Sony | XAV-W650BT | Sony XAV-W650BT Receptor DVD cu ecran LCD de 15,7cm (6,2") Instrucţiuni de utilizare

4-577-696-51(1) (RO)
AV Center
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia (Demo),
consultaţi pagina 20.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 33.
XAV-W650BT/XAV-V630BT
Instrucţiuni de utilizare
RO
Această unitate trebuie instalată doar în bordul
unui autovehicul din motive de siguranţă
deoarece partea posterioară a unităţii se
încinge în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 33).
Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru XAV-W650BT şi XAV-V630BT.
XAV-W650BT este modelul reprezentativ utilizat
pentru exemplificare.
Proprietăţi diodă laser
 Durată emisii: Continuă
 Randament laser: Mai mic de 46,8 μW
(Acest randament reprezintă valoarea măsurată
la o distanţă de 70 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o diafragmă de 7 mm).
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
tensiunea de alimentare etc. este amplasată
pe baza carcasei.
Avertisment
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi unitatea la ploaie
sau la umezeală.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
ATENŢIE
Utilizarea unor instrumente optice împreună cu
acest produs va mări riscul de pierdere a vederii.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa deoarece raza
laser utilizată în acest player CD/DVD dăunează
ochilor. Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
Fabricat în China
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele
de bază şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
2RO
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Casarea bateriilor şi
a echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabilă în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă
că aceste produse şi baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura
că bateria şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Notă cu privire la bateria cu litiu
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, precum
lumina directă a soarelui, focul sau altele
asemenea.
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
După ce aţi dezactivat contactul, nu uitaţi să
ţineţi apăsat butonul HOME de pe unitate până
când se stinge ecranul.
În caz contrar, ecranul nu se stinge iar bateria se
va descărca.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau anulate fără înştiinţare prealabilă.
Sony nu poartă nicio răspundere în aceste situaţii.
Notificare importantă
Atenţie
ÎN NICIO SITUAŢIE SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU
SECUNDARE ŞI PENTRU NICIUN ALT FEL DE DAUNE,
INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA,
PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT,
PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII
PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT
ASOCIAT, TIMP INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI,
LEGATE SAU DETERMINATE SAU UTILIZAREA
ACESTUI PRODUS, A COMPONENTELOR HARDWARE
ŞI/SAU SOFTWARE FOLOSITE DE ACEST PRODUS.
Cu privire la comunicarea BLUETOOTH
 Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH
pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi această unitate şi alte
dispozitive BLUETOOTH în următoarele
locaţii deoarece pot provoca accidente.
 în orice loc în care pot fi prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane
sau benzinării
 în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu
 Această unitate acceptă funcţii de securitate care
respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura
o conexiune securizată în timpul utilizării
tehnologiei BLUETOOTH wireless dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie de
setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi
tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea
de informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
unitate care nu sunt prezentate în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Stimate client, acest produs conţine un
transmiţător radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10,
producătorul unui vehicul poate impune condiţii
specifice pentru instalarea de transmiţătoare
radio în vehicule.
Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului
sau contactaţi producătorul sau distribuitorul
vehiculului înainte de a instala acest produs
în vehicul.
Apeluri de urgenţă
Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi dispozitivul
electronic conectat la sistemul mâini libere
funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi
de telefonie fixă precum şi cu funcţii programate
de utilizatori care nu pot garanta conexiunea
indiferent de condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv
pe dispozitivele electronice pentru comunicaţii
esenţiale (cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă).
3RO
Conectare/Instalare
Cuprins
Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ghid despre componente şi comenzi . . . . . . . . . . . 5
Introducere
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . . . . . 7
Conectarea unui dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Conectarea altor dispozitive audio/video
portabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Conectarea camerei retrovizoare. . . . . . . . . . . . . . 10
Ascultarea de radio
Ascultarea de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Utilizarea Sistemului de date radio (RDS) . . . . . . . 11
Redare
Redarea unui disc (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv USB. . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . .
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alte setări pe parcursul redării. . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
14
15
Apelare în regim mâini libere
(doar prin BLUETOOTH)
Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Efectuarea unui apel telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Operaţiuni disponibile în timpul unui apel . . . . . . 16
Funcţii utile
SongPal cu telefon Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Utilizarea Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Settings
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screen Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visual Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
20
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreţinere (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista codurilor de limbă (XAV-W650BT) . . . . . . . .
4RO
21
25
25
27
32
Atenţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de componente pentru instalare . . . . . . . . .
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
37
Ghid despre componente şi comenzi
Unitate principală
 SOURCE
Schimbaţi sursa. La fiecare apăsare afişează
o sursă selectabilă într-o fereastră popup pe
afişajul curent.
ATT (atenuare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru o secundă, dar
mai puţin de 2 secunde, apoi rotiţi butonul de
control al volumului pentru a atenua sunetul.
VOICE
Ţineţi apăsat pentru a activa funcţia de
comandă vocală.
Pentru a aloca funcţia DSPL acestui buton,
selectaţi [DSPL] în [SOURCE Key Func.]
(pagina 20).
 Receptor pentru telecomandă
Selector pentru controlul volumului
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
 Mufă intrare AUX
Marca N
Realizează o conexiune BLUETOOTH când
este atins cu un telefon Android™.
 Afişaj/panou tactil
 Slot pentru disc (XAV-W650BT)
  (scoatere disc) (XAV-W650BT)
 Port USB
 Buton resetare
 HOME
Porniţi alimentarea.
Deschideţi meniul HOME.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea când este
selectat Disc (XAV-W650BT), iPod/USB sau
BT Audio source.
Pentru a relua redarea, atingeţi
.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri unitatea. Dacă unitatea este
oprită, operarea cu ajutorul telecomenzii
nu este posibilă (XAV-W650BT).
5RO
Telecomandă RM-X170 (XAV-W650BT)
Telecomanda poate fi utilizată pentru a utiliza
comenzile audio. Pentru operaţiile din meniu,
folosiţi panoul tactil.
 ZAP (ZAPPIN™) (pagina 11)
 ///
Selectaţi un element de setare etc.
ENTER
Accesaţi elementul selectat.
 MODE
Selectaţi banda radio.
 VOL (volum) +/–
Îndepărtaţi folia de izolare înainte de utilizare.
Afişaje pe ecran
Ecran de redare:
 OFF
Opriţi sursa.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 2 secunde pentru a opri
alimentarea şi a închide afişajul.
 MONITOR OFF
Opriţi monitorul şi iluminarea butonului.
Pentru a reporni, apăsaţi din nou.
 POSITION
Acest buton nu este acceptat.
  (revenire)
Reveniţi la afişajul anterior.
Reveniţi la meniu pentru un Video CD (VCD)
(XAV-W650BT).
 EQ (egalizator)
Selectaţi o curbă de egalizator.
 Butoane numerice (0 – 9)
 CLEAR
  (redare/pauză)
 / (anteriorul/următorul)
/ (derulare înapoi/derulare înainte)
 Butoanele de setare a redării de pe DVD
(XAV-W650BT)
6RO
Ecran de pornire:
 Indicator de stare
Se aprinde atunci când se atenuează
sunetul.
Se aprinde atunci când AF (Frecvenţe
alternative) este disponibil.
Se aprinde atunci când informaţiile
despre traficul curent (TA: Anunţ
despre trafic) sunt disponibile.
Introducere
Resetarea unităţii
Înainte de a utiliza pentru prima dată unitatea,
după ce aţi înlocuit bateria autovehiculului sau aţi
schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea.
Se aprinde atunci când este stabilită
conexiunea „SongPal” între unitate şi
Android telefonul dvs.
Se aprinde atunci când este activat
semnalul BLUETOOTH. Clipeşte în
timpul stabilirii conexiunii.
Se aprinde atunci când este posibilă
redarea de pe dispozitivul audio după
activarea funcţiei A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Se aprinde atunci când sunt posibile
apelurile mâini libere prin activarea
funcţiei HFP (Handsfree Profile).
Indică intensitatea semnalului
telefonului mobil conectat.
Indică starea bateriei telefonului
mobil conectat.

(Mega Bass)
Atingeţi pentru a selecta setarea Mega Bass;
[1], [2], [off].
(meniu setări de sunet)
Accesaţi direct meniul de setări de sunet
(pagina 20).
(opţiune)
Deschideţi meniul de opţiuni. Elementele
disponibile variază în funcţie de sursă.
 Ceas (pagina 7)
Atunci când este selectată sursa AUX sau
Rear Camera, ceasul nu este afişat.
 Zonă specifică aplicaţiilor
Afişează comenzile/indicatoarele de redare
sau starea unităţii. Elementele afişate diferă
în funcţie de sursă.

(revenirea la ecranul de redare)
Comutaţi de la ecranul HOME la ecranul
de redare.

/
Treceţi la pagina următoare/anterioară
(nu apare în mod obligatoriu pe ecran).
Notă
Dacă apăsaţi butonul de resetare, veţi şterge setarea
ceasului şi o parte din conţinutul memorat.
Setarea ceasului
1
2
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi
şi apoi [Clock Adjust].
Apare afişajul de setare.
3
Atingeţi / pentru a seta ora şi
minutele.
4
După setarea orei şi a minutelor,
atingeţi [Set].
Setarea este finalizată şi ceasul porneşte.
Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua apeluri
cu ajutorul sistemului mâini libere, în funcţie de
dispozitivul dvs. compatibil BLUETOOTH cum ar
fi un telefon inteligent, un telefon mobil sau un
dispozitiv audio (denumit în continuare „dispozitiv
BLUETOOTH” în lipsa altor precizări). Pentru detalii
cu privire la conectare, consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.
Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul
unităţii; în caz contrar, sunetul poate avea un nivel
prea ridicat.
 Taste de selectare a sursei şi setărilor
Schimbaţi sursa sau realizaţi diferite setări.
7RO
Conectarea la un telefon inteligent
cu ajutorul funcţiei cu o singură
atingere (NFC)
Atingând marca N pe unitate cu un telefon
inteligent compatibil NFC*, unitatea se va
împerechea şi se va conecta automat la
telefonul inteligent.
* NFC (Comunicare în câmp apropiat) este o tehnologie
ce permite comunicarea fără fir pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoane mobile şi
etichete IC. Datorită funcţiei NFC, comunicările de
date pot avea loc cu uşurinţă, prin simpla atingere
a simbolului relevant sau a punctului specific de
pe dispozitivele compatibile NFC.
În cazul unui telefon inteligent pe care este instalat
Android OS 4.0 sau o versiune anterioară, este
necesară descărcarea aplicaţiei „NFC Easy Connect”
disponibilă pe Google Play™. Este posibil ca
aplicaţia să nu poată fi descărcată în anumite
ţări/regiuni.
1
2
Împerecherea şi conectarea
cu un dispozitiv BLUETOOTH
Atunci când conectaţi un dispozitiv BLUETOOTH
pentru prima dată, este necesară înregistrarea
pe ambele dispozitive (denumită „împerechere”).
Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte
dispozitive să se recunoască.
1
Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la
maximum 1 m de această unitate.
2
3
4
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi
.
Atingeţi [Bluetooth Connection] şi
setaţi semnalul pe [ON].
Semnalul BLUETOOTH este activat şi se
aprinde
pe bara de stare a unităţii.
Activaţi funcţia NFC pe telefonul
inteligent.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu telefonul
inteligent.
5
Atingeţi marca N de pe unitate cu marca
N de pe telefonul inteligent.
6
Realizaţi procedura de împerechere
pe dispozitivul BLUETOOTH pentru ca
acesta să detecteze această unitate.
7
Selectaţi [XAV-xxxx] (numele modelului
dvs.) pe afişajul dispozitivului
BLUETOOTH.
Atingeţi [Pairing].
clipeşte cât timp unitatea este în modul
standby de împerechere.
Dacă numele modelului dvs. nu apare, repetaţi
pasul 5 şi paşii următori.
Asiguraţi-vă că
a unităţii.
se aprinde pe bara de stare
Pentru deconectare cu o singură atingere
Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu marca N
de pe telefonul inteligent.
Note
 Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie
telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile.
 Conexiunea cu o singură atingere nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la un alt dispozitiv
compatibil NFC. În acest caz, deconectaţi celălalt
dispozitiv şi stabiliţi din nou o conexiune cu
telefonul inteligent.
8RO
8
Dacă se solicită o cheie de autentificare*
pe dispozitivul BLUETOOTH, introduceţi
[0000].
4
* Cheia de autentificare poate fi numită „Cod
de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau
„Parolă” etc., în funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat
de pe această unitate
Introduceţi cheia de autentificare
[0000]
După împerechere,
9
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
sau
se aprinde după stabilirea conexiunii.
Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată de un alt
dispozitiv. Pentru a permite detectarea, intraţi în
modul de împerechere şi căutaţi această unitate
pe celălalt dispozitiv.
Pentru a porni redarea
Pentru detalii, consultaţi „Redarea de pe un
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 14).
sau
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH împerecheat
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat, este
necesară conectarea la această unitate. Unele
dispozitive împerecheate se vor conecta automat.
1
2
Notă
În timpul redării audio în flux BLUETOOTH, nu vă puteţi
conecta de pe această unitate la telefonul mobil.
În schimb, puteţi să vă conectaţi de pe telefonul
mobil la această unitate.
Pentru a instala microfonul
Pentru detalii, consultaţi „Instalarea microfonului”
(pagina 36).
Conectarea unui dispozitiv USB
1
2
Reduceţi volumul de pe unitate.
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a conecta un iPod/iPhone, utilizaţi cablul
de conexiune USB pentru iPod (nefurnizat).
Conectarea altor dispozitive
audio/video portabile
1
2
3
Opriţi dispozitivul audio/video portabil.
4
Apăsaţi HOME şi atingeţi [AUX].
Reduceţi volumul de pe unitate.
Conectaţi dispozitivul audio/video
portabil la mufa de intrare AUX de
pe unitate cu un cablu de conectare
(nefurnizat).
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi [Bluetooth Connection] şi
apoi [ON].
Asiguraţi-vă că
a unităţii.
3
se aprinde pe bara de stare.
Dacă contactul şi semnalul BLUETOOTH sunt
activate, această unitate caută ultimul dispozitiv
BLUETOOTH conectat şi stabileşte automat
conexiunea.
Dacă această procedură nu funcţionează, atingeţi
[Reconnect] pentru a căuta din nou ultimul
dispozitiv împerecheat. Dacă problema nu se
remediază, parcurgeţi procedura de împerechere.
Pentru revocarea împerecherii
Realizaţi pasul 5 pentru a revoca modul de
împerechere după împerecherea acestei
unităţi cu dispozitivul BLUETOOTH.
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru
conectarea la această unitate.
se aprinde pe bara de stare
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul conectat cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio/video
portabil cu un volum moderat şi setaţi volumul
normal de ascultare pe unitate:
Atingeţi
şi apoi setaţi [Input Level] între
–10 şi +15.
Pentru a seta manual tipul de dispozitiv
Atingeţi
, apoi setaţi [AUX Input] pe [Audio],
[Video] sau [Auto].
9RO
Conectarea camerei
retrovizoare
Dacă conectaţi camera retrovizoare opţională la
terminalul CAMERA IN, puteţi afişa imaginea de
pe camera retrovizoare. Pentru detalii, consultaţi
„Conectare/Instalare” (pagina 33).
Ascultarea de radio
Ascultarea de radio
Pentru a asculta radio, apăsaţi HOME şi apoi
atingeţi [Tuner].
Comenzi/indicatoare de recepţie
 Banda curentă
Deschide lista de benzi.
 Frecvenţa, numele de serviciu al
programului*, indicaţie RDS*
* În timpul recepţionării RDS.
 PTY (tipuri de program) (doar pentru FM)
Deschide lista PTY (pagina 12).
 ZAP (ZAPPIN)
Vă ajută să găsiţi un post dorit dacă ascultaţi
posturile presetate câteva secunde.

(opţiune)
Deschide meniul de opţiuni.
 –SEEK/SEEK+
Face acordul automat.
 /
Face acordul manual.
Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a schimba
continuu frecvenţele.
 Numere presetate (de la 1 la 6)
Selectează un post presetat.
Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a memora
frecvenţa curentă pentru presetarea respectivă.
10RO
Memorare automată (BTM)
1
Selectaţi banda dorită (FM1, FM2, FM3,
AM1 sau AM2).
2
3
Atingeţi
.
Atingeţi [BTM] şi apoi [Search].
Unitatea memorează posturi în ordinea
frecvenţelor pe poziţiile numerice de
presetate (de la 1 la 6).
Acordare
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS)
Setarea de frecvenţe alternative (AF)
şi a anunţurilor de trafic (TA)
AF reacordează continuu postul în funcţie de
semnalul cel mai puternic din reţea, iar TA
furnizează informaţii despre traficul curent
sau programele de trafic (TP) recepţionate.
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Tuner].
Apare lista de benzi.
1
2
2
Atingeţi banda dorită (FM1, FM2, FM3,
AM1 sau AM2).
3
3
Atingeţi
, apoi [AF] sau [TA] pentru
a seta [ON].
Efectuaţi acordul.
1
Atingeţi banda curentă.
Pentru acord automat
Atingeţi –SEEK/SEEK+.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Pentru acord manual
Atingeţi şi ţineţi apăsat / pentru a localiza
frecvenţa aproximativă, apoi atingeţi / în
mod repetat pentru reglarea fină până la
frecvenţa dorită.
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi postul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat
numărul de presetare dorit (de la 1 la 6).
Recepţionarea posturilor memorate
1
Selectaţi banda, apoi atingeţi numărul
de presetare dorit (de la 1 la 6).
Atingeţi banda dorită ([FM1], [FM2]
sau [FM3]).
Pentru a memora posturile RDS cu
setarea AF şi TA
Puteţi preseta posturile RDS împreună cu o setare
AF/TA. Setaţi AF/TA, apoi memoraţi postul cu BTM
sau manual. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta
şi posturile non-RDS.
Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă
Cu funcţiile AF sau TA activate, anunţurile
de urgenţă vor întrerupe automat sursa
selectată curent.
Pentru a rămâne pe un program regional
(Regional)
Dacă funcţiile AF şi Regional sunt activate, unitatea
nu va comuta pe alt post regional cu o frecvenţă
mai puternică. Dacă ieşiţi din aria de recepţie
a programului regional respectiv, atingeţi

[Regional]  [OFF] în timpul recepţionării FM.
Această funcţie nu este disponibilă în Marea
Britanie şi în unele zone.
Căutarea postului dorit dintre posturile
presetate (Tuner Preset ZAPPIN)
Tuner Preset ZAPPIN vă ajută să găsiţi un post dorit
dacă ascultaţi posturile presetate câteva secunde.
1
În timpul recepţionării radio,
atingeţi [ZAP].
Tuner Preset ZAPPIN porneşte iar posturile
următoare sunt recepţionate în ordine.
2
Atingeţi [ZAP] din nou atunci când
recepţionaţi postul dorit.
11RO
Selectarea tipurilor de programe (PTY)
1
În timpul recepţionării FM, atingeţi [PTY].
Pentru a derula lista, atingeţi /.
2
Atingeţi tipul de program dorit.
Unitatea caută un post care emite tipul de
program selectat.
Pentru a închide lista PTY
Atingeţi
.
Tipuri de programe
News (Ştiri), Current Affairs (Actualităţi),
Information (Informaţii), Sport (Sport), Education
(Educaţie), Drama (Teatru), Cultures (Cultură),
Science (Ştiinţă), Varied Speech (Varietăţi), Pop
Music (Muzică Pop), Rock Music (Muzică Rock),
Easy Listening (Muzică M.O.R. ), Light Classics M
(Clasică uşoară), Serious Classics (Clasică gravă),
Other Music (Alte genuri muzicale), Weather &
Metr (Meteo), Finance (Finanţe), Children’s Progs
(Programe pentru copii), Social Affairs (Afaceri
sociale), Religion (Religie), Phone In (Telefon),
Travel & Touring (Călătorii), Leisure & Hobby (Timp
liber), Jazz Music (Muzică Jazz), Country Music
(Muzică Country), National Music (Muzică
naţională), Oldies Music (Muzică Oldies), Folk
Music (Muzică Folk), Documentary (Documentar)
Setarea ceasului (CT)
Datele CT din seturile de transmisie RDS
setează ceasul.
1
Setaţi [Clock Time] la [ON] în [General
Settings] (pagina 19).
Redare
Redarea unui disc
(XAV-W650BT)
În funcţie de tipul de disc, este posibil ca unele
operaţiuni să fie diferite sau restricţionate.
1
Introduceţi discul (cu partea cu etichetă
în sus).
Redarea începe automat.
Dacă apare un meniu DVD
Atingeţi elementul dorit din meniul DVD.
Puteţi utiliza şi panoul de control al meniului care
este afişat dacă atingeţi ecranul în orice loc, cu
excepţia elementelor din meniul DVD. Atingeţi
/// pentru a muta cursorul şi [ENTER]
pentru confirmare.
Dacă nu apare panoul de control al meniului atunci
când atingeţi afişajul, folosiţi telecomanda.
Exemplu de indicatoare de redare (DVD)



 Pictograma sursei curente, format
 Starea de redare, timpul de redare scurs
 Numărul capitolului/titlului, format audio
Atingeţi afişajul dacă nu se afişează indicatoarele.
În cazul discurilor audio, unele indicatoare sunt
afişate întotdeauna în timpul redării.
12RO
Schimbarea canalului audio
Utilizarea funcţiilor PBC
(controlul redării)
Meniul PBC facilitează interactiv operaţiile în timpul
redării unui VCD compatibil PBC.
1
Porniţi redarea unui VCD compatibil PBC.
Apare meniul PBC.
2
Atingeţi
.
Apare panoul de control al meniului
3
Atingeţi tastele numerice pentru
a selecta elementul dorit şi [ENTER].
4
Urmaţi instrucţiunile din meniul pentru
operaţii interactive.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Atingeţi .
Pentru a dezactiva funcţiile PBC
Setaţi [Video CD PBC] pe [OFF] (pagina 21).
Note
 În timpul redării PBC, numărul piesei, elementul
redat etc. nu apar pe afişajul de redare.
 Reluarea redării nu este posibilă în timpul redării
cu PBC.
Configurarea setărilor audio
Modificarea limbii/formatului audio
Atunci când redaţi un DVD video, limba audio poate
fi modificată dacă discul este înregistrat cu audio
în limbi multiple. Puteţi modifica şi formatul audio
atunci când redaţi un disc înregistrat în mai multe
formate audio (de exemplu Dolby Digital).
În timpul redării, atingeţi ecranul, apoi .
Atingeţi în mod repetat , până când apare
limba/formatul audio dorit(ă).
Exemplu: Dolby Digital 5.1 ch


 Limbă audio
Atunci când redaţi un VCD, puteţi asculta atât pe
canalul stâng cât şi pe cel drept, doar pe canalul
drept sau doar pe canalul stâng, atât pe boxele
din dreapta cât şi pe cele din stânga.
În timpul redării, atingeţi
în mod repetat până
când apare canalul audio dorit.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
[Stereo]: Sunet stereo standard (implicit)
[Left]: Sunet pe canalul din stânga (monofonic)
[Right]: Sunet pe canalul din dreapta (monofonic)
Redarea de pe un
dispozitiv USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este utilizat
ca referinţă generală pentru funcţiile iPod de pe
iPod şi iPhone, dacă nu este specificat altfel în
text sau în ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 24) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Puteţi utiliza dispozitive de tip MSC (Mass Storage
Class) şi MTP (Media Transfer Protocol) USB
(cum ar fi unităţile flash USB, playerele media
digitale, telefoanele Android) compatibile cu
standardul USB.
În funcţie de playerul media digital sau de telefonul
Android, trebuie să setaţi modul de conexiune
USB pe MTP.
Note
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 fişiere protejate cu drepturi de autor
 Fişiere DRM (Digital Rights Management)
 Fişiere audio multicanal
MP3/WMA/AAC:
 fişiere comprimate fără pierderi
WAV:
 Fişiere audio multicanal
1
Porneşte redarea.
Daca este deja conectat un dispozitiv, apăsaţi
HOME apoi atingeţi [iPod/USB] pentru a porni
redarea.
 Format audio/numere de canale
Dacă aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, discul este înregistrat cu mai multe
formate audio.
Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi SOURCE în mod repetat până când apare
afişat [OFF].
13RO
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Căutarea şi redarea pieselor
Atenţionare cu privire la iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin
intermediul USB, volumul de apel al telefonului
este controlat de iPhone, nu de unitate. Nu măriţi
accidental volumul pe unitate în timpul unui apel,
deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic
după încheierea apelului.
Redarea repetată şi redarea amestecată
1
În timpul redării, atingeţi
(repetare)
sau
(amestecare) în mod repetat
până când apare modul de redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea redării în
modul de redare selectat.
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv conectat
care acceptă BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie de
sursa de sunet selectată.
Notă
Redarea repetată şi amestecată nu este posibilă pentru
versiunea 2.0 VCD cu funcţie PBC.
Redare cu căutare directă
(XAV-W650BT)
1
1
Stabiliţi o conexiune BLUETOOTH cu
dispozitivul audio (pagina 9).
2
3
Apăsaţi HOME şi atingeţi [BT Audio].
4
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Operaţi dispozitivul audio pentru
a porni redarea.
Note
 În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile precum
titlul, numărul/durata piesei şi starea de redare
pot să nu fie afişate pe această unitate.
 Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate,
redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte.
În timpul redării de pe disc sau USB,
apăsaţi butoanele numerice de pe
telecomandă pentru a introduce
numărul unui element (de ex., piesă),
apoi apăsaţi ENTER pe telecomandă.
Redarea porneşte de la începutul punctului
selectat.
Notă
În timpul redării VCD, această funcţie este disponibilă
doar în cazul redării unui VCD fără funcţii PBC.
Căutarea unui fişier pe ecranul listă
1
În timpul redării de pe disc
(XAV-W650BT) sau USB, atingeţi
.
Apare ecranul listă începând cu elementul
redat curent.
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul BLUETOOTH cu cel al altor surse
Puteţi reduce diferenţele de volum dintre această
unitate şi dispozitivul BLUETOOTH:
În timpul redării, atingeţi
, apoi setaţi
[Input Level] între –10 şi +15.
Mai mult, atingeţi
(audio),
(video) sau
(foto) pentru a afişa lista în funcţie de tipul
de fişier.
2
Atingeţi elementul dorit.
Porneşte redarea.
14RO
Alte setări pe parcursul redării
Sunt disponibile diverse alte setări în fiecare sursă,
prin atingerea
. Elementele disponibile variază
în funcţie de sursă.
Picture EQ
Ajustează calitatea imaginii în funcţie de
luminozitatea din interiorul autovehiculului:
[Dynamic], [Standard], [Theater], [Sepia].
(Funcţie disponibilă numai după cuplarea frânei
de parcare, atunci când este selectată sursa
iPod/USB, Disc (XAV-W650BT) sau AUX).
Aspect
Selectează raportul de aspect pentru ecranul
unităţii.
(Funcţie disponibilă numai după cuplarea frânei
de parcare, atunci când este selectată sursa
iPod/USB, Disc (XAV-W650BT) sau AUX).
Normal
Afişează o imagine cu un raport de aspect 4:3
(imagine normală).
Wide
Afişează o imagine cu un raport de aspect 4:3
mărită la marginile din stânga şi dreapta ale
ecranului, cu porţiunile debordante de sus şi
jos decupate pentru a se încadra pe ecran.
Full
Afişează o imagine cu un raport de aspect 16:9.
Zoom
Afişează o imagine cu un raport de aspect 4:3
mărită la marginile din stânga şi dreapta ale
ecranului.
DVD Audio Level (XAV-W650BT)
Ajustaţi nivelul de ieşire audio între –10 şi +10
pentru un DVD înregistrat în format Dolby
Digital, în scopul echilibrării nivelului volumului
între discuri.
(Funcţie disponibilă doar dacă este selectată
sursa Disc.)
Apelare în regim mâini libere
(doar prin BLUETOOTH)
Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l
la această unitate. Pentru detalii, consultaţi
„Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).
Primirea unui apel
1
Atingeţi
atunci când primiţi un apel.
Apelul telefonic începe.
Notă
Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin
boxele frontale.
Pentru a respinge/încheia un apel
Atingeţi
.
Efectuarea unui apel telefonic
1
2
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Phone].
Atingeţi una dintre pictogramele de
apelare de pe afişajul telefonului
BLUETOOTH.

(istoric apeluri)*1
Selectaţi un contact din istoricul de apeluri.
Unitatea memorează ultimele 20 de apeluri.

(reapelare)
Este apelat automat ultimul contact din listă.
15RO

(agenda telefonului)*1
Selectaţi un contact din lista de nume/
numere din agenda telefonului. Pentru
a căuta contactul dorit în ordine alfabetică
în lista de nume, atingeţi
.

(comandă vocală)*2*3
Rostiţi o etichetă vocală memorată pe
telefonul mobil.

(introducerea numărului de telefon)
Introduceţi numărul de telefon.
 Numere presetate (de la 1 la 6)
Selectaţi contactul memorat.
Pentru memorarea contactului, consultaţi
„Presetarea numerelor de telefon”
(pagina 16).
*1 Telefonul mobil trebuie să accepte PBAP
(Phone Book Access Profile).
*2 Nu folosiţi funcţia de comandă vocală pe
telefonul mobil dacă acesta este conectat
la această unitate.
*3 Comanda vocală poate să nu funcţioneze
împreună cu specificaţia de recunoaştere
a telefonului mobil. Pentru detalii, vizitaţi site-ul
de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
3
Atingeţi
.
Apelul telefonic începe.
Presetarea numerelor de telefon
Puteţi stoca până la 6 contacte în lista de numere
presetate.
1
În ecranul telefonului, selectaţi numărul
de telefon pe care doriţi să îl introduceţi
în memoria de apeluri presetate,
din agenda telefonului, istoricul de
apeluri sau prin introducerea directă
a numărului de telefon.
Apare afişajul de confirmare.
2
Atingeţi [Preset], apoi numărul presetat
dorit (de la 1 la 6).
Contactul este memorat cu numărul presetat
selectat.
16RO
Operaţiuni disponibile în
timpul unui apel
Pentru a regla volumul tonului de apel
Rotiţi selectorul de control al volumului în timpul
primirii apelului.
Pentru a regla volumul vocii interlocutorului
Rotiţi selectorul de control al volumului în timpul
apelului.
Pentru a regla volumul pentru interlocutor
(reglarea amplificării microfonului)
În timpul unui apel în regim mâini libere,
atingeţi
, apoi setaţi [MIC Gain] pe [Low],
[Middle] sau [High].
Pentru a comuta între modul mâini libere
şi modul portabil
În timpul unui apel, atingeţi
pentru
a comuta semnalul audio al apelului telefonic de
pe unitate pe telefonul mobil.
Notă
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această
operaţie să nu fie disponibilă.
Pentru a răspunde automat la apelurile
primite
Atingeţi
, apoi setaţi [Auto Answer] pe [ON].
Selectarea sursei sau a aplicaţiei
Funcţii utile
SongPal cu telefon Android
Puteţi selecta o sursă sau o aplicaţie nu doar pe
telefonul Android, ci şi pe această unitate utilizând
telefonul Android.
1
Afişaţi lista de surse a acestei unităţi pe telefonul
Android.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
primite împreună cu telefonul Android.
2
Atingeţi sursa dorită.
Este necesară descărcarea
aplicaţiei „SongPal”
(versiunea 3.0 sau ulterioară)
din Google Play.
Note
 Pentru siguranţa dvs., respectaţi
legislaţia şi reglementările de
trafic locale şi nu utilizaţi aplicaţia
în timp ce conduceţi.
 Conectarea unui telefon Android
în timp ce „SongPal” este instalat
la această unitate vă permite să
recepţionaţi notificări SMS sau din calendar, etc.
prin intermediul difuzoarelor maşinii şi să controlaţi
unitatea prin comandă vocală.
 Funcţiile pe care le puteţi controla cu „SongPal”
variază în funcţie de dispozitivul conectat.
 Pentru a utiliza funcţiile „SongPal”, consultaţi detaliile
despre telefonul Android.
 Imaginile afişate de aplicaţia „SongPal” utilizate
în aceste instrucţiuni de utilizare pot să difere de
cele reale.
 Mesajele aplicaţiei „SongPal” afişate de această
unitate şi de telefonul dvs. Android pot fi diferite.
 Pentru mai multe detalii referitoare la „SongPal”,
accesaţi următorul URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Anunţuri cu informaţii diverse prin
ghidul vocal
Dacă se primesc notificări prin SMS, Twitter/
Facebook/Calendar etc., acestea sunt semnalate
automat prin boxele maşinii.
Stabilirea conexiunii SongPal
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul Android (pagina 9).
2
3
4
Lansaţi aplicaţia „SongPal”.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi secţiunea
de ajutor din aplicaţie.
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi , apoi setaţi [SongPal] pe
[Connect].
Conexiunea cu telefonul Android este
iniţializată.
Pentru detalii referitoare la operaţiile de
pe telefonul Android, consultaţi secţiunea
de ajutor din aplicaţie.
Dacă apare numărul dispozitivului
Asiguraţi-vă că s-a afişat numărul (de exemplu
123456), apoi selectaţi „Yes” pe telefonul Android.
Pentru a termina conexiunea
Setaţi [SongPal] la [Disconnect] în [General
Settings].
17RO
Activarea funcţiei de recunoaştere a vocii
Dacă înregistraţi aplicaţii, le puteţi controla prin
comandă vocală. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Pentru a activa funcţia de recunoaştere
a vocii
1
2
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE pentru a activa
funcţia de recunoaştere a vocii.
Rostiţi comanda vocală dorită în microfon atunci
când apare [Say Source or App] pe telefonul
Android.
Utilizarea Siri Eyes Free
Siri Eyes Free vă permite să folosiţi un sistem mâini
libere iPhone şi să vorbiţi doar în microfon. Această
funcţie impune conectarea unui iPhone la unitate
cu ajutorul BLUETOOTH. Compatibilitatea este
limitată la telefoanele iPhone 4s sau mai recente.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone este actualizat
cu cea mai recentă versiune iOS.
În prealabil, trebuie să parcurgeţi paşii de
înregistrare BLUETOOTH şi de configurare
a conexiunii pentru iPhone şi unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH”
(pagina 7).
1
Activaţi funcţia Siri pe iPhone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu iPhone.
2
Apăsaţi şi ţineţi apăsat SOURCE.
Apare afişajul de comandă vocală.
3
Note
 Pentru a utiliza această funcţie, VOICE trebuie
să aibă alocată funcţia de comandă vocală prin
selectarea [Voice] în [SOURCE Key Func.] (pagina 20).
 Este posibil ca recunoaşterea vocii să nu fie
disponibilă în anumite situaţii.
 Recunoaşterea vocii poate funcţiona
necorespunzător din cauza performanţei
telefonului Android conectat.
 În timpul folosirii funcţiei de recunoaştere a vocii
trebuie să reduceţi la minimum zgomotul, cum ar
fi zgomotul motorului.
Răspunsul la mesajele SMS
Puteţi răspunde la mesaje folosind funcţia de
recunoaştere vocală.
1
2
3
Activaţi recunoaşterea vocală, apoi introduceţi
„Reply (Răspuns).”
În aplicaţia „SongPal” este afişat ecranul de
introducere a mesajului.
Introduceţi un mesaj de răspuns cu ajutorul funcţiei
de recunoaştere vocală.
Lista de mesaje posibile apare în aplicaţia „SongPal”.
Atingeţi / pentru a selecta mesajul dorit,
apoi atingeţi [Enter].
Mesajul este trimis.
18RO
Vorbiţi în microfon după ce iPhone emite
un semnal sonor.
iPhone emite un nou semnal sonor, apoi Siri
începe să răspundă.
Pentru a dezactiva Siri Eyes Free
Atingeţi [Close].
Note
 În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil
ca telefonul iPhone să nu vă recunoască vocea.
(De exemplu, dacă vă aflaţi într-un vehicul în mişcare).
 Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau
timpul de răspuns poate fi lung în locurile în care
există probleme de recepţie a semnalelor iPhone.
 În funcţie de condiţiile de utilizare a telefonului
iPhone, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
 Dacă redaţi o piesă de pe iPhone folosind conexiunea
audio BLUETOOTH, atunci când porniţi redarea piesei
prin BLUETOOTH, Siri Eyes Free se închide automat,
iar unitatea comută pe sursa audio BLUETOOTH.
 Dacă activaţi Siri Eyes Free în timpul redării audio,
unitatea poate comuta pe sursa audio BLUETOOTH
chiar dacă nu specificaţi nicio piesă pentru redare.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la portul
USB, Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător
sau se poate închide.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la unitate
prin USB, nu activaţi Siri cu iPhone. Siri Eyes Free
poate funcţiona necorespunzător sau se
poate închide.
 Sunetul este dezactivat cât timp este activată funcţia
Siri Eyes Free.
Touch Panel Adjust
Ajustează calibrarea panoului tactil în cazul
în care poziţia de atingere nu corespunde
elementului aferent.
Settings
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele categorii
de configurare:
General Settings
Sound Settings
Screen Settings
Visual Settings
1
2
Apăsaţi HOME şi atingeţi [Settings].
Atingeţi una dintre pictogramele
categoriei de configurare.
Elementele care pot fi setate diferă în funcţie
de sursă şi de setări.
3
Atingeţi / pentru a selecta elementul
dorit.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Atingeţi
.
Pentru a reveni la ecranul de redare
Atingeţi
.
General Settings
Language
Selectează limba de pe afişaj: [English],
[Español], [Русский].
Time Format
Modifică formatul orei: [12-hour], [24-hour].
Clock Time
Setează ora prin intermediul datelor RDS:
[OFF], [ON].
Clock Adjust
Setează ora manual.
(Funcţie disponibilă doar dacă [Clock Time] este
setat pe [OFF]).
Beep
Activează sunetul de operare: [OFF], [ON].
Dimmer
Reduce luminozitatea afişajului: [OFF], [ON],
[Auto].
([Auto] este disponibilă doar dacă este conectat
cablul de control al iluminării şi funcţionează
când farurile sunt aprinse.)
Dimmer Level
Selectează nivelul luminozităţii atunci când este
activat atenuatorul: –5 până la +5.
Output Color System
Modifică sistemul de culori în funcţie de
monitorul conectat (standardul SECAM nu
este acceptat): [NTSC], [PAL].
(Funcţie disponibilă doar dacă nu este selectată
o sursă.)
Camera Input
Selectează imaginea de pe camera retrovizoare:
[Normal], [Reverse] (imagine în oglindă), [OFF].
Steering Control
Selectează modul de intrare pentru
telecomanda conectată. Pentru a preveni
o defecţiune, nu uitaţi să potriviţi modul de
intrare cu telecomanda conectată înainte
de utilizare.
Custom
Modul de intrare pentru telecomanda de pe
volan (selectat automat după finalizarea
[User Defined]).
Preset
Modul de intrare pentru telecomanda cu fir,
cu excepţia telecomenzii de pe volan.
User Defined
Apare panoul cu butoane pentru volan.
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pe care doriţi
să îl asociaţi cu volanul.
Butonul de pe panou se aprinde (standby).
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pe volan
pe care doriţi să îl asociaţi cu funcţia.
Butonul de pe panou devine albastru
(înregistrare finalizată).
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi
paşii  şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă [Steering Control]
este setat pe [Custom]).
Note
 În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza doar
butoanele de pe unitate. Din motive de siguranţă,
parcaţi vehiculul înainte de a efectua această
setare.
 Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării,
toate informaţiile înregistrate sunt şterse.
Reluaţi înregistrarea de la început.
 Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă
pe anumite vehicule. Pentru detalii cu privire la
compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi site-ul
de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
Bluetooth Connection
Activează semnalul BLUETOOTH: [OFF], [ON],
[Pairing] (intră în modul standby de
împerechere).
19RO
Bluetooth Device Info
Afişează informaţii referitoare la dispozitivul
conectat la unitate prin atingerea [Open].
(Funcţie disponibilă doar dacă [Bluetooth
Connection] este setat pe [ON])
Bluetooth Reset
Iniţializează toate setările legate de BLUETOOTH,
cum ar fi informaţiile de împerechere, istoricul
apelurilor, apelurile presetate, istoricul
dispozitivelor BLUETOOTH conectate etc.
SongPal
Stabileşte sau termină funcţia „SongPal”
(conexiunea): [Connect], [Disconnect].
SOURCE Key Func.
Alocă funcţia de comandă vocală sau meniul
de afişaj butonului SOURCE: [Voice], [DSPL].
Rear View Camera (XAV-W650BT)
Reglează lungimea şi/sau poziţia liniilor de
marcare pe imaginea camerei retrovizoare
prin atingerea [Line Edit].
Crossover
Selectează frecvenţa de întrerupere şi faza
pentru subwoofer.
High Pass Filter
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
boxele din faţă/spate: [63Hz], [100Hz], [120Hz],
[150Hz], [180Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Selectează frecvenţa de întrerupere a
subwooferului: [OFF], [55Hz], [85Hz], [120Hz],
[160Hz].
Subwoofer Phase
Selectează faza subwooferului: [Normal],
[Reverse].
Screen Settings
Demo
Activează demonstraţia: [OFF], [ON].
Wallpaper
Schimbă culoarea de bază a fundalului prin
atingerea culorii dorite.
Sound Settings
Mega Bass
Întăreşte sunetele de bas sincronizându-le cu
nivelul volumului: [1], [2], [OFF].
EQ5/Subwoofer
Selectează o curbă de egalizator şi reglează
nivelul subwooferului.
EQ5
Selectează curba egalizatorului: [Electronica],
[Soul], [Country], [R&B], [Pop], [Rock], [Hip-Hop],
[Jazz], [Dance], [Custom], [OFF].
[Custom] reglează curba egalizatorului:
–8 până la +8.
Subwoofer
Reglează nivelul volumului subwooferului:
[OFF], –10 până la +10.
Balance/Fader
Reglează nivelul balans/fader.
Balance:
Reglează balansul sunetului între boxele din
stânga şi din dreapta: L15 până la R15.
Fader:
Reglează balansul sunetului între boxele frontale
şi din spate: Front 15 până la Rear 15.
20RO
Visual Settings
Funcţie disponibilă doar dacă nu este selectată
o sursă.
DVD Menu Language (XAV-W650BT)
Selectează limba implicită pentru meniul
discului: [English], [Chinese], [German], [French],
[Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch],
[Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian],
[Russian], [Other].
DVD Audio Language (XAV-W650BT)
Selectează limba implicită pentru coloana
sonoră: [English], [Chinese], [German], [French],
[Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch],
[Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian],
[Russian], [Other].
DVD Subtitle Language (XAV-W650BT)
Selectează limba implicită pentru subtitrări
pentru DVD: [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
Monitor Type
Selectează raportul de aspect adecvat pentru
unitate şi monitorul conectat.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
16:9
Afişează o imagine panoramică. Această
opţiune este utilă atunci când conectaţi un
monitor cu ecran panoramic sau un monitor
cu funcţie mod de ecran panoramic.
Letterbox
Afişează o imagine panoramică cu benzi negre
în partea de sus şi de jos a ecranului. Opţiunea
este utilă atunci când conectaţi un monitor cu
ecran 4:3.
Pan Scan
Afişează automat o imagine panoramică pe
întregul ecran şi elimină părţile care nu încap.
Video CD PBC (XAV-W650BT)
Activează funcţiile PBC la redarea unui VCD:
[OFF], [ON].
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
 Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil, în cazul
în care automobilul a fost parcat sub lumina
directă a soarelui.
 Antena electrică se extinde automat.
Condens provocat de umezeală
(XAV-W650BT)
Dacă în interiorul unităţii se formează condens de la
umezeală, scoateţi discul şi aşteptaţi aproximativ
o oră până când se usucă; în caz contrar, unitatea
nu va funcţiona corespunzător.
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă
calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate sau discuri
(XAV-W650BT).
Note cu privire la siguranţă
 Respectaţi regulile de circulaţie, legislaţia şi
reglementările locale.
 În timp ce conduceţi
 Nu vă uitaţi şi nu utilizaţi unitatea, deoarece
acest lucru vă poate distrage atenţia şi poate
duce la producerea unui accident. Parcaţi
autovehiculul la loc sigur pentru a vă uita
sau a utiliza unitatea.
 Nu folosiţi caracteristica de configurare sau alte
funcţii care vă pot distrage atenţia de la drum.
 Pentru siguranţa dvs., atunci când daţi cu
spatele, priviţi în spate şi fiţi atenţi la ce este
în jur chiar dacă este conectată camera
retrovizoare. Nu vă bazaţi exclusiv pe
camera retrovizoare.
 În timpul operării unităţii
 Nu introduceţi mâinile, degetele sau obiecte
străine în unitate deoarece vă puteţi răni sau
unitatea se poate deteriora.
 Nu lăsaţi obiectele mici la îndemâna copiilor.
 Nu uitaţi să utilizaţi centurile de siguranţă
pentru a evita rănirea în eventualitatea unei
mişcări bruşte a autovehiculului.
21RO
Prevenirea unui accident
Imaginile apar doar după ce aţi parcat
autovehiculul şi aţi tras frâna de mână.
În cazul în care autovehiculul începe să se
deplaseze în timpul redării video, se afişează
următoarea atenţionare şi nu veţi mai putea
urmări imaginile.
Discuri şi tipuri de fişiere redabile
Discuri (XAV-W650BT)
DVD*
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
(mod video)
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW
[Video blocked for your safety.]
VCD
Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)
Monitorul conectat la REAR VIDEO OUT este activ
în timp ce maşina se deplasează.
Nu puteţi urmări imaginile dar veţi auzi sunetul.
CD
CD audio
CD-ROM/CD-R/CD-RW
Nu utilizaţi unitatea şi nu urmăriţi monitorul în
timp de conduceţi.
* „DVD” poate fi folosit în aceste Instrucţiuni de utilizare
pe post de termen general pentru discuri DVD VIDEO,
DVD-R/DVD-RW şi DVD+R/DVD+RW.
Note cu privire la panoul LCD
 Nu udaţi panoul LCD sau nu îl expuneţi la lichide.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Tipuri de fişiere
Pentru detalii cu privire la formatele de compresie,
consultaţi pagina 23.
Audio
Fişier MP3, fişier WMA, fişier
AAC, fişier FLAC, fişier WAV
Video
Fişier Xvid, fişier MPEG-4
Foto
Fişier jpeg (.jpg)
Note cu privire la discuri (XAV-W650BT)
 Nu apăsaţi tare pe panoul LCD deoarece acest
lucru poate deforma imaginea sau poate provoca
o defecţiune (de exemplu imaginea poate deveni
neclară sau panoul LCD se poate deteriora).
 Nu atingeţi panoul cu alte obiecte decât degetul,
în caz contrar, panoul LCD se poate deteriora
sau defecta.
 Curăţaţi panoul LCD cu o cârpă moale şi uscată.
Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic.
 Nu folosiţi această unitate la temperaturi în afara
intervalului 0 – 40 °C.
 Dacă autovehiculul a fost parcat într-un loc cu
temperaturi extreme, este posibil ca imaginea să
nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu este
deteriorat iar imaginea va deveni clară după ce
temperatura din autovehicul va atinge o valoare
normală.
 Pe monitor pot să apară câteva puncte staţionare
albastre, roşii sau verzi. Acestea se numesc
„puncte luminoase” şi sunt caracteristice doar
ecranelor LCD. Panoul LCD este un produs de
mare precizie şi peste 99,99% din segmentele
sale sunt funcţionale. Cu toate acestea, este
posibil ca un mic procent (de regulă 0,01%) dintre
segmente să nu se aprindă corect. Acest lucru nu
va afecta totuşi calitatea imaginii.
22RO
 Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în autovehicule parcate la loc
neumbrit.
 Înainte de redare, curăţaţi
discurile cu o cârpă, de
la centru către exterior.
Nu folosiţi pentru curăţare
solvenţi precum benzina,
diluanţi sau produse de
curăţare din comerţ.
 Această unitate este
proiectată pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu sunt conforme cu standardul
Compact Disc (CD), prin urmare aceste discuri
nu vor putea fi redate de această unitate.
 Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
 Discuri cu etichete, autocolant, bandă adezivă
sau hârtie lipite pe ele. Acest lucru poate cauza
defectarea unităţii sau distrugerea discului.
 Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea). Încercarea
de a le reda poate duce la deteriorarea unităţii.
 Discuri de 8 cm (3 1/4 inci).
Notă cu privire la operaţii de redare de
DVD-uri sau VCD-uri
Este posibil ca unele operaţii de redare a DVD-urilor
sau VCD-urilor să fie setate în mod intenţionat de
producătorii de software. Din moment ce această
unitate redă DVD-uri şi VCD-uri în conformitate
cu conţinutul discului conceput de producătorii
software, este posibil ca unele caracteristici
de redare să nu fie disponibile. Consultaţi, de
asemenea, instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu DVD-urile sau VCD-urile.
Ordinea de redare a fişierelor
audio/video
Folder (album)
Audio/video
(piesă/video)
Note cu privire la redarea CD-urilor de date,
DVD-urilor de date şi USB
 Este posibil ca unele CD-uri/ DVD-uri de date
(în funcţie de echipamentele folosite pentru
înregistrare sau de starea discurilor) să nu poată
fi redate pe această unitate.
 Pentru unele discuri este necesară finalizarea
(pagina 23).
 Unitatea este compatibilă cu următoarele
standarde.
Pentru CD-uri de date
 format ISO 9660 nivelul 1/nivelul 2, Joliet/
Romeo în formatul extins
Pentru DVD-uri de date
 Format UDF Bridge (combinaţie UDF şi
ISO 9660)
 Numărul maxim de:
 foldere (albume): 256 (inclusiv folderul rădăcină
şi folderele goale).
 fişiere (piese/videoclipuri/fotografii) şi foldere
de pe un disc: 2.000 (poate fi mai mic de
2.000 dacă numele folderelor/fişierelor
conţin multe caractere).
 caractere afişabile pentru un nume de folder/
fişier: 32.
 Codecurile compatibile sunt MP3 (.mp3), WMA
(.wma), JPEG (.jpg), Xvid (.avi) şi MPEG-4 (.mp4).
 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights
Management) să nu poată fi redate.
Note cu privire la finalizarea discurilor
Următoarele discuri trebuie să fie finalizate pentru
a putea fi redate de această unitate.
 DVD-R/DVD-R DL (în modul video)
 DVD-RW în modul video
 DVD+R/DVD+R DL
 CD-R
 CD-RW
DVD+RW pot fi redate fără finalizare. Discul este
finalizat automat.
Pentru detalii, consultaţi manualul primit împreună
cu discul.
Referitor la fişierele WMA
Pot fi redate fişierele WMA*1 care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele WMA care respectă cerinţele.
Codec
 Format fişier media: Format fişier ASF
 Extensie fişier: .wma
 Rată de biţi: 48 până la 192 kbps (Acceptă rata
de biţi variabilă (VBR))*2
 Frecvenţă de eşantionare*3: 44,1 kHz
Cu privire la fişierele MP3
Pot fi redate fişierele MP3 care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele MP3 care respectă cerinţele.
Codec
 Format fişier media: Format fişier MP3
(MPEG-1 Layer3)
 Extensie fişier: .mp3
 Rată de biţi: 48 până la 192 kbps (Acceptă rata
de biţi variabilă (VBR))*2
 Frecvenţă de eşantionare*3: 32, 44,1, 48 kHz
Cu privire la fişierele AAC
Pot fi redate fişierele AAC care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele AAC care respectă cerinţele.
Codec
 Format fişier media: AAC-LC care acceptă
ADTS/RAW/ADIF
 Extensie fişier: .m4a
 Rată de biţi: între 40 şi 320 kbps (acceptă rată de
biţi variabilă (VBR)/rată de biţi constantă (CBR))*2
 Frecvenţă de eşantionare*3: între +8 Hz şi +48 kHz
 Bit per eşantion (bit de cuantificare): 16 biţi
 Canal: Mono, Stereo
Cu privire la fişierele FLAC
Pot fi redate fişierele FLAC care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele FLAC care respectă cerinţele.
23RO
Codec
 Extensie fişier: .flac
 Frecvenţă de eşantionare*3*4: între +8 Hz şi
+96 kHz
 Bit per eşantion (bit de cuantificare)*4: 8, 12, 16,
20, 24 biţi
 Canal: Mono, Stereo (cu excepţia fişierului 5.1 ch)
Cu privire la fişierele WAV
Pot fi redate fişierele WAV care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele WAV care respectă cerinţele.
Codec
 Extensie fişier: .wav
 Rată de biţi: între 16 kbps şi 1,536 Mbps (acceptă
rată de biţi variabilă (VBR)/rată de biţi constantă
(CBR))*2
 Frecvenţă de eşantionare*3: între 8 Hz şi 48 kHz
 Bit per eşantion (bit de cuantificare): 16, 24 biţi
 Canal: Mono, Stereo
*1 Fişierele WMA protejate prin drepturi de autor nu
pot fi redate.
*2 Ratele de biţi non-standard sau negarantate sunt
incluse în funcţie de frecvenţa de eşantionare.
*3 Este posibil ca frecvenţa de eşantionare să nu
corespundă tuturor codificatoarelor.
*4 Conţinutul audio de rezoluţie mare va fi convertit
la o rezoluţie inferioară în momentul redării.
*5 Aceste numere indică rezoluţia maximă
a videoclipurilor redabile, nu rezoluţia de afişare
a playerului. Rezoluţia de afişare este 800 × 480.
*6 Este posibil ca unele fişiere imagine să nu poată fi
redate, în funcţie de formatele fişierelor.
Despre iPod
 Puteţi conecta următoarele modele de iPod.
Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai recentă
versiune software înainte de utilizare.
Modele de iPhone/iPod compatibile
Cu privire la fişierele Xvid
Model compatibil
Bluetooth®
USB
Pot fi redate fişierele Xvid care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele Xvid care respectă cerinţele.
iPhone 6 Plus


iPhone 6


Codec
 Format fişier media: Format fişier Xvid
 Extensie fişier: .avi
 Codec video: MPEG-4 Advanced Simple Profile
 Codec audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)
 Rată de biţi: Maxim 8 Mbps
 Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)
 Rezoluţie: Max. 720 × 576*5
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


Cu privire la fişierele MPEG-4
iPod touch
(a 5-a generaţie)


Pot fi redate fişierele MPEG-4 care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele MPEG-4 care respectă
cerinţele.
iPod touch
(a 4-a generaţie)


Codec
 Format fişier media: Format fişier MP4
 Extensie fişier: .mp4
 Codec video: MPEG-4 profil simplu
 Codec audio: AAC
 Rată de biţi: Maxim 4 Mbps
 Rată de cadre: Max. 30 cps (30p/60i)
 Rezoluţie: Max. 720 × 576*5
Cu privire la fişierele JPEG
Pot fi redate fişierele JPEG*6 care întrunesc
următoarele cerinţe. Redarea nu este garantată
pentru toate fişierele JPEG care respectă cerinţele.
Codec
 Format fişier media: Compatibil cu formatul de
fişier DCF 2.0/Exif 2.21
 Extensie fişier: .jpg
 Profil: Baseline Profile
 Număr de pixeli: Max. 6.048 × 4.032 pixeli
(24.000.000 pixeli)
24RO
iPod touch
(a 3-a generaţie)

iPod classic

iPod nano
(a 7-a generaţie)

iPod nano
(a 6-a generaţie)

iPod nano
(a 5-a generaţie)

 „Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor
de performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de reglementare.
Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau
cu iPhone poate afecta performanţa în regim de
funcţionare fără fir.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la unitate care nu sunt prezentate în aceste
Instrucţiuni de utilizare, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Întreţinere (XAV-W650BT)
Înlocuirea bateriei cu litiu a telecomenzii
În condiţii normale, bateria va dura aproximativ
1 an. (Durata de utilizare poate fi mai scurtă,
în funcţie de condiţiile de utilizare).
Dacă bateria se descarcă, raza de acţiune
a telecomenzii se reduce.
ATENŢIE
Există pericol de explozie în cazul în care bateria
este înlocuită în mod incorect. Înlocuiţi-o doar cu
un tip de baterie identic sau echivalent.
cu partea cu + în sus

Note cu privire la bateria cu litiu
 Nu lăsaţi bateria cu litiu la îndemâna copiilor. Dacă
bateria este înghiţită, consultaţi imediat un medic.
 Ştergeţi bateria cu o cârpă uscată pentru a asigura
un contact bun.
 Asiguraţi-vă că respectaţi polaritatea corectă atunci
când instalaţi bateria.
 Nu atingeţi bateria cu pensete metalice, deoarece
există posibilitatea producerii unui scurtcircuit.
AVERTISMENT
Bateria poate exploda dacă este manipulată
incorect.
Nu reîncărcaţi, nu dezasamblaţi sau nu aruncaţi
bateria în foc.
Specificaţii
Secţiunea pentru monitor
Tip de ecran: Monitor LCD color panoramic
Dimensiuni: 6,2 in
Sistem: Matrice activă TFT
Număr de pixeli:
1.152.000 pixeli (800 × 3 (RGB) × 480)
Sistem color:
Selectare automată PAL/NTSC/SECAM/PAL-M
Secţiunea tuner
FM
Interval de acord: 87,5 – 108,0 MHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă: 10 dBf
Selectivitate: 70 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 70 dB (mono)
Separaţie la 1 kHz: 30 dB
Răspuns în frecvenţă: 20 – 15.000 Hz
AM
Interval de acord: 531 – 1.602 kHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară:
9.267 kHz sau 9.258 kHz/4,5 kHz
Sensibilitate: 44 μV
Secţiunea DVD/CD player (XAV-W650BT)
Raport semnal/zgomot: 80 dB
Răspuns în frecvenţă: 20 – 20.000 Hz
Wow şi flutter: Sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică: 0,05%
Cod regional: Etichetat pe baza unităţii
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (Viteză completă)
Curent maxim: 1 A
Comunicare wireless
Sistem de comunicare:
Standard BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
(Max. +4 dBm)
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Banda 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare: FHSS
25RO
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2:
A2DP (Profil distribuţie audio avansată) 1.2
AVRCP (Profil control audio-video la distanţă) 1.4
HFP (Profil mâini libere) 1.6
PBAP (Profil acces agendă telefonică)
OPP (Profil transmitere obiecte)
SPP (Profil port serial)
Codec corespunzător: SBC (.sbc)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei
(aeriene), sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.
Secţiunea amplificator de putere
Ieşiri: Ieşiri boxe
Impedanţă boxe: 4 – 8 ohmi
Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 ohmi)
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze
toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi
informaţii detaliate de la distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Cod regional
Sistemul regional este utilizat pentru protejarea
drepturilor de autor.
Codul regional se găseşte pe baza unităţii iar
această unitate va putea reda doar DVD-uri
etichetate cu un cod regional identic.
Pot fi redate şi DVD-urile etichetate cu
.
Dacă încercaţi să redaţi orice alt DVD, pe ecranul
monitorului va apărea mesajul [Playback prohibited
by region code.]. În funcţie de DVD, este posibil să
nu fie etichetat niciun cod regional, cu toate că
redarea DVD-ului este interzisă din cauza
restricţiilor de zonă.
Generalităţi
Ieşiri:
Terminal de ieşire video (spate)
Terminale de ieşire audio (faţă, spate, sub)
Terminal de control antenă (aeriană) electrică/
amplificator de putere (REM OUT)
Intrări:
Terminal pentru controlul iluminării
Terminal de intrare telecomandă pe volan
Terminal de intrare antenă (aeriană)
Terminal de intrare microfon
Terminal pentru controlul frânei de mână
Terminal de intrare inversă
Terminal de intrare cameră
Terminal de intrare audio AUX (faţă)
Terminal de intrare audio/video AUX (spate)
Port USB
Necesar de putere: Baterie de maşină de 12 V c.c.
(masă negativă (împământare))
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 101,5 mm × 176 mm (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 170 mm × 100 mm × 162 mm (l/î/a)
Masă:
XAV-W650BT: 1,7 kg
XAV-V630BT: 1,2 kg
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
Telecomandă (1): RM-X170 (XAV-W650BT)
Microfon (1)
Accesorii/echipamente opţionale:
Cablu pentru intrarea telecomenzii de pe volan:
RC-SR1
26RO
Drepturi de autor
Brevetele din SUA şi din străinătate sunt acordate
sub licenţă de Dolby Laboratories.
Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby
şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
„DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”, „DVD+R” şi
„DVD+RW” sunt mărci comerciale.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. App Store
este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc.
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN BAZA LICENŢEI
PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE MPEG-4 VISUAL
PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ
DE CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL DECODĂRII
DE SEMNAL VIDEO ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”),
SEMNAL CARE A FOST CODIFICAT DE CĂTRE UN
CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST
OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
DE MPEG LA PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI NU SE
VA PRESUPUNE EXISTENŢA VREUNEI LICENŢE
IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
LEGATE DE UTILIZĂRI ŞI LICENŢIERE ÎN SCOPURI
PROMOŢIONALE, INTERNE ŞI COMERCIALE POT
FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. A SE VEDEA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Google, Google Play şi Android sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă
şi sub formă digitală, cu sau fără modificare, este
permisă doar dacă sunt respectate următoarele
condiţii:
 Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
 Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte
materiale furnizate în cadrul distribuţiei
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
 Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru
a susţine sau a promova produse derivate
din acest software fără permisiune prealabilă
specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII
ŞI CONTRIBUITORII DREPTURILOR DE AUTOR „CA
ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE EXPRESĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP. FUNDAŢIA
SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO
PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ,
SPECIALĂ, TIPICĂ SAU CONSECUTIVĂ (INCLUZÂND,
FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA BUNURILOR
SAU SERVICIILOR DE SCHIMB, ÎNTRERUPEREA
UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE SAU DE PROFITURI
SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) DIN NICIO CAUZĂ
ŞI CONFORM NICIUNEI TEORII A RESPONSABILITĂŢII,
INDIFERENT DACĂ ESTE DE TIP CONTRACTUAL,
DE RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE NATURĂ PENALĂ
(INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE SITUAŢII
SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA ÎN ORICE
MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR
DACĂ AR EXISTA INFORMAŢII PRIVIND ASEMENEA
PAGUBE.
Acest produs foloseşte fonturi licenţiate către Sony,
proprietatea Monotype Imaging Inc.
Aceste fonturi vor fi utilizate doar în legătură cu
acest produs.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să
remediaţi problemele cu care se poate confrunta
unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus,
verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei
şi scoaterea unităţii din bord, consultaţi
„Conectare/Instalare” (pagina 33).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima
copertă.
Generalităţi
Unitatea nu este alimentată.
 Verificaţi siguranţa.
 Conexiunea nu este corectă.
 Conectaţi cablurile de alimentare galben
şi roşu.
Nu se aude niciun semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere opţional
şi nu se utilizează amplificatorul încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
Posturile memorate şi ora corectă au fost şterse.
S-a ars siguranţa.
Unitatea produce zgomot la comutarea poziţiei
contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
automobilului de alimentare a accesoriilor.
27RO
Afişajul dispare din/nu apare pe monitor.
 Atenuatorul de luminozitate este setat pe [ON]
(pagina 19).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat HOME.
 Apăsaţi HOME pe unitate până când apare
afişajul.
 Funcţia de dezactivare a monitorului este activată
(pagina 20).
 Atingeţi oriunde pe afişaj pentru repornirea
afişajului.
Afişajul nu răspunde corect la atingere.
 Atingeţi doar o singură porţiune a afişajului.
Dacă atingeţi două sau mai multe porţiuni
simultan, afişajul nu va funcţiona corect.
 Calibraţi panoul tactil al afişajului (pagina 19).
 Atingeţi ferm panoul sensibil la presiune.
 Monitorul posterior nu poate fi utilizat.
Pictogramele afişate pe monitorul posterior
sunt dezactivate.
Nu puteţi selecta elementele din meniu.
 Elementele din meniu indisponibile sunt
estompate cu gri.
Recepţie radio
Nu se pot recepţiona posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
 Conectaţi firul REM OUT (albastru/cu dungi
albe) sau firul de alimentare accesoriu (roşu)
la firul de alimentare al unui amplificator
de antenă (aeriene) al autovehiculului (doar
dacă automobilul este dotat cu o antenă radio
(aeriană) încorporată în lunetă/geamul lateral).
 Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
automobilului.
 Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde,
verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene)
electrice.
Nu este posibilă acordarea presetată.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
RDS
PTY afişează [PTY not found.].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Funcţia de căutare porneşte după câteva
secunde de ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
 Dezactivaţi TA (pagina 11).
28RO
Nu primiţi niciun anunţ de trafic.
 Activaţi TA (pagina 11).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic chiar
dacă este TP.
 Acordaţi alt post.
Imagine
Nu există imagine/imaginea conţine zgomot.
 O conexiune nu a fost realizată corect.
 Verificaţi conexiunea dintre această unitate şi
alte echipamente şi setaţi selectorul de intrare
al echipamentului pe sursa corespunzătoare
acestei unităţi.
 Discul este defect sau murdar (XAV-W650BT).
 Instalarea nu este corectă.
 Instalaţi unitatea într-un unghi mai mic de 45°
într-o secţiune solidă a autovehiculului.
 Cablul de parcare (verde deschis) nu este
conectat la cablul de comutare a frânei de
mână sau frâna de mână nu este trasă.
Imaginea nu este potrivită pe ecran.
 Raportul de aspect este fixat pe sursa de redare.
Nu există imagine/imaginea conţine zgomot pe
monitorul posterior.
 Este selectată o sursă/un mod care nu este
conectat(ă). Dacă nu primeşte date, monitorul
posterior nu va afişa nimic.
 Setarea sistemului color este incorectă.
 Setaţi sistemul color pe [PAL] sau [NTSC] în
funcţie de monitorul conectat (pagina 19).
 Imaginea de pe camera retrovizoare este afişată
pe această unitate.
 Nu apare nicio imagine pe monitorul posterior
dacă imaginea de pe camera retrovizoare este
afişată pe această unitate.
Sunet
Nu se aude sunet/sunetul se aude în salturi/
sunetul este întrerupt.
 O conexiune nu a fost realizată corect.
 Verificaţi conexiunea dintre această unitate
şi echipamentul conectat şi setaţi selectorul
de intrare al echipamentului pe sursa
corespunzătoare acestei unităţi.
 Discul este defect sau murdar (XAV-W650BT).
 Instalarea nu este corectă.
 Instalaţi unitatea într-un unghi mai mic de
45° într-o secţiune solidă a autovehiculului.
 Rata de eşantionare a fişierului MP3 nu este 32,
44,1 sau 48 kHz.
 Rata de eşantionare a fişierului WMA nu este
44,1 kHz.
 Rata de biţi a fişierului MP3 nu este între 48 şi
192 kbps.
 Rata de biţi a fişierului WMA nu este între 48 şi
192 kbps.
 Unitatea este în modul pauză/derulare înapoi/
înainte.
 Setările pentru ieşiri sunt incorecte.
 Nivelul de ieşire DVD este prea scăzut (pagina 15)
(XAV-W650BT).
 Volumul este prea mic.
 Funcţia ATT este activată.
 Formatul nu este acceptat.
 Verificaţi dacă formatul este acceptat de
această unitate (pagina 23).
Sunetul conţine zgomot.
 Separaţi cablurile.
Utilizarea discurilor (XAV-W650BT)
Nu se redă discul.
 Discul este defect sau murdar.
 Discul nu este redabil.
 Discul DVD nu este redabil din cauza codului
regional.
 Discul nu este finalizat (pagina 23).
 Formatul discului şi versiunea de fişier nu sunt
compatibile cu această unitate (pagina 22).
 Apăsaţi  pentru a scoate discul.
Fişierele MP3/WMA/Xvid/MPEG-4 nu pot
fi redate.
 Înregistrarea nu a fost efectuată în conformitate
cu formatul ISO 9660 nivelul 1 sau nivelul 2, cu
formatul extins Joliet sau Romeo (CD de date)
sau cu formatul UDF Bridge (DVD de date)
(pagina 23).
 Extensia fişierului este incorectă (pagina 23).
 Fişierele nu sunt memorate în format MP3/WMA/
Xvid/MPEG-4.
 Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişier,
poate fi redat doar tipul de fişier selectat.
 Selectaţi tipul de fişier corespunzător din listă
(pagina 22).
Redarea fişierelor MP3/WMA/Xvid/MPEG-4
începe mai târziu comparativ cu alte fişiere.
 Următoarele discuri necesită un timp mai lung
pentru începerea redării.
 un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
 un disc pe care se pot adăuga date.
Anumite funcţii nu se pot executa.
 În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi
efectua operaţii precum oprirea, căutarea sau
redarea repetată/amestecată. Pentru detalii,
consultaţi manualul primit împreună cu discul.
Limba pentru coloana sonoră/subtitrări sau
unghiul nu pot fi modificate.
 Folosiţi meniul DVD în locul butonului de selecţie
directă de pe telecomandă (pagina 12).
 Pe suportul DVD nu sunt înregistrate piese,
subtitrări în mai multe limbi sau unghiuri
multiple.
 Suportul DVD nu permite modificarea.
Butoanele de operare nu funcţionează.
 Apăsaţi butonul de resetare (pagina 7).
Discul nu iese.
Discul nu este preluat în unitate.
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de scoatere
a discului.
Redarea USB
Elementele nu pot fi redate printr-un hub USB.
 Conectaţi dispozitivele iPod/USB la această
unitate fără hub USB.
Nu pot fi redate elemente.
 Reconectaţi dispozitivul USB.
Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un
interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere de dimensiuni
mari sau fişiere cu o structură arborescentă
complicată.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi mai
mare de 320 kbps.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de
fişiere decât FAT16, FAT32 sau exFAT nu sunt
acceptate.*
* Această unitate acceptă FAT16, FAT32 şi exFAT însă
este posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte
toate aceste sisteme. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv
USB sau contactaţi producătorul.
Funcţia NFC
Conexiunea cu o singura atingere (NFC) nu
este posibilă.
 Dacă telefonul inteligent nu răspunde la atingere.
 Verificaţi daca funcţia NFC a telefonului
inteligent este pornită.
 Aduceţi marca N de pe telefonul inteligent
mai aproape de N de pe această unitate.
 Dacă telefonul inteligent este introdus într-o
carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC depinde de
dispozitiv.
În cazul în care conectarea cu o singură atingere
la telefonul inteligent nu reuşeşte în mod repetat,
stabiliţi conexiunea BLUETOOTH manual.
29RO
Funcţia BLUETOOTH
Celălalt dispozitiv BLUETOOTH nu detectează
această unitate.
 Setaţi [Bluetooth Connection] pe [ON]
(pagina 19).
 În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată de un alt
dispozitiv. Întrerupeţi conexiunea curentă şi
căutaţi această unitate pe celălalt dispozitiv.
Dispozitivul deconectat poate fi reconectat dacă
îl selectaţi din lista de dispozitive înregistrate.
Conexiunea nu este posibilă.
 Verificaţi procedurile de împerechere şi conectare
din manualul celuilalt dispozitiv etc. şi repetaţi
operaţiunea.
Numele dispozitivului detectat nu apare.
 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, numele
poate să nu fie obţinut.
Nu se aude soneria.
 Măriţi volumul în timpul primirii apelului.
Volumul vocii interlocutorului este scăzut.
 Măriţi volumul în timpul apelului.
Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut
sau prea ridicat.
 Reglaţi nivelul [MIC Gain] (pagina 16).
Apelul este bruiat de ecou sau zgomot.
 Reduceţi volumul.
 Dacă zgomotul ambiental, diferit de sunetul
apelului telefonic, este puternic, încercaţi să
îl reduceţi.
 Închideţi geamul dacă zgomotul din stradă
este puternic.
 Reduceţi nivelul aparatului de aer condiţionat
dacă acesta este zgomotos.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
 Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie a telefonului mobil.
 Mutaţi automobilul într-un loc cu semnal mai
puternic pentru telefonul mobil dacă recepţia
este slabă.
Volumul dispozitivului BLUETOOTH conectat este
scăzut sau ridicat.
 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH.
 Reduceţi diferenţele de volum dintre această
unitate şi dispozitivul BLUETOOTH (pagina 14).
Sunetul sare pe parcursul redării în flux sau
conexiunea BLUETOOTH se întrerupe.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH.
30RO
 Dacă dispozitivul BLUETOOTH se află într-o
carcasă care întrerupe semnalul, scoateţi
dispozitivul din carcasă în timpul utilizării.
 În apropiere sunt utilizate mai multe dispozitive
BLUETOOTH sau alte dispozitive (de exemplu
dispozitive radio amator) care emit unde radio.
 Opriţi celelalte dispozitive.
 Măriţi distanţa dintre unitate şi alte dispozitive.
 Sunetul de redare se opreşte temporar în timpul
stabilirii conexiunii dintre unitate şi telefonul
mobil. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Nu puteţi controla dispozitivul BLUETOOTH
conectat în timpul redării audio în flux.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH conectat
acceptă AVRCP.
Unele funcţii nu funcţionează.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
Un apel este acceptat fără să acordul dvs.
 Telefonul conectat este setat să răspundă
automat la apeluri.
 Pe această unitate [Auto Answer] este setat la
[ON] (pagina 16).
Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul de
conectare a expirat.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca intervalul de timp pentru împerechere să fie
scurt. Încercaţi să finalizaţi împerecherea în
intervalul respectiv de timp, setând o cheie
de autentificare dintr-o singură cifră.
Funcţia BLUETOOTH nu poate fi utilizată.
 Părăsiţi sursa ţinând apăsat SOURCE timp de
1 secundă şi porniţi unitatea.
Nu se scoate sunet prin boxele automobilului
în timpul unui apelul în regim mâini libere.
 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil, setaţi
telefonul mobil să scoată sunetul prin boxele
automobilului.
Siri Eyes Free nu este activată.
 Efectuaţi înregistrarea în regim mâini libere
pentru un iPhone care acceptă Siri Eyes Free.
 Activaţi funcţia Siri de pe iPhone.
 Revocaţi conexiunea BLUETOOTH cu iPhone şi
unitatea şi restabiliţi conexiunea.
Utilizarea SongPal
Numele aplicaţiei este diferit faţă de cel real din
„SongPal”.
 Lansaţi din nou aplicaţia din aplicaţia „SongPal”.
Afişaje/mesaje de eroare
Hubs not supported.
 Huburile USB nu sunt acceptate de această
unitate.
No Playable Data
 Discul nu conţine date redabile (XAV-W650BT).
 Dispozitivul iPod nu conţine date redabile.
 Încărcaţi date/fişiere de muzică pe iPod.
 Dispozitivul USB nu conţine date redabile.
 Încărcaţi date/fişiere de muzică pe
dispozitivul USB.
Cannot play this content.
 Conţinutul selectat nu poate fi redat.
 Redarea va sări la următorul element.
Overcurrent Caution on USB
 Dispozitivul USB este supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi schimbaţi sursa
apăsând butonul SOURCE.
 Indică faptul că dispozitivul USB este defect sau
că este conectat un dispozitiv neacceptat.
USB device not supported
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Device no response
 Unitatea nu recunoaşte dispozitivul USB conectat.
 Reconectaţi dispozitivul USB.
 Verificaţi dacă dispozitivul USB este acceptat
de această unitate.
 Caracterul nu poate fi afişat pe unitate.
Pentru funcţia BLUETOOTH
Bluetooth Connection Error
 A intervenit o eroare între această unitate şi
telefonul BLUETOOTH.
 Verificaţi dacă semnalul BLUETOOTH este
activat pe unitate sau pe telefonul BLUETOOTH.
 Încercaţi din nou împerecherea.
 Reconectaţi telefonul BLUETOOTH.
Bluetooth device is not found.
 Unitatea nu poate detecta un dispozitiv
BLUETOOTH conectabil.
 Verificaţi setarea BLUETOOTH a dispozitivului
pe care încercaţi să îl conectaţi.
 Nu apare niciun dispozitiv în lista de dispozitive
BLUETOOTH înregistrate.
 Efectuaţi împerecherea cu un dispozitiv
BLUETOOTH (pagina 8).
Call Data Error
 A intervenit o eroare în timpul accesării datelor
din agenda telefonului prin PBAP sau a istoricului
de apeluri de pe telefonul BLUETOOTH.
 Reconectaţi telefonul BLUETOOTH.
Data Listing Error
 A intervenit o eroare în timpul afişării datelor din
agenda telefonului prin PBAP sau a istoricului
de apeluri de pe telefonul BLUETOOTH.
 Reconectaţi telefonul BLUETOOTH.
Handsfree device is not available.
 Nu este conectat un telefon mobil.
 Conectaţi un telefon mobil (pagina 8).
Pentru utilizarea discurilor (XAV-W650BT)
Disc Error
 Unitatea nu poate citi datele din cauza unei
probleme.
 Datele sunt deteriorate sau corupte.
 Discul este deteriorat.
 Discul nu este compatibil cu această unitate.
 Discul nu este finalizat.
 Discul este murdar sau este introdus invers.
 Curăţaţi discul sau introduceţi-l corect.
 A fost introdus un disc gol.
 Discul nu poate fi redat din cauza unei probleme.
 Introduceţi un alt disc.
 Discul nu este compatibil cu această unitate.
 Introduceţi un disc compatibil.
 Apăsaţi  pentru a scoate discul.
Playback prohibited by region code.
 Codul regional al suportului DVD este diferit de
codul regional al unităţii.
The sound in DTS format is not audible.
 Discurile în format DTS nu sunt acceptate.
Sunetul nu este redat dacă este selectat
formatul DTS.
 Discurile formatate DTS nu pot fi redate de
această unitate. Folosiţi un disc în format
compatibil (pagina 22).
Pentru utilizarea telecomenzii de pe volan:
Please retry
 Intervine o eroare în timpul înregistrării şi toate
informaţiile înregistrate sunt şterse.
 Reluaţi înregistrarea de la început.
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă duceţi unitatea la un centru de reparaţii din
cauza unor probleme de redare de pe disc, aduceţi
şi discul folosit în momentul apariţiei problemei
(XAV-W650BT).
31RO
Lista codurilor de limbă (XAV-W650BT)
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor este conformă ISO 639: standard 1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afar
1183
Irish
1347
Maori
1507
Samoan
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1349
Macedonian
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galician
1350
Malayalam
1509
Somali
1039
Amharic
1196
Guarani
1352
Mongolian
1511
Albanian
1044
Arabic
1203
Gujarati
1353
Moldavian
1512
Serbian
1045
Assamese
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malay
1514
Sesotho
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1358
Maltese
1515
Sundanese
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1363
Burmese
1516
Swedish
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1365
Nauru
1517
Swahili
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1369
Nepali
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Dutch
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norwegian
1527
Tajik
1066
Bengali;
1248
Indonesian
1393
Occitan
1528
Thai
Tigrinya
Bangla
1253
Icelandic
1403
(Afan)Oromo
1529
1067
Tibetan
1254
Italian
1408
Oriya
1531
Turkmen
1070
Breton
1257
Hebrew
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalan
1261
Japanese
1428
Polish
1534
Setswana
1093
Corsican
1269
Yiddish
1435
Pashto;
1535
Tonga
1097
Czech
1283
Javanese
Pushto
1538
Turkish
1103
Welsh
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1105
Danish
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1109
German
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-
1543
Twi
1130
Bhutani
1299
Cambodian
Romance
1557
Ukrainian
1142
Greek
1300
Kannada
1482
Kirundi
1564
Urdu
1144
English
1301
Korean
1483
Romanian
1572
Uzbek
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1489
Russian
1581
Vietnamese
1149
Spanish
1307
Kurdish
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1495
Sanskrit
1613
Wolof
1151
Basque
1313
Latin
1498
Sindhi
1632
Xhosa
1157
Persian
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finnish
1327
Laothian
1502
Serbo-
1684
Chinese
1166
Fiji
1332
Lithuanian
Croatian
1697
Zulu
1171
Faroese
1334
Latvian;
1503
Singhalese
1174
French
Lettish
1505
Slovak
1181
Frisian
Malagasy
1506
Slovenian
1703
Nespecificat
32RO
1345
Conectare/Instalare
Atenţie
 Legaţi toate cablurile de împământare la un
punct de împământare comun.
 Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele
mobile (de exemplu în şinele scaunelor).
 Înainte de conectare, dezactivaţi contactul pentru
a evita scurtcircuitele.
 Conectaţi firele de alimentare galben şi roşu
numai după ce toate celelalte cabluri au fost
conectate.
 Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi cablurile
neconectate libere cu bandă izolatoare.
Lista de componente pentru
instalare


5 × max. 8 mm
×6




Măsuri de precauţie
 Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru
ca unitatea să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi.
 Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf,
mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate,
cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau
lângă conductele de încălzire.
 Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate
pentru o instalare sigură.
Notă cu privire la cablul de alimentare electrică
(galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte
componente stereo, amperajul nominal al circuitului din
automobil la care este conectată unitatea trebuie să
fie mai mare decât suma amperajelor nominale ale
siguranţelor fiecărei componente.
×2

 Această listă de componente nu include tot ce
conţine pachetul.
Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai
mică de 45°.
33RO
Conexiune
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Amplificator de putere*1
*3
Dispozitiv
audio/video
portabil*1*7
*3
Cameră retrovizoare*1
*3
Monitor*1
*5*6
de la o telecomandă cu fir
(nefurnizată)*4

*2
Consultaţi „Schemă electrică” (pagina 36)
pentru detalii.
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 35).
de la o antenă (aeriană)
a automobilului
34RO
*1
*2
*3
*4
Nefurnizat
Impedanţă boxe: 4 – 8 Ω × 4
Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
În funcţie de tipul de autovehicul, folosiţi un adaptor
de telecomandă cu fir (nefurnizat).
Pentru detalii despre utilizarea telecomenzii cu fir,
consultaţi „Utilizarea telecomenzii cu fir” (pagina 37).
*5 Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare pentru
microfon astfel încât acesta să nu vă incomodeze
în timp ce conduceţi. Fixaţi cablul cu o clemă etc.,
dacă acesta este instalat în zona picioarelor.
*6 Pentru detalii despre instalarea microfonului,
consultaţi „Instalarea microfonului” (pagina 36).
*7 Cum ar fi dispozitiv media portabil, console de
jocuri etc.
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără casetă
de conexiuni, conectarea acestei unităţi cu ajutorul
cablului de alimentare furnizat  poate conduce la
deteriorarea antenei (aeriene).
 Către conectorul de boxe al automobilului
 Către conectorul de alimentare al
automobilului
12
alimentare continuă
Galben
13
comandă antenă
(aeriană) electrică/
amplificator de putere
(REM OUT)
Albastru/cu dungi
albe
14
alimentare iluminare
comutată
Portocaliu/cu
dungi albe
15
alimentare comutată
Roşu
16
masă (împământare)
Negru
 Către cablul comutatorului frânei de mână
Poziţia de montare a cablului comutatorului
frânei de mână variază în funcţie de automobil.
Nu uitaţi să conectaţi firul frânei de mână (verde
deschis) din cablul de alimentare  la cablul de
comutare a frânei de mână.
Cablul comutatorului frânei de mână
1
2
3
4
5
6
7
8
Boxă spate
(dreapta)
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
Boxă spate
(stânga)

Mov

Mov/cu dungi
negre

Gri

Gri/cu dungi
negre

Alb

Alb/cu dungi
negre

Verde
Conexiune de păstrare a memoriei

Verde/cu dungi
negre
Cât timp este conectat cablul de alimentare galben,
circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar
dacă aţi dezactivat contactul.
Tip frână de mână
Tip frână de picior
 Către terminalul de alimentare +12 V pentru
cablul lămpii posterioare a automobilului
(doar atunci când conectaţi camera
retrovizoare)
Conectarea boxelor
 Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.
 Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 până la 8 ohmi
şi capacităţi corespunzătoare de gestionare
a puterii pentru a evita daunele.
Conectare monitor
La instalarea monitorului pentru scaunele din
spate, conectaţi cablul de comutare a frânei
de mână corespunzător acestuia la masă
(împământare).
35RO
Schemă electrică
Instalarea microfonului
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul de
alimentare auxiliară şi cablurile conform sistemului
din autovehicul.
Pentru a captura vocea în timpul apelurilor în modul
mâini libere, trebuie să instalaţi microfonul .

Conector de alimentare auxiliară
Conexiune normală
Agrafă (nefurnizată)
Roşu
Roşu
Galben
Galben

12
alimentare continuă
Galben
15
alimentare comutată
Roşu
Când se inversează poziţiile cablului roşu
şi galben
Roşu
Roşu
Galben
Galben
12
alimentare comutată
Galben
15
alimentare continuă
Roşu
Pentru autovehiculele fără poziţie ACC
Roşu
Roşu
Galben
Galben
După cuplarea corectă a conectorilor şi comutarea
cablurilor de alimentare, conectaţi unitatea la
sursa de alimentare a autovehiculului. Dacă aveţi
întrebări şi probleme legate de conectarea unităţii,
care nu sunt prezentate în acest manual, contactaţi
distribuitorul autovehiculului.
36RO

Atenţie
 Este extrem de periculos dacă cablul se înfăşoară
în jurul coloanei de direcţie sau al schimbătorului
de viteze. Aveţi grijă ca nici cablul, nici alte
componente să nu vă incomodeze în timp
ce conduceţi.
 Dacă autovehiculul este dotat cu airbaguri sau
alte echipamente de amortizare a şocurilor,
contactaţi magazinul de la care aţi achiziţionat
unitatea sau distribuitorul autovehiculului înainte
de instalare.
Notă
Înainte de a ataşa banda adezivă dublă , curăţaţi
suprafaţa bordului cu o pânză uscată.
Utilizarea telecomenzii cu fir
Instalare
Pentru utilizarea telecomenzii de pe volan
Este necesară instalarea cablului RC-SR1
(nefurnizat) anterior utilizării.
1
Pentru a activa telecomanda de pe volan, selectaţi
[General Settings]  [User Defined] pentru
realizarea înregistrării (pagina 19).
Când înregistrarea este definitivată, telecomanda
de pe volan devine disponibilă.
Îndepărtarea suportului
Înainte de a instala unitatea, demontaţi suportul 
de pe unitate.
1
Note referitoare la instalarea cablului de conexiune
RC-SR1 (nefurnizat)
 Consultaţi site-urile de asistenţă de pe coperta finală,
apoi conectaţi corect fiecare fir la terminalele
corespunzătoare. Conectarea incorectă poate
provoca deteriorarea unităţii.
 Este recomandată consultarea distribuitorului sau
a un tehnician cu experienţă pentru ajutor.


Pentru utilizarea telecomenzii cu fir
1
Clemă
Pentru a activa telecomanda cu fir, setaţi [Steering
Control] în [General Settings] pe [Preset]
(pagina 19).
Utilizarea camerei retrovizoare
Introduceţi cheile de deblocare 
în clemele dintre unitate şi suport 
simultan până când se aude un declic.
2
Orientaţi cârligul
spre interior.
Trageţi în jos suportul  şi ridicaţi
unitatea pentru a le separa.
Este necesară instalarea camerei retrovizoare
(nefurnizată) înaintea utilizării.
Imaginea de la o cameră retrovizoare conectată
la terminalul CAMERA IN este afişată când:
 se aprinde lampa de mers înapoi (sau când
schimbătorul de viteze este setat pe poziţia R
(marşarier)).
 apăsaţi HOME şi atingeţi [Rear Camera].
 apăsaţi şi ţineţi apăsat DSPL apoi atingeţi
[Rear Camera] dacă [SOURCE Key Func.]
este setat pe [DSPL] (pagina 20).
37RO
Montarea unităţii într-o maşină de
producţie japoneză
Montarea unităţii în bord
Pentru montarea într-o maşină de producţie
japoneză, consultaţi „Montarea unităţii într-o
maşină de producţie japoneză” (pagina 38).
Se poate ca instalarea unităţii să nu fie posibilă în
unele maşini de producţie japoneză. În astfel de
situaţii, consultaţi distribuitorul dvs. Sony.
Montarea unităţii cu suportul furnizat

Către bord/consola centrală
Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme
de pe ambele laturi ale suportului  sunt îndoite
spre interior 3,5 mm.
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
Suport

Piese furnizate cu automobilul
Suport
Când montaţi această unitate pe suporturile
preinstalate ale automobilului, folosiţi şuruburile
furnizate  în orificiile adecvate pentru şuruburi,
în funcţie de automobil: T pentru TOYOTA, M pentru
MITSUBISHI şi N pentru NISSAN.
Clemă

2
Mai mare de
182 mm
Mai mare de
111 mm
Montaţi unitatea pe suport .
Notă
Pentru a evita o defecţiune, instalaţi unitatea doar cu
ajutorul şuruburilor furnizate .
Resetarea unităţii


Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 7).
Înlocuirea siguranţei
Notă
Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
38RO
Atunci când înlocuiţi siguranţa,
Siguranţă (10 A)
nu uitaţi să folosiţi o siguranţă
amperajul nominal menţionat pe
siguranţa originală. Dacă se arde
siguranţa, verificaţi conexiunea de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
Dacă siguranţa se arde din nou
după înlocuire, poate fi vorba de o defecţiune
internă. În astfel de situaţii, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την
ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele
informaţii referitoare la asistenţa pentru
acest produs, vizitaţi site-ul Web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistraţi produsul online acum la:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising