Sony | XAV-AX205DB | Sony XAV-AX205DB Instrucţiuni de utilizare

4-723-408-11(1)
AV RECEIVER
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia (Demo), consultaţi
pagina 14.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 27.
XAV-AX205DB
Instrucţiuni de utilizare
RO
Din motive de siguranţă, această unitate trebuie
instalată doar în bordul unui autovehicul,
deoarece partea posterioară a unităţii se încinge
în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 27).
Proprietăţi diodă laser
 Durată emisii: Continuă
 Randament laser: Mai mic de 390 μW
(Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o
distanţă de 70 mm de suprafaţa lentilelor obiectivului
de pe Blocul de preluare optică cu o diafragmă de
7 mm).
Plăcuţa de identificare pe care se specifică tensiunea
de alimentare etc. este amplasată pe baza carcasei.
Avertisment
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi unitatea la ploaie
sau la umezeală.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi doar la
personal calificat.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice împreună cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea. Nu
încercaţi să demontaţi carcasa deoarece raza laser
utilizată în acest player CD/DVD dăunează ochilor.
Pentru service, apelaţi doar la personal calificat.
Fabricat în China
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament este destinat a fi utilizat cu
versiunea aprobată (versiunile aprobate) de
software conform indicaţiilor din Declarația de
conformitate UE.
Software-ul încărcat pe acest echipament este
verificat în vederea respectării cerințelor esențiale
ale Directivei 2014/53/UE.
Versiunea de software poate fi verificată în
elementul de configurare a firmware-ului din
meniul general de configurare.
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată doar
la acele ţări unde acesta este aplicat prin lege, în
special în ţările SEE (Spaţiul Economic European).
2RO
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony
Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat al producătorului,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări care
au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie
tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolul chimic pentru
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,004%
plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că
bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor fi
tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Avertisment în cazul în care contactul maşinii
nu are poziţie ACC
După ce aţi dezactivat contactul, nu uitaţi să
ţineţi apăsat butonul HOME de pe unitate până
când se stinge ecranul.
În caz contrar, ecranul nu se stinge iar bateria se
va descărca.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare prealabilă.
Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii.
Notificare importantă
Atenţie
ÎN NICIO SITUAŢIE SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU
SECUNDARE ŞI PENTRU NICIUN ALT FEL DE DAUNE,
INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA,
PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT,
PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII
PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT
ASOCIAT, TIMP INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI,
LEGATE SAU DETERMINATE SAU UTILIZAREA
ACESTUI PRODUS, A COMPONENTELOR HARDWARE
ŞI/SAU SOFTWARE FOLOSITE DE ACEST PRODUS.
Cu privire la comunicarea BLUETOOTH
• Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH
pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi această unitate şi alte
dispozitive BLUETOOTH în următoarele locaţii
deoarece pot provoca accidente.
– în orice loc în care pot fi prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane sau
benzinării
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor de
incendiu
• Această unitate acceptă funcţii de securitate care
respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura
o conexiune securizată în timpul utilizării
tehnologiei BLUETOOTH wireless dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie de setare.
Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi tehnologia
wireless BLUETOOTH.
• Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de
informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Stimate client, acest produs conţine un transmiţător
radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10,
producătorul unui vehicul poate impune condiţii
specifice pentru instalarea de transmiţătoare radio
în vehicule.
Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului sau
contactaţi producătorul sau distribuitorul vehiculului
înainte de a instala acest produs în vehicul.
Apeluri de urgenţă
Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi dispozitivul
electronic conectat la sistemul mâini libere
funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi de
telefonie fixă precum şi cu funcţii programate de
utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent
de condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe
dispozitivele electronice pentru comunicaţii
esenţiale (cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă).
3RO
Conectare/Instalare
Cuprins
Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ghid pentru componente şi comenzi . . . . . . . . . . . 5
Introducere
Efectuarea setărilor iniţiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . . . . . 7
Conectarea camerelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Utilizarea funcţiilor de opţiuni pentru tuner . . . . . . 9
Ascultarea radioului DAB/DAB+. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Utilizarea funcţiilor de opţiuni DAB . . . . . . . . . . . . 10
Redare
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv USB. . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . .
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alte setări pe parcursul redării. . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
12
Apelare în regim „mâini libere”
Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Efectuarea unui apel telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Operaţiuni disponibile în timpul unui apel . . . . . . 13
Funcţii utile
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Android Auto™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utilizarea comenzii gestuale . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Setări
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setări generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setări sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setări vizuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista codurilor de limbă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4RO
17
17
19
21
24
26
Atenţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de componente pentru instalare . . . . . . . . .
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
31
Ghid pentru componente şi comenzi
Unitate principală
 HOME
– Deschideţi meniul HOME.
– Porniţi alimentarea.
– Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri unitatea.
ATT (atenuare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 1 secundă (mai
puţin de 2 secunde) pentru a atenua sunetul.
Pentru revocare, apăsaţi şi ţineţi apăsat din nou,
sau rotiţi selectorul pentru controlul volumului.
 / (anterior/următor)
– Treceţi la elementul anterior/următor.
– Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru derulare rapidă
înapoi/înainte.
 Buton de resetare
Folosiţi un obiect ascuţit, cum ar fi un pix.
  (scoatere disc)
 Receptor pentru telecomandă
 Selector pentru controlul volumului
Rotiţi pentru a regla volumul atunci când este
scos sunetul.
OPTION
Apăsaţi pentru a deschide ecranul OPTION
(pagina 6).
VOICE
Ţineţi apăsat pentru a activa funcţia de comandă
vocală pentru Apple CarPlay şi Android Auto.
 Afişaj/panou tactil
 Slot pentru disc
5RO
Afişaje pe ecran
 Indicator de stare
Se aprinde atunci când se atenuează
sunetul.
Ecran de redare:
Se aprinde atunci când AF (Alternative
Frequencies) este disponibil.
Se aprinde atunci când informaţiile
despre traficul curent (TA: Traffic
Announcement) sunt disponibile.
Se aprinde atunci când este disponibil un
anunţ DAB nou.
Indică intensitatea semnalului tunerului
DAB.
Se aprinde atunci când este posibilă
redarea de pe dispozitivul audio după
activarea funcţiei A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile - Profil de distribuţie
audio avansată).
Ecran HOME:
Se aprinde atunci când sunt posibile
apelurile în regim „mâini libere” după
activarea funcţiei HFP (Handsfree Profile
- Profil în regim „mâini libere”).
Indică intensitatea semnalului
telefonului mobil conectat.
Indică starea bateriei telefonului mobil
conectat.
Se aprinde atunci când este activat
semnalul Sistem audio. Clipeşte în timpul
stabilirii conexiunii.
Ecranul OPTION:

(opţiune sursă)
Deschide meniul de opţiuni pentru sursă.
Elementele disponibile variază în funcţie de sursă.
 Zonă specifică aplicaţiilor
Afişează comenzile/indicatoarele de redare sau
starea unităţii. Elementele afişate diferă în funcţie
de sursă.
 Ceas (pagina 14)

(revenire la ecranul de redare)
Comutaţi de la ecranul HOME la ecranul de redare.
 Taste de selectare a sursei şi setărilor
Schimbaţi sursa sau realizaţi diferite setări.
 Taste de selectare a surselor
Schimbaţi sursa.
6RO

(EXTRA BASS)
Modificaţi setarea EXTRA BASS (pagina 15).

(EQ10/Subwoofer)
Modificaţi setarea EQ10/Subwoofer (pagina 15).

(monitor dezactivat)
Opriţi monitorul. Atunci când monitorul este
stins, atingeţi orice parte a afişajul pentru a-l
porni din nou.
Introducere
2
3
4
Efectuarea setărilor iniţiale
Trebuie să efectuaţi setările iniţiale înainte de a opera
pentru prima dată unitatea, după ce aţi înlocuit bateria
automobilului sau după ce aţi schimbat conexiunile.
Dacă ecranul cu setările iniţiale nu este afişat la
pornirea unităţii, efectuaţi reiniţializarea la setările
din fabrică (pagina 15).
1
2
Atingeţi [Limbă] şi setaţi limba de pe afişaj.
3
4
Atingeţi [Set Date/Time] şi setaţi data şi ora.
Atingeţi [Demo], după care atingeţi şi
selectaţi [OFF] pentru a dezactiva modul
demonstraţie.
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi
.
Atingeţi [Bluetooth Connection] şi setaţi
semnalul la [ON].
Semnalul BLUETOOTH este activat şi se aprinde
pe bara de stare a unităţii.
5
Atingeţi [Pairing].
clipeşte cât timp unitatea este în modul
standby de împerechere.
6
Realizaţi procedura de împerechere pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru ca acesta să
detecteze această unitate.
7
Selectaţi [XAV-AX205DB] pe afişajul
dispozitivului BLUETOOTH.
Dacă numele modelului dvs. nu apare, repetaţi
pasul 5 şi paşii următori.
După setarea datei şi a orei, atingeţi [OK].
Apare mesajul de atenţionare la pornire.
5
Citiţi mesajul de atenţionare la pornire şi,
dacă acceptaţi toate condiţiile, atingeţi [OK].
Setarea este terminată.
Această setare poate fi configurată mai detaliat din
meniul de setare (pagina 14).
8
* Cheia de autentificare poate fi numită „Cod de
autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă” etc.,
în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH.
Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua apeluri cu
ajutorul sistemului „mâini libere”, în funcţie de
dispozitivul dvs. compatibil BLUETOOTH cum ar fi
un telefon inteligent, un telefon mobil sau un
dispozitiv audio (denumit în continuare „dispozitiv
BLUETOOTH” în lipsa altor precizări). Pentru detalii
cu privire la conectare, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.
Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul
unităţii; în caz contrar, sunetul poate avea un nivel
prea ridicat.
Dacă se solicită o cheie de autentificare* pe
dispozitivul BLUETOOTH, introduceţi [0000].
Introduceţi cheia de autentificare
[0000]
După împerechere,
9
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
sau
se aprinde după stabilirea conexiunii.
Note
Împerecherea şi conectarea cu un
dispozitiv BLUETOOTH
Atunci când conectaţi un dispozitiv BLUETOOTH
pentru prima dată, este necesară înregistrarea pe
ambele dispozitive (denumită „împerechere”).
Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte
dispozitive să se recunoască.
1
• Unitatea poate fi conectată doar la câte un dispozitiv
BLUETOOTH.
• Pentru a întrerupe conexiunea BLUETOOTH, dezactivaţi
conexiunea atât pe unitate cât şi pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la o distanţă
maximă de 1 m (3 ft) de această unitate.
7RO
Conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat, este
necesară conectarea la această unitate. Unele
dispozitive împerecheate se vor conecta automat.
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio
Pentru a asculta radio, apăsaţi HOME şi apoi
atingeţi [Tuner].
Comenzi/indicatoare de recepţie
1
2
3
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi
.
Atingeţi [Bluetooth Connection] şi apoi [ON].
Asiguraţi-vă că
unităţii.
se aprinde pe bara de stare a
4
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
5
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru
conectarea la această unitate.
sau
se aprinde pe bara de stare.
Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat
de pe această unitate
Dacă contactul şi semnalul BLUETOOTH sunt
activate, această unitate caută ultimul dispozitiv
BLUETOOTH conectat şi stabileşte automat
conexiunea.
 Banda curentă
Schimbaţi banda (FM sau AM).
 Frecvenţa curentă, numele programului de
serviciu*, indicatorul RDS (Radio Data System)*
* În timpul recepţionării RDS.

Notă
(opţiune tuner)
Deschideţi meniul de opţiuni pentru tuner.
În timpul redării audio în flux BLUETOOTH, nu vă puteţi conecta
de pe această unitate la telefonul mobil. În schimb, puteţi să vă
conectaţi de pe telefonul mobil la această unitate.
 SEEK-/SEEK+
Faceţi acordul automat.
Pentru a instala microfonul

Pentru detalii, consultaţi „Instalarea microfonului”
(pagina 30).
Conectarea camerelor
Prin conectarea camerelor opţionale la terminalele
CAMERA IN, puteţi afişa imagini de pe camere.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 27).
Pentru afişarea imaginilor de pe camere
Apăsaţi HOME, atingeţi [Cameră], apoi atingeţi [1],
[2] sau [Spate].
/
Faceţi acordul manual.
Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a schimba
continuu frecvenţele.
 Numere presetate
Selectaţi un post presetat. Glisaţi la dreapta/
stânga pentru a afişa celelalte posturi presetate.
Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a memora
frecvența curentă pentru presetarea respectivă.
Acord
1
2
Selectaţi banda dorită (FM sau AM).
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare automată
Atingeţi SEEK-/SEEK+.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Pentru acordare manuală
Atingeţi şi ţineţi apăsat / pentru a localiza
frecvenţa aproximativă, apoi atingeţi în mod
repetat / pentru reglarea fină până la
frecvenţa dorită.
8RO
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi postul pe care doriţi
să îl memoraţi, ţineţi apăsat numărul de
presetare dorit.
Recepţionarea posturilor memorate
1
Selectaţi banda, apoi atingeţi numărul de
presetare dorit.
Utilizarea funcţiilor de opţiuni
pentru tuner
Ascultarea radioului DAB/DAB+
Pentru a asculta radioul DAB/DAB+, apăsaţi HOME
şi apoi atingeţi [DAB+].
Sfaturi
• Setaţi [Antenna Power] la [ON] (implicit) sau [OFF] în funcție
de tipul antenei DAB (aeriană) (nefurnizată) (pagina 10).
• Când [DAB+] este selectat pentru prima dată după
efectuarea resetării din fabrică, acordul automat pornește
automat. Lăsaţi acordul automat să se finalizeze. (Dacă
este întrerupt, acordul automat porneşte din nou data
următoare când selectaţi [DAB+].) Dacă nu este memorat
niciun post de radio DAB prin acordul automat, acordaţi
atingând [Auto Tune] din
(listă).
Comenzi/indicatoare de recepţie
Funcţiile următoare sunt disponibile dacă atingeţi
.
BTM
Memorează posturi în ordinea frecvenţelor pe
poziţiile numerice presetate. Puteţi memora 18
posturi pentru FM şi 12 posturi pentru AM ca
posturi presetate.
Local
Selectaţi [ON] pentru a acorda doar posturile cu
semnale puternice. Pentru acord normal,
selectaţi [OFF].
AF*
Selectaţi [ON] pentru a reacorda continuu postul
la cel mai puternic semnal dintr-o reţea.

 Numele grupului de posturi de radio, numele
postului de radio
TA*
Selectaţi [ON] pentru a recepţiona informaţiile
curente despre trafic sau programele de trafic
(TP), dacă sunt disponibile.

Regional*
Selectaţi [ON] pentru a rămâne pe postul
recepţionat în timp ce funcţia AF este activată.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui program
regional, selectaţi [OFF]. Această funcţie nu este
disponibilă în Marea Britanie şi în unele zone.

PTY*
Selectaţi un tip de program din PTY List pentru a
căuta un post care emite tipul de programul
selectat.
* Disponibil doar în timpul recepţionării FM.
Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă
Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile de
urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată curent.
(listă)
Deschide lista de posturi de radio.
(Opţiuni DAB)
Deschide meniul de opţiuni DAB.
 SEEK–/SEEK+
Caută posturi de radio.
/
Caută grupuri de posturi de radio.
 Numere presetate
Selectaţi un post presetat. Glisaţi la dreapta/
stânga pentru a afişa celelalte posturi presetate.
Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a memora postul
de radio curent pentru presetarea respectivă.
Căutarea manuală a unui post de radio
1
Atingeţi SEEK +/– pentru a căuta un post de
radio; atingeţi / pentru a căuta grupuri
diferite de posturi de radio.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post de radio/grup de posturi
de radio. Căutaţi până când recepţionaţi postul
de radio dorit.
9RO
Memorarea manuală a unui post de
radio
1
Redare
În timp ce recepţionaţi postul de radio pe
care doriţi să îl memoraţi, atingeţi şi ţineţi
apăsat numărul de presetare dorit.
Recepţionarea posturilor memorate
1
Redarea unui disc
În funcţie de tipul de disc, este posibil ca unele
operaţiuni să fie diferite sau restricţionate.
1
Introduceţi discul (cu partea cu eticheta în sus).
Atingeţi numărul de presetare dorit.
Căutarea unui post de radio după nume
1
Atingeţi
.
Apare lista de posturi de radio.
2
Atingeţi postul de radio dorit.
Pentru a reîmprospăta lista de posturi de radio
Atingeţi [Auto Tune].
Redarea începe automat.
Dacă apare un meniu DVD
Utilizarea funcţiilor de opţiuni
DAB
Funcţiile următoare sunt disponibile dacă atingeţi
.
Atingeţi elementul dorit din meniul DVD.
Puteţi utiliza şi panoul de control al meniului care
este afişat dacă atingeţi ecranul în orice loc, cu
excepţia elementelor din meniul DVD. Atingeţi //
/ pentru a muta cursorul, apoi atingeţi
pentru
confirmare.
Exemplu de indicatoare de redare (DVD)
Announce
Activează anunțurile DAB cu întreruperea sursei
selectate în prezent: [ON], [OFF].
În timpul unui anunţ DAB, volumul este reglat la
nivelul setat pentru TA în RDS (pagina 9).
Soft Link
Caută şi prinde acelaşi program sau un program
similar în mod automat, atunci când semnalul
programului curent este prea slab pentru a fi
recepţionat: [ON], [OFF].
„Hard Link” urmăreşte acelaşi program şi
„Soft Link” urmăreşte un program similar.
DAB
FM
Soft Link
Hard
Link
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link
OFF

-

-
ON




 Numărul titlului, numărul capitolului, format
audio
 Bara de progres, timpul de redare scurs
Atingeţi afişajul dacă nu se afişează indicatoarele.
Notă
(Funcţie disponibilă doar în timpul recepţiei DAB.)
Information
Afișează numele grupului de posturi de radio
selectat, numele postului de radio, tipul PTY al
postului de radio etc.
Antenna Power
Alimentează terminalul de intrare al antenei DAB
(aeriană): [ON], [OFF].
10RO
Pentru a reveni la ecranul de redare al DVD-ului în timpul
afișării ecranului Apple CarPlay, Android Auto etc., apăsaţi
HOME, apoi atingeţi [Disc].
Modificarea limbii/formatului audio
Atunci când redaţi un videoclip de pe DVD, limba
audio poate fi modificată dacă discul este înregistrat
cu piese în limbi multiple. Puteţi modifica şi formatul
audio atunci când redaţi un disc înregistrat în mai
multe formate audio (de exemplu Dolby Digital).
În timpul redării, atingeţi ecranul, apoi
.
Atingeţi în mod repetat Audio, până când apare
limba/formatul audio dorit(ă).
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv conectat
care acceptă BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Dolby Digital 5.1 ch Exemplu:
 Limba audio
 Format audio/numere de canale
Dacă aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, discul este înregistrat cu mai multe
formate audio.
Redarea de pe un dispozitiv USB
Puteţi utiliza dispozitive USB tip MSC (Mass Storage
Class) (cum ar fi unităţile flash USB, playerele media
digitale) compatibile cu standardul USB.
1
Stabiliţi o conexiune BLUETOOTH cu
dispozitivul audio (pagina 8).
2
3
Apăsaţi HOME şi atingeţi [BT Audio].
Operaţi dispozitivul audio pentru a porni
redarea.
Note
• În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile precum titlul,
numărul/durata piesei şi starea de redare pot să nu fie
afişate pe această unitate.
• Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate, redarea de
pe dispozitivul audio nu se opreşte.
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul BLUETOOTH cu cel al altor surse
Puteţi reduce diferenţele de volum dintre această
unitate şi dispozitivul BLUETOOTH:
În timpul redării, atingeţi
şi setaţi [Input Level]
între –8 şi +8.
Note
• Sunt acceptate dispozitivele USB formatate cu sisteme de
fişiere FAT12/16/32.
• Pentru detalii cu privire la compatibilitatea dispozitivului USB,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
• Pentru detalii privind formatele de fişiere acceptate,
consultaţi „Formate acceptate pentru redarea de pe USB”
(pagina 18).
1
2
3
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
Apăsaţi HOME şi atingeţi [USB].
Redarea porneşte.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi unitatea sau comutaţi contactul pe poziţia de
dezactivare ACC şi scoateţi dispozitivul USB.
Căutarea şi redarea pieselor
Redarea repetată şi redarea amestecată
1
În timpul redării, atingeţi
(repetare) sau
(amestecare) în mod repetat până când
apare modul de redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea redării în
modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie de
sursa de sunet selectată şi de dispozitivul conectat.
11RO
Căutarea unui fişier pe ecranul listă
1
Apelare în regim „mâini libere”
În timpul redării de pe CD-DA sau USB,
atingeţi .
Apare ecranul listă începând cu elementul redat
curent.
Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l la
această unitate. Pentru detalii, consultaţi
„Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).
Notă
De asemenea, puteţi atinge
(audio) sau
(video), pentru a afişa lista în funcţie de tipul de
fişier. (Disponibil doar pentru redarea de pe USB.)
2
Funcţiile de apelare în regim „mâini libere” explicate mai jos
sunt disponibile doar dacă funcţia Apple CarPlay sau
Android Auto este dezactivată. Dacă funcţia Apple CarPlay
sau Android Auto este activată, utilizaţi funcţiile de apelare
în regim „mâini libere” din aplicaţie.
Atingeţi elementul dorit.
Redarea porneşte.
Alte setări pe parcursul redării
Sunt disponibile diverse alte setări în fiecare sursă,
prin atingerea
. Elementele disponibile variază în
funcţie de sursă.
Picture EQ
Reglează calitatea imaginii în funcţie de
preferinţele dvs.: [Dynamic], [Standard],
[Theater], [Custom].
(Funcţie disponibilă numai după cuplarea frânei
de parcare şi atunci când este selectată sursa
video USB).
Aspect
Selectează raportul de aspect pentru ecranul
unităţii.
(Funcţie disponibilă numai după cuplarea frânei
de parcare şi atunci când este selectată sursa
video USB).
Normală
Afişează o imagine 4:3 cu dimensiunea sa originală,
cu bare laterale care umplu ecranul 16:9.
Zoom
Afişează o imagine 16:9 care a fost convertită în
format cutie poştală 4:3.
Încărcată
Afişează o imagine 16:9 cu dimensiunea sa originală.
Captions
Măreşte imaginea pe orizontală şi încadrează
legenda pe ecran.
DVD Audio Level
Ajustaţi nivelul de ieşire audio între -8 şi +8 pentru
un DVD înregistrat în format Dolby Digital, în scopul
echilibrării nivelului volumului între discuri.
(Disponibil doar pentru redarea de pe DVD.)
12RO
Primirea unui apel
1
Atingeţi
atunci când primiţi un apel.
Apelul telefonic începe.
Notă
Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin
boxele frontale.
Pentru a respinge/încheia un apel
Atingeţi
.
Efectuarea unui apel telefonic
1
2
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Phone].
Atingeţi una dintre pictogramele de apelare
de pe afişajul telefonului BLUETOOTH.

(istoric apeluri)*
Selectaţi un contact din istoricul de apeluri.
Unitatea memorează ultimele 20 de apeluri.

(reapelare)
Este apelat automat ultimul contact din listă.


(agenda telefonului)*
Selectaţi un contact din lista de nume/numere
din agenda telefonului. Pentru a căuta contactul
dorit în ordine alfabetică, în lista de nume,
atingeţi .
(introducerea numărului de telefon)
Introduceţi numărul de telefon.
 Presetarea listei cu numere de telefon
Selectaţi contactul memorat.
Pentru memorarea contactului, consultaţi
„Presetarea numerelor de telefon” (pagina 13).
* Telefonul mobil trebuie să accepte PBAP (Phone Book
Access Profile).
3
Atingeţi
.
Apelul telefonic începe.
Presetarea numerelor de telefon
Puteţi stoca până la 6 contacte în lista de numere
presetate.
1
Pe ecranul telefonului, selectaţi numărul
de telefon pe care doriţi să îl memoraţi în
selectorul de presetare din agenda telefonică.
Apare afişajul de confirmare.
2
3
Atingeţi [Add to Preset].
Selectaţi lista cu numere de telefon presetate
în care este memorat numărul de telefon.
Funcţii utile
Apple CarPlay
Apple CarPlay vă permite să utilizaţi dispozitivul
dvs. iPhone în automobil într-un mod care vă
permite să vă păstraţi atenţia la drum.
Note cu privire la utilizarea Apple CarPlay
• Aveţi nevoie de un iPhone cu iOS 7.1 sau o versiune
ulterioară. Actualizaţi la cea mai recentă versiune iOS
înainte de utilizare.
• Apple CarPlay poate fi folosită pe iPhone 5 sau
o versiune ulterioară.
• Pentru detalii cu privire la modelele compatibile,
consultaţi lista de compatibilitate de pe site-ul de
asistenţă menţionat pe coperta finală.
• Pentru detalii cu privire la Apple CarPlay, consultaţi
manualul furnizat împreună cu dispozitivul dvs.
iPhone, sau vizitaţi site-ul Web Apple CarPlay.
• Deoarece se foloseşte funcţia GPS de pe
dispozitivul dvs. iPhone, aşezaţi dispozitivul
iPhone într-un loc unde poate recepţiona cu
uşurinţă semnalul GPS.
1
2
Contactul este memorat în lista cu numere de
telefon presetate.
Conectaţi dispozitivul iPhone la portul USB.
Apăsaţi HOME şi atingeţi pictograma Apple
CarPlay.
Afişajul dispozitivului iPhone apare pe afişajul
unităţii. Atingeţi şi controlaţi aplicaţiile.
Operaţiuni disponibile în timpul
unui apel
Pentru a regla volumul tonului de apel
Android Auto™
Android Auto extinde platforma Android în automobil
într-un mod care este special conceput pentru condus.
Note cu privire la utilizarea Android Auto
Rotiţi selectorul de control al volumului în timpul
primirii apelului.
În timpul unui apel, atingeţi
pentru
a comuta semnalul audio al apelului telefonic de pe
unitate pe telefonul mobil.
• Aveţi nevoie de un telefon Android cu sistem
Android 5.0 sau o versiune ulterioară. Actualizaţi
la cea mai recentă versiune OS înainte de utilizare.
• Telefonul dvs. Android trebuie să accepte Android
Auto. Pentru detalii cu privire la modelele
compatibile, consultaţi lista de compatibilitate de pe
site-ul de asistenţă menţionat pe coperta finală.
• Descărcaţi aplicaţia Android Auto din Google Play.
• Pentru detalii cu privire la Android Auto, consultaţi
manualul furnizat împreună cu telefonul dvs.
Android, sau vizitaţi site-ul Web Android Auto.
• Deoarece se foloseşte funcţia GPS de pe telefonul
dvs. Android, aşezaţi telefonul Android într-un loc
unde poate recepţiona cu uşurinţă semnalul GPS.
• Este posibil ca Android Auto să nu fie disponibilă
în ţara sau regiunea dvs.
Notă
1
Pentru a regla volumul vocii interlocutorului
Rotiţi selectorul de control al volumului în timpul
apelului.
Pentru a regla volumul pentru interlocutor
(reglarea amplificării microfonului)
În timpul unui apel în regim „mâini libere”, atingeţi
apoi setaţi [MIC Gain] pe [High], [Middle] sau [Low].
,
Pentru a comuta între modul „mâini libere” şi
modul portabil
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această
operaţie să nu fie disponibilă.
Conectaţi telefonul Android la portul USB.
Pentru a răspunde automat la apelurile primite
Atingeţi
, apoi setaţi [Auto Answer] la [ON].
13RO
2
Apăsaţi HOME şi atingeţi pictograma
Android Auto.
Interfaţa Android Auto va fi afişată în regim
ecran complet pe afişajul unităţii. Atingeţi şi
controlaţi aplicaţiile.
Utilizarea comenzii gestuale
Puteţi efectua operaţiile utilizate frecvent prin
glisarea degetului pe afişajul de recepţie/redare.
Notă
Comenzile gestuale explicate mai jos nu sunt disponibile pe
ecranele Apple CarPlay şi Android Auto.
Faceţi
următoarele
Glisaţi de la stânga
Redare video/audio:
la dreapta
săriţi înainte peste un fişier/o piesă.
(Identic cu .)
Recepţie radio:
căutaţi posturi înapoi.
(La fel ca atunci când ţineţi apăsat
.)
Glisaţi de la dreapta
Redare video/audio:
la stânga
săriţi înapoi peste un fişier/o piesă.
(Identic cu .)
Glisaţi în jos
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele categorii de
configurare:
Setări generale, Setări sunet,
Setări vizuale
1
2
Recepţie radio:
recepţionaţi posturile memorate
(salt înainte).
Recepţie radio:
recepţionaţi posturile memorate
(salt înapoi).
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi una dintre pictogramele categoriei
de configurare.
Elementele care pot fi setate diferă în funcţie de
sursă şi de setări.
Pentru
Recepţie radio:
căutaţi posturi înainte.
(La fel ca atunci când ţineţi apăsat
.)
Glisaţi în sus
Setări
3
Deplasaţi bara de defilare în sus şi în jos
pentru a selecta elementul dorit.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Atingeţi
.
Pentru a reveni la ecranul de redare
Atingeţi
.
Setări generale
Limbă
Selectează limba de pe afişaj: [Română],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Nederlands], [Português], [Русский], [
],
[
], [
], [
].
Demo
Activează demonstraţia: [OFF], [ON].
Data/Ora
Format dată
Selectează formatul: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY],
[YY/MM/DD].
Time Format
Selectează formatul: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time
Setează data şi ora manual.
Beep
Activează sunetul de operare: [OFF], [ON].
Dimmer
Reduce luminozitatea afişajului: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] este disponibilă doar dacă este conectat
cablul de control al iluminării, şi funcţionează
când farurile sunt aprinse.)
Dimmer Level
Selectează nivelul luminozităţii atunci când este
activat atenuatorul: între –5 şi +5.
14RO
Touch Panel Adjust
Ajustează calibrarea panoului tactil în cazul în care
poziţia de atingere nu corespunde elementului
aferent.
Camera Input
Selectează camerele conectate la terminalele de
intrare cameră: [Spate], [1], [2].
Selectează şi modul de vizualizare din camere:
[OFF], [Normală], [Reverse] (imagine în oglindă).
Rear Camera Line Setting
Reglează lungimea şi/sau poziţia liniilor de
marcare pe imaginea camerei retrovizoare prin
atingerea marcajelor cu săgeată.
Pentru a ascunde liniile de marcaj, atingeţi
în mod repetat, până când acestea dispar.
Steering Control
Selectează modul de intrare pentru telecomanda
conectată. Pentru a preveni o defecţiune, nu
uitaţi să potriviţi modul de intrare cu
telecomanda conectată înainte de utilizare.
Custom
Modul de intrare pentru telecomanda de pe
volan (urmaţi procedurile din [Steering Control
Custom] pentru a înregistra funcţiile de pe
telecomanda conectată).
Preset
Modul de intrare pentru telecomanda cu fir, cu
excepţia telecomenzii de pe volan.
Steering Control Custom
Apare panoul cu butoane pentru volan.
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pe care doriţi
să îl asociaţi cu volanul.
Butonul de pe panou se aprinde (standby).
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pe volan
pe care doriţi să îl asociaţi cu funcţia.
Culoarea butonului de pe panou se va
modifica (va fi evidenţiat sau încercuit cu
o linie portocalie).
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi paşii
 şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă [Steering Control]
este setat la [Custom]).
Note
• În timp ce efectuaţi setările, telecomanda conectată
nu poate fi utilizată chiar dacă unele funcţii au fost
deja înregistrate. Utilizați butoanele de pe unitate.
• Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării, toate
informaţiile înregistrate sunt şterse. Reluaţi
înregistrarea de la început.
• Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă
pe anumite vehicule. Pentru detalii cu privire la
compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
Bluetooth Device Info
Afişează informaţii referitoare la dispozitivul
conectat la unitate.
(Disponibil doar dacă [Bluetooth Connection]
este setat la [ON] şi un dispozitiv BLUETOOTH
este conectat la unitate.)
Clock Time
Setează ora prin intermediul datelor RDS: [OFF],
[ON].
Bluetooth Reset
Iniţializează toate setările legate de BLUETOOTH,
cum ar fi informaţiile de împerechere, istoricul
apelurilor, istoricul dispozitivelor BLUETOOTH
conectate etc.
Factory Reset
Iniţializează toate setările la setările din fabrică.
Firmware Version
Actualizează şi confirmă versiunea de firmware.
Open Source Licenses
Afişează licenţele pentru software.
Setări sunet
EXTRA BASS
Întăreşte sunetele de bas sincronizându-le cu
nivelul volumului: [OFF], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Selectează o curbă de egalizator şi reglează
nivelul subwooferului.
EQ10
Selectează curba egalizatorului: [OFF], [R&B],
[Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [Electronica],
[Jazz], [Soul], [Country], [Custom].
[Custom] reglează curba egalizatorului: între -6
şi +6.
Subwoofer
Reglează nivelul volumului subwooferului: [OFF],
între –10 şi +10.
Balance/Fader
Reglează nivelul balans/fader.
Balance
Reglează balansul sunetului între boxele din
stânga şi din dreapta: De la [L15] la [R15].
Fader
Reglează balansul sunetului între boxele frontale
şi din spate: De la [Frontal 15] la [Spate 15].
Bluetooth Connection
Activează semnalul BLUETOOTH: [OFF], [ON],
[Pairing] (intră în modul standby de împerechere).
15RO
Crossover
Selectează frecvenţa de întrerupere şi faza
pentru subwoofer.
High Pass Filter
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
boxele din faţă/spate: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Selectează frecvenţa de întrerupere a
subwooferului: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
Subwoofer Phase
Selectează faza subwooferului: [Normală],
[Reverse].
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Îmbunătăţeşte ieşirea audio: [OFF], [Low],
[Middle], [High].
Setări vizuale
Wallpaper
Modifică imaginea de fundal la atingerea culorii
dorite sau setează datele dvs. foto preferate de
pe un dispozitiv USB tip MSC (Mass Storage
Class) ca imagine de fundal.
DVD Menu Language
Selectează limba implicită pentru meniul
discului: [Română], [Chineză], [Germană],
[Franceză], [Italiană], [Spaniolă], [Portugheză],
[Olandeză], [Daneză], [Suedeză], [Finlandeză],
[Norvegiană], [Rusă], [Other].
(Funcţie disponibilă doar dacă nu este selectată
o sursă.)
DVD Audio Language
Selectează limba implicită pentru coloana
sonoră: [Română], [Chineză], [Germană],
[Franceză], [Italiană], [Spaniolă], [Portugheză],
[Olandeză], [Daneză], [Suedeză], [Finlandeză],
[Norvegiană], [Rusă], [Other].
(Funcţie disponibilă doar dacă nu este selectată
o sursă.)
DVD Subtitle Language
Selectează limba implicită pentru subtitrări
pentru DVD: [Română], [Chineză], [Germană],
[Franceză], [Italiană], [Spaniolă], [Portugheză],
[Olandeză], [Daneză], [Suedeză], [Finlandeză],
[Norvegiană], [Rusă], [Other].
(Funcţie disponibilă doar dacă nu este selectată
o sursă.)
Output Color System
Modifică sistemul de culori în funcţie de
monitorul conectat (standardul SECAM nu este
acceptat): [NTSC], [PAL].
(Funcţie disponibilă doar dacă nu este selectată
o sursă.)
16RO
Rear Monitor Type
Selectează raportul de aspect adecvat pentru
monitorul conectat.
(Disponibil doar dacă sursa este dezactivată.)
16:9
Afişează o imagine panoramică. Această opţiune
este utilă atunci când conectaţi un monitor cu
ecran panoramic sau un monitor cu funcţie mod
de ecran panoramic.
Letterbox
Afişează o imagine panoramică cu benzi negre în
partea de sus şi de jos a ecranului. Opţiunea este
utilă atunci când conectaţi un monitor cu ecran
4:3.
Pan Scan
Afişează automat o imagine panoramică pe
întregul ecran şi elimină părţile care nu încap.
Album artwork display
Afişează ilustraţia albumului pe fundal în timp
ce se redă muzică de pe USB: [OFF], [ON].
Prevenirea unui accident
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă şi urmaţi
instrucţiunile online.
Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva
minute. În timpul actualizării, nu comutaţi contactul
pe poziţia OFF.
Măsuri de precauţie
• Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil, în cazul
în care automobilul a fost parcat sub lumina
directă a soarelui.
• Antena electrică se extinde automat.
• Atunci când transferaţi dreptul de proprietate sau
casaţi automobilul împreună cu unitatea instalată,
iniţializaţi toate setările la setările din fabrică
executând reiniţializarea la setările din fabrică
(pagina 15).
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă
calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate.
Note cu privire la siguranţă
• Respectaţi regulile de circulaţie, legislaţia şi
reglementările locale.
• În timp ce conduceţi
– Nu vă uitaţi şi nu utilizaţi unitatea, deoarece
acest lucru vă poate distrage atenţia şi poate
duce la producerea unui accident. Parcaţi
autovehiculul la loc sigur pentru a vă uita sau a
utiliza unitatea.
– Nu folosiţi caracteristica de configurare sau alte
funcţii care vă pot distrage atenţia de la drum.
– Pentru siguranţa dvs., atunci când daţi cu
spatele, priviţi în spate şi fiţi atenţi la ce este în
jur, chiar dacă este conectată camera
retrovizoare. Nu vă bazaţi exclusiv pe camera
retrovizoare.
• În timpul operării unităţii
– Nu introduceţi mâinile, degetele sau obiecte
străine în unitate, deoarece vă puteţi răni sau
unitatea se poate deteriora.
– Nu lăsaţi obiectele mici la îndemâna copiilor.
– Nu uitaţi să utilizaţi centurile de siguranţă pentru
a evita rănirea în eventualitatea unei mişcări
bruşte a autovehiculului.
Imaginile apar doar după ce aţi parcat autovehiculul
şi aţi tras frâna de mână.
În cazul în care autovehiculul începe să se deplaseze
în timpul redării video, se afişează următoarea
atenţionare şi nu veţi mai putea urmări imaginile.
[Video blocked for your safety.]
Monitorul conectat la VIDEO OUT este activ în
timp ce maşina se deplasează.
Nu puteţi urmări imaginile dar veţi auzi sunetul.
Nu utilizaţi unitatea şi nu urmăriţi monitorul în
timp de conduceţi.
Aviz cu privire la licenţă
Acest produs conţine software pe care Sony îl
utilizează în baza unui acord de licenţă încheiat cu
deţinătorul drepturilor de autor corespunzătoare.
Suntem obligaţi să prezentăm clienţilor conţinutul
acordului, în conformitate cu cerinţele deţinătorului
drepturilor de autor pentru software.
Pentru detalii privind licenţele de software,
a se vedea pagina 15.
Notificare privind software-urile aplicate
GNU GPL/LGPL
Acest produs conţine software-uri supuse următoarei
Licenţe publice generale (General Public License,
„GPL”) GNU (denumită în continuare „GPL”) sau
următoarei Licenţe publice secundare/de bibliotecă
(Lesser General Public License - „LGPL”) GNU
(denumită în continuare „LGPL”). Aceste licenţe
stipulează faptul că clienţii au dreptul de a obţine,
modifica şi redistribui codul sursă al software-ului
amintit, în conformitate cu termenii impuşi de GPL
sau de LGPL afişaţi pe această unitate.
Codul sursă al software-ului menţionat mai sus este
disponibil pe web.
Pentru descărcare, accesaţi următorul URL şi
selectaţi numele modelului „XAV-AX205DB”.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia dintre
întrebările referitoare la conţinutul codului sursă.
Note cu privire la panoul LCD
• Nu udaţi panoul LCD sau nu îl expuneţi la lichide.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
17RO
• Nu apăsaţi tare pe panoul LCD deoarece acest
lucru poate deforma imaginea sau poate provoca
o defecţiune (de exemplu imaginea poate deveni
neclară sau panoul LCD se poate deteriora).
• Nu atingeţi panoul cu alte obiecte decât degetul,
în caz contrar, panoul LCD se poate deteriora sau
defecta.
• Curăţaţi panoul LCD cu o cârpă moale şi uscată.
Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din comerţ
sau spray antistatic.
• Nu utilizaţi unitatea în afara intervalului de
temperatură 0 ºC – 40 ºC (32 ºF – 104 ºF).
• Dacă autovehiculul a fost parcat într-un loc cu
temperaturi extreme, este posibil ca imaginea să
nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu este
deteriorat iar imaginea va deveni clară după ce
temperatura din autovehicul va atinge o valoare
normală.
• Pe monitor pot să apară câteva puncte staţionare
albastre, roşii sau verzi. Acestea se numesc
„puncte luminoase” şi sunt caracteristice doar
ecranelor LCD. Panoul LCD este un produs de mare
precizie şi peste 99,99% din segmentele sale sunt
funcţionale. Cu toate acestea, este posibil ca un
mic procent (de regulă 0,01%) dintre segmente să
nu se aprindă corect. Acest lucru nu va afecta
totuşi calitatea imaginii.
Discuri redabile
Discuri
 DVD*: DVD VIDEO
 CD: CD-DA
* „DVD” poate fi utilizat în aceste Instrucţiuni de utilizare pe
post de termen general pentru DVD VIDEO-uri.
Note cu privire la discuri
• Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în maşina parcată la loc neumbrit.
• Înainte de redare, curăţaţi
discurile cu o cârpă, de la
centru către exterior. Nu
folosiţi pentru curăţare
solvenţi precum benzina,
diluanţi sau produse de
curăţare din comerţ.
• Această unitate este
proiectată pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale, codificate
cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor
nu sunt conforme cu standardul Compact Disc
(CD), prin urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de această unitate.
• Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
– Discuri cu etichete, autocolant, bandă adezivă
sau hârtie lipite pe ele. Acest lucru poate cauza
defectarea unităţii sau distrugerea discului.
18RO
– Discuri cu forme care nu sunt standard (de exemplu,
inimă, pătrat, stea). Încercarea de a le reda poate
duce la deteriorarea unităţii.
– Discuri de 8 cm (3 1/4 inci).
Formate acceptate pentru redarea de
pe USB
 WMA (.wma)*1*2
Rată de biţi: 48 kbps – 192 kbps (Acceptă rata de
biţi variabilă (VBR))*3
Frecvenţă de eşantionare*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Rată de biţi: 48 kbps – 320 kbps (Acceptă rata de
biţi variabilă (VBR))*3
Frecvenţă de eşantionare*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Rată de biţi: 40 kbps – 320 kbps (Acceptă rata de
biţi variabilă (VBR))*3
Frecvenţă de eşantionare*4: 8 kHz – 48 kHz
Bit per eşantion (bit de cuantificare): 16 biţi
 FLAC (.flac)*1
Frecvenţă de eşantionare*4: 8 kHz – 96 kHz
Bit per eşantion (bit de cuantificare): 8 biţi, 12 biţi,
16 biţi, 20 biţi, 24 biţi
 WAV (.wav)*1
Frecvenţă de eşantionare*4: 8 kHz – 48 kHz
Bit per eşantion (bit de cuantificare): 16 biţi, 24 biţi
 Xvid (.avi)
Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Codec audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Rată de biţi: Max. 4 Mbps
Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)
Rezoluţie: Maxim 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Codec audio: AAC
Rată de biţi: Max. 4 Mbps
Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)
Rezoluţie: Maxim 720 × 576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Codec video: WMV3, WVC1
Codec audio: MP3, WMA
Rată de biţi: Max. 6 Mbps
Rată de cadre: Maxim 30 cps
Rezoluţie: Maxim 720 × 576*5
 FLV (.flv)
Codec video: Sorenson H.263, AVC Baseline
Profile
Codec audio: MP3, AAC
Rată de biţi: Maxim 660 kbps
Rată de cadre: Maxim 30 cps
Rezoluţie: Maxim 720 × 480*5
 MKV (.mkv)
Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Codec audio: WMA, MP3, AAC
Rată de biţi: Max. 5 Mbps
Rată de cadre: Maxim 30 cps
Rezoluţie: Maxim 720 × 576*5
*1 Fişierele protejate prin drepturi de autor şi fişierele pe
mai multe canale audio nu pot fi redate.
*2 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights Management)
să nu poată fi redate.
*3 Ratele de biţi non-standard sau negarantate sunt incluse
în funcţie de frecvenţa de eşantionare.
*4 Este posibil ca frecvenţa de eşantionare să nu corespundă
tuturor codificatoarelor.
*5 Aceste numere indică rezoluţia maximă a videoclipurilor
redabile, nu rezoluţia de afişare a playerului. Rezoluţia de
afişare este 800 × 480.
Notă
Este posibil ca unele fişiere să nu poată fi redate, chiar dacă
formatele de fişiere sunt acceptate de unitate.
Cu privire la iPhone
• Pentru detalii privind modelele de iPhone
compatibile, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat
pe coperta finală.
• „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformitatea acestuia cu standardele de siguranţă şi
de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu împreună cu iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare wireless.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
unitate care nu sunt prezentate în aceste
Instrucţiuni de utilizare, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Specificaţii
Secţiunea monitor
Tip de ecran: Monitor LCD color panoramic
Dimensiuni: 6,4 in
Sistem: Matrice activă TFT
Număr de pixeli:
1.152.000 pixeli (800 × 3 (RGB) × 480)
Sistem color:
Selectare automată PAL/NTSC/SECAM/PAL-M
pentru terminalul CAMERA IN
Secţiunea tuner
DAB/DAB+
Interval de frecvenţă: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
FM
Interval de frecvenţă: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă: 10 dBf
Selectivitate: 70 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 70 dB (mono)
Separaţie la 1 kHz: 30 dB
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 15.000 Hz
AM
Interval de frecvenţă: 531 kHz – 1.602 kHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară:
9.267 kHz sau 9.258 kHz/4,5 kHz
Sensibilitate: 44 μV
Secţiunea DVD/CD Player
Raport semnal/zgomot: 80 dB
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 20.000 Hz
Wow şi flutter: Sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică: 0,05%
Cod regional: Etichetat pe baza unităţii
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (de mare viteză)
Curent maxim: 1,5 A
Comunicare wireless
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 2.1
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
(Max. +4 dBm)
Rază maximă de comunicare*1:
Câmp vizual, aprox. 10 m (33 ft)
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
19RO
Metodă de modulare: FHSS
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2:
A2DP (Profil de distribuţie audio avansată) 1.2
AVRCP (Profil control audio-video la distanţă) 1.5
HFP (Profil mâini libere) 1.6
PBAP (Profil acces agendă telefonică) 1.1
Codec corespunzător: SBC (.sbc)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din
jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică,
sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei (aeriene),
sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.
Secţiunea amplificator de putere
Ieşiri: Ieşiri boxe
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω
Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 Ω)
Generalităţi
Ieşiri:
Terminale de ieşire audio (FRONT, REAR, SUB)
Terminal de control antenă (aeriană) electrică/
amplificator de putere (REM OUT)
Intrări:
Terminal pentru controlul iluminării
Terminal de intrare telecomandă pe volan
DAB Terminal de intrare antenă (aeriană)
FM/AM Terminal de intrare antenă (aeriană)
Terminal de intrare microfon
Terminal pentru controlul frânei de mână
Terminal de intrare inversă
Terminale de intrare cameră
Port USB
Terminal de intrare externă
Necesar electric: Baterie de maşină de 12 V c.c.
(masă (împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni: Aprox. 178 mm × 102 mm × 168 mm
(7 1/8 in × 4 1/8 in × 6 5/8 in) (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 178 mm × 100 mm × 164 mm
(7 1/8 in × 4 in × 6 1/2 in) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 1,7 kg (3 lb 12 oz)
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
Microfon (1)
Accesorii/echipamente opţionale:
Cablu pentru intrarea telecomenzii de pe volan:
RC-SR1
Telecomandă: RM-X170
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze
toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi
informaţii detaliate de la distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
20RO
Cod regional
Sistemul regional este utilizat pentru protejarea
drepturilor de autor.
Codul regional se găseşte pe baza unităţii iar
această unitate va putea reda doar DVD-uri
etichetate cu un cod regional identic.
DVD-urile etichetate
pot fi, de asemenea, redate.
Dacă încercaţi să redaţi alt tip de DVD, pe ecranul
monitorului va fi afişat mesajul [Disc playback
prohibited by region code.]. În funcţie de DVD,
este posibil să nu fie etichetat niciun cod regional,
cu toate că redarea DVD este interzisă din cauza
restricţiilor de zonă.
Drepturi de autor
Brevetele din SUA şi din străinătate sunt acordate
sub licenţă de Dolby Laboratories.
Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
Marca cuvântului Bluetooth® şi siglele sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă dacă nu se
deţine o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
„DVD VIDEO” este o marcă comercială.
Apple şi iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Apple CarPlay este marcă comercială a Apple Inc.
Android, Android Auto, Google şi Google Play sunt
mărci comerciale ale Google Inc.
Acest produs foloseşte fonturi licenţiate către Sony,
proprietatea Monotype Imaging Inc.
Aceste fonturi vor fi utilizate doar în legătură cu
acest produs.
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN BAZA LICENŢEI
PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE MPEG-4 VISUAL
PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ
DE CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL DECODĂRII
DE SEMNAL VIDEO ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”),
SEMNAL CARE A FOST CODIFICAT DE CĂTRE UN
CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST
OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT DE
MPEG LA PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI NU SE VA
PRESUPUNE EXISTENŢA VREUNEI LICENŢE IMPLICITE
PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE LEGATE
DE UTILIZĂRI ŞI LICENŢIERE ÎN SCOPURI
PROMOŢIONALE, INTERNE ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. A SE VEDEA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN BAZA LICENŢEI
PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC PENTRU
UTILIZARE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE
UN UTILIZATOR, PENTRU
(i)CODIFICARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii)DECODIFCARE VIDEO AVC, SEMNAL CARE A FOST
CODIFICAT DE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE LA UN
FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA
VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
NU SE VA PRESUPUNE EXISTENŢA VREUNEI LICENŢE
IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE DE LA
MPEGLA, L.L.C. A SE VEDEA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN BAZA LICENŢEI
PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC ŞI VC-1
PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE
CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL DECODIFICĂRII DE
SEMNAL VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL
AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU CU STANDARDUL VC-1
(„VC-1 VIDEO”), SEMNAL CARE A FOST CODIFICAT DE
CĂTRE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST
OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA AVC VIDEO ŞI/SAU VC-1 VIDEO.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI NU SE VA
PRESUPUNE EXISTENŢA VREUNEI LICENŢE IMPLICITE
PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE DE LA MPEGLA, L.L.C.
A SE VEDEA HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să remediaţi
problemele cu care se poate confrunta unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus,
verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei şi
scoaterea unităţii din bord, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 27).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima
copertă.
Generalităţi
Unitatea nu este alimentată.
 Verificaţi siguranţa.
 Conexiunea nu este corectă.
– Conectaţi cablurile de alimentare galben şi roşu.
Nu se aude niciun semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere opţional şi
nu se utilizează amplificatorul încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
S-a ars siguranţa.
Unitatea produce zgomot la comutarea poziţiei
contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
automobilului de alimentare a accesoriilor.
Afişajul dispare din/nu apare pe monitor.
 Atenuatorul de luminozitate este setat pe [ON]
(pagina 14).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat HOME.
– Apăsaţi HOME pe unitate.
 Funcţia de dezactivare a monitorului este activată
(pagina 6).
– Atingeţi oriunde pe afişaj pentru repornirea
afişajului.
Afişajul nu răspunde corect la atingere.
 Atingeţi doar o singură porţiune a afişajului.
Dacă atingeţi două sau mai multe porţiuni
simultan, afişajul nu va funcţiona corect.
 Calibraţi panoul tactil al afişajului (pagina 15).
 Atingeţi ferm panoul sensibil la presiune.
Nu puteţi selecta elementele din meniu.
 Elementele din meniu indisponibile sunt
estompate cu gri.
Butoanele de operare nu funcţionează.
 Apăsaţi butonul de resetare (pagina 5).
21RO
Recepţie radio
Nu se pot recepţiona posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
– Conectaţi firul REM OUT (albastru/cu dungi
albe) sau firul de alimentare accesoriu (roşu) la
firul de alimentare al unui amplificator de
antenă (aeriene) al autovehiculului (doar dacă
automobilul este dotat cu o antenă radio
(aeriană) încorporată în lunetă/geamul lateral).
– Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
automobilului.
– Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde,
verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene)
electrice.
Nu este posibil acordul presetat.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
RDS
Afişaje PTY [PTY not found.].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Funcţia de căutare porneşte după câteva
secunde de ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
– Dezactivaţi TA (pagina 9).
Nu primiţi niciun anunţ de trafic.
 Activaţi TA (pagina 9).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic chiar dacă
este TP.
– Acordaţi alt post.
Recepţie radio DAB/DAB+
Nu se pot recepţiona posturile.
 Consultaţi [No Station] (pagina 25) pentru detalii,
dacă semnalul DAB nu poate fi recepţionat.
Fără anunţuri de trafic.
 Dezactivaţi anunţurile DAB (pagina 10).
– Anunțurile de trafic nu sunt disponibile în timp
ce sunt activate anunțurile DAB.
Imagine
Nu există imagine/imaginea conţine zgomot.
 O conexiune nu a fost realizată corect.
 Verificaţi conexiunea dintre această unitate şi alte
echipamente şi setaţi selectorul de intrare al
echipamentului pe sursa corespunzătoare acestei
unităţi.
 Discul este defect sau murdar.
 Instalarea nu este corectă.
– Instalaţi unitatea într-un unghi mai mic de 45°
într-o secţiune solidă a autovehiculului.
22RO
 Cablul de parcare (verde deschis) nu este
conectat la cablul de comutare a frânei de mână
sau frâna de mână nu este trasă.
Imaginea nu este potrivită pe ecran.
 Raportul de aspect este fixat pe sursa de redare.
Nu există imagine/imaginea conţine zgomot pe
monitorul posterior.
 Setarea sistemului color este incorectă.
– Setaţi sistemul color pe [PAL] sau [NTSC] în
funcţie de monitorul conectat (pagina 16).
 Imaginea de pe cameră este afişată pe această
unitate.
– Nu apare nicio imagine pe monitorul posterior
dacă imaginea de pe cameră este afişată pe
această unitate.
 Doar videoclipurile redate de pe DVD/USB pot fi
afişate pe această unitate pe monitorul posterior.
 În timpul afişării imaginii de pe cameră sau din
sistemul de navigare al maşinii instalat pe
această unitate, imaginea videoclipului de pe
DVD/USB nu este afişată pe monitorul posterior.
Sound
Nu se aude sunet/sunetul se aude în salturi/
sunetul este întrerupt.
 O conexiune nu a fost realizată corect.
 Verificaţi conexiunea dintre această unitate şi
echipamentul conectat şi setaţi selectorul de
intrare al echipamentului pe sursa
corespunzătoare acestei unităţi.
 Discul este defect sau murdar.
 Instalarea nu este corectă.
– Instalaţi unitatea într-un unghi mai mic de 45°
într-o secţiune solidă a autovehiculului.
 Unitatea este în modul pauză/derulare înapoi/
înainte.
 Setările pentru ieşiri sunt incorecte.
 Nivelul audio pentru DVD este prea scăzut
(pagina 12).
 Volumul este prea mic.
 Funcţia ATT este activată.
 Formatul nu este acceptat.
– Verificaţi dacă formatul este acceptat de
această unitate (pagina 18).
Sunetul conţine zgomot.
 Separaţi cablurile.
Operarea discurilor
Nu se redă discul.
 Discul este defect sau murdar.
 Discul nu este redabil.
 Discul DVD nu este redabil din cauza codului
regional.
 Formatul discului şi versiunea de fişier nu sunt
compatibile cu această unitate (pagina 18).
 Apăsaţi  pentru a scoate discul.
Anumite funcţii nu se pot executa.
 În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi
efectua operaţii precum oprirea, căutarea sau
redarea repetată/amestecată. Pentru detalii,
consultaţi manualul primit împreună cu discul.
Limba pentru coloana sonoră/subtitrări sau
unghiul nu pot fi modificate.
 În timpul redării, atingeţi
, apoi faceţi setările
dorite.
 Pe suportul DVD nu sunt înregistrate piese,
subtitrări în mai multe limbi sau unghiuri multiple.
 Suportul DVD nu permite modificarea.
Discul nu iese.
Discul nu este preluat în unitate.
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de scoatere a
discului.
Redarea USB
Elementele nu pot fi redate printr-un hub USB.
 Conectaţi dispozitivele USB la această unitate
fără hub USB.
Nu pot fi redate elemente.
 Reconectaţi dispozitivul USB.
Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un
interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere de dimensiuni mari
sau fişiere cu o structură arborescentă complicată.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi ridicată.
Fişierele audio nu pot fi redate.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de fişiere
decât FAT12, FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
* Această unitate acceptă FAT12, FAT16 şi FAT32, dar este
posibil ca anumite dispozitive USB să nu le accepte pe
toate. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi producătorul.
Funcţia BLUETOOTH
Celălalt dispozitiv BLUETOOTH nu detectează
această unitate.
 Setaţi [Bluetooth Connection] la [ON] (pagina 15).
 În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată de un alt
dispozitiv. Întrerupeţi conexiunea curentă şi
căutaţi această unitate pe celălalt dispozitiv.
 În funcţie de smartphone-ul dvs. sau de telefonul
mobil, este posibil să fie necesară ştergerea
acestei unităţi din istoricul smartphone-urilor sau
telefoanelor mobile conectate şi reîmperecherea
lor (pagina 7).
Conexiunea nu este posibilă.
 Verificaţi procedurile de împerechere şi conectare
din manualul celuilalt dispozitiv etc. şi repetaţi
operaţiunea.
Numele dispozitivului detectat nu apare.
 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, numele
poate să nu fie obţinut.
Nu se aude soneria.
 Măriţi volumul în timpul primirii apelului.
Volumul vocii interlocutorului este scăzut.
 Măriţi volumul în timpul apelului.
Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut
sau prea ridicat.
 Reglaţi nivelul [MIC Gain] (pagina 13).
Apelul este bruiat de ecou sau zgomot.
 Reduceţi volumul.
 Dacă zgomotul ambiental, diferit de sunetul apelului
telefonic, este puternic, încercaţi să îl reduceţi.
– Închideţi geamul dacă zgomotul din stradă este
puternic.
– Reduceţi nivelul aparatului de aer condiţionat
dacă acesta este zgomotos.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
 Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie a telefonului mobil.
– Mutaţi automobilul într-un loc cu semnal mai
puternic pentru telefonul mobil dacă recepţia
este slabă.
Volumul dispozitivului BLUETOOTH conectat este
scăzut sau ridicat.
 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH.
– Reduceţi diferenţele de volum dintre această
unitate şi dispozitivul BLUETOOTH (pagina 11).
Sunetul sare pe parcursul redării în flux sau
conexiunea BLUETOOTH se întrerupe.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Dacă dispozitivul BLUETOOTH se află într-o carcasă
care întrerupe semnalul, scoateţi dispozitivul din
carcasă în timpul utilizării.
 În apropiere sunt utilizate mai multe dispozitive
BLUETOOTH sau alte dispozitive (de exemplu
dispozitive radio amator) care emit unde radio.
– Opriţi celelalte dispozitive.
– Măriţi distanţa dintre unitate şi alte dispozitive.
 Sunetul de redare se opreşte temporar în timpul
stabilirii conexiunii dintre unitate şi telefonul
mobil. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
23RO
Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu poate fi
controlat în timpul redării audio în timp real.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH conectat
acceptă AVRCP.
Unele funcţii nu funcţionează.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
Un apel este acceptat fără să acordul dvs.
 Telefonul conectat este setat să răspundă
automat la apeluri.
 Pe această unitate [Auto Answer] este setat la
[ON] (pagina 13).
Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul de
conectare a expirat.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca intervalul de timp pentru împerechere să fie
scurt. Încercaţi să finalizaţi împerecherea în
intervalul respectiv de timp.
Împerecherea nu se poate realiza.
 Este posibil ca împerecherea unităţii cu un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat anterior să
nu poată fi realizată după iniţializarea unităţii,
dacă informaţiile de împerechere ale unităţii se
regăsesc pe dispozitivul BLUETOOTH. În acest
caz, ştergeţi informaţiile de împerechere ale
unităţii de pe dispozitivul BLUETOOTH, după care
reîmperecheaţi unităţile.
Funcţia BLUETOOTH nu poate fi operată.
 Decuplaţi contactul. Aşteptaţi puţin, după care
puneţi comutatorul de pornire pe poziţia ACC.
Nu se scoate sunet prin boxele automobilului în
timpul unui apel în regim mâini libere.
 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil, setaţi
telefonul mobil să scoată sunetul prin boxele
automobilului.
Apple CarPlay
Pictograma Apple CarPlay nu apare pe ecranul
HOME.
 Telefonul dvs. iPhone nu este compatibil cu
Apple CarPlay.
– Consultaţi lista de compatibilitate pe site-ul de
asistenţă menţionat pe coperta finală.
 Deconectaţi telefonul iPhone de la portul USB şi
reconectaţi-l din nou.
 Este posibil ca Apple CarPlay să nu fie disponibilă
în ţara sau regiunea dvs.
 Asiguraţi-vă că folosiţi un cablu Lightning
certificat pentru a conecta telefonul dvs. iPhone
la unitate.
24RO
Android Auto
Pictograma Android Auto nu apare pe ecranul
HOME.
 Verificaţi telefonul dvs. Android şi acceptaţi
declinările de răspundere şi permisiunile
necesare pentru a folosi Android Auto pe
telefonul dvs. Android.
 Nu există nicio aplicaţie Android Auto instalată pe
telefonul dvs. Android.
– Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Android Auto pe
telefonul dvs. Android.
 Telefonul dvs. Android nu este compatibil cu
Android Auto.
– Aveţi nevoie de un telefon Android cu sistem
Android 5.0 sau o versiune ulterioară.
Consultaţi lista de compatibilitate pe site-ul de
asistenţă menţionat pe coperta finală.
 Deconectaţi telefonul dvs. Android de la portul
USB şi reconectaţi-l din nou.
 Este posibil ca Android Auto să nu fie disponibilă
în ţara sau regiunea dvs.
Mesaje
Generalităţi
Cannot play this content.
 Conţinutul selectat nu poate fi redat, sau redarea
a sărit la următorul element.
– Conţinutul nu are un format de fişier acceptat.
Verificaţi formatele de fişiere acceptate (pagina 18).
Device no response
 Unitatea nu recunoaşte dispozitivul USB conectat.
– Reconectaţi dispozitivul USB.
– Verificaţi dacă dispozitivul USB este acceptat de
această unitate.
No Playable Data
 Dispozitivul USB nu conţine date redabile.
– Încărcaţi date/fişiere de muzică pe dispozitivul USB.
Overcurrent caution on USB.
 Dispozitivul USB este supraîncărcat.
– Deconectaţi dispozitivul USB.
– Indică faptul că dispozitivul USB este defect sau
că este conectat un dispozitiv neacceptat.
USB device not supported
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
USB hub not supported
 Huburile USB nu sunt acceptate de această unitate.
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found.
 Unitatea nu poate detecta un dispozitiv
BLUETOOTH conectabil.
– Verificaţi setarea BLUETOOTH a dispozitivului pe
care încercaţi să îl conectaţi.
 Nu apare niciun dispozitiv în lista de dispozitive
BLUETOOTH înregistrate.
– Efectuaţi împerecherea cu un dispozitiv
BLUETOOTH (pagina 7).
Handsfree device is not available.
 Nu este conectat un telefon mobil.
– Conectaţi un telefon mobil (pagina 8).
Telecomandă pe volan
Please retry
 Intervine o eroare în timpul înregistrării şi toate
informaţiile înregistrate sunt şterse.
– Reluaţi înregistrarea de la început.
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă duceţi unitatea la un centru de reparaţii din
cauza unor probleme de redare de pe disc, aduceţi
şi discul folosit în momentul apariţiei problemei.
Operarea discurilor
Disc Error
 Unitatea nu poate citi datele din cauza unei
probleme.
 Datele sunt deteriorate sau corupte.
 Discul este deteriorat.
 Discul nu este compatibil cu această unitate.
 Discul este murdar sau este introdus invers.
– Curăţaţi discul sau introduceţi-l corect.
 Discul nu poate fi redat din cauza unei probleme.
– Introduceţi un alt disc.
 Discul nu este compatibil cu această unitate.
– Introduceţi un disc compatibil.
 Apăsaţi  pentru a scoate discul.
Disc playback prohibited by region code.
 Codul regional al suportului DVD este diferit de
codul regional al unităţii.
Sunetul în format audio nu poate fi auzit.
 Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sunetul
nu este redat dacă este selectat formatul DTS.
– Discurile formatate DTS nu pot fi redate de
această unitate. Folosiţi un disc în format
compatibil (pagina 18).
Recepţie radio DAB/DAB+
No Station
 Semnalul DAB nu poate fi recepţionat.
– Efectuaţi un acord automat (pagina 10).
– Verificaţi conexiunea antenei DAB (aeriene)
(nefurnizată).
– Verificaţi dacă [Antenna Power] este setat la
[ON] pagina 10.
Receiving
 Unitatea aşteaptă recepţionarea unui ppst de
radio DAB.
25RO
Lista codurilor de limbă
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor este conformă ISO 639: standard 1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
1027
Afar
1183
Irlandeză
1347
Maori
1507
Samoană
1028
Abhază
1186
Galeză scoțiană
1349
Macedoneană
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galiciană
1350
Malayalam
1509
Somaleză
1039
Amharică
1196
Guarani
1352
Mongolă
1511
Albaneză
1044
Arabă
1203
Gujarati
1353
Moldovenească
1512
Sârbă
1045
Assameză
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malaieză
1514
Sesotho
1052
Azeră
1226
croată
1358
Malteză
1515
Sundaneză
1053
Başkiră
1229
Maghiară
1363
Birmană
1516
Suedeză
1057
Bielorusă
1233
Armeană
1365
Nauruană
1517
Swahili
1059
Bulgară
1235
Interlingua
1369
Nepaleză
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingua
1376
Olandeză
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norvegiană
1527
Tadjică
1066
Limbă
Bengaleză;
1248
Indoneziană
1393
Occitană
1528
Thai
Bangla
1253
Islandeză
1403
(Afaan) Oromo
1529
Tigrinya
1067
Tibetană
1254
Italiană
1408
Oriya
1531
Turkmenă
1070
Bretonă
1257
Ebraică
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalană
1261
Japoneză
1428
Poloneză
1534
Setswana
1093
Corsicană
1269
Idiş
1435
Paştu;
1535
Tongană
1097
Cehă
1283
Javaneză
Puştu
1538
Turcă
1103
Galeză
1287
Georgiană
1436
Portugheză
1539
Tsonga
1105
Daneză
1297
Kazahă
1463
Quechua
1540
Tătară
1109
Germană
1298
Groenlandeză
1481
Retoromană
1543
Twi
1130
Bhutani
1299
Khmeră
1142
Greacă
1300
Kannada
1482
1144
Română
1301
Coreeană
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1149
Spaniolă
1307
1150
Estonă
1151
Bască
1157
Limbi romanice retice 1557
Ucraineană
Kirundi
1564
Urdu
1483
Română
1572
Uzbecă
1489
Rusă
1581
Vietnameză
Kurdă
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1311
Kirghiză
1495
Sanscrită
1613
Wolof
1313
Latină
1498
Sindhi
1632
Xhosa
Persană
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finlandeză
1327
Lao
1502
Sârbo-
1684
Chineză
1166
Fiji
1332
Lituaniană
croată
1697
Zulu
1171
Feroeză
1334
Letonă;
1503
1174
Franceză
Letonă
1505
Slovacă
1181
Frigiană
Malgașă
1506
Slovenă
1703
Nespecificat
26RO
1345
Singhaleză
Conectare/Instalare
Atenţionări
• Legaţi toate cablurile de împământare la un
punct de împământare comun.
• Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele
mobile (de exemplu în şinele scaunelor).
• Înainte de conectare, dezactivaţi contactul pentru
a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare  la unitate şi la
boxe înainte de a-l conecta la conectorul de
alimentare auxiliară.
• Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi cablurile
neconectate libere cu bandă izolatoare.
Măsuri de precauţie
• Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru ca
unitatea să nu vă incomodeze în timp ce conduceţi.
• Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf,
mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate,
cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau
lângă conductele de încălzire.
• Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate
pentru o instalare sigură.
Lista de componente pentru
instalare


5 × max. 8 mm
(7/32 × max. 5/16 in)
×4






Notă cu privire la cablul de alimentare electrică (galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte
componente stereo, amperajul nominal al circuitului din
automobil la care este conectată unitatea trebuie să fie mai
mare decât suma amperajelor nominale ale siguranţelor
fiecărei componente.

Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai mică
de 45°.
×2
• Această listă de componente nu include tot ce
conţine pachetul.
• Păstraţi cheile de deblocare  pentru o utilizare
ulterioară, deoarece veţi avea nevoie de ele atunci
când demontaţi unitatea din automobil.
27RO
Conexiune
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Amplificator de putere*1
*3
Monitor*1
*3
Camera*1
*3
Camera*1
*3
Cameră
retrovizoare*1
de la antena DAB (aeriană)
(nefurnizată)*10

Telefon inteligent *7,
iPhone*8, dispozitiv USB
*9
*5*6
de la o telecomandă cu fir
(nefurnizată)*4

*2
Pentru detalii, consultaţi „Schemă
electrică” (pagina 30).
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 29).
Lumină verde
Mov/cu dungi albe
de la o antenă (aeriană)
a automobilului
28RO
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Nefurnizat
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4
Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor de
telecomandă cu fir (nefurnizat).
Pentru detalii despre utilizarea telecomenzii cu fir,
consultaţi „Utilizarea telecomenzii cu fir” (pagina 30).
Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare pentru
microfon astfel încât acesta să nu vă incomodeze în timp
ce conduceţi. Fixaţi cablul cu o clemă etc., dacă acesta
este instalat în zona picioarelor.
Pentru detalii despre instalarea microfonului, consultaţi
„Instalarea microfonului” (pagina 30).
Pentru a conecta un telefon inteligent la unitatea principală,
aveţi nevoie de un cablu adecvat (nefurnizat).
Pentru a conecta un iPhone, utilizaţi cablul de conexiune
USB pentru iPhone (nefurnizat).

*10 Setaţi [Antenna Power] la [ON] (implicit) sau [OFF] în
funcție de tipul antenei DAB (aeriană) (nefurnizată)
(pagina 10). Curent de alimentare max. 0,1 A
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără casetă
de conexiuni, conectarea acestei unităţi cu ajutorul
cablului de alimentare furnizat  poate conduce la
deteriorarea antenei (aeriene).
 Către conectorul de alimentare al automobilului
12
alimentare continuă
Galben
13
comandă antenă
(aeriană) electrică/
amplificator de putere
(REM OUT)
Albastru/cu dungi
albe
14
alimentare iluminare
comutată
Portocaliu/cu
dungi albe
15
alimentare comutată
Roşu
16
masă (împământare)
Negru
 Către cablul comutatorului frânei de mână
Poziţia de montare a cablului comutatorului
frânei de mână variază în funcţie de automobil.
Nu uitaţi să conectaţi firul frânei de mână (verde
deschis) din cablul de alimentare  la cablul de
comutare a frânei de mână.
Cablul comutatorului frânei de mână
 Către conectorul pentru boxe al automobilului
Tip frână de mână
Tip frână de picior
 Către terminalul de alimentare +12 V pentru
cablul lămpii posterioare a automobilului
(doar atunci când conectaţi camera retrovizoare)
1
2
3
4
5
6
7
8
Boxă spate
(dreapta)
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
Boxă spate
(stânga)

Violet

Violet/cu dungi
negre

Gri

Gri/cu dungi
negre

Alb

Alb/cu dungi
negre

Verde

Verde/cu dungi
negre
Conexiune de păstrare a memoriei
Cât timp este conectat cablul de alimentare galben,
circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar
dacă aţi dezactivat contactul.
Conectarea boxelor
• Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.
• Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 Ω până la 8 Ω şi
capacităţi corespunzătoare de gestionare a puterii
pentru a evita daunele.
Conectarea monitorului
La instalarea monitorului pentru scaunele din
spate, conectaţi cablul de comutare a frânei de
mână corespunzător acestuia la masă
(împământare).
29RO
Schemă electrică
Instalarea microfonului
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul de
alimentare auxiliară şi cablurile conform sistemului
din autovehicul.
Pentru a captura vocea în timpul apelurilor în regim
„mâini libere”, trebuie să instalaţi microfonul .

Conector de alimentare auxiliară
Conexiune normală
Agrafă (nefurnizată)
Roşu
Roşu
Galben
Galben

12
alimentare continuă
Galben
15
alimentare comutată
Roşu
Când se inversează poziţiile cablului roşu şi
galben
Roşu
Roşu
Galben
Galben

Atenţionări
• Este extrem de periculos dacă cablul se înfăşoară în
jurul coloanei de direcţie sau al schimbătorului de
viteze. Aveţi grijă ca nici cablul, nici alte componente
să nu vă incomodeze în timp ce conduceţi.
• Dacă autovehiculul este dotat cu airbaguri sau alte
echipamente de amortizare a şocurilor, contactaţi
magazinul de la care aţi achiziţionat unitatea sau
distribuitorul autovehiculului înainte de instalare.
12
alimentare comutată
Galben
Notă
15
alimentare continuă
Roşu
Înainte de a ataşa banda adezivă dublă , curăţaţi
suprafaţa bordului cu o pânză uscată.
Pentru autovehiculele fără poziţie ACC
Roşu
Roşu
Utilizarea telecomenzii cu fir
Pentru utilizarea telecomenzii de pe volan
Este necesară instalarea cablului RC-SR1 (nefurnizat)
anterior utilizării.
Galben
Galben
După cuplarea corectă a conectorilor şi comutarea
cablurilor de alimentare, conectaţi unitatea la sursa de
alimentare a autovehiculului. Dacă aveţi întrebări şi
probleme legate de conectarea unităţii, care nu sunt
prezentate în acest manual, contactaţi distribuitorul
autovehiculului.
1 Pentru a activa telecomanda de pe volan, selectaţi
[Setări generale]  [Steering Control Custom] pentru
realizarea înregistrării (pagina 15).
Când înregistrarea este definitivată, telecomanda de
pe volan devine disponibilă.
Note referitoare la instalarea cablului de conexiune
RC-SR1 (nefurnizat)
• Consultaţi site-ul de asistenţă de pe coperta finală pentru
detalii, apoi conectaţi corect fiecare fir la terminalele
corespunzătoare. Conectarea incorectă poate provoca
deteriorarea unităţii.
• Este recomandată consultarea distribuitorului sau a un
tehnician cu experienţă pentru ajutor.
Pentru utilizarea telecomenzii cu fir
1 Pentru a activa telecomanda cu fir, setaţi [Steering
Control] în [Setări generale] pe [Preset] (pagina 15).
30RO
• Asiguraţi-vă că cele 4 cleme de pe colierul de protecţie 
sunt cuplate corect în sloturile de pe unitate.
Utilizarea camerei retrovizoare
Este necesară instalarea camerei retrovizoare
(nefurnizată) înaintea utilizării.
Imaginea de la o cameră retrovizoare conectată
la terminalul CAMERA IN (REAR) este afişată când:
 se aprinde lampa de mers înapoi (sau când
schimbătorul de viteze este setat pe poziţia R
(marşarier)).
 apăsaţi HOME, atingeţi [Cameră], apoi atingeţi
[Spate].
Montarea unităţii într-o maşină de
producţie japoneză
Se poate ca instalarea unităţii să nu fie posibilă în
unele maşini de producţie japoneză. În astfel de
situaţii, consultaţi distribuitorul dvs. Sony.

Către bord/consola centrală
Instalare
Suport
Suport
Montarea unităţii în bord
• Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme
de pe ambele laturi ale suportului  sunt îndoite
spre interior 3,5 mm (5/32 in).
• Pentru autoturismele japoneze, consultaţi
„Montarea unităţii într-o maşină de producţie
japoneză” (pagina 31).
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul bordului
şi îndoiţi ghearele în exterior pentru o
prindere fixă.

Piese furnizate cu
automobilul
Când montaţi această unitate pe suporturile
preinstalate ale automobilului, folosiţi şuruburile
furnizate  în orificiile adecvate pentru şuruburi,
în funcţie de automobil:
T pentru TOYOTA şi N pentru NISSAN.
Notă
Clemă

2
Mai mare de
182 mm (7 1/4 in)
Pentru a evita o defecţiune, instalaţi unitatea doar cu
ajutorul şuruburilor furnizate .
Înlocuirea siguranţei
Mai mare de
111 mm (4 3/8 in)
Atunci când înlocuiţi siguranţa,
Siguranţă (10 A)
nu uitaţi să folosiţi o siguranţă
amperajul nominal menţionat pe
siguranţa originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea de alimentare şi
înlocuiţi siguranţa.
Dacă siguranţa se arde din nou după înlocuire,
poate fi vorba de o defecţiune internă. În astfel de
situaţii, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Montaţi unitatea pe suport .


Note
• Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
31RO
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele informaţii referitoare la
asistenţa oferită pentru acest produs, accesaţi site-ul web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistrați-vă produsul online acum pe:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising