Sony | MEX-DV1500U | Sony MEX-DV1500U Instrucţiuni de utilizare

Player multidisc
Manual de instrucţiuni
MEX-DV1500U
© 2008 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu
expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi niciodată
carcasa aparatului. Apelaţi pentru aceasta doar la persoane
calificate.
Atenţie
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest produs,
conduce la creşterea pericolului de a vă fi afectată vederea.
Cum radiaţiile laser utilizate de acest player CD/DVD
sunt dăunătoare pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi
carcasa.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane calificate.
Această etichetă se află în partea de jos a
carcasei.
Această etichetă se află în interiorul carcasei
aparatului.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii
sunt valabile numai pentru echipamentele
comercializate în ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau
chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru service sau
garanţie.
2
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care
din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau
de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai
de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la
încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele
de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului
şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 43). Aparatul se va opri complet,
în mod automat, după perioada de timp stabilită,
evitându-se consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (OFF) de fiecare
dată când opriţi maşina, până ce afişajul se stinge.
Evitarea accidentelor.
Imaginea va fi redată numai după ce parcaţi maşina şi
activaţi frâna de mână.
Dacă maşina începe să se deplaseze în timpul redării
video, imaginile de la ieşirea VIDEO OUT vor dispărea
automat după afişarea unui mesaj de avertizare.
Deşi imaginile nu mai sunt afişate pe ecran, sonorul
emis de sursa audio poate fi ascultat.
Nu acţionaţi aparatul şi nu urmăriţi ecranul în timp ce
conduceţi maşina.
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei
(DEMO), citiţi pagina 43.
Relativ la siguranţă :
• Consultaţi legile cu privire la trafic ce se aplică în
ţara unde vă aflaţi, pentru a vă asigura că utilizarea
aparatului nu contravine acestora.
• Pentru siguranţa dvs., monitorul conectat la ieşirea
VIDEO OUT se opreşte automat când frâna de mână
este dezactivată.
3
Cuprins
Bun venit !............................................................. 6
Drepturi de autor.............................................. 7
Discuri ce pot fi redate de acest aparat şi
simbolurile utilizat în prezentul manual............ 8
Localizarea şi funcţiile butoanelor...................... 10
Unitatea de bază............................................. 10
Telecomanda card RM-X168......................... 12
Punerea în funcţiune
Instalarea aparatului şi a monitorului opţional.... 14
Iniţializarea aparatului........................................ 14
Pregătirea telecomenzii-card............................... 14
Detaşarea panoului frontal.................................. 15
Ataşarea panoului frontal............................... 15
Operaţii de bază
Ajustarea calităţii imaginilor
– EQ de imagine.................................................. 29
Particularizarea calităţii imaginilor................ 29
Blocarea discurilor – Control parental................ 30
Activarea funcţiei de control parental............ 30
Schimbarea zonei şi a nivelului de
restricţionare a accesului............................ 30
Redarea repetitivă şi aleatorie............................. 31
Redarea în urma căutării directe......................... 32
Listarea pistelor / imaginilor / fişierelor video
– Quick-BrowZer................................................ 33
Selectarea unei piste / unei imagini /
unui fişier video.......................................... 33
Selectarea unui tip de fişier............................ 33
Vizualizare informaţiilor despre de discurile
audio................................................................. 34
Redarea discurilor video..................................... 16
Operaţii avansate — Radio
Redarea discurilor audio..................................... 18
Fixarea în memorie şi recepţia posturilor de
radio..................................................................34
Fixarea automată în memorie – BTM.............34
Fixarea manuală în memorie..........................34
Redarea conţinutului unui dispozitiv USB......... 20
Elementele afişajului...................................... 21
Redarea repetitivă şi aleatorie........................ 21
Ascultarea radioului............................................ 22
Operaţii avansate — Discuri
Redarea fişierelor DivX®/MPEG-4/JPEG......... 23
Redarea fişierelor DivX®/MPEG-4............... 23
Redarea fişierelor de imagine JPEG ............. 23
Utilizarea funcţiilor PBC – Comanda redării...... 24
Utilizarea meniului pentru modul de redare....... 24
Afişarea informaţiilor temporale / a celor tip text
conţinute de disc.............................................. 26
Efectuarea reglajelor audio................................. 26
Alegerea unei alte limbii pentru coloana sonoră/
a unui alt format.......................................... 27
Aflarea formatului de program...................... 27
Ajustarea nivelului audio la ieşire
– Nivel DVD.................................................. 28
Mărirea imaginilor.............................................. 28
4
RDS......................................................................35
Prezentare generală.........................................35
Reglaje AF şi TA.............................................35
Selecţie PTY...................................................36
Reglajul CT.....................................................36
Reglaje ale sunetului
Ajustarea parametrilor sunetului..........................37
Personalizarea curbei egalizorului
–EQ3..............................................................37
Reglaje
Reglaje de imagine . ............................................38
Operaţii de bază pentru reglajele de imagine.38
Alegerea limbii pentru afişarea pe ecran şi
pentru coloana sonoră..................................39
Reglaje de ecran..............................................39
Reglaje particularizate....................................40
Reglaje audio..................................................41
Iniţializarea tuturor reglajelor.........................41
Configurarea sistemului.......................................42
Operaţii de bază pentru configurarea
sistemului.....................................................42
Potrivirea ceasului..........................................46
Întreţinere......................................................49
Utilizarea echipamentelor opţionale
Soluţionarea problemelor..............................51
Afişaje de eroare / Mesaje........................53
Echipamente auxiliare..........................................46
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie.......................................47
Note privind discurile...............................47
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4................48
Despre fişierele MP3................................48
Despre fişierele WMA..............................48
Despre fişierele AAC................................48
Despre fişierele JPEG...............................48
Despre fişierele DivX®............................49
Despre fişierele MPEG-4.........................49
Demontarea aparatului..................................50
Specificaţii.....................................................50
Glosar............................................................54
Lista codurilor de limbă / Lista codurilor de
regiune........................................................56
Index.............................................................57
Pentru instalare şi conexiuni, consultaţi
manualul specializat care v-a fost furnizat.
Adresă de internet pentru asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http:// support.sony-europe.com//
Sunt furnizate informaţii legate de :
• Modelele şi producătorii de playere audio digitale compatibile
• Fişiere MP3 / WMA / AAC acceptate
5
Bun venit !
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest Player multidisc,
marca Sony. Înainte de a folosi aparatul, vă rugăm să
citiţi cu atenţie acest manual, pe care să îl păstraţi apoi
pentru a putea fi consultat ulterior.
Facilităţi
Pentru detalii, consultaţi paginile de referinţă indicate.
Redare DVD, VCD, CD
T pag. 8
Compatibilitatea cu diverse formate de disc.
2000MP3, 2000WMA, 2000AAC
Pot fi redate până la 2000* de piste înregistrate pe un
disc, în format MP3/WMA/AAC.
Reluarea redării multidisc
T pag. 40
Sunt reţinute punctele în care redarea a fost oprită,
pentru cel mult 5 discuri, iar redarea DVD VIDEO/
VCD/DivX/MPEG-4 poate fi reluată chiar dacă
discul a fost între timp scos din aparat.
T pag. 37
Sunt disponibile 7 curbe prestabilite pentru egalizor,
care pot fi particularizate în continuare prin realizarea
acordului pe 3 benzi diferite de frecvenţe.
T pag. 29
Tonurile de culoare pentru imagini pot fi selectate cu
ajutorul reglajelor prestabilite, în funcţie de lumina
şi ambientul din interiorul maşinii.
T pag. 46
Permite conectarea unui echipament audio extern
(conexiune analogică).
6
T pag. 46
Mufele AUX AUDIO IN aflate în partea din spate a
aparatului, permit conectarea şi transmiterea la ieşire
a semnalului audio de la un echipament auxiliar,
cum ar fi unul audio portabil (conexiune analogică),
dispozitive GPS pentru facilitarea deplasării,
decodoare TV etc.
* În funcţie de lungimea pistei şi de frecvenţa de
eşantionare la înregistrare
Drepturi de autor
Acest produs încorporează o tehnologie de protejare
a drepturilor de autor care se află sub incidenţa unor
patente din S.U.A şi altor drepturi de proprietate
intelectuală deţinute de Macrovision Corporation.
Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de
autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation şi
este destinată exclusiv vizionării la domiciliu sau altor
utilizări limitate, cu excepţia cazului în care este altfel
autorizat de Macrovision. Dezasamblarea şi operaţiile
de inginerie inversă sunt interzise.
Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories.
“Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
Acest produs este realizat folosindu-se
un patent MPEG-4 Visual, pentru care s-a
acordat licenţă în vederea utilizării în
scop personal şi non-comercial de către
clienţi, pentru decodarea materialelor
MPEG-4 video care au fost codate de către
un utilizator ce desfăşoară activităţi
personale şi non-comerciale şi/sau care
au fost obţinute de la un furnizor de
creaţii video autorizat de MPEG LA să
furnizeze materiale video în format
MPEG-4. Nu este acordată nicio licenţă
şi nici dreptul de utilizate pentru nici
un alt scop. informaţii suplimentare,
inclusiv cele cu privire la promovare,
la utilizarea internă şi comercială şi la
obţinerea licenţelor pot fi obţinute de
la MPEG LA, LLC. SEE
http://www.MPEGLA.COM
Windows Media şi sigla Windows sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R” şi
“DVD+RW” sunt mărci comerciale.
“DivX” şi “DivX Certified” sunt mărci
comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale DivX, Inc.
7
Discuri ce pot fi redate de acest aparat şi simbolurile utilizate
în prezentul manual
Acest aparat poate reda diferite discuri video / audio.
Schema de mai jos vă va ajuta să identificaţi discurile ce sunt compatibile cu acest aparat, precum şi funcţiile
disponibile pentru un anumit tip de disc.
Simbolul discului în
acest manual
Formatul de disc
Sigla discului
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1
DVD-R DL*1
(Video mode/VR mode)
DVD-RW*1
(Video mode/VR mode)
DVD+R*1
DVD+R DL*1
DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0) AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2
CD-R*2
CD-RW*2
*1 Pot fi stocate în memorie şi fişiere audio. Pentru detalii, consultaţi pag. 9.
*2 Pot fi stocate în memorie şi fişiere video/de imagine. Pentru detalii, consultaţi pag. 9.
Notă
• În acest manual, termenul “DVD” poate fi utilizat în mod generic pentru a se face referire la următoarele tipuri de
discuri : DVD VIDEO, DVD-R / DVD-RW şi DVD+R / DVD+RW.
8
Tabelul următor prezintă formatele de compresie acceptate de acest aparat, tipurile de fişiere cărora le corespund şi tipurile
de discuri pe care pot fi stocate respectivele fişiere.
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de format, indiferent de tipul de disc. Simbolurile formatelor prezentate mai jos vor
însoţi descrierea funcţiilor disponibile pentru fiecare format.
Simbolul formatului în
acest manual
Tipul de fişier
Tipuri de discuri ce pot fi stocate
fişier audio MP3
DATA DVD
DVD-ROM
DVD-R
DVD-R DL
DVD- RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
fişier audio WMA
fişier audio AAC
fişier de imagine JPEG
fişier video DivX®
fişier video MPEG-4
DATA CD
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Observaţie
• Pentru detalii legate de formatele de compresie, consultaţi pag. 48.
Discuri ce nu sunt acceptate
Acest aparat nu poate reda următoarele tipuri de discuri :
• discuri de 8 cm,
• discuri de 12 cm care folosesc numai zona de date intrioară, de 8 cm (restul fiind transparent),
• discuri CD-ROM ce conţin alte fişiere decât MP3 / WMA / AAC / JPEG / DivX / MPEG-4,
• SA-CD,
• CD-G,
• Foto-CD,
• VSD (Video Single Disc),
• DVD-ROM ce conţin alte fişiere decât MP3 / WMA / AAC / JPEG / DivX / MPEG-4,
• DVD-RAM,
• DVD-Audio,
• Activ-Audio (Date),
• SVCD (Super Video CD),
• CDV,
• discuri create în format Packet Write ,
• discuri în format DTS.
Notă
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca şi unele discuri compatibile să nu fie redate de acest aparat.
Codul de regiune
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor de autor pentru software.
Fiecare cod de regiune este marcat în partea de jos a aparatului şi numai discurile
care au acelaşi cod de regiune ca şi player-ul vor putea fi redate de către acesta.
Vor putea fi redate, de asemenea, şi discurile cu marcajul
Codul de regiune
.
Dacă încercaţi să redaţi un DVD cu un alt cod de regiune decât aparatul, pe ecran va
fi afişat mesajul “Playback prohibited by region code.” (Redarea este împiedicată
de codul de regiune). În funcţie de DVD, chiar dacă pe acesta nu este marcat codul
de regiune, este posibil să existe o limitare regională.
9
Localizarea şi funcţiile butoanelor
Unitatea de bază
Pentru detalii, consultaţi paginile indicate.
Această secţiune conţine instrucţiuni despre
butoanele telecomenzii card.
Pentru efectuarea operaţiilor respective, pot fi
utilizate şi butoanele aparatului, în cazul în care
au aceleaşi denumiri sau unele similare cu cele ale
butoanelor telecomenzii card.
1 Buton OFF pag. 15, 16, 18, 20, 24
Pentru a opri / întrerupe funcţionarea sursei
(apăsaţi) ; pentru oprirea completă a sursei
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
2 Buton (BACK) pag. 33, 37
Apăsaţi pentru a reveni la interfaţa afişată
anterior.
3 Buton SOURCE pag. 20, 22, 34, 37
Pentru a porni alimentarea ; pentru a schimba
sursa de semnal (radio / disc / USB / AUX).
4 Butonul (căutare) pag. 33
Pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer.*1
5 Buton rotativ / SOUND / ENTER pag. 28, 33, 34, 36, 37, 42, 46, 47
Pentru a regla volumul sonor / a efectua un
reglaj (rotiţi) ; pentru a accesa meniul de sunet/
a aplica reglajul efectuat (apăsaţi).
10
6 Compartiment pentru disc pag. 16, 18
Pentru a introduce discul în aparat.
7 Fereastră de afişaj
8 Butonul Z (eject) pag. 16, 18
Este folosit pentru a scoate discul din aparat.
9 Mufă USB pag. 20
Pentru a conecta un dispozitiv USB.
0 Butoane SEEK-/+ pag. 17, 19, 22, 23
Disc / USB :
Pentru a omite un capitol / o pistă / o scenă /
un fişier (apăsaţi) ; pentru a vă deplasa rapid
înainte/ înapoi pe disc (apăsaţi şi ţineţi un
moment apăsat) ; pentru a derula rapid înapoi/
înainte o pistă (apăsaţi şi menţineţi apăsat).*2
Radio:
Pentru a depista automat posturile de radio
(apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
qa Buton (eliberare panou frontal) pag. 15
qs Buton MODE pag. 22, 34, 47
Pentru a selecta banda de frecvenţe radio (FM/
MW/LW) ; pentru a selecta un echipament
auxiliar conectat la mufa de intrare AUX
(frontală) sau la cea AUX IN (din spatele
aparatului).
qd Receptor pentru telecomanda card qf Buton RESET pag. 14
qg Buton SETUP pag. 28, 34, 42, 46, 47
Pentru a accesa meniul de configurare a
sistemului.
qh Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) / PTY (tipul
emisiunii) pag. 35, 36
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ;
Pentru a selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi
apăsat) în modul RDS.
qj Butoane numerotate
Disc / USB:
(1) : b REP pag. 16, 17, 21, 31
(2) : SHUF B pag. 16, 17, 21, 31
(3)/(4) : ALBM –/+ (V/v) pag. 16, 17, 19, 23
Pentru a omite un album sau un director/
pentru a deplasa cursorul (apăsaţi);
pentru a omite în mod continuu albume
sau directoare (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
(6) : u (redare / pauză) pag. 16, 17, 18, 19, 23
Pentru a începe / a face o pauză de
redare.
qk DSPL (afişaj) pag. 21, 26, 35, 46
Pentru schimbarea elementelor afişate.
ql Mufa de intrare AUX pag. 46
Pentru conectarea unui dispozitiv audio
portabil.
*1 Când este redat un CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4.
*2 Funcţionarea diferă în funcţie de disc (pag. 17, 19).
Capacul pentru USB
Când nu folosiţi mufa USB 9, folosiţi capacul destinat
acesteia pentru a evita pătrunderea prafului şi a murdăriei
în interior. Nu lăsaţi acest capac la îndemâna copiilor
pentru a nu fi cumva înghiţit.
Radio:
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
11
Telecomanda card RM-X168
Consultaţi paginile indicate pentru a obţine
informaţii suplimentare.
Îndepărtaţi folia izolatoare înainte de a folosi
telecomanda (pag. 14).
1 Buton OFF pag. 16, 18, 20, 24
Pentru a opri / întrerupe funcţionarea sursei
(apăsaţi) ; pentru oprirea completă a sursei
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
2 Buton SOUND pag. 37
Pentru a accessa meniul sound.
3 Buton VISUAL SETUP pag. 24, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 38
Pentru a accesa modul redare / meniul de
configurare video.
12
4 Buton SYSTEM SETUP pag. 28, 34, 42, 46, 47
Pentru a accesa meniul de configurare a
sistemului.
5 Buton
(înapoi) / O
pag. 24, 25, 30, 31, 33, 37, 38
Pentru a reveni la interfaţa precedentă ; reveniţi
la meniul de la VCD*1.
6 Butoane numerotate pag. 16, 17, 24, 25,
30, 31, 32, 33, 34
Disc:
Pentru a localiza titlul / capitolul / pista.
Radio:
Pentru a recepţiona posturi fixate în memorie
(apăsaţi) ; pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
7 Buton CLEAR pag. 30, 33
Pentru a şterge unul dintre numerele introduse.
8 Butonul DSPL (afişaj) pag. 21, 26, 35, 46
Pentru a schimba elementele afişate.
9 Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la
nivelul anterior, apăsaţi încă o dată acest
buton.
0 Buton u (redare / pauză) pag. 16, 17, 18, 19, 23
Pentru a începe / a face o pauză de redare.
qa Butoane .m/M> pag. 17, 19, 22, 23
Disc:
Pentru a omite un capitol / o pistă / o scenă /
un fişier (apăsaţi) ; pentru a derula / rula rapid
înainte discul (apăsaţi şi menţineţi apăsat un
moment) ; pentru a parcurge pista înapoi / rapid
înainte (apăsaţi şi menţineţi apăsat).*2
qd Butonul (căutare) pag. 33
Pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer.*3
qf M/m/</, (cursor) / butoane ENTER
Pentru a deplasa cursorul şi a aplica reglajele
stabilite.
qg Buton SRC (sursă) pag. 20, 22, 34, 47
Pornirea alimentării ; schimbarea sursei (Radio/
Disc/ USB/ AUX).
qh Butonul MODE pag. 22, 34, 47
Pentru a selecta banda de frecvenţe radio (FM/
MW/ LW) ; selectaţi un echipament auxiliar
conectat la mufa de intrare AUX (frontală) sau
la cea AUX IN (din spate).
qj Butoane VOL (volum) +/–
Pentru reglarea volumului.
*1 Când redarea se desfăşoară folosind funcţiile PBC.
*2 Funcţionarea diferă în funcţie de disc (pag. 17, 19).
*3 Când este redat un CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4.
Notă
• Aparatul nu poate fi acţionat cu ajutorul telecomenzii
card câtă vreme este oprit şi afişajul său este inactiv,
cu excepţia cazurilor în care este apăsat butonul
(SOURCE) al unităţii de bază sau este introdus un
disc pentru a activa echipamentul.
Radio:
Pentru a depista automat posturile de radio
(apăsaţi); pentru a găsi manual un post de radio
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
qs Butoane reglaj pentru redarea DVD
(AUDIO) : pag. 17, 27
Schimbarea limbii / formatului folosit pentru
coloana sonoră.
(Schimbarea canalului audio pentru VCD /
CD / MP3 / WMA / AAC.)
(SUBTITLE) : pag. 17
Schimbarea limbii folosite pentru subtitrare.
(ANGLE) : pag. 17
Schimbarea unghiului de vizionare.
(TOP MENU) : pag. 17
Accesarea meniului superior al unui DVD.
(MENU) : pag. 17
Accesarea meniului unui disc.
13
Punerea în funcţiune
Instalarea aparatului şi a
monitorului opţional
Mai întâi instalaţi şi conectaţi unitatea de bază la
monitorul opţional.
Acest aparat poate funcţiona folosind interfeţele afişate la
aparat şi/sau pe monitorul opţional.
Vă rugăm să ţineţi seama că manualul include instrucţiuni
legate de afişarea atât la aparat, cât şi pe monitorul
opţional.
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau după
înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după modificarea
unor conexiuni electrice va trebui să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag.15) şi apăsaţi butonul
RESET (pag. 10) cu ajutorul un obiect cu vârf ascuţit,
cum ar fi un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Aparat
Monitor opţional
Pregătirea telecomenzii
card
Înainte de a folosi prima dată telecomanda, îndepărtaţi
folia izolatoare.
Observaţie
• Pentru a afla cum se înlocuiesc bateriile, consultaţi
pag. 49.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instalare / conectare
furnizat.
Notă
• Aveţi grijă să montaţi în siguranţă monitorul opţional
şi într-o poziţie care să nu obstrucţioneze vederea
şoferului.
14
Detaşarea panoului frontal
Ataşarea panoului frontal
Introduceţi partea din dreapta a panoului frontal A astfel
încât să se potrivească orificiul acestuia cu pivotul B al
aparatului, aşa cum este ilustrat mai jos, apoi împingeţi
uşor partea din stânga în poziţie, până ce se aude un clic.
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a
preveni furtul.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare
timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă
amplificatorul încorporat este utilizat.
1
Apăsaţi (OFF).
Aparatul se opreşte.
2
Apăsaţi
apoi trageţi-l uşor spre exterior.
Notă
• Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în partea din spate a maşinii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării unui
dispozitiv USB, deoarece datele conţinute de acela se
pot deteriora.
15
Operaţii de bază
Redarea discurilor video
În funcţie de disc, anumite operaţii pot fi diferite sau restricţionate.
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte discul.
Butoane
numerotate
1 Porniţi monitorul, apoi selectaţi intrarea de la sursă pentru monitor, corespunzător acestui aparat.
2 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Dacă nu începe automat redarea, apăsaţi u.
3 Dacă apare meniul DVD, apăsaţi (1) (b) / (2) (B) /(3) (V) /(4) (v) pentru a deplasa cursorul, apoi
apăsaţi (6) (u) pentru a confirma.
Dacă folosiţi telecomanda card, apăsaţi M/m/</, / butoanele numerotate pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi
(ENTER) pentru a confirma.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (OFF).
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sonorul nu este transmis la ieşire dacă este selectat formatul DTS.
Pentru a scoate discul din aparat
Apăsaţi Z.
16
Despre meniul DVD
Un DVD este împărţit în mai multe secţiuni, care conţin imagini sau facilităţi de muzică. Aceste secţiuni sunt denumite
“titluri”. Când este redat un DVD care conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind meniul superior al
DVD-ului. În cazul DVD-urilor care vă permit să selectaţi elemente cum ar fi subtitluri / limba pentru coloana sonoră,
alegeţi aceste elemente folosind meniul DVD.
Alte operaţii de redare
Butoane
numerotate
Pentru
Apăsaţi
a face o pauză / a relua redarea după pauză
u
a omite un capitol / o pistă / o scenă / un fişier
.m/M>
a rula discul înainte / înapoi
şi menţineţi apăsat .m/M> timp de un moment;
apoi apăsaţi repetat pentru a schimba viteza (×2 T ×12 T
×120 T ×2...).
a renunţa la rularea discului înainte / înapoi
u
a fi afişat meniul DVD*
Telecomandă : (TOP MENU) sau (MENU).
1
a selecta elementele din meniul DVD*
1
Unitatea de bază : (1) (b) / (2) (B) /(3) (V) /(4) (v)
pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi (6) (u) pentru
a confirma.
Telecomandă : M/m/</,/ butoane numerotate pentru
a deplasa cursorul, apoi apăsaţi (ENTER) pentru a
confirma.
a schimba limba / formatul / canalul pentru coloana Telecomandă : (AUDIO) în mod repetat până ce este afişat
sonoră (pag. 27) *1
elementul dorit.
1
a opri / a schimba limba folosită pentru subtitrare*
Telecomandă : (SUBTITLE) în mod repetat până ce este
afişat elementul dorit*2.
a schimba unghiul de vizionare*1
Telecomandă : (ANGLE) în mod repetat până ce este
afişată valoarea numerică dorită pentru unghi.
*1 Nu sunt disponibile în funcţie de disc.
*2 Când apare fereastra de introducere a celor 4 cifre, introduceţi codul de limbă (pag. 56) pentru a fi stabilită limba
dorită.
17
Redarea discurilor audio
În funcţie de disc, anumite operaţii pot fi diferite sau restricţionate.
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte discul.
1 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Dacă nu începe automat redarea, apăsaţi u.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (OFF).
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sonorul nu este transmis la ieşire dacă este selectat formatul DTS.
Pentru a scoate discul din aparat
Apăsaţi Z.
18
Alte operaţii de redare
Pentru
Apăsaţi
a face o pauză / a relua redarea după pauză
u
a omite o pistă
.m(<) /M> (,)
a parcurge înainte / înapoi o pistă
şi menţineţi apăsat .m /M>
a omite un album*
Unitatea de bază : (3) (ALBM–) / (4) (ALBM+)
Telecomandă : M/m
a omite în mod continuu albume*
Unitatea de bază : apăsaţi şi menţineţi apăsat (3) (ALBM–) /
(4) (ALBM+)
Telecomandă : apăsaţi şi menţineţi apăsat M/m
* Când este redat un fişier MP3 / WMA / AAC.
19
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa Mass Storage) compatibile cu standardul USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) şi JPEG (.jpg).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a datelor de pe dispozitivul USB.
Notă
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi motorul.
În funcţie de acest dispozitiv, pot apărea disfuncţionalităţi sau deteriorări ale acestuia dacă este cuplat înainte de
pornirea motorului.
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa destinată acestuia.
Redarea începe automat.
Dacă dispozitivul USB este deja conectat, pentru a începe redarea apăsaţi de mai
multe ori (SOURCE), până ce apare mesajul “USB”.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (OFF).
Notă
• Aveţi grijă să utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul în cazul în care este necesar un cablu pentru
realizarea conexiunii USB.
20
Decuplarea dispozitivului USB
1 Opriţi redarea materialului de pe dispozitivul
USB.
2 Detaşaţi dispozitivul USB.
Dacă acesta este decuplat în timpul redării datelor pe
care le conţine, este posibil ca dispozitivul USB să se
deterioreze.
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea grele,
care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot cauza o
întrerupere a conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de pe
un dispozitiv USB, deoarece datele audio se pot
deteriora.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB
prin intermediul unui hub USB.
Elementele afişajului
Afişarea imaginii de prezentare
(Jacket picture)
În cursul redării audio, puteţi să consultaţi conţinutul
informaţiilor sau să afişaţi imaginea de prezentare
(Jacket Picture)* a fişierului MP3 / WMA / AAC de pe
dispozitivul USB, pe ecranul monitorului.
* Dimensiunea recomandată este de la 240 × 240 la
960 × 960 pixeli.
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat butonul
(1) (REP) sau (2) (SHUF) până ce este afişat
modul dorit.
Selectaţi
REP-TRACK
Pentru a reda
în mod repetitiv o pistă.
REP-ALBUM
în mod repetitiv un album.
SHUF-ALBUM
în mod aleatoriu piesele unui
album.
în mod repetitiv piesele
conţinute de un dispozitiv.
REP-DRIVE*
* Când pe dispozitivul USB sunt create două sau mai
multe drive-uri.
A Sursă
B Denumirea pistei, Nume artist, Număr album*,
Numele albumului, Numărul pistei / Durata scursă
de redare, Ceas.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“REP-OFF“ sau “SHUF-OFF“ .
* Numărul albumului este afişat numai când este schimbat
albumul.
Pentru a schimba elementul B afişat, apăsaţi (DSPL).
Note
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, vizitaţi adresa site-ului de asistenţă.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 256
– fişiere (piste) : 2.000.
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată la soare,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil
să treacă mai mult timp până la începerea redării.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil
să nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea fişierelor tip lossless (fără
pierderi).
21
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi de mai multe ori (SOURCE) până ce apare indicaţia “TUNER”.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul (MODE) până ce apare banda de frecvenţe dorită (FM1, FM2, FM3,
MW sau LW).
A Banda de frecvenţe radio / Funcţia.
B Frecvenţa
* Când sunt recepţionate posturi RDS, este afişată şi
denumirea programului respectiv. Pentru detalii,
consultaţi “RDS” de la pag. 35.
3 Depistaţi postul dorit.
Depistarea automată a posturilor
Apăsaţi (SEEK) +/– .
Baleierea frecvenţelor încetează când este recepţionat un post de radio. Repetaţi procedura până ce este recepţionat
postul care vă interesează.
Depistarea manuală a posturilor
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SEEK) +/– pentru a localiza în mod aproximativ frecvenţa care vă interesează,
apoi apăsaţi de mai multe ori butonul (SEEK) +/– pentru a fi realizat acordul fin.
Observaţie
• Pentru detalii legate de alte funcţii radio, consultaţi “Operaţii avansate — Radio” de la pag. 34.
Folosind telecomanda card
Folosiţi butonul (SRC) în loc de cel (SOURCE) şi butoanele .m/M> în loc de butonul (SEEK) +/–.
22
Operaţii avansate – Discuri
Acest capitol conţine următoarele secţiuni.
• Operaţii video specifice*
– paginile de la 23 la 31
• Operaţii video* / audio obişnuite
– paginile de la 31 la 34
• Operaţii audio specifice
– paginile 34
* Inclusiv operaţii JPEG.
Redarea fişierelor DivX® /
MPEG-4 / JPEG
Redarea fişierelor DivX® /
MPEG-4
Puteţi comanda redarea fişierelor DivX / MPEG-4 la fel
ca în cazul discurilor video (pag. 16) şi a altor facilităţi
de redare audio.
Pentru
a omite un album
(director)
a omite în mod
continuu albume
(directoare)
Apăsaţi
Unitatea de bază :
(3) (ALBM –) /
(4) (ALBM +) /
Unitatea de bază :
şi menţineţi apăsat
(3) (ALBM –)/(4) (ALBM +)
Notă
• Puteţi de asemenea să selectaţi redarea unui fişier cu
ajutorul unei liste (Quick-BrowZer) (pag. 33).
Redarea fişierelor de imagine
JPEG
Notă
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, poate
fi redat numai tipul care a fost selectat (audio / video/
de imagine). Pentru redarea fişierelor video DivX /
MPEG-4 sau a celor de imagine JPEG, cum ar fi cele
de pe un disc, apăsaţi butonul
în cursul redării,
selectaţi tipul de fişier dorit (video / de imagine) pentru
a fi afişat, apoi selectaţi-l (pag. 33).
Fişierele JPEG pot fi urmărire unele după altele, cu acest
aparat. Prezentarea unei astfel de succesiunii de imagini
începe automat când introduceţi un disc sau apăsaţi u.
Pentru detalii legate de modul de începere a redării,
urmaţi paşii de la 1 la 4 ai procedurii “Redarea discurilor
video”, de la pag. 16.
Pentru
a roti o imagine
Apăsaţi
Telecomandă :
</, (rotire cu 09)
a omite o imagine
.m/M>
Unitatea de bază :
(3) (ALBM –) /
(4) (ALBM +) /
Unitatea de bază :
şi menţineţi apăsat
(3) (ALBM –)/(4) (ALBM +)
a omite un album
a omite în mod
continuu albume
Note
• Dacă este rotită o imagine de mari dimensiuni, afişarea
acesteia poate dura mai mult timp.
• Fişierele în format JPEG progresiv nu pot fi afişate.
Observaţii
• Pentru a fi redate, fişierele pot fi selectate şi cu ajutorul
listei (Quick-BrowZer), pag. 33.
23
Utilizarea funcţiilor PBC
— Comanda redării
Butoane
numerotate
Meniul PBC vă va sprijini în realizarea interactivă a
operaţiilor în timpul redării unui VCD compatibil PBC.
1
Porniţi redarea unui disc VCD compatibil
PBC.
Este afişat meniul PBC.
2
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi (ENTER).
3
Urmaţi instrucţiunile din meniu pentru
realizarea interactivă a operaţiilor.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi O.
Redarea fără funcţii PBC
1 În cursul redării, apăsaţi (OFF).
Redarea se opreşte.
2 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a selecta
elementul dorit, apoi apăsaţi (ENTER).
Apare mesajul “Play without PBC.” şi redarea începe.
Meniul PBC nu este afişat în cursul redării.
Utilizarea meniului pentru
modul de redare
Butoane
numerotate
Puteţi utiliza meniul modului de redare al acestui aparat
pentru a comanda redarea sau a realiza configurarea de
redare.
Pentru afişarea meniului modului de redare, apăsaţi
(VISUAL SETUP) în cursul redării.
Pentru ca acest meniu să nu mai fie afişat, apăsaţi din nou
(VISUAL SETUP).
Note
• În cursul redării unui disc audio, (VISUAL SETUP)
este inactiv.
• În cursul redării JPEG, (VISUAL SETUP) este activ
numai când o imagine este complet afişată.
Observaţie
• Dacă apăsaţi (VISUAL SETUP) cât timp redarea este
oprită, este afişat meniul de reglaje video (de la monitor)
şi aveţi posibilitatea de a efectua diverse reglaje, cum
ar fi limba folosită pentru afişare, reglajele audio etc.
(pag. 38).
Exemplu : la redarea unui DVD
Note
• Elementele de meniu şi procedurile de funcţionare
diferă în funcţie de disc.
• În cursul redării PBC, numărul pistei, elementul de
redare etc. nu este afişat în meniul modului redare
(pag. 24).
• Reluarea redării nu este disponibilă în cursul redării
fără PBC.
Observaţie • Pentru reluarea redării PBC, opriţi redarea apăsând
(OFF), apoi apăsaţi u.
A Elementele meniului modului de redare
Pentru detalii, consultaţi “Lista elementelor meniului
pentru modul de redare”, pag. 25.
24
B DVD : Număr titlu / Total
VCD : Număr pistă / Total*1
JPEG : Număr album / Total
DivX/MPEG-4 : Număr album (director) / Total
C DVD : Număr capitol / Total
JPEG : Număr imagine / Total
DivX/MPEG-4 : Număr fişier / Total
D Durata de redare scursă*2
E Format
F Starea redării (PLAY N, PAUSE X etc.)
G Reglaj curent
H Opţiuni
I Element selectat
J Denumirea elementului selectat şi / sau mesaje de
asistenţă pentru funcţionare.
*1 Când este redat un VCD cu funcţii PBC (pag. 24), nu
este afişată nici o indicaţie.
*2 În cursul redării JPEG, nu apare nici o indicaţie.
Lista elementelor meniului
modului de redare
Apăsaţi </M/m/,/butoanele numerotate pentru a
selecta un element, apoi apăsaţi (ENTER).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi O.
Consultaţi paginile indicate pentru a afla detalii.
AUDIO 17, 27
Pentru a alege o altă limbă pentru coloana sonoră / un alt
format / canal ; verificaţi formatul de program.
SUBTITLE (Subtitrare) 17
Pentru a activa / dezactiva subtitrarea, pentru a alege o
altă limbă pentru subtitrare.
ANGLE (Unghi) 17
Pentru a schimba unghiul de vizionare.
*
CENTER ZOOM (Zoom central) 28
Pentru a mări o imagine.
REPEAT (Redare repetitivă) 32
Pentru redarea în mod repetat a unui titlu/ unui capitol /
unei piste / unui album / unei imagini / unui fişier video.
SHUFFLE (Redare aletorie) 32
Pentru redarea în ordine aleatorie a capitolelor / a pistelor/
a imaginilor / a fişierelor video.
*
PICTURE EQ (Calitatea imaginii) 29
Pentru a ajusta calitatea imaginilor.
TITLE, TRACK (Titlu, Pistă) 32
Pentru a selecta titlul, scena sau pista care să fie redată.
ALBUM 32
Pentru a selecta un album sau un director care să fie
afişate.
CHAPTER (Capitol) 32
Pentru a selecta un capitol care să fie redat.
IMAGE (Imagine) 32
Pentru a selecta imaginea care să fie afişată.
* Exclusiv discuri DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW în
mod VR.
Observaţie
• Când este activată una dintre facilităţile “SHUFFLE”
sau “REPEAT”, ori dacă este disponibilă facilitatea
“ANGLE”, caseta de bifare asociată acestei opţiuni
devine luminoasă şi de culoare verde, de exemplu :
T
.
Cu toate acestea, este posibil, ca în funcţie de scenă,
să nu puteţi schimba unghiul de prezentare, cu toate că
respectiva casetă de bifare este verde şi luminoasă.
FILE (Fişer) 32
Pentru a selecta fişierul video care să fie redat.
TIME (Timp) 32
Pentru a afla durata de redare scursă ; codul temporal de
intrare.
25
Afişarea informaţiilor
temporale / a celor tip text
conţinute de disc
Redarea JPEG
• Numărul albumului / Total
• Numărul imaginii / Total
Redarea DivX / MPEG-4
• Numărul albumului (directorului) / Total
• Numărul fişierului / Total
• T **:**
Durata de redare scursă, pentru fişierul curent.
Consultarea informaţiilor tip text
Pot fi consultate informaţii legate de text (denumirea
albumului, denumirea imaginii etc.) sau fişierele JPEG /
DivX / MPEG-4.
Numărul albumului / imaginii / directorului / fişierului
Consultarea informaţiilor
temporale
Durata redării şi cea rămasă de redat pentru titlul,
capitolul, pista curentă etc. pot fi aflate în cursul redării
video / imaginilor.
1
Apăsaţi (DSPL) în cursul redării.
Sunt afişate informaţiile legate de redarea în curs de
desfăşurare.
Informaţii temporale
Informaţii tip text*
* Dacă nu există informaţii sub formă de text, apare
indicaţia “NO TEXT”.
Informaţiile tip text diferă în funcţie de format după
cum urmează : .
1
Apăsaţi de mai multe ori (DSPL) pentru a fi
prezentate pe rând informaţiile temporale.
Informaţiile temporale diferă în funcţie de disc / de
format după cum urmează :
Redarea DVD
• T **:**:**
Durata de redare scursă, pentru titlul curent
• T –**:**:**
Durată rămasă de redat pentru titlul curent
• C **:**:**
Durata de redare scursă, pentru capitolul curent
• C –**:**:**
Durata rămasă de redat pentru capitolul curent.
Redarea VCD
Numai la redarea de discuri versiunea 1.0 / 1.1 sau a
celei 2.0 fără funcţii PBC.
• T **:**
Durata de redare scursă, pentru pista curentă
• T –**:**
Durată rămasă de redat pentru pista curentă
• D **:**
Durata de redare scursă, pentru discul curent
• D –**:**
Durată rămasă de redat pentru discul curent.
26
Redarea JPEG
• Denumirea albumului (dacă este afişat numărul
albumului)
• Denumirea imaginii (dacă este afişat numărul imaginii)
Redarea DivX / MPEG-4
• Denumirea albumului (directorului), dacă este afişat
numărul albumului (directorului)
• Denumirea fişierului (dacă este afişat numărul
acestuia)
Efectuarea reglajelor audio
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Dacă este
selectat acest format, sonorul nu se aude.
Alegerea unei alte limbii pentru
coloana sonoră / a unui alt format
Pentru DVD limba pentru coloana sonoră poate
fi schimbată dacă discul conţine înregistrate piste
multilingve. Pentru DVD/DivX puteţi schimba formatul
audio la redarea unui disc care conţine înregistrări în mai
multe formate audio (ex. Dolby Digital).
1
În cursul redării, apăsaţi de mai multe ori
(AUDIO) până ce sunt afişate limba dorită
pentru coloana sonoră / formatul căutat.
Limba / formatul audio*
Aflarea formatului de program
Puteţi verifica numărul de canale şi poziţiile
echipamentelor cu ajutorul discului DVD VIDEO care
este redat.
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi butoanele M/m pentru a selecta
(AUDIO).
Este afişat formatul de program.
Formatul audio curent*
* La redarea DivX, sunt afişate formatul audio / canalul
(ex. “MP3”).
Limba pentru coloana sonoră comută între diversele
variante disponibile.
Dacă este solicitată introducerea unui set de patru cifre,
introduceţi codul limbii care vă interesează (pag. 56).
Când o aceeaşi limbă este afişată de 2 sau mai multe ori,
discul este înregistrat în mai multe formate audio.
Schimbarea canalului audio
La redarea VCD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC, puteţi selecta
sonorul de la canalul din stânga sau din dreapta pentru a
fi ascultat atât prin boxele din stânga, cât şi prin cele din
dreapta.
STEREO (ST) : sonor stereo standard (implicit)
1/L (L) : canal sonor stânga (mono)
2/R (R) : canal sonor dreapta (mono)
1
În cursul redării, apăsaţi de mai multe ori
(AUDIO) până ce apare canalul audio dorit.
De ex. la redarea unui fişier MP3.
Canal audio
Formatul programului curent
* În funcţie de disc, apare indicaţia “PCM”, “DOLBY
DIGITAL” etc.
Literele ce apar în interfaţa formatului de program
reprezintă următoarele componente ale sunetului şi
poziţiile acestora.
: frontal (stânga)
: frontal (dreapta)
: central
: spate (stânga)
: spate (dreapta)
: spate (mono) – componenta din spate a
semnalului Dolby Surround procesat şi semnalul
Dolby Digital : semnalul pentru efect de frecvenţă joasă (Low
Frequency Effect)
Denumirea formatului de program şi numerele canalelor
apar în maniera de mai jos :
Exemplu : Dolby Digital 5,1 canale
Componenta din spate × 2
Notă
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi modifica
reglajul audio.
Observaţie
• Puteţi totodată să modificaţi reglajele video ale
discurilor selectând “AUDIO” în meniul modului de
redare (pag. 24).
Componenta frontală × 2 +
Componenta centrală × 1
Componenta LFE × 1
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
27
Ajustarea nivelului audio la ieşire
— Nivel DVD
Mărirea imaginilor
Puteţi ajusta nivelul audio la ieşire pentru un DVD
înregistrat în format Dolby Digital, pentru a reduce
diferenţele nivelului volumului între disc şi sursă.
1
În cursul redării, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază apar elementele de configurare a
sistemului.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta “DVD-LEVEL”,
apoi apăsaţi (ENTER).
3
Apăsaţi m pentru a selecta “ADJST-ON”,
apoi apăsaţi (ENTER).
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta “DOLBY-ADJ”,
apoi apăsaţi (ENTER).
5
Apăsaţi M/m pentru a ajusta nivelul la ieşire.
Nivelul la ieşire poate fi reglat în trepte de un pas, între
– 10 şi + 10.
6
Aveţi posibilitatea să măriţi imaginile.
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(CENTER ZOOM), apoi apăsaţi (ENTER).
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită (×1, ×1,6*), apoi apăsaţi (ENTER).
* Imaginea poate apărea pixelizată.
Imaginea este mărită.
Apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie.
Pentru ca interfaţa de configurare a sistemului să nu mai
fie afişată, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază
Apăsaţi (SETUP) în loc de (SYSTEM SETUP), folosiţi
butonul rotativ în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi butonul
rotativ în loc de (ENTER).
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
Pentru vă deplasa în imagine, apăsaţi </m/M/,.
Pentru a reveni la scala originală, selectaţi “×1” la
pasul 3.
Note
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi modifica
scala de mărire.
• La reluarea redării, imaginea va reveni la nivelul
original pe scala de mărire.
• Dacă reveniţi la meniul discului / meniul superior,
mărirea va fi anulată.
28
Ajustarea calităţii imaginilor
— EQ de imagine
Când este aleasă varianta “LIGHT OFF”/
“AUTO” (cu “DIM-OFF”)
DAYTIME : Adecvată pentru locuri luminoase.
SUNSET : Adecvată pentru locuri mai întunecate.
SHINE : Adecvată în locuri cu luminozitate foarte ridicată
(ex. când lumina este reflectată de monitor).
Când este aleasă varianta “LIGHT ON”/
“AUTO” (cu “DIM-ON”)
NIGHT : Întunecă monitorul pentru a nu distrage atenţia
soferului pe timpul nopţii.
Puteţi selecta o calitate pentru imagini care să fie adecvată
pentru luminozitatea din interiorul automobilului dvs.
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(PICTURE EQ), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea curentă.
3
MIDNIGHT : Întunecă şi mai mult monitorul, comparativ
cu modul “NIGHT”.
THEATER : Măreşte luminozitatea monitorului; variantă
adecvată pentru urmărirea monitorului noaptea.
Particularizarea calităţii imaginilor
Opţiunea “CUSTOM” vă permite să efectuaţi propriile
reglaje legate de calitatea imaginii ajustând tonurile
de culoare. Puteţi păstra reglajele efectuate atât pentru
“LIGHT OFF”, cât şi pentru “LIGHT ON”
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită, apoi apăsaţi (ENTER).
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(PICTURE EQ), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea curentă.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “CUSTOM”,
apoi apăsaţi (ENTER).
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta tonurile de
culoare pentru imagine, apoi apăsaţi </,
pentru a stabili nivelul dorit.
5
Apăsaţi (ENTER).
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de reglajul video
stabilit (pag. 41).
La configurarea video, pentru reglajele disponibile pentru
“PICTURE EQ” corespunzătoare “CUSTOM SETUP”
opţiunile sunt :
AUTO : comută automat între opţiunile pentru zi / noapte,
în funcţie de reglajul de reducere a luminozităţii
corespunzător configurării sistemului (pag. 43).
LIGHT OFF : prezintă opţiunile disponibile pentru
utilizarea în timpul zilei
LIGHT ON : prezintă opţiunile disponibile pentru
utilizarea în timpul nopţii.
Opţiunile pentru fiecare element de reglaj sunt indicate
mai jos :
Pentru toate reglajele
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
NORMAL : Calitatea imaginilor obişnuite.
CUSTOM : reglaje ce pot fi ajustate de utilizator (pag. 29)
29
Blocarea discurilor
— Control parental
*
5
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a
introduce parola dvs, apoi apăsaţi (ENTER).
Apare interfaţa de confirmare.
6
Pentru a confirma, apăsaţi butoanele numerotate pentru a reintroduce parola, apoi
apăsaţi (ENTER).
Reglajul este definitivat.
* Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
Pentru a şterge un număr introdus, apăsaţi (CLEAR).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi O.
Pentru ca meniul de reglaje video să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
Dezactivarea controlului parental
Puteţi să blocaţi un disc sau să stabiliţi restricţii pentru
redarea sa la un anumit nivel predeterminat, în funcţie,
spre exemplu, de vârsta utilizatorului. Scenele la care
accesul este restricţionat pot să fie blocate sau să fie
înlocuite cu alte scene, în cazul în care este redat un DVD
compatibil cu facilitatea de control parental.
Activarea controlului parental
1
Apăsaţi (VISUAL SETUP) în timp ce aparatul
este oprit.
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(CUSTOM
SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea de reglaj particuliarizat.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “PARENTAL
CONTROL”, apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta “ON T”, apoi
apăsaţi (ENTER).
Este afişată interfaţa de introducere a parolei.
30
Selectaţi “OFF T” la pasul 4 anterior, apoi introduceţi
parola dvs.
Dacă funcţia de control parental este dezactivată, apare
mesajul “Parental control canceled”.
Schimbarea parolei
Selectaţi “PASSWORD T” la pasul 4 anterior,
introduceţi parola dvs. actuală, apoi introduceţi noua
parolă, după care reintroduceţi-o pe cea nouă pentru a
confirma.
Schimbarea zonei şi a nivelului
de restricţionare a accesului
Nivelele de restricţionare pot fi stabilite în funcţie de
zonă şi de film.
1
Apăsaţi (VISUAL SETUP) în timp ce aparatul
este oprit.
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(CUSTOM
SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea de reglaj particularizat.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “PARENTAL
CONTROL”, apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta “PLAYER T”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Când este deja activată facilitatea de control parental,
este afişată interfaţa de introducere a parolei. Pentru
a modifica reglajul, introduceţi parola, apoi apăsaţi
(ENTER).
5
Apăsaţi M/m pentru a selecta “STANDARD”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
6 Apăsaţi M/m pentru a selecta zona dorită
pentru stabilirea nivelului de restricţionare a
accesului pentru filme, apoi apăsaţi (ENTER).
Este selectată zona.
Când selectaţi “OTHERS T” , selectaţi codul de
regiune din “Lista codurilor de regiune” de la pag. 56
folosind butoanele numerotate.
7
Apăsaţi M/m pentru a selecta “LEVEL”, apoi
apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
Opţiunile disponibile pentru redarea repetitivă şi comanda
de comutare pentru fiecare disc / format sunt indicate mai
jos :
Disc / format
Opţiuni
OFF
CHAPTER : este repetat capitolul
curent.
TITLE : este repetat titlul curent.
*1
OFF
TRACK : este repetată pista
curentă.
OFF
TRACK : este repetată pista
curentă.
ALBUM : este repetat albumul
curent.
OFF
IMAGE : este repetată imaginea
curentă.
ALBUM : este repetat albumul
curent.
Cu cât numărul este mai mic, cu atât restricţionarea
este mai strictă.
8 Apăsaţi M/m pentru a selecta nivelul de
OFF
FILE : este repetat fişierul video
curent.
ALBUM : este repetat albumul
(directorul) curent.
restricţionare dorit, apoi apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi O.
Pentru ca meniul de configurare video să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
Redare repetitivă şi
aleatorie
Opţiunile disponibile pentru redarea aleatorie şi comanda
de comutare pentru fiecare disc / format sunt indicate mai
în continuare :
Disc / format
*
1
*1
1
În cursul redării, apăsaţi în mod repetat
butonul (1) (REP) sau (2) (SHUF) de la
unitatea de bază până ce apare opţiunea
dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Opţiuni
OFF
TITLE : sunt redate capitolele din
titlul curent, în ordine aleatorie.
OFF
DISC : sunt redate pistele de pe
discul curent, în ordine aleatorie.
OFF
ALBUM : sunt redate pistele /
imaginile / fişierele video din
albumul (directorul) curent, în
ordine aleatorie.
*1 Disponibil numai la redarea VCD versiunea 1.0 / 1.1
sau VCD versiunea 2.0 fără funcţii PBC.
*2 Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
Pentru a reveni la modul obişnuit de redare, selectaţi
“OFF”.
31
Note
• Dacă reveniţi la meniul discului / meniul superior,
redarea repetitivă / aleatorie va fi anulată.
• Redarea repetitivă / aleatorie nu poate fi stabilită din
meniul discului / meniul superior.
Reglaje efectuate
modului de redare
din
Redarea în urma căutării
directe
meniul
Puteţi localiza direct punctul de unde doriţi să înceapă
redarea, specificând numărul titlului, numărul capitolului
etc.
1
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Apare meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
, apoi apăsaţi (ENTER).
sau
În cursul redării, apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce numărul unui element
(pistă, titlu etc.), apoi apăsaţi (ENTER).
Redarea începe din punctul selectat.
Reglaje efectuate
modului de redare
din
meniul
Căutarea elementului dorit se efectuează diferit, în funcţie
de disc / format, aşa cum este indicat mai jos :
Disc / format
Opţiuni
TITLE
Redarea începe de la titlul selectat.
3
CHAPTER
Redarea începe de la capitolul
selectat.
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită, apoi apăsaţi (ENTER).
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
Notă
• Modul de redare selectat este anulat când discul este
scos din aparat.
TIME
Redarea începe din punctul stabilit
prin introducerea codului temporal.
*
TRACK
Redarea începe de la pista selectată.
ALBUM
Redarea începe de la albumul selectat.
IMAGE
Redarea începe de la imaginea
selectată.
ALBUM
Redarea începe de la albumul selectat.
FILE
Redarea începe de la fişierul selectat.
32
*1 Disponibil numai la redarea VCD fără funcţii PBC.
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi (ENTER).
Această funcţie este utilă mai ales pentru discuri în format
MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ DivX/ MPEG-4, care conţin
multe albume / piste etc.
1
În cursul redării, apăsaţi .
Este afişată o listă a pistelor / imaginilor / fişierelor de
imagine din discul / albumul* / directorul* curent.
Numărul indicat între paranteze reprezintă numărul
total pentru elementul selectat.
3
4
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a
introduce numărul unui element sau codul
temporal.
Spre exemplu, pentru a localiza punctul corespunzător
momentului 2 ore, 10 minute şi 20 de secunde, este
suficient să introduceţi “21020”.
Pentru a anula numere deja introduse, apăsaţi
(CLEAR).
Apăsaţi (ENTER).
Redarea începe din punctul selectat.
Pentru a reveni / a trece la pagina precedentă /
următoare, apăsaţi </,.
Pentru deplasarea la nivelul superior, apăsaţi *.
Pentru a selecta directorul dorit, apăsaţi mai întâi
M/m, apoi (ENTER)*.
* Numai la redarea MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ DivX/
MPEG-4.
2
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
Listarea pistelor/ imaginilor/
fişierelor video
— Quick-BrowZer
Apăsaţi M/m pentru a selecta pista /
imaginea / fişierul video dorit, apoi apăsaţi
(ENTER).
Începe redarea pistei / imaginii / fişierului video
selectat.
La unitatea de bază
Folosiţi butonul rotativ în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi
(SEEK) –/+ în loc de </,, apăsaţi butonul rotativ în
loc de (ENTER).
Selectarea unui tip de fişier
Selectarea unei piste / unei
imagini / unui fişier video
Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, poate fi
redat numai tipul care a fost selectat (audio/ video/ de
imagine). Ordinea de redare a tipurilor de fişiere, stabilită
iniţial, este : audio, video, apoi imagini (ex. dacă discul
conţine fişiere video şi de imagine, vor fi redate numai cele
video). Puteţi alege să fie afişată o listă corespunzătoare
tipului de fişiere, după care să îl selectaţi pe cel care vreţi
să fie redat.
1
În cursul redării, apăsaţi
.
Puteţi să prezentaţi într-o listă afişată pe monitor :
albumele/ directoarele / pistele / imaginile / fişierele video
şi să selectaţi din aceasta elementul care să fie redat.
33
2
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta tipul de fişier
pentru care să fie afişată lista, apoi apăsaţi
(ENTER).
Pentru a fi listate fişiere MP3, WMA şi AAC, selectaţi
“LIST UP AUDIO FILES”.
Pentru a fi listate fişiere DivX / MPEG-4, selectaţi
“LIST UP VIDEO FILES”.
Pentru a fi listate fişiere JPEG, selectaţi “LIST UP
IMAGE FILES”.
Operaţii avansate — Radio
Fixarea în memorie şi
recepţia posturilor de radio
Apăsaţi M/m pentru a selecta fişierul dorit,
apoi apăsaţi (ENTER).
Începe redarea fişierului selectat.
La unitatea de bază
Folosiţi butonul rotativ în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi
butonul rotativ în loc de (ENTER).
Vizualizarea informaţiilor
despre discurile audio
În cursul redării audio, pe monitor puteţi să consultaţi
informaţii despre disc sau să afişaţi imaginea de protecţie
(Jacket Picture)* pentru fişierul MP3/ WMA/ AAC.
* Dimensiunea recomandată este cuprinsă între 240×240
şi 960×960 pixeli.
Atenţie
Când doriţi să depistaţi posturi de radio în timp ce
conduceţi maşina, folosiţi facilitatea Best Tuning Memory
(BTM) pentru a evita producerea de accidente.
Fixarea automată în memorie — BTM
1 Apăsaţi (SCR) de mai multe ori până ce la
unitatea de bază apare indicaţia “TUNER”.
Pentru a schimba banda de frecvenţe, apăsaţi de mai
multe ori (MODE). Puteţi opta pentru una dintre
următoarele variante FM1, FM2, FM3, MW sau LW.
Ex. : la redarea unui fişier MP3
A Numărul pistei sau denumirea pistei
Denumirea discului / Denumirea albumului
B Format
C Starea redării (N, X etc.)
D Canalul audio curent
La redarea CD / MP3/ WMA/ AAC, canalul audio
poate fi schimbat. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
“Schimbarea canalului audio” de la pag. 27.
E Numărul pistei / Total
F Durata de redare scursă
G Modul de redare curent
H Mesaje de asistenţă privind funcţionarea
Observaţie
• Puteţi selecta pista care să fie redată folosind o listă
(Quick-BrowZer) (pag. 33).
34
2
Apăsaţi (SYSTEM SETUP).
Este afişat elementul de configurare a sistemului.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “BTM”, apoi
apăsaţi (ENTER).
Aparatul va fixa în memorie posturile de radio în
ordinea frecvenţelor, corespunzător butoanelor
numerotate (de la (1) la (6)).
Când reglajul este stocat în memorie este emis un
semnal sonor.
La unitatea de bază
Apăsaţi (SOURCE) în loc de (SRC), apăsaţi (SETUP)
în loc de (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul rotativ în loc
să apăsaţi M/m, apăsaţi butonul rotativ în loc să folosiţi
(ENTER).
Fixarea manuală în memorie
1 În timp ce recepţionaţi un post de radio care
doriţi să fie fixat în memoria aparatului, apăsaţi şi menţineţi apăsat un buton numerotat
(de la (1) la (6)) până ce la unitatea de bază
apare indicaţia “MEM”.
Indicaţia butonului numerotat respectiv este afişată de
unitatea de bază.
Notă
• Dacă încercaţi să fixaţi în memorie un alt post de radio
corespunzător unui acelaşi buton numerotat, postul de
radio anterior fixat va fi înlocuit.
Observaţie
• Când este fixat în memorie un post de radio RDS, este de
asemenea fixat în memorie reglajul AF/TA (pag. 35).
Recepţionarea posturilor de radio
fixate în memorie
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi un buton
numerotat (de la (1) la (6)).
RDS
Servicii RDS
Acest aparat furnizează automat servicii RDS după cum
urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Selectează şi revine la postul de radio cu cel mai puternic
semnal din reţea. Utilizând această funcţie, veţi putea
asculta în mod continuu acelaşi program pe durata unei
călătorii îndelungate, fără a trebui să îl regăsiţi în mod
manual.
TA (Anunţuri legate de trafic) / TP (Programe despre trafic)
Sunt furnizate informaţii / programe legate de trafic.
Orice informaţie / program recepţionat va întrerupe
semnalul de la sursa ascultată la momentul respectiv
PTY (Tipuri de program)
Este afişat tipul programului recepţionat în acel moment.
Caută totodată tipul de program selectat de dvs.
CT (Ora exactă)
Datele CT recepţionate prin intermediul serviciului
RDS vor regla ceasul.
Note
• În funcţie de ţară / de regiune, este posibil să nu fie
disponibile toate funcţiile RDS.
• RDS nu va funcţiona dacă semnalul este prea slab sau
dacă postul de radio ascultat nu transmite date RDS.
Prezentare generală
Posturile de radio ce oferă serviciul RDS (Sistemul
de Date Radio) transmite informaţii digitale în afara
registrului acustic în paralel cu semnalul programelor de
radio obişnuite.
Reglaje AF şi TA
Elementele afişajului
AF-ON : activează AF şi dezactivează TA.
TA-ON : activează TA şi dezactivează AF.
AF, TA-ON : activează atât AF, cât şi TA.
AF, TA-OFF : dezactivează atât AF, cât şi TA.
Opţiunile pentru AF / TA şi ordinea în care acestea se
succed sunt indicate mai jos :
1
A Banda radio, Funcţia
B TA/TP*1
C Frecvenţă*2 (Denumirea service-ului pentru
program), numărul prestabilit, ceas, date RDS
*1 Indicaţia “TA” clipeşte în timpul transmiterii de
informaţii legate de trafic, iar cea “TP” este aprinsă
pe durata recepţionării unui astfel de post de radio.
*2 În timpul recepţionării unui post de radio RDS, în
partea stângă a indicaţiei frecvenţei apare “*”.
Pentru a schimba elementele afişate pe ecran C, apăsaţi
(DSPL).
Apăsaţi (AF/TA) de mai multe ori până ce
este afişată varianta dorită.
Fixarea în memorie a posturilor RDS
împreună cu varianta stabilită pentru AF
şi TA
Puteţi fixa în memorie posturile RDS împreună cu varianta
dorită pentru AF şi TA. Dacă este utilizată funcţia BTM,
vor fi păstrate în memorie numai posturile de radio RDS
pentru care a fost aleasă aceeaşi variantă AF / TA.
Dacă posturile sunt fixate manual în memorie, veţi putea
stoca atât posturi RDS, cât şi posturi ce nu transmit
informaţii RDS, însoţite de varianta AF/TA stabilită.
1
Stabiliţi varianta dorită pentru AF / TA, apoi fixaţi în
memorie postul de radio fie folosind facilitatea BTM,
fie în mod manual.
35
Recepţionarea anunţurilor urgente
Când este activă funcţia AF sau cea TA, anunţurile de
urgenţă vor întrerupe în mod automat sursa pe care o
ascultaţi la momentul respectiv.
Observaţie
• Dacă reglaţi volumul în timpul recepţionării unui
anunţ legat de trafic, respectivul nivel va fi reţinut
în memorie şi va fi aplicat următoarelor astfel de
anunţuri, independent de nivelul volumului folosit în
mod obişnuit.
.
Menţinerea recepţiei
regional — REG
unui
program
Când este activă funcţia AF : conform variantei stabilite
din fabrică pentru acest aparat, este restricţionată recepţia
la o anumită regiune, astfel că nu veţi putea comuta pe un
alt post regional, cu frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona corespunzătoare acestui program
regional, alegeţi varianta “REG-OFF” la configurarea
sistemului, în timpul recepţiei FM (pag. 44).
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în Marea Britanie şi
în alte regiuni.
Funcţia Local Link
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să selectaţi alt post de radio
local din zonă, chiar dacă nu îi este alocat unul dintre
butoanele numerotate.
1
2
În cursul recepţiei FM, apăsaţi un buton numerotat
(de la (1) la (6)) care corespunde unui post de radio
local.
În timp de 5 secunde, apăsaţi încă o dată un buton
numerotat care să corespundă postului de radio local.
Repetaţi această procedură până ce este recepţionat
postul de radio local.
Selecţie PTY
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (AF/TA)
(PTY) în cursul recepţiei FM.
Denumirea tipului de program, corespunzătoare celui
curent, va fi afişată dacă postul de radio transmite date
PTY.
2
Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta tipul
de program.
3
Apăsaţi butonul rotativ.
Aparatul va căuta un post de radio care difuzează tipul
de program selectat.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIR (noutăţi în afaceri), INFO
(informaţii), SPORT (sport), EDUCATE (programe
educaţionale), DRAMA (teatru), CULTURE (programe
culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi),
POP M (muzică pop), ROCK M (muzică rock), EASY
M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică de divertisment),
CLASSICS (muzică clasică), OTHER M (alt gen de
muzică), WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN (programe pentru copii), SOCIAL A
(programe sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL (turistice),
LEISURE (divertisment), JAZZ (muzică jazz),
COUNTRY (muzică country), NATION M (muzică
populară), OLDIES (melodii mai vechi), FOLK M
(muzică folk), DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Reglajul CT
1 Alegeţi “CT-ON“
(pag. 43).
la configurarea sistemului
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă este
recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin serviciul
CT şi cea reală.
36
Reglaje ale sunetului
Ajustarea parametrilor
sunetului
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ3
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ3“ vă permit să realizaţi
propria dvs. curbă de egalizare. Puteţi stabili nivelul
pentru 3 benzi diferite de frecvenţe : “LOW”, “MID” şi
“HI”.
1
2
3
4
Puteţi ajusta caracteristicile sunetului în funcţie de
preferinţele dvs.
Opţiunile disponibile ce apar în meniul de sunet şi ordinea
în care se trece de la una la alta sunt indicate mai jos :
EQ3 : selectează curba egalizorului pentru 7 genuri
muzicale
LOW*1, MID*1, HI*1 : ajustează nivelul volumului pentru
banda de frecvenţe selectată corespunzător opţiunii
EQ3 particularizată.
BAL (Balans) : Ajustează balansul dintre boxele din
dreapta şi cele din stânga.
FAD (Gradare) : Ajustează nivelul relativ între boxele
frontale şi cele din spate.
SUB (Volumul subwoofer-ului)*2 : Ajustează volumul
subwoofer-ului. (Varianta “ATT” este cea mai
redusă.)
*1 Apare numai când este activată funcţia EQ3.
*2 Când pentru ieşirea audio este aleasă varianta “SUB-OUT” (pag. 43).
1
În cursul redării / recepţiei, apăsaţi (SOUND)
de mai multe ori până când la unitatea de bază
este afişată varianta dorită.
2
Apăsaţi M/m pentru a ajusta nivelul sau pentru a selecta opţiunea care vă interesează.
3
Apăsaţi .
Reglajul este definitivat şi afişajul revine la modul
obişnuit de redare / recepţie
5
În cursul redării / recepţiei, apăsaţi în mod
repetat butonul (SOUND) până ce este afişată
indicaţia “EQ3“.
Apăsaţi M/m pentru a alege “CUSTOM“.
Apăsaţi în mod repetat butonul (SOUND)
până ce apare una dintre indicaţiile “LOW”
(frecvenţe joase), “MID” (frecvenţe medii)
sau “HI” (frecvenţe înalte).
Apăsaţi M/m pentru a alege nivelul dorit
pentru parametrul selectat.
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 unitate, de la -10
la +10.
Pentru a reveni la reglajul din fabrică, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul (SOUND).
Apăsaţi
(BACK)
Reglajul se încheie şi afişajul revine la modul normal
de redare/recepţie.
Observaţie
• Şi alte tipuri de egalizoare pot fi reglate.
La unitatea de bază
Apăsaţi butonul rotativ în loc de (SOUND), rotiţi-l în loc
să apăsaţi M/m.
La unitatea de bază
Apăsaţi butonul rotativ în loc de (SOUND), rotiţi-l în loc
să apăsaţi M/m.
37
Reglaje
Diverse reglaje pot fi efectuate pornind de la următoarele
două meniuri de configurare.
Ex. când stabiliţi pentru formatul de imagine varianta
“4:3 PAN SCAN”.
1
Apăsaţi (VISUAL SETUP) când aparatul este
oprit.
Este afişat meniul pentru reglaje de imagine.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(DISPLAY
SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Sunt afişate elementele de reglaj pentru ecran.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “MONITOR
TYPE”, apoi apăsaţi (ENTER).
Apar opţiunile disponibile.
• Meniul de reglaje de imagine (pag. 38)
Permite configurarea elementelor legate de imagine
(de la monitor).
• Meniul de configurare a sistemului (pag. 42)
Permite configurarea elementelor legate de sistem (de
la unitatea de bază).
Reglaje de imagine
Meniul de reglaje de imagine include următoarele
categorii.
LANGUAGE SETUP (Alegerea limbii) (pag. 39)
Stabileşte limba folosită pentru meniuri, subtitrare
etc.
DISPLAY SETUP (Reglaje de ecran) (pag. 39)
Reglează monitorul conectat.
CUSTOM SETUP (pag. 40)
Particularizează reglajele pentru redarea discurilor.
AUDIO SETUP (pag. 41)
Efectuează reglaje de sunet în funcţie de disc.
RESET (pag. 41)
Iniţializează toate reglajele.
Operaţii de bază pentru reglajele
de imagine
4 Apăsaţi M/m pentru a selecta “4:3 PAN SCAN”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi O.
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie afişat,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
Puteţi efectua reglajele opţiunilor din meniu prin
următoarea procedură.
38
Alegerea limbii pentru afişarea pe ecran şi pentru coloana sonoră Selectaţi
(LANGUAGE SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează cu
ajutorul M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de bază privind
reglajele de imagine”, de la pag. 38.
Opţiune
MENU (Meniu)
Scop
Schimbarea limbii folosite de meniul discului.
AUDIO
Schimbarea limbii foloiste pentru coloana sonoră.
SUBTITLE (Subtitrare)
Schimbarea limbii foloiste pentru subtitrare, dintre cele înregistrate pe disc.
Reglaje de ecran
Selectaţi
(DISPLAY SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează cu ajutorul
M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de bază privind reglajele
de imagine”, de la pag. 38.
Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
Opţiune
Variantă
16:9 (z)
4:3 LETTER BOX
MONITOR TYPE
(Tip de monitor)
Selectează un format de
imagine adecvat pentru
monitorul conectat
WALLPAPER (Fundal)
Scop
Afişarea unei imagini panoramice.
Adecvată pentru cazul în care este conectat un monitor
cu ecran panoramic sau a unuia care beneficiază de
modul panoramic.
Afişarea unei imagini panoramice încadrată în partea
de sus şi de jos de benzi negre.
Adecvată pentru cazul în care este conectat un monitor
cu ecran având raportul laturilor 4:3.
4:3 PAN SCAN
Afişarea pe întreg ecranul a imaginilor în format
panoramic, cu eliminarea automată a porţiunilor
din dreapta şi din stânga care depăşesc dimensiunea
monitorului.
WALLPAPER 1(z), 2, 3
Selectarea modelului de fundal care să fie afişat.
Notă
• În funcţie de disc, este posibil să fie selectată automat varianta “4:3 LETTER BOX” în loc de cea “4:3 PAN SCAN” şi
viceversa.
39
Reglaje particularizate
Selectaţi (CUSTOM SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează cu ajutorul
M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de bază privind reglajele
de imagine”, de la pag. 38.
Pentru detalii, consultaţi paginile de referinţă. Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
Opţiune
Variantă
Scop
PARENTAL CONTROL
(Control parental)
(pag. 30)
Stabileşte restricţiile la
redare, astfel încât să nu
poată fi urmărite anumite
scene sau chiar discuri
inadecvate, de către copii.
OFF T (z)
Dezactivarea funcţiei de control parental.
ON T
Activarea funcţiei de control parental.
PLAYER T
Stabilirea restricţiei standard şi nivelul acesteia.
PASSWORD T
Stabilirea unei noi parole de 4 cifre.
DivX VOD
Afişarea
codului
de
înscriere pentru acest Done
aparat. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi adresa :
http://www.divx.com/vod
SLIDE SHOW TIME
(Intervalul pentru
succesiunea de
imagini)
MULTI-DISC RESUME
(Reluare multidisc)
5 sec. (z), 10 sec.,
20 sec., 40 sec., 60 sec.
Selectarea intervalului de prezentare a imaginilor într-o
succesiune de imagini.
OFF
Dezactivarea prezentării succesiunii de imagini.
ON (z)
OFF
USB RESUME
(Reluare USB)
40
Închiderea afişajului.
ON (z)
OFF
Stocarea în memorie a reglajelor pentru reluarea redării,
corespunzătoare a 5 discuri. (Reglajele efectuate rămân
în memorie chiar dacă alegeţi varianta “OFF”.)
Reglajele pentru reluarea redării nu sunt stocate în
memorie.
Facilitatea de reluare a redării este disponibilă numai
pentru discul curent, aflat în aparat.
Stocarea în memorie a reglajelor pentru reluarea
redării. (Reglajele efectuate rămân în memorie chiar
dacă alegeţi varianta “OFF”.)
Reglajele pentru reluarea redării nu sunt stocate în
memorie.
Opţiune
Variantă
Scop
PLAY LIST PLAY
ORIGINAL (z)
(Prezentarea listei de redare)
(Numai pentru DVD-R/DVD-R
PLAY LIST
DL/DVD-RW în mod VR)
Redarea titlurilor înregistrate original.
PICTURE EQ
(Calitatea imaginii)
(pag. 29)
Comutarea automată între opţiunile de utilizare pe
timp de noapte sau pe timp de zi, în funcţie de reglarea
luminozităţii ecranului efectuată la configurarea
sistemului (pag. 43).
AUTO (z)
LIGHT OFF
Selectează opţiunea de reglaj
pentru afişarea meniului pentru
LIGHT ON
modul de redare.
Redarea listei de redare editate.
Prezentarea opţiunilor pentru utilizarea pe timp de zi.
Prezentarea opţiunilor pentru utilizarea pe timp de
noapte.
*1 Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
*2 Numai pentru DVD VIDEO.
Notă
• Dacă este utilizată funcţia de control parental, funcţia de reluare a redării nu este disponibilă. În acest caz, redarea este
efectuată de la începutul discului, când acesta este introdus în aparat.
Reglaje audio
Selectaţi
(AUDIO SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează cu ajutorul
M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de bază privind reglajele
de imagine”, de la pag. 38.
Consultaţi paginile de referinţă pentru a afla detalii. Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
Opţiune
Variantă
Scop
AUDIO DRC
*
STANDARD (z)
Sonorul devine mai clar la
volum redus. Numai pentru
un DVD care corespunde WIDE RANGE
Audio DRC (Comanda (Registru larg)
registrului dinamic).
Selectarea reglajului standard.
Obţinerea senzaţiei de participare la un spectacol live.
* Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
Iniţializarea tuturor reglajor
Toate reglajele de imagine (cu excepţia celui pentru Control parental), pot fi iniţializate.
Selectaţi (RESET), apoi “RESET ALL SETTINGS” (iniţializarea tuturor reglajelor), apoi alegeţi “YES” cu ajutorul
M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de bază privind reglajele
de imagine”, de la pag. 38.
Notă
• Nu opriţi alimentarea în timpul operaţiei de iniţializare a aparatului care durează câteva secunde.
41
Configurarea sistemului
Meniul de configurare a sistemului include următoarele
categorii :
• SET : reglaje generale (pag. 43)
• DSPL : reglaje de ecran (pag. 43)
• R / M : reglaje pentru modul de recepţie (pag. 44)
• SND : reglaje de sunet (pag. 45).
Puteţi stabili variantele dorite pentru elementele meniului prin procedura de mai jos.
Ex : Activarea prezentării demonstrative.
1
Apăsaţi butonul (SYSTEM SETUP) când
aparatul este oprit.
Elementul de configurare a sistemului este afişat la
aparat.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta “DEMO”, apoi
apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea respectivă.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “ON” sau
“OFF”, apoi apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie.
Operaţii de bază pentru
configurarea sistemului
Pentru ca meniul de configurare a sistemului să nu mai fie
afişat, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază
Apăsaţi (SETUP) în loc de (SYSTEM SETUP), rotiţi
butonul rotativ în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi butonul
rotativ în loc de (ENTER).
42
Urmaţi paginile de referinţă pentru detalii. Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
SET (Reglaje)
Opţiune
Variantă
CLOCK-ADJ (potrivirea
ceasului), pag. 46
CT (Indicaţii temporale),
pag. 35, 36
BEEP
(Semnal sonor)
COLOR-SYS
(Sistem de culoare)
Schimbă semnalul video
de ieşire în funcţie de
monitorul conectat.
AUTO-OFF
(Oprire automată)
Aparatul este oprit
automat după o anumită
perioadă de timp.
REAR / SUB
(Spate / subwoofer)
Schimbă ieşirea audio.
Scop
—
Starea aparatului
—
ON
Pentru a activa funcţia CT.
OFF (z)
Pentru a dezactiva funcţia CT.
ON (z)
OFF
Pentru a activa funcţionarea
sunetului.
Pentru a dezactiva funcţionarea
sunetului
Orice stare.
PAL (z)
Alege varianta PAL.
NTSC
Alege varianta NTSC
NO (z)
Dezactivarea funcţiei Auto Off.
30S, 30M, 60M
Alegerea perioadei dorite de timp.
REAR-OUT
Pentru amplificatorul de putere.
SUB-OUT (z)
Pentru subwoofer
Variantă
OFF
Scop
Starea aparatului
Afişarea de elemente în mişcare şi a
În cursul redării /
analizorului spectral.
recepţiei radio.
Dezactivarea afişajului mobil.
ON (z)
Activarea modului demonstrativ.
OFF
Dezactivarea modului demonstrativ.
ON
Scăderea luminozităţii afişajului.
OFF (z)
Creşterea luminozităţii afişajului.
Aparat oprit.
Orice stare.
Aparat oprit.
DSPL (Afişaj)
Opţiune
M.DSPL (Afişaj mobil)
Selectează modul afişaj
mobil.
DEMO
(Mod demonstrativ)
DIMMER
(Luminozitate)
Modifică luminozitatea
ecranului.
AUTO-SCRL
(Parcurgere automată)
Mesajele mai lungi vor
parcurge automat ecranul.
SA (z)
ON (z)
OFF
Parcurgerea afişajului de către
mesaje mai lungi.
Mesajele mai lungi nu parcurg
afişajul.
Aparat oprit.
Orice stare.
În cursul redării.
43
R/M (Modul recepţie)
Opţiune
LOCAL (Căutare locală)
Variantă
ON
OFF (z)
MONO
ON
(Mod monofon)
Selectează modul de recepţie
monofonică pentru a
OFF (z)
ameliora recepţia FM.
REGIONAL
(pag. 36)
BTM
(Fixare optimă în memorie)
(pag. 34)
44
ON (z)
OFF
—
Scop
Starea aparatului
Depistarea exclusiv a posturilor de
radio cu semnal puternic.
În cursul recepţiei radio.
Recepţie obişnuită.
Ascultarea sub formă mono a
semnalului difuzat stereo.
Ascultarea sub formă stereo a
semnalului difuzat stereo.
Menţinerea recepţiei unui program
regional.
Dezactivarea opţiunii la părăsirea
ariei de recepţie a programului.
—
În cursul recepţiei FM.
În cursul recepţiei radio.
SND (Sunet)
Opţiune
Variantă
Scop
HPF (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de
tăiere pentru boxele frontale/
din spate.
OFF (z)
Pentru a nu tăia frecvenţa.
80HZ,100HZ,
120HZ,140HZ,
160HZ
Selecţia frecvenţei.
LPF
(Filtru trece-jos)*1
Selectează frecvenţa de
tăiere pentru subwoofer.
OFF (z)
Pentru a nu tăia frecvenţa.
80HZ,100HZ,
120HZ,140HZ,
160HZ
Selecţia frecvenţei.
LPF-PHASE
(Faza filtru trece-jos)*1
Selectează faza când este
activă opţiunea LPF.
NORM (z)
REV
Aplicarea fazei normale filtrului
trece-jos.
Aplicarea fazei inverse filtrului
trece-jos.
Pentru a nu fi intensificate sunetele
joase şi a cel înalte.
Intensificarea sunetelor joase şi a
celor înalte.
LOUD (Tărie)
Sunetul devine mai clar la
volum redus.
OFF (z)
AUX-LEVEL (Nivel AUX)
(pag. 47)
(- 8 ~ + 18)
z:0
Selectarea nivelului.
ADJST-ON
Să permită ajustarea nivelului
de ieşire pentru formatul Dolby
Digital.
ADJST-OFF (z)
Dezactivarea nivelului de reglaj.
(- 10 ~ + 10)
z : +8
Selectarea nivelului.
DVD-LEVEL (Nivel DVD)
(pag. 28)
DOLBY-ADJ (Ajustarea
nivelului Dolby)
(pag. 28)*2
ON
Starea aparatului
În cursul redării /
recepţiei radio.
În cursul redării AUX.
În cursul redării
discului.
*1 Când pentru ieşirea audio este aleasă varianta “SUB-OUT”.
*2 Apare şi este disponibilă numai dacă pentru “DVD-LEVEL” este aleasă varianta “ADJST-ON”.
45
Potrivirea ceasului
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Echipamente auxiliare
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore.
1
2
3
4
Apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază va apărea elementul de configurare
a sistemului.
Apăsaţi M/m pentru a selecta “CLOCK-ADJ”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Indicaţia orei va începe să clipească.
Apăsaţi M/m pentru a stabili indicaţia
corectă pentru oră şi minute.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi </,.
Apăsaţi (ENTER).
Potrivirea ceasului se încheie.
Pentru ca meniul de configurare a sistemului să nu mai fie
afişat, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
Pentru a fi afişată indicaţia ceasului în timpul redării,
apăsaţi de mai multe ori (DSPL) până ce apare indicaţia
temporală.
Puteţi să conectaţi dispozitive auxiliare la acest aparat şi
să ascultaţi sonorul provenit de la acestea prin intermediul
boxelor autoturismului.
Pot fi conectate cel mult 2 echipamente, unul la mufa de
intrare AUX (mini-mufă stereo) aflată în partea frontală a
aparatului, iar cel de al doilea la mufele AUX AUDIO IN
aflate în spatele acestuia. Nivelul volumului sonor poate
fi reglat astfel încât să compenseze orice diferenţă dintre
acest aparat şi echipamentul auxiliar.
Conectarea unui dispozitiv audio
auxiliar
1 Opriţi dispozitivul audio auxiliar.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
Conectarea în partea frontală a aparatului
Conectarea la mufa de intrare AUX.
La unitatea de bază
Apăsaţi (SETUP) în loc de (SYSTEM SETUP), rotiţi
butonul rotativ în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi a .m/
M> în loc de </,, apăsaţi butonul rotativ în loc
de (ENTER).
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă cilindrică dreaptă.
Conectarea în partea din spate a aparatului
Conectarea la mufele AUX AUDIO IN.
46
Selectarea unui echipament auxiliar
1 Apăsaţi de mai multe ori (SRC) până ce la
unitatea de bază este afişată indicaţia “AUX”.
2 Apăsaţi (MODE) pentru a selecta “FRONT-IN”
sau “REAR-IN”.
Acţionaţi direct echipamentul auxiliar.
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul fiecărui
dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SRC) în mod repetat, până ce la
unitatea de bază este afişat mesajul “AUX“.
Dacă sunt conectate două echipamente auxiliare,
selectaţi-l pe cel al cărui volum doriţi să fie reglat,
apăsând (MODE).
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce umezeala se
evaporă. În caz contrar aparatul nu va funcţiona în mod
corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste aparat
sau peste discuri.
3 Porniţi redarea la echipamentul auxiliar, stabilind
Note privind discurile
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau la
surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de
curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor care
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile
duale şi cele de muzică la codarea cărora au fost
folosite tehnologii de protejare a drepturilor de autor
nu corespund standardului CD şi de aceea este posibil
să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă
încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă de
inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se poate
deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
un nivel moderat al volumului sonor.
obişnuit de audiţie.
5 Apăsaţi butonul (SYSTEM SETUP).
6 Apăsaţi M/m pentru a selecta “AUX-LEVEL”,
apoi apăsaţi butonul (ENTER).
7 Apăsaţi M/m pentru a ajusta nivelul de intrare.
Nivelul de intrare poate fi stabilit în trepte de 1 unitate,
între -8 şi +18.
8 Apăsaţi (ENTER).
Reglajul este definitivat.
Pentru ca meniul de configurare a sistemului să nu mai fie
afişat, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază
Apăsaţi (SOURCE) în loc de (SRC), apăsaţi (SETUP)
în loc de (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul rotativ în
loc să apăsaţi M/m, apăsaţi butonul rotativ în loc de
(ENTER).
Note privind operaţiile de redare pentru
discurile DVD şi VCD
• Anumite operaţii de redare a discurilor DVD şi VCD pot
fi stabilite în mod intenţionat de producătorii softwareului. Deoarece acest aparat redă DVD-uri şi VCD-uri
conform conţinutului discului, proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi să nu
fie disponibile. Totodată, consultaţi instrucţiunile ce
însoţesc discurile DVD şi VCD.
47
Note privind discurile DATA-CD şi DATA
DVD
• Este posibil ca anumite discuri DATA CD / DATA
DVD să nu fie redate de acest aparat (în funcţie de
echipamentul care a fost utilizat la înregistrare sau de
starea acestora).
• Anumite discuri trebuie finalizate (pag. 48).
• Aparatul este compatibil cu următoarele standarde :
Pentru DATA CD-uri :
– format ISO 9660 nivel 1/ nivel 2, format extins
Joliet / Romeo,
– multisesiune ;
Pentru DATA DVD-uri :
– format UDF Bridge (UDF şi ISO 9660 combinate),
– multisesiune.
• Numărul maxim de discuri :
– directoare (albume) : 256 (inclusiv cel de rădăcină şi
cele goale),
– fişiere (piste/ de imagine/ video) şi directoare conţinute
pe disc : 2.000 (sau mai puţine, dacă denumirile de
fişiere / directoare conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director / fişier : 64 (Joliet/ Romeo).
Note privind finalizarea discurilor
Următoarele tipuri de discuri trebuie finalizate pentru a
putea fi redate de acest aparat :
• DVD-R/DVD-R DL (în mod video / VR)
• DVD-RW în mod video
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Următoarele tipuri de discuri pot fi redate de acest aparat
fără a fi finalizate :
• DVD+RW – finalizat în mod automat,
• DVD-RW în mod VR – finalizarea nu este necesară.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile care însoţesc
discul.
Note privind discurile CD multisesiune /
DVD multisesiune
Acest aparat poate reda CD-uri multisesiune / DVD-uri
multisesiune în condiţiile de mai jos. Ţineţi seama că
sesiunea trebuie închisă şi că discul trebuie finalizat.
• Când discul CD-DA (Compact Disc Digital Audio) are
înregistrată prima sesiune :
Aparatul recunoaşte discul ca fiind CD-DA şi este
redată numai prima sesiune a acestuia, chiar dacă pe o
altă sesiune este înregistrat un alt format (ex. MP3).
• Dacă pe discul CD-DA este înregistrată o altă sesiune
decât prima :
Aparatul recunoaşte discul ca fiind DATA CD sau
DATA DVD şi sunt omise toate sesiunile CD-DA.
• Când este înregistrat un disc MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4 :
Sunt redate doar sesiunile care conţin tipul de fişier
selectat (audio/ video/ de imagine)* (dacă CD-DA sau
alte date există în alte sesiuni, vor fi omise).
48
* Pentru detalii legate de modul de selecţie a tipului de
fişier, consultaţi pag. 33.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ JPEG / DivX® /
MPEG-4
Director (album)
Fişier MP3/ WMA/
AAC/ JPEG /DivX/
MPEG-4 (pistă/
imagine/ video)
Despre fişierele MP3
• Marcajul ID3 versiunile 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 se aplică
numai fişierelor MP3. Marcajul ID3 conţine 15/30
caractere (1.0 şi 1.1), respectiv 63/126 caractere (2.2,
2.3 şi 2.4).
• Când denumiţi un fişier MP3, aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.mp3”.
Notă legată de MP3
• Dacă este redat un fişier MP3 cu viteză mare de transfer,
cum ar fi 348 kbps, sonorul poate fi intermitent.
Despre fişierele WMA
• Marcajul WMA conţine 63 de caractere.
• Când denumiţi un fişier WMA aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.wma”.
Despre fişierele AAC
• Marcajul AAC conţine 126 de caractere.
• Când denumiţi un fişier AAC aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.m4a”.
Despre fişierele JPEG
• JPEG, care reprezintă Joint Photographic Experts Group,
este un standard pentru formatul de compresie pentru
fişierele de imagine. Acesta comprimă fotografiile
de circa 1/10 până la 1/100 ori faţă de dimensiunea
originală.
• Când denumiţi un fişier JPEG aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.jpg”.
Notă legată de JPEG
• Nu este acceptată redarea fişierelor JPEG progresive.
Despre fişierele DivX®
• DivX®, care reprezintă Digital Video Express, este un
standard pentru formatul de compresie pentru fişierele
de imagine dezvoltat de DivX, Inc. Acest produs este
unul certificat original DivX® şi poate reda toate
versiunile de DivX® video (inclusiv DivX®6) cu
redarea standard a fişierelor DivX® media.
Despre fişierele MPEG-4
Fişierele MPEG-4 de pe disc care respectă următoarele
cerinţe :
• Profil : profil simplu MPEG-4
• Viteză de transfer : max. 25,000 kbps
• Viteza de succesiune a cadrelor : max. 30 fps
• Dimensiunea imaginii : max. 320 × 240 pixeli
• Audio: max. 320 kbps (AAC-LC)
• Fişier cu extensia : .mp4.
Redarea nu poate fi însă garantată pentru toate fişierele
MPEG-4 care însoţesc cerinţele.
Întreţinere
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Siguranţă (10 A)
Curăţarea conectorilor
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Cu electrodul pozitiv +
orientat în sus
c
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pagina 15) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
49
Demontarea aparatului
Specificaţii
1 Scoateţi rama de siguranţă.
Sistem
1 Detaşaţi panoul frontal (pag. 15).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini ale
ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
Laser : laser cu semiconductor
Sistemul de format al semnalului : comutabil PAL /
NTSC
Secţiunea player DVD / CD
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică : 0,01 %
Secţiunea tuner
• FM
2 Scoateţi aparatul din locaş.
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : conector de antenă de exterior
Frecvenţa intermediară: 10,7 MHz / 450 kHz
Sensibilitate utilă : 9 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Distorsiune armonică la 1 kHz : 0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)
Separare : 35 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 30 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă de exterior
Frecvenţa intermediară: 10,7 MHz / 450 kHz
Sensibilitate : MW : 30 mV,
LW : 40 mV
Secţiunea player USB
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
50
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 500 mA
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
(conectori cu sigilare de siguranţă)
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal video de ieşire
Terminal audio de ieşire (spate)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de putere
Intrări :
Mufe de intrare audio AUX
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de comandă în legătură cu frâna de mână
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Terminal de intrare pentru semnalul USB
Reglaje de ton :
Başi : ± 10 dB la 60 Hz
Medii : ± 10 dB la 1 kHz
Înalte : ± 10 dB la 10 kHz
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm
Dimensiuni de montaj : cca. 182 × 53 × 162 mm
Masa : cca. 1,4 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă card RM-X168 (1) Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele
din accesoriile prezentate mai sus. Vă rugăm să cereţi
acestuia informaţii detaliate.
Patente S.U.A. şi din alte ţări emise de Dolby
Laboratories
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
“DivX” şi “DivX Certified” sunt mărci comerciale ale
DivX, Inc. şi sunt folosit sub licenţă.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în afara acestui
produs este interzisă, fără a deţine licenţă Microsoft sau
fără a fi autorizate de sucursale ale Microsoft.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi următoarea
adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
În funcţie de monitorul conectat, poate dura
câteva minute până ce aparatul se opreşte, după
scoaterea cheii din contact. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 43).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se aude zgomot
când este schimbată poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
• La anumite plăci cu circuite imprimate nu au fost folosiţi
inhibitori de combustie cu halogeni.
• La carcase nu au fost folosiţi inhibitori de combustie
cu halogeni.
• Pentru amortizarea şocurilor este folosit ambalaj de
hârtie.
51
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în fereastra
de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“DIM-ON” (pag. 43).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 49).
Imagine
Nu apar imagini / imaginea prezintă zgomot
• Una dintre conexiuni nu este corect realizată.
• Verificaţi conexiunea la echipamentul conectat şi
puneţi selectorul de intrare al echipamentului în poziţia
corespunzătoare sursei dorite.
• Discul este murdar sau defect.
• Instalarea nu este corectă.
T Amplasaţi aparatul la un unghi mai mic de 45°,
într-un loc stabil din interiorul autovehiculului.
• Monitorul este conectat la ieşirea AUDIO/VIDEO
OUT, iar cablul de cuplare la frâna de mână (verde
deschis) nu este conectat sau această frână nu este
utilizată.
• Reglajul de culoare al sistemului nu este corect
efectuat.
T Alegeţi pentru sistemul de culoare varianta
“PAL” sau “NTSC” în funcţie de monitorul
conectat (pag. 43).
Imaginea nu se încadrează bine pe ecran.
• Formatul imagini este fix (nu poate fi adaptat) în
cazul acelui DVD.
Sunet
Nu se aude sonorul / apar omisiuni ale
sunetului / se aude zgomot.
• Una dintre conexiuni nu este corect realizată.
• Verificaţi conexiunea la echipamentul conectat şi
puneţi selectorul de intrare al echipamentului în poziţia
corespunzătoare sursei dorite.
• Discul este murdar sau defect.
• Instalarea nu este corectă.
T Amplasaţi aparatul la un unghi mai mic de 45°,
într-un loc stabil din interiorul autovehiculului.
• Rata de eşantionare pentru fişierele MP3 nu este de
16; 22,05; 24; 32; 44,1 sau 48 kHz.
• Rata de eşantionare pentru fişierele WMA nu este de
32; 44,1 sau 48 kHz.
• Rata de eşantionare pentru fişierele AAC nu este de
44,1 sau 48 kHz.
• Viteza de transfer pentru fişierele MP3 nu este cuprinsă
între 8 şi 384 kbps.
52
• Viteza de transfer pentru fişierele WMA nu este
cuprinsă între 32 şi 384 kbps.
• Viteza de transfer pentru fişierele AAC nu este cuprinsă
între 16 şi 320 kbps
• Unitatea este în modul pauză / redare inversă sau
redare rapidă înainte.
• Reglajele stabilite pentru ieşire nu sunt corect
efectuate.
• Nivelul DVD de ieşire este prea scăzut (pag. 28).
• Volumul sonor este prea scăzut.
• Este activată funcţia ATT.
• Poziţia butonului de comandă a gradării “FAD” nu
corespunde variantei de sistem cu 2 boxe.
• Formatul nu este acceptat (spre ex. DTS).
T Verificaţi dacă formatul respectiv este acceptat de
acest aparat (pag. 8).
Sunetul prezintă zgomot.
• Menţineţi cablurile la distanţă unele de altele.
Utilizarea unui disc
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie inversă
sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc care nu este acceptat.
• DVD-ul nu poate fi redat din cauza codului de regiune
diferit de cel al aparatului.
• Discul nu a fost finalizat (pag. 48).
• Formatul de disc şi versiunea fişierului sunt
incompatibile cu acest aparat (pag. 8, 48).
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
Nu pot fi redate fişiere MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/
DivX/ MPEG-4.
• Înregistrarea nu a fost realizată conform standardului
ISO 9660 nivel 1 sau nivel 2, sau în formatul extins
Joliet sau Romeo (DATA CD), respectiv în cel UDF
Bridge (DATA DVD), pag. 48.
• Extensia fişierului este incorectă (pag. 48)
• Fişierele nu sunt stocate în format MP3 / WMA /
AAC /JPEG / DivX / MPEG-4.
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, vor fi
redate numai cele de tipul selectat (audio/ video/ de
imagine).
T Selectaţi tipul de fişier adecvat folosind lista
afişată (pag. 33).
Durează mai mult timp până ce începe redarea
fişierelor MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ DivX/ MPEG-4 decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Redarea discului nu începe de la început.
• Acţionează facilitatea de reluare a redării sau cea de
reluare a redării multidisc (pag. 40).
Anumite funcţii nu pot fi folosite.
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua
anumite operaţii cum ar fi stop, căutare sau redare
repetitivă / aleatorie. Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni care însoţeşte discul.
Limba folosită pentru coloana sonoră/
subtitrare sau unghiul de vizionare nu pot fi
modificate.
• Folosiţi meniul DVD în loc de butonul de selecţie
directă de la telecomanda card (pag. 17).
• Pe DVD nu sunt înregistrate piste sau subtitrare
multilingvă, respectiv scenele nu sunt filmate din mai
multe unghiuri.
• DVD-ul nu permite efectuarea de schimbări.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este posibil ca
acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “AUTO SCRL” s-a ales varianta “OFF”.
T Alegeţi “A.SCRL-ON” (pag. 43).
Butoanele de acţionare nu funcţionează. Nu este scos discul din aparat.
• Apăsaţi butonul RESET (pag. 14).
Aţi uitat parola pentru controlul parental.
• Introduceţi codul “5776” în fereastra de introducere a
parolei pentru a debloca funcţionarea (pag. 30).
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu)
la cablul de alimentare pentru amplificatorul
antenei maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o antenă
FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 44).
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu este
corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent: alegeţi
varianta “LOCAL-ON” (pag. 44)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui post de
radio : alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 44).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
Un program FM difuzat stereo se aude mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO-OFF” (pag. 44).
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 35).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 35).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Redare USB
Nu puteţi reda piese prin intermediul unui hub
USB.
• Acest aparat nu recunoaşte dispozitive USB prin
intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate pistele.
• Dispozitivul USB nu funcţionează.
T Reconectaţi-l.
Durează mai mult timp până ce începe redarea
pieselor de la dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere organizate
într-o structură arborescentă complicată.
Este emis un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost decuplat dispozitivul USB.
T Înainte de decuplarea dispozitivului USB, aveţi
grijă să opriţi redarea pentru a proteja datele.
Sonorul este intermitent.
• Sonorul poate fi intermitent la viteze de transfer mai
mari de 320 kbps.
53
Afişaje de eroare / Mesaje
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
T Folosiţi un disc compatibil.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut automat.
T Reconectaţi dispozitivul USB.
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi sursa
apăsând butonul (SOURCE).
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul USB
este deteriorat sau că este conectat unul care nu
este acceptat.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de fişiere / de
album (director) de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea
va începe automat. În funcţie de structura
informaţiilor de pe disc, poate dura mai mult de
un minut până la începerea redării.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare al
acestui model şi verificaţi conexiunea.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi site-ul de
internet destinat asistenţei pentru clienţi.
L. SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul
depistării automate a posturilor.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi ajuns
la începutul sau la sfârşitul discului şi nu mai puteţi
continua redarea.
“
”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de radio
curent.
T Apăsaţi :mm/M> câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui program.
Aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Identificare de program) (apare
mesajul “PI SEEK”).
NO DATA (Nici un fel de date)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere de
muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere
de muzică.
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectat “USB” fără a fi conectat un dispozitiv
USB. Un dispozitiv USB sau un cablu USB a fost
decuplat în cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul USB.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / pistei / imaginii /
piesei video nu sunt notate în fişier.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio TP
disponibile.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de eroare
rămâne pe ecran, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
54
La monitor
Playback prohibited by region code. (Redarea
interzisă de codul de regiune.)
• Redarea DVD nu este permisă din cauza codului de
regiune diferit.
Cannot play this disc. (Acest disc nu poate fi
redat.)
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
• Discul nu este finalizat.
No playable data. (Nu există date care să fie
redate.)
• Discul nu conţine date care să poată fi redate.
Please press RESET. (Vă rugăm să apăsaţi
butonul de iniţializare.)
• Aparatul nu poate fi acţionat din cauza problemelor
apărute.
T Apăsaţi butonul RESET (pag. 14).
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza problemelor de
redare a compact discurilor, aveţi grijă să aduceţi cu dvs.
şi discul la care aţi constatat problemele.
Glosar
Album
Secţiune a unei piese muzicale sau a unei imagini de pe
un DATA CD / DVD de date ce conţine piste audio MP3/
WMA/ AAC sau fişiere JPEG.
Capitol
Subdiviziune a unui titlu de pe un DVD. Un titlu este
compus din mai multe capitole.
DivX®
Tehnologie video digitală creată de DivX, Inc. Fişierele de
imagine codificate cu tehnologia DivX sunt printre cele cu
calitatea cea mai bună şi au o dimensiune relativ redusă.
Dolby Digital
Tehnologie de compresie audio digitală dezvoltată de
Dolby Laboratories. Această tehnologie corespunde
sonorului cu efect de învăluire pe 5,1 canale. În acest
format, canalul din spate este stereo şi există un canal
separat de subwoofer. Dolby Digital oferă aceleaşi 5,1
canale audio digitale separate, de înaltă calitate, întâlnite
la sistemele audio de cinema Dolby Digital. Buna separare
a canalelor este realizată prin înregistrarea separată a
fiecărui canal de date în parte, iar degradarea sonoră mai
redusă este obţinută prin procesarea digitală a datelor.
DVD
Disc de dimensiunile unui CD, ce conţine până la 8 ore
de imagini în mişcare.
Capacitatea de stocare a datelor pentru un DVD cu un
singur strat şi o singură parte este de 4,7 GB (Giga Byte),
ceea ce reprezintă de 7 ori mai mult faţă de capacitatea
unui CD. Capacitatea de stocare a datelor pentru un DVD
cu dublu strat şi o singură parte este de 8,5 GB. Pentru
un DVD cu un singur strat şi două părţi, capacitatea este
de 9,4 GB, iar pentru un DVD cu dublu strat şi două feţe
este de 17 GB.
Datele de imagine folosesc formatul MPEG 2, unul dintre
standardele mondiale pentru tehnologiile de compresie
digitală. Rata medie de compresie a datelor de imagine
este de 1/40 faţă de dimensiunea originală.
DVD-ul foloseşte şi o tehnologie cu rată de codificare
variabilă care modifică datele ce trebuie alocate în
concordanţă cu starea imaginii. Informaţiile audio sunt
înregistrate atât în format multicanal, cum ar fi Dolby
Digital, cât şi în format PCM, permiţându-vă să beneficiaţi
de o prezenţă audio cât mai reală.
În plus, DVD-ul beneficiază de diverse funcţii avansate,
cum ar fi vizionări din mai multe unghiuri, prezentare
multilingvă şi limitarea accesului la anumite nivele.
DVD-RW
Un DVD-RW este un disc de aceeaşi dimensiune ca
un DVD VIDEO, care poate fi înregistrat şi care este
reinscriptibil. DVD-RW are două moduri distincte : modul
VR şi modul Video. Discurile DVD-RW create în modul
Video au acelaşi format ca şi cele DVD VIDEO, în timp ce
discurile în modul VR (Video Recording) permit realizarea
de programe şi montaje cu conţinutul lor.
DVD+RW
Un DVD+RW (plus RW) este un disc care poate fi
înregistrat şi care este reinscriptibil.
DVD+RW folosesc un format de înregistrare compatibil
cu formatul DVD VIDEO.
Fişier
• O pistă MP3/ WMA/ AAC sau o imagine JPEG de pe
un DATA CD / DATA DVD / dispozitiv USB.
• O pistă MP3/ WMA/ AAC, o imagine JPEG sau un
fişier video DivX/ MPEG-4 de pe un DATA CD /
DATA DVD.
(“Fişier” reprezintă o definiţie exclusivă pentru acest
aparat). Un fişier conţine o singură pistă, o unică imagine
sau un singur film.
Pistă
Secţiune a unui film sau a unei piese muzicale de pe un
VIDEO CD, CD sau disc cu fişiere MP3/ WMA/ AAC.
Un album este compus din mai multe piste (doar în cazul
MP3/ WMA/ AAC).
Scenă
Pe un VIDEO CD ce beneficiază de funcţii de comandă a
redării (PBC), interfeţele meniului, imaginile în mişcare şi
cele statice sunt împărţite în secţiuni denumite “scene”.
Software bazat pe film, Software bazat pe video
DVD-urile pot fi clasificate în funcţie de software ca bazate
pe film sau bazate pe video. Cele bazate pe film conţin
imagini de acelaşi tip cu cele ca în sălile de cinematograf
(24 de cadre pe sec.). Cele bazate de video, cum ar fi
dramele de televiziune sau comediile de situaţie afişează
30 de grade (60 de câmpuri) pe sec.
Titlu
Cea mai lungă parte a unui film sau a unei piese muzicale
de pe un DVD, dintr-un film, etc. în software video sau
întregul album în software audio.
VIDEO CD
Un compact disc ce conţine imagini în mişcare.
Datele de imagine utilizează formatul MPEG 1, unul
dintre standardele cele mai răspândite pentru tehnologia
de compresie digitală. Raportul de compresie pentru datele
video este de circa 1/140 faţă de original. În concluzie,
un VIDEO CD de 12 cm diametru poate conţine până
la 74 de minute de imagini în mişcare. VIDEO CD-urile
conţin de asemenea date audio comprimate. Sunetele din
afara domeniului de audio frecvenţă (sunetele ce nu pot fi
auzite de oameni) sunt comprimate, în timp ce sunetele pe
care un om le poate percepe nu sunt comprimate. VIDEO
CD-urile pot conţine de 6 ori mai multe informaţii audio
decât un CD audio.
Există 3 versiuni de VIDEO CD-uri :
• Versiunile 1.0 şi 1.1 : pot fi redate doar imagini
în mişcare şi sunete.
• Versiunea 2.0 : pot fi redate fotografii la înaltă rezoluţie şi puteţi beneficia de funcţii PBC.
Acest sistem acceptă toate cele trei versiuni mai sus
menţionate.
55
Lista codurilor de limbă
Lista codurilor de limbă
Introduceţi codul numeric corespunzător la efectuarea reglajelor iniţiale privind limba folosită pentru coloana sonoră,
pentru subtitluri şi pentru meniuri (vezi pagina 21).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afară
1151
Bască
1297
Kazakă
1403
(Afan) Oromo
1517
Swahili
1028
Abkhaziană
1157
Persană
1298
Greenlandic
1408
Oriya
1521
Tamil
1032
Afrikaans
1165
Finlandeză
1299
Cambogiană
1417
Punjabi
1525
Telugu
1039
Amharic
1166
Fiji
1300
Kannada
1428
Poloneză
1527
Tajik
1044
Arabă
1171
Faroese
1301
Koreană
1435
Pashto; Pushto
1528
Thai
1045
Assamese
1174
Franceză
1305
Kashmiri
1436
Portugheză
1529
Tigrinya
1051
Aymara
1181
Frisian
1307
Kurdish
1463
Quechua
1531
Turkmen
1052
Azerbaijani
1183
Irlandeză
1311
Kirghiz
1481
Rhaeto-Romance 1532
Tagalog
1053
Bashkir
1186
Scots Gaelic
1313
Latină
1482
Kirundi
1534
Setswana
1057
Bielorusă
1194
Galiciană
1326
Lingala
1483
Română
1535
Tonga
1059
Bulgară
1196
Guarani
1327
Laothian
1489
Rusă
1538
Turkish
1060
Bihari
1203
Gujarati
1332
Lituaniană
1491
Kinyarwanda
1539
Tsonga
1061
Bislama
1209
Hausa
1334
Letonă ; Lettish
1495
Sanskrit
1540
Tătară
1066
Bengali; Bangla
1217
Hindi
1345
Malagasy
1498
Sindhi
1543
Twi
1067
Tibetană
1226
Croată
1347
Maori
1501
Sangho
1557
Ucrainiană
1070
Bretonă
1229
Maghiară
1349
Macedoneană
1502
Sârbo-Croată
1564
Urdu
1079
Catalană
1233
Armenească
1350
Malayalam
1503
Singhalese
1572
Uzbecă
1093
Corsicană
1235
Interlingua
1352
Mongolă
1505
Slovacă
1581
Vietnameză
1097
Cehă
1239
Interlingue
1353
Moldovenească
1506
Slovenă
1587
Volapük
1103
Welsh
1245
Inupiak
1356
Marathi
1507
Samoan
1613
Wolof
1105
Daneză
1248
Indonesiană
1357
Malay
1508
Shona
1632
Xhosa
1109
Germană
1253
Icelandic
1358
Malteză
1509
Somali
1665
Yoruba
1130
Bhutani
1254
Italiană
1363
Burmese
1511
Albaneză
1684
Chineză
1142
Greacă
1257
Ebraică
1365
Nauru
1512
Sârbă
1697
Zulu
1144
Engleză
1261
Japoneză
1369
Nepaleză
1513
Siswati
1145
Esperanto
1269
Idiş
1376
Olandeză
1514
Sesotho
1149
Spaniolă
1283
Javanese
1379
Norvegiană
1515
Sundanese
1150
Estoniană
1287
Georgiană
1393
Occitan
1516
Suedeză
1703
Nespecificată
Lista codurilor de zonă
Cod
56
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
2044
Argentina
2115
Danemarca
2304
Korea
2436
Portugalia
2047
Australia
2165
Finlanda
2363
Malaysia
2489
Rusia
2046
Austria
2174
Franţa
2362
Mexic
2501
Singapore
2057
Belgia
2109
Germania
2376
Olanda
2149
Spania
2070
Brazilia
2248
India
2390
Noua Zeelandă
2499
Suedia
2079
Canada
2238
Indonesia
2379
Norvegia
2086
Elveţia
2090
Chile
2254
Italia
2427
Pakistan
2528
Thailanda
2092
China
2276
Japonia
2424
Philippines
2184
Marea Britanie
Index
A
AAC........................................9, 48
Afişaj mobil (M.DSPL)...............43
Album (ALBUM).......................32
Alegerea limbii............................39
ANGLE (unghi)..........................17
Anunţuri despre trafic (TA).........35
Audio (AUDIO)
Canal.......................................27
Format....................................27
Limbă................................27, 39
Audio DRC (AUDIO DRC).......41
AUDIO SETUP...........................41
B
Balans (BAL)..............................37
Baterie cu litiu.............................49
BEEP (semnal sonor)..................43
C
Capitol (CHAPTER)...................32
Căutare locală..............................44
Ceas, potrivire.............................46
Center zoom........................28
Cod de limbă...............................56
Cod de regiune..............................9
Cod de zonă.................................56
Comanda redării (PBC)...............24
Configurarea sistemului..............42
Control parental (PARENTAL
CONTROL).......................30, 40
D
Demonstraţie (DEMO)................43
DIMMER....................................43
Director (ALBUM).....................33
Discuri...........................................8
Discuri ce pot fi redate..................8
Dispozitiv USB...........................20
DivX®...............................9, 23, 48
DivX® VOD...............................40
Dolby Digital........................27, 28
Dolby Level Adjust
(DOLBY-ADJ).........................45
DVD (DVD-LEVEL)............28, 45
DVD, meniu................................17
DVD, meniu superior..................17
DRC (Dynamic Range Control)..41
E
Echipament auxiliar....................46
Egalizor
Imagine (PICTURE EQ)..29, 41
Sonor (EQ3)...........................37
EQ3............................................. 37
F
Fişier (FILE)............................... 33
Fixarea automată în memorie a
posturilor ................................43
Frecvenţe alternative (AF)..........35
Formate......................................... 9
Format de program......................27
Front AUX..................................46
Fundal (WALLPAPER)...............39
G
Gradare (FAD)............................37
I
Imagine (IMAGE)....................... 32
Imagine, EQ (calitate)...........29, 41
Imagine, reglaje de ~...................38
Informaţii temporale / text.... 26, 32
Indicaţie temporală (CT).35, 36, 43
Iniţializare (RESET).............14, 41
Interval dintre imagini succesive
(SLIDE SHOW TIME)............40
J
JPEG.................................9, 23, 48
L
Limba pentru coloana sonoră
(AUDIO)............................27, 39
Limba pentru meniuri (MENU).. 39
Limba pentru subtitrare.........17, 39
Listare.........................................33
Local, mod de căutare ~..............44
LOUD (Tărie sunet).................... 45
Luminozitatea afişajului
(DIMMER).............................. 43
M
N
Nivel auxiliar (AUX-LEVEL).... 45
NTSC..........................................43
O
Oprire automată (Auto Off)... 43
P
PAL.............................................43
Parcurgerea automată a afişajului de
către mesajele lungi.................43
Pistă (TRACK)...........................32
Potrivirea ceasului
(CLOCK-ADJ)........................46
Program, format ~.......................27
Program tipuri ~....................35, 36
Programe legate de trafic (PTY).35
R
Redare aleatorie (SHUF).......21, 31
Redare în urma căutării directe...32
Redarea listei de redare...............41
Redare repetitivă (REP)........21, 31
Regional................................36, 44
Reglaje audio (AUDIO SETUP).41
Reglaje de ecran
(DISPLAY SETUP).................39
Reglaje de imagine......................38
Reglaje particularizate
(CUSTOM SETUP)................. 40
Reluare multidisc.................... 6, 40
Reluarea redării..................... 17, 19
RESET (iniţializare)..............14, 41
RDS (Sistem de date radio).........35
S
Semnal sonor (BEEP)................. 43
Siguranţă..................................... 49
Sistem de culoare........................ 43
Subtitrare...............................17, 39
Succesiune de imagini................. 40
MENU (limba folosită pentru
meniuri)................................... 39
Meniul modului de redare........... 24
Meniul de configurare
Configurarea sistemului..........42
Reglaje de imagine.................38
Modul mono................................ 44
Mod de căutare local................... 44
MP3.........................................9, 48
MPEG-4..................................9, 49
Multisesiune CD, DVD.............. 48
57
T
Tărie sunet (LOUD).................... 45
Telecomanda card........... 12, 14, 49
Timp / Text, informaţii ~....... 26, 32
Tip de monitor............................. 39
Tip de program (PTY)...........35, 36
Titlu (TITLE).............................. 32
TA, Trafic, anunţuri ~.................. 35
TP Trafic, programe ~................. 35
Date numerice
16:9............................................. 39
2000MP3.......................................6
2000WMA....................................6
4:3 LETTER BOX......................39
4:3 PAN SCAN...........................39
U
Unghi de vizionare (ANGLE).....17
USB, dispozitiv ~........................ 20
V
Volum.......................................... 10
W
WMA......................................9, 48
Z
Zoom (CENTER ZOOM)........... 28
http://www.sony.ro/
Download PDF

advertising