Sony | HDR-XR550E | Sony HDR-XR550E Használati útmutató

4-170-536-22(1)
HDR-CX550E/CX550VE/
XR550E/XR550VE
Digitális HD videokamera
Tartalomjegyzék
9
Az első lépések
12
Felvétel/lejátszás
21
A kamera előnyeinek
kihasználása
45
Képek mentése külső
eszköz segítségével
59
A videokamera testre
szabása
68
További információk
94
A „Handycam” kézikönyve
Gyors útmutató
 2010 Sony Corporation
122
A kamera használatba
vétele előtt ezt olvassa el
Mellékelt tartozékok
A zárójelben ( ) álló szám azt jelzi, hogy
az illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
 Hálózati tápegység (1)
 Tápkábel (1)
 Komponens A/V-kábel (1) 
 A/V átjátszókábel (1) 
 USB-kábel (1) 
 Vezeték nélküli távirányító (1)
Egy lítium gombelem már a készülékbe
van helyezve. A vezeték nélküli távirányító
használatba vétele előtt távolítsa el a
szigetelőlapot.
Típusú újratölthető akkumulátor
NP‑FV50 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)
LCD képernyő
Akkumulátor



 „PMB”
(szoftver, benne a „PMB Help”
kézikönyvvel)
 A „Handycam” kézikönyve (PDF)

„A kamera használati útmutatója” (1)
A menüelemek, az LCD tábla, a kereső
és az objektív


A videokamerával használható
memóriakártyákkal kapcsolatban lásd a
19. oldalt.
A kamera használata

A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél fogva,
valamint az aljzatok védőfedelénél fogva.
Kereső
HU
A kamera nem porálló, nem cseppálló, és nem
vízálló. Lásd „A kamera kezelése” című részt
(117. oldal).
Ha a GPS-kapcsoló ON helyzetben áll, akkor a
GPS funkció még abban az esetben is működik,
ha a kamera ki van kapcsolva. Ügyeljen arra,
hogy repülőgéppel való felszálláskor vagy
leszálláskor a GPS-kapcsoló OFF helyzetben
álljon (HDR-CX550VE/XR550VE).

A szürkén megjelenő menüelemek az adott
felvételi, illetve lejátszási körülmények között
nem használhatók.
Az LCD képernyő és a kereső rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói, és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.

Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy zöld pont


A lejátszással kapcsolatos
megjegyzések

Működési hibát okozhat, ha az LCD képernyőt,
a keresőt vagy az objektívet hosszú ideig
közvetlen napfénynek teszi ki.
Ne fordítsa a kamerát a nap felé. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
A nyelvbeállítási lehetőségekről

A képernyőn megjelenő, a helyi nyelveken
kiírt szöveg a használat módját mutatja be.
Ha szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőn megjelenő
szövegek nyelvét (17. oldal).
Felvétel




A memóriakártya megbízható működésének
érdekében ajánlott a videokamerával való
első használat előtt elvégezni az inicializálást
(88. oldal). Az inicializálás következtében
a memóriakártyán tárolt összes adat
helyreállíthatatlanul elveszik. Fontos adatait
ezért mentse előbb számítógépre vagy más
eszközre.
A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy
a készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
A gyártó még abban az esetben sem nyújt
kártérítést a felvételekért, ha a felvétel, illetve
lejátszás a kamera, a felvevőeszköz stb.
meghibásodása vagy hibás működése miatt nem
lehetséges.
A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként eltérő. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételeket televíziókészüléken
szeretné megnézni, akkor PAL-rendszerű
televíziókészülékre lesz szüksége.
A televízióműsorok, filmek, videokazetták
és egyéb műsoranyagok szerzői jog védelme
alatt állhatnak. Az ilyen anyagok illetéktelen
másolása a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.


A kamera alkalmas MPEG-4 AVC/H.264 típusú
High Profile nagy felbontású képminőségű
(HD) képek felvételére. Ezért a készülékkel
nagy felbontású (HD) képminőséggel készített
képeket nem lehet a következő készülékeken
lejátszani;
 olyan egyéb, az AVCHD-formátumot
kezelni képes készülékeken, amelyek nem
kompatibilisek a High Profile rendszerrel
 az AVCHD-formátumot kezelni nem képes
készülékeken
Elképzelhető, hogy más eszközön nem tudja
rendesen lejátszani a videokamerával készített
felvételeket. Az is előfordulhat, hogy a más
eszközzel rögzített felvételeket nem tudja
lejátszani a videokamerán.
Normál (STD) képminőségű, SD
memóriakártyára rögzített mozgóképek nem
játszhatók le más gyártók AV készülékein.
Nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített lemezek

A kamera a nagy felbontású felvételeket
AVCHD-formátumban rögzíti. Olyan DVD
adathordozót, amely AVCHD-felvételt
tartalmaz, ne használjon DVD-alapú
lejátszóban vagy felvevőben, mert előfordulhat,
hogy a DVD-lejátszó/-felvevő nem adja ki az
adathordozót, és figyelmeztetés nélkül törli
annak tartalmát. A DVD adathordozón tárolt
AVCHD-felvételt kompatibilis Blu-ray Disclejátszóval/-felvevővel vagy más kompatibilis
készülékkel lehet lejátszani.
HU
Az összes felvétel mentése


A képadatok elvesztésének megelőzése
érdekében az összes felvett képet rendszeresen
mentse külső adathordozóra. Javasoljuk, hogy
a képadatok mentését számítógép segítségével
lemezre (például DVD-R-re) végezze. A
képadatok videomagnóval vagy DVD/HDDfelvevővel is menthetők (61. oldal).
Nem készíthető AVCHD lemez, ha a képadatok
a következő módon kerültek rögzítésre:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ FELV.MÓD] (
[FELVÉTELI BEÁLL.]
kategórián belül) [HD FX beállításban].
Mentse az adatokat Blu-ray Disc lemezre vagy
más, külső adathordozóra (59. oldal).

Ha nem tud felvételt készíteni/
lejátszani, hajtsa végre a [HORDOZÓ
FORMÁZ] műveletet

Az akkumulátorral/hálózati
tápegységgel kapcsolatos
megjegyzések


Ügyeljen, hogy az akkumulátort és a hálózati
tápegységet csak a kamera kikapcsolását
követően távolítsa el, illetve válassza le.
Húzza ki a hálózati tápegységet a kamerából
úgy, hogy a kamerát és az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
A kamera/akkumulátor
hőmérsékletével kapcsolatos
megjegyzés

Ha a kamera vagy az akkumulátor túlmelegszik
vagy túlságosan lehűl, akkor előfordulhat, hogy
bekapcsol a kamera védelmi funkciója, és nem
lehet a kamerával felvételt készíteni és lejátszani.
Ilyenkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg az LCD képernyőn vagy a keresőn
(102. oldal).
HU
Ne próbálja a kamera felvevőjét számítógép
segítségével megformázni. Ha így tesz,
előfordulhat, hogy a kamera nem fog
megfelelően működni.
Ha sokszor vesz fel és töröl képeket, akkor a
felvételi adathordozón az adatok töredezetten
helyezkedhetnek el. Nem lehet felvételeket
menteni és felvenni. Ebben az esetben először
mentse el a képeket egy külső adathordozón,
majd végezze el a következő lépéseket:
(MENU)
[HORDOZÓ FORMÁZ] a
 [A többi megjel.]  [HORDOZÓ
FORMÁZ] pontot megérintve (az
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
a kívánt adathordozó  [IGEN]  [IGEN]

.
Kiegészítő eszközökkel kapcsolatos
megjegyzések


Javasoljuk, hogy eredeti Sony kiegészítőket
használjon.
Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben nincsenek forgalomban eredeti
Sony tartozékok.
A kézikönyvvel, az illusztrációkkal és
a képernyős kijelzéssel kapcsolatos
megjegyzések

Amikor a kamera számítógéphez
vagy valamilyen kiegészítő eszközhöz
csatlakozik

Amikor a kamerát adatközlő kábellel egy másik
készülékhez csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban dugta-e be.
A dugót aljzatba erőltetése az aljzat károsodását
okozza, és a kamera meghibásodásához
vezethet.

Az ebben a kézikönyvben felhasznált,
illusztrációként szolgáló képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így másképpen
nézhetnek ki, mint azok a képek és képernyőkijelzések, amelyek ténylegesen megjelennek
a kamerán. A videokamera illusztrációit és a
képernyõ kijelzéseit a jobb érthetőség kedvéért
felnagyítottuk vagy egyszerűsítettük.
Ebben a kézikönyvben a videokamera belső
memóriáját (HDR-CX550E/CX550VE),
merevlemezét (HDR-XR550E/XR550VE) és a
memóriakártyát „felvevőnek” nevezzük.


A kézikönyvben a DVD lemezre, amely nagy
felbontású képminőségben (HD) került
rögzítésre, AVCHD lemezként utalunk.
A kamera és tartozékai formája és
műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

Leesésérzékelő (HDR-XR550E/XR550VE)

A videokamera típusnevének
ellenőrzése


A kézikönyvben feltüntettük a típusnevet, ha az
egyes modellek műszaki jellemzői között eltérés
van. A típusnév a videokamera alján látható.
A jelen sorozat fő különbségei az alábbi műszaki
adatokban vannak jelen.
Felvételi
adathordozó
A belső
felvételi
adathordozó
kapacitása
HDRCX550E/
HDRCX550VE*
Belső
memória +
memóriakártya
64 GB
HDRXR550E/
HDRXR550VE*
Belső
merevlemez +
memóriakártya
240 GB
USBaljzat
A belső merevlemez leesés okozta sérülésektől
való védelme érdekében a videokamera
rendelkezik leesésérzékelő funkcióval
(93. oldal). Ha az eszköz leesik, vagy
súlytalanság állapota lép fel, a funkció által
kibocsátott hangjelzést is felveheti a kamera.
Ha a leesésérzékelő úgy észleli, hogy a kamera
többször egymás után leesett, akkor leállíthatja
a felvételt/lejátszást.
A videokamera nagy magasságban
történő használatával kapcsolatos
megjegyzések (HDR-XR550E/XR550VE)

Bemenet/
kimenet
Ne használja a videokamerát (HDR-XR550E/
XR550VE) hangos környezetben.
Ne kapcsolja be a videokamerát alacsony
nyomású, 5 000 méter feletti területen.
Ellenkező esetben megsérülhet a videokamera
belső merevlemez-meghajtója.
A *-gal jelölt modell GPS-sel rendelkezik.
A használattal kapcsolatos
megjegyzések


Ne tegye az alább felsorolt dolgokat. Ellenkező
esetben megsérülhet a felvételi adathordozó,
elveszhetnek a rögzített képek, vagy más
probléma adódhat.
 ne húzza ki a memóriakártyát, amikor a
működésjelző lámpa (20. oldal) világít vagy
villog
 ne távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati
tápegységet, és ne alkalmazzon mechanikus
behatást a videokamerán, valamint ne
rezegtesse azt, amikor a (Videó)/
(Fénykép) (21. oldal) vagy a működésjelző
fény (20. oldal) világít vagy villog
Vállszíj (külön megvásárolható) használata
esetén ügyeljen, nehogy odacsapja a
videokamerát valamilyen tárgyhoz.
HU
Működtetés
Az első lépések (12. oldal)
Készítse elő az áramforrást és a memóriakártyát.
Videók és fényképek felvétele (21. oldal)
Videó felvétele  22. oldal
 A felvételi mód megváltoztatása (28. oldal)
 A felvétel várható ideje (HORDOZÓ ADATAI, 88. oldal)
Fénykép felvétele  24. oldal
Videók és fényképek lejátszása
Lejátszás a kamerán  33. oldal
Felvételek megtekintése televízión  41. oldal
Képek mentése
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
Videók és fényképek mentése külső adathordozóra
 59. oldal
Képek mentése DVD-író/-felvevő segítségével  61. oldal
Videók és fényképek törlése (45. oldal)
Ha törli a számítógépre vagy lemezre mentett képadatokat, a
felszabaduló helyre új képeket rögzíthet.
HU
Néhány tanács a sikeres felvételhez
 Hogy jól sikerüljön a felvétel
Tartsa egyenesen a kamerát
Amikor kezében tartja a kamerát, felsőteste legyen egyenes, karja
legyen a teste mellett.
Bár a SteadyShot funkció hatásosan kiküszöböli a kamera
bemozdulását, alapvető fontosságú, hogy ne mozgassa a kamerát.
Finoman, folyamatosan zoomoljon
Finoman zoomoljon mind ráközelítésnél, mind eltávolodásnál.
Emellett pedig ritkán zoomoljon. Ha túl sokat zoomol, a készített
videó fárasztani fogja a nézőit.
Keltse tágas tér érzetét
Pásztázzon. Álljon stabilan, és ahogy felsőtestét lassan elfordítja,
mozgassa vízszintesen a kamerát. A pásztázás végén egy ideig
álljon mozdulatlanul, hogy a jelenet stabilnak hasson.
Szöveggel tegye hatásosabbá a videókat
A videóhoz rögzítsen hangot is. Kommentálja a témát, vagy a
felvétel alatt beszélgessen a fotóalannyal.
Próbálja meg kiegyenlíteni a különböző hangok hangerejét; a
felvételt készítő személy közelebb van a mikrofonhoz, mint az,
akiről a felvétel készül.
Használjon kiegészítőket
Használja célszerűen a kamera kiegészítőit.
Állvány segítségével például készíthet időzített felvételt, és
gyenge fényben is rögzítheti a témát, például a tűzijátékot vagy
az éjszakai látképet. Mindig tartson magánál pótakkumulátort,
így felvétel közben nem kell a lemerülő akkumulátor miatt
aggódnia.
HU
 Hasznos felvételi módszerek
HU
Szép képek megörökítése bonyolult
beállítások nélkül
Fókuszálás a kép bal oldalán lévő
gyermekre
INTELLIGENS AUTO(26)
Az elsődleges fotóalany kiválasztása(29)
FIX FÓKUSZ(75)
Fényképek rögzítése videó felvétele
közben
Felvétel gyengén megvilágított
helyiségben
Dual Rec(30)
Mosolyfelvétel(29)
NightShot(30)
LOW LUX(80)
Tűzijáték vagy naplemente
megörökítése teljes pompájában
A golfütés kielemzése
TŰZIJÁTÉK(73)
NAPKELTE&NYUGT.(73)
GOLF-FELVÉTEL(77)
F.LASS.FELV.(78)
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt ezt olvassa el.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A használattal kapcsolatos megjegyzések.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Működtetés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Néhány tanács a sikeres felvételhez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az első lépések
12
15
17
18
18
18
19
Tartalomjegyzék
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. lépés: Bekapcsolás, valamint a dátum és idő beállítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A nyelvi beállítás megváltoztatása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. lépés: A felvételi adathordozó előkészítése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A felvételi adathordozó kiválasztása videók számára.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A felvételi adathordozó kiválasztása fényképek számára.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memóriakártya behelyezése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felvétel/lejátszás
Felvétel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videó felvétele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fénykép felvétele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videók és fényképek felvételével kapcsolatos hasznos funkciók.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoomolás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jobb minőségű képek automatikus felvétele (INTELLIGENS AUTO).. . . . . . . . . . . .
Nagy felbontású (HD) vagy normál képminőség (STD) kiválasztása.. . . . . . . . . . .
A felvételi üzemmód kiválasztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az elsődleges fotóalany kiválasztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosoly automatikus rögzítése (Mosolyfelvétel) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Életszerűbb hangfelvétel (5,1 ch térhatású hangfelvétel).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiváló minőségű fényképek rögzítése videók felvétele közben (Dual Rec).. . .
Felvételkészítés sötétben (NightShot).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felvételkészítés tükör üzemmódban.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A képbeállítások módosítása kézzel, a MANUAL tárcsa segítségével.. . . . . . . . . .
Lejátszás a kamerán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videók és fényképek lejátszásával kapcsolatos hasznos funkciók.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kívánt kép megkeresése dátum alapján (Dátum index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jelenet megkeresése helymeghatározással (Filmtekercs-index).. . . . . . . . . . . . . . . .
Jelenet megkeresése arckép alapján (Arcindex).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videóválogatás lejátszása (megjelöléses lejátszás).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lejátszási zoom használata fényképek esetén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fényképek sorozatának lejátszása (Diavetítés).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
24
26
26
26
27
28
29
29
30
30
30
31
31
33
36
36
36
37
38
40
40
HU
Felvételek megtekintése televízión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Televízió csatlakoztatása a [TV-CSATL.SEGÉDL.] segítségével.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A „BRAVIA” Sync használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
A kamera előnyeinek kihasználása
Videók és fényképek törlése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A felvett videók és fényképek védelme (Védelem).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videó szétosztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fénykép kiemelése videóból.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filmek és fényképek felvétele/másolása a belső felvételi adathordozóról
memóriakártyára .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videó átmásolása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fényképek másolása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videók lejátszási listájának használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszási lista készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszási lista lejátszása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A GPS funkció használata (HDR‑CX550VE/XR550VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A GPS funkció beállítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az aktuális hely adatainak meghatározása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jelenet megkeresése a felvétel helye alapján (Térképindex).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A koordináták megjelenítése (KOORDINÁTÁK).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az óra és a terület automatikus beállítása (AUT.IDŐBEÁLL./
AUT.ZÓNABEÁLL.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
46
47
48
49
49
50
52
52
53
54
55
56
56
58
58
Képek mentése külső eszköz segítségével
Képek külső adathordozóra való mentése (KÖZV.MÁSOLÁS).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez készítése DVD-író, -felvevő készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez készítési módjának kiválasztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez készítése a DVDirect Express DVD-író készülékkel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagy felbontású (HD képminőségű) lemez készítése DVDirect Express
készüléktől eltérő DVD-íróval stb... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez készítése felvevő vagy egyéb készülékkel normál felbontású (STD)
képminőségbe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
61
61
62
65
66
A videokamera testre szabása
A menük használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kezelőmenük.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A következő használata: SAJÁT MENÜ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az
HU
10
68
68
69
70
Menüelemek listája.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK (A helyszíni körülményekhez igazítható beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELVÉTELI BEÁLL. (Testre szabott felvételkészítés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÉNYKÉPBEÁLL. (Fényképkészítés beállításai).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEJÁTSZÁS (Lejátszási beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SZER (Szerkesztési beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EGYÉB (Egyéb beállítások).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADATHORD.KEZEL. (A felvételi adathordozóra vonatkozó beállítások). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (Egyéb beállításokra vonatkozó elemek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
73
79
83
85
87
87
88
89
Tartalomjegyzék
További információk
Hibaelhárítás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető szimbólumok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Videók felvételi ideje/rögzíthető fényképek száma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Az egyes akkumulátorok esetén várható felvételi és lejátszási idő.. . . . . . . . . . . . 106
Videók várható felvételi ideje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
A rögzíthető fényképek várható száma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ha a kamerát külföldön használja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Karbantartás és biztonsági előírások.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Az AVCHD-formátum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Leírás: GPS (HDR-CX550VE/XR550VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Tudnivalók a memóriakártyáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Az x.v.Color szabvány.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
A kamera kezelése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Gyors útmutató
A képernyőn látható kijelzők.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Részegységek és kezelőszervek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Tárgymutató.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
HU
11
Az első lépések
1. lépés: Az akkumulátor feltöltése
HDR-CX550E/CX550VE
Akkumulátor
Hálózati
tápegység
DC IN aljzat
Egyenáramú
csatlakozó
Tápkábel
/CHG (vaku/töltés)
kijelző
A fali csatlakozóba
HDR-XR550E/XR550VE
Akkumulátor
DC IN aljzat
Hálózati
tápegység
Egyenáramú
csatlakozó
/CHG (vaku/töltés)
kijelző
Tápkábel
A fali csatlakozóba
HU
12
Miután felhelyezte a kamerára, feltöltheti az „InfoLITHIUM” akkumulátort (V sorozat).
 Megjegyzések
A kamerához kizárólag „InfoLITHIUM”, V-sorozatú akkumulátort használjon.

1
2
3
A kereső visszahelyezését követően az LCD képernyő becsukásával
kapcsolja ki a kamerát.
Az akkumulátort úgy helyezze be, hogy kattanásig csúsztatja a nyíl
irányába.

4
Az első lépések
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a tápkábelt a kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz.
Ügyeljen, hogy a DC egyenáramú csatlakozódugón lévő  jel illeszkedjék a DC IN aljzaton lévőhöz.
Ekkor felgyullad a /CHG (vaku/töltés) jelzőfény, és megkezdődik a töltés. Amikor az
akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a /CHG (vaku/töltés) jelzőfény.
Amikor feltöltődött az akkumulátor, húzza ki a hálózati tápegységet a
kamera DC IN aljzatából.
Tippek
A felvételi és lejátszási idővel kapcsolatban lapozzon a 106. oldalra.
Amikor be van kapcsolva a kamera, az LCD képernyő bal felső sarkában lévő kijelző mutatja az
akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét.



Töltési idő
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült akkumulátor.
Akkumulátor
NP-FV50(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100

Töltési idő
155
195
390
Az időtartamok 25 C hőmérsékleten kerültek megállapításra.
Az ajánlott hőmérséklet 10 C és 30 C között van.
HU
13
Az akkumulátor eltávolítása
Csukja be az LCD képernyőt. Tolja el a BATT akkumulátor-kioldó gombot (), és vegye le az
akkumulátort ().
Hálózati áramforrás használata
Az egyes részeket ugyanúgy csatlakoztassa egymáshoz, mint ahogyan az „1. lépés: Az akkumulátor
feltöltése” pontban tette. Az akkumulátor akkor sem merül le, ha csatlakoztatva van a készülékre.
Az akkumulátor feltöltése külföldön
A kamerához mellékelt hálózati tápegységgel az akkumulátort bármely olyan országban vagy
térségben feltöltheti, ahol a váltakozó áramú hálózat feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
 Megjegyzések
Ne használjon feszültségátalakítót.

Megjegyzések az akkumulátorral kapcsolatban





Amikor eltávolítja az akkumulátort vagy a hálózati tápegységet, helyezze vissza a keresőt, csukja be
az LCD képernyőt, és ügyeljen arra, hogy se a (Videó)/ (Fénykép) jelzőfény (21. oldal), se a
működésjelző (20. oldal) ne világítson.
A /CHG (vaku/töltés) jelzőfény töltés közben az alábbi esetekben villog:
 ha az akkumulátort nem megfelelően csatlakoztatta.
 ha az akkumulátor sérült.
 ha az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony.
Vegye ki az akkumulátort a kamerából, és tegye meleg helyre.
 ha az akkumulátor hőmérséklete magas.
Vegye ki az akkumulátort a kamerából, és tegye hűvös helyre.
Ha (külön megvásárolható) kameralámpát használ, akkor javasoljuk, hogy használja a NP-FV70 vagy
NP-FV100 akkumulátort.
NP-FV30 típusú akkumulátort nem célszerű használni, mert az csak rövid ideig teszi lehetővé a felvételt
és a lejátszást ezzel a kamerával.
A gyári beállítás szerint az energiatakarékosság érdekében a kamera automatikusan kikapcsol, ha
kb. 5 percig nem használja ([AUTO.KIKAPCS], 92. oldal).
A hálózati tápegységgel kapcsolatos megjegyzések



HU
14
A hálózati tápegységet egy közeli fali csatlakozóaljzatba dugja. Ha a kamera használata során valamilyen
meghibásodást észlel, a hálózati tápegységet azonnal húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
A hálózati tápegységet ne tegye szűk helyre, például fal és bútor közé.
Ügyeljen, nehogy egy fémtárggyal rövidre zárja a hálózati tápegység egyenáramú csatlakozóját vagy az
akkumulátor pólusait. Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
2. lépés: Bekapcsolás, valamint a dátum és idő
beállítása
1
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
Ekkor bekapcsolódik a kamera, és kinyílik a lencsevédő.

Ha nyitva van az LCD képernyő, amikor be akarja kapcsolni a kamerát, nyomja meg a POWER
gombot.
MODE jelző
POWER gomb
Az első lépések
2
/
gombok segítségével jelölje ki a kívánt földrajzi helyet, majd
A
érintse meg a [TOVÁBB] gombot.
Érintse meg az LCD
képernyőn található
gombot

A dátum és az idő ismételt beállításához érintse meg a következőket:
(MENU) 
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
[A többi megjel.]  [ÓRA/ NYELV ÁL.] (az
/
gombok
[ÓRABEÁLLÍTÁS]. Ha valamelyik elem nem látható a képernyőn, akkor a
segítségével jelenítse meg.
HU
15
3
Állítsa be a [NYÁRI IDŐ]t, a dátumot és a pontos időt, majd érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.

Ha a [NYÁRI IDŐ] értékét [BE]-re állítja, az óra 1 órát lép előre.
 Megjegyzések
Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum és az idő, a felvételi adathordozóra mindkettő automatikusan
rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető. A dátum és az idő megjelenítéséhez érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 


.
[ADATKÓD]  [DÁTUM/IDŐ] 
 A műveleteknél hallható hangjelzés kikapcsolható; ehhez érintse meg a következőket:
(MENU)
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
 [A többi megjel.]  [HANG/KÉP-BEÁLL.] (az


.
[HANGJELZÉS]  [KI] 
 Ha a megérintett gomb az érintésre nem megfelelően reagál, kalibrálja az érintőképernyőt (118. oldal).
 Az óra beállítása után az [AUT.IDŐBEÁLL.] és [AUT.ZÓNABEÁLL.] funkció [BE] (58. oldal) beállítása
esetén az óraidő automatikusan beállításra kerül. A kamerához kiválasztott országtól/térségtől függően
előfordulhat, hogy az óra nem áll be automatikusan a helyes időpontra. Ilyenkor az [AUT.IDŐBEÁLL.] és
az [AUT.ZÓNABEÁLL.] értéket állítsa [KI]-re (HDR-CX550VE/XR550VE).

A készülék kikapcsolása
Csukja be az LCD képernyőt. Ekkor pár másodpercig villog a
készülék kikapcsol.
(Videó) jelzőfény, és a
Tippek
A kamera a POWER gomb megnyomásával is kikapcsolható.


Ha a kereső kimozdult a képből, húzza vissza az alábbi ábrán látható módon.
HU
16
A videokamera be- és kikapcsolása az LCD képernyő vagy a kereső segítségével
A kamera az LCD képernyő vagy a kereső állapotától függően lehet be- vagy kikapcsolt
állapotban.
Állapot
LCD képernyő
Kereső
A videokamera
állapota
Kinyitva
Visszahúzva
Bekapcsolva
Kimozdulva
Bekapcsolva
Visszahúzva
Kikapcsolva
Kimozdulva
Bekapcsolva
Lecsukva
 Megjegyzések
A kamera akkor sem kapcsol ki, ha az LCD képernyőt lecsukta, de a kereső kimozdult a képből. Amikor
kikapcsolja a kamerát, ügyeljen rá, hogy a keresőt húzza vissza a kiindulási pozícióba.
Az első lépések

A nyelvi beállítás megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg.
(MENU)  [A többi megjel.]  [ÓRA/ NYELV ÁL.]
Érintse meg a következőket:
(az [ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [ NYELV BEÁLL.]  a kívánt nyelv 


.
HU
17
3. lépés: A felvételi adathordozó előkészítése
A videokamerától függően eltérő felvételi adathordozók használhatók. A kamera képernyőjén
az alábbi ikonok jelennek meg.
HDR-CX550E/CX550VE
HDR-XR550E/XR550VE
*
Belső
memória
Memóriakártya
*
Belső
merevlemez
Memóriakártya
* A gyári beállítás szerint felvételkor a videók és a fényképek egyaránt erre a felvételi adathordozóra
kerülnek. Felvétel, lejátszás, valamint szerkesztési művelet mindig csak az éppen kiválasztott
adathordozón lehetséges.
Tippek
A videók lehetséges felvételi idejével kapcsolatban lásd a 107. oldalt.
A rögzíthető fényképek számával kapcsolatban lásd a 109. oldalt.



A felvételi adathordozó kiválasztása videók számára
 Érintse meg a következőket:
[HORDOZÓ BEÁLL.] (az
[VIDEÓHORD.BEÁLL].
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
Megjelenik a [VIDEÓHORD.BEÁLL] képernyő.
 Érintse meg a kívánt felvételi adathordozót.
 Érintse meg a következőket: [IGEN] 
.
A felvételi adathordozó megváltozott.
A felvételi adathordozó kiválasztása fényképek számára
 Érintse meg a következőket:
[HORDOZÓ BEÁLL.] (az
[FOTÓHORD.BEÁLL.].
(MENU)  [A többi megjel.] 
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
Megjelenik a [FOTÓHORD.BEÁLL.] képernyő.
HU
18
 Érintse meg a kívánt felvételi adathordozót.
 Érintse meg a következőket: [IGEN] 
.
A felvételi adathordozó megváltozott.
A beállított felvételi adathordozó ellenőrzése
A kiválasztott felvételi adathordozó ikonja videó- és fényképfelvételi módban egyaránt
megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.

Az első lépések
Felvételi adathordozó
ikonja
A megjelenített ikon a készülék típusától függően eltérő lehet.
Memóriakártya behelyezése
 Megjegyzések
A felvételi adathordozót állítsa a [MEMÓRIAKÁRTYA] lehetőségre, ha a videót/képeket
memóriakártyára szeretné rögzíteni.

A kamerával használható memóriakártya-típusok



A következő memóriakártyák használhatók a videokamerával: „Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
adathordozó, „Memory Stick PRO-HG Duo” adathordozó, SD-memóriakártyák, SDHC-memóriakártyák,
SDXC-memóriakártyák (minden SD-kártyánál követelmény a Class 4 vagy magasabb sebességosztály). A
működés nem garantálható minden memóriakártya-típussal.
A videokamerával igazoltan használhatók a legfeljebb 32 GB méretű „Memory Stick PRO Duo”
adathordozók és a legfeljebb 64 GB méretű SD-kártyák.
Jelen kézikönyvben a „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) adathordozókra és a „Memory Stick PRO-HG
Duo” adathordozókra együttesen „Memory Stick PRO Duo” adathordozókként hivatkozunk. Az SDmemóriakártyákra, az SDHC-memóriakártyákra és az SDXC-memóriakártyákra SD-kártyákként utalunk.
 Megjegyzések
A videokamerával nem használhatók MultiMediaCard típusú kártyák.
 SDXC-memóriakártyára rögzített mozgóképek nem importálhatók és nem játszhatók le az exFAT*
fájlrendszert nem támogató számítógépekkel és A/V eszközökkel, ha a videokamera USB-kábellel
csatlakozik az eszközökhöz. A művelet előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozó készülék támogatja
az exFAT fájlrendszert. Ha az exFAT rendszert nem támogató készüléket csatlakoztat, és megjelenik a
formázási képernyő, ne végezze el a formázást. Különben minden rögzített adat elvész.
* Az exFAT az SDXC-memóriakártyákon használt fájlrendszer.

HU
19
A videokamerával használható memóriakártyák mérete


A videokamerával normál méretű SD-kártyák és a „Memory Stick” adathordozók méretéhez képest fele
akkora „Memory Stick PRO Duo” adathordozók használhatók.
Ne ragasszon címkét vagy hasonlót a memóriakártyára és a memóriakártya-adapterre. Ellenkező esetben
működési hibát idézhet elő.
Nyissa ki a fedelet, és helyezze be a memóriakártyát kattanásig úgy, hogy a
ferdén levágott sarka a képen látható módon helyezkedjen el.

A memóriakártya behelyezése után csukja be a fedelet.
Ügyeljen a ferdén levágott sarok irányára.
Működésjelző fény
Új memóriakártya behelyezésekor a [Új képkezelő fájl készítése.] képernyő jelenhet
meg. Ebben az esetben érintse meg az [IGEN] gombot. Ha csak fényképeket vesz fel a
memóriakártyára, érintse meg a [NEM] gombot.

Ellenőrizze a memóriakártya irányát. Ha a memóriakártyát rossz irányban helyezi be, akkor a
memóriakártya, a memóriakártya nyílása vagy a képadatok megsérülhetnek.
 Megjegyzések
Ha a [Nem sikerült új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat,hogy nincs elegendő üres hely.] üzenet

jelenik meg, akkor a
(az
(MENU)  [A többi megjel.]  [HORDOZÓ FORMÁZ]
[ADATHORD.KEZEL.] kategóriában)  [MEMÓRIAKÁRTYA]  [IGEN]  [IGEN] 
pontok megérintésével formázza a memóriakártyát.
A memóriakártya kivétele
Nyissa ki a védőfedelet, és óvatosan nyomja meg egyszer befelé a memóriakártyát.


HU
20
Felvételkészítés közben ne nyissa ki a memóriakártya védőfedelét.
A memóriakártya behelyezésekor és kivételekor ügyeljen arra, nehogy kiugorjon és leessen a memóriakártya.
Felvétel/lejátszás
Felvétel
A gyári beállítás szerint a videók nagy felbontású képminőséggel (HD) kerülnek felvételre az
alábbi adathordozóra.
HDR-CX550E/CX550VE: Belső memória
HDR-XR550E/XR550VE: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd a 18 oldalt.


1
Állítsa be a tartópántot.
Felvétel/lejátszás
2
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
Ekkor bekapcsolódik a kamera, és kinyílik a lencsevédő.


Ha akkor kívánja bekapcsolni a kamerát, amikor már nyitva van az LCD képernyő, nyomja meg a
POWER gombot (15. oldal).
A MODE gomb megnyomásával megváltoztathatja a felvételi módot. Nyomja meg a MODE
gombot, és felkapcsolódik a kívánt felvételi módhoz tartozó jelzőfény.
MÓD gomb
(Videó): videó felvétele közben
(Fénykép): fénykép felvétele közben
HU
21
Videó felvétele
A START/STOP gomb megnyomásával kezdje meg a felvételt.

A felvételkészítést az LCD képernyő bal alsó sarkán lévő  gomb megnyomásával is elindíthatja.
START/STOP gomb
[KÉSZ]  [FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a START/STOP gombot.


A felvételkészítést az LCD képernyő bal alsó sarkán lévő  gomb megnyomásával is megállíthatja.
A kamera bekapcsolása, illetve a (videó/fénykép)felvételi és lejátszási üzemmód közötti váltás után az
LCD képernyőn mintegy 3 másodpercre megjelennek az ikonok és kijelzések. Ha ismét meg kívánja
jeleníteni az ikonokat és kijelzéseket, az LCD képernyőn található felvételi és zoom gombokon kívül
érintse meg valahol a képernyőt.
Az LCD képernyőn lévő felvételi és zoom
gombok
kb. 3 másodperc
múlva
 Megjegyzések
Ha videofelvétel készítése közben becsukja az LCD képernyőt, a kamera leállítja a felvételt.
 A videók maximális folyamatos felvételi ideje hozzávetőleg 13 óra.
 Ha egy videofájl mérete meghaladná a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új videofájlban folytatódik.
 A kamera bekapcsolása után néhány másodpercig még nem lehet megkezdeni a felvételkészítést. Ez alatt
az idő alatt a kamera nem használható.

HU
22

Az alábbi módon jelzi a rendszer, ha a felvétel után még mindig adatokat ír a felvételi adathordozóra.
Ez idő alatt ne mozgassa vagy rezegtesse a kamerát, és ne vegye ki az akkumulátort vagy távolítsa el a
hálózati tápegységet.
 A működésjelző (20. oldal) világít vagy villog
 Az LCD képernyő jobb felső sarkában villog az adathordozó ikonja
Tippek
A videók felvételi idejével kapcsolatban lásd az 107. oldalt.
Videó felvétele közben is rögzíthet fényképet: ehhez nyomja le teljesen a PHOTO gombot (Dual Rec,
30. oldal).
A felismert arc körül fehér keret jelenik meg, és a kamera automatikusan optimalizálja a képminőséget az
arc körül ([ARCFELISMERÉS], 80. oldal).
Megérintésével megadhatja, hogy melyik legyen az elsődleges arc (29. oldal).
A gyári beállítás szerint a kamera automatikusan készít egy fényképet, amikor videó felvétele közben
felismeri, hogy egy ember elmosolyodik (Mosolyfelvétel, 29. oldal).
Rögzített videókból is kiemelhetők fényképek (48. oldal).
A felvételi időt és a hozzávetőleges fennmaradó kapacitást stb. a következők megnyomásával ellenőrizheti
(MENU)  [A többi megjel.]  [HORDOZÓ ADATAI] (a
[ADATHORD.KEZEL.]
le:
kategóriában).
A kamera LCD képernyőjén a felvett képek kitölthetik a teljes képernyőt (teljes képernyős megjelenítés).
Ennek azonban az lehet az eredménye, hogy ha olyan televíziókészüléken játssza le a képeket, amely nem
rendelkezik teljes képernyős megjelenítő funkcióval, akkor kissé levágódhat a kép teteje, alja, bal és jobb
széle. Ilyenkor a [VEZETŐKERET] értékét állítsa [BE]-re (79. oldal), és a felvétel készítésekor igazodjék a
képernyőn megjelenő külső kerethez.
Az LCD tábla szögének beállításához először nyissa ki az LCD táblát a kamerához viszonyítva 90 fokra
(), majd állítsa be a szögét ().









Felvétel/lejátszás

 legfeljebb 90 fokra
 legfeljebb 180 fokra
 a kamerához képest 90 fokra

Ha csak a kereső segítségével szeretne felvételt készíteni, húzza ki a keresőt, és csukja be az LCD táblát. Ha
a kereső kijelzője homályos, akkor állítsa be megfelelően a kereső oldalán található gombot.

[
STEADYSHOT] értéke alaphelyzetben [ERŐS] (be van kapcsolva).
HU
23
Adatkód felvételkor
A felvétel dátuma, időpontja és körülményei, valamint a koordináták (HDR-CX550VE/
XR550VE) automatikusan rákerülnek a felvételi adathordozóra. A felvétel során ezek az
adatok nem jelennek meg. Lejátszás közben azonban adatkódként a [ADATKÓD] funkcióval
(MENU)  [A többi
megnézhetők. Megjelenítésükhöz érintse meg a következőket:
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ADATKÓD] 
megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a


.
a kívánt beállítás 
Fénykép felvétele
Alapbeállítás szerint a fényképeket az alábbi felvételi adathordozóra veszi fel a kamera.
HDR-CX550E/CX550VE: Belső memória
HDR-XR550E/XR550VE: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd a 18. oldalt.


 A MODE gomb megnyomásával kapcsolja fel a
(Fénykép) jelzőfényt.
Az LCD képernyő fényképfelvételre vált át, és szélesség-magasság aránya 4:3 lesz.
 Nyomja le kicsit a PHOTO gombot, hogy a kamera beállíthassa a fókuszt,
majd teljesen nyomja le a gombot.

Fényképet az LCD képernyő
gombjának megérintésével is készíthet.
Villog  Folyamatosan világít
Amikor eltűnik a
HU
24
szimbólum, a kamera tárolta a fényképet.
Tippek
A rögzíthető fényképek számával kapcsolatban lásd a 109. oldalt.
(MENU)  [A többi megjel.]  [ KÉPMÉRET]
A képméret módosításához érintse meg:
[FÉNYKÉPBEÁLL.] kategóriában)  a kívánt beállítás 

.
(a
szimbólum, nem lehet fényképeket felvenni.
Ha megjelent a
Ha nem elegendő a környezeti megvilágítás, automatikusan működésbe lép a vaku. A videofelvételi
üzemmódban a vaku nem működik. A vaku villanásának módja a következők megérintésével
(MENU)  [A többi megjel.]  [VAKUS MÓD] (a
[FÉNYKÉPBEÁLL.]
módosítható:

.
kategóriában)  a kívánt beállítás 
Ha akkor használja a vakut, amikor (külön megvásárolható) konverziós lencse van a kamerán, annak
árnyéka megjelenhet a felvételen.






Ha a fényképen kör alakú fehér foltok jelennek meg
Ezt a jelenséget az objektív közelében szálló részecskék (por, pollen stb.) okozzák. Amikor e
részecskéket a kamera vakuja megvilágítja, azok fehér, kör alakú foltként jelennek meg.
A fehér, kör alakú foltok kiküszöbölése érdekében világítsa meg a helyiséget, és a fotóalanyról
vaku nélkül készítsen felvételt.
Felvétel/lejátszás
A levegőben
lévő részecskék
(por, pollen stb.)
Fotóalany
HU
25
Videók és fényképek
felvételével
kapcsolatos hasznos
funkciók
Zoomolás
A motoros zoom gombjával eredeti
méretük 14-szorosára nagyíthatók fel a
képek. Erre a célra az LCD képernyőn
található / gombok is használhatók.
 Megjegyzések
Ujját tartsa a motoros zoom gombján. Ha
leveszi ujját a motoros zoom gombjáról,
a motoros zoom működésének hangja is
rákerülhet a felvételre.
 Az LCD képernyőn található
/ gombokkal
nem lehet a zoomolás sebességét befolyásolni.
 Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a fotótéma közötti
minimális távolság kb. 1 cm, telefotó állásban ez
a távolság kb. 80 cm.
 Az optikai zoom segítségével akár 10-szeresére
is felnagyíthatja a képet, amennyiben a
[ STEADYSHOT] gomb nem [ERŐS] értékre
van beállítva.

Tippek
Be lehet állítani a [ DIGITÁLIS ZOOM]
(81. oldal) használatát, ha nagyobb mértékű
zoomolásra van szükség.


*
Jobb minőségű képek automatikus
felvétele (INTELLIGENS AUTO)
**
Távolabbi, több mindent közeli kép
magába foglaló kép
(telefotó)
(széles látószög)
* HDR-CX550E/CX550VE
** HDR-XR550E/XR550VE
Ha a motoros zoom gombját kicsit mozdítja
el, a zoomolás kis sebességgel történik. Ha
gyorsabban kíván zoomolni, mozdítsa el
jobban.
HU
26
A
gomb megnyomására az
INTELLIGENS AUTO funkció segítségével
veszi fel a képeket. Amikor a videokamerát
a témára irányítja, akkor a készülék három
felismerési mód optimális kombinációját
alkalmazva készít felvételt: Arc-, jelenetés kamerarázkódás-felismerés. Amikor a
kamera felismeri a kép témáját, a felismert
állapotnak megfelelő ikon jelenik meg.
Tippek
Alaphelyzetben a INTELLIGENS AUTO gomb
ON állásban van.


Arcfelismerés
(Portré), (Kisbaba)
A kamera felismeri az arcokat, beállítja a
fókuszt, a színeket és az expozíciót.
Jelenetfelismerés
(Tájkép),
 (Háttérvilágítás),
(Éjszakai), (Reflektor), (Gyenge
megvilágítás), (Makró)
A kamera a jelenettől függően
automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb
beállítást.
 Megjegyzések
A felvétel körülményeitől függően előfordulhat,
hogy a kamera nem ismeri fel a jelenetet vagy a
fénykép tárgyát.
 Az érzékelt jelenettől függően a vaku nem
mindig használható.

A felfüggesztéshez INTELLIGENS AUTO
Nyomja meg a
gombot.
kijelzés vagy a kijelzési üzemmód
A
ikonja eltűnik, és a kívánt beállításokkal
végezheti el a felvételt.
A INTELLIGENS AUTO funkciót akkor
is kikapcsolja, ha megváltoztatja az alábbi
beállításokat:
 NightShot
 [ÍRISZ]
 [ZÁRSEBESSÉG]
 [AE ÁLLÍTÁS]
 [WB VÁLTÁS]
 [GOLF-FELVÉTEL]
 [F.LASS.FELV.]
 [JELENET]
 [FEHÉREGYENS.]
 [FÉNYM./FIX FÓK.]
 [FIX
FÓKUSZ]
 [EXPOZÍCIÓ]
 [FÓKUSZ]
 [KÖZELKÉP]
STEADYSHOT]
STEADYSHOT]
 [AUT.ELLENF.KOMP]
 [LOW LUX]
 [ARCFELISMERÉS]
 [MOSOLYPRIORITÁS]
[
[
 Megjegyzések
Az INTELLIGENS AUTO mód bekapcsolt
állapota esetén a fenti beállítások az
alapbeállítás szerinti értékekre állnak vissza.

Felvétel/lejátszás
A kamera rázkódásának felismerése
(Séta), (Háromlábú állvány)
A kamera érzékeli, hogy jelen van-e
rázkódás, és elvégzi az optimális korrekciót.
 [FÉNYMÉRŐ]
Nagy felbontású (HD) vagy normál
képminőség (STD) kiválasztása
Válassza ki a képminőség megfelelő
beállítását a jó minőségű felvételre alkalmas
nagy felbontású (HD) vagy a különböző
lejátszó eszközökkel kompatibilisebb
normál felbontású (STD) lehetőségek
közül. Változtassa meg a képminőséget a
felvétel helyének vagy a lejátszóeszköznek
megfelelően.
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [
/
BEÁLL.]
(a
[FELVÉTELI BEÁLL.]
kategóriában).
HU
27
HD MINŐSÉG]
 Érintse meg a [
lehetőséget, ha nagy felbontású
(HD) képet, illetve a [
STD
MINŐSÉG] lehetőséget, ha
normál felbontású (STD) képet
szeretne felvenni.
 Érintse meg a következőket:
.
[IGEN] 
Megváltozik a felvétel képminősége.
Tippek
Csak a kiválasztott képminőséggel lehet
videókat felvenni, lejátszani, szerkeszteni. Ha
más képminőségben kíván videókat felvenni,
lejátszani, szerkeszteni, akkor módosítsa a
beállítást.


 Érintse meg a kívánt beállítást.
Ha a nagy felbontású képminőség
(HD) funkcióval szeretne jó minőségű
képeket felvenni, akkor válassza ki az
FX vagy az FH üzemmódot. Ha hosszú
videókat szeretne felvenni, válassza ki
az LP üzemmódot.
 Érintse meg a következőket:

.
 Megjegyzések
Nem lehet létrehozni AVCHD lemezt olyan
videóból, amelyet [HD FX] üzemmódban
[ FELV.MÓD] rögzítettek. Mentsen egy
[HD FX] üzemmóddal rögzített videót Blu-ray
lemezre vagy külső adathordozóra (59. oldal).

Tippek
A videókat AVCHD 1920  1080/50i
formátumban készíti a kamera, ha a FX vagy
a FH lehetőséget választja ki nagyfelbontású
képminőség (HD) esetén. És ha a HQ vagy az
LP üzemmódot választotta ki a nagyfelbontású
képminőséghez (HD), akkor a videókat
AVCHD 1440  1080/50i formátumban veszi
fel a kamera. A videókat MPEG-2 formátumban
veszi fel a kamera, ha a szokásos (standard)
képfelbontást (STD) választotta.
Kiválaszthatja a következő, nagy felbontású
képminőséggel (HD) történő felvételi módot.
„24M”/[HD FX] a maximális, más [HD FX]
érték pedig, például a „17M”, az átlagos átviteli
sebesség.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (alapbeállítás)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
A normál képminőség (STD) felvételi módja a
következő értékre van korlátozva. A „9M” egy
átlagos átviteli sebesség.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))

A felvételi üzemmód kiválasztása

Nagy felbontású (HD képminőségű)
videók felvételéhez 4 különböző felvételi
mód közül választhat. A felvételi idő a
felvételi üzemmódtól függően eltérő lehet
az eszközön.

Hosszú felvételi idő
Nagy felbontású
képek felvétele
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [ FELV.MÓD]
(a
[FELVÉTELI BEÁLL.]
kategóriában).
HU
28


„M” (például „24M”) megabit/másodpercet
jelent.
Az elsődleges fotóalany
kiválasztása
Amikor az [ARCFELISMERÉS] (80. oldal)
értéke [BE] (ez a gyári beállítás), és a
kamera több arcot is felismer, akkor
érintéssel megadhatja, hogy melyik legyen az
elsődleges. A fókuszt, a színt és az expozíciót
a kamera automatikusan a kiválasztott
arcra állítja be. Mivel a megérintett arc a
Mosolyfelvétel funkciónak is az elsődleges
alanya, a kamera mosolygó arc észlelésekor
automatikusan készít egy felvételt.
Tippek
A felismert mosoly lefényképezésére kijelölt arc
duplavonalas kerete narancssárgává válik.
Ha a megérintett arc eltűnik az LCD
képernyőről, akkor a [ELSŐDLEGES BEÁL.]
funkciónál (80. oldal) kiválasztott fotóalany
lesz az elsődleges. Ha a megérintett arc ismét
felbukkan a képernyőn, ez az arc lesz az
elsődleges.



Mosoly automatikus rögzítése
(Mosolyfelvétel)
Felvétel/lejátszás
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan készít egy fényképet,
amikor videó felvétele közben felismeri,
hogy egy ember elmosolyodik. A felismert
mosoly lefényképezésére kijelölt arc körül
narancssárga keret jelenik meg.
Érintse meg az elsődlegesként
rögzíteni kívánt arcot.
 Megjegyzések
A felvételi körülményektől, a fotóalany
körülményeitől, valamint a kamera beállításaitól
függően előfordulhat, hogy a készülék nem
ismer fel minden mosolyt.
 Ha a [
FELV.MÓD] beállítása [HD FX], akkor
nem használható a mosolyfelvétel funkció.

Egy kettős keret jelenik meg a
kijelzőn.
Ha mégsem ezt kívánja kiválasztani, érintse
meg újra a duplán bekeretezett arcot.
 Megjegyzések
A környező fényviszonyoktól és a fotóalany
hajviseletétől függően előfordulhat, hogy a
kamera nem tudja felismerni a megérintett
arcot. Ilyenkor felvételkor ismét érintse meg
az arcot.
Tippek
Az arcfelismeréshez és a mosolyfelismeréshez
elsődleges fotóalany az [ELSŐDLEGES
BEÁL.] funkcióval (80. oldal) választható ki.
Ha úgy adja meg, melyik fotóalany legyen az
elsődleges, hogy az LCD képernyőn megérinti
a felismerőkeretét, akkor a duplán bekeretezett
arc lesz az elsődleges.
Ha a kamera nem ismeri fel a mosolyt, állítsa be
a [MOSOLYÉRZÉKENY.] értékét (81. oldal).




HU
29
Életszerűbb hangfelvétel (5,1 ch
térhatású hangfelvétel)
A beépített mikrofonnal Dolby Digital
5,1 ch térhatású hangfelvétel készíthető. Így
ha a videót 5,1 ch térhatású hang lejátszásra
alkalmas készülékkel játssza le, az eredeti
hangzásvilágot élvezheti.
Beépített mikrofon
 Megjegyzések
Amikor az 5,1 csatornás ch hangfelvételt
a kamerával játssza le, az 5,1 ch hang
automatikusan kétcsatornás (2 ch) hangként
szólal meg.
 Ahhoz, hogy a nagy felbontású (HD)
képminőségben rögzített videók 5,1 ch
térhatású hangját 5,1 ch hangminőségben
élvezhesse, 5,1 ch térhatású hangot lejátszani
képes, AVCHD-formátumú készülékkel kell
rendelkeznie.
 Ha a kamerát egy (külön megvásárolható)
HDMI-kábellel csatlakoztatja, akkor a nagy
felbontású (HD) képminőségben rögzített
videók 5,1 ch hangja automatikusan 5,1 ch
hangként szólal meg. A normál felbontású
(STD) képminőségben rögzített videók hangja
kétcsatornás (2 ch) hangként szólal meg.

Tippek
A felvételre kerülő hang fajtája a következő
) vagy
lehet: [5.1ch TÉRHATÁSÚ] (
) ([HANGZÁSMÓD],
[2ch SZTEREÓ] (
81. oldal).
A kamerával felvett videókat számítógéppel,
a mellékelt „PMB” program segítségével
lemezre írhatja. Ha ezt a lemezt 5,1 ch térhatású
rendszeren játssza le, valósághű hangzást
élvezhet.
Kiváló minőségű fényképek
rögzítése videók felvétele közben
(Dual Rec)
Videó felvétele közben is rögzíthet
fényképet: ehhez nyomja meg a PHOTO
gombot.
 Megjegyzések
Dual Rec üzemmódban a vaku nem használható.
 Ha az adathordozón nincs elegendő üres hely,
illetve ha folyamatosan rögzít fényképeket,
szimbólum. Ha megjelent a
megjelenhet a
szimbólum, nem lehet fényképeket felvenni.
 Ha a [
FELV.MÓD] gomb [HD FX] értéken
van beállítva, akkor nem használható a Dual
Rec funkció.

Tippek
Ha a [MODE] jelzőfény (Videó) üzemmódot
8,3M] (16:9
jelez, a fényképek mérete [
szélesvásznú) vagy [6,2M] (4:3) lesz.
Felvételkészenléti üzemmódban ugyanúgy lehet
fényképeket rögzíteni, mint akkor, amikor a
(Fénykép) jelzőfény világít.



Felvételkészítés sötétben
(NightShot)
Amikor megnyomja a NIGHTSHOT
gombot, megjelenik a szimbólum, és
így csaknem teljes sötétségben is készíthet
felvételt.



HU
30
Infravörös érzékelő/jeladó
A NightShot funkció kikapcsolásához ismét
nyomja meg a NIGHTSHOT gombot.
A MANUAL tárcsához hozzárendelhet 1
gyakran használt menüelemet.
Mivel a gyári beállítások részeként a
MANUAL tárcsához a fókusz beállításának
művelete van hozzárendelve, az alábbi
műveletsor a fókusz tárcsával történő
beállítását ismerteti.
MANUAL gomb
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
Felvétel/lejátszás
 Megjegyzések
A NightShot funkció infravörös fényt
használ. Ezért ügyeljen arra, hogy ujjával
vagy más tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót.
 Vegye le a (külön megvásárolható) konverziós
lencsét.
 Ha az automatikus fókuszbeállítás problémát
okoz, kézzel állítsa be a fókuszt ([FÓKUSZ],
76. oldal).
 Világos környezetben ne használja a NightShot
funkciót. Ez a készülék meghibásodását
okozhatja.
 Ha gyenge megvilágításnál készít színes
fényképet, állítsa be a [LOW LUX] értékét
(80. oldal).

A képbeállítások módosítása
kézzel, a MANUAL tárcsa
segítségével
MANUAL tárcsa
 A MANUAL gombot megnyomva
kapcsolja be a kézi fókuszbeállító
üzemmódot.
A MANUAL gomb megnyomására
az üzemmód automatikusról kézire,
illetve kéziről automatikusra vált.
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát (), majd fordítsa el az
objektív felé 180 fokkal ().
Tippek
Ekkor az LCD képernyőn a fotóalany képe
tükrözve látszik, de a rögzített kép normál
állású lesz.
 A MANUAL tárcsát forgatva állítsa
be a fókuszt.


A MANUAL tárcsához hozzárendelhető
elemek



[FÓKUSZ] ... 76. oldal
[EXPOZÍCIÓ] ... 76. oldal
[ÍRISZ] ... Képek készítése az ÍRISZ elsőbbségi
móddal. Az ÍRISZ értékének módosításával
élesítheti a fotóalany képét elmosódott háttér
előtt, vagy a kép egészét élesebbé teheti.
HU
31



[ZÁRSEBESSÉG] ... Képek készítése az
ZÁRSEBESSÉG elsőbbségi móddal. Ha
egy mozgó témát gyorsabb zársebességgel
fényképez, a téma úgy néz ki a képen, mintha
egy helyben állna. Alacsonyabb zársebesség
használatával a téma elmosódottan, mozgásban
látszik a háttér előtt.
[AE ÁLLÍTÁS] ... 77. oldal
[WB VÁLTÁS] ... 77. oldal

Menüelem hozzárendelése a MANUAL
tárcsához
Nyomja meg és pár másodpercig tartsa
lenyomva a MANUAL gombot.
A MANUAL tárcsát forgatva jelölje ki a
hozzárendelni kívánt elemet.
Nyomja meg a MANUAL gombot.
 Megjegyzések
A kézi beállításokat a készülék akkor is megőrzi,
ha másik elemet rendel a MANUAL tárcsához.
Ha azonban azután állítja be az [EXPOZÍCIÓ]
értékét, miután az [AE ÁLLÍTÁS] értékét kézzel
beállította, az [EXPOZÍCIÓ] értéke felülbírálja
az [AE ÁLLÍTÁS] értékét.
 Ha az [EXPOZÍCIÓ], az [ÍRISZ] vagy a
[ZÁRSEBESSÉG] funkciók bármelyikét
beállítja, a másik 2 lehetőség lehetőség
beállításai törlődnek.
 Ha a  lépésben az [ALAP] elemet választja,
akkor minden kézzel beállított elem gyári
alapértékét veszi fel.

HU
32
Tippek
A MANUAL tárcsához menüelemet a
következők megérintésével is hozzárendelhet:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[EGYÉB FELV.BEÁLL]
[FELVÉTELI BEÁLL.] kategóriában)
(a
 [TÁRCSABEÁLLÍTÁS].
Ha a zoom gombot a T (telefotó) irányába
fordítja, az ÍRISZ visszaáll F3,4 értékre akkor
is, ha előzőleg a zoom gombot a W (széles
látószög) irányba fordítva az ÍRISZ beállítását
F3,4-nél szélesebbre állította (azaz kisebb
F-értékre).
Az ÍRISZ módosítása esetén változik a fókuszált
téma előtti és mögötti fókusztartomány. Ha
szélesebbre nyitja az ÍRISZ-t (azaz az F-értéket
kisebbre állítja), a fókusztartomány szűkül, míg
az ÍRISZ keskenyebbre állítása esetén (nagyobb
F-érték) a fókusztartomány tágul. A felvételi
jelenettől függően az ÍRISZ értékét tetszés
szerint állíthatja be.
Ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőzlámpa alatt készít felvételt, előfordulhat, hogy
a képen vízszintes csíkok vagy fényvillanások
jelennek meg, esetleg megváltozik a szín. Ilyen
esetben állítsa be a zársebességet a tartózkodási
helyén érvényes áramellátási frekvenciának
megfelelően.




Lejátszás a kamerán
A gyári beállítás szerint a kamera az alábbi felvételi adathordozón lévő videókat és fényképeket
játssza le.
HDR-CX550E/CX550VE: Belső memória
HDR-XR550E/XR550VE: Belső merevlemez
Tippek
A felvételi adathordozó megváltoztatásához lásd a 18. oldalt.


1
Nyissa ki a kamera LCD képernyőjét.
Ekkor bekapcsolódik a kamera, és kinyílik a lencsevédő.

2
Ha nyitva van az LCD képernyő, amikor be akarja kapcsolni a kamerát, nyomja meg a POWER
gombot (15. oldal).
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot.
Nyomja meg a
Felvétel/lejátszás
Pár másodperc múlva megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő.

3
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő az LCD képernyő
gombjának megérintésével is megjeleníthető.
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
vagy az
szimbólumot ()  a kívánt videó (), ha
Érintse meg a
videót szeretne lejátszani.
Érintse meg a (Fénykép) szimbólumot ()  kívánt fénykép (), ha
egy fényképet szeretne megtekinteni.
A videók felvételi dátumuk szerint rendezve jelennek meg.
HU
33
 A kezelőgombok megjelenítését váltja.
 A MENU képernyőre
 Megjeleníti az indextípus kiválasztására szolgáló képernyőt ([DÁTUM INDEX]/
[ TÉRKÉP] (HDR-CX550VE/XR550VE)/[ FILMTEKERCS]/[ ARC])
(36., 56., 36. és 37. oldal).

/
: Megjeleníti az előző/következő napon készített videókat.*

/
: Megjeleníti az előző/következő videót.
 Visszatér a felvételi képernyőre.
*  szimbólum jelenik meg a  megérintésekor.



jelenik meg, ha a normál felbontású képminőségű (STD) videót választotta a [
/
BEÁLL.] funkció (27. oldal) segítségével.
A képernyő görgetéséhez érintse meg és húzza a  vagy az  gombot.
A legutóbb felvett vagy lejátszott videón, illetve fényképen a  szimbólum látható. Ha azt a videót
vagy fényképet érinti meg, amelyen a  szimbólum látható, a lejátszást onnan folytathatja, ahol
legutóbb abbahagyta. (A memóriakártyára rögzített fényképen a  jelölés jelenik meg.)
Videó lejátszása
A kamera megkezdi a kijelölt videó lejátszását.
Hangerő-szabályozás
Előző
Állj
Gyors visszatekerés
Következő
OPTION
Előretekerés
Szünet/lejátszás
 Megjegyzések
Előfordulhat, hogy a képeket csak a videokamerával tudja lejátszani.

Tippek
Ha a kiválasztott videóval kezdődő lejátszás során elérkezik az utolsó videóhoz, a képernyőn ismét a
INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
/
gombot.
Ha a videót lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
/
gomb többszöri megérintésének hatására a kamera a videót kb. 5-ször  kb. 10-szer 
A
kb. 30-szor  kb. 60-szor gyorsabban játssza le.
(MENU) 
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő a következők megérintésével jeleníthető meg:
[LEJÁTSZÁS] kategóriában).
[A többi megjel.]  [VISUAL INDEX] (a





HU
34


A felvételkészítés során a kamera automatikusan rögzíti a felvétel dátumát és időpontját, a felvételi
körülményeket, valamint a koordinátákat (HDR-CX550VE/XR550VE). Felvételkor ezek az adatok nem
(MENU)  [A többi
láthatók, de lejátszáskor a következők megérintésével megjeleníthetők:
[LEJÁTSZÁS] kategóriában)  [ADATKÓD]  a kívánt
megjel.]  [LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a


.
beállítás 
A készülék gyári beállítás szerint rendelkezik egy bemutatóvideóval.
Videók hangerejének beállítása
A videó lejátszása közben érintse meg a
.
a hangerőt 

A hangerő a
/
gombot  a
/
gombokkal állítsa be
segítségével az OPTION MENU menüben is beállítható.
Fényképek megtekintése
A kamera megjeleníti a kijelölt fényképet.
A VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
Tippek
A memóriakártyára rögzített képek megjelenítésekor a
Felvétel/lejátszás
Előző
Diavetítés indítása/
leállítása
Következő
OPTION MENU


(lejátszási mappa) jelenik meg a képernyőn.
HU
35
Videók és fényképek
lejátszásával
kapcsolatos hasznos
funkciók
A kívánt kép megkeresése dátum
alapján (Dátum index)
Dátuma alapján hatékonyan megkeresheti a
kívánt képet.
 Megjegyzések
A Dátum index a memóriakártyán rögzített
fotók esetében nem használható.

(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő
képernyő.
 Érintse meg a következőket:
 [DÁTUM INDEX].
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre
/
gombok segítségével
A
jelölje ki a kívánt kép dátumát,
majd érintse meg az
gombot.
Ekkor a VISUAL INDEX áttekintő
képernyőn megjelennek a kiválasztott
napon készített képek.
Tippek
A Dátum index a következők megérintésével
(MENU)  [A többi
is megjeleníthető:
megjel.]  [KÉPEK MEGTEKINT.]
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 
(a
[DÁTUM INDEX].
A Filmtekercs-index/Arcindex képernyőn a
Dátum index megjelenítéséhez érintse meg a
képernyő jobb felső sarkában látható dátumot.



Jelenet megkeresése
helymeghatározással (Filmtekercsindex)
A videók időszakokra oszthatók, és az
INDEX képernyőn az egyes időszakok
első jelenete jelenik meg. A videó a kijelölt
minta-képtől kezdve játszható le.
(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
 Érintse meg a következőket:
 [ FILMTEKERCS].
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre
Azt az időközt állítja be, amely alapján a rendszer
létrehozza a videó jeleneteinek miniatűrjét.
HU
36
/
gombok segítségével
A
válassza ki a kívánt videót.
/
gombokkal keresse
A
meg a kívánt jelenetet, majd
érintse meg a lejátszandó
jelenetet.
Ekkor elkezdődik a lejátszás a kijelölt
jelenettől.
Jelenet megkeresése arckép
alapján (Arcindex)
Az INDEX áttekintő képernyő
arcképekként megjeleníti a videofelvétel
során felismert vagy megérintett arcokat.
A videó lejátszható a kijelölt arcképtől
kezdve.
(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
 Érintse meg a következőket:
 [ ARC].
/
gombok segítségével
A
válassza ki a kívánt videót.
/
gombokkal keresse
A
meg a kívánt arcképet, majd az
arcképet megérintve játssza le a
jelenetet.
Felvétel/lejátszás
Tippek
Az Filmtekercs-index a következők
megérintésével is megjeleníthető:
(MENU)  [A többi megjel.]  [KÉPEK
[LEJÁTSZÁS]
MEGTEKINT.] (a
kategóriában)  [ FILMTEKERCS].


Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre
A lejátszás a kiválasztott arcképet
tartalmazó jelenet elejétől kezdődik.
 Megjegyzések
A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel
egyes arcokat.
Például: szemüveget vagy kalapot viselő
személyek, vagy olyan személyek, akik nem a
kamera felé fordultak.
 Ügyeljen arra, hogy az [ARCFELISMERÉS]
értékét még a felvétel megkezdése előtt állítsa
[BE] beállításra (ez a gyári beállítása), mert csak
így tud majd keresni az 80. oldal arcindexben
(Arcindex).

Tippek
Az Arcindex a következők megérintésével is
(MENU) 
megjeleníthető:
[A többi megjel.]  [KÉPEK MEGTEKINT.]
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 
(a
[ ARC].


HU
37
Videóválogatás lejátszása
(megjelöléses lejátszás)
A kamera véletlenszerűen kiválasztja a
megjelöléses lejátszásra szánt jeleneteket,
összefűzi őket, és zenével és vizuális
effektusokkal nagy felbontású (HD)
videóválogatásként lejátssza. Valahányszor
kiválasztja a megjelöléses lejátszás funkciót,
a kamera mindig újra kiválasztja a
jeleneteket a megjelöléses lejátszáshoz. A
megjelöléses lejátszás kívánt összeállítása
menthető.
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [ MEGJELÖLÉS]
(a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában).
Megjelennek a megjelöléses lejátszás
beállításai. Pár másodperc múlva
megkezdődik a megjelöléses lejátszás.
elemet. A következő elemek állíthatók be.




Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre

[LEJÁTSZÁSI TART.]
A kezdő és befejező dátum kiválasztásával
állítsa be a lejátszandó videók tartományát,
gombot.
majd érintse meg az
Ha nincs megadva tartomány, akkor a kamera
a VISUAL INDEX áttekintő képernyőn látható
dátumtól kezdve a legutóbb rögzített videóig
játssza le a videókat.
[TÉMA]
Válasszon a következő lehetőségek közül:
[EGYSZERŰ], [NOSZTALGIKUS],
[DIVATOS], [MOZGALMAS] (alapbeállítás)
A kamera automatikusan kiválasztja a témának
megfelelő zenekategóriát.
[ZENE]
A zene kategóriából az alábbiak közül egy
vagy több elem hozzáadására van lehetősége:
[1.ZENE] - [4.ZENE] (alapbeállítás), [5.ZENE]
- [8.ZENE] (a kívánt zene*).
* A zenefájlok módosításának részletei a
39. oldalon olvashatók.
[HANGKEVERÉS]
A felvett hang a zenével együtt hallható.
/
A felvett hang és a zene arányát a
gombokkal állíthatja be.
[KEVERT]
Ha véletlenszerű sorrendben kívánja lejátszani a
videókat, válassza a [BE] értéket.
 Megjegyzések
A [LEJÁTSZÁSI TART.] beállítása törlődik,
amikor leáll a megjelöléses lejátszás.

Tippek
Ha a megjelöléses lejátszás közben kívánja
módosítani a megjelöléses lejátszás beállításait,
(OPTION) gombot.
érintse meg az
Ha módosítja a megjelöléses lejátszás
beállításait, a megjelöléses lejátszás jeleneteit a
kamera újra kiválasztja.
Ha a [TÉMA] kiválasztása után módosítja a
[ZENE] értékét, akkor a kamera a legközelebbi
alkalomtól kezdve automatikusan választja ki a
témához a zenét.

A megjelöléses lejátszás leállítása

Szüneteltetéshez érintse meg a
gombot.
vagy a
Leállításhoz érintse meg a
gombot.

A megjelöléses lejátszás beállításainak
módosítása
A [ MEGJELÖLÉS] megérintése után,
még a megjelöléses lejátszás elindulása
előtt érintse meg a [MEGJELÖLÉS BEÁL.]
HU
38

A megjelöléses lejátszás
összeállításának mentése

Megjelöléses lejátszás közben érintse meg a
(OPTION) 
következőket:
[ JELENETMENTÉS]  [IGEN].

Az összes összeállítás törléséhez érintse meg
(MENU)  [A többi
a következőket:
megjel.]  [ JELENETKIVÉTEL]
[SZER] kategóriában)  [KIVESZ
(a

MIND]  [IGEN]  [IGEN] 
.
(OPTION) gomb megérintésével a
Az
megjelöléses lejátszási összeállítás közben is,
illetve az összeállítás-kiválasztó képernyőn is
kitörölhet egy összeállítást.
Zenefájlok módosítása


Mentett megjelöléses lejátszási
összeállítás lejátszása
Érintse meg a következőket:
(MENU)
 [A többi megjel.]  [ JELENET]
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) a
(a
/
gombok segítségével jelölje ki a
lejátszandó összeállítást, majd érintse meg
gombot.
az
 Megjegyzések
Ha a megjelöléses lejátszásra szánt
összeállításban szereplő egyes videókat
törli vagy szétosztja, akkor az összeállítás
lejátszásakor ezek a videók kimaradnak.

A mentett megjelöléses lejátszási
összeállítás törlése
Érintse meg a következőket:
(MENU)
 [A többi megjel.] 
[SZER]
[ JELENETKIVÉTEL] (az
/
kategóriában)  [KIVÉTEL] a
gombok segítségével jelölje ki a törlendő

összeállítást, majd érintse meg a
[IGEN] 

gombot.

A kamerára átvehet zenei CD-ről zeneszámokat,
illetve MP3-fájlokat, és ezeket lejátszhatja a
megjelöléses lejátszás funkcióval. A zenefájlok
átviteléhez a számítógépre telepítenie kell a
mellékelt „PMB” programot. Kapcsolja be a
kamerát és a számítógépet, kösse össze őket
a mellékelt USB-kábellel, majd a kamera
képernyőjén érintse meg a [ZENE LETÖLTÉSE]
elemet. (Ha nem jelenik meg az [USB-S
KIVÁL.] képernyő, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]  [ZENE
ESZKÖZ] (az [EGYÉB] kategóriában) 
[ZENE LETÖLTÉSE]).
Ha a zenefájlt az átvitele után nem tudja
lejátszani a kamerán, akkor a zenefájl
valószínűleg sérült. A következők
megérintésével törölje ki a zenefájlt:
(MENU)  [A többi megjel.]  [ZENE
ESZKÖZ] (az [EGYÉB] kategóriában)
 [ZENÉT ÜRÍT], majd ismét végezze el
a zenefájl átvitelét. Ha a [ZENÉT ÜRÍT]
funkcióval törli ki a zenefájlt, akkor a kamerára
gyárilag mentett zene is törlődik. Ebben az
esetben ezek helyreállítható a Music Transfer
segítségével. Ez egy, „PMB”.-vel együtt telepített
szoftver. A Music Transfer indításához
kattintson a következő elemekre: [Start] 
[All Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [Export]  [Music Transfer]. A használati
utasítást lásd a [Music Transfer] súgójában.
Felvétel/lejátszás
Legfeljebb 8 összeállítás menthető. Ha már
mentett 8 összeállítást, az LCD képernyőn a
[Nem menthető több MEGJELÖLT JELENET.
A JELENETKIVÉTEL gombot megnyomva
törölhet MEGJELÖLT JELENETEKET.] üzenet
jelenik meg. A felesleges összeállítás törléséhez
érintse meg a [ JELENETKIVÉTEL] elemet.
HU
39
A lejátszási zoom használata
fényképek esetén
A fényképet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom gombjával
állítható be.
HDR-CX550E/
CX550VE
HDR-XR550E/
XR550VE
 A W (széles látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a
gombot.
Fényképek sorozatának lejátszása
(Diavetítés)
A fényképeket lejátszó képernyőn
érintse meg a
gombot.
A kijelölt fényképpel kezdve elindul a
diavetítés.
A diavetítés leállítása
Érintse meg a
 Játssza le azt a fényképet,
amelyet nagyítani kíván.
 A T (telefotó) segítségével
nagyítsa fel a fényképet.
A képernyőn keret jelenik meg.
 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelenített
keret közepére kíván helyezni.
Az a pont, amelyet megérintett, a
megjelenítő keret közepére kerül.
HU
40
gombot.
A diavetítés újraindítása
Érintse meg újra a
gombot.
 Megjegyzések
 Diavetítés lejátszása közben nem működik a
lejátszási zoom funkció.
Tippek
Ha folyamatosan kívánja lejátszani a diavetítést,
akkor a fényképek lejátszása közben érintse
(OPTION)
meg rendre a következőket:
fül  [DIAVETÍTÉS BEÁLL.]. A gyári

beállítás [BE] (folyamatos lejátszás).


Felvételek
megtekintése
televízión
A készülékek csatlakoztatásának módja és a
televízió képernyőjén látható kép minősége
(nagy felbontású (HD) vagy normál
felbontású (STD)) a csatlakoztatott televízió
típusától és a használt csatlakozóktól
függően eltérő lehet.
Televízió csatlakoztatása a [TVCSATL.SEGÉDL.] segítségével
/
gombok segítségével
A
jelölje ki a televízió bemenetét,
majd érintse meg az
gombot.


Megjelenik a csatlakoztatás módja.
A [ÖTLET] megérintésével ötleteket
kaphat a csatlakoztatáshoz vagy
megváltoztathatja a videokamera
beállításait.
Az LCD képernyőn megjelenő [TV-CSATL.
SEGÉDL.] képernyő utasításait követve
könnyűszerrel csatlakoztathatja egymáshoz
a kamerát és a televíziókészüléket.

Hívja segítségül a televíziókészülék
használati útmutatóját.
A kamera csatlakozói
A televíziókészülék
bemeneti csatlakozói
Felvétel/lejátszás
 A televízión a bemenetet
irányítsa arra az aljzatra, amelyet
a kamerához csatlakoztatott.
 Csatlakoztassa a kamerát a
televízióhoz.
HDMI OUT aljzat
 Kapcsolja be a kamerát, és az
LCD képernyőn érintse meg a
következőket:
(MENU)
 [A többi megjel.]  [TVCSATL.SEGÉDL.] (az [EGYÉB]
kategóriában).

Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (14. oldal).
 Érintse meg a [HD TV] elemet.
A/V
távcsatlakozó
HU
41
 Érintse meg a következőket:
 [IGEN].

S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
Ha a kamerából a képek az A/V
átjátszókábelen át jutnak el a másik
készülékhez, a kimenő képek képminősége
normál felbontású (STD képminőségű)
lesz.
(Fehér)
(Piros)
(Sárga)
 Videók és fényképek lejátszása a
kamerán (33. oldal).
A kamera és a televízió
csatlakoztatására használható
átjátszókábelek típusai
Csatlakoztatás nagy felbontású (HD) televízióhoz
A/V átjátszókábel (mellékelve)
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
Csatlakoztatás televízióhoz
videomagnón keresztül

Komponens A/V-kábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(Kék)PB/CB
(Piros)PR/CR
(Fehér)
(Piros)
HDMI-kábel (külön megvásárolható)
A szélesség-magasság arány beállítása
a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)

Komponens A/V-kábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(Kék)PB/CB
(Piros)PR/CR
HU
42
(Fehér)
(Piros)
A televízió-képernyő méretarányának
megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA] értékét
[16:9]-re vagy [4:3]-ra (90. oldal).
Ha a televízió mono hangrendszerű
(ha a televíziókészüléken csak egyetlen
audiobemenet található)

Csatlakoztatás nem nagy felbontású (nem HD) 16:9-es
(széles képernyős) vagy 4:3-as televízióhoz
Csatlakoztassa a kamerát az A/V átjátszókábellel
a videomagnó LINE IN bemenetéhez. A
videomagnón válassza ki a LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 stb.) bemenetet.
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga
dugóját a televízió vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna)
vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
csatlakoztassa a televízió vagy a videomagnó
audiobemenetéhez.
Komponens A/V-kábellel történő
csatlakoztatás esetén

Ha csak a komponens videokábel dugói vannak
bedugva, akkor hang nem hallható. Ha a hangot
is hallani szeretné, akkor a fehér és a piros dugót
is dugja be.
HDMI-kábellel történő csatlakoztatás
esetén





S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábellel történő csatlakoztatás
esetén


Ha a televíziókészülék/
videomagnó 21 érintkezős aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
A lejátszott képek megtekintéséhez
használjon (külön megvásárolható)
21 érintkezős illesztőt.
Felvétel/lejátszás

HDMI emblémával rendelkező HDMI kábelt
használjon.
A kamera számára egyik oldalán HDMI mini
csatlakozódugóval, másik oldalán a televízió
csatlakoztatásához megfelelő csatlakozódugóval
rendelkező kábelt használjon.
A szerzői jogi védelemmel ellátott képeket a
kamera nem továbbítja a HDMI OUT aljzaton
át.
Ezzel a csatlakoztatással egyes
televíziókészülékek nem megfelelően működnek
(például nincs hang vagy kép).
Ne kösse össze a kamera HDMI OUT aljzatát
egy másik készülék HDMI OUT aljzatával, mert
az meghibásodást okozhat.
Ha a csatlakoztatott készülék 5,1ch térhatású
hangot képes előállítani, akkor a nagy
felbontású (HD) képminőséggel készített
videók automatikusan 5,1ch térhatású hanggal
kerülnek lejátszásra. A normál felbontású (STD)
képminőséggel készült videók kétcsatornás
(2 ch) hanggal szólalnak meg.
 Megjegyzések
Ha normál felbontású (STD) képminőséggel
készített videókat olyan 4:3-as
televíziókészüléken fog lejátszani, amely nem
tudja kezelni a 16:9-es jelet, a videót 4:3-as
szélesség-magasság aránnyal vegye fel. Érintse
(MENU) 
meg a következőket:
[A többi megjel.]  [EGYÉB FELV.BEÁLL]
[FELVÉTELI BEÁLL.] kategóriában)
(a
 [ SZÉLESVÁSZNÚ]  [4:3] 

(83. oldal).


TV/
videomagnó
Tippek
Ha a képek átvitele érdekében a kamerát és a tvkészüléket egyszerre több kábellel is összeköti, a
tv-készülék bemeneti aljzatain a következő lesz
a prioritás:
HDMI  komponens  S VIDEO  videó
A HDMI (High Definition Multimedia
Interface) olyan interfész, amelyen át mind
audio-, mind videojelek továbbíthatók. A
HDMI OUT aljzaton át kiváló minőségű képek
és digitális audiojelek hagyják el a kamerát.



Ha csak az S VIDEO csatlakozódugó (S VIDEO
csatorna) van bedugva, akkor hang nem hagyja
el a készüléket. Ha a hangot is hallani szeretné,
akkor a fehér és piros dugót is dugja be a
televíziókészülék audiobemenetébe.
Ez a csatlakoztatási mód nagyobb felbontású
képeket eredményez, mint az A/V
átjátszókábellel történő csatlakoztatás.
HU
43
A „BRAVIA” Sync használata
Ha a kamerát egy 2008-ban vagy később
gyártott „BRAVIA” Sync-kompatibilis
televíziókészülékhez HDMI-kábellel
csatlakoztatja, akkor a kamerát a televízió
távirányítójával is vezérelheti.
A kamera menüjét a televízió távvezérlőjén
lévő SYNC MENU gomb megnyomásával
működtetheti. Megjeleníthet olyan
indexképernyőket, mint pl. a VISUAL
INDEX, lejátszhatja a kiválasztott
videókat, vagy megjelenítheti a kiválasztott
fényképeket a televízió távvezérlőjén lévő
fel/le/bal/jobb/bevitel gombok segítségével.
 Megjegyzések
Előfordulhat, hogy bizonyos műveletek nem
hajthatók végre a távirányítóval.
 A kamera beállításához érintse meg a
(MENU)  [A többi
következőket:
[ÁLT.
megjel.]  [EGYÉB BEÁLL.] (a
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [HDMIVEZÉRLÉS]  [BE] (ez a gyári beállítás) 


.
 Állítsa be a televíziókészüléket is. A részleteket
illetően lásd a televízió használati útmutatóját.
 A „BRAVIA” Sync működtetése eltérő az egyes
BRAVIA-modellek esetében. A részleteket
illetően lásd a televízió használati útmutatóját.

Tippek
Ha kikapcsolja a televíziót, a kamera is
automatikusan kikapcsolódik.


HU
44
A kamera előnyeinek kihasználása
Videók és fényképek
törlése
A felvételi adathordozón úgy tud helyet
felszabadítani, hogy törli a rajta lévő
videókat és fényképeket.
Videók törléséhez érintse meg:
[ TÖRLÉS]  [
TÖRLÉS]
vagy [
TÖRLÉS].


Tippek
A képek a lejátszás képernyőjén az
OPTION MENU segítségével törölhetők ki.
Ha a felvételi adathordozóról törölni kívánja
az összes képet, és vissza szeretné nyerni az
adathordozó teljes felvételi kapacitását, akkor
formázza az adathordozót (88. oldal).
Azokat a kisméretű képeket, amelyek az
áttekintő képernyőkön lehetővé teszik,
hogy egyszerre sok képet is láthasson,
„miniatűröknek” nevezzük.




1
(MENU) 
Érintse meg:
[A többi megjel.]  [TÖRLÉS]
(a
[SZER] kategóriában).
3
Fényképek törléséhez érintse meg:
[ TÖRLÉS]  [ TÖRLÉS].
A törlendő videók és fényképek
megérintésével jelölje meg őket
jellel.

4
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
Érintse meg a

A kamera előnyeinek kihasználása
 Megjegyzések
A kitörölt képek többé nem állíthatók vissza.
A fontos videók és fényképek mentését előre
végezze el.
 Képek törlése közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet. Ellenkező esetben
megsérülhet a felvételi adathordozó.
 Ne vegye ki a memóriakártyát, miközben
képeket töröl róla.
 Védett videók és fényképek nem törölhetők.
Kitörlésük előtt oldja fel a videók és fényképek
védelmét (46. oldal).
 A videokamerán található bemutatóvideó
védelemmel van ellátva.
 Ha a kitörölt videó rajta van egy lejátszási listán
(52. oldal), akkor onnan is törlődik.
 Ha a kitörölt videó benne van egy megjelöléses
lejátszási összeállításban (39. oldal), akkor
onnan is törlődik.
2
 [IGEN] 
gombot.
Az összes videó/fénykép egyidejű
kitörlése
A 2. lépésben érintse meg: [ TÖRLÉS] 
MIND TÖRLÉSE]/[
MIND
[
TÖRLÉSE]  [IGEN]  [IGEN] 

.

Minden fénykép egyidejű törléséhez érintse
meg: [ TÖRLÉS]  [ MIND TÖRLÉSE]

.
 [IGEN]  [IGEN] 
Adott napon rögzített videók/
fényképek egyidejű kitörlése
 Megjegyzések
A rögzítési dátum alapján nem lehet
fényképeket törölni a memóriakártyáról.

HU
45
A 2. lépésben érintse meg: [
TÖRLÉS dát.sz.]/[
[
dát.sz.].

TÖRLÉS]
TÖRLÉS
Az ugyanazon a napon adott időben
készült képek egyidejű törléséhez érintse
meg: [ TÖRLÉS]  [ TÖRLÉS dát.
szer.].
A felvett videók és
fényképek védelme
(Védelem)
A videók és fényképek véletlen kitörlésének
megelőzése érdekében lássa el őket védelemmel.
Tippek
A képek a lejátszási képernyőn az
OPTION MENU segítségével láthatók el
védelemmel.


1
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [VÉDELEM]
(a
[SZER] kategóriában).
A
/
gombokkal jelölje ki
a kívánt videó/fénykép felvételének
dátumát, majd érintse meg az
gombot.

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Érintse meg a következőket: [IGEN] 

.
2
Ha videót kíván védelemmel
ellátni, érintse meg a
következőket: [ VÉDELEM] 
VÉDELEM]/[
VÉDELEM].
[

3
Ha fényképet kíván védelemmel ellátni,
érintse meg a következőket:
[ VÉDELEM]  [ VÉDELEM].
Érintse meg a védelemmel
ellátandó videókat és
fényképeket.
A kijelölt képeken a  szimbólum
jelenik meg.

4
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az előző
gombot.
képernyőhöz, érintse meg a
Érintse meg a

HU
46
 [IGEN] 
gombot.
Videó szétosztása
Videók és fényképek védelmének
megszüntetése
Érintse meg a 3. lépésben  szimbólummal
megjelölt videót vagy fényképet.
A  eltűnik.
Adott napon rögzített videók és
fényképek egyidejű védelme
 Megjegyzések
A memóriakártyán rögzített állóképekhez nem
választható ki a [ VÉD.dát.szer.] lehetőség.
1
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.] 
[SZER]
[ SZÉTOSZTÁS] (a
kategóriában).
2
Érintse meg a szétosztandó
videót.

A 2. lépésben érintse meg:
VÉD.dát.szer.]/
[ VÉDELEM]  [
VÉD.dát.szer.].
[

3
Megkezdődik a kijelölt videó lejátszása.
Ott, ahol a videót jelenetekre
kívánja szétosztani, érintse meg a
gombot.
Az ugyanazon a napon adott időben készült
képek egyidejű védelemmel való ellátásához
érintse meg: [ VÉDELEM]  [ VÉD.
dát.szer.].
A kamera előnyeinek kihasználása
A kamera felfüggeszti a videó
gomb egy-egy
lejátszását. A
megnyomására egymást váltja a
lejátszás és a lejátszási szünet.
A
gomb segítségével pontosítsa a
szétosztás helyét.
A
/
gombokkal jelölje ki a
kívánt videó/fénykép felvételének dátumát,
gombot.
majd érintse meg az

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Érintse meg a következőket: [VÉDELEM]

.

Adott napon rögzített videók és
fényképek védelmének egyidejű
megszüntetése
A fenti  lépésben jelölje ki a kívánt
videó/fénykép felvételének dátumát, majd
 [VÉD.
érintse meg a következőket:

.
FELOLDÁSA] 
Vissza a kijelölt videó elejére
4
Érintse meg a
gombot.
 [IGEN] 
 Megjegyzések
A szétosztott videók többé nem állíthatók
vissza.

HU
47
Fénykép kiemelése
videóból






A védett videók szétosztása nem lehetséges.
A szétosztás előtt vonja vissza a védelmet
(46. oldal).
Videók szétosztása közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet. Ellenkező esetben
megsérülhet a felvételi adathordozó.
A memóriakártyát se vegye ki, amikor
memóriakártyán lévő videók szétosztását végzi.
Kis eltérés fordulhat elő a tényleges osztópont
és aközött a pont között, amelynél Ön
gombot, mivel a kamera
megérintette a
fél másodperces egységekben jelöli ki az
osztópont helyét.
Ha szétosztja az eredeti videót, a lejátszási listán
lévő példánya is szétosztásra kerül.
Ha a szétosztott videó benne van egy
megjelöléses lejátszási összeállításban
(39. oldal), akkor onnan törlődik.
A kamerán csak egyszerű szerkesztésre van
lehetőség. A komolyabb szerkesztési feladatok
elvégzéséhez használja a mellékelt „PMB”
szoftvert.
Tippek
A videók a lejátszási képernyőn az
OPTION MENU segítségével oszthatók szét.


1
Érintse meg:
(MENU)
 [A többi megjel.] 
[FOTÓRÖGZÍTÉS] (a
[SZER]
kategóriában).
2
Megjelenik a [FOTÓRÖGZÍTÉS]
képernyő.
Érintse meg azt a videót,
amelyből fényképet kíván
kiemelni.
3
Megkezdődik a kijelölt videó lejátszása.
Amikor odaér, ahonnan a képet
fényképként kívánja kiemelni,
érintse meg a
gombot.
A kamera felfüggeszti a videó
gomb egy-egy
lejátszását. A
megnyomására egymást váltja a
lejátszás és a lejátszási szünet.
A
gomb segítségével pontosítsa a
kiemelés helyét.
Vissza a kijelölt videó elejére
HU
48
4
Érintse meg a



A kiemelt fényképet a kamera az
[FOTÓHORD.BEÁLL.] menüben
kiválasztott felvételi adathordozóra menti
(18. oldal).
A kiemelés folytatásához érintse meg a
gombot, és a 3. lépéssel kezdve
hajtsa végre újra a lépéseket.
Ha egy másik videóból kíván kiemelni egy
gombot érintse
fényképet, akkor a
meg, és a 2. lépéssel kezdve hajtsa végre
újra a lépéseket.
Érintse meg a
gombot.

 Megjegyzések
A képméret a videó képminőségének
függvényében a következő:
2,1M] nagy felbontású képminőséggel
[
(HD)
0,2M] 16:9-es (szélesvásznú) kép esetén
[
normál felbontású képminőséggel (STD)
 [VGA(0,3M)] 4:3-as kép esetén normál
felbontású (STD) képminőséggel
 A fényképek mentésére kijelölt felvételi
adathordozón elegendő üres helynek kell lenni.
 A kiemelt fényképek felvételi dátuma és
időpontja megegyezik a videó felvételi
dátumával és időpontjával.
 Ha az a videó, amelyből a fényképeket kiemeli,
nem rendelkezik adatkóddal, akkor a fényképek
felvételi dátuma és időpontja az a dátum, illetve
időpont lesz, amikor a videóból létrehozza az
egyes fényképeket.

Videó átmásolása
A kamera belső felvételi adathordozójában
rögzített mozgóképek memóriakártyára
másolhatók.
A művelet előtt helyezzen be egy
memóriakártyát a kamerába.
 Megjegyzések
Amikor első alkalommal rögzít videót egy
memóriakártyára, a következők megérintésével
hozzon létre a memóriakártyán egy képkezelő
(MENU)  [A többi megjel.] 
fájlt:
[KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
(a [ADATHORD.KEZEL.] kategóriában) 
[MEMÓRIAKÁRTYA].
 Annak érdekében, hogy másolás közben
ne szakadjon meg a kamera áramellátása, a
kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel az
elektromos hálózatról üzemeltesse.

A kamera előnyeinek kihasználása
5
gombot.
A kiemelés befejezésekor a kamera
visszatér a lejátszási szünet állapotba, és
a képernyő ennek megfelelően változik
meg.
Filmek és fényképek
felvétele/másolása
a belső felvételi
adathordozóról
memóriakártyára
Tippek
Másolás után nem kerül törlésre az eredeti
videó.
A lejátszási lista minden képe másolásra kerül.
Az ezzel a kamerával felvett és a felvételi
adathordozón tárolt képek az „eredeti” képek.




 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [VIDEÓMÁSOLÁS]
(a
[SZER] kategóriában).
Megjelenik a [VIDEÓMÁSOLÁS]
képernyő.
HU
49
[MÁSOL dát.sz.]: Jelölje ki az
átmásolandó videó felvételi dátumát,
gombot.
majd érintse meg az
Több dátum nem jelölhető ki.
 Érintse meg a másolás típusát.
[MÁSOL kivál.sz.]: videók kiválasztása
és másolása
[MÁSOL dát.sz.]: az összes adott
dátumú videó átmásolása
MÁSOLJA MIND]: a nagy
[
felbontású (HD) lejátszási lista
átmásolása
MÁSOLJA MIND]: a normál
[
felbontású (STD) lejátszási lista
átmásolása
Ha az átmásolás forrásául egy lejátszási
listát választ, az átmásoláshoz kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
 Jelölje ki az átmásolandó videót.
[MÁSOL kivál.sz.]: Az átmásolandó
videót megérintve jelölje meg jellel.
Több videó is kijelölhető.
 Érintse meg a következőt:

 [IGEN] 
Tippek
Ha a másolás befejezése után meg kívánja nézni
az átmásolt videókat, válassza a [VIDEÓHORD.
BEÁLL] menü [MEMÓRIAKÁRTYA] elemét,
és játssza le őket (18. oldal).


Fényképek másolása
A képek a kamera belső felvételi
adathordozójáról a memóriakártyára
másolhatók.
A művelet előtt helyezzen be egy
memóriakártyát a kamerába.
 Megjegyzések
Annak érdekében, hogy másolás közben
ne szakadjon meg a kamera áramellátása, a
kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel az
elektromos hálózatról üzemeltesse.

A memóriakártya maradék
kapacitása

HU
50
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
.
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [FOTÓMÁSOLÁS]
(a
[SZER] kategóriában).
Megjelenik a [FOTÓMÁSOLÁS]
képernyő.
 Érintse meg a következőt:
 [IGEN] 

 Érintse meg a másolás típusát.
[MÁSOL kivál.sz.]: a kijelölt fényképek
átmásolása
[MÁSOL dátum sz.]: az összes adott
dátumú fénykép átmásolása
.
Tippek
Ha a másolás befejezése után meg
kívánja nézni az átmásolt fényképeket,
válassza a [FOTÓHORD.BEÁLL.] menü
[MEMÓRIAKÁRTYA] elemét, és játssza le őket
(18. oldal).


 Jelölje ki az átmásolandó
fényképet.

A kamera előnyeinek kihasználása
[MÁSOL kivál.sz.]: Az átmásolandó
fényképet megérintve jelölje meg
jellel. Több fénykép is kijelölhető.
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet a
képernyőn. Ha vissza kíván térni az előző
gombot.
képernyőhöz, érintse meg a
[MÁSOL dátum sz.]: Jelölje ki az
átmásolandó fénykép felvételi dátumát,
gombot.
majd érintse meg az
Több dátum nem jelölhető ki.
HU
51
Videók lejátszási
listájának használata
A lejátszási lista a kijelölt videók kis
miniatűrjeiből álló lista.
Az eredeti videók akkor sem módosulnak,
ha a lejátszási listán szereplőket szerkeszti
vagy törli.
Lejátszási lista készítése
Adott napon rögzített videók egyidejű
hozzáadása
A 2. lépésben érintse meg:
HOZZÁAD d.sz.]/
[
HOZZÁAD d.sz.].
[
Ekkor a képernyőn megjelenik a videók
felvételi dátumának listája.
 Megjegyzések
A nagy felbontású (HD) és a normál felbontású
(STD) képminőséggel készített videók külön
lejátszási listára kerülnek.

 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [LEJÁT.LIST.SZERK.]
(a
[SZER] kategóriában).
HOZZÁADÁS]
 Érintse meg: [
vagy [
HOZZÁADÁS].
 Érintse meg a lejátszási listára
felveendő videókat.
A kijelölt videót a

szimbólum jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
 Érintse meg a következőt:
 [IGEN] 

HU
52
.
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt videók dátumát, majd érintse
gombot.
meg az

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Érintse meg a következőket: [IGEN] 

.
 Megjegyzések
Amikor videókat vesz fel a lejátszási listára,
ne vegye le az akkumulátort, és ne húzza ki a
kamerából a hálózati tápegységet. Ellenkező
esetben megsérülhet a felvételi adathordozó.
A memóriakártyát se vegye ki, amikor
memóriakártyán lévő videók szerkesztését
végzi.
 Fényképek nem vehetők fel a lejátszási listára.
 Olyan lejátszási listát nem lehet készíteni, amely
nagy felbontású (HD) és normál felbontású
(STD) képminőséggel készített videókat is
tartalmaz.

Tippek
Egy lejátszási listára legfeljebb 999 nagy
felbontású (HD), illetve legfeljebb 99 normál
felbontású (STD) képminőséggel készített videó
vehető fel.
Videó hozzáadásához a lejátszási képernyőn
vagy a lejátszási lista képernyőjén érintse meg az
(OPTION) gombot.



Lejátszási lista lejátszása
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [LEJÁTSZÁSI LISTA]
(a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában).
A kijelölt videót a

Megjelennek a lejátszási listán szereplő
videók.
szimbólum jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
JelölÉrintse meg a következőt:

.
[IGEN] 

Tippek
Az eredeti videók attól nem törlődnek, hogy
kitörli őket a lejátszási listáról.

 Érintse meg a lejátszandó videót.
A felesleges videók levétele a lejátszási
listáról
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.] 
[SZER]
[LEJÁT.LIST.SZERK.] (a
kategóriában).
KIVÉTEL]/
Érintse meg [
KIVÉTEL].
[
A lejátszási lista teljes törléséhez érintse
meg: [
KIVESZ MIND]/
KIVESZ MIND]  [IGEN] 
[

.
[IGEN] 
Jelölje ki a lejátszási listáról kitörlendő
videót.
Az elemek sorrendjének módosítása a
lejátszási listán
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
[SZER]
 [LEJÁT.LIST.SZERK.] (a
kategóriában).
ÁTHELYEZÉS]/
Érintse meg [
ÁTHELYEZÉS].
[
Jelölje ki az áthelyezendő videót.
A kijelölt videót a

A kamera előnyeinek kihasználása
A lejátszási lista elemeit – a
kiválasztottól kezdve az utolsóig – a
kamera lejátssza, majd ismét a lejátszási
lista képernyője jelenik meg.

szimbólum jelöli.
A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg a képet az LCD képernyőn. Ha
vissza kíván térni az előző képernyőhöz,
gombot.
érintse meg a
Érintse meg a
gombot.
HU
53
A
/
gombokkal válassza ki,
hova kerüljön az áthelyezendő elem.
A GPS funkció
használata
(HDR‑CX550VE/
XR550VE)
Mi a GPS?
Új helyet jelző vonal
Érintse meg a következőt:

.
[IGEN] 
Tippek
Ha több videót jelölt ki, akkor a lejátszási
listán elfoglalt helyük sorrendjében kerülnek
áthelyezésre.



A GPS (Global Positioning System)
(globális helymeghatározó rendszer)
egy olyan rendszer, amely az amerikai
műholdakról érkező nagyon pontos
adatok alapján számítja ki a földrajzi hely
koordinátáit. E rendszer segítségével
megállapítható az Ön pontos helye a
Földön.
A GPS használatakor az alábbi funkciók
elérhetők.
 Ön itt van
A térképen megjelenítheti az aktuális
helyet.
 Térképindex
A felvétel helye alapján megtalálhat egy
videót vagy fényképet a térképen.
 KOORDINÁTÁK
Lejátszás közben megjelenítheti a felvétel
helyének koordinátáit.
 AUT.IDŐBEÁLL./AUT.ZÓNABEÁLL.
A kamera automatikusan minden
területen beállítja az időeltolódásnak
megfelelő helyi időt és dátumot.
Az alábbi műveletek első végrehajtása
esetén megjelenik egy üzenet, amelynek
jóváhagyásával beleegyezik a térkép
használatába.
 A felvétel menüben érintse meg:
( ÖN ITT VAN).
 A lejátszási menüben érintse meg:
 [ TÉRKÉP].
A térképadatok használatba vételéhez
a licencszerződés elfogadását követően
érintse meg az [IGEN] lehetőséget a
képernyőn.
HU
54
Ha a [NEM] lehetőség választása esetén
nem használhatja a térképadatokat. Amikor
azonban már másodszor végzi a fenti
műveleteket, ismét megjelenik ez az üzenet,
és a térképadatok használatához meg kell
érintenie az [IGEN] lehetőséget.
A GPS funkció beállítása
Állítsa a GPS kapcsolót ON helyzetbe
(az LCD képernyőn megjelenik a
szimbólum). A kamera megkezdi a
háromszögelést. Ha a kamera sikeresen
befejezte a háromszögelést, a videók és
fényképek felvételekor majd rögzíteni fogja
a felvétel helyére vonatkozó adatokat is.


Háromszögelés
állapota
GPSA GPS vételi állapota
szimbólum
A funkció
kikapcsolva
Nincs
kijelzés

A GPS kapcsoló
OFF állásban van
vagy a GPS-vevő
rendellenesen
működik.

Háromszögelés
sikertelen
A kamera nem érzékel
GPS-jelet, így nem
tud háromszögelni.
Menjen olyan területre,
ahol a rádiójeleket nem
akadályozza semmit,
és kapcsolja be ismét a
GPS kapcsolót.

Feldolgozás
alatt
A videokamera keresi
a GPS műholdjelet.
A háromszögelés
eltarthat néhány
percig.

A kamera GPS-jelet
fogad, és le tudja kérni
a hely adatait.
Háromszögelés
A kamera erős
GPS‑jelet fogad, és
le tudja kérni a hely
adatait.
A gyári beállítása szerint a GPS kapcsoló ON
helyzetben áll (a funkció be van kapcsolva).
A videokamera a földrajzi adatokkal együtt
rögzíti a videókat és fényképeket. Ha a kamera
nem tudja beszerezni a szükséges földrajzi
adatokat, a felvételekhez a legutóbb használt
helyzetadatokat rögzíti. Ha nem kívánja
rögzíteni a hely adatait, állítsa a GPS kapcsolót
OFF helyzetbe (azaz kapcsolja ki a funkciót).
Ha a GPS-kapcsoló ON helyzetben áll, akkor a
GPS funkció még abban az esetben is működik,
ha a kamera ki van kapcsolva. Ügyeljen arra,
hogy repülőgéppel való felszálláskor vagy
leszálláskor a GPS kapcsoló OFF helyzetben
álljon.
szimbólum jobb alsó részén látható
A
pontok a GPS-jel erősségét mutatják. Ha 3-nál
kevesebb pont jelenik meg, akkor a GPS-jel nem
elég erős ahhoz, hogy az adott környezetben
végre lehessen hajtani a háromszögelést. Indítsa
el a felvételt az adott körülmények között, vagy
menjen nyílt területre, ahol látható a 3 pont.
Ha néhány perces keresést követően nem
található műholdjel, a videokamera befejezi
a műholdjel-keresést, és megjeleníti a
szimbólumot. Ha szeretné, hogy a videokamera
újra keressen műholdjelet, kapcsolja KI majd
ismét BE a GPS kapcsolót, vagy kapcsolja ki és
újra be a videokamerát.
A feldolgozási idő rövidebb lesz, ha letölti a
GPS segédadatokat a videokamerára a mellékelt
„PMB” szoftver segítségével. Telepítse a
„PMB” szoftvert a számítógépére, és létesítsen
internetkapcsolatot. Ezt követően csatlakoztassa
a videokamerát a számítógéphez, és a GPS
segédadatok automatikusan frissülnek majd.
Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a GPS
segédadatok nem használhatók:
A kamera előnyeinek kihasználása
 Megjegyzések
A GPS funkciót kültéren használja.
Előfordulhat, hogy a kamera bizonyos helyeken
– pl. zárt helyiségben vagy épületekkel, fákkal
körbezárt területen – nem fogad rádiójeleket.
 A szimbólum a vett GPS-jel erősségének
függvényében változik.

Háromszögelés
HU
55
 Ha
a GPS segédadatokat nem frissítette
30 vagy több napja
 Ha a videokamerában a dátum és az idő nem
megfelelően vannak beállítva
 Ha a videokamerával messzire utazik
Az aktuális hely adatainak
meghatározása
A térképen megjelenítheti az aktuális helyet.
Állítsa a GPS kapcsolót ON helyzetbe, hogy
a kamera meg tudja határozni az aktuális
hely adatait.
A felvétel menüben érintse meg:
( ÖN ITT VAN).
Tippek
A lépték a zoom gombbal módosítható
(W: nagyobb, T: kisebb).
A kamera időközönként frissíti az aktuális hely
adatait. A középjel stb. az aktuális lekérdezési
állapotnak megfelelően másként jelenik meg.
Az aktuális földrajzi helyzet térképen történő
megjelenítéséhez érintse meg háromszögelés
ikont. Ha a háromszögelés
közben a
sikertelen, a térképen az alapbeállított földrajzi
hely jelenik meg, vagy a legutóbb lekért földrajzi
adatok.
Ha megérintve tart egy pontot, a térkép
folyamatosan gördül.
(MENU)  [A többi
A pillanatnyi hely a
megjel.]  [ ÖN ITT VAN] (a [EGYÉB]
kategóriában) megérintésével is megjeleníthető.






Jelenet megkeresése a felvétel
helye alapján (Térképindex)
A kamera megjelöli és az LCD képernyőn
közepén megjeleníti az aktuális helyet. Ha
megérinti a képernyő valamelyik pontját, az
illető pont kerül a megjelenített térképen a
képernyő közepére.
Ha ismét az aktuális helyet kívánja a
képernyő közepén látni, akkor érintse meg
(Ön itt
az LCD képernyő alján lévő
van) gombot.
A térkép képernyő bezárása
Érintse meg a
gombot.
 Megjegyzések
 A térképen mindig felül van Észak.
HU
56
A videók és fényképek készítésének helye
meg van jelölve a térképen. A felvétel
helye alapján megkereshet egy videót vagy
fényképet.


A Térképindex funkció csak olyan videók
és fényképek esetén használható, amelyek
helyadatai a bekapcsolt (ON állású) GPS
kapcsoló mellett lettek rögzítve.
A Térképindex nem használható, ha a
fényképeket memóriakártyára rögzítették.
(KÉPEK
 Nyomja meg a
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő
képernyő.
 Érintse meg a következőket:
 [ TÉRKÉP].
Visszatér a VISUAL INDEX áttekintő képernyőre
Lépték
 Érintse meg a kívánt videót vagy
fényképet.
Előző
Következő
Képjelölő
Ekkor elkezdődik a lejátszás a kijelölt
jelenettől.
Fényképet jelenít meg



A lépték a zoom gombbal módosítható
(W: nagyobb, T: kisebb).
A térkép megérintett pontja automatikusan
középre áll. Ha megérintve tart egy pontot, a
térkép folyamatosan gördül.
Helyadatok nélküli videók és fényképek esetén a
jobb felső sarokban megjelenik a szimbólum.
A kamera előnyeinek kihasználása
 A videók és fényképek
lejátszásához érintse meg a
felvételük helyén található
képjelölőt.
 Megjegyzések
A térképen mindig felül van Észak.
 Ha több videót és fényképet is rögzített
ugyanazon a helyen, akkor a legutóbb felvett
videó vagy fénykép jelenik meg az LCD
képernyőn.

Tippek
Az Térképindex a következők megérintésével is
(MENU) 
megjeleníthető:
[A többi megjel.]  [KÉPEK MEGTEKINT.]
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 
(a
[ TÉRKÉP].



A 3. lépésben a
/
gombok
segítségével megkeresheti a lejátszandó
videó, illetve fénykép miniatűrjét is. A
videó, illetve fénykép felvételi koordinátái
a térkép közepén jelennek meg.
A képjelölő színe pirosra vált. Az
illető helyen rögzített videók, illetve
fényképek a képernyő bal oldalán
jelennek meg.
HU
57
A koordináták megjelenítése
(KOORDINÁTÁK)
Lejátszás közben megjeleníthetők a
videókon és fényképeken rögzített
koordináták.
Érintse meg:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [ADATKÓD]
(a
[LEJÁTSZÁS] kategóriában) 
[KOORDINÁTÁK] 

.

Földrajzi szélesség
Földrajzi hosszúság
Az óra és a terület automatikus
beállítása (AUT.IDŐBEÁLL./AUT.
ZÓNABEÁLL.)
A GPS funkció használatával a kamera
meg tudja őrizni a pontos időt, és ki
tudja számítani az időeltolódásból fakadó
eltéréseket.
 Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi
megjel.]  [ÓRA/ NYELV
ÁL.] (az
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK]
kategóriában)  [AUT.
IDŐBEÁLL.]/[AUT.ZÓNABEÁLL.].
HU
58
 Érintse meg a kívánt beállítást 

.

 Megjegyzések
A kamera használata előtt be kell állítani a
dátumot és a pontos időt (15. oldal).
 Pár másodperces eltérés még az [AUT.
IDŐBEÁLL.] funkció használata esetén is
előfordulhat.
 Ha a kamera használat közben GPS-jelet fog,
akkor az [AUT.IDŐBEÁLL.] funkció a kamera
kikapcsolásakor automatikusan beállítja a
pontos időt. A kamera kikapcsolásáig a kamera
nem igazítja az órát. Emellett akkor sem igazítja
az órát, ha nem fog GPS-jelet, még akkor sem,
ha a GPS kapcsoló ON helyzetben áll.
 Az [AUT.ZÓNABEÁLL.] funkció
automatikusan kiszámítja a helyi időt,
amennyiben azt észleli, hogy eltér a korábbi
időtől az aktuális területen.
 A kamerához kiválasztott országtól/térségtől
függően előfordulhat, hogy az óra nem áll be
automatikusan a helyes időpontra. Ilyenkor az
[AUT.IDŐBEÁLL.] és az [AUT.ZÓNABEÁLL.]
értéket állítsa [KI]-re.

Képek mentése külső eszköz segítségével
Képek külső
adathordozóra való
mentése
(KÖZV.MÁSOLÁS)
A videók és fényképek külső
merevlemez-meghajtóra vagy más
külső (USB‑adathordozó) eszközre is
menthetők. A fényképeket le is játszhatja a
videokamerán vagy más eszközön.
Az elérhető külső adathordozókkal kapcsolatos
részletekért látogasson el a Sony adott országban/
régióban érvényes támogatási webhelyére.
Tippek
A külső adathordozóra mentett képek a
mellékelt „PMB” szoftverrel importálhatók.


1
Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt a
kamera DC IN aljzatához és a fali
csatlakozóaljzathoz .
2
Ha a külső adathordozó
rendelkezik hálózati tápkábellel,
akkor csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz.
3
Csatlakoztassa az USB átalakító
kábelt a külső adathordozóhoz.
Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
Ehhez a művelethez (külön megvásárolható)
USB átalakító kábelre VMC-UAM1 kábelre van
szükség.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben az USB átalakító VMC-UAM1
kábel nincs forgalomban.
 A következő eszközök nem használhatók külső
adathordozóként.
 2 TB-nál nagyobb kapacitással rendelkező
adathordozók
 közönséges lemezmeghajtó, például CD- vagy
DVD-meghajtó
 USB hub elosztó segítségével csatlakoztatott
adathordozó
 beépített USB hub elosztóval rendelkező
adathordozó
 kártyaolvasó
 Előfordulhat, hogy nem lehet kód funkcióval
rendelkező külső adathordozót használni.
 A kamerán rendelkezésre áll FAT fájlrendszer.
Ha a külső adathordozót NTFS fájlrendszerre
stb. formázták, akkor használat előtt formázza
újra a külső adathordozót a kamerán. A külső
adathordozó kamerához történő csatlakoztatása
esetén megjelenik a formázási képernyő.
A formázási képernyő azonban akkor is
megjelenhet, ha FAT fájlrendszerű külső
adathordozót használ.
 A működés nem garantált minden, a működési
feltételeket teljesítő eszköz esetében.
 A mellékelt hálózati tápegység segítségével
csatlakoztassa a kamerát a fali aljzathoz (14. oldal).
 Olvassa el a külső adathordozóhoz mellékelt
használati útmutatót.


4
Csatlakoztassa az USB átalakító
kábelt a kamera  (USB)
bemenetéhez.
A [Új képkezelő fájl készítése.]
képernyő megjelenésekor érintse meg
az [IGEN] gombot.
USB átalakító kábel
(külön megvásárolható)
HU
59
5
A kamera képernyőjén érintse
meg a következőket: [Másolás.].
Mentheti a kamera belső felvételi
adathordozóján lévő videókat és
fényképeket, amelyeket még nem
mentett külső adathordozóra.

6
Csak akkor jelenik meg ez a képernyő, ha
vannak újonnan rögzített képek.
Amikor a művelet véget ért,
érintse meg a
gombot a
kamera képernyőjén.
 Megjegyzések
A külső adathordozóra az alábbi számú jelenet
menthető. Azonban a külső adathordozó
rendelkezésre álló szabad tárhelyétől függetlenül
nem lehetséges az alábbinál nagyon számú
jelenet mentése.
Nagy felbontású (HD) képminőségű videók:
Max. 3 999
Normál felbontású (STD) képminőségű videók:
9 999
Fényképek: 9 999 képkocka × 899 mappa
A jelenetek száma a rögzített képektől függően
kevesebb is lehet.

Külső adathordozó csatlakoztatása
esetén
A külső adathordozón menübeállításokat,
például képek törlését végezheti el. Érintse
(MENU)  [A többi megjel.]
meg a
gombot a VISUAL INDEX képernyőn.
A kívánt videók és fényképek mentése
A memóriakártyákról a külső
adathordozóra menthetők a képek.
 Megjegyzések
A memóriakártyára rögzített fényképeket nem
másolhatja, illetve nem keresheti dátum alapján.

A fenti 5. lépésben a [Lejátszás másolás
nélkül.] elemet érintse meg.
Megjelenik a külső adathordozó
VISUAL INDEX képernyője.
Érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [VIDEÓMÁSOLÁS] (videók
kiválasztásához)/[FOTÓMÁSOLÁS]
(fényképek kiválasztásához).
A felvételi adathordozó és a
képkiválasztási módszer kijelöléséhez
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A [MÁSOL kivál.sz.] kiválasztása után
érintse meg a menteni kívánt képet.
Ekkor megjelenik a szimbólum.

A [MÁSOL dát.sz.] kiválasztása után
/
gombok segítségével
a
válassza ki a másolandó képek dátumát,
gombot, és
majd érintse meg az
folytassa az  lépéssel.

A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az előző
gombot.
képernyőhöz, érintse meg a
A külső adathordozóra mentett képek a
kamera képernyőjén jelennek meg. A videó
megjelenítése és a fénykép megjelenítése
gomb a VISUAL INDEX képernyőn az
alábbi ábrának megfelelő módon változik.
Szabad tárhely a külső adathordozón
HU
60

A dátum megérintésével a képek dátumuk
alapján is kikereshetők.
A kamera képernyőjén érintse meg a
 [IGEN] 
következőket:
.
Külső adathordozón lévő képek
lejátszása a kamerán
A fenti 5. lépésben a [Lejátszás másolás
nélkül.] elemet érintse meg.
Megjelenik a külső adathordozó
VISUAL INDEX képernyője.
Játssza le a képet (33. oldal).


A képeket a kamerához csatlakoztatott
televízión is megtekintheti (41. oldal).
A nagyfelbontású (HD) videók a [Player
for AVCHD] segítségével játszhatók le
a számítógépen. Indítsa el a [Player for
AVCHD] funkciót, és válassza ki azt a
meghajtót, amelyiknél a külső adathordozó
a [Settings] lehetőséghez kapcsolódik.
A külső adathordozó
csatlakoztatásának megszüntetése
Érintse meg a
gombot a külső
adathordozó VISUAL INDEX
képernyőjén.
Húzza ki az USB átalakító kábelt.
Lemez készítési módjának
kiválasztása
A továbbiakban részletesen leírjuk azokat
a módszereket, amelyekkel AVCHD-lemezt
vagy normál felbontású képminőségű
(STD) lemezt lehet létrehozni a kamerán
rögzített nagy felbontású (HD) videókból
vagy fényképekből. Válassza ki a
lejátszójának megfelelő módszert.
 Megjegyzések
A lemez létrehozásához készítsen elő egy DVDlemezt, pl. egy DVD-R-lemezt.
 Képek külső adathordozóra való mentésével
kapcsolatban lásd a 59. oldalt.

AVCHD formátummal kompatibilis
eszköz
Lejátszó


Sony Blu-ray-lejátszó
PlayStation3, stb.
Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
A fényképek Dátum indexét és Térképindex
(HDR-CX550VE/XR550VE) értékét nem lehet
megjeleníteni.
 Ha a kamera nem ismeri fel a külső
adathordozót, próbálkozzon az alábbi
műveletekkel.
 Csatlakoztassa újra az USB átalakító kábelt a
kamerához
 Ha a külső adathordozó rendelkezik hálózati
tápkábellel, akkor csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz

Lemez készítése
DVD-író, -felvevő
készülékkel
Létrehozó eszköz


DVD-író, DVDirect Express (62. oldal)
DVD-író stb., ami nem DVDirect Express
(65. oldal)
Lemez típusa

AVCHD lemez (nagy felbontású képminőségű
(HD))
HU
61
Közönséges DVD-lejátszó
Lejátszó


DVD-lejátszó
DVD-k lejátszására alkalmas számítógép stb.
Létrehozó eszköz



DVD-író, DVDirect Express (62. oldal)
DVD-író, ami nem DVDirect Express
(65. oldal)
Felvevő készülék stb. (66. oldal)
Lemez típusa

Normál felbontású képminőségű (STD) lemez
 Megjegyzések
 Mindig tartsa karban a PlayStation3 rendszert
a PlayStation3 szoftver rendszeres frissítésével.
 Előfordulhat, hogy bizonyos országokban/
régiókban a PlayStation3 nincs forgalomban.
 Lemezek másolása vagy készítése esetén
törölje előbb a bemutatóvideót. Ha nem törli,
előfordulhat, hogy a videokamera nem működik
majd megfelelően. A bemutatóvideó a kitörlése
után azonban nem állítható vissza.
 Az AVCHD lemezt csak az AVCHD formátummal
kompatibilis eszközökön lehet lejátszani.
 Az AVCHD lemezt nem szabad DVDlejátszóban/-felvevőben használni. Mivel a
DVD-lejátszó/-felvevő készülékek nem tudják
kezelni az AVCHD-formátumot, előfordulhat,
hogy a DVD-lejátszó/-felvevő készülékek nem
tudják kiadni a lemezt.
 Nem lehet létrehozni AVCHD lemezt olyan
videóból, amelyet [HD FX] üzemmódban
[ FELV.MÓD] rögzítettek. Mentsen egy
[HD FX] üzemmóddal rögzített videót Blu-ray
lemezre vagy külső adathordozóra (59. oldal).
HU
62
Lemez készítése a DVDirect
Express DVD-író készülékkel
A megfelelő DVD-író vagy a DVDirect
Express (külön megvásárolható)
segítségével létrehozhat egy lemezt vagy
lejátszhat létrehozott lemezen lévő képeket.
Olvassa el a DVD-író készülék használati
útmutatóját is.
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (14. oldal) üzemeltesse.
 Csak a következő, új (még nem használt)
lemezek használhatók:
 12 cm-es DVD-R
 12 cm-es DVD+R
 Kétrétegű lemez nem használható a
készülékben.
 Ebben a fejezetben a „DVD-író” DVDirect
Express készüléket jelent.

 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt
a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (14. oldal).
 Kapcsolja be a kamerát, és
csatlakoztassa a DVD-írót a
kamera  (USB) aljzatához a DVDíró USB-kábelével.
 Tegyen egy új lemezt a
DVD‑íróba, és csukja be a
lemeztálcát.
Lemez testre szabása a következő
funkció segítségével: LEMEZRE ÍR
FUNKC.
A kamera kijelzőjén megjelenik az
[LEMEZRE ÍRÁS] képernyő.
 Nyomja meg a DVD-író
BURN) gombját.
(DISC
A belső felvételi eszközre rögzített,
de lemezre még ki nem írt videók
rákerülnek a lemezre.

Ha vannak még nem mentett nagy
felbontású (HD) és normál felbontású
(STD) képminőséggel készített videók,
akkor azok a képminőségüknek
megfelelően külön lemezre kerülnek.
 A kamera képernyőjén érintse
meg a következőket:

[VÉG]  [LEMEZ KIADÁSA].
 Egy
kép átmásolásakor
lemez több példányának elkészítésekor
 Nagy felbontású (HD képminőségű) videó
normál felbontású (STD képminőségű)
videóvá történő átalakításakor és ezt követően
lemez készítésekor
 Képek memóriakártyára történő másolásakor
 Egy
Érintse meg a 4. lépésben a [LEMEZRE
ÍR FUNKC.] elemet.
Válassza ki a mentendő videó(ka)t
tartalmazó felvételi adathordozót.
Nagy felbontású képminőségű (HD)videók kiválasztásakor megjelenik az
LCD képernyőn a létrehozandó lemez
képminőségének kiválasztására szolgáló
képernyő. Jelölje ki a kívánt képminőséget,
gombot.
és érintse meg az

Képek mentése külső eszköz segítségével
 Ha a lemezre írandó videók
együttes mérete meghaladja a
lemez kapacitását, ismételje meg
a 3. és 4. lépést.
Ezt a műveletet a következő esetekben
célszerű használni:
A lemez képminősége a kijelölt videók
felvételi idejétől függ a nagy felbontású
(HD) képminőségről a normál felbontású
(STD) képminőségre való átalakítással
együtt történő lemezkészítéskor.
Érintse meg a lemezre írandó videót.
Ekkor megjelenik a szimbólum.
A művelet befejezése után távolítsa el
a lemezt.
gombot, és
 Érintse meg az
húzza ki az USB-kábelt.
Szabad lemezkapacitás


A kép kijelölésének jóváhagyása érdekében
érintse meg és tartsa megérintve a képet az
LCD képernyőn. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
A dátum megérintésével a képek dátumuk
alapján is kikereshetők.
HU
63
A kamera képernyőjén érintse meg a
 [IGEN].
következőket:

Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
lemezt kíván készíteni, akkor helyezzen be
egy új lemezt, és érintse meg a [ÚJABB
PÉLDÁNY KÉSZÍTÉSE] elemet.
Amikor a művelet véget ért, érintse
meg a [KILÉPÉS]  [VÉG] gombot a
kamera képernyőjén.
Húzza ki a kamerából az USB-kábelt.
 Megjegyzések
Lemezkészítés közben ne tegye az alább felsorolt
dolgokat.
 ne kapcsolja ki a készüléket
 ne húzza ki sem az USB-kábelt, sem a hálózati
tápegységet
 ne engedje, hogy a kamerát ütés vagy
rázkódás érje
 ne vegye ki a kamerából a memóriakártyát
 Mielőtt a videókat letörölné a kameráról, játssza
le az elkészített lemezt, hogy megbizonyosodjék
arról, hogy a másolás hibátlanul megtörtént.
 Ha a képernyőn a [A művelet sikertelen.] vagy
a [Nem sikerült a LEMEZRE ÍRÁS.] üzenet
jelenik meg, akkor tegyen be egy másik lemezt a
DVD-íróba, és ismét hajtsa végre a DISC BURN
műveletet.

Tippek
Ha a DISC BURN funkcióval a lemezre írandó
videók mérete együttesen meghaladja a lemez
kapacitását, a lemezkészítés abbamarad, amikor
megtelik a lemez. Előfordulhat, hogy az utolsó
videó félbemarad.
A lemez videóval való teleírása mintegy
20–60 percig tart. A felvételi mód és a jelenetek
számának függvényében ennél tovább is
tarthat. Ha pedig a kamera a nagy felbontású
(HD) képminőséget normál felbontású (STD)
képminőségre alakítja át, akkor az átalakítás
tovább tart, mint maga a felvétel.



HU
64
Lemez lejátszása a DVD-írón
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és
a tápkábelt a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (14. oldal).
Kapcsolja be a kamerát, és csatlakoztassa
a DVD-írót a kamera  (USB) aljzatához
a DVD-író USB-kábelével.

Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja,
a videó a televízió képernyőjén is
megtekinthető (41. oldal).
Helyezze be a már elkészített lemezt a
DVD-író készülékbe.
A lemezen lévő videók a kamera
képernyőjén a VISUAL INDEX
képernyőn jelennek meg.
Nyomja meg a DVD-író lejátszó
gombját.

A művelet a kamera képernyőjéről is
végrehajtható.
Amikor a művelet befejeződött, érintse
meg a [VÉG]  [LEMEZ KIADÁSA]
elemeket a kamera képernyőjén, és vegye
ki a lemezt.
gombot, és húzza
Érintse meg az
ki az USB-kábelt.
Lemez lejátszása a DVD-lejátszón
A „Lemez testre szabása a következő
funkció segítségével: LEMEZRE ÍR
FUNKC.” című rész 2. lépésében
létrehozásra kerülő lemezhez válassza a
képernyőn a normál képminőséget (STD).
Tippek
Ha egyetlen DVD-lejátszón sem tudja lejátszani
a normál felbontású (STD) képminőségű
lemezeket, akkor csatlakoztassa a kamerát a
DVD-íróhoz, és játssza le újra.


Nagy felbontású (HD
képminőségű) lemez készítése
DVDirect Express készüléktől eltérő
DVD-íróval stb.
A kamerát USB-kábellel csatlakoztassa
egy, a nagy felbontású (HD) képminőséget
kezelni tudó készülékhez, például Sony
DVD-íróhoz. Olvassa el a csatlakoztatott
készülék használati útmutatóját is.


 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet és a tápkábelt
a DC IN kamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz (14. oldal).
 Kapcsolja be a kamerát, és
a (mellékelt) USB-kábellel
csatlakoztassa a DVD-írót, illetve
más készüléket a kamera  (USB)
aljzatához.
Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
 [USB CSATL.] (az [EGYÉB]
kategóriában).
 Érintse meg a kamera
képernyőjén azt a felvételi
adathordozót, amelyik a képeket
tartalmazza.
[
[
[

Képek mentése külső eszköz segítségével
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (14. oldal) üzemeltesse.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben a Sony DVD-író nincs
forgalomban.
A kamera kijelzőjén megjelenik az
[USB-S KIVÁL.] képernyő.
USB CSATL.]: Belső memória
USB CSATL.]: Belső merevlemez
USB CSATL.]: Memóriakártya
A modelltől függően eltérő felvételi
adathordozó eszközök jelennek meg.
 Rögzítse a videókat a
csatlakoztatott készüléken.

A részleteket a csatlakoztatott készülék
használati útmutatója ismerteti.
 Amikor a művelet véget ért,
érintse meg a [VÉG]  [IGEN]
gombot a kamera képernyőjén.
HU
65
 Húzza ki az USB-kábelt.
A/V távcsatlakozó
Lemez készítése felvevő vagy
egyéb készülékkel normál
felbontású (STD) képminőségbe
Bemenet
Ha a kamerát A/V átjátszókábellel felvevő
készülékhez, például Sony DVD-íróhoz
(kivéve DVDirect Express) csatlakoztatja,
akkor a kamerán lejátszott képeket
lemezre vagy videokazettára másolhatja.
A készülékeket az  vagy a  módon
csatlakoztassa egymáshoz. Olvassa el
a csatlakoztatott készülékek használati
útmutatóját is.
 Megjegyzések
 A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel (14. oldal) üzemeltesse.
 Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben a Sony DVD-író nincs forgalomban.
 A nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videók normál felbontású (STD)
képminőségben kerülnek átmásolásra.
A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábelt a
másik készülék bemenetéhez.
S VIDEO-csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
HU
66
Ha egy (külön megvásárolható) S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
segítségével az S VIDEO aljzaton át
csatlakozik egy másik készülékhez, akkor
jobb minőségű képet kap, mintha A/V
átjátszókábelt használna. Az S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
fehér és piros (bal/jobb oldali hang)
dugóját, valamint az S VIDEO dugót
(S VIDEO csatorna) csatlakoztassa. Ha
csak az S VIDEO csatlakozódugót dugja
be, hang nem lesz hallható. A sárga (video)
dugót nem kell bedugni.
S VIDEO
VIDEO
(Sárga)
(Fehér)
AUDIO
(Sárga)
(Piros)
Jeláramlás iránya
 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
kerülni fognak.

Ha a felvevő készüléken kiválasztható a
jelforrás, úgy állítsa be, hogy a kameráról
érkező jeleket fogadja.
 A (mellékelt) A/V átjátszókábellel
 vagy egy (külön
megvásárolható) S VIDEO aljzattal
rendelkező A/V átjátszókábellel
 csatlakoztassa a kamerát a
felvevő készülékhez (lemezes
felvevő készülékhez stb.).

A kamerát a felvevő készülék bemenetéhez
csatlakoztassa.

 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig a
felvételt.

További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
Képek mentése külső eszköz segítségével
 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.

(MENU)  [A többi megjel.] 
[LEJÁTSZÁS]
[LEJÁTSZÁSI BEÁLL.] (a
kategóriában)  [ADATKÓD]  a kívánt


.
beállítás 
Továbbá érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
[ÁLT.
 [KIMENETI BEÁLL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [MEGJEL.

HELYE]  [VID-KI/TÁBLA] 

.
Ha a megjelenítő készülék (televízió stb.)
képernyőjének szélesség-magasság aránya
4:3, akkor érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
[ÁLT.
 [KIMENETI BEÁLL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [TV


TÍPUSA]  [4:3] 
.
Ha mono készüléket csatlakoztat, az A/V
átjátszókábel sárga dugóját dugja a készülék
videobemenetébe, a piros (jobb hangsáv) vagy
a fehér (bal hangsáv) dugóját pedig dugja az
audiobemenetébe.
 Megjegyzések
Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, a
kép minősége romolhat.
 HDMI-kábellel csatlakoztatott felvevő
készülékekre nem lehet képeket átmásolni.
 Ha a csatlakoztatott készülék képernyőjéről
el kívánja tüntetni a képernyőn megjelenő
kijelzéseket (például a számlálót), akkor érintse
(MENU) 
meg a következőket:
[A többi megjel.]  [KIMENETI BEÁLL.]
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában) 
(a
[MEGJEL.HELYE]  [LCD TÁBLA] (ez a


.
gyári beállítás) 
 A dátum/idő, a koordináták (HDR-CX550VE/
XR550VE), illetve a kamera beállításainak
rögzítéséhez érintse meg a következőket:

HU
67
A videokamera testre szabása
A menük használata
A menük használatával hasznos funkciók érhetők el, és megváltoztathatók a beállítások. A
menüműveletek megfelelő használatával a kamera használata nagy örömet fog okozni.
A kamerához a nyolc menükategória mindegyikében különböző menüpontok tartoznak.
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK (A helyszíni körülményekhez igazítható beállítások)
 73. oldal
FELVÉTELI BEÁLL. (Testre szabott felvételkészítés)  79. oldal
FÉNYKÉPBEÁLL. (Fényképkészítés beállításai)  83. oldal
LEJÁTSZÁS (Lejátszási beállítások)  85. oldal
SZER (Szerkesztési beállítások)  87. oldal
EGYÉB (Egyéb beállítások)  87. oldal
ADATHORD.KEZEL. (A felvételi adathordozóra vonatkozó beállítások)  88. oldal
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (Egyéb beállításokra vonatkozó elemek)  89. oldal
Kezelőmenük
/
/



: A menülista a következő vagy előző kategóriára ugrik.
: A menülista 4 elemet lép át egyszerre.
A menülista gombok megérintésével és képernyőn történő húzásával görgethető.
A kiválasztott kategória ikonja narancs színben jelenik meg.
gomb megnyomásakor visszatér a SAJÁT MENÜ képernyő.
A
Érintse meg az
(MENU) gombot.
Érintse meg a [A többi megjel.] gombot a SAJÁT MENÜ képernyőn.

A SAJÁT MENÜ részleteivel kapcsolatban lásd a következő oldalt.
A megjelenítés megváltoztatásához érintse meg a képernyő bal oldalának középső részét.
Érintse meg a módosítandó menüelemet.
gombot.
A beállítások módosítása után érintse meg az
gombot.
A menü beállítása után érintse meg a
gomb megérintésével térhet vissza az előző képernyőhöz.
A
HU
68

A menütételtől függően előfordulhat, hogy a
gomb nem jelenik meg.
 Megjegyzések
A felvételi és lejátszási körülmények függvényében előfordulhat, hogy egyes menüelemeket nem lehet
beállítani.
 A szürkén megjelenő menüelemek és beállítások nem használhatók.

Tippek
Az éppen módosított menüelemektől függően a kamera vált a lejátszási és felvételi (videó/fénykép
felvétele) üzemmód között.


A következő használata: SAJÁT MENÜ
A menütételek használata egyszerűbb, ha regisztrálja a leggyakrabban használt tételeket a
SAJÁT MENÜ alatt. Minden egyes SAJÁT MENÜ menüben 6 menütételt regisztrálhat, a
VIDEÓ, FÉNYKÉP, és a LEJÁTSZÁS kategóriákban.
Például: a [FÉNYM./FIX FÓK.] törlése és az [
ÚSZTATÁS] regisztrálása
A videokamera testre szabása
Érintse meg az
(MENU) gombot.
 Érintse meg a [SAJÁT MENÜ BEÁL.] elemet.
Érintse meg a [VIDEÓ] elemet.
Érintse meg a [FÉNYM./FIX FÓK.] elemet.
gombot.
Érintse meg az
[KÉZI BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában).
Érintse meg a következőt: [ ÚSZTATÁS] (a
gombot.
Amikor megjelenik a SAJÁT MENÜ, érintse meg a
A menütételek SAJÁT MENÜ-ben történő regisztrálásához ismételje meg a fenti lépéseket, így
még több örömét lelheti a „Handycam” használatában.
Tippek
Külső adathordozó csatlakoztatása esetén megjelenik a kizárólagos SAJÁT MENÜ.


HU
69
Az
OPTION MENU használata
A OPTION MENU menü ugyanúgy jelenik meg, mint a számítógépen az egér jobb oldali
gombnak a képernyő jobb alsó sarkában
gombjával való kattintáskor a helyi menü. A
gomb
történő megjelenésekor használhatja az OPTION MENU lehetőséget. A
megnyomására az adott körülmények között módosítható menüelemek jelennek meg.
Menüelem
Fül
Érintse meg az
(OPTION) gombot.
A beállítás módosításához érintse meg a kívánt fület  a kívánt elemet.
gombot.
Amikor végzett a beállítással, érintse meg az
 Megjegyzések
A szürkén megjelenő menüelemek és beállítások nem használhatók.
 Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, érintsen meg egy másik fület. (Előfordulhat, hogy egyáltalán nincs
fül.)
 A képernyőn megjelenő fülek és elemek a kamera aktuális felvételi/lejátszási állapotától függnek.

HU
70
Menüelemek listája
(KÉZI BEÁLLÍTÁSOK) kategória
JELENET
ÚSZTATÁS
FEHÉREGYENS.
FÉNYM./FIX FÓK.
FÉNYMÉRŐ
FIX FÓKUSZ
EXPOZÍCIÓ
FÓKUSZ
KÖZELKÉP
AE ÁLLÍTÁS
WB VÁLTÁS
GOLF-FELVÉTEL
F.LASS.FELV.
73
73
74
75
75
75
76
76
76
77
77
77
78
ÖNKIOLDÓ
KÉPMÉRET
STEADYSHOT
VAKUS MÓD
VAKUFÉNY
PIROS SZEM
FÁJLSZÁM
83
83
84
84
84
84
85
(LEJÁTSZÁS) kategória
VISUAL INDEX
KÉPEK MEGTEKINT.
DÁTUM INDEX
33
36
TÉRKÉP*1
56
FILMTEKERCS
(FELVÉTELI BEÁLL.) kategória
27
28
79
79
79
80
80
80
81
81
MIKR.JELSZ.
81
HANGZÁSMÓD
81
81
81
AUT.ELLENF.KOMP
82
TÁRCSABEÁLLÍTÁS
31
NIGHTSHOT FÉNY
82
X.V.COLOR
82
SZÉLESVÁSZNÚ
83
36
ARC
37
LEJÁTSZÁSI LISTA
MEGJELÖLÉS
JELENET
LEJÁTSZÁSI BEÁLL.
/
BEÁLL.
53
38
39
27
ADATKÓD
86
(SZER) kategória
TÖRLÉS
TÖRLÉS
45
TÖRLÉS
45
JELENETKIVÉTEL
KIVÉTEL
39
KIVESZ MIND
39
VÉDELEM
VÉDELEM
46
VÉDELEM
46
SZÉTOSZTÁS
FOTÓRÖGZÍTÉS
VIDEÓMÁSOLÁS
MÁSOL kivál.sz.
47
48
50
MÁSOL dát.sz.
MÁSOLJA MIND/
MIND
A videokamera testre szabása
/
BEÁLL.
FELV.MÓD
VEZETŐKERET
STEADYSHOT
KONVERZ.LENCSE
LOW LUX
ARCFELISMERÉS
ELSŐDLEGES BEÁL.
MOSOLYFELISMER.
MOSOLYÉRZÉKENY.
HANGFELV.BEÁLL.
BEÉP.ZOOM-MIKR.
EGYÉB FELV.BEÁLL
DIGITÁLIS ZOOM
(FÉNYKÉPBEÁLL.) kategória
50
MÁSOLJA
50
HU
71
FOTÓMÁSOLÁS
MÁSOL kivál.sz.
51
MÁSOL dátum sz.
51
LEJÁT.LIST.SZERK.
HOZZÁADÁS/
HOZZÁADÁS 52
HOZZÁAD d.sz./
d.sz.
KIVÉTEL/
HOZZÁAD
KIVÉTEL
KIVESZ MIND/
52
53
KIVESZ MIND 53
ÁTHELYEZÉS/
ÁTHELYEZÉS
53
(EGYÉB) kategória
ÖN ITT VAN*1
USB CSATL.
USB CSATL.*2
56
65
USB CSATL.*3
65
USB CSATL.
65
LEMEZRE ÍRÁS
A kamera használati
útmutatója
TV-CSATL.SEGÉDL.
ZENE ESZKÖZ
ZENÉT ÜRÍT
41
ZENE LETÖLTÉSE
AKKUADATOK
39
39
87
(ADATHORD.KEZEL.) kategória
HORDOZÓ BEÁLL.
VIDEÓHORD.BEÁLL
18
FOTÓHORD.BEÁLL.
18
HORDOZÓ ADATAI
HORDOZÓ FORMÁZ
BELSŐ MEMÓRIA*2
88
88
MEMÓRIAKÁRTYA
88
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
BELSŐ MEMÓRIA*2
HU
72
88
HDD*3
99, 104
HDD*3
99, 104
MEMÓRIAKÁRTYA
99, 104
(ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK) kategória
HANG/KÉP-BEÁLL.
HANGERŐ
35, 89
HANGJELZÉS
89
LCD-FÉNYERŐ
89
LCD-HÁTTÉR
89
LCD SZÍNE
90
MEGJELEN.BEÁLL.
90
KIMENETI BEÁLL.
TV TÍPUSA
90
KOMPONENS
91
HDMI FELBONTÁSA
91
MEGJEL.HELYE
91
ÓRA/ NYELV ÁL.
ÓRABEÁLLÍTÁS
15
ZÓNABEÁLL.
92
AUT.IDŐBEÁLL.*1
58
AUT.ZÓNABEÁLL.*1
58
NYÁRI IDŐ
92
NYELV BEÁLL.
ÁRAMELLÁT.BEÁL.
AUTO.KIKAPCS
92
92
EGYÉB BEÁLL.
DEMÓ MÓD
92
KALIBRÁLÁS
118
HDMI-VEZÉRLÉS
93
LEESÉSÉRZÉK.*3
93
FELV.LÁMPA
93
TÁVIRÁNYÍTÓ
93
*1HDR-CX550VE/XR550VE
*2HDR-CX550E/CX550VE
*3HDR-XR550E/XR550VE
KÉZI
BEÁLLÍTÁSOK
(A helyszíni körülményekhez
igazítható beállítások)
PORTRÉ (Lágy portré)
( )
A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
REFLEKTOR**( )
A lágy héttérből kiemeli a
fotó témáját (például embert
vagy virágot).
Megakadályozza, hogy erős
fényben az emberek arca
nagyon fehér legyen.
JELENET
Különböző helyzetekben hatékonyan
készíthet felvételeket.
TENGERPART** (
 AUTO.
Képek felvétele általános képminőségben, a
[JELENET] funkció használata nélkül.
HÓ** ( )
Éles felvétel fehér tájról.
ÉJSZAKAI* ( )
Alkonyati megvilágításnál is
megőrzi a távoli környezet
sötétedő hangulatát.
ÉJSZAKAI PORTRÉ (
)
Az emberekről és a háttérről
vakuval készíthető fénykép.
Megörökíti a napnyugtához
és napkeltéhez hasonló
pillanatok hangulatát.
TŰZIJÁTÉK* ( )
Látványos képek készítése
tűzijátékról.
TÁJKÉP*(
)
Éles képet készít távoli
fotótémákról. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy
a kamera nem fókuszál
a közte és a fotó témája
között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
* Csak távoli fotótémákra fókuszál.
** Közeli fotótémákra nem fókuszál.
 Megjegyzések
Videó felvétele esetén a beállítás akkor
is [AUTO.] lesz, ha előzőleg [ÉJSZAKAI
PORTRÉ]-t állított be.
 Ha a [JELENET]-et választja, kikapcsol a
[FEHÉREGYENS.].

A videokamera testre szabása
NAPKELTE&NYUGT.*
( )
)
A tenger,tó kékjének
felvétele élénk színekben.
ÚSZTATÁS
Az egymást követő jelenetek átmenetére a
következő effektusok alkalmazhatók.
Válassza ki a kívánt effektust a [KÉSZ]
üzemmódban (beúsztatáshoz), illetőleg a
[FELV.] üzemmódban (kiúsztatáshoz).
 KI
Nem használ effektust.
FEHÉRBŐL
Az úsztatás fehérből/fehérbe történik.
Feketébe
Feketéből
HU
73
FEKETÉBŐL
BELTÉRI ()
Az úsztatás feketéből/feketébe történik.
Feketébe
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be a
kamera:
 épületen belül
 összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
 stúdiók videolámpáival, nátriumgőzlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
Feketéből
Ha a művelet végrehajtása előtt kívánja
érvényteleníteni az úsztatást, érintse meg a
[KI] elemet.
Tippek
A START/STOP gomb megnyomására a
beállítás érvényét veszti.
Előfordulhat, hogy a [FEKETÉBŐL] funkcióval
felvett videó nem látszik jól a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőn.



EGYRE (
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
 Megjegyzések
Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér fényű
fénycső adja, akkor a [FEHÉREGYENS.] értékét
állítsa [AUTO.]-ra vagy az [EGYRE]-ben állítsa
be a színeket.
 Amikor az [EGYRE] elemet választja, egy fehér
tárgyra állítva tartsa a kamerát mindaddig, amíg
szimbólum gyorsan villog.
az
 Ha az [EGYRE] nem állítható be, az
szimbólum lassan villog.
 Ha az [EGYRE] kiválasztása esetén az
gomb megérintésekor is továbbvillog az
szimbólum, a [FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra.
 Ha beállítja a [FEHÉREGYENS.] értékét, akkor
a [JELENET] üzemmód [AUTO.] lesz.

 AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera automatikusan
állítja be.
KÜLTÉRI ( )
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be a
kamera:
 épületen kívül, szabadban
 éjszaka, neonreklám és tűzijáték
 napkelte és napnyugta
 fénycsöves megvilágítás nappal
HU
74
)
A kamera a fehéregyensúlyt a környezeti
fényviszonyoknak megfelelően állítja be.
Érintse meg az [EGYRE] elemet.
Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a fotó témáját
éri, és álljon rá úgy, hogy kitöltse a
képernyőt.
Érintse meg a [
] elemet.
szimbólum.
Gyorsan kezd villogni az
Amikor a kamera beállította és
memóriájában tárolta a fehéregyensúlyt, a
szimbólum villogása abbamarad.
Tippek
Ha az [AUTO.] volt kiválasztva, amikor
akkumulátort cserélt, vagy amikor a kamerát
épületből a szabadba (vagy a szabadból egy
épületbe) vitte, akkor a jobb színbeállítás
érdekében mintegy 10 másodpercre fordítsa a
kamerát egy közeli fehér tárgyra.
Ha az [EGYRE] funkcióval állította be a
fehéregyensúlyt, és most a kamerát épületből a
szabadba (vagy a szabadból egy épületbe) viszi,
és így megváltoznak a fényviszonyok, akkor a
fehéregyensúly újbóli beállításához meg kell
ismételnie az [EGYRE] eljárást.



FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
egypontos fénymérés)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott fotótémára,
és az így beállított értéket rögzítse,
hogy az illető fotótéma még akkor is
megfelelő megvilágításban kerüljön rá a
felvételre, ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
FÉNYM./FIX FÓK. (Egypontos
fénymérés/fókuszbeállítás)
A kiválasztott fotótémára egyidejűleg
beállítható a fényerő és a fókusz. E funkció
segítségével egyszerre használhatja
a[FÉNYMÉRŐ] (75. oldal) és a [FIX
FÓKUSZ] (75. oldal) funkciót.
Érintse meg a keretben azt a részt, amelynek
az expozícióját be szeretné állítani.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg az
[AUTO] elemet.
 Megjegyzések
A [EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
Érintse meg a keretben azt a részt,
amelynek a fényerejét és élességét be
szeretné állítani.
A fényerő és a fókusz automatikus
beállításához érintse meg az [AUTO]
elemet.
A videokamera testre szabása

FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a képernyő
közepére eső fotótémára kerüljön a fókusz.
 Megjegyzések
Az [EXPOZÍCIÓ] és a [FÓKUSZ] értéke
automatikusan [KÉZI] lesz.

Érintse meg a keretben azt a részt,
amelynek az élességét be szeretné állítani.
A fókusz automatikus beállításához érintse
meg az [AUTO] elemet.
HU
75
 Megjegyzések
A [FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI] lesz.


EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha a
fotótéma túl világos vagy túl sötét, akkor
kézzel állítsa be a fényerőt.

Tippek
A MANUAL tárcsával kézzel is beállíthatja az
értéket (31. oldal).


FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor is
választhatja ezt a lehetőséget, ha egy adott
fotótémára kíván fókuszálni.
Tippek
Ha a fókusz közelibbre már nem állítható,
megjelenik a szimbólum, ha pedig a fókusz
távolibbra már nem állítható, megjelenik a
szimbólum.
A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja a
motoros zoom gombját a T (telefotó) jel felé,
majd pedig a gombot a W (széles látószög) jel
felé tolva állítsa be a felvételhez a ráközelítés
(zoom) mértékét. Ha közeli fotótémáról kíván
felvételt készíteni, a motoros zoom gombját
tolja a W (széles látószög) jelhez, majd állítsa
be a fókuszt.
A fókusztávolság (az a távolság, amelynél a
fotótéma képe éles, és amely támpontul szolgál,
amikor sötétben nehéz beállítani a fókuszt)
a következő esetekben pár másodpercre
megjelenik a képernyőn. (Ha (külön
megvásárolható) konverziós lencsét használ,
akkor ez a szám nem a pontos értéket mutatja.)
 amikor a fókuszbeállítás módját
automatikusról kézire váltja
 amikor a fókuszt kézzel állítja be
A MANUAL tárcsával kézzel is beállíthatja az
értéket (31. oldal).



A fényerő beállításához érintse meg a
/
gombot.
Az expozíció automatikus beállításához
érintse meg az [AUTO.] elemet.
Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a fotótéma közötti
minimális távolság kb. 1 cm, telefotó állásban ez
a távolság kb. 80 cm.

KÖZELKÉP
Az élesség beállításához érintse meg a
(közeli téma)/
(távoli téma)
gombot.
A fókusz automatikus beállításához érintse
meg az [AUTO.] elemet.
 Megjegyzések
 Ha a [FÓKUSZ] értékéül a [KÉZI]-t választja,
megjelenik a  szimbólum.
HU
76
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kicsi
dolgokról, például virágokról, rovarokról
készít felvételt. Ilyenkor elhomályosíthatja
a hátteret, hogy jobban kiemelje a fotó
témáját.
 KI
Kikapcsolja a KÖZELKÉP funkciót.
(A KÖZELKÉP funkció akkor is kikapcsol, ha
a zoom gombot a W jel felé mozdítja el.)
BE ( )
A zoom (26. oldal) automatikusan teljesen
a T (telefotó) oldalra áll, és lehetővé teszi,
hogy már akár 32 cm távolságból is felvételt
lehessen készíteni.
WB VÁLTÁS (Fehéregyensúlyváltás)
A fehéregyensúlyt kézzel állíthatja be.
 KI
Automatikusan állítja be a fehéregyensúlyt.
BE (
és a beállított érték)
A fehéregyensúly kézzel állítandó be.
Tippek
Ha a fehéregyensúly értéke kicsi, a kép kékes
színű lesz, ha pedig nagy, akkor a kép vöröses
lesz.
A MANUAL tárcsával kézzel is beállíthatja az
értéket (31. oldal).

 Megjegyzések
 Amikor távoli fotótémáról készít felvételt, a
fókusz beállítása nehéz lehet és sokáig tarthat.
 Ha az automatikus fókuszbeállítás problémát
okoz, kézzel állítsa be a fókuszt ([FÓKUSZ],
76. oldal).
AE ÁLLÍTÁS
Az expozíciót kézzel állíthatja be.
 KI
Automatikusan állítja be az expozíciót.
BE (
és a beállított érték)
Tippek
Ha az [EXPOZÍCIÓ] értéke [AUTO.], akkor
az automatikus expozíció értékét állíthatja
világosabbra, illetve sötétebbre.
Ha a felvétel tárgya fehér vagy erős
gombot érintse meg;
ellenfényben áll, a
ha pedig a felvétel tárgya fekete, vagy gyenge a
gombot érintse meg.
megvilágítás, a
A MANUAL tárcsával kézzel is beállíthatja az
értéket (31. oldal).

GOLF-FELVÉTEL
A gyors mozgás 2 másodpercét képkockára
bontja, amelyeket aztán videóként és
fényképekként lehet rögzíteni. Lejátszáskor
megnézheti a mozgássorozatról szóló
képeket, ami nagyon hasznos lehet olyan
esetekben, amikor például egy golfütést
vagy a teniszezési technikát szeretné
elemezni.
A videokamera testre szabása
Az expozíció kézzel állítandó be.





A [GOLF-FELVÉTEL] képernyőn igazítsa
a témát a képernyő közepén lévő fehér
vezetőkeretbe, majd közvetlenül az ütés
után nyomja meg az INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS
gombot.
HU
77
Az INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS gomb
megnyomását 0,5 másodperccel megelőző
időpillanatról feltételezi a videokamera,
hogy az ütés pillanata, és a megnyomás
előtti 1,5 másodperctől a gombnyomás
utáni 0,5 másodpercig tartó (összesen 2
másodperces) időszakot rögzíti.
Ha a videokamera ütési hangot észlel, akkor
a felvétel időtartamát automatikusan ahhoz
a pillanathoz igazítja.
 Megjegyzések
A fényképek 1 920  1 080 méretűek.
 Nem lehetséges a hangfelvétel.
 A képminőség nem olyan jó, mint a normál
felvételé.
 A [GOLF-FELVÉTEL] nem használható
akkor, ha a képminőséget normál felbontású
képminőségre (STD) állította.

Tippek
(OPTION) gomb megnyomásával
A
beállíthatja az önkioldót. Az [ÖNKIOLDÓ]
[BE] értékre állítása után az időzítő
aktiválásához nyomja meg a START/STOP
gombot. A visszaszámlálás 0. pontjáról
feltételezi a kamera, hogy a döntő pillanat, és a
0. pont előtti és utáni mozgást veszi fel.
Ha a kamera a felvétel közben nagy mértékben
rázkódik, vagy a téma hátterében mozgás
látható, a képelemzést nem lehet hatékonyan
végrehajtani, és ezért a képek zajhatást is
tartalmazhatnak. Azt javasoljuk, hogy a képeket
stabil körülmények között (például fotóállvány
használatával) készítse.
Előfordulhat, hogy a hangot a belső mikrofon
észleli akkor is, ha csatlakoztatott külső
mikrofont a videokamerához.




F.LASS.FELV. (Folyamatos
lassított felvétel)
Az olyan gyorsan mozgó tárgyakról és
gyors történésekről, amelyeket a szokásos
felvételi beállításokkal nem lehet rögzíteni,
mintegy 3 másodpercig folyamatos lassított
felvétel készíthető.
Nyomja meg a START/STOP gombot a
[F.LASS.FELV.] képernyőn.
A kamera egy kb. 3 másodperces videót
12 másodperces lassított videóként
rögzít. A felvétel akkor ér véget, amikor a
képernyőről eltűnik a [Felvétel…] üzenet.
A folyamatos lassított felvétel leállításához
gombot.
érintse meg a
A beállítások megváltoztatása
Érintse meg az
(OPTION) gombot,
majd válassza ki a módosítani kívánt
beállítást.
[IDŐZÍTÉS]
A START/STOP gomb megnyomása után
válassza ki a felvétel kezdőpontját. A gyári
beállítás [3mp TOVÁBB].
A START/STOP megnyomásának pillanata.
[3mp TOVÁBB]
[3mp ELŐBB]
 Megjegyzések
Nem lehetséges a hangfelvétel.
 A képminőség nem olyan jó, mint a normál
felvételé.

HU
78
FELVÉTELI BEÁLL.
(Testre szabott felvételkészítés)
A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
/
BEÁLL.
Lásd a 27. oldalon.
FELV.MÓD (Felvételi mód)
STEADYSHOT
Ellensúlyozható a kamera bemozdulása.
Ha (külön megvásárolható) állványt
használ, a természetes kép érdekében a
[ STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]
( ) értékre.
 ERŐS
Erőteljes SteadyShot képstabilizálás.
SZOKÁSOS
Lásd a 28. oldalon.
Viszonylag stabil felvételi körülmények között
a SteadyShot funkcióval stabilizálja a képet.
VEZETŐKERET
Megnézhet egy képkockát, és ellenőrizheti,
hogy a tárgyak a képen vízszintesek vagy
függőlegesek-e.
A keret nem kerül rá a felvételre.
 KI
Nem jelenik meg a vezetőkeret.
BE
Megjelenik a vezetőkeret.
KI (
)
Nem működik a SteadyShot funkció.
 Megjegyzések
A [ STEADYSHOT] beállításának
módosításával a képterület is annak megfelelően
változik.
 Az optikai zoom segítségével akár 10-szeresére
is felnagyíthatja a képet, amennyiben a
[ STEADYSHOT] gomb nem [ERŐS] értékre
van beállítva.

Tippek
Ha a fotótéma a vezetőkeret szálkeresztjénél
van, a kép kiegyensúlyozott lesz.
A [VEZETŐKERET] külső kerete azt jelzi, mi
látható egy teljes képernyős megjelenítésre nem
képes televízión.
Ha a kereső használatával készít felvételt, nem
jelenik meg a [VEZETŐKERET] külső kerete.




A videokamera testre szabása
KONVERZ.LENCSE
Ha (külön megvásárolható) konverziós
lencsét használ, akkor felvételkészítéskor
az egyes objektíveknél a kamera
bemozdulásának és a fókusz beállításának
optimális kompenzálására használja ezt a
funkciót.
 KI
Ezt akkor válassza, ha nem használ konverziós
lencsét.
SZÉLES LÁTÓSZÖG ( )
Ezt akkor válassza, ha széles látószögű
konverziós lencsét használ.
TELEOBJEKTÍV ( )
Ezt akkor válassza, ha teleobjektív konverziós
lencsét használ.
HU
79
 Megjegyzés
Ha a [KONVERZ.LENCSE] értéke nem [KI],
akkor nem villan a beépített vaku, és a [VAKUS
MÓD] (84. oldal) lehetőséget sem lehet
beállítani.

LOW LUX
A színek gyenge megvilágítás esetén is
erőteljesek lesznek.

 KI
Nem működik a LOW LUX funkció.
BE ( )
Működik a LOW LUX funkció.
ARCFELISMERÉS
Felismeri a fotóalanyok arcát, és
automatikusan beállítja a fókuszt/színt/
expozíciót. Emellett nagy felbontású (HD)
képminőséggel készített videók esetén az
arc területére finomított képminőséget állít
be.
Tippek
A jobb arcfelismerés elérése érdekében a
fotóalany(ok)ról a következő körülmények
között készítsen felvételt:
 a felvétel helye legyen elég világos
 a fotóalany(ok) ne viseljen(ek) szemüveget,
kalapot, maszkot
 a fotóalany(ok) arca forduljon a kamera felé
A felismert arcok az Arcindex arcmutatóba
kerülnek, de előfordulhat, hogy egyes arcok
kimaradnak. Az Arcindex arcmutatóba
korlátozott számban lehet arcokat felvenni.
Az Arcindex arcmutatóból történő lejátszással
kapcsolatban lapozzon a 37. oldalra.


ELSŐDLEGES BEÁL.
Kiválasztja az elsődleges fotóalanyt az
arcfelismerés és a mosolyfelvétel funkció
számára.
A kiválasztott arcokhoz a kamera
automatikusan állítja be a fókuszt/színt/
expozíciót.
 AUTO.
Automatikusan felismeri az arcokat.
 BE
GYERMEK
Felismeri az arcokat.
KI (
Felismeréskor a gyermekarcok az
elsődlegesek.
)
Nem ismeri fel az arcokat.
 Megjegyzések
 A felvételi körülményektől, a fotótéma
körülményeitől, valamint a kamera beállításaitól
függően előfordulhat, hogy a készülék nem
ismer fel minden arcot.
 A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy az [ARCFELISMERÉS]
funkció nem működik tökéletesen. Ilyenkor az
[ARCFELISMERÉS]-t állítsa [KI]-re (kapcsolja
ki a funkciót).
HU
80
FELNŐTT
Felismeréskor a felnőttarcok az elsődlegesek.
Tippek
Ha úgy adja meg, melyik fotóalany legyen az
elsődleges, hogy az LCD képernyőn megérinti a
felismerő keretét, akkor a duplavonalas kerettel
bekeretezett arc lesz az elsődleges (29. oldal).


MOSOLYFELISMER.
HANGFELV.BEÁLL.
Akkor készül a felvétel, amikor a kamera
mosolyt érzékel (Mosolyfelvétel).
 KETTŐS FELVÉTEL (
)
Kizárólag videó felvétele közben akkor készül
automatikusan fénykép is, amikor a kamera
mosolyt ismer fel.
MINDIG BE (
 BEÉP.ZOOM-MIKR. (Beépített
zoomoló mikrofon)
A zoomolással összhangban változó
életszerű hang kerül rá a videofelvételre.
 KI
A mikrofon nem a zoomolást követve rögzíti
a hangot.
)
Ha a kamera felvételi üzemmódban
van, akkor egy mosoly felismerésekor
automatikusan fényképet készít.
BE ( )
A mikrofon a zoomolást követve rögzíti a
hangot.
KI
A kamera nem ismeri fel a mosolyt, így nem
készülnek automatikusan fényképek.
A hang rögzítéséhez beállíthatja a mikrofon
jelszintjét.
 NORMÁL
Különféle környezeti hangokat rögzít,
ugyanazon a hangerőn.
GYENGE ( )
A környezet hangjait valósághűen rögzíti.
Válassza a [GYENGE] beállítást, ha izgalmas,
erőteljes hangot kíván rögzíteni például
koncerten, stb. (Ez a beállítás nem alkalmas a
beszélgetések felvételére.)
MOSOLYÉRZÉKENY.
Beállítja a mosolyfelismerés érzékenységét.
NAGY
Halvány mosolyt is felismer.
 HANGZÁSMÓD
Megváltoztatható a felvett hang formátuma.
 5.1ch TÉRHATÁSÚ (
)
5,1 ch térhatású hangfelvétel készül.
 KÖZEPES
2ch SZTEREÓ (
Normál mosolyt ismer fel.
)
2ch sztereó hangot rögzít.
KICSI
Széles mosolyt ismer fel.
A videokamera testre szabása
 Megjegyzések
 A felvételi körülményektől, a fotóalany
körülményeitől, valamint a kamera beállításaitól
függően előfordulhat, hogy a készülék nem
ismer fel minden mosolyt.
 Ha a [KETTŐS FELVÉTEL] értéket választja,
akkor videofelvételi készenléti üzemmódban a
képernyőn megjelenik a szimbólum, és a
lesz, amikor megkezdődik a
szimbólumból
videó felvétele.
 MIKR.JELSZ. (Mikrofon jelszintje)
EGYÉB FELV.BEÁLL

DIGITÁLIS ZOOM
Kiválaszthatja a zoomolás maximális
mértékét. Ne feledje, hogy a digitális
HU
81
zoomolás eredményeképp romlik a kép
minősége.
A zoomolási tartomány akkor jelenik meg,
amikor kiválasztja a következőt: [120×].
 NIGHTSHOT FÉNY
A NightShot (30. oldal) funkció
használatakor élesebb képet kap, ha
bekapcsolja a (láthatatlan) infravörös
fényt kibocsátó [NIGHTSHOT FÉNY]
fényforrást.
 BE
Kibocsát infravörös fényt.
KI
Nem bocsát ki infravörös fényt.
 KI
Legfeljebb 14-szeresre lehet zoomolni.
 Megjegyzés
Ha a [ STEADYSHOT] nem [ERŐS]
értékre lett beállítva, akkor a 10-szeres zoomot
optikailag végzi el a kamera.
 Megjegyzések
Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót
(124. oldal).
 Vegye le a (külön megvásárolható) konverziós
lencsét.
 A [NIGHTSHOT FÉNY] fényforrás segítségével
legfeljebb körülbelül 3 méteres távolságig
filmezhet.
 AUT.ELLENF.KOMP

A kamera automatikusan állítja be
az ellenfényben álló fotóalanyokra az
expozíciót.
A színek szélesebb skáláját rögzítheti. Így
élethűbbek lesznek a virágok pompázatos
színei és a tenger türkizkékje. Hívja
segítségül a televíziókészülék használati
útmutatóját.
120×
Digitálisan legfeljebb 120-szorosra lehet
zoomolni.

 BE
A kamera ellenfényben álló fotóalanyok
esetében automatikusan állítja be az
expozíciót.

 KI
A felvétel a szokásos színtartományban
készül.
KI
A kamera ellenfényben álló fotóalanyok
esetében nem állítja be az expozíciót.
BE (
HU
82
)
A felvétel az x.v.Color színtartományban
készül.
 TÁRCSABEÁLLÍTÁS
Kiválaszthatja a MANUAL kameravezérlő
tárcsához hozzárendelendő elemet.
A vonatkozó részletek a 31. oldalon
olvashatók.
X.V.COLOR
 Megjegyzések
Ha a felvett tartalmat egy x.v.Color-kompatibilis
tv-készüléken szeretné lejátszani, az
[ X.V.COLOR] elemet állítsa [BE] értékre.
 Ha az olyan videókat, amelyek felvételekor
ez a funkció [BE] értéken volt, egy nem
x.v.Color rendszerű televízión játssza le, akkor
előfordulhat, hogy a kép nem lesz színhű.

FÉNYKÉPBEÁLL.
(Fényképkészítés beállításai)

Az [ X.V.COLOR] nem állítható [BE] értékre
a következő esetekben:
 normál felbontású (STD képminőségű)
videók felvételekor
 videó felvétele közben

A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
ÖNKIOLDÓ
SZÉLESVÁSZNÚ
Normál felbontású (STD képminőségű)
videók felvételkor a szélesség-magasság
arány a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően állítható be. Olvassa el a
televíziókészülék használati útmutatóját is.
 16:9 SZÉLES
A PHOTO gomb megnyomásával indítsa
el a visszaszámlálást. Hozzávetőleg
10 másodperc múlva egy fényképet készít
a kamera.
 KI
Kikapcsolja az önkioldót.
Úgy rögzíti a videókat, hogy azok a 16:9-es
(széles képernyős) televízió teljes képernyőjét
kitöltsék.
4:3 (
BE ( )
Megkezdi az önkioldós felvételkészítést. Ha
mégsem kíván felvételt készíteni, érintse meg
az [ALAP] gombot.
)
Úgy rögzíti a videókat, hogy azok a 4:3-as
televízió teljes képernyőjét kitöltsék.
 Megjegyzések
A [TV TÍPUSA]-t a lejátszás céljából
csatlakoztatott televíziónak megfelelően állítsa
be (90. oldal).

Tippek
Ez a művelet a vezeték nélküli távirányító
PHOTO gombjának segítségével is
végrehajtható (126. oldal).


KÉPMÉRET
A videokamera testre szabása
Kiválasztható a készítendő fényképek
mérete.
)
 12,0M (
A lehető legjobb minőségű (4 000 × 3 000-es
felbontású) fénykép készül.
9,0M (
)
Kiváló minőségű 16:9-es (szélesvásznú)
(4 000 × 2 250-es felbontású) fénykép készül.
6,2M (
)
Éles (2 880 × 2 160-os felbontású) fénykép
készül.
1,9M (
)
Több, viszonylag éles (1 600 × 1 200-as
felbontású) fénykép készül.
HU
83
VGA(0,3M) (
)
Lehetővé teszi a maximális számú (640 × 480as felbontású) fénykép készítését.
 Megjegyzések
A kiválasztott képméret addig marad
(Fénykép) kijelző.
érvényben, amíg világít a
 A rögzíthető fényképek számával kapcsolatban
lásd a 109. oldalt.

STEADYSHOT
Ellensúlyozható a kamera bemozdulása.
Ha (külön megvásárolható) állványt
használ, a természetes kép érdekében a
[ STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]
( ) értékre.
 BE
Működik a SteadyShot funkció.
KI (
)
Nem működik a SteadyShot funkció.
VAKUS MÓD
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha
fényképfelvételnél a beépített vakut
használja, vagy a kamerához egy hozzáillő
(külön megvásárolható) külső vakut illeszt.
 AUTO
Ha nem elegendő a környezeti megvilágítás, a
vaku automatikusan működésbe lép.
BE ( )
A környezeti fényviszonyoktól függetlenül a
vaku mindig működik.
KI ( )
Vaku használata nélkül készül a felvétel.
HU
84
 Megjegyzések
Ha a beépített vakut használja, hozzávetőleg
0,3–1,5 m távolságról készítsen felvételt.
 Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hatása romlik, ha a lámpa poros vagy a
hőtől elszíneződött.
 Miközben a vaku töltődik, a /CHG
(vaku/töltés) kijelző (12. oldal) villog; a töltés
befejeztekor pedig folyamatosan világít.
 Ha világos helyen, például egy ellenfényben álló
fotóalanyról készít felvételt vakuval, nem biztos,
hogy a vaku hatásos lesz.
 Ha a [KONVERZ.LENCSE] (79. oldal) értéke
nem [KI], akkor nem villan a beépített vaku,
és a [VAKUS MÓD] lehetőséget sem lehet
beállítani.
 A vaku videofelvételi üzemmódban sem villan.

VAKUFÉNY
Ezt a funkciót akkor használhatja fényképek
felvételénél, ha a beépített vakut használja,
vagy a kamerához egy hozzáillő (külön
megvásárolható) külső vakut illeszt.
ERŐSEBB (
)
Erősebbre állítja a vaku fényét.
 NORMÁL ( )
GYENGÉBB (
)
Gyengébbre állítja a vaku fényét.
PIROS SZEM (A piros szem
kiküszöbölése)
Ezt a funkciót akkor használhatja fényképek
felvételénél, ha a beépített vakut használja,
vagy a kamerához egy hozzáillő (külön
megvásárolható) külső vakut illeszt.
LEJÁTSZÁS
(Lejátszási beállítások)
Ha a [PIROS SZEM] értékéül a [BE]-t
választja, majd a [VAKUS MÓD]-ot
[AUTO]-ra vagy [BE]-re állítja, megjelenik
szimbólum. Ha a felvételkészítéshez
a
tartozó villanás előtt villan a vaku,
elkerülhető a piros szem.
 KI
Nem küszöböli ki a piros szemet.
BE (
)
Kiküszöböli a piros szemet.
 Megjegyzések
Az eltérő egyéni reakciók és más körülmények
következtében előfordulhat, hogy a piros szemet
kiküszöbölő funkció nem a kívánt eredményt
adja.
 Ha a [MOSOLYFELISMER.] funkcióval
automatikusan készít felvételt, nem működik a
piros szemet kiküszöbölő funkció.

FÁJLSZÁM (Fájlok számozása)
Kiválasztható a fényképfájlok számozásának
módja.
A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).
VISUAL INDEX
Lásd a 33. oldalon.
KÉPEK MEGTEKINT.
 DÁTUM INDEX
Lásd a 36. oldalon.



A fájlokhoz növekvő számokat rendel, a
felvételi adathordozón található legnagyobb
számú fájl számától kezdve.
Ha másikra cseréli a memóriakártyát, a
fájlszámozás minden memóriakártyára külön
történik.
ARC
Lásd a 37. oldalon.
LEJÁTSZÁSI LISTA
Lásd a 52. oldalon.
A videokamera testre szabása
ELÖLRŐL
FILMTEKERCS
Lásd a 36. oldalon.
 FOLYTATVA
A fényképekhez növekvő fájlszámokat rendel.
A fájlszám mindig növekszik, amikor elkészül
egy fénykép.
A fájlszám még akkor is folyamatosan
növekszik, ha másikra cseréli a
memóriakártyát.
TÉRKÉP (HDR-CX550VE/XR550VE)
Lásd a 54. oldalon.
MEGJELÖLÉS
Lásd a 38. oldalon.
JELENET
Lásd a 39. oldalon.
LEJÁTSZÁSI BEÁLL.

/
BEÁLL.
Lásd a 27. oldalon.
HU
85
 ADATKÓD
Lejátszáskor a kamera megjeleníti a felvétel
készítésekor automatikusan rögzített adatokat
(dátum/időpont, a kameraadatok, koordináták).
 KI
Adatkód nem jelenik meg.
DÁTUM/IDŐ
A dátum és az időpont jelenik meg.
KAMERAADATOK
A kamera beállításai jelennek meg.
 SteadyShot kikapcsolva
 Fényerő
 Fehéregyensúly
 Jelerősítés
 Zársebesség
 Rekesznyílás
 Expozíció
 Vaku
KOORDINÁTÁK (HDR-CX550VE/
XR550VE)
Lásd a 58. oldalon.

A koordináták jelennek meg.

* HDR-CX550VE/XR550VE

DÁTUM/IDŐ

 Dátum
 Idő
KAMERAADATOK
Videó
Fénykép
HU
86
Tippek
Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja, az
adatkód megjelenik a televízió képernyőjén.
A vezeték nélküli távirányító DATA CODE
gombjának egyes megnyomásaira a kijelzések a
következőképp változnak: [DÁTUM/IDŐ] 
[KAMERAADATOK]  [KOORDINÁTÁK]
(HDR-CX550VE/XR550VE)  [KI] (nincs
kijelzés).
A felvételi adathordozó állapotától függően
vonalak [--:--:--] is megjelenhetnek.
KOORDINÁTÁK*
SZER
EGYÉB
(Szerkesztési beállítások)
(Egyéb beállítások)
A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).
A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
TÖRLÉS
Lásd a 45. oldalon.
JELENETKIVÉTEL
Lásd a 39. oldalon.
VÉDELEM
Lásd a 46. oldalon.
SZÉTOSZTÁS
Lásd a 47. oldalon.
FOTÓRÖGZÍTÉS
Lásd a 48. oldalon.
VIDEÓMÁSOLÁS
Lásd a 54. oldalon.
USB CSATL.
Lásd a 65. oldalon.
TV-CSATL.SEGÉDL.
Lásd a 41. oldalon.
ZENE ESZKÖZ
Lásd a 39. oldalon.
AKKUADATOK
Megnézhető az akkumulátor hozzávetőleges
energiaszintje.
A videokamera testre szabása
Lásd a 49. oldalon.
ÖN ITT VAN (HDR-CX550VE/
XR550VE)
FOTÓMÁSOLÁS
Lásd a 50. oldalon.
LEJÁT.LIST.SZERK.
Lásd a 52. oldalon.
Az akkumulátor energiaszintjét
megjelenítő képernyő becsukása
Érintse meg a
gombot.
HU
87
ADATHORD.KEZEL.
(A felvételi adathordozóra
vonatkozó beállítások)
A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).



HORDOZÓ BEÁLL.
Lásd a 18. oldalon.
HORDOZÓ ADATAI
Megjeleníthető, hogy mennyi felvétel
készíthető még a felvételi adathordozóra az
egyes képminőségek esetén, valamint hogy
mekkora a felvételi adathordozó foglalt és
üres része.
Az adatok eltüntetése a képernyőről
Érintse meg a
gombot.
 Megjegyzések
Mivel az adathordozó tartalmaz egy fájlkezelő
területet is, a foglalt terület még a [HORDOZÓ
FORMÁZ] művelet végrehajtása után sem lesz
0% (88. oldal).

Elvesztésük elkerülése érdekében a fontos
képeket mentse el a felvételi adathordozó
formázása előtt.
A védett videók és fényképek is törlődnek.
Amíg a [Folyamatban…] látható a képernyőn,
ne zárja vissza az LCD-képernyőt, ne nyúljon
a gombokhoz, ne csatlakoztassa le a hálózati
tápegységet, és ne vegye ki a memóriakártyát
a kamerából (a formázás közben a hozzáférésjelző lámpa világít vagy villog).
A belső felvételi adathordozón
letörölt adatok visszaállításának
megakadályozása
[ÜRES] művelet: értelmetlen adatokat ír
a kamera belső felvételi adathordozójára.
Így megnehezítheti azok dolgát, akik vissza
akarják állítani az eredeti adatokat. Mielőtt
megválik a kamerától vagy másnak átadja,
javasoljuk, hogy hajtsa vége az [ÜRES]
műveletet.
Miután kiválasztotta a belső felvételi
adathordozót a [HORDOZÓ FORMÁZ]
képernyőn, érintse meg az [ÜRES] gombot.
Tippek
Csak a [VIDEÓHORD.BEÁLL] menüben
kiválasztott adathordozóra vonatkozó adatok
jelennek meg (18. oldal). Szükség esetén váltson
adathordozót.


HORDOZÓ FORMÁZ
A formázással letörölheti az összes videót és
fényképet, hogy így visszanyerje a felvételek
számára a helyet.
Válassza ki a formázandó felvételi
adathordozót, és érintse meg a [IGEN] 
gombot.
[IGEN] 
 Megjegyzések
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse (14. oldal).

HU
88
 Megjegyzések
Dugja be a hálózati tápegységet a
csatlakozóaljzatba. Az [ÜRES] művelet csak
akkor hajtható végre, ha a hálózati tápegység a
fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik.
 Elvesztésük elkerülése érdekében a [ÜRES]
művelet végrehajtása előtt a fontos képeket
mentse el a számítógépre vagy más eszközre.
 Húzzon ki minden kábelt, kivéve a hálózati
tápegység kábelét. A művelet közben ne húzza
ki a hálózati tápegységet.
 Adattörlés végrehajtása alatt a kamerát óvja a
rázkódástól és az ütésektől.

ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK


Az adattörlés végrehajtásának időigénye;
 HDR-CX550E/CX550VE: kb. 6 perc
 HDR-XR550E/XR550VE: kb. 120 perc
Ha leállítja az [ÜRES] műveletet, amíg a
[Folyamatban…] látható, ne felejtse el befejezni
a műveletet a [HORDOZÓ FORMÁZ] vagy az
[ÜRES] végrehajtásával a kamera következő
használatakor.
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
Lásd a 99, 104. oldalon.
(Egyéb beállításokra
vonatkozó elemek)
A működtetéssel kapcsolatban lásd „A
menük használata” című részt (68. oldal).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
HANG/KÉP-BEÁLL.
 HANGERŐ
A
/
gomb megérintésével
beállítható a lejátszott hang hangereje.
 HANGJELZÉS
 BE
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor az érintőképernyőt
használja.
KI
Kikapcsolja a dallamot.
 LCD-FÉNYERŐ
A videokamera testre szabása
A
/
gombbal beállítható az LCD
képernyő fényerőssége.
Tippek
Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.


 LCD-HÁTTÉR (az LCD
háttérvilágításának fényereje)
Kiválaszthatja az LCD képernyő
háttérvilágításának erősségét.
 NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
HU
89
 Megjegyzések
Amikor a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózatról üzemelteti, akkor
automatikusan a [FÉNYERŐ] beállítás
érvényesül.
 Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit gyorsabban
lemerül.
 Ha az LCD táblát úgy nyitja ki 180 fokra,
hogy a képernyő kifelé néz, és az LCD táblát
visszahajtja a kamerához, ez a beállítás
automatikusan a [NORMÁL] értéket veszi fel.

Tippek
Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.


 LCD SZÍNE
A
/
gombbal beállítható az LCD
képernyő színe.
Tippek
Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.


 MEGJELEN.BEÁLL.
Beállítható, hogy az LCD képernyőn
mennyi ideig legyenek láthatók az ikonok,
kijelzések.
 AUTOMATIKUS 1
Kb. 3 másodpercig láthatók. Az LCD
képernyőn megjelennek a felvevő & zoomoló
gombok.
AUTOMATIKUS 2
Kb. 3 másodpercig láthatók. Az LCD
képernyőn nem jelennek meg a felvevő &
zoomoló gombok.
BE
Mindig láthatók. Az LCD képernyőn nem
jelennek meg a felvevő & zoomoló gombok.
HU
90
Tippek
Az ikonok, kijelzések a következő esetekben
jelennek meg.
 A kamera bekapcsolásakor.
 Az LCD képernyő megérintésekor (az LCD-n
lévő felvevő & zoomoló gombok kivételével).
 Amikor a kamera üzemmódját videofelvételre,
fényképfelvételre vagy lejátszásra állítja.


KIMENETI BEÁLL.
 TV TÍPUSA
A csatlakoztatott televíziótól függően
előfordulhat, hogy a jelet a videók és
fényképek lejátszása előtt át kell alakítani.
A felvett videók és fényképek úgy jelennek
meg a képernyőn, amint azt a következő
ábrák mutatják.
 16:9
Akkor válassza, ha a videókat 16:9-es (széles
képernyős) televízión kívánja megnézni. A
felvett videók és fényképek úgy jelennek meg
a képernyőn, amint az alább látható.
16:9 (szélesvásznú)
üzemmódban felvett
videó, fénykép
4:3 üzemmódban
felvett videó, fénykép
4:3
Akkor válassza, ha a videókat és fényképeket
4:3-as, közönséges televízión kívánja
megnézni. A felvett videók és fényképek úgy
jelennek meg a képernyőn, amint az alább
látható.
16:9 (szélesvásznú)
üzemmódban felvett
videó, fénykép
4:3 üzemmódban
felvett videó, fénykép
 AUTO.
Szokásos beállítás (a kimenő jelet
automatikusan a televíziókészüléknek
megfelelően állítja be).
1080p
1080p-jelet bocsát ki.
1080i
1080i-jelet bocsát ki.
720p
720p-jelet bocsát ki.
576p
576p-jelet bocsát ki.
 Megjegyzések
A nagy felbontású (HD) képminőséggel felvett
videók szélesség-magasság aránya 16:9.

 KOMPONENS
A [KOMPONENS]-t akkor válassza, ha
a kamerát a televízióhoz a komponens
bemeneten át csatlakoztatja.
STD TARTALOM
A normál felbontású (STD képminőségű)
felvételek kimeneti képfelbontása állítható be.
 AUTO.
Szokásos beállítás (a kimenő jelet
automatikusan a televíziókészüléknek
megfelelően állítja be).
576i
576p
Akkor válassza, ha a kamerát a televízióhoz
a komponens bemeneten át csatlakoztatja.
576i
Akkor válassza, ha a kamerát olyan,
komponens bemenettel rendelkező
televízióhoz csatlakoztatja, amely meg tudja
jeleníteni az 1080i-jeleket.
 HDMI FELBONTÁSA
Ezzel a kimeneti képfelbontás állítható
be, ha a kamerát a televízióhoz (külön
megvásárolható) HDMI kábellel
csatlakoztatja.
HD TARTALOM
A nagy felbontású (HD képminőségű) felvételek
kimeneti képfelbontása állítható be.
A videokamera testre szabása
 1080i/576i
576p-jelet bocsát ki.
576i-jelet bocsát ki.
 MEGJEL.HELYE (Megjelenítés helye)
Beállítható, hol jelenjenek meg a
képernyőre kiírandó adatok.
 LCD TÁBLA
Az LCD képernyőn vagy a keresőben
megjeleníti a különböző adatokat (például
az időkódot).
VID-KI/TÁBLA
Az LCD képernyőn vagy a keresőn, illetve
a televízió képernyőjén megjeleníti a
különböző adatokat (például az időkódot).
HU
91
ÓRA/
NYELV ÁL.
 ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd a 15. oldalon.
 ZÓNABEÁLL.
Az időeltolódást az óra leállítása nélkül
is beállíthatja. Ha a kamerát másik
időzónában használja, állítsa be, melyik
zónában van. Olvassa el az időeltolódásról
szóló fejezetet a 111. oldalon.
 AUT.IDŐBEÁLL. (Automatikus
időbeállítás) (HDR-CX550VE/XR550VE)
Lásd a 58. oldalon.
 AUT.ZÓNABEÁLL. (Automatikus
zónabeállítás) (HDR-CX550VE/XR550VE)
Lásd a 58. oldalon.
 NYÁRI IDŐ
Ezt a beállítást az óra leállítása nélkül is
módosíthatja. Ha [BE]-re állítja, 1 órával
előbbre áll az órája.
 KI
Nem állítja be a nyári időt.
BE
Beállítja a nyári időt.

ÁRAMELLÁT.BEÁL.
 AUTO.KIKAPCS (Automatikus
kikapcsolás)
Beállítható, hogy a kamera automatikusan
kikapcsoljon, ha kb. több mint 5 percig nem
használja.
 5 perc
A kamera automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki automatikusan.
 Megjegyzések
Amikor a kamerát rákapcsolja az elektromos
hálózatra, az [AUTO.KIKAPCS] értéke
automatikusan [SOHA] lesz.

EGYÉB BEÁLL.
 DEMÓ MÓD
Ha a kamera fali csatlakozóaljzathoz
csatlakozik, akkor hozzávetőleg 10
perccel azután, hogy a MODE gomb
megnyomásával felkapcsolta a (Videó)
jelzőfényt, elindul egy bemutatóvideó
lejátszása.
 BE
Elindul a bemutató.
NYELV BEÁLL.
KI
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az üzenetek.
Tippek
Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített angol
[ENG[SIMP]] nyelvet.


HU
92
Nem indul el a bemutató.
 Megjegyzések
A bemutatóvideó a gyári beállítás szerint
a VISUAL INDEX képernyőn található.
A bemutatóvideó a kitörlése után nem
visszaállítható.
 Egy felvett videó bemutatóvideóvá válik, ha
teljesíti az összes alábbi feltételt.
 A videó védett
 Ez a videó jelenik meg elsőként a VISUAL
INDEX áttekintő képernyőn

A
videót a belső felvételi adathordozóra
mentette
 A videót nagy felbontású (HD)
képminőségben rögzítette
Tippek
Ha ezt az elemet [BE]-re állítja és megérinti az
gombot, akkor megkezdődik a bemutató
lejátszása.
A bemutató az alábbi esetekben abbamarad:
 Ha megnyomja a START/STOP vagy a
PHOTO gombot
 Ha a bemutató során megérinti a képernyőt
(a bemutató kb. 10 perc múlva újra elindul)
(Fénykép) jelzőfényt
 Ha felkapcsolja a
(KÉPEK
 Ha megnyomja a
MEGTEKINTÉSE) gombot



 KALIBRÁLÁS
Lásd a 118. oldalon.
 LEESÉSÉRZÉK. (HDR-XR550E/
XR550VE)
 HDMI-VEZÉRLÉS (Vezérlés HDMI
kábelen át)
Ha a kamerát (külön megvásárolható)
HDMI kábellel csatlakoztatja egy „BRAVIA”
Sync rendszerű televíziókészülékhez, akkor
a kamerán lévő videók lejátszását a televízió
távirányítójával a televíziókészüléken
keresztül is vezérli (44. oldal).
 BE
A kamera a televízió távirányítójával
vezérelhető.
KI
A kamera nem vezérelhető a televízió
távirányítójával.
 FELV.LÁMPA (Felvételjelző fény)
Beállíthatja, hogy a kamera elején lévő
felvételjelző fény ne kapcsoljon be.
 BE
Felkapcsolódik a kamera felvételjelző fénye.
A kamera észleli az esést, és megvédi a
belső merevlemezt.
KI
Bekapcsolja a leesésérzékelőt. Amikor
a kamera esést érzékel, akkor a belső
merevlemez védelme érdekében előfordulhat,
hogy nem tud képeket megfelelő módon
rögzíteni vagy lejátszani. Esés észlelése esetén
szimbólum.
megjelenik a
KI (
 TÁVIRÁNYÍTÓ (Távirányító)
 BE
Akkor válassza, ha a mellékelt vezeték nélküli
távirányítót használja (126. oldal).
)
KI
Kikapcsolja a leesésérzékelőt.
 Megjegyzések
A kamera használata esetén állítsa a
leesésérzékelőt [BE] értékre. Ellenkező esetben
a kamera leejtésekor megsérülhet a belső
merevlemez.
 A súlytalanság állapotában a leesésérzékelő
bekapcsol. Hullámvasúton vagy ejtőernyőzés,
stb. közben a leesésérzékelő kikapcsolásához
a [LEESÉSÉRZÉK.] gombot állítsa be [KI]
értékre.

A videokamera testre szabása
Nem kapcsolódik fel a kamera felvételjelző
fénye.
 BE
Akkor válassza, ha nem használja a mellékelt
vezeték nélküli távirányítót.
Tippek
Válassza a [KI] értéket, nehogy a kamera
egy másik távirányító által küldött parancsot
észlelhessen.


HU
93
További információk
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
problémát észlel, kövesse az alábbi
lépéseket.
 Ellenőrizze a listát (94-106. oldal), és
ellenőrizze a kamerát.







 Húzza ki a hálózati áramforrás
csatlakozóját, majd kb. 1 perc múlva
csatlakoztassa újra és kapcsolja be a
kamerát.




 Egy hegyes tárgy segítségével
nyomja meg a RESET (125. oldal)
süllyesztett mikrokapcsolót, és
kapcsolja be a kamerát.
Ha megnyomja a RESET gombot,
akkor valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag beállított
értékre áll.


Általános műveletek/vezeték
nélküli távirányító
A kamera nem kapcsol be.

 Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyi
hivatalos Sony márkaszervizhez.


HU
94
A hiba jellegétől függően előfordulhat, hogy a
kamera aktuális belső felvételi adathordozóját
formázni kell vagy ki kell cserélni. Ekkor a
belső felvételi adathordozón tárolt összes
adat törlődik. Ne feledje a belső felvételi
adathordozóról más adathordozóra menteni
az adatokat, mielőtt a kamerát javításra küldi.
A belső felvételi adathordozóról elveszett
adatokért nem jár kártérítés.
A javítás folyamán csak a lehető legkevesebb
adatot nézzük meg a belső felvételi
adathordozón. A Sony márkakereskedő
azonban sem másolni, sem megőrizni nem fogja
az Ön adatait.
Általános műveletek/vezeték nélküli
távirányító...................................................94. oldal
Akkumulátor/áramforrás ........................95. oldal
LCD képernyő/kereső...............................96. oldal
Memóriakártya...........................................96. oldal
Felvétel.........................................................97. oldal
Lejátszás......................................................99. oldal
A memóriakártyán tárolt képek lejátszása más
eszközökön............................................... 100. oldal
Videók/fényképek szerkesztése
a kamerán.................................................. 100. oldal
Lejátszás televízión................................. 100. oldal
Másolás/csatlakoztatás más
készülékhez.............................................. 101. oldal
GPS (HDR-CX550VE/XR550VE)........ 101. oldal
Csatlakoztatás számítógéphez............... 101. oldal
Példák együttesen nem használható
funkciókra................................................ 101. oldal

Tegyen fel a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (12. oldal).
A hálózati tápegység dugóját kihúzták
a fali csatlakozóaljzatból. Dugja be a
csatlakozóaljzatba (12. oldal).
A kamera nem működik, pedig be van
kapcsolva.


Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból,
illetve vegye le, majd körülbelül 1 perc múlva
csatlakoztassa újra az akkumulátort. Ha a
funkciók még mindig nem működnek, egy
hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET
süllyesztett mikrokapcsolót (125. oldal).
(Ha megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a dátum és az idő
is, a gyárilag beállított értékre áll.)


A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Hagyja a kamerát bekapcsolva. Kapcsolja ki és
vigye egy meleg helyre a kamerát. Hagyja állni
egy ideig a kamerát, majd kapcsolja be.
Nem működik a mellékelt vezeték nélküli
távirányító.



A menübeállítások maguktól
megváltoztak.


A kamera felmelegszik.

Működés közben a kamera felmelegedhet. A
jelenség nem utal meghibásodásra.

Amikor a mellékelt vezeték nélküli
távirányítót használja, helytelenül
működik egy másik DVD-készülék.

Kapcsolja a DVD-készülék távirányítását
DVD 2-től eltérő üzemmódba, vagy takarja le
fekete papírlappal a DVD-készülék infravörös
érzékelőjét.
Akkumulátor/áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.



Használja a hálózati tápegységet.
A kamera automatikusan kikapcsol, ha
körülbelül 5 percig (ez a gyári beállítás) nem
használja (AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] beállítását (92. oldal), vagy
ismét kapcsolja be a kamerát.
Töltse fel az akkumulátort (12. oldal).
További információk
Az LCD képernyő becsukása után 12 órával
az alábbi menüelemek automatikusan
alapértelmezett beállítást vesznek fel.
 [JELENET]
 [FEHÉREGYENS.]
 [FÉNYM./FIX FÓK.]
 [FÉNYMÉRŐ]
 [FIX FÓKUSZ]
 [EXPOZÍCIÓ]
 [FÓKUSZ]
 [LOW LUX]
 [BEÉP.ZOOM-MIKR.]
 [MIKR.JELSZ.]
 [AUT.ELLENF.KOMP]
 [ÍRISZ]
 [ZÁRSEBESSÉG]
 [LEESÉSÉRZÉK.] (HDR-XR550E/XR550VE)
Amikor a videofelvételi, a fényképfelvételi és
a lejátszási üzemmód között vált, a következő
menüelemek újra alapértelmezett beállítást
vesznek fel.
[
ÚSZTATÁS]
 [KÖZELKÉP]
[
ÖNKIOLDÓ]
Állítsa a [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét [BE]-ra
(93. oldal).
Tegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve
a helyes (jelzett) +/– polaritásra (126. oldal).
Távolítson el minden akadályt a kamera
infravörös érzékelője és a vezeték nélküli
távirányító közül.
Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy, hogy ne
érje erős fény, például közvetlen napsugárzás
vagy mennyezeti világítás. Ha az érzékelőt erős
fény éri, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli
távirányító nem működik megfelelően.
A /CHG (vaku/töltés) kijelző az
akkumulátor töltésekor nem világít.




Csukja be az LCD képernyőt (12. oldal).
Az akkumulátor nem jól van felhelyezve a
kamerára. Igazítsa meg (12. oldal).
Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően a fali
aljzatba.
Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(12. oldal).
HU
95
A /CHG (vaku/töltés) kijelző az
akkumulátor töltése közben villog.


Ha az akkumulátor túl forró vagy túl hideg,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet feltölteni
(115. oldal).
Az akkumulátor nem jól van felhelyezve
a kamerára. Igazítsa meg (12. oldal). Ha
ez nem oldja meg a problémát, húzza ki a
hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból,
és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
Az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés nem pontosan mutatja a
hátralévő időt.



A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl
alacsony. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve. Ismét
töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a
probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (117. oldal).
A használati körülményektől függően
előfordulhat, hogy a kijelzőn látható idő
nem egyezik meg azzal az idővel, amennyit a
készülék az akkumulátorral annak feltöltése
nélkül még ténylegesen működni képes.

Az érintőképernyőn nem jelennek meg a
gombok.



A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl
alacsony. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve. Ismét
töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a
probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (117. oldal).


HU
96
Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között a szürkén megjelenő menüelemek nem
használhatók.
Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS]) (118. oldal).
Az érintőképernyőről gyorsan eltűnnek a
gombok.

Állítsa a [MEGJELEN.BEÁLL.] értékét [BE]-ra
(90. oldal).
A keresőben megjelenő kép nem tiszta.

Mozgassa addig a kereső lencséjét szabályozó
gombot, amíg a kép tiszta nem lesz (23. oldal).
Eltűnt a keresőben látható kép.

Csukja be az LCD táblát. Az LCD tábla nyitott
állása mellett még a kereső kihúzása esetén
sem jelenik meg kép a keresőben (17. oldal).
Memóriakártya
A memóriakártyát használó műveleteket
nem lehet végrehajtani.

LCD képernyő/kereső
Egyes menüelemek szürkék.
Finoman érintse meg az LCD képernyőt.
Nyomja meg a vezeték nélküli távirányító
DISPLAY gombját (126. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő gombok
nem megfelelően működnek, illetve
egyáltalán nem működnek.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.

Bizonyos funkciók nem használhatók
egyszerre (101. oldal).
Ha a számítógépen formázta a
memóriakártyát, akkor formázza újra a
kamerán is (88. oldal).
A memóriakártyán tárolt képeket nem
lehet törölni.


Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető az
áttekintő képernyőn.
Védett kép nem törölhető.
Az adatfájl neve helytelen vagy villog.


A fájl sérült.
A kamera nem tudja kezelni az adott
fájlformátumot (115. oldal).
Felvétel
Lásd a „Memóriakártya” című részt is
(96. oldal).
A kamera a START/STOP vagy a PHOTO
gomb megnyomásának hatására nem
készít felvételt.






Nem lehet fényképet rögzíteni.


A fényképfelvevő és a következő funkciók
egyszerre nem használhatók:
[
ÚSZTATÁS]
 [GOLF-FELVÉTEL]
 [F.LASS.FELV.]
Ha a [ FELV.MÓD] gomb [HD FX] értéken
van beállítva, akkor nem lehet videók felvétele
közben fényképeket rögzíteni.

A kamera az imént felvett jelenetet menti a
memóriakártyára.
Másképp néz ki a képterület.

A kamera állapotától függően úgy tűnhet,
hogy másképp néz ki a képterület. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Nem működik a vaku.


A beépített vakuval nem készíthet felvételt a
következő helyzetekben:
a
(videó) kijelző világít
 a [KONVERZ.LENCSE] értéke nem [KI]
A beépített vaku akkor sem működik a
következő beállításokkal, ha az automatikus
vakut vagy a
funkciót (a piros szem
automatikus kiküszöbölését) választja:
 NightShot
 [ÍRISZ] vagy [ZÁRSEBESSÉG] funkciókkal,
ha azok a MANUAL tárcsához vannak
rendelve
 [FÉNYM./FIX FÓK.]
 [FÉNYMÉRŐ]
 [KÉZI] a [EXPOZÍCIÓ]-ben
 [ÉJSZAKAI], [NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP], [REFLEKTOR],
[TENGERPART] vagy [HÓ] a
[JELENET]-ben
További információk

Megjelenik a lejátszó képernyő. A MODE
gombot megnyomva gyújtsa fel a
(Videó)
vagy a (Fénykép) kijelzőt (21. oldal).
A kamera az imént felvett képet menti
a felvételi adathordozóra. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
Megtelt a felvételi adathordozó. Törölje a
felesleges képeket (45. oldal).
A videójelenetek vagy a fényképek darabszáma
meghaladja a kamera kapacitását (107. oldal,
109). Törölje a felesleges képeket (45. oldal).
Előfordulhat, hogy ha be van kapcsolva a
[LEESÉSÉRZÉK.] (93. oldal), akkor nem lehet
képeket rögzíteni. (HDR-XR550E/XR550VE)
A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Kapcsolja ki és vigye egy meleg helyre a
kamerát. Hagyja állni egy ideig a kamerát,
majd kapcsolja be.
A működésjelző a felvétel leállítása után is
világít vagy villog.
A videó tényleges felvételi ideje rövidebb
a felvételi adathordozó várható felvételi
kapacitásánál.

A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy lerövidül a felvételi idő
(például gyorsan mozgó tárgy stb. felvételekor)
(107. oldal).
A kamera működése leáll.

A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
HU
97


A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Kapcsolja ki és vigye egy meleg helyre a
kamerát. Hagyja állni egy ideig a kamerát,
majd kapcsolja be.
Ha a kamera továbbra is rázkódik, a felvétel
leáll.
Időeltérés van a START/STOP gomb
megnyomása és a felvétel tényleges
elindulása/leállása között.

A kamerán előfordulhat egy kis időeltérés
a START/STOP gomb megnyomása és a
videofelvétel tényleges elindulása/leállása
között. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet megváltoztatni a videó
szélesség-magasság arányát (16:9
(szélesvásznú)/4:3).

A nagy felbontású (HD) képminőséggel
felvett videók szélesség-magasság aránya 16:9
(szélesvásznú).
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.


Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]-ra
(76. oldal).
A felvételi körülmények nem megfelelőek a
fókusz automatikus beállításához. Állítsa be
kézzel a fókuszt (76. oldal).
Nem működik a SteadyShot képstabilizáló
funkció.


HU
98
Állítsa a [ STEADYSHOT] értékét [ERŐS]ra vagy [SZOKÁSOS]-ra, a
[ STEADYSHOT] értékét pedig [BE]-re
(79. oldal, 84).
Még ha a [ STEADYSHOT] értéke [ERŐS]
vagy [SZOKÁSOS] és a [ STEADYSHOT]
értéke [BE], akkor is előfordulhat, hogy a
kamera nem képes kompenzálni az erős
rázkódást.
A képernyőn gyorsan áthaladó tárgyak
szálkásak.

Ez a fókuszsík jelenség. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Abból következően, ahogyan
a képalkotó eszköz (a CMOS érzékelő) a
képjeleket beolvassa, a felvételi körülményektől
függően előfordulhat, hogy az objektív előtt
gyorsan elhaladó tárgyak szálkásnak tűnnek.
A kép színei nem valósághűek.

A NightShot funkció kikapcsolásához
ismét nyomja meg a NIGHTSHOT gombot
(30. oldal).
A képernyőn a kép túl világos, és a
fotótéma nem jelenik meg a képernyőn.

A NightShot funkció kikapcsolásához
ismét nyomja meg a NIGHTSHOT gombot
(30. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek meg.

Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőzvagy higanygőz-lámpa alatt készít felvételt. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Tv-képernyőről vagy számítógépmonitorról készített felvételen fekete
sávok jelennek meg.

Állítsa a [ STEADYSHOT] lehetőséget az
[ERŐS] értéktől bármilyen más, eltérő értékre
(79. oldal).
Nem lehet beállítani az [LCD-HÁTTÉR]
értékét.

Az [LCD-HÁTTÉR] értéke nem állítható be,
ha:
 ha az LCD táblát visszahajtotta a kamerához
úgy, hogy az LCD képernyő kifelé néz.
 ha a kamerát a hálózati tápegység látja el
árammal.
Felvételi mód váltásakor megváltozik a
nagyítás.

Fényképfelvételi üzemmódban nem
használható a digitális zoom.
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő egyik
képén a
jel látható.

A hang nem megfelelően lett felvéve.


Előfordulhat, hogy a hangot nem megfelelően
rögzíti a kamera, ha a videó felvétele közben
kihúzza a külső mikrofont.
Csatlakoztassa a mikrofont újra ugyanúgy,
mint ahogyan a videofelvétel megkezdésekor
tette.
Lejátszás
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak
nagyon halk hang hallható.


Nem lehet képeket lejátszani.



Válassza ki annak a felvételi adathordozónak
a típusát, amelyiket szeretné lejátszani
(18. oldal).
Válassza ki a lejátszani kívánt videó
képminőségét (27. oldal).
Előfordulhat, hogy nem lehet más készüléken
készített felvételt lejátszani ezzel a kamerával.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet fényképeket lejátszani.
A kamera nem tud lejátszani számítógéppel
átnevezett mappákat és fájlokat, továbbá
számítógéppel feldolgozott fényképeket.
(Ilyenkor az illető fájl neve villog.) A jelenség
nem utal meghibásodásra.
A VISUAL INDEX áttekintő képernyő egyik
képén a
jel látható.


Ez más készülékkel felvett, számítógéppel
szerkesztett stb. képeken jelenhet meg.
Ön eltávolította a hálózati tápegységet vagy
az akkumulátort a képernyő jobb felső
sarkában lévő adathordozó ikon villogása
közben, vagy mielőtt a működésjelző fény a
felvétel befejeztével kikapcsolt volna. Ilyenkor
megsérülhetnek a képadatok, és megjelenhet a
szimbólum.


Növelje a hangerőt (35. oldal).
Halk a hang, amikor az LCD képernyő
kifordítva vissza van hajtva a kamerához.
Nyissa ki az LCD képernyőt.
Ha felvételkor a [MIKR.JELSZ.] (81. oldal)
értékét [GYENGE]-re állította, előfordulhat,
hogy a hang alig lesz hallható.
A [F.LASS.FELV.] vagy a [GOLF-FELVÉTEL]
funkciókkal történő felvétel esetén nem lehet
hangot rögzíteni.
Ha a felvételt számítógépen vagy más
készüléken játssza le, a bal és jobb oldali
hang kiegyenlítetlenül, indokolatlanul
eltérő hangerővel szólal meg.




További információk

Lehet, hogy megsérült a képkezelő fájl. A
következők megérintésével ellenőrizze a
képkezelő fájlt:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
(az [ADATHORD.KEZEL.] kategóriában)
 a felvételi adathordozó. Ha ennek hatására
sem tűnik el, törölje ki a
jellel megjelölt
képet (45. oldal).
Ha kétcsatornás (2 ch) sztereó készüléken
játssza le a felvételt, módosítsa a hangátalakítás
(a „lekeverés”) típusát. A részletek a lejátszó
készülék használati útmutatójában találhatók.
Ha a mellékelt „PMB” programmal készít
lemezt, módosítsa a hangot kétcsatornásra
(2 ch).
Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a rögzített
5,1 ch hangot számítógép vagy más
készülék kétcsatornás (2 ch, normál sztereó)
hanggá alakítja át. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Hang rögzítésekor a [HANGZÁSMÓD]
értékét állítsa [2ch SZTEREÓ]-ra (81. oldal).
HU
99
Nem lehet lejátszani a bemutatóvideót.


Felvételi adathordozóként válassza a belső
felvételi adathordozót, és válassza a nagy
felbontású képminőséget (HD).
A bemutatóvideó törlődött.
A kamera egy videót játszik le
automatikusan.

Ha a felvett videó megfelel bizonyos
feltételeknek a kamerán, akkor a videók
automatikusan bemutatókként kerülnek
lejátszásra (92. oldal). A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A memóriakártyán tárolt képek
lejátszása más eszközökön
Nem lehet szétosztani a videót.


Nem lehet videóból fényképet kiemelni.

A lejátszóeszköz nem támogatja a
memóriakártyák tartalmának lejátszását
(3. oldal).
A csatlakoztatott televízión nincs sem kép,
sem hang.




Videók/fényképek szerkesztése a
kamerán
Nem lehet szerkeszteni.

A kép állapota miatt nem lehetséges a
szerkesztés.


HU
100
Megtelt a felvételi adathordozó.
Egy lejátszási listára legfeljebb 999 nagy
felbontású (HD) képminőséggel, illetve
legfeljebb 99 normál felbontású (STD)
képminőséggel rögzített videó vehető fel.
Törölje a felesleges videókat a lejátszási listáról
(53. oldal).
Fényképek nem vehetők fel a lejátszási listára.
Ha komponens A/V kábelt használ, a
[KOMPONENS] értékét a csatlakoztatott
készüléknek megfelelően állítsa be (91. oldal).
Ha komponens videodugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is
csatlakoztatta (42. oldal).
Ha a képek szerzői jogi védelmet biztosító
jeleket tartalmaznak, a kamera nem továbbítja
őket a HDMI OUT aljzaton át.
Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is bedugta
(43. oldal).
A képek felső, alsó, jobb és bal oldali széle
lemarad a csatlakoztatott televízión.

Nem lehet videót felvenni a lejátszási
listára.

Megtelt a fényképek mentésére kijelölt felvételi
adathordozó.
Lejátszás televízión
A képek nem játszhatók le, vagy a
rendszer nem ismeri fel a memóriakártyát.

Túl rövid videót nem lehet szétosztani.
Védett videót nem lehet szétosztani.

A kamera LCD képernyőjén a felvett képek
kitölthetik a teljes képernyőt (teljes képernyős
megjelenítés). Ennek azonban az lehet az
eredménye, hogy ha olyan televíziókészüléken
játssza le a képeket, amely nem rendelkezik
teljes képernyős megjelenítő funkcióval, akkor
kissé levágódhat a kép teteje, alja, bal és jobb
széle.
A felvétel készítésekor igazodjék a
[VEZETŐKERET] képernyőn megjelenő
külső keretéhez (79. oldal).
A kép eltorzulva jelenik meg a 4:3-as
televízión.

Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(szélesvásznú) módban felvett képet néz egy
4:3-as televízión. Megfelelően állítsa be a [TV
TÍPUSA] értékét (90. oldal), és úgy játssza le
a képet.
A 4:3-as televízió képernyőjének alsó és
felső szélén fekete sáv jelenik meg.

Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(szélesvásznú) módban felvett képet néz
egy 4:3-as televízión. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Másolás/csatlakoztatás más
készülékhez
A képek nem megfelelően másolódnak át.


Ha a (külön megvásárolható) HDMI kábelt
használja, nem tud képeket átmásolni.
Nem megfelelően csatlakozik az A/V
átjátszókábel. Győződjék meg arról, hogy
a kábel megfelelően van bedugva a másik
készülék bemenetébe (66. oldal).
A kamera nem fog GPS-jelet.

Valamilyen akadály miatt a kamera nem tudja
fogni a GPS-műholdakról érkező jeleket. Vigye
a kamerát nyílt terepre, és a GPS kapcsolót
ismét állítsa ON helyzetbe. Azt, hogy a
rádiójelek valószínűleg milyen helyeken,
milyen körülmények között nem foghatók, az
112. oldal ismerteti.
„PMB” szoftver nem telepíthető.

Ellenőrizze a számítógépes környezetet, illetve
a „PMB” telepítéséhez szükséges lépéseket.
„PMB” nem működik megfelelően.

Lépjen ki a „PMB” alkalmazásból, és indítsa
újra a számítógépet.
A számítógép nem ismeri fel a
videokamerát.


A billentyűzet, az egér és a kamera kivételével
ne legyen más eszköz csatlakoztatva a
számítógép USB-aljzatához.
Szüntesse meg a számítógép és a kamera
USB-kábeles csatlakoztatását, indítsa újra
a számítógépet, majd végezze el ismét a
csatlakoztatást a helyes sorrendben.
Példák együttesen nem
használható funkciókra
A következő lista olyan példákat sorol
fel, amelyekben együtt nem használható
funkciók és menüelemek szerepelnek.
Nem használható
A következő beállítás miatt
További információk
GPS (HDR-CX550VE/XR550VE)
Csatlakoztatás számítógéphez
NightShot
[ÍRISZ] és
[ZÁRSEBESSÉG]
a MANUAL
tárcsaelemek között
INTELLIGENS
AUTO
[GOLF-FELVÉTEL],
[F.LASS.FELV.]
A kamera térképén aktuálisként mutatott
hely nem azonos a valódi aktuális hellyel.

A GPS-műholdakról érkező rádiójeleknek
nagy a hibahatára. A hibahatár akár több száz
méter is lehet.
HU
101
Nem használható
A következő beállítás miatt
[ARCFELISMERÉS] NightShot,
[GOLF‑FELVÉTEL],
[F.LASS.FELV.],
[ DIGITÁLIS ZOOM],
[FÉNYM./FIX FÓK.],
[FÉNYMÉRŐ], [FIX
FÓKUSZ], [EXPOZÍCIÓ],
[FÓKUSZ], [ÉJSZAKAI],
[NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR],
[TENGERPART], [HÓ],
[FEHÉREGYENS.],
[ ÚSZTATÁS],
[ ÖNKIOLDÓ]
[ELSŐDLEGES BEÁL.]/ NightShot,
[MOSOLYFELISMER.]/ [GOLF‑FELVÉTEL],
[MOSOLYÉRZÉKENY.] [F.LASS.FELV.],
[ DIGITÁLIS ZOOM],
[FÉNYM./FIX FÓK.],
[FÉNYMÉRŐ], [FIX
FÓKUSZ], [EXPOZÍCIÓ],
[FÓKUSZ], [ÉJSZAKAI],
[NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR],
[TENGERPART], [HÓ],
[FEHÉREGYENS.],
[ ÚSZTATÁS],
[ ÖNKIOLDÓ]
[JELENET]
NightShot,
[GOLF‑FELVÉTEL],
[F.LASS.FELV.], [LOW
LUX], [ ÚSZTATÁS],
[KÖZELKÉP]
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőn
üzenetek, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
márkaszervizhez. Ebben az esetben adja
meg nekik a C vagy E betűvel kezdődő,
teljes hibakódot.
C:(vagy E:) : (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:
 Az akkumulátor nem „InfoLITHIUM”
(V sorozat). Használjon „InfoLITHIUM”
típusú akkumulátort (V sorozat) (115. oldal).
 Megfelelően csatlakoztassa a hálózati
tápegység DC egyenáramú csatlakozódugóját
a kamera DC IN aljzatába (12. oldal).
C:06:
Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.

C:13: / C:32:
Távolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa
ismét, és próbálja meg újra használni a
kamerát.

E::
Kövesse a –. pontot a 94. oldalon.

HU
102
(A kamera belső merevlemezére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
(A memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha gyorsan villog
 A kamera belső merevlemeze megtelt.
 Hiba történhetett a kamera belső
merevlemezében.
Ha lassan villog
 Fogy a képek felvételére használható üres hely.
A kamerában használható memóriakártyákkal
kapcsolatosan lásd a 19. oldalt.
 Nincs memóriakártya a kamerában (19. oldal).
 (Az akkumulátor energiaszintjére utaló
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
 Az akkumulátor csaknem lemerült.
 A működési feltételek, a környezet és az
akkumulátor állapotának függvényében
előfordulhat, hogy az  figyelmeztető
szimbólum már akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még mintegy
20 percnyi működést tesz lehetővé.
(Az akkumulátor hőmérsékletére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)

Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.
(A magas hőmérsékletre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha gyorsan villog
 A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös helyen
állni egy ideig.
(A memóriakártya formázására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)


A memóriakártya megsérült.
Ez a memóriakártya nincs megfelelően
formázva (88. oldal).
(Nem kompatibilis memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)

További információk
Ha lassan villog
 A kamera hőmérséklete kezd nagyon magas
lenni. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűvös
helyen állni egy ideig.
Ha gyorsan villog
Nincs elég üres hely a képek rögzítéséhez.
Miután a képeket valamilyen más
adathordozóra mentette (59. oldal), törölje
a felesleges képeket, vagy formázza meg a
memóriakártyát (88. oldal).
 Lehet, hogy megsérült a képkezelő fájl. A
következők megérintésével ellenőrizze a
képkezelő fájlt:
(MENU) 
[A többi megjel.]  [KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
(a [ADATHORD.KEZEL.] kategóriában)
 a felvételi adathordozó.
 A memóriakártya megsérült.

A behelyezett memóriakártya nem
kompatibilis (19. oldal).
 (A memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)
A memóriakártya elérését más készüléken
korlátozták.
(Az alacsony hőmérsékletre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)

Ha gyorsan villog
 A kamera hőmérséklete rendkívül alacsony.
Melegítse fel a kamerát.
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
Ha gyorsan villog
 Valamilyen probléma áll fenn a vakuval.
HU
103
(A kamera bemozdulására vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)


Nem elegendő a fény, így a kamera könnyen
bemozdul. Használjon vakut.
A kamera nem áll szilárdan, így könnyen
bemozdul. Két kézzel tartsa mozdulatlanul
a kamerát, és így filmezzen. A kamera
bemozdulására figyelmeztető szimbólum
azonban nem tűnik el.
(A leesésérzékelőre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)


A leesésérzékelő funkció (93. oldal) bekapcsolt,
és a kamera leesését érzékelte. Ezért a
kamera különböző műveleteket végez a belső
merevlemez megvédése érdekében. Ebből
kifolyólag a felvétel/lejátszás nem elérhető.
A leesésérzékelő funkció sem garantálja
a belső merevlemez védelmét minden
helyzetben. Stabil körülmények között
használja a kamerát.
(A fényképek felvételére vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)



Megtelt a felvételi adathordozó.
Feldolgozás közben nem lehet fényképet
rögzíteni. Várjon türelemmel egy kis ideig,
majd készítsen felvételt.
Ha a [ FELV.MÓD] gomb [HD FX] értéken
van beállítva, akkor nem lehet videók felvétele
közben fényképeket rögzíteni.
(A mosolyfelvételre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)

A mosolyfelvétel funkció nem alkalmazható a
jelenlegi kamerabeállításokkal.
Tippek
Előfordulhat, hogy dallam hallható, amikor a
képernyőn figyelmeztető jelek jelennek meg.


HU
104
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse utasításaikat.
Felvételi adathordozó
Belsőmemória-formázási hiba.
HDD-formázási hiba.

A kamera belső felvételi adathordozója nem
az alapértelmezett formátumú. Próbálja meg
megformázni a [HORDOZÓ FORMÁZ]
funkcióval (88. oldal); ezután talán használni
tudja majd a kamerát. Ez a művelet minden
adatot töröl a belső felvételi adathordozóról.
Adathiba.




A kamera belső felvételi adathordozójának
írása vagy olvasása során hiba lépett fel.
Ha az üzenet előtt egy GPS jel látható, akkor
a GPS-vevővel lehet probléma. Kapcsolja be
ismét a kamerát. (HDR-CX550VE/XR550VE)
Ez akkor történik, ha továbbra is ütés éri a
kamerát.
Előfordulhat, hogy más készüléken készített
videót nem lehet lejátszani ezzel a kamerával.
A képkezelő fájl sérült. Készít újat?
Sérültek a HD-videó-kezelő adatok. Készít
új adatokat?

A kezelőfájl sérült. Amikor megérinti az
[IGEN] gombot, létrejön egy új kezelőfájl. Az
adathordozóra korábban felvett képeket nem
lehet lejátszani (a képfájlok nem sérültek).
Ha az új képkezelő adatok létrehozása után
végrehajtja a [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] műveletet,
akkor előfordulhat, hogy le tudja játszani
a régebben felvett képeket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, a mellékelt programmal
másolja át a képeket.
Nincsenek HD-videó-kezelő adatok. Készít
új adatokat?


Nem tud felvenni, lejátszani videókat,
mert nincsenek nagy felbontású (HD)
képminőséggel rögzített videókra vonatkozó
képkezelő adatok. Ha megérinti az [IGEN]
elemet, létrejönnek a képkezelő adatok, és
ezután már majd tud nagy felbontású (HD
képminőségű) videót felvenni.
Normál felbontású (STD képminőségű) videó
felvehető.
A képkezelő fájl inkonzisztens. Kijavítja a
képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl sérült. Kijavítja a
képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl inkonzisztens. HD videók
nem vehetők fel,nem játszhatók le.
Kijavítja a képkezelő fájlt?


Sérült a kezelőfájl, és nem lehet videót
vagy fényképet felvenni. Az [IGEN] elemet
megérintve hajtsa végre a javítást.
Memóriakártyára tud fényképeket rögzíteni.
Az ideiglenes tárolóterület túlcsordult

Adat-visszaállítás.

Ha az adatok írása nem sikerült tökéletesen,
a kamera automatikusan megkísérli
visszaállítani az adatokat.
Az adatok nem állíthatók helyre.

Nem sikerült adatokat írni a kamera
adathordozójára. Az adatok helyreállítása sem
sikerült.

Vegye ki és tegye be többször a
memóriakártyát. Ha a kijelző még ekkor is
villog, a memóriakártya sérült lehet. Próbálja
meg egy másik memóriakártyával.
Ez a memóriakártya nincs megfelelően
formázva.

Végezze el a memóriakártya formázását
(88. oldal). Ne feledje, hogy a memóriakártya
formázásakor a rajta tárolt videók és képek
elvesznek.
Az állóképek felvételére fenntartott
mappa megtelt. Nem lehet fényképet
felvenni.


999MSDCF után több mappát már nem lehet
létrehozni. A kamerával nem törölhető és nem
hozható létre mappa.
Formázza meg a memóriakártyát (88. oldal),
vagy töröljön mappákat számítógép segítségével.
Előfordulhat,hogy erre a memóriakártyára
nem lehet mozgóképet rögzíteni, róla
nem lehet mozgóképet lejátszani.

A kamerához ajánlott memóriakártyát
használjon (19. oldal).
További információk
Nem tud felvételt készíteni, mert a
leesésérzékelő ismételten a kamera leesését
érzékelte. Ha folyamatosan fennáll a
kamera leejtésének veszélye, akkor állítsa a
[LEESÉSÉRZÉK.] funkciót [KI] értékre, és lehet,
hogy már fel tudja venni a képet (93. oldal).
Vegye ki,majd ismét tegye be a
memóriakártyát.
Előfordulhat,hogy erre a memóriakártyára
nem lehet rendesen állóképet rögzíteni,
róla nem lehet állóképet rendesen
lejátszani.

A kamerához ajánlott memóriakártyát
használjon (19. oldal).
Írás közben ne vegye ki a memóriakártyát,
mert megsérülhetnek az adatok.

Helyezze vissza a memóriakártyát, és kövesse
az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.
HU
105
Egyéb
Más már nem választható ki.

Egyszerre csak legfeljebb 100 kép jelölhető ki a
következő esetekben:
 videók/fényképek törlésekor
 videók/fényképek védelemmel
való ellátásakor, illetve a védelem
megszüntetésekor
 Videó átmásolása
 Fényképek másolása
 Nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videók lejátszási listájának
szerkesztése
Védett adat.

Védett adatot próbált meg törölni. Szüntesse
meg az adatok védelmét.
Videók felvételi ideje/
rögzíthető fényképek
száma
A „HD” jelentése nagy felbontású (HD
– high definition) képminőség, az „STD”
jelentése normál felbontású (SD – standard
definition) képminőség.
Az egyes akkumulátorok esetén
várható felvételi és lejátszási idő
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
HDR-CX550E/CX550VE
(egység: perc)
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
Folyamatos felvételi Szokásos felvételi
idő
idő
HD STD
HD STD
110
145
55
70
115
155
55
75
230
300
115
150
240
325
120
160
455
600
225
300
485
650
240
325
HDR-XR550E/XR550VE
(egység: perc)
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100


HU
106
Folyamatos felvételi Szokásos felvételi
idő
idő
HD STD
HD STD
100
130
50
65
105
140
50
70
210
270
105
135
220
290
110
145
415
535
205
265
440
580
220
290
Maximális: Ha az LCK képernyő nyitva van
Alsó érték: A keresővel történő felvételkészítés
esetén, zárt LCD képernyő mellett
A fenti felvételi időértékek mérésekor a
[ FELV.MÓD] értéke HQ volt.




A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakran
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakran
felkapcsolja a MODE kijelzőt, illetve ha gyakran
zoomol.
Az időértékeket 25 C-on mértük. Javasolt
hőmérséklettartomány: 10 C–30 C.
Hidegben a felvételi és a lejátszási idő lerövidül.
A felvételi és a lejátszási idő a kamera használati
körülményeinek függvényében lerövidülhet.
Videók várható felvételi ideje
Belső memória
HDR-CX550E/CX550VE
Nagy felbontású képminőségű (HD) óra (órában) és perc
(percben)
Felvételi mód
Lejátszási idő
[HD FX]
Hozzávetőleges időtartam teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
[HD FH]
[HD HQ]
HDR-CX550E/CX550VE
(egység: perc)
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
HD
190
215
395
440
785
870
STD
240
280
490
565
980
1120
HDR-XR550E/XR550VE
(egység: perc)
NP-FV100

HD
165
180
345
375
680
745
STD
200
225
415
465
830
925
Maximális: Ha az LCK képernyő nyitva van
Alsó érték: A keresővel történő lejátszás esetén,
zárt LCD képernyő mellett
Normál felbontású képminőségű (STD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
[STD HQ]
(5,1ch)*
[STD HQ]
(2ch)*
Felvételi idő
HDR-CX550E HDR-CX550VE
15 óra
15 óra
50 perc
35 perc
16 óra
16 óra
15 perc
5 perc
További információk
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
[HD LP]
(5,1ch)*
[HD LP]
(2ch)*
Felvételi idő
HDR-CX550E HDR-CX550VE
6 óra
6 óra
5 perc
7 óra
7 óra
45 perc
40 perc
15 óra
15 óra
50 perc
35 perc
25 óra
25 óra
35 perc
15 perc
26 óra
26 óra
55 perc
35 perc
Belső merevlemez
HDR-XR550E/XR550VE
Nagy felbontású képminőségű (HD) óra (órában) és perc
(percben)
Felvételi mód
[HD FX]
Felvételi idő
HDR-XR550E HDR-XR550VE
23 óra
22 óra
50 perc
HU
107
Felvételi mód
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
(5,1ch)*
[HD LP]
(2ch)*
Felvételi idő
HDR-XR550E HDR-XR550VE
29 óra
29 óra
20 perc
10 perc
59 óra
59 óra
30 perc
20 perc
96 óra
96 óra
30 perc
10 perc
101 óra
101 óra
20 perc
Normál felbontású képminőségű (STD) óra (órában) és
perc (percben)
Felvételi mód
[STD HQ]
(5,1ch)*
[STD HQ]
(2ch)*
Felvételi idő
HDR-XR550E HDR-XR550VE
59 óra
59 óra
40 perc
20 perc
61 óra
61 óra
20 perc
10 perc
* A [HANGZÁSMÓD] menüben
Memóriakártya
Nagy felbontású (HD) képminőség
(egység: perc)
AVC HD
24M
(FX)
1 GB
5
(5)
2 GB
10
(10)
4 GB
20
(20)
8 GB
40
(40)
16 GB 85
(85)
AVC HD AVC HD
17M 9M (HQ)
(FH)
6
10
(6)
(9)
10
25
(10) (15)
25
55
(25) (40)
55
115
(55) (80)
110
230
(110) (160)
AVC HD
5M (LP)
5,1ch*
20
(15)
45
(35)
90
(70)
185
(150)
375
(300)
AVC HD
5M (LP)
2ch*
20
(15)
45
(35)
95
(75)
195
(155)
395
(315)
32 GB
225
(225)
750
(605)
790
(630)
Tippek
Nagy felbontású (HD) képminőség esetén
legfeljebb 3 999, normál felbontású (STD)
képminőség esetén legfeljebb 9 999 videójelenet
rögzíthető.
A videók maximális folyamatos felvételi ideje
hozzávetőleg 13 óra.
Ha a táblázatban feltüntetett maximális felvételi
időt szeretné felhasználni, törölnie kell a
bemutatóvideót a videokameráról.
A kamera a VBR (változó átviteli sebességű)
formátum segítségével igazítja automatikusan
a képminőséget a felvételi körülményekhez.
Ennek eredményeképp az adathordozóra nem
minden körülmények között fér ugyanolyan
hosszú felvétel. A gyors mozgást és összetett
képeket tartalmazó videókat a kamera
nagyobb átviteli sebességgel rögzíti, aminek
következtében az adathordozóra ráférő felvétel
hossza csökken.




HU
108
465
(325)
Normál felbontású (STD) képminőség
(egység: perc)
megváltoztatható a felvett hang formátuma
(81. oldal).

175
(175)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
STD 9M (HQ)
5,1ch*
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
STD 9M (HQ)
2ch*
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
230
(205)
465
(415)
235
(210)
475
(425)
*A
[HANGZÁSMÓD] menüben
megváltoztatható a felvett hang formátuma
(81. oldal).
 Megjegyzések
A felvételi idő a következő tényezőktől függ: a
felvétel és a téma körülményei, valamint a
[ FELV.MÓD] (28. oldal).
 A zárójelek között ( ) feltüntetett érték a
minimális felvételi idő.

A rögzíthető fényképek várható
száma
Belső felvételi adathordozó
Legfeljebb 9 999 fénykép rögzíthető.
Memóriakártya
12,0M
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


A kiválasztott képméret addig marad
(Fénykép) kijelző.
érvényben, amíg világít a
A memóriakártyára felvehető fényképek
feltüntetett száma a kamerával készíthető
legnagyobb képméretű képekre vonatkozik. A
még ténylegesen felvehető fényképek száma
felvétel közben leolvasható az LCD képernyőről
(122. oldal).
A memóriakártyára felvehető fényképek száma
függ a felvétel körülményeitől.

További információk

165
335
670
1350
2750
5500
Tippek
Az alábbi lista a különböző felvételi módokhoz
(videó + hang stb.) tartozó átviteli sebességet,
pixelszámot és méretarányt mutatja.
 Nagy felbontású (HD) képminőség:
FX: Max. 24 Mbps 1 920  1 080 pixel/16:9
FH: Kb. 17 Mbps (átlag) 1 920  1 080
pixel/16:9
HQ: Kb. 9 Mbps (átlag) 1 440  1 080
pixel/16:9
LP: Kb. 5 Mbps (átlag) 1 440  1 080
pixel/16:9
 Normál felbontású (STD) képminőség:
HQ: Kb. 9 Mbps (átlag) 720  576 pixel/16:9,
4:3
A fényképfelvétel képpontadatai és magasságszélesség aránya.
 Fényképfelvételi mód:
4 000  3 000 pont/4:3
4 000  2 250 pont/16:9
2 880  2 160 pont/4:3
1 600  1 200 pont/4:3
640  480 pont/4:3
 Kettős felvétel:
3 840  2 160 pont/16:9
2 880  2 160 pont/4:3
 Fénykép kiemelése videóból:
1 920  1 080 pont/16:9
640  360 pont/16:9
640  480 pont/4:3


 Megjegyzések
Az állóképek jelzett felbontását a Sony ClearVid
érzékelő és képfeldolgozó rendszerének
(a BIONZ rendszernek) egyedülálló
képponttömbje biztosítja.

HU
109
Ha a kamerát külföldön
használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja, ahol
a váltakozó áramú hálózat feszültsége 100 V
és 240 V közé esik, frekvenciája pedig 50 Hz
vagy 60 Hz.
Rendszer
PAL
Nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videók megtekintése
Azokban az országokban/térségekben,
ahol a 1080/50i-formátum támogatott,
a nagy felbontású (HD) képminőséggel
felvett videók ugyanilyen minőségben
megnézhetők. Ehhez PAL színrendszerű,
1080/50i-kompatibilis, komponens és
AUDIO/VIDEO bemenettel rendelkező
televízióra (vagy monitorra) van
szükség. A készülékeket egy komponens
A/V átjátszókábellel vagy egy (külön
megvásárolható) HDMI kábellel kell
összekötni.
Normál felbontású (STD)
képminőséggel készített videók
megtekintése
A normál felbontású (STD) képminőséggel
készített videók megtekintéséhez PAL
színrendszerű, AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező televízióra van szükség. A
készülékeket egy A/V átjátszókábellel kell
összekötni.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak AUDIO/VIDEO
bemenettel rendelkező PAL rendszerű
televíziókészüléknek kell lennie.
HU
110
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
A használat helye
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia,
Hong Kong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország,
Malaysia, Németország,
Norvégia, Olaszország,
Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság, Thaiföld,
Új‑Zéland stb.
Brazília
Argentína, Paraguay, Uruguay
Amerikai Egyesült Államok,
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Suriname, Tajvan, Venezuela
stb.
Bulgária, Franciaország,
Guyana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre érvényes időeltolódást.
(MENU)  [A többi megjel.]  [ÓRA/ NYELV ÁL.]
Érintse meg a következőket:
(az [ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI IDŐ] (92. oldal).
HDR-CX550VE/XR550VE
Ha az [AUT.IDŐBEÁLL.] és az [AUT.ZÓNABEÁLL.] értéke [BE], a GPS funkció az órán
automatikusan beállítja a helyi időt (92. oldal).
Időeltolódás
+09:00
+09:30
A helyi beállítás
Lisszabon, London
Berlin, Párizs
Helsinki, Kairó, Isztanbul
Moszkva, Nairobi
Teherán
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karacsi, Iszlámábád
Kalkutta, Új-Delhi
Almati, Dakka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Szingapúr,
Peking
Szöul, Tokió
Adelaide, Darwin
Időzóna-eltolódások
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
A helyi beállítás
Melbourne, Sydney
Solomon-szk.
Fidzsi-szk., Wellington,
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaszka
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexicováros
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azori-szk., Cape Verde-sz.
További információk
Időzóna-eltolódások
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
HU
111
Karbantartás és
biztonsági előírások
Az AVCHD-formátum
Mit takar az AVCHD-formátum
elnevezés?
Az AVCHD-formátum egy olyan nagy
felbontású (HD – high definition)
digitális videokamera-formátum,
amelynek segítségével mind az 1080i
specifikációnak*1, mind a 720p
specifikációnak*2 megfelelő nagy
felbontású (HD) jel rögzíthető, tároláskor
hatékony adattömörítő kódolási eljárást
alkalmazva. A videoadatokat az MPEG-4
AVC/H.264 formátumnak megfelelően, az
audioadatokat pedig a Dolby Digital vagy a
Linear PCM rendszerrel tömöríti.
Az MPEG-4 AVC/H.264-formátum
a képeket hatékonyabban tudja
tömöríteni, mint a hagyományos
képtömörítő algoritmusok. Az MPEG4 AVC/H.264-formátum segítségével
a digitális videokamerával felvett HD
(nagy felbontású) videojelek 8 cm-es
DVD lemezre, merevlemezre, flash
memóriakártyára, memóriakártyára stb.
rögzíthetők.
Felvétel és lejátszás a kamerával
Az AVCHD-formátumnak köszönhetően ez
a kamera az alább említett nagy felbontású
(HD) képminőséggel készít felvételeket.
A nagy felbontású (HD képminőségű)
felvételkészítés mellett a kamera arra is
képes, hogy normál felbontású (STD)
jeleket a hagyományos MPEG-2formátumban rögzítsen.
HU
112
Videojel*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920 
1080/50i, 1440  1080/50i
Audiojel: Dolby Digital 2 csatornás/
5,1csatornás
Felvételi adathordozó:
HDR-CX550E/CX550VE: Belső memória,
memóriakártya
HDR-XR550E/XR550VE: Belső
merevlemez, memóriakártya
*1 1080i specifikáció
Olyan, nagy felbontású (HD – high definition)
specifikáció, amely 1 080 tényleges letapogató
sort és váltósoros rendszert használ.
*2 720p specifikáció
Olyan, nagy felbontású (HD – high definition)
specifikáció, amely 720 tényleges letapogató
sort és haladó rendszert használ.
*3 A fent említettektől eltérő AVCHDformátumban felvett adatokat nem lehet
lejátszani ezzel a kamerával.
Leírás: GPS (HDR-CX550VE/
XR550VE)
A GPS (Global Positioning System)
(globális helymeghatározó rendszer)
egy olyan rendszer, amely az amerikai
műholdakról érkező nagyon pontos
adatok alapján számítja ki a földrajzi hely
koordinátáit. E rendszer segítségével
megállapítható az Ön pontos helye a
Földön. A GPS-műholdak 6 pályán, a föld
felszínétől 20 000 km-re találhatók. A
GPS‑rendszer legalább 24 GPS-műholdból
áll. A GPS-vevő veszi a műholdakról
származó rádiójeleket, és a pályaadatok
(almanach-adatok) és a jelek utazási ideje
stb. alapján kiszámítja a vevő aktuális
helyét.
A hely meghatározását „háromszögelésnek”
nevezzük. A GPS-vevő a földrajzi
szélességet és hosszúságot 3 vagy több
műholdtól érkező jel alapján határozza meg.

Mivel a GPS-műholdak helye állandóan
változik, attól függően, hogy hol és mikor
használja a kamerát, tovább tarthat a
helymeghatározás, vagy esetleg a vevő nem lesz
képes meghatározni a helyet.


A „GPS” egy, a földrajzi helyet a
GPS‑műholdakról érkező rádiójelek alapján
háromszögeléssel meghatározó rendszer.
Ne használja a kamerát olyan helyen, ahol a
rádióhullámok terjedése akadályozott, vagy ahol
a rádióhullámok visszaverődnek, pl. épületek,
fák stb. által beárnyékolt területen. A nyílt,
az égboltra szabad rálátást engedő terület a
legmegfelelőbb.
Előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt
helyeken, illetve körülmények között nem lehet
a helyre vonatkozó adatokat rögzíteni, mivel a
GPS-műholdak jelei nem érik el a kamerát.
 Alagútban, épületben, épület által leárnyékolt
helyen.
 Magas épületek között, épületekkel határolt
keskeny utcában.
 Föld alatt, fákkal sűrűn övezett helyen,
híd alatt, mágneses térben, például
nagyfeszültségű kábelek közelében.
 Közeli eszközök, melyek a videokamerával
azonos frekvencián bocsátanak ki
rádiójeleket: közelben található 1,5 GHz
sávon működő mobiltelefonok stb.
Háromszögelési hibák

Hiba háromszögelés közben
Háromszögelés közben a kamera időközönként
kéri le a földrajzi hely adatait. Mivel kis
időeltérés van a hely adatainak lekérése és azok
képen történő rögzítése között, előfordulhat,
hogy a tényleges hely nem esik egybe a GPSadatok alapján a térképen megjelölt hellyel.
A GPS használatának korlátai
repülőgépen

A repülőgép fel- és leszállásakor a légi
személyzet utasításainak megfelelően állítsa
OFF helyzetbe a GPS kapcsolót, és kapcsolja ki
a kamerát. Egyéb esetekben az adott helyre és
helyzetre vonatkozó előírásoknak megfelelően
használja a GPS-t.
Térképek








A kamera a következő országokra/térségekre
vonatkozóan tartalmaz térképeket. Európa,
Japán, Észak-Amerika, Óceánia stb.
A beépített térképek készítői: Zenrin Co., Ltd.
(Japán), NAVTEQ (egyéb területek).
A térképek adatainak dátuma megegyezik a
jelen kézikönyv elkészítésének dátumával.
A GPS-térképek 2-dimenziós grafikák, kivéve
egyes jellegzetes japán tereptárgyakat, amelyek 3
dimenzióban jelennek meg.
A térképen mindig felül van Észak.
A térkép nyelve nem változtatható meg.
A térkép adatai nem frissíthetők
A térképek léptéke 25 m és 6 000 km között
változik.
További információk

Ha közvetlenül a GPS kapcsoló ON helyzetbe
állítása után továbbhalad, akkor előfordulhat,
hogy a kamerának tovább fog tartani a
háromszögelés megkezdése, mintha ugyanott
maradt volna.
A GPS-műholdak helyzetéből származó hibák
Amint a kamerának sikerül rádiójelet fognia
legalább 3 GPS-műholdtól, háromszögeléssel
automatikusan meghatározza az aktuális
helyet. A GPS-műholdak által megengedett
helymeghatározási hiba kb. 30 m. Az adott hely
környezetétől függően a háromszögelési hiba
ennél nagyobb is lehet. Ilyenkor előfordulhat,
hogy az aktuális hely nem esik egybe a GPSadatok alapján a térképen megjelölt hellyel.
Ugyanakkor a GPS-műholdakat az Amerikai
Egyesült Államok Védelmi minisztériuma
felügyeli, és a pontatlanság mértéke szándékos
is lehet.

Földrajzi koordináta-rendszer

A térképek a „WGS-84” földrajzi koordinátarendszert használják.
Szerzői jogok

A kamera térképadatait szerzői jog védi. A
térképadatok illetéktelen másolása vagy egyéb
felhasználása a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.
HU
113
Navigálási funkció

A kamera nem rendelkezik GPS-t használó
navigálási funkcióval.
Ausztrália
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited (www.
psma.com.au).
Ausztria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Észtország, Horvátország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Szlovénia
© EuroGeographics
Franciaország
source: Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France
Németország
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Nagy-Britannia
Based upon Crown Copyright material.
Görögország
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
Magyarország
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Olaszország
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Japán
Spanyolország
Información geográfica propiedad del CNIG
Svédország
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Svájc
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Tudnivalók a memóriakártyáról








HU
114
Norvégia
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Portugália
Source: IgeoE – Portugal


Nem garantálható a (Windows/Mac
OS operációs rendszerrel rendelkező)
számítógéppel formázott memóriakártyák
kompatibilitása a videokamerával.
Az adatírás/-olvasás sebessége a használt
memóriakártya és a memóriakártyával
kompatibilis termékek aktuális kombinációjától
függően eltérhet.
A következő esetekben megsérülhetnek vagy
elveszhetnek adatok (az adatokért nem jár
kártérítés):
 ha akkor veszi ki a memóriakártyát,
vagy kapcsolja ki a videokamerát,
amikor a videokamera képfájlokat ír a
memóriakártyára, vagy amikor onnan
képfájlokat olvas (amikor a működésjelző
világít vagy villog)
 ha a memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot a számítógép
merevlemezére.
Ne ragasszon címkét vagy
hasonlót a memóriakártyára és a
memóriakártya-adapterre.
Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen arra,
hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és kímélje a
memóriakártyát az erőteljes behatásoktól.
Ne szedje szét és ne alakítsa át a
memóriakártyát.
Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya ne legyen
nedves.
A memóriakártyát tartsa kisgyerekektől elzárva.
Fennáll a veszélye, hogy a gyerek lenyeli a
memóriakártyát.


Kizárólag kompatibilis méretű memóriakártyát
helyezzen a memóriakártya-nyílásba. Ellenkező
esetben működési hibát idézhet elő.
Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát az
alábbi helyeken:
 igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban
 közvetlen napsugárzásnak kitett helyen
 nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen
Tudnivalók a memóriakártya-adapterről

Amikor a memóriakártyával kompatibilis
eszközben memóriakártya-adapterbe helyezett
memóriakártyát használ, ügyeljen arra, hogy
a memóriakártyát megfelelően helyezze be. A
helytelen használat hibás működést idézhet elő.
Tudnivalók a „Memory Stick”
adathordozóról
„Memory Stick” memóriakártyaFelvétel/lejátszás
típusok
„Memory Stick Duo”

(MagicGate-tel)
„Memory Stick PRO

Duo” (Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Ez a termék nem támogatja a 8 bites

Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban



Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral (V sorozat) működik.
„InfoLITHIUM” akkumulátorokon
jelzés található.
(V sorozat) az
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?


További információk

A videokamerával rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japán Elektronikai és
Információtechnológiai Vállalatok Szövetsége –
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) által kidolgozott DCF
(Fényképezőgép fájlrendszerének kialakítási
szabálya – Design rule for Camera File system)
univerzális szabványnak.
A kamera nem tud lejátszani olyan fényképeket,
amelyeket ezen univerzális szabványhoz nem
illeszkedő eszközzel (DCR-TRV900E vagy DSCD700/D770) készítettek. (Ezek a típusok egyes
térségekben nincsenek forgalomban.)
Ha korábban egy másik eszközben használt
memóriakártyát nem tud ebben a kamerában
használni, formázza meg ezzel a videokamerával
(88. oldal). Ne feledje, hogy a formázás minden
adatot töröl a memóriakártyáról.
Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
 ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
módosította
 ha a lejátszandó képet más eszközzel készítette
párhuzamos adatátvitelt, de támogatja a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyák
esetén is használatos 4 biteset.
Ez a kamera nem tud „MagicGate” technológiát
használó adatot felvenni, lejátszani. A
„MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás során
rejtjelezést használ.
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a (külön megvásárolható)
hálózati tápegység/töltő között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamera
működési feltételeinek függvényében kiszámítja
az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még mennyi
ideig képes működni.
HU
115

Az NP-FV50 akkumulátor kompatibilis az
„ActiFORCE” rendszerrel.
Az „ActiFORCE” egy új generációs
erőforrásrendszer.
Az akkumulátor kapacitása, gyorstöltése és a
hátralévő üzemidő számításának pontossága
javult a jelenlegi P-sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokhoz képest.

Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése

Az akkumulátor töltése


A kamera használata előtt feltétlenül töltse fel az
akkumulátort.
Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 C és
30 C közötti hőmérsékleten addig töltse, amíg
ki nem alszik a /CHG (vaku/töltés) jelzőfény.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
Az akkumulátor hatékony használata




HU
116
Az akkumulátor teljesítőképessége 10 C
környezeti hőmérséklet alatt csökken,
és használni is csak rövidebb ideig lehet.
Ilyen körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
 Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy teste
melegével melegen tartsa, és csak közvetlenül
a felvétel megkezdése előtt helyezze fel a
kamerára.
 Használjon nagyteljesítményű akkumulátort:
NP-FV70/NP-FV100 (külön megvásárolható).
Ha gyakran használja az LCD képernyőt, játszik
le felvételt tekeri a felvételt előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül. Nagy
kapacitású akkumulátor használatát javasoljuk:
NP-FV70/NP-FV100 (külön megvásárolható).
Amikor a kamerával nem készít és nem játszik
le felvételt, ne feledje el becsukni az LCD
képernyőt. Az akkumulátor energiája akkor is
fogy, amikor a kamera felvétel-készenléti vagy
szünet üzemmódban van.
Legyen kéznél a tervezett felvételi idő 2-3szorosához elegendő tartalék akkumulátor, és
a tényleges felvétel megkezdése előtt készítsen
próbafelvételeket.
Ne tegye ki az akkumulátort víz hatásának. Az
akkumulátor nem vízálló.

Ha a kamera kikapcsol, pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés szerint az
akkumulátornak még működtetnie kellene a
kamerát, töltse fel újra teljesen az akkumulátort.
Ekkor az akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket mutatja.
Az akkumulátor energiaszintjét csak tájékoztató
értéknek tekintse.
Az üzemi körülményektől és a környezet
hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy
az  szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, amikor az akkumulátor
által biztosított üzemidő még 20 perc.
Az akkumulátor tárolása


Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, évente egyszer töltse fel teljesen és
merítse le a kamerával, hogy ezzel fenntartsa
az akkumulátor működőképességét. Tároláshoz
vegye le az akkumulátort a kameráról, és tegye
száraz, hűvös helyre.
Ha a kamerán teljesen le kívánja meríteni az
akkumulátort, érintse meg a következőket:
(MENU)  [A többi megjel.]
[ÁLT.
 [ÁRAMELLÁT.BEÁL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)  [AUTO.
KIKAPCS]  [SOHA], és hagyja így a kamerát
felvételkészenléti üzemmódban egészen addig,
amíg ki nem kapcsol (92. oldal).
Az akkumulátor élettartama


Az idő előrehaladtával és az ismételt használat
következtében csökken az akkumulátor
kapacitása. Ha az egy-egy feltöltéssel
biztosítható használati idő jelentősen lerövidül,
valószínűleg elérkezett annak az ideje, hogy az
akkumulátort újra cserélje.
Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények határozzák
meg.
Az x.v.Color szabvány


Az x.v.Color, amely a Sony. védjegye, a Sony
által javasolt xvYCC szabvány közismertebb
elnevezése.
Az xvYCC a videók színterére vonatkozó
nemzetközi szabvány. Ez a szabvány szélesebb
színspektrummal dolgozik, mint a jelenleg
használt átviteli szabványok.
 Ablak





A kamera kezelése
Használat és gondozás







További információk
Ne használja és ne tárolja az alábbi helyeken a
kamerát és tartozékait:
 rendkívül meleg, rendkívül hideg, rendkívül
párás helyen. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60 C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
kamera és a tartozékok meghibásodhatnak,
illetve deformálódhatnak.
 Erős mágneses tér közelében és olyan helyen,
ahol rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen
helyeken a kamera meghibásodhat.
 Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a kamera nem
megfelelő felvételt készít.
 AM vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
 Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem javítható.

mellett és a szabadban, ahol az
LCD-képernyőt, a keresőt vagy az objektívet
közvetlen napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti
a kereső vagy az LCD-képernyő belső
szerkezetét.
A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenáramú
feszültségről üzemeltesse.
Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez az
ebben az útmutatóban javasolt tartozékokat
használja.
Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen vizes
(ne érje például eső, tengervíz). Ha a kamera
vizes lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem javítható.
Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd tárgy
vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a kamerát, és
a további üzemeltetés előtt nézesse át egy Sony
márkakereskedővel.
Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős
fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen
rá. Különösen a lencse épségére ügyeljen.
Amikor nem használja a kamerát, csukja be az
LCD képernyőt.
Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj jelenhet
meg.
Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
Ne használjon deformálódott vagy sérült
akkumulátort.
Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
Ha folyik az elem/akkumulátor:
 Keresse fel a helyi Sony márkaszervizt.
 Mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot.
 Ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz.
HU
117
Ha a kamerát hosszabb ideig nem
használja


Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy havonta
egyszer kapcsolja be, és használja egy kicsit:
vegyen fel és játsszon le vele valamit.
Tárolás előtt teljesen merítse le az akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül meleg
helyre viszi, pára csapódhat le a kamera
belsejében. Ez működési hibát okozhat.
 Ha páralecsapódás történt
Bekapcsolás nélkül hagyja a kamerát kb. 1 órán
át, hogy kiszáradjon.
 Megjegyzés a páralecsapódással kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi (vagy
fordítva), illetve ha a kamerát párás helyen
használja, például:
 Ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe viszi.
 Ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki.
 Ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja.
 Ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
 A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg helyre
viszi, tegye a kamerát műanyag tasakba, és
ügyeljen arra, hogy a tasak tökéletesen zárva
legyen. A tasakot csak akkor bontsa ki, ha a
tasakon belüli hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül 1 óra).
LCD képernyő



HU
118
Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne érje
erős nyomás, mert egyenetlenné válhatnak a
színei vagy más károsodás érheti.
Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”, „képvisszamaradás”
jelenhet meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kamera működése közben az LCD képernyő
hátulja felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Az LCD képernyő tisztítása


Ha az LCD képernyő poros vagy ujjlenyomatok
vannak rajta, akkor puha ruhával tisztítsa meg.
Ha a (külön megvásárolható) LCD Cleaning
Kit tisztítókészletet használja, a benne található
tisztítófolyadékot ne vigye fel közvetlenül
az LCD képernyőre. Nedvesítse meg vele a
tisztítópapírt, és azzal tisztítsa a képernyőt.
Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő gombjai
nem megfelelően működnek. Ilyen esetben hajtsa
végre az alábbiakat. Javasoljuk, hogy a művelet
során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltesse.

(MENU)  [A többi megjel.]
[ÁLT.
 [EGYÉB BEÁLL.] (az
BEÁLLÍTÁSOK] kategóriában)
[KALIBRÁLÁS].
Egy tárggyal, például egy memóriakártya
sarkával 3-szor érintse meg a képernyőn
megjelenő „” szimbólumot.
Ha mégsem kívánja végrehajtani a kalibrálást,
érintse meg a [MÉGSE] gombot.
 Megjegyzések
Ha nem jó helyen érintette meg a képernyőt,
ismételje meg a kalibrálási eljárást.
 A kalibráláshoz ne használjon hegyes tárgyat,
mert az károsíthatja az LCD képernyőt.
 Ha az LCD képernyő el van forgatva vagy vissza
van hajtva úgy, hogy kifelé néz, akkor nem
kalibrálható.

A készülék házának karbantartása

Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves puha
ruhával törölje meg, majd száraz puha ruhával
törölje szárazra.

A felület állapotának megóvása érdekében tartsa
szem előtt az alábbiakat:
 ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott ruhát,
impregnálószert, rovarirtót, naptejet
 ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent említett
anyagokkal szennyezett
 ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival, műanyaggal
Az objektív gondozása és tárolása



Törölje tisztára a lencse felületét puha ruhával a
következő esetekben:
 ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak
 nagyon meleg vagy nagy páratartalmú helyen
 ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő éri
(például tengerparton)
Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
A beépített újratölthető elem töltése
Még az összes videó és állókép törlése, illetve a
[HORDOZÓ FORMÁZ] (88. oldal) végrehajtása
esetén is maradhatnak adatok a belső felvételi
adathordozón. Mielőtt valakinek átadja a kamerát,
hajtsa végre az [ÜRES] (88. oldal) műveletet,
megelőzve így az adatok visszaállítását. Ezen
túlmenően javasoljuk, hogy amikor a kamerát
kidobja, törje össze magát a készüléket.
Megjegyzés a memóriakártya
hulladékkezeléséről/átadásáról
Még ha törli is az adatokat a memóriakártyáról,
vagy formázza a memóriakártyát a kamerán
vagy egy számítógépen, nem törölheti
teljesen a memóriakártyán levő adatokat.
Ha a memóriakártyát valaki másnak adja át,
ajánlatos teljesen letörölni az adatokat egy
számítógépen, egy erre a célra szolgáló adattörlő
szoftverrel. Emellett javasoljuk, hogy amikor a
memóriakártyát kidobja, törje össze magát az
eszközt.
További információk
A kamerában beépített, újratölthető elem
található, hogy még akkor is meg tudja őrizni a
dátumra, időre és egyéb beállításokra vonatkozó
információkat, ha csukva van az LCD képernyő.
A beépített újratölthető elem mindig töltődik,
amikor a kamera a hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve amikor a
kamerán rajta van az akkumulátor. Az újratölthető
elem körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán nem használja.
A kamera használatba vétele előtt töltse fel a
beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem befolyásolja,
hogy az újratölthető elem fel van-e töltve, lemerült
elemmel csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
Megjegyzés a hulladékkezeléssel/
átadással kapcsolatban
A beépített újratölthető elem töltése
Csatlakoztassa a kamerához a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), csukja be az LCD képernyőt,
és legalább 24 órán át hagyja így a kamerát.
HU
119
Védjegyek



















HU
120
A „Handycam” és a
a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
Az „AVCHD” és az „AVCHD” embléma a
Panasonic Corporation és a Sony Corporation
védjegye.
A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory Stick
Duo”, a „
”, a „Memory Stick
PRO Duo”, a „
”, a
„Memory Stick PRO-HG Duo”, a
„
”, a „MagicGate”, a
„
”, a „MagicGate Memory
Stick” és a „MagicGate Memory Stick Duo” a
Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A „InfoLITHIUM” a Sony Corporation védjegye.
A „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „DVDirect” a Sony Corporation védjegye.
A „Blu-ray Disc” és az embléma védjegy.
A Dolby és a double-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licencing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, és
a DirectX a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A NAVTEQ és a NAVTEQ Maps embléma
a NAVTEQ védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az SDXC és az SDHC embléma az SD-3C, LLC
védjegye.
A „MultiMediaCard” a MultiMediaCard
Association védjegye.
Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet. Sem a
, sem az  jel nem szerepel mindenütt ebben a
kézikönyvben.
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES HASZNÁLATTÓL
ELTÉRŐ MPEG-2 SZABVÁNY SZERINTI
VIDEÓ TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSA
KIFEJEZETTEN TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG HASZNÁLATÁHOZ A
MEGFELELŐ ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206 CÍMEN SZEREZHETŐ BE.
A kamerában a GNU General Public License
licenccel (a továbbiakban „GPL”), illetve a GNU
Lesser General Public License licenccel
(a továbbiakban „LGPL”) rendelkező programok
találhatók.
A mellékelt GPL/LGPL licencek alapján és
előírásainak megfelelően Önnek jogában áll e
programok forráskódját elolvasni, módosítani és
terjeszteni.
A forráskód az interneten található. A következő
URL-címről tölthető le. A forráskód letöltésekor
a kamera típusának a DCR-SX43 lehetőséget
válassza.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, a forráskóddal kapcsolatban ne hozzánk
forduljon.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license2.pdf ” licencszerződést. Itt
a „GPL” és az „LGPL” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
A PDF fájlok elolvasásához az Adobe Reader
programra van szükség. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az Adobe Systems
honlapjáról:
http://www.adobe.com/
További információk
AZ AVC SZABADALOMPORTFOLIÓ LICENCE
ALAPJÁN EZT A TERMÉKET A VÁSÁRLÓ
SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLLAL A
KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA
(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINT VIDEÓT
KÓDOLHAT („AVC-VIDEÓ”) ÉS/VAGY
(ii) DEKÓDOLHAT OLYAN AVC-VIDEÓT,
AMELYET EGY SZEMÉLYES,
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁSÁRLÓ
KÓDOLT BE ÉS/VAGY AMELYET
AVC-VIDEÓK FORGALMAZÁSÁRA
FELJOGOSÍTOTT VIDEOKÉSZÍTŐTŐL,
-FORGALMAZÓTÓL SZERZETT BE. A
HASZNÁLATI JOG NEM VONATKOZIK
ÉS NEM TERJESZTHETŐ KI SEMMILYEN
MÁSFAJTA HASZNÁLATRA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA,
L.L.C. CÉGTŐL SZEREZHETŐK BE.
LÁSD: <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
A GNU GPL/LGPL programról
A kamerában megtalálható a „C Library”, az
„Expat”, a „zlib”, a „libjpeg”, a „dtoa” és a „pcre”
program. Ezeket a programokat szerzői joguk
tulajdonosaitól licenceljük. E programok
szerzőijog-tulajdonosainak kérésére közöljük
az alábbiakat. Kérjük, olvassa el a következő
szakaszokat.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license1.pdf ” licencszerződést. Itt a
„C Library”, az „Expat”, a „zlib”, a „libjpeg”,
a „dtoa” és a „pcre” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
HU
121
Gyors útmutató
A képernyőn látható
kijelzők
Bal oldalon felül
Középen
Szimbólum
Jelentése

Lejátszási mód (34)
Leesésérzékelő kikapcsolva
(93)
Leesésérzékelő
bekapcsolva (93)
Jobb oldalon felül
Jobb oldalon felül
Szimbólum
Alul
Bal oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
MENU gomb (68)
HANGZÁSMÓD (81)
Önkioldóval készített
felvétel (83)
GPS követési állapot (55)
Vaku (84)/
PIROS SZEM (84)
MIKR.JELSZ. kicsi (81)
SZÉLESVÁSZNÚ (83)
0:00:00
[00p]
9999
9999
9999
BEÉP.ZOOM-MIKR. (81)
60 p
Az akkumulátor
energiaszintje
Célmappa
100/112
Vissza gomb (68)
Szimbólum
Jelentése
[KÉSZ]/[FELV.]
A felvétel állapota (22)
Szimbólum
A fénykép mérete (83)
Diabemutató beállítása
(40)
NightShot (30)
HU
122
A még felvehető videó
hozzávetőleges hossza (22)
ÚSZTATÁS (73)
A még rögzíthető
fényképek hozzávetőleges
száma és a felvételi
adathordozó (24)
Lejátszási mappa (35)
Az éppen lejátszott videó
vagy fénykép száma/A
rögzített összes videó vagy
fénykép darabszáma (34)
Alul
Középen

Jelentése
Felvételi képminőség
(HD/STD) és felvételi mód
(FX/FH/HQ/LP) (28)
Felvételhez/lejátszáshoz/
szerkesztéshez használt
adathordozó (18)
Számláló (óra:perc:
másodperc) (34)
Figyelmeztetés (102)
Jelentése
[ARCFELISMERÉS]
értéke: [KI] (80)
MOSOLYFELISMER. (81)
LOW LUX (80)

Kézi fókuszbeállítás (76)
JELENET (73)

Fehéregyensúly (74)
SteadyShot kikapcsolva
(79)
Részegységek és
kezelőszervek
Szimbólum
Jelentése
FÉNYM./FIX FÓK.
(75)/ FÉNYMÉRŐ (75)/
EXPOZÍCIÓ (76)
AE ÁLLÍTÁS (77)
WB VÁLTÁS (77)
Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
HDR-CX550E/CX550VE
KÖZELKÉP (76)
X.V.COLOR (82)
ZÁRSEBESSÉG (31)
ÍRISZ (31)
KONVERZ.LENCSE (79)
INTELLIGENS AUTO
(26)

OPTION gomb (70)
KÉPEK MEGTEKINTÉSE
gomb (33)
Diabemutató gomb (40)
101-0005

ÖN ITT
VAN gomb (56)
Adatfájl neve (35)
Védett kép (46)
HDR-XR550E/XR550VE
Index gomb (35)


Az itt feltüntetett szimbólumok és helyük csak
hozzávetőleges, eltérhetnek a valódi képernyőn
láthatóktól.
A kamera típusától függően előfordulhat, hogy
egyes kijelzések nem jelennek meg.
Gyors útmutató
HU
123
Active Interface Shoe
MANUAL gomb (31)
MANUAL tárcsa (31)
Az Active Interface Shoe a (külön
megvásárolható) tartozékokat, így például a
videolámpát, a vakut és a mikrofont árammal
is ellátja. A tartozékok a kamera LCD
képernyőjének kinyitásával bekapcsolhatók,
becsukásával kikapcsolhatók. Nézze meg a
kiegészítő eszközhöz mellékelt használati
utasítást.
Az Active Interface Shoe rendelkezik egy
biztonsági eszközzel, amely a telepített
kiegészítőt megfelelően beállítja. A tartozékot
a csatlakoztatáshoz nyomja le és tolja
ütközésig, majd húzza meg a csavart. A
tartozék levételéhez lazítsa meg a csavart, majd
nyomja le és húzza ki a tartozékot.

A tartozék-aljzatot kinyitásakor és
bezárásakor tolja el a nyíllal jelölt irányba.

Ha a kamera tartozék-aljzatára (külön
megvásárolható) külső vakut illesztett,
akkor a videofelvétel készítésének idejére azt
kapcsolja ki, hogy a vaku töltésekor hallható
hang ne kerüljön rá a felvételre.

A beépített vaku és a (külön
megvásárolható) külső vaku nem
használható egyszerre.

Ha (külön megvásárolható) külső mikrofont
csatlakoztat, akkor a kamera az abból
származó hangokat rögzíti (30. oldal).
LCD képernyő/érintőképernyő (15, 31)
Ha az LCD táblát 180 fokkal elfordítja, akkor
vissza tudja csukni a kamerához úgy, hogy
az LCD képernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
HDR-CX550E/CX550VE
Beépített mikrofon (30)
Vaku
Objektív (G lencse)
MIC (PLUG IN POWER) aljzat
 (fejhallgató) aljzat
Infravörös érzékelő/jeladó
A kamera működtetéséhez a vezeték nélküli
távirányítót (126. oldal) fordítsa a kamera
infravörös érzékelője felé.
Felvételjelző (93)
Felvételkor a felvételjelző pirosan világít.
Villog, ha az akkumulátor lemerőben van,
illetve ha a felvételi adathordozón fogytán van
a szabad hely.
HU
124
HDR-XR550E/XR550VE

(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gomb (33)
(DISC BURN) gomb (lásd: A kamera
használati útmutatója)
NIGHTSHOT gomb (30)

(INTELLIGENS AUTO) gomb (26)
POWER gomb (15)
RESET gomb
HDR-XR550E/XR550VE

Egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg az
ALAPHELYZET süllyesztett mikrokapcsolót.
Ha az összes beállítást (beleértve a dátumot
és az időt is) gyári alapértékére kívánja
állítani, nyomja meg a RESET süllyesztett
mikrokapcsolót.
GPS kapcsoló (HDR-CX550VE/XR550VE)
(55)
Hangszóró
MODE gomb (21)

(Videó)/ (Fénykép) üzemmódkijelző
(21)
 (USB) aljzat (62, 65)
HDMI OUT aljzat (41)
Nézőke
Kereső (23)
Kereső lencséjét szabályozó gomb (23)
Akkumulátor (12)
A/V távcsatlakozó (41)
DC IN aljzat (12)
PHOTO gomb (24)
HDR-CX550E/CX550VE
A motoros zoom gombja (26, 40)
 /CHG (vaku/töltés) kijelző (12)
START/STOP gomb (22)
Kéztámasz (21)
Vállszíj rögzítőnyílása
Gyors útmutató
Állványfoglalat
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt az
állványfoglalathoz (az állvány és a csavar
külön megvásárolható; a csavar legfeljebb 5,5
mm hosszú lehet).
A memóriakártya nyílása (20)
A memóriakártya működésjelzője (20)
Amikor a működésjelző világít vagy villog,
a kamera adatokat olvas az adathordozóról,
illetve adatokat ír az adathordozóra.
BATT akkumulátor-kioldó gomb (14)
HU
125
Vezeték nélküli távirányító
////ENTER gomb
Amikor megnyomja e gombok valamelyikét,
az LCD képernyőn megjelenik a narancssárga
keret. A //// gombok segítségével
jelöljön ki egy gombot vagy egy elemet, majd
a kijelölt elem érvényre juttatásához nyomja
meg az ENTER gombot.
 Megjegyzések
A vezeték nélküli távirányító használatba vétele
előtt távolítsa el a szigetelőlapot.

Szigetelőlap

DATA CODE gomb (86)
Ha lejátszás közben megnyomja, akkor
megjelenik a felvétel dátuma és időpontja,
illetve megjelennek a felvételkor érvényes
kamera-beállítások vagy koordináták (HDRCX550VE/XR550VE).
PHOTO gomb (24)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
SCAN/SLOW gomb (34)
/ (Előző/Következő) gomb (34)
PLAY gomb
STOP gomb
DISPLAY gomb (22)


A kamera működtetéséhez fordítsa a kamera
infravörös érzékelője felé a vezeték nélküli
távirányítót (124. oldal).
Ha egy bizonyos ideig nem érkezik utasítás
a vezeték nélküli távirányítóról, eltűnik a
narancssárga keret. Ha ismét megnyomja a
//// gombok bármelyikét vagy az ENTER
gombot, a keret ismét megjelenik ott, ahol
legutóbb látható volt.
A /// gombokkal nem lehet az LCD
képernyő bizonyos gombjait kijelölni.
A vezeték nélküli távirányító elemének
cseréje
Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze bele a
vágásba, és húzza ki az elemtartót.
Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a + vége
felfelé nézzen.
Kattanásig tolja vissza az elemtartót a vezeték
nélküli távirányítóba.
Jeladó
START/STOP gomb (22)
A motoros zoom gombjai
PAUSE gomb
VISUAL INDEX gomb (34)
Lejátszáskor megjeleníti a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőt.
HU
126
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és ne
dobja tűzbe!

Ha lemerülőben van a lítium elem, a vezeték
nélküli távirányító hatótávolsága lerövidül,
sőt az is előfordulhat, hogy a vezeték nélküli
távirányító nem megfelelően működik. Ilyen
esetben az elemet cserélje ki egy Sony CR2025
típusú lítium elemre. Másfajta elem használata
tüzet vagy robbanást okozhat.
Gyors útmutató
HU
127
Tárgymutató
1080i/576i.....................................91
16:9................................................90
4:3..................................................90
5,1 ch térhatású hangfelvétel......30
576i................................................91
Diavetítés......................................40
DIAVETÍTÉS BEÁLL..................40
DIGIT.ZOOM..............................81
Dual Rec.......................................30
DVD-író..................................62, 65
DVDirect Express........................62
FOTÓHORD.BEÁLL..................18
FOTÓMÁSOLÁS........................50
FOTÓRÖGZÍTÉS.......................48
FÓKUSZ.......................................76
FX..................................................28
A
E
A dátum és az idő beállítása.......15
A képernyőn látható kijelzők
.....................................................122
A készülék bekapcsolása.............15
A/V átjátszókábel...................42, 66
ADATHORD.KEZEL............18, 88
ADATKÓD...................................16
AE ÁLLÍTÁS................................77
AKKUADATOK..........................87
Akkumulátor................................12
ARCFELISMERÉS............. 80, 102
Arcindex.......................................37
AUT.ELLENF.KOMP..................82
AUT.IDŐBEÁLL.........................58
AUT.ZÓNABEÁLL.....................58
AUTO.KIKAPCS.........................92
AVCHD-formátum...................112
Az akkumulátor feltöltése...........12
Az akkumulátor feltöltése
külföldön............................. 14, 110
EGYÉB..........................................87
EGYÉB BEÁLL............................92
EGYÉB FELV.BEÁLL..................81
EGYRE..........................................74
Elem a vezeték nélküli
távirányítóhoz............................126
ELSŐDLEGES BEÁL......... 80, 102
Eredeti...........................................49
EXPOZÍCIÓ.................................76
GOLF-FELVÉTEL.......................77
GPS................................................54
Szimbólumok
Á
Állvány........................................125
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK...................89
ÁRAMELLÁT.BEÁL...................92
B
BEÉP.ZOOM-MIKR...................81
Bekapcsolás..................................15
BELTÉRI.......................................74
Biztonsági előírások..................112
„BRAVIA” Sync............................44
D
DÁTUM/IDŐ..............................16
Dátum index................................36
DEMÓ MÓD...............................92
HU
128
É
ÉJSZAKAI....................................73
ÉJSZAKAI PORTRÉ...................73
F
F.LASS.FELV.................................78
fali csatlakozóaljzat......................12
FÁJLSZÁM...................................85
FEHÉRBŐL..................................73
FEHÉREGYENS..........................74
FEKETÉBŐL................................74
FELV.LÁMPA...............................93
FELV.MÓD...................................28
Felvétel..........................................21
Felvételi adathordozó..................18
FELVÉTELI BEÁLL....................79
felvételi és lejátszási idő............106
Fénykép kiemelése videóból......48
FÉNYKÉPBEÁLL........................83
Fényképek...............................24, 35
FÉNYM./FIX FÓK......................75
FÉNYMÉRŐ................................75
FH..................................................28
Figyelmeztető üzenetek............104
Filmtekercs-index........................36
FIX FÓKUSZ...............................75
Formázás.......................................88
G
H
HANG/KÉP-BEÁLL...................89
Hangerő..................................35, 89
HANGFELV.BEÁLL....................81
HANGJELZÉS.............................89
HANGZÁSMÓD.........................81
HD/STD BEÁLL..........................27
HDMI FELBONTÁSA................91
HDMI-VEZÉRLÉS......................93
hibaelhárítás.................................94
HORDOZÓ ADATAI.................88
HORDOZÓ BEÁLL....................18
HORDOZÓ FORMÁZ...............88
HÓ.................................................73
HQ.................................................28
I
„InfoLITHIUM” akkumulátor
.....................................................115
INTELLIGENS AUTO...... 26, 101
J
javítás............................................94
JELENET....................... 39, 73, 102
JELENETKIVÉTEL.....................39
K
KALIBRÁLÁS............................118
KAMERAADATOK....................86
Karbantartás...............................112
Képek külső adathordozóra való
mentése.........................................59
KÉPEK MEGTEKINTÉSE.........36
KÉPKEZ.FÁJL JAV............. 99, 104
KÉPMÉRET.................................83
Képminőség..................................27
KÉZI BEÁLLÍTÁSOK.................73
KIMENETI BEÁLL.....................90
KOMPONENS.............................91
KONVERZ.LENCSE...................79
KOORDINÁTÁK.........................58
KÖZELKÉP..................................76
külföldön....................................110
Külső adathordozó......................59
KÜLTÉRI......................................74
L
LCD SZÍNE..................................90
LCD-FÉNYERŐ..........................89
LCD-HÁTTÉR.............................89
LEESÉSÉRZÉK............................93
LEJÁT.LIST.SZERK.....................52
Lejátszás........................................33
LEJÁTSZÁS..................................85
LEJÁTSZÁSI BEÁLL...................85
Lejátszási lista...............................52
Lejátszási zoom............................40
Lemez készítése............................61
Lemezes felvevő készülék...........66
LOW LUX....................................80
LP...................................................28
M
N
NAPKELTE&NYUGT................73
NightShot......................................30
NIGHTSHOT FÉNY..................82
NYÁRI IDŐ..................................92
NYELV BEÁLL......................17, 92
O
OPTION MENU.........................70
Ó
ÓRA/NYELV ÁL.........................92
ÓRABEÁLLÍTÁS.........................15
Ö
ÖN ITT VAN...............................56
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok....102
ÖNKIOLDÓ................................83
P
PAL..............................................110
Páralecsapódás...........................118
PIROS SZEM...............................84
PORTRÉ.......................................73
R
REFLEKTOR................................73
RESET.........................................125
S
SAJÁT MENÜ..............................69
SAJÁT MENÜ BEÁL..................69
STEADYSHOT......................79, 84
széles látószög..............................26
SZÉLESVÁSZNÚ.........................83
SZÉTOSZTÁS..............................47
T
TÁJKÉP.........................................73
TÁRCSABEÁLLÍTÁS..................31
TÁVIRÁNYÍTÓ...........................93
telefotó..........................................26
Televízió........................................41
televíziós színrendszerek..........110
teljesen feltöltött...........................12
TENGERPART............................73
Térképindex..................................56
TÖRLÉS........................................45
tükör üzemmód...........................31
TŰZIJÁTÉK.................................73
TV TÍPUSA..................................90
TV-CSATL.SEGÉDL...................41
U
USB CSATL..................................65
USB-kábel...............................62, 65
Ú
ÚSZTATÁS...................................73
Ü
ÜRES.............................................88
V
VAKUFÉNY.................................84
VAKUS MÓD..............................84
VBR.............................................107
VEZETŐKERET..........................79
VÉDELEM...................................46
VIDEÓHORD.BEÁLL................18
Videók.....................................22, 34
Videók felvételi ideje/rögzíthető
fényképek száma........................106
VIDEÓMÁSOLÁS......................49
VISUAL INDEX..........................33
Gyors útmutató
MANUAL tárcsa................. 31, 124
Másolás...................................49, 50
MEGJEL.HELYE.........................91
MEGJELEN.BEÁLL....................90
MEGJELÖLÉS..............................38
Megjelöléses lejátszás..................38
Mellékelt tartozékok......................2
„Memory Stick”...........................19
„Memory Stick PRO Duo”
.............................................. 19, 115
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.............................................. 19, 115
Memóriakártya................... 19, 114
Menük.....................................68, 71
MIKR.JELSZ................................81
Miniatűr........................................45
MOSOLYÉRZÉKENY........ 81, 102
MOSOLYFELISMER......... 81, 102
Mosolyfelvétel..............................29
MPEG-4 AVC/H.264................112
Működtetés.....................................6
W
WB VÁLTÁS.................................77
X
x.v.Color............................... 82, 117
Z
ZENE ESZKÖZ............................87
ZENE LETÖLTÉSE.....................39
ZENÉT ÜRÍT...............................39
Zoomolás................................26, 40
ZÓNABEÁLL...............................92
HU
129
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
Download PDF