Sony | MEX-BT5100 | Sony MEX-BT5100 Instrucţiuni de utilizare

SONY
3 -276-520-12 (1)
Sistem Audio
Bluetooth™
Instrucţiuni de utilizare
Pentru anularea afişării demonstraţiei (demo), mergeţi la pagina 20.
Din motive de siguranţă a maşinii, asiguraţi -vă că această unitate este
instalată pe panoul de bord al maşinii dvs. Pentru detalii referitoare la
şi
conexiuni, consultaţi manualul de instalare/conexiuni furnizat.
Avertisment dacă sistemul de
contact al maşinii dvs. nu are poziţie
ACC
După oprirea contactului, asiguraţi-vă că apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
al unităţii până ce dispare afişajul.
În caz contrar, ecranul nu este închis iar a cest fapt cauzează consumarea
bateriei.
PRODUS LASER
CLASA 1
Această etichetă se află pe partea
inferioară a echipamentului.
Plăcuţa cu numele care indică tensiunea de funcţionare, etc., se află pe
partea inferioară a echipamentului.
Prin prezentul, Sony Corp. declară conformitatea acestui produs MEX -BT5100
cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relev ante ale Directivei 1999/5/EC.
Pentru mai multe detalii, puteţi accesa următorul URL:
http://www.compliance-sony.de/
Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică pe o rază
de 20 km faţă de centrul Ny-Alesund, Svalbard din Norvegia.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv
nu trebuie tratat ca deşeu menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie dus şi depus la
punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de debarasare de acest produs, pentru a împiedica eventualele
consecinţe negative asupra mediului şi asupra sănătăţii
umane, care în caz contrar ar putea fi determinate prin debarasarea incorectă a
deşeului acestui produs. Prin reciclarea m aterialelor ajutaţi la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale, serviciul de tratare a deşeurilor menajere sau interesaţi -vă
la magazinul de la care aţi cumpăr at produsul.
Reciclarea bateriilor (aplicabil în
ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiate).
Acest simbol prezent pe ba terii sau pe ambalaj semnifică faptul că bateriile
respective furnizate cu acest echipament
nu trebuie tratate ca deşeu menajer obişnuit. Asigur aţi-vă de modul corect
de debarasare de aceste baterii, pentru a împiedica eventualele
consecinţe negative asup ra mediului şi asupra sănătăţii
umane, care în caz contrar ar putea fi determinate prin debarasarea
incorectă a
deşeului acestor baterii. Prin reciclarea materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care, fin motive de sig uranţă,
performanţă sau integritate a datelor, necesită o conectare permanentă la
o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită doar prin
intermediul personalului service calificat. Pentru a asigura tratarea corectă
a bateriei, înmânaţi produsu l la sfârşitul duratei de viaţă la un punct de
colectare în vigoare, pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte baterii, vedeţi secţiunea referitoare la
modul în care bateria trebuie scoasă din produs în manieră sigu ră. Predaţi
bateria la un punct de colectare în vigoare pentru reciclarea deşeurilor din
baterii. Pentru mai multe informaţii detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul
de tratare a deşeurilor menajere sau interesaţi -vă
la magazinul de la care aţi cumpărat produsul .
Manufacturat sub licenţa BBE Sound, Inc.
Licenţiat de BBE Sound, inc., sub unul sau
mai multe dintre următoarele brevete
americane:
5510752, 5736897, BBE şi simbolul BBE sunt mărci înregistrate ale
BBE Sound, Inc. Procesul BBE MP (Saturare minimizată polinomială
non-lineară) îmbunătăţeşte sunetul comprimat digital, cum ar fi MP3,
restaurând şi accentuând armonia pierdută prin comprimare. BBE MP
funcţionează prin regenerarea armoniei din materialul sursă,
recuperând în mod efectiv căldura, detaliile şi nuanţa.
Marca literală şi sigla Bluetooth sunt deţinute de Bluetooth SIG Inc., iar
orice utilizare de către Sony Inc. a acestor mărci se efectuea ză sub
licenţă. Alte mărci şi nume de mărci sunt deţinute de respectivii
deţinători.
SonyStage şi siglele sale sunt mărci ale Sony Corpration.
„ATRAC” şi sigla sa sunt mărci ale Sony Corpration.
Accesoriu aplicabil: Telecomandă.
Logo-urile Microsoft,
Windows Media şi
Windows sunt mărci
sau mărci înregistrate
ale Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau
alte ţări.
Cuprins
Bine aţi venit! ………………………… …….….4
Funcţia Bluetooth
Să începem
Înainte de a utiliza funcţia Bluetooth … ………….….15
Operaţii în meniul funcţiei Bluetooth … …………..15
Configurarea setărilor Bluetooth …… ………….…15
Torsadarea în perechi şi conectarea
acestei unităţi cu un dispozitiv Bluetooth … ……... 15
Conectarea la dispozitivele înregistrate … ……..…16
Convorbirile handsfree …………… ……..…………….16
Efectuarea apelurilor ……………….……………….17
Recepţionarea apelurilor ………… …….…………..17
Încheierea apelurilor ……………… ………………...17
Utilizarea agendei ……………… ……………………18
Utilizarea apelării pre-setate ……..…………………18
Difuzare muzică …………………………… ….………..18
Audiţie muzicală de la un dispozitiv audio … ………18
Operarea unui dispozitiv audio cu această
unitate …………………………………..……..…… 18
Alte setări …………………………………….…………19
Setarea unui dispozitiv handsfree …… …………..19
Ştergerea înregistrării unui dispozitiv cone ctat .…19
Funcţia auto-conexiune ……………………...…….19
Resetarea unităţii ……………………..………6
Setarea ceasului …………………… ……..….6
Ajustarea volumului fiecărui dispozitiv… …....6
Scoaterea panoului frontal ……… ……..…….6
Montarea panoului frontal ……….…….….7
Introducerea discului în unitate … ………..….7
Scoaterea discului …… ……………………7
Amplasarea comenzilor şi a operaţiilor
de bază
Funcţia audio …………………………………..8
Funcţia Bluetooth ……………………….…… 10
CD
Alte funcţii
Articole afişate ……………… ……………….. 12
Redare repetată şi aleatorie ………………… 12
Radio
Memorarea şi receptarea posturilor radio ….12
Memorarea automată - BTM …………...12
Memorarea manuală ……………….……12
Recepţionarea posturilor memorate …..…..12
Reglarea automată ……………….……...12
Recepţionarea unui post de radio prin
intermediul unei liste – LIST ……………..13
RDS ………………………………… …..………13
Privire generală …………………… …..….13
Setarea AF şi TA……………… …..………13
Selectarea PTY ……………… …..……….14
Setarea CT ………………… …..………….14
Ajustarea articolelor de meniu – MENIU ……….…….20
Personalizarea curbei egalizatorului
EQ Tune ………………………… ………….…21
Utilizarea echipamentului opţional …………………21
Schimbător CD/MD . ……………………………21
Echipament audio auxiliar …… ………………..22
Telecomandă rotativă RM-X4S ………..……....22
Informaţii suplimentare
Precauţii ………………………… ……………..……23
Observaţii privind discurile ……… ……………...23
Despre fişierele MP3 /WMA……………..………24
Despre CD-ul ATRAC ………………….………..24
Despre funcţia Bluetooth … ….………………....25
Întreţinere ………………………… …………….…..25
Scoaterea unităţii …………… ……………..…..…..26
Specificaţii ………………………… ………………..26
Rezolvarea problemelor ………………………...…27
Afişare erori/Mesaje .....……......................…..30
Bine aţi venit!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui Sistem audio Bluetooth™.
Vă puteţi bucura de călătoriile cu maşina alături de următoarele funcţii.
 Redare CD
Puteţi reda CD-DA (care mai conţine CD TEXT*), CD-R(CD-RW
(fişiere MP3/WMA care mai conţin Multi Session (pagina 24)) şi
ATRAC CD (format ATRAC 3 şi ATRAC 3 plus (pagina 24)).
Tipuri de discuri
CD-DA
Eticheta de pe disc
MP3
WMA
ATRAC CD
 Recepţie radio
- Puteţi memora până la 6 posturi radio pe bandă (FM1, FM2, FM3,
MW şi LW).
- BTM (Best Tuning Memory – Cea mai bună memorie de reglare):
unitatea selectează posturi cu semnale puternice şi le
memorează.
 Servicii RDS
- puteţi folosi postul FM cu Radio Da ta System (Sistem de date radio
– RDS).
 Funcţia Bluetooth
- Convorbirea handsfree cu telefonul mobil în maşină.
- Transferul agendei de pe telefonul mobil.
- Difuzare muzică de pe telefonul mobil sau de pe un dispozitiv audio
portabil.
- Sunt suportate profiluril e HFP 1.0, A2DP, OPP şi AVRCP.
 Ajustarea sonoră
- Parametrul EQ3: Puteţi alege oricare dintre cele 7 curbe de
egalizator pre-setate, şi le puteţi ajusta după preferinţe.
- DSO (Dynamic Soundstage Organizer – Organizator Dinamic
Sunet): creează un câmp sonor ma i ambiental, folosind sinteza
virtuală a difuzorului, pentru a accentua sunetul difuzoarelor, dacă
acestea sunt instalate în partea inferioară a uşii.
- BBE MP: îmbunătăţeşte sunetul comprimat digital, precum MP3.
*Un disc CD TEXT este un CD -DA care cuprinde informaţii precum
numele discului, al artistului şi al melodiei.
MĂSURI DE PRECAUŢIE
SONY NU VA FI SUB NICI O FORMĂ RESPONSABILĂ PENTRU
DAUNE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU CONSECVENTE, SAU
PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAR NELIMITAT LA PIERDEREA
PROFITURILOR, PIERDEREA VENITURILOR, A DATELOR, A
UTILIZĂRII ACESTUI PRODUS SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT
ASOCIAT, PENTRU TIMPUL DE NEOPERARE, ŞI PENTRU
OPERAREA LEGATĂ DE TIMP SAU CARE DERIVĂ DIN
UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, HARDWARE -UL SĂU ŞI/SAU
SOFTWARE-UL SĂU.
NOTIFICARE IMPORTANTĂ!
Utilizare sigură şi eficientă
Schimbările sau modificările acestei unităţi care nu sunt aprobate în
mod expres de Sony pot lipsi utilizatorul de autoritatea de utilizare a
acestui produs.
Vă rugăm să verificaţi excepţiile datorate cerinţ elor sau restricţiilor
naţionale, privind utilizarea aparaturii Bluetooth înainte de utilizare.
Conducerea maşinii
Verificaţi legislaţia şi reglementările de utilizare a telefoanelor mobile şi
a aparaturii handsfree în zonele în care veţi conduce maşina.
Acordaţi întotdeauna atenţie deplină conducerii maşinii şi trageţi pe
partea dreaptă a drumului şi parcaţi înainte de a apela sau de a prelua
un apel telefonic, dacă acest lucru este necesar conform condiţiilor de
conducere a maşinii.
Conectarea la alte dispozitive
La conectarea cu alte dispozitive, vă rugăm să citiţi ghidurile de
utilizare ale acestora pentru a afla detalii legate de instrucţiunile de
folosire.
Expunere la frecvenţe radio
Semnalele RF pot afecta sistemele electronice neprotejate adecvat
sau instalate necorespunzător ale maşinii dvs., precum sistemele
electronice cu injecţie combustibil, sistemele de frânare anti -derapare
electronice (anti-blocare la frânare), sistemele electronice de control al
vitezei sau sistemele air bag. Pentru instal area sau service-ul acestui
dispozitiv, vă rugăm să vă consultaţi cu producătorul sau
reprezentantul producătorului acestei maşini. Instalarea sau service -ul
incorecte pot pune în pericol şi pot invalida orice garanţie în vigoare
pentru acest dispozitiv.
Consultaţi-vă cu producătorul maşinii dvs. pentru a vă asigura că
utilizarea în interiorul maşinii a telefonului mobil nu va afecta sistemul
electronic al acesteia.
Verificaţi periodic dacă toate echipamentele dispozitive fără fir ale
maşinii sunt montate şi operate corespunzător.
Apeluri de urgenţă
Acest handsfree Bluetooth pentru maşină şi dispozitivul electronic
conectat la handsfree operează cu ajutorul semnalelor radio, al
reţelelor de telefonie mobilă şi cele telefonice interurbane terestre,
precum şi funcţia programată pentru utilizator, care nu pot garanta
conexiunea în toate condiţiile.
De aceea, pentru comunicaţiile esenţiale (precum urgenţe medicale),
nu vă bazaţi doar pe orice dispozitiv electronic.
Amintiţi-vă, pentru efectuarea sau preluarea apelurilor telefonice,
dispozitivul handsfree şi cel electronic conectat la handsfree trebuie
pornit într-o zonă de serviciu cu putere adecvată a semnalului celular.
Apelurile de urgenţă pot fi imposibil de efectuat în reţele de telefonie
mobilă sau atunci când anumite servicii de reţea şi/sau caracteristic ale
telefonului sunt în operare.
Consultaţi furnizorul local de serviciu.
Observaţie privind bateria de litiu
Nu expuneţi bateria la căldură excesivă precum lumina directă a
soarelui, focul sau alte asemenea.
Reglarea volumului fiecărui dispozitiv
Să începem
Resetarea unităţii
Înainte de prima operare a unităţii, sau după înlocuirea bateriei maşinii
sau după schimbarea conexiunilor, trebuie să resetaţi unitatea.
Detaşaţi panoul frontal şi apăsaţi butonul R ESET cu un obiect ascuţit,
cum ar fi un pix.
La conectarea cu un dispozitiv audio portabil via terminalul BUS UDIO
IN/AUX IN, vă recomandăm să reglaţi volumul dispozitivului conectat,
sau să reglaţi volumul dispozitivului conectat din meniul Setup al
acestei unităţi. Pentru un dispozitiv conectat la AUX IN, vedeţi
„Reglarea volumului” (pagina 22).
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru a preveni furtul.
Butonul
RESET
Alarmă de atenţionare
Dacă întoarceţi contactul în poziţia OFF fără să detaşaţi panoul frontal,
alarma de atenţionare va suna timp de câteva secunde. Alarma nu va
suna decât dacă folosiţi amplificatorul încorporat.
Observaţie
Apăsarea butonului RESET va determina ştergerea setării pentru ceas
şi unele conţinuturi memorate.
1 Apăsaţi butonul OFF.
Setarea ceasului
2 Apăsaţi butonul OPEN.
Unitatea este oprită.
Panoul frontal este basculat în jos.
Ceasul foloseşte o indicaţie digitală de 24 de ore.
1 Apăsaţi butonul MENU.
2 Împingeţi maneta în sus/în jos, până ce apare „Setup”
3 Glisaţi panoul frontal spre dreapta, apoi trageţi uşor capătul
stâng al panoului frontal.
(Configurare), apoi apăsaţi spre dreapta.
3 Împingeţi maneta în sus/în jos, până ce apare „Clock Adjust”
(Reglare ceas), apoi apăsaţi spre dreapta.
4 Împingeţi maneta în sus/în jos pentru a seta orele şi minutele.
Pentru a mişca indicaţia digitală, apăsaţi maneta spre stânga/dreapta.
5 După ce setaţi ceasul, apăsaţi maneta.
Ceasul începe să meargă.
Recomandare
Puteţi seta ceasul automat, cu ajutorul caracteristicii RDS (pagina 14).
Observaţii

Nu lăsaţi să cadă şi nu exercitaţi tensiune în exces asupra
panoului frontal şi a ferestrei de afişare.

Nu supuneţi panoul frontal la căldură/temperaturi ridicate sau la
umezeală. Evitaţi să-l lăsaţi în maşina parcată sau pe tabloul de
bord/suportul de sub luneta spate.
Introducerea discului în unitate
Ataşarea panoului frontal
Aşezaţi gaura
a panoului frontal pe axul
al unităţii, apoi
apăsaţi uşor partea stângă în interior.
Apăsaţi butonul SOURCE al unităţii (sau introduceţi un disc) pentru a
opera unitatea.
1 Apăsaţi butonul OPEN.
2 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
3 Închideţi panoul frontal.
Redarea începe automat.
Scoaterea discului
1 Apăsaţi butonul OPEN.
2 Apăsaţi
Observaţie
Nu lăsaţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului frontal.
.
Discul este scos.
3 Închideţi panoul frontal.
Amplasarea comenzilor şi a operaţiilor de bază
Funcţia audio
Unitatea principală
Panoul frontal scos
Pentru detalii, consultaţi paginile afişate. Butoanele corespunzătoare
de pe telecomanda cartelei controleaz ă aceleaşi funcţii precum şi cele
ale unităţii.
1 Butonul SOURCE
Pentru pornire;
AUDIO/AUX).
schimbă
sursa
(Radio/CD/MD*
1
/Bluetooth
Radio:
Apăsaţi în sus/în jos pentru a:
Recepţiona un post memorat.
Apăsaţi la stânga/la dreapta pentru a:
Recepţiona posturi de radio automat (apăsaţi).
Găsi un post de radio manual (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
Apăsaţi pentru a:
Afişa lista.
2 Butonul Joystick/LIST 13, 22
Rotiţi pentru: Reglare volum.
Împingeţi în sus/în jos/la stânga/la dreapta pentru: a selec ta un articol
de meniu.
Apăsaţi pentru: aplicarea unei setări.
CD/MD* 1:
Împingeţi în sus/în jos pentru a* 2:
Sări grupuri* 3/albume* 4 (apăsaţi).
Sări grupuri* 3/albume* 4 continuu (apăsaţi şi ţineţi apăsat ).
Apăsaţi spre stânga(dreapta pentru a:
Sări peste melodii (apăsaţi).
Sării continuu peste melodii (apăsaţi, apoi apăsaţi din nou în
termen de aproximativ 2 secunde şi ţineţi apăsat).
Derula înapoi/înainte o melodie (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
3 Butonul MODE 12, 21
Pentru selectarea benzii radio (FM/MW/LW)/se lecta unitatea* 5.
4 Butonul MENU
Pentru a intra în meniu.
5 Fereastra de afişare
6 Butonul OPEN 7
7 Butonul OFF
Pentru oprire; opreşte sursa.
8 Receptor pentru telecomandă card
Telecomandă card RM-X302
Următoarele butoane de pe telecomanda cu cartelă au şi ele
funcţii/butoane diferite de cele ale unităţii.
15 Butonul ENTER.
Pentru aplicarea setării.
16 Butonul LIST.
Pentru afişare.
17 Butoane numerotate
Butoanele de la 1 la 6 au aceeaşi funcţie ca şi butoanele numerotate
ale unităţii.
18 Butoanele
Aceeaşi funcţie ca şi apăsarea manetei în sus/în jos.
19 Butoanele
.
Aceeaşi funcţie ca şi apăsarea manetei la stânga/la dreapta.
20 Butonul SCRL (derulare)
Pentru derularea articolelor.
21 Butonul SOUND
Pentru selectarea articolelor.
22 Butonul ATTN (atenuare)
9 Butonul AF (Frecvenţe alternative)/TA (Anu nţuri din trafic) 13
Pentru setarea AF şi TA în RDS.
10 Butoane numerotate
CD/MD* 1:
Pentru a activa funcţia BBE MP, setaţi „BBE MP on”. Pentru a anula,
setaţi „BBE MP off”.
Pentru a face o pauză în cadrul redării. Pentru anulare, apăsaţi din
nou.
Radio:
Pentru recepţionarea posturilor de radio memorate (apăsaţi); memoraţi
posturi de radio (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
11 Butonul DSPL (Afişare)(PTY (Tipul programului) 12, 14
Pentru a schimba articolele de afişare; selectaţi PTY în RDS.
12 Deschizătura discului 7
Pentru introducerea discului.
13 Butonul RESET 6
14 Butonul
(scoatere). 7
Pentru scoaterea discului.
Pentru atenuare sonoră. Pentru anulare, apăsaţi din n ou.
23 Butoanele VOL (volum) +/ Pentru reglarea volumului.
*1 Dacă aţi conectat un schimbător MD.
*2 Dacă aţi conectat schimbătorul, operaţia este diferită, vedeţi pagina
21.
*3 Dacă redaţi un CD ATRAC.
*4 Dacă redaţi un MP3/WMA.
*5 Dacă aţi conectat un schimbător CD/MD.
*6 Dacă redaţi cu această unitate.
Observaţie
Dacă unitatea este oprită iar afişajul dispare, aceasta nu poate fi
operată cu ajutorul telecomenzii cu cartelă decât dacă apăsaţi butonul
SOURCE al unităţii, sau dacă introduceţi un disc pe ntru a activa
unitatea.
Recomandare
Pentru detalii referitoare la modalitatea de înlocuire a bateriei,
consultaţi „Înlocuirea bateriei de litiu a telecomenzii”, de la pagina 25.
Funcţia Bluetooth
Unitatea principală
Panoul frontal scos
Pentru detalii, consultaţi paginile afişate. Butoanele corespunzătoare
de pe telecomanda card controlează aceleaşi funcţii precum cele de
pe unitate.
4 Butonul MENU 17
Pentru a intra în meniu; recepţionarea unui apel.
5 Fereastra de afişare
1 Butonul SOURCE
Pentru
activare;
AUDIO/AUX).
schimbaţi
sursa
1
(Radio/CD/MD* /Bluetooth
2 Manetă
Rotire pentru a: ajusta volumul.
Împingere în sus/în jos/la stânga/la dreapta pentru a: selecta un articol
de meniu.
Apăsaţi pentru a: Aplica o setare.
Dispozitivul audio Bluetooth* 2:
Împingeţi la stânga/la dreapta pentru a:
Trece peste melodii (împingeţi).
Derula înapoi/înainte o melodie (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
3 Butonul Bluetooth 15, 16, 17, 19
Pentru a accesa funcţiile Bluetooth; recepţionarea unui apel.
6 Butonul OFF 17
Pentru oprire; opreşte sursa; pune capăt sau respinge un apel.
7 Butonul CALL 17
Pentru accesarea funcţiilor de telefonie; recepţionarea unui apel
telefonic.
8 Receptor pentru telecomanda card
9 Butoane numerotate
Pentru apelarea numerelor memorate.
Dispozitivul audio Bluetooth* 2:
Pentru a face o pauză în redare.
10 Indicator Bluetooth
Se aprinde când semnalul Bluetooth este transmis/recepţionat. Se
stinge dacă semnalul Bluetooth este oprit.
11 Microfon 16
Telecomandă card RM-X302
Observaţie
Dacă unitatea este oprită iar afişajul dispare, aceasta nu poate fi
operată cu ajutorul telecomenzii cu cartelă decât dacă apăsaţi butonul
SOURCE al unităţii, sau dacă introduceţi un disc pentru a activa
unitatea.
Recomandare
Pentru detalii referitoare la modalitatea de înlocuire a bateriei,
consultaţi „Înlocuirea bateriei de litiu a telecomenzii”, de la pagina 25.
Următoarele butoane de pe telecomanda cu cartelă au şi ele
funcţii/butoane diferite de cele ale unităţii.
12 Butonul ENTER
Pentru aplicarea unei setări.
13 Butoanele numerotate 15, 16, 17
Pentru introducerea numerelor (numere de telefon, parolă , etc.)
Butoanele de la 1 la 6 au aceleaşi funcţii precum butoanele
numerotate de pe unitate.
14 Butonul
17
15 Butoanele
Aceleaşi ca şi la împingerea în sus/în jos a manetei.
16 Butoanele
Aceleaşi ca şi la împingerea la dreapta/la stânga a manetei .
17 Butoanele VOL (volum) +/ Pentru ajustarea volumului.
18 Butonul # 17
*1 Când este conectat un schimbător MD.
*2 Când este conectat un dispozitiv audio Bluetooth (suportă AVRCP a
tehnologiei Bluetooth). În funcţie de dispozitiv, este posibil ca an umite
operaţii să nu fie posibile.
CD
Pentru detalii referitoare la selectarea unui schimbător CD/MD, vede ţi
pagina 21.
Radio
Memorarea şi recepţionarea posturilor de radio
Precauţii
Atunci când recepţionaţi posturi de radio în timpul conducerii maşinii,
folosiţi Best Tuning Memory (BTM) (Cea mai bună mem orie de
reglare), pentru a preveni accidentele.
Articole de afişare
Exemplu: Când setaţi modul Info (Informaţii) la „All” (pagina 20).
Memorare automată – BTM
1 Apăsaţi
de mai multe ori, până ce apare „TUNER”.
Pentru a schimba banda, apăsaţi
selecta dintre FM1, FM2, FM3, MW sau LW.
de mai multe ori. Puteţi
2 Apăsaţi butonul MENU.
3 Împingeţi maneta în sus/în jos până ce apare „Receive mode”,
apoi împingeţi-o la dreapta.
Indicaţia sursei/MP3/ATRAC/WMA
Ceasul
4 Împingeţi maneta în sus/în jos, până apare „BTM”.
Numărul
melodiei/Timpul
de
redare
scurs/Numele
discului/artistului/Numărul
albumului/grupului/Numele
me lodiei,
Informaţii despre text*
* La redarea unui MP3, este afişată eticheta ID3, la redarea ATRAC
CD, sunt afişate informaţiile referitoare la text scrise de SonicStage,
etc., iar la redarea WMA, este afişată eticheta WMA.
5 Apăsaţi maneta.
Unitatea stochează posturi radio în ordinea frecvenţei pe butoanele
numerotate.
În momentul memorării setării, se aude un semnal sonor .
Memorarea manuală
Pentru a schimba articolele de afişare
, apăsaţi butonul DSPL;
derulaţi articolele de afişare
, apăsaţi butonul SCRL de pe
telecomandă, sau setaţi „Auto scroll on” (pagina 20).
Recomandare
Articolele afişate vor diferi în funcţie de tipul discului, de formatul
înregistrat şi de setări. Pentru detalii referitoare la MP3/WMA, vedeţi
pagina 24; ATRAC CD, vedeţi pagina 24.
Redare repetată şi aleatorie
1 În timpul recepţiei postului radio pe care doriţi să -l memoraţi,
apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numerotat (de la 1 la 6) până ce
apare „MEM”.
Indicaţia butonului numerotat apare pe ecran.
Observaţie
Dacă încercaţi să tocaţi alt post de radio pe acelaşi buton numerotat,
postul de radio memorat anterior va fi înlocuit.
Recomandare
Când este memorat un post RDS, este memorată şi setarea AF/TA
(pagina 13).
1 În timpul redării, apăsaţi 1 (REP) au 2 (SHUF) de mai multe ori
până apare setarea dorită.
Selectaţi
Repeat Track
Repeat Album* 1
Repeat Group* 2
Shuffle Album* 1
Shuffle Group* 2
Shuffle disc
Recepţionarea posturilor de rad io memorate
Pentru a reda
melodia în mod repetat
albumul în mod repetat
grupul în mod repetat
albumul în mod aleatoriu
grupul în mod aleatoriu
discul în mod aleatoriu
*1 La redarea unui MP3/WMA.
*2 La redarea unui ATRAC CD.
Pentru a reveni la modul normal de redar e, selectaţi „Repeat off” sau
„Shuffle 0ff”.
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi un buton numerotat (de la 1 la 6).
Reglarea automată
1 Selectaţi banda, apoi împingeţi maneta la stânga/la dreapta
pentru a căuta postul de radio.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea recepţionează un post de
radio. Repetaţi această procedură până ce recepţionaţi postul de radio
dorit.
Recomandare
Dacă ştiţi care este frecvenţa postului de radio pe care doriţi să -l
ascultaţi, împingeţi şi ţineţi maneta la stânga/la dreapta, pentru a
localiza frecvenţa ap roximativă, apoi împingeţi maneta la stânga/la
dreapta pentru a ajusta frecvenţa dorită (reglare manuală).
Servicii RDS
Această unitate furnizează automat servicii RDS astfel:
AF (Frecvenţe alternative)
Puteţi afişa frecvenţa.
Selectează şi reglează postul de radio cu cel mai puternic semnal
din reţea. Folosind această funcţie, puteţi a sculta continuu acelaşi
program în timpul unei călătorii pe distanţă mare, fără a trebui să
reglaţi acelaşi post de radio manual.
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi maneta.
TA (Anunţuri din trafic)/TP (Program trafic)
Recepţionarea unui post de radio printr -o listă – LIST
Apare frecvenţa.
Furnizează informaţii /programe curente din trafic. Orice
informaţii/programe recepţionate vor întrerupe sursa selectată
curent.
PTY (Tipuri de programe)
2 Apăsaţi maneta în sus/în jos până ce apare postul de radio
dorit.
3 Apăsaţi maneta pentru a recepţiona postul de radio.
Afişajul revine la modul normal de recepţie.
RDS
Privire generală
Posturile de radio FM cu serviciul RDS (Sistem de date radio) emit
informaţii imperceptibile auzului împreună cu semnalul obişnuit de
programe radio.
Articole de afişare
Exemplu: când setaţi modul Info (informaţii) la „All”. (pagina 20).
Afişează tipul programului recepţionat curent.
De asemenea, caută tipul programului dvs. selectat.
CT (Ora ceasului)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul
Observaţii
 În funcţie de ţară/regiune, este posibil ca nu toate funcţiile RDS
să fie disponibile.
 RDS nu va funcţiona dacă semnalul este prea slab, sau dacă
postul radio la care v -aţi oprit nu transmite date RDS.
Setarea AF şi TA
1 Apăsaţi
Selectaţi
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
de mai multe ori, până ce apare setarea dorită.
Pentru
a activa AF şi pentru a
dezactiva TA.
a activa TA şi pentru a
dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
dezactiva atât AF, cât şi
TA.
Memorarea posturilor de radio RDS cu setarea AF şi TA
Banda radio
TA/TP/AF* 1
Ceasul
Număr pre-setat
Frecvenţă* 2 (nume serviciu programe), date RDS
*1 Când Info (informaţii) este setat la:
- „TP” se aprinde în timp ce „TP” este recepţionat.
- „TA”/”AF” se aprinde în timp ce „TA”/”AF” este pornit.
*2 În timp ce se recepţionează postul RDS, în partea stângă a indicaţiei
de frecvenţă este afişat „RDS”.
Puteţi pre-seta posturile RDS împreună cu setarea AF/TA. Dacă folosiţi
funcţia BTM, doar posturile de radio RDS sunt memorate cu aceeaşi
setare AF/TA.
Dacă efectuaţi pre-setarea manual, puteţi pre -seta atât posturile RDS, cât
şi pe cele non-RDS cu setarea AF/TA pent ru fiecare.
1 Setaţi AF/TA, apoi memoraţi postul de radio cu BTM sau manual.
Pre-setarea volumului anunţurilor din trafic
Volumul anunţurilor în trafic poate fi pre -setat, astfel încât să nu le
pierdeţi.
1 Rotiţi maneta pentru a ajusta nivelul volumu lui.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul AF/TA până apare „TA Vol”.
Primirea anunţurilor de urgenţă
Cu AF sau TA pornite, anunţurile de urgenţă vor întrerupe automat
sursa selectată curent.
Păstrarea unui program regional – REG
Atunci când funcţia AF este pornită: această setare din fabrică a unităţii
restricţionează recepţionarea într -o anumită regiune, astfel încât să nu
fiţi trecut la alt post de radio regional, cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui program regional, se taţi
„Regional off” din configuraţie în timpul recepţiei FM (pagina 20 ).
Observaţie
Această funcţie nu este valabilă în Marea Britanie şi în alte câteva
regiuni.
Funcţia Local Link (Conexiune locală) (doar în Marea
Britanie)
Această funcţie vă permite s ă selectaţi alte posturi locale, chiar
dacă acestea nu sunt memorate pe butoanele dvs. numerotate.
1 În timpul recepţiei FM, apăsaţi un buton numerotat (de la 1 la 6)
pe care este memorat un post de radio local.
2 În interval de 5 secunde, apăsaţi din no u un buton numerotat al
postului de radio local.
Repetaţi procedura până la recepţionarea postului radio.
Selectarea PTY
1 Apăsaţi butonul PTY în timpul recepţiei FM.
Apare numele tipului curent de program, dacă postul transmite date
PTY.
2 Împingeţi maneta în sus/în jos până apare tipul
programului dorit.
3 Apăsaţi maneta.
Unitatea începe să caute un post de radio care să transmită tipul
programului selectat.
Tipuri de programe
NEWS (Ştiri), CURRENT AFFAIRS (Afaceri curente),
INFORMATION (Informaţii), SPORT (Sporturi), EDUCATION
(Educaţie), DRAMA (teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE
(Ştiinţă), VARIED SPEECH (Diverse), POP MUSIC (Muzică
pop), ROCK MUSIC (Muzică rock), EASY LISTENING (Audiţie
uşoară), LIGHT CLASSICS M (Clasic uşor), SERIOUS
CLASSICS M (Clasică) OTHER Music (Alte tipuri de muzică),
WEATHER & METR
(Vremea), FINANCE (Financiar),
CHILDREN’s progs (Programe pentru copii), SOCIAL Affairs
(Chestiuni sociale), RELIGION (Religie), PHONE IN (Phone In),
TRAVEL& Touring (Călătorii), LEISURE & Hobby (Petrecerea
timpului liber), JAZZ Music(Muzică jazz), COUNTRY
Music(Muzică country), NATIONAL MUSIC (Muzică naţională),
OLDIES MUSIC (Muzică veche), FOLK MUSIC (Muzică folk),
DOCUMENTARY (Documentare).
Observaţie
Nu puteţi folosi această funcţie în ţările/regiunile unde datele PTY
nu sunt disponibile.
Setarea CT
1 Setaţi „CT-ON” în configuraţie (pagina 20).
Observaţii
 Este posibil ca funcţia CT să nu funcţioneze chiar dacă este
recepţionat un post de radio RDS.
 Este posibil să existe o diferenţă între ora setată de funcţia CT şi
ora reală.
Funcţia Bluetooth
Înainte de a utiliza funcţia Bluetooth
Meniul Bluetooth Settings
„•” indică setările pre-stabilite.
Operaţii în meniu cu funcţia Bluetooth
Setările Bluetooth pot fi configurate din me niul funcţiei Bluetooth
sau din meniul CALL.
Operaţiile de meniu pot fi în general efectuate folosind maneta.
1 Apăsaţi Bluetooth sau CALL.
Vor apărea meniul funcţiei Bluetooth sau meniul CALL.
2 Apăsaţi maneta în sus/în jos, până va apărea articolul set ării
dorite, apoi apăsaţi spre dreapta.
Indicaţia digitală se mişcă la dreapta (selecţia setării).
3 Apăsaţi maneta în sus/în jos pentru a selecta setarea, apoi
apăsaţi-o.
Setarea este completă.
4 Apăsaţi Bluetooth sau CALL.
Apare ecranul normal.
Pentru a introduce un caracter
Apăsaţi maneta în sus/în jos pentru a selecta un caracter şi apăsaţi
la stânga/la dreapta pentru a muta cursorul.
Caracterele care pot fi introduse sunt cele cuprinse de la A la Z, a -z,
0-9, şi spaţiu.
Configurarea setărilor Blu etooth
Înainte de a vă conecta la un dispozitiv Bluetooth, configuraţi
Setările Bluetooth ale unităţii.
1 Apăsaţi butonul Bluetooth.
Apare meniul funcţiei Bluetooth.
Signal
Pentru a comuta output -ul semnalului Bluetooth al acestei unităţi la
„ON” sau „OFF”.
-„ON”: pentru output-ul semnalului Bluetooth (RF 2,4 G Hz)
-„OFF”(•): pentru a nu realiza output -ul semnalului Bluetooth (RF 2,4
GHz).
Asiguraţi-vă că atunci când vă conectaţi la dispozitivul Bluetooth setaţi
„ON”.
Visibility
Pentru a permite dispozitivelor Bluetooth căutarea acestei unităţi.
-„Show”: pentru a permite celuilalt dispozitiv să caute.
-„Hide” (•): pentru a nu permite celuilalt dispozitiv să caute.
Atunci când căutaţi această unitate cu un dispozitiv Bluetooth,
asiguraţi-vă că setaţi „Show”.
Device Name
Pentru a schimba numele acestei unităţi afi şat pe dispozitivul conectat.
(Setare pre-stabilită: „Xplod”). Selectaţi „Rename” şi caracterele pentru
introducere. Pot fi introduse până la 12 caractere.
Pentru a restaura „Xplod”, selectaţi „Default” →”yes”.
Observaţie
Pentru detalii referitoare la set ările altor dispozitive Bluetooth,
consultaţi manualele acestora.
Formarea de perechi şi conectarea acestei unităţi la un dispozitiv
Bluetooth
La prima conectare a dispozitivelor Bluetooth, este necesară
înregistrarea reciprocă. Acest procedeu se numeşte „formare de
perechi”. Această înregistrare (formare de perechi) este necesară doar
prima dată, deoarece această unitate şi celelalte dispozitive se vor
recunoaşte automat începând cu data următoare. (În funcţie de
dispozitiv, este posibil să aveţi nevoie s ă introduceţi o parolă la fiecare
conectare).
Căutarea unui dispozitiv Bluetooth din această unitate
Verificaţi dacă celălalt dispozitiv Bluetooth este setat să permită
căutarea (descoperibilă).
1 Apăsaţi Bluetooth.
2 Selectaţi „Bluetooth Settings”.
3 Selectaţi meniul dorit.
4 Selectaţi setarea.
5 Apăsaţi Bluetooth.
Apare meniul funcţiei Bluetooth.
2 Selectaţi „Connectivity” →”Search”.
Începe procesul de căutare a unui dispozitiv conectabil, apoi apare
numele dispozitivului detectat în listă. Dacă nu poate fi recepţionat
numele unui dispozitiv, pe ecran va fi afişat „Unknown” (Necunoscut).
3 Selectaţi dispozitivul la care să vă conectaţi.
Începe formarea de perechi.
4 Introduceţi o parolă*.
Introduceţi aceeaşi parolă pentru unitate şi pentru dispozitivul de
conectare folosind maneta sau telecomanda cu cartelă. Parola poate
fi fie propriul număr selectat, fie numărul determinat prin conectarea
dispozitivului.
Pentru mai multe detalii, vedeţi manualul dispozitivului de conectare.
Observaţii
 La conectarea unui dispozitiv Bluetooth, această unitate nu poate fi
detectată de pe alt dispozitiv. Pentru a putea fi detectată,
deconectaţi conexiunea curentă şi căutaţi această unitate de pe alt
dispozitiv.
 În funcţie de dispozitiv, căutarea de pe această unitate nu este
posibilă. În acest caz, căutaţi această unitate de pe dispozitivul de
conectare.
 Dacă doriţi să căutaţi această unitate şi dispozitivul de conectare în
acelaşi timp, această unita te nu va recunoaşte dispozitivul de
conectare.
 Căutarea sau conectarea pot dura mai mult timp.
 În funcţie de dispozitiv, mesajul de confirmare a conexiunii apare
înainte de introducerea parolei.
 Limita de timp pentru introducerea parolei diferă de la dispo zitiv la
dispozitiv.
 Această unitate poate înregistra până la 6 dispozitive fiecare pentru
dispozitive handsfree sau audio.
 Această unitate nu poate fi conectată la un dispozitiv care suportă
doar HSP (Head Set Profile – Profil căşti).
5 Apăsaţi maneta pentru confirmare.
Apare „Connected” iar conexiunea este completă.
În timpul conectării apare
sau
.
Conectarea la dispozitive înregistrate
Dispozitivele sunt înregistrate odată formate în perechi şi conectate la
această unitate. Puteţi selecta dispozitivul înregistrat şi îl puteţi
conecta.
1 Apăsaţi Bluetooth.
Apare meniul funcţiei Bluetooth.
2 Selectaţi „Connectivity” (Conectivitate) →”Handsfree devices”
(Dispozitive handsfree) sau „Audio devices” (dispozitive audio).
Apare lista cu dispozitive înregistrate.
*Codul de parolă poate fi numit „cheie parolă”, „cod PIN”, „număr PIN”
sau „Parolă”, etc., în funcţie de dispozitiv.
3 Selectaţi dispozitivul pentru conectare.
Căutarea acestei unităţi de pe un dispozitiv Bluetooth
4 Selectaţi „Connect” (Conectează).
Verificaţi dacă „Visibility” din meniul Setărilor Bluetooth este setat la
„Show” (pagina 15).
Apare „Connected” (Conectat) i ar conexiunea este completă.
În timpul conectării apare
sau
.
1 Setaţi dispozitivul pentru conectare pentru căutare.
Oprirea conectării
2 Când pe unitate apare „Allow Connection?” (Permiteţi
conectarea?), selectaţi „yes” (da).
Conexiunea începe.
În funcţie de dispozitiv, apare ecranul pentru introducerea parolei.
3 Introduceţi parola dispozitivului de conectare.
Se face selectând „Disconnect” (Deconectează) →”yes” (da) în pasul
4.
Recomandare
În funcţie de dispozitiv, este posibil ca această unitate să fie selectată
din dispozitiv, apoi să faceţi conectarea.
4 Apăsaţi maneta pentru confirmare.
Apare „Connected” (conectat) iar conexiunea este completă.
Vorbirea tip handsfree
În timpul conexiunii apare
Înainte de efectuarea acestui lucru, verificaţi dacă unitatea şi telefonul
mobil sunt conectate (pagina 15, 16).
sau
.
Recomandare
Parola mai poate fi introdusă cu ajutorul butoanelor numerotate al e
telecomenzii cu card.
Observaţii
 Pentru detalii referitoare la operare în momentul conectării
telefonului mobil cu funcţia de difuzare a dispozitivului audio
Bluetooth ca dispozitiv audio, vedeţi „Ascultare muzică de la un
dispozitiv audio” de la pagina 18.
 Microfonul unităţii este amplasat pe partea din spate a panoului
frontal (pagina 10). Nu mascaţi microfon ul cu o casetă, etc.
 Chiar dacă activaţi funcţia ATT în timpul unui apel telefonic, sunetul
emis nu va fi atenuat.
Pre-setarea volumului soneriei şi a vocii interlocutorului
Efectuarea apelurilor
Puteţi pre-seta volumul soneriei şi c el al vocii interlocutorului.
Puteţi apela de la telefonul mobil operând această unitate.
Pentru a regla soneria:
1 Apăsaţi CALL.
Apare meniul CALL.
Rotiţi maneta în timp ce sună telefonul. Apare „Ring Vol” (Volum
sonerie) iar volumul soneriei este setat.
Pentru a ajusta vocea interlocutorului:
Rotiţi maneta în timpul unui apel. Apare „Talk vol” ( Volum convorbire)
iar volumul vocii interlocutorului este setat.
Trimiterea tonurilor DTMF (Dual Tone Multiple Frequency
– Frecvenţă multiplă ton dual)
2 Selectaţi articolele în ordinea următoare, apoi apăsaţi maneta
pentru iniţierea apelului.
Puteţi trimite tonuri DTMF.
Pentru a trimite tonuri DTMF, folosiţi maneta sau apăsaţi butoanele
numerotate necesare (de la 0 la 9, *, sau #) de pe telecomandă în
timpul unui apel.
Meniul CALL
Dialled calls (Apeluri efectuate)*
Selectează din apelurile deja efectuate. (Numele memorabil maxim şi
numerele de telefon: 10).
Numele şi numărul de telefon p entru apelare →”Call” (Apelare).
Selectaţi „Delete” (Şterge) pentru a şterge un nume şi numărul de
telefon pentru a şterge apelurile formate.
Primirea apelurilor
Atunci când primiţi un apel, tonul soneriei este difuzat de difuzoarele
maşinii.
Pentru detalii referitoare la setările pentru primirea unui apel în timpul
unei convorbiri, vedeţi „Setarea unui dispozitiv handsfree” de la pagina
19.
1 Când primiţi un apel, apăsaţi CALL, MENU sau Bluetooth.
Received calls (Apeluri primite)*
Selectează din apelurile primite. (Numele memorabil maxim şi
numerele de telefon: 10).
Numele şi numărul de telefon pentru apelare →”Call” (Apelare).
Selectaţi „Delete” (Şterge) pentru a şterge un nume şi numărul de
telefon pentru a şterge apelurile formate.
Phonebook (Agendă)*
Selectează din agendă. (Număr maxim de nume şi numere de telefon:
50)
„Contact list” (Listă de contact) →Nume pentru apelare →numele şi
numărul de telefon.
Pentru detalii referitoare la modalitatea de memorare în agendă, vedeţi
„Utilizarea Agendei” de la pagina 18 şi „ Setarea unui dispozitiv
handsfree” de la pagina 19.
Dial (Formare număr)
Introduce numărul de telefon folosind maneta sau telecomanda.
Pentru a introduce „+”, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 0 de pe
telecomandă.
Preset Dial (Formare pre -setată număr)*
Selectează numărul de telefon memorat pe un buton numerotat .
Număr pre-setat (P1-P6) →”Call” (Apelare)
Pentru detalii referitoare la modalitatea de memorare cu butoanele
numerotate, vedeţi „Utilizarea apelării pre -setate” de la pagina 18.
*Dacă setaţi „Security” (Securitate) (pagina 19), ap are „Security
Locked” (Securitate blocată)iar operaţia este imposibilă.
Recomandări
 Apelarea pre-setată mai permite efectuarea unui apel apăsând un
buton numerotat de două ori după ce apăsaţi CALL.
 În „Dialled calls” (Apeluri formate), meniurile „Received calls”
(Apeluri primite) şi „Preset dials” (Formări pre -setate numere), puteţi
efectua un apel apăsând CALL în timp ce este afişat numărul de
telefon.
Începe apelarea.
Pentru a respinge un apel.
Apăsaţi OFF.
Recomandări
 Dacă setaţi „Auto Answer” (Răspundere automată ) la ON (Pornit),
apelul telefonic este iniţi at automat în timpul setat (pagina 19).
 Dacă apăsaţi CALL în timpul unei apelări, funcţia handsfree este
dezactivată, iar microfonul şi difuzorul telefonului celular este
dezactivat. În acest caz, conexiunea Blu etooth poate fi deconectată
în funcţie de telefonul mobil.
Terminarea convorbirilor
1 Apăsaţi OFF.
La terminarea convorbirii, timpul de convorbire este afişat timp de
câteva secunde.
Observaţie
Chiar dacă terminaţi convorbirea, conexiunea Bluetooth nu este
anulată.
Utilizarea apelării pre-setate
Memorarea Apelării pre-setate
Utilizarea agendei
Puteţi memora un număr de telefon în agendă l a Preset Dial (Apelare
pre-setată).
Primirea datelor despre agendă din telefonul mobil
1 Selectaţi „Preset Dial” din meniul CALL.
1 Selectaţi „Phone settings” (Setări telefon) din meniul funcţiei
2 Selectaţi numărul pre-setat (P1-P6) pentru memorare, apoi selectaţi
Bluetooth.
„Preset Memory” (Memorie pre -setată)
2 Selectaţi „Receive PB” (Recepţie PB).
3 Selectaţi numele pentru memorare.
Apare „Waiting…” (În aşteptare).
4 Selectaţi un număr de telefo n al numelui selectat.
3 Trimiteţi datele de pe agendă prin operarea telefonului mobil.
În timpul recepţiei datelor din agendă, apare „Data receiving…”
(Primire date).
Atunci când recepţionarea este definitivată, apare „Complete”
(Complet).
Observaţii
 Înainte de primirea datelor de pe agen dă, deconectaţi orice telefon
mobil sau dispozitiv audio.
 Pentru a anula transferul datelor agendei, operaţi telefonul mobil.
Transferul nu poate fi anulat de pe această unitate.
5 Selectaţi „yes” atunci când este afişat „Save?” (Salvare?).
Observaţie
Pentru a înlocui un număr pre -setat înregistrat, ştergeţi mai întâi
înregistrarea existentă, apoi memoraţi noul număr de telefon.
Ştergerea Apelării pre-setate
1 Selectaţi „Preset Dial” din meniul CALL.
2 Selectaţi numărul pre -setat pentru ştergere.
Memorarea numerelor din „Dialled calls” (Apeluri
efectuate) sau „Received calls” (Apeluri primite).
3 Selectaţi „Delete” (Ştergere) → „yes”
1 Selectaţi „Dialled calls” sau „Received call” din meniul CALL.
Difuzare muzică
2 Selectaţi numărul de telefon pe care doriţi să -l memoraţi, apoi
selectaţi „Save” (Salvare).
Este afişat „Contact name” (Nume de contact)
Audiţie muzică de la un dispozitiv audio
3 Introduceţi numele.
Puteţi asculta muzica de la un dispozitiv audio de pe ace astă unitate
dacă dispozitivul audio suportă A2DP (Profil distribuţie audio avansată)
a tehnologiei Bluetooth.
Puteţi introduce până la 20 de caractere.
4 Selectaţi „Save?” (Salvare?) → „Yes” (da).
Observaţie
În agendă puteţi memora până la 50 de numere de telefon. Dacă
încercaţi să înregistraţi mai mult de 50 de numere, este afişat „Memory
full” (Memorie încărcată).
Ştergerea din agendă
1 Selectaţi „Phonebook” (Agendă) →”Contact list” (Lista de contact)
1 Conectaţi această
Bluetooth (pagina 16).
În timpul conectării apare
unitate
şi
dispozitivul
audio
.
2 Micşoraţi volumul acestei unităţi.
3 Apăsaţi SOURCE de mai multe ori, până apare
„Bluetooth AUDIO”.
din meniul CALL.
4 Operaţi dispozitivul audio pentru a începe redarea.
2 Selectaţi numele pe care doriţi să îl ştergeţi.
5 Reglaţi volumul acestei unităţi.
3 Selectaţi „Delete contact” (Ştergere contact) → „Yes” (Da).
Pentru a şterge toate datele di n agendă, selectaţi „Delete all” (Şterge
tot) în cadrul etapei 1. După ştergere, confirmaţi că toate datele din
agendă au fost şterse corespunzător.
Schimbarea unui nume din agendă
1 Selectaţi „Phonebook” (Agendă) →”Contact list” (Lista de contact)
din meniul CALL.
2 Selectaţi numele pe care doriţi să îl modificaţi.
3 Selectaţi „Edit name” (Editare nume), apoi introduceţi un nume nou.
Operarea unui dispozitiv audio cu această unitate
Puteţi efectua următoarele operaţii pe această un itate, dacă
dispozitivul audio suportă AVRCP (Profil de telecomandă audio -video)
al tehnologiei Bluetooth. (Operaţia diferă în funcţie de dispozitivul
audio).
Pentru a
Sări melodii
Derula înapoi/înainte
Face o pauză
Faceţi următoarele
Împingeţi maneta la stânga/la dreapta
Împingeţi şi ţineţi maneta la stânga/la dreapta
Apăsaţi butonul 6 (Pause - pauză)*.
*În funcţie de dispozitiv, poate fi necesar să apăsaţi de două ori.
Alte operaţii decât cele de sus trebuie efectuate pe dispozitivul audio.
Observaţii
 În timpul redării dispozitivului audio, nu sunt afişate numărul
melodiei, timpul scurs şi statusul redării.
 Chiar dacă schimbaţi sursa acestei unităţi, redarea dispozitivu lui
audio nu va fi oprită.
Recomandare
Nu puteţi conecta telefonul mobil care suportă A2DP (Profil distribuţie
audio avansată) ca dispozitiv audio pentru audiţii muzicale.
Alte setări
Setarea unui dispozitiv handsfree
Puteţi seta diverse funcţii atunc i când conectaţi un telefon mobil
compatibil cu funcţia Bluetooth ca dispozitiv handsfree.
1 Apăsaţi Bluetooth.
2 Selectaţi „Phone settings” (Setări telefon).
3 Selectaţi meniul dorit.
4 Selectaţi setarea.
5 Apăsaţi Bluetooth.
Modul EC/NC* 4 (Modul Anulare ecou/Anulare zgomot)
Pentru a reduce ecoul şi zgomotul din conversaţiile la telefonul mobil.
Setaţi „Mode 1” (•) în mod normal. În cazul în care calitatea sunetului
difuzat nu este satisfăcătoare, setaţi la „Mode 2” sau „off”.
Speaker Sel* 4 (Selectare difuzor)
Pentru setarea difuzorului frontal astfel încât acesta să difuzeze
soneria, tonul de apelare şi vocea altei părţi.
-„RF-L” (•): pentru difuzarea de pe canalul stâng al difuzoarelor
frontale.
-„FR-R”: pentru difuzare de pe canalul drept al difuzoarelor frontale.
_”Front”: pentru difuzare de la ambele difuzoare frontale.
Security (Securitate)
Pentru blocarea informaţiilor personale în următoarele meniuri
efectuând setarea unei parole cu patru cifre (pagina 17).
„Dialled calls” (apeluri formate), „Received calls” (apeluri primite),
„Phonebook” (Agendă), „Preset dial” (Apelare pre -setată), „Receive
PB” (Recepţie PB).
Dacă setaţi securitatea, la operarea meniurilor de mai sus este afişat
„Security locked” (Securitate blocată).
Pentru deblocarea securităţii, selectaţi „Unlock” (Deblocare) şi
introduceţi numărul parolei.
*1 Dacă aţi setat „Security”, apare „Secu rity locked” iar operarea nu
este posibilă.
*2 Dacă este folosit un caracter care nu poate fi afişat pe unitate,
acesta nu este afişat corespunzător.
*3 În funcţie de telefonul mobil, soneria acestei unităţi poate fi difuzată
chiar dacă este setată la „Cel lular” (Mobil).
*4 Configurabil în timpul unei convorbiri.
Observaţie
Dacă selectaţi „Initialize” (Iniţializare) din setarea Security, toate datele
memorate sunt şterse („Dialled calls”, „Received calls”, „Phonebook” şi
„Preset Dial”).
Meniul Phone settings
„•” indică setările pre-stabilite.
Receive PB* 1*2 (Recepţie agendă)
Pentru recepţia şi memorarea datelor din agendă de pe un telefon
mobil (pagina 18).
AutoAnswer (Preluare automată)
-„on”: pentru preluarea automată a unui apel telefonic în momentul
recepţionării. Setaţi intervalul de timp pentru preluarea apelului: „1 sec”
– „60 sec”
-„off”(•): pentru a nu prelua un apel până nu sunt apăsate CALL,
MENU, sau Bluetooth.
Ringtone (Sonerie)
Pentru comutarea soneriei.
-„Cellular* 3” (•): pentru difuzare sonerie setată la telefonul mobil.
-„Default” (Pre-stabilită): pentru difuzarea soneriei unităţii.
Ştergerea înregistrării unui dispozitiv conectat
1 Apăsaţi Bluetooth.
Apare meniul funcţiei Bluetooth.
2 Selectaţi „Connectivity” (Conectivitate) → „Handsfree Devices”
(Dispozitive handsfree) sau „Audio Devices (Dispozitive audio).
Este afişată lista dispozitivelor înre gistrate.
3 Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să -l ştergeţi.
4 Selectaţi „Delete” (Şterge) → „yes” (da).
Pentru a şterge toate dispozitivele din lista de selectare, selectaţi
„Delete all” din pasul 4.
Funcţia Auto connection (Conectare auto)
Dacă aţi setat comutatorul contactului maşinii în poziţia ACC, această
unitate se reconectează automat la ultimul dispozitiv Bluetooth
conectat.
Alte funcţii
Reglarea articolelor de meniu - MENU
Version* (Versiune)
1 Apăsaţi MENU.
Ecran
2 Împingeţi maneta în sus/în jos până ce a pare articolul de meniu
Pentru a seta diverse imagini de afişare.
-„Space producer” (•): pentru a crea tipare animate pe ecran în timpul
redării muzicale.
-„off”: pentru a nu afişa nici o imagine.
-„All”: pentru a trece în mod repetat prin imaginile de pe ecran în tote
modurile de afişare.
-„SA 1-5”: pentru a afişa un Analizator al spectru lui.
- „Movie 1-3”: pentru afişare film.
- „Wallpaper 1-3”: pentru a afişa un poster.
- „SA All”/”Movie All”/”Wallpaper All”: pentru a trece în mod repetat prin
imaginile de pe ecran ale fiecărui mod.
dorit, apoi apăsaţi spre dreapta.
Articolele se schimbă astfel:
3 Împingeţi maneta în sus/în jos până apare articolul de setare
dorit, apoi împingeţi -l la dreapta.
Indicaţia digitală se mişcă la dreapta (selectare setare).
4 Împingeţi maneta în sus/în jos pentru a selecta setarea, apoi
apăsaţi-o.
Setarea este completă.
5 Apăsaţi MENU.
Afişajul revine la modul normal de recepţie/redare.
Observaţie
Articolele afişate vor diferi în funcţie de sursă şi de setare.
Recomandări
 Puteţi trece la următorul nivel de meniu apăsând maneta.
 În pasul 5, împingeţi maneta la stânga până apare „EXIT”, apoi
apăsaţi maneta în locul butonului MENU.
 Puteţi introduce setarea Sound (Sunet) direct, apăsând SOUND pe
telecomandă.
Următoarele articole pot fi setate (pentru detalii, urmaţii detaliile de la
paginile de referinţă):
„•” indică setările pre-stabilite.
Configurare
Clock Adjust (Reglare ceas) (pagina 6)
CT (ora ceasului)
Pentru a seta „ON” sau „OFF” (•) (pagina 13, 14).
BEEP
Pentru a seta „ON” (•) sau „OFF”.
RM (Telecomandă rotativă)
Pentru a schimba direcţia de operare a comenzii
telecomenzii rotative.
-„NORM” (•): pentru a utiliza comenzile telecomenzii
rotative.
-„REV”: când montaţi telecomanda rotativă la dreapta
coloanei de direcţie.
AUX-Audio*
Pentru a trece afişarea sursei „AUX” la „ON” (•) sau la
„OFF” (pagina 22).
Pentru afişarea versiunii firmware a unităţii.
Image (Imagine)
Info (Informaţii)
Pentru a afişa articolele (în funcţi e de sursă, etc.)
-„All”: pentru afişarea articolelor.
-„Simple” (•): pentru a nu afişa nici un articol.
-„Clear”: pentru a face ca articolele să dispară automat.
Demo* (Demonstraţie)
Pentru a seta „on” (•) sau „off”.
Dimmer (Atenuator de luminozitate)
Pentru a schimba luminozitatea ecranului.
-„Auto” (•): pentru atenuarea automată a afişajului atunci când luminile
sunt aprinse.
-„on”: pentru atenuarea luminozităţii ecranului.
-„off”: pentru dezactivarea atenuatorului de luminozitate.
AutoScroll
Pentru a derula articolele lungi afişate automat atunci când schimbaţi
discul/albumul/grupul/melodia.
-„on”: pentru derulare.
-„off”(•): pentru a nu derula.
Eticheta ID3
Pentru a comuta prioritatea caracterului etichetei ID3 afişate (când
selectaţi CD ca sursă).
-„EUR” (•): Prioritate afişare caractere Europa Occidentală.
-„RUS”: Prioritate afişare caractere chirilice.
Mod de recepţie
Local (mod de căutare local)
-„off” (•): pentru a regla recepţia normală.
-„on”: pentru a recepţiona doar posturi de radio cu semnale puternice.
Mono (mod monaural)
Pentru a îmbunătăţi recepţia slabă FM, selectaţi modul de recepţie
monaural.
-„off” (•): pentru audiţie transmisie stereo în stereo.
-„on”: pentru audiţie transmisie stereo în monaural.
Regional
Pentru a seta „on” (•) sau „off” (pagina 14).
BTM (pagina 12)
6 Ajustaţi curba egalizatorului.
Sunetul
Nivelul volumului este ajustabil în paşi de câte 1 dB, de la -1+ dB până
la + 10 Db.
EQ3 Preset (Pre-setare EQ3)
Pentru a selecta un tip de egalizator: „Xplod”, „Vocal”, „Edge”, „Cruise”,
„Space”, „Gravity”, „Custom” sau „Off” (•).
EQ3 Tune (Reglare EQ3)
Vedeţi „Personalizarea curbei eg alizatorului” de la pagina 21.
DSO
Pentru a selecta modul DSO: „1”, „2”, „3”, sau „off” (•). Cu c’t numărul
este mai mare, cu atât efectul este mai mare.
7 Apăsaţi maneta.
Repetaţi paşii 4 până la 7 pentru a ajusta alte frecvenţe.
Balance (Echilibru)
Pentru ajustarea echilibrului dintre difuzoarele drept şi stâng: „R10” .
„±0” (•) – „L10”.
Pentru a restaura curba setată în fabrică a egalizatorului, selectaţi
„Initialize” → „yes” în pasul 4.
Fader (Regulatorul de intensitate sonoră)
Recomandare
Şi alte tipuri de egalizator sunt ajustabile.
Pentru a ajusta balanţa dintre difuzoarele frontal şi cel din spate: „F10”
- „±0” (•) – „R10”.
Utilizarea echipamentului opţional
Subwoofer
Pentru ajustarea volumului subwoofer -ului: „+10” - „±0” (•) – „-10”.
(la cea mai joasă setare, este afişat „ ”).
LPF (Low Pass Filter) (Filtru trecere joasă)
Pentru a selecta frecvenţa de deconectare a subwoofer -ului: „off” (•),
„125 Hz” sau „78 Hz”.
AUX level (Nivel AUX)
Pentru ajustarea nivelului volumului pentru fiecare echipament auxiliar
conectat. Această setare neagă nevoia de ajustare a volumului între
surse (pagina 22).
Nivelul ajustabil: „+6 dB” – „±6 dB” – „±0 dB” (•) – „-6 dB”.
Schimbător CD/MD
Selectarea unui schimbător
1 Apăsaţi SOURCE de mai multe ori, până apare CD sau MD.
2 Apăsaţi MODE de mai multe ori până apare schimbătorul dorit.
Număr unitate, indicaţie MP3* 1
indicaţie LP2/LP4* 2
*La oprirea unităţii.
Personalizarea curbei egalizatorului – Reglare EQ3
„CUSTOM” de la EQ3 vă permite să efectuaţi propriile setări ale
egalizatorului.
Număr disc/album.
1 Selectaţi o sursă, apoi apăsaţi MENU.
Începe redarea.
2 Selectaţi „Sound” → „EQ3 Preset” → „Custom”,
folosind maneta.
*1 La redarea unui MP3.
*2 La redarea unui disc MDPL.
Trecerea peste albume şi discuri
3 Selectaţi „EQ3 Tune” folosind maneta.
1 În timpul redării, împingeţi maneta în sus/în jos.
4 Selectaţi gama dorită a frecvenţei din „LOW”, „MID” şi
„HI”.
5 Selectaţi frecvenţa pe care doriţi să o reglaţi.
Frecvenţa ajustabilă pentru fiecare gamă:
LOW: 60 Hz sau 100 Hz
MID: 500 Hz sau 1,0 kHz
HI: 10 kHz sau 12,5 kHz
Pentru a trece peste
un album
un album continuu
discuri
discuri continuu
Împingeţi în sus/în jos
şi ţineţi astfel un moment, apoi daţi
drumul.
şi ţineţi aş a în 2 secunde de la
eliberare.
de mai multe ori.
apoi apăsaţi din nou în 2 secunde şi
ţineţi.
Redare repetată şi aleatorie
Ajustarea volumului
1 În timpul redării, apăsaţi 1 (REP) sau 2 (SHUF) de mai multe ori,
până apare setarea dorită.
Selectaţi
1
Repeat Disc*
1
Shuffle Changer*
2
Shuffle All*
Pentru a reda
discul în mod repetat.
melodiile din schimbător în ordine aleatorie.
melodiile din toate unităţile în ordine aleatorie
1
* Când sunt conectate unul sau mai multe schimbătoare CD/MD.
*2 Când sunt conectate unul sau mai multe schimbătoare CD, sau
două sau mai multe schimbătoare MD.
Asiguraţi-vă că reglaţi volumul pentru fiecare dispozitiv audio conectat
înainte de redare.
1 Opriţi volumul unităţii.
2 Apăsaţi SOURCE de mai multe ori, până ce apare „AUX”.
3 Începeţi redarea dispozitivului audio portabil la volum moderat.
4 Setaţi volumul obişnuit al uni tăţii.
5 Reglaţi volumul, urmând instrucţiunile din „Reglarea articolelor de
meniu – MENU” de la pagina 20. Nivelul de intrare este ajustabil de la
– 6 dB până la + 6 dB.
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaţi „Repeat off”
(Anulare repetare) sau „Shuffle off” (Anulare ordine aleatorie).
Recomandare
„Shuffle all” nu va
schimbătoarele MD.
Telecomandă rotativă RM-X4S
amesteca melodiile între unităţile CD şi
Localizarea unui disc după nume
Ataşarea etichetei
Ataşaţi o etichetă pentru indicar e în funcţie de modalitatea în care
doriţi să montaţi telecomanda rotativă.
Puteţi selecta un disc din listă în momentul în care un schimbător CD
cu capacitate CD TEXT sau un schimbător MD sunt conectate.
Dacă denumiţi discul, numele apa re în listă.
1 În timpul redării, apăsaţi maneta.
Apare numărul discului sau numele acestuia.
2 Apăsaţi maneta în sus/în jos până la apariţia discului dorit.
3 Apăsaţi maneta pentru a reda discul.
Amplasarea comenzilor
Butoanele corespunzătoare de pe telecomanda rotativă controlează
aceleaşi funcţii ca şi cele de pe unitate.
Ecranul revine la modul normal de redare.
Echipament audio auxiliar
Nu puteţi conecta dispozitivele portabile Sony la terminalul BUS
AUDIO IN/AUX IN al unităţii. Dacă schimbătorul sau alt dispozitiv nu
este conectat la dispozitiv, unitatea vă permite audiţia la dispozitive
portabile pe difuzoarele maşinii.
Observaţie
La conectarea unui dispozitiv portabil, asiguraţi -vă că nu aţi conectat
CONTROL IN. Dacă un dispozitiv este conectat la BUS CONTROL IN,
„AUX” nu poate fi selectat cu SOURCE.
Recomandare
La conectarea atât a unui dispozitiv portabil, cât şi a un ui schimbător,
folosiţi selectorul opţional AUX -IN.
Următoarele comenzi de pe telecomanda rotativă
necesită operare diferită de cele de pe unitate.
Comanda PRESET/DISC*
Aceeaşi ca şi împingerea manetei în sus/în jos de pe
unitate (apăsaţi spre interior şi rotiţi)
Comanda VOL (volum)
Aceeaşi ca şi rotirea manetei pe unitate (rotiţi).
Comanda SEEK/AMS
Selectarea echipamentului auxiliar
1 Apăsaţi SOURCE de mai multe ori, până este afişat „AUX”.
Operare cu dispozitivul portabil însuşi.
Aceeaşi ca şi împingerea manetei la stânga/la
dreapta pe unitate (rotiţi, sau rotiţi şi ţineţi).
*Nu este disponibil pentru această unitate.
Schimbarea direcţiei de operare
Direcţia de operare a comenzilor este setată în fabrică, vedeţi
ilustraţia.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
 Dacă maşina dvs. a fost parcată la lumina directă a soarelui, lăsaţi
unitatea să se răcească înainte de a o opera.
 Antena de putere se va prelungi automat în timpul funcţionării unităţ ii.
Pentru a creşte
Condensarea umezelii
Pentru a descreşte
Dacă trebuie să montaţi telecomanda rotativă pe
latura dreaptă a coloanei de direcţie, puteţi inversa
direcţia de operare.
1 În timp ce apăsaţi comanda VOL, apăsaţi şi ţineţi
apăsat SOUND.
Într-o zi ploioasă sau într-o zonă cu nivel ridicat al umidităţii, poate avea
loc condensarea umezelii în interiorul lentilelor şi al ecranului unităţii.
Dacă se întâmplă acest lucru, unitatea nu va opera corespunzător.
Astfel, scoateţi discul şi aşteptaţi aproximativ o oră, până ce umezeala
se va fi evaporat.
Pentru a menţine o calitate înaltă a sunetului
Fiţi atenţi să nu vărsaţi suc sau alte băuturi răcoritoare pe unitate sau pe
discuri.
Note referitoare la disc
 Pentru a menţine curat un disc, nu îi atingeţi suprafaţa. Ţineţi discul
de margini.
 Păstraţi-vă discurile în carcase sau în plicurile pentru discuri atunci
când nu le folosiţi.
 Nu supuneţi discurile la căldură/temperaturi ridicate. Evitaţi să le
lăsaţi într-o maşină parcată sau pe panoul de bord/suportul din spate.
 Nu ataşaţi etichete, sau nu folosiţi cerneală lipicioasă/reziduuri. Este
posibil ca aceste discuri să se oprească la folosire, cauzând
funcţionări proaste, sau deteriorarea discului.
 Nu folosiţi discurile cu etichete sau abţibilduri ataşate.
Utilizarea unor astfel de discuri poate cauza următoarele disfuncţii:
- Incapacitatea de scoatere a discului (din cauza unei etichete sau a
unui abţibild care se dezlipeşte şi care încurcă mecanismul de
scoatere).
- Incapacitatea de citire corectă a datelor audio (de exemplu, are în
redare, sau nu efectuează redarea), din cauza micşorării cauzate de
căldură a unui abţibild sau a unei etichete care cauzează deformarea
unui disc.
 Discurile cu forme în afara standardului (în for mă de
inimă, pătrate, în formă de stea) nu pot fi redate de
această unitate. Dacă încercaţi aceasta, puteţi
deteriora unitatea. Nu folosiţi astfel de discuri.
 Nu puteţi reda CD-uri de 8 cm.
 Înainte de redare, curăţaţi
discurile cu un material
pentru curăţare, disponibil
pe piaţă. Ştergeţi fiecare
disc dinspre centru în
exterior.
Nu
folosiţi
solvenţi precum benzina,
diluanţi, substanţe de
curăţare de pe piaţă, sau
pulverizator
antistatic
destinat
discurilor
analoage.
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA
Dosar (album)
Fişier MP3/WMA (melodie)
Observaţii despre discurile CD-R/CD-RW

Este posibil ca, în funcţie de echipamentul folosit
pentru înregistrare sau de starea discului, unele CD -R-uri/CD-RWuri să nu poată fi redate de această unitate.

Nu puteţi reda un CD-R/CD-RW nu este finalizat.
Discurile cu muzică încifrate cu tehnologii pentru
protejarea dreptului de autor
Acest produs este destinat redării discurilor care se conformează
standardului Compact Disc (CD). Recent, diverse discuri muzicale
încifrate cu tehnologii pentru protecţia dreptului de autor sunt
comercializate de unele societăţi de înregistrare. Luaţi aminte că
printre aceste discuri, există unele care nu sunt conforme cu
standardul Cd şi care este posibil să nu poată fi
redate de acest produs.
Observaţie asupra DualDiscs
Un DualDisc este un disc cu două feţe, care se potriveşte materialului înregistrat
DVD pe o parte, cu materialul audio digital pe cealaltă latură. Totuşi, deoarece latura
cu materialul audio nu este conformă cu standardul Compact Disc (CD), redarea cu
acest produs nu este garantată.
Despre fişierele MP3
MP3, care înseamnă MPEG -1 Audio Layer-3, este un standard de
format prin comprimare a unui fişier muzical. Acesta comprimă datele
audio ale CD-ului la aproximativ 1/10 din mărimea sa originală.
WMA, care înseamnă Windows Media Audio, este un standard de
format cu comprimare a fişierului muzical. Acesta comprimă datele
audio CD la aproximativ 1/22* din mărimea sa originală.
*doar pentru 64 kbps
 Unitatea este compatibilă cu formatul de nivel 1/nivel 2 ISO 9660,
Joliet/Romeo în formatul de expansiune, şi Multi Session.
 Numărul maxim de:
- Dosare (albume): 150 (inclusiv rădăcina şi dosarele goale).
- fişierele (melodiile) şi dosarele conţinute într -un disc: 300 (dacă
numele unui dosar/fişier conţin multe caractere, acest număr poate
deveni mai mic de 300).
- caracterele afişabile pentru numele unui dosar/fişier sunt 25 (Joliet),
sau 50 (Romeo).
 Versiunile de denumire a ID3 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 se aplică doar la
MP3. Numele ID3 are 30 de caractere (1.0 şi 1.1), sau 50 caractere
(2.2, 2.3 şi 2.4). Denumire afişabilă W;A are 25 de caractere.
Observaţii
 La numirea unui fişier MP3., asiguraţi -vă că adăugaţi
extensia de fişier „.mp3” la numele fişierului.
 În timpul redării unei VBR (rata variabilă de biţi), sau al
derulării înapoi/înainte a unui fişier MP3/WMA, este
posibil va timpul scurs de redare să nu fie afişat exact.
 Dacă discul este înregistrat în Multi Session, doar
prima melodie a formatului primei sesiuni este
recunoscută şi redată (orice alt format este sărit).
Prioritatea formatului este CD -DA, ATRAC CD şi
MP3/WMA.
- Dacă prima melodie este CD -DA, doar CD-DA din
prima sesiune este redat.
- Dacă prima melodie nu este CD -DA, este redată
sesiunea ATRAC CD sau MP3/WMA. Dacă discul nu
cuprinde date în nici unul dintre aceste formate, va fi
afişat mesajul „NO MUSIC”.
Observaţii despre MP3
 Asiguraţi-vă că finalizaţi discul înainte de a folosi
unitatea.
 Dacă redaţi un MP3 la rata înaltă de biţi, cum ar fi
320 kbps, sunetul poate fi intermitent.
Observaţii despre WMA
 Fişierele făcute cu comprimare fără pierdere nu pot fi
redate.
 Fişierele protejate prin drepturile de a utor nu pot fi
redate.
Despre ATRAC CD
Formatul ATRAC3plus
ATRAC3, care înseamnă Codificare adaptoare de
transformare acustică 3, este o tehnologie de
comprimare audio. Aceasta comprimă datele CD audio
la aproximativ 1/10 din mărimea sa originală.
ATRAC3plus, care este un format extins al ATRAC3,
comprimă datele CD audio la aproximativ 1/20 din
mărimea sa originală. Unitatea acceptă atât formatul
ATRAC3, cât şi formatul ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD reprezintă date audio CD comprimate la
formatul ATRAC3 sau ATRAC3plus folosind software
autorizat, cum ar fi SonicStage 2.0 sau versiuni
ulterioare, sau SonicStage Simple Burner.
 Numărul maxim de:
dosare (grupuri): 255
fişiere (melodii): 999
 Caracterele pentru numele unui fişier/dosar şi
informaţiile text scrise de SonicStage sunt afişate.
Pentru mai multe detalii referitoare la ATRAC CD, vezi
manualul SonicStage sau SonicStage Simple burner.
Observaţie
Asiguraţi-vă de crearea unui ATRAC CD folosind
software autorizat, precum SonicStage 2.0 sau versiuni
ulterioare, sau SonicStage Simple Burner 1.0 sau 1.1.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la unitate,
care nu sunt acoperite de acest manual, consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Despre funcţia Bluetooth
Despre comunicarea cu Bluetooth
 Tehnologia wireless Bluetooth operează într -o arie de
aproximativ 10 m.
Aria maximă de comunicare poate varia în funcţie de
obstacole (persoane, metal, ziduri, etc.) sau de mediul
electromagnetic.
 Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicării Bluetooth:
- Dacă între această unitate şi dispozitivul Bluetooth se
află un obstacol cum ar fi o persoană, metal sau zid.
- Dacă în apropierea unităţii se foloseşte un dispozitiv
care foloseşte o frecvenţă de 2,4 GHz, cum ar fi un
dispozitiv LAN wireless, un telefon fără fir, sau un cuptor
cu microunde.
 Deoarece dispozitivele Bluetooth şi LAN wireless
(IEEE802,11 b/g) folosesc aceeaşi frecvenţă
interferenţa microundelor poate avea loc şi poate
cauza o deteriorare a vitezei de comunicare,
zgomote sau o conexiun e nevalabilă, dacă această
unitate este folosită în aproprierea unui dispozitiv
LAN wireless. Într-un astfel de caz, faceţi
următoarele:
Folosiţi această unitate la cel puţin 10 m
depărtare de dispozitivul LAN wireless.
Dacă această unitate este folosită în perimetrul
de 10 m faţă de un dispozitiv LAN wireless,
opriţi dispozitivul LAN wireless.
Instalaţi această unitate şi dispozitivul Bluetooth
cât mai aproape posibil unul de altul.
 Microundele emise de dispozitivul Bluetooth pot
afecta
funcţionarea
dispo zitivelor
medicale
electronice. Opriţi această unitate şi alte dispozitive
Bluetooth în următoarele locaţii, deoarece pot cauza
accidente:
- în prezenţa gazelor inflamabile, într -un spital, tren,
avion sau benzinărie.
- lângă uşi automate sau alarmă de inc endiu.
 Această unitate suportă capacităţi de securitate
conforme cu standardul Bluetooth, pentru a furniza
conexiune sigură atunci când este folosită tehnologia
wireless Bluetooth, dar securitatea poate fi
insuficientă în funcţie de setare. Fiţi atenţi atu nci
când comunicaţi cu ajutorul tehnologiei wireless
Bluetooth.
 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerea
informaţiilor în timpul comunicării cu Bluetooth.
 Nu poate fi garantată conexiunea cu toate
dispozitivele Bluetooth.
- Un dispozitiv cu funcţia Bluetooth este necesar
conform standardului Bluetooth specificat de Bluetooth
SIG, şi trebuie autentificat.
- Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu
standardul Bluetooth menţionat anterior, este posibil ca
unele dispozitive să nu fie conectate sau operate corect,
în funcţie de caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului.
- În timpul convorbirii fără mâini la telefon, în funcţie de
dispozitiv sau de mediul de comunicare pot apărea
zgomote.
 În funcţie de dispozitivul ce urmează a fi conectat,
poate dura mai mult timp până la începerea
comunicării.
Altele
 Este posibil ca dispozitivul Bluetooth să nu
funcţioneze în cazul telefoanelor mobile, în funcţie de
condiţiile undelor radio şi de locaţia în care este
folosit echipamentul.
 Dacă nu sunteţi vă simţiţi confortabil după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat să -l mai
folosiţi. Dacă aveţi o problemă care persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Întreţinere
Înlocuirea bateriei de li tiu a telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Durata de viaţă a serviciului poate fi mai scurtă, în
funcţie de condiţiile de utilizare.) Atunci când bateria se
consumă şi devine slabă, aria telecomenzii card devine
mai scurtă. Înlocuiţi bateria cu o baterie de litiu CR2025
nouă. Utilizarea unei alte baterii poate prezenta risc de
incendiu sau explozie.
cu partea + în sus
Observaţii despre bateria de litiu
- Nu ţineţi bateria de litiu la îndemâna copiilor. În cazul
în care bateria este înghiţită, consultaţi un doctor
imediat.
- Ştergeţi bateria cu o cârpă moale, pentru a asigura un
contact bun.
- Respectaţi polaritatea corectă la instalarea bateriei.
- Nu ţineţi bateria cu ajutorul cleştilor metalici, în caz
contrar, poate avea loc un scurt circuit.
AVERTISMENT
În caz de manevrare greşită, bateria poate exploda.
Nu reîncărcaţi, dezasamblaţi sau aruncaţi în foc.
Înlocuirea siguranţelor
La înlocuirea siguranţelor, asiguraţi-vă că o
folosiţi pe cea care se potriveşte ratei de
amperaj aflate pe siguranţa originală. Dacă
siguranţa explodează, verificaţi conexiunea
la electricitate şi înlocuiţi siguranţa. Dacă
după înlocuire siguranţa explodează din
nou, este posibil să existe o disfuncţie
internă. Într-un astfel de caz, consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
2 Îndepărtaţi unitatea
1 Introduceţi ambele chei de eliberare simultan,
până ce fac un declic.
Cârlig
cu faţa în
interior
Siguranţa (10 A)
Curăţarea conectorilor
În cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul frontal nu
sunt curaţi, este posibil ca unitat ea să nu funcţioneze
corespunzător. Pentru a preveni acest lucru, detaşaţi panoul
frontal (pagina 15) şi curăţaţi conectorii cu un băţ din
bumbac înmuiat în alcool. Nu forţaţi prea mult. În caz
contrar, conectorii pot fi deterioraţi.
2 Trageţi de cheile de eliberare
pentru a aduce unitatea la starea
iniţială.
3 Scoateţi unitatea din montare
prin glisare.
Unitatea principală


Partea din spate a panoului frontal
Observaţii
Din motive de siguranţă, opriţi contactul înainte de curăţarea
conectorilor, şi scoateţi cheia din conectorul de contact.
Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele sau cu un
dispozitiv din metal.
Îndepărtarea unităţii
1 Scoateţi gulerul pentru protecţie.
1 Detaşaţi panoul frontal (pagina 15).
2 Ciupiţi ambele margini ale gulerului de protecţie, apoi scoateţi -l.
Specificaţii
Secţiunea Player CD
Cota semnalizare a unei
convorbiri telefonice : 120 dB
Reacţie a frecvenţei : 10-20.000
Hz
Perturbări ale semnalului
audio înregistrat pe bandă
magnetică : sub limita măsurabilă
Secţiunea Tuner
FM
Gama de recepţie : 87,5 – 108,0 MHz
Terminal antenă : Conector extern antenă
Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz/450 kHz
Sensibilitate utilizabilă : 9 dBf
Capacitate de selectare : 75 dB la 400 kHz
Raport semnal zgomot : 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Distorsionare armonică la 1 kHz : 0,5% (stereo), 0,3% (mono)
Separare : 35 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă : 30-15.000 Hz
MW/LW
Gama de recepţie :
MW: 531 – 1.602 MHz
LW : 153 – 279 kHz
Terminal antenă : Conector extern antenă
Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz/450 kHz
Sensibilitate : MW: 30 μV, LW: 40 μV
Comunicarea wireless
Sistemul de comunicare:
Bluetooth Standard, versiu nea 2.0
Output:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dB)
Aria maximă de comunicare:
1
Câmp de aprox. 10 m*
Banda de frecvenţă:
Bandă de 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metoda de modulare: FHSS
2
Profiluri compatibile cu Bluetoo th* :
A2DP (Profil avansat de distribuţie audio)
AVRCP (Profil comandă la distanţă audio -video)
HFP (Profil Handsfree)
OPP (Profil împingere obiect)
1
* Aria reală poate varia în funcţie de factori, precum obstacole într e
dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu microunde,
electricitate statică, sensibilitate la recepţie, performanţa antenei, sistemul
de operare, aplicaţia software, etc.
2
* Profilurile standard Bluetooth indică scopul comunicării B luetooth între
dispozitive.
Este posibil ca dealer -ul dvs. să nu poată furniza toate aceste accesorii.
Pentru informaţii detaliate, întrebaţi dealer -ul.
Brevete SUA şi străine licenţiate de Dolby Laboratories.
Tehnologia de încifrare MPEG Layer -3 audio şi brevetele lice nţiate de la
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Observaţie
Această unitate nu poate fi conectată la un pre -amplificator digital sau la un
egalizator compatibil cu sistemul Sony BUS.
Design-ul şi specificaţiile se supun schimbărilor fără notificare.
 Aliajul fără plumb este folosit pentru sudură.
 Izolatorii halogenaţi pentru foc nu sunt folosiţi în cazul anumitor
tablouri de conexiuni imprimate.
 Izolatorii halogenaţi pentru foc nu sunt folosiţi în dulapuri.
 Pernele pentru ambalare sunt făcute din hârtie.
Soluţionarea defectelor
Secţiunea amplificator de putere
Debite: Debite difuzor (conectori sigilaţi siguri)
Impedanţă difuzor : 4 - 8 ohmi
Debit maxim electricitate : 52 W x 4 (la 4 ohmi)
Informaţii generale
Ieşiri : Terminal output-uri audio (faţă/spate)
Terminal output subwoofer (mono)
Releu antenă electrică
Terminal comandă amplificator de putere
Intrări : Terminal comandă ATT telefon
Terminal pentru iluminat
Terminal input control BUS
Terminal BUS input audio/AUX IN
Terminal intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă
Comenzi ton : Jos: ± 10 dB la 60 Hz sau 100 Hz
(XPLOD)
Mediu: ± 10 dB la 500 Hz sau 1 KHz
(XPLOD)
Sus: ± 10 dB la 10 Hz sau 12,5 kHz (XPLOD)
Cerinţe de alimentare : Baterie de maşină 12 V DC (împământare
negativă)
Dimensiuni : Aprox. 178 x 50 x 183 mm (l/î/a)
Dimensiuni de montare : Aprox. 182 x 53 x 162 mm (l/î/a)
Greutate : Aprox. 1,2 kg
Accesorii furnizate : Componente pentru instalare şi conexiuni (1 set)
Telecomandă card: RM-X302
Echipament(accesorii opţionale ):
Telecomanda rotativă: RM-X4S
Cablu BUS (furnizat cu cablu pin RCA)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Schimbător CD (10 discuri): CDX -757MX
Schimbător CD (6 discuri): CDX -T70MX, CDX-T69
Selector sursă: XA-C40
Selector AUX-IN: XA-300
Adaptor interfaţă pentru iPod: XA -120IP
Următoarea listă vă va ajuta la remedierea problemelor pe care le -aţi
putea întâlni în cazul unităţii dvs. Înainte de a parcurge lista de mai jos,
verificaţi conexiunea şi procedurile de operare.
Dacă nu rezolvaţi problema, vizitaţi următorul site pentru asistenţă.
Site asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să aflaţi cele mi recente informaţii
în asistenţa acestui produs, vizitaţi site -ul web de mai jos:
http://support.sony-europe.com/
Informaţii generale
Unitatea nu este alimentată cu energie electrică.
 Verificaţi conexiunea. Dacă totul este în ordine, verificaţi siguranţa.
 Dacă unitatea este oprită iar afişajul disp are, acesta nu poate fi operat
cu telecomanda card.
→ Porniţi unitatea.
Antena pentru electricitate nu se extinde.
Antena pentru electricitate nu are o cutie de releu.
Nu este emis nici un sunet.
 Volumul este prea coborât.
 Este activată funcţia ATT, sau funcţia Telephone ATT (când cablul de
interfaţă al telefonului de maşină este conectat la cablul ATT).
 Poziţia comenzii regulatorului de intensitate sonoră nu este setată
pentru un sistem cu 2 difuzoare.
 Schimbătorul CD nu este compatibil cu formatul d iscului
(MP3/WMA/ATRAC CD).
→ Redaţi cu ajutorul unui schimbător CD compatibil cu Sony MP3 , sau
cu această unitate.
ATRAC CD nu poate fi redat.
 Discul nu este creat cu ajutorul unui software autorizat, cum ar fi
SonicStage sau SonicStage Simple Burner.
 Melodiile neincluse în grup nu pot fi redate.
Eticheta ID3 a fişierului MP3 nu este corect afişată.
 Verificaţi setarea „ID3 Tag” (pagina 20).
 Clienţii din Rusia vor seta la „RUS”; ceilalţi clienţi vor seta la „EUR”.
Observaţi că deşi setaţi la „RUS”, eticheta ID3 nu poate fi afişată
corect.
Nu este emis nici un semnal sonor
 Semnalul sonor este anulat (pagina 20).
 Un amplificator opţional de electricitate este conectat şi nu f olosiţi
amplificatorul încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 A fost apăsat butonul RESET.
→ Memoraţi din nou.
 Cablul sau bateria pentru alimentare cu electricitate au fost
deconectate.
 Cablul de conectare la electricitate nu este conectat
corespunzător.
Posturile de radio memorate şi ora corectă sunt şterse.
Siguranţa a explodat.
Zgomot la comutarea poziţiei de contact.
Articolele de afişare nu pot fi derulate
 În cazul discurilor cu foarte multe caractere, acestea nu pot fi
derulate.
 „Auto Scroll” este setat la „off”.
→ Setaţi „Auto scroll on” (pagina 20) sau apăsaţi SCRL pe
telecomandă.
Există întreruperi sonore
 Instalarea nu este corect efectuată.
→ Instalaţi unitatea la un unghi mai mic de 45˚ într -o parte mai
rezistentă a maşinii.
 Disc defect sau murdar.
Butoanele de operare nu funcţionează.
Discul nu poate fi scos.
Cablurile nu sunt potrivite corect cu conectorul secundar de putere
al maşinii.
Apăsaţi butonul RESET (pagina 6).
Afişajul dispare din/nu apare pe ecran.
Posturile nu pot fi recepţionate.
Sunetul este interferat de zgomote.
Recepţia radio
 Reostatul este setat la „DIM-ON” (pagina 20).
 Afişajul dispare dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF.
→Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF al unităţii până ce apare
afişajul.
 Conectorii sunt murdari (pagina 26).
DSO nu funcţionează.
În funcţie de tipul interiorului maşinii sau de tipul de muzică, este
posibil ca DSO să nu aibă efectul dorit.
Nu se afişează articole pentru afişare.
→ Setaţi la „Info All” (pagina 20).
 Conectaţi un cablu de electricitate pentru comanda antenei
(albastru) sau cablul secundar de alimentare cu electricitate (roşu) la
compresorul cablului de alimentare cu electricitate (doar dacă maşina
dvs. are antenă FM/MW/LW încorporată în geamul din spate/lateral).
 Verificaţi conexiunea antenei maşinii.
 Antena auto nu va urca.
→Verificaţi conexiunea cablului de electricitate pentru comanda
antenei.
 Verificaţi frecvenţa.
 Când modul DSO este pornit, sunetul este uneori întrerupt de
zgomote.
→ Setaţi modul DSO la „off” (pagina 21).
Redare CD/MD
Reglarea pre-setată nu este posibilă
Discul nu poate fi încărcat
 Există un alt disc deja încărcat.
 Discul a fost introdus forţat cu faţa în jos sau în altă manieră greşită.
 Memoraţi frecvenţa corectă în memorie.
 Semnalul de transmisie este prea slab .
Reglarea automată nu este posibilă.
Discul nu este redat
 Este vorba despre un disc murdar sau defect.
 CD-R-urile/CD-RW-urile nu sunt pentru utilizare audio (pagina 24).
Fişierele MP3/WMA nu pot fi redate.
Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea MP3/WMA (pagina
24).
Redarea fişierelor MP3/WMA durează mai mult decât a
altor fişiere.
Iată o listă cu discuri a căror începere a redării durează mai mult:
- un disc înregistrat cu structură complicată a arborelui.
- un disc înregistrat în Multi Session.
- un disc la care mai pot fi adăugate date.
 Setarea modului local de căutare este la „on”.
→Setaţi la „Local off” (pagina 20).
 Semnalul de transmisie este prea slab
→Efectuaţi reglarea manuală.
În timpul recepţiei FM, indicatorul „ST” semnalizează.
 Reglaţi frecvenţa cu acurateţe.
 Semnalul de transmisie este prea slab
→ Setaţi „MONO-ON” (pagina 20).
Un program FM transmis stereo este auzit monaural.
Unitatea se află în mod de recepţie monaural.
→ Setaţi „MONO-OFF” (pagina 20).
RDS
Calitatea sunetului la telefon este slabă.
CĂUTAREA porneşte după câteva secunde de la audiţie.
Calitatea sunetului la telefon depinde de condiţiile de recepţie ale
telefonului mobil.
→Mutaţi maşina într-un loc în care semnalul telefonului mobil să fie mărit,
dacă recepţia este slabă.
Postul radio este non -TP sau are semnal slab.
→ Dezactivaţi TA (pagina 13).
Nu aveţi anunţuri legate de trafic.
 Activaţi TA (pagina 13).
 Postul radio nu transmite anunţuri legate de trafic chiar dacă este TP.
→ Schimbaţi postul radio.
PTY afişează „None”.
 Postul de radio curent nu este post RDS.
 Datele RDS nu au fost recepţionate.
 Postul de radio nu specifică tipul programului.
Funcţia Bluetooth
Dispozitivul de conectare nu poate detecta această unitate.
 Setaţi „Signal” la „ON” (pagina 15).
 Setaţi „Visibility” la „Show” (pagina 15).
 Când comunicaţi cu celălalt dispozitiv Bluetooth, această unitate nu
poate fi detectată de alt dispozitiv.
Deconectaţi conexiunea curentă şi căutaţi această unitate de la alt
dispozitiv. Dispozitivul deconectat nu poate fi reconectat selectând din
lista dispozitivelor înregistrate.
Această unitate nu poate detecta dispozitivul de conectare.
Verificaţi setarea Bluetooth a dispozitivului de conectare.
Conexiunea nu este posibilă.
 În funcţie de celălalt dispozitiv, căutarea de pe această unitate poate fi
imposibilă.
→ Căutaţi această unitate de pe celălalt dispozitiv.
 În funcţie de statusul celuilalt dispozitiv, căutarea de pe această
unitate poate fi imposibilă.
→ Căutaţi această unitate de pe celălalt dispozitiv.
 Verificaţi procedurile de formare de perechi şi de conectare din
manualul celuilalt dispozitiv, etc., şi faceţi operaţia din nou.
Nu apare numele dispozitiv ului detectat
În funcţie de statusul celuilalt dispozitiv, este posib il ca numele să nu
poată fi obţinut.
Nu există sonerie
 Reglaţi volumul în „Ring Vol” (pagina 17)ţ
 În funcţie d dispozitivul de conectare, este posibil ca soneria să nu fie
trimisă corespunzător.
→ Setaţi „Ringtone” la „Default” (valoare pre -stabilită) (pagina 19)
Volumul vocii interlocutorului este pre coborât
 Reglaţi volumul în „Talk Vol” (pagina 17).
În timpul conversaţiilor la telefon, apar ecouri sau zgomote
 Micşoraţi volumul.
 „EC/NC Mode” este setat la „off”.
→Setaţi „EC/NC Mode” la „Mode 1” sau „Mode 2” (pagina 19).
 Dacă zgomotul din ambient, altul decât sunetul apelului telefonic, este
ridicat, încercaţi să reduceţi zgomotul. De exemplu, dacă fereastra
este deschisă iar zgomotele stradale, de exemplu, sunt prea mari,
închideţi fereastra. Dacă av eţi un aparat de aer condiţionat zgomotos,
micşoraţi-i volumul.
Volumul dispozitivului audio conectat este coborât (ridicat).
Nivelul volumului va diferi în funcţie de dispozitivul audio.
→Ajustaţi volumul dispozitivului audio conectat sau al unităţii.
De la dispozitivul audio Bluetooth nu se aude nici un sunet.
Dispozitiv ul audio se află în pauză.
→ Anulaţi pauza dispozitivului audio.
În timpul redării unui dispozitiv audio Bluetooth, sunetul este
întrerupt.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozit ivul audio Bluetooth.
 Dacă dispozitivul audio Bluetooth se află într -o carcasă care întrerupe
semnalul, scoateţi dispozitivul audio din carcasă în timpul folosirii.
 În apropriere sunt folosite mai multe dispozitive Bluetooth sau alte
dispozitive care emit unde radio.
→ Închideţi celelalte dispozitive.
→ Reduceţi distanţa de celelalte dispozitive.
Dispozitivul audio Bluetooth conectat nu poate fi controlat.
Verificaţi dacă dispozitivul audio Bluetooth conectat suportă AVRCP.
Unele funcţii nu sunt operabi le.
Verificaţi dacă dispozitivul de conectare suportă funcţiile în cauză.
Numele celeilalte părţi nu apare în momentul primirii unui apel.
 Cealaltă parte nu are numărul de telefon memorat în agendă.
→Memoraţi în agendă (pagina 18).
 Telefonul de la care se efectuează apelul nu este setat pentru
trimiterea numărului de telefon.
Se efectuează un apel neintenţionat.
 Telefonul pentru conectare este setat să iniţieze un apel automat.
 „Auto Answer” (Preluare automată apel) al acestei unităţi este setat la
„on” (pagina 19).
Formarea de perechi a eşuat în Time Over.
În funcţie de dispozitivul de conectare, limita de timp pentru formarea de
perechi este foarte mică. Încercaţi să definitivaţi formarea de perechi în
intervalul de timp pus la dispoziţie, setând o p arolă cu o singură cifră.
Soneria sau vocea celeilalte părţi este difuzată printr -un singur
difuzor.
„Speaker Sel” este setat la „FR -L” sau „FR-R”.
→ Setaţi „Speaker Sel” la „Front” (pagina 19).
De la difuzoarele maşinii nu se aude nici un sunet în tim pul
apelului handsfree.
Dacă sunetul este difuzat de la telefonul mobil, setaţi telefonul mobil
astfel încât să difuzeze sunetul de la difuzoarele maşinii.
Afişare/Mesaje de eroare
Funcţia audio
Blank Disc
Melodiile nu au fost înregistrate pe MD.
→ Redaţi un MD cu melodii înregistrate.
ERROR
 Discul este murdar sau este introdus invers.
→ Curăţaţi discul sau introduceţi -l corect.
 Discul nu poate fi redat din cauza unei probleme
→ Introduceţi alt disc.
FAILURE (Iluminat până ce apăsaţi orice buton) .
Conexiunea difuzoarelor /amplificatorilor este incorectă.
→ Vezi manualul de ghidare a instalării acestui model şi verificaţi
conexiunea.
PUSH Reset
Unitatea CD şi schimbătorul CD/MD nu poate fi operat din cauza
unei probleme.
→ Apăsaţi butonul RESET (resetare) (pagina 6).
READ
Unitatea citeşte toate informaţiile despre melodie şi album de pe
disc.
→ Aşteptaţi până ce se termină citirea iar redarea începe
automat. În funcţie de structura discului, poate dura mai mult de
un minut.
„
” sau „
”
În timpul derulării înapoi sau înainte, aţi ajuns la începutul sau la
sfârşitul discului, şi nu puteţi merge mai departe.
„
LOAD
„
Caracterul nu poate fi afişat în cadrul unităţii.
Schimbătorul încarcă un disc.
→ Aşteptaţi până la definitivarea încărcării.
Funcţia Bluetooth
Local SEEK +/Modul local de căutare este pornit în timpul receptării automate.
Busy
NO AF
Procesul Bluetooth nu este complet.
→ Întrerupeţi recepţionarea datelor din agendă.
→ Opriţi operaţia curentă şi aşteptaţi un timp.
Nu există frecvenţă alternativă la postul de radio curent.
→ Apăsaţi maneta în sus/în jos în timp ce clipeşte numele
programului de serviciu. Unitatea începe să caute altă frecvenţă cu
aceleaşi date de identificare a programului (PI) (apare „PI SEEK”).
Connection complete
Conexiunea Bluetooth este completă.
NO Disc
Connection Failed.
Discul nu este introdus în schimbătorul CD/MD.
→ Introduceţi discuri în schimbător.
În melodia pe ATRAC CD nu este scris nici un nume de grup.
 Conexiunea la dispozitiv nu este posibilă din cauza unei
probleme.
 Conexiunea la dispozitiv nu este posibilă deoarece parola
introdusă este incorectă.
 Limita de timp pentru conexiune a fost depăşită.
NO ID3 Tag
Disconnected
Informaţiile ID3 tag nu sunt scrise în fişierul MP3.
Semnalul Bluetooth este deconectat.
NO Information
Empty
În fişierul ATRAC3/ATRAC3 plus sau WMA nu sunt scrise informaţii
text.
 În „Dialled calls” (Apeluri formate), „Received calls” (Apeluri
primite) sau „Phonebook” (Agendă ) din meniul CALL nu există
date.
 La memorarea în Preset Dial (Apelare pre -setată), în agendă
nu există date.
NO Disc Name
NO Magazine
Plicul discului nu este introdus în schimbătorul CD.
→ Introduceţi plicul în schimbător.
NO MUSIC
Discul nu conţine un fişier muzical.
→ Introduceţi un CD cu muzică în unitate sau schimbător care să
redea MP3..
NO TP
Unitatea va continua să caute posturi de radio TP disponibile.
NO Track Name
Error
Datele din agendă nu pot fi recepţionate din cauza unei
probleme.
HF Device is not available
Dispozitivul handsfree nu este conectat.
Invalid Code
Codul de securitate introdus este incorect.
Melodia nu are scris un nume de melodie.
Memory Full
OFFSET
 Memoria agendei acestei unităţi s -a completat în timpul
primirii datelor din agendă.
 Memoria agendei acestei unităţi este plină.
Este posibil să existe o dis funcţie internă.
→ Verificaţi conexiunea. Dacă indicatorul de eroare rămâne pe
ecran consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Not available
Bluetooth AUDIO este selectat ca sursă, dar nu este conectat
nici un dispozitiv audio Bluetooth.
No Devices Found
 După căutare nu a fost găsit nici un dispozitiv conectabil.
 Dispozitivul nu este înregistrat în „Handsfree devices” sau
„Audio devices”.
→ Înregistraţi dispozitivul în „Handsfree devices” sau „Audio
devices”.
Security locked
Securitate blocată.
Turn ON Bluetooth
Setarea Bluetoth nu este pornită.
→ Stabiliţi setarea Bluetooth astfel încât să fie pornit.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută la îmbunătăţirea situaţiei,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi unitatea la reparat din cauza unei probleme de
redare a CD-ului, aduceţi şi discul folosit în momentul apariţiei
problemei.
Download PDF

advertising