.
HU
55
 Tegyen egy új lemezt a DVDíróba, és csukja be a lemeztálcát.
A kamera kijelzőjén megjelenik az
[LEMEZRE ÍRÁS] képernyő.
 Nyomja meg a DVD-író
BURN) gombját.
(DISC
A belső felvételi eszközre rögzített,
de lemezre még ki nem írt videók
rákerülnek a lemezre.

Ha vannak még nem mentett nagy
felbontású (HD) és normál felbontású
(STD) képminőséggel készített videók,
akkor azok a képminőségüknek
megfelelően külön lemezre kerülnek.
 Ha a lemezre írandó videók
együttes mérete meghaladja a
lemez kapacitását, ismételje meg
a 3. és 4. lépést.
 A kamera képernyőjén érintse
meg a következőket:

[VÉG]  [LEMEZ KIADÁSA].
A művelet befejezése után távolítsa el
a lemezt.
Lemez testre szabása a
következővfunkció segítségével:
LEMEZRE ÍR FUNKC.
Ezt a műveletet a következő esetekben
célszerű használni:
 Egy
kép átmásolásakor
lemez több példányának elkészítésekor
 Nagy felbontású (HD képminőségű) videó
normál felbontású (STD képminőségű)
videóvá történő átalakításakor és ezt követően
lemez készítésekor
 Képek memóriakártyára történő másolásakor
 Egy
A 4. lépésben érintse meg a [LEMEZRE
ÍR FUNKC.] elemet.
Válassza ki a menteni kívánt videó (ka) t
tartalmazó felvételi adathordozót.
Nagy felbontású képminőségű (HD)videók kiválasztásakor megjelenik
az LCD képernyőn a létrehozandó
lemez képminőségének kiválasztására
szolgáló képernyő. Jelölje ki a kívánt
képminőséget, és érintse meg az
gombot.

A lemez képminősége a kijelölt videók
felvételi idejétől függ a nagy felbontású
(HD) képminőségről a normál felbontású
(STD) képminőségre való átalakítással
együtt történő lemezkészítéskor.
Érintse meg a lemezre írandó videót.
Ekkor megjelenik a szimbólum.
gombot, és
 Érintse meg az
húzza ki az USB kábelt.
Szabad lemezkapacitás

HU
56
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.

A dátum megérintésével a képek dátumuk
alapján is kikereshetők.
Lemez lejátszása a DVD-írón
A kamera képernyőjén érintse meg a
 [IGEN].
következőket:

Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
lemezt kíván készíteni, akkor helyezzen be
egy új lemezt, és érintse meg a [ÚJABB
PÉLDÁNY KÉSZÍTÉSE] elemet.
Amikor a művelet végetért, érintse
meg a [KILÉPÉS]  [VÉG] gombot a
kamera képernyőjén.
Húzza ki a kamerából az USB-kábelt.
Tippek
Ha a DISC BURN funkcióval a lemezre írandó
videók mérete együttesen meghaladja a lemez
kapacitását, a lemezkészítés abbamarad, amikor
megtelik a lemez. Előfordulhat, hogy az utolsó
videó félbemarad.
A videó lemezre történő felírása mintegy
20–60 percig tart. A felvételi mód és a jelenetek
számának függvényében ennél tovább is
tarthat. Ha pedig a kamera a nagy felbontású
(HD) képminőséget normál felbontású (STD)
képminőségre alakítja át, akkor az átalakítás
tovább tart, mint maga a felvétel.




Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja,
a videó a televízió képernyőjén is
megtekinthető (36. oldal).
Helyezze be a már elkészített lemezt a
DVD-író készülékbe.
A lemezen lévő videók a kamera
képernyőjén a VISUAL INDEX
képernyőn jelennek meg.
Nyomja meg a DVD-író lejátszó
gombját.

Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
Lemezkészítés közben ne tegye az alább felsorolt
dolgokat.
 ne kapcsolja ki a készüléket
 ne húzza ki sem az USB-kábelt, sem a hálózati
tápegységet
 ne engedje, hogy a kamerát ütés vagy
rázkódás érje
 ne vegye ki a kamerából a memóriakártyát
 Mielőtt a videókat letörölné a kameráról, játssza
le az elkészített lemezt, hogy megbizonyosodjék
arról, hogy a másolás hibátlanul megtörtént.
 Ha a képernyőn a [A művelet sikertelen.] vagy
a [Nem sikerült a LEMEZRE ÍRÁS.] üzenet
jelenik meg, akkor tegyen be egy másik lemezt a
DVD-íróba, és ismét hajtsa végre a DISC BURN
műveletet.

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és
a tápkábelt a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (14. oldal).
Kapcsolja be a kamerát, és a DVD-író
USB kábelével kösse össze a DVD-írót és
a kamera  (USB) aljzatát.
A művelet a kamera képernyőjéről is
végrehajtható.
Amikor a művelet befejeződött, érintse
meg a [VÉG]  [LEMEZ KIADÁSA]
elemeket a kamera képernyőjén, és vegye
ki a lemezt.
gombot, és húzza
Érintse meg az
ki az USB-kábelt.
HU
57
Lemez lejátszása normál DVD-lejátszón
Válassza a normál képminőséget (STD) a
képernyőn a „Lemez készítése a következő
funkció segítségével: LEMEZRE ÍR
FUNKC.” 2. lépésében létrehozni kívánt
lemez képminőségének megadásához.
Tippek
Ha egyetlen DVD-lejátszón sem tudja lejátszani
a normál felbontású (STD) képminőségű
lemezeket, akkor csatlakoztassa a kamerát a
DVD-íróhoz, és játssza le újra.


Nagy felbontású (HD
képminőségű) lemez készítése
DVDirect Express készüléktől eltérő
DVD-íróval stb.
A kamerát USB-kábellel csatlakoztassa
egy, a nagy felbontású (HD) képminőséget
kezelni tudó készülékhez, például Sony
DVD-íróhoz. Olvassa el a csatlakoztatott
készülék használati útmutatóját is.
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (14. oldal) üzemeltesse.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben a Sony DVD-író nincs
forgalomban.

HU
58
A kamera kijelzőjén megjelenik az
[USB-S KIVÁL.] képernyő.

Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [USB CSATL.] (az [EGYÉB]
kategóriában).
 Érintse meg a kamera
képernyőjén azt a felvételi
adathordozót, amelyik a képeket
tartalmazza.
[
[
[

USB CSATL.]: Belső memória
USB CSATL.]: Belső merevlemez
USB CSATL.]: Memóriakártya
A modelltől függően eltérő felvételi
adathordozó eszközök jelennek meg.
 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt
a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (14. oldal).
 Rögzítse a videókat a
csatlakoztatott készüléken.
 Kapcsolja be a kamerát, és a
(mellékelt) USB-kábellel kösse
össze a DVD-írót stb. és a kamera
 (USB) aljzatát.
 Amikor a művelet végetért,
érintse meg a [VÉG]  [IGEN]
gombot a kamera képernyőjén.

A részleteket a csatlakoztatott készülék
használati útmutatója ismerteti.
 Húzza ki az USB-kábelt.
A/V távcsatlakozó
Normál felbontású (STD
képminőségű) lemez készítése
felvevő stb. készülékkel
Bemenet
Ha a kamerát A/V átjátszókábellel felvevő
készülékhez, például Sony DVD-íróhoz stb.
csatlakoztatja (kivéve DVDirect Express),
akkor a kamerán lejátszott képeket
lemezre vagy videokazettára másolhatja.
A készülékeket az  vagy a  módon
csatlakoztassa egymáshoz. Olvassa el
a csatlakoztatott készülékek használati
útmutatóját is.
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (14. oldal) üzemeltesse.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben a Sony DVD-író nincs
forgalomban.
 A nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videók normál felbontású (STD)
képminőségben kerülnek átmásolásra.
S VIDEO
VIDEO
(Sárga)
(Fehér)
AUDIO

Csatlakoztassa az A/V átjátszókábelt a
másik készülék bemenetéhez.
S VIDEO-csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
Ha egy (külön megvásárolható) S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
segítségével az S VIDEO aljzaton át
csatlakozik egy másik készülékhez, akkor
jobb minőségű képet kap, mintha A/V
átjátszókábelt használna. Az S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
fehér és piros (bal/jobb oldali hang)
dugóját, valamint az S VIDEO dugót
(S VIDEO csatorna) csatlakoztassa. Ha
csak az S VIDEO csatlakozódugót dugja
be, hang nem lesz hallható. A sárga (video)
dugót nem kell bedugni.
(Piros)
Képek mentése külső eszköz segítségével
A/V átjátszókábel (mellékelve)
(Sárga)
Jeláramlás iránya
 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
kerülni fognak.

Ha a felvevő készüléken kiválasztható a
jelforrás, úgy állítsa be, hogy a kameráról
érkező jeleket fogadja.
 A (mellékelt) A/V átjátszókábellel 
vagy egy (külön megvásárolható)
S VIDEO aljzattal rendelkező A/V
átjátszókábellel  csatlakoztassa
a kamerát a felvevő készülékhez
(lemezes felvevő készülékhez stb.).

A kamerát a felvevő készülék bemenetéhez
csatlakoztassa.
HU
59
 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig a
felvételt.

További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
 Megjegyzések
Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, a
kép minősége romolhat.
 HDMI-kábellel csatlakoztatott felvevő
készülékekre nem lehet képeket átmásolni.
 Ha a csatlakoztatott készülék képernyőjéről
el kívánja tüntetni a képernyőn megjelenő
kijelzéseket (például a számlálót), akkor érintse
(MENU) 
meg a következőket:
[A többi megjel.]  [KIMENETI BEÁLL.]
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)
(az
 [MEGJEL.HELYE]  [LCD TÁBLA] (ez a


.
gyári beállítás) 
 A dátum/idő, a koordináták (HDR-CX350VE/
XR350VE), illetve a kamera beállításainak
rögzítéséhez érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [LEJÁTSZÁSI
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 
BEÁLL.] (a
[ADATKÓD]  a kívánt beállítás 

. Továbbá érintse meg a

(MENU)  [A többi
következőket:
[ÁLT.
megjel.]  [KIMENETI BEÁLL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [MEGJEL.

HELYE]  [VID-KI/TÁBLA] 

.
 Ha a megjelenítő készülék (televízió stb.)
képernyőjének szélesség-magasság aránya
4:3, akkor érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [KIMENETI
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK]
BEÁLL.] (az
kategóriában)  [TV TÍPUSA]  [4:3] 


.

HU
60

Ha mono készüléket csatlakoztat, az A/V
átjátszókábel sárga dugóját dugja a készülék
videobemenetébe, a piros (jobb hangsáv) vagy
a fehér (bal hangsáv) dugóját pedig dugja az
audiobemenetébe.
A videokamera testre szabása
A menük használata
A menük használatával hasznos funkciók érhetők el, és megváltoztathatók a beállítások. A
menüműveletek megfelelő használatával a kamera használata nagy örömet fog okozni.
A kamerához a nyolc menükategória mindegyikében különböző menüpontok tartoznak.
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK (A helyszíni körülményekhez igazítható beállítások)  66. oldal
FELVÉTELI BEÁLL. (Testre szabott felvételkészítés)  71. oldal
FÉNYKÉPBEÁLL. (Fényképkészítés beállításai)  74. oldal
LEJÁTSZÁS (Lejátszási beállítások)  76. oldal
SZER (Szerkesztési beállítások)  78. oldal
EGYÉB (Egyéb beállítások)  78. oldal
ADATHORD.KEZEL. (A felvételi adathordozóra vonatkozó beállítások)  79. oldal
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (Egyéb beállításokra vonatkozó elemek)  80. oldal
Kezelőmenük



: A menülista a következő vagy előző kategóriára ugrik.
: A menülista 4 elemet lép át egyszerre.
A videokamera testre szabása
/
/
A menülista gombok megérintésével és képernyőn történő húzásával görgethető.
A kiválasztott kategória ikonja narancs színben jelenik meg.
megérintésére a képernyő visszatér SAJÁT MENÜ állapotba.
A
Érintse meg az
(MENU) gombot.
Érintse meg a [A többi megjel.] gombot a SAJÁT MENÜ képernyőn.

A SAJÁT MENÜ funkcióval kapcsolatban lásd a következő oldalt.
A megjelenítés megváltoztatásához érintse meg a képernyő bal oldalának középső részét.
Érintse meg a módosítandó menüelemet.
gombot.
A beállítások módosítása után érintse meg az
gombot.
A menü beállítása után érintse meg a
gombot megérintve visszatérhet az előző képernyőhöz.
A

A menütételtől függően előfordulhat, hogy a
gomb nem jelenik meg.
HU
61
 Megjegyzések
A felvételi és lejátszási körülmények függvényében előfordulhat, hogy egyes menüelemeket nem lehet
beállítani.
 A szürkén megjelenő menüelemek és beállítások nem használhatók.

Tippek
Az éppen módosított menüelemektől függően a kamera vált a lejátszási és felvételi (videó/fénykép
felvétele) üzemmód között.


A használata SAJÁT MENÜ
A menütételek használata egyszerűbb, ha regisztrálja a leggyakrabban használt tételeket a
SAJÁT MENÜ alatt. Minden egyes SAJÁT MENÜ menüben 6 menütételt regisztrálhat, a
VIDEÓ, FÉNYKÉP, és a LEJÁTSZÁS kategóriákban.
Példa: a [FÉNYM./FIX FÓK.] törlése és a [
ÚSZTATÁS] regisztrálása
Érintse meg az
(MENU) gombot.
Érintse meg a [SAJÁT MENÜ BEÁL.] elemet.
Érintse meg a [VIDEÓ] elemet.
Érintse meg a [FÉNYM./FIX FÓK.] elemet.
gombot.
Érintse meg a
[KÉZI BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában).
Érintse meg: [ ÚSZTATÁS] (a
gombot.
Amikor megjelenik a SAJÁT MENÜ, érintse meg a
A menütételek SAJÁT MENÜ-ben történő regisztrálásához ismételje meg a fenti lépéseket, így
még több örömét lelheti a „Handycam” használatában.
Tippek
Külső adathordozó csatlakoztatása esetén megjelenik a kizárólagos SAJÁT MENÜ.


HU
62
Az
OPTION MENU használata
A OPTION MENU menü ugyanúgy jelenik meg, mint a számítógépen az egér jobb oldali
gombnak a képernyő jobb alsó sarkában
gombjával való kattintáskor a helyi menü. A
gomb
történő megjelenésekor használhatja az OPTION MENU lehetőséget. A
megnyomására az adott körülmények között módosítható menüelemek jelennek meg.
Menüelem
Fül
Érintse meg az
(OPTION) gombot.
A beállítás módosításához érintse meg a kívánt fület  a kívánt elemet.
gombot.
Amikor végzett a beállítással, érintse meg az
 Megjegyzések
A szürkén megjelenő menüelemek és beállítások nem használhatók.
 Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, érintsen meg egy másik fület. (Előfordulhat, hogy egyáltalán nincs
fül.)
 A képernyőn megjelenő fülek és elemek a kamera aktuális felvételi/lejátszási állapotától függnek.

A videokamera testre szabása
HU
63
Menüelemek listája
(KÉZI BEÁLLÍTÁSOK) kategória
JELENET
ÚSZTATÁS
FEHÉREGYENS.
FÉNYM./FIX FÓK.
FÉNYMÉRŐ
FIX FÓKUSZ
EXPOZÍCIÓ
FÓKUSZ
KÖZELKÉP
GOLF-FELVÉTEL
F.LASS.FELV.
66
66
67
68
68
68
68
69
69
69
70
(FELVÉTELI BEÁLL.) kategória
/
BEÁLL.
FELV.MÓD
VEZETŐKERET
STEADYSHOT
KONVERZ.LENCSE
LOW LUX
ARCFELISMERÉS
ELSŐDLEGES BEÁL.
MOSOLYFELISMER.
MOSOLYÉRZÉKENY.
HANGFELV.BEÁLL.
BEÉP.ZOOM-MIKR.
25
26
71
71
71
72
72
72
72
73
MIKR.JELSZ.
73
EGYÉB FELV.BEÁLL
DIGITÁLIS ZOOM
AUT.ELLENF.KOMP
73
73
(LEJÁTSZÁS) kategória
VISUAL INDEX
KÉPEK MEGTEKINT.
DÁTUM INDEX
28
31
TÉRKÉP*1
49
FILMTEKERCS
32
LEJÁTSZÁSI LISTA
MEGJELÖLÉS
JELENET
LEJÁTSZÁSI BEÁLL.
/
BEÁLL.
46
32
34
25
ADATKÓD
76
(SZER) kategória
TÖRLÉS
TÖRLÉS
39
TÖRLÉS
39
JELENETKIVÉTEL
KIVÉTEL
34
KIVESZ MIND
34
VÉDELEM
VÉDELEM
40
VÉDELEM
40
SZÉTOSZTÁS
FOTÓRÖGZÍTÉS
VIDEÓMÁSOLÁS
MÁSOL kivál.sz.
41
42
44
73
MÁSOL dát.sz.
X.V.COLOR
74
SZÉLESVÁSZNÚ
74
MÁSOLJA MIND/
MIND
44
74
74
75
75
75
75
76
HU
44
44
MÁSOL dátum sz.
45
LEJÁT.LIST.SZERK.
HOZZÁADÁS/
HOZZÁADÁS 45
HOZZÁAD d.sz./
d.sz.
KIVÉTEL/
HOZZÁAD
KIVÉTEL
KIVESZ MIND/
ÁTHELYEZÉS/
64
MÁSOLJA
FOTÓMÁSOLÁS
MÁSOL kivál.sz.
(FÉNYKÉPBEÁLL.) kategória
ÖNKIOLDÓ
KÉPMÉRET
STEADYSHOT
VAKUS MÓD
VAKUFÉNY
PIROS SZEM
FÁJLSZÁM
31
ARC
46
46
KIVESZ MIND 46
ÁTHELYEZÉS
47
(EGYÉB) kategória
ÖN ITT VAN*1
USB CSATL.
USB CSATL.*2
49
58
USB CSATL.*3
58
USB CSATL.
58
LEMEZRE ÍRÁS
A kamera használati
útmutatója
TV-CSATL.SEGÉDL.
ZENE ESZKÖZ*4
ZENÉT ÜRÍT
36
ZENE LETÖLTÉSE
AKKUADATOK
34
34
78
(ADATHORD.KEZEL.) kategória
(ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK) kategória
HANG/KÉP-BEÁLL.
HANGERŐ
30, 80
HANGJELZÉS
80
LCD-FÉNYERŐ
80
LCD-HÁTTÉR
80
LCD SZÍNE
81
MEGJELEN.BEÁLL.
81
KIMENETI BEÁLL.
TV TÍPUSA
81
KOMPONENS
82
HDMI FELBONTÁSA
82
MEGJEL.HELYE
82
ÓRA/ NYELV ÁL.
ÓRABEÁLLÍTÁS
15
HORDOZÓ BEÁLL.
VIDEÓHORD.BEÁLL
17
ZÓNABEÁLL.
82
FOTÓHORD.BEÁLL.
17
AUT.IDŐBEÁLL.*1
51
HORDOZÓ ADATAI
HORDOZÓ FORMÁZ
BELSŐ MEMÓRIA*2
79
AUT.ZÓNABEÁLL.*1
51
NYÁRI IDŐ
83
79
HDD*3
79
MEMÓRIAKÁRTYA
79
90, 94
HDD*3
90, 94
MEMÓRIAKÁRTYA
90, 94
83
ÁRAMELLÁT.BEÁL.
AUTO.KIKAPCS
83
BEKAPCS.LCD-VEL
83
EGYÉB BEÁLL.
DEMÓ MÓD
83
KALIBRÁLÁS
108
HDMI-VEZÉRLÉS
A videokamera testre szabása
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
BELSŐ MEMÓRIA*2
NYELV BEÁLL.
84
LEESÉSÉRZÉK.*3
84
FELV.LÁMPA
84
TÁVIRÁNYÍTÓ
84
*1HDR-CX350VE/XR350VE
*2HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/
CX370E
*3HDR-XR350E/XR350VE
*4HDR-CX300E/CX350E/CX350VE/CX370E/
XR350E/XR350VE
HU
65
KÉZI
BEÁLLÍTÁSOK
(A helyszíni körülményekhez
igazítható beállítások)
PORTRÉ (Lágy portré)
( )
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
REFLEKTOR**( )
A lágy héttérből kiemeli a
fotó témáját (például embert
vagy virágot).
Megakadályozza, hogy erős
fényben az emberek arca
nagyon fehér legyen.
JELENET
Különböző helyzetekben hatékonyan
készíthet felvételeket.
TENGERPART** (
 AUTO.
A felvételek normál képminőségben,
[JELENET] funkció nélkül készülnek.
HÓ** ( )
Éles felvétel fehér tájról.
ÉJSZAKAI* ( )
Alkonyati megvilágításnál is
megőrzi a távoli környezet
sötétedő hangulatát.
ÉJSZAKAI PORTRÉ (
)
Az emberekről és a háttérről
vakuval készíthető fénykép.
NAPKELTE&NYUGT.*
( )
Megörökíti a napnyugtához
és napkeltéhez hasonló
pillanatok hangulatát.
TŰZIJÁTÉK* ( )
Látványos képek készítése
tűzijátékról.
TÁJKÉP*(
)
Éles képet készít távoli
fotótémákról. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy
a kamera nem fókuszál
a közte és a fotó témája
között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
HU
66
)
A tenger,tó kékjének
felvétele élénk színekben.
* Csak távoli fotótémákra fókuszál.
** Közeli fotótémákra nem fókuszál.
 Megjegyzések
Videó felvétele esetén a beállítás akkor
is [AUTO.] lesz, ha előzőleg [ÉJSZAKAI
PORTRÉ]-t állított be.
 Ha a [JELENET]-et választja, kikapcsol a
[FEHÉREGYENS.].

ÚSZTATÁS
Az egymást követő jelenetek átmenetére a
következő effektusok alkalmazhatók.
Válassza ki a kívánt effektust a [KÉSZ]
üzemmódban (beúsztatáshoz), illetőleg a
[FELV.] üzemmódban (kiúsztatáshoz).
 KI
Nem használ effektust.
FEHÉRBŐL
Az úsztatás fehérből/fehérbe történik.
Feketébe
Feketéből
FEKETÉBŐL
BELTÉRI ()
Az úsztatás feketéből/feketébe történik.
Feketébe
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be a
kamera:
 épületen belül
 összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
 stúdiók videolámpáival, nátriumgőzlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
Feketéből
Ha a művelet végrehajtása előtt kívánja
érvényteleníteni az úsztatást, érintse meg a
[KI] elemet.
Tippek
A START/STOP gomb megnyomására a
beállítás érvényét veszti.
Előfordulhat, hogy a [FEKETÉBŐL] funkcióval
felvett videó nem látszik jól a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőn.



EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a környezeti
fényviszonyoknak megfelelően állítja be.
Érintse meg az [EGYRE] elemet.
Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a fotó témáját
éri, és álljon rá úgy, hogy kitöltse a
képernyőt.
Érintse meg a [
] elemet.
szimbólum.
Gyorsan kezd villogni az
Amikor a kamera beállította és
memóriájában tárolta a fehéregyensúlyt, a
szimbólum villogása abbamarad.
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
A videokamera testre szabása
 Megjegyzések
Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér fényű
fénycső adja, akkor a [FEHÉREGYENS.] értékét
állítsa [AUTO.]-ra vagy az [EGYRE]-ben állítsa
be a színeket.
 Amikor az [EGYRE] elemet választja, egy fehér
tárgyra állítva tartsa a kamerát mindaddig, amíg
szimbólum gyorsan villog.
az
 Ha az [EGYRE] nem állítható be, az
szimbólum lassan villog.
 Ha az [EGYRE] kiválasztása esetén az
gomb megérintésekor is továbbvillog az
szimbólum, a [FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra.
 Ha beállítja a [FEHÉREGYENS.] értékét, akkor
a [JELENET] üzemmód [AUTO.] lesz.

 AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera automatikusan
állítja be.
KÜLTÉRI ( )
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be a
kamera:
 épületen kívül, szabadban
 éjszaka, neonreklám és tűzijáték
 napkelte és napnyugta
 fénycsöves megvilágítás nappal
HU
67
Tippek
Ha az [AUTO.] volt kiválasztva, amikor
akkumulátort cserélt, vagy amikor a kamerát
épületből a szabadba (vagy a szabadból egy
épületbe) vitte, akkor a jobb színbeállítás
érdekében mintegy 10 másodpercre fordítsa a
kamerát egy közeli fehér tárgyra.
Ha az [EGYRE] funkcióval állította be a
fehéregyensúlyt, és most a kamerát épületből a
szabadba (vagy a szabadból egy épületbe) viszi,
és így megváltoznak a fényviszonyok, akkor a
fehéregyensúly újbóli beállításához meg kell
ismételnie az [EGYRE] eljárást.



FÉNYM./FIX FÓK. (Egypontos
fénymérés/fókuszbeállítás)
A kiválasztott fotótémára egyidejűleg
beállítható a fényerő és a fókusz. E funkció
segítségével egyszerre használhatja a
[FÉNYMÉRŐ] (68. oldal) és a [FIX
FÓKUSZ] (68. oldal) funkciót.
Érintse meg azt a témát a kereten belül,
melynek a fényerejét és fókuszát módosítani
szeretné.
A fényerő és a fókusz automatikus
beállításához érintse meg az [AUTO]
elemet.
 Megjegyzések
Az [EXPOZÍCIÓ] és a [FÓKUSZ] értéke
automatikusan [KÉZI] lesz.

FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
egypontos fénymérés)
HU
68
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott fotótémára,
és az így beállított értéket rögzítse,
hogy az illető fotótéma még akkor is
megfelelő megvilágításban kerüljön rá a
felvételre, ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
Érintse meg azt a témát a kereten belül,
melynek expozícióját módosítani szeretné.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg az
[AUTO] elemet.
 Megjegyzések
A [EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.

FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a képernyő
közepére eső fotótémára kerüljön a fókusz.
Érintse meg azt a témát a kereten belül,
melynek fókuszát módosítani szeretné.
A fókusz automatikus beállításához érintse
meg az [AUTO] elemet.
 Megjegyzések
A [FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI] lesz.

EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha a
fotótéma túl világos vagy túl sötét, akkor
kézzel állítsa be a fényerőt.
A fényerő módosításához érintse meg a
/
gombot.
Az expozíció automatikus beállításához
érintse meg az [AUTO.] elemet.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor is
választhatja ezt a lehetőséget, ha egy adott
fotótémára kíván fókuszálni.
KÖZELKÉP
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kicsi
dolgokról, például virágokról, rovarokról
készít felvételt. Ilyenkor elhomályosíthatja a
hátteret, hogy jobban kiemelje a fotó témáját.
 KI
Kikapcsolja a KÖZELKÉP funkciót.
(A KÖZELKÉP funkció akkor is kikapcsol, ha
a zoom gombot a W jel felé mozdítja el.)
BE ( )
A zoom (24. oldal) automatikusan teljesen
a T (telefotó) oldalra áll, és lehetővé teszi,
hogy már akár 25 cm távolságból is felvételt
lehessen készíteni.
A fókusz beállításához érintse meg a
(közeli téma)/
(távoli téma) elemet.
A fókusz automatikus beállításához érintse
meg az [AUTO.] elemet.
 Megjegyzések
Ha a [FÓKUSZ] értékéül a [KÉZI]-t választja,
megjelenik a  szimbólum.
 Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a fotótéma közötti
minimális távolság kb. 1 cm, telefotó állásban ez
a távolság kb. 80 cm.



A videokamera testre szabása
Tippek
Ha a fókusz közelibbre már nem állítható,
megjelenik a szimbólum, ha pedig a fókusz
távolibbra már nem állítható, megjelenik a
szimbólum.
A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja a
motoros zoom gombját a T (telefotó) jel felé,
majd pedig a gombot a W (széles látószög) jel
felé tolva állítsa be a felvételhez a ráközelítés
(zoom) mértékét. Ha közeli fotótémáról kíván
felvételt készíteni, a motoros zoom gombját
tolja a W (széles látószög) jelhez, majd állítsa
be a fókuszt.
A fókusztávolság (az a távolság, amelynél a
fotótéma képe éles, és amely támpontul szolgál,
amikor sötétben nehéz beállítani a fókuszt)
a következő esetekben pár másodpercre
megjelenik a képernyőn. (Ha (külön
megvásárolható) konverziós lencsét használ,
akkor ez a szám nem a pontos értéket mutatja.)
 amikor a fókuszbeállítás módját
automatikusról kézire váltja
 amikor a fókuszt kézzel állítja be


 Megjegyzések
Amikor távoli fotótémáról készít felvételt, a
fókusz beállítása nehéz lehet és sokáig tarthat.
 Ha az automatikus fókuszbeállítás problémát
okoz, kézzel állítsa be a fókuszt ([FÓKUSZ],
69. oldal).

GOLF-FELVÉTEL
A gyors mozgás 2 másodpercét
képkockákra bontja, amelyeket aztán
videóként és fényképekként lehet
rögzíteni. Lejátszáskor megnézheti a
mozgássorozatról szóló képeket, ami
nagyon hasznos lehet olyan esetekben,
amikor például egy golfütést vagy a
teniszezési technikát szeretné elemezni.
HU
69
A [GOLF-FELVÉTEL] képernyőn igazítsa
a témát a képernyő közepén lévő fehér
vezetőkeretbe, majd közvetlenül az ütés
után nyomja meg az INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS
gombot.
Az INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS gomb
megnyomását 0,5 másodperccel megelőző
időpillanatról feltételezi a videokamera,
hogy az ütés pillanata, és a megnyomás
előtti 1,5 másodperctől a gombnyomás
utáni 0,5 másodpercig tartó (összesen 2
másodperces) időszakot rögzíti.
Ha a videokamera ütési hangot észlel, akkor
a felvétel időtartamát automatikusan ahhoz
a pillanathoz igazítja.
 Megjegyzések
A fényképek 1 920  1 080 méretűek.
 Nem lehetséges a hangfelvétel.
 A képminőség nem olyan jó, mint a normál
felvételé.
 A [GOLF-FELVÉTEL] nem használható
akkor, ha a képminőséget normál felbontású
képminőségre (STD) állította.

Tippek
(OPTION) gomb megnyomásával
A
beállíthatja az önkioldót. Az [ÖNKIOLDÓ]
[BE] beállításra történő állítása után az időzítő
aktiválásához nyomja meg a START/STOP
gombot. A visszaszámlálás 0. pontjáról
feltételezi a kamera, hogy a döntő pillanat, és a
0. pont előtti és utáni mozgást veszi fel.
Ha a kamera a felvétel közben nagy mértékben
rázkódik, vagy a felvétel során a háttérben
mozgó tárgyak vannak, a képelemzést nem
lehet hatékonyan végrehajtani, és ezért a képek
zajhatást is tartalmazhatnak. Azt javasoljuk,
hogy a képeket stabil körülmények között
(például fotóállvány használatával) készítse.
Előfordulhat, hogy a felvételt kiváltó hangot a
kamera akkor is a belső mikrofonjával érzékeli,
ha külső mikrofont is csatlakoztatott hozzá.




HU
70
F.LASS.FELV. (Folyamatos
lassított felvétel)
Az olyan gyorsan mozgó tárgyakról és
gyors történésekről, amelyeket a szokásos
felvételi beállításokkal nem lehet rögzíteni,
mintegy 3 másodpercig folyamatos lassított
felvétel készíthető.
Nyomja meg a START/STOP gombot a
[F.LASS.FELV.] képernyőn.
A kamera egy kb. 3 másodperces videót
12 másodperces lassított videóként
rögzít. A felvétel akkor ér véget, amikor a
képernyőről eltűnik a [Felvétel…] üzenet.
A folyamatos lassított felvétel leállításához
gombot.
érintse meg a
A beállítások megváltoztatása
Érintse meg az
(OPTION) gombot,
majd válassza ki a módosítani kívánt
beállítást.
[IDŐZÍTÉS]
A START/STOP gomb megnyomása után
válassza ki a felvétel kezdőpontját. A gyári
beállítás [3mp TOVÁBB].
Az a pillanat, amikor a START/STOP
gombot megnyomta.
[3mp TOVÁBB]
[3mp ELŐBB]
 Megjegyzések
Nem lehetséges a hangfelvétel.
 A képminőség nem olyan jó, mint a normál
felvételé.

FELVÉTELI BEÁLL.
(Testre szabott felvételkészítés)
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61.oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
/
 ERŐS
Erőteljes SteadyShot képstabilizálás.
SZOKÁSOS
Viszonylag stabil felvételi körülmények között
a SteadyShot funkcióval stabilizálja a képet.
BEÁLL.
KI (
Lásd a 25. oldalon.
FELV.MÓD (Felvételi mód)
Lásd a 26. oldalon.
VEZETŐKERET
Megnézhet egy képkockát, és ellenőrizheti,
hogy a tárgyak a képen vízszintesek vagy
függőlegesek-e.
A keret nem kerül rá a felvételre.
 KI
Nem jelenik meg a vezetőkeret.
BE
Megjelenik a vezetőkeret.
)
Nem működik a SteadyShot funkció.
 Megjegyzések
Ha módosítja a [ STEADYSHOT] beállításait,
a képterület is ennek megfelelően változhat.
 Az optikai zoom segítségével akár 12-szeresére
is felnagyíthatja a képet, amennyiben a
[ STEADYSHOT] gomb nem [ERŐS] értékre
van beállítva.

KONVERZ.LENCSE
Ha (külön megvásárolható) konverziós
lencsét használ, akkor felvételkészítéskor
az egyes objektíveknél a kamera
bemozdulásának és a fókusz beállításának
optimális kompenzálására használja ezt a
funkciót.
A videokamera testre szabása
 KI
Ezt akkor válassza, ha nem használ konverziós
lencsét.
SZÉLES LÁTÓSZÖG ( )
Ezt akkor válassza, ha széles látószögű
konverziós lencsét használ.
Tippek
Ha a fotótéma a vezetőkeret szálkeresztjénél
van, a kép kiegyensúlyozott lesz.
A [VEZETŐKERET] külső kerete azt jelzi, mi
látható egy teljes képernyős megjelenítésre nem
képes televízión.



STEADYSHOT
Ellensúlyozható a kamera bemozdulása.
Ha (külön megvásárolható) állványt
használ, a természetes kép érdekében a
[ STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]
( ) értékre.
TELEOBJEKTÍV ( )
Ezt akkor válassza, ha teleobjektív konverziós
lencsét használ.
 Megjegyzések
Ha a [KONVERZ.LENCSE] értéke nem [KI],
akkor nem villan a beépített vaku, és a [VAKUS
MÓD] (75. oldal) lehetőséget sem lehet
beállítani.

HU
71
LOW LUX
A színek gyenge megvilágítás esetén is
erőteljesek lesznek.
 KI
Nem működik a LOW LUX funkció.
BE ( )
Működik a LOW LUX funkció.
ELSŐDLEGES BEÁL.
Kiválasztja az elsődleges fotóalanyt az
arcfelismerés és a Mosolyfelvétel funkció
számára.
A kiválasztott arcokhoz a kamera
automatikusan állítja be a fókuszt/színt/
expozíciót.
 AUTO.
Automatikusan felismeri az arcokat.
ARCFELISMERÉS
Felismeri a fotóalanyok arcát, és
automatikusan beállítja a fókuszt/színt/
expozíciót. Emellett nagy felbontású (HD)
képminőséggel készített videók esetén az arc
területére finomított képminőséget állít be.
 BE
GYERMEK
Felismeréskor a gyermekarcok az
elsődlegesek.
FELNŐTT
Felismeréskor a felnőttarcok az elsődlegesek.
Felismeri az arcokat.
KI (
)
Nem ismeri fel az arcokat.
 Megjegyzések
 A felvételi körülményektől, a fotótéma
körülményeitől, valamint a kamera beállításaitól
függően előfordulhat, hogy a készülék nem
ismer fel minden arcot.
 A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy az [ARCFELISMERÉS]
funkció nem működik tökéletesen. Ilyenkor az
[ARCFELISMERÉS]-t állítsa [KI]-re (kapcsolja
ki a funkciót).
Tippek
A jobb arcfelismerés elérése érdekében a
fotóalany (ok) ról a következő körülmények
között készítsen felvételt:
 a felvétel helye legyen elég világos
 a fotóalany (ok) ne viseljen (ek) szemüveget,
kalapot, maszkot
 a fotóalany (ok) arca forduljon a kamera felé
A felismert arcok az Arcindex arcmutatóba
kerülnek, de előfordulhat, hogy egyes arcok
kimaradnak. Az Arcindex arcmutatóba
korlátozott számban lehet arcokat felvenni.
Az Arcindex arcmutatóból történő lejátszással
kapcsolatban lapozzon a 32. oldalra.
MOSOLYFELISMER.
Akkor készül a felvétel, amikor a kamera
mosolyt érzékel (Mosolyfelvétel).
 KETTŐS FELVÉTEL (

HU
72
)
Kizárólag videó felvétele közben akkor készül
automatikusan fénykép is, amikor a kamera
mosolyt ismer fel.
MINDIG BE (
)
Ha a kamera felvételi üzemmódban
van, akkor egy mosoly felismerésekor
automatikusan fényképet készít.


Tippek
Ha úgy adja meg, melyik fotóalany legyen az
elsődleges, hogy az LCD képernyőn megérinti a
felismerő keretét, akkor a duplavonalas kerettel
bekeretezett arc lesz az elsődleges (26. oldal).


KI
A kamera nem ismeri fel a mosolyt, így nem
készülnek automatikusan fényképek.
 Megjegyzések
A felvételi körülményektől, a fotóalany
körülményeitől, valamint a kamera beállításaitól
függően előfordulhat, hogy a készülék nem
ismer fel minden mosolyt.


Ha a [KETTŐS FELVÉTEL] értéket választja,
akkor videofelvételi készenléti üzemmódban a
képernyőn megjelenik a szimbólum, és a
lesz, amikor megkezdődik a
szimbólumból
videó felvétele.
MOSOLYÉRZÉKENY.
Beállítja a mosolyfelismerés érzékenységét.
EGYÉB FELV.BEÁLL

DIGITÁLIS ZOOM
Kiválaszthatja a zoomolás maximális
mértékét. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép
minősége.
NAGY
Halvány mosolyt is felismer.
 KÖZEPES
Normál mosolyt ismer fel.
KICSI
Széles mosolyt ismer fel.
HANGFELV.BEÁLL.
A zoomolási tartomány akkor jelenik meg,
amikor kiválasztja a [160×] elemet.
 KI
Legfeljebb 17-szeresre lehet zoomolni.
160×
 BEÉP.ZOOM-MIKR. (Beépített
zoomoló mikrofon)
A zoomolással összhangban változó
életszerű hang kerül rá a videofelvételre.
Digitálisan legfeljebb 160-szorosra lehet
zoomolni.
A mikrofon nem a zoomolást követve rögzíti
a hangot.
 Megjegyzések
Ha a [ STEADYSHOT] nem [ERŐS]
értékre lett beállítva, akkor a 12-szeres zoomot
optikailag végzi el a kamera.
BE ( )
 AUT.ELLENF.KOMP
 KI
 MIKR.JELSZ. (Mikrofon jelszintje)
A hang rögzítéséhez beállíthatja a mikrofon
jelszintjét.
 NORMÁL
Különféle környezeti hangokat rögzít,
ugyanazon a hangerőn.
GYENGE ( )
A környezet hangjait valósághűen rögzíti.
Válassza a [GYENGE] beállítást, ha izgalmas,
erőteljes hangot kíván rögzíteni például
koncerten, stb. (Ez a beállítás nem alkalmas a
beszélgetések felvételére.)
A videokamera testre szabása
A mikrofon a zoomolást követve rögzíti a
hangot.

A kamera automatikusan állítja be
az ellenfényben álló fotóalanyokra az
expozíciót.
 BE
A kamera ellenfényben álló fotóalanyok
esetében automatikusan állítja be az
expozíciót.
KI
A kamera ellenfényben álló fotóalanyok
esetében nem állítja be az expozíciót.
HU
73
FÉNYKÉPBEÁLL.
(Fényképkészítés beállításai)

X.V.COLOR
A színek szélesebb skáláját rögzítheti. Így
élethűbbek lesznek a virágok pompázatos
színei és a tenger türkizkékje. Hívja
segítségül a televíziókészülék használati
útmutatóját.
 KI
A felvétel a szokásos színtartományban
készül.
BE (
)
A felvétel az x.v.Color színtartományban
készül.
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
ÖNKIOLDÓ
A PHOTO gomb megnyomásával indítsa el
a visszaszámlálást. Kb. 10 másodperc múlva
egy fényképet készít a kamera.
 KI
Kikapcsolja az önkioldót.
BE ( )
 Megjegyzések
 Ha a felvett tartalmat egy x.v.Color-kompatibilis
tv-készüléken szeretné lejátszani, az
[ X.V.COLOR] elemet állítsa [BE] értékre.
 Ha az olyan videókat, amelyek felvételekor
ez a funkció [BE] értéken volt, egy nem
x.v.Color rendszerű televízión játssza le, akkor
előfordulhat, hogy a kép nem lesz színhű.
 A[
X.V.COLOR] nem állítható [BE] értékre a
következő esetekben:
 normál felbontású (STD képminőségű)
videók felvételekor
 videó felvétele közben

SZÉLESVÁSZNÚ
Normál felbontású (STD képminőségű)
videók felvételkor a szélesség-magasság
arány a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően állítható be. Olvassa el a
televíziókészülék használati útmutatóját is.
Megkezdi az önkioldós felvételkészítést. Ha
mégsem kíván felvételt készíteni, érintse meg
az [ALAP] gombot.
KÉPMÉRET
Kiválasztható a készítendő fényképek
mérete.
 7,1M (
5,3M (
1,9M (
HU
74
)
Több, viszonylag éles (1 600 × 1 200-as
felbontású) fénykép készül.
)
VGA (0,3M) (
Úgy rögzíti a videókat, hogy azok a 4:3-as
televízió teljes képernyőjét kitöltsék.
 Megjegyzések
A [TV TÍPUSA]-t a lejátszás céljából
csatlakoztatott televíziónak megfelelően állítsa
be (81. oldal).
)
Éles, 16:9 (széles) képarányú (3 072 × 1 728)
fénykép készül.
Úgy rögzíti a videókat, hogy azok a 16:9-es
(széles képernyős) televízió teljes képernyőjét
kitöltsék.

)
Éles (3 072 × 2 304-as felbontású) fénykép
készül.
 16:9 SZÉLES
4:3 (
Tippek
Ez a művelet a vezeték nélküli távirányító
PHOTO gombjának segítségével is
végrehajtható (115. oldal).


)
Lehetővé teszi a maximális számú (640 × 480as felbontású) fénykép készítését.
 Megjegyzések
A kiválasztott képméret addig marad
(Fénykép) kijelző.
érvényben, amíg világít a


A rögzíthető fényképek számával kapcsolatban
lásd a 98. oldalt.
STEADYSHOT
Ellensúlyozható a kamera bemozdulása.
Ha (külön megvásárolható) állványt
használ, a természetes kép érdekében a
[ STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]
( ) értékre.
 BE
Működik a SteadyShot funkció.
KI (
)
Nem működik a SteadyShot funkció.
VAKUS MÓD
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha
fényképfelvételnél a beépített vakut
használja, vagy a kamerához egy hozzáillő
(külön megvásárolható) külső vakut illeszt.
 AUTO
BE ( )
A környezeti fényviszonyoktól függetlenül a
vaku mindig működik.
KI ( )
Vaku használata nélkül készül a felvétel.
 Megjegyzések
Ha a beépített vakut használja, hozzávetőleg
0,3–1,5 m távolságról készítsen felvételt.
 Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hatása romlik, ha a lámpa poros vagy a
hőtől elszíneződött.
 Miközben a vaku töltődik, a /CHG
(vaku/töltés) kijelző (12. oldal) villog; a töltés
befejeztekor pedig folyamatosan világít.
 Ha világos helyen, például egy ellenfényben álló
fotóalanyról készít felvételt vakuval, nem biztos,
hogy a vaku hatásos lesz.


Ha a [KONVERZ.LENCSE] (71. oldal) értéke
nem [KI], akkor nem villan a beépített vaku,
és a [VAKUS MÓD] lehetőséget sem lehet
beállítani.
A vaku videofelvételi üzemmódban sem villan.
VAKUFÉNY
Ezt a funkciót akkor használhatja fényképek
felvételénél, ha a beépített vakut használja,
vagy a kamerához egy hozzáillő (külön
megvásárolható) külső vakut illeszt.
ERŐSEBB (
)
Erősebbre állítja a vaku fényét.
 NORMÁL ( )
GYENGÉBB (
)
Gyengébbre állítja a vaku fényét.
PIROS SZEM (A piros szem
kiküszöbölése)
Ezt a funkciót akkor használhatja fényképek
felvételénél, ha a beépített vakut használja,
vagy a kamerához egy hozzáillő (külön
megvásárolható) külső vakut illeszt.
Ha a [PIROS SZEM] értékéül a [BE]-t
választja, majd a [VAKUS MÓD]-ot
[AUTO]-ra vagy [BE]-re állítja, megjelenik
szimbólum. Ha a felvételkészítéshez
a
tartozó villanás előtt villan a vaku,
elkerülhető a piros szem.
A videokamera testre szabása
Ha nem elegendő a környezeti megvilágítás, a
vaku automatikusan működésbe lép.

 KI
Nem küszöböli ki a piros szemet.
BE (
)
Kiküszöböli a piros szemet.
HU
75
LEJÁTSZÁS
(Lejátszási beállítások)
 Megjegyzések
 Az eltérő egyéni reakciók és más körülmények
következtében előfordulhat, hogy a piros szemet
kiküszöbölő funkció nem a kívánt eredményt
adja.
 Ha a [MOSOLYFELISMER.] funkcióval
automatikusan készít felvételt, nem működik a
piros szemet kiküszöbölő funkció.
FÁJLSZÁM (Fájlok számozása)
Kiválasztható a fényképfájlok számozásának
módja.
 FOLYTATVA
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61. oldal).
VISUAL INDEX
Lásd a 28. oldalon.
KÉPEK MEGTEKINT.
 DÁTUM INDEX
Lásd a 31. oldalon.

TÉRKÉP (HDR-CX350VE/XR350VE)
A fényképekhez növekvő fájlszámokat rendel.
A fájlszám mindig növekszik, amikor elkészül
egy fénykép.
A fájlszám még akkor is folyamatosan
növekszik, ha másikra cseréli a
memóriakártyát.
Lásd a 47. oldalon.
ELÖLRŐL
Lásd a 32. oldalon.
A fájlokhoz növekvő számokat rendel, a
felvételi adathordozón található legnagyobb
számú fájl számától kezdve.
Ha másikra cseréli a memóriakártyát, a
fájlszámozás minden memóriakártyára külön
történik.

FILMTEKERCS
Lásd a 31. oldalon.

ARC
LEJÁTSZÁSI LISTA
Lásd a 45. oldalon.
MEGJELÖLÉS
Lásd a 32. oldalon.
JELENET
Lásd a 34. oldalon.
LEJÁTSZÁSI BEÁLL.

/
BEÁLL.
Lásd a 25. oldalon.
 ADATKÓD
HU
76
Lejátszáskor a kamera megjeleníti a felvétel
készítésekor automatikusan rögzített
adatokat (dátum/időpont, a kameraadatok,
koordináták).
 KI
Adatkód nem jelenik meg.
DÁTUM/IDŐ
A dátum és az időpont jelenik meg.
KAMERAADATOK
A kamera beállításai jelennek meg.
 Rekesznyílás
 Expozíció
 Vaku
KOORDINÁTÁK (HDR-CX350VE/
XR350VE)
Lásd a 50. oldalon.
KOORDINÁTÁK*

A koordináták jelennek meg.

* HDR-CX350VE/XR350VE

DÁTUM/IDŐ

Tippek
Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja, az
adatkód megjelenik a televízió képernyőjén.
A vezeték nélküli távirányító DATA CODE
gombjának egyes megnyomásaira a kijelzések a
következőképp változnak: [DÁTUM/IDŐ] 
[KAMERAADATOK]  [KOORDINÁTÁK]
(HDR-CX350VE/XR350VE)  [KI] (nincs
jelzés).
A felvételi adathordozó állapotától függően
vonalak [--:--:--] is megjelenhetnek.
 Dátum
 Idő
KAMERAADATOK
Videó
A videokamera testre szabása
Fénykép
 SteadyShot kikapcsolva
 Fényerő
 Fehéregyensúly
 Jelerősítés
 Zársebesség
HU
77
SZER
EGYÉB
(Szerkesztési beállítások)
(Egyéb beállítások)
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61. oldal).
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
TÖRLÉS
Lásd a 39. oldalon.
JELENETKIVÉTEL
Lásd a 34. oldalon.
VÉDELEM
Lásd a 40. oldalon.
SZÉTOSZTÁS
Lásd a 41. oldalon.
FOTÓRÖGZÍTÉS
Lásd a 42. oldalon.
VIDEÓMÁSOLÁS
Lásd a 43. oldalon.
FOTÓMÁSOLÁS
ÖN ITT VAN (HDR-CX350VE/
XR350VE)
Lásd a 47. oldalon.
USB CSATL.
Lásd a 58. oldalon.
TV-CSATL.SEGÉDL.
Lásd a 36. oldalon.
ZENE ESZKÖZ (HDR-CX300E/
CX350E/CX350VE/CX370E/
XR350E/XR350VE)
Lásd a 34. oldalon.
AKKUADATOK
Megnézhető az akkumulátor hozzávetőleges
energiaszintje.
Lásd a 44. oldalon.
LEJÁT.LIST.SZERK.
Lásd a 45. oldalon.
Az akkumulátor energiaszintjét
megjelenítő képernyő becsukása
Érintse meg a
HU
78
gombot.
ADATHORD.KEZEL.
(A felvételi adathordozóra
vonatkozó beállítások)
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61. oldal).
HORDOZÓ BEÁLL.
Lásd a 17. oldalon.
HORDOZÓ ADATAI
Megjeleníthető, hogy mennyi felvétel
készíthető még a felvételi adathordozóra az
egyes képminőségek esetén, valamint hogy
mekkora a felvételi adathordozó foglalt és
üres része.
Az adatok eltüntetése a képernyőről
Érintse meg a
gombot.
 Megjegyzések
Mivel az adathordozó tartalmaz egy fájlkezelő
területet is, a foglalt terület még a [HORDOZÓ
FORMÁZ] művelet végrehajtása után sem lesz
0% (79. oldal).


A belső felvételi adathordozón
letörölt adatok visszaállításának
megakadályozása
[ÜRES] művelet: értelmetlen adatokat ír
a kamera belső felvételi adathordozójára.
Így megnehezítheti azok dolgát, akik vissza
akarják állítani az eredeti adatokat. Mielőtt
megválik a kamerától vagy másnak átadja,
javasoljuk, hogy hajtsa vége az [ÜRES]
műveletet.
Miután kiválasztotta a belső felvételi
adathordozót a [HORDOZÓ FORMÁZ]
képernyőn, érintse meg az [ÜRES] gombot.
A videokamera testre szabása
Tippek
Csak a [VIDEÓHORD.BEÁLL] menüben
kiválasztott adathordozóra vonatkozó adatok
jelennek meg (17. oldal). Szükség esetén váltson
másik adathordozóra a menüben.

 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse (14. oldal).
 Elvesztésük elkerülése érdekében a fontos
képeket mentse el a felvételi adathordozó
formázása előtt.
 A védett videók és fényképek is törlődnek.
 Amíg a [Folyamatban…] látható a képernyőn,
ne zárja vissza az LCD-képernyőt, ne nyúljon
a gombokhoz, ne csatlakoztassa le a hálózati
tápegységet, és ne vegye ki a memóriakártyát
a kamerából (a formázás közben a hozzáférésjelző lámpa világít vagy villog).

HORDOZÓ FORMÁZ
A formázással letörölheti az összes videót és
fényképet, hogy így visszanyerje a felvételek
számára a helyet.
Válassza ki a formázni kívánt felvételi
adathordozót, és érintse meg a [IGEN] 
elemet.
[IGEN] 
 Megjegyzések
Dugja be a hálózati tápegységet a
csatlakozóaljzatba. Az [ÜRES] művelet csak
akkor hajtható végre, ha a hálózati tápegység a
fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik.
 Elvesztésük elkerülése érdekében a [ÜRES]
művelet végrehajtása előtt a fontos képeket
mentse el a számítógépre vagy más eszközre.
 Húzzon ki minden kábelt, kivéve a hálózati
tápegység kábelét. A művelet közben ne húzza
ki a hálózati tápegységet.

HU
79
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK



Adattörlés végrehajtása alatt a kamerát óvja a
rázkódástól és az ütésektől.
Az adattörlés végrehajtásának időigénye;
 HDR-CX300E/CX305E: kb. 2 perc
 HDR-CX350E/CX350VE: kb. 3 perc
 HDR-CX370E: kb. 6 perc
 HDR-XR350E/XR350VE: kb. 80 perc
Ha leállítja az [ÜRES] műveletet, amíg a
[Folyamatban…] látható, ne felejtse el befejezni
a műveletet a [HORDOZÓ FORMÁZ] vagy az
[ÜRES] végrehajtásával a kamera következő
használatakor.
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
Lásd a 90, 94. oldalon.
(Egyéb beállításokra
vonatkozó elemek)
A művelettel kapcsolatban lásd: „A menük
használata” (61. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
HANG/KÉP-BEÁLL.
 HANGERŐ
A
/
megérintésével beállítható a
lejátszott hang hangereje.
 HANGJELZÉS
 BE
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor az érintőképernyőt
használja.
KI
Kikapcsolja a dallamot.
 LCD-FÉNYERŐ
A
/
megérintésével beállítható az
LCD képernyő fényerőssége.
Tippek
Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.


 LCD-HÁTTÉR (az LCD
háttérvilágításának fényereje)
Megválasztható az LCD képernyő
háttérvilágításának erőssége.
 NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
 Megjegyzések
Amikor a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózatról üzemelteti, akkor
automatikusan a [FÉNYERŐ] beállítás
érvényesül.

HU
80


Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit gyorsabban
lemerül.
Ha az LCD táblát úgy nyitja ki 180 fokra,
hogy a képernyő kifelé néz, és az LCD táblát
visszahajtja a kamerához, ez a beállítás
automatikusan a [NORMÁL] értéket veszi fel.
Tippek
Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.


 LCD SZÍNE
KIMENETI BEÁLL.
 TV TÍPUSA
A csatlakoztatott televíziótól függően
előfordulhat, hogy a jelet a videók és
fényképek lejátszása előtt át kell alakítani.
A felvett videók és fényképek úgy jelennek
meg a képernyőn, amint azt a következő
ábrák mutatják.
 16:9
Akkor válassza, ha a videókat 16:9-es (széles
képernyős) televízión kívánja megnézni. A
felvett videók és fényképek úgy jelennek meg
a képernyőn, amint az alább látható.
A
/
megérintésével beállítható az
LCD képernyő színe.
Tippek
Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.


16:9 (szélesvásznú)
4:3 üzemmódban
üzemmódban felvett felvett videó, fénykép
videó, fénykép
 MEGJELEN.BEÁLL.
Beállítható, hogy az LCD képernyőn
mennyi ideig legyenek láthatók az ikonok,
kijelzések.
4:3
 AUTOMATIKUS 1
AUTOMATIKUS 2
Kb. 3 másodpercig láthatók. Az LCD
képernyőn nem jelennek meg a felvevő &
zoomoló gombok.
A videokamera testre szabása
Akkor válassza, ha a videókat és fényképeket
4:3-as, közönséges televízión kívánja
megnézni. A felvett videók és fényképek úgy
jelennek meg a képernyőn, amint az alább
látható.
Kb. 3 másodpercig láthatók. Az LCD
képernyőn megjelennek a felvevő & zoomoló
gombok.
16:9 (szélesvásznú)
4:3 üzemmódban
üzemmódban felvett felvett videó, fénykép
videó, fénykép
BE
Mindig láthatók. Az LCD képernyőn nem
jelennek meg a felvevő & zoomoló gombok.
Tippek
Az ikonok, kijelzések a következő esetekben
jelennek meg.
 A kamera bekapcsolásakor.
 Az LCD képernyő megérintésekor (az LCD-n
lévő felvevő & zoomoló gombok kivételével).
 Amikor a kamera üzemmódját videofelvételre,
fényképfelvételre vagy lejátszásra állítja.


 Megjegyzések
A nagy felbontású (HD) képminőséggel felvett
videók szélesség-magasság aránya 16:9.

HU
81
 KOMPONENS
A [KOMPONENS]-t akkor válassza, ha
a kamerát a televízióhoz a komponens
bemeneten át csatlakoztatja.
576i
Akkor válassza, ha a kamerát a televízióhoz
a komponens bemeneten át csatlakoztatja.
 1080i/576i
Akkor válassza, ha a kamerát olyan,
komponens bemenettel rendelkező
televízióhoz csatlakoztatja, amely meg tudja
jeleníteni az 1080i-jeleket.
 HDMI FELBONTÁSA
Ezzel a kimeneti képfelbontás állítható
be, ha a kamerát a televízióhoz (külön
megvásárolható) HDMI kábellel
csatlakoztatja.
HD TARTALOM
A nagy felbontású (HD képminőségű) felvételek
kimeneti képfelbontása állítható be.
 AUTO.
Szokásos beállítás (a kimenő jelet
automatikusan a televíziókészüléknek
megfelelően állítja be).
1080p
1080p-jelet bocsát ki.
1080i
1080i-jelet bocsát ki.
720p
720p-jelet bocsát ki.
576p
576p-jelet bocsát ki.
STD TARTALOM
A normál felbontású (STD képminőségű)
felvételek kimeneti képfelbontása állítható be.
 AUTO.
Szokásos beállítás (a kimenő jelet
automatikusan a televíziókészüléknek
megfelelően állítja be).
576p
576p-jelet bocsát ki.
576i
576i-jelet bocsát ki.
 MEGJEL.HELYE (Megjelenítés helye)
Beállítható, hol jelenjenek meg a
képernyőre kiírandó adatok.
 LCD TÁBLA
Az LCD képernyőn megjeleníti a különböző
adatokat (például az időkódot).
VID-KI/TÁBLA
Az LCD képernyőn és a televízió
képernyőjén megjeleníti a különböző
adatokat (például az időkódot).
ÓRA/
NYELV ÁL.
 ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd a 15. oldalon.
 ZÓNABEÁLL.
Az időeltolódást az óra leállítása nélkül
is beállíthatja. Ha a kamerát másik
időzónában használja, állítsa be, melyik
zónában van. Olvassa el az időeltolódásról
szóló fejezetet a 101. oldalon.
 AUT.IDŐBEÁLL. (Automatikus
időbeállítás) (HDR-CX350VE/XR350VE)
Lásd a 51. oldalon.
HU
82
 AUT.ZÓNABEÁLL. (Automatikus
zónabeállítás) (HDR-CX350VE/XR350VE)
Lásd a 51. oldalon.
 NYÁRI IDŐ
Ezt a beállítást az óra leállítása nélkül is
módosíthatja. Ha [BE]-re állítja, 1 órával
előbbre áll az órája.
 BEKAPCS.LCD-VEL
Beállíthatja a kamerát úgy is, hogy az LCD
képernyő kinyitása és becsukása esetén
bekapcsoljon, illetve kikapcsoljon.
 BE
A kamera be- és kikapcsol az LCD képernyő
kinyitása, illetve becsukása esetén.
KI
 KI
A kamera az LCD képernyő kinyitása, illetve
becsukása esetén nem kapcsol be vagy ki.
Nem állítja be a nyári időt.
BE
Beállítja a nyári időt.

NYELV BEÁLL.
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az üzenetek.
Tippek
Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített angol
[ENG[SIMP]] nyelvet.


ÁRAMELLÁT.BEÁL.
EGYÉB BEÁLL.
 DEMÓ MÓD
Ha a kamera fali csatlakozóaljzathoz
csatlakozik, akkor hozzávetőleg 10
perccel azután, hogy a MODE gomb
megnyomásával felkapcsolta a (Videó)
jelzőfényt, elindul egy bemutatóvideó
lejátszása.
 BE
Elindul a bemutató.
Beállítható, hogy a kamera automatikusan
kikapcsoljon, ha kb. több mint 5 percig nem
használja.
 5 perc
A kamera automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki automatikusan.
 Megjegyzések
Amikor a kamerát rákapcsolja az elektromos
hálózatra, az [AUTO.KIKAPCS] értéke
automatikusan [SOHA] lesz.

A videokamera testre szabása
 AUTO.KIKAPCS (Automatikus
kikapcsolás)
KI
Nem indul el a bemutató.
 Megjegyzések
A bemutatóvideó a gyári beállítás szerint
a VISUAL INDEX képernyőn található. A
bemutatóvideó a törlése után nem állítható
vissza (HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/
XR350E/XR350VE).
 Egy felvett videó bemutatóvideóvá válik, ha
teljesíti az összes alábbi feltételt.
 A videó védett
 Ez a videó jelenik meg elsőként a VISUAL
INDEX áttekintő képernyőn
 A videót a kamera a belső felvételi
adathordozóra mentette
 A videót nagy felbontású (HD)
képminőségben rögzítette

HU
83
Tippek
Ha ezt az elemet [BE]-re állítja és megérinti az
gombot, akkor megkezdődik a bemutató
lejátszása.
A bemutató az alábbi esetekben abbamarad:
 Ha megnyomja a START/STOP vagy a
PHOTO gombot
 Ha a bemutató során megérinti a képernyőt
(a bemutató kb. 10 perc múlva újra elindul)
(Fénykép) jelzőfényt
 Ha felkapcsolja a
(KÉPEK
 Ha megnyomja a
MEGTEKINTÉSE) gombot



 HDMI-VEZÉRLÉS (Vezérlés HDMI
kábelen át)
Ha a kamerát (külön megvásárolható)
HDMI kábellel csatlakoztatja egy „BRAVIA”
Sync rendszerű televíziókészülékhez, akkor
a kamerán lévő videók lejátszását a televízió
távirányítójával a televíziókészüléken
keresztül is vezérli (38. oldal).
 BE
A kamera a televízió távirányítójával
vezérelhető.
 KALIBRÁLÁS
KI
Lásd a 108. oldalon.
 LEESÉSÉRZÉK. (HDR-XR350E/
XR350VE)
A kamera észleli az esést, és megvédi a
belső merevlemezt.
 BE
Bekapcsolja a leesésérzékelőt. Ha a rendszer
azt érzékeli, hogy a kamera esésben van,
akkor a belső merevlemez védelme érdekében
előfordulhat, hogy nem tud képeket a
megfelelő módon rögzíteni vagy lejátszani.
Esés észlelése esetén megjelenik a
szimbólum.
KI (
)
Kikapcsolja a leesésérzékelőt.
 Megjegyzések
A kamera használata esetén állítsa a
leesésérzékelőt [BE] értékre. Ellenkező esetben
a kamera leejtésekor megsérülhet a belső
merevlemez.
 A súlytalanság állapotában a leesésérzékelő
bekapcsol. Hullámvasúton vagy ejtőernyőzés,
stb. közben a leesésérzékelő kikapcsolásához
a [LEESÉSÉRZÉK.] gombot állítsa be [KI]
értékre.
A kamera nem vezérelhető a televízió
távirányítójával.
 FELV.LÁMPA (Felvételjelző fény)
Beállíthatja, hogy a kamera elején lévő
felvételjelző fény ne kapcsoljon be.
 BE
Felkapcsolódik a kamera felvételjelző fénye.
KI
Nem kapcsolódik fel a kamera felvételjelző
fénye.
 TÁVIRÁNYÍTÓ (Távirányító)
 BE
Akkor válassza, ha a mellékelt vezeték nélküli
távirányítót használja (115. oldal).
KI

HU
84
Akkor válassza, ha nem használja a mellékelt
vezeték nélküli távirányítót.
Tippek
Válassza a [KI] értéket, nehogy a kamera
egy másik távirányító által küldött parancsot
észlelhessen.


További információk
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
problémát észlel, kövesse az alábbi
lépéseket.
 Ellenőrizze a listát (85-95. oldal), és
ellenőrizze a kamerát.







 Húzza ki a hálózati áramforrás
csatlakozóját, majd kb. 1 perc múlva
csatlakoztassa újra és kapcsolja be a
kamerát.





 Egy hegyes tárgy segítségével
nyomja meg a RESET (114. oldal)
süllyesztett mikrokapcsolót, és
kapcsolja be a kamerát.
Ha megnyomja a RESET gombot,
akkor valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag beállított
értékre áll.
Általános műveletek/vezeték
nélküli távirányító
A kamera nem kapcsol be.


 Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyi
hivatalos Sony márkaszervizhez.


A hiba jellegétől függően előfordulhat, hogy a
kamera aktuális belső felvételi adathordozóját
formázni kell vagy ki kell cserélni. Ekkor a
belső felvételi adathordozón tárolt összes
adat törlődik. Ne feledje a belső felvételi
adathordozóról más adathordozóra menteni
az adatokat, mielőtt a kamerát javításra küldi.
A belső felvételi adathordozóról elveszett
adatokért nem jár kártérítés.
A javítás folyamán csak a lehető legkevesebb
adatot nézzük meg a belső felvételi
adathordozón. A Sony márkakereskedő
azonban sem másolni, sem megőrizni nem fogja
az Ön adatait.
Általános műveletek/vezeték nélküli távirányító
......................................................................85. oldal
Tegyen fel a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (12. oldal).
A hálózati tápegység dugóját kihúzták
a fali csatlakozóaljzatból. Dugja be a
csatlakozóaljzatba (12. oldal).
A kamera nem működik, pedig be van
kapcsolva.


További információk

Akkumulátor/áramforrás ........................86. oldal
LCD képernyő............................................87. oldal
Memóriakártya...........................................87. oldal
Felvétel.........................................................87. oldal
Lejátszás......................................................89. oldal
A memóriakártyán tárolt képek lejátszása más
eszközökön..................................................90. oldal
Videók/fényképek szerkesztése a kamerán
......................................................................90. oldal
Lejátszás televízión....................................90. oldal
Másolás/csatlakoztatás más készülékhez
......................................................................91. oldal
GPS (HDR-CX350VE/XR350VE)...........91. oldal
Csatlakoztatás számítógéphez..................91. oldal
Példák együttesen nem használható funkciókra
......................................................................91. oldal
Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból,
illetve vegye le, majd körülbelül 1 perc múlva
csatlakoztassa újra az akkumulátort. Ha a
funkciók még mindig nem működnek, egy
hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET
süllyesztett mikrokapcsolót (114. oldal).
(Ha megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a dátum és az idő
is, a gyárilag beállított értékre áll.)
HU
85


A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Hagyja a kamerát bekapcsolva. Kapcsolja ki és
vigye egy meleg helyre a kamerát. Hagyja állni
egy ideig a kamerát, majd kapcsolja be.
A menübeállítások maguktól megváltoztak.


Az LCD képernyő bezárása után 12 órával
az alábbi menüelemek automatikusan
visszatérnek az alapértelmezett beállításhoz.
 [JELENET]
 [FEHÉREGYENS.]
 [FÉNYM./FIX FÓK.]
 [FÉNYMÉRŐ]
 [FIX FÓKUSZ]
 [EXPOZÍCIÓ]
 [FÓKUSZ]
 [LOW LUX]
 [BEÉP.ZOOM-MIKR.]
 [MIKR.JELSZ.]
 [AUT.ELLENF.KOMP]
 [LEESÉSÉRZÉK.] (HDR-XR350E/XR350VE)
Amikor a videofelvételi, a fényképfelvételi és
a lejátszási üzemmód között vált, a következő
menüelemek újra alapértelmezett beállítást
vesznek fel.
[
ÚSZTATÁS]
 [KÖZELKÉP]
[
ÖNKIOLDÓ]
A kamera felmelegszik.

Működés közben a kamera felmelegedhet. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem működik a mellékelt vezeték nélküli
távirányító.



HU
86
Állítsa a [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét [BE]-ra
(84. oldal).
Tegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a
helyes (jelzett) +/– polaritásra (116. oldal).
Távolítson el minden akadályt a kamera
infravörös érzékelője és a vezeték nélküli
távirányító közül.

Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy, hogy ne
érje erős fény, például közvetlen napsugárzás
vagy mennyezeti világítás. Ha az érzékelőt erős
fény éri, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli
távirányító nem működik megfelelően.
Amikor a mellékelt vezeték nélküli
távirányítót használja, helytelenül
működik egy másik DVD-készülék.

Kapcsolja a DVD-készülék távirányítását
DVD 2-től eltérő üzemmódba, vagy takarja le
fekete papírlappal a DVD-készülék infravörös
érzékelőjét.
Akkumulátor/áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.



Használja a hálózati tápegységet.
A kamera automatikusan kikapcsol, ha
körülbelül 5 percig (ez a gyári beállítás) nem
használja (AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] beállítását (83. oldal), vagy
ismét kapcsolja be a kamerát.
Töltse fel az akkumulátort (12. oldal).
A /CHG (vaku/töltés) kijelző az
akkumulátor töltésekor nem világít.




Csukja be az LCD képernyőt (12. oldal).
Az akkumulátor nem jól van felhelyezve a
kamerára. Igazítsa meg (12. oldal).
Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően a fali
aljzatba.
Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(12. oldal).
A /CHG (vaku/töltés) kijelző az
akkumulátor töltése közben villog.


Ha az akkumulátor túl forró vagy túl hideg,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet feltölteni
(105. oldal).
Az akkumulátor nem jól van felhelyezve
a kamerára. Igazítsa meg (12. oldal). Ha
ez nem oldja meg a problémát, húzza ki a
hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból,
és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
Az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés nem pontosan mutatja a
hátralévő időt.



A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl
alacsony. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve. Ismét
töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a
probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (107. oldal).
A használati körülményektől függően
előfordulhat, hogy a kijelzőn látható idő
nem egyezik meg azzal az idővel, amennyit a
készülék az akkumulátorral annak feltöltése
nélkül még ténylegesen működni képes.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.


A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl
alacsony. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve. Ismét
töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a
probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (107. oldal).
LCD képernyő
Egyes menüelemek szürkék.

Az érintőképernyőn nem jelennek meg a
gombok.


Finoman érintse meg az LCD képernyőt.
Nyomja meg a vezeték nélküli távirányító
DISPLAY gombját (115. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő gombok
nem megfelelően működnek, illetve
egyáltalán nem működnek.

Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS]) (108. oldal).

Állítsa a [MEGJELEN.BEÁLL.] értékét [BE]-ra
(81. oldal).
Memóriakártya
A memóriakártyát használó műveleteket
nem lehet végrehajtani.

Ha a számítógépen formázta a
memóriakártyát, akkor formázza újra a
kamerán is (79. oldal).
A memóriakártyán tárolt képeket nem
lehet törölni.


Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető az
áttekintő képernyőn.
Védett kép nem törölhető.
Az adatfájl neve helytelen vagy villog.


A fájl sérült.
A kamera nem tudja kezelni az adott
fájlformátumot (105. oldal).
Felvétel
Lásd a „Memóriakártya” című részt is
(87. oldal).
További információk

Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között a szürkén megjelenő menüelemek nem
használhatók.
Bizonyos funkciók nem használhatók
egyszerre (91. oldal).
Az érintőképernyőről gyorsan eltűnnek a
gombok.
A kamera a START/STOP vagy a PHOTO
gomb megnyomásának hatására nem
készít felvételt.




Megjelenik a lejátszó képernyő. A MODE
gombot megnyomva gyújtsa fel a
(Videó)
vagy a (Fénykép) kijelzőt (20. oldal).
A kamera az imént felvett képet menti
a felvételi adathordozóra. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
Megtelt a felvételi adathordozó. Törölje a
felesleges képeket (39. oldal).
A videójelenetek vagy a fényképek darabszáma
meghaladja a kamera kapacitását (96. oldal,
98). Törölje a felesleges képeket (39. oldal).
HU
87



Előfordulhat, hogy ha be van kapcsolva a
[LEESÉSÉRZÉK.] (84. oldal), akkor nem lehet
képeket rögzíteni (HDR-XR350E/XR350VE).
A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Kapcsolja ki és vigye egy meleg helyre a
kamerát. Hagyja állni egy ideig a kamerát,
majd kapcsolja be.
Nem lehet fényképet rögzíteni.


A fényképfelvevő és a következő funkciók
egyszerre nem használhatók:
[
ÚSZTATÁS]
 [GOLF-FELVÉTEL]
 [F.LASS.FELV.]
Ha a [ FELV.MÓD] gomb [HD FX] értéken
van beállítva, akkor nem lehet videók felvétele
közben fényképeket rögzíteni.
[TENGERPART] vagy [HÓ] a
[JELENET]-ben
A videó tényleges felvételi ideje rövidebb
a felvételi adathordozó várható felvételi
kapacitásánál.

A kamera működése leáll.



A működésjelző a felvétel leállítása után is
világít vagy villog.

A kamera az imént felvett jelenetet menti a
memóriakártyára.
Másképp néz ki a képterület.



HU
88
A beépített vakuval nem készíthet felvételt a
következő helyzetekben:
a
(videó) kijelző világít
 a [KONVERZ.LENCSE] értéke nem [KI]
A beépített vaku akkor sem működik a
következő beállításokkal, ha az automatikus
vakut vagy a
funkciót (a piros szem
automatikus kiküszöbölését) választja:
 [FÉNYM./FIX FÓK.]
 [FÉNYMÉRŐ]
 [KÉZI] a [EXPOZÍCIÓ]-ben
 [ÉJSZAKAI], [NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP], [REFLEKTOR],
A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Kapcsolja ki és vigye egy meleg helyre a
kamerát. Hagyja állni egy ideig a kamerát,
majd kapcsolja be.
Ha a kamera továbbra is rázkódik, a felvétel
leáll.
Időeltérés van a START/STOP gomb
megnyomása és a felvétel tényleges
elindulása/leállása között.

A kamera állapotától függően úgy tűnhet,
hogy másképp néz ki a képterület. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Nem működik a vaku.
A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy lerövidül a felvételi idő
(például gyorsan mozgó tárgy stb. felvételekor)
(96. oldal).
A kamerán előfordulhat egy kis időeltérés
a START/STOP gomb megnyomása és a
videofelvétel tényleges elindulása/leállása
között. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet megváltoztatni a videó
szélesség-magasság arányát (16:9
(szélesvásznú)/4:3).

A nagy felbontású (HD) képminőséggel
felvett videók szélesség-magasság aránya 16:9
(szélesvásznú).
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.


Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]-ra
(69. oldal).
A felvételi körülmények nem megfelelőek a
fókusz automatikus beállításához. Állítsa be
kézzel a fókuszt (69. oldal).
Nem működik a SteadyShot képstabilizáló
funkció.


Állítsa a [ STEADYSHOT] értékét [ERŐS]ra vagy [SZOKÁSOS]-ra, a [ STEADYSHOT]
értékét pedig [BE]-re (71. oldal, 75).
Még ha a [ STEADYSHOT] értéke [ERŐS]
vagy [SZOKÁSOS] és a [ STEADYSHOT]
értéke [BE], akkor is előfordulhat, hogy a
kamera nem képes kompenzálni az erős
rázkódást.
Felvételi mód váltásakor megváltozik a
nagyítás.

A hang nem megfelelően lett felvéve.


A képernyőn gyorsan áthaladó tárgyak
szálkásak.

Ez a fókuszsík jelenség. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Abból következően, ahogyan
a képalkotó eszköz (a CMOS érzékelő) a
képjeleket beolvassa, a felvételi körülményektől
függően előfordulhat, hogy az objektív előtt
gyorsan elhaladó tárgyak szálkásnak tűnnek.
A képen vízszintes csíkok jelennek meg.

Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőzvagy higanygőz-lámpa alatt készít felvételt. A
jelenség nem utal meghibásodásra.


Lejátszás
Nem lehet képeket lejátszani.



Az [LCD-HÁTTÉR] értéke nem állítható be,
ha:
 ha az LCD táblát visszahajtotta a kamerához
úgy, hogy az LCD képernyő kifelé néz.
 ha a kamerát a hálózati tápegység látja el
árammal.
Válassza ki annak a felvételi adathordozónak
a típusát, amelyiket szeretné lejátszani
(17. oldal).
Válassza ki a lejátszani kívánt videó
képminőségét (25. oldal).
Előfordulhat, hogy nem lehet más készüléken
készített felvételt lejátszani ezzel a kamerával.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet fényképeket lejátszani.

Állítsa a [ STEADYSHOT] lehetőséget az
[ERŐS] értéktől bármilyen más, eltérő értékre
(71. oldal).
Nem lehet beállítani az [LCD-HÁTTÉR]
értékét.
Előfordulhat, hogy a hangot nem megfelelően
rögzíti a kamera, ha a videó felvétele közben
kihúzza a külső mikrofont.
Csatlakoztassa a mikrofont újra ugyanúgy,
mint ahogyan a videofelvétel megkezdésekor
tette.
A kamera nem tud lejátszani számítógéppel
átnevezett mappákat és fájlokat, továbbá
számítógéppel feldolgozott fényképeket.
(Ilyenkor az illető fájl neve villog.) A jelenség
nem utal meghibásodásra.
További információk
Tv-képernyőről vagy számítógépmonitorról készített felvételen fekete
sávok jelennek meg.
Fényképfelvételi üzemmódban nem
használható a digitális zoom.
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő egyik
képén a
jel látható.


Ez más készülékkel felvett, számítógéppel
szerkesztett stb. képeken jelenhet meg.
Eltávolította a hálózati tápegységet vagy
az akkumulátort, miközben a felvételi
adathordozó ikonja a képernyő jobb
felső sarkában villogott, vagy mielőtt a
felvételkészítést követően a működésjelző
lámpa kialudt volna. Ilyenkor megsérülhetnek
a képadatok, és megjelenhet a
szimbólum.
HU
89
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő egyik
képén a
jel látható.

Lehet, hogy megsérült a képkezelő fájl. A
következők megérintésével ellenőrizze a képkezelő
(MENU)  [A többi megjel.] 
fájlt:
[ADATHORD.
[KÉPKEZ.FÁJL JAV.] (a
KEZEL.] kategóriában)  a felvételi adathordozó.
Ha ennek hatására sem tűnik el, törölje ki a
jellel megjelölt képet (39. oldal).
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak
nagyon halk hang hallható.




Növelje a hangerőt (30. oldal).
Halk a hang, amikor az LCD képernyő
kifordítva vissza van hajtva a kamerához.
Nyissa ki az LCD képernyőt.
Ha felvételkor a [MIKR.JELSZ.] (73. oldal)
értékét [GYENGE]-re állította, előfordulhat,
hogy a hang alig lesz hallható.
A [F.LASS.FELV.] vagy a [GOLF-FELVÉTEL]
funkciókkal történő felvétel esetén nem lehet
hangot rögzíteni.
Nem lehet lejátszani a bemutatóvideót.
(HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/
XR350VE)


Felvételi adathordozóként válassza a belső
felvételi adathordozót, és válassza a nagy
felbontású képminőséget (HD).
A bemutatóvideó törlődött.
Ekkor a készülék automatikusan lejátszik
egy videót.

Ha a felvett videó megfelel a kamera bizonyos
követelményeinek, a kamera azt játssza le
bemutatóvideóként (83. oldal). A jelenség nem
utal meghibásodásra.
A memóriakártyán tárolt képek
lejátszása más eszközökön
A képek nem játszhatók le, vagy a
rendszer nem ismeri fel a memóriakártyát.

HU
90
A lejátszási eszköz nem támogatja
memóriakártyák lejátszását (3. oldal).
Videók/fényképek szerkesztése a
kamerán
Nem lehet szerkeszteni.

A kép állapota miatt nem lehetséges a
szerkesztés.
Nem lehet videót felvenni a lejátszási
listára.



Megtelt a felvételi adathordozó.
Egy lejátszási listára legfeljebb 999 nagy
felbontású (HD) képminőséggel, illetve
legfeljebb 99 normál felbontású (STD)
képminőséggel rögzített videó vehető fel.
Törölje a felesleges videókat a lejátszási listáról
(46. oldal).
Fényképek nem vehetők fel a lejátszási listára.
Nem lehet szétosztani a videót.


Túl rövid videót nem lehet szétosztani.
Védett videót nem lehet szétosztani.
Nem lehet videóból fényképet kiemelni.

Megtelt a fényképek mentésére kijelölt felvételi
adathordozó.
Lejátszás televízión
A csatlakoztatott televízión nincs sem kép,
sem hang.




Ha komponens A/V kábelt használ, a
[KOMPONENS] értékét a csatlakoztatott
készüléknek megfelelően állítsa be (82. oldal).
Ha komponens videodugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is bedugta
(37. oldal).
Ha a képek szerzői jogi védelmet biztosító
jeleket tartalmaznak, a kamera nem továbbítja
őket a HDMI OUT aljzaton át.
Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is bedugta
(38. oldal).
A képek felső, alsó, jobb és bal oldali széle
lemarad a csatlakoztatott televízión.


A kamera LCD képernyőjén a felvett képek
kitölthetik a teljes képernyőt (teljes képernyős
megjelenítés). Ennek azonban az lehet az
eredménye, hogy ha olyan televíziókészüléken
játssza le a képeket, amely nem rendelkezik
teljes képernyős megjelenítő funkcióval, akkor
kissé levágódhat a kép teteje, alja, bal és jobb
széle.
A felvétel készítésekor igazodjék a
[VEZETŐKERET] képernyőn megjelenő
külső keretéhez (71. oldal).
A kép eltorzulva jelenik meg a 4:3-as
televízión.

Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(szélesvásznú) módban felvett képet néz egy
4:3-as televízión. Megfelelően állítsa be a [TV
TÍPUSA] értékét (81. oldal), és úgy játssza le
a képet.
GPS (HDR-CX350VE/XR350VE)
A kamera nem fog GPS-jelet.

A kamera térképén aktuálisként mutatott
hely nem azonos a valódi aktuális hellyel.

„PMB” nem telepíthető.

Másolás/csatlakoztatás más
készülékhez
A képek nem megfelelően másolódnak át.


Ha a (külön megvásárolható) HDMI kábelt
használja, nem tud képeket átmásolni.
Nem megfelelően csatlakozik az A/V
átjátszókábel. Győződjék meg arról, hogy
a kábel megfelelően van bedugva a másik
készülék bemenetébe (59. oldal).
Ellenőrizze a számítógép paramétereit, vagy
tekintse át a „PMB” telepítéséhez szükséges
telepítési eljárást.
„PMB” nem működik megfelelően.

Lépjen ki a „PMB” programból, és indítsa újra
a számítógépet.
További információk
Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(szélesvásznú) módban felvett képet néz
egy 4:3-as televízión. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A GPS-műholdakról érkező rádiójeleknek
nagy a hibahatára. A hibahatár akár több száz
méter is lehet.
Csatlakoztatás számítógéphez
A 4:3-as televízió képernyőjének alsó és
felső szélén fekete sáv jelenik meg.

Valamilyen akadály miatt a kamera nem tudja
fogni a GPS-műholdakról érkező jeleket. Vigye
a kamerát nyílt terepre, és a GPS kapcsolót
ismét állítsa ON helyzetbe. Azt, hogy a
rádiójelek valószínűleg milyen helyeken,
milyen körülmények között nem foghatók, az
102. oldal ismerteti.
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.


A billentyűzeten, egéren és a kamerán kívül
minden más, a számítógép USB-bemenetéhez
csatlakozó eszközt távolítson el.
Távolítsa el az USB kábelt a számítógép és a
kamera megfelelő aljzataiból, indítsa újra a
számítógépet, majd ismét csatlakoztassa a két
eszközt, megfelelő sorrendben.
Példák együttesen nem
használható funkciókra
A következő lista olyan példákat sorol
fel, amelyekben együtt nem használható
funkciók és menüelemek szerepelnek.
HU
91
Nem használható
A következő beállítás miatt
INTELLIGENS
AUTO
[GOLF-FELVÉTEL],
[F.LASS.FELV.]
[ARCFELISMERÉS] [GOLF-FELVÉTEL],
[F.LASS.FELV.],
[ DIGITÁLIS ZOOM],
[FÉNYM./FIX FÓK.],
[FÉNYMÉRŐ], [FIX
FÓKUSZ], [EXPOZÍCIÓ],
[FÓKUSZ], [ÉJSZAKAI],
[NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR],
[TENGERPART], [HÓ],
[FEHÉREGYENS.],
[ ÚSZTATÁS],
[ ÖNKIOLDÓ]
[ELSŐDLEGES BEÁL.]/ [GOLF-FELVÉTEL],
[MOSOLYFELISMER.]/ [F.LASS.FELV.],
[MOSOLYÉRZÉKENY.] [ DIGITÁLIS ZOOM],
[FÉNYM./FIX FÓK.],
[FÉNYMÉRŐ], [FIX
FÓKUSZ], [EXPOZÍCIÓ],
[FÓKUSZ], [ÉJSZAKAI],
[NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR],
[TENGERPART], [HÓ],
[FEHÉREGYENS.],
[ ÚSZTATÁS],
[ ÖNKIOLDÓ]
[JELENET]
[GOLF-FELVÉTEL],
[F.LASS.FELV.], [LOW
LUX], [ ÚSZTATÁS],
[KÖZELKÉP]
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
HU
92
Ha az LCD képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
márkaszervizhez. Ebben az esetben adja
meg nekik a C vagy E betűvel kezdődő,
teljes hibakódot.
C:(vagy E:) : (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:
 Az akkumulátor nem „InfoLITHIUM” (V
sorozat). Használjon „InfoLITHIUM” típusú
akkumulátort (V sorozat) (105. oldal).
 Megfelelően csatlakoztassa a hálózati
tápegység DC egyenáramú csatlakozódugóját
a kamera DC IN aljzatába (12. oldal).
C:06:
Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.

C:13: / C:32:
Távolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa
ismét, és próbálja meg újra használni a
kamerát.

E::
Kövesse a –. pontot a 85. oldalon.

(A kamera belső merevlemezére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
Ha gyorsan villog
 A kamera belső merevlemeze megtelt.
 Hiba történhetett a kamera belső
merevlemezében.
 (Az akkumulátor energiaszintjére utaló
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
 Az akkumulátor csaknem lemerült.
 A működési feltételek, a környezet és az
akkumulátor állapotának függvényében
előfordulhat, hogy az  figyelmeztető
szimbólum már akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még mintegy
20 percnyi működést tesz lehetővé.
(Az akkumulátor hőmérsékletére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)

Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.
(A magas hőmérsékletre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog
 A kamera hőmérséklete kezd nagyon magas
lenni. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös
helyen állni egy ideig.
(A memóriakártya formázására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)


A memóriakártya megsérült.
Ez a memóriakártya nincs megfelelően
formázva (79. oldal).
(Nem kompatibilis memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)

Nem kompatibilis memóriakártya van a
kamerában (18. oldal).
 (A memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)
Ha gyorsan villog
 A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.

(Az alacsony hőmérsékletre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
Ha gyorsan villog
 A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Melegítse fel a kamerát.
Ha gyorsan villog
 Valamilyen probléma áll fenn a vakuval.
(A memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha gyorsan villog
Nincs elég üres hely a képek rögzítéséhez.
Miután a képeket valamilyen más
adathordozóra mentette (52. oldal), törölje
a felesleges képeket, vagy formázza meg a
memóriakártyát (79. oldal).
 Lehet, hogy megsérült a képkezelő fájl. A
következők megérintésével ellenőrizze a
képkezelő fájlt:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] (a
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
a felvételi adathordozó.
 A memóriakártya megsérült.

(A kamera bemozdulására vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)


Nem elegendő a fény, így a kamera könnyen
bemozdul. Használjon vakut.
A kamera nem áll szilárdan, így könnyen
bemozdul. Két kézzel tartsa mozdulatlanul
a kamerát, és így filmezzen. A kamera
bemozdulására figyelmeztető szimbólum
azonban nem tűnik el.
További információk
Ha lassan villog
 Fogy a képek felvételére használható üres hely.
A kamerában használható memóriakártyákkal
kapcsolatosan lásd a 18. oldalt.
 Nincs memóriakártya a kamerában (18. oldal).
A memóriakártya elérését más készüléken
korlátozták.
(A leesésérzékelőre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)


A leesésérzékelő funkció (84. oldal)
bekapcsolt, és a kamera leesését érzékelte.
Ezért a kamera különböző műveleteket végez
a belső merevlemez megvédése érdekében.
Ebből kifolyólag a felvétel/lejátszás nem
elérhető.
A leesésérzékelő funkció sem garantálja
a belső merevlemez védelmét minden
helyzetben. Stabil körülmények között
használja a kamerát.
HU
93
(A fényképek felvételére vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)



Megtelt a felvételi adathordozó.
Feldolgozás közben nem lehet fényképet
rögzíteni. Várjon türelemmel egy kis ideig,
majd készítsen felvételt.
Ha a [ FELV.MÓD] gomb [HD FX] értéken
van beállítva, akkor nem lehet videók felvétele
közben fényképeket rögzíteni.

A képkezelő fájl sérült. Készít újat?
Sérültek a HD-videó-kezelő adatok. Készít
új adatokat?

(A mosolyfelvételre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)

A mosolyfelvétel nem használható a kamera
aktuális beállításaival.
Tippek
Előfordulhat, hogy dallam hallható, amikor a
képernyőn figyelmeztető jelek jelennek meg.



Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse utasításaikat.
Belsőmemória-formázási hiba.
HDD-formázási hiba.

A kamera belső felvételi adathordozója nem
az alapértelmezett formátumú. Próbálja meg
megformázni a [HORDOZÓ FORMÁZ]
funkcióval (79. oldal); ezután talán használni
tudja majd a kamerát. Ez a művelet minden
adatot töröl a belső felvételi adathordozóról.



HU
94
A kamera belső felvételi adathordozójának
írása vagy olvasása során hiba lépett fel.
Ha az üzenet előtt egy GPS jel látható, akkor
a GPS-vevővel lehet probléma. Kapcsolja be
ismét a kamerát. (HDR-CX350VE/XR350VE)
Ez akkor történik, ha továbbra is ütés éri a
kamerát.
Nem tud felvenni, lejátszani videókat,
mert nincsenek nagy felbontású (HD)
képminőséggel rögzített videókra vonatkozó
képkezelő adatok. Ha megérinti az [IGEN]
elemet, létrejönnek a képkezelő adatok, és
ezután már majd tud nagy felbontású (HD
képminőségű) videót felvenni.
Normál felbontású (STD képminőségű) videó
felvehető.
A képkezelő fájl inkonzisztens. Kijavítja a
képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl sérült. Kijavítja a
képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl inkonzisztens. HD videók
nem vehetők fel,nem játszhatók le.
Kijavítja a képkezelő fájlt?

Adathiba.

A kezelőfájl sérült. Amikor megérinti az
[IGEN] gombot, létrejön egy új kezelőfájl. Az
adathordozóra korábban felvett képeket nem
lehet lejátszani (a képfájlok nem sérültek).
Ha az új képkezelő adatok létrehozása után
végrehajtja a [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] műveletet,
akkor előfordulhat, hogy le tudja játszani
a régebben felvett képeket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, a mellékelt programmal
másolja át a képeket.
Nincsenek HD-videó-kezelő adatok. Készít
új adatokat?
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Felvételi adathordozó
Előfordulhat, hogy más készüléken készített
videót nem lehet lejátszani ezzel a kamerával.

Sérült a kezelőfájl, és nem lehet videót
vagy fényképet felvenni. Az [IGEN] elemet
megérintve hajtsa végre a javítást.
Memóriakártyára tud fényképeket rögzíteni.
Az ideiglenes tárolóterület túlcsordult

Nem tud felvételt készíteni, mert a
leesésérzékelő ismételten a kamera leesését
érzékelte. Ha folyamatosan fennáll a
kamera leejtésének veszélye, akkor állítsa
a [LEESÉSÉRZÉK.] funkciót [KI] értékre,
és lehet, hogy már fel tudja venni a képet
(84. oldal).
Adat-visszaállítás.

Ha az adatok írása nem sikerült tökéletesen,
a kamera automatikusan megkísérli
visszaállítani az adatokat.
Az adatok nem állíthatók helyre.


Vegye ki és tegye be többször a
memóriakártyát. Ha a kijelző még ekkor is
villog, a memóriakártya sérült lehet. Próbálja
meg egy másik memóriakártyával.

Más már nem választható ki.

Formázza a memóriakártyát (79. oldal). Ne
feledje: a memóriakártya formázása során az
összes videó és fénykép törlődik.


999MSDCF után több mappát már nem lehet
létrehozni. A kamerával nem törölhető és nem
hozható létre mappa.
Formázza meg a memóriakártyát (79. oldal),
vagy töröljön mappákat számítógép
segítségével.
Egyszerre csak legfeljebb 100 kép jelölhető ki a
következő esetekben:
 videók/fényképek törlésekor
 videók/fényképek védelemmel
való ellátásakor, illetve a védelem
megszüntetésekor
 Videó átmásolása
 Fényképek másolása
 Nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videók lejátszási listájának
szerkesztése
További információk
Az állóképek felvételére fenntartott
mappa megtelt. Nem lehet fényképet
felvenni.
Helyezze vissza a memóriakártyát, és kövesse
az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.
Egyéb
Ez a memóriakártya nincs megfelelően
formázva.

A kamerához ajánlott memóriakártyát
használjon (18. oldal).
Írás közben ne vegye ki a memóriakártyát,
mert megsérülhetnek az adatok.
Nem sikerült adatokat írni a kamera
adathordozójára. Az adatok helyreállítása sem
sikerült.
Vegye ki,majd ismét tegye be a
memóriakártyát.

Előfordulhat,hogy erre a memóriakártyára
nem lehet rendesen állóképet rögzíteni,
róla nem lehet állóképet rendesen
lejátszani.
Védett adat.

Védett adatot próbált meg törölni. Szüntesse
meg az adatok védelmét.
Előfordulhat,hogy erre a memóriakártyára
nem lehet mozgóképet rögzíteni, róla
nem lehet mozgóképet lejátszani.

A kamerához ajánlott memóriakártyát
használjon (18. oldal).
HU
95
Videók felvételi ideje/
rögzíthető fényképek
száma
A „HD” jelentése nagy felbontású (HD
– high definition) képminőség, az „STD”
jelentése normál felbontású (SD – standard
definition) képminőség.
Az egyes akkumulátorok esetén
várható felvételi és lejátszási idő
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
(egység: perc)
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
Folyamatos felvételi Szokásos felvételi
idő
idő
HD STD
HD STD
125
165
60
80
260
515
345
680
130
255
170
340
HDR-XR350E/XR350VE


Hidegben a felvételi és a lejátszási idő lerövidül.
A felvételi és a lejátszási idő a kamera használati
körülményeinek függvényében lerövidülhet.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
(egység: perc)
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
HD
200
STD
240
415
830
490
980
HDR-XR350E/XR350VE
(egység: perc)
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
HD
165
STD
200
345
680
415
830
(egység: perc)
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100



HU
96
Folyamatos felvételi Szokásos felvételi
idő
idő
HD STD
HD STD
110
145
55
70
235
470
300
600
115
235
150
300
A fenti felvételi időértékek mérésekor a
[ FELV.MÓD] értéke HQ volt.
A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakran
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakran zoomol,
illetve ha gyakran vált üzemmódot (más MODE
kijelző kezd világítani).
Az időértékeket 25 C-on mértük. Javasolt
hőmérséklettartomány: 10 C–30 C.
Videók várható felvételi ideje
Belső memória
HDR-CX300E/CX305E
Nagy felbontású képminőségű (HD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Felvételi idő
1 óra 25 perc
1 óra 55 perc
3 óra 50 perc
6 óra 35 perc
Normál felbontású képminőségű (STD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
[STD HQ]
Felvételi idő
3 óra 55 perc
Belső merevlemez
HDR-XR350E/XR350VE
Nagy felbontású képminőségű (HD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
HDR-CX350E/CX350VE
Nagy felbontású képminőségű (HD) óra (órában) és
perc (percben)
[HD FX]
Felvételi mód
[HD FH]
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Felvételi idő
HDR-CX350E HDR-CX350VE
3 óra
2 óra
55 perc
3 óra
3 óra
55 perc
45 perc
7 óra
7 óra
50 perc
35 perc
13 óra
13 óra
20 perc
Normál felbontású képminőségű (STD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
[STD HQ]
[HD HQ]
[HD LP]
Normál felbontású képminőségű (STD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
[STD HQ]
Felvételi idő
HDR-CX350E HDR-CX350VE
8 óra
7 óra
5 perc
50 perc
Felvételi idő
6 óra 5 perc
7 óra 55 perc
15 óra 50 perc
26 óra 55 perc
Normál felbontású képminőségű (STD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
[STD HQ]
Felvételi idő
16 óra 15 perc
Tippek
Nagy felbontású (HD) képminőség esetén
legfeljebb 3 999, normál felbontású (STD)
képminőség esetén legfeljebb 9 999 videójelenet
rögzíthető.
A videók maximális folyamatos felvételi ideje
hozzávetőleg 13 óra.
Ha a táblázatban jelzett maximális hosszúságú
felvételt szeretné készíteni, akkor törölnie kell
a kamera bemutatóvideóját (HDR-CX350E/
CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE).
A kamera a VBR (változó átviteli sebességű)
formátum segítségével igazítja automatikusan
a képminőséget a felvételi körülményekhez.
Ennek eredményeképp az adathordozóra nem
minden körülmények között fér ugyanolyan
hosszú felvétel. A gyors mozgást és összetett
képeket tartalmazó videókat a kamera
nagyobb átviteli sebességgel rögzíti, aminek
következtében az adathordozóra ráférő felvétel
hossza csökken.



További információk
Felvételi mód
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Felvételi idő
HDR-XR350E HDR-XR350VE
40 óra
40 óra
50 perc
40 perc


HDR-CX370E
Nagy felbontású képminőségű (HD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi idő
HDR-XR350E HDR-XR350VE
15 óra
15 óra
20 perc
10 perc
19 óra
19 óra
50 perc
40 perc
39 óra
39 óra
40 perc
30 perc
67 óra
67 óra
30 perc
10 perc
HU
97
Memóriakártya
A rögzíthető fényképek várható
száma
Nagy felbontású (HD) képminőség
(egység: perc)
1GB
2GB
4GB
8GB
16 GB
32 GB
AVC HD
24M (FX)
5
(5)
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
AVC HD AVC HD 9M AVC HD 5M
17M (FH)
(HQ)
(LP)
6
10
20
(6)
(9)
(15)
10
25
45
(10)
(20)
(35)
25
55
95
(25)
(40)
(75)
55
115
195
(55)
(80)
(155)
115
230
395
(115)
(165)
(315)
175
(175)
230
(230)
465
(335)
790
(630)
Belső felvételi adathordozó
Legfeljebb 9 999 fénykép rögzíthető.
Memóriakártya
7,1M
1GB
2GB
4GB
8GB
16 GB
32 GB


Normál felbontású (STD) képminőség
(egység: perc)
1GB
2GB
4GB
8GB
16 GB
32 GB
STD 9M (HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
475
(425)
 Megjegyzések
A felvételhez rendelkezésre álló idő a felvételi
környezettől, témától és [ FELV.MÓD]tól
függően változhat (26. oldal).
 A zárójelek között ( ) feltüntetett érték a
minimális felvételi idő.

HU
98

255
520
1000
2100
4250
8500
A kiválasztott képméret addig marad
(Fénykép) kijelző.
érvényben, amíg világít a
A memóriakártyára rögzíthető fényképek
feltüntetett száma a kamerával készíthető
legnagyobb képméretű képekre vonatkozik. A
még ténylegesen felvehető fényképek száma
felvétel közben leolvasható az LCD képernyőről
(112. oldal).
A memóriakártyára rögzíthető fényképek száma
függ a felvétel körülményeitől.
 Megjegyzések
Az állóképek jelzett felbontását a Sony ClearVid
érzékelő és képfeldolgozó rendszerének
(a BIONZ rendszernek) egyedülálló
képponttömbje biztosítja.

Tippek
Az alábbi lista az egyes felvételi módok (videó
+ hang stb.) átviteli sebességét, pixelszámát és
képarányát mutatja.
 Nagy felbontású (HD) képminőség:
FX: Max. 24Mbps 1 920  1 080 pixel/16:9
FH: Kb. 17Mbps (átlagban) 1 920  1 080
pixel/16:9
HQ: Kb. 9Mbps (átlagban) 1 440  1 080
pixel/16:9
LP: Kb. 5Mbps (átlagban) 1 440  1 080
pixel/16:9


 Normál

felbontású (STD) képminőség:
HQ: Kb. 9 Mbps (átlagban) 720  576
pixel/16:9, 4:3
A fényképfelvétel képpontadatai és magasságszélesség aránya.
 Fényképfelvételi mód:
3 072  2 304 pont/4:3
3 072  1 728 pont/16:9
1 600  1 200 pont/4:3
640  480 pont/4:3
 Kettős felvétel:
3 072  1 728 pont/16:9
2 304  1 728 pont/4:3
 Fénykép kiemelése videóból:
1 920  1 080 pont/16:9
640  360 pont/16:9
640  480 pont/4:3
További információk
HU
99
Ha a kamerát külföldön
használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja, ahol
a váltakozó áramú hálózat feszültsége 100 V
és 240 V közé esik, frekvenciája pedig 50 Hz
vagy 60 Hz.
Rendszer
PAL
Nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videók megtekintése
Azokban az országokban/térségekben,
ahol a 1080/50i-formátum támogatott,
a nagy felbontású (HD) képminőséggel
felvett videók ugyanilyen minőségben
megnézhetők. Ehhez PAL színrendszerű,
1080/50i-kompatibilis, komponens és
AUDIO/VIDEO bemenettel rendelkező
televízióra (vagy monitorra) van
szükség. A készülékeket egy komponens
A/V átjátszókábellel vagy egy (külön
megvásárolható) HDMI kábellel kell
összekötni.
Normál felbontású (STD)
képminőséggel készített videók
megtekintése
A normál felbontású (STD) képminőséggel
készített videók megtekintéséhez PAL
színrendszerű, AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező televízióra van szükség. A
készülékeket egy A/V átjátszókábellel kell
összekötni.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak AUDIO/VIDEO
bemenettel rendelkező PAL rendszerű
televíziókészüléknek kell lennie.
HU
100
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
A használat helye
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Finnország,
Hollandia, Hongkong, Kína,
Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld,
Új-Zéland stb.
Brazília
Argentína, Paraguay, Uruguay
Amerikai Egyesült Államok,
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Suriname, Tajvan, Venezuela
stb.
Bulgária, Franciaország,
Guyana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre érvényes
időeltolódást. Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [ÓRA/
NYELV ÁL.] (az [ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI
IDŐ] (82. oldal).
HDR-CX350VE/XR350VE
Ha az [AUT.IDŐBEÁLL.] és az [AUT.ZÓNABEÁLL.] értéke [BE], a GPS funkció az órán
automatikusan beállítja a helyi időt (82. oldal).
Időeltolódás
+09:00
+09:30
+10:00
A helyi beállítás
Lisszabon, London
Berlin, Párizs
Helsinki, Kairó, Isztanbul
Moszkva, Nairobi
Teherán
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karacsi, Iszlámábád
Kalkutta, Új-Delhi
Almati, Dakka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Szingapúr,
Peking
Szöul, Tokió
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Időzóna-eltolódások A helyi beállítás
+11:00
Solomon-szk.
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington,
Eniwetok, Kwajalein
–11:00
Samoa
–10:00
Hawaii
–09:00
Alaszka
–08:00
Los Angeles, Tijuana
–07:00
Denver, Arizona
–06:00
Chicago, Mexicováros
–05:00
New York, Bogota
–04:00
Santiago
–03:30
St.John’s
–03:00
Brasilia, Montevideo
–02:00
Fernando de Noronha
–01:00
Azori-szk., Cape Verde-sz.
További információk
Időzóna-eltolódások
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
HU
101
Karbantartás és
biztonsági előírások
Az AVCHD-formátum
Mit takar az AVCHD-formátum
elnevezés?
Az AVCHD-formátum egy olyan nagy
felbontású (HD – high definition)
digitális videokamera-formátum,
amelynek segítségével mind az 1080i
specifikációnak*1, mind a 720p
specifikációnak*2 megfelelő nagy
felbontású (HD) jel rögzíthető, tároláskor
hatékony adattömörítő kódolási eljárást
alkalmazva. A videoadatokat az MPEG-4
AVC/H.264 formátumnak megfelelően, az
audioadatokat pedig a Dolby Digital vagy a
Linear PCM rendszerrel tömöríti.
Az MPEG-4 AVC/H.264-formátum
a képeket hatékonyabban tudja
tömöríteni, mint a hagyományos
képtömörítő algoritmusok. Az MPEG4 AVC/H.264-formátum segítségével
a digitális videokamerával felvett HD
(nagy felbontású) videojelek 8 cm-es
DVD lemezre, merevlemezre, flash
memóriakártyára, memóriakártyára stb.
rögzíthetők.
Felvétel és lejátszás a kamerával
Az AVCHD-formátumnak köszönhetően ez
a kamera az alább említett nagy felbontású
(HD) képminőséggel készít felvételeket.
A nagy felbontású (HD képminőségű)
felvételkészítés mellett a kamera arra is
képes, hogy normál felbontású (STD)
jeleket a hagyományos MPEG-2formátumban rögzítsen.
HU
102
Videojel*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920 
1080/50i, 1440  1080/50i
Audiojel: Dolby Digital 2csatornás
Felvételi adathordozó:
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E: Belső memória,
memóriakártya
HDR-XR350E/XR350VE: Belső
merevlemez + memóriakártya
*1 1080i specifikáció
Olyan, nagy felbontású (HD – high definition)
specifikáció, amely 1 080 tényleges letapogató
sort és váltósoros rendszert használ.
*2 720p specifikáció
Olyan, nagy felbontású (HD – high definition)
specifikáció, amely 720 tényleges letapogató
sort és haladó rendszert használ.
*3 A fent említettektől eltérő AVCHDformátumban felvett adatokat nem lehet
lejátszani ezzel a kamerával.
Leírás: GPS (HDR-CX350VE/
XR350VE)
A GPS (Global Positioning System)
(globális helymeghatározó rendszer)
egy olyan rendszer, amely az amerikai
műholdakról érkező nagyon pontos
adatok alapján számítja ki a földrajzi hely
koordinátáit. E rendszer segítségével
megállapítható az Ön pontos helye a
Földön. A GPS-műholdak 6 pályán, a föld
felszínétől 20 000 km-re találhatók. A GPSrendszer legalább 24 GPS-műholdból áll.
A GPS-vevő veszi a műholdakról származó
rádiójeleket, és a pályaadatok (almanachadatok) és a jelek utazási ideje stb. alapján
kiszámítja a vevő aktuális helyét.
A hely meghatározását „háromszögelésnek”
nevezzük. A GPS-vevő a földrajzi
szélességet és hosszúságot 3 vagy több
műholdtól érkező jel alapján határozza meg.

Mivel a GPS-műholdak helye állandóan
változik, attól függően, hogy hol és mikor
használja a kamerát, tovább tarthat a
helymeghatározás, vagy esetleg a vevő nem lesz
képes meghatározni a helyet.


A „GPS” egy, a földrajzi helyet a GPSműholdakról érkező rádiójelek alapján
háromszögeléssel meghatározó rendszer.
Ne használja a kamerát olyan helyen, ahol a
rádióhullámok terjedése akadályozott, vagy
ahol a rádióhullámok visszaverődnek, pl.
épületek, fák stb. által beárnyékolt területen. A
nyílt, az égboltra szabad rálátást engedő terület
a legmegfelelőbb.
Előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt
helyeken, illetve körülmények között nem lehet
a helyre vonatkozó adatokat rögzíteni, mivel a
GPS-műholdak jelei nem érik el a kamerát.
 Alagútban, épületben, épület által leárnyékolt
helyen.
 Magas épületek között, épületekkel határolt
keskeny utcában.
 Föld alatt, fákkal sűrűn övezett helyen,
híd alatt, mágneses térben, például
nagyfeszültségű kábelek közelében.
 Olyan eszközök közelében, melyek a
kamerával azonos frekvenciájú rádiójeleket
bocsátanak ki: 1,5 GHz-es sávon működő
mobiltelefonok stb.
Háromszögelési hibák

Hiba háromszögelés közben
Háromszögelés közben a kamera időközönként
kéri le a földrajzi hely adatait. Mivel kis
időeltérés van a hely adatainak lekérése és azok
képen történő rögzítése között, előfordulhat,
hogy a tényleges hely nem esik egybe a GPSadatok alapján a térképen megjelölt hellyel.
A GPS használatának korlátai
repülőgépen

A repülőgép fel- és leszállásakor a légi
személyzet utasításainak megfelelően állítsa
OFF helyzetbe a GPS kapcsolót, és kapcsolja ki
a kamerát. Egyéb esetekben az adott helyre és
helyzetre vonatkozó előírásoknak megfelelően
használja a GPS-t.
Térképek








A kamera a következő országokra/térségekre
vonatkozóan tartalmaz térképeket. Európa,
Japán, Észak-Amerika, Óceánia stb.
A beépített térképek készítői: Zenrin Co., Ltd.
(Japán), NAVTEQ (egyéb területek).
A térképek adatainak dátuma megegyezik a
jelen kézikönyv elkészítésének dátumával.
A GPS-térképek 2-dimenziós grafikák, kivéve
egyes jellegzetes japán tereptárgyakat, amelyek 3
dimenzióban jelennek meg.
A térképen mindig felül van Észak.
A térkép nyelve nem változtatható meg.
A térkép adatai nem frissíthetők
A térképek léptéke 25 m és 6 000 km között
változik.
További információk

Ha közvetlenül a GPS kapcsoló ON helyzetbe
állítása után továbbhalad, akkor előfordulhat,
hogy a kamerának tovább fog tartani a
háromszögelés megkezdése, mintha ugyanott
maradt volna.
A GPS-műholdak helyzetéből származó hibák
Amint a kamerának sikerül rádiójelet fognia
legalább 3 GPS-műholdtól, háromszögeléssel
automatikusan meghatározza az aktuális
helyet. A GPS-műholdak által megengedett
helymeghatározási hiba kb. 30 m. Az adott hely
környezetétől függően a háromszögelési hiba
ennél nagyobb is lehet. Ilyenkor előfordulhat,
hogy az aktuális hely nem esik egybe a GPSadatok alapján a térképen megjelölt hellyel.
Ugyanakkor a GPS-műholdakat az Amerikai
Egyesült Államok Védelmi minisztériuma
felügyeli, és a pontatlanság mértéke szándékos
is lehet.

Földrajzi koordináta-rendszer

A térképek a „WGS-84” földrajzi koordinátarendszert használják.
Szerzői jogok

A kamera térképadatait szerzői jog védi. A
térképadatok illetéktelen másolása vagy egyéb
felhasználása a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.
Navigálási funkció

A kamera nem rendelkezik GPS-t használó
navigálási funkcióval.
HU
103
Ausztrália
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited (www.
psma.com.au).
Ausztria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Észtország, Horvátország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Szlovénia
© EuroGeographics
Franciaország
source: Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France
Németország
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Nagy-Britannia
Based upon Crown Copyright material.
Görögország
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
Magyarország
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Olaszország
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Japán
Svájc
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Tudnivalók a memóriakártyáról








HU
104
Norvégia
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Portugália
Source: IgeoE – Portugal
Spanyolország
Información geográfica propiedad del CNIG
Svédország
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.



Nem garantálható a (Windows/Mac
OS operációs rendszerrel rendelkező)
számítógéppel formázott memóriakártyák
kompatibilitása a videokamerával.
Az adatírás/-olvasás sebessége a használt
memóriakártya és a memóriakártyával
kompatibilis termékek aktuális kombinációjától
függően eltérhet.
A következő esetekben megsérülhetnek vagy
elveszhetnek adatok (az adatokért nem jár
kártérítés):
 ha akkor veszi ki a memóriakártyát,
vagy kapcsolja ki a videokamerát,
amikor a videokamera képfájlokat ír a
memóriakártyára, vagy amikor onnan
képfájlokat olvas (amikor a működésjelző
világít vagy villog)
 ha a memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot a számítógép
merevlemezére.
Ne ragasszon címkét vagy
hasonlót a memóriakártyára és a
memóriakártya-adapterre.
Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen arra,
hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és kímélje a
memóriakártyát az erőteljes behatásoktól.
Ne szedje szét és ne alakítsa át a
memóriakártyát.
Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya ne legyen
nedves.
A memóriakártyát tartsa kisgyerekektől elzárva.
Fennáll a veszélye, hogy a gyerek lenyeli a
memóriakártyát.
Kizárólag kompatibilis méretű memóriakártyát
helyezzen a memóriakártya-nyílásba. Ellenkező
esetben működési hibát idézhet elő.

Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát az
alábbi helyeken:
 igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban
 közvetlen napsugárzásnak kitett helyen
 nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen
Tudnivalók a memóriakártya-adapterről

Amikor a memóriakártyával kompatibilis
eszközben memóriakártya-adapterbe helyezett
memóriakártyát használ, ügyeljen arra, hogy
a memóriakártyát megfelelően helyezze be. A
helytelen használat hibás működést idézhet elő.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban



„Memory Stick” memóriakártyaFelvétel/lejátszás
típusok
„Memory Stick Duo”

(MagicGate-tel)
„Memory Stick PRO

Duo” (Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Ez a termék nem támogatja a 8 bites

párhuzamos adatátvitelt, de támogatja a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyák
esetén is használatos 4 biteset.
Ez a kamera nem tud „MagicGate” technológiát
használó adatot felvenni, lejátszani. A
„MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás során
rejtjelezést használ.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral (V sorozat) működik.
„InfoLITHIUM” akkumulátorokon
jelzés található.
(V sorozat) az
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?


További információk

A videokamerával rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japán Elektronikai és
Információtechnológiai Vállalatok Szövetsége –
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) által kidolgozott DCF
(Fényképezőgép fájlrendszerének kialakítási
szabálya – Design rule for Camera File system)
univerzális szabványnak.
A kamera nem tud lejátszani olyan fényképeket,
amelyeket ezen univerzális szabványhoz nem
illeszkedő eszközzel (DCR-TRV900E vagy DSCD700/D770) készítettek. (Ezek a típusok egyes
térségekben nincsenek forgalomban.)
Ha korábban egy másik eszközben használt
memóriakártyát nem tud ebben a kamerában
használni, formázza meg ezzel a videokamerával
(79. oldal). Ne feledje, hogy a formázás minden
adatot töröl a memóriakártyáról.
Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
 ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
módosította
 ha a lejátszandó képet más eszközzel készítette
Tudnivalók a „Memory Stick”
adathordozóról
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a (külön megvásárolható)
hálózati tápegység/töltő között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamera
működési feltételeinek függvényében kiszámítja
az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még mennyi
ideig képes működni.
HU
105

Az NP-FV50 akkumulátor kompatibilis az
„ActiFORCE” rendszerrel.
Az „ActiFORCE” egy új generációs
erőforrásrendszer. Az akkumulátor kapacitása,
gyorstöltése és a hátralévő üzemidő
számításának pontossága javult a jelenlegi
P-sorozatú „InfoLITHIUM” akkumulátorokhoz
képest.

Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése

Az akkumulátor töltése


A kamera használata előtt feltétlenül töltse fel az
akkumulátort.
Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 C és
30 C közötti hőmérsékleten addig töltse, amíg
ki nem alszik a /CHG (vaku/töltés) jelzőfény.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
Az akkumulátor hatékony használata




HU
106
Az akkumulátor teljesítőképessége 10 C
környezeti hőmérséklet alatt csökken,
és használni is csak rövidebb ideig lehet.
Ilyen körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
 Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy teste
melegével melegen tartsa, és csak közvetlenül
a felvétel megkezdése előtt helyezze fel a
kamerára.
 Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FV70/NP-FV100 (külön megvásárolható).
Ha gyakran használja az LCD képernyőt, játszik
le felvételt tekeri a felvételt előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül. Nagy
kapacitású akkumulátort használjon: NP-FV70/
NP-FV100 (külön megvásárolható).
Amikor a kamerával nem készít és nem játszik
le felvételt, ne feledje el becsukni az LCD
képernyőt. Az akkumulátor energiája akkor is
fogy, amikor a kamera felvétel-készenléti vagy
szünet üzemmódban van.
Legyen kéznél a tervezett felvételi idő 2-3szorosához elegendő tartalék akkumulátor, és
a tényleges felvétel megkezdése előtt készítsen
próbafelvételeket.
Ne tegye ki az akkumulátort víz hatásának. Az
akkumulátor nem vízálló.

Ha a kamera kikapcsol, pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés szerint az
akkumulátornak még működtetnie kellene a
kamerát, töltse fel újra teljesen az akkumulátort.
Ekkor az akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket mutatja.
Az akkumulátor energiaszintjét csak tájékoztató
értéknek tekintse.
Az üzemi körülményektől és a környezet
hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy
az  szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, amikor az akkumulátor
által biztosított üzemidő még 20 perc.
Az akkumulátor tárolása


Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, évente egyszer töltse fel teljesen és
merítse le a kamerával, hogy ezzel fenntartsa
az akkumulátor működőképességét. Tároláshoz
vegye le az akkumulátort a kameráról, és tegye
száraz, hűvös helyre.
Ha a kamerán teljesen le kívánja meríteni az
akkumulátort, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
[ÁLT.
 [ÁRAMELLÁT.BEÁL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [AUTO.
KIKAPCS]  [SOHA], és hagyja így a kamerát
felvételkészenléti üzemmódban egészen addig,
amíg ki nem kapcsol (83. oldal).
 Ablak
Az akkumulátor élettartama


Az idő előrehaladtával és az ismételt használat
következtében csökken az akkumulátor
kapacitása. Ha az egy-egy feltöltéssel
biztosítható használati idő jelentősen lerövidül,
valószínűleg elérkezett annak az ideje, hogy az
akkumulátort újra cserélje.
Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények határozzák
meg.



Az x.v.Color szabvány


Az x.v.Color, amely a Sony. védjegye, a Sony
által javasolt xvYCC szabvány közismertebb
elnevezése.
Az xvYCC a videók színterére vonatkozó
nemzetközi szabvány. Ez a szabvány szélesebb
színspektrummal dolgozik, mint a jelenleg
használt átviteli szabványok.
A kamera kezelése
Használat és gondozás









További információk
Ne használja és ne tárolja az alábbi helyeken a
kamerát és tartozékait:
 rendkívül meleg, rendkívül hideg, rendkívül
párás helyen. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60 C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
kamera és a tartozékok meghibásodhatnak,
illetve deformálódhatnak.
 Erős mágneses tér közelében és olyan helyen,
ahol rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen
helyeken a kamera meghibásodhat.
 Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a kamera nem
megfelelő felvételt készít.
 AM vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
 Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem javítható.

mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az LCD
képernyőt.
A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenáramú
feszültségről üzemeltesse.
Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez az
ebben az útmutatóban javasolt tartozékokat
használja.
Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen vizes
(ne érje például eső, tengervíz). Ha a kamera
vizes lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem javítható.
Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy
vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamerát, és
a további üzemeltetés előtt nézesse át egy Sony
márkakereskedővel.
Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős
fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen
rá. Különösen a lencse épségére ügyeljen.
Amikor nem használja a kamerát, csukja be az
LCD képernyőt.
Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj jelenhet
meg.
Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
Ne használjon deformálódott vagy sérült
akkumulátort.
Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
Ha folyik az elem/akkumulátor:
 Keresse fel a helyi Sony márkaszervizt.
 Mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot.
 Ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz.
HU
107
Ha a kamerát hosszabb ideig nem
használja


Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy havonta
egyszer kapcsolja be, és használja egy kicsit:
vegyen fel és játsszon le vele valamit.
Tárolás előtt teljesen merítse le az akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül meleg
helyre viszi, pára csapódhat le a kamera
belsejében. Ez működési hibát okozhat.
 Ha páralecsapódás történt
Bekapcsolás nélkül hagyja a kamerát kb. 1 órán
át, hogy kiszáradjon.
 Megjegyzés a páralecsapódással kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi (vagy
fordítva), illetve ha a kamerát párás helyen
használja, például:
 Ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe viszi.
 Ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki.
 Ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja.
 Ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
 A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg helyre
viszi, tegye a kamerát műanyag tasakba, és
ügyeljen arra, hogy a tasak tökéletesen zárva
legyen. A tasakot csak akkor bontsa ki, ha
a tasakon belüli hőmérséklet már elérte a
környező légtér hőmérsékletét (ez körülbelül
1 óra).
LCD képernyő



HU
108
Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne érje
erős nyomás, mert egyenetlenné válhatnak a
színei vagy más károsodás érheti.
Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”, „képvisszamaradás”
jelenhet meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kamera működése közben az LCD képernyő
hátulja felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Az LCD képernyő tisztítása


Ha az LCD képernyő poros vagy ujjlenyomatok
vannak rajta, akkor puha ruhával tisztítsa meg.
Ha a (külön megvásárolható) LCD Cleaning
Kit tisztítókészletet használja, a benne található
tisztítófolyadékot ne vigye fel közvetlenül
az LCD képernyőre. Nedvesítse meg vele a
tisztítópapírt, és azzal tisztítsa a képernyőt.
Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő gombjai
nem megfelelően működnek. Ilyen esetben hajtsa
végre az alábbiakat. Javasoljuk, hogy a művelet
során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltesse.

(MENU)  [A többi megjel.]
[ÁLT.
 [EGYÉB BEÁLL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)
[KALIBRÁLÁS].
Egy tárggyal, például egy memóriakártya
sarkával 3-szor érintse meg a képernyőn
megjelenő „” szimbólumot.
Ha mégsem kívánja végrehajtani a kalibrálást,
érintse meg a [MÉGSE] gombot.
 Megjegyzések
Ha nem jó helyen érintette meg a képernyőt,
ismételje meg a kalibrálási eljárást.
 A kalibráláshoz ne használjon hegyes tárgyat,
mert az károsíthatja az LCD képernyőt.
 Ha az LCD képernyő el van forgatva vagy vissza
van hajtva úgy, hogy kifelé néz, akkor nem
kalibrálható.

A készülék házának karbantartása

Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves puha
ruhával törölje meg, majd száraz puha ruhával
törölje szárazra.

A felület állapotának megóvása érdekében tartsa
szem előtt az alábbiakat:
 ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott ruhát,
impregnálószert, rovarirtót, naptejet
 ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent említett
anyagokkal szennyezett
 ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival, műanyaggal
Az objektív gondozása és tárolása



Törölje tisztára a lencse felületét puha ruhával a
következő esetekben:
 ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak
 nagyon meleg vagy nagy páratartalmú helyen
 ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő éri
(például tengerparton)
Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
A beépített újratölthető elem töltése
A belső felvételi adathordozóról akkor sem
feltétlenül törlődik minden adat, ha az összes
videót és fényképet törölte, vagy [HORDOZÓ
FORMÁZ] műveletet (79. oldal) hajtott végre.
Mielőtt valakinek átadja a kamerát, hajtsa végre
az [ÜRES] (79. oldal) műveletet, megelőzve így az
adatok visszaállítását. Ezen túlmenően javasoljuk,
hogy amikor a kamerát kidobja, törje össze magát
a készüléket.
Megjegyzés a memóriakártya
hulladékkezeléséről/átadásáról
Még ha törli is az adatokat a memóriakártyáról,
vagy formázza a memóriakártyát a kamerán
vagy egy számítógépen, nem törölheti
teljesen a memóriakártyán levő adatokat.
Ha a memóriakártyát valaki másnak adja át,
ajánlatos teljesen letörölni az adatokat egy
számítógépen, egy erre a célra szolgáló adattörlő
szoftverrel. Emellett javasoljuk, hogy amikor a
memóriakártyát kidobja, törje össze magát az
eszközt.
További információk
A kamerában beépített, újratölthető elem
található, hogy még akkor is meg tudja őrizni a
dátumra, időre és egyéb beállításokra vonatkozó
információkat, ha csukva van az LCD képernyő.
A beépített újratölthető elem mindig töltődik,
amikor a kamera a hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve amikor a
kamerán rajta van az akkumulátor. Az újratölthető
elem körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán nem használja.
A kamera használatba vétele előtt töltse fel a
beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem befolyásolja,
hogy az újratölthető elem fel van-e töltve, lemerült
elemmel csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
Megjegyzés a hulladékkezeléssel/
átadással kapcsolatban
A beépített újratölthető elem töltése
Csatlakoztassa a kamerához a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), csukja be az LCD képernyőt,
és legalább 24 órán át hagyja így a kamerát.
HU
109
Védjegyek



















HU
110
A „Handycam” és a
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
Az „AVCHD” és az „AVCHD” embléma a
Panasonic Corporation és a Sony Corporation
védjegye.
A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory Stick
Duo”, a „
”, a „Memory Stick
PRO Duo”, a „
”,
a „Memory Stick PRO-HG Duo”, a
„
”, a „MagicGate”, a
„
”, a „MagicGate Memory
Stick” és a „MagicGate Memory Stick Duo” a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
A „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „DVDirect” a Sony Corporation védjegye.
A „Blu-ray Disc” és az embléma védjegy.
A Dolby és a double-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licencing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A Microsoft, a Windows, Windows Vista és
a DirectX a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A NAVTEQ és a NAVTEQ Maps embléma
a NAVTEQ védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az SDXC és az SDHC embléma az SD-3C, LLC
védjegye.
A „MultiMediaCard” a MultiMediaCard
Association védjegye.
Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet. Sem
a , sem az  jel nem szerepel mindenütt ebben
a kézikönyvben.
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES HASZNÁLATTÓL
ELTÉRŐ MPEG-2 SZABVÁNY SZERINTI
VIDEÓ TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSA
KIFEJEZETTEN TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG HASZNÁLATÁHOZ A
MEGFELELŐ ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206 CÍMEN SZEREZHETŐ BE.
A kamerában a GNU General Public License
licenccel (a továbbiakban „GPL”), illetve a GNU
Lesser General Public License licenccel
(a továbbiakban „LGPL”) rendelkező programok
találhatók.
A mellékelt GPL/LGPL licencek alapján és
előírásainak megfelelően Önnek jogában áll e
programok forráskódját elolvasni, módosítani és
terjeszteni.
A forráskód az interneten található. A következő
URL-címről tölthető le. A forráskód letöltésekor
a kamera típusának a DCR-SX43 lehetőséget
válassza.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, a forráskóddal kapcsolatban ne hozzánk
forduljon.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license2.pdf ” licencszerződést. Itt
a „GPL” és az „LGPL” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
A PDF fájlok elolvasásához az Adobe Reader
programra van szükség. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az Adobe Systems
honlapjáról:
http://www.adobe.com/
További információk
AZ AVC SZABADALOMPORTFOLIÓ LICENCE
ALAPJÁN EZT A TERMÉKET A VÁSÁRLÓ
SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLLAL A
KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA
(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINT VIDEÓT
KÓDOLHAT („AVC-VIDEÓ”) ÉS/VAGY
(ii) DEKÓDOLHAT OLYAN AVC-VIDEÓT,
AMELYET EGY SZEMÉLYES,
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁSÁRLÓ
KÓDOLT BE ÉS/VAGY AMELYET
AVC-VIDEÓK FORGALMAZÁSÁRA
FELJOGOSÍTOTT VIDEOKÉSZÍTŐTŐL,
-FORGALMAZÓTÓL SZERZETT BE. A
HASZNÁLATI JOG NEM VONATKOZIK
ÉS NEM TERJESZTHETŐ KI SEMMILYEN
MÁSFAJTA HASZNÁLATRA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA,
L.L.C. CÉGTŐL SZEREZHETŐK BE.
LÁSD: <HTTP://MPEGLA.COM>
A GNU GPL/LGPL programról
A kamerában megtalálható a „C Library”, az
„Expat”, a „zlib”, a „libjpeg”, a „dtoa” és a „pcre”
program. Ezeket a programokat szerzői joguk
tulajdonosaitól licenceljük. E programok
szerzőijog-tulajdonosainak kérésére közöljük
az alábbiakat. Kérjük, olvassa el a következő
szakaszokat.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license1.pdf ” licencszerződést. Itt a „C
Library”, az „Expat”, a „zlib”, a „libjpeg”, a „dtoa” és
a „pcre” program (angol nyelvű) licencszerződése
található.
HU
111
Gyors útmutató
A képernyőn látható
kijelzők
Bal oldalon felül
Középen
Jobb oldalon felül
Jobb oldalon felül
Szimbólum
0:00:00
Alul
[00p]
Bal oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
MENU gomb (61)
Önkioldóval készített
felvétel (74)
GPS követési állapot (48)
Vaku (75)/
PIROS SZEM (75)
MIKR.JELSZ. kicsi (73)
9999
9999
9999
100/112
SZÉLESVÁSZNÚ (74)
60 p
BEÉP.ZOOM-MIKR. (73)
Alul
Az akkumulátor
energiaszintje
Felvételi mappa
Szimbólum
Vissza gomb (61)
Szimbólum
Jelentése
[KÉSZ]/[FELV.]
A felvétel állapota (20)
A fénykép mérete (74)
Diabemutató beállítása
(35)
HU
A még felvehető videó
hozzávetőleges hossza (20)
ÚSZTATÁS (66)
A még rögzíthető
fényképek hozzávetőleges
száma és a felvételi
adathordozó (23)
Lejátszási mappa (30)
Az éppen lejátszott videó
vagy fénykép száma/A
rögzített összes videó vagy
fénykép darabszáma (29)
Jelentése
[ARCFELISMERÉS]
értéke: [KI] (72)
MOSOLYFELISMER. (72)
LOW LUX (72)
Középen
112
Jelentése
Felvételi képminőség
(HD/STD) és felvételi mód
(FX/FH/HQ/LP) (26)
Felvételhez/lejátszáshoz/
szerkesztéshez használt
adathordozó (17)
Számláló (óra:perc:
másodperc) (29)

Figyelmeztetés (92)

Lejátszási mód (29)
Leesésérzékelő kikapcsolva
(84)
Leesésérzékelő
bekapcsolva (84)

Kézi fókuszbeállítás (69)
JELENET (66)

Fehéregyensúly (67)
SteadyShot kikapcsolva
(71)
FÉNYM./FIX FÓK.
(68)/ FÉNYMÉRŐ (68)/
EXPOZÍCIÓ (68)
KÖZELKÉP (69)
X.V.COLOR (74)
KONVERZ.LENCSE (71)
Részegységek és
kezelőszervek
Szimbólum
Jelentése

INTELLIGENS AUTO
(24)
OPTION gomb (63)
KÉPEK MEGTEKINTÉSE
gomb (28)
Diabemutató gomb (35)
101-0005

Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
ÖN ITT
VAN gomb (49)
Adatfájl neve (30)
Védett kép (40)
Index gomb (30)


Az itt feltüntetett szimbólumok és helyük csak
hozzávetőleges, eltérhetnek a valódi képernyőn
láthatóktól.
A kamera típusától függően előfordulhat, hogy
egyes kijelzések nem jelennek meg.
HDR-XR350E/XR350VE
Gyors útmutató
Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe a (külön
megvásárolható) tartozékokat, így például a
videolámpát, a vakut és a mikrofont árammal
is ellátja. A tartozékok a kamera LCD
képernyőjének kinyitásával bekapcsolhatók,
becsukásával kikapcsolhatók. Nézze meg a
kiegészítő eszközhöz mellékelt használati utasítást.
Az Active Interface Shoe rendelkezik egy
biztonsági eszközzel, amely a telepített
kiegészítőt megfelelően beállítja. A tartozékot
a csatlakoztatáshoz nyomja le és tolja
HU
113
ütközésig, majd húzza meg a csavart. A
tartozék levételéhez lazítsa meg a csavart, majd
nyomja le és húzza ki a tartozékot.

A tartozék-aljzatot kinyitásakor és
bezárásakor tolja el a nyíllal jelölt irányba.

Ha a kamera tartozék-aljzatára (külön
megvásárolható) külső vakut illesztett,
akkor a videofelvétel készítésének idejére azt
kapcsolja ki, hogy a vaku töltésekor hallható
hang ne kerüljön rá a felvételre.

A beépített vaku és a (külön
megvásárolható) külső vaku nem
használható egyszerre.

Ha (külön megvásárolható) külső mikrofont
csatlakoztat, akkor a kamera az azon
keresztül érkező hangokat rögzíti.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
HDR-XR350E/XR350VE
Objektív (G lencse)
Vaku
Felvételjelző (84)
Felvételkor a felvételjelző pirosan világít.
Villog, ha az akkumulátor lemerőben van,
illetve ha a felvételi adathordozón fogytán van
a szabad hely.
Infravörös érzékelő/jeladó
A kamera működtetéséhez a vezeték nélküli
távirányítót (115. oldal) fordítsa a kamera
infravörös érzékelője felé.
Beépített mikrofon

(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb (28)
(DISC BURN) gomb (lásd: A kamera
használati útmutatója)

(INTELLIGENS AUTO) gomb (24)
POWER gomb (15)
HDMI OUT aljzat (36)
 (USB) aljzat (55, 58)

HDR-CX305E: csak kimenet
Hangszóró
GPS kapcsoló (HDR-CX350VE/XR350VE)
(48)
HU
114
LCD képernyő/érintőképernyő (15, 27)
Ha az LCD táblát 180 fokkal elfordítja, akkor
vissza tudja csukni a kamerához úgy, hogy
az LCD képernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
RESET gomb
Egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg az
ALAPHELYZET süllyesztett mikrokapcsolót.
Ha az összes beállítást (beleértve a dátumot
és az időt is) gyári alapértékére kívánja
állítani, nyomja meg a RESET süllyesztett
mikrokapcsolót.
START/STOP gomb (20)
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
DC IN aljzat (12)
A/V távcsatlakozó (36)
Kéztámasz (20)
Vállszíj rögzítőnyílása
Állványfoglalat
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt az
állványfoglalathoz (az állvány és a csavar
külön megvásárolható; a csavar legfeljebb 5,5
mm hosszú lehet).
A memóriakártya nyílása (19)
A memóriakártya működésjelzője (19)
Amikor a működésjelző világít vagy villog,
a kamera adatokat olvas az adathordozóról,
illetve adatokat ír az adathordozóra.
PUSH (akkumulátor-kioldó) gomb (13)
HDR-XR350E/XR350VE
Vezeték nélküli távirányító
Gyors útmutató
A motoros zoom gombja (24, 35)
PHOTO gomb (23)
MODE gomb (20)

(Videó)/ (Fénykép) üzemmódkijelző
(20)
 /CHG (vaku/töltés) kijelző (12)
Akkumulátor (12)
DATA CODE gomb (76)
Ha lejátszás közben megnyomja, akkor
megjelenik a felvétel dátuma és időpontja,
illetve megjelennek a felvételkor érvényes
kamera-beállítások vagy koordináták (HDRCX350VE/XR350VE).
HU
115
PHOTO gomb (23)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
SCAN/SLOW gomb (29)
/ (Előző/Következő) gomb (29)
PLAY gomb

A /// gombokkal nem lehet az LCD
képernyő bizonyos gombjait kijelölni.
A vezeték nélküli távirányító elemének
cseréje
Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze bele a
vágásba, és húzza ki az elemtartót.
Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a + vége
felfelé nézzen.
STOP gomb
DISPLAY gomb (21)
Kattanásig tolja vissza az elemtartót a vezeték
nélküli távirányítóba.
Jeladó
START/STOP gomb (20)
A motoros zoom gombjai
Fül
PAUSE gomb
VISUAL INDEX gomb (29)
Lejátszáskor megjeleníti a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőt.
 /  /  /  / ENTER gomb
Amikor megnyomja e gombok valamelyikét,
az LCD képernyőn megjelenik a narancssárga
keret. A  /  /  /  gombok segítségével
jelöljön ki egy gombot vagy egy elemet, majd
a kijelölt elem érvényre juttatásához nyomja
meg az ENTER gombot.
 Megjegyzések
A vezeték nélküli távirányító használatba vétele
előtt távolítsa el a szigetelőlapot.

Szigetelőlap


HU
116
A kamera működtetéséhez fordítsa a kamera
infravörös érzékelője felé a vezeték nélküli
távirányítót (114. oldal).
Ha egy bizonyos ideig nem érkezik utasítás
a vezeték nélküli távirányítóról, eltűnik a
narancssárga keret. Ha ismét megnyomja a
 /  /  /  gombok bármelyikét vagy az
ENTER gombot, a keret ismét megjelenik ott,
ahol legutóbb látható volt.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és ne
dobja tűzbe!

Ha lemerülőben van a lítium elem, a vezeték
nélküli távirányító hatótávolsága lerövidül,
sőt az is előfordulhat, hogy a vezeték nélküli
távirányító nem megfelelően működik. Ilyen
esetben az elemet cserélje ki egy Sony CR2025
típusú lítium elemre. Másfajta elem használata
tüzet vagy robbanást okozhat.
Tárgymutató
Szimbólumok
1080i/576i.....................................82
16:9................................................81
4:3..................................................81
576i................................................82
A
A használata SAJÁT MENÜ.......62
A képernyőn látható kijelzők
.....................................................112
A/V átjátszókábel...................37, 59
ADATHORD.KEZEL............17, 79
ADATKÓD.............................16, 76
AKKUADATOK..........................78
Akkumulátor................................12
ARCFELISMERÉS................72, 92
Arcindex.......................................32
AUT.ELLENF.KOMP..................73
AUT.IDŐBEÁLL.........................51
AUT.ZÓNABEÁLL.....................51
AUTO.KIKAPCS.........................83
AVCHD-formátum...................102
Az akkumulátor feltöltése...........12
Az akkumulátor feltöltése
külföldön............................. 14, 100
Á
Állvány........................................115
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK...................80
ÁRAMELLÁT.BEÁL...................83
B
D
DÁTUM/IDŐ........................16, 77
Dátum index................................31
DEMÓ MÓD...............................83
Diavetítés......................................35
DIAVETÍTÉS BEÁLL..................35
FOTÓRÖGZÍTÉS.......................42
FÓKUSZ.......................................69
FX..................................................26
E
GOLF-FELVÉTEL.......................69
GPS................................................47
EGYÉB..........................................78
EGYÉB BEÁLL............................83
EGYÉB FELV.BEÁLL..................73
EGYRE..........................................67
Elem a vezeték nélküli
távirányítóhoz............................116
ELSŐDLEGES BEÁL............72, 92
Eredeti...........................................43
EXPOZÍCIÓ.................................68
É
ÉJSZAKAI....................................66
ÉJSZAKAI PORTRÉ...................66
F
F.LASS.FELV.................................70
fali csatlakozóaljzat......................12
FÁJLSZÁM...................................76
FEHÉRBŐL..................................66
FEHÉREGYENS..........................67
FEKETÉBŐL................................67
FELV.LÁMPA...............................84
FELV.MÓD...................................26
Felvétel..........................................20
Felvételi adathordozó..................17
FELVÉTELI BEÁLL....................71
felvételi és lejátszási idő..............96
Fénykép kiemelése videóból......42
FÉNYKÉPBEÁLL........................74
Fényképek...............................22, 30
FÉNYM./FIX FÓK......................68
FÉNYMÉRŐ................................68
FH..................................................26
Figyelmeztető üzenetek..............94
Filmtekercs-index........................31
FIX FÓKUSZ...............................68
Formázás.......................................79
FOTÓHORD.BEÁLL..................17
FOTÓMÁSOLÁS........................44
G
H
HANG/KÉP-BEÁLL...................80
Hangerő..................................30, 80
HANGFELV.BEÁLL....................73
HANGJELZÉS.............................80
HD/STD BEÁLL..........................25
HDMI FELBONTÁSA................82
HDMI-VEZÉRLÉS......................84
hibaelhárítás.................................85
HORDOZÓ ADATAI.................79
HORDOZÓ BEÁLL....................17
HORDOZÓ FORMÁZ...............79
HÓ.................................................66
HQ.................................................26
I
„InfoLITHIUM” akkumulátor
.....................................................105
INTELLIGENS AUTO.........24, 92
J
javítás............................................85
JELENET......................... 34, 66, 92
JELENETKIVÉTEL.....................34
K
Gyors útmutató
BEÉP.ZOOM-MIKR...................73
BEKAPCS.LCD-VEL..................83
Bekapcsolás..................................15
BELTÉRI.......................................67
Biztonsági előírások..................102
„BRAVIA” Sync............................38
DIGIT.ZOOM..............................73
Dual Rec.......................................27
DVD-író..................................55, 58
DVDirect Express........................55
KALIBRÁLÁS............................108
KAMERAADATOK....................77
Karbantartás...............................102
KÉPEK MEGTEKINTÉSE
.................................................28, 31
Képek mentése külső
adathordozóra..............................52
KÉPKEZ.FÁJL JAV......................94
KÉPMÉRET.................................74
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK.................66
KIMENETI BEÁLL.....................81
KOMPONENS.............................82
HU
117
KONVERZ.LENCSE...................71
KOORDINÁTÁK.........................50
KÖZELKÉP..................................69
külföldön....................................100
Külső adathordozó......................52
KÜLTÉRI......................................67
L
LCD SZÍNE..................................81
LCD-FÉNYERŐ..........................80
LCD-HÁTTÉR.............................80
LEESÉSÉRZÉK............................84
LEJÁT.LIST.SZERK.....................45
Lejátszás........................................28
LEJÁTSZÁS..................................76
LEJÁTSZÁSI BEÁLL...................76
Lejátszási lista...............................45
Lejátszási zoom............................35
Lemez készítése............................54
Lemezes felvevő készülék...........59
LOW LUX....................................72
LP...................................................26
HU
118
N
NAPKELTE&NYUGT................66
NYÁRI IDŐ..................................83
NYELV BEÁLL......................16, 83
O
OPTION MENU.........................63
Ó
ÓRA/NYELV ÁL.........................82
ÓRABEÁLLÍTÁS.........................15
Ö
ÖN ITT VAN...............................49
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok......92
ÖNKIOLDÓ................................74
P
PAL..............................................100
Páralecsapódás...........................108
PIROS SZEM...............................75
PORTRÉ.......................................66
M
R
Másolás...................................43, 44
MEGJEL.HELYE.........................82
MEGJELEN.BEÁLL....................81
MEGJELÖLÉS..............................32
Megjelöléses lejátszás..................32
Mellékelt tartozékok......................2
„Memory Stick”...........................18
„Memory Stick PRO Duo”
.............................................. 18, 105
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.............................................. 18, 105
Memóriakártya................... 18, 104
Menük.....................................61, 64
MIKR.JELSZ................................73
Miniatűr........................................39
MOSOLYÉRZÉKENY...........73, 92
MOSOLYFELISMER............72, 92
Mosolyfelvétel..............................27
MPEG-4 AVC/H.264................102
Működtetés.....................................6
REFLEKTOR................................66
RESET.........................................114
S
SAJÁT MENÜ..............................62
SAJÁT MENÜ BEÁL..................62
STEADYSHOT......................71, 75
SZER..............................................39
széles látószög..............................24
SZÉLESVÁSZNÚ.........................74
SZÉTOSZTÁS..............................41
T
TÁJKÉP.........................................66
TÁVIRÁNYÍTÓ...........................84
telefotó..........................................24
Televízió........................................36
televíziós színrendszerek..........100
teljesen feltöltött...........................12
TENGERPART............................66
Térképindex..................................49
TÖRLÉS........................................39
tükör üzemmód...........................27
TŰZIJÁTÉK.................................66
TV TÍPUSA..................................81
TV-CSATL.SEGÉDL...................36
U
USB CSATL............................55, 58
USB-kábel...............................55, 58
Ú
ÚSZTATÁS...................................66
Ü
ÜRES.............................................79
V
VAKUFÉNY.................................75
VAKUS MÓD..............................75
VBR...............................................96
VEZETŐKERET..........................71
VÉDELEM...................................40
VIDEÓHORD.BEÁLL................17
Videók.....................................20, 29
Videók felvételi ideje/rögzíthető
fényképek száma..........................96
VIDEÓMÁSOLÁS......................43
VISUAL INDEX..........................28
X
x.v.Color............................... 74, 107
Z
ZENE ESZKÖZ............................78
ZENE LETÖLTÉSE.....................34
ZENÉT ÜRÍT...............................34
Zoomolás................................24, 35
ZÓNABEÁLL...............................82
E termékkel kapcsolatos további
információk és válaszok a gyakran feltett
kérdésekre a Vevőszolgálat honlapján
találhatók.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising