Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Receptor CD cu Bluetooth® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Conectarea unui dispozitiv Bluetooth/Conectarea la un dispozitiv Smartphone
cu ajutorul funcţiei cu o singură atingere (NFC)/Operarea funcţiilor BLUETOOTH/
Ajustarea caracteristicilor de sunet/Ajustarea elementelor de configurare
MEX-N4000BT
CONFIGURARE
Localizarea comenzilor şi operaţiilor de bază
APP
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a stabili funcţia App Remote
(conexiune).
Unitate principală
Marca N
Atingeţi butonul rotativ de control cu
telefonul Android pentru a stabili
conexiunea BLUETOOTH.
(navigare)
Pentru intra în modul Quick-BrowZer™.
(Puteţi căuta cu uşurinţă o piesă pe un CD,
dispozitiv USB sau dispozitiv audio BT*1
după categorie.)
1 Apăsaţi
(navigare)*2 pentru a afişa
lista de categorii de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa
categoria de căutare dorită.
2 Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.
3 Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Porneşte redarea.
Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer,
(navigare).
apăsaţi
 Buton de eliberare panou frontal
 SEEK +/–
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare rapidă înapoi/derulare
rapidă înainte)
©2014 Sony Corporation
Radio:
Pentru a recepţiona automat posturi
(apăsaţi); pentru a găsi manual un post
(apăsaţi şi ţineţi apăsat).
CD/USB:
Pentru a sări o piesă (apăsaţi); pentru a sări
piese continuu (apăsaţi, apoi apăsaţi din
nou după aproximativ 2 secunde şi ţineţi
apăsat); pentru a derula rapid înapoi/înainte
o piesă (apăsaţi şi ţineţi apăsat).
BLUETOOTH Audio*3:
Pentru a sări o piesă (apăsaţi); pentru
a derula rapid înapoi/înainte o piesă
(apăsaţi şi ţineţi apăsat).
App Remote*4:
Pentru a sări o piesă (apăsaţi).
 Buton rotativ de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
ENTER
Pentru a accesa elementul selectat.
Apăsaţi SRC, rotiţi, apoi apăsaţi pentru
a schimba sursa.
VOICE
Pentru a activa butonul rotativ de voce.
Dacă funcţia App Remote este activată, este
activată caracteristica de recunoaştere
a vocii (doar pentru telefoane Android™).
DSPL (afişaj)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat, apoi apăsaţi pentru
a schimba elementele de pe afişaj.
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
 Fantă pentru disc
Radio:
Pentru a recepţiona posturile memorate
(apăsaţi); pentru a memora posturi (apăsaţi
şi ţineţi apăsat).
 Fereastra afişajului
CD/USB:
  (scoatere disc)
1/2: ALBUM / (în timpul redării MP3/
WMA/WAV*6)
Pentru a sări un album (apăsaţi); pentru
a sări albume continuu (apăsaţi şi ţineţi
apăsat).
 Receptor pentru telecomandă

 MENU
Pentru a deschide meniul de configurare.
 SRC (sursă)*5
Apăsaţi pentru a porni alimentarea; selectaţi
sursa (Radio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH
audio/BLUETOOTH phone).
OFF
Apăsaţi şi menţineţi apăsat 1 secundă
pentru a opri alimentarea.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri alimentarea, până când
dispare afişajul.

(înapoi)
Pentru a reveni la afişajul anterior.
MODE
Apăsaţi pentru a selecta banda radio
(FM1, FM2, FM3, MW sau LW).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
a introduce/revoca comanda pentru
pasager (iPod).
Apăsaţi pentru a activa/dezactiva
dispozitivul corespunzător (această unitate/
acest telefon mobil) (BLUETOOTH phone).
 CALL
Pentru a accesa meniul de apel. Pentru
a primi/termina un apel.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a comuta semnalul BLUETOOTH.
3:
(repetare)*7
4:
(redare amestecată)
6: PAUSE
Pentru a întrerupe redarea. Apăsaţi din nou
pentru a relua redarea.
BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM /
3:
(repetare)*7
4:
(redare amestecată)
6: PAUSE
Pentru a întrerupe redarea. Apăsaţi din nou
pentru a relua redarea.
BLUETOOTH phone:
Pentru a apela un număr de telefon
memorat (apăsaţi); pentru a memora un
număr de telefon ca presetare (apăsaţi şi
ţineţi apăsat) (în meniul de apel).
5: MIC (în timpul unui apel)
Pentru a seta din nou MIC (apăsaţi); pentru
a selecta modul Echo Canceler/Noise
(apăsaţi şi ţineţi apăsat).
App Remote*4:
PAUSE
Pentru a întrerupe redarea. Apăsaţi din nou
pentru a relua redarea.
 AF (frecvenţe alternative)/
TA (anunţare trafic)
Pentru a seta AF şi TA.
PTY (tip de program)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a selecta PTY
din RDS.
 Mufă de intrare AUX
Detaşarea panoului frontal
Setarea ceasului
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi
pentru a preveni furtul.
Ceasul utilizează un indicator digital de 24 de ore.
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF .
Unitatea este oprită.
2
Apăsaţi butonul de eliberare a panoului
frontal , apoi scoateţi panoul trăgându-l
către dumneavoastră.
 Port USB
 Microfon (pe panoul interior)
Pentru a face funcţia mâini libere să
funcţioneze corespunzător, nu acoperiţi
microfonul cu bandă adezivă etc.
*1 Funcţie disponibilă doar pentru dispozitive audio
care acceptă AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) versiunea 1.4 sau mai recentă.
(navigare) cel
*2 În timpul redării de pe USB, apăsaţi
puţin 2 secunde pentru a reveni direct la începutul
listei de categorii.
*3 Când este conectat un dispozitiv BLUETOOTH audio
(acceptă AVRCP al tehnologiei BLUETOOTH). În
funcţie de dispozitiv, este posibil ca unele operaţiuni
să nu fie disponibile.
*4 Dacă se stabileşte App Remote cu telefonul iPhone/
Android. În funcţie de aplicaţie, este posibil ca unele
operaţiuni să nu fie disponibile.
*5 Dacă se stabileşte App Remote cu telefonul iPhone/
Android, numele aplicaţiei apare pe afişaj la
selectarea sursei.
*6 Funcţie disponibilă doar pentru redarea de pe USB.
*7 Acest buton are un punct tactil.
Pentru detalii despre operaţiunile
BLUETOOTH, consultaţi „Instrucţiunile
de utilizare” furnizate.
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF.
Unitatea se va opri definitiv şi automat în
intervalul setat după ce unitatea a fost
oprită, pentru a economisi energia bateriei.
Dacă nu setaţi funcţia AUTO OFF, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul OFF până când afişajul
dispare, de fiecare dată când opriţi motorul.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta [CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a seta ora şi minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
SEEK +/–.
4
Alarmă de atenţionare
Atunci când puneţi comutatorul de pornire pe
poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal, alarma
de atenţionare va suna timp de câteva secunde.
Alarma se va declanşa doar dacă se foloseşte
amplificatorul încorporat.
Numere seriale
Asiguraţi-vă că numele seriale de la baza unităţii
şi de pe spatele panoului frontal se potrivesc.
În caz contrar, nu veţi putea realiza
împerecherea, conectarea şi deconectarea
BLUETOOTH cu ajutorul funcţiei NFC.
USB
iPod
Memorarea automată
a posturilor
Ataşarea panoului frontal
Atenţie
Cuplaţi piesa  de pe panoul frontal cu piesa
 de pe unitate, conform ilustraţiei şi împingeţi
partea stângă pe poziţie până auziţi un declic.
Când recepţionaţi posturi în timp ce conduceţi,
utilizaţi Best Tuning Memory (BTM) pentru
a preveni un accident.
1
Apăsaţi în mod repetat SRC pentru
a selecta [TUNER].
Pentru a schimba banda, apăsaţi MODE în
mod repetat.
2
Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta [BTM], apoi apăsaţi-l.
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.
iPod
Redarea pieselor în diverse
moduri
1
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie
de sursa de sunet selectată.
Deschideţi capacul USB, apoi conectaţi
dispozitivul iPod/USB la portul USB.*
* Pentru a conecta un dispozitiv iPod/iPhone,
folosiţi cablul de conexiune USB pentru iPod
(nefurnizat).
1
În timpul redării, apăsaţi
(repetare) sau
(redare amestecată) în mod repetat
pentru a selecta modul de redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea redării
în modul de redare selectat.
4
Selectaţi [Sony Car Audio] pe afişajul
dispozitivului BLUETOOTH.
Dacă [Sony Car Audio] nu apare, repetaţi
pasul 2 şi paşii următori.
5
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare* pe dispozitivul BLUETOOTH,
introduceţi [0000].
BLUETOOTH
* Cheia de autentificare poate fi denumită „Cod de
autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă”
etc., în funcţie de dispozitiv.
Împerecherea şi conectarea la
un dispozitiv BLUETOOTH
Porneşte redarea.
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru
a porni redarea, apăsaţi SRC pentru a selecta
[USB] (pe afişaj apare [IPD] atunci când
dispozitivul iPod este recunoscut).
Pentru a afişa ceasul
Apăsaţi DSPL.
RADIO
USB
Redarea de pe un dispozitiv
iPod/USB
După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Configurarea este finalizată şi ceasul
porneşte.
Sfat
Puteţi seta ceasul automat cu caracteristica RDS.
Pentru detalii, consultaţi „Ajustarea elementelor
de configurare” de pe verso şi setaţi la [CT-ON]
(ora ceasului).
CD
2
Introduceţi
cheia de
autentificare
Atunci când conectaţi un dispozitiv BLUETOOTH
(telefon mobil, dispozitiv audio etc.) pentru
prima dată, este necesară înregistrarea pe
ambele dispozitive (denumită „împerechere”).
Împerecherea permite acestei unităţi şi
celorlalte dispozitive să se recunoască.
[0000]
După împerechere,
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi menţineţi apăsat OFF timp
de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin
USB, volumul de apel al telefonului este
controlat de dispozitivul iPhone, nu de unitate.
Nu măriţi accidental volumul pe unitate în
timpul unui apel, deoarece sunetul poate fi
brusc foarte puternic după încheierea apelului.
6
1
Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la maxim
1 m de această unitate.
2
Apăsaţi CALL, rotiţi butonul rotativ
de control pentru a selecta [PAIRING],
apoi apăsaţi-l.
clipeşte.
Unitatea intră automat în modul standby
de împerechere.
3
Realizaţi procedura de împerechere pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru ca acesta
să detecteze această unitate.
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
sau se aprinde după stabilirea
conexiunii.
Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată pe alt dispozitiv.
Pentru a permite detectarea, intraţi în modul de
împerechere şi căutaţi această unitate pe celălalt
dispozitiv.
Pentru revocarea împerecherii
Realizaţi pasul 2 pentru a revoca modul de
împerechere după împerecherea acestei unităţi
cu dispozitivul BLUETOOTH.
Localizarea comenzilor şi operaţiilor de bază/Detaşarea panoului frontal/
Setarea ceasului/ Memorarea automată a posturilor/
Redarea de pe un dispozitiv iPod/USB/Redarea pieselor în diverse moduri/
Împerecherea şi conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH
BLUETOOTH
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat,
este necesară conectarea la această unitate.
Unele dispozitive împerecheate se vor conecta
automat.
1
2
3
Apăsaţi CALL, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta [BT SIGNAL],
apoi apăsaţi-l.
Asigurați-vă că se aprinde.
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru
conectarea la această unitate.
sau se aprinde.
Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat
de pe această unitate
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Apăsaţi SRC.
Selectaţi [BT PHONE] sau [BT AUDIO].
Apăsaţi ENTER pentru conectarea cu telefonul
mobil sau PAUSE pentru conectarea cu
dispozitivul audio.
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Conectarea la un dispozitiv
Smartphone cu ajutorul funcţiei
cu o singură atingere (NFC)
Dacă atingeţi butonul rotativ de control de pe
unitate cu un dispozitiv smartphone compatibil
cu funcţia NFC*, unitatea se va împerechea şi se
va conecta automat la dispozitivul smartphone.
* NFC (Near Field Communication) este o tehnologie
ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile şi
etichetele IC. Mulţumită funcţiei NFC, comunicările
de date pot avea loc cu uşurinţă, doar prin atingerea
simbolului relevant sau punctului specific de pe
dispozitivele compatibile NFC.
În cazul unui dispozitiv smartphone cu sistem
de operare Android versiune 4.0 sau anterioară,
este necesară descărcarea aplicaţiei „NFC Easy
Connect” din Google Play™. Este posibil ca
aplicaţia să nu poată fi descărcată în anumite
ţări/regiuni.
1
2
Activaţi funcţia NFC pe dispozitivul
smartphone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu dispozitivul
smartphone.
Atingeţi marca N de pe unitate cu marca N
de pe dispozitivul smartphone.
Pentru a instala microfonul
Instalarea microfonul (nefurnizat) va îmbunătăţi
calitatea audio în timp ce vorbiţi prin această
unitate. Pentru detalii cu privire la conectarea
microfonului, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu microfonul.
1
2
3
Apăsaţi CALL.
Apare meniul de apel.
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi
(înapoi)*.
Sursa revine la telefonul BLUETOOTH.
* Pentru setările PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL
şi BT SIGNL, pasul 3 nu este necesar.
Puteţi seta următoarele elemente:
PAIRING*1
Trece această unitate în modul standby pentru
împerecherea cu dispozitive BLUETOOTH.
PHONEBOOK
Efectuează un apel către numărul selectat
de utilizator din agendă*2.
REDIAL
Efectuează un nou apel către ultimul număr
de telefon apelat.
RECENT CALL
Permite utilizatorului să selecteze un număr
de telefon din istoricul de apeluri şi să reapeleze
acel număr*2.
VOICE DIAL
Activează apelarea vocală şi permite utilizatorului
să efectueze un apel prin rostirea etichetei vocale.
DIAL NUMBER
Efectuează un apel către numărul de telefon
introdus de utilizator.
Notă
În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă
puteţi conecta de pe această unitate la telefonul mobil.
În schimb, trebuie să vă conectaţi de pe telefonul mobil
la această unitate.
Sfat
Cu semnalul BLUETOOTH activat: dacă contactul maşinii
este pornit, această unitate se reconectează automat la
ultimul telefon mobil conectat.
Operarea funcţiilor BLUETOOTH
Asiguraţi-vă că
se aprinde pe afişajul unităţii.
Pentru deconectare cu o singură atingere
Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu marca
N de pe dispozitivul smartphone.
Note
 Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie
dispozitivul smartphone pentru a preveni zgârieturile.
 Conexiunea cu o singură atingere nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la un alt dispozitiv
compatibil NFC. În acest caz, deconectaţi celălalt
dispozitiv şi stabiliţi din nou conexiunea cu
dispozitivul smartphone.
RINGTONE*1*3
Setează dacă această unitate sau telefonul mobil
conectat emite tonul de apel: [1] (această unitate),
[2] (telefonul mobil).
AUTO ANS*1 (răspuns automat)
Setează această unitate să răspundă automat
unui apel primit: [OFF], [1] (după cca. 3 secunde),
[2] (după cca. 10 secunde).
AUTO PAIRING*1
Porneşte automat împerecherea BLUETOOTH dacă
un dispozitiv iOS versiune 5.0 sau mai recentă
este conectat prin USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL*1 (semnal BLUETOOTH)
Activează funcţia BLUETOOTH: [ON], [OFF].
CONFIGURARE
BT INIT*4 (iniţializare BLUETOOTH)
Iniţializează toate setările asociate cu funcţiile
BLUETOOTH (informaţii de împerechere, număr
presetat, informaţii despre dispozitiv etc.)
*1 De asemenea, puteţi selecta aceste elemente
apăsând MENU şi rotind butonul rotativ de control
pentru a selecta [BT].
*2 La conectarea la un telefon celular care acceptă
PBAP (Phone Book Access Profile).
*3 În funcţie de telefonul mobil, tonul de apel al acestei
unităţi poate fi emis chiar dacă este setat pe [2]
(telefon mobil).
*4 Apare pe meniul de configurare atunci când unitatea
este oprită.
RADIO
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Ajustarea caracteristicilor
de sunet
1
CONFIGURARE
POSITION (poziţia de ascultare)
În timpul recepţiei/redării, apăsaţi MENU,
rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta [SOUND], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta setarea, apoi apăsaţi-l.
Setarea este finalizată.
4
Apăsaţi
(înapoi) pentru a reveni la
afişajul anterior.
Următoarele elemente pot fi setate în funcţie
de sursă şi de setare:
Configurarea SOUND:
C.AUDIO+ (clear audio+)
Reproduce sunetul optimizând semnalul digital
cu setările de sunet recomandate de Sony: [ON],
[OFF]. (Setează automat la [OFF] dacă se modifică
[EQ10 PRESET]).
EQ10 PRESET
Selectează o curbă de egalizator dintre cele 10
curbe de egalizator sau setarea de dezactivare:
[R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată
pentru fiecare sursă în parte.
EQ10 SETTING
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
BASE
Selectează o curbă de egalizator presetată ca
bază pentru particularizare suplimentară: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7]
2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10]
16 kHz.
Nivelul volumului poate fi reglat în paşi de 1 dB,
între -6 dB şi +6 dB.
SET F/R POS (setare poziţie faţă/spate)
Simulează un câmp de sunet natural întârziind
ieşirea de sunet de la boxele faţă/spate în
funcţie de poziţia dumneavoastră.
FRONT L (): Faţă stânga
FRONT R (): Faţă dreapta
FRONT (): Faţă central
ALL (): În centrul autovehiculului
CUSTOM: Poziţie setată de App Remote
OFF: Nu este setată nicio poziţie
ADJ POSITION*1 (reglare poziţie)
Reglează fin setarea pentru poziţia de ascultare.
Interval de reglare: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (setare poziţie subwoofer)
NEAR (): Aproape
NORMAL (): Normal
FAR (): Departe
BALANCE
Ajustează balansul sunetului:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ajustează nivelul relativ:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (motor digital de îmbunătăţire a sunetului)
Îmbunătăţeşte sunetul comprimat digital prin
restaurarea frecvenţelor înalte pierdute în urma
procesului de compresie.
Această setare poate fi memorată pentru fiecare
sursă cu excepţia tunerului.
Selectează modul DSEE: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Accentuează frecvenţele joase şi cele înalte
pentru un sunet clar la niveluri reduse ale
volumului: [ON], [OFF].
AAV (volum automat avansat)
Ajustaţi optim nivelul volumului de redare pentru
toate sursele de redare: [ON], [OFF].
RB ENH*2 (accentuare bas spate)
Rear Bass Enhancer accentuează sunetul basului
prin aplicarea unei setări filtru de trecere bandă
joasă pentru boxele din spate. Această funcţie
permite funcţionarea boxelor din spate pe post
de subwoofer dacă nu este conectat unul.
(Funcţie disponibilă doar dacă [SW DIREC] este
setat la [OFF].)
RBE MODE (mod accentuare bas spate)
Selectează modul de accentuare a basului în
spate: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pentru cea mai mică setare se afişează [ATT].)
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
SW POS*1 (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
SW DIREC*3 (conexiune directă subwoofer)
Puteţi utiliza subwooferul fără un amplificator
electric dacă este conectat la cablul boxelor din
spate. (Funcţie disponibilă doar dacă [RBE MODE]
este setat la [OFF].)
Nu uitaţi să conectaţi un subwoofer 4 - 8 ohmi la
oricare dintre cablurile boxelor din spate.
Nu conectaţi o boxă la cablul celeilalte boxe din
spate.
SW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul subwooferului: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
SW POS*1 (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
HPF (filtru trecere bandă înaltă)
HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru boxele
faţă/spate: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (pantă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează panta (activă doar dacă [HPF FREQ]
este setată la o opţiune diferită de [OFF]):
[1], [2], [3].
VOL*4
(nivel volum AUX)
AUX
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
BTA VOL*5 (nivel volum BLUETOOTH audio)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv BLUETOOTH conectat:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
*1 Nu apare atunci când [SET F/R POS] este setat la
[OFF].
*2 Dacă [SW DIREC] este setat la [OFF].
*3 Dacă [RBE MODE] este setat la [OFF].
*4 Atunci când este selectată opţiunea AUX.
*5 Atunci când este activată sursa BLUETOOTH audio.
Notă
Aceste setări nu sunt disponibile pentru o sursă
BLUETOOTH phone.
RADIO
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Ajustarea elementelor de
configurare
REGIONAL*3
Restricţionează recepţia la o regiune specifică:
[ON], [OFF]. (Funcţie disponibilă doar pentru
recepţia pe bandă FM.)
1
BTM*4
Memorează automat posturile de radio.
Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta categoria dorită,
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
*1
*2
*3
*4
3
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta setarea, apoi apăsaţi-l.*
Setarea este finalizată.
Configurarea SOUND:
Pentru detalii, consultaţi „Ajustarea
caracteristicilor de sunet”.
4
Apăsaţi
(înapoi) pentru a reveni la
afişajul anterior.
Configurarea DISPLAY:
* Pentru setările CLOCK-ADJ şi BTM, pasul 4 nu este
necesar.
Următoarele elemente pot fi setate în funcţie
de sursă şi de setare:
Configurarea GENERAL:
CLOCK-ADJ (ajustare ceas)
Pentru reglarea ceasului.
CAUT ALM*1 (alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare: [ON], [OFF].
(Funcţie disponibilă doar atunci când unitatea
este oprită.)
BEEP
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Se opreşte automat după un interval de timp dorit
atunci când unitatea este oprită:
[NO], [30S] (30 secunde), [30M] (30 minute),
[60M] (60 minute).
AUX-A*1*2 (audio AUX)
Activează afişarea sursei AUX: [ON], [OFF]. (Funcţie
disponibilă doar atunci când unitatea este oprită.)
REAR/SUB
Comută ieşirea audio: [SUB-OUT] (subwoofer),
[REAR-OUT] (amplificator electric).
(Funcţie disponibilă doar atunci când unitatea
este oprită.)
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
Atunci când unitatea este oprită.
Nu apare în App Remote.
Atunci când se recepţionează pe bandă FM.
Atunci când este selectată opţiunea tuner.
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
DIMMER
Modifică luminozitatea afişajului: [ON], [OFF].
ILLUM (iluminare)
Schimbă culoarea de iluminare: [1], [2].
AUTO SCR* (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].
* Atunci când este selectată opţiunea CD, USB sau
BLUETOOTH audio.
BT (BLUETOOTH):
Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiilor
BLUETOOTH”.
APP REM (App Remote):
Începe stabilirea App Remote.
Download PDF

advertising