Sony | XAV-602BT | Sony XAV-602BT Receptor DVD cu ecran LCD de 15,5 cm (6,1") cu MirrorLink Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Unitate de bord AV
Manual de instrucţiuni pentru instalare/ conexiuni
RO
© 2013 Sony Corporation
XAV-602BT
Fabricat în Thailanda
1
Măsuri de precauţie
• Amplasați toate firele de împământare
(masă) astfel încât să aibă un punct comun
de împământare (masă).
• Această unitate este destinată exclusiv
alimentării cu curent continuu de 12 volţi şi
împământare (masă) negativă.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea.
• Nu montaţi unitatea în locuri unde poate
împiedica funcţionarea airbag-ului.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi
în părţile mobile ale maşinii (de ex. şinele
fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor, scoateţi
cheia de contact pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 3 la unitate şi
la difuzoare înainte de efectua conexiunea la
alimentarea auxiliară.
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu
bandă izolatoare electrică orice cablu liber
neconectat.
• Nu apăsaţi ecranul LCD în timpul montării
unităţii.
• Instalaţi unitatea cu monitorul orientat drept
înainte; nu instalaţi unitatea la un unghi
înclinat.
Note referitoare la cablul de alimentare
(galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, circuitele maşinii
trebuie să suporte un amperaj mai mare decât
suma amperajelor siguranţelor fuzibile ale
tuturor unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă
amperajul necesar, conectaţi unitatea direct la
bateria maşinii.
2
Lista părţilor componente
2 Chei de extracţie
1 Rama de fixare
3 Cablu de
alimentare/
difuzoare
4 Cablu audio
6 Şuruburi de fixare
5 Rama de protecţie
7 Părţile microfonului
• Rama de fixare 1 este ataşată unităţii înainte
de transport. Înainte de a monta unitatea,
folosiţi cheile de extracţie 2 pentru a detaşa
rama 1 de la unitate. Pentru detalii, vedeţi
“6 Detaşarea ramei de fixare“ la pag. 8.
Diagrama conexiunilor
1 Spre intrarea AMP REMOTE IN a unui
amplificator opţional.
Această conexiune este destinată doar amplificatoarelor. Cuplarea altui sistem poate
deteriora unitatea.
2 Spre cablu pentru comutarea frânei
de mână.
Poziția de montare a cablului întrerupătorului
pentru frâna de parcare depinde de tipul de
mașină. Pentru detalii, consultați secțiunea
„3 Conectarea cablului întrerupătorului
pentru frâna de parcare”, pag. 6.
A Spre un dispozitiv suplimentar cum ar
fi un player media portabil, o consolă
de jocuri etc. (nu sunt furnizate).
Observaţie
• Puteţi utiliza un cablu RCA cu pini (nu este
furnizat) pentru a cupla echipamentele
auxiliare.
B Spre terminalul de alimentare cu +12V
a lămpii din partea din spate a maşinii
(numai când este conectată camera
pentru vederea în spate).
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără
cutie releu, conectarea acestei unităţi folosind
firul de alimentare 3 furnizat poate deteriora
antena (exterioară).
Note referitoare la cablurile de
alimentare şi comandă
• Cablul de comandă al antenei (albastru)
furnizează +12 V c.c. atunci când porniţi
tunerul sau când activaţi funcţiile AF (frecvenţe
alternative) sau TA (anunţuri de trafic).
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/
LW (exterioară) încorporată în geamurile din
spate sau laterale, conectaţi cablul (albastru)
de comandă al antenei (exterioare) sau cablul
(roşu) de alimentare pentru accesorii la
terminalul amplificatorului de antenă existent.
Pentru detalii, consultaţi dealer-ul dvs.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi
folosite cu această unitate.
Conexiunea pentru reţinerea în
memorie
Când este conectat cablul de alimentare de
culoare galbenă, circuitul de memorie va fi
mereu alimentat chiar dacă maşina este oprită.
Note despre conectarea
difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a conecta boxele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 şi
8 ohm, de putere adecvată, pentru a evita
deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul
maşinii, şi nu conectaţi bornele difuzoarelor
dreapta cu cele ale difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei
unităţi la borna negativă (–) a difuzorului.
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în
paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea
de difuzoare active (cu amplificator încorporat)
poate deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi
cablul de difuzor încorporat al maşinii dacă
unitatea are un fir comun negativ (–) pentru
difuzoarele din dreapta şi din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul
la celălalt.
Note despre conexiune
• Dacă apare mesajul [Check Audio Output
Wires.] (Verificați cablurile ieşirii audio)
verificaţi dacă amplificatorul şi difuzoarele
sunt corect conectate.
• Pentru a folosi monitorul pentru locurile
pasagerilor din spate, conectaţi cablul de
comutare al frânei de mână la împământare.
3
Diagrama conexiunilor (continuare)
Pentru detalii, consultați „Diagrama
conexiunilor de alimentare” la pag. 11
AMP REM
Cu dungi albastre - albe
Curent maxim de
alimentare 0,3 A
Frână de parcare
Verde deschis
*2
*3
IN AUDIO
AUX2
Telefon
inteligent*7,
dispozitiv USB,
modul GPS*8
IN AUX2
*6
3
INTRARE AUX1
De la antena maşinii
(exterioară)
CAMERĂ
*2
INTRARE
TELECOMANDĂ*5
MIC IN
4
Siguranţă
10A
IEŞIRE
SPATE
8*
Z×Z S / D*4
1
*2
INTRARE
REVERSE
IEȘIRE AUDIO
FRONTALĂ
IEȘIRE
AUDIO SPATE
4
*2
IN AUDIO
AUX1
*2
IEȘIRE
SUBWOOFER
*2
De la conectorul de
alimentare al maşinii
4
Galben
alimentare continuă
5
Bleu
comanda antenei exterioare
6
Oranj/Alb
comanda alimentării
luminilor
7
Roşu
alimentare comandată
8
Negru
împământare
Poziţiile 1, 2 şi 3 nu au pini
Boxă,
+ spate,
dreapta
Violet
Boxă,
2
– spate,
dreapta
Boxă,
3
+ faţă,
dreapta
Gri
Boxă,
4
– faţă,
dreapta
1
De la conectorul de
difuzoare al maşinii
5
Boxă,
faţă,
stânga
Boxă,
–
faţă,
stânga
Boxă,
+ spate,
stânga
Boxă,
– spate,
stânga
+
Alb
6
7
Verde
8
Pozițiilor cu polarități negative 2, 4, 6 şi 8 le corespund
fire cu dungi.
*1 Detalii privind instalarea microfonului, găsiţi la “4 Instalarea microfonului” (pag. 7).
*2 Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*3 Impedanţa difuzoarelor : 4-8 ohmi × 4.
*4 Sunetul este emis de acest terminal numai când este activată facilitatea ZONE×ZONE. De aici este emis un anumit
nivel sonor indiferent de reglajul de volum de la butonul unității.
*5 Este posibil să fie necesar un adaptor separat.
*6 Cablul USB din spate cu eticheta „HIGH CHARGE” se recomandă a fi folosit pentru reîncărcarea acumulatorului
echipamentului conectat.
*7 Pentru a conecta un telefon inteligent la unitatea principală, este necesar un cablu adecvat (nu este furnizat).
*8 Modul de navigare GPS (XA-NV300T) pentru unitate AV de bord (nu este furnizat).
Echipamente folosite în ilustraţii (nu sunt furnizate)
Difuzor frontal
Subwoofer
Difuzor spate
Cameră vedere spate
Amplificator de putere
Monitor
5
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel ca
unitatea să nu influenţeze operaţiile obişnuite
de conducere a mașinii.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse
prafului, murdăriei, vibraţiilor excesive sau
temperaturilor mari cum ar fi în lumina directă
a soarelui sau lângă conducte de încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi exclusiv
piesele furnizate pentru instalare.
• Pentru a deplasa cu ușurință panoul frontal,
pentru a introduce/ a scoate uşor un disc din
aparat şi mai ales pentru a conduce în siguranţă,
este necesară o anumită distanţă între panoul
frontal şi schimbătorul de viteze. Distanţa
necesară poate diferi în funcţie de amplasarea
schimbătorului de viteze la maşina dvs.
Înainte de a instala unitatea, verificaţi cu grijă
locul de amplasare pentru a putea conduce în
siguranţă.
Ajustarea unghiului de montare
Conectarea cablului
întrerupătorului pentru
frâna de parcare
Aveţi grijă să conectaţi firul (verde deschis)
al cablului de alimentare 3 la cablul
întrerupătorului pentru frâna de parcare.
Frână de picior
Cablul
întrerupătorului
pentru frâna de
parcare
Frână de mână
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de
45°.
Cablul
întrerupătorului
pentru frâna de
parcare
6
Instalarea microfonului
Pentru a putea capta vocea în timpul unui apel
handsfree (fără a folosi mâinile) este necesar să
instalaţi microfonul 7.
Atenţie
• Menţineţi microfonul departe de temperaturi
sau umidităţi foarte ridicate.
• Este foarte periculos dacă se înfăşoară cablul în
jurul volanului sau al manetei schimbătorului
de viteze. Aveţi grijă ca traseul cablului să
fie astfel stabilit încât să nu fiţi împiedicaţi la
condus.
• În cazul în care maşina dvs. dispune de airbag
sau de alt echipament absorbant de şoc, luaţi
legătura cu magazinul de unde aţi cumpărat
unitatea sau cu dealerul auto înainte de
instalare.
Instalarea pe parasolar
Instalarea pe bord
Clemă
(nu este furnizată)
Note
• Înainte de a aplica banda dublu adezivă
curăţaţi suprafaţa bordului cu o bucată de
pânză uscată.
• Ajustaţi unghiul microfonului pentru o orientare
adecvată.
Cleme (nu sunt furnizate)
7
Detaşarea şi ataşarea
panoului frontal
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
panoul frontal.
Pentru detaşare
Înainte de a detaşa panoul frontal, aveţi grijă să
apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul OFF mai
mult de 2 secunde pentru a opri unitatea. Apăsaţi
butonul , apoi apucaţi partea din stânga a
panoului frontal şi trageţi spre dreapta pentru a-l
deschide.
Observaţie
• Puteţi totodată să ridicaţi puţin partea din
stânga a panoului frontal 1, după care acesta
se va detaşa uşor.
Detaşarea ramei de fixare
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
rama de fixare 1 de la unitate.
Păstrați cheile de extracție pentru a le
utiliza pe viitor, deoarece sunt necesare
și la detașarea unității (de la mașină).
Atenție
Manevrați cu grijă rama de fixare 1 pentru a
nu vă răni degetele.
1 Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 2 între unitate şi rama de
fixare 1 până ce se produce un clic.
Cu cârligul orientat
spre interior
Prindere
Pentru ataşare
Potriviţi partea A a panoului cu partea B a
unităţii, aşa cum este ilustrat mai jos, şi împingeţi
partea stângă în poziţie până ce ajunge în poziţia
în care este fixat.
x
2 Trageţi în jos rama de fixare 1, apoi
trageţi unitatea în sus pentru a le
detaşa.
8
Montarea unităţii
Montarea unităţii într-o maşină japoneză
Este posibil să instalaţi unitatea în unele maşini japoneze
fără a folosi rama de fixare furnizată. Dacă aceasta nu este
posibil, consultaţi dealerul dvs. Sony.
Atunci când montaţi unitatea în rama de fixare preinstalată
a maşinii, folosiţi şuruburile furnizate 6 pentru orificiile
adecvate, în funcţie de marca maşinii : T pentru TOYOTA,
M pentru MITSUBISHI şi N pentru NISSAN.
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Spre bord/ consola centrală
Suport
Părţi furnizate împreună cu maşina
Suport
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Note
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, folosiţi exclusiv şuruburile furnizate 6.
• Nu aplicaţi forţă excesivă pe butoanele unităţii.
• Nu apăsaţi pe ecranul LCD.
• Înainte de instalare, verificaţi ca să nu fie nimic plasat în partea de sus a unităţii.
9
Montarea folosind rama furnizată
1 Înainte de instalare, verificați ca ancorele
de pe ambele părți ale ramei de fixare 1
să fie îndoite 3,5 mm spre interior.
2 Poziţionaţi rama de fixare 1 furnizată în
interiorul bordului.
Mai mult de
182 mm
Mai
mult de
111 mm
1
3
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţia
ACC
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto OFF.
Pentru detalii, consultați celălalt manual de
instrucțiuni furnizat.
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto OFF (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF, de fiecare dată când opriţi maşina, până ce
afişajul se stinge.
Butonul RESET
(iniţializare)
Ancore
Îndoiţi aceste gheare în afară pentru o
potrivire exactă.
4 Montaţi unitatea în rama de fixare 1
După ce aţi terminat instalarea şi efectuarea
conexiunilor, aveţi grijă să apăsaţi cu un pix cu
bilă etc. butonul RESET (iniţializare) aflat în
spatele panoului frontal.
furnizată.
Bordul
maşinii
Înlocuirea siguranței
Gheare
Notă
• Dacă ancorele sunt drepte sau îndoite spre
exterior, aparatul nu va fi bine fixat şi poate
să iasă din locaş.
10
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă să folosiţi
una cu acelaşi amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea pe
traseul de alimentare şi
înlocuiţi siguranţa. În cazul
în care aceasta se arde
din nou după înlocuire,
este posibil să existe o
Siguranţă (10A)
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Diagrama conexiunilor de alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate diferi în funcţie de tipul maşini. Verificaţi diagrama de
conectare a alimentării auxiliare pentru a fi siguri că legăturile au fost realizate corect. Există 3 tipuri
de bază (ilustrate mai jos A, B, C). Este posibil să fiţi nevoit să inversaţi poziţiile firului roşu cu
cel galben la cablul de alimentare 3 al unităţii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi conectarea corectă a alimentării comandate, conectaţi unitatea
la alimentarea maşinii. Pentru orice problemă sau întrebare care nu sunt acoperite în acest manual, vă
rugăm să consultaţi dealer-ul de la care ați achiziționat mașina.
A
Conector de alimentare auxiliar
Roşu
Roşu
Galben
4 Galben
B
alimentare
continuă
Galben
7
Roşu
alimentare
comandată
C
Roşu
Roşu
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Galben
Galben
4 Galben
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
Maşină fără poziţie ACC
11
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, acest produs la adresa de Internet :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising