Sony | WX-920BT | Sony WX-920BT Receptor CD cu tehnologie Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\00COV-WX-920BTEUR\010COV.fm
pagină master: Husă
4-699-684-31(1)
Sistem audio
Bluetooth®
Instrucţiuni de utilizare
RO
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia (DEMO),
consultaţi pagina 18.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 30.
WX-920BT
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\020INT.fm
Din motive de siguranţă, această unitate trebuie
instalată doar în bordul unui autovehicul,
deoarece partea posterioară a unităţii se încinge
în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 30).
Fabricat în Thailanda
Acest produs este clasificat ca un produs Laser din
Clasa 1, în conformitate cu IEC/EN 60825-1:2007 şi
IEC/EN 60825-1:2014.
 Durată emisii: Continuă
 Randament laser: Mai mic de 55,8 μW
 Lungime de undă: 775 nm – 800 nm
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
tensiunea de alimentare etc. este amplasată pe
baza carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament este destinat a fi utilizat cu
versiunea aprobată (versiunile aprobate) de
software conform indicaţiilor din Declarația de
conformitate UE.
Software-ul încărcat pe acest echipament este
verificat în vederea respectării cerințelor esențiale
ale Directivei 2014/53/UE.
Versiune software: 1_
Versiunea de software poate fi verificată în
elementul de configurare a firmware-ului din
meniul general de configurare.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat al producătorului,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
pagină master: Stân
ga
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări
din Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura
că bateria şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
ATENŢIE
Următorul interval de frecvenţă 65 – 74 MHz nu
este alocat pentru emisia audio în tabelul Alocări
Comune Europene şi nu poate fi utilizat în Europa.
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF
(pagina 18). Unitatea se va opri definitiv şi
automat în intervalul setat după ce unitatea a
fost oprită şi se afişează ceasul (adică, apăsaţi şi
ţineţi apăsat SRC timp de 1 secundă), pentru a
economisi energia bateriei. Dacă nu setaţi funcţia
AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF
până când afişajul dispare, de fiecare dată când
opriţi motorul.
2RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\020INT.fm
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare prealabilă.
Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii.
Notificare importantă
Atenţie
SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAŢIE
PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU ÎN
CONSECINŢĂ SAU ALT FEL DE DAUNE, INCLUSIV DAR
FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PIERDEREA DE
PROFIT, PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE,
PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A
ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP INACTIV
ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE SAU
DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS,
A ECHIPAMENTELOR HARDWARE ŞI/SAU
A SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE ACEST PRODUS.
Stimate client, acest produs conţine un transmiţător
radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10,
producătorul unui vehicul poate impune condiţii
specifice pentru instalarea de transmiţătoare radio
în vehicule.
Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului
sau contactaţi producătorul sau distribuitorul
vehiculului înainte de a instala acest produs în
vehicul.
pagină master: Drea
pta
Comunicarea BLUETOOTH
 Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH
pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi această unitate şi alte
dispozitive BLUETOOTH în următoarele locaţii
deoarece pot provoca accidente.
 în orice loc în care pot fi prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane
sau benzinării
 în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu
 Această unitate acceptă funcţii de securitate care
respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura
o conexiune securizată în timpul utilizării
tehnologiei BLUETOOTH wireless dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie de
setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi
tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de
informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Apeluri de urgenţă
Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi dispozitivul
electronic conectat la sistemul mâini libere
funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi de
telefonie fixă precum şi cu funcţii programate de
utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent
de condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe
dispozitivele electronice pentru comunicaţii
esenţiale (cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă).
3RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\010COVTOC.fm
pagină master: Stân
ga
Conectare/Instalare
Cuprins
Ghid pentru componente şi comenzi . . . . . . . . . . . 5
Introducere
Atenţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de componente pentru instalare . . . . . . . . .
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
33
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Verificarea tensiunii bateriei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . . . . . 7
Conectarea unui dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Conectarea altor dispozitive audio portabile . . . . 10
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Utilizarea Sistemului de date radio (RDS) . . . . . . . 11
Redare
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv USB. . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . .
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Efectuarea unui apel telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Operaţiuni disponibile în timpul apelului . . . . . . . 15
Funcţii utile
Sony | Music Center cu smartphone
iPhone/Android™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Utilizarea funcţiei de recunoaştere vocală
(doar pentru dispozitive
smartphone Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Utilizarea Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Setări
Revocarea modului DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . .
Configurarea sunetului (SOUND) . . . . . . . . . . . . . .
Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . .
Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH). . . . . . . .
Configurarea Sony | Music Center (SONY APP) . . .
17
17
18
19
19
20
20
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
24
27
RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
pagină master: Drea
pta
Ghid pentru componente şi comenzi
Unitate principală

(navigare) (pagina 13)
Accesaţi modul de navigare în timpul redării.
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.)
PTY (tip de program)
Selectaţi PTY în RDS.
 SRC (sursă)
Porniţi alimentarea.
Schimbaţi sursa.
OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru a opri
sursa şi a afişa ceasul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.
 EXTRA BASS
Întăreşte sunetele de bas, sincronizându-le cu
nivelul volumului. Apăsaţi pentru a schimba
setarea EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Slot pentru disc
 Fereastra afişajului
 port USB
  (scoatere disc)

/
(SEEK –/+)
Acordaţi automat posturile de radio. Apăsaţi şi
ţineţi apăsat pentru acordare manuală.
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare înapoi/derulare înainte)
 MODE (pagina 10, 15)
(înapoi)
Reveniţi la afişajul anterior.
 CALL
Accesaţi meniul de apel. Primiţi/terminaţi un apel.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a comuta semnalul BLUETOOTH.
 Receptor pentru telecomandă
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Recepţionaţi posturile de radio memorate.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a memora
posturile.
ALBUM /
Săriţi peste un album de pe dispozitivul audio.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu
peste albume.
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.)
5RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
pagină master: Stân
ga
(repetare)
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android.)
(redare aleatorie)
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android.)
MIC (pagina 15)
 (redare/pauză)
 Selector de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
PUSH ENTER
Accesaţi elementul selectat.
Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru a modifica
sursa (timpul expiră în 2 secunde).
MENU
Deschideţi meniul de configurare.
VOICE (pagina 15, 16, 18)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a activa apelarea vocală, funcţia de
recunoaştere vocală (doar pentru telefoanele
inteligente Android) sau funcţia Siri (doar pentru
iPhone).
Marca N
Atingeţi selectorul de control cu telefonul
inteligent Android pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
 Mufă de intrare AUX
 DSPL (afișaj)
Apăsaţi pentru a schimba elementele afişate.
SCRL (defilare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un
element de pe afişaj.
6RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Introducere
Resetarea unităţii
pagină master: Drea
pta
Verificarea tensiunii bateriei
Puteți verifica tensiunea curentă a bateriei. (Nu este
disponibil dacă sursa este dezactivată şi se afişează
ceasul.)
Înainte de a opera pentru prima dată unitatea,
după ce aţi înlocuit bateria automobilului sau după
ce aţi schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi
unitatea.
1
1
Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH
Apăsaţi şi ţineţi apăsat DSPL şi CALL
cel puţin 2 secunde.
Notă
Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului şi o parte
din conţinutul memorat.
Setarea zonei/regiunii
După resetarea unităţii, apare afişajul de setare
a zonei/regiunii.
1
Apăsaţi ENTER în timp ce se afişează
[AREA].
Apare setarea actuală pentru zonă/regiune.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [EUROPE] sau [RUSSIA],
apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [YES] sau [NO], apoi apăsaţi-l.
Dacă se modifică setarea pentru zonă/regiune,
unitatea este resetată, apoi se afişează ceasul.
Această setare poate fi configurată din meniul de
configurare generală (pagina 18).
Setarea ceasului
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [CLOCK ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
ora şi minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
/ (SEEK –/+).
4
După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Apăsaţi repetat pe DSPL până când
apare afișajul tensiunii bateriei.
Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua apeluri
cu ajutorul sistemului mâini libere, în funcţie de
dispozitivul dumneavoastră compatibil BLUETOOTH
cum ar fi un telefon inteligent, un telefon mobil
sau un dispozitiv audio (denumit în continuare
„dispozitiv BLUETOOTH” în lipsa altor precizări).
Pentru detalii cu privire la conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul.
Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul
pe unitate; în caz contrar, sunetul poate avea un
nivel prea ridicat.
Conectarea la un dispozitiv smartphone
cu ajutorul funcţiei de conectare printro singură atingere (NFC)
Atingând selectorul de control pe unitate cu un
smartphone compatibil NFC*, unitatea se va
împerechea şi se va conecta automat la
smartphone.
* NFC (Comunicare în câmp apropiat) este o tehnologie
ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile şi
etichetele IC. Datorită funcţiei NFC, comunicările de
date pot avea loc cu uşurinţă, prin simpla atingere
a simbolului relevant sau a punctului specific de pe
dispozitivele compatibile NFC.
În cazul unui telefon inteligent cu sistem de operare
Android versiunea 4.0 sau anterioară, este necesară
descărcarea aplicaţiei „NFC Easy Connect” din
Google Play. Este posibil ca aplicaţia să nu poată fi
descărcată în anumite ţări/regiuni.
1
Activaţi funcţia NFC pe telefonul
inteligent.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul.
Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte.
Pentru a afişa ceasul
Apăsaţi DSPL.
7RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
2
Atingeţi marca N de pe unitate cu marca
N de pe telefonul inteligent.
pagină master: Stân
ga
5
Realizaţi procedura de împerechere pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru ca acesta
să detecteze această unitate.
6
Selectaţi numele [WX-920BT] afişat pe
ecranul dispozitivului BLUETOOTH.
Dacă numele modelului dumneavoastră nu
apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori.
Asiguraţi-vă că
se aprinde pe afişajul unităţii.
Pentru a vă deconecta utilizând NFC
WX-920BT
Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu marca N
de pe telefonul inteligent.
Note
 Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie
telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile.
 Conexiunea printr-o singură atingere nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la două dispozitive
compatibile cu NFC. În acest caz, deconectaţi oricare
dintre dispozitive şi stabiliţi din nou conexiunea cu
telefonul inteligent.
7
Dacă se solicită introducerea unei chei
de autentificare* pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi [0000].
* Cheia de autentificare poate fi numită
„Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN”
sau „Parolă” etc., în funcţie de dispozitiv.
Împerecherea şi conectarea la un
dispozitiv BLUETOOTH
Atunci când conectaţi un dispozitiv BLUETOOTH
pentru prima dată, este necesară înregistrarea pe
ambele dispozitive (denumită „împerechere”).
Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte
dispozitive să se recunoască. Această unitate se
poate conecta la două dispozitive BLUETOOTH
(două telefoane mobile sau un telefon mobil şi un
dispozitiv audio).
Introduceţi cheia de autentificare
[0000]
După împerechere,
8
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
sau
se aprinde după stabilirea conexiunii.
Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată pe alt dispozitiv.
Pentru a permite detectarea, intraţi în modul de
împerechere şi căutaţi această unitate pe celălalt
dispozitiv.
1
2
Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la
o distanţă maximă de 1 m (3 ft) de
această unitate.
Pentru a porni redarea
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [BLUETOOTH], apoi
apăsaţi-l.
Pentru a deconecta dispozitivul împerecheat
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [PAIRING], apoi apăsaţi-l.
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [DEVICE 1]* sau [DEVICE 2]*,
apoi apăsaţi-l.
Pentru detalii, consultaţi „Redarea de pe un
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 12).
Urmaţi paşii 2-4 pentru deconectare după ce aţi
împerecheat această unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH.
clipeşte cât timp unitatea este în modul
standby de împerechere.
* [DEVICE 1] sau [DEVICE 2] vor fi înlocuite de
numele dispozitivului împerecheat după
finalizarea procesului de împerechere.
8RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat, este
necesară conectarea la această unitate. Unele
dispozitive împerecheate se vor conecta automat.
1
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [BLUETOOTH], apoi
apăsaţi-l.
pagină master: Drea
pta
Conectarea la un dispozitiv iPhone/iPod
(Împerechere automată BLUETOOTH)
Dacă conectaţi un iPhone/iPod cu iOS5 sau o
versiune mai recentă la portul USB, unitatea se
împerechează şi se conectează automat la
iPhone/iPod.
Pentru a activa împerecherea automată
BLUETOOTH, asiguraţi-vă că [AUTO PAIR] din
[BLUETOOTH] este setat la [ON] (pagina 20).
1
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul iPhone/iPod.
2
Conectaţi un iPhone/iPod la portul USB.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [BT SIGNAL], apoi apăsaţi-l.
Asiguraţi-vă că
se aprinde.
3
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
4
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru
conectarea la această unitate.
sau
se aprinde.
Pictograme pe ecran:
Se aprinde atunci când sunt posibile
apelurile „mâini libere” după activarea
funcţiei HFP (Handsfree Profile).
Se aprinde atunci când este posibilă
redarea de pe dispozitivul audio după
activarea funcţiei A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat
de pe această unitate
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru a vă conecta la dispozitivul audio, apăsaţi
SRC pentru a selecta [BT AUDIO] şi apăsaţi 
(redare/pauză).
Pentru a vă conecta la telefonul mobil, apăsaţi
CALL.
Asiguraţi-vă că
se aprinde pe afişajul unităţii.
Note
 Împerecherea automată BLUETOOTH nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la două dispozitive
BLUETOOTH. În acest caz, deconectaţi oricare dintre
dispozitive şi stabiliţi din nou conexiunea cu dispozitivul
iPhone/iPod.
 Dacă nu se realizează împerecherea automată
BLUETOOTH, consultaţi secţiunea „Pregătirea unui
dispozitiv BLUETOOTH” pentru detalii (pagina 7).
Conectarea unui dispozitiv USB
1
2
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a conecta un iPod/iPhone, folosiţi cablul
de conexiune USB pentru iPod (nefurnizat).
Notă
În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă
puteţi conecta de pe această unitate la telefonul mobil.
În schimb, puteţi să vă conectaţi de pe telefonul mobil
la această unitate.
Sfat
Dacă semnalul BLUETOOTH este pornit: când contactul
maşinii este pornit, această unitate se reconectează
automat la ultimul telefon celular conectat.
Pentru a instala microfonul
Pentru detalii, consultaţi „Instalarea microfonului”
(pagina 33).
9RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Conectarea altor dispozitive
audio portabile
1
2
3
Ascultarea la radio
Opriți dispozitivul audio portabil.
Ascultarea la radio
Reduceţi volumul pe unitate.
Pentru a asculta radio, apăsaţi SRC şi selectaţi
[TUNER].
Conectaţi dispozitivul audio portabil la
mufa de intrare AUX (mini mufă stereo)
de pe unitate cu un cablu de conectare
(nefurnizat)*.
Memorare automată (BTM)
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1 FM2, FM3, MW sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta [BTM], apoi apăsaţi-l.
* Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.
4
pagină master: Stân
ga
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.
Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].
Pentru a potrivi nivelul volumului pe
dispozitivul conectat cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil cu
un volum moderat şi setaţi volumul normal de
ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]  [AUX VOLUME]
(pagina 19).
Acord
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1 FM2, FM3, MW sau LW).
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare manuală
Apăsaţi şi ţineţi apăsat / (SEEK –/+)
pentru a localiza frecvenţa aproximativă şi
apăsaţi în mod repetat
/ (SEEK –/+) pentru ajustarea fină
a frecvenţei dorite.
Pentru acordare automată
Apăsaţi / (SEEK –/+).
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi canalul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când se
afişează [MEMORY].
Recepţionarea posturile memorate
1
Selectaţi banda şi apăsaţi un buton
numeric (între 1 şi 6).
10RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS)
Setarea de frecvenţe alternative (AF)
şi a anunţării traficului (TA)
AF acordă continuu posturile în funcţie de semnalul
cel mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii actuale din trafic sau programele de trafic
(TP) recepţionate.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [AF/TA], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON]
sau [AF/TA-OFF], apoi apăsaţi-l.
Pentru a memora posturile RDS cu setarea
AF şi TA
Puteţi preseta posturile RDS împreună cu setarea
AF/TA. Setaţi AF/TA şi memoraţi postul cu BTM sau
manual. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta şi
posturile non-RDS.
Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă
Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile de
urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată curent.
Pentru a regla nivelul volumului în timpul
unui anunţ de trafic
Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunţurile
ulterioare, independent de nivelul obişnuit al
volumului.
Pentru a rămâne pe un program regional
(REGIONAL)
Dacă funcţiile AF şi REGIONAL sunt activate,
unitatea nu va comuta pe alt post regional cu o
frecvenţă mai puternică. Dacă ieşiţi din aria de
recepţie a programului regional respectiv, setaţi
[REGIONAL] din [GENERAL] la [REG-OFF] în timpul
recepţiei FM (pagina 18).
Această funcţie nu este disponibilă în Marea
Britanie şi în unele zone.
pagină master: Drea
pta
Funcţia Local Link (doar pentru Marea
Britanie)
Această funcție vă permite să selectați alte posturi
locale din zonă, chiar dacă acestea nu sunt
memorate pe butoanele numerice.
În timpul recepției FM, apăsați un buton numeric
(de la 1 la 6) pe care este memorat un post local.
În 5 secunde, apăsați din nou un buton numeric al
postului local. Repetaţi această procedură până
când recepţionaţi postul local.
Selectarea tipurilor de programe (PTY)
1
Apăsaţi PTY în timpul recepţiei în
banda FM.
2
Rotiţi selectorul de control până când
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi-l.
Unitatea începe să caute un post care emite
tipul de program selectat.
Tipuri de programe
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Actualităţi), INFO
(Informaţii), SPORT (Sport), EDUCATE (Educaţie),
DRAMA (Teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE
(Ştiinţă), VARIED (Variat), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (Muzică M.O.R.),
LIGHT M (Clasică uşoară), CLASSICS (Clasică
serioasă), OTHER M (Alte genuri muzicale),
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar), CHILDREN
(Programe pentru copii), SOCIAL A (Societate),
RELIGION (Religie), PHONE IN (De pe telefon),
TRAVEL (Călătorii), LEISURE (Relaxare), JAZZ
(Muzică jazz), COUNTRY (Muzică country),
NATION M (Muzică naţională, OLDIES (Muzică
veche), FOLK M (Muzică folk), DOCUMENT
(Documentar)
Setarea orei ceasului (CT)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
1
Setaţi [CT] din [GENERAL] la [CT-ON]
(pagina 18).
11RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
MP3/WMA/FLAC:
 fişiere protejate cu drepturi de autor
 fişiere DRM (Digital Rights Management)
 Fişiere audio multicanal
MP3/WMA:
 fişiere comprimate fără pierderi
Redare
Redarea unui disc
1
Introduceţi discul (cu partea cu eticheta
în sus).
pagină master: Stân
ga
Înainte de a stabili o conexiune, selectaţi modul
USB (modul Android sau MSC/MTP), în funcţie de
dispozitivul USB (pagina 18).
1
Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB
(pagina 9).
Redarea porneşte.
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru
a porni redarea, apăsaţi SRC pentru a selecta
[USB] (pe afişaj apare [IPOD] atunci când
dispozitivul iPod este recunoscut).
2
Redarea începe automat.
Redarea de pe un dispozitiv
USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este utilizat
ca referinţă generală pentru funcţiile iPod de pe un
dispozitiv iPod şi iPhone, dacă nu se specifică altfel
în text sau ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 21) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Se pot folosi dispozitive USB* tip AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) şi
MTP (Media Transfer Protocol) compatibile cu
standardul USB. În funcţie de dispozitivul USB,
pe unitate se poate detecta modul Android sau
Master/MTP.
În cazul anumitor playere media digitale sau
telefoane inteligente Android, poate fi nevoie să
setaţi modul MTP.
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele
iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin
USB, volumul de apel al telefonului este controlat
de dispozitivul iPhone, nu de unitate. Nu măriţi
accidental volumul pe unitate în timpul unui apel,
deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic
după încheierea apelului.
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv conectat
care acceptă BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
* De exemplu, o unitate USB flash, un player media
digital, un telefon inteligent Android
Note
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Telefoanele inteligente cu sistem de operare
Android 4.1 sau o versiune ulterioară acceptă Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Cu toate acestea, este
posibil ca unele telefoane inteligente să nu accepte în
totalitate AOA 2.0 chiar dacă au instalat sistemul de
operare Android 4.1 sau o versiune ulterioară.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea telefonului
dvs. inteligent Android, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
dispozitivul audio (pagina 7).
Pentru a selecta dispozitivul audio, apăsaţi
MENU şi selectaţi [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(pagina 20).
2
3
Apăsaţi SRC pentru a selecta [BT AUDIO].
4
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Operaţi dispozitivul audio pentru a porni
redarea.
12RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Note
 În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile precum
titlul, numărul/durata piesei şi starea de redare pot să
nu fie afişate pe această unitate.
 Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate,
redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte.
 [BT AUDIO] nu apare pe afişaj dacă aplicaţia „Sony |
Music Center” rulează cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH.
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul BLUETOOTH cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio BLUETOOTH
cu un volum moderat şi setaţi volumul normal de
ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]  [BTA VOLUME]
(pagina 19).
Căutarea şi redarea pieselor
pagină master: Drea
pta
Căutarea prin omiterea unor elemente
(Jump mode)
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
În timpul redării de pe CD sau USB,
apăsaţi
(navigare).
2
3
Apăsaţi  (SEEK +).
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul.
Salturile din listă se fac în paşi de 10% din
numărul total de elemente.
4
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la modul
Quick-BrowZer.
Se afişează elementul selectat.
Redarea repetată şi redarea amestecată
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android.
1
5
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Redarea porneşte.
În timpul redării, apăsaţi
(repetare)
sau
(redare amestecată) în mod repetat
pentru a selecta modul de redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea redării în
modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie de
sursa de sunet selectată.
Căutarea unei piese după nume
(Quick-BrowZer™)
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
În timpul redării de pe CD sau USB,
apăsaţi
(navigare)* pentru a afişa lista
cu categoriile de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa categoria
de căutare dorită.
* În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare)
timp de cel puţin 2 secunde pentru a reveni direct
la începutul listei de categorii.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.
3
Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Redarea porneşte.
Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer™
Apăsaţi
(navigare).
13RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
pagină master: Stân
ga
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume din lista de nume,
apoi apăsaţi-l.
5
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi-l.
Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l la
această unitate. Puteţi conecta două telefoane
mobile la unitate. Pentru detalii, consultaţi
„Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).
Apelul telefonic începe.
Din istoricul apelurilor
1
Primirea unui apel
1
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane,
apoi apăsaţi-l.
2
Apăsaţi CALL atunci când primiţi un apel
cu ton de apel.
Apelul telefonic începe.
Apăsaţi CALL.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [RECENT CALL], apoi apăsaţi-l.
Apare o listă cu istoricul de apeluri.
3
Notă
Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin
boxele frontale.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume sau un număr de telefon
din istoricul apelurilor, apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Pentru a respinge un apel
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Pentru a încheia apelul
Apăsaţi din nou CALL.
Prin introducerea numărului de telefon
1
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi
apăsaţi-l.
Efectuarea unui apel telefonic
Puteţi efectua un apel din agenda telefonului sau
din istoricul de apeluri dacă aţi conectat un telefon
mobil care acceptă PBAP (Phone Book Access
Profile).
Atunci când sunt conectate două telefoane mobile
la unitate, selectaţi unul dintre telefoane.
Apăsaţi CALL.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [DIAL NUMBER], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
introduce numărul de telefon şi la final
selectaţi [ ] (spaţiu), apoi apăsaţi ENTER*.
Apelul telefonic începe.
Din agenda telefonului
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane,
apoi apăsaţi-l.
2
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [PHONE BOOK], apoi apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta o iniţială din lista de iniţiale, apoi
apăsaţi-l.
* Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi /
(SEEK –/+).
Notă
Pe afişaj apare [_] în locul [#].
Prin reapelare
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane,
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [REDIAL], apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
14RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
pagină master: Drea
pta
Cu etichete vocale
Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei vocale
memorate pe un telefon mobil conectat prevăzut
cu funcţie de apelare vocală.
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [VOICE DIAL], apoi apăsaţi-l.
Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel puţin
2 secunde.
3
Rostiţi eticheta vocală stocată pe
telefonul mobil.
Vocea este recunoscută iar apelul este efectuat.
Pentru a anula apelarea vocală
Apăsaţi VOICE.
Operaţiuni disponibile în
timpul apelului
Pentru a regla volumul tonului de apel
Funcţii utile
Sony | Music Center cu
smartphone iPhone/Android™
Trebuie să descărcaţi cea mai recentă versiune
a aplicaţiei „Sony | Music Center” din App Store
pentru iPhone sau disponibilă în Google Play
pentru dispozitivele smartphone Android.
Note
 Pentru siguranţa dvs., respectaţi legislaţia şi
reglementările de trafic locale şi nu operaţi aplicaţia în
timp ce conduceţi.
 „Sony | Music Center” este o aplicaţie care controlează
dispozitivele audio Sony compatibile cu „Sony | Music
Center”, de pe dispozitivul iPhone/Android.
 Funcţiile pe care le puteţi controla cu „Sony | Music
Center” variază în funcţie de dispozitivul conectat.
 Pentru a utiliza caracteristicile „Sony | Music Center”,
consultaţi detaliile de pe dispozitivul iPhone/Android.
 Pentru mai multe detalii referitoare la „Sony | Music
Center”, accesaţi următorul URL:
http://www.sony.net/smcqa/
 Vizitaţi site-ul Web de mai jos şi verificaţi care sunt
modelele de iPhone/telefoane inteligente Android
compatibile.
Pentru iPhone: vizitaţi App Store
Pentru dispozitivele smartphone Android: vizitaţi
Google Play
Rotiţi selectorul de control în timpul primirii unui apel.
Pentru a regla volumul vocii interlocutorului
Rotiţi selectorul de control în timpul unui apel.
Pentru a regla volumul pentru interlocutor
(reglarea amplificării microfonului)
Stabilirea conexiunii cu Sony | Music
Center
1
Apăsaţi MIC.
Niveluri de volum reglabile: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Pentru a reduce ecoul şi zgomotul (Modul
Corector ecou/Corector zgomot)
Ţineţi apăsat MIC.
Mod setabil: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Pentru a selecta dispozitivul audio, apăsaţi
MENU şi selectaţi [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(pagina 20).
2
3
Lansaţi aplicaţia „Sony | Music Center”.
4
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Pentru a comuta între modul „mâini libere”
şi modul portabil
În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a comuta
semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate
pe telefonul celular.
Notă
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această
operaţie să nu fie disponibilă.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul inteligent iPhone/Android
(pagina 7).
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [SONY APP],
apoi apăsaţi-l.
Conexiunea cu telefonul inteligent
iPhone/Android este iniţializată.
Pentru detalii referitoare la operaţiile de pe
telefonul inteligent iPhone/Android, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Dacă apare numărul dispozitivului
Asiguraţi-vă că s-a afişat numărul (de exemplu
123456) şi selectaţi [Yes] pe telefonul inteligent
iPhone/Android.
15RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Pentru a termina conexiunea
1
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SONY APP], apoi apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
[CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Selectarea sursei sau a aplicaţiei
Puteţi selecta sursa sau aplicaţia dorită pe telefonul
inteligent iPhone/Android.
Pentru a selecta sursa
Apăsaţi SRC în mod repetat. Alternativ, apăsaţi SRC,
rotiţi selectorul de control pentru a selecta sursa
dorită şi apăsaţi ENTER.
pagină master: Stân
ga
Utilizarea funcţiei de recunoaştere
vocală (doar pentru dispozitive
smartphone Android)
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE pentru
a activa funcţia de recunoaştere vocală.
2
Rostiţi comanda vocală dorită în
microfon.
Pentru a dezactiva funcţia de recunoaştere
vocală
Pentru a afişa lista de surse
Apăsaţi VOICE.
Apăsaţi SRC.
Note
 Este posibil ca recunoaşterea vocală să nu fie
disponibilă în anumite situaţii.
 Recunoaşterea vocală poate funcţiona
necorespunzător din cauza performanţei
dispozitivului smartphone Android conectat.
 În timpul folosirii funcţiei de recunoaştere vocală,
trebuie să reduceţi la minimum zgomotul, cum ar fi
zgomotul motorului.
Anunţ SMS prin ghidul vocal (doar pentru
dispozitive smartphone Android)
Mesajele SMS sunt citite automat prin boxele auto
atunci când sunt recepţionate.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Răspunsul la mesajele SMS (doar pentru
telefoanele inteligente Android)
Puteţi răspunde la un mesaj atingând pictograma
de răspuns.
1
2
3
Activaţi aplicaţia „Sony | Music Center”, apoi
atingeţi pictograma [Reply] (răspuns).
În aplicaţia „Sony | Music Center” este afişat ecranul
de introducere a mesajului.
Introduceţi un mesaj de răspuns cu ajutorul funcţiei
de recunoaştere vocală.
Lista de mesaje posibile apare în aplicaţia „Sony |
Music Center”.
Rotiţi selectorul de control pentru a selecta mesajul
dorit, apoi apăsaţi-l.
Mesajul este trimis.
Configurarea setărilor de sunet şi afişaj
Puteţi ajusta setările legate de sunet şi afişaj de pe
iPhone/telefonul inteligent Android.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Utilizarea Siri Eyes Free
Siri Eyes Free vă permite să folosiţi un dispozitiv
iPhone în regim „mâini libere” doar cu ajutorul
microfonului. Această funcţie impune conectarea
unui dispozitiv iPhone la unitate prin BLUETOOTH.
Compatibilitatea este limitată la telefoanele iPhone
4s sau o versiune mai recentă. Asiguraţi-vă că
dispozitivul iPhone este actualizat cu cea mai
recentă versiune iOS.
În prealabil, trebuie să parcurgeţi paşii de
înregistrare BLUETOOTH şi de configurare a
conexiunii pentru iPhone şi unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH”
(pagina 7).
Pentru a selecta dispozitivul iPhone, apăsaţi MENU
şi selectaţi [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (pagina 20).
1
Activaţi funcţia Siri pe iPhone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu telefonul iPhone.
2
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel puţin
2 secunde.
Apare afişajul de comandă vocală.
3
După ce telefonul iPhone emite semnalul
sonor, vorbiţi în microfon.
Telefonul iPhone emite din nou un semnal
sonor şi aplicaţia Siri începe să răspundă.
Pentru a dezactiva Siri Eyes Free
Apăsaţi VOICE.
16RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Note
 În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil
ca telefonul iPhone să nu vă recunoască vocea.
(De exemplu, dacă vă aflaţi într-un vehicul în mişcare).
 Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau
timpul de răspuns poate fi lung în locurile în care
există probleme de recepţie a semnalelor iPhone.
 În funcţie de starea de funcţionare a telefonului
iPhone, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
 Dacă redaţi o piesă de pe iPhone folosind conexiunea
audio BLUETOOTH, atunci când porniţi redarea piesei
prin BLUETOOTH, funcţia Siri Eyes Free se închide
automat, iar unitatea comută la sursa audio
BLUETOOTH.
 Dacă activaţi Siri Eyes Free în timpul redării audio,
unitatea poate comuta la sursa audio BLUETOOTH
chiar dacă nu specificaţi nicio piesă pentru redare.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la portul
USB, Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător
sau se poate închide.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la unitate
prin intermediul USB, nu activaţi Siri de pe iPhone.
Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau se
poate închide.
 Sunetul este dezactivat cât timp este activată funcţia
Siri Eyes Free.
pagină master: Drea
pta
Setări
Revocarea modului DEMO
Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care apare
atunci când sursa este dezactivată şi se afişează
ceasul.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [DEMO], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.
Setarea este terminată.
4
Apăsaţi
(înapoi) de două ori.
Afișajul revine la modul normal de recepție/
redare.
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele categorii de
configurare:
Configurare generală (GENERAL), Configurarea
sunetului (SOUND), Configurarea afişajului
(DISPLAY), Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH),
Configurarea Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Apăsaţi MENU.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta categoria de configurare,
apoi apăsaţi-l.
Elementele care pot fi setate diferă în funcţie de
sursă şi de setări.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
(înapoi).
17RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Configurare generală
(GENERAL)
AREA (zonă)
Specifică zona/regiunea de utilizare a acestei
unităţi: [EUROPE], [RUSSIA].
Dacă se modifică setarea curentă pentru
zonă/regiune, această unitate este resetată,
apoi se afişează ceasul.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (ajustare ceas) (pagina 7)
BEEP (semnal sonor)
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF (oprire automată)
Se opreşte automat după un anumit interval de
timp atunci când unitatea este oprită şi este
afişat ceasul (adică, apăsaţi şi ţineţi apăsat SRC
timp de 1 secundă): [ON] (30 de minute), [OFF].
STEERING (volan)
Înregistrează/resetează setarea telecomenzii de
pe volan.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
STR CONTROL (control volan)
Selectează modul de intrare pentru telecomanda
conectată. Pentru a preveni o defecţiune,
nu uitaţi să potriviţi modul de intrare cu
telecomanda conectată înainte de utilizare.
CUSTOM (personalizare)
Modul de intrare pentru telecomanda de
pe volan
PRESET (presetare)
Modul de intrare pentru telecomanda cu fir,
cu excepţia telecomenzii de pe volan
(Selectat automat când se execută
[RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM (editare personalizată)
Înregistrează funcţiile (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) pe
telecomanda de pe volan:
 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
funcţia pe care doriţi să o asociaţi cu
telecomanda de pe volan, apoi apăsaţi-l.
 În timp ce [REGISTER] luminează intermitent,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pe volan
pe care doriţi să îl asociaţi cu funcţia.
După finalizarea înregistrării, se afişează
[REGISTERED].
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi
paşii  şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR CONTROL]
este setat la [CUSTOM].)
pagină master: Stân
ga
RESETCUSTOM (resetare personalizată)
Resetează funcţiile înregistrate ale telecomenzii
de pe volan: [YES], [NO].
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR CONTROL]
este setat la [CUSTOM].)
Note
 În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza doar
butoanele de pe unitate. Din motive de siguranţă,
parcaţi vehiculul înainte de a efectua această
setare.
 Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării,
toate informaţiile înregistrate anterior vor fi
păstrate. Reporniți înregistrarea din funcția în care
a apărut eroarea.
 Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă
pe anumite vehicule. Pentru detalii cu privire la
compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
USB MODE (mod USB)
Modifică modul USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
sursa USB).
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
AF/TA (frecvenţe alternative/anunţare trafic)
Selectează setarea de frecvenţele alternative
(AF) şi de anunţare a traficului (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regional)
Restricţionează recepţia la o regiune specifică:
[ON], [OFF].
(Funcţie disponibilă doar pentru recepţia pe
bandă FM.)
BTM (memorie de acordare optimă) (pagina 10)
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
tunerul).
FIRMWARE (firmware)
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
Verifică/actualizează versiunea firmware. Pentru
detalii, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe
ultima copertă.
FW VERSION (versiune firmware)
Se afişează versiunea firmware curentă.
FW UPDATE (actualizare firmware)
Lansează procesul de actualizare firmware:
[YES], [NO].
Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva
minute. În timpul actualizării, nu treceţi contactul
pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.
18RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Configurarea sunetului
(SOUND)
Acest meniu de configurare nu este disponibil dacă
sursa este oprită şi se afişează ceasul.
EQ10 PRESET (presetare EQ10)
Selectează o curbă de egalizator dintre cele 10
curbe de egalizator sau setarea de dezactivare:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată
pentru fiecare sursă în parte.
* [KARAOKE] reduce sunetele vocale, dar
acestea nu pot fi eliminate complet în timpul
redării. De asemenea, folosirea unui microfon
nu este acceptată.
EQ10 CUSTOM (EQ10 personalizat)
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
Setarea curbei egalizatorului: [B1] 32 Hz,
[B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz,
[B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz,
[B10] 16 kHz.
Nivelul volumului este reglabil de la -6 dB la
+6 dB în intervale de 1 dB.
BALANCE (balans)
Ajustează balansul sunetului: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (atenuator)
Ajustează nivelul relativ: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
SUBWOOFER (subwoofer)
SUBW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Pentru cea mai mică setare se afişează [ATT]).
SUBW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORMAL],
[REVERSE].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
boxele faţă/spate: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOLUME (volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
AUX).
pagină master: Drea
pta
BTA VOLUME (volum BLUETOOTH audio)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv BLUETOOTH conectat: [+6 dB] – [0 dB] –
[-6 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
BT audio sau aplicaţia).
Configurarea afişajului (DISPLAY)
DIMMER (variator)
Modificaţi luminozitatea afişajului: [OFF], [ON],
[AUTO], [CLK] (ceas).
([AUTO] este disponibilă doar dacă este conectat
cablul de control al iluminării şi farurile sunt
aprinse).
Pentru a activa această funcţie doar o perioadă
fixă, selectaţi [CLK] şi setaţi ora de început şi cea
de sfârşit.
 Pentru a seta luminozitatea atunci când este
activată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [ON] şi reglaţi [BRIGHTNESS].
 Pentru a seta luminozitatea atunci când este
dezactivată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [OFF] şi ajustaţi
[BRIGHTNESS].
Setarea luminozităţii este memorată şi este
aplicată atunci când se activează sau se
dezactivează funcţia de atenuare.
BRIGHTNESS (luminozitate)
Ajustează luminozitatea afişajului. Nivelul
luminozităţii este reglabil: [1] – [10].
BUTTON-C (culoare butoane)
Setează o culoare presetată sau particularizată
pentru butoane.
COLOR (culoare)
Selectează dintre 15 culori presetate, 1 culoare
particularizată.
CUSTOM-C (culoare personalizată)
Înregistrează o culoare particularizată pentru
butoane.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32] ([0] nu se
poate seta pentru toate gamele de culori).
SOUND SYNC (sincronizare sunet)
Activează sincronizarea iluminării cu sunetul:
[ON], [OFF].
(Nu este disponibil dacă nu este selectată nicio
sursă şi se afişează ceasul.)
AUTO SCROLL (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
AUX sau tunerul).
19RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Configurarea BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (împerechere) (pagina 8)
Conectează până la două dispozitive
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] sau [DEVICE 2] vor fi înlocuite de
numele dispozitivului împerecheat după
finalizarea procesului de împerechere.
AUDIO DEV (dispozitiv audio)
Selectează dispozitivul audio. [*] apare pe
dispozitivul împerecheat cu [DEVICE 1] sau cu
dispozitivul audio compatibil A2DP curent.
RINGTONE (ton de apel)
Stabileşte dacă această unitate sau telefonul
mobil conectat emite tonul de apel: [1] (această
unitate), [2] (telefonul mobil).
AUTO ANSWER (răspuns automat)
Setează această unitate să răspundă automat
unui apel primit: [OFF], [1] (după cca. 3 secunde),
[2] (după cca. 10 secunde).
AUTO PAIR (împerechere automată)
Porneşte automat împerecherea BLUETOOTH
dacă un dispozitiv iOS versiune 5.0 sau mai
recentă este conectat prin USB: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (semnal Bluetooth) (pagina 9)
Activează/dezactivează funcţia BLUETOOTH.
BT INITIAL (iniţializare BLUETOOTH)
Iniţializează toate setările asociate cu funcţiile
BLUETOOTH (informaţii de împerechere,
informaţii despre dispozitiv etc.): [YES], [NO].
Înainte de casarea unităţii, iniţializaţi toate
setările.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
pagină master: Stân
ga
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă şi urmaţi
instrucţiunile online.
Note
 Pentru actualizarea firmware-ului, trebuie să utilizaţi
un dispozitiv USB (nefurnizat). Stocaţi instrumentul
de actualizare pe dispozitivul USB şi conectaţi
dispozitivul la portul USB, după care efectuaţi
operaţia de actualizare.
 Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva minute.
În timpul actualizării, nu treceţi contactul pe poziţia
OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.
Măsuri de precauţie
 Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil, în cazul
în care automobilul a fost parcat sub lumina
directă a soarelui.
 Nu lăsaţi dispozitivele audio în interiorul
automobilului deoarece acestea pot funcţiona
necorespunzător din cauza temperaturii ridicate
cauzate de expunerea directă la razele soarelui.
 Antena electrică se extinde automat.
Condens provocat de umezeală
Dacă în interiorul unităţii se formează condens de la
umezeală, scoateţi discul şi aşteptaţi aproximativ o
oră până când se usucă; în caz contrar, unitatea nu
va funcţiona corespunzător.
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă
calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate sau discuri.
Note cu privire la discuri
Configurarea Sony | Music
Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (lansare automată)
Activează lansarea automată a „Sony | Music
Center”: [ON], [OFF].
Dacă este selectat [ON], „Sony | Music Center”
se va conecta automat după stabilirea conexiuni
BLUETOOTH.
CONNECT (conectare)
Stabiliţi şi întrerupeţi funcţia „Sony | Music
Center” (conectare).
 Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în maşina parcată la loc neumbrit.
 Înainte de redare, curăţaţi
discurile cu o cârpă, de la
centru către exterior. Nu
folosiţi pentru curăţare
solvenţi precum benzina,
diluanţi, produse de curăţare
din comerţ.
 Această unitate este
proiectată pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale, codificate
cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor
nu sunt conforme cu standardul Compact Disc
(CD), prin urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de această unitate.
20RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
 Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
 Discuri cu etichete, autocolant, bandă adezivă
sau hârtie lipite pe ele. Acest lucru poate cauza
defectarea unităţii sau distrugerea discului.
 Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea). Încercarea de
a le reda poate duce la deteriorarea unităţii.
 Discuri de 8 cm (3 1/4 inci).
Note cu privire la discurile CD-R/CD-RW
 Dacă discul cu sesiuni multiple începe cu o
sesiune CD-DA, acesta este recunoscut ca disc
CD-DA, iar celelalte sesiuni nu vor fi redate.
 Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
 Suporturi CD-R/CD-RW cu calitate slabă a
înregistrării.
 Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate cu un
dispozitiv de înregistrare incompatibil.
 Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect.
 CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate în
format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet/Romeo sau cu
sesiuni multiple.
Ordinea de redare a fişierelor audio
Model compatibil
pagină master: Drea
pta
Sistem audio
USB
iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(a 6-a generaţie)


iPod touch
(a 5-a generaţie)


iPod nano
(a 7-a generaţie)

 „Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că
un accesoriu electronic a fost conceput pentru a
se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici
pentru conformitatea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Folder (album)
Fişier audio (piesă)
Despre iPod
 Puteţi conecta următoarele modele de iPod.
Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai recentă
versiune software înainte de utilizare.
Modele iPhone/iPod compatibile
Model compatibil
Sistem audio
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


21RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Specificaţii
Secţiunea tuner
FM
Interval de frecvenţă:
Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(în paşi de 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (în paşi de 30 kHz)
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate utilă: 7 dBf
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 73 dB
Separaţie: 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Interval de frecvenţă:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Secţiunea CD player
Raport semnal/zgomot: 95 dB
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 20.000 Hz
Wow şi flutter: Sub limita măsurabilă
Numărul maxim*1 de:
Foldere (albume)*2: 150
Fişiere (piese) şi foldere*3: 300
Caractere afişabile pentru un nume de
folder/fişier:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Codec corespunzător: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
pagină master: Stân
ga
Codec corespunzător:
MP3 (.mp3)
Rată de biţi: 8 kbps – 320 kbps (Acceptă VBR
(Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Rată de biţi: 32 kbps – 192 kbps (Acceptă VBR
(Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
Comunicare wireless
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
(Max. condus +1 dBm)
Rază maximă de comunicare*1:
Câmp vizual, aprox. 10 m (33 ft)
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare: FHSS
Profile compatibile cu BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Codec corespunzător:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei
(aeriene), sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicării BLUETOOTH între dispozitive.
Comunicare NFC
*1 Doar pentru CD-R/CD-RW
*2 inclusiv folderul rădăcină
*3 poate fi mai mic decât valoarea măsurată, dacă
numele folderelor/fişierelor conţin multe caractere
Specificaţii referitoare la banda de frecvenţă şi
puterea maximă
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m la 10 m
Secţiunea player USB
Secţiunea amplificator de putere
Interfaţă: USB (Viteză completă)
Curent maxim: 1 A
Numărul maxim de foldere şi fişiere care pot fi
recunoscute:
Foldere (albume): 256
Fişiere (piese) per folder: 256
Compatible Android Open Accessory protocol
(AOA): 2,0
Ieşire: Ieşiri boxe
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω
Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 Ω)
Generalităţi
Ieşiri:
Terminal ieşiri audio (FRONT, REAR, SUB)
Terminal de control antenă (aeriană)
electrică/amplificator de putere (REM OUT)
Intrări:
Terminal de intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă (aeriană)
Terminal de intrare MIC
Mufă de intrare AUX (mini mufă stereo)
port USB
22RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Necesar electric: Baterie auto 12 V c.c.
(masă (împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 100 mm × 177 mm
(7 1/8 in × 4 in × 7 in) (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 182 mm × 111 mm × 159 mm
(7 1/4 in × 4 3/8 in × 6 3/8 in) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 1,4 kg (3 lb 2 oz)
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Microfon (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze
toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi
informaţii detaliate de la distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Drepturi de autor
Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă dacă nu se
deţine o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
pagină master: Drea
pta
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă
şi sub formă digitală, cu sau fără modificare, este
permisă doar dacă sunt respectate următoarele
condiţii:
 Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări legale.
 Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte
materiale furnizate în cadrul distribuţiei
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
 Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru
a susţine sau a promova produse derivate din
acest software fără permisiune prealabilă
specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII
ŞI CONTRIBUITORII DREPTURILOR DE AUTOR „CA
ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE EXPRESĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE
ŞI COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP.
FUNDAŢIA SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO
PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ,
SPECIALĂ, TIPICĂ SAU CONSECUTIVĂ (INCLUZÂND,
FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA BUNURILOR
SAU SERVICIILOR DE SCHIMB, ÎNTRERUPEREA
UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE SAU DE PROFITURI
SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) DIN NICIO CAUZĂ
ŞI CONFORM NICIUNEI TEORII A RESPONSABILITĂŢII,
INDIFERENT DACĂ ESTE DE TIP CONTRACTUAL, DE
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE NATURĂ PENALĂ
(INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE SITUAŢII
SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA ÎN ORICE MOD
DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ
AR EXISTA INFORMAŢII PRIVIND ASEMENEA PAGUBE.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. App Store este
o marcă de serviciu a companiei Apple Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Google, Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
23RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să
remediaţi problemele cu care se poate confrunta
unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus,
verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei şi
scoaterea unităţii din bord, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 30).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima
copertă.
Generalităţi
Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul este
foarte slab.
 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este setată
pentru un sistem cu 2 boxe.
 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului conectat
este foarte scăzut.
 Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului
conectat.
Fără semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere opţional şi
nu se utilizează amplificatorul încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
Posturile memorate şi ora corectă au fost şterse.
S-a ars siguranţa.
Scoate un zgomot la comutarea poziţiei
contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
automobilului de alimentare a accesoriilor.
În timpul redării sau recepţiei, porneşte modul
demonstraţie.
 Dacă nu se efectuează nici o operație timp de
5 minute cu setarea [DEMO-ON], porneşte modul
Demonstraţie.
 Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 18).
Afişajul dispare din/nu apare în fereastra de
afişaj.
 Variatorul este setat pe [DIMMER-ON] (pagina 19).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat OFF.
 Apăsaţi OFF pe unitate până când apare
afişajul.
Afişajul/iluminarea clipeşte.
 Alimentarea nu este suficientă.
 Verificaţi dacă bateria automobilului furnizează
suficientă energie la unitate. (Necesarul de
energie este de 12 V c.c.)
pagină master: Stân
ga
Butoanele de operare nu funcţionează.
Discul nu iese.
 Conexiunea nu este corectă.
 Apăsaţi DSPL şi CALL
cel puţin 2 secunde,
pentru a reseta unitatea (pagina 7).
Conţinutul memoriei este şters.
Pentru siguranţa dumneavoastră, nu resetaţi
unitatea în timp ce conduceţi.
Recepţie radio
Nu se pot recepţiona posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
 Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
automobilului.
 Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde,
verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene)
electrice.
Nu este posibil acordul presetat.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
Nu se poate acorda între 65 MHz şi 74 MHz în FM3.
 [AREA] este setat la [EUROPE].
 Setaţi [AREA] la [RUSSIA] (pagina 18).
RDS
Serviciile RDS nu pot fi recepţionate (atunci când
[AREA] este setat la [RUSSIA]).
 Este selectat FM3.
 Selectaţi FM1 sau FM2.
 Serviciile RDS nu sunt disponibile în regiunea
curentă.
Funcţia SEEK porneşte după câteva secunde de
ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
 Dezactivaţi TA (pagina 11).
Fără anunţuri de trafic.
 Activaţi TA (pagina 11).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic chiar dacă
este TP.
 Acordaţi alt post.
PTY afişează [- - - - - - - -].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Numele de serviciu al programului clipeşte.
 Nu există frecvenţă alternativă pentru postul
curent.
 Apăsați / (SEEK –/+) în timp ce numele
de serviciu al programului clipește. Apare
[PI SEEK] şi unitatea începe să caute altă
frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare
program).
24RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Redare CD
Nu se redă discul.
 Discul este defect sau murdar.
 Discul CD-R/CD-RW nu este audio (pagina 21).
Fişierele MP3/WMA nu pot fi redate.
 Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea
MP3/WMA. Pentru detalii cu discurile şi formatele
care pot fi redate, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Redarea fişierelor MP3/WMA începe mai târziu
comparativ cu alte fişiere.
 Următoarele discuri necesită un timp mai lung
pentru începerea redării.
 Un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
 Un disc înregistrat în timpul sesiunii multiple.
 Un disc pe care se pot adăuga date.
Sunetul se aude în salturi.
 Discul este defect sau murdar.
Redarea de pe dispozitive USB
Nu puteţi reda printr-un hub USB.
 Această unitate nu recunoaşte dispozitivele USB
conectate printr-un hub USB.
Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un
interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere cu o structură de
fişiere complicată.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi ridicată.
 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights
Management) să nu poată fi redate în unele cazuri.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de
fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte
toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB
sau contactaţi producătorul.
Operaţiile pentru omiterea unui album, a unui
element (modul Jump) şi de căutare a unei piese
după nume (Quick-BrowZer) nu pot fi executate.
 Aceste operaţii nu pot fi executate atunci când
este conectat un dispozitiv USB în modul Android
sau iPod.
 Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP] (pagina 18).
 Îndepărtaţi dispozitivul iPod.
 Modul USB al dispozitivului nu este setat la
modul corespunzător.
 Asiguraţi-vă că modul USB al dispozitivului este
setat la modul MSC/MTP.
pagină master: Drea
pta
Sunetul nu este scos în timpul redării în modul
Android.
 În timp ce unitatea este în modul Android, sunetul
este scos doar pe telefonul inteligent Android.
 Verificaţi starea aplicaţiei de redare audio pe
telefonul inteligent Android.
 În funcţie de telefonul inteligent Android,
este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată.
Funcţia NFC
Conexiunea printr-o singură atingere (NFC) nu
este posibilă.
 Dacă telefonul inteligent nu răspunde la atingere.
 Verificaţi dacă funcţia NFC a telefonului
inteligent este pornită.
 Aduceţi marca N de pe telefonul inteligent mai
aproape de N de pe această unitate.
 Dacă telefonul inteligent este introdus într-o
carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC depinde de
dispozitiv.
În cazul în care conectarea printr-o singură
atingere la telefonul inteligent nu reuşeşte în mod
repetat, stabiliţi conexiunea BLUETOOTH manual.
Funcţia BLUETOOTH
Dispozitivul conectat nu detectează această
unitate.
 Înainte de realizarea împerecherii, setaţi această
unitate în modul standby de împerechere.
 Dacă sunt conectate două dispozitive
BLUETOOTH, această unitate nu poate fi
detectată pe alt dispozitiv.
 Întrerupeţi una dintre conexiuni şi căutaţi
această unitate pe un alt dispozitiv.
 După împerecherea cu dispozitivul, activaţi
ieşirea semnalului BLUETOOTH (pagina 9).
Conexiunea nu este posibilă.
 Conexiunea este controlată de o parte (această
unitate sau dispozitiv BLUETOOTH), însă nu de
ambele.
 Conectați-vă la această unitate de la un
dispozitiv BLUETOOTH sau invers.
Numele dispozitivului detectat nu apare.
 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, numele
poate să nu fie obţinut.
Nu se emite niciun ton de apel.
 Reglaţi volumul rotind selectorul de control în
timpul primirii unui apel.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil ca
semnalul de apel să nu fie transmis corect.
 Setaţi [RINGTONE] la [1] (pagina 20).
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
 Conectaţi boxele frontale la unitate. Tonul de
apel este scos doar prin boxele frontale.
25RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Nu se aude vocea interlocutorului.
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
 Conectaţi boxele frontale la unitate. Vocea
apelantului este scoasă doar prin boxele
frontale.
Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut
sau prea ridicat.
 Reglaţi volumul corect cu funcţia de reglare
a amplificării microfonului (pagina 15).
Conversaţiile telefonice conţin ecou sau zgomot.
 Reduceţi volumul.
 Setaţi modul EC/NC la [EC/NC-1] sau [EC/NC-2]
(pagina 15).
 Dacă zgomotul ambiant, diferit de sunetul
apelului telefonic, este puternic, încercaţi să
îl reduceţi.
De exemplu: Dacă aveţi un geam deschis şi se
aude zgomotul traficului etc., închideţi geamul.
Dacă zgomotul aparatului de aer condiţionat
este puternic, reduceţi nivelul aparatului de aer
condiţionat.
Telefonul nu este conectat.
 Când este redat sunetul prin BLUETOOTH, telefonul
nu este conectat, chiar dacă apăsați CALL.
 Conectați-vă de pe telefon.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
 Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie a telefonului mobil.
 Mutaţi automobilul într-un loc cu semnal mai
puternic pentru telefonul mobil dacă recepţia
este slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat este scăzut
(ridicat).
 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie de
dispozitivul audio.
 Reglaţi volumul dispozitivului audio conectat la
această unitate (pagina 19).
Sunetul se aude în salturi în timpul redării de pe
un dispozitiv audio BLUETOOTH.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul
audio BLUETOOTH.
 Dacă dispozitivul audio BLUETOOTH se află
într-o carcasă care întrerupe semnalul, scoateţi
dispozitivul audio din carcasă în timpul utilizării.
 În apropiere funcţionează mai multe dispozitive
BLUETOOTH sau alte dispozitive care emit unde
radio.
 Opriţi celelalte dispozitive.
 Măriţi distanţa faţă de celelalte dispozitive.
 Sunetul de redare se opreşte temporar în
momentul stabilirii conexiunii dintre această
unitate şi telefonul celular. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
pagină master: Stân
ga
Dispozitivul audio BLUETOOTH conectat nu poate
fi controlat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul audio BLUETOOTH
conectat acceptă AVRCP.
Unele funcţii nu funcţionează.
 Verificaţi dacă dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
Un apel este acceptat fără acordul dvs.
 Telefonul conectat este setat să răspundă
automat la apeluri.
Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul de
conectare a expirat.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil ca
intervalul de timp pentru împerechere să fie scurt.
 Încercaţi să finalizaţi împerecherea în intervalul
respectiv de timp.
Împerecherea nu se poate realiza.
 Este posibil ca unitatea să nu se poată
împerechea cu un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat anterior după iniţializarea unităţii,
dacă informaţiile privind împerechea unităţii se
regăsesc pe dispozitivul BLUETOOTH. În acest
caz, ştergeţi informaţiile de împerechere a unităţii
de pe dispozitivul BLUETOOTH şi apoi realizaţi din
nou împerecherea.
Funcţia BLUETOOTH nu poate fi utilizată.
 Opriţi unitatea apăsând pe OFF cel puţin
2 secunde şi reporniţi unitatea.
Nu se scoate sunet prin boxele automobilului în
timpul unui apel în regim „mâini libere”.
 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil,
setaţi telefonul mobil să scoată sunetul prin
boxele automobilului.
Nu se activează Siri Eyes Free.
 Efectuaţi înregistrarea în modul mâini libere
pentru un iPhone care acceptă Siri Eyes Free.
 Porniţi funcţia Siri pe iPhone.
 Revocaţi conexiunea BLUETOOTH cu telefonul
iPhone şi unitatea şi restabiliţi conexiunea.
26RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Utilizarea Sony | Music Center
Numele aplicaţiei este diferit faţă de cel al
aplicaţiei reale din „Sony | Music Center”.
 Lansaţi din nou aplicaţia din aplicaţia „Sony |
Music Center”.
În timp ce rulaţi aplicaţia „Sony | Music Center”
prin BLUETOOTH, ecranul comută automat pe
[BT AUDIO].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” sau funcţia
BLUETOOTH nu funcţionează.
 Rulaţi aplicaţia din nou.
Aplicaţia „Sony | Music Center” este deconectată
automat atunci când ecranul comută la [IPOD].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” de pe iPhone/
iPod nu acceptă redarea de pe iPod.
 Schimbaţi sursa unităţii astfel încât să fie
diferită de [IPOD] şi stabiliţi conexiunea cu
„Sony | Music Center” (pagina 15).
Conexiunea cu „Sony | Music Center” este
deconectată automat când modul USB al unității
este schimbat la [ANDROID].
 Dispozitivul smartphone Android nu acceptă
redarea în modul Android.
 Setaţi modul USB al unităţii la [MSC/MTP] şi
stabiliţi conexiunea cu „Sony | Music Center”
(pagina 15).
pagină master: Drea
pta
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele mesaje să
apară sau să clipească în timpul funcţionării.
INVALID
 Operaţia selectată ar putea fi nevalidă.
READ: Se citesc informaţiile.
 Aşteptaţi până când citirea este finalizată şi
redarea porneşte automat. În funcţie de
organizarea fişierelor, este posibil ca intervalul
de timp să fie mai lung.
(caracter de subliniere): Caracterul nu poate
fi afişat.
Pentru redarea de pe CD:
CD ERROR: Discul nu poate fi redat. Discul va fi scos
automat.
 Curățați sau introduceți corect discul sau
asigurați-vă că discul nu este gol sau defect.
CD NO DISC: Nu există niciun disc.
 Introduceți un disc care conține fișiere care pot fi
redate (pagina 22).
CD NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil. Discul
va fi scos automat.
 Introduceți un disc care conține fișiere care pot fi
redate (pagina 22).
CD PUSH EJECT: Discul nu a fost scos corect.
 Apăsaţi  (scoatere).
sau
finalul discului.
: S-a ajuns la începutul sau la
Pentru redarea de pe dispozitive USB:
HUB NO SUPPORT: Huburile USB nu sunt acceptate.
IPOD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns la final.
 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru a porni
redarea.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 La unitate este conectat un dispozitiv USB care
nu acceptă AOA (Android Open Accessory) 2.0,
în timp ce [USB MODE] este setat la [ANDROID].
 Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP] (pagina 18).
USB ERROR: Nu se poate reda de pe dispozitivul
USB.
 Conectaţi din nou dispozitivul USB.
27RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
USB NO DEVICE: Un dispozitiv USB nu este
conectat sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul USB
este conectat bine.
USB NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.
 Conectaţi un dispozitiv USB care să conţină fişiere
redabile (pagina 22).
USB NO SUPPORT: Dispozitivul USB nu este
acceptat.
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
USB OVERLOAD: Dispozitivul USB este
supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi SRC
pentru a selecta o altă sursă.
 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este
conectat un dispozitiv neacceptat.
Pentru utilizarea RDS:
NO AF: Nu există frecvenţe alternative.
 Apăsați / (SEEK –/+) în timp ce numele
de serviciu al programului clipește. Unitatea
începe să caute altă frecvenţă cu aceleaşi date PI
(identificare program) (apare [PI SEEK]).
NO PI: Nu a fost identificat niciun program. Postul
selectat nu are date PI (identificare program).
 Selectaţi alt post.
NO TP: Nu există programe de trafic.
 Unitatea va continua să caute posturi TP
disponibile.
Pentru funcţia BLUETOOTH:
BT AUDIO NO DEVICE: Dispozitivul BLUETOOTH nu
este conectat sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH este
conectat bine sau că conexiunea BLUETOOTH cu
dispozitivul BLUETOOTH este stabilită.
pagină master: Stân
ga
Pentru utilizarea Sony | Music Center:
APP -----------: Conexiunea cu aplicaţia nu a fost
stabilită.
 Stabiliţi din nou conexiunea cu „Sony | Music
Center” (pagina 15).
APP DISPLAY: Este deschis un afişaj de setare
pentru ecran a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru ecran a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
APP LIST: Conţinutul listei CD/USB este deschis.
 Închideţi lista aplicaţiei pentru a putea opera
butoanele.
APP MENU: Este deschis un afişaj de setare a
aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare a aplicaţiei pentru
a putea opera butoanele.
APP NO DEVICE: Dispozitivul cu aplicaţia instalată
nu este conectat sau recunoscut.
 Stabiliţi conexiunea cu BLUETOOTH şi stabiliţi
din nou conexiunea cu „Sony | Music Center”
(pagina 15).
APP SOUND: Este deschis un afişaj de setare
pentru sunet a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru sunet a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
OPEN SONY APP: Aplicaţia „Sony | Music Center”
nu rulează.
 Lansaţi aplicaţia.
SONY APP DISCNCTED: Aplicaţia este deconectată.
 Stabiliţi conexiunea cu „Sony | Music Center”
(pagina 15).
Pentru utilizarea telecomenzii de pe volan:
ERROR: A intervenit o eroare la înregistrarea funcţiei.
 Înregistraţi-vă din nou din funcția în care a apărut
eroarea (pagina 18).
FILE ERROR: Operaţia selectată nu a putut fi
realizată.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
TIMEOUT: Înregistrarea funcţiei nu a reuşit
deoarece timpul a expirat.
 Încercaţi să finalizaţi înregistrarea în timp ce
[REGISTER] luminează intermitent (circa 6 secunde)
(pagina 18).
NO SUPPORT: Operaţiunea selectată nu este
permisă sau acceptată.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH acceptă
HFP (Handsfree Profile).
Pentru utilizarea actualizării firmware-ului:
UNKNOWN: Nu se poate afişa un nume sau un
număr de telefon.
FILE ERROR: Aplicaţia de actualizare nu este
stocată în dispozitivul USB.
 Stocaţi aplicaţia de actualizare în dispozitivul
USB, apoi încercați din nou (pagina 20).
WITHHELD: Apelantul sună de pe un număr de
telefon ascuns.
28RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
pagină master: Drea
pta
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Actualizarea
firmware-ului nu este finalizată corect.
 Apăsaţi ENTER pentru a şterge mesajul, apoi
încercaţi din nou.
În timpul actualizării, nu treceţi contactul pe
poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB
(pagina 20).
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă duceţi unitatea la un centru de reparaţii din
cauza unor probleme de redare de pe CD, aduceţi
discul utilizat în momentul apariţiei problemei.
29RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Conectare/Instalare
Atenţionări
 Legaţi toate cablurile de împământare la un
punct de împământare comun.
 Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele
mobile (de exemplu în şinele scaunelor).
 Înainte de conectare, dezactivaţi contactul pentru
a evita scurtcircuitele.
 Conectaţi cablul de alimentare  la unitate şi la
boxe înainte de a-l conecta la conectorul de
alimentare auxiliară.
 Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi cablurile
neconectate libere cu bandă izolatoare.
Măsuri de precauţie
 Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru ca
unitatea să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi.
 Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf,
mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate,
cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau
lângă conductele de încălzire.
 Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate
pentru o instalare sigură.
Notă cu privire la cablul de alimentare electrică
(galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte
componente stereo, amperajul nominal al circuitului din
automobil la care este conectată unitatea trebuie să
fie mai mare decât suma amperajelor nominale ale
siguranţelor fiecărei componente.
Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai mică
de 30°.
pagină master: Stân
ga
Lista de componente pentru
instalare


5 × max. 8 mm
(7/32 × max. 5/16 in)
×4




×2

 Această listă de componente nu include tot ce
conţine pachetul.
 Suportul  este ataşat la unitate înainte
de expediere. Înainte de a monta unitatea,
folosiţi cheia de deblocare  pentru a demonta
suportul  de pe unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Demontarea suportului” (pagina 33).
 Păstraţi cheile de deblocare  pentru o utilizare
ulterioară, deoarece veţi avea nevoie de ele
atunci când demontaţi unitatea din automobil.
30RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
pagină master: Drea
pta
Conexiune
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Amplificator de putere*1

*2
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 32).
Pentru detalii, consultaţi
„Schema electrică” (pagina 32).
de la o telecomandă cu fir
(nefurnizată)*4
*5
de la o antenă (aeriană) a
automobilului*6
*1
*2
*3
*4
Nefurnizat
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4
Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor
de telecomandă cu fir (nefurnizat).
Pentru detalii cu privire la utilizarea telecomenzii cu
fir, consultaţi „Utilizarea telecomenzii cu fir”
(pagina 33).
*5 Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare pentru
microfon astfel încât acesta să nu vă incomodeze în
timp ce conduceţi. Fixaţi cablul cu o clemă etc.,
dacă acesta este instalat în zona picioarelor.
Pentru detalii despre instalarea microfonului,
consultaţi „Instalarea microfonului” (pagina 33).
*6 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor
(nefurnizat) în cazul în care conectorul antenei
(aeriană) nu se potriveşte.
31RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără casetă
de conexiuni, conectarea acestei unităţi cu ajutorul
cablului de alimentare furnizat  poate deteriora
antena (aeriană).
 Către conectorul pentru boxe al automobilului
pagină master: Stân
ga
Note
 Trebuie să pregătiţi cablurile boxelor din spate.
 Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 Ω până la
8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de gestionare a
puterii pentru a evita daunele.
Conexiune de păstrare a memoriei
Cât timp este conectat cablul de alimentare galben,
circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar
dacă aţi dezactivat contactul.
Conectarea boxelor
1
2
3
4
5
6
7
8

Violet

Violet/cu dungi
negre
Boxă frontală
(dreapta)

Gri

Gri/cu dungi negre
Boxă frontală
(stânga)

Alb
Boxă spate
(dreapta)
Boxă spate
(stânga)
 Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.
 Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 Ω până la 8 Ω şi
capacităţi corespunzătoare de gestionare a
puterii pentru a evita daunele.
Schemă electrică

Alb/cu dungi negre
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul de
alimentare auxiliară şi cablurile conform sistemului
din autovehicul.

Verde
Conector de alimentare auxiliară

Verde/cu dungi
negre
 Către conectorul de alimentare al
automobilului
Conexiune normală
12
alimentare continuă
Galben
13
comandă antenă
(aeriană) electrică/
amplificator de putere
(REM OUT)
Albastru/cu dungi
albe
14
alimentare iluminare
comutată
Portocaliu/cu
dungi albe
15
alimentare comutată
Roşu
16
masă (împământare)
Negru
Roşu
Roşu
Galben
Galben
12
alimentare continuă
Galben
15
alimentare comutată
Roşu
Când se inversează poziţiile cablului roşu şi
galben
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Conexiune uşoară subwoofer
Puteţi utiliza un subwoofer fără un amplificator
de putere dacă este conectat la cablul unei boxe
din spate.
Boxă frontală
12
alimentare comutată
Galben
15
alimentare continuă
Roşu
Subwoofer
32RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
În cazul autovehiculelor fără poziţie ACC
Roşu
Roşu
pagină master: Drea
pta
Instalare
Îndepărtarea suportului
Galben
Galben
După cuplarea corectă a conectorilor şi comutarea
cablurilor de alimentare, conectaţi unitatea la sursa
de alimentare a autovehiculului. Dacă aveţi
întrebări şi probleme legate de conectarea unităţii,
care nu sunt prezentate în acest manual, contactaţi
distribuitorul autovehiculului.
Înainte de a instala unitatea, demontaţi suportul 
de pe unitate.
1
Introduceţi ambele chei de deblocare 
până auziţi un clic şi trageţi suportul în
jos , după care trageţi unitatea în sus
pentru a le separa.

Instalarea microfonului
Pentru a captura vocea în timpul apelurilor în regim
„mâini libere”, trebuie să instalaţi microfonul .

 Orientaţi cârligul spre interior.
Montarea unităţii în bord
Pentru autoturismele japoneze, consultaţi „Montarea
unităţii într-o maşină de producţie japoneză”
(pagina 34).
Agrafă (nefurnizată)
Montarea unităţii cu suportul furnizat


Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme
de pe ambele laturi ale suportului  sunt îndoite
spre interior 3,5 mm (5/32 in).
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
Atenţionări
 Este extrem de periculos dacă cablul se înfăşoară
în jurul coloanei de direcţie sau al schimbătorului
de viteze. Aveţi grijă ca nici cablul, nici alte
componente să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi.
 Dacă automobilul este dotat cu airbaguri sau alte
echipamente de amortizare a şocurilor, contactaţi
magazinul de la care aţi achiziţionat unitatea sau
distribuitorul automobilului înainte de instalare.
Notă
Înainte de a ataşa banda adezivă dublă , curăţaţi
suprafaţa bordului cu o pânză uscată.
Clemă

Mai mare de
182 mm (7 1/4 in)
Mai mare de
111 mm
(4 3/8 in)
Utilizarea telecomenzii cu fir
1
Pentru a activa telecomanda cu fir, setaţi
[STR CONTROL] din [STEERING] la
[PRESET] (pagina 18).
33RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\01RO-WX-920BTEUR\030CD.fm
2
Montaţi unitatea pe suport .
pagină master: Stân
ga
Înlocuirea siguranţei
Atunci când înlocuiţi siguranţa,
Siguranţă (10 A)
nu uitaţi să folosiţi o siguranţă
amperajul nominal menţionat pe
siguranţa originală. Dacă se arde
siguranţa, verificaţi conexiunea de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
Dacă siguranţa se arde din nou
după înlocuire, poate fi vorba de o defecţiune
internă. În astfel de situaţii, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.


Notă
Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
Montarea unităţii într-o maşină de
producţie japoneză
Se poate ca instalarea unităţii să nu fie posibilă în
unele maşini de producţie japoneză. În astfel de
situaţii, contactaţi distribuitorul Sony.

Către bord/consola centrală
Suport
Suport
Piese furnizate cu
automobilul

Când montaţi această unitate pe suporturile
preinstalate ale automobilului, folosiţi şuruburile
furnizate  în orificiile adecvate pentru şuruburi,
în funcţie de automobil:
T pentru TOYOTA şi N pentru NISSAN.
Notă
Pentru a evita o defecţiune, instalaţi unitatea doar cu
ajutorul şuruburilor furnizate .
Resetarea unităţii
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 7).
34RO
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\00COV-WX-920BTEUR\050BCO.fm
pagină master: Neco
mpletat.S
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE este
disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_RO\00COV-WX-920BTEUR\050BCO.fm
pagină master: BCO
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele informaţii
referitoare la asistenţa oferită pentru acest produs, accesaţi
site-ul web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistrați-vă produsul online acum pe:
http://www.sony.eu/mysony
Aplicaţie pentru smarphone
Aplicaţia Support by Sony - Găsiţi informaţii şi obţineţi
notificări despre produsul dvs.:
√
√
√
√
Ştiri şi alerte
Actualizări software
Tutoriale
Sfaturi şi recomandări
https://sony.net/SBS
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
WX-920BT
4-699-684-31(1)
Download PDF