Sony | SPK-HCH | Sony SPK-HCH SPK-HCH Carcasă impermeabilă pachet sport pentru camera Handycam® Instrucţiuni de utilizare

Portcameră sport
Manual de instrucţiuni
SPK-HCH
Fabricat în Japonia
© 2012 Sony Corporation
RO
Informaţii iniţiale
Cuprins
Notă
Informaţii iniţiale ....................... 2
Modelele de camere video recordere
digitale HD şi de camere video
recordere digitale, marca Sony (în
continuare denumite “camera”) la
care se face referire în acest manual
este posibil să nu fie disponibile în
toate ţările/ regiunile. La portcamera
sport se va face în continuare referinţă
sub forma “această unitate”.
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în
ţări în care se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC
şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi
la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
2
Pregătiri ..................................... 3
Pregătirea portcamerei sport ... 3
Selectarea suportului de
montare a camerei ................ 4
Pregătirea camerei video ......... 7
Montarea camerei video........... 9
Pregătiri
Pregătirea portcamerei sport
1 Deschideţi partea din spate a incintei
şi detaşaţi distanţierul
2
.
Eliminaţi corpurile străine şi impurităţile, cum ar fi praf, nisip sau
fire de păr de pe garnitura circulară, din canelura destinată acesteia
şi de pe toate suprafeţele cu care camera intră în contact, apoi
aplicaţi uniform lubrifiantul pe garnitura circulară.
Dacă incinta va fi închisă când astfel de impurităţi sunt încă prezente, este
posibil ca zonele afectate să se deterioreze şi ca apa să pătrundă în interior.
Pentru detalii privind manevrarea garniturii, consultaţi secţiunea “Manevrarea
garniturii circulare” din manualul de instrucţiuni.
3 Închideţi partea din spate a incintei şi prindeţi clapetele de fixare.
4 Ajustaţi cureaua de prindere.
Ajustaţi lungimea curelei de
prindere în timp ce ţineţi unitatea
astfel încât să puteţi atinge cu
uşurinţă butonul START/STOP,
butonul Telephoto (Telefoto),
butonul Wide (Panoramic) şi butonul Photo (Foto).
5 Ataşaţi cureaua de umăr.
3
Selectarea suportului de montare a camerei
1 Deschideţi incinta portcamerei
sport.
1 Glisaţi butonul de deblocare 1 în
direcţia indicată de săgeată şi menţineţi-l
în acea poziţie, apoi glisaţi pârghia de
deschidere 2 şi eliberaţi clapetele de
fixare.
2 Deschideţi partea din spate a incintei.
2 Decuplaţi conectorul audio/
comandă la distanţă (din
imaginea alăturată) de la suportul
de montare a camerei.
3
Detaşaţi suportul de montare a
camerei de la această unitate.
Continuaţi să apăsaţi butonul rotativ din
partea laterală a suportului de montare a
camerei, în direcţia indicată de săgeată,
pentru a elibera blocajul, şi glisaţi lent suportul de montare a camerei spre
exterior.
Când produsul este expediat de la fabrică, spre comercializare, la această unitate
este ataşat suportul tip M de montare a camerei.
4 Alegeţi suportul de montare a camerei şi numărul adecvat,
conform tabelului de următor.
4
Suport de
montare a Nr.
Cameră
camerei
1 HDR-CX12/CX11/CX7/CX6
HDR-PJ600V/PJ600/PJ590V/PJ580V/
PJ580/PJ260V/PJ260/PJ50V/PJ50/
2 PJ40V/PJ30V/PJ30/PJ20/PJ10,
F–2
HDR-XR260V/XR260/XR160,
HDR-SR8/SR7/SR5
HDR-CX700V/CX700/CX690/
3
CX560V/CX560
HDR-CX590V/CX580V/CX580/
CX570/CX360V/CX360,
HDR-XR520V/XR520/XR500V/
XR500/XR200V/XR200/XR106/
H
1
XR105/XR101/XR100,
HDR-SR12/SR11/SR10,
DCR-SR220/SR210
1
I–2
Diagrama de
montaj
HDR-CX520V/CX520/CX505V/
CX500V/CX500,
DCR-SR88/SR85/SR78/SR75/SR68/
SR65/SR58/
SR55/SR46/SR45/SR36/SR35
HDR-XR350V/XR350
2
1
HDR-CX550V/CX550,
HDR-XR550V/XR550
HDR-XR155/XR150
L
2
5
Suport de
montare a Nr.
camerei
M
1
Cameră
Diagrama de
montaj
HDR-PJ760V/PJ760/PJ740V/PJ720/
PJ710V/PJ710,
HDR-CX760V/CX760/CX740V/
CX730/CX720V
5 Când folosiţi un alt suport de montare a camerei decât cel de tip
M, detaşaţi plăcuţa cu şurubul pentru trepied de la suportul
M de montare a camerei. Aliniaţi apoi plăcuţa cu şurubul pentru
trepied cu numărul corect de pe suportul de montare a camerei
ales şi apăsaţi până ce se aude un clic şi acesta este fixat în
poziţia sa.
Plăcuţa cu şurubul pentru trepied este ataşată la suportul M de montare a
camerei când produsul este expediat de la fabrică, spre comercializare. Dacă
folosiţi suportul M de montare a camerei, acest pas nu este necesar.
6
Pregătirea camerei video
Pentru detalii, consultaţi şi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte camera dvs.
video.
1 Detaşaţi accesoriile.
Demontaţi filtrul, lentila de conversie, capacul obiectivului, parasolarul şi
cureaua de umăr de la cameră.
Când folosiţi camera cu un obturator manual pentru obiectiv, deschideţi-l.
2 Montaţi acumulatorul.
Ataşaţi un acumulator complet încărcat.
3
Introduceţi suportul media.
Pentru a afla tipurile de carduri de memorie (suport media “Memory Stick Duo”,
card SD) compatibile cu camera dvs. video, consultaţi manualul de instrucţiuni
al acesteia.
Note
• Puneţi clapeta de protejare la scriere a cardului, respectiv a casetei în poziţia ce
permite înregistrarea de imagini.
• Verificaţi dacă hard diskul, cardul de memorie şi memoria internă conţin suficient
spaţiu liber pentru înregistrare.
4 Ataşaţi inelul de prevenire a reflexiilor (
) cu şurubul de
montare a filtrului de la camera video.
Inelul de prevenire a reflexiilor are rolul de a împiedica reflexia luminii din
exterior în interiorul portcamerei sport) şi pătrunderea acesteia prin obiectiv.
7
Inel de prevenire a
reflexiilor
Inel de prevenire a
reflexiilor (M30 × ø 47)
Inel de prevenire a
reflexiilor (M30 × ø 50)
Inel de prevenire a
reflexiilor (M30 × ø 58)
Inel de prevenire a
reflexiilor (M30 × ø 62)
Inel de prevenire a
reflexiilor
Inel de prevenire a
reflexiilor (M37 × ø 49)
Inel de prevenire a
reflexiilor
(M37 × ø 55)
Inel de prevenire a
reflexiilor (M52 × ø 58)
Camera
HDR-CX360V/CX360,
HDR-XR155/XR150
DCR-SR88/SR78/SR68/SR58
HDR-PJ600V/PJ600/PJ590V/PJ580V/PJ580,
HDR-CX590V/CX580V/CX580/CX570,
HDR-XR350V/XR350,
DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/
SR35
HDR-PJ50V/PJ50/PJ40V/PJ30V/PJ30,
HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/
XR100,
HDR-SR10,
DCR-SR220/SR210
Camera
HDR-CX700V/CX700/CX690/CX560V/CX560
HDR-PJ260V/PJ260/PJ20/PJ10,
HDR-CX550V/CX550/CX520V/CX520/CX505V/
CX500V/CX500/CX12/CX11/CX7/CX6,
HDR-XR550V/XR550/XR520V/XR520/XR500V/
XR500/ XR260V/XR260/XR160,
HDR-SR12/SR11/SR8/SR7/SR5
HDR-PJ760V/PJ760/PJ740V/PJ720/PJ710V/PJ710,
HDR-CX760V/CX760/CX740V/CX730/CX720V
5 Rotiţi ecranul LCD orientându-l spre exterior şi alipiţi-l de corpul
camerei.
6 Alegeţi pentru funcţii, cum ar fi focalizarea şi iluminarea, varianta
AUTO.
7 Când folosiţi funcţia SteadyShot a modelelor HDR-PJ760V/PJ760/
PJ740V/PJ720/PJ710V/PJ710 sau HDR-CX760V/CX760/CX740V/
CX730/ CX720V, alegeţi pentru funcţia SteadyShot modul activ.
8
Montarea camerei video
La folosirea unei camere video dotată cu comutator POWER, puneţi acest
comutator în poziţia oprit. Lăsaţi, totodată, oprită alimentarea portcamerei.
Când folosiţi o cameră cu comutatorul de alimentare intern corelat cu acţiunile
ecranului LCD, nu este necesar să opriţi camera.
Notă :
• După instalarea camerei în această unitate, puteţi porni şi opri alimentarea camerei
apăsând butonul POWER al portcamerei.
1
Ataşaţi camera de suportul de montare.
1 Aliniaţi poziţia şurubului suportului de montare a camerei cu cel destinat
trepiedului aflat în partea de jos a camerei.
2 Ataşaţi suportul de montare la cameră folosind
părţile metalice ale curelei de umăr, aşa cum
este ilustrat alăturat.
2 Ataşaţi desicatorul.
Ataşaţi desicatorul furnizat. Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Desicator” a
manualului de instrucţiuni.
3 Cuplaţi conectorul la cameră şi instalaţi camera în această unitate
(în portcamera sport).
În funcţie de camera dvs., introduceţi ferm conectorul pentru audio / telecomandă
în mufa A/V, A/V OUT sau în cea A/V de telecomandă.
Când instalaţi camera în această unitate, aliniaţi suportul de montare a acesteia
cu ghidajul din interiorul păţii frontale a portcamerei, apoi apăsaţi partea din
spate a suportului de montare a camerei până ce se aude un clic şi acesta este
fixat în poziţia corectă.
Note :
• Aveţi grijă să menţineţi această unitate în poziţie orizontală când instalaţi
suportul de montare a camerei. Instalarea acestui suport când poziţia este
verticală, poate deteriora suportul de montare a camerei şi partea frontală a
portcamerei.
• Aveţi grijă să nu acoperiţi cu cablul : obiectivul, ecranul LCD, vizorul, pârghia
de zoom sau butonul PHOTO (Foto).
9
• Când folosiţi o cameră cu comutator de alimentare intern corelat cu acţiunea
ecranului LCD, cuplând conectorul pentru audio/ telecomandă, modul
fotografiere / redare video al camerei va comuta în modul Filmare.
A Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-XR520V/XR520/XR500V/
XR500
1 Deschideţi capacul mufei şi cuplaţi conectorul. (Aranjaţi cablul conectat
la această unitate, sub forma unei bucle orientate spre partea din spate a
conectorului, aşa cum este ilustrat în imaginea de mai sus.)
2 Instalaţi camera în această unitate, având grijă să nu prindeţi cablul de
părţile interioare ale portcamerei.
3 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
B Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-XR200V/ XR200/ XR106/
XR105/ XR101/ XR100
10
1 Deschideţi capacul mufei şi cuplaţi conectorul.
2 Aranjaţi cablul conectat la această unitate, sub forma unei bucle orientate
spre partea din spate a conectorului, aşa cum este ilustrat în imaginea de
mai sus.
3 Instalaţi camera în această unitate, având grijă să nu prindeţi cablul de
părţile interioare ale portcamerei.
4 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
C Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-SR12/SR11/SR10, DCRSR220/SR210
1 Deschideţi capacul mufei şi cuplaţi conectorul. (Aranjaţi cablul conectat
la această unitate, sub forma unei bucle orientate spre partea din spate a
conectorului, aşa cum este ilustrat în imaginea de mai sus.)
2 După instalarea camerei în această unitate, apăsaţi uşor cablul pentru a-l
aranja pe partea laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
D Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-PJ600V/PJ600/PJ50V/
PJ50, HDR-XR260V/XR260/XR160 sau HDR-SR8/SR7/SR5
1 Deschideţi capacul mufei.
2 Cuplaţi conectorul.
3 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
11
E Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-XR350V/XR350/XR155/
XR150
1 Deschideţi capacul mufei şi cuplaţi conectorul.
2 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei, având grijă să nu îl
prindeţi cu suportul de montare a camerei sau cu alte părţi componente.
F Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-CX12/CX11/CX7/CX6
1 Deschideţi capacul mufei.
2 Cuplaţi conectorul.
3 Puneţi cablul pe suportul de montare a camerei şi instalaţi aparatul în
această unitate.
4 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei, plasându-l astfel încât
să nu cadă de pe suportul de montare a camerei.
12
G Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-CX520V/CX520/CX505V/
CX500V/CX500 sau DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/
SR36/SR35
1 Deschideţi capacul mufei şi cuplaţi conectorul. (Aranjaţi cablul conectat
la această unitate, sub forma unei bucle orientate spre partea din spate a
conectorului, aşa cum este ilustrat în imaginea de mai sus.)
2 După instalarea camerei în această unitate, apăsaţi uşor cablul pentru a-l
aranja pe partea laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
H Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-CX550V/CX550/XR550V/
XR550
1 Deschideţi capacul mufei.
2 Cuplaţi conectorul.
3 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul (Prindeţi cablul
în suportul de susţinere care îi este destinat).
13
I Când folosiţi unul dintre modelele : DCR-SR88/SR78/SR68/SR58
1 Deschideţi capacul mufei.
2 Cuplaţi conectorul.
3 Prindeţi cablul în canelura inelului de prevenire a reflexiei, aşa cum este
ilustrat mai sus.
4 Aranjaţi cablul aşa cum este ilustrat şi ataşaţi suportul de montare a
camerei la această unitate.
Note :
• Nu îndoiţi cablul.
• Aveţi grijă să nu iasă cablul din canelura inelului de prevenire a
reflexiilor.
5 După instalarea camerei în această unitate, aveţi grijă să nu interfere
cablul cu obiectivul camerei.
J Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-CX700V/CX700/CX690/
CX560V/CX560
14
1 Deschideţi capacul mufei.
2 Treceţi cablul pe sub cureaua de prindere a camerei şi cuplaţi conectorul.
3 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
K Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-PJ590V/PJ580V/PJ580/
PJ260V/PJ260/PJ40V/PJ30V/PJ30/PJ20/PJ10 sau HDR-CX590V/
CX580V/CX580/CX570/CX360V/CX360
1 Deschideţi capacul mufei şi cuplaţi conectorul.
2 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
L Când folosiţi unul dintre modelele : HDR-PJ760V/PJ760/PJ740V/
PJ720/PJ710V/PJ710 sau HDR-CX760V/CX760/CX740V/CX730/
CX720V
15
Suport de montare
a camerei
Ghidaj
Corpul
portcamerei
1 Deschideţi capacul mufei.
2 Cuplaţi conectorul din partea superioară aşa cum este ilustrat mai sus.
3 După instalarea camerei în această unitate, aranjaţi cablul pe partea
laterală unde se află cureaua de prindere a camerei.
4 Închideţi partea din spate a portcamerei.
Apăsaţi declanşatorul partea din spate a portcamerei şi prindeţi clemele de
fixare până ce se aude un clic şi acestea ajung în poziţia lor.
Note :
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablurile când închideţi partea din spate a incintei.
• Deşi centrul obiectivelor utilizate de anumite modele de cameră poate fi
descentrat faţă de geamul de sticlă a acestei unităţi când este instalat, aceasta
nu va cauza alte probleme la înregistrare.
16
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul
că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în
care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising